Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32477: - NAAM- EN RANGLIJST DER OFFICIEREN VAN HET NEDERLANDSCHE LEGER EN VAN DAT IN NEDERLANDSCH-INDIË, ALSMEDE DE LANDMACHT IN WEST-INDIË. 1918. Jaargang 87.
32641: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXXVII: Bali en Lombok.
13567: (PARIVAL, JEAN NICOLAS DE). - Ware interest van Holland; gebouwt op de ruïnen van den interest van Holland, onlangs uitgegeven door D.V.H. (Pieter de la Court). Toegeeygent aen de dochter van de tijt. Door I.N.D.P.
33711: - ORDONNANTIE VOOR DE CHIRURGYNS. Batavia, Hendrick Brants, 1669. Reprint with Toevoeding van L.S.A.M. von Römer.
32955: - ALBUM ENCYCLOPÉDIQUE. Histoire - géographie historique - merveilles de la nature - merveilles de la science - histoire naturelle.
23787: - INDISCHE LETTEREN. Documentatieblad van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Jrg. I -XXVII.
13176: (DORIS DE BOURGES, CHARLES). - Amours secrettes des quatre frères de Napoleon, par M. le baron de B... 2me édition.
4033: - SOLDAAT OVERZEE. (3e druk).
4174: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND-, EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIë. Volume 97-161.
2517: LES, L. - Van Indië onder de Compagnie tot Indië onder de staat. De koloniale titel in de staatsregeling van 1798.
33903: - MUSEE DES FAMILLES. LECTURES DU SOIR. Tome 34.
17602: (AYMÉ, JEAN JACQUES). - Déportation et naufrage de J.J. Aymé, ex-législateur; suivis du tableau de vie et de mort des déportés, a son départ de la Guyane, avec quelques observations sur cette colonie et sur les nègres.
7775: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXII: Gemengd (Java, Molukken, Celebes, etc.).
6340: - 350 JAAR NEDERLAND-JAPAN. (Catalogus).
24156: - PUBLICATIE. Het staats-bewind der Bataafsche Republiek doet te weten:.. dat de publicatiën van den 31. January en 16 Augustus 1799/ betrekkelyk de ventjagery .. worden ingetrokken en gesteld buiten effect.
31314: (MA-KO-TSAY). - Prieres des musulmans Chinois. Traduit sur l'original en Arabe en Persan Da'Aouât el Moslemin imprimé a Canton en 1876. (Traduit par R. Basset).
33270: (BREDERODE, JACOBUS JOHANNES). (RED. ?). - Geschiedenis der voornaamste schipbreuken, en andere voorvallen ter zee. Van de vroegste tijden tot op onze dagen. Bewerkt naar de beste Hollandsche, Engelsche en Fransche bronnen.
33470: - CIGAR LABEL depicting three sailing ships within a decorative border.
4623: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XLII: Gemengd (Sumatra, Molukken, Bali, etc.).
28407: - SOERABAJA 1900-1950. HAVENS, MARINE, STADSBEELD. PORT, NAVY, TOWNSCAPE.
6140: - WONEN IN DE WIJDE WERELD. Een tentoonstelling van de Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee.
31407: - A JAPANESE COOK.
29863: - BASIS. MAJALAH KEBUDAYAAN UMUM. Year 28-44.
29879: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven vanwege het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië ter gelegenheid van het Zesde Internationale Congres der Orientalisten te Leiden.
33345: - AL-KHATT AL-'ARABI MIN KHILAL AL-MAKHTUTAT. - ARABIC CALLIGRAPHY IN MANUSCRIPTS. An exhibition on Arabic calligraphy held at the Islamic Art Gallery of the King Faisal Center for Research and Islamic Studies.
27465: - NUBIE.
31015: - ARUBA PICTORIAL.
13218: - DE DAGREGISTERS VAN HET KASTEEL ZEELANDIA, TAIWAN 1629-1662. Uitgegeven door J.L. Blussé, M.E. van Opstall, Ts'ao Yung-ho, N.C. Everts, W.E. Milde.
6152: - DELFT EN DE OOSTINDISCHE COMPAGNIE. Onder redactie van H.L. Houtzager, G.G. Kunz, H.W. van Leeuwen, M. van Noort, M. Tienstra.
5809: (DOMSELAAR, TOBIAS VAN). - Het ontroerde Nederlandt, door de wapenen des konings van Vrankryk, dat is een waarachtigh verhaal van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen oorlogh, tegen de Vereenigde Nederlanden, met desselfs binnelandtse beroerten.
33097: - OOST-JAVA. Gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade.
33098: - HERINNERINGSALBUM 1e INFANTERIE BRIGADEGROEP C DIVISIE '7 DECEMBER'. Deel IV: 1 maart 1948 - demobilisatie.
29857: - EXCERPTA INDONESICA. This journal contains abstracts of selected periodical articles on Indonesia .. in the field of the social sciences and humanities. With a selected accessions list of books on Indonesia .. and a list of periodicals and Indonesian newspapers. No. 1- 64.
27069: - FRENCH WEST AFRICA. VOLUME II: THE COLONIES.
23794: - Germany. Preface by Hugo Eckener.
7205: - DE HISTORISCHE BETREKKINGEN TUSSEN NEDERLAND EN JAPAN.
30715: - HATO BANRI O KOETE (ACROSS THE OCEAN). Special exhibition in celebration of the 380th anniversary of friendly relations between the Netherlands and Japan.
13705: (IVERNOIS, FRANCIS D'). - Tableau historique et politique des révolutions de Geneve dans le dix-huitiéme siécle.
13721: - MANIER VAN PROCEDEREN VOOR DEN HOVE VAN HOLLAND, ZEELAND, EN WESTVRIESLAND. Zoo als de selve hedendaags gebruikelyk is, na de laatste ordonnantie en reglementen opgestelt, en met verscheide zeer fraye stukken verrykt. Derde druk. Zynde deeze druk meer dan de helft vermeerdert.
29895: - KALAM. Jurnal kebudayaan. Edisi 1-10, 13-14, 16, 18.
31064: - ABOLITION OF THE SLAVE TRADE.
7055: - JAPAN UND EUROPA 1543-1929. Eine Ausstellung der 43. Berliner Festwochen im Martin-Gropius-Bau. Herausgegeben von Doris Croissant, Lothar Lederrose unter Mitwirkung von Hendrik Budde, Gedeon Sievernich.
18670: - THE PACIFIC ISLANDS YEAR BOOK 1956. 7th edition. Compiler and editor R.W. Robson.
18647: - THE PACIFIC ISLANDS YEAR BOOK 1944. 5th edition. Compiler and editor R.W. Robson.
18484: - THE PACIFIC ISLANDS YEAR BOOK 1950. 6th edition. Compiler and editor R.W. Robson.
18671: - THE PACIFIC ISLANDS YEAR BOOK 1959. 8th edition. Compiler and editor R.W. Robson.
1168: - PILIHLAH. Kekatjauan - Federasi. Keamanan - kema'moeran - kemerdekaän - kekajaän.
10345: - KORTE SCHETS DER TEGENWOORDIGEN BEROERTEN IN DE VEREENIGDE NEDERLANDEN, over het afschaffen der pachteryen, voornaamlyk in de provincien van Groningen, Vriesland, Holland en Utrecht, volgende de orde des tyds geschikt. Voorzien met veele authentieke stukken, waar onder een over 't heffen van een nieuw middel in plaats van de pagten.
29408: (SKINNER, JOSEPH). - The present state of Peru: comprising its geography, topography, natural history, mineralogy, commerce, the customs and manners of its inhabitants, the state of literature, philosophy, and the arts, the modern travels of the missionaries in the heretofore unexplored mountainous territories, etc. The whole drawn from original and authentic documents, chiefly written and compiled in the Peruvian capital.
32661: - DUTCH-JAPANESE SYMPOSIUM ON THE HISTORY OF DUTCH AND JAPANESE EXPANSION. In memory of the late Akira Nagazumi.
32596: - REISGIDS PENOENDJOEK DJALAN PERHOEBOENG. Staatsspoorwegen Zuid-Sumatra.
32597: (NIEUWENHUYS, JAN). - Hier en daarginds.
13828: - DEN NEDERLANDSCHEN NEGOTIANT, ofte tarief van alle koophandelsche rekeningen, zoo tot het rekenen der munten, interesten, repartitien, &c. als alle soorten van koopmanschappen, waeren en handelingen, zoo in't groot als in't kleyn. Zeer dienstig en behulpzaem voor alle persoonen zelfs zonder de cyfer-konst te hebben geleert. 8e druck. Vermeerdert.
33756: - LA FEMME DANS LES SOCIÉTÉS COLONIALES.
572: - WIE ZIJN TEGEN KAAT. (Political announcement in favour of D.A. VAN KAATHOVEN).
781: - ZUID ZUID-WEST. Tentoonstelling Nederland-Suriname. (Met inleiding van J. van de Walle).
5548: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XLIII: Gajo-, Alas- en Bataklanden.
23840: - TIEN JAAR STATUUT 1954-1964.
30796: (ALEXANDRE, NOËL). - Conformita delle cerimonie Chinesi, colla idolatria Greca, e Romana. In conferma dell' apologia de Domenicane missionari della China.
27733: - PRIJS DER ZEE. Vondsten uit wrakken van Nederlandse Oostindiëvaarders uit de 17e en 18e eeuw in de verzameling van de afdeling Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum.
31330: - CHINA UND EUROPA. Chinaverständnis und Chinamode im 17. und 18. Jahrhundert.
1135: (FORGUES, PAUL-EMILE DAURAND). - La Chine ouverte. Aventurs d'un Fan-Kouei dans le pays de Tsin par Old Nick.
31599: (GRAAFLAND, I.P.C.). - Op en om Soeka Sepi. Schetsen van een koffieplandje door Creusesol. 2e druk. (Met) Voorrede van W.F. Schimmel.
31429: - JAPAN & ITS PEOPLE.
33193: (MARRA, JOHN). - Journal of the Resolution's voyage, in 1772, 1773, 1774, and 1775, on discovery to the southern hemisphere, by which the non-existence of an undiscovered continent, between the equator and the 50th degree of southern latitude, is demonstratively proved. Also a journal of the adventure's voyage, in the year 1772, 1773, and 1774. With an account of the separation of the two ships, and the most remarkable incidents that befel each. Interspersed with historical and geographical descriptions of the islands and countries discovered in the course of their respective voyages.
32804: - EXPOSITION LETTRES ET VISAGES DU LIBAN ET DE L'ORIENT. Organisée par Philippe Duvollet.
31598: (NICLOU, H.A.A.). - Open brieven aan G(eorge) F(rederik) W(illem) Borel, Kapitein der Artillerie .. naar aanleiding van zijn boek: Onze vestiging in Atjeh.
24208: (NEUMANN, CARL). - Brehm's reizen naar Noord en Zuid. Bewerkt door Catharina A. Dermoût-Visser.
31480: (VERKERK PISTORIUS, ARNOLD WILLEM PIETER). - Kakemono. Japansche tafereeltjes door Yoritomo. Voordracht, gehouden voor de Wetenschappelijke Vereeniging te Buitenzorg.
31190: TUN LI-CH'EN. - Annual customs and festivals in Peking as recorded in the Yen-ching Sui-shi-chi. Translated and annotated by Derk Bodde. 2nd edition (revised).
31651: - WISSENSCHAFT UND TECHNIK IM ALTEN CHINA. Herausgegeben vom Institut für Geschichte der Naturwissenschaften der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Aus dem Chinesischen von Käthe Zhao in Zusammenarbeit mit Hsi-lin Zhao.
13836: - RECUEIL DE PIECES AUTHENTIQUES. Pour servir a l'histoire des Provinces-Unies.
11107: (MIRABEAU, HONORÉ GABRIEL RIQUETTI DE). - Des lettres de cachet et des prisons d'etat. Ouvrage posthume, composé en 1778.
31670: (KOENIG, HEINRICH JOSEPH). - Biographie der voornaamste oudere en nieuwere schrijvers, in proza en poëzie, welke Rusland heeft opgeleverd.
13504: (QUANDT, CHRISTLIEB). - Nachricht von Suriname und seinen Einwohnern sonderlich den Arawacken, Warauen und Karaiben, von den nüzlichsten Gewächsen und Thieren des Landes, den Geschäften der dortigen Missionarien der Brüderunität und der Sprache der Arawacken. Görlitz, 1807. Reprint with foreword by H.C. van Renselaar.
7278: - BATAVIA ALS HANDELS-, INDUSTRIE- EN WOONSTAD samengesteld in opdracht van de stadsgemeente Batavia. Batavia as a commercial, industrial and residential center written for the municipality of Batavia.
20390: - BOUSHOUANAS, HOMMES ET FEMMES. - VILLAGE DES BOUSHOUANAS.
13571: (NENY, PATRICE-FRANÇOIS DE). - Mémoires historiques et politiques des Pays Bas autrichiens.
31487: - JAPANSCH IN ÉÉN MAAND. Met complete behandeling der uitspraak, zonder onderwijzer, gemakkelijk te leeren.
1906: (SHERER, JOSEPH MOYLE). - Indische tafereelen voor reizigers aan den haard.
32640: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXX: Register.
31062: - INTERNATIONAL RUBBER CONGRESS. EXHIBITION BATAVIA (JAVA) 8 SEPT. - 10 OCT. 1914.
32588: - NOORD SUMATRA IN OORLOGSTIJD. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Voorspel en Medan na de oorlog.
32589: - NOORD SUMATRA IN OORLOGSTIJD. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 1943. Brastagi.
32590: - NOORD SUMATRA IN OORLOGSTIJD. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 10 maart - 31 december 1942. Nias, Sibolga, Padang Sidempoean, Taroetoeng, Pematang Siantar, Kaban Djahe, Brastagi.
31899: - HOLLAND, JAPAN & DE LIEFDE. Tentoonstelling ter herdenking van 400 jaar Japans-Nederlandse betrekkingen met bijdragen van Hayashi On (schilderingen), Saito Takamasa (keramiek) en Yamazaki Tsuyoshi (lakwerk).
13231: - VOYAGES MODERNES FAITS DANS LES CINQ PARTIES DU MONDE par les plus intrépides et les plus savans explorateurs de notre époque.
32759: - LES COLONIES FRANÇAISES ET LEURS DÉPENDANCES.
7958: - ITER BRITTANIARUM. Codicis antiquissimi et optimi parisiensis .. exemplar; cum excerpto ex itinerario maritimo.
29826: - SASAK LITERATURE. - Collection of 5 Sasak texts in type-script, edited by L.M. Danillah or L. Darwasih, collected by Kirtya. Folio. 1940-1941.
31624: (GRAAFLAND, I.P.C.). - Naar de(n) Oost ! Opmerkingen van een Indischman door Creusesol.
7574: - STICHTING CULTUURGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDERS OVERZEE. Verslagen en aanwinsten 1968-1983.
31883: - FOOTSTEPS AND FINGERPRINTS. The legacy of a shared history.
33399: (JANTZEN, F.B.). - Bandoeng de stad op de hoogvlakte.
31430: - VAN DORP'S HANDLEIDING VOOR DE NIPPONSCHE SPREEKTAAL. Beknopt viertalig leerboekje Hollandsch-Nipponsch-Maleisch-Engelsch.
28533: (PRUDHOMME, LOUIS). - Reise nach Guiana und Cayenne, nebst einer Uebersicht der ältern dahin gemachten reisen und neuern Nachrichten von diesem Lande, dessen Bewohnern und den vorigen europäischen Colonien, besonders den französischeen. Aus dem Französischen.
6338: (GULIK, W.R. VAN, J.L. BLUSSÉ, TH.H. LUNSINGH SCHEURLEER, E.A.). (ED.). (ED.) - In het spoor van De Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
31063: - 8STE N.I. JAARBEURS EN MARKT. EERSTE HYGIENE TENTOONSTELLING IN NED. INDIE. BANDOENG 25 JUNI-10JULI 1927.
13764: - REIZEN IN ZUID-AFRIKA. Uitgegeven onder het gezag van de Algemene Bestuurder, Zuidafrikaanse Spoorwegen en Havens. 3e druk.
11355: (AUBIN, NICOLAS). - Dictionaire de marine contenant les termes de la navigation et de l'architecture navale.
7777: - LITERATUURLIJST VOOR HET ADATRECHT VAN INDONESIË. 2e druk. (With) AANVULLENDE LITERATUURLIJST (1927- 1 september 1937).
2497: (MANN, A.T.). - Histoire du regne de Marie-Thérese, impératrice, reine de Hongrie & de Bohême, archiduchesse d'Autriche, etc. Précédée de tables généalogiques & chronologiques.
7301: - VROUWEN IN DE NEDERLANDSE KOLONIEN. Onder redactie van J. Reijs, E. Kloek, e.a.
31561: (STEINMETZ, H.E.). - Indische brieven aan een staatsraad door Eckart. Met een voorrede van P.J. Veth.
7198: - GEMEENTE STEMMEN. Orgaan van de kiesvereeniging 'Meester Cornelis'. Commissie van redactie: S. Alberda, H.G. van Buuren, Raden Haroen Al Rasid, Raden Hassan Soema di Pradja .... Jrg.I, no. 3-8.
33099: - GEDENKBOEK GRENADIERS EN JAGERS 1939-1954.
31661: - ASIAN-ARABIAN sailing boats. - Three original watercolours showing Asian or Arabian sailing boats off the coast with native fishermen, signed by SCHLIEN.
13717: (LAET, JOHANNES DE). - Belgii confoederati respublica: sev Gelriae. Holland. Zeland. Traject. Fris. Transisal, Groning. chorographica Politicaque descriptio.
2245: (QUARLES VAN UFFORD, HENDRIK). - Aanteekeningen betreffende eene reis door de Molukken van zijne excellentie den goeverneur-generaal A.J. Duymaer van Twist, in de maanden September en October 1855.
30798: (ORTI, FELIX MARIA). - Carta de edificaçao, gloriosos trabalhos dos mission trabalhos dos missionarios da Companhia de Jesus, na missao de Madure, e maravilhosos successos, que deos nella obrou no anno de 1740. Dada a' luz pelo padre procurador da mesma missam, e provincia do Malabar da mesma Companhia.
14990: (KOENDERS, W.). - Bataviasche planten- en dierentuin 1864 - 1939. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
29224: (MOORE, WILLEM CHARLES JACOBUS VAN DEN). - Landbouw-, Nijverheid en Koophandel. Brieven van den Bruinen Ridder aan een Ongenoemde.
15748: - JOURNAL DES VOYAGES ET DES AVENTURES DE TERRE ET DE MER. Journal hebdomadaire. No. 834 - 860.
28490: (MIDDELGEEST, SIMON VAN). - Tweede noot-wendiger discours ofte vertooch aan alle lant-lievende/ van de participanten der Oost-Indische Compagnie/ tegens bewinthebbers. (Door YMANT ADAMS). In't jaar een-en-twintich, der onghedane rekeninge.
4568: - ENCYCLOPAEDIE VAN NEDERLANDSCH-INDIË. Met medewerking van verschillende ambtenaren, geleerden en officieren samengesteld door P.A. van der Lith, A.J. Spaan en F. Fokkens. (1st edition).
32826: (ROBINSON, TANCRED). (ED.). - An account of several late voyages and discoveries ... To which are added, a large introduction and supplement, containing short abstracts of other voyages into those parts, and brief descriptions of them.
