Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
41164: - China Reconstructs. Vol VI no 4, April 1957.
22412: - Tot de prediking van het Woord des geloofs. Opstellen ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen.
84586: - Hou Zee. Christelijk tijdschrift voor onze mannelijke jeugd. Tweede jaargang 1919 - 1 october - 1920.
80645: - Rijksarchief van Friesland. Inventaris der doop-, trouw-, lidmaten-, overlijdens- en begraafboeken.
84587: - Hou Zee. Christelijk tijdschrift voor onze mannelijke jeugd. Derde jaargang 1922/1923.
71928: - Chinese muren. Chinese walls.
71959: - Lifelines How a Tibetan Monk Survived Twentyfour Years of Imprisonment.
82008: - The Landmark Handbook (Silver Jubilee Edition).
35807: - La Renaissance, chronique des arts et de la littérature. 7e et 8e volume.
35809: - Wereldkroniek waarin opgenomen "De Week" geïllustreerd.
9602: - De Verboden Stad/The Forbidden City.
9600: - Larousse Landenserie China.
87460: - Les enfants de la Chine nouvelle.
80104: - Automobielkaart van Nederland, Blad 1. Schaal 1: 200000.
80105: - Winge's Turistkart Norge.
63773: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 11, no. 3.
63774: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 22, no. 3.
63775: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 15, no. 3.
63776: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 9, no. 2.
63127: - Grote fotografen.
63126: - Het werk van Jan en Casper Luyken. Deel I & Deel II.
71887: - Easy play speed music for guitar, vol. 19 Best of the Beatles.
68411: - Gehes Arzneipflanzen-Karten.
71878: - Rampspoed & Tegenslag. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie deel 64.
81709: - Nature et tourisme en luxembourg.
81710: - Grand duché de Luxembourg.
55561: - Fix en Fox. Een jeugdblad vol gezelligheid. Speldjesboek.
80099: - Den ghecruysten Seraphim. Dat is het derde deel van het goddelick herte ofte de woonste Godts in het herte, en syne volmalcktheyt. .
81707: - Academia. Revue de L'ass catholique des etudiants Luxembourgeois Octobre 1944.
33713: - Ingeprente beelden. Schoolplaten uit eigen collectie. 31 maart - 23 augustus 1996.
42989: - Die Sammlung Gerd Gruber. Eine Dokumentation.
84550: - Verscheÿde Schepen en Gesichten van Amstelredam. Naer t leven afgetekent en opt Cooper gebracht.
81706: - Luxembourg. Six touristic folders bound together in half cloth in mint condition.
73732: - Chris Steenbergen. Oeuvreprijs.
29466: - Ästhetik und Kommunikation. Beträge zur politischen Erziehung.
92563: - Learning Chinese measure words.
83723: - Gotische Kathedralen in Frankreich. Paris, Chartres, Amiens, Reims. Text von Paul Clemen. Aufnahmen von Martin Hürlimann..
52318: - Review of European Administrative Law. Volume 4 | 2011-2.
52319: - Global Journal on Crime and Criminal Law. Volume 16 issue 1.
52320: - Global Journal on Crime and Criminal Law. Volume 15 issue 2.
52321: - Global Journal on Human Rights Law. Volume 14 issue 2.
66438: - Levende steden: Dusseldorp, of de ontmoetingen van Petrus Cordatus. Een satirisch dramatisch gedicht.
32792: - Tentoonstelling Islamische kunst.
97842: - Artis voor jong en oud.
96325: - Pergilah Kamoe! Gaat dan heen! Geschiedenis van de buitenlandse zending der Chr. Ger. Kerken tot 1959 in Nederland tot 1959.
52312: - Encyclopedie van de rechtswetenschappen. Leidse editie.
90096: - Dichters uit Peru. Een rib uit ons huis.
20585: - De Klin.
45238: - Indonesian Ornamental Design.
68394: - American Medicinal Plants of Commercial Importance.
96892: - Atlas CCCP.
96888: - (Atlas of the Ukrain).
96885: - Auto atlas CCCP 1:18.000.000.
96881: - De Bosatlas van Fryslân.
30856: - Utrecht in beeld '73. Een greep uit het stedelijk gebeuren in het jaar 1973, samengesteld tot een beeldend verslag.
73018: - Holland in de dertiende eeuw. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw.
71802: - Auf zu neuen Ufern. Op nieuwe koers. Ku nowym brzegom.
62902: - Lijstenboek 1954.
71511: - Schetsboek, eene verzameling gedichten en prozastukken met portretten van eenige inzenders, leden der Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen 1905-1910.
92193: - Mexicaanse Indianen sprookjes.
13020: - Relaties. Jubileumpocket 6.
56166: - Dictionnaire de monogrammes, chiffres, lettres initiales et marques figurées, sous lesquels les plus célébres peintres, dessinateurs, et graveurs ont designé leurs noms. Tirés de tous les ouvrages parus depuis quelques siècles en Allemagne, en Italie, en France, en Angleterre, en Hollande, et augmentés de quantité de marques ignorées jusqu?à ce jour. Par François Brulliot, employé au Cabinet d?estampes de S.M. le Roi de Bavière.
71793: - Rik van Iersel.
71796: - Marthijn de Groot (Richting licht / Towards the light).
98546: - Het Veerse Meer : basisplan 1967.
93685: - Joodse sprookjes.
71790: - Asian Art. Volume VI, number I Winter 1993 Meiji Japan.
41509: - Critique. Revue générale des publications françaises et étrangères. Août-Septembre 1986. Michel Foucault: du monde entier.
90006: - Nieuw burgerkeukenboek behelzende voorschriften tot gereedmaking van soepen, vleesch, visch, groenten, gebakken, konfituren, melkspijzen, enz. zoo als die algemeen in ons land, in de huishouding toebereid worden.
37575: - This is Britain. Published for the British Council.
85408: - Jaarboek van het Geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën 1932.
71777: - Mita Arts Gallery Catalogue.
71778: - Mita Arts Catalogue no 21.
80073: - Geschiedkundige Atlas van Nederland. Uitgegeven door de Commissie voor den Geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door A. A. Beekman. - Parts 1-19 (complete set).
26718: - Tussentijds Kompas.
85405: - Jaarboek van het Geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën 1927.
85406: - Jaarboek van het Geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën 1929.
71759: - Sharaku.
71761: - Hotei. Japanese prints The Scholtens Collection.
71762: - Hotei. Japanese prints 14.
52242: - Berne handmissaal voor zondagen en feesten afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
38018: - Ceramiek van De Porceleyne Fles.
31915: - Pink Floyd songbook.
95109: - Een nieuw volk : tien meditaties over de zaligsprekingen, uitgesproken in de ?Avondstilten? in de Oude Kerk te Amsterdam ? door K.H. Miskotte, R. Dijkstra, G.A. den Hertog, J.K. Lofvers, S.F.H.J. Berkelbach, H. Voorham, A.H. Edelkoort ; met een nawoord van Ds. R. Dijkstra.
63516: - Uren borduren.
29410: - AMK Berlin im Spiegel der Karikatur.
97635: - Schrijversprentenboek 11. Herman heijermans.
31954: - Kerstfeest. Verhalen en gedichten.
87465: - 100 Allegorical Tales From Traditional China. Rewritten by Wei Jinzhi, Translated by Jan & Yvonne Walls.
84473: - Arbeitstexte für den Unterricht. Erkenntniss und Sein I & II.
92194: - Moederliefde. Gedichten voor en over moeders.
64767: - Marilyn Monroe und die Kamera. 152 Photographien aus den Jahren 1945 - 1962 und das berühmte Interview von Marilyn Monroe mit Georges Belmont. Vorw. von Jane Russell.
90855: - Freundschaftsdichtung in den Niederlanden. Jacques Perk, Willem Kloos, Albert Verwey (1880-1935). Aus dem Niederländischen übertragen und mit einer Einführung versehen von Rudolf Eilhard Schierenberg.
35455: - Mijn bonte sprookjesland. De mooiste sprookjes van Hans Christiaan Andersen en de gebroeders Grimm.
38092: - Alleen de kamer luistert.
91499: - The Magnificent Botanical Library Of The Stiftung Fur Botanik Vaduz Liechtenstein Collected By The Late Arpad Plesch Part 1 A-G. Auction Catalogue.
33668: - Kleine Erotische Sammlung 1.
52201: - Kiniesu dzives ainas. Scenes of Chinese life during Qing Dynasty.
45496: - Het leven van Buddha in de kunst.
64906: - De natuurvriend. Maandblad van het Arbeiders Reis Bureau en de Natuurvrienden-afdeling van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, de Fotogroepen enz.No.9 1937 t/m no. 12 1938.
20046: - Grote godsdiensten.
67433: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1924.
52198: - Die Jadelibelle. Roman. Aus dem Chinesischen verdeutscht von Franz Kuhn.
67437: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1934.
67436: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1931.
67435: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1930.
67434: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1928.
41100: - Eenige bijdragen betreffende het landbouwonderwijs. Directie van den Landbouw Landbouwvoorlichtingsdienst. Mededeeling no. 119.
54818: - Ying Han duizhao waimao yingyong wen da quan / English-Chinese The complete applying documents of foreign trade.
54823: - Zhonghua Xiandai Wen Xuan (Selection of contemporary Chinese literature).
52188: - De Avonturen van Reinaard de Vos. Nieuwe zorgvuldige bewerking. Met 200 illustraties..
39666: - New Program of the Communist Party U.S.A. (A draft).
31037: - Aeromodeller & Model Maker. Plans Handbook.
7170: - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1968.
52145: - Bringing a case to the European Court of Human Rights - a practical guide on admissibility criteria. With a foreword by judge Egbert Myjer.
45321: - Terra-cotta warriors and horses at the tomb of Qin Shi Huang.
36886: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1901. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 44ste jaargang.
30768: - Cartes et figures de la terre.
30769: - Cahiers du Sart Tilman.
82020: - De gemeentewet voorheen en thans.
41098: - Het Vredespalies. Gedenkboek. Uitgegeven door de redactie van |"Vrede door recht" ten dage van de plechtige opening op 28 augustus 1913.
41086: - Wandelingen door Oud Leiden.
39593: - Kaart van Adorp uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
19512: - Ying Han Xiao Cidian A junior English-Chinese dictionary.
19515: - Elementary Chinese part 1 and 2.
30833: - Carnaval 2007/2008 over de hele wereld.
54824: - Tongyong Han Ying Cidian / General Chinese-English Dictionary.
54827: - A Dictionary of Economics and Commerce Chinese-English English-Chinese / Han Ying Ying Han Jing Mao Da Cidian.
67802: - Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique, des origines à nos jours (6 tomes, complet).
66030: - Chilisalpeter is nog steeds de koning der meststoffen.
30798: - Help uzelf bij pech.
39584: - Kaart van Nieuwolda uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39599: - Kaart van Hoogkerk uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39601: - Kaart van Finsterwolde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39602: - Kaart van Middelstum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39603: - Kaart van Midwolda uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39604: - Kaart van Loppersum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39617: - Experiment without precedent. Some Quaker Observations on China Today.
39616: - Kaart van Wildervank uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
22512: - Zhongguo Shaoshu Minzu Wenxue Zuopin Xuan. Di Yi Fen Ce.
22515: - Het Nederlandsche boek 1924.
22516: - Het Nederlandsche boek 1925.
65465: - Op de rails. 79e jaargang, 2011, nrs 1-12 (compleet).
65466: - Op de rails. 67e jaargang, 1999, nrs 1-12 (compleet).
65467: - Op de rails. 68e jaargang, 2000, nrs 1-12 (compleet).
