Antiquariaat Hopi Bukinan
Javastraat 182-I, 1095 CN Amsterdam, The Netherlands. Tel.: +31 (0)20 6 946 966            Email: hopibukinan@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
25665: - Guldenboek Vuurkruis 1914-1918.
26132: - R.M.S. "Queen Mary". " A noble tribute to the imagination of man".
48772: - Bosero. Portabos di Union di Muhe Antiano. Aña 6, nr. 1.
48799: - Suriname natuurlijk
59310: - Kwan Yin. Over het hoger bewustzijn.
69791: - No pasaran! Notities over de Spaanse Burgeroorlog.
48723: 48588 - Waiting for death. A dairy.
51494: - Raster 43. Poëzie-Leugen-Bedrog.
51515: - International dzogchen training newsletter. Special new year edition 1994.
51516: - International dzogchen training newsletter. No. 1.
51517: - International dzogchen training newsletter. No. 2.
50957: - Tong Tong. Jrg. 9.
50958: - Tong Tong. Jrg. 10.
50960: - Tong Tong. Jrg. 15.
50961: - Tong tong. Jrg. 18.
50962: - Tong Tong. Jrg. 19.
50963: - Tong Tong. Jrg. 22.
50964: - Moesson. (v/h Tong Tong). Jrg. 23.
50966: - Moesson. (v/h Tong Tong). Jrg. 24.
50967: - Moesson. (v/h Tong Tong). Jrg. 25.
50968: - Moesson. (v/h Tong Tong). Jrg. 26.
68279: - 3 voorjaarswensen van Atalanta Pers.
67501: - The onlook. Theme: continuity.
66927: - De Ander. Verhalen over compassie in Amsterdam.
67072: - The butchers manual of hints & recipes. A compendium of practical information for all branches of the meat trade.
67817: - Het gestolen succes.
53462: - De decembermoorden in Suriname. Verslag van een ooggetuige.
66926: - Hermitage Amsterdam. Museum on The Amstel.
52581: - De petitie Soetardjo.
48574: - Afscheid van tijdgenoten. (zienswijze van een dissident).
48629: - WFH-verzamelkrant. Nr. 9. Over Willem Frederik Hermans.
48658: - Raster 10.
48551: - Mimes d'Herondas.
30787: - The ramayana of Valmiki. Vol 1. Bala kanda. Ayodha kanda.
66676: - Dreamz Newz. Special: 1975-2015 Suriname 40 jaar onafhankelijk.
48425: - De Militaire Spectator. 144e-115e jaargang, 1945-46.
67034: - De Vrije Katholieke Kerk. Een genezingsdienst.
48345: - Die Tanzakademie.
67489: - De heilige plaats. Het heiligdom en de betekenis voor vandaag. Nieuw Soefi reeks 12.
51927: O.T. (=OSCAR TIMMERS). - Haar gaan & liggen.
67579: - Zakboek. Over lucht-, doedel-, trek-, Sinterklaas- en andere zakken. Een verzameling bijeengebracht tgv het vijftigjarig jubileum van zakkenfabrikant Bates Cepro, Masstricht 1983.
53570: - Surinaams aardewerk.
53576: - Hotel Parnassus. Poëzie van de dichters uit de hele wereld. Poetry International 2003.
52874: - Indische jeugd. Thema.
52875: - Themanummer: Van Inlander tot Indonesiër.
52883: - Indische Letteren Festival.
52885: - Indië in 1898. Thema-nummer bij kroning Wilhelmina.
50734: - Amor librorum. Bibliographic and other essays to Abraham Horodisch on hus sixtieth birthday.
48287: - Drug Law Bulletin. Vol. 1. no. 1.
48295: - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C divisie "7 december". Tweede deel: Mrt.1947-Spt. !947. Politionele actie.
48296: - Teleraaf. Nr. 1. 15 april 1967.
48269: - Hhoogtepunten en dieptepunten. 25 jaar Zetterij Chang Chi Lan-Ying, Drukkerij Jan de Jong en Uitgeverij De Buitenjant. Uitgelzen boeken. Jrg. 10, nr 1.
48282: - Maroc. De reisbrief van 17 groten, 4 kleinen en 1 hond. Eerste reis van de Luchtbus, met het Amsterdams Ballon gezelschap naar Msrokko, 15 januari-15 maart '77.
48208: - Nederlandse vertaling liedjes "Djai Djai Sarnaam".
48115: - Schrijvers en het nationaal-socialisme.
48125: - Dublin. Thema-nummer.
47989: - Tweede internationale koets- en rijtuigveiling 'Victoria'.
47970: - Tliedboek 50. Jubileumnummer.
47971: - Tliedboek 51.
47972: - Tliedboek 56.
47973: - Tliedboek 54.
47974: - Tliedboek 53
47875: - Philosophy an dsocial criticism. Vol. 23, nr. 6. Special issue on Emmanuel Levinas.
47881: . - Identificatiekenmerken van de voornaamste in de practijk aangeplante hevea-cloonen.
47576: - Kulturele overheersing van Nederland in Suriname en de Nederlandse Antillen. Dominacion cultural. No druk mi koeltoeroe! Dokumentatiemap.
47460: - De Ster Jrg. 1926.
47404: - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 1 januari 1943 tot en met 27 oktober 1945. 1943-1945. AP II. Poelau Brayan A, B, C, E. Gloegoer II, Tebing Tinggi.
47405: - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 1 januari 1943- 31 december 1944. S 1944. Belawan Estae, Soengei Sengkol, Lawe Si Gala Gala, Wilhelminawaterval. /Asahan, Aek Paminke (mannen)
47407: - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 12 maart-31 december 1942. AP II. Poelau Telle, Nias, Sibolga, Medan, Poelau Brayan B, C, D, A, Gloegoer I, Tebing Tinggi.
47408: - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd.11 maart- 31 december 1942. AP I. Lae Boetar, Singkel, Meulaboh, Sigli, Sabang, Takengon, Koeala Simpang, Lhokseumawe, Bireuën, Langsa, Kota Radja.
47409: - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 1 januari 1943 tot en met 27 oktober 1945. AP I. Lawe Si Gala Gala, Belawan Estate, Poelau Brayan D, Tandjoeng Balei, Aek Paminke I.
47294: - Surrealist sculptures.
47213: - Zeeschildpadden die in Suriname leggen.
47239: - Tong Tong. Jrg. 11, nr. 15, 16, 17 & 22,
47251: - Anarchy 105. Theme: Wilhelm Reich and the sexuak revolution.
47060: - The golden book of Sint Maarten 2006. Inestment, trade, tourism.
46919: - De nieuwe oirde en de Nederlandse letterkunde 1940-1945.
46922: - Belgium. Official account of what happened 1939-1940.
46895: - "Zorg voor inmaak". Handboek voor hetsteriliseeren van voedingsmiddelen in het huishouden met de toestellen van de firma Weck.
46913: - Tliedboek 52.
46731: - De Klopgeest. Jrg. 10, nr. 20.
46656: - Al-akza. Al-wasit. Dictionnaire Français-Arabe.
46642: - Naar Maastricht in november.
46465: - Frans Coenen. Provo avant la lettre.
46508: - Prothese. Nr. 19 B. "Ongewoon & Dapper".
46396: - Papier en vuur./ Fire and paper.
46414: - Raster 58. Vergeetwoordenboek.
46291: - De Zingende Zaag 26. De tas van Paul Rrodenko.
46302: - 31st Poetry International Festival 2000. Catalogus/Catalogue.
46250: - Couperus in beeld. Uitgelezen Boeken jrg. 7, nr. 8.
46273: - Labyrint. Forum. Voor architectuur en daarmee verbonden kunsten. Jrg/vol. 18, nr. 5.
46171: - Nederlandse anarchisten in de Tweede Wereldoorlog. De As 158.
46185: - A-saga. E-legende. O-sprook.
46084: - 'Drink uit deze bron'. Jacques Lefèvre d'Étaples, geïnspireerd humanist en toegewijd tekstuitgever.
46063: - Road map Aruba.
45898: - RCAF Logbook. A chronological outline of the origin, growth and achievement of the Royal Canadian Air Force. Silver jubilee. 1924-1949.
45866: - Gazette de Döberitz. Nr. 2
45882: - Het gepantserde hart. Ondergrondsche poëzie.
45886: - Festival Kesenian daerah tingkat nasional. 19-29 agustus 1995.
45823: - Plechtige herdenking van de Spoorwegstaking op 17 september 1945.
45853: - Nederland en Duitschland. Een keur van documenten, bijeenverzameld en toegelicht door een Nederlander.
45692: - Bijenparken in Amsterdam: 1913 tot 1991. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het Bijenpark in de Eendrachtpolder.
45573: - Unterklassen-Verzeichnis der Pfaff-Nähmaschinen. Vol. 1
45430: - Tliedboek 45.
45431: - Tliedboek 46.
45432: - Tliedboek 47.
45433: - Tliedboek 48.
45407: - Raster 60. De beschrijving.
45349: - Poetry International in het jaar van de aap. Met dichters uit China en de rest van de wereld. 23e Poetry International./4e Poetry on the Road.
45366: - I Made Djimat. Dans and muziek uit Bali.
45330: - Hoe de waterlelie zegenvierde. Een Hindoesche liefdesgeschiedenis.
45331: - Het eeuwige vuur. Een Hindoesche liefdesgeschiedenis.
45267: - Pervvigilium veneris. Venus-verwachtingsnacht.
45067: - Poster Poetry International Rotterdam '79. "O ja, Rotterdam nog al logies".
44967: - Porcelains traditionelles Japonais. Traditioneel Japans porselein.
44896: - Nos futuro. Wegen naar een toekomst voor de Nederlandse Antillen.
44709: - Enkhuizer Almanak voor het jaar 1918.
44718: - Nieuwe gedichten.
44741: - De duidelijke Dr of geharrewar met Zeydje.
44573: - Negrofilia. Het negerbeeld in de massacultuur.
44574: - "Negrofilia". Blacks in popular culture.
44390: - Embroidery. Broderie. Ricami. Bordados. Stickerei.
44232: - Poëzie is achteruit luisteren en vooruit zien./ Poetry is listening backwards and looking forwrds./ Poesie ist zurück hören und nach vorne sehen.
44241: - Oud Amsterdam.
44264: - The history of al-Tabarai. Vol. XXVIII. Abbasid authority affirmed.
44276: - Tliedboek Schavant. Jrg. 1, nr. 6.
441533: - Lichtpuntjes. Tien vrolijke gedichten.
66859: - Woningbouwvereniging "Werkendam Vooruit", 75 jaar, 1913-1988. Een beknopte geschiedschrijving.
67629: - Symposion. Tijdschrift voor Maatschappijwetenschap. Jrg. III, nr. 1/2. Thema: Facetten van mentaliteiten.
51685: - Twee weken bij de marine. (Brieven over vloot-manoeuvres 26-30 september en van 3-6 october 1910 aan boord Hr.Ms. Jacob van Heemskerck).
67503: - The onlook. Theme:
67502: - The onlook. Theme- transformation.
50761: - De geheimen der vrije-metselaers 1745.
67231: - Goede papieren. Jrg. 1, nr. 2.
68255: - Tijdschrift voor Slavische literatuur . TSL extra: Index TSl 1-50.
