Kien boeken
Berkstraat 31, 3434CC Nieuwegein, The Netherlands. Tel.: 00 31 (0)30 601 91 44            Email: info@kien-boeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32529: REDACTIE - Het Nederlandsche Boek 1937
32426: REDACTIE - "Wie is die ... Auteurs Van Singel 262; Fotografisch, biografisch & bibliografisch"
12976: A.J. - J.A. Alberdingk Thijm
3179: - Romaanse Abdijkerk Hastière
22728: - ILLUSTRATED. The coronation in wonderful pictures.
3441: - Schrijvers van Bruna 69/70
3221: - - "Beelden uit ons verleden (2 Vol); een reeks platen met kommentaar getrokken uit de geschiedenis van Vlaanderen."
4180: - Zelfportret in brieven en schetsen
13006: - - ’t Beertje, volkskundige almanak 1952
13005: - - ’t Beertje, volkskundige almanak 1951
32127: N.N. - "The War's Best Photographs; Pictorial Masterpieces of the Greatest Struggle the World has known."
18792: - Enkhuizer Almanak 1996
5254: - Histoires d'amour de l'histoire de France. Tome quatrième
32247: - "De Nazi Connectie; Belevenissen van een meesterspion in Hitler-Duitsland"
22523: RED. - Le Magasin Littéraire. 8e année no 2
13001: - - ’t Beertje, volkskundige almanak 1947
6594: - Lourdes
7354: (RED.) - Ogen op de rug. Herman Suykerbuyk
7644: - Gedenkboek eeuwfeest van het Sint Lodewijkscollege Brugge, 21 april 1936
7869: - Het Ondermaanse
7724: - Herbert Spencer en zijn tijd
9052: - De zonneventer
9392: - - De librije van Filips de Goede
9622: A.J.W. - Levenslust. Vertellingen met prentjes door A.J.W.
9499: - Staat van beleg
29970: - - Gids voor boeren- en volksgeneeskunde
9779: - Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in Woord en Beeld.
27335: L.E.L. - "Fisher's Drawing Room Scrap-Book; With poetical illustrations by L.E.L."
19494: - De vreugde is overal en wil zich laten vinden, deel 2. Gedichten, aforismen en schilderkunst
22497: RED. - Dietsche Warande & Belfort 113e jaargang/ nummer 6. Tijdschrift voor letterkunde & geestesleven
25894: – - "Beknopte historie van 't Vaderland van de vroegste tyden af tot aan het jaar 1767. Derde deel; lopende van het Jaar 1673 tot 1751."
21871: - - Nederland in de 20ste eeuw. 1930-1940
22721: RED. - Grondwet van Europa, Verdrag tot vaststelling van een
16132: - - The coronation of her majesty Queen Elizabeth II. Approved Souvenir Programme
22649: - Nauke en Compagnon. Klucht in één bedrijf
22652: J.J. - Het rare Kosthuis. Klucht in twee bedrijven
20622: , 361 PP., MET 30 PLATEN IN FOTOKATERN, AANTEKENING VOORIN, ENKELE ONDERSTREPINGEN IN DE TEKST, VERTALING J.A. MEIJERS - De Middeleeuwen. Economische en sociale geschiedenis
16292: - Soorten en afmetingen van ijzer en staal in voorraad benevens gewichtstabellen
16492: - Nederlandse Vereniging van Vrienden van Marcel Proust. Jaarboek 1979 No. 6
15454: - Op schalen van goud
24107: - Handelingen van het twee en twintigste Nederlands philologen-congres, Utrecht 17-18 april 1952.
24108: - Handelingen van het achtentwintigste Nederlands filologencongres, Nijmegen 1-3 april 1964
24106: - Handelingen van het een en twintigste Nederlands philologen-congres, Groningen 13-14 april 1950.
24105: - Handelingen van het zestiende Nederlandsche philologen-congres, Groningen 25-26 april 1935.
24103: - Handelingen van het negentiende Vlaamse filologencongres, Brussel, 27-29 maart 1951.
24339: - Zu Befehl, Herr Feldwebel! Soldatenwitze aus Krieg und Frieden.
24295: - Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50 000. Deel 1: West-Nederland
23028: - XIIe Bedevaart naar Vlaanderens doodenveld (achtste vervolg 1931)
23027: - "Documents La gangrène. Le dossier ""La Gangrène"", appel au CICR "
31822: - Deutscher Foto-almanach 1956
23796: RED. - BZZLLETIN 157, juni 1988. Portugal
23795: RED. - BZZLLETIN 146, mei 1987. Hongaarse literatuur
24058: - Mythologie. 2220 mythologische figuren. Een uitkomst voor puzzelaars.
23924: REDACTIE - Wachters bij de heilige plaatsen. Uitgave Sint Anthonius-Almanak
22658: - De gestolen rok. Kluchtspel 5 Heeren
32124: N.N. - The Big Five: Roosevelt, Churchill, Stalin, Eisenhower, Tsjiang Kai-Sjek
21882: - Oriënt express
24773: - Het leven op aarde
28662: - - Documenta 7, Kassel I en II
2509: - Les châteaux de Robert et James Adam
2554: - Verslag van de Commissie van Voorlichting op 14 juli 1946 door zijne Majesteit Koning Leopold III ingesteld
25846: - Schrijvers van Bruna 69/70
22744: - De Praalstoet van de Gouden Boom te Brugge
32370: REDACTIE - "National Geographic Nederland-België, juni 2005: Thema Het weer; compleet met Themakaart Europa."
23084: - De beteekenis van het Vlaamsch nationalisme voor het Katholicisme in Vlaanderen
11318: - Kijk, Louis Paul Boon, de schrijver in beeld
28661: - - II. Documenta. Malerei. Internationale Ausstellung 11 juli-11 oktober 1959, Kassel
26363: R.B. - Verre Stemmen
2729: - Lieven Gevaert. De mens en zijn werk.
23285: - Book & Print Auction Sale 307 - 19-20 May 1998
23286: - Book & Print Auction Sale 305 - 13-14 May 1997
23289: - Book & Print Auction Sale 301 - 16-17 May 1995
23290: - Book Auction Sale - 22-23 December 1981
23291: - Book Auction Sale 5th - 6th december 2000
23292: - Auction Sale of Books and Prints, No. 18, 9 and 10 june 1993
17823: - - ’t Manneke uit de mane 1971. Volksalmanak voor Vlaanderen
17826: - - ’t Manneke uit de mane 1970. Volksalmanak voor Vlaanderen
17310: A.D.L. - Les ducs héréditaires de Normandie
17925: - - Schatten van de tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin
22886: - Kunst & Antiekberus 's Hertogenbosch 2002
23284: - Book & Print Auction Sale 306 - 25-26 November 1997
23287: - Book & Print Auction Sale 304 - 19-20 November 1996
23288: - Book & Print Auction Sale 302 - 14-15 November 1995
31953: DR. C. - Zo wordt u een hartstochtelijk paar
22161: RED. - Arbeitstesxte für den Unterricht. Philosophische Anthropologie
29724: - - Odilon Redon 1840-1916. A Loan Exhibition of Paintings, Pastels and Drawings in aid of Corneal graft and Eye bank Research
22745: - De Praalstoet van de Gouden Boom te Brugge
8843: - Jan Cremer
8872: - Opgravingen in Bijbelse grond. Met 16 pagina's platen en 3 kaarten
22383: - - Nieuwe Joodse sprookjes
22411: RED. - Het kunstboek
20829: - - The coronation of her majesty Queen Elizabeth II. Approved Souvenir Programme
32106: N.N. - "Het wonder van de tweede pruimenbloei; Een Chinese liefdesroman."
22611: RED. - (fono) Grafisch Nederland 1987: Honderd jaar rond. Kerstnummer van Grafisch Nederland 1987
13004: - - ’t Beertje, volkskundige almanak 1950
32530: REDACTIE - Het Nederlandsche Boek 1931
12155: - - Jugendstil, Die Frau um die Jahrhundertwende
2075: A.V. - Eert Vader en Moeder. Verhaal der Christene Jeugd opgedragen. Bekroond door de Fransche Academie.
29535: RED. - Wörterbuch der Architektur
31063: - Zeven brieven aan Alma
30539: N.N. - Curial. Een klassieke Catalaanse ridderroman uit de vijftiende eeuw.
13002: - - ’t Beertje, volkskundige almanak 1948
13003: - - ’t Beertje, volkskundige almanak 1949
18794: - Enkhuizer Almanak 1994
11347: - - Zo leeft Wilhelmina voort – Margriet herdenkt met dankbaarheid
10576: - De ellendigen
31054: - Vrouw van Rome
31905: N/A - Picasso, een geïllustreerde biografie
26829: - - Lieven Gevaert. De mens en zijn werk.
26970: - - Enkhuizer Almanak 1984
32117: N.N. - Ken-je-die-? Humor uit de oorlogsjaren
23482: BÄR, MGR. PH.,CANIS, GELDERMALSEN,TH. J. VAN, - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 45e Jg, nr 6, juni 1991
12: AAFJES BERTUS - Omnibus
26803: AAFJES BERTUS - Capriccio Italiano, een reisboek door Italië & Goden en eilanden, een reis door Griekenland aan de hand van Homeros.
21270: AAFJES, BERTUS - Maria Sibylla Merian
12680: AAFJES, BERTUS - De Tooverfluit, vrij bewerkt naar Wunderhorn
18367: AAFJES, BERTUS - Ik ga naar Amerika
21630: AAFJES, BERTUS - De wereld is een wonder. Op reis in Nederland, Marokko, Frankrijk, Japan en Italië
21313: AAFJES, BERTUS - De koelte van een pauweveer
20907: AAFJES, BERTUS - Ik ga naar Amerika
28446: AAFJES, BERTUS - "Het gevecht met de muze: het gevecht met de muze; Het zanduur van de dood; Sonnetten uit 1938; Verspreide gedichten"
20910: AAFJES, BERTUS - De zeemeerminnen. Novellen
20908: AAFJES, BERTUS - De Italiaanse postkoets, waarin opgenomen Een laars vol rozen
20920: AAFJES, BERTUS - De wereld is een wonder. Op reis in Nederland, Marokko, Frankrijk, Japan en Italië
32505: AAFJES, BERTUS EN PIET WORM (ILLUSTRATIES) - "De vrolijke Vaderlandse geschiedenis; Deel 2: Van de Gouwen Eeuw tot nu"
30356: AAFJES, BERTUS - De fazant op de klokketoren
18056: AAFJES, BERTUS - Het gevecht met de muze
23740: AAFJES, BERTUS - Mijn ogen staan scheef, zwerftochten door het land van Mikado
24666: AAFJES, BERTUS (BEW.) - De tooverfluit. Vrij bewerkt naar Des Knaben Wunderhorn.
24669: AAFJES, BERTUS - De zeemeerminnen. Novellen
29163: AAFJES, BERTUS - Logboek voor 'Dolle dinsdag'
18205: AAFJES, BERTUS - De Italiaanse postkoets, waarin opgenomen Een laars vol rozen
18206: AAFJES, BERTUS - De wereld is een wonder. Op reis in Nederland, Marokko, Frankrijk, Japan en Italië
32329: AAFJES, BERTUS - Die te Amsterdam vaak zei: Jeruzalem
22176: AAFJES, BERTUS - Die te Amsterdam vaak zei: Jeruzalem
22513: AAFJES, BERTUS - In de schone Helena. Op reis door Griekenland, Spanje, Frankrijk, Nederland
27650: AAFJES, BERTUS - Maria Sibylla Merian en andere gedichten
30882: AAFJES, BERTUS - Een lampion voor een blinde of De zaak van de Hollandse heelmeesters
1417: AAFJES BERTUS - Capriccio Italiano, een reisboek door Italië & Goden en eilanden, een reis door Griekenland aan de hand van Homeros.
22405: AAFJES, BERTUS (VERTALING EN SAMENSTELLING) - De blinde harpenaar. De liefde, het leven, het geloof, de dood in de poëzie der oude Egyptenaren
12666: AAFJES, BERTUS - "Gedichten: eerste sonnetten; Het gevecht met de muze; Het zandzuur van den dood; Verspreide gedichten; Sonnetten en andere gedichten uit Friesland; Boeren; In het rampjaar"
11015: AAFJES, BERTUS, MARIE-LUISE KASCHNITZ, ANTON KOOLHAAS EN EUDORA WELTY - Avenuereeks 4
28874: AAFJES, BERTUS - Wie reist, leeft dubbel. De mooiste reisverhalen
14914: AAFJES, BERTUS - Capriccio Italiano
20418: AAFJES, BERTUS - Maria Sibylla Merian
12053: AAFJES, BERTUS - Een laars vol rozen
19298: AAFJES, BERTUS - De val van Icarus. Verhalen
10942: AAFJES, BERTUS - Ik ga naar Amerika
12206: AAFJES, BERTUS - Mijn ogen staan scheef, zwerftochten door het land van Mikado
31844: AARDSE, KAREL (SAMENSTELL.) - De Literatuurkrant: Middeleeuwse Ridderverhalen.
