Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
37912: - Tibetan Astronomy & Astrology. A brief introduction.
37900: - De biologisch-dynamische tuin.
37860: - Natuurcompendium 2003. Natuur in cijfers.
51054: - Dit ervaren wij als kwetsend. Gecensureerde en bekritiseerde politieke tekeningen uit de periode 1945 - 1966.
30191: - Lex Brand. Volledig detective beeldverhaal. Morfine 115 episoden!.
41070: - Gids door Walcheren. Met een bijlage: Wat iedere toerist van Walcheren weten moet.
57474: - Kroniek van Kunst en Kultuur. 10de jaargang.
53847: - De grondwetsherziening van 1971. Deel 1, verlaging kiesgerechtigde leeftijd, leeftijd passief kiesrecht, geldelijke voorzieningen leden Staten-Generaal; Deel 2: Uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk Huis. Lidmaatschap Koninklijk Huis; Deel 3: Financiële verhouding Rijk-kerkgenootschappen. Vervroeging Prinsjesdag; Deel 4: Opneming additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet, Rechtstreekse invloed van kiezers op kabinetsvorming; Deel 5:, Grondrechten. Toelating, uitzetting, uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap. Vrijheid van onderwijs.
48800: - Proeve van kleine gedigten voor kinderen.
29210: - De verbintenis. Almanak 2001 - 2002 Civielrechtelijke Vereniging Diephuis Rijksuniversiteit Groningen.
29211: - Perpetuum Mobilaw Recht in beweging Almanak 2000-2001.
53850: - Honderd jaar rechtsleven. De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1970.
25762: - 1489 Afbeeldingen van Gekerfde Dieren. Vlinders, vliegen, wormen, slangen en draken.
25763: - 473 Afbeeldingen van Vissen. Rivier-, zee- en strandvissen.
25765: - Sijtje en het Klompeneiland.
56689: - Englische Schabkunst aus dem Besitz der Kunsthalle zu Kiel.
39056: - Avantgarde Design. 30 postcards.
65641: - Fotografie van de 20e eeuw. Museum Ludwig Keulen.
50596: - Tempus ruit amicitia manet. A.K.A.A.H.M.E.I.A. 1925-1990 13e lustrum. Uitgave ter ere van het 65-jarig bestaan van de O.V. c.s. A.K.A.A.H.M.E.I.A..
56691: - Das Sommerpalais zu Greiz und seine Kunstschätze.
22083: - 950 banieren. Ain Pronkjewail in golden raand.
22084: - Bourtagne. Door oude luister een nieuwe toekomst.
76626: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 3de jaargang..
37268: - Granta The Magazine of New Writing 42. Krauts!.
6895: - Advocaat & Procureur.
6897: - Bijbelselect. Golden Classics. Ontroerende, spannende, vrolijke, schokkende, mooie, raadselachtige, aangrijpende en verrassende teksten uit de bijbel.
69044: - De wereld van biografie en autobiografie. Catalogus van Privé-domein en Open Domein..
65208: - Pontificale Romanum Clementis VIII et Urbani VIII. Jussu editum et a Benedicto XIV.
65423: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 36ste jaargang 1968, 12 nrs compleet.
65427: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 40e jaargang 1972, 12 nrs compleet.
27984: - Het Bommelfilmboek.
2799: - Lady in the picture - Chinese folklore.
83953: - Soviet Military Power - 1987.
83952: - De Schepen die wij bouwden 1875-1950 / The Ships we Built / Les navires que nous avons construits / Los buques que hemos construido. Gedenkboek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde, Vlissingen.
6771: - Banktermen.
67710: - Verwennen en verwaarlozen.Kleuters die niet lastig zijn. Jaloerschheid.
53533: - Burgerlijk procesrecht DK6N.
70209: - De twintig mooiste kerstverhalen.
56695: - Exhibition of English Mezzotints.
56696: - Mezzotints from the Metropolotan Museum of Art.
56698: - Chronological Exhibition of Mezzotints from Von Siegen to Barney: Exhibited. By Grolier Club.
16801: - Hoogspanning. Elektrisch spektakel in Museum Boerhaave.
16802: - Museum Boerhaave. Deel 2 Volume 2.
16814: - Gerijpte kunst. Heropening Gemeentemuseum van 's-Gravenhage.
16815: - Herinnering. Kersttentoonstelling 1947-1948.
16816: - 150 Tekeningen uit vier eeuwen. Uit de verzameling van Sir Bruce en Lady Ingram.
16817: - Religieuze volksprenten uit de Middeleeuwen.
41086: - Wandelingen door Oud Leiden.
41098: - Het Vredespalies. Gedenkboek. Uitgegeven door de redactie van |"Vrede door recht" ten dage van de plechtige opening op 28 augustus 1913.
41100: - Eenige bijdragen betreffende het landbouwonderwijs. Directie van den Landbouw Landbouwvoorlichtingsdienst. Mededeeling no. 119.
53902: - Steunregeling werklozen bevattende de circulaire van den minister van binnenlandsche zaken en landbouw van 15 januari 1932, no. 800, afd. W. en S. en bovendien de meeste ministerieele aanschrijvingen met betrekking tot de toepassing van de steunregeling.
53903: - Islamitisch Burgerlijk Wetboek. Conform de Sjaria. Vermogensrecht, Personen- en familierecht en Procesrecht (o.a. rechten van huwelijk, (echt)scheiding, erf, voogdijschap). De wet van Civiele aansprakelijkheid. Vertaler en bewerker: Dr. Ali Soleimani..
65655: - GUP Magazine [Guide to Unique Photography]. Int. Renowed Photography Magazine (double issue), nr. 27.
16257: - Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in woord en beeld.
83181: - Zeppelin-Weltfahrten. vom ersten Luftschiff 1899 bis zu den Fahrten des L Z 127 "Graf Zeppelin" 1932 ; dargestellt in einer Sammlung von 264 echten Bromsilber-Bildern und einem Metallfolien-Bild der Weltflug-Gedenkmünze.
37254: - Granta The Magazine of New Writing 56. What happened to us.
65657: - Panorama, geïllustreerd weekblad in koperdiepdruk. Nrs. 53 t/m/ 104.
17467: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 93 veurjoar 2005.
43841: - Aquarellen en tekeningen van Kees Verwey.
65637: - Take five!. Vijf jaar Huis Marseille.
65470: - Op de rails. 46e jaargang, 1978, nrs 1-12 (compleet).
45685: - Chinese landschappen.
63003: - Chinesische Gedichte aus drei Jahrtausenden.
56702: - Collection d oeuvres des Frères Vaillant. Artistes Lillois offerte a leur ville natale par la Société des Sciences et des Arts de Lille.
22108: - Een hele verbetering. Tien jaar Stadsvernieuwingsfonds in Groningen 1985 - 1994.
71762: - Hotei. Japanese prints 14.
77915: - Wegwijzer voor hen, die in Duitschland gaan werken. No. 2. Samenstelling en auteursrecht I.V.I.O. Leermiddelendienst.
35948: - Merveilleusses Cathédrales de France.
37251: - Granta The Magazine of New Writing 59. France: The Outsider.
80558: - Ruud Anthonio.
80560: - Het stadboek van Groningen van het jaar 1425. Naar het oorspronkelijk afschrift afgedrukt en met ophelderende aanmerkingen uitgegeven door het Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio te Groningen.
56705: - The Connoisseur: An Illustrated Magazine for Collectors, Vol. II (January-April 1902).
88126: - Het Rode Boekje. Citaten uit het werk van Mao.
62137: - Nouveau guide des mesureurs de corps d'arbres. Ouvragepar lequel on peut connaitre, sans savoir l'arithmétque, combien un arbre quelconquecontient de chevirons, etc. Edition Augumentée de nouveaux calcults.
28956: - Groninger studenten almanak 1947.
28958: - Groninger studenten almanak 1940.
28959: - Groningsche studenten almanak voor het jaar 1897.
83719: - Kloosters in Brabant.
76769: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 4de jaargang..
35807: - La Renaissance, chronique des arts et de la littérature. 7e et 8e volume.
35809: - Wereldkroniek waarin opgenomen "De Week" geïllustreerd.
56713: - Oeuvres complètes de Mesdames de La Fayette, de Tencin et de Fontaines, précédées de notices historiques et littéraires par MM. Etienne et A. Jay. Tome second.
27125: - Vis en zeevruchten.
62143: - Editie Collection d'Art.
62144: - Tentoonstelling. Dik hout en planken. September-October 1953. Georganiseerd door het Houtvoorlichtings Instituut op het Museum-Plein - Amsterdam.
62149: - Wie wat waar? Jaarboek 1942 van het Rotterdamsch Nieuwsblad.
62151: - Het Vaderland, Staat en Letterkundig Nieuwsblad. Dinsdag 6 maart 1945.
62153: - Dierendag 1970 en 1968.
27193: - Alpine Flowers - Fleurs des Alpes - Alpenpflanzen.
27206: - Barokke siertuinen.
75859: - Essai d'un histoire raisonnée de la philosophie païenne. I: les présocratiques; II: Platon-Aristotle; III: La philosophie hellénistique les néo-platoniciens.
45756: - Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen. Deel 1a, 1b en 2.
69730: - Rapport betreffende de universitaire opleiding der juristen, uitgebracht aan het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
56420: - Dieux et Heros. Cabinet des estampes Musee d art et d histoire Geneve, 7 avril - 1er octobre 1978.
72390: - Paul Smulders.
67996: - Sinterklaas boek met liedjes.
69194: - De Gids 249. Rudy Kousbroek / Het essay.
42653: - Pollicina.
42654: - Tredicino.
45686: - Japansche Teekeningen en Schetsen. Catalogus.
38682: - Uw huis tot sieraad. Afscheiding en dolenatie te Amersfoort herdacht.
37212: - Granta The Magazine of New Writing 83. The overheating world.
69492: - Hommage aan Ruurd Elzer.
20925: - De wandtapijten der fransche kathedralen en paleizen en de tapijtweefkunst van heden.
83661: - Soma 23, Literair tijdschrift.
62165: - A Guide to Japanese Studies: Orientation in the Study of Japanese History, Buddhism, Shintoism, Art, Classic Literature and Modern Literature.
81706: - Luxembourg. Six touristic folders bound together in half cloth in mint condition.
76841: - Zwitsersche alpenposten.
23879: - Cent Beaux aspects du reseau P.L.M..
39496: - Inzicht. Maandblad voor de vrije boer. Vierde jaargang. 12 numers. Compleet.
39497: - Inzicht. Maandblad voor de vrije boer. Eerste jaargang no. 11 en 12. Tweede jaargang. 12 numers. Compleet.
32527: - August Sander.
71151: - World Press Photo 1996.
77600: - Herinnerings-album van den grooten watersnood. Januari 1916.
48803: - Mededeelingen van de rijks-adviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst. Uitgegeven door het departement van Binnenlandse Zaken, onder toezigt van de rijks-adviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst.
83175: - Gandhi's Martyrdom. 40th Punyatithi Number. Bhavan's Journal Vol. 34, no. 12 Jan. 16-31, 1988.
31818: - Beelden van kinderen. Pictures of Children. Picturile copiilor.
69054: - In memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945 & In memoriam - Addendum. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945 & In memoriam, namenregister bij de tentoongestelde foto's..
59050: - Islam. Van Bagdad tot Cordoba. Vroege architectuur van de 7e tot de 13e eeuw.
51505: - Het Thomas evangelie.
42587: - A modern Chinese-English Dictionary. Xiandai Han Ying Cidian.
45585: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1929. Deel L.
45588: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1930. Deel LI.
50090: - Tussen gasgeven en remmen. Wat de automobilist motorrijder en scooterrijder van de verkeersregels moeten weten.