65468: - Op de rails. 63e jaargang, 1995, nrs 1-12 (compleet).
36637: - Hachette World Guides Athens, Corinth, Mycenae, Delphi.
36638: - Hachette World Guides Portugal, Madeira, Azores.
39615: - Kaart van Vlagtwedde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39614: - Kaart van Onstwedde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
54806: - Chen Zifen Baimiao Huahui Ce.
64132: - Uitlegging van de wijdberoemde en vermaarde glazen, binnen de voorteffelijke en vermaarde St. Janskerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de inwoonders dezer stad, als voor de vreemdelingen, die dit konstig werk komen aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke vaarzen, opgesteld door voorname auteurs; en een gezang op aller glazen inhoud; nevens een verhaal van den brand derzelver kerk, in den jare 1552.
64134: - De bromfiets in de practijk. Een populair-technische handleiding voor gemotoriseerde wielrijders uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond.
39605: - Kaart van Meeden uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39606: - Kaart van Wedde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39607: - Kaart van Winsum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39608: - Kaart van Muntendam uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
77020: - Asparagus Asparagus.
39598: - Kaart van Leens uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39595: - Kaart van Bierum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39596: - Kaart van Eenrum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39597: - Kaart van Beerta uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
70869: - Art First Photo.
75859: - Essai d'un histoire raisonnée de la philosophie païenne. I: les présocratiques; II: Platon-Aristotle; III: La philosophie hellénistique les néo-platoniciens.
79995: - Nederlandse tekeningen omstreeks 1600. Netherlands drawings circa 1600. in het / in the Rijksmuseum.
77823: - Groningen (Wie Groningen niet kent, kent Nederland niet.).
88495: - Bijbel - Liedboek voor de kerken.
71238: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 8: F.S. Noordhoff: De wereldstrijd om de petroleum.
39594: - Kaart van Baflo uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39592: - Kaart van Aduard uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
71666: - De revolutie in Rusland van week tot week in de Volkskrant.
93556: - Attentie in druk. Vank - Vakgroep voor drukkunst, bindkunst en leerbewerking.
67810: - Minimumtarief voor het berekenen van steendrukwerk voor leveringen in Nederland en koloniën, vastgesteld en binde3nd verklaard in de Algemeene Vergadering van 12 Februari 1918. Herzien en goedgekeurd door de Algemeene Vergadering van 28 April 1920.
72988: - Ontwikkelingen in sanctietoepassing.
77465: - Noorse sprookjes.
87198: - Russische sprookjes. Met illustraties van Ivan Bilibin.
39590: - Kaart van Oldekerk uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39591: - Kaart van Sappemeer uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
29354: - Luchtfoto Atlas Groningen.
39587: - Kaart van Noorbroek uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39588: - Kaart van Bellingwolde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39589: - Kaart van Oldehove uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
79981: - Karel Appel fifteen reproductions in colour. With an introduction of W.H.B.J. Sandberg.
44255: - Geen vergeefs woord. Verzamelde deputaten-geschriften. Uitgegeven in opdracht van de doctor Abraham Kuyperstichting.
39586: - Kaart van Zuidhoorn uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
71634: - Akkrumer Almenak. Utjown fan M. Bakker.
71637: - Geschenk 1933. Herinneringen aan Nederlandsche schrijfsters en schrijvers bijeengebracht ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek 29 april - 6 mei 1933.
62360: - Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language. Unabridged. Based upon the Broad Foundations Laid down by Noah Webster.
95766: - Jacob en Esau.
65406: - Rail magazine. 21e jaargang 1999, nrs 1 t/m 10 compleet.
65410: - Rail magazine. 17e jaargang 1995, nrs 1 t/m 10 compleet.
65413: - Rail magazine. Spoorwegen en modelspoor. 22e jaargang 20001994, nrs 1 t/m 10 compleet.
65414: - Rail magazine. Spoorwegen en modelspoor. 19e jaargang 1997, nrs 1 t/m 10 compleet.
65415: - Rail magazine. Spoorwegen en modelspoor. 20e jaargang 1998, nrs 1 t/m 10 compleet.
65399: - Niet gebouwde Friese stations etc..
51612: - Mijn lief. Hooglied uit de nieuwe bijbelvertaling.
72368: - Pieter Defesche. Feest met kleur.
72370: - Max Spoerri.
72371: - Kunst op de werkplek. Ben Rikken.
72372: - Marie-Jose?e Kerschen : les anace?phale?s desmopte?rygiques, 1979-1991.
50429: - Gelderse pot. Van balkenbrij en Arnhemse meisjes.
63502: - Literary Holland. Quarterly Bulletin of the Foundation for the Promotion of the Translation of Dutch Literary Works.
96284: - Sint Antonius Missie Almanak, jaargang vijf en veertig, 1942.
88116: - 1. Frans Kafka - De gedaanteverwisseling - 109 pp. 2. Vladimir Nabokov - Lolita - 382 pp. 3. D. H. Lawrence - Lady Chatterley's Lover - 349 pp. 4. F. M. Dostojevski - Misdaad en straf - 598 pp. 5. Aldous Huxley - Brave New World - 253 pp. 6. Victor Hugo - De Klokkenluider van de Notre Dame - 564 pp. 7. Harry Mulisch - Het Stenen Bruidsbed - 183 pp. 8. Gustav Flaubert - Madame de Bovary - 371 pp. 9. Choderlos de Lacios - Les Liasons Dangereuses - 394 pp. 10. Kurt Vonnegut - Slachthuis vijf - 189 pp. 11. John Steinbeck - Van Mensen Muizen - 128 pp. 12. Louis paul Boon - Mieke Maaike's obscene jeugd - 83 pp. 13. Stefan Zweig - Schaaknovelle -61 pp. 14. Giovanni Boccacio - De minnaar in het wijnvat en andere erotische verhalen - 207 pp. 15. Anais Nin - Henry & June - 254 pp. 16. Lodewijk van Deyssel - Een Liefde - 394 pp. 17. Hugo Claus - de Metsiers - 109 pp. 18. Salman Rusdie - de Duivelsverzen - 494 pp. 19. Johann Wolfgang Goethe - Het lijden van de jonge Werther - 165 pp. 20. Lawrence Sterne - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië - 196 pp..
78037: - Noord Slien. Soo is 't west.
69610: - Cijfers en feiten. Gids voor het politieke en sociale leven. Tweede jaargang (1922); Tiende jaargang (1930); Elfde jaargang (1931); Twaalfde jaargang (1932); Dertiende jaargang (1933); Veertiende jaargang (1934).
79966: - Melle, schilder, aquarellist, tekenaar, Amsterdammer.
62745: - Parade der profeten. Literair tijdschrift. No 12-13 Maart-April 1945. Poëzie nummer deel II.
41070: - Gids door Walcheren. Met een bijlage: Wat iedere toerist van Walcheren weten moet.
73846: - Marieken van Nieumegen. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Debaene.
97175: - Betje de goodkoope keukenmeid.
39580: - Kaart van Nieuwe Schans uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39581: - Kaart van Stedum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
41061: - Groeten uit Urk.
41069: - De Camera.
39582: - Kaart van Termunten uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
45458: - Oude Chinese kunst uit het Museum für Ostasiatische Kunst te Berlijn.
27690: - 20.000 mijlen over zee. De wereldreis van de Hr. Ms. onderzeeboot K XVIII 'n Polygoonfilm.
2770: - Elementary Learner's. The new Chinese-English dictionary.
2771: - Elementary Learner's. The new Chinese-English dictionary.
71609: - Gebed voor onkerkelijk religieusen.
52065: - Gustave Moreau.
39578: - Kaart van Kloosterburen uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39579: - Kaart van Uithuizen uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
96779: - Gids voor de Wieringermeer. Het nieuwe land der zee ontrukt!.
73740: - Dit is wat wij deden. 13 bijdragen aan het park van de toekomst.
39567: - Fables de Florian illustrées par Victor Adam prédédées d'une notice par Charles Nodier de l'Académie Francaise et dún essai sur la fable.
54741: - Kokei.
42653: - Pollicina.
42654: - Tredicino.
93366: - Ideal Boilers Radiators Accessories.
46050: - Voor het hele volk van God. Een jaarcyclus gebeden voor en door de oecumene.
97180: - Nederland. Een culinaire ontdekkingsreis door de streekkeukens van Friesland, Zeeland en Limburg.. De streekkeukens van Europa.
27499: - Leagy Hague/Groot Haags Groenboek.
65976: - Neolithic site at Banpo near Xian.
65966: - Pline l'ancien. Histoire Naturelle Livre XVIII..
62326: - Los Beatos.
71595: - Liber Amicorum Dr. Frederik van Eeden, aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 3 april 1930.
87410: - Winter plum: Contemporary Chinese fiction. Edited by Nancy Ing.
67274: - Die Zimmerwalder Bewegung. Protokolle und Korrespondenz. Herausgegeben von Horst Lademacher. II. Korrespondenz.
72314: - Regeringsalmanak van en voor de provincie Groningen. Voor het jaar 1839 (bandtitel).
90004: - De volmaakte Geldersche Keukenmeid, onderrigtende Hoe men verschillende spijzen op eene smakelijke en min kostbare wijze kan koken, stoven, bakken en braden; Alsmede het inmaken en droogen van allerlei groenten; Het zouten en rooken van vleesch; Het maken van worsten en de bereiding van uitgezochte confituren, tinkturen enz..
71590: - Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 31 december 1916.
94717: - Mededeelingenblad voor Leiden en omstreken. Uitgegeven door Herrijzend Nederland, Kroniek van de week, Parool, Trouw en de Waarheid. 15 mei 1945 (4x), 17 mei 1945 (5x), 18 mei 1945, 19 mei 1945 (2x), 22 mei 1945, 23 mei 1945 (2x), 24 mei 1945 (2x), 25 mei 1945 (3x), 29 mei 1945 (2x), 30 mei 1945, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 juni 1945..
39522: - Rijksvoorlichtingsdienst voor de pluimveeteelt. Afdeeling konijnen.
86771: - China Reconstructs. Vol XIX no 1, January 1970.
65454: - Op de rails. 61e jaargang, 1993, nrs 1-12 (compleet).
65455: - Op de rails. 77e jaargang, 2009, nrs 1-12 (compleet).
65456: - Op de rails. 60e jaargang, 1992, nrs 1-12 (compleet).
65458: - Op de rails. 50e jaargang, 1982, nrs 1-12 (compleet).
65459: - Op de rails. 51e jaargang, 1983, nrs 1-12 (compleet).
65460: - Op de rails. 49e jaargang, 1981, nrs 1-12 (compleet).
65461: - Op de rails. 76e jaargang, 2008, nrs 1-12 (compleet).
92788: - De kleine I Tjing. Met een handleiding van Alphons van der Burg.
66781: - Schrijversprentenboek A. Roland Holst.
92672: - Das puch von dem entkrist [Buch von dem Entkrist].
45431: - Utamaro 1753-1806.
86773: - China Reconstructs. Vol XIX no 3, March 1970.
86772: - China Reconstructs. Vol XIX no 2, February 1970.
65272: - Vernieuwen en veranderen. Vervoer en vervoerbedrijf van Amsterdam in de periode 1945 - 1980.
71566: - Doolhof.
71565: - Bedrijfspensioen in de land- en tuinbouw.
59810: - Te voet over de Veluwe.
71558: - Leith-Built Ships on War Service Being the War-time History of the Firm Henry Robb Ltd..
45854: - Cómo dibujar Manga12: Shojo.
45865: - Gedenkboek van den Nederl. Bond van Christelijk Protestantsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel "Door plicht tot recht" uitgegeven ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan 1908-1933.
