Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
120511-48: STUDENTEN ALMANAK 1931. - Groningsche Studenten almanak 1931.
300611-16: K.N.A.G. JULI 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 4.
300611-15: K.N.A.G. MEI 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 3.
300611-14: K.N.A.G. MAART 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 2.
300611-13: K.N.A.G. JANUARI 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 1.
300611-10: K.N.A.G. JULI 1928. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLV nr.4.
300611-08: K.N.A.G. MAART 1928. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLV nr. 2.
300611-19: K.N.A.G. JANUARI 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 1.
9217-12: MAANDBLAD GRONINGEN 1938. - Maandblad Groningen 21e jaargang 1938.
9315-86: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1936. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1936.
9315-90: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1942. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1942.
130111-23: HET AANZIEN VAN 2001. - Het aanzien van 2001. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
5313-16: AANZIEN 40-45. - Aanzien 40-45. Vijf jaar bezetting in Nederland en België.
9217-04: MAANDBLAD GRONINGEN 1922/1923. - Maandblad Groningen 5e jaargang 1922/1923.
300611-02: K.N.A.G. MAART 1926 - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIII. nr. 2
28613-13: GRUONINGA. 53E JAARGANG 2008. - Gruoninga. 53e jaargang 2008.
9217-06: MAANDBLAD GRONINGEN 1926. - Maandblad Groningen 9e jaargang 1926.
101213-34: OUD HOORN 1997-1999. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 1997 t/m 1999.
101213-35: OUD HOORN 2000-2002. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 2000 t/m 2002.
9217-02: MAANDBLAD GRONINGEN 1919/1920. - Maandblad Groningen 2e jaargang 1919/1920.
9217-03: MAANDBLAD GRONINGEN 1921. - Maandblad Groningen 4e jaargang 1921.
101213-33: OUD HOORN 1994-1996. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 1994 t/m 1996.
9217-08: MAANDBLAD GRONINGEN 1928. - Maandblad Groningen 11e jaargang 1928.
9217-09: MAANDBLAD GRONINGEN 1935. - Maandblad Groningen 18e jaargang 1935.
61009-5: - "Ordonnantie der H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, Op de Voerlieden, en derzelver Vrachtloonen; Als mede de instructie voor de sleemenders by de Stadts Waage. "
231011-205: R, H. VAN. - Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, mitsgaders van het land van Drent: of beschrijving van de Kerken, Kloosters, en Godshuyzen, die in de gemelde plaatzen van tijd tot tijd zijn gesticht : benevens een verhaal van haare Begiftigingen, Vrydommen, Voorrechten, Oversten. Daar ook bygevoegt is een lijst van de roemwaardige en geleerde mannen, die daar gebooren zijn, of?er gebloeit hebben.
250909-1057: GRUONINGA 1994. - Gruoninga. 39e jaargang 1994.
250909-1066: GRUONINGA 1993. - Gruoninga. 38e jaargang 1993.
250909-1067: GRUONINGA 1999. - Gruoninga. 44e jaargang 1999.
250909-1740: - Provinciaalblad van Groningen 1898.
250909-1741: - Provinciaalblad van Groningen 1899.
250909-1742: - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1895.
250909-1744: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1899.
250909-1745: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1903.
250909-1052: GRUONINGA 1996/1997. - Gruoninga. 41e jaargang 1996/1997.
101213-32: OUD HOORN 1991-1993. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 1991 t/m 1993.
101213-31: OUD HOORN 1988-1990. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 1988 t/m 1990.
9217-10: MAANDBLAD GRONINGEN 1936. - Maandblad Groningen 19e jaargang 1936.
120511-27: ALMANAK MAGNA PETE 1947. - Almanak der Groningse vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1947.
120511-28: ALMANAK MAGNA PETE 1948. - Almanak der Groningse vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1948.
120511-29: ALMANAK MAGNA PETE 1950. - Almanak der Groningse vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1950.
120511-30: ALMANAK MAGNA PETE 1951. - Almanak der Groningse vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1951.
120511-33: ALMANAK MAGNA PETE 1954. - Almanak der Groningsche vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1954.
120511-34: ALMANAK MAGNA PETE 1955. - Almanak der Groningsche vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1955.
120511-36: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1876. - Oomkens Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1876.
120511-37: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1888. - Oomkens Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1888.
120511-38: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1922. - Oomkens Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1922.
120511-42: HAZELHOFF’S ALMANAK 1923. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1923.
120511-43: HAZELHOFF’S ALMANAK 1926. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1926.
120511-44: HAZELHOFF’S ALMANAK 1935. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1935.
120511-45: HAZELHOFF’S ALMANAK 1938. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1938.
120511-46: HAZELHOFF’S ALMANAK 1941. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1941.
25615-19: HET AANZIEN VAN 2004. - Het aanzien van 2004. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-16: HET AANZIEN VAN 2000. - Het aanzien van 2000. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-15: HET AANZIEN VAN 1999. - Het aanzien van 1999. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-13: HET AANZIEN VAN 1997. - Het aanzien van 1997. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-11: HET AANZIEN VAN 1983. - Het aanzien van 1983. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-10: HET AANZIEN VAN 1982. - Het aanzien van 1982. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-08: HET AANZIEN VAN 1980. - Het aanzien van 1980. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-07: HET AANZIEN VAN 1978. - Het aanzien van 1978. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-02: HET AANZIEN VAN 1973. - Het aanzien van 1973. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
250909-1722: - Van houtenschool V/H School 1 Oliemuldersweg Groningen 1930 ? Van Houtenschool Oliemulderweg Groningen 1978.
300611-39: K.N.A.G. SEPTEMBER 1942. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LIX. nr. 5.
300611-38: K.N.A.G. NOVEMBER 1941. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVIII. nr. 6.
300611-35: K.N.A.G. MEI 1941. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVIII. nr. 3.
300611-33: K.N.A.G. JANUARI 1941. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVIII. nr. 1.
300611-32: K.N.A.G. NOVEMBER 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 6.
300611-30: K.N.A.G. JULI 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 4.
300611-29: K.N.A.G. MEI 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 3.
300611-28: K.N.A.G. MAART 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 2.
300611-27: K.N.A.G. JANUARI 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 1.
300611-25: K.N.A.G. NOVEMBER 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 6.
250909-3089: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1983: 3
250909-3090: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1983: 4
9217-17: MAANDBLAD GRONINGEN 1920/1921. - Maandblad Groningen 3e jaargang 1920/1921.
060211-13: - Stichting Bijzondere Woonvoorzieningen Zuidhorn, 1970-2010.
250909-3088: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1983: 2
250909-3086: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Tweede jaargang 1984: 10
250909-3087: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1982: 1
250909-3083: - Het Noorden in woord en beeld. Herdruk. 11e jaargang No.9. 17 mei 1935.
250909-3084: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift.Tweede jaargang 1984: 8
250909-3085: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Tweede jaargang 1984: 9
300611-04: K.N.A.G. JULI 1926 - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIII. nr. 4.
9217-01: MAANDBLAD GRONINGEN 1918. - Maandblad Groningen 1e jaargang 1918.
9315-87: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1937. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1937.
300611-21: K.N.A.G. MAART 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 2.
300611-22: K.N.A.G. MEI 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 3.
300611-23: K.N.A.G. JULI 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 4.
010610-11: GRUONINGA. 32E JAARGANG 1987. - Gruoninga. 32e jaargang 1987.
9217-07: MAANDBLAD GRONINGEN 1927. - Maandblad Groningen 10e jaargang 1927.
9217-15: MAANDBLAD GRONINGEN 1941. - Maandblad Groningen 24e jaargang 1941.
9315-85: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1933. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1933.
9315-88: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1938. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1938.
250909-1729: - Album der Deelgenooten aan de Vereeniging van Oud-Studenten bij de inwijding van het nieuwe Akademie-Gebouw te Gronngen, september 1850.
250909-1730: - Herinneringsalbum vijftigjarig bestaan Nieuwsblad van het Noorden 1888 2 juni 1938.
1613-08: GRUONINGA. 43E JAARGANG 1998. - Gruoninga. 43e jaargang 1998.
1613-09: GRUONINGA. 45E JAARGANG 2000. - Gruoninga. 45e jaargang 2000.
250909-3093: - Het aanzien van Claus. 1926-2002.
250909-3098: HET AANZIEN VAN 1979. - Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
250909-1749: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1914.
250909-1750: - Fotoboek van de plaatsen Zuidhorn, Briltil, Noordhorn, Enumatil, Aduard, Den Ham, Den horn en Dorkwerd.
250909-1747: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1906.
250909-1748: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1908.
1613-07: GRUONINGA. 40E JAARGANG 1995. - Gruoninga. 40e jaargang 1995.
250909-1746: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1904.
250909-1736: - Provinciaalblad van Groningen 1884.
250909-1737: - Provinciaalblad van Groningen 1891.
250909-1738: - Provinciaalblad van Groningen 1893.
250909-1739: - Provinciaalblad van Groningen 1894.
250909-1735: - Provinciaalblad van Groningen 1883.
250909-1731: - Tot ziens, majesteit. Oranjefeest in Loppersum.
15417-03: GRUONINGA. 52E JAARGANG 2007. - Gruoninga. 52e jaargang 2007.
15417-04: GRUONINGA. 54E JAARGANG 2009. - Gruoninga. 54e jaargang 2009.
15417-05: GRUONINGA. 55E JAARGANG 2010. - Gruoninga. 55e jaargang 2010.
250909-1726: - Vrijmetselaarsloge “Het Noorderlicht” te Veendam. 1878-1978.
250909-1728: - Soo Adriaen Geerts Paap heeft getimmert. Een onderzoek naar de gechiedenis van het pand Noorderhaven Zuidzijde 34 te Groningen.
250909-3091: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1983: 5
250909-3092: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1984: 6
15417-01: GRUONINGA 2000. - Gruoninga. 45e jaargang 2000.
15417-02: GRUONINGA. 51E JAARGANG 2006. - Gruoninga. 51e jaargang 2006.
010610-12: GRUONINGA. 31E JAARGANG 1986. - Gruoninga. 31e jaargang 1986.
250909-1717: - Een hele verbetering. Tien jaar Stadsvernieuwingsfonds in Groningen 1985 - 1994.
250909-1718: - Gedenkboek bie ?t Honderdjoarig bestoan van ?t Genootschop Omlandia 1837 - 1937.
140311-05: FRIESE VOLKSALMANAK 1899. - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1899.
160211-19: GRUONINGA 1989. - Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde 34e jaargang 1989.
9217-16: MAANDBLAD GRONINGEN 1942-1946. - Maandblad Groningen 25e t/m 28e jaargang 1942-1946.
140311-04: FRIESE VOLKSALMANAK 1896. - Friesche Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1896.
240910-99: - De Zakengids 1958/’59.
240910-96: - [017] Derde Copulaat van Propositien, Missiven, Resolutien, Memorien, Notulen, als anders. Specterende tot de Deputatie van haar Hoog. Mog. In de Provincie van Stadt en Lande. En geduirende de Conferentien, so by de Heeren van de Stadt, in het laatste van
240910-94: - [015] Copia. Protest van de Stadt ter Staatse Vergaderinge geëxhibiteert over het niet bestellen der Provinciale Regeeringe, ende de kleinaghtinge den Heeren van de Stadt angedaan door het uytblijven van hum mede Lidt, welcke Hen niet verwaardight heeft t
240910-95: - "[016] Tweede Copulaat van Missiven, van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt der Stadt Groningen aan Haar Hoog Mog. afgegaan. (Met het ingekomen Antwoort sedert Haar Hoog Mog. Decisie, van eenige differenten tusschen de Heeren van ses en drie Onderquar
240910-93: - [013] Missive van Borgemeesteren Ende Raadt in Groningen An Haar Hoogmogende de Heeren Staaten Generaal. Hoogh Mogende Heeren, Overmits Wy Ons versekert houden, aen Uwe Hoogh Hoogh Mogende, door Onse Deductie Informatoir ende verdere Missiven (…) ten vol
240910-92: - [010] Stadts Sustenue over de continuatie van den Landtsdag so lange de Regeeringe niet sal sijn bestelt.
240910-91: - [009] Missive van Borgemeesteren Ende Raadt in Groningen An Haar Hoogh Mogende de Heeren Staaten Generaal. Hoogh Mogende Heeren, Vermits Wy Ons versekert houden, aen Uwe Hoogh Mogende, door Onse Deductie informatoir ende ende verdere Missiven (….) tot Ons
240910-90: - [008] Hoogh Mogende Heeren, Aan ons van ter zyden toegekomen zynde een Afschrift van sekere Missive op de naem van de Heeren van de Ommelanden den twee en twintighsten September Jonghstleden aen Uwe Hoogh Mog. geschreven, in dewelcke, na herhaelde klagh
240910-87: - [005] Vervolg van het eerste Copulaat, synde Missiven, van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, an haar Hoog Mog. Houdende advertentie en justificatie van de surcheances der Staatse Vergaderingen, in de Provincie van Stadt en Lande, van M
240910-89: - [007] Missive Van Borgemeesteren Ende Raadt In Groningen An Haar Hoogh Mogende de Heeren Staaaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Hoogh Mogende Heeren. Aan ons van ter sijden toe gekomen zynde een afschrift van seeckere Missive op de naam van de Heer
240910-85: - [003] Tegenbericht ofte Verclaeringe van Borgemesteren ende Raedt in Groningen. Op en tegens de naerdere Resolutie en praetense Voorslach der Heeren van de Ommelanden in dato den 30. Julij 1662.
240910-83: - [001] Ordonnantie op de collaterale successie en vrywillige verkopingen.
240910-84: - [002] Missijve van Borgemeesteren ende Raad an Haar Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, houdende nadere instantie over de herstellinge deser Provinciale Regeeringe ende genietinge van het effect Harer Hoog Mogende Resolutie
3417-118: ADRESBOEK GRONINGEN 1972. - NUHA inwoneradresboek voor Groningen 1972.
150311-82: - Geïllustreerde gids voor de stad Groningen.
150311-86: - Stukken, betrekkelijk het ontwerp ter afsluiting van het Reitdiep, met goedkeuring van Zijne Majesteit den Koning, uitgegeven op last Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen.
