De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61831: N.N. - Manufactures de Fourrures Catalog
60128: N.N. - (BROCHURE) Aarhus ZOO. ( Zoo visitors guidebook in Danish )
39366: N.N. - De plantenziektenkundige dienst . Taak en organisatie
22414: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 13 - ( SCHOOLPLAAT ) De Prins over de Maas
57753: N.N. - L. Smit and Co's Internationale Sleepdienst, Rotterdam
36495: N.N. ( HEINNEMANN LITHOGRAPH ) - SCHOOLPLAAT: Kain und Abel
36497: N.N. ( HEINNEMANN LITHOGRAPH ) - SCHOOLPLAAT: Moses Geburt ( Geboorte van Moses - Moses in het rieten mandje )
48716: ( ANIMALPARK - ZOO ) - Het begon in de Warande. 1937-1987. Helmonds Hertenkamp 50 Jaar
60321: N.N. - "Dit en dat"Nieuw tijdschrift voor de moderne vrouw ( proefnummer - 0 nummer )
51562: N.N. - AVRO . Waar wij werken. Wie wij zijn
51563: N.N. - Recuerdo de la visita a las Bodegas de González Byass
47655: N.N. - GasHuishoudboek 1940. Aangeboden door de Firma J. W. MEIJER
62918: ( WRAPPERS DESIGN BY: RIE CRAMER ) - Programma Stadsschouwburg: Die lebende Maske
62971: N.N. - De provincie uit en thuis.
60134: N.N. - Herinneringsboekje met foto's en de volledige teksten van den film Paus en Vatikaan.
31362: N.N. - De Duinoordkerk te Scheveningen
64813: N.N. - Instructieboekje JAWA 250 c.c. en 350 c.c.
27703: N.N. - Proost Prikkels nummer 64
37587: N.N. - Fonds Catalogus: G.F. Gallenbach N.V.
47441: N.N. - Instructieboekje van de 2 cv ( Lelijke eend )
40034: N.N. - Onderhoudsvoorschriften voertuigen zoals voorgeschreven doo den technischen dienst
40035: N.N. - Voorschrift nr 2600 A., Zakwoordenboek Nederlands, Maleis
60106: N.N. - Carlsberg. ( Guidebook of the beer brewery in French )
42296: N.N. - Geographisch-toneel, of Uitgezochte kaarten, tot gemak der officieren, reisigers en liefhebbers: behelsende alle de generale kaarten van de Waereld, met de bysondere, der plaatsen daar den oorlog in Europa gevoerd word, en de plans der forten op de
40036: N.N. - Voorschrift geweervechten No 58a
66127: N.N. - 150 jaar toezicht verkeer en waterstaat: rampen, wetten en inspectiediensten., Honderdvijftig jaar toezicht verkeer en waterstaat
61362: N.N. - Handleiding voor het gevecht der groote eenheden (gevechtshandleiding). Deel II (Gev. Handl. Dl. II).
53392: ( RAILROAD TIMETABLE ) - Nederlandsche spoorwegen. Officieele reisgids. geldig vanaf 5 Juli 1943
53393: ( RAILROAD TIMETABLE ) - Nederlandsche spoorwegen. Officieele reisgids. geldig vanaf 17 Juli 1944
56730: N.N. - (BROCHURE) Verkoop catalogus. Een moderne vrouw weet wat KODIJKO waard is
52302: N.N. - Beknopt Utrechts bijnamen lexicon
26495: N.N. - Nieuwe geographische en historische atlas van de Zeven Vereengde Nederlandsche Provintien; bestaande inde vijftig nieuwe accurate kaarten, waar onder veele particuliere gemeeten heemraadschappen, plans van de voornaamste steden ... dezelve; nevens de
31369: N.N. - Onafhankelijksfeesten te Winterswijk 1913. Catalogus der tentoonstelling van oudheden 12 - 17 Juli 1913
29075: N.N. - Hun dagelijks brood., HONDENBROOD.van Chappel Bros n.v. Equinox Honden en kattenbroodfabrieken.
31372: N.N. ( ILLUSTRATIES PIET TE LINTUM ) - Het werk der Ned. Herv. Kerk onder de Nederlanders in Duisburg, Meiderich, Ruhrort c.a.
64853: N.N. - Marteldea fan biskop Bonifaes en syn maten = Marteldood van bisschop Bonifatius en gezellen
64856: N.N. - Steenwijker almanak voor het jaar 1934.,
52443: ( TEUTSCH-LERCHENFELD, BERNHARD ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Linienschiff "KAISER WILHELM II "
61678: N.N. - Catalogue Kelders en brouwerij artikels. Etiketten filters enz ( Wine manufacture and supplies )
52441: ( TEUTSCH-LERCHENFELD, BERNHARD ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Torpedoboot "G108 " and S.M. Torpedoboot "S102 ".
39240: N.N. - Reglement op de regeeringe van de stad Workum
24779: ( ALBRECHTS G. J. ) - In en om Winterswijk
60167: N .N. - Als het U gaat als Voltaire ...
33012: N.N. - ( fondscatalogus) Uitgaven van H.D.Tjeenk Willink & Zoon.
33013: N.N. - Catalogus van de onderwijs uitgaven ( fondscatalogus)
32999: N.N. - Historische wandkaarten
32998: N.N. - Nederlandsche wandkaarten ( catalogus )
32969: N.N. ( A. LANDMAN DIRECTEUR) - Rijks Hoogere Burgerschool. Met vijfjarige Cursus te Winterswijk. Programma voor het schooljaar 1918 - 1919. 49e schooljaar.
32909: N.N. - toelichting bij de schoolplaat ( het waterleidingbedrijf)
32904: N.N. - the brigade of gurkas
32897: N.N. - Prospectus: Aardrijkskundige wandkaarten
27697: N.N - DAF Instructieboek Serie 1100 DA, 1300 DA/DD, 1502 DA/DD, 1600 DA/DD, 3000D
27698: N.N. - Tussen de bumpers van de Goggomobil.
29981: N.N. - Leesmethode Hoogeveen. Tweede vermeerderde en verbeterde druk
27174: N.N. - Prijs-Catalogus No 47 Goedkoope kinderboeken voor elken leeftijd der beste schrijvers voor belangrijk verminderde prijzen ook zeer geschikt voor schoolbibliotheken, Prijsuitdeelingen De kinderkamer enz verkrijgbaar in de magazijnen van goedkoope ....
27176: N.N. - Prijs-Catalogus No 49 Geneeskunde, Natuurkunde, Natuurlijke historie, geologie, plantenkunde, schei- sterre- werktuig- en huishoudkunde, boekhouden verkrijgbaar in de magazijnen van goedkoope boeken van Gebr. E. & M. Cohen te Arnhem en te Nijmegen.
62920: ( ILL: H. MEIJER ) - De kleine Nillmeijer: nu ... maar later?
62921: N.N. - De Veluwe tusschen Arnhem en Apeldoorn., Ten Brink's reiskaart van Arnhem en de Veluwe
52445: ( TEUTSCH-LERCHENFELD, BERNHARD ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Linienschiff "ZÄHRINGEN "
27171: N.N. - Fonds lijst van J. Noorduyn & Zoon te Gorichem
27173: N.N. - Prijs-Catalogus No 46 Nederlandsche en vertaalde Romans, Literatuur uitspannings-lectuur enz der beste schrijvers voor belangrijk verminderde prijzen ook zeer geschikt voor volks en leesbibliotheken verkrijgbaar in de magazijnen van goedkoope ......
32967: N.N. - Plan van Genua.
40038: N.N. - Ontwerp voorschrift voor den LICHTEN MITRAILLEUR van 7.7 mm Bren Model I. No 802
40039: N.N. - Ontwerp voorschrift voor het GEWEER van 7.7 mm LEE ENFIELD model 1942 No 801
31370: N.N. - Gids voor Bussum en naaste omgeving.
65031: N.N. - Opiumaanvoerordonnantie: met toelichting (staatsbladen 1918 no. 34 en 1919 no. 3). ( = Opium Supply Ordinance: with explanatory notes (gazettes 1918 No. 34 in 1919 and No. 3..).
47438: N.N. - de neger in de Amerikaanse samenleving. ( the Negro in American society )
32766: ( ANTON PIECK ) - Panda - De Efteling Kaatsheuvel Holland. matchbox design
32767: ( ANTON PIECK ) - Panda - De Efteling Kaatsheuvel Holland. matchbox design
32968: N.N. - Tekstboekje. Chr. zangvereeniging S.D.G. te Dinxperlo
32972: N.N. - Adresboek van Hilversum 1902 - 1903
40040: N.N. - Ontwerp voorschrift voor de HANDGRANATEN No 806
46150: N.N. - Printbybel met 246 voorstellinghen des Ouden & Nieuwen Testaments A.D. 1698
37888: N.N. - Ter herinnering aan de onthulling op 29 Juni 1945 van het gedenkteeken voor de van 10 - 14 Mei 1940 gesneuvelde Winterswijkers
51532: N.N. - ( Sale catalogue ) Katalog nr 9 / 52 Gloria qualitäts Rollschuhe. = Catalog nr 9/52 Gloria High Quality roller skates.
47526: N.N. - Wilhelmina album
60331: N.N. - Photo album Textile Maatschappij Haaksbergen. ( > 60 photo's )
36499: N.N. ( HEINNEMANN LITHOGRAPH ) - SCHOOLPLAAT: Jesus spricht die lieben letzte Worte und stirbt ( Jezus sterft aan het kruis )
54220: N.N. - Ruimschoots ruimte in de regio Zwolle
32454: N.N. - Glasrijk Tubbergen 2007
60100: N.N. - De slacht op de boerderij: het verwerken en bewaren van vlees.
37978: N.N. - H. Anger's Söhne Aktiengesellschaft Nordhausen Am Harz.
31375: N.N. - Feestgids voor het groot Nationaal Muziekconcours en feestelijkheden op 26, 27, 28 en 29 Juni 1914 te Winterswijk
62935: N.N. - Het 17e eeuwse poppenhuis
53946: N.N. - Wandeltocht No 3 Winterswijk
40445: N.N. - Straten-gids met plattegrond van Dordrecht.
38291: N.N. - Gedenkboek van de zusters dominicanessen van Neerbosch bij het eerste eeuwtij van het bestaan der congregatie. 1848 - 1948
35915: N.N - Schilders uit Israel.
35914: COLLECTIEVE ISRAEL ACTIE 1949 (AMSTERDAM) - De vruchten der vrijheid
36731: N.N. - Kardinaal Mindszenty
30340: N.N. - Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland
58995: N.N. - Dat was me wat: 's-Heerenberg 600 jaar stad.
53952: N.N. - Führer des nordseebades Zandvoort Holland
65128: N.N - Japan roads & railways, 1891. ( 3 maps in leather cover )
60121: N.N. - Hoe Augusta en Wilhelmina aan hare pop eene goede opvoeding gaven.
53938: N.N. - Dit is de sleutel van den Bibelebomschen berg
53868: N.N. - Spijker rijtuig catalogus 1890
51733: ( SALE CATALOG OF HOUSEHOLD GOODS. ) - THABUR . De Rubli gids. Herfstuitgave 1938
53950: N.N. - Regelementen en tarieven ( Stichting voor lijkbezorging tegen kostenden prijs ) (= Rules, and rates (Foundation for funeral services at cost price assignees) )
46269: N.N. - Recueil militair
38613: N.V. - SLOTEN catalogus der afdeeling slotenfabriek s 1903 ( LOCK & KEY CATALOGUe )
52199: N.N. - ( ADVERTISING SOUVENIR ) New York 1939 worlds fair pennant with the satue of Liberty
68394: N.N. - Prijsboek: huishoudelijke geëmailleerde- en gegalvaniseerde artikelen, ijzerwaren, fornuizen.
63121: N.N. - Programma: Dag van het weezenbloempje. Bloemenstoel, Bloemengevecht, Nachtfeest, Groot vuurwerk op het water.
39321: N.N. - Handleiding bij de toestellen van Friedel., afdeeling NATUURKUNDE
38154: N.N. - Beschrijving der openingsplechtigheid van het sanatorium "Oranje Nassau's Oord" op Zaterdag 26 October 1901
46170: N.N. - Betje Wolff & Aagje Deken.
35950: N.N. - Wielrijders - kaart voor Gelderland
35949: N.N. - Zak - Atlas van Nederland - 12 kaarten
29080: N.N. - Handleiding tot het verlenen van eerste hulp bij spoorwegongevallen
36823: N.N. - Duizend Ochtenaren van Toen en Nu: unieke foto's van meer dan duizend Ochtenaren
61410: N.N. - Stad aan de snelweg
39361: N.N. - Kookboekje ten gebruike bij de lessen in de primaire klassen van de Utrechtsche Industrie en Huishoudschool
29127: N.N. - Fondscatalogus van de firma W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle ( omslagtitel)
39112: P (DRS.) - Middelpracht en eeuwse praal
34922: N.N. - koeienkunst Zwolle 2006
30277: N.N. - Sanders Arnhem. 40 jaar bouwen
65126: N.N ( ILLUSTRATIES MOGELIJK VAN: J.B.VAN GORP. ) - Becker's klassikaal leesbord: Aanvullingsplaatjes bij de leesmethode " Ik lees al "
39375: N.N. - De Kaludonische jacht. Een Griekse vertelling ontdaan van Patriarchale verzinsels
44829: N.N. - Overijssels stadszilver: tentoonstelling, Rijksmuseum Twenthe Enschede, 17 dec. t.m. 30 jan. 1977
30707: N.N. - Davitamientje neemt een duik
38176: WORLDFAIR 1939 - Folding brochure for: The New York World's fair 1939 and The golden gate international exposition 1939
31360: N.N. - wandel en rijwielkaart der gemeente Winterswijk
52315: N.N. - Selektie uit een Hollandse tegelverzameling
40072: N.N. - Amsterdam's weekly. ( Guide for canadian soldiers on leave in Amsterdam during the libaration of the Netherlands.)
53974: N.N. - Handleiding en receptenboek om met succes voedingsmiddelen te steriliseeren met de toestellen in inmaakglazen. Merk Weck. ( = Manual and recipe book to successfully sterilize foods with the devices in preserving jars. Brand "Weck".)
52323: N.N. - Reglement op de wegen en voetpaden overijssel
62917: ( WRAPPERS DESIGN BY: RIE CRAMER ) - Programma Stadsschouwburg: Andrea Chenier
40084: N.N. - Voorschrift INRICHTEN STELLINGEN deel vi No 77e. Gevechts, Afwachtings en Gemeenschapsdekking.
