Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands. Tel: [+31] (0)71 5144630 - 5234733            Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K103935: J.G.O. - Geschiedenis der martelaren, die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, Duitschland, Amerika en andere landen
D109969: C.-M., V - Die Kämpfe der russischen Truppen in der Mandschurei im Jahre 1900 : auf Grund der veröffentlichten Berichte des russischen Generalstabes
J92130: A. N.-S. (= A NOREL-STRAATSMA) - Wat het turfschip bracht
M119315: K.B. SR. - Iets over mahnetisme als geneeswijze
J127632: H.C.J. (VOOR DE JEUGD BEWERKT DOOR) - Robinson Crusoe en andere verhalen
J131191: G***, A.M.D. - Histoire de France, a l'usage de la jeunesse. Tome premier: Depuis le commencement de la monarchie et jusqu'en 1589 et Tome second: Depuis Henri IV, jusqu'a l'anée 1816
J130412: [BRIENEN, B J JR] - Klein Duimpje
J121635: H.C.J. (OPNIEUW VERZAMELD DOOR) - Robinson Crusoë en andere verhalen + Tijl Uilenspiegel's lustige streken
J112530: H.C.J. (OPNIEUW BEWERKT DOOR) - Tijl Uilenspiegel's lustige streken. Bevat tevens: Uit sprookjesland : nieuwe verhalen en vertellingen
F115852: A.F.TH. - De Movo Tapes : een carrière als ander
J111652: H.C.J. (VERZAMELD DOOR) - OP moeders schoot : sprookjes en vertellingen voor onze jeugd
K125533: S.O. - De pest der hedendaagsche maatschappij
J92732: W F - Door God geleid : een waar verhaal uit het zeemansleven : vrij bewerkt naar het dagboek van een schipbreukeling
J127189: C.M.D.E. - Karakterschetsen en verhalen voor jonge lieden
A130048: -
F110920: L.R.E. - Eerstelingen
J20530: N.-S., A - De kinderen van Sonnehoeck
K21711: S., H W (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Nieuwe liedernbundel voor zondagsschool en huisgezin
J128569: P.I.M. - Van onder blauwe lucht nog drie "Italiaantjes"
D29549: [VAUGHAN, ROBERT] - The history of England under the House of Stuart : including the commonwealth (A.D. 1603-1688). Two parts
F118004: H.R. (VERZAMELD DOOR) - Winterzangen en schetsen
O50227: P.L.M. - Hommes et choses
J52248: J., H C - Uit sprookjesland : nieuwe verhalen en vertellingen
I53936: V., W H (=VLIEGEN) - Gelukkig Holland! : brieven aan een werkman, vrij gevolgd naar Blatchford's "Merry Engalnd"
J55052: J., H C (OPNIEUW VERZAMELD DOOR) - Hoe Balthazar fortuin maakte en andere vertellingen
J55371: G, A C D DE - Ruth en hare vriendinnen
F56394: H., J W V. (VERZAMELD DOOR) - Uit het dagboek van een officier : schetsen
J131214: A.L.O.E. - De jonge pelgrim : een verhaal
J125952: - Arretje Nof en het raadsel van de Stokertjes
F72888: M.*** - Quinze jours a Londres a la fin de 1815
F75976: E.G.O. - Egomet
K77782: E.A. (PRIESTER) - Den bybel der christelyke huysgezinnen, of Historie van het Oude Testament met schoone zedelessen tot nut der jeugd
F109921: J.V.V. (= JOOST VAN DE VONDEL) - Altaergeheimenissen : ontvouwen in drie boecken
F113378: H.R. (VERZAMELD DOOR) - Zomerzangen en schetsen
J82156: H.C.J. (OPNIEUW VERZAMELD DOOR) - Genoveva en andere verhalen
F114573: M. - Het verhaal van den visscher
J84781: L., C.B. V. - Moeder vertelt
K127103: D.A.M. - De geschiedenis van de Heilige Ursula en van hare elfduizend maagden
J108788: [CRAMER, RIE] - Wie leest voor?
000053: - Memorie Della Societa Geologica Italiana. Vol IL (49) - 1993.
000058: - Henri Pirenne de la Cité de Liege a la Ville de Gand
F116010: M.E.R. - Jong Dae : 'n meisies-storie
J127633: H.C.J. (OPNIEUW VERTELD DOOR) - Guliver's reizen en andere verhalen
J124029: H.C.J. - Prinses Hoogmoed en andere oorspronkelijke verhalen
V95473: T.J.K. - De Hollandsche taal
J51757: J., H C - Rosa van Tannenburg en andere verhalen
000082: - De Kleine Letterproef Van I.G. S.