300611-01: K.N.A.G. JANUARI 1926 - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIII. nr. 1.
300611-40: K.N.A.G. NOVEMBER 1942. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LIX. nr. 6.
140811-52: STUDENTEN ALMANAK 1949. - Groninger Studenten almanak 1949.
070212-15: HET AANZIEN VAN 1992 - Het aanzien van 1992. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
27117-08: BOSKABOUTER 1995. - Boskabouter. De Kleinste Bosatlas. 1995.
9217-11: MAANDBLAD GRONINGEN 1937. - Maandblad Groningen 20e jaargang 1937.
070212-16: HET AANZIEN VAN 1989. - Het aanzien van 1989. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
9217-13: MAANDBLAD GRONINGEN 1939. - Maandblad Groningen 22e jaargang 1939.
9217-14: MAANDBLAD GRONINGEN 1940. - Maandblad Groningen 23e jaargang 1940
1613-14: GRUONINGA. 50E JAARGANG 2005. - Gruoninga. 50e jaargang 2005.
1613-12: GRUONINGA. 48E JAARGANG 2003. - Gruoninga. 48e jaargang 2003.
1613-13: GRUONINGA. 49E JAARGANG 2004. - Gruoninga. 49e jaargang 2004.
141013-16: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1933. - Oomkens Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1933.
1613-10: GRUONINGA. 46E JAARGANG 2001. - Gruoninga. 46e jaargang 2001.
250909-3868: AALBERS, C. - Encyclopedie voor de (dwerg)hoenderliefhebber.
27117-27: AALBREGTSE, M.A. - Merkwaardige grenspalen en grensstenen.
250909-282: AALDERS, WILLEM. - Boeren Schippers Buitenlui. Gasselternijveen nostalgisch beschreven.
12316-64: AALDERS, GERTJAN EN JANSSSEN, BERT. - Een aflopende zaak. Portret van de kleine middenstand.
250909-3096: HET AANZIEN. - Het aanzien. Lucht- en ruimtevaart. Vijfenzeventig jaar vlieghistorie in beeld.
250909-3108: HET AANZIEN. - De automobiel. Ruim honderd jaar autogeschiedenis in beeld.
071211-31: AARSBERGEN, AART EN NIJSSEN, PETER. - Kampioenen twijfelen niet. Geschiedenis van de wielersport in 100 portretten.
4914-19: ABBES, JOCHEM G. E.A. - Te heijde, te weijde, te twijg en te top. Grasduinen in de geschiedenis van Jipsinghuizen. Jubileumuitgave 200 jaar OBS Plaggenborg.
250909-1243: ABEL, WILHELM. - Agricultural flucuations in Europe. From the thirteenth to the twentieth centuries.
251016-28: ABELMANN, ANNELIES. - Het eerste huis van Leeuwarden. Van Burmaniastins tot stadskantoor.
050113-21: ABELN, LIANNE. - Grunneger laidjes. Oetzöcht deur Lianne Abeln.
250909-1041: ABELS, S.H., KUIKEN, D.F. (INLEIDING VAN J.F.J. VAN DER BROEK) - Oldamster Warfminuten 1563 – 1592.
22117-26: ABMA, G. - Ljouwerteradiel. De voortreffelijckste voorstemmende ende meest contribuerende grietenije van Oostergoo.
250909-866: ABMA, G. EN JANSMA KL. (RED.). - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland.
250909-5493: ABODEHMAN, AHMED. - Riem.
16913-24: ABOULELA, LEILA. - De vertaalster.
250909-5406: ABRAHAM, PEARL. - Vreugde der wet.
20510-9: ABRAHAM, PEARL. - Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
21317-06: ABRAHAM, DANIEL. - Winter van verraad. De Andat, boek 3.
250909-3052: ABRAHAMSE, JAN (EINDRED.). - Koos.
250909-359: ABRAHAMSE, J. E.A. (RED.). - Het Drentse landschap.
250909-4348: ABRAHAMSE, JAN E.A. - Rivieren van Noord-Nederland.
91015-59: ABRAHAMSE, J. EN KONING, H. - Schiermonnikoog. Van Westerstrand tot Willemsduin.
250909-2903: ABRAHAMSE, J. EN BOOR, W.S. VAN DER (RED.). - Volkomen vredig en vergenoegd. Studentenhuisvesting in de Turftorenstraat.
250909-3408: ABROMSON, MORTON C. - Phaidon dictionary of twentieth-century art.
2114-12: ACHTERBERG, GERRIT. - Kleine kaballistiek voor kinderen.
111216-43: ACHTERBERG, GERRIT. - Energie. Gedichten.
121009-23: ACHTEROP, S.H. E.A. - Honderd Jaar Openbaar Onderwijs aan de Hereweg. Uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Openbare Lagere School te Meeden.
51015-78: ACKER STRATINGH, G., FEITH, H.O. EN BOELES, W.B.S. (RED). - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van de provincie Groningen deel I t/m IV.
250909-5520: ACKROYD, PETER. - Miltons vlucht naar Amerika.
250909-3029: ADDENS, N.G. - De Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen. Historisch overzicht naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan.
12316-65: ADDENS, N.G. - Het Tien Karspelen Zijlvest tot zijn reglementering.
3417-62: ADDENS, N.G. - Gedenkboek der Groninger Maatschappij van Landbouw 1837 - 1937.
16115-07: ADELMANN, FREDERICK J. (ED.). - The quest for the absolute.
51015-13: ADEMA, W.S. E.A. - Oude en nieuwe notarishuizen in Friesland.
250909-4331: ADEN, OTTO.  - Entwicklung und Wechsellagen ausgewählter Gewerbe in Ostfriesland von der Mitte des 18.bis zum Zlusgang des 19. Jahrhunderts.
26117-11: ADLER-OLSEN, JUSSI. - De noodkreet in de fles
111116-01: ADLER-OLSEN, JUSSI. - De vrouw in de kooi.
26117-10: ADLER-OLSEN, JUSSI. - De fazantenmoordenaars.
7417-41: ADLER-OLSEN, JUSSI. - Het Washington decreet.
250909-5165: ADOLFSEN, KEES EN LEIJENHORST, LESLIE. - Weidevenne. Purmerend bouwt zijn wereld.
090117-27: ADRIAANSE, W. E.A. - De ramen van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
250909-4733: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de armenzorg (1750-1800).
170112-30: ADRIANI ENGELS, M.J. - Zeventien Olympische dagen. Nederlanders in de strijd om de olympische titels 1948
040412-25: ADRIANI ENGELS, M.J. - De Elfstedentochten. Friesland, het land der Schaatsenrijders.
51015-27: ADRICHEM, RIA, VAN. - Harmina. Haar leven in Groningen rond 1900.
250909-3117: ADUARD - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Aduard.
150311-164: AENEAE VENEMA, R.K. - Azing Jans Venema. Zijn voorouders en nakomelingen.
28514-54: AFMAN, A.H. E.A. - t Evengelie deur Johannes.
250909-5498: AFRIKA, TATAMKHULU. - Bittere Eden.
250909-994: AGGELEN, W.H.G. VAN E.A. (RED.). - Animum Rege II. Een kroniek van de familie van Aggelen.
61115-37: AGT, J.J.F.W. VAN. - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII De provincie Noord-Holland. Eerste stuk: Waterland en omgeving.
111216-49: HOMAN (TEKST) EN HAMELBERG-VAN AGTMAAL (FOTO'S). - Mens en hout / Bruynzeel vloerenfabriek NV.
19913-207: AHLRICHS, RICHARD. - Menschen und Landschaften in Ostfriesland.
16913-14: AIRA, CÉSAR. - De nachtelijke invallen van ambtenaar Varamo.
16317-10: AKEN, JAN VAN. - De afvallige.
9615-35: AKEROYD, JOHN. - ANWB veldgids. Bloemen voor Nederland en omringende landen.
19913-112: AKKER, K.J. VAN DEN. - Van de Mond der Oude Middelzee. Schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf.
12313-18: AKKERMAN, HOBBE E.A. - Yn `e wyn. Literere thriller.
250909-806: AKKERMAN, P. - Wankend ljocht.
250909-819: AKKERMAN, PAULUS. - Foar de lins. Forhalen.
250909-826: AKKERMAN, S.P. - Mensen in Friesland.
250909-2975: AKKERMAN, S. EN SMID, G.L. - Hoogkerk door de eeuwen heen.
250909-1780: AKKERMANS, GILBERTHE E.A. - De halve waarheid en 59 andere realistische verhalen en tekeningen.
250909-1573: AKVELD, LEO EN JACOBS, ELS M. (RED.). - De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal jubileumboek VOC 1602-2002.
14415-05: ALARCON, HERNANDO RUIZ. - Treatise in the heathen superstitions. The today live among the Indians native to this New Spain, 1629.
250909-4238: ALBACH, HESTER. - Een druppel goud. Verhalen.
250909-5811: ALBERDA-ZONDERVAN, R.A. - 50 Schippers in de Orde van de Sneker Pan.
250909-1093: ALBERS, P. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jubileumboek. Jaargang 10, 2003.
3417-199: ALBERS, PIETER. - Gevangen in het veen. De geschiedenis van de Emslandkampen. 15 onbekende Duitse concentratiekampen langs de grens van Groningen en Drenthe.
17313-152: ALBERS, P. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 11, 2004.
17313-153: ALBERS, P. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 12, 2005.
20510-43: BLANKERT. ALBERT E.A. - Vermeer.
250909-3447: ALBERTI, RAFAEL. - De 8 namen van Picasso. Gedichten en herinneringen.
250909-222: ALBERTS-HOFMAN, JANNY E.A. - Het zingende zaad..
250909-236: ALBERTS-HOFMAN, JANNY E.A. - Van de Riest tot an de Punt. Neie verhaolen en gedichten ban Drèeentse schrievers.
190210-3: ALBERTS, W. JAPPE. - De stadsrekeningen van Arnhem. Deel III 1402-1420.
51015-174: ALBERTS, IHNO EN WIEMANN, HARM. - Geschichte der Ostfriesischen Landschaft 1932-1980. Darstellung und Dokumtation.
31115-43: ALBRECHT, G. EN SPIETH, H.J. - Exploitatie en seinen.
250909-3978: ALCOCK, JOHN. - In a desert garden. Love and death among the insects.
250909-4239: ALEXANDER, PAUL. - Grafschrift voor oom Remmelt.
250909-5411: ALEXIS, ANDRÉ. - De kamers van mijn jeugd.
250909-765: ALGRA, H. E.A. - Jubileumboek Friesch Dagblad. Verwondering en dankbaarheid.
220512-12: ALGRA, H. - Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum bewerkt door H. Algra.
111216-12: ALGRA, A. - De historie gaat door het eigen dorp. Deel IV.
250909-4197: ALINGS, WIM. - Trapspijlen met een toefje goud.
250909-5379: ALISON, JANE. - De liefdeskunstenaar.
23414-19: ALLAN, F. - De stad Edam en hare geschiedenis voornamelijk beschouwd met betrekking tot de beide kerkbranden van de jaren 1602 en 1699.
2315-64: ALLEN, STUART. - Het koninkrijk van God in hemel en op aarde.
120311-08: ALLENDE, ISABEL. - De stad van de wilde goden.
18316-16: ALLENDE, ISABEL. - Het negende schrift van Maya.
100113-01: ALLENDE, ISABEL. - Fortuna`s dochter.
110313-48: ALLENDE, ISABEL. - Het oneindige plan.
110313-47: ALLENDE, ISABEL. - Paula.
250909-5299: ALLENDE, ISABEL. - Eva Luna.
31114-08: ALLENDE, ISABEL. - Herinnering aan mijn Chili.
15815-15: ALLENDE, ISABEL. - Afrodite. Liefdesverhalen en andere zinnenprikkels.
10317-19: ALLENDE, ISABEL. - Het eiland onder de zee.
3417-63: ALLERSMA, D. E.A. - Fotoboek Usquert.
31015-01: ALLIOT, CATHERINE. - Rosie heeft spijt.
15517-23: ALLIS-VIDDELEER, LOUISE. - Het lassen en aannaaien van kant. Een ondergwaardeerd ambacht.
261016-30: ALMA, REDMER E.A. - Canon van Groningen. 40 ijkpunten uit de Groninger geschiedenis.
16516-20: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2009. 14e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
250909-2934: ALMA, CARLA E.A. (EINDRED.). - Grenzeloze architectuur. DAGboek 2003.
250909-1059: ALMA, R.H., DOORNBOS, W.G. - Zestiende-eeuwse bewonerslijsten van de stad Groningen, 1535 – 1542.
250909-947: ALMA, R.H. E.A. - Groninger kwartierstatenboek 2.
121111-19: ALMA, R.H. EN EBBENS, F.J. - Groninger Kwartierstatenboek 1.
081209-43: ALMA, H.A. - Identiteit door verbondenheid. Een godsdienstpsychologisch onderzoek naar identificatie en christelijk geloof.
16516-21: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2010. 15e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
10417-05: ALMA, R.H. EN DOORNBOS, W.G. - Zestiende-eeuwse bevolkingslijsten van de stad Groningen 1535-1542
8616-12: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2011. 16e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
18214-18: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 1, 1994.
250909-1037: ALSTÉ, J.A. VAN. - De familie van Alsté uit Delden.
16913-19: AMAL, NUKILA. - Maia's nachtlied.
15417-14: AMBROSE, STEPHEN. - Van D-Day tot Berlijn. Het Amerikaanse leger vanaf de stranden van Normandië via de Ardennen naar de Duitse capitulatie 7 juni 1944 tot 7 mei 1945.
10417-09: AMELINK, AGNES. - Gereformeerden overzee. Protestants-christelijke landverhuizers in Noord-Amerika.
20117-23: AMERIKA, A.M. E.A. (SAMENSTELLING). - Gedenkboek Rijks Hogere Burgerschool te Groningen 1864-1964.
090611-46: AMESHOFF, J.E. EN BIEZEVELD, H.N. - Nederlandsche Tramweg Maatschappij. Verslag over het jaar 1924.
090611-47: AMESHOFF, J.E. EN BIEZEVELD, H.N. - Nederlandsche Tramweg Maatschappij. Verslag over het jaar 1923.
