Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
120511-48: STUDENTEN ALMANAK 1931. - Groningsche Studenten almanak 1931.
300611-16: K.N.A.G. JULI 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 4.
300611-15: K.N.A.G. MEI 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 3.
300611-14: K.N.A.G. MAART 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 2.
300611-13: K.N.A.G. JANUARI 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 1.
300611-09: K.N.A.G. MEI 1928. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLV nr.5.
300611-10: K.N.A.G. JULI 1928. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLV nr.4.
300611-11: K.N.A.G. SEPTEMBER 1928. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLV nr. 5.
300611-08: K.N.A.G. MAART 1928. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLV nr. 2.
300611-19: K.N.A.G. JANUARI 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 1.
130111-19: HET AANZIEN VAN 1995. - Het aanzien van 1995. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
9315-86: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1936. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1936.
9315-90: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1942. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1942.
130111-23: HET AANZIEN VAN 2001. - Het aanzien van 2001. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
5313-16: AANZIEN 40-45. - Aanzien 40-45. Vijf jaar bezetting in Nederland en België.
300611-02: K.N.A.G. MAART 1926 - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIII. nr. 2
28613-13: GRUONINGA. 53E JAARGANG 2008. - Gruoninga. 53e jaargang 2008.
101213-34: OUD HOORN 1997-1999. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 1997 t/m 1999.
101213-35: OUD HOORN 2000-2002. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 2000 t/m 2002.
101213-33: OUD HOORN 1994-1996. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 1994 t/m 1996.
61009-5: - "Ordonnantie der H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, Op de Voerlieden, en derzelver Vrachtloonen; Als mede de instructie voor de sleemenders by de Stadts Waage. "
231011-205: R, H. VAN. - Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, mitsgaders van het land van Drent: of beschrijving van de Kerken, Kloosters, en Godshuyzen, die in de gemelde plaatzen van tijd tot tijd zijn gesticht : benevens een verhaal van haare Begiftigingen, Vrydommen, Voorrechten, Oversten. Daar ook bygevoegt is een lijst van de roemwaardige en geleerde mannen, die daar gebooren zijn, of?er gebloeit hebben.
250909-1057: GRUONINGA 1994. - Gruoninga. 39e jaargang 1994.
250909-1066: GRUONINGA 1993. - Gruoninga. 38e jaargang 1993.
250909-1067: GRUONINGA 1999. - Gruoninga. 44e jaargang 1999.
250909-1740: - Provinciaalblad van Groningen 1898.
250909-1741: - Provinciaalblad van Groningen 1899.
250909-1742: - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1895.
250909-1744: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1899.
250909-1745: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1903.
250909-1052: GRUONINGA 1996/1997. - Gruoninga. 41e jaargang 1996/1997.
101213-32: OUD HOORN 1991-1993. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 1991 t/m 1993.
101213-31: OUD HOORN 1988-1990. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 1988 t/m 1990.
120511-27: ALMANAK MAGNA PETE 1947. - Almanak der Groningse vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1947.
120511-28: ALMANAK MAGNA PETE 1948. - Almanak der Groningse vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1948.
120511-29: ALMANAK MAGNA PETE 1950. - Almanak der Groningse vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1950.
120511-30: ALMANAK MAGNA PETE 1951. - Almanak der Groningse vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1951.
120511-33: ALMANAK MAGNA PETE 1954. - Almanak der Groningsche vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1954.
120511-34: ALMANAK MAGNA PETE 1955. - Almanak der Groningsche vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1955.
120511-36: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1876. - Oomkens Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1876.
120511-37: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1888. - Oomkens Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1888.
120511-38: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1922. - Oomkens Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1922.
120511-42: HAZELHOFF’S ALMANAK 1923. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1923.
120511-43: HAZELHOFF’S ALMANAK 1926. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1926.
120511-44: HAZELHOFF’S ALMANAK 1935. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1935.
120511-45: HAZELHOFF’S ALMANAK 1938. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1938.
120511-46: HAZELHOFF’S ALMANAK 1941. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1941.
25615-19: HET AANZIEN VAN 2004. - Het aanzien van 2004. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-16: HET AANZIEN VAN 2000. - Het aanzien van 2000. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-15: HET AANZIEN VAN 1999. - Het aanzien van 1999. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-13: HET AANZIEN VAN 1997. - Het aanzien van 1997. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-11: HET AANZIEN VAN 1983. - Het aanzien van 1983. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-10: HET AANZIEN VAN 1982. - Het aanzien van 1982. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-09: HET AANZIEN VAN 1981. - Het aanzien van 1981. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-08: HET AANZIEN VAN 1980. - Het aanzien van 1980. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-07: HET AANZIEN VAN 1978. - Het aanzien van 1978. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
25615-02: HET AANZIEN VAN 1973. - Het aanzien van 1973. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
250909-1722: - Van houtenschool V/H School 1 Oliemuldersweg Groningen 1930 ? Van Houtenschool Oliemulderweg Groningen 1978.
300611-39: K.N.A.G. SEPTEMBER 1942. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LIX. nr. 5.
300611-38: K.N.A.G. NOVEMBER 1941. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVIII. nr. 6.
300611-35: K.N.A.G. MEI 1941. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVIII. nr. 3.
300611-33: K.N.A.G. JANUARI 1941. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVIII. nr. 1.
300611-32: K.N.A.G. NOVEMBER 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 6.
300611-30: K.N.A.G. JULI 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 4.
300611-29: K.N.A.G. MEI 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 3.
300611-28: K.N.A.G. MAART 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 2.
300611-27: K.N.A.G. JANUARI 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 1.
300611-25: K.N.A.G. NOVEMBER 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 6.
250909-3089: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1983: 3
250909-3090: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1983: 4
060211-13: - Stichting Bijzondere Woonvoorzieningen Zuidhorn, 1970-2010.
250909-3088: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1983: 2
250909-3086: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Tweede jaargang 1984: 10
250909-3087: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1982: 1
250909-3083: - Het Noorden in woord en beeld. Herdruk. 11e jaargang No.9. 17 mei 1935.
250909-3084: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift.Tweede jaargang 1984: 8
250909-3085: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Tweede jaargang 1984: 9
300611-04: K.N.A.G. JULI 1926 - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIII. nr. 4.
9315-87: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1937. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1937.
300611-21: K.N.A.G. MAART 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 2.
300611-22: K.N.A.G. MEI 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 3.
300611-23: K.N.A.G. JULI 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 4.
010610-11: GRUONINGA. 32E JAARGANG 1987. - Gruoninga. 32e jaargang 1987.
9315-85: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1933. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1933.
9315-88: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1938. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1938.
250909-1729: - Album der Deelgenooten aan de Vereeniging van Oud-Studenten bij de inwijding van het nieuwe Akademie-Gebouw te Gronngen, september 1850.
250909-1730: - Herinneringsalbum vijftigjarig bestaan Nieuwsblad van het Noorden 1888 2 juni 1938.
1613-08: GRUONINGA. 43E JAARGANG 1998. - Gruoninga. 43e jaargang 1998.
1613-09: GRUONINGA. 45E JAARGANG 2000. - Gruoninga. 45e jaargang 2000.
250909-3093: - Het aanzien van Claus. 1926-2002.
250909-3098: HET AANZIEN VAN 1979. - Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
250909-1749: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1914.
250909-1750: - Fotoboek van de plaatsen Zuidhorn, Briltil, Noordhorn, Enumatil, Aduard, Den Ham, Den horn en Dorkwerd.
250909-1747: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1906.
250909-1748: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1908.
1613-07: GRUONINGA. 40E JAARGANG 1995. - Gruoninga. 40e jaargang 1995.
250909-1746: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1904.
250909-1736: - Provinciaalblad van Groningen 1884.
250909-1737: - Provinciaalblad van Groningen 1891.
250909-1738: - Provinciaalblad van Groningen 1893.
250909-1739: - Provinciaalblad van Groningen 1894.
250909-1735: - Provinciaalblad van Groningen 1883.
250909-1731: - Tot ziens, majesteit. Oranjefeest in Loppersum.
250909-1726: - Vrijmetselaarsloge “Het Noorderlicht” te Veendam. 1878-1978.
250909-1728: - Soo Adriaen Geerts Paap heeft getimmert. Een onderzoek naar de gechiedenis van het pand Noorderhaven Zuidzijde 34 te Groningen.
250909-3091: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1983: 5
250909-3092: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1984: 6
1613-11: GRUONINGA. 47E JAARGANG 2002. - Gruoninga. 47e jaargang 2002.
010610-12: GRUONINGA. 31E JAARGANG 1986. - Gruoninga. 31e jaargang 1986.
250909-1717: - Een hele verbetering. Tien jaar Stadsvernieuwingsfonds in Groningen 1985 - 1994.
250909-1718: - Gedenkboek bie ?t Honderdjoarig bestoan van ?t Genootschop Omlandia 1837 - 1937.
140311-05: FRIESE VOLKSALMANAK 1899. - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1899.
160211-19: GRUONINGA 1989. - Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde 34e jaargang 1989.
140311-04: FRIESE VOLKSALMANAK 1896. - Friesche Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1896.
240910-99: - De Zakengids 1958/’59.
240910-96: - [017] Derde Copulaat van Propositien, Missiven, Resolutien, Memorien, Notulen, als anders. Specterende tot de Deputatie van haar Hoog. Mog. In de Provincie van Stadt en Lande. En geduirende de Conferentien, so by de Heeren van de Stadt, in het laatste van
240910-94: - [015] Copia. Protest van de Stadt ter Staatse Vergaderinge geëxhibiteert over het niet bestellen der Provinciale Regeeringe, ende de kleinaghtinge den Heeren van de Stadt angedaan door het uytblijven van hum mede Lidt, welcke Hen niet verwaardight heeft t
240910-95: - "[016] Tweede Copulaat van Missiven, van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt der Stadt Groningen aan Haar Hoog Mog. afgegaan. (Met het ingekomen Antwoort sedert Haar Hoog Mog. Decisie, van eenige differenten tusschen de Heeren van ses en drie Onderquar
240910-93: - [013] Missive van Borgemeesteren Ende Raadt in Groningen An Haar Hoogmogende de Heeren Staaten Generaal. Hoogh Mogende Heeren, Overmits Wy Ons versekert houden, aen Uwe Hoogh Hoogh Mogende, door Onse Deductie Informatoir ende verdere Missiven (…) ten vol
240910-92: - [010] Stadts Sustenue over de continuatie van den Landtsdag so lange de Regeeringe niet sal sijn bestelt.
240910-91: - [009] Missive van Borgemeesteren Ende Raadt in Groningen An Haar Hoogh Mogende de Heeren Staaten Generaal. Hoogh Mogende Heeren, Vermits Wy Ons versekert houden, aen Uwe Hoogh Mogende, door Onse Deductie informatoir ende ende verdere Missiven (….) tot Ons
240910-90: - [008] Hoogh Mogende Heeren, Aan ons van ter zyden toegekomen zynde een Afschrift van sekere Missive op de naem van de Heeren van de Ommelanden den twee en twintighsten September Jonghstleden aen Uwe Hoogh Mog. geschreven, in dewelcke, na herhaelde klagh
240910-87: - [005] Vervolg van het eerste Copulaat, synde Missiven, van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, an haar Hoog Mog. Houdende advertentie en justificatie van de surcheances der Staatse Vergaderingen, in de Provincie van Stadt en Lande, van M
240910-89: - [007] Missive Van Borgemeesteren Ende Raadt In Groningen An Haar Hoogh Mogende de Heeren Staaaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Hoogh Mogende Heeren. Aan ons van ter sijden toe gekomen zynde een afschrift van seeckere Missive op de naam van de Heer
240910-85: - [003] Tegenbericht ofte Verclaeringe van Borgemesteren ende Raedt in Groningen. Op en tegens de naerdere Resolutie en praetense Voorslach der Heeren van de Ommelanden in dato den 30. Julij 1662.
240910-83: - [001] Ordonnantie op de collaterale successie en vrywillige verkopingen.
240910-84: - [002] Missijve van Borgemeesteren ende Raad an Haar Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, houdende nadere instantie over de herstellinge deser Provinciale Regeeringe ende genietinge van het effect Harer Hoog Mogende Resolutie
150311-82: - Geïllustreerde gids voor de stad Groningen.
150311-86: - Stukken, betrekkelijk het ontwerp ter afsluiting van het Reitdiep, met goedkeuring van Zijne Majesteit den Koning, uitgegeven op last Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen.
300611-01: K.N.A.G. JANUARI 1926 - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIII. nr. 1.
300611-40: K.N.A.G. NOVEMBER 1942. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LIX. nr. 6.
300611-31: K.N.A.G. SEPTEMBER 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 5.
140811-52: STUDENTEN ALMANAK 1949. - Groninger Studenten almanak 1949.
070212-15: HET AANZIEN VAN 1992 - Het aanzien van 1992. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
070212-16: HET AANZIEN VAN 1989. - Het aanzien van 1989. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
1613-14: GRUONINGA. 50E JAARGANG 2005. - Gruoninga. 50e jaargang 2005.
1613-12: GRUONINGA. 48E JAARGANG 2003. - Gruoninga. 48e jaargang 2003.
1613-13: GRUONINGA. 49E JAARGANG 2004. - Gruoninga. 49e jaargang 2004.
141013-16: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1933. - Oomkens Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1933.
1613-10: GRUONINGA. 46E JAARGANG 2001. - Gruoninga. 46e jaargang 2001.
250909-3868: AALBERS, C. - Encyclopedie voor de (dwerg)hoenderliefhebber.
250909-282: AALDERS, WILLEM. - Boeren Schippers Buitenlui. Gasselternijveen nostalgisch beschreven.
12316-64: AALDERS, GERTJAN EN JANSSSEN, BERT. - Een aflopende zaak. Portret van de kleine middenstand.
250909-3096: HET AANZIEN. - Het aanzien. Lucht- en ruimtevaart. Vijfenzeventig jaar vlieghistorie in beeld.
250909-3108: HET AANZIEN. - De automobiel. Ruim honderd jaar autogeschiedenis in beeld.
071211-31: AARSBERGEN, AART EN NIJSSEN, PETER. - Kampioenen twijfelen niet. Geschiedenis van de wielersport in 100 portretten.
