Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
35475: - AUTOUR DE CLAUDE-JOSEPH VERNET. La marine à voile de 1650 à 1890.
33711: - ORDONNANTIE VOOR DE CHIRURGYNS. Batavia, Hendrick Brants, 1669. Reprint with Toevoeging van L.S.A.M. von Römer.
13176: (DORIS DE BOURGES, CHARLES). - Amours secrettes des quatre frères de Napoleon, par M. le baron de B... 2me édition.
34883: (BOSCH, FREDERIK DAVID KAN). - Korte gids voor de archeologische verzameling van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
2517: LES, L. - Van Indië onder de Compagnie tot Indië onder de staat. De koloniale titel in de staatsregeling van 1798.
35253: - REGERINGS-ALMANAK VOOR NEDERLANDSCH-INDIË 1942. Eerste gedeelte: grondgebied en bevolking, inrichting van het bestuur van Nederlandsch-Indië.
34714: - PRASASTI INDONESIA. Diterbitkan oleh Djawatan Purbakala Republik Indonesia.
21839: - RAPPORTEN van de commissie in Nederlandsch-Indië voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera. 1901-07.
35459: - CLIPPER STAD AMSTERDAM.
17602: (AYMÉ, JEAN JACQUES). - Déportation et naufrage de J.J. Aymé, ex-législateur; suivis du tableau de vie et de mort des déportés, a son départ de la Guyane, avec quelques observations sur cette colonie et sur les nègres.
21619: - ARCANA REIPUBLICAE TURCICAE DETECTA. Das ist: Funffzig Türchische RegimentsGeheimnisse/ worauss solch Reich/ als auff so viel Seulen bisshero sich gestützet/ und wie selbige durch Göttliche Hülffe und Christlicher Prudenz zu stürzen seyn. Aus vielfältigen Autoribus geoffenbahret.
7775: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXII: Gemengd (Java, Molukken, Celebes, Bali, etc.).
32393: - AUSSZUG ETTLICHER ZEITUNGEN, was sich zum Anfang des jetzigen Türckenkriegs, an ettlichen Orten inn Ungern, verloffen und zugetragen hat 1566.
35609: (HESPE, JOHANNES CHRISTIAAN). - De politieke kruyer. No. 53-104; 105-158; 159-210; 473-482.
35342: - CURIOSE STAATS BEDANCKEN uber den verwirzten Zustand des Königreichs Ungarn und dahero bey der Christenheit entstehende Gefahr ... sonderlich aber was doch die unserige nach erhaltener Victorie im Ungarn weiter-vornehmen, und was sie glückliches verrichten möchten ? Ob der Türcke auch wieder vor Wien rucken, was er sonst bey diesem Kriege gewinnen dürffte .. Worum doch dieselben mit dem Türcken so balden Friede machen ?
35344: - RELATION, VON DER VICTORIA DER CHRISTEN , so sie bey Entsatz der Statt Wien, gegen die Türcken erhalten.
15050: (SERRURIER-TEN KATE, M.). - De Compagnie's kamer van het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
24156: - PUBLICATIE. Het staats-bewind der Bataafsche Republiek doet te weten:.. dat de publicatiën van den 31. January en 16 Augustus 1799/ betrekkelyk de ventjagery .. worden ingetrokken en gesteld buiten effect.
31314: (MA-KO-TSAY). - Prieres des musulmans Chinois. Traduit sur l'original en Arabe en Persan Da'Aouât el Moslemin imprimé a Canton en 1876. (Traduit par R. Basset).
33470: - CIGAR LABEL depicting three sailing ships within a decorative border.
4918: - VERSLAG VAN DE COMMISSIE TOT BESTUDEERING VAN STAATSRECHTELIJKE HERVORMINGEN ingesteld bij gouvernementsbesluit van 14 september 1940. I. Indië's ontwikkeling tusschen den eersten en den tweeden wereldoorlog. II. Indië's wenschen. 2e druk.
4623: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XLII: Gemengd (Sumatra, Molukken, Bali, etc.).
6140: - WONEN IN DE WIJDE WERELD. Een tentoonstelling van de Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee.
35980: - IN DE KAART GEKEKEN. Europese speelkaarten van de 15de eeuw tot heden.
216: (GULIK, W.R. VAN, J.L. BLUSSÉ, TH.H. LUNSINGH SCHEURLEER, A.O.). (EDS.). - In the wake of the Liefde. Cultural relations between the Netherlands and Japan, since 1600.
31015: - ARUBA PICTORIAL.
6152: - DELFT EN DE OOSTINDISCHE COMPAGNIE. Onder redactie van H.L. Houtzager, G.G. Kunz, H.W. van Leeuwen, M. van Noort, M. Tienstra.
5809: (DOMSELAAR, TOBIAS VAN). - Het ontroerde Nederlandt, door de wapenen des konings van Vrankryk, dat is een waarachtigh verhaal van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen oorlogh, tegen de Vereenigde Nederlanden, met desselfs binnelandtse beroerten.
33097: - OOST-JAVA. Gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade.
33098: - HERINNERINGSALBUM 1e INFANTERIE BRIGADEGROEP C DIVISIE '7 DECEMBER'. Deel IV: 1 maart 1948 - demobilisatie.
23794: - Germany. Preface by Hugo Eckener.
13705: (IVERNOIS, FRANCIS D'). - Tableau historique et politique des révolutions de Geneve dans le dix-huitiéme siécle.
1168: - PILIHLAH. Kekatjauan - Federasi. Keamanan - kema'moeran - kemerdekaän - kekajaän.
29408: (SKINNER, JOSEPH). - The present state of Peru: comprising its geography, topography, natural history, mineralogy, commerce, the customs and manners of its inhabitants, the state of literature, philosophy, and the arts, the modern travels of the missionaries in the heretofore unexplored mountainous territories, etc. The whole drawn from original and authentic documents, chiefly written and compiled in the Peruvian capital.
572: - WIE ZIJN TEGEN KAAT. (Political announcement in favour of D.A. VAN KAATHOVEN).
5548: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XLIII: Gajo-, Alas- en Bataklanden.
4388: - JAARBOEK VAN NEDERLANDSCH INDIË. Uitgave 1920. Samengesteld bij de Afd. Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg.
30796: (ALEXANDRE, NOËL). - Conformita delle cerimonie Chinesi, colla idolatria Greca, e Romana. In conferma dell' apologia de Domenicane missionari della China.
27733: - PRIJS DER ZEE. Vondsten uit wrakken van Nederlandse Oostindiëvaarders uit de 17e en 18e eeuw in de verzameling van de afdeling Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum.
31330: - CHINA UND EUROPA. Chinaverständnis und Chinamode im 17. und 18. Jahrhundert.
31599: (GRAAFLAND, I.P.C.). - Op en om Soeka Sepi. Schetsen van een koffieplandje door Creusesol. 2e druk. (Met) Voorrede van W.F. Schimmel.
32804: - EXPOSITION LETTRES ET VISAGES DU LIBAN ET DE L'ORIENT. Organisée par Philippe Duvollet.
31598: (NICLOU, H.A.A.). - Open brieven aan G(eorge) F(rederik) W(illem) Borel, Kapitein der Artillerie .. naar aanleiding van zijn boek: Onze vestiging in Atjeh.
24208: (NEUMANN, CARL). - Brehm's reizen naar Noord en Zuid. Bewerkt door Catharina A. Dermoût-Visser.
31190: TUN LI-CH'EN. - Annual customs and festivals in Peking as recorded in the Yen-ching Sui-shi-chi. Translated and annotated by Derk Bodde. 2nd edition (revised).
31651: - WISSENSCHAFT UND TECHNIK IM ALTEN CHINA. Herausgegeben vom Institut für Geschichte der Naturwissenschaften der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Aus dem Chinesischen von Käthe Zhao in Zusammenarbeit mit Hsi-lin Zhao.
5335: - SIWARATRIKALPA OF MPU TANAKUN. An old Javanese poem, its Indian source and Balinese illustrations by A. Teeuw, S.O. Robson, Th.P. Galestin, P.J. Worsley and Zoetmulder.
11107: (MIRABEAU, HONORÉ GABRIEL RIQUETTI DE). - Des lettres de cachet et des prisons d'etat. Ouvrage posthume, composé en 1778.
31670: (KOENIG, HEINRICH JOSEPH). - Biographie der voornaamste oudere en nieuwere schrijvers, in proza en poëzie, welke Rusland heeft opgeleverd.
17392: - INDIË IN DEN HAAG. Portret van een verlofganger.
13504: (QUANDT, CHRISTLIEB). - Nachricht von Suriname und seinen Einwohnern sonderlich den Arawacken, Warauen und Karaiben, von den nüzlichsten Gewächsen und Thieren des Landes, den Geschäften der dortigen Missionarien der Brüderunität und der Sprache der Arawacken. Görlitz, 1807. Reprint with foreword by H.C. van Renselaar.
43: (GALESTIN, TH.P.). - Balische kunst uit eigen bezit.
844: - MARITIME ENCYCLOPDIE. Onder redactie van J. van Beylen, P.A. de Groote, A. van Kampen, e.a.
9445: - OVERZEE. Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975.
1906: (SHERER, JOSEPH MOYLE). - Indische tafereelen voor reizigers aan den haard.
32640: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXX: Register.
31062: - INTERNATIONAL RUBBER CONGRESS. EXHIBITION BATAVIA (JAVA) 8 SEPT. - 10 OCT. 1914.
32759: - LES COLONIES FRANÇAISES ET LEURS DÉPENDANCES.
33628: - REIZEN DOOR NEDERLAND. Reisbeschrijvingen, toeristische gidsen, toeristische kaarten.
4723: - INDONESISCHE KUNST UIT EIGEN BEZIT. Tentoonstelling gehouden naar aanleiding van het honderd jarig bestaan van de 'Indische Verzameling', sinds 1911 - 'Ethnografisch Museum'. 1864-1964. (Met inleiding van J. Terwen-de Loos).
7958: - ITER BRITTANIARUM. Codicis antiquissimi et optimi parisiensis .. exemplar; cum excerpto ex itinerario maritimo.
34833: - VERSLAG betreffende den gouvernements pandhuisdienst over het jaar 1939.
34968: - GIDS voor den bezoeker van de Indische Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
31624: (GRAAFLAND, I.P.C.). - Naar de(n) Oost ! Opmerkingen van een Indischman door Creusesol.
34328: - CORPUS DIPLOMATICUM NEERLANDO-INDICUM. Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van privilegebrieven, aan hen verleend, enz. Deel II: 1650-1675. Uitgegeven en toegelicht door J.E. Heeres.
31883: - FOOTSTEPS AND FINGERPRINTS. The legacy of a shared history.
9019: - KUNST EN AMBACHT IN INDONESIË. Inleiding A. Djajasoebrata.
33399: (JANTZEN, F.B.). - Bandoeng de stad op de hoogvlakte.
34610: (MORESCO, MAURITS). - Deli Batavia Maatschappij 1875-1925.
20475: (LISOLA, FRANZ VON). - Türckische Raths-Stube/ worinnen des Türckischen Kaysers Mahamats IV. nebst dessen Vornehmsten Bedienten Kriegs-Berathschlagungen/ wegen des aufs Früh-Jahr gegen Ungarn und andere Länder vorhabenden grossen Feldzugs/ entdecket/ und mit vielen curiösen Denckwürdigkeiten vorgestellet werden.
28227: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 60.
28191: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 71.
6338: (GULIK, W.R. VAN, J.L. BLUSSÉ, TH.H. LUNSINGH SCHEURLEER, E.A.). (ED.). (ED.) - In het spoor van De Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
7777: - LITERATUURLIJST VOOR HET ADATRECHT VAN INDONESIË. 2e druk. (With) AANVULLENDE LITERATUURLIJST (1927- 1 september 1937).
29047: - RELATION DE TOUT CE QUI S'EST PASSÉ EN ALLEMAGNE DEPUIS LA DESCENTE DES TURCS EN HONGRIE JUSQUES à LA LEVÉE DU SIEGE DE VIENNE.
31561: (STEINMETZ, H.E.). - Indische brieven aan een staatsraad door Eckart. Met een voorrede van P.J. Veth.
29663: (WEDEL, GEORG WOLFGANG). - Abdruck einer gewissen Muthmassung de Fatis Turcarum, e fastis sacris ervutis, schon vor einigen Jahren mit einigen beruehmten seel. Theologis communiciret/ bishero aber mit vielen andern, und zu allerunterthaenigsten Glückwunsch 1716. d.30. Maii an den Kayserlichen Hoff geschicket.(Und) Continuation des Abdrucks einer gewissen Muthmassung de fatis Turcarum ….
30885: - RELAZIONE DELL'ARMATA FATTA DAL TURCO L' ANNO 1682.
28409: - SUMMARISCHER INHALT EINES ITALIÄNISCHEN TRACTÄTLEINS/ genannt le Ragioni, di sua Sta. il Papa Innocentio XII .. das ist: die Ursachen/ welche der heilige Papst Innocentius XII. den Frieden unter den Christlichen Potentaten zu schliessen: und dagegen den Krieg mit den Türcken fortzusetzen/ anführe/ mit unterschiedlichen Motiven bestärcket.
28411: - DICTATUR AM 6. JUNI 1663 AUFF DEM REICHS-TAGE ZU REGENSPURG.
28413: - TREU UND WOLGEMEINTE ERINNERUNG/ bey der anietzt/ von dem Erbfeind christlichen Nahmens/ dem Türcken/ obschwebender/ und iemehr und mehr antringender allgemeiner Noth und Gefahr. Verfertiget von einem des Reichs lieben Getreuen. Anno 1663.
33357: - RELATION DU SIÈGE DE VIENNE, MIS PAR LES TURCS LE QUINSIÈME JUILLET, ET LEVÉ LE DOUZIÈME SEPTEMBRE DE L'ANNÉE 1683. Par MXXX François, a un de ses amis.
35250: - SUMMARISCHE RELATION, was sich in währender Belägerung der Stadt Wienn in/ und ausser der deroselben zwischen dem Feind und Belägerten von Tag zu Tag zugetragen. Ordentlich und mit sonderbaren Fleiss beschriben und im Druck gegeben/ von einem in gedachter Statt mitbelägert-gewesten Hof-Cantzley bedienten.
35251: - SUMMARISCHER BERICHT dess bey Barcan von den käyserlichen und königl. pollnischen Armeen mit denen Türcken gehaltenen zweymahligen blutigen Gefechts/ und darauf erfolgter glücklicher Eroberung der Staat Barcan.
35266: - WARHAFFTIGE NEW ZEITTUNG / von dem Türcke/ welliche eyn gefangner Türck zü Wien/ auff die Fragstuck/ so hierin begriffen/ geantwort.
35270: - TURCKISCHE BELEGERUNG der stadt Wien 1529.
35275: - Erschreckliche näwe Zeittung / aus Newheusel / Carlstadt / und Rab / den 12.13.14. October von dem wütenden Erbfeind dem Türcken / disz 92. Jahrs. Copey des Türckischen Keisers Absagbrieffs / an den Römischen Keyser im Septemb. disz 92. Jars.
33099: - GEDENKBOEK GRENADIERS EN JAGERS 1939-1954.
35300: - GENAUE UND EIGENTLICHE RELATION dessen wass nach glücklichem Entsatz der Stadt Wienn, biss zum 15 (25) Septemb. 1683 weiters passirt, wobey noch ein kleiner Bericht des jenigen, was vor Erlösung derselben vorgangen, mit angehenget. Worinnen auch zugleich der Römischen Käyserl. Maytt. Einzug in die Stadt Wienn kürtzlich enthalten.
35301: - GLAUBWURDIGES DIARIUM und Beschreibung dessen was Zeit währender Türckischen Belagerung der Kays. Haupt- und Residenz-Stadt Wienn vorgangen. Von einem Käyserl. Officier, so sich vom Anfang biss zu Endt darinnen befunden warhafftig verzeichnet und zusammen getragen.
35304: - DIE WEITBERUHMTE UND WOHL AUSGEBAUETE TÜRCKISCHE BAD-STUBE, so vor Wienn 1683 ist geheitzet worden.
35313: (BUDA). - Il tradimento ordito contro la citta de Buda. Da un tenente del reggimento Salm, e scoperto per divina providenza.
31661: - ASIAN-ARABIAN sailing boats. - Three original watercolours showing Asian or Arabian sailing boats off the coast with native fishermen, signed by SCHLIEN.
35316: - DESCRIPTION HISTORIQUE DE LA GLORIEUSE CONQUESTE de la ville de Bude, capital du Royaume d’Hongroie, par les armes victorieuse de nostre tres-auguste & invincible Empereur Leopold I. Sous la conduite de .. Duc de Lorraine & l’electeur de Baviere. Nouvelle edition revuë & augmentée.
13717: (LAET, JOHANNES DE). - Belgii confoederati respublica: sev Gelriae. Holland. Zeland. Traject. Fris. Transisal, Groning. chorographica Politicaque descriptio.
35336: - HUNGARISCH- UND VENETIANISCHES KRIEGS-THEATRUM, auff welchem die höchst-glücklichen Feld-Züge, so die Röm. Kayserl. und Venetianischen Armeen, in dem mit Gott zurückgelegten 1716. Jahre, in Hungarn und Griechenland wider die Türcken gethan, das Hungarische in einer besondern Beschreibung, und Neun nach und nach darauff erfolgten Fortsetzungen derselben, das Venetianische aber in drey Eröffnungen ..
2245: (QUARLES VAN UFFORD, HENDRIK). - Aanteekeningen betreffende eene reis door de Molukken van zijne excellentie den goeverneur-generaal A.J. Duymaer van Twist, in de maanden September en October 1855.
35439: - KATWIJK IN DE SCHILDERKUNST. 2e druk.
29224: (MOORE, WILLEM CHARLES JACOBUS VAN DEN). - Landbouw-, Nijverheid en Koophandel. Brieven van den Bruinen Ridder aan een Ongenoemde.
15748: - JOURNAL DES VOYAGES ET DES AVENTURES DE TERRE ET DE MER. Journal hebdomadaire. No. 834 - 860.
20702: - SEHR TRÖSTLICHE NEWE ZEITUNG/ wie der Allmechtige Gott abermals gnedige Hülffe seiner Christenheit/ in geringer und kleiner Anzahl/ wider den Blutdürstigen Erbfeind Christliches Namens/ den Türcken bewiesen/ und glücklichen Sieg geben. Den 27. Octobris dieses 1593 Jahrs.
28490: (MIDDELGEEST, SIMON VAN). - Tweede noot-wendiger discours ofte vertooch aan alle lant-lievende/ van de participanten der Oost-Indische Compagnie/ tegens bewinthebbers. (Door YMANT ADAMS). In't jaar een-en-twintich, der onghedane rekeninge.
32700: - WIE IS DAT EN WAAR IS HET ? Beknopt overzicht van indeling en personalia van het overheidsapparaat en particulier bedrijfsleven in Nederlands Nieuw-Guinea. 3e uitgave.
31061: - TENTOONSTELLING PERTOENDJOEKAN HET NEDERLANDSE BOEK. Onder leiding der Vereniging van Ind. Boekhandelaren.
18060: - NEW ZEALAND UNDER THE SOUTHERN CROSS.
18135: - THE NEW ZEALAND OFFICIAL YEAR-BOOK 1946. 54th issue compiled in the Census and Statistics Department of the Dominion of New Zealand.
31182: - CONFUCIUS (en andere verhalen en vertellingen uit oud-China). Voordrachten (z.g. 5 min. talks) van Rtn 'Kim', lid Soerabaja-club
35625: - Ten years of Japanese burrowing in the Netherlands East Indies. Official report of the Netheralands East Indies government on Japanese subversive activities in the Archipelago during the last decade. 2nd printing.
17817: - REGERINGSPROGRAMMA. SURINAME.
34931: - CATALOGUS der tentoonstelling van Indische beeldhouwkunst. (Georganiseerd door de) Vereeniging van Vrienden der Aziatische Kunst.
