Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
42859: - Gedachten onder het werk: enige korte beschouwingen van G.W. Ovink, F.W.S. van Thienen, Hélène Wagenaar-Nolthenius.
19515: - Elementary Chinese part 1 and 2.
19512: - Ying Han Xiao Cidian A junior English-Chinese dictionary.
24411: - Celdroom.
24407: - Niemand om het voor te doen of voor te laten. Gedichten over liefdesverdriet.
45928: - L'Ancienne France. L'École et la science jusqu'à la Renaissance. Ouvrage illustré de 199 gravures et d'une chromolithographie.
60021: - Op stap met Elsschot en Johan Petit.
67312: - Arbeidersleven in Nederland; resultaten der enquete, ingesteld door het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen in het najaar van 1907 naar de wenschelijkheid en mogelijkheid van beperking van den arbeidsduur voor volwassenen tot 10 uren per etmaal en afschaffing, respectievelijk beperking van nacht- en kinderarbeid.
61413: - Schrijversprentenboek van Suriname.
22158: - Het Noorden in woord en beeld III (bandtitel: 2e jaargang, no. 15, 9 juli 1926).
73696: - Liber Amicorum H.J.L. Vonhoff. Opstellen over politiek, bestuur en management.
37706: - Bouwen met water. Wonen, werken en recreëren.
46467: - Noordeloos nu.
37249: - Granta The Magazine of New Writing 61. The Sea.
67816: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 11 2004.
14117: - The Holy Qur-an. English translation of the meanings and Commentary.
16671: - Honderd Jaar Fransche Kunst. Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam van 2 juli-25 september 1938.
44629: - Verhalen van hoop. Getuigenissen van ex-verslaafden.
37556: - Great recipes for good health.
37560: - The Cookery year.
67443: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1926.
20596: - Wieuwerd en zijn historie. De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der Labadisten. Het leven van Anna Maria van Schuurman.
20598: - Geschiedenis van de Vereniging voor Beroepsonderwijs in de Zaanstreek.
20602: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel X Utrecht.
25846: - Veilig natuurlijk genezen. Geïllustreerde gids voor natuurlijke geneeswijzen.
27093: - Van liefde en van dood. Dichters van de Franse Renaissance.
62137: - Nouveau guide des mesureurs de corps d'arbres. Ouvragepar lequel on peut connaitre, sans savoir l'arithmétque, combien un arbre quelconquecontient de chevirons, etc. Edition Augumentée de nouveaux calcults.
71793: - Rik van Iersel.
63245: - Almanak aan dames 1818.
29210: - De verbintenis. Almanak 2001 - 2002 Civielrechtelijke Vereniging Diephuis Rijksuniversiteit Groningen.
29208: - Max Havelaar of de Utrechtsche Studenten Almanak.
66090: - Bundel leekenspelen 1.
27818: - Katholieke illustratie. 84ste jaargang, no. 40 tot en met 52.
46215: - Paul Wunderlich. Werkverzeichnis der Druckgraphik 1948 bis 1982. Catalogue raisonné.
73960: - Gezond leven, natuurlijk genezen. Natuurlijke remedies.
65615: - Dolf Breetvelt. Schilderijen / plastieken / gouaches.
28573: - Tapas.
46433: - Hokusai and his school. Japanese prints c. 1800-1840.
46435: - Vollmond und Zikadenklänge. Japanische Verse und Farben.
64154: - Japan & China.
67150: - Overdenkingen van een arbeidersjongen. Het levensverhaal van Douwe de Wit op papier gezet door Evert de Jong.
65598: - Sonniges Italien. Aufnahmen und Begleitworte: Dr. Kurt Albrecht.
65609: - Binnen Buiten. Prijslijst.
70600: - Een andere kijk op de ontdekking van de wereld.
71404: - Grootmoeders grote keukenboek. Nostalgische recepten en praktische tips.
20640: - La bonne cuisine au naturel.
37248: - Granta The Magazine of New Writing 62. What young men do.
14180: - Werk in uitvoering [Nieuwe bijbelvertaling].
14181: - Werk in uitvoering 3 Op weg naar de voltooide nieuwe bijbelvertaling.
40575: - Lamaistische kunst. Tentoonstelling georganiseerd in samenwerking met de Nepalese Belgian Friendship.
46172: - Kunst aus der Revolution. Sowjetische Kunst während der Phase der Kollektivierung und Industrialisierung 1927-1933.
59524: - Achtergronden en emissiegegevens van de postzegeluitgiften 1989.
70856: - Voor de feestmaand - 32 algemene bekende St. Nicolaas- en Kerstliederen - in zeer eenvoudige zetting voor piano.
35333: - De techniek van het etaleren 2.
60237: - De korte mantel - Een Arturverhaal uit de dertiende eeuw gevolgd door De wondermantel, eene sproke uit den ouden tijd.
20891: - Grootmoeders rijmpjes en versjes met knipsels van Jan Lever.
31818: - Beelden van kinderen. Pictures of Children. Picturile copiilor.
63778: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 19, no. 1.
65592: - Fotobiennale Enschede. 1 t/m 15 september 1984. Amerikaanse en Nederlandse fotografie.
23127: - Magnum Images Ritueel.
72496: - Made in Holland, Epson Fotofestival Naarden 14 mei - 12 juni '05.
23879: - Cent Beaux aspects du reseau P.L.M..
32731: - Het lithografische vak. Geschiedenis en overzicht. Leergang voor het grafische bedrijf.
12312: - Air Pictorial 1981 12 volumes.
65588: - La foto sociale 1960-1983. (parte terza).
12337: - Air Pictorial August 1985.
39362: - Colani en andere Verhalen. Geschiedenis, Rekenkundige Voorstellen, Versjes, Raadsels enz. Met vier platen.
26836: - Oud-Chinese Wijsheid.
68337: - Cocoa Bean Tests 1961/62.
73165: - Het Peperhuis. Jaargang 1979. Stille getuigen - voorwerpen uit de depots.
58930: - Pionniers du XXe siècle. Guimard, Horta, Van de Velde.
71666: - De revolutie in Rusland van week tot week in de Volkskrant.
65583: - I grandi fotografi. Publifoto 1946-1966. Immagini di vita italiana dallárchivio di una grande agenzia.
65576: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire. Edition complète.
68458: - Vereniging ter bevordering van Landbouw en Nijverheid te Leens 1841-1966.
71550: - Gedenkboek van het Algemeen Nederlandsch Verbond bij gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan. 1898 - Mei - 1923. Geschiedenis en invloed van den Nederladschen stam.
69725: - Een goede buur. Afscheid van Otto von der Gablentz.
60383: - Leidraad voor het ontwerpen, vervaardigen en gebruiken van hefwerktuigen met het oog op de veiligheid.
43855: - Grafiek I Kunstenaars geboren tussen 1850 en 1870.
71240: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 9: C. Werkhoven: Hoe het groeide. Een beknopte geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de sociaal-democr. arbeiders-partij in Nederland.
71396: - Verslag van den toestand der gemeente Alkmaar over het jaar 1930.
51167: - De aarde en haar volken 1891.
51430: - Het evangelie van Lukas. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Huub Oosterhuis en Alex van Heusden.
37265: - Granta The Magazine of New Writing 45. Gazza Agonistes.
12308: - Air Pictorial March 1967.
12309: - Air Pictorial April 1967.
71321: - S.O.S. Schiphol. 2 juli 1938, 4 uur namiddag.
46443: - Das Insel-Buch vom Lob der Frau.
13162: - Rene Lalique. Jewelry Glass.
71142: - Corporate Photography Showcase One.
34558: - Appareil à radiation à haute frequence. Sa nature et son emploi.
22527: - Het Nederlandsche boek 1939.
71214: - Het Troelstraoord.
59369: - Nationale snipperdag.
38921: - Berlin.
65969: - The Selected Copy of Chinese Folk Tales (4 Volume Set).
67311: - Commissie van Onderzoek inzake het Landelijk Comité van Verweer .
16554: - Catalogus van tentoongestelde schilderijen pastels en aquarellen.
40079: - Blüten aus dem Senfkorngarten. Chinesische Farbholzschnitte.
73166: - Het Peperhuis. Jaargang 1983. Herbouwd verleden. Ontstaan van het buitenmuseum 1942-1983.
17350: - Kunstschatten uit Wenen. Meesterwerken uit Oostenrijk. Catalogus met 84 afbeeldingen.
46456: - Sprookjes van Andersen.
20092: - Universiteits-Lustrum 1937. Zomertentoonstelling Stedelijk Museum 26 juni tot 12 september.
20124: - Die Haghe. Bijdragen en Mededeelingen.
20164: - H.F. van Peer een Gorcumer die historie schreef.
2018: - De Gids. 132ste jaargang. A.L. Constandse zeventig jaar.
72364: - Marti de Greef.
32768: - Voedselvervuiling. Wat ligt er nog meer op ons bord?.
22524: - Het Nederlandsche boek 1931.
22526: - Het Nederlandsche boek 1938.
39219: - The Teaching of Buddha.
26152: - Der Rhein von Mainz bis Duisburg-Ruhrort. The Rhine from Mayence to Duisburg-Ruhrort. Le Rhin de Mayence jusqu'à Duisburg-Ruhrort. 37 views in 20 sheets.
65937: - Socialistische almanak voor 1908.
57488: - Jan van der Zee. Groninger Museum voor Stad en Lande 27 april - 3 juni 1968.
45609: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1951. Deel LXXII.
45610: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1952. Deel LXXIII.
45613: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1955. Deel LXXVI.
45614: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1956. Deel LXXVII.
26116: - Vuursteen. Tijdschrift voor haiku, senryû en tanka. Winter 1991, jaargang 11, nr. 4.
26117: - Vuursteen. Tijdschrift voor haiku, senryû en tanka. Winter 1991, jaargang 11, nr. 3.
44240: - Liedboek voor de kerken. 491 gezangen. Meerstemmige zettingen. Koor- en orgeluitgave.
62754: - Edinburgh and Its College Printers. Specially Printed for the Visit of The Wynkyn De Worde Society.
36637: - Hachette World Guides Athens, Corinth, Mycenae, Delphi.
53407: - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland. Opgericht 26 Augustus 1894.
36501: - Vegetarisch. Quick & Tasty.
36889: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1891. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 34ste jaargang.
38481: - Hoe en wat huishoudencyclopedie. Een raadgever voor de huisvrouw in 1001 huishoudelijke moeilijkheden.
67510: - De nachtegaal (Pico boekje 18); De drie spinsters (Pico boekje 17); Koning kikvors (Pico boekje 2); De Bremer stadsmuzikanten (Pico boekje 22); Zwaan kleef aan (Pico boekje 23); De prinses op de erwt (Pico boekje 19); Het lelijke jonge eendje (Pico boekje 20); Koning lijsterbaard (Pico boekje 24).
34887: - Van oude naar moderne kant. Catalogus.
