Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
598867: AL, B.P.F., (RED.) - Groot woordenboek Nederlands-Frans. In samenwerking met A.M. de Both-Diez, M.M.C. Bosch, D.T. Greidanus, A.G.M. Beerden, A.J.A. Meijers, S.L. Brouwer..
619081: N/A - Wie is dat? 1902. Biografische naamlijst, welke de vraag "Wie is dat?" beantwoordt met mededeeling omtrent levensloop, werken enz. Ten opzichte van alle landgenooten, die door ambt of bediening, beoefening van kunst of wetenschap op den voorgrond treden, in dagblad of tijdschrift genoemd worden, of van zich doen hooren.
608270: N/A - The minor readings (Khuddakapatha). The first book of the minor collection (Khuddakanikaya)
619086: N/A - Die Texte aus Qumran. Hebräisch und Deutsch. Mit Masoretischer Punktation, Übersetzung, Einführung und Anmerkungen, herausgegeben von E. Lohse.
617444: N/A - Effigies & vitae professorum Academiae Groningae & Omlandiae; cum historiola fundationes eiusdem Acad.
628967: N/A - Boeddha, hemel en hel. Boeddhistische verhalen uit Dunhuang
631247: N/A - Dictionnaire de l'Académie Françoise, revu, corrigé et augmenté par l'Académie elle-mème. Cinquième édition.3 volumes.
616440: N/A - Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 18n a Stad Brugge. With a preface and a general outline on history and architecture.
613875: N/A - The Sutra of perfect enlighhtenment. Korean buddhism's guide to meditation (With commentary by the Son Monk Kihwa
630710: N/A - Bibliothek der Deutschen Klassiker. Mit literaturgeschichtlichen Einleitungen, Biograhien und Porträts. 25 volumes.
619325: N/A - Louis en Rodrigo of de vriendschap opgeofferd aan de eerzucht. Episode uit de laatste oorlogen van Grenada. Naar het Fransch.
619997: N/A - Effigies & vitae professorum Academiae Groningae & Omlandiae; cum historiola fundationes eiusdem Acad.
617972: N/A - Das Surangama-Sutra. (Das grosse Kronen-Sutra). Ein Text des Mahayana-Buddhismus. Übersetzt von Dr. R. von Muralt.
631648: N/A - The Mahabharata
631649: N/A - De drievoudige lotus soetra. De soetra der ontelbare betekenissen. De soetra van de lotusbloem der wonderbaarlijke leer. De soetra van de meditatie op Bodhisattva alomvattende deugd
617508: N/A - Catalogus van de stukken en boeken in het archief van het Heilige Geest- of arme wees- en kinderhuis te Leiden.
610150: N/A - Das Evangelium des Buddha. Nach alten Quellen erzählt von Paul Carus. Illustriert von O. Kopetzky. Autorisierte deutsche Auflage von Karl Seidenstücker.
620996: N/A - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus. Tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
624952: N/A - Moralités françaises. Réimpression fac-similé de vingt-deux pièces allégoriques imprimées aux XVe et XVIe siècle. Avec une introduction de Werner Helmich, Université de Regensburg. Complete in 3 volumes.
617498: N/A - Mythes et légendes extraits des Brahmana. Traduits du Sanskrit et annotés par Jean Varenne.
609026: N/A - Das Wort des Buddha. Eine systematische Übersicht der Lehre des Buddha in seinen eigenen Worten. Ausgewählt, übersetzt und erläutert von Nyanatiloka. Dritte, veränderte und erweiterte Auflage.
630973: N/A - Die Erzählungen aus den Tausendundein Nächten. Vollständige deutsche Ausgabe in sechs Bänden zum ersten Mal nach dem arabischen Urtext der Calcuttaer Ausgabe aus dem Jahre 1830. Übertragen von Enno Littmann. 6 volumes.
617300: F.C.M.R. - Christelyke onderwyzing of verklaaring en uitbreiding van den Catechismus. Verdeeld in vyf deelen en eenenveertig lessen, voor de catholyke jonkheid van het Aartsbisdom en de onderhoorige Bisdommen van Mechelen. Nieuwe druk overgezien, verbeeterd, en met fraaie plaaten versierd. Compleet.
621092: N/A - Le materialisme des Lumières.
616897: N/A - Verhandeling over het ontwaken van het mahayana vertrouwen
620997: N/A - Catalogue of additions to the manuscripts in the British Museum in the years MDCCCXLVI-MDCCCXLII.
608318: N/A - Dhammapadam ex tribus codicibus Hauniensibus palice edidit latine vertit, excerptis ex commentario palico notisque illustravit V. Fausböll. Neudruck der Ausgabe von 1855.
627074: N/A - Irish women artists. From the eighteenth century to the present day.
611464: N/A - De ontwikkeling der natuurwetenschappen in Nederland gedurende de laatste halve eeuw.
624886: N/A - Los humanistas Alcanizanos y su tiempo. Exposición bibliográfica. Alcaniz del 8 de mayo al 11 de junio de 2000 Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alcaniz.
622710: ABAELARDUS, PETRUS - Ouvrages inédits d'Abélard pour servire a l'histoire de la philosophie scolastique en France. Publiés par Victor Cousin.
622359: ABAELARDUS, PETRUS, BURGE, J - Heloise and Abelard. A new biography.
628361: ABAELARDUS, PETRUS, CLANCHY, M.T. - Abaelard. Ein mittelalterliches Leben. Übersetzung aus dem Englischen von R. Niemann und R.M.W. Stammberger.
629908: ABAELARDUS, PETRUS - Letters IX-XIV. An edition with an introduction by E.R. Smits.
630037: ABAELARDUS, PETRUS - Historia calamitatum. Text critique avec une introduction publié par J. Monfrin.
622496: ABAELARDUS, PETRUS, JOLIVET, J. - Aspects de la pensée médiévale: Abélard. Doctrines du langage.
622497: ABAELARDUS, PETRUS, JUSSILA, P.H. - Peter Abelard on imagery. Theory and practice with special reference to his hymns.
622603: ABAELARDUS, PETRUS, GILSON, E. - Héloise et Abélard. Études sur le moyen age et l'humanisme.
627648: ABAELARDUS, PETRUS, HELLEMANS, B.S., (ED.) - Rethinking Abelard. A collection of critical essays.
622642: ABAELARDUS, PETRUS, BACIGALUPO, L.E. - Intención y conciencia en la Etica de Abelardo.
625274: ABAELARDUS, PETRUS, LUSCOMBE, D.E. - Peter Abelard's Ethics. An edition with introduction, English translation and notes.
614377: ABBING, H. - Een economie van de kunsten. Beschouwingen over kunst en kunstbeleid.
613742: ABBING, H. - Een economie van de kunsten. Beschouwingen over kunst en kunstbeleid.
627797: ABBING, H. - Een economie van de kunsten. Beschouwingen over kunst en kunstbeleid.
609799: ABBOTT, D. , (ED.) - Engineers and inventors.
581746: ABEELE, M. VAN DEN, VANDENPUT, R. - De voornaamste cultures van Belgisch-Congo. In het Nederlands bewerkt door F. Brouwers en U. Maes.
624447: ABEL, R. - Man is the measure. A cordial invitation to the central problems of philosophy.
596992: ABEL, B. - Grundlagen der Erklärung menschlichen Handelns. Zur Kontroverse zwischen Konstruktivisten und kritischen Rationalisten. Mit einem Vorwort von H. Albert.
611564: ABELS, P.H.A.M. , WOUTERS, A.P.F., (RED.) - Classicale Acta 1573-1620. VII. Provinciale synode Zuid-Holland. Classis Delft en Delfland 1572-1620.
617474: ABELS, P.H.A.M. , ADMIRAAL, J.L. , VIS, G.N.M., (RED.) - De kerk in de kop. Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel. Zevende verzameling bijdragen van de vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis.
605547: ABERCROMBIE, N. - Class, structure and knowledge. Problems in the sociology of knowledge.
568696: ABERCROMBIE, N., HILL, S., TURNER, B.S. - The penguin dictionary of sociology.
602212: ABERCROMBIE, M.L.J. - The anatomy of judgment. An investigation into the processes of perception and reasoning.
620246: ABICHT, L. - Het lunapark en andere plekken. Autobiografisch materiaal.
627800: ABICHT, L. - Geschiedenis van de joden van de lage landen.
582309: ABMA, G. - Ljouwerteradiel. De voortreffelijckste voorstemmende ende meest contribuerende grietenije van Oostergo.
576834: ABMA, G. - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren (1852-1871).
586723: ABMA, G., (RED.) - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen.
608170: ABRAM, I.B.H. - Joodse traditie als permanent leren.
605546: ABRAMS, P. - Historical sociology.
618746: ABRAMSON, H.A. , (ED.) - Problems of consciousness. Transactions of the fift conference march 22, 23, and 24, 1954, Princeton, N.J.
628465: ABUSCH, T. , TOORN, K. VAN DER, (ED.) - Mesopotamian magic. Textual, historical, and interpretative perspectives.
613613: ACAR, F., GÜNES-AYATA, A., (ED.) - Gender and identity construction. Women of Central Asia, the Caucacus and Turkey.
619353: ACCUM, F. - Chemical amusement, comprising a series of curious and instructive experiments in chemistry, which are easily performed, and unattended by danger. Fourth edition with plates and considerably enlarged. Printed for Thomas Boys.
608785: ACHAM, K. - Philosophie der Sozialwissenschaften.
630636: ACHINSTEIN, P. - Concepts of science. A philosophical analysis.
626542: ACHTERBERG, W., ZWEERS, W., (RED.) - Milieufilosofie tussen theorie en praktijk. Van ecologisch perpectief naar maatschappelijke toepassing.
604465: ACHTERBERG, W., ZWEERS, W., (RED.) - Milieucrisis en filosofie. Westers bewustzijn en vervreemde natuur.
578761: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht.
604475: ACHTERBERG, W., ZWEERS, W., (RED.) - Milieufilosofie tussen theorie en praktijk. Van ecologisch perpectief naar maatschappelijke toepassing.
628810: ACHTERHUIS, H., BUUREN, M. VAN - Erfenis zonder testament. Filosofische overwegingen bij de tien geboden.
629646: ACHTERHUIS, H., BUUREN, M. VAN - Erfenis zonder testament. Filosofische overwegingen bij de tien geboden.
567877: ACHTERHUIS, H. - De uitgestelde revolutie. Over ontwikkeling en apartheid.
626566: ACHTERHUIS, H. - Arbeid, een eigenaardig medicijn.
626412: ACHTERHUIS, H. - De uitgestelde revolutie. Over ontwikkeling en apartheid.
631646: ACHTERHUIS, H. - Met alle geweld. Een filosofische zoektocht.
583600: ACKERMAN, B.A. - Ein neuer Anfang für Europa. Nach dem utopischen Zeitalter. Aus dem Amerikanischen von H. G. Holl.
609000: ACKERMAN, D. - Reis door het rijk der zinnen. Een cultuurgeschiedenis van onze zintuigen
604451: ACKLAND, L., MCGUIRE, S., (ED.) - Assessing the nuclear age. Selections from the Bulletin of the atomic scientists.
608080: ACTON, H.B. - The illusion of the epoch. Marxism-leninism as a philosophical creed.
625429: ADAM, T. , MEINECKE, W. , (RED.) - Russische Literatur an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Oldenburger Symposium. Herausgegeben von Rainer Grübel.
620471: ADAM, P. - L'Humanisme a sélestat. L'école. Les humanistes. La bibliothèque.
625049: ADAM, A. , (RED.) - Romanciers du XVIIe siécle. Sorel - Scarron - Furetière - Madame de la Fayette. Textes présentés et annotés par Antoine Adam.
585043: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Kunstenaar en samenleving. De plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 500 voor Christus tot op onze dagen.
602525: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
16191: ADAMS, F., LAUGHLIN, G. - The five ages of the universe. Inside the physics of eternity.
592493: ADAMS, E.M. - Philosophy and the modern mind. A philosophical critique of modern western civilization.
624579: ADAMS, G. - Geometrische und graphische Versuche oder Beschreibung der mathematischen Instrumente, deren man sich in der Geometrie, der Zivil- und Militär-Vermessung, beim Nivellieren und in der Perspektive bedient. Nach der deutschen Ausgabe von 1795. Ausgewählt, bearbeitet und erläutert von Peter Damerow und Wolfgang Lefèvre.
592453: ADAMS, E.M. - The metaphysics of self and world. Toward a humanistic philosophy.
582920: ADAMS, J., BUTTERFIELD, L.H., GARRETT, W.D., SPRAGUE, M.E., (ED.) - Adams family correspondence. 2 volumes.
579899: ADDENS, TJ.J. - The distribution of opium cultivation and the trade in opium.
582050: ADDENS, N.G. - Groninger maatschappij van landbouw. Gedenkboek 1837-1937.
605548: ADDIS, L. - The logic of society. A philosophical study.
582014: ADENAUER, K., HEUSS, T. - Adenauer-Heuss. Unter vier Augen. Gespräche aus den Gründerjahren 1949-1959. Bearbeitet von H.P. Mensing.
6673: ADHÉMAR, J. - La gravure originale au XVIIIe siècle.
579991: ADLER, M.J. - The common sense of politics.
629576: ADLER, M. - Die Staatsauffassung des Marxismus. Ein Beitrag zur Unterscheidung von soziologischer und juristischer Methode.
627151: ADLER, I. - Hebrew writings concerning music. In manuscripts and printed books from Geonic times up to 1800.
620773: ADLER, M.J., (ED.) - Social science: selections from twentieth-century economics. Thorstein Veblen. R.H. Tawney. John Maynard Keynes.
631568: ADLER, A. - Menschenkenntnis.
620774: ADLER, M.J., (ED.) - Social science: selections from twentieth-century anthropology, history, and sociology. Sir James George Frazer. Max Weber. Johan Huizinga. Claude Lévi-Strauss.
593510: ADLER, I. - Zo denken machines. Een introductie tot de logica, de algebra van Boole en de rekenmachines. Nederlandse vertaling van D.C. van Reyendam.
626666: ADLER, M.J. - Ten philosophical mistakes. Basic errors in modern thought - How they came about, their consequences and how to avoid them.
626808: ADLER, M.J. - Philosopher at large. An intellectual autobiography.
600345: ADLER, M.J. - Some questions about language. A theory of human discourse and its objects.
624790: ADORNO, T.W. - Vermischte Schriften. Herausgegeben von Rolf Tiedemann. Complete in 2 volumes.
617364: ADORNO, T.W. - Klangfiguren. Musikalische Schriften I.
630392: ADORNO, T.W., STEUNEBRINK, G.A.J. - Kunst, utopie en werkelijkheid. Adorno's esthetica en metafysica tegen de achtergrond van Kant en Hegel.
572536: ADORNO, T.W. - Noten zur Literatur. 3 volumes.
597775: ADORNO, T.W., EICHEL, C. - Vom Ermatten der Avantgarde zur Vernetzung der Künste. Perspektiven einer interdisziplinären Ästhetik im Spätwerk Theodor W. Adornos.
571558: ADORNO, T.W. - Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft.
572535: ADORNO, T.W. - Philosophische Frühschriften. Herausgegeben von R. Tiedemann.
610198: ADORNO, T.W., JÄGER, L. - Adorno. Eine politische Biographie.
610202: ADORNO, T.W. - Aspekte der Hegelschen Philosophie.
610246: ADORNO, T.W., KNAPP, G. - Theodor W. Adorno,.
599050: ADORNO, T.W. - Noten zur Literatur. 3 volumes.
624811: ADORNO, T.W. - Ästhetische Theorie. Herausgegeben von G. Adorno und R. Tiedemann.
597031: ADORNO, T.W., MÜLLER-DOOHM, S. - Die Soziologie Theodor W. Adornos. Eine Einführung.
631734: ADORNO, T.W. - Kritische modellen. Essays over de veranderende samenleving
2179: ADORNO, T.W. - Philosophie der neuen Musik. Herausgegeben von Rolf Tiedemann.
628062: ADORNO, T.W., CLAUSSEN, D. - Theodor W. Adorno. Ein letztes genie.
610391: ADORNO, T.W., MASSING, O. - Adorno und die Folgen. Über das 'hermetische Prinzip' der Kritischen Theorie.
624863: ADORNO, T.W. - Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Studien über Husserl und die phänomenologischen Antinomien.
