Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0042997: N.N. - Bloeien als een lelie. Bijbels dagboek voor de vrouw
0042146: G.W.V. - Woorden van Jezus voor iedere dag. Bijbels dagboek
001275: - The Roman-Catholic Church in People's Poland
000428: - ABSTRACTS. American Academy of Religion & Society of Biblical Literature, 1992.
000680: - Studies in Spirituality, vol. 2 (1992)
000790: - WONINGEN / LOGEMENTS / WOHNUNGEN / HOMES / CASAS, 1946-1952.
001234: - SEPTUAGINT. He Palaia Diatheke kata tous Hebdomekonta. Vetus Testamentum ex versione Septuaginta Interpretum [...] summa cura edidit Lambertus Bos
001606: - FOTOKRONIEK 1949 van 1 november 1948 tot 1 november 1949
001659: - Voor mensen van goede wil. Vijfentwintig jaar goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam
001703: - RAPPORT sur l'action de secours en Hongrie, octobre 1956-juin 1967
001719: - BOSBESCHERMING
001901: - Nieuwe religieuze kunst
002051: E.N.N.A. - Schild en pijl
002085: - Van koken en stoken. / Hou zadel
002169: - VINCENTIUS A PAULO
002176: - Aus Theologie und Geschichte der reformierten Kirche. Festgabe für E. F. Karl Müller-Erlangen zu dess 70. Geburtstag, überreicht von Schülern und Freunden
002178: - 500 Jahre Thomas Morus. Humanist, Staatsmann, Märtyrer
002580: N/A - Handelingen van de Synoden der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland (1872-1892) 2 delen.
002581: N/A - Acta van het synodaal convent (1887) en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888-1892
0023208: N/A - Het boek der Psalmen. De psalmen van Israël op de oorspronkelijke melodieën uit de zestiende eeuw opnieuw naar het Hebreeuwsch bewerkt.
0023210: N/A/ - Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen (Deel II).
0023215: N/A. - Geuzenliedboek (1940-1945)
0023265: N/A. - Die Botschaft des Alten Testamentes. Erläuterungen alttestamentlicher Schriften.
0031460: N.N. - Rembrandtbijbel (Al de kanonieke boeken van O.T. en N.T. in de Statenvertaling)
0023476: N.N. - Kinderen tekenen Jeruzalem.
0023771: C.G.O. - Ware Wijsheid. Een bundel artikelen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van C.G.O. (Gereformeerde Gemeenten)
0024191: N/A - Anderhalve eeuwgereformeerden 1834-1984
0024502: N/A - Lief en Leed. In dienst der Christelijke Barmhartigheid 1882-1907. Ter gedachtenis bij het vijf-en-twintig-jarig bestaan der Christelijke Vereeninging voor de vrpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem.
0024510: N/A - Stuttgarter Biblisches Nachslagewerk. Anhang zur Stuttgarter Jubiläumsbibel, mit erkärenden Anmerkungen
0025447: N/A. - Les Eglises Wallonnes des Pays-Bas
0025454: N/A - Oranje-Album. T.g.v. twaalf en half jarig huwelijke Kon. Juliana en Prins Bernhard (7 januari 1937 - 7 juli 1949)
0030179: N/A - Gods Woord in de praktijk van het leven
0028833: N/A - The six version parallel New testament (King James; Living Bible; Revised Standard version; New English Bible; Phillips Modern English and Jerusalem Bible)
0037248: C.S.R.F. (RED.) - Hagepreek en beeldenstorm. Uitgave bij derde lustrum
0037853: W.E.B. - Jezus komt
0040517: HERVORMD WEEKBLAD. 1952/1953 - Complete jaargang October 1952 tot October 1953. Ingebonden in hardcoverband.
0033841: C.S.F.R. - Jubileumuitgave t.g.v. 11e lustrum
0024323: 1982 - Groeien in liefde
0040917: A.P.H. - Vader Martijn
0023774: - Het nieuwe testament in zes nederlandse vertalingen (Staten-, Lutherse-, Leidse-, Petrus-Canisius, NBG-vertaling en de vertaling van Prof. dr. A.M. Brouwer).
0030688: N.N. - Bloeien als een lelie. Bijbels dagboek voor de vrouw (2000)
001663: AAFJES, BERTUS - In den beginne
0027189: AALBERS, BERT - De ware Judas. Nieuw licht op een duister figuur.
0038821: AALBERS, DS. B. JAN - De duif heeft ons een goed bericht gebracht. Een autobiografisch tijdsbeeld van vijfenvijftig jaar oecumenisch predikantschap
0032716: AALBERSBERG-VAN LOON, C. - De derde stem en de vierde stem. Onderzoek naar het functioneren van Psalm 31 en 139 in het pastoraat (Diss.)
0037235: AALDERS, PROF. DR. W.J - De Nood des Tijds
0034806: AALDERS, DR.G.J.D. - Paulus en de antieke cultuurwereld
0024157: AALDERS, DR. W.; HEYST, DS. D. VAN - Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften.
0032137: AALDERS, DR. M.J. - De komst van de toga. Een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels, 1796-1898
0033998: AALDERS, DR. G.CH. - Commentaar op het Oude Testament. Obadja en Jona
0025060: AALDERS, DR. G. CH. - Cyrus in Jesaja 40 - 66
0025185: AALDERS, DR. W.J.; ADRIANI, A; BERKELBACH VAN DE SPRENKEL, (E.A.) - Zijne Getuigen. Dagboek
0025463: AALDERS, G. CH. - Het Hooglied (COT)
0031932: AALDERS, DR. G,J.D. - Synagoge, kerk en staat in de eerste vijf eeuwen
0042595: AALDERS,GERTJAN (TEKST) EN JANSSEN, BERT (FOTO'S) - Een aflopende zaak. Portret van de kleine middenstand
0034670: AALDERS, DR. G.CH. - De goddelijke openbaring in de eerste drie hoofdstukken van Genesis
0037834: AALDERS, M.J - Ethisch tussen 1870 en 1920. Openbaring, schrift en ervaring bij J.J.P. Valeton (Jr.), P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. van Dijk (Diss.)
0033994: AALDERS, DR. G. CH. - Commentaar op het Oude Testament. Het boek De Prediker
0040158: AALDERS, DR. W - Wet, Tragedie, Evangelie. Een andere benadering van het boek Job
0033993: AALDERS, DR. G. CH. - Commentaar op het Oude testament. Ezechiël (deel 1, hfdst 1-24)
0043075: AALDERS, DR. W. E.A. - Hervormd-Remonstrants gesprek
0038126: AALDERS, DR G.J.D - Het Romeinse Imperium en het Nieuwe Testament
0029368: AALST, DS. G.J. VAN; BUDDING, DS. D.J. EN BUTTER, DS. P. DEN (E.A.) - Leer ons bidden
0038284: CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK AALTEN - Vanwege Zijn trouw. 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk te Aalten (1897-1997)
0031084: AANGEENBRUG, MARUSJA - Boek van mijn leven. Hoe de Bijbel elf mensen de weg wees
0042982: AANTJES, WILLEM - Maar de meeste van deze is de A (Herfstdagboek)
0025971: AARNOUDSE, DRS. J.M. (E.A.) - Vrouwen op een zij-spoor? Emancipatie van de vrouw en het verstaan van de Schrift in gereformeerd perspectief
0031732: AARNOUDSE, JOS - Tijd als geschenk. 15 jaar Vrijwilligers Terminale Zorg
0035825: ABBOTH - Terug naar het Vaderhuis. Uit de papieren van een geneesheer
0024865: ABEL, MONIKA - Kriegsgefangenenseelsorge im Zweiten Weltkrieg. Ergebnisse einer Umfragw
0032133: ABELS, DRS. P.H.A.M. - De broederen van Twenthe. Een studie van de eerste Twentse dominees (1597-1678)
0042942: ABELS, P.H.A.M (E.A.) - Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis
0035501: ABICHT, LUDO - Mensen in Israël en Palestina. Eén maat en één gewicht
0030936: ABINENO, J.L.CH. - Liturgische vormen en patronen in de Evangelische Kerk op Timor (Diss.)
0036074: ABMA, GERBEN - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren (1852-1871)
0027797: ABMA, RICHTSJE (E.A.) - Om het levende Woord. Bijbels-theologische en dogmatische serie (deel 9)
0027554: ABMA, HENK - Ruth (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0023834: ABMA, G.H. EN ANDEREN. - Gegrepen door het Woord. Opstellen aangeboden aan ds. W. van Gorsel, door zijn vicarisen.
0035562: ABMA, DS. H.G. - Nà dit leven
0027553: ABMA, HENK - Esther (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0032979: ABMA, DS. H.G. - Tien Woorden Ethiek
0031826: ABMA, MR. M.J.CH. (E.A. GETRANSCRIBEERD) - Karcke Boeck van Twisch. Het leven van alledag in en om Twisk tussen 1658-1755, zoals weergegeven in oude notulen, verslagen en aantekeningen.
0035386: ABMA, DS. H.G. (E.A.) - Dagelijks Manna
0030427: ABRAHAMS, SAMUEL PATRICK - Do Justice or Suffer Fury (Diss.)
0033707: ABRAM, DR. I.B.H. (EN VELE ANDEREN) - Beth ha-Midrasj Leerhuis. Ervaringen van joden en christenen (Ojec-serie 1)
0038683: ABSPOEL, PAUL; GLAS. LEO (RED.) - Allemaal anders. Hoe God in een mensenleven werkt. Jubileumboek De Meerkerk te Hoofddorp
0038233: ACADEMISCH ZIEKENHUIS VRIJE UNIVERSITEIT (V,U). - Medische ethiek
0026599: ACHTERHUIS, HANS - Arbeid een eigenaardig medicijn
0027136: ACKROYD, PETER R. - Exile and Restoration. A study of Hebrew Thought of the Sixth Century BC
0028294: ADAM, A (UND ANDEREN) - Bultmanns Entmythologisierung
0041850: ADAM, DAVID - In Gods Tegenwoordigheid. Gedachten bij het lied van St. Patrick
0039440: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S - Charles Haddon Spurgeon
0033092: ADAMS, JAY E. - Competent to Counsel
0036494: ADAMS, EDWARD - Constructing the world. A study in Paul's Cosmological Language (Studies of the New testament and its world)
0034535: ADELPHA - De zoon der Alpen. Een verhaal uit de dagen van Zwingli
0036689: ADKINS, LESLEY AND ROY - Egypte ontraadseld, De bezeten archeoloog Champollion en zijn speurtocht naar de betekenis van hiërogliefen
0042083: ADLER, LEO - Religion der geheiligten Zeit. Die biblischen Festzeiten und das Judentum
0031318: ADMIRANT, MAARTEN DEN - De Oranjes in hogere sferen. Religie en spiritualiteit in het Huis van Oranje-Nassau
0026020: ADMIRANT, J. DEN (DS.) - Schoon schip in kerk en staat
0029594: ADMIRANT, J. DEN - Israël en Juda, in eenheid en verscheidenheid Deel 1)
0030396: ADONIS, J.C. - Die afgebreekte skeidsmuur weer opgebou (Diss.)
0041744: ADRADOS, FRANCISCO R - Geschichte der griechischen Sprache. Von den Anfängen bis heute
0029406: ADRIANI, B.J. - Omgang met God. Een boekske om te bidden
0041720: AERTS, J.F.; VANGENECHTEN, K - Nederlands-Latijns Lexicon
0038441: WAMSTEKER. AFRA - Wachten op het Lam. Mogelijkheden voor liturgische verbeelding bij het vieren van Witte Donderdag
0027580: AGATHA - De genius van het kransje
0040658: AGT, J.F. VAN (E.A.) - De Tempel van Salomo. Een teurgblik in het nabije verleden ter gelegenheid van de feestelijke opening van de Synagoge bij de Prinsengracht in Den Haag
0030890: AGTERBERG, M. - De Bodebus in het Zuiden. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten, waterschappen en ambachtsgilden in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en België
0030888: AGTERBERG, M. - De Hollandse Bodebus. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten en waterschappen in Noord- en Zuid-Holland
0030887: AGTERBERG, M. - De Bodebus in het Noorden. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten, waterschappen en ambachtsgilden in Groningen, Friesland en Drenthe
0030891: AGTERBERG, M. - De Bodebus in Gelderland, Utrecht en Overijssel. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten, waterschappen en ambachtsgilden in Gelderland, Utrecht en Overijssel
0040870: AGTERESCH, B. (RED. E..A.) - Vijtig jaar dovenzorg Gereformeerde Gemeenten
0034521: AGTERKAMP, JANNY; SMIT, JANNIE; VERHAAR, JAN; VOET, NICO VAN DER - Ongehuwd, kan ik er wat aan doen?
0023716: AGUILLON, B. - Le développement de la Pensée Religieuse d'Alexandre Vinet.
0042299: AHN, YONG CHOON - Het zaad moet sterven. De lotgevallen van een Koreaans predikantsgezin in bewogen jaren
002470: AISTLEITNER, J./ K. CZEGLÉDY - Die Mythologischen und Kultisch Texte aus das Ras Schamra
0033279: AISTLEITNER, J. - Die Mythologischen und Kultischen Texte aus Ras Schrama
0041822: AKKER, JOKE VAN DEN - Hoe gewoon bijzonder werd. Als je kind kanker krijgt
0032774: AKKER, TINEKE VAN DEN - Een nieuwe wind. De beweging van Gods Geest in Nederland
0032536: AKKER, DRS. N.K. VAN DEN - Doortocht. De gang van kerk en christendom door de wereld
0031613: AKKERHUIS, DS. G.W. (GEREF. PRED.) - Zalig zijn, die in den Heere sterven. Gedachtenis rede uitgesproken op Zondag 27 November 1921, na het overlijden van ds. F.W. Sluijter op Donderdag 24 November 1921
0042419: AKKERMAN, WIEB & HOF, ALBERT VAN DER - Broeders van Taizé in Bamgladesh. Een pelgrimage van vertrouwen en vriendschap
0025402: AL_AZM, SADIK - Kritiek op godsdienst en wetenschap. Vijf essays over islamitische cultuur
0039701: ALAND, KURT E.A. (EDITED) - The Greek New testament
001299: ALAND, KURT - Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus, II: Die Kirche nach dem 2. Vatikanischen Konzil, Band 1: 1966-1967
001891: ALAND, KURT & BARBARA - Der Text des Neuen Testaments. Einführung in die wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik
0025260: ALAND, KURT - Uber den Glaubenwechsel in der Geschichte des Christentums
0037031: ALARDYN, DS. D - Vergeestelijkt en hemels Thee-gebruik, of beknopte overbrenging van de THEE
0041513: ALBARDA, DR. MEIA - Wat baat het de mens..... Over het leven en denken van Dr, G. Horreüs de Haas
0024349: ALBERS, P. (S.J.) - Hndboek der algemeene kerkgescheidenis. (Twee delen)
0039075: ALBERTS, DR. W. JAPPE - Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458-1459)
0024073: ALBERTS, DR. JAPPE EN WINTRE, DR. J.M. - Nederland voor honderd jaar 1859-1959. Gedenkboek t.g.v. het honderdjarig bestaan van de NILLMIJ.
