Antiquariaat Fenix Amsterdam
Frans Halsstraat 88, 1072 BW Amsterdam, The Netherlands.            Email: gotofenix@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
39169: - Younger Than That Now: The collected interviews with Bob Dylan.
6029: - Klein Uitgegeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf 1989-1990.
36758: - Egmond en Berne: Twee verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen.
38016: - Terug Naar De Oorsprong: 100 jaar A.A.C. Hercules Amsterdam. 22 september 1902-22 september 2002.
1274: - Ierse Kunst 3000 v. Chr.-1500 na Chr.
28348: - Thai Cooking
21249: - Nog Steeds Geen Woorden: El Hizjra Literatuurprijs 2006.
39442: - Fautrier 1898-1964.
38986: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
37395: - Facing West: Oriental Jews of Central Asia and the Caucasus.
24232: - Koud Bloed: True crime magazine, no 2. 2008.
39067: - Wander Wonders: Design for a new age.
36669: - L'Enciclopedismo in Italia nel XVIII secolo.
30355: - Work by Noam Ben-Jacov.
24455: - Grondwet.
24316: - Geneeskrachten der Natuur
39480: - Petits Propos Culinaires 88: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
32971: - Geborgen Hoofdstukken: Heerlijkheden in het streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg.
20256: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel IV.
20257: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel V.
20258: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel VI.
24559: - Scrabbelwoordenlijst.
8543: - Nederlandsche Legenden. Met 32 platen naar het Fransch.
18590: - BILWET Media archief (Stichting ter bevordering van de illegale wetenschap i.o.).
37435: - Verdamping in de Hydrologie.
5918: - Van 't Lang-Hayr. Gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienlijke stad genaamt.
7369: - Heroes of the Dawn. Celtic myth.
31849: - Dat zit zo: Handleiding voor huisbezoekers en propagandisten.
23711: - H.F.C. Haarlemsche Football Club Gedenkboek 1879-1954.
24881: - Best of Graphis: Photo II.
39030: - Babad Tanah Djawi. W.L. Olthofs vertaling van de prozaversie van J.J. Meinsma lopende tot het jaar 1721.
8765: - Nubië aan de Nijl. Voorportaal van Afrika. Haags Gemeentemuseum 22 september-25 november 1979.
37335: - Nieuwe Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden I. Deel IIe Stuk.
6065: - De Morgen. Documentatie/ knipsels aangaande faillissement van deze krant.
39471: - Petits Propos Culinaires 33: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
20259: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel X.
20262: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Waarin opgenomen jaarverslag en bijdragen van het Iconographisch Bureau: Deel XVIII.
20264: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Waarin opgenomen jaarverslag en bijdragen van het Iconographisch Bureau: Deel XXIII.
20265: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Waarin opgenomen jaarverslag en bijdragen van het Iconographisch Bureau: Deel XXIII.
39484: - Lange Tafels: Lekker en slim koken voor grote groepen.
37394: - Vietnam: Kunst en Culturen van de prehistorie tot op heden.
34121: - Old Favorite Honey Recipes
26222: - Zes en twintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26224: - Negen en twintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum
26227: - Negentiende Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26228: - Twintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26229: - Een en Twintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
39379: - Indonesische Kunst uit Eigen Bezit.
24394: - Archaeologia Cantiana: Being contributions to the History and Araeology of Kent. Volume C, 1984.
24395: - Archaeologia Cantiana: Being contributions to the History and Araeology of Kent. Volume CX, 1992.
24396: - Archaeologia Cantiana: Being contributions to the History and Araeology of Kent. Volume CII, 1985.
24397: - Archaeologia Cantiana: Being contributions to the History and Araeology of Kent. Volume CXII, 1993.
18772: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Jaarboekje 1918.
18773: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Jaarboekje 1917.
18774: - Bijdragen tot de Aardrijkskunde, of Verzameling van Belangrijke Stukken ter Bevordering Eener Staat-Geschied- en Natuurkundige Kennis van Onderscheidene Gedeelten onzes Aardbols.