51525: N.N. - Jordan. The holy land. ( Tourist brochure
52455: ( TEUTSCH-LERCHENFELD, BERNHARD ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Grosser Kreuzer "FÃoerst BISMARCK "
52463: ( TEUTSCH-LERCHENFELD, BERNHARD ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Küstenpanzerschiff "HILDEBRAND "
53918: N.N. - Fokker. De Nederlandse vliegtuigindustrie. Een rondgang door de fokkerfabriek aan de Papaverweg in Amsterdam Noord
60322: N.N. ( ILLUSTATIES RENÉ MERVAL ) - (BROCHURE) Herfst Nieuwigheden - Nouveautes d'Automne. ( Au Bon Marchë ) 1934
64895: ( ALBRECHTS G. J. ) - In en om Winterswijk
40085: N.N. - Soldatengids voor Medan. ( with map )
22161: N.N. - Sint-Oedenrode: 750 jaar stadsrechten: officiëel programma voor de viering in het jaar 1982
38167: B 1/10 - Seyss - Inquart. De beul van nederland. 5 jaren roof, terreur en misdaad
53949: N.N. - Zeiss Projections Apparate und Zubehör ( Mikro 440 )
68399: N.N. - Deutsches Jägerliederbuch.
64767: N.N. - Fonds catalogus Gebr. Graauw. Populair wetenschappelijke uitgaven
53737: N.N. - Gewichte aus drei Jahrtausenden, Teil I + Teil II + Teil III
30678: ( KUFAHL, HANS.) - Het floretschermen. Handleiding uit het Duitsch vertaald naar Hans Kufahl
30705: N.N. - Per Autobus door de STAD Groningen. Route door de stad.
31060: N.N. - Round Table Conference: results as accepted in the second plenary meeting, held on 2 november 1949 in the "Ridderzaal" at the Hague
31061: N.N. - Hasil-Hasil Konperensi Medja Bundar sebagaimana diterima pada persidangan umum jang kedua terlangsung tanggal 2 nopember 1949 di Ridderzaal di Kota 's-Gravenhage
57760: N.N. - (BROCHURE) Kies een snelle carrière bij de Koninklijke Luchtmacht
52453: ( TEUTSCH-LERCHENFELD, BERNHARD ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Uebungsgeschwader "Victoria Louise und Kurfürst "FRIEDRICH WILHELM WEISSENBURG "
64786: N.N. - Veldversterkingen.
64788: N.N. - Schietvoorschrift voor de luchtdoelartillerie.
60129: N.N. - (TOERISTEN BROCHURE) De ZAANSTREEk, The Zaan Area, Les Pays du Zaan., Zaanbygden
67286: N.N. - Souvenir de Constantinople. (red cover with title and word in Arabic and symbo ( BM monogramml all in gilt )
36501: N.N. ( HEINNEMANN LITHOGRAPH ) - SCHOOLPLAAT: Der brennende Dornbusch ( De brandende braamstruik )
36500: N.N. ( HEINNEMANN LITHOGRAPH ) - SCHOOLPLAAT: Anbetung der Weisen aus dem Morgenland ( Aanbidding door de wijzen uit het oosten )
29978: N.N. - Uitgaven van J.B. Wolters te Groningen ( Maart 1899 )
53945: N.N. - Rijwieltocht No 2 Winterswijk
38168: N.N. - 'Battle of Berlin'
35323: N.N. - SCHOOLPLAAT: PANAMA CANAL. Weltwirtschaft
32376: N.N. - Onderzoek in "tuinstad Zuidwijk"( Rotterdam) naar het oordeel van de bewoners over de nieuwe wijk (eerste deel).,
29084: N.N. - Geuren en kleuren: kinderpoezy
68392: N.N. - (BROCHURE) Catalogus Tentoonstelling "De Mens " - De mens het wonder der natuur.
32375: N.N. - Plattelanders en stadsmensen in een nieuwe woonwijk
35919: N.N. - Heils- en strijdzangen voor opwekkingssamenkomsten en den huiselijken kring
51529: N.N. - Tentoonstelling Oude kaarten & globes uit het bezit van de Universiteitsbibliotheek, het Universiteitsmuseum en het Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht.
41967: H.S. ( TEKENAAR ) - Kaart van Gooi en Eemland met de rijwielpaden.
60126: CENTRAAL COMITÉ WATERSNOOD NEDERLAND 1953 ('S-GRAVENHAGE) - Water = Air = Water
60108: N.N. - (BROCHURE) Couvreries pour meubles. catalogue No 3 ( catalog of locks and hinges for furniture )
31365: N.N. - Feestgids voor het muziekconcours met marsch- en prima vista wedstrijd op donderdag 21 Mei 1936 ( hemelvaartsdag) te Zelhem
22423: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 19 - A - ( SCHOOLPLAAT ) Rembrandt in zijn schilderscaemer.
55468: N.N. - (BROCHURE) Winterdienstregeling. N.V. Autobusdienstonderneming "Salland " 1947
53948: N.N. - Adresboek Alkmaar
38311: N.N. - 250 jaar N.V. Houthandel voorheen Bontekoning en Aukes
40258: N.N. - De Bio-tex poppen op zoek naar een diamant: een verhaal voor kinderen
40288: N.N. - Programma der feestelijkheden ter viering van het 75 jarig bestaan der 1e H.B.S.B te Haarlem
61652: INTERNATIONALE KARTOENALE (10 (BERINGEN) 1987) - 16de Internationale Kartoenale 1993: thema "De Tuin "
58877: N.N. - Prentenboek over Kilder en het Wehlsebroek.
36140: N.N. - St Elisabeth's Gasthuis. Arnhem
64711: N.N. - Lettergeschenk
30816: ( STREUVELS, STEIN.) - Reinaert de vos. Uit het middelnederlandsch herschreven door Stein Streuvels. Fragment
52458: ( TEUTSCH-LERCHENFELD, BERNHARD ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Linienschiff "WÖRTH "
60115: N.N. - no 804 - Ontwerp-voorschrift voor de mitrailleurkarabijn van 9 mm (Sten model IV).
63073: N.N. - Gedenkboek Tweede Mitrailleur-Bataljon 1947-1950.
40297: N.N. - De bezuinigingen van Popote
39714: N.N. - Tatsachen klagen an!
40300: N.N. - Het houden en fokken van rashoenders in beperkte ruimte
40302: N.N. - Catalogue Dutch Furniture Photo album + ( 70 + photo's & drawings)
43576: N.N. - ( Touris Map ) Wandelkaart van 's Gravenhage
55489: N.N. - De dorpentocht
62948: N.N. - De nuttige raadgever: 350 wenken voor de huishouding.
53947: N.N. - Programma bevrijdings en Koninginnefeesten Enkhuizen 29 - 30 - 31 - Aug 1945
64740: N.N. - Handleiding voor het maatschappelijk verkeer van marine-officieren
61364: N.N. - Jaarboek Feyenoord 1992 / '93
52212: G.M. - Tante Eulalia ( Miss blanche UNIVERS SERIE )
52447: ( TEUTSCH-LERCHENFELD, BERNHARD ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Küstenpfanzerschiff "SIEGFRIED "
63123: N.N - Gebrs. De Jongh Zaadteelt en boomkwekerijen
39797: N.N. - Oor's eerste Nederlandse pop encyclopedie 7e editie.
68426: N.N. - Führer durch den Botanischen Garten der Universität Zürich.
64864: N.N. - Eenige goede recepten voor stokvisch.
64861: N.N. - Uit verre gewesten ( keurcollectie van Ringers ) - spellen collectie
64859: N.N. - TALENS: Couleurs pour pancartes ( = Kleuren voor tekenen )
64842: N.N. - A.M. de Jong; leven en werk: zes voordrachten.
64823: N.N. - Heemschuttentoonstelling koloniaal museum Amsterdam 16 Maart - 16 Mei 1934
64782: N.N. - mitrailleur Browning: 50 inch, M 2, HB, deel 2 schietvoorschrift., Voorschrift nr 9-535/2:
64749: N.N. - Reglement van orde voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal: zoals het luidt op 1 nov. 1956.
64715: N.N. - Roodkapje, De gelaarsde kat, Riket met de kuif.
37571: N.N. - ( fonds catalogus) Wandkaarten - Aardrijkskundige kaarten - Anatomische modellen
53911: N.N. - Time table ROTTERDAM AIRPORT - Airline guide - No 21 April 1954 - Zomerdienstregeling
38175: N.N. - Gids voor Zutphen en omstreken met plattegrond
64612: N.N. - Provinciale almanak voor Utrecht 1964
30702: N.N. - Per Autobus door de provincie Groningen. Route I: Groningen - Midwolde - Zuidhorn - Oldenhov - Electra - Niekerk - Ulrum - Leens - enz
50437: N.N. - Road transport research: Enviromental impact assessments of roads
34324: N.N. - Kijkprikkels: foto's van GKf-fotografen
65134: N.N. - Kroniek van 60 jaar HDV. .
38089: N.N. ( W.M. DUDOK ARCHITECT ) - Havabank, geeft vóór alles zekerheid.
20053: N.N. - Het Dagblad over Noord-Limburg: oud nieuws in woord en beeld
36061: N.N. - Durch Qualitätsarbeit zur Weltfirma: 75 Jahre Eisenwerk Wülfel
33593: N.N. - Scrabblewoordenlijst
67253: N.N. - De strijd der Belgen in Kameroen en in Oost-Afrika
67260: N.N. - Excursiegids voor Oud-Batavia
31376: N.N. - Rijks Hoogere Burgerschool. Met driejarige Cursus te Winterswijk. Programma voor het schooljaar 1911 1912
31377: N.N. - Statuten ( goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 Dec. 1910, Stbl No 13) en Huishoudelijk Regelement van de Winterswijksche orkestvereniging.
31379: N.N. ( PHOTOGRAPHS A. LÖHNBERG ) - ( Memorial book of the three CANADIAN MILITARY CEMETERIES in the Netherlands)
7288: C.S.F., G.R. - 10 October 1944 .....: hoe de beestmensen huishielden in ons dorpje Putten en: Tijdgedicht: hulde aan het Zwitserse en Zweedse Rode Kruis: opdat wij niet vergeten
55488: N.N. - De torenklok stond stil
31381: N.N. - Geïllustreerde gids voor Amsterdam en omstreken. Met platen en plattegrond van Amsterdam, een kaartje van de omliggende gemeenten en twee plattegronden van het Rijks-Museum
31383: N.N. - Hotel - Pension en verkeersgids Bussum Naarden, t' Gooi
36502: N.N. ( HEINNEMANN LITHOGRAPH ) - SCHOOLPLAAT: Der zwölfjährige Jesus im Tempel ( De 12 jarige Jesus in de Tempel )
61679: N.N. - De Roek in Nederland.
27708: N.N. - Proost Prikkels nummer 112
27709: N.N. - Proost Prikkels nummer 113
20283: N.N. - Nederlandsche schoolplaten. ( schoolplaten catalogus )
20285: N.N. - Nederlandsche schoolplaten. ( schoolplaten catalogus )
20331: N.N. - Algemeen handboek voor kunstenaars, chemisten, fabrikanten en handswerlieden
43577: N.N. - (Tourist Map) The Suez Canal.
47410: N.N. - Advertising brochure: De Porceleyne fles. Eer aan Hollands vrouw voor volharding moed en trouw winter 1944 1945 ( hongerwinter )
22552: N.N. - Jubileumgids Oranjevereniging "Prinses Beatrix" 60 jaar Hoorn 1927-1987
51778: N.N. - Small Arms Training. Volume I, Pamphlet No. 11 Pistol ( .38 Inch )
61361: N.N. - Handleiding voor het gevecht der groote eenheden (gevechtshandleiding). Deel I (Gev. Handl. Dl. I).
41977: N.N. - Adresboek van Winterswijk 1964
29008: [JONG, S. DE] - Wenken ter handleiding in de beoefening der schilderkunst.
29009: N.N. ( MARIA ) - Flora voor dames: handleiding tot het bloemenmaken Dl I ( = Flora Women's Guide to the ( paper ) flowers making )
22427: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 23 - ( SCHOOLPLAAT ) Aan de Hollandse waterlinie.
22428: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 24 - ( SCHOOLPLAAT ) Een buitenplaats aan de Vecht.
22429: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 25 - ( SCHOOLPLAAT ) Floris de V gevangen genomen.
22431: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 26 - A - ( SCHOOLPLAAT ) Brand van Moskou.
22434: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 29 - ( SCHOOLPLAAT ) De tijd van trekschuit en Dilegence.
22435: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 30 - ( SCHOOLPLAAT ) Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw.
26267: N.N. - 100 portretten van godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 18e eeuw
41299: N.N. - Niederländische Städte und Nordseebäder über Emmerich
56492: N.N. - Loekie en Pim op reis
40083: N.N. - Gegevens over de Islam in Indonesië ten behoeve van niet-Islamietische militairen en burgers.
30499: N.N. - Anglican hymn book
38240: N.N. - Verslag van de werkzaamheden van Vertrouwensmannen der regeering: aangewezen bij besluit van Harer Majesteits regeering van 2 Augustus 1944
38169: VERENIGD VERZET 1940-1945 - De SS ratten
37892: N.N. - Teeken-oefeningen op de lei voor kinderen. III
37725: N.N. - Keuren ende privilegien des lands ende heerlijckheyts van Voorne ., euren ende privilegien, der stede ende vrye heerlijckheyd van Heenvliet
22697: N.N. - Het Geusje: wekelijks verschijnend blaadje voor alle vrienden van Kerk, Oranje en Vaderland
68431: N.N. - Von den bösen Weibern, die man nennet die Hexen
29989: N.N. - Souvenir aan Hilversum
51626: N.N. - Kunst und Kunsthandwerk am Bau: 233 Arbeiten in Stein, Eisen, Holz und anderen Werkstoffen
60312: N.N. - Stedelijk Conservatorium Zwolle als een nieuw begin.
60313: N.N - (TOERISTEN) LUXOR, Egypt. Tourists bruchure with very nice graphics.
31344: N.N. - Ter herinnering aan de onthulling op 29 Juni 1945 van het gedenkteeken voor de van 10 - 14 Mei 1940 gesneuvelde Winterswijkers
30272: N.N. - Verslag van de hulpverlening van Amsterdam aan het door de Februariramp - 1953 getroffen gebied, in het bijzonder van de adoptie van Schouwen en Duiveland.
38178: N.N. - Fondscatalogus: uitgaven J. B. Wolters.,
35215: N.N. - 100 jaar Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden, 1874-1974 ( feestgids )
59127: N.N. - Dat was me wat: 's-Heerenberg 600 jaar stad.
60315: N.N - (TOERISTEN) THE NILE . Egypt. Tourists bruchure with very nice graphics.