0042934: ALBERTS, DR. A - Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda
000351: ALBERTZ, RAINER, FRIEDEMANN W. GOLKA & JÜRGEN KEGLER (HRSG.) - Schöpfung und Befreiung. Für Claus Westermann zum 80. Geburtstag
0030097: SSNR (J.B.H. ALBLAS E.A.) - Figuren en thema's van de Nadere Reformatie (Deel III (1993))
0029051: ALBLAS, S. - De ark van het verbond in het laatste bijbelboek (Diss.)
0040194: BENGEL. JOHANN ALBRECHT - GNOMON. Auslegung des Neuen Testamentes in fortlaufenden Anmerkungen (3 Bände)
001567: ALBRECHT, EVELIN - Zeugnis durch Wort und Verhalten, untersucht an ausgewählten Texten des Neuen Testaments
0042530: ALCORN, RANDY - In het Licht van de Eeuwigheid
0035371: ALCORN, RANDY - Thuiskomst
0040915: ALDELPHA - Gij gaat vele Muschkens te boven
0041220: ALEXANDER, RALPH H - Ezekiel
0025773: ALEXANDER, CHARLES M. - Alexanders Hymns No.3. With Standard Hymns as used in the Chaoman-Alexander Missions
0029273: ALEXANDER, J.H. - Vrouwen van de Reformatie. Korte levensbeschrijvingen van aanzienlijke vrouwen uit de zeventiende eeuw
0027918: ALEXANDER, PAT AND DAVID (RED.) - Handboek bij de Bijbel
0037479: ALGRA, HENDRIK - Mijn werk/mijn leven
0034163: ALKEMADE, W.R.C./DOLFING, G./ES, J.T. VAN/VALK, W.J. DE - Terugblik op Kamerik. Leven tussen Kruipin en Oudendam 1857-1988
0027636: ALKEMADE, W.R.C. - Inventarissen van de archieven van de Waterschappen Gerverskop (1668-1974), Breudijk (1640-1974), Oudeland en Indijk (1608-1974), Gemeenschappelijke Bemalinmgskring Gerverskop (1963-1964)
0042259: ALKEMADE, ROB EN ES, JAN VAN - Bouwen op het verleden. 1000 jaar ZEGVELD
0042908: ALLEWIJN, M - Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard. Vijf eeuwen eilandhistorie
0035166: EVANG. ALLIANTIE - Mensen van de brug. Messiasbelijdende Joden in gesprek met de Werkgroep Israël en de gemeente
0029440: ALLWOHN, DR. ADOLF - Het genezende Woord. Pastorale gesprekken met de mens-in-conflict van deze tijd
0034107: ALMA, H.A. - Identiteit door verbondenheid. Een godsdienstpsychologisch onderzoek naar identificatie en christelijk geloof (Diss.)
0029205: ALON, AZARIA - Flora en fauna in het land van de bijbel
0039993: ALPHEN, MR. HIERONYMUS VAN - Proeve van Kleine gedichten voor kinderen
0026847: ALT, ALBRECHT - Grundfragen der Geschichte des Volkes Israel
0042321: ALTER, JEAM V - Les Origenes de la Satite Anti-Bourgeoise en France. Moyen Age - XVIe siècle
0029688: ALTER, ROBERT AND KERMODE, FRANK - The Literary Guide to the Bible
0035075: ALVES, ELIZABETH - Voorbidders. Ontdek uw gebedskracht
0032269: NED. HERV. GEM. AMEIDE - Gedenkschrift herbouw Ned. Herv. Kerk Ameide (1953-1955-2005)
0037120: AMELINK, AGNES - De gereformeerden
0023478: AMELINK, H. - Met ontplooide banieren.
0026084: AMELINK, DS. HERMAN - Paulus. De apostel van het Evangelie
0029449: DIV. PREDIKANTEN CHR. GEREF. KERK IN NRD-AMERIKA - Van de Onzen. Eerste twaalftal leerredenen
0031479: AMEROM, DS. NICOLAAS VAN EN WOUDSTRA, JELMER (RED.) - De Passie van Jezus. Dagboek voor 40 dagen
0023751: AMESZ, DRS. M. - In Drie Golven. Geschiedenis en verschijnselen van de charismatische beweging.
0030643: AMSTEL, DS. J. VAN - Meer dan verplegen
0039863: AMSTEL, DS. J. VAN - Welke rol speelt rollenspel?
0034064: AMSTEL, DS. J. VAN - De rijkdom van de kinderdoop
0032479: AMSTEL, DS. J. VAN - Wat geloof je?
0033664: AMSTEL, DS. J. VAN - Religie en popmuziek
0029668: AMSTEL, DS. J. VAN - Eén ding leren geloven
0032487: AMSTEL, DS. J. VAN - 't is zonde!
0035852: AMSTEL, DS. J. VAN - Geest & Leven
0029657: AMSTEL, DS. J. VAN - Echt geloven
0026764: AMSTEL, DS. J. VAN; HOEK, DR. J.; SELDENRIJK, DR. R.; VELEMA, PROF. DR. W.H. (RED.) - Christelijk gezinsleven
0040553: AMSTEL, DS. J. VAN - Een beleefde band. Hoe ervaar jij het verbond?
0041136: AMSTEL, DS. J. VAN - Bekeerd leven. Een handreiking
0040874: VU-AMSTERDAM - Planten uit de Bijbel
0024037: N.H. GEMEENTE TE AMSTERDAM - Jaarboekje van de Nederd. Herv. Gem. te Amsterdam voor 1909.
0028670: NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL VEREENIGING AMSTERDAM - De wondere dag van oude Martijn. Naar een verhaal van Leo Tolstoi
0034726: L.O.S. (VAKDISPUUT STUDENTEN THEOLOGIE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) - Litteris Orientalibus Sacrum
0042366: RIJKSMUSEUM AMSTERDAM - Rembrandt de evangelist
0039233: GEMEENTE AMSTERDAM - Archiefstukken. Het Gemeentearchief Amsterdam honderdvijftig jaar
0041651: ANBEEK, CHRISTA - Overlevingskunst. Leven met de dood van een dierbare
0036460: ANCKAERT, LUC (E.A.) - Geloven, hopen en liefhebben tot in lengte van dagen. Over ouder worden
0039772: ANDEL, NIENKE VAN (RED.) - Van horen zingen. Wegwijs in het nieuwe Liedboek
001957: ANDEL, H. A. VAN - De zendingsleer van Gisbertus Voetius (Dissertatie)
0030205: ANDEL, DR. H.A. VAN - De verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen (2 delen)
0033961: ANDEL, DS. J. VAN - De Mozaïsche Wet
0043088: ANDEL, CORNELIS PIETER VAN - Gerhard Tersteegen
0029213: ANDEL, DS. J. VAN - Van Adam tot Abraham
0038135: ANDEL, DS. J. VAN - Paulus' brief aan de Romeinen. Met de gemeente gelezen
0038102: ANDEL, DR. H.A. VAN - De eenige Troost. Preeken over den Heidelbergschen Catechismus. (Deel II: zondag 23-52)
0037795: ANDEL, C.P. VAN (AZN); GEENSE, A; HOEDEMAKER, L.A. (RED.) - Praktische theologie. Een bundel opstellen over de plaats van de christelijke gemeente (aangeboden aan prof. Roscam Abbing t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar te Groningen
0028504: ANDERE, MANCE TER - Maar wat geloof je eigenlijk nog? Het dogma en de traditie voorbij
0041365: ANDERE, MANCE TER - Als een pleister van de rauwe huid (Roman)
0026525: ANDERSEN - Schönste Märchen. Eine Sammlung der schönsten Kindermärchen
0038189: ANDERSON, NEIL & MOORE, HYATT - Op zoek naar de Kern. Fascinerende speurtocht van een Bijbelvertaler naar het hart van het evangelie
0041096: ANDERSON, NEIL T EN PARK, DAVE - Hoe overwin ik mijn ....angst
0033102: ANDERSON, HUGH G. - Lutheranism in the Southeastern States 1860-1886. A social history
0031302: ANDERSON, GRACE FOX - De eigenwijze kip. en andere dierenverhalen
0027434: ANDERSON, CAROL LEE - Weet U wel wat U doet Heer? Vraagtekens bij het dienen van God
0033556: ANDERSON, JOHN O. - The Cry of Compassie. The Church's Needed Voice in Today's World
0037661: ANDERSON, DS. J.A. (E.A.) - BROOD op het water. Herdenkingsbundel Mbuma-zending met 12 preken van Schotse predikanten en levensbeschrijvingen
0042166: ANDEWEG, NEL - Zuid-Beijerland in de jaren 50
0033812: ANDREE, DR. T.G.I.M. (E.A, REDACTIE) - De achterkant van geloven. Gesprekken met een aantal bekende Nederlanders
0039988: ANDRESEN, CARL (U.A.) - Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte (3 Bänden)
0028741: ANDREUS, HANS; VERHOEVEN, NICO; VINKENOOG, SIMON - Drie staat tot een
0033515: ANDRIES, JAN - Gouden trompet, blazende Alarm, Ten oordeel en klaagbede
0034215: ANDRIESSEN, HERMAN - Klein Pelgrimsboek. Teksten voor onderweg
0034853: ANDRIESSEN, HERMAN - Klein pelgrimsboek. Teksten voor onderweg
0040688: ANDRIESSEN, HERMAN - En God wachtte. Vertellingen bij de Schrift
0041129: ANDRIESSEN, HERMAN, MOOREN, CIEL EN TRIGT, TINEKE VAN - Kapellen onderweg. Hedendaagse spiritualiteit in Limburgse Maria-legenden
0034856: ANDRIESSEN, HERMAN - Vertellingen van onderweg voor onderweg
0038899: ANEMA, MR. ANNE - Onze tijd en onze roeping. Een woord aan ons gereformeerde volk
0036979: ANEMA, SEERP - Poëzie. Met een inleidend woord over de roeping der poëzie van het geloovig bewustzijn onzer dagen
0025628: ANEMA, SEERP - Moderne kunst en ontaarding
0037020: ANEMA, S - Wat bracht ons Wencélius ''Esthétique de Calvin?"
0036711: ANGENENDT, ARNOLD (HRSG.) - Mission bis Millenium (313 - 1000).
0034306: ANGIER, NATALIE - Beestachtig mooi. Een ongewone blik op het dierlijk leven
0041712: KAAI. ANNEKE - Ik hef mijn ogen op
0042278: ANNIBALDI, CESARE ET FESTA, PROF. N - L'Agricola e La Germania di Cornelio Tacito nel MS. Latino N. 8 della biblioteca del Conte .G-Balleani in Iesi
002546: ANONIEM - Bij het graf van Groen van Prinsterer
002549: ANONIEM - Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869) met stukken betreffende de synode van 1843, met bo/ijlagen en registers.
002550: ANONIEM - Notulen van de Algemene Kerkelijke Vergaderingen van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis (1844-1869), met inleiding, bijlagen en registers.
000016: ANTE, O. A. - Contextual Evangelization in the Philippines: A Filipino Franciscan experience
0023303: NED. KUNST- EN ANTIEKBEURS - 19de Nederlandse Kunst- en Antiekbeurs Breda
0023304: NED. KUNST- EN ANTIEKBEURS - 13de Nederlandse Kunst- en Antiekbeurs Breda
001919: ANTONOVA, VALENTINA IVANOVNA - Drevnerusskoe iskusstvo v sobranii Pavla Korina
000822: APENBERG, STEDEBOUWKUNDIGE STUDIEGROEP - Diepenheim, Enter, Goor, Markelo, Rijssen
0028968: APPEL, HELMUT - Philipp Jacob Spencer. vater des Pietismus
0037085: APPELIUS, JOHANNES CONRADUS (DIENAAR DES WOORDS TE ZUIDBROEK EN MUNTENDAM) - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelischen stoffen
0037547: AQUINO, THOMAS VAN - Over de Tien Geboden
0023089: ARAB, MAX. - Mensen.....Kinderen, de tien geboden. Bevrijd en doen horen.
0026929: INSTITUT FÜR SOZIALE ARBEIT - Die weibliche Dienstpflicht
0032940: ARBOUR, RENÉE - Meisterwerke der Hollandischen Malerei
0042077: ARCHBOLD, NORMA - De bergen van Israël. Waarom de Westelijke Jordaanoever bij Israël hoort
0039008: ARCHEON - De wereld van gisteren vandaag beleven
0038983: VERENIGING ARCHIEFRESTAURATOREN - Schimmelgroei en schimmelbestrijding in Archivalia
0033201: ARDANI., PROF. DR. MOH. - Al Qur'An dan Sufuisme Mangkunegara IV (Studi Serat-Serat Piwulang)
002716: ARDON, MORDECAI - The Creation Tapestries
0038639: ARENDS, J - Emoties zijn de mens de baas !? De waarheid over de mens als gevoels- en emotiewezen
0029377: AREOPAGUS - Themanummer Gerrit Achterberg
0037276: ARKEL, DS. R.E. VAN - Op den Lijdensweg. Eenige gedachten over het lijden en sterven des Heeren
0035159: ARKEL, D. VAN (E.A.) - Wat is antisemitisme? Een benadering vanuit vier disciplines
0029762: ARMSTRONG, KAREN - De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme
0034465: ARMSTRONG, KAREN - De kwestie GOD. De toekomst van religie
0025116: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en Islam
0028087: ARMSTRONG, KAREN - Jeruzalem. Een geschiedenis van de Heilige Stad
0023370: ARNDT, FRIEDRICH - De vier temperamenten
0039375: ARNOLD, JOHANN CHRISTOPH - Vergelden of vergeven? Persoonlijke verhalen over de bevrijdende kracht van vergeving
0028062: ARNOLD, DS. J.J. - Woord en Wereld No.2 (Wandelen met God)
0042529: ARNOLD, JEFFREY - The Big Book on Small Groups
0041862: ARTHUR, LEENA (SAMENSTELLER) - De profeten spreken. Profetieën uit Gods Woord
0037541: ARTS, HERWIG - Spiritualiteit en de taal van de poëzie
0034512: ARTS, HERWIG - De lange reis naar binnen
0030723: ARTS, W.A./BLAUW, P.W./RIJNVOS, C.J./WAL, G.A. VAN DER - Tempora mutantur. Over maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen in het sociale denken
0029179: SCHIPPER. ARY - De kinderdoop in de Heilige Schrift
002129: ASAERT, G., J. VAN BEYLEN & H. P. H. JANSEN [ED.] - Maritieme geschiedenis der Nederlanden
0042784: ASBRIDGE, THOMAS - De eerste kruistocht. De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom
0039515: ASCHKENASY, YEHUDA - Tora met hart en ziel. Artikelen aangeboden bij zijn 65e verjaardag
0025946: ASCHKENASY, Y.; TOMSON, P.J.; UDEN, D.J. VAN; WHITLAU, W.A.C. - Geliefd is de mens. Artikelen rondom de Joodse traditie
0041924: ASENSIO, ALVARO LOPEZ - Genealogia Judia de Calatayud y Sefarad
0026419: ASERT, DR. G. - Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen
0036648: ASHTON, JOHN - The religion of Paul the Apostle
0023416: ASSELT, W.J. VAN - Amicitia Dei. Een onderzoek naar de structuur van de theologie van Johannes Coccejus (1603-1669). Dissertatie.