090611-48: AMESHOFF, J.E. EN BIEZEVELD, H.N. - Nederlandsche Tramweg Maatschappij. Verslag over het jaar 1926.
300113-20: AMIS, MARTIN. - London fields.
61214-10: AMMERLAAN, ANNEKE. - Zoete recepten voor elk seizoen. Een bijzonder boek boordevol inspirerende recepten voor uw eigen jams, marmelades, limonades, chutneys en andere overheerlijkheden met vruchten uit alle windstreken.
31114-19: ANDAHAZI, FEDERICO. - De anatoom.
170212-06: ANDEL, MARK VAN. - Crescendo.
090710-30: ANDEL, CLAARTJE, VAN EN ROSIE, DIRK WILLEM. - Olympische sporen. De droom van hippisch Nederland.
3417-64: ANDEL, PEK, VAN. - Serendipiteiten in Groningen. Ongezochte vondsten uit stad en land.
040111-86: ANDELA, GERRIE EN WAGENAAR, COR (RED). - Een stad voor het leven. Wederopbouw Rotterdam 1940-1965.
250909-3744: ANDERSEN, CHRISTOPHER. - Jagger unauthorized.
261115-01: ANDERSEN, LIS. - Acumassage. Zonnetherapie. Indiaase massage in de praktijk.
250909-1304: ANDERSON, HUGH G. - Lutheranism in the southeastern states 1860-1886.
8616-16: ANDRATSCHKE, THOMAS E.A. (RED.). - Max Liebermann en zijn Nederlandse kunstenaarsvrienden.
250909-751: ANDREAE, A.J. E.A. - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden. Schoonheid der steden, dorpen en landschappen in de 19e eeuw.
22117-27: ANDREAE, A.J. - Het klooster Jerusalem of het Gerkesklooster. Een bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Friesland.
250909-2811: ANDREAS, CH. HENRIETTE. - In en om een botanische tuin, Hortus Groninganus. 1626 - 1966.
250909-5652: ANDRÉS, ARTURO, DE E.A. - Mondeo. De creatie van de eerste ?Global Car?.
020911-55: ANDREUS, HANS. - 125 jaar Koninklijke Jutespinnerij en ?weverij Ter Horst & Co N.V. 1835-1960.
301216-13: ANDREWS, JONATHAN. - Het maken van een wilde bloementuin.
24114-29: ANDREWS, RICHARD. - De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie.
19615-189: ANDRIESSE, JAN EN SPURLING, LESLIE. - Gruno 1937-2002.
180912-117: ANDRIESSE, C. E.A. - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland door de Leeuwarder Geschiedeniscommissie.
251113-53: ANDRIESSEN, PAULIEN. - Het theehuis op Selwerderhof.
28514-12: ANDRINGA, TON E.A. - Van oafgeschaiden tot Dalton. De wederwaardigheden van een christelijke school te Gasselternijveen tussen 1904 en 2004.
30315-10: WADMAN ANNE. - Fan tsien wallen.
30315-09: WADMAN ANNE. - Reedridder. Novelle.
250909-790: ANNEMA, SIEBE EN BIJLSMA, HEDMAN (RED.). - Koning Thialf, Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke IJsvereniging Thialf.
251016-57: ANONIEM. - Taan Trientje van Ami.
311016-11: ANONIEM. - Delicatessen uit eigen oven.
12316-35: ANONIEM. - De Grönneger Guut. Zeuven lollige moppies.
010213-10: ANSCOMBE, ISABELLE. - A woman`s touch. Women in design from 1860 to the present day.
251113-97: ANTONIDES, H. - Wandelend door oud Noord- en Zuidbroek.
250909-47: ANTONISSEN, BERTUS G. (TEKST). - Reve / Hermans. Een anekdote.
250909-3161: TER APEL - Orginele kaart van Ter Apel en Ter Haar met de verschillende kanaalverbindingen van het Stadsterapelerkanaal met die in de aangrenzende marken en veenen onder Drente.
250909-3370: APPIAH, KWAME ANTHONY AND GATES, HENRY LOUIS. (ED.). - The dictionary of global culture.
11114-39: ARBOUW-ROZEMA, TRUUS. - N liek man is n riek man. 25 van heur mooiste verhoalen.
120511-73: ARCHITECTURE. - Architect 2007. Creative Works of Dutch Architects.
51015-170: D’ARCY SHILLCOCK, ROBIN E.A. - Wind, Wad en Waterverf. 25 kunstenaars tekenen en schilderen op Schiermonnikoog.
20117-02: ARENDS, DRIES E.A - 75 jaar VAKO in Vries. Met de tijd mee.
251016-196: ARENDS, TOOS E.A. (RED.). - Salut au Monde I en II. I Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu / Die friesische Landschaft in der Malerei von 1900 bis heute en Salut au Monde II. Het Friese landschap:eerste indrukken en herinneringen / Die Friesische Landschaft: erste Eindrücke und Erinnerungen.
220310-186: ARENDS, TOOS E.A. RED.). - Lokale ingrepen. 9 Kunstwerken 9 lokaties in en rondom de Borg Rusthoven van 16 juli t/m 1 oktober 1995.
250909-4059: ARION, FRANK MARTINUS. - Nobele wilden.
2315-51: ARIOSTO, LUDOVICO. - Orlando furioso. De razende Roeland.
27117-03: ARKEL, H. VAN E.A. (RED.). - Lambert Franckens College 25 jaar in beeld 1975-2000.
140212-17: ARKEMA, JAN E.A. (RED.). - Een klooster, drie dorpen. Geschiedenis van Aduard, Den Ham en Den Horn 1192-1992.
250909-2605: ARKEMA-DE BLÉCOURT, J.A. - Ten Boer in oude ansichten deel 2 waarin afbeeldingen uit de dorpen Ten Boer, Garmerwolde, Thesinge, Sint Annen, Lellens, Ten Post, Winneweer, Wittewierum, Overschild en Woltersum en de gehuchten Dijkshorn, Luddeweer en Rollen.
16516-49: ARMSTRONG, KAREN. - De kwestie God. De toekomst van religie.
10417-17: ARMSTRONG, KAREN. - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
10417-15: ARMSTRONG, KAREN. - Mohammed. Een westerse poging tot begrip van de islam.
250909-5775: ARNOLDUS, HENRI. - Scheepvaart. Een breed overzicht van geschiedenis, technologie en organisatie van zee- en binnenvaart.
060211-33: ARNOLDUSSEN, PAUL. - Amsterdamse markten. Vroeger en nu.
250909-3660: ARNOLLI, GIENEKE E.A. (RED.). - Kostuum 1997. Jaaruitgave van de Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht.
121009-51: ARSLAN, EDOARDO. - Gothic Architecture in Venice.
250909-5227: ARTHUR, ERIC EN WITNEY, DUDLEY. - The barn. A vanishing landmark in North America.
22117-02: ARTS, P. MATHIAS. - Het dubbelklooster Dikninge.
28415-17: ARTZ, W. E.A. (RED). - De kliniek voor Inwendige Geneeskunde te Groningen in de jaren 1945-1986.
040412-65: AS-VIJVERS, ANNE MARGREET EN SCHAFTENAAR, HENK. - De Weeshuiskazerne van Naarden. Over susteren, soldaten, walen en wezen.
250909-1374: ASBURY, HERBERT. - The French Quarter. An informal history of the New Orleans underworld.
21215-29: ASHLEY, LAURA. - Stoffen en accessoires. Stijlvolle en praktische projekten voor een geheel nieuwe sfeer in huis.
21215-28: ASHLEY, LAURA. - Handboek stijlvol wonen.
250909-1274: ASHTON-WOLFE, H. - De onderwereld. Een reeks herinneringen en avonturen in vele landen.
250909-5394: ASHWORTH, ANDREA. - Eens in een brandend huis.
160312-31: ASHWORTH, GREGORY A.O. - A compact geography of the Northern Netherlands.
251016-29: ASPEREN, YDE, VAN E.A. - Smellingera-land. Proeve van een geakinde van de gemeente Smallingerland. Uitgegeven ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van Drachten 1641-1941.
2517-04: ASSCHER, A. EN COHEN, D. - Het Joodsche Weekblad. Volledige uitgave van alle nummers verschenen 11/4/1941-28/9/1943. Deel 1 en 2.
8416-39: ASSCHER, MAARTEN. - Verbarium. XXVI gedichten.
30313-24: ASSELBERGHS, MARIE-ANNE. - Daar komt de trein.
250909-2734: ASSELBERGS-NEESSEN, VERA EN KAMP, MAX, VAN DER. - Van Snieschoule tot centrum voor kunstzinnige vorming. Honderd jaar School voor Handenarbeid 1892-1992.
301011-50: DRENTHE / ASSEN. - Stafkaart Assen.
301011-51: DRENTHE / ASSEN. - Stafkaart Assen.
080311-10: DRENTHE / ASSEN. - Stafkaart Assen.
3417-119: ASSIES, JAN E.A. (RED.). - Buurt te kijk. Over de buurt tussen het Schuitendiep en de Oostersingel, tussen de Nieuwe St. Jansstraat en de Nieuweweg...
10414-01: ASSOULINE, PIERRE. - Hergé. Biografie.
251113-98: AST-BOITEN, LIES EN BOOT-VAN DER VLIS, JOOP. - De Groninger Dracht. Kleding en sieraden 18e en 19e eeuw.
9315-169: AST-BOITEN, LIES EN ZAAGSMA, GERBEN (RED.). - De Folkingestraat. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groningen.
7417-01: AST-BOITEN, LIES. - Stad tussen verlichting en romantiek. Groningen 1780-1850.
250909-4176: ASTEN, KEES. - De vlek.
151214-11: ATKIN, JACQUI. - Pottenbakken basics. Alles wat u moet weten om keramiek te maken.
250909-5432: ATKINSON, KATE. - Bladeren van licht.
250909-905: ATSMA, G. E.A - Samen onder één dak. 100 jaar Gereformeerde Kerken (dubbelgemeente) Augustinusga en Surhuizum 1887-1987.
250909-3727: ATTEMA, Y. E.A. (RED.). - Monumenten van een nieuwe tijd. Architectuur en stedebouw 1850-1940. Jaarboek Monumentenzorg 1994.
51015-31: ATZEMA, A.G. - De raize noar de perfester. Spul van remetiek en laifde voor acht heeren en vier dames in Oud-Groninger kleederdracht.
220111-14: AUBIN DE TERÁN, LISA ST. (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - De aarde, de lucht, het water en het vuur van Italië.
250909-435: AUEL, JEAN M. - The Plains of Passage. Earth's Children 4.
26117-08: AUEL, JEAN M. - Het Lied van de Grotten. De Aardkinderen deel 6.
250909-5828: AUGUSTEIJN, ERIC E.A. (RED.). - Schiermonnikoog 2004. Almanak van een eiland.
250909-1445: AUKES, H.W.F. - Titus Brandsma.
8217-04: AUTEN, JANE. - Emma.
18217-26: ONBEKENDE AUTEUR. - Spelletjes van vroeger.
250909-4858: ONBEKENDE AUTEUR. - Een speciale “ECHO”. Officiële jubileum uitgave van de H.S.V. Oranje Blauw. 22 maart 1922 - 22 maart 1982.
250909-4924: ONBEKENDE AUTEUR. - Gedenkboek van Hou en trouw Vereeniging van Oud-leerlingen de Openbare Handelsscholen te Amsterdam 1885-1925.
250909-1349: ONBEKENDE AUTEUR. - Gedenk-Album der wereldtentoonsteling Antwerpen, 1930. Herdenking van België’s eeuwfeest 1830-1930.
250909-5204: ONBEKENDE AUTEUR. - Spelregels van het Nederlandse Padvindsters-Gilde.
250909-5220: ONBEKENDE AUTEUR. - Op weg naar de tweede klas.
250909-5221: ONBEKENDE AUTEUR. - Padvinstersspelen. Supplement.
250909-5234: ONBEKENDE AUTEUR. - Het nieuwelingen spoor.
250909-3807: ONBEKENDE AUTEUR. - Padvindsters liederenbundel.
250909-1626: DIVERSE AUTEURS. - Nederlandsche volkskunde. Gelderland, N.-Brabant, Limburg en Vlaanderen.
250909-1627: DIVERSE AUTEURS. - Nederlandsche volkskunde. Nederland, N.-Holland, Utrecht, Z.-Holland en Zeeland.
250909-5608: DIVERSE AUTEURS. - Latina love. De mooiste liefdes verhalen van Latijns-Amerikaanse schrijfsters.
250909-5212: DIVERSE AUTEURS. - Handboek voor leidsters.
250909-4266: DIVERSE AUTEURS. - Schreeuw. Studentenproza 5.
250909-5715: AUTOTRON. - Autotron. Historische automobielen.
1216-30: AVEST, HUGO P. TER. - Harlinger zilver.
22217-05: AVEY, DENIS. - De man die naar Auschwitz wilde.
7217-02: AVNON, RAF EN SELLA, URI. - De jiddische keuken.
250909-3675: AYRES, JAMES. - British Folk Art.
250909-5136: BAAIJ, HANS. - Nieuwegein. Van groeikern tot stad.
250909-713: BAAK, J.C. - De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen mensch. Aan de hand van een critische beschouwing over Walter Schubart’s “Europa und die Seele des Ostens”.
241010-18: BAAR, VÉRONIQUE EN TOORN, WILLEM, VAN. - Cor Westerik, Grafiek / Prints 1945-2006.
2315-33: BAARDA, FRITS. - Uit het hart. Rotterdammers over het bombardement.
250909-3182: BAARDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Baarderadeel.
20117-42: BAARS, A. - Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid. De Drie-eenheid bij Calvijn.
250909-4744: BAART, JAN E.A. - Brood, aardappels en patat. Eeuwen eten in Amsterdam.
4216-46: BAAS, HENK EN DIJKEN, MARTEN, VAN (VOORWOORD). - Mit psaalms op pad...
091012-24: BAAS, M.J. E.A. - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw II 1854-1979.
3417-44: BAAS, H. E.A. - Psaalms en gezangen.
4216-45: BAAS, HENK E.A. - Joar en dag.