53512: - Licence to sell foodstuffs by retail issued to Willie Moore at Tofts Farm, Airmyn, Goole. (East Riding Yorshire, UK).
67537: - Raster 92. 59 nuttige gedichten, 7 essays over nuttige gedichten, 5 essays niet over nuttige gedichten.
67946: - Themanummer: Zes jaar indische Letteren (1986-1991): verleden en toekomst.
67966: - Themanummer: Maria Dermoût.
18771: - Gedenkboek Vrijwilligers Korps Curaçao 1929-1969.
50762: - L'Union Provinciale. Groningen 1772-1972.
50765: - Snip en Snap op de zilveren bruiloft.
52836: - Maurits Ver Huell- special.
52837: - E. du Perron special.
52842: - Thema: Rob Nieuwenhuys en de toekomst van tempo doeloe.
52844: - Maria Dermoût special.
52845: - 150 jaar KITLV.
52847: - Koloniale letterkunde en pers. Thema.
52848: - 3 artikelen over: Madelon Székely-Lulofs, Melati van Java en Mina Krüseman.
52851: - Zuid-Afrika in de Compagniestrijd. Thema.
52853: - De Tweede Generatie. Thema.
52855: - Over K.N.I.L. & leger in Indië. Thema.
52753: - Ontwerp-Grondwet van Suriname met bijbehorende Memorie van Toelichting.
34840: - Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria. Jaarblad 1959.
34841: - Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria. Jaarblad 1960.
34855: - Van de straat. Poëzie en kunst voor kinderen/ Über die Strasse. Poesie und Kunst für Kinder/ Streetworks. Poetry and art for children/ Vue sur rue. Poésie et art pour enfants.
35035: - De Zingende Zaag nr 12. (Beeld-gedichten).
35052: - The image of Curaçao.
52278: - Jacno au Musée de l'Affiche et de la Publicité. Typographie, affiches, livers, emballages.
65615: - Shell op Curaçao.
65616: - Curaçao Traveler. Issue 4. Island guide roadmap.
65618: - Mayan ta un dia mas.
65687: - Monumentenplan voor Willemstad, Curaçao.
65688: - Inner City Plan Willemstad, Curaçao.
65698: - Programme officiel. Finale de la Coupe des Vaincueurs de Coupe Européenne Fc. Malines-Ajax. Stade de la Meinau, Strasbourg, le 11 Mai 1988.
63324: - Raster 61. Vertellen.
63392: - Raster 75. Oorlog.
69555: - Liegen op een hoger plan. De 100 beste gedichten uit de Turing Gedichtenwedstrijd 2014.
68032: - Dagboek van Jack. Over Djoermatan en Ngawi II op Java in 1945.
43660: - Vipassana- Addictions & health. A seminar, December 1989, Dhamma Giri, Igatpuri.
43553: - Ramayana. Epos, religie, theater/ Epos, religion,, theatre/ Epos, Religion, Theater.
43496: - Suriname. Van slavernij naar onafhankelijkheid. De geschiedenis van suriname 1674-1974. Integraal verslag van het congres van de organisatie van studenten in de geschiedenis in Nederland OSGN, Amsterdam 9,10, 11 april 1974.
43498: - Indische Genootschap. Vergadering van 2 februari 1939. Toegepaste sociologie in Curaçao.
43536: - Gids voor den bezoeker van de Indische tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam. (1901).
43548: - Voor volk en vaderland. Tien jaren strijd van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden 14 devember 1931-1941.
68081: - Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden. Einde Ausstellung des Deutschen Exilarchives 1933-1945., Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main.
67980: - Themanummer: Reizen in Indië.
67125: - Dietse studies. Bundel aangebied aan Prof. Dr. J. du P. Scholtz by geleentheid van sy vyf-en-sestigste verhaardag, 14 mei 1963..
65104: - Uitgeverij Bébert edities 1980-1985 Overzichtstentoontoonstelling./ Publishing House Bébert editions 1980-1985 retrospective.
65117: - Jaarboekje van het korps adelborsten 1931. 60ste jrg.
65118: - Jaarboekje van het korps adelborsten 1932. 61ste jrg.
65119: - Jaarboekje van het korps adelborsten 1933. 62ste jrg.
65120: - Jaarboekje van het korps adelborsten 1955. 80ste jrg.
65121: - Jaarboekje van het korps adelborsten 1954. 79ste hrg.
65122: - Jaarboekje van het korps adelborsten 1953. 78ste jrg.
65123: - Diesntplicht weigerplicht. Feiten en motieven rond dienstweigering.
67211: - Büchmania Magazine. Nr. 12,.
63518: - Officiersopleidingen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger in Nederlands Indië 1936-1950.
66913: - Mandril. Maanblad voor mensen. Lages-nummer.
67252: - Van den vos Reynaarde.
67263: - Het zal toch niet waar zijn? Kruitfabriek De Krijgsman 1702-2004. Beelden van de Rietpolder anno 2004 en van wat er dreigt te geuren.
43480: - Enzensberger. Raster 48 .
66610: - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter verbreidng vankennis omtrent Oost- en West-Indië. Jrg 1, mei 1928- april 1929.
52249: - Tong Tong. Jrg. 6.
52250: - Tong Tong. Jrg. 8.
52251: - Tong Tong. Jrg. 11.
52252: - Tong Tong. Jrg. 14.
52254: - Tong Tong. Jrg. 17.
52255: - Tong Tong. Jrg 21.
69632: - Raster 40. Jubileumnummer: De toekomst van het lezen.
52415: - Rolling Stone. Cover to cover.
67298: - De overwinning op de zon.
67214: - Bok. Du Perron nummer.
23772: - Surrealisties bulletin.
66890: - Pi in de Pieterskerk, Leiden 5 juli 2000.
43075: (JACKS). - In het rijk der marters.
42922: - Marijuana: medical papers 1839-1972.
42979: - James Joyce quarterly. Vol 42 & 43.
42872: - De laatste acht van den kruiser "Frauenlob".
42717: - De Paniekzaaier. Nr. 3. Bouwen aan de toekosmt.
42721: - De Kabouter Kolonel. Wekelijks orgaan van het Ministerie van Offensie van de Oranje Vrijstaat. No. 2.
42722: - De Kabouter Kolonel. Wekelijks orgaan van het Ministerie van Offensie van de Oranje Vrijstaat. No. 3.
336759: - Insulinde in woord en beeld. Kampong in het Barito-stroomgebied- Borneo.
64165: - 50 losse artikelen , geografisch, antropologisch, reis-impressies Nederlands Nieuw Guinea./ 50 loose aricles, geographical, antropological, travels Netherlands New Guinea.
52577: - Geen dag zonder Fak-Fak.
33401: - Eenige goede recepten voor stokvisch.
51176: - 1980. Ein Jahr und seine 20 Songs.
67713: - Muzikale documenten uit twee eeuwen (1500-1700) in de bibliotheek van het Instituut voor Muziekwetenschap der Rijksuniversiteit te Utrecht./ Musical documents from two centuries (1500-1700) in the library of the Utrecht Institute of Musicology.
50357: - The poets' encyclopedia.
68054: - Oostenrijks-Hongaarse azen aan het Italiaanse front 1914-1918.
42280: - Sleeswijk's kaart van Drenthe naar de officieele gegevens bewerkt. Schaal 1:120.000 voor wandelaars, wielrijders en automobilisten. Voor school, kantoor en huiskamer. Met nauwekeurige afstandsbepaling tusschen de plaatsen.
42289: (HAAFNER, J.) - Roof en verwoesting van onze koloniën. Waar liefde en welvaart woonden.
67110: - Soto: a retrospective exhibition.
63860: - Mussengang. Het leven in een Gronings studentenhuis. No. 1.
63863: - 100 jaar Harm. Toonaangevend sierend kunstsmeedwerk
63869: - Kip krant. (Hommage an Leen Kip, leraar).
42006: - De Indische Post. Weekblad gewijd aan de belangen van Nederlandsch-Indië. Jaargang no. 44, 27 september 1924. Suiker-nummer tevens Jaarmarktnummer.
42020: - Les Choses. Berliner Hefte zur Architektur Jahrgang 7, nrs. 7/8. : Kafka und die Architektur.
52882: - Themanummer: Indische publiekstijdschriften.
66717: - De zinkwitstaking 1929. Leven en strijd van de arbeiders/sters in het Maastricht van de jaren twintig.
51415: - De Chineesche Revue. Jrg. 2, afl. 4.
30605: - Hoofden van de Oayapok! (naar Albert Helman).
66917: - Mandril. Maanblad voor mensen. Jrg. 1. Compleet, 12 nrs.
69560: - Een bijdrage tot planmatige ontwikkeling en ondersteuning van de industrie sektor in Suriname.
67947: - Thema: Indo-taal.
51090: - Erts. Letterkundige almanak 1929. Verzen, proza, drama, essay.
51107: - Pantomime Theater Marcel Marceau. Programmaboekje.
52712: - Diner ter herinnering aan het verschijnen van De etalage. Tien jaar Boekhandel Van Gennep Rotterdam.
66914: - Mandril. Maandblad voor mensen. Jrg. 3. Nrs. 6, 7, 8, 9, 10, 11.
66920: - Zoals een haan een ei legt. De 100 beste gedichten uit de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2009.
69656: - Tip Top. Muziektheater. De teksten.
67844: - `Guide to the Chicago murals. Yesterday and today.
55342: - Levensliederen.
55343: - Widde wieven op Veensloot. Sonnetten.
55344: - "Zondagmiddag in Meeden". Eerste lustrum
55345: - Rivaal. Tijdschrift van de Vereniging van Utrechtse schrijvers. Jrg. 3, nr. 1.
55347: - Op het kruispunt. Kruispunt 122, XXX.
55348: - Met schrijvers en dichters op pad. Literatuurroute Oldambt.
55349: - Dievers geschrief. Voor en door inwoners van diever en omgeving.
55357: - Schèllechien trèk'n.
53282: - Mondiaal. Jrg. 1, nr. 6. Thema: Indonesië: ex-kolonie geherkoloniseerd. (Yevens laatste nummer).
66745: - Advanced textbook on traditional Chinese medicine and pharmacology. Vol. 2: Pharmacy, Perception.
33818: - Welkom vrienden to Holland, Michigan.
33961: - Dichters in Rotterdam. Poetry International '74.
21962: - Great Britain and Palestine 1915-1946. Information papers no. 20.
51235: - Pekan hut dan pekan lebaran. Tarnan mini "Indonesia Indah", 1990. Buku acara.
51236: - Pekan seni & Pariwisata.
51237: - Pesantren keraton kasepuhan Cirebon. Pemrakarsa yayasan keraton kasepuhan Cirebon.
51240: - Prambaran.
68242: - Tijdschrift voor Slavische literatuur 69. Thema Eerste Wereldoorlog.
41750: - Opgediept verleden. Deel II. Lezingen 1987-1990.
41752: - Opgediept verleden. Deel IV. Lezingen 1995-1998.
41753: - Opgediept verleden. Deel V. Lezingen 1999-2002.
41616: - Darshan. In the company of saints. Living in contentment.
41617: - Darshan. Breakthrough.
41627: - Muziek uit Theresienstadt. Gedenkboek, met achtergrondinformatie over muziek in de Tweede Wereldoorlog en persoonlijke bijdragen van betrokkenen.