31672: (MASSON , CHARLES FRANÇOIS PHILIBERT). - Lettres d'un Français a un Allemand, servant de réponse a Mr. De Kotzebue, et de supplément aux Memoires secrets sur la Russie. Suivies d'un précis historique de la déportation et de l'exil de l'auteur.
13503: - VADEMECUM VOOR NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA 1956. In samenwerking met het ministerie van overzeese rijksdelen uitgegeven door het Nieuw-Guinea Instituut te Rotterdam.
7774: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXXIX: Gemengd (Java, Molukken, Celebes, Sumatra, Bali, etc.).
33472: - MEDITERRANEAN. - CHEBECK.
29338: - VERBAEL van DIDERYCK BAS, ridder, burgemeester der stede Amsterdam, JACOB BOREEL, oudt burgemeester van de stadt Middelburgh in Zeelandt, ARENT JACOBSS. LODESTEYN, raedsheer ter admiraliteyt in Zeelandt ende inden Raedt van Vlaenderen, ALBERT FRANSSEN SOUNCK, oudburgemeester van de stadt Hoorn ende gedeputeerde inden Raedt van Staten der Vereenichde Nederlanden, ANDRIES RYCKAERTS, bewinthebbers vande Geoctroyeerde Oostindische Compaignie, ende mr. WILLEM BOREEL advocaet vande selve Compaignie, gedeputeerden vande .. Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden, opde conferentie in Engelandt gehouden tot vereeninge van beyde Nederlandtsche ende Engelsche Oostindische Compaignien, ende begonnen int laetste vant jaer 1618.
14713: - JAVA RELIGIE EN KUNST. (Met inleiding van K.W. Galis).
32805: - SOUTH AFRICA IN PRINT. - Catalogue of an exhibition of books, atlases and maps held in the South African Library, Cape Town .. in commemoration of the arrival of Jan van Riebeeck at the Cape 6 April 1652.
34142: - VORSTEN OP BEZOEK IN DE NEDERLANDEN, 1500-1700. Catalogus van een tentoonstelling gehouden tijdens de 7e Europese Antiquarenbeurs in Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam.
25771: - EEN TRAPGEVEL IN POTSDAM. MONUMENTENZORG OVER GRENZEN. (Suriname, Antillen, Zuid-Afrika, Ghana, de Banda-eilanden, etc.). Met een bijdrage van Boudewijn Büch.
35321: - RELATION DE CE QUI S'EST PASSÉ à la prise de Vicegradt & de Weitzen par les Imperiaux, & dans les deux combats donnez entre leurs troupes & celles des Turcs, le 17 & le 27 du mois de Juin dernier.
30674: - TWINTIG JAREN STUDIEKRING. Uitgaven Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen.
35379: - CORRESPONDENTIE tusschen zyne genade, den Hertog van Richmond, en de heeren Ooster en Van Haren betreffende onze gevangenen in Engeland.
9337: - ENSIKLOPEDIA INDONESIA. (Ed. T.S.G. Mulia & K.A.H. Hidding).
35641: - POLITIEK BELEID EN BESTUURSZORG IN DE BUITENBEZITTINGEN. Deel I. Hoofdstuk I-II: Historische inleiding. IV,199 pp.
24762: - TRAVAUX DE L'INSTITUT DE RECHERCHES SAHARIENNES. Tome VIII. Numéro spécial publié à l'occasion du XIXe Congrès Géologique International.
34113: (ZECH, SIGMUND CHRISTIAN VON). - Erweiss dass vor Holland, und vor die Freyheit von Europa nichts nützlicher wäre, als wenn Spanien in den Besitz der Oesterreichischen Niederlande gesetzt würde, geführet von A.S. v. Z ( Sigmund Christian von Zech).
14637: - DE VOC IN DE KAART GEKEKEN. Cartografie en navigatie van de Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1799.
15268: - WIJ GEDENKEN. Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlands-Indië.
35639: - HISTORISCHE NOTA over het vraagstuk van de opleiding en benoembaarheid voor den administratieven dienst in Nederlabdsch-Indie.
35640: - HISTORISCHE NOTA betreffende de regeling der wijze van toepassing van dwangarbeid.
13571: (NENY, PATRICE-FRANÇOIS DE). - Mémoires historiques et politiques des Pays Bas autrichiens.
35854: (JOOSTEN, LEO). - Samosir. De oud Batakse samenleving.
32479: - DE REIS VAN SINTE BRANDAAN. Uitgave, inleiding en commentaar door Maartje Draak. Herdicht door Bertus Aafjes.
22289: D(EVAL), C(HARLES) - Deux années a Constantinople et en Morée (1825-1826) ou esquisses historiques sur Mahmoud, les Janissaires, les nouvelles troupes, Ibrahim-Pacha, Solyman-bey, etc.
31603: (GRAAFLAND, I.P.C.). - De khimono benevens twee andere Oost-Indische verhalen door Creusesol.
32641: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXXVII: Bali en Lombok.
28440: - NEDERLAND EN DE ORIËNT. (N.a.v. de tentoonstelling Fata morgana. De verbeelding van het Oosten: Nederlandse oriëntalisten 1830-1930).
2497: (MANN, THEODORE AUGUSTINE ). - Histoire du regne de Marie-Thérese, impératrice, reine de Hongrie & de Bohême, archiduchesse d'Autriche, etc. Précédée de tables généalogiques & chronologiques.
5547: - SUMATRAANSE SCHOONHEID. Tentoonstelling samengesteld uit de kollektie Ir. J.H. Beltman aangevuld met enkele stukken uit het museumbezit.
34588: (VEERSEMA, H.). - Gids voor de oostkust van Sumatra. (Deli).
34904: - INDONESIE-OCEANIE. Kunst uit particulier bezit.
254: - BUDAYA INDONESIA. Arts and crafts in Indonesia. Kunst en cultuur in Indonesië.
22321: - NEDERLANDSCH INDIË. Platen atlas met korten beschrijvenden tekst. (Met) Bijblad.
33193: (MARRA, JOHN). - Journal of the Resolution's voyage, in 1772, 1773, 1774, and 1775, on discovery to the southern hemisphere, by which the non-existence of an undiscovered continent, between the equator and the 50th degree of southern latitude, is demonstratively proved. Also a journal of the adventure's voyage, in the year 1772, 1773, and 1774. With an account of the separation of the two ships, and the most remarkable incidents that befel each. Interspersed with historical and geographical descriptions of the islands and countries discovered in the course of their respective voyages.
28279: - THE TIMES INDEX-GAZETTEER OF THE WORLD.
28193: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 72.
28225: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 69.
28226: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 67.
28228: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 59.
28231: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 61.
8326: (WARBURTON, GEORGE DROUGHT). - The conquest of Canada.
8394: (WRIGHT D'ARUSMONT, FRANCES). - Views of society and manners in America; in a series of letters from that country to a friend in England, during the years 1818, 1819, and 1820. By an English woman. 2nd American edition.
25700: - DE ECONOMISCHE TOESTAND VAN SURINAME IN 1925. Verslag uitgebracht door de Vereeniging voor Handel en Nijverheid in Suriname.
28201: - CORPUS DIPLOMATICUM NEERLANDA-INDICUM. Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van privilegebrieven, aan hen verleend, enz. Deel VI 1753-1799. Verzameld en toegelicht door F.W. Stapel.
34605: - KLOET-ALBUM. Uitgegeven ten bate van de slachtoffers der jongste uitbarsting op 20. mei 1919.
35254: - REGERINGS-ALMANAK VOOR NEDERLANDSCH-INDIË 1914. Eerste gedeelte: grondgebied en bevolking, inrichting van het bestuur van Nederlandsch-Indië en bijlagen..
29938: - KALIMANTAN, MYTHE EN KUNST.
35340: - DISTINTA RELATIONE DELLA RASSEGNA DELL'ESSERCITO DEL GRAN TURCO QUANDO SORTI IN CAMPAGNA, Con la descrittione del Treno & Vittovaglie, e distributtione de' Campeggiamenti della medema Armata.
1753: (TULLY, MISS). - Narrative of a ten years' residence at Tripoli in Africa: from the original correspondence in the possession of the family of the late Richard Tully, Esq. the British Consul. Comprising authentic memoirs and anecdotes of the reigning Bashaw, his family, and other persons of distinction; also, an account of the domestic manners of the Moors, Arabs, and Turks.
34887: AA, PIERRE JEAN BAPTISTE CHARLES ROBIDÉ VAN DER. - De groote Bantamsche opstand in het midden der vorige eeuw, bewerkt naar meerendeels onuitgegeven bescheiden uit het oud-koloniaal archief met drie officiëele documenten als bijlagen.
35660: AA, ABRAHAM JAKOB VAN DER. - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. Bijeengebragt .. onder medewerking van eenige Nederlandsche geleerden.
6254: AALBERS, J. - Rijcklof van Goens, commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie, en zijn arbeidsveld, 1653/54 (Ceylon) en 1657/58 (India).
34855: ONZE AARDE. - Maanschrift onder redactie van W. van Bemmelen, J.H.G. Kremer, J.C. Lamster, W.G.N. van der Sleen, A.N.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop, Ph.C. Visser. Jaargang I.
16839: AARTSMA, N. - Michiel de Ruyter 1607-1676. Een heldenleven in plichtsvervulling voor het vaderland.
34923: ABADI, RINDU. - Batavia-Djakarta stad van mijn jeugd.
34793: ABBENHUIS, WOUTER. - De laatste gouverneur van Java.
33465: ABENDANON, EDUARD CORNELIUS. - Midden-Celebes-Expeditie. Geologische en geographische doorkruisingen van Midden-Celebes (1909-1910).
7285: ABEYASEKERE, SUSAN. - Jakarta. A history. Revised edition.
34314: ABEYASINGHE, TIKIRI. - Portuguese regiments on Sri Lanka.
6574: ABRAHAM-VAN DER MARK, E.E. - Yu'i mama. Enkele facetten van gezinsstructuur op Curaçao.
32211: ABRAHAMSOHN, H. - Tandjong-Priok.
11279: ABRAHAMSZ, ANNA. - Journaal eener Oostindiesche reis. De belevenissen van een tienjarig meisje in 1847 en 1848. Met een inleiding en slotbeschouwing van M.A. van Alphen.
9117: ACEH. - Perang kolonial Belanda di Aceh. The Dutch colonial war in Aceh.
28523: ACOSTA, JOSÉ DE. - Historie naturael en morael van de Westersche Indien. Waer inne ghehandelt wort van de merckelijckste dingen des hemels/ elementen/ metalen/ planten ende gedierten van dien: als oock de manieren/ ceremonien/ wetten/ regeeringen/ ende oorlogen der Indianen. Uit den Spaenschen in onse Nederduytsche tale overgheset: door Jan Huyghen van Linschoten. 2e editie.
20160: ADAMS, NEHEMIAH. - A south-side view of slavery; or, three months at the South, in 1854. 3rd edition.
34727: ADAMS, MARIE JEANNE. A.O. - Decorative arts of Sumba.
8470: ADAMS, JAMES TRUSLOW. - New England in the Republic 1776-1850.
29576: ADELPHUS, JOHANNES. - Die Türckisch Chronica von irem ursprung anefang und regiment/ biss uff dise zeyt/ sampt irem kriegen und streyten mit den christen begangen/ erbärmklich zu lesen.
21293: ADELS, WIERT. - Wiert Adels. Stuurman op het Hollandsch kofschip De Bloeijende Blom, die zig van dezen bodem, na dat dezelve door de Franschen genomen, met veel bravoure meester gemaakt en den 5 Augustus te Hellevoet opgebracht heeft.
35482: ADEMA, TJEERD. - Dorus Rijkers. De Heldersche menschenredder. 4e druk.
15710: ADOLFS, (GERARD PIETER). - Soerabaia.
35549: ADRIAANS, HANNEKE & NICO KLOPPENBORG. - Ruisende rokken. 200 jaar kostuums uit de collectie van het Centraal Museum.
2971: ADRIANI, N(ICOLAUS). - Spraakkunst der Bare'e-taal.
5154: ADRIANI, N(ICOLAUS). - Bare'e-verhalen. Voor de uitgave bewerkt door M. Adriani-Gunning.
34832: AFFANDI. - Brochure with newspaper clippings about the Indonesian artist Affandi (1907 - 1990)
32966: SOUTH-AFRICA. - Caffers.
32968: SOUTH-AFRICA. - Monoemugi.
31968: AFRICA. - Africa.
35057: SOUTH-AFRICA. - Scenes from the Sunny South.
13764: SOUTH-AFRICA. - REIZEN IN ZUID-AFRIKA. Uitgegeven onder het gezag van de Algemene Bestuurder, Zuidafrikaanse Spoorwegen en Havens. 3e druk.
17147: SHIPWRECK OF THE AGATHA. - SHIPWRECK AND DEATH OF LORD ROYSTON, and other persons of distinction; who went passengers from Liebau for Carlscrona, in The Agatha, commanded by Captain Koop; which was unfortunately stranded near Memel, April 7, 1808, when near twenty persons perished ! Including the wonderful preservation of some of the crew, particularly the women and children ... Also the loss of the Portuguese ship, Bowaniong; which was wrecked on her passage from Calcutta to China, June 17, 1807, and her Captain, John Nepremassena ..
35267: AGRICOLA, GEORGE. - Oratio de bello adversus Turcam suscipiendo, ad Ferdinandum Ungariae boemiaequ regem & principes Germaniae
33760: AHMED, AFZAL. - Indo-Portuguese trade in seventeenth century (1600-1663).
35113: AKELEY, CARL ETHAN. - In brightest Africa.
34121: AKEN, CH.H. VAN. - Aardrijkskundig woordenboek der geheele aarde. 4e verbeterde en vermeerderde druk.
5399: AKIHARY, HUIB. - Ir. F.J.L. Ghijsels. Architect in Indonesia (1911-1929). Contributions by Simone Schell, M.E. de Vletter. Foreword by C.L. Temminck Groll. Translation by T. Burrett. Initiator R.W. Heringa.
6061: AKIHARY, HUIB. - Architectuur & stedebouw in Indonesie 1870/1970. (Met:) Voorlopige lijst van architecten en stedebouwkundigen werkzaam in Nederlands-Indië/ Indonesië in de periode 1870-1970).
7501: AKVELD, L.M., PH.M. BOSSCHER, J.R. BRUIJN, F.C. VAN OOSTEN. - Vier eeuwen varen. Kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden.
24527: AKVELD, LEO & ELS M. JACOBS. (RED.). - De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal jubileumboek VOC 1602-2002. Uitgave in samenwerking met het Scheepvaartmuseum, Amsterdam, het Maritiem Museum, Rotterdam en het Rijksmuseum, Amsterdam.
28310: AKVELD, LEO M. - Magnifiek maritiem. Voorwerpen uit het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' vertellen hun verhaal.
25416: ALBANY. - ALBANY BIRTHPLACE OF THE UNION. Commemorating America's oldest community, the growth of an idea, and an institution dedicated to the advancement of each.
27359: ALBERS, DERK. - Uit het land der pyramiden.
35112: ALBERTI, LUDWIG. - Account of the tribal life & customs of the Xhosa in 1807. Translated by William Fehr from the original manuscript in German of The Kaffirs of the South coast of Africa.
35870: PHOTOGRAPH ALBUM. - Private album of a journey with the S.S. Slamat to the Dutch East Indies depicting life on board and in Asia.
35872: PHOTOGRAPH ALBUM. - Private family album depicting daily life in the Dutch East Indies.
35871: PHOTOGRAPH ALBUM. - Private family album depicting daily life in the Dutch East Indies.
35524: ALCHORAN. - Das ist des Mahometisch en Gesatzbüchs und Türckischen Aberglaubens ynnhalt und ablänung. (Mit Vorwort von Dionysius von Rickell).
4347: ALDERS, L.W. - Internationale rechtspraak tussen Indonesische rijken en de V.O.C. tot 1700.
1788: ALEXANDER, JAMES EDWARD. - Travels to the seat of war in the East, through Russia and the Crimea, in 1829. With sketches of the imperial fleet and army, personal adventures, and characteristic anecdotes.
34621: ALEXANDER, JENNIFER. - Trade, traders and trading in rural Java.
8365: ALEXIS, WILLIBALD. (GEORG WILHELM HEINRICH HÄRING). - Reistogten in het zuiden van Frankrijk; waarin karakterschilderingen over de oude en hedendaagsche Franschen. Uit het Hoogduitsch.
1333: ALGRA, A. - Het principaelste wit. De Kerke Christi te Batavia. Iets uit de geschiedenis 'van de eerste kerke en de gemeynte Jesu Christi der stadt Jacatra op Java Mayor in Asia'.
3709: ALI, R.MOHAMMAD & F. BODMER. - Djakarta through the ages. Foreword by Ali Sadikin.
20123: ALLARD, PAUL. - Esclaves, serfs et mainmortables. Nouvelle édition revue et augmentée.
19951: ALLEN, W.E.D. (ED.). - Russian embassies to the Georgian kings (1589-1605). Edited with introduction, additional notes, commentaries and bibliography. Texts translated by Anthony Mango.
8419: ALLEN, JAMES LANE. - The blue-grass region of Kentucky and other Kentucky articles.
35988: ALMANAC. - UTRECHTSCHE SCHRIJF-ALMANAK voor het jaar .. 1834, voorzien met de jaar-, paarden-, koeijen-, schapen-, varken-, kaasmarkten enz., het vertekken en aankomen der posten en boden; het afvaren der veerschepen, trekschuiten en stoomboten; en het afrijden en aankomen der diligence en postwagens, in de provinciën Utrecht, Holland, Gelderland enz. Het haventij voor onderscheidene plaatsen in Nederland enz. Het op- en ondergaan der maan.
35505: AMSTERDAMSCHE ALMANAK. - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart. 1919. Uitgegeven door het bestuur van het college Zeemanshoop.
6512: ALPHEN, G. VAN. - Jan Reeps en zijn onbekende kolonisatiepoging in Zuid-Amerika 1692.
27836: ALPS. - - JAHRBUCH DES SCHWEIZER ALPENCLUB. Jhrg. 32 - 1896 bis 1897.
31088: AMBON. - Het verblijf der schipbreukelingen van de gestrande stoomboot Willem de 1e op de koraalplaat Lucipara.
31759: AMICIS, EDMONDO DE. - Marocco. Uit het Italiaansch vertaald door D. Lodeesen.
29561: AMMIRATO, SCIPIONE. - Orazioni .. a diversi principi. Intorno i preparamenti, che s'aurebbono a farfi contra la potenza del Turco. Con un dialogo delle imprese del medesimo. Aggiuntoni nel fine le lettere, & orazioni di monsignor Bessarione Cardinal Niceno, scritte a principi d'Italia.
32782: AMSTEL, AAD VAN. - Barbaren, rebellen en mandarijnen. De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw.
33959: WAREHOUSE OF THE DUTCH ADMIRALTY IN AMSTERDAM. - Amsterdam. Marine.
13352: AMSTERDAM. - AMSTERDAMSCHE SECRETARY, bestaande in formulieren van scheepenen-kennissen, quytscheldingen, schatbrieven, en andere die gewoonlyk daar gebruikt worden. Hier zyn bygevoegt veelerlei formulieren van actens, die ter wees-assurantie- en desolate-boedels-kamer gebruikelyk zyn.
13388: AMSTERDAM. - Exrtact (sic) uyt verscheyde handvesten, en privilegien, vergunt aen de stadt en poorterie van Amsterdam, continerende den tijdt en maniere van nomineren en kiesen van schepenen aldaer.
33629: WORLD EXHIBITION IN AMSTERDAM. - Herinnering aan Amsterdam in 1883.
25505: NEW AMSTERDAM. - NEW AMSTERDAM YEAR BOOK. Second number.
25506: NEW AMSTERDAM. - NEW AMSTERDAM YEAR BOOK. Third number.