21612: N.N. - Reglement op de regeeringe van de stad Workum
21610: N.N. - Reglement voor de Bataafsche Gewapende Burgermacht binnen Workum
21611: N.N. - Reglement voor de trekschippers, varende van Bolsward op Workum en van Workum op Bolsward, beide vice versa
21504: N.N. - Landschap in de Preanger. Ykema schoolplaten., Aardrijkskundige wandkaarten Nederlandsch Indië., Eerste serie No: 1
21503: N.N. - Een Sawah. Ykema schoolplaten., Aardrijkskundige wandkaarten Nederlandsch Indië., Eerste serie No: 3
21502: N.N. - Een Javaansche woning. Ykema schoolplaten., Aardrijkskundige wandkaarten Nederlandsch Indië., Eerste serie No: 2
21501: N.N. - De Moesi bij Palembang. Ykema schoolplaten., Aardrijkskundige wandkaarten Nederlandsch Indië., Tweede serie No: 2
21500: N.N. - In het oerwoud. Ykema schoolplaten., Aardrijkskundige wandkaarten Nederlandsch Indië., Eerste serie No: 4
21497: N.N. - Een Javaansche woning. Ykema schoolplaten., Aardrijkskundige wandkaarten Nederlandsch Indië., Eerste serie No: 2
21498: N.N. - Een Dajaksche kampong. Ykema schoolplaten., Aardrijkskundige wandkaarten Nederlandsch Indië., Tweede serie No: 3
21499: N.N. - Markt in Zuid - Celebes. Ykema schoolplaten., Aardrijkskundige wandkaarten Nederlandsch Indië., Tweede serie No: 4
21496: N.N. - Tabaksplantage. Ykema schoolplaten., Aardrijkskundige wandkaarten Nederlandsch Indië., Eerste serie No: 6
21466: N.N. - 100 feiten betreffende Groot-Britannië's oorlogvoering
21439: N.N. - De wonderlijke "gebarentaal" der indianen
21437: N.N. - Het eeuwige ijs. De Zuidpool-expeditie van kapitein Scott.
21407: KA-TSETNIK 135633 - Moni
21257: N.N. - De beeldsprakige BijBEL met vierhonderd versieringen.
21238: N.N. - Officiële doop en terwaterlating van het Lemsteraakjacht " De Groene Draeck " op 4 Juni 1957
61640: N.N. - Ga er eens langs: zwerftocht door Tilburg.
21022: N.N. - Wielder = Wylré = Wijlre tot 31-12-1981
20938: N.N. - SCHOOLPLAAT: Suriname. Gezicht op Bergendal.# 167
20936: N.N. - SCHOOLPLAAT: Suriname. Een goud Placer. # 165
20932: N.N. - SCHOOLPLAAT: Paramaribo. Waterkant en Plein. # 161
20931: N.N. - SCHOOLPLAAT: Paramaribo. Markt met aanlegplaats van booten. # 160
20930: N.N. - SCHOOLPLAAT: Suriname. Indianendorp. Indiaansche kinderen # 159
20929: N.N. - SCHOOLPLAAT: Suriname. Boschnegerdorp. # 158
20928: N.N. - SCHOOLPLAAT: Boschneger-goueverneur met zijn kapiteins. Een groep Boschnegers in dagelijksche kleeding. # 157
20925: N.N. - SCHOOLPLAAT: Bonaire, gezicht op Kralendijk. Landschap op Bonaire. # 154
20923: N.N. - SCHOOLPLAAT: Landingsplaats op St. Eustatius.# 152
20922: N.N. - SCHOOLPLAAT: Philipsburg, hoofdplaats van St. Martin. St.Martin, Backstreet, Great Bay. # 151
53912: N.N. - Handleiding bij het gebruik onze naaimachines voor familien en handswerkgebruik. ( = guide to the use of our sewing machines )
20681: N.N. - De kinkhoorn: verzen van jonge christelijke dichters
20529: N.N. - Mensen van vroeger en de dingen die zij aan ons hebben nagelaten: onafhankelijk maandblad voor de beoefening van de genealogie (onderzoek naar familie-afstamming) en aanverwante gebieden
20520: N.N. - De wiegbrug
20505: N.N. - 60 foto's uit het verleden. Aangeboden door de coöp. boerenleenbank Uithuizermeeden ter gelegenheid van haar 60 jarig bestaan.
20493: N.N. - Limburgs binnenland
20488: N.N. - Hollands glorie. Omvattende 72 gekleurde afbeeldingen met omschrijving van de belangrijkste nederlandse Appel - Peren - en Pruimenrassen
20425: N.N. - Het volle leven tegemoet: een keuze van pagina's uit "De Padvinder", 7 januari 1911 t
52446: ( TEUTSCH-LERCHENFELD, BERNHARD ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Küstenpfanzerschiff "BEOWULF "
20227: N.N. - Onder de wapenen.,
20221: N.N. - Bruxelles 1958 Exposition Universelle et Internationale - Algemene Wereldtentoonstellling - Universal and International Exhibition - Allgemeine Weltausstellung
20068: N.N. - Ons dieren ABC
57771: N.N. - Van armsein tot lichtsein.
19984: N.N. - Beschrijving van Ommen
61689: N.N. - Souvenir de Goes.
19877: K. - Olivier B. Bommel in Nicaragua
51613: N.N. - VARITEX, - Over Varices en Varitext elestieken kousen.
61524: N.N. - Geschiedenis van Lochem in vogelvlucht: tentoonstelling in de wandvitrine in het gemeentehuis van Lochem
56630: N.N. - Gedenkboek ter gelegenheid van het eeuwfeest van de parochie St. Martinus - Megchelen: 1863 - november - 1963.
36504: N.N. ( HEINNEMANN LITHOGRAPH ) - SCHOOLPLAAT: Die Sündflut ( De Zondvloed met de Ark van Noach )
36505: N.N. ( HEINNEMANN LITHOGRAPH ) - SCHOOLPLAAT: Geburt Jesu. Die Hirten bei der Krippe ) De geboorte van Jesus. De Herders rond de kribbe )
36506: N.N. ( HEINNEMANN LITHOGRAPH ) - SCHOOLPLAAT: Einsetzung des allerheiligsten Altarsakraments ( Oprichting van het Heilig Sacrament
35281: N.N. - Ouwehands dierenpark Rhenen op de Grebbeberg
6792: M.C.C. - Uit den doolhof der zonde gered
26365: N.N. - Korte beschrijving ven de historie van Amstelveen
27710: N.N. - Proost Prikkels nummer 115
27711: N.N. - Proost Prikkels nummer 117
27713: N.N. - Proost Prikkels nummer 119
27714: N.N. - Proost Prikkels nummer 120
27715: N.N. - Proost Prikkels nummer 121
27716: N.N. - Proost Prikkels nummer 129
37610: N.N. ( O.A. W. J. HOFDIJK ) - Volledige Officieele feestgids. Eerbiedwaardig opgedragen aan Z.M. den Koning
27707: N.N. - Proost Prikkels nummer 111
27718: N.N. - Proost Prikkels nummer 154
27719: N.N. - Proost Prikkels nummer 155
27720: N.N. - Proost Prikkels nummer 157
27721: N.N. - Proost Prikkels nummer 158
27722: N.N. - Proost Prikkels nummer 162
65057: N.N. - Société Anonyme. Kennedy, Hunter & Co Ltd. One hundred and fifty years in the shipping trade.
65099: N.N. - De practische knipkunst. Volledige handleiding om zonder vakkennis de geheele garderobbe voor dames, meisjes en jongens en tevens ook linnengoed naar elke mode voor ieders smaak volgens de amerikaanse manier te leeren knippen en garneeren.
62923: N.N. - 't Wodt wal waer good. Tekstboekje van de Jubileum revue van de Winterswijkse Orkestvereeniging
27972: N.N. - Sportvissersdromen: de mooiste visverhalen van bekende sportvissers
22204: N.N. - Spreekwoorden en gezegden
28003: N.N. - 4 grafici., Harry Disberg, M. C. Escher, Wout van Heusden, Harry van Kruiningen: Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam, 15 februari-15 maart 1959; Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven, 26 september-31 oktober 1959
65141: N.N. - Manuel de tapisseries. ( 153 )
37621: N.N. - Fondscatalogus van Uitgeverij SCHOONDERBEEK
31368: N.N. - bondswandelingen om amsterdam
22413: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 12 - A - ( SCHOOLPLAAT ) Willem van Oranje in de raad van state
22410: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 10 - ( SCHOOLPLAAT ) Luther op de rijksdag te Worms.
22411: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 11 - ( SCHOOLPLAAT ) Karel V doet afstand van de regering.
22412: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 12 - ( SCHOOLPLAAT ) Hagepreek bij de Hoornbrug bij Rijswijk.
68466: N.N. - Bedford "O" type instruction book. 3-4 & 5 ton models Bus chassis ( 174 in. wheelbase )
25870: N.N. - Het aanzien van 1964: twaalf maanden wereldnieuws in beeld
24224: N.N. - De onvergetelijke uren: omzien naar de bevrijding
28043: N.N. - ( uitnodiging) Het volle leven van Jetses. Tekeningen, schetsen en schilderijen uit uw schooltijd bij G.H.B.
28844: N.N. - Kunstroute Zieuwent: beeld en landschap. 3: 24 juni tot 29 oktober 2007
60119: N.N. - 100 jaar Zutphensche ijsvereeniging 1879 - 1979
36584: N.N. - Met streepje en stipje door Rotterdam. Een leuke verkenning waar je wat van opsteekt.
37634: N.N. - Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi
22415: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 13 - A - ( SCHOOLPLAAT ) In de drukkerij van Platijn Antwerpen.
22417: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 15 - ( SCHOOLPLAAT ) De slag bij Nieuwpoort.
34455: N.N. - 50 jaar illustratie, 50 jaar De Sikkel: zo liet De Sikkel illustreren 1919-1969
37637: N.N. - Evangelische gezangen, om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche hervormde gemeenten gebruikt te worden
45100: N.N. - Gezond fruit
55466: N.N. - (BROCHURE) De Waard tenten. Catalogus
62911: N.N. - Kinderen: opvoeding & gezondheid van kinderen van 3 tot 14 jaar: wenken en raadgevingen betreffende de opvoeding van kinderen tot ongeveer 14 jaar, in het bijzonder ten aanzien van zenuwachtige en verwende kinderen., Ons dagboek
62910: N.N. - (TOERISTEN BROCHURE) Zwerftochten door Twenthe.
62909: ( WRAPPERS DESIGN BY: FRÉ COHEN ) - Programma Stadsschouwburg: De reis van Noach op de wateren
22418: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 16 - ( SCHOOLPLAAT ) Een zomermiddag met de Muiderkring.
43584: N.N. - ( tourist guide ) Durchs Appenzellerland. Illustrierter Führer duch beide Landesteile Ausser- und Innerrhoden.
43568: N.N. - Catalogus 36 - 58 Het model voor de uitgever
35619: N.N. - Verzetstentoonstelling Goningen.
60135: N.N. - Behang catalogus: Uw smaak bepaalt den toon die in uw woning heerst.
42512: N.N. - Prikkels 221 - 10 November 1957
47443: N.N. - Rijwiel hulpmotoren 1900 - 1955
35656: N.N. - platen catalogus voor lager-, middelbaar- en gymnasiaal onderwijs.
22791: N.N. - De feestvierende Katholijke Kerk in Nederland: huisboek voor christelijke gezinnen
42053: N.N. - Herinneringsalbum der viering in Nederlandsch-Indië van het gouden priesterjubilé van Z.H. Paus Pius XI
54155: N.N. - J.B. Kamp 1884-1953.
35658: N.N. - 10 Gasten Jules Verne
32559: N.N. - Maak vast
60309: N.N. - Zwolle, drie gebouwen een stadhuis
29023: S., A. M., - lied aan de vreugde
42289: N.N. - Sales Catalogue., Lokomotiven. Nikex Ungarische aussenhandelsunternehmen für die erzeugnisse der Schwerindustrie
54164: N.N. - Tooneelen uit den burgeroorlog in Hongarije
22421: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 18 - A - ( SCHOOLPLAAT ) Binnenkomende vloot voor Amsterdam.
22422: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 19 - ( SCHOOLPLAAT ) De Dam te Amsterdam.
60170: N.N. - Thüringer Porzellan in alle Welt
60320: N.N. - Prijscourant Simon de Wit. De Goudbron voor de Huisvrouw. Simon de Wit geeft honderd procen
35665: N.N. - Barneveld. Holland'sgrootste pluimveecentrum
60311: N.N. - Stedelijke muziekschool Zwolle.
42196: N.N. - Een zondag op het eiland van grande-jatte
22553: N.N. - Rapport van de commissie voor het streekplan van de Veluwe
22556: N.N. - Handboekje van gebeden
35667: N.N. - Hans van Dokkum. Schilder en graficus.
42152: N.N. - Cocoscollectie 1966 - 1967 - Cunera vloerbedekking (= cocosmatten )( Sales catalogue on cocos carpets )
42150: N.N. - Cunera Ster-Cocos. Cocoscatalogus (= cocosmatten )( Sales catalogue on cocos carpets )
42135: J.A.H.J - Het boek der spelen: overeenkomstig der in ons land meest gebruikelijke speelregels
42126: N.N. - Boekwerken, uitgegeven of als copij aangekocht door:....Fondslijst. ( Gebr v.d. Post )
42124: N.N. - (Catalogue Fund) Goedkoopen muziek ( = Bladmuziek )
42120: N.N. - Wielrijders - kaart voor Gelderland
42119: N.N. - Handleiding bij het leggen, plakken en onderhoud van linoleum
42103: N.N. - Legertentoonstelling 1948 - Programma
28943: N.N. - Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 1863-1913
60099: N.N. - (BROCHURE) (BROCHURE) Kaasmaken op de boerderij.
42059: N.N. - Historie und Vision: 1871 - 1996; Festschrift anläßlich des 125jährigen Firmenjubiläums der W-Goebel-Porzellanfabrik
42058: N.N. - Target Germany: the Army Air Forces' official story of the VIII Bomber Command's first year over Europe
42010: N.N. - Zaken en beroepengids voor Winterswijk en Omstreken. Uitgave van de zaken en beroepentelefoongids
42009: N.N. - Verklaring behoorende bij DE EERSTE SERIE SCHOOLPLATEN uitgegeven namens de afdeling Haarlem en omstreken van de Nederlandsche vereeniging ONZE VLOOT
41996: N.N. - Album van Nederland
41995: N.N. - Geldersche achterhoek. Hotel en Pensiongids 1940 ( U komt toch dit jaar ook in den Gelderschen Achterhoek ? )
41994: N.N. - Achterhoek, "Vakantiehoek"
41988: N.N. - ( Tourist guide ) FRIESLAND
41984: N.N. - Gids voor Waalwijk en omgeving ( 2e herziene druk )
42108: N.N. - ( TRADE CATALOGUE ) GEHA, Motorvoertuigenfabriek N.V.
42122: N.N. - Die Weltausstellung für Buchgewerbe und Graphik
42125: N.N. - Catalogus van goedkoope oude boeken.