5846: AARTS C.J.,ETTEN, VAN M.C. - Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Nederland in 100 liedjes en gedichten
28298: ABAD, GÉMINO H. EN ALFRED A. YUSON (ED.) - One Hundred love poems. Philippine Love poetry since 1905
29267: ABDOLAH, KADER - Dit mooie land
28449: ABDOLAH, KADER - De reis van de lege flessen (Gesigneerd!)
25052: ABDOLAH, KADER - De man
19805: ABÉCASSIS, ELIETTE - Het Qumran-mysterie
26935: ABEELE, A. VANDEN, L. DEVLIEGHER, J. HUYGHEBAERT, E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 90ste jrg, afl. 2/1990
29984: ABEL, GERRIE, MICHIEL VAN VLIET, WILCO STOEPENDAAL, E.A. (RED.) - Broedvogels in Nieuwegein. Waar, hoeveel en trends. Incl. CD met vogelgeluiden.
32607: ABEL, GERRIE, SJOERD BRAAKSMA, WILCO STOOPENDAAL, HENK S. LICHTENBELD EN LUC DE BRUIJN (RED.) - "De Vogels van Nieuwegein; Vogels in een veranderend landschap."
27064: ABELL-VAN SOEST, L.G., H. NOORDERMEER, M. BOKS-SCHOUTE, WAM DE MOOR, E.A. - Vestdijk Kroniek nr 23, mrt 1979
24484: ABELS, P.H.A.M., ADMIRAAAL, J.L. E.A. - De kerk in de kop. Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van noord-west Overijssel
24489: ABELS, P.H.A.M., HABERMEHL, N.D.M.E.A. - In en om de Sint-Jan
4582: ABICHT LUDO - Oorlogskinderen hebben grote ogen
9592: ABICHT LUDO,BARNARD BENNO,DRAULANS DIRK,FONTEYN G.,HEMMERECHTS KRISTIEN,ISTENDAEL, VAN GEERT,PLATTEAU PIERRE,ROTTHIER RUDI,ET ALII - Atlas of De reis rond Vlaanderen
27287: ABMA, GERBEN EN KLAAS JANSMA - Dwalend door het Hoge Noorden. Gids voor het Lauwersmeer e.o.
19026: ABRAHAM, PEARL - De verloving
19028: ABRAHAM, PEARL - De Verloving
17500: ABRAHAM, CYRIL - De Onedin lijn. De ijzeren schepen
24631: ABRAHAM, PEARL - Afstand van Amerika
24633: ABRAHAM, PEARL - Vreugde der wet
22214: ABRAMS, DOUGLAS CARLTON - Dagboek van Don Juan (The lost Diary of Don Juan)
27788: ACHTERBERG, G. E.A. - Dichtersomnibus. Zesde bloemlezing
6526: ACHTERBERG GERRIT - Voorbij de laatste stad
28726: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn poëzie samengesteld door Paul Rodenko
15775: ACHTERBERG, GERRIT - En Jezus schreef in ’t zand
20626: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn poëzie
16434: ACHTERBERG, GERRIT - Thebe
16742: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad
15651: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad
3172: ACKER,VAN ACHILLE - Drie sterren
23854: ACKER, ANDRE VAN - Moments of Ecstasy Before Memlinc
26926: ACKER, L. VAN, A. DEWITTE, V. ARICKX, E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 93ste jrg, afl. 4/1993
23405: ACKER, L. VAN, NEELS, JULIUS - Verschaeviana (2e deel) aflevering 3: Verschaeves en Ardooie, Verschaeve en Rudolf Eucken, e.a
9651: ACKERE, VAN JULES - Zingend steen. Wandelingen in en om Italiës historische gebouwen
2216: ACKERE,VAN JULES - Van Bach tot De Jong
10609: ACKERE, VAN JULES - Levensstijl en schoonheidsdrift in de Italiaanse Renaissance
21749: ACKERE, J. VAN - Inwijding in de meesterwerken van het klavier
11549: ACKERE, J. VAN - Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire
6649: ACKROYD PETER - Het laatste testament van Oscar Wilde
22448: ADAIR, JOHN - Effective Leadership. A modern guide tot developing leadership skills
30781: ADAM, LEONHARD - "Primitive Art; from the Stone Age to the modern negro."
23806: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer
16791: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten
17739: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Amsterdam. Een wijsgerig leergedicht
17740: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eenzame liedjes
17761: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Gevleugelde spreuken
22599: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Kunstenaar en samenleving. de plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 500 voor christus tot op onze dagen
4570: ADAMS RICHARD - Twee honden
18435: ADAMS, RICHARD - Shardik
30153: ADAMS, RICHARD - Shardik (Ned. vertaling)
29962: ADAMS, LINDA - Bewust omgaan met jezelf en anderen. Effectiever samenleven door assertief gedrag
29138: ADAMS, RICHARD - Watership Down
25839: ADAMS, RICHARD - Shardik
27272: ADAMS, RICHARD - The Watership Down Film Picture Book
10685: ADAMS, HUGH - Art of the Sixties
6779: ADELPHA - Jonge Levens
23956: ADEMA, ALEX (NED. BEWERKING) - Oud-Chinese Wijsheid
17052: ADHÉMAR, JEAN - Toulouse-Lautrec. Lithogrphies - Pointes sèches. Oeuvre complet
22529: ADLER, IRVING - Apekool. Fopperij onder de naam van wetenschap
17406: ADLER, IRVING - Waarscheinlijkheidsrekening en statistiek
19593: ADOLPHSEN, PETER - Bromsteen. Novelle
11277: ADRIANI ENGELS, M.J. EN G.H. WALLACH - Nacht over Nederland
12742: AERDE, ROGIER VAN - Kain
15498: AERDE, ROGIER VAN - Fraude
3457: AERSCHOT,VAN BERT - De nacht van Icarus
10893: AERSCHOT, BERT VAN - Einde van een reis
26968: AERSCHOT, BERT VAN - Bittere wijn
3003: AERTS HUIB - Heimwee. Roman van een heraanpassing
6310: AERTS EGBERT - Andersen of De Ring rond Brussel
13450: AERTS, J. E.A. - Moderne encyclopedie der wereldliteratuur
5576: AERTS RIA - Mankepoot! Hinkepoot!
28514: AESOP - Fables of Aesop
22657: AEWERDONK, W. - De hoed van Italiaansch stroo. Blijspel in vijf bedrijven
4778: AF GEYERSTAM GUSTAF - Zegepraal
21593: AGNEW, DEREK - Jacht op verdovende middelen. De strijd van de recherche tegen meedogenloze smokkelaars
31868: AGT, A. VAN - Dagboekaantekeningen van A. van Agt
31393: D'AILLY, A.E. - Historische gids van Amsterdam (incl. 2 losse kaarten)
20515: AIMENON, GEORGES - Maigret en het huis van de drie weduwen
23789: AIRA, CÉSAR - De nachtelijke invallen van ambtenaar Varamo
26699: AIRA, CÉSAR - De nachtelijke invallen van ambtenaar Varamo
22946: AITCHISON, JEAN - Language change: progress or decay?
25029: AJAR, EMILE - De luimen van koning Salomon (Orig. L'Angoisse du roi Salomon)
11582: AJTMATOV,TSJINGIZ - Dzjamilja
31271: AKEHURST, RICHARD - De wereld van Wapens
26802: AKEN, PIET VAN - De duivel vaart in ons
7330: AKEN,VAN PIET - Het Begeren
5910: AKEN,VAN PIET - Het Begeren
3357: AKEN,VAN PIET - Het begeren
3616: AKEN,VAN PIET - De Goddemaers. Verhalen
5259: AKEN,VAN PIET - Het Begeren
4262: AKEN,VAN PIET - De duivel vaart in ons
1629: AKEN,VAN PIET - Het begeren
1728: AKEN,VAN PIET - Slapende honden.
1749: AKEN,VAN PIET - Het hart en de klok.
18925: AKEN, PIET VAN - De nikkers
1929: AKEN,VAN PIET - De wilde jaren
1992: AKEN,VAN PIET - Het hart en de klok
16176: AKEN, PIET VAN - Het begeren
3010: AKEN, PIET VAN - Het hart en de klok
26534: AKERSLOOT, C. VAN (TEKSTBEWERKING) - Kunst met een knipoog. De kunst om in één oogopslag kunst te begrijpen
27283: AKERSLOOT, C. VAN (SAMENSTELL) - Koel geserveerd. Een bundel Franse humor
22892: AKKER, W.J. VAN DEN, DORLEIJN, G.J. E.A. - Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann
32029: AKVELD, LEO EN ELS M. JACOBS (RED.) - De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal Jubileumboek VOC 1602/2002
10724: ALBE - Te gast bij goden en mensen
3859: ALBE - Orpheus
26827: ALBE - Moeders winnen oorlogen
22: ALBE - De spin en ik
21: ALBE - Orpheus
23: ALBE - Omnibus van de zuiderzon
24: ALBE - Harshof
5458: ALBE - Engracia Maria Alcaraz
2744: ALBE - Harshof
19: ALBE - De Siciliaanse Nimbus
5274: ALBE - Te gast bij goden en mensen. Een verrukkelijke zwerftocht doorheen de bakermat van onze beschaving
12076: ALBE - Moeders winnen oorlogen
8691: ALBE, ANTON PIECK (ILLUSTRATIES) - Engracia Maria Alcaraz
18942: ALBEE, EDWARD - Kleine Alice. Toneelspel in drie bedrijven
13110: ALBEE, EDWARD - In wankel evenwicht
12593: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een bloemlezing uit zijn verhalend proza
32330: ALBERDINGK THIJM, J.A. (NAVERTELD DOOR) - De vier heemskinderen
29958: ALBERT, MARVIN A. - Godin der duisternis
16563: ALBERT HEYN - Albert Heyn's panorama van Techniek, verkeer en industrie. Moderne techniek ten bate van de mensheid
22013: ALBERTS, W. JAPPE (RED.) - Dancwerc. Opstellen aangeboden aan prof. dr. D.Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
25308: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud
18538: ALBERTS, A - De huzaren van Castricum. Een geschiedenis van de Nederlandse Republiek van 1780-1800
25309: ALBERTS, A. - Het zand voor de kust van Aveiro
14706: ALBERTS, W. JAPPE - De middeleeuwse stad
15101: ALBERTS, A. - Twee jaargetijden minder
23821: ALBUM DE CROMOS - Auto's - Album de Cromos
23295: ALCOFORADO, MARIANNE - Minnebrieven van een Portugeesche non
16931: ALCOFORADO, MARIANNA - Minnebrieven van een portugeesche non
18791: ALDISS, BRIAN - Science-fictionverhalen
18402: ALDISS, BRIAN - Sterrenhoop
19664: ALDRIDGE, EILEEN - Porselein van alle landen
26461: ALEICHEM, SJOLEM - Tewje in boter en kaas
24664: ALEICHEM, SJOLEM - Tewje in boter en kaas
13363: ALENE - Sextet en Simplificeren, gedichten
13330: ALESSI, ALBERTO - De droomfabriek, Alessi vanaf 1921
26761: ALEXANDER, ALMA - De gouden hemel
31581: ALEXANDER, L.G. - "Car Thieves; Stage 1, Longman Structural Readers."
