Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Historie van Br. Cornelis Adriaensz van Dordrecht , minnebroeder tot Brugge (...). Inde welke verhaalt wert de discipline en secrete penitentie oft geesselinge by hem gebruykt. Als ook mede sijne wonderlijke, vuyle, grouwelijke, ia bloetdorstige en lasterlijke sermoonen, die hij binnen Brugge gepredikt heeft. Gedrukt 't jaer 1640 [me":] Tweede deel ofte 't vervolgh der wonderbare sermoonen gepredickt binnen Brugge door Broer Cornelis Adriaenssen van Dordrecht, minne-broeder tot Brugge [colophon:] Deventer, C. Thomassen, 1639.
Description: Twee delen in geheel perkamenten banden uit de tijd, 384 +494 p, geillustreerd met 2 gegraveerde titelpagina's. Deel 1: Cornelis prekend en dezelfde twee naakte vrouwen geselend. Deel 2: Broeder Cornelis op preekstoel. Goed exemplaar. Gegraveerde titelpagina van deel 1 bevat kleine scheurtjes en een klein gaatje.

Keywords:

Price: EUR 995.00 = appr. US$ 1081.41 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 57691

See more books from our catalog: Antipapisme