4914-19: ABBES, JOCHEM G. E.A. - Te heijde, te weijde, te twijg en te top. Grasduinen in de geschiedenis van Jipsinghuizen. Jubileumuitgave 200 jaar OBS Plaggenborg.
250909-1243: ABEL, WILHELM. - Agricultural flucuations in Europe. From the thirteenth to the twentieth centuries.
251016-28: ABELMANN, ANNELIES. - Het eerste huis van Leeuwarden. Van Burmaniastins tot stadskantoor.
050113-21: ABELN, LIANNE. - Grunneger laidjes. Oetzöcht deur Lianne Abeln.
250909-1041: ABELS, S.H., KUIKEN, D.F. (INLEIDING VAN J.F.J. VAN DER BROEK) - Oldamster Warfminuten 1563 – 1592.
9315-64: ABELS, SEBO H. - Doopsgezinde families in het Oldambt (1520-1811). Deel 3.
250909-866: ABMA, G. EN JANSMA KL. (RED.). - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland.
250909-5493: ABODEHMAN, AHMED. - Riem.
16913-24: ABOULELA, LEILA. - De vertaalster.
250909-5406: ABRAHAM, PEARL. - Vreugde der wet.
20510-9: ABRAHAM, PEARL. - Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
250909-3052: ABRAHAMSE, JAN (EINDRED.). - Koos.
250909-359: ABRAHAMSE, J. E.A. (RED.). - Het Drentse landschap.
250909-4348: ABRAHAMSE, JAN E.A. - Rivieren van Noord-Nederland.
91015-59: ABRAHAMSE, J. EN KONING, H. - Schiermonnikoog. Van Westerstrand tot Willemsduin.
250909-2903: ABRAHAMSE, J. EN BOOR, W.S. VAN DER (RED.). - Volkomen vredig en vergenoegd. Studentenhuisvesting in de Turftorenstraat.
250909-3408: ABROMSON, MORTON C. - Phaidon dictionary of twentieth-century art.
30315-36: ACHTERBERG, GERRIT. - Doornroosje. Gedichten.
2114-12: ACHTERBERG, GERRIT. - Kleine kaballistiek voor kinderen.
111216-43: ACHTERBERG, GERRIT. - Energie. Gedichten.
121009-23: ACHTEROP, S.H. E.A. - Honderd Jaar Openbaar Onderwijs aan de Hereweg. Uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Openbare Lagere School te Meeden.
51015-78: ACKER STRATINGH, G., FEITH, H.O. EN BOELES, W.B.S. (RED). - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van de provincie Groningen deel I t/m IV.
250909-5520: ACKROYD, PETER. - Miltons vlucht naar Amerika.
220310-40: ADDENS, N.G. E.A. - Honderd jaar plattelandsleven in Groningen.
250909-3029: ADDENS, N.G. - De Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen. Historisch overzicht naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan.
12316-65: ADDENS, N.G. - Het Tien Karspelen Zijlvest tot zijn reglementering.
251016-77: ADDENS, N.G. E.A. - Honderd jaar plattelandsleven in Groningen.
16115-07: ADELMANN, FREDERICK J. (ED.). - The quest for the absolute.
51015-13: ADEMA, W.S. E.A. - Oude en nieuwe notarishuizen in Friesland.
250909-4331: ADEN, OTTO.  - Entwicklung und Wechsellagen ausgewählter Gewerbe in Ostfriesland von der Mitte des 18.bis zum Zlusgang des 19. Jahrhunderts.
111116-01: ADLER-OLSEN, JUSSI. - De vrouw in de kooi.
250909-5165: ADOLFSEN, KEES EN LEIJENHORST, LESLIE. - Weidevenne. Purmerend bouwt zijn wereld.
250909-4733: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de armenzorg (1750-1800).
170112-30: ADRIANI ENGELS, M.J. - Zeventien Olympische dagen. Nederlanders in de strijd om de olympische titels 1948
040412-25: ADRIANI ENGELS, M.J. - De Elfstedentochten. Friesland, het land der Schaatsenrijders.
51015-27: ADRICHEM, RIA, VAN. - Harmina. Haar leven in Groningen rond 1900.
250909-3117: ADUARD - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Aduard.
150311-164: AENEAE VENEMA, R.K. - Azing Jans Venema. Zijn voorouders en nakomelingen.
28514-54: AFMAN, A.H. E.A. - t Evengelie deur Johannes.
250909-5498: AFRIKA, TATAMKHULU. - Bittere Eden.
250909-994: AGGELEN, W.H.G. VAN E.A. (RED.). - Animum Rege II. Een kroniek van de familie van Aggelen.
61115-37: AGT, J.J.F.W. VAN. - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII De provincie Noord-Holland. Eerste stuk: Waterland en omgeving.
111216-49: HOMAN (TEKST) EN HAMELBERG-VAN AGTMAAL (FOTO'S). - Mens en hout / Bruynzeel vloerenfabriek NV.
19913-207: AHLRICHS, RICHARD. - Menschen und Landschaften in Ostfriesland.
16913-14: AIRA, CÉSAR. - De nachtelijke invallen van ambtenaar Varamo.
9615-35: AKEROYD, JOHN. - ANWB veldgids. Bloemen voor Nederland en omringende landen.
19913-112: AKKER, K.J. VAN DEN. - Van de Mond der Oude Middelzee. Schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf.
12313-18: AKKERMAN, HOBBE E.A. - Yn `e wyn. Literere thriller.
250909-806: AKKERMAN, P. - Wankend ljocht.
250909-819: AKKERMAN, PAULUS. - Foar de lins. Forhalen.
250909-826: AKKERMAN, S.P. - Mensen in Friesland.
250909-2975: AKKERMAN, S. EN SMID, G.L. - Hoogkerk door de eeuwen heen.
250909-1780: AKKERMANS, GILBERTHE E.A. - De halve waarheid en 59 andere realistische verhalen en tekeningen.
250909-1573: AKVELD, LEO EN JACOBS, ELS M. (RED.). - De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal jubileumboek VOC 1602-2002.
14415-05: ALARCON, HERNANDO RUIZ. - Treatise in the heathen superstitions. The today live among the Indians native to this New Spain, 1629.
250909-4238: ALBACH, HESTER. - Een druppel goud. Verhalen.
4216-01: ALBADA, MARIANNE, VAN. - Vijfduizend jaar overleven op de rand van de Hondsrug. Kroniek van een streekje in Midlaren.
250909-5811: ALBERDA-ZONDERVAN, R.A. - 50 Schippers in de Orde van de Sneker Pan.
250909-1093: ALBERS, P. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jubileumboek. Jaargang 10, 2003.
17313-152: ALBERS, P. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 11, 2004.
17313-153: ALBERS, P. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 12, 2005.
20510-43: BLANKERT. ALBERT E.A. - Vermeer.
250909-3447: ALBERTI, RAFAEL. - De 8 namen van Picasso. Gedichten en herinneringen.
250909-222: ALBERTS-HOFMAN, JANNY E.A. - Het zingende zaad..
250909-236: ALBERTS-HOFMAN, JANNY E.A. - Van de Riest tot an de Punt. Neie verhaolen en gedichten ban Drèeentse schrievers.
190210-3: ALBERTS, W. JAPPE. - De stadsrekeningen van Arnhem. Deel III 1402-1420.
51015-174: ALBERTS, IHNO EN WIEMANN, HARM. - Geschichte der Ostfriesischen Landschaft 1932-1980. Darstellung und Dokumtation.
31115-43: ALBRECHT, G. EN SPIETH, H.J. - Exploitatie en seinen.
250909-3978: ALCOCK, JOHN. - In a desert garden. Love and death among the insects.
250909-1244: QUERERO EN ALÉRA. - De geschiedenis en de praktijk van het flagellantisme. Uit betrouwbare gedrukte en ongedrukte stukken bijeengebracht.
250909-5411: ALEXIS, ANDRÉ. - De kamers van mijn jeugd.
250909-765: ALGRA, H. E.A. - Jubileumboek Friesch Dagblad. Verwondering en dankbaarheid.
220512-12: ALGRA, H. - Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum bewerkt door H. Algra.
111216-12: ALGRA, A. - De historie gaat door het eigen dorp. Deel IV.
250909-4197: ALINGS, WIM. - Trapspijlen met een toefje goud.
250909-5379: ALISON, JANE. - De liefdeskunstenaar.
23414-19: ALLAN, F. - De stad Edam en hare geschiedenis voornamelijk beschouwd met betrekking tot de beide kerkbranden van de jaren 1602 en 1699.
23715-35: ALLEGRO, JOHN M. - De heilige paddestoel en het kruis. Een studie van de aard en oorsprong van het Christendom binnen de vruchtbaarheidscultussen van het oude Nabije Oosten.
2315-64: ALLEN, STUART. - Het koninkrijk van God in hemel en op aarde.
261115-03: ALLEN, JANA EN GIN, MARGARET. - Van kop tot staart. Verfijnde recepten voor het bereiden van lever, niertjes, tong, hersenen, hart, pens, poten, kop en staart.
120311-08: ALLENDE, ISABEL. - De stad van de wilde goden.
18316-16: ALLENDE, ISABEL. - Het negende schrift van Maya.
100113-01: ALLENDE, ISABEL. - Fortuna`s dochter.
110313-48: ALLENDE, ISABEL. - Het oneindige plan.
110313-47: ALLENDE, ISABEL. - Paula.
250909-5299: ALLENDE, ISABEL. - Eva Luna.
31114-08: ALLENDE, ISABEL. - Herinnering aan mijn Chili.
15815-15: ALLENDE, ISABEL. - Afrodite. Liefdesverhalen en andere zinnenprikkels.
31015-01: ALLIOT, CATHERINE. - Rosie heeft spijt.
261016-30: ALMA, REDMER E.A. - Canon van Groningen. 40 ijkpunten uit de Groninger geschiedenis.
16516-20: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2009. 14e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
250909-2934: ALMA, CARLA E.A. (EINDRED.). - Grenzeloze architectuur. DAGboek 2003.
250909-1059: ALMA, R.H., DOORNBOS, W.G. - Zestiende-eeuwse bewonerslijsten van de stad Groningen, 1535 – 1542.
250909-947: ALMA, R.H. E.A. - Groninger kwartierstatenboek 2.
121111-19: ALMA, R.H. EN EBBENS, F.J. - Groninger Kwartierstatenboek 1.
081209-43: ALMA, H.A. - Identiteit door verbondenheid. Een godsdienstpsychologisch onderzoek naar identificatie en christelijk geloof.
16516-21: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2010. 15e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
8616-12: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2011. 16e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
18214-18: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 1, 1994.
250909-1037: ALSTÉ, J.A. VAN. - De familie van Alsté uit Delden.
16913-19: AMAL, NUKILA. - Maia's nachtlied.
090611-46: AMESHOFF, J.E. EN BIEZEVELD, H.N. - Nederlandsche Tramweg Maatschappij. Verslag over het jaar 1924.
090611-47: AMESHOFF, J.E. EN BIEZEVELD, H.N. - Nederlandsche Tramweg Maatschappij. Verslag over het jaar 1923.
090611-48: AMESHOFF, J.E. EN BIEZEVELD, H.N. - Nederlandsche Tramweg Maatschappij. Verslag over het jaar 1926.
300113-20: AMIS, MARTIN. - London fields.
61214-10: AMMERLAAN, ANNEKE. - Zoete recepten voor elk seizoen. Een bijzonder boek boordevol inspirerende recepten voor uw eigen jams, marmelades, limonades, chutneys en andere overheerlijkheden met vruchten uit alle windstreken.
31114-19: ANDAHAZI, FEDERICO. - De anatoom.
170212-06: ANDEL, MARK VAN. - Crescendo.
090710-30: ANDEL, CLAARTJE, VAN EN ROSIE, DIRK WILLEM. - Olympische sporen. De droom van hippisch Nederland.
040111-86: ANDELA, GERRIE EN WAGENAAR, COR (RED). - Een stad voor het leven. Wederopbouw Rotterdam 1940-1965.
250909-3744: ANDERSEN, CHRISTOPHER. - Jagger unauthorized.
261115-01: ANDERSEN, LIS. - Acumassage. Zonnetherapie. Indiaase massage in de praktijk.
250909-1304: ANDERSON, HUGH G. - Lutheranism in the southeastern states 1860-1886.
8616-16: ANDRATSCHKE, THOMAS E.A. (RED.). - Max Liebermann en zijn Nederlandse kunstenaarsvrienden.
250909-751: ANDREAE, A.J. E.A. - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden. Schoonheid der steden, dorpen en landschappen in de 19e eeuw.
250909-2811: ANDREAS, CH. HENRIETTE. - In en om een botanische tuin, Hortus Groninganus. 1626 - 1966.
250909-5652: ANDRÉS, ARTURO, DE E.A. - Mondeo. De creatie van de eerste ?Global Car?.
020911-55: ANDREUS, HANS. - 125 jaar Koninklijke Jutespinnerij en –weverij Ter Horst & Co N.V. 1835-1960.
24114-29: ANDREWS, RICHARD. - De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie.
19615-189: ANDRIESSE, JAN EN SPURLING, LESLIE. - Gruno 1937-2002.
180912-117: ANDRIESSE, C. E.A. - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland door de Leeuwarder Geschiedeniscommissie.
251113-53: ANDRIESSEN, PAULIEN. - Het theehuis op Selwerderhof.
28514-12: ANDRINGA, TON E.A. - Van oafgeschaiden tot Dalton. De wederwaardigheden van een christelijke school te Gasselternijveen tussen 1904 en 2004.
30315-10: WADMAN ANNE. - Fan tsien wallen.
30315-09: WADMAN ANNE. - Reedridder. Novelle.
250909-790: ANNEMA, SIEBE EN BIJLSMA, HEDMAN (RED.). - Koning Thialf, Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke IJsvereniging Thialf.
251016-57: ANONIEM. - Taan Trientje van Ami.
311016-11: ANONIEM. - Delicatessen uit eigen oven.
51015-28: ANONIEM. - 'n Ontmiening ien 'n jachtwaide. 'n Vertelsel ien de Grönninger toal.
12316-35: ANONIEM. - De Grönneger Guut. Zeuven lollige moppies.
010213-10: ANSCOMBE, ISABELLE. - A woman`s touch. Women in design from 1860 to the present day.
251113-97: ANTONIDES, H. - Wandelend door oud Noord- en Zuidbroek.