32700: - WIE IS DAT EN WAAR IS HET ?". Beknopt overzicht van indeling en personalia van het overheidsapparaat en particulier bedrijfsleven in Nederlands Nieuw-Guinea. 3e uitgave.
32706: - REISGIDS INDONESIË. Oorlogsplekken 1942-1949.
30961: - THE CITY OF CAPE TOWN. OFFICIAL GUIDE. Third edition. Authorized by the Council of the City of Cape Town.
31061: - TENTOONSTELLING PERTOENDJOEKAN HET NEDERLANDSE BOEK. Onder leiding der Vereniging van Ind. Boekhandelaren.
31067: - COMPAGNIE TUNISIENNE FONCIÈRE, AGRICOLE & INDUSTRIELLE.
18060: - NEW ZEALAND UNDER THE SOUTHERN CROSS.
18135: - THE NEW ZEALAND OFFICIAL YEAR-BOOK 1946. 54th issue compiled in the Census and Statistics Department of the Dominion of New Zealand.
31182: - CONFUCIUS (en andere verhalen en vertellingen uit oud-China). Voordrachten (z.g. 5 min. talks) van Rtn 'Kim', lid Soerabaja-club
31866: - LE JAPON ET LA FRANCE. IMAGES D'UNE DÉCOUVERTE.
31871: - FOUR CENTURIES OF DUTCH-JAPANESE TRADE.
33734: (MARRA, JOHN). - Journal of the Resolution's voyage, in 1772, 1773, 1774, and 1775, on discovery to the southern hemisphere, by which the non-existence of an undiscovered continent, between the equator and the 50th degree of southern latitude, is demonstratively proved. Also a journal of the adventure's voyage, in the year 1772, 1773, and 1774. With an account of the separation of the two ships, and the most remarkable incidents that befel each. Interspersed with historical and geographical descriptions of the islands and countries discovered in the course of their respective voyages.
17817: - REGERINGSPROGRAMMA. SURINAME.
31672: (MASSON DE BLAMONT, CHARLES FRANÇOIS PHILIBERT). - Lettres d'un Français a un Allemand, servant de réponse a Mr. De Kotzebue, et de supplément aux memoires secrets sur la Russie. Suivies d'un précis historique de la déportation et de l'exil de l'auteur.
10637: - ABEL JANSZOON TASMAN & THE DISCOVERY OF NEW ZEALAND.
9445: - OVERZEE. NEDERLANDSE KOLONIALE GESCHIEDENIS 1590-1975. (Bijdragen van) E. van den Boogaart, P.J. Drooglever, P.C. Emmer, C. Fasseur, F.S. Gaastra, C.Ch. Goslinga, M.A.P. Meilink Roelofs, R.J. Ross, S.L. van der Wal.
7774: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXXIX: Gemengd (Java, Molukken, Celebes, etc.).
33472: - MEDITERRANEAN. - CHEBECK.
1753: (TULLY, MISS). - Narrative of a ten years' residence at Tripoli in Africa: from the original correspondence in the possession of the family of the late Richard Tully, Esq. the British Consul. Comprising authentic memoirs and anecdotes of the reigning Bashaw, his family, and other persons of distinction; also, an account of the domestic manners of the Moors, Arabs, and Turks.
29338: - VERBAEL van DIDERYCK BAS, ridder, burgemeester der stede Amsterdam, JACOB BOREEL, oudt burgemeester van de stadt Middelburgh in Zeelandt, ARENT JACOBSS. LODESTEYN, raedsheer ter admiraliteyt in Zeelandt ende inden Raedt van Vlaenderen, ALBERT FRANSSEN SOUNCK, oudburgemeester van de stadt Hoorn ende gedeputeerde inden Raedt van Staten der Vereenichde Nederlanden, ANDRIES RYCKAERTS, bewinthebbers vande Geoctroyeerde Oostindische Compaignie, ende mr. WILLEM BOREEL advocaet vande selve Compaignie, gedeputeerden vande .. Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden, opde conferentie in Engelandt gehouden tot vereeninge van beyde Nederlandtsche ende Engelsche Oostindische Compaignien, ende begonnen int laetste vant jaer 1618.
32805: - SOUTH AFRICA IN PRINT. - Catalogue of an exhibition of books, atlases and maps held in the South African Library, Cape Town .. in commemoration of the arrival of Jan van Riebeeck at the Cape 6 April 1652.
34142: - VORSTEN OP BEZOEK IN DE NEDERLANDEN, 1500-1700. Catalogus van een tentoonstelling gehouden tijdens de 7e Europese Antiquarenbeurs in Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam.
30601: (JUKES, JOSEPH BEETE). - Togten van een Engelschman door den Indischen Archipel, voor Nederlandsche lezers bewerkt door W(olter) R(obert) van Hoëvell.
30674: - TWINTIG JAREN STUDIEKRING. Uitgaven Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen.
31974: - (KOLONIALE) TENTOONSTELLING SEMARANG 1914 - SCHLIEPER-PAVILJOEN.
31981: - VUE PERSPECTIVE D'UNE VILLE ASIEGÉE. (Bad Kreuznach).
24762: - TRAVAUX DE L'INSTITUT DE RECHERCHES SAHARIENNES. Tome VIII. Numéro spécial publié à l'occasion du XIXe Congrès Géologique International.
32297: - HOLLAND, JAPAN & DE LIEFDE. Tentoonstelling ter herdenking van 400 jaar Japans-Nederlandse betrekkingen. Bijschriften bij de voorwerpen.
31459: - RANGAKU. HOLLANDKUNDE IN JAPAN. Catalogus bij een tentoonstelling van schilderijen en boeken uit de verzameling van de bibliotheek van Waseda University, Tokyo, in de Leidse Universiteitsbibliotheek.
32479: - DE REIS VAN SINTE BRANDAAN. Uitgave, inleiding en commentaar door Maartje Draak. Herdicht door Bertus Aafjes.
31603: (GRAAFLAND, I.P.C.). - De khimono benevens twee andere Oost-Indische verhalen door Creusesol.
8326: (WARBURTON, GEORGE DROUGHT). - The conquest of Canada.
8394: (WRIGHT D'ARUSMONT, FRANCES). - Views of society and manners in America; in a series of letters from that country to a friend in England, during the years 1818, 1819, and 1820. By an English woman. 2nd American edition.
28440: - NEDERLAND EN DE ORIËNT. (N.a.v. de tentoonstelling Fata morgana. De verbeelding van het Oosten: Nederlandse oriëntalisten 1830-1930).
28279: - THE TIMES INDEX-GAZETTEER OF THE WORLD.
28193: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 72.
28225: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 69.
28226: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 67.
28228: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 59.
28231: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 61.
28235: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 47.
25700: - DE ECONOMISCHE TOESTAND VAN SURINAME IN 1925. Verslag uitgebracht door de Vereeniging voor Handel en Nijverheid in Suriname.
29452: (VLISSINGEN, PAUL VAN). - Iets over de aanbesteding en aanneming der koperen muntplaatjes voor Neêrlands Oost-Indische bezittingen.
6254: AALBERS, J. - Rijcklof van Goens, commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie, en zijn arbeidsveld, 1653/54 (Ceylon) en 1657/58 (India).
16839: AARTSMA, N. - Michiel de Ruyter 1607-1676. Een heldenleven in plichtsvervulling voor het vaderland.
20166: ABBOTT, LYMAN & S.B. HALLIDAY. - Henry Ward Beecher: a sketch of his career: with analyses of his power as a preacher, lecturer, orator and journalist, and incidents and reminiscences of his life.
32613: ABDULLAH, TAUFIK. - Schools and politics: the Kaum Muda movement in West Sumatra (1927-1933).
33465: ABENDANON, E(DUARD) C(ORNELIUS). - Midden-Celebes-Expeditie. Geologische en geographische doorkruisingen van Midden-Celebes (1909-1910).
6574: ABRAHAM-VAN DER MARK, E.E. - Yu'i mama. Enkele facetten van gezinsstructuur op Curaçao.
32211: ABRAHAMSOHN, H. - Tandjong-Priok.
11279: ABRAHAMSZ, ANNA. - Journaal eener Oostindiesche reis. De belevennissen van een tienjarig meisje in 1847 en 1848. Met een inleiding en slotbeschouwing van M.A. van Alphen.
32065: ABRANSON, ERIK. - Beroemde schepen.
24937: ABS, P.J.M. - Der Kampf um unsere Schutzgebiete. Unsere Kolonien einst und jetzt. Ein Beitrag zur Wiedergewinnung unserer Kolonien. Eine Lebensfrage für unser deutsches Volk.
33448: ACEH. - Overzichtskaart van Groot Atjeh. Schaal 1 : 100000.
9117: ACEH. - PERANG KOLONIAL BELANDA DI ACEH. The Dutch colonial war in Aceh.
30835: ACEH. - MAURITS ONTVANGT DE AFGEZANTEN VAN DEN SULTAN VAN ACHEM OP SUMATRA. (1602).
28523: ACOSTA, JOSÉ DE. - Historie naturael en morael van de Westersche Indien. Waer inne ghehandelt wort van de merckelijckste dingen des hemels/ elementen/ metalen/ planten ende gedierten van dien: als oock de manieren/ ceremonien/ wetten/ regeeringen/ ende oorlogen der Indianen. Uit den Spaenschen in onse Nederduytsche tale overgheset: door Jan Huyghen van Linschoten. 2e editie.
20160: ADAMS, NEHEMIAH. - A south-side view of slavery; or, three months at the South, in 1854. 3rd edition.
16219: ADAMS, RICHARD & RONALD LOCKLEY. - Voyage through the Antarctic.
8470: ADAMS, JAMES TRUSLOW. - New England in the Republic 1776-1850.
21293: ADELS, WIERT. - Wiert Adels. Stuurman op het Hollandsch kofschip De Bloeijende Blom, die zig van dezen bodem, na dat dezelve door de Franschen genomen, met veel bravoure meester gemaakt en den 5 Augustus te Hellevoet opgebracht heeft.
2971: ADRIANI, N(ICOLAUS). - Spraakkunst der Bare'e-taal.
32972: SOUTH-AFRICA. - Madagaskars
32966: SOUTH-AFRICA. - Caffers.
32968: SOUTH-AFRICA. - Monoemugi.
34188: AFRICA. - Byzonder ontwerp van zommige der voornaamste Africaansche eilanden zo in de Middellandsche als Atlantische en Ethiopische zeeën.
30980: WEST-AFRICA. - THE DAHOMEY BLOCKADE - SKETCHES AT WHYDAY.
34189: AFRICA. - Barbariae et biledulgerid, nova descriptio.
34016: SOUTH-AFRICA. - Oorlogskaart van Zuid Afrika. 1899-1900. Bewerkt te Pretoria naar officieele gegevens. Uitgegeven met toestemming van de Hoogedele Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek. Gedeeltelijk ten voordeele van de nagelaten betrekkingen van in den oorlog gesneuvelde burgers.
34191: AFRICA. - Le coste di Barbaria ovvero i regni di Marocco di Fez di Algeri di Tunisi di Tripoli coi Paesi circonvicini.
27506: AFRICA. - COUNTRIES IN THE NORTHERN TROPICAL REGIONS OF AFRICA.
17147: SHIPWRECK OF THE AGATHA. - SHIPWRECK AND DEATH OF LORD ROYSTON, and other persons of distinction; who went passengers from Liebau for Carlscrona, in The Agatha, commanded by Captain Koop; which was unfortunately stranded near Memel, April 7, 1808, when near twenty persons perished ! Including the wonderful preservation of some of the crew, particularly the women and children ... Also the loss of the Portuguese ship, Bowaniong; which was wrecked on her passage from Calcutta to China, June 17, 1807, and her Captain, John Nepremassena ..
32987: AGRA. - 't Hof des Grooten Mogols.
22478: AHLBRINCK, WILLEM GERARDUS. - Encyclopaedie der Karaïben, behelzend taal, zeden en gewoonten dezer Indianen.
33760: AHMED, AFZAL. - Indo-Portuguese trade in seventeenth century (1600-1663).
34121: AKEN, CH.H. VAN. - Aardrijkskundig woordenboek der geheele aarde. 4e verbeterde en vermeerderde druk.
5399: AKIHARY, HUIB. - Ir. F.J.L. Ghijsels. Architect in Indonesia (1911-1929). Contributions by S. Schell, M.E. de Vletter. Foreword by C.L. Temminck Groll. Translation by T. Burrett.
7501: AKVELD, L.M., PH.M. BOSSCHER, J.R. BRUIJN, F.C. VAN OOSTEN. - Vier eeuwen varen. Kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden.
24527: AKVELD, LEO & ELS M. JACOBS. (RED.). - De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal jubileumboek VOC 1602-2002. Uitgave in samenwerking met het Scheepvaartmuseum, Amsterdam, het Maritiem Museum, Rotterdam en het Rijksmuseum, Amsterdam.
28310: AKVELD, LEO M. - Magnifiek maritiem. Voorwerpen uit het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' vertellen hun verhaal.
25416: ALBANY. - ALBANY BIRTHPLACE OF THE UNION. Commemorating America's oldest community, the growth of an idea, and an institution dedicated to the advancement of each.
27359: ALBERS, DERK. - Uit het land der pyramiden.
4347: ALDERS, L.W. - Internationale rechtspraak tussen Indonesische rijken en de V.O.C. tot 1700.
27284: ALEXANDER, H.T. - African tightrope. My two years as Nkrumah's chief of staff.
8365: ALEXIS, WILLIBALD. (GEORG WILHELM HEINRICH HÄRING). - Reistogten in het zuiden van Frankrijk; waarin karakterschilderingen over de oude en hedendaagsche Franschen. Uit het Hoogduitsch.
20123: ALLARD, PAUL. - Esclaves, serfs et mainmortables. Nouvelle édition revue et augmentée.
8419: ALLEN, JAMES LANE. - The blue-grass region of Kentucky and other Kentucky articles.
6512: ALPHEN, G. VAN. - Jan Reeps en zijn onbekende kolonisatiepoging in Zuid-Amerika 1692.
27836: ALPS. - - JAHRBUCH DES SCHWEIZER ALPENCLUB. Jhrg. 32 - 1896 bis 1897.
31088: AMBON. - HET VERBLIJF DER SCHIPBREUKELINGEN VAN DE GESTRANDE STOOMBOOT WILLEM DE 1E OP DE KORAALPLAAT LUCIPARA.
9529: SOUTH AMERICA. - SOUTH AMERICA.
33093: SOUTH AMERICA. - Carta dell' America meriodionale.
33092: SOUTH-AMERICA. - - Carta dei paesi sopra il mare meridionale da Panama a Guayquil.
31759: AMICIS, EDMONDO DE. - Marocco. Uit het Italiaansch vertaald door D. Lodeesen.
32782: AMSTEL, AAD VAN. - Barbaren, rebellen en mandarijnen. De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw.
33959: WAREHOUSE OF THE DUTCH ADMIRALTY IN AMSTERDAM. - Amsterdam. Marine.
13908: NATIONAL MARITIME MUSEUM AMSTERDAM. - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der bibliotheek. (Met voorwoord van W. Voorbeijtel Cannenburg).
33443: AMSTERDAM. - Afscheid van stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen van den magistraat van Amsterdam op den Buiten-Amstel, 4 juni 1768.
33821: AMSTERDAM. - BESCHRIJVING VAN HET WATERVERMAAK, door order der ed. magistraat van de stad Amsterdam, ter eere van het groot Muskovisch Gezantschap, aangesteld op den eersten september 1697.
13353: AMSTERDAM. - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegiën, van deszelfs poorters en inwoners. 2e dr.
32962: AMSTERDAM. - Amstella intus respiciens ex ponte versus Orphanotrophaeum Amstellodamensis. - L'Amstel au dedans qu'on voit du pont bleu vers la maison des Orphelins d'Amsterdam. - De binnen Amstel, van de blaauwe brug, naa het diaken huys te zien tot Amsterdam - Die Amstel von innen wie man Sie siehet von der Blauen Brug gegen da Waijssen Haus zu Amsterdam.
34208: AMSTERDAM. - Ancrage dans le port d'Amsterdam.
13352: AMSTERDAM. - AMSTERDAMSCHE SECRETARY, bestaande in formulieren van scheepenen-kennissen, quytscheldingen, schatbrieven, en andere die gewoonlyk daar gebruikt worden. Hier zyn bygevoegt veelerlei formulieren van actens, die ter wees-assurantie- en desolate-boedels-kamer gebruikelyk zyn.
13388: AMSTERDAM. - Exrtact (sic) uyt verscheyde handvesten, en privilegien, vergunt aen de stadt en poorterie van Amsterdam, continerende den tijdt en maniere van nomineren en kiesen van schepenen aldaer.
33629: WORLD EXHIBITION IN AMSTERDAM. - HERINNERINGEN AAN AMSTERDAM IN 1883.
25505: NEW AMSTERDAM. - NEW AMSTERDAM YEAR BOOK. Second number.
25506: NEW AMSTERDAM. - NEW AMSTERDAM YEAR BOOK. Third number.
24158: AMSTERDAM. - AAN DE EERSTE KAMER VAN HET VERTEGENWOORDIGEND LICHAAM DES BATAAFSCHEN VOLKS. Geven te kennen de ondergeteekenden, allen handeldryvende ingezeetenen, woonende te Amsterdam.
15676: NATIONAL MARITIME MUSEUM AMSTERDAM. - ROEIEN MET DE RIEMEN .. 75 jaar Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.
3763: AMUNDSEN, ROALD & LINCOLN ELLSWORTH. - De eerste vlucht over de Noordpool. Vertaald door Louis Blok.
1099: ANCELOT, (JACQUES ARSÈNE FRANÇOIS). - Six mois en Russe. Lettres écrits à M.X.-B. Saintines en 1826. A l'époque du couronnement de S.M. l'Empereur.
6398: ANDAYA, LEONARD Y. - The heritage of Arung Palakka. A history of South Sulawesi (Celebes) in the 17th century.
33534: ANDERSON, JOHANN. - Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis. Uit het Hoogduits vertaalt door J.D.J. waar by gevoegt zyn de verbeteringen door Niels Horrebow.
8438: ANDERSON, ALEXANDER D. - The Silver Country or the Great Southwest. A review of the mineral and other wealth, the attractions and material development of the former kingdom of New Spain, comprising Mexico and the Mexican cessions to the United States in 1848 and 1853.
34021: ANDRADE, TONIO. - De val van Formosa. Hoe een Chinese krijgsheer de VOC versloeg. Vertaald door Tristan Mostert.
19904: ANDREWS, CHARLES M. - The Fathers of New England. A chronicle of the puritan commonwealths.
21691: ANDRIES, JUDITH. - Nederlanders in Amerika.
33134: ANDRIESSEN, PIETER JACOB. - De tocht naar Rusland of het begin van den val van't keizerrijk, 1812. 2e druk.
19422: ANELL, BENGT. - Hunting and trapping methods in Australia and Oceania.
29512: ANGELBEEK, J(ACOBUS) J(OHANNES) VAN. - Pleidooi, gehouden ter openbare terechtzitting van den Hoogen Raad der Nederlanden, den 8sten Mei 1873. Voorafgegaan door een woord van dankbetuiging aan den Minister van Koloniën (D. Fransen van de Putte).
33455: ANTHONISZ, R.G. - Report on the Dutch records in the Government Archives at Colombo. With appendices.
33223: ANTIGUA. - Particular account of the loss of the Duke of Cumberland packet, Capt. Lawrence, on the coast of Antigua, during the dreadful hurricane of the 4th of September, 1804, including the wonderful preservation of Mr. Doncaster, the chief mate, by whose exertions all the crew were saved. Also, narrative of the loss of the Fattysalam, East-Indiaman.