0038168: ASSENBERGH, DS. S.P. VAN - De valse godsdienst der Jehovah's getuigen
0039667: ASSISI, FRANZ VON (MICHAEL ALBUS, RED.) - Zur Flamme werden. Weisheit des Herzens
0027456: FRANCISCUS VAN ASSISI - Herinneringen aan broeder Franciscus
0027460: FRANCISCUS VAN ASSISI - Woorden van heil van een klein mens. Commentaar op de vermaningen van Franciscus
0027463: ASSISI, CLARA VAN - Haar weg tussen hemel en aarde
0027464: ASSISI, CLARA VAN - De Heilige Clara
0037255: ASTERIUS, BISSCHOP VAN AMASEIA - Zestien preken van Asterius
0039766: ATEEK, NAIM - Roep om verzoening. Een Palesijnse christen over vrede en recht
0023653: ATKINSON, JAMES - Faith Lost: Faith Regained. Rediscovering a Transforming Christian Belief.
0042046: AUBE, J.A.M. VAN (SCHILDER VAN ICONEN) - Iconen. Ontstaan en betekenis
0029802: AUBOYER, JEANNINE/ GOEPPER,ROGER - Gaade's wegwijzers door het rijk der kunst. De oosterse wereld
0038984: AUDIER, J.A (E.A.) - Van Stockum's Naam- en Zaakregister op het Staatsblad. 1813 tot 1930
0025213: AUERBACH, ELIAS - Wüste und Gelobtes Land. (2 Teilen)
0041107: AUGSBURGER, DAVID - Vrij om te vergeven
0023144: AUGUSTIJN, C. - Kerk in Nederland 1945-1984. Teksten. Gekozen en ingeleid door C. Augustijn
0042798: AUGUSTIJNEN - Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis
0029238: AUGUSTINI, AURELIUS - Confessionum
0034402: AUGUSTINUS - Augustinusdag 1998. De Geest bij Augustinus
0040197: AUGUSTINUS - Der Gottesstaat. In deutscher Sprache und mit einer Einführung von C.J. Perl (3. Bände)
0037758: AUGUSTINUS, AURELIUS - Carthaagse preken
0034398: AUGUSTINUS - Augustinisdag 1992. Augustinus over gemeenschap en vriendschap
0042737: AUGUSTINUS, AURELIUS - Voedsel voor de ogen. Vijfentwintig fragmenten uit de werken van Aurelius Augustinus
0034404: AUGUSTINUS - Augustinusdag 2000. Verlangen Augustinus en Hildegard van Bingen
0034403: AUGUSTINUS - Augustinusdag 1999. Mystiek Augustinus en Hadewijch
0026660: AUGUSTINY, WALDEMAR - Ga heen en verkondig. Twinti eeuwen christelijke zending
0024613: AUGUSTINUS AURELIUS - De stad Gods, in haar begin en voortgang. Eene Verhandeling over Gods Kerk of de Stad Gods., alsmede eene Verdediging der Christelijke Religie tegen de dwalingen en lasteringen der Heidenen en andere vijanden
0035377: AUSTIN, LYNN - Het huis van mijn moeder
0033954: DIVERSE AUTEURS - De Hoeksteen. Tijdschrift voor de vaderlandse kerkgeschiedenis. 11 jaargangen (1991 t/m 2001)
0031913: DIV. AUTEURS. - Inventaris Hervormde gemeenten in de provincie Utrecht
0042883: DIV. AUTEURS - Ontginningen en publieke organisatie in het gebied aan weerszijden van de Oude Rijn tussen Utrecht en Zwammerdam.
0042503: WERKGROEP GOUDS LEERHUIS (DIV. AUTEURS) - De Torah. De vijf boeken van Mozes
0024318: DIV AUTEURS. - Geschiedenis der Kerk (9 delen)
0028877: DIV. AUTEURS - Ad Interim. Opstellen over Eschatologie, Apocalytiek en Ethiek. Aangeboden aan Prof. R. Schippers t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de VU
0035633: DIV. AUTEURS - Werkboekjes voor de eredienst
000776: DIV. AUTEURS. - THEOLOGIA REFORMATA. Driemaandelijks theologisch tijdschrift
0033883: DIV. AUTEURS - Bronnen van Gereformeerd Geloven - Oudvaders
0034198: DIV. AUTEURS - De onbenoembare. Over het geloof van dominee Visser (Rotterdam)
0037190: DIV. AUTEURS - Franciscus van Assisi. Keuze uit artikelen verschenen in het jubileumjaar 1976
0025333: ARGUS (A LOT OF AUTORS) - Major World Religions
002814: AUWERDA, RICHARD - Dossier Schillebeeckx. Theoloog in de kerk der conflicten.
000631: AVI-YONAH, MICHAEL (ED.) - Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land (Part III + IV)
0039517: SOETENDORP. AWRAHAM - Volgend jaar in Jeruzalem
0031598: GEREF. KERK AXEL - Tot een naam en tot een lof... (100 jaar Afscheiding en 50 jaar Doleantie te Axel)
000765: AXTERS, STEPHANUS - Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, 1: De vroomheid tot rond het jaar 1300
0033750: AYALON, O. (E.A.) - The holocaust and its perseverance (Sanai-sereis)
0040514: BAAB, OTTO J - The Theology of the Old Testament. The faith behind the facts of Hebrew life and writings
0036871: BAAIJ, MEJ. CORN - Een Kleppermans Geschiedenis en andere treffende verhalen
0041520: BAAIJ, DR. PIETER K - De God antwoordende mens. Exegetische studie van Romeinen 3:21 - 8:39 (Diss.)
0039592: BAAIJ, DR. PIETER K - Israël en de volken. Exegetische studie van Romeinen 9 - 11
0040529: BAAIJENS, J.A - Jeugd op de puinhopen
0034384: BAAN, DS. M. (CHR. GEREF.) - Des Heeren weg in Wervelwind en Storm en de Engel des Verderfs over steden en dorpen van Nederland (2 tijdpreken)
0036395: BAAN, G (E.A. RED.) - Zaait aan alle wateren. Evangelisatie: opdracht en praktijk
0039978: BAAN, CEES - Toewijding. Honderd jaar ouderenzorg Hervormde Gemeente Zeist
0042487: BAAN, ARJAN - Gelijk Jezus. Een onderzoek naar de heiligingsleer in de theologie van Andrew Murray (1828-1917)
0027822: BAARDEWIJK, KEES VAN (SAMENSTELLING) - Brood voor onderweg. Een verzameling gedichten over de maaltijd van de Heer
002365: BAAREN, PROF. DR. TH. VAN - Wij Mensen. Religie en wereldbeschouwing bij schriftloze volken.
0027562: BAAREN, PROF. DR. TH.P. VAN - Bezielende beelden. Inleiding tot de beeldende kunst der primitieve volken
002161: BAAREN, TH. P. VAN, & L. LEERTOUWER - Doolhof der Goden
0036021: BAARLINK, DR. H. (RED.) - Inleiding tot het Nieuwe Testament
000523: BAARLINK, H., W.S. DUVEKOT & A. GEENSE (RED.) - Vervulling en voleinding. De toekomstverwachting in het Nieuwe Testament
002676: BAARLINK, BAARDA E.A. - Christologische perspectieven. Exegetische en Hermeneutische studies van en voor Prof. Dr. Heinrich Baarlink.
0034007: BAARLINK, DR. H. - Romeinen II. Een praktische bijbelverklaring
0039608: BAARS, A. EN HERTOG, G.C. DEN (RED.) - Verheugd in God. Theologische opstellen over Bijbel en vreugde, vroeger en nu
0039797: BAARS, DR. A - Spiritualiteit in de Oude Kerk. Lessen voor nu
0041201: BAARS, PROF. DR. A - Spiegelverhalen. Pastorale lessen uit gelijkenissen van de goede Herder
0042829: BAARSEL, MIEKE VAN - Van Aardappelmarkt tot Zwijndrechts Veerhoofd. De straatnamen van de historische binnenstad van Dordrecht
0026704: BAARSLAG, D.J. - De kerstkribbe van Betlehem
0037890: BAART, ANDRIES; HÖFTE, BERNARD (RED.) - Betrokken Hemel., betrokken Aarde. Naar een praktisch kerkopbouw
0037974: BAAS, K. (VERTALER) - Bismarck en Adenauer. Twee grote duitsers
0028112: BAAS, N EN GURP, P. VAN - Spreken over je Heiland. Praktische lessen in het evangeliseren
0028694: BAAS, N. - Esther......Vandaag
0037700: BAAS, JETZE - Je groeit in geloven
0038609: BAAS, A.G. (E.A.) - Werken met Bonhoeffer
0041996: BABCOCK, WILLIAM S - Paul and the Legacies of Paul
0043066: BAC, DS. A. - Tot roem van Uw genade
0042674: BAC, DS. A EN TEEUW, DRS. A.A - Thuiszorg. Een handreiking aan vrijwillige hulpverleners
0040640: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Kantate Nr. 70. Wachet, betet, seid bereit allezeit. Klavierauszug mit Text
0040648: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Magnificat. Klavierauszug
0040647: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Herz und Mund und Tat und Leben. Kantate. Klavierauszug
0028566: BACKHOUSE, ROBERT - Atlas van Jeruzalem. 3000 jaar uit de geschiedenis van Jeruzalem
0042646: BACON, JOSEPHINE EN GILBERT, MARTIN - De geïllustreerde atlas van de Joodse Beschaving. 4000 jaar geschiedenis
002846: BACUEZ, M.M. ET VIGOUROUX, F. - Manuel Biblique ou cours D'ecriture Sainte (4 tomes, complet).
000231: BADE, E. - Das Süsswasser-Aquarium. Die Flora und Fauna des Süsswassers und ihre Pflege im Zimmer-Aquarium
0040631: BADEN, HANS JÜRGEN - De grenzen van de niewsgierigheid
0041969: BAEDORF, BALTHASAR - Unterschungen der Heiligenleben der wetlichen Normandie (der Diözesen Avranches, Coutances, Bayeux und Séez) Inaugural Dissertation
0039784: BAELDE, R - Studiën over godsdienstdelicten (Diss.)
0041372: BAEST, ARJAN VAN (EINDRED.) E.A. - Wat dan wel 2 (jaar A). Suggesties voor vieringen met kinderen en jongeren
0040376: BAGOT, JEAN-PIERRE C.S. - De Bijbel dichter bij iedereen
0028545: BAHAT, DAN - Atlas van Jeruzalem
000222: BAHNER, WERNER - Beitrag zum Sprachbewusstsein in der spanischen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts
001022: BAILER, ALBERT - Das systematische Prinzip in der Theologie Adolf Schlatters
0038801: BAILER, ALBERT - Profile des Religionsunterrichts
0038910: BAILEY, DIANA L - The Mayflower. Washington's Second Best Adress
0042992: BAILLIE, JOHN - Morgen-en Avondgebeden
0033868: BAINTON, ROLAND H. - The Reformation of the Sixteenth Century
0042015: BAKALOVA, ELKA (E.A.) - Ikonen, Ursprung und Bedeutung
0041057: BAKEL, DR. H.A. VAN - Lutherlegenden
0030995: BAKER, JAMES V AND LIEBERMANN, RACHEL RADLO (CLASS OFFICERS) - Harvard and Radcliffe. Class of 1968. 25th Anniversary Report
0027570: BAKER EDDY, MARY - The first Church of Christ Scientist (Church manual)
0035775: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. (EN VELE ANDEREN) - Geloof en revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij actuele vraagstukken, aangeboden aan prof. dr. W.F. Dankbaar bij zijn zeventigste verjaardag
0025737: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, PROF. DR. J.N. - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden t.g.v. zijn 25-jarig hoogleraarsschap
0032755: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, PROF. DR. J.N. (E.A.) - Documenta Reformatoria (2 delen)
0029865: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, PROF. DR. J.N. (E.A.) - Woordgebruik in zes bijbel-vertalingen. Supplement bij Trommius Concordatie van de Bijbel (Het Nieuwe Testament)
0029134: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, DR. N.J. (E.A.) - Wat vindt u van het getuigenis?
0029283: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Traditio in de reformatie en het katholicisme in de zesteinde eeuw
002109: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N., C. C. DE BRUIN & W. F. DANKBAAR - Handboek der kerkgeschiedenis
0032107: BAKKER, BERT - Gebed als medicijn? Een verrassende kijk op voorbede
0034863: BAKKER, LOUIS; BOER, LOEK; LANSER, ALMA - Rituelen delen. Een verzameling ideeën om geloven vorm te geven
0033957: BAKKER. DR. J.T. - Eschatologische prediking bij Luther
000034: BAKKER, J. - Oecumene als praktijk en probleem. Een vergelijkende sociologische beschouwing van hervormd-gereformeerde verhoudingen in Nieuw-Guinea en Nederland
000575: BAKKER, NICO T. - Geschiedenis. Een theologische verhandeling
0025263: BAKKER, J.A.; TOLLENS, H.; NIERSTRASZ, J.L.; BEELOO, A. - Werken der Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen (zevende deel, eerste stuk)
0026209: BAKKER,DR. FREEK L. (E.A.) - Tehinking Ecumenism. Strategies for the 21st Century
0026821: BAKKER, ROBERT JAN - De boycot beoordeeld. Eem ethische studie over de internationale dwangmaatregelen tegen Zuid-Afrika (Diss.)
