Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
35475: - AUTOUR DE CLAUDE-JOSEPH VERNET. La marine à voile de 1650 à 1890.
32641: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXXVII: Bali en Lombok.
13567: (PARIVAL, JEAN NICOLAS DE). - Ware interest van Holland; gebouwt op de ruïnen van den interest van Holland, onlangs uitgegeven door D.V.H. (Pieter de la Court). Toegeeygent aen de dochter van de tijt. Door I.N.D.P.
33711: - ORDONNANTIE VOOR DE CHIRURGYNS. Batavia, Hendrick Brants, 1669. Reprint with Toevoeding van L.S.A.M. von Römer.
30885: - RELAZIONE DELL'ARMATA FATTA DAL TURCO L' ANNO 1682.
13176: (DORIS DE BOURGES, CHARLES). - Amours secrettes des quatre frères de Napoleon, par M. le baron de B... 2me édition.
34883: (BOSCH, FREDERIK DAVID KAN). - Korte gids voor de archeologische verzameling van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
4174: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND-, EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIë. Volume 97-161.
2517: LES, L. - Van Indië onder de Compagnie tot Indië onder de staat. De koloniale titel in de staatsregeling van 1798.
33903: - MUSEE DES FAMILLES. LECTURES DU SOIR. Tome 34.
35253: - REGERINGS-ALMANAK VOOR NEDERLANDSCH-INDIË 1942. Eerste gedeelte: grondgebied en bevolking, inrichting van het bestuur van Nederlandsch-Indië.
20475: (LISOLA, FRANZ VON). - Türckische Raths-Stube/ worinnen des Türckischen Kaysers Mahamats IV. nebst dessen Vornehmsten Bedienten Kriegs-Berathschlagungen/ wegen des aufs Früh-Jahr gegen Ungarn und andere Länder vorhabenden grossen Feldzugs/ entdecket/ und mit vielen curiösen Denckwürdigkeiten vorgestellet werden.
34714: - PRASASTI INDONESIA. Diterbitkan oleh Djawatan Purbakala Republik Indonesia.
21839: - RAPPORTEN van de commissie in Nederlandsch-Indië voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera. 1901-07.
35459: - CLIPPER STAD AMSTERDAM.
17602: (AYMÉ, JEAN JACQUES). - Déportation et naufrage de J.J. Aymé, ex-législateur; suivis du tableau de vie et de mort des déportés, a son départ de la Guyane, avec quelques observations sur cette colonie et sur les nègres.
21619: - ARCANA REIPUBLICAE TURCICAE DETECTA. Das ist: Funffzig Türchische RegimentsGeheimnisse/ worauss solch Reich/ als auff so viel Seulen bisshero sich gestützet/ und wie selbige durch Göttliche Hülffe und Christlicher Prudenz zu stürzen seyn. Aus vielfältigen Autoribus geoffenbahret.
7775: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXII: Gemengd (Java, Molukken, Celebes, etc.).
35344: - RELATION, VON DER VICTORIA DER CHRISTEN , so sie bey Entsatz der Statt Wien, gegen die Türcken erhalten.
15050: (SERRURIER-TEN KATE, M.). - De Compagnie's kamer van het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
24156: - PUBLICATIE. Het staats-bewind der Bataafsche Republiek doet te weten:.. dat de publicatiën van den 31. January en 16 Augustus 1799/ betrekkelyk de ventjagery .. worden ingetrokken en gesteld buiten effect.
31314: (MA-KO-TSAY). - Prieres des musulmans Chinois. Traduit sur l'original en Arabe en Persan Da'Aouât el Moslemin imprimé a Canton en 1876. (Traduit par R. Basset).
33470: - CIGAR LABEL depicting three sailing ships within a decorative border.
34898: - GIDS voor de verzameling van Indonesische en Chineesche kunst te Leeuwarden. Met bijdragen van J.G. Huyser, N.J. Krom, Nanne Ottema, G.P. Rouffaer en Herman F.E. Visser.
4623: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XLII: Gemengd (Sumatra, Molukken, Bali, etc.).