6810: DUTCH ANTILLES. - JAARLIJKSE VERSLAGEN VAN HET GESCHIED-, TAAL-, LAND-, EN VOLKENKUNDIG GENOOTSCHAP CURAÇAO 1897-1903. Reprint.
31601: ANTONISSE, J.H. & B.N. VAN DER VELDEN. (RED.). - Indië en het opium. Een verzameling opstellen betreffende het opiumvraagstuk, bijeengebracht en uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Grootloge van de Internationale Orde van Goede Tempelieren.
32885: ANTWERP. - Z.M. STOOMFREGAT EVERTSEN.
32094: ARCHER, M., C. ROWELL, R. SKELTON. - Treasures from India. The Clive collection at Powis Castle.
33221: ARCHER. - Circumstantial account of the wreck of his majesty's ship Phoenix, of 44 guns, which was lost in a hurricane, off Cuba, in the West Indies, in the year 1780, as communicated by Lieutenant Archer, in a letter to his mother. Also, the sufferings of Francis Pirard de Laval, on the Maldivia Islands.
24590: ARCTIC. - Nederland en het Noordpoolgebied.
20557: ARMITAGE, CHRISTOPHER M. - Sir Walter Ralegh, an annotated bibliography.
18691: ARNDT, P(AUL). - Mythologie, Religion und Magie im Sikagebiet (östl. Mittelflores).
24279: ARPI, MARIO D'. - Messico.
11817: ASAERT, G., PH.M. BOSSCHER, J.R. BRUIJN, W.J. VAN HOBOKEN. (RED.). - Maritieme geschiedenis der Nederlanden.
1101: ATKINSON, GEORGE FRANCKLIN. - 'Curry & rice', on forty plates; or, the ingredients of social life at 'our station' in India.
19448: AUSTRALIA. - GREETINGS FROM NEW SOUTH WALES. Bushland & rural scenes.
31349: AVEDON, JOHN F. - In exile from the land of snows. The first full account of the Dalai Lama and Tibet since the Chinese conquest.
32665: AZIZ, MUHAMMAD ABDUL. - Japan's colonialism and Indonesia.
32708: BAAL, JAN VAN. - Ontglipt verleden. Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog. (En) Leven in verandering: 1947-1958.
31103: BAAR, VÉRONIQUE, ANNELIES HAASE, BERT JANSEN, KATJA WEITERING. - Piet Ouburg (1893-1956), solist. Zicht op een eigenzinnig oeuvre.
28704: BAARS, A. & H. SNEEVLIET. - Het proces Sneevliet 1917. De sociaal-democratie in Nederlandsch-Indië.
28698: BABU, S. - Commodity composition of the English trade on the Coromandal coast (1611-1652).
33073: BACKER, C(ORNELIS) A(NDRIES). - The problem of Krakatao as seen by a botanist.
13076: BAEDEKER, KARL. - Northern Italy including Leghorn, Florence, Ravenna and routes through France, Switzerland, and Austria. Handbook for travellers. 14th remodelled edition.
13116: BAEDEKER, KARL. - Paris und Umgebungen. Handbuch für Reisende. 14te Auflage.
25172: BAEDEKER, KARL. - Nordwest-Deutschland (von der Elbe und der westgraenzen Sachsens an, nebst Hamburg und der Westküste von Schleswig-Holstein). 31. Auflage.
20433: BAILEY, ROSALIE FELLOWS. - Pre-revolutionary Dutch houses and families in Northern New Jersey and Southern New York. With an introduction by Franklin D. Roosevelt.
32780: BAIN, ANDREW GEDDES. - Journals of Andrew Geddes Bain. Trader, explorer, soldier, road engineer and geologist.
32770: BAINES, THOMAS. - Journal of residence in Africa 1842-1853. Edited, with introduction & notes by R.F. Kennedy.
21642: BAKELS, JET & NICO DE JONGE. - Indië ontdekt. Expedities en onderzoek in de Oost en de West.
32256: BAKER, SAMUEL WHITE. - Ismailïa: a narrative of the expedition to Central Africa for the suppression of the slave trade. Organized by Ismail, Khedive of Egypt.
28309: BAKER, J.N.L. - The history of geography. Papers.
32598: BAKKER, PIET - Scheepspraet zijnde een reisbeschrijving met tal van wetenswaardigheden en nuttige wenken ten profijte van de Nederlandsche militairen die naar Indië scheep gaan.
33091: BALAI, LEO. - Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel. Over de belangen van Amsterdamse regenten bij de trans-Atlantische slavenhandel.
32247: BALAI, LEO. - Het slavenschip Leusden. Slavenschepen en de West Indische Compagnie, 1720-1738.
31158: BALAZS, ETIENNE. - A Sung bibliography (Bibliographie des Sung). Edited by Yves Hervouet.
160: BALBI, A. - Eléments de géographie générale ou desciption abrégée de la terre .. selon les dernières transactions et les découvertes les récentes.
32758: BALDAEUS, PHILIPPUS. - Afgoderye der Oost-Indische heydenen. Opnieuw uitgegeven en van inleiding en aanteekeningen voorzien door A.J. de Jong.
2034: BALDAEUS, PHILIPPUS. - Naaukeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel, der zelver aangrenzende ryken, en het machtige eyland Ceylon. Nevens een omstandige en grondigh doorzochte ontdekking en wederlegginge van de afgoderye der Oost-Indische heydenen. .. Zijnde hier by gevoeght een Malabaarsche spraak-konst.
147: BALDAEUS, PHILIPPUS. - Afgoderye der Oost-Indische heydenen. Opnieuw uitgegeven en van inleiding en aanteekeningen voorzien door A.J. de Jong.
32103: BALDWIN, J. - Colombo heritage.
6546: BALEN, W.J. VAN. - Nederland, Portugal en Brazilië.
3011: BALEN, JOHAN HENDRIK VAN. - De avonturiers. De grondleggers van den Nederlandschen handel en de eerste vestiging in de Oost. 1598-1603.
28043: BALEN, J. HENDRIK VAN. - De dierenwereld van Insulinde in woord en beeld.
31380: BALL, J. DYER. - Things Chinese or notes connected with China. 5th edition, revised by E. Chalmers Werner.
31260: BALL, J. DYER. - Things Chinese or notes connected with China. 4th edition, revised and enlarged.
22418: BALLARD, CHRIS, STEVEN VINK, ANTON PLOEG. (ED.). - Race to the snow. Photography and the exploration of Dutch New Guinea, 1907-1936.
29519: BANCK, J(OHN) E(RIC). - Artikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelicht.
29248: BANCK, J(OHN) E(RIC). - Onze aanvrage om concessie nader toegelicht en met cijfers gestaafd: door Banck c.s.
29249: BANCK, J(OHN) E(RIC). - De koloniale staatkunde van het kabinet ontvouwd en beoordeeld.
30879: BANCKERT, ADRIAEN. - E. manhafte zee-held Adriaan Bankert, L. Admiraal van Zeeland.
24843: BARBEAU, CHARLES MARIUS. - Huron and Wyandot mythology. With an appendix containing earlier published records.
30617: BARBOSA, A. - Reliquias da Paraiba. Guia aos monumentos historicos e barrocos de Joao Pessoa e Cabedelo.
20550: BARBOT, JEAN. - Barbot on Guinea. The writings of Jean Barbot on West Africa 1678-1712. Edited by P.R.H. Hair, A. Jones and R. Law. General editor P.E.H. Hair.
16049: BAREND-VAN HAEFTEN, M. & E.S. VAN EYCK VAN HESLIN. (RED.). - Op reis met de VOC. De openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel. 2e druk.
24034: BAREND-VAN HAEFTEN, M. & B. PAASMAN. (RED.). - De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië. Bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagniestijd.
32834: BAREND-VAN HAEFTEN, M. & H. PLEKENPOL. - Wouter Schouten. Dichter en VOC-chirurgijn. 36 gedichten bij de Oost-Indische voyagie.
12178: BAREND-VAN HAEFTEN, M. - Oost-Indië gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC.
33290: WILLEM BARENTS. - Verslag omtrent den vierden tocht van de Willem Barents naar de IJszee in den zomer van 1881, uitgebracht aan het Comité van Uitvoering.
7930: BARKER, MARY ANNE. - Station life in New Zealand. New edition
8669: BARKER, EDWARD HARRISON. - Wanderings by southern waters. Eastern Aquitaine.
19065: BARNARD, MARJORIE. - Sydney. The story of a city.
33156: BARNES, HUGH. - Gannibal. The Moor of Petersburg.
22450: BARNEVELDT, MADAME DE. - Memoires.
8237: BARR, PAT. - Vreemde duivels. De Westerling in China en Japan sinds de zestiende eeuw.
7132: BARR, PAT. - The coming of the Barbarians. A story of Western settlements in Japan 1853-1870.
12122: BARR, PAT. - The deer cry pavilion. A story of Westerners in Japan 1868-1905.
19402: BARRETT, CHARLES. - The sunlit country. Wanderings in Queensland.
19102: BARRETT, CHARLES. - Isle of mountains. Roaming through Tasmania.
33024: BARRETT, ANDREA. - De reis van de Narwhal 1855-1856. Vertaald door May van Sligter. 2e druk.
25324: BARREVELD, D.J. - Tegen de Heeren van de VOC. Isaac le Maire en de ontdekking van Kaap Hoorn.
12317: BARROS, JOAN DE. - Bloedige scheeps-togt van den maarschalk Don Fernando Coutinho na Oost-Indien, met een vloot van 15 scheepen in't jaar 1509. Behelsende het verdelgen van Calicut, en de ongelukkige dood van den maarschalk en veele aansienelijke Portugysen. In het Portuguys beschreeven .. Nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt.
25637: BARTELS, M.H., E.H.P. CORDFUNKE, H. SARFATIJ. (RED.). - Hollanders uit en thuis. Archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de VOC-tijd in de Oost, de West en thuis. Cultuurhistorie van de Nederlandse expansie.
33119: BARTHELEMY, JEAN JACQUES. - Reise des jungen Anacharsis durch Griechenland vierhundert Jahr vor der gewöhnlichen Zeitrechnung. Aus dem Französischen.
1105: BARTHELEMY, JEAN JACQUES. - Reis door Italië. Uit het Fransch vertaald door P.G. Witsen Geysbeek.
10649: BARTLETT, WILLIAM HENRY. - De Pelgrim-vaders of puriteinen, stichters van Nieuw Engeland. Naar het Engelsch bewerkt met aanteekeningen en oorspronkelijke bijlagen, uit de beste Engelsche en Nederlandsche bronnen getrokken, door E.B. Swalue.
29132: BARTLETT, WILLIAM HENRY. - BEATTIE, WILLIAM. - The ports, harbours, watering-places, and coast scenery of Great Britain. Illustrated by views taken on the spot, by W.H. Bartlett; with descriptions by William Beattie.
1504: BARTLETT, WILLIAM HENRY. - WILLIS, NATHANIEL PARKER. - American scenery; or land, lake and river. Illustrations of transatlantic nature.
22428: BARTTELOT, EDMUND MUSGRAVE. - Journal et correspondance du major Edmund Musgrave Barttelot, commandant l'Arrière-colonne dans l'expédition Stanley a la recherche et au secours d'Emin Pacha, publiés par Walter George Barttelot.
31587: BASTIN, JOHN & ROBIN W. WINKS. (ED.). - Malaysia. Selected historical readings.
33706: BASTIN, JOHN. - Dr. Joseph Arnold and the discovery of Rafflesia Arnoldi in West Sumatra in 1818.
7353: BASTIN, JOHN & BEA BROMMER. - Nineteenth century prints and illustrated books of Indonesia with particular reference to the print collection of the Tropenmuseum, Amsterdam. A descriptive bibliography.
14537: BATAVIA. - Plan oder Grundrisse der Stadt und derer Vorstätte wie auch des Castels Batavia.
14883: BATAVIA. - Vue du chateau de Batavia du côté du magasin au sucre. Perspectief van het kasteel Batavia, gezien van het suiker pakhuis.
30841: BATAVIA. - DE NEDERLANDERS VOOR JACATRA. 1618.
3587: BATAVIA. - Plan de Batavia.
7686: BATAVIA. - Vue du poste Ryswick - Gezigt des posts Ryswick.
15531: BATAVIA. - Carte des environs de Batavia avec la vuë de cette ville. Pour servir a l'histoire generale des voyages. 1750. Tirée des Hollandois.
15751: BATAVIA. - BATAVIA.
33514: BATAVIA. - BATAVIA, in deszelfs gelegenheid, opkomst, voortreffelyke gebouwen, hooge en laage regeering, geschiedenissen, kerkzaaken, koophandel, zeden, luchtsgesteldheid, ziekten, dieren en gewassen, beschreeven.
32265: BATAVIA. - Prospect von der Bastion Gelderland ausserhalb der Stadt Batavia, wie solche nach der Natur gege die aussern portugiesischen Kirche und dem blauen Berg zu gezeichnet worden von Johan Wolffgang Heyd. - Vuë de la Bastion de Gelderland ..
15530: BATAVIA. - Vue du chateau de Batavia, du còté du magasin au sucre.
4604: BATAVIA. - Vue du fort Noortwyck, en venant de Ryswyck. - Gezicht van't Fort Noortwyck, als men van Ryswyck komt.
5846: BATAVIA. - The governor of Batavia's palace, in the East Indies.
14930: BATAVIA. - Vue du fort Noortwyck, en venant de Jacatra. - Gezicht van't Fort Noortwyck, als men van Jacatra komt.
4645: BATAVIA. - Batavia.
1310: BATAVIA. - Gesight van't suyker pakhuys, gezien op de brugh van't casteel Batavia.
4662: UNIVERSITY AT BATAVIA. - GEDENKBOEK DER FEESTELIJKE VEREENIGING VAN OUD-STUDENTEN DER VADERLANDSCHE HOOGESCHOLEN, GEHOUDEN TE BATAVIA, DEN TWEEDEN AUGUSTUS 1844.
31982: BATAVIA. - BATAVIA EN OMSTREKEN.
18826: BATES, MARSTON & DONALD P. ABBOTT. - Ifaluk. Portrait of a Coral Island. (Caroline Islands).
22625: BAUD, W.A. - Semi-officiële en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken.
4188: BAUDET, H. & I.J. BRUGMANS. (RED.). - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië. Met medewerking van A.P.A.A. Besnard, H.J. Friedericy, Rob Nieuwenhuys etc.
13045: BAUMGARTNER, ALEXANDER. - Durch Skandinavien nach St. Petersburg. 3. Auflage.
22713: BAUMGARTNER, ALEXANDER. - Reisebilder aus Schottland. 3. vermehrte Auflage.
31752: BAWDEN, C.R. - Shamans, Lamas and Evangelicals.The English missionaries in Siberia.
6454: BAX, D. - n' Pastelportret deur Piter Willem Regnault, tekenaar en tuinier in Kaapstad, 1753-1765.
33688: BAYLY, C.A. - Indian society and the making of the British Empire.
31838: BAYLY, C.A. - Indian society and the making of the British Empire.
33752: BEARCE, GEORGE D. - British attitudes towards India 1784-1858.
31450: BEASLEY, W.G. & E.G. PULLEYBLANK. (ED.). - Historians of China and Japan.
33120: BEAUFORT, LOUIS DE. - Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siecles de l'histoire romaine.
20938: BEAUVOIR, (LUDOVIC) DE. - Voyage autour du monde III: Pékin, Yeddo, San Francisco.
8957: BEAUVOIR, (LUDOVIC) DE. - Voyage autour du monde. Australie. Java, Siam, Canton. Pékin, Yeddo, San Francisco. 2me - 4me édition.
32802: BECHT, KARL. - The Karl Becht collection. Books on Africa including sections on the Middle East, the Far East, the Arctic and Antarctic and America.
33088: BECKLES, H. & V. SHEPHERD. (ED.). - Caribbean slave society and economy. A student reader.
10237: BEERS, J.K. & C. BAKKER. - Westfriezen naar de Oost. De Kamers der VOC te Hoorn en Enkhuizen en hun recruteringsgebied, 1700-1800.
15822: BEETS, NICOLAAS. - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner. 2e druk.
29428: BEKKING, H(ENRI) C(HARLES). - De 'schandalen' van den 'vrijen arbeid in Rembang'. Eene toelichting op het rapport van den heer O. van Rees, over de vrijwillige tabakskultuur.
29522: BEKKING, H(ENRI) C(HARLES). - Nederlandsch Indië en het ministerie Thorbecke. Open brief aan A.F. Jongstra, oud lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
28801: BELGRAVE, V. - Ti Marie.
28311: BELLEC, F., PH. BOSSCHER, A. ERFTEMEIJER. - Sillages neerlandais. La vie maritime dans l'art des Pays-Bas. Kunst in het kielzog. Het maritieme leven in de Nederlandse kunst.
34209: BELLIN, JACQUES NICOLAS. - Partie de la Mer Glaciale contenant la Nouvelle Zemble et le pais de Samoiedes suivant les découvertes des Hollandois et les cartes des Russes .. par M. Bellin.
31787: BELLIN, JACQUES NICOLAS. - Carte réduite de la Moscovie, Siberie, Tartarie et pais voisins.
30631: BELT, ALBERT VAN DEN. - Het VOC-bedrijf op Ceylon. Een voorname vestiging van de Oost-Indische Compagnie in de 18de eeuw.
29102: BENALI, ABDELKADER & HERMAN OBDEIJN. - Marokko door Nederlandse ogen 1605-2005. Verslag van een reis door de tijd.
11460: BENEZET, ANTHONY. - Some historical account of Guinea, its situation, produce, and the general disposition of its inhabitants. With an inquiry into the rise and progress of the slave trade, its nature, and lamentable effects. New edition.
33887: BENGAL. - NIEUWE KAART VAN HET KONINKRYK BENGALE. - NOUVELLE CARTE DU ROYAUME DE BENGALE.
25311: BENGAL. - LA MISSION BELGE DU BENGALE OCCIDENTAL.
25390: BENNETT, GEORGE FLETCHER. - Early architecture of Delaware. Introduction and text by J.L. Copeland.
2650: BENOIT, PIERRE JACQUES. - Voyage a Surinam. Description des possessions néerlandaises dans la Guyane.
9494: BENSAUDE, JOAQUIM. - L'astronomie nautique au Portugal a l'époque des grandes découvertes. (Berne, 1912-17). Réimpression.
31021: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN, L.O. BRAUN, A.O. - Aruba en onafhankelijkheid. Achtergronden, modaliteiten en mogelijkheden; een rapport in eerste aanleg.
25788: BENTINCK, WOLTER JAN GERRIT. - Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, Schout bij Nacht van Holland en Westvriesland .. overleden aan zyne wonden, bekomen in den roemrugtigen zeeslag, op Doggersbank, den 5den augustus 1781.
33675: BENTINCK, WOLTER JAN GERRIT. - Afbeelding der lykstaatie van .. Wolter Jan Baron Bentink, schout by nacht, ressorteerende onder het ed. mog. Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam .. op dinsdag den 28 Augustus 1781, 's namiddags tusschen 4 en 5 uuren in de Nieuwe Kerk.