66822: - In hoc signo vinces. Enige woorden over de missie-congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria. Scheut bij Brussel.
62666: - Over het samenstellen en het gebruik van vaktijdschriften.
29277: - Electron.
74197: - Neue Burenstreiche - Der Transvaalkrieg in der Karikatur aller Volker mit 169 Karikaturen nach den berühmtesten Karikaturisten aller Länder.
53276: - Een kistje met kruit. Dramatische klucht in één bedrijf voor 3 dames en 5 heeren.
42922: - Catalogus van etsen en houtsneden van Nieuwenkamp. Getekend en in hout gesneden aan boord van De Zwerver.
42917: - Le prince Jean de Caraman Chimay 1890-1968.
42919: - Christa Biederbick-Tewes. Figuren.
42920: - Manzù Grafik 1970-1972. Staatsgalerie Moderner Kunst München 4 September 29 October 1972.
42921: - Reg Butler. The Tate Gallery.
25362: - Orvelte.
83660: - Soma 22, Literair tijdschrift.
87548: - Chinees-Nederlands woordenboek.
69243: - Nederland zegt nee! Foto-impressie, Amsterdam 21 november 1981.
12373: - Air Pictorial May 1990.
12371: - Air Pictorial March 1990.
12372: - Air Pictorial April 1990.
40557: - The Library of Congress Mural Paintings. In the Colors of the Original.
47975: - Het grote vis- en zeevruchtenboek.
75771: - Carmina Madiaevalia.
69230: - Kijk, Willem Elsschot. De schrijver in beeld.
79537: - Geyl en Vlaanderen. Uit het archief van prof. dr P. Geyl. Brieven en notities 1911-1966, uitgegeven door P. van Hees en A.W. Willemsen: Deel 1; (1911-1927), Deel 2; (1928-1932); Deel 3 (1933-1966).
32501: - 15e Biennale Internationale de Lausanne. Art Textile Contemporain.
62210: - Nieuwe banketbakkerij. Nederlandse vertaling van Neue Konditorei. Geillustreed maandblad. 24ste jaargang, 12 nummers compleet.
64132: - Uitlegging van de wijdberoemde en vermaarde glazen, binnen de voorteffelijke en vermaarde St. Janskerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de inwoonders dezer stad, als voor de vreemdelingen, die dit konstig werk komen aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke vaarzen, opgesteld door voorname auteurs; en een gezang op aller glazen inhoud; nevens een verhaal van den brand derzelver kerk, in den jare 1552.
38714: - Printbybel met 246 voorstellingen des ouden en nieuwen testaments. A.D. 1698.
27840: - The living theatre in Europe.
65432: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 17e & 18e jaargang 1947/1948 2x12 nrs compleet.
38394: - Groot Margriet Huishoudboek. Gids voor de vrouw in de wereld van vandaag.
87630: - Chinese for travellers.
69286: - Moderne Kunst van toen in het Stedelijk van nu. 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst uit de eigen collectie o.a. Schelfhout, Koekkoek, J. Israëls, Bosboom, Jongkind, de gebroeders Maris, Mauve, Weissenbruch, Breitner, Verster, Witsen en Toorop.
69298: - Nieuwste Nederlandsche lyriek. Bloemlezing.
79981: - Karel Appel fifteen reproductions in colour. With an introduction of W.H.B.J. Sandberg.
51167: - De aarde en haar volken 1891.
78343: - England Before the Norman Conquest.
68486: - Manx farming and country life.
68489: - 1878-1978 Honderd jaar gedurfd leven. De geschiedenis van de landbouw-sociëteit "Ceres", De vereeniging "Landbouw-Sociëteit Ceres", Het Wageningse studentencorps, de Wageningsche vrouwelijke studenten vereniging en de Wageningsche studentenvereniging Ceres.
77893: - Hoogtelijnen provincie Groningen (alleen de kaarten).
50115: - Roti Rösli im Garte.
69304: - Bloemlezing van de Russische poëzie. Samengesteld en vertaald door Marja Wiebes en Margriet Berg.
76763: - Caleidoscoop 2; 10 jaar Centrum Beeldende Kunst Groningen.
76767: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 6de jaargang..
76768: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 5de jaargang..
76832: - Spelregels van de Homas'sjoelbak.
76833: - Rummy. Handleiding voor het kaartspel. Bekend als: Rum, Rum-Kuhn Khan, Poker Rum, Poker Gin.
76834: - Mededeelingen van de Vereeniging De Nederlandsche Padvinders. No. 12: Kampspelen.
65722: - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. Met een voorwoord van Mr. Georg Branting, Lid van de Zweedse Rijksdag.
27690: - 20.000 mijlen over zee. De wereldreis van de Hr. Ms. onderzeeboot K XVIII 'n Polygoonfilm.
42593: - The Japan of today.
69308: - Bar en Boos: De slechtste gedichten in de Nederlandse taal, gekozen en toegelicht door Wim Zaal.
78042: - Belevingswaarden in een dorpsbeeld. Een rapport over de belevingskwaliteiten in de verschijningsvormen van esdorpen.
78041: - Plannen tot verbetering van de kleine rivieren in Drenthe; Drentsche Aa.
69322: - Poesie. Een boekje vol poëzie samengesteld uit oude poesie-albums en speciaal voor deze uitgave gemaakte nieuwe verzen van de hand van Hans Andreus, J. Bernlef, Ces Buddingh, Jacob der Meistersanger, Judith Herzber, Tutger Kopland, Harriet Laurey, Nico Scheepmaker, Kees Stip, Mischa de Vreede en Jan Wit, voorafgegaan door een wijsgerige verhandeling van Drs. P. Ter gelegenheid van de Boekenweek 1972.
77742: - Historia Agriculturae Deel X.
48009: - Umeleckoprumyslové muzeum v Praze. Ceské uzité umeni 1885-1985. Ze sbirek umeleckoprumysloveho muzea v Praze. K stemu vyroci zalozeni muzea.
48018: - Harry Potter pop-up.
48020: - Tour of Shanghai's Historical Architecture.
48038: - Man en maat. Beknopte wegwijzer in 4D, nieuw maatsysteem voor herenconfectie.
62286: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 9 2002.
84473: - Arbeitstexte für den Unterricht. Erkenntniss und Sein I & II.
70643: - Museumjournaal, serie 8, nr. 8/9. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra. Sandberg over zijn werk in het Stedelijk.
70644: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. Deel XLII, nr. 11-12 Nov-Dec 1925.
69340: - Gids voor Delft 1939.
62288: - Naar de letter. De overlevering van de Middelnederlandse letterkunde. Een reeks kleine tentoonstellingen. Ingericht op de zolder van het Instituut De Vooys door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. 1. Mariken van Nieumeghen (1 mei - 1 juli 1968); 2. Van Sente Brandane (14 oktober - 23 december 1968); 3. Karel ende Elegast (7 juli - 1 november 1969); 4. Jacob van Maerlant's Der naturen bloeme (1 oktober 1970 - 1 februari 1971); 5. Reinaert de Vos (29 september 1972 - 28 februari 1973).
41176: - Verslagen en mededeelingen van de afdeeling Landbouw van het departement van waterstaat, handel en nijverheid 1904. No. 3. De bestrijding van de Tuberculose onder het Rundvee.
77808: - Westerwolde in woord en beeld met 21 gravures naar speciaal-opnamen van het atelier De Graaf en eene groote kaart ontworpen door E.H. Bauer, deskundige der Vereen. tot Bev. der Han. van Westerwolde.
81650: - Fundamenten en perspectieven van belijden. Proeve van beschrijving.
16999: - Droadboom.
61410: - Schrijversprentenboek, deel 2: S. Vestdijk.
48039: - Textielverkoop in de winkel.
69350: - Alle de voornaamste gesigten van de wydberoemde stad Delft geleegen in de Provintie van Holland, vertoont in veertig afbeeldingen, naar het leeven geteekent, door Abraham Rademaker, en in het kooper gebragt door Leonardus Schenk..
75782: - L'Almanach Bourguignon. Bon appétit et large soif!.
32757: - Papoea-kunst in het Rijksmuseum. Papuan Art in the Rijksmuseum.
32758: - Korean Central Historical Museum.
32759: - Ceramic Wares of Siam.
32760: - Eight hundred years of Japanese print making.
32761: - Nepal. Kunst aus dem Königreich im Himalaja.
32776: - 5000 Years of Art in Pakistan.
77814: - Gids voor Groningen. Uitgave van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Groningen.
77813: - Groningen. Eigen land met open ogen.
73453: - Historisch album Groningen. Met prenten van stad en provincie uit het begin van deze eeuw.
73458: - Oomkens' Regeerings-Almanak van en voor de provincie Groningen, voor het jaar 1915.
37214: - Granta The Magazine of New Writing 81. Best of Young British Novelists 2003.
44843: - Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk.
44844: - Prekenserie. Van recht en ongenade.
60287: - Françoise Deberdt.
41164: - China Reconstructs. Vol VI no 4, April 1957.
41165: - China Reconstructs. Vol VI no 6, June 1957.
41166: - China Reconstructs. Vol VI no 7, July 1957.
41167: - China Reconstructs. Vol V no 11, November 1956.
41168: - China Reconstructs. Vol V no 10, October 1956.
43105: - Pierre Alechinsky.
43109: - Gène Eggen. Schilderijen, beelden, grafiek. Overzichtstentoonsteling.
43113: - Naive Kunst aus Polen.
43115: - Larry Rivers.
43116: - Albert weisgerber. Gemälde - Zeichnungen - Illustrationen - Karikaturen.
45770: - Terschelling.... vroeger. Deel 1. Deel 2.
45590: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1932. Deel LIII.
45589: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1930. Deel LII.
69392: - 1907-1957 Toen en nu.
69394: - Fotoboek van de eeuw.
33027: - Indonesië het 13 000 eilandenrijk.
33041: - Nederlandse buitenplaatsen en historische landschappen.
28573: - Tapas.
48897: - Hoe en wat huishoudencyclopedie. Een raadgever voor de huisvrouw in 1001 huishoudelijke moeilijkheden.
48898: - Prinses tipboek.
45696: - Tractatus leoninophilosophicus.
83930: - Ik leer gezond eten. Speelse versjes en rijmpjes voor kleuters over gezonde voeding.
67405: - Straatklinkers en straatwegen.
51227: - Zing het woord. Liedboek voor kinderen.
82561: - Kant als kunst. La dentelee? un art. Spitze als Kunst. Lace as an art.
40459: - Birds In Florida.
61035: - The Strange Cases of Magistrate Pao. Chinese Tales of Crime and Detection.
61036: - Blumen und Vögel Farbholzschnitte aus China.
27146: - Interpress-foto 1960.
50119: - Neue Sammlung von Schweizertrachten aus den XXII Cantonen, Nach zeichnungen von F. Koenig, Lory, und Anderen.
76826: - Puzzle even met puzzle-levEN.
78950: - Exlibris 64. Jaarboek van de Nederlandsche exlibris-kring. .
82809: - Het boek Jona.
68543: - Ommelander route. De ANWB reikt u de helpende hand. Toeristische routes.
49063: - Oetzicht. Nij waark.
38096: - Leven en Wel.
60021: - Op stap met Elsschot en Johan Petit.
60024: - Ik ben een overgevoelig mens. Frans Buyens ontmoet Willem Elsschot.
50124: - Göttinger Musenalmanach auf das Jahr 1774. Faksimile-Nachdruck..
83678: - Levensschetsen van merkwaardige, meest Friesche mannen en vrouwen uitgegeven door het departement Leeuwarden der maatschappij: tot nut van 't algemeen in twee stukjes.
40008: - Le tantrisme dans l'art et la pensee.