41982: N.N. - Telefoongids Baarn, Bussum, Hilversum, Hollandsche Rading, Huizen, Lage Vuursche, Laren ( N-H), Loosdrecht, Soest 1957
41980: N.N. - ( Postcards ) Exposition Bruxelles - 1935 - Tentoonstelling brussel. 10 ontvouwbare zichtkaarten. SERIE 2
41979: N.N. - Staatsmijnen in Limburg ( Productie inventarisatie )
47448: ( OLDTIMER CAR MANUAL.) - Handleiding voor de DKW F 12
64613: N.N. - Provinciale almanak voor Utrecht 1955
64572: N.N. - Handboek voor scheepvaartbelangen in Nederland
60118: N.N. - Gedenkboek samengesteld bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van den heer J.H. Hiebink Rooker als directeur der Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers en Voorgangers te Koeranga (Tomohon) = Kitab-peringgatan terkarang waktoe telah genap 25 tah
51775: N.N. - Catalogus de leerlingen Bibliotheek behoorende bij de Rijks Hoogere Burgerschool te Winterswijk
63110: N.N. - Abécédaire et sillabaire ou premiers éléments de la lecture avec jolies historiettes et beaucoup de gravures.
53915: N.N. - Eenvoudige rijsttafel recepten. Samengestelde eigen recepten door: "Katjang" Ind. Import, Den Haag - Grootste sortering voor de rijsttafel.
27259: N.N. - Programma van het concert ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding van ons land in het concert en ncongresgebouw De Doelen te Rotterdam op 5 Mei 1985.
41655: N.N. - ( Catalogus ) Carl Denig herfst en winter 1963 -1964
41640: N.N. - TRANSPORT van dilegence tot vliegtuig
41637: N.N. - Philips introduce the new 1950 radio receivers. Round the Globe.
41625: N.N. - Vereenigde Arnhemsche Rondrittendienst gids 1938
41621: GEVANGENE NO. 172931 - Het vernietigingskamp
41604: N.N. - ( MAP ) Plan officiel de l'exposition Coloniale Paris 1931
26710: N.N. - Consulaire vertegenwoordigingen van vreemde mogendheden in het Koninkrijk der Nederlanden
60145: N.N. - Vlielands wegwijzer.
41518: N.N. - Collectie unieke vijzels ( = Collection unique mortars )
41509: N.N. - Handleiding voor het handboogschieten,
41505: N.N. - Gelderse tramwegen ( GTW ) zomer dienstregeling 1955
41504: N.N. - Gelderse tramwegen ( GTW ) zomerdienst 1951 ( dienstregeling )
41503: N.N. - Gelderse tramwegen ( GTW ) zomer dienstregeling 1949
41501: N.N. - Gelderse tramwegen ( GTW ) dienstregeling 5 October 1947
41500: N.N. - Albion 1894 Catalogue Agricultural machinery Mowers and turnip machines
41499: N.N. - St. Nicolaas: kleurboek
41498: N.N. - St. Nicolaas: kleurboek
41476: N.N. - Snoeperijen zout en zoet: 'n 12-tal Blue Band gerechten
24172: N.N. - De schilders van Broeksloot: kleine namen, grote meesters in en om de Haagse School
29071: ( TRADE CATALOG) N.N. - Manefacture Moderne de Bustes & Mannequins. Ses Bustes, Ses Manequins., Ses Cires Artistique.
63111: N.N. - De Winterswijkse vraagbaak geeft antwoord. ( adressengids )
41368: N.N. - Pharmacopoea nederlandica
63117: N.N - Gebrs. De Jongh Zaadteelt en boomkwekerijen
63118: N.N. - Beschrijving en toepassing van het Dordrecht gasfornuis met heeteluchtoven serie 135, 136 en 139 en van het Dordrecht Gasfornuis 137, 138 en 141
34748: N.N. - Eerste hulp bij luchtaanvallen ( = First aid for airstrikes )
41302: N.N. - 2.4 RS 1st. Peleton Kerstmis 1947 Soengei Bedjankar
34756: N.N. - Tentoonstelling. De Amerikaanse luchtstrijdkrachten. Amsterdam 22 october - 22 November 1945. ( Combined British - American Air Force "Wings of Victory "exposition.
36045: N.N. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan der "Berghuizer Papierfabriek voorheen B. Cramer", Wapenveld
34763: N.N. - Feestgids van het groot nationaal federatief muziek - concours voor harmonie en fanfare gezelschappen met daaraan verbonden groote zomerkermis te houden op zaterdag 25 Juni en zondag 26 Juni en zondag 3 Juli te Lichtevoorde
34764: N.N. - Feestgids van het groot nationaal muziekconcours voor harmonie en fanfare gezelschappen met daaraan verbonden zomerkermis op zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 mei 1932 te Winterswijk in en om het feestgebouw.
34766: N.N. - Toeristenkaart van Putten op de Veluwe. ( tourist Map )
34769: W.H.A. - Naar Neerlands hoofdstad
34770: N.N. - ( fondscatalogus = backlist) Uitgaven van W. Versluys tweede Parkstraat 123 Amsterdam.
34773: N.N. - ( backlist ) Fondscatalogus van de firma W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle
38511: N.N. - Drank en deining: scheepsdranken toen en nu
41022: N.N. - Wat zullen we koken. Recepten voor alle dag.
41015: N.N. - ( Schoolplaat ) Schoolplaten voor het Aanschouwelijk Onderwijs Eene veenkolonie.
31384: N.N. - Officieele gids voor Bussum en Naarden
31385: N.N. - Rijks Hoogere Burgerschool. Met driejarige Cursus te Winterswijk. Programma voor het schooljaar 1899 - 1900
31386: N.N. - 1870 - 1895 het zilveren feest der Rijks Hoogere Burgerschool te Winterswijk
31388: N.N. - Hotel - Pension en verkeersgids Bussum Naarden, t' Gooi
52444: ( TEUTSCH-LERCHENFELD, BERNHARD ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M.Schulschiff "STEIN " ( unter vollen Segeln )
51765: N.N. - Grönneger Sproak. ASN Tooneeluutvoeren op Wonsdag 11 Jan in de zoal van den Heer Wolthekker. MESTER BOVEN MEESTER drenthina
58946: N.N. - MvR 1920-1995: 75 jaar jong.
31367: N.N. - Catalogus der bibliotheek van de loge "Deugd en ijver"in het O. van Harlingen
63090: N.N. - Het sprookjeswoud
31145: N.N. - Van ontwerp naar drukwerk: origineel, reproduktie en druk
41335: N.N. - Honderd Vijf en Zeventig jaar distilleerderij en likeurstokerij. 25 Maart 1775 - 1950
25255: N.N. - Voor de lieve kleinen
61763: N.N. - Kwibio de slimme kok
30722: N.N. - Gedenkboek van het 40-jarig bestaan der zwemvereeniging "Het Y", aangeboden aan de leden
30729: N.N. - Atlas van de tramwegen in Nederland
64566: N.N. - L. Smit and Co's Internationale Sleepdienst, Rotterdam
37651: N.N. - Fondscatalogus: uitgaven J. B. Wolters.,
66165: N.N. - Wat u moet weten over Hinderwet '81.
38792: N.N. - Fotokroniek 1949: van 1 november 1948 tot 1 november 1949
68414: N.N. - De zeeliedenstaking te Amsterdam (14 juni-9 augustus 1911)
38317: N.N. - SCHOOLPLAAT: NEW YORK
61336: N.N. - Der Ratgeber für den Jäger
30252: H.J.L - Surprise rijmpjes
39822: N.N. - MAP: Wandelkaart van het Nationaal park Veluwezoom., Hagenau, Rhederoord, Onzalige bosch, Rheder en WürthRhederheide, Beekhuizen en Den Imbosch
67291: N.N. - Over de wallen ...: een uitgave bij gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in oktober 1979 te Zaltbommel.
60314: N.N - (TOERISTEN) ASSWAN., Egypt. Tourists bruchure with very nice graphics.
28645: N.N. - Voor den coupé
30701: N.N. - Huize "St. Servatius". Inrichting voor R.K. Mannelijke Zenuw- en Zielszieken te Venray
45026: N.N. - Over stad en scholtambt Lochem: 1233-1983: een beschrijving na 750 jaar
51767: N.N. - Liederen bundel - Band Nederland Indie. Afdeling Stadskanaal
52242: N.N. - Elders of Eijlders...
56705: N.N. - Amsterdam, hoofdstad van Nederland.
51537: K.N.I.L. - Aanwijzingen onschadelijk maken van verborgen springladingen ( Booby traps )
64521: N.N. - Stoomvaart Vlissingen-New York: ontwerp van wet en memorie van toelichting.
51835: N.N. - Rondwandeling door Twenthe
68395: N.N. - Beginselen der lijntelegrafie
48754: N.N. - Winter 1928 / 29 in Nederland.
63063: N.N. - 3-8 R.I. 1946-1949 (IIIe Bataljon van het Achtste Regiment Infanterie)
41668: N.N. - Imperialisme en klassenstrijd in Suriname
31699: ( BOUDEWIJN BUCH) - Bibliotheca didina et pinguina: the library of Boudewijn Büch
36480: ORIEL 31 (GALLERY) - Humour from Shell
36977: N.N. - Ansichtskaart: Dordrecht Johan de Wittstraat paardentram paa..
29072: N.N - Hondenvrienden. Geillustreerd handboek voor hondenliefhebbers
26024: N.N. - Geertruidenberg 750 jaar stad, 10-18 Augustus 1963: feestgids
36056: N.N. - Samenvatting stijlen en edelsmeedkunst. Hulpmiddel bij de kunstgeschiedenislessen op de vakschool Schoonhoven.
52450: ( TEUTSCH-LERCHENFELD, BERNHARD ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Linienschiff "SACHSEN "
52464: ( TEUTSCH-LERCHENFELD, BERNHARD ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Küstenpanzerschiff "FRITHJOF "
30420: N.N. - Vrugte van die nasionale bewind
41260: N.N. - Delftsche slaolie voor bakken en braden, voor sla en mayonnaise
61425: N.N. - Beken op de Veluwe: Onderzoek naar de mogelijkheden voor herstel en behoud: eindrapport
61392: N.N. - Natuurvriendelijke oevers. Oeverbeschermingsmaterialen
52235: N.N. - Aladin en de wonderlamp
53391: N.N. - Over boeken die zich bij den boekverkooper niet thuis voelen. boekwijzer 1941-1942
61672: N.N. - Verolme: shipbuilding, shiprepair, mechanical engineering, electrical engineering
61675: N.N. - Moderne installaties voor woonhuize, kantoren en fabrieken ( Telefonie )
61673: N.N. - ( Catalogue ) Rainbow - catalogue des tissus de "the Rainbow Waterproof Co"
61335: N.N. - Der Ratgeber für den Jäger
60317: N.N - (TOERISTEN) Le Tourisme automobile en Ardenne
27706: N.N. - Proost Prikkels nummer 109
22420: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 18 - ( SCHOOLPLAAT ) Behouden Huyste Nova Zembla
59062: N.N. - (BROCHURE) Braamt om de school 1918-1998
51734: ( TRADE CATALOGUE PHOTOGRAPH & POSTCARD ALBUMS ) - Catalogue of paste-in & Slip-in Albums.
41667: N.N. - Imperialisme en klassenstrijd in Suriname
27704: N.N. - Proost Prikkels nummer 101
27705: N.N. - Proost Prikkels nummer 105
65127: N.N. ( O.A. ILL. N. WERKMAN ) - Drucker gegen Unterdrücker
42151: N.N. - Cocoscatalogus 1965 - 1966 (= cocosmatten )( Sales catalogue on cocos carpets )
44586: N.N. - Decoratie motieven. Verzameling van verschillende figurenen kunst industiëele versieringen, decoratieve voorstellingen ( Portfolio 1886 + 1887 )
32970: N.N. - Rijks Hoogere Burgerschool. Met vijfjarige Cursus ( A en B) te Winterswijk. Huishoudelijk regelement en boekenlijst voor het jaar 1931 - 1932.
32971: N.N. - Fondscatalogus G.B. van Goor Zonen Uitgeversmaatschappij. ( herfst 1926 )
32910: N.N. - Geïllustreerde catalogus van schooluitgaven en kinderlectuur
31358: N.N. - het zwarte goud van Zuid-Limburg
31356: N.N. - Revue:koeien kijken u aan
31053: N.N. - inundated walcheren
30704: N.N. - Per Autobus door de provincie Groningen. Route III: Naar de Groninger veenkoloniën en Winschoten terug over Gieten en Zuidlaren. Groningen - Hoogezand - Sappermeer - Zuidbroek - Noordbroek - Eexta - Scheemda - Heiligerlee - Winschoten Enz Enz
30703: N.N. - Per Autobus door de provincie Groningen. Route IV: Groningen - Oude Boteringenstraat - Nieuwe Boteringestraat - Noorder Plantsoen - enz enz - Haren - Onnen - Noordlaren enz enz.
40071: N.N - Waakt voor uw gezondheid in Indonesië.
50463: N.N. - Album van Nederland: stadsgezichten, handel, scheepvaart en vischvangst, nijverheid, mijnbouw, land- en tuinbouw, veeteelt: ruim 200 afbeeldingen naar photographische opnamen met verklarenden tekst in vier talen.
37979: N.N. - E. F. Ohle's Erben. Aktiengesellschaft Zinn - Walzwerk Breslau 1788 - 1913
37974: N.N. - mozaïk van Winterswic. Grepen uit het verleden van Winterswijk
29081: N.N. - De familie Egeltegel, of De lotgevallen van Pennewenne, Hansjepansje en Karengaren
27712: N.N. - Proost Prikkels nummer 118
36503: N.N. ( HEINNEMANN LITHOGRAPH ) - SCHOOLPLAAT: Jesus Taufe ( De doop van Jesus door Johannes de Doper )
36498: N.N. ( HEINNEMANN LITHOGRAPH ) - SCHOOLPLAAT: Strafe der ersten Sünde und Vertreibung des Erlösers ( De zondeval en de verdrijving uit het paradijs )
36496: N.N. ( HEINNEMANN LITHOGRAPH ) - SCHOOLPLAAT: Erschaffung der Welt ( De Schepping, Het paradijs )
65133: N.N. - (TOERISTEN BROCHURE) Badhotel van Bad Boekelo. Bad Boekelo "de zee op de heide" Het Nederlandsche kuuroord
65135: N.N. ( ONTWERP P. VAN KOPPEN ) - De spuisluizen in het Haringvliet. Gebouwd in opdracht van de Rijkswaterstaat door de Nederlandse Sluis en Tunnelbouw Maatschappij
65136: N.N. - Zakatlasje van Nederland.
