De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
20283: N.N. - Nederlandsche schoolplaten. ( schoolplaten catalogus )
39366: N.N. - De plantenziektenkundige dienst . Taak en organisatie
22414: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 13 - ( SCHOOLPLAAT ) De Prins over de Maas
57753: N.N. - L. Smit and Co's Internationale Sleepdienst, Rotterdam
72450: N.N. - Sarong van sutra, kebaya van kant. Zijde en kant uit Indonesië 17 maart - 30 Oktober 1995
72313: N.N. - The Rotterdam Dry Dock Co, Rotterdam (Holland).
60146: N.N. - Landbouwtentoonstelling Winterswijk .Catalogus der inzendingen op de nationale tentoonstelling
36495: N.N. ( HEINNEMANN LITHOGRAPH ) - SCHOOLPLAAT: Kain und Abel
36497: N.N. ( HEINNEMANN LITHOGRAPH ) - SCHOOLPLAAT: Moses Geburt ( Geboorte van Moses - Moses in het rieten mandje )
48716: ( ANIMALPARK - ZOO ) - Het begon in de Warande. 1937-1987. Helmonds Hertenkamp 50 Jaar
60321: N.N. - "Dit en dat"Nieuw tijdschrift voor de moderne vrouw ( proefnummer - 0 nummer )
51562: N.N. - AVRO . Waar wij werken. Wie wij zijn
51563: N.N. - Recuerdo de la visita a las Bodegas de González Byass
47655: N.N. - GasHuishoudboek 1940. Aangeboden door de Firma J. W. MEIJER
62918: ( WRAPPERS DESIGN BY: RIE CRAMER ) - Programma Stadsschouwburg: Die lebende Maske
72499: N.N. - Offici�le doop en tewaterlating van het Lemsteraakjacht " De Groene Draeck " op 4 Juni 1957
62971: N.N. - De provincie uit en thuis.
60134: N.N. - Herinneringsboekje met foto's en de volledige teksten van den film Paus en Vatikaan.
31362: N.N. - De Duinoordkerk te Scheveningen
27703: N.N. - Proost Prikkels nummer 64
37587: N.N. - Fonds Catalogus: G.F. Gallenbach N.V.
47441: N.N. - Instructieboekje van de 2 cv ( Lelijke eend )
40034: N.N. - Onderhoudsvoorschriften voertuigen zoals voorgeschreven doo den technischen dienst
60106: N.N. - Carlsberg. ( Guidebook of the beer brewery in French )
42296: N.N. - Geographisch-toneel, of Uitgezochte kaarten, tot gemak der officieren, reisigers en liefhebbers: behelsende alle de generale kaarten van de Waereld, met de bysondere, der plaatsen daar den oorlog in Europa gevoerd word, en de plans der forten op de
40036: N.N. - Voorschrift geweervechten No 58a
66127: N.N. - 150 jaar toezicht verkeer en waterstaat: rampen, wetten en inspectiediensten., Honderdvijftig jaar toezicht verkeer en waterstaat
70606: N.N. - Manus 1911-1951: A book on the history of AB Manus and the part they are playing to-day in the rationalization of machine milking.
61362: N.N. - Handleiding voor het gevecht der groote eenheden (gevechtshandleiding). Deel II (Gev. Handl. Dl. II).
53392: ( RAILROAD TIMETABLE ) - Nederlandsche spoorwegen. Officieele reisgids. geldig vanaf 5 Juli 1943
53393: ( RAILROAD TIMETABLE ) - Nederlandsche spoorwegen. Officieele reisgids. geldig vanaf 17 Juli 1944
52302: N.N. - Beknopt Utrechts bijnamen lexicon
70000: N.N. - Landschapsstructuurstudie. Inventarisatie ter voorbereiding van een bestemmingsplan buitengebiet Gemeente Diepenveen
26495: N.N. - Nieuwe geographische en historische atlas van de Zeven Vereengde Nederlandsche Provintien; bestaande inde vijftig nieuwe accurate kaarten, waar onder veele particuliere gemeeten heemraadschappen, plans van de voornaamste steden ... dezelve; nevens de
70535: N.N. - Tram en trein rond Breda.