000033: - Blumea. Tijdschrift Voor de Systematiek En de Geografie Der Planten. Vol. XVI, No 2, P. 273-393
000034: - Blumea. Tijdschrift Voor de Systematiek En de Geografie Der Planten. Vol. XIX, No 1, P. 1-195
000039: - Recherches Sur la Musique Francaise Classique, Vol VX (15)
000040: - Recherches Sur la Musique Francaise Classique. Vol VII (7)
000048: - Emiel Hoorne. Bibliofiele Uitgaven Exlibris Diverse Realisaties in Samenwerking Met Auteurs Uit Nederland En Vlaanderen Vanaf 1967 Tot Op Heden
J125134: [CARROLL, LEWIS] - De avonturen van Alice in Wonnderland : flap-uit boek
T125195: C.A.H. (=F H BOERS) - Brief aan den hoogeerwaardigen hooggeleerden heer Jona Willem te Water, professor te Leyden, betreffende den voornaamsten inhoud van deszelfs verhaal van de voor- en tegenspoedige lotgevallen der Leydsche Academie in de XVIIIe eeuw, en behelzende sommige aanmerkingen over hetzelve
K81945: M…, M. L' ABBÉ - Vies édifiantes de quelques enfants chrétiens proposées pour modèles al' enfance et la jeunesse des deux sexes
F123304: [FRERRIER, SUSAN], AUTHOR OF 'THE INHERITANCE' & 'DESTINY' - Marriage
001572: N/A - 50 Jaar Het Vrije Volk, Jubileum Advertentie Jaarboek, Advertising Yearbook 50th Anniversary 1900-1950
001077: N/A - Proces-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Quatrième Livraison. Tome Dixième. .
001209: N/A - Social Security in the Netherlands
001067: N/A - Procès-Verbal de Lássemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Cinquième Livraison. Tome Quatorzième (No 213-227)
001310: N/A - Le Folklore Brabançon. Bulletin Du Service de Recherches Historiques Et Folkloriques Du Brabant. T. XX - 1940-1948, No. 115 à 120
000506: N/A - Von Der Deutschen Steinkohle Zum Strassenteer
000512: N/A - Les Femmes Du Burkina Faso Et la Coopération Néerlandaise 1985-1995.
001094: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblee Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Neuvième Livraison. Tome Trente-Deuxième. (No. 425-432)
001095: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Litteraire; Par Une Société de Gens de Lettres No. 17-19
001365: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. 9e Jaargang, 1965
001366: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Wer. Jaargang 5 En 6, 1961-1962
001371: N/A - Tjoep Tjoep : Kampliederen
001091: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Litteraire; Par Une Societé de Gens de Lettres. Tome XXX.
001579: N/A - Liederbundel Ten Dienste Van Het Nederlandsch Jongelingsverbond
001186: N/A - Gedenkboek Uitgegeven Bij Het Vijf En Zeventig-Jarig Bestaan Van Het Stedelijk Gymnasium Te Schiedam En Het Vijftig-Jarig Bestaan Van de Schiedamse Gymnasiasten-Bond N.S. A.T. A.
001115: N/A - Medische Antropologie. Tijdschrift over Gezondheid En Cultuur. Jaargang 8, Nummer 1 1996. Themanummer Trauma & Cultuur.
001116: N/A - Medische Antropologie. Tijdschrift over Gezondheid En Cultuur. Jaargang 11, Nummer 2, 1999
001117: N/A - Etnofoor. Jaargang 9 Nummer 1 1996. Words and Things.
001072: N/A - Mercure de France Dédié Au Roi. Aoust-Octobre 1745.
001073: N/A - Mercure de France Dédié Au Roi. Juin-Juilet 1745.
001074: N/A - Mercure de France Dédié Au Roi. Par Une Société de Gens de Lettres. Juillet 1774, Second Volume, Septembre 1774 & Octobre 1774 Premier Volume
001568: N/A - Bel Ameublement
001167: N/A - Contact with Vimala Thakar. Nr. 20 November 1986
001064: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Littéraire; Par Une Société de Gens de Lettres. Nr. 17 - 22 (1797)
001065: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Littéraire; Par Une Société de Gens de Lettres. Nr. 11 - 16 (1797)
001627: N/A - Journal Asiatique Recueil de Mémoires Et de Notices Relatifs Aux études Orientales. Onzième Série Tome III
001170: N/A - Contact with Vimala Thakar. Nr. 4 Nov 1978
001161: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin 59
001093: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblee Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Dixième Livraison. Tome Trente-Neuvième (No. 494-500)
001080: N/A - Procès-Verbaux Des Séances de la Chambre Des Députés Des Départemens, Du Mois de Mars 1820. Deuxième Volume.