250909-3626: BACHMANN, MANFRED EN HANSMANN, CLAUS. - Das grosse Puppenbuch.
111216-20: BACKER, CHR. DE E.A. - Codex in context. Studies over codicologie, karthuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs.
250909-5446: BADDIEL, DAVID. - Wat liefde ook maar betekent.
2517-34: BADOUIN, F. E.A. - Van Bruegel tot Rubens. De Antwerpse Schilderschool 1550-1650.
250909-5544: BAETE, MARCELLA. - Het tuinmeisje.
22117-79: BAFLO. - Kohier van den Hoofdelijken Omslag in de Gemeente Baflo voor den dienst van 1917.
250909-5610: BAIL, MURRAY. - Schutkleur.
250909-5538: BAILEY, PAUL. - Een smetteloze jeugd.
15417-06: BAIR, DEIRDRE. - Simone de Beauvoir. Biografie.
250909-5531: BAJWA, RUPA. - De sariwinkel.
250909-2968: BAKELEN, FRANS, VAN E.A. - Komt aan, komt aan nu vrienden? Gedenkboek AmicitiaVMC Groningen 1929-1979.
250909-2526: BAKEMA, K. E.A. - Honderd jaar Hogelandse Hogereburgerschool RHBS Warffum 1868-1968.
71213-81: BAKKER, G. E.A. - Van wezenzorg naar stadsbelang. Het Oldburger Weeshuis te Sneek 1581 - 1981.
3417-120: BAKKER, K. - Geïllustreerde straten- en gebouwengids van stad Groningen. Het historisch centrum tussen de diepen.
020911-52: BAKKER, GERARD. - Rond Lauwersoog 1969-1994.
15417-40: BAKKER, PIET EN BOEVE, EVERT. - Stinzenplanten.
250909-4758: BAKKER, PIET E.A. (RED.). - Het Boombergpark te Hilversum. Verleden, heden en toekomst van een monumentaal wandelgebied.
22117-80: BAKKER, M. E.A. - Hugenoten in Groningen. Franse vluchtelingen tussen 1680 en 1720.
220512-39: BAKKER, J.S. - De molens van Rotterdam in oude ansichten deel 1. De stadsmolens
22117-03: BAKKER, J. E.A. - Reisboek voor de provincie Drenthe voor het jaar 1955.
250909-2580: BAKKER, J. - """Maar verder is hier niets gebeurd..."" Oorlog en bevrijding gemeente Scheemda."""
171116-39: BAKKER, BRAM. - Over seks gesproken.
250909-4876: BAKKER, B. E.A. (RED.). - Ach lieve tijd. Zeven eeuwen Amsterdam en de Amsterdammers.
250909-2251: BAKKER, GEERT E.A. (RED.). - 12e lustrum G.H.H.C. ?Groningen? 60 jaar.
250909-2256: BAKKER, J.G. - Oranjevereniging “Prins Willem Alexander” 1946-1996.
231109-50: BAKKER, INA EN HUSMANN, MARGRIET. - Positief omgaan met kinderen.
090611-53: BAKKER, JAC. - In en om de Beurs van Rotterdam.
9315-202: BAKKER, HANS. - Ontstaan en groei van de recreatie op Ameland.
020911-16: BAKKER, JAC. - Mercurius gedurende een halve eeuw. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden “Mercurius”.
15810-22: BAKKER, F.J. - Bedelorden en Begijnen in de stad Groningen tot 1594.
251016-30: BAKKER, J.P. E.A. (RED.). - Boven-Boorngebied. Rapport betreffende het onderzoek van het Lanskip-genetysk Wurkforban van de Fryske Akademy.
4216-67: BAKKER, BERT. - Hoop, vertrouwen en moed. Het ontstaan van de Noordpolder, begin van een meeslepende tijd.
51015-80: BAKKER, G. E.A. - 150 jaar Gereformeerde Kerk 't Zandt.
260312-124: BAKKER, G. EN GLASHOUWER, C. - In en om de kerk van Kootstertille.
19913-196: BAKKER, INEKE E.A. - Historisch fotoboek Ballum. T.g.v. 100 jaar openbaar onderwijs te Ballum.
19913-222: BAKKER, R.J. - Het nageslacht van Jacob Duirts en Geertjen Peters Woest.
5116-16: BAKKER, KEES. - Als een lelie tussen de distels. Duizend jaar kerk in de heerlijkheid Heukelum.
150311-134: BAKKER, J. - Bartje leidt U door zijn land. Mooi Drenthe.
150311-183: BAKKER, A. (SAMENSTELLING). - Middelstum & Kantens in tekening en grafiek.
19913-26: BAKKER, J.G. E.A. - De geschiedenis van Sauwerd en omstreken.
6514-50: BAKKER, B. EN ROODE, W. DE. - Fibromyalgie. Onzichtbare pijn.
25613-25: BAKKER, MICHEL. - Onze Lieve Vrouwekerk. Een herboren monument aan de Keizersgracht.
180912-21: BAKKER, W.O. - Molens in Groningen in oude ansichten.
180912-155: BAKKER, HANS. - Onstaan en groei van de recreatie op Ameland.
18214-58: BAKKER, J.G. - De Franse Tijd in Ubbega 1795-1815.
3417-20: BAKS, P. EN WERFF, E.O. VAN DER. - Saksers yn Fryslân. Saksisch Bestuur in Frielsand 1498-1515.
31115-16: BALASSA, IVAN UND ORTUITAY, GYULA. - Ungarische Volkskunde.
7417-24: BALDACCI, DAVID. - Rechteloos.
7417-17: BALDACCI, DAVID. - Vuil spel.
7417-15: BALDACCI, DAVID. - De verzamelaars.
7417-16: BALDACCI, DAVID. - King & Maxwell.
7417-14: BALDACCI, DAVID. - De provocatie.
7417-27: BALDACCI, DAVID. - De zesde man.
61115-82: BALDACCI, DAVID. - De samenzwering.
10317-02: BALDACCI, DAVID. - De schuldigen.
10317-03: BALDACCI, DAVID. - Familieverraad.
26117-12: BALDACCI, DAVID. - Verlos ons van het kwaad.
5217-18: BALDACCI, DAVID. - De ontsnapping.
7417-23: BALDACCI, DAVID. - In het geheim.
7417-22: BALDACCI, DAVID. - Niets dan de waarheid.
7417-21: BALDACCI, DAVID. - Doelwit.
7417-20: BALDACCI, DAVID. - Niemandsland.
7417-19: BALDACCI, DAVID. - De laatste mijl.
7417-18: BALDACCI, DAVID. - De geheugenman.
7417-26: BALDACCI, DAVID. - Geniaal geheim.
131109-6: BALFLOUR, SANDY. - Kwetsbare harten.
090710-7: BALK-OUD, K. - De familie Balk.
130310-53: BALK, J. TH. (TEKST). - Noord-Holland en zijn gemeenten.
130310-54: BALK, JAAP E.A. - Mens en Monument. 25 jaar Stadsherstel Amsterdam.
020911-43: BALK, J.TH. - Kleine mensen grote mensen. Prentbriefkaarten van Noord-Holland rond 1900.
240910-01: BALKEMA, J.J. E.A. - 125 Jaar Openbaar Onderwijs Hoogkerk. dr. J. Naardingschool 1864-1989.
250909-4509: BALKENENDE, W.P. - Niet onze goden. Over heiligen en heiligenverering.
250909-5603: BALLARD, J.G. - Het keizerrijk van de zon.
180912-135: BALLAST, KLAAS (EINDRED.). - Hoogeveen monumentaal.
260211-14: BANGA, FRANS E. - 't Peerd van Ome Loeks is dood. Het ware verhaal en andere verhalen uit het Groninger verleden.
250909-2423: BANGA, F.E. - Veendam. Parel van de Groninger Veenkoloniën.
250909-2821: BANGA, FRANS. - Nostalgisch gezicht Groningen.
250909-2126: BANGA, FRANS. - Verdwenen plekjes? Haren 1900-1975.
30614-39: BANGA, FRANS E. - Groninger straten in oude en nieuwe beelden. Met verhalen uit het verleden.
1814-22: BANGA, FRANS E. - Groningen terug in de tijd. Bewogen jaren uit de Groninger historie.
250909-3019: BANGA, FRANS. - Groningen stad in beweging 1915-1995. Tachtig jaar Groninger geschiedenis.
250909-3373: BANGERT, ALBRECHT. - Curiosa.
22117-28: BANGMA, W. E.A. - Ausweis voor Noord Oost Friesland. Het laatste bolwerk is het hart.
250909-5754: BANHAM, RUSS. - De eeuw van Ford. Ford Motor Company en de vernieuwingen die de wereld vorm hebben gegeven.
250909-5404: BANKS, RUSSELL. - Bone is de baas.
240811-05: BARBA, ANDRÉS. - Het zusje van Katia.
26316-34: BARELDS, BERT. - Panorama Groningen. Pictures of the most beautiful province of the Netherlands.
4216-69: BARELS, E. E.A. - Hellum, een parel in de Woldstreek.
251016-218: BARENDREGT, CAROLINE E.A. - Van Emanuel tot Nicolaas Mulerius 1906-2006.
19615-205: WIJNNE EN BARENDS. - N.V. Wijnne & Barends 1855-1955. Cargadoors en agentuurkantoren. Delfzijl Groningen Winschoten.
2114-56: BARENDS, FREDERIK E. - Geloven in de schaduw. Schuilkerken in Amsterdam.
20510-1: BARILLÉ, ELISABETH. - Een Parisienne in Amsterdam.
250909-5378: BARILLÉ, ELISABETH. - Een modelpaar.
261016-13: BARKAS, JANET. - Het groene geloof. Een geschiedenis van het vegetarisme.
1216-35: BARLAGE E.A. - Zoek en vind. Tuinvragen-gids.
25314-25: BARNARD, BENNO. - Het gat in de wereld.
8713-23: BARNETT, VIVIAN ENDICOTT AND ZWEITE, ARMIN. - Kandinsky. Watercolors and drawings.
11113-43: BARON VAN HAERSOLTE, J.W.J. - Vaar wel!
250909-1687: BARON SIX VAN OTERLEEK, W. - Rampstukken. De geschiedenis van de bij Nederlandse vliegtuigongelukken geheel of gedeeltelijk verloren gegane postzendingen.
250909-5219: BARON VAN HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. - De kloosters in Nederland in1861.
260312-05: BARON, W. - Het belang en de welvaart van alle ingezetenen. Gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870.
280412-16: BARON VON KRUEDENER, JÜRGEN. - Economic crisis and political collapse. The Weimar Republic 1924-1933.
250909-56: BARROW, ANDREW. - Quentin & Philip. A double portrait.
15517-22: BARTELS-KLEIJNE, A. E.A. - Chantilly. Techniek en patronen.
8416-02: BARTELS, L.V. (SAMENSTELLER). - De Onmisbare. De koe en haar enorme invloed op de mens.
250909-3918: BARTELS, J. EN HEINRICH, H. (RED.). - Paardenkennis. Exterieur en gebruik.
250909-3919: BARTELS, J. EN HEINRICH, H. (RED.). - Paardenkennis. Inwendige bouw en werking.
250909-3612: BARTHOLOMEW, CHARLES. - Mechanisch speelgoed.
301216-14: BARTHOLOMEW, JAMES. - Tuinieren op stand.
170112-09: BASKERVILLE, HANNAH. - Desserts.
270909-217: BASSE-SOLTAU, URSULA (RED.). - Ostfreesland 1984. Kalender für Jederman.
130310-25: BASSERMANN-JORDAN, ERNST, VON EN BERTELE, HANS, VON. - Oude klokken.
6514-09: BASTIAANSE, WIM EN UFKES, TONKO (JURY / EINDRED.). - 13e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried 2008.
12316-36: BASTIAANSE, WIM, HUIZENGA, BERT EN BIJL, DOUWE, VAN DER (JURY). - 14e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried 2009.
3915-26: BASTIAN, HANS-WERNER. - Dauwvers uit de moestuin. Zelf groenten, kruiden en fruit telen.
6514-47: BASTIN, MARJOLEIN EN BUISSINK, FRANS. - Vier seizoenen.
16913-56: BASTIN, MARJOLEIN EN BOUMA, HANS. - Je weet niet wat je ziet.
22115-32: BASTIN, MARJOLEIN EN BUISSINK, FRANS. - Vindsels.
250909-5550: BATAILLE, CHRISTOPHE. - De meester van de tijd.
250909-5334: BATAILLE, CHRISTOPHE. - Leve de hel.
290812-51: BATCHELOR, JOHN EN LOWE, MALCOLM V. - Geillustreerde encyclopedie van de luchtvaart 1939-1945.
250909-5377: BATHLUST, BELLA. - Een speciale vriendin.
9517-30: BÄTSCHMANN, OSKAR EN GRIENER, PASCAL. - Hans Holbein.
51015-01: BATTJES, J.T. EN KRUIGER, J.B.T. - Assen. Architectuur en stedenbouw 1850-1940.
91113-47: BAUDET, H. - Een vertrouwde wereld. 100 jaar innovatie in Nederland.
111116-43: BAULENAS, LLUIS-ANTON. - Het geluk.
261016-39: BAUMGARTEN, ALBERT UND HARTH HELENE. - Begegnungen mit Christoph Meckel.
250909-1134: BAUTIER, ROBERT-HENRI. - The Economic Development of Medieval Europe.
18217-25: BAVEL, ROB VAN, HEIJ, FRED DE. - Haas. De weg terug.
171116-28: BAYER, PATRICIA AND WALLER, MARK. - The art of Rene Lalique.
250909-771: BAZUIN, JANTJE E. - Foar it fuotljocht. 150 Jier Krite Snits 1850-2000.
91113-31: BEALER, ALEX W. - The Tools that built America.
250909-4977: BEAUFORT, L.F. DE E.A. (RED.). - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis.4e Jaargang, 1952.
250909-4978: BEAUFORT, L.F. DE E.A. (RED.). - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. 5e Jaargang, 1953.
071211-10: BEAUVOIR, SIMONE, DE. - Brieven aan Sartre 1930-1939 en 1940-1963.
250909-5553: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Alles wel beschouwd.