250909-47: ANTONISSEN, BERTUS G. (TEKST). - Reve / Hermans. Een anekdote.
250909-3161: TER APEL - Orginele kaart van Ter Apel en Ter Haar met de verschillende kanaalverbindingen van het Stadsterapelerkanaal met die in de aangrenzende marken en veenen onder Drente.
250909-3370: APPIAH, KWAME ANTHONY AND GATES, HENRY LOUIS. (ED.). - The dictionary of global culture.
11114-39: ARBOUW-ROZEMA, TRUUS. - N liek man is n riek man. 25 van heur mooiste verhoalen.
120511-73: ARCHITECTURE. - Architect 2007. Creative Works of Dutch Architects.
51015-170: D’ARCY SHILLCOCK, ROBIN E.A. - Wind, Wad en Waterverf. 25 kunstenaars tekenen en schilderen op Schiermonnikoog.
28514-166: ARENDS, N.J. E.A. - Goed zicht op Hoogkerk.
251016-196: ARENDS, TOOS E.A. (RED.). - Salut au Monde I en II. I Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu / Die friesische Landschaft in der Malerei von 1900 bis heute en Salut au Monde II. Het Friese landschap:eerste indrukken en herinneringen / Die Friesische Landschaft: erste Eindrücke und Erinnerungen.
220310-186: ARENDS, TOOS E.A. RED.). - Lokale ingrepen. 9 Kunstwerken 9 lokaties in en rondom de Borg Rusthoven van 16 juli t/m 1 oktober 1995.
250909-4059: ARION, FRANK MARTINUS. - Nobele wilden.
2315-51: ARIOSTO, LUDOVICO. - Orlando furioso. De razende Roeland.
140212-17: ARKEMA, JAN E.A. (RED.). - Een klooster, drie dorpen. Geschiedenis van Aduard, Den Ham en Den Horn 1192-1992.
250909-2605: ARKEMA-DE BLÉCOURT, J.A. - Ten Boer in oude ansichten deel 2 waarin afbeeldingen uit de dorpen Ten Boer, Garmerwolde, Thesinge, Sint Annen, Lellens, Ten Post, Winneweer, Wittewierum, Overschild en Woltersum en de gehuchten Dijkshorn, Luddeweer en Rollen.
16516-49: ARMSTRONG, KAREN. - De kwestie God. De toekomst van religie.
250909-5775: ARNOLDUS, HENRI. - Scheepvaart. Een breed overzicht van geschiedenis, technologie en organisatie van zee- en binnenvaart.
060211-33: ARNOLDUSSEN, PAUL. - Amsterdamse markten. Vroeger en nu.
250909-3660: ARNOLLI, GIENEKE E.A. (RED.). - Kostuum 1997. Jaaruitgave van de Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht.
121009-51: ARSLAN, EDOARDO. - Gothic Architecture in Venice.
250909-5227: ARTHUR, ERIC EN WITNEY, DUDLEY. - The barn. A vanishing landmark in North America.
28415-17: ARTZ, W. E.A. (RED). - De kliniek voor Inwendige Geneeskunde te Groningen in de jaren 1945-1986.
040412-65: AS-VIJVERS, ANNE MARGREET EN SCHAFTENAAR, HENK. - De Weeshuiskazerne van Naarden. Over susteren, soldaten, walen en wezen.
250909-1374: ASBURY, HERBERT. - The French Quarter. An informal history of the New Orleans underworld.
21215-29: ASHLEY, LAURA. - Stoffen en accessoires. Stijlvolle en praktische projekten voor een geheel nieuwe sfeer in huis.
21215-28: ASHLEY, LAURA. - Handboek stijlvol wonen.
250909-1274: ASHTON-WOLFE, H. - De onderwereld. Een reeks herinneringen en avonturen in vele landen.
250909-5394: ASHWORTH, ANDREA. - Eens in een brandend huis.
160312-31: ASHWORTH, GREGORY A.O. - A compact geography of the Northern Netherlands.
251016-29: ASPEREN, YDE, VAN E.A. - Smellingera-land. Proeve van een geakinde van de gemeente Smallingerland. Uitgegeven ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van Drachten 1641-1941.
8416-39: ASSCHER, MAARTEN. - Verbarium. XXVI gedichten.
30313-24: ASSELBERGHS, MARIE-ANNE. - Daar komt de trein.
250909-2734: ASSELBERGS-NEESSEN, VERA EN KAMP, MAX, VAN DER. - Van Snieschoule tot centrum voor kunstzinnige vorming. Honderd jaar School voor Handenarbeid 1892-1992.
301011-50: DRENTHE / ASSEN. - Stafkaart Assen.
301011-51: DRENTHE / ASSEN. - Stafkaart Assen.
080311-10: DRENTHE / ASSEN. - Stafkaart Assen.
10414-01: ASSOULINE, PIERRE. - Hergé. Biografie.
251113-98: AST-BOITEN, LIES EN BOOT-VAN DER VLIS, JOOP. - De Groninger Dracht. Kleding en sieraden 18e en 19e eeuw.
9315-169: AST-BOITEN, LIES EN ZAAGSMA, GERBEN (RED.). - De Folkingestraat. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groningen.
250909-4176: ASTEN, KEES. - De vlek.
151214-11: ATKIN, JACQUI. - Pottenbakken basics. Alles wat u moet weten om keramiek te maken.
250909-5432: ATKINSON, KATE. - Bladeren van licht.
250909-905: ATSMA, G. E.A - Samen onder één dak. 100 jaar Gereformeerde Kerken (dubbelgemeente) Augustinusga en Surhuizum 1887-1987.
12316-66: ATTEMA, NICO E.A. - Over straatnamen in Briltil Noordhorn Zuidhorn.
250909-3727: ATTEMA, Y. E.A. (RED.). - Monumenten van een nieuwe tijd. Architectuur en stedebouw 1850-1940. Jaarboek Monumentenzorg 1994.
51015-31: ATZEMA, A.G. - De raize noar de perfester. Spul van remetiek en laifde voor acht heeren en vier dames in Oud-Groninger kleederdracht.
220111-14: AUBIN DE TERÁN, LISA ST. (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - De aarde, de lucht, het water en het vuur van Italië.
25216-18: AUEL, JEAN M. - De Stam van de Holebeer. De Aardkinderen deel 1.
25216-19: AUEL, JEAN M. - De vallei van de paarden. De Aardkinderen deel 2.
250909-435: AUEL, JEAN M. - The Plains of Passage. Earth's Children 4.
250909-5828: AUGUSTEIJN, ERIC E.A. (RED.). - Schiermonnikoog 2004. Almanak van een eiland.
250909-1445: AUKES, H.W.F. - Titus Brandsma.
250909-4858: ONBEKENDE AUTEUR. - Een speciale “ECHO”. Officiële jubileum uitgave van de H.S.V. Oranje Blauw. 22 maart 1922 - 22 maart 1982.
250909-4924: ONBEKENDE AUTEUR. - Gedenkboek van “Hou en trouw” Vereeniging van Oud-leerlingen de Openbare Handelsscholen te Amsterdam 1885-1925.
250909-1349: ONBEKENDE AUTEUR. - Gedenk-Album der wereldtentoonsteling Antwerpen, 1930. Herdenking van België’s eeuwfeest 1830-1930.
250909-5204: ONBEKENDE AUTEUR. - Spelregels van het Nederlandse Padvindsters-Gilde.
250909-5220: ONBEKENDE AUTEUR. - Op weg naar de tweede klas.
250909-5221: ONBEKENDE AUTEUR. - Padvinstersspelen. Supplement.
250909-5234: ONBEKENDE AUTEUR. - Het nieuwelingen spoor.
250909-3807: ONBEKENDE AUTEUR. - Padvindsters liederenbundel.
250909-1626: DIVERSE AUTEURS. - Nederlandsche volkskunde. Gelderland, N.-Brabant, Limburg en Vlaanderen.
250909-1627: DIVERSE AUTEURS. - Nederlandsche volkskunde. Nederland, N.-Holland, Utrecht, Z.-Holland en Zeeland.
250909-5608: DIVERSE AUTEURS. - Latina love. De mooiste liefdes verhalen van Latijns-Amerikaanse schrijfsters.
250909-5212: DIVERSE AUTEURS. - Handboek voor leidsters.
250909-4266: DIVERSE AUTEURS. - Schreeuw. Studentenproza 5.
250909-5715: AUTOTRON. - Autotron. Historische automobielen.
1216-30: AVEST, HUGO P. TER. - Harlinger zilver.
250909-3675: AYRES, JAMES. - British Folk Art.
250909-5136: BAAIJ, HANS. - Nieuwegein. Van groeikern tot stad.
250909-713: BAAK, J.C. - De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen mensch. Aan de hand van een critische beschouwing over Walter Schubart’s “Europa und die Seele des Ostens”.
311016-48: BAALEN, HENK J. VAN. - De verborgen schoonheid van Deventer.
180111-53: BAALEN, H.J. VAN. - De Joodse gemeente te Deventer. Omvattende Bathmen, Deventer, Diepenveen, Heino, Holten, Olst, Raalte, Twello en Wijhe.
241010-18: BAAR, VÉRONIQUE EN TOORN, WILLEM, VAN. - Cor Westerik, Grafiek / Prints 1945-2006.
2315-33: BAARDA, FRITS. - Uit het hart. Rotterdammers over het bombardement.
250909-3182: BAARDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Baarderadeel.
250909-4744: BAART, JAN E.A. - Brood, aardappels en patat. Eeuwen eten in Amsterdam.
4216-46: BAAS, HENK EN DIJKEN, MARTEN, VAN (VOORWOORD). - Mit psaalms op pad...
28514-14: BAAS, T. E.A. (SAMENSTELLING). - Uit de geschiedenis van de Buiner school.
091012-24: BAAS, M.J. E.A. - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw II 1854-1979.
4216-45: BAAS, HENK E.A. - Joar en dag.
250909-3626: BACHMANN, MANFRED EN HANSMANN, CLAUS. - Das grosse Puppenbuch.
111216-20: BACKER, CHR. DE E.A. - Codex in context. Studies over codicologie, karthuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs.
250909-5446: BADDIEL, DAVID. - Wat liefde ook maar betekent.
250909-5544: BAETE, MARCELLA. - Het tuinmeisje.
250909-5610: BAIL, MURRAY. - Schutkleur.
250909-5538: BAILEY, PAUL. - Een smetteloze jeugd.
250909-5531: BAJWA, RUPA. - De sariwinkel.
250909-2968: BAKELEN, FRANS, VAN E.A. - Komt aan, komt aan nu vrienden? Gedenkboek AmicitiaVMC Groningen 1929-1979.
250909-2526: BAKEMA, K. E.A. - Honderd jaar Hogelandse Hogereburgerschool RHBS Warffum 1868-1968.
71213-81: BAKKER, G. E.A. - Van wezenzorg naar stadsbelang. Het Oldburger Weeshuis te Sneek 1581 - 1981.
15815-50: BAKKER, AD. - Dordt RonDom.
020911-52: BAKKER, GERARD. - Rond Lauwersoog 1969-1994.
12316-68: BAKKER, TAMMO. - De Israëlitische Begraafplaats Veendam.
12316-69: BAKKER, TAMMO. - De kehille Veendam. Met gegevens en lijsten over omgebrachte medeburgers in de jaren 1942 en 1943 behorende tot de Synagoge gemeenschap te Veendam, uit de plaatsen: Veendam, Wildervank en Muntendam.
250909-4758: BAKKER, PIET E.A. (RED.). - Het Boombergpark te Hilversum. Verleden, heden en toekomst van een monumentaal wandelgebied.
220512-39: BAKKER, J.S. - De molens van Rotterdam in oude ansichten deel 1. De stadsmolens
250909-1524: BAKKER, G.P. - Het hellende vlak. Radio-omroep in nazi-greep.
250909-2580: BAKKER, J. - """Maar verder is hier niets gebeurd..."" Oorlog en bevrijding gemeente Scheemda."""
171116-39: BAKKER, BRAM. - Over seks gesproken.
250909-4876: BAKKER, B. E.A. (RED.). - Ach lieve tijd. Zeven eeuwen Amsterdam en de Amsterdammers.
250909-2251: BAKKER, GEERT E.A. (RED.). - 12e lustrum G.H.H.C. ?Groningen? 60 jaar.
250909-2256: BAKKER, J.G. - Oranjevereniging “Prins Willem Alexander” 1946-1996.
231109-50: BAKKER, INA EN HUSMANN, MARGRIET. - Positief omgaan met kinderen.
28514-42: BAKKER, G. (RED.). - Wymbritseradiel. Skiednis fan in Greidgritenij.
090611-53: BAKKER, JAC. - In en om de Beurs van Rotterdam.
9315-202: BAKKER, HANS. - Ontstaan en groei van de recreatie op Ameland.
020911-16: BAKKER, JAC. - Mercurius gedurende een halve eeuw. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden “Mercurius”.
15810-22: BAKKER, F.J. - Bedelorden en Begijnen in de stad Groningen tot 1594.
251016-30: BAKKER, J.P. E.A. (RED.). - Boven-Boorngebied. Rapport betreffende het onderzoek van het Lanskip-genetysk Wurkforban van de Fryske Akademy.
4216-67: BAKKER, BERT. - Hoop, vertrouwen en moed. Het ontstaan van de Noordpolder, begin van een meeslepende tijd.
51015-80: BAKKER, G. E.A. - 150 jaar Gereformeerde Kerk 't Zandt.
260312-124: BAKKER, G. EN GLASHOUWER, C. - In en om de kerk van Kootstertille.
19913-196: BAKKER, INEKE E.A. - Historisch fotoboek Ballum. T.g.v. 100 jaar openbaar onderwijs te Ballum.
19913-222: BAKKER, R.J. - Het nageslacht van Jacob Duirts en Geertjen Peters Woest.
5116-16: BAKKER, KEES. - Als een lelie tussen de distels. Duizend jaar kerk in de heerlijkheid Heukelum.
150311-134: BAKKER, J. - Bartje leidt U door zijn land. Mooi Drenthe.
150311-183: BAKKER, A. (SAMENSTELLING). - Middelstum & Kantens in tekening en grafiek.
19913-26: BAKKER, J.G. E.A. - De geschiedenis van Sauwerd en omstreken.
