Antiquariaat Academia
Tollensstraat 21-B, 1053 RS Amsterdam            Email: info@antiquariaatacademia.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
23254: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 20 (1994)
23761: - Haerlem Jaarboek 2009
21892: - Vereniging Oranje-Nassau Museum 1978 met het jaarverslag over 1977.
12536: - Vormen uit Vuur. Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van vrienden van ceramiek en glas, no.174; 2001, afl. 1)
12537: - Vormen uit Vuur. Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van vrienden van ceramiek en glas, no. 177; 2002 afl. 1)
12544: - Meissen, Frühzeit und Gegenwart. Johann Friedrich Böttger zum 300. Geburtstag. Ausstellung 4.2 -2.8. 1982 Staatliche Kunstsammlungen dresden / VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen.
20233: - Meer om Cieraert als Gebruijck. Tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen. Kunstbezit uit Gelderse kastelen.
17374: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 64 (2010)
23978: - Jaarboek Oranje-Nassau 2002. (thema : stadhouder-koning Willem III)
23667: - Jaarboekje van Oud-Utrecht 1964.
24357: - Holland (regionaal-historisch tijdschrif), 19e jrg. no. 4/5, oktober 1987, pp. 193-280 (themanummer Holland en de Revolutie van 1787).
23474: - Het vijftiende jaarboek voor het democraisch socialisme.
15823: - Historia Agriculturae, Jaarboek uitgegeven door het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen. Dl. X.
15738: - Houten meubels & accessoires. Technieken en modellen uit de hele wereld.
23503: - Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, nr. 27-29. (Textes es exposes presentes au colloque Actualite d"Isabelle de Charriere, Chateau de Zuylen 12-14 septembre 1974)
16557: - Heine-Jahrbuch. 30. Jhg. (1991)
16571: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 49 (1995)
17159: - Textielhistorische Bijdragen, nr. 18 (1977)
13598: - Medische Antropologie. Tijdschrift over gezondheid en cultuur. Jrg. 6 (1994), no. 1
16858: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 53 (1999) (thema : Genealogie en biografie)
13500: - De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. Tijdschrift van de Werkgroep Zeventiende eeuw. Jrg. 5 (1989), no. 1
14430: - Hitlers Sonderrichter. Stützen der Adenauer-Regierung.
14669: - Jaarboek Oud-Utrecht 1978.
20742: - Noordbrabants Historisch Jaarboek 1991. Deel 8.
15894: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 47 (1993)
13707: - Urker woorden- en spreekwoordenboek. Met een lijst van "scheeps- en visserijtermen".
16283: - Jaarboek Oud-Utrecht 1981.
23387: - Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde. 38e jrg., 1993.
23388: - Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde. 39e jrg., 1994.
23262: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 28 (2002)
13599: - Medische Antropologie. Tijdschrift over gezondheid en cultuur. Jrg. 10 (1998), no. 2
16275: - De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XVI /tweede reeks nr. 8/ 1966.
6235: - Maaslandia. Bundel geschiedkundige opstellen over het Limburgse Maasland.
15256: - Rotterdams Jaarboekje, 9e reeks, 5e jrg., 1987.
18330: - De marke Deurningen in het verleden.
15262: - Maatstaf, 17e jrg, no. 7 (November 1969) (themanummer : Andre Gide 1869-1951)
21932: - Noordbrabants Historisch Jaarboek 1987
16570: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 45 (1991)
16723: - Chanter m'estuet. Songs of the Trouvères. (edited by Samuel N. Rosenberg; music by Hans Tischler)
13448: - La chanson de Roland. Edition bilingue suivi de : les Mots et la Parole dans le "Roland" par Yves Bonnefoy). (avec une introduction par Michel Robic)
25426: - Annuarium der Societas Studiosorum Reformatorum
15261: - Marcel Proust Jaarboek, no. 6, 1979
17162: - Textielhistorische Bijdragen, nr. 28 (1988)
20220: - Haerlem Jaarboek 1993
25456: - Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekkung tot Zeeland. 1925
24295: - Brabantica (Recueil de travaux de genealogie, d'heraldique et d'histoire familiale pour la province de Brabant. / Bundel werken over familiegeschiedenis, geslacht- en wapenkunde voor de provincie Brabant.) Tome II (Serie premiere partie)
24296: - Brabantica (Recueil de travaux de genealogie, d'heraldique et d'histoire familiale pour la province de Brabant. / Bundel werken over familiegeschiedenis, geslacht- en wapenkunde voor de provincie Brabant.) Tome III (Serie Premiere partie)
14537: - Die Urkunden über die der Universität Freiburg i. B. zugehörigen Stiftungen (von 1497-1875) nebst den auf das Stipendienwesen bezüglichen Verfügungen.
14681: - Jaarboek Oud-Utrecht 2001.