34892: - Kant, kunstambacht/Spitzen, Kunsthandarbeit.
52575: - Opstellen op het gebied van recht, staat en maatschappij; aangeboden aan prof. dr. A. Anema en prof. dr. P.A. Diepenhorst bij hun afscheid van de Vrije Universiteit door oud-leerlingen.
63603: - Naaman Prinche van Syrien. Een rederijkersspel uit de zestiende eeuw.
23057: - Mala Fatra a Martinske hole.
57730: - Gek en wijs tijdens Seijss.
67846: - Praktikabel verzameling.
45197: - De beurs van Arkel.
60024: - Ik ben een overgevoelig mens. Frans Buyens ontmoet Willem Elsschot.
54496: - Groninger studenten almanak. Hondersachtentwintigste jaargang. 1960.
67802: - Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique, des origines à nos jours (6 tomes, complet).
38083: - Faïences Hollandaises 1640 à 1800.
59563: - Europees parlement. De eerste tien jaar.
57467: - Die Constghesellen. Maandblad voor schoone kunsten. Tweede jaargang nrs. 1-12, 3de jaargang nrs. 1-5.
69194: - De Gids 249. Rudy Kousbroek / Het essay.
54122: - 3 Ages Leeftijden alter: Stedelijk Museum Amsterdam - 30 Juni - 19 Sept. 1960.
53764: - Selectie fiscale wetgeving 2009. Een beknopte versie van Fiscale wetgeving 2009.
26497: - Wissenschaftliche Tabellen Geigy.
67268: - Protokolle der sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Band 1 (Eisenach 1869-Coburg 1874; Band 2 (Gotha 1875 - St.Gallen 1887).
43806: - Tekeningen uit de collectie Hans van Leeuwen.
27765: - Verzorging en opvoeding in kindertehuizen. Rapport van de werkgroep gestichtsdifferentiate.
2777: - A Chinese-English Dictionary of Function Words.
3793: - The Concise Oxford Dictionary. New Edition.
45110: - De grafiek van Goya.
26115: - Vuursteen. Tijdschrift voor haiku, senryû en tanka. Zomer 1997 jaargang 17, nr. 2.
63628: - Ferguut. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door A.C. Bouman.
63662: - Oj dortn, dortn.
67750: - Commercial Buildings. An architectural record book. Office buildings - Banks - Transportation buildings - Radio and TV buildings - Theatres.
42907: - An Exhibition of Archaeological Find of the People's Republic of China.
70644: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. Deel XLII, nr. 11-12 Nov-Dec 1925.
17430: - Paul McCartney. The new world tour.
54124: - Europa 1907. België, Duisland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Rusland, Spanje, Tsjechoslowakije, Zwitserland. Stedelijk Museum Amsterdam 1957. Catalogus SM 176.
63530: - Het nieuwe handwerkboek: Breien - Naaien - Haken - Knutselen.
63529: - Stekengids. Creatief van A tot Z. Haken .
56420: - Dieux et Heros. Cabinet des estampes Musee d art et d histoire Geneve, 7 avril - 1er octobre 1978.
72415: - Luc Simon - mes caravanes. Peintures, sculptures, aquarelles 1994-1999.
59596: - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1959. Verslag van de jury en catalogus.
36523: - Stadsbeeld in beweging I.
36524: - Stadsbeeld in beweging III. Oorlog en Bevrijding.
61257: - Christoffel Plantin in het beeld van de 16de eeuw.
26979: - Jeugd en kampwerk.
59777: - Gids van Arnhem naar Isselburg. Een reisje met de Geldersche stoomtram.
59776: - Arnhem.
60112: - De molen.
71293: - Arbeiders jaarboekje voor 1924. Zes en twintigste jaargang.
60158: - Merchant Ships Identification B.R. 115.
42917: - Le prince Jean de Caraman Chimay 1890-1968.
71233: - De kampkrant. 1924-1934 Jubileum Pinksterfeest op de heide bij de 10-jarige paasheuvel.
6015: - Missale Romanum. Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini. Restitutum S. PII V Pontificis Maximi. Jussu Editum. Aliorum Pontificum Cura Recognitum. A Pio X Reformatum Et Benedicti XV Auctoritate Vulgatum Editio XII Juxta Typicam Vaticanum.
53765: - Indirect tax bundel 2009. Bestemd voor de BTW en Douane groep.
41343: - Grafisch Nederland 1981.
41344: - Treasures/Trésors.
41347: - Galerie Wiek XX 1977-1992.
41350: - De Stem ter nagedachtenis aan Just Havelaar. Jaargang X, afl. 6 juni 1930.
68425: - Hortus Academicus Lugduno Batavus 1587-1937.
40886: - Vijf eeuwen Nederlandse boekdrukkunst. propatria.
40898: - Boek beeld ornament. De geschiedenis van de boekverluchtiging in het avondland.
40907: - Les toiles métalliques pour papeteries. Etablissements métallurgiques de Rai Tillières de la companie générale d'électricité.
40908: - De grafische ouverture van muziek.
29207: - 36e lustrum van het Utrechtsch Studenten Corps. dr. Livingstone.
42921: - Reg Butler. The Tate Gallery.
23014: - Jaar te kijk 1976. De Zilveren Camera.
48372: - Werkman.
50291: - Groninger Volksalmanak 1851 XV jaargang.
30791: - Fascisme, neofascisme en rechts-exremisme in West-Europa.
54528: - Liederenbundel ten dienste van de doopsgezinde broederschap.
54533: - Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den Vrede van Munster 1648-1948.
67686: - Jong geleerd, oud gedaan! Met Henco weken en het waswater zacht maken. Met Persil alles wassen. Met Ata alles reinigen. Met Imi afwassen en bedrijfskleding reinigen. Met Sil spoelen en de luierwas doen.
42423: - Het boek der uitvindingen. Omgewerkt en verkort. Met vele houtgravuren.
63774: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 22, no. 3.
74046: - Fie Werkman.
11802: - Poetry and prose of the Ming and Qing.
28328: - Zuid-Nederlandse grafiek uit de zestiende eeuw.
60751: - L'électrification du réseau du chemin de fer D'Orleans.
27808: - Panorama 44ste jaargang nrs. 1 tot en met 13.
38018: - Ceramiek van De Porceleyne Fles.
45686: - Japansche Teekeningen en Schetsen. Catalogus.
45689: - Guide to the Collection by way of 80 artworks.
66311: - Gids voor het Grafisch Museum Drenthe te Meppel.
70174: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXIII Groningen. Geïllustreerde beschrijving van de stad Groningen en van de heerlijkheden der stad.
41875: - Het gouden pennetje. Zeventien journalisten over hun fascinerend vak.
62415: - Jérusalem délivrée, poëme traduit de l'Italien, nouvelle édition, revue et corrigée. Enrichie de la vie du Tasse. Tome premierprécédée de la vie du Tasse.
35691: - Maurits en Augusta of de kinderen zoo als zij behooren te zijn. Een leesboek voor ouders en kinderen. Uit het hoogduitsch door P.G. Witsen Geysbeek.
27887: - Film und Volk. Organ des Filmverbandes. Februar 1928 - März 1930. Vollständige Ausgabe.
27984: - Het Bommelfilmboek.
2799: - Lady in the picture - Chinese folklore.
28134: - Taboes in Film Festival 6 t/m 16 december 1979.
63781: - Emigre 18. Type-site.
48411: - Tajiri / beelden 1960-1967. Catalogus 415.
63127: - Grote fotografen.
63126: - Het werk van Jan en Casper Luyken. Deel I & Deel II.
50429: - Gelderse pot. Van balkenbrij en Arnhemse meisjes.
43070: - Een spiegel van Roger Raveel. Een tentoonstelling van schilderijen, tekeningen, gouaches, grafiek en objekten door Roger Paveel.
43071: - Dutch Drawings. Masterpieces of five centuries. Exhibition organized by the printroom of the Rijksmuseum, Amsterdam and circulated by the Smithsonian Institution.
26081: - De lekkerste wok gerechten.
22672: - Heerlijke vegetarische gerechten bereid in de magnetron.
73712: - Pieterpad. Wandelroute van Pieterburen in Groningen naar de Sint Pietersberg bij Maastricht v.v. Traject II. Vorden - Maastricht v.v. LAW 9 II.
38037: - Papier a cigarettes. Club. Patent Echu.
38038: - Patent Echu. Club.
62016: - Dichters omnibus deel 1 t/m 8.
39074: - Groningen doen? Doen!.
39075: - Slisterstaintjes.
56901: - Op solide basis. 150 jaar Burggraaff Bouw.
52188: - De Avonturen van Reinaard de Vos. Nieuwe zorgvuldige bewerking. Met 200 illustraties..
60352: - Technisch-historische verzamelingen. Winter 1985. Technicom No: 29.
63123: - S.L. Hartz in de grafische wereld. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling van zijn werk in het Museum van het Boek.
20701: - Vegetarisch koken. Inspirerende ideeën voor heerlijke recepten van hoofdgerechten tot tussendoortjes en traktaties.
2778: - A newest English-Chinese computer dictionary.
2779: - A concise dictionary of Law (english - chinese).
35474: - Vergleden tied.
2813: - Selections from the Book of Songs.
36903: - Zelfkeur. Bloemlezing uit het werk van een aantal Letterkundigen. Tweede reeks, eerste bundel..
66585: - Het interieur ontwerpboek .
22983: - Elektrotechnische symbolen. Technische tekeningen. Technical drawings. Graphical symbols for electrotechnology.
21406: - Gevarieerde Groente Gerechten. Kleurig en smakelijk.
48409: - Ladoesjki. Russische versjes sprookjes en verhaaltjes.
70865: - Hollands dossier 1980-1990. Een decennium fotojournalistiek.
71692: - De gouden appel. Bulgaars sprookje naverteld door Lia Timmermans.
48413: - Roy Lichtenstein schilderijen | emails | assemblages | tekeningen. Catalogus 424.
47692: - Kruimkens van 's Heeren tafel 2005.
35019: - Hobby Bulletin, maart en juni 1966.
35020: - Hobby Bulletin, Sep. Nov. en Dec. 1974.
35021: - Hobby Bulletin, Jan, Mei, Sep, Okt. 1975.
35022: - Hobby Bulletin, Mei, Okt., Nov. 1976.
39615: - Kaart van Vlagtwedde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39617: - Experiment without precedent. Some Quaker Observations on China Today.
39448: - Nationale liederen. Huwelijk Z.K.H. Prinses Beatrix de heer Claus von Amsberg.
35948: - Merveilleusses Cathédrales de France.
33162: - en in hunne betrekking tot de hedendaagsche maatschappij, 3delen.
69999: - Lust & gratie. Lesbisch Cultureel Universeel Tijdschrift. Nummer Zomer 1994, nr. 42.
