Antiquariaat Hopi Bukinan
Javastraat 182-I, 1095 CN Amsterdam, The Netherlands. Tel.: +31 (0)20 6 946 966            Email: hopibukinan@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
70867: - Li'l William Shakespeare. Posable figure. (Series B, authors).
25665: - Guldenboek Vuurkruis 1914-1918.
26132: - R.M.S. "Queen Mary". " A noble tribute to the imagination of man".
59281: - Ikat. Internationale tentoonstelling Hessenhuis./ International exhibition Hessenhuis.
69791: - No pasaran! Notities over de Spaanse Burgeroorlog.
48723: 48588 - Waiting for death. A dairy.
51494: - Raster 43. Poëzie-Leugen-Bedrog.
66927: - De Ander. Verhalen over compassie in Amsterdam.
67817: - Het gestolen succes.
68081: - Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden. Einde Ausstellung des Deutschen Exilarchives 1933-1945., Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main.
53211: - Menu R.M.S. "Nieuw Amsterdam", 3rd class, d.d.May 10th, 11th and 13th 1938/ R.M.S. Volendam, 3rd class, June 4th 1938.
53462: - De decembermoorden in Suriname. Verslag van een ooggetuige.
66926: - Hermitage Amsterdam. Museum on The Amstel.
52581: - De petitie Soetardjo.
70684: (REDIMAN). - Woordenlijst Nederlands-Surinaams
48574: - Afscheid van tijdgenoten. (zienswijze van een dissident).
48629: - WFH-verzamelkrant. Nr. 9. Over Willem Frederik Hermans.
48551: - Mimes d'Herondas.
66676: - Dreamz Newz. Special: 1975-2015 Suriname 40 jaar onafhankelijk.
70782: - Dada Zeitschriften. ( Prospekt der Verlags Freie Strasse, Der Zletweg Verlag Mouvement Dada, Cabaret Voltaire, Bulletin D, Der Dada, Der Dada Nr. 2, Der Dada Nr. 3 malik Verlag, Dada Sinn der Welt, Dadameter, Calandrier 20.)
70784: - Het Nederlandse monument in Mauthausen.
70854: - Rede-rijk. Poëzie en muziek uit alle windstreken. In juli en augustus, elke zaterdag van 14.00 tot 16.30 op 't Zuiderkerkhof. Programmaboekje.
70812: - De Stichting Jiddisj bestaat 10 jaar. Programmaboekej.
67034: - De Vrije Katholieke Kerk. Een genezingsdienst.
70931: - Kunst en ambacht in Indonesië.
48345: - Die Tanzakademie.
70815: - Ich wein oif aich mit alle iosjes foen dem alef-bejs./ Ik ween om ju;;ie alle tters van het alfabet. Programa Herdenking vermoorde schrijvers: Moskou, 12 augustus 1952- Amsterdam, 17 november 2002.
67489: - De heilige plaats. Het heiligdom en de betekenis voor vandaag. Nieuw Soefi reeks 12.
67579: - Zakboek. Over lucht-, doedel-, trek-, Sinterklaas- en andere zakken. Een verzameling bijeengebracht tgv het vijftigjarig jubileum van zakkenfabrikant Bates Cepro, Masstricht 1983.
53570: - Surinaams aardewerk.
70344: - Suriname. Histories- Ekonomies- Sociaal.
70263: - Raster. 87. Bestiarium 2.
70264: - Raster 80. In den beginne.
48295: - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C divisie "7 december". Tweede deel: Mrt.1947-Spt. !947. Politionele actie.
48269: - Hhoogtepunten en dieptepunten. 25 jaar Zetterij Chang Chi Lan-Ying, Drukkerij Jan de Jong en Uitgeverij De Buitenjant. Uitgelzen boeken. Jrg. 10, nr 1.
48282: - Maroc. De reisbrief van 17 groten, 4 kleinen en 1 hond. Eerste reis van de Luchtbus, met het Amsterdams Ballon gezelschap naar Msrokko, 15 januari-15 maart '77.
48208: - Nederlandse vertaling liedjes "Djai Djai Sarnaam".
47989: - Tweede internationale koets- en rijtuigveiling 'Victoria'.
47881: . - Identificatiekenmerken van de voornaamste in de practijk aangeplante hevea-cloonen.
47576: - Kulturele overheersing van Nederland in Suriname en de Nederlandse Antillen. Dominacion cultural. No druk mi koeltoeroe! Dokumentatiemap.
47460: - De Ster Jrg. 1926.
47404: - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 1 januari 1943 tot en met 27 oktober 1945. 1943-1945. AP II. Poelau Brayan A, B, C, E. Gloegoer II, Tebing Tinggi.
47405: - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 1 januari 1943- 31 december 1944. S 1944. Belawan Estae, Soengei Sengkol, Lawe Si Gala Gala, Wilhelminawaterval. /Asahan, Aek Paminke (mannen)
47407: - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 12 maart-31 december 1942. AP II. Poelau Telle, Nias, Sibolga, Medan, Poelau Brayan B, C, D, A, Gloegoer I, Tebing Tinggi.
47294: - Surrealist sculptures.
47251: - Anarchy 105. Theme: Wilhelm Reich and the sexuak revolution.
46922: - Belgium. Official account of what happened 1939-1940.
46895: - "Zorg voor inmaak". Handboek voor hetsteriliseeren van voedingsmiddelen in het huishouden met de toestellen van de firma Weck.
46656: - Al-akza. Al-wasit. Dictionnaire Français-Arabe.
46642: - Naar Maastricht in november.
46508: - Prothese. Nr. 19 B. "Ongewoon & Dapper".
46396: - Papier en vuur./ Fire and paper.
46250: - Couperus in beeld. Uitgelezen Boeken jrg. 7, nr. 8.
46273: - Labyrint. Forum. Voor architectuur en daarmee verbonden kunsten. Jrg/vol. 18, nr. 5.
46084: - 'Drink uit deze bron'. Jacques Lefèvre d'Étaples, geïnspireerd humanist en toegewijd tekstuitgever.
45898: - RCAF Logbook. A chronological outline of the origin, growth and achievement of the Royal Canadian Air Force. Silver jubilee. 1924-1949.
45866: - Gazette de Döberitz. Nr. 2
45886: - Festival Kesenian daerah tingkat nasional. 19-29 agustus 1995.
45823: - Plechtige herdenking van de Spoorwegstaking op 17 september 1945.
45853: - Nederland en Duitschland. Een keur van documenten, bijeenverzameld en toegelicht door een Nederlander.
45692: - Bijenparken in Amsterdam: 1913 tot 1991. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het Bijenpark in de Eendrachtpolder.
45573: - Unterklassen-Verzeichnis der Pfaff-Nähmaschinen. Vol. 1
45349: - Poetry International in het jaar van de aap. Met dichters uit China en de rest van de wereld. 23e Poetry International./4e Poetry on the Road.
45366: - I Made Djimat. Dans and muziek uit Bali.
59280: - Surinaamsche almanak voor het jaar 1894.
770248: - Dictaat zeemanschap. Deel I + Figuren behorende bij dictaat zeemanschap. Deel I. (2 dln).
44967: - Porcelains traditionelles Japonais. Traditioneel Japans porselein.
44709: - Enkhuizer Almanak voor het jaar 1918.
44573: - Negrofilia. Het negerbeeld in de massacultuur.
44574: - "Negrofilia". Blacks in popular culture.
44232: - Poëzie is achteruit luisteren en vooruit zien./ Poetry is listening backwards and looking forwrds./ Poesie ist zurück hören und nach vorne sehen.
70880: - Een cursus in wonderen. Tekstboek. Werkboek. Handboek voor leraren.
67511: - Verbeeldingen.
51685: - Twee weken bij de marine. (Brieven over vloot-manoeuvres 26-30 september en van 3-6 october 1910 aan boord Hr.Ms. Jacob van Heemskerck).
65940: - Hiroshige. One hundred famous views of Edo./ Hundert berühmte Ansichten von Edu./ Cent vues célèbres d'Edo. Ota Memorial Museum of Art, Tokyo.
53512: - Licence to sell foodstuffs by retail issued to Willie Moore at Tofts Farm, Airmyn, Goole. (East Riding Yorshire, UK).
70864: - Traditionele muziekinstrumenten van Japan./ Traditionalk musical instruments of Japan.
67537: - Raster 92. 59 nuttige gedichten, 7 essays over nuttige gedichten, 5 essays niet over nuttige gedichten.
70823: - Wanda wil bij het verzet. Vrouwen over verzet.
18771: - Gedenkboek Vrijwilligers Korps Curaçao 1929-1969.
50765: - Snip en Snap op de zilveren bruiloft.
70689: - Cahiers Isabelle de Charrière./ Belle de Zuylen papers, no. 2. Les lieux d'Isabelle de Charrière: places et topoï./ Belle van Zuylen's places: spaces and topoi.
70764: - Grine medine vijfentwintig. Een tijdschrift voor liefhebbers van de Jiddisje taal. Jubileumnummer.
69935: - De grondbeginselen van het boeddhisme van Nichiren Daishonin.
52753: - Ontwerp-Grondwet van Suriname met bijbehorende Memorie van Toelichting.
69931: - Nacht van de poëzie 2010.
34855: - Van de straat. Poëzie en kunst voor kinderen/ Über die Strasse. Poesie und Kunst für Kinder/ Streetworks. Poetry and art for children/ Vue sur rue. Poésie et art pour enfants.
35052: - The image of Curaçao.
70262: - Raster 86. Bestiarium 1.
69631: - Raster 29. (o.a. De val van Mussolini, vergeten filmproject 1930).
65615: - Shell op Curaçao.
65616: - Curaçao Traveler. Issue 4. Island guide roadmap.
65618: - Mayan ta un dia mas.
65687: - Monumentenplan voor Willemstad, Curaçao.
65688: - Inner City Plan Willemstad, Curaçao.
65698: - Programme officiel. Finale de la Coupe des Vaincueurs de Coupe Européenne Fc. Malines-Ajax. Stade de la Meinau, Strasbourg, le 11 Mai 1988.
63392: - Raster 75. Oorlog.
69555: - Liegen op een hoger plan. De 100 beste gedichten uit de Turing Gedichtenwedstrijd 2014.
68032: - Dagboek van Jack. Over Djoermatan en Ngawi II op Java in 1945.
70258: - Laat je niet pakken. (Ten tijde van de kraakscene in Nederland).
70718: - Een tuin van vrede. Restauratie Joodse begraafplaats Vierlingsbeek.
43536: - Gids voor den bezoeker van de Indische tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam. (1901).
43548: - Voor volk en vaderland. Tien jaren strijd van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden 14 devember 1931-1941.
63463: - Born down south. The blues went north. American Folk Blues Festival 67.
70141: - Hr. Ms. D 804 De Kortenaer. Nederlands Nieuw Guinea februari 1956- september 1957. 2 dln.
67125: - Dietse studies. Bundel aangebied aan Prof. Dr. J. du P. Scholtz by geleentheid van sy vyf-en-sestigste verhaardag, 14 mei 1963..
65104: - Uitgeverij Bébert edities 1980-1985 Overzichtstentoontoonstelling./ Publishing House Bébert editions 1980-1985 retrospective.
65117: - Jaarboekje van het korps adelborsten 1931. 60ste jrg.
65118: - Jaarboekje van het korps adelborsten 1932. 61ste jrg.
65119: - Jaarboekje van het korps adelborsten 1933. 62ste jrg.
65120: - Jaarboekje van het korps adelborsten 1955. 80ste jrg.
65121: - Jaarboekje van het korps adelborsten 1954. 79ste hrg.
65122: - Jaarboekje van het korps adelborsten 1953. 78ste jrg.
65123: - Diesntplicht weigerplicht. Feiten en motieven rond dienstweigering.
65791: - Bloemen-sprookjes, fabels en legenden.
67211: - Büchmania Magazine. Nr. 12,.
63518: - Officiersopleidingen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger in Nederlands Indië 1936-1950.
66913: - Mandril. Maanblad voor mensen. Lages-nummer.
67263: - Het zal toch niet waar zijn? Kruitfabriek De Krijgsman 1702-2004. Beelden van de Rietpolder anno 2004 en van wat er dreigt te geuren.
59575: - Oso. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis. Jrg. 20, Nr. 1: Thema: Suriname 25 jaar hier en daar. Nr. 2: Diorama's Gerrit Schouten, Sapren met kasmoni, Oude Sranantekstenontdekt, Sodomieprocessen, o.a.
66610: - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter verbreidng vankennis omtrent Oost- en West-Indië. Jrg 1, mei 1928- april 1929.
69963: - Museum Puri Lukisan, Ubud, Bali.
70327: - Raster 37. Poëzie in vertaling.
58348: ; - De lamp van Diogenes. (Schrijversportretten).