37143: - Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
39759: - De Amsterdamse Vrouwenkliniek en de Voorplantingsgeneeskunde 1047-2010.
31834: - Proceedings of the European Conference on Speleology: Hélécine Belgium, 1992. Vol I (Biology, Paleontology and Archeology) +II (Human and Applied Speleology).
31835: - Amis Laos Caving Expedition 2000: Expedition report of the first Dutch caving expedition in Lao P.D.R. Stories of the exploration and background information about the country, the caves and the expedition with additional maps of the visited cave areas.
21414: - Traditionele Recepten: Griekse Keuken.
18151: - In de Kooi Ben Ik Niet Bang: Gedichten en tekeningen van kinderen.
38013: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Gedenkboek 1848-1948.
39991: - De Amsterdamsche Gids.
28280: - Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1954. Sous Le Signe De Quelques Jolies Filles Des Provinces De France. Aquarelles de Van Dongen
28292: - Établissements Nicolas.
28293: - Établissements Nicolas.
28294: - Établissements Nicolas.
28482: - Catalogus van Japanse Prentkunst uit de Achttiende en Negentiende Eeuw: Kleurenhoutsneden uit de verzameling van Drs. F.K. Lotgering.
28503: - De Aarde en Haar Volken.
39848: - Serie Reuzensalamanders (72 paperbacks van de in totaal 83 verschenen exemplaren).
6281: - De Keuken van de Pure Smaak. Met 50 recepten en persoonlijke notities van 5 Nederlandse topkoks.
6859: - Bijdragen en Mededeelingen. Deel XXXV. Gelre. Vereeniging tot oefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.
29782: - i10 et son époque: 15 mars - 30 avril 1989.
38089: - Lampas: Systematische index op de jaargang 1-5, 1968-1973.
34006: - Cai Mo Gu.
20721: - Institute for Theoretical Physics The Niels Bohr Institute 1921-1971.
19567: - Selected Works: Early German porcelain, fine and decorative arts of the eighteenth century/Frühe Deutsche Porzellane Kunst und Einrichungen des 18. Jahrhunderts.
19607: - Frida Kahlo und Tina Modotti.
39477: - Petits Propos Culinaires 81: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
24872: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Febr. 1955, no. 11.
24873: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Juli/aug 1954, no. 4/5.
24875: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Jan. 1955, no. 10.
24876: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Mei. 1953, no. 2.
24877: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Juni 1953, no. 3.
37072: - Laat Al het Talent Hier Stormen en Op Hun Bek Gaan: 25 jaar Theater de Teerstoof (14-10-1972 / 14-10-1997).
39043: - De Tampon: Orgaan voor de leerlingen en oudleerlingen der school voor de grafische vakken Utrecht.
39041: - De Tampon: Orgaan voor de leerlingen en oudleerlingen der school voor de grafische vakken Utrecht.
31809: - An Outline of Chinese Acupuncture. The Academy of Traditional Chinese Medicine.
37344: - The Evelyn Roth Recycling Book.
12956: - Amsterdam heeft het Concertgebouw.
30966: - Gemeente- en Provincieprogram Pacifistische Socialistische Partij.
22301: - Wijchen, Centrum in Tweestromenland.
24136: - Nijmeegse Student en Almanak voor het jaar 1953. Zevende jaargang.
21593: - The Kilkenny Magazine: An all-Ireland literary review, double number 12-13, 1965.
38402: JUBILEUMCOMMISSIE ARGO 1988. - 1913-1988: 75 jaar WSR ARGO.
5079: - De Schending van Soebadra. Javaans Schimmenspel.
35865: - Sozialismus und Terrorismus.
37493: - Uit Indonesië teruggekeerde en gedemobiliseerde Amsterdamse militairen vinden het sociaal centrum bij de Demobilisatieraad Amsterdam.
34937: - Denken mit Ludwig Marcuse: Ein Wörterbuch für Zeitgenossen.
12893: - De Amsterdamse Diamantbeurs/The Amsterdam Diamond Exchange.

Next 100 books from Antiquariaat Fenix Amsterdam

4/22