Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Christelijke rijmdigten en gezangen. Door A.V.S.Priester, L.D.G. Behelzende Vertaelingen uit de Heilige Schriften, Kerkelijke Boeken, aloude en laetere Schrijvers, mitsgaders Lofzangen, Maegdebruiloftzangen (etc.)
Description: Utrecht, Th. vanden Einde, 1709. 4to. [36], 352 pp. Gemarmerd kalfsleer met goudstempeling, lijnfileet langs platranden waarbinnen hoekfleurons en centraal een klein ornament, rug met 5 ribben en rijke vergulding, titel in tweede rugveld. (Hoekje uit schutblad, bibl.stempels op schutblad en titel, kleine vlek in kneep op eerste pp., één blad iets beschadigd zonder tekstverlies) ¶19e eeuws hs.aantekening op schutblad: "A.V.S. Andreas Schurius, of Andreas van der Schuur (alias Verschuer, Licenciaat Der Godgeleerdheid, de Gorcumsche woelwater en beruchte Coddeaan, is niet slechts een der helden van de Jansenistische vederschacht maar ook de eigenlijke bard der oud-bisschoppelijke heeren en oud-bisschoppelijke aangelegenheden en oud-bisschoppelijke devotie-boekjes. (Zie Allard in den Volksalmanak voor Nederl.Katholieken, van Alberdingk Thijm, A.D.1881) bladzijde 150." Willaert 7687; pp.2-103 'Het Boek of Gedigt van de H.Prosper over d'Ondankbaren: tegen de Pelagiaenen' met de latijnse tekst (De Rynck/Welkenhuysen p.319)

Keywords:

Price: EUR 280.00 = appr. US$ 304.32 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 103226

See more books from our catalog: Nederlands: Oude drukken