39497: - Inzicht. Maandblad voor de vrije boer. Eerste jaargang no. 11 en 12. Tweede jaargang. 12 numers. Compleet.
68275: - Keur van eenjarige snijbloemen.
68276: - Vaste tweejarige- en rotsplanten uit zaad te kweken in de vrije grond.
68277: - Rozen en vruchtbomen.
68279: - Nunhem's zaden.
68280: - Corn. Pak Zaadhandel Lunteren Voorjaar 1848.
52023: - Bundel voor de Strafrechtspleging. LOVS-Bundel 2008.
39496: - Inzicht. Maandblad voor de vrije boer. Vierde jaargang. 12 numers. Compleet.
79925: - Friso ten Holt. Overzichtstentoonstelling.
87870: - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
25362: - Orvelte.
29339: - Das Österreichbuch.
29347: - Foto jaarboek Den Haag 1984.
82771: - 1945-1970 A Quarter Century of Poetry from Belgium. Een kwarteeuw poëzie uit België.
71542: - Groningen pretstad. Almanak.
71543: - Sap van groenten en fruit.
6065: - Groninger studentenalmanak 1947.
96330: - Tuss'n Daip en Knoal.
71539: - Ter herinnering aan Dirk Schäfer 25 nov. 1873 - 16 febr. 1931.
88516: - Das Schwarzbuch - Tatsachen und Dokumente ; die Lage der Juden in Deutschland 1933. hrsg. vom Comité des Délégations Juives.
33608: - Vruchtbare en onvruchtbare dagen in het huwelijk.
83930: - Ik leer gezond eten. Speelse versjes en rijmpjes voor kleuters over gezonde voeding.
79906: - Cornelis Springer als tekenaar.
76483: - Album der Thee-Kultuur op Java. Aangeboden door Kahrel's Thee, Groningen.
86761: - China Reconstructs. Vol XVIII no 2, February 1969.
83724: - Gotische Kathedralen in Frankreich. Paris, Chartres, Amiens, Reims. Text von Paul Clemen. Aufnahmen von Martin Hürlimann..
65236: - 25ste verjaardag van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.N.M.B.S 1926 - 1951.
93039: - Op de Hoogte. Geillustreerd maandschrift - 35ste jaargang 1938.
59456: - Kerst 1944. Herinneringen van mensen uit het voormalig verzet en overlevenden uit concentratiekampen.
30734: - Pictorial Atlas of the Netherlands.
91488: - Poeti Flamminghi. Versioni di GiacomoPrampolini.
98379: - Proclamatie, het bestuur der W.B.-Vereeniging en directie B.W. wenschen u een vroolijk paschen.
98380: - Nieuwjaarsgroet 1938. Heil den lezer!.
98125: - Psalemen dichtbij. De Psalmen uit de Bijbel in gewone taal met uitleg en toepassingen.
62974: - Neujahrsblatt herausgegeben von der Stadtbibliothek Zürich auf das Jahr 1892; 1902, nr. 258; 1903, nr. 259; 1911, nr. 267; 1918, nr. 2; .
75784: - L'Almanach Bourguignon. La Bourgogne quelle nature!.
60647: - Revue Trains. No. 13 Decembre 1947. 2e numero spécial consacré à la Jonction Nord-Midi.
77894: - De Middagster. Gemeentekrant Ezinge.
75785: - L'Almanach Bourguignon. La Bourgogne mystérieuse et secrète.
96339: - Niet te koop : een keuze uit de eigen collectie / Henk Helmantel .
92783: - Anatomical Charts of the Acupuncture Points and 14 Meridians.
72968: - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. Bezorgd door A.M. Duinhoven. & Karel ende Elegast - Deel II - Karl und Elegast - Band II.
75782: - L'Almanach Bourguignon. Bon appétit et large soif!.
69394: - Fotoboek van de eeuw.
87389: - The Chinese Exhibition. A selection of recent archaeological finds of the Peoples Republic of China.
39448: - Nationale liederen. Huwelijk Z.K.H. Prinses Beatrix de heer Claus von Amsberg.
46550: - Jack B. Yeats master of ceremonies.
97028: - 25ste, 26ste, 27ste, 28ste jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek. Platendeel, plaat 1-28.
85335: - Materialien zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas.
72971: - Asser's Life of King Alfred Together with the Annals of Saint Neots Erroneously Ascribed to Asser. Edited with introduction and commentary by William Henry Stevenson.
42631: - Aus des Knaben Wunderhorn. In Holz geschnitten nach Zeichnungen v. Ludwig Richter und anderen Künstlern.
97998: - Wij zingen met elkaar! Wir singen zusammen! Geschenk van de zwitserche zondagsschool aan hun hollandsche vriendjes.
93038: - Op de Hoogte. Geillustreerd maandschrift - 36ste jaargang 1939.
94598: - Topografische kaart van Nederland. Schaal 1 : 25.000 (doos vol).
97026: - 20ste, 21ste, 22ste, 23ste en 24ste jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
88759: - Die Werke Friedrichs des Großen.
42617: - Bijbel dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Door last van de Hoog-mogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal....
75771: - Carmina Madiaevalia.
95960: - Souvenir van de Kathedraal St. Jan 's Hertogenbosch.
71492: - Universiteit van Amsterdam. Viering van het derde eeuwfeest.
71490: - Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932.
92128: - CNV Liederenbundel 1957.
94745: - Prana. Tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschappen. No. 158: Godinnen en goden.
23127: - Magnum Images Ritueel.
92121: - Barradeel. Rapport betreffende het onderzoek van het Lânskip-genetysk Wurkforbâ fan de Fryske Akademy.
66032: - Bemestingsproeven over 1923 en 1924.
80092: - Elegant Extracts from the Eminent Prose Writers. Prose, 1, 2, 3, 4, 5.
63498: - 60 foto's uit het verleden. Aangeboden door de coöp. boerenleenbank Uithuizermeeden ter gelegenheid van haar 60 jarig bestaan.
63692: - Voor de practijk. No. 3. Rondschrift. Vervolg van den cursus in 2 nrs. Ten dienste van Zelfstudie, herhalings- en H. B. scholen, enz. Soennecken's Pennen.
69230: - Kijk, Willem Elsschot. De schrijver in beeld.
86726: - Poster Prices. Vols. III. Prices Realized and Index to over 9.500 rare posters sold at auction 1985-1995.
86705: - 40 Jaar Stedelijk Museum Amsterdam - Tentoonstelling Hedendaagsche Monumentale Kunst.
65440: - Op de rails. 70e jaargang, 2002, nrs 1-12 (compleet).
39414: - Ontdek de Friese natuur. Untdek de Fryske natoer. Handboek met uitgebreide informatie over alle natuurgebieden van It Fryske Gea.
69350: - Alle de voornaamste gesigten van de wydberoemde stad Delft geleegen in de Provintie van Holland, vertoont in veertig afbeeldingen, naar het leeven geteekent, door Abraham Rademaker, en in het kooper gebragt door Leonardus Schenk..
97027: - Negende en tiende jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
65148: - Katechismus der christlichen Lehre für die evangelisch-protestantische Kirche.
33276: - "WACO" Beroepskleding.
95153: - De boeken genoemd Apocriefe. Door last van de Hoog-Mog. Heeren StatenGeneraal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Opnieuw uit het Grieksch in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Vroeger uitgegeven te Dordrecht bij Jacob en Pieter Keur.
38096: - Leven en Wel.
38097: - Glück Auf! 12.011 Geidchten over het voormalige 50 centimes-stuk uit België, beter bekend als het mijnwerkertje.
45418: - Trésors d'art Chinois. Récentes découvertes archéologiques de la Republique Populaire de Chine.
79537: - Geyl en Vlaanderen. Uit het archief van prof. dr P. Geyl. Brieven en notities 1911-1966, uitgegeven door P. van Hees en A.W. Willemsen: Deel 1; (1911-1927), Deel 2; (1928-1932); Deel 3 (1933-1966).
39188: - De faambazuin der Hollandsche zeelieden. Liederen en gedichten van onze mannen ter zee.
39189: - Almanak voor het schoone en goede 1856.
71457: - Nederland in de 20e eeuw. Nederland in de jaren 1945-1970 .
89991: - Poesia italiana del Novecento. vol. I & II. A cura di Edoardo Sanguineti.
67144: - Entwurf eines Gesetzes über die Berufserziehung der deutschen Jugend; aufgest. vom Jugendrechtsausschuß der Akademie für Deutsches Recht; Arbeitsberichte der Akademie für Deutsches Recht, Nr. 19.
29221: - Gids voor de student in de verenigde faculteiten der rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbegeerte.
79857: - Otto B. de Kat.
65187: - 60 Lieder für die erwachsene Jugend für mittlere Singstimme mit leichter Klavierbegleitung.
94751: - Prana. Tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschappen. No. 160: Meditatie en visualisatie. Imaginatie, verbeelding, beelddenken.
75720: - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C. Divisie '7 December (4 delen compleet).
57488: - Jan van der Zee. Groninger Museum voor Stad en Lande 27 april - 3 juni 1968.
51923: - Algemeen agrarisch archief. Uitgave voor den Nederlandschen land- en tuinbouw. Met voortdurend bijgewerkte index 1943-1945.
89596: - Van vlas tot lint en rond de linnenkast.
39366: - Opa Dribbel in het Wilde Westen.
42593: - The Japan of today.
42993: - 150 jaar Dordtsche tekenkunst 1700 - 1850.
39609: - Kaart van Nieuwe Pekela uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
93831: - Bosatlas van de wereldgeschiedenis.
71792: - Album [S.M.S. Shit Must Stop].
61684: - No. 1. Thieme's schoolschriften. Volledige cursus in 10 nomers door heeren inspecteurs van het lager onderwijs.
61681: - Nederlandsch schrijfboek voor rondschrift. Met voorbeelden in methodische volgorde voor het gebruik op school en voor eigen onderricht. No. 1.
51918: - Het Nieuwe Testament, of Alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus ....
61035: - The Strange Cases of Magistrate Pao. Chinese Tales of Crime and Detection.
96527: - Roman- und Novellen-Bibliothek des Bazar. Illustrierte Damen-Zeitung.
87703: - Piet Ouborg van hobbyist tot gewijde.
9467: - Gion Matsuri '86.
69515: - Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groninger land.
11870: - (herman?) van veen.
85328: - Documenten van de Jodenvervolging in Nederland 1940-1945..
81316: - Proost Prikkels nr. 388. Boekenballen.
94804: - Hercules Seghers. Grafiek.
47185: - Tekstboek van de Nederlandsche Vereeniging voor den Volkszang..
32426: - Schweitzer Volkskunst. Bauernmalerei.
50684: - Utopia Omnibus. Deel 6. Silverberg, Robert: Kommando Ruimte-Expeditie; Lamend, A. M.: De Ondergang van Staalstad; Byrne, S. J.: Kameleons bedreigen de Aarde.
39261: - Biblia Hebraica, Secundum ultimam editionem Jos. Athiae, a Johanne Leusden. Denuo recognitam, recensita Atque ad Masoram, et correctiores Bombergi, Stephani, Plantini, Aliorumque Editiones, ....
98384: - Nieuwjaarsgroet 1942. Het woud der ellende.
71404: - Grootmoeders grote keukenboek. Nostalgische recepten en praktische tips.
32881: - The Masters 61: John Constable.
77813: - Groningen. Eigen land met open ogen.
44054: - Kijken naar de werkelijkheid. Amerikaanse hyperrealisten. Europese realisten 1 juni-18 augustus 1974.
62329: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 13 / 2006.
45389: - Rotsschilderingen iot West Nieuw Guinea.