28741: ALEXANDRAKIS, MARIA EN CLIO MANTZOUFA - Athens from the Acrolopis
5816: ALFRINK DR.BERN. - Het passieverhaal der vier evangelisten
20108: ALGRA, H. - Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden
27278: ALICE - De verkeerde deur. (Oorspronkelijk verhaal)
23696: ALIGHIERI, DANTE - "De Hel. Eerste der drie zangen Hel; Vagevuur en Paradijs, tezamen uitmakende De goddelijke komedie"
20954: ALINGS, WIM, CAS OORTHUYS (FOTOGRAFIE) - Reisvlinders vangen
26825: ALINGS JR.,WIM - Don Antonio
3967: ALINGS WIM JR. - Don Antonio
26425: ALLAN, F. - De stad 's Gravenhage en hare geschiedenis
21330: ALLEN, E.L. - Inleiding tot het denken van Emil Brunner
6307: ALLEN WALTER - The English novel. A short critical history
13644: ALLEN, WOODY - De boze tijden waarin wij leven
25798: ALLEN, WOODY - Bijverschijnselen
21014: ALLEN, WOODY - Bijverschijnselen
19841: ALLEN, WOODY - Bijverschijnselen
31721: ALLENDE, ISABEL - Het huis met de geesten
18457: ALLENDE, ISABEL - Het huis met de geesten
9484: ALLENDE ISABELLE,THEROUX PAUL,ET ALII - Was ik maar thuis gebleven. De afschuwelijkste reiservaringen van I.Allende, H.G.Brown, B.Kingsolver, J.Morris, P.Theroux en nog tientallen anderen
10992: ALLENDE, ISABEL - Het huis met de geesten
15687: ALLENDE, ISABEL - Fortuna's dochter
30577: ALLENDE, ISABEL - Paula
22802: ALLENDE, ISABEL - Paula
22803: ALLENDE, ISABEL - Het oneindige plan
24796: ALLENDE, ISABEL - Fortuna's dochter (Orig. Hija de la fortuna)
22754: ALLENDE, ISABEL - Zorro
13480: ALLENDE, ISABEL - Liefde en schaduw
21036: ALLENDE, ISABEL - Eva Luna
23034: ALLENDE, ISABEL - Het huis met de geesten
22966: ALLEWEIRELDT, C. - Op den boord van den afgrond
20324: ALLEY, REWI - Travels in China 1966-71
13847: ALLILOEJEWA, SWETLANA - Twintig brieven aan een vriend
18407: ALLINGHAM, MARGERY - Bloemen voor de rechter
32129: ALLISTER, WILLIAM - In het kamp van de Jappen
15522: ALMA, HANS - In de schaduw van Hellas. Een ontmoeting met het griekenland van heden
32589: ALMAN, KARL - """Graue Wölfe"" - Wilde See; mit achtseitiger Bildbeilage"
28276: "ALONSO HERNÁNDEZ, J.L.; H.L.M. HERMANS; M. METZELIN; H.TH. OOSTENDORP" - Spaanse letterkunde. Overzicht van de Spaanse letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot heden
4102: ALPHEN, VAN HIËRONYMUS - Bloemlezing uit het werk van Hiëronymus van Alphen, met inleiding en aantekeningen van Dr.P.J. Buijnsters
25: ALSTEIN - Axel Chanis het verhaal van een jeugdliefde
4500: ALSTEIN - De Opstand
5488: ALSTEIN - Een dag in de lente
7219: ALSTEIN - Het vertrek naar Amerika
1853: ALSTEIN - Een idee genaamd Geoffrey.
5707: ALSTEIN - Het uitzicht op de wereld
30966: ALTENA, ERNST VAN (SAMENSTELL.) - "Op een pad van briefpapier; Brieven in de poëzie."
23302: ALTENA, ERNST/VELDHUIZEN, JAN (RED) - Ons poëtisch Dichtersland. Nederlandse dichters kiezen hun eigen voorkeursgedicht
26223: ALTHER, LISA - Dikker dan water (org. Kinflicks)
17807: ALTHER, LISA - Kinflicks
19422: ALTHER, LISA - Kinflicks
13946: ALTING VAN GEUSAU, W.H. - Inleiding tot het denken van S. Freud
11575: ALTINK, SIETSKE - Huizen van illusies, bordelen en prostitutie van Middeleeuwen tot heden
25965: ALTUNBAS, NEBAHAT, ROLA NASSÁR, YAVUZ TUNCER, MOHAMED AMEZIAN, SANDI STROMBERG, SAZIYE YILMAZ - Wie blijft, die schrijft. Nederlandse literatuur van allochtone schrijvers uit West-Brabant
15364: ALVAREZ, A. - De wrede god
21037: SÄLZLE, KARL EN HANS SCHEDELMANN - Keysers Jagdbrevier
2249: AMADO JORGE - Tocaia Grande - Kroniek van een zondige stad (or.Tocaia Granda: A face obscura)
31251: AMBAUM, J.W.M., W. KOONINGS (VOORWOORD), K.A. CITROEN (INLEIDING) - Nederlands goud
15487: AMBLER, ERIC - Ik schreef mijn eigen vonnis
16816: AMBLER, ERIC - "Omnibus: Het masker van Dimitrios; Zij kwamen bij nacht; Topkapi"
19698: AMBLER, ERIC - Ik schreef mijn eigen vonnis
20477: AMERINGEN, SYLVIA VAN - Elseviers encyclopedie van de muziek
20598: AMERONGEN, MARTIN VAN - Nooit komen rampen. Artikelen
18019: AMERONGEN, MARTIN VAN - Een helleveeg en andere kritische notities
26294: AMERONGEN, MARTIN VAN - Een helle veeg en andere kritische notities.
22308: GÁMEZ, TANA DE - Als een stroom van leeuwen (like a river of lions)
22074: AMICIS, EDMONDO DE - Liefde en gymnastiek
29112: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Heeren, knechten en vrouwen. De geschiedenis van een Amsterdamsche regenten-familie in de jaren 1778-1815. De getrouwen 1799-1813
29111: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Heeren, knechten en vrouwen. De geschiedenis van een Amsterdamsche regenten-familie in de jaren 1778-1815. De sans-culotten 1792-1795
29110: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Heeren, knechten en vrouwen. De geschiedenis van een Amsterdamsche regenten-familie in de jaren 1778-1815
32394: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - "De kolibrie op het gouden nest; De levensgeschiedenis van Naundorff, zoon van Lodewijk XVI en Dauphin van Frankrijk"
30669: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Tantalus
13033: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Ma, een familieroman uit de jaren 1871-1901
11122: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - De Getrouwen
5996: AMNESTY INTERNATIONAL - Gewetensgevangen in de USSR. Een rapport van Amnesty International
18823: AMORY, CLELAND - Van katten bezeten ( Teh cat and the Curmudgeon)
30542: AMOSOW, NIKOLAI M. - Diepvriesmens anno 2000 (SF-Roman)
32250: AMSTEL, G. VAN - "De zak met vlooien; Oflag 67, M Stalag 371. Ontvluchtingen van Nederlandse officieren uit krijgsgevangenschap, 1942-1945"
23215: AMSTEL, PLOOS VAN - Bouwstoffen. 17e herziene druk van bouwmaterialen
26868: ANBEEK, TON, JACQUES KAAT, KOEN VERMEIREN, E.A. - Ons Erfdeel, 31e jaargang, nr 1, jan-febr.1988: Cees Nooteboom, De religieuzen en hun filosofie, de literaire canon aan Nederlandse universiteiten, Jan Sierhuis, e.a.
5530: ANCIAUX BERT - Kinderen van de hoop. Uitnodiging aan de durvers
17403: ANDAHAZI, FEDERICO - De anatoom
22575: ANDEL, P. VAN - Frans Eldkom een dwaas
13773: ANDERS, FRANS - Ten naaste bij
24914: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes en vertellingen. Volledige uitgave. 2 delen in 1.
3963: ANDERSEN H.C. - De vliegende koffer en 17 andere sprookjes
2661: ANDERSEN H.C. - Ausgewählte Märchen
14786: ANDERSEN, H.C. - De onsterfelijken. Sprookjes, vertellingen en reisverslagen
19850: ANDERSEN, GRIMM, THE ARABIAN NIGHTS - Great fairy stories from Andersen, Grimm and the Arabian Nights
4935: ANDERSEN H.C. - Sprookjes I & II
13344: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes
9856: ANDERSON POUL,DAVIDSON AVRAM,PLACHTA DANNIE,ROBERTS KEITH,SHAW BOB,SPINRAD NORMAN,STURGEON THEODORE,TIPTREE JAMES,WILSON RICHARD - Science-fiction verhalen 6
32603: ANDRÉI, JEAN-LUC, VÉRA DUPUIS - Lille Métropole
27406: ANDREAE, WILHELM - Platons Philosophie in seinen Briefen
27703: ANDREAS, PETER - "Buitenzintuiglijk; PSI in het dagelijks leven"
29215: ANDREAS, PETER, G.J. VAN LAMOEN, HENRI VAN PRAAG, E.A. - Prana 30, winter 1982/83, thema: Mystiek en topervaring.
15453: ANDREJEF, L. - De gouverneur
5183: ANDRES STEFAN - El Greco schildert de Groot-Inquisiteur
5731: ANDRES STEFAN - De schommel der liefde
10153: ANDRES STEFAN - De man op Asteri
27786: ANDREUS, HANS, E.A. - Dichtersomnibus.Tiende bloemlezing
16159: ANDREUS, HANS - Denise
18238: ANDREUS, HANS, J. BERNLEF, C. BUDDINGH', DER MEISTERSANGER, , HERZBERG, RUTGER KOPLAND, HARRIET LAUREY, N. SCHEEPMAKER, KEES STIP, MISCHA DE VREEDE, JAN WIT, DRS. P. - Poesie
18237: ANDREUS, HANS, J. BERNLEF, C. BUDDINGH', DER MEISTERSANGER, , HERZBERG, RUTGER KOPLAND, HARRIET LAUREY, N. SCHEEPMAKER, KEES STIP, MISCHA DE VREEDE, JAN WIT, DRS. P. - Poesie
23361: ANDREUS, HANS, JURGENS, ERIK, E.A. - Ons Erfdeel, 20e jaargang, nr 1, jan/feb 1977: Hans Andreus, James Joyce in de Nederlandse letteren, e.a.
22327: ANDREUS, HANS - Luisteren met het lichaam...
14206: ANDREUS, HANS - Valentijn
27790: ANDREUS, HANS E.A. - Dichtersomnibus. achtste bloemlezing
31270: ANDREWS, MICHEAL - "De wording van Europa; verschuivende continenten en de ontwikkelingsgeschiedenis der naties."
23412: ANDRIES, MARC, RUYSBEEK, ERIK, E.A. - DIOGENES, letterkundig tijdschrift, 1e jaargang nr 2, feb. 1984: Marc Andries, Dirk van Bastelaere, Georges Ade, e.a.
2103: ANDRIES MARC - De zondvloed
4649: ANDRIES, MARC - De dulle grieten. Alternatief op de beroering van Dolle Mina. Contestatieroman
32547: ANDRIESE, HANS - De Papieren Informatiestroom De Baas.
23067: ANDRIESSEN, J.H. E.A. - Establishment en verzet
20257: ANDRIESSEN, HENDRIK - Over muziek. Van Bach tot draaiorgel, van luisteraar tot virtuoos
23208: ANDRINGA, WIEBE - Prisma museumgids Nederland & Vlaanderen. Tientallen tips voor tochtjes met een doel
19631: ANDRINGA, W. - De vader des vaderlands. Prins Willem van Oranje na vier eeuwen herdacht
32506: ANDRONICOS, MANOLIS - Heraklion Museum und archäologische Stätten auf Kreta: Reihe Die Griechischen Museen
19007: ANDROPOW, J.W. - Redevcoeringen en artikelen
11679: ANET, CLAUDE - De ondergang Eener wereld (roman uit het einde van den rendiertijd)
11251: ANGÉLIS, GASTON ’D (RED.) - Baudelaire, Genie en wereld
29024: ANGELOU, MAYA - Ik weet waarom gekooide vogels zingen
30104: ANGENENT, A.W.P. - Alles wel geen bijzonders!! Gedenkboek ter herinnering aan de vermaarde wereldreis van Hr.Ms. Onderzeeboot K XVIII van 14 November 1934 tot 11 Juli 1935.
23571: ANGEVAARE, A.P.F., ENDT, ENNO, RAES, HUGO, VOGELAAR, JACQ FIRMIN, E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, tweede jaargang, nummer 6, september 1964
32057: DÄNIKEN, ERICH VON - "Terug naar de sterren; Mogelijkheden van het onwaarschijnlijke"
23770: ANNE FRANK STICHTING - Oud en nieuw fascisme
3713: ANONIEM - Esmoreit en Lippijn, met aantekeningen van D. G.Stellinga
4700: ANONIEM - Beatrijs, naar het Haagse handschrift uitgegeven door Dr.D.C.Tinbergen
4509: ANONIEM - Een groot schat in een klein vat. Geestelijke vertelkunst uit de Middeleeuwen (Van den levene ons Heeren, De reis van Sente Brandane, Beatrijs)
5773: ANONIEM - La Chanson de Roland (extraits)
6695: ANONIEM - Floris ende Blancefloer
7594: ANONIEM - Het Oude Testament III - Kronieken-Makkabeeën
7593: ANONIEM - Het Oude Testament II - Jozua-Koningen
7592: ANONIEM - Het Oude Testament I - Genesis-Deuteronomium
8155: ANONIEM - Duizend en één nacht. Arabische nachtvertellingen II
8669: ANONIEM ,HAGELAND,VAN A. - Het leuke leven van Tijl Uilenspiegel
8745: ANONIEM - Lanseloet van Denemerken
17376: ANONIEM - Geuzenliedboek eerste vervolg
7886: ANONIEM - Volkssprookjes uit Chili. Bijeengebracht door Yolando Pino-Saavedra
21924: ANONIEM - Geuzenliedboek 1940-1945
28708: ANONIEM - Uit stad en land van Steenbergen. Gedenkbundel bij gelegenheid van de herdenking Steenbergen 500 jaar Nassaustad 1458-1958
10056: ANONIEM - Ali Baba en de veertig rovers
10055: ANONIEM - Aladin en de wonderlamp
10002: ANONIEM - De Heptamerone. Vertellingen van de koningin van Navarra
15825: ANONIEM - Gloriant gevolgd door de klucht van de buskenblazer
4119: ANONIEM - Een abel spel ende edel dinc van den Hertoghe van Bruuyswijc, hoe hi wert minnende des Roedelioens dochter van Abelant (Gloriant), gevolgd door de klucht van de buskenblaze
18262: ANONIEM - Esmoreit en Lippijn
16188: ANONIEM - Over de vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend
28453: ANONIEM - Hoe maak je een slechte advertentie? De belangrijkste valkuilen in het productieproces van een advertentie op een heldere manier in kaart gebracht.