65137: N.N. - ( SPEL - GAME ) Het Prenten Lotto Nieuwe verbeterde uitgave ( compleet maar zonder doos )
35640: N.N. - Fondscatalogus: uitgaven J. B. Wolters.,
35660: N.N. - Fondscatalogus: uitgaven J. B. Wolters.,
66045: N.N. - Ontstaan en ontwikkeling van de strafgestichten te Norg.
65154: N.N. - (BROCHURE) Het Amerikaansche huis Prijslijst No 7 ( speciaal catalogus kampeer benodigdheden )
53978: N.N. - Op bezoek bij grootmoeder. Jongens en meisjes bibliotheek (1)
63126: N.N. - Tropische zaadetende vogels ( aankondigings folder )
37603: N.N. - Zo moet het. Beknopte handleiding voor de behandeling van de LANZ Bulldog 16 Pk LANZ
37576: N.N - historie van mr. Wodenblock van Rotterdam
22436: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 31 - ( SCHOOLPLAAT ) Naar het Concentratiekamp.
27175: N.N. - Prijs-Catalogus No 48 Nederlandsche en Vreemde letterkunde, dichtwerken, voordrachten, taal en opvoedkunde uitspannings en gezelschapsboeken, godsdienst, wijsbegeerte, rechtsgeleerdheid, geschiedenis, land en volkenkunde, muziek enz enz geschikt voor
27177: N.N. - Prijs-Catalogus No 50 Bouw en meetkunde, schilderkunst, rechtsgeleerdheid, staatkunde en geschiedenis, godgeleerdheid, land en volkenkunde, opvoedkunde, kinderwerkjes, romans, gedichten enz. verkrijgbaar in de magazijnen van goedkoope boeken .....
63129: N.N. - Bruxelles 1958 Exposition Universelle et Internationale - Algemene Wereldtentoonstellling - Universal and International Exhibition - Allgemeine Weltausstellung
41989: N.N. - Gids voor de gemeenten Rheden en Rozendaal omvattende de dorpen Rozendaal, Velp, Worth-Rheden, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Laag-Soeren, Spankeren
43580: N.N. - Het zeepboekje voor de jeugd
41991: N.N. - ( Tourist guide ) Gids voor Bolsward
68422: N.N. - ( Autofolder ) Fiat 600 D.
50435: N.N. - Dalí. Espace Montmartre
50442: N.N. - 75 Jahre Adler Nähmachinen. 1860 - 1935
44790: N.N. - Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië = Kitab oendang-oendang hoekoeman bagi Hindia-Belanda
51609: N.N. - Man en paard. informatie voor auteursrelaties van de NV Uitgeversmaatschappij Agon Elsevier
22419: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 17 - ( SCHOOLPLAAT ) Frederik Hendrik voor 's Hertogenbosch.
20934: N.N. - SCHOOLPLAAT: Suriname. Een bananenveld. Een plantklaar terrein. # 163
44590: N.N. - In standhouding van windmolens
22653: N.N. - Spreekwoorden. Spreekwoorden en gezegden uit het muiderslot
41643: N.N. - ( Catalogus )Het speelgoedboek 66 / 67
41502: N.N. - Gelderse tramwegen ( GTW ) dienstregeling zomer 1948
55219: N.N. - Aircraft profiles nr. 133-168.
68416: N.N. - Un travail de titans: le barrage et l'assèchement du Zuiderzee.
54133: TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WATERKERINGEN. SUBWERKGROEP 9A. - Aanleg, beheer en onderhoud van de grasmat op rivierdijken: rapport no.1 van subwerkgroep 9a
20062: AA, A.J. VAN DER - Ons vaderland en zijne bewoners: beschrijving van de steden, dorpen en verdere merkwaardige plaatsen in Nederland en van de zeden en gewoonten, waardoor zich in sommige streken de bewoners onderscheiden
19991: AA, CORNELIS VAN DER - Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust: mitsgaders de afbeeldingen van de haringvisscherij en de walvischvangst in een-en-dertig kunst-plaaten, naar het leven afgebeeld door D. de Jong en M. Sallieth en met vermel
60149: AA, TOON VAN DER. - (BROCHURE) Beginselen als het ware: Toon van der Aa, Lies Janssen.
35037: VELDHOEN. AAD, - Catalogus 1965 van Aad Veldhoen. Rotaprenten.
39231: AAFJES, BERTUS - Maria Sibylla Merian
1743: AAFJES, BERTUS - Maria Sibylla Merian / Bertus Aafjes
26299: AAFJES, BERTUS - De lyrische schoolmeester
26369: AAFJES, BERTUS - In de Nederlanden zingt de tijd
63459: AAFJES, BERTUS (LAMBERTUS JACOBUS JOHANNES), 1914-1993, - Deus sive natura: gedichten
22748: AAFTINK, CHRISTEL - Drie eeuwen Sint Servatius Parochie in Borkel en Schaft, 1690-1990
58966: AAGTEN, JAN - Allemaal netjes in de rij...
34228: AALBERS, B.JAN - Een hemel van wereldse klei: Meindert Zaalberg pottenbakker
6635: AALBERS, JOHAN - De Republiek en de vrede van Europa: de buitenlandse politiek van de Republiek der Verenigde Nederlanden na de vrede van Utrecht (1713), voornamelijk gedurende de jaren 1720-1733. Dl. 1: Achtergronden en algemene aspecten
27595: AALBREGTSE, M.A. - Merkwaardige grenspalen en grensstenen
41910: AALDERS H.B., J.G. RUWHOF - Herinneringen aan de bevrijding van Winterswijk
69608: AALDERS, ABEL ALBERTUS - Het toezicht op de lagere gemeenschappen in Nederlandsch-Indië
29747: AALDERS, G.J.D. (H.WZN) - Pilatus en Herodes: enige opmerkingen over de samenhang tussen wereldgeschiedenis en heilsgeschiedenis
34750: AALDERS H.B., J.G. RUWHOF - Herinneringen aan de bevrijding van Winterswijk
35584: AALST, TOM VAN DER, ZWAAN-VIESTER, GEMMA VAN DER, ZWAAN, GERRIT JAN VAN DER - 150 jaar parochie Woudrichem (1836-1986)
34539: AALST, TINE VAN - Dansen en hoe het doen
48868: AANEN, P., KNOTTNERUS, H.W., BOHEMEN, H.D. VAN, CENTRUM VOOR LANDBOUWPUBLIKATIES EN LANDBOUWDOCUMENTATIE, WAGENINGEN, DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE, DELFT - Nature engineering and civil engineering works
48823: AANEN, P., STICHTING UITGEVERIJ KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING, DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE, DELFT - Natuurtechniek en waterstaatswerken
40866: AANSTOOT, E., ALBLAS, A. - Zichtbaar verleden
66248: AARDWEG, H.P. VAN DEN - Generaal van Heutsz: oorspronkelijk jongensboek. De held van Atjeh
40605: AARNOUDSE, J.M. - De overgangsboog voor wegenbouw en zijn practische toepassing
40937: AARSE, J., HAZEWINKEL, H.C., KOSSMANN, ALFRED - Prentenboek van Rotterdam: een wandeling door de tijd en door de stad
66271: AARSSEN, JEROEN, BACKUS, AD - Turks van de straat = (Sokaktaki Türkçe): een lexicon van alledaags Turks
54093: AARSSEN, KEES, TOORENBURG, SJAAK - De Delftsche brandweer: beschreven van 1300 tot 1993
46200: AARTS, JOS, MAAZEN, J. VAN DER, WILLEMS, J.M.H.M., INSTITUUT VOOR ONDERWIJSKUNDIGE DIENSTVERLENING, NIJMEGEN - Studeerbaarheid en academische vorming: seminar bij het afscheid van Jos Aarts
50513: AARTS, J.F.M.C. - Niet tevreden met quasikennis, J. W. C. Aarts 1904-1989: leven en werken van een Brabantse onderwijsman geconstrueerd uit nagelaten paperassen
26532: AARTS, C.J., ETTEN, M.C. VAN - Ik ging naar Bommel om de brug te zien: Nederland in 100 liedjes en gedichten
25170: AARTS, C.J. - Het Salamanderboek 1934-1984
41748: AARTS, BAS,, 1961- - Small clauses in English
68367: AARTS, J.F.M.C. - De toekomst der psychologie
62996: AARTSBISSCHOPPELIJK MUSEUM, UTRECHT - Middeleeuwse kunst uit Zweden
35403: AARTSE, E., HOEK, D., VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING "NOORDWIJK" - De flora van Noordwijk
35346: AARTSEN, NOUD, PEETERS, LEX - Woest in orde: identiteitsvervaging van Zuidoost-Brabant door de lens van Noud Aartsen
30129: AARTSEN, MARIANNE - Hazenveld = (Campus Leporarius)
24373: AARTSMA, KOEN - Nederland en de zee: een eeuwigdurende strijd
34069: STEDELIJK VAN ABBEMUSEUM. - Bauen '20-'40 Die Niederländische Beitrag zum Neuen Bauen
48950: STEDELIJK VAN ABBEMUSEUM. - Bauen '20-'40 Die Niederländische Beitrag zum Neuen Bauen
64687: ABBING, ASTRID, LABORDUS, RON - Leidschenveen: veroverd op de zee, van veen tot woonwijk
65007: ABBING, F.H. - ABC over de tanden
44768: ABBING, JUSTINE - Uit het leven van een denkende vrouw
2110: ABBINK, J.J. - Het leven van Koning Willem II, en zijn overlijden en plegtige begrafenis / door J.J. Abbink
40352: ABBINK, ... (MEVR.) - Freule Lucie
63331: ABBOTT, EDWIN A. 1838-1926. - Flatland: romance of many dimensions
35605: Ê»ABD AL-ʻĀÁ¹­Ä«, Á¸¤AMMÅ«DAH. - family structure in Islam
54035: ABDALATI, HAMMUDAH - Encyclopedie van de wereldreligies ( delen in cassette )
39979: ABDOLAH, KADER - Een gouden handdruk voor Du Perron
51941: ABDUL RAHMAN, TUNKU, PUTRA AL-HAJ, 1903- - Looking back
28873: ABEL, GERRIE, WERKGROEP AVIFAUNA NIEUWEGEIN - De vogels van Nieuwegein: vogels in een veranderend landschap
22324: ABELING, ANDRÉ - Grond mijner vaad'ren: een bundel geboorteplaatsenlyriek
31209: ABELMAN, H., DEEN, CHR. - Bomen over het Noordplein. 100 jaar Noordplein aan de Rotte
42393: ABKOUDE, P. VAN (JR.) - Met de kampeer-auto op reis
42392: ABKOUDE, CHR. VAN - De vlegeljaren van Pietje Bell
42391: ABKOUDE, CHR. VAN - De zonen van Pietje Bell
25256: ABMA, G., JANSMA, KL. - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland
25604: ABMA, R., HEIDEN, H. DE, UITGEVERIJ DWARSSTAP, NIJMEGEN - Stad aan de Waal: Nijmegen van Romeinse tot moderne stad
51938: ABRAHAM, C. E. R. - Divide and rule, Roots of race relations in Malaysia
21430: ABRAHAMS, E.J. - De kwakzalversmiddelen: hunne inhoud en de gevaren die bij het gebruik dreigen: volgens analyses gedurende 35 jaar gemaakt voor de Vereeniging tegen de kwakzalverij
59151: ABRAHAMSE, JAN, STICHTING DAG VOOR DE ARCHITECTUUR, GRONINGEN - Over bruggen
44928: ABRAHAMSE, JAN, STICHTING DAG VOOR DE ARCHITECTUUR, GRONINGEN - Deur toedoen: de verborgen stad Groningen
7047: ABRAMSZ, S. - Keurige versjes en kleurige prentjes voor het kleine volkje
56734: ABRAMSZ, S. - A.B.C. wie van de kindertjes leest er méé?: rijmpjes voor de kleintjes
28919: ABRAMSZ, S., SLUYTERS, JAN - Onze kinderversjes van vroeger en nu: bloemlezing voor de kinderkamer
50360: ABUL QUASEM, MUHAMMAD. - Salvation of the soul and Islamic devotions
40037: BREDA: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE - Handboek voor den soldaat. No 1000.
40052: BREDA: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE - Handboek voor den soldaat. No 1000.
66390: ACCOCE, PIERRE. - The lucy ring, by P. Accoce & P. Quet.
6787: ACEROS C'ACERES, HUGO - La Negra
29280: ACHT SANDER VAN, DIRK VERHOEVEN, KLAAS VAN DER VALK - Het is niet onopgemerkt gebleven. 50 jaar hotel de Biltsche hoek.
28029: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad
53508: ACHTERBERG, GERRIT - Mascotte
4124: ACHTERHUIS, HANS - Als de dood voor het leven: over professionele hulp bij zelfmoord / Hans Achterhuis ...
63259: ACHTERHUIS, HANS (HERMAN JOHAN), 1942- - Met alle geweld: een filosofische zoektocht
44900: ACLAND, J. D. (JULIEN DYKE), FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS., ACLAND, JULIAN DYKE. - East African crops
63364: ACZEL, AMIR D. - The artist and the mathematician: the story of Nicolas Bourbaki, the genius mathematician who never existed
25525: ADAMA VAN SCHELTEMA, CAREL STEVEN, BROUWER, LUITZEN EGBERTUS JAN - Droeve snaar, vriend van mij: brieven
47550: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De tors: in zeven zangen
41255: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zangen van Philip Philips
37926: ADAMA ZIJLSTRA, A. - Het Kurhaus, van badhuis tot levend monument: een kroniek van 160 jaren
58839: ADAMS, FRANK, 1931- - Wurlitzer jukeboxes and other nice things. Volume II More on before '74 and the models that came after
58837: ADAMS, FRANK, 1931- - Rock-Ola jukeboxes, 1935-1989: those marvelous Rock-Ola jukeboxes
51754: ADAMS, HENRY GARDINER - ( 4 books in one vollume ) Beautiful butterflies: the British species described and ill. BOUND WITH Humming Birds described and ill...BOUND WITH Nests and eggs of familiar birds described etc.. BOUND WITH Beautiful shells their nature....
29406: ADAMS, PHILLIP., NEWELL, PATRICE,, 1956- - The Penguin book of Australian jokes
50350: ADAMS, RICHARD, 1920-, LOCKLEY, R. M. (RONALD MATTHIAS), 1903- - Voyage through the Antarctic
39961: ADAMS, STEVEN,, 1955-. - arts & crafts movement, Arts and crafts movement.