28524: BENZO(NI), HIERONYMUS. - De gedenkwaardige West-Indise voyagien, gedaan door Christoffel Columbus, Americus Vesputius en Lodewijck Hennepin. Behelzende een naaukeurige en waarachtige beschrijving der eerste en laatste Americaanse ontdekkingen... Mitsgaders een getrouw en aenmerkelijk verhaal van de Opperhoofden der Spanjaarden onderlinge oneenigheden doenmaals in America, als ook de onmenschelijke wreedheden door haer aen d'Indianen gepleegd. In't Italiaans beschreeven .. nu eerst getrouwelijk vertaald.
23138: BERDJAJEW, NICOLAI. - Slavernij en vrijheid. (Vertaald door Guy Voets).
4591: BERG, N(ORBERTUS) P(ETRUS) VAN DEN. - Uit de dagen der Compagnie. Geschiedkundige schetsen.
28871: BERG, NORBERT VAN DEN & STEVEN WACHLIN. - Het album voor Mientje. Een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indië.
30614: BERG, R.D. VAN DEN. (RED.). - Nederland en Suriname. Ontwikkelingssamenwerking van 1975 t/m 1996.
29494: BERG, N(ORBERTUS) P(ETRUS) VAN DEN. - Mist het protest tegen 'de bijdrage' een op recht en billijkheid steunenden grondslag ? Brief aan den heer F. Alting Mees, oud Minister van Koloniën.
29474: BERG, N(ORBERTUS) P(ETRUS) VAN DEN. - Nederlands politiek tegenover Indie. Brief aan den heer J. van Gennep, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
32214: BERG, N(ORBERTUS) P(ETRUS) VAN DEN. - De wording der nood-ordonnantie van 4 december 1884 (Indisch Staatsblad no. 217).
22085: BERG, JOOP VAN DEN. - Zo was Indië 1850-1950.
8008: BERGH, LAURENS PHILLIPPE CHARLES VAN DEN. - Handboek der Middel-Nederlandsche geographie, naar de bronnen bewerkt.
15776: BERGMAN, STEN. - Durch Korea. Streifzüge im Lande der Morgenstille.
32232: BERGSMA, WILLEM BERNARDUS. - Is het weder ingediende wetsontwerp betreffende de cultuurondernemingen in Nederlandsch Indie volledig ?
33651: BERKEL, ADRIAAN VAN. - De reizen van Adriaan van Berkel naar Guiana. Indianen en planters in de 17de eeuw. Bezorgd door Martijn van den Bel, Lodewijk Hulsman & Lodewijk Wagenaar
33650: BERKEL, ADRIAAN VAN. - The Voyages of Adriaan van Berkel to Guiana. Amerindian-Dutch relationships in 17th-century Guyana. Edited by Martijn van den Bel, Lodewijk Hulsman & Lodewijk Wagenaar
25646: BERKENMEYER, WILHELM C. - The Albany protocol. Wilhelm Christoph Berkenmeyer's chronicle of Lutheran affairs in New York colony, 1731-1750. Translated by S. Hart and S.G. Hart-Runeman. Translation initiated by H.J. Kreider. Edited J.P. Dern.
2099: BERLIN. - ALBUM VON BERLIN, CHARLOTTENBURG UND POTSDAM.
32560: BERLIN, IRA. - Many thousands gone. The first two centuries of slavery in North America.
31168: BERLINER, NANCY ZENG. - Chinese folk art. The small skills of carving insects.
31874: BERNATZIK, HUGO ADOLF & EMMY BERNATZIK. - Die Geister der gelben Blätter. Forschungsreisen in Hinterindien.
5347: BERNATZIK, HUGO ADOLF. - Akha und Meau. Probleme der angewandten Völkerkunde in Hinterindien.
24868: BERNATZIK, HUGO ADOLF. - Gari-Gari. Leben und Abenteuer bei den Negern zwischen Nil und Kongo.
19129: BERNDT, RONALD M. - Love songs of Arnhem Land.
5486: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur. Mysteriegebeuren in steen. Verval en restauratie. Oudjavaans volksleven. Gewijzigde herdruk.
8376: BERNET KEMPERS, A.J. (RED.). - Journaal van Dircq van Adrichem's hofreis naar den Groot-Mogol Aurangzeb 1662.
24689: BERQUE, JACQUES. - Die Araber.
32813: BERTHEUX, ANNECHIEN. - Het reisdagboek van Johan Maurits graaf van Lynden in het archief van kasteel Keukenhof.
32651: BERTLING, C.T. - Grondbezit in de Minahasa.
25247: BES, L., J. GOMMANS, J., G. KRUIJTER. - Dutch sources on South Asia c. 1600-1825. Vol. I. Bibliography and archival guide to the National Archives at the Hague (The Netherlands).
29715: BES, LENNART. - Dutch sources on South Asia c. 1600-1825. Vol. II Archival guide to the Repositories in the Netherlands other than the National Archives (at the Hague the Netherlands).
33978: BESTEBREURTJE, GERT JAN & ROB DE GRAAFF - Geschiedenis van Heerensociëteit 'De Eendracht'.
33169: BESTEBREURTJE, GERT JAN. - De wereld in vogelvlucht. Reizen en reisboeken door de eeuwen heen.
29737: BESTEBREURTJE, GERT JAN. - LANGENDIJK 6-8 TE VIANEN. Geschiedenis van het huis en zijn bewoners.Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan van Antiquariaat Gert Jan Bestebreurtje. Met bijdragen van Martin Brand, Paul Esser, Piet den Hertog en Gert Jan Bestebreurtje.
13827: BETHLEHEM, J.& A.C. MEIJER. ( RED..). - VOC en cultuur. Wetenschappelijke en culturele relaties tussen Europa en Azië ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie.
13127: BETOUW, JOHANNES IN DE. - Annales Noviomagi, oppidi olim Batavorum, hodie primariae Gelrorum civitatis.
32046: BEUKEMA, HANS. - Sail ahoy. Amsterdam Sail 1980.
2860: BEUKERS, H., A.M. LUYENDIJK-ELSHOUT, M.E. VAN OPSTALL, AND F. VOS. - Red-haired medicine Dutch-Japanese medical relations.
26187: BEVERSLUIS, A.J & A.H.C. GIEBEN. - Het gouvernement der Molukken. Met een voorwoord van L.H.W. van Sandick.
33000: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Negerliederen. Vertaald, bewerkt en geschreven door Martien Beversluis.
9426: BEYERMAN, H.C. - Walvisvaart, wijnhandel & schilderkunst. De Rotterdamse reders Beyerman.
3771: BEZEMER, K.W.L. - De strijd om de Zuidpool. De lotgevallen der groote expedities op weg naar de Zuidpool. 3e druk.
30620: BEZERRA, V.C. - Olinda do salvador do mundo (biografia da cidade).
31626: BICKMORE, ALBERT S(MITH). - Reizen in den Oost-Indischen archipel. Uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door J.J. de Hollander.
32534: BICKMORE, ALBERT S(MITH). - Reizen in den Oost-Indischen archipel. Uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door J.J. de Hollander.
18431: BIDDLE, G. - Tahitian journal. (Ca. 1920-1922)..
14594: BIJL DE VROE, C.L.M. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek 1914-1919. Ingeleid en bewerkt door M. Schouten. Met een woord vooraf door A. Alberts.
24219: BINDER, FRANZ. - Die Zeeländische Kaperfahrt 1654-1662.
27944: BINNENDIJK, CH. VAN & P. FABER. (RED.). - Sranan. Cultuur in Suriname.
22453: BINNERTS, C. - 'Alles is in orde, heeren .. !' Een dagboek van het eiland Flores uit het jaar 1943.
24670: BIOVÈS, ACHILLE. - Les Anglais dans l'Inde. Warren Hastings (1772-1785).
31895: BISHOP, GEORGE. - Travels in Imperial China. The explorations and discoveries of Père David.
24847: BITTREMIEUX, L. - Mayombsche volkskunst. (Congo). Ingeleid door Al. Janssens.
33001: BJERRE, JENS. - Oog in oog met het stenen tijdperk. (Nederlandse vertaling B. Mackenzie).
31438: BLACK, JOHN R. - Young Japan. Yokohama and Yedo. A narrative of the settlement and the city from the signing of the treaties in 1858, to the close of the year 1879. With a glance at the progress of Japan during a period of twenty-one years. N.Y., 1883. Reprint. With an introduction bt Grace Fox.
33144: BLACK, JEREMY. - The slave trade.
32557: BLACKBURN, ROBIN. - The making of New World slavery. From the Baroque to the modern 1492-1800.
33653: BLAEU, JOAN - MARTINO MARTINI. - Novus atlas Sinensis dat is afbeeldingen en beschryvinge van alle de landschappen van het groote ryck Sina.
34240: BLAEU, WILLEM JANSZ. - Asia noviter delineata.
34207: BLAEU, JOAN. - Atlas maior. Volume I - II: Englia, Scotia & Hibernia. Introduction and texts by Peter van der Krogt.
34237: BLAEU, JOAN. - Currus veliferi Ill.mi Pr. Mauritii Nassouii. - De zeyl-wagen die de doorluchtige vorst Maurits van Nassou, prins van Oranje, graef van Nassou, &c. heeft doen maken.
22719: BLAKE, WILLIAM. - Famille d'esclaves nègres de Loango.
24967: BLANCHOD, FRED. - Dans l'Asie. Des hommes bruns. Voyage aux Indes.
34053: BLIJK, FRANS JACOBUS VAN DEN. - Marine view.
19019: BLISCHKE, RUDOLF. - Kapitän Phillip. Gründung der Strafkolonie Sydney. 2. Auflage.
27964: BLOEMBERGEN, MARIEKE. ( RED.). - Koloniale inspiratie. Frankrijk, Nederland, Indië en de wereldtentoonstellingen 1883-1931.
29197: BLOEMEN WAANDERS, F(RANÇOIS) G(ERARD) VAN. - De gouvernements-koffiecultuur op Java (naar aanleiding van het rapport der staatscommissie ingesteld bij koninklijk besluit van 14 october 1888).
6001: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk. 2e herz. druk.
31356: BLOK, W. & K. LEKKERKERKER. - Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-romans. Verzorgd en van commentaar voorzien.
31387: BLOK, W. - Slauerhoffs derde Chinese roman. Afscheidscollege.
3299: BLOK, P.J. - Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Tweede uitgave.
34127: BLOM, M.L.B. - Catalogus van de boeken gepubliceerd door de Utrechtse Indologen.
15547: BLOM, THEODORUS A. - Scheepsjournaal .. zijnde een naukeurig verslag van zijn menigvuldige omzwervingen in de Caraïbische wateren, behelzende vele merkwaardige gegevens omtrent zijn bevindingen en ontdekkingen, inhoudende avonturen ter zee alsmede gegevens betreffende onbekende gebieden, zijn omgang met wilden en getemden ..
19507: BLOMHOFF, JAN COCK. - The court journey to the shogun of Japan. From a private account .. edited by F.R. Effert. With preface and annotations by M. Forrer.
18964: BLOMHOFF, JAN COCK. - De hofreis naar de shogun van Japan. Naar een persoonlijk verslag .. bezorgd door F.R. Effert. Ingeleid en geannoteerd door Matthi Forrer.
33983: BLOOMSBURY. - Catalogue of 19th and 20th century photographs. To be sold by auction.
33664: BLUME, (CAREL LUDWIG). (ED.). - De Indische Bij, tijdschrift ter bevordering van de kennis der Nederlandsche volkplantingen en derzelver belangen. Deel I.
6002: BLUSSÉ, LEONARD & JAAP DE MOOR. (RED.). - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650.
17864: BLUSSÉ, L., I. SMITS, W. REMMELINK. - Bridging the divide: 400 years The Netherlands-Japan.
6326: BLUSSÉ, LEONARD. - Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen.
22122: BLUSSÉ, L. & I. OOMS. (RED.). - Kennis en Compagnie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap.
30633: BLUSSÉ, L. & F.J. VAN LUYN. - China en de Nederlanders. Geschiedenis van de Nederlands-Chinese betrekkingen (1600-2007).
32493: BLUSSÉ. - LINDBLAD, J.TH. & A. SCHRIKKER. (RED.). - Het verre gezicht. Politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika. Opstellen aangeboden aan Leonard Blussé.
30689: BLUSSÉ, L., F.P. VAN DER PUTTEN, H. VOGEL. (ED.). - Pilgrims to the past. Private conversations with historians of European expansion.
31353: BLYTH, R.H. - Oriental humour. (China, Japan, Korea). (4th printing).
31311: BLYTHE, WILFRED. - The impact of Chinese secret societies in Malaya. A historical study.
26991: BOAHEN, A.ADU. - Britain, the Sahara, and the Western Sudan 1788-1861.
11389: BOCK, CARL. - Reis in Oost- en Zuid-Borneo. Van Koetei naar Banjermassin, ondernomen op last der Indische regeering in 1879 en 1880. Met aanteekeningen en bijlagen van P.B.J.C. Robidé van der Aa, eene historische inleiding over Koetei en de betrekkingen van dit leenrijk tot de regeering van Nederlandsch-Indië, door S.W. Tromp.
31237: BODDE, D. - Festvals in classical China. New Year and other annual observances during the Han dynasty 206 B.C. - A.D. 220.
34007: SUMATRA-BODE. - Sumatra-Bode. Nieuws- handels- en advertentieblad. 46e Jaargang. Maandag 28 augustus & woensdag 11 october 1939. Eerste blad.
32199: JAVA-BODE. - Java-Bode. Algemeen dagblad voor Nederlandsch-Indië. Jaargang 16, Nr. 183, donderdag 11 augustus 1927. (Jubileumnummer).
24169: BOELL, PAUL. - L'Inde et le problème Indien. 2me édition.
32007: BOER, M.G. DE. - 100 jaar Nederlandsche scheepvaart.
443: BOER, M.G. DE. - Piet Heyn en de zilveren vloot.
7080: BOER, M.G. DE. - Tromp en de Armada van 1639.
3551: BOER, M.G. DE. - Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639.
32931: BOER, M.G. DE. (RED.). - Van oude voyagiën. 2e druk.
30618: BOER, M.G. DE. (RED.). - Van oude voyagiën. Amsterdam, 1912. Facsimile editie.
4145: BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. VAN. - De Protestantsche kerk in Nederlandsch-Indië. Haar ontwikkeling van 1620-1939.
32858: BOGAERS, ADRIANUS. - De togt van Heemskerk naar Gibraltar. 3e druk.
9465: BÖHME, MAX. - Die grossen Reisesammlungen des 16. Jahrhunderts und ihre Bedeutung. (Strassburg, 1904). Nachdruck.
33292: BOIS, J.P.I. DU - Vies des gouverneurs généraux, avec l'abrégé de l'histoire des etablissements Hollandois aux Indes Orientales ...
33801: BOISOT, LOUIS. - Ludovicus Boisotus, praefectus mari.
24381: BOK, EDWARD W. - The Americanization of Edward Bok. The autobiography of a Dutch boy fifty years after.
19385: BOLAM, A.G. - The Trans-Australian wonderland. 7th edition.
32558: BOLSTER, W. JEFFREY. - Black Jacks. African American seaman in the age of sail.
20347: BOLT, CHRISTINE. - The anti-slavery movement and reconstruction. A study in Anglo-American co-operation 1833-77.
20858: BOLTS, WILLEM. - État civil, politique et commerçant, du Bengale; ou histoire des conquêtes & de l'administration de la Compagnie Angloise dans ce pays. Ouvrage traduit de l'Anglois.
25148: LE BON, GUSTAVE. - Les civilisations de l'Inde.
8900: BONAPARTE, PRINCE ROLAND. - Le premier établissement des Néerlandais a Maurice.
32299: BONGENAAR, K.E.M. - De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië 1855-1942.
20779: BONKE, H. - De zeven reizen van de Jonge Lieve (Kanton, Ceylon, Batavia). De biografie van een VOC-schip, 1760-1781.
30958: BONKE, H. & K. BOSSAERS. - Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC.
25030: BONNERJEA, BIREN. - L'ethnologie du Bengale.
9656: BONOMI, JOSEPH. - Nineveh and its palaces. The discoveries of Botta and Layard, applied to the elucidation of holy writ.
6147: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door G.J. Hoogewerff.
16185: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe. De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625. Ingeleid en van commentaar voorzien door Vibeke Roeper.
32462: BONVALOT, GABRIEL. - En Asie Centrale. Du Kohistan a la Caspienne.
5961: BOOGAART, E. VAN DEN, H.R. HOETINK & P.J.P. WHITEHEAD (EDS.). - Johan Maurits van Nassau-Siegen 1604-1679. A humanist prince in Europe and Brazil. Essays on the occasion of the tercentenary of his death.
299: BOOGAART, E. VAN DER & F.J. DUPARC. (RED.). - Zo wijd de wereld strekt. Tentoonstelling n.a.v. de 300ste sterfdag van Johan Maurits van Nassau-Siegen op 20 december 1979.
32765: BOOGERT, M. VAN DEN & J. JONKER ROELANTS. (RED.). - De Nederlands-Turkse betrekkingen. Portretten van een vierhonderdjarige geschiedenis.
32149: MEMORIAL TEA BOOK. - Gedenkboek der Nederlandsch Indische theecultuur 1824-1924. Uitgegeven door het proefstation voor thee bij gelegenheid van het theecongres met tentoonstelling Bandoeng 1924.
32833: BOOM, H. - Onze man in Constantinopel. Frederik Gijsbert baron van Dedem (1743-1820).
14765: BOOMGAARD, PETER & JANNEKE VAN DIJK. - Het Indië boek.
20603: BOOMSMA, HANS & J.B. MANGÉ. - Indië-bootreis. Herinneringen 1920-1940.
32569: BOOS, CARLA. (RED.). - De slavernij. Mensenhandel van de koloniale tijd tot nu. Research M. Gulmans, H. Praamsma, L. Vasquez.
32068: BOOY, HENDRIK THOMAS DE. - Eenzame tropenzeeën. Met Hr.Ms. Halmaheira tussen eilanden en riffen.
33190: BOR, LIVINUS. - Amboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn. Als superintendent, over d' Oosterse gewesten oorlogaftig ten eind gebracht.
24299: BORCHLING, C. UND R. MUUSS. (HRSG.). - Die Friesen.
19052: BOREHAM, FRANK W. - Mountains in the mist. Some Australian reveries.
34015: BORNEO. - Overzichtskaart van het eiland Borneo. Schaal 1 : 2000.000.
33999: DAYAK - BORNEO. - LIMÄ SANSANAN OLO NGADJOE.
30915: BORNTRAEGER-STOLL, EVELINE & GIANNI ORSINI. - Gerard Pieter Adolfs 1898-1968. The painter of Java and Bali. Frans Jansen editor.
34050: BOROBUDUR. - Boro Boedo.
22153: BORRET, ARNOLD. - Suriname. Gezichten, typen en costumen. Naar de natuur geteekend door Arnold Borret (1848-1888). (Uitgegeven door) R. Hoefte en Cl. Medendorp.
5563: BORRMANN, MARTIN. - Soenda. Een reis door Sumatra. Vrij vertaald uit het Duitsch door J.G. Sinia.
12404: BOS RADWAN, ANN. - The Dutch in Western India 1601-1632. A study of mutual accomodation.
30857: BOSCH, LAMBERT VAN DEN. - Leeven en daaden der doorluchtigste zee-helden, beginnende met de tocht na Damiaten, voorgevallen in den jare 1217 en eindigende met den beroemden admirael M.A. de Ruyter. Vertoonende alle de voornaemste zeedaden die de Hollanders en Zeelanders etc. van haer begin aen loffelijck tegens hun vyanden verricht hebben, nevens veel vreemde voorvallen, dappere heldedaden, stoutmoedige bestieringen, en swaere zee-slagen, etc. Naeukeirigh, uyt veele geloofwaerdige schriften, en authentijcke stucken, by een gebracht, en beschreven.
