De 2 uiltjes
Voorstraat 154, 3311 ES Dordrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)6-19116882            Email: info@2uiltjes.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22766: TER - Ter herinnering aan Dirk Schafer 25 nov.1873 - 16 febr. 1931.
30531: 100 - 100 jaar water op het eiland van Dordrecht : van het gors de Biesbosch naar Brabantse Biesbosch en polder de Biesbosch.
26829: 7 - 7 bruggen : historiek & restauratie van zeven Gentse Leiebruggen.
26767: - Six South African flowers and verse.
19582: IN - In memoriam H. Marsman overleden 17 juli 1940.
23539: VAN - Van Houten's eigen tijdschrift. November 1934 - juni 1934.
20794: VAN - Van zaaien en oogsten : grepen uit de geschiedenis van de Zeeuwse landbouw.
18950: - Catalogus van 264 werken van Vincent van Gogh behorende tot de verzameling van het Rijksmuseum Kroller-Muller.
28474: - Het Bruine Toverboek.
9179: TE - Te voet door Noord-Brabant.
12734: 20 - 20 Sowjetische Photographen = Soviet photographers = Photographes sovietiques = Sowjet fotografen : 1917-1940.
14194: IN - In animal land.
14028: VAN - Van Duinkerken tot den dag D.
6842: 1813 - 1813-1863: het jubilaeum van Nederlands herstel
16797: 50 - 50 jaar Cooperatieve Boerenleenbank in Domburg.
31159: EN - En Hollande : le plaisir entraine les affaires
31129: IN - In Gorcum gebakken : aardewerk, kleipijpen, wandtegels
23715: 300000 - 300000 Kilometer pro Sekunde mit doktor Uberall.
22852: 100 - 100 A1. Number fifiteen : 1965.
13710: 60 - 60 eeuwen Hollands huis.
26908: - Zee-brugge Bruges.
29302: AALDERS, G.CH. - Sporen van animisme in het oude testament?
22431: AANZIEN - Het aanzien van 2006.
10407: ABBING, W. - Ontwerpen voor kleine tuinen en hoe deze uitgevoerd kunnen worden, benevens voorbeelden van beplanting.
16529: ABEL, S. E.A. - Between continents / between seas : Precolumbian art of Costa Rica.
15894: ABENDROTH, A. - Deutsche Siedlungs- und Bebauungsplane : praktisches Handbuch zur Aufstellung und Durchfuhrung von Siedlungs- und Bebauungsplanentwurfen auf geschichtlicher, volkswirtschaftlicher, sozailpolitischer, kunstlerischer und technischer Grundlage fur Siedlungstechniker und -beamte aller Art.
27548: ABKOUDE, CHR. VAN - Kruimeltje.
14347: ABKOUDE, C. VAN - De vlegeljaren van Pietje Bell.
10819: ABRAM, CH. - Nederlandsch - Hebreeuwsch woordenboek met verbuigingstabellen.
15999: ABRAMSZ., S. (RED.) - Voor 't jonge volkje : geillustreerd tijdschrift voor de jeugd. Zeven-en-zeventigste en acht-en-zeventigste deel.
16000: ABRAMSZ., S. (RED.) - Voor 't jonge volkje : geillustreerd tijdschrift voor de jeugd. Negen-en-zeventigste en tachtigste deel.
15941: ABSTRACT - Abstract and surrealist american art.
21275: ACHILLEOS,C. - Miss Universe en het beest : een verzameling heroische fantasy-illustraties uit het werk van Chris Achilleos.
8752: ACHTER - Achter Kawat en Gedek
9517: ACKROYD, P. - Dressing up : transvestism and drag : the history of an obsession.
29879: ACTUS, V. - De Vierdaagsche
21252: ADDRESSES - Addresses and messages of Franklin D. Roosevelt.
20955: ADHEMAR, J. - Toulouse-Lautrec : his complete lithographs and drypoints.
6788: ADLER, G. - Op verkenning in het onbewuste: Freud - Adler - Jung
10378: ADONA (BEW.);BUCKLAND, J. - Weggeloopen!
18936: ADRIAANS, L.A. - L.A. Adriaans.
10461: ADRIAANS, H. - Crepe en kralen : kledingstukken uit de jaren 1920 uit de verzameling van Hans van Emmerik te Utrecht
31574: ADRIAENSSEN, L. - Staatsvormend geweld : overleven aan de frontlinies in de meierij van Den Bosch, 1572-1629
15190: ADRIANI, B.J. - Op weg naar huis : iets voor bekende en onbekende reisgenooten.
26709: AFFICHE - L'affiche anglaise : les annees 90
26010: AGATHA - De familie Guldenarm.
26011: AGATHA - Jonge meisjes : een verhaal.
26004: LEGOUVE;AGATHA (BEW.) - Tooneeltjes uit het familieleven.
30322: AGATHA - Eind goed, al goed : drie oorspronkelijke vertellingen
29685: AGENDA - Agenda museum Boymans-van Beuningen 1970 t/m 1976 + 1978.
14537: AGT, J.F. VAN E.A. - De Tempel van Salomo : een terugblik in het nabije en verre verleden.
12683: AIKEMA, B.;BAKKER, B. - Schilders van Venetie : oorsprong en bloei van de Venetiaanse vedute.
22130: AIMARD, G. - Valentin Guillois of een Mexicaansch oproer.
21071: AKKER, P. VAN DEN - Sporen van vaardigheid : de ontwerpmethode voor de figuurhouding in de Italiaanse tekenkunst van de renaissance.
7265: AKKERMAN, K. (RED.) - Nationale luchtvaart encyclopaedie : het boek van de luchtvaart.
14694: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Verspreide gedichten 1841-1889
27603: ALBERT - Albert Neuhuys.
28929: ALBERTS, J.C.P. - Eten halen : een honger-novelle
15025: ALBIJN - Albijn Van den Abeele en de schilders van de Leie.
27087: OUD-ALBLAS - Oud-Alblas in oude ansichten deel 2.
8787: ALBUM - Album von Hannover : die schonsten Bauwerke und Platze Hannovers in Kupfertiefdruck, nach 40 Originalaufnahmen.
10553: ALBUM - Album promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album promotorum der veeartsenijkundige hoogeschool 1918-1925.
6878: ALCOCK, D. - De czaar : een verhaal uit den tijd van Napoleon.
12847: ALDUS, G.A. - Blinde Hendrik.
346: ALEVEN, C.M.J. (S) - Gedenkbladen uit de geschiedenis der Roomsch-katholieke Vereeniging van Nederlandsche Drukkerspatroons.
23424: ALEXANDER, B. - The vanishing arctic.
21740: ALEXANDER - Alexander Wolfgang 1894-1970 zum 100. Geburtstag.
15625: ALFANDARI, A. - Cours pratique de Neo deuxieme langue : dictionnaire Francais-Neo et Neo-Francais : avec un guide de conversation Francais-Anglais-Neo.
11048: ALGEMENE - Algemene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van het departement van Verkeer en Waterstaat en Reglement Openbare Aanbestedingen.
27143: ALLAND, M. VAN - Misdaad in mei.
15160: ALLEBE, G.A.N. - De ontwikkeling van het kind naar lichaam en geest : handleiding voor moeders.
20518: ALLEBE, G.A.N. - De ontwikkeling van het kind naar lichaam en geest : handleiding voor moeders.
26623: ALLEBRANDI, J. - Halt! Douane! : het douanewezen in Nederland.
23145: ALLERT, I.-B. - Het sprookje van Roodkapje.
11608: ALLGEIER, S. - Die Jagd nach dem Bild : 18 Jahre als Kameraman in Arktis und Hochgebirge.
20560: ALMANACH - Almanach Hachette-Lebegue 1902.
17974: ALMANACH - Almanach de Gotha : annuaire diplomatique et statistique pour l' annee 1865.
21940: WEEZEN-ALMANAK - Weezen-almanak voor het jaar 1914. Drie-en-veertigste jaargang.
21939: WEEZEN-ALMANAK - Weezen-almanak voor het jaar 1913. Twee-en-veertigste jaargang.
21938: WEEZEN-ALMANAK - Weezen-almanak voor het jaar 1912. (Een-en-) veertigste jaargang.
21937: WEEZEN-ALMANAK - Weezen-almanak voor het jaar 1911. Veertigste jaargang.
21936: WEEZEN-ALMANAK - Weezen-almanak voor het jaar 1910. Negen en dertigste jaargang.
21935: WEEZEN-ALMANAK - Weezen-almanak voor het jaar 1909. Acht en dertigste jaargang.
29339: ALPHEN, J.M. VAN - Aalburg in oorlogstijd
4620: ALPHEN, O. VAN - De oorlogen.
19843: ALRAY, J. (ED.) - Rough on rats 1887 dream book & almanac, sibyl fortune-teller in verse.
17771: ALSTON, A.P. - Philosophy of language.
9493: AMERICAN - American Express in Europe: the first hundred years.
22187: DE AMICIS, E. - Jongens-leven : een boek voor ouders en kinderen.
20627: AMPE, D. - Dominque Ampe.
29097: AMSE, W.F. - Gedenkboek van de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Doetinchem over de jaren 1933 - 1965
7218: ANCESTORS - Ancestors of an industry.
9465: ANDERE - Het andere boek : kunstenaarsboeken
24067: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes.
8056: ANDERSEN, H.C. - Fairy tales.
9319: ANDERSEN, H.C. - De spar.
26282: ANDERSON, J. - Wandelingen door Oud-Vlaardingen.
13721: ANDERSON, J. (S) - Feesten in Vlaardingen.
17584: ANDERSON, W.R. - Nautilus 90 north.
12817: ANDREUS, H. - Gedichten.
26012: ANDRIESSEN, P.J. - 1870, of de strijd tusschen twee groote volken.
26014: ANDRIESSEN, S. - Aan het strand : een verhaal.
26018: ANDRIESSEN, P.J. - Uit ons dorp : drie verhalen voor meisjes.
25219: ANDRIESSEN, P.J. - Het verdwaalde kind : een verhaal.
14308: ANDRIESSEN, P.J. - Het vaderland bevrijd : feestgeschenk voor 't jonge Nederland, bij gelegenheid der honderdjarige herdenking van het herstel van Nederlands onafhankelijkheid.
15986: ANDRIESSEN, P.J. - Steeds tegengewerkt : een tafereel uit de Middeleeuwen.
6618: ANDRIESSEN, P.J. - Door het kreupelbosch tot den troon : de jeugd van prinses Elizabeth, koningin van Engeland. 1533-1558.
29725: ANDRIEWITSJ, W. - De oliebol : een Russisch volkssprookje
20338: ANDRITZKY, M. - Oikos. Von der Feuerstelle zur Mikrowelle : Haushalt und Wohnen im Wandel.
7111: ANEMA, A. - De fascistische leuze van den corporatieven staat.
14070: D'ANGERVILLE, M.;MEYRAC, A. - The private life of Louis XV.
19076: ANTON - Anton Pieck.
23513: APEN - Apen, beren en katten : tekstloos prentenboek.
20888: APPEL, R. - Van kwaad tot erger : verhalen.
26479: ARANDA, F. - Luis Bunuel : a critical biography.
14996: ARBEIDSVOORWAARDEN - Arbeidsvoorwaarden voor het hulppersoneel bij het staatsbedrijf van de posterijen, de telegrafie en telefonie A.H.P.T.T.
14927: ARBUSOW, A. - Herfst in Riga.
15823: ARCHITECTS - Architects for Snoopy.
16273: D'ARCY-DAWSON, J. - La campagne de Tunisie (Tunisian battle).
27169: ARGUS, P. - Bliksemoorlog op den Balkan.
10044: ARIELLI - Pays-Bas.
16740: ARME - Arme Dotje.
24593: ARMSTRONG, A. - A peacock sings in Regent Street.
15808: ARMSTRONG, D. (ED.) - Automobile year no. 16 1968-1969.
10098: ART - Art & lumiere Nice 1990.