20646: - A.A.G. Bijdragen, dl. 15
22240: - Millenium. Tijdschrift voor Middeleeuwse studies. 2e jrg., no. 1
20639: - The B. de Geus van den Heuvel Collection of Dutch and Flemish Paintings, Watercolours, Drawings and Etchings. (= Sale catalogue 258 Kunstveilingen Sotheby Mak van Waay B.V., 26th-27th April 1976)
10135: - Die Haghe. Bijdragen en Mededelingen. 1912. (registers op de jaargangen 1889-1911)
10103: - Graphic Design in Japan. A Postcard Collection.
21521: - Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, dl. XXIII (1969)
23911: - Fondscatalogus van de N.V. Uitgevers-Maatschappij Martinus Nijhoff 1853-1931.
4271: - Merkbuch für die Schienenfahrzeuge der Deutschen Bundesbahn, DV 939, III., Brennkrafttriebfahrzeuge einschl. zugehöriger Steuer- und Beiwagen.
23256: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 22 (1996)
16277: - De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XVIII /tweede reeks nr. 10/ 1968.
13861: - Een Prostitutie-Congres. Vermakelijke Ironie in Dichtmaat.
20063: - Indische Letteren, 8e jrg. no. 3-4, december 1993/ themanummer : Indische egodokumenten)
15889: - Het Tooneel. Geillustreerd Maandschrift. 3e Jaargang (1917/18)
16567: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 25 (1971)
16568: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 43 (1989)
15529: - De Vrije Fries, deel 83 (2003)
15527: - De Vrije Fries, deel 80 (2000)
23389: - Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde. 40e jrg., 1995.
24055: - Jaarboek Oud-Utrecht 1992.
23248: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 10 (1984)
24060: - Jaarboek Oud-Utrecht 2008.
21896: - Jaarboek Oranje-Nassau Museum
15881: - Bijdragen en Mededelingen Vereniging "Gelre", deel LXXIII (1982)
21789: - Leids Jaarboekje 2012. Jaarboekje voor gschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken. ( jrg. 104)
15530: - De Vrije Fries, deel 84 (2004)
20720: - Orientalia Gandensia, (Jaarboek van het Hoger Instituut voor Oosterse, Oosteuropese en Afrikaanse Taalkunde en Geschiedenis bij de Rijksuniversiteit te Gent), vol. I. (1964)
16481: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 52 (1998) (thema : Varende voorouders)
4095: - Medische technologie en het lichaam. (= Medische Antropologie. Tijdschrift over gezondheid en cultuur. Jaargang 14, /2002/, nr. 1
23245: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 7 (1981)
20116: - De Vrije Fries. Jaarboek. Dl. 89 (2009).
15192: - Rotterdams Jaarboekje 2003
25407: - Bedeutende deutsche Porzellane. Auktion am Samstag, den 25. Marz 2000, 11.00 Uhr. (Kunstauktionen Antiquitaten Metz GmbH) (758 Abbildungen in Farbe) (Katalog) (Mit pp. 331-385 Verzeichnisse der Manufakturen, und der Maler, Modelleure, Bossierer und Entwerfer; Literaturverzeichnis)
16939: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 50 (1996)
16952: - Leids Jaarboekje 1996. (Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, dl. 88.)
16950: - Gronings Historisch Jaarboek 1999
16169: - Early Medicine, Science, Witchcraft and Magic. (book auction catalogue issued by Maggs Bros. Ltd., London, catalogue no. 822, June 1954)
16936: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 42 (1988)
16002: - Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, dl. XXVI /1972/
23257: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 23 (1997)
16594: - Westfalen. Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde. Band 84 /2006/.
21992: - Archief. Mededelingen van het koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1992
23253: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 19 (1993)
23950: - Akveld's Groot Brievenboek of Volledige verzameling van oorspronkelijke modellen van brieven over alle mogelijke onderwerpen uit het dagelijcksche leven, benevens Requesten, Voorschriften bij geboorte, huwelijk en overlijden [etc.] (7e herziene dr.)
21897: - Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1985/1986
21898: - Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1987
24248: - Verslag van den toestand der gemeente Rotterdam over het jaar 1871, door Burgemeester en Wethouders uitgebragt aan den Gemeenteraad, in zijne vergadering van den 25 April 1872.
23251: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 16 (1990)
13476: - De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. Tijdschrift van de Werkgroep Zeventiende eeuw. Jrg. 10 (1994), no. 2
13485: - Haerlem Jaarboek 2000
7288: - Rudolf Wachsmuth. Gedenkblätter für seine Freunde. (Mit einem Bildniss aus dem Jahre 1872) (Als Handschrift gedruckt)
18117: - Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. (IOB Evaluaties, no. 308)

Next 100 books from Antiquariaat Academia

4/4