33463: BOSCH, F.D.K. - Bali en de zending. (Antwoord aan Dr. Kraemer). - With: H. KREAMER. Repliek op 'Bali en de zending'.
31810: BOSCHMA, C. & J. PEROT. - Antoine-Ignace Melling (1763-1832), reizend kunstenaar. Met medewerking van H. Sorbé, Th. Laurentius en R. Anhegger.
32709: BOSMA, U., A. SENS & G. TERMORSHUIZEN. - Journalistiek in de tropen. De Indisch- en Indonesisch-Nederlandse pers, 1850-1958.
25815: BOSMA, ULBE & REMCO RABEN. - De oude Indische wereld 1500-1920. De geschiedenis van Indische Nederlanders.
14568: BOSMAN, L. - Nieuw Amsterdam in Berbice (Guyana). De planning en bouw van een koloniale stad, 1764-1800.
29198: BOSSE, J. VAN. - Eenige beschouwingen omtrent de oorzaken van den achteruitgang van de koffiecultuur ter Sumatra's westkust. Benevens eenige opmerkingen omtrent de economische en politieke toestanden aldaar. Eerste gedeelte.
7369: BOSSE, M.J. VAN. - Gegevens en beschouwingen omtrent de haven van Tandjong Priok.
24640: BOSSHARD, WALTER. - Kühles Grasland Mongolei. Zauber und Schönheit der Steppe.
15327: BOSTOEN, K., R. DAALDER, V. ROEPER. - Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepsjongens.
29104: BOTH VOLKERTSZ., JOHAN. - De reis naar Oost-Indie van het V.O.C.-schip ''T Wapen van Amsterdam'' in de jaren 1614 en 1615, naar het op rijm gestelde journaal van Johan Both Volkertsz. van Utrecht. Uitgegeven en toegelicht door L.M. Akveld en J.P. Houterman.
34184: BOUCHAIN. - Plan du siege de Bouchain.
32820: BOUGAINVILLE, LOUIS-ANTOINE DE. - A voyage round the world. Performed by order of his most christian majesty, in the years 1766, 1767, 1768, and 1769. Translated from the French by John Reinhold Forster.
2041: BOUILLET, MARIE NICOLAS. - Dictionnaire universel d'histoire et de géographie contenant 1. L'histoire proprement dite. 2. La biographie universelle. 3. La mythologie. 4. La géographie ancienne et moderne. Revu et continué par A. Chassang. Nouvelle édition avec un supplement.
32193: BOULGER, DEMETRIUS CHARLES. - The life of Sir Stamford Raffles. (1897). Reprint with a preface by John Bastin.
6547: BOUMAN, P.J. - Johan Maurits van Nassau de Braziliaan.
32680: BOUMAN, H. - Enige beschouwingen over de ontwikkeling van het Indonesische nationalisme op Sumatra's Westkust.
25565: BOUSSENARD, LOUIS. - Les Robinsons de la Guyane.
27893: BOUWMAN, JOH. H. - Hollanders koersen zuid. De avontuurlijke ontdekkingsreis van kapitein Bom.
31559: BOVENE, G.A. VAN. - Frikkadel.
8947: BOVILL, E.W. - The Niger explored.
20570: BOWEN, J.R. - Sumatran politics and poetics. Gayo history, 1900-1989.
32031: BOWEN, FRANK C. - Men of the wooden walls. (Seafarers).
32004: BOWEN, FRANK C. - The sea. Its history and romance.
31872: BOWES, JAMES LORD. - Japanese marks and seals.
23204: BOWMAN, I. - The New World. Problems in political geography. 4th edition.
145: BOXER, CHARLES RALPH. - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC.
10659: BOXER, CHARLES RALPH. - Francisco Vieira de Figueiredo: a Portuguese merchant-adventurer in South East Asia, 1624-1667.
15072: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800. (Nederlands van J.W. Schotman.) (1e druk).
33753: BOXER, CHARLES RALPH. - Race relations in the Portuguese colonial empire 1415-1825.
11799: BOXER, CHARLES RALPH. - The Christian century in Japan 1549-1650.
30584: BOXER, CHARLES RALPH. - A India Portuguesa em meados do séc. XVII.
30977: BOYLE, T. CORAGHESSAN. - World's end. A novel.
23645: BRAASEM, W.A. & R. NIEUWENHUYS. - Volkspoëzie uit Indonesië.
2819: BRAAT, J., J.H.G. GAWRONSKI, J.B. KIST, E.A. - Behouden uit het Behouden Huys. Catalogus van de voorwerpen van de Barentsexpeditie (1596), gevonden op Nova Zembla. De Rijksmuseumcollectie, aangevuld met Russische en Noorse vondsten.
32341: BRADFORD, ERNLE. - Christopher Columbus.
28876: BRAKEL, KOOS VAN. - Charles Sayers 1901-1943. Pioneer painter in the Dutch East Indies.
29795: BRANDES, (JAN LAURENS ANDRIES). - Beschrijving van de ruïne bij de desa Toempang, genaamd Tjamdi Djago, in de residentie Pasoeroean.Samengesteld naar de gegevens verstrekt door H.L. Leydie Melville en J. Knebel.
32928: BRANDT, GERARD. - Het leven en bedryf van Michiel de Ruiter. Amsterdam, Wolfgang, Waasberge, e.a., 1687. Facsimile edition.
33937: BRANDT, GERARD. - Het leven en bedryf van Michiel de Ruiter. 3e druk.
1052: BRASSEY, ANNIE. - Voyage d'une famille autour du monde a bord de son yacht Le Sunbeam .. traduit de l'Anglais par J. Butler.
32924: BRASSEY, ANNIE. - Eine Familienreise von 14000 Meilen in die Tropen und durch die Regionen der Passate. Frei übersetzt durch Anna Helms. 2. unveränderte Auflage.
33471: BRATTINGA, MAARTJE. - Reclame in Indië. De opkomst van de moderne reclame in Nederlands-Indië 1900-1942.
32981: BRAZIL. - Afbeelding van Serinhaim in Brazil.
30790: BRAZIL. - EXPOSIÇAO OS PINTORES DE MAURICIO DE NASSAU.
16778: BRAZIL. - REVISTA DO INSTITUTO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PERNAMBUCANO. Vol. LIII.
34187: BRAZIL. - Kaart van de Aller-Heiligen Baay waar aan de hoofdstad legt van Brazil.
8576: BRAZIL. - Inquérito para a expansão do comércio Português no Brazil, organisado pela Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria.
33036: BRAZIL. - Terra Brasillis.
33936: TREATY OF BREDA. - Friedens handlung zu Breda, geschlossen auff den 31. July, durch die Gevolmächtigten dess Königs in Engelandt, Frankreich, Denemarckt und der He. General Staten von den Vereinigten Niederlanden, geratificirt in der Kamer von der Conferentie, den 24. Augusti anno 1667.
33934: TREATY OF BREDA. - Articuli pacis, inter .. Carolum, ejus nominis secundum magnae Brittanniae regum ab una, & celsos ac praepotentes dominos ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab altera parte conclusae.
30925: BREDERODE, WILLEM VAN. - Op jacht naar Spaans zilver. Het scheepsjournaal van Willem van Brederode, kapitein der mariniers in de Nassause vloot (1623-1626). (Met inleiding van) A. Doedens en H. Looijesteijn.
3707: BREE, J. LA. - De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw.
32192: BREE, L. DE. - Nederlandsch-Indië in de twintigste eeuw. Schets van den vooruitgang en de beteekenis van Ned.-Indië in de jaren 1900-1913.
30630: BREET, M. - Strijd om de VOC-miljoenen. Slag in de haven van het Noorse Bergen, 12 augustus 1665.
30283: BREMAN, J. & G. WIRADI. - Good times and bad times in rural Java. Case study of socio-economic dynamics in two villages towards the end of the twentieth century.
31673: BREMER, FREDRIKA. - Frederika Bremer. Haar leven, hare brieven en nagelaten geschriften, uitgegeven door hare zuster Charlotte Quiding-Bremer. Naar de Hoogduitsche uitgave door W.D. Statius Muller.
22950: BRENNER, JOACHIM VON. - Besuch bei den Kannibalen Sumatras. Erste Durchquerung der unabhängigen Batak-Lande.
33146: BRENT, LINDA. - In slavernij. Uit het Amerikaans vertaald door Ank van Wijngaaren. Met een inleding van Philomena Essed.
8159: BRESSON, ANDRÉ. - Bolivia. Sept années d'explorations, de voyages et de séjours dans l'Amérique australe. Préface de Ferdinand de Lesseps.
22537: BRETON, HENDRIK. - De memoires van Hendrik Breton ofwel de duistere zijde van de VOC. Bezorgd en toegelicht door A. Doedens en L. Mulder.
34054: BREUHAUS DE GROOT, FRANS ARNOLD. - Sailing ship with sloop.
34058: BREUHAUS DE GROOT, FRANS ARNOLD. - Shipwreck.
3736: BRIEL, JOHAN JURGEN. - De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indië, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java, sept. - dec. 1678 volgens het journaal van Johan Jurgen Briel. Uitgegeven door H.J. de Graaf.
31239: BRIESSEN, FR. VAN. - Shanghai-Bildzeitung 1884-1898. Eine Illustrierte aus dem China des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
31539: BRINK, JAN TEN. - Oost-Indische dames en heeren. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantiën der Europeesche maatschappij in Nederlandsch-Indië. 3e druk, herzien door den schrijver.
9013: BRINK, JAN TEN. - Drie reisschetsen. Op de grenzen der Preanger. - Drie dagen in Egypte. - Van Den Haag naar Parijs. 4e druk.
31538: BRINK, JAN TEN. - Oost-Indische dames en heeren. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantiën der Europeesche maatschappij in Nederlandsch-Indië.
31615: BRINK, H. VAN DEN. - Dr. Benjamin Frederik Matthes. Zijn leven en arbeid in dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
32184: BRINKGREVE, C. - Met Indië verbonden. Een verhaal van vier generaties 1849-1949.
33226: SHIPWRECK OF THE ADMIRAL GARDNER & BRITTANNIA. - Interesting particulars of the loss of the Admiral Gardner & Brittannia, outward-bound Indiamen, and of The Apollo, a large brig, which, with other vessels, were wrecked on the Goodwins, January 24, 1809, including a circumstantial account of these Sands. Also the loss of the Russian ship St. Peter, on the coast of Beering's Island, in the Sea of Kamtschatka and subsequent distress of the crew.
3725: BROECKE, PIETER VAN DEN. - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614. Uitgegeven door K. Ratelband.
3731: BROECKE, PIETER VAN DEN. - Pieter van den Broecke in Azië. Uitgegeven door W.Ph. Coolhaas.
25840: BROERS, HENDRIK JAN. - Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Uitgegevene en onuitgegevene stukken bijeengebracht.
1647: BROES, WILHELM. - Filip van Marnix heer van St. Aldegonde, bijzonder aan de hand van Willem I.
33718: BROHIER, R.L. - A brochure on the Dutch Church at Wolvendaal, Colombo-Ceylon, built anno 1749. Een herinnering aan de Wolvendaaksche Kerk Colombo-Ceylon. Gebouwd anno 1749. Colombo 1938. Revised edition.
31392: BROKAW, CYNTHIA J. & KAI-WING CHOW. (ED.). - Printing and book culture in late imperial China.
5213: BROM, GERARD. - Java in onze kunst.
30562: BROMMER, BEA. - Johannes ten Klooster (1873-1940). A man with two lives.
33797: BROMMER, BEA. - To my dear Pieternelletje. Grandfather and granddaughter in VOC time, 1710-1720.
22727: BRØNDSTED, JOHANNES. ED.. - Vore gamle tropekolonier. Ved G. Olsen, K. Struwe, A. Rasch, G. Nørregaard, J. Bro-Jørgensen, J. Vibaek, Fr. Skrubbeltrang.
26909: BROSZINSKY-SCHWABE, EDITH. - Kultur in Schwarzafrika. Geschichte - Tradition - Umbruch - Identität.
29109: BROUCKHORST, ANTHONIO VAN. - Tonkin 1644/45. Journaal van de reis van Anthonio van Brouckhorst. (Redactie) C.C. van der Plas.
33907: BROUWER, HENDRICK. - Goud en Indianen. Het journaal van Hendrick Brouwers expeditie naar Chili in 1643. Bezorgd en ingeleid door Henk den Heijer.
5163: BROUWER, M. - Bestuurvormen en bestuurstelsels in de Minahassa.
6263: BROUWER, C.G. - Cauwa ende Comptanten: De VOC in Jemen. Cowha and Cash: The Dutch East India Company in Yemen. 1614-1655.
32251: BROUWER, HENDRICK. - Het jacht Dolphin van Hoorn. Verkenner in de vloot van Hendrik Brouwer, 1643.
18904: BROWER, KENNETH. - A song for Satawal. (Trip through Micronesia).
27828: BROWN, RICHMOND. - Op reis naar het onbekende. Ontdekkingstocht van een vrouw naar de onbekende Indianen-stammen van Centraal-Amerika. Vertaald door M.P.C. de Gruyter.
8199: BROWN, JOHN. - The Pilgrim Fathers of New England and their puritan successors. New edition.
1108: BROWNE, WILLIAM GEORGE. - Travels in Africa, Egypt and Syria, from the year 1792 to 1798. 2nd edition, enlarged.
2936: BRUG, P.H. VAN DER. - Malaria en malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw.
16670: BRUGGEN, M.P. VAN & R.S. WASSING. - Djokja en Solo. Beeld van de Vorstensteden. Met bijdragen van B.B. Hering, C.A. Heshusius, R.P.G.A. Voskuil.
9287: BRUGMANS, I.J. - Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië.
18696: BRUIJN, J.R. & C. VAN BAALEN. - Van zeeman tot residentieburger: Cornelis de Jong van Rodenburgh (1762-1838).
31789: BRUIJN, J.R. - Schippers van de VOC in de achttiende eeuw aan de wal en op de zee. 3e druk.
27662: BRUIJN, MAX DE & REMCO RABEN. (ED.). - The world of Jan Brandes, 1743-1808. Drawings of a Dutch traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa. Editorial board A. Duits, G. Nováky, P. Sigmond, W. Vroom, K. Zandvliet.
28427: BRUIJN, JAAP R. - In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Onder redactie van Leo Akveld, Frank Broeze, Femme Gaastra, Gordon Jackson, Willem Mörzer Bruyns.
6150: BRUIJN, J.R. & E.S. VAN EYCK VAN HESLINGA. - Muiterij. Oproer en berechting op schepen van de VOC.
25779: BRUIJN, J.R., F.S. GAASTRA, H.J. DEN HEIJER, A.H.G. RINNOOY KAN. - Roemrucht verleden. De Staten-Generaal en de VOC. Bijdragen aan het symposium 'De Staten-Generaal en de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie'
26278: BRUIJN, J.R., H.J. DEN HEIJER, H. STAPELKAMP. - Julius Constantijn Rijk 1787-1854. Zeeman en minister.
32832: BRUIJN, JAAP R. & JOOST. C.A. SCHOKKENBROEK. - De laatste traan. Walvisvangst met de Willem Barendsz, 1946-1964.
34158: BRUIJN, JAAP R. - Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw.
3753: BRUIJNE, ANTONIUS DE & BASTIAAN GERARDUS BALJÉ. - De eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee 1878. De dagboeken van Antonius de Bruijne en Bastiaan Gerardus Baljé. Ingeleid en geannoteerd door W.F.J. Mörzer Bruyns.
31515: BRUIN, A.G. DE. - De Chineezen ter Oostkust van Sumatra.
6265: BRUMMELHUIS, HAN TEN. - Merchant, courtier and diplomat: a history of the contacts between the Netherlands and Thailand.
31939: BRUMUND, JAN FREDERIK GERRIT. - Indiana. Verzameling van stukken van onderscheiden aard, over landen, volken, oudheden en geschiedenis van den Indischen archipel.
33017: BRUNINGS, PETER FREDERIK. - Onze krijgsmacht. Met bijschriften.
31467: BRUNTON, RICHARD HENRY. - Building Japan 1868-1876. With an introduction & notes by H. Cortazzi in addition to the 1906 introductory, postscript & notes by W.E. Griffis.
6735: BRUSSE, A.T. - Curaçao en zijn bewoners. Curaçao, 1882. Reprint.
15955: BRUYN, CORNELIS DE. - Reizen over Moskovie. Een Hollandse schilder ontmoet tsaar Peter de Grote. Ingeleid en van commentaar voorzien door Kiki Hannema.
10426: BRYANT, WILLIAM CULLEN. (ED.). - États-Unis et Canada. L'Amérique du nord pittoresque. Traduit, revu et augmenté par Bénédict - Henry Revoil.
31549: BUCHANAN, W.J. - Notes on tours in Darjeeling and Sikkim.
33468: BUDDINGH, D(ERK). - Ontdekking van Amerika, en herhaalde zeereizen derwaarts in de X, XI, XII, XII en XIV eeuw (volgens het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap van Koppenhagen).
29726: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat.
29122: BUIJZE, W. - Leven en werk van Georg Everhard Rumphius (1627-1702). Een natuurhistoricus in dienst van de VOC.
28831: BUIJZE, W. - Rumphius' bibliotheek op Ambon 1654-1702 en een biografisch lexicon van wetenschappelijke contacten destijds in Azië en vanuit Azië met Europa.
337: BUITENWEG, HEIN (H.C. MEYER) & WILLEM KROLS. - Wat wij in ons hart sloten.
334: BUITENWEG, HEIN. (H.C. MEYER.). - Soos en samenleving in tempo doeloe.
32131: BUITENWEG, H. (H.C. MEYER.). - Slenter door Semarang.
23201: BULUT, MEHMET. - Ottoman-Dutch economic relations in the early modern period 1571-1699.
16789: BURCKHARDT, JOHN LEWIS. - Travels in Nubia. Published by the Association for Promoting the Discovery of the Interior Parts of Africa. 2nd edition.
21049: BURDICK, JOHN. - American colonial homes. A pictorial history.
29306: BURROWS, E.H. - Captain Owen of the African Survey. The hydrographic surveys of admiral W.F.W. Owen on the coast of Africa and the Great Lakes of Canada. His fight against the African slave trade. His life in Campobello Land, New Brunswick 1774-1857.
20296: BUSCHKENS, W.F.L. - The family system of the Paramaribo Creoles.
31437: BUSH, LEWIS. - 77 samurai. Japan's first embassy to America based on the book by Itsuro Hattori.
10277: BUUR, DOROTHÉE. - Indische jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indië en Indonesië, 1825-1991.
4190: BUUR, DOROTHÉE. - Persoonlijke documenten. Nederlands-Indië/Indonesië. Keuze-bibliografie.
28081: BUURMAN, PETER. - Wayang golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel.
28033: BUVELOT, QUENTIN. (ED.). - Albert Eckhout (1610-1666). Een Hollandse kunstenaar in Brazilië. Met bijdragen van Q. Buvelot, D.M. Teixeira, E. de Vries, Fl. Egmond, P. Mason.
27594: BUVELOT, QUENTIN. (ED.). - Albert Eckhout (1610-1666). A Dutch artist in Brazil. Wth contributions by Q. Buvelot, D.M. Teixeira, E. de Vries, Fl. Egmond, P. Mason.
