Antiquariaat Den Hertog
Elzenkade 6, 3992 AC Houten, NederlandT: 030-6346681, F: 030-6346688            Email: antiquariaat@hertog.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14001: - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 1: Friesland en Groningen (1530-1550) (Kerkhistorische Bijdragen 6/1).
14002: - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 2: Amsterdam (1536-1578) (Kerkhistorische Bijdragen 6/2).
14003: - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 3: Marten Mikron, Een waerachtigh verhaal der t'zamensprekinghen tusschen Menno Simons ende Martinus Mikron van der menschwerdinghe Iesu Christi (1556) (Kerkhistorische Bijdragen 10).
14004: - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 5: Amsterdam (1531-1536) (Kerkhistorische Bijdragen 12).
14006: - Das Evangelium von Jesus Christus in der Welt. Vorträge und Verhandlungen der Sechsten Mennonitischen Weltkonferenz vom 10. bis 16. August 1957 in Karlsruhe, Deutschland.
14057: (MELLINK, A.F.) - Historisch bewogen. Opstellen over de radicale reformatie in de 16e en 17e eeuw. Opstellen, aangeboden aan Prof. Dr. A.F. Mellink bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociaal-religieuze geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
17002: - Bischof Ulrich und der Augsburger Religionsfriede. Neue Quellenforschungen zum Augsburger Gedenkjahr 955 - 1555 - 1955 (Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 61).
17004: - Die Fränkischen Bekenntnisse. Eine Vorstufe der Augsburgischen Konfession.
17013: - Weseler Konvent 1568-1968. Eine Jubiläumsschrift (Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte 29).
17108: (ERASMUS, DESIDERIUS) - Actes du congres Erasme organisé par la Municipalité de Rotterdam sous les auspices de l'Académie Royale Néerlandaise des Sciences et des Sciences Humaines. Rotterdam 27-29 octobre 1969.
17111: (ERASMUS, DESIDERIUS) - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober.
17113: (ERASMUS, DESIDERIUS) - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam.
17194: (MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN) - De eeuw van Marnix van St. Aldegonde. Interuniversitair Colloquium over 16de Eeuwse Geschiedenis.
14106: - Das Königreich der Täufer.
14107: - Mennonitische Geschichtsblätter. Volume 25.
18277: (RIDDERBOS, HERMAN NICOLAAS) - De knechtsgestalte van Christus. Studies door collega's en oud-leerlingen aangeboden aan prof. dr. H.N. Ridderbos.
15175: (BAXTER, RICHARD) - Baxter et l'Angleterre religieuse de son temps.
19101: - Crises and Perspectives. Studies in Ancient Near Eastern Polytheism, Biblical Theology, Palestinian Archaeology and Intertestamental Literature (Oudtestamentische studiën 24).
19103: - Prophets, Worship and Theodicy. Studies in Prophetism, Biblical Theology and Structural and Rhetorical Analysis and on the Place of Music in Worship (Oudtestamentische studiën 23).
14156: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 1-31.
14157: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 1-25.
11303: - Bildnisse evangelischer Menschen von der Reformation bis zur Gegenwart.
11304: - Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Volume 3.
11311: - Nach vierhundert Jahren 1587-1987. Berichte und Bilder aus der Evangelischen Gemeinde Rheydt.
11321: - The Worthies of the Evangelical Union Being the Lives and Labours of Deceased Evangelical Union Ministers.
10631: (HARTVELT, GERRIT PIETER) - Tussen openbaring en evangelie. Studies aangeboden aan prof. dr. G.P. Hartvelt.
14163: (MARBECK, PILGRAM) - Gedenkschrift zum 400jährigen Jubiläum der Mennoniten oder Taufgesinnten 1525-1925.
17431: - Ketters en papen onder Filips II. Het godsdienstig leven in de tweede helft van de 16de eeuw.
17442: (COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZOON) - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
19298: (RIDDERBOS, NICOLAAS HERMAN) - Loven en geloven. Opstellen van collega's en medewerkers aangeboden aan Prof. Dr. Nic. H. Ridderbos ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
22040: (LAMMENS, GERRIT NICOLAAS) - 'Houdt dan de lofzang gaande...' Opstellen over kerk en eredienst aangeboden aan Prof. dr. G.N. Lammens ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
23043: (AUGUSTINUS, AURELIUS) - Miscellanea Augustiniana. Gedenkboek samengesteld uit verhandelingen over S. Augustinus bij de viering van zijn zalig overlijden vòòr 15 eeuwen, CDXXX-MCMXXX.