69632: - Raster 40. Jubileumnummer: De toekomst van het lezen.
52415: - Rolling Stone. Cover to cover.
67298: - De overwinning op de zon.
67214: - Bok. Du Perron nummer.
69976: - Afrikaanse maskers.
66890: - Pi in de Pieterskerk, Leiden 5 juli 2000.
42872: - De laatste acht van den kruiser "Frauenlob".
336759: - Insulinde in woord en beeld. Kampong in het Barito-stroomgebied- Borneo.
64165: - 50 losse artikelen , geografisch, antropologisch, reis-impressies Nederlands Nieuw Guinea./ 50 loose aricles, geographical, antropological, travels Netherlands New Guinea.
67713: - Muzikale documenten uit twee eeuwen (1500-1700) in de bibliotheek van het Instituut voor Muziekwetenschap der Rijksuniversiteit te Utrecht./ Musical documents from two centuries (1500-1700) in the library of the Utrecht Institute of Musicology.
70303: - Itinerario. Vol. XII, nr. 1. Special issue: The ancient regime in India and Indonesia.
50357: - The poets' encyclopedia.
68054: - Oostenrijks-Hongaarse azen aan het Italiaanse front 1914-1918.
42289: (HAAFNER, J.) - Roof en verwoesting van onze koloniën. Waar liefde en welvaart woonden.
67110: - Soto: a retrospective exhibition.
63863: - 100 jaar Harm. Toonaangevend sierend kunstsmeedwerk
63869: - Kip krant. (Hommage an Leen Kip, leraar).
42006: - De Indische Post. Weekblad gewijd aan de belangen van Nederlandsch-Indië. Jaargang no. 44, 27 september 1924. Suiker-nummer tevens Jaarmarktnummer.
69874: - Arts connus et arts méconnus de l'Afrique noire. Collection Paul Tishman.
66717: - De zinkwitstaking 1929. Leven en strijd van de arbeiders/sters in het Maastricht van de jaren twintig.
51415: - De Chineesche Revue. Jrg. 2, afl. 4.
66917: - Mandril. Maanblad voor mensen. Jrg. 1. Compleet, 12 nrs.
69560: - Een bijdrage tot planmatige ontwikkeling en ondersteuning van de industrie sektor in Suriname.
70388: - Profile of Irian Jaya.
51090: - Erts. Letterkundige almanak 1929. Verzen, proza, drama, essay.
51107: - Pantomime Theater Marcel Marceau. Programmaboekje.
53981: - Popular paintings from Haiti.
70409: - Lieder für das Lebe./ Lider fars lebn. Aus den Repertoire von Esther & Edna Bejarano und Coincidence.
70163: - 10 jaar VSB Poëzieprijs, 1994- 2003.
70495: - Vida Vasca. Revista regional Española. No XVII: 1940.
66914: - Mandril. Maandblad voor mensen. Jrg. 3. Nrs. 6, 7, 8, 9, 10, 11.
70261: - Raster 71. Angst.
59442: - Belize Hospital Auxiliary cookbook.
66920: - Zoals een haan een ei legt. De 100 beste gedichten uit de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2009.
69656: - Tip Top. Muziektheater. De teksten.
70860: - Japanse prenten met muziek./ Japanese woodcuts with music.
67844: - `Guide to the Chicago murals. Yesterday and today.
71014: - Glamoer. Nr. 3.
66745: - Advanced textbook on traditional Chinese medicine and pharmacology. Vol. 2: Pharmacy, Perception.
33818: - Welkom vrienden to Holland, Michigan.
21962: - Great Britain and Palestine 1915-1946. Information papers no. 20.
70378: DRS. P. - Heinde en verre.
52375: - Kat en muis.
52376: - De reis door het leven.
58739: - Bemoediging aan den vryen Nederlander over het afsterven van H.K.H. Mevrouwe Princesse Anna Douariere van Z.D. Hoogheid Prins Willem de IV, Gouvernante der Veréénigde Nederlanden &c. &c. &c. Voorgevallen den 12, January 1759,
67597: - Blikveld- 1: 500 ontwerp Heesterveld. Stimuleringsprijsvraag voor wonen en woonomgeving. (Bijlmer).
67902: - Omzwervingen. Klassieke teksten over Indonsië uit Oost en West.
41475: - Voor Arthur Lehing. Over anarchisme, anarcho-syndicalisme en architectuur. Bakoenin, Brenan, Benjamin en Bloch. Debrot, Duiker en De Ligt. Engeland en het eiland Man. Malevich, Mondriaan en Monet. Spanje, Schuitema en Zwart.
69900: - Raster 46. Kitsch special.
70690: - Cahiers Isabelle de Charrière./ Belle de Zuylen papers, no. 3. Isabelle de Charrière face aux hommes: correspondences, épouseurs ou personnages de fiction./ Belle van Zuylen facing men: correpondences, lovers or fictitious figures.
65674: DRS. P. - Het geheim van het bestaan. Tekst & commentaar.
66505: - De rooftocht in Abessinië. Wat doen wij?
63584: - 16 Eerstedag enveloppen Suriname, 1966-1971.
63596: - Nomenclatuur en definities op het gebied van de gieterijtechniek.
65165: - Furore. Nrs. 1.
66188: - Bornholm Congo- tur/retur. (1885-1960).
53373: - In commemoration of Pte. Wilfred A. Hodgson (no. 32333, 3rd W.R. Regiment). Who died in the Hospital of Aldershot, April 16th, 1916, aged 21 years.
43553: - Ramayana. Epos, religie, theater/ Epos, religion,, theatre/ Epos, Religion, Theater.
65573: - Vasarely inconnu./The unknown Vasarely./ Der unbekannte Vasarely.
67066: - Van vlas en linnen. Historische tentoonstelling van het Ommelander Museum, Leens.
12430: - A short guide to the Borobudur and the Lara Djonggrang Temples.
13214: - Kloet-album. Uitgegeven ten bate van de slachtoffers der jongste uitbarsting op 20. Mei 1919.
13505: - De oorlog in beeld. Februari-November 1918. Nederlandsche editie.
64700: - Poëziewedstrijd 1987. Opwenteling. Naar morgen 60.
65396: - Op zoek naar Suriname's zuidgrens, de grensbepaling tusschen Suriname en Brazilie 1935-1938, 3 expedities. Marineblad, jrg 35, nr. 7.
65397: - Culturele activiteit in Suriname. Beginselen, feiten en problemen. Gedenkboek CCS 1947-1957.
67364: - Gummi. No. 9.
67366: - Op bevel van de Duitsche Weermacht: rijwiel inleveren, Stadion (Zuid), Ter Gouwstraat, ingang Polder weg & Westergasfabriek.
69574: - Raster 107. Poëzie.
67368: - De Vrije Pers, Dagblad voor 's-Hertogenbosch en Omgeving (nrs. 2, 4, 5, 9 & 110)+ Provinciaal Noordbrabantsch Dagblad (Nrs. 123 + 161).
67363: - Schakeling. Jubileum uitgave 1881-1931.
67354: - Festival de Chnocks! (Programme officel).
66333: - Rapport Landelijke Werkconferecntie: Suriname 30 jaar onafhankelijkheid. De economische ontwikkeling van vrouwen in het binnenland.
66391: - Guide to Maluku.
66397: - Kerstsurprise Tong Tong.
66399: - Batik patterns.
66405: - Het guldenboek 1898-1948.
66432: - 12de Nacht van poëzie.
664594: - Regiment Huzaren Prins Alexander, 13 februari 1814-1964.
70930: - De Javaanse bruiloft.
66490: - Zeemansliederen van het Vlielands Zeemanskoor.
665061: - Op bezoek.
665741: - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Internationale Orde der gemengde vrijmetselarij "Le Droit Humain", 1889- 11 mei- 1949.
66302: - Die Tanz Akademie.
66312: - Raster 111/112. Kleur.
66253: - Edith Stein College 1915-1975.
66246: - Dossier: argumenten tegen homosexualiteit.
66247: - Die Deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch 1014. Erster Band: Vom Attentat in Sarajevo bus zum eintreffen der serbischen Antwortnote in Berlin nebst einigen Dokumenten aus den vorhergehemden Wochen.
662136: - Voorwaarden voor aansluiting en levering van water door de "Drinkwaterleiding De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden", gervestigd te Meerkerk.
66228: - De pelgrimstocht van ridder Gruenenberg naar het Heilig Land in 1486.
65448: - De rol van de vrouw in de Surinaamse geschiedenis. Oso, jrg. 3, nr. 2.
65257: - Sranan botjetie./Surinaams boeket. Poëzie en proza uit Suriname. Bulkboek 36.
65280: - De reis van Sinte Brandaan. Naar de versie in het Comburgsche handschrift.
65333: - In Memoriam, de gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 11942-1945. Namenregister./ InMemoriam, de[ported and murdered Jewish, Roma and Sinti children 1942-1945. Index of names.
65361: - Het Kruisherenklooster./ Het huis.
65369: - Project London Free.
65429: - Uit Suriname's historie.
65431: - Surinaamse vrouwen: van slavernij naar bevrijding.
65446: - Heerlijke gerechten uit Suriname.
70691: - Cahiers Isabelle de Charrière./ Belle de Zuylen papers, no. 8. Comparaisons et connections autour d'Isabelle de Charriere./ Comparisons and connections around Belle de Zuylen.
66915: - Mandril. Maanblad voor mensen. Jrg. 4. Nrs. October-november, december, januari, maart, mei.
65083: - Suriname nummer.
65085: - De Nederlandse Antillen nummer.
64989: - Poesiealbum behorende aan Abraham van Gelder.
64991: - Mauerbach. Items sized by the National socialists to be sold for the benefit of the victims of the holocaust./ Versteigerung der von der Nationalsozialisten Konfiszierten Kunstwerke zugunsten der Öpfer des Holocausts.
64995: - Mietje. Jrg. 2, nr. 5. (Flikker en links, Filmsupplement).
64996: - Het Indische bouwen. Architectuur en stedebouw.
64779: - Het Oosten. Poëzietijdschrift, jrg. 1, nr 1.
64802: - Glas-Hoving Groningen, 1929-1954.
64586: - Korps Mariniers 1665-1975. ( Special Marineblad jrg, 85, nr. 8).
64597: - Verleihung der Hans-Meid-Medaille für Illustration an Kurt Löb, Amsterdam.
70140: - Infiltranten NNG./ Nieuw-Guinea Torn. Kies zee.
64615: - 'Vijftien jaar later'. Esther Klop 1982-1997.
64555: - Beweegbare boeken.
64519: - Wedding of the foxes. Japanese fable and fantasy.
64503: - Laurens Jansz Costerprijs 1995 verleend aan Joost R. Ritman.
64491: - Poëziewedstrijd 1997. Opwenteling.
64481: - Walraven nummer. Tirade 121.
64355: - Kan dat gepraat wat minder? 25 jaar Radio Rijnmond. (2 cd-luisterboek+ boekeje).
64441: - Alles wat u moet weten over vergoeding oorlogsschade.
64446: - Simon Vestdijk. De weergaloze collectie van Fred Portegies Swart. (Catalogus 68).
64448: - Hommage aan Emile Puetmann 1921-1987.
64463: - Poëzie-route. (Hellendoorn).
64330: - From Ptolemy to Stuyvesant. One hundred five printed books, atlases, bindings, manuscripts, paintings & miniatures. Recent acquisitions and a selection from our stock. ( Catalogue 109).
64237: - Breda en omstreken in woord en beeld. Een boek voor stadgenoot en vreemdeling.
64046: P.M. - bolo' bolo.
64029: - The American Sephardi. Journal of the Sephardic studies program of Yeshiva University. Vol. Iv, nr 1-2.
64030: - M.R. Rademacher Schorer 1888-1956. Minnaar van het 'schoone' boek.
63825: - Real Free Press. No. 1. De Mutt en Jeff cartoons. Ehe-catl.
63826: - Real Free Press. Illustratie. No. 4.
63827: - Rel Free Press. Illustratie. No. 5.
63828: - Real Free Press. Illustratie. No. 6.
63832: - Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray. Vol. 2.
63833: - Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray. Vol. 20.
63834: - Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray. Vol. 21.
63835: - Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray. Vol. 22.
63836: - Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray. Vol. 24.
63837: - Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray. Vol. 23
63838: - Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray. Vol. 25.
63855: - Uitgelezen Boeken. Proefnummer 2. Op zoek naar Meindert Boogaerdt./ De Oudemanhuispoort vermoordt?
63856: - Uitgelezen Boeken. Proefnummer 3.
63879: - Fokker Spin Centennial Festival 1911-2011.