24338: ANONIEM - Esmoreit en Lippijn
25659: ANONIEM - Voor onze jeugd. Enige verhalen voor de jeugd.
29759: ANONIEM - De sensuele vrouw (orig. Kamasutra - Amorous Man and Sensuous Woman)
19989: ANONIEM - Prinsjesdag. Opening in twaalf taferelen
17422: ANONIEM - Die eerste bliscap van Maria en Die sevenste bliscap van onser vrouwen
17423: ANONIEM - Het esbatement van den appelboom
17421: ANONIEM - Reinaert de Vos
17326: ANONIEM - Moriaen
4106: ANONIEM - Beatrijs. Met inleiding en aantekeningen van Dr.W.H.Beuken
27280: ANONIEM - Verloren zonen
15426: ANONIEM - "Gloriant; De Buskenblazer"
8871: ANONIEM - Five centuries of bookprinting in the Netherlands/Vijf eeuwen Nederlandse boekdrukkunst
19992: ANONIEM - Floris ende Blancefloer. Een middeleeuwse idylle
13301: ANONIEM - Marieken van Nieumegen
16707: ANONIEM - Ierse sprookjes
13597: ANONIEM - Reinaert de Vos
13598: ANONIEM - "Dat scone bediet bvan Moriane; Middeleeuwse ridderroman"
13593: ANONIEM - "Floris ende Blancefloer; Een oosterse roman"
13600: ANONIEM - Middelnederlandsche Verhalen van wonderen en heiligen
23830: ANONYME - La Chanson de Roland. Edition critique et traduction de Ian Short
10650: ANONYMUS - Grushenka (Groesjenka).
10653: ANONYMUS - De bruid in de rode kamer
29832: ANOUILH, JEAN, ANNOTÉE ET ABRÉGÉE PAR J.P. VAN DER LINDEN - Becket ou L'Honneur de Dieu
13536: ANROOY, F. VAN E.A. - "Nederland in stukken; Beeldkroniek van Nederlandse archieven"
14273: ANSLO, REYER - Parysche bruiloft, treurspel
10823: ANSTADT, SERA - Je bent maar een mens, een leven tussen twee tijden
26174: ANSTADT, SERA - Een zachtmoedig mens
20079: ANSTADT, SERA - Al mijn vrienden zijn gek. De dagen van een schizofrene jongen
2503: ANTHIERENS JOHAN,BLOKKER JAN,BOON LOUIS-PAUL,CARMIGGELT SIMON,GRIJS PIET,GHYSEN JOS - Schuin geschreven. Cursiefjes van Nederlandse en Vlaamse auteurs (Anthierens, Blokker, Boon, Carmiggelt, Grijs, Ghysen, Weemoedt, Durnez, Verbeeck)
29956: ANTHONY, EVELYN - De Pöllenberg erfenis. Wedloop om een familiefortuin
29980: ANTHONY, EVELYN - Operatie Barbados. Een internationaal spionagesysteem wordt ontmaskerd op het romantische Barbados.
29981: ANTHONY, EVELYN - Het Janussyndroom. Een nachtmerrie wordt werkelijkheid
18991: ANTONISSE, PIEN E.A. - Vrouwen tegen de verdrukking in
3461: ANTONISSEN DR. ROB,HOOFT P.C.,BREDERO GERBRAND ADRIAENSZ. - Lyriek der Nederlanden- De Gouden Eeuw
15525: ANTONISSEN, ROB (SAMENSTELLING) - Lyriek der Nederlanden. Van de Rhetorike naar de Renaissance
24329: ANTONISSEN, ROB. (HERUITGEGEVEN DOOR) - Een abel spel vanden winter ende vanden somer. Naar het Hulthemsche handschrift uitgegeven
25481: ANTONISSEN, ROB - Lyriek der Nederlanden van Rokoko naar Romantiek
20545: ANTONISSEN, ROB - Lyriek der Nederlanden van Rokoko naar Romantiek
12583: ANTONISSEN, ROB - Herman Gorter en Henriette Roland Holst
30105: ANWB - Reisgidsen voor het buitenland. No. 10: Schwarzwald
20692: REDACTIE AO - Eureka! Toeval of inval?
13231: APELDOORN, C.G.L. - Dr. Willem Doorenbos
2905: APELDOORN DR.C.G.L. - Sprekend verleden. Krantenlectuur 1795-1961.
23212: APELDOORN, C.G.L. - Dr. Willem Doorenbos
28183: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Ketterpaus & Cie
15513: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Ketterpaus & Cie.
32363: APPELT, DIETER, PHILIPPE DE CROIX, EMMANUEL SOUGEZ, ROLAND BARTHES, WALKER EVANS - "Créatis; Fine Photography, no. 16, 1981."
18992: APPLEFELD, AHARON - Badenheim 1939
28515: APULEIUS, LUCIUS - The transformations of Lucius, otherwise known as The golden ass
1678: AQUINATIS (VAN AQUINO) THOMAE (THOMAS) - Summa Theologica, Tomus octavus
31930: MÁRAI, SÁNDOR - Gloed
18294: MÁRAI, SÁNDOR - De erfenis van Eszter
22756: MÁRAI, SÁNDOR - De erfenis van Eszter
22760: MÁRAI, SÁNDOR - De opstandelingen
31311: ARBAN, DOMINIQUE - Dostojewski, de schrijver, de mens
27876: ARBAN, DOMINIQUE E.A. - Genie en Wereld. Dostojewski
14177: ARBOUR, RENÉE - Michel-Ange
29952: ARCHER, JEFFREY - Een kat heeft 9 levens.Smeuïge verhalen vanachter de tralies
31220: ARCHER, H. - Fishermen's Handy Billy
32187: D'ARCY-DAWSON, JOHN - European Victory
30630: ARENS, HANNY, KRISTIN KLERKS (RED.) - Bed & Breakfast Nederland
20608: ARETINO, PIETRO - Uit het 'leven'. Erotische verhalen uit de 16e eeuw. Tweede deel van de gesprekken.
25240: ARGHEZI, TUDOR E.A. - Werk uit Roemenië. Poezie.
5513: ARGIROV VALENTIN - De Internist
26927: ARICKX, V., L. VAN ACKER, , E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 91ste jrg, afl. 1/1991
26925: ARICKX, V., J.E. DE LANGHE, C. MOEYAERT, E.A. - Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde 93ste jrg, afl. 3/1993
8525: ARIDJIS HOMERO - Juan Cabezon in de Nieuwe Wereld
23313: ARIDJIS, HOMERO (SAMENSTELLING) - Heimwee naar de dood. Zeven Mexicaanse dichters van deze eeuw
4843: VÄRING ASTRID - Een schip komt geladen. Kent ge het land. De Spotvogel (volledige trilogie)
5730: VÄRING ASTRID - Katinka (Ned.vert. A.Hingst)
5669: VÄRING ASTRID - Trilogie. Een schip komt geladen, Kent gij het land... De spotvogel
6328: VÄRING ASTRID - Marja (Ned.vert.)
6811: VÄRING ASTRID - Katinka (Ned.vert. A.Hingst)
10155: VÄRING ASTRID - Ons erfdeel
18297: ARION, FRANK MARTINUS - Dubbelspel
26826: ARION, FRANK MARTINUS - Dubbelspel
7656: ARKEL ZEGWARD, VAN DR.J. - Herinneringen van een huisarts
18363: ARKEL, R.E. VAN, G.P. MARANG, A. NOORDZIJ - Langs Nijl en Jordaan. Reisindrukken
28433: ARMANDO - Voorvallen in de wildernis. (gesigneerd)
32462: ARMSTRONG, LANCE, SALLY JENKINS - Door de pijngrens (Nieuwe editie)
1763: ARNAUD LELLA - Ninon de Lenclos. Het leven van een beroemde courtisane.
22872: ARNOLD, MATTHIAS - Henri de Toulouse-Lautrec. 1864-1901. Het theater des levens
27299: ARNOLDUS - Lassie 1: De avonturen van Lassie de trouwe vriend.
19720: ARNOLDUSSEN, PAUL EN MARJA BAETEN - Die van hiernaast en van de overkant. Over Engelse drop, straf en beesten in Europa
17419: ARNONI, M.S. - Fela J. en andere verhalen
30485: ARNONI, M.S. - In plaats van ideologie
1364: ARNOTHY, CHRISTINE - Gods Molens (or.Dieu est en retard)
25600: ARNTZENIUS, L.M.G. - Balletmuziek
27880: ARON, ROBERT E.A. - Genie en Wereld. Jezus
29588: ARON, ROBERT, JACQUES AUDIBERTI, JEAN DE BEER, E.A. - Napoleon
24708: ARON, ROBERT - L'histoire contemporaine depuis 1945
16469: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCÍA - De gelukkige zomer van mevrouw Forbes. Twaalf zwerfverhalen
31588: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De generaal en zijn labyrint
31058: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - Ontvoeringsbericht
31593: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De avonturen van Miguel Littin
29659: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - Op reis achter het IJzeren Gordijn
16470: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCÍA - Clandestien in Chili. Het verhaal van de filmer Miguel Littí
17046: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCA - Over liefde en andere duivels
31592: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De herfst van de patriarch
30826: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De verhalen
31590: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - Schetsen van de kust
14179: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De verhalen
14180: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De verhalen
19294: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIÁ - De uitvaart van Mamá Grande. Verhalen
31589: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De kolonel krijgt nooit post
29801: ARRABAL - Brief aan generaal Franco
31643: THE ART GROUP - The Poster Art Book
30914: ARTHER, JAMES - The way of the Buddha I - III
22174: ARTISOTELES, DIRLMEIER, FRANZ - Nikomachische Ethik. Artisoteles
24716: ARVON, HENRI - L'anarchisme. (Collection 'Que sais-je?')
24475: AS, H.H.J./BERG, C.R. VAN DEN/BISSCHOP, R. (RED.) - Vrede, vrijheid, vaderland. Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster.
31548: ASBJÖRNSEN, P. EN JÖRGEN MOE - Er was eens... Noorse volkssproken
32252: ASHLEY, MIKE (EDITED BY) - The Mammoth Book of Historical Whodunnits
29214: ASHLEY, GALINA, A.C. NIELSON, PETER SCHMID, HERMAN LABRUÈRE, E.A. - Prana 31, voorjaar 1983, thema: Creativiteit en Inspiratie.
21888: ASHTON, HELEN - Yeoman's hospital. A Novel
13188: ASNIN, BASTARI E.A. - Een parel in het rijstveld, verhalen uit Indonesië
6448: ASSCHE,VAN PIET - Lapsala en Nolle Tim
23564: ASSCHE, HILDA VAN, BORK, GERRIT JAN VAN, GEESINK, MARJA (RED) - Bibliografie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap aangevuld met de bibliografie van de Friese taal- en literatuurwetenschap 1978
25721: ASSCHE, HILDA VAN/BAEYENS, RICHARD - Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977
23401: ASSCHE, HILDA VAN/BAEYENS, RICHARD - Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977
31722: ASSELBERGHS, MARIE-ANNE, GERARD DOUWE, JAAP ROMIJN EN H. SCHAAFSMA (SAMENSTELLING) - De trein hoort erbij
17154: ASSELBERGHS, MARIE-ANNE, GERARD DOUWE, JAAP ROMIJN EN H. SCHAAFSMA (SAMENSTELLING) - De trein hoort erbij
20963: ASSELBERGS, W.J.M.A. EN A.P. HUYSMANS - Het spel vanden heijghen sacramente vander nyeuwervaert
31365: ASSELBERGS, W.J.M.A. EN A.P. HUYSMANS (INGELEID EN TOEGELICHT DOOR) - Het Spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert.
