Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Merwaardige zaamenspraak of nadrukkelyk roef-praatje tusschen een Haags advocaat, een Amsterdamsch koopman en een Groninger rentenier, rakende de thans ruchtbaare bankroeten, faillissementen van zommige kantooren, benevens de daar uit voortgevloeide ongenugten voor de commercie. Gedrukt voor den autheur. Amsterdam enz., De Groot enz. [1753?].
Description: 4, gebonden in 18e- eeuws karton, 14 pag., rug los. C0788l Niet in Knuttel; niet in NCC/STCN. Uit het gesprek in de roef van een trekschuit blijkt dat in 1720 bij de actiehandel 'eenige rijke zotten' schade leden maar thans ook de 'eerlijkste en braafste kooplieden'. Ook dat er bedrog bij te pas komt, via wissel

Keywords:

Price: EUR 750.00 = appr. US$ 815.14 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 52692

See more books from our catalog: Bankroeten