41644: - Gids van mooi Schoorl. Hooge duinen. Dennebosschen, Villa-terreinen, Noordzeestrand.
68252: - Tijdschrift voor Slavische literatuur 57. Thema LevTolstoj.
52375: - Kat en muis.
52376: - De reis door het leven.
52387: - Het is feest in mijn pen. Soms glanzen druppels in het licht als in een vrolijk feestgedicht.
67597: - Blikveld- 1: 500 ontwerp Heesterveld. Stimuleringsprijsvraag voor wonen en woonomgeving. (Bijlmer).
67902: - Omzwervingen. Klassieke teksten over Indonsië uit Oost en West.
41475: - Voor Arthur Lehing. Over anarchisme, anarcho-syndicalisme en architectuur. Bakoenin, Brenan, Benjamin en Bloch. Debrot, Duiker en De Ligt. Engeland en het eiland Man. Malevich, Mondriaan en Monet. Spanje, Schuitema en Zwart.
67975: - Themanummer: De Indische wereld van Louis Couperus.
51268: - Nacht van de poëzie. 10de editie.
65674: DRS. P. - Het geheim van het bestaan. Tekst & commentaar.
66505: - De rooftocht in Abessinië. Wat doen wij?
63584: - 16 Eerstedag enveloppen Suriname, 1966-1971.
63596: - Nomenclatuur en definities op het gebied van de gieterijtechniek.
65165: - Furore. Nrs. 1- 3- 4-5-7- 8- 9- 10- 11- 14- 16.
66188: - Bornholm Congo- tur/retur. (1885-1960).
53373: - In commemoration of Pte. Wilfred A. Hodgson (no. 32333, 3rd W.R. Regiment). Who died in the Hospital of Aldershot, April 16th, 1916, aged 21 years.
53374: - Tempo doeloe. Koloniale cultuur in Nederlands-Indië. (Thema-nummer).
53385: - Ons Indië Geillustreerd weekblad voor Nederland en Koloniën jrg 5. nr. 1 t/m nr. 25.
58731: - Over Gogol & Bruno Schulz.
58759: - Cataloog tentoonstelling Wervik door de eeuwen heen. (5-14 juli 1968).
58766: - Excursiones mediaevales. Opstellen aangebodne aan Prof. Dr. A.G. Jongkees door zijn leerlingen.
65573: - Vasarely inconnu./The unknown Vasarely./ Der unbekannte Vasarely.
67066: - Van vlas en linnen. Historische tentoonstelling van het Ommelander Museum, Leens.
12430: - A short guide to the Borobudur and the Lara Djonggrang Temples.
13214: - Kloet-album. Uitgegeven ten bate van de slachtoffers der jongste uitbarsting op 20. Mei 1919.
13505: - De oorlog in beeld. Februari-November 1918. Nederlandsche editie.
64700: - Poëziewedstrijd 1987. Opwenteling. Naar morgen 60.
68419: - Vrijstaat Austerlitz. Nr 1.
65396: - Op zoek naar Suriname's zuidgrens, de grensbepaling tusschen Suriname en Brazilie 1935-1938, 3 expedities. Marineblad, jrg 35, nr. 7.
65397: - Culturele activiteit in Suriname. Beginselen, feiten en problemen. Gedenkboek CCS 1947-1957.
67364: - Gummi. No. 9.
67366: - Op bevel van de Duitsche Weermacht: rijwiel inleveren, Stadion (Zuid), Ter Gouwstraat, ingang Polder weg & Westergasfabriek.
69574: - Raster 107. Poëzie.
67368: - De Vrije Pers, Dagblad voor 's-Hertogenbosch en Omgeving (nrs. 2, 4, 5, 9 & 110)+ Provinciaal Noordbrabantsch Dagblad (Nrs. 123 + 161).
67363: - Schakeling. Jubileum uitgave 1881-1931.
67354: - Festival de Chnocks! (Programme officel).
66333: - Rapport Landelijke Werkconferecntie: Suriname 30 jaar onafhankelijkheid. De economische ontwikkeling van vrouwen in het binnenland.
66391: - Guide to Maluku.
66397: - Kerstsurprise Tong Tong.
66399: - Batik patterns.
66405: - Het guldenboek 1898-1948.
66432: - 12de Nacht van poëzie.
664594: - Regiment Huzaren Prins Alexander, 13 februari 1814-1964.
66487: - L'Aubette ou la couleur dans l'architecture.
66490: - Zeemansliederen van het Vlielands Zeemanskoor.
665061: - Op bezoek.
665741: - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Internationale Orde der gemengde vrijmetselarij "Le Droit Humain", 1889- 11 mei- 1949.
66302: - Die Tanz Akademie.
66312: - Raster 111/112. Kleur.
66265: - Ons Koninkrijk in de Tweede Wereldoorlog 3: NSB, De Nationaal-Socialistische Bewegoing 1931-1945. 3 dvd's.
66253: - Edith Stein College 1915-1975.
66246: - Dossier: argumenten tegen homosexualiteit.
66247: - Die Deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch 1014. Erster Band: Vom Attentat in Sarajevo bus zum eintreffen der serbischen Antwortnote in Berlin nebst einigen Dokumenten aus den vorhergehemden Wochen.
66248: - Hongrie, le fantôme de la liberté./ Hongarije, de schijn van vrijheid.
662136: - Voorwaarden voor aansluiting en levering van water door de "Drinkwaterleiding De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden", gervestigd te Meerkerk.
66228: - De pelgrimstocht van ridder Gruenenberg naar het Heilig Land in 1486.
65448: - De rol van de vrouw in de Surinaamse geschiedenis. Oso, jrg. 3, nr. 2.
65257: - Sranan botjetie./Surinaams boeket. Poëzie en proza uit Suriname. Bulkboek 36.
65280: - De reis van Sinte Brandaan. Naar de versie in het Comburgsche handschrift.
65333: - In Memoriam, de gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 11942-1945. Namenregister./ InMemoriam, de[ported and murdered Jewish, Roma and Sinti children 1942-1945. Index of names.
65361: - Het Kruisherenklooster./ Het huis.
65369: - Project London Free.
65429: - Uit Suriname's historie.
65431: - Surinaamse vrouwen: van slavernij naar bevrijding.
65446: - Heerlijke gerechten uit Suriname.
66915: - Mandril. Maanblad voor mensen. Jrg. 4. Nrs. October-november, december, januari, maart, mei.
65103: - Eastern ceramics and otherworks of art from the collection of Gerald Reitlinger. Catalogue of the Memorial Exhibition.
65021: - De ware verhalen van een Russische pelgrim.
65083: - Suriname nummer.
65085: - De Nederlandse Antillen nummer.
64928: - In memoriam Jan Emiel Daele.
64989: - Poesiealbum behorende aan Abraham van Gelder.
64991: - Mauerbach. Items sized by the National socialists to be sold for the benefit of the victims of the holocaust./ Versteigerung der von der Nationalsozialisten Konfiszierten Kunstwerke zugunsten der Öpfer des Holocausts.
64995: - Mietje. Jrg. 2, nr. 5. (Flikker en links, Filmsupplement).
64996: - Het Indische bouwen. Architectuur en stedebouw.
65001: - F. Springer. Themanummer.
65002: - Ceylon. Themanummer.
65003: - Themanummer Elisabeth en Louis Couperus-Baud.
64779: - Het Oosten. Poëzietijdschrift, jrg. 1, nr 1.
64802: - Glas-Hoving Groningen, 1929-1954.
64586: - Korps Mariniers 1665-1975. ( Special Marineblad jrg, 85, nr. 8).
64597: - Verleihung der Hans-Meid-Medaille für Illustration an Kurt Löb, Amsterdam.
64611: - The Spark Papers, inhoudende de redevoeringen uitgesproken bij de Willem Spark-herdenking in Beekvliet, SintMichielsgestel op 24 juni 1943.
64615: - 'Vijftien jaar later'. Esther Klop 1982-1997.
64547: - Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië.
64555: - Beweegbare boeken.
64519: - Wedding of the foxes. Japanese fable and fantasy.
64503: - Laurens Jansz Costerprijs 1995 verleend aan Joost R. Ritman.
64491: - Poëziewedstrijd 1997. Opwenteling.
64472: - In zekere zin. Nr. 12.
64473: - In zekere zin. Nr. 13.
64474: - In zekere zin. Nr. 14.
64475: - In zekere zin. Nr.15.
64476: - In zekere zin. Nr.16.
64477: - In zekere zin. Nr. 17.
64478: - In zekere zin. Nr. 19.
64479: - In zekere zin. Nr. 20.
64480: - In zekere zin. Jubileumnummer.
64481: - Walraven nummer. Tirade 121.
64355: - Kan dat gepraat wat minder? 25 jaar Radio Rijnmond. (2 cd-luisterboek+ boekeje).
64441: - Alles wat u moet weten over vergoeding oorlogsschade.
64446: - Simon Vestdijk. De weergaloze collectie van Fred Portegies Swart. (Catalogus 68).
64448: - Hommage aan Emile Puetmann 1921-1987.
64460: - 24ste Nacht van de Poëzie, 2004.
64463: - Poëzie-route. (Hellendoorn).
64330: - From Ptolemy to Stuyvesant. One hundred five printed books, atlases, bindings, manuscripts, paintings & miniatures. Recent acquisitions and a selection from our stock. ( Catalogue 109).
64237: - Breda en omstreken in woord en beeld. Een boek voor stadgenoot en vreemdeling.
64203: - Boeatan Indonesia Asli.
64183: - De levende stad. Tegen beter weten in 6. VU-podium poëzieprijs 2005.
64139: - Gebroken dijken. Goeree-Overflakkee en de ramp van 1 februari 1953.
64043: - Teer-, bitumen- en verfindustrie. N.V. Touwen & Co. 1885-1955. "De Dry Gekroonde Haringen".
64046: P.M. - bolo' bolo.
64029: - The American Sephardi. Journal of the Sephardic studies program of Yeshiva University. Vol. Iv, nr 1-2.
64030: - M.R. Rademacher Schorer 1888-1956. Minnaar van het 'schoone' boek.
63669: - Platland, Een roman van vele afmetingen.
63804: - Programmaboekje Studiedagen Indische Nederlanders IV. De repatriëring.
63809: - Batik. Met was getekend. 200 jaar textielkunst uit Indonesië.
63812: - Achter het Nieuws in Zuid-Celebes.
63825: - Real Free Press. No. 1. De Mutt en Jeff cartoons. Ehe-catl.
63826: - Real Free Press. Illustratie. No. 4.
63827: - Rel Free Press. Illustratie. No. 5.
63828: - Real Free Press. Illustratie. No. 6.
63832: - Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray. Vol. 2.
63833: - Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray. Vol. 20.
63834: - Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray. Vol. 21.
63835: - Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray. Vol. 22.
63836: - Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray. Vol. 24.
63837: - Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray. Vol. 23
63838: - Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray. Vol. 25.
63855: - Uitgelezen Boeken. Proefnummer 2. Op zoek naar Meindert Boogaerdt./ De Oudemanhuispoort vermoordt?
63856: - Uitgelezen Boeken. Proefnummer 3.
63879: - Fokker Spin Centennial Festival 1911-2011.
63880: - Militärhistorisches Museum der Bundeswehr in Dreseden. 4 vols. Vol 1: Ausstellungen 1990-200. Vol 2: Ausstellungsstücke und ihre Geschichte. Vol 3: Albert von Sachsen: Kronprinz, Soldat, König. Vol 4: Tagebuch eines deutschen Soldaten 1940-1943.
