Antiquariaat Den Hertog
Elzenkade 6, 3992 AC Houten, NederlandT: 030-6346681, F: 030-6346688            Email: antiquariaat@hertog.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14001: - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 1: Friesland en Groningen (1530-1550) (Kerkhistorische Bijdragen 6/1).
14002: - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 2: Amsterdam (1536-1578) (Kerkhistorische Bijdragen 6/2).
14003: - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 3: Marten Mikron, Een waerachtigh verhaal der t'zamensprekinghen tusschen Menno Simons ende Martinus Mikron van der menschwerdinghe Iesu Christi (1556) (Kerkhistorische Bijdragen 10).
14004: - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 5: Amsterdam (1531-1536) (Kerkhistorische Bijdragen 12).
14006: - Das Evangelium von Jesus Christus in der Welt. Vorträge und Verhandlungen der Sechsten Mennonitischen Weltkonferenz vom 10. bis 16. August 1957 in Karlsruhe, Deutschland.
14057: (MELLINK, A.F.) - Historisch bewogen. Opstellen over de radicale reformatie in de 16e en 17e eeuw. Opstellen, aangeboden aan Prof. Dr. A.F. Mellink bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociaal-religieuze geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
17002: - Bischof Ulrich und der Augsburger Religionsfriede. Neue Quellenforschungen zum Augsburger Gedenkjahr 955 - 1555 - 1955 (Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 61).
17004: - Die Fränkischen Bekenntnisse. Eine Vorstufe der Augsburgischen Konfession.
17013: - Weseler Konvent 1568-1968. Eine Jubiläumsschrift (Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte 29).
17108: (ERASMUS, DESIDERIUS) - Actes du congres Erasme organisé par la Municipalité de Rotterdam sous les auspices de l'Académie Royale Néerlandaise des Sciences et des Sciences Humaines. Rotterdam 27-29 octobre 1969.
17111: (ERASMUS, DESIDERIUS) - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober.
17113: (ERASMUS, DESIDERIUS) - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam.
17194: (MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN) - De eeuw van Marnix van St. Aldegonde. Interuniversitair Colloquium over 16de Eeuwse Geschiedenis.
14106: - Das Königreich der Täufer.
14107: - Mennonitische Geschichtsblätter. Volume 25.
18277: (RIDDERBOS, HERMAN NICOLAAS) - De knechtsgestalte van Christus. Studies door collega's en oud-leerlingen aangeboden aan prof. dr. H.N. Ridderbos.
15175: (BAXTER, RICHARD) - Baxter et l'Angleterre religieuse de son temps.
19101: - Crises and Perspectives. Studies in Ancient Near Eastern Polytheism, Biblical Theology, Palestinian Archaeology and Intertestamental Literature (Oudtestamentische studiën 24).
19103: - Prophets, Worship and Theodicy. Studies in Prophetism, Biblical Theology and Structural and Rhetorical Analysis and on the Place of Music in Worship (Oudtestamentische studiën 23).
14156: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 1-31.
14157: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 1-25.
11303: - Bildnisse evangelischer Menschen von der Reformation bis zur Gegenwart.
11304: - Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Volume 3.
11311: - Nach vierhundert Jahren 1587-1987. Berichte und Bilder aus der Evangelischen Gemeinde Rheydt.
11321: - The Worthies of the Evangelical Union Being the Lives and Labours of Deceased Evangelical Union Ministers.
10631: (HARTVELT, GERRIT PIETER) - Tussen openbaring en evangelie. Studies aangeboden aan prof. dr. G.P. Hartvelt.
14163: (MARBECK, PILGRAM) - Gedenkschrift zum 400jährigen Jubiläum der Mennoniten oder Taufgesinnten 1525-1925.
17431: - Ketters en papen onder Filips II. Het godsdienstig leven in de tweede helft van de 16de eeuw.
17442: (COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZOON) - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
19298: (RIDDERBOS, NICOLAAS HERMAN) - Loven en geloven. Opstellen van collega's en medewerkers aangeboden aan Prof. Dr. Nic. H. Ridderbos ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
22040: (LAMMENS, GERRIT NICOLAAS) - 'Houdt dan de lofzang gaande...' Opstellen over kerk en eredienst aangeboden aan Prof. dr. G.N. Lammens ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
23043: (AUGUSTINUS, AURELIUS) - Miscellanea Augustiniana. Gedenkboek samengesteld uit verhandelingen over S. Augustinus bij de viering van zijn zalig overlijden vòòr 15 eeuwen, CDXXX-MCMXXX.
22077: - Welt des Gesangbuchs. Die singende Kirche in Gabe und Aufgabe.
33005: - Speculum virginum - Jungfrauenspiegel (Fontes Christiani 30).
13466: (BERNARDUS CLARAEVALLENSIS) - Bernard of Clairvaux. Studies Presented to Dom Jean Leclercq (Cistercian Studies Series 23).
22093: (NAASTEPAD, THOMAS JOHANNES MARIE) - Vlegels op de dorsvloer. Feestbundel voor Thomas Naastepad.
14171: - Catalogus der werken over de Doopsgezinden en hunne geschiedenis aanwezig in de bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.
33161: - Doctrina Addai / De imagine Edessena - Die Abgarlegende / Das Christusbild von Edessa (Fontes Christiani 45).
23207: - Vigiliae Christianae. A Review of Early Christian Life and Language. Volume 32.
23208: - Vigiliae Christianae. A Review of Early Christian Life and Language. Volume 33.
11873: - Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Volume 2.
11861: - Handelingen van de Synoden der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland 1872-1892.
34251: [OUTREIN-SLUITER, GEERTRUIDA D'] - Het geestelyk leven der ziele [...].
22107: - Het lied en de kerk. Hymnologische opstellen (Studies van het Instituut voor Liturgiewetenschap 3).
14187: - Die Wiedertäufer in Münster. Stadtmuseum Münster. 1. Oktober 1982 bis 30. Januar 1983.
14172: - Doopsgezinde Bijdragen (1861-1919).
27026: - Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Volume 1.
29035: (FRANCKE, AUGUST HERMANN) - August Hermann Francke. Festreden und Kolloquium über den Bildungs- und Erziehungsgedanken bei August Hermann Francke aus Anlaß der 300. Wiederkehr seines Geburtstages 22. März 1963.
26066: - De sluier opgelicht? Apokalyptiek in Oud en Nieuw Testament. Verslag van de Vliebergh-Sencie-leergang 1978, afdeling bijbel te Leuven.
19521: - De sluier opgelicht? Apokalyptiek in Oud en Nieuw Testament. Verslag van de Vliebergh-Sencie-leergang 1978, afdeling bijbel te Leuven.
04118: - Uit de sjoel geklapt. Christelijke belangstelling voor joodse traditie. Een uitgave bij gelegenheid van het 23e lustrum van Excelsior Deo Iuvante.
01588: - Acta van het synodaal convent (1887) en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888-1892).
22217: - The Worship of God. Reformed Concepts of Biblical Worship.
21086: - Hermes Trismegistus. Pater Philosophorum. Tekstgeschiedenis van het Corpus Hermeticum. Tentoonstelling in de Bibliotheca Philosophica Hermetica.
27027: - Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Volume 4.
14197: - Doopsgezinde Bijdragen (1861-1919).
14198: - Die ernsthafte Christenpflicht, enthaltend schöne geistreiche Gebete, womit sich fromme Christenherzen zu allen Zeiten und in allen Nöten trösten können.
ANTIQ35048: [COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZOON] (1522-1590) - Of Godt in sijn predestineren, verkiesen ende verwerpen siet op des menschen doen, dan niet. Ghesprake tusschen ghereformeerde Calvinist, ende D. Demostenes.
09577: - Symposium Syriacum 1972 célebré dans les jours 26-31 octobre 1972 à l'Institut Pontifical Oriental de Rome. Rapports et Communications (Orientalia Christiana Analecta 197).
07467: - Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche.
07255: (LUTHER) - Martin Luther. 450th Anniversary of the Reformation.
13151: - Concilium Quinisextum - Das Konzil Quinisextum (Fontes Christiani 82).
02447: - Truth Unchanged, Unchanging. A Selection of Articles from The Bible League Quarterly 1912-82.
06276: - Boudelo's Kerk en Orgel.
09565: (MOHRMANN, CHRISTINE) - Mélanges Christine Mohrmann. Nouveau recueil offert par ses anciens élèves.
09564: (MOHRMANN, CHRISTINE) - Mélanges offerts à mademoiselle Christine Mohrmann.
23493: - Journal of Early Christian Studies. Volume 8.
23491: - Journal of Early Christian Studies. Volume 6.
23492: - Journal of Early Christian Studies. Volume 7.
23488: - Journal of Early Christian Studies. Volume 3.
23489: - Journal of Early Christian Studies. Volume 4.
23490: - Journal of Early Christian Studies. Volume 5.
03811: - Athenae Batavae. De Leidse Universiteit / The University of Leiden 1575-1975.
01553: (STAEHELIN, ERNST) - Gottesreich und Menschenreich. Ernst Staehelin zum 80. Geburtstag.
19327: - Congress Volume Rome 1968 (Supplements to Vetus Testamentum 17).
07256: (LUTHER) - Luther en het gereformeerd protestantisme.
29001: (AHLFELD, JOHANN FRIEDRICH) - D. Friedrich Ahlfeld, weiland Pastor zu St. Nikolai in Leipzig. Ein Lebensbild.
23486: - Journal of Early Christian Studies. Volume 1.
23487: - Journal of Early Christian Studies. Volume 2.
33004: (HILDEGARDIS BINGENSIS) - Vita sanctae Hildegardis - Leben der heiligen Hildegard von Bingen. Canonizatio sanctae Hildegardis - Kanonisation der heiligen Hildegard (Fontes Christiani 29).
09446: (DEKKERS, ELIGIUS JAN) - Corona gratiarum. Miscellanea patristica, historica et liturgica Eligio Dekkers O.S.B. XII lustra complenti oblata (Instrumenta Patristica 10 & 11).
01086: - Handelingen en verslagen van de algemene synoden van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869) met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagen en registers.
08016: (CALVIN) - Calvinreden aus dem Jubiläumsjahr 1909.
08017: (CALVIN) - Calvin à Strasbourg 1538-1541. Quatre Études publiées à l'occasion du 400e anniversaire de l'arrivée de Calvin à Strasbourg par les soins de la Commission Synodale de l'Église Réf. d'Alsace et de Lorraine.
03546: - Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den Vrede van Munster 1648-1948.
01606: (DANKBAAR, WILLEM FREDERIK) - Geloof en Revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij een actueel vraagstuk aangeboden aan Professor dr. W.F. Dankbaar op zijn zeventigste verjaardag.
09271: (AUGUSTINUS, AURELIUS) - Mélanges offerts à T.J. van Bavel à l'occasion de son 80e anniversaire (Augustiniana 54).
07401: (LUTHER) - Katalog der Ausstellung Martin Luther, 1483 bis 1546, in der Staatlichen Lutherhalle Wittenberg.
01519: (MÜLLER-ERLANGEN, ERNST FRIEDRICH KARL) - Aus Theologie und Geschichte der Reformierten Kirche. Festgabe für E.F.Karl Müller-Erlangen zu dessen 70. Geburtstage überreicht von Schülern und Freunden.
17135: (FAREL, GUILLAUME) - Guillaume Farel 1489-1565. Biographie nouvelle.
31856: - Entwurf einer Liturgie für die evangelische Kirche im Königreich Württemberg.
11315: - Reformiertes Bekenntnis in der Grafschaft Bentheim 1588-1988 (Das Bentheimer Land 114).
08160: (CALVIN) - Johannes Calvin 1509-1564. Eine Gabe zu seinem 400. Todestag.
03771: - Album Promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album Promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925.
32792: - The Mennonite Encyclopedia. A Comprehensive Reference Work on the Anabaptist-Mennonite Movement.
32243: [ESWIJLER, JOHANNES WILLEMSZ.] - Nuttige Samenspraak van een Heilbegerigen en een Euangelist. By wyze van Vrage en Antwoort opgestelt uit voorafgegaane Ziels-eenzame Meditatien over de Waarheit des Euangeliums [...].
32709: - Der Tractatus Tripartitus aus Nag Hammadi Codex I (Codex Jung) (Studien und Texte zu Antike und Christentum 1).
33881: AAGESON, JAMES W. - Paul, the Pastoral Epistles, and the Early Church (Library of Pauline Studies).
33401: AALBERS, BERTHUS - Judas, een van de twaalf. Een exegetisch-hermeneutische studie over Judas Iskariot in het Nieuwe Testament met speciale aandacht voor het fenomeen beeldvorming (diss.).
18956: AALBERS, BERT - De ware Judas. Nieuw licht op een duister figuur.
30796: AALBERS, JOHAN - De Republiek en de vrede van Europa. De buitenlandse politiek van de Republiek der Verenigde Nederlanden na de vrede van Utrecht (1713), voornamelijk gedurende de jaren 1720-1733. Volume 1: Achtergronden en algemene aspecten (Historische Studies 39).
05986: AALDERS, G.CH. - Daniël (COT - Commentaar op het Oude Testament).
09256: (TERTULLIANUS, QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS) AALDERS, GERHARD JEAN DANIËL - Tertullianus' citaten uit de Evangeliën en de oud-Latijnsche bijbelvertalingen (diss.).
05477: AALDERS, G.CH. - Het Hooglied (COT - Commentaar op het Oude Testament).
05476: AALDERS, G.CH. - Het boek de Prediker (COT - Commentaar op het Oude Testament).
05479: AALDERS, G.CH. - Ezechiël. Volume 1: Hfdst. 1-24 (COT - Commentaar op het Oude Testament).
33224: AALSUM, ELISABETH CORNELIA VAN - Lied van de eenheid. Een onderzoek naar de bijbelse intertekstualiteit van het spirituele geschrift Sjier haJichoed (diss.).
33657: AARNOUDSE, J.M. (ET AL.) - Vrouwen op een zij-spoor? Emancipatie van de vrouw en het verstaan van de Schrift in gereformeerd perspectief.
31099: (ABAELARDUS, PETRUS) ABAELARD - Expositio in epistolam ad Romanos - Römerbriefkommentar (Fontes Christiani 26).
34393: ABBRING, JOHANNES - Christi gedragh omtrent syn waekende en slaepende bruidt-kerck [...].
32428: ABÉ, TAKAO - The Jesuit Mission to New France. A New Interpretation in the Light of the Earlier Jesuit Experience in Japan (Studies in the History of Christian Traditions 151).
11801: ABELS, P.H.A.M., N.D.B. HABERMEHL, AND A.P.F. WOUTERS (ED.) - In en om de Sint-Jan. Bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis (Verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 1).
13617: ACQUOY, J.G.R. - Het klooster te Windesheim en zijn invloed (Nederlandse herdrukken 4).
17015: ADAM, GOTTFRIED - Der Streit um die Prädestination im ausgehenden 16. Jahrhundert. Eine Untersuchung zu den Entwürfen von Samuel Huber und Aegidius Hunnius (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 30).
34274: ADAMS, EDWARD - The Earliest Christian Meeting Places. Almost Exclusively Houses? (Early Christianity in Context - Library of New Testament Studies 450).
09376: (ADDEUS) ADDAI - The Teaching of Addai (Texts and Translations 16 - Early Christian Literature Series 4).
10825: ADRIAANSE, H.J. (ED.) - Tweestromenland. Over wijsgerige en belijdende theologie.
13009: AERS, DAVID AND LYNN STALEY - The Powers of the Holy. Religion, Politics and Gender in Late Medieval English Culture.
03471: AITKEN, GEORGE A. (ED.) - Later Stuart Tracts.
11032: ALAND, KURT - Supplementa zu den Neutestamentlichen und den Kirchengeschichtlichen Entwürfen. Zum 75. Geburtstag herausgegeben.
11941: ALAND, KURT - Geschichte der Christenheit.
01318: ALAND, KURT - Über den Glaubenswechsel in der Geschichte des Christentums.
29002: ALAND, KURT (ED.) - Pietismus und moderne Welt (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 12).
04458: ALBECK, CHANOCH - Einführung in die Mischna (Studia Judaica 6).
18986: ALBERTZ, MARTIN - Die Botschaft des Neuen Testaments.
18206: ALBLAS, SIJBRAND - De ark van het verbond in het laatste bijbelboek (diss.).
23573: (TERTULLIANUS, QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS) ALÈS, ADHÉMAR D' - La théologie de Tertullien (Bibliothèque de théologie historique).
32508: ALEXANDER, JOSEPH ADDISON - Commentary on the Prophecies of Isaiah (The Zondervan Commentary Series).
09317: (CLEMENS ALEXANDRINUS) KLEMENS VON ALEXANDRIEN - Welcher Reiche wird gerettet werden? (Schriften der Kirchenväter 1).
32984: ALLEN, PAULINE AND BRONWEN NEIL - Crisis Management in Late Antiquity (410-590 CE). A Survey of the Evidence from Episcopal Letters (Supplements to Vigiliae Christianae 121).
09966: ALLEN, JOEL STEVENS - The Despoliation of Egypt in Pre-Rabbinic, Rabbinic and Patristic Traditions (Supplements to Vigiliae Christianae 92).
07003: (LUTHER) ALLWOHN, ADOLF - Gottesdienst und Rechtfertigungsglaube. Luthers Grundlegung evangelischer Liturgik bis zum Jahre 1523.
34245: ALMONDE, DANIËL VAN - De zaligheid des zondaars [...].
34650: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - De eerste algemeene sendbrief van den apostel Petrus [...].
04002: ALT, ALBRECHT - Zur Geschichte des Volkes Israel. Eine Auswahl aus den 'Kleinen Schriften'.
10826: ALTENA, BERT - Wolken gaan voorbij... Een homiletisch onderzoek naar mogelijkheden voor de preek in een postmodern klimaat.
34514: ALTHAMER, ANDREAS (CA. 1500-CA. 1539) - Die Epistel S. Jacobs mit newer auslegung Andree Althamers. Wie sie gepredigt worden zu Onoltzbach.
34515: ALTHAMER, ANDREAS (CA. 1500-CA. 1539) - Conciliationes locorum scripturae, qui specie tenus inter se pugnare videntur, centuriae duae [...].
30407: (LUTHER) ALTHAUS, PAUL - Luther und die Rechtfertigung. Drei Aufsätze (Libelli 311).
18988: ALTHAUS, PAUL - Die Heilsbedeutung der Taufe im Neuen Testamente.
07411: (LUTHER) ALTHAUS, PAUL - Paulus und Luther über den Menschen. Ein Vergleich.
22138: ALTHUYSEN, JAN - Hôndert Psalmen fin David mey dy Tyien Geboden.
08443: (CALVIN) ALTING VON GEUSAU, L.G.M. - Die Lehre von der Kindertaufe bei Calvin. Gesehen im Rahmen seiner Sakraments- und Tauftheologie. Synthese oder Ordnungsfehler? Mit einem Anhang über die Kindertaufe auf dem Tridentinischen Konzil.
17023: ALTMEYER, J.-J. - Les précurseurs de la réforme aux Pays-Bas.
32129: ALWIS, ANNE P. - Celibate Marriages in Late Antique and Byzantine Hagiography. The Lives of Saints Julian and Basilissa, Andronikos and Athanasia, and Galaktion and Episteme.