5623: ARTZ, M.J.A. - Professor Babbit zoekt het hogerop.
17970: ARVISENET, C. - Memoriale vitae sacerdotalis, ab uno e sacerdotibus gallicanis exulibus.
23454: ASAI, T. (ED.) - Freeze frame : directed by Derek Jarman.
29254: ASINGA, B. VAN - Een gelukkig jaar.
7269: ASSELDONK, W. VAN ETC. - De opening.
10913: ASSELIN, H. - L' impressionnisme : conference faite a Amsterdam dans la grande salle de l' exposition Francaise,au Stedelijk Museum, le 3 fevrier 1917.
27992: ASSENDELFT DE CONINGH, A.D. VAN - De aard en de ontwikkeling der zegel-, registratie- en successierechten in Frankrijk, Engeland en Nederland : academisch proefschrift.
14406: ATHERTON, G.F. - The conqueror being the true and romantic story of Alexander Hamilton.
19242: FOTO-ATLAS - Foto-atlas Friesland.
14710: AUGUSTIN, E. - Het onvoltooide leven van Malcolm X.
23892: D'AULNIS, M. - Jeugd in Rotterdam in oorlogstijd.
21363: AUNTIE - Auntie's little rhyme book.
22678: AZUURKUST - De Azuurkust : van Marseille naar Vintimille.
20825: BAARDMAN, C. (RED.) - Schoonhoven trots op zijn verleden bouwt aan zijn toekomst.
21268: BAARDMAN, A.C.(S) - Nieuws van honderd jaar geleden 1899/1999.
29368: BACH - Bach-orgel Grote Kerk Dordrecht
7475: BADE, E. - Das Seewasseraquarium: seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege, mit einem Anhange: Das Brackwasseraquarium
24731: BADENHUIZEN, G. - Hans en Grietje.
24117: BADER, G.N. - De leerares in de naaldvakken.
22534: BADISCHES - Badisches Verkehrsbuch.
27673: BAEKELMANS, L. - Marieken van Nijmegen.
30857: BAEKERS, S.F. - De zwanezang van de tijd : Hegels begrip van tijd, geschiedenis en eeuwigheid
25590: BAINES, P. - Spinning wheels : spinners and spinning.
28973: BAKKER, P.(S) - Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Dordrecht en omstreken 4 februari 1848-1948
10823: BAKKER, H. - Esperanto in een doosje : sleutel + kaartjes.
11197: BAKX, P. - De gedachtenverdrijver : de historie van de mondharp.
16867: BALEN, C.L. VAN - De wereld, Oost- en West-Indie, en Nederland.
14642: BALEN, J.H. VAN - De roode paradijsvogel.
7495: BALFOORT, D.J. - Het dilettantisme in het vioolspel.
20107: BALL, R. - Master pieces.
30838: BALLEGEER, J. - De visserij langs Vlaanderens kust in oude prentkaarten
28463: BAR, R.N. - Wipperoen en de Winterdroom.
20493: BARAN, M. - 100 legendarische paarden.
14206: BARBIERI, U. - J.J.P. Oud.
158: BARENDS, P.PH. - De teekenkunst door zelfonderricht, van het meest eenvoudige tot het moeielijkste dezer kunst, benevens een en ander over de anatomie met betrekking tot de teekenkunst, over het schetsen naar de natuur en het schilderen met waterverven
17813: BARENDSE, J. - Hollands tuin : de Westlandse tuinbouw van vroeger tot nu.
19297: BARENTZ SCHONBERG, S.J. - Een millionnair op St. Nicolaasavond ; Het spook van Truslow.
20555: BARKER, C.M. - Fairies of the trees.
17059: BARNARD, H. - 2 is te veel.
25591: BARNARD, N. - Living with folk art : ethnic styles from around the world.
21536: BARNEVELD, A. VAN - Six mail art projects = Zes postkunst projekten.
26154: BARRIS, G. - Marilyn : her life in her own words : Marilyn Monroe's revealing last words and photographs.
29668: BART - Bart van der Leck
21379: BARTHELMEH, V. - Street murals.
14042: BASTIN, J. - Raffles' ideas on the land rent system in Java and the work of the Mackenzie land tenure commission.
17621: BATES, H.E. - Sugar for the horse.
17593: BATZ, J.F. - Lehrbuch der christkatholischen Religion, in Fragen und Antworten : ein Geschenk fur Kinder.
17772: BAUDELAIRE, C. - Les fleurs du mal.
11699: BAUER, C.M.H. - Vriendinnetjes : een verhaal voor meisjes.
30588: BAX, S. - De Mulisch mythe : Harry Mulisch: schrijver, intellectueel, icoon
12241: BEASLEY, M. - Tennis zooals Vines het leerde.
15635: BEAUBOURG - Beaubourg : les dix premiers annees du centre Georges Pompidou 1977-1987.
14845: BECERRA-SCHMIDT, G. - 100 chilenische Plakkate aus der Zeit der Regierung Allende.
14088: BEEKMAN BZN., J.H. - De konijnenteelt : geillustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging van het konijn.
9876: BEEN, T. - Houtarbeid : modellenserie voor de school.
28623: BEEN, J.H. - Om een keizerstroon : een verhaal uit de honderd dagen.
31251: BEER POORTUGAEL, J.C.C. DEN - Het internationaal maritiem recht
4658: BEEREN, W.(RED.) - Bram Bogart schilderijen 1950-1983.
21737: BEGEGNUNG - Begegnung Bauhaus : Kurt Schmidt und Kunstler der Avantgarde.
18297: BEHM, H.W. - Het wereldraadsel ontsluierd
11611: BEIJERINCK, W. - Sphagnum en sphagnetum : bijdrage tot de kennis der Nederlandsche veenmossen naar hun bouw, levenswijze, verwantschap en verspreiding.
16756: BELEVENISSEN - Belevenissen van oud-kwekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart varende in de Tweede Wereldoorlog.
30035: BELINFANTE, J. - Doe Maar boek : voor de fens
8695: BELINFANTE, E. - Het hol van Kaan
20551: BENCKHUYSEN,H. - Kasteel De Cannenburgh.
19775: BENDER, M. - The beautiful people.
948: BENNETT, S. - Old age : its cause and prevention : the story of an old body and face made young.
24410: BEPALINGEN - De bepalingen van het nieuwe zeerecht cum annexis.
19427: BERENS, F. - Menschen en jongens uit de Lapperbuurt.
18476: BERG, L.CH.G. VAN DEN - Het jongenselectriciteitboek. Deel II.
8241: BERG, W. VAN DEN - Over materiaal voor tempera- en olieverfschilderen = essai sur la peinture a la detrempe et la peinture a l'huile.
2977: BERGH-MARGGRAFF, R. DE - In Latijnsch Amerika.
22529: BERICHTEN - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek = Proceedings of the State Service for Archaelogical Investigations in the Netherlands. Volume 46, 2006.
22528: BERICHTEN - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek = Proceedings of the State Service for Archaelogical Investigations in the Netherlands. Volume 45, 2002.
22524: BERICHTEN - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek = Proceedings of the State Service for Archaelogical Investigations in the Netherlands. Volume 43, 1998-99.
22525: BERICHTEN - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek = Proceedings of the State Service for Archaelogical Investigations in the Netherlands. Volume 44, 2000-01.
22526: BERICHTEN - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek = Proceedings of the State Service for Archaelogical Investigations in the Netherlands. Jaargang 40, 1990.
22527: BERICHTEN - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek = Proceedings of the State Service for Archaelogical Investigations in the Netherlands. Volume 41
28057: BERKEN, T. VAN - Hedwig's St. Nicolaasfeest : een verhaal.
25955: BERLIOZ, H. - La damnation de Faust : legende dramatique : partition piano et chant
22896: BERNARD, C. - Wijnants album.
24845: BERNLEF, J. (TEKST) - Hans Giesen : schilderijen - gemengde technieken
31246: BERRINGTON, B.S. - English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
13902: BERSTL, J. - Flip-Flap-Floep : de geschiedenis van een duveltje uit de doos.
15646: BERT - Bert van Gent fotograaf.
24614: BERTRAM - Carolien het koetje uit Delft.
27309: BETH, H.J.E. - Newton's Principia. Twee delen.
11515: BETSY - Hebt uwe vijanden lief : een paaschverhaal.
13586: BETSY - Vrij en blij : voor het jonge Nederland : op het eeuwfeest van Neerlands herstelde onafhankelijkheid 1813- nov.-1913.
6845: BETSY - Beloven en doen.
22560: BETSY - Welkom in het leven! : voor Hollands kinderen : ter herinnering aan den blijden dag van Prinses Juliana's geboorte 30 april 1909.
18289: BEUMELBURG, W. - Bismarck sticht het rijk.
28381: BEWEGINGSSPEL - Het bewegingsspel : theoretisch-practisch handboek bij de leiding van het openluchtspel.
16016: BEX, F. (RED.) - New tools new images : kunst en technologie in Japan.
13799: BEZOEK - Een bezoek aan de dierentuin.
15837: BHOTE, K.R.;BHOTE, A.K. - World class quality : using design of experiments to make it happen.
18227: BIE, W. DE - Dubbeldelft : het veranderend beeld van een halve eeuw Delft.
25756: BIEKART-BLOK, H.M. (S) - 150 jaar Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst afd. Dordrecht.
8678: BIENFAIT, C. - Rieks beschermelingen
11250: BIERCE, A. - Satans woordenboek.
14134: BIESALSKI, E. - Scherenschnitt und Schattenrisse : kleine Geschichte der Silhouettenkunst.
30480: BIJBEL - Bijbel
29539: BIJBEL - Bijbel, dat is de gansche heilige schrift, bevattende alle de kanonieke boeken des ouden en nieuwen testaments
8739: BILBY, J.W. - Nanook de eskimo.
18245: BINNENDIJK, D.A.M. (RED.) - Centaur : internationaal cultureel maandblad. 1e jaargang no. 5 (februari 1946)
16978: BLACKBURN, J. - The white men : the first response of aboriginal peoples to the white man.
20831: BLAKE, G. - British ships and shipbuilders.
7489: BLAKE, G. - Lloyd's register of shipping 1760-1960.
23839: BLANKENBRUIN, F VAN - Sariman : een verhaal van Indisch leed.
20014: BLANKENSTEIN, A.H.G. - Zetkunst.
11720: BLATCHFORD, R. - De tooverwinkel : een onmogelijke roman.
6764: BLAVATSKY, H.P. - Ratselhafte Volksstamme (Mysterious tribes).
12562: BLEEKER, G. - Het snoeien van bomen en struiken : handleiding voor allen die snoeien of laten snoeien.
19527: BLEEKER, G.H. - Schoolatlas voor bijbelsche geschiedenis in kaarten en platen, ten gebruike bij het catechistisch onderwijs.
25706: BLES, J. - De Kwantjes of een vroolijke vertelling van vijf kwajongens.
20209: BLINK, H. - Transvaal en omliggende landen.
11256: BLOED - Bloed, zweet en tranen : Groot-Brittannie en de strijd in het Midden-Oosten.
19974: BLOEM, M. - Ver van familie.
12457: BLOEMEN, J.J. - Over Lupus vulgaris : voornamelijk in Noord- en Zuid-Holland.
18664: BLOEMEN, A. - Electrische isolatiematerialen : leerboek ten dienste van het onderwijs in de kennis van de isolatiematerialen aan inrichtingen voor Technisch Onderwijs, tevens bestemd voor Zelfstudie en als Handboek in de praktijk.
19078: BLOK, P.J. - Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland 1886-1887 + 1888.
30827: BLOM, J.C.H. - In de ban van goed en fout : geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland
19537: BLOM, W.E. - Inter alia.
15719: BLONK, D.I.(RED.) - Van dokters en dorpen op het eiland IJsselmonde en in de Hoekse waard.
9206: BLOTKAMP, C. - Keuzen : beschouwingen over hedendaagse Nederlandse kunstenaars.