64001: - The S.A.L. (Mongui) Maduro Library. 15th anniversary publication.
64002: - Eeuwfeest van de invoering der codificatie en de instelling van het Hof van Justitie./ Centenary celebration of the introduction of the codification and the institution of the Court of Justice. 1 t/m/thru 5 May, 1969.
64004: - De Curaçaosche Bank. Verslag over 1927.
64005: - De Curaçaosche Bank. Verslag over 1929.
63640: - Over dire bedriegers. Mozes, Jezus, Mohammed.
63529: - Jaarboekje van het Korps Adelborsten 1942-1943.
63226: - Getraliede reservaten van Roger van de Velde. Gierik/ Nieuw Vlaams Tijdschrift jrg. 18, nr. 67.
63282: - Toneelmuziek. Prograsmma over 20ste eeuwse tonnelmuziek. Tekst en documentatie.
63099: - Raster 64. Kees Fens in gesprek.
63083: - Indonesische kunst uit eigen bezit. Tentoonstellibng gehouden naar aanleidng vanhet honderdjarig bestaan van de "Indische Verzameling", sinds 1911- Ethnografisch Museum 1864-1964.
62881: - Raster 44. Musil.
62656: - Vijftien jaar Skript. Thema: Buitenstaanders ( Surrelalisme, Joodse aspecten, Molukse moslimis in Friesland), Skript jrg. 15, hr. 4.
62671: - Algemeene toelichting bij de bodemkundige kaart van Java en Madoera (1: 100.000).
62672: - Grondkaart en voorlopige legenda van het gouvernement Jogjakarta (72x77 cm),
62695: - Going down swinging. No. 30.
62705: - Tijdschrift voor Chinese literatuur. Het Trage Vuur. Nr 35. Thema: Shanghai.
62706: - Tijdschrift voor Chinese literatuur. Het Trage Vuur. Nr 44.
62544: - Our "snoa". Synagogue Mikvé Israel-Emanuel 5492-5742. Curaçao.
62559: - Supysáua. The Brazilian Indian.
62561: - Poerin, Sjvarts, Stratanovski, Voltskaja. De nieuwe Peterburgers in de poëzie. Programmaboekje Lantaren/Vensterr, 19 & 20 apeil 1997.
62403: - Boekverkopers, prenthandelaren, veilinghouders./ Booksellers, print dealers, auctioneers.
6224: - Telefoongids januari 1952 van de N.V. Deli Spoorweg Maatschappij.
62245: - The living Room. Eine Amsterdamer Galerie und die achiizger Jahre.
62264: - BAAL. Vijftien jaar toneelhistorie, 1973-1988.
62274: - Bijna-dood-ervaringen en hulpverlening. Symposiumteksten De Flint-Amersfoort 31 maart 1990.
62280: - Winterswijk. Wat was en wat bleef.
62281: - Modern Bulgarian poetry.
62317: - Terschelling vroeger. Deel 1 en 2.
62321: - Nog leverbaar/ te verschijnen. Moderne kunst en literatuur. // Still in stock/ to be published. Modern art and literature 1985-1986..
62380: - Te Elfder Ure 28. Thema: Staatstheorie 2: Gramsci.
62381: - Te Elfder Ure 29. Thema: Foucault over macht.
62382: - Te Elfder Ure 37.38. Foucault: Waarhied als macht. 2 dln.
65501: - Nederduitsche samenspraken voor de zendingsscholen in Suriname.
62141: - Theosophia. Jrg. XIV. 12 nrs. (Compleet 1905/06)
61651: A.J. ( L. VAN DEYSSEL ). - Multatuli. Multatuli en Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen.
61679: - Groniek. Nr. 107. Thema: Midden-Europa.
61781: - Decorative arts of Sumba.
61787: - Jaarboek 1933. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten", Hulst.
61788: - Jaarboek 1934. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten", Hulst.
61789: - Jaarboek 1935. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten", Hulst.
61790: - Jaarboek 1936. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten", Hulst.
61827: - Ik hoop dat je dit leest want van jou hou ik het meest. Bloemlezing uit de gedichten voor de poëziewedstrijd inhet kader van de Kulturele Week van het Stedelijk Gymnasium te Haarlem, 23-26 maart 1983.
61832: - Raster 38. Beckett. Kis. Kluge.
61864: - Equality. No. 28.
61865: - FighT bAck. Nr. 9.
61866: - FighT bAck. Nr. 37.
61867: - FighT bAck. Nr. 38.
61868: - FighT bAck. Nr. 39.
61882: - Op ruwe planken. Jrg. 9, nr. 1. Waterrtappen.
61915: - Zaai recht en vrijheid en ge oogst welvaart en vrede. (Brochure no. 4).
61945: - Rotterdam en de VOC.
61966: - Jaarboek 1935. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten", Hulst.
62002: - The Wai'anae book of Hawaiian health. The Wai'anae diet program manual.
62030: - Huishoudboek. Alleen voor haar.
61319: - Selamat sjabbat. De onbekende geschiedenis van de joden in Nederlands-Indië. Themanummer Misjpoge jrg 27, nr. 4.
61332: - De Poezenkrant no. 44.
61357: - Programma van het Groenentooneel 1946.
61358: - Programma van het Groenentooneel 1948.
61375: - Jacob Israël de Haan. (Catalogus 72).
61385: - De steen vliegt. Verkenningen geïnspireerd door het gedachtengoed van Benedictus de Spinoza./ A stone flies. Artistic explorations inspired by Benedictus de Spinoza.
61395: - In support of the people of Congo (Leopoldville) against U.S. aggression.
61398: - Vraagpunten voor de bestudeering van den derden druk van "Islam en Christendom" ten dienste van zendings-studiekringen en voor zelfstudie.
61409: - Het knappe trappie van Tante Marie. 10 jaar Geheugen van Oost 2003-2013.
61410: - Papiermolen De Schoolmeester.
61437: - Dordtboek.
61485: - Aperitief. Noorderzon in gedichten.
61486: - Het verhaal van twee steden. Lissabon en Berlijn. Festivalbloemlezing 2013.
61509: - De zon komt op in Nieuw West. Twintig interviews met mensen uit Amsterdam Nieuw West.
61524: - Anton van Wilderode. Het beeld van een dichter.
61530: - Alzoo rederijkers! 125 jaar Koninklijk Provinciaal Groninger Rederijkers Verbond.
61553: - Film Fun annual 1939. "Hats off" to Laurel & Hardy.
61554: - De Brabantse leeuw. Maandblad van de genealogisch-heraldische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Jrg. 1
61555: - De Brabantse leeuw. Maandblad van de genealogisch-heraldische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Jrg. 2.
61556: - De Brabantse leeuw. Maandblad van de genealogisch-heraldische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Jrg. 3.
61557: - De Brabantse leeuw. Maandblad van de genealogisch-heraldische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Jrg. 4.
61558: - De Brabantse leeuw. Maandblad van de genealogisch-heraldische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetendschappen in Noord-Brabant. Jrg. 5.
61166: - Paul Cassires Welt. (Katalog 1).
61172: - De vermisten. Nacht en nevel in Algerije.
61223: - Ten-year-plan for Surinam. Revised programme by the Surinam Planning Bureai. By order of the government of Surinam and in close cooperation with the government and contact committe of the legislative council of Surinam.
61245: - Op reis met Appel.
61267: - L'Agram presenta "Arrels". Revue "Terra Nostra" no. 35.
61268: - L'Agram presenta Moliners i lladres.. Revue "Terra Nostra" no. 27.
61277: - Wegwyzer stad Gend en provinciale almanach van Oost-Vlaanderen voor het jaar O.H.J.C. 1839. Het 70.ste jaar.
61285: - Wat een narigheid! Boekje ter herinnering aan het 30 jarig bestaan van Café Loetje.
61145: - Anhangerschap bode. Nr. 2.
61146: - Anhangerschap bode. Nr. 3
61147: - Anhangerschap bode. Nr. 4.
61148: - Anhangerschap bode. Nr. 5.
61059: - De Plantage, Kadijken en Oostelijke Eilanden. Een buurt in beeld.
61025: - De langste gracht./The longest canal.
69556: - Amsterdam moet je horen. Drie geluidwandelingen in de stad. (Langs de Amstel, Oostelijk Havengebied, Zuidas).
60879: - Op Venus' snaren.
60900: - Aan iedere spijk reen regel. Bloemlezinf poëzie van jonge Nederlandse en Vlaamse dichters.
60904: - Eenenvijftig stemmen uit de wereldpoëzie.
60905: - Dichter aan huis. Alleen de kamer luistert.
60605: - Bendedictus homini homo.Liber amicorum voor Dr. J.Z. Baruch ter gelegenheid van zijn 70-ste verjaardag op 11chesjiwan 5748/ 3 november 1987.
60634: - Het kaartleggen volgens het systeem Tourmand.
60649: - De Gil. Speciale extra-editie! 1 mei 1944.
60657: - Groenentooneel 1924. Voor de pauze: I. Internationaal orkest "Sic Transit". II The kiss by Mr. Bob and Miss Dolly. III Die zwei Grenadiere und ihre Grenadine. IV Romeo en Julia. Na de pauze: V. Kaat, of liefde's dwaalspoor.
60658: - Groenentooneel 1923. Voor de pauze: De kleine georgraaph. Na de pauze: Mina, des levens hoogten en diepten.
60686: - Hooglied.
60465: - Tekeningen van Gerard Polak. Uitgegeven ter gelegenheid van zijn 70e verjaardagf door al zijn kinderen en kleinkinderen en zijn nichten Els en Chel Matteman.
60376: - De wijsheid van Ramala.
60379: - De gita. Het evangelie van heer Shri-Krishna.
60314: - De karma Kagyu traditie. D dhammaweg vazryana.
60318: - De sluiting van het stroomgat bij Sirjansland. Dijksherstel Schouwen Duiveland 1953.
60319: - De sluiting van het stroomgat bij Stevensluis. Dijksherstel Schouwen Duiveland 1954.
60320: - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Leiano. Witboek.
60330: - Vluchtelingenzorg. Roermond 1914-1915.
60337: - Stuwband. 12,5 jaar. Jrg. 7, nr. 5.
60340: - Uitgelezen Boeken, jrg. 17, nr 1. Louis Putman nummer.
60345: - Poetry International 11 tot en met 16 juni 1979. Programmaboekje.
60352: - The Dubliners songbook. Over 40 songs.
60235: - Woorden dansen in mijn hoofd. Wie waait over het land. De noordenwind.
60244: - Het werk van Dr. Edward Bach. Een introductie en gids voor de 38 bloesemremedies.
60225: - Nederlandsche vertaling van het Engelsche blauwboek.
60198: - De Indische brief.Thema.
60064: - Fuehrer conferences on Naval Affairs 1939-1945.
60092: . - De Koofschep. Jrg. 2, nr 1.
60093: - De Koofschep. Jrg. 2, nr 3.
60094: - De Koofschep. Jrg. 3, nr. 1.
60095: - Germany's claim to colonies. Information Department Papers no. 23.
60133: - A course in miracles. The text. Workbook for students. Manual for teachers.
60134: - Guide de la Corse mystérieuse.