978186064724699: AMANAT, ABBAS AND MAGNUS BERNHARDSSON (ED.) - Imagining the End. Visions of Apocalypse from the Ancient Middle East to Modern America.
18606: AMBROZIC, ALOYSIUS M. - The Hidden Kingdom. A Redaction-Critical Study of the References to the Kingdom of God in Mark's Gospel (The Catholic Biblical Quarterly - Monograph Series 2).
32137: AMERSFOORT, J. VAN AND J. VAN OORT (ED.) - Juden und Christen in der Antike.
11330: AMMANN, ALBERT M. - Abriss der ostslawischen Kirchengeschichte.
10828: AMORIE VAN DER HOEVEN, ABRAHAM DES - Nagelaten leerredenen.
13292: (REYPENS, LÉONCE) AMPE, ALBERTUS (ED.) - Dr. L. Reypens-album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens s.j. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964 (Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf 16).
34706: (CLEMENS ALEXANDRINUS) AMSELGRUBER, FLORIAN - 'Ulme stützt Weinstock'. Literarisierung kirchlicher Verkündigung auf der Basis paganer Formen bei Clemens von Alexandrien (Orbis Antiquus 47).
18462: ANDEL, CENT PIETER VAN - De structuur van de Henoch-traditie en het Nieuwe Testament. Een onderzoek naar het milieu van apocalyptische en sectarische tradities binnen het jodendom in zijn relatie tot het milieu van het oer-christelijk kerugma (diss.).
33351: (TERSTEEGEN, GERHARD) ANDEL, CORNELIS PIETER VAN - Gerhard Tersteegen. Leben und Werk - sein Platz in der Kirchengeschichte.
22110: ANDEL, CORNELIS P. VAN - Tussen de regels. De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied.
11988: (VOETIUS, GISBERTUS) ANDEL, HUIBERT ANTONIE VAN - De zendingsleer van Gisbertus Voetius (diss.).
26186: ANDERSON, R. DEAN - Ancient Rhetorical Theory and Paul (Contributions to Biblical Exegesis and Theology 18).
18687: ANDERSON, PAUL N. - The Christology of the Fourth Gospel. Its Unity and Disunity in the Light of John 6 (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament - 2. Reihe 78).
32000: ANDERSON, GARY, MICHAEL STONE, AND JOHANNES TROMP (ED.) - Literature on Adam and Eve. Collected Essays (Studia in Veteris Testamenti Pseudepigrapha 15).
07344: ANDERSON, HUGH GEORGE - Lutheranism in the Southeastern States 1860-1886. A Social History (Studies in American History 10).
07345: ANER, KARL - Das Luthervolk. Ein Gang durch die Geschichte seiner Frömmigkeit.
32981: (PACIANUS BARCINONENSIS) ANGLADA ANFRUNS, ANGEL - In Paciani episcopi Barcinonensis opera silva studiorum (Instrumenta Patristica et Mediaevalia 52).
01732: ANNAERT, PHILIPPE - Les collèges au féminin. Les Ursulines: enseignement et vie consacrée aux XVIIe et XVIIIe siècles.
18002: ANNEN, FRANZ - Heil für die Heiden. Zur Bedeutung und Geschichte der Tradition vom besessenen Gerasener (Mk 5,1-20 parr.) (Frankfurter theologische Studien 20).
34652: ANTONIDES, THEODORUS - Schrift-maatige verklaaringe over den algemeenen send-brief van den H. apostel Jakobus [...].
13477: (THOMAS AQUINAS) ANTWEILER, ANTON - Die Anfangslosigkeit der Welt nach Thomas von Aquin und Kant.
24261: (BARTH, KARL) ANZINGER, HERBERT - Glaube und kommunikative Praxis. Eine Studie zur 'vordialektischen' Theologie Karl Barths (Beiträge zur evangelischen Theologie 110).
33002: (APHRAATES) APHRAHAT - Unterweisungen (Fontes Christiani 5).
18003: APPOLD, MARK L. - The Oneness Motif in the Fourth Gospel. Motif Analysis and Exegetical Probe into the Theology of John (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament - 2. Reihe 1).
13608: (THOMAS AQUINAS) THOMAS VON AQUIN - Über das Sein und das Wesen.
13132: (THOMAS AQUINAS) THOMAE AQUINATIS - Summa Theologica. Diligenter emendata, De Rubeis, Billuart et Aliorum, notis selectis ornata.
30148: ARBER, EDWARD (ED.) - The Torments of Protestant Slaves in the French King's Galleys, and in the Dungeons of Marseilles, 1686-1707 A.D. (A Christian Library 2).
34610: (RUPERTUS TUITIENSIS) ARDUINI, MARIA LODOVICA - Rupert von Deutz (1076-1129) und der 'status Christianitatis' seiner Zeit. Symbolisch-prophetische Deutung der Geschichte (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 25).
33336: (RUPERTUS TUITIENSIS) ARDUINI, MARIA LODOVICA - Neue Studien über Rupert von Deutz. Sieben Beiträge (Siegburger Studien 17).
10166: ARMSTRONG, JOHN H. (ED.) - Reforming Pastoral Ministry. Challenges for Ministry in Postmodern Times.
34060: ARMSTRONG, DONALD (ED.) - Who Do You Say That I Am? Christology and the Church.
22192: ARNOLD, AUGUST - Der Ursprung des christlichen Abendmahls im Lichte der neuesten liturgiegeschichtlichen Forschung (Freiburger theologische Studien 45).
33699: (GUILHELMUS ALTISSIODORENSIS) ARNOLD, JOHANNES - 'Perfecta communicatio'. Die Trinitätstheologie Wilhelms von Auxerre (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters - Neue Folge 42).
32776: (BUCER, MARTIN) ARNOLD, MATTHIEU AND BERNDT HAMM (ED.) - Martin Bucer zwischen Luther und Zwingli (Spätmittelalter und Reformation - Neue Reihe 23).
978311047677499: ARNOLD, BRIAN J. - Justification in the Second Century (Studies of the Bible and Its Reception 9).
31218: ARNOULD-BÉHAR, CAROLINE AND ANDRÉ LEMAIRE (ED.) - Jérusalem antique et médiévale. Mélanges en l'honneur d'Ernest-Marie Laperrousaz (Collection de la Revue des Études juives 52).
17478: (OSIANDER, ANDREAS) ARNTZEN, MARINUS JOHAN - Mystieke rechtvaardigingsleer. Een bijdrage ter beoordeling van de theologie van Andreas Osiander (diss.).
19005: AS, JOHANNES JACOBUS VAN - Skuldbelydenis en genadeverkondiging in die Ou Testament (diss.).
978900427203399: (ROWLAND, CHRISTOPHER) ASHTON, JOHN (ED.) - Revealed Wisdom. Studies in Apocalyptic in honour of Christopher Rowland (Ancient Judaism and Early Christianity 88).
31075: (CLEMENS ALEXANDRINUS) ASHWIN-SIEJKOWSKI, PIOTR - Clement of Alexandria on Trial. The Evidence of 'Heresy' from Photius' Bibliotheca (Supplements to Vigiliae Christianae 101).
07346: ASMUSSEN, HANS - Warum noch lutherische Kirche? Ein Gespräch mit dem Augsburgischen Bekenntnis.
30722: (COCCEJUS, JOHANNES) ASSELT, WILLEM JAN VAN - Amicitia Dei. Een onderzoek naar de structuur van de theologie van Johannes Coccejus (1603-1669) (diss.).
34490: (COCCEJUS, JOHANNES) ASSELT, WILLEM J. VAN - The Federal Theology of Johannes Cocceius (1603-1669) (Studies in the History of Christian Thought 100).
23358: (PRUDENTIUS CLEMENS, AURELIUS) ASSENDELFT, MARION M. VAN - Sol ecce surgit igneus. A Commentary on the Morning and Evening Hymns of Prudentius (Cathemerinon 1,2,5 and 6) (diss.).
13191: (FRANCISCUS ASSISIENSIS) FRANZISKUS VON ASSISI - Die Schriften des heiligen Franziskus von Assisi. Einführung, Übersetzung, Erläuterungen (Franziskanische Quellenschriften 1).
09483: (ATHENAGORAS ATHENIENSIS) ATHÉNAGORE - Supplique au sujet des chrétiens (Sources Chrétiennes 3).
23086: AUBÉ, B. - Les chrétiens dans l'empire romain de la fin des Antonins au milieu du IIIe siècle (180-249).
11943: AUGUSTIJN, C. (ED.) - Gereformeerd Amsterdam sedert 1835.
17626: (ERASMUS, DESIDERIUS) AUGUSTIJN, C. - Erasmus en de Reformatie. Een onderzoek naar de houding die Erasmus ten opzichte van de Reformatie heeft aangenomen.
09392: (AUGUSTINUS, AURELIUS) AUGUSTINE - Confessions and Enchiridion (The Library of Christian Classics 7).
09391: (AUGUSTINUS, AURELIUS) AUGUSTINE - Earlier Writings (The Library of Christian Classics 6).
09393: (AUGUSTINUS, AURELIUS) AUGUSTINE - Later Works (The Library of Christian Classics 8).
31588: AUGUSTINUS, AURELIUS - Alleingespräche (Soliloquiorum libri duo) (Aurelius Augustinus' Werke in deutscher Sprache).
23042: AUGUSTINUS, AURELIUS - Der Gottesstaat.
23087: AUGUSTINUS, AURELIUS - Des heiligen Augustin Bekenntnisse.
21001: AUGUSTINUS, AURELIUS - Acta contra Fortunatum Manichaeum. Introduction, texte et traduction, notes complémentaires et bibliographies sélectives (Corpus Fontium Manichaeorum - Series Latina 2).
23018: AUGUSTINUS, AURELIUS - Der freie Wille [De libero arbitrio] (Aurelius Augustinus' Werke in deutscher Sprache).
09795: AUGUSTINUS, AURELIUS - Der christliche Kampf und Die christliche Lebensweise (Sankt Augustinus - Der Seelsorger).
18480: (GRANT, ROBERT MCQUEEN) AUNE, DAVID E. AND ROBIN DARLING YOUNG (ED.) - Reading Religions in the Ancient World. Essays Presented to Robert McQueen Grant on his 90th Birthday (Supplements to Novum Testamentum 125).
18670: (WIKGREN, ALLEN PAUL) AUNE, DAVID EDWARD (ED.) - Studies in New Testament and Early Christian Literature. Essays in Honor of Allen P. Wikgren (Supplements to Novum Testamentum 33).
18994: (BORGEN, PEDER JOHAN) AUNE, DAVID E., TORREY SELAND, AND JARL HENNING ULRICHSEN (ED.) - Neotestamentica et Philonica. Studies in Honor of Peder Borgen (Supplements to Novum Testamentum 106).
31658: AUNE, DAVID E. AND FREDERICK E. BRENK (ED.) - Greco-Roman Culture and the New Testament. Studies Commemorating the Centennial of the Pontifical Biblical Institute (Supplements to Novum Testamentum 143).
04487: AVI-YONAH, M. - The Jews of Palestine. A Political History from the Bar Kokhba War to the Arab Conquest (Blackwell's Classical Studies).
19007: AVNI, ABRAHAM ALBERT - The Bible and Romanticism. The Old Testament in German and French Romantic Poetry (Studies in General and Comparative Literature 6).
17223: (MÖLLER, MARTIN) AXMACHER, ELKE - Praxis Evangeliorum. Theologie und Frömmigkeit bei Martin Moller (1547-1606) (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 43).
13015: AXTERS, STEPHANUS - Mystiek brevier.
03473: AYLMER, G.E. (ED.) - The Levellers in the English Revolution (Documents of Revolution).
18006: BAAIJ, PIETER K. - Israël en de volken. Exegetische studie van Romeinen 9-11.
26107: BAAIJ, PIETER K. - Paulus over Paulus. Exegetische studie van Romeinen 7.
18464: BAAIJ, PIETER K. - De God antwoordende mens. Exegetische studie van Romeinen 3:21-8:39.
18831: BAARLINK, H., W.S. DUVEKOT, AND A. GEENSE (ED.) - Vervulling en voleinding. De toekomstverwachting in het Nieuwe Testament.
13521: (ECKHART, MEISTER) BACH, JOSEPH - Meister Eckhart der Vater der deutschen Speculation. Als Beitrag zu einer Geschichte der deutschen Theologie und Philosophie der mittleren Zeit.
24262: (BARTH, KARL) BÄCHLI, OTTO - Das Alte Testament in der Kirchlichen Dogmatik von Karl Barth.
30269: (HUYGENS, CONSTANTIJN) BACHRACH, A.G.H. - Sir Constantine Huygens and Britain 1596-1687. A Pattern of Cultural Exchange. Volume 1: 1596-1619 (Publications of the Sir Thomas Browne Institute - General Series 1).
34289: BACKUS, IRENA (ED.) - The Reception of the Church Fathers in the West. From the Carolingians to the Maurists.
10986: BÄHR, K.C.W.F. - Symbolik des Mosaischen Cultus.
12176: BAIGENT, MICHAEL AND RICHARD LEIGH - The Dead Sea Scrolls Deception.
12177: BAIGENT, MICHAEL AND RICHARD LEIGH - De Dode-Zeerollen en de verzwegen waarheid.
10797: (SCHLATTER, ADOLF) BAILER, ALBERT - Das systematische Prinzip in der Theologie Adolf Schlatters (Arbeiten zur Theologie - 2. Reihe 12).
17116: (ERASMUS, DESIDERIUS) BAINTON, ROLAND H. - Erasmus. Reformer zwischen den Fronten.
17336: BAINTON, ROLAND H. - Women of the Reformation. From Spain to Scandinavia.
23392: LATHCEN FILIUS BAITH - Egloga quam scripsit Lathcen filius Baith de Moralibus Iob quas Gregorius fecit (Corpus Christianorum - Series Latina 145).
978900430898599: BAK HALVGAARD, TILDE - Linguistic Manifestations in the Trimorphic Protennoia and the Thunder: Perfect Mind. Analysed against the Background of Platonic and Stoic Dialectics (Nag Hammadi and Manichaean Studies 91).
26189: BAKER, WILLIAM R. - Personal Speech-Ethics in the Epistle of James (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament - 2. Reihe 68).
17435: BAKER, HERSCHEL - The Wars of Truth. Studies in the Decay of Christian Humanism in the Earlier Seventeenth Century.
11878: BAKER, DEREK (ED.) - The Orthodox Churches and the West. Papers Read at the Fourteenth Summer Meeting and the Fifteenth Winter Meeting of the Ecclesiastical History Society (Studies in Church History 13).
19522: BAKER, D.L. - Two Testaments, One Bible. A Study of Some Modern Solutions to the Theological Problem of the Relationship between the Old and New Testaments.
01007: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsjubileum als hoogleraar aan der rijksuniversiteit te Leiden.
01008: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Ecclesia II. Een bundel opstellen door Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink uitgegeven ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar der rijksuniversiteit te Leiden.
31554: BAKKER, FREEK L. (ED.) - Rethinking Ecumenism. Strategies for the 21st Century (IIMO Research Publications 63).
18397: BAKKER, ADOLPHINE HENRIËTTE ANNETTE - A Study of Codex Evang. Bobbiensis (k). Part 1 (diss.).
30409: (LUTHER) BAKKER, J.T. AND J.P. BOENDERMAKER (ED.) - Luther na 500 jaar. Teksten, vertaald en besproken.
ANTIQ34914: (IGNATIUS ANTIOCHENUS) BAKKER, HENDRIK ADRIANUS - Exemplar Domini. Ignatius of Antioch and His Martyrological Self-Concept (diss.).
30938: BAKKER, NIEK - Eiland van heiligen en geleerden. De Iers-christelijke kerk in de vroege middeleeuwen.
04242: BALDENSPERGER, W. - Das Selbstbewusstsein Jesu im Lichte der messianischen Hoffnungen seiner Zeit. Volume 1: Die messianisch-apokalyptischen Hoffnungen des Judenthums.
17031: BALKE, W. - Omgang met de reformatoren.
08541: (CALVIN) BALKE, W. - Calvijn en de doperse radikalen.
01365: BALKE, W. - Heel het woord en heel de kerk. Schetsen uit de geschiedenis van de vaderlandse kerk.
27136: (WESTHOVIUS, THEODORUS) BALKENENDE, W.P. - Lijdzaamheid overwint meer dan kracht.
18009: BALLA, PETER - Challenges to New Testament Theology. An Attempt to Justify the Enterprise (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament - 2. Reihe 95).
03475: BALLARD, GEORGE - Memoirs of Several Ladies of Great Britain who have been celebrated for their Writings or Skill in the Learned Languages, Arts and Sciences.
30131: BALMER, RANDALL - A Perfect Babel of Confusion. Dutch Religion and English Culture in the Middle Colonies (Religion in America Series).
23050: BAMM, PETER - Een geloof verovert de wereld. Opbloei en verspreiding van de vroeg-christelijke kerk.
30431: (LUTHER) BANDT, HELLMUT - Luthers Lehre vom verborgenen Gott. Eine Untersuchung zu dem offenbarungsgeschichtlichen Ansatz seiner Theologie (Theologische Arbeiten 8).
31964: (WEILER, ANTON GERARD) BANGE, P. AND P.M.J.C. DE KORT (ED.) - Die fonteyn der ewiger wijsheit. Opstellen aangeboden aan prof. dr A.G. Weiler ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar in de Algemene en Vaderlandse Geschiedenis van de Middeleeuwen (Middeleeuwse studies 5).
23051: BANGERTER, OTTO - Frauen im Aufbruch. Die Geschichte einer Frauenbewegung in der Alten Kirche. Ein Beitrag zur Frauenfrage.
01010: (MACARIUS AEGYPTIUS) BANK, JOHANNES HENDRIKUS VAN DE - Macarius en zijn invloed in de Nederlanden (diss.).
15174: BARBOUR, REID - Literature and Religious Culture in Seventeenth-Century England.
33924: BARC, BERNARD (ED.) - Colloque international sur les textes de Nag Hammadi (Québec, 22-25 août 1978) (Bibliothèque Copte de Nag Hammadi - Section 'Études' 1).
23052: BARDENHEWER, O. - Les pères de l'église, leur vie et leurs oeuvres.
30661: BARDGETT, FRANK D. - Scotland Reformed: The Reformation in Angus and the Mearns.
09415: BARDY, GUSTAVE - La Théologie de l'Église de saint Irénée au concile de Nicée (Unam Sanctam 14).
17284: (STRAUSS, JAKOB) BARGE, HERMANN - Jakob Strauß. Ein Kämpfer für das Evangelium in Tirol, Thüringen und Süddeutschland (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 162).
15286: BARKER, WILLIAM S. - Puritan Profiles. 54 Influential Puritans at the time when the Westminster Confession of Faith was written.
10971: BARNARD, W. - Schijngestalten. Proeven van lekespel op bijbelse thema's.
10972: BARNARD, W. - Tussen twee stoelen.
10973: BARNARD, W. - Tussen twee stoelen.
10979: BARNARD, W. - Huis, tuin en keuken. Over de dubbele bediening: die des Woords en die der woorden.
22011: BARNARD, W. - De tale Kanaäns. Een leergang liederen (De dagen onzer jaren - een kerkelijk jaarboek 2).