593164: ADORNO, T.W., ARNOLD, H.L., (HRSG.) - Theodor W. Adorno. Sonderband.
10523: ADORNO, T.W. - Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Studien über Husserl und die phänomenologischen Antinomien.
607179: ADORNO, T.W. - Dissonanzen. Einführung in die Musiksoziologie. Herausgegeben von Rolf Tiedemann.
607167: ADRIANI, N., KRUIJT, A.C. - De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes. Twee delen.
609836: AL-ADWAN, AMINA - Arab faces. A selection of poems
613332: AENAS VAN GAZA, WACHT, M. - Aeneas von Gaza. Seine Kosmologie im Verhältnis zum Platonismus.
615874: AERTS, WILLEM J. , HOKWERDA, H., SMITS, E.R., WOESTHUIS, M.M. , (ED.) - Polyphonia Byzantina. Studies in honour of Willem J. Aerts.
603782: AERTS, F. - De triomf van de misleiding. Over moraal, media en cultuur.
619741: AERTS, R., LIAGRE BÖHL, H. DE, ROOY, P. DE, VELDE, H. TE - Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990.
569563: AERTS, D., APOSTEL, L., MOOR, B. DE, (E.A.) - Cirkelen om de wereld. Concrete invullingen van het wereldbeelden-project.
616699: AERTS, D. - De muze van het leven. Quantummechanica en de aard van de werkelijkheid.
623145: AERTS, D. - De muze van het leven. Quantummechanica en de aard van de werkelijkheid.
623307: AERTS, W.J. , HOKWERD, H. - Lexicon on The chronicle of Morea.
622646: AERTSEN, J.A., SPEER, A., (HRSG.) - Individuum und Individualität im Mittelalter. Für den Druck besorgt von Andreas Speer.
620258: AERTSEN, J.A., SPEER, A., (HRSG.) - Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter. Für den Druck besorgt von Andreas Speer.
614041: AESCHLIMANN, J.C. - Ce présent qui revient. Entretiens 1.
581529: AESCHYLUS, NES, D. VAN - Die maritime Bildersprache des Aischylos.
580604: AFSHAR, I. - Bibliographie des catalogues des manuscrits persans.
614381: AGASSI, J. - Towards a rational philosophical anthropology.
582159: AGASSI, J. - Towards a rational philosophical anthropology.
619371: AGATHANGELOS - History of the Armenians. Translation and commentary by R.W.Thomson.
595845: AGAZZI, E., ECHEVERRIA, E.J., RODRIGUEZ, A.G., (ED.) - Epistemology and the social.
595773: AGAZZI, E. - Right, wrong and science. The ethical dimensions of the techno-scientific enterprise. Edited by C. Dilworth.
607522: AGAZZI, E. (ED.) - Modern logic - a survey. Historical, philosophical, and mathematical aspects of modern logic and its applications.
619073: AGGAEUS VAN ALBADA, BERGSMA, W. - Aggaeus van Albada (c.1525-1587), Schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid.
619494: AGRICOLA, RODOLPHUS - Letters. Edited and translated, with notes by Adrie van der Laan & Fokke Akkerman.
621439: AGRICOLA, RODOLPHUS - Letters. Edited and translated, with notes by Adrie van der Laan & Fokke Akkerman.
621436: AGRICOLA, RODOLPHUS - Rudolph Agricola: six lives and Erasmus's testimonies. Edited, translated and annotated by Fokke Akkerman. English translations by Rudy Bremer and Corrie Ooms Beck.
621446: AGRICOLA, RODOLPHUS - Letters. Edited and translated, with notes by Adrie van der Laan & Fokke Akkerman.
621795: AGRICOLA, RODOLPHUS - Over dialectica en humanisme. Uitgegeven, ingeleid van aantekeningen voorzien door M. van der Poel.
620658: AGRICOLA, RODOLPHUS, LAAN, A.H. VAN DER - Anatomie van een taal. Rodolphus Agricola en Antonius Liber aan de wieg van het humanistische Latijn in de Lage Landen (1469-1485).
619537: AGRICOLA, RODOLPHUS - Over dialectica en humanisme. Uitgegeven, ingeleid van aantekeningen voorzien door M. van der Poel.
620294: AGRICOLA, RODOLPHUS, VANWAMBEKE, M. - R. Agricola's Latijnse vertaling vam Lucianus' Gallus.
608579: AGRICOLA, JOHANNES - Die Sprichwörtersammlungen. Herausgegeben von Sander L. Gilman. Complete in 2 volumes.
621479: AGRICOLA, RODOLPHUS - Over dialectica en humanisme. Uitgegeven, ingeleid van aantekeningen voorzien door M. van der Poel.
623359: AGRICOLA, RODOLPHUS - Letters. Edited and translated, with notes by Adrie van der Laan & Fokke Akkerman.
628814: AGRON, ANTOINE NICOLAS - Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordelijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal op te leiden: bevattende eene reeks van het uit elkander voortvloeijende regelen, welke afzonderlijk en allerduidelijkst, aan het hoofd van elke soort van die opstellen, verklaard worden. Verbeterd en vermeerderd door H. Scheerder.
623169: AILLY, PIERRE D', MONTREUIL, JEAN DE - Le recueil epistolaire autographe de Pierre d'Ailly et les notes d'Italie de Jean de Montreuil. Cambrai 940. Vat. Reg. Lat. 689A. Vat.Reg. Lat. 1653. Introduction par Gilbert Ouy.
571652: AITCHISON, J. - De sprekende aap
629843: AITKENHEAD, A., SLACK, J.M., (ED.) - Issues in cognitive modeling. A reader.
595850: AJDUKIEWICZ, K., SINISI, V., WOLENSKI, J., (ED.) - The heritage of Kazimierz Ajdukiewicz.
611932: AJDUKIEWICZ, K. - Pragmatic logic
572964: AKEN, L.J.N.K. VAN, (RED.) - Catalogus Nederlands toneel. 3 delen.
610924: AKERLOF, G.A., SHILLER, R.J. - Animal spirits. How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism.
606987: AKERMAN, J. - Das Problem der sozialökonomischen Synthese.
608581: AKIYA, EINOSUKE - Inleiding tot het boeddhisme. Een reeks lezingen.
624651: AKKERMAN, F. , VANDERJAGT, A.J., LAAN, A.H. VAN DER, (ED.) - Northern humanism in European context, 1469-1625. From the 'Adwert Academy' to Ubbo Emmius.
619870: AKKERMAN, F., MARTELS, Z. VON, STEENBAKKERS, P.M.L., VANDERJAGT, A.J., (RED.) - Limae labor et mora. Opstellen voor F. Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
618372: AKKERMAN, F., MARTELS, Z. VON, STEENBAKKERS, P.M.L., VANDERJAGT, A.J., (RED.) - Limae labor et mora. Opstellen voor F. Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
622557: ALAIN DE LILLE, SOLÈRE, J.-L., VASILIU, A. , GALONNIER, A. , (ED.) - Alain de Lille, le docteur universel. Philosophie, théologie et littérature au XIIe siècle. Actes du XIe Colloque internationale de la Société Internationale pour l' Étude de la Philosophie Médiévale Paris, 23 - 25 octobre 2003.
625462: ALAIN (ÉMILE CARTIER) - Over het geluk
571065: ALAIN (ÉMILE CARTIER) - Propos sur le bonheur.
581000: ALAIN (ÉMILE CARTIER) - Quatre-vingt-un chapitres sur l'esprit et les passions par l'auteur des propos d'Alain.
615730: ALAIN (ÉMILE CARTIER) - Esquisses de l'homme.
626345: ALBARDA, J.W., BOEKMAN, E., WIARDI BECKMAN, H.B., VORRINK, K., (RED.) - Ir. J.W. Albarda. Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
608233: ALBERDINGK THIJM, J.A., GEURTS, P.A.M., JANSEN, A.E.M., PEETERS, C.J.A.C. - J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw.
620086: ALBERDINGK THIJM, JOZEF, PLAS, M. VAN DER - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
630573: ALBERDINGK THIJM, JOZEF, PLAS, M. VAN DER - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
607482: ALBERS, H. - Hans Albers- Ein Leben in Bildern. Herausgegeben vom Filmmuseum Potsdam. Mit einem Essay von Babel Dalichow.
588280: ALBERT, H., (HRSG.) - Theorie und Realität. Ausgewählte Aufsätze zur Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften. Mit Beiträgen von T. Abel, H. Albert, R. Dahrendorf, J.S. Duesenberry, E. Grunberg, C.G. Hempel, T.W. Hutchison, J. von Kempski, O. Lange, A. Malewski, R.K. Merton, O. Morgenstern, E. Nagel, K.R. Popper, E. Topitsch.
14847: ALBERT, H. - Theorie en kritiek. Opstellen over theorievorming, hermeneutiek en waardenvrijheid in de sociale wetenschappen. Redactie: F.D. Heyt
568077: ALBERT, H. - Traktat über kritische Vernunft.
16259: ALBERT, H., TOPITSCH, E., (HRSG.) - Werturteilsstreit.
10427: ALBERT, H. - Traktat über kritische Vernunft.
577234: ALBERT, M., BOISSONNAT, J. - Crise, krach, boom.
607313: ALBERT, H. - Traktat über rationale Praxis.
623454: ALBERT OF SAXONY, ALBERT VON SACHSEN - Albert of Saxony's twenty-five disputed questions on logic. A critical edition of his Quaestiones circa logicam by Michael J. Fitzgerald.
625262: ALBERT, H. - Die Wissenschaft und die Fehlbarkeit der Vernunft.
625926: ALBERT, H. - Philosophie der Philosophie.
8977: ALBERT, H. - Traktat über rationale Praxis.
8612: ALBERT, H., (HRSG.) - Theorie und Realität. Ausgewählte Aufsätze zur Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften.
592253: ALBERTAZZI, L., POLI, R. - Topics in philosophy and artificial intelligence. Papers from the International Summer Schools in Bozen 1989-1990.
580549: ALBERTUS MAGNUS, DUCHARME, L. - Esse chez Saint Albert le Grand. Introduction à la métaphysique de ses premiers écrits.
585319: ALBERTUS MAGNUS, TUMMERS, P.M.J.E. - Albertus (Magnus)' commentaar op Euclides' Elementen der geometrie. Inleidende studie, analyse en uitgave. 2 delen compleet.
620654: ALBERTUS MAGNUS, WIELAND, G. - Untersuchungen zum Seinsbegriff im Metaphysikkommentar Alberts des Grossen.
623288: ALBERTUS MAGNUS, STEHKÄMPER, H., ZENDER, M. - Albertus Magnus. Ausstellung zum 700. Geburtstag. 15. November 1980 bis 22. Februar 1981.
3846: ALBERTZ, J., (HRSG.) - Wissen - Glaube - Aberglaube.
578610: ALBRECHT, H. - Deutsche Philosophie heute. Probleme. Texte. Denker.
13344: ALBRECHT, G., DAHLKE, G., (RED.) - Internationale Bibliographie zur Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Erarbeitet von deutschen, sowjetischen, bulgarischen, jugoslawischen, polnischen, rumänischen, tschechoslowakischen und ungarischen Wissenschaftlern. 5 volumes.
601742: ALBUMEN PRINTS, PAPIER ALBUMINE, FOTOALBUM - Album with 95 fotoprints of which 78 albumenprints. 1880-1910.
630646: ALCUIN, LISDONK, M.L. VAN DE - Alcuins de Sanctis Euboricensis ecclesia vers 1-604. De bronnen van een Carolingisch epos.
624159: ALCUIN OF YORK, EDELSTEIN, W. - Eruditio and sapientia. Weltbild und Erziehung in der Karolingerzeit. Untersuchungen zu Alcuins Briefen.
616608: ALCUIN, LISDONK, M.L. VAN DE - Alcuins de Sanctis Euboricensis ecclesia vers 1-604. De bronnen van een Carolingisch epos.
613005: ALDRICH, V.C. - The body of a person.
611847: ALEKSANDROVA, V.D. - Vegetation of the Soviet polar deserts
625155: ALEMBERT, J.L. D', CHAUSSINAND-NOGARET, G. - D'Alembert. Une vie d'intellectuel au siècle des Lumières.
580350: ALEMBERT, J.L. D' - Discours préliminaire de l'Encyclopédie. Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von H. Wieleitner.
621457: ALER, J. - De waarheid van de kunst. Kunstfilosofische opstellen. Inleiding en samenstelling H. Slager.
6892: ALER, J., (ED.) - Actes du cinquième congrès international d'esthétique. Amsterdam 1964. Proceedings of the fifth international congress of aesthetics. Amsterdam 1964.
569293: ALETRINO, A., JOOSSE, K. - Arnold Aletrino. Pessimist met perspectief.
573314: ALEXANDER I, PALMER, A. - Alexander I. Gegenspieler Napoleons. Aus dem Engl. von I. Bechtle.
631373: ALEXANDER, F.M. , ELIAS, N. , STARING, J. - F.M. Alexander & N. Elias over civilisatie, zelfsturing en zelfcontrole I.
618383: ALEXANDER, H.G. - Language and thinking. A philosophical introduction.
620212: ALEXANDER DE GROTE, SCHMIDT, V.M. - De luchtvaart van Alexander de Grote in de verbeelding der middeleeuwen..
629909: ALEXANDER VAN APHRODISIAS, SHARPLES, R.W. - Alexander of Aphrodisias on fate. Text, translation and commentary.
601736: ALEXANDER, H.G. - Meaning in language.
10132: ALEXANDER, J.C. - Neofunctionalism and after.
10329: ALEXANDER II, TROYAT, H. - Alexandre II le tsar libérateur.
622680: ALEXANDER NECKAM, ALEXANDER NEQUAM - Suppletio Defectuum Book I. Alexander Neckam on plants, birds and animals by Christoper J. McDonough.
598692: ALEXANDER VAN APHRODISIAS, ALEXANDER OF APHRODISIAS - Quaestiones 1.1 - 2.15
581534: ALEXANDER DE GROTE, SCHMIDT, V.M. - De luchtvaart van Alexander de Grote in de verbeelding der middeleeuwen..
620213: ALEXANDER DE GROTE, AERTS, W.J., HERMANS, J.M.M., VISSER, E., (ED.) - Alexander the Great in the middle ages. Ten studies on the last days of Alexander in literary and historical writing. Symposium Interfacultaire Werkgroep Mediaevistiek Groningen 12-15 october 1977.
568972: ALEXANDER DE GROTE, RENAULT, M. - The nature of Alexander.
625416: ALEXANDER DE GROTE, BUNT, G.H.V. - Alexander the Great in the literature of medieval Britain.
604415: ALFIERI, VITTORIO - Opere di Vittorio Alfieri. Tom. I-XVI. 16 volumes.
620894: ALFÖLDI, A. - Das frühe Rom und die Latiner. Aus dem Englischen übersetzt von F. Kolb.
573341: ALGRA, N.E. - De tekstfiliatie van de 17 keuren en de 24 landrechten. Een voorbereidend onderzoek.
628530: ALGRA, A. , ALGRA, H. - Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden. Compleet in 5 delen.
617293: ALHONIEMI, A. - Über die Funktionen der Wohin-Kasus im Tscheremissischen.
631210: ALIC, M. - Hypatia's heritage. A history of women in science from antiquity to the late nineteenth century.
624365: DANTE ALIGHIERI - De monarchie en andere politieke teksten
621496: DANTE ALIGHIERI - De monarchie en andere politieke teksten
624783: DANTE ALIGHIERI - De monarchie en andere politieke teksten
628477: ALIVIZATOS, N.C. - Les institutions politiques de la Grèce à travers les crises 1922 - 1974. Préface de Georges Vedel.
568224: ALKER, H.R. - Dialectical logics for the political sciences.
626686: ALKIM, U. BAHADIR, METZGER, H. - Anatolien. Übersetzung ins Deutsche: Gisela Pause. Complete in 2 volumes
577230: ALLEGRO, J.M. - The chosen people. A study of jewish history from the time of the exile until the revolt of Bar Kocheba.
589859: ALLEN, W., BRODE, D. - Woody Allen en zijn films
595731: ALLENDY, R. - Treason complex.
598302: ALMÁSI, M. - The philosophy of appearances
1526: ALMÁSI, M. - The philosophy of appearances
569023: ALMEIDA GARRETT, J.B. DE, ANTSCHERL, O. - J.B. de Almeida Garrett und seine Beziehungen zur Romantik.