60162: - Gids van Paramaribo. Register van straatnamen, overheidsinstellingen, dienstverlenende instanties etc. behorende bij de kaarten Cll87 en Cll88 (Noord- en Zuid Paramaribo).
59989: - Orinoko-Parima. Indianische Gesellschaften aus Venezuela- Die Sammlung Cisneros.
59996: - Cadetten-almanak 1915. Nieuwe serie. Negentiende jaargang.
60032: - Het Twentsche paradijs. De textiel in muziek en theater.
60034: - Auf Transport! Deutsche Stationen sichergestellter'jüdischer und freimaurischer Bibliotheken aus Frankreich und den Niederlanden (1940-1949). Een Duits-Nederlandse tentoonstelling t.g.v terugkeer van tijdens bezetting geroofde bibliotheken in Amsterdam.
59954: - Changing images: lasting visions. India and the Netherlands.
59909: - Stemmen van Nederlanders over de behandeling der Joden in Duitschland.
59934: - Life of Sri Ramakrishna.
59825: - Le Cercle ce Muiden. Un salon littéraire et scientifique dans la Holande du XVIIe siècle. Collection Frits Lugt. Exposition-dossier 1.
59687: - Thema: Schrijvers en het nationaal-socialisme. Het Oog in ;t Zeil jrg. 2, nr. 4.
59668: - Raster 25.
59609: - Poetry International Rotterdam 14-17 mei 1976. Een keuze uit het werk van de deelnemende dichtersvertalingen. Aangevuld Poetry National, gekozen door Nederlandse en Vlaamse tijdschriftredacties en de resultaten het vertaalprojekt Jiddische poëzie. 2 dln.
59623: - Pedellenstaven van de Nederlandse Universiteiten en hogeschoeln. .
59581: - Oso. Tijdschrift voor Surinamistiek. Jrg. 26 Nr. 1: Paramaribo: the city. Nieuwe etnische en sociale dimkensies in de hoofdstad. Nr. 2. De dagvlinders van Sueriname: biologische en hiostorische aspecten, De kracht van een klederdracht o.a.
59587: - Oso. Tijdschrift voor Surinamistiek en het Carïbisch gebied, Jrg. 31. Nr. 1: Thema: I love SU!? Nr. 2: Sekswerk in de Surinaamse goudvelden; de mythen ontrafeld o.a.
59588: - Oso. Tijdschrift voor Surinamistiek en het Carïbisch gebied, Jrg. 32. Nr. 1: Taal tori: kultura den boka (Sranan,Papiamentu). Nr. 2: Het vergeten erfgoed; wat vertellen de planten over plantageschiedenis in Suriname? O.a.
59575: - Oso. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis. Jrg. 20, Nr. 1: Thema: Suriname 25 jaar hier en daar. Nr. 2: Diorama's Gerrit Schouten, Sapren met kasmoni, Oude Sranantekstenontdekty, Sodomieprocessen, o.a.
59577: - Oso. Tijdschrift voor Surinamistiek. Jrg. 22. Nr. 1: Thema: Lepra in Suriname. Nr. 2: Killinger complot verijdeld, Cojo, Mentor en Present, Hindostaanse Surinamers in India, Medicinale planten, Gender aspecten in familienamen.
59578: - Oso. Tijdschrift voor Surinamistiek. Jrg. 23. Nr. 1: Thema: Literatuur en maatschappij. Nr.2: Surinaams papiergeld van 1760 tot 2000, Opstand in Palmeneribo, 1707, India en de Moslim Hindostanen, Een stukje Surinam eop Curaçao, De dagboeken van Otto Tank.
59579: - Oso. Tijdschrift voor Surinamistiek. Jrg. 24. Nr 1: Thema Bromki Dyari. Over kleur schoonheid en beeldvorming. Nr. 2: Bedreigde begraafplaatsen in Paramaribo, Surinaamse 'weglopers', Nieuwe etno-archeologische vindplaatsen, Goud en drugs in Suriname o.a.
59555: - Characters and caricatures of Belizean folklore.
59520: - Verborgen dichtkunst in Noord-Holland.
59476: - Raster 56. Kinderliteratuur.
59478: - Raster 32. Poëzie en kritiek.
59237: - Landen-documentatie ten behoeve van im- en exporteurs. Enige economische en commerciële gegevens betreffende Suriname.
59248: - De rafelskaar. Toneelschet suit het Zaanse molenleven.
59270: - Reglement voor het beurtveer van Zaandam op Breda, vice versa.
59277: - Officiële feestwijzer der tentoonstelling van Landbouw en Zaansche Nijverheid te houden te Zaandam, 8 juli- 9 augustus 1896.
59278: - A.W. Sabel, Zaandam, 1876-1926.
59280: - Surinaamsche almanak voor het jaar 1894.
59281: - Ikat. Internationale tentoonstelling Hessenhuis./ International exhibition Hessenhuis.
59305: - Reizen en rampen van kommandeur Leendert Jansz Groot en anderen.
59353: [ FOCK, MARIE ANNE.] - La Sameuse.
59379: - Bibliotheek, Library of modern art, Biblioteca del arte moderne, , Bibliothèque de l'art moderne, , Bibliothek der moderne Kunst, Stedelijk Museum, Amsterdam.
59381: - Draken en andere vreemde weznes. Verhalen uit de Chinese, Joodse, Nederlandse, Indiase, Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Indonesische verteltraditie.
59405: - Willem Wilmink nummer. Bzzletin 161/62.
59221: - Menuju Indonesia yang baik. 2 vols. Bahan pengantar konperensi Seminar masaiah Tionghoa, disusun oleh PPI di Negeri Belanda, maret 1981.
58862: - Armenien. Wiederentdeckung einer alten Kulturlandschaft.
58867: - Het nageslacht vanm Klaas Jaspers'Reijne en Aagje Huiberts gehuwd op 6 maart 1739 te Krommenie. De volledige genealogie van een familie uit de Zaanstreek met een schets van de ontwikkeling van dit gebied.
58869: - Poezenkrant nr. 33
58872: - 1945 Nederlandsch Indië 1949 Indonesië 1969 Achter het nieuws.
58886: - En de boer hij ploegde voort. Agrarisch program van De Nederlandsche Unie.
58890: - Veertig jaren coöperatieven afzet van zuivelproducten 1898-1938.
58893: - Gedenkschrift Koninklijk Nederlands-Indisch leger 1830-1950.
58909: - Beklemmende jaren. Kroniek van Wormer in de Tweede Wereldoorlog.
58993: - Herdenking Nederlands Bevrijding.Koog aan de Zaan- Zaandijk 28,29, 30 juni 1945.
59006: - Kulturen, Handwerk, Kunst./ Arts, artisanat et société./ World cultures, arts and crafts.
59013: - Officiëele catalogus der Tentoonstelling van Landbouw en Zaansche Nijverheid te Zaandam 1896.
59025: - Door Noord-Holland.
59068: - Samuel Crompton. The inventor of the spinning mule. A brief account ofhis life and work with which is incorporated a short history of Messrs. Dobson & Barlow, Limited.
59069: - Gesticktes und Gestricktes. Dörfliche Textilkunst aus dem Nördlichen Hessen.
58854: - Jonge kracht.
58831: - Schatten van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
58695: - Adolf Loos 1870-1933.
58696: - Bayreuther Festspiele 1996. Die Meistersinger von Nürnberg. Tristan und Isolde. Die Ring des Nibulingen. Das Rheingold. Die Walküre. Soegfried. Götterdämmerung. Parsifal.
58705: - Gustav Mahler. Un homme, une oeuvre, une époque/
58780: - Human settlements. Formulations and (re)calibrations.
58803: - West-Papua: the obliteration of a people.
58610: - Rosenkreuz als europäisches Phänomen im 17. Jahrhundert.
58611: - Het Volkspark.
58581: - Winkelboekje Zaansche Coöperatieve Verbruikers- en Productie-Vereeniging "De Eenheid", Zaanstreek.
58585: - Simon de Wit. Tel. No. 175. Koloniale-, kruideniers- en grutterswaren. Kaas boter, spek, vet en vleesch. Grootste inrichting in Nederland op dit gebied.
58589: - Ter herinnering aan het 25-jarig jubileum van de cacaofabriek "De Zaan"1911-1936.
58595: - Aardgasgokkers van Slochteren.
58460: - 17 flyers avant la lettre, voor 1940, van diverse Zaandamse cafés en andere bedrijfjes.
58491: - Lantèrnu. Guia pa nos historia./ Gids voor onze geschiedneis./ Guide to our history. Jrg./Vol. 1, no. 2.
58510: - Caribbean area, Surinam, Netherlands Antilles. Catalogue 25.
58511: - Mededelingen nos 17/18. Surinaams Museum.
58525: - Melliand. Textielberichte Band XXII. Wissenschaftlich-technische Fachzeitschrioft für Baumwoll-, Wolle-, Flachs-, Ramie-, Hanf-, Jute-, Seiden-, Kunstseiden- und Zellwoll-Industrie.
58548: - Focus op Leerdam.
58303: - Serendipiteit Door toeval en intelligentie datgene vinden wat je niet zoekt. Watou 99.
58306: - Ikat in katoen. Oude gebruken-nieuwe ontwerpen.
58396: - "The stateliest ship". Queen Mary.
58401: - Bescherming Bevolking Zaanstreek.
58402: - Waarom viert de Zaanstreek derde Pinksterdag?
58403: - Zaandamsche Lyceum-Vereeniging. Programma van de gezellige avond gegeven ter gelegenheid van het zilveren jubileum op vrijdag 19 december 190 in "Ons Huis"te Zaandam. Aanvang 8 uur.
58417: - Programma "i.j.f.t."5 t/m 8 juni 1954 ter gelegenehid van het 75-jarig bestaan der Gymnastiek Vereniging "Concordia", Zaandam, 1879-1954.
58421: - Welcome soldiers ! Special edition for the Allied Forces of Het Parool (resistance paper WW II).
58274: - Dichter bij elkaar.
57958: - Zintuiglijke poëzie/powezie./ Kenesic poetry. AH. 9.
57979: - De Tampon. Jrg. 47, nr. 1. (laatste nummer).
58006: - Hypnerotomachia Poliphili. The strife of love in a dream.
58012: - Atlas 19de eeuwse ring Amsterdam.
58027: - Necronomicon.
58033: - Antologica Grotiana. A Lugduni Batavorum universitatis discipulis in colloquio, cui nomen Societas Juridica Grotius congregatis collata.
58082: - The republic of Macedonia.
58109: - Deutsche in der Norkukraine- Wolhynien und Kiew. Eine Ausstellung des Historischen Vereins Wolhynien.
58116: - Pierre H. Dubois. Dimensie jrg. 6, nr. 1.
58154: - Poetra d'Orfeu. Floriléligio de poesia. ER zit poëzie in St. Gilles,/ Il ya de poésie en St. Gilles, 28 janueiro 2011.
58156: - Libro de cabeceira da poesi Portuguesa. Vol. I.
58162: - Poëzie aan de Vecht. Progrmma, 25 januari 2007.
58181: - Willem Kloos-special.
58192: - André Gide-special.
58223: - Graphic novel. (De Brakke Hond nr. 92).
58232: - Rusland en Nederland aan het einde van de zeventiende eeuw. Ter ere van de 300e verjaardag van het bezoek van Petrer I en het Grote Gezantschap aan Nederland in 1797-1798.