0027007: BAKKER, NICO; REELING BROUWER, RINSE EN ZUURMOND, ROCHUS - Het protestantse ongeloof. De kritiek van het protestantisme
0027582: BAKKER, AMBRO - Uw Koninkrijk kome. 54 overwegingen over het Onze Vader
0028516: BAKKER, JAN-HENDRIK - Toewijding. Over literatuur, mens en media
0035007: BAKKER, DS. F. - Gebedsgestalten
0036842: BAKKER, PETER (E.A.) - Geloven in de toekomst. Bekende Nederlanders vertellen over hun geloof en geven hun visie op de toekomst
0036451: BAKKER, J - Waken in bezet gebied. Veertig jaar na de jaren veertig
0031364: BAKKER, MICHIEL; BEEK. FRANK VAN DER; DONK, RICHARD; HEER, ARIE DE - Thuis in het beloofde land. Vijften Joden over hun terugkeer naar Israël
0023033: BAKKER, J.T. EN MULDER, D.C. (RED.) - Eén bron, twee stromen. Overwegingen over het eigene van het christelijk geloof ten overstaan van het jodendom.
0040681: BAKKER, DS. H (KOUDUM) - De eenheid der kerk
0040412: BAKKER, LEO (E.A.) - Geloofsoverdracht vroeger en nu
0041331: BAKKER, DS. E. (E.A.) - Licht op de kanttekeningen. Bijbels dagboek voor jong en oud
000032: BAKKER, DIEUWERTJE - Humanistisch levensbeschouwelijk opvoeden: praktijken, principes, problemen
0037163: BAKKER, BERT (REDACTEUR) - Maatstaf. Maandblad voor de letteren. Negende jaargang 1961/1962.
0038467: BAKKER, DR. R.; MELSEN, DR. A.G.M. VAN EN PEURSEN, DR. C.A - Inleiding tot de Wijsbegeerte in Christelijk Perspectief
0034280: BAKKER, L.A.R. EN GODDIJN, H.P.M. (RED.) - Joden en Christenen. Een moeizaam gesprek door de eeuwen heen
0042698: BAKKER, FREEK - Jezus in Beeld. Een studie naar zijn verschijnen op het witte doek
0039448: BAKKER, NICO T; KOUWIJZER, RANFAR; NIEUWPOORT, AD VAN - De verdwijnende mens? Bijdragen over bijbelse antropologie
0036921: BAKKER, BERT (E.A.) - De weegschaal. Essays van Protestantsche Letterkundigen
0042162: BAKNAM, MATTA - Zegen en strijd. De Brief aan de Efeziërs
0030495: BAL, MIEKE; DIJK, FOKKELIEN VAN; GINNEKEN, GRIETJE VAN - En Sara in haar tent lachte...Patriarchaat en verzet in bijbelverhalen
0040851: BALEN, CHRIS VAN (H.T. PRAESE SOLA SCRIPTURA) - Uitgave t.g.v. elfde lustrum CFSR, dispuut Sola Scriptura
0042198: BALJET, EUGÈNE - Je moet wel kijken. Waarnemingen bij de Apostolische Geloofsbelijdenis
0038033: BALJON. DR. J.M.S - Commentaar op het Evangelie van Johannes
0040400: BALKE, PROF. DR. W; EXALTO, DRS. K; DRIEL, DRS. L. VAN - Spiritualiteit
0036102: BALKE, DR. W - Omgang met de reformatoren
0023419: BALKE, W. - Calvijn en de doperse radikalen (Diss.)
0029571: BALKE, PROF. DR. W. - Johannes Wichelhaus, hoogleraar te halle en vriend van dr. H.F. Kohlbrugge
0028317: BALKE, DR. W. - Gunning en Hoedemaker, samen op weg
0037593: BALKE, WILLEM; KLOK, JAN C. EN SPIJKER, WILLEN VAN 'T - Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk
0034924: BALKE, PROF. DR. W. (E.A.; RED.) - De kerk op orde? Vijftig jaar hervormd leven met de kerkorde van 1951
002515: BALKE, W. E.A. - Luther en het gereformeerd protestantisme.
0041020: BALKE, DR. W; SPIJKER, PROF.DR. W. VAN 'T; TUKKER, DR. C.A; WITTEVEEN, DR. K.M. - Zwingli in vierlei perspectief
0043026: BALKENENDE, W.P. - Lijdzaamheid overwint meer dan kracht
0042911: BALKENENDE, W..P - Groot gewin
0030203: BALKENENDE, W.P. - Blij op het puin (Roman)
0033946: BALLA, PÉTER - The Melchizedekian Priesthood
0040047: BALZ, HORST UND SCHNEIDER, GERHARD (HRSG) - Exegetisches Wörterbuch zun Neuen Testament (EWNT, mit Literaturnachträgen) ( 3 Bde)
0035935: BAM, PETER - Een geloof verovert de wereld. Opbloei en verspreiding van de vroeg-Christelijke kerk
0029114: BANK, DR. J.H. VAN DE (E.A.) - Ervaren Waarheid. Een bundel opstellen aangeboden aan dr. H. Jonker
0032834: BANK, DR. J.H. VAN DE (E.A./RED.) - Kennen en vertrouwen. Handreiking bij de prediking van de Heidelbergse Catechismus
0035077: BANKS, MELVIN - God in Aktie. Aansporing tot opwekking
0033569: BANKS ELWELL, ELLEN EN BARTEL STOUGH, JOAN - Kon ik maar alles tegelijk. Hoe ga je om met je perfectionisme, zelfverloochening en prestatiedruk?
002758: BANNING, DR. W. & WOLDRING, DR. H.E.S. - Hedendaagse sociale bewegingen. Achtergronden en beginselen.
0025568: BANNING, LOUIS - Met mensen gaan, door kerkelijk laagland
0042157: BÄR, BISSCHOP R.P - Langs wgen van barnhartigheid. Gesprekken met Bisschop Bär
0035157: BARBOSA DA SILVA, ANTONIO - Is there a new imbalance in the Jewish-Christian relation?
0035127: BARCLAY, WILLIAM - The letter to the Romans
000010: BARDE, E. - Commentaar op de Handelingen der Apostelen.
0042641: BARENDS, SONJA (E.A.) - Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes. Historische landschapselementen in Nederland
0040428: BARENDS, FREDERIK F - Geloven in de schaduw. Schuilkerken in Amsterdam
0023932: BARENHOLZ, SHIRLEY - Kinderen van de Hoop.
0024301: BARGER, H.H. - Ons Kerkboek
0027471: BARKER, KENNETH (GENERAL EDITOR) - The NIV Study Bible (10th Anniverary Edition)
0034027: BARKEY WOLF, DS. A.G. (E.A.) - Als offers die des avonds branden. Gebeden voor de oude dag
0023134: BARKEY WOLF, A.G. - Vensters in de preek. Een pleidooi voor het gebruik van illustraties in de prediking.
0041426: BARNARD, WILLEM - De mare van God-bewaar-me. Over de eerste drie hoofdstukken van het vierde evangelie
0027804: BARNARD, WILLEM - Een winter met Leviticus
0027736: BARNARD, DR. A.C. - Die Pinksterfees in die kerklike jaar (Diss.)
0036162: BARNARD, MARCEL - Liturgie voorbij de Liturgische Beweging
0025513: BARNARD, WILLEM - Op een stoel staan. Van zondag tot zondag. Deel 3: Herfst en winter
0028609: BARNETT, PAUL - Historische zoektocht naar Jezus
0034315: BARNEVELD, IR. L.W. - Martinikerk achter de toren
0039392: BARNEVELD, JAN VAN - Israël onze oudere Broer
0042190: BARNEVELD, G..J. VAN - Ons dorp.......Amerongen
0042534: BARON, INEKE - Ons kind heeft PDD-NOS. Over beperkt vermogen om liefde te ontvangen
0040104: BARONE, GIULIA (E.E.) - De minne is al. 19 portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen
0042102: BARRAUD, MARC; HALDAS, GEORGES; GOLAZ, £MILE - The Life of Christ in Paintings of the 11th - 15th Centuries, witch Passages from the Gospels
0041234: BARRICK, WILLIAM D - Ecclesiastes, The Philippians of the Old Testament
0041055: BARTELINK, GERARD (VERTALER) - Een pionier aan de Bosporus. Het leven van de monniksvader Hypatius (ca. 450 na Chr)
0025407: BARTH, KARL - Karl Barth-Eduard Thurneysen. Briefwechsel 1913-1921
001779: BARTH, KARL - Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms, 1931
001782: BARTH, KARL - Offene Briefe 1945-1968
0036881: BARTH, KARL - Klärung Wirkung Aufbruch
0031456: BARTH - Brevier
000724: BARTH, KARL - Die kirchliche Dogmatik
0041728: BARTH, KARL - Die Kirchliche Dogmatik. Band III/2: Die Lehre von der Schöpfung
001769: BARTH, KARL - Predigten 1913
0030850: BARTH, ANNELIES EN DALEN, ALIE VAN - Alleenstaand: een ander verhaal. Christenvrouwen en hun ervaringen
001767: BARTH, KARL - Konfirmandenunterricht 1909-1921
001778: BARTH, KARL - Das christliche Leben. Die Kirchliche Dogmatik IV/4, Fragmente aus dem Nachlass. Vorlesungen 1959-1961
001780: BARTH, KARL - Karl Barth - Rudolf Bultmann, Briefweschsel 1922-1966
002706: BARTH, KARL UND THURNENFEN, D. EDUARD - Zwei Johaneespredigten
0041729: BARTH, KARL - Die Kirchliche Dogmatik. Band III/4: Die Lehre von der Schöpfung
0024879: BARTH, KARL - Church Dogmatics. Volume 1. The doctrine of the word of God. Second half-volume
0025405: BARTH, KARL - Konfirmandenunterricht 1909 - 1921
0025406: BARTH, KARL - Karl Barth - Eduard Thurneysen. Briefwechsel 1921-1930
001772: BARTH, KARL - Die Theologie Schleiermachers. Vorlesung Göttingen Wintersemester 1923/24
001783: BARTH, KARL - Briefe 1961-1968
0041725: BARTH, KARL - Die Kirchliche Dogmatik. Band I/1: Die Lehre vom Wort Gottes
0039939: BARTH, KARL - Unterricht in der Christlichen Religion (Zweiter Band). Die Lehre von Gott/Die Lehre von Menschen 1924/1925
0040913: BARTH, C.G - Mik en Dick
0035148: BARTH, KARL - Die christliche Lehre nach dem Heidelberger Katechismus
0039933: BARTH, KARL - Briefwechsel 1944 - 1966Karl Barth - Rudolf Bultmann
001770: BARTH, KARL - Predigten 1914
0041726: BARTH, KARL - Die Kirchliche Dogmatik. Band I/2: Die Lehre vom Wort Gottes
0041727: BARTH, KARL. - Die Kirchliche Dogmatik. Band II/1: Die Lehre von Gott
0035147: BARTH, KARL - The epistle to the Romans
0038185: BARTH, DS. J.D - Het Calvinistische beginsel in deszelfs wording door Calvijn
0025404: BARTH, KARL - Briefwechsel Karl Barth-Rudolf Bultmann 1922-1966
0039932: BARTH, KARL - Briefwechsel 1913 - 1921, Karl Barth - Rudolf Thurneysen
0041128: BARTHOLD, FRITZ - Onderwys, om op eene tuigwerkelyke wyze clavieren, clavecimbels en orgels, in alle 24 toonen even zuiver te stemmen....Uit het Hoogduitsch vertaald door H. v. Elvervelt en voorzien van eenige aanmerkingen
0038344: BARTHOLOMEW, CRAIG; EVANS, C. STEPHEN; HEALY, MARY; RAE, MURRAY - Behind the Text: History and Biblical Interpretation (Volume 4)
0025790: BARTLEMA, R. - Wereldoverwinnend Geloof. Twintig preken over Hebreën 11 en 12: 1 en 2
002110: BARTON, GEORGE AARON - A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Ecclesiastes
0038795: BARTOW, CHARLES L - God's Human Speech. A practical Theology of Proclamation
0039522: BARUCH, DR, J.Z. (E.A.) - Bedreiging of verrijking? De ontmoeting van joden en christenen in Europa en Israël
0039469: BAS, JAN DE - Wie de zon in het water ziet schijnen, heeft de hemel onder zich. Verzamelde aforismen
0042985: BASAGNE, JAKOB - Vervolg op Flavius Josephus of Algemene Historie de Joodse Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschrijving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, benevens de veranderingen, daar in voorgevallen...
0041428: BASNAGE, JAKOB - Vervolg op Flavius Josephus of Algemene Historie de Joodse Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschrijving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, benevens de veranderingen, daar in voorgevallen..........
0025549: BASTIAANS, PROF. DR J. EN WEIJEL, PROF. DR. J.A. (REDACTIE) - Leven na een oorlog. Een bundel informatie over het verwerken van ervaringen uit de oorlog 1940-1945
0035299: BASTIAN, HANS-DIETER - Theologie der Frage
0030853: BATELAAN, DS. J. - In Zijne voetstappen. Het leven en sterven van Ds. A.P. van der Kooij (1918-1954)
0025344: BAUBÉROT, JEAN - Geschiedenis van het protestantisme
0035931: BAUDIS, ANDREAS (U.A.) - Richte unsere Füsze auf den Weg des Friedens. Helmut Gollwitzer zum 70. Geburtstag
0037327: BAUER, WALTER - Wörterbuch zum Neuen Tetstament. Griechisch-Deutsces zu den Schriften des neuen und der übrigen unschristlchen Literatur
001815: BAUER, WALTER - Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur
0031201: BAUGHEN, MICHAEL - Gebed: verbinding met God
0042588: BOERSMA. BAUKE (E.A. - Gaasterland. Eeuwenoud land tussen Mar en Klif
0027931: BAUM, ARMIN DANIEL - Lukas als Historiker der letzten Jesusreise (Diss.)
0036515: BAUMERT, NORBERT - Studien zu den Paulusbriefen. Stuttgarter Biblische Aufsatzbände Neues Testament
001011: BAUMGARTNER, WALTER - Zum Alten Testament und seiner Umwelt. Ausgewählte Aufsätze
0036853: BAUMGARTNER, ISIDOOR - Helend geloof
0038241: BAUMGARTNER, WALTER - The Englisman''s Greek Concordance of the New Testament
0028433: BÄUMLER, CHRISTOF - Kommunikatieve Gemeindepraxis
0031843: BAUWENS, A. & BAUWHEDE, D. VAN DER - Kerkeraad te Sluis. Acta van de kerkeraad van de Nederduits Gerformeerde Gemeente te Sluis 1578-1587
0040365: BAVEL, T.J. VAN - Augustinus. Van liefde en vriendschap
0042398: BAVINCK,DR. J.H - De Bijbel: het boek der ontmoetingen
0042994: BAVINCK, DR.J.H. (SAMENSTELLER) - Geloofsblijheid
0034243: BAVINCK, DR. H - De Algemeene Genade. Rede bij overdracht rectoraat aan de Theol. School te Kampen (6 december 1894)
0029346: BAVINCK, DR. J.H./EDELKOORT, DR. A.H. - Bijbel met kanttekeningen (8 delen OT en NT, compleet)
0029877: BAVINCK, DR. J.H. - En voort wentelen de eeuwen. Gedachten over de Openbaring van Johannes
0039299: BAVINCK, DR. H - Synopsis Purioris Theologiae
0023915: BAVINCK, DR. H. - Kennis en leven. Opstellen en artikelen uit de vroegere jaren.