22013: BARNARD, W. - Binnen de tijd. Het zinsverband der liturgie (De dagen onzer jaren - een kerkelijk jaarboek 3).
23238: BARNARD, L.W. - Studies in the Apostolic Fathers and their Background.
12155: (BRENNAN, CHRISTOPHER JOHN) BARNES, KATHERINE - The Higher Self in Christopher Brennan's Poems. Esotericism, Romanticism, Symbolism (Aries Book Series 2).
11498: (LIMBORCH, PHILIPPUS VAN) BARNOUW, PIETER JACOBUS - Philippus van Limborch (diss.).
34239: BARR, WILLIAM R. (ED.) - Constructive Christian Theology in the Worldwide Church.
19341: BARRICK, W. BOYD - BMH as Body Language. A Lexical and Iconographical Study of the Word BMH When Not a Reference to Cultic Phenomena in Biblical and Post-Biblical Hebrew (Library of Hebrew Bible - Old Testament Studies 477).
19637: BARRICK, W. BOYD - The King and the Cemeteries. Toward a New Understanding of Josiah's Reform (Supplements to Vetus Testamentum 88).
21076: BARRY, CATHERINE, WOLF-PETER FUNK, PAUL-HUBERT POIRIER, AND JOHN D. TURNER - Zostrien (NH VIII, 1) (Bibliothèque Copte de Nag Hammadi - Section 'Textes' 24).
18011: BARTCHY, S. SCOTT - First-Century Slavery and the Interpretation of 1 Corinthians 7:21 (SBL Dissertation Series 11).
978157506006499: BARTELT, ANDREW H. - The Book around Immanuel: Style and Structure in Isaiah 2-12 (Biblical and Judaic Studies 4).
18467: BARTH, MARKUS - Der Augenzeuge. Eine Untersuchung über die Wahrnehmung des Menschensohnes durch die Apostel.
33607: BARTH, CHRISTOPH - Die Errettung vom Tode in den individuellen Klage- und Dankliedern des Alten Testamentes.
978902397064499: BARTH, KARL - De verkiezing van de gemeente. Kirchliche Dogmatik §34.
02034: BARTH, KARL - Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte.
30206: BARTHOLD, FRIEDRICH WILHELM - Die Erweckten im protestantischen Deutschland während des Ausgangs des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, besonders die frommen Grafenhöfe.
03838: BARTIER, JOHN (ET AL.) - Histoire de la Belgique contemporaine 1914-1970.
08445: (CALVIN) BARTON, F. WHITFIELD - Calvin and the Duchess.
19620: (MASON, REX) BARTON, JOHN AND DAVID J. REIMER (ED.) - After the Exile. Essays in Honour of Rex Mason.
18012: BARTSCH, HANS-WERNER - Die Anfänge urchristlicher Rechtsbildungen. Studien zu den Pastoralbriefen (Theologische Forschung 34).
17238: (OBERMAN, HEIKO AUGUSTINUS) BAST, ROBERT J. AND ANDREW C. GOW (ED.) - Continuity and Change. The Harvest of Late Medieval and Reformation History. Essays Presented to Heiko A. Oberman on his 70th Birthday.
04161: BASTIAANSE, J.F.L. - De Jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël 1925-1965. Een generatie in dienst van de Joods-Christelijke toenadering (diss.).
09876: (AETHERIA) BASTIAENSEN, ANTONIUS ADRIANUS ROBERTUS - Observations sur le vocabulaire liturgique dans l'Itinéraire d'Égérie (diss.).
32325: BATE, HENRICUS - Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts XIII-XVI: On Thinking and Happiness (Ancient and Medieval Philosophy - Series 1 - 21).
11342: BAUER, JOHANNES - Zur Geschichte des Bekenntnisstandes der vereinigten ev.-prot. Kirche im Grossherzogtum Baden.
13467: (BERNARDUS CLARAEVALLENSIS) BAUER, DIETER R. AND GOTTHARD FUCHS (ED.) - Bernhard von Clairvaux und der Beginn der Moderne.
17032: BAUM, JOHANN WILHELM - Capito und Butzer. Strassburgs Reformatoren. Nach ihrem handschriftlichen Briefschatze, ihren gedruckten Schriften und anderen gleichzeitigen Quellen dargestellt (Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche 3).
17650: (MORE, THOMAS) BAUMANN, UWE AND HANS PETER HEINRICH - Thomas Morus. Humanistische Schriften (Erträge der Forschung 243).
10523: BÄUMER, REMIGIUS (ED.) - Die Entwicklung des Konziliarismus. Werden und Nachwirken der konziliaren Idee (Wege der Forschung 279).
07013: (LUTHER) BÄUMER, REMIGIUS - Martin Luther und der Papst.
32490: BAUMERT, NORBERT - Täglich sterben und auferstehen. Der Literalsinn von 2 Kor 4,12-5,10 (Studien zum Alten und Neuen Testament 34).
19008: BAUMGÄRTEL, FRIEDRICH - Elohim ausserhalb des Pentateuch. Grundlegung zu einer Untersuchung über die Gottesnamen im Pentateuch (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten Testament 19).
19009: BAUMGÄRTEL, FRIEDRICH - Verheissung. Zur Frage des evangelischen Verständnisses des Alten Testaments.
31271: BAUMSTARK, ANTON - Nocturna Laus. Typen frühchristlicher Vigilienfeier und ihr Fortleben vor allem im römischen und monastischen Ritus (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 32).
27125: (QUENSTEDT, JOHANN ANDREAS) BAUR, JÖRG - Die Vernunft zwischen Ontologie und Evangelium. Eine Untersuchung zur Theologie Johann Andreas Quenstedts.
17582: BAUWHEDE, DIRK VAN DER AND MARC GOETINCK (ED.) - Brugge in de geuzentijd. Bijdragen tot de geschiedenis van de Hervorming te Brugge en in het Brugse Vrije tijdens de 16e eeuw. Herdenking Oostvlaamse Synode (8 en 9 mei 1582) Brugge, mei 1982.
30679: (VIRET, PIERRE) BAVAUD, GEORGES - Le réformateur Pierre Viret (1511-1571) (Histoire et Société 10).
09881: (AUGUSTINUS, AURELIUS) BAVEL, T. VAN - Répertoire bibliographique de Saint Augustin 1950-1960 (Instrumenta Patristica 3).
17526: BAX, W. - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht 1505-1557.
11944: BAX, W. (ED.) - Gedenkboek der Nederlandsche Hervormde Gemeente van Maastricht 1632-1932.
17771: BAX, W. - Het protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht.
ANTIQ35023: BAXTER, RICHARD - D'eeuwig-durende ruste der heyligen [...].
33442: BAYER, OSWALD - Freedom in Response. Lutheran Ethics: Sources and Controversies (Oxford Studies in Theological Ethics).
15178: BAYNES, PAUL - The Diocesans Tryall Wherein All the Sinnews of D. Dovvnams Defence are brought unto three heads, and orderly dissolved.
34488: (TURRETTINI, FRANÇOIS) BEACH, J. MARK - Christ and the Covenant. Francis Turretin's Federal Theology as a Defense of the Doctrine of Grace (Reformed Historical Theology 1).
05990: BEARE, F.W. - A Commentary on the Epistle to the Philippians (Black's New Testament Commentaries).
23194: BEATRICE, PIER FRANCO - Anonymi Monophysitae Theosophia. An Attempt at Reconstruction (Supplements to Vigiliae Christianae 55).
09046: BEAUDE, PIERRE-MARIE - La passion des premiers Chrétiens.
13501: BECK, JONATHAN - Le Concil de Basle (1434). Les origines du théâtre réformiste et partisan en France. Édition, introduction, glossaire et notes critiques (Studies in the History of Christian Thought 18).
05670: BECK, J.T. - Erklärung des Briefes Pauli an die Epheser nebst Anmerkungen zum Brief Pauli an die Kolosser.
30663: (JEWEL, JOHN) BECKER, HEINZ - John Jewel als reformatorischer Theologe (diss.).
978311044005899: BECKER, MATTHIAS - Porphyrios, 'Contra Christianos'. Neue Sammlung der Fragmente, Testimonien und Dubia mit Einleitung, Übersetzung und Anmerkungen (Texte und Kommentare 52).
19638: BECKING, BERNHARD ENGELBERT JAN HENDRIK - De ondergang van Samaria. Historische, exegetische en theologische opmerkingen bij II Koningen 17 (diss.).
34822: BECKMANN, KLAUS - Repertorium Orgelmusik. Komponisten - Werke - Editionen. 1150-1998 · 41 Länder. Eine Auswahl.
13539: BECQUET, JOHANNES (ED.) - Scriptores Ordinis Grandimontensis (Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis 8).
21037: BEDUHN, JASON AND PAUL MIRECKI (ED.) - Frontiers of Faith. The Christian Encounter with Manichaeism in the Acts of Archelaus (Nag Hammadi and Manichaean Studies 61).
34880: BEEK, M.A. - Wegen en voetsporen van het Oude Testament (Bronnen van de Europese cultuur 2).
11348: BEEK, P. VAN (ED.) - Gids van afscheidingsarchieven 1834-1892.
11347: BEEK, P. VAN, D.TH. KUIPER, AND J.C. OKKEMA (ED.) - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht.
19107: BEEK, M.A. (ET AL.) - The Witness of Tradition. Papers Read at the Joint British-Dutch Old Testament Conference Held at Woudschouten, 1970 (Oudtestamentische studiën 17).
15316: BEEK, MARINUS VAN - An Enquiry into Puritan Vocabulary (diss.).
33998: BEEK, ABRAHAM VAN DE - Jesus Kyrios. Christology as Heart of Theology (Speaking of God 1.1) (Studies in Reformed Theology - Supplements 1).
05889: BEEN, R. - Christus in het boek Jesaja.
34130: (TROMP, NICOLAAS JOHANNES) BEENTJES, P., J. MAAS, AND T. WEVER (ED.) - 'Gelukkig de mens'. Opstellen over Psalmen, exegese en semiotiek aangeboden aan Nico Tromp.
30410: (LUTHER) BEER, THEOBALD - Der fröhliche Wechsel und Streit. Grundzüge der Theologie Luthers.
32643: (LUTHER) BEER, THEOBALD - Der fröhliche Wechsel und Streit. Grundzüge der Theologie Martin Luthers (Sammlung Horizonte - Neue Folge 19).
34144: (ERASMUS, DESIDERIUS) BEJCZY, ISTVÁN - Erasmus and the Middle Ages. The Historical Consciousness of a Christian Humanist (Brill's Studies in Intellectual History 106).
10845: BEKER, E.J. AND J.M. HASSELAAR - Wegen en kruispunten in de dogmatiek.
34396: BELCAMPIUS, OTTO - Hora novissima, dat is Laetste uyre [...].
04248: BELING, EVA - Die gesellschaftliche Eingliederung der deutschen Einwanderer in Israel. Eine soziologische Untersuchung der Einwanderung aus Deutschland zwischen 1933 und 1945.
34225: (WILLIAM OF ALTON) BELLAMAH, TIMOTHY - The Biblical Interpretation of William of Alton (Oxford Studies in Historical Theology).
31128: (CALVIN) BELT, H. VAN DEN - De Messiaanse kus. Overheid en godsdienst bij Johannes Calvijn (Nota 38).
32532: BELT, HENDRIK VAN DEN - Autopistia. The Self-Convincing Authority of Scripture in Reformed Theology (diss.).
14173: BENDER, H.S. - Die Gemeinde Christi und ihr Auftrag. Vorträge und Verhandlungen der Fünften Mennonitischen Weltkonferenz vom 10. bis 15. August 1952, St. Chrischona bei Basel, Schweiz.
18106: BENGEL, JOHANN ALBRECHT - Gnomon Novi Testamenti in quo ex nativa verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indicator.
11641: BENNINK JANSSONIUS, R. - Geschiedenis der Oud-Roomschkatholieke Kerk in Nederland. Bydrage tot de kennis van den tegenwoordigen strijd in de Roomschkatholieke Kerk.
22219: BENNINK JANSSONIUS, R. - Geschiedenis van het kerkgezang by de Hervormden in Nederland (Evangelische Bibliotheek).
08242: (CALVIN) BENOIT, JEAN-DANIEL - Calvijn als zielzorger.
19016: BERDER, MICHEL - 'La pierre rejetée par les bâtisseurs': Psaume 118,22-23 et son emploi dans les traditions juives et dans le Nouveau Testament (Études Bibliques - Nouvelle Série 31).
11340: (BARUETH, JOHANNES) BERG, C.R. VAN DEN - Ds. Johannes Barueth 1709-1782. Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat.
10636: (HENDRIKS, ARIJJAN NICOLAAS) BERG, C. VAN DEN, H.J. BOITEN, AND C. TRIMP (ED.) - Pastorale. Pastoraat van Geest en Woord. Opstellen aangeboden aan dr. A.N. Hendriks, gereformeerd predikant te Amersfoort.
31758: (DODDRIDGE, PHILIP) BERG, J. VAN DEN AND G.F. NUTTALL - Philip Doddridge (1702-1751) and the Netherlands (Publications of the Sir Thomas Browne Institute - New Series 8).
13532: (THOMAS AQUINAS) BERG, KLAUS - Der tugenden Buch. Untersuchungen zu mittelhochdeutschen Prosatexten nach Werken des Thomas von Aquin (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 7).
34491: BERG, JOHANNES VAN DEN - Religious Currents and Cross-Currents. Essays in Early Modern Protestantism and the Protestant Enlightenment (Studies in the History of Christian Thought 95).
21058: BERG, JACOB ALBERT VAN DEN - Biblical Argument in Manichaean Missionary Practice: The Case of Adimantus and Augustine (diss.).
03548: BERG, FRANS ERNST - De Nederlanden en het Hanseverbond.
03648: BERG, WALTER BRUNO - Lateinamerika. Literatur - Geschichte - Kultur. Eine Einführung.
08596: (CALVIN) BERG, MACHIEL ADRIANUS VAN DEN - Het rijk van Christus als historische realiteit. Calvijns anti-apocalyptische uitleg van het boek Daniël (diss.).
01013: BERG, J. VAN DEN, P.L. SCHRAM, AND S.L. VERHEUS (ED.) - Aspecten van het Réveil. Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Het Réveil-Archief.
30109: (CALVIN) BERG, M.A. VAN DEN - Vrienden van Calvijn. Een amicale biografie.
01225: BERG, J. VAN DEN AND J.P. VAN DOOREN (ED.) - Pietismus und Reveil. Referate der internationalen Tagung: Der Pietismus in den Niederlanden und seine internationalen Beziehungen. Zeist 18.-22. Juni 1974 (Kerkhistorische Bijdragen 7).
34837: BERGE, LOÏC P.M. - Faiblesse et force, présidence et collégialité chez Paul de Tarse. Recherche littéraire et théologique sur 2 Co 10-13 dans le contexte du genre épistolaire antique (Supplements to Novum Testamentum 161).
17035: BERGER, ARNOLD E. (ED.) - Die Sturmtruppen der Reformation. Ausgewählte Flugschriften der Jahre 1520-25 (Deutsche Literatur - Reihe Reformation 2).
22173: BERGER, RUPERT - Neues pastoralliturgisches Handlexikon.
07266: (LUTHER) BERGER, ARNOLD E. - Die Kulturaufgaben der Reformation. Einleitung in eine Lutherbiographie.
33385: BERGER, KLAUS - Exegese und Philosophie (Stuttgarter Bibelstudien 123/124).
14199: BERGFRIED, ULRICH - Verantwortung als theologisches Problem im Täufertum des 16. Jahrhunderts.
03423: BERGH, L.PH.C. VAN DEN - Gedenkboek van het tweede eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool.
34708: (APOLLINARIUS LAODICENSIS) BERGJAN, SILKE-PETRA, BENJAMIN GLEEDE, AND MARTIN HEIMGARTNER (ED.) - Apollinarius und seine Folgen (Studien und Texte zu Antike und Christentum 93).
32306: BERGMEIER, ROLAND - Das Gesetz im Römerbrief und andere Studien zum Neuen Testament (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 121).
20005: BERGREN, THEODORE A. - Fifth Ezra. The Text, Origin and Early History (SBL Septuagint and Cognate Studies Series 25).
20076: BERGREN, THEODORE A. - Fifth Ezra: The Text, Origin and Early History (diss.).
17020: (ALBADA, AGGAEUS VAN) BERGSMA, WIEBE - Aggaeus van Albada (c. 1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid (diss.).
31346: (EUSEBIUS CAESARIENSIS) BERKHOF, H. - Die Theologie des Eusebius von Caesarea.
30841: (MARCHAND, PROSPER) BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Prosper Marchand. La vie et l'oeuvre (1678-1756) (Studies over de geschiedenis van de Leidse Universiteit 4).
05490: BERNARD, J.H. - A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John (ICC - The International Critical Commentary).
33975: BERNAUER, JAMES AND ROBERT A. MARYKS (ED.) - 'The Tragic Couple'. Encounters Between Jews and Jesuits (Studies in the History of Christian Traditions 169).
13173: BERNHART, JOSEPH - Die philosophische Mystik des Mittelalters von ihren antiken Ursprüngen bis zur Renaissance.
14011: BERNHOFER-PIPPERT, ELSA - Täuferische Denkweisen und Lebensformen im Spiegel oberdeutscher Täuferverhöre (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 96).
30464: (PETRUS ALIACENSIS) BERNSTEIN, ALAN E. - Pierre d'Ailly and the Blanchard Affair. University and Chancellor of Paris at the Beginning of the Great Schism (Studies in Medieval and Reformation Thought 24).
30895: BEST, ERNEST - The Temptation and the Passion: The Markan Soteriology (SNTS - Monograph Series 2).
18991: BEST, ERNEST - Interpreting Christ.
31887: BESTEN, LEEN DEN - Illusie of verlichting? Kritiek op en betekenis van religie.
32688: (SCHENKE, HANS-MARTIN) BETHGE, HANS-GEBHARD, STEPHEN EMMEL, KAREN L. KING, AND IMKE SCHLETTERER (ED.) - For the Children, Perfect Instruction. Studies in Honor of Hans-Martin Schenke on the Occasion of the Berliner Arbeitskreis für koptisch-gnostische Schriften's Thirtieth Year (Nag Hammadi and Manichaean Studies 54).
10535: BEUKER, H. - Leerredenen van Wijlen Prof. H. Beuker.
01895: (BEUKER, HENRICUS) BEUKER, GERRIT JAN - Abgeschiedenes Streben nach Einheit. Leben und Wirken Henricus Beukers 1834-1900 (diss.).
18652: BEUS, CH. DE - De oud-christelijke doop en zijn voorgeschiedenis. Kritisch overzicht van veertig jaren onderzoek met betrekking tot den doop in het Nieuwe Testament.
18403: BEUTLER, JOHANNES - Martyria. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zum Zeugnisthema bei Johannes (Frankfurter theologische Studien 10).
13030: BEYER, ROLF - Die andere Offenbarung. Mystikerinnen des Mittelalters.
19434: BEYERLIN, WALTER - Im Licht der Traditionen. Psalm LXVII und CXV. Ein Entwicklungszusammenhang (Supplements to Vetus Testamentum 45).
