Antiquariaat Fragmenta Selecta
KNSM-Laan 412, 1019 LN Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 20 4185565            Email: best@fragmentaselecta.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
115263: ERANOS-JAHRBUCH 1963. - Band 32: Vom Sinn der Utopie.
71773: VOR DEM JAHR 1000. - Abendländische Buchkunst zur Zeit der Kaiserin Theophanu. Eine Ausstellung des Schnütgen-Museums zum Gedenken an den 1000. Todestag der Kaiserin Theophanu.
40941: PACT 38. - Sources and resources. Studies in honour of Birgit Arrhenius.
151539: HERENGRACHT 380. - Nieuwe huisvesting voor het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Ter gelegenheid van de ingebruikneming op 22 september 1997, na de restauratie, renovatie en uitbreiding, 1996-1997. Rgd (Rijksgebouwendienst)
96463: GEDENKBOEK 1930-1955. - Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van het 'Genootschap' van leraren aan de Nederlandse gymnasia en lycea. Groningen, Djakarta, Wolters, 1955. 200 p. Hardb. 23 cm
114174: P.T.T.- - Gedenkboek den Hoofdinspecteur der P.T.T. A.P.F. Duynstee door het Staatsbedrijf der P.T.T. aangeboden bij zijn uittreden uit den dienst, ter herinnering aan de belangrijke diensten door hem aan het Staatsbedrijf bewezen en bestaande uit bijdragen tot de door hem ondernomen geschiedschrijving van de Posterijen hier te lande en uit enkele schetsen van zijn veelzijdige werkzaameid.
45325: 5000 JAAR KUNST UIT EGYPTE UIT DE MUSEA VAN KAIRO, ALEXANDRIE EN LEIDEN. - 2e dr. Rijksmuseum, Amsterdam. 16 okt. - 31 dec. 1960.
115266: ERANOS-JAHRBUCH 1952. - Band 21: Mensch und Energie. Herausgegeben von O. FRÖBE-KAPTEYN.
115265: ERANOS-JAHRBUCH 1960. - Band 29: Mensch und Gestaltung. Herausgegeben von O. FRÖBE-KAPTEYN.
4405: ANUARUL PE ANII 1928-1932. - Partea I.
115287: ERANOS-JAHRBUCH 1964. - Band 33: Das menschliche Drama in der Welt der Ideen.
82993: BZZLLETIN 144. - Latijnse dichters.
99513: BZZLLETIN 154. - Griekse dichters.
79508: BIBLIOGRAPHICAL BULLETIN OF THE GREEK LANGUAGE FOR THE YEAR 1974. - Ed. by G. Babiniotis.
72797: BZZLLETIN 154. - Griekse dichters.
102997: GIDS BIJ DE TENTOONSTELLING 'GRAVEN NAAR BATAVEN?'. - Van 16 sept. t/m 28 okt. in Rijksmuseum G.M. Kam te Nijmegen.
102068: AL,B.S.A. - De mannelijke en de vrouwelijke godheid van de boomcultus in de minoische godsdienst.
84810: GEDENKBOEK 1955-1972. - Van het Genootschap van leraren aan Nederlandse gymnasia, lycea en athenea opgericht in 1830. Onder redactie van G.G. BAARDMAN.
120085: (HOOGSTRATEN,D. VAN.) - Beschryving der heidensche goden en godinnen, getogen uit de Fabelschryveren en Oude Dichteren. Met printverbeeldingen gesiert.
120478: (RAPIN,R.) - Observationes in poëmata Homeri et Virgilii, e Gallico latine redditae. (Jano Broukhusio interprete).
115021: BZZLLETIN 144. - Latijnse dichters.
84696: HOMERUS.- BZZLLETIN 175 - Homerus. Den Haag 1990. 79 p. Pb. 25 cm (Contrib. by Schenkeveld, Moormann, d'Hane Scheltema & others)(Some pencil)
116255: SYRIA.- EXPOSITION DES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES DE L'ANNÉE 1952. - Organisée par la Direction Générale des Antiquités de Syrie, au Musée de Damas.
115264: ERANOS-JAHRBUCH 1961. - Band 30: Der Mensch im Spannungsfeld der Ordnungen. Herausgegeben von O. FRÖBE-KAPTEYN.
140095: (HOFFMANN, HEINRICH CARL GEORG). - Teutsche Volks-Geschichten, aus dem ersten Jahrhundert vor und nach Christi unsres Heilands Geburt.
105907: (LANCELOT,C.) - A new method of learning with facility the greek tongue. Digested in the clearest and concisest order. With a variety of solid remarks, necessary for the attaining a complete knowledge of this language, and for understanding the Greek writers. Translated from the French of the Messieurs de Port-Royal by T. Nugent. A new edition revised and corrected.
81164: BIBLIOGRAPHICAL BULLETIN OF THE GREEK LANGUAGE FOR THE YEAR 1973. - Ed. by G. Babiniotis.