15992: BLYTON, E. - Kruseman's vertelselboek voor de kleintjes : een bloemlezing uit de verhaaltjes van Enid Blyton.
10507: BOEHN, M. VON - Die Mode : Menschen und Mode im Mittelalter : vom Untergang der alten Welt bis zur Renaissance.
10508: BOEHN, M. VON - Die Mode : Menschen und Mode im sechzehnten Jahrhundert.
10509: BOEHN, M. VON - Die Mode : Menschen und Mode im siebzehnten Jahrhundert.
10510: BOEHN, M. VON - Die Mode : Menschen und Mode im achtzehnten Jahrhundert.
10511: BOEHN, M. VON - Die Mode : Menschen und Mode im neunzehnten Jahrhundert : 1790-1817.
10512: BOEHN, M. VON - Die Mode : Menschen und Mode im neunzehnten Jahrhundert : 1818-1842.
29885: BETHEL-BOEK - Het Bethel-boek ter herinnering aan de inwijding der nieuwe Bethel-kapel op 16 september 1900
22686: BOEK - Het boek der pelsdieren : voor keurmeesters en praktische fokkers.
19883: BOEKHORST, A. - Television deflection systems.
29408: BOER-VAN STRIEN, J. DE - De verovering van Cathrijnen-oord.
29152: BOER VAN STRIEN, J. DE - Nieuwe avonturen van Hanny en Hans
11857: BOER, S.P. DE;SCHAAP, J.A. - Seinen voor de G.H.V. en K.H.V.
14572: BOER, S.P. DE;HILCKMANN, A.I.J. - Zeeaanvarings- en binnenaanvaringsreglement.
15470: BOER, A.W. DEN - Welkom in Oudewater.
27272: BOER, J. - Dordrecht en zijn veerdiensten.
23492: BOER, J. (S) - Groningsche sprookjes.
17115: BOERDERIJEN - Boerderijen in Zuid-Holland : aquarellen van J. Verheul Dzn.
9488: BOEREMA, H. - Oranje & Fanfare: jubileumboek ter gelegenheid van 50 jaar Oranjevereniging Juliana & 60 jaar Graafstrooms Fanfare.
25580: BOEVENTAAL - De boeventaal : zakwoordenboekje van het bargoensch of de taal van de jongens van de vlakte, in woorden en zinnen alphabetisch gerangschikt.
11738: BOGTSTRA, N.A. (RED.) - Rail en weg : tijdschrift voor openbaar vervoer. 39e jaargang 1966.
11739: BOGTSTRA, N.A. (RED.) - Rail en weg : tijdschrift voor openbaar vervoer. 40e jaargang 1967.
18909: BOHMER, B. - Puppchen.
17996: BOL, L.J. - Herdenkingstentoonstelling Aart Schouman 1710-1792.
15932: BOLLEBAKKER, H. - Lou ten Bosch.
11869: BOLMAN, J. - Welke edelsteen is dit?
31278: BOLTINI, T. - Ik ben Toni Boltini
29730: BOMANS, G. - Sprookjes
31381: BOMANS, G. - De avonturen van Bill Clifford
12370: BOMCHES, F. (RED.) - Die Wasserstrasse : Zeitung fur die gesammten Interessen der Schiffahrt :Monatschrift des Donau-Vereines. 1. Jahrgang, Nr. 1(November 1888)-Nr. 7 + Nr. 11-21 (Juli 1890).
24312: BOMMEL, I. VAN (S) - Modebeeld 84/85 : zes Nederlandse modefotografen.
9687: BONDESON, J. - Levend begraven : de gruwelijke geschiedenis van onze diepste angst.
23230: BONGAERTS, M.C.E. - De Waterstaats-Ingenieur.
11888: BONTHOND, J.T. - Modellen en belijningen : dames en meisjes bovenkleding.
25273: BOOGAARD, T. VAN DEN - Witje en Gert.
26150: BOOGMAN, J.C. (RED.) - Geschiedenis van Doetinchem.
12267: BOOM, H. TEN - Rotterdam : Stadtgeschichte in Dokumenten und Bildern.
16733: BOOM, W.R. - Nederlands-Antilliaans recht. Deel 1: De verschillen tussen het Nederlands-Antilliaanse en het Nederlandse wetboek van strafrecht.
27662: BOON-VAN DER STARP, B. (INL.) - Madurodam.
28099: BOOSTEN, G. - Schetsboek.
30926: BOOTS, J. (S) - Kermis in Dordrecht, altijd een feest
8733: BOOY, T. DE - Overwinning in sneeuw en ijs : de tocht van de Andes expeditie 1952
10299: BORG, A. - Hoe ik om de wereld zwom.
22900: BORGES, J.L. - Oeuvres completes I.
9031: BORNEO - Borneo-almanak 1931 : tot steun der missie der paters capucijnen van Nederl. Borneo en de prefectuur Padang.
10423: BORNEO - Borneo-almanak 1928 : tot steun van de missie der paters Capucijnen van Nederl. Borneo en de prefectuur Padang.
10428: BORNEO - Borneo-almanak 1934 : tot steun der missie van het apostolisch vicariaat van Nederl. Borneo en van het apostolisch vicariaat van Padang Sumatra.
10431: BORNEO - Borneo-almanak 1938 : tot steun der missies van het apostolisch vicariaat van Nederl. Borneo en van het apostolisch vicariaat van Padang Sumatra.
10432: BORNEO - Borneo-almanak 1939 : tot steun der missies van het apostolisch vicariaat van Pontianak-Borneo en van het apostolisch vicariaat van Padang Sumatra.
25721: BORRIAS, W.G. - De bonte koe.
12780: BORSCH-SUPAN, H. - Caspar David Friedrich.
18561: BORST, H. - De Coolsingel bleef leeg : het klassieke boek over Feyenoord.
24973: BORSTEN, S.P.J. - Hoe leer ik duiken?
26126: BOS, P. - Opel Kadett.
22723: BOS, P. - Austin Seven.
8613: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Vier historische groepen
26366: BOSCH - Bosch Druckluft-Bremse : Einleitungsbremse : Wirkungsweise * Wartung.
7342: BOSMAN, J.M.H. - Zoutkorreltjes: proza en poezie: een leesboek voor de hoogste klasse der volksschool; no. 4
28140: BOSSEN, P. - Maritieme meteorologie en oceanografie : leerboek voor koopvaardijofficieren.
17701: BOSSUET, J.B. - Uitlegging der leer van de Katholijke kerk, met betrekking tot de geschilpunten.
19857: BOTTEMA, H. (BEW.) - Nederlandsche handenarbeid voor in 't huisgezin en elders, naar oude vaderlandsche volkskunst-motieven.
20584: BOTWINNIK, M.M. - Keur van mijn beste partijen (1926-1936).
8316: BOUDIER-BAKKER, I. - In de engte
27357: BOUHUYS, D.R. - English in the air : leerboek voor het vliegtechnisch Engels.
20793: BOUMAN, J. - Dichter bij Dordt … : oude binnenvaart onder zeil.
8660: BOUMAN, C.A. - Motorsmeerolie en motorvervuiling : een handleiding voor studerenden en voor de practijk
24914: BOUMAN-VAN TERHOLEN, S.M. - De nieuwe pet.
17546: BOUSSENARD, L. - De stoutmoedige luchtreizigers.
6970: BOUWVERORDENING - Bouwverordening der gemeente Alblasserdam.
12615: BOWMAN, A. - Twee jongens op reis of De zeeroovers van de Oost.
27318: BRAAM HOUCKGEEST, A.Q. VAN - Wat de R.A.F. voor bezet Nederland beteekende.
18197: BRAAM, J.S. VAN - Examenopgaven 1922-1925 bij De rentmeester.
18895: BRABER, H.(S) - Achter de kromme dissel : bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen.
15051: BRABER, J.L. - Stad aan 't Haringvliet zoals het was …
30099: BRAGUE, R. - Europa, de Romeinse weg : een essay
9793: BRAKEL, J.P. VAN - Vissen voor de kerk : Katwijk, vroeger en nu.
17653: BRAKER, U. - Leben und Schriften Ulrich Brakers, des armen Mannes im Toggenburg. Band I, II, III.
13643: BRAND, D. - Dicky Brand tekeningen 1988-1992 : een selectie.
14514: BRANDSMA, H. - Een eeuw ijs en sneeuw : het Limmer winterboek.
31532: BRAUSER, P. - Der praktische Heizer und Kesselwarter : Anleitung fur Heizer und Machinisten sowie zum Unterricht in technischen Schulen
15276: BREDERODE, W. - Carl Flesch : een kleine biografische studie.
8197: BREEVOORT, J. - De meisjes uit de zesde klasse.
11088: BREEVOORT, J. - Het verwaarloosde meisje : een Rotterdamsche vertelling.
17393: BREMMER, H.P. - Delftsch aardewerk : een practisch aesthetische studie.
21334: BRETONNE, RESTIF DE LA - La morte vivante.
20062: BRICKER, C. - Geschiedenis van de cartografie.
9654: BRINKGREVE, DIEN - De verjaardag van Pias.
8391: BRINKGREVE-WICHERINK, T. - Lies en Loek op de H.B.S.
12635: BRINKGREVE-WICHERINK, T. - Een dure les.
13750: BRINKMAN, K. E.A. - Met z'n donders burgemeester… : sprokkels uit Heerjansdams geschiedenis.
11757: BROD, M. - Franz Kafkas Glauben und Lehre : Kafka und Tolstoi : eine Studie.
20100: BRODERIES - Broderies Norvegiennes.
19122: BROEDERS, M.A. - Handleiding tot het gebruik van inheemse en ingevoerde planten op Aruba, Bonaire en Curacao.
27418: VADERTJE BROMBEER (IS I.L. SPREEKMEESTER) - Hoe Kwaakmans de vos te slim af was : een verhaal van Vadertje Brombeer.
13435: BRONGERSMA, H.H. - The interaction of molecules with low-energy (0-30 cV) electrons : proefschrift.
31164: BRONS MIDDEL, R. (S) - De tolk : Nederlandsch-Maleische woordenlijst
27146: BROOS, P. - Het avontuur van Joep en Niek.
27139: BROOS, P. - Hobbeltje Langneus.
12478: BROUWER, C. - De zielverkooper van Bristol (Op omslag: Een verhaal uit den tijd van Cromwell).
14429: BROUWER, C.;ANDRIESSEN, P.J. - Allerlei.
18046: BROWN, J.G. - Decorations in a ruined cemetery.
31431: BROWN, M. WISE - Little fur family
17300: BRUCKMULLER, E. E.A. - 900 Jahre Benediktiner in Melk : Jubilaumsausstellung 1989 Stift Melk.
30211: BRUDERLIN, M. (ED.) - Alberto Giacometti : the origin of space
13877: BRUG - De brug van Mosa naar u..
15869: BRUGGEN, C. VAN - Het joodje.
24035: BRUGGEN - Bruggen, viaducten en sluiswerken = ponts, viaducts et ecluses
30095: BRUGGER, W. - Philosophisches Worterbuch
26296: BRUHNE, L. - Die Nacht der Entscheidung.
20277: BRUIN, S. DE - Help u zelf op reis met Deensch of Noorsch : een handboekje voor hen, die Deensch of Noorsch moeten of willen spreken.
17089: BRUIN, S. DE - Help u zelf op reis met Zweeds : een handboekje voor hen, die Zweedsch moeten of willen spreeken.
8282: BRUMMELKAMP, A. - De Antirevolutionaire Partij.
11097: BRUNHOFF, J. DE - Koning Babar.
7437: BRUNHOFF, J. DE - Vive le roi Babar.
16664: BRUNO, J. FAA DI - Catholic belief; or, a short and simple exposition of Catholic doctrine.
27999: BRUNSSUM - Brunssum vacantie-oord.
11718: BRUSSE, M.J. - In vino veritas : een causerie.
20040: BRUSSE, M.J. - Knoeierijen in den schilderijenhandel.
9367: BRUYN, COR - Michel, de strooper : een verhaal uit de Hessische bergen.