0037908: BAVINCK, DR. H - Hedendaagsche moraal
0039315: BAVINCK, HERMAN - Our reasonable faith. A survey of christian doctrine
0034583: BAVINCK, J.H. - An Introduction to the Science of Missions
0029425: BAVINCK, DR. H. - Magnalia Dei. Onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis
0032474: BAX, W. - Gedenkboek der Hervormde Gemeente van Maastricht 1632-1932
0039039: DE BAZAR - Nederlandsche geschiedkundige Portretten Album (1913)
0028257: BAZUIN, J.E, - Sporen van menselijke bewoning
0023979: BEA, AUGUSTINUS KARDINAAL. - De kerk en het joodse volk. Concilieverklaring over de joden. Tekst en commentaar.
0035023: BEAUFORT, BINNERT PHILIP DE - Kerstmis in Scheveningen
0042685: BEAUMONT, AGNES - Achterop het paard bij John Bunyan
0037891: BECKER, WILHARD - Hoe moeten wij bidden? Onze verhouding tot God in het gebed
0025890: BECKING, BOB; DORP, JAAP VAN EN KOOIJ, ARIE VAN DER - Door het oog van de profeten. Exegetische studies aangeboden aan prof. dr. C. van Leeuwen
0029715: BECKING, BOB - Between Fear and Freedom. Essays on the Interpretation of Jeremiah 30-31 (Old Testamant Studiën)
0029753: BECKING, BOB; WAGENAAR, JAN A.; KORPEL, MARJO C.A. (RED.) - Tussen Caïro en Jeruzalem. Studies over de Bijbel en haar Context
0029791: BECKING, BOB EN ROUWHORST, GERARD - Religies in interactie. Jodendom en christendom in de oudheid (Utrechtse Studies)
0033448: BECKMAN, GARY M. - Hittite Birth Rituals (Second Revised Edition)
0024934: BECKMANN, JOACHIM UND PROLINGHEUER, HANS - Zur Geschichte der Bekennenden Kirche im Rheinland
0029612: BECTON, RANDY - Troost voor elke DAG. Om te lezen gedurende de eerste maand van rouw
0036193: BEECK, FRANS JOZEF VAN - God encountered. A Contemporary Catholic Systematic Theology. Volume two/1: The revalation of the Glory. Introduction and Part 1: Fundamental Theology
0024684: BEEK, DR. A. VAN DE - Schepping. De wereld als voorspel voor de eeuwigheid
0030156: BEEK, DR. M.A. - Wegen en voetsporen van het Oude Testament
0042130: BEEK, INA VAN DER - Als een bloen naar de zon
0039908: BEEK, DR. M.A - Prediking O.T. (Jozua)
0040097: BEEK, DR. A. VAN DE (E.A.) - Waar is God in deze tijd? De betekenis van de geschiedenis in de theologie van dr. H. Berkhof
0032705: BEEK, F. VAN (E.A.) - Gewoon meedoen. Leven met een lichamelijke handicap
0036755: BEEK, BRAM VAN DE - Eén mens maakt het verschil
002787: BEEK, P. VAN (EINDRED.) - Gids van Afscheidingsarchieven 1834-1892
0022985: BEEK, P. VAN - Inventaris 81. Archieven en collecties vrijmaking van 1944.
0035635: BEEK, JAN VAN; DUINEN, CORRIE VAN; FREDE, ROBERT; GUDDE, DIRK; INGESLE, MIEKE EN LEGET, CARLO - Mysterie tussen leer en leven. Het belang van intercommunie voor het oecumenisch proces
0028302: BEEK, DRS. A. VAN DE - Geschiedenis van Israël in het Oude Testament
0038845: BEEK, JOHAN TER - Heerlijk eenvoudig.
0041384: BEEK, DR. M.A. EN SPERNA WEILAND, DR. J - Martin Buber
0023045: BEEK, A. VAN DE, DULK, M. DEN EN KRUIJF, G.G. DE - De zucht naar Vrijheid. Ter Schegget doordacht
0023942: BEEK, DR. A. VAN DE - Waarom? Over lijden, schuld en God.
0035932: BEEK, DR. M.A. (EN VELE ANDEREN) - Ethiek als waagstuk. Aangeboden aan Dr. E.L. Smelik, emeritus hoogleraar van de UvA
0025734: BEEK, DR. A. VAN DE - De Adem van God. De Heilige Geest in Kerk en Kosmos
0028408: BEEK, DR. A. VAN DE - Licht geraakt. Wetenschapsbeoefenaren over de relatie van hun gelovig-zijn en hun werk
0042731: BEEKE, DR. J.R (E.A.) - Reformatorische Spiritualiteit. Een praktische studie naar de gereformeerde spirituele erfenis
0042637: VRIJWILLIGE BRANDWEER BEEMSTER - Kroniek van 60 jaar Vrijwillge Brandweer te Beemster. 1924 - 1984
0041222: BEEN, R. (SR.) - Christus in het boek Jesaja
0038882: BEEN, JOH. H - Uit de gedenkschriften van een schooljongen
0038109: BEENS, DS. A.(EN VELE ANDERE PREDIKANTEN) - Uit Zijn volheid
0038446: BEER, GERTOM DE & VERMEULEN, HANS (SAMENSTELLERS) - Wie zegt dat? Over geloof en ongeloof
0028611: BEERENS, DR. J.F. - De herkomst van den Bijbel
0034844: BEESE, DIETER - Seelsorger in Uniform. Evangelische Militärseelsorge im Zweiten Weltkrieg. Aufgabe-Leitung-Predigt
0028125: BEETHOVEN - Missa Solemnis. Opus 123. Klavierauszug mit Text
0041465: BEETS, NICOLAAS - Geschenk aan Jonge Lidmaten der gemeente van Christus
0042993: BEEX, HARRIE - Dag-Bid-Boek (Dag Bid Boek)
001414: BEGRICH, JOACHIM - Gesammelte Studien zum Alten Testament
0039091: OUD-VADERLANDSE RECHT (STICHTING TOT BEHOUD VAN) - Verslagen en mededelingen Nieuwe Reeks (deel 1)
0042237: GEREF. KERK BEILEN - Liefelijke woning....,. Gedenkboek honderdvijftig jaar gereformeerd leven in Beilen 1835 - 1985
0042047: BEIMERS, NELLEKE EN ES, LIESBETH VAN - De weg van het Licht. Ikonen en het bijbelverhaal
0042661: BEINTEMA, ALBERT - Het begon met het Naardermeer. 100 jaar natuurmonumenten
0023697: BEKER, E.J. - Dogmatiek als wacht bij de lach. Enige notities over de betekenis van het persoonsbegrip voor de theologie.
0029186: BEKER, DR. E.J. EN HASSELAAR, DR. J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek (Deel 2)
0029187: BEKER, DR. E.J. EN HASSELAAR, DR. J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek (Deel 3)
0035642: BEKER, E.J. EN DEURLOO, K.A - Het beleid over ons bestaan. Vragen en verwijzingen rondom de voorzienigheid
001843: BEKER, E. J., & J. M. H. HASSELAAR - Wegen en kruispunten in de dogmatiek (5 delen, compleet)
0031785: BEKKENKAMP, DS. A. - Album van de Hervormde Gemeente van Krabbendijke
0027780: BEKKENKAMP. JONNEKE; DROES,FREDA; KORTE, ANNE-MARIE; PAPAVOINE, MARIAN (RED.) - Proeven van vrouwenstudies theologie (Deel 1)
0038116: BEKKER, WOUTHERUS - Eens christens reize naar het land Immanuel
0033625: BEKKER, YPE; KLOUWEN, WOUTER EN NIEUWPOORT AD VAN (RED.) - In de ruimte van de openbaring. Opstellen voor Nico T. Bakker
0038476: BEKKUM, WOUT VAN - Mozes onze leraar. Mozes in de Rabbijnse traditie
0039860: BEKKUM KOERT VAN; HOUTMAN, WIM; WISKERKE, REINA (E.A.) - Gods Woord in mensentaal. Denken over het gezag van de Bijbel
0039263: BEL, A - Leven en werk van Ds. H. Ligtenberg
0030046: BEL, A, (E.A.; RED.) - Predikanten en Oefenaars. Biographisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis (5 delen))
0040440: BEL, ANTHON - 100 jaar Westnieuwlaankerk
0041273: BEL, A; CLEMENTS, DS. G. EN ZIPPRO, DS. J.B - Delven en delen. Veertig jaar Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO)
0042577: BEL, A. (E.A.) - Uit louter genade. Opstellen aangeboden aan ds. K. de Gier, bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de Theol. School der Ger. Gem te Rotterdam
0032830: BEL, A. (E.A.) - De vereniging van 1907. De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis
0041787: BEL, A./KRANENDONK, W.B - Leven en werk van ds. J. Fraanje
0039265: BEL, A - Leven en werk van ds, G. van Reenen
0028421: BELD, DR. A. VAN DEN - Filosofie van het menselijk handelen (een inleiding)
0028693: BELD, DR. A. VAN DEN - Filosofie van het menselijk handelen. Een inleiding
0033100: BELD-RIJFKOGEL, DS. MARJA J. VAN DEN (E.A.) - De praktijk van de leesroosters in de traditie van de christelijke kerk en de Joodse synagoge (Antwerpse lezingen 2006)
0031427: BELDER, DS. J. - Ziek van de kerk? Een persoonlijk verhaal over burn-out en depressie
0042687: BELDER, DS. J - En ik dan? Als ouders scheiden
0028004: BELDER, DS. J. - Een gave apart. Hoe seksualiteit een plaats krijgt in je leven
0036055: BELDER, DS. J - Wat geloof ik van de Heilige Geest?
0043035: BELDER, DS.J. - Van heil dat nooit vergaat. Over de orde van het heil
0037681: BELDER, DS. J - II Petrus. Opnieuw post voor vreemdelingen
0024721: BELIER, WOUTER - De Indische Godsdiensten
0038015: BELIER, WOUTER - Feiten, fouten en fabels. Ontstaan en ontwikkeling van Georges Dumézils "ideologie tripartie" (Diss.)
0027942: BELINFANTE, JUDITH C.E. - Joods Historisch Museum Jewish Historical Museum
0034141: BELINFANTE, JUDITH C.E. (E.A.) - The Esnoga. A monument to the Portuguese-Jewish culture
0030254: BELL, REV. JOHN L. - A Trysting Place. A selction of twelve swermons preached in the Begijnhof (Amsterdam) 1972-1978.
002784: BELONJE, DR. J. - Het adellijke stift Dalheim
002785: BELONJE, DR. J. - De Leenkamer van Millen
002786: BELONJE, DR. J. - Het huis Lahr of Laer onder Broek-Sittard en Schoendelen
0023752: BELT, DS. H. VAN DEN (E.A.) - Bagage of ballast? Gereformeerde notities voor jongeren.
0036859: BELT, TOM EN EVIE VAN DEN - Gezag kan anders. Macht en gezag in kerk, werk en thuis
0028945: BELT, DRS. H. VAN DEN; LINGEN, DRS. A. VAN (RED.) - Profetisch geïnspireerd. C. Blenk als historicus en theoloog
0032640: BELZEN, ADRIAAN VAN - Tussen God en mens. Gesprekken met bevindelijke predikanten (deel II)
002031: BELZEN, J. A., & J. M. VAN DER LANS (RED.) - Rond godsdienst en psychoanalyse. Essays voor dr. Arnold Uleyn
0041031: BELZEN, ADRIAAN VAN - Helen en delen. Hervormdem over PKN en HHk
0026365: BELZEN, J.A. VAN - Religie, Melancholie en Zelf. Een historische en psychologische studie over een psychiatrisch ego-document uit de negentiende eeuw
000657: BEN-HORIN, MEIR, BERNARD D. WEINRYB & SOLOMON ZEITLIN (ED.) - Studies and Essays in Honor of ABRAHAM A. NEUMAN
0042076: BÉNARD, PIETER - Israël leeft. Twintig jaar bidden voor Israël
0042004: BENEDICTO, A. - Martyrologium Romanum,. Gregorii Pape XIII Iussu Editum Urbani VII et Clementis X Auctoritate Regognitum AC Deinde Anno MDCCXLIX Benedicti XIV Opera AC Studio Emendatum et Auctum
000803: BENGEL, JOHANN ALBRECHT - Gnomon. Auslegung des Neuen Testamentes in fortlaufenden Anmerkungen
0034292: BENHAYIM, HAYA EN MENAHEM - Haya. het levensverhaal van één van de eerste messiaanse joden in Israël
0029523: BENIMA, T.M. (E.A.) - Heilige schriften, waarden en plurale samenleveing
0027867: BENJAMINS, R.J. EN PLOEG, P.A. VAN DE - Gewoon gereformeerd. Een onderzoek naar geloofsoverdracht
0041827: BENNEKOM, DS. T.W. VAN - De Samaritaan. Barmhartigheid in het verpleeghuis
0037965: BENNEKOM, DS. T.W. VAN - Ouder worden. Zegen en zorg
0039317: BENNETT, DENNIS - In het spoor van de Geest
0031776: BENOIL, JEAN-DANIEL - Calvijn ls zielzorger
0037227: BENOIT, JEAN-DANIEL - Calvijn als zielszorger
001879: BENOIT, P., J. T. MILIK & R. DE VAUX (ED.) - Les Grottes de Muraba'ât
0039113: BENOIT-VAN BERCHEM, RENÉE DE - Laat mij trekken Heer. Een persoonlijk getuigenis
0040540: BENSCHOP, ALBERT; MENTING, CONNIE - Zinzoekers op het web. Internet en de verandering van geloofsbeleving
0040405: BENSON, WILLIAM - Zijn wonderen een gedachtenis. Gods leiding in het leven van zes zusters
0036592: BENSON, RICHARD - Geslaagde examenblunders. De beste verkeerde antwoorden op examenvragen
0030432: BENT, ANS J, VAN DER - Handboek Member Churches. World Council of Churches
0041360: BENTHEM, DS. J. VAN/ VRIES, DS. K. DE - JOB. Zes preken
0039450: BENTON, JOHN - De cultus van de keuze. Christenen in een consumptiecultuur
0025671: BENZ, ERNST UND NAMBARA, MINORU - Das Christentum und die Nicht-christlichen Hochreligionen. Eine Internationale Bibliographie
0028168: CONFESSIONEEL GEREFORMEERD BERAAD - Credo, jaargang 1993 (10 delen, compleet)
0028170: CONFESSIONEEL GEREFORMEERD BERAAD - Credo, jaargang 1995 (10 delen, kompleet)
0039709: BERCHGER, DS. ALEX H.H - Van Roomsch proester tot protestants leeraar
0040700: BERENDS, MATHILDE - Elspeet, fotografische documentatie over het dorpsleven in Elspeet
0031649: BERENDSEN, MAAIKE (E.A.. RED.) - Proeven van vrouwenstudies Theologie (Deel VIII)
0043109: BERENDSEN, H.J.A. - De genese v/h landschap i/h zuiden v/d provincie Utrecht
0042356: BERENDSEN, WILBERT/ENDEDIJK, PIETER (RED.) - Tussentijds. Aanvullende liedbundel (Begeleidingen)
0042979: BERENTS-KARKDIJK, ANNIE - En nu...pak aan! (de geestelijke wapenrustig)
0035469: BERG, MARIËTTE VAN DEN - Ik wil je mijn geheim vertellen
0035544: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN TIMMER, DS. J.J. (RED.) - Genade voor Genade. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten. Achtste jaargang (1933/1934)
0035492: BERG, DS. K.J VAN DEN EN TIMMER, DS. J.J. - Genade voor Genade. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten. Jaargang 6: 1931/1932
0035493: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN TIMMER, DS. J.J - Genade voor Genade. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predianten. Jaargang 9: 1934/1935
0024231: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN TIMMER, DS. J.J. (RED.) - Genade voor Genade. Leerredenen van versch. Herv. (Geref.) predikanten.