60231: - Met een kwartje de wereld rond... Geld en goud in het jeugdboek. Een keuze uit de verzameling van de Stichting Kinderboek-Cultuurbezit.
48415: - Roy Lichtenstein schilderijen | emails | assemblages | tekeningen. Catalogus 424.
67747: - Ant-Revolutionair Bestek. Toelichting op het beginsel- en algemeen staatkundig program van de Anti-Revolutionaire Partij. Woord vooraf van W.P.Berghuis.
63119: - Books from British Private Presses / Boeken Van Britse Private Presses, van William Morris tot heden.
63118: - The Spiral Press. An exhibition of selected books and ephemera designed and printed at The Spiral Press in New York from 1926 to 1968. With an introductory commentary by Joseph Blumenthal. Shown at the Royal Library of Belgium in Brussels, 1968 and at the Meermanno-Westreenianum Museum in The Hague. ..
63213: - Aardolie-tentoonstelling - Van put tot pomp.
28960: - Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van de viering van het 200 jarig bestaan der 'Groote Sociëteit' te Groningen.
42922: - Catalogus van etsen en houtsneden van Nieuwenkamp. Getekend en in hout gesneden aan boord van De Zwerver.
43909: - El Simbolismo por Bettina Spaanstra-Polak.
68329: - Alpenpflanzen.
50115: - Roti Rösli im Garte.
50116: - Nieuwe geographische en historische atlas van de zeven Vereenigde Nederlandsche Provintien..
29975: - Illustrated library of cooking. Fish.
6284: - Bahá'u'lláh.
25928: - Champagne. Veuve Clicquot Ponsardin. Maison Fondée en 1772 a Reims France.
74062: - De avonturen van Bruintje Beer. Twaalfde serie. 1. Bruintje Beer op reis tegen wil en dank. 2. Bruintje Beer met Tommie op avontuur. 3. Bruintje Beer toont zich een held.
25939: - Het 12 Eurolanden kookboek.
74061: - De avonturen van Bruintje Beer. Dertiende serie. 1. Bruintje Beer en de oude zeemijnheer. 2. Bruintje Beer en de toverhoed.
62837: - Fuchsia's hebben en houden.
59628: - Provo nr. 11.
62829: - A Company of Scientists. Botany, Patronage, and Community at the Seventeenth-Century Parisian Royal Academy of Sciences.
69394: - Fotoboek van de eeuw.
40459: - Birds In Florida.
66799: - Onze Missiën in Oost- en West-Indië. Koloniaal Missie-Tijdschrift van de Indische Missie-Vereeniging. Feestnummer 1912-1922.
27812: - Katholieke illustratie. 85ste jaargang, no. 40 tot en met 52.
27813: - Katholieke illustratie. 85ste jaargang, no. 14 tot en met 26.
27141: - The Jade Flute. Chinese poems in prose.
51923: - Algemeen agrarisch archief. Uitgave voor den Nederlandschen land- en tuinbouw. Met voortdurend bijgewerkte index 1943-1945.
56899: - De herdenking van het 600-jarig bestaan van Enschede als stad.
63021: - Zen und die Künste. Tuschmalerei und Pinselschrift aus Japan.
39122: - Da's pas koken. Soep.
71169: - De Zilveren Camera 1994.
62291: - Grandes Chroniques de France enluminées par Jean Foucquet. Reprod. des 51 Miniatures du Manuscrit Français 6465 de la Bibl. Nationale.
46516: - Handleiding voor het inventariseren van kustvogels in het Waddengebied. Waddensea ecosystem no 3.
45747: - The American Heart Association Cookbook.
48421: - Benner. Tekeningen gouaches schilderijen. Catlogus 224.
72359: - Diether Kunerth Plastik.
72360: - Diether Kunerth Materialbild - Relief - Skulptur von 1967-1980.
43666: - Catalogus van de najaars-tentoonstelling in de kunstzalen aan de Weteringschans 79 omvattende een keurcollectie werken uit de romantische school.
71143: - World Press Photo 2004.
32788: - De Mexicaanse Muralisten.
32789: - Schatten uit Turkije. Türkiye'nin tarihi zenginlikeleri. Treasures from Turkey.
73968: - Vredeskalender 1983.
65440: - Op de rails. 70e jaargang, 2002, nrs 1-12 (compleet).
65441: - Op de rails. 75e jaargang, 2007, nrs 1-12 (compleet).
63918: - Annotatiebijbel. Bijbel, dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Door last van de Hoog-Mogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet .
68394: - American Medicinal Plants of Commercial Importance.
73738: - Droog Design 20 Postcards .
70636: - Museumjournaal, serie 16, nr. 2. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
68255: - Planten-atlas. Naar het Duitsch bewerkt door H.J. Calkoen.
69304: - Bloemlezing van de Russische poëzie. Samengesteld en vertaald door Marja Wiebes en Margriet Berg.
27122: - Hadewijch. Een bloemlezing uit haar poëzie en proza. Ingeleid en toeglicht door Dr Johanna Snellen.
23207: - Het eiland Lassiemalullie. Kroniek van een uitgeversreis.
22866: - Friesland in vogelvlucht.
35839: - 4 Schweizer Alpenpässe; Routes des Alpes Suisses; Swiss Alpin Passes; Passi Alpini Svizzeri. Gotthard - Furka - Grimsel - Susten.
46550: - Jack B. Yeats master of ceremonies.
17764: - Bolles + Wilson. Neue Bauten und Projekte. Recent Buildings and Projects.
17765: - Bolles + Wilson. Neue Bauten und Projekte. Recent Buildings and Projects.
52713: - R.S. Stokvis & Zonen N.V. Afdeling gereedschappen.
42992: - Tweehonderd jaar Pictura. Een tekengenootschap in Dordrecht.
71089: - Veldgids voor de natuurliefhebber. Bomen en struiken van West- en Midden-Europa.
67928: - Philobiblon. Zeitschrift für Bücherliebhaber. A magazine for book-collectors. 5. Jahrgang, heft 7, 1932
Herbert Reichner, 1931, softcover, page 177 t/m 219, good copy, cover bit discoloured. goed..

65546: - Spelregels korfbal. De officiële spelregels van korfbal, zoals deze in 1955 op voorstel van de Internationale Technische Commissie zijn vastgesteld door de Federation Internationale de Korfbal.
22854: - Sabena Revue.
69044: - De wereld van biografie en autobiografie. Catalogus van Privé-domein en Open Domein..
65543: - Revolutionary Iraq 1968 - 1973: The Political Report Adopted By the Eighth Regional Congress of the Arab Ba'th Socialist Party-Iraq.
21222: - China Information. A Quarterly Journal on Contemporary China Studies Vol Xii, No.3 Winter 1997-1998.
52623: - Speciale editie John Lennon. Maandblad no. 12.
39107: - Vis & Zeevruchten. Basiskookboek.
22840: - Geïllustreerde gids voor de stad Groningen.
49921: - Antonio Dias: Trabalhos, Arbeiten, Works 1967-1994.
67653: - Het Basiskookboek. Eenvoudige technieken, verse ingrediënten & lekkere recepten.
69461: - Klima, fabriek van warmte-, koel- en luchttechnische apparaten - handboek nr. 4.
59626: - good boy productions presenteert neerlands hoop in bange dagen in neerlands hoop in panama met freek de jonge en bram vermeulen als neerlands hoop in bange dagen.
32683: - Assessorato Antichita E belle arti e problemi della cultura. Prima Biennale Nazionale D'arte Naïve e populare. Cataloo generale.
72339: - Het Kunstlievend genootschap Pictura te Groningen 175..
66438: - Levende steden: Dusseldorp, of de ontmoetingen van Petrus Cordatus. Een satirisch dramatisch gedicht.
66453: - Kroniek van Kunst en Kultuur. 10de jaargang.
66498: - Say it in Chinese.
66573: - Dictionnaire portatif en deux parties: I. ?François et Hollandois, & II. Hollandois et Francois ou Hollandsch en Fransch Woordenboek. (Deel I: ...)Deel II Bevattende het Hollandsch voor het Fransch, verbeterd door Ernst Zeydelaar. Negende uitgaave. Thans met vele Konstwoorden en Spreekwijzen, e.z.v. merkelijk verrijkt, en in een betere schikking gebragt door J. Holtrop.
32649: - Pictures of the spirit. Een kijk op het blauwe gevoel.
42966: - Gemeentemuseum Den Haag. catalogus schilderijen | Afdeling Moderne Kunst 1962.
37261: - Granta The Magazine of New Writing 49. Money.
45714: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Aug 1973.
33713: - Ingeprente beelden. Schoolplaten uit eigen collectie. 31 maart - 23 augustus 1996.
66810: - Studien op godsdienstig, Wetenschappelijk en Letterkundig gebied.
66828: - Novene ter ere van Onze Lieve Vrouw van de wonderdadige medalje.
66829: - St. Cornelius-boekje of beknopte schets van het leven, den marteldood en de vereering van den H. Cornelius. Paus en martelaar. Patroon tegen vallende ziekte, jicht, kinkhoest en alle zenuwlijden door een pater redemptorist.
48426: - Beeldend kunstenaar Mary Poorter.
48456: - Seteling Tentoonstelling. Aquarel dan gouache. Aquarellen en gouaches.
48457: - Judith Herzberg.
43191: - Das Lustrum 1920 - 1924. Almanach der Frankfurter Verlagsanstalt A.G. Vom werden des Werkes in Kunst und Wissenschaft.
43190: - Stedenspiegel. Tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten.
48465: - Ostrabeke bekeken. 33 Natuurminiatuurtjes in en rondom Oosterbeek.
35891: - Tropisch Afrika, een wereld op drift.
73572: - Restauratie van toren en kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Noordwolde.
73579: - Emoschool Westeremden honderd jaar. .
73570: - Groninger Molens.
38813: - Beschrijving van het materieel der bereden artillerie (B.M.B.A.) 9goedgekeurd bij aanschrijving van het D.v.O. van 11 janaurie 1909, IVde Afd. no. 89).
39414: - Ontdek de Friese natuur. Untdek de Fryske natoer. Handboek met uitgebreide informatie over alle natuurgebieden van It Fryske Gea.
68032: - National Museum. Message Biblique Marc Chagall. Nice. Donation Marc and Valentina Chagall.
20520: - Der Traum der Roten Kammer. Ein Roman aus der Frühen Tsing-zeit.
34795: - IPMS Magazine. International Plastic Modellers Society. 15 numbers:.
69970: - Heerlijkheid in de natuur. Schilderijen van Jan Kooistra.
50697: - Shell en het platteland.
17754: - Groningen op zicht.
43148: - Arie Teeuwisse 71.
43149: - Grafiek van Oskar Kokoschka.
45756: - Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen. Deel 1a, 1b en 2.
71154: - World Press Photo 1993.
43187: - Engelse etsen. Whistler en zijn tijdgenoten.
