Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het boek der psalmen, benevens eenige gezangen, door de last van de Hoog Mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden.
Description: Leeuwarden, A. Jongbloed. Uit drie berijmingen, in et jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. De formulieren van eenigheid, het kort begrip der christelijke religie, formulieren en gebeden bij de Gereformeerde Kerken van Nederland in gebruik, 2 p. gescheurd, met kleinde beschadiging, goed..

Keywords:

Price: EUR 18.00 = appr. US$ 19.56 Seller: Antiquariaat Abma
- Book number: 2298