63880: - Militärhistorisches Museum der Bundeswehr in Dreseden. 4 vols. Vol 1: Ausstellungen 1990-200. Vol 2: Ausstellungsstücke und ihre Geschichte. Vol 3: Albert von Sachsen: Kronprinz, Soldat, König. Vol 4: Tagebuch eines deutschen Soldaten 1940-1943.
64001: - The S.A.L. (Mongui) Maduro Library. 15th anniversary publication.
64002: - Eeuwfeest van de invoering der codificatie en de instelling van het Hof van Justitie./ Centenary celebration of the introduction of the codification and the institution of the Court of Justice. 1 t/m/thru 5 May, 1969.
64004: - De Curaçaosche Bank. Verslag over 1927.
64005: - De Curaçaosche Bank. Verslag over 1929.
63529: - Jaarboekje van het Korps Adelborsten 1942-1943.
63226: - Getraliede reservaten van Roger van de Velde. Gierik/ Nieuw Vlaams Tijdschrift jrg. 18, nr. 67.
70260: - Raster 57. De literaire getuige- S. Dresden.
63083: - Indonesische kunst uit eigen bezit. Tentoonstellibng gehouden naar aanleidng vanhet honderdjarig bestaan van de "Indische Verzameling", sinds 1911- Ethnografisch Museum 1864-1964.
62656: - Vijftien jaar Skript. Thema: Buitenstaanders ( Surrelalisme, Joodse aspecten, Molukse moslimis in Friesland), Skript jrg. 15, hr. 4.
62671: - Algemeene toelichting bij de bodemkundige kaart van Java en Madoera (1: 100.000).
62672: - Grondkaart en voorlopige legenda van het gouvernement Jogjakarta (72x77 cm),
62695: - Going down swinging. No. 30.
62544: - Our "snoa". Synagogue Mikvé Israel-Emanuel 5492-5742. Curaçao.
62559: - Supysáua. The Brazilian Indian.
62561: - Poerin, Sjvarts, Stratanovski, Voltskaja. De nieuwe Peterburgers in de poëzie. Programmaboekje Lantaren/Vensterr, 19 & 20 apeil 1997.
62403: - Boekverkopers, prenthandelaren, veilinghouders./ Booksellers, print dealers, auctioneers.
62274: - Bijna-dood-ervaringen en hulpverlening. Symposiumteksten De Flint-Amersfoort 31 maart 1990.
62280: - Winterswijk. Wat was en wat bleef.
62317: - Terschelling vroeger. Deel 1 en 2.
62321: - Nog leverbaar/ te verschijnen. Moderne kunst en literatuur. // Still in stock/ to be published. Modern art and literature 1985-1986..
62380: - Te Elfder Ure 28. Thema: Staatstheorie 2: Gramsci.
62381: - Te Elfder Ure 29. Thema: Foucault over macht.
62382: - Te Elfder Ure 37.38. Foucault: Waarhied als macht. 2 dln.
62141: - Theosophia. Jrg. XIV. 12 nrs. (Compleet 1905/06)
61651: A.J. ( L. VAN DEYSSEL ). - Multatuli. Multatuli en Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen.
61787: - Jaarboek 1933. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten", Hulst.
61788: - Jaarboek 1934. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten", Hulst.
61789: - Jaarboek 1935. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten", Hulst.
61790: - Jaarboek 1936. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten", Hulst.
61832: - Raster 38. Beckett. Kis. Kluge.
61864: - Equality. No. 28.
61865: - FighT bAck. Nr. 9.
61866: - FighT bAck. Nr. 37.
61867: - FighT bAck. Nr. 38.
61868: - FighT bAck. Nr. 39.
61966: - Jaarboek 1935. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten", Hulst.
62002: - The Wai'anae book of Hawaiian health. The Wai'anae diet program manual.
61319: - Selamat sjabbat. De onbekende geschiedenis van de joden in Nederlands-Indië. Themanummer Misjpoge jrg 27, nr. 4.
61332: - De Poezenkrant no. 44.
61375: - Jacob Israël de Haan. (Catalogus 72).
61410: - Papiermolen De Schoolmeester.
61223: - Ten-year-plan for Surinam. Revised programme by the Surinam Planning Bureai. By order of the government of Surinam and in close cooperation with the government and contact committe of the legislative council of Surinam.
61245: - Op reis met Appel.
61277: - Wegwyzer stad Gend en provinciale almanach van Oost-Vlaanderen voor het jaar O.H.J.C. 1839. Het 70.ste jaar.
61145: - Anhangerschap bode. Nr. 2.
61146: - Anhangerschap bode. Nr. 3
61147: - Anhangerschap bode. Nr. 4.
61148: - Anhangerschap bode. Nr. 5.
61059: - De Plantage, Kadijken en Oostelijke Eilanden. Een buurt in beeld.
61025: - De langste gracht./The longest canal.
69556: - Amsterdam moet je horen. Drie geluidwandelingen in de stad. (Langs de Amstel, Oostelijk Havengebied, Zuidas).
60879: - Op Venus' snaren.
60634: - Het kaartleggen volgens het systeem Tourmand.
60649: - De Gil. Speciale extra-editie! 1 mei 1944.
60465: - Tekeningen van Gerard Polak. Uitgegeven ter gelegenheid van zijn 70e verjaardagf door al zijn kinderen en kleinkinderen en zijn nichten Els en Chel Matteman.
60379: - De gita. Het evangelie van heer Shri-Krishna.
70998: - Monumentenseries IV. 15 foto's van amsterdamsche hofjes.
60314: - De karma Kagyu traditie. D dhammaweg vazryana.
60330: - Vluchtelingenzorg. Roermond 1914-1915.
60337: - Stuwband. 12,5 jaar. Jrg. 7, nr. 5.
60345: - Poetry International 11 tot en met 16 juni 1979. Programmaboekje.
60095: - Germany's claim to colonies. Information Department Papers no. 23.
60134: - Guide de la Corse mystérieuse.
60162: - Gids van Paramaribo. Register van straatnamen, overheidsinstellingen, dienstverlenende instanties etc. behorende bij de kaarten Cll87 en Cll88 (Noord- en Zuid Paramaribo).
669976: - Boekbeeld. De Amsterdamse School in omslagen en boekbanden.
59989: - Orinoko-Parima. Indianische Gesellschaften aus Venezuela- Die Sammlung Cisneros.
59996: - Cadetten-almanak 1915. Nieuwe serie. Negentiende jaargang.
59909: - Stemmen van Nederlanders over de behandeling der Joden in Duitschland.
59668: - Raster 25.
59609: - Poetry International Rotterdam 14-17 mei 1976. Een keuze uit het werk van de deelnemende dichtersvertalingen. Aangevuld Poetry National, gekozen door Nederlandse en Vlaamse tijdschriftredacties en de resultaten het vertaalprojekt Jiddische poëzie. 2 dln.
59581: - Oso. Tijdschrift voor Surinamistiek. Jrg. 26 Nr. 1: Paramaribo: the city. Nieuwe etnische en sociale dimkensies in de hoofdstad. Nr. 2. De dagvlinders van Sueriname: biologische en hiostorische aspecten, De kracht van een klederdracht o.a.
59587: - Oso. Tijdschrift voor Surinamistiek en het Carïbisch gebied, Jrg. 31. Nr. 1: Thema: I love SU!? Nr. 2: Sekswerk in de Surinaamse goudvelden; de mythen ontrafeld o.a.
59576: - Oso. Tijdschrift voor Surinamistiek. Jrg. 25. Nr.1/2. Suriname, 30 jaar na dato./ Kosmologie in een kist. Beeldvorming rond slavernij. De switi moksi patu van de literatuur. De hoofdpijn van de bibliograaf. Dromen in het Surinaamse wereldbeeld.
59577: - Oso. Tijdschrift voor Surinamistiek. Jrg. 22. Nr. 1: Thema: Lepra in Suriname. Nr. 2: Killinger complot verijdeld, Cojo, Mentor en Present, Hindostaanse Surinamers in India, Medicinale planten, Gender aspecten in familienamen.
59578: - Oso. Tijdschrift voor Surinamistiek. Jrg. 23. Nr. 1: Thema: Literatuur en maatschappij. Nr.2: Surinaams papiergeld van 1760 tot 2000, Opstand in Palmeneribo, 1707, India en de Moslim Hindostanen, Een stukje Surinam eop Curaçao, De dagboeken van Otto Tank.
59555: - Characters and caricatures of Belizean folklore.
59476: - Raster 56. Kinderliteratuur.
59478: - Raster 32. Poëzie en kritiek.
59237: - Landen-documentatie ten behoeve van im- en exporteurs. Enige economische en commerciële gegevens betreffende Suriname.
59270: - Reglement voor het beurtveer van Zaandam op Breda, vice versa.
59277: - Officiële feestwijzer der tentoonstelling van Landbouw en Zaansche Nijverheid te houden te Zaandam, 8 juli- 9 augustus 1896.
58993: - Herdenking Nederlands Bevrijding.Koog aan de Zaan- Zaandijk 28,29, 30 juni 1945.
59013: - Officiëele catalogus der Tentoonstelling van Landbouw en Zaansche Nijverheid te Zaandam 1896.
59025: - Door Noord-Holland.
58854: - Jonge kracht.
58695: - Adolf Loos 1870-1933.
58610: - Rosenkreuz als europäisches Phänomen im 17. Jahrhundert.
58581: - Winkelboekje Zaansche Coöperatieve Verbruikers- en Productie-Vereeniging "De Eenheid", Zaanstreek.
58589: - Ter herinnering aan het 25-jarig jubileum van de cacaofabriek "De Zaan"1911-1936.
58595: - Aardgasgokkers van Slochteren.
58491: - Lantèrnu. Guia pa nos historia./ Gids voor onze geschiedneis./ Guide to our history. Jrg./Vol. 1, no. 2.
58510: - Caribbean area, Surinam, Netherlands Antilles. Catalogue 25.
58511: - Mededelingen nos 17/18. Surinaams Museum.
58525: - Melliand. Textielberichte Band XXII. Wissenschaftlich-technische Fachzeitschrioft für Baumwoll-, Wolle-, Flachs-, Ramie-, Hanf-, Jute-, Seiden-, Kunstseiden- und Zellwoll-Industrie.
58303: - Serendipiteit Door toeval en intelligentie datgene vinden wat je niet zoekt. Watou 99.
58396: - "The stateliest ship". Queen Mary.
58402: - Waarom viert de Zaanstreek derde Pinksterdag?
58417: - Programma "i.j.f.t."5 t/m 8 juni 1954 ter gelegenehid van het 75-jarig bestaan der Gymnastiek Vereniging "Concordia", Zaandam, 1879-1954.
58421: - Welcome soldiers ! Special edition for the Allied Forces of Het Parool (resistance paper WW II).
57958: - Zintuiglijke poëzie/powezie./ Kenesic poetry. AH. 9.
58012: - Atlas 19de eeuwse ring Amsterdam.
58033: - Antologica Grotiana. A Lugduni Batavorum universitatis discipulis in colloquio, cui nomen Societas Juridica Grotius congregatis collata.
58082: - The republic of Macedonia.
58245: - Wijnkanspad. Padboekjes Deel 1
58247: - Hollandsepad./ Ossepad. Padboekjes. Deel 3.
57877: - Moetete 1. Poëzie en proza.
57878: - Moetete 2.
57825: - Wie werde ich Offizier der Kriegsmarine? (Kriegsausgabe).
57826: - Exhibitions on the occasion of the First International Congress of African Culture.
57849: - Kinderspel in Suriname
57768: - Chéri Samba. Le peintre populaire du Zaïre. Retrospectieve tentoonstelling.
57772: - Schrift en beeld. Art and writing. L'art et l'ecriture. Schrift und Bild.
57595: - "Zes eeuwen". De triomf van het Mirakelsacrament 1345-1945. Olympisch Stadion, zondag 23 juni 1946, 3 uur. Pontificaal sluitngslof en processie.
57570: - Logboek van den achtsten Elfstedentocht per schaats op dodnerdag 22 januari 1942.
57533: - Hout en goud. Monumentenplan Paramaribo. Concept.
57244: - Vietnam era research project. A study of men eligible for military service during the Vietnam War. Veteran.
57201: - Gedenkboek tweede lustrum 29 mei 1982-1992. Holland District Grand Lodge Nr. 1. District of The Netherlands.
57204: - Schilder-(t)achtig jaar onder dak. Wonen aan de Kleverlaan, Dusartstraat, Hedastraat, Engelsestraat in Haarlem, 1923-2003.
57182: - Het huis huis, oud & nieuw, Maandelijksch prentenboek gewijd aan huis-inrichting, bouw en sierkunst. Jrg. 12, 1914.
56995: - Suffering and hope. Artistic creations of the Oswiecim prisoners./ Cierpienie I Nadzieja - Tworczosc Plastyczyna Wiezniow Obozu Oswiecimskiego
57018: - Primitieve kunst en cultuur. Kameroen en Kongo.