629781: ALMOND, B. - Ethiek. Reis naar het land van goed en kwaad. Uit het Engels vertaald door Michel Meynen.
590908: ALMOND, G.A., CHODOROW, M., PEARCE, R.H., (ED.) - Progress and its discontents.
624213: ALMOND, B. - Ethiek. Reis naar het land van goed en kwaad. Uit het Engels vertaald door Michel Meynen.
628778: ALPHEN, H. VAN - Mengelingen in proze en poëzy. Tweede, verbeterde en vermeerderde druk.
628774: ALPHEN, H. VAN - Digtkundige verhandelingen. I. Verhandeling over de het aangeboorne in de poëzij.
581906: ALPHEN, H. VAN, SCHREGEL-ONSTEIN, F. - De ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen.
10454: ALPHEN, H. VAN, KASTEELE, P.L. VAN DE - Stigtelijke mengelpoëzij. Bijgebonden: Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Tweede stukjen. Vierde druk. Bijgebonden: Proeve van stigtelijke mengelpoëzie. Derde stukje.
582389: ALPHEN, H. VAN, BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
576040: ALPHEN, H. VAN - Gedigten en overdenkingen. Bijgebonden: Kleine bijdragen, ter bevordering van wetenschap en deugd, toegezonden aan ....
577198: ALPHEN, O. VAN - Het rijke onvermogen. Een fotoreportage over West-Duitsland.
621572: ALTENBERG, PETER - Ausgewählte Werke in zwei Bänden. Aphorismen, Skizzen und Geschichten. 2 volumes.
621232: ALTHOFF, G. , GOETZ, H.W., SCHUBERT, E. - Menschen im Schatten der Kathedrale. Neuigkeiten aus dem Mittelalter.
591294: ALTHUSSER, L. - De toekomst duurt lang, gevolgd door 'De feiten'. Bezorgd en ingeleid door O. Corpet en Y.M. Boutang
620856: ALTHUSSER, L. - Montesquieu. La politique et l'histoire.
620853: ALTHUSSER, L., GRIMM, B. - Konstitutionsbedingungen, Inhalt und Funktion der Theorie Louis Althussers.
580348: ALTHUSSER, L., MANSCHOT, H. - Althusser over het marxisme.
609320: ALTHUSSER, L. - De toekomst duurt lang, gevolgd door 'De feiten'. Bezorgd en ingeleid door O. Corpet en Y.M. Boutang
567554: ALTHUSSER, L. - De toekomst duurt lang, gevolgd door 'De feiten'. Bezorgd en ingeleid door O. Corpet en Y.M. Boutang
587851: ALTHUSSER, L., MANSCHOT, H. - Althusser over het marxisme.
568510: ALTHUSSER, L. - Antwoord aan John Lewis
626602: ALTHUSSER, L. - L'avenir dure longtemps suivi de Les faits. Édition établie et présentée par Olivier Corpet et Yann Moulier Boutang.
610643: ALTING, B. - Der Old-ambten dependentie van de stadt Groningen, ofte Deductie, bethonende dat die van d'Oldambten ondenckelijcke tijden hebben onmiddelbaerlijck gedependeert van de Regeringe der voorsz. Stadt door orde gestelt by Bernhard Alting der selver Stadts Syndicum.
566130: ALTING, MENSO - Descriptio, secundum antiquos, agri Batavi et Frisii; una cum conterminis. Sive notitia Germaniae inferioris, cis et ultra Rhenum; qua hodie est in dicione VII - Foederatorum. Repraesentata tabulis geographicis V. Et commentario in loca omnia, hoc tractu, Romanis scriptoribus et monumentis, qua Latinis, qua Graecis, memorata; A.C. Julio Caesare, ad Justinianum Aug. Cuncta, ad litterarum ordinem, sic digesta, ut ipse commentarius sit tabularum quasi index, ex quo depromtu facillimum, quae lector desiderare poterit. Tabula Ptolemaica Germaniae magnae quadripartitae, ad veram ab aequatore distantiam revocata, et expsitione succinctâ illustrata. Descriptio Frisiae inter Scaldis portum veterem et Amisiam, seu inter Sine et Emese: secundum medii aevi scriptores. Quae est pars altera a notitiae Germaniae inferioris, cis et ultra Rhenum, qua hodie est in dicione VII-Foederatorum, repraesentata tabulis geographicis IX. Et commentario in loca fere omnia, hoc tractu, Germanicarum et Francicarum rerum scriptoribus, ac medii aevi monumentis, memorata; ab emanciptione Francorum, Imp. Justiniano ad XIII. seculi finem. Cuncta, ad litterarum ordinem, sic digesta, ut ipse commentarius sit tabularum quais index, ex quo depromtu facillimum, quae lector desidare poterit. 2 parts in 1 volume.
3503: ALTVATER, E. - Die Zukunft des Marktes. Ein Essay über die Regulation von Geld und Natur nach dem Scheitern des 'real existierenden' Sozialismus.
603677: ALVAREZ, W. - T.rex en de krater des doods. Uit het Engels vertaald door B. Voorzanger.
611042: LE-EZRATH HA-AM - Le-Ezrath Ha-am. Het volk ter hulpe. Het eerste joodse blad in 1945. Eindhoven-Amsterdam. Heruitgave met woord vooraf door A.J. van der Leeuw en inleidende bijdragen van Tamarah Benima, Ineke Brasz met medewerking van Jan Hagen, Jan Brauer/Jan Driever.
618259: ASTERIUS OF AMASEA - Homiles I-XIV. Text, introduction and notes by C. Datema.
622430: AMBACHER, M. - Méthode de la philosophie de la nature.
626990: AMBEGAOKAR, V. - Reasoning about luck: probability and its uses in physics.
609497: AMERONGEN, M. VAN - Zwierige passie. Met een nawoord van Martin Ros.
619169: AMERONGEN, M. VAN - Zwierige passie. Met een nawoord van Martin Ros.
7439: AMERONGEN, M. VAN - De muichelmoordenaar. Artikelen en polemieken.
610475: AMÉRY, J. - De hand aan zichzelf slaan
607774: AMÉRY, J. - Charles Bovary. Landartzt. Porträt eines einfachen Mannes.
569484: AMÉRY, J. - Hand an sich legen. Diskurs über den Tod.
631687: AMÉRY, J. - Über das Altern. Revolte und Resignation.
572632: AMIN, A., MAZYAD, A.M.H. - Ahmad Amin (Cairo 1886-1954). Advocate of social and literary reform in Egypt.
630127: AMMERMAN, R.R., (ED.) - Classics of analytic philosopy.
628751: AMMERMAN, R.R., (ED.) - Classics of analytic philosopy.
606843: AMORIE VAN DER HOEVEN, M. DER - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd.
609983: AMRINE, F., (ED.) - Literature and science as modes of expression. With an introduction by Stephen J. Weininger.
623903: AN-ANU, WOHLSTEIN, H. - The sky-god An-Anu.
578729: ANAK AGUNG GDE AGUNG, I. - 'Renville' als keerpunt in de Nederlans-Indonesische onderhandelingen. The Renville agreement. A turning-point in the Dutch-Indonesian negotiations (with a summary in English).
628170: ANANDAMAYI MA, MASCHMANN, M. - Eine ganz gewöhnliche Heilige. Die grosse Seele der Anandamayi Ma. Indienfahrt met der bedeutendsten Hindu-Heiligen der Neuzeit.
589448: ANASTASIA, PRINSES, BREWSTER, H. - Anastasia's album. Het verhaal van de jongste dochter van de laatste tsaar
594649: ANASTASIUS, J., MORSINK, G. - Joannes Anastasius Veluanus (Jan Gerritsz. Versteghe, levensloop en ontwikkeling).
630155: ANATOLIUS, LOKIN, J.H.A., MEIJERING, R., (ED.) - Anatolius and the excerpta Vaticana et Laurentiana. Edition and commentary.
626281: ANCONA, H.D', KLOOSTERMAN, A., LEYDESDORFF, S., OOSTROM, A. VAN, (RED.) - Vrouwenlexicon.
618188: ANDERS, G. - Ketzereien.
618189: ANDERS, G. - Ketzereien.
631217: ANDERS, G. - Die antiquiertheit des Menschen. Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution.
626657: ANDERS, G. - De man op de brug. Dagboek uit Hiroshima en Nagasaki
625286: ANDERS, G. - Ketzereien.
624293: ANDERSEN, H.C., BREDSDORFF, E. - Hans Christian Andersen. The story of his life and work 1805-75.
591222: ANDERSON, P.R., FISCH, M.H. - Philosophy in America from the puritans to James. With representative selections.
603599: ANDERSON, R.J., SHARROCK, W.W., (ED.) - Applied sociological perspectives.
14623: ANDERSSON, A.E., SAHLIN, N.E., (ED.) - The complexity of creativity.
595965: ANDERSSON, A.E., SAHLIN, N.E., (ED.) - The complexity of creativity.
568449: ANDREA, YDA ELISABETH - Den Vaderlandt ghetrouwe...
625796: ANDREAE, A.J. - Kollumerland en Nieuw-Kruisland, geschiedkundig beschreven. (Met medewerking van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid en taalkunde te Leeuwarden.).
589780: ANDREAS VAN SAINT-VICTOR, LIERE, F.A. VAN - Andrew of St Victor. Commentary on Samuel and Kings. Edited with a study of the method and sources.
623340: ANDREAS VAN SAINT-VICTOR, LIERE, F.A. VAN - Andrew of St Victor. Commentary on Samuel and Kings. Edited with a study of the method and sources.
622758: ANDREAS DE RODE, GROSSMANN, H. - Das Filius - Gedicht des Magisters Andreas de Rode. Kritische Ausgabe.
574708: ANDRES, S. - Die Versuchung des Synesios.
615845: ANDRES, E. - Bibliographie illustrierter Stahlstichwerke des 19.Jahrhunderts mit Stadtansichten. Ein beschreibendes bibliographisches Repertorium mit alphabetischen Verzeichnissen der Werke, der Autoren, der Stadtansichten, der Künstler und Stecher sowie der Verlage. Bibliography of nineteenth century illustrated works containing views of towns and ctities engraved on steel. (...) Bibliographie d'ouvrages illustrés du XIXe siecle contenant des vues de villesd gravées sur acier. (...)
573412: ANDREUS, H. - Bezoek.
7119: ANDREWS, R., SCHELLENBERGER, P. - De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie
627115: ANDRIESSE, C. - Het verborgen veld. Een nieuwe geschiedenis van de natuurkunde.
605833: ANDRIESSE, C.D. - De diefstal van Prometheus.
572586: ANDRIESSE, C., ALGRA, H., (RED.) - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland door de Leeuwarder Geschiedeniscommissie.
594988: ANDRIEU, B. - Les plaisirs de la chair.
609094: ANDRINGA, T., DUSSEL, L., PIEK, L. - Van oafgeschaiden tot Dalton. De wederwaardigheden van een christelijke school te Gasselternijveen tussen 1904 en 2004.
609541: FUERO DE ANDÚJAR - Fuero de Andújar. Estudio y edicion.
628978: ANGELES, P.A. - Dictionary of philosophy.
575953: ANGERS, J.E. D' - L'humanisme chrétien au XVIIe siècle: St. François de Sales et Yves de Paris.
617208: ANGUS, J. - Llaw-lyfr y beibl: neu arweiniad i fyfyrdod o'r ysgrythyrau sanctaidd.
628684: ANKERSMIT, F.R. - De spiegel van het verleden. Exporaties I: geschiedtheorie.
626126: ANKERSMIT, F.R., KLINKERS, L., (RED.) - De tien plagen van de staat. De bedrijfsmatige overheid gewogen.
628683: ANKERSMIT, F.R. - De macht van representatie. Exploraties II: cultuurfilosofie & esthetica.
575688: ANKERSMIT, N. - De robusta-koffiecultuur in Nederlandsch-Indië.
619442: ANKERSMIT, F.R. - Denken over geschiedenis. Een overzicht van moderne geschiedfilosofische opvattingen.
623963: ANKERSMIT, F.R. - Denken over geschiedenis. Een overzicht van moderne geschiedfilosofische opvattingen.
631028: ANONIEM - Het Gilgamesj-epos
624652: ANROOIJ, W. VAN - Helden van weleer. De Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700).
591934: ANROOY, F. VAN, FORMSMA, W.J., PIRENNE, L.P.L. - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven.
631185: ANSCOMBE, G.E.M. - Intention.
629828: ANSCOMBE, G.E.M. - From Parmenides to Wittgenstein.
628675: ANSELMUS VAN CANTERBURY, SOUTHERN, R.W. - Saint Anselm. A portrait in a landscape.
620453: ANSELMUS VAN CANTERBURY, ANSELM OF CANTERBURY, KAPRIEV, G. - ...Ipsa vita et veritas. Der 'ontologische Gottesbeweis' und die Ideenwelt Anselms von Canterbury.
614303: ANSELMUS VAN CANTERBURY, ANSELM OF CANTERBURY, KAPRIEV, G. - ...Ipsa vita et veritas. Der 'ontologische Gottesbeweis' und die Ideenwelt Anselms von Canterbury.
614302: ANSELMUS VAN CANTERBURY, ANSELM OF CANTERBURY, VAUGHN, S.N. - St. Anselm and the handmaidens of God. A study of Anselm's correspondence with women.
625378: ANSELMUS VAN CANTERBURY, EVANS, G.R., (ED.) - A concordance to the works of St. Anselm. Complete in 4 volumes.
629994: ANSELMUS VAN CANTERBURY, SOUTHERN, R.W. - Saint Anselm. A portrait in a landscape.
603909: ANSELMUS VAN CANTERBURY, ANSELM OF CANTERBURY, BARTH, K. - Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms.
629996: ANSELMUS VAN CANTERBURY, SOUTHERN, R.W. - Saint Anselm. A portrait in a landscape.
625678: ANSELMUS VAN CANTERBURY, GILBERT, P. , KOHLENBERGER, H., SALMANN, E. , (ED.) - Cur deus homo. Atti del Congresso Anselmiano Internazionale Roma, 21-23 maggio 1998.
625709: ANSELMUS VAN CANTERBURY, SOUTHERN, R.W. - Saint Anselm and his biographer. A study of monastic life and thought 1059-c.1130.
629913: ANSELMUS VAN CANTERBURY, HOPKINS, J. - A companion to the study of St. Anselm.
606268: ANSTADT, M. - Op zoek naar een mentaliteit.
603757: ANSTRUTHER, I. - The knight and the umbrella. An account of the Eglinton tournament 1839.
590789: APHTHONIUS VAN ANTIOCHIË - Progymnasmata, partim à Rodolpho Agricola, partim à Iohanne Maria Catanaeo, latiniate donata. Cum scholiis R. Lorichii. Novissima editio, superioribus emendatior, & concinnior. Adjecto indice utillissimo.
8973: ANTONI, C. - Vom Historismus zur Soziologie. Übersetzt von W. Goetz.
622738: ANTONIO DE NEBRIJA, CODONIER, C. , IGLESIAS, J.A.G., (ED.) - Antonio de Nebrija: Edad media y renacimiento.
611216: ANTWEILER, C. , LAMMERS, C., THIES, N. , (HRSG.) - Die unerschöpfte Theorie. Evolution und Kreationismus in Wissenschaft und Gesellschaft.
609506: ANZENBACHER, A. - Einführung in die Philosophie.
618293: APEL, K.O., BERGER, H. - Woord en werkelijkheid. Metafysiek in gesprek met Karl Otto Apel.
592245: APEL, K.O., WOUDENBERG, R. VAN - Transcendentale reflecties. Een onderzoek naar transcendentale argumenten in de contemporaine filosofie, met bijzondere aandacht voor de transcendentale pragmatiek van Karl-Otto Apel.
603746: APEL, K.O. - Het discursieve tegengif. De sociale en ethische aspecten van de ecologische crisis. Selectie, redactie en inleiding door R. von Schomberg.
618338: APEL, K.O. - Analytic philosophy of language and the Geisteswissenschaften
627868: APOLLONIOS RHODIOS, SCHERER, B. - Mythos, Katalog und Prophezeiung. Studien zu den Argonautika des Apollonios Rhodios.
568000: APOSTEL, L., (RED.) - De eenheid van de cultuur. Naar een algemene systementheorie als instrument van de eenheid van ons kennen en ons handelen.
