Kien boeken
Berkstraat 31, 3434CC Nieuwegein, The Netherlands. Tel.: 00 31 (0)30 601 91 44            Email: info@kien-boeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32426: REDACTIE - "Wie is die ... Auteurs Van Singel 262; Fotografisch, biografisch & bibliografisch"
33050: REDACTIE - "Poëziekrant; Jaargang 34, 2010, 7 nummers (Compleet)"
3179: - Romaanse Abdijkerk Hastière
22728: - Illustrated. The coronation in wonderful pictures.
3221: - - "Beelden uit ons verleden (2 Vol); een reeks platen met kommentaar getrokken uit de geschiedenis van Vlaanderen."
4180: - Zelfportret in brieven en schetsen
13006: - - ’t Beertje, volkskundige almanak 1952
13005: - - ’t Beertje, volkskundige almanak 1951
32127: N.N. - "The War's Best Photographs; Pictorial Masterpieces of the Greatest Struggle the World has known."
18792: - Enkhuizer Almanak 1996
32247: - "De Nazi Connectie; Belevenissen van een meesterspion in Hitler-Duitsland"
33107: - "The Scythians; Ancient Peoples and Places 2"
22523: RED. - Le Magasin Littéraire. 8e année no 2
13001: - - ’t Beertje, volkskundige almanak 1947
6594: - Lourdes
32724-T: - Nicholson's Aerial Map of Amsterdam/Luchtfotokaart van Amsterdam
33049: REDACTIE - "Poëziekrant; Jaargang 35, 2011, 8 nummers (Compleet)"
7644: - Gedenkboek eeuwfeest van het Sint Lodewijkscollege Brugge, 21 april 1936
7869: - Het Ondermaanse
9622: A.J.W. - Levenslust. Vertellingen met prentjes door A.J.W.
9499: - Staat van beleg
29970: - - Gids voor boeren- en volksgeneeskunde
27335: L.E.L. - "Fisher's Drawing Room Scrap-Book; With poetical illustrations by L.E.L."
22497: RED. - Dietsche Warande & Belfort 113e jaargang/ nummer 6. Tijdschrift voor letterkunde & geestesleven
25894: – - "Beknopte historie van 't Vaderland van de vroegste tyden af tot aan het jaar 1767. Derde deel; lopende van het Jaar 1673 tot 1751."
33053: REDACTIE - "Poëziekrant; Jaargang 38, 2014, 6 nummers"
33054: REDACTIE - "Poëziekrant; Jaargang 30, nummer 6"
16132: - - The coronation of her majesty Queen Elizabeth II. Approved Souvenir Programme
22649: - Nauke en Compagnon. Klucht in één bedrijf
22652: J.J. - Het rare Kosthuis. Klucht in twee bedrijven
16292: - - Soorten en afmetingen van ijzer en staal in voorraad benevens gewichtstabellen
16492: - Nederlandse Vereniging van Vrienden van Marcel Proust. Jaarboek 1979 No. 6
24295: - Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50 000. Deel 1: West-Nederland
23028: - XIIe Bedevaart naar Vlaanderens doodenveld (achtste vervolg 1931)
31822: - Deutscher Foto-almanach 1956
23796: RED. - BZZLLETIN 157, juni 1988. Portugal
23795: RED. - BZZLLETIN 146, mei 1987. Hongaarse literatuur
24058: - Mythologie. 2220 mythologische figuren. Een uitkomst voor puzzelaars.
22658: - De gestolen rok. Kluchtspel 5 Heeren
21882: - Oriënt express
24773: - Het leven op aarde
22744: - De Praalstoet van de Gouden Boom te Brugge
32370: REDACTIE - "National Geographic Nederland-België, juni 2005: Thema Het weer; compleet met Themakaart Europa."
33047: REDACTIE - "Poëziekrant; Jaargang 37, 2013, 8 nummers (Compleet)"
11318: - Kijk, Louis Paul Boon, de schrijver in beeld
33044: - "Rhynlands fraaiste gezichten; Van Halfwegen Haarlem en Leyden af, door Lisse, Sassenheim, Warmont, de Noortwykerhout, Noortwyk binnen en buiten, Katwyk binnen en buiten, Rhynsburg, Oestgeest, Valkenburg, Leyden met deszelfs, poorten, kerken en voornaamste gebouwen, tot Leyderdorp toe."
17823: - - ’t Manneke uit de mane 1971. Volksalmanak voor Vlaanderen
17826: - - ’t Manneke uit de mane 1970. Volksalmanak voor Vlaanderen
17310: A.D.L. - Les ducs héréditaires de Normandie
17925: - - Schatten van de tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin
22886: - Kunst & Antiekberus 's Hertogenbosch 2002
31953: DR. C. - Zo wordt u een hartstochtelijk paar
33042: - "In 26 letters; Het boek in uw leven, uw leven in het boek. Boekenweekgeschenk 1960"
22161: RED. - Arbeitstesxte für den Unterricht. Philosophische Anthropologie
22745: - De Praalstoet van de Gouden Boom te Brugge
8843: - Jan Cremer
22383: - - Nieuwe Joodse sprookjes
22411: RED. - Het kunstboek
32832-T: - "La Mostra del Tintoretto; Catalogo Delle Opere"
20829: - - The coronation of her majesty Queen Elizabeth II. Approved Souvenir Programme
32106: N.N. - "Het wonder van de tweede pruimenbloei; Een Chinese liefdesroman."
33051: REDACTIE - "Poëziekrant; Jaargang 32, 2008, 8 nummers (Compleet)"
22611: RED. - (fono) Grafisch Nederland 1987: Honderd jaar rond. Kerstnummer van Grafisch Nederland 1987
33052: REDACTIE - "Poëziekrant; Jaargang 33, 2009, 6 nummers"
13004: - - ’t Beertje, volkskundige almanak 1950
32950-T: - "Een stoet van dwergen; Een kleine bloemlezing uit een kwart eeuw stukjes schrijven"
32530: REDACTIE - Het Nederlandsche Boek 1931
27569: - Het Chanson de Roland
12155: - - Jugendstil, Die Frau um die Jahrhundertwende
2075: A.V. - Eert Vader en Moeder. Verhaal der Christene Jeugd opgedragen. Bekroond door de Fransche Academie.
29535: RED. - Wörterbuch der Architektur
31063: - Zeven brieven aan Alma
30539: N.N. - Curial. Een klassieke Catalaanse ridderroman uit de vijftiende eeuw.
13002: - - ’t Beertje, volkskundige almanak 1948
13003: - - ’t Beertje, volkskundige almanak 1949
18794: - Enkhuizer Almanak 1994
11347: - - Zo leeft Wilhelmina voort – Margriet herdenkt met dankbaarheid
10576: - De ellendigen
33048: REDACTIE - "Poëziekrant; Jaargang 36, 2012, 7 nummers (Compleet)"
31905: N/A - Picasso, een geïllustreerde biografie
26970: - - Enkhuizer Almanak 1984
32117: N.N. - Ken-je-die-? Humor uit de oorlogsjaren
23482: BÄR, MGR. PH.,CANIS, GELDERMALSEN,TH. J. VAN, - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 45e Jg, nr 6, juni 1991
12: AAFJES BERTUS - Omnibus
26803: AAFJES BERTUS - Capriccio Italiano, een reisboek door Italië & Goden en eilanden, een reis door Griekenland aan de hand van Homeros.
18367: AAFJES, BERTUS - Ik ga naar Amerika
21630: AAFJES, BERTUS - De wereld is een wonder. Op reis in Nederland, Marokko, Frankrijk, Japan en Italië
21313: AAFJES, BERTUS - De koelte van een pauweveer
20907: AAFJES, BERTUS - Ik ga naar Amerika
32904-T: AAFJES, BERTUS - Arenlezer achter de maaiers.
20910: AAFJES, BERTUS - De zeemeerminnen. Novellen
20908: AAFJES, BERTUS - De Italiaanse postkoets, waarin opgenomen Een laars vol rozen
32903-T: AAFJES, BERTUS - Dag van gramschap in Pompeji
30356: AAFJES, BERTUS - De fazant op de klokketoren
18056: AAFJES, BERTUS - Het gevecht met de muze
23740: AAFJES, BERTUS - Mijn ogen staan scheef, zwerftochten door het land van Mikado
24669: AAFJES, BERTUS - De zeemeerminnen. Novellen
29163: AAFJES, BERTUS - Logboek voor 'Dolle dinsdag'
18205: AAFJES, BERTUS - De Italiaanse postkoets, waarin opgenomen Een laars vol rozen
18206: AAFJES, BERTUS - De wereld is een wonder. Op reis in Nederland, Marokko, Frankrijk, Japan en Italië
32329: AAFJES, BERTUS - Die te Amsterdam vaak zei: Jeruzalem
22176: AAFJES, BERTUS - Die te Amsterdam vaak zei: Jeruzalem
22513: AAFJES, BERTUS - In de schone Helena. Op reis door Griekenland, Spanje, Frankrijk, Nederland
1417: AAFJES BERTUS - Capriccio Italiano, een reisboek door Italië & Goden en eilanden, een reis door Griekenland aan de hand van Homeros.
28874: AAFJES, BERTUS - Wie reist, leeft dubbel. De mooiste reisverhalen
14914: AAFJES, BERTUS - Capriccio Italiano
20418: AAFJES, BERTUS - Maria Sibylla Merian
12053: AAFJES, BERTUS - Een laars vol rozen
19298: AAFJES, BERTUS - De val van Icarus. Verhalen
10942: AAFJES, BERTUS - Ik ga naar Amerika
12206: AAFJES, BERTUS - Mijn ogen staan scheef, zwerftochten door het land van Mikado
5846: AARTS C.J.,ETTEN, VAN M.C. - Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Nederland in 100 liedjes en gedichten
33059: AARTS, C.J., PIET BUIJNSTERS, PAUL VAN CAPELLEVEEN, FRANS A. JANSSEN, E.A. - "De Boekenwereld; Tijdschrift voor boek en prent, 23e jaargang, nr. 4, juni 2007"
28298: ABAD, GÉMINO H. EN ALFRED A. YUSON (ED.) - One Hundred love poems. Philippine Love poetry since 1905
32712-T: ABAD, HÉCTOR - Het vergeten dat ons wacht
32716-T: ABAS, DR.A. - Astrologie bezien in het licht van de moderne wetenschap
29267: ABDOLAH, KADER - Dit mooie land
28449: ABDOLAH, KADER - De reis van de lege flessen (Gesigneerd!)
25052: ABDOLAH, KADER - De man
26935: ABEELE, A. VANDEN, L. DEVLIEGHER, J. HUYGHEBAERT, E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 90ste jrg, afl. 2/1990
29984: ABEL, GERRIE, MICHIEL VAN VLIET, WILCO STOEPENDAAL, E.A. (RED.) - Broedvogels in Nieuwegein. Waar, hoeveel en trends. Incl. CD met vogelgeluiden.
32607: ABEL, GERRIE, SJOERD BRAAKSMA, WILCO STOOPENDAAL, HENK S. LICHTENBELD EN LUC DE BRUIJN (RED.) - "De Vogels van Nieuwegein; Vogels in een veranderend landschap."
24484: ABELS, P.H.A.M., ADMIRAAAL, J.L. E.A. - De kerk in de kop. Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van noord-west Overijssel
24489: ABELS, P.H.A.M., HABERMEHL, N.D.M.E.A. - In en om de Sint-Jan
4582: ABICHT LUDO - Oorlogskinderen hebben grote ogen
9592: ABICHT LUDO,BARNARD BENNO,DRAULANS DIRK,FONTEYN G.,HEMMERECHTS KRISTIEN,ISTENDAEL, VAN GEERT,PLATTEAU PIERRE,ROTTHIER RUDI,ET ALII - Atlas of De reis rond Vlaanderen
19026: ABRAHAM, PEARL - De verloving
19028: ABRAHAM, PEARL - De Verloving
17500: ABRAHAM, CYRIL - De Onedin lijn. De ijzeren schepen
24631: ABRAHAM, PEARL - Afstand van Amerika
24633: ABRAHAM, PEARL - Vreugde der wet
22214: ABRAMS, DOUGLAS CARLTON - Dagboek van Don Juan (The lost Diary of Don Juan)
27788: ACHTERBERG, G. E.A. - Dichtersomnibus. Zesde bloemlezing
20626: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn poëzie
16742: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad
15651: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad
3172: ACKER,VAN ACHILLE - Drie sterren
23854: ACKER, ANDRE VAN - Moments of Ecstasy Before Memlinc
26926: ACKER, L. VAN, A. DEWITTE, V. ARICKX, E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 93ste jrg, afl. 4/1993
23405: ACKER, L. VAN, NEELS, JULIUS - Verschaeviana (2e deel) aflevering 3: Verschaeves en Ardooie, Verschaeve en Rudolf Eucken, e.a
2216: ACKERE,VAN JULES - Van Bach tot De Jong
21749: ACKERE, J. VAN - Inwijding in de meesterwerken van het klavier
11549: ACKERE, J. VAN - Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire
6649: ACKROYD PETER - Het laatste testament van Oscar Wilde
22448: ADAIR, JOHN - Effective Leadership. A modern guide tot developing leadership skills
30781: ADAM, LEONHARD - "Primitive Art; from the Stone Age to the modern negro."