07018: (LUTHER) BEYNA, WERNER - Das moderne katholische Lutherbild.
29037: (FRANCKE, AUGUST HERMANN) BEYREUTHER, ERICH - August Hermann Francke und die Anfänge der ökumenischen Bewegung.
29015: BEYREUTHER, ERICH - Frömmigkeit und Theologie. Gesammelte Aufsätze zum Pietismus und zur Erweckungsbewegung.
29013: BEYREUTHER, ERICH - Geschichte der Diakonie und inneren Mission in der Neuzeit (Lehrbücher für die diakonische Arbeit 1).
30207: BEYREUTHER, ERICH - Geschichte des Pietismus.
33638: (ZINZENDORF, NIKOLAUS LUDWIG VON) BEYREUTHER, ERICH - Studien zur Theologie Zinzendorfs. Gesammelte Aufsätze.
09047: BEYSCHLAG, KARLMANN - Evangelium als Schicksal. Fünf Studien zur Geschichte der Alten Kirche.
32041: BÈZE, THÉODORE DE - Histoire ecclésiastique des Églises réformées au royaume de France.
ANTIQ35042: BÈZE, THÉODORE DE (1519-1605) - Iesu Christi D.N. Novum Testamentum, sive novum foedus. Cuius Graeco contextui respondent interpretationes duae: una, vetus: altera, nova, Theodori Beze, diligenter ab eo recognita [...].
ANTIQ35043: BÈZE, THÉODORE DE (1519-1605) - Tractatio de polygamia, in qua et Ochini apostatae pro polygamia, et Montanistarum ac aliorum adversus repetitas nuptias argumenta refutanturnormam Verbi Divini examine [...].
34516: BÈZE, THÉODORE DE (1519-1605) - Epistolarum theologicarum Theodori Bezae Vezelij, liber unus. Secunda editio, ab ipso auctore recognita.
10190: BICKNELL, E.J. - A Theological Introduction to the Thirty-Nine Articles of the Church of England.
01627: (HOFSTEDE, PETRUS) BIE, J.P. DE - Het leven en de werken van Petrus Hofstede.
30184: BIEL, GABRIEL (ET AL.) - Defensorium obedientiae apostolicae et alia documenta.
33843: BIERITZ, KARL-HEINRICH - Liturgik (De Gruyter Lehrbuch).
31808: (ZWICKER, DANIEL) BIETENHOLZ, PETER G. - Daniel Zwicker 1612-1678. Peace, Tolerance and God the One and Only (Studi e testi per la storia della tolleranza in Europa nei secoli XVI-XVIII 1).
06279: BIEZEN, JAN VAN - The Middle Byzantine Kanon-Notation of Manuscript H. A Palaeographic Study with a Transcription of the Melodies of 13 Kanons and a Triodion (diss.).
23282: BIHLMEYER, KARL (ED.) - Die apostolischen Väter. Neubearbeitung der Funkschen Ausgabe. Volume 1: Didache, Barnabas, Klemens I und II, Ignatius, Polykarp, Papias, Quadratus, Diognetbrief (Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften - 2. Reihe 1).
09487: BIHLMEYER, KARL (ED.) - Die apostolischen Väter. Neubearbeitung der Funkschen Ausgabe. Volume 1: Didache, Barnabas, Klemens I und II, Ignatius, Polykarp, Papias, Quadratus, Diognetbrief (Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften - 2. Reihe 1).
03858: BIJL, M. VAN DER - Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 (Historische Studies 42).
34887: BIJLEVELD, NIKOLAJ - Voor God, volk en vaderland. De plaats van de hervormde predikant binnen de nationale eenwordingsprocessen in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw.
24281: BILKES, LAURENS WOUTER - Theological Ethics and Holy Scripture: The Use of Scripture in the Works of James M. Gustafson, R. Paul Ramsey, and Allen D. Verhey (diss.).
33966: (TERTULLIANUS, QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS) BINDER, STÉPHANIE E. - Tertullian, On Idolatry and Mishnah Avodah Zarah. Questioning the Parting of the Ways between Christians and Jews (Jewish and Christian Perspectives Series 22).
16016: BINFIELD, CLYDE - So Down to Prayers. Studies in English Nonconformity 1780-1920.
34815: HILDEGARDIS BINGENSIS - Hildegardis Scivias (Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis 43, 43A).
09428: (CASEY, ROBERT PIERCE) BIRDSALL, J. NEVILLE AND ROBERT W. THOMSON (ED.) - Biblical and Patristic Studies in Memory of Robert Pierce Casey.
19019: BIRKELAND, HARRIS - Die Feinde des Individuums in der israelitischen Psalmenliteratur. Ein Beitrag zur Kenntnis der semitischen Literatur- und Religionsgeschichte.
18992: BISER, EUGEN - Der Zeuge. Eine Paulus-Befragung.
34860: BISHOP, RICHARD W., JOHAN LEEMANS, AND HAJNALKA TAMAS (ED.) - Preaching after Easter. Mid-Pentecost, Ascension, and Pentecost in Late Antiquity (Supplements to Vigiliae Christianae 136).
33461: BITTON-ASHKELONY, BROURIA AND LORENZO PERRONE (ED.) - Between Personal and Institutional Religion. Self, Doctrine, and Practice in Late Antique Eastern Christianity (Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages 15).
09419: BITTON-ASHKELONY, BROURIA AND ARYEH KOFSKY - The Monastic School of Gaza (Supplements to Vigiliae Christianae 78).
17737: (MELANCHTHON, PHILIPPUS) BIZER, ERNST - Theologie der Verheißung. Studien zur theologischen Entwicklung des jungen Melanchthon (1519-1524).
11643: BLACK, SHIRLEY BURGOYNE - Local Government, Law and Order in a Pre-Reform English Parish 1790-1834.
30908: BLACK, C. CLIFTON - Mark. Images of an Apostolic Interpreter (Studies on Personalities of the New Testament).
01897: BLANC, P.M. LE (ED.) - Kerkelijk zilver. Negen opstellen over kerkelijke zilversmeedkunst.
23532: BLANCHETIÈRE, FRANÇOIS - Les premiers chrétiens étaient-ils missionnaires? (30-135) (Initiations).
17438: BLANKE, FRITZ - Aus der Welt der Reformation. Fünf Aufsätze.
17496: (ZWINGLI, HULDRYCH) BLANKE, FRITZ (ET AL.) - Huldrych Zwingli. Zum Gedächtnis seines Todes am 11. Oktober 1531. Fünf Vorträge.
30836: (SULLIVAN, RICHARD EUGENE) BLANKS, DAVID, MICHAEL FRASSETTO, AND AMY LIVINGSTONE (ED.) - Medieval Monks and Their World: Ideas and Realities. Studies in Honor of Richard E. Sullivan (Brill's Series in Church History 25).
30103: BLASZCZAK, GERALD R. - A Formcritical Study of Selected Odes of Solomon (Harvard Semitic Monographs 36).
24282: BLATTNER, JÜRGEN - Toleranz als Strukturprinzip. Ethische und psychologische Studien zu einer christlichen Kultur der Beziehung (Freiburger theologische Studien 129).
33357: (SPENER, PHILIPP JAKOB) BLAUFUSS, DIETRICH (ED.) - Pietismus-Forschungen. Zu Philipp Jacob Spener und zum spiritualistisch-radikalpietistischen Umfeld (Europäische Hochschulschriften - Reihe 23 - Theologie 290).
33367: BLAUFUSS, DIETRICH - Korrespondierender Pietismus. Ausgewählte Beiträge.
31756: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland. Van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt.
14109: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der Doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. Van derzelver ontstaan tot op dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt.
31755: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland. Van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt.
34200: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland. Van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt.
02062: BLAUW, J. - Goden en mensen. Plaats en betekenis van de heidenen in de Heilige Schrift.
04251: BLEI-STRIJBOS, CORNELIA BERENDINA - Woorden voor het onzegbare. Joodse Auschwitzliteratuur gelezen met het oog op de vraag naar de betekenis van religie in existentiële crises (diss.).
02817: BLEI, KAREL - De onfeilbaarheid van de kerk (diss.).
11808: BLENK, C. - Kerk- en wereldgeschiedenis van de 20e eeuw.
04252: BLOCH, JOSEPH S. - Israel und die Völker. Nach jüdischer Lehre.
33228: (BUBER, MARTIN) BLOCH, JOCHANAN - Die Aporie des Du. Probleme der Dialogik Martin Bubers (Phronesis 2).
07268: (LUTHER) BLOCKX, KAREL - De veroordeling van Maarten Luther door de theologische faculteit te Leuven in 1519 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België - Klasse der Letteren 31).
19641: BLOM, C. - Zonder grond onder de voeten. Een theologische analyse van het boek Job en Genesis 1-4 vanuit het perspectief van het kwaad in de schepping.
978184474052999: BLOMBERG, CRAIG L. - From Pentecost to Patmos. Acts to Revelation. An Introduction and Survey.
34593: BLOMMENDAAL, JOHANNES - El als fundament en als exponent van het oud-testamentisch universalisme (diss.).
33842: BLUME, FRIEDRICH - Die evangelische Kirchenmusik (Handbuch der Musikwissenschaft).
11379: (BURG, JOHANN FRIEDRICH) BLÜMEL, GEORG - Der Kircheninspektor Johann Friedrich Burg. Ein schlesisches Lebens- und Zeitbild aus den Tagen Friedrichs des Großen.
31817: (GREGORIUS VII) BLUMENTHAL, UTA-RENATE - Gregor VII. Papst zwischen Canossa und Kirchenreform (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance).
29017: BLUMHARDT, CHRISTOPH - Ansprachen, Predigten, Reden, Briefe: 1865-1917. Neue Texte aus dem Nachlaß.
18020: BÖCHER, OTTO - Der johanneische Dualismus im Zusammenhang des nachbiblischen Judentums.
30900: BOCKMUEHL, MARKUS - Seeing the Word. Refocusing New Testament Study (Studies in Theological Interpretation).
04462: BOCKMUEHL, MARKUS AND JAMES CARLETON PAGET (ED.) - Redemption and Resistance. The Messianic Hopes of Jews and Christians in Antiquity.
23235: (AUGUSTINUS, AURELIUS) BOEFT, J. DEN AND J. VAN OORT (ED.) - Augustiniana traiectina. Communications présentées au Colloque International d'Utrecht 13-14 novembre 1986.
09149: BOEFT, J. DEN AND M.L. VAN POLL-VAN DE LISDONK (ED.) - The Impact of Scripture in Early Christianity (Supplements to Vigiliae Christianae 44).
978900409939599: BOEFT, J. DEN AND A. HILHORST (ED.) - Early Christian Poetry. A Collection of Essays (Supplements to Vigiliae Christianae 22).
01432: BOEHMER, HEINRICH - Studien zur Kirchengeschichte.
30990: BOER, MARTINUS C. DE - Johannine Perspectives on the Death of Jesus (Contributions to Biblical Exegesis and Theology 17).
26146: BOER, C. DEN - Op verkenning in het Nieuwe Testament.
33938: (GUSTAFSON, JAMES MOODY) BOER, THEODOOR ADRIAAN - Theological Ethics after Gustafson. A Critical Analysis of the Normative Structure of James M. Gustafson's Theocentric Ethics (diss.).
29022: BOER, AUGUST DE - Der Pietismus in Ostfriesland am Ende des 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts während der Regierungszeit der drei letzten ostfriesischen Fürsten Christian Eberhard, Georg Albrecht und Karl Edzard.
19435: BOER, P.A.H. DE - Second-Isaiah's Message (Oudtestamentische studiën 11).
30783: BOER, PIM DEN - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914) (Sporen).
24286: BOERSMA, K. - Moed voor de kerk. Christelijk en Gereformeerd na honderd jaar.
15014: (BAXTER, RICHARD) BOERSMA, HANS - A Hot Pepper Corn. Richard Baxter's Doctrine of Justification in Its Seventeenth-Century Context of Controversy.
08383: (CALVIN) BOHATEC, JOSEF - Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berücksichtigung des Organismusgedankens (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte - Alte Folge 147).
34599: BÖHL, EDUARD - Zwölf messianische Psalmen.
32038: (KIERKEGAARD, SØREN AABYE) BOHLIN, TORSTEN - Kierkegaards dogmatische Anschauung in ihrem geschichtlichen Zusammenhange.
32542: BOICE, JAMES MONTGOMERY - Romans.
05893: BOICE, JAMES MONTGOMERY - Genesis. An Expositional Commentary. Volume 3: Genesis 37:1-50:26.
13329: (RICHARDUS DE SANCTO VICTORE) BOK, NICOLAAS WILHELMUS DEN - Communicating the Most High. A Systematic Study of Person and Trinity in the Theology of Richard of St. Victor († 1173) (diss.) (Bibliotheca Victorina 7).
18835: BOLKESTEIN, M.H. - Zielszorg in het Nieuwe Testament.
05500: BOLKESTEIN, M.H. - De brieven aan de Tessalonicenzen (PNT - De Prediking van het Nieuwe Testament).
11361: BOLTON, CHARLES A. - Church Reform in 18th Century Italy (The Synod of Pistoia, 1786) (International Archives of the History of Ideas 29).
32251: (PICHT, GEORG) BOM, G.H. VAN DER - Oneindige verantwoordelijkheid. De cultuurfilosofie van Georg Picht en haar betekenis voor de theologie.
33099: (PASCAL, BLAISE) BOM, KLAAS - De ruimte van het hart. Kennen en willen in de antropologie van Blaise Pascal.
32481: BONAVENTURA - Über den Grund der Gewißheit. Ausgewählte Texte (Collegia).
10576: (CHESSEX, JACQUES) BOND, DAVID J. - Jacques Chessex: Calvinism and the Text.
17094: (COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZOON) BONGER, H. - Leven en werk van D.V. Coornhert.
13457: (THOMAS AQUINAS) BONHOEFFER, THOMAS - Die Gotteslehre des Thomas von Aquin als Sprachproblem (Beiträge zur historischen Theologie 32).
34645: BONNET, GISBERT - Vyftal leerredenen, ter aanpryzing van onderzoek, in zaaken den godsdienst betreffende [...].
19036: BOOIJ, THIJS - Godswoorden in de Psalmen. Hun funktie en achtergronden. In het bijzonder het godswoord na klachten en gebeden en de goddelijke terechtwijzing (diss.).
33038: BOOIJ, TH. - Psalmen. Volume 3: 81-110 (POT - De Prediking van het Oude Testament).
17344: BOOM, H. TEN - De reformatie in Rotterdam 1530-1585 (diss.) (Hollandse Historische Reeks 7).
17439: BOOM, HENDRIK TEN - De reformatie in Rotterdam 1530-1585 (diss.) (Hollandse Historische Reeks 7).
33821: BOOM, W. TEN - Bloed en vuur. Symboliek der voornaamste oudtestamentische offerhandelingen.
17554: BOOMA, J.G.J. VAN AND J.L. VAN DER GOUW (ED.) - Communio et mater fidelium. Acta des Konsistoriums der niederländischen reformierten Flüchtlingsgemeinde in Wesel, 1573-1582 (Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte 103).
17697: (PRÄTORIUS, STEPHAN) BOON, PIETER - Stephan Prätorius, Seefarer Trost und Krancken Trost. Textausgabe und Beobachtungen zum Sprachgebrauch (diss.) (Quellen und Forschungen zur Erbauungsliteratur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit 12).
34246: BOOTH, ABRAHAM - Proeve over het koningrijk van Christus [...].
34647: BOOTH, ABRAHAM - De heerschappij der genade [...].
31055: BOOTH, ROGER P. - Jesus and the Laws of Purity. Tradition History and Legal History in Mark 7 (Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 13).
26256: BORG, MARCUS - Jezus: gezocht en onderzocht. De renaissance van het Jezusonderzoek.
26069: BORGEN, PEDER - Bread from Heaven. An Exegetical Study of the Concept of Manna in the Gospel of John and the Writings of Philo (Supplements to Novum Testamentum 10).
31902: BORGER-KOETSIER, GUDA H. - Verzoening tussen God en mens in Christus. Theologiehistorisch onderzoek naar de opvattingen in het twintigste-eeuwse Nederland.
11364: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg.
17440: BORNKAMM, HEINRICH - Das Jahrhundert der Reformation. Gestalten und Kräfte.
26072: BORNKAMM, GÜNTHER - Geschichte und Glaube. Volume 1 (Gesammelte Aufsätze 3 - Beiträge zur evangelischen Theologie 48).
26073: BORNKAMM, GÜNTHER - Geschichte und Glaube. Volume 2 (Gesammelte Aufsätze 4 - Beiträge zur evangelischen Theologie 53).
07493: (LUTHER) BORNKAMM, HEINRICH - Martin Luther in der Mitte seines Lebens. Das Jahrzehnt zwischen dem Wormser und dem Augsburger Reichstag.
07494: (LUTHER) BORNKAMM, HEINRICH - Luther in Mid-Career 1521-1530.
07027: (LUTHER) BÖRSCH, EKKEHARD - Geber - Gabe - Aufgabe. Luthers Prophetie in den Entscheidungsjahren seiner Reformation 1520-1525 (diss.).
34093: BOS, DAVID - In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland.
34904: BOS, GIJSBERTA VAN DEN - 'Mit neu erweckten Zungen'. Das deutsche geistliche Lied vom Spätmittelalter bis zur Romantik in den Niederlanden (diss.).
07276: (LUTHER) BOS, FRANS TOBIAS - Luther in het oordeel van de Sorbonne. Een onderzoek naar ontstaan, inhoud en werking van de Determinatio (1521) en naar haar verhouding tot de vroegere veroordelingen van Luther (diss.).
30584: BOS, REIN - Identificatie-mogelijkheden in preken uit het Oude Testament (diss.).
11521: (OS, ANTONIUS VAN DER) BOSCH, ROELAND ALBERT - Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755 (diss.).
22114: BOSCH, ROEL A. - En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810 (diss.).
09551: (MARTINUS TURONENSIS) BOSCH, JOHANNES VAN DEN - Capa, basilica, monasterium et le culte de Saint Martin de Tours. Étude lexicologique et sémasiologique (diss.).
18609: BOSOLD, IRIS - Pazifismus und prophetische Provokation. Das Grußverbot Lk 10,4b und sein historischer Kontext (Stuttgarter Bibelstudien 90).
12156: BOSSON, NATHALIE AND ANNE BOUD'HORS (ED.) - Actes du huitième congrès international d'études coptes, Paris, 28 juin - 3 juillet 2004 (Orientalia Lovaniensia Analecta 163).
22017: BOT, RICHARD EDGAR OLAV ARTHUR - Zingt allen mee. 65 jaar Liturgische en Kerkmuzikale Beweging in Nederland. Een liturgie-documentaire studie naar de ontwikkeling en het liturgisch functioneren van de rooms-katholieke kerkmuziek in Nederland van 1903 tot en met 1969 [...] (diss.).
13267: BOT, PETER - Dochters van Debora. Het profetisch optreden van vrouwen in de middeleeuwse kerk.
18026: BOTHA, J. EUGENE - Jesus and the Samaritan Woman. A Speech Act Reading of John 4:1-42 (Supplements to Novum Testamentum 65).
27142: BOTS, HANS AND PIERRE LEROY (ED.) - Correspondance intégrale d'André Rivet et de Claude Sarrau.