25457: BUYERS, WILLIAM. - Recollections of Northern India; with observations on the origin, customs, and moral sentiments of the Hindoos, and remarks on the country, and principal places on the Ganges, &c.
31972: BUYS, M(ARIUS). - Uit alle werelddeelen. Merkwaardige ontdekkingen, avonturen te land en ter zee, tafereelen uit het leven der natuur en der volken, enz.
3772: BYRD, RICHARD EVELYN. - Klein Amerika. Mijn Zuidpool-onderzoek en mijn vlucht naar de Zuidpool. Vertaling van A. Moresco.
31339: CABLE, MILDRED & FRANCESCA FRENCH. - The Gobi Dessert.
32848: CABLE, MILDRED & FRANCESCA FRENCH. - Through jade gate and Central Asia. An account of journeys in Kansu, Turkestan and the Gobi Desert.
26855: CABLE, M. - The African kings.
265: CAERDEN, PAULUS VAN. - De derde reis van de VOC naar Oost-Indië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. Uitgegeven door A. de Booy. Met inleiding, 2 journalen en bijlagen.
31992: CAERDEN, PAULUS VAN. - Loffelijcke voyagie op Oost-Indien, met 8 schepen uyt Tessel gevaren int jaer 1606 onder het beleyt van den admirael Paulus van Caerden.
10813: CAILLETTE DE L'HERVILLIERS, EDMOND. - Compiègne sa forèt ses alentours. Etudes & souvenirs historiques & archéologiques suivi de documents relatifs a la vie du B. Simon, Comte de Crespy et d'Amiens.
33298: CAILLOT, MARC-ANTOINE. - A company man. The remarkable French-Atlantic voyage of a clerk for the Company of the Indies. A memoir by Marc-Antoine Caillot. Edited and with an introduction by Erin M. Greenwald. Translated by Teri F. Chalmers.
17956: CAIRNES, J(OHN) E(LLIOT). - The slave power: its character, career, and probable designs: being an attempt to explain the real issues involved in the American contest. 2nd edition.
31134: CALDEIRA, CARLOS JOSÉ. - Apontamentos d'uma viagem de Lisboa a' China e da China a Lisboa.
18839: CALDERON, GEORGE. - Tahiti. By Tihoti.
27334: O'CALLAGHAN, SEAN. - De slavenhandel in deze tijd.
33566: CALLANDER, JOHN. - A collection of voyages to the southern hemisphere.
13537: CALONNE, CHARLES ALEXANDRE DE. - Requête au roi.
15902: CAMERON, NIGEL. - Barbarians and mandarins. Thirteen centuries of Western travellers in China.
29365: CAMPBELL, GORDON. - My mystery ships. With a foreword by Lewis Bayly.
31691: CAMPBELL, GEORGE (GRANVILLE). - Log-letters from 'The Challenger'. 5th edition.
20169: CAMPBELL, GEORGE. - White and black. The outcome of a visit to the United States.
1817: CAMPE, JOACHIM HEINRICH. - Découverte de l'Amérique, ouvrage propre a l'instruction et a l'amusement de la jeunesse. Traduit de l'Allemand. 5me édition.
26623: CAMPEN, JAN VAN. - De Haagse jurist Jean Theodore Royer (1737-1807) en zijn verzameling Chinese voorwerpen.
32475: CAMPEN, JAN VAN & EBELTJE HARTKAMP. - Aziatische weelde. VOC-kunst in het Rijksmuseum.
32476: CAMPEN, JAN VAN & EBELTJE HARTKAMP. - Asian splendour. Company (VOC) art in the Rijksmuseum.
24964: CANADA. - Chefs-d'oeuvre des arts Indiens et Esquimaux du Canada. Masterpieces of Indian and Eskimo art from Canada.
29070: CANOT, THEODORE. - Avonturen van een Afrikaanschen slavenhaler. Zijnde een waar verslag van het leven van Kapitein Theodore Canot, handelaar in goud, ivoor en slaven op de kust van Guinea. Zijn eigen verhaal, zooals hij dit in 1854 aan Brantz Mayer gedaan heeft, nu met een inleiding uitgegeven door Malcolm Cowley. Vertaling van J.L.J.F. Ezerman.
30622: CANOT, THEODORE. - Confessions d'un négrier. Les aventures du Capitaine Poudre-à-Canon, trafiquant en or et en esclaves (1820-1840). Texte français établi par M. Nouguier. Préface de M. Le Bris. Introduction de M. Cowley.
32283: PERMISSION TO SELL DUTCH CANVAS. - GELYKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP. Publicatie. Het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek, doet te weten: dat .. den handel en uitvoer van inlandsch gefabrizeerd zeildoek naar neutrale havens .. is opengesteld ..
31768: CAPPELLE, H. VAN. - Mythen en sagen uit West-Indië.
10128: CARDER, PETER. - Kort verhaal van Pieter Carder .. behelzende een verslag van de ongelukken en rampen, hem 1578. op zijn reys met Francois Drake overgekomen, en van zijn wonderlijk weder't huys komen, na dat hy negen jaren elendig gesukkeld had. Door den reiziger selfs in't Engelsch beschreven, en daar uyt nu aldereerst vertaald.
31552: CAREY, PETER. (ED.). - The British in Java 1811-1816. A Javanese account. A text edition, English synopsis and commentary on British Library Additional Manuscript 12330 Babd Bedhah ing Ngayogyakarta. With a foreword by J. Villiers.
18155: CARLETON, HUGH. - The life of Henry Williams (1792-1867), archdeacon of Waimate (New Zealand). Edited and revised by James Elliott.
3316: CARLETTI, FRANCESCO. - Reis om de wereld (1594-1606). Vertaald en ingeleid door J.A. Verhaart-Bodderij.
2104: CARR, JOHN. - Een zomer in het Noorden, of reize rondom de Baltische zee, door Denemarken, Zweden, Rusland en een gedeelte van Duitschland. Naar het Engelsch.
31028: CARRIBEAN. - FOCUS: CARIBBEAN. Edited by Sidney W. Mintz and Sally Price.
26469: CARRIBEAN. - WESTINDIES.
28670: CARRINGTON, S.H.H. - The British West Indies during the American revolution.
32058: CARSE, ROBERT. - The twilight of sailing ships. The last days of the swift clippers, majestic square-riggers, and hard-working schooners. Foreword by Howard I. Chapelle.
32850: CARSJENS, F.M. - Het vergaan van het Nederlandsch fregatschip Aerd van Nes, benevens de lotgevallen der bemanning, bij haar jammerlijk rondzwerven gedurende bijna zes maanden. Met eene voorrede van C.S. Adama van Scheltema.
34118: CARTER, JOHN. - ABC for book collectors. 7th edition. With corrections, additions, and an introduction by Nicolas Barker.
32381: CARTIER, RAYMOND. - Europa erobert Amerika. Eine Geschichte der Besiedlung Nordamerikas.
293: CARVER, JONATHAN. - Reize door de binnenlanden van Noord-Amerika. Naar den derden druk uit het Engelsch vertaald door J.D. Pasteur.
11843: CASAL, U.A. - The five sacred festivals of ancient Japan. Their symbolism & historical development.
11606: CASATI, GAETANO. - Zehn Jahre in Äquatoria und die Rückkehr mit Emin Pascha. Nach dem italienischen Originalmanuscript ins Deutsche übersetzt von K. von Reinhardstöttner.
29468: CASTENS, C. - De Oost-Indische Maatschappij van Administratie en Lijfrente, te Amsterdam. Open brief aan den heer P. Tiedeman, te Amsterdam, lid der firma Tiedeman en Van Kerchem te Batavia, directrice der Nederlandsche Indische Escompto-Maatschappij aldaar, enz.
34017: CELEBES. - Overzichtskaart van het eiland Celebes. Schaal 1 : 1.250000.
34012: CELEBES. - Overzichtskaart van het eiland Celebes. Schaal 1 : 1.250000.
20989: CELL, G.T. (ED.). - Newfoundland discovered. English attemps at colonisation, 1610-1630.
27138: CERAM, C.W. - Narrow pass, black mountain. The discovery of the Hittite empire. Translated from the German by Richard and Clara Winston.
21281: MULKIRIGALA - CEYLON. - Korte beschryving van Adams, en Evaas graf, en graf-zark.
6297: CEYLON. - Nieuwe kaart van't eiland Ceilon.
5165: CHABOT, HENDRIK THEODORUS. - Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes. Perhubungan-kerabat, tingkat-bangsa dan djensis-kelamin di Sulawesi-selatan.
32616: CHAGOLL, LYDIA. - Buigen in Jappenkampen. Herinneringen van een kind dat aan de nazi's is ontsnapt maar in Japanse kampen is terecht gekomen.
5217: CHAILLEY-BERT, J(OSEPH). - Java et ses habitants. La sociéte indigène - la sociéte européenne - la concurrence économique - Européens et Orientaux - la question Chinoise - la concurrence politique, Hollandais et Javanais - l'éducation des indigenes - l'Institut botanique de Buitenzorg.
33750: CHAKRABONGSE, PRINCE CHULA. - Lords of life. The paternal monarchy of Bangkok, 1782-1932. With the earlier and more recent history of Thailand.
22666: CHAMBERLAIN, BASIL HALL. - Things Japanese being notes on various subjects connected with Japan for the use of travellers and others. 5th edition revised.
31640: CHAMBERLAIN, BASIL HALL & W.B. MASON. - A handbook for travellers in Japan including the whole empire from Yezo to Formosa. 6th edition.
8222: CHAMBERS, ERNEST JOHN. - The Unexploited West. A compilation of all of the authentic information available at the present time as to the natural resources of the unexploited regions of Northern Canada. Published under the direction of F.C.C. Lynch and W.J. Roche.
6970: CHAMPAGNAC, J.B.J. - Guillaume le Taciturne et sa dynastie. Histoire des Pays-Bas (Hollande et Belgique) depuis le seizième siècle jusqu'a nos jours. Accompagnée d'une biographie des personnages mentionnés dans cette histoire.
33123: CHAMPOLLION-FIGEAC, JACQUES-JOSPEH. - Égypte ancienne.
30544: CHANDEIGNE, MICHEL. (RÉD.). - Lisbonne hors les murs 1415-1580: L'invention du monde par les navigateurs portugais.
30742: CHANDER, SANSAR. - A short account of his highness the Maharajah of Jaipur and his country.
33660: CHAPPE D'AUTEROCHE, JEAN. - Reize naar Siberië, op bevel des konings van Vrankryk ondernomen in 1761. Behelzende deszelfs waarnemingen nopens de zeden, gewoonten, regeering, godsdienst, krygs- en burger-staat, koophandel, luchts- en grondsgesteldheid, landsbeschryving, natuurlyke historie, enz. Uit het Fransch vertaald.
8768: CHARMASSE, A. DE. - Origine des paroisses rurales dans le département de Saone-et-Loire.
31718: CHASLES, PHILARÈTE. - Voyages d'un critique a travers la vie et les livres. Orient.
1119: CHASTELLUX, FRANÇOIS JEAN MARQUIS DE. - Voyages dans l'Amérique septentrionale dans les années 1780, 1781 & 1782.
33940: CHATHAM. - Aftekening der schilderije op't te Dordrecht geplaatste gedagtenisse van de overwinning by Chattam, in't jaar 1667, onder't beleid van Kornelis de Wit, ruwaard van Putten.
32069: CHATTERTON, E. KEBLE. - Sailing ships and their story. New edition, with an additional chapter.
32067: CHATTERTON, E. KEBLE. - The brotherhood of the sea.
32071: CHATTERTON, E. KEBLE. - Danger zone. The story of the Queenstown Command.
29402: CHATTERTON, E. KEBLE. - Ventures and voyages.
10878: CHAUTARD, E. - Au pays des pyramides. 2e édition, revue et considérablement augmentée.
18648: CHEESMAN, EVELYN. - Time well spent. (Scientific explorations in the Pacific).
20251: CHEEVER, GEORGE BARRELL. - Rights of the coloured race to citizenship and representation; and the guilt and consequences of legislation against them. A discourse delivered in the Hall of Representatives of the United States, in Washington, D.C., May 29, 1864.
18882: CHEGARAY, J. - My Polynesia. Tahiti revisited. Translated from the French by Robin Graham.
26413: MADRAS- CHENNAI. - Fort St. George on the Coromandel Coast. Belonging to the East India Company of England. - Le fort St. George sur la cote de Coromandel. Appartemante a la Compagnie Angloise des Indes Orientales.
33062: CHEVALIER, (HENRI) ÉMILE. - De laatste Irokezen. Naar de zesde Fransche uitgave.
32433: CHEYNEY, EDWARD P. - The dawn of a new era 1250-1453.
4589: CHIJS, JACOBUS ANNE VAN DER. - De Nederlanders te Jakatra. Uit de bronnen, zoo uitgegevene als niet uitgegevene.
3594: CHIJS, JACOBUS ANNE VAN DER. - Proeve eener Ned. Indische bibliographie (1659-1870). With: IDEM. Vermeerderde en verbeterde herdruk voor de jaren 1659-1720, supplement en verbeteringen voor de jaren 1721-1870. With: IDEM. Supplement II.
13103: CHIJS, JACOBUS ANNE VAN DER. - De stichting der Vereenigde O.I. Compagnie en de maatregelen der Nederlandsche regering betreffende de vaart op Oost-Indië, welke haar voorafgingen.
33219: CHILE. - Loss of the Wager man of war, one of commodore Anson's squadron, in the year 1744, and the consequent embarrassments of the crew, separation, mutinous disposition, narrow es(c)apes, imprisonment, and other distresses which they endured upwards of five years.
31045: CHINA. - STARTING THE FIRST RAILWAY TRAIN IN CHINA AT SHANGHAI - OPENING OF THE WOOSUNG LINE TO KUNGWANG.
31352: CHINA. - - CHINEESCHE GESCHIEDENIS, behelzende de gevallen van den heer Tieh-Chung-U en de jongvrouw Shuey-Ping-Sin. Nevens het kort begrip van een Chineesch tooneelspel, eenige Chineesche dichtstukjes, en eene verzameling van spreekwoorden der Chineezen. oorspronglyk in de Chineesche taale beschreeven. Daar uit in't Engelsch overgezet .. Nu in't Nederduitsch vertaald ..
32847: CHINA. - - AUS DER MISSION DER RHEIN.-WESTF. KAPUZINER-ORDENSPROVINZ APOSTOLISCHES VIKARIAT TSINCHOW, OST-KANSU, CHINA. Jahresbericht.
31814: CHINA. - - THE FORBIDDEN CITY. Court culture of the Chinese emperors (1644-1911). - DE VERBODEN STAD. Hofcultuur van de Chinese keizers (1644-1911).
31867: CHRISTIAN, PIERRE. - L'Afrique française. L'empire de Maroc et les déserts de Sahara. Conquêtes, victoires et découvertes des français, depuis la prise d'Alger jusqu'a nos jours.
33382: JOÃO DE JESUS CHRISTO. - Viagem de hum peregrino a Jerusalem, e visita que fez aos lugares santos, em 1817. Terceira edição.
25406: CHRISTOPH, FLORENCE A. - The Van Voorhees family in America. The first six generations.
14337: CHURCHILL, W.A. - Watermarks in paper in Holland, England, France, etc. in the XVII and XVIII centuries and their interconnection. Amsterdam, 1935. Reprint.
20143: CHURCHMAN, JOHN. - An account of the gospel labours, and Christian experiences of a faithful minister of Christ, late of Nottingham, in Pennsylvania, deceased. To which is added, a short memorial of the life of.. Joseph White, late of Bucks County.
33037: CHYDENIUS, JACOB KARL EMIL. - Svenska expeditionen till Spetsbergen år 1861 under ledning of Otto Torell.
26936: CLAERHOUT, A.G. - Afrikaanse kunst.
10471: CLAPARDÈDE, ARTHUR DE. - L'ile de Porquerolles (Iles d'Hyères). (La France).
11124: CLARK, EDWARD. - Daleth or the homestead of the nations. Egypt illustrated.
19110: CLARKE, MARCUS. - For the term of his natural life.
20269: CLAY, HENRY. - Speech of Henry Clay, of Kentucky, on taking up his compromise resolutions on the subject of slavery. Delivered in Senate, Febr. 5th & 6th, 1850.
29369: CLEMENTS, REX. - A stately Southerner.
33764: LE CLERC, JEAN. - Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang van die Republyk tot op den vrede van Utrecht in't jaar 1713, en het tractaat van barriere in't jaar 1715 gesloten. .. nu in't Nederduitsch vertaalt. (With) Vervolg .. beschreeven door Pieter Le Clercq.
30520: CLIFFORD, HUGH. - Stories. Selected and introduced by William R. Roff.
32564: CLIFTON, JAMES M. - Life and labor on Argyle Island. Letters and documents of a Savannah River rice plantation, 1833-1867. Edited with an introduction.
32379: CLISSOLD, STEVEN. - The seven cities of Cíbola.
19200: CLUNE, FRANK. - Journey to Canberra. By road from Sydney, with deviations in search of history, geography and curiosa along the Canberra Highway.
18124: CLUNE, FRANK. - Roaming round New Zealand. The story of a holiday trip.
31710: CLYMAN, TOBY W. & JUDITH VOWLES. - Russia through women's eyes. Autobiographies from Tsarist Russia.
33991: CHARIS & VAN ES & CO. - Three children at a sofa.
33989: KOENE & CO. - Portrait of Mrs. Bergsma.
4084: COCK BUNING, A. DE., L. VERHEIJEN & D. TOM. - Nederland en Australië. 200 jaar vriendschappelijke betrekkingen.
32465: CODE. - DE INDISCHE WETBOEKEN. Bevattende daarenboven: De grondwet, Het reglement op het beleid der regering, Het reglement op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie, De algemene bepalingen van wetgeving, De bepalingen betrekkelijk de misdrijven begaan ter gelegenheid en faillissement en bij kennelijk onvermogen, Compendium der civile wetten en gewoonten der Mahomedanen.
26473: COENEN, ADRIAEN. - Het walvisboek. Walvissen en andere zeewezens beschreven door Adriaen Coenen in 1585. Redactie en inleiding Florike Egmond en Peter Mason, met commentaar door Kees Lankester.
13668: COHEN, R. (ED.). - The Jewish nation in Surinam. Historical essays.
33645: COHEN, JULIE-MARTHE. (RED.). - Joden in de Cariben.
7351: COHEN, R. - Jews in another environment. Surinam in the second half of the 18th century.
34117: COLE, MICHAEL. (ED.). - International rare book prices. Voyages, travel & exploration. Volume I-XIII.
21309: COLEMAN, TERRY. - Passage to America. A history of emigrants from Great Britain and Ireland to America in the mid-nineteenth century.
4183: COLENBRANDER, H.T. & J.E. STOK - Leven en arbeid van Mr. C.Th. van Deventer.
16352: COLIJN, HENDRIKUS. (RED.). - Neerlands Indië. Land en volk - Geschiedenis en Bestuur - Bedrijf en Samenleving. Met een voorwoord van J.B. van Heutsz.
32617: COLIJN, HELEN. - De kracht van een lied. Overleven in een vrouwenkamp.
34145: KOOP-MARCUS COLLECTION. - Decorated paper designs. Buntpapier Entwürfe. Les motifs du papier décoré. From the Jacques Koops & Johannes Marcus collection.
9861: COLLIS, MAURICE. - Raffles.
27321: COLLISTER, PETER. - The Sulivans and the slave trade.