64682: ADAMSON, DONALD. - Blaise Pascal: mathematician, physicist, and thinker about God
4192: ADDENS, TJAKO JOHAN - De verspreiding van de opiumcultuur en de handel in opium ( The spread of opium cultivation and trade in opium )
47497: ADELAAR, DICK, GERARDS, INEMIE, DIEMEL, WIM, STICHTING MAR DIEMÈL - Mar Diemèl, leven en werk
38078: ADELBERG, S. VAN - De Amersfoortse kerken, kloosters, kapellen en synagoge en hun geschiedenis tot omstreeks 1850
55241: ADELSON, CANDACE - European tapestry in the Minneapolis Institute of Arts
39934: ADHIN. J. H., - Kinderspel in Suriname
64909: ADMIRAAL, P. - De Teelt van de tulpenbol
50323: ADRIAANSE, LEO, DIRECTORAAT-GENERAAL RIJKSWATERSTAAT. DIRECTIE ZEELAND - Het verborgen vermogen: uitgave naar aanleiding van het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Henk Saeijs, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zeeland op 26 maart 1999
26973: ADRIAANSE, JOACHIM - Mits op waardige wijze ...: de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 1923-1998
22250: ADRIAN, CHRISTINE - Schildpadden: het houden en verzorgen van land- en moerasschildpadden
50344: ADRIANI ENGELS, M.J. - Zeventien olympische dagen: Nederlanders in de strijd om de Olympische titels 1948
34276: ADRIANI, GÖTZ, MELCHER, RALPH, HARING, KEITH, TRANSLATE-A-BOOK (OXFORD), MUSEUM FÜR NEUE KUNST (KARLSRUHE) - Keith Haring: heaven and hell
29258: ADRIANI, J.H. - Het Stads-Ambachts-Kinderhuis te Utrecht
34355: ADRIANI, GÖTZ - Toulouse-Lautrec: das gesamte graphische Werk: Sammlung Gerstenberg
63017: ADRICHEM, JAN VAN (JOANNES NICOLAAS MARIA), 1956-, NORD, MAX (JACOB JULIUS), 1916-2008. - Rebel, mijn hart: kunstenaars 1940-1945
2278: ADRION, ALEXANDER - Uit de toverdoos: om zelf te leren goochelen / Alexander Adrion;
51770: ADVERTISING - Advertising brochure SHEL OIL products ( DUTCH ) - Zuiniger rijden
28366: WERF DR AE. VAN DER - Het voorstel tot het bouwen van het gebouw M 307 de instituten voor interne geneeskunde chirurgie, gynaecologie en abstetrie CA en het gebouw M 317 Het instituut voor radiologie en collegezalen CA voor de medische faculteit van de Rooms Katholieke Un
2536: AESSINK, JAN - Van kop töt tee: ne gojje viefhonderd sprökken en gezegden ovver lichaamsdelen: met ne kleine toobate / bi'jene gard't deur Jan Aessink;
21002: AESSINK, JAN - Van kop töt tee: ne gojje viefhonderd sprökken en gezegden ovver lichaamsdelen: met ne kleine toobate / bi'jene gard't deur Jan Aessink;
20997: AESSINK, JAN - I' jene en ik ene. Een achterhoeks vertelsel.
19725: AESSINK., JAN - "I'j ene en ik ene "
54222: GRONTMIJ. CENTRAAL TECHNISCHE AFDELINGEN. - Verwerkingsmogelijkheden van bermgras. Verwerkingsmogelijkheden van gras verzameld langs bermen van rijkswegen
55423: WOLFORD AG. - Wolford: Wien, Paris, London: 1950-2000., World of Wolford 1950-2000, Visions-to-wear
65046: DEUTSCHE LEVANTE-LINIE HAMBURG AG. - 50 Jahre deutsche Levante-Fahrt, 1889-1939
55232: NUMISMATICA ARS CLASSICA AG (ZÜRICH) - Auction. 24, A higly important collection of Roman and Byzantine gold coins, property of an European nobleman: 5th December 2002.
63518: FRIED. KRUPP AG. - Fried. Krupp A.G., Essen-Ruhr, 1812-1912.
1864: AGATHA - Sint-Nicolaasavond
5779: AGATHA - Karel en Hector: eene vertelling voor jongens
48667: AGT, J.F. VAN, VOOLEN, E. VAN - Synagogen in Nederland
24879: AGT, J.F. VAN, VOOLEN, E. VAN - Synagogen in Nederland
23899: AGT, J.J.F.W. VAN - Waterland en omgeving
20690: AGTERBERG, M. - De bodebus in de Lage Landen. 4 delen + 5 aanvullingen ( tm 2000 )
36509: AGTERBERG, BAS, STICHTING MATRIJS, UTRECHT - Sensationele voorstellingen en passend vermaak: film en bioscoop in Utrecht
51569: AHLUWALIA, B. K. (BHUPINDER KUMAR), 1938-, AHLUWALIA, SHASHI, 1945- - Motilal to Rajiv
37994: AHMED, K. M., REDDY, CH. RAVINDER., INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR THE SEMI ARID TROPICS. - pictorial guide to the identification of seedborne fungi of sorghum, pearl millet, finger millet, chickpea, pigeonpea, and groundnut
23476: AHOUD, WILFRIED, LICHTENBERG, BART - "Wandelingen door de tijd"
53544: AICHELE, DIETMAR., GOLTE-BECHTLE, MARIANNE. - Was blüht denn da?
61537: AICHELE, DIETMAR - Hamlyn guide to wild flowers of Britain and Europe
26257: AIKEMA, BERNARD, BAKKER, BOUDEWIJN - Schilders van Venetië: oorsprong en bloei van de Venetiaanse vedute
50397: AIKEMA, BERNARD, TUIJN, MARGUERITE - Tiepolo in Holland: works by Giambattista Tiepolo and his circle in Dutch collections
60130: AIMARD, GUSTAVE - De koning der goudvelden
28041: AISCHYLOS - Oresteia
59087: AITCHISON, JEAN - De sprekende aap
31595: AITKEN, JONATHAN,, 1942- - young meteors
2489: AKEN, ANDREAS RUDOLPHUS ANTONIUS VAN - Nieuwe wegen in de Romeinsche woningbouw van Sulla tot Domitianus / Andreas Rudolphus Antonius van Aken
54083: AKEROYD, JOHN., CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (1973), MCGOUGH, H. NOEL., WYSE JACKSON, PETER., BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL. - A CITES manual for botanic gardens, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
54100: AKEROYD, JOHN., WYSE JACKSON, PETER., BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL. - A handbook for botanic gardens on the reintroduction of plants to the wild
31224: AKIMOTO, SHUNKICHI - Family life in Japan
30013: AKINSJA, KONSTANTIN, KOZLOV, GRIGORI - Operatie kunstroof: de lotgevallen van het goud van Troje, de Koenigscollectie en andere Russische oorlogsbuit
33473: AKKER, P.A.M. VAN DEN, TITS, M.H.L. VAN, KOK, N.M. - Leven met de dood: over terminale patiënten en terminale zorg in Nederland
24314: AKKER, K.J. VAN DEN - Van de mond der oude Middelzee: schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf
6768: AKKER, ELIZABETH VAN DEN - Organisation et méthode: een autobeeldbiografie
21861: AKKERMAN, LUCIA - Babies, peuters, kleuters, tieners in poppenformaat
21837: AKKERMAN, LUCIA - Levensechte karakterpoppen van zelfhardende klei
20491: AKKERMAN, JEEN, PENNINK, CHARLOTTE, STUURGROEP PROGRAMMA MEERVOUDIG DUURZAAM LANDGEBRUIK WINTERSWIJK - Bouwstenen voor creatief ruimtegebruik: vier jaar praktijkervaring met meervoudig duurzaam landgebruik in Winterswijk
54206: AKKERMAN, KAPITEIN INGENIEUR. - Militaire memorie over Antwerpen en onderhoorige sterktens ( Facsimile )
66077: AKSJONOV, VASILI - Geen markt voor holle vaten en andere verhalen
38163: ALBADA, MARIANNE VAN - Het sprookje van Duimelotje en Anneke Tanneke Toverheks
26706: ALBARDA, J., KROESEN, F.L. - Nederlands geschut sinds 1677
42353: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Karolingische verhalen
36657: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA - Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als christen, mensch, kunstenaar
63050: ALBERS, LUCIA (LUCIA HENRIËTTE), 1952- - Landgoederen van Zuid-Kennemerland: inventarisatie en beschrijving van cultuurhistorische aspecten van de tuinen, parken en bossen
38858: ALBERS, PIETER - Speurtocht naar de Emslandkampen: vijftien verschrikkelijke kampen, net over de grens...
44621: ALBERS, L.J.P. - Tussen strand en waterland
20431: MEGENS ALBERT - Het geslacht Sus deel 1., Varkens in binnenstebuitenland.
5796: DOP JAN ALBERT - Eliza's knights: soldiers, poets and puritans in the Netherlands, 1572-1586
53778: ALBERTS, W.JAPPE, JANSEN, H.P.H. - Welvaart in wording
63379: ALBERTS, A. - De bomen
29658: ALBERTS, M.A. - Handboek bloemschikken en bloembinden
47429: ALBERTS, W. (SR) - Vroeg-middeleeuwse koperen schotels ( Early medieval copper trays )
25951: ALBERTS, A. - Per mailboot naar de Oost: reizen met de Lloyd en de Nederland tussen 1920 en 1940
6604: ALBERTS, W. JAPPE, STEUR, A.G. VAN DER - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis
455: ALBERTS, JOH. C.P. - De wortel van de boom / Joh. C.P. Alberts
22558: ALBLAS, R., BUKMAN, P. - Wonen in een nieuwe polder: onderzoekingen in de Noordoostpolder naar de invloed van de nederzettingsvormen op het sociale leven
22574: ALBLAS, R., BUKMAN, P. - Wonen in een nieuwe polder: onderzoekingen in de Noordoostpolder naar de invloed van de nederzettingsvormen op het sociale leven
63377: ALBRECHT, HANNES., BRUNNER, WITLOF, - Lasertechnik: eine Einführung; mit 130 Tabellen
61808: ALBUS, VOLKER, SCHELTE, CHRISTIANE, KUNSTMUSEUM DÜSSELDORF (DÜSSELDORF) - Gefühlscollagen: Wohnen von Sinnen
48687: ALDERS, J.C. - Bouw je eigen sterrekijker: de constructie van lenzenkijkers en spiegeltelescopen voor amateurs
32328: ALDEWERELD, EDDY, IBM - Grafische technieken
50003: ALEGRIA, JOSE AUGUSTO, COOLS, LOR`ENE, PISTERS, INE - Triomf van de Barok: Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, 19 september-29 december 1991
20091: ALEJCHEM, SJOLOM - Feest!: verhalen voor kleine en grote mensen
29505: ALEKSANDER, IGOR, BURNETT, PIERS - De herschapen mens: de robot wordt werkelijkheid
31476: ALESJKOVSKI, JOEZ - De spermadonor
30044: ALESSI, ALBERTO - De droomfabriek Alessi vanaf 1921.
38177: HOOG. ALETTA, - Veraden en verkocht.
355: ALEXANDER V.H. - Vier boeken in het leven / schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H
28981: ALEXANDER, ALEX - In de ban van Hitler: Maria Reiter, Geli Raubal, Unity Mitford, Eva Braun
42446: ALEXANDER, PAUL - Boulevard of broken dreams: James Dean: leven & legende
23299: ALFERINK, H.W. - Waar de Airbornes daalden!...: de tragedie van Renkum
38147: KOSSMANN. ALFRED - aria's voor een meisje in de nieuwe bijenkorf
50315: ALGEMEEN CHRISTELIJKE JEUGDBOND VOOR NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING, NEDERLANDSE JEUGDBOND VOOR NATUURSTUDIE - Vissen in troebel water: zoetwater-ekologie-boekje
30137: ALGERA. MR J.. IR. W. J. BURGERSDIJK, MR D. VAN SETTEN., J. J. JURISSEN., MR F. BAKKER., IR. DRS. B.C.C. FELIX., IR. N.A. BOGTSTRA., J. J. VAN RAALTE. - Nederlands transport.: officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Transport-ondernemingen JUBILEUM uitgave 8e jaargang No 10. ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan
53813: ALI, TARIQ. - The trials of Spinoza, Apostle of reason.
59037: ALIGHIERI, DANTE, 1265-1321. - Mijn komedie: deel 1: Hel
42127: ALINK, L., COÖRDINAAT MINDERHEDENSTUDIES, LEIDEN - Slavernij in Suriname: ooggetuigen in de 19de eeuw, deel 1
35374: SOW AMADOU ALIOU - Hal-Pulaar volksverhalen: fabels uit de Westafrikaanse overlevering
36621: ALIZARINE, G. - Aquarelleeren: aquareltechniek voor architecten, meubelontwerpers en amateurschilders
42355: ALLAN, F. - De stad 's Gravenhage en hare geschiedenis; voorafgegaan door eene algemeene geschied- en aardrijkskundige beschouwing der provincie Zuid-Holland
61814: ALLARD PIERSON MUSEUM, AMSTERDAM, VERENIGING VAN VRIENDEN VAN HET ALLARD PIERSON MUSEUM, AMSTERDAM - Op zoek naar Zalpa: een archeologische expeditie van de Universiteit van Amsterdam naar Syrië
21997: ALLARD, H.J. - De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904
35121: ALLARD, DOMINIQUE, AUBRY, FRANÇOISE, TACK, ERIK, HORTAMUSEUM (BRUSSEL) - Philippe Wolfers: Beschaving en barbarij
34548: ALLARD, DOMINIQUE, AUBRY, FRANÇOISE, TACK, ERIK, HORTAMUSEUM (BRUSSEL) - Philippe Wolfers: Beschaving en barbarij
29550: ALLEBLAS, J.T.W., VAREKAMP, M.J., ABDULLA, Z.N. - De glastuinbouw in het derde millennium: wendingen en kansen
38462: ALLEBLAS, JAN, GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST, DORDRECHT - Ach lieve tijd: 800 jaar Dordrecht en de Dordtenaren
3739: ALLEMEERSCH, L., EYCKEN, M. VAN DER - De 17de-eeuwse kaart van de goederen van de landkommanderij Alden Biesen
46275: ALLENDY, R. - Le symbolisme des nombres: essai d'arithmosophie
41365: ALMA, REDMER - Versteende wapens: heraldiek op Groninger kerkhoven
596: ALMA, R., TEAM 4-HOLSTEIN, RESTAURATIE ARCHITECTEN - De Nederlands Hervormde Kerk te Niehove: geschreven ter gelegenheid van de voltooiing van de restauratie in 1994 / auteurs: R. Alma ...
54089: ALMAÅ¡I, ANDREA, BRANDWIJK, TON, HAGENDOORN, ANJA - De waarde van natuurwaardering: een "state of the art" document
38179: ALMANAK - Flora. Jaarboekje voor bloemenliefhebbers en bloemkweekers 1e tm 6e jaargang.