20933: ASSELIJN, THOMAS - Jan Klaaz of Gewaagde Dienstmaagt
12120: ASSER, ELI - t Schaep met de 5 Pooten
12340: ASSOULINE, PIERRE - Simenon, biografie
5131: ASTA GRAZIA,FEDERIGHI PAOLO,(RED.) - The public and the library. Methodologies for the diffusion of reading
26999: ASTAES, C. - s Levens Jaarseizoenen
23891: ASTER, ERNST VON - Die Philosophie der Gegenwart
10835: ASTER, O.F.M. CAP. GENTILIS - Goed kapt zich een weg door de bossen, het ware gezicht van een missie
31100: ASTER, ERNST VON - Geschichte der Philosophie
17355: KÄSTNER, ERICH - De verdwenen miniatuur
20921: KÄSTNER, ERICH - De verdwenen miniatuur
32525: KÄSTNER, ERICH - De verdwenen miniatuur
12101: ASTRE, GEORGE-ALBERT, ALAIN BOSQUET, MICHEL DEL CASTILLO, JEAN-LOUIS CURTIS, ROGER GRENIER, MICHEL MOHRT, MARC SAPORTA, JORGE SEMPRUN - Hemingway, Genie en wereld
4188: ASZLANYI CARL - Zeven oorvegen
30813: CHÂTELET, NOËLLE - Het meisje in het geel
22770: CHÂTELET, NOËLLE - Het meisje in het geel
30010: ATEN, D., P. SMIT, WILLEM VAN DER HAM, E.A. - Tijdschrift voor de Waterstaatsgeschiedenis, 13e jgn, nummer 1, augustus 2004
30009: ATEN, D., P. SMIT, WILLEM VAN DER HAM, E.A. - Tijdschrift voor de Waterstaatsgeschiedenis, 13e jgn, nummer 1, augustus 2004
29275: AUBERT, MARCEL - High Gothic Art
32608: AUBIER, CATHERINE M.M.V. JOSANNE DELANGRE - "Geit; Chinese dierenriem"
13166: AUEL, JEAN M. - De stam van de holebeer
22724: AUEL, JEAN M. - De mammoetjagers
32524: AUERBACH, DR. JAKOB - Kleine Schul- und Hausbibel + Biblische Geschichte. Nach dem Grundtexte bearbeitet. Mit einem Anhang: Auszüge aus dem Buche Tobia und den beiden ersten Büchern der Makkabäer, und einer Karte von Palästina + Lesestücke aus den Propheten und Hagiographen (2 Bücher in einem Buch)
3862: AUGIER, EMILE ET JULES SANDEAU - Le Gendre de M.Poirier, comédie en quatre actes.Annotée par L.Paul Delinotte
27883: AUGUSTIJN, C. E.A. - Genie en Wereld. Erasmus
19551: AUGUSTIN, ERNST - De drie zonen
11460: AUGUSTIN, ELISABETH - Moord en Doodslag in Wolhynië
22537: AUGUSTUS, KEIZER - Mijn levenswerk
18253: AULNIS, FLEUR D' EN FAITH JAQUES - Poëtisch ABC. Uit grootmoeders tijd getekend door Faith Jaques en opgeschreven door Fleur d'Aulnis
16398: AULNOYES, FRANÇOIS DES - Twintig eeuwen erotiek van het seksueel instinkt naar de erotiek en de liefde
27273: AURELIA - Twee Broeders, een geschiedkundig verhaal uit den Franschen tijd voor jongelieden
14269: AUSTEN, M.E. - Gespeelde liefde
20853: AUSTRIA, MARIA - Mens en werk.
20789: AUWERA, FERNAND - Wachttijd
9320: AUWERA FERNAND - De Toren van Babel is geen puinhoop
4091: AUWERA FERNAND - Zonder onderschriften. 'n kleurboek voor volwassenen
12501: AUWERA, FERNAND - De donderzonen
1605: AUWERA FERNAND - Zelfportret met gesloten ogen.Verhalen en teksten.
30282: AUWERA, FERNAND, GUY COMMERMAN, THIERRY DELEU, HANS KILIAN, ERIC ROSSEEL, JULIEN WERVERBERGH, E.A. - Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, jaargang 25, nr.94
8893: AUWERA FERNAND - De koning van de bijen
23436: AUWERA, FERNAND, BREMS, HUGO, BRUGGEN, NIC VAN, E.A. - Dietsche Warande & Belfort, tijdschrift voor letterkunde en geestesleven 129ste jaargang. Nr 7, sept 1984: Aad Nuis, Gretha Seghers, Vertigo, e.a.
10600: AUWERA FERNAND - Zeer slordig woordenboek. Verhalen
10601: AUWERA FERNAND - Wachttijd
26952: AUWERA, FERNAND - Zelfportret met gesloten ogen.Verhalen en teksten.
14018: AUWERA, FERNAND - Zeer slordig woordenboek, verhalen
1654: AUWERA, FERNAND - Bloemen verwelken, schepen vergaan...
12922: AUWERA, FERNAND - Huilen met de pet op
4708: AUWERA FERNAND - Vogels met rode beulskoppen en ander verhalen
30432: AUWERA, FERNAND - Uit het raam springen moet als nutteloos worden beschouwd
10237: AVARTSJENKO ARK. - Grotesken
3606: AVI-YONAH MICHAEL,DR.,KRAELING EMIL G., DR. - De Bijbel in zijn wereld. Een beeld van de wereld en de tijd waarin de Bijbel ontstond.
29290: AXELSSON, MAJGULL - Huis der nevelen
29291: AXELSSON, MAJGULL - De vrouw die ik nooit was
28820: DRÄYER, WALTER EN KARL SCHEFOLD - Pompeji. Zeugnisse griechischer Malerei. 19 Tafeln
31235: DRÄYER, AUFNAHMEN VON WALTER , EUNFÜHRUNG VON MASSIMO PALLOTTINO - Tarquinia, Wandmalereien aus etruskischen Gräbern (16 Tafeln in Farben)
14420: VÁZQUEZ-FIGUEROA, ALBERTO - Océano
14326: VÁZQUEZ-FIGUERO, ALBERTO - Ébano. Roman over een huiveringwekkend complot
25716: BAADER, JUAN - Zeilsport, zeiltechniek, zeiljachten
11872: BAANTJER - De Cock en de dwaze maagden
21773: BAANTJER, APPIE - De Cock met ceeooceeka. Acht De Cock-verhalen
5310: BAARD H.P. - Frans Hals. Schuttersmaaltijd der officieren van de Sint Jorisdoelen. Anno 1616
30121: BAAREN, PROF.DR. TH.P. VAN - Dans en religie. Vormen van religieuze dans in heden en verleden.
25719: BAARLE, W.H. VAN - Reclamekunde en reclameleer
25310: BAARTMANS, K. - Boer Koekoek
18990: BAAS, C.L., JAN WALRAVENS, HANS ANDREUS, M. LIETAERT PEERBOLTE, OSCAR TIMMERS, SIMON VINKENOOG, C, BROIKHORST, HARRIET LAUREY, ALPHONS STALLAERT, MISCHA DE VREEDE, A. ROLAND HOLST, H. SANDERS, G.J. METZELAAR - Ruimte 11. Driemaandelijks cahier
21753: BAAS, C.L., JAN WALRAVENS, HANS ANDREUS, M. LIETAERT PEERBOLTE, OSCAR TIMMERS, SIMON VINKENOOG, C, BROIKHORST, HARRIET LAUREY, ALPHONS STALLAERT, MISCHA DE VREEDE, A. ROLAND HOLST, H. SANDERS, G.J. METZELAAR - Ruimte 11. Driemaandelijks cahier
28082: BABAN - Lontananza
31774: BABEL, ISAAK - Verzameld werk. Deel 2: Toneelstukken & brieven.
26842: BABYLON, VAN DIRK - De zwarte bruidegom
25837: BABYLON, DIRK VAN - De zwarte bruidegom
4770: BABYLON, VAN DIRK - De zwarte bruidegom
34: BACCINO PONCE DE LÉON NAPOLEON - De roman van de ontdekkers
5360: BACHÉR INGRID - Schone vogel Quetzal
31283: BACHELARD, PATRICE, AND OTHERS - Rodin, Sculpture and drawings. Tentoonstellingscatalogus English edition
9266: BACHRACH PROF.DR.A.G.H.,SWART PROF.DR.J.,THIENEN, VAN PROF.DR.F.W.S.,SHAKESPEARE WILLIAM - Omtrent Shakespeare
18352: BACHRACH, A.G.H., J. SWART EN F.W.S. VAN THIENEN - Rondom Shakespeare
28809: BACKES, UWE EN KARL-HEINZ JANSSEN, ECKHARD JESSE, HENNING KÖHLER, HANS MOMMSEN, FRITZ TOBIAS - reichstagsbrand. Aufklärung einer historischen Legende
23041: BACKUS, HENNY AND JIM - What Are You Doing After the Orgy?
31823: BADE, H. - Homo Habitans. An inquiry into the philosophy od dwelilng, its scientific basis in contemporary anthropology and its practicle application to day.
30857: BADINTER, ELISABETH - "De een is de ander; De relaties tussen mannen en vrouwen."
24878: BAEDEKER, KARL - Nordbayern / Ostbayern. Franken - Oberpfalz - Niederbayern.
10151: BAEKELAND PAUL - t Spuigat
21535: BAEKELMANS, LODE - Tille
13316: BAEKELMANS, LODE - Robinson
1394: BAEKELMANS LODE - Ontmoetingen
5125: BAEKELMANS LODE - De dolaar en de weidse stad
2647: BAEKELMANS LODE - Dwaze tronies. (Omvat: De Onbezonnen Rechter & De Nuchtere Minnaar)
1179: BAELEN,KAMIEL VAN - "Volledig werk 1&2,ingeleid en uitgegeven door Paul Schampaert, omvat : Een mens op de weg, De oude symfonie van ons hart, Gebroken melodie, Twee verhalen voor de jeugd, Onze kempen, Gedichten, onuitgegeven fragmenten uit ""Een mens op de weg"", Kritisch w"
23404: BAERE, PAUL CHR., E.A. - Verschaeviana (2e deel) aflevering 2: Vlaanderen's Spectrum van Cyriel Verschaeve, enkele problemen rond Verschaeves poëtica en esthetica, e.a
13342: BAERE, PAUL CHR., ELIGIUS DEKKERS, ANDRÉ DEMEDTS, JOZEF GELDHOF, PIET THOMAS, ROMAIN VANLANDSCHOOT - Verschaeviana: Verschaeve en Rodenback
30281: BAETENS, JAN, HANS THEYS, AUGUST HANS DEN BOEF, SABRINA SERENI, DIRK DE SCHUTTER, DIRK LAUWAERT, E.A. - Freespace Nieuwzuid. Driemaandelijkse discursieve machine van cultuurkritiek en amusement. Jaargang 5, nr. 20
25785: BAGLEY, DESMOND - Bahama Crisis (Nederlandse vertaling)
17101: BAGLEY, DESMOND - Operatie torpedo
17139: BAGLEY, DESMOND - Grof Wild
17127: BAGLEY, DESMOND - Mabel grijpt in
15789: BAIGENT, MICHAEL EN RICHARD LEIGH - De Dode Zee Rollen en de verzwegen waarheid
25849: BAILLEUX, NATHALIE ET BRUNO REMAURY - Modes & vêtements
9509: BAISIR A. - De catechismus van den kiezer
26954: BAKER, ROBIN, MIDAS DEKKERS (RED.) - De grote trek. De raadselachtige reizen van de natuur
19221: BAKER, STEPHEN - Hoe houd ik het uit met mijn neurotische kat
23253: BAKER, STEPHEN - Hoe houd ik het uit met die hond
19153: BAKER, STEPHEN - Hoe houd ik het uit met mijn neurotische kat
20558: BAKER, ROBIN, MIDAS DEKKERS (RED.) - De grote trek. De raadselachtige reizen van de natuur
19696: BAKER, TOM - De jongen die varkens schopte. Een grotesk meesterwerk
26052: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met Roskam en Rommelpot
12269: BAKKENHOVEN, MARIJN - Ontbijt om half acht
32427: BAKKER, PIET - "Ciske-Trilogie: Ciske de rat; Ciske groeit op; Cis de man."
30558: BAKKER, GERBRAND - Juni (Roman)
32279: BAKKER, PIET - "Omnibus; bevat: 1.De slag; 2.Jeugd in de Pijp; 3.Logboek van de Gratias; 4.Deining in Zwinderen"
30595: BAKKER, RALPH & ROY MARTINA - Vitaliteit! Geheimen van mensen die bruisen van energie.
31088: BAKKER, W. EN H. RUSCH - "Ons eigen land; Atlas van Nederland"
17304: BAKKER, BERT EN ABDRIES MIDDELDORP (SAMENSTELLING) - Nieuw kommentaar op Achterberg
11107: BAKKER, PIET - Frankrijk
16231: BAKKER, BERT EN WIM GIJSEN (SAMENSTELLING) - Lessen in lezen 2. Essays uit twaals jaargangen Maatstaf
30954: BAKKER, PIET EN L.J. KLEYN - Ruimte! Zeilend door Friesland.
22659: BAKKER, HENK - Filmmaniakken. Spel van nonsens in 4 bedrijven
32132: BAKKER, PIET (BEW.) - Zwitserland
30103: BAKKER, IR.H.TH. - De K.P.M. in oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij en haar personeel gedurende de wereldoorlog 1939-1945.
