Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: 7 aktes betreffende de fam. Van der Werf (Werff). (1869-1905).
Description: (I) Boedelscheiding gepasseerd op 10 oktober 1886 voor notaris W.A.J. Elzevier Dom te Amsterdam. Betreft de nalatenschap van Johannes Cornelis van der Werf wiens erfgenamen zijn: Gerrit Johannes van der Werf, geemployeerde in een boekhandel aan de Ruysdaalkade te Amsterdam, broeder, en Hendrika Sebina Cornelia van der Werf, ongehuwd, wonende Gerard Doustraat 400, zuster. Met rekening en verantwoording door Jan Hendrik Fredrik Scherwitz jr. als executeur testementair van de overledene. Manuscript (folio), 20 p. met opgedrukt lakzegel in rode was, authentiek afschrift. (II)Testament van Cornelia Elisabeth Scheer, weduwe van Jan Pieter Willem Eleveld d.d. 6 januari 1869 gepasseerd voor notaris Elzevier Dom. Met legaten voor weduwe Kwakkel, geboren Jansje Haverkotte te 's-Gravenhage, stadsbestedingshuis te Amsterdam, Jacobus Ketelaar, tuinbaas bij de heer Clifford op Over Holland, Gerrit van der Werf, neef, Cornelia van der Werf, nicht, Hendrika van der Werf, nicht, Jan van der Werf, neef, Neeltje Gaaij, naaister, Jan Hendrik Fredrik Scherwitz jr., Jansje Scherwitz, zijn dochter, Joseph jacobus Schouter, kleermaker, Hendrik Vrij te Warmond (pleegbroer) en Gerrit jan Schaffer. Tot enige universele erfgenaam benoemt zij haar schoonzuster Sebina Eleveld, weduwe Gerrit van der Veen. Manuscript (folio) 6 p. mret opgedrukt zegel in rode was, authentiek handschrift. (III) Boedelscheiding d.d. 16 juni 1881 gepasseerd voor notaris Elzevier Dom. Betreft nalatenschap van Johanna Wilhelmina Eleveld, weduwe van Gerrit van der Werf. Erfgenamen zijn haar kinderen Johannes Cornelis, Gerardus Johannes, Hendrika Sebina Cornelia, Cornelia Elisabeth. Manuscript (folio), 18 p. met opgedrukt zegel in rode was, authentiek afschrift. (IV) Testament van Gerrit Brinkerink te Amsterdam dd 12 april 1904 gepasseerd voor notaris Hermanus Molenpage. Legaten onder meer aan vereniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden te Amsterdam, Neeltje Nieboer wonende ten huize van de weduwe van Vollenhoven aan de maliesingel te Utrecht, Johanna Maria Sophia van Kornewal, weduwe B.H. Visser, Albert en Willem van der Werf. Tot universeel erfgenaam benoemt zij Christina de Bruijn, weduwe Gerrit van der Werf te Amsterdam. Manucscript (folio) 7p. met opgedrukt zegel in rode was, authentiek handschrift. (V) Akkoord d.d. 19 september 1905 gepasseerd voor notaris Frederik Carel Boterhaven de Haan tussen Christina de Bruin, weduwe van Gerrit Johannes van der Werf, Albert Gerrit en Wilhelm van der Werf, ter ene en Jan Hendrik Scherwitz jr., makelaar wonende te Amsterdam, ter andere zijde betreffende diverse nalatenschappen. Manuscript (folio) 4p. authentiek afschrift. (VI) Bewijs van inlevering der memorie van aangifte van de nalatenschap van Hendrika Sebina Cornelia van der Werf dd 29 augustus 1905, deels handschrift, deels gedrukt, 1 p. (VII) Memorie van aangifte voor de rechten van licensie en overgang bij overlijden betreffende de nalatenschap van Hendrika Sebina Cornelia van der Werf, augustus 1905, Manuscript (folio) 3p. M14553

Keywords:

Price: EUR 125.00 = appr. US$ 135.86 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 57808

See more books from our catalog: VAN DER WERF