57024: - Kattekop. Meidenblad vanuit Nijmegen. No. 2.
57025: - Naar de West. (alleen plakplaatjes).
57026: - Dichter(s) tot elkaar. Een bloemlezing Sinterklaas-poëzie 1958-1995. Verzameld ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van A.S.A. Struik, 23 maart 1996.
57029: - 80 jaar bauxietindustrie in Suriname./ 80 years bauxite industry in Suriname.
57087: - Verbonden door vrijheid. Het Nationaal Monument Slavernijverleden.
57089: - West-Suriname. Een droom wordt werkelijkheid.
56896: - Nacht van de Poëzie 1996.
56749: - Ons Bloemendaal, jrg. 23, nr. 4. Winterse tafwewlwn. Foto's van voor 1900.
56406: - Luchtalarm.
56409: - Egidius, waar bestu bleven?
56471: - Roeping jrg. 30, nr. 1/2.. Max Jacob-nummer.
56273: - Het staatsbezoek van zijne keizerlijke majesteit Haile Selassie I, keizer van Etiopië aan hare majesteit de koningin en zijne kininklijke hoogheid de prins der Nederlanden. November 1954.
56237: - Samenwerkende Maatschappij/ Sociétié Coopérative De goedkoope woning van het Arondissement Antwerpen. ". Verslag over het eerste dienstjaar./ Rapport sur le premier exercice.
56183: - 3 October 1574. Herdenking van Leidens Beleg en Ontzet in de Pieterkerk te Leiden op 3 October 1941.
56186: - Bibliothek Dietmar Henze. Geographie, Völkerkunde, Entdeckungs- und Forschungasgeswchichte. (auktionkatalog).
56001: - Gefechtshandlungen des Schützenbataillon. Eine Sammlung taktischer Beispiele aus dem Grossen Vaterländischen Krieg.
559526: - Stamp album of plum, orchid, bamboo and chrysanthemum in silk version.
55897: - Zwager's stratenlijst van Rotterdam en Hillegersberg.
55724: - Kwartierstatenboek. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
557824: - Wie komme ich zur Kriegsmarine. Ein Werkheft für Freiwillige. (Kriegsausgabe).
55846: - Grondslagen voor de ontwikkeling van de luchtahven Schiphol.
55549: - Vrij Nederland. Bevrijdingsnummer 17 mei 1945.
55568: - Oranje head gids Amsterdam. (Orange head guide Amsterdam). Dope tips. Drogen.
55504: - Cahier de l'Académie du Vernet 1981. En hommage a Valery Larbaud et Maurice Constantin- Weyer. A l'occasion du Centenaire de leur naissance.
554621: - Laat uw pad langs rozen gaan in Winschoten.
55472: - Gansch het raderwerk. Begeleidingsbrochure bij het toneelstuk van de Nieuwe Komedie over de Spoorwegstakingen van 1903.
55087: - Madju terus. Pantang mundur! Kisah pendakian Untjak soekarno.
55097: - Het rechte pad en het kronkelpad.
70267: - Raster 100. De macht van het getal.
55181: - Feestavond in den Stadsschouwburg op dinsdag 27 maart 1906 ten bate bate het Fonds tot oprichting van een standbeeld voor Stadhiouder Willem III.
55184: - Scandinavië-reis 1930 per Motorschip "Monte Sarmiento"naar Kopenhagen, Grothenburg, Oslo benevens de Hardangerfjord en de Sognefjord met Naeröfjord. Reis Z 900, 2-12 augustus 1930.
551857: - Raster 36. Het geheugen.
54884: - 9 artikelen betreffende natuurwetenschappelijk onderzoek 1945-1965 in zowel Suriname als op de Nederlandse Antillen.
54797: - Tien jaar Het Beschreven Blad 1983-1993.
54537: - Herinneringsalbum Zijne Excellentie Dr. H. Colijn, 22 juni 1869-1939.
54689: - 32e Poetry International Festival. Catalogus/Catalogue.
54405: - Houra'a. Solomon Islands short stories.
54384: - Pacific rituals. Living or dying?
54385: - Domodomo. Fiji Museum Quarterly. Vol. 1, nr. 1.
54386: - Domodomo. Fiji Museum Quarterly. Vol. 1, nr. 2.
54387: - Domodomo. Fiji Museum Quarterly. Vol. 1, nr. 3.
54388: - Domodomo. Fiji Museum Quarterly. Vol. 2, nr. 1.
54381: - Ardjuna. Séna (Bhima, Werkodara), Prabu Punt Dewa, Anantaradja, Gatotkatja, Karna, Nakula+ Shadewa, Sri Kresna.
54150: - International terrrorism and the drug connection. Symposium on international terrorism. Armenian terrorism, its supporters, the narcotic connection and the distortion of hisotry.
54098: - Chi-kung. Die ideale Bewegiugstherapie/ The perfect exercise/ L'exercise parfait/ El exercicio perfecto.
54104: - Herdenkingsdienst tgv het 275- jarig bestaan van de synagoge der Portugeesch-Israëlitische Gemeente te Amsterdam op maandag 10 menachem 5710/ 24 julin 1950 des avonds om half negen.
54107: - Van dit en dat, van alles wat. Nr. 7. (schoolkrant van 6A, B,C en 7).
53853: - Raster 119. Gedicht/geen gedicht.
53706: - Détske kresby z koncentraciního tábora Terezín./ Kinderzeichnungen aus dem Ghetto Theresienstadt.
70299: - Dimensie 2de jrg., nr. 7. Thema: Hans Andreus.
67488: - De koning der vogels, een weg naar binnen. Programma in woord en muziek, Katwijk, 4 juli 2010.
67487: - Soefisme . Een andere kijk op het leven.
26648: - - Roots to popular culture. Barbadian aesthetics: Kamau Breathewaite to hardcore styles.
70420: - Tijdsignalen 1930. Bloemlezing uit moderne revolutionaire poëzie.
67108: - Wit over zwart. Beelden van zwarten in de westerse populaire cultuur. Brochure voor bezoekers van de tentoonstelling 16-12-1989 t/m 26-8-1990.
66627: - Lieve Vera. Brieven aan een uitbesteed Amsterdams kind in de Hongerwinter van 1945.
70346: - Wegwijzwer voor Paramaribo en omgeving.(Gids voor Paramaribo en straatnamenregister).
50934: - Athens by sound. 11th International Architecture Exhibition La biennale de Venezia.
69747: - Vlieguren van een Nagtegaal.
65871: - Raster 22.
68430: - Zemer-Haboniem. Zomer 1951.
70351: - De heilige eed van het dertig miljoen sterke Vietnamese volk.
70020: - Raster 47. Jan Hanlo.
67538: - Raster 82. Poëzie. Hoe 't werkt.
70721: - De Jodenhoek. Een Amsterdamse wandeling.
22670: - Traditioneel Japans porselein/Porcelaines traditionnelles Japonais.
53191: - Raster 51. Het essay.
66888: - Catalogus 60. Hugo Claus uit de collectie van Gert Jan Hemmink.
67656: - Literair tijdschrift Terras. No. 00.
70268: - De Boerenwetering. Wonen, werken en vermaak langs een eeuwenoude waterweg. (Amstelveense Historische reeks no. 2.)
59248: - De rafelskaar. Toneelschets uit het Zaanse molenleven.
67639: - Bevrijding Den Haag, 1945.
67584: - Amsterdam oud en nieuw. Kleurenroute.
67875: - L'art populaire en Wallonie.
67504: - The onlook.
67471: - Speuren bij de bespieders. Politie-observatie in Nederland.
67468: - In memoriam. Gevallen leraren in de periode van 1940-1945.
67465: - Walraven nummer. Oriëntatie, Nr. 23/24
66968: - Rotterdam gefotografeerd in de 19de eeuw.
66966: - Geïllustreerde plaatsbeschrijving Gemeente Emmen.
66971: - De Wilhelminapolder. Een beeld van een grootlandbouwbedrijf.
66981: - Mooi marginaal 2010-2011. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
67540: - Grafuit. Nr.1.
41041: - Programmaboekje afscheidswedstrijd Sjaak Swart: Ajax-Tottenham Hotspur, Olympisch Stadion, Amsterdam, 8 augustus 1973.
34121: L.K. - Cosmische openbaringen. Supplement op "Geest en geestelijk leven", inspiratie in acht concentrische kringen.
67350: - Eeuwfeest van H. Conscience's "Leeuw van Vlaanderen". Officeel programma, Antwerpen, 9 & 10 juli 1938.
67696: - Statuten van de Curaçaosche Handel-Maatschappij N.V. gevestigd te Curaçao N.A., maart 1955.
51209: - Bibliofiel werk, kunst en literatuur. Vlaamse literatuur van Claus tot Timmermans.
51212: - Regels voor Astrid. (Gedichten)
40381: - Muidenaren in de oorlogsjaren. Deel 1.
40390: - La decouverte de la Polynesie.
39969: - The pornographers.
39682: - Rancune.
39555: - Amsterdam, Marken, Volendam.
39146: - Gard Sivik, nr. 12.
39149: - Gard Sivik, nr. 15/16.
39151: - Gard Sivik, nr. 19.
39142: - Gard Sivik nr. 21.
67793: - A course in miracles. Text. Workbook for students. Manual for teachers.
57109: - De asem van de jazz.
68055: - Oostenrijks-Hongaarse azen aan het Oostelijk front 1914-1918.
49982: (SOTHEBY'S, PARIS). - Important art d'Afrique et d'Oceanie. Collection du gouverneur Guyon, Adolf Hoffmeister, Christina et Rolf Miehler et divers amateurs.
49820: - Deus ex Machina. Deus de poche.
49632: - Redhouse sözlügü/ dictionary. 2 vols. Vol. 1: Türkçe-Ingilizce./turkish-English. Vol. 2. : Ingilizce-Türkçe./ English-Turkish.
49465: - Bijster. Einde. Jrg. 1, no. 6
49240: - Homenagem a Fernando Pessoa./ Hommage à Fernando Pessoa./ Hulde aan Fernando Pessoa.
49098: - Hulstkamp. Honderd vijf en zeventig jaar distilleerderij en likeurstokerij 25 maart 1775-1950.
49000: - Amsterdams Ballon Gezelschap. Spannend reisverslag. Deel 3.
49001: - Amsterdams Ballon Gezelschap. Aktueel reisverslag. Deel 4.
49002: - Amsterdams Ballon Gezelschap. Aktueel reisverslag. Deel 5.
48984: - Hellup. Tijdschrift voor godsdienst en samenleving.
48991: - Deelder. 0-nummer.
48995: - Psilist 2.
48997: - A.B.G. reizen.
48998: - Ballon Courant. 1e jrg., Nr. 1. (Reisverslag deel 1).
48999: - Amsterdams Ballon Gezelschap. Aktueel reisverlsag. Deel 2. (Dubbelnummer).
65525: - Themanummer: Surinaamse verbeelding. Oso, jrg. 16, nr. 1.
65794: - Frank Zappa Tour 88. Broadway the hard way.
65913: - Japanse krijgsgevangenkampen. (Japanese prinsoner of war camps).
65946: - Tribus. Jarhbuch Band 33.
65947: - Tribus. Jarhbuch Band 19.
65948: - Tribus. Jarhbuch Band 20.
65949: - Tribus. Jarhbuch Band 6.
65950: - Tribus. Jarhbuch Band 17.
65951: - Tribus. Jarhbuch Band 9.
65952: - Tribus. Jarhbuch Band 10.
65953: - Tribus. Jarhbuch Band 12.
65954: - Tribus. Jarhbuch Band 37.
65962: - Le theatre en Pologne./ The theatre in Poland. Nr. 6-8.
65967: - Handleiding gasbescherming Deel !. No. 52.
65968: - Uittreksel uit het Algemeen Oefenvoorschrift voor de Koninklijke Landmacht. No. 46a.
65969: - Voorschrift velddienst. Deel I. (V.Veld. Dl. I). No 41-I
65970: - Forum. Architectural forum. The magazine for building. Vol 116, nr. 5. Chicago issue. May 1962.
65980: - Bayerischer Heimatschuss. Jhargang 13.
65981: - Bayerischer Heimatschuss. Jhargang 12.
65982: - Volkskunst und Volkskunde. Jahrgang 9.
65983: - Volkskunst und Volkskunde. Jahrgang 8.
65992: - Tien jaar Diogenes 1960-1970.
66126: - Peutjoet. Rustplaats voor 2000 soldaten van het vroegere K.N.I.L./ Resting place for 2000 soldiers of the former KNIL-Forces.
66160: - Ter gedachtenis van Multatuli 1887- 19 februairi-1992.
66201: - Anarchist Review. No. 2.
66202: - Modern Brabant. Jrg. 1. Nr. 1.