23806: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer
16791: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten
22599: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Kunstenaar en samenleving. de plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 500 voor christus tot op onze dagen
4570: ADAMS RICHARD - Twee honden
18435: ADAMS, RICHARD - Shardik
30153: ADAMS, RICHARD - Shardik (Ned. vertaling)
29962: ADAMS, LINDA - Bewust omgaan met jezelf en anderen. Effectiever samenleven door assertief gedrag
29138: ADAMS, RICHARD - Watership Down
25839: ADAMS, RICHARD - Shardik
27272: ADAMS, RICHARD - The Watership Down Film Picture Book
6779: ADELPHA - Jonge Levens
17052: ADHÉMAR, JEAN - Toulouse-Lautrec. Lithogrphies - Pointes sèches. Oeuvre complet
22529: ADLER, IRVING - Apekool. Fopperij onder de naam van wetenschap
19593: ADOLPHSEN, PETER - Bromsteen. Novelle
11277: ADRIANI ENGELS, M.J. EN G.H. WALLACH - Nacht over Nederland
12742: AERDE, ROGIER VAN - Kain
15498: AERDE, ROGIER VAN - Fraude
3457: AERSCHOT,VAN BERT - De nacht van Icarus
10893: AERSCHOT, BERT VAN - Einde van een reis
26968: AERSCHOT, BERT VAN - Bittere wijn
6310: AERTS EGBERT - Andersen of De Ring rond Brussel
13450: AERTS, J. E.A. - Moderne encyclopedie der wereldliteratuur
5576: AERTS RIA - Mankepoot! Hinkepoot!
28514: AESOP - Fables of Aesop
22657: AEWERDONK, W. - De hoed van Italiaansch stroo. Blijspel in vijf bedrijven
4778: AF GEYERSTAM GUSTAF - Zegepraal
32685: AFD. VOORLICHTING GEMEENTE NIEUWEGEIN - Wandelen tussen steen en groen in Nieuwegein, I, II en III
21593: AGNEW, DEREK - Jacht op verdovende middelen. De strijd van de recherche tegen meedogenloze smokkelaars
31868: AGT, A. VAN - Dagboekaantekeningen van A. van Agt
20515: AIMENON, GEORGES - Maigret en het huis van de drie weduwen
32971-A: AINBINDER, ODELIA EN AMAL RIFA'Í (IN SAMENWERKING MET SYLKE TEMPEL) - "Wij willen allebei hier leven; Vriendschap onder vuur in Jeruzalem"
26699: AIRA, CÉSAR - De nachtelijke invallen van ambtenaar Varamo
11582: AJTMATOV,TSJINGIZ - Dzjamilja
31271: AKEHURST, RICHARD - De wereld van Wapens
26802: AKEN, PIET VAN - De duivel vaart in ons
7330: AKEN,VAN PIET - Het Begeren
5910: AKEN,VAN PIET - Het Begeren
3357: AKEN,VAN PIET - Het begeren
3616: AKEN,VAN PIET - De Goddemaers. Verhalen
5259: AKEN,VAN PIET - Het Begeren
4262: AKEN,VAN PIET - De duivel vaart in ons
32864-T: AKEN, PIET VAN - De nikkers
1629: AKEN,VAN PIET - Het begeren
1749: AKEN,VAN PIET - Het hart en de klok.
18925: AKEN, PIET VAN - De nikkers
1992: AKEN,VAN PIET - Het hart en de klok
16176: AKEN, PIET VAN - Het begeren
3010: AKEN, PIET VAN - Het hart en de klok
22892: AKKER, W.J. VAN DEN, DORLEIJN, G.J. E.A. - Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann
32029: AKVELD, LEO EN ELS M. JACOBS (RED.) - De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal Jubileumboek VOC 1602/2002
10724: ALBE - Te gast bij goden en mensen
3859: ALBE - Orpheus
26827: ALBE - Moeders winnen oorlogen
22: ALBE - De spin en ik
21: ALBE - Orpheus
23: ALBE - Omnibus van de zuiderzon
24: ALBE - Harshof
2744: ALBE - Harshof
19: ALBE - De Siciliaanse Nimbus
12076: ALBE - Moeders winnen oorlogen
8691: ALBE, ANTON PIECK (ILLUSTRATIES) - Engracia Maria Alcaraz
18942: ALBEE, EDWARD - Kleine Alice. Toneelspel in drie bedrijven
13110: ALBEE, EDWARD - In wankel evenwicht
29958: ALBERT, MARVIN A. - Godin der duisternis
16563: ALBERT HEIJN - Albert Heijn's panorama van Techniek, verkeer en industrie. Moderne techniek ten bate van de mensheid
25308: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud
18538: ALBERTS, A - De huzaren van Castricum. Een geschiedenis van de Nederlandse Republiek van 1780-1800
25309: ALBERTS, A. - Het zand voor de kust van Aveiro
14706: ALBERTS, W. JAPPE - De middeleeuwse stad
15101: ALBERTS, A. - Twee jaargetijden minder
23295: ALCOFORADO, MARIANNE - Minnebrieven van een Portugeesche non
16931: ALCOFORADO, MARIANNA - Minnebrieven van een portugeesche non
18791: ALDISS, BRIAN - Science-fictionverhalen
18402: ALDISS, BRIAN - Sterrenhoop
26461: ALEICHEM, SJOLEM - Tewje in boter en kaas
24664: ALEICHEM, SJOLEM - Tewje in boter en kaas
32957-T: ALEICHEM, SJOLEM - Tewje in boter en kaas
13363: ALENE - Sextet en Simplificeren, gedichten
26761: ALEXANDER, ALMA - De gouden hemel
28741: ALEXANDRAKIS, MARIA EN CLIO MANTZOUFA - Athens from the Acrolopis
27278: ALICE - De verkeerde deur. (Oorspronkelijk verhaal)
23696: ALIGHIERI, DANTE - "De Hel. Eerste der drie zangen Hel; Vagevuur en Paradijs, tezamen uitmakende De goddelijke komedie"
20954: ALINGS, WIM, CAS OORTHUYS (FOTOGRAFIE) - Reisvlinders vangen
26825: ALINGS JR.,WIM - Don Antonio
3967: ALINGS WIM JR. - Don Antonio
26425: ALLAN, F. - De stad 's Gravenhage en hare geschiedenis
13644: ALLEN, WOODY - De boze tijden waarin wij leven
25798: ALLEN, WOODY - Bijverschijnselen
21014: ALLEN, WOODY - Bijverschijnselen
19841: ALLEN, WOODY - Bijverschijnselen
9484: ALLENDE ISABELLE,THEROUX PAUL,ET ALII - Was ik maar thuis gebleven. De afschuwelijkste reiservaringen van I.Allende, H.G.Brown, B.Kingsolver, J.Morris, P.Theroux en nog tientallen anderen
10992: ALLENDE, ISABEL - Het huis met de geesten
22754: ALLENDE, ISABEL - Zorro
22966: ALLEWEIRELDT, C. - Op den boord van den afgrond
20324: ALLEY, REWI - Travels in China 1966-71
13847: ALLILOEJEWA, SWETLANA - Twintig brieven aan een vriend
18407: ALLINGHAM, MARGERY - Bloemen voor de rechter
32589: ALMAN, KARL - """Graue Wölfe"" - Wilde See; mit achtseitiger Bildbeilage"
32821-A: ALOFS, GERARD - "Jean Eyckeler en de Heilig-Land-Stichting; Onbegrepen gedrevenheid en nieuwe ideeën"
28276: "ALONSO HERNÁNDEZ, J.L.; H.L.M. HERMANS; M. METZELIN; H.TH. OOSTENDORP" - Spaanse letterkunde. Overzicht van de Spaanse letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot heden
25: ALSTEIN - Axel Chanis het verhaal van een jeugdliefde
4500: ALSTEIN - De Opstand
5488: ALSTEIN - Een dag in de lente
7219: ALSTEIN - Het vertrek naar Amerika
1853: ALSTEIN - Een idee genaamd Geoffrey.
5707: ALSTEIN - Het uitzicht op de wereld
30966: ALTENA, ERNST VAN (SAMENSTELL.) - "Op een pad van briefpapier; Brieven in de poëzie."
26223: ALTHER, LISA - Dikker dan water (org. Kinflicks)
17807: ALTHER, LISA - Kinflicks
19422: ALTHER, LISA - Kinflicks
11575: ALTINK, SIETSKE - Huizen van illusies, bordelen en prostitutie van Middeleeuwen tot heden
21037: SÄLZLE, KARL EN HANS SCHEDELMANN - Keysers Jagdbrevier
2249: AMADO JORGE - Tocaia Grande - Kroniek van een zondige stad (or.Tocaia Granda: A face obscura)
15487: AMBLER, ERIC - Ik schreef mijn eigen vonnis
16816: AMBLER, ERIC - "Omnibus: Het masker van Dimitrios; Zij kwamen bij nacht; Topkapi"
19698: AMBLER, ERIC - Ik schreef mijn eigen vonnis
20598: AMERONGEN, MARTIN VAN - Nooit komen rampen. Artikelen
18019: AMERONGEN, MARTIN VAN - Een helleveeg en andere kritische notities
29112: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Heeren, knechten en vrouwen. De geschiedenis van een Amsterdamsche regenten-familie in de jaren 1778-1815. De getrouwen 1799-1813
29111: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Heeren, knechten en vrouwen. De geschiedenis van een Amsterdamsche regenten-familie in de jaren 1778-1815. De sans-culotten 1792-1795
29110: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Heeren, knechten en vrouwen. De geschiedenis van een Amsterdamsche regenten-familie in de jaren 1778-1815
13033: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Ma, een familieroman uit de jaren 1871-1901
11122: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - De Getrouwen
18823: AMORY, CLELAND - Van katten bezeten ( Teh cat and the Curmudgeon)
30542: AMOSOW, NIKOLAI M. - Diepvriesmens anno 2000 (SF-Roman)
23215: AMSTEL, PLOOS VAN - Bouwstoffen. 17e herziene druk van bouwmaterialen
26868: ANBEEK, TON, JACQUES KAAT, KOEN VERMEIREN, E.A. - Ons Erfdeel, 31e jaargang, nr 1, jan-febr.1988: Cees Nooteboom, De religieuzen en hun filosofie, de literaire canon aan Nederlandse universiteiten, Jan Sierhuis, e.a.
22575: ANDEL, P. VAN - Frans Eldkom een dwaas
13773: ANDERS, FRANS - Ten naaste bij
24914: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes en vertellingen. Volledige uitgave. 2 delen in 1.
2661: ANDERSEN H.C. - Ausgewählte Märchen
14786: ANDERSEN, H.C. - De onsterfelijken. Sprookjes, vertellingen en reisverslagen
19850: ANDERSEN, GRIMM, THE ARABIAN NIGHTS - Great fairy stories from Andersen, Grimm and the Arabian Nights
4935: ANDERSEN H.C. - Sprookjes I en II
13344: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes
32603: ANDRÉI, JEAN-LUC, VÉRA DUPUIS - Lille Métropole
27703: ANDREAS, PETER - "Buitenzintuiglijk; PSI in het dagelijks leven"
15453: ANDREJEF, L. - De gouverneur
5731: ANDRES STEFAN - De schommel der liefde
27786: ANDREUS, HANS, E.A. - Dichtersomnibus.Tiende bloemlezing
27791: ANDREUS, HANS E.A. - Dichtersomnibus. vierde bloemlezing
16159: ANDREUS, HANS - Denise
32841-T: ANDREUS, HANS - Valentijn
32842-T: ANDREUS, HANS - Denise
23361: ANDREUS, HANS, JURGENS, ERIK, E.A. - Ons Erfdeel, 20e jaargang, nr 1, jan/feb 1977: Hans Andreus, James Joyce in de Nederlandse letteren, e.a.
22327: ANDREUS, HANS - Luisteren met het lichaam...
