Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


 - Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak- Atlas

Title: Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak- Atlas
Description: Den Bosch, Jan Christaan Sepp / Uitgeverij 12 Provincien. Reprint ed. 1773. Gebonden met stofomslag, 21 x 5,5 cm. Goed.l Vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten van de Vereenigde Nederlanden, mitsgaders Eene beknopte algemeene Geographie dezer ProvinciŽn, en eene Aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden, Nevens een Bericht Der voornaamste Logermenten, als mede der Jaarmarkten of Kermissen, en eene korte doch zaakelyke Beschryving van alle Steden en veele andere plaatsen dezer landen. 74 afbeeldingen in kleur. Stofomslag aan onderste rand verkleurd.

Keywords:

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Grimbergen Boeken
- Book number: 914655

See more books from our catalog: atlassen