33359: (ZINZENDORF, NIKOLAUS LUDWIG VON) BOUMAN-KOMEN, TRUUS - Bruderliebe und Feindeshaß. Eine Untersuchung von frühen Zinzendorftexten (1713-1727) in ihrem kirchengeschichtlichen Kontext (Nikolaus Ludwig von Zinzendorf: Materialien und Dokumente - Reihe 2 - Leben und Werk in Quellen und Darstellungen 33).
02824: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en sabbat. Een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door techniek bepaalde werkelijkheid (diss.).
27143: BOUMAN, HERMANNUS - De godgeleerdheid en hare beoefenaars in Nederland, gedurende het laatste gedeelte der vorige en in den loop der tegenwoordige eeuw. Gemengde, historische herinneringen.
17662: BOUTERSE, JOHANNES - De boom en zijn vruchten. Bergrede en Bergredechristendom bij Reformatoren, Anabaptisten en Spiritualisten in de zestiende eeuw (diss.).
30607: (BULLINGER, HEINRICH) BOUVIER, ANDRÉ - Henri Bullinger, réformateur et conseiller oecuménique, le successeur de Zwingli, d'après sa correspondance avec les réformés et les humanistes de langue française, suivi de notes complémentaires et de XXVI lettres inédites en appendice.
08516: (CALVIN) BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd.
34523: (CALVIN) BOUWSMA, WILLIAM J. - John Calvin. A Sixteenth-Century Portrait.
33640: (ZINZENDORF, NIKOLAUS LUDWIG VON) BOVET, FÉLIX - De graaf van Zinzendorf (Christelijke huisbibliotheek 10).
18689: BOVON, FRANÇOIS - Studies in Early Christianity (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 161).
18922: BOVON, FRANÇOIS - Lukas in neuer Sicht. Gesammelte Aufsätze (Biblisch-theologische Studien 8).
26257: BOVON, FRANÇOIS - Luc le théologien. Vingt-cinq ans de recherches (1950-1975) (Le Monde de la Bible).
18788: BOWNE, DALE RUSSELL - Paradigms and Principal Parts for the Greek New Testament.
30802: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800.
03803: (RUYTER, MICHIEL ADRIAANSZOON DE) BOXER, C.R. - De Ruyter en de Engelse Oorlogen in de Gouden Eeuw.
15022: BOYS, JOHN - The Works of John Boys [...].
32946: BRAAKHUIS, HENRICUS ANTONIUS GIOVANNI - De 13de eeuwse tractaten over syncategorematische termen. Inleidende studie en uitgave van Nicolaas van Parijs' Sincategoreumata (diss.).
33009: BRAATEN, CARL E. AND ROBERT W. JENSON (ED.) - The Last Things. Biblical and Theological Perspectives on Eschatology.
11887: (BROMILEY, GEOFFREY WILLIAM) BRADLEY, JAMES E. AND RICHARD A. MULLER (ED.) - Church, Word, and Spirit. Historical and Theological Essays in Honor of Geoffrey W. Bromiley.
30942: BRADSHAW, PAUL F. - The Anglican Ordinal. Its History and Development from the Reformation to the Present Day (Alcuin Club Collections 53).
32213: (OBERMAN, HEIKO AUGUSTINUS) BRADY, THOMAS A., KATHERINE G. BRADY, SUSAN KARANT-NUNN, AND JAMES D. TRACY (ED.) - The Work of Heiko A. Oberman. Papers from the Symposium on His Seventieth Birthday (Kerkhistorische Bijdragen 20).
32212: BRADY, THOMAS A. - Communities, Politics and Reformation in Early Modern Europe (Studies in Medieval and Reformation Thought 68).
11648: BRAITHWAITE, WILLIAM C. - The Beginnings of Quakerism (The Quaker History Series 3).
13469: BRANDENBARG, TON - Heilig familieleven. Verspreiding en waardering van de Historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd (15de/16de eeuw).
07278: (LUTHER) BRANDHORST, HEINZ-HERMANN - Lutherrezeption und bürgerliche Emanzipation. Studien zum Luther- und Reformationsverständnis im deutschen Vormärz (1815-1848) unter besonderer Berücksichtigung Ludwig Feuerbachs (Göttinger theologische Arbeiten 20).
09681: BRÄNDLE, RUDOLF - Studien zur Alten Kirche.
04259: BRAUDE, WILLIAM G. - Jewish Proselyting in the First Five Centuries of the Common Era. The Age of the Tannaim and Amoriam.
30278: BRAUDEL, FERNAND - Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw). Volume 2: Het spel van de handel.
14183: (MÜNTZER, THOMAS) BRÄUER, SIEGFRIED AND HELMAR JUNGHANS (ED.) - Der Theologe Thomas Müntzer. Untersuchungen zu seiner Entwicklung und Lehre.
33645: (TENNHARDT, JOHANN) BRAUN, FRIEDRICH - Joh. Tennhardt. Ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus (Einzelarbeiten aus der Kirchengeschichte Bayerns 17).
17661: (BEZA, THEODORE) BRAY, JOHN S. - Theodore Beza's Doctrine of Predestination (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 12).
33648: BRECHT, MARTIN - Ausgewählte Aufsätze. Volume 2: Pietismus.
31842: BRECHT, MARTIN AND HERMANN EHMER - Südwestdeutsche Reformationsgeschichte. Zur Einführung der Reformation im Herzogtum Württemberg 1534.
13483: (BERNARDUS CLARAEVALLENSIS) BREDERO, ADRIAAN HENDRIK - Études sur la 'Vita prima' de Saint Bernard (diss.).
30701: (CALVIN) BREEN, QUIRINUS - John Calvin: A Study in French Humanism (diss.).
34615: BREEN, T.H. - Puritans and Adventurers. Change and Persistence in Early America.
03426: BREMMER, R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
07280: (LUTHER) BRENDLER, GERHARD - Martin Luther. Theology and Revolution.
30979: BRENNECKE, H.C. AND J. VAN OORT (ED.) - Ethik im antiken Christentum (Studien der Patristischen Arbeitsgemeinschaft 9).
19480: BRENNER, ATHALYA AND JAN WILLEM VAN HENTEN (ED.) - Recycling Biblical Figures. Papers Read at a NOSTER Colloquium in Amsterdam, 12-13 May 1997 (Studies in Theology and Religion 1).
09313: BRENT, ALLEN - The Imperial Cult and the Development of Church Order. Concepts and Images of Authority in Paganism and Early Christianity before the Age of Cyprian (Supplements to Vigiliae Christianae 45).
17055: BRENZ, JOHANNES - Die christologischen Schriften. Volume 1 (no more published).
34517: BRENZ, JOHANNES (1499-1570) - Esaias propheta, commentarijs explicatus.
31520: BRENZ, JOHANNES - Frühschriften. Volume 1.
34882: BRETTLER, MARC ZVI - The Creation of History in Ancient Israel.
09768: (GREGORIUS TURONENSIS) BREUKELAAR, ADRIAAN HENDRIK BERNHARD - Historiography and Episcopal Authority in Sixth Century Gaul. The Histories of Gregory of Tours interpreted in their historical context (diss.).
08331: (CALVIN) BREUKELMAN, FRANS - Bijbelse theologie. Volume 4/1: De structuur van de heilige leer in de theologie van Calvijn.
978900436315199: BREYTENBACH, CILLIERS AND JULIEN M. OGEREAU (ED.) - Authority and Identity in Emerging Christianities in Asia Minor and Greece (Ancient Judaism and Early Christianity 103).
978900435155499: BREYTENBACH, CILLIERS AND CHRISTIANE ZIMMERMANN - Early Christianity in Lycaonia and Adjacent Areas. From Paul to Amphilochius of Iconium (Ancient Judaism and Early Christianity 101 - Early Christianity in Asia Minor 2).
34158: BREYTENBACH, CILLIERS AND JÖRG FREY (ED.) - Reflections on the Early Christian History of Religion - Erwägungen zur frühchristlichen Religionsgeschichte (Ancient Judaism and Early Christianity 81).
978066422964199: O'BRIEN, JULIA M. - Challenging Prophetic Metaphor. Theology and Ideology in the Prophets.
19041: BRIEND, JACQUES - Dieu dans l'Écriture (Lectio Divina 150).
11651: BRIENEN, T. (ET AL.) - De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme.
01023: BRIENEN, T. - De prediking van de nadere reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie.
13052: (FRANCISCUS ASSISIENSIS) CUTHBERT VAN BRIGHTON (= LAWRENCE ANTHONY HESS) - Leven van Sint Franciscus van Assisi.
30127: BRIN, GERSHON - The Concept of Time in the Bible and the Dead Sea Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah 39).
34760: BRINCK, HENRICUS - Ontschakelinge van het genaemde keten der profetische godgeleerdheid [...].
31375: BRING, RAGNAR - Das Verhältnis von Glauben und Werken in der lutherischen Theologie (Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus - 10. Reihe 7).
30496: BRINK, G. VAN DEN, M. VAN CAMPEN, AND J. VAN DER GRAAF (ED.) - Gegrond geloof. Kernpunten uit de geloofsleer. In bijbels, historisch en belijdend perspectief.
17751: (COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZOON) BRINK, J. TEN - Dirck Volckertsen Coornhert en zijne wellevenskunst. Historiesch-ethische studie.
03481: BRINK, JEAN R., ALLISON P. COUDERT, AND MARYANNE C. HOROWITZ (ED.) - The Politics of Gender in Early Modern Europe (Sixteenth Century Essays & Studies 12).
24520: BRINKMAN, MARTIEN E. - Het drama van de menselijke vrijheid. De ambivalente rol van het christelijke vrijheidsbegrip in de westerse cultuur (IIMO Research Publication 54).
24305: BRINKMAN, M.E. - Schepping en sacrament. Een oecumenische studie naar de reikwijdte van het sacrament als heilzaam symbool in een weerbarstige werkelijkheid.
24306: BRINKMAN, MARTIEN E. AND DIRK VAN KEULEN (ED.) - Christian Identity in Cross-Cultural Perspective (Studies in Reformed Theology 8).
32772: (CARP, JOHANN FRIEDRICH HEINRICH) BRINKMAN, G. - Rumoer in Sint-Petersburg. Het conflict tussen ds. Carp en de kerkenraad van de Hollandse Gereformeerde Kerk omstreeks 1750.
18108: BRINSMEAD, BERNARD HUNGERFORD - Galatians - Dialogical Response to Opponents (SBL Dissertation Series 65).
11890: (CANISIUS, PETRUS) BRODRICK, J. - Saint Peter Canisius, S.J. 1521-1597.
11891: (CANISIUS, PETRUS) BRODRICK, JAMES - Petrus Canisius 1521-1597.
31929: BROER, INGO - Die Seligpreisungen der Bergpredigt. Studien zu ihrer Überlieferung und Interpretation (Bonner biblische Beiträge 61).
33369: BROERSMA, R. - Het tusschenbestuur in het Leycestersche tijdvak.
11788: BROES, WILHELM - De Engelsche Hervormde Kerk, benevens haren invloed op onze Nederlandsche, van den tijd der Hervorming aan.
19043: BRONGERS, HENDRIK ANTONIE - De scheppingstradities bij de profeten (diss.).
05509: BRONGERS, H.A. - 1 Koningen (POT - De Prediking van het Oude Testament).
31427: BRONS, A. - Ursprung, Entwickelung und Schicksale der altevangelischen Taufgesinnten oder Mennoniten in kurzen Zügen übersichtlich dargestellt.
03859: BROOD, PAULUS - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822 (diss.).
15023: BROOK, BENJAMIN - The Lives of the Puritans [...].
978900434775599: (ALEXANDER, PHILIP STEPHEN) BROOKE, GEORGE J. AND RENATE SMITHUIS (ED.) - Jewish Education from Antiquity to the Middle Ages. Studies in Honour of Philip S. Alexander (Ancient Judaism and Early Christianity 100).
07281: (LUTHER) BROOKS, PETER NEWMAN (ED.) - Seven-Headed Luther. Essays in Commemoration of a Quincentenary 1483-1983.
31924: BROOKS, STEPHENSON H. - Matthew's Community. The Evidence of his Special Sayings Material (Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 16).
18033: BROUNS-WEWERINKE, DOOR - In verhalen krijgt geschiedenis betekenis. Verbeelding van Jezus' lijden en dood in het Johannesevangelie.
18614: BROUWER, A.M. - De bergrede.
24522: BROUWER, REIN - Geloven in gemeenschap. Het verhaal van een protestantse geloofsgemeenschap.
06418: BROUWER, T. - Sleutelstad-Orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden.
18035: BROWN, RAYMOND E. - La communauté du disciple bien-aimé (Lectio Divina 115).
16183: BROWN, FORD K. - Fathers of the Victorians. The Age of Wilberforce.
16184: BROWN, THOMAS - Annals of the Disruption, with Extracts from the Narratives of Ministers who left the Scottish Establishment in 1843.
978902660890299: BROWN, PETER - De opkomst van het christendom in Europa.
05897: BROWN, JOHN - Analytical Exposition of the Epistle of Paul the Apostle to the Romans (Religious Heritage Library).
20008: BROX, NORBERT (ED.) - Pseudepigraphie in der heidnischen und jüdisch-christlichen Antike (Wege der Forschung 484).
20078: BROX, NORBERT - Falsche Verfasserangaben. Zur Erklärung der frühchristlichen Pseudepigraphie (Stuttgarter Bibelstudien 79).
34511: BROX, NORBERT - A Concise History of the Early Church.
978900437708099: (GREGORIUS NYSSENUS) BRUGAROLAS, MIGUEL (ED.) - Gregory of Nyssa: Contra Eunomium I. An English Translation with Supporting Studies (Supplements to Vigiliae Christianae 148).
11374: BRUIJN, J. DE, P.N. HOLTROP, AND B. WOELDERINK (ED.) - 'Een lastige erfenis?' Kerkelijke archieven van de twintigste eeuw. Lezingen gehouden te Woudschoten op 21 en 22 maart 1997.
22115: BRUIJN, J. DE AND W. HEIJTING (ED.) - Psalmzingen in de Nederlanden. Vanaf de zestiende eeuw tot heden. Een bundel studies met de catalogus van de gelijknamige tentoonstelling.
01905: BRUIJN, J. DE AND W. HEIJTING (ED.) - Psalmzingen in de Nederlanden. Vanaf de zestiende eeuw tot heden. Een bundel studies met de catalogus van de gelijknamige tentoonstelling.
30472: BRUIN, C.C. DE (ED.) - Het Luikse Diatessaron (Verzameling van Middelnederlandse bijbelteksten - Kleine reeks - Afdeling 1 - Evangeliënharmonieën 1).
33990: BRUIN, C.C. DE (ED.) - Het Oude Testament (Verzameling van Middelnederlandse bijbelteksten - Grote reeks - Afdeling 1 - Het Oude Testament).
13033: BRUIN, C.C. DE (ED.) - De Zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament (Verzameling van Middelnederlandse bijbelteksten - Grote reeks - Afdeling 2 - Het Nieuwe Testament 1).
01031: (VENEMA, HERMAN) BRUÏNE, JOHANNES CORNELIS DE - Herman Venema. Een Nederlandse theoloog in de tijd der Verlichting (diss.).
10859: BRUINSMA-DE BEER, JOKE - Pastor in perspectief. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de competentie van de pastor (diss.).
03815: BRUMMEL, L. - Twee ballingen 's lands tijdens onze opstand tegen Spanje. Hugo Blotius (1534-1608), Emanuel van Meteren (1535-1612).
11208: (BRUMMELKAMP, ANTHONY) BRUMMELKAMP, A. - Levensbeschrijving van wijlen Prof. A. Brummelkamp, hoogleraar aan de Theologische School te Kampen.
34809: (BONAVENTURA) BRUN, MARKUS - 'Actus purus principii caritative diligentis'. Trinitarische Theologie bei Bonaventura und ihr Ursprung bei Dionysius Pseudo-Areopagita und Richard von St.-Victor (diss.).
10569: BRUNNER, EMIL - Offenbarung und Vernunft. Die Lehre von der christlichen Glaubenserkenntnis.
19046: BRUNO, ARVID - Jeremia. Eine rhythmische Untersuchung.
19527: BRUNO, A. - Micha und der Herrscher aus der Vorzeit.
19047: BRUNO, ARVID - Sprüche · Prediger · Klagelieder · Esther · Daniel. Eine rhythmische und textkritische Untersuchung.
30426: BRUNSTÄD, FRIEDRICH - Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften.
33153: BRYAN, JENNIFER - Looking Inward. Devotional Reading and the Private Self in Late Medieval England (The Middle Ages Series).
30177: (MÜNTZER, THOMAS) BUBENHEIMER, ULRICH - Thomas Müntzer. Herkunft und Bildung (Studies in Medieval and Reformation Thought 46).
17755: (KARLSTADT, ANDREAS BODENSTEIN VON) BUBENHEIMER, ULRICH - Consonantia theologiae et iurisprudentiae. Andreas Bodenstein von Karlstadt als Theologe und Jurist zwischen Scholastik und Reformation (Jus ecclesiasticum 24).
04268: BUBER, MARTIN - Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten. Volume 1: 1897-1918.
31630: BUBER, MARTIN - Werke.
ANTIQ35044: BUCANUS, GULIELMUS (-1603) - Institutiones theologicae, seu locorum communium christianae religionis, ex Dei verbo, et praestantissimorum theologorum orthodoxo consensu expositorum, analysis [...].
17057: BUCER, MARTIN - Martini Buceri Opera latina. Volume 3: Martin Bucer et Matthew Parker, Florilegium patristicum. Edition critique (Studies in Medieval and Reformation Thought 41).
17058: BUCER, MARTIN - Martini Buceri Opera latina. Volume 4: Consilium theologicum privatim conscriptum (Studies in Medieval and Reformation Thought 42).
33291: BUCER, MARTIN - Martin Bucers Deutsche Schriften. Volume 6/2: Zum Ius Reformationis: Obrigkeitsschriften aus dem Jahre 1535. Dokumente zur 2. Straßburger Synode von 1539 (Martini Buceri Opera Omnia - Series 1 - Deutsche Schriften).
33274: BUCER, MARTIN - Martin Bucers Deutsche Schriften. Volume 17: Die letzten Straßburger Jahre 1546-1549. Schriften zur Gemeindereformation und zum Augsburger Interim (Martini Buceri Opera Omnia - Series 1 - Deutsche Schriften).
33287: BUCER, MARTIN - Martin Bucers Deutsche Schriften. Volume 4: Zur auswärtigen Wirksamkeit 1528-1533 (Martini Buceri Opera Omnia - Series 1 - Deutsche Schriften).
17056: BUCER, MARTIN - Martini Buceri Opera latina. Volume 1 (Studies in Medieval and Reformation Thought 30).
33283: BUCER, MARTIN AND THOMAS CRANMER - Annotationes in octo priora capita evangelii secundum Matthaeum, Croydon 1549.
33284: BUCER, MARTIN - Martin Bucers Deutsche Schriften. Volume 1: Frühschriften 1520-1524 (Martini Buceri Opera Omnia - Series 1 - Deutsche Schriften).