113219: JOURNÉE D'ARCHÉOLOGIE ROMAINE 2010. ROMEINENDAG 2010. - Louvain-La-Neuve, 24-04-2010.
77318: PACT 45. - Archaeometry in South Eastern Europe. Second conference in Delphi, April 1991. Ed. by I. LIRITZIS & G. TSOKAS.
55881: CONFÉRENCES FAITES A L'INSTITUT DE DROIT ROMAIN EN 1947. - Paris, Sirey, 1950. 251 p. Wrs. (Publ. de l'Univ. de droit romain de l'Univ. de Paris, 6)
113306: ANNALES D'HISTOIRE DE L'ART & D'ARCHÉOLOGIE. - (Vol.) 30 (2008) - 31 (2009).
150607: AAFJES,B. - Griekse kunsten. Reisverhalen.
155875: AAFJES,B. - De Italiaanse postkoets. Waarin opgenomen 'Een laars vol rozen'.
150610: AAFJES,B. - De eeuwige stad. Rome in verhalen en herinneringen.
150609: AAFJES,B. - Goden en eilanden. Een reisboek over Griekenland.
117712: AAFJES,B. - Odysseus in Italië.
155913: AAFJES,B. - Capriccio italiano. Een reisboek over Italië.
150608: AAFJES,B. - Dag van gramschap in Pompeji.
150611: AAFJES,B. - Dooltocht van een Griekse held
77006: AALDERS,G.J.D. - Pilatus en Herodes. Enige opmerkingen over de samenhang tussen wereldgeschiedenis en heilsgeschiedenis.
115057: AALDERS,G.J.D. - Paulus en de antieke wereld.
22077: AALDERS,G.J.D. - De oude geschiedenis en haar bronnen.
77018: AALDERS,G.J.D. - Totalitaire tendenzen in het oude Hellas.
77795: AALDERS,W. - Wet, tragedie, evangelie. Een andere benadering van het boek Job.
24871: AALDERS,G.J.D. - Studiën over Agathocles.
116658: AALDERS,G.J.D. - Synagoge, kerk en staat in de eerste vijf eeuwen.
48041: AALDERS,G.J.D. - Mensen als wij, en toch anders. Beschouwingen over het verstaan van de mensen uit de oudheid.
153286: AALDERS,G.J.D. - De Romeinse staat en het christendom.
79313: AALDERS,G.J.D. - De oud-Griekse voorstelling van de afgunst der goden.
79398: AALDERS,G.J.D. - Echt-Grieks.
68219: AALDERS,G.J.D. - Caligula, zoon van Germanicus.
151652: AALST,A.J. VAN DER. - Aantekeningen bij de hellenisering van het christendom.
152274: ABAELARDUS, PETRUS.- CETEDOC. - Instrumenta lexicologica latina, fasc. 45 (CCCM 12-13), series A- Formae. Petrus Abaelardus, Theologia. Curante CETEDOC, Universitas Catholica Lovaniensis Lovanii Novi.
113841: ABAELARDUS, PETRUS.- DE SANTIS,P. - I sermoni di Abelardo per le monache del Paracleto.
113497: ABAELARDUS, PETRUS.- BUYTAERT,E.M. - Peter Abelard. Proceedings of the Intern. Conference, Louvain May 10-12, 1971.
150312: ABAELARDUS, PETRUS. - Die Leidensgeschichte und der Briefwechsel mit Heloisa. (Übertr. und herausgegeben von E. BROST. Mit einem Nachwort von W. BERSCHIN).
155909: ABD AL-JABBÂR.- PETERS,J.R.TH.M. - God's created speech. A study in the speculative theology of the Mu'tazilî Qâdî l-Qudât Abû l-Hasan 'Abd al-Jabbâr bn Ahmad al-Hamadânî.
111427: VAN DEN ABEELE,B. - La littérature cynégétique.
62266: ABEL,V.L.S. - Prokrisis.
105643: ALPHABETE UND SCHRIFTZEICHEN DES MORGEN- UND DES ABENDLANDES. - 2. von Fachwissenschaftlern überarb. und erw. Aufl. Zum allgemeinen Gebrauch mit besonderer Berücksichtigung des Buchgewerbes.
62422: ÅBERG,N. - La civilisation énéolithique dans la péninsule Ibérique.
152037: ABMA,E. - Sokrates in der deutschen Literatur.
109563: ABRAHAMS,I. - Campaigns in Palestine from Alexander the Great.
54328: ABRAMOWICZ,A. - Urny i ceraunie.
117717: ACHTERBERG,G. - Eurydice. (Tweede druk)
115498: ACROPOLIS AT ATHENS, THE. - Conservation, restoration and research 1975-1983.
60558: ACTS OF THE APOSTLES, THE. - Selected passages for translation (ed. with notes by) T.J. LEARY.