6514-50: BAKKER, B. EN ROODE, W. DE. - Fibromyalgie. Onzichtbare pijn.
25613-25: BAKKER, MICHEL. - Onze Lieve Vrouwekerk. Een herboren monument aan de Keizersgracht.
180912-21: BAKKER, W.O. - Molens in Groningen in oude ansichten.
180912-155: BAKKER, HANS. - Onstaan en groei van de recreatie op Ameland.
18214-58: BAKKER, J.G. - De Franse Tijd in Ubbega 1795-1815.
31115-16: BALASSA, IVAN UND ORTUITAY, GYULA. - Ungarische Volkskunde.
61115-82: BALDACCI, DAVID. - De samenzwering.
131109-6: BALFLOUR, SANDY. - Kwetsbare harten.
090710-7: BALK-OUD, K. - De familie Balk.
130310-53: BALK, J. TH. (TEKST). - Noord-Holland en zijn gemeenten.
130310-54: BALK, JAAP E.A. - Mens en Monument. 25 jaar Stadsherstel Amsterdam.
020911-43: BALK, J.TH. - Kleine mensen grote mensen. Prentbriefkaarten van Noord-Holland rond 1900.
240910-01: BALKEMA, J.J. E.A. - 125 Jaar Openbaar Onderwijs Hoogkerk. dr. J. Naardingschool 1864-1989.
250909-4509: BALKENENDE, W.P. - Niet onze goden. Over heiligen en heiligenverering.
250909-5603: BALLARD, J.G. - Het keizerrijk van de zon.
180912-135: BALLAST, KLAAS (EINDRED.). - Hoogeveen monumentaal.
1216-29: BALLESTAR, VICENC B. EN VIGUE, JORDI. - Schilderen. Een praktische gids.
260211-14: BANGA, FRANS E. - 't Peerd van Ome Loeks is dood. Het ware verhaal en andere verhalen uit het Groninger verleden.
250909-2423: BANGA, F.E. - Veendam. Parel van de Groninger Veenkoloniën.
250909-2821: BANGA, FRANS. - Nostalgisch gezicht Groningen.
250909-2126: BANGA, FRANS. - Verdwenen plekjes? Haren 1900-1975.
30614-39: BANGA, FRANS E. - Groninger straten in oude en nieuwe beelden. Met verhalen uit het verleden.
1814-22: BANGA, FRANS E. - Groningen terug in de tijd. Bewogen jaren uit de Groninger historie.
250909-3019: BANGA, FRANS. - Groningen stad in beweging 1915-1995. Tachtig jaar Groninger geschiedenis.
251016-78: BANGA, FRANS. - De gemeente Slochteren in vroeger tijden. Historische sprokkelingen in woord en beeld.
311016-49: BANGE, P. - Spiegels der Christenen. Zelfreflectie en ideaalbeeld in laat-middeleeuwse moralistisch-didaktische traktaten.
250909-3373: BANGERT, ALBRECHT. - Curiosa.
11113-16: BANGMA, SIKKE. - Bûntsje. In ferhaal út it wetterlân.
250909-5754: BANHAM, RUSS. - De eeuw van Ford. Ford Motor Company en de vernieuwingen die de wereld vorm hebben gegeven.
250909-5404: BANKS, RUSSELL. - Bone is de baas.
240811-05: BARBA, ANDRÉS. - Het zusje van Katia.
26316-34: BARELDS, BERT. - Panorama Groningen. Pictures of the most beautiful province of the Netherlands.
4216-69: BARELS, E. E.A. - Hellum, een parel in de Woldstreek.
251016-218: BARENDREGT, CAROLINE E.A. - Van Emanuel tot Nicolaas Mulerius 1906-2006.
19615-205: WIJNNE EN BARENDS. - N.V. Wijnne & Barends 1855-1955. Cargadoors en agentuurkantoren. Delfzijl Groningen Winschoten.
141013-06: BARENDS, S. E.A. (RED.). - Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering.
2114-56: BARENDS, FREDERIK E. - Geloven in de schaduw. Schuilkerken in Amsterdam.
20510-1: BARILLÉ, ELISABETH. - Een Parisienne in Amsterdam.
250909-5378: BARILLÉ, ELISABETH. - Een modelpaar.
261016-13: BARKAS, JANET. - Het groene geloof. Een geschiedenis van het vegetarisme.
1216-35: BARLAGE E.A. - Zoek en vind. Tuinvragen-gids.
25314-25: BARNARD, BENNO. - Het gat in de wereld.
8713-23: BARNETT, VIVIAN ENDICOTT AND ZWEITE, ARMIN. - Kandinsky. Watercolors and drawings.
11113-43: BARON VAN HAERSOLTE, J.W.J. - Vaar wel!
250909-1687: BARON SIX VAN OTERLEEK, W. - Rampstukken. De geschiedenis van de bij Nederlandse vliegtuigongelukken geheel of gedeeltelijk verloren gegane postzendingen.
250909-4971: BARON SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, C.O.A. E.A. - Over stad en scholtambt Lochem 1233-1983. Een beschrijving na 750 jaar.
250909-5219: BARON VAN HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. - De kloosters in Nederland in1861.
260312-05: BARON, W. - Het belang en de welvaart van alle ingezetenen. Gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870.
280412-16: BARON VON KRUEDENER, JÜRGEN. - Economic crisis and political collapse. The Weimar Republic 1924-1933.
250909-56: BARROW, ANDREW. - Quentin & Philip. A double portrait.
8416-02: BARTELS, L.V. (SAMENSTELLER). - De Onmisbare. De koe en haar enorme invloed op de mens.
250909-3918: BARTELS, J. EN HEINRICH, H. (RED.). - Paardenkennis. Exterieur en gebruik.
250909-3919: BARTELS, J. EN HEINRICH, H. (RED.). - Paardenkennis. Inwendige bouw en werking.
250909-3612: BARTHOLOMEW, CHARLES. - Mechanisch speelgoed.
170112-09: BASKERVILLE, HANNAH. - Desserts.
270909-217: BASSE-SOLTAU, URSULA (RED.). - Ostfreesland 1984. Kalender für Jederman.
130310-25: BASSERMANN-JORDAN, ERNST, VON EN BERTELE, HANS, VON. - Oude klokken.
6514-09: BASTIAANSE, WIM EN UFKES, TONKO (JURY / EINDRED.). - 13e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried 2008.
12316-36: BASTIAANSE, WIM, HUIZENGA, BERT EN BIJL, DOUWE, VAN DER (JURY). - 14e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried 2009.
3915-26: BASTIAN, HANS-WERNER. - Dauwvers uit de moestuin. Zelf groenten, kruiden en fruit telen.
6514-47: BASTIN, MARJOLEIN EN BUISSINK, FRANS. - Vier seizoenen.
16913-56: BASTIN, MARJOLEIN EN BOUMA, HANS. - Je weet niet wat je ziet.
22115-32: BASTIN, MARJOLEIN EN BUISSINK, FRANS. - Vindsels.
250909-5550: BATAILLE, CHRISTOPHE. - De meester van de tijd.
250909-5334: BATAILLE, CHRISTOPHE. - Leve de hel.
290812-51: BATCHELOR, JOHN EN LOWE, MALCOLM V. - Geillustreerde encyclopedie van de luchtvaart 1939-1945.
250909-5377: BATHLUST, BELLA. - Een speciale vriendin.
51015-01: BATTJES, J.T. EN KRUIGER, J.B.T. - Assen. Architectuur en stedenbouw 1850-1940.
251016-79: BATTJES, JAN EN LADRAK, HANS. - Van steenhuis tot borg. De bouwhistorie van de Menkemaborg.
251016-80: BATTJES, JAN EN LADRAK, HANS. - De toren uit het midden. Bouwhistorie en ontwerpmethodiek van de Fraeylemaborg en het Slochterbos.
91113-47: BAUDET, H. - Een vertrouwde wereld. 100 jaar innovatie in Nederland.
111116-43: BAULENAS, LLUIS-ANTON. - Het geluk.
261016-39: BAUMGARTEN, ALBERT UND HARTH HELENE. - Begegnungen mit Christoph Meckel.
250909-1134: BAUTIER, ROBERT-HENRI. - The Economic Development of Medieval Europe.
171116-28: BAYER, PATRICIA AND WALLER, MARK. - The art of Rene Lalique.
250909-771: BAZUIN, JANTJE E. - Foar it fuotljocht. 150 Jier Krite Snits 1850-2000.
91113-31: BEALER, ALEX W. - The Tools that built America.
250909-4977: BEAUFORT, L.F. DE E.A. (RED.). - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis.4e Jaargang, 1952.
250909-4978: BEAUFORT, L.F. DE E.A. (RED.). - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. 5e Jaargang, 1953.
071211-10: BEAUVOIR, SIMONE, DE. - Brieven aan Sartre 1930-1939 en 1940-1963.
250909-5553: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Alles wel beschouwd.
190213-02: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Uitgenodigd.
190213-11: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Een wereld van mooie plaatjes.
250909-1343: BECKFORD, WILLIAM. - Menuetten met de markies. Portugees dagboek 1787.
250909-3120: BEDUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Bedum.
91113-59: GRONINGEN / BEDUM. - Groningen / Bedum. Stafkaart / Bedum.
250909-3619: BEEK, M.L.F. VAN DER EN SCHEFFERS, A.A.J. - Gedrukte Muntplakkaten uit de Bataafse tijd. Deel I: Landelijke en provinciale overheden.+ Deel II: Stedelijke overheden.
250909-3620: BEEK, MARCEL, VAN DER. - De muntslag ten tijde van Koning Willem I. Ontwerp en productie van de Nederlandse munten1814-1839.
250909-3632: BEEK, WIM, VAN DER (TEKST). - Cheops. Salon Curieux.
250909-3426: BEEK, M.L.F. VAN DER. - Agnitus Vrolik bezoekt de Londense Munt (1843).
250909-1159: BEEK, BERT, VAN. E.A. - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de lage landen.
250909-4952: BEEK, H.J.E. VAN. - Deventer vrogger en noe.
250909-2184: BEEK, J.J.J. E.A. - Inventaris van de archieven van de instellingen van het gevangeniswezen in de provincie Groningen (1666) 1670 - 1961 (1978).
250909-2962: BEEK, JOHAN, VAN DER (RED.). - Architectuurgids Groningen 1900-1990.
031210-28: BEEK, GERHARD, TER E.A. - Over leven onderweg in Groningen. Twintig verhalende foto?s van de straat.
250909-3608: BEEK, MARCEL L.F., VAN DER. - De muntslag ten tijde van Koning Willem II. Ontwerp en productie van de Nederlandse munten1839-1849.
5116-17: BEEK, P. VAN E.A. (RED.). - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht.
7314-37: BEEK, P. VAN E.A. (RED.). - Historische boerderijen in Elburg.
12316-02: BEEK, H.C. - De Padjes Dominé. Of: het wonder van Drenthe
250909-2411: BEEKENKAMP, H.J.C. E.A. - Groningen in Vogelvlucht.
19615-135: BEEKMAN, FRITS. - Achilles '94 Negentig jaar jong. Gedenkboek 1894-1984.
311016-01: BEEKMAN, E.M. - Homeopathy of the absurd. The grotesque in Paul van Ostaijens creative prose.
23813-14: BEEKMANS, MARNIX E.A. - De ontdekking van Kloosterburen. Kroniek van een Gronings dorp op weg naar de eenentwintigste eeuw.
3915-14: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A. - De praktijk van het leenrecht in Gelderland.
19913-147: BEEMT, FRED, VAN DEN. - Het jubileumboek van Peelo. De geschiedenis van Peelo in een notendop.
261016-61: BEENACKERS-HEEREN, BERNADINE EN ROELFSEMA, TINEKE. - Huisjes van zand. Het gebruik van gekleurde kalkzandsteen in Noord-Nederland van 1900 tot 1925.
250909-1583: BEENAKKER, A.J.M. - Breda in de eerste storm van de opstand. Van ketterij tot beeldenstorm 1545-1569.
250909-5239: BEEREN, WIM E.A. (RED.). - Het Nieuwe Bouwen in Rotterdam 1920-1960.
251016-197: BEEREN, WIM E.A. - The Next Call van H.N. Werkman.
220711-18: BEEREN, W.A.L. (VOORWOORD). - Jan Beutener. Schilderijen 1969-1987.
250909-1510: BEERS, A.C. VAN. - Periscoop op! De oorlogsgeschiedenis van den Onderzeedienst der Koninklijke Marine.
250909-3121: BEERTA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Beerta.
17313-68: BEERTEMA,. L. - Oldambtster vertelsels. Mit ’n tougift.
28415-14: BEEVOR, ANTONY. - The Mystery of Olga Chekhova.
261115-26: BEIJERINCK, W. - De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Deel 1, 2 en 3.
251016-81: BEIJERING, ARIE E.A. (RED.). - Ruilverkaveling Sauwerd 1965-2011.
250909-792: BEIJMA THOE KINGMA, C.L. VAN EN TIGCHELAAR, F.Y. - Verzameling van stukken betrekkelijk tot het aanleggen van steenglooyingen aan den Dijk der Vijf Deelen.
61214-01: BEIJNUM, KEES VAN. - De ordening.
28513-24: BEJCEK, VLADIMIR. - Trekvogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten trekvogels, met vele illustraties in kleur.
16214-69: BEKEDAM, OLOF E.A. (RED.). - Nicolaas. Beeld van een vitale kerkgemeenschap. 125 jaar Nicolaaskerk Amsterdam.
250909-2857: BEKENKAMP, HEIN. - Van lekkerbeetjes en beter wonen 1489 - 1982.
251016-82: BEKENKAMP, HEIN EN CONENS, HERMAN. - Groningen uit de lucht.
19913-28: BEKENKAMP, HEIN. - Iets te vieren. Astoria sinds 1961.
250909-3068: BEKENKAMP, HEIN. - 75 jaar een bijzondere school. Groningse Schoolvereniging 1910-1985.
250909-2930: BEKENKAMP, HEIN E.A (RED.). - Als de dag van gisteren. Groningen. Honderd jaar Groningers en hun stad.
250909-2835: BEKENKAMP, H.J.C. - Van der Molen autogroep klaar voor de toekomst. De geschiedenis van J.K. van der Molen’s Automobielbedrijf (vanaf 1925) en van de Autozaak ENNAM (1910-1997).