190213-02: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Uitgenodigd.
190213-11: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Een wereld van mooie plaatjes.
15517-08: BECKER, EDWIN EN GRABNER, SABINE (RED.). - Wenen 1900. Portret en interieur.
250909-1343: BECKFORD, WILLIAM. - Menuetten met de markies. Portugees dagboek 1787.
250909-3120: BEDUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Bedum.
91113-59: GRONINGEN / BEDUM. - Groningen / Bedum. Stafkaart / Bedum.
250909-3619: BEEK, M.L.F. VAN DER EN SCHEFFERS, A.A.J. - Gedrukte Muntplakkaten uit de Bataafse tijd. Deel I: Landelijke en provinciale overheden.+ Deel II: Stedelijke overheden.
250909-3620: BEEK, MARCEL, VAN DER. - De muntslag ten tijde van Koning Willem I. Ontwerp en productie van de Nederlandse munten1814-1839.
250909-3632: BEEK, WIM, VAN DER (TEKST). - Cheops. Salon Curieux.
250909-3426: BEEK, M.L.F. VAN DER. - Agnitus Vrolik bezoekt de Londense Munt (1843).
250909-1159: BEEK, BERT, VAN. E.A. - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de lage landen.
250909-4952: BEEK, H.J.E. VAN. - Deventer vrogger en noe.
250909-2184: BEEK, J.J.J. E.A. - Inventaris van de archieven van de instellingen van het gevangeniswezen in de provincie Groningen (1666) 1670 - 1961 (1978).
250909-2962: BEEK, JOHAN, VAN DER (RED.). - Architectuurgids Groningen 1900-1990.
031210-28: BEEK, GERHARD, TER E.A. - Over leven onderweg in Groningen. Twintig verhalende foto?s van de straat.
250909-3608: BEEK, MARCEL L.F., VAN DER. - De muntslag ten tijde van Koning Willem II. Ontwerp en productie van de Nederlandse munten1839-1849.
22117-185: BEEK, WIM, VAN DER - Vogelvrije gedachten in brons. Piets Althuis-25 jaar beeldhouwkunst.
5116-17: BEEK, P. VAN E.A. (RED.). - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht.
7314-37: BEEK, P. VAN E.A. (RED.). - Historische boerderijen in Elburg.
12316-02: BEEK, H.C. - De Padjes Dominé. Of: het wonder van Drenthe
250909-2411: BEEKENKAMP, H.J.C. E.A. - Groningen in Vogelvlucht.
4317-13: BEEKMAN. A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland 6. De Marken van Drenthe, Groningen, Overijssel en Gelderland.
22217-28: BEEKMAN, J.H. - Het paard. Geïllustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging van het paard.
311016-01: BEEKMAN, E.M. - Homeopathy of the absurd. The grotesque in Paul van Ostaijens creative prose.
4317-11: BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland 7. De Bourgondische Tijd.
4317-12: BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland 14. De Republiek in 1795.
23813-14: BEEKMANS, MARNIX E.A. - De ontdekking van Kloosterburen. Kroniek van een Gronings dorp op weg naar de eenentwintigste eeuw.
22117-29: BEEM, H. - De Joden van Leeuwarden. Geschiedenis van een Joods cultuurcentrum.
19913-147: BEEMT, FRED, VAN DEN. - Het jubileumboek van Peelo. De geschiedenis van Peelo in een notendop.
3417-163: BEENACKERS-HEEREN, B.M.A. - Veldnamen in Briltil, Noordhorn en Zuidhorn.
261016-61: BEENACKERS-HEEREN, BERNADINE EN ROELFSEMA, TINEKE. - Huisjes van zand. Het gebruik van gekleurde kalkzandsteen in Noord-Nederland van 1900 tot 1925.
250909-5239: BEEREN, WIM E.A. (RED.). - Het Nieuwe Bouwen in Rotterdam 1920-1960.
251016-197: BEEREN, WIM E.A. - The Next Call van H.N. Werkman.
220711-18: BEEREN, W.A.L. (VOORWOORD). - Jan Beutener. Schilderijen 1969-1987.
250909-1510: BEERS, A.C. VAN. - Periscoop op! De oorlogsgeschiedenis van den Onderzeedienst der Koninklijke Marine.
250909-3121: BEERTA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Beerta.
17313-68: BEERTEMA,. L. - Oldambtster vertelsels. Mit ’n tougift.
28415-14: BEEVOR, ANTONY. - The Mystery of Olga Chekhova.
15417-15: BEEVOR, ANTONY. - De Tweede Wereldoorlog.
3417-164: BEHRNS, BERNH. - Zak-atlas van Friesland.
261115-26: BEIJERINCK, W. - De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Deel 1, 2 en 3.
250909-792: BEIJMA THOE KINGMA, C.L. VAN EN TIGCHELAAR, F.Y. - Verzameling van stukken betrekkelijk tot het aanleggen van steenglooyingen aan den Dijk der Vijf Deelen.
61214-01: BEIJNUM, KEES VAN. - De ordening.
10317-09: BEISHUIZEN, TINEKE. - Oud zeer.
28513-24: BEJCEK, VLADIMIR. - Trekvogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten trekvogels, met vele illustraties in kleur.
16214-69: BEKEDAM, OLOF E.A. (RED.). - Nicolaas. Beeld van een vitale kerkgemeenschap. 125 jaar Nicolaaskerk Amsterdam.
250909-2857: BEKENKAMP, HEIN. - Van lekkerbeetjes en beter wonen 1489 - 1982.
251016-82: BEKENKAMP, HEIN EN CONENS, HERMAN. - Groningen uit de lucht.
250909-3068: BEKENKAMP, HEIN. - 75 jaar een bijzondere school. Groningse Schoolvereniging 1910-1985.
250909-2930: BEKENKAMP, HEIN E.A (RED.). - Als de dag van gisteren. Groningen. Honderd jaar Groningers en hun stad.
250909-2835: BEKENKAMP, H.J.C. - Van der Molen autogroep klaar voor de toekomst. De geschiedenis van J.K. van der Molen’s Automobielbedrijf (vanaf 1925) en van de Autozaak ENNAM (1910-1997).
050113-33: BEKENKAMP, HEIN EN EMMELKAMP, JAN. - Alle witte helmen verzamelen bij Talamini. De geschiedenis van de Groninger Brandweer.
251016-83: BEKENKAMP, HEIN. - Die brand blussen we samen. Van gemeentelijke korpsen tot Brandweer Regio Groningen.
260312-18: BEKENKAMP, HEIN. - Nieuwe Groninger liberale jaren. VVD, een politieke en bestuurlijke bloemlezing tot in de 21ste eeuw.
12714-23: BEKENKAMP, H.J.C. - Bezetting en bevrijding van Haren 1940-1945.
150311-191: BEKENKAMP, HEIN. - Sandfirden Worldwide.
231011-01: BEKENKAMP, HEIN. - 75 Jaar Maatschappij tot verbetering van Woningtoestanden 1914-1989.
12316-150: BEKENKAMP, H.J.C. - Eenmaal gewonnen voor een denkbeeld is de Groninger standvastig en volhardend. Een kroniek van de Rotary Club Groningen 1928-1998.
261016-31: BEKINK, COEN, HEUVEL, RUUD, VAN DEN EN KRAL, GERARD. - IJzelboek.
250909-884: BEKKEMA, HARM E.A. - KV O.K.O. 50 jarig jubileumboek.
250909-358: BEKKER, F.P. E.A. (RED.). - Rijksscholengemeenschap Meppel 1881-1981.
250909-4289: BELCAMPO. - Liefde’s verbijstering.
250909-4940: BELDER, R.M. (SAMENSTELLING). - Muziek kroniek. Beschrijving van 80 jaar dorpsleven over Greup, Mijnsheerenland en Westmaas.
250909-5892: BELEMANS, R. EN WIJNGAARD, H.H.A. VAN DE (RED.). - Dialect in beweging. 100 jaar na de enquetes van Willems en Aardrijkskundig Genootschap.
311016-25: BELIËN, H.M. EN EERDEN, P.C. VAN DER. - Satans trawanten. Heksen en heksenvervolging.
090117-24: BELINFANTE, JUDITH. - Een glimp van de eeuwigheid. Miniaturen.
250909-3896: BELZER, THOMAS. - Roadside plants of Southern California.
5414-28: BENALI, ABDELKADER. - De langverwachte.
251016-219: BENDELER, ESTHER E.A. - Stadsplaats nummer 15. De geschiedenis van een Veenkoloniale werf.
2517-05: BENDERS, JEROEN. - Een economische geschiedenis van Groningen. Stad en Lande, 1200-1575.
23715-17: BENEDITTY, N. DE. - Leven en werken van Mr. Jonas Daniel Meyer (1780-1834).
11114-49: BENINGFIELD, GORDON. - Beningfield's buitenleven. Natuurimpressies van een hedendaags kunstenaar.
250909-2150: BENJAMINS-KLOMPMAKERS, G. E.A. - Vijf en zeventig jaar Onderwijs aan een School met de Bijbel te Musselkanaal 1919 - 1994.
250909-525: BENNET, ARNOLD. - These Twain.
251016-198: BENNINK, NATASJA. - Bezielde klei. Inspiraties in woord en beeld rond het ontstaan van een monument voor Titus Brandsma.
30614-60: BENOIT, JEAN -DANIEL. - Calvijn als zielzorger.
231011-191: BENTUM, MAX E.A. - 75 keer NPK. Het Noordelijk Pinksterkamp.
250909-4857: BERENDSE,A.A.C.M. E.A. - Ben je nou zestig ! G.D.A. 1922-1982.
250909-3527: BERENDSEN, ANNE E.A. - Kulturgeschichte der Wand- und Bodenfliesen von der Antike bis zur Gegenwart.
220310-10: BERENS, HETTY E.A. - Een markt voor de wederopbouw. De strijd voor een nieuw stadshart in Groningen.
31115-19: BERENTS, D.A. - Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
250909-936: BERESTEYN, E.A.VAN. - "Genealogisch repertorium 1972. Twee delen; A-L en M-Z."
16813-07: BERG, HERMA M., VAN DEN. - Noordelijk Oostergo. De Dongeradelen.
19816-18: BERG, J.P. VAN DEN. - Zichtbaar verleden. Landschappen in Salland.
270909-147: BERG, HERMA M. VAN DEN. - Noordelijk Oostergo. Ferwerderadeel.
250909-98: BERG, A., VAN DEN. - Kijk?s Zuidlaren.
22117-30: BERG, B.K. VAN DEN. - Het laagveengebied van Friesland.
251016-31: BERG, HERMA M. VAN DEN. - Noordelijk Oostergo. Kollumerland en Nieuw Kruisland. Voorafgegaan door: Overzicht van de bouwkunst in Noordelijk Oostergo.
251016-32: BERG, HERMA M. VAN DEN. - Noordelijk Oostergo. Dantumadeel.
15417-42: BERG, MAARTEN C. - Pluk het geluk in de liefde.
070412-33: BERG, C.J. VAN DEN EN KATTENBELD, G.W. - Trammend door Groningen.
28514-190: BERG, BERT, VAN DEN. - Onze vrijheid moest duur worden betaald 1940-1945 en Dorpen rondom Haulerwijk.
251016-229: BERGE, RAYMOND, TEN. - Grieken, Drenthe en Vikingen. Geschiedkundig geschrift.
250909-4133: BERGE, H.C. TEN. - De bergen van Churchill.
18214-126: BERGE, RAYMOND, TEN. - Waren de Drenten en een deel van de Groningers Vikingen?
1814-33: BERGE-DIJKSTRA, A. VAN DEN EN AVEST, A.P. TER (RED.). - Woelend water, leven en werk van de zeeschilder Nicolaas Baur (1767-1820).
9315-28: BERGEN, MENNO, VAN E.A. (SAMENSTELLING). - Verleden en heden in beeld. Eelde Paterswolde Eelderwolde.
7314-52: BERGEN, A.E. VAN EN ZANDBERGEN, H. - Van stoomtram tot DVM.
19615-136: BERGEN, MENNO, VAN E.A. - Gij kent mij. Eelder bijnamen, anekdotes en sfeerschetsen.
251113-70: BERGEN, JAN, VAN EN HOOR, ALBERT, TEN. - Norg in oude anischten.
250909-3396: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E., VAN DEN. - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen. Deel I en II.
250909-1909: BERGH, MEINT R. VAN DEN E.A. - Sermoen in Fransum en veertien andere verhalen.
250909-1541: BERGH, L.PH.C., VAN DEN. - Beschrijving der vroegere Nederlandsche gemeentezegels in het Rijks-Archief en ook elders bewaard, benevens der buitenlandsche in het Rijks-Archief berustend.
7217-15: BERGH, GERDIE, VAN DEN E.A. - Hilversum, onderdrukking en verzet 1940-1945.
19615-166: BERGHEM, GOOS, VAN E.A. - 350 jaar Hervormde Gemeente West-Terschelling 1654-2004.
8716-05: BERGHUIS, WIERT J. - Langs de oude Zuid-Hollandse kerken. Kuststrook en Rijnland
8716-08: BERGHUIS, WIERT J. - Langs de oude Zuid-Hollandse kerken. Waarden en eilanden.
251016-84: BERGMAN-HAAYER, B. E.A. - 100 jaar openbaar onderwijs in Vriescheloo 1834-1984.
250909-2914: BERGMAN, HANS. - Het is nog lang niet rustig in de buurt. Geschiedenis van een renovatie.
250909-2915: BERGMAN, HANS. - Het is nog lang niet rustig in de buurt. Geschiedenis van een renovatie.
111216-10: BERGMANS-BEINS, J.H. - Drentsche volksoverleveringen.
240910-171: BERGMANS, WILCO A.G.M. - Een bruid voor Tobias.
22117-82: BERGSMA, WIEBE. - De wereld volgens Abel Eppens. Een ommelander boer uit de zestiende eeuw.
250909-913: BERGSMA, W. E.A. (RED.). - Frysk, from en frij. In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslân.
270909-41: BERGSMA, W. EN WATERBOLK, E.H. - Geschiedverhaal van een Ommelander notabele ca 1550-ca 1570.
