Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
617044: N/A - Gedenkschrift zum 400jährlichen Jubiläum der Mennoniten oder Taufegesinnten, 1525-1925.
616664: N/A - Philosophers of Science. Lucretius, Nicholas Copernicus, Francis Bacon, René Descartes, Auguste Comte, Charles Darwin, Henri Bergson.
619081: N/A - Wie is dat? 1902. Biografische naamlijst, welke de vraag "Wie is dat?" beantwoordt met mededeeling omtrent levensloop, werken enz. Ten opzichte van alle landgenooten, die door ambt of bediening, beoefening van kunst of wetenschap op den voorgrond treden, in dagblad of tijdschrift genoemd worden, of van zich doen hooren.
617508: N/A - Catalogus van de stukken en boeken in het archief van het Heilige Geest- of arme wees- en kinderhuis te Leiden.
617498: N/A - Mythes et légendes extraits des Brahmana. Traduits du Sanskrit et annotés par Jean Varenne.
617511: N/A - NUHA inwoneradresboek voor Groningen 1972 volgens officiele gegevens.
616897: N/A - Verhandeling over het ontwaken van het mahayana vertrouwen
619997: N/A - Effigies & vitae professorum Academiae Groningae & Omlandiae; cum historiola fundationes eiusdem Acad.
616270: N/A - Manifestation of the Tathagata. Buddhahood according to the Avatamsaka Sutra. Introduced and translated by Cheng Chien Bhikshu.
617967: N/A - Sprüche und Lieder. Dhammapada - Das Buch der Sprüche. Udana - Aphorismen Buddhas. Aus Suttanipata und Theragatha. Aus dem Pali übersetzt von Kurt Schmidt.
617437: N/A - Bruegel. Een dynastie van schilders.
608270: N/A - The minor readings (Khuddakapatha). The first book of the minor collection (Khuddakanikaya)
616440: N/A - Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 18n a Stad Brugge. With a preface and a general outline on history and architecture.
620996: N/A - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus. Tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
624952: N/A - Moralités françaises. Réimpression fac-similé de vingt-deux pièces allégoriques imprimées aux XVe et XVIe siècle. Avec une introduction de Werner Helmich, Université de Regensburg. Complete in 3 volumes.
611297: N/A - The Sutta-Nipata
624886: N/A - Los humanistas Alcanizanos y su tiempo. Exposición bibliográfica. Alcaniz del 8 de mayo al 11 de junio de 2000 Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alcaniz.
610452: N/A - Die Lehrreden des Buddha aus der Angereihten Sammlung. Neue Gesamtausgabe in fünf Bänden. Aus dem Pali übersetzt von Nyanatiloka. Complete in 5 volumes.
621215: N/A - Batavia als handels-, industrie- en woonstad samengesteld in opdracht van de stadsgemeente Batavia. Batavia as a commercial, industrial and residental center written for the city municipality of Batavia
617410: N/A - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel XI. De provincie Groningen.
617012: N/A - L'église orthodoxe Roumaine.
617033: N/A - Voortrekkers en stilstaanders. Vijftien generaties dopers leven in Zeeland. Tentoonstelling in het Rijksarchief in Zeeland. Georganiseerd in samenwerking met de Doopsgezinde Historische Kring.
616906: N.A. - Books printed in England before 1640. A descriptive catalogue of nine hundred and sixty four facsimile editions now available for immediate delivery.
608318: N/A - Dhammapadam ex tribus codicibus Hauniensibus palice edidit latine vertit, excerptis ex commentario palico notisque illustravit V. Fausböll. Neudruck der Ausgabe von 1855.
611464: N/A - De ontwikkeling der natuurwetenschappen in Nederland gedurende de laatste halve eeuw.
621092: N/A - Le materialisme des Lumières.
598867: AL, B.P.F., (RED.) - Groot woordenboek Nederlands-Frans. In samenwerking met A.M. de Both-Diez, M.M.C. Bosch, D.T. Greidanus, A.G.M. Beerden, A.J.A. Meijers, S.L. Brouwer..
617030: N/A - Die Taufgesinnten-Gemeinden. Eine kurzgefasste Darstellung der wichtigsten Ereignisse des Täufertums. Herausgegeben im Auftrag der Konferenz der Altevangelischen Taufgesinnten-Gemeinden (Mennoniten) der Schweiz.
613875: N/A - The Sutra of perfect enlighhtenment. Korean buddhism's guide to meditation (With commentary by the Son Monk Kihwa
627074: N/A - Irish women artists. From the eighteenth century to the present day.
617037: N/A - Proceedings of the fourth mennonite world conference. Goshen, Indiana, and North Newton, Kansas. August 1948.
616894: N/A - Het sutra van volkomen verlichting
616896: N/A - Verhandeling over het ontwaken van het mahayana vertrouwen
619325: N/A - Louis en Rodrigo of de vriendschap opgeofferd aan de eerzucht. Episode uit de laatste oorlogen van Grenada. Naar het Fransch.