050113-33: BEKENKAMP, HEIN EN EMMELKAMP, JAN. - Alle witte helmen verzamelen bij Talamini. De geschiedenis van de Groninger Brandweer.
251016-83: BEKENKAMP, HEIN. - Die brand blussen we samen. Van gemeentelijke korpsen tot Brandweer Regio Groningen.
260312-18: BEKENKAMP, HEIN. - Nieuwe Groninger liberale jaren. VVD, een politieke en bestuurlijke bloemlezing tot in de 21ste eeuw.
12714-23: BEKENKAMP, H.J.C. - Bezetting en bevrijding van Haren 1940-1945.
150311-191: BEKENKAMP, HEIN. - Sandfirden Worldwide.
231011-01: BEKENKAMP, HEIN. - 75 Jaar Maatschappij tot verbetering van Woningtoestanden 1914-1989.
12316-150: BEKENKAMP, H.J.C. - Eenmaal gewonnen voor een denkbeeld is de Groninger standvastig en volhardend. Een kroniek van de Rotary Club Groningen 1928-1998.
261016-31: BEKINK, COEN, HEUVEL, RUUD, VAN DEN EN KRAL, GERARD. - IJzelboek.
250909-884: BEKKEMA, HARM E.A. - KV O.K.O. 50 jarig jubileumboek.
250909-358: BEKKER, F.P. E.A. (RED.). - Rijksscholengemeenschap Meppel 1881-1981.
250909-4289: BELCAMPO. - Liefde’s verbijstering.
250909-4940: BELDER, R.M. (SAMENSTELLING). - Muziek kroniek. Beschrijving van 80 jaar dorpsleven over Greup, Mijnsheerenland en Westmaas.
250909-5892: BELEMANS, R. EN WIJNGAARD, H.H.A. VAN DE (RED.). - Dialect in beweging. 100 jaar na de enquetes van Willems en Aardrijkskundig Genootschap.
311016-25: BELIËN, H.M. EN EERDEN, P.C. VAN DER. - Satans trawanten. Heksen en heksenvervolging.
250909-5802: BELINFANTE, PETER EN HAAKMAN, JAN. - 75 jaar Ford in Nederland 1924-1999.
250909-3896: BELZER, THOMAS. - Roadside plants of Southern California.
5414-28: BENALI, ABDELKADER. - De langverwachte.
251016-219: BENDELER, ESTHER E.A. - Stadsplaats nummer 15. De geschiedenis van een Veenkoloniale werf.
23715-17: BENEDITTY, N. DE. - Leven en werken van Mr. Jonas Daniel Meyer (1780-1834).
11114-49: BENINGFIELD, GORDON. - Beningfield's buitenleven. Natuurimpressies van een hedendaags kunstenaar.
250909-2150: BENJAMINS-KLOMPMAKERS, G. E.A. - Vijf en zeventig jaar Onderwijs aan een School met de Bijbel te Musselkanaal 1919 - 1994.
250909-525: BENNET, ARNOLD. - These Twain.
251016-198: BENNINK, NATASJA. - Bezielde klei. Inspiraties in woord en beeld rond het ontstaan van een monument voor Titus Brandsma.
30614-60: BENOIT, JEAN -DANIEL. - Calvijn als zielzorger.
231011-191: BENTUM, MAX E.A. - 75 keer NPK. Het Noordelijk Pinksterkamp.
250909-4857: BERENDSE,A.A.C.M. E.A. - Ben je nou zestig ! G.D.A. 1922-1982.
250909-3527: BERENDSEN, ANNE E.A. - Kulturgeschichte der Wand- und Bodenfliesen von der Antike bis zur Gegenwart.
220310-10: BERENS, HETTY E.A. - Een markt voor de wederopbouw. De strijd voor een nieuw stadshart in Groningen.
31115-19: BERENTS, D.A. - Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
250909-936: BERESTEYN, E.A.VAN. - "Genealogisch repertorium 1972. Twee delen; A-L en M-Z."
16813-07: BERG, HERMA M., VAN DEN. - Noordelijk Oostergo. De Dongeradelen.
19816-18: BERG, J.P. VAN DEN. - Zichtbaar verleden. Landschappen in Salland.
270909-147: BERG, HERMA M. VAN DEN. - Noordelijk Oostergo. Ferwerderadeel.
250909-98: BERG, A., VAN DEN. - Kijk?s Zuidlaren.
28514-178: BERG, HUBERT, VAN DEN E.A. (RED.). - Avantgarde in het Noorden/Noordwesten. Avantgarde im Norden/Nordwesten.
14415-20: BERG, J.H. VAN DEN. - Het menselijk lichaam. Een metabletisch onderzoek. Deel II Het verlaten lichaam.
251016-31: BERG, HERMA M. VAN DEN. - Noordelijk Oostergo. Kollumerland en Nieuw Kruisland. Voorafgegaan door: Overzicht van de bouwkunst in Noordelijk Oostergo.
251016-32: BERG, HERMA M. VAN DEN. - Noordelijk Oostergo. Dantumadeel.
070412-33: BERG, C.J. VAN DEN EN KATTENBELD, G.W. - Trammend door Groningen.
180912-23: BERG, C.A. VAN DER. - De Joodse gemeenschappen in Noordwest-Groningen. Winsum Eenrum Leens - Ulrum Warffum 1751 - 1947.
28514-190: BERG, BERT, VAN DEN. - Onze vrijheid moest duur worden betaald 1940-1945 en Dorpen rondom Haulerwijk.
250909-69: BERGE, H.C., TEN (RED.). - Raster V / 2 zomer 1971. Willem Frederik Hermans.
251016-229: BERGE, RAYMOND, TEN. - Grieken, Drenthe en Vikingen. Geschiedkundig geschrift.
250909-4133: BERGE, H.C. TEN. - De bergen van Churchill.
18214-126: BERGE, RAYMOND, TEN. - Waren de Drenten en een deel van de Groningers Vikingen?
1814-33: BERGE-DIJKSTRA, A. VAN DEN EN AVEST, A.P. TER (RED.). - Woelend water, leven en werk van de zeeschilder Nicolaas Baur (1767-1820).
9315-28: BERGEN, MENNO, VAN E.A. (SAMENSTELLING). - Verleden en heden in beeld. Eelde Paterswolde Eelderwolde.
7314-52: BERGEN, A.E. VAN EN ZANDBERGEN, H. - Van stoomtram tot DVM.
19615-136: BERGEN, MENNO, VAN E.A. - Gij kent mij. Eelder bijnamen, anekdotes en sfeerschetsen.
251113-70: BERGEN, JAN, VAN EN HOOR, ALBERT, TEN. - Norg in oude anischten.
250909-3396: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E., VAN DEN. - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen. Deel I en II.
250909-1909: BERGH, MEINT R. VAN DEN E.A. - Sermoen in Fransum en veertien andere verhalen.
250909-1541: BERGH, L.PH.C., VAN DEN. - Beschrijving der vroegere Nederlandsche gemeentezegels in het Rijks-Archief en ook elders bewaard, benevens der buitenlandsche in het Rijks-Archief berustend.
19615-166: BERGHEM, GOOS, VAN E.A. - 350 jaar Hervormde Gemeente West-Terschelling 1654-2004.
8716-05: BERGHUIS, WIERT J. - Langs de oude Zuid-Hollandse kerken. Kuststrook en Rijnland
8716-08: BERGHUIS, WIERT J. - Langs de oude Zuid-Hollandse kerken. Waarden en eilanden.
251016-84: BERGMAN-HAAYER, B. E.A. - 100 jaar openbaar onderwijs in Vriescheloo 1834-1984.
250909-2914: BERGMAN, HANS. - Het is nog lang niet rustig in de buurt. Geschiedenis van een renovatie.
250909-2915: BERGMAN, HANS. - Het is nog lang niet rustig in de buurt. Geschiedenis van een renovatie.
111216-10: BERGMANS-BEINS, J.H. - Drentsche volksoverleveringen.
240910-171: BERGMANS, WILCO A.G.M. - Een bruid voor Tobias.
250909-913: BERGSMA, W. E.A. (RED.). - Frysk, from en frij. In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslân.
270909-41: BERGSMA, W. EN WATERBOLK, E.H. - Geschiedverhaal van een Ommelander notabele ca 1550-ca 1570.
250909-858: BERGSMA, R. - Op weg naar een nieuw cultuurpatroon. Studie van de reactie op het moderne cultuurpatroon in de Dokkumer wouden.
4216-70: BERGSMA, W. EN WATERBOLK, E.H. - Kroniekje van een Ommelander boer in de zestiende eeuw.
250909-919: BERGSTRA, F.J. - Skiep binne der inkeld om skeard te wurden. Tsien essays oer de Friezen en it Frysk.
131109-1: BERK, MARJAN. - Toen de wereld jong was.
9315-170: BERKEL, KLAAS, VAN. - Academische illusies. De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950.
10215-35: BERKEL, CEES, VAN. - Prachtvinken.
250909-5021: BERKENVELDER, F.C. - Maandrekening van Zwolle 1445.
250909-4736: BERKHOF, A.W. - Een toren in de tijd. Hervormd Blaricum tussen gisteren en morgen. 400 jaar Gemeente - 600 jaar Kerk.
040910-31: BERMANT, CHAIM. - Joods gezinsleven. Traditie en levend heden.
31115-01: BERNARD, AUGUSTE. - Geofroy Tory. Painter and engraver. First Royal Printer: Reformer of Orthography and Typography under Francois I.
161110-55: BERNAUW, PATRICK. - Want de golem is geen mens. Gedichten.
250909-5409: BERNIÈRES, LOUIS DE. - Het vrouwenleger van señor Vivo.
111116-10: BERNLEF, J. - Cellojaren.
250909-4164: BERNLEF, J. - Buiten is het maandag.
240113-06: BERNLEF. - Publiek geheim.
180111-23: BERTSCH, GEORG C. EN HEDLER, ERNST. - SED. Schönes Einheits Design / Stunning Eastern Design / Savoir Eviter le Design.
151214-17: BESSONOVA, MARINA AND WILLIAMS, WILLIAM JAMES. - Impressionism and post-impressionism.
250909-4603: BESTEMA, J.C., GROENVELD, S., HEIDINGA, H.A., HUUSSEN JR. EN STEUR, A.G. VAN DER. - Hollandse Studiën 8.
250909-2820: BETTEN, HENK. - Bevrijdend Gebaar. Het levensverhaal van Henri Daniël Guyot.
120513-05: BETTEN, KLAAS. - Over de liefhebberij voor boeken. Honderd jaar boekhandel Van der Velde.
191113-03: BEUK, RAMON. - Feest met Beuk. Koken volgens Ramon Beuk. 28 recepten.
61214-19: BEUKELAER, HANS, DE. - Nijver in het groen. Twee eeuwen industriële ontwikkeling in Achterhoek en Liemers.
080712-35: BEUKEMA, CHRISTOF EN VISSER, PETER. - Op linnen geschreven.
19615-191: BEUKEMA, HANS. - Koninklijke Niestern Sander. 110 jaar scheepsbouw aan Delf en zijl.
250909-5748: BEUKEMA, HANS. - Te loevert en te lij... 120 jaar Koninklijke Zeil -en Roeivereniging Neptunus (Delfzijl).
250909-3409: BEUKEMA, C.F. EN VEEN, J., VAN DER (RED.). - Vroeger komt niet weer. 18 Kunstenaars verbeelden het werk van 18 dichters / schrijvers over het thema herinneringen aan het verleden.
140110-50: BEUKEMA, HANS EN GREEF, PIET, DE. - Frater Smid, een vergeten rederij ...
250909-2179: BEUKEMA, G.F. - (eindred.) Jaarboek Groningen 1974/75.
19615-28: BEUKEMA, HANS. - Lichtmetaal op zware grond. 40 jaar Aldel.
4216-71: BEUKEMA, HANS. - Delfzijl historiaal. De geschiedenis van de gemeente Delfzijl.
30614-66: BEUKEMA, HANS. - Termunterzijl, grens van zout en zoet.
19615-190: BEUKEMA, HANS. - Koninklijke Niestern Sander. 100 jaar scheepsbouw aan Delf en zijl.
260312-161: BEUKEMA, HANS. - Wagenborg 100 jaar. Transport over water, wadden en wegen.
51015-81: BEUKEMA, HANS. - Oorlog aan Eems en Dollard.
19615-192: BEUKEMA, HANS. - Op kruispost. Zeilende loodsen voor de Nederlandse kust.
23715-38: BEUKEMA, HANS. - Varen op twee fronten. Een epos over kustvaarders in W.O. II.
1216-27: BEUKEMA, G.F. E.A (RED.). - Gedenkboek Nijverheid 1991. Deel 1: Historie van de Marne en deel 2: Boerderijen in de Marne en hun bewoners.
13216-15: BEUKERS, H. E.A. (INLEIDING EN ANNOTATIE). - Leraar onder de Japanners. Brieven van dr. K.W. Gratama betreffende zijn verblijf in Japan 1866-1871.
16214-59: BEURSKENS, HUB EN DERKS, PIET. - Rond de toren. Uit de geschiedenis van Heel, van Catualium.
250909-4140: BEURSKENS, HUUB. - Duivenhart. Een complex.
250909-4136: BEURSKENS, HUUB. - De school aan zee.
250909-1466: BEUSEKOM, H.G., VAN. - Getijden der volkshuisvesting. Notities ener geschiedenis van een halve eeuw.
250909-5148: BEVAART, WILLEM. - Bronbeek. Tempo doeloe de liefdadigheid.
15810-42: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Uit de wijdte. Sonnetten.
16214-84: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1, 2 en 3.
61115-76: BEZMOZGIS, DAVID. - De vrije wereld.
160312-07: BHUMICHITR, VATCHARIN. - Zuidoost-Azië. Gerechten uit Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam, Birma, Maleisië en Singapore.
21215-46: BIANCHINI, FRANCESCO E.A. - De plant in de geneeskunde. Standaardwerk voor toepassing, geschiedenis en flora van de geneeskruiden met farmacompendium.
27713-17: BIJBEL / BIBLE. - Holy Bible. English Standard Version.
250909-3696: BICKER CAARTEN, A. - Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland. 1407/?08 - rondom 1500.