250909-858: BERGSMA, R. - Op weg naar een nieuw cultuurpatroon. Studie van de reactie op het moderne cultuurpatroon in de Dokkumer wouden.
22217-06: BERGSMA, WIEBE. - Aggaeus van Albada (c. 1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid.
22217-20: BERGSMA, W. EN WATERBOLK, E.H. - Kroniekje van een Ommelander boer in de zestiende eeuw.
250909-919: BERGSTRA, F.J. - Skiep binne der inkeld om skeard te wurden. Tsien essays oer de Friezen en it Frysk.
131109-1: BERK, MARJAN. - Toen de wereld jong was.
9315-170: BERKEL, KLAAS, VAN. - Academische illusies. De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950.
10215-35: BERKEL, CEES, VAN. - Prachtvinken.
250909-5021: BERKENVELDER, F.C. - Maandrekening van Zwolle 1445.
250909-4736: BERKHOF, A.W. - Een toren in de tijd. Hervormd Blaricum tussen gisteren en morgen. 400 jaar Gemeente - 600 jaar Kerk.
040910-31: BERMANT, CHAIM. - Joods gezinsleven. Traditie en levend heden.
31115-01: BERNARD, AUGUSTE. - Geofroy Tory. Painter and engraver. First Royal Printer: Reformer of Orthography and Typography under Francois I.
161110-55: BERNAUW, PATRICK. - Want de golem is geen mens. Gedichten.
250909-5409: BERNIÈRES, LOUIS DE. - Het vrouwenleger van señor Vivo.
111116-10: BERNLEF, J. - Cellojaren.
250909-4164: BERNLEF, J. - Buiten is het maandag.
240113-06: BERNLEF. - Publiek geheim.
180111-23: BERTSCH, GEORG C. EN HEDLER, ERNST. - SED. Schönes Einheits Design / Stunning Eastern Design / Savoir Eviter le Design.
151214-17: BESSONOVA, MARINA AND WILLIAMS, WILLIAM JAMES. - Impressionism and post-impressionism.
250909-4603: BESTEMAN, J.C., GROENVELD, S., HEIDINGA, H.A., HUUSSEN JR. EN STEUR, A.G. VAN DER. - Hollandse Studiën 8.
9517-28: BESTEN, G.J. DEN EN BESTEN-DEN BURGER, L.S.J. DEN. - Strijken Streek Gestreken. Over de geschiedenis, het gebruik, de stijl, de herkomst, enz. van strijkbouten, plooitangen, linnenperzen, plooimachines, Chinese strijkpannetjes, speelgoedstrijkijzertjes, strijkglazen, mangelplanken, enz.
250909-2820: BETTEN, HENK. - Bevrijdend Gebaar. Het levensverhaal van Henri Daniël Guyot.
120513-05: BETTEN, KLAAS. - Over de liefhebberij voor boeken. Honderd jaar boekhandel Van der Velde.
191113-03: BEUK, RAMON. - Feest met Beuk. Koken volgens Ramon Beuk. 28 recepten.
31317-44: BEUKEMA, HANS. - Veur kachel... Delfsielsters vertellen.
080712-35: BEUKEMA, CHRISTOF EN VISSER, PETER. - Op linnen geschreven.
19615-191: BEUKEMA, HANS. - Koninklijke Niestern Sander. 110 jaar scheepsbouw aan Delf en zijl.
250909-5748: BEUKEMA, HANS. - Te loevert en te lij... 120 jaar Koninklijke Zeil -en Roeivereniging Neptunus (Delfzijl).
250909-3409: BEUKEMA, C.F. EN VEEN, J., VAN DER (RED.). - Vroeger komt niet weer. 18 Kunstenaars verbeelden het werk van 18 dichters / schrijvers over het thema herinneringen aan het verleden.
140110-50: BEUKEMA, HANS EN GREEF, PIET, DE. - Frater Smid, een vergeten rederij ...
250909-2179: BEUKEMA, G.F. - (eindred.) Jaarboek Groningen 1974/75.
19615-28: BEUKEMA, HANS. - Lichtmetaal op zware grond. 40 jaar Aldel.
4216-71: BEUKEMA, HANS. - Delfzijl historiaal. De geschiedenis van de gemeente Delfzijl.
30614-66: BEUKEMA, HANS. - Termunterzijl, grens van zout en zoet.
19615-190: BEUKEMA, HANS. - Koninklijke Niestern Sander. 100 jaar scheepsbouw aan Delf en zijl.
19615-192: BEUKEMA, HANS. - Op kruispost. Zeilende loodsen voor de Nederlandse kust.
1216-27: BEUKEMA, G.F. E.A (RED.). - Gedenkboek Nijverheid 1991. Deel 1: Historie van de Marne en deel 2: Boerderijen in de Marne en hun bewoners.
3417-01: BEUKER, J.R. E.A. - Zorg voor de doden. Vijfduizend jaar begraven in Drenthe.
13216-15: BEUKERS, H. E.A. (INLEIDING EN ANNOTATIE). - Leraar onder de Japanners. Brieven van dr. K.W. Gratama betreffende zijn verblijf in Japan 1866-1871.
16214-59: BEURSKENS, HUB EN DERKS, PIET. - Rond de toren. Uit de geschiedenis van Heel, van Catualium.
250909-4140: BEURSKENS, HUUB. - Duivenhart. Een complex.
250909-4136: BEURSKENS, HUUB. - De school aan zee.
250909-1466: BEUSEKOM, H.G., VAN. - Getijden der volkshuisvesting. Notities ener geschiedenis van een halve eeuw.
250909-5148: BEVAART, WILLEM. - Bronbeek. Tempo doeloe der liefdadigheid.
61115-76: BEZMOZGIS, DAVID. - De vrije wereld.
160312-07: BHUMICHITR, VATCHARIN. - Zuidoost-Azië. Gerechten uit Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam, Birma, Maleisië en Singapore.
21215-46: BIANCHINI, FRANCESCO E.A. - De plant in de geneeskunde. Standaardwerk voor toepassing, geschiedenis en flora van de geneeskruiden met farmacompendium.
27713-17: BIJBEL / BIBLE. - Holy Bible. English Standard Version.
250909-3696: BICKER CAARTEN, A. - Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland. 1407/?08 - rondom 1500.
9517-31: BIEBER, D. E.A. - Katwijk in de schilderkunst.
17215-15: BIELEMAN, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 111e jaar, 1994. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
17215-29: BIELEMAN, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 107e jaar, 1990. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-142: BIELEMAN, J. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1991. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-143: BIELEMAN, J. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1995. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-144: BIELEMAN, J. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1996. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-158: BIELEMAN, J. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse volkslamanak 1997. Jaarboek voor geschiedenis an archeologie.
10215-01: BIEMANS, J.A.A.M. E.A. (RED.). - Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr. J.R. de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden.
250909-2967: BIEMOLT, J. E.A. - Fotoboek De Hoogte 1915-1984.
251016-232: BIEREMA, GREET EN VRIES, ELS, DE. - Boerenerven van de vier noordelijke provincies.
11113-32: BIERENS DE HAAN, J.C. EN JAS, J.R. - Geldersche Kasteelen. Tot defensie en eene plaissante wooninge.
250909-4956: BIERENS DE HAAN, J.C. (RED.). - Meer om Cieraet als Gebruijck. Tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen. Kunstbezit uit Gelderse kastelen.
10417-18: BIERITZ, KARL-HEINRICH. - Het kerkelijk jaar. Christelijke feestdagen vroeger en nu.
300311-31: BIERLING, ANDRIES. - De Weem van Westeremden. Het andere werk van Henk Helmantel.
020911-53: BIERMA, M. E.A. (RED.). - Terpen en wierden in het Fries-Groningse kustgebied.
4317-06: BIERMA, METTE E.A (ED.). - Palaeohistoria 23, 1981. Acta et communicationes instituti bio-archaeologici universtitatis Groninganae.
091012-25: BIERMA, J. - Land en volk van Humsterland.
4317-07: BIERMA, METTE E.A (ED.). - Palaeohistoria 30, 1988. Acta et communicationes instituti bio-archaeologici universtitatis Groninganae.
4317-08: BIERMA, METTE E.A (ED.). - Palaeohistoria 24, 1982. Acta et communicationes instituti bio-archaeologici universtitatis Groninganae.
4317-09: BIERMA, METTE E.A (ED.). - Palaeohistoria 31, 1989. Acta et communicationes instituti bio-archaeologici universtitatis Groninganae.
250909-3122: BIERUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Bierum.
15417-43: BIERVLIET, AUBERT-TILLO, VAN. - Heiligen uit ons volk.
5217-01: BIESHEUVEL, J.M.A. - Reis door mijn kamer.
71213-92: BIESTA, P. - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg.
9615-46: BIJBEL. - Groot Nieuws Bijbel.
181215-29: BIJBEL (2004). - De Bijbel (2004).
250909-5115: BIJL, M. VAN DER E.A. (RED.). - Alkmaar in prehistorie en middeleeuwen. Tien jaar stadskernonderzoek.
250909-5114: BIJL, M. VAN DER E.A. (RED.). - Van Spaans beleg tot Bataafse tijd. Alkmaars stedelijk leven in de 17de en 18de eeuw.
250909-5113: BIJL, M. VAN DER E.A. (RED.). - Alkmaar in de 19de eeuw. Facetten van een stedelijke samenleving.
250909-4761: BIJL, M. VAN DER E.A. (RED.). - Alkmaarse silhouetten. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
250909-4960: BIJL, A. - Het Gelderse water. Waterstaatkundige en sociaal-economische ontwikkelingen in de polders van de westelijke Tielerwaard (1809-1940).
150912-17: BIJL, DOUWE, VAN DER E.A. - Door gevleugelde voeten betreden. Een literaire wandeling door de stad Groningen.
250909-5250: BIJLSMA, HEDMAN EN VERBEEK, KAREL. - Niet over één nacht ijs. Geschiedschrijving van de schaatssport in Nederland ter gelegeheid van het honderjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond.
6214-14: BIJLSMA, MEINDERT E.A. - Heechterp en it geheim fan de stien.
3417-65: BIJMAN, S.C. - Op de goede weg. 125 jaar katholiek onderwijs Uithuizen.
250909-3190: HET BILDT. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Het Bildt.
090117-09: BILKER, JETSKE EN MEERBURG, BABS GEZELLE. - De 100 mooiste Friese gedichten.
5217-26: BRYSON BILL. - De zomer van 1927.
16115-42: BINNEKAMP, RUUD. - Een Hollander in Maastricht. Vastenavond.
250909-4614: BINNEVELD, F. TH. - Zestig jaar Brederodes.
2517-35: BIONDA, RICHARD E.A. (RED.). - De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895.
250909-5465: BIRKETT, DEA. - Verloren paradijs.
250909-5084: BIRZA, W.   - Gelukkig hij die weet. 1734 - De Haagse Vrijmetselaarsloge
231011-147: BLAAK, JAN A. - Het reddingwezen op Ameland 1824-1988.
23814-27: BLAAK, JAN A. - Nostalgisch gezicht Hoogezand-Sappemeer. Uit veen geboren welvaart.
19615-31: BLAAK, JAN A. EN VEEN, KLAAS, VAN DER. - 150 jaar christelijk onderwijs in Sappemeer 1859-2009.
4216-193: BLAAK, JAN A. - Ameland veranderd gezicht 1900-2010.
28514-204: BLAAK, JAN A. - Ameland. Historisch geschetst.
080712-20: BLAAK, J.A. EN KUIPER, G. - Een kerk op weg 1835-1985. 150 jaar Gereformeerden in Appingedam.
3417-201: BLAAK, JAN A. - Herinneringen van een Amelander. Verhalen en foto's uit het verleden.
251016-199: BLAAUW, GJALT EN KINDT, HENRIËTTE. - Project Winschoterhogebrug. Beelden & tekeningen.
12316-70: BLAAUW, ONNO E.A. - Woltersum.
250909-2758: BLAAUW, SIBLE, DE EN WERFF, EGBERT, VAN DER. - Een teken in de stad. De toren van de St. Jozefkerk in Groningen.
28514-16: BLAAUW, JAN E.A. - Speelkwartier. Zestig jaar Toneelvereniging Diever 1946-2006.
250909-3700: BLAAUW, HENK EN VISSER, HERMAN. - Molens in Drenthe in oude ansichten.
4216-72: BLAAUW, HINDRIK. - Siddeburen in woord en beeld. Historisch fotoboek.
30614-24: BLAAUW, HINDRIK. - Siddeburen in woord en beeld. Historisch fotoboek.
191113-04: BLAAUW, RON. - Vier seizoenen. Herfstgerechten.
191113-05: BLAAUW, RON. - Vier seizoenen. Wintergerechten.
14317-20: BLAAUWEN, A.L. DEN. - Nederlands zilver / Dutch Silver 1580-1830.
191113-30: BLACK, JEREMY. - Cartografie. De verbeelding van de wereldgeschiedenis.
060211-46: BLAKE, WENDON. - Akwarel. Landschappen.
250909-3667: BLANC, P.M. LE (RED.). - Kerkelijk zilver. Negen opstellen over kerkelijke zilversmeedkunst.
250909-223: BLANCKE, DICK. - Samen ku’j een hieleboel.
250909-256: BLANCKE, DICK, BOEREMA, JANNIE E.A. - Eldersloo. Drèentse schrievers an de reize.
28514-94: BLANKEN, HENK (EINDRED.) E.A. - Het Philips gevoel. 25 jaar Philips in Stadskanaal.
250909-1894: BLAS, GEERT. - Olle jongens. Kluchtspul in ain bedrief. Levensschets oet de olle boerentied. Veur drei heeren en drei dames.
250909-1898: BLAS, GEERT. - Familie Laps. Bliedspul in drei bedrieven. 4 heren, 5 doames.
250909-1902: BLAS, GEERT. - Dörpsstried. Bliespul in drei bedrieven mit ‘n noaspul. 12 h, 4 d.
251113-01: BLAS, GEERT EN LAPS, JAN. - `n stuk of wat braiven.
12316-37: BLAS, GEERT. - Olle jonges. Kluchtspul in ain bedrief. Levensschets oet de olle boerentied. Veur drei heeren en drei dames.