22077: - Welt des Gesangbuchs. Die singende Kirche in Gabe und Aufgabe.
33005: - Speculum virginum - Jungfrauenspiegel (Fontes Christiani 30).
13466: (BERNARDUS CLARAEVALLENSIS) - Bernard of Clairvaux. Studies Presented to Dom Jean Leclercq (Cistercian Studies Series 23).
22093: (NAASTEPAD, THOMAS JOHANNES MARIE) - Vlegels op de dorsvloer. Feestbundel voor Thomas Naastepad.
14171: - Catalogus der werken over de Doopsgezinden en hunne geschiedenis aanwezig in de bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.
33161: - Doctrina Addai / De imagine Edessena - Die Abgarlegende / Das Christusbild von Edessa (Fontes Christiani 45).
23207: - Vigiliae Christianae. A Review of Early Christian Life and Language. Volume 32.
23208: - Vigiliae Christianae. A Review of Early Christian Life and Language. Volume 33.
11873: - Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Volume 2.
11861: - Handelingen van de Synoden der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland 1872-1892.
34251: [OUTREIN-SLUITER, GEERTRUIDA D'] - Het geestelyk leven der ziele [...].
22107: - Het lied en de kerk. Hymnologische opstellen (Studies van het Instituut voor Liturgiewetenschap 3).
14187: - Die Wiedertäufer in Münster. Stadtmuseum Münster. 1. Oktober 1982 bis 30. Januar 1983.
14172: - Doopsgezinde Bijdragen (1861-1919).
27026: - Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Volume 1.
29035: (FRANCKE, AUGUST HERMANN) - August Hermann Francke. Festreden und Kolloquium über den Bildungs- und Erziehungsgedanken bei August Hermann Francke aus Anlaß der 300. Wiederkehr seines Geburtstages 22. März 1963.
26066: - De sluier opgelicht? Apokalyptiek in Oud en Nieuw Testament. Verslag van de Vliebergh-Sencie-leergang 1978, afdeling bijbel te Leuven.
19521: - De sluier opgelicht? Apokalyptiek in Oud en Nieuw Testament. Verslag van de Vliebergh-Sencie-leergang 1978, afdeling bijbel te Leuven.
04118: - Uit de sjoel geklapt. Christelijke belangstelling voor joodse traditie. Een uitgave bij gelegenheid van het 23e lustrum van Excelsior Deo Iuvante.
01588: - Acta van het synodaal convent (1887) en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888-1892).
22217: - The Worship of God. Reformed Concepts of Biblical Worship.
21086: - Hermes Trismegistus. Pater Philosophorum. Tekstgeschiedenis van het Corpus Hermeticum. Tentoonstelling in de Bibliotheca Philosophica Hermetica.
27027: - Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Volume 4.
14197: - Doopsgezinde Bijdragen (1861-1919).
14198: - Die ernsthafte Christenpflicht, enthaltend schöne geistreiche Gebete, womit sich fromme Christenherzen zu allen Zeiten und in allen Nöten trösten können.
ANTIQ35048: [COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZOON] (1522-1590) - Of Godt in sijn predestineren, verkiesen ende verwerpen siet op des menschen doen, dan niet. Ghesprake tusschen ghereformeerde Calvinist, ende D. Demostenes.
09577: - Symposium Syriacum 1972 célebré dans les jours 26-31 octobre 1972 à l'Institut Pontifical Oriental de Rome. Rapports et Communications (Orientalia Christiana Analecta 197).
07467: - Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche.
07255: (LUTHER) - Martin Luther. 450th Anniversary of the Reformation.
13151: - Concilium Quinisextum - Das Konzil Quinisextum (Fontes Christiani 82).
02447: - Truth Unchanged, Unchanging. A Selection of Articles from The Bible League Quarterly 1912-82.
06276: - Boudelo's Kerk en Orgel.
09565: (MOHRMANN, CHRISTINE) - Mélanges Christine Mohrmann. Nouveau recueil offert par ses anciens élèves.
09564: (MOHRMANN, CHRISTINE) - Mélanges offerts à mademoiselle Christine Mohrmann.
23493: - Journal of Early Christian Studies. Volume 8.
23491: - Journal of Early Christian Studies. Volume 6.