58245: - Wijnkanspad. Padboekjes Deel 1
58247: - Hollandsepad./ Ossepad. Padboekjes. Deel 3.
58248: - Bakkerspad. Padboekejes. Deel 4.
57877: - Moetete 1. Poëzie en proza.
57878: - Moetete 2.
57809: A.F. TH. - De Movo Tapes. Een carrière als ander.
57812: - Anton Tsjechov. Tijdschrift voor Slavische literatuur 39.
57825: - Wie werde ich Offizier der Kriegsmarine? (Kriegsausgabe).
57826: - Exhibitions on the occasion of the First International Congress of African Culture.
57849: - Kinderspel in Suriname
57768: - Chéri Samba. Le peintre populaire du Zaïre. Retrospectieve tentoonstelling.
57771: - Exposition trois siècles d'affiches françaises.
57772: - Schrift en beeld. Art and writing. L'art et l'ecriture. Schrift und Bild.
57595: - "Zes eeuwen". De triomf van het Mirakelsacrament 1345-1945. Olympisch Stadion, zondag 23 juni 1946, 3 uur. Pontificaal sluitngslof en processie.
57570: - Logboek van den achtsten Elfstedentocht per schaats op dodnerdag 22 januari 1942.
57455: - De mens- maat van alle dingen. De Griekse sofistiek
57461: - The Dutch East Indies. The Republic of Indonesia. Catalogue 118.
57462: - The Dutch East Indies. The Republic of Indonesia. Catalogue 115.
57533: - Hout en goud. Monumentenplan Paramaribo. Concept.
57244: - Vietnam era research project. A study of men eligible for military service during the Vietnam War. Veteran.
57255: - Uiterlijke staat: goed. Wild Plakken in het NAGO-archief.
57256: - In memoriam Charles Nypels 1893-1952.
57257: - The Spiral Press- Brussels- The Hague.
57303: - Schrick van Vlaenderen en Brabandt, &. Aenghedaen door sijn hoogheydt Fredrick Hendrick, Prince van Oraengien. Met den op-tocht, belegheringhe, en in-nemen van de stercke stadt Hulst
57309: - Rotterdam herdenkt Louis Davids 1883-1983.
57369: - Gedenkboek ter herinnering aanhet 75 jarig jubileum van de Gemeentelijke Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Amsterdam 1876-1951.
57397: - Van Dale elftalig woordenboek. Praktische woordenschat in 11 talen. (Nederlands, Frans, Duits, Ebgels, Hongaars, Italiaans, Spaans, Spaans, Portugees, Zwweds, Tsjechisch).
57406: - Congo in de literatuur.
57201: - Gedenkboek tweede lustrum 29 mei 1982-1992. Holland District Grand Lodge Nr. 1. District of The Netherlands.
57204: - Schilder-(t)achtig jaar onder dak. Wonen aan de Kleverlaan, Dusartstraat, Hedastraat, Engelsestraat in Haarlem, 1923-2003.
57208: - The Dutch East- and West-India Company. Catalogue 123.
57211: - Barnett Newman.
57174: M. - Like a friend you know.
57182: - Het huis huis, oud & nieuw, Maandelijksch prentenboek gewijd aan huis-inrichting, bouw en sierkunst. Jrg. 12, 1914.
57160: - Het Journael. Officiëel orgaan van de N.O.I.B. Studentenvereniging De nieuw Compagnie van Verre. Jrg. 3, nr 23.
57163: - Fine full size and model steam engines, locomotives and ship models at the Brighton and Hove Engineerum. Monday April 14, 1980.(Catalogue).
56995: - Suffering and hope. Artistic creations of the Oswiecim prisoners./ Cierpienie I Nadzieja - Tworczosc Plastyczyna Wiezniow Obozu Oswiecimskiego
57007: - Van taalgenoten.
57016: - Jeugd feest krant 5 mei 1955.
57018: - Primitieve kunst en cultuur. Kameroen en Kongo.
57019: - Teaching and education in Belgian Congo and in Ruanda-Urundi.
57024: - Kattekop. Meidenblad vanuit Nijmegen. No. 2.
57025: - Naar de West. (alleen plakplaatjes).
57026: - Dichter(s) tot elkaar. Een bloemlezing Sinterklaas-poëzie 1958-1995. Verzameld ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van A.S.A. Struik, 23 maart 1996.
57029: - 80 jaar bauxietindustrie in Suriname./ 80 years bauxite industry in Suriname.
57051: - Habiter la ville outre-mer./ Living in the French tropics. Concours International d'architecture/ International architectural competition.
57062: - 19de Nacht van de Poëzie.
57072: - Gids voor de tentoonstelling Nederlandse tegels uit de collectie van Dingeman Korf, in de consistoriekamer van de Grote Kerk te Haarlem, ten bate van het restauratiefonds van de kerk.
57074: - M for M. ( Ray: Malpertuus & Maeterlinck: Binnenhuis.).
57087: - Verbonden door vrijheid. Het Nationaal Monument Slavernijverleden.
57089: - West-Suriname. Een droom wordt werkelijkheid.
57109: C - De asem van de jazz.
56896: - Nacht van de Poëzie 1996.
56907: - Van Minderbroedersklooster tot Post-Plaza 1904- 2004.
56683: - The street people. Selections from "Right On!", Berkeley's Christian Underground Student Newspaper.
56736: - Shining the light V.
56749: - Ons Bloemendaal, jrg. 23, nr. 4. Winterse tafwewlwn. Foto's van voor 1900.
56397: - Spreken of zwijgen. Gedichten.
56406: - Luchtalarm.
56409: - Egidius, waar bestu bleven?
56453: - Kunst van het Zuidzee gebied.
56454: - Chefs d'oeuvre des arts Indiens et Esquimaux du Canada./ Masterpieces of Indian and Eskimo art from Canada.
56471: - Roeping jrg. 30, nr. 1/2.. Max Jacob-nummer.
56493: - Hiroshige and the Utagawa school. Japanese prints c. 1820-1860. Catalogue of the collection Japanese prints. Part IV.
56498: - Nieuws uit het verleden. Graven in archief en bodem.
56518: - Een schoone hostorie van den edelen Jan van Parys. Koning van Vrankrijk.
56548: - 100 jaar R.K. onderwijs Warmond.
56594: - Europe vol. 36, nr. 348/349. Max Jacob.
56653: - Die Wochenschau. Nr. 42, 17 Okrober 1914
56656: - De Zondagsbode. Jrg. 1, nr. 2, 22 oktober 1922. Officieel Orgaan van de Herv. Gemeenten van de Zuid-Holl. Eilanden.
56657: - De Schatkamer, jrg. 12, nr. 8, 15 augustus 1918. Maandschrift voor den heiligen dienst.
56658: - Op hoog bevel. Blad I, III, IV.
56659: - Pak me mee voor 5 cent.Jrg. 3, nr. 46, 17 februari 1912.
56273: - Het staatsbezoek van zijne keizerlijke majesteit Haile Selassie I, keizer van Etiopië aan hare majesteit de koningin en zijne kininklijke hoogheid de prins der Nederlanden. November 1954.
56285: - Blotto 19/20. Special issue: Laurel en Hardy in Europe.
56286: - Blotto. Filmmagazine gewijd aan Laurel & Hardy: nrs. 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32.
56262: - Mediaval. De middeleeuwigheid en nageboorte van de tijdsdrift.
56237: - Samenwerkende Maatschappij/ Sociétié Coopérative De goedkoope woning van het Arondissement Antwerpen. ". Verslag over het eerste dienstjaar./ Rapport sur le premier exercice.
56183: - 3 October 1574. Herdenking van Leidens Beleg en Ontzet in de Pieterkerk te Leiden op 3 October 1941.
56186: - Bibliothek Dietmar Henze. Geographie, Völkerkunde, Entdeckungs- und Forschungasgeswchichte. (auktionkatalog).
55999: - Catalogus van Noord- emn Zuidnederlands glas.
56001: - Gefechtshandlungen des Schützenbataillon. Eine Sammlung taktischer Beispiele aus dem Grossen Vaterländischen Krieg.
56006: - Dialogues on universal responsibility & education.
55919: (DOMELA NIEUWENHUIS, F.) - Blanke slavin. Een vergeten hoofdstuk. Supplement op het historisch gedenkboek "Eene halve eeuw" 1848-1898.
559526: - Stamp album of plum, orchid, bamboo and chrysanthemum in silk version.
55897: - Zwager's stratenlijst van Rotterdam en Hillegersberg.
55711: - Spel van sinne. Door de Leidse rederijkerskamer De Witte Acoleyen vertoond in Rotterdam te 1561.
55724: - Kwartierstatenboek. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
55782: - Gossip, rumor, slander!. Etnofoor. Vol 2, nr. 2.
557824: - Wie komme ich zur Kriegsmarine. Ein Werkheft für Freiwillige. (Kriegsausgabe).
55797: - Marino Marini.
55802: - What can there be of Portuguese in "Portuguese India"?
55803: - Portuguese India to-day (today).
55806: - Kindertheater. ( Themanummer Jeugd en Samenleving, jrg 11, nr. 7/8).
55807: - Rumanian millenary civilization in "Astra" Museum, Sibiu. Catalogue-guide.
55808: - Tausendjährige Rumänische Zivilisation im "Astra"Museum, Siniu. Katalog-Reiseführer.
55846: - Grondslagen voor de ontwikkeling van de luchtahven Schiphol.
55685: - 300 combinaties van poëzie en beeldende kunst.
55622: - Onder eigen volk. Wark uut de jaoren 1970-1976 van 24 Stellingwarver schrievers.
55581: - Tentoonstelling "De Mensch", Apollo-hal 4 octoberr- 5 november 1935.
55583: - De Agnietenkapel. Gedenkboek, n.a.v. de restauratie voormalige Agnietenschool en ingebruikneming gerestaureerde gebouw door de Universiteit van Amsterdam, o.g.v. het bestuur der stad en harer universiteit met m.m.v. verschillende deskundigen.
55549: - Vrij Nederland. Bevrijdingsnummer 17 mei 1945.
55550: - Wapen van Woensdrecht. Nrs. 9, 10, 12 & 13.
55552: - Roelandslied. (Chanson de Roland).
55568: - Oranje head gids Amsterdam. (Orange head guide Amsterdam). Dope tips. Drogen.
55495: - Les sauvages de la Mer Pacifique. Manufactured by Joseph Dufour & Cie. 1804-05 after a design by Jean-Gabriel Charvet.
55504: - Cahier de l'Académie du Vernet 1981. En hommage a Valery Larbaud et Maurice Constantin- Weyer. A l'occasion du Centenaire de leur naissance.
554621: - Laat uw pad langs rozen gaan in Winschoten.
55472: - Gansch het raderwerk. Begeleidingsbrochure bij het toneelstuk van de Nieuwe Komedie over de Spoorwegstakingen van 1903.
55493: - Gids voor de bezoekers van het Geschiedkundig Medisch-Pharmaceutisch Museum in het Stedelijk Museum, Palus Potterstraat te Amsterdam.
55416: - Cosmic's Hollandse nieuwe 2004. 14 eenakters en 1 soap. Toneel uit de nieuwe samenleving.
55421: - Straatkoetjes en kalfjes. Kunst- en Poëzieprpject: 'Ode aan de koe'. (Gedichten).