59746: - Onze goede kameraad. Geïllustreerd weekblad voor R.K. jongens en meisjes. 2de jaargang, no. 1 t/m 52 compleet.
59750: - Verrassingspakket muziek. Een stapel van 7 cm bladmuziek voor o.a. piano en allerlei liederen..
59753: - Katholieke illustratie. 63ste jaargang, Zeelandnummer, no. 3 17 oct. 1928 t/m no. 5225 september 1929.
65539: - De polemiek. Over de algemene lijn van de internationale kommunistiese beweging.
29385: - Mockba Moscow Moscou Moskau 1960.
32480: - Fotolithografie. Cursus 15.
36826: - Englische Arbeiterskunst.
48511: - The sayings of Chuang Chou. A new translation by James R. Ware.
73453: - Historisch album Groningen. Met prenten van stad en provincie uit het begin van deze eeuw.
73458: - Oomkens' Regeerings-Almanak van en voor de provincie Groningen, voor het jaar 1915.
73459: - Vindicat atque Polit 68ste Lustrum Groninger Universiteit..
36377: - Mijn eerste gebeden.
43920: - Amerikaanse schilderijen Collages. Museum Boymans van Beuningen 20 september 1966 - 30 oktober 1066. Museum voor stad en lande Groningen5 november 1966 - 11 december 1966.
28942: - Universitas Groningana MCMXIV - MCMLXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat.
31233: - Mussolinis Gespräche mit Emil Ludwig.
71794: - Extrapool. Art Divers (An Artist Book).
71795: - Günter Tuzina. Tussen geel en blauw / Between Yellow and Blue.
27827: - The Queen. The Lady's Newspaper and Court Chronicle No. 4667 till 4688.
53670: - Een kinderziek- en sterfbed voor de zondagsschool.
53677: - Ernst en scherts of de nieuwe Nederlandsche ceremoniemeester op verschillende feestgetijden toegepast.
53682: - Raadselboekje bevattende 400 aardige raadsels.
53684: - Boekjes voor iedereen. X. het beste raadselboekje.
60300: - De kulturele revolutie in het Chinese dorp Dazhai.
72413: - Wilhelm-Lehmbruck-Stipendiaten1994/1995: Eva Borski, Andreas M. Kaufmann, Peter Wüthrich.
2774: - Oxford advanced learner's dictionary of current English, with Chinese translation.
57588: - Lyonel Feininger: Vom Sujet Zum Bild.
42120: - Rondje Groningen met picknick recepten. 12 prachtige fietsroutes!.
43861: - Beschrijvende gids van het rijksmuseum Zuiderzeemuseum.
40909: - Pannekoek papers.
65532: - Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte par Jaques Saurin, pasteur a la Haye..
65530: - Ons eigen tijdschrift. Geïllustreerd maandblad onder leiding van Gerh. van Dijk. Jaargang 1926 compleet. Band 4.
69498: - Tijdsignalen 1930. Bloemlezing uit moderne revolutionaire poëzie. Tweede jaargang..
69474: - De Groene Amsterdammer, 75 jaar Rijp en Groen. [1877-1952].
69475: - De Ploeg wil opwekken tot bezinning op onze na-oorlosgsche taak. De illegale pers over na-oorlogsche problemen.
47716: - Erotische sprookjes uit Noorwegen.
72509: - Gulden woorden van 't edel voorgeslacht over de Vrije Universiteit.
67442: - Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman voor 1906.
71790: - Asian Art. Volume VI, number I Winter 1993 Meiji Japan.
22639: - Het evangelie van Philippus.
71270: - De ANMB en zijn beteekenis voor de leden.
71271: - La suppression des taudis et des quartiers insalubres a Amsterdam.
37209: - Granta The Magazine of New Writing 86. Film.
37210: - Granta The Magazine of New Writing 85. Hidden histories.
12926: - Vrouwen doen het woord. Werken in de kerk.
63525: - Nieuw fijn haakwerk.
66032: - Bemestingsproeven over 1923 en 1924.
55574: - An invitation to see: 125 paintings from the Museum of Modern Art.
35901: - Shack chic. De vitaliteit van Zuid-Afrika's Shack-landschap.
67622: - La Biennale di Venezia. Guide.
73168: - Het Peperhuis. Jaargang 1986. Waartoe zal dan al die moeijte zijn? Het bedrijf van een Groninger kofschipkapitein 1820-1852.
45996: - L'Officine ou Répertoire Général de Pharmacie Pratique.
66580: - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
27433: - Richtlijnen en reglementen voor het voltigeren.
27441: - Soldatenverzet politionele akties Indië '48-'49.
65974: - China Excursion 1981. Report of the Studiegroep Wetenschapssamenwerking met China. Fysisch Mathematische Faculteitsvereniging.
65397: - Dienstwoningen.
65399: - Niet gebouwde Friese stations etc..
65403: - Railkroniek. Spoorwegmagazine van Nederland. 13e jaargang 1991, nr. 1 t/m 10 (ofwel nr. 81 t/m 90).
65406: - Rail magazine. 21e jaargang 1999, nrs 1 t/m 10 compleet.
65407: - Rail magazine. 18e jaargang 1996, nrs 1 t/m 10 compleet.
65409: - Rail magazine. 15e jaargang 1993, nrs 1 t/m 10 compleet.
65410: - Rail magazine. 17e jaargang 1995, nrs 1 t/m 10 compleet.
65412: - Rail magazine. Spoorwegen en modelspoor. 16e jaargang 1994, nrs 1 t/m 10 compleet.
65423: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 36ste jaargang 1968, 12 nrs compleet.
73750: - +81 = Plus Eighty One Magazine, Vol. [issue] 6. Creators on the line. Paris + London, Tokyo, New York, Hong Kong ....
63521: - Fijn haakwerk 2. Fileethaakmotieven en andere patronen.
43874: - Gerard Ter Borch, 9 maart 1974 - 28 april 1974.
59078: - Liederen van het Leger des Heils.
57649: - Eemsmond grenzenloos.
5768: - Nieuwe grote wereldatlas met satellietfoto's en luchtopnamen.
72383: - Beeldend kunstenaar Age Hartsuiker.
17795: - Opgegraven schatten uit de Volksrepubliek China.
68401: - Le caoutchouc.
43931: - Boon's geillustreerd magazijn. No. 8 Dl. II.
64903: - Floralia. 63e jaargang, compleet in 26 nummers + 64ste jaargang, nrs. 1-13.
64904: - Floralia. 62e jaargang, compleet in 26 nummers.
64908: - Buitenleven. Geïllustreerd maandblad voor liefhebbers van bloemen en planten en van de vrije natuur. 16e jaargang, no. 1 1941 t/m 18e jaargang nr. 2 juni 1943.
38394: - Groor Margriet Huishoudboek. Gids voor de vrouw in de wereld van vandaag.
53527: - Rechtssociologie. Minor rechtspraak.
53529: - Inleiding in het recht. Aanvullend materiaal.
53533: - Burgerlijk procesrecht DK6N.
71181: - Jaar te kijk 1982. De Zilveren Camera.
45128: - ABK VC VRO DBKV.
64599: - Hollands diep. 1976, nr. 18 t/m 23.
64598: - Hollands diep. 1975, nr. 1 t/m 4 en 1976 nr. 1 t/m 17.
33014: - Richting Noord-Groningen. Ontwerp- Gebiedsuitwerking en Regioprogramma 2003/2004.
64600: - Hollands diep. 1976, nr. 24 t/m 27 & 1977 nr. 1 t/m 13.
66248: - Amsterdamse stadswandelingen. 3 wandelingen door het centrum en 19e eeuwse gordel (stadsvernieuwingsbuurten). Leer al wandelend je stad kennen.
65966: - Pline l'ancien. Histoire Naturelle Livre XVIII..
65988: - King Atlas Nederland voor school en toerisme.
71175: - Jaar te kijk 1988. De Zilveren Camera.
71174: - Jaar te kijk 1989. De Zilveren Camera.
71170: - De Zilveren Camera 1993.
71171: - De Zilveren Camera 1992.
63858: - Heinrich Heine als dichter. Bloemlezing. Met inleiding van Willem Kloos.
72561: - Noordzee; taal en letteren. Supplement Boekenweek 1998: het platteland.
68460: - De geschiedenis van Sauwerd en omstreken.
54077: - Otto Dix. Peintures, Aquarelles, Gouaches, Dessins Et Gravures Du Cycle De «Laguerre».
21263: - Zhongguo Wenxuejia Da Cidian.
44179: - Reichslieder. Deutsches Gemeinschaftsliederbuch. Alte Ausgabe, 654 Lieder.
26017: - A movie fan's extreme guide to Collectibles From a Galaxy Far, Far Away.
37976: - Van Sabben Tile Auctions. Auction sale of tiles and related objects.
37201: - Granta The Magazine of New Writing 94. On the road again. Where travel writing went next5. Loved ones.
45999: - Kinderverzorging in beeld. Bewerkt naar een uitgave van het Britse Rode Kruis. Eenvoudige inleiding tot kinderverzorging.
66800: - Gouden jubileum der Dominicaner Missie op Curaçao W.I. 1870-1920, Ter dankbare herinnering door eenige missionarissen bewerkt.
50555: - Baantjer - Dorcas en de kokende oma's.
50618: - Handleiding voor het oogsten van vlas.
69745: - De mei revolutie van 1968. Dagboek van Parijs.
66781: - Schrijversprentenboek A. Roland Holst.
27825: - Harper's Bazaar. January, February, March, April, May, June, July 1954.
12078: - Kutter.
72971: - Asser's Life of King Alfred Together with the Annals of Saint Neots Erroneously Ascribed to Asser. Edited with introduction and commentary by William Henry Stevenson.
72968: - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. Bezorgd door A.M. Duinhoven. & Karel ende Elegast - Deel II - Karl und Elegast - Band II.
62894: - Waldgeschichte des Alterthums. Ein Handbuch für akademische Vorlesungen etc. Erster Band: Vor Cäsar. Zweiter Band: Nach Cäsar..
17281: - Prana 60. Zomer 1990. Rituelen.
11912: - Turkse sprookjes.
31789: - Eeuwfeest Vincent van Gogh zomer 1953.
31839: - Search for peace in the Middle East.
72569: - Eindexamenkandidaten ABK Minerva 1978. AM expositie.
72571: - Biënnale 17. Middelheim Antwerpen. 12 juni - 2 oktober 1983..
31356: - Chocolade volgens Cote d'Or.
73626: - Verhalen uit de Duitse Romantiek.
73619: - Het chanson de Roland.
73616: - Verhalen uit de Franse romantiek.
69524: - Ontmoeting met Felix Wobbe Alkema.
67627: - La Biennale di Venezia. Dreams and conflicts. The dictatorship of the viewer. 50th international exhibitionGuide.
54741: - Kokei.
41168: - China Reconstructs. Vol V no 10, October 1956.
71780: - Hokusai.
28947: - Almanak Magna Pete 1941.
