Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Aan mijnen vriend ... Mr. Jan Anthony Jacobus Carré, bij zijne promotie tot doctor in de beide regten, de 7en van hooimaand 1792. z.p. 8º: 4 p.
Description: 1792, 7 juli Gedicht ondertekend: K. de Pecker P.z. Zinspelingen op gekochte dissertaties, advocaten "die van de regten van dit land, bezitten voor geen mijt verstand, en die men voor zijn vaders schijven, voor zijnen naem laet meester schrijven", op Carré die terecht zijn bul ontvangt. Het slot: "Eens voere eene egae, naer uw zin / u in een andere pleitzaal in / waar gij de kragt van uw getuigen / door regt en door practyk zult buigen / daer gij met eene warme kus / haar de invloed schenkt - de testibus". Nieuweboer: MNL

Keywords:

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 10132

See more books from our catalog: Occasional poems