23338: BUCH, B. - Leeg en kaal : eilanden, vijfde deel.
14168: BUCH, B. - Bladeren in het hemelruim = Leafing through space.
20909: BUCHNER, L. - Kracht en stof : populaire aan de ervaring ontleende studien op het gebied der natuurkundige wijsbegeerte.
24165: BUCK, J.D. - Mystieke vrijmetselarij of de symbolen der vrijmetselarij en de groote mysterien der oudheid.
24693: BUCK, C. - Truus' grote verandering.
21603: BUDDINGH' , C. - Wil het bezoek afscheid nemen? : een bestiarium.
11011: BUDGE, E.A. WALLIS - The Nile : notes for travellers in Egypt and in the Egyptian Sudan.
22395: BUEKERS, P.G. - Zakflora : lijsten voor het bepalen van alle in het wildgroeiende en van veel gekweekte planten van Nederland
9362: BUILDING - Building news and engineering journal. Vol. LXXXII. No. 2471. Friday, may 16, 1902.
9363: BUILDING - Building news and engineering journal. Vol. XCI. No. 2698. Friday, september 21, 1906.
9364: BUILDING - Building news and engineering journal. Vol. XCII. No. 2731. Friday, may 10, 1907.
8257: BUITENWEG, H. - Zo kenden wij Batavia.
29099: BUKMAN, B. - Anton : Mussert en de NSB: opkomst en ondergang van een populist.
23364: BULGARI - Bulgari 2011
12383: BULLETIN - Bulletin van het Rijksmuseum. Eerste jaargang 1953.
12384: BULLETIN - Bulletin van het Rijksmuseum. Tweede jaargang 1954.
12385: BULLETIN - Bulletin van het Rijksmuseum. Derde jaargang 1955.
12395: BULLETIN - Bulletin Museum Boymans Rotterdam. Deel V. 1954.
12396: BULLETIN - Bulletin Museum Boymans. Deel VII. 1956.
12398: BULLETIN - Bulletin Museum Boymans-van Beuningen. Deel X. 1959.
12400: BULLETIN - Bulletin Museum Boymans-van Beuningen. Deel XII. 1961.
19086: BULTHUIS, R. - Sprookjestuin.
20683: BUNGENER, L.F. - Eene preek onder de regering van Lodweijk XIV : bijdrage tot de geschiedenis en de kritiek der kanselwelsprekendheid, in de vorm van een novelle.
15259: BUNING, J.W. - 40 years N.S.M. : commemoration book of the Netherland Shipbuilding Co Amsterdam : 25th august 1894 - 25th august 1934.
10545: BUREN, E. VAN - The sign of the dove.
27497: BURG, G. VAN DEN - Nogmaals: regeering, regeer!
31355: BURNETT, F.H. - Dolly
11119: BUROW, J. - Vrouwenroeping : woorden van ernst en liefde aan hare zusters toegewijd.
8984: BURROUGHS, E.R. - De wilde dieren van Tarzan.
14430: BURROUGHS, E.R. - Tarzan the untamed.
20612: BURROWS, O. MORDAUNT - Epworth : the home of the Wesleys.
20801: BUSCH, F.O. - Narvik.
25346: BUSHNELL, G.H. - Sir Richard Grenville : the turbulent life and career of the hero of the little revenge.
8731: BUSKRUITCOMPLOT - Het buskruitcomplot : de Protestantsche godsdienst in Engeland wonderlijk beschermd door de Voorzienigheid Gods.
22270: BUSSCHE, W. VAN DEN - Tweede Triennale Brugge 1971 : kataloog.
20325: BUSTRAAN, P. - Hefwerktuigen : beknopt leerboek voor middelbaar technisch onderwijs en zelfstudie.
19173: BUTLER, F. - The picture story of football.
9373: BUTTON, D. - Glass in building : a guide to modern architectural glass performance.
25882: BUUL, T. VAN - Zonneschijn : voor jongens en meisjes van 10-12 jaar.
7273: BUWALDA, E. - De tuin van het moderne landhuis.
14705: BUYSSE, C. - De strijd.
9087: CABALLE Y CLOS, T. - Folklore Catalan : antiguas tradiciones, festividades populares y Ferias.
16579: CAIRIS, N.T. - Passenger lines of the world since 1893.
10653: CALAND, F. - De Hervormde Gemeente van Sas van Gent : historische bijdrage.
18875: CALCAR, E. VAN - Frobels methode tot natuurlijke en harmonische ontwikkeling van lichaam en geest.
20387: CALLOT, J. - De bedelaars.
30034: CALSEYDE, W. VAN DE - Great hits
28644: CANADA - Canada 1939 : the official handbook of present conditions and recent progress.
14949: CANADA - Canada at Brussels 1958.
21199: CAPEFIGUE, M. - Histoire philosophique des juifs, depuis la decadence des Machabees jusque'a nos jours. Tome premier et Tome second.
28568: CAPEK, K. - Het jaar van de tuinier.
18697: CAPPE, J. - Les cygnes sauvages et autres contes d'Andersen.
30506: CARLYLE, T. - Thomas Carlyle over den oorlog
24251: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor u.
20898: CARNEVALE-MAUZAN, M. - The posters of Achile Mauzan 1883-1952 : catalogue raisonne.
9932: CAROSSA, H. - Tagebuch im Kriege : Rumanisches Tagebuch.
30507: CARRE, A. - Fotoles in zakformaat
18658: CARTLIDGE, S.J. - Schilderen met olieverf.
9384: CASEY, L.S. - The illustrated history of seaplanes & flying boats.
8184: CASPAR - Caspar Wolf (1735-1783): Landschaft im Vorfeld der Romantik
29422: CASSAU, C. - Verhalen voor de jeugd
15550: CASSON, H.N. - The men at the top : twelve tips on leadership.
15551: CASSON, H.N. - Climbing up : a gift book for efficient employees.
27203: CASTANEDA, C. - The art of dreaming.
18221: CASTROL - Castrol successen 1965 = Castrol achievements 1965.
18222: CASTROL - Castrol successen 1966 = Castrol achievements 1966.
21702: CATALOGUE - Catalogue de la collection Goudstikker d' Amsterdam exposee dans les localites du schilderkundig genootschap Pulchri studio Lange Voorhout 15, La Haye, novembre 1919.
13732: CATALOGUS - Catalogus tentoonstelling van Vroom tot van de Velde : 17e eeuwse Nederlandse zeeschilderijen uit Engels bezit.
8953: CATALOGUS - Catalogus der boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
13862: CATALOGUS - Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
20296: CATALOGUS - Catalogus van antiquiteiten, oude schilderijen, paarlsnoer en zilverwerk etc.
30411: CATENIUS-VAN DER MEIJDEN, J.M.J. - Groot nieuw volledig Indisch kookboek : 1381 recepten voor de volledige Indische rijsttafel, met een belangrijk aanhangsel voor de bereiding dier tafel in Holland.
19599: CATTANEO, M. E.A. - Fascinerende steden van de wereld.
21519: CAVAFY, C.P. - Passions and ancient days : new poems.
18382: CAVES, W.T. - Wholesale textile distribution.
30339: CELLA - Tegen den stroom op : een verhaal voor de jeugd
30881: CERCLE - Le cercle des XX
11031: CERVANTES SAAVEDRA, M. DE - Leben und Taten des scharfsinnigen edlen Don Quixote von la Mancha.
16031: CERVANTES, M. DE;ZEEUW J.GZN., P. DE - Don Quichotte de avonturen van den dolenden ridder.
22274: CEYSSON, B. E.A. - Sculpture from the Renaissance to the present day : from the fifteenth to the twentieth century.
19823: CHAIR, D. DE - The sea is strong.
8819: CHAMBON, A. - Marinegewoonten en -gebruiken
14625: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. - Het leven van Nicolaas Beets met een volledige lijst zijner geschriften.
22963: CHAPUIS, J. - Duitse en Franse schilderijen : vijftiende en zestiende eeuw = German and French paintings : fifteenth and sixteenth century.
27177: CHARTERIS, L. - De laatste held (The last hero).
31247: CHARTERIS, L. - Meet the tiger
21004: CHASE, S. - Menschen en machines.
8895: CHATTERTON, E. KEBLE - Sailing ships : the story of their development from the earliest times to the present day.
15748: CHATTERTON, E. KEBLE - Ships & ways of other days.
27150: CHESI, G. - Vaudou.
23805: CHILDERS, C. - Designers of time.
18036: CHILDREN - Children's Britannica. Volume 1 - 12.
27712: CHINESE - Chinese poemen.
20103: CHRISTELYKE - Christelyke onderwyzingen en gebeden getrokken uyt de H. Schriftuere, den Missael, en de HH. Oud-Vaders, wegens de voornaemste pligten der geloovige.
7457: CHRISTENSEN, E.O. - Popular art in the United States.
14009: CHRISTIE'S - 19th century European art, including Spanish and Orientalist art.
16596: CHRISTIE - Christie's Maritime. Thursday 2 november 1995.
13863: CHRISTOPH - Christoph Rutimann.
27282: CIBULA, V. - Hrdinske legendy stare francie.
31363: CITROEN, P. - Kunsttestament
28066: CITROEN, P. - Teekeningen en aanteekeningen.
9744: CIVILIZATION - Civilization & science : in conflict or collaboration? : a Ciba foundation symposium.
22153: CLAES, E. - Kiki.
11941: CLAESSEN, J. - Allereerste gronden der rekenkunde.
21473: CLAESSEN, H.J.M. - Van vorsten en volken : een beschrijvende en functioneel-vergelijkende studie van de staatsorganisatie in vijf schriftloze vorstendommen.
30633: CLAPHAM, W. - Wanda's new rose book
30632: CLAPHAM, W. - Wanda's new grape book
7571: CLARK, S. - All the best in Holland.
26432: CLEEF, W. VAN - Gerard Verdijk : Reflekties = reflections
15440: CLEMENS, I. - Dikkie en z'n nieuwe klompjes.
23515: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Brief van een bakvisch aan een bakvisch.
31621: CLITEUR, P.(RED.) - Rechtsfilosofen van de twintigste eeuw
15967: CLUTSAM, G.H.;VOS, H. DE - Ma curley-headed babby (Slaap, mijn zwarte Kroeskop).
16725: COETERIER-SCHRODER, A.H. - Beknopte handleiding voor de behandeling van wasgoed in huis.
7560: COHEN DE VRIES, P.J. - Jan-Jop.
15701: COHEN, FRE - Ic sie des meyen schyn : een nieuw liedt-boecxken van Mey ende Minne.
3151: COHN, W. - Indische Plastik.
19343: COHN, A. (ED.) - Michael Todd's Around the world in 80 days.
24741: PEPSI-COLA - Pepsi-Cola international panorama. January, 1957. Vol. 1,no. 5.
30228: COLE, W. - A cat-hater's handbook or the ailurophobe's delight.
29338: COLIJN, A.N. - Almkerk 1940-1945
9589: COLIN, P. - Romain Rolland.
24659: COLLECTORS - Collectors' motor cars,motorcycles, commercial vehicles and automobilia Wednesday 15 november 2006.
9602: COLLODI, C. - Pinokkio.
3571: COMPTON, P. - Marat.
31235: CONSCIENCE, H. - De loteling, - Rikke-Tikke-Tak, - Siska van Roosemael, - De grootmoeder
10465: CONTINI, M. - Fashion from ancient Egypt to the present day.
7665: COOLIDGE, S.;BETSY (VERT.) - Katy Carr op de kostschool.
5233: COOLSMA, S. - Ismael en Moerti, de eerstelingen uit de Soendaneezen.
22338: COOPER, V. - Little Mook.
22337: COOPER, V. - Puss-in-boots.
15803: COOPER, J.F. - De roode vrijbuiter : een verhaal.
24060: COOPER, W. - Hair : sex, society, symbolism.
22339: COOPER, V. - The fisherman and his wife.
30265: COOPER, J. - Little Mabel.