14206: ANDREUS, HANS - Valentijn
27790: ANDREUS, HANS E.A. - Dichtersomnibus. achtste bloemlezing
31270: ANDREWS, MICHEAL - "De wording van Europa; verschuivende continenten en de ontwikkelingsgeschiedenis der naties."
23412: ANDRIES, MARC, RUYSBEEK, ERIK, E.A. - DIOGENES, letterkundig tijdschrift, 1e jaargang nr 2, feb. 1984: Marc Andries, Dirk van Bastelaere, Georges Ade, e.a.
2103: ANDRIES MARC - De zondvloed
4649: ANDRIES, MARC - De dulle grieten. Alternatief op de beroering van Dolle Mina. Contestatieroman
32547: ANDRIESE, HANS - De Papieren Informatiestroom De Baas.
32761-A: ANDRIESSEN, J.H.J., GERBRAND KIP, PERRY PIERIK, ARTHUR STAM - "IJzeren doodskisten; Het onderzeebootwapen in de Eerste Wereldoorlog"
20257: ANDRIESSEN, HENDRIK - Over muziek. Van Bach tot draaiorgel, van luisteraar tot virtuoos
19007: ANDROPOW, J.W. - Redevoeringen en artikelen
30104: ANGENENT, A.W.P. - Alles wel geen bijzonders!! Gedenkboek ter herinnering aan de vermaarde wereldreis van Hr.Ms. Onderzeeboot K XVIII van 14 November 1934 tot 11 Juli 1935.
23571: ANGEVAARE, A.P.F., ENDT, ENNO, RAES, HUGO, VOGELAAR, JACQ FIRMIN, E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, tweede jaargang, nummer 6, september 1964
32057: DÄNIKEN, ERICH VON - "Terug naar de sterren; Mogelijkheden van het onwaarschijnlijke"
23770: ANNE FRANK STICHTING - Oud en nieuw fascisme
8155: ANONIEM - Duizend en één nacht. Arabische nachtvertellingen II
8669: ANONIEM ,HAGELAND,VAN A. - Het leuke leven van Tijl Uilenspiegel
13994: ANONIEM - "Dierdicht en geestelijke epiek; Van den Vos Reynaerde, Esopet, De reis van Sente Brandane, Beatrijs"
21924: ANONIEM - Geuzenliedboek 1940-1945
28708: ANONIEM - Uit stad en land van Steenbergen. Gedenkbundel bij gelegenheid van de herdenking Steenbergen 500 jaar Nassaustad 1458-1958
18262: ANONIEM - Esmoreit en Lippijn
16188: ANONIEM - Over de vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend
28453: ANONIEM - Hoe maak je een slechte advertentie? De belangrijkste valkuilen in het productieproces van een advertentie op een heldere manier in kaart gebracht.
29759: ANONIEM - De sensuele vrouw (orig. Kamasutra - Amorous Man and Sensuous Woman)
17422: ANONIEM - Die eerste bliscap van Maria en Die sevenste bliscap van onser vrouwen
17423: ANONIEM - Het esbatement van den appelboom
17326: ANONIEM - Moriaen
4106: ANONIEM - Beatrijs. Met inleiding en aantekeningen van Dr.W.H.Beuken
8871: ANONIEM - Vijf eeuwen Nederlandse boekdrukkunst/Five centuries of bookprinting in the Netherlands
13301: ANONIEM - Marieken van Nieumegen
16707: ANONIEM - Ierse sprookjes
10650: ANONYMUS - Grushenka (Groesjenka).
29832: ANOUILH, JEAN, ANNOTÉE ET ABRÉGÉE PAR J.P. VAN DER LINDEN - Becket ou L'Honneur de Dieu
13536: ANROOY, F. VAN E.A. - "Nederland in stukken; Beeldkroniek van Nederlandse archieven"
10823: ANSTADT, SERA - Je bent maar een mens, een leven tussen twee tijden
26174: ANSTADT, SERA - Een zachtmoedig mens
2503: ANTHIERENS JOHAN,BLOKKER JAN,BOON LOUIS-PAUL,CARMIGGELT SIMON,GRIJS PIET,GHYSEN JOS - Schuin geschreven. Cursiefjes van Nederlandse en Vlaamse auteurs (Anthierens, Blokker, Boon, Carmiggelt, Grijs, Ghysen, Weemoedt, Durnez, Verbeeck)
29956: ANTHONY, EVELYN - De Pöllenberg erfenis. Wedloop om een familiefortuin
29980: ANTHONY, EVELYN - Operatie Barbados. Een internationaal spionagesysteem wordt ontmaskerd op het romantische Barbados.
29981: ANTHONY, EVELYN - Het Janussyndroom. Een nachtmerrie wordt werkelijkheid
20545: ANTONISSEN, ROB - Lyriek der Nederlanden van Rokoko naar Romantiek
12583: ANTONISSEN, ROB - Herman Gorter en Henriette Roland Holst
30105: ANWB - Reisgidsen voor het buitenland. No. 10: Schwarzwald
20692: REDACTIE AO - Eureka! Toeval of inval?
13231: APELDOORN, C.G.L. - Dr. Willem Doorenbos
2905: APELDOORN DR.C.G.L. - Sprekend verleden. Krantenlectuur 1795-1961.
23212: APELDOORN, C.G.L. - Dr. Willem Doorenbos
28183: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Ketterpaus & Cie
32363: APPELT, DIETER, PHILIPPE DE CROIX, EMMANUEL SOUGEZ, ROLAND BARTHES, WALKER EVANS - "Créatis; Fine Photography, no. 16, 1981."
28515: APULEIUS, LUCIUS - The transformations of Lucius, otherwise known as The golden ass
1678: AQUINATIS (VAN AQUINO) THOMAE (THOMAS) - Summa Theologica, Tomus octavus
31930: MÁRAI, SÁNDOR - Gloed
18294: MÁRAI, SÁNDOR - De erfenis van Eszter
22756: MÁRAI, SÁNDOR - De erfenis van Eszter
22760: MÁRAI, SÁNDOR - De opstandelingen
31311: ARBAN, DOMINIQUE - Dostojewski, de schrijver, de mens
27876: ARBAN, DOMINIQUE E.A. - Genie en Wereld. Dostojewski
14177: ARBOUR, RENÉE - Michel-Ange
31220: ARCHER, H. - Fishermen's Handy Billy
30630: ARENS, HANNY, KRISTIN KLERKS (RED.) - Bed & Breakfast Nederland
20608: ARETINO, PIETRO - Uit het 'leven'. Erotische verhalen uit de 16e eeuw. Tweede deel van de gesprekken.
26927: ARICKX, V., L. VAN ACKER, , E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 91ste jrg, afl. 1/1991
4843: VÄRING ASTRID - Een schip komt geladen. Kent ge het land. De Spotvogel (volledige trilogie)
5730: VÄRING ASTRID - Katinka (Ned.vert. A.Hingst)
5669: VÄRING ASTRID - Trilogie. Een schip komt geladen, Kent gij het land... De spotvogel
6328: VÄRING ASTRID - Marja (Ned.vert.)
6811: VÄRING ASTRID - Katinka (Ned.vert. A.Hingst)
10155: VÄRING ASTRID - Ons erfdeel
7656: ARKEL ZEGWARD, VAN DR.J. - Herinneringen van een huisarts
28433: ARMANDO - Voorvallen in de wildernis. (gesigneerd)
32462: ARMSTRONG, LANCE, SALLY JENKINS - Door de pijngrens (Nieuwe editie)
27299: ARNOLDUS - Lassie 1: De avonturen van Lassie de trouwe vriend.
19720: ARNOLDUSSEN, PAUL EN MARJA BAETEN - Die van hiernaast en van de overkant. Over Engelse drop, straf en beesten in Europa
17419: ARNONI, M.S. - Fela J. en andere verhalen
25600: ARNTZENIUS, L.M.G. - Balletmuziek
29588: ARON, ROBERT, JACQUES AUDIBERTI, JEAN DE BEER, E.A. - Napoleon
16469: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCÍA - De gelukkige zomer van mevrouw Forbes. Twaalf zwerfverhalen
31588: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De generaal en zijn labyrint
31058: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - Ontvoeringsbericht
31593: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De avonturen van Miguel Littin
29659: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - Op reis achter het IJzeren Gordijn
31459: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - Kroniek van een aangekondigde dood, gevolgd door het verhaal van een verhaal
31460: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - Over de liefde en andere duivels
16470: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCÍA - Clandestien in Chili. Het verhaal van de filmer Miguel Littí
17046: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCA - Over liefde en andere duivels
31592: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De herfst van de patriarch
31770: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - "Zomerse verhalen. Met ""De warme nacht van Amsterdam"" en vier andere, nog niet eerder vertaalde verhalen van Gabriel García Márquez. "
31590: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - Schetsen van de kust
30812: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - Leven om het te vertellen
23305: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De herfst van de patriarch
14179: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De verhalen
14180: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De verhalen
24611: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De kolonel krijgt nooit post
19294: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIÁ - De uitvaart van Mamá Grande. Verhalen
31589: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De kolonel krijgt nooit post
29801: ARRABAL - Brief aan generaal Franco
30914: ARTHER, JAMES - The way of the Buddha I - III
24475: AS, H.H.J./BERG, C.R. VAN DEN/BISSCHOP, R. (RED.) - Vrede, vrijheid, vaderland. Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster.
31548: ASBJÖRNSEN, P. EN JÖRGEN MOE - Er was eens... Noorse volkssproken
32719-T: ASHMAN, BERNIE - Astrological Games People Play
21888: ASHTON, HELEN - Yeoman's hospital. A Novel
6448: ASSCHE,VAN PIET - Lapsala en Nolle Tim
25721: ASSCHE, HILDA VAN/BAEYENS, RICHARD - Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977
23401: ASSCHE, HILDA VAN/BAEYENS, RICHARD - Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977
31722: ASSELBERGHS, MARIE-ANNE, GERARD DOUWE, JAAP ROMIJN EN H. SCHAAFSMA (SAMENSTELLING) - De trein hoort erbij
17154: ASSELBERGHS, MARIE-ANNE, GERARD DOUWE, JAAP ROMIJN EN H. SCHAAFSMA (SAMENSTELLING) - De trein hoort erbij
12120: ASSER, ELI - t Schaep met de 5 Pooten
12340: ASSOULINE, PIERRE - Simenon, biografie
26999: ASTAES, C. - s Levens Jaarseizoenen
10835: ASTER, O.F.M. CAP. GENTILIS - Goed kapt zich een weg door de bossen, het ware gezicht van een missie
31100: ASTER, ERNST VON - Geschichte der Philosophie
20921: KÄSTNER, ERICH - De verdwenen miniatuur
32525: KÄSTNER, ERICH - De verdwenen miniatuur
12101: ASTRE, GEORGE-ALBERT, ALAIN BOSQUET, MICHEL DEL CASTILLO, JEAN-LOUIS CURTIS, ROGER GRENIER, MICHEL MOHRT, MARC SAPORTA, JORGE SEMPRUN - Hemingway, Genie en wereld
4188: ASZLANYI CARL - Zeven oorvegen
22770: CHÂTELET, NOËLLE - Het meisje in het geel
30010: ATEN, D., P. SMIT, WILLEM VAN DER HAM, E.A. - Tijdschrift voor de Waterstaatsgeschiedenis, 13e jgn, nummer 1, augustus 2004
30009: ATEN, D., P. SMIT, WILLEM VAN DER HAM, E.A. - Tijdschrift voor de Waterstaatsgeschiedenis, 13e jgn, nummer 1, augustus 2004
29275: AUBERT, MARCEL - High Gothic Art
13166: AUEL, JEAN M. - De stam van de holebeer
22724: AUEL, JEAN M. - De mammoetjagers
3862: AUGIER, EMILE ET JULES SANDEAU - Le Gendre de M.Poirier, comédie en quatre actes.Annotée par L.Paul Delinotte
27883: AUGUSTIJN, C. E.A. - Genie en Wereld. Erasmus
11460: AUGUSTIN, ELISABETH - Moord en Doodslag in Wolhynië
16398: AULNOYES, FRANÇOIS DES - Twintig eeuwen erotiek van het seksueel instinkt naar de erotiek en de liefde
14269: AUSTEN, M.E. - Gespeelde liefde
20853: AUSTRIA, MARIA - Mens en werk.
20789: AUWERA, FERNAND - Wachttijd
9320: AUWERA FERNAND - De Toren van Babel is geen puinhoop
4091: AUWERA FERNAND - Zonder onderschriften. 'n kleurboek voor volwassenen
12501: AUWERA, FERNAND - De donderzonen
1605: AUWERA FERNAND - Zelfportret met gesloten ogen.Verhalen en teksten.