32244: BAKKER, W. EN K.R. VAN STAAL - "10 jaar vrede; Nationaal Gedenkboek"
19195: BAKKER, BERT EN WIM GIJSEN - Maatstaf 13e jaargang 7/8 1965. Het korte gedicht
4851: BAKKER PIET - Kidnap
25925: BAKKER, PIET - De slag
26504: BAKKER, BERT (RED.) - Maatstaf nr 10-11, jan/feb 1964: Gerrit Achterberg 1905-1962
23686: BAKKUM, VINCENT, RUUD VERMEER - Het hijgend hert. Een verzameling brieven
12287: "BAKOENIN, A.; LEHNING, ARTHUR (SAMENSTELLING)" - Bakoenin, een biografie in tijdsdocumenten ingeleid en samengesteld door Arthur Lehning
39: BAL & ANDERE N. - Louis Major 80
24972: BALDACCI, DAVID - Nachtwerk
4388: BALDASS,VON LUDWIG - Hans Memling, mit 100 Bildern und 25 Farbentafeln (Opus Iohannis Memling)
6076: BALDWIN JAMES - Zeg mij hoe lang de trein al weg is
31776: BALDWIN, JAMES - Bijna binnen handbereik
16650: BALDWIN, JAMES - Een ander land
14138: BALDWIN, JAMES - Het werk van de duivel, een essay
21011: BALDWIN, JAMES - Zeg mij hoelang de trein al weg is
13298: BALDWIN, JAMES - Zeg mij hoe lang de trein al weg is
12539: BALDWIN, JAMES - Bijna binnen handbereik
25728: BALEN, MR.W.J. VAN - Atlas van Zuid-Amerika
25857: BALJÉ, CHR.L. (RED.) - Hollandse graven hervinden hun residentie. Een plaatsbepaling van Hollandse graven en gravinnen bij de opening van de portrettengalerij in het gebouw van de Eerste Kamer.
32620: BALK, JAAP - Shell-journaal van Nederlandse bruggen
18240: BALKT, H.H. TER, H.C. TEN BERGE, BERNLEF, J. BLOKKER JR., F. BOENDERS, BEN BORGART, C. BUDDINGH', R. CAMPERT, J.B. CHARLES, H. CLAUS, J. CREMER, COLA DEBROT, J. DEELDER, J. ELBURG, H. FAVERY, L.FERRON, Y. FOPPEMA, J.H. DE GROOT, J. HAMELINK, W.F. HERMANS - Aan het werk. Nieuwe verhalen, gedichten, beschouwingen van 81 auteurs uit Nederland en Vlaanderen
23374: BALKT, H.H. TER, BRUIN, M.P. DE, HANOU, A.J., E.A. - Ons Erfdeel, 29e jaargang, nr 5, nov/dec 1986: Multatuli 1820-1987, H.H. ter Balkt, Pieter Jacobus Meertens, Hedwig Speliers e.a.
28846: BALKT, H.H. TER, EDDY VAN VLIET, JAAP HARTEN E.A. - Veertiende Nacht van de Poëzie 1994
26004: BALL, W.J. & G.C. THORNLEY - The golden road to english literature (Book two)
24014: BALLANCA, BULKA, KADARE, MUCO E.A. - Stürmische Jahre. Albanische Kurzgeschichten
22043: BALLANTYNE, R.M. - The Coral Island.
25850: BALLANTYNE, R.M. - The Coral Island. A Tale of the Pacific Ocean
18109: BALLARD, G.J. - Het keizerrijk van de zon (Empire of the Sun)
22662: BALLINGS, JAC. - Het vijfde wiel aan den wagen. Blijspel in 3 bedrijven
27924: BALSIGER, DAVE/ CHARLES E. SELLIER JR. - Opzoek naar de Ark van Noach
18704: BALTESEN, FRITS E.A. - Ouderleed & kindervreugd. De macht van het kind
31284: BALTY, JEAN-CHARLES, DE MEULENAERE, HERMAN, E.A. - "Musées Royaux d'Art et d'Histoire Bruxelles; Antiquité"
4844: DE BALZAC HONORÉ - Les contes drolatiques (Ill. G.Doré)
15811: BALZAC, HONORÉ DE - De baldadige vertelsels bijeengegaard in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré de Balzac tot vermaeck der pantaguélisten ende geene anderen
4213: DE BALZAC HONORÉ - "Het Huis ""De Kaatsende Kat"""
23840: BALZAC, HONORÉ DE - Le père Goriot
261: DE BALZAC HONORÉ - Eugénie Grandet (vert.Bard Goes)
2658: BALZAC, HONORÉ DE - Van dolle, drieste, dwaze dingen
1756: DE BALZAC HONORÉ - Eugénie Grandet.
23836: BALZAC, HONORÉ DE - Le cousin PONS
32096: BALZAC, HONORÉ DE - Baldadige vertelsels, bijeengebracht uit de abdijen van het goede leven en aan het licht gebracht tot vreugde en vermaak van de Kameraden van Pantagruel, maar niet voor Nurksen en Izegramman.
17704: BALZAC, HONORÉ DE - Vrijmoedige verhalen. Een klassiek erotisch meesterwerk
19615: BALZAC, HONORÉ DE - Eugénie Grandet (Ned. Vertaling)
16166: BAMM, PETER - De eerste sporen van het Christendom
24789: BAMM, PETER - Een geloof verovert de wereld. Opbloei en verspreiding van de vroeg-Christelijke kerk.
15177: BANDELLO, MATTEO - Joyeuze novellen
23127: BANEKE, PEER - Nederland en de Indonesische gevangenen
8369: BANG HERMAN - Tine (vertaald door Annelies van Hees)
23525: BANK, JAN, ROS, MARTIN, TROMP, BART (RED.) - Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme
23527: BANK, JAN, KALMA, PAUL, ROS, MARTIN, TROMP, BART (RED.) - Het vierde jaarboek voor het democratisch socialisme
23528: BANK, JAN, KALMA, PAUL, ROS, MARTIN, TROMP, BART (RED.) - Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme: Verbruikscoöperaties, Hendruk de Man, PvdA en Marshall-hulp
24001: BANNING, PROF.DR. W. - Karl Marx. Antropologische, historische, economische, sociologische, politieke theorieën en de betekenis van Marx
23203: BANNING PROF.DR.W. - Karl Marx, Leven, leer en betekenis
12826: BANNING, W. - Machten en mensen
27410: BANVILLE, THÉODORE DE, ANNOTÉE PAR H. SIRE - Gringoire. Comédie
6672: BANZ DR.E. - Geschiedenis van de Latijnse letterkunde
21508: BARBAIX, EMIEL EN MAURITS NOTTE - Baas Best en Dt. Antonius. Geestig spel in 'n proloog en 5 tefereelen
4185: BARCATA LOUIS - China gaat zijn eigen weg
31728: BARICCO, ALESSANDRO - Zijde
44: BARILLÉ, ELISABETH - De kleur van woede (or.L'envie de Marie)
45: BARKAS J. - Het groene geloof. Een geschiedenis van het vegetarisme.
26063: BARKER, CICELY MARY (VERSJES EN TEKENINGEN) - Bloemenkinderen van de tuin
29308: BARKER, CICELY MARY (POEMS AND PICTURES BY) - A Flower Fairy Alphabet
29309: BARKER, CICELY MARY (ILLUSTRATED AND DECORATED BY) - The Little Picture Hymn Book
6127: BARNARD BENNO - Het ondermaanse
29992: BARNES, JULIAN - Arthur & George (A Novel)
9564: BARNES VIRGINIA LEE,BODDY JANICE - Aman. Het verhaal van een Somalisch meisje
26058: BARNOUW, A.J. - Vondel
22851: BAROVIER MENTASTI, ROSA - Venetian Glass 1890-1990
20823: BARR, EMILY - Bagage. Te veel? Dumpen!
4869: BARRON JOHN - KGB Today. The hidden hand
15967: BARROSO, MARIA ALICE - Zeg zijn naam en ik vermoord hem
7971: BARROW R.H. - De Romeinen en de westerse beschaving
2457: BARTSCH R.H. - Driemeisjeshuis (or. Schwammerl)
7933: BARTSTRA DR.J.S.,BERKELBACH VAN DER SPRENKEL DR.J.W. - Rede, romantiek, revolutie, restauratie, liberalisme, nationalisme
24283: BARTSTRA, J.S. - Tabellen. Genealogische tabel no.1 t/m 7. Synchonistische tabel no.1 t/m 35
25835: BARÜSKE, HEINZ (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Eskimo-sprookjes
13485: BARWICK, JAMES - De schaduw van de Wolf
18976: BASBOUS, ANTOINE - L' Islamisme. Une révolution avortée?
25624: BASILEA SCHLINK, M. - Altijd is God groter. Vuurpijlserie no. 5
12259: BASSANI, GIORGIO - De ondergang van dr. Fadigati
10019: BASSERMANN LUJO - The oldest Profession. A History of Prostitution
24349: BASSERMANN, LUJO - Betaalde liefde. Van staatsbordeel tot tippelverbod
16322: BASTET, F.L. - Drieluik
23650: BASTET, FRÉDÉRIC - Haagse Krengen. Alfabet uit de boekenkist van Verwijs. De Haagse Boekhandel
25336: BASTET, F.L. - Naar paleizen uit het slik. Wandelingen door de antieke wereld.
23130: BASTET, F.L. - De stoptrein en andere verhalen
17396: BASTIN, R. - Het oude verbond
17397: BASTIN, R. - Een vertelsel vol eenvoud over de maagd Maria
11891: BASTMEIJER, D.J. - Automobiel-Dieselmotoren, deel III
25929: BATELAAN, P.H.S., B. WILDEBOER (VOORWOORD) - Over onderwijs in taalbeschouwing. Een handreiking voor onderwijsgevenden in de basisschool
11826: BATELAAN, P.H.S. EN J. DE VRIES (SAMENSTELLING) - Van de morgen tot morgen, een bloemlezing van moderne poëzie ten dienst van het onderwijs
29575: BATEMAN, H.M. / EDITED BY JOHN JENSEN. - The man who... And other drawings.
23051: BATES, H.E. - Een huis vol vrouwen
14529: BATES, H.E. - De wereld is ons te veel en andere verhalen
26346: BATES, H.E. - De grond lag braak
6095: DE BATSELIER NORBERT - In goede staat. Een vooruitstrevende visie op institutionele hervormingen
6833: DE BATSELIER NORBERT - Kiezen tussen eco en ego
15203: BATSELIER DOM. P. O.S.B.,(RED.) ,MEERDERE AUTEURS - Benedictus. Pater Europae
10762: BATTUM, ANNET VAN - Informatie in woord en beeld over de middeleeuwen I en II
28334: BAUDELAIRE, CHARLES - Les fleurs du mal. Spleen de Paris suivi de La fanfarlo
10747: BAUDELAIRE, CHARLES - Les fleurs du mal et autres poèmes
25718: BAUDIN, LOUIS - Zo leefden de Inca's voor de ondergang van hun rijk.
3207: BAUDOIN FRANS - Het Rubenshuis. Stad Antwerpen-Kunsthistorische musea. Beknopte gids.
19077: BAUDOT, JEAN-CLAUDE E.A. - Vlooienmarkten in Europa
29274: BAUER, MAIKE (HERAUSGEBER) / SCHAAR, INGRID (ILLUSTRATOR) - Vom Glück des Tanzens. Gedichte und Aphorismen.
5320: BAUER JOSEF MARTIN,'S-GRAVESANDE G.H. - Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel gevolgd door enige polemieken tussen socialisten en estheten
22710: BAUER, MAX - Der Blik. Eine Ubenteurergeschichte
7063: BAUER RIJKAARD LOD. - Boerenjongens
17065: BAUER, C. - De groene boogschutter en andere verhalen
28414: BAUER, JOHANN - Kafka and Prague
30086: BAUGEAN - Verzameling van alle soorten oorlogsschepen en koopvaardijschepen die op den Oceaan en in de Middellandsche Zee varen.
25261: BAUM, VICKI - Broadway
18209: BAUM, VICKI - Een man voor Marylynn
14755: BAUM, VICKY - Rendez-vous in Parijs
14345: BAUM, VICKY - De vreemde nacht
19887: BAUM, VICKY - Rendez-vous in Parijs
30702: BAUM, VICKI - Incident in Lohwinckel - Bijou Reeks-Bi 38
32382: BAUM, VICKI - Een man voor Marylynn
26357: BAUMANN, ANTON F. - Das farbige Leica-Buch. Die Farbenphotographie, ihre Technik und ihre Möglichkeiten
27346: BAUMGART, FRITZ - Kalender der kunstgeschiedenis. Chronologisch overzicht van de westerse geschiedenis der beeldende kunsten, met verklaring van vakterminologie.
