Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
37912: - Tibetan Astronomy & Astrology. A brief introduction.
37900: - De biologisch-dynamische tuin.
37860: - Natuurcompendium 2003. Natuur in cijfers.
51054: - Dit ervaren wij als kwetsend. Gecensureerde en bekritiseerde politieke tekeningen uit de periode 1945 - 1966.
30191: - Lex Brand. Volledig detective beeldverhaal. Morfine 115 episoden!.
41070: - Gids door Walcheren. Met een bijlage: Wat iedere toerist van Walcheren weten moet.
57474: - Kroniek van Kunst en Kultuur. 10de jaargang.
53847: - De grondwetsherziening van 1971. Deel 1, verlaging kiesgerechtigde leeftijd, leeftijd passief kiesrecht, geldelijke voorzieningen leden Staten-Generaal; Deel 2: Uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk Huis. Lidmaatschap Koninklijk Huis; Deel 3: Financiële verhouding Rijk-kerkgenootschappen. Vervroeging Prinsjesdag; Deel 4: Opneming additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet, Rechtstreekse invloed van kiezers op kabinetsvorming; Deel 5:, Grondrechten. Toelating, uitzetting, uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap. Vrijheid van onderwijs.
48800: - Proeve van kleine gedigten voor kinderen.
29210: - De verbintenis. Almanak 2001 - 2002 Civielrechtelijke Vereniging Diephuis Rijksuniversiteit Groningen.
29211: - Perpetuum Mobilaw Recht in beweging Almanak 2000-2001.
53850: - Honderd jaar rechtsleven. De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1970.
25762: - 1489 Afbeeldingen van Gekerfde Dieren. Vlinders, vliegen, wormen, slangen en draken.
25763: - 473 Afbeeldingen van Vissen. Rivier-, zee- en strandvissen.
25765: - Sijtje en het Klompeneiland.
56689: - Englische Schabkunst aus dem Besitz der Kunsthalle zu Kiel.
39056: - Avantgarde Design. 30 postcards.
65641: - Fotografie van de 20e eeuw. Museum Ludwig Keulen.
50596: - Tempus ruit amicitia manet. A.K.A.A.H.M.E.I.A. 1925-1990 13e lustrum. Uitgave ter ere van het 65-jarig bestaan van de O.V. c.s. A.K.A.A.H.M.E.I.A..
56691: - Das Sommerpalais zu Greiz und seine Kunstschätze.
22083: - 950 banieren. Ain Pronkjewail in golden raand.
22084: - Bourtagne. Door oude luister een nieuwe toekomst.
76626: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 3de jaargang..
37268: - Granta The Magazine of New Writing 42. Krauts!.
6895: - Advocaat & Procureur.
6897: - Bijbelselect. Golden Classics. Ontroerende, spannende, vrolijke, schokkende, mooie, raadselachtige, aangrijpende en verrassende teksten uit de bijbel.
69044: - De wereld van biografie en autobiografie. Catalogus van Privé-domein en Open Domein..
65208: - Pontificale Romanum Clementis VIII et Urbani VIII. Jussu editum et a Benedicto XIV.
65423: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 36ste jaargang 1968, 12 nrs compleet.
65427: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 40e jaargang 1972, 12 nrs compleet.
27984: - Het Bommelfilmboek.
2799: - Lady in the picture - Chinese folklore.
83953: - Soviet Military Power - 1987.
83952: - De Schepen die wij bouwden 1875-1950 / The Ships we Built / Les navires que nous avons construits / Los buques que hemos construido. Gedenkboek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde, Vlissingen.
6771: - Banktermen.
67710: - Verwennen en verwaarlozen.Kleuters die niet lastig zijn. Jaloerschheid.
53533: - Burgerlijk procesrecht DK6N.
70209: - De twintig mooiste kerstverhalen.
56695: - Exhibition of English Mezzotints.
56696: - Mezzotints from the Metropolotan Museum of Art.
56698: - Chronological Exhibition of Mezzotints from Von Siegen to Barney: Exhibited. By Grolier Club.
16801: - Hoogspanning. Elektrisch spektakel in Museum Boerhaave.
16802: - Museum Boerhaave. Deel 2 Volume 2.
16814: - Gerijpte kunst. Heropening Gemeentemuseum van 's-Gravenhage.
16815: - Herinnering. Kersttentoonstelling 1947-1948.
16816: - 150 Tekeningen uit vier eeuwen. Uit de verzameling van Sir Bruce en Lady Ingram.
16817: - Religieuze volksprenten uit de Middeleeuwen.
41086: - Wandelingen door Oud Leiden.
41098: - Het Vredespalies. Gedenkboek. Uitgegeven door de redactie van |"Vrede door recht" ten dage van de plechtige opening op 28 augustus 1913.
41100: - Eenige bijdragen betreffende het landbouwonderwijs. Directie van den Landbouw Landbouwvoorlichtingsdienst. Mededeeling no. 119.
53902: - Steunregeling werklozen bevattende de circulaire van den minister van binnenlandsche zaken en landbouw van 15 januari 1932, no. 800, afd. W. en S. en bovendien de meeste ministerieele aanschrijvingen met betrekking tot de toepassing van de steunregeling.