30282: AUWERA, FERNAND, GUY COMMERMAN, THIERRY DELEU, HANS KILIAN, ERIC ROSSEEL, JULIEN WERVERBERGH, E.A. - Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, jaargang 25, nr.94
8893: AUWERA FERNAND - De koning van de bijen
23436: AUWERA, FERNAND, BREMS, HUGO, BRUGGEN, NIC VAN, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, tijdschrift voor letterkunde en geestesleven 129ste jaargang. Nr 7, sept 1984: Aad Nuis, Gretha Seghers, Vertigo, e.a.
10600: AUWERA FERNAND - Zeer slordig woordenboek. Verhalen
10601: AUWERA FERNAND - Wachttijd
26952: AUWERA, FERNAND - Zelfportret met gesloten ogen.Verhalen en teksten.
14018: AUWERA, FERNAND - Zeer slordig woordenboek, verhalen
1654: AUWERA, FERNAND - Bloemen verwelken, schepen vergaan...
12922: AUWERA, FERNAND - Huilen met de pet op
4708: AUWERA FERNAND - Vogels met rode beulskoppen en ander verhalen
29290: AXELSSON, MAJGULL - Huis der nevelen
29291: AXELSSON, MAJGULL - De vrouw die ik nooit was
28820: DRÄYER, WALTER EN KARL SCHEFOLD - Pompeji. Zeugnisse griechischer Malerei. 19 Tafeln
31235: DRÄYER, AUFNAHMEN VON WALTER , EUNFÜHRUNG VON MASSIMO PALLOTTINO - Tarquinia, Wandmalereien aus etruskischen Gräbern (16 Tafeln in Farben)
25716: BAADER, JUAN - Zeilsport, zeiltechniek, zeiljachten
11872: BAANTJER - De Cock en de dwaze maagden
21773: BAANTJER, APPIE - De Cock met ceeooceeka. Acht De Cock-verhalen
32947: BAAREN, PROF.DR.TH.P. VAN - "Scheppingsverhalen; De schepping der wereld volgens het geloof der volken"
30121: BAAREN, PROF.DR. TH.P. VAN - Dans en religie. Vormen van religieuze dans in heden en verleden.
25719: BAARLE, W.H. VAN - Reclamekunde en reclameleer
18990: BAAS, C.L., JAN WALRAVENS, HANS ANDREUS, M. LIETAERT PEERBOLTE, OSCAR TIMMERS, SIMON VINKENOOG, C, BROIKHORST, HARRIET LAUREY, ALPHONS STALLAERT, MISCHA DE VREEDE, A. ROLAND HOLST, H. SANDERS, G.J. METZELAAR - Ruimte 11. Driemaandelijks cahier
21753: BAAS, C.L., JAN WALRAVENS, HANS ANDREUS, M. LIETAERT PEERBOLTE, OSCAR TIMMERS, SIMON VINKENOOG, C, BROIKHORST, HARRIET LAUREY, ALPHONS STALLAERT, MISCHA DE VREEDE, A. ROLAND HOLST, H. SANDERS, G.J. METZELAAR - Ruimte 11. Driemaandelijks cahier
32757-A: BAAT, SASKIA VAN - "Zomerzoet; Een erotische plezierroman"
28082: BABAN - Lontananza
31774: BABEL, ISAAK - Verzameld werk. Deel 2: Toneelstukken & brieven.
26842: BABYLON, VAN DIRK - De zwarte bruidegom
25837: BABYLON, DIRK VAN - De zwarte bruidegom
4770: BABYLON, VAN DIRK - De zwarte bruidegom
34: BACCINO PONCE DE LÉON NAPOLEON - De roman van de ontdekkers
31283: BACHELARD, PATRICE, AND OTHERS - Rodin, Sculpture and drawings. Tentoonstellingscatalogus English edition
18352: BACHRACH, A.G.H., J. SWART EN F.W.S. VAN THIENEN - Rondom Shakespeare
23041: BACKUS, HENNY AND JIM - What Are You Doing After the Orgy?
31823: BADE, H. - Homo Habitans. An inquiry into the philosophy od dwelilng, its scientific basis in contemporary anthropology and its practicle application to day.
24878: BAEDEKER, KARL - Nordbayern / Ostbayern. Franken - Oberpfalz - Niederbayern.
10151: BAEKELAND PAUL - t Spuigat
21535: BAEKELMANS, LODE - Tille
13316: BAEKELMANS, LODE - Robinson
2647: BAEKELMANS LODE - Dwaze tronies. (Omvat: De Onbezonnen Rechter & De Nuchtere Minnaar)
1179: BAELEN,KAMIEL VAN - "Volledig werk 1&2,ingeleid en uitgegeven door Paul Schampaert, omvat : Een mens op de weg, De oude symfonie van ons hart, Gebroken melodie, Twee verhalen voor de jeugd, Onze kempen, Gedichten, onuitgegeven fragmenten uit ""Een mens op de weg"", Kritisch w"
23404: BAERE, PAUL CHR., E.A. - Verschaeviana (2e deel) aflevering 2: Vlaanderen's Spectrum van Cyriel Verschaeve, enkele problemen rond Verschaeves poëtica en esthetica, e.a
30281: BAETENS, JAN, HANS THEYS, AUGUST HANS DEN BOEF, SABRINA SERENI, DIRK DE SCHUTTER, DIRK LAUWAERT, E.A. - Freespace Nieuwzuid. Driemaandelijkse discursieve machine van cultuurkritiek en amusement. Jaargang 5, nr. 20
25785: BAGLEY, DESMOND - Bahama Crisis (Nederlandse vertaling)
17101: BAGLEY, DESMOND - Operatie torpedo
17139: BAGLEY, DESMOND - Grof Wild
17127: BAGLEY, DESMOND - Mabel grijpt in
15789: BAIGENT, MICHAEL EN RICHARD LEIGH - De Dode Zee Rollen en de verzwegen waarheid
26954: BAKER, ROBIN, MIDAS DEKKERS (RED.) - De grote trek. De raadselachtige reizen van de natuur
19221: BAKER, STEPHEN - Hoe houd ik het uit met mijn neurotische kat
19153: BAKER, STEPHEN - Hoe houd ik het uit met mijn neurotische kat
20558: BAKER, ROBIN, MIDAS DEKKERS (RED.) - De grote trek. De raadselachtige reizen van de natuur
19696: BAKER, TOM - De jongen die varkens schopte. Een grotesk meesterwerk
12269: BAKKENHOVEN, MARIJN - Ontbijt om half acht
32427: BAKKER, PIET - "Ciske-Trilogie: Ciske de rat; Ciske groeit op; Cis de man."
30558: BAKKER, GERBRAND - Juni (Roman)
30595: BAKKER, RALPH & ROY MARTINA - Vitaliteit! Geheimen van mensen die bruisen van energie.
31088: BAKKER, W. EN H. RUSCH - "Ons eigen land; Atlas van Nederland"
17304: BAKKER, BERT EN ABDRIES MIDDELDORP (SAMENSTELLING) - Nieuw kommentaar op Achterberg
11107: BAKKER, PIET - Frankrijk
16231: BAKKER, BERT EN WIM GIJSEN (SAMENSTELLING) - Lessen in lezen 2. Essays uit twaals jaargangen Maatstaf
22659: BAKKER, HENK - Filmmaniakken. Spel van nonsens in 4 bedrijven
32132: BAKKER, PIET (BEW.) - Zwitserland
30103: BAKKER, IR.H.TH. - De K.P.M. in oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij en haar personeel gedurende de wereldoorlog 1939-1945.
32244: BAKKER, W. EN K.R. VAN STAAL - "10 jaar vrede; Nationaal Gedenkboek"
4851: BAKKER PIET - Kidnap
25925: BAKKER, PIET - De slag
26504: BAKKER, BERT (RED.) - Maatstaf nr 10-11, jan/feb 1964: Gerrit Achterberg 1905-1962
23686: BAKKUM, VINCENT, RUUD VERMEER - Het hijgend hert. Een verzameling brieven
12287: "BAKOENIN, A.; LEHNING, ARTHUR (SAMENSTELLING)" - Bakoenin, een biografie in tijdsdocumenten ingeleid en samengesteld door Arthur Lehning
24972: BALDACCI, DAVID - Nachtwerk
6076: BALDWIN JAMES - Zeg mij hoe lang de trein al weg is
16650: BALDWIN, JAMES - Een ander land
21011: BALDWIN, JAMES - Zeg mij hoelang de trein al weg is
13298: BALDWIN, JAMES - Zeg mij hoe lang de trein al weg is
12539: BALDWIN, JAMES - Bijna binnen handbereik
25728: BALEN, MR.W.J. VAN - Atlas van Zuid-Amerika
25857: BALJÉ, CHR.L. (RED.) - Hollandse graven hervinden hun residentie. Een plaatsbepaling van Hollandse graven en gravinnen bij de opening van de portrettengalerij in het gebouw van de Eerste Kamer.
32620: BALK, JAAP - Shell-journaal van Nederlandse bruggen
23374: BALKT, H.H. TER, BRUIN, M.P. DE, HANOU, A.J., E.A. - Ons Erfdeel, 29e jaargang, nr 5, nov/dec 1986: Multatuli 1820-1987, H.H. ter Balkt, Pieter Jacobus Meertens, Hedwig Speliers e.a.
28846: BALKT, H.H. TER, EDDY VAN VLIET, JAAP HARTEN E.A. - Veertiende Nacht van de Poëzie 1994
24014: BALLANCA, BULKA, KADARE, MUCO E.A. - Stürmische Jahre. Albanische Kurzgeschichten
22043: BALLANTYNE, R.M. - The Coral Island.
18109: BALLARD, G.J. - Het keizerrijk van de zon (Empire of the Sun)
22662: BALLINGS, JAC. - Het vijfde wiel aan den wagen. Blijspel in 3 bedrijven
27924: BALSIGER, DAVE/ CHARLES E. SELLIER JR. - Opzoek naar de Ark van Noach
4844: DE BALZAC HONORÉ - Les contes drolatiques (Ill. G.Doré)
15811: BALZAC, HONORÉ DE - De baldadige vertelsels bijeengegaard in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré de Balzac tot vermaeck der pantaguélisten ende geene anderen
4213: DE BALZAC HONORÉ - "Het Huis ""De Kaatsende Kat"""
23840: BALZAC, HONORÉ DE - Le père Goriot
261: BALZAC, HONORÉ DE - Eugénie Grandet (Ned. vertaling)
1756: DE BALZAC HONORÉ - Eugénie Grandet.
33126-T: BAMM, PETER - De eerste sporen van het Christendom
15177: BANDELLO, MATTEO - Joyeuze novellen
8369: BANG HERMAN - Tine (vertaald door Annelies van Hees)
23525: BANK, JAN, ROS, MARTIN, TROMP, BART (RED.) - Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme
23527: BANK, JAN, KALMA, PAUL, ROS, MARTIN, TROMP, BART (RED.) - Het vierde jaarboek voor het democratisch socialisme
23528: BANK, JAN, KALMA, PAUL, ROS, MARTIN, TROMP, BART (RED.) - Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme: Verbruikscoöperaties, Hendruk de Man, PvdA en Marshall-hulp
24001: BANNING, PROF.DR. W. - Karl Marx. Antropologische, historische, economische, sociologische, politieke theorieën en de betekenis van Marx
23203: BANNING PROF.DR.W. - Karl Marx, Leven, leer en betekenis
12826: BANNING, W. - Machten en mensen
21508: BARBAIX, EMIEL EN MAURITS NOTTE - Baas Best en Dt. Antonius. Geestig spel in 'n proloog en 5 tefereelen
32636: BARENDREGT, IR.L., R.J.F. VAN GULICK, G. DE KLERK, H.J.J. ROELOFS (RED.) - "Hoogstraat op stelten; De restauratie van de kelders onder de Hoogstraat en van de Visbrug te Leiden"
31728: BARICCO, ALESSANDRO - Zijde
26063: BARKER, CICELY MARY (VERSJES EN TEKENINGEN) - Bloemenkinderen van de tuin
6127: BARNARD BENNO - Het ondermaanse
29992: BARNES, JULIAN - Arthur & George (A Novel)
20823: BARR, EMILY - Bagage. Te veel? Dumpen!