6140: - WONEN IN DE WIJDE WERELD. Een tentoonstelling van de Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee.
29879: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven vanwege het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië ter gelegenheid van het Zesde Internationale Congres der Orientalisten te Leiden.
216: (GULIK, W.R. VAN, J.L. BLUSSÉ, TH.H. LUNSINGH SCHEURLEER, A.O.). (EDS.). - In the wake of the Liefde. Cultural relations between the Netherlands and Japan, since 1600.
5208: - BOROBUDUR. Kunst en religie in het oude Java.
31015: - ARUBA PICTORIAL.
6152: - DELFT EN DE OOSTINDISCHE COMPAGNIE. Onder redactie van H.L. Houtzager, G.G. Kunz, H.W. van Leeuwen, M. van Noort, M. Tienstra.
5809: (DOMSELAAR, TOBIAS VAN). - Het ontroerde Nederlandt, door de wapenen des konings van Vrankryk, dat is een waarachtigh verhaal van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen oorlogh, tegen de Vereenigde Nederlanden, met desselfs binnelandtse beroerten.
33097: - OOST-JAVA. Gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade.
33098: - HERINNERINGSALBUM 1e INFANTERIE BRIGADEGROEP C DIVISIE '7 DECEMBER'. Deel IV: 1 maart 1948 - demobilisatie.
23794: - Germany. Preface by Hugo Eckener.
13705: (IVERNOIS, FRANCIS D'). - Tableau historique et politique des révolutions de Geneve dans le dix-huitiéme siécle.
13721: - MANIER VAN PROCEDEREN VOOR DEN HOVE VAN HOLLAND, ZEELAND, EN WESTVRIESLAND. Zoo als de selve hedendaags gebruikelyk is, na de laatste ordonnantie en reglementen opgestelt, en met verscheide zeer fraye stukken verrykt. Derde druk. Zynde deeze druk meer dan de helft vermeerdert.
18670: - THE PACIFIC ISLANDS YEAR BOOK 1956. 7th edition. Compiler and editor R.W. Robson.
18647: - THE PACIFIC ISLANDS YEAR BOOK 1944. 5th edition. Compiler and editor R.W. Robson.
18484: - THE PACIFIC ISLANDS YEAR BOOK 1950. 6th edition. Compiler and editor R.W. Robson.
18671: - THE PACIFIC ISLANDS YEAR BOOK 1959. 8th edition. Compiler and editor R.W. Robson.
1168: - PILIHLAH. Kekatjauan - Federasi. Keamanan - kema'moeran - kemerdekaän - kekajaän.
10345: - KORTE SCHETS DER TEGENWOORDIGEN BEROERTEN IN DE VEREENIGDE NEDERLANDEN, over het afschaffen der pachteryen, voornaamlyk in de provincien van Groningen, Vriesland, Holland en Utrecht, volgende de orde des tyds geschikt. Voorzien met veele authentieke stukken, waar onder een over 't heffen van een nieuw middel in plaats van de pagten.
29408: (SKINNER, JOSEPH). - The present state of Peru: comprising its geography, topography, natural history, mineralogy, commerce, the customs and manners of its inhabitants, the state of literature, philosophy, and the arts, the modern travels of the missionaries in the heretofore unexplored mountainous territories, etc. The whole drawn from original and authentic documents, chiefly written and compiled in the Peruvian capital.
13828: - DEN NEDERLANDSCHEN NEGOTIANT, ofte tarief van alle koophandelsche rekeningen, zoo tot het rekenen der munten, interesten, repartitien, &c. als alle soorten van koopmanschappen, waeren en handelingen, zoo in't groot als in't kleyn. Zeer dienstig en behulpzaem voor alle persoonen zelfs zonder de cyfer-konst te hebben geleert. 8e druck. Vermeerdert.
572: - WIE ZIJN TEGEN KAAT. (Political announcement in favour of D.A. VAN KAATHOVEN).
781: - ZUID ZUID-WEST. Tentoonstelling Nederland-Suriname. (Met inleiding van J. van de Walle).
5548: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XLIII: Gajo-, Alas- en Bataklanden.