621535: APOSTEL, L. - Levend sterven. Bezorgd en van aantekeningen voorzien door A. Van de Berge.
589374: APOSTEL, L. - Waarde en zin van de cultuurwetenschappen in de twintigste eeuw. Met redactionele medewerking van T. Venckeleer en W. Verbeke en een nawoord i.s.m. J. Walry.
611147: APOSTOLOS-CAPPADONA, D. - Dictionary of christian art.
569697: APPERT, L. - Die Geheimnisse des Verbrechens, des Verbrecher- und Gefängnis-Lebens. 2 volumes.
623749: APULEIUS, ZIMMERMANN-DE GRAAF, M. - Apuleius Madaurensis: Metamorphosen X, 1-22. Tekst, inleiding, commentaar.
627874: APULEIUS, PAARDT, R.T. VAN DER - L. Apuleius Madaurensis 'The Metamorphoses'. A commentary on book III with text & introduction.
621878: APULEIUS - Apuleius Madaurensis metamorphoses. Book VIII. Text, introduction and commentary. B.L. Hijmans, R.T. van der Paardt, V. Schmidt, C.B.J, Settels, B. Wesseling, R.E.H. Westendorp Boerma.
621872: APULEIUS, FERNHOUT, J.M.H. - Ad Apulei Madaurensis metamorphoseon librum quintum commentarius exegeticus.
623342: APULEIUS, MAL-MAEDER, D.K. VAN - Apulée. Les métamorphoses. Livre II, 1-20. Introduction, texte, traduction et commentaire.
621879: APULEIUS - Apuleius Madaurensis metamorphoses. Book IV 1-27. Text, introduction and commentary. B.L. Hijmans, R.T. van der Paardt, E.R. Smits, R.E.H. Westendorp Boerma, A.G. Westenbrink.
606093: ARCY, E. D' - Human acts. An essay in their moral evaluation.
7432: ARDREY, R. - Der Gesellschaftsvertrag. Das Naturgesetz von der Ungleichheit der Menschen. Aus dem Engl. übertr. von I. Winger.
605837: ARDREY, R. - The social contract. A personal inquiry into the evolutionary sources of order and disorder. Drawings by B. Ardrey.
631642: ARENDT, H. - Das Urteilen. Texte zu Kants Politischer Philosophie. Herausgegeben und mit einem Essay von Ronald Beiner. Aus dem Amerikanischen von Ursula Ludz.
631635: ARENDT, H. - Oordelen. Lezingen over Kants politieke filosofie
631604: ARENDT, H. - Politiek in donkere tijden. Essays over vrijheid en vriendschap. Ingeleid en vertaald door R. Peeters en D. de Schutter.
631625: ARENDT, H., VENMANS, P. - De ontdekking van de wereld. Over Hannah Arendt.
631629: ARENDT, H., BREIER, K.H. - Arendt
631595: ARENDT, H. - De crisis in de cultuur. Haar sociale en politieke betekenis. Ingeleid, vertaald, geannoteerd en van een afsluitend essay voorzien door J. De Visscher.
631582: ARENDT, H. - Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Geleitwort Karl Jaspers.
631187: ARENDT, H. - The last interview and other conversations.
631640: ARENDT, H., HEIDEGGER, M., GRUNENBERG, A. - Hannah Arendt und Martin Heidegger. Geschichte einer Liebe. Mit 41 Abbildungen.
608931: ARENDT, H., BARNOUW, D. - Visible spaces. Hannah Arendt and the German-Jewish experience.
631621: ARENDT, H. - Menschen in finsteren Zeiten. Herausgegeben von Ursula Ludz. Aus dem Amerikanischen übersetzt.
570819: ARENDT, H. - L'impérialisme. Traduit de l'anglais par M. Leiris.
631622: ARENDT, H., BROCH, H. - Briefwechsel 1946 bis 1951. Herausgegeben von P.M. Lützeler.
631498: ARENDT, H., BERNAUER, J.W., (ED.) - Amor mundi. Explorations in the faith and thought of Hannah Arendt.
631624: ARENDT, H., VISSCHER, J. DE, BOSSCHE, M. VAN DEN, WEYEMBERGH, M. , (RED.) - Hannah Arendt en de moderniteit.
631063: PSEUDO-DIONYSIUS DE AREOPAGIET - Over mystieke theologie
625085: ARETS, WIEL, COSTA, X., (ED.) - Wiel Arets. Photographs by Hélène Binet.
577802: ARGYLE, M., BEIT-HALLAHMI, B. - The social psychology of religion.
630595: ARIËNS, ALPHONS - Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns 1887-1901. Uitgegeven door Jan Roes.
597308: ARIÈS, P. - Centuries of childhood
585685: ARIOSTO, L. - Orlando Furioso. Edizione integra. Introduzione testo argomenti indice copiosissimo a cura di Nicola Zingarelli.
622142: ARISTOPHANES, SICKING, C.M.J. - Aristophanes' Ranae. Een hoofdstuk uit de geschiedenis der Griekse poëtica.
582622: ARISTOTELES - Über die Tugend. Übersetzt und erläutert von E.A. Schmidt.
615012: ARISTOTELES, MORRALL, J.B. - Aristotle.
622313: ARISTOTELES - Lehre vom Beweis oder Zweite Analytik (Organon IV). Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von E. Rolfes. Mit neuer Einleitung und Bibliographie von O. Hoffe.
631667: ARISTOTELES, HALL, E. - Wat zou Aristoteles doen? Hoe oude filosofie je leven kan veranderen
629780: ARISTOTELES, DÜRING, I. - Der Protreptikos des Aristoteles. Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar.
614596: ARISTOTELES, SCHÜTRUMPF, E. - Die Analyse der Polis durch Aristoteles.
631216: ARISTOTELES - Politica. Post fr. susemihlium. Recognovit Otto Immisch. Editio altera corrector.
629225: ARISTOTELES, FEREJOHN, M. - The origins of Aristotelian science.
614970: ARISTOTELES, CLARK, S.R.L. - Aristotle's man. Speculations upon Aristotelian anthropology.
614538: ARISTOTELES - Metaphysica A. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door H. de Ley.
620330: ARISTOTELES - A new translation of the Nichomachean ethics.
607564: ARISTOTELES, NOLTE, H.J.A. - Het godsbegrip bij Aristoteles.
617754: ARISTOTELES, PIEPER, A. - Aristoteles. Ausgewählt und vorgestellt von Annemarie Pieper.
615397: ARISTOTELES - The middle English letter of Alexander to Aristotle by Vincent DiMarco and Leslie Perelman.
615403: ARISTOTELES, DUPONT, F. - Aristote ou le vampire du théatre occidental.
613501: ARISTOTELES, KNOPS, J.P.H. - Etudes sur la traduction française de la morale à Nicomache d'Aristote par Nicole Oresme.
631231: ARISTOTELES - Ethica Nicomachea
627448: ARISTOTELES - Over kleuren. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door R. Ferwerda. Essay P.Struycken.
631339: ARISTOTELES - The works of Aristotle
631166: ARISTOTELES, VERDENIUS, W.J., WASZINK, J.H. - Aristotle on coming-to-be and passing-away. Some comments.
631129: ARISTOTELES - The Politics of Aristotle
622317: ARISTOTELES, LOUIS, P. - La découverte de la vie. Aristote.
622469: ARISTOTELES, LOHR, C.H. - Latin Aristotle commentaries. III. Index initiorum - index finium.
620295: ARISTOTELES, KNOPS, J.P.H. - Etudes sur la traduction française de la morale à Nicomache d'Aristote par Nicole Oresme.
587970: ARISTOTELES, NOLTE, H.J.A. - Het godsbegrip bij Aristoteles.
625245: ARISTOTELES - De getallen en de dingen. De boeken M en N van de Metafysica. Deel 2: Het boek N. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Henri Oosterhout.
629301: ARISTOTELES, MEIJER, P.A. - Chronologie en redactie van Aristoteles' Politica.
569911: ARISTOTELES, MORRALL, J.B. - Aristotle.
628207: ARISTOTELES - Aristoteles' Metaphysik. Erster Halbband: Bücher I (A) - VI (E). In der Übersetzung von Hermann Bonitz. Neu bearbeitet, mit Einleitung und Kommentar herausgegeben von Horst Seidl. Griechischer Text in der Edition von Wilhelm Christ. Griechisch - Deutsch.
627666: ARISTOTELES, HALLIWELL, S. - The poetics of Aristotle. Translation and commentary.
621284: ARISTOTELES, JOURDAIN, C.M.G.B. - Forschungen über Alter und Ursprung der lateinischen Übersetzungen des Aristoteles und über griechische und lateinische von den Scholastikern benutzte Commentare; Aus dem Französischen übersetzt, mit einigen Zusätzen und Berichtigungen und einem Namenregister von Dr. Adolf Stahr.
628261: ARISTOTELES, ACKRILL, J.L. - Aristoteles. Nederlandse vertaling Frits van der Blij & Philip van der Eijk.
1232: ARISTOTELES, DUSSEN, M. VAN DER - Aristoteles. Nieuw onderzoek naar de betekenis van zijn kategorieën.
622154: ARISTOTELES, LOHR, C.H. - Latin Aristotle commentaries. V. Bibliography of secondary literature.
570619: ARISTOTELES, ROBIN, L. - Aristote.
627022: ARISTOTELES, SCHILFGAARDE, P. VAN - Aristoteles.
596498: ARISTOTELES, DITTMEYER, L. - Untersuchungen über einige Handschriften und lateinische Übersetzungen der aristotelischen Tiergeschichte. Programm des K. Neuen Gymnasiums zu Würzburg für das Jahr 1901/1902.
627924: ARISTOTELES - Organon. 1. Catégories, II. De l'interpretation. Traduction nouvelle et notes par J. Tricot.
605768: ARISTOTELES, ALLAN, D.J. - The philosophy of Aristotle.
628470: ARISTOTELES, MEIJER, P.A. - Chronologie en redactie van Aristoteles' Politica.
631123: ARISTOTELES, ALLAN, D.J. - The philosophy of Aristotle.
595700: ARKEL, D. VAN - Antisemitism in Austria.
617395: ARKOUN, M. - Islam in discussie. 24 vragen over de islam
623902: ARKOUN, M. - Islam in discussie. 24 vragen over de islam
619120: ARMINIUS, STANGLIN, K.D. - Arminius on the assurance of salvation. The context, roots, and shape of the Leiden debate, 1603-1609.
613089: ARMOUR, L. - The concept of truth.
607927: ARMSTRONG, K. - Mohammed. Een westerse poging tot begrip van de islam
603731: ARMSTRONG, K. - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam
627489: ARMSTRONG, A.H. - An introduction to ancient philosophy.
618555: ARMSTRONG, K. - The battle for God.
614181: ARMSTRONG, K. - The spiral staircase. My climb out of darkness.
588583: ARMSTRONG, K. - Jeruzalem. Een geschiedenis van de Heilige Stad
606562: ARMSTRONG, K. - De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme
601256: ARMSTRONG, K. - De wenteltrap
593053: ARMSTRONG, K. - Jeruzalem. Een geschiedenis van de Heilige Stad
612716: ARMSTRONG, J. - Move closer. An intimate philosophy of art.
608729: ARNAKIS, G.G., VUCINICH, W.S. - The Near East in modern times. Complete in 3 volumes.
595155: ARNAU, F. - Macht und Geheimnis der Magie.
624465: ARNDT, H.W. - Methodo scientifica pertractatum. Mos geometricus und Kalkülbegriff in der philosophischen Theorienbildung des 17. und 18. Jahrhunderts.
616778: ARNDT, J. - Sämtliche Bücher vom wahren Christenthum welche handeln von heilsamer Busse, herzlicher Reue und Leid über die Sünde und wahrem Glauben, auch heiligem Leben und Wandel der rechten wahren Christen, auch wie ein wahrer Christ Sünde, Tod, Teufel, Hölle, Welt, Kreutz (...) überwindet. Auch einer catechetischen Einleitung von 288. Fragen. Samt dem Paradies-Gärtlein, im groben Druck herausgegeben (...).
574709: ARNIM, A. VON - Werke. Ausgewählt und herausgegeben von R. Steig. 3 volumes.
596483: ARNIM, A. VON - Werke. Ausgewählt und herausgegeben von R. Steig. 3 volumes.
618940: ARNOLD, D. (ED.), - The new Oxford companion to music. Complete in 2 volumes.
598351: ARNOLD, B., RANDALL, W.S. - Benedict Arnold. Patriot and traitor.
611843: ARNOLD, D. - The new Oxford companion to music. 2 volumes. Complete set.
585105: ARNOLD, N.S., BENDITT, T.M., GRAHAM, G., (ED.) - Philosophy then and now.
618152: ARNOLD, E. - Het licht van Azië of de grote verzaking. Leven en leer van Gautama, Indisch prins en stichter van het boeddhisme
581552: ARNOLD, C.J.C. - Oorzaak en schuld van den tweeden Punischen oorlog.
626287: ARNOLD, N.S., BENDITT, T.M., GRAHAM, G., (ED.) - Philosophy. Then and now.
600912: ARNONI, M.S. - Niemand wil vrijheid. Essays
594148: ARNOTT, J.F., ROBINSON, J.W. - English theatrical literature 1559-1900. A bibliography. Incorporating Robert W. Lowe's 'A bibliographical account of English theatrical literature' published in 1888.
603966: ARNTZ, J. - De ander tegemoet. Ethische verkenningen.
570989: ARNTZEN, H. - Satire in der deutschen Literatur. Geschichte und Theorie. Band 1. Vom 12. bis zum 17. Jahrhundert.
627069: ARNTZENIUS, A.K.W. - De verzorging van het uiterlijk voorkomen. Volgens de moderne Amerikaansche methoden en naar de werken van Dr. Wilh. Walter Gebhardt, Dr. Gerling, Dr. W. Posthumus Meyes, Macfadden, Sandow, Wendler e.a. bewerkt door Dr. A.K.W. Arntzenius. Met ruim honderd illustraties.
13343: ARON, R. - Les étapes de la pensée sociologique. Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber.
617525: ARON, R. - 18 lectures on Industrial society
604511: ARON, R. - Plädoyer für das dekadente Europa. Aus dem Französischen von R. Sartori.
607405: ARON, R. - Het socialisme en de sociologie van Durkheim en Weber. Rede. Als derde Duijkerlezing uitgesproken op vrijdag 11 maart 1983 in de Waalse kerk op verzoek van de Stichting Duijkerlezingen.
568984: ARON, R. - Frieden und Krieg. Eine Theorie der Staatenwelt. Aus dem Französischen von S. von Massenbach. Mit einem Geleitwort zur Neuausgabe von R. Löwenthal.
630153: ARON, R., COLQUHOUN, R. - Raymond Aron. 2 volumes.
605487: ARON, R., VELTHOVEN, P. VAN - Het verantwoorde engagement. Filosofie en politiek bij Raymond Aron.
617124: ARON, R. - De Giscard à Mitterand 1977-1983. Préface de Jean-Claude Casanova.
630060: ARON, R. - Paix et guerre entre les nations.
5716: ARON, R. - Ramond Aron. 1905-1983. Histoire et politique. Témoinages. Hommages de l'étranger. Études. Textes.
627313: ARON, R. - Introduction à la philosophie de l'histoire. Essai sur les limites l'objectivité historique complétée par des textes récents.
617318: ARON, R. - ...où souffle l'esprit. Judaïsme et Chrétienté.
630204: ARON, R. - La société industrielle et la guerre suivi d'un Tableau de la diplomatie mondiale en 1958.
630138: ARON, R. - Plaidoyer pour l'Europe décadente.
630203: ARON, R. - Polémiques.
566556: ARON, R. - Introduction à la philosophie de l'histoire. Essai sur les limites l'objectivité historique complétée par des textes récents.
630977: ARON, R. - Le spectateur engagé. Entretiens avec Jean-Louis Missika et Dominique Wolton.
619308: ARON, ROBERT - Histoire des années 40. Complete in 10 volumes.
9112: ARON, R. - Mémoires. 50 ans de réflexion politique.
630058: ARON, R. - Les étapes de la pensée sociologique. Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber.
630059: ARON, R. - Le grand débat. Initiation à la stratégie atomique.
625828: ARRINGTON, R.L., (ED.) - A companion to the philosophers.