15967: BARROSO, MARIA ALICE - Zeg zijn naam en ik vermoord hem
7971: BARROW R.H. - De Romeinen en de westerse beschaving
9392: BARTIER, J. (VOORWOORD) - De librije van Filips de Goede
24283: BARTSTRA, J.S. - Tabellen. Genealogische tabel no.1 t/m 7. Synchonistische tabel no.1 t/m 35
13485: BARWICK, JAMES - De schaduw van de Wolf
12259: BASSANI, GIORGIO - De ondergang van dr. Fadigati
24349: BASSERMANN, LUJO - Betaalde liefde. Van staatsbordeel tot tippelverbod
16322: BASTET, F.L. - Drieluik
23650: BASTET, FRÉDÉRIC - Haagse Krengen. Alfabet uit de boekenkist van Verwijs. De Haagse Boekhandel
25336: BASTET, F.L. - Naar paleizen uit het slik. Wandelingen door de antieke wereld.
23130: BASTET, F.L. - De stoptrein en andere verhalen
11891: BASTMEIJER, D.J. - Automobiel-Dieselmotoren, deel III
29575: BATEMAN, H.M. / EDITED BY JOHN JENSEN. - The man who... And other drawings.
23051: BATES, H.E. - Een huis vol vrouwen
14529: BATES, H.E. - De wereld is ons te veel en andere verhalen
26346: BATES, H.E. - De grond lag braak
15203: BATSELIER DOM. P. O.S.B.,(RED.) ,MEERDERE AUTEURS - Benedictus. Pater Europae
28334: BAUDELAIRE, CHARLES - Les fleurs du mal. Spleen de Paris suivi de La fanfarlo
25718: BAUDIN, LOUIS - Zo leefden de Inca's voor de ondergang van hun rijk.
3207: BAUDOIN FRANS - Het Rubenshuis. Stad Antwerpen-Kunsthistorische musea. Beknopte gids.
32647: BAUDUIN, J. (SAMENSTELLING) - Het begon in een smidse... De geschiedenis van een Nederlandse onderneming: N.V. Plaatwerkerij v/h P. Bammens & Zn., Maarssen
33015-A: BAUER, GUUS - "Met hangen en wurgen; De vrolijke noot van de dood (Een schelmenroman)"
29274: BAUER, MAIKE (HERAUSGEBER) / SCHAAR, INGRID (ILLUSTRATOR) - Vom Glück des Tanzens. Gedichte und Aphorismen.
5320: BAUER JOSEF MARTIN,'S-GRAVESANDE G.H. - Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel gevolgd door enige polemieken tussen socialisten en estheten
22710: BAUER, MAX - Der Blik. Eine Ubenteurergeschichte
7063: BAUER RIJKAARD LOD. - Boerenjongens
32852-T: BAUER, C. - De groene boogschutter en andere verhalen
17065: BAUER, C. - De groene boogschutter en andere verhalen
32968-T: BAUER, C. - De groene boogschutter
28414: BAUER, JOHANN - Kafka and Prague
30086: BAUGEAN - Verzameling van alle soorten oorlogsschepen en koopvaardijschepen die op den Oceaan en in de Middellandsche Zee varen.
32884-T: BAUM, VICKY - De vreemde nacht
14345: BAUM, VICKY - De vreemde nacht
19887: BAUM, VICKY - Rendez-vous in Parijs
30702: BAUM, VICKI - Incident in Lohwinckel - Bijou Reeks-Bi 38
32382: BAUM, VICKI - Een man voor Marylynn
27346: BAUMGART, FRITZ - Kalender der kunstgeschiedenis. Chronologisch overzicht van de westerse geschiedenis der beeldende kunsten, met verklaring van vakterminologie.
10760: BAUR, DR. FRANK - Uit Gezelle's leven en werk
7728: BAUR PROF.DR.FR.,DEN HAAN JACQUES,HULSKER DR.J.,SCHMOOK G.,STUIVELING PROF.DR.G. - De Nederlandse letterkunde in honderd schrijvers (platenatlas)
8012: BAUR PROF.DR.FR.,DEN HAAN JACQUES,HULSKER DR.J.,SCHMOOK G.,STUIVELING PROF.DR.G. - De Nederlandse letterkunde in honderd schrijvers. Van Middeleeuwen tot de eerste Wereldoorlog
15642: BAUR, F (RED.) - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden
26088: BAUR, PROF.DR.F., JACQUES DEN HAAN, DR.J. HULSKER, GER SCHMOOK, PROF.DR. G. STUIVELING - De Nederlandse letterkunde in honderd schrijvers
21481: BAVINCK, DR. H. - Bilderdijk als denker en dichter
11298: BAX-BOTHA, M.A. EN DR. D. BAX (SAMENSTELLING) - Afrikaans verhalend proza
13448: BAX-BOTHA, M.A. EN D. BAX (SAMENSTELLING) - Afrikaans verhalend proza
22356: BAXTER, CHARLES - Het festijn van de liefde
25117: BAYCILI, SEVTAP - De Markov-keten. Een filosofisch getint literair debuut.
15193: BAYCILI, SEVTAP - Donderpreken. Aforismen over Nederland
21370: BAZIN, HERVÉ - Uw wereld is de mijne niet
31179: BAZIN, GERMAIN, ANDRE GLOECKNER (ED.) - Fra Angelico
22814: BEARDSLEY, JOHN, PABLO PICASSO - Pablo Picasso. First impressions
19932: BEATY, DAVID - Schuldige Phoenix (Cone of Silence)
27882: BEAUFILS, MARCEL E.A. - Genie en Wereld. Wagner
15674: BEAUFORT, HENRIETTE, L.T. DE - Wilhelmina 1880-1962. Een levensverhaal
16570: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE - Rondom de kroon. Historiële vertellingen
12178: BEAUMAN, SALLY - Rebecca's Tale
18601: BEAUMARCHAIS - Le Barbier de Séville. Comédie
20973: BEAUMONT, ELIE DE - Op weg naar Don Quichotte. Door het labyrint van drie en een halve eeuw literaire kritiek
6538: DE BEAUVOIR SIMONE - Bloed van anderen
19459: BEAUVOIR, SIMONE DE - Wij vrouwen. Over emancipatie en feminisme
12877: BEAUVOIR, SIMONE DE - Met kramp in de ziel
20567: BEAUVOIR, SIMONE DE - Uitgenodigd (L'invitée)
16594: BEAUVOIR, SIMONE DE - Met kramp in de ziel (Quand prime le spirituell
14132: BEAUVOIR, SIMONE DE - De mandarijnen
12878: BEAUVOIR, SIMONE DE - De anderen
12014: BEAUVOIR, SIMONE DE - Alles wel beschouwd
28856: BEAUVOIR, SIMONE DE - Memoires. De druk der omstandigheden, 1
31424: BEAUVOIR, SIMONE DE - Met kramp in de ziel (Orig. Quand prime le spirituel)
23105: BEAVER, BRUCE/SHAPCOTT, THOMAS W. (GEN.EDITOR) - Poets On Record 7. Bruce Beaver reads from his own work
26971: BECK, HEINRICH/HANS WESTENDORP - "Das Grosse Agfa Labor-Handbuch; 3 Teile in einem Band"
23546: BECKER, FRANS, HENNEKELER, WIM VAN, TROMP, BART, SIE DHIAN HO, MONIKA (RED.) - Het drieëntwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme: Transnationaal Nederland.
23544: BECKER, FRANS, HENNEKELER, WIM VAN, TROMP, BART, SIE DHIAN HO, MONIKA (RED.) - Het eenentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme: De toekomst van de democratie.
23543: BECKER, FRANS, HENNEKELER, WIM VAN, TROMP, BART, (RED.) - Het twintigste jaarboek voor het democratisch socialisme: Hedendaags kapitalisme.
23540: BECKER, FRANS, HENNEKELER, WIM VAN, TROMP, BART, ZUYLEN, MARJET VAN (RED.) - Het zeventiende jaarboek voor het democratisch socialisme: Inzake beginselen.
23541: BECKER, FRANS, HENNEKELER, WIM VAN, TROMP, BART, ZUYLEN, MARJET VAN (RED.) - Het achttiende jaarboek voor het democratisch socialisme: De inrichting van Nederland.
11821: BECKETT, SAMUEL - En Attendant Godot
3874: BECKMAN THEA,HARTMAN EVERT,TERLOUW JAN,DE VRIES ANKE - Het Schrijversboek. De Lemniscaatclub 8
21489: BECKMAN THEA,HARTMAN EVERT,TERLOUW JAN,DE VRIES ANKE - Het Schrijversboek. De Lemniscaatclub 8
21488: BECKMAN THEA,HARTMAN EVERT,TERLOUW JAN,DE VRIES ANKE - Het Schrijversboek. De Lemniscaatclub 8
22419: BEDEE, KOR (SAMENSTELLING) - Oud worden hoe doe je dat? Ervaringsdeskundigen aan het woord
7700: BEDEVAART NAAR DE GRAVEN VAN DE IJZER VZW - Het geding van de Ijzertoren
7697: BEDEVAART NAAR DE GRAVEN VAN DE IJZER VZW ,MEERDERE AUTEURS - Naar Vlaanderens Dodenveld XXXIIIe Ijzerbedevaart 21 aug. 1960 (Kaaskerke Diksmuide)
7696: BEDEVAART NAAR DE GRAVEN VAN DE IJZER VZW ,MEERDERE AUTEURS - Naar Vlaanderen Dodenveld XXXIIe Ijzerbedevaart 23 augustus 1959 (Kaaskerke Diksmuide)
20883: BEEK, DR. M.A. VAN - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesotamië in het oud-testamentische tijdvak
18658: BEEK, GERDA VAN EN MICHEL VAN DER MAST - Het spuikwartier doord e eeuwen heen
23509: BEEK, E.S., MEIJER, ANDRÉ, E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 40e Jg, nr 9, sept 1986
30757: BEEK, BERT VAN, HANS JACOBI EN MARJA SCHARLOO - "Geld door de eeuwen heen; Geschiedenis van het geld in de Lage Landen."
28206: BEEK, MENNO VAN DER - Vergezocht. Gedichten
25852: BEEK, DRS.MARIJKE - Het aanzien waard? Geschiedenis van de welstandszorg in Nederland.
32916-T: BEEK, GEERT VAN - De steek van een schorpioen
18202: BEELS, HELENA - Reizen is een ramp
11588: BEER, KAN. A. DE - "De onsterfelijke Dante; I. Leven en opera minora"
17168: BEEREN, WIM A.L. - Hals
5031: BEERS,VAN JAN,MAERLANT,VAN JACOB - Gevoel en leven. Poezie van Jan Van Beers (omvat: Begga, Maerlant, De zoon van de metseldiener, De Stoomwagen, Martha de zinnelooze, De oorlog)
2555: BEERS,VAN JAN,SABBE MAURITS - Gedichten. Eeuwfeest-Uitgave (Jongelingsdromen, Levensbeelden, Gevoel en leven, Rijzende blaren, De idylle van vriend Mathijs)
11510: BEETS, NICOLAAS (HILDEBRAND) - Uit Nic. Beets' Dichtwerken, een bloemlezing naar aanwijzing van den Dichter
21424: BEETS, NICOLAAS - "Hildebrands voorbereiding; het dagboek van de student Nicolaas Beets"
17374: BEETS, NICOLAAS - "Gedichten. Derde deel (tweede gedeelte); Gedichten van Nicolaas Beets. Vierde deel; Gedichten van Nicolaas Beets. Vijfde deel."
25387: BEFORT, JEAN-PHILIPPE (RED.) - Guide Annuaire Officiel 41ème Festival De Cannes
5580: BEGEER PIET - Wespen en horzels. Roman van een school in oorlogstijd
22978: BEGEER, PIET - Pieter Maritsstraat 7. Roman van een volksschool.
13335: BEGEMANN, NIENKE - Victorine
12380: BEHAN, BRENDAN - De man van morgen/ De gijzelaar
13744: BEHN, NOEL - De infiltranten (The Kremlin Letter)
28181: BEHN, NOEL - De infiltranten (The Kremlin Letter)
10666: BEHR EDWARD - De laatste keizer van China was een kind. Het opzienbarende levensverhaal van de laatste keizer van China
22695: BEHREND, MARTIN - Geschichten aus dem Artistenleben
29410: BEHRENS, CHARLES - Brieven van Charles Behrens over Arlabacken
24414: BEIJERING, MARJAN - """We hebben ons altijd uit de naad gewerkt...."" Ouder worden in Rotterdam, vroeger en nu."
30011: BEIJMUM, KEES VAN - Over het IJ. Hèt boek van de brievenbusmoord
21083: BEIJNUM, KEES VAN - Over het IJ. Het boek van de brievenbusmoord
13850: BEIJNUM, KEES VAN - Dichter op de Zeedijk
26893: BEKKERS, LUDO, KOEN RAES, INGEBORG WALINGA, JEF DE ROECK, E.A. - Ons Erfdeel, 35e jaargang, nr 1, jan-febr 1992: Anna Tilroe, Charlotte Mutsaers, Dick Hillenius, Kaaitheater, e.a.