31369: N.N. - Onafhankelijksfeesten te Winterswijk 1913. Catalogus der tentoonstelling van oudheden 12 - 17 Juli 1913
29075: N.N. - Hun dagelijks brood., HONDENBROOD.van Chappel Bros n.v. Equinox Honden en kattenbroodfabrieken.
72225: NETHERLANDS BEFORE 1581. - Ordonnancie ende placcaet byden welcken de Spaensche Soldaten ende heuren complicen hemlieden houdende noch jeghenwoordelick binnen der stede van Aelst ende elders anderwerf vercleert worden rebellen van zyne Majesteyt ende vyanden slants, etc. [22 S
70673: N.N. - Handleiding vw transporter 1957 ( Dutch manual VW transporter ) met voorruit in 2 delen
70681: N.N. - Een allegaartje, zo maar tegengekomen hier en daar en ginder
64853: N.N. - Marteldea fan biskop Bonifaes en syn maten = Marteldood van bisschop Bonifatius en gezellen
52443: ( TEUTSCH-LERCHENFELD, BERNHARD ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Linienschiff "KAISER WILHELM II "
61678: N.N. - Catalogue Kelders en brouwerij artikels. Etiketten filters enz ( Wine manufacture and supplies )
52441: ( TEUTSCH-LERCHENFELD, BERNHARD ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Torpedoboot "G108 " and S.M. Torpedoboot "S102 ".
39240: N.N. - Reglement op de regeeringe van de stad Workum
24779: ( ALBRECHTS G. J. ) - In en om Winterswijk
70672: N.N. - Handleiding volkswagen limousine Cabriolet ( volkswagen Kever )
60167: N .N. - Als het U gaat als Voltaire ...
33012: N.N. - ( fondscatalogus) Uitgaven van H.D.Tjeenk Willink & Zoon.
33013: N.N. - Catalogus van de onderwijs uitgaven ( fondscatalogus)
32999: N.N. - Historische wandkaarten
32998: N.N. - Nederlandsche wandkaarten ( catalogus )
32969: N.N. ( A. LANDMAN DIRECTEUR) - Rijks Hoogere Burgerschool. Met vijfjarige Cursus te Winterswijk. Programma voor het schooljaar 1918 - 1919. 49e schooljaar.
71701: N.N. - Gas-aardgas: een vreedzame omwenteling
32909: N.N. - toelichting bij de schoolplaat ( het waterleidingbedrijf)
32904: N.N. - the brigade of gurkas
32897: N.N. - Prospectus: Aardrijkskundige wandkaarten
70352: N.N. - Pontsteiger is een unicum. Stadspoort van amsterdam
27697: N.N - DAF Instructieboek Serie 1100 DA, 1300 DA/DD, 1502 DA/DD, 1600 DA/DD, 3000D
27698: N.N. - Tussen de bumpers van de Goggomobil.
29981: N.N. - Leesmethode Hoogeveen. Tweede vermeerderde en verbeterde druk
27174: N.N. - Prijs-Catalogus No 47 Goedkoope kinderboeken voor elken leeftijd der beste schrijvers voor belangrijk verminderde prijzen ook zeer geschikt voor schoolbibliotheken, Prijsuitdeelingen De kinderkamer enz verkrijgbaar in de magazijnen van goedkoope ....
27176: N.N. - Prijs-Catalogus No 49 Geneeskunde, Natuurkunde, Natuurlijke historie, geologie, plantenkunde, schei- sterre- werktuig- en huishoudkunde, boekhouden verkrijgbaar in de magazijnen van goedkoope boeken van Gebr. E. & M. Cohen te Arnhem en te Nijmegen.
62920: ( ILL: H. MEIJER ) - De kleine Nillmeijer: nu ... maar later?