42617: - Bijbel dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Door last van de Hoog-mogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal....
69344: - Gids voor Delft 1939.
41195: - Verslag bij de tweede klasse van het Koninklijk-Nl Instituut van Wetenschappen, Letterkunde, en Schoone Kunsten, in hare zitting van den 13den mei 1819, wegens de brug, of het houten voetpad, ontdekt op de grenzen van Drenthe en Westwoldingerland.
76634: - Paris et ses environs. Musées, monuments, bibliothèques, curiosités.
67818: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 12 2005.
67816: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 11 2004.
67817: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 10 2003.
53963: - Praktische zakboekjes voor natuurvrienden. Insecten Atlas.
80598: - Een verhaal over Groningen, Drente en Coevorden en over allerlei gebeurtenissen onder verschillende Utrechtse bisschoppen. / Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus. Vertaald en ingeleid door Hans van Rij.
62323: - The Printed Book of the Renaissance. Three Lectures on Type, Illustrations, Ornament.
21370: - Het gezin anno 2000. Kultuur van vandaag en morgen.
82919: - De 100 beste gedichten, gekozen door Ahmed Aboutaleb, voor de VSB Poëzieprijs 2014.
6909: - Jong gereformeerd. Kerstnummer 1965.
27435: - Wedstrijdreglement van de afdeling basiswedstrijdsport NHS.
27440: - Soldatenverzet politionele akties Indië '48-'49.
27441: - Soldatenverzet politionele akties Indië '48-'49.
27448: - Gewasbescherming in bloembollen en bolbloemen.
56840: - Inzicht. Maandblad voor de vrije boer. Derde jaargang 12 numers. Compleet.
49243: - Bijbel. Leidsche vertaling.
62326: - Los Beatos.
41875: - Het gouden pennetje. Zeventien journalisten over hun fascinerend vak.
45591: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1933. Deel LIV.
79995: - Nederlandse tekeningen omstreeks 1600. Netherlands drawings circa 1600. in het / in the Rijksmuseum.
69459: - NEN 1078: 1963 nl. Gasinstallatie-voorschriften - GAVO 1963.
69457: - Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties. AVWI 1960.
62329: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 13 / 2006.
26610: - Hout, houtprodukten, werken met hout.
49254: - De bijbel in nieuwe vertaling. Op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap door de daartoe benoemde commissie bewerkt. Het oude testament. Van verklarende aantekeningen voorzien. (2 delen).
61656: - 107 maal Sub Signo Libelli, een bibliografie van de pers zomer 1974 - oktober 1983. Met uittreksels uit het logboek van de pers tot eind 1980 door Ger Kleis en een inleiding van Rudi Ekkart.
37206: - Granta The Magazine of New Writing 89. The factory.
69461: - Klima, fabriek van warmte-, koel- en luchttechnische apparaten - handboek nr. 4.
29433: - Massakommunikatie. Een TIJD opname ten behoeve van de reklame..
69474: - De Groene Amsterdammer, 75 jaar Rijp en Groen. [1877-1952].
69475: - De Ploeg wil opwekken tot bezinning op onze na-oorlosgsche taak. De illegale pers over na-oorlogsche problemen.
63424: - Groningse pot. Van knipselbonenstamppot en krudoorntjesbrij.
26531: - Woonbeeld magazine voor stijlvol wonen en leven. 7e jaargang, no 4.
37979: - Tegels.
69486: - De Ploeg in Bergen. De keuze van Henk van Os, uit drie particuliere collecties.
34794: - Modelbouw in plastic. Officieel orgaan van I.P.M.S. Nederland. 8 nummers: 1978 nrs 1,2,3 en 4; 1979 nrs. 1, 2 en 4; 1980 no. 1.
34795: - IPMS Magazine. International Plastic Modellers Society. 15 numbers:.
67705: - Ziekten en beschadigingen van het aardappelloof.
22164: - Volkshuisvesting een kwestie van beschaving. Memorandum over de toekomst van de volkshuisvesting, door Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen.
87384: - Recent discoveries in chinese archaeology.
52582: - Rechtsgeleerde Opstellen door zijn leerlingen aangeboden aan H.Dooyeweerd ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit.
45846: - Startbijbel. Een keuze uit het oude en het nieuwe testament.
45849: - Bijbel.
22716: - EuroEffect. Beleggen met de nieuwe munt.
48070: - Zehn Jahre expansion 1950-1960. Pier Azië - Coenhaven.
48078: - Volksverhalen uit kleurrijk Nederland. Feesten. Verhalen over feesten uit de Chinese, Joodse, Nederlandse, Indiase, Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Indonesische verteltraditie.
48079: - Juul.
29206: - Wie beeft is schuldig. Lustrumstuk 1976 Utrechtsch Studentencorps.
29207: - 36e lustrum van het Utrechtsch Studenten Corps. dr. Livingstone.
70482: - Opgang, maandschrift voor deze tijd. 1938-1939, tweede jaargang.
82897: - Brieven over Theosofie.
80332: - Franklin D. Murphy Sculpture Garden: An Annotated Catalog of the Collection, 1978.
80009: - Munch en na Munch, of De hardnekkigheid van schilders / Munch and after Munch, or The obstinacy of painters.
80011: - Arthur Spronken.
51233: - Tussentijds. Aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken.
51237: - Psalter Hymnal. Doctrinal Standards and Liturgy of the Christian Reformed Church.
55594: - M.C. Escher, grafiek en tekeningen. Ingeleid en toegelicht door de graficus.
63502: - Literary Holland. Quarterly Bulletin of the Foundation for the Promotion of the Translation of Dutch Literary Works.
69497: - Johan Dijkstra 1896-1978. Aquarellen, tekeningen en grafiek.
69500: - Singel 262 - Zeventien dichters.
65814: - De nieuwe staat. Handboekje over staatsproblemen.
36596: - Der Querschnitt. XIII Jahrgang August 1933.
67887: - Spreuken en liedjes voor kinderen.
48088: - Frans Masereel.
69502: - Honderd nieuwe dichters - 2. Van dichtersgroep Dimensie.
62360: - Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language. Unabridged. Based upon the Broad Foundations Laid down by Noah Webster.
21045: - Op Roakeldais. De wereld danst in Warffum.
32480: - Fotolithografie. Cursus 15.
40093: - Het landschap bij Hokusai.
77823: - Groningen (Wie Groningen niet kent, kent Nederland niet.).
80023: - Exposition Picasso 1970-1972 : 201 peintures..
28552: - A. Roland Holst.
44388: - Voor het hele volk van God. Een jaarcyclus gebeden van en voor de oecumene.
65819: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
83355: - Katholieke illustratie. 84ste jaargang, no. 1 tot en met 25.
64598: - Hollands diep. 1975, nr. 1 t/m 4 en 1976 nr. 1 t/m 17.
56899: - De herdenking van het 600-jarig bestaan van Enschede als stad.
72410: - Theodor Werner.
65359: - Amsterdam CS honderd jaar.
65821: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
37243: - Granta The Magazine of New Writing 67. Women and children first.
21830: - China een ontmoeting met 850 miljoen mensen.
36636: - Les guides bleus espagne.
36637: - Hachette World Guides Athens, Corinth, Mycenae, Delphi.
36638: - Hachette World Guides Portugal, Madeira, Azores.
62369: - Schetsboek, eene verzameling gedichten en prozastukken met portretten van eenige inzenders, leden der Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen 1905-1910.
40938: - Wijsheid uit het Oosten.
65830: - Een kwart-eeuw idealisme. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den algemeenen Nederlandschen geheel-onthouders-bond.
30954: - Zo werkt een auto.
13620: - Modellen voor processen-verbaal. Eerste bundel.
13621: - Modellen voor processen-verbaal. Eerste bundel.
42631: - Aus des Knaben Wunderhorn. In Holz geschnitten nach Zeichnungen v. Ludwig Richter und anderen Künstlern.
88071: - Bridges. Dutch Bridges in Words and Pictures.
36641: - Aphodisiacs.
67202: - Verweer tegen het geweld. Een onderzoek van de Quakers naar de oplossing van de internationale conflicten en een gedachtenwisseling daarover.
73036: - Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale. Waer in de woorden en spreekwyzen der eerste tale, naar hunne verscheide beteekenissen en kracht, door de laatste naeukeurig verklaert en opgeheldert worden. Alles getrokken uit het gebruik, en de beste schryveren door S. Hannot. Vervolgens overzien, van veele misstellingen en andere vlekken gezuivert, ook met veele woorden en spreekwyzen merkelyk vermeerdert en verrykt door D. van Hoogstraten.
65833: - Tussen kapitaal en arbeid; Een eeuw katholiek en protestants sociaal denken, DISK-cahier XV..
32342: - The baby; A photographic enquiry into certain private options.
17980: - Chili een zwartboek.
61452: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 18 / 2011.
72412: - Wilhelm-Lehmbruck-Stipendiaten1996/1998: Anette Lauer, Gil Shachar, Annette Wesseling.
62379: - Fran,cais / Turque Dictionnaire. Fransizca Türkçe sözluk. Fransizca ögrenmek isteyen herkese, ögrenciye, veliye esnafa, ögretmene bulunmaz bir sözlük.
72413: - Wilhelm-Lehmbruck-Stipendiaten1994/1995: Eva Borski, Andreas M. Kaufmann, Peter Wüthrich.
64628: - Kabouterkrant. Gemeenteblad van kabouterstad Amsterdam. Jaargang 1, nr. 2.
48105: - Meinard Woldringh.
84650: - Leonardo da Vinci. Een groot innovator.
45865: - Gedenkboek van den Nederl. Bond van Christelijk Protestantsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel "Door plicht tot recht" uitgegeven ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan 1908-1933.
77676: - Ons eigen land. (4 delen compleet) Tusschen Amsterdam en Arnhem; Tusschen de zeeën en achter het duin, Van de Geldersche heuvelen naar het land van wijde vlakten; Ons deltaland. Van de Zuidelijke zandvlakten en heuvelrijen. Met een woord vooraf door P.J.H. Cuypers.
45592: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1934. Deel LV.
45593: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1935. Deel LVI.
63692: - Voor de practijk. No. 3. Rondschrift. Vervolg van den cursus in 2 nrs. Ten dienste van Zelfstudie, herhalings- en H. B. scholen, enz. Soennecken's Pennen.
24379: - More than twice 55 Community Songs.
72415: - Luc Simon - mes caravanes. Peintures, sculptures, aquarelles 1994-1999.
25490: - Het nieuwe testament met de psalmen.
25472: - Groningen/Drenthe 1994. Een jaar in beeld.
76482: - Louis Armstrong Original, Vintage, Concert Program, London Palladium, London, England, July 25th, 1932.
37267: - Granta The Magazine of New Writing 43. Best of Young British Novelists.
39366: - Opa Dribbel in het Wilde Westen.
38520: - Het vraagstuk van de gehuwde ambtenares. Rapport uitgebracht door de commissie ingesteld bij beschikking van de minister van binnenl. zaken van 11 juni 1949 No. 15792/r afdeling ambtenarenzaken.
58859: - Supersalades. Meer dan 150 snelle & smakelijke salades.
41205: - Utrecht in prent. 18e eeuwse prenten van steden, dorpen, kastelen en buitenplaatsen. Met een voorwoord door J.A.B.M. de Jong.
23715: - The Museum of London.
66035: - De verbouw van haver en rogge op zandgrond (Ervaringen van een zandboer).
64649: - Museumjournaal, serie 17, nrs. 1 t/m 6. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
35448: - De mooiste sprookjes. Van Gool.
35450: - Assepoester.
35451: - De wolf en de zeven geitjes en andere sprookjes en vertellingen.
45594: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1936. Deel LVII.
