Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
41909: A.M.D.G., - Notice Historique sur les Maisons de la Societé de Marie en Amérique.
66408: MR. M. V. G., - Wet op het Zegelregt door Aantekeningen uit......
29872: - Topografische Kaart 43C Bruinisse.
170591: DE, - Diessen in oude Ansichten.
135014: [A. VAN GILS], - Katholiek Meyerysch Memorieboek behelzende de Oprigting van het Bisdom van 's Hertogenbosch.
43578: - Onderwyzingen over de voornaemste Waerheden van den Gods-Dienst en over byzonder Pligten van het Christendom.
43582: - Wijde Horizonten.
122013: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1869..
38521: A.G.F., - Tajiri-Tentoonstelling. Stadsschouwburg Tilburg.
12461: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1893..
135012: [A. VAN GILS], - Katholiek Meyerysch Memorieboek behelzende de Oprigting van het Bisdom van 's Hertogenbosch.
35367: - Hans Brac in Brabant.
40560: N., W.V., - Leven van den Eerbiedwaarden Dienaar Gods Jozef Maria Pignatelli.
27838: A.R., - Tollembeek. Oude en Nieuwe Kerk.
30121: K. (= J.B.M.C. KERVYN DE LETTENHOVE), - Marnix. La Capitulation d'Anvers.
41985: P.I.M., - Onder Pijdragers. Een Boek van Leer en Luim uit de Monnikenwereld.
29864: - Topografische Kaart 44G Dongen.
29870: - Topografische Kaart 43G Willemstad.
27097: L.V.M., - Een Heilige ter Bedevaart bij de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch & De Zoete Lieve Vrouwe.
12452: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1884..
12454: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1886..
12455: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1887..
12456: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1888..
12457: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1889..
198533: RED., - Lieshout in Kranteberichten van 1881 tot en met 1900..
29977: - Plattegrond Cranendonck 1 : 25.000.
37481: - Brieven van Vincent van Gogh aan Anthon G.A. Ridder van Rappard 1881-1885..
717: - Brabants Heem. Jaargang XXXXVI t/m IL..
29994: - Topografische Kaart Venlo 52-West.
12466: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1898..
12467: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1899..
12469: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1901..
12470: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1902..
12471: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1903..
12472: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1904..
12473: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1905..
71254: - Topografische Kaart 1 : 25.000 21C Keteldiep.
71252: - Topografische Kaart 1 : 25.000 62C St. Geertruid.
71251: - Topografische Kaart 1 : 25.000 61F Maastricht.
71250: - Topografische Kaart 1: 25.000 61H Eijsden.
22428: - Wegwijs in de Gemeente Uden 1985..
70766: M., - Roepstem tot de Protestanten van geheel Nederland.
272656: J.A. D. K., - De Barmhartige Zusters van den H. Carolus Borromeus te 's-Hertogenbosch. Een Woord bij de Herdenking der eerste 25 jaren van haren Werkkring aldaar.
29850: - Topografische Kaart 50E Gilze.
39030: E. DE W., - George Braque.
67519: RED., - Kunstreisboek Nederland. Deel I: Noord-Holland - Zuid-Holland.
30098: F.G.V (FRANS VAN MIERIS JR. 1687-1763), - Antwerpsch Chronykje in het welk zeer veele en elders te vergeefsch gezogte Geschiedenissen, sedert des Jare 1500 tot het Jaar 1574 zoo in die toen zoo zeer vermaarde Koopstad als de andere Steden van Nederland, en wel byzonderlijk op het Stuk der Geloofs-Hervorminge voorgevallen, omstandig beschreven en thans naar deszelfs aldaar ontdekte Handschrift, voor de eerste Maal in 't Licht gebracht.
5231: 05231, - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 161, 162, 163, 164..
1880: - Jaarverslag 1981-1985..
27455: H., - Fulco van Bern. Schetsen uit de Geschiedenis van Noordbrabant.
9715: - Aanspraak aan de Staten van Noord-Braband, gedaan door Jonkheer A.J.L. van den Bogaerde Gouverneur der Provincie, in de Vergadering van den 2 Julij.
70482: A, MR. H. VAN, - Herinneringen van vroegre en later Leeftijd, en aan gedenkwaardige Land- en Tijdgenooten; ten vervolge op: uit de Gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch Beamte, over de tweede helft der 18e en het begin der 19e eeuw.