23492: - Journal of Early Christian Studies. Volume 7.
23488: - Journal of Early Christian Studies. Volume 3.
23489: - Journal of Early Christian Studies. Volume 4.
23490: - Journal of Early Christian Studies. Volume 5.
03811: - Athenae Batavae. De Leidse Universiteit / The University of Leiden 1575-1975.
01553: (STAEHELIN, ERNST) - Gottesreich und Menschenreich. Ernst Staehelin zum 80. Geburtstag.
19327: - Congress Volume Rome 1968 (Supplements to Vetus Testamentum 17).
07256: (LUTHER) - Luther en het gereformeerd protestantisme.
29001: (AHLFELD, JOHANN FRIEDRICH) - D. Friedrich Ahlfeld, weiland Pastor zu St. Nikolai in Leipzig. Ein Lebensbild.
23486: - Journal of Early Christian Studies. Volume 1.
23487: - Journal of Early Christian Studies. Volume 2.
33004: (HILDEGARDIS BINGENSIS) - Vita sanctae Hildegardis - Leben der heiligen Hildegard von Bingen. Canonizatio sanctae Hildegardis - Kanonisation der heiligen Hildegard (Fontes Christiani 29).
09446: (DEKKERS, ELIGIUS JAN) - Corona gratiarum. Miscellanea patristica, historica et liturgica Eligio Dekkers O.S.B. XII lustra complenti oblata (Instrumenta Patristica 10 & 11).
01086: - Handelingen en verslagen van de algemene synoden van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869) met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagen en registers.
08016: (CALVIN) - Calvinreden aus dem Jubiläumsjahr 1909.
08017: (CALVIN) - Calvin à Strasbourg 1538-1541. Quatre Études publiées à l'occasion du 400e anniversaire de l'arrivée de Calvin à Strasbourg par les soins de la Commission Synodale de l'Église Réf. d'Alsace et de Lorraine.
03546: - Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den Vrede van Munster 1648-1948.
01606: (DANKBAAR, WILLEM FREDERIK) - Geloof en Revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij een actueel vraagstuk aangeboden aan Professor dr. W.F. Dankbaar op zijn zeventigste verjaardag.
09271: (AUGUSTINUS, AURELIUS) - Mélanges offerts à T.J. van Bavel à l'occasion de son 80e anniversaire (Augustiniana 54).
07401: (LUTHER) - Katalog der Ausstellung Martin Luther, 1483 bis 1546, in der Staatlichen Lutherhalle Wittenberg.
01519: (MÜLLER-ERLANGEN, ERNST FRIEDRICH KARL) - Aus Theologie und Geschichte der Reformierten Kirche. Festgabe für E.F.Karl Müller-Erlangen zu dessen 70. Geburtstage überreicht von Schülern und Freunden.
17135: (FAREL, GUILLAUME) - Guillaume Farel 1489-1565. Biographie nouvelle.
31856: - Entwurf einer Liturgie für die evangelische Kirche im Königreich Württemberg.
11315: - Reformiertes Bekenntnis in der Grafschaft Bentheim 1588-1988 (Das Bentheimer Land 114).
08160: (CALVIN) - Johannes Calvin 1509-1564. Eine Gabe zu seinem 400. Todestag.
03771: - Album Promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album Promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925.
32792: - The Mennonite Encyclopedia. A Comprehensive Reference Work on the Anabaptist-Mennonite Movement.
32243: [ESWIJLER, JOHANNES WILLEMSZ.] - Nuttige Samenspraak van een Heilbegerigen en een Euangelist. By wyze van Vrage en Antwoort opgestelt uit voorafgegaane Ziels-eenzame Meditatien over de Waarheit des Euangeliums [...].
32709: - Der Tractatus Tripartitus aus Nag Hammadi Codex I (Codex Jung) (Studien und Texte zu Antike und Christentum 1).
33881: AAGESON, JAMES W. - Paul, the Pastoral Epistles, and the Early Church (Library of Pauline Studies).
33401: AALBERS, BERTHUS - Judas, een van de twaalf. Een exegetisch-hermeneutische studie over Judas Iskariot in het Nieuwe Testament met speciale aandacht voor het fenomeen beeldvorming (diss.).
18956: AALBERS, BERT - De ware Judas. Nieuw licht op een duister figuur.

Next 100 books from Antiquariaat Den Hertog

4/22