Antiquariaat Abma
De Dagmaat 69, 8252 JB Dronten, The Netherlands | tel.: +31 (0)629 522 596            Email: info@antiquariaatabma.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2982: - In memoriam zijne excellentie Jonkh. Mr. Charles Ruijs De Beerenbrouck.
1567: - Guide de l'etranger dans Paris et ses environs.
2200: - 1784-1934 Gedenkboek maatschappijtot nut van't algemeen.
366: - Das Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien.
2888: - Wandelingen door Gooi - en Eemland.
2502: - De ijzeren weg. Holland bouwt op!.
2298: - Het boek der psalmen, benevens eenige gezangen, door de last van de Hoog Mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden.
810: - De avonturen van Bruintje Beer 1e serie, 3e serie.
781: - Groninger studentenalmanak 1950.
712: - Vestischer Kalender 1961.
1533: - Huurcommissiewet Huuropzeggingswet Huuraanzeggingswet Woningnoodwet.
1475: - Telefoongids voor Bennekom. Elst. Renkum. Rhenen en Wageningen. 1954.
2770: - Egypt Sudan Syria Iraq Palestine. Season 1935 - 6.
2772: - Kadercursus Ondernemingsraden.
3060: - "Das Himmlische Vergnügen in Gott, oder vollständiges Gebett-Buch, auf alle Zeiten, in allen Ständen, und bey allen Angelegenheiten nützlich zu gebrauchen;.".
1955: - Delftsche studenten almanak 1924.
1953: - Delftsche studenten almanak 1922.
1954: - Delftsche studenten almanak 1923.
1697: - Rare and interesting. Autograph Letters Signed Documents Manuscripts, etc..
1734: N.P.S.B. - Vijf- jaren politie - sport in Nederland 1930- 1935.
2004: - Nederlandsche katholieke stemmem. Algemeen Alphabetisch Zakenregister der 25 jaargangen 1901- 1925, met lijst der medewerkers..
2657: - Ons Missievriendje.
2516: - Luxembourg yesterday and today.
819: - Utrechtse studenten- almanak voor 1923.
774: - De gezanten van het kruis.
766: - Utrechtse studenten-almanak voor 1947.
2752: - Max Blokzijl zijn berechting, veroordeling en executie.
2500: - De koddige avonturen van Boffie.
2635: - Uitstapjes door Nederland in 1934.
803: - Wereld. jan. 1947- november 1948 + sept. 1970.
828: - Delftsche studenten almanak voor het jaar 1947.
3026: - De roode bibliotheek no 1. De eeresabel of de stichting der Fransche Republiek. 2e deel.
2842: - "The book of common prayer, and administration of the sacraments and other rites and ceremonies of the church, according to the use of the Church of England; together with the Psalter or Psalms of David".
3058: - "Das Himmlische Vergnügen in Gott, oder vollständiges Gebett-Buch, auf alle Zeiten, in allen Ständen, und bey allen Angelegenheiten nützlich zu gebrauchen;.".
545: - Publii Virgilii Maronis Opera.
574: - Uit het duister naar het Licht !.
2913: - Tussen de bumpers van de Goggomobil.
1383: - De vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond.
2766: - De aarde en haar volken. 1902 + Bijblad (1-53).
2826: - Metellus de Martelaar.
1011: - Op de Hoogte. maandschrift voor de huiskamer. jaargang 1912.
2802: - Timotheüs. Geïllustreerd Weekblad. 27e jaargang Bijblad (1921-1922).
67: - Le Solitaire du Mont Carmel.
2229: - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1913.
634: - Enquéttecommissie Regeringsbeleid 1940- 1945 dl. 1 C, 2A en B, 3A en B, 5A en B.
631: - Lesebuch für die evangelischen Schulen der Rheinprovinz.
2599: - Onze Vogels en Kippen.
2335: - De sprookjes van Moede de Gans.
2152: - Boon's geïllustreerd magazijn.
2655: - Ons Missievriendje.
2656: - Ons Missievriendje.
1813: - Marokko wie man es kennen und sehen muss.
834: - Florentine Galleries.
2801: - Timotheüs. Geïllustreerd Weekblad. Jaargang XXV (1919-1920).
2153: - Boon's geïllustreerd magazijn.
1540: - Het heilig evangelie naar schrift- en schrift- taal- eigen.
2612: - Arbok 1951. Stavanger Turistforenings.
3062: - "Evangelische gezangen, om nevens het boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de j".
3105: A.N.W.B. - Reiswijzer voor België en Luxemburg.
2022: - Opuscula selecta neerlandicorum de arte medica XIX.
66: - Boot- en jachtartikelen.
13: - Mr Punch among the doctors.
2566: - Achter de Schermen van Berchtesgaden.
652: - Delftsche studenten almanak voor het jaar 1948.
3063: - Het nieuwe testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, Gehouden in den Jaaren 1618-1619 te Dordrecht.
557: - De blijde boodschap.
1003: - Final report. Report of the Delta committee.
1586: - Folklore Brabancon . jaargang/ annee 1-16.
529: - La Bienhereuse Thérèse de L' Enfant-Jésus.
2114: - Groninger studenten almanak 1939.
139: - Delftsche studenten almanak voor 1902.
740: - Der Flugzeug- Erkennungsdienst.
742: - Nieuwe verzameling van Bruilofts- Liederen.
2112: - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1917.
2090: - Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen.
2111: - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1914.
2110: - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1915.
1652: - Histoire Generale des peuples de l'aniquite a nos jours. 3 livres 1925, 1926.
2950: - Ons Missievriendje. Tijdschrift voor de jeugd.
2028: - Schietvoorschrift der infanterie (S.V.I., 1912).
2400: - The primitive Methodist Magazine for the year of our Lord 1867..
2723: - Het nieuwe land der zee ontrukt! Gids voor de Wieringermeer.
2724: - De geschiedenis en fabricatie methode der Union Bruinkolenbriketten.
984: - Wie levert ?.
993: - Indonesië. tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan het indonesisch cultuurgebied. 1956.
788: ABCOUDE, CHR. VAN - De vlegeljaren van Pietje Bell.
236: ABRAMSZ, S. - Voor't jonge volkje. geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd 71e en 72 deel.
551: ABRAMSZ, DELVOYE, DORSMAN, GRAS, E.A. - Wie leest er mee?.
514: ADAM, KARL - Katholicisme.
213: AFLALO, F.G. - The sports of the world.
1447: EEN LERAAR DER GEREFORMEERDE KERK IN ZUID-AFRIKA - De Kaapsche Kinder-bijbel.
432: ALBERS, P. S.J. - Handboek der algemeene kerkgeschiedenis 1e deel en 2e deel.
1456: ALCOCK, D. - Johannes Huss te Constanz.
1453: ALCOTT, LOUISA - Vrouwenharten.
583: ALGRA, A. EN H. - Dispereert niet. deel 1, 2, 3, 4, 5.
151: ALIGHIÈRI, DANTE - La Divina Commedia die dante Alighieri corredata dei sègni della pronunzia e di nuovi.
196: ALLARD, PAUL - De oorlog van de leugen.
586: ALLESCH, G. - Illustrierte Geschichte der renaissance.
119: ALLINSON, DR. T. R. - Het boek voor gehuwde vrouwen.
351: BÖLTE AMELY - Nieuw vrouwen- brevier.

Next 100 books from Antiquariaat Abma

4/4