24158: AMSTERDAM. - AAN DE EERSTE KAMER VAN HET VERTEGENWOORDIGEND LICHAAM DES BATAAFSCHEN VOLKS. Geven te kennen de ondergeteekenden, allen handeldryvende ingezeetenen, woonende te Amsterdam.
15676: NATIONAL MARITIME MUSEUM AMSTERDAM. - ROEIEN MET DE RIEMEN .. 75 jaar Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.
3763: AMUNDSEN, ROALD & LINCOLN ELLSWORTH. - De eerste vlucht over de Noordpool. Vertaald door Louis Blok.
6398: ANDAYA, LEONARD Y. - The heritage of Arung Palakka. A history of South Sulawesi (Celebes) in the 17th century.
26206: ANDEL, JOAN D. VAN. - Caribbean traditional architecture. The traditional architecture of Philipsburg, St. Martin (N.A.).
35711: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. - A poet’s bazaar. From the Danish by Charles Beckwith.
33534: ANDERSON, JOHANN. - Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis. Uit het Hoogduits vertaalt door J.D.J. waar by gevoegt zyn de verbeteringen door Niels Horrebow.
8438: ANDERSON, ALEXANDER D. - The Silver Country or the Great Southwest. A review of the mineral and other wealth, the attractions and material development of the former kingdom of New Spain, comprising Mexico and the Mexican cessions to the United States in 1848 and 1853.
34021: ANDRADE, TONIO. - De val van Formosa. Hoe een Chinese krijgsheer de VOC versloeg. Vertaald door Tristan Mostert.
19904: ANDREWS, CHARLES M. - The Fathers of New England. A chronicle of the puritan commonwealths.
21691: ANDRIES, JUDITH. - Nederlanders in Amerika.
33134: ANDRIESSEN, PIETER JACOB. - De tocht naar Rusland of het begin van den val van't keizerrijk, 1812. 2e druk.
19422: ANELL, BENGT. - Hunting and trapping methods in Australia and Oceania.
29512: ANGELBEEK, J(ACOBUS) J(OHANNES) VAN. - Pleidooi, gehouden ter openbare terechtzitting van den Hoogen Raad der Nederlanden, den 8sten Mei 1873. Voorafgegaan door een woord van dankbetuiging aan den Minister van Koloniën (D. Fransen van de Putte).
33455: ANTHONISZ, R.G. - Report on the Dutch records in the Government Archives at Colombo. With appendices.
6810: DUTCH ANTILLES. - JAARLIJKSE VERSLAGEN VAN HET GESCHIED-, TAAL-, LAND-, EN VOLKENKUNDIG GENOOTSCHAP CURAÇAO 1897-1903. Reprint.
31601: ANTONISSE, J.H. & B.N. VAN DER VELDEN. (RED.). - Indië en het opium. Een verzameling opstellen betreffende het opiumvraagstuk, bijeengebracht en uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Grootloge van de Internationale Orde van Goede Tempelieren.
35901: ARASARATNAM, S. - The Dutch East India Company and its Coromandel trade 1700-1740.
34355: ARASARATNAM, S. - Merchants, companies and commerce on the Coromandel coast 1650-1740.
35895: ARASARATNAM, S. - Baron Van Imhoff and Dutch policy in Ceylon 1736-1740.
32094: ARCHER, M., C. ROWELL, R. SKELTON. - Treasures from India. The Clive collection at Powis Castle.
15848: ARCHER, MILDRED. - Company drawings in the India Office Library.
24590: ARCTIC. - Nederland en het Noordpoolgebied.
34788: ARIËNS, CATRIEN. - Curaçao. Een eiland van zichzelf. Un isla di su mes. An island of its own. Met een woord vooraf door Frank Martinus Arion.
20557: ARMITAGE, CHRISTOPHER M. - Sir Walter Ralegh, an annotated bibliography.
18691: ARNDT, P(AUL). - Mythologie, Religion und Magie im Sikagebiet (östl. Mittelflores).
35375: ARRESTO, CHRISTLIEB GEORG HEINRICH. - De Oost-Indiën-vaarer. Tooneelspel in vier bedrijven. Naar het Hoogduitsch. 2e druk.
34490: ARUBA. - Oranjestad. Hoofdplaats van Aruba. - Landschap op Aruba.
21434: ATLAS. - ATLAS VAN TROPISCH NEDERLAND. Uitgegeven door het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap in samenwerking met den Topografischen Dienst in Nederlandsch-Indië. Batavia, Amsterdam, 1938. Reprint.
35596: GLERUM AUCTIONEERS. - Indonesian and Indo European and South East Asian pictures, watercolours, pastels and drawings, and photographs.
35595: GLERUM AUCTIONEERS. - Schilderijen, grafiek en Indonesische kunst. Pictures, graphics and Indonesian art.
22712: AULDJO, JOHN. - Journal of a visit to Constantinople, and some of the Greek islands, in the spring and summer of 1833.
31349: AVEDON, JOHN F. - In exile from the land of snows. The first full account of the Dalai Lama and Tibet since the Chinese conquest.
32665: AZIZ, MUHAMMAD ABDUL. - Japan's colonialism and Indonesia.
32708: BAAL, JAN VAN. - Ontglipt verleden. Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog. (En) Leven in verandering: 1947-1958.
31103: BAAR, VÉRONIQUE, ANNELIES HAASE, BERT JANSEN, KATJA WEITERING. - Piet Ouburg (1893-1956), solist. Zicht op een eigenzinnig oeuvre.
32035: BAARD, H.P. - Willem van de Velde de Oude. Willem van de Velde de Jonge.
28704: BAARS, A. & H. SNEEVLIET. - Het proces Sneevliet 1917. De sociaal-democratie in Nederlandsch-Indië.
34304: BAAY, REGGIE & PETER VAN ZONNEVELD. (RED.). - Indisch-Nederlandse literatuur. Dertien bijdragen voor Rob Nieuwenhuys.
34809: BAAY, REGGIE. - Portret van een oermoeder. Beelden van de njai in Nederlands-Indië.
34922: BAAY, REGGIE. - De njai. Het concubinaat in Nederlands-Indië.
28698: BABU, S. - Commodity composition of the English trade on the Coromandal coast (1611-1652).
33073: BACKER, C(ORNELIS) A(NDRIES). - The problem of Krakatao as seen by a botanist.
34996: BACKHOUSE, JAMES. - A narrative of a visit to the Mauritius and South Africa.
35545: BACOT, WILLEM - WILLEM CREDO. - Zeeusche spectator over de boedel en het testament van capitein Willem Credo, onder toezicht van Gerard Bacot, predikant te Koudekerk, en syn vrou Paulina Credo, nevens een journaal of dag-lyst van een bedroefde reis naa het vermakelyk Alphen. Tot waarschouwing van jonge predikanten om niet ligt voogdyen aan te nemen. Den 30 April 1734
13076: BAEDEKER, KARL. - Northern Italy including Leghorn, Florence, Ravenna and routes through France, Switzerland, and Austria. Handbook for travellers. 14th remodelled edition.
13116: BAEDEKER, KARL. - Paris und Umgebungen. Handbuch für Reisende. 14te Auflage.
25172: BAEDEKER, KARL. - Nordwest-Deutschland (von der Elbe und der westgraenzen Sachsens an, nebst Hamburg und der Westküste von Schleswig-Holstein). 31. Auflage.
35714: BAEDEKER, KARL. - Konstantinopel. Balkanstaaten, Kleinasien, Archipel, Cypern. Handbuch für Reisende. 2. Auflage.
35616: BAESJOU, RENÉ. - An Asante embassy on the Gold Coast. The mission of Akyempon Yaw to Elmina, 1869-1872.
35093: BAGNALL, A. GORDON. - Wines of South Africa. An account of their history, their production and their nature.
32780: BAIN, ANDREW GEDDES. - Journals of Andrew Geddes Bain. Trader, explorer, soldier, road engineer and geologist.
21140: BAKE, R(UDOLPH) W(ILLEM) J(OHAN) C(ORNELIS). - Eene geruststellende stem van de kust van Java.
21642: BAKELS, JET & NICO DE JONGE. - Indië ontdekt. Expedities en onderzoek in de Oost en de West.
34908: BAKELS, JET. - Een kleur van heiligheid. Wereldbeeld en kleding van de Baduy (West-Java).
32256: BAKER, SAMUEL WHITE. - Ismailïa: a narrative of the expedition to Central Africa for the suppression of the slave trade. Organized by Ismail, Khedive of Egypt.
15332: BAKER, JAMES. - Turkey.
28309: BAKER, J.N.L. - The history of geography. Papers.
32598: BAKKER, PIET - Scheepspraet zijnde een reisbeschrijving met tal van wetenswaardigheden en nuttige wenken ten profijte van de Nederlandsche militairen die naar Indië scheep gaan.
33091: BALAI, LEO. - Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel. Over de belangen van Amsterdamse regenten bij de trans-Atlantische slavenhandel.
32247: BALAI, LEO. - Het slavenschip Leusden. Slavenschepen en de West Indische Compagnie, 1720-1738.
31158: BALAZS, ETIENNE. - A Sung bibliography (Bibliographie des Sung). Edited by Yves Hervouet.
160: BALBI, A. - Eléments de géographie générale ou desciption abrégée de la terre .. selon les dernières transactions et les découvertes les récentes.
273: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE & M.C.KOOY-VAN ZEGGELEN. - Batavia oud en nieuw.
32758: BALDAEUS, PHILIPPUS. - Afgoderye der Oost-Indische heydenen. Opnieuw uitgegeven en van inleiding en aanteekeningen voorzien door A.J. de Jong.
2034: BALDAEUS, PHILIPPUS. - Naaukeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel, der zelver aangrenzende ryken, en het machtige eyland Ceylon. Nevens een omstandige en grondigh doorzochte ontdekking en wederlegginge van de afgoderye der Oost-Indische heydenen. .. Zijnde hier by gevoeght een Malabaarsche spraak-konst.
147: BALDAEUS, PHILIPPUS. - Afgoderye der Oost-Indische heydenen. Opnieuw uitgegeven en van inleiding en aanteekeningen voorzien door A.J. de Jong.
6546: BALEN, W.J. VAN. - Nederland, Portugal en Brazilië.
3011: BALEN, JOHAN HENDRIK VAN. - De avonturiers. De grondleggers van den Nederlandschen handel en de eerste vestiging in de Oost. 1598-1603.
28043: BALEN, J. HENDRIK VAN. - De dierenwereld van Insulinde in woord en beeld.
35763: BALI. - DAGVERHAAL van eene reis van den resident van Bali en Lombok, vergezeld van den controleur voor de politieke aangelegenheden en de Poengawa's Ida Njoman Bandjar en Goesti Njoman Raka naar Karangasem en Kloengkoeng van 11 t/m 26 apil 1898. - RAPPORT van de reis van den controleur Schwartz naar Bangli. 1899. - DAGVERHAAL van eene reis van den resident van Bali en Lombok vergezeld van den controleur voor de politieke aanrakingen en de Poengawa's Ida Bagoes Gelsel en Goesti Ktoet Djantik naar Tabanan en Badoeng, van 17 juli t/m 5 augustus. 1899.
14701: BALI. - Bali, kringloop van het leven. Tentoonstelling gehouden naar aanleiding van het tweede lustrum van de Delftse Ethnografische Vereniging. (Met inleiding van C.H.M. Nooy-Palm).
35837: BALI. - Bali. The wonderland.
35692: BALI. - Balinese cloth painting Kamasan palintangan astrological calendar depicting males, females, demons, animals, birds, etc.
35645: BALK, LOUISA & FRANS VAN DIJK. - Inventaris van het archief van de Gouverneur-Generaal en Raden van Indië (Hoge Regering) 1612-1811.
22418: BALLARD, CHRIS, STEVEN VINK, ANTON PLOEG. (ED.). - Race to the snow. Photography and the exploration of Dutch New Guinea, 1907-1936.
35778: BALLOT, A. - Verslag betreffende een dienstreis van den assistent-resident van Loeboeq Sikaping A. Ballot, vergezeld van den chef van den staf van Sumatra's Westkust, naar de landschappen Moeara Soengei Lolo VI Kota Kampar en Mapat Toenggoel (Silajang), Loeboeq, Gedang en Moeara Tahis.
29519: BANCK, J(OHN) E(RIC). - Artikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelicht.
29248: BANCK, J(OHN) E(RIC). - Onze aanvrage om concessie nader toegelicht en met cijfers gestaafd: door Banck c.s.
29249: BANCK, J(OHN) E(RIC). - De koloniale staatkunde van het kabinet ontvouwd en beoordeeld.
30879: BANCKERT, ADRIAEN. - E. manhafte zee-held Adriaan Bankert, L. Admiraal van Zeeland.
35178: BANDUNG. - Bandung. Stratengids behorende bij plattegrond.
34902: BANNER, HUBERT S. - A tropical tapestry.
34825: BARBIER, JEAN PAUL. (ED.). - Messages in stone. Statues and sculptures from tribal Indonesia in the collections of the Barbier-Mueller Museum. Texts by Jean Paul Barbier, Ian C. Glover, Janet Hoskins, Alain Viaro and Arlette Ziegler.
30617: BARBOSA, A. - Reliquias da Paraiba. Guia aos monumentos historicos e barrocos de Joao Pessoa e Cabedelo.
20550: BARBOT, JEAN. - Barbot on Guinea. The writings of Jean Barbot on West Africa 1678-1712. Edited by P.R.H. Hair, A. Jones and R. Law. General editor P.E.H. Hair.
16217: BARBOUR, PHILIP. L. (ED.). - The Jamestown Voyages under the first charter 1606-1609. Documents relating to the foundation of Jamestown and the history of the Jamestown colony up to the departure of Captain John Smith, last president of the council in Virginia under the first charter, early in October, 1609.
16049: BAREND-VAN HAEFTEN, M. & E.S. VAN EYCK VAN HESLIN. (RED.). - Op reis met de VOC. De openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel.
24034: BAREND-VAN HAEFTEN, M. & B. PAASMAN. (RED.). - De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië. Bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagniestijd.
32834: BAREND-VAN HAEFTEN, MARIJKE & HETTY PLEKENPOL. - Wouter Schouten. Dichter en VOC-chirurgijn. 36 gedichten bij de Oost-Indische voyagie.
12178: BAREND-VAN HAEFTEN, M. - Oost-Indië gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC.
33290: WILLEM BARENTS. - Verslag omtrent den vierden tocht van de Willem Barents naar de IJszee in den zomer van 1881, uitgebracht aan het Comité van Uitvoering.
34636: BARGRAVE, ROBERT. - The travel diary of Robert Bargrave Levant merchant (1647-1656). Edited by Michael G. Brennan.
8669: BARKER, EDWARD HARRISON. - Wanderings by southern waters. Eastern Aquitaine.
35078: BARNARD, ANNE. - South Africa a century ago (1797-1801). Selected and edited by H.J. Anderson. With an introduction by A.C.G. Lloyd.
19065: BARNARD, MARJORIE. - Sydney. The story of a city.
34550: BARNARD, ANNE. - The Cape journals of Lady Anne Barnard 1797-1798. Edited by A.M. Lewin Robinson with Margaret Lenta and Dorothy Driver.
34544: BARNARD, ANNE. - The Cape diaries of Lady Anne Barnard 1799-1800. Edited by Margaret Lenta and Basil le Cordeur.
33156: BARNES, HUGH. - Gannibal. The Moor of Petersburg.
20217: BARR, WILLIAM & GLYNDWR WILLIAMS. (ED.). - Voyages to Hudson Bay in search of a Northwest passage 1741-1747.
8237: BARR, PAT. - Vreemde duivels. De Westerling in China en Japan sinds de zestiende eeuw.
34632: BARR, WILLIAM. (ED.). - Searching for Franklin: the Land Arctic Searching Expedition. James Anderson's and James Stewart's expedition via the Back River. 1855.
35957: BARRAUD, C. & J.D.M. PLATENKAMP. (ED.). - Rutuals and socio-cosmic order in Eastern Indonesian societies.
35958: BARRAUD, C. - Wife-givers as ancestors and ultimate values in the Kei Islands
11063: BARREVELD, DIRK JAN. - De route om de west. De Liefde's tragiek en triomf op zoek naar specerijen.
25324: BARREVELD, DIRK JAN. - Tegen de Heeren van de VOC. Isaac le Maire en de ontdekking van Kaap Hoorn.
12317: BARROS, JOAN DE. - Bloedige scheeps-togt van den maarschalk Don Fernando Coutinho na Oost-Indien, met een vloot van 15 scheepen in't jaar 1509. Behelsende het verdelgen van Calicut, en de ongelukkige dood van den maarschalk en veele aansienelijke Portugysen. In het Portuguys beschreeven .. Nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt.
25637: BARTELS, M.H., E.H.P. CORDFUNKE, H. SARFATIJ. (RED.). - Hollanders uit en thuis. Archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de VOC-tijd in de Oost, de West en thuis. Cultuurhistorie van de Nederlandse expansie.
33119: BARTHELEMY, JEAN JACQUES. - Reise des jungen Anacharsis durch Griechenland vierhundert Jahr vor der gewöhnlichen Zeitrechnung. Aus dem Französischen.
1105: BARTHELEMY, JEAN JACQUES. - Reis door Italië. Uit het Fransch vertaald door P.G. Witsen Geysbeek.
29132: BARTLETT, WILLIAM HENRY. - BEATTIE, WILLIAM. - The ports, harbours, watering-places, and coast scenery of Great Britain. Illustrated by views taken on the spot, by W.H. Bartlett; with descriptions by William Beattie.
1504: BARTLETT, WILLIAM HENRY. - WILLIS, NATHANIEL PARKER. - American scenery; or land, lake and river. Illustrations of transatlantic nature.
313: BARTMAN, G.H. - Fotografiën van Soerabaja.
35312: BARTOLI, DOMENICO. - Buda ritolta a’Turchi dall’armi chistiane. Canzone del Sig. Domenico Bartoli Lucchese dedicata all’illustriss(imo) a reverendisss(imo) Sig. Monsig. Giuseppe Archinto Arcivescovo di Tessalonica, e Nunzio Apostolico appresso il Srereniss(imo) Granduca di Toscana.
22428: BARTTELOT, EDMUND MUSGRAVE. - Journal et correspondance du major Edmund Musgrave Barttelot, commandant l'Arrière-colonne dans l'expédition Stanley a la recherche et au secours d'Emin Pacha, publiés par Walter George Barttelot.
8626: BAS, FRANÇOIS DE. - De residentie-kaarten van Java en Madoera.
35985: BASSENGE. - Historische Plakate 1880-1980.
35900: BASSETT, D.K. - The surrender of Dutch Malacca, 1795.
35896: BASSETT, D.K. - British trade and policy in Indonesia 1760-1772.
7353: BASTIN, JOHN & BEA BROMMER. - Nineteenth century prints and illustrated books of Indonesia with particular reference to the print collection of the Tropenmuseum, Amsterdam. A descriptive bibliography.
12839: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT KASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1674. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
34913: BATAVIA. - HET INDISCHE BOUWEN. Architectuur en stedebouw in Indonesië. (Voorwoord Bea Brommer).
32265: BATAVIA. - Prospect von der Bastion Gelderland ausserhalb der Stadt Batavia, wie solche nach der Natur gege die aussern portugiesischen Kirche und dem blauen Berg zu gezeichnet worden von Johan Wolffgang Heyd. - Vuë de la Bastion de Gelderland ..
1289: BATAVIA. - Vüe de l'isle et de la ville de Batavia appartenent aux Hollandois, pour la Compagnie des Indes.
35226: BATAVIA. - Prospect des Rathhauses in Batavia wie dasselbige auf dem grossen Platz nebst der umliegende Gegend von fornen anzusehen. - Vuë de l'Hotell de Batavie come il se presente de devant sur la grande Place avec les environs.
7360: BATAVIA. - BATAVIA, die Haupt-Stadt, Festung und Residenz des Holländischen Gouverneurs am Fluss Iacatra in Ostindien auf der grossen und herrlichen Insul Java. - BATAVIE, la ville capitale, la forteresse et la residence du gouverneur generale des Hollandois, au fleuve Jacatre des Indes, sur le grande et superbe isle de Java.