16872: - NAAR HOLLAND. Geïllustreerd handboek voor verlofgangers en repatrieerenden.
4388: - JAARBOEK VAN NEDERLANDSCH INDIË. Uitgave 1920. Samengesteld bij de Afd. Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg.
23840: - TIEN JAAR STATUUT 1954-1964.
30796: (ALEXANDRE, NOËL). - Conformita delle cerimonie Chinesi, colla idolatria Greca, e Romana. In conferma dell' apologia de Domenicane missionari della China.
35321: - RELATION DE CE QUI S'EST PASSÉ à la prise de Vicegradt & de Weitzen par les Imperiaux, & dans les deux combats donnez entre leurs troupes & celles des Turcs, le 17 & le 27 du mois de Juin dernier.
27733: - PRIJS DER ZEE. Vondsten uit wrakken van Nederlandse Oostindiëvaarders uit de 17e en 18e eeuw in de verzameling van de afdeling Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum.
31330: - CHINA UND EUROPA. Chinaverständnis und Chinamode im 17. und 18. Jahrhundert.
31599: (GRAAFLAND, I.P.C.). - Op en om Soeka Sepi. Schetsen van een koffieplandje door Creusesol. 2e druk. (Met) Voorrede van W.F. Schimmel.
32804: - EXPOSITION LETTRES ET VISAGES DU LIBAN ET DE L'ORIENT. Organisée par Philippe Duvollet.
31598: (NICLOU, H.A.A.). - Open brieven aan G(eorge) F(rederik) W(illem) Borel, Kapitein der Artillerie .. naar aanleiding van zijn boek: Onze vestiging in Atjeh.
24208: (NEUMANN, CARL). - Brehm's reizen naar Noord en Zuid. Bewerkt door Catharina A. Dermoût-Visser.
31190: TUN LI-CH'EN. - Annual customs and festivals in Peking as recorded in the Yen-ching Sui-shi-chi. Translated and annotated by Derk Bodde. 2nd edition (revised).
31651: - WISSENSCHAFT UND TECHNIK IM ALTEN CHINA. Herausgegeben vom Institut für Geschichte der Naturwissenschaften der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Aus dem Chinesischen von Käthe Zhao in Zusammenarbeit mit Hsi-lin Zhao.
5335: - SIWARATRIKALPA OF MPU TANAKUN. An old Javanese poem, its Indian source and Balinese illustrations by A. Teeuw, S.O. Robson, Th.P. Galestin, P.J. Worsley and Zoetmulder.
13836: - RECUEIL DE PIECES AUTHENTIQUES. Pour servir a l'histoire des Provinces-Unies.
11107: (MIRABEAU, HONORÉ GABRIEL RIQUETTI DE). - Des lettres de cachet et des prisons d'etat. Ouvrage posthume, composé en 1778.
31670: (KOENIG, HEINRICH JOSEPH). - Biographie der voornaamste oudere en nieuwere schrijvers, in proza en poëzie, welke Rusland heeft opgeleverd.
17392: - INDIË IN DEN HAAG. Portret van een verlofganger.
13504: (QUANDT, CHRISTLIEB). - Nachricht von Suriname und seinen Einwohnern sonderlich den Arawacken, Warauen und Karaiben, von den nüzlichsten Gewächsen und Thieren des Landes, den Geschäften der dortigen Missionarien der Brüderunität und der Sprache der Arawacken. Görlitz, 1807. Reprint with foreword by H.C. van Renselaar.
43: (GALESTIN, TH.P.). - Balische kunst uit eigen bezit.
844: - MARITIME ENCYCLOPDIE. Onder redactie van J. van Beylen, P.A. de Groote, A. van Kampen, e.a.
13571: (NENY, PATRICE-FRANÇOIS DE). - Mémoires historiques et politiques des Pays Bas autrichiens.
1906: (SHERER, JOSEPH MOYLE). - Indische tafereelen voor reizigers aan den haard.
32640: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXX: Register.
31062: - INTERNATIONAL RUBBER CONGRESS. EXHIBITION BATAVIA (JAVA) 8 SEPT. - 10 OCT. 1914.