627189: ARROW, K.J. - Social choice and individual values. Second edition.
612954: ARTMANN, H.C. - Grammatik der Rosen. Gesammelte Prosa. Herausgegeben von Klaus Reichert. Complete in 3 volumes.
613981: ARTS, W. , ENTZINGER, H. , MUFFELS, R. , (RED.) - Verzorgingsstaat vaar wel. Met medewerking van Kees Boos en Didier Fouarge.
629378: AS, G.G. VAN , (RED.) - November-alarm. De revolutie-bedreiging in Nederland november 1918.
624662: AS-SAFFAR, MUHAMMAD - Disorienting encounters. Travels of a Moroccan scholar in France in 1845-1846. The voyage of Muhammad As-Saffar
610771: ASCHKENASY, Y., ABRAM, I., BAKKER, L., (E.A.) - Tora met hart en ziel. Artikelen aangeboden aan Yehuda Aschkenasy bij zijn 65e verjaardag.
630990: ASHLEY, R.K - The political economy of war and peace. The Sino-Soviet-American triangle nd the modern security problematique.
574940: ASPEREN, G.M. VAN - Het bedachte leven. Beschouwingen over maatschappij, zingeving en ethiek.
617546: ASPEREN, G.M. VAN - Tussen coöperatie en conflict. Inleiding in de sociale filosofie.
580948: ASSFALG, J., SCHULZ, R., GÖRG, M., (HRSG.) - Lingua restituta orientalis. Festgabe für Julius Assfalg.
628440: ASSOUN, P.L., (RED.) - Hedendaagse Franse filosofen. Sartre, Merleau-Ponty, Ricoeur, Levinas, Lacan e.a. Met medewerking van K. Boey, R. v.d. Haegen, M. Karskens, G.C. Kwaad, T. Lemaire e.a.
631764: ASSOUN, P.L., (RED.) - Hedendaagse Franse filosofen. Sartre, Merleau-Ponty, Ricoeur, Levinas, Lacan e.a. Met medewerking van K. Boey, R. v.d. Haegen, M. Karskens, G.C. Kwaad, T. Lemaire e.a.
6023: ASTER, E. VON - Die Philosophie der Gegenwart.
623380: ASTER, E. VON - Geschichte der Philosophie.
611338: ASVAGHOSA - Saundarananda. Nanda, de mooiste
622637: ASZTALOS, M. - The editing of theological and philosophical texts from the middle ages. Acts of the conference arranged by the department of classical languages, University of Stockholm, 29-31 august 1984.
626701: ATISHA - Atisha's lamp for the path to enlightenment. An oral teaching by Geshe Sonam Rinchen
631537: ATKINS, P.W. - Energie en entropie. De tweede hoofdwet van de thermodynamica
605542: ATKINSON, D. - Orthodox consensus and radical alternative. A study in sociological theory.
631171: ATKINSON, P., COFFEY, A., DELAMONT, S., LOFLAND, J., LOFLAND, L. (ED) - Handbook of Ethnography.
597920: GROTE TOPOGRAFISCHE ATLAS - Grote topografische atlas van Nederland 1:50 000. 2. Noord-Nederland.
623284: ATTEMA, P.A.J. , LANTING, J.N. , LOS-WEIJNS, M.A., (ED.) - Palaeohistoria. Acta et communicationes Instituti Archaeologici Universitatis Groninganae 49/50 (2007/2008).
628137: ATTEMA, P.A.J. , LANTING, J.N. , LOS-WEIJNS, M.A., (ED.) - Palaeohistoria. Acta et communicationes Instituti Archaeologici Universitatis Groninganae 49/50 (2007/2008).
615140: AUBIN, D., GOLDSTEIN, C. , (ED.) - The war of guns and mathematics. Mathematical practices and communities in France and its western allies around World War I.
567746: AUCOURT, C.G. D' - Themidore oder von mir und meiner kleinen Freundin. In freier deutscher Übertragung und mit Vorwort von R. Riess. Mit vier Kupfern der Zeit von Moreau.
578742: AUCOURT, C.G. D' - Themidor.
629258: AUDI, P. - Superioriteit van de ethiek. Van Schopenhauer tot Wittgenstein
631496: AUDI, R., (ED.) - The Cambridge dictionary of philosophy.
630698: AUDI, R. - Epistemology. A contemporary introduction to the theory of knowledge.
619365: AUDIN, M. - Le livre. Son architecture, sa technique. Préface d'Henri Focillon.
583096: AUER, A., ARNOLD, P., ARNOLD, U. - Im Lichte des Halbmonds. Das Abendland und der türkische Orient.
618480: AUERBACH, E. - Mimesis. De weergave van de werkelijkheid in de westerse literatuur
618747: AUERBACH, E. - Mimesis. De weergave van de werkelijkheid in de westerse literatuur
608964: AUFENANGER, J. - Philosophie. Eine Einführung.
617802: AUFENANGER, J. - Filosofie
608148: AUGROS, R., STANCIU, G. - De nieuwe biologie. Doorbraak in de wetenschap van het leven
631349: AUGUSTINUS, AURELIUS - The Confessions. The city of God. On christian doctrine.
604725: AUGUSTINUS, AURELIUS, VLOEMANS, A. - Augustinus. Bekeerling op het keerpunt der tijden.
629738: AUGUSTINUS, AURELIUS - Het eerste geloofsonderricht
626141: AUGUSTINUS, AURELIUS - Confessiones. Latijnsche tekst met vertaling en inleiding van A. Sizoo.
603908: AUGUSTINUS, AURELIUS, GRABMANN, M. - Die Grundgedanken des heiligen Augustinus über Seele und Gott in ihrer Gegenwartsbedeutung.
625129: AUGUSTINUS, AURELIUS, WEIJLAND, H.B. - Augustinus en de kerkelijke tucht. Een onderzoek naar de grenzen van de kerk bij Augustinus tegen de achtergrond van het donatistisch schisma.
620934: AUGUSTINUS, AURELIUS, WEEGEN, A.J.H. VAN - Preek en dictaat bij sint Augustinus. Syntactisch-stilistische studie over de Tractatus in Ioannis Evangelium.
617542: AUGUSTINUS, AURELIUS, FAURE, J.B. - Enchiridion de fide spe et caritate S. Aurelii Augustini. Notis et assertionibus theologicus. Editio nunc primum absoluta.
631744: AUGUSTINUS, AURELIUS - De belijdenissen van Aurelius Augustinus
611103: AUGUSTINUS, AURELIUS, NOORDMANS, O. - Augustinus.
630029: AUGUSTINUS, AURELIUS - Confessions. Books 1-8. Edited and translated by Carolyn J.B. Hammond.
606124: AUGUSTINUS, AURELIUS, MARTIN, J. - Saint Augustin.
5635: AUGUSTINUS, AURELIUS, KOOPMANS, J.H. - Augustinus' briefwisseling met Dioscorus. Inleiding, tekst, vertaling, commentaar.
14168: AUGUSTINUS, AURELIUS, NADEAU, C. - Le vocabulaire de saint Augustin.
623955: AUGUSTINUS, AURELIUS - Augustinus: 'De Staat Gods'. Bewerkt door J. Wytzes.
622662: AUGUSTINUS, AURELIUS - Twintig preken van Aurelius Augustinus
601700: AUGUSTINUS, AURELIUS, POLMAN, A.D.R. - Het woord Gods bij Augustinus.
605262: AUGUSTINUS, AURELIUS, POLMAN, A.D.R. - De leer van God bij Augustinus.
627885: AUGUSTINUS, AURELIUS - La cité de Dieu. Édition publiée sous la direction de Lucien Jerphagnon avec, pour ce volume, la collaboration de Sophie Astic, Jean-Yves Boriaud, Jean-Louis Dumas, Catherine Salles et Henri-Pierre Tardif de Lagneau.
629104: AUGUSTINUS, AURELIUS, GILSON, É. - Introduction a l'étude de Saint Augustin.
621664: AUGUSTINUS, AURELIUS - Regel voor de gemeenschap
620560: AUGUSTINUS, AURELIUS, VERHEIJEN, M. - Eloquentia pedisequa. Observations sur le style des Confessions de saint Augustin.
607195: AUGUSTINUS, AURELIUS, BERTRAND, L. - Sint Augustinus. Geautoriseerde vertaling in het Nederlandsch door Frans J. Wahlen. Verlucht met houtsneden van J. Franken Pzn.
629115: AUGUSTINUS, AURELIUS, BERTRAND, L. - Sint Augustinus. Geautoriseerde vertaling in het Nederlandsch door Frans J. Wahlen. Verlucht met houtsneden van J. Franken Pzn.
6458: AUGUSTINUS, AURELIUS - De catechizandis rudibus. Dritte durchgesehene Auflage der 2. Ausgabe mit einer Einleitung von P. Drews. Hrsg. von G. Krüger.
617255: AUNE, B. - Reason and action.
630129: INDEX AURELIENSIS - Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. 17 volumes
630882: MARCUS AURELIUS - Zelfbespiegelingen
618255: MARCUS AURELIUS - Pensées. Traduction A.I. Trannoy. Introduction de A. Puech.
630313: MARCUS AURELIUS - The golden book of Marcus Aurelius
582717: AUREUS, W. - Geheimnisvolles Wissen. Lexikon der Welträtsel. Mit über 250 Bildern und 32 Kunstdrucktafeln.
596105: AUROUX, S. - Barbarie et philosophie.
630719: AUSLÄNDER, ROSE - Und preise die kühlende Liebe der Luft. Gedichte 1983 - 1987.
629841: AUSTIN, J.L. - Sense and sensibilia. Reconstructed from the manuscript notes by G.J. Warnock.
629102: NICOLAAS VAN AUTRECOURT - His correspondence with master Giles and Bernard of Arezzo. A critical edition from the two Parisian manuscripts with an introduction, English translation, explanatory notes and indexes by L.M. de Rijk.
615348: NICOLAAS VAN AUTRECOURT - The universal treatise of Nicholas of Autrecourt
624606: NICOLAAS VAN AUTRECOURT - Correspondence articles condamnés. Texte latin établi par L.M. de Rijk. Introduction, traduction et notes par C. Grellard.
620401: WILLIAM OF AUVERGNE - The immortality of the soul. De immortalitate animae
8537: AUWERA, J. VAN DER - Language and logic. A speculative and condition-theoretic study.
576981: AVÉ-LALLEMANT, F.C.B. - Das deutsche Gaunertum in seiner sozialpolitischen, literarischen und linguistischen Ausbildung zu seinem heutigen Bestande. 2 parts in 1 volume.
629134: AVERROES, BERGH, S. VAN DEN - Die Epitome der Metaphysik des Averroes. Übersetzt und mit einer Einleitung und Erläuterungen versehen.
628053: AVICENNA (IBN SINA) - Over het beheer van huis en haard. Ingeleid, vertaald en van commentaar voorzien door T. Hoff.
629109: AVICENNA (IBN SINA), GOICHON, A.M. - Introduction a Avicenne. Son epître des définitions. Traduction avec notes. Préface de Miguel Asin Palacios.
629135: AVICENNA (IBN SINA), VAUX, R. DE - Notes et textes sur l'avicennisme latin aux confins des XIIe-XIIIe siècles.
620659: AXTER, ST. - Geschiedenis van de Nederlandsche scholastieke vaktaal.
629866: AYALA, F.J., DOBZHANSKY, T., (ED.) - Studies in the philosophy of biology. Reduction and related problems.
602305: AYER, A.J. - De kernproblemen van de filosofie
604577: AYER, A.J. - Russell and Moore. The analytical heritage.
593660: AYER, A.J. - De kernproblemen van de filosofie
607776: AYER, A.J. - Part of my life.
607165: AYER, A.J. - Part of my life. The memoirs of a philosopher.
580388: AYER, A.J., MACDONALD, G.F., (ED.) - Perception and identity. Essays presented to A.J. Ayer, with his replies to them.
626316: AYER, A.J., (ED.) - Logical positivism.
593750: AYER, A.J. - Part of my life.
626674: AYER, A.J. - Metaphysics and common sense.
626813: AYER, A.J. - Freedom and morality and other essays.
580378: AYER, A.J. - Russell and Moore. The analytical heritage.
608887: AYER, A.J., (ED.) - Logical positivism.
624423: AYER, A.J. - More of my life.
607070: AYER, A.J., FOSTER, J. - Ayer.
597409: AYER, A.J. - Philosophy in the twentieth century.
605249: AYER, A.J. - The central questions of philosophy.
571951: AYER, A.J., HAHN, L.E., (ED.) - The philosophy of A.J. Ayer.
626624: AYER, A.J., FOSTER, J. - Ayer.
626631: AYER, A.J. - Philosophical essays.
614461: AYER, A.J. - Freedom and morality and other essays.
614460: AYER, A.J. - Probability and evidence.
626625: AYER, A.J., GRIFFITHS, A.P., (ED.) - Memorial essays..
626200: AYER, A.J. - Filosofie in de twintigste eeuw
606166: AYER, A.J. - Russell and Moore. The analytical heritage.
611764: AYER, A.J. - The central questions of philosophy.
626593: AYER, A.J. - The concept of a person and other essays.
627639: AYER, A.J., ROGERS, B. - A.J. Ayer. A life.
630764: AYER, A.J. - The origins of pragmatism. Studies in the philosophy of Charles Sanders Peirce and William James.
605361: AYER, A.J., HAHN, L.E., (ED.) - The philosophy of A.J. Ayer.
624959: AYERS, M.R. - The refutation of determinism. An essay in philosophical logic.
626074: AL-AZM, S., KON, R.E., (RED.) - De tragedie van de duivel. Op weg naar een liberale islam
587255: AL-AZM, S. - Kritiek op godsdienst en wetenschap. Vijf essays over islamitische cultuur
626212: BAADER, F., CALVANESE, D. , MCGUINESS, D.L. , (ED.) - The description logic handbook. Theory, implementation and applications.
609282: BAADER, F. VON., HEMMERLE, K. - Franz von Baaders philosophischer Gedanke der Schöpfung.
628771: BAAK, J. VAN, BARTELS, J., HEUSDEN, B. VAN, (RED.) - Lichaam en geest. Het lichaam/geest-probleem, vanuit verschillende invalshoeken benaderd.
629343: BAAK, J. VAN , BARTELS, J., DIBBETS, J., (RED.) - Lateralisatie en cognitie. Enerzijds/anderzijds/wederzijds. Biologische en culturele aspecten van hersenfuncties.
629349: BAAK, J. VAN, BARTELS, J., HEUSDEN, B. VAN, (RED.) - Cultuur en cognitie. Het menselijk vermogen om betekenis te geven.
624274: BAAK, J. VAN, BARTELS, J., HEUSDEN, B. VAN, (RED.) - Lichaam en geest. Het lichaam/geest-probleem, vanuit verschillende invalshoeken benaderd.
631620: BAAL, J. VAN - Symbols for communication. An introduction to the anthropological study of religion.
577294: BAAL, J. VAN - Ontglipt verleden. Deel 1: Tot 1947: Indisch bestuursambtebaar in vrede en oorlog.
628163: BAAR, A.H. VAN DEN - A Russian church slavonic kanonnik (1331-1332). A comparative textual and structural study including an analysis of the Russian computus (Scaliger 38B, Leyden University Library).
624513: BAAREN, T.P. VAN, LEERTOUWER, L. - Doolhof der goden.
580349: BAAREN, T.P. VAN - Uit de wereld der religie.
10378: BAAREN, T.P. VAN - Voorstellingen van openbaring phaenomenologisch beschouwd. Proeve van een inleidend onderzoek, voornamelijk aan de hand der primitieve en oude godsdiensten. Conceptions of revelation phenomenologically considered. An introductory essay based principally upon primitive and ancient religions.
624288: BAAREN, T.P. VAN - Uit de wereld der religie.
10845: BAAREN, T.P. VAN - Uit de wereld der religie.
578332: BAAREN, T.P. VAN, LEERTOUWER, L. - Doolhof der goden.
625343: BABBAGE, CHARLES - Passages from the life of a philosopher. Edited, with a new introduction , by Martin Campbell-Kelly.
631763: BABLOYANTZ, A. - Molecules, dynamics, and life. An introduction to self-organization of matter.
631733: BACHELARD, G. - La terre et les rêveries du repos.
628767: BACHELARD, G. - Le matérialisme rationnel.