25184: BEKMAN, BERNARD (SAMENVATTING) - Halfweg. Het pantheon der Nobelprijswinnaars literatuur.
30093: BEKMAN, BERNARD - Christelijk erfgoed langs 's heren wegen In Nederland
32915-T: BELCAMPO - Bevroren vuurwerk. Een keuze uit de verhalen van
30287: BELCAMPO - Nieuwe verhalen van Belcampo
13976: BELCAMPO - Bevroren vuurwerk
5168: BELINFANTE A.D. - De utopie is een gevaarlijk wapen. Denken over verdraagzaamheid
31492: BELLINZIS, ANNA TERESA, JISKA BOURS, MARISSA VAN DER VALK, E.A. - Van eigen bodem' - Utrechtse beeldhouwers
16512: BELLLAMY, EDW. - In het jaar 2000
3610: BELLOC HILAIRE - Richelieu (Nederlands van Dr.M.H. Jacobs)
16303: BELLOW, SAUL - Herzog
27908: BELOFF, JOHN - Parapsychologie vandaag. Nieuwe vormen van onderzoek
6417: BELPAIRE M.E. - Beethoven, een kunst- en levensbeeld
32768-A: BEN-ITTO,HADASSA - "Anatomie van een vervalsing; De protocollen van de wijzen van Sion. Over het boek dat Hitler inspireerde."
18674: BENCHLEY, PETER - De diepte (The deep)
22247: BENESCH, OTTO - Rembrandt Teekeningen
31634: BENET, JUAN, FRIEDRICH DÜRRENMATT, RUDY KOUSBROEK, THOMAS MANN, ETHEL PORTNOY, E.A. - "Denderende verhalen; Per trein door de wereldliteratuur"
23618: BENNETT, ARNOLD - Imperial Palace
10821: BENOÎTE GROULT - Een eigen gezicht
23818: BENSER, WALTHER - Wij fotograferen in kleur (or. Wir photographieren farbig met Walther Benser)
5400: BENSON ROBERT HUGH - Het Werk van den Koning , II 's Konings Triomf, III 's Konings Dankbaarheid
17803: BENTHEM, G. VAN, PIET CALIS, H.B.G. CASIMIR, ADRIAAN VAN DIS, WIEL KUSTERS, MONIKA VAN PAEMEL (RED.) - De Gids & Verdriet, De Gids Maart/April 1992
31772: BENTZ VAN DEN BERG, ROEL, ANNA ENQUIST, FRANS POINTL, DIRK VAN WEELDEN, E.A. - "Goed gebundeld 2000; Nederlandse verhalen van nu"
31534: BERAN, JAN - Exercities - Roman
8444: BERBEROVA NINA - Roquenval. Chronique d'un château
33124-A: BERENDS, PETER - "Een andere kijk op de slag om Arnhem; De snelle Duitse reactie."
32769-A: BERENDS, PETER - Een andere kijk op de slag om Arnhem. De snelle Duitse reactie.
24817: BERENSON, BERNARD - Italiaanse schilders van de Renaissance
33064: BERG, WILLEM VAN DEN, ANNE VAN BUUL, E.A. - "De Boekenwereld; Tijdschrift voor boek en prent, 24e jaargang, nr. 5, augustus 2008"
16919: BERG, ERIK VAN DEN (SAMENSTELLING) - Dagboek. 365 schrijvers over de wereld en zichzelf
32439: BERG, MARINUS VAN DEN - "Kiezen voor ontmoeting; Over omgaan met ziek-zijn. Uitgave t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Nationale Vereniging De Zonnebloem"
22140: BERG, B. VAN DEN, A.L.SÖTEMANN (RED.) - De nieuwe taalgids. Van Haeringen nummer
20571: BERG, ELIZABETH - Op weg naar de sterren
15156: BERG, B. VAN DEN (RED) - Elseviers Repertoria. 1. Letterkunde Muziek
20796: BERGE, H.C. TEN - Blauwbaards ontwaken. Een verdraaide geschiedenis
16098: BERGE, H.C. TEN - De verdediging van poëzie en andere essays
24679: BERGE, WILLEM TEN - De vreemde wereld
16780: BERGE, H.C. TEN - Het geheim van een opgewekt humeur
23574: BERGE, H.C. TEN, BLOEM, REIN, VROMAN, LEO, WILMINK, W.A., E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, derde jaargang, nummer 3, mei 1965
23580: BERGE, H.C. TENM, FENS, KEES, E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, vierde jaargang, nummer 3, mei 1966
13987: BERGE, H.C. TEN - De beren van Churchill
23569: BERGEN, H.C. TEN, OVERSTEEGEN, J.J., VREIJLING, REINOUT, E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, tweede jaargang, nummer 4, mei 1964
12130: BERGENGRUEN, WERNER - De wonderbare schrijfmachine
32773-A: BERGER, LEO VAN - "Een Menslievende en Nationale Taak; Oorlog, kolonialisme en het Rode Kruis in Nederlandsch-Indie 1870-1950"
30824: BERGERAC, S. CYRANO DE - Maanreis, of Opstijging tot en Bereizing van de Maan
21943: BERGH, HANS VAN DEN, ANTONIN VAN ELSLANDER, ANTON KORTEWEG EN MONIKA VAN PAEMEL (SAMENSTELLING) - Kritisch akkoord 1981. Een keuze uit in 1980 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften
11178: BERGH VAN EYSINGA-ELIAS, DR. J. VAN DEN (INLEIDING) - Multatuli als dichter en denker, Bloemlezing uit Multatuli's werken
30589: BERGHE, GABY VANDEN - "Waar jij niet bent, is niemand; Liefdesbrieven uit de wereldliteratuur."
12816: BERGHE, H.C. TEN - Het geheim van een opgewekt humeur
21868: BERGMAN, HJALMAR - De mens wikt...
25522: BERGSMA, DR. J. (OPNIEUW UITGEGEVEN EN TOEGELICHT) - Karel ende Elegast
31564: BERGSMA, DR.J. - Psychologie in het ziekenhuis
3876: BERKEL,VAN COR - Paganini
11745: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. (RED.) - De pelgrimstocht der menschheid, geïllustreerde wereldgeschiedenis van de oudste tijden tot op heden
15562: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. EN C.D.J. BRANDT - De Pelgrimstocht der menscheid. Geïllustreerde wereldgeschiedenis van de oudste tijden tot op heden
23083: BERKEN, MARIA VAN - Artistenkind. Toneelspel in drie bedrijven
33014-A: BERKÉWICZ, ULLA - Zijn we gek geworden? Een vergelijkend onderzoek naar fanatisme.
10118: BERKHOF ASTER - Inspecteur Markus in Marokko - De dood in Napels - De commissaris gaat uit stelen
10217: BERKHOF ASTER - Rotsen in de storm
11940: BERKHOF, ASTER - Omnibus: Inspecteur Markus in Marokko, De dood is in Napels, De commissaris gaat uit stelen
6116: BERKHOF ASTER - De noodklok
26962: BERKHOF, ASTER - Een meisje te Bourges. Politieroman
3712: BERKHOF ASTER - De noodklok
10355: BERKHOF ASTER - De Chinese jonk - Doden worden niet meer levend - Moord in Mandalay
10545: BERKHOF ASTER - Rendez-vous te Portofino
18265: BERKHOF, ASTER - Land zonder schaduw
3739: BERKHOF ASTER - Onder de zon van Mexico
13292: BERKHOF, ASTER - De dood is in Napels
26965: BERKHOF ASTER - Onder de zon van Mexico
26966: BERKHOF ASTER - De noodklok
26963: BERKHOF ASTER - De commissaris gaat uit stelen.
26964: BERKHOF ASTER - Rendez-vous te Portofino
21064: BERKSHOF, ASTER - "Trio. Nieuwe Aster Berkhof Omnibus: Rotsen in de storm; De heer in grijze mantel; Een meisje te Bouges"
27910: BERLITZ, CHARLES - Het fatale jaar 1999
22648: BERNARD, TRISTAN - t Café'tje. Blijspel in drie bedrijven.
24047: BERNARDI, MARZIANO - Cinquant’anni della RIV 1906-1956. Storia di una valle, di un uomo, di un’industria.
22635: BERNARDS/BERNARDO - De Keizer komt, kluchtspel in 2 bedrijven
31139: BERNETT KEMPERS, A.J. - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in Indonesië.
10242: BERNLEF J. - Onder de bomen
20434: BERNLEF, J. - Verbroken zwijgen. Verhalen
28721: BERNLEF, J. - De taal van het hart. Een alfabet
13634: BERNLEF, J. - Onder de bomen
31479: BERNLEF - De pianoman
22121: BERNLEF, J. - Bajesmaf. Een bijzonderhedenboek over Nederlandse gevangenissen
16793: BERNLEF, J. - Hoe wit kijkt een eskimo
16630: BERNLEF, J. - Cellojaren. Verhalen
23357: BERNLEF, J., CONSTANDSE, A.L., HOF, WILLEKE VAN 'T - Ons Erfdeel, 22e jaargang, nr 3, mei/juni 1979: L.P. Boon, De dichter J. Bernlef, Joris Ivens, e.a.
22158: BERNLEF, J., ETHEL PORTNOY, REMCO CAMPERT, MAARTJE LUCCIONI, K. SCHIPPERS, ADRIAAN VAN DIS, KESTER FRERIKS, HARRY MULISCH, HERMAN PIETER DE BOER, WARD RUYSLINCK, JENNY PISUISSE, HENK ROMIJN MEIJER, S. CARMIGGELT, JAAP HARTEN EN J.M.A. BIESHEUVEL - 15 theaterverhalen
28462: BERNLEF, J. - Cellojaren. Verhalen
14428: BERNLEF, J. - Onder ijsbergen
12236: BERNLEF, J., MAX DENDERMONDE, A. DEN DOOLAARD, HELLA, S. HAASSE, ALFRED KOSSMANN, HELGA RUEBSAMEN - Van zes een jaar, zes verhalen van zes auteurs over zes jaren
26967: BERNLEF, J. - Onder ijsbergen
4207: BERNLEF J. - Onder de bomen
4706: BERTAUT JULES,HUGO VICTOR - Victor Hugo
22636: BERTINA, BOB - Rimboe. Indisch drama in 4 bedrijven
20696: BERTINA, B.J. - Joris Ivens, revolutionair
15627: BERTON, PIERRE - Drifting home
31415: BERTRAND, LOUIS - "Kasper van der Nacht; verbeeldingen in de trant van Rembrandt en Callot"
32538: BESSELAAR, HERMAN - "Langs oude en nieuwe wegen; Zwerven door Nederland en België"
30140: BESSELAAR, HERMAN - Het licht der Lamplantaren. Kleine geschiedenis van de straatverlichting.
19642: BESSELAAR, HERMAN - Albion Mixture. Onbekend Enegeland
19715: BESTE, R. VERNON - Herhaal de instructies
20579: BESTEN, AD DEN - Ik uw dichter. Een hoofd-stuk uit de immanente poetica van de dichters van ’50
17174: BESTEN, AD DEN, RAYMOND BRULEZ, ALFRED KOSSMANN, JAN SCHEPENS (SAMENSTELLING) - Literair Akkoord
14697: BESTEN, AD DEN - Dichters omnibus. 15e bloemlezing
14698: BESTEN, AD DEN - Dichters omnibus. 16e bloemlezing
14699: BESTEN, AD DEN - Dichters omnibus. 17e bloemlezing
14695: BESTEN, AD DEN - Dichters omnibus. 13e bloemlezing
20553: BESTEN, AD DEN, BERT VOETEN - De muze en het meisje
18323: BESTEN, AD DE, RAYMOND BRULEZ, ALFRED KOSSMANN, JAN SCHEPENS (SAMENSTELLING), OMSLAG DICK BRUNA - Literair Akkoord 7
26497: BETHELL, NICHOLAS, INLEIDING: HUGH TREVOR-ROPER - Het laatste geheim van de Tweede Wereldoorlog. Gewelddadige repatriëring naar Rusland 1944-1947
25640: BETHGE, HANS - Die chinesische Flöte. Nachdichtungen chinesischer Lyrik.
