Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Iets aan Da Costa. (Gedicht).
Description: Zwolle, J.L. Zeehuisen, 1825. [iv], 11 pp. Los, zonder omslag. ( KB-stempels) ∂"Als poŽzij kan het er ook zeer wel door. Onze voornaamste aanmerking zoude de niet-zamensmelting van opvolgende vokalen betreffen. De maker had zijnen naam, uit nederigheid, niet behoeven achter te laten; het debiet ware er door bevorderd, waartoe nu onze loffelijke aankondiging strekke." (Vaderl.Letteroefeningen, 1825, p.569). ∂ "In reactie hierop (Bezwaren tegen de geest der eeuw) liet Nierstrasz in 1825 een anoniem werkje, getiteld Iets aan Da Costa, onder zijn vrienden circuleren, waarin een buitenlander uiting geeft aan zijn verontwaardiging over de opvattingen van Da Costa. De auteur was echter hoogstwaarschijnlijk Nierstrasz zelf." (Mariska Vonk, BWN.1780-1830)

Keywords:

Price: EUR 12.00 = appr. US$ 13.04 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 132376

See more books from our catalog: Nederlands: Oude drukken