27878: ALMEIDA, CARLOS ALBERTO FERREIRA DE, BARROCA, MARIO JORGE, VANDENBUSSCHE, WALTER, WIELE, JOHAN VAN DE, CENTRUM VOOR KUNST EN CULTUUR SINT-PIETERSABDIJ (GENT) - Hoogtij der Middeleeuwen: Portugese kunst 12de-15de eeuw: Centrum voor Kunst en Cultuur Sint-Pietersabdij Gent, 29 september 1991-5 januari 1992
29974: ALMEKINDERS, C.J.M. - On flowering and botanical seed production in potato (Solanum tuberosum L.)
35546: ALMER, MICHI, MATZNETTER, BEATE, VLUG, HETTY - Op iedere tegel een hakenkruis
6742: ALPERS, SVETLANA - De firma Rembrandt: schilder tussen handel en kunst
2574: ALPHEN, JAN VAN, ARIS, ANTHONY, HOLSTERS, BART - Oosterse geneeskunde: een geïllustreerde gids van de Aziatische geneeswijzen / samenst. en red. Jan Van Alphen & Anthony Aris; veldfotogr. Mark De Fraeye; inl. Fernand Meyer; vert. Bart Holsters ...
35913: ALPHEN, JIM VAN - Slotakkoord
23524: ALSCHE, C.B., BOS, JOH., BODDENS HOSANG, J.E. - Gelderland: Officiële propaganda-uitgave met medewerking van het Provinciaal Bestuur van Gelderland, V.V.V.'s en tal van andere autoriteiten en instanties
58801: ALST, TOM VAN, TEELEN, DINIE, BEURSKENS, JAN, OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING DIDAM - Didam in de twintigste eeuw
56517: ALT, OTMAR. - Otmar Alt ( incl. original litho's )
36711: ALTEA, ROSEMARY - Wegen van de ziel: lessen en inzichten over het leven na de dood
35427: ALTEN, IDA - Oud-pupillen antwoorden: een onderzoek naar de levensloop van 160 oud-pupillen van de voogdijvereniging "Tot Steun"
63269: ALTENA, ERNST VAN (ERNST RUDOLF), 1933-1999. - Van Apollinaire tot Wedekind
63277: ALTENA, ERNST VAN - Daar ik tot zang word aangespoord
63278: ALTENA, ERNST VAN - Reinaert de vos
35400: ALTENA, ERNST VAN, COMPARTNERS, HAARLEM - Dat is uit het leven gegrepen...: de geschiedenis van de Nederlandse kleinkunst in liedteksten: cabaret 1900-1990
35080: ALTENA, ERNST VAN - De jongeman met twaalf vrouwen: boerten uit de twaalfde en dertiende eeuw
30269: ALTENA, J.VAN - Verkoopkracht en verkoopkunde in het slagersbedrijf
35920: ALTENA, ERNST VAN, COMPARTNERS, HAARLEM - Dat is uit het leven gegrepen...: de geschiedenis van de Nederlandse kleinkunst in liedteksten: cabaret 1900-1990
31621: ALTENA, ERNST VAN - Nieuwsgedichten
27378: ALTENA, ERNST VAN - Het kind en het lied
36199: ALTENA, ERNST VAN - Het kind en het lied
64835: ALTERA, J. - Sierschrift met de redispen: voorbeelden ter beoefening van sierschrift in school, kantoor en huis
50314: ALTEREN, G. VAN, VAKGROEP STEDELIJKE EN REGIONALE PLANNING, GRONINGEN, DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE, DELFT, DIENST VERKEERSKUNDE, GEO PERS, GRONINGEN - Integrale projektstudies bij infrastruktuurplanning
53777: ALTHAUS, HANS PETER, HENNE, HELMUT, WIEGAND, HERBERT ERNST - Lexikon der germanistischen Linguistik
37666: ALTHUSSER, LOUIS,, 1918-1990, CORPET, OLIVIER., MOULIER BOUTANG, YANN,, 1949- - The future lasts a long time, and, The facts
55217: ALTMÜLLER, REINHARD. - Zur Verbreitung und Situation der Fließgewässerlibellen in Niedersachsen
25727: CENTRAAL ORGAAN VOOR HET SCHEPPEND AMBACHT (DELFT) - Scheppend ambacht
47487: AMBIORIX (PRINS DER DRUÏDEN) - Drie Keltische verhalen
54201: AMELING, ELDERT, SCHELTENS, WIL, GEMEENTE LOPPERSUM - De leste mörgen
61752: AMENT, JAN - Muziekinstrumenten maken
66028: AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS., AMERICAN PHYSICAL SOCIETY. - Physical review. D, Particles and fields. gravitation, and cosmology
30386: AMERIKA, J.L. - Indië. Geschied en aardrijkskundig leerboekje voor de 7e en 8e leerjaren en voortzettingsscholen
31868: AMERONGEN, MARTIN VAN - Rook doet leven: over het recht op een hedonistisch bestaan
7806: AMERONGEN, M. VAN - Persmuskieten
2731: AMERSFOORT, H. - Drukken voor defensie: IUB en CDP 1948-1988 / door H. Amersfoort
27633: AMERSFOORT, H. - Drukken voor defensie: IUB en CDP 1948-1988
4928: AMERSFOORTSE COURANT, AMERSFOORT - Met het oog op de stad: jaarboek ... / Amersfoortse Courant
53864: AMES, OAKES. - The Ware Collection of Blaschka glass models of plants in the Botanical Museum of Harvard University.
41225: AMES, FRANK., ANTIQUE COLLECTORS' CLUB. - Kashmir shawl and its Indo-French influence
1204: AMIEN, SHARIF - Amiens' Nederlands-Arabisch woordenboek / door Sharif Amien
30095: AMIEN, SHARIF - Amien's Nederlands-Arabisch woordenboek
31124: AMIR, ZIVA - Arabesken: Arabische borduurmotiven
29924: AMMERLAAN, GABY - Kalendarium: wereldgeschiedenis in jaartallen
21208: AMMERS-KÜLLER, JO VAN, HARMSEN V, E.M. TEN, WIEGMAN, JAN - Het vertelselboek
63503: AMON, KARL., RAPPOLD, PAULUS, 1938-,, STIFT REIN-HOHENFURT. - Stift Rein: 1129-1979; 850 Jahre Kultur und Glaube, Festschrift zum Jubiläum; (Ausstellung Stift Rein, 1979)
30437: AMOS, JULIE-ANN - Efficiënter vergaderen
6515: AMPE, PATRICK, AMPE, RIE, MEYER, HEINZ, DE BOCK, EDWARD K. - Textile Art: a personal choice = Textielkunst: een persoonlijke keuze
30875: AMSENGA, JUDITH, DEKKERS, GEERTJE - 'Wat nu?', zei Pichegru: de Franse Tijd in Nederland, 1795-1813
33937: AMSONEIT, WOLFGANG, WILLIAMS, KAREN - Contemporary European architects. Vol. I:
50534: AMSTEL, JASPER VAN, BREE, GERARD VAN, HUET, MIRJAM VAN - GelreDome 10 jaar: het grootste theater van Nederland
6128: AMSTEL, HANS VAN - De laatsten der Wajarikoele's in Suriname
32233: AMSTEL BROUWERIJ., KEES JANSMA. - Amstel WK boek
31116: AMSTEL, A.R. VAN, INTERFACULTAIRE VAKGROEP MILIEUKUNDE, AMSTERDAM, INSTITUUT VOOR MILIEUVRAAGSTUKKEN, AMSTERDAM, STUURGROEP WORLD CONSERVATION STRATEGY - Sojaprodukten uit Brazilië en oliepalmprodukten uit Maleisië voor de Nederlandse veehouderij en olieverwerkende industrie
55344: AMSTERDAM, HOLLAND. DIENST DER PUBLIEKE WERKEN. - 100 jaar publieke werken, 13 februari 1850-1950.
53680: KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING. AFDELING AMSTERDAM - Het oeverlandenreservaat aan de Amstelveense poel
34201: ANCONA, HEDY D' - Nederlandse architectuur en stedebouw '45-'80: opstellen, vraaggesprekken, documentatie
53641: ANDEL, CLAARTJE VAN - De dressuurproef
35998: ANDEL, W.M. VAN, STRATEN, J. VAN - Op weg met de politie
24780: WOOD WALLACE EN ANDEREN - Witzend no 1 ( # 1)
21431: VOORHOEVE DR.J. EN ANDEREN - Homeopathische bibliotheek
27447: WALSCHAP G. EN ANDEREN. - Snoeck's Groote Almanak 1944
27411: ANDERSEN - De sneeuwkoningin
27412: ANDERSEN - De tuin van het paradijs
27215: ANDERSEN, H.C. - De wind vertelt van Valdemar Daae en zijn dochters
27216: ANDERSEN, H.C. - Het oude huis
27416: ANDERSEN - De nachtegaal
27415: ANDERSEN - Het denneboompje
3841: ANDERSEN, HANS CHRISTAAN - De nieuwe kleren van den keizer: leesboek /
63497: ANDERSEN, H. C. - Der Reisekamerad und andere Märchen
32427: ANDERSEN, H. C. (HANS CHRISTIAN), - Seven poems =, Syv digte.
42113: ANDERSEN, HANS CHRISTAAN - De nieuwe kleren van den keizer: leesboek /
37692: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Fairy tales from Hans Christian Andersen
27414: ANDERSEN - De ijsjonkvrouw
27413: ANDERSEN - De schaduw
27418: ANDERSEN - De ooievaars
27417: ANDERSEN - Het vuurslag
45005: ANDERSON, CHESTER G. - James Joyce and his world
47672: ANDERSON, JAN, DRAAK, MARI DEN - Handel en wandel in Oud-Vlaardingen
36902: ANDRASI, GABOR. - Magyar képzőművészet a 20. században. English.,history of Hungarian art in the twentieth century
36186: ANDREA, YDA ELISABETH - "Daar moet veel strijds gestreden zijn..."
64976: ANDREAE, AUGUST. - Ãoeber die Anlage von Springbahnen, den Bau von Turnier-Hindernissen und solchen zum Einspringen von Pferden
29074: ANDRES, ERNST. - Allerlei belustigungen für gesellige kreise. Vierundneunzig Scherze und Spielereien, Kunststücke, Experimente, Aufgaben und Schurrpfeifereien aller denkbaren Art.
36515: ANDREUS, HANS - Valentijn
63291: ANDREW, CHRISTOPHER M. - Secret service: the making of the British intelligence community
20970: ANDREWS, JOHN - Gouden trompet, blazende alarm, alarm, ten oordeel; ...
61878: ANDREWS, CAROL, BRITISH MUSEUM, LONDEN - Jewellery through 7000 years
34985: ANDRIESSE, PETER. - Manifest voor de jaren zeventig.
66027: ANDRIESSE, ERIK, 1957-1993. - Beelden en banieren: Fort Asperen, Acquoy 1987
2848: ANDRIESSEN, J.H.J. - De mythe van 1918: de werkelijkheid over de laatste honderd dagen van de Eerste Wereldoorlog / J.H.J. Andriessen
39018: ANDRIESSEN, M.G. - De kapitein van veertien
7439: ANDRIESSEN, P.J. - De Prins en Johan de Witt, of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze registereering
7509: ANDRIESSEN, P.J. - Adolf en Clara of Hoe ons land eene republiek werd: een verhaal uit de eerste jaren van den Tachtigjarigen Oorlog
35142: ANDRIEWITSJ, WALENTIN - Masja en de beer: een Russisch volkssprookje
5069: ANEMA, KARIN - Archeologisch erfgoed goed beheerd: behoud, inrichting en beheer in het landelijk gebied / Karin Anema; onder red. van Monique Eerden, Monique Huisman, Heleen Visscher
35694: ANEMA, TACO, AARSMAN, HANS, STICHTING PLAATWERK, AMSTERDAM - Mijn moeder vindt het ook: de bewapening, het antimilitarisme en de vredesbeweging in beeld
27478: ANGELIS, GASTON D' - Zola
20667: MICHEL ANGELO - XXX sonnetten van Michel Angelo ( omslagtitel: Dertig sonnetten van Michel Angelo )
28424: ANGENENT, J.H.M., STICHTING ALGEMEEN NEDERLANDS COMITÉ "ONZE MARINE" - De straat waarin u woont. Hilversum
63189: ANGIOLIERI, CECCO, TOLOMEI, MEO DEI - Rauw op het lijf
40011: ANGLUND, JOAN WALSH - Wees altijd...: een ABC boek
3345: ANINK, BASTIAAN, YPEREN, PAUL VAN - Pionier van het Nederlandse filmaffiche: Dolly Rudeman (1902-1980)
34450: ANINK, BASTIAAN, YPEREN, PAUL VAN - Spiegel van volmaaktheid: de kleurrijke filmaffiches van Frans Bosen
37250: ANINK, BASTIAAN, YPEREN, PAUL VAN - Spiegel van volmaaktheid: de kleurrijke filmaffiches van Frans Bosen
2349: ANKER, ROBERT, PIJLMAN, FETZE, DREEZER, JOANNA, STICHTING VOOR DE COLLECTIEVE PROPAGANDA VAN HET NEDERLANDSE BOEK - Ooitgedacht: een groot aantal verhalen verzameld in een boek / samengest. door: Robert Anker, Fetze Pijlman, John Verhallen;
40290: ANKERSMIT, R., J.G.C. VAN DE MEENE., R.T. JONGERIUS., B.H. STEINKAMP., J.M. TEN BROEK., H.J. KOLKMAN. - De beveiligingen bij de Nederlandse spoorwegen. Herdruk seinwezennummers
31982: ANKERSMIT, FRANK R., VELDE, HENK TE - Trust: cement of democracy?
20138: ANKUM-HOUWINK, JOKE - Oosthoek decennium serie INDEX bij de delen SONOBOEK
35109: MARIE-ANNE - De Tommies komen!: dagboek van een Oosterbeeks meisje, septemberdagen 1944
469: ANNEMA, POUL, NIEUWENKAMP, HENK, NEDERLANDS OLYMPISCH COMITÉ - Kroniek Olympische Spelen
44726: LEVI-WILLARD. DENIS AND ANNETTE E. A. - The cultural guide to Jewish Europe.
69560: ANNINK, HANS - Een late pelgrim op de melkweg
1254: ANONIEM - België betrokken in den oorlog: verzameling van diplomatieke stukken / getrouwe en onverkorte vertaling van het Belgische Grijsboek
776: ANONYMOUS - DORDRECHT VOORHEEN EN THANS. Gids voor ingezetenen en vreemdelingen.