154638: ADAM,P. - L'Humanisme a Selestat. L'École, les humanistes, la bibliothèque. 2e édition.
10623: ADAMS,R.M. - The Roman stamp. Frame and facade in some forms of Neo-Classicism.
22240: ADAMY,R. - Architektonik der Römer.
154264: ADCOCK,F.E. - The Greek and Macedonian art of war.
110350: ADCOCK,F.E. - Roman political ideas and practice.
103728: ADDINK-SAMPLONIUS,M. (ED.) - Urnen delven. Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken.
86368: ADELBERT. - Die Vita sancti Heinrici regis et confessoris und ihre Bearbeitung durch den Bamberger Diakon Adelbert. Hrsg. von M. STUMPF.
110522: ADKINS,A.W.H. - Poetic craft in the early Greek elegists.
152889: ADRADOS,F.R. - History of the Graeco-Latin fable. Volume one, introduction, and from the origins to the hellenistic age. (Edition revised and updated and supplemented by the author & G.J. van Dijk)
112211: ADRADOS,F.R.- - Athlon. Satura grammatica in honorem Francisci R. Adrados. Vol. 1. Ediderunt A. BERNABÉ, L.A. DE CUENCA, E. GANGUTIA, J. LOPEZ FACAL.
156151: ADRADOS,F.R. - History of the Graeco-Latin fable. Volume 3: inventory and documentation of the Graeco-Latin fable. Supplemented and edited by the author & G.J. Van Dijk.
113481: JULIANUS AECLANENSIS. - Expositio libri Iob. Tractatus prophetarum Osee, Iohel et Amos. Accedunt operum deperditorum fragmenta post A. Bruckner. Denuo collecta, aucta, ordinata edidit L. DE CONINCK.
55835: AEGYPTUS. - Rivista italiana di egittologia e papirologia. Anno LXIV.
55813: AEGYPTUS. - Rivista italiana di egittologia e papirologia. Anno LXVII.
130002: AELIANUS. - KL. AILIANOU SOPHISTOU POIKILÊ HISTORIA. Cl. Aeliani Sophistae Varia Historia, ad MStos codices nunc primum recognita & castigata, cum versione Justi Vulteji, sed innumeris in locis ad Graecum auctoris contextum emendata, et perpetuo commentario Jacobi Perizonii. (Tomus I: libri I-VIII).
120027: AELIANUS. - Aeliani Variae Historiae libri XIIII. Item Rerumpublicarum descriptiones ex Heraclide, interprete Iusto Vulteio Wetterano. Editio postrema, ad Graecum exemplar, multo quam antehac emendatius, nunc denuo quam diligentissime recognita.
152304: AELREDUS RIEVALLENSIS.- HOSTE,A. - Bibliotheca Aelrediana. A survey of the manuscripts, old catalogues, editions and studies concerning St. Aelred of Rievaulx.
155954: AERSCHOT,B. VAN. - De dochters van Delphi.
155967: AERSCHOT,B. VAN. - Endymion en Selene. Roman.
155969: AERSCHOT,B. VAN. - Kinderen van Atlas.
117854: VAN AERSCHOT,B. - De nacht van Icarus. Roman.
150382: VAN AERSCHOT,B., - De priesteres. Novellen.
116479: AERTS,J.F. & K. VANGENECHTEN. - Standaard Nederlands-Latijns lexicon. 5e uitgave.
109327: AERTS,J.F. - De katakomben van Rome.
117877: AERTS,J.F. & K. VANGENECHTEN. - Nederlands-Latijns lexicon. Derde uitgave.
89769: AERTS,J.A. - Album Jan A. Aerts. Samengesteld ter gelegenheid van zijn emeritaat aan de Katholieke Universiteit te Leuven.
52060: AERTSEN,J.A. - Middeleeuwse beschouwingen over Waarheid. Adaequatio rei et intellectus.
120062: DEMOSTHENES & AESCHINES. - Demosthenis et Aeschinis Mutuae accusationes de ementita Legatione, et de Corona, ac contra Timarchum quinque numero, cum earum argumentis, ipsorum oratorum vita, et Aeschinis Epistola ad Athenienses, ac indice copioso. Nuper a bene docto viro traductae. Dictorum series versa pagina conintetur. Cum Privilegio Veneto.
113021: AESCHYLUS. - Aeschylus I. Oresteia: Agamemnon, The libation bearers, The Eumenides. Translated and with an introduction by R. LATTIMORE.
155948: AESCHYLUS. - Doodenoffer & Eumenieden. Vertaling P.C. BOUTENS.
85533: AESCHYLUS. - Agamemnon. Übers. von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF.
111661: AESCHYLUS. - Esquilo, tragedias I: Los Persas. Texto revisado y traducido por M. VILCHEZ.
91524: AESCHYLUS.- PATIN,M. - Études sur les tragiques grecs. (Tome I): Éschyle.

Next 100 books from Antiquariaat Fragmenta Selecta

4/22