631665: BACHELARD, G. - Psychoanalyse van het vuur
630688: BACHELARD, G. - Épistémologie. Textes choisis par Dominique Lecourt.
615681: BACHELARD, G. - Le rationalisme appliqué.
621571: BACHMANN, INGEBORG, HÖLLER, H. - Ingeborg Bachmann. Das Werk. Von den frühesten Gedichten bis zum "Todesarten'-Zyklus.
613853: BACHMANN, I., BAREISS, O., OHLOFF, F. - Ingeborg Bachmann. Eine Bibliographie. Mit einem Geleitwort von Heinrich Böll.
616284: BACHRACH, A.G.H., GRÈVE, M.DE, STUIVELING, G. - Moderne encyclopedie van de wereldliteratuur. Compleet in 10 delen.
618639: BACKER, C. DE, GEURTS, A.J., WEILER, A.G., - Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven. Aangeboden aan Prof. dr. A. Grijs
579932: BACKER, C.A. - Atlas of 220 weeds of sugar-cane fields in Java. Ed. for Greshoff's Rumphius Fund, Amsterdam by C.G.G.J. van Steenis.
591889: BACKES, U., JESSE, E. - Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland.
597374: BACKHAUS, H.M. - Das Abendland im Kochtopf. Kulturgeschichte des Essens.
631350: BACON, F. - Advancement of learning. Novum Organum. New Atlantis.
631189: BACON, F. - The New Organon and Related Writings. Edited, with an Introduction, by F.H. Anderson.
615219: BACON, ANNE - The letters of lady Anne Bacon. Edited by Gemma Allen.
627715: BACON, F. - The advancement of learning. Edited with an introduction by G.W. Kitchin.
625126: BACON, F. - Essays
629586: BACON, F. - Het nieuwe Atlantis
628448: BACON, F., HENRY, J. - Knowledge is power. How magic, the government and an apocalyptic vision inspired Francis Bacon to create modern science.
622887: BACON, F. - Essays and New Atlantis.
605533: BACON, F. - The advancement of learning. Edited with an introduction by G.W. Kitchin.
627401: BACON, F. - The advancement of learning. Edited by G.W. Kitchin. Introduction by G.W. Kitchin.
631777: BACON, F. - Essays and New Atlantis.
615572: BADE, H. - Homo habitans. An inquiry into the philosophy of dwelling, its scientific basis in contemporary anthropology and its practical application to day.
627535: BADINTER, E. - XY. De l'identite masculine.
595269: BADINTER, E. - Fausse route.
630341: BADINTER, E. - De een is de ander. De relaties tussen mannen en vrouwen
596708: BADINTER, E. - XY. Over de mannelijke identiteit
623337: BADINTER, E. - un est l'autre. Des relations entre hommes et femmes.
629189: BADIOU, A., FINKIELKRAUT, A. - Confrontation. Alain Badiou. Alain Finkielkraut
629467: BADIOU, A. - Theory of the subject
629193: BADIOU, A. - Infinite thought. Truth and the return of philosophy
629187: BADIOU, A., FELTHAM, O. - Live theory.
597552: BADT, K. - Kunsttheoretische Versuche. Ausgewählte Aufsätze herausgegeben von L. Dittmann.
610498: BADT, K. - Kunsttheoretische Versuche. Ausgewählte Aufsätze herausgegeben von L. Dittmann.
577231: BAECK, L., HEUBERGER, G., BACKHAUS, F., (HRSG.) - Leo Baeck 1873-1956. Aus dem Stamme von Rabbinern.
623563: BAER, KARL ERNST VON - Nachrichten über Leben und Schriften des Herrn Geheimraths Dr,. Karl Ernst von Baer, mitgetheilt von ihm Selbst. Veröffentlicht bei Gelegenheit seines fünfzigjährigen Doctor-Jubiläums am 29. August 1864 von der Ritterschaft Ehstlands.
622688: BAERE, GUIDO DE, SCHEPERS, K. , HENDRICKX, F., (RED.) - De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag. M.m.v. Rob Faesen, Inkele Cornet.
6373: BAETHGEN, F., (HRSG.) - Geist und Gestalt. Biographische Beiträge zur Geschichte der bayerischen Akdemie der Wissenschaften vornehmlich im zweiten Jahrhundert ihres Bestehens. 3 volumes.
579869: BAETKE, W. - Über die Entstehung der Isländersagas.
626368: BAGEHOT, WALTER, IRVINE, W. - Walter Bagehot.
611101: BAGGINI, J. - Making sense. Philosophy behind the headlines.
630487: BAGGINI, J. - Filosofie en de zin van het leven
616857: BAGOLINI, L. , BATTAGLIA, F. , BONGIOANNI, F. , BORTOLASO, G. - Coscienza legge autorità.
619909: BAHIRA, SERGIUS, ROGGEMA, B. - The legend of Sergius Bahira. Eastern christian apologetics and apocalyptic in response to Islam.
626065: BÄHLER, L.A. - Het boeddhisme. Een populair-wetenschappelijke uiteenzetting.
618578: BAHLOW, H. - Deutschlands geographische Namenwelt. Etymologisches Lexikon der Fluss- und Ortsnamen alteuropäischer Herkunft.
620668: BAHM, A.J. - Comparative philosophy. Western, Indian and Chinese philosophies compared.
570087: BAHM, A.J. - Why be moral?
605738: BAHM, A.J. - The philosopher's world model.
577237: BAHR, E. - Zu meiner Zeit.
583533: BAIGENT, M., LEIGH, R., LINCOLN, H. - Het heilige bloed en de heilige graal
631091: BAILEY, T.A. - A diplomatic history of the American people.
615445: BAILEY, F.G. - The tactical use of passion. An essay on power, reason, and reality.
620368: BAILEY, F.G. - The tactical use of passion. An essay on power, reason, and reality.
626422: BAILEY, F.G. - Stratagems and spoils. A social anthropology of politics.
622334: THOMAS DE BAILLY - Quodlibets. Texte critique avec introduction, notes et tables. Publiés par Mgr. P. Glorieux.
628876: BAINES, J., MÁLEK, J. - Atlas van het oude Egypte
612703: BAIS, S. - De natuurwetten. Iconen van onze kennis.
622169: BAIS, S. - De natuurwetten. Iconen van onze kennis.
622899: BAIUS, MICHËL, DOOREN, J.P. VAN - Michaël Baius. Zijn leer over de mens.
627418: BAK, P. - Gedonder in de sociale. Vijftig jaar sociaal-culurele wetenschappen aan de Vrije Universiteit 1963-2013.
611523: BAKER, C.L., MCCARTHY, J.J. , (ED.) - The logical problem of language acquisition.
618841: BAKKER, H. - The Vakatakas. An essay in Hindu iconology.
611303: BAKKER, W., JONG, O.J. DE, SPIJKER, W. VAN 'T, (RED.) - De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis.
590319: BAKKER, R., (RED.) - De mens - maat van alle dingen. Fragmenten uit de Griekse sofistiek, ingeleid, geannoteerd en vertaald.
294: BAKKER, R., DELFGAAUW, B., HUBBELING, H.G., (RED.) - Studia in honorem Reinout Bakker. Aangeboden door de centrale interfaculteit rijksuniversiteit Groningen.
605915: BAKKER, R., MELSEN, A.G.M. VAN, PEURSEN, C.A. VAN - Inleiding tot de wijsbegeerte in christelijk perspectief.
615463: BAKKER, R., DELFGAAUW, B., HUBBELING, H.G., (RED.) - Studia in honorem Reinout Bakker. Aangeboden door de Centrale Interfaculteit Rijksuniversiteit Groningen.
591247: BAKKER, F.J. - Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594.
613949: BAKKER, H., (ED.) - The sacred centre as the focus op political interest. Proceedings of the symposium held on the occasion of the 375th anniversary of the University of Groningen 5-8 march 1989.
626001: BAKKER, R. - Lot en daad, geluk en rede in het Griekse denken. Van Solon tot Marcus Aurelius. Met een inleiding van J. de Graaf.
619816: BAKKER, R. - Lot en daad, geluk en rede in het Griekse denken. Van Solon tot Marcus Aurelius. Met een inleiding van J. de Graaf.
577413: BAKKER, R. - Filosofie en wetenschap.
621007: BAKKER, R. - De geschiedenis van het fenomenologisch denken.
605648: BAKKER, F.J. - Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594.
625952: BAKKER, C. - Volksgeneeskunde in Waterland. Een vergelijkende studie met de geneeskunde der Grieken en Romeinen.
627789: BAKKER, J.H. - Grond. Een pleidooi voor aards denken en een groene stad.
602188: BAKKER, W., JONG, O.J. DE, SPIJKER, W. VAN 'T, (RED.) - De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis.
629003: BAKKER, P. - NKF. N.V. Nederlandse Kabelfabriek Delft.
627738: BAKOENIN, M. - Bakoenin's biecht uit de Peter en Pauls vesting te St. Petersburg aan tsaar Nikolaas I. Ingeleid door A. Lehning
604502: BALANDIER, G. - Sens et puissance. Les dynamiques sociales.
627950: BALANDIER, G. - Anthropologie politique.
611471: BALDINGER, K. - Semantic theory. Towards a modern semantics
611177: BALDINGER, KURT, HÖFLER, M., VERNAY, H. , WOLF, L. , (HRSG.) - Festschrift Kart Baldinger zum 60. Geburtstag 17. November 1979. 2 volumes.
611178: BALDINGER, KURT, HÖFLER, M., VERNAY, H. , WOLF, L. , (HRSG.) - Festschrift Kart Baldinger zum 60. Geburtstag 17. November 1979. 2 volumes.
631119: BALDWIN, J. - Just Above My Head.
631120: BALDWIN, J. - Goint to meet the man.
629855: BALDWIN, N. - Klassieke tractoren. De mooiste modellen wereldwijd van A tot Z. Fotografie: Andrew Morland. Voorwoord: Harold L. Brock, ontwerper van Ford- en John Deere-tractoren
605763: BALEN, P. VAN - De verbetering der gedachten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. van den Hoven.
599021: BALEN, G.A.M. VAN - Consensus formation in science. A naturalistic approach to the Darwinian synthesis. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de wijsbegeerte.
567247: BALEN, P. VAN - De verbetering der gedachten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. van den Hoven.
623583: VAN BALEN-CHAVANNES, A.E., (RED.) - Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland. Met indices van Mr. J.H. Rombach en mevrouw J.E.H. Rombach-De Kievid.
627293: BALL, D. - The Diana adventure.
6952: BALMER, H.P. - Philosophie der menschlichen Dinge. Die europäische Moralistik.
583684: BALMÈS, J. - Philosophie fondamentale. Traduite de l'espagnol par Manec (Edouard). Précédée d'une lettre approbative de monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans. 3 volumes.
607192: BALTHASAR, H.U. VON - Christlicher Stand.
604596: BALTHASAR, H.U. VON, ERP, S. VAN - The art of theology. Hans Urs von Balthasar's theological aesthetics and the foundations of faith.
6678: BALTHASAR, N.J.J. - Mon moi dans l'être.
630222: BALTIMORE, DAVID, KEVLES, D.J. - The Baltimore case. A trial of politics, science, and character.
597080: BALZAC, H. DE - Scénes de la vie Parisienne. Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau. Illustrations de Pierre Vidal.
624758: BALZAC, H. DE - Nouvelles et contes. Édition établie, présentée et annotée par Isabelle Tournier. 2 volumes.
631813: BALZAC, H. DE - La comédie humaine. Texte revisé et annoté par Marcel Bouteron et henri Longnon. Illsutrations de Charles Huard gravées sur bois par Pierre Gusman. 12 volumes.
579096: BANDEL, E. VON, SCHMIDT, H. - Ernst von Bandel. Ein deutscher Mann und Künstler. Mit 6 Abbildungen.
625591: CENTRALE WERKGEVERS RISICO-BANK - De Centrale Werkgevers Risico-Bank 1902 - 1927.
587790: BANK, J. - Katholieken en de Indonesische revolutie.
575687: BANK, J. - Katholieken en de Indonesische revolutie.
572650: BANKS, O. - The sociology of education.
599418: BANKS, J.A. - Marxist sociology in action. A sociological critique of the marxist approach to industrial relations.
606479: BANNING, W., ZUNNEBERG, H. - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement. A study on the relation between his spirituality and his social-political engagement.
622644: BANNISTER, R.C. - Social darwinism. Science and myth in Anglo-American social thought.
609801: BANNOCK, G. , BAXTER, R.E., REES, R. - The Penguin dictionary of economics.
626421: BANTON, M., (ED.) - The social anthropology of complex societies.
590080: BANVILLE, J. - Omwentelingen. Doctor Copernicus, Kepler, Newtons brief
606800: BANVILLE, J. - Omwentelingen. Doctor Copernicus, Kepler, Newtons brief
571278: BANVILLE, J. - Omwentelingen. Doctor Copernicus, Kepler, Newtons brief
1103: BAR-HILLEL, Y., KASHER, A., (ED.) - Language in focus: foundations, methods and systems. Essays in memory of Yehoshua Bar-Hillel.
629688: BAR-HILLEL, Y., (ED.) - Pragmatics of natural languages.
2762: BAR-HILLEL, Y., (ED.) - Pragmatics of natural languages.
569386: BAR-HILLEL, Y., KASHER, A., (ED.) - Language in focus: foundations, methods and systems. Essays in memory of Yehoshua Bar-Hillel.
601594: BARAN, P.A. - The political economy of growth.
583674: BARASH, D. - De haas en de schildpad. Cultuur, biologie en de aard van de mens
575384: BARBER, P. - Diplomacy. The world of the honest spy.
625809: BARBIERS, S. , BENNIS, H. , VOGELAER, G. DE - Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten. Syntactic atlas of the Dutch dialects. Deel 1/Volume 1. Kaarten/Maps. + Commentaar.
623089: BARBOSA DA SILVA, A. - The phenomenology of religion as a philosophical problem. An analysis of the theoretical background of the Phenomenology of Religion, in general, and of M. Eliade's phenomenological approach, in particular.
599855: BARBOTIN, E. - Humanité de l'homme. Étude de philosophie concrète.
606850: BARBUT, M., GERBRANDS, A.A., FOURASTIÉ, J., BAUMAN, Z. - The social sciences problems and orientations. Les sciences sociales problèmes et orientations. Selected studies.
618581: BARCK, K. , FONTIUS, M. , SCHLENSTEDT, D. , STEINWACHS, B., WOLFZETTEL, F., (HRSG.) - Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden. Complete in 7 volumes.
619126: BARCLAY, H.B. - The role of the horse in man's culture.
594269: BARDEAU, F., (RED.) - Le livre sacré des gnostiques d'Egypte.
626685: BAREN, J. VAN - De bodem van Nederland. 2 delen.
590668: BARGE, H. - Geschichte der Buchdruckerkunst von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Mit 134 ganzseitigen Abbildungen, 16 ein- und mehrfarbigen Tafeln und 1 farbigen Beilage.
605061: BARKER, E. - Greek political theory. Plato and his predecessors.
604562: BARKER, S.F. - Induction and hypothesis. A study of the logic of confirmation.
600906: BARKER, E. - Greek political theory. Plato and his predecessors.
613224: BARKER, E. - Social contract. Essays by Locke, Hume and Rousseau. With an introduction.
583978: BARLACH, ERNST - Das dichterische Werk in drei Bänden. Herausgegeben von Friedrich Dross. Mit einem Nachwort von Walter Muschg. Complete in 3 volumes.
630721: BARLACH, ERNST - Spiegel des Unendlichen. Auswahl aus dem dichterischen Gesamtwerk.
609008: BARLACH, ERNST - Die Dramen. Herausgegeben von Friedrich Dross.
571490: BARLACH, ERNST - Die Briefe 1888-1938. In zwei Bänden. Herausgegeben von F. Dross. Complete in 2 volumes.
619529: BARLAEUS, C., BLOK, F.F. - Caspar Barlaeus. From the correspondance of a melancholic.
621276: BARLAEUS, CASPAR, HORST, K. VAN DER - Inventaire de la correspondance de Caspar Barlaeus (1602-1648).
619758: BARLAEUS, C., BLOK, F.F. - Caspar Barlaeus. From the correspondance of a melancholic.