609026: N/A - Das Wort des Buddha. Eine systematische Übersicht der Lehre des Buddha in seinen eigenen Worten. Ausgewählt, übersetzt und erläutert von Nyanatiloka. Dritte, veränderte und erweiterte Auflage.
617972: N/A - Das Surangama-Sutra. (Das grosse Kronen-Sutra). Ein Text des Mahayana-Buddhismus. Übersetzt von Dr. R. von Muralt.
620997: N/A - Catalogue of additions to the manuscripts in the British Museum in the years MDCCCXLVI-MDCCCXLII.
617444: N/A - Effigies & vitae professorum Academiae Groningae & Omlandiae; cum historiola fundationes eiusdem Acad.
610150: N/A - Das Evangelium des Buddha. Nach alten Quellen erzählt von Paul Carus. Illustriert von O. Kopetzky. Autorisierte deutsche Auflage von Karl Seidenstücker.
619086: N/A - Die Texte aus Qumran. Hebräisch und Deutsch. Mit Masoretischer Punktation, Übersetzung, Einführung und Anmerkungen, herausgegeben von E. Lohse.
617300: F.C.M.R. - Christelyke onderwyzing of verklaaring en uitbreiding van den Catechismus. Verdeeld in vyf deelen en eenenveertig lessen, voor de catholyke jonkheid van het Aartsbisdom en de onderhoorige Bisdommen van Mechelen. Nieuwe druk overgezien, verbeeterd, en met fraaie plaaten versierd. Compleet.
608322: AARON, R.I - Knowing and the function of reason.
625274: ABAELARDUS, PETRUS, LUSCOMBE, D.E. - Peter Abelard's Ethics. An edition with introduction, English translation and notes.
622603: ABAELARDUS, PETRUS, GILSON, E. - Héloise et Abélard. Études sur le moyen age et l'humanisme.
622710: ABAELARDUS, PETRUS - Ouvrages inédits d'Abélard pour servire a l'histoire de la philosophie scolastique en France. Publiés par Victor Cousin.
623466: ABAELARDUS, PETRUS - Theologia Summa Boni. Theologia Scholarium. Cura et studio E.M. Buytaert et J. Mews.
622359: ABAELARDUS, PETRUS, BURGE, J - Heloise and Abelard. A new biography.
622496: ABAELARDUS, PETRUS, JOLIVET, J. - Aspects de la pensée médiévale: Abélard. Doctrines du langage.
622497: ABAELARDUS, PETRUS, JUSSILA, P.H. - Peter Abelard on imagery. Theory and practice with special reference to his hymns.
624542: ABAELARDUS, PETRUS - De briefwisseling met Héloise
622492: ABAELARDUS, PETRUS - Die Leidensgeschichte und der Briefwechsel mit Heloisa. Übertragen und herausgegeben von Eberhard Brost. Mit einem Nachwort von Walter Berschin.
622642: ABAELARDUS, PETRUS, BACIGALUPO, L.E. - Intención y conciencia en la Etica de Abelardo.
613742: ABBING, H. - Een economie van de kunsten. Beschouwingen over kunst en kunstbeleid.
614377: ABBING, H. - Een economie van de kunsten. Beschouwingen over kunst en kunstbeleid.
609799: ABBOTT, D. , (ED.) - Engineers and inventors.
581746: ABEELE, M. VAN DEN, VANDENPUT, R. - De voornaamste cultures van Belgisch-Congo. In het Nederlands bewerkt door F. Brouwers en U. Maes.
624447: ABEL, R. - Man is the measure. A cordial invitation to the central problems of philosophy.
596992: ABEL, B. - Grundlagen der Erklärung menschlichen Handelns. Zur Kontroverse zwischen Konstruktivisten und kritischen Rationalisten. Mit einem Vorwort von H. Albert.
611564: ABELS, P.H.A.M. , WOUTERS, A.P.F., (RED.) - Classicale Acta 1573-1620. VII. Provinciale synode Zuid-Holland. Classis Delft en Delfland 1572-1620.
617474: ABELS, P.H.A.M. , ADMIRAAL, J.L. , VIS, G.N.M., (RED.) - De kerk in de kop. Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel. Zevende verzameling bijdragen van de vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis.
602212: ABERCROMBIE, M.L.J. - The anatomy of judgment. An investigation into the processes of perception and reasoning.
568696: ABERCROMBIE, N., HILL, S., TURNER, B.S. - The penguin dictionary of sociology.
605547: ABERCROMBIE, N. - Class, structure and knowledge. Problems in the sociology of knowledge.
620394: ABHINAVAGUPTA, NAGEL, B. - Herkenning van het zelf. Abhinavagupta's Îsvara-pratyabhijna-vimarsini I, 1, 2-3 vertaald en nader beschouwd.