66607: - Indisch ABC
668433: - Edda. De liederen uit de Codex Regius en aanverwante manuscripten.
69952: - Kent materia medica. 3 dln. Deel 1; Abrot toto calen. Deel 2 Camph toto lac. Deel 3: Van lach tot zinc.
65501: - Nederduitsche samenspraken voor de zendingsscholen in Suriname.
38802: - Surinaams bauxiet. Een beschrijving van de samenwerking in de ontwikkeling van een bodemrijkdom. / Suriname bauxite.
67060: - The Velvet Underground. Europe 1993.
66772: - Hans Verhagen. P.C. Hooft-prijs 2009.
50320: - Gentsche studenten-almanak 1918. 1e Jaargang.
47060: - The golden book of Sint Maarten 2006. Investment, trade, tourism.
45882: - Het gepantserde hart. Ondergrondsche poëzie.
67321: - Erfgoed van de oorlog. De oogst van het programma./ Heritage of war. Result of the programme. 2 vols.
34546: - Abstracts International Symposium 'Beckett in the 1990s' 8/4-12/4 1992.
50447: - Fernando Pessoa. Poète pluriel (1888-1935). Les Cahiers no. 1.
67285: - Gedichten v0or kinderen./ Poèmes pour enfants./ Gedichte für Kinder./ Poems for childeren. Vol. 13.
57397: - Van Dale elftalig woordenboek. Praktische woordenschat in 11 talen. (Nederlands, Frans, Duits, Ebgels, Hongaars, Italiaans, Spaans, Spaans, Portugees, Zwweds, Tsjechisch).
67801: - Official souvenir Golden Gate Bridge, San Francisco, Cal. A part of the catwalk use din cosntructing the Golden Gate Bridge.
52159: - 50 jaar Triniteits-Lyceum.
52160: - Gedenkboek Triniteitslyceum, Haarlem 1922-1947.
38644: - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indië. Nrs. 13 t/m 26.
38645: - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indië. Nrs. 13 t/m 26.
38646: - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indië. Nrs. 13 t/m 26.
38654: - Paul Éluard. Numéro special d'Europe, ann. 31, nr, 91-92.
66744: - Advanced textbook on traditional Chinese medicine and pharmacology. Vol. 1: History, Basic theory, Diagnostics.
51879: - Jaarverslag 1962. Korps Gewapende Politie Suriname.
30186: - Hard Werken. Nr. 1.
30187: - Hard Werken. Nr. 5.
30188: - De Nieuwe Weelde. Nr. 6. (Inclusief bouwplaat).
30544: - De uitbarsting van den Kloet. Album bevattende 30 reproducties naar fotographiën van de ateliers Kurkdjian en Hermann te Soerabaia, welwillend afgestaan door H.M. de Koningin.
50683: - Eervol ontslagbewijs N.A.A.M. Hosemans, Bijzondere Vrijwilliger bij het Landstormkorps "De Meierij" 29 juli 1940.
70265: - Raster 95. Metamorfosen.
70266: - Raster 99. Ars moriendi.
55187: - Sleeswijk's kaart van Zuid Limburg met het aangrenzende gedeelte België en Duitschland. Schaal 1: 50.000. Wandelaars, wielrijders en automobilisten.
67944: - Constitution of the Republic of Indonesia. (1945).
58867: - Het nageslacht van Klaas Jaspers'Reijne en Aagje Huiberts gehuwd op 6 maart 1739 te Krommenie. De volledige genealogie van een familie uit de Zaanstreek met een schets van de ontwikkeling van dit gebied.
38403: - Catalogus maçonnieke gelegenheidsenveloppen en postzegels. Nederland en Overzee. 2003.
67424: - "The great strike."
31070: - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Militair beleid. Terugkeer naar Nederlandsch Indië. Deel 8a en b/ Verslag, bijlagen en 8 c-1.c-2/ Verhoren . 3 dln.
66800: - De familie Bik: van Batavia tot Breesand. Beelden van Nederlands-Indië en Ijmuiden in de 19e eeuw.
37480: - Celebes: De onderafdeelingen Donggala en Paloe/ Situatie kaart Vlakte van Paloe/ De landschappen Lore en Rampi/ Het woongebied der West-Toradjas/ Het woongebied derWest-Toradjas: Kali-groep: qua taal: Torai & Tawaili.
66597: - Poesie album Willy Vogelenzang, Djakarta.
69783: - Ontwerp van de stadsguerilla & handboek voor de stadguerilla.
38878: - Olympiade 1932. Die Olypische Spiele in Los Angeles.
38890: - De Poolse kok. Een zeereis van Hamburg naar Valparaiso aan boord MV 'CCNI Antofagasta'.
669827: - Illuminated letters of the Hebrew alphabet. (Library of Congress).
59436: - Voices of Belizean children. Poems.
66821: - Raster 59. Poëzie
67419: - Trans-African highways. A rout book of the Maio Trunk roads of Africa.
58248: - Bakkerspad. Padboekjes. Deel 4.
66780: - Toneelgroep Centrum, jrg. 2., nr. 2.
70686: - In memoriam Willem Frederik Hermans. WHF verzamelkrant nr. 15/16.
36700: - Het Nederlands Studenten Sanatorium. 1947-1957. 10 jaren verpleging, onderwijs, geestelijke verzorging, psychische zorg en sociale zorg.
67539: - Raster 59. Poëzie.
66481: - In het spoor van Willem & Mary./The William and Mary trail. (Memorial 300 years).
67095: - Een cultuurhistorische fietstocht over Vlieland.
69659: - Fluxus research. Lund Art Press, vol. 2., nr. 2.
36096: - Bzzletin 193. Becket-special.
36124: - Het Curaçaosch Museum. Het ontstaan, de historie zowel als een catalogus van de inventaris van het Curaçaosch Museum.
35926: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 21.
35927: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 23.
35928: - Het Toekomstig Leven. Maandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 24.
35929: - Het Toekomstig Leven. Maandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 25.
35930: - Het Toekomstig Leven. Maandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 28.
35931: - Het Toekomstig Leven. Maandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 29.
35912: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie der proefondervindelijke zielkunde en bovenaardse verschijnselen. Jrg. 5.
35913: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 8.
35914: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 9.
35915: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 10.
35916: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 11.
35919: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 14.
35920: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 15.
35921: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 16.
35923: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 18.
35924: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 19.
35925: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie van het spiritisme en aanverwante verschijnselen. Jrg. 20.
35890: - Seances Nassaukade 69 van 21 oktober 1924 tot 4 juli 1925.
35907: - Seances Gerard Doustraat 24 en Da Costakade 60, Amsterdam van 4 mei 1913 tot 7 september 1913.
35908: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie der proefondervindelijke zielkunde en bovenaardse verschijnselen. Jrg. 2.
35910: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie der proefondervindelijke zielkunde en bovenaardse verschijnselen. Jrg. 3.
35911: - Het Toekomstig Leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de Studie der proefondervindelijke zielkunde en bovenaardse verschijnselen. Jrg. 4.
66729: - Tijdschrift voor haiku, senryu en tanka.
66728: - Vuursteen. Tijdschrift voor haiku, senryu en tanka. Jrg. 1, nr. 1.
66759: - Amsterdam in de put. Opgravingen rond het Damrak.
67380: - Gedenkboek H.B.S. Enkhuizen= 1870-1921-1946.
35441: - Catalogus wetenschappelijke werken. Philip's Leeszaal en Bibliotheek 1948.
35134: - La Capella Reial de Catalunya. (o.l.v. Jordi Savall.
35396: - Informatie P.S.C.
53326: - Wisselbrief St. Eustatius, 1863, ter compensatie (2500,00 gulden) vrijgelaten slaven./ Bill of change, St. Eustatius, as compensation (2500,00 guilders) releasing slaves.
53333: - Randstad 11-12. Manifesten.
67867: - Nederlands buitengaats; een taalreünie. Symposium van de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam. ( Zuid-Afrika, Krog, Suriname, Ombre, Mc Leod, Narain, Parabirsing. Antillen, Arion, Domacassé Lebacs, Indonesië, Baaij. België: Istendael, Van Paemel.
16000: - Arte Taino. Siglos VIII al XVI.
66885: - Rode Surinamer. Socialisties Volksdagblad. Nr. 356.
49763: 6 - Met de wil elkander bij te staan. Gedichtenbundel uitgebracht tgv de viering 50 jaar Statuut voor het Koninkrijk.
64611: - The Spark Papers, inhoudende de redevoeringen uitgesproken bij de Willem Spark-herdenking in Beekvliet, Sint Michielsgestel op 24 juni 1943.
67262: - De jobstijding. Overlijdensadvertenties in een strikt besloten uitgave gebundeld ter gelegenheid van de 50ste verjaardagen van Elleke de Wijs-Mulkens en Ivo de Wijs.
60272: - Tekst & context.
70629: - Schakels nr. 94. , S 23, NA 16. Suriname en de Nederlandse Antillen in kaart.
70926: - Indonesia in klank en dans, gepresenteerd door het Indonesisch Nationaal Ballet "Bhinneka Tonggal Ika".
67786: - Waka buku Suriname
69603: - Reis om de wereld.
31685: - Psilist. Nr. 3. Annual magazine for the good new times. Special India edition.
32221: - Cadetten-Almanak 1914. 18de jrg., nieuwe serie. Koninklijke Militaire Academie en Cadettenschool.
32881: - De Wacht. Weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk. Nr. 1-26.
66896: - Verlaine-nummer. Tweede Ronde, herfst 2002.
16367: - Kesenian Indonesia/ Indonesian art.
70414: - Evening service at the Spanish and Portuguese Synagoge Amsterdam, December 1st 1976/ 10 Kisleve 5737.
66919: - Met huid en haar. Hedendaagse dichters en kunstenaars in de ban van de meesterlijke middeleeuwen.
69500: - Theratherigatha. Verzen van monniken en nonnen. Uitspraken van bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme.
70200: - Zero-Nul.
31243: - Papua New Guinea. Eldorado of the South Pacific/ Papúa Nuevo Guinea- El Dorado del Pacifico Sur. Expo '92 , Sevilla.
31275: - Oost & West. Maandblad over tropische en subtropische gebieden. Jrg. 57/58/59..
31276: - Oost & West. Maandblad over tropische en subtropische gebieden. Jrg. 55/56.
31277: - Oost & West. Maandblad over tropische en subtropische gebieden. Jrg. 60/61.
68109: - 18de nacht van de poëzie.
67186: - Sporen van de oorlog. Ooggetuigen over plaatsen in Nederland 1940-1945.
66757: - Carving. Arts instruction booklet Maori.
53144: - Rolling Stones. Souvenir programme.
50914: - Herdenkingsavond Willem Elsschot 1882-1982. Naar aanleding van de honderdste dag van zijn geboorte.
50921: - Passionate. Tijdschrift voor nieuwe letteren. Jrg. 11, 2, dubbel nummer. Special Jules Deelder.
53057: - Der Weltkrieg im Maueranschlag. Naturgetreue Nachbildung der Originale Bekanntmachungen und Anrufen w"hrend des Kriges 1914-16. Heft 4: Aufrufe der belgischen Regieirung vor und wáhrend des Krieges.
70891: - Wind en wilgen. Jan Willem van Borselen 1925- 1892. Schilder van het Hollandse polderlandschap.
43496: - Suriname. Van slavernij naar onafhankelijkheid. De geschiedenis van suriname 1674-1974. Integraal verslag van het congres van de organisatie van studenten in de geschiedenis in Nederland OSGN, Amsterdam 9,10, 11 april 1974.
66478: - Tropical Holland. The archipelago of eternal summer.
51440: - Rijn en Maas. Kunst en Cultuur 800-1400.
51461: - Van den levene ons Heren. Zes fragmenten.
66667: - 300 combinaties van poëzie en beeldende kunst. 2 dln.
53293: - La Belgique apicole. Mensuel illusré. Années I. nrs. 2, 5, 6, 8/9, 10. 4. 9, 10/11. Le Rucher Begle, Année 42, nrs. 8,9, 10.
70707: - Vijfenzestig jaar spelen met 'De Papegaai', 1920-1985.
51527: - Vanaf hier/ From here/ À partir d'ici.
66199: - Brothers from the west. Solidarity in The Netherlands with Mozambique 1962-2005./ Irmãos do ocifdente. Solidariedade na Holanda com Moçambique 1962-2005.
66248: - Hongrie, le fantôme de la liberté./ Hongarije, de schijn van vrijheid.
66265: - Ons Koninkrijk in de Tweede Wereldoorlog 3: NSB, De Nationaal-Socialistische Bewegoing 1931-1945. 3 dvd's.
70456: - Vetgedrukt. Blad voor Dikke Maatjes. Jrg. 1, nr. 3, jrg 2., nr. 1, 2, 3, Jrg. 3 nr. 2 & 3.