600929: BARLANDUS, HADRIANUS - Ducum Brabantiae chronica, item Brabantiados poema Melchioris Barlaei: iconibus nunc primum illustrata, aere ac studio Ioan. Bapt. Vrienti: opera quoque nob. viri Antoni de Succa. Ad serenissimos principes Albertum et Isabellam Brabantiae duces.
570219: BARNA, G., (ED.) - Religious movements and communities in the 19th -20th centuries.
571353: BARNES, B. - Interests and the growth of knowledge.
627007: BARNES, B. - Scientific knowledge and sociological theory.
629573: BARNES, H.E., (ED.) - An introduction to the history of sociology.
617064: BARNI, J. - Les martyrs de la libre pensée. Cours public.
577238: BARNSLEY, J.H. - The social reality of ethics. The comparative analysis of moral codes.
629905: BARON, H. - Humanistic and political literature in Florence and Venice. At the beginning of the Quattrocento. Studies in criticism and chronology.
628638: BARON, H. - In search of Florentine civic humanism. Essays on the transition from medieval to modern thought. Complete in 2 volumes.
629315: BARRACLOUGH, G. - History in a changing world.
617028: BARRET, P., GURGAND, J.N. - Der König der letzten Tage. Le roi des dernier jours, Die grauenvolle und exemplarische Geschichte der Wiedertäufer zu Münster 1534-1535. Deutsch von Michèle Schönfeldt.
592823: BARRETT, P. - Science and theology since Copernicus. The search for understanding.
616920: BARRETT, B.D. - North Sea artists' colonies, 1880-1920. Their development and rôle in marketing modernism with particular reference to the coast of Denmark, Germany and the Netherlands.
585101: BARREZ, D. - De antwoorden van het antiglobalisme. Van Seattle tot Porto Alegre.
616703: BARROW, J.D. - Theorieën over alles. De zoektocht naar de allesomvatende waarheid
631275: BARROW, J.D. - Theories of everything. The quest for ultimate explanation.
631419: BARROW, J.D. - De oorsprong van het heelal
618959: BART, J. VAN - Discografie van het Concertgebouworkest.
579721: BARTEL, W. - Die Linken in der deutschen Sozialdemokratie im Kampf gegen Militarismus und Krieg.
620886: BARTELINK, G.J.M. - Lexicologisch-semantische studie over de taal van de apostolische vaders. Bijdrage tot de studie van de groeptaal der Griekse christenen.
628200: BARTELS, J. - De geschiedenis van het subject. Hegel, Nietzsche.
626521: BARTELS, J. - De geschiedenis van het subject. Hegel, Nietzsche.
628260: BARTELS, J. - De geschiedenis van het subject. Descartes, Spinoza, Kant.
626611: BARTELS, J. - Kennis, geschiedenis, objectiviteit. Een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie.
630224: BARTELS, J. - De geschiedenis van het subject. Descartes, Spinoza, Kant.
6364: BARTELS, J. - Kennis, geschiedenis, objectiviteit. Een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie.
626610: BARTELS, J. - Kennis, geschiedenis, objectiviteit. Een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie.
3440: BARTH, HEINRICH, BREEK, B. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth.
623222: BARTH, K. - Karl Barth-Willem Adolf Visser 't Hooft. Briefwechsel 1930 - 1968 einschliesslich des Briefwechsels von Henriette Visser 't Hooft mit Karl Barth und Charlotte von Kirschbaum. Herausgegeben von Thomas Herwig.
628875: BARTH, K. - Briefe 1961-1968. Herausgegeben von Jürgen Fangmeier und Helmut Stoevesandt.
628874: BARTH, K., THURNEYSEN, E. - Karl Barth - Eduard Thurneysen. Briefwechsel. Bearbeitet und herausgegeben von Eduard Thurneysen. 2 volumes.
624082: BARTH, K. - Barth Brevier. Samengesteld door R. Grunow
614792: BARTH, E.M., WICHE, R.T.P. - Problems, functions and semantic roles. A pragmatists' analysis of Montague's theory of sentence making.
615544: BARTH, K., BUSCH, E. - Karl Barth aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten. Nederlandse vertaling: J.H. Cornelder.
615507: BARTH, K., THURNEYSEN, E. - Karl Barth - Eduard Thurneysen. Briefwechsel. Bearbeitet und herausgegeben von Eduard Thurneysen. 2 volumes.
604452: BARTH, K., BULTMANN, R. - Briefwechsel 1922-1966. Herausgegeben von Bernd Jaspert.
628948: BARTH, K., BRINKMAN, M.E. - De theologie van Karl Barth: dynamiet of dynamo voor christelijk handelen. De politieke en theologische kontroverse tussen Nederlandse bartianen en neocalvinisten.
596711: BARTH, E.M., MARTENS, J.L., (ED.) - Argumentation. Approaches to theory formation. Containing the contributions to the Groningen conference on the theory of argumentation, october 1978.
628943: BARTH, K., BUSCH, E. - Karl Barth und die Pietisten. Die Pietismuskritik des jungen Karl Barth und ihre Erwiderung.
628950: BARTH, K., LOUËT FLEISCHER, J.J. - De strijd tegen de analogia entis in de theologie van Karl Barth.
628944: BARTH, K., PEETERS, R.J. - Teken van de levende Christus. De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth.
612989: BARTH, E.M., MARTENS, J.L., (ED.) - Argumentation. Approaches to theory formation. Containing the contributions to the Groningen conference on the theory of argumentation, october 1978.
627679: BARTH, E.M., KRABBE, E.C.W., DALITZ, R.J., SMIT, P.A., (ED.) - Empirical logic and public debate. Essays in honour of Else M. Barth.
626688: BARTH, K., BERKOUWER, G.C. - Karl Barth.
3817: BARTH, K. - Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte.
628933: BARTH, K., THURNEYSEN, E. , PONSTEEN, H.J. - Karl Barth en Eduard Thurneysen (de theologische relevantie van een levenslange vriendschap).
595862: BARTH, E.M., KRABBE, E.C.W., DALITZ, R.J., SMIT, P.A., (ED.) - Empirical logic and public debate. Essays in honour of Else M. Barth.
629232: BARTH, K., WOLFF, E. , KIRSCHBAUM, C. VON - Antwort. Karl Barth zum siebzigsten Geburtstag am 10. Mai 1956.
601053: BARTH, K., RUNIA, K. - De theologische tijd bij Karl Barth. Met name in zijn anthropologie.
628939: BARTH, K., BUBER, M., BECKER, D. - Karl Barth und Martin Buber - Denker in dialogischer Nachbarschaft? Zur Bedeutung Martin Bubers für die Anthropologie Karl Barths.
628941: BARTH, K. - De koninklijke mens. Berichten aangaande Jezus. Teksten en fragmenten uit de verzoeningsleer. Verzameld en ingeleid door Nico T. Bakker.
629235: BARTH, K., BROUWER, R.H.R. - Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie. Karl Barth vergelijkenderwijs gelezen.
628940: BARTH, K., KÜNG, H. - Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung. Mit einem Geleitwort von K. Barth. Mit-herausgegeben vom Johann Adam Möhler-Institut Paderborn.
622565: BARTH, E.M. - De logica van de lidwoorden in de traditionele filosofie.
609163: BARTH, K., DIJK, J. VAN - Die Grundlegung der Ethik in der Theologie Karl Barths.
629042: BARTH, K., WOLF, E., (HRSG.) - Theologische Aufsätze. Karl Barth zum 50. Geburtstag.
628942: BARTH, K., ZUCKMAYER, C. - Späte Freundschaft. Carl Zuckmayer - Karl Barth in Briefen.
571352: BARTH, P. - Die Stoa.
613790: BARTH, K. - Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte.
629045: BARTH, K., STADTLAND, T. - Eschatologie und Geschichte in der Theologie des jungen Karl Barth.
630241: BARTH, K., MISKOTTE, K.H. - Karl Barth. Inspiratie en vertolking: inleidingen, essays, briefwisseling. Verzorgd door A. Geense, H. Stoevesandt.
629031: BARTH, K., KOOI, C. VAN DER - De denkweg van de jonge Karl Barth. Een analyse van de ontwikkeling van zijn theologie in de jaren 1909-1927 in het licht van de vraag naar de geloofverantwoording.
611212: BARTH, K., DULK, M. DEN - ...Als twee die spreken. Een manier om de heiligingsleer van Karl Barth te lezen.
601055: BARTH, K., MCCORD, J.I., PARKER, T.H.L., (ED.) - Service in Christ. Essays presented to Karl Barth on his 80th birthday.
10848: BARTH, K., KÜNG, H. - Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung. Mit einem Geleitwort von K. Barth. Mit-herausgegeben vom Johann Adam Möhler-Institut Paderborn.
577996: BARTH, K., DIJK, M.P. VAN - De mens in het gebeuren van de godsopenbaring. Plaats en betekenis van de mens in de 'Kirchliche Dogmatik' van Karl Barth.
618276: BARTH, E.M. - De logica van de lidwoorden in de traditionele filosofie.
628928: BARTH, K., LAGENDIJK, L.W. - De weerglans van de verkiezing. Over Karl Barths Kirchliche Dogmatik II, 2 § 34 De verkiezing van de gemeente.
628926: BARTH, K., STOCK, K. - Anthropologie der Verheissung. Karl Barths Lehre vom Menschen als dogmatisches Problem.
628949: BARTH, K., KUPISCH, K. - Karl Barth. Nederlandse vertaling: J.M. Roelofsen.
587709: BARTH, HEINRICH, BREEK, B. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth.
615817: BARTH, K., SCHMID, F. - Verkündigung und Dogmatik in der Theologie Karl Barths. Hermeneutik und Ontologie in einer Theologie des Wortes Gottes.
7751: BARTH, HANS - Wahrheit und Ideologie.
629895: BARTHEL, T. - Grundlagen zur Entzifferung der Osterinselschrift. Mit 64 Tafeln.
609514: BARTHÉLEMY-MADAULE, M. - Bergson und Teilhard de Chardin. Die Anfänge einer neuen Welterkenntnis. Die Übersetzung ins Deutsche besorgte L. Häfliger.
599006: BARTHES, R. - Critique et vérité.
623430: BARTHES, R., HILLENAAR, H. - Roland Barthes. Existentialisme, semiotiek, psychoanalyse.
599796: BARTHES, R., CALVET, L.J. - Roland Barthes. Een biografie
627261: BARTHES, R., HOFSTEDE, R., PIETERS, J., (RED.) - Memo Barthes.
605848: BARTHES, R., THODY, P. - Roland Barthes. A conservative estimate. With a new afterword.
610509: BARTHES, R. - New critical essays
618461: BARTHES, R. - The grain of the voice. Interviews 1962 - 1980
612071: BARTHES, R., HOFSTEDE, R., PIETERS, J., (RED.) - Memo Barthes.
602601: BARTHES, R., CROIX, A. DE LA - Barthes. Pour une éthique des signes.
5039: BARTHES, R., CALVET, L.J. - Roland Barthes. Een biografie
631730: BARTHES, R. - Michelet. Aus dem Französischen von P. Geble.
621499: BARTHES, R. - S/Z
627767: BARTHES, R., JOUVE, V. - La littérature selon Barthes.
14307: BARTHES, R., HENSCHEN, H.H., (HRSG.) - Roland Barthes. Mit Beiträgen zu seinem Werk von Jacques Derrida, Jean-Pierre Richard, François Flahault, Gérard Genette u.a. sowie einem unveröffentlichten Beitrag von Roland Barthes.
627769: BARTHES, R. - The pleasure of the text. Translated by R. Miller. With a note on the text by R. Howard.
4415: BARTHES, R. - The grain of the voice. Interviews 1962 - 1980
628143: BARTHES, R. - S/Z.
602937: BARTHOLMÈSS, C. - Oordeelkundige geschiedenis van de godsdienstleer der nieuwere wijsbegeerte. Uit het Fransch vertaald door J. Visscher. 2 delen.
591469: BARTHOLOMEW, C. - Mechanisch speelgoed
573950: BARTNING, G. - Das Neue und das Uralte. Über das utopisch-archetypische Spannungsfeld in der neueren philosophischen Anthroplogie und den Hintergrund der Polemik Ernst Blochs gegen Carl Gustav Jung.
627223: BARTON. D. , OLLIS, W.D. - Comprehensive organic chemistry. The synthesis and reactions of organic compounds. Complete in 6 volumes.
625572: BARTONEK, A. - Classification of the West Greek dialects at the time about 350 B.C.
628537: BARTSTRA, J.S. - Vlootherstel en legeraugmentatie.
593844: BARTSTRA, J.S. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis van de landen van onze beschaving. 6 delen. Complete set.
618084: BARUDIO, G. - Der Teutsche Krieg, 1618-1648.
627498: BARWISE, J., ETCHEMENDY, J. - The language of first-order logic. Including the IBM-compatible Windows version of Tarski's world 4.0.
618585: BARZUN, J. - From dawn to decadence. 500 years of western cultural life. 1500 to the present
609758: BARZUN, J. - Van de wieg tot volwassenheid. 500 jaar culturele geschiedenis van het westen 1500-2000
590857: BAS, W.G. DE, (RED.) - Gedenkboek Oranje-Nassau-Mecklenburg Lippe-Biesterfeld uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. prinses Juliana met Z.D.H. prins Bernhard. Met een inleidend woord van H. Colijn.
603703: BASCHWITZ, K. - Hexen und Hexenprozesse. Die Geschichte eines Massenwahn und seiner Bekämpfung.
602512: BASCOUR, H. - 'Sapientiae doctrina'. Mélanges de théologie et de littérature médiévales offerts à Dom Hildebrand Bascour O.S.B.
613818: BASILIUS DE GROTE (BASILIUS VAN CAESAREA), FEDWICK, P.J. , (ED.) - Basil of Caesarea: Christian, humanist, ascetic. A sixteenth-hundredth anniversary symposium. Complete in 2 volumes.
608470: BASNAGE DE BEAUVAL, H., BOTS, H., (RED.) - Henri Basnage de Beauval en de 'Histoire des ouvrages des savans', 1687-1709. Verkenningen binnen de republiek der letteren aan de vooravond van de verlichting. Avec une préface en français / with a summary in English. 2 delen.
585869: BASNAGE DE BEAUVAL, H., BOTS, H., (RED.) - Henri Basnage de Beauval en de 'Histoire des ouvrages des savans', 1687-1709. Verkenningen binnen de republiek der letteren aan de vooravond van de verlichting. Avec une préface en français / with a summary in English. 2 delen.
631075: BASNAGE, JAKOB - Vervolg op Flavius Josephus; of algememe historie der joodsche naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver regerings-vorm, godtsdienst, gezinten en plegtigheden, nevens de veranderingen daar in voorgevallen: mitsgaders een verhaal van alle oorlogen, weergaloze rampen, wisselvalligheden, verstrooiing door de gehele waerelt, die naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen; de zeltzame wetten en reglementen, in ieder koningryk in hare opzichte van tydt tot tydt gemaakt: waar in men vindt de levens en bedryven der joodsche regeerders, hogepriesters, opperveltheren, valsche messiassen, beroemde mannen en geleerde schryvers, met een berecht van derzelver werken (...) Uit het Fransch vertaalt, en met kopere platen versiert. 2 delen in 1 band.
603807: BASSLÉ, G.A. - Système mnémonique: ou art d'aider la mémoire. Divisé en six leçons, et suivie de la chronologie de l'histoire ancienne et moderne, et autres branches de l'éducation, mnémonisées.
626591: BASTABLE, P.K. - Logic: depth grammar of rationality. A textbook on the science and history of logic.
597962: BASTET, F.L. - Het maansteenrif. Wandelingen door de antieke wereld.
625749: BASTET, F.L. - Tussen Keulen en Parijs. Een keuze uit de wandelingen door de antieke wereld.
622882: BASTIAANSE, R. , BOTS, H., EVERS, M., (RED.) - Tot meesten nut ende dienst van de jeught. Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen ca. 1580-1815.
616596: BASTIAENSEN, A. A.R. , BARTELINK, G.J.M., HILHORST, A., KNEEPKENS, C.H., (RED.) - Eulogia. Melanges offerts à Antoon A.R. Bastiaensen à l'occasion de son soixante-cinquième anniversaire.
613781: BASTIAT, F. - Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat mises en ordre revues et annotées d'après les manucrits de l'auteur. Tome sixième. Harmonies économiques.
608303: BASTIDE, R. - Sociologie et psychanalyse.