69301: - Van Derzjavin tot Nabokov. Russische poëzie uit drie eeuwen.
20898: - Lock, Stock & Barrel!.
28789: - Edo/Tokyo 400th anniversary project.
28791: - The imperial palace. Chinese landscape storehouse.
38458: - Recepten voor de wok.
33193: - Reclame jaarboek 1976.
69500: - Singel 262 - Zeventien dichters.
70002: - Mimosa, weekblad voor het gezin. Nr. 45 7 november 1959.
20925: - De wandtapijten der fransche kathedralen en paleizen en de tapijtweefkunst van heden.
48536: - Joar en dag.
63075: - Modern scribes and lettering artists. Vol. I & II.
62984: - 1880 - 20 october - 1930 Opgaven betreffende de vrije universiteit. Uitgegeven ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan .
65531: - Ons eigen tijdschrift. Geïllustreerd maandblad onder leiding van Gerh. van Dijk. Jaargang 1927 compleet. Band 5.
71260: - Amsterdam La ville de Rembrandt. Fêtes d'ete 1933.
71262: - Amsterdam Holland.
71263: - Amsterdam Nederland.
38812: - Nederlandse gedichten en proza van Middeleeuwse- tot en met eigen-tijdse dichters. Gezegd door Paul Huf.
38822: - Zum thema Berlin.
71491: - I.T. Een algemeen Nederlandsch technisch vademecum voor de Ingenieur-technicus.
70184: - Elfstedentocht 1986. De tocht van 26 februari in woord en beeld.
45277: - Tau Te Tjing.
48539: - Kloosterburen beziet zichzelf. Verslag van een bevolkings-zelfonderzoek gehouden in de gemeente Kloosterburen. 1962.
23467: - Package design in Japan.
41506: - De Frankfurter Schule. Over haar sociologische en filosofische opvattingen.
18735: - National Geographic; September 2006 (Incl.: China Rising).
71274: - S.O.S. Schiphol. Programma van de demonstratieve bijeenkomst op de luchthaven Schiphol van de gemeente Amsterdam, op zaterdag 2 juli 1938, des middags te 4 uur.
71842: - Larousse Kaas Encyclopedie.
67705: - Ziekten en beschadigingen van het aardappelloof.
72583: - Branca e azul: a pele da taipa. Mértola e Chefchaouen.
60358: - Tunnelbau: unterirdische Perspektiven : Beiträge zur 30. Technikgeschichtlichen Tagung der Eisenbibliothek vom 9. bis 11. November 2007 im Klostergut Paradies.
33027: - Indonesië het 13 000 eilandenrijk.
62670: - Catalogus. Literatuur over AMterdam aanwezig in de bibliotheek van het koninklijk paleis te Amsterdam. 1e supplement 1 jan. 1948 - i jan. 1949.
37860: - Natuurcompendium 2003. Natuur in cijfers.
62633: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 14 / 2007.
73980: - The Magnificent Botanical Library Of The Stiftung Fur Botanik Vaduz Liechtenstein Collected By The Late Arpad Plesch Part 3 Q-Z and addenda. Auction Catalogue.
73981: - The Magnificent Botanical Library Of The Stiftung Fur Botanik Vaduz Liechtenstein Collected By The Late Arpad Plesch Part 2 H-P and addenda. Auction Catalogue.
69884: - Eigen potje buiten koken: 200 eenvlamsgerechten voor tent, caravan, picknick en barbecue..
1116: - Schwarzwald-Sagen..
56978: - W. de Fesch: Du willst die Stolze spielen; T. Latour, Quatre sonates; Ber Joosen, Burgmüller, melodische etuden; Für unseren leinen; Jan Bouws, Twaalf liedjes voor piano; Alexandre Tansman, Pour les enfants; Daniel Ruyneman, Vier oud-Nederlandsche liederen; César Franck, Les plaintes d'une poupée; Ballade por Adeline; Adam Carse, Toyland tunes.
21370: - Het gezin anno 2000. Kultuur van vandaag en morgen.
17523: - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado. Witboek.
23481: - Mendini, Stella Starck, De Lucchi. Het nieuwe / The New Groninger Museum.
23482: - Première Groninger Museum.
23484: - Zelfportret van het Groninger Museum / Sel-portrait of the Groninger Museum.
12289: - Air Pictorial and Air Reserve Gazette 1958 (12 volumes).
12294: - Air Pictorial and Air Reserve Gazette 1955 (12 volumes).
12295: - Air Pictorial 1960 (12 volumes).
37205: - Granta The Magazine of New Writing 90. Country life.
68026: - Emil Nolde. Schilderijen, aquarellen en grafiek.
68411: - Gehes Arzneipflanzen-Karten.
45713: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Nov 1973.
45712: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Dec 1973.
45711: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Jan 1974.
70621: - Outsiderkunst. Vijf catalogi van outsiderskunst, art brute of welke benaming u er dan ook aan wilt geven.
60367: - Noordelijk scheepvaartmuseum Niemeyer Tabaksmuseum. Jaarboek 1997-2003, 2005 & 2006.
31142: - Foods that harm, foods that heal.
71490: - Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932.
31200: - Neerlands Volksleven. Anansi - tori's. Jaargang 29 - 1979 - nummer 4.
72588: - Matty de Vries.
68543: - Ommelander route. De ANWB reikt u de helpende hand. Toeristische routes.
68540: - Hoe zit dat? Handboekje met commentaar op de werkwijze en de propaganda van de Sovjets en de Communisten.
68537: - RWN. Waarom Radio Werkend Nederland.
68521: - 39ste Jaarverslag "Stamil" 1942. Nationale Vereeniging tot steun aan miliciens.
70179: - Vandaag Grieks.
43916: - Dood en begraven. Sterven en rouwen 1700-1900. Tentoonstelling ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Eerste Algemene Begraafplaats Soesterbergen te Utrecht.
27499: - Leagy Hague/Groot Haags Groenboek.
32702: - Japanse prenten met muziek/Japanese woodcuts with music.
69308: - Bar en Boos: De slechtste gedichten in de Nederlandse taal, gekozen en toegelicht door Wim Zaal.
69298: - Nieuwste Nederlandsche lyriek. Bloemlezing.
70569: - Nacht van de poëzie 2005.
30769: - Cahiers du Sart Tilman.
67213: - Proeve van een nieuwe grondwet.
25921: - Vegetarisch koken.
67433: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1924.
70390: - Uit het leven van eene christin, medegedeeld door een harer kinderen. Premie op den scheurkalender Honigdroppels.
37258: - Granta The Magazine of New Writing 52. Food: The Vital Stuff.
50523: - De zoon van de weduwe. Een volkssprookje uit Bjelo-Rusland.
69261: - Voet op de maan. Een stereogram.
45017: - Dat is De gansche Heilige. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, ....
72711: - Bildhauerzeichnungen des Wilhelm-Lehmbruck-Museums Duisburg, 5. September - 27. Oktober 1991.
62239: - Good Housekeeping's Basic Cookery in Pictures.
72427: - Mario Merz. Iglu-Installation '8-5-3' von 1985.
72428: - Jannis Kounelis - Wandinstallation Ohne Titel (Zwei Fenster).
45375: - Koninklijk Nederlandsch Indisch leger. Zakwoordenboek Nederlandsch Maleisch Engelsch.
45389: - Rotsschilderingen iot West Nieuw Guinea.
45418: - Trésors d'art Chinois. Récentes découvertes archéologiques de la Republique Populaire de Chine.
45451: - Chinaporzellan. Sammlung L. Nock und anderer Besitz (Lempertz-Auktion 523).
45496: - Het leven van Buddha in de kunst.
45505: - Recipes: The Cooking of China. Foods of the world.
41167: - China Reconstructs. Vol V no 11, November 1956.
71227: - Jaarverslag A.J.C. 1927.
71234: - 20 Jaar AJC in vogelvlucht 1918-1938..
71231: - De salamander.
50962: - Tehiliem. Twintig psalmen in de nieuwe bijbelvertaling met illustraties van Lika Tov.
69610: - Cijfers en feiten. Gids voor het politieke en sociale leven. Tweede jaargang (1922); Tiende jaargang (1930); Elfde jaargang (1931); Twaalfde jaargang (1932); Dertiende jaargang (1933); Veertiende jaargang (1934).
27440: - Soldatenverzet politionele akties Indië '48-'49.
70634: - Museumjournaal, serie 15, nr. 4. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
71573: - Grimm's sprookjes. Vertaald door M.van Vloten. Eerste verzameling.
52639: - De As. Anarchities tijdschrift. De grote depressie Nummer 12.
38942: - Het visioenenboek van Hadewijch. Uitgegeven naar handschrift 941 van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Gent. Met een hertaling en commentaar door H.W.J. vekeman.
67274: - Die Zimmerwalder Bewegung. Protokolle und Korrespondenz. Herausgegeben von Horst Lademacher. II. Korrespondenz.
53658: - Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.
63846: - Reglementen der Nederlandsche Hervormde Kerk met aantekeningen. Uitgegeven op last van de Algemeene Synodale Commissie.
2469: - Cihai.
71167: - World Press Photo 1978.
29480: - Een eerlijke kijk op biologische voeding.
29481: - Planten.
71567: - Proces-verbaal van het Sociaal Congres gehouden te Amsterdam den 9, 10, 11, 12 November 1891 & Tweede Christelijk Sociaal Congres gehouden te Amsterdam op 10, 11, 12 en 13 Maart 1919. Proces verbaal..
20641: - De lekkerste maaltijden. De geuren en kleuren van de lekkerste traditionele gerechten voor greates recipes.
49983: - l'Agriculture aux Pays-Bas.
60399: - Asterix en de kerncentrales... of het recht van de sterkste.
53402: - Na tien jaar. Gedenkschrift bij het tienjarig bestaan der Sociaal-Democratische ArbeidersPartij.
71165: - World Press Photo 1980.
30191: - Lex Brand. Volledig detective beeldverhaal. Morfine 115 episoden!.
71235: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 1: A.M. de Jong: De arbeider en het boek; No. 2: K. de Boer: De coöperatie, haar ontstaan, groie en ontwikkeling; No. 3: Hoe het groeide ...; No. 4: Henk van Laar: De natuur in!; No. 5: W. van der Sluis: Een en ander over het landbouwvraagstuk; No. 6: C.H. Ketner: Geestelijke stromingen in onzen tijd; No. 7: C. Pothuis-Smit: De vrouw in het maatschappelijk leven; No. 8: F.S. Noordhoff: De wereldstrijd om de petroleum; No. 9: C. Werkhoven: Hoe het groeide. Een beknopte geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de sociaal-democr. arbeiders-partij in Nederland; No. 10: C. Werkhoven: Hoe het groeide (vervolg) ...; No 11.: N.Tj. Swierstra: Hoe het groeide (vervolg) ....