53903: - Islamitisch Burgerlijk Wetboek. Conform de Sjaria. Vermogensrecht, Personen- en familierecht en Procesrecht (o.a. rechten van huwelijk, (echt)scheiding, erf, voogdijschap). De wet van Civiele aansprakelijkheid. Vertaler en bewerker: Dr. Ali Soleimani..
65655: - GUP Magazine [Guide to Unique Photography]. Int. Renowed Photography Magazine (double issue), nr. 27.
16257: - Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in woord en beeld.
83181: - Zeppelin-Weltfahrten. vom ersten Luftschiff 1899 bis zu den Fahrten des L Z 127 "Graf Zeppelin" 1932 ; dargestellt in einer Sammlung von 264 echten Bromsilber-Bildern und einem Metallfolien-Bild der Weltflug-Gedenkmünze.
37254: - Granta The Magazine of New Writing 56. What happened to us.
65657: - Panorama, geïllustreerd weekblad in koperdiepdruk. Nrs. 53 t/m/ 104.
17467: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 93 veurjoar 2005.
43841: - Aquarellen en tekeningen van Kees Verwey.
65637: - Take five!. Vijf jaar Huis Marseille.
65470: - Op de rails. 46e jaargang, 1978, nrs 1-12 (compleet).
45685: - Chinese landschappen.
63003: - Chinesische Gedichte aus drei Jahrtausenden.
56702: - Collection d oeuvres des Frères Vaillant. Artistes Lillois offerte a leur ville natale par la Société des Sciences et des Arts de Lille.
22108: - Een hele verbetering. Tien jaar Stadsvernieuwingsfonds in Groningen 1985 - 1994.
71762: - Hotei. Japanese prints 14.
77915: - Wegwijzer voor hen, die in Duitschland gaan werken. No. 2. Samenstelling en auteursrecht I.V.I.O. Leermiddelendienst.
35948: - Merveilleusses Cathédrales de France.
37251: - Granta The Magazine of New Writing 59. France: The Outsider.
80558: - Ruud Anthonio.
80560: - Het stadboek van Groningen van het jaar 1425. Naar het oorspronkelijk afschrift afgedrukt en met ophelderende aanmerkingen uitgegeven door het Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio te Groningen.
56705: - The Connoisseur: An Illustrated Magazine for Collectors, Vol. II (January-April 1902).
18727: - National Geographic; volume 153, no. 4; December 1978 (Incl.: China's Incredible find).
18728: - National Geographic; volume 153, no. 4; December 1978 (Incl.: China's Incredible find).
18729: - National Geographic; volume 140, no. 6; December 1971 (Incl.: Return to changing China).
18730: - National Geographic; volume 173, no. 3; March 1988 (Incl.: China passage by rail).
18731: - National Geographic; volume 156, no. 2; August 1979 (Incl.: Chinese Shipwreck Trove).
18732: - National Geographic; volume 192, no. 3; September 1997 (Incl.: China's Three Gorges).
62137: - Nouveau guide des mesureurs de corps d'arbres. Ouvragepar lequel on peut connaitre, sans savoir l'arithmétque, combien un arbre quelconquecontient de chevirons, etc. Edition Augumentée de nouveaux calcults.
28956: - Groninger studenten almanak 1947.
28958: - Groninger studenten almanak 1940.
28959: - Groningsche studenten almanak voor het jaar 1897.
83719: - Kloosters in Brabant.
76769: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 4de jaargang..
35807: - La Renaissance, chronique des arts et de la littérature. 7e et 8e volume.
35809: - Wereldkroniek waarin opgenomen "De Week" geïllustreerd.
56713: - Oeuvres complètes de Mesdames de La Fayette, de Tencin et de Fontaines, précédées de notices historiques et littéraires par MM. Etienne et A. Jay. Tome second.
27125: - Vis en zeevruchten.
62143: - Editie Collection d'Art.
62144: - Tentoonstelling. Dik hout en planken. September-October 1953. Georganiseerd door het Houtvoorlichtings Instituut op het Museum-Plein - Amsterdam.
62149: - Wie wat waar? Jaarboek 1942 van het Rotterdamsch Nieuwsblad.
62151: - Het Vaderland, Staat en Letterkundig Nieuwsblad. Dinsdag 6 maart 1945.
62153: - Dierendag 1970 en 1968.
27193: - Alpine Flowers - Fleurs des Alpes - Alpenpflanzen.
27206: - Barokke siertuinen.
75859: - Essai d'un histoire raisonnée de la philosophie païenne. I: les présocratiques; II: Platon-Aristotle; III: La philosophie hellénistique les néo-platoniciens.
45756: - Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen. Deel 1a, 1b en 2.
69730: - Rapport betreffende de universitaire opleiding der juristen, uitgebracht aan het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
56420: - Dieux et Heros. Cabinet des estampes Musee d art et d histoire Geneve, 7 avril - 1er octobre 1978.
72390: - Paul Smulders.

Next 100 books from Bij tij en ontij . . . .

4/4