30068: BEUGE, WILLEM VAN - 17de eeuws Statenjacht
12488: BEUGEL, INA VAN DER - Een man over vrouwen
12489: BEUGEL, INA VAN DER - Een vrouw over mannen
19650: BEUGEL, INA VAN DER - Bij stukjes en beetjes
14375: BEUKEMA, HANS - Sail ahoy
18191: BEUKEN, W.H. - Van den levene ons heren I( De teksten) en II Avec un résumé en français
21450: BEUKEN, DR. W.H. (RED.) - Ruusbroec de wonderbare. Bloemlezing van fragmernten in de oorspronkelijke tekst met inleiding en aantekeningen
29739: BEUNDERS, HENRI - De verbeelding van de wereld. De wereld van de verbeelding. Opstellen
32496: BEVERS, BERT - "De nadering en andere gedichten; Welpoëzie 060"
32500: BEVERS, BERT - Het vallen dat op springen lijkt (Sprongcahiers no. 1)
32498: BEVERS, BERT, KEES VAN WIJK, ADRIE VAN ZIELST, PETER VAN TILBURG, HERMAN ELSEMAN, E.A. - WEL 1, jrg. 1, no. 1, maart 1973
32499: BEVERS, BERT, KEES VAN WIJK, ADRIE VAN ZIELST, JAN LANEN, FRANS MINK, E.A. - WEL 2, jrg. 1, no. 2, juli 1973
32497: BEVERS, BERT, KEES VAN WIJK, ADRIE VAN ZIELST, PETER VAN TILBURG, HERMAN ELSEMAN, E.A. - WEL 1, jrg. 1, no. 1, maart 1973
17256: BEVERSLUIS, MARTIEN - Canzonen
9884: BEYAERT KAREL - Wat de werkman voor het heropbeuren van zijnen toestand zelve doen moet. Een woord aan de werkllieden en aan dezen die den werkman beminnen
23799: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRAMBHUPADA, A.C. - Het geheim van het leven: De wetenschap der zelfrealisatie/ Volmaakte vragen, volmaakte antwoorden/ Heengaan en terugkomen. De wetenschap der reïncarnatie
28769: BHIKKHU, KITTIYANO (TAWEE/ DR. PHRAKUKITTIWARAPORN) - Have Bowl, will travel. Wandering across frontess of a tudong monk. Part 3, India
18779: BIE, WIM DE - Meneer Foppe en het gedoe
19076: BIE, WIM DE - Meneer Foppe en het gedoe
10952: BIE, WIM DE - Schoftentuig
21769: BIEGEL, ANNE EN HELEEN SWILDENS - M'n bril in de ijskast. Briefwisseling van twee journalisten die dagelijks ervaren hoe oud-zijn voelt
21770: BIEGEL, ANNE EN HELEEN SWILDENS - Verlengd bestaan. Nieuwe brieven van de auteurs van 'M'n bril in de ijskast'
16727: BIERCE, AMBROSE - Satans woordenboek
28975: BIERENBROODSPOT, GERTI - Edittha. Kroniek van een onmogelijke verliefdheid
14032: BIERENS DE HAAN, J.D. - Hoofdfiguren der geschiedenis van het wijsgerig denken, I en II (compleet)
29755: BIERENS, CORNEL - Sex doet een weekje nex. Take 1, 2, 3 in 23 shots
13633: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een overtollig mens en andere verhalen
22793: BIESHEUVEL, J.M.A. - Het wonder. Verhalen
13509: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een overtollig mens
13632: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een overtollig mens en andere verhalen
25155: BIESHEUVEL. J.M.A. - Zes novellen
5215: BIESHEUVEL J.M.A. - Een overtollig mens
2917: BIESHEUVEL J.M.A. - Een overtollig mens en andere verhalen
19159: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een overtollig mens
24677: BIESHEUVEL, J.M.A. - De Weg naar het Licht en andere verhalen
14679: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een overtollig mens
13636: BIESHEUVEL, J.M.A. - De steen der wijzen
28986: BIESHEUVEL, J.M.A. - Biesboek. Foto's documenten en tekeningen becommentarieerd door J.M.A. Biesheuvel
18426: BIGGLE, LLOYD - De tijdcapsule
18790: BIGGLE, LLOYD - De tijdcapsule
15040: BIJLO, VINCENT - De woordvoerder
32726-T: BIJLSMA, FRANS - Jezus en Marx, aartsvaders
13230: BIJNS, ANNA - Refreinen/ Verklarende woordenlijst (glossarium) op de Refreinen
23877: BILDERDIJK, MR. WILLEM - De dichtwerken van Bilderdijk. Derde + vierde deel.
25893: BILDERDIJK, K.W. - De dichtwerken van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk, eerste deel Treurspelen.
19964: BILDERDIJK, MR. WILLEM - De ondergang der eerste wareld
11294: BILDERDIJK, W. - Dichterlijke Zelfbeschrijving
7537: BILÉ ELIE - Het Rode Kruis te Blankenberge in oorlog en vrede. Jubileumboek
9244: BILLETDOUX RAPHAËLLE - Pas op voor zachte dingen
16224: BILSEN, B. VAN - Het schisma van Utrecht
12657: BINCHY, MAEVE - Het huis op Tara Road
32305: BINDERVOET, ERIK & ROBBERT-JAN HENKES - De intocht van Christus in Amsterdam
32297: BINDERVOET, ERIK & ROBBERT-JAN HENKES - Autobiografie van een Polemist
33106: BINNENDIJK, D.A.M. (VERZORGING) - Dichters van deze tijd
17840: BINNENDIJK, D.A.M. - Randschrift. Verzamelde critische beschouwingen
25949: BINNENDIJK, D.A.M. - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens
14937: BINNENDIJK, D.A.M. - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens
19883: BINS, P.G. - Musea & Kerken in Nederland boven de grote rivieren
14628: BIRD, KENNETH - Bisschop als dubbelspion
12896: BIRK, FRANS DE, JET VAN SWIETEN - Seizoenen van zinnen
25312: BIRRELL, T.A. - Geschiedenis van de Engelse literatuur
24396: BISMARCK, FÜRSTEN HERBERT (HERAUSGEGEBEN VOM...) - Fürst Bismarcks Briefe an seine Braut und Gattin
17712: BITTREMIEUX, C. - De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar
18327: C. BITTREMIEUX, BERT DECORTE, ED. HOORNIK, SYBREN POLET (SAMENSTELLING) - Literair Akkoord 5
4608: 'BIYI BANDELE THOMAS,GIPHART RONALD,GRUNBERG ARNON,HODGE MERLE,LANDVREUGD HERMINE,ROSCA NINOTCHKA,VEGA ED,YAHP BETH,LAURIER JOSIEN,ZWAGERMAN JOOST - De eerste keer. Een wereldwijde verhalenbundel
31775: BJELYI, ANDREJ - Petersburg
72: BJÖRNSON BJÖRNSTJERNE - Het bruidslied, Vlaggen , In stad en haven. Met een inleiding over auteur en werk door Dr.Saskia Ferwerda.
13178: BLAAZER, JAN, CARMIGGELT, H.P. DE BOER, JAN CREMER, CALDWELL, D. FRENKEL FRANK, TOON HERMANS, O. HENRY, O'MILL, POE, QUINTANA, DE MAUPASSANT, E. WAUGH, WODEHOUSE, SOMERSET MAUGHAM, IRVING SHAW E.A. - Humoristische hoogtepunten
15054: BLACK, GEES FRANK & RENEE MÉTIVIER BLACK (ED.) - The Harney Papers
28484: BLAIZE, WIES - Gat in de tijd. Gedachten gedicht
32134: BLAKE, MICHAEL - De dans van de wolf (verfilmd als Dances with Wolves)
18461: BLAKE, MICHAEL - De dans van de wolf (verfilmd als Dances with Wolves)
26833: BLAKESTON, OSWELL (SAMENSTELL.) - Ik werk bij de film
28455: BLAMAN, ANNA - Eenzaam avontuur
4234: BLAMAN ANNA - Vrouw en vriend
27750: BLAMAN, ANNA - De Kruisvaarder
11675: BLAMAN, ANNA - Anna Blaman over zichzelf en anderen
6140: BLAMAN ANNA - Vrouw en vriend
28725: BLAMAN, ANNA - Overdag en andere verhalen
1925: BLAMAN ANNA - De verliezers
24406: BLAMAN, ANNA - De Kruisvaarder / Ontmoeting Met Selma
24186: BLAMAN, ANNA - Over zichzelf en anderen. Poëzie, artikelen en lezingen.
12794: BLAMAN, ANNA - De kruisvaarder en Ontmoeting met Selma
18699: BLAMAN, ANNA - Ram Horna en andere verhalen
17464: BLAMAN, ANNA - Over zichzelf en anderen
1533: BLAMAN ANNA - Vrouw en vriend.
11605: BLAMAN, ANNA - De verliezers
12665: BLAMAN, ANNA - Op leven en dood
16180: BLAMAN, ANNA - Op leven en dood
20565: BLAMAN, ANNA (RED.) - Ruimte 9. Driemaandelijks cahier
5176: BLAMAN ANNA - Ram Horna en andere verhalen
27008: BLAMAN, ANNA - Vrouw en vriend
25933: BLAMAN, ANNA - De verliezers (1ste druk)
17501: BLANKENSHIP, WILLIAM - De terugkeer van Dan Ryan
22090: BLASIS, CELESTE DE - Verborgen eiland van het geluk
22817: BLESS, FRITS (SAMENSTELLING), PABLO PICASSO - Pablo Picasso. Grafiek uit de collectie van het Sprengel Museum Hannover
21763: BLICHER-CLAUSEN, J. - Inga Heine
13471: BLIXEN, KAREN - Een lied van Afrika (Out of Africa)
7292: BLIXEN KAREN - Een lied van Afrika (or.Out of Africa)
9162: BLIXEN KAREN - Nachtelijk gesprek in Kopenhagen. Laatstse verhalen
16209: BLIXEN, KAREN - Twee grillige verhalen
15608: BLIXEN, KAREN - Een lied van Afrika (Out of Africa)
29160: BLIXEN, KAREN - Out of Africa / Een lied van Afrika
28805: BLIXEN, KAREN - Out of Africa. Een lied van Afrika
30206: BLIXEN, KAREN - Twee grillige verhalen
32136: BLIXEN, KAREN - Nieuwe wintervertellingen
13423: BLIXEN, KAREN - Laatste verhalen
29998: BLOCK, LAWRENCE - Tanner on Ice (An Evan Tanner Novel)
16056: BLOEM, J.C. - "Brieven van J.C. Bloem aan P.N. van Eyck I 1910-1916; deel II 1917-1962"
30660: BLOEM, MARION - Mooie meisjermond
22102: BLOEM, MARION - Matabia of een lange donkere nacht
24596: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten
12687: BLOEM, J.C. - Verzamelde beschouwingen
30195: BLOEM, MARION - Lange reizen korte liefdes
8614: BLOEM MARION - Lange reizen korte liefdes
23576: BLOK, W. FENS, KEES, OVERSTEEGEN, J.J., E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, derde jaargang, nummer 5, september 1965
24618: BLOK, ANTON - De Bokkerijders. Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas (1730-1774)
9951: BLOKDIJK TOM,GORP, VAN JOS,LUTZ LOUIS,SCHOOR, VAN JAAK,(RED.) - Dramatisch Akkoord 1974
27017: BLOKKER, J.A. - Séjour (bekroond in 1950 met de Reina Prinsen Geerligsprijs)
12216: BLOKKER, JAN - Wij zullen dan maar hopen dat we er met een kleiner bedrag afkomen, Het Holland Festival en de Hollandse samenleving
25063: BLOKKER, JAN - Is m'n haar eigenlijk al weer kort genoeg?
25064: BLOKKER, JAN - Afscheid van televisieland
25670: BLOKKER, JAN - Voorbij, voorbij, oh, en voorgoed voorbij
26882: BLOKLAND, HANS, INGEBORG WALINGA, SARAH VERROEN, E.A. - Ons Erfdeel, 38e jaargang, nr 2, maart-april 1995: Frans Haks, Daniël Robberechts, Peter Blum, e.a.
27174: BLOM, PHILIPPE, MICHAEL DEFUSTER, NINA FOLKERSMA, AND OTHERS - Fanatismo. One-off magazine on today's fanaticism
32753-A: BLOM, RON EN THEUNIS STELLING - Niet voor God en niet voor het Vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van '14-'18.
6447: BLOMMAERT ALOÏS - Het moeilijke begin, roman uit het leven
10233: BLOMMAERT ALOÏS - De laatste vracht
4999: BLOMMAERT ALOÏS - De heikeuters
21525: BLOOMFIELD, HAROLD H. EN LEONARD FELDER - Het Achilles syndroom. Maak van je zwakheden je kracht
26409: BLUMENTHAL LAZAN, MARION - Vier gelijke stenen. Op de vlucht voor de holocaust.
