Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
006421: - Gedenkboek N.V. Internationale Crediet- en Handelsvereeniging "Rotterdam" 1863-1938
013735: - D.S. Mail Motorschip Sibajak
007594: - Bintang Soerabaja. Krontjong-melodieen
015032: - Kris kras door het land! Een paar honderd tochten door Nederland
014308: - Oud dorp van storm en stilte (=Bergen)
007316: - Opdat Het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 October 1944 uit ons dorp werden weggevoerd
008779: - Neerlands volkslied
010283: - Reisatlas IndonesiŽ
009041: - Jaarboek Achterhoek en Liemers
009043: - Jaarboek Achterhoek en Liemers
010330: - Indonesische sprookjes
010331: - (Inventarisatie van oudheden)
002489: - Atlas van de terreinen der Protestantsche Zending in Nederlandsch Oost- en West-Indie
009213: - Papuas Building their Future
017130: - Hansboek voor de soldaat
009340: - Souvenir Bloemendaal en Overveen
009015: - Lou Lichtveld / Albert Helman
017351: - Bouwfonds Kunstcollectie
016680: - Topografische Atlas Nederland
008991: - Industrieel Ontwerp '92
007978: - Het Nederlandsche boek
016793: - Oud Huizen in beeld. Omgeving Naarderstraat
009647: - De eeuwige belofte van Eldorado
011989: - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2008
002659: - Soekarno. Nederlandsch onderdaan 1901-1950 en President 1950-1970
016002: - De mannen van overste Wastenecker. De geschiedenis van de B.S. in Noord-Hollands Noorderkwartier
007542: - Achter Kawat en Gedek
007211: - Gereformiert Landtrecht van Veluwen und Veluwen-zoom
009784: - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij de uitgeverij van Bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland
009806: - Pissarro. Camille Pissarro 1830-1903
000503: (DOUWES DEKKER, N.A.RED.) - Tanah Air Kita. The Country and People of Indonesia
015619: - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek t.g.v. 25-jarigen zendingszrbeid op Soemba
013732: - L. Smi'& Co's internationale sleepdienst
014847: - Nieuwenkamp thuis en op reis. Keuze uit het grafische werk van W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950)
010779: - Uitlaat, De, Personeelsorgaan KPM
015949: - De Gelderse toren. Landgoed aan de IJssel s
015951: - M.S. Marnix van St. Aldegonde
015953: - Een smaldeel van de vloot der Stoomvaartmij "Nederland"
015955: - M.S. Marnix van St. Aldegonde
014978: - Rapport Aan den koning door de Staatscommissie
016003: - Geuzenliedboek 1940-1945
009982: - Jaarverslag van den Topografischen Dienst in Nederlandsch-Indie Over 1922
010430: - Ruimte.Fl. Eigentijs Flevoland
013202: - Van Alpha en Omega
013204: - 10 fietskaarten met internationale informatie omtrent het culturele aspect van de fiets in de samenleving
012732: - Drieentwintig Nederlandse exlibris
010051: - Welcome to Jakarta
010167: - Vestdijknummer Podium
007344: - Groot gedenkboek van de jaren vijftig
009230: - Op sterk water. Maritieme verhalen en vertelsels. 75 jaar Noordelijk Scheepvaartmuseum
010196: - Noord Sumatra in oorlogstijd
016090: - Tentoonstelling van Zeeuwsche kleederdrachten, woningen, meubelen, volkskunst, gebruiken enz.
007974: - Het Nederlandsche boek
006528: - Verslag omtrent het beheer en den toestand van het Landsopvoedingsgesticht te Semarang
014515: - Urker woorden- en spreekwoordenboek
010230: - Gezichten in Rheden en Rozendaal
014728: - Ceylon. Information for Visitors to the Island
010352: - KIJK Den Helder in foto's
010358: - Dorpen in Nederland. Een toeristische gids naar meer dan 250 historische dorpen en stadjes
010363: - Twee honderd jaar bevodering van de proefondervindelijke wetenschappen 1769-1969
008345: - Gids voor bezoekers aan het Proefstation voor de Java-suikerindustrie Pasoeroean
010445: - Door tyd en vlyt. Gedenkboek t.g.v. 100 jr. Kon.Boekhandel & Drukkerij G. Kolff & Co
010467: - A. Roland Holst 1888-1973
010468: - Multatuli 1820-1887
013497: - Grote Provinciale Atlas / Provincie Gelderland / Veluwe
013498: - Grote Provinciale Atlas - Utrecht
013440: - Zoogdieren en andere landdieren van West- en Midden-Europa
009499: - Surrey Archaeological Collections. Relating to the History and Antiquities of the County
010533: - Y2KABC, Het lettertype van de eeuw
016110: - Alphabetische kijst der namen, voorkomende op de kaart van Java, Madoera en Bali
016825: - Gids voor de reis naar en het verblyf op de Veluwe
006659: - Vraagbaak Harderwijk geeft antwoord
016155: - Gids voor Garderen en omstreken
013824: - De EM 'er. Orgaan 7 December Divisie
008391: - Letrpf. Letterproef Monotype Lasercomp
017029: - Handbook on Netherlands New Guinea
010821: - Scheepsrampen in oorlogstijd
008956: - Liber amicorum Kees Snoep
011955: - Manu Propria
015753: - De Mode-Revue en de vrouw in haar huis
003297: - Wel en wee der A.A.T.
007254: - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum
000539: - Misjnah / Misnah
013887: - Rode konen bolle koppen . Vijf jaar Unigarant Bolkoppenrace
015247: - Topografische Atlas Ede
006973: - Tafelen voor Elsschot
008904: - Haarlem. Stad van drukkers
013436: - Vissen en andere waterdieren van West- en Midden-Europa
013733: - L. Smit & Co's internationale sleepdienst
011496: - Publications
011489: - Jaarboek Binnenvaart 2008
011497: - Publications
011487: - Limburg. Compact Provincie Atlas
007703: - KIdoeng Soenda. Beunang njalin tina basa kawi lalakon alam Madjapait
005084: - The War in Pictures
007704: - Dunia modern
007711: - Te voet door Zuid-Limburg
012579: - Indrapoera
016015: - Nieuwe Kiekjes van Weltevreden
003934: - Marine-societeit "Modderlust" (Soerabaja) 1867-1917

Next 100 books from Antiquariaat De Hanze

4/22