69560: - Wegens uitnemende verdiensten: toespraken gehouden bij de erepromoties aan de Universiteit te Amsterdam van Henriëtte Roland Holst, Kamiel Huysmans, Pieter Nicolaas van Eyck en Herman Teirlinck, ter gelegenheid van de driehonderdjarige herdenking van de driehonderdjarige herdenking van de sterfdag van Pieter Cornelisz. Hooft op 20 mei 1947.
45595: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1937. Deel LVIII.
54077: - Otto Dix. Peintures, Aquarelles, Gouaches, Dessins Et Gravures Du Cycle De «Laguerre».
39261: - Biblia Hebraica, Secundum ultimam editionem Jos. Athiae, a Johanne Leusden. Denuo recognitam, recensita Atque ad Masoram, et correctiores Bombergi, Stephani, Plantini, Aliorumque Editiones, ....
78268: - Die Wasserversorgung antiker Städte : Band 3 Mensch und Wasser, Mitteleuropa, Thermen, Bau-Materialien, Hygiene.
78264: - Niet te koop : een keuze uit de eigen collectie / Henk Helmantel .
32519: - Wat de wind fluistert bij maneschijn. Klassieke chinese roman.
17464: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 95 haarfst 2005.
83348: - Beatrijs. Katholiek weekblad voor de vrouw. 8ste jaargang, nr. 18, 5 mei 1950 t/m no. 34, 25 augustus 1950.
72427: - Mario Merz. Iglu-Installation '8-5-3' von 1985.
72428: - Jannis Kounelis - Wandinstallation Ohne Titel (Zwei Fenster).
62414: - Karten alter Meister. 24 ausgewählte Reproduktionen. Erläuterungen zur Sammelmappe.
87536: - De grote filosofen 1.Nietzsche, 2.Arendt, 3.Montaigne, 4.Kant, 5.Descartes, 6.Marx, 7.Schopenhauer, 8.Taylor, 9.Kierkegaard, 10.Levinas, 11.Spinoza, 12.Plato.
38704: - Rond de Kerst. Verhalen en Gedichten.
38710: - Toelichting op de schetsen kerkgeschiedenis. Eerste deel..
62415: - Jérusalem délivrée, poëme traduit de l'Italien, nouvelle édition, revue et corrigée. Enrichie de la vie du Tasse. Tome premierprécédée de la vie du Tasse.
69578: - Ban Borssele Boek. Borssele van uur tot uur. 16 en 17 maart 1980.
65841: - Schets van den ontwikkelingsgang der Vlaamsche Beweging.
25024: - Zhongguo Shaoshu Minzu Wenxue Zuopin Xuan. Di Er Fen Ce.
71887: - Easy play speed music for guitar, vol. 19 Best of the Beatles.
73572: - Restauratie van toren en kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Noordwolde.
14232: - Atlas van de terreinen der protestantsche zending in Nederlandsch Oost- en West-Indië.
67312: - Arbeidersleven in Nederland; resultaten der enquete, ingesteld door het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen in het najaar van 1907 naar de wenschelijkheid en mogelijkheid van beperking van den arbeidsduur voor volwassenen tot 10 uren per etmaal en afschaffing, respectievelijk beperking van nacht- en kinderarbeid.
54158: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume VII: Nouveau Testament: Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apotres.
37677: - Beelden in het Zuiderpark.
17468: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 94 zummer 2005.
55846: - Het nieuwe testament of alle boeken des nieuwen verbond onzes heeren Jezus Christus + Het boek der psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik + Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst.
56978: - W. de Fesch: Du willst die Stolze spielen; T. Latour, Quatre sonates; Ber Joosen, Burgmüller, melodische etuden; Für unseren leinen; Jan Bouws, Twaalf liedjes voor piano; Alexandre Tansman, Pour les enfants; Daniel Ruyneman, Vier oud-Nederlandsche liederen; César Franck, Les plaintes d'une poupée; Ballade por Adeline; Adam Carse, Toyland tunes.
85142: - Grossdeutschland in Bild und Karte.
64658: - De schending van Soebadra. Javaans schimmenspel. Volgens de Soerakartase traditie bewerkt door Ki Kodiron. Vertaald en van toelichtingen voorzien door J.J. Ras.
31786: - How to read hieroglyphs.
36523: - Stadsbeeld in beweging I.
76560: - Ober-Engadin.
76561: - Vierwaldstättersee.
76562: - Thüringen. Eine Sammlung von 80 Ansichten vom Thüringer-Wald und Umgebung.
76563: - Wiesbaden. 30 Ansichten nach photographischen Aufnahmen.
76566: - Album Von Berlin Charlottenburg Und Potsdam. 5 Grosse Panoramen Darunter Ein Fabriges Und 131 Ansichten Nach Naturaufnahmen in Photographiedruck .
76567: - Carl Flemmings Generalkarte No.13: Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Lippe, Hamburg, Bremen und Lübeck. Entworfen von F. Handtke.
28997: - Fables de Florian.
29010: - De eerste tien jaar / The first ten years Opera Zuid 1991 - 2001.
23798: - China Information. A Journal on Contemporary China Studies Vol IX, No.1 Summer 1994.
68030: - Zeichnungen und Grafiken aus der Sammlung Etzold (1913-1933).
87142: - Très belles tabatières Chinoises des XVIIIe, XIXe et XXe siècles provenant de la collection S.C. Harris et R.G.H. Binney et d'autres collections. Chinese Snuff Bottles etc..
87143: - Oriental Art. Important Sale by Auction.
24885: - The abridged nautical almanac for the year 1954.
54080: - Early Russian painting, Recent Discoveries.
50195: - Een lied op den sabbatdag - Deel 3.
50198: - Liedboek voor de kerken. 491 gezangen. Meerstemmige zettingen (koor- en orgeluitgave).
48915: - Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger. Handleiding voor de Maleische taal - uitgave 1945.
19817: - Alkmaar.
71565: - Bedrijfspensioen in de land- en tuinbouw.
71566: - Doolhof.
76580: - Alep. Guide des Visiteurs. Son histoire, sa citadelle, son musée et ses monuments. Guide des visiteurs.
77827: - This is Groningen.
76412: - Centraal-Groningen. Voorlopig ontwerp voor een streekplan.
68032: - National Museum. Message Biblique Marc Chagall. Nice. Donation Marc and Valentina Chagall.
36642: - An illustrated Anthology of Erotica. Sexual Art and Literature from Around the World..
74061: - De avonturen van Bruintje Beer. Dertiende serie. 1. Bruintje Beer en de oude zeemijnheer. 2. Bruintje Beer en de toverhoed.
65392: - Seinboek voor de Nederlands-Duitse grens(dienst)baanvakken. SBD.
43542: - Historische Wirtschaftskarte der Rheinlande um 1820. Herausgegeben von Helmut Hahn und Wolfgang Zporn in Verbindung mit Heiner Jansen und Wilfried Krings.
65433: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 22e & 23e jaargang 1954/1955 2x12 nrs compleet.
29212: - Rechtbreien. JFV-Almanak 1995-1996.
62754: - Edinburgh and Its College Printers. Specially Printed for the Visit of The Wynkyn De Worde Society.
25026: - Zhongguo Shaoshu Minzu Wenxue Zuopin Xuan. Di Wu Fen Ce.
54081: - Honderd tekeningen uit het Museum of Modern Art, New York: Een tentoonstelling in het Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo van 15 april tot 18 juni 1973.
37639: - Kalligrafie (cursus).
87813: - Chassidische legenden. Een suite van H.N. Werkman. Inleiding, biografie en bibliogarfie van Jan Martinet. Hasidic Legends, A suite by H.N. Werkman. Introduction, biography and bibliography by Jan Martinet.
45928: - L'Ancienne France. L'École et la science jusqu'à la Renaissance. Ouvrage illustré de 199 gravures et d'une chromolithographie.
73770: - Arjen Boerstra 12 13 14 15 Boertsra Engineering; Secret Oak; Retrosepctief; Camera Batavia; Batavier; Attic.
64687: - Map met 13 voorbeeldtekeningen: grouw, kamperen, pats, voorjaar, op het watertrekschuit, gildepenningen, aan de rivier, in de ebrgen, de heraut, ben ik knap of niet, Robinson Crusoë, het zwarte ras. Nog twee mappen met vele tekeningen..
54086: - Exhibitions on the Occasion of the First International Congress of African Culture..
65388: - Storingsgids Treinstellen. Deel IV DE-treinstellen serie DE-3.
56692: - Alte Karikaturen aus der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz.
76423: - Het oude klooster Ter-Apel. Uitgegeven ter bevordering van het vreemdelingenverkeer.
12334: - Air Pictorial June 1985.
78534: - Bekenden tijdgenooten 12 lithografieën door Jan Veth.
34677: - Xizang Zhibei. Zhongguo Kexueyuan Qing Zang Gaoyuan Zonghe Kexue Kaocha Dui.
32473: - The other side of photography. Profiles of education.
80645: - Rijksarchief van Friesland. Inventaris der doop-, trouw-, lidmaten-, overlijdens- en begraafboeken.
43906: - Ferdinand Hodler. Catalogus nr. 42.
43908: - Rijksmuseum Kröller-Muller (Schilderijen - tekeningen - beeldhouwwerk).
73057: - Steevast 1998. Jaaruitgave van de Vereniging Oud-Enkhuizen.
76431: - Rapport van de Groninger Dijkencommissie 1955.
67214: - Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid. Deel 1 & 2.
76430: - Over Noord-Groningen gesproken.....
67750: - Commercial Buildings. An architectural record book. Office buildings - Banks - Transportation buildings - Radio and TV buildings - Theatres.
65399: - Niet gebouwde Friese stations etc..
50180: - Actueele gegevens omtrent de teelt van suikerbieten I.
55215: - A Doré gallery.
55214: - Jaarverslagen Akzo 1966 - 1973 & jaarverslagen Akzo 1974 - 1981.
54100: - Het Nederlands ballet onder leiding van Sonia Gaskell.
73616: - Verhalen uit de Franse romantiek.
62786: - Iodine and plant life. Annotated Bibliography 1813-1949. With Review of the Literature.
77959: - Stoomwasserij en Kalkbranderij.
50189: - Maandblad voor handwerken. Ariadne.
74035: - Breien. Truien voor mannen.
67819: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 7 2000.
49669: - Zeven kleine vrienden. Bewerkt door Han G. Hoekstra.
20701: - Vegetarisch koken. Inspirerende ideeën voor heerlijke recepten van hoofdgerechten tot tussendoortjes en traktaties.
16879: - Far East Reporter. The full text of Premier Chou El-lai's interview with British correspondent Felix Greene.
37629: - Der Deutsche Bundestag im Reichsgebäude. Geschichte und Funktion Architektur und Kunst.
26152: - Der Rhein von Mainz bis Duisburg-Ruhrort. The Rhine from Mayence to Duisburg-Ruhrort. Le Rhin de Mayence jusqu'à Duisburg-Ruhrort. 37 views in 20 sheets.
37835: - Gewasbescherming in 2005 in de Akkerbouw en Veehouderij.
53525: - Milieurecht K4.
22095: - In het licht van de stad.
22104: - Stadsvernieuwing 1986. Monumenten.