22644: BLUMENTHAL, OSKAR. KADELBURG, GUSTAV - In het Witte Paard. Blijspel in drie bedrijven
20827: BLUMENTHAL, VALERIE - De nacht gaat voorbij
25415: BOARDMAN JR., TOM (EDITOR) - Science Fiction Stories
6424: BOCCACCIO, DI GIOVANNI - Decamerone (Bewerking C.J.Kelk)
3997: BOCCACCIO, DI GIOVANNI - Decamerone (Ned.vert.)
24012: BOCCACCIO, DI GIOVANNI - Decamerone (Ned.vert.)
5051: DE BOCK EUGÈNE,HOUWAERT JOHAN BAPTIST - Johan Baptist Houwaert
19194: BOCK, EUG. DE - Johan Baptist Houwaert
19193: BOCK, EUG. DE - Opstellen over Colijn van Rijssele en andere rederijkers
25411: BOCKEMÜHL, MICHAEL - Rembrandt 1606-1669. Het raadsel van de verschijning.
20265: BODAAN, L.A., H.TH. DE BOOY, D.A. CRAMER-SCHAAP, GERTIE EVENHUIS, GERT JANSMA-VAN SCHOUWENBURG, HELEEN KERNKAMP-BIEGEL, W.M. NIJKAMP, TINE PIETERS-CORTEL, H. SPIES-PIETERSE, RIE STOOVÉ-BAUER - Het licht schijnt overal. Kerstboek
26785: BODT, SASKIA DE, TON VAN KALMTHOUT. NOP MAAS (RED.) - De Negentiende Eeuw, 21ste jaargang nr 2
26778: BODT, SASKIA DE, HENK EIJSSENS, TON VAN KALMTHOUT, NOP MAAS (RED.) - De Negentiende Eeuw, 19de jaargang nr 3
26776: BODT, SASKIA DE, HENK EIJSSENS, TON VAN KALMTHOUT, NOP MAAS (RED.) - De Negentiende Eeuw, 19de jaargang nr 1
26779: BODT, SASKIA DE, HENK EIJSSENS, TON VAN KALMTHOUT, NOP MAAS (RED.) - De Negentinede Eeuw, 19de jaargang nr 4
26781: BODT, SASKIA DE, HENK EIJSSENS, TON VAN KALMTHOUT, NOP MAAS (RED.) - De Negentiende Eeuw, 20ste jaargang nr 2
26787: BODT, SASKIA DE, TON VAN KALMTHOUT. NOP MAAS (RED.) - De Negentiende Eeuw, 21ste jaargang nr 4
26782: BODT, SASKIA DE, HENK EIJSSENS, TON VAN KALMTHOUT, NOP MAAS (RED.) - De Negentiende Eeuw, 20ste jaargang nr 3
26784: BODT, SASKIA DE, HENK EIJSSENS, TON VAN KALMTHOUT, NOP MAAS (RED.) - De Negentiende Eeuw, 21ste jaargang nr 1
26604: BODT, SASKIA DE (RED) EELKE MULLER - De negentiende eeuw, 22ste jaargang, nr 2.
26783: BODT, SASKIA DE, HENK EIJSSENS, TON VAN KALMTHOUT, NOP MAAS (RED.) - De Negentiende Eeuw, 20ste jaargang nr 4
26606: BODT, SASKIA DE (RED.), HARM JAN SMIDT, DANNY BECKERS E.A. - De Negentiende eeuw, 22ste jaargang, nr 4
26605: BODT, SASKIA DE (RED.), THOMAS VON DER DUNK E.A. - De negentiende eeuw, 22ste jaargang, nr 3
14028: BOELITSJEV, KIRIL - Mag ik nina even?, zeven verhalen
20651: BOER, C. DE, S.I. BRENNECKE - Media en publiek. Theorieën over media-impact
33043: BOER, DR.M.G. DE - "Jan de Lapper; Een Haarlemsche legende"
30521: BOER, DR.M.G. DE - "Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen. Grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Thans Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw ""Fijenoord"" 1823-1923."
6400: DE BOER HERMAN PIETER - De nymfentrein en andere verhalen (met pentekeningen van Pat Andrea)
28834: BOER, DR. M.G. DE EN H. HETTEMA - Kleine schoolatlas der vaderlandse en algemene geschiedenis
31125: BOER, A.J. DE - "Op en Om De Wieden; De schoonheid van het Overijsels merengebied: Landschap, Mensen, Flora, Fauna."
6517: DE BOER HERMAN PIETER - Het Herenhotel en andere verhalen (met pentekeningen van Pat Andrea)
13160: BOER, HERMAN PIETER DE, MARJAN BERK, MARION BLOEM, NILGUN YERLI, JOOST ZWAGERMAN - Sporen door de sneeuw, vijf verhalen over winterse ontmoetingen
21971: BOER, HERMAN PIETER DE - Het papieren badpak. Variété littéresque
15987: DE BOER MARITIEM - Maritiem Journaal 80
15988: DE BOER MARITIEM - Maritiem Journaal 77
28457: BOER, HERMAN PIETER DE - De kellnerin en andere verhalen
26170: BOER, ADRIAAN - Portretfotografie voor den amateur
23473: BOER. BOTE DE LZN, E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 40e Jg, nr 11, november 1986
25744: BOER, LODEWIJK DE - Angelo & Rosanna (duitstalig)
31287: BOER, DR. M.G. DE EN H. HETTEMA JR. - Kleine Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de algemeene geschiedenis
25957: BOER, DR.C. DE - De renaissance der letterkunde te Florence vóór 1500. Het humanisme - Alberti - Lorenzo de' Medici - Poliziano - Luigi Pulci - Savonarola
15411: BOER, HERMAN PIETER DE - Het lokkende eiland
26367: BOER, SJAAK DE - Do I Hear a Yes?
1428: DE BOER PIETER - Vlaamsch Koren uit Fransche Voren.
13020: BOER, HERMAN PIETER DE - De dikke De Boer, Verzamelde verhalen
12105: BOER, DR. R.C. - Noorwegens letterkunde in de negentiende eeuw
32016: BOERHAVE, BETJE, JAN VEENHOVEN - Het dagboek van Betje Boerhave deel 1: Voorjaar en zomer 1874
32018: BOERHAVE, BETJE, JAN VEENHOVEN - Het dagboek van Betje Boerhave deel 3: Voorjaar enm zomer 1875
32017: BOERHAVE, BETJE, JAN VEENHOVEN - Het dagboek van Betje Boerhave deel 2: Najaar en winter 1874
31275: BOERMA, A. - "Jacob Mennes Beukema; Zoon van het boerenland, zeeman van formaat, geschoold door de Minerva. Een bijzondere man (uit de Marne) in de 19e eeuw."
32013: BOERSMA, FRITS - Caspar de stenen man
29913: BOERSMA-VAN DER MARK, ANNE (EINDRED.) - "De bok, it gouden aai en de san ravens; De bok, het gouden ei en de zeven raven. Trije ferhalen"
9412: BOETS J.,GEZELLE GUIDO - Gezelles cortracena
2522: BOETS J.,COUTTENIER P.,D'HAEN CHR.,GEZELLE GUIDO - Gezelle in origineel.
5141: BOEY M. - De voedstervader
19866: BOEYE, EUGENIE - Het kind en de ster
28215: BOGAERT, PAUL - De slalom soft. Gedicht
5674: BOGDANOV NIKOLAI - Het eerste meisje. Een romantische geschiedenis
18746: BOILEAU-NARCEJAC - Een leeg vertrek in Zeezicht (La Porte du Large)
29722: BOIS, KECHTELD DE - Kees Thijn Schilderijen. Tussen magie en realiteit
21702: BOLGER, DERMOT (ED.), JOHN BANVILLE, SAMUEL BECKETT, RODDY DOYLE, MOLLY KEANE, PATRICK MCCABE, BRIAN MOORE, JOSEPH O'CONNOR, WILLIAM TREVOR E.A, PAKKETPOST - The Picador Book of contemporary Irish Fiction
8123: BOLL MICHEL - Kus me kus me kus me. Verhalen
20653: BOLLERMAN, J.B.J. EN J.N.J. BROENINK - Het begrafenisfonds 'Let op Uw Einde' 1847-1893
29203: BOLT, ROELF - Leugenaars en vervalsers. Een kleine encyclopedie van misleiding,
29370: BOLT, CAROL - Het Boek met alle Antwoorden
19104: BOLTEN, A.E.M. E.A. - Naar de letter 4 : Jacob van Maerlant's Der Naturen Bloeme
19105: BOLTEN, A.E.M. E.A. - Naar de letter 3 : Karel ende Elegast
19701: BOM, EMMANUEL DE - Wrakken
20958: BOMAND, GODFRIED - De glimlach die blijft. Een keuze uit zijn werk
10512: BOMANS GODFRIED,DE LEY GERD,PLAS,VAN DER MICHEL - Kort berichten. Aforismen, verzameld door Gerd de Ley. Met een interview door Michel van der Plas
30999: BOMANS, GODFRIED - "Van dichtbij gezien; Rome/Jeruzalem/Maastricht/Zundert"
27052: BOMANS, GODFRIED - Capriolen
32637: BOMANS, GODFRIED - Nieuwe buitelingen. Facetten en aspecten
10945: BOMANS, GODFRIED - Noten kraken
27019: BOMANS, GODFRIED - Noten kraken
20957: BOMANS, GODFRIED - Mijmeringen
6207: BOMANS GODFRIED - Cursiefjes
6199: BOMANS GODFRIED - Op de keper beschouwd
6660: BOMANS GODFRIED - Noten kraken
7184: BOMANS GODFRIED - Capriolen. Een tweede bundel buitelingen
86: BOMANS GODFRIED - Memoires of gedenkschriften van minister Pieter Bas
7867: BOMANS GODFRIED - Pa Pinkelman in de politiek
19450: BOMANS, GODFRIED - Noten kraken
31008: BOMANS, GODFRIED - Op de keper beschouwd
6393: BOMANS GODFRIED - Sprookjes
1440: BOMANS GODFRIED - Buitelingen. Aforismen, buitelingen en capriolen
13891: BOMANS, GODFRIED - Pieter Bas
26566: BOMANS, GODFRIED - Op het Vinkentouw
19086: BOMANS, GODFRIED - Memoires of gedenkschriften van minister Pieter Bas
23910: BOMANS, GODFRIED - Een Hollander ontdekt Vlaanderen
25687: BOMANS, GODFRIED - Noten Kraken (1ste druk)
25710: BOMANS, GODFRIED - Buitelingen
27018: BOMANS, GODFRIED - "Korte berichten; aforismen, verzameld door Gerd Deley"
17442: BOMANS, GODFRIED - Dickens, waar zijn uw spoken? In memoriam Godfried Bomans
31006: BOMANS, GODFRIED - Van hetzelfde!
18158: BOMANS, GODFRIED - Sprookjes
16946: BOMANS, GODFRIED - De avonturen van tante Pollewop
20251: BOMANS, GODFRIED - Nieuwe buitelingen. Facetten en aspecten
15107: BOMANS, GODFRIED - Dickens, waar zijn uw spoken? In memoriam Godfried Bomans
31106: BOMANS, GODFRIED - Op reis rond de wereld en op Rottumerplaat
20550: BOMANS, GODFRIED - Noten kraken
10610: BOMANS GODFRIED - Buitelingen
10611: BOMANS GODFRIED - Buitelingen
3731: BOMANS GODFRIED - Buitelingen
26132: BOMANS, GODFRIED - Kruimige aardapelen en andere verhandelingen over Nederlanders in den vreemde
12817: BOMANS, GODFRIED - Merkwaardigheden rond de Camera Obscura
13800: BOMANS, GODFRIED - "Korte berichten; aforismen, verzameld door Gerd Deley"
31530: BOMANS, GODFRIED - Van mens tot mens. Uit nagelaten werk I
10812: BOMANS, GODFRIED - Pieter Bas
28622: BOMANS, GODFRIED - Op het vinkentouw
9250: BOMANS GODFRIED - Van mens tot mens. Uit nagelaten werk I
31001: BOMANS, GODFRIED - Mijmeringen
4068: BOMANS GODFRIED - Omnibus. Humor en ernst uit het werk van Godfried Bomans
31024: BOMANS, GODFRIED - Pieter Bas
31660: BOND, BOB - Handboek Zeilen
12381: BOND, EDWARD/ CHRISTOFPHER HAMPTON/ PETER NICHOLS - Gered/ Wanneer heb je mijn moeder voor het laatst gezien?/ Een dag ui de dood van verdomde Loewietje

Next 1000 books from Kien boeken

3/9