10760: BAUR, DR. FRANK - Uit Gezelle's leven en werk
7728: BAUR PROF.DR.FR.,DEN HAAN JACQUES,HULSKER DR.J.,SCHMOOK G.,STUIVELING PROF.DR.G. - De Nederlandse letterkunde in honderd schrijvers (platenatlas)
8012: BAUR PROF.DR.FR.,DEN HAAN JACQUES,HULSKER DR.J.,SCHMOOK G.,STUIVELING PROF.DR.G. - De Nederlandse letterkunde in honderd schrijvers. Van Middeleeuwen tot de eerste Wereldoorlog
15642: BAUR, F (RED.) - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden
2770: BAUR PROF.DR.FR. - Uit Gezelle's leven en werk
26088: BAUR, PROF.DR.F., JACQUES DEN HAAN, DR.J. HULSKER, GER SCHMOOK, PROF.DR. G. STUIVELING - De Nederlandse letterkunde in honderd schrijvers
3497: BAUTIER PIERRE - La Peinture au XVIII-ième siècle. L'Art en Belgique
11222: BAVINCK, DR. J.H. - Geschiedenis der Openbaring, het Nieuwe Testament
26385: BAVINCK, DR. H. - Beginselen der psychologie
21481: BAVINCK, DR. H. - Bilderdijk als denker en dichter
11298: BAX-BOTHA, M.A. EN DR. D. BAX (SAMENSTELLING) - Afrikaans verhalend proza
13448: BAX-BOTHA, M.A. EN D. BAX (SAMENSTELLING) - Afrikaans verhalend proza
27896: BAXTER, JOHN/ THOMAS ATKINS - Explosie in Siberië. De geweldige, raadselachtige vuuruitbarsting boven de Siberische toendravlakte op 30 juni 1908
22356: BAXTER, CHARLES - Het festijn van de liefde
25117: BAYCILI, SEVTAP - De Markov-keten. Een filosofisch getint literair debuut.
15193: BAYCILI, SEVTAP - Donderpreken. Aforismen over Nederland
6465: BAZAN EMILIA PARDO,DE UNAMUNO MIGUEL,CELA CAMILO JOSÉ,GEERS DR.G.J.,ET ALII - Meesters der Spaanse vertelkunst
21370: BAZIN, HERVÉ - Uw wereld is de mijne niet
5061: BAZIN RENÉ - Het opschietende koren
5283: BAZIN RENÉ - Donatienne (Vertaling van J. Van Damme)
31179: BAZIN, GERMAIN, ANDRE GLOECKNER (ED.) - Fra Angelico
10956: BAZNA, ELYESA - Ik was Cicero
22814: BEARDSLEY, JOHN, PABLO PICASSO - Pablo Picasso. First impressions
19932: BEATY, DAVID - Schuldige Phoenix (Cone of Silence)
27882: BEAUFILS, MARCEL E.A. - Genie en Wereld. Wagner
15674: BEAUFORT, HENRIETTE, L.T. DE - Wilhelmina 1880-1962. Een levensverhaal
16570: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE - Rondom de kroon. Historiële vertellingen
20313: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE - Willem de Zwijger
18551: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE - Willem de Zwijger
12178: BEAUMAN, SALLY - Rebecca's Tale
1594: BEAUMARCHAIS - Le barbier de Séville.Comédie.
22665: BEAUMARCHAIS, CARON DE - Le Barbier de Séville. Comédie en quatre actes
18601: BEAUMARCHAIS - Le Barbier de Séville. Comédie
31175: BEAUMONT, RENÉ (HOOFDRED.) - Geld. Kerstnummer Grafisch Nederland 1998, inclusief omdoos.
20973: BEAUMONT, ELIE DE - Op weg naar Don Quichotte. Door het labyrint van drie en een halve eeuw literaire kritiek
9621: BEAUVILLARD DOCTEUR - Le Médecin des pauvres & les 2,000 recettes utiles. Edition nouvelle & complète- 1914
19038: BEAUVOIR, SIMONE DE - Wij vrouwen. Teksten over emancipatie en feminisme
3575: DE BEAUVOIR SIMONE - Uitgenodigd (L'Invitée)
6538: DE BEAUVOIR SIMONE - Bloed van anderen
6537: DE BEAUVOIR SIMONE - Met kramp in de ziel
19459: BEAUVOIR, SIMONE DE - Wij vrouwen. Over emancipatie en feminisme
22533: BEAUVOIR, SIMONE DE - Met kramp in de ziel
28698: BEAUVOIR, SIMONE DE - Le deuxième sexe, Tome 1, Les faits et les mythes
21986: BEAUVOIR, SIMONE DE - Een wereld van mooie plaatsjes (Les Belles images)
12877: BEAUVOIR, SIMONE DE - Met kramp in de ziel
20567: BEAUVOIR, SIMONE DE - Uitgenodigd (L'invitée)
15725: BEAUVOIR, SIMONE DE - Een wereld van mooie plaatjes (Les belles images)
24052: BEAUVOIR, SIMONE DE - Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau.
16594: BEAUVOIR, SIMONE DE - Met kramp in de zie (Quand prime le spirituell
25224: BEAUVOIR, SIMONE DE - Een wereld van mooie plaatjes (grote letter uitgave)
32624: BEAUVOIR, SIMONE DE - Een welopgevoed meisje
14132: BEAUVOIR, SIMONE DE - De mandarijnen
11593: BEAUVOIR, SIMONE DE - Met kramp in de ziel
20327: BEAUVOIR, SIMONE DE - La force des choses
12878: BEAUVOIR, SIMONE DE - De anderen
12014: BEAUVOIR, SIMONE DE - Alles wel beschouwd
28856: BEAUVOIR, SIMONE DE - Memoires. De druk der omstandigheden, 1
31424: BEAUVOIR, SIMONE DE - Met kramp in de ziel (Orig. Quand prime le spirituel)
28699: BEAUVOIRE, SIMONE DE - Mémoires d'une jeune fille rangée
23105: BEAVER, BRUCE/SHAPCOTT, THOMAS W. (GEN.EDITOR) - Poets On Record 7. Bruce Beaver reads from his own work
26971: BECK, HEINRICH/HANS WESTENDORP - "Das Grosse Agfa Labor-Handbuch; 3 Teile in einem Band"
3405: BECKER, DE DR.RAYMOND, SS.CC. - De Grote Melaatse. De Ziel van Pater Damiaan
23546: BECKER, FRANS, HENNEKELER, WIM VAN, TROMP, BART, SIE DHIAN HO, MONIKA (RED.) - Het drieëntwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme: Transnationaal Nederland.
23544: BECKER, FRANS, HENNEKELER, WIM VAN, TROMP, BART, SIE DHIAN HO, MONIKA (RED.) - Het eenentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme: De toekomst van de democratie.
23543: BECKER, FRANS, HENNEKELER, WIM VAN, TROMP, BART, (RED.) - Het twintigste jaarboek voor het democratisch socialisme: Hedendaags kapitalisme.
23540: BECKER, FRANS, HENNEKELER, WIM VAN, TROMP, BART, ZUYLEN, MARJET VAN (RED.) - Het zeventiende jaarboek voor het democratisch socialisme: Inzake beginselen.
23541: BECKER, FRANS, HENNEKELER, WIM VAN, TROMP, BART, ZUYLEN, MARJET VAN (RED.) - Het achttiende jaarboek voor het democratisch socialisme: De inrichting van Nederland.
11821: BECKETT, SAMUEL - En Attendant Godot
3874: BECKMAN THEA,HARTMAN EVERT,TERLOUW JAN,DE VRIES ANKE - Het Schrijversboek. De Lemniscaatclub 8
21489: BECKMAN THEA,HARTMAN EVERT,TERLOUW JAN,DE VRIES ANKE - Het Schrijversboek. De Lemniscaatclub 8
21488: BECKMAN THEA,HARTMAN EVERT,TERLOUW JAN,DE VRIES ANKE - Het Schrijversboek. De Lemniscaatclub 8
22419: BEDEE, KOR (SAMENSTELLING) - Oud worden hoe doe je dat? Ervaringsdeskundigen aan het woord
25578: BEDELL SMITH, WALTER - In de schaduw van het Kremlin
7700: BEDEVAART NAAR DE GRAVEN VAN DE IJZER VZW - Het geding van de Ijzertoren
7697: BEDEVAART NAAR DE GRAVEN VAN DE IJZER VZW ,MEERDERE AUTEURS - Naar Vlaanderens Dodenveld XXXIIIe Ijzerbedevaart 21 aug. 1960 (Kaaskerke Diksmuide)
7696: BEDEVAART NAAR DE GRAVEN VAN DE IJZER VZW ,MEERDERE AUTEURS - Naar Vlaanderen Dodenveld XXXIIe Ijzerbedevaart 23 augustus 1959 (Kaaskerke Diksmuide)
30794: BEEBE, WILLIAM, E. BOSTELMAN, ADDISON E. SOUTHARD, E.A. - National Geographic Magazine, Volume LIX, number 6
20883: BEEK, DR. M.A. VAN - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesotamië in het oud-testamentische tijdvak
20884: BEEK, DR. M.A. VAN - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesotamië in het oud-testamentische tijdvak
18658: BEEK, GERDA VAN EN MICHEL VAN DER MAST - Het spuikwartier doord e eeuwen heen
23509: BEEK, E.S., MEIJER, ANDRÉ, E.A. - Algemeen Maconniek Tijdschrift (AMT). Orgaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 40e Jg, nr 9, sept 1986
30757: BEEK, BERT VAN, HANS JACOBI EN MARJA SCHARLOO - "Geld door de eeuwen heen; Geschiedenis van het geld in de Lage Landen."
28206: BEEK, MENNO VAN DER - Vergezocht. Gedichten
23136: BEEK, WIM VAN DER, JAN RADERSMA - Jan Radersma. Mixed media
25852: BEEK, DRS.MARIJKE - Het aanzien waard? Geschiedenis van de welstandszorg in Nederland.
15842: BEEK, GEERT VAN - De steek van een schorpioen
29254: BEEKMAN, DRS.WILLEM, DR.K.S. RAWAT, DR. HANS GERDING, E.A. - Prana 97, okt/nov. 1996, thema: Reïncarnatie.
19516: BEEKMAN, GERARD - Filosofie, filosofen, filosoferen. Een eerste terreinverkenning
21232: BEEKMANS, FRANK - Ekonomie zonder moeite
18202: BEELS, HELENA - Reizen is een ramp
28217: BEENTJES, GERARD EN PATTY SCHOLTEN (SAMENSTELLING) - Kom ik gelegen. Gedichten uit Heerewegen
17420: BEER, EVELYN (RED.) - Rijksaankopen 1984. Werk van hedendaagse beeldende kunstenaars
11588: BEER, KAN. A. DE - De onsterfelijke Dante
17168: BEEREN, WIM A.L. - Hals
5031: BEERS,VAN JAN,MAERLANT,VAN JACOB - Gevoel en leven. Poezie van Jan Van Beers (omvat: Begga, Maerlant, De zoon van de metseldiener, De Stoomwagen, Martha de zinnelooze, De oorlog)
21574: BEERS, JAN VAN - "Gedichten; Jongelingsdroomen/ Levensbeelden/ Gevoel en leven"
2555: BEERS,VAN JAN,SABBE MAURITS - Gedichten. Eeuwfeest-Uitgave (Jongelingsdromen, Levensbeelden, Gevoel en leven, Rijzende blaren, De idylle van vriend Mathijs)
27058: BEETS, DR.N., J.F.P. DE SMIT, N. VERWEY & B. VERWEY, E.A. - Vestdijk Kroniek nr 17, sept. 1977
11510: BEETS, NICOLAAS (HILDEBRAND) - Uit Nic. Beets'Dichtwerken, een bloemlezing naar aanwijzing van de dichter
21424: BEETS, NICOLAAS - "Hildebrands voorbereiding; het dagboek van de student Nicolaas Beets"
17374: BEETS, NICOLAAS - "Gedichten. Derde deel (tweede gedeelte); Gedichten van Nicolaas Beets. Vierde deel; Gedichten van Nicolaas Beets. Vijfde deel."
27061: BEETS, N., P. SMITS,J. FENOULHET, E.A. - Vestdijk Kroniek nr 20, juni 1978
27059: BEETS, DR.N., L.G. ABEL VAN SOEST, F.W. BOTZEN, E.A. - Vestdijk Kroniek nr 18, dec 1977
27062: BEETS, N., P. SMITS,J. FENOULHET, E.A. - Vestdijk Kroniek nr 21, sept 1978
11631: BEETS, DR. N. - "De grote jongen; de psychologie van de jongen in d evlegeljaren"
31704: BEEVOR, ANTONY - "D-Day; Van de landing in Normandië tot de bevrijding van Parijs."