88116: - 1. Frans Kafka - De gedaanteverwisseling - 109 pp. 2. Vladimir Nabokov - Lolita - 382 pp. 3. D. H. Lawrence - Lady Chatterley's Lover - 349 pp. 4. F. M. Dostojevski - Misdaad en straf - 598 pp. 5. Aldous Huxley - Brave New World - 253 pp. 6. Victor Hugo - De Klokkenluider van de Notre Dame - 564 pp. 7. Harry Mulisch - Het Stenen Bruidsbed - 183 pp. 8. Gustav Flaubert - Madame de Bovary - 371 pp. 9. Choderlos de Lacios - Les Liasons Dangereuses - 394 pp. 10. Kurt Vonnegut - Slachthuis vijf - 189 pp. 11. John Steinbeck - Van Mensen Muizen - 128 pp. 12. Louis paul Boon - Mieke Maaike's obscene jeugd - 83 pp. 13. Stefan Zweig - Schaaknovelle -61 pp. 14. Giovanni Boccacio - De minnaar in het wijnvat en andere erotische verhalen - 207 pp. 15. Anais Nin - Henry & June - 254 pp. 16. Lodewijk van Deyssel - Een Liefde - 394 pp. 17. Hugo Claus - de Metsiers - 109 pp. 18. Salman Rusdie - de Duivelsverzen - 494 pp. 19. Johann Wolfgang Goethe - Het lijden van de jonge Werther - 165 pp. 20. Lawrence Sterne - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië - 196 pp.
.

44889: - Ontroerende toespraken van stervende Schotse geloofshelden en bijzonderheden uit hun leven. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
54112: - Keramische kontrasten. Hedendaagse keramiek uit Duitsland.Walter Popp, Beate Kuhn, Karl Scheid, Ursula Scheid, Lotte Reimers.
54114: - Europese ceramiek uit de pottenkijker..
57041: - Wie zingt mee?.
78554: - Klei. 5e Jaargang. Orgaan der Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten.
20898: - Lock, Stock & Barrel!.
20446: - Stratenboekje en gids van Maastricht met stadsplan.
48927: - Gids van het Kerkmuseum Janum.
85607: - Een half jaar vrijheid. 180 dagen opbouw na 1800 dagen afbraak. Samengesteld door Sectie Voorlichting M.G. en den Regeeringsvoorlichtingsdienst.
74812: - Erinnerungen an die Königinnen Emma und Wilhelmina der Niederlande welche mit ihrem Hofstaate die Kur- und Badestadt Honnef in den Jahren 1892 -1906 besuchten. Dokumentation über holländische Kurgäste in Honnef bis 1925.
73626: - Verhalen uit de Duitse Romantiek.
77728: - Akademie-Dagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel II. Voordrachten, gehouden te Leeuwarden op 30 en 31 maart 1948.
57558: - Waagebouw 14 dec tot 13 jan 1963 kerstexpositie 1964 gbkn.
44179: - Reichslieder. Deutsches Gemeinschaftsliederbuch. Alte Ausgabe, 654 Lieder.
80181: - Cursus plaatselijke- en streekhistorie voor Noord- en Zuid-Holland, gehouden te Haarlem 1966-1967.
81782: - Het opera boek: Overzicht van 780 opera's vanaf 1597.
63119: - Books from British Private Presses / Boeken Van Britse Private Presses, van William Morris tot heden.
63118: - The Spiral Press. An exhibition of selected books and ephemera designed and printed at The Spiral Press in New York from 1926 to 1968. With an introductory commentary by Joseph Blumenthal. Shown at the Royal Library of Belgium in Brussels, 1968 and at the Meermanno-Westreenianum Museum in The Hague. ..
82838: - Work and Sing, an International Songbook.
82837: - Look away, 56 negro folk songs.
76638: - Guide commode pour voir et vister les monuments de Paris. Texte en Français, en Anglais, en Allemand.
76639: - Plan de Paris au 1/20.000eme. Tracé complet des rues de Paris. MétropolitainGuide commode pour voir et vister les monuments de Paris. Texte en Français, en Anglais, en Allemand.
44900: - 50 NCSV kampen 1948. Zomerkampen voor leerlingen van Gymnasium, H.B.S. en Lyceum. Jongenskampen: vijftiste kampjaar - Meisjeskampen: vijf en veertigste kampjaar.
55260: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Jaarboek. Jubileum 1847-1997, 47e uitgave.
80695: - Wat de bank voor u kan doen.
68359: - Kruiden voor de keuken. Zaaien, oogsten, gebruik.
80057: - Photography annual 1964.
80055: - Photography annual 1966.
69714: - Persgids.
23014: - Jaar te kijk 1976. De Zilveren Camera.
85397: - Map with Strindbergiana.
45596: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1938. Deel LIX.
38083: - Faïences Hollandaises 1640 à 1800.
38086: - Fabergé 1846-1920.
80406: - Baal, De sound man in Frascati.
44911: - Sonntags-Blatt für katholische Christen. Unter Mitwirkung von Geistlichen der Erzdiöcese Cöln und der Diöcesen Hildesheim, Münster, Osnabrück, Paderborn und Trier. Dritter Jahrgang. No. 1 - 27.
65966: - Pline l'ancien. Histoire Naturelle Livre XVIII..
44430: - Gewijde kunst. Honderd platen naar schilderijen van bekende meesters. Met bijschriften van G.J. van der Flier, J.H. Gunning, A.J.Th. Jonker, H.M. van Nes en S. Ulfers.
79605: - Jacob Maris, Twelve landscapes / etched by Ph. Zilcken and a portrait of the artist etched by dry-point by P. de Josselin de Yong. With biographical sketch by Miss Adêle J. Godoy.
44913: - Der Christ vor Gott: Ein Gebet- und Andachtsbuch für evangelische Christen, enthaltend Gebete für Morgen- und Abendandachten, für Fest- und Feiertage, für Taufe, Confirmation und Abendmahl, so wie für besondere Zeiten und Lagen des Lebens.
43909: - El Simbolismo por Bettina Spaanstra-Polak.
45597: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1939. Deel LX.
65976: - Neolithic site at Banpo near Xian.
69725: - Een goede buur. Afscheid van Otto von der Gablentz.
69727: - Nederland en Duitschland. Een keur van documenten, bijeenverzameld en toegelicht door een Nederlander.
85281: - De Nieuwe Gids. Gedenkboek 1885 - 1 october - 1910.
78578: - In het rijk der fabelen. Feeën en elfen..
88005: - Engelse sprookjes.
26497: - Wissenschaftliche Tabellen Geigy.
31200: - Neerlands Volksleven. Anansi - tori's. Jaargang 29 - 1979 - nummer 4.
26215: - Die Umschau. Ubersicht über die fortschritte und bewegungen auf dem gesamtgebiet der Wissenschaft, Technik, Litteratur und Kunst.
76440: - Gedenkboek 1918-1948 CBTB.
68521: - 39ste Jaarverslag "Stamil" 1942. Nationale Vereeniging tot steun aan miliciens.
37777: - The Cruising Book. International Cuisine by Russian Masterchefs.
69745: - De mei revolutie van 1968. Dagboek van Parijs.
23537: - Geïllustreerde Wereldatlas.
76183: - De Hervormde kerk over de doodstraf. Herderlijke brief van de Generale Synode.
12342: - Air Pictorial March 1986.
12343: - Air Pictorial May 1986.
88088: - Cultuurhistorisch onderzoek naar dijken in Noord-Holland.
46456: - Sprookjes van Andersen.
28960: - Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van de viering van het 200 jarig bestaan der 'Groote Sociëteit' te Groningen.
30124: - RA Recht vor allen.
33396: - Versus, kwartaalschrift voor film en opvoeringskunsten. Hollywood kostuums.
50555: - Baantjer - Dorcas en de kokende oma's.
54146: - Amstelveen, schakel in de Randstad.
62576: - Doctorus Johannis Fausti, Das älteste deutsche Faustspiel in 4 Akten nebst einem Vorspiel. bearbeitet miet 4 Szenenbildern von der Auffühurung des Marionetten - Theaters Münchener Künstler..
12378: - Air Pictorial May 1991.
62580: - Le plus beau Bestiaire du Monde, un album de miniatures, aquarelles et gravures, rassemblées et présentées par le professeur P.-P. Grassé, membre de l'Institut. Réalise ous la direction artistique de Pierre Faucheux.
43647: - Die Bibel oder die ganze Heilige Schrft des Alten u. Neuen Testaments nach der Deutschen Übersetzung D. Martin Luthers.
43648: - Bijbel. Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
33768: - Grote reis-encyclopedie van Europa. België, Nederland en Luxemburg.
55952: - Negerliederen. Zwart ben ik.
77127: - Groningen in oude prenten.
28499: - Mannen en vrouwen van betekenis.
62584: - Claude Garamont. Graveur et Fondeur de letters du roi François Ier.
67804: - 50 Jahre Ullstein. 1877-1927.
45701: - De Facto Magazine d'Histoire de l'Art et d'Archeologie. Art et Erotisme. 1, 4 Janvier-Fevrier-Mars 1993.
45703: - Aussereuropäische Kunst Lempertz-Auktion 506.
45710: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Oct 1973.
45711: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Jan 1974.
45712: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Dec 1973.
45713: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Nov 1973.
45714: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Aug 1973.
45716: - The Illustrated London News. Oct 1973.
45722: - Cérémonies du Thé. Usages du Thé à travers le Monde.
65988: - King Atlas Nederland voor school en toerisme.
67274: - Die Zimmerwalder Bewegung. Protokolle und Korrespondenz. Herausgegeben von Horst Lademacher. II. Korrespondenz.
63141: - Azië. Basiskennis & handige tips. Wok, sushi & co. Met warenkennis en een groot receptendeel.
58399: - Andrei Xadorine.
79037: - Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden. Deel 2. Monniken en Monialen in de Nederlanden.
64747: - Uitnodiging onthulling en overdracht Anton Wachter-beeld.
60358: - Tunnelbau: unterirdische Perspektiven : Beiträge zur 30. Technikgeschichtlichen Tagung der Eisenbibliothek vom 9. bis 11. November 2007 im Klostergut Paradies.
51494: - De heilige Qor'aan. Met Nederlandse vertaling.
33689: - 'Olle kwintn' of 'allure' Na twintig jaar binnenstadsbeleid in Groningen. Werkgroep Binnenstad Groningen-Bond Heemschut.
70569: - Nacht van de poëzie 2005.
73342: - Onderzoek en phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met eene voorrede van W.P. Wolters. Herzien door P.A.A. Boeser.
26868: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Tweede jaargang oktober 1954 no. 7.
26863: - Nationale landstormdag te 's-Gravenhage 27 september 1928. Ter herdenking van het tienjarig bestaan van den bijzonderen vrijwilligen landstorm.
46070: - Oskar Schlemmer. Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen.
54157: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume IV: Les psaumes, Job, Les Proverbes.
68255: - Planten-atlas. Naar het Duitsch bewerkt door H.J. Calkoen.
68057: - Lust & gratie. Lesbisch Cultureel Universeel Tijdschrift. Zomer 1993.
63713: - Kijken met Jetses naar toen.
29208: - Max Havelaar of de Utrechtsche Studenten Almanak.
65997: - Amstel bier. Extra gehopt, beter gebrouwen! Hoe uw glas bier tot stand komt.
83071: - Uren met Maeterlinck. Eene bloemlezing uit de werken van Maurice Maeterlinck. Door G.H. Priem (Met biographische en bibliographische aantekeningen, benevens een portret).
21263: - Zhongguo Wenxuejia Da Cidian.
60622: - Beknopte afstandswijzer reizigersverkeer.
65999: - Textilia. Weekblad voor de detailhandel in textiel, dames- en herenmodeartikelen en woninginrichting.
26847: - Wet gewetensbezwaren militaire dienst.
38813: - Beschrijving van het materieel der bereden artillerie (B.M.B.A.) 9goedgekeurd bij aanschrijving van het D.v.O. van 11 janaurie 1909, IVde Afd. no. 89).
59752: - Katholieke illustratie. 75ste jaargang, no. 27 3 april 1941 t/m no. 52 25 sept. 1941.