26106: COPLEY, H. - The game fishes of Africa.
8694: BRUIJN. COR - Rinke Luit : de vroolijke veerman.
29654: LE CORBUSIER;DE PIERREFEU, F. - The home of man
11050: CORENWIJCK, E. - Hoe 1600 jaar geleden twee broertjes in Abessynie kwamen.
9083: CORNELISSEN, H. - De dwergen : een boekje voor en over kleine mensen.
11719: CORNET, J.W.G.;LANGEDIJK, D. - Leven en bedrijf van de gouverneurs van de Koninklijke residentie 's-Gravenhage 1813-1963.
13653: COSTER, D. - Delft : a most charming town.
30918: COTTON, H. - Golf : being a short treatise for the use of young people who aspire to proficiency in the royal and ancient game
23727: COUPERUS, L. - Williswinde.
9898: COUTURE, T. - Practijk en ateliergesprekken.
24177: CRAMER, RIE - September : herfstmaand : tekeningen en versjes.
24179: CRAMER, RIE - November : slachtmaand : tekeningen en versjes.
31170: CRAMER, RIE - Lenteliedjes.
24176: CRAMER, RIE - Augustus : oogstmaand : tekeningen en versjes.
8873: CRAMER, R. - Baby's boek
8785: CRAMER, RIE - Nieuwe liedjes en prentjes.
27445: CRAMER-SCHAAP, D.A. (S) - Moeder mag ik lezen? : sport en spel.
12268: CRAMER-SCHAAP, D.A. - De avonturen van Jopie Sprinter.
24819: CRAMER, R. - Zomer.
24820: CRAMER, R. - Lente
24821: CRAMER, R. - Herfst
24358: CRANE, W. - Mr. Michael Mouse unfolds his tale.
10568: CRANE, W. - Das Blumenfest.
21397: CREMER, A.F. - Op de fiets door Nederland. 4 deeltjes: 1e stukje, 1e en 2e gedeelte; 2e stukje, 1e en 2e gedeelte..
18356: CREMERS, M. - De wonderen van Kampen en waarom Gerrit van Dam er kwam.
19433: CROES, J.W. - Naar en in tropisch Nederland (Tanah Hindia) : aardrijkskundig lees-leerboek over Ned. Oost-Indie. Eerste deel: Naar Indie.
9474: CROUWEL, W. (RED.) - Grafische vormgeving verhoudt zich tot beeldende kunst : bijdragen aan het symposium in De Beyerd (16 februari 1990).
27503: CROWTHER, G. - Het raderwerk van den oorlog.
9928: CROY, O. - Das Portrat : eine neue Kamera-Schule.
10897: CSIZIK, A.P. - Brieven over bloemsierkunst.
18121: CURTIS, C. E.A. - Niemands dal : een vlerk van een vlinder.
19920: CURVERS, H. - Dorpen en steden van klei : van boer tot burger in Mesopotamie.
25063: CUTTS, S. - Leafmould.
16481: DAETER, B. - Het Bergs protestants weeshuis 1597-1997 : vier eeuwen wezenzorg en hulpverlening met name in Bergen op Zoom.
28459: DAFFERN, T. - Avalanche safety for skiers & climbers.
23511: DAICHES, D. - Two worlds : an Edinburgh Jewish childhood.
14216: DAKKUS, P.M.W. - Orchideeen welke in Ned.-Indie gekweekt kunnen worden.
18696: DAMAS - Haagsche omtrekken.
20647: DAMASE, J. - Les folies du music-hall : a history of the music-hall in Paris.
16905: DANDY - The Dandy Book 1969.
11511: DANE, A. - Jongens en meisjes van alle-dag.
16656: DANE, A.J. - Historische beschrijving van Gouderak.
6830: DANGERS, R. - Wilhelm Busch: der Kunstler.
26112: DANIELS, M.F. - Electriciteit en magnetisme.
19921: DANMARK - Danmark fra luften.
26136: DARIAUX, G.A. - Elegance… : het geheim van de vrouwelijke charme.
26669: DAUMIER, H. - Moeurs conjugales.
7140: DAVID, L.;NELL, P.J.G. - Raadgever voor hen die de fotografie beoefenen.
22590: DAVID-NEEL, A. - Pelgrims, rovers en demonen : avonturen en mysterien in Tibet.
11067: DAVIDSON, S. (S) - Home made comix.
28023: DAVIES, G. - Afrika : ontdek de volkeren, landschappen en mysteries van een betoverend continent.
24958: DAVIES, B. - Aquinas.
31184: DAVIES, D.M. - The rice bowl of Asia
9623: DAVIS, B. - Carolina moon.
29307: DAVIS, W. - Oorlog op Kreta '41-'44 : verzetsacties om Kreta va de nazi's te bevrijden
24347: DAVIS, A. - Type in advertising.
13905: DEBAIGTS, J. - Devantures = Schaufenster = Shop fronts.
29638: DEBRUNNER, H. - Wir entdecken Kandinsky
15685: DECOURCELLE, P. - Twee straatjongens (het vermiste document).
11858: DEELDER, J.A. - De T van Vondel.
14003: DEELEN, B. VAN - Brandbestrijding tussen de rivieren : 25 jaar Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid.
12558: DEENEN, J.M. - Breuken in kool en gesteente.
26852: DEFOE, D. - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoe, verhaald door hemzelf
7412: DEFOE, D.;JOLMERS, C.S (BEW.) - Robinson Crusoe.
18594: DEGELS, L. - Restaureren en verzamelen van schilderijen en houtsnijwerk.
18660: DEINUM, M. - Sambo! De olifant.
29476: DEK, A.W.E. - Genealogie van het vorstenhuis Nassau.
4694: DEKKERS, G. - Ger Dekkers : Plastic : 26 series of colourslides.
15723: DELAHAYE, A. - Van Dorestadum tot Waderlo.
18956: DELBAERE-PRINS, M.J. - Het geluk is overal : drie sprookjes.
13919: DELEU, L.(S);VOS, A.(S) - Dialogue sur l' herbe : werk van tien kunsternaars.
24959: DELFGAAUW, B. - Filosofie van de vervreemding als vervreemding van de filosofie. Dl. I t/m IV.
14182: DELFTSCHE - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-veertien.
30654: DENDERMONDE, M. - To see the world Willem Ruys
27403: DENDERMONDE, M. - Bij kentering en op stroom : 25 jaar ACZ.
30153: DENEKAMP, N. - De Krantenpoes
15233: DENSCHER, B.(RED.) - Biro Mihaly 1886-1948 plakatok = Plakate.
31589: DERKSE, W.F.C.M. (RED.) - Subliem niemandsland : opstellen over metafysica, intersubjectiviteit en transcendentie
25579: DERKUSOVA, I. - Gustavs Klucis (1895-1938) : collectie van het Nationaal Kunstmuseum van Letland.
24888: DERLETH, G. - Venice : Camera Obscura.
20848: DESJARDIJN, D. - Afstoot etcetera
27918: DEUGD, C. DE (ED.) - Spinoza's political and theological thought : international symposium…. 1982.
21201: DEUTSCHE - Das Deutsche Lichtbild : Jahresschau 1927.
31479: DEUTSCHE - Deutsche Jager-Zeitung. 73. Band. Nr. 1 (3 April 1919) - Nr. 52 (28. September 1919)
14528: DEVENTER, W.P.F. VAN (INL.) - Holland : landschap - bouwkunst- volksleven.
25353: DEVRIENT, P.E. - Tekstboekje der romantische opera Hans Heiling.
16283: DIABOLO (ERNST, PAUL) - Muziek en moord.
22891: DICK, S. - The cottage homes of England.
11528: DICKENS, C. - Nicolaas Nickleby : voor jonge lezers bewerkt.
14138: DICKENSON, G.O.M. - Manual of instruction for the Royal Naval sick berth staff.
29340: DIDDEN, J. - Provinciestad in oorlogstijd : Waalwijk en omgeving 1939-1945
26759: DIEKIRCH - Diekirch : centre d'excursions du Grand-duche de Luxembourg : Petit guide illustre a l'usage des visiteurs du Grand Hotel des Ardennes
14250: ICK DIEN - Terreur-bloemen
27541: DIENSTBOEKJE - Dienstboekje voor de werklieden in dienst van de gemeente Dordrecht.
11182: DIEPENHORST, P.A. - De loonarbeid.
25738: DIEREN - Dieren vacantie vreugd (Toe maar Beertje, spring er in!)
20689: DIETRICH, M. - Vlinders van Marlene.
19333: DIJCK, J.G.R. VAN - Proefondervindelijke radiovisie : beelduitzending en -ontvangst in theorie en practijk voor den amateur.
25150: DIJK, C. VAN - Het geheim van oom Duc.
15610: DIJK, J. VAN - Het practische leven : brieven, verzoekschriften, huurcontracten, rekeningen enz. : met oefeningen voor de hoogste klasse der dag- en voor de herhalingsschool.
13405: DIJKHOF, M. - Dikshonario : Papiamentu-Ulandes, Ulandes-Papiamentu, Papiamento-Hulandes, Hulandes-Papiamento = Woordenboek : Papiaments-Nederlands, Nederlands-Papiaments.
18304: DIJKHUIS, G.J.H. - Twents in woord en gebruik : Twentse woordenschat.
16828: DIKKIE - Dikkie's prentenboek.
11871: DINGELDEIN, W.H. - Singraven : beelden uit verleden en heden van een Twentse Havezate.
23165: DIRK - Dirk Jongeneel : gezien door een aantal medewerkers.
11785: DISNEY, W. - Walt Disney's Pinocchio.
24597: DISNEY - Disney jaarboek 2007 : met al jouw helden van Disney/Pixar.
22064: DISNEY, W. - Oom Dagobert in 't geheim van het oude kasteel.
11895: DITZHUYZEN, R.E. VAN (RED.) - Tweehonderd jaar Ministerie van Buitenlandse Zaken.
18973: DOCKX, J. - Honger, strijd en lijden onzer noorderburen.
11316: DOCUMENTAIRE - Documenta III : Malerei und Skulptur. Handzeichnungen.
9482: DOCUMENTS - Documents relating to judgment No. 9 (September 7th, 1927): the Lotus case.
30608: DOHNA-SCHLODIEN, GRAAF ZU - De tweede Mowe-tocht
9338: DOLZ DE HERMAN, DORA - Vitrages.
18285: DOMINIK, H. - Land uit vuur en water.
15607: DOMMELEN, C. VAN - Naar Babbertjesland.
27285: DOMMERHOLD, E.J. - Het uitwendig voorkomen van de geit.
24279: DOMPERTJE - Het dompertje van den ouden Valentijn. Zesde en zevende jaargang, 1882-1884.
14242: DOMTOREN - Domtoren 600 jaar.
25887: DON, A. - Het boek van den alcohol : de alcoholische dranken - hun bereiding - de gevolgen van hun gebruik voor individu en maatschappij - de drankbestrijding in al haar vormen.
10542: DONALD - Donald story.
8677: DONKER DUYVIS, P.(S) - Schrag/Tegendraads : parodie, humor en spot in hedendaagse Nederlandse kunst
25740: DONKER, N. - De bloemen elfjes : tekeningen en versjes.
15582: DONKER, N. - De paddenstoelen elfjes.
30377: DONOR - Donor zomercatalogus 1957
18232: DONSELAAR, J. VAN - Woordenboek van het Surinaams-Nederlands.
12463: DORLEIJN, P. - Het botslepen : een uit Spakenburger mond opgetekende vistechniek voorheen op de Zuiderzee uitgeoefend.
27567: DORSMAN CZ., L. - De zoon van den Hongaar.
16027: DOUGLAS, C. - Kazimir Malevich.
20985: DOUWES, W.B. (RED.) - Voorne-Putten Europoort : een regio in beweging : geschiedenis 1953-1993 en toekomstperspectieven van de regio tussen Waterweg en Haringvliet.
28104: DOYLE, A. CONAN - Sherlock Holmes, de detective ; De avonturen van Sherlock Holmes.