34916: BATAVIA. - Catalogus van de historische tentoonstelling ter gelegenheid der herdenking van het drie-honderd-jarig bestaan (van Batavia).
35664: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1636. Uitgegeven door H.T. Colenbrander.
29642: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1677. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
12226: BATAVIA. - Tocht naar eenige compagnies landhuizen (in de nabijheid van Batavia) op zondag 29 juni 1930.
11639: BATAVIA. - Catalogus van de tentoonstelling ter herdenking van het 300-jarig bestaan van Batavia, gehouden in het Stedelijk Museum.
35663: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1679. Uitgegeven door F. de Haan.
35875: BATAVIA. - AUTOGRAPH ALBUM OF JEANNE DE LANGE IN BATAVIA.
7278: BATAVIA. - BATAVIA ALS HANDELS-, INDUSTRIE- EN WOONSTAD samengesteld in opdracht van de stadsgemeente Batavia. Batavia as a commercial, industrial and residential center written for the municipality of Batavia.
3942: BATAVIA. - Die innere Aussicht des Castells in Batavia nebst der Schloss Kirche. - Vuë interieure du pallais de Batavie avec l'eglise du chateau.
35162: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1676. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
35884: BATAVIA. - Letter of recommendation from L. van den Klaarn (?) to an `excellency '(the governor-general of the Indies ?).
35259: BATAVIA. - Indexcijfers van de kosten van levensonderhoud te Batavia sedert september 1936 en de samenstelling der 4 gezinsbudgetten.
22305: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1675. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
35690: BATIK. - Map of Indonesia.
35688: BATIK. - BATIK PATTERNS.
35515: BATIK. - Collection of twenty one Dutch batik bindings.
9732: BAUCKE, WILLIAMS. - Where the white man treads. Selected from a series of articles contributed to 'The New Zealand Herald' and 'The Auckland Weekly News'; including others now published for the first time. 2nd revised edition.
4188: BAUDET, H. & I.J. BRUGMANS. (RED.). - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië. Met medewerking van A.P.A.A. Besnard, H.J. Friedericy, Rob Nieuwenhuys etc.
35844: BAUER, MARIUS. - Marius Bauer 1867-1932. (Samenstelling tentoonstelling Mariëtta Jansen en Saskia Zwiers).
35843: BAUER, MARIUS. - Marius Bauer 1867-1932. Oriëntalist.
5043: BAUM, VICKI. - Liefde en dood op Bali. Roman. 3e druk.
13045: BAUMGARTNER, ALEXANDER. - Durch Skandinavien nach St. Petersburg. 3. Auflage.
22713: BAUMGARTNER, ALEXANDER. - Reisebilder aus Schottland. 3. vermehrte Auflage.
6454: BAX, D. - n' Pastelportret deur Piter Willem Regnault, tekenaar en tuinier in Kaapstad, 1753-1765.
11583: BAX, D. - Het oudste Kaapse zilver 1669-1751. Met gegevens over zilveren voorwerpen verkregen in de 17de, 18de en 19de eeuw door die kerkelijke gemeenten en instellingen van Compagnie en burgerij welke reeds voor 1752 aan de Kaap bestonden. Summary in English.
35034: BAX, D. & C. KOEMAN. - Argitektoniese skoonheid in Kaapstad se kompanjiestuin 1777 - 1805. With a summary in English.
15678: BAYLY, C.A. (ED.). - The Raj. India and the British 1600-1947.
33688: BAYLY, C.A. - Indian society and the making of the British Empire.
31838: BAYLY, C.A. - Indian society and the making of the British Empire.
35385: PROCLAMATION BEACONAGE. - De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. doen te weeten .. hebben goedgevonden voor den tyd van tien jaaren onder den naam van het Borkumsche vuurgeld te doen heffen een vuur/ ton/ en bakengeld .. van die schepen alleen/ die uit deeze landen na de Oostzee en Archangel/ mitsgaders na de kleine Oost en Noorwegen vaaren
34641: BEALS, HERBERT K. A.O. (ED.). - Four travel journals. The Americas, Antarctica and Africa, 1775-1874. Edited by Herbert K. Beals, R.J. Campbell, Ann Savours, Anita McConnell, Roy Bridges.
31450: BEASLEY, W.G. & E.G. PULLEYBLANK. (ED.). - Historians of China and Japan.
17226: BEATIS, ANTONIO DE. - The travel journal of Antonio de Beatis. Germany, Switzerland, the Low Countries, France and Italy, 1517-1518. Translated from the Italian by J.R. Hale and J.M.A. Lindon. Edited by J.R. Hale.
33120: BEAUFORT, LOUIS DE. - Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siecles de l'histoire romaine.
20938: BEAUVOIR, (LUDOVIC) DE. - Voyage autour du monde. Volume III: Pékin, Yeddo, San Francisco.
32802: BECHT, KARL. - The Karl Becht collection. Books on Africa including sections on the Middle East, the Far East, the Arctic and Antarctic and America.
33088: BECKLES, H. & V. SHEPHERD. (ED.). - Caribbean slave society and economy. A student reader.
34700: BECVÁR, ANTONÍN. - Atlas borealis 1950.0.
28249: BEEK, A. VAN. - Life in the Javanese Kraton.
34890: BEEKMAN, E.M. - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië, 1600-1950. Vertaald door Maarten van der Marel en René Wezel.
10237: BEERS, JAN KEES & CEES BAKKER. - Westfriezen naar de Oost. De Kamers der VOC te Hoorn en Enkhuizen en hun recruteringsgebied, 1700-1800.
35932: BEET, CHRIS DE & H.U.E. THODEN VAN VELZEN. - Bush negro prophetic movements: religions of despair ?
15822: BEETS, NICOLAAS. - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner. 2e druk.
35965: BEHREND, T.E. & W. VAN DER MOLEN. (ED.). - Manuscripts of Indonesia.
29428: BEKKING, H(ENRI) C(HARLES). - De 'schandalen' van den 'vrijen arbeid in Rembang'. Eene toelichting op het rapport van den heer O. van Rees, over de vrijwillige tabakskultuur.
29522: BEKKING, H(ENRI) C(HARLES). - Nederlandsch Indië en het ministerie Thorbecke. Open brief aan A.F. Jongstra, oud lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
28801: BELGRAVE, V. - Ti Marie.
34209: BELLIN, JACQUES NICOLAS. - Partie de la Mer Glaciale contenant la Nouvelle Zemble et le pais de Samoiedes suivant les découvertes des Hollandois et les cartes des Russes .. par M. Bellin.
35537: BELON DU MANS, PIERRE. - Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables, trouvees en Grece, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays estranges.
30631: BELT, ALBERT VAN DEN. - Het VOC-bedrijf op Ceylon. Een voorname vestiging van de Oost-Indische Compagnie in de 18de eeuw.
29102: BENALI, ABDELKADER & HERMAN OBDEIJN. - Marokko door Nederlandse ogen 1605-2005. Verslag van een reis door de tijd.
11460: BENEZET, ANTHONY. - Some historical account of Guinea, its situation, produce, and the general disposition of its inhabitants. With an inquiry into the rise and progress of the slave trade, its nature, and lamentable effects. New edition.
33327: BENGAL. - Verdeediging der O.I. Comp. van Engeland, en harer bediendens, dien van Bengale byzonderlyk, tegens de klagten van de Hollandsche O.I. Comp.; of memorie der gemelde O.I. Comp. van Engeland .. met de bewyzen daartoe behoorende .. Uit het oirspronglyke in het Neerduitsch vertaald.
25311: BENGAL. - LA MISSION BELGE DU BENGALE OCCIDENTAL.
25390: BENNETT, GEORGE FLETCHER. - Early architecture of Delaware. Introduction and text by J.L. Copeland.
9494: BENSAUDE, JOAQUIM. - L'astronomie nautique au Portugal a l'époque des grandes découvertes. (Berne, 1912-17). Réimpression.
31021: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN, L.O. BRAUN, A.O. - Aruba en onafhankelijkheid. Achtergronden, modaliteiten en mogelijkheden; een rapport in eerste aanleg.
25788: BENTINCK, WOLTER JAN GERRIT. - Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, Schout bij Nacht van Holland en Westvriesland .. overleden aan zyne wonden, bekomen in den roemrugtigen zeeslag, op Doggersbank, den 5den augustus 1781.
33675: BENTINCK, WOLTER JAN GERRIT. - Afbeelding der lykstaatie van .. Wolter Jan Baron Bentink, schout by nacht, ressorteerende onder het ed. mog. Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam .. op dinsdag den 28 Augustus 1781, 's namiddags tusschen 4 en 5 uuren in de Nieuwe Kerk.
28524: BENZO(NI), HIERONYMUS. - De gedenkwaardige West-Indise voyagien, gedaan door Christoffel Columbus, Americus Vesputius en Lodewijck Hennepin. Behelzende een naaukeurige en waarachtige beschrijving der eerste en laatste Americaanse ontdekkingen... Mitsgaders een getrouw en aenmerkelijk verhaal van de Opperhoofden der Spanjaarden onderlinge oneenigheden doenmaals in America, als ook de onmenschelijke wreedheden door haer aen d'Indianen gepleegd. In't Italiaans beschreeven .. nu eerst getrouwelijk vertaald.
19493: BERCKEL, GERARD JOSEPH ANTON. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Europeesch opperbestuur over Nederlandsch Indië 1780-1806.
23138: BERDJAJEW, NICOLAI. - Slavernij en vrijheid. (Vertaald door Guy Voets).
4591: BERG, N(ORBERTUS) P(ETRUS) VAN DEN. - Uit de dagen der Compagnie. Geschiedkundige schetsen.
15606: BERG, JOOP VAN DEN. - Het verloren volk. Een geschiedenis van de Banda-eilanden.
5456: BERG, E.J.J. VAN DEN. - De val van Sora.
35923: BERG, C.C. - Opmerkingen over de chronologie van de oudste geschiedenis van Maja-Pahit en over Krtarajasajayyawardhana's regeering.
29494: BERG, N(ORBERTUS) P(ETRUS) VAN DEN. - Mist het protest tegen 'de bijdrage' een op recht en billijkheid steunenden grondslag ? Brief aan den heer F. Alting Mees, oud Minister van Koloniën.
29474: BERG, N(ORBERTUS) P(ETRUS) VAN DEN. - Nederlands politiek tegenover Indie. Brief aan den heer J. van Gennep, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
32214: BERG, N(ORBERTUS) P(ETRUS) VAN DEN. - De wording der nood-ordonnantie van 4 december 1884 (Indisch Staatsblad no. 217).
28871: BERG, NORBERT VAN DEN & STEVEN WACHLIN. - Het album voor Mientje. Een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indië.
35471: BERGE, A. VAN DER & H.P. TER AVEST. (RED.). - Woelend water, leven en werk van de zeeschilder Nicolaas Baur (1767-1820).
32232: BERGSMA, WILLEM BERNARDUS. - Is het weder ingediende wetsontwerp betreffende de cultuurondernemingen in Nederlandsch Indie volledig ?
33651: BERKEL, ADRIAAN VAN. - De reizen van Adriaan van Berkel naar Guiana. Indianen en planters in de 17de eeuw. Bezorgd door Martijn van den Bel, Lodewijk Hulsman & Lodewijk Wagenaar
33650: BERKEL, ADRIAAN VAN. - The Voyages of Adriaan van Berkel to Guiana. Amerindian-Dutch relationships in 17th-century Guyana. Edited by Martijn van den Bel, Lodewijk Hulsman & Lodewijk Wagenaar
22430: BERLAGE, HENDRIK PETRUS. - Mijn Indische reis. Gedachten over cultuur en kunst.
2099: BERLIN. - ALBUM VON BERLIN, CHARLOTTENBURG UND POTSDAM.
32560: BERLIN, IRA. - Many thousands gone. The first two centuries of slavery in North America.
31168: BERLINER, NANCY ZENG. - Chinese folk art. The small skills of carving insects.
31874: BERNATZIK, HUGO ADOLF & EMMY BERNATZIK. - Die Geister der gelben Blätter. Forschungsreisen in Hinterindien.
5347: BERNATZIK, HUGO ADOLF. - Akha und Meau. Probleme der angewandten Völkerkunde in Hinterindien.
34713: BERNET KEMPERS, A.J. - Tjandi Kalasan dan sari. Disalin R. Soekmono.
4130: BERNET KEMPERS, A.J. - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in Indonesië.
5486: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur. Mysteriegebeuren in steen. Verval en restauratie. Oudjavaans volksleven. Gewijzigde herdruk.
8376: BERNET KEMPERS, A.J. (RED.). - Journaal van Dircq van Adrichem's hofreis naar den Groot-Mogol Aurangzeb 1662.
9339: BERNET KEMPERS, A.J. - Ageless Borobudur. Buddhist mystery in stone. Decay and restoration. Mendut and Pawon. Folklife in ancient Java.
24689: BERQUE, JACQUES. - Die Araber.
32813: BERTHEUX, ANNECHIEN. - Het reisdagboek van Johan Maurits graaf van Lynden in het archief van kasteel Keukenhof.
32651: BERTLING, C.T. - Grondbezit in de Minahasa.
25247: BES, L., J. GOMMANS, J., G. KRUIJTER. - Dutch sources on South Asia c. 1600-1825. Volume I: Bibliography and archival guide to the National Archives at the Hague (The Netherlands).
29715: BES, LENNART. - Dutch sources on South Asia c. 1600-1825. Volume II: Archival guide to the Repositories in the Netherlands other than the National Archives (at the Hague, the Netherlands).
33978: BESTEBREURTJE, GERT JAN & ROB DE GRAAFF - Geschiedenis van Heerensociëteit 'De Eendracht'.
33169: BESTEBREURTJE, GERT JAN. - De wereld in vogelvlucht. Reizen en reisboeken door de eeuwen heen.
29737: BESTEBREURTJE, GERT JAN. - LANGENDIJK 6-8 TE VIANEN. Geschiedenis van het huis en zijn bewoners.Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan van Antiquariaat Gert Jan Bestebreurtje. Met bijdragen van Martin Brand, Paul Esser, Piet den Hertog en Gert Jan Bestebreurtje.
35397: BESTEBREURTJE, GERT JAN. - Catalogue 1 - 150.
34930: BETEL. - Bijdragen tot de kennis van het gebruik van sirih in Nederlandsch-Oost-Indië. Bekroonde antwoorden op de prijsvraag.
13827: BETHLEHEM, J.& A.C. MEIJER. ( RED..). - VOC en cultuur. Wetenschappelijke en culturele relaties tussen Europa en Azië ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie.
35352: BETHLEN, JANOS. - Rerum Transylvanicarum libri quatuor, continentes res gestas principum ejusdem ab anno 1629 usque ad an 1663.
13127: BETOUW, JOHANNES IN DE. - Annales Noviomagi, oppidi olim Batavorum, hodie primariae Gelrorum civitatis.
35491: BEUKEMA, HANS. - Op kruispost. Zeilende loodsen voor de Nederlandse kust.
2860: BEUKERS, H., A.M. LUYENDIJK-ELSHOUT, M.E. VAN OPSTALL, AND F. VOS. - Red-haired medicine. Dutch-Japanese medical relations.
5557: BEUMING, P.H.R. - Schetsen uit den strijd op Groot-Atjeh.
33000: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Negerliederen. Vertaald, bewerkt en geschreven door Martien Beversluis.
9426: BEYERMAN, H.C. - Walvisvaart, wijnhandel & schilderkunst. De Rotterdamse reders Beyerman.
16714: BEYERS, COENRAAD. - Die Kaapse patriotte 1779-1791.
35500: BEYLEN, JULES VAN. - De hengst. De botvisserij en de mosselvangst in Zeeland en in Vlaanderen. Met medewerking van Han Reijnhout.
35495: BEYLEN, JULES VAN. - De hoogaars en de visserij van Arnemuiden.
35460: BEYLEN, J. VAN. - Zeeuwse vissersschepen van de Ooster- en Westerschelde.
2931: BEZEMER, T.J. - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
30620: BEZERRA, V.C. - Olinda do salvador do mundo (biografia da cidade).
32534: BICKMORE, ALBERT S(MITH). - Reizen in den Oost-Indischen archipel. Uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door J.J. de Hollander.
21169: BIEWENGA, AD. - De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730.
14594: BIJL DE VROE, C.L.M. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek 1914-1919. Ingeleid en bewerkt door M. Schouten. Met een woord vooraf door A. Alberts.
16160: BINARK, ISMET & HALIT EREN. - World bibliography of translations of the meanings of the holy qur'an. Printed translations 1515-1980.Edited with introduction by Ekmeleddin Ihsanoglu.
24219: BINDER, FRANZ. - Die Zeeländische Kaperfahrt 1654-1662.
35771: BINK, G.L. - Drie maanden aan de Humboldtsbaai.
22453: BINNERTS, C. - 'Alles is in orde, heeren .. !' Een dagboek van het eiland Flores uit het jaar 1943.
24670: BIOVÈS, ACHILLE. - Les Anglais dans l'Inde. Warren Hastings (1772-1785).
34787: BIRJMOHAN, BISOENDAJAL L. - Surinaamse parelen uit Brits Indië.
28854: BIRKEN, SIGMUND VON. - Der vermehrte Donau-Strand/ mit allen seinen Ein- und Zuflüssen/ angelegenen Königreichen, Provintzen, Herrschafften und Städten/ auch dererselben alten und neuen Namen/ von Ursprung bis zum Ausflusse .. vorgestellet: auch sampt kurtzer Verfassung einer Hungar- und Türckis. Chronick/ und des Anno 1663. und 1664. geführten Türken-Krieges. Mit einer kurzen Continuation der merkwürdigsten Türkischen Kriegs-handlungen ..
35624: BIRMINGHAM, DAVID. - The Portuguese conquest of Angola.
34917: BIRNEY, ALFRED. (RED.). - Oost-Indische inkt. 400 jaar Indië in de Nederlandse letteren.
24847: BITTREMIEUX, L. - Mayombsche volkskunst. (Congo). Ingeleid door Al. Janssens.
33001: BJERRE, JENS. - Oog in oog met het stenen tijdperk. (Nederlandse vertaling B. Mackenzie).
31438: BLACK, JOHN R. - Young Japan. Yokohama and Yedo. A narrative of the settlement and the city from the signing of the treaties in 1858, to the close of the year 1879. With a glance at the progress of Japan during a period of twenty-one years. N.Y., 1883. Reprint. With an introduction bt Grace Fox.
33144: BLACK, JEREMY. - The slave trade.
32557: BLACKBURN, ROBIN. - The making of New World slavery. From the Baroque to the modern 1492-1800.
34983: BLAEU. - De Blaeu's. Beschrijvers van land-, hemel- en waterwereld.
34207: BLAEU, JOAN. - Atlas maior. Volume I - II: Anglia, Scotia & Hibernia. Introduction and texts by Peter van der Krogt.
35935: BLAIR, BARBARA L. - Wolfert Simon van Hoogenheim in the Berbice slave revolt of 1763-1764.
35488: BLAKE, GEORGE. - Lloyd's register of shipping 1760-1960.
22719: BLAKE, WILLIAM. - Famille d'esclaves nègres de Loango.
24967: BLANCHOD, FRED. - Dans l'Asie. Des hommes bruns. Voyage aux Indes.
34893: BLECKMANN, W.C.C. - W.C.C. Bleckmann (1853-1942). 'Schilder van het oude Java. Met voorwoord van J. van der Werff.
34813: BLECKMANN, W.C.C. - W.C.C. Bleckmann (1853-1942). 'Schilder van het oude Java.
35102: BLERK, J.A. VAN. - Op die Bermudas beland. My herinneringe uit die tweede vryheidsoorlog.
19019: BLISCHKE, RUDOLF. - Kapitän Phillip. Gründung der Strafkolonie Sydney. 2. Auflage.
