Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Reglement ende ordre geformeert uyt kragt van speciale commissie ende authorisatie van sijne hoogheyt den heere Prince van Orange, als heere ende baron der stadt Grave ende des landts van Cuyck van dato 28-11-1683, waer naer sigh de vier aengestelde roode roeden in den lande van Cuyck sullen hebben te reguleren. Nijmegen, A. van Goor [18e eeuw].
Description: 4, zonder omslag, 8 pag. C3030l Zeldzaam, slechts een ex. in STCN. Niet in Gheprint te Nymeghen. Aangesteld werden tot roode roeden in 1684: Hermen Everts, Heyligen Heyligers, Michiel Peters en Ambrosius Janssen. Hun taak was te waken tegen landlopers, bedelaars, heidenen, speellieden e

Keywords:

Price: EUR 150.00 = appr. US$ 163.03 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 55539

See more books from our catalog: Landloperij, bedelarij criminality, legal