54818: - Ying Han duizhao waimao yingyong wen da quan / English-Chinese The complete applying documents of foreign trade.
54806: - Chen Zifen Baimiao Huahui Ce.
61108: - Marnix Gijsen.
41249: - Ons jongensblad. Juli 1899. 4 februari 1899, 11 februari 1899, 18 februari 1899. Proefnummer no 1. 2e jaargang.
32724: - Persische Teppiche.
36281: - Ontdek Vis.
16816: - 150 Tekeningen uit vier eeuwen. Uit de verzameling van Sir Bruce en Lady Ingram.
56012: - Groningen. Stad, land en letteren. Bloemlezing.
33161: - De man en de vrouw in hunne onderlinge verhoudingen en in hunne betrekking tot de hedendaagsche maatschappij, Deel 1, 2 en 3.
33248: - Korte handleiding voor het gebruik der meest voorkomende artikelen in Drogisterijen . . . ..
33276: - "WACO" Beroepskleding.
33285: - Maninko N.V. Kleinvak.
33396: - Versus, kwartaalschrift voor film en opvoeringskunsten. Hollywood kostuums.
33455: - Vogue, January-June 1970.
33507: - Nomoto leerboek voor handwerken van wol. Deel 1.
33732: - Het Noorden in woord en beeld II (bandtitel: 6e jaargang, no. 29, 10 october 1930).
33768: - Grote reis-encyclopedie van Europa. België, Nederland en Luxemburg.
33797: - Festschrift zur "Golden Hög" des Ammerländer Bauerngehöfts in Bad Zwischenahn.
33811: - Mors. Een verhaal over de dood in boek en prent. De Dood in Druk.
27840: - The living theatre in Europe.
71182: - Jaar te kijk 1981. De Zilveren Camera.
71146: - World Press Photo 2001.
62143: - Editie Collection d'Art.
44639: - Bouwstenen I.
48519: - Groninger Koek. 43 Volksverhaaltjes van de kleine k.
50124: - Göttinger Musenalmanach auf das Jahr 1774. Faksimile-Nachdruck..
36888: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1893. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 36ste jaargang.
36892: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1923. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 110de jaargang.
37196: - Granta The Magazine of New Writing 104.
37197: - Granta The Magazine of New Writing 99. What happened next.
37202: - Granta The Magazine of New Writing 93. God's own countries. Are you living in one?.
37207: - Granta The Magazine of New Writing 88. Mothers.
37208: - Granta The Magazine of New Writing 87. Jubilee.
37211: - Granta The Magazine of New Writing 84. Over there: How America sees the World5. Hidden histories.
37233: - Granta The Magazine of New Writing 77. What we think of America.
37236: - Granta The Magazine of New Writing 74. Confessions of a middle-aged ecstasy eater.
37238: - Granta The Magazine of New Writing 72. Overreachers.
37239: - Granta The Magazine of New Writing 71. Shrinks.
37243: - Granta The Magazine of New Writing 67. Women and children first.
37247: - Granta The Magazine of New Writing 63. Beasts.
37251: - Granta The Magazine of New Writing 59. France: The Outsider.
37253: - Granta The Magazine of New Writing 57. India: The Golden Jubilee.
37260: - Granta The Magazine of New Writing 50. Fifty.
37266: - Granta The Magazine of New Writing 44. The last place on earth.
3727: - Zhonghua Renmin Gongheguo. Hunyin Fa.
37281: - Metiers disparus. Edition comportant 70 planches avec notes explicatives, tiréés de l'Encyclopédie Diderot.
3729: - Zhonghua Renmin Gongheguo Shouyang Fa.
3730: - Zhonghua Renmin Gongheguo Weichengnianren Baohu Fa. Shanghai Shi Qingshaonain Baohu Tiaoli.
39590: - Kaart van Oldekerk uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
12331: - Air Pictorial March 1985.
71292: - Arbeiders jaarboekje voor 1930. Twee-en-dertigste jaargang.
69749: - Pierson mot blieve.
54824: - Tongyong Han Ying Cidian / General Chinese-English Dictionary.
21576: - Het leven is heus niet zo kwaad. Levensliedjes.
59535: - Advents-kalender.
60411: - Gerard Mercator en de kaartmakers van zijn tijd.
49977: - Führer durch das Aquarium der zoologischen Station zu Neapel. Deutsche Ausgabe.
35807: - La Renaissance, chronique des arts et de la littérature. 7e et 8e volume.
62745: - Parade der profeten. Literair tijdschrift. No 12-13 Maart-April 1945. Poëzie nummer deel II.
69344: - Gids voor Delft 1939.
69340: - Gids voor Delft 1939.
71163: - World Press Photo 1984.
51050: - Briefwisseling tusschen Zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering. vertaald in opdracht van de Britse legatie.
51054: - Dit ervaren wij als kwetsend. Gecensureerde en bekritiseerde politieke tekeningen uit de periode 1945 - 1966.
31812: - Ter herinnering aan Dirk Schäfer 25 nov. 1873 - 16 febr. 1931.
31786: - How to read hieroglyphs.
60055: - Leben der ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer und Baumeister, von Cimabue bis zum Jahre 1567 Aus dem Italienischen. Mit den wichtigsten Anmerkungen der früheren Herausgeber, so wie mit neueren Berichtigungen und Nachweisungen begleitet und hg. von Ludwig Schorn. Faksimile-Reprint der Ausgabe Stuttgart und Tübigen: Cotta 1832-1849.
60427: - Het Gilgamesj epos. Nationaal heldendicht van Babylonië. Vertaald en toegelicht door F.M.Th. Deliagre Böhl.
26918: - Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen. Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren.
23246: - Massa-kommunikatie. Een TIJD opname ten behoeve van de reklame.
52637: - De As. Anarcho socialisties tijdschrift. Arbeidsethos Nummer 67.
18722: - National Geographic; volume 165, no. 3; March 1984 (Incl.: Peoples of China's Far Provences).
37322: - Het Trattoria kookboek. Het lekkerste uit alle streken van Italië.
28527: - Lekker uit eten in de tuin van Nederland. Restaurants in Overijssel.
60450: - Leonardo Da Vinci. Hayward Gallery, London, 26 January to 16 April 1989.
59132: - Van den lande van ouer zee, facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift. Ingeleid en toegelicht door Garmt Stuiveling.
55651: - Technisch jaarboekje 1903 / 4. Vademecum voor de Bouw- en Machinevakken in Nederland.
55653: - Hei-register.
55654: - Profiel-boekje van de naamloze vennootschap De Nederlandsche Staal-industrie, voorheen H.E. Oving Jr..
67440: - Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman voor 1894.
58380: - Gunther Umberg Eliasabeth Vary.
5914: - Far East Chinese English dictionary/Yuan Dong Han Ying Da Cidian.
43414: - Ontwerp verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa. Bij consensus aangenomen door de Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003. Voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad te Rome - 18 juli 2003.
66030: - Chilisalpeter is nog steeds de koning der meststoffen.
70641: - Museumjournaal, serie 18, nr. 2. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
22406: - ABC van de bijbel.
22412: - Tot de prediking van het Woord des geloofs. Opstellen ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen.
30041: - Nederlandse Katholike Fabrieksarbeidersbond St. Willibrordus.
30047: - Kernbewapening..
30049: - Venite Adoremus II.
30053: - Het nieuwe testament of alle boeken des nieuwen verbonds van onzen heere Jezus Christus.
46152: - Finse vorm.
18723: - National Geographic; volume 179, no. 2; March 1991 (Incl.: Hong Kong, countdown to 1997).
18724: - National Geographic; volume 187, no. 2; February 1995 (Incl.: New Hope for Chna's Pandas).
18725: - National Geographic; volume 190, no. 6; December 1996 (Incl.: genghis Khan Revered founder of Mongolia).
18727: - National Geographic; volume 153, no. 4; December 1978 (Incl.: China's Incredible find).
18728: - National Geographic; volume 153, no. 4; December 1978 (Incl.: China's Incredible find).
18729: - National Geographic; volume 140, no. 6; December 1971 (Incl.: Return to changing China).
67405: - Straatklinkers en straatwegen.
67407: - Huishoudelijk reglement van de Coöperatieve Zuivelfabriek en Korenmalerij "De Eensgezindheid" te Anloo.
45321: - Terra-cotta warriors and horses at the tomb of Qin Shi Huang.
36250: - Tuinideeën agenda 2011.
36257: - Keten in de keuken. Eet & weet kaaskookboek.
18083: - Zuidelijk Afrika. Internationale strijd en solidariteit.
26925: - [Liedbundeltje].
26926: - [Liedbundeltje].
32776: - 5000 Years of Art in Pakistan.
68375: - A short history and the present position of botanical investigation in the Dutch East Indies.
64153: - Nederlandsch Indië. Reisindrukken.
70730: - België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Reisboekje voor toeristen 1939.
60000: - De 8 en opbouw 1932-1943. Tijdschrift van het Nieuwe Bouwen. Volledige heruitgave met een nawoord van Manfred Bock, register en bijlagen. / Periodical of New Architecture. Complete reprint with an essay by Manfred Bock, indexes and appendices.
69485: - Een halve eeuw De Ploeg 1918-1968.
69486: - De Ploeg in Bergen. De keuze van Henk van Os, uit drie particuliere collecties.
71222: - Collectieve arbeidsovereenkomst in de typografie en het rasterdiepdrukbedrijf in Nederland. 5 november 1933 tot 4 april 1936.
25926: - Vis en zeevruchten.
32757: - Papoea-kunst in het Rijksmuseum. Papuan Art in the Rijksmuseum.
69286: - Moderne Kunst van toen in het Stedelijk van nu. 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst uit de eigen collectie o.a. Schelfhout, Koekkoek, J. Israëls, Bosboom, Jongkind, de gebroeders Maris, Mauve, Weissenbruch, Breitner, Verster, Witsen en Toorop.
70479: - Fotoboek Kloosterburen.
28552: - A. Roland Holst.
69982: - Études sur la toilette - IVe série: les corsages décolletés.
69983: - Les femmes d'aujourd'hui - Xe série: Postiches!!!.
66642: - Cantuale vesper- en lofboek voor de kerkprovincie van Nederland.
45326: - Sogetsu Exhibition 1958.
45710: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Oct 1973.
45701: - De Facto Magazine d'Histoire de l'Art et d'Archeologie. Art et Erotisme. 1, 4 Janvier-Fevrier-Mars 1993.
45703: - Aussereuropäische Kunst Lempertz-Auktion 506.
57041: - Wie zingt mee?.
26805: - Het ondergrondse Vrij Nederland. De belangrijkste nummers en bladzijden van het illegale verzetsblad uit de jaren 1940-1945.
26860: - Days to remember. An account of the Bombings of Hiroshima end Nagasaki.
26862: - Days to remember. An account of the Bombings of Hiroshima end Nagasaki.