33286: BUCER, MARTIN - Martin Bucers Deutsche Schriften. Volume 3: Confessio Tetrapolitana und die Schriften des Jahres 1531 (Martini Buceri Opera Omnia - Series 1 - Deutsche Schriften).
33285: BUCER, MARTIN - Martin Bucers Deutsche Schriften. Volume 2: Schriften der Jahre 1524-1528 (Martini Buceri Opera Omnia - Series 1 - Deutsche Schriften).
04490: BÜCHLER, ADOLPH - Types of Jewish-Palestinian Piety from 70 B.C.E. to 70 C.E. The Ancient Pious Men (Jew's College Publications 8).
17664: BUCK, HERMANN AND EKKEHART FABIAN - Konstanzer Reformationsgeschichte in ihren Grundzügen. Volume 1: 1519-1531 (Schriften zur Kirchen- und Rechtsgeschichte 25/26).
32768: (PICTET, BÉNÉDICT) BUDÉ, E. DE - Vie de Bénédict Pictet, théologien genevois 1655-1724.
09209: BUELL, DENISE KIMBER - Why This New Race. Ethnic Reasoning in Early Christianity.
11445: (GOTTHELF, JEREMIAS) BUESS, EDUARD - Jeremias Gotthelf. Sein Gottes- und Menschenverständnis (diss.).
17072: BUGENHAGEN, JOHANNES - Ungedruckte Predigten Johann Bugenhagens aus den Jahren 1524 bis 1529 (Quellen und Darstellungen aus der Geschichte des Reformationsjahrhunderts 13).
34518: BUGENHAGEN, JOHANNES (1485-1558) - Contra novum errorem, de sacramento corporis et sanguinis domini nostri Iesu Christi, epistola Ioannis Bugenhagij Pomerani.
11606: BUIJTENEN, MARI P. VAN, CORNELIS DEKKER, AND HUIB LEEUWENBERG (ED.) - Unitas Fratrum. Herrnhuter Studien - Moravian Studies.
978909005740899: BUISMAN, JAN WILLEM - Tussen vroomheid en Verlichting. Een cultuurhistorisch en -sociologisch onderzoek naar enkele aspecten van de Verlichting in Nederland (1755-1810) (diss.).
17074: BUITENDIJK, WILLEM JAN CORNELIS - Het calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der contra-reformatie (diss.).
18698: (JONGE, HENK JAN DE) BUITENWERF, RIEUWERD, HARM W. HOLLANDER, AND JOHANNES TROMP (ED.) - Jesus, Paul, and Early Christianity. Studies in Honour of Henk Jan de Jonge (Supplements to Novum Testamentum 130).
20010: BUITENWERF, RIEUWERD - Book III of the Sibylline Oracles and its Social Setting. With an Introduction, Translation, and Commentary (diss.).
23376: BULHART, VINZENZ, F. HEYLEN, AND A. HOSTE (ED.) - Eusebii Vercellensis episcopi Quae supersunt, Filastrii episcopi Brixiensis Diversarum hereseon liber, Ps. Hegemonii Adversus haereses, Isacis Iudaei Quae supersunt [...], Chromatii Aquileiensis Quae supersunt (Corpus Christianorum - Series Latina 9).
33098: (NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM) BULHOF-RUTGERS, ILSE-NINA - Apollos Wiederkehr. Eine Untersuchung der Rolle des Kreises in Nietzsches Denken über Geschichte und Zeit (diss.).
34519: BULLINGER, HEINRICH (1504-1575) - Der alt gloub. Das der Christen gloub von anfang der wält gewärt habe, der recht waar alt unnd ungezwyflet gloub sye, klare bewysung Heinrychen Bullingers [...].
34521: BULLINGER, HEINRICH (1504-1575) - Vermanung an alle Diener des worts Gottes und der kyrchen Jesu Christi, dass sy jre spänn, die sy gegen andern habend und übend, hinlegen [...].
17616: BULLINGER, HEINRICH - Hvysboec, viif decades, dat is, viiftich sermoonen van de voorneemste hooftstucken der christelicker religie.
34520: BULLINGER, HEINRICH (1504-1575) - Von der Verklärung Jesu Christi, unsers Herren: ouch von unserer verklärung, unserem stand und wäsen in ewiger fröud und säligkeit [...].
32106: BULLOCK, C. HASSELL - An Introduction to the Old Testament Prophetic Books.
32507: BULTEMA, HARRY - Commentary on Isaiah.
09423: BUMAZHNOV, DMITRIJ - Der Mensch als Gottes Bild im christlichen Ägypten. Studien zu Gen 1, 26 in zwei koptischen Quellen des 4.-5. Jahrhunderts (Studien und Texte zu Antike und Christentum 34).
34367: (BREDENBURG, JOHANNES) BUNGE, LOUIS VAN - Johannes Bredenburg (1643-1691). Een Rotterdamse collegiant in de ban van Spinoza (diss.).
09757: (AMBROSIUS MEDIOLANENSIS) BUNGENER, F. - Ambrosius en de vierde eeuw.
04275: BUNIM, IRVING M. - Ethics from Sinai. A Wide-Ranging Commentary on Pirkei Avos.
30994: BÜNKER, MICHAEL - Briefformular und rhetorische Disposition im 1. Korintherbrief (Göttinger theologische Arbeiten 28).
ANTIQ35025: BUNYAN, JOHN - De leere der wet en der genade verklaart [...].
31138: (LUTHER) BURANDT, CHRISTIAN BOGISLAV - Der eine Glaube zu allen Zeiten. Luthers Sicht der Geschichte aufgrund der Operationes in psalmos 1519-1521 (Hamburger Theologische Studien 14).
18924: BURCHARD, CHRISTOPH - Der dreizehnte Zeuge. Traditions- und kompositionsgeschichtliche Untersuchungen zu Lukas' Darstellung der Frühzeit des Paulus (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 103).
03713: BURCKHARDT, JACOB - Bilder des Ewigen. Ein kulturgeschichtliches Lesebuch.
07034: (LUTHER) BURGDORF, MARTIN - Der Einfluß der Erfurter Humanisten auf Luthers Entwicklung bis 1510.
04305: (JACOB, BENNO) BURGER, HILDE - De zandloper van Genesis. De visie van Benno Jacob op Genesis 22 in het licht van zijn tijd en van de Traditie (diss.).
09354: (PSEUDO-BASILIUS) BURGSMÜLLER, ANNE - Die Askeseschrift des Pseudo-Basilius. Untersuchungen zum Brief 'Über die wahre Reinheit in der Jungfräulichkeit' (Studien und Texte zu Antike und Christentum 28).
33559: BURI, FRITZ, JAN MILIC LOCHMAN, AND HEINRICH OTT - Dogmatik im Dialog.
29008: (BENGEL, JOHANN ALBRECHT) BURK, JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH - Dr. Johann Albrecht Bengel's Leben und Wirken meist nach handschriftlichen Materialien.
18039: BURKILL, T.A. - Mysterious Revelation. An Examination of the Philosophy of St. Mark's Gospel.
18411: BURKILL, T.A. - New Light on the Earliest Gospel. Seven Markan Studies.
18837: BURNETT, FRED W. - The Testament of Jesus-Sophia. A Redaction-Critical Study of the Eschatological Discourse in Matthew.
19377: BURNS, RITA J. - Has the Lord Indeed Spoken Only Through Moses? A Study of the Biblical Portrait of Miriam (SBL Dissertation Series 84).
978081223227199: (OLIVI, PETRUS JOHANNIS) BURR, DAVID - Olivi's Peaceable Kingdom. A Reading of the Apocalypse Commentary (Middle Ages Series).
09683: BURTCHAELL, JAMES TUNSTEAD - From Synagogue to Church. Public Services and Offices in the Earliest Christian Communities.
24263: (BARTH, KARL) BUSCH, EBERHARD - Karl Barth aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten.
34112: (KIERKEGAARD, SØREN AABYE) BUSS, HINRICH - Kierkegaards Angriff auf die bestehende Christenheit (Theologische Forschung 49).
08205: (CALVIN) BÜSSER, FRITZ - Calvins Urteil über sich selbst.
13036: BÜTTNER, THEODORA AND ERNST WERNER - Circumcellionen und Adamiten. Zwei Formen mittelalterlicher Haeresie (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 2).
13470: BÜTTNER, HEINRICH - Frühmittelalterliches Christentum und fränkischer Staat zwischen Hochrhein und Alpen.
13486: BÜTTNER, HEINRICH AND ISO MÜLLER - Frühes Christentum im schweizerischen Alpenraum.
31909: BYNUM, WM. RANDOLPH - The Fourth Gospel and the Scriptures. Illuminating the Form and Meaning of Scriptural Citation in John 19:37 (Supplements to Novum Testamentum 144).
17401: (MORE, THOMAS) BYRON, BRIAN - Loyalty in the Spirituality of St. Thomas More (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 4).
18838: BYUN, JONGGIL - The Holy Spirit was not yet. A Study on the Relationship between the Coming of the Holy Spirit and the Glorification of Jesus according to John 7:39 (diss.).
08332: (CALVIN) CADIER, JEAN - Calvin. Der Mann, den Gott bezwungen hat.
33034: (PAMPHILUS CAESARIENSIS) PAMPHILUS VON CAESAREA - Apologia pro Origene - Apologie für Origenes (Fontes Christiani 80).
23068: (EUSEBIUS CAESARIENSIS) EUSEBIUS VON CAESAREA - Kirchengeschichte.
23080: JOANNES CAESARIENSIS - Iohannis Caesariensis presbyteri et grammatici opera quae supersunt (Corpus Christianorum - Series Graeca 1).
31830: CAHIER, GABRIELLA, MATTEO CAMPAGNOLO, AND MICHELINE LOUIS-COURVOISIER (ED.) - Registres de la Compagnie des pasteurs de Genève. Volume 10: 1607-1609 (Travaux d'Humanisme et Renaissance 252).
17343: (BOLLANI, DOMENICO) CAIRNS, CHRISTOPHER - Domenico Bollani, Bishop of Brescia. Devotion to Church and State in the Republic of Venice in the Sixteenth Century (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 15).
15039: CALFHILL, JAMES - An Answer to John Martiall's Treatise of the Cross (The Parker Society).
15040: CALFHILL, JAMES - An Answer to John Martiall's Treatise of the Cross (The Parker Society).
24310: CALIXT, GEORG - Schriften zur Eschatologie (Werke in Auswahl 4).
08561: (CALVIN) CALVIJN, JOHANNES - Stemmen uit Genève. Preken, artikelen, brieven enz. Volume 4.
08322: (CALVIN) CALVIJN, JOHANNES - Stemmen uit Genève. Preken, artikelen, brieven enz. Volume 3.
32032: CALVIN, JOHANNES - Christliche Glaubenslehre nach der ältesten Ausgabe vom Jahre 1536.
32033: CALVIN, JOHANNES - Unterricht in der christlichen Religion.
08476: CALVIN, JEAN - Institution de la religion chrestienne (Les textes français).
08557: CALVIN, JOHN - Sermons on the Epistles to Timothy & Titus (16th-17th Century Facsimile Editions).
08155: CALVIN, JOHANNES - Calvin-Studienausgabe. Volume 1/2: Reformatorische Anfänge (1533-1541).
08436: CALVIN, JEAN - Des scandales (Textes littéraires français 323).
08396: CALVIN, JEAN - Institution de la religion chrétienne.
08397: CALVIN, JEAN - Lettres de Jean Calvin.
08439: CALVIN, JOHANNES - Johannes Calvin's Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Übersetzung.
05395: CALVIN, JOHN - A Commentary on Daniel (The Geneva Series of Commentaries).
31087: CALVIN, JOHN - Institutes of the Christian Religion. 1541 French Edition.
08381: CALVIN, JOHANNES - Johannes Calvin's Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Übersetzung.
34575: CALVIN, JEAN (1509-1564) - In omnes Pauli apostoli epistolas, atque etiam in epistolam ad Hebraeos, & omnes canonicas, Io. Calvini commentarii [...].
13269: CAMERON, ANNIE I. - The apostolic camera and scottish benefices 1418-1488 (St. Andrews University Publications 35).
19342: CAMPBELL, ANTONY F. - Of Prophets and Kings. A Late Ninth-Century Document (1 Samuel 1 - 2 Kings 10) (The Catholic Biblical Quarterly - Monograph Series 17).
15293: CAMPBELL, DOUGLAS - De puriteinen in Nederland, Engeland en Amerika.
18996: CAMPENHAUSEN, HANS VON - Die Entstehung der christlichen Bibel (Beiträge zur historischen Theologie 39).
32133: CAMPENHAUSEN, HANS VON - Die Idee des Martyriums in der alten Kirche.
09427: CAMPENHAUSEN, HANS VON - Aus der Frühzeit des Christentums. Studien zur Kirchengeschichte des ersten und zweiten Jahrhunderts.
18655: CAMUS, ÉMILE-PAUL LE - L'oeuvre des apotres.
18413: CANTINAT, JEAN - Les Épitres de Saint Jacques et de Saint Jude (Sources Bibliques).
18656: CANTINAT, J. - Réflexions sur la résurrection de Jésus (d'après saint Paul et saint Marc).
01033: CAPELLEVEEN, JAN J. VAN - Het Woord gaat zijn weg. Een geschiedenis van bijbelvertalen en van de invloed van bijbelvertalingen op de samenleving.
15042: CARLSON, ERIC JOSEF - Religion and the English People 1500-1640. New Voices, New Perspectives (Sixteenth Century Essays and Studies 45).
10761: (MEYER, PAUL WILLIAM) CARROLL, JOHN T., CHARLES H. COSGROVE, AND E. ELIZABETH JOHNSON (ED.) - Faith and History. Essays in Honor of Paul W. Meyer.
18714: CARRUTH, SHAWN AND ALBRECHT GARSKY - Documenta Q. Reconstructions of Q Through Two Centuries of Gospel Research Excerpted, Sorted, and Evaluated. The Database of the International Q Project. Q 11:2b-4.
15044: CARSON, JOHN L. AND DAVID W. HALL (ED.) - To Glorify and Enjoy God. A Commemoration of the 350th Anniversary of the Westminster Assembly.
24525: CARSON, ALEXANDER - Baptism. Its Mode and Subjects.
32575: CARTER, JENNIFER J. AND DONALD J. WITHRINGTON (ED.) - Scottish Universities: Distinctiveness and Diversity.
27033: CARTER, ALICE CLARE - The English Reformed Church in Amsterdam in the Seventeenth Century (Publications of the Municipal Archives of Amsterdam 3).
978031024887399: CARTER, TERRY G., J. SCOTT DUVALL, AND J. DANIEL HAYS - Preaching God's Word. A Hands-On Approach to Preparing, Developing, and Delivering the Sermon.
34715: (EUSTATHIUS ANTIOCHENUS) CARTWRIGHT, SOPHIE - The Theological Anthropology of Eustathius of Antioch (The Oxford Early Christian Studies).
13520: (BONAVENTURA) CARVALHO E CASTRO, LÉONARD DE - Saint Bonaventure. Le docteur franciscain. L'Idéal de Saint François et l'oeuvre de Saint Bonaventure à l'égard de la science (Études de théologie historique).
09311: (BASILIUS CAESARIENSIS) BASILIUS VON CÄSAREA - Mahnreden. Mahnwort an die Jugend und drei Predigten (Schriften der Kirchenväter 4).
09316: CASPARI, C.P. - Kirchenhistorische Anecdota nebst neuen Ausgaben patristischer und kirchlich-mittelalterlicher Schriften. Volume 1: Lateinische Schriften. Die Texte und die Anmerkungen.
09315: CASPARI, C.P. - Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel.
18839: CASSIDY, RICHARD J. AND PHILIP J. SCHARPER (ED.) - Political Issues in Luke-Acts.
26150: CASURELLA, ANTHONY - Bibliography of Literature on First Peter (New Testament Tools and Studies 23).
23455: (AUGUSTINUS, AURELIUS) CAYRÉ, FULBERT - Les sources de l'amour divin. La divine présence d'après Saint Augustin (Bibliothèque Augustinienne).
13192: (FRANCISCUS ASSISIENSIS) THOMAS VON CELANO - Leben und Wunder des heiligen Franziskus von Assisi. Einführung, Übersetzung, Anmerkungen (Franziskanische Quellenschriften 5).
18790: CERFAUX, LUCIEN - Jésus aux origines de la tradition. Matériaux pour l'histoire évangélique (Pour une histoire de Jésus 3).
978900433123599: (CLEMENS ALEXANDRINUS) CERNUSKOVÁ, VERONIKA, JUDITH L. KOVACS, AND JANA PLÁTOVÁ (ED.) - Clement's Biblical Exegesis. Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, May 29-31, 2014) (Supplements to Vigiliae Christianae 139).
33919: (BASNAGE, JACQUES) CERNY, GERALD - Theology, Politics and Letters at the Crossroads of European Civilization. Jacques Basnage and the Baylean Huguenot Refugees in the Dutch Republic (International Archives of the History of Ideas 107).
09432: CHADWICK, OWEN (ED.) - Western Asceticism (The Library of Christian Classics 12).
11386: CHAMBON, JOSEPH - Der französische Protestantismus. Sein Weg bis zur französischen Revolution.
24200: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Verzameld werk.
32526: CHARLESWORTH, JAMES H. - The Pesharim and Qumran History. Chaos or Consensus?
20012: CHARLESWORTH, JAMES HAMILTON (ED.) - The Odes of Solomon.
20013: CHARLESWORTH, JAMES H. - The Pseudepigrapha and Modern Research. With a Supplement (SBL Septuagint and Cognate Studies Series 7S).
20123: CHARLESWORTH, JAMES HAMILTON (ED.) - The Odes of Solomon. The Syriac Texts (SBL Texts and Translations 13 - Pseudepigrapha Series 7).
20079: CHARLESWORTH, JAMES H. AND JAMES R. MUELLER - The New Testament Apocrypha and Pseudepigrapha: a Guide to Publications, with Excursuses on Apocalypses (ATLA Bibliography Series 17).
03860: CHARTIER, ROGER (ED.) - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Volume 5: Figuren van de moderne tijd.
04279: CHAVEL, CHARLES B. AND HARRY I. WOHLBERG (ED.) - The 5707-1946 Manual of Holiday Sermons.
04464: CHEPEY, STUART - Nazirites in Late Second Temple Judaism. A Survey of Ancient Jewish Writings, the New Testament, Archaeological Evidence, and Other Writings from Late Antiquity (Ancient Judaism and Early Christianity 60).
978086554203799: CHESNUT, GLENN F. - The First Christian Histories. Eusebius, Socrates, Sozomen, Theodoret, and Evagrius.
23134: (CHRYSOSTOMUS, JOHANNES) CHÉTANIAN, ROSE VARTENI (ED.) - La version arménienne ancienne des homélies sur les 'Actes des Apôtres' de Jean Chrysostome. Homélies I, II, VII, VIII (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 607-608).
30760: CHEVALIER, FRANÇOISE - Prêcher sous l'Édit de Nantes. La prédication réformée au XVIIe siècle en France (Histoire et Société 30).
978900425465799: CHOAT, MALCOLM AND MARIA CHIARA GIORDA (ED.) - Writing and Communication in Early Egyptian Monasticism (Texts and Studies in Eastern Christianity 9).
17713: (BUCER, MARTIN) CHOI, YOON-BAE - De verhouding tussen pneumatologie en christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn.