25387: BEFORT, JEAN-PHILIPPE (RED.) - Guide Annuaire Officiel 41ème Festival De Cannes
5580: BEGEER PIET - Wespen en horzels. Roman van een school in oorlogstijd
22978: BEGEER, PIET - Pieter Maritsstraat 7. Roman van een volksschool.
13335: BEGEMANN, NIENKE - Victorine
12380: BEHAN, BRENDAN - De man van morgen/ De gijzelaar
13744: BEHN, NOEL - De infiltranten (The Kremlin Letter)
28181: BEHN, NOEL - De infiltranten (The Kremlin Letter)
12427: BEHR, EDWARD - "De laatste keizer van China was een kind; het opzienbarende levensverhaal van de laatste keizer van China"
10666: BEHR EDWARD - De laatste keizer van China was een kind. Het opzienbarende levensverhaal van de laatste keizer van China
22695: BEHREND, MARTIN - Geschichten aus dem Artistenleben
7863: BEHRENDT RICHARD F. - De mens en zijn toekomst. Een sociologische analyse
7862: BEHRENDT RICHARD F. - Empirie of visie. Een tijdkritische sociologie
29410: BEHRENS, CHARLES - Brieven van Charles Behrens over Arlabacken
24414: BEIJERING, MARJAN - """We hebben ons altijd uit de naad gewerkt...."" Ouder worden in Rotterdam, vroeger en nu."
30011: BEIJMUM, KEES VAN - Over het IJ. Hèt boek van de brievenbusmoord
21083: BEIJNUM, KEES VAN - Over het IJ. Het boek van de brievenbusmoord
13850: BEIJNUM, KEES VAN - Dichter op de Zeedijk
13442: BEKKER, A. WED. WOLFF EN A. DEKEN - Historie van Willem Leevend
26893: BEKKERS, LUDO, KOEN RAES, INGEBORG WALINGA, JEF DE ROECK, E.A. - Ons Erfdeel, 35e jaargang, nr 1, jan-febr 1992: Anna Tilroe, Charlotte Mutsaers, Dick Hillenius, Kaaitheater, e.a.
25184: BEKMAN, BERNARD (SAMENVATTING) - Halfweg. Het pantheon der Nobelprijswinnaars literatuur.
30093: BEKMAN, BERNARD - Christelijk erfgoed langs 's heren wegen In Nederland
24678: BELCAMPO - Bevroren vuurwerk. Een keuze uit de verhalen van
30287: BELCAMPO - Nieuwe verhalen van Belcampo
31392: BELCAMPO - Luchtspiegelingen. Alle verhalen uit de bundels.
13976: BELCAMPO - Bevroren vuurwerk
5168: BELINFANTE A.D. - De utopie is een gevaarlijk wapen. Denken over verdraagzaamheid
17134: BELLAMY, JACOBUS - Uit de verzen en het proza van Jacobus Bellamy
1576: DU BELLAY JOACHIM - Oeuvres choisis
31492: BELLINZIS, ANNA TERESA, JISKA BOURS, MARISSA VAN DER VALK, E.A. - Van eigen bodem' - Utrechtse beeldhouwers
16512: BELLLAMY, EDW. - In het jaar 2000
3610: BELLOC HILAIRE - Richelieu (Nederlands van Dr.M.H. Jacobs)
16303: BELLOW, SAUL - Herzog
27908: BELOFF, JOHN - Parapsychologie vandaag. Nieuwe vormen van onderzoek
6417: BELPAIRE M.E. - Beethoven, een kunst- en levensbeeld
26470: BEMMER, KLAUS - Bremerhaven. Pinselzeichnungen
7029: BENAISSA NABELA - In naam van mijn zus
15483: BENALI, ABDELKADER - Belofte aan de wereld. Bloemlezing over het kind
23942: BENARY-ISBERT, MARGOT - Gevaarlijke lente (Orig. Gefährliche Frühling)
18674: BENCHLEY, PETER - De diepte (The deep)
22247: BENESCH, OTTO - Rembrandt Teekeningen
23248: BENESOVA, MIROSLAVA, E.A. - De Kleine Vesting Terezin 1940-1945
31634: BENET, JUAN, FRIEDRICH DÜRRENMATT, RUDY KOUSBROEK, THOMAS MANN, ETHEL PORTNOY, E.A. - "Denderende verhalen; Per trein door de wereldliteratuur"
14671: BENJAMIN, SUSAN - English Enamel boxes from the eighteenth to the twentieth centuries
23618: BENNETT, ARNOLD - Imperial Palace
6013: BENNETT WILLIAM J. - The Death of Outrage. Bill Clinton and the Assault on American Ideals
10821: BENOÎTE GROULT - Een eigen gezicht
2365: BENOIT PIERRE - La Châtelaine du Liban
23818: BENSER, WALTHER - Wij fotograferen in kleur (or. Wir photographieren farbig met Walther Benser)
5400: BENSON ROBERT HUGH - Het Werk van den Koning , II 's Konings Triomf, III 's Konings Dankbaarheid
17803: BENTHEM, G. VAN, PIET CALIS, H.B.G. CASIMIR, ADRIAAN VAN DIS, WIEL KUSTERS, MONIKA VAN PAEMEL (RED.) - De Gids & Verdriet, De Gids Maart/April 1992
1180: BENTHEM VAN DEN BERGH,VAN G. - Dwang en bevrijding, essays en kritieken
3758: BENTIS EVA,CARTENS DAAN,DEKKERS MIDAS,DORRESTEIN RENATE,EICHHOLTZ JULIËTTE,HOEBEN RONALD,INDERWISCH MEINDERT,KROONENBERG YVONNE,MELCHIOR WILLEM,NOORDHOEK WIM,REEN, VAN TON,SAUWER MONIKA,TERMEER ELISABETH,WEEMOEDT LÉVI - Inpakken & Wegwezen 1995
3759: BENTIS EVA,CARTENS DAAN,DEKKERS MIDAS,EICHHOLTZ JULIËTTE,EL BEZAZ NAIMA,HOEBEN RONALD,KROONENBERG YVONNE,MELCHIOR WILLEM,MERWIJK, VAN VINCENT,NOORDHOEK WIM,PLOEG, VAN DER PETER,REEN, VAN TON,SAUWER MONIKA,TERMEER ELISABETH - Inpakken & Wegwezen 1996
3754: BENTIS EVA,CAPEL THEO,DEKKERS MIDAS,DORRESTEIN RENATE,HOEBEN RONALD,KROONENBERG YVONNE,NOORDHOEK WIM,REEN, VAN TON,SAUWER MONIKA,TERMEER ELISABETH,VROOLAND SELMA,WEEMOEDT LÉVI - Inpakken & Wegwezen 1991
3752: BENTIS EVA,DEKKERS MIDAS,DORRESTEIN RENATE,HOEBEN RONALD,KROONENBERG YVONNE,DE MOOR MARGRIET,NOORDHOEK WIM,REEN, VAN TON,SAUWER MONIKA,WEEMOEDT LÉVI - Inpakken & Wegwezen 1989
3747: BENTIS EVA,CARTENS DAAN,DEKKERS MIDAS,DORRESTEIN RENATE,EICHHOLTZ JULIËTTE,KROONENBERG YVONNE,NOORDHOEK WIM,REEN, VAN TON,SAUWER MONIKA,TERMEER ELISABETH,WEEMOEDT LÉVI,MEINKEMA HANNES - Inpakken & Wegwezen 1997
31771: BENTIS EVA, THEO CAPEL, MIDAS DEKKERS, LEVI WEEMOEDT, E.A. - Inpakken & Wegwezen 1990
3755: BENTIS EVA,CAPEL THEO,DEKKERS MIDAS,DORRESTEIN RENATE,HOEBEN RONALD,KROONENBERG YVONNE,NOORDHOEK WIM,REEN, VAN TON,SAUWER MONIKA,TERMEER ELISABETH,VROOLAND SELMA,WEEMOEDT LÉVI,INDERWISCH MEINDERT - Inpakken & Wegwezen 1992
3756: BENTIS EVA,CAPEL THEO,DEKKERS MIDAS,DORRESTEIN RENATE,INDERWISCH MEINDERT,KROONENBERG YVONNE,NOORDHOEK WIM,REEN, VAN TON,SAUWER MONIKA,WEEMOEDT LÉVI,MELCHIOR WILLEM,BERK MARJAN - Inpakken & Wegwezen 1993
31772: BENTZ VAN DEN BERG, ROEL, ANNA ENQUIST, FRANS POINTL, DIRK VAN WEELDEN, E.A. - "Goed gebundeld 2000; Nederlandse verhalen van nu"
14353: BENTZ, HANS G. - Twaalf stappen in de eeuwigheid (Schneller als der Tod)
31534: BERAN, JAN - Exercities - Roman
30629: BERANOVÁ, JANA - Praag 21 augustus 1968, Abel en Kaïn waren ook broers. Het stille verzet vanaf het einde van de Praagse Lente tot de zomer 1969.
8444: BERBEROVA NINA - Roquenval. Chronique d'un château
30316: BERENDS, PETER - Een andere kijk op de slag om Arnhem. De snelle Duitse reactie.
30329: BERENDS, PETER - Een andere kijk op de slag om Arnhem. De snelle Duitse reactie.
30136: BERENDSEN, DR. ANNE - Verborgenheden uit het oude Delft (een stille en rijke stad)
24817: BERENSON, BERNARD - Italiaanse schilders van de Renaissance
7692: BERENSON, BERNHARD - Grote schilders van de Renaissance in Italië
16919: BERG, ERIK VAN DEN (SAMENSTELLING) - Dagboek. 365 schrijvers over de wereld en zichzelf
32439: BERG, MARINUS VAN DEN - "Kiezen voor ontmoeting; Over omgaan met ziek-zijn. Uitgave t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Nationale Vereniging De Zonnebloem"
22140: BERG, B. VAN DEN, A.L.SÖTEMANN (RED.) - De nieuwe taalgids. Van Haeringen nummer
20571: BERG, ELIZABETH - Op weg naar de sterren
15156: BERG, B. VAN DEN (RED) - Elseviers Repertoria. 1. Letterkunde Muziek
27644: BERGE, H.C. TEN (RED.), SIMON VESTDIJK, HELLA S. HAASSE, J.J. OVERSTEEGEN, J.J.A. MOOIJ, REIN BLOEM, KEES FENS, P.J. STOLK, J.G. KOOIJ, ALEX. BROTHERTON, L. ROELANDT, ROB DU MÉE, ERNST VERMEULEN - Raster, oktober 1968. Vestdijk 70
20796: BERGE, H.C. TEN - Blauwbaards ontwaken. Een verdraaide geschiedenis
16098: BERGE, H.C. TEN - De verdediging van poëzie en andere essays
24148: BERGE, H.C. TEN, W.F. HERMANS - Raster V, 2 zomer 1971. Willen Frederik Hermans
24679: BERGE, WILLEM TEN - De vreemde wereld
28207: BERGE, H.C. TEN - Het vertrapte mysterie
16780: BERGE, H.C. TEN - Het geheim van een opgewekt humeur
23574: BERGE, H.C. TEN, BLOEM, REIN, VROMAN, LEO, WILMINK, W.A., E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, derde jaargang, nummer 3, mei 1965
23580: BERGE, H.C. TENM, FENS, KEES, E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, vierde jaargang, nummer 3, mei 1966
13987: BERGE, H.C. TEN - De beren van Churchill
25611: BERGEMA, DR.H. (RED.) - Pioniers van het nieuwe Azië: Gandhi, Nehru, Jinnah, Mau Tze-Toeng, Hatta
10068: BERGEN, VAN J. - Literaire esthetica
23569: BERGEN, H.C. TEN, OVERSTEEGEN, J.J., VREIJLING, REINOUT, E.A. - Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift, tweede jaargang, nummer 4, mei 1964
12130: BERGENGRUEN, WERNER - De wopnderbare schrijfmachine
29811: BERGENGRUEN, WERNER - Die Hände am Mast (Novelle)
21233: BERGER, PETER L. - Invitation to Sociology. A human perspective
2185: BERGER KARL - Schiller.Sein Leben und seine Werken.In 2 Bänden, 2e Band
30824: BERGERAC, S. CYRANO DE - Maanreis, of Opstijging tot en Bereizing van de Maan
21943: BERGH, HANS VAN DEN, ANTONIN VAN ELSLANDER, ANTON KORTEWEG EN MONIKA VAN PAEMEL (SAMENSTELLING) - Kritisch akkoord 1981. Een keuze uit in 1980 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften
18236: BERGH, PAUL VAN DEN - Stil zijn is ontmoeten. Aforismen
12766: BERGH, H. VAN DEN - Pruiken, schelmen en koketten, Italië in de 18de eeuw
11178: BERGH VAN EYSINGA-ELIAS, DR. J. VAN DEN (INLEIDING) - Multatuli als dichter en denker, Bloemlezing uit Multatuli's werken

Next 1000 books from Kien boeken

12/15