23361: - De verzamelaar verzameld.Boudewijn Büch 1948-2002.
66635: - De vyerige colom. Atlas verthonende de 17 Nederlandsche Provintien.
66630: - De Rode Kruis hulp in de Watersnood 1953. Tweede verslag van de Rode Kruis hulp in de Watersnood 1953. 2 dln.
48853: - De Tampon. Kerstnummer 1931. Orgaan voor de leerlingen en oud-leerlingen der School voor Grafische Vakken te Utrecht, jrg. 12, nrs 1,2 en 3.
48854: - De Tampon. Kerstnummer 1935. Orgaan voor de leerlingen en oud-leerlingen der School voor Grafische Vakken te Utrecht, jrg. 12, nrs 1,2 en 3.
63916: - Raster 56. Kinderliteratuur.
21654: - De "Blue Car" ritten. Seizoen 1927.
66661: - Tentoonstelling magie. ( Feestzaal, Antwerpen.)
64655: - The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette. Vol. XIX, , nr. 961, November 20, 1868.
64666: - Themanummer: Suriname en de Tweede Weredloorlog. Oso, jrg 2, nr 14.
70900: - Suriname. Vakbondsstrijd. Leger. Verkiezingen. Sud 12.
68359: - D-day. Cruise-Inn, Amsterdam. Zaterdag 10 juni 1989.
66802: - Handboek voor toerisme in Nederlandsch-Indië.
52938: - Spruit. Maandelijks mannekesblad. No. 2.
52941: - Spruit. Maandelijks mannekesblad. No.1.
52958: - Muzikale en politieke commentaren en analyse bij een programma van een politiek-demonstratief experimenteel concert met nieuwe Nederlandse muziek in negentienhonderdachtenzestig.
15362: - Yper. Vóór en na de verwoesting/ Ypres. Avant et adrès la desctruction/Ypres. Before and after the war.
67140: - Ga er eens langs. Zwerftocht door Tilburg.
70928: - Loh Putu Surya met Balinese dansen.
58218: AA, URSULA VAN DER. - Maskers en machten. Vergeten psychiatrie.
69944: AACHENENDE, J.C. - Vreten op aarde.
69522: AAFJES, KEMP, DE BRUIN, ACHTERBERG, GERHARDT, DUBOIS, GRESHOFF, HOORNIK, KEMP, MINNE, MOK, SCHUUR, TOURNIER, VROMAN ET AL. - De Stoep. Nederlands periodiek. Poëzie. Nr. 9-10.
53619: AALBERS, J. ET AL, RED. - Utrechtse biografieën 1. Levenbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters.
69985: AALDERS, GERARD. - Bernhard zakenprisn. Illegale wapenhandel, louche zakenlieden, dubieuze bankiers.
63839: AALDERS, GERARD & HILBRINK, COEN. - De affaire Sanders. Spionage en intriges in herrijzend Nederland.
69534: AALDERS, GERARD. - Operatie safehaven. Kruistocht tegen een Vierde Rijk.
67082: AALDERS, GERARD & WIEBES, CEES. - Zaken doen tot elke prijs. De economische collaboratie van neutrale staten met Nazi-Duitsland.
70221: AALDERS, GERARD. - Berooid. De beroofde joden en het Nederlands restitutiebeleid sinds 1945.
70094: AARONSON, BERNARD AND OSMOND, HUMPHREY. - Psychedelics.
68317: ABANI, CHRIS. - Kalakuta republic.
70231: ABATE, CARMINE. - De Moto Guzzi van Skanderberg.
67271: ABBING, JORIEKE. - Beste sneeuw. Een toneelstuk voor iedereen vanaf 8 jaar.
38989: ABBOTT, J.H.M. - The South Seas (Melanesia).
64247: ABEELE, MARCEL VAN DEN & VANDENPUT, RENÉ. - De voornaamste cultures van Belgisch-Congo.
58260: ABELAR, TAISHA. - The sourcerers' crossing. A woman's journey.
64551: ABELS, BIRGIT, ED. - Austronesian soundscapes. Perfroming arts in Oceania and South East Asia.
60000: ABERNATHY, CHRISTINA. - Miss Abernathy's consice slave training manual.
67606: ABOE VI, DAHO & LEUPEN, HERBERT. - Daho zonder tulband.
65604: ABRAHAM, EVA. - Van je familie moet je het hebben. Curaçaosche verwantschappen.
64530: ABRAHAMS, PETER. - Jamaica. An island mosaic.
67059: ABRAHAMSE, KARIN ET AL. - Oorden van schoonheid. Buitenplaatsen van landgoederen in Hilversum.
58675: ABRAM, IDO & BERGMAN, EDUARD, SAMENST. - Het verhaal op de plek zelf.
66705: ABREU, CAIO FERNANDO. - Sergeant Garcia. (Uit Morangos mofados).
64112: ABSILLIS, KEVEN, BEEKS, SARAH, LEMBRECHTS, KRIS & WILDEMEERSCH, GEORGES, RED. - De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek.
65188: ABSPOEL, PETER. - Teruglopend water.
663756: ACCORD, CLARK. - De koningin van Paramaribo. Maxi Linder spreekt!
57199: ACCORD, CLARK. - De koningin van Paramaribo. Kroniek van Maxi Linder.
57116: ACCORD, CLARK. - De koningin van Paramaribo. Kroniek van Maxi Linder.
66949: ACCORD, CLARK & JURNA, NINA. - Met eigen ogen. Een hedendaagse kijk op de Surinaamse slavernij.
52364: ACHARAYYA, N.N. - A brief history of Assam. (From earliest time).
50884: ACHJADI, JUDI, ED. - L'artisanat Indonesien.
62619: ACHMATOVA, ANNA. - Het zevende boek.
70466: ACHMATOVA, A. - Werken.
65506: ACHTERBERG, HENK C. - Membranen.
56415: ACHTERBERG, GERRIT. - Meisje.
56460: ACHTERBERG, JEANNE & LAWLIS, FRANK. - Imagery and disease. Image-CA, Image-SP, Image-DB. A diagnostic tool for behavioral medicine.
68372: ACIMAN, ANDRÉ. - Harvard Square.
64063: ACKROYD, PETER. - The house of Doctor Dee.
48078: ADAM, ROEL. - 15 theaterteksten.
58291: ADAM, FRANK. - Not drawning but waving. An autobiography.
67219: ADAMA VAN SCHELTEMA-KLEEFSTRA, ANNIE. - Herinneringen van de bibliothecaresse van het Internationmaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
52448: ADAMS, DOUGLAS. - The ultimate hitchhikers's guide. 6 stories.
70308: ADAMS, CINDY, RED. - Sukarno. Een autobiografie uit de mond van de president..
64767: ADAMS, WILFRIED. - Geen vogelkreet de roos.
61289: ADAMS, CINDY. - Sukarno my friend.
64810: ADAMS, VINCANNE. - Tigers in the snow and other virtual sherpas. An ethnography of Himalayan encounters.
64630: ADAMSON, SOPHIA, COMP./ED. - Through the gateway of the heart. Accounts of experiences eith MDMA and other empathogenic substances.
64324: ADAMSON, JOY. - The peoples of Kenya.
69673: ADÉ, GEORGE. - De grote boodschap.
64133: ADHIN, A.J./ HELMAN, ALBERT./ CROWLEY, DANIEL J./ OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Een modern Hindostaans gedicht./ Een West-Indische ballade./ Negro combs, a structural analysis./ Een Kapenaar als Gouverneur-Generaal van Suriname: J.F. de Friderici.
64134: ADHIN, A.J./ OUDSCHANS DENTZ, FRED./ RIJK VAN OMMEREN, HERMAN./ DONICIE, A. - Een Hindostaans gedicht./ Een Kapenaar als Gouverneur-Generaal van Suriname: J.F. de Friderici (II)./ Toussaint L'Ouverture, Haïti's Bolivar./ De vorm (n) a in het Negerengels en Saramaccaans.
58026: ADHIN, H.M. - 21 jaar Algemene en plastische chirurgie in Suriname. (Ervaringen, notities, schetsen) met Wetenswaardigheden over oa. De medische historie.
66108: ADHIN, J.H./ PRINS, J./ LICHTVELD, NONI. - De immigratie van Hindostanen en de afstand van de Goudkust./ De islam in Suriname: een oriëntaite./ Suriname en De "Kankantrie".
66118: ADHIN, J.H./ ELST, DIRK H. VAN DER./ LAURENCE, K.M. - Surinamisering van het huwelijksrecht./ The Coppename Kwinti: notes on an Afro-American tribe in Surinam II./ Continuity and change in Trinidadian toponyms.
47564: ADINDA. - Vrouwen lief en leed onder de tropen.
665062: ADIYATI, SITI & BONNEFF, SYLVETTE & MARCEL, EDS. - Paris- Jakarta. Masa/Années 1950-1960.
66910: ADRIAANSZ, WILLEM. - Een potsenmaker met zijn rinkelbom.
66572: ADRICHEM, ARNOUD VAN. - Geld.
63723: ADRION, ALEXANDER. - Uit de toverdoos. Om zelf te leren goochelen.
56482: AECKERLIN, TJAAL & SCHOONENBERG, RICK. - Lied van een tokèh. Vertellingen uit voormalig Nederlands-Indië.
64983: AERNOUDTS, KAREL. - Waar de rode klaproos bloeit. Episode uit de Tweede Wereldoorlog. Strijd om de vrijmaking van de linker Scheldemonsing, september, oktober, november 1944.
61157: PLATEFROME DES ÉCRIVAINS DES GTRANS LACS AFRICAINS. - Emergences. Renaître ensemble. Anthologie.
69958: AGERBEEK, BARNEY. - Opzij van mensen.
62562: AGERBEEK, BARNEY. - Rood en wit met blauw.
41701: AGERBEEK, BURNEY. - Droomwerelden.
52994: AGNIHOTRI, RAMA KANT. - Hindi. An essential grammar.
54690: AGUSTINUS, AURELIUS. - Het huis opde rots. Verhandeling over de bergrede (DE sermone domini in monte).
69776: AITKEN, CONRAD./ GINSBERG, GIORNO, KAPLAN, KOCH, SANDERS, WHALEN ET AL. - Art of poetry IX. (interview)./ Poetry. Paris Review. Vol. 11, nr. 42.
67813: AJAR, EMILE. - De luimen van koning Salomon.
69884: AJGI, GENNADI. - Geoormerkte winter.
61469: AKEN, PIET VAN. - De nikkers.
67619: AKHMATOVA, MANDELSTAM, NERUDA, ORR, RIMBAUD, RITSOS, SRAMAGO ET AL, CONTR. - Poetry International. Nr. 18/19
61111: AKIHARY, DRS. H. - Ir. F.H.L. Ghijsels. Arcnitect in Indonesia (1910-1929).
67866: AKKER, WILMA VAN DEN. - Nageljongenstraat.
67379: AKKERMANS, A.J.M. ET AL, RED. - Zevenaar, stad in de Liemers.
70946: AKKERMANS, ILSE. - Bestemming Soerabaja. Een verzwegen verleden in Nederlands-Indië.
56304: AKRILL, JOHN L. - Aristoteles.
63918: AKSYONOV, VASSILY. - The winter's hero.
64908: AKUTAGAWA, RYUNOSUKE. - Kappa. A satire.
65937: AKVELD, LEO, BEZ./INL. - Machtsstrijd om Malakka. De reis van admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië, 1605-1608.
60994: ALBARDA, IR.J.W. - Een ander licht- een ander oordeel over de gebeurtenissen met de Zeven Provinciën.
65115: ALBARDA, J. & JÖBSIS, J.J., SAMENST. - Beschrijving van Hr. Ms. Pantserschip "Jacob van Heemskerck".
63667: ALBERS, L.J.P. - Blauwe Tramlijnen in kleur. De lijnen Amsterdam-Volendam en Amsterdam-Zandvoort.
64459: ALBERTI, ALEIXANDRE, ALONSO, CERNUDA, LORCA, GUILLÉN, SALINAS. - De Generatie van '27.
60790: ALBERTI, RAFAEL. - De 8 namen van Picasso. Gedichten en herinneringen.
51689: ALBERTS, J.C.P., RED. - De Kroniek. Maandblad voor Noord- en Zuidnederland. Jrg. 1, nr 1.
51690: ALBERTS, J.C.P., RED. - De Kroniek. Maandblad voor Noord- en Zuidnederland. Jrg. 1, nr 2.
51691: ALBERTS, J.C.P., RED. - De Kroniek. Maandblad voor Nederland en België. Jrg. 2. (12 nrs.)
62737: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud.
66950: ALBERTSON, CHRIS. - Bessie. Empress of the blues.