17215-15: BIELEMAN, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 111e jaar, 1994. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
17215-27: BIELEMAN, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 105e jaar, 1988. Historisch jaarboek voor Drenthe.
17215-28: BIELEMAN, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 106e jaar, 1989. Historisch jaarboek voor Drenthe.
17215-29: BIELEMAN, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 107e jaar, 1990. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-142: BIELEMAN, J. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1991. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-143: BIELEMAN, J. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1995. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-144: BIELEMAN, J. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1996. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-158: BIELEMAN, J. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse volkslamanak 1997. Jaarboek voor geschiedenis an archeologie.
251016-01: BIELEMAN, JAN. - Boeren op het Drentse zand 1600-1910. Een nieuwe visie op de oude landbouw.
10215-01: BIEMANS, J.A.A.M. E.A. (RED.). - Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr. J.R. de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden.
250909-2967: BIEMOLT, J. E.A. - Fotoboek De Hoogte 1915-1984.
251016-232: BIEREMA, GREET EN VRIES, ELS, DE. - Boerenerven van de vier noordelijke provincies.
11113-32: BIERENS DE HAAN, J.C. EN JAS, J.R. - Geldersche Kasteelen. Tot defensie en eene plaissante wooninge.
250909-4956: BIERENS DE HAAN, J.C. (RED.). - Meer om Cieraet als Gebruick. Tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen. Kunstbezit uit Gelderse kastelen.
300311-31: BIERLING, ANDRIES. - De Weem van Westeremden. Het andere werk van Henk Helmantel.
020911-53: BIERMA, M. E.A. (RED.). - Terpen en wierden in het Fries-Groningse kustgebied.
091012-25: BIERMA, J. - Land en volk van Humsterland.
250909-3122: BIERUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Bierum.
71213-92: BIESTA, P. - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg.
9615-46: BIJBEL. - Groot Nieuws Bijbel.
181215-29: BIJBEL (2004). - De Bijbel (2004).
8616-43: BIJBELLIEDEREN. - De wereld is een toverbal. Bijbel- en themaliederen voor kinderen.
250909-5115: BIJL, M. VAN DER E.A. (RED.). - Alkmaar in prehistorie en middeleeuwen. Tien jaar stadskernonderzoek.
250909-5114: BIJL, M. VAN DER E.A. (RED.). - Van Spaans beleg tot Bataafse tijd. Alkmaars stedelijk leven in de 17de en 18de eeuw.
250909-5113: BIJL, M. VAN DER E.A. (RED.). - Alkmaar in de 19de eeuw. Facetten van een stedelijke samenleving.
250909-4761: BIJL, M. VAN DER E.A. (RED.). - Alkmaarse silhouetten. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
250909-4960: BIJL, A. - Het Gelderse water. Waterstaatkundige en sociaal-economische ontwikkelingen in de polders van de westelijke Tielerwaard (1809-1940).
150912-17: BIJL, DOUWE, VAN DER E.A. - Door gevleugelde voeten betreden. Een literaire wandeling door de stad Groningen.
250909-5250: BIJLSMA, HEDMAN EN VERBEEK, KAREL. - Niet over één nacht ijs. Geschiedschrijving van de schaatssport in Nederland ter gelegeheid van het honderjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond.
6214-14: BIJLSMA, MEINDERT E.A. - Heechterp en it geheim fan de stien.
19615-30: BIJMOLD, D. E.A (SAMENSTELLING). - Van geslacht tot geslacht. 100 Jaar Gereformeerde Kerk Wagenborgen 1888 - 1988.
250909-3190: HET BILDT. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Het Bildt.
16115-42: BINNEKAMP, RUUD. - Een Hollander in Maastricht. Vastenavond.
250909-4614: BINNEVELD, F. TH. - Zestig jaar Brederodes.
250909-5465: BIRKETT, DEA. - Verloren paradijs.
250909-5084: BIRZA, W.   - Gelukkig hij die weet. 1734 - De Haagse Vrijmetselaarsloge 'L'Union Royale' - 1984.
231011-147: BLAAK, JAN A. - Het reddingwezen op Ameland 1824-1988.
23814-27: BLAAK, JAN A. - Nostalgisch gezicht Hoogezand-Sappemeer. Uit veen geboren welvaart.
19615-31: BLAAK, JAN A. EN VEEN, KLAAS, VAN DER. - 150 jaar christelijk onderwijs in Sappemeer 1859-2009.
4216-193: BLAAK, JAN A. - Ameland veranderd gezicht 1900-2010.
28514-204: BLAAK, JAN A. - Ameland. Historisch geschetst.
080712-20: BLAAK, J.A. EN KUIPER, G. - Een kerk op weg 1835-1985. 150 jaar Gereformeerden in Appingedam.
251016-199: BLAAUW, GJALT EN KINDT, HENRIËTTE. - Project Winschoterhogebrug. Beelden & tekeningen.
12316-70: BLAAUW, ONNO E.A. - Woltersum.
250909-912: BLAAUW, SIBLE, DE. - De Sint Martinuskerk te Sneek. Gotische vormen in negen-tiende-eeuwse bezieling.
250909-2758: BLAAUW, SIBLE, DE EN WERFF, EGBERT, VAN DER. - Een teken in de stad. De toren van de St. Jozefkerk in Groningen.
28514-16: BLAAUW, JAN E.A. - Speelkwartier. Zestig jaar Toneelvereniging Diever 1946-2006.
250909-3700: BLAAUW, HENK EN VISSER, HERMAN. - Molens in Drenthe in oude ansichten.
4216-72: BLAAUW, HINDRIK. - Siddeburen in woord en beeld. Historisch fotoboek.
30614-24: BLAAUW, HINDRIK. - Siddeburen in woord en beeld. Historisch fotoboek.
191113-04: BLAAUW, RON. - Vier seizoenen. Herfstgerechten.
191113-05: BLAAUW, RON. - Vier seizoenen. Wintergerechten.
191113-30: BLACK, JEREMY. - Cartografie. De verbeelding van de wereldgeschiedenis.
060211-46: BLAKE, WENDON. - Akwarel. Landschappen.
250909-3667: BLANC, P.M. LE (RED.). - Kerkelijk zilver. Negen opstellen over kerkelijke zilversmeedkunst.
250909-223: BLANCKE, DICK. - Samen ku’j een hieleboel.
250909-256: BLANCKE, DICK, BOEREMA, JANNIE E.A. - Eldersloo. Drèentse schrievers an de reize.
28514-94: BLANKEN, HENK (EINDRED.) E.A. - Het Philips gevoel. 25 jaar Philips in Stadskanaal.
250909-1894: BLAS, GEERT. - Olle jongens. Kluchtspul in ain bedrief. Levensschets oet de olle boerentied. Veur drei heeren en drei dames.
250909-1898: BLAS, GEERT. - Familie Laps. Bliedspul in drei bedrieven. 4 heren, 5 doames.
250909-1902: BLAS, GEERT. - Dörpsstried. Bliespul in drei bedrieven mit ‘n noaspul. 12 h, 4 d.
251113-01: BLAS, GEERT EN LAPS, JAN. - `n stuk of wat braiven.
12316-37: BLAS, GEERT. - Olle jonges. Kluchtspul in ain bedrief. Levensschets oet de olle boerentied. Veur drei heeren en drei dames.
19615-32: BLAUPOT TEN CATE, S. - Voorlezing over de opkomst van de Veenkoloniën Hoogezand en Sappemeer, met eenige aantekeningen. Uitgegeven ten voordele van de vereeniging tot plaatselijk nut aldaar.
030711-76: BLAUW, P. (VOORWOORD. - Het nieuwe fuchsia handboek.
250909-2109: BLAUW, M.E.J. - Goed op koers. 125 Jaar economische ontwikkeling in de Veenkoloniën en Oostelijk Groningen.
250909-2114: BLAUW, WIEBE EN KUIPERS, HALBE. - Van de paal gerukt ? Jongeren aan de rand van de Oost-Groninger samenleving.
31115-22: BLÉCOURT, A.S. DE. - Fivelgoër landleven.
311016-31: BLÉCOURT, WILLEM, DE EN GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE. - Kwade mensen. Toverij in Nederland.
9315-197: BLECOURT, WILLEM, DE. - Termen van toverij. De veranderende betekenis van toverij in Noordoost-Nederland tussen de 16de en 20ste eeuw.
250909-4723: BLEKKENHORST, TOM E.A. - Doorploegen. Gids voor historisch onderzoek naar het boerenbedrijf in de provincie Utrecht.
250909-2250: BLIJHAM, GER E.A. (SAMENSTELLING). - Oranje in Groningen en Warffum.
250909-2132: BLIJHAM, GER. - Wind, stoom en stroom. Voormalige bedrijvigheid in Groningen sinds 1800.
12316-216: BLIJHAM, GER EN KERKMEIJER, WICHER. - Nieuw van de bijl. Driehonderdvijftig jaar scheepsbouw langs het Winschoterdiep 1650-1999.
220512-47: BLIJSTRA, R. - Haarlem: heel oud, heel nieuw.
15914-34: BLIK, YVONNE E.A. - t Leste nijs van zotterdag en aander kinderverhoalen.
250909-1053: BLOEMBERGEN, AUKE R. - Het gezin van Rie en Auke Bloembergen 1917-1956.
250909-1523: BLOEMGARTEN, SALVADOR E.A. - 75 jaar AVVL. Ontstaan uit noodzaak, gegroeid door kwaliteit.
250909-5915: BLOEMHOFF, HENK. - Stellingwarfs woordeboek diel 4 S-Z.
250909-5916: BLOEMHOFF, HENK. - Stellingwarfs woordeboek diel 2 F-K.
71213-82: BLOEMHOFF, SIETSKE A. E.A. - Et hunnigt goed... Negentig jaor Iemkersverieninge Oost-Stellingwarf e.o.
240910-156: BLOEMHOFF, HENK EN NIJKEUTER, HENK. - Drents.
28514-96: BLOEMINK, HEIN. - Haren. Van verdwenen winkels en andere dorpsverhalen.
150310-44: BLOEMINK, WIJNAND E.A. - De Waag in Deventer. 475 jaar geschiedenis.
28514-95: BLOEMINK, HEIN. - Haren. Van verdwenen winkels en andere dorpsverhalen deel II.
250909-1120: BLOGH, MICHAEL (EDITOR). - Wallis and Edward, letters 1931-1937. The intimate correspondence of the Duke and Duchess of Windsor.
8416-21: BLOK, P.J. E.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De Republiek in 1795 met de heerlijkheden, ambachten enz.
301011-03: BLOK, PATRICIA. - Verrijk je leven. Spiritualiteit voor alledag.
270909-1: BLOK, P.J. - Rekeningen der stad Groningen uit de 16de eeuw.
250909-1679: BLOK, ELS. - Uit de schaduw van de mannen. Vrouwenverzet 1930-1940.
040111-52: BLOK, J.P. - Dertig jaar Wilma. Uitgave ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Wilma aannemingsmaatschappij.
6514-55: BLOK, M.J.C. - Gaat de dominee voorbij? Een boekje voor dominees en andere kerkgangers.
031109-12: BLOKHUIS, B.A. - De vitae van de Angelsaksische heiligen van Ely in de twaalfde eeuw: hagiografie in context.
9315-43: BLOM, GOSSE. - De redersfamilie Sleeswijk. Sudersee Igge, Workum / Molkwerum.
250909-1610: BLOM, J.H.C EN MISSET, C.J. - Broeders sluit u aan. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten.
5414-02: BLOM, ONNO. - Zo is het genoeg. Het laatste jaar van Jan Wolkers.
5313-01: BLOM, ONNO. - Zo is het genoeg. Het laatste jaar van Jan Wolkers.
171116-40: BLOOM, PAUL. - Het geheim van genot. Nieuwe inzichten in waarom en hoe we genieten.
250909-3027: BLOUW, P.H. EN KLAVERDIJK, S. - Gas en licht rondom de Martini. De energievoorziening van de stad Groningen 1854 - 1991.
250909-1361: BLOW, RICHARD. - American son. A portrait of John F. Kennedy, Jr.
27115-31: BLUNT, WILFRID EN RAPHAEL, SANDRA. - Herbarius & Cruydtboeck. Beroemde geïllustreerde plantenboeken.
21215-12: BOASE, ROGER. - The Troubadour Revival. A study of social change and traditionalism in late medieval Spain.
250909-1391: BOASE, T.S.R. - Castles and churches of the crusading kingdom.
261016-02: BOCCIO, FRANK J. - Mindfulness Yoga. De bewuste vereniging van adem, lichaam en geest.
250909-3831: BOCELLI, ANDREA. - The music of silence.
16913-61: BOCK, RON F. DE. - Haagse pleinen toen.
250909-5407: BOCK, DENNIS. - De tuin van as.
61214-11: BOCUSE, PAUL. - De Nieuwe Franse Keuken. Het complete kookboek van de wereldberoemde chefkok.
15815-42: BODANUS, DAVID. - E=mc2. A biography of the world's most famous equation.
16516-30: BODDAERT, MAARTEN EN MAK, AAD (RED.). - ANWB Topografische Atlas Utrecht/Flevoland 1:25000.
16516-31: BODDAERT, MAARTEN EN MAK, AAD (RED.). - ANWB Topografische Atlas Zuid-Holland 1:25000.
16516-34: BODDAERT, MAARTEN EN MAK, AAD (RED.). - ANWB Topografische Atlas Zeeland 1:25000.
250909-5760: BODDY, BILL. - Onvergetelijke automobielen.
4914-11: BODE, PIET E.A. - Honderd Jaar. De geschiedenis van het Christelijk Onderwijs in Nijemirdum 1899-1999.
30615-12: BODE, JEROEN (VERT.). E.A. - Het heilige geschrift van de krijgsvoering. Tosen Kyo.
250909-2161: BODEWES, J.A. - Rondblikken. Van schoenerkapitein tot stadsfotografie.
150211-26: BODEWES, J.A. - Onder aan de roltrap in het hoge Noorden. Veelbelovend begin van 1900.
150211-25: BODEWES, J.A. - In naam van de vrijheid. Noord-Nederland gedurende de Franse bezetting (1795-1814).
150211-24: BODEWES, J.A. - Buigen en barsten. De oorlog 1940-1945 in Noord-Nederland.