631760: BATAILLE, G., CELS, J. - L'exigence poetique de Georges Bataille.
631607: BATAILLE, G., BURG, I. VAN DER, MEIJERS, D., (RED.) - Bataille. Kunst, geweld en erotiek als grenservaring.
618572: BATAILLE, G., RONSE, H. , LEIRIS, M. , GASCHÉ, R. - Bataille.
627258: BATAILLE, P., BEUKERS, E. , BINNEMANS, R. , (RED.) - Kroniek van de 20e eeuw.
616337: BATAILLE, G., HEINRICHS, H.J. - Der Wunsch nach einer souveränen Existenz. Georges Bataille: Philosoph, Dichter, Kunsttheoretiker, Anthropologe.
631793: BATAILLE, G., KATE, L. TEN - De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Batailles atheologie. Een studie over ervaring, gemeenschap en sacraliteit in de 'De innerlijke ervaring'. Le lieu vide. Révoltes contre la vie instrumentale dans l'athéologie de Bataille. L'expérience, la communauté et le sacré dans 'L'expérience intérieure'. Suivi d'un résumé en français.
628484: BATAVIUS - Westersch en Oostersch bloed. Licht- en schaduwbeelden uit het leven eener Indische moeder.
629541: BATCHELOR, S. - Mara. Een beschouwing over goed en kwaad. Nederlandse vertaling: Marian de Heus.
627008: BATES, R.S. - Scientific societies in the United States.
613795: BATSON, H.E., (ED.) - A select bibliography of modern economic theory 1870-1929. With an introduction by Lionel Robins.
577235: BATTENBERG, F. - Das europäische Zeitalter der Juden. Zur Entwicklung einer Minderheit in der nichtjüdischen Umwelt Europas. 2 volumes.
622144: BAUD, J.C., ROCHUSSEN, J.J. , BAUD, W.A. - De semi-officiële en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851.
628535: BAUD, J.C., ROCHUSSEN, J.J. , BAUD, W.A. - De semi-officiële en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851.
621991: BAUDELAIRE, C. - Tableaux parisiens. Parijse taferelen
624689: BAUDELAIRE, C. - A une courtisane. Poème inédit de Charles Baudelaire publié d'après le manuscript original et orné de huit eaux-fortes par Creixams.
630124: BAUDELAIRE, C. - Correspondance générale. Recueille, classée et annotée par Jacques Crëpet. 4 volumes.
591608: BAUDET, H., BRUGMANS, I.J. - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië. Met medewerking van A.P.A.A. Besnard, H.J. Friedericy, P.J. Gerke, J.F. Haccoû, W.H. van Helsdingen, P.J.A. Idenburg, A.D.A. de Kat Angelino, J. Keuning, H. Kraemer, J.W. Meyer Ranneft, R. Nieuwenhuys, G.F. Pijper, P.W. van der Veur, E. de Vries, J. Wills.
598609: BAUDET, H. - Een vertrouwde wereld. 100 jaar innovatie in Nederland.
612532: BAUDOUIN DE COURTENAY, JAN - A Baudouin de Courtenay anthology. The beginnings of structural linguistics
628975: BAUDRILLARD, J. - Le miroir de la production ou l' illusion critique du matérialisme historique.
631525: BAUDRILLARD, J., GILS, W. VAN - Realiteit en illusie als schijnvertoning. Over het werk van Jean Baudrillard.
631526: BAUDRILLARD, J. - De vitale illusie. Onder redactie van J. Witwer
631636: BAUDRILLARD, J. - In de schaduw van de zwijgende meerderheden
620749: BAUER, J. - Schmerzgrenze. Vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt.
568994: BAUER, W. - Einführung in das Studium der Geschichte.
631083: BAUER, M.A.J. - Zijn etswerk (his etched work).
620650: BAUER, B. - Vollständige Geschichte der Parteikämpfe in Deutschland während der Jahre 1842-1846. 3 parts in 1 volume.
593575: BAUER, W. - Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur.
1092: BAUER, W. - Der ältere Pythagoreismus. Eine kritische Studie.
579268: BAUMANN, A. - Formen der Argumentation bei den vorsokratischen Philosophen. Beilage zum Jahresbericht des K. Alten Gymnasiums zu Würzburg für das Studienjahr 1905/06.
574719: BAUMBACH, R. - Horand und Hilde. Gedicht. Neue veränderte Ausgabe.
631458: BAUMER, F. - Paradijs en heilstaat. Dromen van een beter leven
591307: BAUMER, F.L., (ED.) - Main currents of western thought. Readings in western European intellectual history from the middle ages to the present. With interpretative essays and notes.
583943: BAUMGARDT, D., LEVY, Z. - David Baumgardt and ethical hedonism.
605299: BAUMGARDT, D., FRANK, J., MINKOWSKI, H., STERNGLASS, E.J., (ED.) - Horizons of a philosopher. Essays in honor of David Baumgardt. With a preface in German by the editors.
14500: BAUMGARDT, D., FRANK, J., MINKOWSKI, H., STERNGLASS, E.J., (ED.) - Horizons of a philosopher. Essays in honor of David Baumgardt. With a preface in German by the editors.
630843: BAUMGARTEN, F., POLAND, F., WAGNER, R., (RED.) - Die hellenistische Kultur.Mit 479 Abbildungen im Text, 9 bunten, 4 einfarbigen Tafeln, einem Plan und einer Karte.
573546: BAUMGARTEN, F., POLAND, F., WAGNER, R. - Die hellenistisch-römische Kultur. Mit 440 Abbildungen im Text, 5 bunten, 6 einfarbigen Tafeln, 4 Karten und Plänen.
606940: BAUMONT, M. - La faillite de la paix (1918-1939). De Rhetondes a Stresa (1918-1935).
609608: BAXTER, J.L. - Social and psychological foundations of economic analysis.
17941: BAYER, R. - Traité d'esthétique.
5597: BAYERTZ, K., (ED.) - The concept of moral consensus. The case of technological interventions in human reproduction.
624529: BAYLE, A.L.J., THILLAYE, A.J. - Biographie médicale par ordre chronologique d'aprés Daniel Leclerc, Éloy etc. 2 volumes.
625929: BAYLE, P., DIBON, P., (RED.) - Pierre Bayle. Le philosophie de Rotterdam. Etudes et documents. Avec la collaboration de R.H. Popkin, H.C. Hazewinkel, A. Robinet, L. Kolakowski, P.J.S. Whitmore, E.R. Labrousse, R. Shackleton, C.L. Thijssen-Schoute et E. Haase.
625973: BAYLE, P. - Oeuvres diverses. Avec une introduction par Elisabeth Labrousse. Complete in 4 volumes.
628225: BAYLE, P. - Ce que c'est que la France toute catholique, sous le regné de Louis le Grand. Texte établi, présenté et annoté par Élisabeth Labrousse avec la collaboration d'Hélène Himelfarb et Roger Zuber.
626299: BAYLE, P., BOST, H. - Pierre Bayle.
628266: BAYLE, P. - Over Spinoza. Bezorgd onder redactie van Henri Krop en Jacob van Sluis, vertaald in samenwerking met Louis Hoffman, Gerrit van der Meer en Albert Willemsen.
625923: BAYLE, P. - Inventaire critique de la correspondance de Pierre Bayle par Élisabeth Labrousse.
627382: BAYLE, P. - Over Spinoza. Bezorgd onder redactie van Henri Krop en Jacob van Sluis, vertaald in samenwerking met Louis Hoffman, Gerrit van der Meer en Albert Willemsen.
621850: BAYLISS, G.M. - Bibliographic guide to the two world wars. An annotated survey of English-language reference materials.
627130: BAZEL, K.P.C. DE, BRENTJENS, Y. - K.P.C. de Bazel (1869-1923). Ontwerpen voor het interieur. Met een bijdrage van Titus M. Eliëns.
597001: BEADLE, G., BEADLE, M. - The language of life. An introduction to the science of genetics.
591110: BEALS, A.R. - Gopalpur. A south Indian village.
616740: BEARDSLEY, M.C., FRYE, N., KERMODE, F. , BINGHAM, B. - The humanities and the understanding of reality. Edited by Thomas B. Stroup.
627651: BEARDSLEY, M.C. - Aesthetics from classical Greece to the present. A short history.
624078: BEARDSLEY, M.C. - Aesthetics from classical Greece to the present. A short history.
567097: BEAUFORT, I. DE - Ethiek en medische experimenten met mensen.
610703: BEAUFRET, J. - Notes sur la philosophie en France au XIXe siècle. De Maine de Biran à Bergson.
601768: RALPH VAN BEAUVAIS - Glose super donatum. Edited with a short introduction, notes and indices by C.H. Kneepkens.
607977: RALPH VAN BEAUVAIS - Glose super donatum. Edited with a short introduction, notes and indices by C.H. Kneepkens.
8310: RALPH VAN BEAUVAIS - Glose super donatum. Edited with a short introduction, notes and indices by C.H. Kneepkens.
14851: BEAUVOIR, S. DE - La force des choses.
631499: BEAUVOIR, S. DE, ALGREN, NELSON - Een transatlantische liefde. Brieven aan Nelson Algren 1947-1964. Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Sylvie Le Bon de Beauvoir. Uit het Frans vertaald door Marianne Gossije.
630681: BEAUVOIR, S. DE - Het afscheid. Een kroniek van Jean-Paul Sartre's laatste jaren & gesprekken over literatuur, filosofie, politiek, vriendschap, liefde
631230: BEAUVOIR, S. DE - De tweede sekse. Nederlands van J. Hardenberg. Compleet in 2 delen.
627509: BEAUVOIR, S. DE, KEEFE, T. - Simone de Beauvoir. A study of her writings.
611399: BEAUVOIR, S. DE, SEYMOUR-JONES, C. - A dangerous liaison. A revelatory new biography of Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre.
627584: BEAUVOIR, S. DE, SARTRE, J.P. - Lettres à Sartre 1930 - 1939, 1940 - 1963. Édition présentée, établie et annotée par Sylvie Le Bon de Beauvoir. 2 volumes.
7706: BEAUVOIR, S. DE, GLEICHAUF, I. - Sein wie keine andere. Simone de Beauvoir: Schriftstellerin und Philosophin.
604696: BEBEL, A. - Briefwechsel mit Karl Kautsky. Herausgegeben von K. Kautsky Jr.
585793: BEBEL, A. - Aus meinem Leben.
622053: BEBEL, A. - Briefwechsel mit Karl Kautsky. Herausgegeben von K. Kautsky Jr.
621507: BEBEL, A. - Briefwechsel mit Karl Kautsky. Herausgegeben von K. Kautsky Jr.
574203: BECHER, E. - Gehirn und Seele.
2790: BECHER, E., KOFFKA, K., MENZER, P., (E.A.) - Die Philosophie in ihren Einzelgebieten.
578605: BECHTEL, W. - Philosophy of science. An overview for cognitive science.
617091: BECK, U. - Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Neue weltpolitische Ökonomie.
619854: BECK, P. - Presenting history. Past and present.
630647: BECK, H.G. - Geschichte der byzantischen Volksliteratur.
628985: BECK, U. - Der kosmopolitische Blick oder: Krieg und Frieden.
602778: BECK, U., GRANDE, E. - Das kosmopolitische Europa. Gesellschaft und Politik in der Zweiten Moderne.
598805: BECK, H., JANKUHN, H., (HRSG.) - Reallexikon der germanischen Altertumskunde von Johannes Hoop. Zweite, völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter. Band 1-10. 10 volumes.
610136: BECK, U. - Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus - Antworten auf Globalisierung.
579008: BECK C., LINDEN, R.H., ROCKMAN, B.A., (ED.) - Elite studies and communist politics. Essays in memory of Carl Beck.
622980: BECKER, E. - Beyond alienation. A philosophy of education for the crisis of democracy.
4667: BECKER, L.C. - On justifying moral judgments.
613746: BECKER, V.J. - Gottes geheime Gedanken. Was uns westliche Physik und östliche Mystik über Gott und Geist, Urknall und Universum, Sinn und Sein sagen können. Ein philosophischer Exkurs an die Grenzen von Wissenschaft und Verstand.
15632: BECKERATH, P.G. VON, (HRSG.) - Verhaltensethik im Personalwesen. Prinzipien und Regeln für die Konzeption einer betrieblichen Personalpolitik.
623777: BECKERMANN, A. - Das Leib-Seele-Problem. Eine Einführung in die Philososophie des Geistes.
631000: BECKMANN, J.P. , HONNEFELDER, L. , SCHRIMPF, G. , (HRSG.) - Philosophie im Mittelalter. Entwickungslinien und Paradigmen.
601971: BECKWITH, B.P. - The economic theory of a socialist economy.
14450: BEDAU, H.A., (ED.) - Justice and equality.
618728: BEDORF, T. , RÖTTGERS, K. , (HRSG.) - Die französische Philosophie im 20. Jahrhundert. Ein Autorenhandbuch.
625846: BEECKMAN, I., BERKEL, K. VAN - Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. (With a summary in English).
595388: BEEHLER, R. - Moral life.
5155: BEEHLER, R. - Moral life.
577444: BEEK, M.A. - Geschiedenis van Israël. Van Abraham tot Bar Kochba. Een poging.
615694: BEEK, L. - De geschiedenis van de Nederlandse natuurwetenschap. Vijftig grote natuurwetenschappers uit de laatste vijf eeuwen. Van Gerard Mercator en Christiaan Huygens tot Hendrik Lorentz en Cornelis Gorter.
592966: BEEK, L. - De geschiedenis van de Nederlandse natuurwetenschap. Vijftig grote natuurwetenschappers uit de laatste vijf eeuwen. Van Gerard Mercator en Christiaan Huygens tot Hendrik Lorentz en Cornelis Gorter.
602518: BEEK, M.A. - Wegen en voetsporen van het Oude Testament.
594182: BEEK, H.H. - Waanzin in de middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke.
627736: BEEK, L. - Pioniers der natuurwetenschappen. Van Mercator tot Zernike.
619070: BEEKELAAR, G.A.M., - Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie. De Hollandse katholieke jongeren, 1847-1852.
617827: BEEKMAN, A.A., EERDE, J.C. VAN, HINTE, J. VAN, (RED.) - Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie. Deel XLVIII 1931.
617811: BEEKMAN, A.A., EERDE, J.C. VAN, HINTE, J. VAN, (RED.) - Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie. Deel XLVII 1932.
626030: BEELING - Nederlands zilver 1600-1813.
607875: BEEMER, T. , HOUDIJK, R. - Theologie en marginalisering. Opstellen aangeboden aan Theo Beemer bij gelegenheid van zijn afscheid als lector in de moraaltheologie aan de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
609783: BEERLING, R.F. - Onsocratische gesprekken. Vijf wijsgerige dialogen en een proloog.
608769: BEERLING, R.F. - Ideeën en idolen. Autobiografisch in- en uitgeleid.
573740: BEERLING, R.F., KWEE, S.L., MOOIJ, J.J.A. - Inleiding tot de wetenschapsleer.
10034: BEERLING, R.F. - Antithesen. Vier studies. Met een voorwoord van J. Huizinga.
589191: BEERLING, R.F. - Crisis van den mensch. Beschouwingen over de existentiephilosophie.
17298: BEERLING, R.F. - Niet te geloven. Wijsgeerig schaatsen op godgeleerd ijs. Met kritisch commentaar van H.J. Adriaanse, H. Berkhof, H.J. Heering.
620670: BEERLING, R.F., KWEE, S.L., MOOIJ, J.J.A. - Inleiding tot de wetenschapsleer.
567961: BEERLING, R.F. - Argumenten - sceptisch en antisceptisch. Vrije oefeningen langs socio-filosofische grenzen.
601565: BEERLING, R.F. - Onsocratische gesprekken. Vijf wijsgerige dialogen en een proloog.
617472: BEERLING, R.F. - Niet te geloven. Wijsgeerig schaatsen op godgeleerd ijs. Met kritisch commentaar van H.J. Adriaanse, H. Berkhof, H.J. Heering.
617807: BEERLING, R.F., (RED.) - Wijsgerige teksten over de samenleving. Samengesteld en ingeleid door R.F. Beerling
617806: BEERLING, R.F. - Wijsgerig-sociologische verkenningen. 2 delen.
6676: BEERLING, R.F. - Ideeën en idolen. Autobiografisch in- en uitgeleid.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

10/27