27964: BLOEMBERGEN, MARIEKE. ( RED.). - Koloniale inspiratie. Frankrijk, Nederland, Indië en de wereldtentoonstellingen 1883-1931.
29197: BLOEMEN WAANDERS, F(RANÇOIS) G(ERARD) VAN. - De gouvernements-koffiecultuur op Java (naar aanleiding van het rapport der staatscommissie ingesteld bij koninklijk besluit van 14 october 1888).
6001: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk. 2e herz. druk.
31356: BLOK, W. & K. LEKKERKERKER. - Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-romans. Verzorgd en van commentaar voorzien.
31387: BLOK, W. - Slauerhoffs derde Chinese roman. Afscheidscollege.
3299: BLOK, P.J. - Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Tweede uitgave.
34127: BLOM, M.L.B. - Catalogus van de boeken gepubliceerd door de Utrechtse Indologen.
15547: BLOM, THEODORUS A. - Scheepsjournaal .. zijnde een naukeurig verslag van zijn menigvuldige omzwervingen in de Caraïbische wateren, behelzende vele merkwaardige gegevens omtrent zijn bevindingen en ontdekkingen, inhoudende avonturen ter zee alsmede gegevens betreffende onbekende gebieden, zijn omgang met wilden en getemden ..
18964: BLOMHOFF, JAN COCK. - De hofreis naar de shogun van Japan. Naar een persoonlijk verslag .. bezorgd door F.R. Effert. Ingeleid en geannoteerd door Matthi Forrer.
33983: BLOOMSBURY. - Catalogue of 19th and 20th century photographs. To be sold by auction.
34970: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Catalogus van de Oranje Nassau Tentoonstelling te Weltevreden 28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin. Deel II.
34368: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Deel I.
35768: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - De 'Magnifique theca of Boekas' in de leeszaal van het Museum te Weltevreden.
33664: BLUME, (CAREL LUDWIG). (ED.). - De Indische Bij, tijdschrift ter bevordering van de kennis der Nederlandsche volkplantingen en derzelver belangen. Deel I.
6002: BLUSSÉ, LEONARD & JAAP DE MOOR. (RED.). - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650.
1315: BLUSSÉ, LEONARD. - Strange Company. Chinese settlers, Mestizo women and the Dutch in VOC Batavia.
6327: BLUSSÉ, LEONARD & R. FALKENBURG. - Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis 1655-1657.
6326: BLUSSÉ, LEONARD. - Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen.
17017: BLUSSÉ, LEONARD. - Bitters bruid; een koloniaal huwelijksdrama in de Gouden Eeuw.
22122: BLUSSÉ, L. & I. OOMS. (RED.). - Kennis en Compagnie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap.
30633: BLUSSÉ, L. & F.J. VAN LUYN. - China en de Nederlanders. Geschiedenis van de Nederlands-Chinese betrekkingen (1600-2007).
34309: BLUSSÉ, LEONARD & FEMME GAASTRA. (ED.). - Companies and trade. Essays on overseas trading companies during the Ancien Régime.
30689: BLUSSÉ, L., F.P. VAN DER PUTTEN, H. VOGEL. (ED.). - Pilgrims to the past. Private conversations with historians of European expansion.
31311: BLYTHE, WILFRED. - The impact of Chinese secret societies in Malaya. A historical study.
26991: BOAHEN, A.ADU. - Britain, the Sahara, and the Western Sudan 1788-1861.
11327: BOCK, CARL. - The Head-hunters of Borneo: a narrative of travel up the Mahakkam and down the Barito; also, journeying in Sumatra.
31237: BODDE, D. - Festvals in classical China. New Year and other annual observances during the Han dynasty 206 B.C. - A.D. 220.
34007: SUMATRA-BODE. - Sumatra-Bode. Nieuws- handels- en advertentieblad. 46e Jaargang. Maandag 28 augustus & woensdag 11 october 1939. Eerste blad.
32199: JAVA-BODE. - Java-Bode. Algemeen dagblad voor Nederlandsch-Indië. Jaargang 16, Nr. 183, donderdag 11 augustus 1927. (Jubileumnummer).
9338: BODROGI, TIBOR. - Kunst van Indonesië. (Nederlanse bewerking A.M.C. van Pesch).
24169: BOELL, PAUL. - L'Inde et le problème Indien. 2me édition.
34600: BOER, G.J. DE. - 125 jaar Holland-Amerika Lijn 1873-1998.
34597: BOER, G.J. DE, A.J.J.MULDER, H.A. SLETTENAAR, E.W.J. VELTEROP. - Koninklijke Java - China - Paketvaart Lijnen (K.J.C.P.L.).
32007: BOER, M.G. DE. - 100 jaar Nederlandsche scheepvaart.
34804: BOER, JACK. - Koninklijke olie in Indië. De prijs voor het vloeibaar goud 1939-1953.
11652: BOER, M.G. DE. - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw 'Fijenoord' 1823-1923.
443: BOER, M.G. DE. - Piet Heyn en de zilveren vloot.
7080: BOER, M.G. DE. - Tromp en de Armada van 1639.
3551: BOER, M.G. DE. - Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639.
32931: BOER, M.G. DE. (RED.). - Van oude voyagiën. 2e druk.
30618: BOER, M.G. DE. (RED.). - Van oude voyagiën. Amsterdam, 1912. Facsimile editie.
20764: BOER, M.G. DE. - Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1920.
20765: BOER, M.G. DE. - De Holland-Amerika Lijn 1873-1923.
34585: BOER, M.G. DE. - Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart.
35432: BOERMA, A. (RED.). - Ku(n)stvaart.
2557: BÖESEKEN, A.J. - Die Nederlandse kommissarisse en die 18de eeuse samelewing aan die Kaap.
32858: BOGAERS, ADRIANUS. - De togt van Heemskerk naar Gibraltar. 3e druk.
35810: BOGOR. - s Lands Plantentuin.
9465: BÖHME, MAX. - Die grossen Reisesammlungen des 16. Jahrhunderts und ihre Bedeutung. (Strassburg, 1904). Nachdruck.
33292: DU BOIS, JOHANN PETER ISAAK. - Vies des gouverneurs généraux, avec l'abrégé de l'histoire des etablissements Hollandois aux Indes Orientales.
24381: BOK, EDWARD W. - The Americanization of Edward Bok. The autobiography of a Dutch boy fifty years after.
6423: BOLAND, B.J. & I. FARJON. - Islam in Indonesia. A bibliographical survey 1600-1942, with post-1945 addenda.
35742: BOLDERDIJK, DIEDERICA WIJNANDA NONICA. - Soendanees meisje.
32558: BOLSTER, W. JEFFREY. - Black Jacks. African American seaman in the age of sail.
20347: BOLT, CHRISTINE. - The anti-slavery movement and reconstruction. A study in Anglo-American co-operation 1833-77.
20858: BOLTS, WILLEM. - État civil, politique et commerçant, du Bengale; ou histoire des conquêtes & de l'administration de la Compagnie Angloise dans ce pays. Ouvrage traduit de l'Anglois.
25148: LE BON, GUSTAVE. - Les civilisations de l'Inde.
32299: BONGENAAR, K.E.M. - De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië 1855-1942.
35644: BONKE, HANS, ROBERT PARTHESIUS, CHRISTINE VAN DER PIJL-KETEL. (ED.). - Artefacts catalogue Avondster site 1998-2004. The Anglo-Dutch East-Indiaman that was wrecked twice in Ceylon. Contributions by Ranjith & Nayana Bandara, Menno Leenstra, Darshani Samanthilaka.
20779: BONKE, HANS. - De zeven reizen van de Jonge Lieve (Kanton, Ceylon, Batavia). De biografie van een VOC-schip, 1760-1781.
30958: BONKE, H. & K. BOSSAERS. - Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC.
25030: BONNERJEA, BIREN. - L'ethnologie du Bengale.
35223: BONNEVAL, CLAUDE ALEXANDRE. - Memoires du comte de Bonneval, ci-devant general d'infanterie au service de sa majesté impériale & catholique.
9656: BONOMI, JOSEPH. - Nineveh and its palaces. The discoveries of Botta and Layard, applied to the elucidation of holy writ.
6147: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door G.J. Hoogewerff.
14544: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Memorable description of the East Indian Voyage 1618-1625. Translated from the Dutch by C.B. Bodde-Hodgkinson and Pieter Geyl. With an introduction and notes by P. Geyl.
16185: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe. De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625. Ingeleid en van commentaar voorzien door Vibeke Roeper.
28376: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door W.H. Staverman.
35147: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door G.J. Hoogewerff. 2e herziene druk.
32462: BONVALOT, GABRIEL. - En Asie Centrale. Du Kohistan a la Caspienne.
5961: BOOGAART, E. VAN DEN, H.R. HOETINK & P.J.P. WHITEHEAD (EDS.). - Johan Maurits van Nassau-Siegen 1604-1679. A humanist prince in Europe and Brazil. Essays on the occasion of the tercentenary of his death.
299: BOOGAART, E. VAN DER & F.J. DUPARC. (RED.). - Zo wijd de wereld strekt. Tentoonstelling n.a.v. de 300ste sterfdag van Johan Maurits van Nassau-Siegen op 20 december 1979.
13828: MERCHANT BOOK. - DEN NEDERLANDSCHEN NEGOTIANT, ofte tarief van alle koophandelsche rekeningen, zoo tot het rekenen der munten, interesten, repartitien, &c. als alle soorten van koopmanschappen, waeren en handelingen, zoo in't groot als in't kleyn. Zeer dienstig en behulpzaem voor alle persoonen zelfs zonder de cyfer-konst te hebben geleert. 8e druck. Vermeerdert.
14765: BOOMGAARD, PETER & JANNEKE VAN DIJK. - Het Indië boek.
359: BOOMGAARD, P., H.A. POEZE, G. TERMORSHUIZEN. - God in Indië. Bekeringsverhalen uit de negentiende eeuw.
20603: BOOMSMA, HANS & J.B. MANGÉ. - Indië-bootreis. Herinneringen 1920-1940.
4147: BOON, M.J.W. - Van Lansberge en de practijk van art. 4 van de geheime instructie van 5 Juni 1855.
33190: BOR, LIVINUS. - Amboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn. Als superintendent, over d' Oosterse gewesten oorlogaftig ten eind gebracht.
24299: BORCHLING, C. UND R. MUUSS. (HRSG.). - Die Friesen.
35733: BORÉ, EUGÈNE. - Correspondence et mémoires d’un voyageur en Orient.
19052: BOREHAM, FRANK W. - Mountains in the mist. Some Australian reveries.
35353: BORMEESTER, JOACHIM. - Eugenius, Princ subaubd, Cesarianar Copiar ad padum in Italia. Summes Rector Spondebatque ducem celsi nitor igneus oris.
30915: BORNTRAEGER-STOLL, EVELINE & GIANNI ORSINI. - Gerard Pieter Adolfs 1898-1968. The painter of Java and Bali. Frans Jansen editor.
5208: BOROBUDUR. - BOROBUDUR. Kunst en religie in het oude Java.
22153: BORRET, ARNOLD. - Suriname. Gezichten, typen en costumen. Naar de natuur geteekend door Arnold Borret (1848-1888). (Uitgegeven door) Rosemarijn Hoefte en Clazien Medendorp.
5563: BORRMANN, MARTIN. - Soenda. Een reis door Sumatra. Vrij vertaald uit het Duitsch door J.G. Sinia.
3683: BOSBOOM, H.D.H. - Naar aanleiding van teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O.I.Comp.
3695: BOSBOOM, H.D.H. - Oude woningen in de stad Batavia.
3694: BOSBOOM, H.D.H. - Nog eens de teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O.I.Compagnie.
35780: BOSBOOM, H.D.H. - Een buitenverblijf of 'thuyn' nabij Batavia in de 18e eeuw.
9812: BOSCH, F.D.K. - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek.
30857: BOSCH, LAMBERT VAN DEN. - Leeven en daaden der doorluchtigste zee-helden, beginnende met de tocht na Damiaten, voorgevallen in den jare 1217 en eindigende met den beroemden admirael M.A. de Ruyter. Vertoonende alle de voornaemste zeedaden die de Hollanders en Zeelanders etc. van haer begin aen loffelijck tegens hun vyanden verricht hebben, nevens veel vreemde voorvallen, dappere heldedaden, stoutmoedige bestieringen, en swaere zee-slagen, etc. Naeukeirigh, uyt veele geloofwaerdige schriften, en authentijcke stucken, by een gebracht, en beschreven.
9314: BOSCH, F.D.K. - Selected studies in Indonesian archaeology.
33463: BOSCH, F.D.K. - Bali en de zending. (Antwoord aan Dr. Kraemer). - With: H. KREAMER. Repliek op 'Bali en de zending'.
35905: BOSCH, F.D.K. - The old Javanese bathing place Jalatunda.
31810: BOSCHMA, C. & J. PEROT. - Antoine-Ignace Melling (1763-1832), reizend kunstenaar. Met medewerking van H. Sorbé, Th. Laurentius en R. Anhegger.
18687: BOSMA, ULBE. - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo.
25815: BOSMA, ULBE & REMCO RABEN. - De oude Indische wereld 1500-1920. De geschiedenis van Indische Nederlanders.
34973: BOSMA, ULBE, REMCO RABEN, WIM WILLEMS. - De geschiedenis van Indische Nederlanders.
14568: BOSMAN, L. - Nieuw Amsterdam in Berbice (Guyana). De planning en bouw van een koloniale stad, 1764-1800.
32482: BOSQUIER, PHILIPPE. - Orator Terrae Sanctae, et Hungariae; seu, Sacrarum Philppicarum in Turcarum barbariem.
29198: BOSSE, J. VAN. - Eenige beschouwingen omtrent de oorzaken van den achteruitgang van de koffiecultuur ter Sumatra's westkust. Benevens eenige opmerkingen omtrent de economische en politieke toestanden aldaar. Eerste gedeelte.
11682: BOSSENBROEK, M.P. - Van Holland naar Indië. Het transport van koloniale troepen voor het Oost-Indische leger 1815-1909.
24640: BOSSHARD, WALTER. - Kühles Grasland Mongolei. Zauber und Schönheit der Steppe.
15327: BOSTOEN, K., R. DAALDER, V. ROEPER. - Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepsjongens.
29104: BOTH VOLKERTSZ., JOHAN. - De reis naar Oost-Indie van het V.O.C.-schip 'T Wapen van Amsterdam' in de jaren 1614 en 1615, naar het op rijm gestelde journaal van Johan Both Volkertsz. van Utrecht. Uitgegeven en toegelicht door L.M. Akveld en J.P. Houterman.
3755: BOTH, PIETER. - De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615). Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1609-1614). (Uitgegeven) door P.J.A.N. Rietbergen.
35092: BOTHA, COLIN GRAHAM. - The Public Archives of South Africa 1652-1910.
34184: BOUCHAIN. - Plan du siege de Bouchain.
34367: BOUDENS, ROBRECHT. - The catholic church in Ceylon under Dutch rule.
32820: BOUGAINVILLE, LOUIS-ANTOINE DE. - A voyage round the world. Performed by order of his most christian majesty, in the years 1766, 1767, 1768, and 1769. Translated from the French by John Reinhold Forster.
34638: BOUGAINVILLE, LOUIS-ANTOINE DE. - The Pacific journal of Louis-Antoine de Bougainville 1767-1768. Translated and edited by John Dunmore.
2041: BOUILLET, MARIE NICOLAS. - Dictionnaire universel d'histoire et de géographie contenant 1. L'histoire proprement dite. 2. La biographie universelle. 3. La mythologie. 4. La géographie ancienne et moderne. Revu et continué par A. Chassang. Nouvelle édition avec un supplement.
34404: BOULGER, DEMETRIUS CHARLES. - The life of Sir Stamford Raffles.
32193: BOULGER, DEMETRIUS CHARLES. - The life of Sir Stamford Raffles. (1897). Reprint with a preface by John Bastin.
6547: BOUMAN, P.J. - Johan Maurits van Nassau de Braziliaan.
32680: BOUMAN, H. - Enige beschouwingen over de ontwikkeling van het Indonesische nationalisme op Sumatra's Westkust.
25565: BOUSSENARD, LOUIS. - Les Robinsons de la Guyane.
13585: BOUWENS, (REYNIER LEENDERT). - R.L. Bouwens, lid van de gewezene commissie van vier-en-twintig, tot onderzoek naar het politiek en finantieel gedrag der leden en ministers van het voorige bewind, aan zyne committenten. 2e druk.
31559: BOVENE, G.A. VAN. - Frikkadel.
34631: BOVILL, E.W. (ED.). - Missions to the Niger. Volume I.
20570: BOWEN, JOHN R. - Sumatran politics and poetics. Gayo history, 1900-1989.
32031: BOWEN, FRANK C. - Men of the wooden walls. (Seafarers).
23204: BOWMAN, I. - The New World. Problems in political geography. 4th edition.
145: BOXER, CHARLES RALPH. - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC.
15072: BOXER, CHARLES RALPH. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800. (Nederlands van J.W. Schotman.) (1e druk).
10659: BOXER, CHARLES RALPH. - Francisco Vieira de Figueiredo: a Portuguese merchant-adventurer in South East Asia, 1624-1667.
30584: BOXER, CHARLES RALPH. - A India Portuguesa em meados do séc. XVII.
30977: BOYLE, T. CORAGHESSAN. - World's end. A novel.
35564: BRAAM, ELISABTH VAN & EELCO ELZENGA. - Koninklijk gekleed. Wilhelmina 1880-1962. Met inleidingen van Elisabeth van Braam, Ietse Meij en Bernard Woelderink.
21292: BRAAM, JACOB PIETER VAN. - Jacob Pieter van Braam Capitein ter Zee en thans Schout bij Nacht van Holland en West Friesland.
23364: BRAASEM, W.A. - Proza en poëzie om het heilige meer der Bataks. De Bataks en hun volksletterkunde. Met een voorwoord van J. Gonda.
23645: BRAASEM, W.A. & R. NIEUWENHUYS. - Volkspoëzie uit Indonesië.
34929: BRAASEM, W.A. - Hoorn en de VOC. De collectie van het Westfries Museum met betrekking tot de VOC.
2819: BRAAT, J., J.H.G. GAWRONSKI, J.B. KIST, E.A. - Behouden uit het Behouden Huys. Catalogus van de voorwerpen van de Barentsexpeditie (1596), gevonden op Nova Zembla. De Rijksmuseumcollectie, aangevuld met Russische en Noorse vondsten.
35681: BRACHES, ERNST & J.F. HEIJBROEK. - Bouwstoffen W.O.J. Nieuwenkamp. Toegepaste grafiek & illustraties.
32341: BRADFORD, ERNLE. - Christopher Columbus.
34557: BRADLOW, FRANK R. - The Van Riebeeck Society 1918-1978.
35968: BRAKEL-PAPENHUYZEN, CLARA & WIM VAN ZANTEN. (ED.). - Performing arts in Southeast Asia.
28876: BRAKEL, KOOS VAN. - Charles Sayers 1901-1943. Pioneer painter in the Dutch East Indies.
35635: BRAKEL, S. VAN. - Stukken betreffende de Kamers der Noordsche Compagnie na afloop van het octrooi.
19753: BRAKEL, K. VAN, M.O. SCALLIET, D. VAN DUUREN, J. TEN KATE. - Indië omlijst. Vier eeuwen schilderkunst in Nederlands-Indië.
29795: BRANDES, (JAN LAURENS ANDRIES). - Beschrijving van de ruïne bij de desa Toempang, genaamd Tjamdi Djago, in de residentie Pasoeroean.Samengesteld naar de gegevens verstrekt door H.L. Leydie Melville en J. Knebel.
3692: BRANDES, J. - Van Oud Batavia. Losse mededeelingen. I-II.
32928: BRANDT, GERARD. - Het leven en bedryf van Michiel de Ruiter. Amsterdam, Wolfgang, Waasberge, e.a., 1687. Facsimile edition.