251016-200: BODT, SASKIA, DE. - De Haagse School in Drenthe.
10215-48: BOEKE, ENNO. - Hoogte en diepte. Bijbelse symboliek van dualisme en kringloop.
251113-32: BOEKE, R. - Hogebeintum en zijn kerk.
25616-25: BIJBEL MET DEUTEROCANONIEKE BOEKEN. - Bijbel. Met deuterocanonieke boeken (2004)).
220310-12: BOEKHOLDT, C. EN JOUSTRA, J.(GEDENKBOEKCOMMISSIE). - Gedenkboek III der Gron. Voetbal- en Cricketvereniging “Be Quick” 1937-1947.
250909-139: BOEKHOLT,P.TH.F.M. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1985. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-140: BOEKHOLT,P.TH.F.M. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1986. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-141: BOEKHOLT,P.TH.F.M. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1987. Historisch jaarboek voor Drenthe.
19913-29: BOEKHOLT, P.TH. F. M. EN KOOI, J. VAN DER. (RED.). - Spiegel van Groningen. Over de schoolmeesterrapporten van 1828.
270909-47: BOEKHOLT, P.TH.F.M. EN KOOI, J. VAN DER. (RED.). - Spiegel van Groningen. Over de schoolmeesterrapporten van 1828.
251016-86: BOEKHOLT, P.TH. F.M. E.A. (RED.). - Rondom de reductie. Vierhonderd jaar provincie Groningen 1594 - 1994.
51015-02: BOEKHOLT, P.T.E.M. E.A. - Gemeentehuizen in Drenthe.
250909-2078: BOEKHOUT, HENZE, BROEKHUIS, TON, OVERBEEKE, AERNOUT EN NYPELS, ROB. - Stad in de ruimte. Vier benaderingen van Groningen.
220310-13: BOEKRAAD, CEES (RED.). - Vensterscholen. Ruimtelijke vertaling van een brede educatieve gedachte.
250909-5240: BOEKRAAD, CEES E.A. (RED.). - Het Nieuwe Bouwen. De Nieuwe Beelding in de architectuur. Neo-Plasticism in Architecture. De Stijl.
251016-58: BOELEN, ED. - Strijd en oogst in gouden rand.
21313-05: BOELENS, CORRY. - Wa fertelt de takomst?
270909-148: BOELES, P.C.J.A. - Armengoederen en armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden). Historisch-juridische schets.
4216-47: BOER, JAN. - Aanzain en wezen van 'n moudertoal.
1613-26: BOER, JAN J. - t Oavend ropt de koekoek weer. 100 verhoalen.
101114-69: BOER, TANJA, DE E.A. - Schip en affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland.
1613-24: BOER, JAN J. - Swaalfienusten aan de geude. Verhoalen uut ?t doktershuus.
261016-32: BOER, EDZE, DE E.A. (RED.). - Het Bierumer Boerderijenboek.
251016-230: BOER, DICK E.H. - Emo's reis.
251016-87: BOER, GEERT, DE. - Geschiedenis van de gemeente Kantens. Struunn door Kantens, Rottum, Stitswerd, Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil.
51015-34: BOER, JAN J. - Fuut, fuut, laange bainen en gain kuut. 30 verhoalen.
51015-33: BOER, HERMAN, DE. - 't Schip De Aalmacht. Toneelspel in vier bedrijven. Episode uit het zeevaartbedrijf in de Groninger Veenkoloniën omstreeks het midden de 19de eeuw.
121009-18: BOER, JAN. - Etgruin. Noaloatenschop van Nikl. Griep( Jelle Dijkstra).
250909-4981: BOER, JAN L., DE. - In ’t Geldersche Rijnland rondom de Doorwerth. Geschiedenissen en legenden.
250909-1774: BOER, JAN. - Stil Leven" (stoef bie Steêm.)
250909-1991: BOER, JAN. - Nunerkes (schulpkes dei zingen).
250909-1994: BOER, JAN. - Wereld en wie. Gedichten.
250909-2763: BOER, JOHAN, DE, NATALINI, ADOLFO EN VOGELZANG, CHRIS. - de Waagstraat, het stadshart van Groningen terug naar nu.
250909-4354: BOER, A.J., DE, BIJKER, A. EN PUTS, F.G.L.M. (SAMENSTELLLERS). - Vijf en zeventig jaar Noorder Kynologen Club. 1911-1986.
250909-3730: BOER, HILDEBRAND P.G. DE. - Architect G.H.M. Holt (1904). Sociale woningbouw, kerkbouw, theaterbouw.
250909-2688: BOER, RUDY, DE. - 120 tekeningen voor Op en Om de Terp. Jubileumuitgave 45 jaar Op en Om de Terp.
250909-737: BOER, THEO, DE. - Langs de gewesten van het zijn. Spiritualiteit van de woestijn en andere opstellen.
250909-3143: TEN BOER - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Ten Boer.
250909-4284: BOER, HERMAN PIETER DE. - De vrouw in het maanlicht en andere zonderlinge verhalen.
28514-57: BOER, JAN J. - Op old ies vrust t licht.
28514-60: BOER, JAN J. - Het gekrookte riet. De geschiedenis van een boerengeslacht in de Groninger Veenkoloniën.
28514-58: BOER, JAN J. - Lopen deur de haaide.
28514-55: BOER, JAN J. - Wat mie nait jeukt dat kraab ik nait. 25 verhoalen van een dörpsdokter.
251016-59: BOER, JAN. - Waddenvolk. Zesteg verhoalen ien Hogelandster tongval.
250909-5807: BOER, ENGEL JAN, DE EN MEULEN, CEES, VAN DER. - Een schip vis. Onze Noordzeevisserij in woord en beeld.
251113-15: BOER, JAN J. - Goandeweg en ondertied. Verzen.
070412-08: BOER, JAN J. (SAMENSTELLER). - Liesterkralen. Honderd Grunneger Gedichten.
251016-02: BOER, JO. - Dorp in Drenthe [Zweeloo].
250909-2007: BOER, JAN. - Zun, wiend en wolken.
250909-2023: BOER, JAN. - Poaskeblommen. Bie?n kanner zocht deur Jan Boer.
250909-2001: BOER, JAN. - Roemte en Voart. Bundel gedichten.
250909-1996: BOER, JAN. - Zummervaalg.
110313-01: BOER, TITE, DE. - Witte klaver. Fersen. Verzen. In lytse seleksje ut har dichtwurk (1924-1997).
250909-1978: BOER, JAN. - Lutjekes. Levensgedichtjes.
250909-1975: BOER, JAN. - Nunerkes (schulpkes dei zingen).
250909-1854: BOER, JAN J. - Lopen deur de haide.
23114-02: BOER, HARM. - Van onder de linden.
260312-20: BOER, EDZE, DE EN ALMA, REDMER. - De stichter, de stukken en de schenkers van het Oldenklooster bij Den Dam.
251016-220: BOER, GERRIT, DE. - Wagenborg 100 jaar. De schepen van 1898 tot 1998.
261016-18: BOER, D. - Genealogisch onderzoek naar het voor- en nageslacht van Dr. Gerrit de Jongh van 1842 tot 1873 medicijnendokter te Steenbergen.
19913-151: BOER, W. DE. - Drogteropslagen toen en nu.
51015-35: BOER, JAN J. - De hoanetree. 'n kraans van sonetten van ‘t veurjoar.
23715-24: BOER, JAN J. - Haarm Pakkedaarm.
150311-88: BOER, JAN (SAMENSTELLER). - Pinksterblommen.
19615-97: BOER, JAN J. - Knelus Knienekop en datteg aander verhoalen.
260312-103: BOER, JAN. - Liesterbes en laaiwerik. Verzen van Daale. Dail 1en dail 2: Lopen deur de haide.
28415-16: BOER, FRITS, DE. - Een na-oorlogse moord in mei '45. De aanslag op mr. H. de Boer.
101114-27: BOER, JAN J. - Fiederoempie Fiederampie. Dagboek van n dörpsdokter.
17313-69: BOER, JAN J. - Kromme Jurrie en aander verhoalen.
18214-62: BOER, JAN J. - Dij t dut mout t waiten. Het Groot Gronings Spreekwoordenboek.
30315-19: BOER, JAN. - Het Kerstlied uit den Oorlogstijd.
251016-03: BOER-SCHIEVING, JANNIE E.A. - Neringdoenden Dwingeloo.
250909-2359: BOEREMA, J. EN H.J. - Vlijtige armoede en tonnen gouds. Twee eeuwen Gemeente Marum.
231011-18: BOEREMA, J. EN BOEREMA, H.J. - Een dorpsschool in woord en beeld. Openbare basischool Nuis De Koepel.
250909-2475: BOERMA, A. - Voorwaarts Voorwaarts. Een witte zwaan onder bruine vloot op weg naar een nieuwe eeuw.
250909-2822: BOERMA, A. - Good night in Groningen. Aan het eind ligt een nieuwe start. Honderd jaar hotels in de stad Groningen.
250909-395: BOERMA, STIENEKE EN BROERSMA, ROUKE. - Drèentse schrieverij.
250909-5800: BOERMA, A. - De golven bedwongen, de dalen niet geteld. 200 jaar Zeevaart onderwijs in Groningen.
250909-5773: BOERMA, A. - Kapitein J.M. Beukema. Een bijzondere man (uit de Marne) in de 19e eeuw.
250909-5765: BOERMA, A. - De golven bedwongen, de dalen niet geteld. 200 jaar Zeevaart onderwijs in Groningen.
16516-26: BOERMA, G. E.A. - Boerderijen in het Halfambt.
060211-17: BOERMA, A. - Dat doet me denken aan…
231011-173: BOERMAN, DIEK EN WESTERDIJK, HANS. - Over kleur gesproken.
250909-2412: BOERSMA, J.W. EN JÖRG, C.J.A. (RED.). - Ere-Saluut. Opstellen voor mr. G. Overdiep.
250909-2097: BOERSMA, J.W. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1990. Historisch jaarboek voor Groningen.
251016-88: BOERTJENS, KOOS. - Groningen van boven. Groningen from the sky.
61214-41: BOERTJES, KATJA. - Wees gegroet... Kapellen langs velden en wegen in Gelderland.
61214-40: BOERTJES, KATJA EN EISSENS, ARJEN. - Heyligen huyskens. Kapellen langs velden en wegen in Limburg.
250909-5785: BOES, ALBERT J. - Vastmaken! 75 Jaar Coöperatieve Boot- en Stuurliedenvereniging ‘De Koperen Ploeg’.
4216-74: BOETZE, WIM E.A. - Waterschap Noorderzijlvest. Works of Art en Kunstwerken.
8616-44: BOEVE, GEERT. - De grote zoektocht. Levensvragen in de bijbel.
16913-17: BOFAME, IN KOLI JEAN. - Congolese wiskunde.
180113-12: BOGT, H.. TER EN COPINGA, H. - Van agrarisch gewest naar moderne regio. Bundel t.g.v. het vijftigjarig bestaan in 1987 van het Economisch-Technologisch Instituut Groningen (E.T.I.G.) en zijn voorloper, de Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie (N.E.T.O.).
250909-5132: BOINK, H. E.A. (RED.). - 700 jaar kerkelijk leven in Denekamp.
080712-36: BOIS, YVE-ALAIN E.A. - Piet Mondriaan 1872-1944.
250909-923: BOIS, PETER G. DE EN VERHOEF, CISKA (RED.). - 11 steden, 52 plannen. De toekomst van de friese steden door delftse stedebouw studenten ontworpen
2315-43: BOITEN, E.A.J. E.A. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
25613-18: BOITEN, LIES, E.A. - Eten om te leven, leven om te eten. Groningers aan tafel sinds de middeleeuwen.
250909-2118: BOITEN, LIES EN LEOPOLD, J.H. - Pronkstukken van Katholiek kerkzilver in Groningen.
250909-3037: BOITEN, LIES E.A. - Groningers op weg naar de moderne tijd.
250909-2943: BOITEN, LIES E.A. (RED.). - Ach lieve tijd. Tien eeuwen Groningen en de Groningers.
51015-03: BOIVIN, BERTUS EN VEEN, CHRIS, VAN DER. - Drents Boer-boek. 7000 jaar boerderij en landschap.
250909-183: BOIVIN, BERTUS. - Assen.
250909-2800: BOIVIN, BERTUS EN HIEMINK, MARTIN. - Vijftig jaar Stichting Ludgerus in Groningen. Roomse regenten, zorgzame zusters en een stadse sfeer.
250909-1425: BOIVIN, B. E.A. (RED.). - "20 eeuwen Nederland en de Nederlanders. Band 2; aflevering 18 t/m 34"
23114-01: BOIVIN, BERTUS E.A. (RED.). - Als de dag van gisteren. Honderd jaar Drenthe en de Drenten.
150311-135: BOIVIN, BERTUS E.A. - Have en Goed. Twintig cultuurschatten van Het Drentse Landschap.
12316-03: BOIVIN, BEERTUS. - Gaarne zouden wij een woning willen hebben. De 75-jarige geschiedenis van de sociale woningbouw in de stad Assen.
18214-120: BOIVIN, BERTUS EN ELERIE, HANS. - Het Drentse Landschap tekenend.
251016-04: BOIVIN, BERTUS. - Huis ter Hansouwe. Steenhuis aan het Eelderdiep.
30614-25: BOKEL, HEIN E.A. - 44 jaar carnaval Ter Apel 1965-2009. Een kleurrijk boek met veel geschreven en ongeschreven herinneringen. ..!
8416-40: BOKHOVEN, BERT. - Wakker worden in koud licht. Gedichten.
11413-28: BOKS, A. E.A. - De Nederlandse hoenderrassen.
250909-1328: BOLGER, DIANE. - Gender in ancient Cyprus. Narratives of social change on a mediterranean Island.
19615-34: BOLHUIS, J. E.A. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Appingedam 1958-1983.
19615-35: BOLHUIS, LAMMERT E.A. - 100 jaar Christelijk Onderwijs Ten Post 1907-2007.
231011-160: BOLINIUS, ERICH. - Leven an Eems un Dullert ehrgüstern, güstern un vandaag / Leben an der Ems und am Dollart vorgestern, gestern und heute.
040111-62: BOLK, G. E.A. - Cooperatieve Landbouwersbank en Handelsvereniging W.A. Almelo 1902-1952.