620246: ABICHT, L. - Het lunapark en andere plekken. Autobiografisch materiaal.
588219: ABMA, G., (RED.) - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen.
582309: ABMA, G. - Ljouwerteradiel. De voortreffelijckste voorstemmende ende meest contribuerende grietenije van Oostergo.
586723: ABMA, G., (RED.) - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen.
576834: ABMA, G. - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren (1852-1871).
588648: ABRAHAMS, I. - Jewish life in the middle ages.
608170: ABRAM, I.B.H. - Joodse traditie als permanent leren.
605546: ABRAMS, P. - Historical sociology.
600099: ABRAMS, P. - Historical sociology.
618746: ABRAMSON, H.A. , (ED.) - Problems of consciousness. Transactions of the fift conference march 22, 23, and 24, 1954, Princeton, N.J.
616949: ABU SAID UTMAN B. SA ID AD-DARIMI, VITESTAM, G. - Kitab ar-radd ala l-gahmiya des Abu Sa'id Utman B. Sa'id Ad-Darimi nach der in der Köprülübibibliothek aufbewahrten Handschrift (Cod. 850) zum ersten Male herausgegeben und mit Einleitung und Kommentar versehen.
616950: ABU SAID UTMAN B. SA ID AD-DARIMI, VITESTAM, G. - Kitab ar-radd ala l-gahmiya des Abu Sa'id Utman B. Sa'id Ad-Darimi nach der in der Köprülübibibliothek aufbewahrten Handschrift (Cod. 850) zum ersten Male herausgegeben und mit Einleitung und Kommentar versehen.
613613: ACAR, F., GÜNES-AYATA, A., (ED.) - Gender and identity construction. Women of Central Asia, the Caucacus and Turkey.
619353: ACCUM, F. - Chemical amusement, comprising a series of curious and instructive experiments in chemistry, which are easily performed, and unattended by danger. Fourth edition with plates and considerably enlarged. Printed for Thomas Boys.
608785: ACHAM, K. - Philosophie der Sozialwissenschaften.
605408: ACHTERBERG, GERRIT, SIERKSMA, F. - Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poëzie van Gerrit Achterberg. Verzameld. Beeldcommentaar Emmy Andriesse. Omslag, band en typografie Henk Krijger.
626542: ACHTERBERG, W., ZWEERS, W., (RED.) - Milieufilosofie tussen theorie en praktijk. Van ecologisch perpectief naar maatschappelijke toepassing.
604465: ACHTERBERG, W., ZWEERS, W., (RED.) - Milieucrisis en filosofie. Westers bewustzijn en vervreemde natuur.
578761: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht.
571919: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen. Eiland der ziel. Dead end. Osmose. Thebe. Met een inleiding van Bertus Aafjes.
583640: ACHTERBERG, GERRIT - De duidelijke Dr of geharrewar met Zeydje.
604475: ACHTERBERG, W., ZWEERS, W., (RED.) - Milieufilosofie tussen theorie en praktijk. Van ecologisch perpectief naar maatschappelijke toepassing.
626566: ACHTERHUIS, H. - Arbeid, een eigenaardig medicijn.
567877: ACHTERHUIS, H. - De uitgestelde revolutie. Over ontwikkeling en apartheid.
626412: ACHTERHUIS, H. - De uitgestelde revolutie. Over ontwikkeling en apartheid.
1989: ACKERE, J. VAN - Inwijding in de meesterwerken van het klavier.
583600: ACKERMAN, B.A. - Ein neuer Anfang für Europa. Nach dem utopischen Zeitalter. Aus dem Amerikanischen von H. G. Holl.
609000: ACKERMAN, D. - Reis door het rijk der zinnen. Een cultuurgeschiedenis van onze zintuigen
585311: ACKERMANN, K. - Der Widerstand der Monatschrift Hochland gegen den Nationalsozialismus.
604451: ACKLAND, L., MCGUIRE, S., (ED.) - Assessing the nuclear age. Selections from the Bulletin of the atomic scientists.
597970: ACTON, E. - Russia. The tsarist and soviet legacy.
608080: ACTON, H.B. - The illusion of the epoch. Marxism-leninism as a philosophical creed.
627199: ACZEL, A.D. - The mystery of the Aleph. Mathematics, the Kaballah, and the search for infinity.
625429: ADAM, T. , MEINECKE, W. , (RED.) - Russische Literatur an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Oldenburger Symposium. Herausgegeben von Rainer Grübel.
620471: ADAM, P. - L'Humanisme a sélestat. L'école. Les humanistes. La bibliothèque.
625049: ADAM, A. , (RED.) - Romanciers du XVIIe siécle. Sorel - Scarron - Furetière - Madame de la Fayette. Textes présentés et annotés par Antoine Adam.

Next 100 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

4/22