81650: - Fundamenten en perspectieven van belijden. Proeve van beschrijving.
29208: - Max Havelaar of de Utrechtsche Studenten Almanak.
86308: - Dichters in de Prinsentuin 2006.
78554: - Klei. 5e Jaargang. Orgaan der Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten.
97279: - Tuss'n Daip en Knoal.
9210: - Photofreund Jahrbuch 1941.
23954: - Margriet. Jaargang 1948.
86309: - Dichters in de Prinsentuin 2004.
39250: - Paul Martin with contributions by Jo Ann van Seventer and Phil Archer Pictura Nova.
51813: - Woord in beweging. Exegetisch-homiletische commentaren 6. Veertigdagentijd II.
97021: - Negen en twintigste, dertigste, een en dertigste, en twee en dertigste jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
97474: - Aix-les-Bains. 20 Vues detachables en Couleur.
29206: - Wie beeft is schuldig. Lustrumstuk 1976 Utrechtsch Studentencorps.
2018: - De Gids. 132ste jaargang. A.L. Constandse zeventig jaar.
30730: - Contemporary Lighting. Selected projects from the fifth Philips International Lighting Contest.
79456: - Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden, ca. 1360 - ca. 1515. Deel 1: Tekst. Deel II: Bijlagen, noten en verantwoording.
62894: - Waldgeschichte des Alterthums. Ein Handbuch für akademische Vorlesungen etc. Erster Band: Vor Cäsar. Zweiter Band: Nach Cäsar..
71376: - Gedenkboek van Kunstwerken van Nederlandsche Levende Meesters.
23537: - Geïllustreerde Wereldatlas.
39219: - The Teaching of Buddha.
63022: - Nagel Auktionen Korea Japan. Asiatische Kunst.
95408: - Frisia Illustrata. Tien eeuwen Friesland, de Friezen en hun elf steden..
43334: - Elementary Chinese Readers 1.
90204: - Antidotarium Gandavense 1663. With an introduction by L.J. Vandewiele.
88858: - Die 92 Holzschnitte der Lübecker Bibel aus dem Jahre 1494 von einem unbekannten Meister. Herausgegeben von Hans Wahl. Faksimile der Ausgabe von 1917, erschienen bei Kiepenheuer in Weimar.
71307: - Ons maandbericht. Mededelingenbald der afdeling Amsterdam van de Arbeiders Jeugd Centrale. Oktober, November, desember 1925.
71367: - Stamboek der familie.
98373: - Tweede premie 1926. Prentbriefkaarten. Mappe met 18 (20) prentbriefkaarten. (De twee anonieme prenten ontbreken).
83437: - Het stond in de koerier. Uittreksels uit de illegale koerier 1944-1945.
88284: - Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries. Volume 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7.
66040: - Friesche Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1896.
66698: - The John Lyle Collection of Books on Food and Drink.
66699: - Livres anciens et modernes de gastronomie et d'oenologie. Provenant de l'ancienne collection Raymond Olivier.
71308: - Ons maandbericht. Mededelingenbald der afdeling Amsterdam van de Arbeiders Jeugd Centrale. Maart, Augustus, September, Oktober1926.
71309: - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 1e jaargang, nrs.: 3/4, 5/6, 7, 8/9, 10/11 & 12.
46215: - Paul Wunderlich. Werkverzeichnis der Druckgraphik 1948 bis 1982. Catalogue raisonné.
45622: - Wie wat waar? Jaarboekje 1943 van de Haagsche Courant.
86675: - Sella Hasse zum 100. Geburtstag.
45249: - Japanse kunst.
89979: - Warmte en gezelligheidmet de vermaarde Zwaardemaker's Bisschop van Bordeauxwijn.
86682: - Dessau-Törten Housing Estate (1926?28). Walter Gropius.
39196: - Windrozen per bos. Een bloemlezing uit de windroos 1950 - 1955.
29199: - King Atlas Nederland voor school en toerisme.
64997: - Hollands diep. Nrs 1 t/m 26.
80560: - Het stadboek van Groningen van het jaar 1425. Naar het oorspronkelijk afschrift afgedrukt en met ophelderende aanmerkingen uitgegeven door het Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio te Groningen.
80558: - Ruud Anthonio.
96655: - Michel Ange: Les Sculptures - the Sculptures of Michael Angelo.
65247: - Nohab. Rollendes Material. Rolling Stock. Matériel roulant.
59937: - Arnhem als woonplaats.
82293: - Van vlas tot linnen. Historische tentoonstelling van het Ommelander Museum op de oude borg Verhildrsum.
60622: - Beknopte afstandswijzer reizigersverkeer.
60621: - Sommer: Fahrpläne 1955 für den Oberharz. Bundesbahn, Bundespost, KVG, Fern- und Interzonen Omnibusse.
64649: - Museumjournaal, serie 17, nrs. 1 t/m 6. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
33512: - Anziehungskräfte. Variété de la mode 1786 - 1986.
26701: - Bains de mer de Normandie du Tréport au Mont Saint-Michel. Guide pratique des stations Balnéaires.
67141: - De Indische regeling van de arbeidsovereenkomst. Gechiedenis van het Koninklijk Besluit van 12 Juni 1926 No.33 (Indisch Staatsblad No.335)..
26836: - Oud-Chinese Wijsheid.
33507: - Nomoto leerboek voor handwerken van wol. Deel 1.
76563: - Wiesbaden. 30 Ansichten nach photographischen Aufnahmen.
76566: - Album Von Berlin Charlottenburg Und Potsdam. 5 Grosse Panoramen Darunter Ein Fabriges Und 131 Ansichten Nach Naturaufnahmen in Photographiedruck .
29182: - Utrillo 16 beautiful full color prints.
32480: - Fotolithografie. Cursus 15.
64905: - Gooisch buitenleven. Geïllustreerd maandblad voor liefhebbers van bloemen en planten en van de vrije natuur. 9e jaargang, no. 11 maart 1935 t/m september 1935.
65641: - Fotografie van de 20e eeuw. Museum Ludwig Keulen.
71293: - Arbeiders jaarboekje voor 1924. Zes en twintigste jaargang.
98392: - De Schoone Historie van Peter van Provence en Magelone van Napels. Naar het oude volksboek opnieuw verteld door Joh. Vorrink, verlucht door Nic. B. Bulder.
71292: - Arbeiders jaarboekje voor 1930. Twee-en-dertigste jaargang.
51599: - Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het liedboek voor de kerken.
71287: - Arbeiders Jaarboekje voor 1926 SDAP zeven en twintigste jaargang.
71286: - Arbeiders Jaarboekje voor 1925 SDAP zeven en twintigste jaargang.
71275: - P. Voogd: Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis onzer maatschappij; R. Stenhuis: Opstellen over vakbeweging; A.M. de Jong: Bloemlezing van revolutionaire poezie; A.H. Gerhard; Worden en zijn; Henk van Laar: Afstamming en ontwikkeling.
71284: - l'Agriculture aux Pays-Bas.
65988: - King Atlas Nederland voor school en toerisme.
72938: - Deli-Batavia Maatschappij 1875-1925.
89578: - Vijftig jaar Benedictijnen in Nederland. Feestnummer van het Benedictijns Tijdschrift bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de St. Paulusabdij te Oosterhout.
63424: - Groningse pot. Van knipselbonenstamppot en krudoorntjesbrij.
94702: - Herrijzend Nederland. 2de jaargang, no. 53, 26 april 1945; 28-4-1945; no. 55, 28 april 1945; 30 april 1945; 30 april 1945 avondeditie; 1 mei 1945; 2 mei 1945; 2 mei 1945 avondeditie; 3 mei 1945; 3 mei 1945 avondeditie; 4 mei 1945; 8 mei 1945; Pinksteren 1945; .
82289: - Nederlandse suikerindustrie..
90003: - Aaltje de volmaakte en zuinige keukenmeid. Nieuw Nederlandsch keukenboek voor koks, keukenmeiden en huismoeders. Leerende, op de minst kostbare, , gemakkelijkste en smakelijkste wijze, het braden, koken, stoven, inleggen, konfijten, droogen van onderscheidene spijzen, en het bereiden van eenige welsmakende gebakken, geleijen, crêmes enz., alle welke meerendeels in een burger-huishouden worden aangeregt; ; gevolgd door eene huis-apotheek, bevattende een aantal beproefde en heilzame huismiddelen.
43928: - Kindertijdschrift 1920 en 1921..
71268: - Jaarboekje der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Met verslagen der algemeene vergaderingen van 10 juli 1918, 10 mei 1919, 8 mei 1920, 14 mei 1921 en 29 april 1922. Benevens bijdragen over terreinen der vereeniging en over natuurbescherming.
97209: - Evangelische liedbundel eenstemmig --- eenstemmige uitvoering.
9207: - De erfenis van een president. Wat John Fitzgerald Kennedy de wereld te zeggen had.
39075: - Slisterstaintjes.
96531: - Boekenschouw Kerstnummer 1928..
25762: - 1489 Afbeeldingen van Gekerfde Dieren. Vlinders, vliegen, wormen, slangen en draken.
25763: - 473 Afbeeldingen van Vissen. Rivier-, zee- en strandvissen.
71250: - Werk voor de werkloze jeugd! Vijfde rapport der Arbeidersjeugdcentrale inzake bemoeiingen en ervaringen, benevens nieuwe plannen. Geillustreerd met tekeningen van Fre Cohen.
85654: - Dronning Kristina. Oversat og med en efterskrift af Frans Lasson. Træsnit af Jane Muus.
54533: - Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den Vrede van Munster 1648-1948.
71169: - De Zilveren Camera 1994.
71236: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 1: A.M. de Jong: De arbeider en het boek.
54528: - Liederenbundel ten dienste van de doopsgezinde broederschap.
34483: - Janus Pimpel. Humoristische drankbestrijdersvoordracht voor een heer.
51505: - Het Thomas evangelie.
51506: - Het evangelie der waarheid.
21830: - China een ontmoeting met 850 miljoen mensen.
938: - De grote Winkler Prins Wereldatlas. Met geheel bijgewerkte nationale en internationale kaartenset, de nieuwste satellietfoto's, thematische kaarten en statistieken, planeet Aarde en complete registers..
92735: - Schoon in elk oog is wat het bemint. De mooiste klassieke Arabische liefdesgedichten. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Hafid Bouazza.
71228: - Jaarverslag A.J.C. Afd. Den Haag 1925.
71229: - Jaarverslag A.J.C. Afdeling Amsterdam 1924.
71227: - Jaarverslag A.J.C. 1927.
63011: - Orientations. The magazine for collectors and connoisseurs of Asian art. Volume 34, number 5, May 2003.
63005: - China erzählt.
63004: - Japan erzählt.
63003: - Chinesische Gedichte aus drei Jahrtausenden.
71222: - Collectieve arbeidsovereenkomst in de typografie en het rasterdiepdrukbedrijf in Nederland. 5 november 1933 tot 4 april 1936.
48364: - De Staël.
51494: - De heilige Qor'aan. Met Nederlandse vertaling.
42556: - Voor de lieve kleinen. Zeven en dertigste jaargang.
73352: - Neêrlands bibliotheek. Oorspronkelijke schetsen en novellen van hedendaagse auteurs. Deel 1 t/m 6.
98602: - De waerachtige en de een seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen.
67706: - Ziekten van aardappelknollen.
75629: - Songs of faith nature and fellowship.
26903: - Gezangen bij een huwelijkssluiting.
26918: - Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen. Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren.