26863: - Nationale landstormdag te 's-Gravenhage 27 september 1928. Ter herdenking van het tienjarig bestaan van den bijzonderen vrijwilligen landstorm.
26879: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Negende jaargang februari 1962 no. 11.
63552: - Bezig zijn met haken. 77 prachtige patronen voor beginners en gevorderden.
74054: - Hans van der Kroef gezien door de Ogen van Martin van Amerongen, Z.K.H. Prins Bernhard, Boudewijn Buch, Ton van Duinhoven, Betty van Garrel, F. Harmsen van Beek, Toon Hermans, Henk Hofland, Mensje van Keulen, Gerrit Komrij, Adriaan Morriën, Jan Mulder, Cees Nooteboom, Henk Romijn Meijer, William Rothuizen, Th. A. Sontrop, Peter van Straaten e.a..
43151: - Portretten geschilderd door P.M. Slager 1841 - 1912.
73733: - Proficiat Nicolaas Wijnberg : vriendenboek ter gelegenheid van de toekenning van de oeuvreprijs 2000 van het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst.
73804: - Veldgids voor de natuurliefhebber. Wilde planten van West- en Midden-Europa.
51477: - Fundamenten en perspectieven van belijden. Proeve van beschrijving.
49963: - Cornelius Rogge. Katalogusnummer 477.
73741: - No! I don't know what I'm missing. Cat. 001, Spring 2001.
63551: - Bezig zijn met borduren. 80 prachtige borduurpatronen.
63550: - Het haken I.
45329: - Historical relics unearthed in New China.
60477: - Il canal grande di Venezia. Descritto da Antonio Quadri.
37785: - Vis een zee van gezondheid.
32150: - De maatschappij verandert PTT verandert mee.
32224: - De vertellingen van duizend-en-één-nacht. Deel 5.
57450: - Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak- atlas; vervattende vier en zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende kaarten van de vereenigde nederlanden; mitsgaders eene beknopte algemeene geographie dezer provinciën en eene aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden; nevens een bericht der voornaamste logermenten, als mede der jaarmarkten of kermissen, en eene korte doch zaakelyke beschryving van alle steden en veele andere plaatsen dezer landen.
63660: - Crazy Kings & Jovial Friars.
65289: - Sporen door het Noorden.
22432: - Encycliek van Z.H. Paus Pius XII over het mystieke lichaam van Jezus Christus en over de vereeniging, die wij daarin bezitten met Christus.
70642: - Museumjournaal, serie 18, nr. 1. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
67817: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 10 2003.
67818: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 12 2005.
67430: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1854. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten.
27476: - Vereend om Dr. Jac. P. Thijsse 1865 - 1965.
32473: - The other side of photography. Profiles of education.
71637: - Geschenk 1933. Herinneringen aan Nederlandsche schrijfsters en schrijvers bijeengebracht ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek 29 april - 6 mei 1933.
62718: - Jaarboek 1955. Cacao-, chocolade-, suiker- en dropwerkindustrie in Nederland.
30024: - Een Halve Eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het vijftig-jarig bestaan 17 Januari 1936.
22143: - Noordelijk scheepvaartmuseum Niemeyer Tabaksmuseum. Jaarboek 1998.
32759: - Ceramic Wares of Siam.
32760: - Eight hundred years of Japanese print making.
5410: - The life of Christ by Chinese artists.
54100: - Het Nederlands ballet onder leiding van Sonia Gaskell.
54109: - Henri ten Holt (1884-1968).
54114: - Europese ceramiek uit de pottenkijker..
45456: - International Arts Festrival Europalia . China. ExpoBook 8 oktober 2009-14 februari 2010.
45458: - Oude Chinese kunst uit het Museum für Ostasiatische Kunst te Berlijn.
23818: - China Information. A Quarterly Journal on Contemporary China Studies Vol XIII, No.1 Summer 1998.
56668: - Jetje bij de psycholoog. Een verhaaltje voor warhoofden.
66698: - The John Lyle Collection of Books on Food and Drink.
13729: - Qi Luo Chinese artist.
67684: - Zoekt u een hulp in de huishouding? Vuil verdwijnt .... waar Imi verschijnt.
52023: - Bundel voor de Strafrechtspleging. LOVS-Bundel 2008.
52065: - Gustave Moreau.
43433: - The Cure.
12334: - Air Pictorial June 1985.
12336: - Air Pictorial July 1985.
43921: - Keuze uit de collectie B. de Geus van den heuvel.
30780: - Der Grosse Kruger Atlas der Ozeane.
70482: - Opgang, maandschrift voor deze tijd. 1938-1939, tweede jaargang.
70001: - Margriet, weekblad voor moeder en kind. No. 9 - 4 maart 1961.
54831: - Jindai Mingren Huapu / Book of contemporary famous artists.
46176: - Das XX. Jahrhundert. Ein Jahrhundert der Kunst in Deutschland. Altes Museum; Neue Nationalgalerc 4¬Ûurger Bahnhof.
54823: - Zhonghua Xiandai Wen Xuan (Selection of contemporary Chinese literature).
29933: - Tussen de Rails 3de jaargang nummer 12, 1955.
67434: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1928.
68277: - Rozen en vruchtbomen.
62286: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 9 2002.
44823: - De christelijke huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter geloofsversterking en opbouwing tot het godsdienstig leven.
28007: - The Path to Dicatatorship 1918 - 1933. Ten Essays by German Scholars.
71229: - Jaarverslag A.J.C. Afdeling Amsterdam 1924.
71230: - Jaarverslag A.J.C. 1922-23.
69984: - Études sur la toilette - IIIe série: Pantalons, bas et chaussures.
69499: - hn werkman 23|9_7|10'64 groninger museum voor stad en lande.
35437: - De minuut van Vonhoff.
39366: - Opa Dribbel in het Wilde Westen.
71345: - Verschenen: na-oorlogsch socialisme voorloopig herzieningsprojekt door Emiel Vandervelde.
21147: - Het grote Drum visboek. Herkenning/vangtechnieken, stekken/materiaal, zoet- en zoutwater vissen.
1082: - Die Erzählungen von Visnu. Indische Mythen und Legenden.
65435: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 19e/20e/21ee jaargang 1951/1952/1953 3x12 nrs compleet.
65436: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 24e/25e jaargang 1956/1957 2x12 nrs compleet.
31070: - Goebbels Journalisten in Bonner Diensten. Eine Dokumentation.
73965: - Istanbul. The cradle of civilizations.
64151: - Langs den luchtweg van Amsterdam naar Batavia.
64152: - Hoe ontstaat onze courant?.
64168: - Zangbundel voor het Nederlandsche Leger.
12319: - Air Pictorial September 1983.
57396: - Map with underwear advertisemnts from the fifties.
50373: - Inventaris van de archieven van de gemeente Bedum 1808 - 1940 (2004).
65433: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 22e & 23e jaargang 1954/1955 2x12 nrs compleet.
60632: - Spoorwegaardrijkskunde. Binnenland en buurlanden. Deel 1: Leerboek; Deel 2: werkboek; Spoorboekje Binnenland, inclusief buurlandverbindingen.
60646: - De ingenieur. Weekblad gewijd aan de techniek en aanverwante wetenschappen. Jaargang 61, no. 16.
60649: - Gevaren van de inrichtingen voor electrische tractie. Hulp en eerste zorgen, te verstrekken aan slachtoffers van een ongeval door electrocutie.
71225: - Programma Stadsschouwburg: De reis van Noach op de wateren.
16257: - Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in woord en beeld.
59012: - De vakbeweging. Orgaan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Nummers 37 - 52 (jan. 1947 - augustus 1947).
37257: - Granta The Magazine of New Writing 53. News: Scoops, Lies and Videotape.
65432: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 17e & 18e jaargang 1947/1948 2x12 nrs compleet.
5915: - Cihai.
70647: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7de jaargang, nr. 1.
70648: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7de jaargang, nr. 10.
39496: - Inzicht. Maandblad voor de vrije boer. Vierde jaargang. 12 numers. Compleet.
51780: - Waar vond je ooit een fijner instrument... Dichterbij bundel met werk van lezers van de Drents-Groningse pers.
56247: - Kunstauktion - Kupferstichsammlung Schloss E.., Ausländische Museums-Dubletten und andere Beiträge - seltene Graphik von Dürer / Rembrandt / Schongauer / Aldegrever / Baldung-Grien / Beham / Callot / Cranach / Falck / Hirschvogel / Hollar / Leyden / Meckenem / Nanteeuil / Ostade u.a. - Versteigerung am 6 bis 8. Mai 1929.
40854: - Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1 mei 1838-1963.
40860: - Jubileumnummer 1901 - 1926 Mededeelingen. Officieel orgaan van den Nederlandschen Bond van Steendrukkerijen. Vereeniging van Nederlandsche Chemiegrafische Inrichtingen.
37242: - Granta The Magazine of New Writing 68. Love stories..
67194: - Het Weeshuis Prévost te Cempuis. Rapport van het onderzoek, ingesteld op last der vereenigingen De Dageraad, Afd. Amsterdam I v/h. Ned. Onderw. Genootschap en den Bond van Onderwijzers. Uitgegeven door bovengenoemde Vereenigingen.
38598: - Oud-Hollandsche schilderijen in de Haagsche musea.
68432: - Der königliche botanische Garten und das königlich botanische Museum zu Dahlem.
71458: - Uit het duister naar het licht! Gedenkboek van de Algemeene Nederlandsche bond van arbeid(st)ers in het bakkers-, chocolade- en suikerwerkingsbedrijf 1894-1934. Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan bestaan van de bond - 2 augustus 1934.
21985: - Go.
52145: - Bringing a case to the European Court of Human Rights - a practical guide on admissibility criteria. With a foreword by judge Egbert Myjer.
44809: - Ontwerpen in Rijnmond. Design in Rijnmond.
63022: - Nagel Auktionen Korea Japan. Asiatische Kunst.
39567: - Fables de Florian illustrées par Victor Adam prédédées d'une notice par Charles Nodier de l'Académie Francaise et dún essai sur la fable.
43162: - Appel's oogappels.
43164: - Et udvalg af Asger Jorn's samlinger.
43165: - Bram Doorgeest met een inleiding door hans Redeker.
43167: - Het zien van ruimte. Een tentoonstelling over perspectiefboeken in de 17de eeuw.
43168: - Collectie Pieter A. Scheen XVI Zomertentoonstelling 1958.
40696: - Ons koninkrijk in Amerika West-Indië.
62651: - Das Postulat der Buchdrucker. Abdruck einer älteren Original-Handschrift nebst einer Vorerinnerung..
62646: - Umbrae Codicum Occidentalium. Volume 1. Servii Grammatici. in Vergilii Carmina Commentarii. Codex Leidensis B.P.L. 52.
48684: - Havezate Mensinge en de andere havezaten in Drenthe.
44798: - Scenografie over de grenzen. Crossing the borders of scenography. Out of Frames.