40630: - Der Sanddorn. Hippophae rhamnoides. Ein Pionier des Lebens.
39591: - Kaart van Sappemeer uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
41242: - Paris souvenir 32 vues par Chamoüin.
41243: - Ricordo di Napoli.
60366: - Fries scheepvaartmuseum en oudheidkamer Jaarboek 1961 / 2013.
56172: - Index of Artists represented in the Department of Prints and Drawings in the British Museum. Vol. I: Dutch and Flemish Schools. German Schools. Vol. II: French Schools.
28475: - Het kunstboek.
43047: - Offizieler Katalog der IX. Internationalen Kunstausstellung in KGL. Glaspalast zu München 1905. Veranstaltet von der "Münchener Künstlergenossenschaft" im verein mit der "Münchener Sezession". 1 juni - ende oktober.
80742: - Dochters! Handleiding voor vaders.
40898: - Boek beeld ornament. De geschiedenis van de boekverluchtiging in het avondland.
69600: - Open huis 2008. Koninklijke Wöhrmann 150 jaar 1858-2008.
69601: - EHBO; (Eerste Hulp Bij Onduidelijkheden); het nieuwe woordenboekje voor de grafische industrie.
81738: - Cultuur en religie. Deel 1 t/m 6 compleet. 1: Psychopatische figuren op het toneel; De waan en de dromen in Gradiva van W. Jensen; De Mozes van Michelangelo; Aanvulling op de verhandeling over de Mozes van Michelangelo; Enkele karaktertypen uit de psychoanalytische praktijk. 2: De schrijver en het fantaseren; Een jeugdherinnering van Leonardo da Vinci; Het motief van de drie kistjes; Een jeugdherinnering uit ' Dichtung und Wahrheit '; Het 'Unheimliche'; Dostojewski en de vadermoord. 3: De 'culturele' seksuele moraal en de moderne nervositeit; Actuele beschouwingen over oorlog en dood; Vergangkelijkheid; Het onbehagen in de cultuur; Waarom oorlog? 4: Totem en taboe; 5: Massapsychologie en Ik-analyse; De toekomst van een illusie; Brief aan Romain Rolland. 6: De man mozes en de monotheïstische religie.
37204: - Granta The Magazine of New Writing 91. Wish you where here.
80667: - Der Rhein in 40 Bildern - No. 4 - Die herrlichsten Punkte des Rheines unter berucksichtigung von Frankfurt am Main / Wiesbaden im Taunus, Bad Ems an der Lahn und Burg Cochem an der Mosel.
80671: - Wat nu? Een pleidooi voor het liberaal socialisme.
83068: - Kabuki. Kabukiza March 1957.
60367: - Noordelijk scheepvaartmuseum Niemeyer Tabaksmuseum. Jaarboek 1997-2003, 2005 & 2006.
35979: - Die Antwerpner Expansion Januar 1960.
39594: - Kaart van Baflo uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
73734: - KPN Kunst & Vormgeving.
67622: - La Biennale di Venezia. Guide.
80760: - De Beeldenaar. Tweemaandelijks tijdschrift voor numismatiek en penningkunst. 16e jaargang: nrs. 2; 25ste jaargang: 3, 4, 5 &6; 26ste jaargang: no. 1, 2, 3, 5/6 (2x); 27ste jaarganf: nrs. 3, 4, 5 & 6; 28ste jaargang: no. 1, 2, 3 & 5; 29ste jaargang: nrs. 1, 2 & 4; 34ste jaargang: nrs. 2, 3, 4 & 6; 35ste jaargang: nrs. 2, 3, 4 & 5; 36ste jaargang: nrs. 1, 2, 4 & 6; 37ste jaargang: 1, 2 & 4;.
49062: - Wat m"rn komt. Nije grunneger gedichten en verhoalen.
22639: - Het evangelie van Philippus.
29823: - Young Asian Designers.
33713: - Ingeprente beelden. Schoolplaten uit eigen collectie. 31 maart - 23 augustus 1996.
54159: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume VIII: Nouveau Testament: (from Romains till Apocalypse de Jean).
77863: - Dorpshuis 'Ubbegaheem' eerste jaarverslag 1967.
50571: - Geestelijke liederen uit den schat van de Kerk der eeuwen.
66005: - 12 tips voor kook-creaties met Nutricia kofiemelk!.
78131: - The Christina Loke Balsara Collection if Fine Chinese Ceramics - Christie's Hong Kong Auction Catalogue January 19, 1988.
66007: - Keizer Karolingus.
54163: - Jean Fautrier 1925-1935.
30953: - Louvre. Guide to the collections.
82589: - Point de croix - nouveaux dessins 2me série.
33589: - Prana. Uniek maandblad voor geestelijke wetenschappen en karakter-analyses. No. 1.
27308: - Foto-atlas Gelderland.
17469: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 83 haarfst 2002.
61740: - Aanwinsten. Acquisitions. 1986 - 1991. Van Gogh Museum Amsterdam.
45598: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1940. Deel LXI.
62633: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 14 / 2007.
62638: - Lekker Nederland: een gastronomische handleiding voor het bereizen van ons eigen land, door en landgenoot in den vreemde.
67407: - Huishoudelijk reglement van de Coöperatieve Zuivelfabriek en Korenmalerij "De Eensgezindheid" te Anloo.
54164: - Zadkine.
54166: - Rapport van de jury inzake de openbare en besloten prijsvraag voor het nieuwe raadhuis van Amsterdam.
54169: - Knipselmap Kloosterburen.
39414: - Ontdek de Friese natuur. Untdek de Fryske natoer. Handboek met uitgebreide informatie over alle natuurgebieden van It Fryske Gea.
60384: - Toelichting bij het maken van tekeningen. Hefwerktuigen.
60383: - Leidraad voor het ontwerpen, vervaardigen en gebruiken van hefwerktuigen met het oog op de veiligheid.
45599: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1941. Deel LXII.
73726: - Jo Coenen & Co 87-97 Building the Territory..
73733: - Proficiat Nicolaas Wijnberg : vriendenboek ter gelegenheid van de toekenning van de oeuvreprijs 2000 van het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst.
73732: - Chris Steenbergen. Oeuvreprijs.
73731: - 500+ Pictures of Flower Bulbs.
43005: - Zonnewijzer. Almanak voor het katholieke gezin.
62646: - Umbrae Codicum Occidentalium. Volume 1. Servii Grammatici. in Vergilii Carmina Commentarii. Codex Leidensis B.P.L. 52.
62651: - Das Postulat der Buchdrucker. Abdruck einer älteren Original-Handschrift nebst einer Vorerinnerung..
73741: - No! I don't know what I'm missing. Cat. 001, Spring 2001.
73740: - Dit is wat wij deden. 13 bijdragen aan het park van de toekomst.
73738: - Droog Design 20 Postcards .
77677: - De grote Times wereldatlas.
55988: - De Edese Cahiers. Deel 1: De tijd houdt de pas in. Deel 2: Met andere ogen. Deel 3: Als de dag van gisteren..
18249: - Textielverkoop in de winkel.
76270: - Uitzichten. Vrijzinnig protestantse bijdragen door H.Faber, J. de Graaf, H.J.Heering, R. Hensen, J.W. Herfst, G.J. Hoenderdaal, F.E. van leeuwen, W.R.M. Noordhoff & J.F. van Royen. Aangeboden aan Dr L.J.v.d.Holk.
72496: - Made in Holland, Epson Fotofestival Naarden 14 mei - 12 juni '05.
72492: - Iemand moe(s)t het doen. Vijfenzeventig jaar VARA in beeld.
77756: - Waterschap Westerkwartier 1864-1964.
62665: - Prijslijst van de boeken en pamphletten in de hier voorstaande bibliographie beschreven en voorhanden in het boeken-magazijn van H.G. Bom, Warmoesstraat 35 en 40 Amsterdam.
12374: - Air Pictorial July 1990.
25374: - Kinderen vertellen de bijbel. Verhalen uit het oude- en nieuw testament verteld door Nederlandse kinderen en geïllustreerd door kinderen uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
82515: - Now Buick announces. The 8 as Buick builds.
69970: - Heerlijkheid in de natuur. Schilderijen van Jan Kooistra.
62843: - Landbouwgeschiedenis. Een reeks artikelen samengesteld naar aanleiding van de cursus Landbouwgeschiedenis, gehouden van 30 augustus - 2 september 1954, uitgaande van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap en het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
73750: - +81 = Plus Eighty One Magazine, Vol. [issue] 6. Creators on the line. Paris + London, Tokyo, New York, Hong Kong ....
43919: - Jan Altink. Groninger land en mensen.
43921: - Keuze uit de collectie B. de Geus van den heuvel.
43923: - Jaap Wagemaker. Scilderijen Gouaches 14 februari tot 15 maart 1970.
43928: - Kindertijdschrift uit gegeven door het Gebedenverbond in 1920 en 1921..
43931: - Boon's geillustreerd magazijn. No. 8 Dl. II.
37239: - Granta The Magazine of New Writing 71. Shrinks.
37240: - Granta The Magazine of New Writing 70. Australia: The New New World1. Shrinks.
37241: - Granta The Magazine of New Writing 69. The Assassin.
37242: - Granta The Magazine of New Writing 68. Love stories..
80795: - Bernd Koberling. Malerei Paintings 1963-2001..
54196: - The Book of Psalms.
66028: - The Book Of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of the Church of England: Together with the Proper Lessons for Sundays and other Holy-Days.
12340: - Air Pictorial November 1985.
73763: - Grafisch Nederland Kerstnummer 1998.
66032: - Bemestingsproeven over 1923 en 1924.
66030: - Chilisalpeter is nog steeds de koning der meststoffen.
66031: - Chilisalpeter of zwavelzure ammoniak (een verweerschrift).
50254: - Stadsvernieuwing in Amsterdam. Programma 1983/86.
75720: - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C. Divisie '7 December (4 delen compleet).
69982: - Études sur la toilette - IVe série: les corsages décolletés.
69983: - Les femmes d'aujourd'hui - Xe série: Postiches!!!.
69984: - Études sur la toilette - IIIe série: Pantalons, bas et chaussures.
73768: - Servicio de ajuste y engrasado. Comic gay.
61412: - Schrijversprentenboek, deel 9: Louis Couperus.
84031: - Vegetarisch komen, verrukkelijk en gezond.
69999: - Lust & gratie. Lesbisch Cultureel Universeel Tijdschrift. Nummer Zomer 1994, nr. 42.
21576: - Het leven is heus niet zo kwaad. Levensliedjes.
70002: - Mimosa, weekblad voor het gezin. Nr. 45 7 november 1959.
30024: - Een Halve Eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het vijftig-jarig bestaan 17 Januari 1936.
82556: - Het speculaas-mannetje.
26313: - Brodie's Notes on T.S. Eliot's Selected Poems.
54218: - Oskar Kokoschka 31 juli t.m. 1 oktober 1958.
37201: - Granta The Magazine of New Writing 94. On the road again. Where travel writing went next5. Loved ones.
37202: - Granta The Magazine of New Writing 93. God's own countries. Are you living in one?.
66041: - Friesch jaarboekje of almanak voor het schrikkeljaar 1880.
66036: - De teelt van aardappelen (stemmen uit de praktijk); Tuinmanskunst voor iedereen; De teelt van voederbieten (stemmen uit de praktijk); Meer gras en beter hooi; De teelt van suikerbieten; Chilisalpeter in de groenteteelt door een tuinonderwijzer; Het gebruik van kunstmest bij krachtbebouwing. Hoeveel? Wanneer? Hoe?.
66039: - Twee vloeibladen van de De Nieuwe Margarinefabrieken.
66040: - Friesche Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1896.
71231: - De salamander.