65226: - Acher de schermen. Jaargang 4, nrs. 1, 2, extra editie febr. Jaargang 5, nrs. 1, 2-3. Jaargang 6, extra editie. Jaargang 7, nrs. 1-2, 3-4. Jaargang 8, nrs. 1-2, 3-4. Jaargang 9, nrs. 1-2, 3. Jaargang 10, extra editie. Jaargang 11, extra editie. .
1153: - Atlas Nouveau du Voyageur pour les dix-sept Provinces des Pais-Bas. Avec la Description Geographique & une table. Pour trouver facilement les Villes, etc..
31229: - Hollandse schilderijen uit Franse musea. Tentoonstelling georganiseerd met medewerking van Réunion des Musées Notionaux.
31233: - Mussolinis Gespräche mit Emil Ludwig.
43414: - Ontwerp verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa. Bij consensus aangenomen door de Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003. Voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad te Rome - 18 juli 2003.
64182: - Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen. De Staten vertaling, De Lutherse vertaling, De Leidse vertaling, De vertaling prof. dr. A.M. Brouwer, De Petrus-Canisius vertaling, De nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.
71214: - Het Troelstraoord.
71213: - Het Troelstraoord.
23551: - Een plaatje van een ziekenhuis. 10 jaar Kennemer Gasthuis.
54496: - Groninger studenten almanak. Hondersachtentwintigste jaargang. 1960.
38921: - Berlin.
72895: - De gezondheid in huis. Een geneeskundig handboek voor allen die hunne gezondheid op prijs stellen. Met bijdragen van Dr. K.M. Anthofer, Dr. Braschamann e.a..
73968: - Vredeskalender 1983.
94718: - De Telegraaf. 22 april 1943, 11 juni 1943, 2 april 1941 (tweede blad) & nog veel meer kranten uit of vlak na de oorlog..
44212: - De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opgelegd in breeden tekstenrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede en den bijbelschen almanak benevens aanhangsel meest bevattende ....
71186: - Jaar te kijk 1976. De Zilveren Camera.
71182: - Jaar te kijk 1981. De Zilveren Camera.
71183: - Jaar te kijk 1979. De Zilveren Camera.
71185: - Jaar te kijk 1977. De Zilveren Camera.
72893: - Het Groot Elektronisch Woordenboek. Italiaans-Nederlands // Nederlands-Italiaans.
67441: - Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman voor 1916.
71150: - World Press Photo 1997.
71179: - Jaar te kijk 1984. De Zilveren Camera.
71180: - Jaar te kijk 1983. De Zilveren Camera.
42587: - A modern Chinese-English Dictionary. Xiandai Han Ying Cidian.
94752: - Prana. Tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschappen. No. 159: Het universele veld. Eenheid, trilling, getal.
77721: - Fotoboek van de plaatsen Zuidhorn, Briltil, Noordhorn, Enumatil, Aduard, Den Ham, Den Horn en Dorkwerd..
71153: - World Press Photo 1994.
71175: - Jaar te kijk 1988. De Zilveren Camera.
71176: - Jaar te kijk 1987. De Zilveren Camera.
71177: - Jaar te kijk 1986. De Zilveren Camera.
51477: - Fundamenten en perspectieven van belijden. Proeve van beschrijving.
71170: - De Zilveren Camera 1993.
71171: - De Zilveren Camera 1992.
71167: - World Press Photo 1978.
77302: - Poëzie & Beeldende Kunst. Eva Gerlach, Rutger Kopland, Willem van Toorn..
773: - Morgen komt de kerstman.
92917: - Maak het zelf . . . . . . met goed gereedschap.
92918: - Maak het zelf . . . . . . houtverbindingen.
33434: - Un siècle de modes féminines 1794 - 1894. Quatre cents toilettes.
29157: - Koleksi Pilihan Museum Nasional Jilid ke 1/Selected Collection of the National Museum Volume 1.
65427: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 40e jaargang 1972, 12 nrs compleet.
66700: - The Cookery Book Collection of Tore Wretman.
21808: - Info China. The complete traveller's guide to Shanghai.
21760: - Nederlandsch Gezinsboek.
95764: - De werkers in de wijngaard.
95765: - Op weg naar het paasfeest.
33455: - Vogue, January-June 1970.
94835: - Joseph Beuys. Zeichnungen, tekeningen, drawings. Nationalgalerie Berlin, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Museum Boyman-van Beuningen Rotterdam.
51430: - Het evangelie van Lukas. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Huub Oosterhuis en Alex van Heusden.
9454: - Das Tibetanische Totenbuch.
75783: - L'Almanach Bourguignon. Hommage aux Dames et Demoiselles de Bourgogne.
89959: - 1 januari - 31 december 1907. Verslag der Koksvereeniging La Résidence, jaarboekje 1907.
8880: - Sailing directions for the West Indies Volume II. The lesser Antilles and the coast of Venezuela.
94713: - Het Dagblad voor Leiden en omstreken. 17 juli 1944; 7, 8, augustus 1944; 13 september 1944; 9, 13, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 30, 31 october 1944; 1, 2, 3, 4, 7, 9, 17, 25, 30 november 1944; 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 december 1944; 4, 5,6, 8, 9, 11,1213, 15, 16, 19 januari 1945; 7, 8, 10, 12, 15, 17, 26 februari 1945; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15,17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,27, 28, 29, 31 maart 1945; 3, 4, 5, 6 april 1945.
92037: - Groninger adresboek 1968.
83268: - Foam. International Photography Magazine. Nr. 18. Spring 2009.
21807: - Zhongguo Xiandai Zuopin Xuanpian 1919-1949/readings from chinese writers/textes choisis d'ecrivains chinois 1 & 2.
53815: - Museo del Prado. Recortable - Cutout - Decoupage.
11802: - Poetry and prose of the Ming and Qing.
21803: - Songshi Yibai Shou/One hundred poems from the Song dynasty.
38822: - Zum thema Berlin.
67407: - Huishoudelijk reglement van de Coöperatieve Zuivelfabriek en Korenmalerij "De Eensgezindheid" te Anloo.
83351: - Katholieke illustratie. 83ste jaargang, no. 1 tot en met 25.
17001: - Droadboom.
38813: - Beschrijving van het materieel der bereden artillerie (B.M.B.A.) 9goedgekeurd bij aanschrijving van het D.v.O. van 11 janaurie 1909, IVde Afd. no. 89).
38812: - Nederlandse gedichten en proza van Middeleeuwse- tot en met eigen-tijdse dichters. Gezegd door Paul Huf.
86598: - Paul Wunderlich. Werkverzeichnis der Druckgraphik 1948 bis 1982. Catalogue raisonné.
55358: - Sierk Schröder.
85295: - Dagboekfragmenten 1940-1945.
79933: - Met Fouquet door Amsterdam; Geïllustreerd met 103 reproducties van de gravures, voorkomende in de zg. Nieuwe Atlas van Fouquet..
86787: - Russische verhalen.
67440: - Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman voor 1894.
67427: - Kompas passe-partout der geheele wereld : geheel bijgewerkt naar laatste gegevens 24 kaarten.
96306: - Papua New Guinea's Origin. Social science pupil book.
63628: - Ferguut. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door A.C. Bouman.
61648: - Mooi Marginaal 2002-2003 - De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven..
98544: - Waterkaart Rijkswaterstaat. Schaal 1: 400000. Waterkeringen. Werken ingevolge de deltawet.
35158: - Stillevens en kerkinterieurs van Henk Helmantel.
96719: - 578 Afbeeldingen van viervoetige dieren. Olifanten, kamelen, leeuwem. In koper gesneden door Matthias Merian.
74095: - Gyosai I.
53401: - Troelstraoord. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de opening van 't Troelstraoord op den Vrijenberg te Beekbergen - 13 aug. 1927.
66031: - Chilisalpeter of zwavelzure ammoniak (een verweerschrift).
38704: - Rond de Kerst. Verhalen en Gedichten.
18850: - Toen, nu en morgen. Verslag van de lezingen gehouden tijdens de viering van het 75-jarig jubileum op 17 november 1992 in de Pieterskerk te Leiden.
89964: - De Electra huishoudgids.
77271: - Kleur.
87428: - Lin Tsê-Hsü: Een biographische schets.
38682: - Uw huis tot sieraad. Afscheiding en dolenatie te Amersfoort herdacht.
36408: - Kleur is karakter-.
23014: - Jaar te kijk 1976. De Zilveren Camera.
52708: - Verschillende deeltjes uit de serie: Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog.
97475: - Vianden. 10 Cartes Vues. Artcolor.
2176: - Die Alpenvereinshütten. 500 Schutzhütten des DAV und ÖAV u.Kurzinfo von 479 Unterstandshäusern alpiner Vereinigungen im Einzugsbereich derselben. Mit 480 Fotos und 480 Lageskizzen des Maßstabes 1:100000 sowie mit einer mehrfarbigen Ostalpenkarte 1:500000..
64689: - Cursus voor de practische toepassing der psychische wetenschappen. III, Hypnotisme, mesmerisme, helderziendheid, suggestieve therapie enz..
89963: - Practische recepten voor de keuken.
92909: - Gekruisigd met Christus. Kapucijnen Almanak.
37282: - Metiers en voie de siaprition. Edition comportant 70 planches avec notes explicatives, tiréés de l'Encyclopédie Diderot.
42545: - Handleiding. Kennis der natuur. Schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
29110: - Beato Angelico (I).
70980: - Bezbozhnik Magazine.
61315: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 16 2009.
9235: - Horror Vacui. De eeuw van de luchtpomp 1650-1750.
35866: - Noord-Holland en zijn gemeenten.
49803: - De volmaakte princelyke hoef-smidt, paarde-kooper en stal-meester. Leerende hoe men de fraaiheid, deugden, gebreken en ondeugden, in 't algemeen, grondig zal leeren kennen: wat omtrent de fraaiheid, deugden en gebreken van een paard, in 't byzonder....
83355: - Katholieke illustratie. 84ste jaargang, no. 1 tot en met 25.
62521: - 1001 puzzels en raadsels. Het complete handboek voor mensen met sportieve heresenen.
71285: - Schiphol gemeente luchthaven Amsterdam. Geïllustreerde gids. Illustrated guide of Schiphol, municipal Airport of Amsterdam.
38598: - Oud-Hollandsche schilderijen in de Haagsche musea.
79037: - Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden. Deel 2. Monniken en Monialen in de Nederlanden.
46435: - Vollmond und Zikadenklänge. Japanische Verse und Farben.
80426: - De best verzorgde boeken 1988. The best book designs.
62359: - Nouveau Larousse illustré. Dictionnaire universel encyclopédique. Publié sous la direction des Claude Augé. Tome sixiéme (Mele - Po).
76750: - Alle de Boeken des Ouden Verbonds. Uitgegeven door J. H. van der Palm..
12549: - Kijk S. Carmiggelt. De schrijver in beeld. Singel 262.
45329: - Historical relics unearthed in New China.
70728: - Volkszang. 20 Liederen gekozen door "Het Comité voor Eenheid in Den Volkszang". Uitgave in notenschrift.
68747: - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst uit de eigen verzameling en uit bevriende particuliere collecties in Nederland. Stedelijk Museum, catalogus 212..
35448: - De mooiste sprookjes. Van Gool.
38520: - Het vraagstuk van de gehuwde ambtenares. Rapport uitgebracht door de commissie ingesteld bij beschikking van de minister van binnenl. zaken van 11 juni 1949 No. 15792/r afdeling ambtenarenzaken.
79605: - Jacob Maris, Twelve landscapes / etched by Ph. Zilcken and a portrait of the artist etched by dry-point by P. de Josselin de Yong. With biographical sketch by Miss Adêle J. Godoy.
75608: - Mijdrecht negenhonderd jaar. Mijdrecht van toen tot bijna nu in vogelvlucht.