0033091: BERG, AARTJAN VAN DEN - Spiritualiteit van een 2000jarige
0042379: BERG, ANNE JAAP VAN DEN; THIJS, BOUKJE - Uitgelezen. Bijbels en prentbijbels uit de vroegmoderne tijd
0042107: BERG, MARINUS VAN DEN - Weggaan is verdergaan
0038722: BERG, M.R. VAN DEN - Wat wil God? Vragen rond Gods wil en Gods leiding
0038767: BERG, MEINT R. VAN DEN - Het laatste oordeel en andere verhalen
0029980: BERG, DR. J. VAN DEN - Een Leids Pleidooi voor verdraagzaamheid. Het optreden van Jan Jacob Schultens in de zaak Van der Os (inauguratierede 5 november 1976 te Leiden)
0042720: BERG, RENÉ VAN DEN; DEURWAARDER, INEKE EN KUIPERS, MANS - Bijzondere studenten. 40 jaar studentenbeweging aan de Vrije Universiteit
0041345: BERG, MARINUS VAN DEN - Als een smekeling. Gebeden
0033936: BERG, DS. M.R. VAN DEN - Gij geheel anders. Bijbelse richtlijnen voor een christelijk leven
0042795: BERG, DR. J. VAN DEN ; WALL, DR. E.G.E. VAN DER (INLEIDERS) - Vroomheid en opwekking in de zeventiende en achttiende eeuw. Teksten uit de wereld van puritanisme, piëtisme en methodisme
0039832: BERG, MARINUS VAN DEN - Het gezin gezien. Omgaan met verscheidenheid
0039833: BERG, MARINUS VAN DEN - Kiezen voor Ontmoeting. Over omgaan met ziek-zijn
0031899: BERG, RIEN VAN DEN (RED.) - Totdat het veilig is. Psalmen voor nu (16 psalmen met CD)
0023677: BERG, DRS. R. VAN DEN - Op de grens van religie en geloof. Over ervaring en openbaring in deze tijd
0025130: BERG, KAREL H.M. VAN DEN - Toga of Stola
0029435: BERG, J (E.A.) - De christen-arts aan het sterfbed
0035649: BERG, MARINUS VAN DEN - Afscheid serieus nemen. Over verliezen-verwerken
0037254: BERG, DRS. C.R. VAN DEN - Philippus Melanchton. de levensweg van Luthers vriend
0041167: BERG, DRS. M.A. VAN DEN - Niet het zwaard maar het Woord. Luther en Müntzer in de Boerenoorlog van 1525
000046: BERG, A. A. VAN DEN - Als mensen door God worden aangeraakt. Een praktisch-theologische studie over integratie van religieuze ervaring in de kerkelijke gemeente (Diss.)
0039849: BERG, MEINT R. VAN DEN - Samenscholen tegen de wind
0040747: BERG, ERIC VAN DEN EN BOSMAN, FRANK G - Handboek kerk en social media
0032167: BERG, J.M.J. VAN DEN; BOVELDT, A. TE EN KOOL, L.P. (RED.) - Grote Kerk van Overschie
0034469: BERG, J.W. VAN DEN - Roepend om redding
0032961: BERG, DS. M.R. VAN DEN - De tweede brief aan de Thessalonicenzen. Van het in-christus-zijn hangt alles af
0038309: BERG, C.R. VAN DEN - Ds. Johannes Barueth. Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat (1709-1782) Diss.
0036861: BERG, MARINUS VAN DEN - Blijvend onderweg
0039500: BERG, S. VAN DEN (E.A.) - Het kerkje aan de zee en zijn kerkgangers (Urk)
0039425: BERG, ANJA VAN DEN (DICHTERS ZONDER DAK) - LAM.
0042583: BERG, JOSIEN VAN DEN - Het verhaal van de joodse inwoners van Woerden
0033717: BERG, M.A. VAN DEN - Vrienden van Calvijn. Een amicale biografie
0031757: BERG, DRS. M.A. VAN DEN - De dominee heeft een beroep
0038558: BERG, M.R. VAN DEN - Als de kerk ter sprake komt
0026535: BERG, DRS. R. VAN DEN - Met de Bijbel door Turkije. Op zoek naar christenen van vroeger en van nu
0041571: BERG, MARINUS VAN DEN - De laatste eer. Over het voorbereiden van het laatste afscheid
0040551: BERGBOER, ERNST - Het prullarium.De verzamelwoede van een prullariaverzamelaar
0042995: BERGE, GERRIT TEN - Hoogspersoonlijk. Nieuw Bijbels dagboek voor jongeren
0036988: BERGE, DOMINE TEN - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats
0038195: BERGEIJK, JOSINE - Jij hoort er bij! Jeugd-dagboekje
0040922: BERGEN, J. VAN - De Bijbelcolporteur. Een verhaal uit het leven
0041745: BERGER, KLAUS - Hermeneutik des Neuen Testaments
0038450: BERGER, KLAUS - Mag je in wonderen geloven?
0030618: BERGER, PETER L. - Er zijn nog altijd engelen
0040823: BERGER, KLAUS - Wie ein Vogel ist das Wort. Wirklichkeit des Menschen und Parteilichkeit des Herzens nach Texten der Bibel
0032124: BERGER, RUPERT (UND VIELE ANDEREN) - Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft. Teil 3: Gestalt des Gottesdienst. Sprachliche und nichtsprachliche Ausdruckformen.
0030617: BERGER, PETER L. - Het hemels baldakin
0036546: BERGER, MAURITS - Kruistocht en Jihad. De aanslagen in de Verenigde Staten en de dreiging van de Islam
0034982: BERGES, PROF.DR. U - De Armen van het boek Jesaja. Een bijdrage tot de literatuurgeschiedenis van het Oude Testament (Oratie)
0039044: BERGH, G.C.J.J. VAN DEN ; SPRUIT, J.E; VRUGT, M. VAN DE (RED.) - Rechtgeleerd Utrecht. Levensschetsen van elf hoogleraren uit driehonderd vijftig jaar Faculteit der Rechtgeleerdheid in Utrecht
0038611: BERGH, DS. C. VAN DEN - Aanschouw het verbond. Bij het afscheid als voorzitter van de Gereformeerde Bond
0025774: BERGH VAN EYSINGA, DR. H.W.PH.E. VAN DEN - Studies (Verspreide Opstellen)
0041284: BERGHEM. DRS. K. VAN - De verwarring van Rick Warren. Doelgericht misleid
0030778: BERGLAR, PETER - Thomas-Morus-Gesellschaft. Jahrbuch 1981
0040341: BERGSMA, AD - Vakbibliotheken in Nederland en België
0036510: BERHANE, HELEN/NEWRICK,EMMA - Het lied van de nachtegaal. Verhaal over de vervolging om het geloof van een vrouw uit Eritra
0025509: BERK, GAIT L. - De Bertha, de A-Ford en de mannetjes. Onbewimpeld verslag van een boottocht
0031714: BERKELAAR, WIM - "Het is ons een eer en genoegen". Eredoctoraten aan de Vrije Universiteit sinds 1930
0037987: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DR. S.F.H.J - Het Evangelie van Lukas
0037984: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DR. S.F.H.J - Het Evangelie van Markus
0023049: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DR. S.F.H.J. - Het offer
0034952: BERKHEY, J. LE FRANCQ - Natuurlijke histore van Holland. Deel 9: Rundvee
0042807: BERKHEY, J. LE FRANCQ VAN - Het Rundvee (natuurlijke Historie van Holland, deel 9)
0039756: BERKHOF, PROF. DR. H - Preken van Henk Berkhof
0032976: BERKHOF, DR. H. - Bijbeloverdenikingen
0034799: BERKHOUT, JAN - Pastoor in Volendam (Dagboek)
0039426: BERKHOUT, A.J - Applied Seismic wave theory. Advances in exploration geophysics (deel 1)
0031475: BERKOUWER, DR. G.C. - Het Licht der Wereld. Het evangelie van Johannes
0024567: BERKOUWER, DR. G.C. - Dogmatische Studiën. (compleet)
0024837: BERKOUWER, PROF. MR. DRS. J. EN MEYLINK, DRS. J. (RED.) - Op de drempel van det Derde Millennium. Scenario's voor de toekomst
0028136: BERKOUWER, DR. G.C. - Verdienste of genade? Een centraal hoofdstuk uit de geschiedenis der grote controvers
0033041: BERKOUWER, PROF. DR. G.C. EN WOUDE, PROF. DR. A.S. VAN DER (RED.) - In gesprek met van Ruler
002060: BERKOUWER, G. C. - The Church
0036236: BERKOUWER, PROF. DR.G.C EN TOORNVLIET, DS. G. (RED.) - Het dogma der kerk
0041887: BERKUM, DRS. J.W. (E.A.) - Kwetsbare minderheid, zichtbare gemeenschap. De vroege kerk als inspirerend voorbeeld voor christenen in een seculiere samenleving
0034613: BERKVENS-STEVELINCK, C; BOUWMAN, A. TH (RED.) - Miscellanea Gentianan. Bundel opstellen aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniv. Utrecht
0042882: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000
0031864: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Wat ik je nog zeggen wilde...Omgaan met mensen met kanker
0042062: BERLEJUNG, ANGELIKA & FREVEL, CHRISTIAN (HRSG) - Handbuch theologischer Grundbegriffe zum Alten und Neuen Testament (HGANT)
0042436: BERLINERBLAU, JACQUES - The Secular Bible. Why Nonbelievers must take Religion Seriously
000333: BERLIS, ANGELA, E.A. (ED.) - Women Churches: Networking and Reflection in the European Context.
0029711: BERMANT, CHAIM - The Walled Garden. The Saga of Jewish Family Life and tradition
0023353: BERNARD, BRUCE - De Bijbel in de schilderkunst. Tweede druk
0031180: STIPENDIUM BERNARDINUM - De Spiritu Sancto. Bijdragen tot de leer van de Heilige Geest
0036835: STIPENDIUM BERNARDINUM - De Spiritu Sancto. Bijdragen tot de leer van de Heilige Geest, bij gelegenheid van het 2e eeuwfeest van het Stipendium Bernardinum
0042833: BERNET KEMPERS, A.J. - In en om de Grutterij. Het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Gebouwen en bedrijven
0040229: BERNET KEMPERS, DR. K. PH - Muziekgeschiedenis
0042746: BERRIER, FREEK (E.A., SAMENSTELLERS) - Het eerste boek heet Genesis.....Liedjes uit de Amstelkerkgemeente
0038359: BERRY, GEORG RICKER - Berry's Greek-English New Testament Lexion with Synonyms
0027656: BERTHEAU, ERNST - Das Buch der Richer und Rut erklärt
0033282: BERTHOLET, ALFRED - Die Religion des Alten Testaments
0025453: BERTHOLET, A.; CAMPENHAUSEN, H. FREIHERR VON - Van Goor Encyclopedisch Woordenboek der Godsdiensten
0027862: BERTHOLET, ALFRED - Leviticus 9 Kurzer Hand-commentar zum Alten Testament)
0034741: BERTODANO,TERESA DE - Passie voor God. Inspirerende woorden van christelijke mystici
0027243: BERTRAND, LOUIS - Sint Augustinus
0040154: BERVOETS, J & HOL, R.C - PIVOT in beeld.
0042238: BESSELAAR, HERMAN - Het licht der lamplantaren. Kleine geschiedenis van de straatverlichting
0035553: BESTEN, L. DEN - Leerling en getuige zijn. Als christen leven
0026453: BESTEN, AD DEN - Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter (Diss.)
0042516: BESTEN, J. DEN (E.A.) - Nieuw Utrechts Molenboek
0025160: BESTEN, LEEN DEN - In naam van God. Kruistocht van en tegen fundamentalisten
0042229: BESTEN - VAN BOUDESTEIN, JANNY DEN - Een glimlach door mijn tranen heen. Het verhaal van een kankerpatiënte
0028892: BETSY - Vier Nichtjes
0042317: BETTE, J.C.; BRINK, G. VAN DEN; COURTZ, H.; VEELEN, G.A. VAN - Studiebijbel Nieuwe Testament. Deel 8: Galaten tot en met Filemon
0026498: BETTE, J.C.; BRINK, G. VAN DEN; ZWIEP, A.W - Studiebijbel. Deel 1: Inleiding en Synopsis
0041277: BETTE, J.C - De grote verandering. Gedachten over hemel. de opstanding der doden en het eeuwige leven
0040505: BETTE, J.C.; BRINK, G. VAN DEN; JAGT, J.W. VAN DER - Studiebijbel Nieuwe Testament. Deel 4: Het Evangelie van Lucas
0042704: BETTE, J.C; BRINK, G. VAN DEN; JAGT, J.W. VAN DER - Studiebijbel Nieuwe Testament. Deel 4: Het evangelie naar Lucas
0040503: BETTE, J.C.; BRINK, G. VAN DEN ; COURTZ, H. (E.E.) - Studiebijbel Nieuwe Testament.Deel 2: Het Evangelie van Mattheüs
001331: BETZ, HANS DIETER - Nachfolge und Nachahmung Jesu Christi im Neuen Testament
0024242: BEUKEL, A. VAN DEN - Geen beter leven dan een goed leven. Over de kwaliteit van het bestaan.