64671: ALBITROUW, IZAAK. - Tori foe da bigin Anake: verslag van een messianistische beweging. Bronnen voor de studie van Bosneger samenlevingen. Vol 2.
36966: ALBORNOZ, MIGUEL. - Herando de Soto. El amadís de la Florida.
47584: ALDECOA, JOSEFINA. - De kracht van het lot.
47585: ALDECOA, JOSEFINA. - Vrouwen in het zwart.
48270: ALECHINSKY. - Schilderijen, aquarellen, tekeningen.
38584: ALEXANDER, E. ET AL, INTROD. - Hooggeëerd publiek. Circus in Nederland.
55716: ALEXANDRE, PIERRE. - Languages and language in Black Africa.
63494: ALFAU, FELIPE. - Chromo's.
66788: ALFÖLDY, GÉZA. - Hongarije 1956. Geschiedenis, foto's, documenten.
57399: ALGRA, MR. N.E. EN GOKKEL, MR. H.C. - Fockema Andreae's rechtsgeleerd handwoordenboek.
70953: MAULANA MUHAMMAD ALI. - A manual of hadith.
64370: ALIGHIERI, DANTE. - De goddelijke komedie. 3 dln. Deel 1: De hel. Deel 2: Het vagevuur. Deel 3: Het paradijs.
52675: ALIGHIERI, DANTE. - Mijn komedie: hel.
66803: ALKEMA, B.M. - Kiekjes uit de Soendalanden.
64780: ALKWIN, BOERSTOEL, GRAVES, DRS. P., RAWIE, STIP, VROMAN, DE WIJS, VAN WISSEN ET AL. - Randschrift 7. Light-versenummer. Jrg. 2.
63800: ALLAN, LEWIS & KURKA, ROBERT. - The good soldier Schweik. Opera in 2 acts.
56699: ALLAN, EDGAR. - Vliegende schotels doorklieven de tijd. De toekomstmens regeert ons.
65069: ALLEGAERT, LAMBRECHTS, VAN ROMPAY, JANS, SIMOEN, JOSEPH, JORDENS EN DE VUYST. - Klein geschut. Opstellen over kindertheater.
54005: ALLEGRI, AUGUSTO & CIACOMELLI, MARIO. - Cone poesia. Pensieri fotografici..
69797: ALLEGRI, AUGUSTO & GIACOMETTI, MARIO, - Come poesia. Pensieri fotografici.
69546: ALLEMAND, ALAIN. - Sekten in België en in Luxemburg.
70798: ALMAAS, A.H. - Negen facetten van eenheid. Het enneagram als wegwijzer naar onze essentie.
68134: ALMAAS, A.H. - Diamond heart. Book one. Elements of the real in man.
57400: ALMEIDA COSTA, J. & SAMPALO E MELA, A. - Dicinário da lingua Portuguesa.
62534: ALMOG, SHMUL, ED. - Antisemitism through the ages.
70738: ALMOND, BERT. - De gouden standaard.
55091: ALOFS, LUC. - Onderhorigheid en seperatisme. Koloniaal bestuur en lokale politiek op Aruba 1816-1955.
52033: ALPERT, HOLLIS. - The life and times of Porgy and Bess. The story of an american classic.
69792: ALPHEN, JAN VAN. - De trap naar de verlossing. 2500 jaar kunst en religie van het Jainisme.
70995: ALPHEN, DR. G. VAN. - Jan Reeps en zijn onbekende kolonisatiepoging in Zuid-Amerika 1692.
69841: ALSBERG, HENRY G., TRANSL./ ED.( S. & F. ZWEIG). - Stefan and Friderike Zweig. Their correspondence 1912-1942.
56274: ALTA, HAN. - De vogel in het volksgeloof.
52163: ALTEN, FRANS EN ULAND, MARIJKE, SAMENST./TOEL. - Bange dagen. Oorlogsbrieven van een broer en zus. (1942-1945).
33572: ALVARELLOS, HÉCTOR. - Teatro callehero en la Argentina 1982-2006. De lo visto, vivido y realizado.
69818: ALVAREZ, A. - The writer's voice.
66937: ALVERDES, PAUL. - Het fluitersvertek. Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog, deel 3.
48367: AMADO, JORGE. - Woeste wereld.
48366: AMADO, JORGE. - Luis Carlos Prestes. Ridder der hope.
66337: AMATMOEKRIM, KARIN. - Wanneer wij samen zijn.
63882: AMBER, JOHN T., ED. - Gun Digest. 23rd anniversary, de luxe edition.
63883: AMBER, JOHN T., ED. - Handloader's Digest. 4th anniversary, de luxe edition.
68299: AMBROSE OLDFIELD, H. - Sketches from Nepal. Historical and descriptive with an essay on Nepalese buddhism & illustrations of religious monumkents & architecture. Vol. II.
64045: AMBROSE, TOM. - Hitler's loss. What Britain and America gained from Europe's cultural exiles.
54192: AMBROSE, ALICE AND LAZEROWITZ, MORRIS, EDS. - Ludwig Wittgenstein: philosophy and language.
63994: AMELUNXEN, C.P. - De geschiedenis van Curaçao.
64140: AMERONGEN, MARTIN VAN. - L.A.J. Burgersdijk.
57237: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Heine en Holland.
56040: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Heine en Holland.
56981: AMERSFOORT, HANS VAN. - Immigration and the formation of minority groups. The Dutch experience 1945-1975.
56157: AMORY, ERIC, NAN, OTTO, OXENAAR, SUZAN & VRIES, NATHALIE DE. - Lloyd Hotel. Verkocht.
63789: THEATERGROEP NIEUW AMSTERDAM. - De Grondwet. Acht eenakters.
55914: KRINGCOMMISSIE AMSTERDAM. - Lijsten van erkende patroons en handelaren in het bouwbedrijf.
44172: AMZAND, WESLEY IRVING. - Taboe in Paramaribo.
70697: ANAND, MARGO. - The art of sexual ecstasy. The path of sacred sexuality for western lovers.
70017: ANCION, BEYER, BINET, KAYA, KERET, CARZO, PRUIS, TOPOL, VEKEMAN ET AL. - De smalle grens tussen vreugde en verdriet bewandelt door 12 auteurs.
58228: ANDEL, PETER VAN. - Zeven dagen arbeid.
67112: ANDERS, FERDINAND & JANSEN, MAARTEN. - Altmexico. Mexikanische Zauberfiguren- alte Handschriften beginnen zu sprechen.
66755: ANDERSON, CHARLES & HAFIZ, AHMED. - Common fishes of the Maldives. Part 3.
63408: ANDERSON, MARK, ED. - Reading Kafka. Prague, politics and the fin de siécle.
68229: ANDERSON, MARGERET. - The unknowable Gurdjieff.
66754: ANDERSON, CHARLES & HAFIZ, AHMED. - Common fishes of the Maldives. Part 2.
70654: ANDERSON, SHERWOOD. - Winesburg, Ohio.
51060: ANDERSON, WALT, ED. - Therapy and the arts. Tools of consciousness.
64314: ANDRÉ, AIMÉE. - Hymne pour un futur.
66275: ANDREAS, CONNIRAE & STEVE. - Veranderen kan leuk zijn. NLP en d ekunst van het plezierig ontwikkelen.
66278: ANDREAS, CONNIRAE & STEVE. - Heart of th emind. Engaging your inner power to change with neuro-linguistic programming.
66279: ANDREAS, CONNIRAE & TAMARA. - Core transformation. Reaching the wellspring within.
62771: ANDREUS, HANS & VINKENOOG, SIMON. - Tweespraak.
67648: ANDREUS, HANS. - Schilderkunst.
62116: ANDREWS, LYNN. - Kristalvrouw. De zusters van de droomtijd.
69789: ANDREWS, GEORGE & VINKENOOG, SIMON, EDS. - The book of grass. An anthology on Indian hemp.
65056: ANDRIESE, ANTOINETTE & HERMES, NIO, RED. - Met open vizier. Momenten uit de beeldvorming rond Amazonen.
59884: ANDRIESSE, C.D. - Titan. A biography of Christiaan Huygens.
57435: ANDRIESSEN, J.H.J.. - De mythe van 1918. De werkelijkheid over de laatste honderd dagen van de Eerste Wereldoorlog.
56819: ANDRILLON, FRANÇOIS ET AL. - Racisme. Donker kontinent/continent. Cliches, stereotiepen en fantzaiebeelden over zwarten in het koninkrijk België.
58036: ANDRINGA, MEL AND SPEARS, THOMAS T. - Belshazzar's feast. The play more read about than seen A description of the great hisotrical play presented with a view to carry out the intentions of the author.
70120: ANEMA, KARIN. - De groeten aan de koningin. Reis door Suriname.
68072: ANGENENT, MICHIEL. - Moenie worrie nie. Een reisverhaal.
47638: ANGIER, CAROLE. - Jean Rhys.
66375: ANKER, TER BALKT, BERNARD, BERNLEF, VAN DEEL, EYBERS, GERLACH, VAN HAREN, HERZBERG, JONKMAN, KOPLAND, KOUWENAAR, KUIJPER, LEEFLANG, LIESKE, MICHEL, OOSTERHOFF, OTTEN, VAN TOONER, VLEK, VROMAN & ZUIDERENT. - Er was een eerste poëzie en daarmee begon uw leven als poëzielezer, misschien wel als maker. Welke poëzie was dat en weet u nog waarom? Etc. etc.
61124: ANKER, ROBERT. - Sealed with a kiss.
67999: ANKERSMIT, DR. F.R. - Denken over geschiedenis. Een overzicht van moderne geschiedsfilosofische opvattingen.
68006: ANONYMOUS. - A woman in Berlin.
70496: ANONYMUS/ KUSTERS, WIEL. - Het wonderlyk leven, en de dappere oorlogs-daden van de kloekmoedige land en zeehelden./ Heldin in broek. Essay.
40878: ANONYMUS. - History of flagellation among different nations. A narrative of the strange customs and cruelties of the Romans, Greeks, Egyptians &c. With an account of its practice among early christians as a religious stimulant and corrector of morals.
47467: ANOUILH, JEAN. - De verliefde reactionair.
39508: ANSANO, RICHENEL, CLEMENCIA, JOCELINE, COOKE, JEANETTE AND MARTIS, EITHIL, EDS. - Mundu yama sinta mira. Womanhood in Curaçao.
70196: ANSINGH, LIZZY. - Kinderboeken.
64415: ANTHONY, WILLIAM. - Musika maestro. Een global egeschiedschrijving van de muziek van Bonaire en de persoonlijke levensloop van mijn carrière als zanger.
65568: ANTOIN, BÒI. - Pastor Alcivar.
48538: ANTONISSEN, BERTUS G. - Reve/Hermans. Een anekdote.
26636: ANTWEILER, CHRISTOPH. - Ethnologie lesen. Ein Führer durch den Bücher-Dschungel.
61636: APELDOORN, NICO VAN. - 25 jaar Brouwerij 't IJ. Een geschiedenis. Van plezier in bier naar een zaak met smaak.
70866: APERS, JACK. - Spiegelbeelden.
57873: ÃPETE. (PS. A.E. NAARDEN). - Kwakoe-montri (kankansumani).
70468: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Het dierenboek of Stoet van Orpheus.
69779: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - The wandering jew and other stories.
69780: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Flesh unlimited. Two erotic novellas.
68203: ARBERRY, A.J. - Discourses of Rumi.
65388: ARENDS, JAN/ VROMAN, LEO/ KUILMAN, DINGEMAN/ HERZBERG, JUDITH/ ACHTERBERG, MEREL/ EMMENS, J.A. - Er is nog nooit een mens geweest die een korrle aarde heeft bezeten./ Het water en de lucht./ Maar ik huil./ Verleden gevangen./ Plataan./ Merel./
63814: ARENDS, JAN. - Lunchpauzegedichten.
63076: ARENDT, ERICH. - Havenkwartier.
70051: ARGELOO, MARC, BRUGMAN, EMILE & REEUWEIJK, ALEXANDER. - In het spoor van de grote ontdekkers. O'Hanlons helden.
56185: ARGUS. (KUNING). - Episoden uit den wereldoorlog van 1914. Een veldslag aan "De Oise"./ Om en bij Leuven./De Duitsche pleegzuster./ Vader en zoon.
54473: ARHEM, KAJ. - Ethnographic puzzles. Essays on socialorganization, symbolism and change.
70921: ARIDJIS, HOMERO. - Dagboek zonder data.
65022: ARISWARA. - Prambanan.
64200: ARK, MIRANDA VAN. - Het Fort. Schilderswijk behoudt karakteristiek complex.
51001: ARLMAN, ANJO & CHOENNI GHARIETJE. - Haagse sporen 1940-1945. 3 speurtochten naar sporen uit de oorlog.
69678: ARMANDO. - De naam in een kamer. Een gedicht.