44203: - Aanpakken of inpakken. De katoen- en Rayonindrustrie in de Verenigde Staten.
21735: - Catalogus van kaarten.
41168: - China Reconstructs. Vol V no 10, October 1956.
98376: - Nieuwjaarsgroet 1941.
31786: - How to read hieroglyphs.
51237: - Psalter Hymnal. Doctrinal Standards and Liturgy of the Christian Reformed Church.
33396: - Versus, kwartaalschrift voor film en opvoeringskunsten. Hollywood kostuums.
51226: - Zingend geloven. Bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied. Deel 3 In de schaduw van Gods woord.
61731: - Museum Bredius. Catalogus van de schilderijen en tekeningen.
38481: - Hoe en wat huishoudencyclopedie. Een raadgever voor de huisvrouw in 1001 huishoudelijke moeilijkheden.
32224: - De vertellingen van duizend-en-één-nacht. Deel 5.
45451: - Chinaporzellan. Sammlung L. Nock und anderer Besitz (Lempertz-Auktion 523).
45456: - International Arts Festrival Europalia . China. ExpoBook 8 oktober 2009-14 februari 2010.
8877: - Programma Sail '80 Amsterdam.
55601: - Amsterdam et Venise - Ouvrage enrichi de sept faux-fortes par M.M. Léopold Flameng et Gaucherel et de cent vingt-quatre gravures sur bois.
45313: - China hemel en aarde. 5000 jaar uitvindingen en ontdekkingen.
38394: - Groot Margriet Huishoudboek. Gids voor de vrouw in de wereld van vandaag.
87145: - New Art from China: Post-1989.
33359: - Primitieve Stoffmusterungen. Sonderausstellung 6 september - 31 december 1953. Führer durch das Museum für Volkerkune.
44198: - Zendingsliederenbundel.
83995: - Van Elsburg tot Ter Borch; Eelderwolde door de jaren heen.
64200: - Ieder woord dat uit de mond van God voortkomt: meditatie- en gebedenboek. Dl. I: Van af Advent tot aan Drievuldigheidszondag; Dl. II: Van af Drievuldigheidszondag tot Advent .
96151: - Pepparade 1 t/m 10.
86875: - Palaces of St. Petersburg. Russian Imperial Style.
86349: - The Poetical Works Of Thomas Traherne faithfully reprinted from The Author's Original Manuscript together with Poems of Felicity reprinted from the Burney manuscript and Poems from various sources.
53032: - De Ploeg '93 Catalogus jubileum expositie.
44169: - J.W. Stalin. Een korte biografie.
38942: - Het visioenenboek van Hadewijch. Uitgegeven naar handschrift 941 van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Gent. Met een hertaling en commentaar door H.W.J. Vekeman.
87144: - The Fascinating World of Oriental Art.
87143: - Oriental Art. Important Sale by Auction.
60231: - Met een kwartje de wereld rond... Geld en goud in het jeugdboek. Een keuze uit de verzameling van de Stichting Kinderboek-Cultuurbezit.
65450: - Op de rails. 53e jaargang, 1985, nrs 1-12 (compleet).
33248: - Korte handleiding voor het gebruik der meest voorkomende artikelen in Drogisterijen . . . ..
33249: - Huishoudhandigheidjes. Ruim 200 "eieren van Columbus" om met minder geld meer te doen in minder tijd. In en om uw huis. Bij de hand 18.
70865: - Hollands dossier 1980-1990. Een decennium fotojournalistiek.
70856: - Voor de feestmaand - 32 algemene bekende St. Nicolaas- en Kerstliederen - in zeer eenvoudige zetting voor piano.
94703: - De Vrije Pers voor Leiden en omstreken. 4 mei 1945 & 26 april 1947.
94704: - De Mare. no. 273, 3 mei 1945; no. 274, 22 mei 1945; no. 275, 7 juni 1945;.
85282: - Letterproef van de cliché- en stereotypie-inrichting Jos Neve N.V. Amsterdam.
83969: - Danmark 1:100 000. Topografisk Atlas 4. udgave..
76482: - Louis Armstrong Original, Vintage, Concert Program, London Palladium, London, England, July 25th, 1932.
85281: - De Nieuwe Gids. Gedenkboek 1885 - 1 october - 1910.
71142: - Corporate Photography Showcase One.
85397: - Map with Strindbergiana.
85398: - Vrienden van de nederlandse ceramiek. Mededelingenblad. De nrs.: 30, 32 t/m 40, 42, 44 t/m 47, 49, 51 t/m 53, 55, 59 t/m 62-63.
87142: - Très belles tabatières Chinoises des XVIIIe, XIXe et XXe siècles provenant de la collection S.C. Harris et R.G.H. Binney et d'autres collections. Chinese Snuff Bottles etc..
28997: - Fables de Florian.
66828: - Novene ter ere van Onze Lieve Vrouw van de wonderdadige medalje.
66829: - St. Cornelius-boekje of beknopte schets van het leven, den marteldood en de vereering van den H. Cornelius. Paus en martelaar. Patroon tegen vallende ziekte, jicht, kinkhoest en alle zenuwlijden door een pater redemptorist.
43828: - Bernardo Bellotto 1720-1780. Schilderijen en tekeningen uit het Nationaal Museum te Warschau.
43831: - Verzameling Mr. Chr. P. van Eeghen.
96061: - Lichtenvoorde in oude ansichten.
83953: - Soviet Military Power - 1987.
77201: - Nederlandsch Lyceum Leerplan en Boekenlijst. 1933-34 25e schooljaar.
83952: - De Schepen die wij bouwden 1875-1950 / The Ships we Built / Les navires que nous avons construits / Los buques que hemos construido. Gedenkboek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde, Vlissingen.
22954: - Foto '84 Amsterdam.
77190: - Maastricht plattegrond voor toeristen. Met afzonderlijk kaartje van den St. Pietersberg, volledige chronologische lijst der monumenten en verdere bezienswaardigheden der stad.
77192: - Tusschen de Loire en de Garonne. Spoorwegmaatschappij van Parijs naar Orléans.
77193: - 4 maps: Anvers-Rotterdam; Brussel-Oostende; Brussel-Luik; Bergen-Luxemburg.
37706: - Bouwen met water. Wonen, werken en recreëren.
87135: - Civil Affairs Work in China .
38273: - Wij vieren het woord... aan de hand van Marcus.
59820: - Jubileumboekje. Samengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Looschool & Jubileumboekje, 100 jaar Looschool 1912-2012.
79532: - Trier, Augustusstadt der Treverer; Stadt und Land in vor- und frührömischer Zeit.
87132: - Peasant Paintings from Huhsien County. Compiled by the Fine Arts Collection Section of the Cultural Group under the State Council of the People's Republic of China.
77196: - Wien.
79524: - Benedictus in de Nederlanden.
88762: - Pour Rushdie: Cent intellectuels arabes et musulmans pour la liberte? d'expression.
8052: - Waaierweelde in Beeckestijn. Keuze uit het waaierkabinet Felix Tal.
38227: - Architectuur in en om Utrecht. Wat maakt Utrecht Utrecht? Jaarboek #07.
51050: - Briefwisseling tusschen Zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering. vertaald in opdracht van de Britse legatie.
77195: - Königswinter und das Siebengebirge am Rhein.
54336: - Kinderen schrijven aan Got.
97356: - Tarawera eruption centennial exhibition 1886-1986 : an exhibition curated by the Rotorua Museum & Rotorua Art Gallery to commemorate the centennial of the eruption of Mount Tarawera on the 10th June 1886.
22840: - Geïllustreerde gids voor de stad Groningen.
22866: - Friesland in vogelvlucht.
48969: - De Groene Gids voor de Gemeente Groningen.
48978: - Ivoor uit de negentiende en twintigste eeuw. 24 april - 13 juni 1977.
21583: - Zhongguo Shaoshuminzu Wenxue Zuopinxuan. Di si fence.
13621: - Modellen voor processen-verbaal. Eerste bundel.
54287: - Über Theodor W. Adorno.
86548: - Käthe Kollwitz. Grafiek, Tekeningen. Beelden.
85270: - Proces verslag over de strafzaak van het Sowjet-vijandelijke Trotzkistische centrum. Behandeld voor het militaire collecge van het hoge gerechtshof van de U.S.S.R. op 23-30Januari 1937 tegen L.J.Pjatakow, K.B.Radek, G.J.Sokolnikow, L.P.Serebrkakow, N.I.Moeralow, J.A.Liefsjits, J.N.Drobnis, M.S.Bogoeslawski, I.A.Knjazew, S.A.Rataitsjak, B.O.Narkin, A.A.Sjestow, M.S.Stoilow, J.D.Terok, I.J.Hrasje, H.J.Poesjin en V.W.Arnold, aangeklaagd van landsverraad, spionnage, diversie, sabotage en van de voorbereiding van terroristische daden, d.w.z. misdaden volgens artikel 58 van het strafwetboek van de R.S.F.S.R. Nederlandse vertaling van het onverkorte stenografische verslag van het Volks-Commissariaat voor Justitie van de U.d.S.S.R..
93752: - Molens van Friesland. Samengesteld in opdracht van Gedeputeerde Staten van Friesland in samenwerking met de Fryske Akademy te Leeuwarden en de Vereniging 'De Hollandsche Molen' te Amsterdam.
86544: - The Sun series no 10 on pieces of cloth and weaves. Kosode, Noh costumes.
69308: - Bar en Boos: De slechtste gedichten in de Nederlandse taal, gekozen en toegelicht door Wim Zaal.
87384: - Recent discoveries in chinese archaeology.
83931: - De avonturen van Bruintje Beer. 1. Bruintje Beer en spikkel de wonderponys. 2. Bruintje Beer en de toverparaplu.
71165: - World Press Photo 1980.
71166: - World Press Photo 1979.
74197: - Neue Burenstreiche - Der Transvaalkrieg in der Karikatur aller Volker mit 169 Karikaturen nach den berühmtesten Karikaturisten aller Länder.
18658: - Leidraad Maritiem optreden. De bijdrage van het Commando Zeestrijdkrachten aan de Nederlandse Krijgsmacht.
18652: - Handboek voor de soldaat. Algemeen voor alle wapens en dienstvakken. Dienstgeheim etc..
96767: - Nederlandsche volkskunde. Nederland, N.-Holland, Utrecht, Z.-Holland en Zeeland..
21581: - Xiandai Hanyu Cidian.
23482: - Première Groninger Museum.
45551: - Martin Monnickendam. Van de ondergang gered.
54229: - Expositie Gijs Bakker en Emmy van Leersum 27/11/72 t/m 26/12/72 - laan 1914, nr 35 Amersfoort.
54235: - Anton Voorzanger. Jubileumtentoonstelling bij zijn 75e verjaardag in "de zonnebloem" te Elsloo (frl.).
73572: - Restauratie van toren en kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Noordwolde.
29172: - De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte 200 jaar Een Heerlijk Onderonsje.
94747: - Prana. Tijdschrift voor geestelijke verruiming en randgebieden der wetenschappen. No. 57: De bedreigde aarde.
27308: - Foto-atlas Gelderland.
61108: - Marnix Gijsen.
2778: - A newest English-Chinese computer dictionary.
38139: - De neutrale vakorganisatie. Gewogen en te licht bevonden.
70730: - België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Reisboekje voor toeristen 1939.
9253: - Art Unlimited Posters. Special Editions.
70727: - Kriegsgefangene 1914/18. Auf Grund der Kriegsakten bearbeitet beim Oberkommando der Wehrmacht.