1052: BRASSEY, ANNIE. - Voyage d'une famille autour du monde a bord de son yacht Le Sunbeam .. traduit de l'Anglais par J. Butler.
30569: BRASSEY, ANNIE. - Sunshine and storm in the East, or cruises to Cyprus and Constantinople.
30790: BRAZIL. - EXPOSIÇAO OS PINTORES DE MAURICIO DE NASSAU.
16778: BRAZIL. - REVISTA DO INSTITUTO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PERNAMBUCANO. Vol. LIII.
35631: BRAZIL. - Sommier discours over den staet vande geconquesteerde capitanias Parnambuco, Itamarica, Paraiba ende Rio Grande, inde noorderdeelen van Brasil. (Uit het Archief van Hilten). - Generale beschrijvinge vande Capitanie Paraiba. (Uit het Archief van Hilten).
8576: BRAZIL. - Inquérito para a expansão do comércio Português no Brazil, organisado pela Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria. (Introduction by Alberto de Oliveira).
33936: TREATY OF BREDA. - Friedens handlung zu Breda, geschlossen auff den 31. July, durch die Gevolmächtigten dess Königs in Engelandt, Frankreich, Denemarckt und der He. General Staten von den Vereinigten Niederlanden, geratificirt in der Kamer von der Conferentie, den 24. Augusti anno 1667.
33934: TREATY OF BREDA. - Articuli pacis, inter .. Carolum, ejus nominis secundum magnae Brittanniae regum ab una, & celsos ac praepotentes dominos ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab altera parte conclusae.
30925: BREDERODE, WILLEM VAN. - Op jacht naar Spaans zilver. Het scheepsjournaal van Willem van Brederode, kapitein der mariniers in de Nassause vloot (1623-1626). (Met inleiding van) A. Doedens en H. Looijesteijn.
3707: BREE, J. LA. - De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw.
5209: BREE, L. DE. - Gedenkboek van de Javasche Bank 1828 - 24 januari - 1928.
32192: BREE, L. DE. - Nederlandsch-Indië in de twintigste eeuw. Schets van den vooruitgang en de beteekenis van Ned.-Indië in de jaren 1900-1913.
30630: BREET, M. - Strijd om de VOC-miljoenen. Slag in de haven van het Noorse Bergen, 12 augustus 1665.
5565: BREMAN, JAN. - Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's oostkust in het begin van de twintigste eeuw. 2e herziene druk.
30283: BREMAN, J. & G. WIRADI. - Good times and bad times in rural Java. Case study of socio-economic dynamics in two villages towards the end of the twentieth century.
31673: BREMER, FREDRIKA. - Frederika Bremer. Haar leven, hare brieven en nagelaten geschriften, uitgegeven door hare zuster Charlotte Quiding-Bremer. Naar de Hoogduitsche uitgave door W.D. Statius Muller.
34639: BRENNAN, MICHAEL G. (ED.). - The origins of the grand tour. The travels of Robert Mantague, Lord Mandeville (1649-1654), William Hammond (1655-1658), Banaster Maynard (1660-1663).
33146: BRENT, LINDA. - In slavernij. Uit het Amerikaans vertaald door Ank van Wijngaaren. Met een inleding van Philomena Essed.
8159: BRESSON, ANDRÉ. - Bolivia. Sept années d'explorations, de voyages et de séjours dans l'Amérique australe. Préface de Ferdinand de Lesseps.
22537: BRETON, HENDRIK. - De memoires van Hendrik Breton ofwel de duistere zijde van de VOC. Bezorgd en toegelicht door Anna Doedens en Liek Mulder.
1360: BRETON DE NIJS, E. (ROB NIEUWENHUYS). - Batavia koningin van het oosten. 2e druk.
1251: BREUNING, H.A. - Het voormalige Batavia. Een Hollandse stedestichting in de tropen anno 1619.
35286: BRÈVES, FRANÇOIS SAVARY DE & LOUIS DE MAY, A.O. - Recueil historique contenant diverses pieces curieuses de ce temps.
21070: BRIDGES, R.C. & P.E.H. HAIR. (ED.). - Compassing the vaste globe of the earth. Studies in the history of the Hakluyt Society 1846-1996. With a complete list of the Society's publications.
3736: BRIEL, JOHAN JURGEN. - De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indië, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java, sept. - dec. 1678 volgens het journaal van Johan Jurgen Briel. Uitgegeven door H.J. de Graaf.
35561: O'BRIEN, MARIAN MAEVE. - Make and furnish your own miniature rooms.
31239: BRIESSEN, FR. VAN. - Shanghai-Bildzeitung 1884-1898. Eine Illustrierte aus dem China des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
31539: BRINK, JAN TEN. - Oost-Indische dames en heeren. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantiën der Europeesche maatschappij in Nederlandsch-Indië. 3e druk, herzien door den schrijver.
9013: BRINK, JAN TEN. - Drie reisschetsen. Op de grenzen der Preanger. - Drie dagen in Egypte. - Van Den Haag naar Parijs. 4e druk.
31538: BRINK, JAN TEN. - Oost-Indische dames en heeren. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantiën der Europeesche maatschappij in Nederlandsch-Indië.
31615: BRINK, H. VAN DEN. - Dr. Benjamin Frederik Matthes. Zijn leven en arbeid in dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
29174: BRINK, JAN TEN. - Op de grenzen der Preanger. Reisschetsen en mijmeringen.
32184: BRINKGREVE, C. - Met Indië verbonden. Een verhaal van vier generaties 1849-1949.
35470: BROCKBERND, LIJDA, JOHAN POORT, DOLF WELLING. - Charles en Maarten Kemper. Twee Rotterdamse kunstenaars.
35215: BROCKETT, L.P. & PORTER C. BLISS. - The conquest of Turkey; or, the decline and fall of the Ottoman Empire 1877-1878. A complete history of the late war between Russia and Turkey, including the causes of the war, full account of the terrible Bulgarian massacres, graphic descriptions of the two empires, their races, social customs, religious beliefs, etc. and unfolding the great commercial, political and religious interests affected by the war, the results of the war, etc. etc. To which is added biographicial sketches of the leading actors in this great drama. Prepared, with great care, from the most authentic and official sources.
31990: BROECKE, PIETER VAN DEN. - Historische ende journaelsche aenteyckeningh, van't gene Pieter van den Broecke op sijne reysen, soo van Cabo Verde, Angola, Gunea, en Oost-Indien (aenmerckens waerdigh) voorghevallen is, &c.
3725: BROECKE, PIETER VAN DEN. - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614. Uitgegeven door K. Ratelband.
3731: BROECKE, PIETER VAN DEN. - Pieter van den Broecke in Azië. Uitgegeven door W.Ph. Coolhaas.
34644: BROECKE, PIETER VAN DEN. - Pieter van den Broecke's journal of voyages to Cape Verde, Guinea and Angola (1605-1612). Translated and edited by J.D La Fleur.
15829: BROEK, J(AN) A(BRAHAM) VAN DER. - Oud Oost-Indië. De lotgevallen van Nederlandsch Oost-Indië, in afzonderlijke, met elkaar verband houdende hoofdstukken. (Deel I:) De erfenis der Kompagnie.
20414: BROEK, JOOP VAN DEN. - Chaos in Djakarta.
25840: BROERS, HENDRIK JAN. - Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Uitgegevene en onuitgegevene stukken bijeengebracht.
1647: BROES, WILHELM. - Filip van Marnix heer van St. Aldegonde, bijzonder aan de hand van Willem I.
3747: BROEZE, F.J.A. - De stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840.
31392: BROKAW, CYNTHIA J. & KAI-WING CHOW. (ED.). - Printing and book culture in late imperial China.
5213: BROM, GERARD. - Java in onze kunst.
35830: BROMMER, BEA. RED.. - The Art of Collecting. East Indies paintings
33797: BROMMER, BEA. - To my dear Pieternelletje. Grandfather and granddaughter in VOC time, 1710-1720.
4161: BROMMER, BEA. - Reizend door Oost-Indië. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw.
7291: BROMMER, BEA. - De stadsplattegronden van Batavia 1602-1800.
26909: BROSZINSKY-SCHWABE, EDITH. - Kultur in Schwarzafrika. Geschichte - Tradition - Umbruch - Identität.
33907: BROUWER, HENDRICK. - Goud en Indianen. Het journaal van Hendrick Brouwers expeditie naar Chili in 1643. Bezorgd en ingeleid door Henk den Heijer.
5163: BROUWER, M. - Bestuurvormen en bestuurstelsels in de Minahassa.
19680: BROUWER, C.G. - Al-Mukha. Profile of a Yemeni seaport as sketched by servants of the Dutch East India Company (VOC) 1614-1640.
32251: BROUWER, HENDRICK. - Het jacht Dolphin van Hoorn. Verkenner in de vloot van Hendrik Brouwer, 1643.
6263: BROUWER, C.G. - Cauwa ende Comptanten: De VOC in Jemen. Cowha and Cash: The Dutch East India Company in Yemen. 1614-1655.
27828: BROWN, RICHMOND. - Op reis naar het onbekende. Ontdekkingstocht van een vrouw naar de onbekende Indianen-stammen van Centraal-Amerika. Vertaald door M.P.C. de Gruyter.
1108: BROWNE, WILLIAM GEORGE. - Travels in Africa, Egypt and Syria, from the year 1792 to 1798. 2nd edition, enlarged.
2936: BRUG, PETER HARMEN VAN DER. - Malaria en malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw.
16670: BRUGGEN, M.P. VAN & R.S. WASSING. - Djokja en Solo. Beeld van de Vorstensteden. Met bijdragen van B.B. Hering, C.A. Heshusius, R.P.G.A. Voskuil.
9287: BRUGMANS, I.J. - Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië.
18696: BRUIJN, J.R. & C. VAN BAALEN. - Van zeeman tot residentieburger: Cornelis de Jong van Rodenburgh (1762-1838).
31789: BRUIJN, J.R. - Schippers van de VOC in de achttiende eeuw aan de wal en op de zee. 3e druk.
27662: BRUIJN, MAX DE & REMCO RABEN. (ED.). - The world of Jan Brandes, 1743-1808. Drawings of a Dutch traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa. Editorial board A. Duits, G. Nováky, P. Sigmond, W. Vroom, K. Zandvliet.
28427: BRUIJN, JAAP R. - In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Onder redactie van Leo Akveld, Frank Broeze, Femme Gaastra, Gordon Jackson, Willem Mörzer Bruyns.
6150: BRUIJN, J.R. & E.S. VAN EYCK VAN HESLINGA. - Muiterij. Oproer en berechting op schepen van de VOC.
25779: BRUIJN, J.R., F.S. GAASTRA, H.J. DEN HEIJER, A.H.G. RINNOOY KAN. - Roemrucht verleden. De Staten-Generaal en de VOC. Bijdragen aan het symposium 'De Staten-Generaal en de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie'
26278: BRUIJN, J.R., H.J. DEN HEIJER, H. STAPELKAMP. - Julius Constantijn Rijk 1787-1854. Zeeman en minister.
14526: BRUIJN, JAAP R. & FEMME S. GAASTRA. (RED.). - Ships, sailors and spices. East India Companies and their shipping in the 16th, 17th and 18th centuries.
32832: BRUIJN, JAAP R. & JOOST. C.A. SCHOKKENBROEK. - De laatste traan. Walvisvangst met de Willem Barendsz, 1946-1964.
34158: BRUIJN, JAAP R. - Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw.
34299: BRUIJN, J.R. (RED.). - Een nieuw schip voor Michiel de Ruyter De Zeven Provinciën. (Met medewerking van) A.Th.van Deursen, A.A.B. Verbout-Warmsteeker, R.B. Prud'Homme van Reine, Ad van der Zee.
11857: BRUIJN, J.R., F.S. GAASTRA & I. SCHÖFFER. - Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries. Vol.I: Introductory volume.
35568: BRUIJN, JAAP R. & LOUWRENS HACQUEBORD. - Een zee van traan. Vier eeuwen Nederlandse walvisvaart, 1612-1964.
9728: BRUIJNE, A. DE, L.R. KOOLEMANS BEIJNEN, E.A. - De verslagen omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee, in den zomer van 1878 (&) 1879.
31515: BRUIN, A.G. DE. - De Chineezen ter Oostkust van Sumatra.
6265: BRUMMELHUIS, HAN TEN. - Merchant, courtier and diplomat: a history of the contacts between the Netherlands and Thailand.
31939: BRUMUND, JAN FREDERIK GERRIT. - Indiana. Verzameling van stukken van onderscheiden aard, over landen, volken, oudheden en geschiedenis van den Indischen archipel.
33017: BRUNINGS, PETER FREDERIK. - Onze krijgsmacht. Met bijschriften.
31467: BRUNTON, RICHARD HENRY. - Building Japan 1868-1876. With an introduction & notes by H. Cortazzi in addition to the 1906 introductory, postscript & notes by W.E. Griffis.
33116: BRUNTON, WINIFRED. - Kings and queens of ancient Egypt. History by eminent Egyptologists. Foreword by J.H. Breasted.
6735: BRUSSE, A.T. - Curaçao en zijn bewoners. Curaçao, 1882. Reprint.
35877: BRUYN, CORNELIS DE. - Troisième vûé de Persepolis.
15955: BRUYN, CORNELIS DE. - Reizen over Moskovie. Een Hollandse schilder ontmoet tsaar Peter de Grote. Ingeleid en van commentaar voorzien door Kiki Hannema.
35876: BRUYN, CORNELIS DE. - Seconde vûé de Persepolis.
35878: BRUYN, CORNELIS DE. - Pont Alla-Werdie-Chan.
10426: BRYANT, WILLIAM CULLEN. (ED.). - États-Unis et Canada. L'Amérique du nord pittoresque. Traduit, revu et augmenté par Bénédict - Henry Revoil.
35003: BRYCE, JAMES. - Impressions of South Africa.
31549: BUCHANAN, W.J. - Notes on tours in Darjeeling and Sikkim.
35442: BUCHHOLTZ, KARSTEN. - World register of ship portraits in private collections and in the art trade.
33468: BUDDINGH, D(ERK). - Ontdekking van Amerika, en herhaalde zeereizen derwaarts in de X, XI, XII, XII en XIV eeuw (volgens het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap van Koppenhagen).
16100: BUDDINGH, BERNARD R. - Van Punt en Snoa. Ontstaan en groei van Willemstad, Curaçao vanaf 1634, de Willemstad tussen 1700 en 1732 en de bouwgeschiedenis van de synagoge Mikvé Israel-Emmanuel, 1730-1732.
29726: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat.
29122: BUIJZE, W. - Leven en werk van Georg Everhard Rumphius (1627-1702). Een natuurhistoricus in dienst van de VOC.
28831: BUIJZE, W. - Rumphius' bibliotheek op Ambon 1654-1702 en een biografisch lexicon van wetenschappelijke contacten destijds in Azië en vanuit Azië met Europa.
1229: BUITENWEG, H. (H.C. MEYER). - Omong kosong lagi. Vreugden uit het oude Indië II.
10694: BUITENWEG, H. (H.C. MEYER). - Krokodillenstad. (Soerabaja).
1231: BUITENWEG, H. (H.C. MEYER). - Zo kenden wij Batavia.
29688: BUITENWEG, H. (H.C. MEYER). - Omong kosong. Vreugden uit 'het oude Indië'.
9330: BUITENWEG, HEIN. (H.C. MEYER.). - Kind in tempo doeloe.
337: BUITENWEG, HEIN (H.C. MEYER) & WILLEM KROLS. - Wat wij in ons hart sloten.
7480: BUITENWEG, H. (H.C. MEYER). - De laatste tempo doeloe.
26013: BUITENWEG, HEIN. (H.C. MEYER.). - Slamat datang. Logeren in tempo doeloe.
334: BUITENWEG, HEIN. (H.C. MEYER.). - Soos en samenleving in tempo doeloe.
32131: BUITENWEG, H. (H.C. MEYER.). - Slenter door Semarang.
23201: BULUT, MEHMET. - Ottoman-Dutch economic relations in the early modern period 1571-1699.
1445: BUNBURY, CHARLES J.F. - Journal of a residence at the Cape of Good Hope, with excursions into the interior, and notes of the natural history and the native tribes.
21049: BURDICK, JOHN. - American colonial homes. A pictorial history.
19814: BURGERS, A. - Voorlopige Manggaraise spraakkunst.
35225: BURNABY, FREDERICK GUSTAVUS. - On horseback through Asia Minor.
29306: BURROWS, E.H. - Captain Owen of the African Survey. The hydrographic surveys of admiral W.F.W. Owen on the coast of Africa and the Great Lakes of Canada. His fight against the African slave trade. His life in Campobello Land, New Brunswick 1774-1857.
35008: BURTON, ALFRED RICHARD EDWARD. - Cape colony for the settler. An account of its urban and rural industries, their probable future development and extension.
20296: BUSCHKENS, W.F.L. - The family system of the Paramaribo Creoles.
31437: BUSH, LEWIS. - 77 samurai. Japan's first embassy to America based on the book by Itsuro Hattori.
35565: BUSS, CHIARA. - Silk. The 1900's in Como.
8477: BUSSIERRE, MARIE THÉODORE DE. - L'empire Mexicain. Histoire des Toltèques, des Chichimèques, des Aztèques et de la conquête Espagnole.
10277: BUUR, DOROTHÉE. - Indische jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indië en Indonesië, 1825-1991.
4190: BUUR, DOROTHÉE. - Persoonlijke documenten. Nederlands-Indië/Indonesië. Keuze-bibliografie.
28033: BUVELOT, QUENTIN. (ED.). - Albert Eckhout (1610-1666). Een Hollandse kunstenaar in Brazilië. Met bijdragen van Q. Buvelot, D.M. Teixeira, E. de Vries, Fl. Egmond, P. Mason.
27594: BUVELOT, QUENTIN. (ED.). - Albert Eckhout (1610-1666). A Dutch artist in Brazil. Wth contributions by Q. Buvelot, D.M. Teixeira, E. de Vries, Fl. Egmond, P. Mason.
25457: BUYERS, WILLIAM. - Recollections of Northern India; with observations on the origin, customs, and moral sentiments of the Hindoos, and remarks on the country, and principal places on the Ganges, &c.
31972: BUYS, M(ARIUS). - Uit alle werelddeelen. Merkwaardige ontdekkingen, avonturen te land en ter zee, tafereelen uit het leven der natuur en der volken, enz.
34567: BYE, JOHN H. DE. - Torarica. De oude hoofdstad van Suriname.
31339: CABLE, MILDRED & FRANCESCA FRENCH. - The Gobi Dessert.
32848: CABLE, MILDRED & FRANCESCA FRENCH. - Through jade gate and Central Asia. An account of journeys in Kansu, Turkestan and the Gobi Desert.
265: CAERDEN, PAULUS VAN. - De derde reis van de VOC naar Oost-Indië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. Uitgegeven door A. de Booy. Met inleiding, 2 journalen en bijlagen.
31992: CAERDEN, PAULUS VAN. - Loffelijcke voyagie op Oost-Indien, met 8 schepen uyt Tessel gevaren int jaer 1606 onder het beleyt van den admirael Paulus van Caerden.
35239: CAERDEN, PAULUS VAN. - Kort verhael/ ofte journael/ van de reyse gedaen naer de Oost-Indien met 4 schepen, Nederlandt, Vereenigde Landen, Nassou, ende Hoff van Hollandt, onder den admirael Pieter Both voor Amersfort, voor reeckeninge van de Nieuwe Brabantsche Compagnie tot Amsterdam; in den jaren 1599, 1600 ende 1601.
35146: CAILLE, NICOLAS LOUIS DE LA. - Travels at the Cape 1751-53. An annotated translation of Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne-Espérance into which has been interpolated relevant passages from Mémoires de l'Académie Royale des Sciences. Translated and edited by R. Raven-Hart.