04164: CHOURAQUI, ANDRÉ - De weg naar erkenning. De Heilige Stoel, de joden en Israël.
10560: (BRIGGS, CHARLES AUGUSTUS) CHRISTENSEN, RICHARD L. - The Ecumenical Orthodoxy of Charles Augustus Briggs (1841-1913).
978080205365799: CHRISTIANSON, PAUL - Reformers and Babylon. English Apocalyptic Visions from the Reformation to the Eve of the Civil War.
09977: CHRISTMAN, ANGELA RUSSELL - 'What Did Ezekiel See?' Christian Exegesis of Ezekiel's Vision of the Chariot from Irenaeus to Gregory the Great (Bible in Ancient Christianity 4).
18040: CHRISTOFFERSSON, OLLE - The Earnest Expectation of the Creature. The Flood-Tradition as Matrix of Romans 8:18-27 (diss.) (Coniectanea Biblica - New Testament Series 23).
23536: CHRISTOPHE, PAUL - Cassien et Césaire. Prédicateurs de la morale monastique (Recherches et synthèses de sciences religieuses - Section de morale).
09885: (CHRYSOSTOMUS, JOHANNES AND JOANNES DAMASCENUS) CHRYSOSTOME, JEAN AND JEAN DAMASCÈNE - Figures de l'évêque idéal. Jean Chrysostome, Panégyrique de Saint Mélèce. Jean Damascène, Panégyrique de Saint Jean Chrysostome (La roue à livres).
23327: CHRYSOSTOMUS, JOHANNES - Iohannis Chrysostomi De Davide et Saule homiliae tres (Corpus Christianorum - Series Graeca 70).
33746: (MCGRATH, ALISTER EDGAR) CHUNG, SUNG WOOK (ED.) - Alister E. McGrath and Evangelical Theology. A Dynamic Engagement.
978900433950799: CHURCH, PHILIP - Hebrews and the Temple. Attitudes to the Temple in Second Temple Judaism and in Hebrews (Supplements to Novum Testamentum 171).
13651: (CLARA ASSISIENSIS) CLAIRE D'ASSISE - Écrits (Sources Chrétiennes 325).
09764: (CYPRIANUS, THASCIUS CAECILIUS) CLARISSE, J. - Thascius Caecilius Cyprianus. In drie voorlezingen.
31596: (AUGUSTINUS, AURELIUS) CLARK, MARY T. - Augustine (Outstanding Christian Thinkers).
27077: CLARKE, W.K. LOWTHER - Eighteenth Century Piety.
18042: CLAUDEL, GÉRARD - La confession de Pierre. Trajectoire d'une péricope évangélique (Études Bibliques - Nouvelle Série 10).
17089: CLAUSS, HERMANN - Die Einführung der Reformation in Schwabach 1521-1530 (diss.).
08245: (CALVIN) CLAVIER, HENRI - Études sur le Calvinisme. La Parole de Dieu et l'Unité de l'Église d'après Calvin. Calvin commentateur de la Bible. Le Réveil du Calvinisme.
33732: CLEMENS, THEO, WILLEMIEN OTTEN, AND GERARD ROUWHORST (ED.) - Het einde nabij? Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het christendom.
978066423058699: CLEMENTS, RONALD E. - Old Testament Prophecy. From Oracles to Canon.
31126: CLERICI, LUIGI - Einsammlung der Zerstreuten. Liturgiegeschichtliche Untersuchung zur Vor- und Nachgeschichte der Fürbitte für die Kirche in Didache 9,4 und 10,5 (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 44).
17029: (AUBIGNÉ, THÉODORE AGRIPPA D’) COATS, CATHARINE RANDALL - Subverting the System: D`Aubigné and Calvinism (Sixteenth Century Essays and Studies 14).
32571: COBBAN, ALAN B. - English University Life in the Middle Ages.
34736: COCCEJUS, JOHANNES - Verantwoordinge van een Poolsch ridder [...] ondersocht.
34735: COCCEJUS, JOHANNES - Ondersoeck van den aert ende natuyre des sabbaths [...].
24527: COCCEJUS, JOHANNES - De leer van het verbond en het testament van God.
ANTIQ35045: COCCEJUS, JOHANNES (1603-1669) - S. Pauli apostoli epistola ad Galatas, cum commentario Johannis Coccei S.S. theolog. professoris.
18531: COETZEE, JOHANNES CHRISTIAAN - Volk en Godsvolk in die Nuwe Testament. 'n Eksegetiese studie (diss.) (Nasionale Raad vir Sosiale Navorsing - Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap - Publikasiereeks 18).
13270: COGNET, LOUIS - Gottes Geburt in der Seele. Einführung in die deutsche Mystik.
04280: COHEN, ARTHUR A. - Der natürliche und der übernatürliche Jude. Das Selbstverständnis des Judentums in der Neuzeit.
04282: COHEN STUART, GEERT HENDRIK - The struggle in man between good and evil. An inquiry into the origin of the Rabbinic concept of Yeser Hara' (diss.).
19223: COHN, GABRIËL H. - Das Buch Jona im Lichte der biblischen Erzählkunst.
04284: COHON, SAMUEL S. - Jewish Theology. A Historical and Systematic Interpretation of Judaism and its Foundations.
03485: COLLEY, LINDA - Britons. Forging the Nation 1707-1837.
32525: COLLINS, JOHN J. AND ROBERT A. KUGLER (ED.) - Religion in the Dead Sea Scrolls (Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature).
33972: COLLINS, JOHN J. AND GEORGE W.E. NICKELSBURG (ED.) - Ideal Figures in Ancient Judaism. Profiles and Paradigms (SBL Septuagint and Cognate Studies Series 12).
33014: COLLINSON, PATRICK - The Reformation.
30662: (GRINDAL, EDMUND) COLLINSON, PATRICK - Archbishop Grindal 1519-1583. The Struggle for a Reformed Church.
15319: COLLINSON, PATRICK - The Elizabethan Puritan Movement.
33797: COLLINSON, PATRICK - Elizabethans.
31672: COLLIS, ROBERT - The Petrine Instauration. Religion, Esotericism and Science at the Court of Peter the Great, 1689-1725 (Aries Book Series 14).
11982: (STAPLETON, THOMAS) O'CONNELL, MARVIN R. - Thomas Stapleton and the Counter Reformation (Yale Publications in Religion 9).
978159244027699: CONRAD, EDGAR W. - Reading Isaiah.
11896: CONRING, ENNO - Kirche und Staat nach der Lehre der niederländischen Calvinisten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 18).
11897: CONRING, ENNO - Kirche und Staat nach der Lehre der niederländischen Calvinisten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 18).
34427: CONSIDINE, JOHN - Dictionaries in Early Modern Europe. Lexicography and the Making of Heritage.
34280: (GREGORIUS NYSSENUS) CONWAY-JONES, ANN - Gregory of Nyssa's Tabernacle Imagery in its Jewish and Christian Contexts (The Oxford Early Christian Studies).
18545: CONZELMANN, HANS - Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie Lukas (Beiträge zur historischen Theologie 17).
26151: COOK, MICHAEL J. - Mark's Treatment of the Jewish Leaders (Supplements to Novum Testamentum 51).
17621: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste, vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch (Leidsche drukken en herdrukken - Groote Reeks 3).
19000: COPPENS, JOSEPH - La relève apocalyptique du messianisme royal. Volume 3: Le fils de l'homme néotestamentaire (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 55).
34678: (AUGUSTINUS, AURELIUS) CORRADINI, RICHARD - Zeit und Text. Studien zum tempus-Begriff des Augustinus (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 33).
14161: CORRELL, ERNST H. - Das schweizerische Täufermennonitentum. Ein soziologischer Bericht.
31059: COSBY, MICHAEL R. - The Rhetorical Composition and Function of Hebrews 11. In Light of Example Lists in Antiquity.
18045: COSGROVE, CHARLES H. - The Cross and the Spirit. A Study in the Argument and Theology of Galatians.
01386: (AMORIE VAN DER HOEVEN, ABRAHAM DES) COSSEE, E.H. - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd (diss.).
31831: (DUDITH, ANDREAS) COSTIL, PIERRE - André Dudith. Humaniste hongrois 1533-1589. Sa vie, son oeuvre et ses manuscrits grecs (Collection d'études anciennes).
18046: COTHENET, E., L. DUSSAUT, P. LE FORT AND P. PRIGENT - Les écrits de S. Jean et l'Épitre aux Hébreux (Nouveau Testament 5).
08521: (CALVIN) COTTRET, BERNARD - Calvijn. Biografie.
30658: (CALVIN) COTTRET, BERNARD - Calvin. Biographie.
18546: COUCH, MAL (ED.) - A Bible Handbook to Revelation.
17714: COULTON, G.G. - Art and the Reformation.
23091: (AUGUSTINUS, AURELIUS) COURCELLE, JEANNE AND PIERRE COURCELLE - Iconographie de Saint Augustin. Les cycles du XVIIe (2e partie) et du XVIIIe siècle (Collection des Études Augustiniennes - Série Antiquité 128).
11394: COURVOISIER, JAQUES - De la réforme au protestantisme. Essai d'ecclésiologie réformée (Théologie historique 45).
33029: COWARD, BARRY (ED.) - A Companion to Stuart Britain (Blackwell Companions to British History).
11655: CRAMER, J.A. - De Theologische Faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius.
11656: CRAMER, J.A. - De Theologische Faculteit te Utrecht in de 18de en het begin der 19de eeuw.
17623: CRAMER, S. AND F. PIJPER (ED.) - Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden. Volume 9: Geschriften van gemengden aard (van Utenhove, Cooltuyn e.a.).
17715: CRAMER, S. AND F. PIJPER (ED.) - Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden. Volume 1: Polemische geschriften der Hervormingsgezinden.
14078: (SIMONS, MENNO) CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden.
18841: CREMER, FRANZ GERHARD - Die Fastenansage Jesu. Mk 2,20 und Parallelen. In der Sicht der patristischen und scholastischen Exegese (Bonner biblische Beiträge 23).
09381: (ATHANASIUS ALEXANDRINUS) CREMERS, VICTOR - De verlossingsidee bij Athanasius den Groote. Proeve eener wijsgeerig-theologische synthese (Bijdragen tot de geschiedenis van het dogma).
15098: (KNOX, JOHN) M'CRIE, THOMAS - Het leven van John Knox.
19438: CRÜSEMANN, FRANK - Studien zur Formgeschichte von Hymnus und Danklied in Israel (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 32).
30461: (NICOLAUS CUSANUS) NICOLAS DE CUES - Concordance catholique (Publications du Centre d'Études de la Renaissance 5).
978311031086399: CULLHED, ANDERS - The Shadow of Creusa. Negotiating Fictionality in late Antique Latin Literature (Beiträge zur Altertumskunde 339).
18620: CULLMANN, OSCAR - Die Christologie des Neuen Testaments.
18671: CULLMANN, OSCAR - Noël dans l'Eglise ancienne (Cahiers théologique de l'actualité protestante 25).
09916: CULLMANN, OSCAR - La foi et le culte de l'église primitive (Bibliothèque théologique).
17097: CUNNINGHAM, WILLIAM - The Reformers and the Theology of the Reformation.
978052146701899: CUNNINGHAM, ANDREW AND OLE PETER GRELL - The Four Horsemen of the Apocalypse. Religion, War, Famine and Death in Reformation Europe.
32616: CUNNINGHAM, MARY B. AND PAULINE ALLEN (ED.) - Preacher and Audience. Studies in Early Christian and Byzantine Homiletics (A New History of the Sermon 1).
17421: (TOSSANUS, DANIEL) CUNO, FR.W. - Daniel Tossanus der Ältere, Professor der Theologie und Pastor. (1541-1602).
27035: CUPERUS, S. - Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek.
32698: CURTENIUS, PETRUS - Der Epheseren Geluk met Dankzegging erkend [...].
32699: CURTENIUS, PETRUS - Moses laatste Zegen, Dood en Begraavenis [...].
05517: CURTIS, EDWARD LEWIS AND ALBERT ALONZO MADSEN - A Critical and Exegetical Commentary on the Books of Chronicles (ICC - The International Critical Commentary).
978900435563799: CUTINO, MICHELE, ISABEL IRIBARREN, AND FRANÇOISE VINEL (ED.) - La restauration de la creation. Quelle place pour les animaux? Actes du colloque de l'ERCAM tenu a Strasbourg du 12 au 14 mars 2015 (Supplements to Vigiliae Christianae 145).
34031: CYPRIANUS, THASCIUS CAECILIUS - Keuze uit zijn geschriften (Klassieken der kerk - Eerste reeks - De vroege kerk 5).
23150: (GELASIUS CYZICENUS) ANONYMUS VON CYZICUS - Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte (Fontes Christiani 49).
32796: DAHAN, GILBERT - Les intellectuels chrétiens et les juifs au moyen âge (Patrimoines - Judaïsme).
26077: DAHL, NILS ALSTRUP - Das Volk Gottes. Eine Untersuchung zum Kirchenbewusstsein des Urchristentums.
03728: DALEN, J.L. VAN - Inventaris van het archief der gemeente Dordrecht.
10217: DALES, DOUGLAS - Light to the Isles. A study of missionary theology in Celtic and early Anglo-Saxon Britain.
31091: (LASCO, JOHANNES A) DALTON, HERMANN - Johannes a Lasco. Beitrag zur Reformationsgeschichte Polens, Deutschlands und Englands.
11901: DALTON, HERMANN - Beiträge zur Geschichte der evangelischen Kirche in Russland.
17780: (LASCO, JOHANNES A) DALTON, HERMAN - Johannes a Lasco. Bijdrage tot de hervormingsgeschiedenis van Polen, van Duitschland en van Engeland.
13114: (PETRUS DAMIANUS) PETER DAMIAN - Letters 151-180 (The Fathers of the Church - Mediaeval Continuation 7).
23031: (PSEUDO-CYPRIANUS) DAMME, DIRK VAN - Pseudo-Cyprian adversvs Ivdaeos. Gegen die Judenchristen. Die älteste lateinische Predigt (Paradosis 22).
31067: (VEHE-GLIRIUS, MATTHIAS) DÁN, ROBERT - Matthias Vehe-Glirius. Life and Work of a Radical Antitrinitarian with his Collected Writings (Studia Humanitatis 4).
34448: (JOACHIMUS FIORENSIS) DANIEL, E. RANDOLPH - Abbot Joachim of Fiore and Joachimism. Selected Articles (Variorum Collected Studies Series - CS985).
15325: (OWEN, JOHN) DANIELS, RICHARD W. - The Christology of John Owen.
17062: (BUCER, MARTIN) DANKBAAR, WILLEM F. - Martin Bucers Beziehungen zu den Niederlanden (Kerkhistorische studiën behorende bij het Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 9).
17363: DANKBAAR, W.F. (ED.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 3: Marten Mikron, Een waerachtigh verhaal der t'zamensprekinghen tusschen Menno Simons ende Martinus Mikron van der menschwerdinghe Iesu Christi (1556) (Kerkhistorische Bijdragen 10).
08274: (CALVIN) DANKBAAR, WILLEM F. - Calvin. Sein Weg und sein Werk.
08503: (CALVIN) DANKBAAR, W.F. - Calvijn. Zijn weg en werk.
31293: DANTINE, WILHELM - Die Gerechtmachung des Gottlosen. Eine dogmatische Untersuchung.
24265: (BARTH, KARL) DANTINE, WILHELM AND KURT LÜTHI (ED.) - Theologie zwischen gestern und morgen. Interpretationen und Anfragen zum Werk Karl Barths.
23224: DASSMANN, ERNST, KLAUS THRAEDE, AND JOSEF ENGEMANN (ED.) - Jahrbuch für Antike und Christentum. Volume 40.
23225: DASSMANN, ERNST, KLAUS THRAEDE, AND JOSEF ENGEMANN (ED.) - Jahrbuch für Antike und Christentum. Volume 41.
23226: DASSMANN, ERNST, KLAUS THRAEDE, AND JOSEF ENGEMANN (ED.) - Jahrbuch für Antike und Christentum. Volume 42.
23227: DASSMANN, ERNST, KLAUS THRAEDE, AND JOSEF ENGEMANN (ED.) - Jahrbuch für Antike und Christentum. Volume 43.
23228: DASSMANN, ERNST, GEORG SCHÖLLGEN, KLAUS THRAEDE, AND JOSEF ENGEMANN (ED.) - Jahrbuch für Antike und Christentum. Volume 44.
13215: (LAURENTIUS DUNELMENSIS) DAUB, SUSANNE - Von der Bibel zum Epos. Poetische Strategien des Laurentius am geistlichen Hof von Durham.
11395: DAVIES, HORTON - Worship and Theology in England. Volume 5: The Ecumenical Century, 1900-1965.
26005: DAVIES, W.D. - Invitation to the New Testament. A Guide to its Main Witnesses (The Biblical Seminar 19).
33959: DAVIES, OLIVER - God Within. The Mystical Tradition of Northern Europe.
33802: (EDWARD VI) DAVIES, CATHARINE - A Religion of the Word. The Defence of the Reformation in the Reign of Edward VI (Politics, Culture and Society in Early Modern Britain).
32392: DAWES, GREGORY W. (ED.) - The Historical Jesus Quest. A Foundational Anthology (Tools for Biblical Study 2).
13542: DEANESLY, MARGARET - A History of the Medieval Church 590-1500.
03432: DEBUS, ALLEN G. AND MICHAEL T. WALTON (ED.) - Reading the Book of Nature. The Other Side of the Scientific Revolution (Sixteenth Century Essays and Studies 41).
33373: (PEARSON, BIRGER ALBERT) DECONICK, APRIL D., GREGORY SHAW, AND JOHN D. TURNER (ED.) - Practicing Gnosis. Ritual, Magic, Theurgy and Liturgy in Nag Hammadi, Manichaean and Other Ancient Literature. Essays in Honor of Birger A. Pearson (Nag Hammadi and Manichaean Studies 85).
30866: DECONICK, APRIL D. (ED.) - The Codex Judas Papers. Proceedings of the International Congress on the Tchacos Codex held at Rice University, Houston, Texas, March 13-16, 2008 (Nag Hammadi and Manichaean Studies 71).
11396: DEDDENS, D. AND J. KAMPHUIS (ED.) - Afscheiding - Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834.
23246: (CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS) DEDDENS, KAREL - Annus liturgicus? Een onderzoek naar de betekenis van Cyrillus van Jeruzalem voor de ontwikkeling van het 'kerkelijk jaar' (diss.).
02409: (SCHILDER, KLAAS) DEE, J.J.C. - K. Schilder - oecumenicus. K. Schilder over 'het kerkelijk vraagstuk'.
18673: DEISSMANN, ADOLF - Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt.
26198: DEKKER, W., C.B. STAM, AND L. WÜLLSCHLEGER (ED.) - Context. Achtergrondinformatie over de bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Situatie · boodschap · vertolking.
17418: (SECUNDUS, JANUS) DEKKER, ALFRED M.M. - Janus Secundus (1511-1536). De tekstoverlevering van het tijdens zijn leven gepubliceerde werk (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 38).
10174: (BARTH, KARL) DEKKER, WILLEM LAMBERTUS - Getuige Israel. Dogmatische en bijbels-theologische studie over de plaats van Israel in het denken van Karl Barth, met name in zijn Kirchliche Dogmatik (diss.).