32224: COLONIZATION. - VERSLAG AAN DEN KONING, uitgebragt door de staats-commissie .. op het adres van F.H. van Vlissingen en negen anderen, betreffende Europese kolonisatie in Nederlandsch Indie. Met zeven Bijlagen.
32390: COLUMBUS, CHRISTOFFEL. - Relaciones y cartas de Cristóbal Colón.
32347: COLUMBUS, CHRISTOFFEL. - Logboek 1492-1493. (In het Nederlandsch vertaald door M.G. Binnendijk-Paauw).
8017: LA COMBE, (FRANÇOIS). - Observations sur Londres et ses environs, avec un précis de la constitution de l'Angleterre, et de sa decadence. 6me éd., revue, corrigée & augmentée.
10936: COMETTANT, OSCAR. - Le Danemark tel qu'il est.
12283: COMMELIN, ISAAC. - Frederick Hendrick van Nassau, Prince van Orangien, zyn leven en bedryf.
155: COMMELIN, ISAAC (ED.). - Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. Amsterdam, 1646. Facsimile edition.
33635: MIDDELBURGSCHE COMMERCIE COMPAGNIE. (MCC). - Regulement van de Commercie Compagnie, der stad Middelburg in Zeeland.
33523: WEST INDIA COMPANY. (WIC). - WIC book binding. - Dutch West India Company (WIC) binding bearing a WIC-A monogram and date 1738.
33327: EAST INDIA COMPANY. (VOC). - Hostilities at Bengal. - Verdeediging der O.I. Comp. van Engeland, en harer bediendens, dien van Bengale byzonderlyk, tegens de klagten van de Hollandsche O.I. Comp.; of memorie der gemelde O.I. Comp. van Engeland .. met de bewyzen daartoe behoorende .. Uit het oirspronglyke in het Neerduitsch vertaald.
34235: DUTCH EAST INDIA COMPANY (VOC). - TABLE VALLEY SOUTH AFRICA. - Manuscript contract of sale of a house in Table Valley.
25902: DANISH WEST INDIA COMPANY. - Placat for kongeriget Danmark, angaaende afgiftsfrihed i aarene 1823, 1824 og 1825 for indenlandske producter, fom udfores til de Dansk-Vestindiske oer.
3957: EAST INDIA COMPANY. (VOC). - Management VOC. - Gouvernement de la Compagnie des Indes Orientales tant en ces provinces que dans les Indes.
31881: EAST INDIA COMPANY. (VOC). - Charter VOC. - Publicatie. De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. doen te weeten .. goedgevonden hebben het octroy voor deesen aan de Oostindische Compagnie deeser landen verleent/ en te meermaalen gecontinueert/ wederom te continueeren/ en te prolongeeren/ voor den tijd van twintig jaaren ..
22461: EAST INDIA COMPANY. (VOC). - Management VOC. - Gelykheid, Vryheid, Broederschap. Extract uyt het register der resolutien .. der Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. December 1795 .. tot de zaaken van de Oostindische Compagnie.Gelykheid, Vryheid, Broederschap. Extract uyt het register .. February 1796 .. aangaande een te erigeeren Committé tot den Oostindischen Handel ..Gelykheid, Vryheid, Broederschap. Extract uit het register .. February 1796 .. zynde geprocedeert tot de benoeming van de ministers van het Committé tot de Zaaken van den Oostindischen Handel en Bezittingen .. D. van Laar .. J.C. Smissaert .. G. Titsingh .. F. Hoyer.
34084: SWEDISH EAST INDIA COMPANY. - Extract uyt het register van .. de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, 11 & 15 Augustus 1733.
33609: WEST INDIA COMPANY. (WIC). - Poincten van deliberatie op welke de Heeren Gecommitteerden uijt de resp. cameren van de Generale Geoctr. West Indische Compagnie door prosodiale camer beschreven sijn ter vergadering van de Tienden .. op den 4e der aenkomende maent Julij .. tot Amsterdam ..
33413: WEST INDIA COMPANY. (WIC). - Prae-advis van de Hollandsche Raaden (&) Concept-extensie (&) Resolutie op de versogte protectie der vrye vaart, en het convoy voor de scheepen op de staats colonien in de Westindien, als meede tot prolongatie der ordres tegen den uitvoer van oorlogs-ammunitie na de Groot-Brittannische colonien in Noord-Amerika.
33411: WEST INDIA COMPANY. (WIC). - Aan de hoogmogende heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Geeven met alle onderdanigheid te kennen de ondergetenden, reeders en participanten van schepen, varende op de colonie van Suriname, eigenaren van plantagien, in dezelve geleegen, kooplieden en verdere geïnteresseerden by den handel op dezelve.
33410: WEST INDIA COMPANY. (WIC). - Vertoogh van de Generaale West-Indische Compagnie der Vereenighde Nederlanden, houdende redenen, waarom de kust van Africa, niet behoort bevaaren te werden op recognitie, ende wyders dienende tot een resutatie van de conditien, onder de welke de Heeren Staaten van de provintie van Zeelandt, geresolveert heben, in de verzogte prolongatie van het octroy van bovengem. Compagnie, te consenteren.
33409: WEST INDIA COMPANY. (WIC). - Resolutie van de provincie van Holland en Westvriesland, raakende de militaire defensie van de colonien van den Staat in Westindien en kuste van Africa.
33408: WEST INDIA COMPANY. (WIC). - Nine official pamphlets concerning the termination of the WIC after the expiration of the octroy in 1791 because of the decline of the revenues.
33407: WEST INDIA COMPANY. (WIC). - British Guiana. - Rapport .. op de missive van de Staaten van Zeeland omtrent hunne beswaaren over haar .. resolutie raakende de versogte assistentie voor de Westindische Compagnie; en betreffende den vaart en handel op Essequebo en Demerary.
33406: WEST INDIA COMPANY. (WIC). - Rapport op de objecten in het rapport van 19 maart 1787 .. tot de conferentien met bewindhebberen der West-Indische-Compagnie uitgebracht.
33405: WEST INDIA COMPANY. (WIC). - Resolutie van Utrecht op het rapport over het bestuur der staats colonien in de Westindiën na de expiratie van het octroy.
33414: WEST INDIA COMPANY. (WIC). - Wy onderschreven Pieter van Berkel, Adriaan Roosmale, Jacob Ysbrans, Adriaan Boon, Samuel vander Lanen, Isaac Velthuysen en Pieter van Muyden. gequalificeerde hooft-participanten in de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie ter Kamere op de Maze, in t' quohier van Rotterdam, gekomen zynde op het West-Indische Huis, omme .. te treden tot het formeeren van een nominatie van drie personen, tot vervullinge van de openstaende bewindhebbers plaets, hebben aldaer gevonden .. Jean de Mey, Joan van Segvelt, Pieter de Mey, Hendrik vander Staal, Jacobus Phoenix, Claes Bichon, Johan vander Hoeven, Philips de Custer en Nicolaes Mol.
33415: WEST INDIA COMPANY. (WIC). - British Guiana. - Missive van gecommitteerde bewindhebbende van de Westindische Compagnie ter Vergadering van Thienen, te Middelburg (betreffende) het request door verscheidene ingezeetenen der colonie van Essequebo en Demerary.
33422: EAST INDIA COMPANY. (VOC). - Galle. - Provisioneel ende particulier tractaet gemaeckt .. in 's Gravenhage den 27. Martii 1645 tusschen de heer Francisco de Zousa Continho, Raedt ende Ambassadeur van den .. koningh van Portugael .. ende de heeren Gedeputeerden van de .. Staten Generael van de Vereenighde Nederlandtsche Provincien etc. aengaende de controversie over de jurisdictie ende territorie van 't fort Galle.
27702: EAST INDIA COMPANY. (VOC). - Charter VOC. - Publicatie. De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. doen te weeten .. goedgevonden hebben het meergemelde octroy voor de .. Oostindische Compagnie/ soo als het selve op den 20 maart 1602 is verleent .. te continueeren en prolongeren .. voor den tijd van nog twee jaaren/ ingaande met den 1 january 1775/ en sullende eindigen met den laatsten december van het jaar 1776.
33337: EAST INDIA COMPANY. (VOC). - French East India Company. - Klagten van de Fransche Oostindische Compagnie en van het Hof van Frankryk over de drie Oostindische scheepen door de Engelsche genoomen, te Batavia opgebragt, en door den gouverneur generaal aldaar ingekogt. Met het berigt van de Kaamer van Seeventienen daar op.
33330: EAST INDIA COMPANY. (VOC). - Tea trade. -Berigt van bewindhebberen der Oostindische Compagnie .. op de requeste der kooplieden Hope en Compagnie, om verklaaring nopens hun .. placaat van 21 September 1717, ten aanzien der verkooping van thee. (And) Resolutie om het placaat van 21 September 1717 betrekkelyk .. de invoer en verkoop van vreemde thee.
33433: EAST INDIA COMPANY. (VOC). - Arrest du Conseil d'Estat du Roy (Louis XV) du 12 Avril 1723, portant reglement pour l'entrée dans le royaume des etains de Siam, provenans de la Compagnie des Indes Orientales de Hollande.
33892: LE COMTE, PIETER. - (Een buis).
1544: LE COMTE, PIETER. - Praktikale zeevaartkunde en theoretische kennis, voor handel en scheepvaart.
33565: LE COMTE, PIETER. - Afbeeldingen van schepen en vaartuigen in verschillende bewegingen.
32129: CONDORCET, M.J.A.N.C. - Beschouwingen over de negerslavernij. Vertaling M. Fennema, G. Karsten-van der Giessen. Inleiding M. Fennema.
20334: CONNEAU, THEOPHILUS. - Logboek van een slavenhaler. (Vertaling Walter Penn).
33158: CONNEAU, THEOPHILUS. - A slaver's logbook or 20 years' residence in Africa. (With) Introduction by Mabel M. Smythe.
19198: CONRAD, PETER. - Down home. Revisiting Tasmania.
29652: CONSCIENCE, HENDRIK. - Batavia. Traduction de Léon Wocquier.
8311: CONSTANTIN-WYER, M. - Les grandes figures coloniales. Champlain.
34064: CONSTANTINOPEL. - Constantinopel.
34039: CONSTANTINOPLE. - Constantinopole.
31716: CONSTEN, HERMANN. - Weideplätze der Mongolen im Reiche der Chalcha.
33865: COOK, JAMES. - Isles des Nouvelles Hébrides et celle de la Nouvelle Calédonie par M. Bonne.
33858: COOK, JAMES. - Kaart van de ontdekkingen in de Stille Zuid-Zee, gedaan met 's konings schip De Resolutie, onder bevel van kapitein Cook, in het jaar 1774.
33857: COOK, JAMES. - Kaart van de ontdekkingen gedaan in den Zuider Atlantischen Oceaan met konings schip De Resolutie onder bevel van kapitein Cook in 1775.
33856: COOK, JAMES. - Kaart van een gedeelte van de kust van Nieuw Zuid Wales, van Kwelling Kaap tot de Endeavour-Straat.
33855: COOK, JAMES. - Kaart van de haven van Tongataboo.
33854: COOK, JAMES. - Kaart van het eiland Otahiti.
33853: COOK, JAMES. - Kaart van de Vrienden Eilanden.
33852: COOK, JAMES. - Kaart van de Vrienden-Eilanden.
33851: COOK, JAMES. - Mond van de Endeavour Rivier in Nieuw Zuid Wales. - Botanie Baai in Nieuw Zuid Wales.
33850: COOK, JAMES. - Gezigt van Bezitneeming-Baai aan het eiland Zuid-Georgie.
33849: COOK, JAMES. - Oude gedenktekenen op het Paasch-eiland.
33848: COOK, JAMES. - Gezigt op het eiland Nieuw-Caledonia.
33847: COOK, JAMES. - Gezigt op het Pijnboomen-Eiland.
33846: COOK, JAMES. - Onthaal van kapitein Cook op het eiland Hapaee.
33845: COOK, JAMES. - Poulaho, koning van de Vrienden-Eilanden, kava drinkende.
33844: COOK, JAMES. - Gezigt van Kersmis-Kanaal op het Vuur-eiland.
33843: COOK, JAMES. - Begraafplaats op het eiland Amsterdam.
33842: COOK, JAMES. - Gezigt van de Resolutie Baai, aan het eiland St. Christina, een der Marquisen eilanden.
33841: COOK, JAMES. - Wyze waarop men te Otahiti de lyken ten toonstelt.
33840: COOK, JAMES. - Het huis in de Morai op atooi van binnen.
33839: COOK, JAMES. - Gezigt van Matavia-Baai aan het eiland Otahiti.
33838: COOK, JAMES. - Schets van de havenen aan de Noord zijde van Eimeo.
33837: COOK, JAMES. - Kersmis-eiland ontdekt door de schepen de Resolutie en de Ontdekking in het jaar 1777.
33836: COOK, JAMES. - Het eiland Norfolk.
33835: COOK, JAMES. - De zee-otter.
12736: COOK, JAMES. - Reize rondom de waereld. Vertaald door J.D. Pasteur.
33078: COOK, JAMES. - HAWKESWORTH, JOHN. - An account of the voyages undertaken by the order of his present majesty for making discoveries in the Southern hemisphere, and successively performed by Commodore Byron, Captain Carteret, Captain Wallis and Captain Cook, in the Dolphin, the Swallow, and the Endeavour. Drawn up from the journals which were kept by the several commanders, and from the papers of Joseph Banks.
32912: COOK, JAMES. - Captain Cook's voyages of discovery. Edited by John Barrow.
33067: COOK, JAMES. - A voyage towards the South Pole, and round the world. Performed in his majesty's ships the Resolution and Adventure in the years 1772, 1773, 1774, and 1775. In which is included, captain Furneaux's narrative of his proceedings in the Adventure during the separation of the ships.
27446: COOL, SIMON. - Slavernij of de knecht heer over zijn meester. Oorspronkelijk tooneelspel in vijf bedrijven.
4194: COOLHAAS, W.PH. - Controleur B.B. Herinneringen van een jong bestuursambtenaar in Nederlands-Indië. Met inleiding van C.R. Boxer.
28713: COOLHAAS, W.PH. - Kolonisatie en agrarische politiek in Algerie.
4195: COOLHAAS, W.PH. - Het regeeringsreglement van 1827. Het werk van 1818 aan de ervaring getoetst.
186: COOLHAAS, W.PH. - A critical survey of studies on Dutch colonial history. 2nd edition revised by G.J. Schutte.
17306: COOLSMA, S(IERK). - De zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië.
24371: COOPER, CONSTANCE J. (ED.). - 350 years of New Castle, Delaware. Chapters in a town's history. Published in honor of the 350th anniversary of the founding of New Castle, Delaware.
26145: COOPER, WILLIAM J. - Liberty and slavery. Southern politics to 1860.
10777: COPENHAGEN. - Vue perspective des cascades du roy de Danemark a Copenhague.
11070: COPENHAGEN. - COPENHAGUE, ville capitale du Dannemark sur la Côte Orientale de l'Isle de Zeland avec un bon Port très fréquenté. On compte dans cette Ville 60000 Habitants sans compter la Garnison et les Matelots qui peuvent aller a 20000.
11056: COPENHAGEN. - La galerie de Copenhague. Vue perspective de la Galerie Royale de Copenhague conduisant au jardin.
11060: COPENHAGEN. - Vue perspective du chateau et du jardin du roy de Danemark a Copenhague.
18497: COPP, JOHN DIXON. - The Samoan dance of life. An anthropological narrative. With the help of Faafouina I. Pula and with a preface by Margaret Mead.
15918: CORDIER, HENRI. - Bibliotheca Japonica. Dictionaire bibliographique des ouvrages relatifs à l'empire japonais rangés par ordre chronologique jusqu' à 1870. Paris 1912. Réimpression.
33325: CORDINGLY, DAVID. - Nicholas Pocock 1740-1821.
32914: CORTAMBERT, E(UGÈNE). - Le globe illustré. Géographie générale a l'usage des écoles et des familles. 6me édition.
13036: CORTAMBERT, RICHARD (RED.). - Voyage pittoresque a travers le monde. Morceaux extraits de divers auteurs.
31468: CORTAZZI, H. & G. DANIELS. (ED.). - Britain and Japan 1859-1991. Themes and personalities. Published on the occasion of the centenary of the Japan Society 1891-1991.
15999: CORTAZZI, HUGH. - Dr Willis in Japan 1862-1877. British medical pioneer.
32457: COTTEAU, EDMOND. - Promenades dans les deux Amériques 1876-1877.
22936: SIOUX COUNTY. - DE VOLKSVRIEND. Officieele Hollandsche courant voor Sioux County, Iowa. Uitgever Kasper Tietema. Jaargang 11, nommer 7.
22935: SIOUX COUNTY. - DE VOLKSVRIEND. Uitgever Kasper Tietema. Jaargang 9. Extra nommer.
27249: COUPLAND, REGINALD. - Livingstone's last journey.
32024: COURSE, A.G. - Painted ports. The story of the ships of Devitt & Moore.
4196: COURT, ALBERT DE LA. - Een staat in wording. Fotoreportage over het Indonesië van heden.
8967: COYETT, FREDERIK. - 't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden. Ingeleid en geannoteerd door G.C. Molewijk.
33358: CRAMPRICH, DANIEL JOANNES. - Memorie overgelevert aen d'Heeren Staten Generael, den 12 February, 1685. Door den Minister van Sijne Keyserlycke Majesteyt.
23212: CRANZ, DAVID. - The history of Greenland: containing a description of the country, and his inhabitants: and particularly'a relation of the mission, carried on for above these thirty years by the Unitas Fratrum, at New Herrnhuth and Lichtenfels, in that country. Translated from the High-Dutch.
2100: CRANZ, DAVID. - Historie van Groenland behelzende eene naukeurige beschrijvinge van 's lands ligging, gesteldheid, en natuurlijke zeldzaamheden; den aart, zeden en gewoonten der inwooneren aan de West-zijde bij de Straate Davis; 's lands aloude en nieuwe geschiedenisse; en in't bijzonder de verrichtingen der Missionarissen van de Broeder-Kerk, door welken twee gemeenten van bekeerde heidenen aldaar gesticht zijn. Uit het Hoogduitsch vertaald.
31856: CRÉBILLON, CLAUDE PROSPER JOLYOT DE. - Tanzaï et Neadarné. Histoire Japonoise.
12948: CRÉHANGE, GASTON. - Histoire de la Russie. Depuis la mort de Paul Ier jusqu'à nos jours.
33018: CREMER, JACOBUS JOHANNES. - Distels in't weiland. Over-Betuwsche vertellingen.
30611: CRIENS, S.R. - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen. 7e editie.
28800: CROES, RUDOLF M. - Welvaart zonder ontwikkeling. De invloed van de oliemaatschappijen op de Arubaanse economie 1928-1948.
12959: DE LA CROIX, NICOLLE. - Géographie moderne et universelle, précédée d'un traité de la sphère, et d'un précis d'astronomie; contenant: 1°. Les grandes divisions du globe. 2°. l'Histoire des peuples, leurs gouvernemens et leurs moeurs. 3°. Les noms des hommes célèbres que chaque nation a vu naître, ses monumens.. son commerce. 4°. Une table des routes et distances de Paris aux principales villes du monde.. Avec un abrégé de la géographie ancienne, sacrée et ecclésiastique.. . Nouvelle édition, entièrement refondue.. par Victor Comeiras.
31292: CROLL, ELISABETH. - Wise daughters from foreign lands. European women writers in China.