55413: - Thema:Indisch-Nederlandse jeugdliteratuur.
55087: - Madju terus. Pantang mundur! Kisah pendakian Untjak soekarno.
55097: - Het rechte pad en het kronkelpad.
55181: - Feestavond in den Stadsschouwburg op dinsdag 27 maart 1906 ten bate bate het Fonds tot oprichting van een standbeeld voor Stadhiouder Willem III.
55184: - Scandinavië-reis 1930 per Motorschip "Monte Sarmiento"naar Kopenhagen, Grothenburg, Oslo benevens de Hardangerfjord en de Sognefjord met Naeröfjord. Reis Z 900, 2-12 augustus 1930.
551857: - Raster 36. Het geheugen.
55201: - The Abegweit review. Vol. 7, no. 2. (The Mi'kmaq).
552254: - Tong Tong. Jrg. 20.
55363: - Waalwijk. Een eerste kennismaking.
54937: - Duister Amsterdam. Wandelen langs spionage-adressen.
54884: - 9 artikelen betreffende natuurwetenschappelijk onderzoek 1945-1965 in zowel Suriname als op de Nederlandse Antillen.
54797: - Tien jaar Het Beschreven Blad 1983-1993.
54537: - Herinneringsalbum Zijne Excellentie Dr. H. Colijn, 22 juni 1869-1939.
54551: - Mammoeten in Amsterdam. Een archeologische verkenning langs de Noord/Zuidlijn.
54582: - Het 0ntwerpen, berekenen en vergelijken van ducdalven in tropisch hout en staal.
54689: - 32e Poetry International Festival. Catalogus/Catalogue.
54492: - Java und Bali. Seinin Stille und Spiel. Buddhas- Götter- Helden- Dämonen.
54472: - Boek voor altijd.
54435: - How to play bao.
54405: - Houra'a. Solomon Islands short stories.
54408: - Tongan handicraft.
54384: - Pacific rituals. Living or dying?
54385: - Domodomo. Fiji Museum Quarterly. Vol. 1, nr. 1.
54386: - Domodomo. Fiji Museum Quarterly. Vol. 1, nr. 2.
54387: - Domodomo. Fiji Museum Quarterly. Vol. 1, nr. 3.
54388: - Domodomo. Fiji Museum Quarterly. Vol. 2, nr. 1.
54381: - Ardjuna. Séna (Bhima, Werkodara), Prabu Punt Dewa, Anantaradja, Gatotkatja, Karna, Nakula+ Shadewa, Sri Kresna.
54150: - International terrrorism and the drug connection. Symposium on international terrorism. Armenian terrorism, its supporters, the narcotic connection and the distortion of hisotry.
54117: - Instructions for American Servicemen in Dutch Indoneisa during World War II.
54097: - Het leven van de boeddha. Vertaald uit de vroegste Chinese overlevering.
54098: - Chi-kung. Die ideale Bewegiugstherapie/ The perfect exercise/ L'exercise parfait/ El exercicio perfecto.
54104: - Herdenkingsdienst tgv het 275- jarig bestaan van de synagoge der Portugeesch-Israëlitische Gemeente te Amsterdam op maandag 10 menachem 5710/ 24 julin 1950 des avonds om half negen.
54107: - Van dit en dat, van alles wat. Nr. 7. (schoolkrant van 6A, B,C en 7).
54029: - Joan Luykens Duytse lier.
54033: - African arts. Vol. XX, nr. 2.
54034: - African arts. Vol. XIX, nr. 2.
54035: - African arts. Vol. XIX, nr .4.
54018: - De Delver. Jrg. 4, nr. 7. Stedebouwkunst.
54019: - De Delver. Jrg. 8, nr. 1. Rembrandt. Vermeer.
54020: - De Delver. Jrg. 11, nr 2. Zegels II en Tegels.
54021: - De Delver. Jrg. 12, nr. 3. Vermeer van Delft.
54026: - Strijdlied. Een verhaal over het leven en de dood van Bep.
53981: - Popular paintings from Haiti.
53989: - Tempo doeloe. Zoo reizen wij naar Indië. Java Bali 1938.
53896: - Tliedboek/Schavant. Jrg. 1, nr. 8.
53897: - Tliedboek/Schavant. Jrg. 1, nr. 7.
53880: - Wierook, edelstenen, letters.
53853: - Raster 119. Gedicht/geen gedicht.
53689: - Ondanks 3.
53690: - Maastricht schrijft en dicht 1980.
53706: - Détske kresby z koncentraciního tábora Terezín./ Kinderzeichnungen aus dem Ghetto Theresienstadt.
53711: - Cultureel Nieuws Indonesië 1952. Nr. 21-22.
14340: - Curaçaosch verslag 1945. II. Statistisch jaaroverzicht van Curaçao over het jaar 1944. Curaçao report 1945. II. Statistical anuual of Curaçao for the year 1944.
69500: - Theratherigatha. Verzen van monniken en nonnen. Uitspraken van bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme.
25626: - Kitab Soetji; hartosna Sadjana Kitab anoe Kasebat Perdjangdjian Lawas Sareng Perdjangdjian Anjar/ De Heilige Schrift, of al de Boeken des Ouden en en Nieuwen Testaments in het Soendaneesch.
67488: - De koning der vogels, een weg naar binnen. Programma in woord en muziek, Katwijk, 4 juli 2010.
67487: - Soefisme . Een andere kijk op het leven.
26648: - - Roots to popular culture. Barbadian aesthetics: Kamau Breathewaite to hardcore styles.
41315: - HAMnesty.
51990: - O, wat schreeuwden de vogels! Russische gedichten van het front.
67861: - Terras 09. Thema: Brussel.
67108: - Wit over zwart. Beelden van zwarten in de westerse populaire cultuur. Brochure voor bezoekers van de tentoonstelling 16-12-1989 t/m 26-8-1990.
66627: - Lieve Vera. Brieven aan een uitbesteed Amsterdams kind in de Hongerwinter van 1945.
50934: - Athens by sound. 11th International Architecture Exhibition La biennale de Venezia.
69747: - Vlieguren van een Nagtegaal.
27449: - Jamboree-Post. Kampdagblad. Nrs. 1 -10.
65871: - Raster 22.
41147: - Gevelstenen van Monnickendam.
68430: - Zemer-Haboniem. Zomer 1951.
67538: - Raster 82. Poëzie. Hoe 't werkt.
22670: - Traditioneel Japans porselein/Porcelaines traditionnelles Japonais.
53191: - Raster 51. Het essay.
66888: - Catalogus 60. Hugo Claus uit de collectie van Gert Jan Hemmink.
67656: - Literair tijdschrift Terras. No. 00.
69631: - Raster 29. (o.a. De val van Mussolini, vergeten filmproject 1930).
67639: - Bevrijding Den Haag, 1945.
67584: - Amsterdam oud en nieuw. Kleurenroute.
67875: - L'art populaire en Wallonie.
67504: - The onlook.
67471: - Speuren bij de bespieders. Politie-observatie in Nederland.
67468: - In memoriam. Gevallen leraren in de periode van 1940-1945.
67465: - Walraven nummer. Oriëntatie, Nr. 23/24
66968: - Rotterdam gefotografeerd in de 19de eeuw.
66966: - Geïllustreerde plaatsbeschrijving Gemeente Emmen.
66971: - De Wilhelminapolder. Een beeld van een grootlandbouwbedrijf.
66981: - Mooi marginaal 2010-2011. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
53208: - Eluard et ses amis peintres.1895-1952.
53211: - Menu R.M.S. "Nieuw Amsterdam", 3rd class, d.d.May 10th, 11th and 13th 1938/ R.M.S. Volendam, 3rd class, June 4th 1938.
53218: - Kijk, het heeft gewaaid. Veertig jaar Poetry International festival 1970-2009.
67540: - Grafuit. Nr.1.
41041: - Programmaboekje afscheidswedstrijd Sjaak Swart: Ajax-Tottenham Hotspur, Olympisch Stadion, Amsterdam, 8 augustus 1973.
34121: L.K. - Cosmische openbaringen. Supplement op "Geest en geestelijk leven", inspiratie in acht concentrische kringen.
67350: - Eeuwfeest van H. Conscience's "Leeuw van Vlaanderen". Officeel programma, Antwerpen, 9 & 10 juli 1938.
67696: - Statuten van de Curaçaosche Handel-Maatschappij N.V. gevestigd te Curaçao N.A., maart 1955.
36447: - Inktkoelie. Jrg 2, nr. 4. Jotie 't Hooft, 3 ongepubliceerde gedichten.
51209: - Bibliofiel werk, kunst en literatuur. Vlaamse literatuur van Claus tot Timmermans.
51212: - Regels voor Astrid. (Gedichten)
40381: - Muidenaren in de oorlogsjaren. Deel 1.
40390: - La decouverte de la Polynesie.
40363: - Robert Musil (1880-1942). Musil-Forum nr. 7, 1981. Vol 1/2.
39969: - The pornographers.
40036: - Gli uni & gli altri. Travestiti e travestimenti nell'arte, nel teatro, nel cinema, nella musica, nel cabaret e nella vita quotidiana.
39680: - Participants Poetry International 1970-2010.
39682: - Rancune.
39555: - Amsterdam, Marken, Volendam.
39488: - Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen.
39497: - De Nederlandse Antillen.
39146: - Gard Sivik, nr. 12.
39149: - Gard Sivik, nr. 15/16.
39151: - Gard Sivik, nr. 19.
39198: - Print/Fersen. Fersen ú de hijere Fryske poëzy.
39142: - Gard Sivik nr. 21.
39143: - Gard Sivik, nr. 9.
67793: - A course in miracles. Text. Workbook for students. Manual for teachers.
67500: - The onlook.
67499: - The Sufi onlook. Theme: the way of the warrior.
68055: - Oostenrijks-Hongaarse azen aan het Oostelijk front 1914-1918.
49982: (SOTHEBY'S, PARIS). - Important art d'Afrique et d'Oceanie. Collection du gouverneur Guyon, Adolf Hoffmeister, Christina et Rolf Miehler et divers amateurs.
49916: - Bolland. Den elfden februari negentienhinderd twee en dertig- tien jaren na zijn sterfdagf- herdcht in de aula der Amsterdamsche univesiteit.
49820: - Deus ex Machina. Deus de poche.
49632: - Redhouse sözlügü/ dictionary. 2 vols. Vol. 1: Türkçe-Ingilizce./turkish-English. Vol. 2. : Ingilizce-Türkçe./ English-Turkish.
49465: - Bijster. Einde. Jrg. 1, no. 6
49240: - Homenagem a Fernando Pessoa./ Hommage à Fernando Pessoa./ Hulde aan Fernando Pessoa.
49098: - Hulstkamp. Honderd vijf en zeventig jaar distilleerderij en likeurstokerij 25 maart 1775-1950.
49000: - Amsterdams Ballon Gezelschap. Spannend reisverslag. Deel 3.
49001: - Amsterdams Ballon Gezelschap. Aktueel reisverslag. Deel 4.
49002: - Amsterdams Ballon Gezelschap. Aktueel reisverslag. Deel 5.
48982: - Witzend. No. 1.
48983: - De Paniekzaaier. Nr. 1.
48984: - Hellup. Tijdschrift voor godsdienst en samenleving.