61708: ANONYMOUS - Plechtige herdenking van de spoorwegstaking op 17 september 1945
3989: ANONYMOUS - Blijdorp ABC
4644: ANONYMOUS - Frontlinie: het bombardement van Groot Brittannië, 1940-1941: het officieele verslag van den Luchtbeschermingsdienst van Groot-Brittannië /
29083: ANONYMOUS - Kinderdeuntjes en wiegeliedjes: speelrijmpjes
2308: ANONYMOUS - Den Helder, dat ik nooit vergeet.... Dl. 2: Gedenkboek bij het 50-jarig jubileum der R.H.B.S. te Den Helder, 1898-1948
2980: ANONYMOUS - Duizend Ochtenaren van Toen en Nu: unieke foto's van meer dan duizend Ochtenaren / samengest. en uitg. door drukkerij en uitg. Van Eck/Oosterink
2981: ANONYMOUS - Inwoners van Kesteren van Toen en Nu: unieke foto's van scholen, verenigingen en andere groepen / samengest. en uitg. door drukkerij en uitg. Van Eck/Oosterink
4117: ANONYMOUS - 't Gat in de Biltstraat: neogotiek in Nederland = The gap in the Biltstraat: Gothic revival in Holland /
4126: ANONYMOUS - Wat kinderen gaarne doen
29082: ANONYMOUS - Kinderdeuntjes en wiegeliedjes: Kinderrijmpjes
7426: ANONYMOUS - Kermispret: een verhaal over het bezoek van de klas van juffrouw Snorre aan de draaimolen en de poppenkast van Jan Klaassen en Katrijn
7390: ANONYMOUS - De Nederlandsche Provinciewapens, naar heraldische gegevens ± 1500 met verklarende tekst
26177: ANONYMOUS - Een zeer genoeglijke en vermakelijke historie van Reynaart de vos met hare moralisatien als ook argumenten voor de capittelen zeer plaisant om te lezen. Dwergen-reeks.,
19640: ANONYMOUS - Scooter Kampioen
6945: ANONYMOUS - Moeder de Gans op de fiets
6794: ANONYMOUS - Kinderdeuntjes en wiegeliedjes: speelrijmpjes
6617: ANONYMOUS - Och Jantje wil niet huilen; met 8 gekleurde plaatjes
6607: ANONYMOUS - Histoire abregisterée des Provinces-Unies des Païs-Bas, où l'on voit leurs progrés, leurs conquêtes, leur Gouvernement, et celui de leurs Compagnies en Orient & en Occident.: Comme aussi les hommes illustres dans les armes & les savans dans les l
6590: ANONYMOUS - Lijst van kunstwoorden, welke bij het boekbinden in gebruik zijn
1584: ANONYMOUS - Nooit meer stress!
1499: ANONYMUS - Reisboek door het Koningrijk der Nederlanden: met platen en platte gronden van steden: provincien Holland en Utrecht
29140: ANONYMUS - Geschiedkundige atlas van Nederland: in zestien kaarten, met toelichtenden tekst
41861: ANRIAS, DAVID,, PSEUD. - Through the eyes of the masters
40962: ANROOY, A.M. VAN, MESDAG, E. - Zestig jaar huishoudonderwijs 1888-1948: van Haagsche kookschool tot Huishoudschool Laan v. Meerdervoort
42373: ANSEMS, JOOST - Van woord tot tekst: een basiscursus praktische taalvaardigheid voor onderwijs en zelfstudie
41288: ANSLIJN, N. (NZ.) - Schets der Nederlandsche geschiedenis: ten dienste der scholen
41287: ANSLIJN, N.Z. - Geschenk voor de jeugd, bestaande in afbeeldingen en beschrijving van eenige van de belangrijkste voorwerpen der natuur
41284: ANSLIJN, N. (NZ.) - Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
41283: ANSLIJN, N. (NZ.) - Geschenk voor de jeugd, bestaande in afbeeldingen en beschrijving van eenige van de belangrijkste voorwerpen der natuur
32286: ANSTADT, SERA - Al mijn vrienden zijn gek: de dagen van een schizofrene jongen
19753: ANT, MART VAN, DWZ, BUREAU VOOR COMMUNICATIE (WESTERVOORT), MAW, BUREAU VOOR TEKSTEN (ZEVENAAR), DWZ, WESTERVOORT, MAW, ZEVENAAR - Liemers lachen
32308: ANTALL, JóZSEF., SZEBELLÉDY, GÉZA. - Aus den Jahrhunderten der Heilkunde
29727: ANTHIERENS, JEF - Synoniemen handboek
19798: ANTHONIO, GABRIËL GERARD - De humanisering van een justitiële organisatie: menselijke waarden als leidraad bij organisatieveranderingen: een evaluatief onderzoek vanuit een meervoudig en reflectief perspectief
38548: ANTIER, JEAN-JACQUES - Carrel die onbekende
2589: ANTONISSE, RINUS - De kroon op het Deltaplan: stormvloedkering Oosterschelde: het grootste waterbouwproject aller tijden / Rinus Antonisse
34986: ANTONISSEN, ROB - Lyriek der Nederlanden. : Van rokoko naar romantiek
34987: ANTONISSEN, ROB - Lyriek der Nederlanden. : De Gouden Eeuw
38967: ANTONISSEN, ROB - Lyriek der Nederlanden. : Van de "Rhetorike" naar de Renaissance
34991: ANTONISSEN, R. - Lyriek der Nederlanden. : Van het oude heidense lied tot het geestelijke lied der Devotio Moderna
64829: ANTONISSEN, ROB., 1919- - Handleiding in het Afrikaans: een practisch overzicht
6310: ÄOEIHÁK, VÁCLAV - Les Provinces-Unies et la cour impériale, 1667-1672: quelques aspects de leurs relations diplomatiques
40521: AOYAMA, SHUNDO - Zen zaden: overdenkingen van een vrouwelijke priester
42191: APOL, PIET - De rode vogel
38236: APPEL, KAREL - Karel Appel over Karel Appel
28134: NEDERLANDSCHE ARBEIDSDIENST - Wat is en wil de Nederlandsche Arbeidsdienst?
47662: ARBEITSGEMEINSCHAFT, BORKEN, STICHTING ACHTERHOEK-WESTMÜNSTERLAND, KULTURKREIS SCHLOß RAESFELD, WERKGROEP CULTURELE GRENSCONTACTEN - Grenslandontmoetingen = Grenzlandbegegnungen 4
63142: ARBEITSGEMEINSCHAFT, BORKEN, STICHTING ACHTERHOEK-WESTMÜNSTERLAND, KULTURKREIS SCHLOß RAESFELD, WERKGROEP CULTURELE GRENSCONTACTEN - Grenslandontmoetingen = Grenzlandbegegnungen 4
39354: ARBLASTER, PAUL., GERGELY JUHÁSZ, GUIDO LATRÉ. - Het testament van Tyndale.
38532: ARBOUW, H.C., BOS, J.R. - Schakel tussen noord en zuid: geschiedenis van de spoorwegen op het Eiland van Dordrecht
20258: HEEMKUNDIGE VERENIGING NUWENSPETE. WERKGROEP GENEALOGIE EN ARCHIEF - Aangenomen geslachtsnamen: gemeente Ermelo 1812: Ermelo Dorp, Drie, Horst, Houtdorp, Leuvenum, Speuld, Staverden, Tonsel, Telgt, Veldwijk
59123: DORDRECHT. GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST. - Catalogus Jubileumtentoonstelling Gemeente-archief Dordrecht, 5-16 november 1960.
1903: ARDESCH, ANNET, STICHTING STADSHERSTEL GORINCHEM. P.R. COMMISSIE - Monumenten in Gorinchem: 1976-1986 /
62903: ARDEUR, GIS - Wim, de sterke
27973: AREND, LUCIEN DEN, STICHTING CENTRAAL ORGAAN VOOR HET SCHEPPEND AMBACHT (DELFT), STICHTING COSA, CENTRAAL ORGAAN VOOR HET SCHEPPEND AMBACHT, DELFT - De nieuwe vrijheid van de ambachtskunsten
54209: ARENDS, TOOS, KOENIG, G.M. - Salut au Monde. Dl. I + II: Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu = Die friesische Landschaft in der Malerei von 1900 bis heute
1999: ARENDS-LUINGE, M., SCHAAFSMA, C., STICHTING 'KOREN- EN OLIEMOLEN DE WACHTER', ZUIDLAREN - De Wachter: een wonder!
68378: ARENDS, D. H. - De belangrijkste inlandsche vergiften van Nederlandsch Oost-Indië
33885: ARENSE, J.L. - Zeppelins en de luchtscheepvaart
34318: ARENSE, J.L. - Luchtfotografie in Nederland en de fotograferende luchtvloot van de KLM
21390: BLOEMENDAL DRS. ARENT - Negentiende - Eeuwse Schoolplaten van H. J. van Lummel - 1818-1877
28879: ARENTSEN, ARNOLD, BOEKELIER-MENEER KEES, WINTERSWIJK - Winterswijk, wat was en wat bleef
35771: WESTERDUIN. ARIE ( PEUK ). - Twee guppy's. Twee maal twee levens. 1953 - 1971
34481: ARIËNS, CATRIEN, SCHLÖSSER, COR, ACKER, KATHY, OERS, PETER VAN - Melkweg in focus
7061: ARIÈS, PHILIPPE - Het beeld van de dood
39761: ARINZE, FR. - Herbronning van de eredienst: veertig jaar Constitutie over de Liturgie van Vaticanum II
63288: ARIOSTO, LUDOVICO - Orlando furioso = De razende Roeland
63273: ARIOSTO - Kleine bloemlezing uit de "Orlando furioso"
39693: ARK, JOKE VAN DER - Van schaduw en licht
29691: ARK, JODIEN VAN, BEUZEKOM, JEANNETTE VAN, COLETTE, CORINNE, DEURLOO, KAREL, BOUMAN, BERT - De bazuin schalt: verhalen rond Gideon
42094: ARKEL, JAN VAN - Wat is er mis met het weer?: broeikaseffekt of nieuwe ijstijd?
38598: ARMANDO, CENTRUM BEELDENDE KUNST, GRONINGEN - Het Werkmanmonument door Armando
37314: ARMANDO - Hemel en aarde: een heroische cyclus in 3 delen
36654: ARMSTRONG, KAREN - De Bijbel: de biografie
28534: ARMSTRONG, BERYL. - How to make your dolls' house special
51702: ARNAKTAUYOK, GERMAINE. - Stories from Pangnirtung
2919: ARNOLD, U., MERTENS, J. - Ridders en priesters: acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest-Europa / U. Arnold ... ; [eindred.: J. Mertens]
63551: ARNOLD, DENIS - The new Oxford companion to music ( set 2 delen )
69484: ARNOLD, PETER. - Kaspar Jodok Stockalper vom Thurm 1609-1691.( 2 teile ) Band 1: Der reiche Stockalper / Band 2: Der grosse Stockalper.
35379: ARNOLDO, M. - Wat in het wild groeit en bloeit op Curaçao, Aruba en Bonaire: zakflora
39358: ARNOLDS J.P., J. BOEVA., L. BOEVA., E. CEULEMANS., S. DERDYN., H. MERTENS., L. MERTENS., R. OPDEBEEK., J. VERHAERT - Witte Brigade ( Fidelio ) 1940 - 1944
19794: ARON, ELAINE N. - Hoog sensitieve personen: hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt
65113: ARON, PAUL., CRÉDIT COMMUNAL DE BELGIQUE. - Art nouveau in Polen: Brussels-Krakau, 1890-1920
36895: ARONDÉUS, W. - Matthijs Maris: de tragiek van den droom
50401: ARPOTS, ROBERT - Internationale boekkunst: catalogus van een bijzondere collectie
62922: ARRENBERG, R., ANDRIESSEN, P.J. - Uit het leven van groote mannen: boeiende verhalen en karaktertrekken
28207: ARTS, LAMBERT E.A. - Ín 't oude kerkje voor 't altaar..' De kerken van Herkenbosch. Uitgave bij gelegenheid van de officiële heropening van de R.K. kerk St Sebastianus op 6 november 1994 na het herstel van de aardbevingsschade van 13 April.
2565: ARTZ, DAVID ADOLPHE CONSTANT - Tussen Katwijk en Parijs: David Adolphe Constant Artz, 1837-1890 / Tiny de Liefde-van Brakel; tentoonstelling: André Groeneveld; [red.: André Groeneveld ... et al.; fotogr.: Plaza Studio Fotografie Katwijk]
55450: ARTZ, ALEXANDER, BURGER, JAN ERIK - Industrielandschappen: met 10 routebeschrijvingen voor wandelingen langs industriële monumenten in Nederland
2750: ARTZYBASHEFF, BORIS MIKHAǐLOVICH (1899) - As I see: notes to folios / by the artist
284: ARUNDINIS PISSCATORII, J.F. - Schetsen uit het Hilversumsche volksleven / J.F. Arundinis Piscatorii
42052: ARUNDINIS PISSCATORII, J.F. - Schetsen uit het Hilversumsche volksleven / J.F. Arundinis Piscatorii
44627: ARWAS, VICTOR - Art Deco
58862: AS-VIJVERS, ANNE MARGREET W., DÜCKERS, ROB, MUSEUM HET VALKHOF, NIJMEGEN, MORGAN LIBRARY & MUSEUM, NEW YORK - De hand van de meester
42352: AS, C. VAN, HOLLENBEEK BROUWER, T., STOLK, H. - Omgaan met Bijbel en Liedboek in het basisonderwijs
52203: ASBECK, F.M. VAN - Samenhang van internationaal en koloniaal recht
29687: ASBEEK BRUSSE, C.E. - Afrikaans-Nederlandse woordenlijst
29129: ASBREUK B.E. - Een boer, zijn familie en zijn land
66035: ASBRIDGE, THOMAS (THOMAS S.) - De eerste kruistocht: de oorsprong van het conflict tussen islam en christendom
42530: ASIMOV, ISAAC - Explosies in het heelal: nova's en supernova's en hun invloed op de kosmos
1769: ASMAN-JANSSONIUS, J.M. - Versjes: herinneringen en gedachten in dichtvorm / J.M. Asman-Janssonius
65020: ASPINALL, ALGERNON EDWARDS, SIR, 1871-1952. - The pocket guide to the West Indies: British Guiana, British Honduras, the Bermudas, the Spanish Main Surinan, and the Panama Canal
53619: ASPLUND, GUNNAR., ASPLUND, ERIK GUNNAR, 1885-1940, AHLBERG, HAKON, B. 1891, HOLMDAHL, GUSTAV., LIND, SVEN IVAR, B. 1902, ÖDEEN, KJELL., SVENSKA ARKITEKTERS RIKSFÖRBUND. - Gunnar Asplund arkitekt 1885-1940
26951: ASSCHER, B.J. - Meesters der metamorfose: overwegingen van een rechter
36877: ASSCHER-PINKHOF, C. - Rozijntje
35572: ASSCHER, S. - Shaddai: de bewogen jaren van een joodse familie
33543: ASSELDONK, MARTIEN VAN - De Meierij ontrafeld: plaatselijk bestuur, dorpsgrenzen en bestuurlijke indeling in de Meierij van 's-Hertogenbosch, circa 1200-1832

Next 1000 books from De Kantlijn

12/15