64817: - Le temps des gares.
6065: - Groninger studentenalmanak 1947.
60399: - Asterix en de kerncentrales... of het recht van de sterkste.
39603: - Kaart van Midwolda uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39604: - Kaart van Loppersum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39605: - Kaart van Meeden uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
56700: - Die Greizer Schabkunstsammlung.
40907: - Les toiles métalliques pour papeteries. Etablissements métallurgiques de Rai Tillières de la companie générale d'électricité.
40908: - De grafische ouverture van muziek.
45197: - De beurs van Arkel.
77044: - Leidsch jaarboekje. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 1936-1937, 29ste deel.
77048: - Eerste Internationaal congres voor moreele opvoeding: gehouden in de Universiteit van Londen, 25-29 september 1908. Inleidingen in het Nederlandsch bewerkt door eenige Nederlandsche congresleden.
66042: - Friesch jaarboekje of almanak voor het jaar 1875.
31229: - Hollandse schilderijen uit Franse musea. Tentoonstelling georganiseerd met medewerking van Réunion des Musées Notionaux.
72509: - Gulden woorden van 't edel voorgeslacht over de Vrije Universiteit.
72508: - De Vrije Universiteit. Uit deernis met uw smaad.
35608: - Referaten van Publicaties over de Geologie van Nederland en de Koloniën. Deel II.
62717: - Cocoa: The Main Products of the Overseas Territories.
62718: - Jaarboek 1955. Cacao-, chocolade-, suiker- en dropwerkindustrie in Nederland.
86871: - An Automobile on a Palm (150 Russian Automobile Models) / Auto Auf Der Hand (150 Russische Auto-modelle). Russian Catalogue Firma Novosti.
24366: - Verzen. eerste deeltje.
7002: - Great homes of England.
12337: - Air Pictorial August 1985.
12336: - Air Pictorial July 1985.
28955: - Groninger studenten almanak 1934.
54229: - Expositie Gijs Bakker en Emmy van Leersum 27/11/72 t/m 26/12/72 - laan 1914, nr 35 Amersfoort.
69495: - Poëzie '90.
77302: - Poëzie & Beeldende Kunst. Eva Gerlach, Rutger Kopland, Willem van Toorn..
54235: - Anton Voorzanger. Jubileumtentoonstelling bij zijn 75e verjaardag in "de zonnebloem" te Elsloo (frl.).
54240: - Marc Chagall de 105 etsen bijhet Oude Testament. Ekspositie in de Synagoge te Groningen 14 oktober - 30 november 1983.
80235: - De dagen onzer jaren. Een roman van Rudolf van Reest: In dit uur. Alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 oct. 1952 - 30 sept. 1953.
30950: - Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels. Jaarverslagen 1948-1951, benevens 'een halve eeuw vogelbescherming'.
44255: - Geen vergeefs woord. Verzamelde deputaten-geschriften. Uitgegeven in opdracht van de doctor Abraham Kuyperstichting.
49363: - t Evengelie bie Mattheüs en t Evengelie bie Marcus. handelingen van Apostels. t Evengelie van Lucas.
83825: - Graecorum res publicae (deel 1 & 2).
87410: - Winter plum: Contemporary Chinese fiction. Edited by Nancy Ing.
59715: - Joost mag het zeggen. Honderd verzen van vrijheid en onvrijheid uit tien jaargangen van de Groene Amsterdammer.
45015: - Handboekje voor de Gereformeerde militair van zee-, land- en luchtmacht in opdracht van de Cont. Comm. Geref. Garnizoenskerken (C.C.G.G.).
41823: - Groninger Koek. 43 Volksverhaaltjes van de kleine k.
41825: - De bijbel.
68183: - Penguins Progress 1935-1960 Published on the occasion of the silver jubilee of Penguin Books..
43063: - Genees-, heel-, vroed-, schei- en natuurkundige verhandelingen der Eerste klasse van het Koninklijk-nederlandsche instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten te Amsterdam.
33668: - Kleine Erotische Sammlung 1.
29599: - Herderlijk schrijven van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de Rooms Katholiek Kerk.
72443: - Frank van Hemert. Schilderijen en werk op papier.
64651: - Museumjournaal, serie 18, nrs. 1 & 2. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
83114: - Manas. Blad voor de moderne denker. Sept./Okt/ 1975.
77080: - Wereld afscheidstournee Josephine Baker.
60411: - Gerard Mercator en de kaartmakers van zijn tijd.
24463: - Niemeyer Nieuws.
72360: - Diether Kunerth Materialbild - Relief - Skulptur von 1967-1980.
85533: - Kinfolk Magazine; a Guide for Small Gatherings; Volume Six.
24136: - Meesters van de spotprent. Van Daumier tot Steinberg.
48282: - De beweging van Vijftig. Schrijversprentenboek..
73129: - Historie van den oorspronck, fondatie ende voortganck der seer vermaerder zee ende koopstadt Enchuysen met sijn gelegentheijth, ende wat haer mede is gepasseert, van den jare na Christi geboorte 1100, tot den jare 1653 / 't samengestelt en kort inghetrocken door een liefhebber der selver stadt ; met een inleiding van S.B.J. Zilverberg.
41260: - Het egt en waar karakter van den Heere raadpensionaris Johan de Witt, getrokken uit de brieven van den graaved'estrades en andere schriften; en overgesteld tegen het valsch en wanschaapen karakter, onlangs in 't licht gegeven.
56006: - Biennale. Young Dutch Architects. Jonge Nederlandse architecten. 1987. Huisvesting van ouderen in de stad. Housing for the elderly in the city.
72339: - Het Kunstlievend genootschap Pictura te Groningen 175..
70050: - Vogels van onze streken. Bosvogels; Tuin- en stadsvogels; Moeras- en watervogels; Akker- en weidevogels; Vogels van gebergten; Zee- en kustvogels; Biologie van vogels; Classificatie en evolutie van vogels; Vogels waarnemen en beschermen.
70060: - Children's drawings from the concentration camp of Terezin.
51226: - Zingend geloven. Bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied. Deel 3 In de schaduw van Gods woord.
67427: - Kompas passe-partout der geheele wereld : geheel bijgewerkt naar laatste gegevens 24 kaarten.
67430: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1854. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten.
67431: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1881. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten.
44972: - Lonely Planet. Travel Book. A journey through every country in the world.
73846: - Marieken van Nieumegen. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Debaene.
45537: - Koreaanse kunst. Een tentoonstelling van Koreaanse kunstschatten in bruikleen afgestaan door de Koreaanse regering.
20367: - Leeuwarden 1881.
70076: - 1907-1957 Toen en nu.
26310: - The University of Chicago Press Catalogue of Books and Journals 1891-1941.
45238: - Indonesian Ornamental Design.
21808: - Info China. The complete traveller's guide to Shanghai.
21809: - Info Asia. The complete traveller's guide to Hong Kong.
21810: - Info Asia. The complete traveller's guide to Singapore.
25025: - Zhongguo Shaoshu Minzu Wenxue Zuopin Xuan. Di San Fen Ce.
46071: - H.N. Werkman 1882-1945.
46074: - Klei en vuur. Potterie van Meindert Zaalberg.
57260: - Van den vos Reinaerde uitgegeven door C.G. Kaakebeen en Jan Ligthart. Opnieuw bewerkt door D.C. Tinbergen.
67432: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1921.
67433: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1924.
39601: - Kaart van Finsterwolde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39602: - Kaart van Middelstum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
43845: - Luc Tournier 70. Portretten en ontmoetingen met medewerking van Cola Debrot, Charles Eyk, Albert Helman, Wil Sandberg en Luc Tournier.
38658: - Het nieuwe testament ofte alle boecken des nieuwes verbonds onses heeren Jesu Christi door last van de hoogh mogende heeren der Vereenigde Nederlanden.
73167: - Het Peperhuis. Jaargang 1985. Musea rondom de Zuiderzee.
73164: - Het Peperhuis. Jaargang 1977. Vis en visrokerij van Zuiderzee en IJsselmeer.
73165: - Het Peperhuis. Jaargang 1979. Stille getuigen - voorwerpen uit de depots.
73166: - Het Peperhuis. Jaargang 1983. Herbouwd verleden. Ontstaan van het buitenmuseum 1942-1983.
32724: - Persische Teppiche.
54287: - Über Theodor W. Adorno.
13274: - Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij. Ten dienste der Scholen.
66103: - De parochie van de H. Nicolaas te Appingedam bij het tweede eeuwfeest 1751 - 1951.
76281: - De Koran. Uit het Arabisch vertaald door J. H. Kramers..
56012: - Groningen. Stad, land en letteren. Bloemlezing.
38044: - Nieuwe sprookjes met vier gekleurde plaatjes voor de jeugd.
31356: - Chocolade volgens Cote d'Or.
37193: - Granta The Magazine of New Writing 101.
37195: - Granta The Magazine of New Writing 103.
80092: - Elegant Extracts from the Eminent Prose Writers. Prose, 1, 2, 3, 4, 5.
45468: - Japanischer Ornamentenschatz.
83033: - Romanesque Art. Romanik. L'art roman. Romaanse stijl.
83034: - Gothic Art. Gotik. Gotiek. Gótico.
67434: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1928.
67435: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1930.
37259: - Granta The Magazine of New Writing 51. Big Men and (L.A. Women).
37260: - Granta The Magazine of New Writing 50. Fifty.
37261: - Granta The Magazine of New Writing 49. Money.
37263: - Granta The Magazine of New Writing 47. Losers.
37264: - Granta The Magazine of New Writing 46. Crime.
37265: - Granta The Magazine of New Writing 45. Gazza Agonistes.
37266: - Granta The Magazine of New Writing 44. The last place on earth.
39614: - Kaart van Onstwedde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
83011: - Kunstschrift 6. Het hiernamaals rondom Bosch.
83016: - Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik. Katalog 1, 2 und 3 zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle.
19734: - Indonesische sprookjes.
67437: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1934.
67436: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1931.
80104: - Automobielkaart van Nederland, Blad 1. Schaal 1: 200000.
80105: - Winge's Turistkart Norge.
80110: - De werken van Jacob Haafner Deel 1. Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde..
39587: - Kaart van Noorbroek uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39588: - Kaart van Bellingwolde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39589: - Kaart van Oldehove uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39590: - Kaart van Oldekerk uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
88130: - Geïllustreerde encyclopedie van de twintigste eeuw. De nazibeulen (3 delen).
12352: - Air Pictorial March 1983.
12345: - Air Pictorial July 1986.
12346: - Air Pictorial August 1986.
12347: - Air Pictorial September 1986.
12348: - Air Pictorial October 1986.
12349: - Air Pictorial November 1986.
12351: - Air Pictorial February 1983.
73906: - Skrien. Maandblad voor Film & Televisie. De nummers: 194, 196, 206 t/m 220.
73904: - Kunst uit Groningen Documentatie Beeldende Kunstenaars.
70097: - Liedboek voor de kerken. 491 gezangen. Meerstemmige zettingen (koor- en orgeluitgave).
27680: - Schweden. Eine Folge von Bildern.
39582: - Kaart van Termunten uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39583: - Kaart van 't Zandt uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39584: - Kaart van Nieuwolda uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39585: - Kaart van Zuidbroek uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39586: - Kaart van Zuidhoorn uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
71171: - De Zilveren Camera 1992.
67439: - Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman voor 1917.
67440: - Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman voor 1894.
67441: - Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman voor 1916.
67443: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1926.
3727: - Zhonghua Renmin Gongheguo. Hunyin Fa.
37270: - Granta The Magazine of New Writing 40. The Womanizer.
68591: - Semences agricoles et horticoles Production, contrôle et distribution.