48991: - Deelder. 0-nummer.
48995: - Psilist 2.
48997: - A.B.G. reizen.
48998: - Ballon Courant. 1e jrg., Nr. 1. (Reisverslag deel 1).
48999: - Amsterdams Ballon Gezelschap. Aktueel reisverlsag. Deel 2. (Dubbelnummer).
65525: - Themanummer: Surinaamse verbeelding. Oso, jrg. 16, nr. 1.
65791: 90 - Bloemen-sprookjes, fabels en legenden.
65794: - Frank Zappa Tour 88. Broadway the hard way.
65913: - Japanse krijgsgevangenkampen. (Japanese prinsoner of war camps).
65940: - Hiroshige. One hundred famous views of Edo./ Hunder berühmte Ansichten von Edu./ Cent vues cél`bres d'Edo. Ota Memorial Museum of Art, Tokyo.
65946: - Tribus. Jarhbuch Band 33.
65947: - Tribus. Jarhbuch Band 19.
65948: - Tribus. Jarhbuch Band 20.
65949: - Tribus. Jarhbuch Band 6.
65950: - Tribus. Jarhbuch Band 17.
65951: - Tribus. Jarhbuch Band 9.
65952: - Tribus. Jarhbuch Band 10.
65953: - Tribus. Jarhbuch Band 12.
65954: - Tribus. Jarhbuch Band 37.
65961: - Bzzletin nr. 33. Jan Elburg special.
65962: - Le theatre en Pologne./ The theatre in Poland. Nr. 6-8.
65967: - Handleiding gasbescherming Deel !. No. 52.
65968: - Uittreksel uit het Algemeen Oefenvoorschrift voor de Koninklijke Landmacht. No. 46a.
65969: - Voorschrift velddienst. Deel I. (V.Veld. Dl. I). No 41-I
65970: - Forum. Architectural forum. The magazine for building. Vol 116, nr. 5. Chicago issue. May 1962.
65980: - Bayerischer Heimatschuss. Jhargang 13.
65981: - Bayerischer Heimatschuss. Jhargang 12.
65982: - Volkskunst und Volkskunde. Jahrgang 9.
65983: - Volkskunst und Volkskunde. Jahrgang 8.
65992: - Tien jaar Diogenes 1960-1970.
65995: - Emancipatienummer.
66126: - Peutjoet. Rustplaats voor 2000 soldaten van het vroegere K.N.I.L./ Resting place for 2000 soldiers of the former KNIL-Forces.
66160: - Ter gedachtenis van Multatuli 1887- 19 februairi-1992.
66196: - Zorro slaat toe! Bewakingsindustrie. Kamerakontrole en het verslag van een aktie in Hoog-Catharijne, Utrecht, december 1977.
66201: - Anarchist Review. No. 2.
66202: - Modern Brabant. Jrg. 1. Nr. 1.
66607: - Indisch ABC
668433: - Edda. De liederen uit de Codex Regius en aanverwante manuscripten.
38802: - Surinaams bauxiet. Een beschrijving van de samenwerking in de ontwikkeling van een bodemrijkdom. / Suriname bauxite.
38890: - De Poolse kok. Een zeereis van Hamburg naar Valparaiso aan boord MV 'CCNI Antofagasta'.
67060: - The Velvet Underground. Europe 1993.
66772: - Hans Verhagen. P.C. Hooft-prijs 2009.
66773: - Goede papieren. Jrg. 1, nr. 1.
66774: - Goede papieren. Jrg. 3, nr. 2.
66775: - Goede papieren. Jrg. 4, nr. 2.
50320: - Gentsche studenten-almanak 1918. 1e Jaargang.
50339: - Schönberg/ Webern/ Berg. Portretten-partituren- documenten.
67321: - Erfgoed van de oorlog. De oogst van het programma./ Heritage of war. Result of the programme. 2 vols.
34545: - Het Beckett Blad nr 2.
34546: - Abstracts International Symposium 'Beckett in the 1990s' 8/4-12/4 1992.
29716: - Tekst tegen beeld. Raster 63.
50432: - Wat kan ik zelf doen? Aanvullende maretakbehandeling bijkanker.Beknopte brochure voor patiënten, hun vrienden en familie.
50447: - Fernando Pessoa. Poète pluriel (1888-1935). Les Cahiers no. 1.
67285: - Gedichten v0or kinderen./ Poèmes pour enfants./ Gedichte für Kinder./ Poems for childeren. Vol. 13.
67801: - Official souvenir Golden Gate Bridge, San Francisco, Cal. A part of the catwalk use din cosntructing the Golden Gate Bridge.
38750: - Opgave van litteratuur betreffende de Nederlandse Antillen.
50478: - Beschouwingen over wijsheid uit India.
52159: - 50 jaar Triniteits-Lyceum.
52160: - Gedenkboek Triniteitslyceum, Haarlem 1922-1947.
38644: - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indië. Nrs. 13 t/m 26.
38645: - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indië. Nrs. 13 t/m 26.
38646: - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indië. Nrs. 13 t/m 26.
38654: - Paul Éluard. Numéro special d'Europe, ann. 31, nr, 91-92.
66744: - Advanced textbook on traditional Chinese medicine and pharmacology. Vol. 1: History, Basic theory, Diagnostics.
51879: - Jaarverslag 1962. Korps Gewapende Politie Suriname.
30186: - Hard Werken. Nr. 1.
30187: - Hard Werken. Nr. 5.
30188: - De Nieuwe Weelde. Nr. 6. (Inclusief bouwplaat).
30544: - De uitbarsting van den Kloet. Album bevattende 30 reproducties naar fotographiën van de ateliers Kurkdjian en Hermann te Soerabaia, welwillend afgestaan door H.M. de Koningin.
50683: - Eervol ontslagbewijs N.A.A.M. Hosemans, Bijzondere Vrijwilliger bij het Landstormkorps "De Meierij" 29 juli 1940.
50695: - Bottels. Een bloemlezing van Dichterskring De Nieuwe Eglantier.
38403: - Catalogus maçonnieke gelegenheidsenveloppen en postzegels. Nederland en Overzee. 2003.
38438: - Oververhitter locomotieven/ Locomotives à surchauffée/ Superheater locomotives/ Heissdampflokomotiven/ Locomotoras sobrecalentado/ Locomotive a vapore sursicaldato. System Wilhelm Schmidt.
55187: - Sleeswijk's kaart van Zuid Limburg met het aangrenzende gedeelte België en Duitschland. Schaal 1: 50.000. Wandelaars, wielrijders en automobilisten.
38147: , - Een leven.
68246: - Tijdschrift voor Slavische literatuur 66. Sprookjesnummer+ Jozef Hen.
67944: - Constitution of the Republic of Indonesia. (1945).
67424: - "The great strike."
67927: - Terras 07. Thema: Nieuw land.
31070: - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Militair beleid. Terugkeer naar Nederlandsch Indië. Deel 8a en b/ Verslag, bijlagen en 8 c-1.c-2/ Verhoren . 3 dln.
66800: - De familie Bik: van Batavia tot Breesand. Beelden van Nederlands-Indië en Ijmuiden in de 19e eeuw.
37480: - Celebes: De onderafdeelingen Donggala en Paloe/ Situatie kaart Vlakte van Paloe/ De landschappen Lore en Rampi/ Het woongebied der West-Toradjas/ Het woongebied derWest-Toradjas: Kali-groep: qua taal: Torai & Tawaili.
66810: - De Indische Instelling in Delft. Méér dan een opleidng tot bestuursambtenaar.125. jaar verzamelen.
66597: - Poesie album Willy Vogelenzang, Djakarta.
68349: - Er staat nog een sjoel in de Folkingestraat.
69783: - Ontwerp van de stadsguerilla & handboek voor de stadguerilla.
37215: - Visions singulières/ Zonderlinge denk-beelden/ Singualr visions.
63463: - Born down south. The blues went north. American Folk Blues Festival 67.
42313: - Een middag verzetspoëzie. Op de 5de mei 1955 in de Stadsschouwburg te Amsterdam.
67954: - Themanummer: De dekolonisatie van Nederlands-Indië in Nederldnse en Indonesische belletrie en egodocumenten.
38878: - Olympiade 1932. Die Olypische Spiele in Los Angeles.
59436: - Voices of Belizean children. Poems.
59442: - Belize Hospital Auxiliary cookbook.
66821: - Raster 59. Poëzie
67419: - Trans-African highways. A rout book of the Maio Trunk roads of Africa.
66780: - Toneelgroep Centrum, jrg. 2., nr. 2.
36883: - The annual of the Mountain Club South Africa. No. 24.
36941: - Ridders der Militaire Willems-Orde bij de Koninklijke Luchtmacht.
51667: - Herdenking februaristaking 24 februari 1952.
36699: - Grootse Surinaamse culturele avond. Onder auspiciën van de Stichting 'Welsuria'op vrijdag 6 december 1968 in de grote zaal van het Minervapaviljoen.
36700: - Het Nederlands Studenten Sanatorium. 1947-1957. 10 jaren verpleging, onderwijs, geestelijke verzorging, psychische zorg en sociale zorg.
36829: - Practische zeemanschap.
67539: - Raster 59. Poëzie.
66481: - In het spoor van Willem & Mary./The William and Mary trail. (Memorial 300 years).
68254: - Tijdschrift voor Slavische literatuur 49. Thema Oekraïne.
67095: - Een cultuurhistorische fietstocht over Vlieland.
31215: - The Gheranda Samhita.
69659: - Fluxus research. Lund Art Press, vol. 2., nr. 2.
36141: - Josephines Abenteuer.
36096: - Bzzletin 193. Becket-special.
36124: - Het Curaçaosch Museum. Het ontstaan, de historie zowel als een catalogus van de inventaris van het Curaçaosch Museum.
35926: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 21.
35927: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 23.
35928: - Het Toekomstig Leven. Maandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 24.
35929: - Het Toekomstig Leven. Maandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 25.
35930: - Het Toekomstig Leven. Maandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 28.
35931: - Het Toekomstig Leven. Maandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 29.
35912: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie der proefondervindelijke zielkunde en bovenaardse verschijnselen. Jrg. 5.
35913: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 8.
35914: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 9.
35915: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 10.
35916: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 11.
35919: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 14.
35920: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 15.
35921: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 16.
35923: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 18.
35924: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 19.
35925: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 20.
35890: - Seances Nassaukade 69 van 21 oktober 1924 tot 4 juli 1925.
35898: - Raster 48. Enzensberger.
35902: - Raster 75. Oorlog.
35907: - Seances Gerard Doustraat 24 en Da Costakade 60, Amsterdam van 4 mei 1913 tot 7 september 1913.
35908: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie der proefondervindelijke zielkunde en bovenaardse verschijnselen. Jrg. 2.
35910: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie der proefondervindelijke zielkunde en bovenaardse verschijnselen. Jrg. 3.
35911: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie der proefondervindelijke zielkunde en bovenaardse verschijnselen. Jrg. 4.
35753: - Aspects of surrealism (A symposium). (Books Abroad, vol. 43, nr. 2, spring 1969.
35676: - Kalender Suriname 1978.
35677: - Kalender Suriname 1980.
35697: - Suriname Bulletin, voorheen Aluminium-Folie. Jrg. 2, nr. 3/4.

Next 1000 books from Antiquariaat Hopi Bukinan

12/15