62889: - Kreuterbuch, künstliche Conterfeytunge der Bäume, Stauden, Hecken, Kräuter, Getreyd, Gewürze, rc. Mit eigentlicher Beschreibung, derselben Nahmen, in sechserley Sprachen, nemlich Teutsch, Griechisch, Lateinisch, Frantzösisch, Italiänisch und Hispanisch, und derselben Gestalt, natürlicher Krafft und Wirckung. Sampt vorher gesetztem und gantz außfürlich ....
58473: - In de ban van Benner. Overzichtstentoonstelling van schilderijen, gouaches en tekeningen van Gerrit Benner 1897-1981.
33287: - Sport en mode.
38137: - Welvaart voor het Noorden.
62137: - Nouveau guide des mesureurs de corps d'arbres. Ouvragepar lequel on peut connaitre, sans savoir l'arithmétque, combien un arbre quelconquecontient de chevirons, etc. Edition Augumentée de nouveaux calcults.
56680: - Shanghai Museum Ancient Chinese Ceramics Gallery.
98394: - Gedenkboek van het 15-jarig bestaan der Wereldbibliotheek 1905-1930.
59012: - De vakbeweging. Orgaan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Nummers 37 - 52 (jan. 1947 - augustus 1947).
65435: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 19e/20e/21ee jaargang 1951/1952/1953 3x12 nrs compleet.
18569: - Contemporary Art / Evening London 7 February 2007.
59013: - De vakbeweging. Orgaan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Nummers 11, 12, 13 17 - 38.
50962: - Tehiliem. Twintig psalmen in de nieuwe bijbelvertaling met illustraties van Lika Tov.
50968: - Dat gebeurde hier, kroniek van vijf jaar oorlog; 1945. Het laatste oorlogsjaar. Vervolg op Dat gebeurde hier.
44179: - Reichslieder. Deutsches Gemeinschaftsliederbuch. Alte Ausgabe, 654 Lieder.
43906: - Ferdinand Hodler. Catalogus nr. 42.
23354: - Annuaire 1955 Annual no 25.
90831: - The Miracle of Beatrice: A Flemish Legend of c. 1300. English-Flemish edition. Translated by Adriaan J. Barnouw. Introduction by Jan-Albert Goris.
63858: - Heinrich Heine als dichter. Bloemlezing. Met inleiding van Willem Kloos.
62151: - Het Vaderland, Staat en Letterkundig Nieuwsblad. Dinsdag 6 maart 1945.
65598: - Sonniges Italien. Aufnahmen und Begleitworte: Dr. Kurt Albrecht.
97553: - Jurisprudentie en annotaties Ars Aegui. Strafrecht I 1951. 1973.
60646: - De ingenieur. Weekblad gewijd aan de techniek en aanverwante wetenschappen. Jaargang 61, no. 16.
82134: - Dieren en psychiatrie.
96439: - Hedendaagsche zending in onze Oost. Handboek voor zendingsstudie.
77550: - Zeeboek. Determinatietabellen voor flora en fauna van de Nederlandse kust.
83906: - De avonturen van Bruintje Beer. 1. Bruintje Beer en de kleine prins. 2. Het avontuur met de vliegmachine.
77205: - Het Amsterdamse bos.
38122: - Chinese woorden van wijsheid.
54218: - Oskar Kokoschka 31 juli t.m. 1 oktober 1958.
52009: - How to Draw series. 11 volumes. Heads of the people; American landscape; Landscapes and Seascapes; Experimental Painting; Roses and other Flowers; The Magic of Flower painting; Nell walker Warner Paints in Oils ....
80795: - Bernd Koberling. Malerei Paintings 1963-2001..
33285: - Maninko N.V. Kleinvak.
33273: - Catalogus Alles uit de kast. Kleding op het platteland rond 1900.
54196: - The Book of Psalms.
98377: - Vroolijk paschen.
98378: - Proclamatie, het bestuur der W.B.-Vereeniging en directie B.W. wenschen u een vroolijk paschen.
38083: - Faïences Hollandaises 1640 à 1800.
72715: - Tamson 83/84 PMT 83/84.
38086: - Fabergé 1846-1920.
38087: - Van decor naar design. Kunstenaars in de Goudse aardewerkindustrie 1898-1940.
94750: - Prana. Tijdschrift voor geestelijke verruiming en randgebieden der wetenschappen. No. 85: Dromen.
23879: - Cent Beaux aspects du reseau P.L.M..
42985: - Andries van der Sloot.
79455: - Leids Kunsthistorisch Jaarboek. Vol. 9. Het Leidse Prentenkabinet. Geschiedenis van de verzamelingen.
26650: - Trio Almanak voor de prov. Groningen en Drente 1934.
59007: - Eindrapport van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet & Tekstoverzichten bij het eindrapport van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet.
72867: - World Press Photo '63.
68030: - Zeichnungen und Grafiken aus der Sammlung Etzold (1913-1933).
28971: - Gids voor bezoekers van het Academiegebouw te Groningen.
57906: - Tuibrug bij Kampen.
70297: - Sunrise Kolenmaatschappij.
83887: - Elf boeken over poppenmaken en poppen: Olga Dol: Torso's maken en versieren; Elly van den Berg: Babykopjes van Fimo; Nel Vermeulen: Het fimo paddenstoelenboek; Jossy de Roode: Elegante beelden; Anton Nieuwenhuis: Polytex in de tuin; Pien Lemstra: Natuurlijke objecten met lood; Wil van der Spiegel: Poppen en droomfiguren; Wil van der Spiegel: Poppenfantasie; Nolly van Uden Blomers: Kunstvaardig met Pretex; Willy van der Spiegel: Poppenflora; Joke Temme-Fredriks: Poppen, sprookjesachtig en fantasievol.
96575: - Beeld versus woord. Dichters en fotografen op reis..
70652: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5de jaargang, nr. 3.
70646: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang, nr. 2.
70647: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7de jaargang, nr. 1.
70648: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7de jaargang, nr. 10.
70649: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7de jaargang, nr. 6.
2156: - Petit Larousse. Dictionnaire encyclopédique pour tous.
70650: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5de jaargang, nr. 2.
70651: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5de jaargang, nr. 11.
38066: - Griebens Reiseführer Band 4. Dresden und die Sächsische Schweiz.
70643: - Museumjournaal, serie 8, nr. 8/9. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra. Sandberg over zijn werk in het Stedelijk.
70639: - Museumjournaal, serie 17, nr. 3. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
70642: - Museumjournaal, serie 18, nr. 1. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
26116: - Vuursteen. Tijdschrift voor haiku, senryû en tanka. Winter 1991, jaargang 11, nr. 4.
26117: - Vuursteen. Tijdschrift voor haiku, senryû en tanka. Winter 1991, jaargang 11, nr. 3.
11912: - Turkse sprookjes.
97535: - De weg 1938.
96814: - Zóó leven wij in Indië.
50146: - Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift - Van Hulthem..
26878: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Negende jaargang juli 1961 no. 4.
81547: - Madame Tussaud in Amsterdam.
45251: - Japanse penseeltekeningen.
38037: - Papier a cigarettes. Club. Patent Echu.
38038: - Patent Echu. Club.
87119: - My Book of Bible Stories, Chinese.
87117: - Chinese Literature 8.
87118: - Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur. De Oriënt. Exotisme in oost en West. Jaargang 6, nr. 19.
87116: - The Magic Knife.
83254: - Borte Bra Hjemme Bra. Home and the other. European Textile Trainees (ETT) Pilot 2008.
83256: - Alaïa Paris Hiver 2008.
83258: - b-guided #36 Verano 2008 / summer 2008.
33213: - Domestic Machines and Appliances. Primus. Appareils et ustensiles de ménage et de cuisine.
97520: - Die Wasserversorgung Berlins und die neuen Wasserwerke in ihrer Bedeutung für die Häuslichkeit und das Familienwohl.
1116: - Schwarzwald-Sagen..
80490: - Witboek betreffende de maatregelen tot zuivering van het geldwezen in Nederland.
75943: - Voordrachten 1. Gedichten, om voor te dragen, uitgekomen als no. 1 van de serie Hoofd, hart, hand.
43847: - De verzamelingen van Mr. P.W. van Doorne en R. Wartena. Franse grafiek uit de 19de eeuw.
43848: - Gavarni. 32 tekeningen uit Mascarade Humaine.
96819: - Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger in den strijd tegen Japan..
70621: - Outsiderkunst. Vijf catalogi van outsiderskunst, art brute of welke benaming u er dan ook aan wilt geven.
56605: - Oude Vlaamsche Graphiek - Verzamelde opstellen & Oude kunst en graphiek - Studies en aanteekeningen.
36596: - Der Querschnitt. XIII Jahrgang August 1933.
40107: - Catalogue of Fine Japanese Prints, Drawings and paintings. The Property of a Gentleman.
55454: - La Biennale di Venezia. XLI: Esposizione Internazionale d'Arte, Arte e Arti. Attualità e Storia..
70609: - De helsche en de fluweelen Breughel en hun invloed op de kunst in den Nederlanden naar aanleiding van de tentoonstelling in de N.V. Kunsthandel P. de Boer.
54086: - Exhibitions on the Occasion of the First International Congress of African Culture..
24136: - Meesters van de spotprent. Van Daumier tot Steinberg.
61080: - Poèmes d'Espagne. Avec un portrait de Carmen Conde par Jean Supplisson.
70605: - Special Award 2015. Bijzondere kunst van buitengewone kunstenaars.
70604: - Bewaren voor later. Special Award 2011.
45250: - A Picture Book of Japanese Sword Guards.
38015: - Hedendaagsch werk uit de manufacture nationale de Sèvres.
54169: - Knipselmap Kloosterburen.
54164: - Zadkine.
54166: - Rapport van de jury inzake de openbare en besloten prijsvraag voor het nieuwe raadhuis van Amsterdam.
50354: - Inventaris van de archieven van de gemeente Bedum 1808 - 1940 (2004).
66684: - Over het doopsel in tijd van nood en over eenige plichten van gehuwden..
66686: - Herderlijk schrijven van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de Rooms Katholiek Kerk.
66689: - Books on food, drink and disease from the library of Professor John Yudkin.
66690: - Bibliothèque Pierre Orsi. Cuisinier a Lyon (Premiere partie).
66691: - Bibliothèque Pierre Orsi. Cuisinier a Lyon (Troisieme partie).
66692: - Bibliothèque Pierre Orsi. Cuisinier a Lyon (Deuxieme partie).
66693: - Marcus and Elizabeth Crahan. Collection of Books on Food, Drink and Related Subjects.
66694: - Bibliothèque (bel ensemble) d'un cuisinier Quercynois. Livres sur le thème de la cuisine, des vins, de la chasse....
66695: - Zauberer der Küche.
66696: - Wine and cookbooks catalogue. More of 700 titles antique & modern books.
27193: - Alpine Flowers - Fleurs des Alpes - Alpenpflanzen.
28946: - Almanak Magna Pete 1940.
28955: - Groninger studenten almanak 1934.
88731: - Jehoeda Hallevi Al-Choezari.: Het boek van argumentatie en bewijsvoering ter verdediging van een verachte godsdienst. Uit het Arabisch vertaald en toegelicht door J.H. Hospers.
5915: - Cihai.
59132: - Van den lande van ouer zee, facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift. Ingeleid en toegelicht door Garmt Stuiveling.
5914: - Far East Chinese English dictionary/Yuan Dong Han Ying Da Cidian.
88730: - Jehoeda Hallevi Al-Choezari.: Het boek van argumentatie en bewijsvoering ter verdediging van een verachte godsdienst. Uit het Arabisch vertaald en toegelicht door J.H. Hospers.
67843: - On Robert Lowell (9 books).
67846: - Praktikabel verzameling.