0024781: BEUKEL, A. VAN DEN - De dingen hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde, mens en God
0025401: BEUKEL, A. VAN DEN - Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin
0037807: BEUKELMAN, JOANNES - Twintig keurstoffen (Leerredenen)
0029730: BEUKEN, W.A.M. (S.J.) - Haggai-Sacharja 1-8 (Diss.)
0030337: BEUKEN, J.H.A. - De Hanze en Vlaanderen (Diss.)
0038064: BEUKEN, DR. W.H - Vanden levene ons Heren (deel II)
0029522: BEUMER, DR. JURGEN - Onrustig zoeken naar God. De spiritualiteit van Henri Nouwen
0034255: BEUMER, JURJEN (RED.) - Als de hemel de aarde raakt. Spiritualiteit en mystiek - ervaringen-
0041432: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling t.g.v. de geboorte 500 jaar geleden (2 delen)Tentoonstellingvan 3 oktober - 23 november in Rotterdam.
0034004: BEURKENS, FRANK - Sex-limlted protein dances with lupus (Diss.)
0040902: BEURMANJER, RIËTTE; GROOT, MARIA DE - Twee emmers water halen. Vrouwen lezen het Johannes-evangelie
0023651: BEUS, DR. CH. DE - Komst en Toekomst van het Koninkrijk. Studie over het Koninkrijk Gods en het Koningschap van Jezus volgens de Evangeliën.
0036686: BEUS, DR. CH. DE - Johannes'getuigens van het Woord. Over de proloog van het Evangelie van Johannes
0031240: BEUSEKOM, DS. G.J. VAN - Bijzondere inleiding op het Oude Testament
0027272: BEUTE, BRAM (E.A.) - Hoogtijd voor de Bijbel
0042996: BEUZEKOM, G.V. - Hoort Zijn stem. Bijbels dagboek voor jonge mensen
0024234: BEVERSLUIS, MARTIEN - De ballade van de vleermuis.
0041691: BEVERSLUIS, DS. M - Saulus van Tarsen. Historisch-Romantisch Verhaal uit de eerste eeuw der Christelijke jaartelling
0030526: BEYAERT, F.H.L. - Gedragbeoordeling in het psychiatrisch ziekenhuis. De P.U.K. schalen voor gedragsbeoordeling (Diss.)
0032663: BEYER, C. - Anastasia
0033433: BEYERLIN, WALTER (HG.) - Religionsgeschichtliches Textbuch zum Alten Testament
0028924: BEYREUTHER, ERICH - August Hermann Francke (1663-1727) Zeuge des lebendigen Gottes
0040069: BEYSCHLAG, KARLMANN - Grundriss der Dogmengeschichte (3 Bde)
0027089: BEYSE, KARL-MARTIN - Serubbabel und die Königserwartungen der Propheten Haggai und Sacharja
0032038: BEZA, THEODORUS - Het leven en sterven van Johannes Calvijn
0025669: BEZA, THEODORUS - Het Christelijke ouderlingschap
0033830: BEZA, THEODORUS - EMBLEMATA
0023877: BEZEMER, DR. C. - Dit is het Woord dat onder u verkondigd is.
0034205: BEZEMER, DS. C. - Wandelen in geloof
0034308: BIAL, HENRY (EDITED) - The Performance Studies Reader
0042620: BICKER CAARTEN, A. (E.A.) - Molens in Drenthe
0042809: BICKER CAARTEN, A - Met de kuierstok langs de molens. Een bundel artikelen over windmolens
0042840: BICKER CAARTEN, A - Molenleven in Rijnland
0032109: BICKLE, MIKE - Passie voor Jezus. Groeien in harststochtelijke liefde voor God
0039638: BIE, DRS. H.J. DE - Wijs naar het Woord.. Bijbellezingen over wijsheid in Israël met gespreksvragen en aantekeningen voor bijbelkringen
0036076: BIE, DRS. H.J. DE EN HOEK, DR. J - De Geest en het werk in de kerk. Boeket uit eigen hof voor Ds. C. den Boer
0030739: BIE, DS. H.J. DE (E.A.) - Vier eeuwen Hervormde Gemeente Huizen 1595-1995
0042817: BIERENS DE HAAN, A. (E.A.) - Memorie Boek van Pakhuismeesteren van de thee te Amsterdam 1818-1918 en de Nederlandsche Theehandel in den loop der tijden
0042330: GEMEENTE BIERUM - Bierum in de branding
0029814: BIESHAAR, DS. W. - Gedenkboek Gereformeerde Zendingsbond na 25 jaren (1901-1926)
0040908: BIESMA, DS. H. (E.A. RED.) - Vrede over Israël
0024477: BIESTERVELD, PROF. DR. P EN KUIJPER, PROF. DR. H.H. - Kerkelijk Handboekje, bevattende de Bepalingen der Nedrlandsche Synoden en andere stukken van beteekenis voor de Regeering der Kerken
0024702: BIEZEVELD, KUNE - Spreken over God als Vader. Hoe kan het anders?
0042432: BIEZEVELD, KUNE E.A. (RED.) - Proeven van vrouwenstudiesTheologie (Deel VI.)
0035971: BIEZEVELD, KUNE; BOER, THEO DE; VOS, MARJOLEINE DE; DINGEMANS, GIJS (E.A.) - In iets geloven. Ietsisme en het christelijk geloof
002664: BIHLMEYER, KARL - Die Apostolischen Väter. Neubearbeitung der Funkschen Ausgabe Van
0042512: INT. BIJBELBOND - Samen Bijbellezen. Gezinsdagboek
0024932: NED. BIJBELGENOOTSCHAP - De Wereld van de Bijbel. Tentoonstelling t.g.v. 150-jarig bestaan NBG
0035902: VLAAMSE BIJBELSTICHTING - De sluier opgelicht? Apokalyptiek in Oud en Nieuw Testament
0043102: SCHRIFTELIJKE BIJBELSTUDIE - In Israel (2 delen)
0031496: BIJKER, TONNEKE - Als het anders gaat dan u denkt. De eerste brief van Petrus
0040471: BIJL, DRS. C - Wat het geloof verwacht. Het apostilicum volgens de Heidelbergse Catechismus (Zondag 8 - 24)
0028649: BIJL, ANNE VAN DER EN BECKER, VERNE - De roeping
0028361: BIJL, ANNE VAN DER EN JANSSEN, AL. - Een leger van Licht. Hoop op vrede in het Midden-oosten
0041111: BIJL, DS. P. VAN DER - Uit zijn volheid I 10 preken
0041702: BIJL, A.P - Een Prince van Orangien. Portret van Willem van Oranje
0041037: BIJL, DRS. C - Leren Geloven. Een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
0038119: BIJL, DS. P. VAN DER (E.A.) - Een schone erfenis. Overdenkingen
0037152: BIJLSMA, DS. R - De dienaar des Woord en de politieke spanningen in de gemeente
0024393: BIJLSMA, PROF. DR. R. - Met de gemeente onderweg (Afscheidsbundel)
0033272: BIJLSMA, PROF. DR. R. - Dagbijbel voor persoonlijke en huiselijke geloofsviering (eerste jaar)
002868: BIJLSMA, DR. R. - Aan de basis. Handboek voor de bijbelles op de basisschool (deel 1: Didactiek van de bijbelles).
0039124: BIJLSMA, MR. R - De regeeringsarchieven der geüniëerde en der nader geüniëerde Nederlandsche provinciën. 1576 september - 1588 mei
002869: BIJLSMA, DR. R. - Aan de basis. Handboek voor de bijbelles op de basisschool (Deel 3: Het Nieuwe Testament)
0031638: BIJMA, BERBER - Herinnering aan alle zielen. Nieuwe rituelen om de doden te herdenken
0024333: BIJSMANS, A.C. (OORLOGSGRAVENSTICHTING IN 1996) - Vervulling van een ereplicht, toen, nu en in de toekomst. Een terugblik in woord en beeld over 1996.
0029979: BILDERDIJK, VROUWE KATHARINA WILHELMINA - Gedichten vvoor kinderen, uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Marinus van Hattum
0037892: BILDERDYK, MR. W - Geschiedenis des Vaderlands. Uitgegeven door prof. H.W. Tydeman (Deel 5: periode 1507-1555)
0033161: KERKVOOGDIJ NED. HERV. NOORDWIJK-BINNEN - Het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente Noordwijk-Binnen
0037191: BINNENDIJK, D.A.M - Tekst en Uitleg (3 deeltjes)
0040836: BINNENDIJK, HENK - De Tabernakel
0041634: BINNING, MR. HUGO - Keurstoffen. Eerste bundel
0033528: BIOFARMIND - De medische biotechnologische industrie in Nederland
002748: BIRNBAUM, URIEL - Die ersten Menschen (Biblische Sonette)
0036448: BISCHOP, JIM - De dag dat Christus stierf
0040316: BISSCHOP, MARIJKE; COMPERNOLLE, THEO - Je kind kan het zelf. Kinderen opvoeden tot zelfredzaamheid
0033558: BISSCHOP, R. ; HARTOGH, B.A. DE ; MINDERHOUD, D.J. - Verantwoordelijkheid en opdracht. 50 jaar Ichtus College Veenendaal
0031584: BISSCHOPS, ANKE; PIEPER, JOS EN PUTMAN, WILLEM (RED.) - Verterend vuur. Over burnout in het basispastoraat
0040433: BISSCHOPS, ANKE, PIEPER, JOS, PUTMAN, WILLEM (RED.) - Vreugde en verdriet van de pastor. Hoogte- en dieptepunten in het leven van de parochiepastor
0033544: BISSCHOPS, ANKE; PIEPER, JOS EN PUTMAN, WILLEM - Vreugde en verdriet van de pastor, Hoogte- en dieptepunten in het leven van de parochiepastor
0035281: BITTER, WILHELM - Psychotherapie und religiöse Erfahrung
0035282: BITTER, WILHELM - Abenländische Therapie und östliche Weisheit
0034529: BLAAK, DS. W.H. - De Goede Strijd gestreden. Lijkreden bij het afsterven van Ds. L. Boone
0036233: BLAAK, DS. W.H. - Verzamelde geschriften (samensteller J.M. Vermeulen)
0041689: BLAAK, DS. W.H. - Levensbeschrijving van/door ds. Blaak. Predikant van de Oud-Geref. Gemeente te Sint Philpsland
0038261: BLAAUW, J. DE - Een overdenking over Nehemia
0038367: BLAAUWENDRAAD, PROF. DR. IR. JOHAN - Hulde aan Gigas. Mechanica voor bouw en offshore. (Afscheidsrede 29 oktober 2003)
0037992: BLACK, DAVID ALAN - Using New Testament Greek in Ministry. A practical Guide for Students and Pastors
002793: BLACK, JOHN SUTHERLAND & CHRYSTAL, GEORGE - Lectures & Essays of William Robertson Smith.
0033555: BLACKABY, HENRY T. EN KING, CLAUDE V. - Een God van nabij. Hoe te leven in de dichte nabijheid van God door Zijn wil te kennen en te doen
0038858: BLAIR, EUGENE - Jozef de man van Maria. Bijbelstudies voor mannen
0038255: BLAKE, CLARE - (Buiten)gewone vrouwen. Voor alle Marta's en Maria's
0034016: BLANCO, A. GONZÅLEZ (ED.) - Estudios Orientales 5-6. El Mundo Púnoco, Religion, Antropologia Y Cultura Material
0037253: BLANKE, FRITZ - Der junge Bullinger
0039809: BLANKER, DILLY - Geef mij vijf minuten van uw tijd
002503: BLANKERS, CORRIE EN BRAM - The first Seven Days (Geschilderde gedachten)
0040715: BLANKESTEIJN, HANS - Voor wie niet stil kan zitten in de kerk. Liturgie met handen en voeten
0042623: BLANKESTIJN, HANS (E.A.) - Begraven in Rhenen. De geschiedenis van de laatste eer in Rhenen, Elst en Achterberg
0036389: BLAUPOT TEN CATE, S - Geschiedenis der DOOPSGEZINDEN in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland (2 delen)
0037087: BLAUW, DS. J - De vraag naar God
0034631: BLEI, KAREL - Geloven op gezag. Tussen indivualisering en fundamentalisme
0027555: BLEI, DR. KAREL - Job (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0027821: BLEI, KAREL - Freedom of religion and Belief: Europe`s Story
0034888: BLEI, KAREL - Een sprekende kerk in een mondige wereld
0034862: BLEIJ, W. (E.A.) - Zingend geloven, Bijdragen tot de ontwikkelingvan het nieuwe kerklied (deel 3 & 4)
0025050: BLEIJ, DS. W. - Kinderdiensten voor Zondagschool en Kinderkerk (4 delen)
0024991: BLEIJ, DRS. W (E.A.) - Zingend geloven. Bijdragen tot de ontwikkleling van het kerklied (1 & 2)
0042752: BLEIJ-PEL, MARIJKE (RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en Liturgische Gestalte van de Psalmen. Deel III: de Koning komt. (Psalmen 90 - 100)
0025550: BLEIJ-PEL, MARIJKE (RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en liturgische gestalte van de Psalmen. Deel I; De lofzang. De Halllel-psalmen 113-118
0025551: BLEIJ-PEL, MARIJKE (RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en Liturgische Gestalte van de Psalmen. Deel II: Liederen van de opgang (Psalmen 120-134)
0034150: BLEIJE, DRS. W EN SMIT, MR. L.P.J. (RED.) - Uit het geloof. Liber Amicorum
0031091: BLENK, DRS. C. - Kerk- en wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw
0034035: BLENK, DRS. C. - Een open document. Preekschetsen over de Heidelbergse Catechismus
0042258: BLIJDENSTIJN, ROLAND - Tastbare tijd. Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht
0028001: BLIJHAM, DR. MAX - Over ja en nee zeggen tegen zwanger zijn
0028449: BLIJLEVENS, A; LUKKEN, G; WIT,J.DE - Advent en Kerstmis vieren. Deel 1: Advent
0028450: BLIJLEVENS, A.; LUKKEN, G.; WIT, J. DE - Advent en Kerstmis vieren. Deel 2: Kerstmis
0034848: BLIJLEVENS, A; BOELENS, W; LUKKEN, G - Op Dood en Leven. Deel 1:Avondwake. Bouwstenen en modellen van vieringen uit 20 jaar werkmap Liturgie (1966-1985)
0036690: BLINK, DS. J. VAN DEN - Met Hem alleen. Dagboek voor persoonlijke meditatie
0039318: BLITTERSWIJK, HENK (E.A.) - 50 dagen op weg met God. (Pasen tot Pinksteren)
0041973: BLOED, DRS. A - Waverveen door de eeuwen heen. Grepen uit de Hervormde geschiedenis
0032710: BLOEMENDAAL, J (E.A.) - Psycho-sociale hulpverlening. Een bundel opstellen over hulpverlening t.g.v. het 10-jarig bestaan van 'De Vluchtheuvel'
0039599: BLOEMENDAAL, DS. ADRI - Laat HEM geen rust. Het geheim en de kracht van het gebed
0032035: BLOEMENDAAL, G. - Bernier en de Broeders. Domineeslevens in donkere dagen.