10813: CAILLETTE DE L'HERVILLIERS, EDMOND. - Compiègne sa forèt ses alentours. Etudes & souvenirs historiques & archéologiques suivi de documents relatifs a la vie du B. Simon, Comte de Crespy et d'Amiens.
33298: CAILLOT, MARC-ANTOINE. - A company man. The remarkable French-Atlantic voyage of a clerk for the Company of the Indies. A memoir by Marc-Antoine Caillot. Edited and with an introduction by Erin M. Greenwald. Translated by Teri F. Chalmers.
17956: CAIRNES, J(OHN) E(LLIOT). - The slave power: its character, career, and probable designs: being an attempt to explain the real issues involved in the American contest. 2nd edition.
31134: CALDEIRA, CARLOS JOSÉ. - Apontamentos d'uma viagem de Lisboa a' China e da China a Lisboa.
27334: O'CALLAGHAN, SEAN. - De slavenhandel in deze tijd.
13537: CALONNE, CHARLES ALEXANDRE DE. - Requête au roi. - Eclaircissemens et pieces justificatives; Réponse de M. de Calonne a l' écrit de M. Necker, publiée en Avril 1787; contenant l'examen des comptes de la situation des finances, rendus en 1774, 1776, 1781, 1783 & 1787: avec des observations sur les résultats de l'assembée des notables. - Pieces justificatives ou accessoires.
35523: CAMBINI, ANDREA. - Commentario de Andrea Cambini Fiorentino, de la Origine de Turchi et Imperio della Casa Ottomanna.
35306: CAMESINA, ALBERT. - Wien und seine Bewohner während der zweiten Türkenbelagerung 1683.
29365: CAMPBELL, GORDON. - My mystery ships. With a foreword by Lewis Bayly.
27498: CAMPBELL, JOHN. - Travels in South Africa, undertaken at the request of the London Missionary Society; being a narrative of a second journey in the interior of that country.
20169: CAMPBELL, GEORGE. - White and black. The outcome of a visit to the United States.
34992: CAMPBELL, JOHN. - Travels in South Africa. Undertaken at the request of the London Missionary Society.
35015: CAMPBELL, JOHN KERR. - Rambles in South Africa. The Cape, Natal and Transvaal. A record of holiday travel.
34635: CAMPBELL, R.J. (ED). - The discovery of the South Shetland Islands. The voyages of the brig Williams 1819-1820 as recorded in contemporary documents and the journal of midshipman C.W. Poynter.
1817: CAMPE, JOACHIM HEINRICH. - Découverte de l'Amérique, ouvrage propre a l'instruction et a l'amusement de la jeunesse. Traduit de l'Allemand. 5me édition.
26623: CAMPEN, JAN VAN. - De Haagse jurist Jean Theodore Royer (1737-1807) en zijn verzameling Chinese voorwerpen.
32475: CAMPEN, JAN VAN & EBELTJE HARTKAMP. - Aziatische weelde. VOC-kunst in het Rijksmuseum.
35672: CAMPEN, SAMUEL RICHARD VAN. - Dutch Arctic expeditions and route: being a survey of the North polar question, including extended considerations for the renewal of Dutch Arctic research.
25107: CANA, FRANK R. - South Africa from the Great Trek to the Union.
35192: CANNING, STRATFORD. - The Eastern question. By the late Viscount Stratford de Redcliffe. Being a selection from his writings during the last five years of his life. With a preface by Arthur Penrhyn Stanley.
34307: CANNY, NICHOLAS. (ED.). - The origins of empire. British overseas enterprise to the close of the seventeenth century.
29070: CANOT, THEODORE. - Avonturen van een Afrikaanschen slavenhaler. Zijnde een waar verslag van het leven van Kapitein Theodore Canot, handelaar in goud, ivoor en slaven op de kust van Guinea. Zijn eigen verhaal, zooals hij dit in 1854 aan Brantz Mayer gedaan heeft, nu met een inleiding uitgegeven door Malcolm Cowley. Vertaling van J.L.J.F. Ezerman.
30622: CANOT, THEODORE. - Confessions d'un négrier. Les aventures du Capitaine Poudre-à-Canon, trafiquant en or et en esclaves (1820-1840). Texte français établi par M. Nouguier. Préface de M. Le Bris. Introduction de M. Cowley.
32283: PERMISSION TO SELL DUTCH CANVAS. - GELYKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP. Publicatie. Het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek, doet te weten: dat .. den handel en uitvoer van inlandsch gefabrizeerd zeildoek naar neutrale havens .. is opengesteld ..
31768: CAPPELLE, H. VAN. - Mythen en sagen uit West-Indië.
30764: CAPRARA, ALBERTO. - Relatione del presente governo Ottomano fatta dal Sig. Conte Alberto Caprara, stato ultimamente internunzio à quella corte per la maestà dell' imperatore Leopoldo Primo.
35608: CARE, HENRY. - Onpartydige historie des pausdoms, van de eerste grondlegging van den Stoel van Rome tot aan het concielie van Trente. Ontworpen door een genootschap van geleerde mannen in Engeland. In't Hoogduitsch in't licht gebracht, door Frederik Everhard Rambach. Voorrede van Johannes Florentius Martinet.
18155: CARLETON, HUGH. - The life of Henry Williams (1792-1867), archdeacon of Waimate. Edited and revised by James Elliott.
3316: CARLETTI, FRANCESCO. - Reis om de wereld (1594-1606). Vertaald en ingeleid door J.A. Verhaart-Bodderij.
35716: CARNE, JOHN. - Recollections of travels in the East; forming a continuation of the Letters from the East.
35715: CARNE, JOHN. - Letters from the East; written during a recent tour throught Turkey, Egypt, Arabia, The Holy Land, Syria and Greece. Second edition.
35173: CARPENTIER, PIETER DE. - Pieter de Carpentier. Gouverneur generaal van Nederlands Indiën
2104: CARR, JOHN. - Een zomer in het Noorden, of reize rondom de Baltische zee, door Denemarken, Zweden, Rusland en een gedeelte van Duitschland. Naar het Engelsch.
35520: CARRÉ, PIERRE & ADREACCIUS CHINUCCIUS. - Oratio reverendi (Ch)r(ist)o patris (ac) d(omi)ni Petri Cadrati Ep(iscop)i Antiacen(i) ex urbe Biturica oriu(n) di oratoris christianissimi Fra(n)corum regis: ad Sanctissimu(m) d(omi)n(u)m nostru(u) d(omi)n(u)m Innocentium, papam octavu(m). & Oratio R(evere)ndi D(omi)n(u)m Andreocci de Shinucciis Epi(scopi) Suanen(sis) ad Sa(n)ctissimu(m) d(omi)num Innocentiu(m) papa(m) pro republica Sesen(si).
31028: CARRIBEAN. - FOCUS: CARIBBEAN. Edited by Sidney W. Mintz and Sally Price.
26469: CARRIBEAN. - WESTINDIES.
34118: CARTER, JOHN. - ABC for book collectors. 7th edition. With corrections, additions, and an introduction by Nicolas Barker.
32381: CARTIER, RAYMOND. - Europa erobert Amerika. Eine Geschichte der Besiedlung Nordamerikas.
293: CARVER, JONATHAN. - Reize door de binnenlanden van Noord-Amerika. Naar den derden druk uit het Engelsch vertaald door J.D. Pasteur.
11843: CASAL, U.A. - The five sacred festivals of ancient Japan. Their symbolism & historical development.
11606: CASATI, GAETANO. - Zehn Jahre in Äquatoria und die Rückkehr mit Emin Pascha. Nach dem italienischen Originalmanuscript ins Deutsche übersetzt von K. von Reinhardstöttner.
35755: CASTELLAN, ANTOINE LAURENT. - Turkey, being a description of the manners, customs, dresses, and other peculiarities characteristics of the inhabitants of the Turkish empire. To which is prefixed a sketch of the history of the Turks. Translated from the French.
34012: CELEBES. - Overzichtskaart van het eiland Celebes. Schaal 1 : 1.250000.
35813: CELEBES. - Bouginois armé. Een gewapend Bouginees.
35795: CELEBES. - NOTA van toelichting over de berglandschappen boven Paloedal. - NOTA betreffende het landschap Toli-Toli. - NOTA van toelichting, betreffende de zelfbesturende landschappen Paloe, Dolo, Sigi en Beromaroe.
20989: CELL, GILLIAN T. (ED.). - Newfoundland discovered. English attemps at colonisation, 1610-1630.
27138: CERAM, C.W. - Narrow pass, black mountain. The discovery of the Hittite empire. Translated from the German by Richard and Clara Winston.
14049: CEVANU, MIA. (M. DRUCKER-CROISET VAN UCHELEN). - Batavia - Singapore. Roman van leven en liefde.
33422: CEYLON. - Provisioneel ende particulier tractaet gemaeckt .. in 's Gravenhage den 27. Martii 1645 tusschen de heer Francisco de Zousa Continho, Raedt ende Ambassadeur van den .. koningh van Portugael .. ende de heeren Gedeputeerden van de .. Staten Generael van de Vereenighde Nederlandtsche Provincien etc. aengaende de controversie over de jurisdictie ende territorie van 't fort Galle.
21281: MULKIRIGALA - CEYLON. - Korte beschryving van Adams, en Evaas graf, en graf-zark.
5165: CHABOT, HENDRIK THEODORUS. - Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes. Perhubungan-kerabat, tingkat-bangsa dan djensis-kelamin di Sulawesi-selatan.
5217: CHAILLEY-BERT, J(OSEPH). - Java et ses habitants. La sociéte indigène - la sociéte européenne - la concurrence économique - Européens et Orientaux - la question Chinoise - la concurrence politique, Hollandais et Javanais - l'éducation des indigenes - l'Institut botanique de Buitenzorg.
31640: CHAMBERLAIN, BASIL HALL & W.B. MASON. - A handbook for travellers in Japan including the whole empire from Yezo to Formosa. 6th edition.
34437: CHAMBERT-LOIR, H. (ED.). - Hikayat Dewa Mandu. Épopée malaise.
6970: CHAMPAGNAC, J.B.J. - Guillaume le Taciturne et sa dynastie. Histoire des Pays-Bas (Hollande et Belgique) depuis le seizième siècle jusqu'a nos jours. Accompagnée d'une biographie des personnages mentionnés dans cette histoire.
33123: CHAMPOLLION-FIGEAC, JACQUES-JOSPEH. - Égypte ancienne.
30544: CHANDEIGNE, MICHEL. (RÉD.). - Lisbonne hors les murs 1415-1580: L'invention du monde par les navigateurs portugais.
26270: CHANDLER, RICHARD. - Travels in Asia Minor, and Greece: or, an account of a tour made at the expense of the Society of Delettanti. 3rd edition.
33660: CHAPPE D'AUTEROCHE, JEAN. - Reize naar Siberië, op bevel des konings van Vrankryk ondernomen in 1761. Behelzende deszelfs waarnemingen nopens de zeden, gewoonten, regeering, godsdienst, krygs- en burger-staat, koophandel, luchts- en grondsgesteldheid, landsbeschryving, natuurlyke historie, enz. Uit het Fransch vertaald.
35575: CHASE, OWEN. - The wreck of the whaleship Essex. A narrative account by Owen Chase, first mate. Edited, and with prologue and epilogue by Iola Haverstick and Betty Shepard.
31718: CHASLES, PHILARÈTE. - Voyages d'un critique a travers la vie et les livres. Orient.
35287: CHASSEPOL, FRANÇOIS DE. - Histoire des Grands Vizirs Mahomet Coprogli-Pacha, et Ahcmet Coprogli-Pacha. Celle des trois derniers Grands Seigneurs; de leurs Sultanes, & principales favorites; avec les plus secrettes intrigues du Serrail. Et plusieurs autres particularitez des guerres de Dalmatie, Transilvanie, Hongrie, Candie, & Pologne.
1119: CHASTELLUX, FRANÇOIS JEAN MARQUIS DE. - Voyages dans l'Amérique septentrionale dans les années 1780, 1781 & 1782.
33940: CHATHAM. - Aftekening der schilderije op't te Dordrecht geplaatste gedagtenisse van de overwinning by Chattam, in't jaar 1667, onder't beleid van Kornelis de Wit, ruwaard van Putten.
32005: CHATTERTON, E. KEBLE. - Old ship prints. (2nd edition).
32067: CHATTERTON, E. KEBLE. - The brotherhood of the sea.
32071: CHATTERTON, E. KEBLE. - Danger zone. The story of the Queenstown Command.
29402: CHATTERTON, E. KEBLE. - Ventures and voyages.
10878: CHAUTARD, E. - Au pays des pyramides. 2e édition, revue et considérablement augmentée.
26413: MADRAS- CHENNAI. - Fort St. George on the Coromandel Coast. Belonging to the East India Company of England. - Le fort St. George sur la cote de Coromandel. Appartemante a la Compagnie Angloise des Indes Orientales.
34547: CHENU DE CHALEZAC, GUILLAUME. - Guillaume Chenu de Chalezac, the 'French boy'. The narrative of his experiences as a Huguenot refugee, as a castaway among the Xhosa, his rescue with the Stavenisse survivors by the Centaurus, his service at the Cape and return to Europe, 1686-9. Edited by Randolph Vigne.
35184: CHESNEY, FRANCIS RAWDON. - The Russo-Turkish campaigns of 1828 and 1829: with a view of the present state of affairs in the East. 2nd edition.
33062: CHEVALIER, (HENRI) ÉMILE. - De laatste Irokezen. Naar de zesde Fransche uitgave.
32433: CHEYNEY, EDWARD P. - The dawn of a new era 1250-1453.
4589: CHIJS, JACOBUS ANNE VAN DER. - De Nederlanders te Jakatra. Uit de bronnen, zoo uitgegevene als niet uitgegevene.
13103: CHIJS, JACOBUS ANNE VAN DER. - De stichting der Vereenigde O.I. Compagnie en de maatregelen der Nederlandsche regering betreffende de vaart op Oost-Indië, welke haar voorafgingen.
3594: CHIJS, JACOBUS ANNE VAN DER. - Proeve eener Ned. Indische bibliographie (1659-1870). With: IDEM. Vermeerderde en verbeterde herdruk voor de jaren 1659-1720, supplement en verbeteringen voor de jaren 1721-1870. With: IDEM. Supplement II.
35148: CHILVERS, HEDLEY A. - The seven wonders of Southern Africa.
31352: CHINA. - - CHINEESCHE GESCHIEDENIS, behelzende de gevallen van den heer Tieh-Chung-U en de jongvrouw Shuey-Ping-Sin. Nevens het kort begrip van een Chineesch tooneelspel, eenige Chineesche dichtstukjes, en eene verzameling van spreekwoorden der Chineezen. oorspronglyk in de Chineesche taale beschreeven. Daar uit in't Engelsch overgezet .. Nu in't Nederduitsch vertaald ..
31814: CHINA. - - THE FORBIDDEN CITY. Court culture of the Chinese emperors (1644-1911). - DE VERBODEN STAD. Hofcultuur van de Chinese keizers (1644-1911).
35964: CHOU, CYNTHIA & WILL DERKS. (ED.). - Riau in transition.
31867: CHRISTIAN, PIERRE. - L'Afrique française. L'empire de Maroc et les déserts de Sahara. Conquêtes, victoires et découvertes des français, depuis la prise d'Alger jusqu'a nos jours.
35597: CHRISTIE'S. - South East Asian pictures, paintings and Straits Chinese works of art.
35598: CHRISTIE'S. - Indonesian pictures, watercolours, drawings and works of art.
33382: JOÃO DE JESUS CHRISTO. - Viagem de hum peregrino a Jerusalem, e visita que fez aos lugares santos, em 1817. Terceira edição.
35006: CHURCHILL, WINSTON SPENCER. - London to Ladysmith via Pretoria.
20143: CHURCHMAN, JOHN. - An account of the gospel labours, and Christian experiences of a faithful minister of Christ, late of Nottingham, in Pennsylvania, deceased. To which is added, a short memorial of the life of.. Joseph White, late of Bucks County.
33037: CHYDENIUS, JACOB KARL EMIL. - Svenska expeditionen till Spetsbergen år 1861 under ledning of Otto Torell.
26936: CLAERHOUT, A.G. - Afrikaanse kunst.
10471: CLAPARDÈDE, ARTHUR DE. - L'ile de Porquerolles (Iles d'Hyères). (La France).
11124: CLARK, EDWARD. - Daleth or the homestead of the nations. Egypt illustrated.
19110: CLARKE, MARCUS. - For the term of his natural life.
35717: CLARKE, EDWARD DANIEL. - Voyages en Russie, en Tartarie et en Turquie. Traduits de l'Anglais.
20269: CLAY, HENRY. - Speech of Henry Clay, of Kentucky, on taking up his compromise resolutions on the subject of slavery. Delivered in Senate, Febr. 5th & 6th, 1850.
29369: CLEMENTS, REX. - A stately Southerner.
35332: LE CLERC, JEAN. - Memoirs of Emeric Teckely in four books, wherein are related all the most considerable transactions in Hungary and the Ottoman Empire, from his birth anno 1656 till after the battle of Salakement in the year 1691. Translated out of French.
35347: CLERC, SEBASTIAN DE. - Les actions gloreuses des S.A.S. Charles Duc de Lorraine en Hongrie, Transylvania, etc.
35365: LE CLERC, JEAN. - Histoire d’Emeric comte de Tekeli, ou Memoire pour servir a sa vi, ou l’on voir ce qui s’est passé de plus considerable en Hongrie, depuis sa naissance jusqu’ à present.Cologne, Jacques de la Verite, 1693.
30520: CLIFFORD, HUGH. - Stories. Selected and introduced by William R. Roff.
32564: CLIFTON, JAMES M. - Life and labor on Argyle Island. Letters and documents of a Savannah River rice plantation, 1833-1867. Edited with an introduction.
32379: CLISSOLD, STEVEN. - The seven cities of Cíbola.
34545: CLOETE, HENDRIK. - Hendrik Cloete, Groot Constantia and the VOC 1778-1799. Documents from the Swellengrebel Archive. Edited and introduced by G.J. Schutte. English translation by N.O. van Gylswyk and D. Sleigh.
35587: CLOUD, ENOCH CARTER. - Enoch's voyage. Life on a whaleship 1851-1854. Edited by Elizabeth McLean.
18124: CLUNE, FRANK. - Roaming round New Zealand. The story of a holiday trip.
35879: DAENDELS & CO. - Official notice that J. Daendels is leaving for Java and will set up a shipping company under the name J. Daendels & Co in Batavia.
31275: COATES, AUSTIN. - A Macao narrative.
4084: COCK BUNING, A. DE., L. VERHEIJEN & D. TOM. - Nederland en Australië. 200 jaar vriendschappelijke betrekkingen.
35781: COCQ D'ARMANDVILLE, C.J.F. LE. - Woordenlijst der taal die gesproken wordt in het gedeelte van Kapaur tot aan Sekar (Zuidwestkust van Nieuw Guinea).
32465: CODE. - DE INDISCHE WETBOEKEN. Bevattende daarenboven: De grondwet, Het reglement op het beleid der regering, Het reglement op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie, De algemene bepalingen van wetgeving, De bepalingen betrekkelijk de misdrijven begaan ter gelegenheid en faillissement en bij kennelijk onvermogen, Compendium der civile wetten en gewoonten der Mahomedanen.
35756: COEN, JAN PIETERSZ. - Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Verzameld door H.T. Colenbrander. Deel III.
35757: COEN, JAN PIETERSZ. - Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Verzameld door H.T. Colenbrander. Deel VII.
34390: COEN, JAN PIETERSZ. - Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Verzameld door H.T. Colenbrander. Deel IV.
34391: COEN, JAN PIETERSZ. - Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Verzameld door H.T. Colenbrander. Deel V.
13668: COHEN, R. (ED.). - The Jewish nation in Surinam. Historical essays.
33645: COHEN, JULIE-MARTHE. (RED.). - Joden in de Cariben. Sefardische Joden en Maranen in de kolonisatie en economie van de Nieuwe Wereld (1492-1800).