23721: DRAAISTROOM - Draaistroom inductie motoren = Three-phase induction motors.
18002: DRAGT, T. - De kleine brief voor de koning.
25546: DRAPER, P. - On tap dancing.
27343: DRESDEN - Dresden und Umgebung : mit Angaben fur Automobilisten.
20619: DRIJBER, C.S.W. - Eenige recepten voor de bereiding van nagerechten met Allson's Custard Powder.
15595: DRIJBER, C.S.W. - Eenige recepten voor de bereiding van gerechten met Allson's Custard Powder, Leupen's Zelfrijzendbakmeel, Leupen's Tarwebloem, Leupen's Maizena.
3427: DRIJVER, J. - Texel: het vogeleiland.
24367: DRIJVERS, H. - Jannes de Vries 1901-1986.
27800: DRUENEN, P.G. VAN - en (als steeds) verblijven wij, hoogachtend Indumij 1889-1989.
8833: DUBOIS, P. - A.C. Willink.
7554: DUBUFFET - Dubuffet.
13758: DUCA, LO - Le dessin anime : histoire,esthetique,technique.
24899: DUCKWORTH, C.L.D. - Clyde river and other steamers.
18852: DUIJKER, H. E.A. - The Bordeaux atlas & encyclopaedia of Chateaux.
13017: DUINEN, H.A. VAN;ESSEBOOM, C. - Een leven lang restaureren : architect ing. W. van den Berg.
21757: DUINEN, H.A. VAN;ESSEBOOM, C. - Een leven lang restaureren : architect ing. W. van den Berg.
26485: DUITSCH - Een Duitsch antwoord aan Lloyd George
25545: DULAC, E. - Edmund Dulac's fairy-book : fairy tales.
29756: DULIEU, J. - De Paulusboom deel drie: Paulus en 't klaaghemd.
23870: DULIEU, J. - Paulus en het draakje.
9713: DULIEU, J. - Paulus en de eikelmannetjes.
22809: DUNCAN, J. - Herself and Janet Reachfar.
11423: DUNLOP, H. - Hollandsche zeeroovers in de 17e eeuw.
9897: DUNTZER, H. - Zur Goetheforschung.
20176: DURBAN - Durban.
9940: DURRELL, L. - Tunc : a novel.
11239: DURRELL, L. - Livia or Buried alive.
16476: DURRELL, L. - Caesar's vast ghost : aspects of Provence.
8996: DUSSEL, W. - Ik praat langs de weg : een herhaling van enkele gelukte en mislukte radioreportages.
9307: DUSSEL, W. - Dat was jij, marinier! : de geschiedenis van de Mariniersbrigade.
7814: DUTCH - Dutch design portraits.
19275: DUYN, W. VAN DER - Kijkdoos.
7127: DUYNS, C. - Lotgevallen.
4859: DWOSKIN, S. - Film is ...: the international free cinema
19160: DYER, C. - Symbolism in Craft Freemasonry.
26306: DYLAN, B. - Tarantula.
20783: 20E - Le 20e siecle au musee Rolin.
13772: EARTH - Earth photographs from Gemini III, IV, and V.
21741: EBERHARD - Eberhard Dietzsch Malerei Grafik Cartoon.
15879: EDDISON, A.G. - The tale of a cat : Kit-Kat and his friends.
15285: EDDY, M.BAKER - Science and health, with key to the scriptures = Wissenschaft und Gesundheit mit Schlussel zur Heiligen Schrift.
6699: EDMI - Driemaal ontmoet.
22122: EEDEN, F.W. VAN - De duinen en bosschen van Kennemerland : bijdragen tot de kennis van het landschap en den plantengroei in een gedeelte der provincie Noord-Holland
12028: EEDEN, F. VAN - Mijne ervaringen op sociologisch gebied.
28095: EEDEN, H. VAN - Zestig jaar Electrostroom.
10840: EEKHOUT, JAN - Sonnetten in de nacht.
9912: EENHOORN, C.B. - De scheepsturbine.
20618: EENIGE - Eenige goede recepten voor stokvisch.
1028: EERENBEEMT, B. V.D. - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur.
8709: EGENER-VAN EYKEN, CHR. - Methodisch hygienisch spreken : het genezen van stotteren en andere spraakgebreken : handleiding ten behoeve van onderwijzers, ouders, opvoeders en spraakgebrekkigen.
20621: EHRENSBERGER, E. - Het koken op gas : handleiding tot het praktisch gebruik der Junker & Ruh gascomforen en gasfornuizen met eenige recepten.
7640: EIJKELBOOM, J. - Heden voelen mijn voeten zich goed: nieuwe gedichten.
29970: EIJKELBOOM, J. - Dit eiland : de Dordtse gedichten van Jan Eijkelboom.
1404: EILIAS, E. - Portret van Toon : het leven van een humorist.
482: EINSTEIN, A.;INFELD, L. - Physik als Abenteuer der Erkenntnis.
30337: ELBERTS, A. - Jan de Witt en zijn tijd
8541: ELBURG, J.G. - Breda - Holland - Europe
8841: ELGAR, E. - Land of hope and glory.
23030: ZUSTER ELISABETH - Zwitsal babyboekje : onderwijs-editie.
24409: ELLAM, P. - Sopranino.
695: ELSSCHOT, W. - De verlossing.
25628: ELSWORTH - Elsworth Kelly : schilderijen en beelden 1963-1979 = paintings and sculptures 1963-1979.
12407: ELZELINGEN, J.M.W. VAN - Het Panamakanaal.
21675: ELZEN, M. VAN DEN - Madrigalen van Maarten : gedichten van Maarten van den Elzen op Muziek gezet door Andries Clement.
27130: EMMEN, M. (RED.) - 25 jaar stichting het Zuidelijk Toneel ; Zuidelijk Toneel Globe seizoen 1980-1981.
12439: ENCKE, H.C.F. - Die schonsten Kalt- und Warmhauspflanzen : Arten, Herkunft, Pflege und Vermehrung : eind Handbuch fur Liebhaber und Fachleute.
25600: ENDE, M. - Momo en de tijdspaarders.
18923: ENKLAAR, W.F. - Het gezonde en het zieke kind.
22000: ENTHOVEN, V. - Veel vertier : de Verenigde Oostindische Compagnie in Zeeland, een economische reus op Walcheren.
14044: ENTWISTLE, M. - Children of other lands : story studies of world children.
19819: EPRILE, C. - War and peace in the Sudan 1955-1972.
25071: ERESCHULD - Een ereschuld : essays uit De Gids over ons koloniaal verleden.
16028: ERLHOFF, M. - Designed in Germany since 1949.
9395: ERNST, F. - Rheingold : 50 jaar luxetrein Nederland-Zwitserland.
13016: ESSEBOOM, C. (RED.) - Deze schoone kunst : Dordrecht en de fotografie in de negentiende eeuw.
10790: ESSER, F.J.F. (RED.) - De Moerdijkbrug : schakel tussen Holland en Brabant.
17956: ESTAMPES - Estampes bouddhiques Japonaises XIIe-XVIIIe siecles : les precurseurs de l'ukiyo-e.
11163: EUCKEN, R. - Der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt : neue Grundlegung einer Weltanschauung.
22373: EUROPEAN - European ceramics, Dutch Delftware and glass.
2654: EVENHUIS, H.H. - Oecologisch onderzoek over de appelbloedluis Eriosoma Lanigerum en haar parasiet Aphelinus Mali in nederland : proefschrift.
9135: EVERDINGEN, L.J. VAN - Het blauwe mannetje.
26462: EXPOSITION - Exposition Picasso 1970-1972 : 201 peintures.
21996: EXTRA - Extra kerstnummer van de Katholieke illustratie, december 1928.
12792: EYBERS, E. - Gedigte 1958-1973.
31150: EZERMAN, H.E.K. (BEW.) - Machineonderdeelen en de gebruikelijkste gereedschappen : Duitsch/Engelsch/Fransch/Russisch/Italiaansch/Spaansch
22168: FABER, J.M. - Hoe maak ik zelf een electromotor en een dynamo? : bijdrage tot bevordering van de huisvlijt.
10854: FABER, M. - Almighty against impurity : a yellowed snapshot of the advertising history of Lever b.v.
13894: FABER, J. - Luurt, de knecht van den watergeus.
18009: FABRICIUS, J. - De wondere avonturen van Arretje Nof : verlucht sprookje. Deel I t/m V.
28419: FABRICIUS, J. - De scheepsjongens van Bontekoe.
9523: FAILING, P. - Howard Kottler : face to face.
8859: FANKHAUSER, A. - Horoscopie : een leer- en handboek voor astrologen en leeken, met vele figuren en formules.
16882: FARANDOLE - Farandole's avonturen.
10804: FARBENMISCHBUCH - Das Farbenmischbuch.
22235: FEBRUARI, M. - Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek : Amartya Sen en de onmogelijkheid van de paretiaanse liberaal.
29115: FEESTNUMMER - Feestnummer van het Amsterdamsch studenten-weekblad Propria Cures.
6894: FEITSMA, J. - De strijd om de IJmuider sluis.
18612: FELDMANN, C. - Electrotechnische constructie. Deel IV: Asynchrone machines.
31123: FENNEMA-ZBORAY, I.M. (RED.) - Kris-Kras. Eerste jaargang no. 1 t/m 26.
30438: FENNEMA, I. - Kris Kras Sint Nicolaasboek
9467: FERN, A.M. - Word and image : posters from the collection of the Museum of Modern Art.
27103: FERRAND, H. - De weg door de Fransche Alpen.
28027: FERRARI, M. - Colors for survival : mimicry and camouflage in nature.
11028: FEUCHTWANGER, L. - Der falsche Nero : Roman.
15063: FIELD, A. - The four-shaft table loom.
9292: FIGUREN - Figuren uit de Italiaanse kunst na 1910.
22132: BELL-FIRES - Bell-fires open haarden, schouwen en schouwtjes.
7366: FISCH, R. - Tropische Krankheiten: Anleitung zu ihrer Verhutung und Behandlung fur Missionare, Kaufleute, Pflanzer und Beambte.
20195: FISCHER, K. - Norwegen : Gestalt und Krafte : Strieflichter uber Landschaft, Naturschatze, Volk, Kultur, Wissenschaft etc.
22390: FISCHER, O. - Wanderfahrten eines Kunstfreundes in China und Japan.
20408: FISCHER FZN., J.F. - De dag-journalen met de complete authentieke geschiedenis van 's lands schip van oorlog Delft en de waarheid over de Zeeslag bij Camperduin.
20146: FLACK, J. - Advanced tactical fighters.
16560: LE FLEMING, H.M. - Ships of the Holland-America Line.
12278: FLESCH, C. - Violin fingering : its theory and practice.
14023: FLIER, A. VAN DER - De laatste strijd.
15298: FLIER, A. VAN DER - Waar een wil is, is een weg.
24224: FLORA - Flora voor dames : handleiding tot het bloemenmaken.
16126: FLORES-TURNEY, C. - Howl : the artwork of Luis Jimenez.
20980: FOGLE, B. - Games pets play or How not to be manipulated by your pet.
30638: FONDSCATALOGUS - Fondscatalogus N.V. uitgeverszaak erven P. Noordhoff Groningen, november 1949.
24669: LA FONTAINE, J. DE - Le corbeau et le renard et neuf autres fables.
8684: FOP, T. - Zoo zoo : nieuwe beesten van Trijntje Fop, in alfabetische volgorde verzameld door Kees Stip
30379: FORD - Ford RAI 1958 : RAI informatie-boekje Ford Nederland : prijzen en gegevens voor de Ford personenwagens en combinatiewagens
18442: FORTGENS, J. - Salaka.
19692: FOTO - Foto : universeel tijdschrift voor fotografie. 3e jaargang 1948.
19693: FOTO - Foto : universeel tijdschrift voor fotografie. 2e jaargang 1947.
19694: FOTO - Foto : universeel tijdschrift voor fotografie. 4e jaargang 1949.