52445: ( TEUTSCH-LERCHENFELD, BERNHARD ) - ( LITHO ). Deutschland zur see: S.M. Linienschiff "ZÄHRINGEN "
27171: N.N. - Fonds lijst van J. Noorduyn & Zoon te Gorichem
27173: N.N. - Prijs-Catalogus No 46 Nederlandsche en vertaalde Romans, Literatuur uitspannings-lectuur enz der beste schrijvers voor belangrijk verminderde prijzen ook zeer geschikt voor volks en leesbibliotheken verkrijgbaar in de magazijnen van goedkoope ......
32967: N.N. - Plan van Genua.
32767: ( ANTON PIECK ) - Panda - De Efteling Kaatsheuvel Holland. matchbox design
40038: N.N. - Ontwerp voorschrift voor den LICHTEN MITRAILLEUR van 7.7 mm Bren Model I. No 802
40039: N.N. - Ontwerp voorschrift voor het GEWEER van 7.7 mm LEE ENFIELD model 1942 No 801
31370: N.N. - Gids voor Bussum en naaste omgeving.
69818: N.N. - Gedenkboek N.V. Internationale crediet- en handels-vereeniging "Rotterdam"
70062: N.N. - ( Sample book / user guide ) Die Direktfarbstoffe auf Baumwollgarn
65031: N.N. - Opiumaanvoerordonnantie: met toelichting (staatsbladen 1918 no. 34 en 1919 no. 3). ( = Opium Supply Ordinance: with explanatory notes (gazettes 1918 No. 34 in 1919 and No. 3..).
72744: N.N. - Ons dieren ABC
72588: N.N. - Das Buchenbuch: europäische Buchenwälder - ein weltweit einzigartiges Naturerbe = The book of beeches.
47438: N.N. - de neger in de Amerikaanse samenleving. ( the Negro in American society )
40040: N.N. - Ontwerp voorschrift voor de HANDGRANATEN No 806
46150: N.N. - Printbybel met 246 voorstellinghen des Ouden & Nieuwen Testaments A.D. 1698
37888: N.N. - Ter herinnering aan de onthulling op 29 Juni 1945 van het gedenkteeken voor de van 10 - 14 Mei 1940 gesneuvelde Winterswijkers
69827: N.N. - Official KPM Yearbook 1937-1938
71906: N.N. - XIe bedevaart en stormloop van 't jaar '30.
51532: N.N. - ( Sale catalogue ) Katalog nr 9 / 52 Gloria qualitäts Rollschuhe. = Catalog nr 9/52 Gloria High Quality roller skates.
47526: N.N. - Wilhelmina album
60331: N.N. - Photo album Textile Maatschappij Haaksbergen. ( > 60 photo's )
36499: N.N. ( HEINNEMANN LITHOGRAPH ) - SCHOOLPLAAT: Jesus spricht die lieben letzte Worte und stirbt ( Jezus sterft aan het kruis )
54220: N.N. - Ruimschoots ruimte in de regio Zwolle
32454: N.N. - Glasrijk Tubbergen 2007
37978: N.N. - H. Anger's Söhne Aktiengesellschaft Nordhausen Am Harz.
31375: N.N. - Feestgids voor het groot Nationaal Muziekconcours en feestelijkheden op 26, 27, 28 en 29 Juni 1914 te Winterswijk
62935: N.N. - Het 17e eeuwse poppenhuis
22415: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 13 - A - ( SCHOOLPLAAT ) In de drukkerij van Platijn Antwerpen.
53946: N.N. - Wandeltocht No 3 Winterswijk
70502: N.N. - 25 briefkaarten " De Nederlandsche landmacht "
40445: N.N. - Straten-gids met plattegrond van Dordrecht.
72788: N.N. - (RECLAME) De Bijenkoningin
38291: N.N. - Gedenkboek van de zusters dominicanessen van Neerbosch bij het eerste eeuwtij van het bestaan der congregatie. 1848 - 1948
35914: COLLECTIEVE ISRAEL ACTIE 1949 (AMSTERDAM) - De vruchten der vrijheid
36731: N.N. - Kardinaal Mindszenty

Next 100 books from De Kantlijn

4/22