48573: ARMANDO. - De kleine verschijnselen./Minor incidents.
70145: ARMANDO EN DUYNS, CHERRY. - Wat zegt? Wat doet? Verzameld Herenleed.
64907: ARMANDO. - Gedoe.
69676: ARMANDO. - De veldtocht.
69677: ARMANDO. - Gedichten 2009.
70465: ARMANDO. - Verzamelde gedichten.
67420: FR. ARNALDO. - Zakflora. Wat in het wild groeit en bloeit op Curaçao, Aruba en Bonaire.
62031: ARNHEIM, RUDOLF. - Toward a psychology of art. Collected essays.
69902: ARNOLDUSSEN, PAUL. - Poes in verdrukking en verzet 1940-1945
70064: ARNS, BAEKE, BOSKMA, DE CRÉE, GERLACH, GROOT, HEYTZE ET AL. - 167 nieuwe gedichten it het nest geroofd. Het Liegend konijn nr. 2.
62541: ARONSON, HARVEY B. - Love and sympathy in Theravada buddhism.
61417: ARÓSTEGUI, NATALIA BOLIVAR & PORRAS POTTS, VALENTINA. - Orisha ayé. Unidad mítica del Caribe al Brasil.
69892: ARP, HANS. - Ons dagelijks leven.
67080: ARPELS LEZER, MAX & GASTELAARS, YOLANDE. - Max is een hondenaam. Een verhaal over onderduik en misbruik.
57831: ARRON, H.A.E. - Het vrije Suriname. Aan mijn land.
55970: ARROYO, STEPHEN. - De horoscoop, een enregiepatroon. De 4 elementen, de planeten en tekens.
66393: ARS, BRIGITTE. - Troostmeisjes. Verkrachting in naam van de keizer.
62696: ARTAUD, ANTONIN. - 50 drawings to murder magic.
58055: ARTAUD, ANTONIN. - Triktrak des hemels.
69948: ARTAUD, ANTONIN. - Dans om de anatomie./ Hier rust.
68145: ARVIGO, ROSITA & BALICK, MICHEAL. - Rainforest remedies. One hundred healing herbs of Belize.
69617: D'ARZO, SILVIO. - Penny Wirton en zijn moeder. Gevolgd door De pinguin zonder rok.
669821: ASALS, FREDERICK. - Flannery O'Connor. The imagination of extremity.
44769: ASAM, P.C. CUKA. - Tussen pruimtabak en sirih. Rundu abadi. Indische roman.
60835: ASCHENBRENNER, BARNARD, BARNAS, BOGAARDS, DOORMAN, EKKERS, EMMERIK, ENT, FRERIKS, HOLVOET-HANSSEN, KORTEWEG, KREGTING, KNIBBE, KUSTERS, LEEFLANG, MOORMANN, OOSTERHOFF, VAN TOORN, VAN VLIET, VROMAN, WALRECHT ET AL. - Glück auf! Gedichten over het voormalige 50-centimes-stuk uit België. Zingende Zaag 24.
67797: ASFORA, CARLOS ALBERTO. - De tijd van de goede vrede. Johan Maurits van Nassau in Nederlnds Brazilië.
62078: ASHBERY, JOHN. - De mandril op de slagboom. Een keuze uit zijn gedichten 1956-1994.
62079: ASHBERY, JOHN. - Zelfportret in een bolronde spiegel & andere gedichten.
49112: ASHE, GEOFFREY. - The virgin. Mary's cult and the re-emergence of the goddess.
61389: ASHFORTH, ADAM. - Madumo. A man bewitched.
55096: ASHLEY, PROF. W.J. - Duitschland's voeding van buiten-af.
65447: ASHRUF, G. ET AL, RED. - Geluiden. Opo sten. Een bloemlezing proza en poëzie van Surinaamse auteurs in Nederland.
67742: WA-SHA QUON-ASIN (GRIJZE UIL). - Pelgrims der wildernis.
65283: ASJES, JOKE. - Zielend langs de kust. Gedichten.
70009: ASSCHER, MAARTEN. - Het uur der waarheid. Overde gevangenschap als literaire ervaring.
52908: ASSCHER, MAARTEN. - Revanche. 12 sonnetten.
52730: THE ASSEMBLY OF RABBIS OF THE REFORM SYNAGAGUES OF GREAT BRITAIN, ED. - Forms of prayer for jewish worship. Vol I: Daily, sabbath andoccasional prayers.
52731: THE ASSEMBLY OF RABBIS OF THE REFORM SYNAGAGUES OF GREAT BRITAIN, ED. - Forms of prayer for jewish worship. Vol III: Prayers for the high holidays.
60566: ASSHAUER, EGBERT. - Tibetaanse geneeskunde. Leven in harmonie met uzelf en uw omgeving
70233: ASSIS, MACHADO DE. - Philosopher or dog?
70232: ASSIS, MACHADO DE. - Epitaph of a small winner.
63493: ASTAFJEV, VIKTOR. - De vrolijke soldaat.
67371: ASVAGHOSA. - Daden van de boeddha. Buddhacarita.
35403: ATTEMA, DRS. YPIE. - Monumentengids van Paramaribo.
69826: ATTRIDGE, DEREK, ED. - The Cambridge guide to James Joyce.
67522: ATTRIDGE, DEREK. - The singularity of literature.
66833: ATWOOD, MARGARET. - Moral disorder.
70245: AUCHINCLOSS, LOUIS. - The golden calves.
70240: AUCHINCLOSS, LOUIS. - False dawn. Women in th age of the Sun King.
70241: AUCHINCLOSS, LOUIS. - The education of Oscar Fairfax.
70242: AUCHINCLOSS, LOUIS. - East side story.
69842: AUCHINCLOSS, LOUIS. - The indifferent childeren.
70243: AUCHINCLOSS, LOUIS. - The lady of situations.
69843: AUCHINCLOSS, LOUIS. - Venus in Sparta.
69845: AUCHINCLOSS, LOUIS. - The scarlet letters.
69844: AUCHINCLOSS, LOUIS. - Narcissa & other fables.
70238: AUCHINCLOSS, LOUIS. - Her infinite variety.
69846: AUCHINCLOSS, LOUIS. - The Winthrop convenant.
69847: AUCHINCLOSS, LOUIS. - The style's the man. Reflections on Proust, Fitzgerald, Wharlon, Vidal and others.
70244: AUCHINCLOSS, LOUIS. - Three lives.
70423: AUDEN, W.H. - Funeral blues vertaald.
46884: AUDEN, W.H. - The platonic blow./ Platonisch pijpen.
56770: D'AUGELLI, ANTHONY R. AND PATTERSON, CHARLOTTE J., EDS. - Lesbian, gay and bisexual identities and youtrh. Psychological perspectives.
66770: AUGUSTAT, CLAUDIA, ED. - Beyond Brazil. Johann Natterer and the Ethnographic collections from the Austrian Expedition to Brazil (1817-1835).
70117: AUGUSTIN, ELISABETH. - Het onvoltooide leven van Malcolm X.
65387: AUGUSTIN, ELISABETH. - Hetonvoltooide leven van Malcolm X.
55694: AUGUSTINUS, AURELIUS. - Twintig preken.
55698: AUGUSTINUS, AURELIUS. - Als lopend vuur. Preken voor het liturgisch jaar 2. (Sermones de tempore II + De utilitate jejunii).
55706: AUGUSTINUS. - De geest en de letter.
70168: AUGUSTINUS, AURELIUS. - Belijdenissen.
70399: ARI AUROBINDO. - Licht op yoga.
70398: ARI AUROBINDO. - De basis van yoga.1972.
70095: AUST, STEFAN. - Het Baader Meinhof Complex.
63770: AUSTER, PAUL. - Collected novels. Vol. 1. (The New York trilogy. In the country of last things. Moon palace).
63404: AUSTER, PAUL. - Auggie Wren's christmas story.
39115: AUSTER, PAUL. - Invisible. (read by Auster).
62882: AUSTER, PAUL. - Ground work. Selected poems and essays 1970-1979.
57625: AUSTER, PAUL. - Het rode notitieboekje.
56141: AUSTER, PAUL. - Oracle night.
69814: AUSTER, PAUL. - Ground works. Selected poems and essay 1970-1979.
67859: AUSTER, PAUL. - Winterlogboek.
57384: AUSTIN, PETER K. - 1000 talen van de wereld.
65061: AUTENBOER, DR. E. VAN. - Kaarten schuttersgilden van het hertogdom Brabant 1300-1800. 2 dln. (XCVI-a/XCVI-b).
60737: VARIOUS AUTHORS. - La subversion des images. Surréalisme, photographie, film.
57274: AVAGIAN, GRIGOR. - Armenia and Armenians in the world.
70086: AVALON, ARTHUR, TRANSL./ INTROD./ COMM. - Tantra of the great liberation (Mahanirvana tantra).
29521: AVEDON, JOHN F. ET AL. - The buddha's art of healing. Tibetan paintings rediscovered.
48261: AVENARIUS, FERDINAND, HERAUSG. - Die Mache im Weltwahn. Schriften für echten Frieden. Doppelheft 1/2. Propaganda und Wahrheit. 1. Die photgrapische Dokumente.
62682: AVENI, ANTHONY. - Behind the crystal ball. Magic, science and the occult from antiquity to the new age.
70903: AVICOLLI, TOMMI. - Boy dreams.
64788: AWOONOR, KOFI. - Until the morning after. Collected poems 1963-1985.
45494: AZIJNMAN, S.H., RED. - De Periskoop. Algemeen Weekblad voor Suriname. Zaterdag, 23 oktober 1926. Jrg. 2, nr. 104.
45495: AZIJNMAN, S.H., RED. - De Periskoop. Algemeen Weekblad voor Suriname. Zaterdag, 7 mei, 1927. Jrg. 3, nr. 132.
64831: AZIMULLAHM E. RED. - Van Britsch-Indisch emigrant ot burger van Suriname.
57193: BAAL, J. VAN, GALIS, K.W. & KOENTJARANINGRAT, R.M. - West Irian. A bibliography.
47733: BAAR, A.H. VAN DER. - Nederlands-Russisch woordenboek.
59661: BAAR, PROF. DR. A.H. VAN DEN. - Van Dale Nederlands-Russisch woordenboek.
770985: BAARLE, JAN VAN. - Akumassage. Kennismaking met Chinese geneeskunst door massage.
50421: BAARLE, JAN VAN. - Nieuwe voetmassage als therapie.
59160: BAARLE, JAN VAN. - Akupunten. De plaats van de belangrijkste drukpunten en de klachten die ermee beïnvloed kunnen worden.
64331: BAARS, DRS. FREEK. - Haarlem ging op wollen zolen. Opkomst, bloei en ondergang van de textielnijverheid aan het Spaarne.
70207: BAART, W.H.J. - Cuentanan di Nanzi. Een onderzoek naar de oorpsrong, betekenis en functie van de Papiamentse spinverhalen.
64580: BAARTMANS- VAN DEN BOOGAERT, JOOP L.M. - Uit en thuis in Brabant. Met de Commisaris der Koningin mr. Arthur E.j. baron van Voorst tot Voorst op werkbezoek 1984-1928.
65528: BAAUW, SERGIO. - Grammatical features and het acquisition of reference. A comparative study of Dutch and Spanish.
68093: BAAY, REGGIE. - Gebleekte ziel.
67020: BABEL, ISAAK. - Maria.
70620: BABEL, ISAAK. - Verhalen.
63558: BABEL, ISAAK. - Verzameld werk 2. Toneelstukken & brieven.
58557: BABYLON, FRANS. - Amsterdams intermezzo.
58558: BABYLON, FRANS. - Paspoort van mijn hart.
65681: BACH, H.I. - The German jew. A synthesis of judaism and western civilization 1730-1930.
48851: BACH, BETTINA EN TIGGELE, MONIQUE VAN, SAMENST./RED. - Camp. Het leven als theater.
69848: BACHMANN, INGEBORG. - The book of Franza & Requiem for Fanny Goldmann.
65619: BACILIO, GIBI. - Kueru marka.
65887: BACKER, MARIJN. - Aan de koolstofconditioner.
52670: BADCOCK, C.R. - The problem of altruism. Freudian-Darwanian solutions.
64538: BAEKEN, ROBERT & BAEKEN, SERGE. - Het verdriet van Turnhout. (De roman & de graphic novel).
67811: BAELEN, KAMIEL VAN. - Volledig werk. 2 dln. Deel 1: Een mens op de weg. De oude symfonie van ons hart. Deel 2: Gebroken melodie. Twee verhalen voor de jeugd. Onze Kempen. Gedichten. Kritisch wer. Brieven. Onuitgegeven fragmenten uit "Een mens op de weg".

Next 1000 books from Antiquariaat Hopi Bukinan

6/1