67369: W. (M. WILLEMSEN), - Observations relatives a quelquels Points de l'Histoire de Maestricht du 4me au 8me Siècle.
9839: - Panorama de la Bataille de Waterloo.
43037: - Description de la Façade et de L' Intérieur de Cathédrale de Milan.
37517: - Olreim.
21545: DAS, J. E.A., - Riethoven toen.
71259: - Topografische Kaart 1 : 50.000 Beilen 17-Oost.
76804: - De Lage Landen. Les Pays-Bas et La Belgique, The Netherlands and Belgium Belgia Regia et Belgica Foederata. Atlas Maior of 1665..
30114: A.-J.-A. N., - Les Aspirants d'Artillerie aus Siège de la Citadelle d'Anvers et autres Souvenirs de Jeunesse 1824-1834..
12458: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1890..
12459: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1891..
12462: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1894..
12668: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1885..
10657: (AAN: JAN A. VAN HOUTTE), - Essays on Medieval and early modern Economy and Society.
29703: [G.H.C. BREESNEE EN VAN SCHILFGAARDE], - De Archieven van de Kloosters Mariëncroon in Heusden en Mariëndonck buiten Heusden.
29878: - Topografische Kaart 51H Mierlo.
29871: - Topografische Kaart 49H Achtmaal.
12465: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1897..
26421: - Historisch Overzicht van de Aktiviteiten van de Historische Kring Het Oude Land van Heusden en Altena 1977-1987..
224: 00224, - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel IV. Boek III Tussen Zenne en Dender.
125030: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1885..
12464: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1896..
66211: - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vier en Veertigste vervolg).
41698: - Orval.
274551: H., - Fulco van Bern. Schetsen uit de Geschiedenis van Noordbrabant.
9717: - Notulen van de Eerste en Tweede Gewone Zitting 1948 der Staten van Noord-Brabant.
9716: - Notulen van de Eerste en Tweede Gewone Zitting 1947 der Staten van Noord-Brabant.
12463: B & W, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1895..
43575: - Breviarum Romanum ex decreto Sacrosanctie Concilii Tridentini.
66367: - Der Grosse Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben / Der große Herder..
29851: - Topografische Kaart 50H Lage Mierde.
65762: AA, J. VAN DER E.A., - De Navorscher. Zesde Jaargang.
12862: AA, A.J. VAN DER, - 's-Hertogenbosch. Beschrijving van Stad en Meijerij uit 1844..
21676: AA, JAC. VAN DER E.A., - V.V. Bladella 1910-2000..
19464: AA, JAN VAN DER & PIET VAN ALPHEN, - Staffanfare van de NCB 1938-1966 Sint-Oedenrode. Uniek Muziekcorps te Paard.
36679: AA, MR. C.P.E. ROBIDE VAN DER, - Het Kasteel van Deurne.
11421: AA, JOS M. VAN DER (RED.), - Noord-Brabant.
17592: AA, JOS. M. VAN DER (RED.), - Tilburg. Gemeentelijke Dienstverlening G.G. en G.D. - Brandweer.
36681: AA, MR. C.P.E. ROBIDE VAN DER, - Het Kasteel van Croy.
65750: AA, J. VAN DER E.A., - De Navorscher. Zevende Jaargang.
65751: AA, J. VAN DER E.A., - De Navorscher. Vijfde Jaargang.
216761: AA, J. VAN DER ; G. HOLLEMAN EN J. SEUNTIËNS, - Postduivenvereniging De Arkduif Bladel 100 Jaar 1903-2003..
74638: AA, MR. H. ; A.H. HUUSSEN EN MR. J. TH. DE SMIDT, - Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798 I. Stukken van algemene Aard. De gedrukte Ontwerpen van 1804 en hun Voorgeschiedenis. II Huwelijks- en Huwelijksgoederenrecht tot 1820..
20329: AA, JAC VAN DER E.A., - Honderd Jaar Trouw aan Bladella Blauw 1910 – 2010..
16850: AAFJES, BERTUS E.A., - Hier is Oisterwijk.
21308: AAFTINK, DRS. CHRISTEL, - Drie Eeuwen Sint Servatius Parochie in Borkel en Schaft 1690-1990..
75942: AALBERS JR., C., - Dwerghoenders als Liefhebberij.
75943: AALBERS JR., C., - Dwerghoenders als Liefhebberij.
75941: AALBERS JR., C., - Dwerghoenders als Liefhebberij.

Next 100 books from Antiquariaat Duthmala

4/22