19615-32: BLAUPOT TEN CATE, S. - Voorlezing over de opkomst van de Veenkoloniën Hoogezand en Sappemeer, met eenige aantekeningen. Uitgegeven ten voordele van de vereeniging tot plaatselijk nut aldaar.
030711-76: BLAUW, P. (VOORWOORD. - Het nieuwe fuchsia handboek.
250909-2109: BLAUW, M.E.J. - Goed op koers. 125 Jaar economische ontwikkeling in de Veenkoloniën en Oostelijk Groningen.
250909-2114: BLAUW, WIEBE EN KUIPERS, HALBE. - Van de paal gerukt ? Jongeren aan de rand van de Oost-Groninger samenleving.
31115-22: BLÉCOURT, A.S. DE. - Fivelgoër landleven.
311016-31: BLÉCOURT, WILLEM, DE EN GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE. - Kwade mensen. Toverij in Nederland.
22117-59: BLÉCOURT, A.S. DE EN LAAN, K. TER. - Twee berijmde vertellingen van Mr Synco Reynders.
9315-197: BLECOURT, WILLEM, DE. - Termen van toverij. De veranderende betekenis van toverij in Noordoost-Nederland tussen de 16de en 20ste eeuw.
250909-4723: BLEKKENHORST, TOM E.A. - Doorploegen. Gids voor historisch onderzoek naar het boerenbedrijf in de provincie Utrecht.
18217-01: BLIJDORP, JANWILLEM. - Spelen met vuur.
18217-03: BLIJDORP, JANWILLEM. - Als opgejaagd wild.
250909-2250: BLIJHAM, GER E.A. (SAMENSTELLING). - Oranje in Groningen en Warffum.
250909-2132: BLIJHAM, GER. - Wind, stoom en stroom. Voormalige bedrijvigheid in Groningen sinds 1800.
12316-216: BLIJHAM, GER EN KERKMEIJER, WICHER. - Nieuw van de bijl. Driehonderdvijftig jaar scheepsbouw langs het Winschoterdiep 1650-1999.
220512-47: BLIJSTRA, R. - Haarlem: heel oud, heel nieuw.
15914-34: BLIK, YVONNE E.A. - t Leste nijs van zotterdag en aander kinderverhoalen.
250909-1053: BLOEMBERGEN, AUKE R. - Het gezin van Rie en Auke Bloembergen 1917-1956.
250909-1523: BLOEMGARTEN, SALVADOR E.A. - 75 jaar AVVL. Ontstaan uit noodzaak, gegroeid door kwaliteit.
250909-5915: BLOEMHOFF, HENK. - Stellingwarfs woordeboek diel 4 S-Z.
250909-5916: BLOEMHOFF, HENK. - Stellingwarfs woordeboek diel 2 F-K.
71213-82: BLOEMHOFF, SIETSKE A. E.A. - Et hunnigt goed... Negentig jaor Iemkersverieninge Oost-Stellingwarf e.o.
240910-156: BLOEMHOFF, HENK EN NIJKEUTER, HENK. - Drents.
28514-96: BLOEMINK, HEIN. - Haren. Van verdwenen winkels en andere dorpsverhalen.
28514-95: BLOEMINK, HEIN. - Haren. Van verdwenen winkels en andere dorpsverhalen deel II.
250909-1120: BLOGH, MICHAEL (EDITOR). - Wallis and Edward, letters 1931-1937. The intimate correspondence of the Duke and Duchess of Windsor.
8416-21: BLOK, P.J. E.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De Republiek in 1795 met de heerlijkheden, ambachten enz.
301011-03: BLOK, PATRICIA. - Verrijk je leven. Spiritualiteit voor alledag.
270909-1: BLOK, P.J. - Rekeningen der stad Groningen uit de 16de eeuw.
250909-1679: BLOK, ELS. - Uit de schaduw van de mannen. Vrouwenverzet 1930-1940.
040111-52: BLOK, J.P. - Dertig jaar Wilma. Uitgave ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Wilma aannemingsmaatschappij.
6514-55: BLOK, M.J.C. - Gaat de dominee voorbij? Een boekje voor dominees en andere kerkgangers.
031109-12: BLOKHUIS, B.A. - De vitae van de Angelsaksische heiligen van Ely in de twaalfde eeuw: hagiografie in context.
9315-43: BLOM, GOSSE. - De redersfamilie Sleeswijk. Sudersee Igge, Workum / Molkwerum.
250909-1610: BLOM, J.H.C EN MISSET, C.J. - Broeders sluit u aan. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten.
5414-02: BLOM, ONNO. - Zo is het genoeg. Het laatste jaar van Jan Wolkers.
5313-01: BLOM, ONNO. - Zo is het genoeg. Het laatste jaar van Jan Wolkers.
3417-21: BLOM, J.G. VAN. - De opkomst van de vlek Dragten.
31317-14: BLOM, J.C.H. E.A. - Geschiedenis van de Joden in Nederland.
171116-40: BLOOM, PAUL. - Het geheim van genot. Nieuwe inzichten in waarom en hoe we genieten.
250909-3027: BLOUW, P.H. EN KLAVERDIJK, S. - Gas en licht rondom de Martini. De energievoorziening van de stad Groningen 1854 - 1991.
250909-1361: BLOW, RICHARD. - American son. A portrait of John F. Kennedy, Jr.
27115-31: BLUNT, WILFRID EN RAPHAEL, SANDRA. - Herbarius & Cruydtboeck. Beroemde geïllustreerde plantenboeken.
21215-12: BOASE, ROGER. - The Troubadour Revival. A study of social change and traditionalism in late medieval Spain.
250909-1391: BOASE, T.S.R. - Castles and churches of the crusading kingdom.
250909-3831: BOCELLI, ANDREA. - The music of silence.
16913-61: BOCK, RON F. DE. - Haagse pleinen toen.
250909-5407: BOCK, DENNIS. - De tuin van as.
61214-11: BOCUSE, PAUL. - De Nieuwe Franse Keuken. Het complete kookboek van de wereldberoemde chefkok.
16516-30: BODDAERT, MAARTEN EN MAK, AAD (RED.). - ANWB Topografische Atlas Utrecht/Flevoland 1:25000.
16516-31: BODDAERT, MAARTEN EN MAK, AAD (RED.). - ANWB Topografische Atlas Zuid-Holland 1:25000.
16516-34: BODDAERT, MAARTEN EN MAK, AAD (RED.). - ANWB Topografische Atlas Zeeland 1:25000.
250909-5760: BODDY, BILL. - Onvergetelijke automobielen.
4914-11: BODE, PIET E.A. - Honderd Jaar. De geschiedenis van het Christelijk Onderwijs in Nijemirdum 1899-1999.
250909-2161: BODEWES, J.A. - Rondblikken. Van schoenerkapitein tot stadsfotografie.
150211-26: BODEWES, J.A. - Onder aan de roltrap in het hoge Noorden. Veelbelovend begin van 1900.
150211-25: BODEWES, J.A. - In naam van de vrijheid. Noord-Nederland gedurende de Franse bezetting (1795-1814).
150211-24: BODEWES, J.A. - Buigen en barsten. De oorlog 1940-1945 in Noord-Nederland.
15517-13: BODT, SASKIA. - Op de Raempte off mette Brodse. Nederlands borduurwerk uit de zeventiende eeuw.
251016-200: BODT, SASKIA, DE. - De Haagse School in Drenthe.
9517-32: BODT, SASKIA, DE. - Schildersdorpen in Nederland.
18217-11: BOEDER, ANDRÉ. - Downtown. De geheimen van Particia.
10215-48: BOEKE, ENNO. - Hoogte en diepte. Bijbelse symboliek van dualisme en kringloop.
251113-32: BOEKE, R. - Hogebeintum en zijn kerk.
25616-25: BIJBEL MET DEUTEROCANONIEKE BOEKEN. - Bijbel. Met deuterocanonieke boeken (2004)).
301216-21: BOEKENOOGEN, G.J. - De Zaansche volkstaal. Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland.
220310-12: BOEKHOLDT, C. EN JOUSTRA, J.(GEDENKBOEKCOMMISSIE). - Gedenkboek III der Gron. Voetbal- en Cricketvereniging “Be Quick” 1937-1947.
250909-139: BOEKHOLT,P.TH.F.M. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1985. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-140: BOEKHOLT,P.TH.F.M. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1986. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-141: BOEKHOLT,P.TH.F.M. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1987. Historisch jaarboek voor Drenthe.
19913-29: BOEKHOLT, P.TH. F. M. EN KOOI, J. VAN DER. (RED.). - Spiegel van Groningen. Over de schoolmeesterrapporten van 1828.
270909-47: BOEKHOLT, P.TH.F.M. EN KOOI, J. VAN DER. (RED.). - Spiegel van Groningen. Over de schoolmeesterrapporten van 1828.
251016-86: BOEKHOLT, P.TH. F.M. E.A. (RED.). - Rondom de reductie. Vierhonderd jaar provincie Groningen 1594 - 1994.
51015-02: BOEKHOLT, P.T.E.M. E.A. - Gemeentehuizen in Drenthe.
250909-2078: BOEKHOUT, HENZE, BROEKHUIS, TON, OVERBEEKE, AERNOUT EN NYPELS, ROB. - Stad in de ruimte. Vier benaderingen van Groningen.
220310-13: BOEKRAAD, CEES (RED.). - Vensterscholen. Ruimtelijke vertaling van een brede educatieve gedachte.
250909-5240: BOEKRAAD, CEES E.A. (RED.). - Het Nieuwe Bouwen. De Nieuwe Beelding in de architectuur. Neo-Plasticism in Architecture. De Stijl.
9517-11: BOELEMA-DIDDENS, T.E. E.A. - Boerderijen en hun bewoners in Noord- en Zuidbroek. Er leefden 8427 mensen.....
251016-58: BOELEN, ED. - Strijd en oogst in gouden rand.
21313-05: BOELENS, CORRY. - Wa fertelt de takomst?
22117-32: BOELES, P.C.J.A. - Friesland tot de elfde eeuw. Zijn voor- en vroege geschiedenis.
22117-83: BOELES, P. - Idioticon Groninganum. Vergelijkend Woordenboek van den Groningschen Tongval.
270909-148: BOELES, P.C.J.A. - Armengoederen en armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden). Historisch-juridische schets.
27117-25: BOELMANS KRANENBURG, H.A.H. EN VOORT, J.P. VAN DE. - Een zee te hoog. Scheepsrampen bij de Nederlandse zeevisserij 1860-1976.
4216-47: BOER, JAN. - Aanzain en wezen van 'n moudertoal.
1613-26: BOER, JAN J. - t Oavend ropt de koekoek weer. 100 verhoalen.
101114-69: BOER, TANJA, DE E.A. - Schip en affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland.
1613-24: BOER, JAN J. - Swaalfienusten aan de geude. Verhoalen uut ?t doktershuus.
261016-32: BOER, EDZE, DE E.A. (RED.). - Het Bierumer Boerderijenboek.
251016-87: BOER, GEERT, DE. - Geschiedenis van de gemeente Kantens. Struunn door Kantens, Rottum, Stitswerd, Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil.
51015-34: BOER, JAN J. - Fuut, fuut, laange bainen en gain kuut. 30 verhoalen.
51015-33: BOER, HERMAN, DE. - 't Schip De Aalmacht. Toneelspel in vier bedrijven. Episode uit het zeevaartbedrijf in de Groninger Veenkoloniën omstreeks het midden de 19de eeuw.
22117-84: BOER, EDZE, DE. - Meij 650. Een verzameling van bijzonderheden uit de geschiedenis van Uithuizermeeden.
15517-06: BOER, JAN. - Hogelandster verhoalen.
121009-18: BOER, JAN. - Etgruin. Noaloatenschop van Nikl. Griep( Jelle Dijkstra).
250909-4981: BOER, JAN L., DE. - In ?t Geldersche Rijnland rondom de Doorwerth. Geschiedenissen en legenden.
250909-1774: BOER, JAN. - Stil Leven" (stoef bie Steêm.)
250909-1991: BOER, JAN. - Nunerkes (schulpkes dei zingen).
250909-1994: BOER, JAN. - Wereld en wie. Gedichten.
250909-2763: BOER, JOHAN, DE, NATALINI, ADOLFO EN VOGELZANG, CHRIS. - de Waagstraat, het stadshart van Groningen terug naar nu.
250909-4354: BOER, A.J., DE, BIJKER, A. EN PUTS, F.G.L.M. (SAMENSTELLLERS). - Vijf en zeventig jaar Noorder Kynologen Club. 1911-1986.
250909-3730: BOER, HILDEBRAND P.G. DE. - Architect G.H.M. Holt (1904). Sociale woningbouw, kerkbouw, theaterbouw.
250909-2688: BOER, RUDY, DE. - 120 tekeningen voor Op en Om de Terp. Jubileumuitgave 45 jaar Op en Om de Terp.
250909-737: BOER, THEO, DE. - Langs de gewesten van het zijn. Spiritualiteit van de woestijn en andere opstellen.
250909-3143: TEN BOER - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Ten Boer.
250909-4284: BOER, HERMAN PIETER DE. - De vrouw in het maanlicht en andere zonderlinge verhalen.
28514-57: BOER, JAN J. - Op old ies vrust t licht.
28514-60: BOER, JAN J. - Het gekrookte riet. De geschiedenis van een boerengeslacht in de Groninger Veenkoloniën.
28514-58: BOER, JAN J. - Lopen deur de haaide.
28514-55: BOER, JAN J. - Wat mie nait jeukt dat kraab ik nait. 25 verhoalen van een dörpsdokter.
251016-59: BOER, JAN. - Waddenvolk. Zesteg verhoalen ien Hogelandster tongval.
250909-5807: BOER, ENGEL JAN, DE EN MEULEN, CEES, VAN DER. - Een schip vis. Onze Noordzeevisserij in woord en beeld.
251113-15: BOER, JAN J. - Goandeweg en ondertied. Verzen.
070412-08: BOER, JAN J. (SAMENSTELLER). - Liesterkralen. Honderd Grunneger Gedichten.
090117-19: BOER, JAN. - Aargeloze Grunneger humor.