32027: DEKKER, GERARD - Van het centrum naar de marge. De ontwikkeling van de christelijke godsdienst in Nederland.
978900415665499: DEKKER, JAAP - Zion's Rock-Solid Foundations. An Exegetical Study of the Zion Text in Isaiah 28:16 (Oudtestamentische studiën 54).
978902392563799: DEKKER, WIM - Marginaal en missionair. Kleine theologie voor een krimpende kerk.
978902392062599: DEKKER, WIM - Afwezigheid van God. Een onderzoek naar antwoorden bij W. Pannenberg, K.H. Miskotte en A. Houtepen.
11399: DEKKER, C. - Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881.
33598: DELIGNON, BÉNÉDICTE AND YVES ROMAN (ED.) - Le poète irrévérencieux. Modèles hellénistiques et réalités romaines. Actes de la table ronde et du colloque organisés les 17 octobre 2006 et 19 et 20 octobre 2007 (Collection du Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Occident Romain 32).
18928: DELLING, GERHARD - Die Zueignung des Heils in der Taufe. Eine Untersuchung zum neutestamentlichen 'taufen auf den Namen'.
34866: (GREGORIUS MAGNUS) DEMACOPOULOS, GEORGE E. - Gregory the Great. Ascetic, Pastor, and First Man of Rome.
07283: (LUTHER) DEMMER, DOROTHEA - Lutherus interpres. Der theologische Neuansatz in seiner Römerbriefexegese unter besonderer Berücksichtigung Augustins (Untersuchungen zur Kirchengeschichte 4).
978900434987299: DENECKER, TIM - Ideas on Language in Early Latin Christianity. From Tertullian to Isidore of Seville (Supplements to Vigiliae Christianae 142).
31905: DEPOORTER, ANNEKATRIEN - Naar een integere theologie van de ervaring. Theologische herijking van de moderne correlatiemethodes van Paul Tillich en Edward Schillebeeckx.
14036: (HOFFMAN, MELCHIOR) DEPPERMANN, KLAUS - Melchior Hoffman. Social Unrest and Apocalyptic Visions in the Age of Reformation.
31422: (HOFFMAN, MELCHIOR) DEPPERMANN, KLAUS - Melchior Hoffman. Social Unrest and Apocalyptic Visions in the Age of Reformation.
13181: DEQUEKER, LUC - Het Sacrament van Mirakel. Jodenhaat in de Middeleeuwen.
31000: DERKSEN, JOHN D. - From Radicals to Survivors. Strasbourg's Religious Nonconformists over Two Generations 1525-1570 (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 61).
31838: DERRIDA, JACQUES - Randgänge der Philosophie (Passagen Philosophie).
33096: DESCARTES, RENÉ - Lettres à Regius et Remarques sur l'explication de l'esprit humain (Bibliothèque des textes philosophiques).
32001: DEUN, PETER VAN AND CAROLINE MACÉ (ED.) - Encyclopedic Trends in Byzantium? Proceedings of the International Conference held in Leuven, 6-8 May 2009 (Orientalia Lovaniensia Analecta 212).
978906140882699: DEURSEN, A.TH. VAN - Rust niet voordat gy ze van buiten kunt. De Tien Geboden in de 17e eeuw.
13123: (RUPERTUS TUITIENSIS) RUPERT VON DEUTZ - Liber de divinis officiis - Der Gottesdienst der Kirche (Fontes Christiani 33).
09062: DIBELIUS, OTTO - Das Vaterunser. Umrisse zu einer Geschichte des Gebets in der alten und mittleren Kirche.
32968: (TYNDALE, WILLIAM) DICK, JOHN A.R. AND ANNE RICHARDSON (ED.) - William Tyndale and the Law (Sixteenth Century Essays and Studies 25).
26152: DICKSON, JOHN - Jezus. Een kort leven.
29096: (MICHAELIS, WALTER) DIENER, MICHAEL - Kurshalten in stürmischer Zeit. Walter Michaelis (1866-1953). Ein Leben für Kirche und Gemeinschaftsbewegung (Monographien und Studienbücher 422 - Kirchengeschichtliche Monographien 1).
13182: DIEPERINK, MARTIE - Dochters naar Mijn hart. Spiritualiteit van vrouwen in de Middeleeuwen.
17100: DIERICKX, MICH. - Documents inédits sur l'Erection des nouveaux Diocèses aux Pays-Bas (1521-1570). Volume 1: Des premiers projets sous Charles-Quint à la promulgation des bulles de circonscription et de dotation (1521-août 1561).
23385: (ISIDORUS HISPALENSIS) DIESNER, HANS-JOACHIM - Isidor von Sevilla und seine Zeit (Arbeiten zur Theologie 52).
17101: DIETRICH, VEIT - Etliche Schrifften für den gemeinen Man, von Unterricht christlicher Lehr und Leben, und zum Trost der engstigen Gewissen (Quellen und Forschungen zur Erbauungsliteratur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit 5).
19055: DIETTRICH, G. - Ein Apparatus criticus zum Pesitto zum Propheten Jesaia (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 8).
30368: (LACTANTIUS, LUCIUS CAECILIUS FIRMIANUS) DIGESER, ELIZABETH DEPALMA - The Making of a Christian Empire. Lactantius and Rome.
33537: DIJK, RUDOLPHUS THEODORUS MARIA VAN - De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 1559. Bijdrage tot de institutionele geschiedenis van het kapittel van Windesheim (diss.) (Middeleeuwse studies 3).
03486: DIJKHUIZEN, JAN FRANS VAN - Devil Theatre. Demonic Possession and Exorcism in English Drama 1558-1642 (diss.).
19056: DIJKSTRA, MEINDERT - Gods voorstelling. Predikatieve expressie van zelfopenbaring in Oudoosterse teksten en Deutero-Jesaja (diss.) (Dissertationes Neerlandicae - Series Theologica 2).
13574: DIJKSTRA, JITSE AND MATHILDE VAN DIJK (ED.) - The Encroaching Desert. Egyptian Hagiography and the Medieval West.
34794: DIJKSTRA, ROALD (ED.) - The Apostles in Early Christian Art and Poetry (Supplements to Vigiliae Christianae 134).
03747: DILLEN, J.G. VAN (ED.) - Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam (RGP - Rijks Geschiedkundige Publicatiën - Grote Serie 69 & 78).
24532: DINGEMANS, G.D.J. - De stem van de Roepende. Pneumatheologie.
34324: DINGEMANS, GIJS - Ietsisme. Een basis voor christelijke spiritualiteit?
10862: DINGEMANS, G.D.J. - In de leerschool van het geloof. Mathetiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk (Handboek praktische theologie).
24467: DINGEMANS, GIJS - In vredesnaam. Religie in een democratische samenleving.
13347: DINZELBACHER, PETER (ED.) - Hoch- und Spätmittelalter (Handbuch der Religionsgeschichte im deutschsprachigen Raum 2).
13436: (BERNARDUS CLARAEVALLENSIS) DINZELBACHER, PETER - Bernhard von Clairvaux. Leben und Werk des berühmten Zisterziensers (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance).
33335: DINZELBACHER, PETER - Christliche Mystik im Abendland. Ihre Geschichte von den Anfängen bis zum Ende des Mittelalters.
978900416715599: DITOMMASO, LORENZO AND LUCIAN TURCESCU (ED.) - The Reception and Interpretation of the Bible in Late Antiquity. Proceedings of the Montreal Colloquium in Honour of Charles Kannengiesser, 11-13 October 2006 (Bible in Ancient Christianity 6).
978902301124899: DITZHUYZEN, REINILDIS VAN - Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek.
978039104199899: (ORIGENES) DIVELY LAURO, ELIZABETH ANN - The Soul and Spirit of Scripture within Origen's Exegesis (Bible in Ancient Christianity 3).
34265: DO, TOAN - Re-thinking the Death of Jesus. An Exegetical and Theological Study of Hilasmos and Agape in 1 John 2:1-2 and 4:7-10 (Contributions to Biblical Exegesis and Theology 73).
18624: DOBBELER, AXEL VON - Glaube als Teilhabe. Historische und semantische Grundlagen der paulinischen Theologie und Ekklesiologie des Glaubens (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament - 2. Reihe 22).
05904: DOBSON, EDWARD G. - Daniel. Making the Right Choices.
20015: DOCHHORN, JAN - Die Apokalypse des Mose. Text, Übersetzung, Kommentar (Texts and Studies in Ancient Judaism 106).
18845: DOCKX, S. - Chronologies néotestamentaires et vie de l'église primitive. Recherches exégétiques.
18964: DOCKX, S. - Chronologies néotestamentaires et vie de l'église primitive. Recherches exégétiques.
31254: DOEKES, G. - De beteekenis van Israëls val. Commentaar op Romeinen IX-XI.
30388: DOEKES, L. - Credo. Handboek voor de gereformeerde symboliek.
30162: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - Geschiedenis der Amsterdamsche Luthersche gemeente.
02142: DONGEN, JOHAN CASPER VAN - Vervreemding en dienst. Verkenning van een Diaconia Alienatorum (diss.).
31852: O'DONOGHUE, NEIL XAVIER - The Eucharist in Pre-Norman Ireland.
17569: DOOREN, J.P. VAN (ED.) - Classicale acta 1573-1620. Volume 1: Particuliere synode Zuid-Holland, Classis Dordrecht 1573-1600 (RGP - Rijks Geschiedkundige Publicatiën - Kleine Serie 49).
11813: DOORNMALEN, S.E.M. VAN, E.H. BARY, J.C. OKKEMA, AND J. ROES (ED.) - Geloven tussen de rivieren. Verkenningen in de Gelderse kerkgeschiedenis (Verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 11).
31052: DORIVAL, GILLES - David, Jésus et la reine Esther. Recherches sur le Psaume 21 (22 TM) (Collection de la Revue des études juives 25).
13185: (DORLANDUS, PETRUS) DORLANT, PIETER - Viola animae. Samenspraak tussen Maria en de ziel over Jezus' bitter lijden.
13186: (DORLANDUS, PETRUS) DORLANT, PIETER - Viola animae. Samenspraak tussen Maria en de ziel over Jezus' bitter lijden.
17103: DORN, ERNST - Der Sang der Wittenberger Nachtigall in München. Eine Geschichte des Protestantismus in Bayerns Hauptstadt in der Zeit der Reformation und Gegenreformation des 16. Jahrhunderts.
18416: DORNIER, P. - Les Épitres Pastorales (Sources Bibliques).
01768: DÖRRIES, HERMANN - Wort und Stunde. Volume 2: Aufsätze zur Geschichte der Kirche im Mittelalter.
09063: DÖRRIES, HERMANN - Wort und Stunde. Volume 1: Gesammelte Studien zur Kirchengeschichte des vierten Jahrhunderts.
03530: (SIDNEY, PHILIP) DORSTEN, JAN VAN, DOMINIC BAKER-SMITH, AND ARTHUR F. KINNEY (ED.) - Sir Philip Sidney. 1586 and the Creation of a Legend (Publications of the Sir Thomas Browne Institute - New Series 9).
01608: DOSKER, N.H. - De Hollandsche Gereformeerde Kerk in Amerika.
33811: DOUGHERTY, TRENT AND JUSTIN P. MCBRAYER (ED.) - Skeptical Theism. New Essays.
11408: DOUGLAS, J.D. (ED.) - The New International Dictionary of the Christian Church.
11409: DOUGLAS, J.D. (ED.) - Twentieth-Century Dictionary of Christian Biography.
978900421930499: DOUGLAS, BRIAN - A Companion to Anglican Eucharistic Theology. Volume 1: The Reformation to the 19th Century.
978900422126099: DOUGLAS, BRIAN - A Companion to Anglican Eucharistic Theology. Volume 2: The 20th Century to the Present.
13300: (GEILER OF KEISERSBERG, JOHN) DOUGLASS, E. JANE DEMPSEY - Justification in Late Medieval Preaching. A Study of John Geiler of Keisersberg (Studies in Medieval and Reformation Thought 1).
10587: DOUMA, J. - Hoe gaan wij verder? Ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
10226: DOUMA, J. - Algemene genade. Uiteenzetting, vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A. Kuyper, K. Schilder en Joh. Calvijn over 'algemene genade'.
24316: DOUMA, JOCHEM REIN - Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces (diss.).
30114: (CALVIN) DOUMERGUE, E. - Calvijn's jeugd, jongelingsjaren, omzwervingen, bekeering en eerste optreden als reformator. Calvijn in het strijdperk. Calvijn en Genève.
08524: (CALVIN) DOWEY, EDWARD A. - The Knowledge of God in Calvin's Theology.
31684: DOWNING, F. GERALD - Making Sense in (and of) the First Christian Century (Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 197).
33062: DOWNING, F. GERALD - Order and (Dis)order in the First Christian Century. A General Survey of Attitudes (Supplements to Novum Testamentum 151).
33610: DOYLE, BRIAN - The Apocalypse of Isaiah Metaphorically Speaking. A Study of the Use, Function and Significance of Metaphors in Isaiah 24-27 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 151).
32671: DRELINCOURT, CHARLES - Vertroostingen der gelovige Ziele, Tegen de Verschrikkingen des Doodts [...].
23132: (BENEDICTUS NURSIANUS) DREUILLE, MAYEUL DE - La règle de saint Benoît et les traditions ascétiques de l'Asie à l'Occident (Vie monastique 38).
32540: DREWERMANN, EUGEN - Das Markusevangelium.
34363: (EERDMANS, BERNARDUS DIRKS) DRIEL, CORNELIS MARIUS VAN - Dienaar van twee heren. Het strijdbaar leven van theoloog-politicus B.D. Eerdmans (1868-1948) (diss.) (Theologie en Geschiedenis).
19606: DRONKERT, K. - De Molochdienst in het Oude Testament.
19380: DRONKERT, K. - Het huwelijk in het Oude Testament.
19583: DRONKERT, K. - Gids voor het Oude Testament.
31725: DROST, A.H. - Is God veranderd? Een onderzoek naar de relatie God-Israël in de theologie van K.H. Miskotte, A.A. van Ruler en H. Berkhof (IRTI Research Publication 5).
33480: DROST, GERRIT WILLEM - De Moriscos in de publicaties van staat en kerk (1492-1609). Een bijdrage tot het historisch discriminatieonderzoek (diss.).
03684: DROYSEN, JOHANN GUSTAV - Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte.
13046: ECKHART ZUM DRÜBEL - Eckhart zum Drübel, témoin de la Réforme en Alsace. Biographie, textes and traductions (Travaux de la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg 1).
16187: DRUMMOND, ANDREW L. AND JAMES BULLOCH - The Church in Victorian Scotland 1843-1874.
27008: DRUTEN, H. VAN - Geschiedenis der Nederlandsche bijbelvertaling.
11841: DUBOIS, O.W. AND KRIJN DE JONG - Aan de minste van Mijn broeders. Het werk van 'Tot Heil des Volks' 1855-2005.
32358: DUBOIS, O.W. - Een vriendschap in Réveilkring. De omgang tussen Isaäc da Costa en Willem de Clercq (1820-1844).
23249: DUCHESNE, LOUIS - Early History of the Christian Church from its Foundation to the End of the Fifth Century.
31406: DUCHROW, ULRICH - Christenheit und Weltverantwortung. Traditionsgeschichte und systematische Struktur der Zweireichelehre (Forschungen und Berichte der Evangelischen Studiengemeinschaft 25).
34244: DUFF, PAUL B. - Moses in Corinth. The Apologetic Context of 2 Corinthians 3 (Supplements to Novum Testamentum 159).
13041: DUGGAN, LAWRENCE G. - Bishop and Chapter. The Governance of the Bishopric of Speyer to 1552 (Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions 62).
32744: DUINEN, MARTIN TH. A. VAN - Denkend aan de dood. Geloof in het hiernamaals, dood en toch levend?
03538: (VEENSTRA, FOKKE) DUITS, H., A.J. GELDERBLOM, AND M.B. SMITS-VELDT (ED.) - Eer is het Lof des Deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra.
27062: (VOETIUS, GISBERTUS) DUKER, A.C. - Gisbertus Voetius.
18309: DÜLMEN, ANDREA VAN - Die Theologie des Gesetzes bei Paulus (Stuttgarter Biblische Monographien 5).
13439: DUMEIGE, GERVAIS AND HEINRICH BACHT (ED.) - Geschichte der ökumenischen Konzilien.
26051: (RÄISÄNEN, HEIKKI) DUNDERBERG, ISMO, CHRISTOPHER TUCKETT, AND KARI SYREENI (ED.) - Fair Play: Diversity and Conflicts in Early Christianity. Essays in Honour of Heikki Räisänen (Supplements to Novum Testamentum 103).
03685: DUNK, H.W. VON DER - Sprekend over identiteit en geschiedenis.
34157: (TERTULLIANUS, QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS) DUNN, GEOFFREY D. - Tertullian's Aduersus Iudaeos. A Rhetorical Analysis (Patristic Monograph Series 19).
34792: (ALLEN, PAULINE) DUNN, GEOFFREY D. AND WENDY MAYER (ED.) - Christians Shaping Identity from the Roman Empire to Byzantium. Studies Inspired by Pauline Allen (Supplements to Vigiliae Christianae 132).
30855: DUNNING, BENJAMIN H. - Specters of Paul. Sexual Difference in Early Christian Thought (Divinations: Rereading Late Ancient Religion).
13626: DUNS SCOTUS, JOHANNES - Contingentie en vrijheid. Lectura I 39.
33465: DUPERTUIS, RUBÉN R. AND TODD PENNER (ED.) - Engaging Early Christian History. Reading Acts in the Second Century (BibleWorld).
18719: DUPONT, JACQUES - Les sources du Livre des Actes. État de la question.
978900434698799: DUPONT, ANTHONY, SHARI BOODTS, GERT PARTOENS, AND JOHAN LEEMANS (ED.) - Preaching in the Patristic Era. Sermons, Preachers, and Audiences in the Latin West (A New History of the Sermon 6).
03562: DURANT, WILL - Die Renaissance. Eine Kulturgeschichte Italiens von 1304 bis 1576 (Kulturgeschichte der Menschheit 5).
33102: (HABERMAS, JÜRGEN) DÜRINGER, HERMANN - Universale Vernunft und partikularer Glaube. Eine theologische Auswertung des Werkes von Jürgen Habermas (Studies in Philosophical Theology 19).
16200: (FINNEY, CHARLES GRANDISON) DUSSEN, A. VAN DER - De vrije keus? De spanning tussen vrijheid en rede in de revival-theologie van Charles Grandison Finney (1792-1875).
14015: DYCK, PETER AND ELFRIEDA DYCK - Auferstanden aus Ruinen. Als MCC-Mitarbeiter in England, den Niederlanden und unter rußlandmennonitischen Umsiedlern in Deutschland.
14120: (KRAHN, CORNELIUS) DYCK, CORNELIUS J. (ED.) - A Legacy of Faith. The Heritage of Menno Simons. A Sixtieth Anniversary Tribute to Cornelius Krahn (Mennonite Historical Series).
28014: EADIE, JOHN - Commentary on the Epistle to the Ephesians.

Next 1000 books from Antiquariaat Den Hertog

5/9