Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Extract uit het berigt in de Boekzaal der Geleerde Waereldt van Januari 1753, p. 97 etc., vervattende het gerechtelijk onderzoek wegens de uitgestrooide lasteringe ten nadele van Dominus Jacobus Tyken, waardig leeraar in de Gereformeerde gemeente te Amsteldam. Amsterdam, D. Onder de Linden, [1757].
Description: 4, zonder omslag, 7 pag. C2148l De geruchten over ds. Tijken - het verwekt hebben van een kind bij een getrouwde vrouw - zijn ongegrond gebleken. Zeldzaam pamflet (slechts een ex. in STCN).

Keywords:

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 54757

See more books from our catalog: Tyken, criminality, legal