In Libro Felicitas
Amstel 224 hs, Amsterdam, 1017 AJ, The Netherlands. Tel.: + 31 (0) 20 4223881            Email: cgordon@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
000088: - Nelson's Encyclopaedia: Complete in 25 volumes
000278: - British labour statistics: Historical abstract 1886-1968
000283: - Japan Netherlands: Survey of documents in Dutch archives and collections concerning the relations betwen Japan and the Netherlands
000331: - Festival oude muziek Utrecht / Early Music Festival Utrecht: Programma / Programme 29 augustus - 7 september 1997
000332: - Festival oude muziek Utrecht / Early Music Festival Utrecht: Programma / Programme 25 augustus - 3 september 2000
000333: - Festival oude muziek Utrecht / Early Music Festival Utrecht: Programma / Programme 26 augustus - 5 september 1999
000335: - Kunst & Antiekbeurs 's-Hertogenbosch 2001
000336: - Kunst & Antiekbeurs 's-Hertogenbosch 1999
000337: - Kunst & Antiekbeurs 's-Hertogenbosch 1998
000467: - Clarus Campus Klaarkamp 1165-1965
000468: - Unser Rhein; 42 malerische Bilder von den Ufern des romantischen Rheines
000589: - Wolters - Noordhoff Wereld Atlas
000614: - Van Dale Groot Woordenboek van Synoniemen
000623: - Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen N.V.
000713: - Spaarbank voor de stad Amsterdam, 1848-1948.
000885: - Oud Amsterdam vanuit de lucht
000458: ACQUOY, JGR - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving.
000855: ADAMS - Nixon in China
000131: ALFIERI, BIANCA MARIA DE DOM VAN MONREALE - ALFIERI, BIANCA MARIA De Dom van Monreale
000883: DANTE ALIGHIERI - Mijn komedie: Hel
000302: BRYMAN, ALAN, BILL BYTHEWAY, PATRICIA ALLATT & TERESA KEIL - Rethinking the Life Cycle (Explorations in Sociology, 25)
000343: WERKGROEP KUNST OUDE STAD AMSTERDAM - Kunstad
000431: MARTHA ANDRIES EN PAUL COULOMB - Wanneer ben je Christen of bestaan er christenen?
000873: MONTIJN-GROENEWOUD: ANJA - The Next Ten
000291: KEILMAN, NICO; KUIJSTEN, ANTON & VOSSEN, AD, EDITORS: - Modelling Household Formation and Dissolution
000635: WILSON, SIR ARNOLD & PROF. HERMANN LEVY - INDUSTRIAL ASSURANCE: AN HISTORICAL AND CRITICAL STUDY
000792: BROOKS, AUDREY AND ANDREW HALSTEAD - Garden Pests and Diseases
000362: BARENTZ, M.E., - Barentz` Woordenboek der Engelsche Spreektaal. Anglicismen en americanismen. Slang, cant, colloquialisms and idiomatic phrases
000867: BAST, PIETER - Amsterdam in het einde der zestiende eeuw Toelichting tot de reproductie der kaart van MDXCVII en details ontleend aan jongere gewijzigde drukken Tweede uitgaaf
000661: MAAIKE BEHM AND MAARTEN KLOOS - Amsterdam: 25 buildings you should have seen
000655: HRM VAN BELLE ET AL. - Staatstoezicht op het bedrijf der levensverzekeringen. De gevolgen daarvan voor deontwikkeling van het levensverzekeringswezen
000213: BERG, DONNA LEE - A Guide to the Oxford English Dictionary
000442: RUSSELL: BERTRAND - Nieuwe Hoop voor een Oude Wereld
000443: RUSSELL: BERTRAND - Nieuwe Hoop voor een Oude Wereld
000668: BHAKTIVEDANTA, A.C. - De grote klassieken van India. Deel I: De Bhagavad-Gita
000669: BHAKTIVEDANTA, A.C. - De grote Klassieken van India vol. 3: Het Krsna-boek
000703: BLAIS, DENIS, AND PLISNIER, ANDRÉ - Belgo Kookboek
000082: BLOEM, MARION - De leugen van de kaketoe
100037: WILLIAM DEN BOER, GERT VAN KLINKEN, HENK PRUNTEL, CHRISTIAAN RAVENSBERGEN, THEO VAN STAALDUINE (RED.), - 'Een machtig arbeidsveld'. De opbouw van het kerkelijk leven in de Noordoostpolder
000292: BONGAARTS, JOHN, BURCH, THOMAS, AND WACHTER, KENNETH - Family Demography: Methods and Their Application (International Studies in Demography )
100038: WILHELMUS A BRAKEL - Logike latreia. Dat is: redelijke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des genade-verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: (...) eene verklaringe der Openbaringe van Johannes
100039: WILHELMUS A BRAKEL - Logike latreia. Dat is: redelijke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des genade-verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: (...) eene verklaringe der Openbaringe van Johannes
000198: BRONTE, CHARLOTTE - Five Novelettes Passing Events, Julia, Mina Laury, Henry Hastings, and Caroline Vernon
000256: BROUWERS, RUUD (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1994 1995
000257: BROUWERS, RUUD (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1995 1996
000726: BROUWERS, RUUD (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1992 1993
000727: BROUWERS, RUUD (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1993 1994
000728: BROUWERS, RUUD (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1994 1995
000729: BROUWERS, RUUD (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1995 1996
000725: BROUWERS, RUUD (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1991 1992.