0029703: BLOEMERS, J.H.F.; LOUWE KOOIJMANS, L.P.; SARFATIJ, H. - Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland
0039964: BLOK, DS. L. (E.A.) - Gods Verbondsgeheimenissen. Viertal lezingen over Het verbond, de Heilige Doop, De Openbare Geloofsbelijdenis en het Heilig Avondmaal
0038426: BLOK, HANNA EN STEINER, MARGREET - De Onderste Steen Boven. Opgravingen in Jeruzalem
0043042: BLOK, DS. P. - Christenreis en de Christinnereis
0033851: BLOK, DS. M. - Van kracht tot kracht. Het wekelijkse Woord
002878: BLOK, DS. M.J.C. - De Schepping in ademnood
0027286: BLOK, DS. M.J.C. - Door lijden tot overwinning (15 preken)
0027299: BLOK, DS. M.J.C. (JR.) - Gaat de dominee voorbij? Een boekje voor dominees en andere kerkgangers
0033941: BLOK, DS. L. - De eerste en de laatste. Belijdenis des geloofs en Avondmaalsviering
0042437: BLOK, DS. P - Woestijnklanken
0038310: BLOK, DS. P - Een handvol Aren. Bijbels dagboek
0036845: BLOK, HANNA (E.A.) - Het verhaal van de Bijbel. Ontstaan/Vertalen/Verspreiden
0037673: BLOK, DS. P - Uit de opperzaal (Deel 2)
002876: BLOK, DS. M.J.C. - De brief van Judas. Een meditatieve verklaring van een klein briefje, tevens bijbelstudie voor verenigingen.
0040050: BLOM, DR. M.B - Muurvast. Verhalen uit het Jusitiepastoraat
0032707: BLOM, J.C.H. EN MISSET, C.J (RED.) - Broeders sluit U aan. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten
0030649: BLOM, DS. G.(EN TIEN PREDIKANTEN VAN DE CHR. GEREF. KERKEN) - De kerk een wonder
0024981: BLOM, M.M. (EN VELE ANDEREN) - Gestalten van pastoraat. Een bundel opstellen over pastoraat aangeboden aan dr. W. Zijlstra bij zijn afscheid van de UvA
000065: BLOM, M. B. - Engagement en interventie. Over pastorale counseling met indiviuen, paren en gezinnen
0031625: BLOM, FREDY - Veldwerk. Waar eindigt leven en waar begint de dood
0031624: BLOM, A. VAN DER EN DONKERS, J.J. (AZN) - De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam
0034646: BLOM, DR. C. - Zonder grond onder de voeten. Een theologische analyse van het boek Job en Genesis 1-4 vanuit het perpectief van het kwaad in de schepping(Diss.)
0029147: BLOM, R.J. - Zeg, ondernemer....Lessen voor ondernemer en consument
002679: BLOM, MAARTEN - Een mens die mensen vergezelt. Pastoraal vademecum.
0030832: BLONK, QUAK, A.J. - Vleugelslag (Gedichten)
0041373: BLONK, WILLEM E.A. - Goed voor een jaar 2 (jaar A), Suggesties voor vieringen met kinderen
0027184: BLONK, M. - Gemis, droefheid en troost (Nieuwe Sprokkelhoutjes)
0030842: BLONK-QUAK, A.J. - Glas in lood (Gedichten)
0038074: BLOOMFIELD S.T - Greek and English Lexion to the New Testament. Especially Adapted to the use of colleges and schools but also fo students and Divinity
0026716: BLÖTE-OBBES, M.C. - De geurende Kruidhof
0042003: BLUCHE, FRANÇOIS (SOUS LA DIRECTION DE) - Dictionnaire du Grand Siècle
0028809: BLUE, LIONEL - Een ladder naar de Hemel. De joodse weg tot God
0024867: BLUM, PFARRER DR. E. - Kriegsgefangen in Frankreich. Doumente der Deutschen Evang. Kirche
0035621: BLUMHARDT, CHRISTOPH - Gedanken aus dem Reiche Gottes
0042998: BLUMHARDT, JOHANN CHRISTOPH - Der Herr ist nahe!
0032628: BLUNT, J.J. - Undesigned schritural coincidences, in the writings of The Old and New Testament
0040199: BLUYSSEN, JAN & ROOIJAKKER, GERARD - God verborgen en nabij. Religie als heilig spel
0037080: BOCHOVE, H.T. VAN - Gemeente in veelvoud. De dialoog als kerkelijke omgangsvorm
0023421: BOCKMUEHL, MARKUS N.A. - Revelation and Mystery. In Ancient Judaism and Pauline Christianity.(diss.)
0027485: BOCUSE - Met Bocuse aan tafel. Meesterlijke menu`s die u zelf kunt maken
0031590: BODAR, ANTOINE - God wordt mens. Jesus geboren in Bethlehem
0040083: BODAR, ANTOINE - Geheim van het geloof
0039855: BODAR, ANTOINE/DÜRER ALBRECHT - Pasie van Jesus Christus. Lijden van de Zoon Gods
0037069: BODEL NYENHUIS, J.T - Memoriën van Roger Williams, vooafgegaan door eene verhandeling over hem
0040583: THONE. BODIE - Een bazuin in Sion (Deel 6 uit deze serie)
0032579: BOEFT, J. DEN - In de straten en wijken der stad.
0033837: BOEHMER, HEINRICH - Der junge Luther
0041958: BOEIJE, HENNIE - Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen
0042320: WERKGROEP CORLE BOEK - Corle in de 20e eeuw. Documenten en prenten, vergaard, beschreven en zo bewaard
0036455: BOEKENSTIJN-DRONKERT, T.C.M - Canonical Texts: the only means to release !? (Diss.)
0032889: BOEKRAAD, DR. A.J. - Kerngedachten van J.H. Newman
0039470: BOELAARS. JANTINA & RAMPERSAD, JOYCE - Wie ben je? Ontdek je eigenwaarde in Christus
0037569: BOELAARS JANTINA & RAMPERSAD, JOYCE - Wat alcohol met je doet
0042586: BOELE, ARIE EN NISIUS, DICK VAN - Codenaam 'Eendekooi'. Woerden en de Tweede Wereldoorlog. Deel 1: de opkomst van het Nationaal Socialisme. De Mobilisatie
0033666: BOENDER, WELMOET & JONG, MATTHIJS DE - Exploring religieus identities. Studies in Religion & Culture (I)
0040270: BOENDERMAKER, J.P - De eerste dag vieren. Liturgie voor gemeenteleden. Werken met 'Dienstboek, een proeve'
002481: BOENDERMAKER, DR. P. - De Augsburgsche Confessie
0023250: BOENDERMAKER, J.P. - Driemaal drie is negen. Een boekje voor gemeenteleden die zich de liturgie eigen willen maken.
001583: BOENDERMAKER, P. - De Augsburgsche Confessie, opnieuw vertaald en toegelicht
0039998: BOENDERMAKER. J.P - Luther. Brieven uit de beslissende jaren van zijn leven
0032511: BOER, THEANNE - DisCo. Negen discussies over God, doodgaan, zwevende tafels, seks voor het huwelijk
0043073: BOER, G. - Door het geloof
0033902: BOER, DS. C. DEN - 1 Korinthe VII-XI. De eerste brief van Paulus aan de Korinthiers (deel 2)
0033896: BOER, DS. C. DEN - I Timotheüs. de eerste brief van Paulus aan Timotheüs
0034902: BOER, ESTHER A; (E.A.) - Vrouw Taal en Liturgie
0030238: BOER, DS. C. DEN; CAMPEN, DS. M. VAN EN GRAAF, IR. J. VAN DER - Zicht op Israël. Israël in het licht van de Bijbel en in de traditie van de Reformatie (Deel 3)
0033898: BOER, DS. C. DEN - Romeinen I-VIII. De Brief van Paulus aan de Romeinen (deel 1)
0037718: BOER, JILDERT DE - Met de doop in de knoop? Bijbels licht over een 'blinde vlek'
0036283: BOER, DS. C. DEN (EINDRED.) - Met vreugde....Pastorale handreiking ten dienste van predikant en kerkeraad
0023799: BOER, C. DEN - Om 't eeuwig welbehagen. Verhandelingen over de Dordtse Leerregels.
0030621: BOER, DS. G. - Ik ben de Alpha. Preken en Bijbellezingen over Genesis 1.
0037746: BOER, DS. G - De sterke Simson en de Sterkste. Negen bijbellezingen over het leven van Simson
0033653: BOER, P.A.H. DE - Vreugde en verdriet. Poorten die toegang geven tot het echte leven
0037925: BOER, DS. C. DEN - 2 Korinthe, deel 1: hoofdstuk I - VI
0033901: BOER, DS. C. DEN - II Timotheüs en Titus. de tweede brief van Paulus aan Timotheüs en de brief aan Titus
0030717: BOER, DS. C. DEN - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament
0024969: BOER, THEO DE - De God van de filosofen en de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie en theologie
0038149: BOER, DS. C. DEN - Op verkenning in het Nieuwe Testament
0042558: BOER, ESTHER DE - Maria Magdalene. De mythe voorbij. Op zoek naar wie zij werkelijk is
0038753: BOER, DS. C. DEN; BRUMMELEN, DR. A. VAN ; EXALTO. DRS. K - Transponeren. Homiletische handreiking, deel 1 en deel 2
0023359: BOER, C. DEN, NOORDERGRAAF, A. EN ZWANENBURG, L.G. - Zending in Nederland. Bundel opstekken over de missionaire roeping van de gemeente.
0036784: BOER, DS. C. DEN; BRUMMELEN, DR. A. VAN; EXALTO, DRS. K - Transponeren. Homiletische handreiking (1)
0031521: BOER, DS. C. DEN - Efeze
0034960: BOER, THEANNE - Omega: Verhalen uit de bovennatuurlijke werkelijkheid (EO-televisieserie Omega, deel 2)
002412: BOER, C. DEN - Een vreemd'ling hier beneên
002614: BOER, E. DE - Onderstelde en vastgestelde wedergeboorte (en haar praktische invloed)
0024041: BOER, DS. C. DEN - Man en vrouw in bijbels perspectief.
0028138: BOER, DS. JOH. DE - Gods Verbond met ons en onze kinderen
0039593: BOER, DS. C. DEN - Romeinenbrief (Compleet 2 delen in 1 band. Hoofdstukken I t/m XVI)
0040748: BOER, JAAPJAN; VERMAAS, KRIS (E.A.) - MAN- Inspiratieboek voor mannen
0039368: BOER, DS. C. DEN - Op de grens van kerk en wereld
0030731: BOER, DS. C. DEN; CAMPEN, DRS. M. VAN; GRAAF, IR. J. VAN DER (RED.) - Messiasbelijdende joden, vroeger en nu.
0039617: BOER, DR. WILLIAM DEN EN LEER, DRS. TEUN VAN DER (RED.) - Calvijn, de baptisten en de gemeente van morgen
0033922: BOER, DR. T.A. - Hoe doe je dar? Ethische vragen uit de dagelijkse praktijk
0040372: BOER, ELPINE DE - Je bent jong en je wilt anders. 254 jongeren over wat hen bezighoudt en inspireert
0042559: BOER, DICK; HOEDEMAKER, BERT; KALSKY, MANUELA; MEIJERS, ERICA (RED.) - Freedom! Oh Freedom! Opstellen voor Theo Witvliet, t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar UvA
0033904: BOER, DS. C. DEN - 1 Korinthe I-VI. De Brief van Paulus aan de Korinthiers (deel 1)
0042983: BOER, THEANNE - Ik mis je (verhalen over het verlies van een dierbare)
0035667: BOER, ESTHER A. DE; DIJK, DENISE J,J,; HIBMA, TYTSJE; JANSEN, MECHTELD M. - Vrouw, taal en Liturgie
0029820: BOER, P.A.H. DE (E.A.) - Oudtestamentische Studiën (Studies on Psalms). Volume XIII.
0029819: BOER, P.A.H. DE (E.A.) - Oudtestamentische Studiën (Deel VIII)
0041405: BOER, DS. L.S. DEN - Onderweg naar de bruiloft
0036284: BOER, DS. C. DEN (EINDRED.) - Lof en dienst. Pastorale handreiking ten dienste van de diaken
0032186: BOER, DS. E.A. DE - Neem uw kruis op en volg Mij! Luisteren naar de kruiswoorden van onze Heer
0034157: BOER, DS. C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen !X-XV! (deel 2)
0024989: BOER, DICK - Een fantastisch verhaal. Theologie en ideologische strijd
0036573: BOER, TH DE; HOUTEPEN, A.W.J.; MONTSMA, J.A.; WESSELS, A - God geeft te denken. Bijdragen aan het spreken en denken over God
0023835: BOER, DS. C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen I- VIII (Deel 1).
0041684: BOER, THEO (RED.) - Bezinning op het levensbegin. Verzamelde opstellen van Henk Jochemsen
0032865: BOER, DS. C. DEN (EINDRED.) - Onbegonen werk? Pastorale handreiking ten dienste van de ouderling
0035522: BOER, J.H. DEN - En gij zult deze woorden uw kinderen inscherpen (Deut. 6)
0033854: BOER, THEO - Stijlen van christelijke medische-ethiekbeoefening
0041949: BOER, DS. C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen (2 delen, hoofdtuk I - XVI)
0038699: BOER, DRS. R. TH. DE - Israël niet te vergeten. Joodse volk en kerk in bijbels licht
0038516: BOER-NEELE, MIRJAM DEN EN ZOMER, MARIEKE (RED.) - Ik zal je blijven dragen. Verwerking van het verlies van een ongeboren of pasgeboren kind
0039279: BOERDAM, S. E,A, (RED,) - Van Angstel tot de Kromme Mijdrecht. Utrechtse biografieën
0025733: BOERHAVE, BETJE - Het dagboek van Betje Boerhave (delen 2 t/m 6)
002421: BOERMA, COEN - Kan ook een rijke zalig worden?
0041291: BOERS, ARIE/ MACHTEILD SIEGMANN-BOERS - Land. Licht & Water
0039813: BOERS, ARTHUR - Living into Focus. Choosing what matters in an Age of Distractions
0041648: BOERSMA, TJ - Het Evangelie opnieuw ontdekt. De betekenis van Luther voor de reformatie van de kerk
0042914: BOERSMA, DS. TJ - Middenin de eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen

6/1