250909-5517: BÖLL, HEINRICH. - Einde van een dienstreis.
270909-51: BOLT, A. - De Moeshorn te Uithuizen (ca. 900-1994).
250909-2243: BOLT, ALJE. - Geschiedenis van Uithuizen van de middeleeuwen tot en met 31 december 1978.
190410-20: BOLT, H. E.A. - t evengelie van Lucas.
18214-64: BOLT, ALJE. - 150 jaar Gereformeerde Kerk Uithuizen.
190213-20: BOMANS, GODFRIED. - Sprookjes.
250909-1224: BON, G. LE. - The World of Indian Civilization.
250909-5594: BON, FRANÇOIS. - Mechaniek.
250909-4930: BONGEN-LUITEN, ALEID E.A. - Buurtschap Barlo buitengewoon.
30315-43: BONKE, HANS EN VERDUYN, JAAP. - Averij. Een verslag van honderd jaar schepen en schade.
250909-1370: BONNER, ELENA. - Alone together. The wife of Andrei Sakharov tells for the first time the harrowing story of their life in exile in the city of Gorky.
261016-64: BONO, EDWARD, DE. - Zes denkende hoofddeksels.
180113-20: BONT, PIET. - Tot ver achter de augustusbomen.
250909-129: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1966. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-130: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1968. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-131: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1975. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-132: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1977. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-133: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1978. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-151: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1974. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
010610-19: BONTEKOE, G.A. - Drentsche kroniek van het bevrijdingsjaar.
250909-1436: BOOGMAN, J.C. EN TAMSE, C.A. - Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw.
060211-01: BÖÖK, FREDRIK. - Hans Christiaan Andersen. Het leven van een sprookjesdichter.
250909-229: BOOM, H. - Berend Veltink oet ‘t Emmer Kerspel op reize noa Grönningen um ‘t peerdespul van Carré te zeen en wat hum doarbij overkwam, hen en weerum. en Het geheim van Jaaije. Een getrouw verhaol van de reis van Berend Veltinks ega naor het Congres te Assen, h
250909-415: BOOM-FRANSEN, T. - De huizen van de overkant. Deel I Jeugdherinneringen uit Meppel.
51015-21: BOOMEN, GERARD, VAN DEN. - Je meent het! De eerste tachtig levenjaren van Grietje de Jager.
71213-102: BOON, H. VAN DER. - Waterrijk Noordwest-Overijssel: een hele zorg. Honderd jaar waterschap Vollenhove (1889-1989).
250909-4994: BOON, J.G.M. (SAMENSTELLING). - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en gezag.
250909-4060: BOON, LOUIS PAUL. - De zoon van Jan de Lichte.
16214-20: BOON, LOUIS PAUL. - De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
151214-08: BOON, MARTIN E.A. - Stille Plekjes achter de Poort. Rondgang langs Groninger gasthuizen.
250909-2941: BOONSTRA, MARGA. - Notulen der schoolvergaderingen 2. Of..... hoe het onderwijs in de vorige eeuw van de grond kwam. School aan het Nieuwe Kerkhof te Groningen 1811-1924.
250909-2812: BOONSTRA, HANNEKE. - Martinikerkhof 23. 50 Jaar Radio Noord. 1946-1996.
250909-2969: BOONSTRA, MARGA. - Notulen der schoolvergaderingen 1957-1960. Van Nieuwenhuizenschool Schoolstraat te Groningen.
250909-2904: BOONSTRA, MARGA. - Notulen der schoolvergaderingen 1. Of..... hoe het onderwijs in de vorige eeuw van de grond kwam. School aan het Nieuwe Kerkhof te Groningen 1898-1911.
240910-02: BOONSTRA, MARGA. - Van Jacobijnerklooster tot school.
101114-36: BOONSTRA, HANNEKE. - Martinikerkhof 23. 50 Jaar Radio Noord. 1946-1996.
220711-19: BOONSTRA, ROMMERT. - Flowering Inferno.
25613-26: BOONSTRA, JANRENSE EN ZEGERS, RIET (RED.). - Dominicus. Verval en restauratie.
23813-18: BOONSTRA, HANNEKE (SAMENSTELLER). - Harm Buiter Tachtig.
250909-777: BOORSMA, TJ. - De Grote of Martinikerk Sneek door de eeuwen heen.
250909-5745: BOOT, WILLEM J.J. - De Provinciale Boot. Hondervijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland.
070412-42: BOOT, W.J.J. - Texelstoom. Geschiedenis en techniek van de stoomvaart op Texel.
250909-3589: BOOTH, PAT. - Self Portrait.
311016-02: BOOTH, RICHARD. - The Country Life Book of Book Collecting.
231011-192: BOOTSMA-DE LANGEN, A.M. E.A. (RED.). - Studentenpastoraat na 25 jaar.
18214-112: BOOTSMA, P.J.E. E.A. - Wessel Gansfort College, op weg naar 100. 1992-2007.
231011-03: BOOTSMA, P.J.E. - Op de golven van het tij. 75 Jaar Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum.
12316-72: BOOTSMAN, MARTEN. - De historie van het kerkgebouw in Tinallinge.
250909-4973: BOOY, E.P. DE EN ENGEL, J. - Van erfenis tot studiebeurs. De Fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft. Opleiding van wezen tot de ‘vrije kunsten’ in de 18de en 19de eeuw. De fundatiehuizen. Bursalen in deze eeuw.
250909-3114: BORDEWIJK, H. E.A. (RED.). - Kadastrale atlas 1832. Ambt Hardenberg. Stad Hardenberg.
25710-16: BORG, DANIEL R. - The Old-Prussian Church and the Weimar Republic. A study in political adjustment, 1917-1927.
101114-62: BORGERHOFF, STEVEN EN LAMBERIGTS, KHRISTOF. - Mysteries uit het Christendom. De geheime wereld achter de heilige Graal, de lijkwade van Turijn en andere mysteries.
19913-32: BORGESIUS, T. - Geschiedenis van de gemeenten Oude en Nieuwe Pekela.
250909-4664: BORGHGRAEF, M. E.A. (RED.). - 125 jaar RHBS MMS RSG Van der Capellen Scholengemeenschap 1867-1992.
141013-24: BORGHUIS, NIEK E.A. - De St. Servaaskerk te Maastricht. Facet van een bouwgeschiedenis. Deel 1: De Oostpartij.
160312-03: BORK, J. - Hoogeveen, de veenkolonie in vroegere jaren.
28513-01: BORKHUIS, J. E.A. - In vogelvlucht. Uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Emmen.
3915-08: BORN, WINA. - Culinaire bijbel. Eten en drinken in de bijbel.
101114-11: BORN, WINA. - Wina Born's Culinare Memories.
250909-1417: BORNEBROEK, ARNO. - De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond C.N.V. 1896- 1996.
250909-54: BORST, P. E.A. (RED.). - Drukkersweekblad en auto-lijn. Kerstnummer 1954.
250909-55: BORST, P. E.A. (RED.). - Drukkersweekblad en auto-lijn. Kerstnummer 1955.
251016-172: BORST, MAAIKE. - Voor het kind is niets ons teveel. 75 jaar Speeltuincentrale Groningen.
9315-120: BOS, T.K. E.A. - Reünieboek Oosterschool Bellingwolde.
251016-201: BOS, ERIC. - Een palmboom bij Zuidwolde. 25 opstellen over De Ploeg.
131211-13: BOS, F.R. (SAMENSTELLER). - Muntendam door de jaren heen en... wat verdween. Historisch Fotoboek.
17215-10: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 124e jaar, 2007. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
17215-14: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 115e jaar, 1998. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
17215-20: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 128e jaar, 2011. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
17215-21: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 121e jaar, 2004. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
17215-22: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 122e jaar, 2005. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
17215-19: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 127e jaar, 2010. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-154: BOS, H. EN NAARDING, J. (SAMENSTELLERS). - Wat waest hef. Schetsen in Drents dialect.
250909-159: BOS, J. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse volkslamanak 2002. Jaarboek voor geschiedenis an archeologie.
250909-160: BOS, J. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse volkslamanak 2000. Jaarboek voor geschiedenis an archeologie.
250909-2586: BOS, KLAAS G. EN BOS, JACOB H. - Hoogezand en Sappemeer tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945.
250909-741: BOS, GODELIEVE E.A. - Jubileumboek 1990. Uitgegeven ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het katholiek voortgezet onderwijs in Bolsward.
250909-2329: BOS, P.R. E.A. (RED.). - Bijdrage tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Deel II: eerste stuk en tweede stuk.
250909-2338: BOS, K.G. (EINDRED.). - 50 Jaar Hoogezand-Sappemeer. Naar een (soms) fel omstreden ?Eenwording?.
17215-18: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 126e jaar, 2009. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-107: BOS, J. - Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871-1895.
17215-13: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 118e jaar, 2001. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
251016-60: BOS, JAN. - Hoogelaandster Nedersaksisch.
9315-29: BOS, A. EN SPAHR VAN DER HOEK, J.J. - Beetsterzwaag in oude ansichten waarin ook afbeeldingen van Olterterp en Oudbeets.
25613-17: BOS, MEINI EN DRENTH, GEZINUS. - Zummer in de hel. Ruk 2 twije.
250909-1800: BOS, JAN. - Aaldoagsch geproat.
251016-89: BOS, K.G. - De geschiedenis van Scharmer en Harkstede en omgeving.
250909-997: BOS, HENDRIK JAN. - Familie Olden van Geesteren en Harfsen. Vanaf 1651 naar 1995.
17215-11: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 125e jaar, 2008. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
251016-221: BOS, HENDRIK JAN E.A. - Jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Watersportvereniging Lauwerszee 1866-1991.
250909-3015: BOS, W.E, E.A. (RED.). - Wills Gott Mitt Ehren. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen augustus 1959.
17215-17: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 130e jaar, 2013. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
15914-36: BOS, MARION E.A. - Onderdendam. 200 jaar leven met het Nut.
240910-28: BOS, KLAAS G. (EINDRED.). - Fanfarecorps H.-S. Honderd jaar op weg 1900-2000.
17215-16: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 129e jaar, 2012. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
6214-28: BOS, K.G. E.A. - Borgen en hofsteden in en om Hoogezand-Sappemeer.
17215-12: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 120e jaar, 2003. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
12316-151: BOS, P.G. - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594.
17215-23: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 123e jaar, 2006. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
241014-51: BOSATLAS. - De grote geïllustreerde Bosatlas.
250909-4702: BOSCH, C.M.H. - Uit het archief van de Hervormde Kerk te Rozendaal 1757-1997.
6514-43: BOSCH, H. VAN DEN E.A. - Moes- en Volkstuinen. Complete handleiding voor eten uit eigen tuin.
16115-35: BOSCH, PETRA, BROUWER, JAN EN WILKENS, FRANS. (SAMENSTELLERS). - Jan Haan Zaal 1983 / 1984.
250909-3678: BOSCHKOV, ATANAS. - Die Bulgarische Volkskunst.
250909-3734: BOSCHMA, N. EN KOOLBERGEN, H. VAN. - Stolp of salon? De ontwikkeling van het huis met aangebouwd ?vierkant? in Broek in Waterland gedurende de 17de en 18de eeuw.
250909-794: BOSGRAAF, R. - De Maartenskerk te Kollum.
150311-113: BOSGRAAF, R. E.A. - Handel en ambacht in Kollum 1925 - 1975.
19913-251: BOSKER, FOKKO. - Zeedijken in het noorden Mythes en feiten over 2000 jaar kustbescherming.
3915-42: BOSLOUGH, JOHN. - Masters of time. Cosmology at the end of innocence.
030711-52: BOSMA, J.N. - Soms een tijd lang zéér klein. 150 jaar Gereformeerde kerk in Hoogezand en Sappemeer.
250909-3801: BOSMA, HANNAH EN PISTERS, PATRICIA. - Madonna. De vele gezichten van een popster.
251016-52: BOSMAN STEENBERGEN, JAN. - Vier eeuwen West Brinck (Westenbrink). Familieboek.
26316-15: BOSMAN, MACHIEL. - Het weeshuis van Culemborg 1560-1952.
250909-5086: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en historische betekenis van de oostpartij.
250909-1263: BOSMANS, J.L.J. - De Nederlander Mr. A.R. Zimmerman als Commissaris-Generaal van de Volkenbond in Oostenrijk 1922-1926.
250909-5668: BOSSCHER, PH. M. - Een nuchter volk en de zee. Beeldverhaal van de Nederlandse Zeegeschiedenis.
241014-25: BOSSCHER, DOEKO. - Strandvondst.
8416-11: BOSSENBROEK, MARTIN. - De Boerenoorlog.
12316-195: WERELD BOSTATLAS. - De Wereld Bosatlas. Cartografie van de 21ste eeuw.
140311-07: BOSVELD, J. E.A. - Den Zaodberg. Un spinvat vol Riemen en Vertelsels uut Achterhook en Liemers.
51015-148: BOTH, NICO, DE. - Het Scholtenshuis 1940-1945.
250909-2079: BOTKE, YNTE EN BOITEN, LIES. - Goosen Geurt Alberda van Dijksterhuis 1766 - 1830. Ancien regieme, revolutie, restauratie.
260211-08: BOTKE, IJ. - Gaat, krijgt een boek of pen in hant en ofent daarin u verstant. Drie generaties Teenstra en de Verlichting op het Groninger platteland (1775-1825).
270909-52: BOTKE, IJNTE. - Theodorus van Swinderen (1784-1851). Hoogleraar en schoolopziener. Gedenktekens door en voor hem gesticht.
310110-22: BOTKE, IJ. E.A. - Ziedaar Italië! Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
5413-15: BOTKE, IJNTE E.A. (RED.). - Ach lieve tijd. 2500 jaar Ommelanden.
12316-25: BOTKE, J. - De bifolking fen Dantumadiel.
250909-4571: BOTS, J. - Ik ben met u alle dagen. Meditatie bij de zondagsevangelies van het jaar A.
8713-06: BOTTEMA, SJOERD E.A. (RED.). - `t Hat west, it is. De aktualiteit fan Obe Postma.
191113-14: BOTTEMA, SJOERD. - Neaken as in ierdbei. Twa ferhalen.

Next 1000 books from Bladzij 20

12/15