22491: FOTOGRAFIE - Fotografie am Bauhaus.
22266: FOUREST, H.-P. - Delfter Fayencen.
11967: FOX, H.N. - A primal spirit : ten contemporary Japanese sculptors.
17472: FOX, R.LANE - De droom van Constantijn : Heidenen en christenen in het Romeinse Rijk 150 n. C. - 350 n. C.
22146: FRANCE, A. - Het eiland der pinguins.
8829: FRANCK, W.J.F. - Zaaizaad: kennis, onderzoek en beoordeling.
14806: FRANCOIS, J.H. - 37 jaar Indonesische vrijheidsbeweging.
5360: FRANK, B. - Cervantes : ein Roman.
717: FRANKEN, T. - Het bloembollenboek : een roman van geuren en kleuren.
20116: FRANSE, P.W. - De schat in de heksengrot.
12183: FRANSEN JZ., P. - Meibloempjes : leesboekje voor de volksschool.
22003: FRAPIE, L. - De bewaarschool,
24817: FRASER, A. - Puppen.
25005: FRED - Philemon : wie verre reizen doet …
24637: FRED - Philemon : la mememoire.
10336: FREDERIKS, J.W. - Dutch silver : embossed plaquettes tazze and dishes from the Renaissance until the end of the eighteenth century.
30414: FREED, L. - Made in Germany
10859: FREEDEN, M. H. VON;LAMB, C. - Das Meisterwerk des Giovanni Battista Tiepolo : Die Fresken der Wurzburger Residenz.
22762: FREEDMAN, M. - Alcatraz No good for nobody.
28007: FREEMAN, J. - Mark Tansey.
20313: FREEZER, H. - Mijn dokter en ik
7697: FREUCHEN, P. - Groot wild : roman van de Hudson-baai eskimo's.
10563: FREUD, S. - Uit de geschiedenis van een kinderneurose [De Wolvenman]
21726: FRIEDL, I. - Auf der Alm : Wie's fruher einmal war : Geschichten und Bilder vom alten Almleben.
30331: BERVOIGT;FRIEDRICH - Twee vertellingen uit de lijfstraffelijke rechtspleging en het Noordduitsche dorpsleven
31161: FRIJLINK, H. - Over de interpunctie
26474: FULLER, S.M. - The dark page.
20302: FUNCKE, O. - Wat ik op reis leerde.
22739: GAAG, P. V.D. (S) - De geschiedenis van de 1e infanterie brigade werkplaats 87 in Engeland, Nederland en Indie, 1945-1949.
15970: GAAY-FORTMAN, P.L. DE E.A. - Port Maritime Dordrecht.
15197: GABIE, N. - Posts.
26710: GAIDUK, A. (S) - Mikhail Vrubel : paintings, graphic works, sculptures, book illustrations, decorative works, theatrical designs.
259: GALEN, J.J. VAN - De sigaar aan de macht.
23866: GALERIE - Galerie Krikhaar te gast in gemeentelijke van Reekum galerie Apeldoorn
12412: GALLET, T. - In den tuin.
15150: GALLICO, P. - The story of Silent Night.
17623: GARCIA LORCA, F. - Dichter in New York (Poeta en Nueva York).
18464: GARCIA LORCA, F. - Lied van Harlekijn.
22275: GASSIER, P. (S) - De Goya a Matisse : estampes de la collection Jacques Doucet.
25274: GAST, N. (RED.) - Kalkhaven NL Dordrecht 51 48' - 04 40'.
11939: GASTEL - Gastel : land van abten en markiezen.
1157: GATHORNE-HARDY, J. - The rise and fall of the British nanny.
17004: GAUNT, W. - London promenade.
25770: GEBRUIKEN - Gebruiken bij openbare veiling van onroerend goed in Nederland.
9857: GEDENKBOEK - Gedenkboek Oranje-Nassau-Mecklenburg Lippe-Biesterfeld.
11588: GEDENKBOEK - Gedenkboek 1863-1938 Nederlandsch-Indische Gas-maatschappij.
25781: GEDENKBOEK - Gedenkboek den hoofdinspecteur der P.T.T. A.P.F. Duynstee door het staatsbedrijf der P.T.T. aangeboden bij zijn uittreden uit den dienst ter herinnering aan de belangrijke diensten door hem aan het staatsbedrijf bewezen ..
11418: GEERKE, H.P. - Onder van Heutsz : het leven van drie Hollandsche jongens in Indie.
20623: GEHEIM - Het geheim van de rijsttafel.
27296: GERAETS JR., J.H. - Dijkstra's ondervindingen in Zuid-Afrika : een verhaal voor jongens.
30315: GERDES, E. - In Utrecht : een verhaal voor jonge lieden
29344: GERIN, O.-J. - Precis integral de publicite
15277: GERISCH, A. - Ontwaakt : roman uit het Proletariersleven.
28377: GERRETSEN-HULSKER, J. (S) - Liedjes en sprookjes.
10615: GERRITSEN, W. - Leer lasschen : beknopt handboek voor het electrisch lasschen, ten dienste van lasschers en smeden, ter toepassing in het kleinbedrijf en ten gebruike bij het onderwijs op ambachts- en nijverheidsscholen alsmede bij opleidings- en vakcursussen voor electrisch lasscher.
14939: GERRITSEN, A.L. - Sepp : een jongen met een hart.
16475: GEURTJENS, H. - Zijn plaats onder de zon.
12544: GEVELSTENEN - Gevelstenen van Monnickendam.
19905: GEZANGBOEK - Gezangboek van Christian Science (Christian Science Hymnal).
17969: GEZELLE, G. - De XIV stonden op de bloedige dagvaart ons heeren.
11943: TWEEDE AFDELING VAN HET SCHOOLONDERWIJZERS-GEZELSCHAP TE 'S GRAVENHAGE - Practisch rekenboek, ten dienste der scholen : 2de stukje bevattende de toepassing van de vier hoofdregelen der rekenkunde in de behandeling der tiendeelige breuken.
10780: GIBBS, C.R. VERNON - The Western Ocean passenger lines and liners 1934-1969.
22519: GIBSON, A.. - The Walton Basin, Powys, Wales : survey at the Hindwell Neolithic Enclosure.
20150: GIEBELHAUSEN, J. - Technik des Werbefotos.
13768: GIEBELHAUSEN, J. - Industrie Fotografie fur Technik und Wirtschaft.
8051: GILLIAM, T.; COWELL, L. - Animations of mortality.
18452: GILTAIJ, J. - Het Gouden Eeuw boek.
20502: GIMPEL, C.J. - De geboorteklok : herinnering aan de geboorte van prinses Juliana.
21321: GINSBERG, A. - Spontaneous mind : selected interviews 1958-1996.
14052: GIPHART, M.J. - Strandpaal 19.
13659: GJELSVIK, N. - Iets over de volksziel, het volkerenrecht en de buitenlandsche politiek : naar een voordracht.
15235: GNADINGER, L. E.A. - Goud.
14029: GODEFROY, J. - Het teekenen van koppen en portretten.
22152: GODWIN, F. - The edge of the land.
20186: GOEVERNEUR, J.J.A. - Kinderschat : een leesboekje voor jonge kinderen.
22575: GOEVERNEUR, J.J.A. - Reizen en avonturen van mijnheer Prikkebeen : eene wonderbaarlijke en kluchtige historie.
27767: GOEY, F. DE - Ruimte voor industrie : Rotterdam en de vestiging van industrie in de haven 1945-1975.
21713: GOLD - The gold treasury of Ukraine.
19861: GOLDBERG, R. - Performance : live art 1909 to the present.
29089: GOODRICH, L. - Edward Hopper.
16513: GOOR, J. VAN - De Nederlandse Kolonien : geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
9532: GORANSSON, G.A. (BEW.) - Fransch-Nederlandsch technisch woordenboek.
21179: GORDON, L. - Portret en figuur tekenen : anatomie en techniek.
30369: GORDY, W.F. - Leaders in making America : an elementary history of the United States
31253: GORKOM, K.W. VAN - Beschrijvende catalogus tevens handleiding tot de kennis der voortbrengselen van de Nederlandsche Overzeesche Gewesten.Eerste deel - eerste stuk
25000: GOSCINNY, R. - Lucky Luke & Western circus : een prentenboek met bewegende en opklapbare beelden.
11348: GOSS, G. - No kidding.
30509: GOUDEMOND, C. - Uit het land van de visschers, hoe ik bij hen woonde
10838: GOUDEN - De Gouden Wiek. 69e jaargang No. 1 t/m 10 (oktober 1957 t/m juli 1958).
24008: GOUGH, S. (ED.) - Treasures for the nation : conserving our heritage.
21472: GOULD, C. - Dick Tracy the thirties : tommyguns and hard times.
19951: GOVERS, A.L. - Dordrecht bedreigde stad.
31233: GRAADT VAN ROGGEN, W. - Geillustreerde gids voor Utrecht en omstreken
11933: GRAAF, A. VAN DER - Goudriaan gisteren of de geschiedenis van de hoge en vrije heerlijkheid Goudriaan - gelegen in de Alblasserwaard - van de prehistorie tot omstreeks negentienhonderd.
23365: GRAAFF, A.P. DE - Zeg, Hollandse soldaat…
10720: GRAAFF, B.J.W. DE - Dichter - soldaat : uit het leven van Filips Marnix, heer van St. Aldegonde. Deel I en II.
30354: GRABIANSKI, J. - Cats.
22077: GRAEBNER, F. - Das Weltbild der Primitiven : eine Untersuchung der Urformen weltanschaulischen Denkens bei Naturvolkern.
29610: GRAFISCH - Het grafisch oeuvre van Henri de Toulouse-Lautrec
10989: GRAM, J. (RED.) - Kinder-courant : weekblad voor onze jongens en meisjes. 1890-1891.
15256: GRAM, J. - Van heinde en ver : verhalen voor jongens en meisjes.
22096: GRAM, J. (BEW.) - Schets eener kunstgeschiedenis (bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en muziek) van de oudheid tot in onze dagen.
20101: GRAND - Grand album de modeles pour filet : 215 dessins varies.
18105: GRAND - De Grand tour van Prins Ladislas van Polen 1624-1625.
18181: GREEFF, R. - Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung des Auges.
26702: GREEN, F. - Simba : de avonturen van Martin Johnson, den leeuwenjager, bij de kannibalen van Australie en de leeuwen van Afrika.
26422: GREEN, A. - Ghost hunting : a practical guide.
16788: GRESHOFF, J. (RED.) - De witte mier : maandschrift voor de vrienden van boek en prent : nieuwe reeks. Tweede jaargang.
22733: GREVEDAMME, B. - Vrij : een verzameling foto's uit Indie.
25805: GRIEKEN, H.J. VAN - Over leven in de melk en daarnaast.
20190: GRIMM, BRUDERN - Irische Elfenmarchen.
13910: GROEN JR., J.A. - Een cent per emmer : het Amsterdamse drinkwater door de eeuwen heen.
22692: GROEN, R. - Lips Drunen
11796: GROENEWEG, J. - Woody van Amen.
24968: GROENEWOUD, G. (RED.) - Tussen de regels van de filosofie : spiritualiteit bij de grote filosofen.
21749: GROLLE, J.J. - Het Nederlandse bankbiljet : een chronologisch overzicht.
20952: GROOT - Groot Nederland januari-juni 1943.
21673: GROOT, J. DE - Handleiding bij de opleiding tot apothekersbediende. IV. De praeparaten (chemica en galenica)
11772: GROOT, J.M. DE - P. Ouborg.
18361: GROOT, H. DE - Reisrapport over een reis door Nederl.-Indie van 12 juli 1925 tot 24 december 1925.
22510: GROOTENBOER, A.G. - Van paardentram tot waterbus : 125 jaar openbaar vervoer in Dordrecht (1879-2004)
13149: GROSJEAN, H.C. - Het nieuwe boek der uitvindingen. Twee delen in 1 band.