61549: - Zündet man Kerzen an, so erhält man Licht. Weisheiten der alten Chinesen.
51506: - Het evangelie der waarheid.
75786: - L'Almanach Bourguignon. Les sourires de la Bourgogne.
75783: - L'Almanach Bourguignon. Hommage aux Dames et Demoiselles de Bourgogne.
75784: - L'Almanach Bourguignon. La Bourgogne quelle nature!.
75785: - L'Almanach Bourguignon. La Bourgogne mystérieuse et secrète.
56036: - Terra's Cook Companion. Kookkennis, eetlezen & culinaire curiositeiten.
35832: - Rome et ses environs.
35839: - 4 Schweizer Alpenpässe; Routes des Alpes Suisses; Swiss Alpin Passes; Passi Alpini Svizzeri. Gotthard - Furka - Grimsel - Susten.
35863: - Vosges Lorraine Alsace.
35866: - Noord-Holland en zijn gemeenten.
19824: - Alkmaar. Gevels van de binnenstad.
22158: - Het Noorden in woord en beeld III (bandtitel: 2e jaargang, no. 15, 9 juli 1926).
22159: - Het Noorden in woord en beeld II (bandtitel: 7e jaargang, no. 39, 18 december 1931).
86872: - Old Moscow in Photographs.
62814: - Almanach der Africaansche landbouwers en hoveniers / African Gardeners' and Farmers' Almanac.
54336: - Kinderen schrijven aan Got.
62816: - Indigo vroeger en nu.
62837: - Fuchsia's hebben en houden.
22472: - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op gereformeerde grondslag 1888-1928.
22473: - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op gereformeerden grondslag 1888-1913.
70174: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXII Groningen. Geïllustreerde beschrijving van de stad Groningen en van de heerlijkheden der stad.
17430: - Paul McCartney. The new world tour.
57396: - Map with underwear advertisemnts from the fifties.
28942: - Universitas Groningana MCMXIV - MCMLXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat.
87241: - Het ontstaan van de bijbel; Het ontstaan van het christendom. De geschiedenis van het Nieuwe Testament; Het ontstaan van de wereld.
29410: - AMK Berlin im Spiegel der Karikatur.
29416: - Dictionnaire encyclopédique illustré Armand Colin.
72554: - De Nederlandsche opera gevestigd te Amsterdam. Georges Bizet Carmen. Holland Festival 1954.
31339: - De Ketting. USVA fotografie.
83102: - Het jaar der dichters 1914. Samengesteld door J. Greshoff.
57397: - The Beatles. Complete Works.
42859: - Gedachten onder het werk: enige korte beschouwingen van G.W. Ovink, F.W.S. van Thienen, Hélène Wagenaar-Nolthenius.
82465: - Grunneger Zangboukje.
56057: - United States Air Force Museum.
70210: - Minne Onnes 80 jaar. Bezield door de zee.
31634: - Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch leeskabinet 1859 - 1984.
66143: - Nazareth. Tijdschrift tot ontwikkeling van het geestelijk leven naar het voorbeeld van Maria.
66144: - Getuigen. Reeks geschriften uit het christelijk heden en verleden.
52623: - Speciale editie John Lennon. Maandblad no. 12.
72561: - Noordzee; taal en letteren. Supplement Boekenweek 1998: het platteland.
13239: - Het Lantrecht van Drenthe van 1712.
77909: - Verbetering van kleine rivieren. Verslag betreffende het Peizerdiep in de provincie Groningen.
77908: - Verbetering van kleine rivieren. Verslag betreffende het Hoornsche Diep in de provincie Groningen.
77903: - Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond. Excursienummer. Juni 1966. Groningen.
32731: - Het lithografische vak. Geschiedenis en overzicht. Leergang voor het grafische bedrijf.
32734: - Teekenpapier M. Ubbens Zutphen.
32745: - Intertype Schriften-Zählscheibe.
32746: - Omrekenschijf voor verkleiningen en vergrotingen.
26977: - De eerste schreden in het spel van verkennen. Handboekje voor de opleiding tot nieuweling en verkenner 2de klasse.
26979: - Jeugd en kampwerk.
77894: - De Middagster. Gemeentekrant Ezinge.
77895: - De Middagster. Gemeentekrant Ezinge.
62670: - Catalogus. Literatuur over AMterdam aanwezig in de bibliotheek van het koninklijk paleis te Amsterdam. 1e supplement 1 jan. 1948 - i jan. 1949.
53412: - Laat je niet pakken.
53413: - Handleiding voor krakers.
82456: - Grunneger Zangboukje.
45996: - L'Officine ou Répertoire Général de Pharmacie Pratique.
45999: - Kinderverzorging in beeld. Bewerkt naar een uitgave van het Britse Rode Kruis. Eenvoudige inleiding tot kinderverzorging.
72569: - Eindexamenkandidaten ABK Minerva 1978. AM expositie.
72571: - Biënnale 17. Middelheim Antwerpen. 12 juni - 2 oktober 1983..
50291: - Groninger Volksalmanak 1851 XV jaargang.
45603: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1945. Deel LXVI.
45604: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1946. Deel LXVII.
45605: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1947. Deel LXVIII.
45606: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1948. Deel LXIX.
45607: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1949. Deel LXX.
45608: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1950. Deel LXXI.
45609: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1951. Deel LXXII.
57419: - Wat & Hoe Russisch.
56333: - Samuel Palmer, 1805-1881: The Complete Etchings.
56334: - Exposition le monde paysan d' Adriaen et Isack van Ostade, dessins, aquarelles et eaux-fortes de la fondation custodia collection Frits Lugt.
68161: - Sammlung Tony Straus-Negbaur. Japanische Farbenholzschnitte des 17. bis 19. Jahrhunderts. Eingeleitet von Curt Glaser. Beschrieben von Fritz Rumpf.
82980: - DDR-Fahrzeuge voa AWO bis Wartburg.
82981: - Landwirtschaftliche Fahrzeuge der DDR.
48364: - De Staël.
48372: - Werkman.
82831: - Singjaal. Liederenbundel voor de signaalkampen.
80490: - Witboek betreffende de maatregelen tot zuivering van het geldwezen in Nederland.
46110: - East Meets North. The International Coffee Cup Museum.
87626: - A-O-A Hong Kong Guidebook. With the compliments of Hyatt Regency Hong Kong.
73968: - Vredeskalender 1983.
73960: - Gezond leven, natuurlijk genezen. Natuurlijke remedies.
80427: - De best verzorgde boeken. The best book designs 1991.
80426: - De best verzorgde boeken 1988. The best book designs.
76066: - Werk und Wirken Paul Tillichs. Ein Gedenkbuch. Mit der letzten Rede von Paul Tillich und Beiträgen von: Theodor W. Adorno, Ernst Bloch, Walther Braune, Otto Haendler, Eduard Heimann, Ingeborg C. Henel, Max Horkheimer, Peter Lreysig, Wolf-Dieter Marsch u. a. .
43979: - Baby's eerste levensjaar. Enkele practische raadgevingen omtrent lichamelijke en geestelijke verzorging gedurende de eerste maanden.
72580: - A Collection of French XVIIIth Century Illustrated Books.
72583: - Branca e azul: a pele da taipa. Mértola e Chefchaouen.
41249: - Ons jongensblad. Juli 1899. 4 februari 1899, 11 februari 1899, 18 februari 1899. Proefnummer no 1. 2e jaargang.
41255: - Souvenirs de Notre-Dame du Calvaire de Bétharram.
52639: - De As. Anarchities tijdschrift. De grote depressie Nummer 12.
78920: - Het Geheimzinnige Handschrift van de Familie Over de Linden. Feiten en gegevens omtrent herkomst en voorgeschiedenis van Het Oera Linda Boek.
56182: - Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle de vrescheiden taalen van Europa. Met nieuw geinverteerde konstplaaten versierd. Elfde deel.
78716: - Saudi Arabia Bahrain Causeway.
62875: - Onze volkstaal voor kruiden en artsenijen. Een verzameling van vergeten namen en volksnamen in de Apotheek en in de volksgeneeskunde, gebruikt in Zuid- en Noord-Nederland en in Frans-Vlaanderen, met verwijzing naar de Latijnse, Franse, Duitse en Engelse namen en omgekeerd, en geïllustreerd met kommentaar.
71376: - Gedenkboek van Kunstwerken van Nederlandsche Levende Meesters.
22132: - Groningen en een keuze uit zijn monumenten.
22134: - Groningen rond de binnenstad.
22136: - Groningen buiten de ringweg.
22138: - Monumenten 1988. Restauratiesubsidies uit het stadsvernieuwingsfonds.
22141: - Een Raad voor de Stad.
22143: - Noordelijk scheepvaartmuseum Niemeyer Tabaksmuseum. Jaarboek 1998.
73018: - Holland in de dertiende eeuw. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw.
48949: - Ton Frenken - Schilderijen en tekeningen 1976 - 1986, Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan', 17. Mei tot en met 29. Juni 1986.
48950: - Carlo Weidemeyer. Museo Communale Ascona 20 Mai - 8 Juli 1972.
48951: - Rein Pol. Pollegorie. Een hommage aan het Noordelijk realisme.
48952: - Italo Valenti. Museo Comunale di Ascona 11 settembre - 31 ottobre 1982.
53356: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdvierendertigste jaargang MCMLII.
53357: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderddrieendertigste jaargang MCMLI.
53358: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdtweeendertigste jaargang MCML.
53359: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdeenendertigste jaargang MCMXLIX.
53360: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderddertigste jaargang MCMXLVIII.
53363: - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-elf.
77132: - Nieuwenhuis' woordenboek van kunsten en wetenschappen, herzien, omgewerkt en vermeerderd tot verspreiding van kennis en bevordering der beschaving onder alle standen, door Nederlandsche geleerden.
77737: - Landbouwvraagstukken in het Zuidelijk Westerkwartier.
64897: - Deutsche Burgen Und Feste Schlösse.
72588: - Matty de Vries.
32788: - De Mexicaanse Muralisten.
32789: - Schatten uit Turkije. Türkiye'nin tarihi zenginlikeleri. Treasures from Turkey.
32792: - Tentoonstelling Islamische kunst.
70295: - Zilverbons.
70297: - Sunrise Kolenmaatschappij.
56082: - Portret van een eindexamen.
73980: - The Magnificent Botanical Library Of The Stiftung Fur Botanik Vaduz Liechtenstein Collected By The Late Arpad Plesch Part 3 Q-Z and addenda. Auction Catalogue.
73981: - The Magnificent Botanical Library Of The Stiftung Fur Botanik Vaduz Liechtenstein Collected By The Late Arpad Plesch Part 2 H-P and addenda. Auction Catalogue.
62889: - Kreuterbuch, künstliche Conterfeytunge der Bäume, Stauden, Hecken, Kräuter, Getreyd, Gewürze, rc. Mit eigentlicher Beschreibung, derselben Nahmen, in sechserley Sprachen, nemlich Teutsch, Griechisch, Lateinisch, Frantzösisch, Italiänisch und Hispanisch, und derselben Gestalt, natürlicher Krafft und Wirckung. Sampt vorher gesetztem und gantz außfürlich ....
67843: - On Robert Lowell (9 books).
45610: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1952. Deel LXXIII.
45612: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1954. Deel LXXV.
64904: - Floralia. 62e jaargang, compleet in 26 nummers.
64903: - Floralia. 63e jaargang, compleet in 26 nummers + 64ste jaargang, nrs. 1-13.
64902: - Floralia. 61e jaargang, compleet in 26 nummers.
77878: - 1886-1986 100 Jaar Landbouwvereniging Baflo - Den Andel.
77873: - Beschermde stads- en dorpsgezichten: Garnwerd, gemeente Ezinge.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .

5/9