251016-02: BOER, JO. - Dorp in Drenthe [Zweeloo].
250909-2007: BOER, JAN. - Zun, wiend en wolken.
250909-2023: BOER, JAN. - Poaskeblommen. Bie?n kanner zocht deur Jan Boer.
250909-2001: BOER, JAN. - Roemte en Voart. Bundel gedichten.
250909-1996: BOER, JAN. - Zummervaalg.
110313-01: BOER, TITE, DE. - Witte klaver. Fersen. Verzen. In lytse seleksje ut har dichtwurk (1924-1997).
250909-1978: BOER, JAN. - Lutjekes. Levensgedichtjes.
250909-1975: BOER, JAN. - Nunerkes (schulpkes dei zingen).
3417-45: BOER, JAN J. - Van sloat en slaat en snijtjemoes. Dattegg snorrepieperijen.
3417-47: BOER, JAN. - Midden Maank Mensen. Viefteg verhoalen oet Stad en Ommelaand ien 't dialekt van Hunzingo.
3417-48: BOER, JAN. - Aargeloze Grunneger humor.
3417-49: BOER, JAN. - Witte Wieven (ballet).
3417-50: BOER, JAN. - Vonken van 't verleden.
250909-1854: BOER, JAN J. - Lopen deur de haide.
23114-02: BOER, HARM. - Van onder de linden.
3417-67: BOER, G. DE E.A. - Elk heeft zijne wijze van zien. Jubileumboek 175 jaar Nuts Departement Middelstum.
261016-18: BOER, D. - Genealogisch onderzoek naar het voor- en nageslacht van Dr. Gerrit de Jongh van 1842 tot 1873 medicijnendokter te Steenbergen.
19913-151: BOER, W. DE. - Drogteropslagen toen en nu.
3417-66: BOER SAP, SUZAN, DE. - Spoorwegen in Groningen.
23715-24: BOER, JAN J. - Haarm Pakkedaarm.
150311-88: BOER, JAN (SAMENSTELLER). - Pinksterblommen.
19615-97: BOER, JAN J. - Knelus Knienekop en datteg aander verhoalen.
20117-15: BOER, JAN. - Nog n gapsel Grunneger humor.
260312-103: BOER, JAN. - Liesterbes en laaiwerik. Verzen van Daale. Dail 1en dail 2: Lopen deur de haide.
101114-27: BOER, JAN J. - Fiederoempie Fiederampie. Dagboek van n dörpsdokter.
17313-69: BOER, JAN J. - Kromme Jurrie en aander verhoalen.
18214-62: BOER, JAN J. - Dij t dut mout t waiten. Het Groot Gronings Spreekwoordenboek.
30315-19: BOER, JAN. - Het Kerstlied uit den Oorlogstijd.
251016-03: BOER-SCHIEVING, JANNIE E.A. - Neringdoenden Dwingeloo.
250909-2359: BOEREMA, J. EN H.J. - Vlijtige armoede en tonnen gouds. Twee eeuwen Gemeente Marum.
231011-18: BOEREMA, J. EN BOEREMA, H.J. - Een dorpsschool in woord en beeld. Openbare basischool Nuis De Koepel.
250909-2475: BOERMA, A. - Voorwaarts Voorwaarts. Een witte zwaan onder bruine vloot op weg naar een nieuwe eeuw.
250909-2822: BOERMA, A. - Good night in Groningen. Aan het eind ligt een nieuwe start. Honderd jaar hotels in de stad Groningen.
250909-395: BOERMA, STIENEKE EN BROERSMA, ROUKE. - Drèentse schrieverij.
250909-5800: BOERMA, A. - De golven bedwongen, de dalen niet geteld. 200 jaar Zeevaart onderwijs in Groningen.
250909-5773: BOERMA, A. - Kapitein J.M. Beukema. Een bijzondere man (uit de Marne) in de 19e eeuw.
250909-5765: BOERMA, A. - De golven bedwongen, de dalen niet geteld. 200 jaar Zeevaart onderwijs in Groningen.
16516-26: BOERMA, G. E.A. - Boerderijen in het Halfambt.
060211-17: BOERMA, A. - Dat doet me denken aan…
231011-173: BOERMAN, DIEK EN WESTERDIJK, HANS. - Over kleur gesproken.
250909-2412: BOERSMA, J.W. EN JÖRG, C.J.A. (RED.). - Ere-Saluut. Opstellen voor mr. G. Overdiep.
250909-2097: BOERSMA, J.W. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1990. Historisch jaarboek voor Groningen.
251016-88: BOERTJENS, KOOS. - Groningen van boven. Groningen from the sky.
61214-41: BOERTJES, KATJA. - Wees gegroet... Kapellen langs velden en wegen in Gelderland.
250909-5785: BOES, ALBERT J. - Vastmaken! 75 Jaar Coöperatieve Boot- en Stuurliedenvereniging ‘De Koperen Ploeg’.
4216-74: BOETZE, WIM E.A. - Waterschap Noorderzijlvest. Works of Art en Kunstwerken.
8616-44: BOEVE, GEERT. - De grote zoektocht. Levensvragen in de bijbel.
16913-17: BOFAME, IN KOLI JEAN. - Congolese wiskunde.
180113-12: BOGT, H.. TER EN COPINGA, H. - Van agrarisch gewest naar moderne regio. Bundel t.g.v. het vijftigjarig bestaan in 1987 van het Economisch-Technologisch Instituut Groningen (E.T.I.G.) en zijn voorloper, de Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie (N.E.T.O.).
9517-35: BOGTMAN, R.W. E.A. - Glans der Goudse Glazen. Conservering 1981-1989. Een geschiedenis van behoud en beheer.
250909-5132: BOINK, H. E.A. (RED.). - 700 jaar kerkelijk leven in Denekamp.
080712-36: BOIS, YVE-ALAIN E.A. - Piet Mondriaan 1872-1944.
250909-923: BOIS, PETER G. DE EN VERHOEF, CISKA (RED.). - 11 steden, 52 plannen. De toekomst van de friese steden door delftse stedebouw studenten ontworpen
9517-36: BOISSEVAIN, C.F.C.G. EN NIGTEN, C.M. - De Grote- of Sint Jacobskerk van 's-Gravenhage.
2315-43: BOITEN, E.A.J. E.A. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
25613-18: BOITEN, LIES, E.A. - Eten om te leven, leven om te eten. Groningers aan tafel sinds de middeleeuwen.
250909-2118: BOITEN, LIES EN LEOPOLD, J.H. - Pronkstukken van Katholiek kerkzilver in Groningen.
3417-168: BOITEN, LIES EN BROEK, JAN, VAN DEN. - De kaart van Egbert Haubois. Spiegel van wens en werkelijkheid.
250909-3037: BOITEN, LIES E.A. - Groningers op weg naar de moderne tijd.
250909-2943: BOITEN, LIES E.A. (RED.). - Ach lieve tijd. Tien eeuwen Groningen en de Groningers.
51015-03: BOIVIN, BERTUS EN VEEN, CHRIS, VAN DER. - Drents Boer-boek. 7000 jaar boerderij en landschap.
250909-183: BOIVIN, BERTUS. - Assen.
250909-2800: BOIVIN, BERTUS EN HIEMINK, MARTIN. - Vijftig jaar Stichting Ludgerus in Groningen. Roomse regenten, zorgzame zusters en een stadse sfeer.
250909-1425: BOIVIN, B. E.A. (RED.). - "20 eeuwen Nederland en de Nederlanders. Band 2; aflevering 18 t/m 34"
23114-01: BOIVIN, BERTUS E.A. (RED.). - Als de dag van gisteren. Honderd jaar Drenthe en de Drenten.
150311-135: BOIVIN, BERTUS E.A. - Have en Goed. Twintig cultuurschatten van Het Drentse Landschap.
18214-120: BOIVIN, BERTUS EN ELERIE, HANS. - Het Drentse Landschap tekenend.
20117-04: BOIVIN, BERTUS EN NIJKEUTER, HENK. - Literaire reisgids Drenthe. Verhalen en gedichten voor onderweg.
30614-25: BOKEL, HEIN E.A. - 44 jaar carnaval Ter Apel 1965-2009. Een kleurrijk boek met veel geschreven en ongeschreven herinneringen. ..!
8416-40: BOKHOVEN, BERT. - Wakker worden in koud licht. Gedichten.
11413-28: BOKS, A. E.A. - De Nederlandse hoenderrassen.
250909-1328: BOLGER, DIANE. - Gender in ancient Cyprus. Narratives of social change on a mediterranean Island.
3417-68: BOLHUIS, G.K. - Ten Boer in oude ansichten. Waarin ansichten van Ten Boer, Lellens, Ten Post, Sint-Annen, Thesinge en Woltersum.
19615-34: BOLHUIS, J. E.A. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Appingedam 1958-1983.
040111-62: BOLK, G. E.A. - Cooperatieve Landbouwersbank en Handelsvereniging W.A. Almelo 1902-1952.
250909-5517: BÖLL, HEINRICH. - Einde van een dienstreis.
270909-51: BOLT, A. - De Moeshorn te Uithuizen (ca. 900-1994).
250909-2243: BOLT, ALJE. - Geschiedenis van Uithuizen van de middeleeuwen tot en met 31 december 1978.
190410-20: BOLT, H. E.A. - t evengelie van Lucas.
18214-64: BOLT, ALJE. - 150 jaar Gereformeerde Kerk Uithuizen.
190213-20: BOMANS, GODFRIED. - Sprookjes.
250909-1224: BON, G. LE. - The World of Indian Civilization.
250909-5594: BON, FRANÇOIS. - Mechaniek.
250909-4930: BONGEN-LUITEN, ALEID E.A. - Buurtschap Barlo buitengewoon.
30315-43: BONKE, HANS EN VERDUYN, JAAP. - Averij. Een verslag van honderd jaar schepen en schade.
250909-1370: BONNER, ELENA. - Alone together. The wife of Andrei Sakharov tells for the first time the harrowing story of their life in exile in the city of Gorky.
261016-64: BONO, EDWARD, DE. - Zes denkende hoofddeksels.
180113-20: BONT, PIET. - Tot ver achter de augustusbomen.
250909-129: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1966. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-130: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1968. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-131: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1975. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-132: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1977. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-133: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1978. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-151: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1974. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
010610-19: BONTEKOE, G.A. - Drentsche kroniek van het bevrijdingsjaar.
250909-1436: BOOGMAN, J.C. EN TAMSE, C.A. - Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw.
060211-01: BÖÖK, FREDRIK. - Hans Christiaan Andersen. Het leven van een sprookjesdichter.
250909-229: BOOM, H. - Berend Veltink oet ‘t Emmer Kerspel op reize noa Grönningen um ‘t peerdespul van Carré te zeen en wat hum doarbij overkwam, hen en weerum. en Het geheim van Jaaije. Een getrouw verhaol van de reis van Berend Veltinks ega naor het Congres te Assen, h
250909-415: BOOM-FRANSEN, T. - De huizen van de overkant. Deel I Jeugdherinneringen uit Meppel.
51015-21: BOOMEN, GERARD, VAN DEN. - Je meent het! De eerste tachtig levenjaren van Grietje de Jager.
71213-102: BOON, H. VAN DER. - Waterrijk Noordwest-Overijssel: een hele zorg. Honderd jaar waterschap Vollenhove (1889-1989).
250909-4060: BOON, LOUIS PAUL. - De zoon van Jan de Lichte.
16214-20: BOON, LOUIS PAUL. - De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
151214-08: BOON, MARTIN E.A. - Stille Plekjes achter de Poort. Rondgang langs Groninger gasthuizen.
250909-2941: BOONSTRA, MARGA. - Notulen der schoolvergaderingen 2. Of..... hoe het onderwijs in de vorige eeuw van de grond kwam. School aan het Nieuwe Kerkhof te Groningen 1811-1924.
250909-2812: BOONSTRA, HANNEKE. - Martinikerkhof 23. 50 Jaar Radio Noord. 1946-1996.
250909-2969: BOONSTRA, MARGA. - Notulen der schoolvergaderingen 1957-1960. Van Nieuwenhuizenschool Schoolstraat te Groningen.
250909-2904: BOONSTRA, MARGA. - Notulen der schoolvergaderingen 1. Of..... hoe het onderwijs in de vorige eeuw van de grond kwam. School aan het Nieuwe Kerkhof te Groningen 1898-1911.
240910-02: BOONSTRA, MARGA. - Van Jacobijnerklooster tot school.
101114-36: BOONSTRA, HANNEKE. - Martinikerkhof 23. 50 Jaar Radio Noord. 1946-1996.
220711-19: BOONSTRA, ROMMERT. - Flowering Inferno.
25613-26: BOONSTRA, JANRENSE EN ZEGERS, RIET (RED.). - Dominicus. Verval en restauratie.
23813-18: BOONSTRA, HANNEKE (SAMENSTELLER). - Harm Buiter Tachtig.
250909-777: BOORSMA, TJ. - De Grote of Martinikerk Sneek door de eeuwen heen.
250909-5745: BOOT, WILLEM J.J. - De Provinciale Boot. Hondervijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland.
070412-42: BOOT, W.J.J. - Texelstoom. Geschiedenis en techniek van de stoomvaart op Texel.
301216-09: BOOT, MARJAN E.A. (EINDRED.). - Het Louche Maliepaard en ander werk van Elle van Rees (1890-1973).
250909-3589: BOOTH, PAT. - Self Portrait.
311016-02: BOOTH, RICHARD. - The Country Life Book of Book Collecting.
231011-192: BOOTSMA-DE LANGEN, A.M. E.A. (RED.). - Studentenpastoraat na 25 jaar.
18214-112: BOOTSMA, P.J.E. E.A. - Wessel Gansfort College, op weg naar 100. 1992-2007.
12316-72: BOOTSMAN, MARTEN. - De historie van het kerkgebouw in Tinallinge.
250909-4973: BOOY, E.P. DE EN ENGEL, J. - Van erfenis tot studiebeurs. De Fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft. Opleiding van wezen tot de ?vrije kunsten? in de 18de en 19de eeuw. De fundatiehuizen. Bursalen in deze eeuw.

Next 1000 books from Bladzij 20

6/1