58994: - International Review for Social History. Volume I, II, III, IV & Supplement on Volume II.
28956: - Groninger studenten almanak 1947.
28958: - Groninger studenten almanak 1940.
77132: - Nieuwenhuis' woordenboek van kunsten en wetenschappen, herzien, omgewerkt en vermeerderd tot verspreiding van kennis en bevordering der beschaving onder alle standen, door Nederlandsche geleerden.
63552: - Bezig zijn met haken. 77 prachtige patronen voor beginners en gevorderden.
8878: - Programma Sail '85 Amsterdam.
52331: - Review of European Administrative Law. Volume 4 | 2011-1.
45248: - Mokuban to Togei. Porselein en Houtsnede.
28944: - Almanak Magna Pete 1939.
45241: - Shunga, images du printemps. L'erotisme dans l'estampe japonaise. Shunga, lentebeelden. Erotiek in de Japanse prentkunst.
81545: - In de gekroonde trapgans: drie eeuwen 's-Graveland.
27146: - Interpress-foto 1960.
43807: - A tribute to paul Maze. The painter and his time.
91916: - Smellingera-land. Proeve van een geakinde van de gemeente Smallingerland. Uitgegeven ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van Drachten. 1641-1941.
54163: - Jean Fautrier 1925-1935.
28942: - Universitas Groningana MCMXIV - MCMLXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat.
37984: - Dutch tiels in the Philadelphia Museum of Art.
37777: - The Cruising Book. International Cuisine by Russian Masterchefs.
67280: - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1958.
94840: - Oeuvres futuristes du Museum of Modern Art New York.
54146: - Amstelveen, schakel in de Randstad.
54157: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume IV: Les psaumes, Job, Les Proverbes.
54158: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume VII: Nouveau Testament: Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apotres.
54159: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume VIII: Nouveau Testament: (from Romains till Apocalypse de Jean).
40098: - Trésors artitiques des collections impériales. Japanse kunstschatten uit de keizerlijke verzameling.
77127: - Groningen in oude prenten.
21175: - Provinciale almanak voor Groningen.
6895: - Advocaat & Procureur.
69495: - Poëzie '90.
69497: - Johan Dijkstra 1896-1978. Aquarellen, tekeningen en grafiek.
69500: - Singel 262 - Zeventien dichters.
37976: - Van Sabben Tile Auctions. Auction sale of tiles and related objects.
37977: - Van Sabben Tile Auctions. Auction sale of tiles and related objects.
37979: - Tegels.
93717: - Portugal. De streekkeukens van Europa.
93718: - Spanje. Deel 2. De streekkeukens van Europa.
50704: - Excursie-toelichting Zomer 1933 De Wieringermeer.
50703: - Onderzoek over de karweimot (depressaria nervosa Hw) en haar bestrijding.
83835: - De kleine beeldenbijbel of het Bijbelsch raadselboek. Woorden in beelden uit de Heilige Schrift en de Apocriefe Boeken.
83837: - Jaeger LeCoultre. Les montres de la manufacture 1991.
65359: - Amsterdam CS honderd jaar.
67710: - Verwennen en verwaarlozen.Kleuters die niet lastig zijn. Jaloerschheid.
43806: - Tekeningen uit de collectie Hans van Leeuwen.
44119: - VIe Congrès International Technique et Chimique des Industries Agricoles Budapest (Hongrie) 1939. Comptes Rendus Tome II.
86872: - Old Moscow in Photographs.
27141: - The Jade Flute. Chinese poems in prose.
37969: - Kunst in het klein. De schoonheid van oude tegels.
50698: - Ziekten en beschadigingen van het aardappelloof.
50686: - Utopia Omnibus. Deel 8. Scheer, K. H: Aanval op de Maan; Hillgen Berg, Egon: Los van de Materie; Rohr, W. Detlef: Verschrikkelijke Zon.
50685: - Utopia Omnibus. Deel 7. Byrne, S. J.: Priesteres van Sun Lall; Vogt, Alfred E. van: De Laatste Vesting: Byrne, S. J.: Kinderen van de Tijdmachine.
44871: - Nationaal Bureau voor Theologische Ontwikkeling.
44877: - Het diakonie Oude vrouwen- en kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Uitgegeven bij gelegenheid van het tweede eeuwfeest, ten voordele van het gesticht.
83736: - Gustave Doré - Les Contes de Perrault. Dessins par Gustave Doré. Préface par P.J. Stahl.
33152: - Fashion Design 1850 - 1895.
40093: - Het landschap bij Hokusai.
50683: - Utopia Omnibus. Deel 5. Bloodstone, John: Terugkeer van de Maan; Swain, Dwight V.: Slavendrijvers op Jupiter; Irwin, J. H.: De Monsters van Delta Sira.
50682: - Utopia Omnibus. Deel 3. Darlton, Clark: Overval uit de Oneindigheid; Grams, Jay: Vijanden in de Ruimte; Coover, Wayne: In de Nevelen van Andromed.
50680: - Utopia Omnibus. Deel 1. Kris Neville: Aarde! Alarm!...; Wolf Detlef Rohr: Neptunus'blauwe Dwergen; K.H. Scheer: Piraten tussen Mars en Aarde.
70593: - Stad aan de snelweg. Hoogezand-Sappemeer.
3793: - The Concise Oxford Dictionary. New Edition.
91895: - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de hoog-mogende heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besliot van de Synode-Nationaa, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwlijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur, in de hedendaagsche spelling. Met ongeveer duizend Platen en Afbeeldingen.
33041: - Nederlandse buitenplaatsen en historische landschappen.
21406: - Gevarieerde Groente Gerechten. Kleurig en smakelijk.
70560: - Dansen op de maat van het ogenblik. De 100 beste inzendingen uit de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2010.
40938: - Wijsheid uit het Oosten.
79398: - Het 176ste jaar van Hattum en Blankevoort 1831-2006.
24366: - Verzen. eerste deeltje.
92582: - Elementary Chinese part 1-4 and supplement.
50618: - Handleiding voor het oogsten van vlas.
50617: - Eenige wenken voor den verbouw van suikerbieten meer speciaal voor het noorden van het land.
50596: - Tempus ruit amicitia manet. A.K.A.A.H.M.E.I.A. 1925-1990 13e lustrum. Uitgave ter ere van het 65-jarig bestaan van de O.V. c.s. A.K.A.A.H.M.E.I.A..
37912: - Tibetan Astronomy & Astrology. A brief introduction.
11943: - Selections of English-Chinese bilingual humorous stories.
28803: - Chinesisches Novellenbuch.
90595: - Bijbel, vertaling in opdracht van het Nederlandsch bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
90596: - Psalmen (dwarsligger).
93719: - Spanje. De streekkeukens van Europa.
93720: - België. De streekkeukens van Europa.
96614: - Dutch Painting of the Golden Age.
28791: - The imperial palace. Chinese landscape storehouse.
56439: - Meisetr der Graphik. Herausgegeben von Dr. Hermann Voss Bd VII. Hendrick Goltzius.
67439: - Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman voor 1917.
50572: - Koralionbundel. Deel 7, 5, 4, 3, 2, 1 en 6.
50573: - Liederbuch Libertas Iduna (Kantussprügel).
50571: - Geestelijke liederen uit den schat van de Kerk der eeuwen.
65592: - Fotobiennale Enschede. 1 t/m 15 september 1984. Amerikaanse en Nederlandse fotografie.
65588: - La foto sociale 1960-1983. (parte terza).
85235: - Mei 1934. Internationale Feestbundel met bijdragen van schrijvers uit Bulgarije, Denemarken, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Rusland.
37839: - 80e Rassenlijst voor Landbouwgewassen 2005. 80th list of varieties of field crops 2005.
18568: - Contemporary Art / Evening New York November 14, 2006.
76586: - Promenades au Caire.
45197: - De beurs van Arkel.
37835: - Gewasbescherming in 2005 in de Akkerbouw en Veehouderij.
37836: - 79e Rassenlijst voor Landbouwgewassen 2004. 79th list of varieties of field crops 2004.
37804: - Kaptein Mobylette.
94800: - Caspar David Friedrich. Das gesamte graphische werk. Nachwordt von Hans H. Hofstatter.
20089: - Juryrapport Stadhuis-prijsvraag Amsterdam 1967/68.
20092: - Universiteits-Lustrum 1937. Zomertentoonstelling Stedelijk Museum 26 juni tot 12 september.
77087: - Fie Carelsen neemt afscheid na 50 jaren.
93716: - Turkije. De streekkeukens van Europa.
65574: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
77086: - Lars Schmidt, Willy Hofman en Piet Meerburg presenteren Wim Sonneveld, Margriet de Groot, Johan Kaart in My Fair Lady.
40908: - De grafische ouverture van muziek.
40909: - Pannekoek papers.
28789: - Edo/Tokyo 400th anniversary project.
37803: - Spaar uw tractor Esso.
42203: - Deutsche Städte um 1500. Holzschnitte aus Hartmann Schedels Weltchronik u. zeitgenöss. Beschreibungen.
22983: - Elektrotechnische symbolen. Technische tekeningen. Technical drawings. Graphical symbols for electrotechnology.
28748: - Japan.
80011: - Arthur Spronken.
77080: - Wereld afscheidstournee Josephine Baker.
50523: - De zoon van de weduwe. Een volkssprookje uit Bjelo-Rusland.
93715: - Griekenland. De streekkeukens van Europa.
93714: - Italië. De streekkeukens van Europa.
40906: - Voith Paper Machines.
40907: - Les toiles métalliques pour papeteries. Etablissements métallurgiques de Rai Tillières de la companie générale d'électricité.
77074: - Leidsch jaarboekje. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 1938, 30ste deel.
77076: - Koninklijke Schouwburg. Aparte tafels.
77077: - Koninklijke Schouwburg. Jean Anouilh: Ornifleparte tafels.
77079: - My Fair Lady opened at the Theatre Royal Drury Lane.
66951: - Verrassend Nedersaksisch: gedichten uit Groningen, Drenthe, Stellinhwerf, Salland, het Land van Vollenhove, Twente, de Achterhoek en de Veluwe.
65392: - Seinboek voor de Nederlands-Duitse grens(dienst)baanvakken. SBD.
65390: - Storingsgids Treinstellen. Deel X Intercity Materieel (ICM).
43167: - Het zien van ruimte. Een tentoonstelling over perspectiefboeken in de 17de eeuw.
43168: - Collectie Pieter A. Scheen XVI Zomertentoonstelling 1958.
37746: - Sculptuur. Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller-Müller.
37712: - Rapport inzake het vraagstuk der zwarte lonen.
65396: - Bedieningsvoorschriften Locomotieven en Locomotoren. Deel I. DE - Locomotieven en - Locomotoren. BdLL. Deel III E- locomotieven Afdeling D E - locomotieven 1600 .
65398: - Nouvelles annales de construction. 1855 en daarna. Tekeningen & Stations- en perronoverkappingen & NS-Bouwdag 1978.
65393: - Dienstreglement Afdeling II. Trein- en Rangeerdienstreglement. TRR.
65395: - Voorschriften voor de krachtvoertuigendienst VVK.
17980: - Chili een zwartboek.
96024: - Het Nieuwe Testament of alle Boeken des Nieuwen Verbonds van onzen Heere Jezus Christus. Het Boek der Psalmen benevens eenige Gezangen [?] de Formulieren van Eenigheid, Het Kort Begrip der Christelijke Religie, De Liturgie der Gereformeerde Kerken in Nederland, en de Dordtsche Kerkenorde.
92897: - Monseigneur Boleslas Sloskans. Symbool van de vervolgde kerk.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .

10/27