13476: CRONE, GOTTFRIED CAREL EDUARD. - Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900. Met eene verkorte vertaling in het Engelsch.
26995: CROW, A.T. - The rocks of the Sekondi series of the Gold Coast. Published under the authority of the Government of the Gold Coast.
31431: CROW, CARL. - Harris of Japan. The story of Townsend Harris and his amazing adventures in establishing relations with the Far East.
10188: CRUICKSHANK, BRODIE. - Achttien jaren aan de Goudkust. Uit het Engelsch vertaald en met eene inleiding vermeerderd door D.P.H.J. Weijtingh.
20228: CUBA. - MESSAGE OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, communicating, in compliance with a resolution of the Senate of the 5th instant, a report from the Secretary of State upon the subject of the supposed kidnapping of colored persons in the southern States for the purpose of selling them as slaves in Cuba.
24245: CUISINIER, JEANNE. - Les Mu'ò'ng (Vietnam). Géographie humaine et sociologie.
32053: CULVER, HENRY B. - The book of old ships and something of their evolution and romance. Wherin will be found drawings and descriptions of many varieties of vessels ..
1625: CUNNINGHAM, ANDREW BROWNE. - A sailor's odyssey. The autobiography of admiral of the fleet Viscount Cunningham of Hyndhope.
22287: CURAÇAO. - - Het springen van's lands oorlogschip Alphen, in de haven van Curaçao.
31795: CURAÇAO. - - Garnizoen te Curaçao. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) NATHANIEL FREDERICK SPENCER.
23947: CUSSAC, J. - Évêque et pionnier Monseigneur Streicher.
24320: CUSSAC, J. - Sahara. Le pays et la mission.
28554: DAALDER, REMMELT. (RED.). - Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000.
33929: DAALDER, REMMELT. - Van de Velde & Zoon. Zeeschilders. Het bedrijf van Willem van de Velde de Oude en Willem van de Velde de Jonge 1640-1707.
33305: DAALDER, REMMELT, DIRK J. TANG, LEO BALAI. - Slaven en schepen in het Atlantische gebied.
17113: DAALDER, REMMELT. - Tekenen op zee. Reizende kunstenaars en creatieve zeelieden (1750-2000). Met tekstbijdragen van Grad de Graaff.
2383: DAENDELS - - Herman Willem Daendels 1762 - 1818. Geldersman - patriot - jacobijn - generaal - hereboer - maarschalk - gouverneur. Van Hattem naar St. George del Mina.
20560: DAGGETT, K.P. - Fifty years of fortune. The maritime career of Captain Jotham Blaisdell of Kennebunk, Maine, 1810-1860.
31613: DALGADO, SEBASTIAO RODOLPHO. - Dialecto Indo-Portuguès de Ceylao.
31483: DALTON, WILLIAM. - Will Adams. The first Englishman in Japan.
11910: DALZEL, ARCHIBALD. - The history of Dahomey, an inland kingdom of Africa; compiled from authentic memoirs; with an introduction and notes.
18308: DANA, JULIAN. - Gods who die. The story of Samoa's greatest adventurer (George Egerton Leigh Westbrook).
31486: DANLY, ROBERT LYONS. - In the shade of spring leaves. The life and writings of Higuchi Ichiyö, a woman of letters in Meiji Japan.
25204: DANVERS, F.C. - Report to the Secretary of State for India in council on the Portuguese records relating to the East Indies, contained in the Archivo da Torre do Tombo, at the public libraries at Lisbon and Evora. London, 1892. Reprint.
34205: DAPPER, OLFERT. - Aethiopia inferior vel exterior.
24032: DAPPER, OLFERT. - Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye, op de kuste en in het keizerrijk van Taising of Sina: behelzende het tweede gezandschap aen den onder-koning Singlamong en veldheer Taising Lipoui; door Jan van Kampen en Konstantyn Nobel. Vervolgt met een verhael van het voorgevallen des jaers zestien hondert drie en vier en zestig, op de kuste van Sina, en ontrent d'eilanden Tayowan, Formosa, Ay en Quemuy, onder 't gezag van Balthasar Bort. En het derde gezandschap aen Konchy, Tartarsche keizer van Sina en Oost-Tartarye onder beleit van Pieter van Hoorn. Beneffens een beschryving van geheel Sina.
34203: DAPPER, OLFERT. - Insulae promontorii viridis Hispanis issas de Cabo Verde, Belgis De soute eylanden.
34202: DAPPER, OLFERT. - Insula s. Laurentii, vulgo Madagascar.
21595: DAPPER, OLFERT. - Naukeurige beschryving der eilanden in de Archipel der Middelantsche zee in en ontrent dezelve, gelegen: waer onder de voornaemste Cyprus, Rhodus, Kandien, Samos, Scio, Negroponte, Lemnos, Paros, Delos, Patmos, en andere, in groten getale, behelzende der zelver benamingen, gelegentheden, steden, kastelen, gedenkwaerdige aeloude en hedendaeghse geschiedenissen, bestieringen, veroveringen, gewassen, dieren, &c.
34204: DAPPER, OLFERT. - Guinea.
33210: DASH, MIKE. - Batavia's graveyard. The true story of the mad heretic who led history's bloodiest mutiny.
33735: DASSEN, MICHIEL. - De Nederlanders in de Molukken.
22311: DAUM, PAULUS ADRIANUS. - De Van der Linden's. Bezorgd door Gerard Termorshuizen.
12104: DAUM, PAULUS ADRIANUS. - Ups en downs in het Indische leven. Met een inleiding van Gerard Termorshuizen.
22338: DAUM, PAULUS ADRIANUS. - Aboe Bakar. Bezorgd door Gerard Termorshuizen.
1830: DAUMONT, ALEXANDRE. - Reis door Zweden in den jare 1830, behelzende uitvoerige berigten wegens den tegenwoordigen staat van dat koningrijk en deszelfs bewoners: benevens vele bijzonderheden aangaande de regering van Karel XIV (Bernadotte), en de gebeurtenissen, zijne troonsverheffing voorafgegaan. Naar het Fransch.
21416: DAVIDSON, JAMES WEST. - The logic of millennial thought. Eighteenth-century New England.
33563: DAVIDSON, JOHN. - Notes taken during travels in Africa.
27196: DAVIES, OLIVER. - West Africa before the Europeans. Archaelogy & prehistory.
30566: DAVIES, JOHN. - The history of the Tahitian mission 1799-1830. With supplementary papers from the correspondence of the missionaries. Edited by C.W. Newbury.
32125: DAVIS, DAVID BRION. - The problem of slavery in western culture.
33154: DAVIS, DAVID BRION. - Inhuman bondage. The rise and fall of slavery in the New World.
31199: DAWSON, R. - Imperial China.
31185: DAWSON, R. - The Chinese experience.
8151: DAWSON, SAMUEL EDWARD. - The Saint Lawrence Basin and its border-lands being the story of their discovery, exploration and occupation.
9652: DAWSON, E.C. - James Hannington, first bishop of eastern equatorial Africa. A history of his life and work 1847-1885. 10th thousand.
29698: DEBROT, COLA. - Bewolkt bestaan. Roman.
14515: DEELEMAN, CHARLES THEODORE. - Bataviaasch album. Verzameling van een tiental gezigten van de hoofdstad van Nederlandsch Indië.
24227: DEGRYSE, K. - Zuid-Nederlands kapitaal in de VOC en de Voorcompagnieën.
30704: DEHÉRAIN, HENRI. - Le Cap de Bonne-Espérance au XVIIe siècle.
6331: DEKKER, F. - De betrekkingen tusschen de Oost-Indische Compagnie en Japan.
3777: DEKKER, P. - Willem 't Hart 1750-1830. Een Zijper zeevaarder in de nadagen der Republiek.
31815: DEKKING, N. (ED.). - Imitation and inspiration. Japanese influence on Dutch art from 1650 to the present.
31411: DEKKING, N. (RED.). - Imitatie en inspiratie. Japanse invloed op Nederlandse kunst van 1650 tot heden.
33450: DELAFAYE-BRÉHIER, JULIE. - Les Portugais d'Amérique. Souvenir historiques de la guerre du Brésil en 1635 contenant un tableau intéressant des moeurs et usages des tribus sauvages, des détails instructifs sur la situation des colons dans cette partie du Nouveau-Monde. Ouvrage destiné a la jeunesse.
32223: DELDEN, A.J.W. VAN. - Vierjarig overzigt van de voornaamste onderwerpen, behandeld in de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia, bij zijn aftreden in de Vergadering op den 2den Januarij 1874.
32191: DELDEN, E.E. VAN. - Klein repertorium. Index op tijdschriftartikelen met betrekking tot voormalig Nederlands-Indië.Tijdschrift voor het binnenlandsch bestuur 1887-1917; Indisch Genootschap 1854-1940; Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 1838-1902; acht algemene tijdschriften 1834-1864).
33021: DELEN, K., W. VAN GULIK, R. STORM. (RED.). - Van hier tot Tokio. 400 jaar handel met Japan.
32262: NEW DELHI. - Alt und neu Dehly. Eine königliche Haupt u(nd) Residenz-Stadt des gros Mogols in Indien. Neu Dehly ist erst von Chan-Jean zu Anfang des letzten Jahr Hunderts gebauet, u(nd) nebst andern prächtigen Gebäeden auch eine lange Strasse nach Lahor in einer geraden Linie, mehr als eine ganze Meile lang darinnen angelegt worden. - Le vieux et nouveau Dehly, ville capitale et residence du Grand Mogol aux Indes ..
24705: DELITZSCH, FRIEDRICH. - Assyrische Lesestücke mit den Elementen der Grammatik und vollständigem Glossar. Einführung in die assyrische und semitisch-babylonische Keilschriftliteratur für akademischen Gebrauch und Selbstunterricht. 5. neu bearbeitete Auflage.
14771: DELLON, GABRIEL. - Historie der inquisitie tot Goa. En in andere gewesten van Indien. Uyt het Frans vertaalt.
30740: DELVIGNE, ROB. - Dolf Breetvelt, modernist in Nederland en Indië.
31668: DEMIDOFF, ANATOLE DE. - Voyage dans la Russie Meridionale et la Crimée par la Hongrie, La Valachie et la Moldavie, exécuté en 1837 ..
33672: DEMMENI, JEAN. - Een bananenveld. - Een plantklaar terrein.
33669: DEMMENI, JEAN. - Bergweg naar het Diëng-Plateau.
33671: DEMMENI, JEAN. - Een goud placer.
33667: DEMMENI, JEAN. - Zoutpers.
33670: DEMMENI, JEAN. - Politie station Onoribo. - Stroomversnelling in de Boven Nickerie
33668: DEMMENI, JEAN. - Kloof van de Banjoepoetih in het Idjen-gebergte.
33666: DEMMENI, JEAN. - Prauwen voor zoutvervoer.
31458: DENING, WALTER. - Japan in days of yore.
28675: DERKX, J0. - Netherlands Antilles and Aruba. A bibliography 1980-1995.
6665: DERMOÛT, MARIA. - De tienduizend dingen. (5e druk).
32360: DESCOLA, JEAN. - The conquistadors. Translated by M. Barnes.
26252: DESSENS, H., FL. HIN. - Geschiedenis en restauratie van de haringlogger VL 92 Balder.
19296: DEVANNY, JEAN. - By tropic sea and jungle. Adventures in North Queensland.
5221: DEVENTER, MARINUS LODEWIJK VAN. - Geschiedenis der Nederlanders op Java.
365: DEVENTER, M(ARINUS) L(ODEWIJK). VAN. - Het Nederlandsch gezag over Java en onderhoorigheden sedert 1811. Verzameling van onuitgegeven stukken uit de koloniale en andere archieven. Dl.I: 1811-1820.
26309: DEVENTER, M(ARINUS) L(ODEWIJK). VAN. - Geschiedenis der Nederlanders op Java.
32210: DEVENTER, C.TH. VAN. - Een stem uit Java.
30191: DEWALL, A.F. VON. - Boenga rampai jaitoe berbagai-bagai tjeritera. 4e stuk.
25652: DEWITT, THOMAS. - A discourse delivered in the North Reformed Dutch Church in the city of New York, on the last sabbath in August, 1856.
31726: FRENCH - RUSSIAN DIALOGUES. - CHOIX D'ENTRÉTIENS FRANÇAIS ET RUSSES, composés sur le modèle des meilleurs auteurs modernes et arrangés en 150 leçons.
33754: DIBNER, BERN. - The Victoria and the Triton. Two global expeditions reveal the advance in marine technology with the passage of four and a third centureis.
33902: DICKENS, CHARLES. - The characters of Charles Dickens pourtrayed in a series of oiginal water colours sketches by 'Kyd' (pseudonym of Joseph Clayton Clark.
34225: CHINESE DICTIONARY. - A Chinese-English dictionary comprising three thousand characters with pronunciations, translations, illustrative sentences, and idiomatic phrases.
30625: DIEKMAN, MIEP. - De dagen van Olim.
32993: DIJK, JANNEKE VAN, ROB JONGMANS, ANOUK MANSFELD, A.O. - Photographs of the Netherlands East Indies at the Tropenmuseum.
17204: DIJK, P.J.J. VAN, C.G.F. AMPT, R.G.A. BOS, A.O. - Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea.
7562: DILLEN, J.G. VAN. - Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie.
2662: DILLO, I.G. - De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1783-1795. Schepen en zeevarenden.
31750: DIOSZEGI, V. (ED.). - Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker.
33745: DIRKS, NICHOLAS B. - The scandal of empire. India and the creation of imperial Britain.
32746: DITZHUIJZEN, JEANETTE VAN. - Geschiedenis in steen. De ontwikkeling van de Monumentenzorg op Curaçao.
27637: DIXCOVE. - - Vüe du fort de Dickscove, tirée de Smith. Zuid-gezigt van't Engelsse Fort te Dixkove, getrokken uit Smith.
33390: DIXON, WILLIAM HEPWORTH. - Das heilige Land. Autorisirte Ausgabe für Deutschland. Nach der vierten Auflage aus dem Englischen von J.E.A. Martin.
32142: DJAJADININGRAT, M. - Vorst tussen twee werelden. Historische roman. Voorwoord Hella S. Haasse.
33072: DOCTERS VAN LEEUWEN, W(ILLEM) M(ARIUS). - Krakatau 1883-1933. A. Botany.
27782: DODGE, ERNEST S. - The polar Rosses. John and James Clark Ross and their explorations.
34110: DOEDENS, ANNE & LIEK MULDER. - Engels-Nederlandse oorlogen. Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw.
30927: DOEDENS, A. - Witte de With 1599-1658. Wereldwijde strijd op zee in de Gouden Eeuw.
23236: DOEL, H.W. VAN DEN, P.C. EMMER, H.PH. VOGEL. - Nederland en de Nieuwe Wereld. (Een intrigerende studie van de betrekkingen tussen Nederland en de Amerika's, vanaf de ontdekking van de Nieuwe Wereld tot heden).
3086: DOEL, H.W. VAN DEN. - De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942.
31821: DOEL, H.W. VAN DEN. - Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië.
29301: DOES, WILLEM VAN DER. - Storms, ice and whales. The Antarctic adventures of a Dutch artist on a Norwegian whaler. Translated by R. van Baak Griffioen. Introduction by J.C.A. Schokkenbroek.
29393: DOES, WILLEM VAN DER. - Storm, ijs en walvisschen. Een moderne Vikingtocht met Noorsche walvischvaarders naar de Zuidelijke IJszee. Voorwoord van C.M. Bakker. 2e druk.
17622: DOFLEIN, FRANZ. - Von den Antillen zum fernen Westen. Reiseskizzen eines Naturforschers.
33260: DOGGERSBANK. - HET SCHIP HOLLAND ZINKT.
31288: DOLBY, W. - A history of Chinese drama.
7515: DOMINICUS, F.C. - Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
3215: DOMIS, HENDRIK JACOB. - De residentie Pasoeroeang op het eiland Java.
29769: DONGELMANS, B.P.M., P.G. HOFTIJZER, O.S. LANKHORST - Boekverkopers van Europa. Het 17de eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier.
31784: DONICIE, A. - De Creolentaal van Suriname. Spraakkunst. Met medewerking van W. Campagne, P.H. van Daal, F. Lansdorf, R. Samson, R. Sloote.
31711: DONNE, M.A. - The Sandwich Islands and their people.
33242: DOORN, J.A.A. VAN. - De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project. 3e druk.
26114: DOORN, J.A.A. VAN. - Indische lessen. Nederland en de koloniale ervaring.
7624: DOORN, J.A.A. VAN. - De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project.
2343: DOORNE, KEES VAN & MICHIEL VAN KEMPEN. - Suriname-catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
32545: DOORNINCK, D.J. VAN. - Leven op Java. Critische opstellen. Nieuw, geheel omgewerkte en uitgebreide uitgaaf van Hollanders op Java en in Holland.
32618: DOPPERT, LOUIS. - De eerste generatie. Indische gebeurtenissen sinds 1936.
31217: DORÉ, HENRY. - Manuel des superstitions Chinoises ou petit indicateur des superstitions les plus communes en Chine. 2me édition.
32925: DORN, ALEXANDER. (ED.). - Die Seehäfen des Weltverkehrs.
24636: DOUMERGUE, E. - Un petite nationalité en souffrance les Lettons. Les provinces Baltiques et le Pangermanisme Prussien en Russie.
839: DOUWES, D.J. - De horizon verlegd. Reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart.
4210: DOUWES DEKKER, N.A. - Tanah Air Kita. Een boek over land en volk van Indonesië.
27307: DOW, GEORGE FRANCIS. - Slave ships and slaving. With an introduction by Ernest H. Pentecost.
10136: DOWD, JEROME. - The negro races. A sociological study. Volume I.
8249: DOYLE, J.A. - The colonies under the House of Hanover.
30503: DOZY, R(EINHART PIETER ANNE). - De Israëlieten te Mekka van Davids tijd tot in de vijfde eeuw onzer tijdrekening.
34092: DRABBE, PETRUS. - Tanimbar Maluku. De unieke Molukken-foto's van Petrus Drabbe. Tekst en research Nico de Jonge & Toos van Dijk.
33370: DRAKE, FRANCIS. - Drie voornaame zee-togten van Franciscus Draak, na America, door de Suyd-Zee en vervolgens rond-om den geheelen aard-kloot gedaan, in't jaar 1577 en vervolgens. Behelsende een naauwkeurige beschrijving der kusten van die gewesten, veele bysondere voor-vallen, en aanmerkelijke saaken. Op ordre van den admiraal beschreeven, door een sijner reys-gesellen; nu alder-eerst uyt het Engels vertaald.
7277: DREWES, G.W.J. - De biografie van een Minangkabausen peperhandelaar in de Lampongs naar een Maleis handschrift in de Marsden-Collection te London uitgegeven, vertaald en ingeleid.
31901: DRIESSEN, JOZIEN J. - Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600-1917.
11084: DROOGLEVER, P.J. - De Vaderlandse Club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek. (With a summary in English).
32611: BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM. - Indrukken van een reis in de jaren 1938 en 1939. Brieven en artikelen van W.E. Baronesse van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam, Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren en C.W.Th. Baron van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam.
23115: DUBOIS, J(EAN) A(NTOINE). - Hindu manners, customs and ceremonies. Translated from the author's later French ms. and edited with notes, corrections, and biography by Henry K. Beauchamp. 3rd edition.
31400: DUDBRIDGE, G. - The Hsi-yu chi. A study of antecedents to the sixteenth-century Chinese novel.

Next 1000 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)

12/15