13198: GROTE - Het grote boek over wonen.
12873: GROTE - Grote gatendokumentatie : een documentatie van 14 stadsvernieuwingsprojecten in zuidhollandse gemeenten.
11509: GROTH, J. - Studio: Europe.
23014: GRUNEWALD, H. - De Savoijaard : een verhaal voor de jeugd.
15809: GUICHARD, A. - Automobile year no. 17 1969-1970.
15003: GUIDI, L. GUIDO - La clessidra.
19656: GUINZBOURG, M. - Le style et l'epoque : problemes de l'architecture moderne.
19440: GYARTO, S. - Seni letter, serie: A budi daja.
20516: HAAGSCHE - De Haagsche Nieuwsbode : klein residentieblad. Woensdag 21 januarij 1874. No. 334.
20515: HAAGSCHE - De Haagsche Nieuwsbode : klein residentieblad. Donderdag 22 januarij 1874. No. 335.
14944: HAAK, W.J. V.D. - Woordenboek Nederlandsch-Esperanto.
31583: HAAN, J.I. DE - De taal zegt meer dan zij verantwoorden kan : een keuze uit de verspreide rechtskundig-signifische geschriften van Mr. Jacob Israel de Haan
21269: HAAN, A. DE (BEW.) - Groeten uit…
8603: HAAN, JACOB ISRAEL DE - Verzamelde gedichten I en II
26008: HAAR BZN., B. TER - Gerrit en Hanna : een verhaal voor de jeugd.
20738: HAAR, A.A. TER - Gerstcultuur.
24721: HAARMAN, W.C.TH. - De viool : beknopte handleiding voor den aankoop, de verzorging en het onderhoud.
16252: HABERNAL, M. - Unser Wien in alter und neuer Zeit : Topographisch-historisches Handbuch.
19873: HABIBOE, R.R.F. - Tot verheffing van mijne natie : het leven en werk van Francois Valentijn (1666-1727)
16543: HACKER, R.C. - The ultimate pipe book.
19208: HADFIELD, M. & J. - Gardens of delight.
15695: HAEFTEN, O. VAN - Manieren : wenken voor wie zich correct willen gedragen.
18846: D'HAEN, C. - De wonde in 't hert : Guido Gezelle: een dichtersbiografie.
12841: D'HAEN, C. - Onyx.
22583: HAERSOLTE, J.W.J. BARON VAN - Onze visscherij op Noord- en Zuiderzee.
10248: HALBERSTADT, J. - Deuterium en radioactieve koolstof als tracers bij onderzoekingen over het glutaminezuur van tumorproteinen.
11599: HALBERTSMA, H.;KEIKES, W.H. - Sneek : drie kronen met ere.
12085: HALEN, J. VAN (S) - Een stem om niet te vergeten : C. Buddingh' 1918-1985.
22125: HALL, H.C. VAN - Spreekwoorden en voorschriften in spreuken betreffende landbouw en weerkennis.
15965: HALL, R.B. - Officer of the day : march two step.
21168: HALSBERGHE, G. - XYZ van de Grieks-Romeinse oudheid.
11995: HALTENORTH, TH.;DILLER, H. - Elseviers gids van de Afrikaanse zoogdieren.
22537: HAM, W. VAN DER - De Grote Waard : geschiedenis van een Hollands landschap.
24613: HAMAKER-WILLINK, A. - Puump gaat zwemmen
18214: HAMBOURG, M.M. - The New Vision : photography between the world wars : Ford Motor Company collection at the Metropolitan Museum of Art.
15009: HAMME, J. (S) - Jubileum album Nederlandsche Roode Kruis 1867-1937.
25522: HANDBOEK - Handboek voor den soldaat. Deel I. Algemeen voor alle wapens en dienstvakken.
11945: HANDBOEKJE - Handboekje voor de leerlingen der lagere scholen.
29978: HANDBOEKJE - Handboekje der Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport Vereenigingen (K.V.N.W.V.)
27669: HANDÉ, B. - Where cultures meet : merging colours.
10619: HANDELINGEN - Handelingen van het eerste congres van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten op Java, gehouden te Soerabaia van 21-24 maart 1896.
22617: HANDHAVING - Handhaving van de krijgstucht.
10115: HANDLEIDING - Handleiding voor onderhoud Opel Olympia Rekord.
10267: HANDLEIDING - Handleiding Quickly-N, Quickly-S, Quickly-L met achterwielschommel.
7890: HANNEMA, D. - Chefs d'oeuvre de la collection D.G. van Beuningen.
29427: HANS, J. - Aus der Finanzwelt des Islams
8140: HANSEN, H.J.(S) - De glorie van het schip: kunst en kunstnijverheid van scheepsbouwers en zeelieden.
11295: HANTSCHEL, A. - Bakoe : de strijd om boortorens.
22707: HARDING, M. - The Victorian soldier : studies in the history of the British army 1816-1914.
13934: HARGRAVE, J. (WHITE FOX) - Tribal training.
20132: HARMSZE, H. - 50 jaar TT : de geschiedenis van Nederlands grootste sportevenement 1925-1975.
20231: HARPER, W.H. - Eofric the monk : a Christmas memory.
24849: HARRIS, R.P. - Pillars & portraits : an illustrated catalogue of the numismatic history of the Spanish American empire.
19446: HARRISSON - Savage civilisation.
23624: HARTERINK, G.J. - De werktuigkunde voor machinetechnici : leerboek voor machineteekenaars, constructeurs, werktuigkundigen, leerlingen van technische-, ambachts- en burger-avondscholen en voor zelfstudie.
31370: HARTONG, C. - Mijn balletboek
6864: HARTTORFF, W. - Jeugd zonder werk
8326: HARTWIG, J. - Illustriertes Geholzbuch: die schonsten Arten der in Deutschland winterharten oder doch leicht zu schutzenden Baume und Straucher, ihre Anzucht, Pflege und Verwendung.
21381: HASSELMAN, C.J. - L' Institut Royal Colonial d'Amsterdam : sa genese, son fonctionnement, son avenir.
19439: HASSELMAN, C.J. - Het Koninklijk Koloniaal Instituut te Amsterdam : wording, werking en toekomst.
14068: HASSELT, R.J.G.M. E.A. - Alfred Ost 1884-1945 : een keuze uit de collectie tekeningen, aquarellen en schilderijtjes door Alfred Ost in 1937 aan de gemeente Roosendaal en Nispen geschonken.
12120: HAUSDORFF, D. - Jizkor : platenatlas van drie en een halve eeuw geschiedenis van de joodse gemeente in Rotterdam van 1610 tot 1960.
25064: HAUW-VELTMAN, R. VAN DER - Boven de poolcirkel : verhaal uit het leven der eskimo's.
19773: HAVANK - De cycloop.
21619: HAVEN - Haven van Antwerpen = Port d' Anvers = Port of Antwerp = Hafen von Antwerpen.
23262: HAVEN - De haven van Rotterdam : ontwikkeling, uitrusting en economische beteekenis.
20358: HAVERS, E. E.A. - Het Haentje aan de Vogelmarckt : beerkelderonderzoek in het pand Groenmarkt 63-71 te Dordrecht door AWN-amateurarcheologen.
26838: HAYES, W. - City in time : New York.
8926: HAZEVOET, JAC. - Het krantenmeisje.
8429: HAZEWINKEL, C. - Bijdrage tot de psychologie der humoristen : academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Rijks-universiteit te Groningen.
12987: HEATON, P. - The Holiday Train goes to the moon.
10422: HEDGEPETH, W. - The hog book.
29226: HEERE, W.R. - Repetitie-atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis
15631: HEERING, W. E.A. - Im Zauber des Lichts : eine Folge des Goldenen Buches der Rolleiflex.
13965: HEETJANS, W. - Dirk van Beveren : historisch verhaal uit den tijd der Kruistochten.
30597: HEGEL, G.W.F. - Hegel's Philosophy of mind
28388: HEHENKAMP, C. - Indigo-kinderen als geschenk en uitdaging : handboek voor het herkennen van en omgaan met kinderen van de nieuwe tijd.
31037: HEIDE, W. VAN DER - Een raderboot als zilvervloot
11701: HEIDE, G.D. VAN DER - Schokland vroeger en nu.
29949: HEIJDEN, C. VAN DER - Dat nooit meer : de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland
11808: HEIJKOOP, C. - De Westerschelde bij storm en mist : scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982.
10458: HEIJMANS, M. - Max Heijmans Fashion
21167: HEIRMAN, R. - Uit de kunst.
11595: HEKMA, G. (S) - Mannenmaat : rekenboek voor jongens zonder meisjes.
19179: HELFAND, W.H. - Medicine & pharmacy in American political prints (1765-1870).
10773: HELLINGA, H. - Ernest Groosman : bouwer met grenzeloze ambities.
1207: HELMOLT, H.F. - Der Weltkrieg in Bildern und Dokumenten nebst einem Kriegstagebuch : Zweite Folge.
28428: HEM, P. VAN DER - Piet van der Hem 1885-1961.
24005: HEMINGWAY, E. - Across the river and into the trees.
18477: HENDERICKX, P.H. - Het nieuwe electriciteitsboek voor jongens.
11907: HENDERSON, S.;LANDAU, R. - Billboard art.
14161: HENDRIK - Hendrik Chabot tekeningen.
24866: HENDRIKS, D.(S) - Het Nationale Ballet januari/april 1976.
7038: HENDRIKS, W.J. - Onze loofhoutgewassen.
15904: HENDRIKS, W.J. - Onze loofhoutgewassen.
11273: HENDRIKSE-KNAPEN, M. (BEW.) - Practische handleiding voor knip- en naailessen en eenvoudige stofversieringen voor huishoudelijk gebruik.
12261: HENDRIKSE-KNAPEN, M. (BEW.) - Garneeren en afwerken.
21911: HENDRIX, P. - Dordrecht : stad in de ruimte.
15141: HENTY, G.A. - Lotgevallen van twee jongens in Transvaal.
19178: HEPKEMA, J. - Dr. Eeltje Halbertsma als dichter : een gedenkschrift op zijn honderdjarigen geboortedag, den 8 october 1897, feestelijk herdacht te Grouw en elders.
10477: HERDENKINGSTENTOONSTELLING - Herdenkingstentoonstelling Rik Wouters 1882-1916.
30529: HERDENKINGSTENTOONSTELLING - Herdenkingstentoonstelling De Synode van Dordrecht 1618-1968.
22538: HERINNERINGSALBUM - Herinneringsalbum 1e infanterie brigadegroep C Divisie 7 december. Deel I t/m IV: 1 september 1946 - Demobilisatie.
16478: HERMANN, B.;DE MORAES, V. - Rio de Janeiro.
15492: HERMANNA;TIENHOVEN, A.B. VAN;EBBINGE-WUBBEN VAN HASSELT - Luilekkerland uitstappen.
26592: HERMANS, W.F. - Horror coeli en andere gedichten.
10704: HERMANS, W.F. - Fotobiografie.
14917: HERMANS, T. - One man show.
6019: HERPEN, E. VAN (S) - De Tweede Deur : vier nieuwe verhalen van Bob den Uyl, Rudolf Geel, Marga Minco, Drs.P.
18807: HERWEIJER, N.(RED.) - Op de koop toe : weggevertjes in Nederland.
18021: HET - t is geen droom : ieder Nederlander in Eigen Home.
11313: HETTEMA, IJ. - Moderne voeding : receptenboek voor rauwkost en rationele voedselbereiding.
18412: HEUSDEN, A.A. VAN - Leerboek der aardrijkskunde, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden.
20260: HEUVEL, M. VAN DEN - 'n Olijke gast.
14532: HEYDEN, B. VAN DER - Stijl in huis.
9875: HEYMANS VAN BEEK, E. - Kinderhandwerken voor de heele kleintjes, meisjes en jongens , No. 1 : Kraaltjeswerk, loovertjeswerk, holpijpwerk e.a.

Next 1000 books from De 2 uiltjes

12/15