000739: BROUWERS, JEROEN - Datumloze dagen
000733: BROUWERS, RUUD (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1996 1997
000462: BUIJTENEN, MP VAN - Bonifatius - Bisschop
000218: BUSH, RUSSELL - Affectionate Men: A Photographic History of a Century of Male Couples, 1850-1950
000219: BUSH, RUSSELL - Affectionate Men: A Photographic History of a Century of Male Couples, 1850-1950
000228: BUSI, ALDO - The Standard Life of a Temporary Pantyhose Salesman
000870: BUUREN, WILFRED VAN - Hollands Goud: 169 Olympische Kampioenen
000582: CAENEGEM, R.C., - Geschiedenis van Engeland. Van Stonehenge tot het tijdperk der vakbonden
000395: CAMPERT, JAN - Den luiden lach en andere verzen
000600: CHANG, K. C. - Art, Myth, and Ritual: The Path to Political Authority in Ancient China
000200: CHAPMAN, R W - Jane Austen's Letters to her Sister Cassandra and others
000227: COOPER, DENNIS - Try
000207: ALTMAN, D. ET AL. (EDS) - Homosexuality, Which Homosexuality?
000566: MIKE DASH - Tulipomania: The story of the world's most coveted flower and the extraordinary passions it aroused.
000346: DEBUSST, CLAUDE - Nocturnes
000641: FELIX DRIVER - Power and Pauperism: The Workhouse System, 1834-1884
000224: DYNES, WAYNE - Homolexis
000660: D'AILLY A.E. - Historische gids van Amsterdam bewerkt door Mr.H.F.Wijnman
000294: MOORS H.G. (ET AL.) (EDS) - Population and Family in the Low Countries V
000251: ADRIAANSZ, ELLY ET AL. - The Sonneveld House: An Avant-Garde Home from 1933
000201: D'EMILIO, JOHN. - Sexual Politics, Sexual Communities
000721: ERENSTEIN, R.L. - Toneel Spiegel van het leven / Drama Mirror of Life
000879: ANGÈLE ETOUNDI ESSAMBA - Women of the Water
000500: JANE FALKINGHAM, CHRIS GORDON - Fifty Years On: The Income and Household Composition of the Elderly in Britain
000759: FANTE, JOHN, AND COONEY, SEAMUS (EDITOR) - John Fante: Selected Letters 1932-1981
000638: FAUST, ANSELM - Arbeitsmarktpolitik im deutschen Kaiserreich : Arbeitsvermittlung, Arbeitsbeschaffung u. Arbeitslosenunterstützung 1890 - 1918
000244: TOM OF FINLAND - Tom of Finland. Retrospective
000246-: FLASCHE, PHIL - Phil Flasche, Male Photographer
000246: FLASCHE, PHIL - Phil Flasche, Male Photographer
000648: FUCHS, RUDY - Nederlandse kunst in het Stedelijk Paleis. De voorstelling
000304: M'GONIGLE, GCM AND KIRBY, J - Poverty and Public Health
000615: GEERTS, G., EA - Algemene Nederlandse Spraakkunst
000626: GERWEN, JACQUES VAN - De Centrale Centraal. Geschiedenis van de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank opgericht in 1904 tot aan de fusie in De Reaal Groep in 1990.
000649: ALEKSANDR KONSTANTINOVICH GLAZUNOV - Symphony No. 3 Full Score
000288: GORDON, CHRIS - Familial support for the elderly in the past: the case of London's Working Class in the Early 1930s
000494: CHRIS GORDON - The Myth of Family Care? The Elderly in the early 1930s
000863: GOUNOD - Faust
000233: GOYTISOLO, JUAN - Forbidden Territory / Reals of Strife
000624: WINDISCH-GRAETZ, FRANZ. - Möbel Europas. Romantik - Gotik & Renaissance - Manierismus [2 Vols. Compl.].
000465: HALLEMA, A - De Kloosteradministratie van Klaarkamps Abdij in haar nadagen
000567: HALSBERGHE, G. H. / DE WAELE, F. J. - Standaard Woordenboek van de klassieke oudheid
000590: HAMELEERS,MARC. - Kaarten van Amsterdam 1866-2000
000279: HANNAH, LESLIE - Inventing Retirement: The Development of Occupational Pensions in Britain.
000209: HAFKAMP, HANS EN M. VAN LIESHOUT ED. - De leeslijst, boeken over mannen en homoseksualiteit
000211: HANSEN, SØREN - The Little Red Schoolbook
000212: BASIL HATIM & IAN MASON - Discourse and the Translator
000297: MOORS, HEIN & JEANNETTE SCHOORL (ED.). - Lifestyles, Contraception and Parenthood
000871: HEINE, HEINRICH - Sämtliche Schriften in zwölf Bänden. Hrsg. v. Klaus Briegleb.
000720: ZANTKUIJL: HENK - Bouwen in Amsterdam: Het woonhuis in de stad
000394: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Zwarte Handel

Next 100 books from In Libro Felicitas

4/22