41252: - Filippus Gereformeerd Traktaatgenootschap 1878 | 1978.
41255: - Souvenirs de Notre-Dame du Calvaire de Bétharram.
21890: - Castella. Algemene gids van de kastelen in de Benelux.
16801: - Hoogspanning. Elektrisch spektakel in Museum Boerhaave.
16802: - Museum Boerhaave. Deel 2 Volume 2.
58423: - Souvenirs de vingtieme siecle.
19824: - Alkmaar. Gevels van de binnenstad.
54963: - Laten we 's kijken.
20388: - 5 mei 1945 Haarlem.
20389: - 5 mei 1945 Haarlem.
67682: - Laat Radion de was voor u doen!.
66830: - Als je maar durft! Door een contemplatieve van Bethanië. Voor kinderen.
29410: - AMK Berlin im Spiegel der Karikatur.
66316: - Exposition du livre d'art Italien. Tentoonstelling van het Italiaanse kunstboek. Belgique-Belgie 1965..
55401: - Het verborgen rijk van Ming. De Chinese tuin van de Hortus Haren.
54985: - Telefoondistrict Groningen. Mobilofoon bedienvoorschrift. Mobiel nr 662.
48950: - Carlo Weidemeyer. Museo Communale Ascona 20 Mai - 8 Juli 1972.
48951: - Rein Pol. Pollegorie. Een hommage aan het Noordelijk realisme.
48952: - Italo Valenti. Museo Comunale di Ascona 11 settembre - 31 ottobre 1982.
48739: - Marini Marini.
48746: - Georgia O'Keeffe. A Studio Book.
54159: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume VIII: Nouveau Testament: (from Romains till Apocalypse de Jean).
54157: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume IV: Les psaumes, Job, Les Proverbes.
54158: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume VII: Nouveau Testament: Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apotres.
63516: - Uren borduren.
63515: - Nieuw haakwerk met 42 patronen en afbeeldingen in kleur.
34759: - Wat potters bakten.
52708: - Verschillende deeltjes uit de serie: Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog.
66693: - Marcus and Elizabeth Crahan. Collection of Books on Food, Drink and Related Subjects.
40072: - Fresh! Volume 2. Winterwarmers.
43821: - Dick Ket 1902-1940 Herdenkingstentoonstelling.
43822: - The Abbey Aldrich Rockefeller Folk Art Collection. Gallery Book.
43826: - Jan P.C. van Doorn. Prenten, tekeningen en goauches 1943-1986.
43828: - Bernardo Bellotto 1720-1780. Schilderijen en tekeningen uit het Nationaal Museum te Warschau.
43831: - Verzameling Mr. Chr. P. van Eeghen.
37193: - Granta The Magazine of New Writing 101.
37195: - Granta The Magazine of New Writing 103.
20724: - Kruiden gezond en smakelijk.
26670: - Papoea's op de drempel van zelfbeschikking/Papuans ons the threshold of self-determination.
41823: - Groninger Koek. 43 Volksverhaaltjes van de kleine k.
41825: - De bijbel.
60533: - Gemeente-atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt. Eerste deel: Noordbrabant.
52242: - Berne handmissaal voor zondagen en feesten afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
67681: - Panorama - kamp - Harderwijk - camp.
36017: - Natural History. Birds. Address Book.
66577: - Christelyke onderwyzinge ende gebeden. Getrokken uyt de H. Schriftuere, den missael, en de HH. Oud-vaders, raekende en de voôrnaemste verbintenisse der Geloovige. Daerom is myn volk gevangen wech-geleyd (ook na de ziele van de onzienelyke vyanden) om dat het onwetend was. Isaias 8. Veel vermag het gestadig gebed van den rechtveerdigen, zegt den H.-geest door Jacobus cap. 5.
36024: - Deutsches handbuch für Fremdenverkehr. 4 Teilen.
55006: - Geef fascisme geen kans. Diskussies over de vele gezichten van het hedendaags fascisme.
49972: - Kati Tuominen.
35235: - Scale Aircraft Modeller. Volume 1, nr. 1. Volume 2: nrs. 1, 2, 3, 5, and 6. Volume 3, nr. 1 and 2.
31838: - The Draft? A report prepared for the Peace Education Division of the American Friends Service Committee.
66679: - Sacerdos reparator. Beschouwing over het priesterschap door een R.K. priester.
55065: - D-Day.
66336: - Armorial ; Crest's of All Nations.
37215: - Granta The Magazine of New Writing 80. The group.
37237: - Granta The Magazine of New Writing 73. Necessary Journeys.
37223: - Familiewoordenboek. Van Aardje naar zijn vaartje tot Zwart schaap.
37231: - Granta The Magazine of New Writing 79. Celebrity.
37232: - Granta The Magazine of New Writing 78. Bad Company.
45762: - Irish recipes traditional & modern.
45770: - Terschelling.... vroeger. Deel 1. Deel 2.
61112: - Vandeloo, Jos.
44212: - De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opgelegd in breeden tekstenrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede en den bijbelschen almanak benevens aanhangsel meest bevattende ....
40597: - Werke und Werkstatt naiver Kunst. Ruhrfestspiele Recklinghausen 1971.
48792: - La grande parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940. Highlights in painting after 1940.
48799: - Opgegraven Schatten Uit De Volksrepubliek China.
48803: - Mededeelingen van de rijks-adviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst. Uitgegeven door het departement van Binnenlandse Zaken, onder toezigt van de rijks-adviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst.
68325: - Gedoornde vrienden. Handboekje voor het kweken van cactussen uit zaad.
49968: - Louis Leloup. Créateur verrier à audience internationale. Glaskunstenaar met internationale faam. Crystal Glass Designer of International Renown.
43833: - Expositie van nieuw werk van Pósô, vrijdag 14 oktober 1988 t/m zondag 6 november.
43836: - Rudolphus Lauwerier 1797-1883. Tekenaar van oud-Nijmegen.
43841: - Aquarellen en tekeningen van Kees Verwey.
57964: - De kunst van het verleiden. Hoe voor de nacht zich een plezant onderdak te verschaffen. Handleiding van een volksverteller ten tijde van de Sung-dynastie.
41100: - Eenige bijdragen betreffende het landbouwonderwijs. Directie van den Landbouw Landbouwvoorlichtingsdienst. Mededeeling no. 119.
35832: - Rome et ses environs.
47826: - Vrienden van de nederlandse ceramiek. Mededelingenblad 55..
72893: - Het Groot Elektronisch Woordenboek. Italiaans-Nederlands // Nederlands-Italiaans.
51226: - Zingend geloven. Bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied. Deel 3 In de schaduw van Gods woord.
37558: - Pressure Cooker Recipes.
37559: - Quick & Easy diet recipes.
67706: - Ziekten van aardappelknollen.
53424: - Marnix Gijsen - Jan Albert Goris. 1899-1984 een postuum eresaluut.
53534: - Burgerlijk procesrecht. Aanvullende literatuur.
26869: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Tweede jaargang september 1954 no. 6.
26876: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Negende jaargang december 1961.
26877: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Negende jaargang september 1961 no. 6.
26878: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Negende jaargang juli 1961 no. 4.
70727: - Kriegsgefangene 1914/18. Auf Grund der Kriegsakten bearbeitet beim Oberkommando der Wehrmacht.
51237: - Psalter Hymnal. Doctrinal Standards and Liturgy of the Christian Reformed Church.
59909: - Ach lieve tijd. 1000 jaar Arnhem en de Arnhemmers..
44198: - Zendingsliederenbundel.
45622: - Wie wat waar? Jaarboekje 1943 van de Haagsche Courant.
47828: - 46 Concorso internatzionale della ceramica d'arte.
62326: - Los Beatos.
60622: - Beknopte afstandswijzer reizigersverkeer.
60623: - Der Hamburger Bahnhof: Geschichte und Gegenwart.
33589: - Prana. Uniek maandblad voor geestelijke wetenschappen en karakter-analyses. No. 1.
50146: - Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift - Van Hulthem..
55111: - Graubünden Grigioni Grischun.
34459: - De vrouw en haar gebed.
68404: - Internationale Vereinigung für Kakao und Schokolade. General Versammlung - Offizieller Bericht. Londen 28, 29, 30 Juni 1966.
12320: - Air Pictorial October 1983.
12324: - Air Pictorial January 1984.
12328: - Air Pictorial October 1984.
12339: - Air Pictorial October 1985.
12343: - Air Pictorial May 1986.
12348: - Air Pictorial October 1986.
12355: - Air Pictorial May 1983.
12356: - Air Pictorial January 1985.
12359: - Air Pictorial May 1987.
12369: - Air Pictorial January 1990.
67269: - Het Troelstraoord.
62974: - Neujahrsblatt herausgegeben von der Stadtbibliothek Zürich auf das Jahr 1892; 1902, nr. 258; 1903, nr. 259; 1911, nr. 267; 1918, nr. 2; .
18241: - De fabricage van textielproducten. Het spinnen, weven, appreteeren en verven.
71759: - Sharaku.
37206: - Granta The Magazine of New Writing 89. The factory.
30450: - Wielerrevue 2004 - 2009.
68192: - Chinese geneeskunde.
71672: - Magische optica. Toverlantaarns, kijkdozen en andere evrmakelijkheden.
38096: - Leven en Wel.
60621: - Sommer: Fahrpläne 1955 für den Oberharz. Bundesbahn, Bundespost, KVG, Fern- und Interzonen Omnibusse.
60645: - Les chemins de fer au rendez-vous de Bruxelles. De l'expo 58.
40773: - Friese pot. Van sipelsop en snorrepotsje. Friese streekgerechten en wetenswaardigheden.
25786: - Winkler Prins Jeugd Encyclopedie in kleur.
74063: - De avonturen van Bruintje Beer. Elfde serie. 1. Bruintje Beer in het geheimzinnige bos. 2. Het sneeuwavontuur van Bruintje Beer.
48039: - Textielverkoop in de winkel.
11164: - La grande parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940. Highlights in painting after 1940.
40276: - Een wandeling door Natura Docet. Gidsje voor de bezoekers van het Museum.
70457: - Kijkbijbel. Verhalen uit het oude en het nieuwe testament.
37552: - Best Food Fast. Fast & Healthy. Over 75 speedy recipes to boost your well being.
55136: - Scheepsportretten van. C.A. de Vries.
55143: - Ships of all ages. Part 1, 2 and 3.
38227: - Architectuur in en om Utrecht. Wat maakt Utrecht Utrecht? Jaarboek #07.
70209: - De twintig mooiste kerstverhalen.
17980: - Chili een zwartboek.
25765: - Sijtje en het Klompeneiland.
67122: - Een spiegel der wetenschap. 200 Jaar Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen 1801-2001..
60648: - Revue Trains. No. 11 Aout 1947. (1e numero spécial consacré à la Jonction Nord-Midi).

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .

6/1