13231: - VOYAGES MODERNES FAITS DANS LES CINQ PARTIES DU MONDE par les plus intrépides et les plus savans explorateurs de notre époque.
32759: - LES COLONIES FRANÇAISES ET LEURS DÉPENDANCES.
33628: - REIZEN DOOR NEDERLAND. Reisbeschrijvingen, toeristische gidsen, toeristische kaarten.
4723: - INDONESISCHE KUNST UIT EIGEN BEZIT. Tentoonstelling gehouden naar aanleiding van het honderd jarig bestaan van de 'Indische Verzameling', sinds 1911 - 'Ethnografisch Museum'. 1864-1964. (Met inleiding van J. Terwen-de Loos).
7958: - ITER BRITTANIARUM. Codicis antiquissimi et optimi parisiensis .. exemplar; cum excerpto ex itinerario maritimo.
34833: - VERSLAG betreffende den gouvernements pandhuisdienst over het jaar 1939.
35065: - NEDERLAND - ZUID-AFRIKA. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, bij gelegenheid van haar vijftig-jarig bestaan 1881-1931.
34968: - GIDS voor den bezoeker van de Indische Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
31624: (GRAAFLAND, I.P.C.). - Naar de(n) Oost ! Opmerkingen van een Indischman door Creusesol.
7574: - STICHTING CULTUURGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDERS OVERZEE. Verslagen en aanwinsten 1968-1983.
34328: - CORPUS DIPLOMATICUM NEERLANDO-INDICUM. Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van privilegebrieven, aan hen verleend, enz. Deel II: 1650-1675. Uitgegeven en toegelicht door J.E. Heeres.
9308: - HIKAJAT ANDAKEN PENURAT. Edited and translated by S.O. Robson.
31883: - FOOTSTEPS AND FINGERPRINTS. The legacy of a shared history.
9019: - KUNST EN AMBACHT IN INDONESIË. Inleiding A. Djajasoebrata.
33399: (JANTZEN, F.B.). - Bandoeng de stad op de hoogvlakte.
34610: (MORESCO, MAURITS). - Deli Batavia Maatschappij 1875-1925.
34771: - CATALOGUS van de afdeeling koloniën Oost- en West-Indie van de tentoonstelling 'De vrouw 1813-1913' gehouden te Amsterdam Mei-October 1913.
28227: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 60.
28191: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 71.
28533: (PRUDHOMME, LOUIS). - Reise nach Guiana und Cayenne, nebst einer Uebersicht der ältern dahin gemachten reisen und neuern Nachrichten von diesem Lande, dessen Bewohnern und den vorigen europäischen Colonien, besonders den französischeen. Aus dem Französischen.
6338: (GULIK, W.R. VAN, J.L. BLUSSÉ, TH.H. LUNSINGH SCHEURLEER, E.A.). (ED.). (ED.) - In het spoor van De Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
31063: - 8STE N.I. JAARBEURS EN MARKT. EERSTE HYGIENE TENTOONSTELLING IN NED. INDIE. BANDOENG 25 JUNI-10JULI 1927.
13764: - REIZEN IN ZUID-AFRIKA. Uitgegeven onder het gezag van de Algemene Bestuurder, Zuidafrikaanse Spoorwegen en Havens. 3e druk.
35275: - Erschreckliche näwe Zeittung / aus Newheusel / Carlstadt / und Rab / den 12.13.14. October von dem wütenden Erbfeind dem Türcken / disz 92. Jahrs. Copey des Türckischen Keisers Absagbrieffs / an den Römischen Keyser im Septemb. disz 92. Jars.
11355: (AUBIN, NICOLAS). - Dictionaire de marine contenant les termes de la navigation et de l'architecture navale.
7777: - LITERATUURLIJST VOOR HET ADATRECHT VAN INDONESIË. 2e druk. (With) AANVULLENDE LITERATUURLIJST (1927- 1 september 1937).
2497: (MANN, A.T.). - Histoire du regne de Marie-Thérese, impératrice, reine de Hongrie & de Bohême, archiduchesse d'Autriche, etc. Précédée de tables généalogiques & chronologiques.

Next 100 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)

4/4