7351: COHEN, R. - Jews in another environment. Surinam in the second half of the 18th century.
35951: COHEN, MATTHEW ISAAC. - On the origin of the Komedie Stamboel. Popular culture, colonial society, and the Parsi Theatre Movement.
34117: COLE, MICHAEL. (ED.). - International rare book prices. Voyages, travel & exploration. Volume I-XIII.
21309: COLEMAN, TERRY. - Passage to America. A history of emigrants from Great Britain and Ireland to America in the mid-nineteenth century.
34145: KOOP-MARCUS COLLECTION. - Decorated paper designs. Buntpapier Entwürfe. Les motifs du papier décoré. From the Jacques Koops & Johannes Marcus collection.
35050: COLLIER, JOY. - Portrait of Cape Town.
35949: COLLINS, J.T. - Language death in Maluku. The impact of the VOC.
27321: COLLISTER, PETER. - The Sulivans and the slave trade.
35952: COLOMBIJN, FREEK.). (ED.). - On the road. The social impact of new roads in Southeast Asia.
34774: EXPOSITION COLONIALE. - Exposition Coloniale Internationale Paris 1931. La section des Pays-Bas.
32224: COLONIZATION. - VERSLAG AAN DEN KONING, uitgebragt door de staats-commissie .. op het adres van F.H. van Vlissingen en negen anderen, betreffende Europese kolonisatie in Nederlandsch Indie. Met zeven Bijlagen.
35004: COLQUHOUN, ARCHIBALD R. - The Africander land.
32390: COLUMBUS, CHRISTOFFEL. - Relaciones y cartas de Cristóbal Colón.
32347: COLUMBUS, CHRISTOFFEL. - Logboek 1492-1493. (In het Nederlandsch vertaald door M.G. Binnendijk-Paauw).
35152: COLVIN, IAN D. - South Africa.
8017: LA COMBE, (FRANÇOIS). - Observations sur Londres et ses environs, avec un précis de la constitution de l'Angleterre, et de sa decadence. 6me éd., revue, corrigée & augmentée.
10936: COMETTANT, OSCAR. - Le Danemark tel qu'il est.
12283: COMMELIN, ISAAC. - Frederick Hendrick van Nassau, Prince van Orangien, zyn leven en bedryf.
35235: COMMELIN, ISAAC. (ED). - Inleydinge tot de Oost-Indische voyagien.
155: COMMELIN, ISAAC (ED.). - Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. Amsterdam, 1646. Facsimile edition.
35547: WEST INDIA COMPANY. (WIC). - Advis van de Heeren Gecommitteerde Raaden op de requeste van bewindhebberen van de West-Indische Compagnie om vrydom van den honderdsten penning van haare actien. etc. overgenoomen.
9417: DUTCH EAST INDIA COMPANY (VOC). - Officiële muntencatalogus V.O.C. (en) Nederlands Indië 1594-1949. 5e editie.
7083: DUTCH EAST INDIA COMPANY (VOC). - Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Dl. I - IX 1610 - 1737; XI 1743 -1750. Uitgegeven door W.Ph. Coolhaas, J. van Goor, J.E. Schooneveld-Oosterling.
31881: CHARTER OF THE EAST INDIA COMPANY. - Publicatie. De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. doen te weeten .. goedgevonden hebben het octroy voor deesen aan de Oostindische Compagnie deeser landen verleent/ en te meermaalen gecontinueert/ wederom te continueeren/ en te prolongeeren/ voor den tijd van twintig jaaren ..
22461: NEW MANAGENT EAST INDIA COMPANY. - Gelykheid, Vryheid, Broederschap. Extract uyt het register der resolutien .. der Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. December 1795 .. tot de zaaken van de Oostindische Compagnie.Gelykheid, Vryheid, Broederschap. Extract uyt het register .. February 1796 .. aangaande een te erigeeren Committé tot den Oostindischen Handel ..Gelykheid, Vryheid, Broederschap. Extract uit het register .. February 1796 .. zynde geprocedeert tot de benoeming van de ministers van het Committé tot de Zaaken van den Oostindischen Handel en Bezittingen .. D. van Laar .. J.C. Smissaert .. G. Titsingh .. F. Hoyer.
35700: DUTCH EAST INDIA COMPANY (VOC). - Conflict between the Admiraliteit van Vrieslandt and the Oost-Indische Compagnie: rakende de seste portie die't Collegie in Vrieslandt pretendeert in't geen de Oost-Indische Compagnie jaarlijcx by contract uitkeert aen de Collegien ter Admiral: oordelen de ondergeschreven, dat nademael door de Staet een contract met de Oost-Indische Compagnie is opgerecht, over 's lants uytgaende ende inkomende rechten van goederen uyt Indien komende, en daer na toe gaende, en het provenu van dat contract onder de respective collegien ter Admiraliteit in Hollandt ende Zeelandt residerende verdeelt werdt, ende 't collegie ter admiraliteyt in Vrielandt, daer in wordt voorby gegaen ...
33409: WEST INDIA COMPANY. (WIC). - Resolutie van de provincie van Holland en Westvriesland, raakende de militaire defensie van de colonien van den Staat in Westindien en kuste van Africa.
27702: CHARTER OF THE EAST INDIA COMPANY. - Publicatie. De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. doen te weeten .. goedgevonden hebben het meergemelde octroy voor de .. Oostindische Compagnie/ soo als het selve op den 20 maart 1602 is verleent .. te continueeren en prolongeren .. voor den tijd van nog twee jaaren/ ingaande met den 1 january 1775/ en sullende eindigen met den laatsten december van het jaar 1776.
33433: SIAM & THE DUTCH EAST INDIA COMPANY. - Arrest du Conseil d'Estat du Roy du 12 Avril 1723, portant reglement pour l'entrée dans le royaume des etains de Siam, provenans de la Compagnie des Indes Orientales de Hollande.
26480: DUTCH EAST INDIA COMPANY (VOC). - Historiesch verhaal, van het begin, voortgang en teegenwoordigen staat der koophandel van de Generaale Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. Uit vele voornaame historie schryvers der Vereenigde Nederlanden, en anderen, by een verzamelt en naar de rang der jaaren en gebeurtenisse in order geschikt; en voorzien met de voornaamste verbonden, welke zy zedert haar eerste begin, met veele Indische en Europische vorsten heeft aangegaan; als meede met alle de octroyen, en ordonnantien, welke, van tyd tot tyd aan haar zyn verleent.
33892: LE COMTE, PIETER. - (Een buis).
33565: LE COMTE, PIETER. - Afbeeldingen van schepen en vaartuigen in verschillende bewegingen.
35718: CONDER, JOSIAH. - Turkey.
32129: CONDORCET, M.J.A.N.C. - Beschouwingen over de negerslavernij. Vertaling M. Fennema, G. Karsten-van der Giessen. Inleiding M. Fennema.
20334: CONNEAU, THEOPHILUS. - Logboek van een slavenhaler. (Vertaling Walter Penn).
29652: CONSCIENCE, HENDRIK. - Batavia. Traduction de Léon Wocquier.
8311: CONSTANTIN-WYER, M. - Les grandes figures coloniales. Champlain.
35345: CONSTANTINOPLE. - Prospectus septem turrium in urbe Constantinopolitana, Vüe des sept Tours ou Prisons d'etat a Constantinople, Vista della sette Torri, osia Priggioni di Stato a Costantinopoli, Prospect der Sieben Thürne, oder Staats-Gefängnus zu Constantinopel.
31716: CONSTEN, HERMANN. - Weideplätze der Mongolen im Reiche der Chalcha.
12736: COOK, JAMES. - Reize rondom de waereld. Vertaald door J.D. Pasteur.
35706: COOK, JAMES. - James Cook 1778- 1978. Hawaii bicentenary.
32912: COOK, JAMES. - Captain Cook's voyages of discovery. Edited by John Barrow.
33067: COOK, JAMES. - A voyage towards the South Pole, and round the world. Performed in his majesty's ships the Resolution and Adventure in the years 1772, 1773, 1774, and 1775. In which is included, captain Furneaux's narrative of his proceedings in the Adventure during the separation of the ships.
34701: COOK, JAMES. - Commemorative chart of New Zealand including Norfolk and Campbell Is.
27446: COOL, SIMON. - Slavernij of de knecht heer over zijn meester. Oorspronkelijk tooneelspel in vijf bedrijven.
4194: COOLHAAS, W.PH. - Controleur B.B. Herinneringen van een jong bestuursambtenaar in Nederlands-Indië. Met inleiding van C.R. Boxer.
28713: COOLHAAS, W.PH. - Kolonisatie en agrarische politiek in Algerie.
4195: COOLHAAS, W.PH. - Het regeeringsreglement van 1827. Het werk van 1818 aan de ervaring getoetst.
4349: COOLHAAS, W.PH. - Gegevens over Antonio van Diemen.
35919: COOLHAAS, W.PH. - Aanteekeningen en opmerkingen over den zoogenaamden Ambonschen moord.
35910: COOLHAAS, W.PH. - Zijn de Gouverneurs-Generaal Van Imhoff en Mossel juist beoordeeld ?
17306: COOLSMA, S(IERK). - De zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië.
30555: COOMANS-EUSTATIA, M., W. RUTGERS, H.E. COOMANS. (R - Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud. Boeli van Leeuwen, Tip Marugg, Frank Martinus Arion.
24371: COOPER, CONSTANCE J. (ED.). - 350 years of New Castle, Delaware. Chapters in a town's history. Published in honor of the 350th anniversary of the founding of New Castle, Delaware.
26145: COOPER, WILLIAM J. - Liberty and slavery. Southern politics to 1860.
35314: COPPIN, JEAN. - Le Bouclier de l’Europe, ou la Querre Sainte, contenant des avis politiques & Chretiens, qui peuvent servir de lumière aux rois & aux souverains de la chretienté, pour quarantir leur estats des incursions des turcs, & reprendre ceux qu’ils ont usurpé sur eux.
15918: CORDIER, HENRI. - Bibliotheca Japonica. Dictionaire bibliographique des ouvrages relatifs à l'empire japonais rangés par ordre chronologique jusqu' à 1870. Paris 1912. Réimpression.
7198: MEESTER CORNELIS. - Gemeente Stemmen. Orgaan van de kiesvereeniging 'Meester Cornelis'. Commissie van redactie: S. Alberda, H.G. van Buuren, Raden Haroen Al Rasid, Raden Hassan Soema di Pradja .... Jrg.I, no. 3-8.
26065: CORNILLE, HENRI. - Souvenirs d'Orient. Constantinople - Grèce - Jérusalem - Egypte. 1831 - 1832 - 1833.
32914: CORTAMBERT, E(UGÈNE). - Le globe illustré. Géographie générale a l'usage des écoles et des familles. 6me édition.
13036: CORTAMBERT, RICHARD (RED.). - Voyage pittoresque a travers le monde. Morceaux extraits de divers auteurs.
31468: CORTAZZI, H. & G. DANIELS. (ED.). - Britain and Japan 1859-1991. Themes and personalities. Published on the occasion of the centenary of the Japan Society 1891-1991.
15999: CORTAZZI, HUGH. - Dr Willis in Japan 1862-1877. British medical pioneer.
35572: CORTAZZI, HUGH. - Isles of gold. Antique maps of Japan.
35134: CORTEMÜNDE, JAN PIETERSZ. - Adventure at the Cape of Good Hope in december 1672. Transcribed and edited from the original manuscript in the Royal Library, Copenhagen, by Henning Henningsen and translated and annotated with additional material by Douglas and Vera Varley.
32457: COTTEAU, EDMOND. - Promenades dans les deux Amériques 1876-1877.
22936: SIOUX COUNTY. - DE VOLKSVRIEND. Officieele Hollandsche courant voor Sioux County, Iowa. Uitgever Kasper Tietema. Jaargang 11, nommer 7.
27249: COUPLAND, REGINALD. - Livingstone's last journey.
32024: COURSE, A.G. - Painted ports. The story of the ships of Devitt & Moore.
34292: COUTINHO, VALDEMAR. - A film da presença Portuguesa no Japão. Prefácio de João Paulo Oliveira e Costa.
8967: COYETT, FREDERIK. - 't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden. Ingeleid en geannoteerd door G.C. Molewijk.
33358: CRAMPRICH, DANIEL JOANNES. - Memorie overgelevert aen d'Heeren Staten Generael, den 12 February, 1685. Door den Minister van Sijne Keyserlycke Majesteyt.
23212: CRANZ, DAVID. - The history of Greenland: containing a description of the country, and his inhabitants: and particularly'a relation of the mission, carried on for above these thirty years by the Unitas Fratrum, at New Herrnhuth and Lichtenfels, in that country. Translated from the High-Dutch.
2100: CRANZ, DAVID. - Historie van Groenland behelzende eene naukeurige beschrijvinge van 's lands ligging, gesteldheid, en natuurlijke zeldzaamheden; den aart, zeden en gewoonten der inwooneren aan de West-zijde bij de Straate Davis; 's lands aloude en nieuwe geschiedenisse; en in't bijzonder de verrichtingen der Missionarissen van de Broeder-Kerk, door welken twee gemeenten van bekeerde heidenen aldaar gesticht zijn. Uit het Hoogduitsch vertaald.
34556: CREALOCK, JOHN. - The frontier war journal of Major John Crealock 1878. A narrative of the Ninth Frontier War by the assistant military secretary to Lieutenant General Thesiger. Edited and introduced by Chris Hummel.
35584: CREDLAND, ARTHUR G. - The Hull whaling trade. An Arctic enterprise.
12948: CRÉHANGE, GASTON. - Histoire de la Russie. Depuis la mort de Paul Ier jusqu'à nos jours.
33018: CREMER, JACOBUS JOHANNES. - Distels in't weiland. Over-Betuwsche vertellingen.
34912: CREVELS, H.H. & T. VAN BUUL. - Rond de evenaar. Indische verhaaltjes met plaatjes voor kinderen van zes tot negen jaar.
30611: CRIENS, S.R. - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen. 7e editie.
28800: CROES, RUDOLF M. - Welvaart zonder ontwikkeling. De invloed van de oliemaatschappijen op de Arubaanse economie 1928-1948.
12959: DE LA CROIX, NICOLLE. - Géographie moderne et universelle, précédée d'un traité de la sphère, et d'un précis d'astronomie; contenant: 1°. Les grandes divisions du globe. 2°. l'Histoire des peuples, leurs gouvernemens et leurs moeurs. 3°. Les noms des hommes célèbres que chaque nation a vu naître, ses monumens.. son commerce. 4°. Une table des routes et distances de Paris aux principales villes du monde.. Avec un abrégé de la géographie ancienne, sacrée et ecclésiastique.. . Nouvelle édition, entièrement refondue.. par Victor Comeiras.
13476: CRONE, GOTTFRIED CAREL EDUARD. - Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900. Met eene verkorte vertaling in het Engelsch.
1248: CRONE, G.C.E. - Onze schepen in de Gouden Eeuw. 2e druk.
7088: CRONE, GOTTFRIED CAREL EDUARD. - Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900. Met eene verkorte vertaling in het Engelsch. (Amsterdam, 1926). Reprint.
5572: CROO, M.H. DU. - Generaal Swart pacificator van Atjeh. Met medewerking van H.J. Schmidt. Voorwoord van G.K. Dijksta.
12554: CROO, M.H. DU. - Marechaussee in Atjeh. Herinneringen en ervaringen van den eersten Luitenant en Kapitein van het Korps Marechaussee van Atjeh en onderhoorigheden H.J. Schmidt van 1902 tot 1918.
22558: CRUCQ, K.C. - Fragmenten van den grafsteen van Johan van Riebeeck in het Bataviaasch Museum. - De drie heilige kanonnen.
34300: CRUCQ, K.C. - Het onderzoek in 1938 naar het graf van Jan Pietersz. Coen.
10188: CRUICKSHANK, BRODIE. - Achttien jaren aan de Goudkust. Uit het Engelsch vertaald en met eene inleiding vermeerderd door D.P.H.J. Weijtingh.
20228: CUBA. - MESSAGE OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, communicating, in compliance with a resolution of the Senate of the 5th instant, a report from the Secretary of State upon the subject of the supposed kidnapping of colored persons in the southern States for the purpose of selling them as slaves in Cuba.
35972: CUIJLENBORG, HANS VAN. - Het stinkende goud. Een liefde aan de Goud-, Tand- en Slavenkust. Historische roman.
24245: CUISINIER, JEANNE. - Les Mu'ò'ng (Vietnam). Géographie humaine et sociologie.
1625: CUNNINGHAM, ANDREW BROWNE. - A sailor's odyssey. The autobiography of admiral of the fleet Viscount Cunningham of Hyndhope.
34485: CURAÇAO. - - Plantage op Curaçau.
22287: CURAÇAO. - - Het springen van's lands oorlogschip Alphen, in de haven van Curaçao.
34498: CURAÇAO. - Bill of exchange. Wisselbrief vrijkopen slaven van Curaçao (so-called compensation payment).
31795: CURAÇAO. - - Garnizoen te Curaçao. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) NATHANIEL FREDERICK SPENCER.
35734: CURZON, ROBERT. - Visits to monasteries in the Levant. 5th edition.
35200: CURZON, ROBERT. - Armenia: A year at Erzeroom and on the frontiers of Russia, Turkey and Persia. 3rd edition.
23947: CUSSAC, J. - Évêque et pionnier Monseigneur Streicher.
24320: CUSSAC, J. - Sahara. Le pays et la mission.
28554: DAALDER, REMMELT. (RED.). - Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000.
33929: DAALDER, REMMELT. - Van de Velde & Zoon. Zeeschilders. Het bedrijf van Willem van de Velde de Oude en Willem van de Velde de Jonge 1640-1707.
19156: DAALDER, R., L. BLUSSÉ, H. DESSENS, P. ROGAAR, C. VAN ROMBURGH, D. WILDEMAN. (RED.). - De ontdekking van de wereld. Nederlanders in onbekend vaarwater (1600-2000).
17113: DAALDER, REMMELT. - Tekenen op zee. Reizende kunstenaars en creatieve zeelieden (1750-2000). Met tekstbijdragen van Grad de Graaff.
35464: DAALDER, REMMELT & ELISABETH SPITS. (RED.). - Schepen van de Gouden Eeuw. Tekst Remmelt Daalder, Henk Dessens, Els Jacobs, Ernst van Keulen, Anton Kos, Joost Schokkenbroek, Elisabeth Spits, Diederick Wildeman.
2383: DAENDELS - - Herman Willem Daendels 1762 - 1818. Geldersman - patriot - jacobijn - generaal - hereboer - maarschalk - gouverneur. Van Hattem naar St. George del Mina.
31613: DALGADO, SEBASTIAO RODOLPHO. - Dialecto Indo-Portuguès de Ceylao.
34789: DALHUISEN, LEO. (RED.). - Geschiedenis van de Antillen. Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten.
14091: DALLAWAY, JAMES. - Constantinople ancient and modern, with excursions to the shores and islands of the Archipelago and to the Troad.
31483: DALTON, WILLIAM. - Will Adams. The first Englishman in Japan. A romantic biography.
11910: DALZEL, ARCHIBALD. - The history of Dahomey, an inland kingdom of Africa; compiled from authentic memoirs; with an introduction and notes.
190: DAM, PIETER VAN. - Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Uitgegeven door F.W. Stapel en C.W.T. van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam. Herdruk.
26900: DAM, C.F. VAN. - Marrakech.
11486: DAMES, G.W.T. - Oom Ambon van het K.N.I.L.
35926: DAMSTÉ, H.T. - De legende van de Heilige Zeven Slapers in Het Atjehsch.
33210: DASH, MIKE. - Batavia's graveyard. The true story of the mad heretic who led history's bloodiest mutiny.
12166: DATTA, KALIKINKAR. - The Dutch in Bengal and Bihar 1740-1825 A.D. 2nd revised and enlarged edition.

Next 1000 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)

10/27