001081: N/A - Procès-Verbaux Des Séances de la Chambre Des Députés Des Départemens Du Mois D'Avril 1820. Troisième Volume.
001274: BECKER, HENK A. EN GEERT DEWULF (REDACTIE) - Terugkijken Op Toekomstonderzoek
000521: N/A - Jane's Fighting Ships 1957-58
001166: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin No. 48, 49 & 58
001315: N/A - Lichting 94. Nederlandse Film En Televisie Academie Eindexamenfilms 1994
001168: N/A - Contact with Vimala Thakar. Nr. 3 March 1978
001169: N/A - Contact with Vimala Thakar. Nr. 2 Dec. 1977
001066: N/A - Mercure de France, Dédié Au Roi. Janvier 1761. Two Volumes in One.
001075: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Septième Livraison. Tome Vingt-Deuxième.
001622: N/A - Engineering Features of the Snowy Mountains Scheme
001157: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin 62
001156: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin 60
001361: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. Jaargang 1 En 2, 1957-1958
001362: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. Jaargang 3 En 4, 1959-1960
001189: N/A - Keppelstok, 14 Nummers Uit de Periode 2000-2009
001364: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. Jaargang 7 En 8, 1963-1964
001096: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Litteraire; Par Une Société de Gens de Lettres. Tome XXV
001162: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin 50-57.
000400: N/A - Vervolgbundel Op de Evangelische Gezangen Uitgegeven Op Last Van de Algemeene Synode Der Nederlandsche Hervormde Kerk.
000504: N/A - De Amnestie in Het Vredesverdag Van Versailles En in Andere Tractaten. Oorkonden. L'Amnistie Dans le Traité de Versailles Et Dans D'Autres Traités de Paix. Documents.
000373: N/A - De Socialisten in Het Parlement 1. Niet Klerikaal, Niet Liberaal, Maar Socialist!
000374: N/A - De Vormgeving Van Het Socialisme En de Jongeren
000375: N/A - Staatssocialisme En Anarchisme
000382: N/A - Waarom Georganiseerd?
000215: N/A - Verfassung Des Jungdeutschen Ordens
000202: N/A - Oranje-Album Ter Herinnering Aan Het 50-Jarig Regeringsjubileum En de Abdicatie Van H.M. Koningin Wilhelmina En de Inhuldigingsfeesten Van H.M. Koningin Juliana
000179: N/A - Politieke Bibliotheel 18: Ierland En de Dienstplicht
000180: N/A - Politieke Bibliotheek 4: De Elzas-Lotharingsche Kwestie
000176: N/A - Germania Irredenta
000125: N/A - De Stem Van Het Geweten
000128: N/A - De Veranderde Houding Van Duitschland. Waarom Duitschland de Oorlog Begon
000131: N/A - De Nieuwe Wijnzak Nummer 5. De Herordening Van Europa
000061: N/A - Bibliotheca Shakespeariana. A Catalogue
000902: N/A - De Pastoor Van Sint Victor : Kanunnik L.A. A.M. Westerwoudt
000907: N/A - Aucassin a Nicoletta
000871: N/A - Petite Histoire Et Petites Histoires de Rumelange, Roches Rouges, 1907-1957.
000855: N/A - De Bijbel - Een Wonder En Twee Kerkgangers
000752: N/A - Bibliotheek Van Haarlem's Dagblad (5 Nummers, Maart T/M Juli 1926)
000643: BAILLIE, THOMAS A. & JONES, JOHN R. (ED.) - Synthesis and Applications of Isotopically Labelled Compounds 1988. . Proceedings of the Third International Symposium, Innsbruck, Austria, 17-21 July 1988.
001163: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin - Special Issue
000978: N/A - Norplant Contracceptive Subdermal Implants. Managerial and Technical Guielines
001082: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Littéraire; Par Une Société de Gens de Lettres. Tome XXXV.
001388: N/A - Sociaal Den Haag. Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. 10e Jaargang 1966
001016: UDERZO, A. & R. GOSCINNY - Asterrix Og Latraviata
000827: N/A - Der Misukverlag Und Musikalienhandel in Der Welt
000112: N/A - Vergleichende Geschichtstabellen Von 1878 Bis Zum Kriegsausbruch 1914
000158: N/A - Het Vraagstuk Van Nationale Ontwapening
000010: N/A - Handbuch Der Sphragistik. Reihe C, Band 1-3
000837: N/A - Stedelijk Museum Te Alkmaar. Verslag over Het Jaar 1895.
000838: N/A - Verslag Van Het Stedelijk Museum Te Alkmaar over Het Jaar 1894.
000839: N/A - Stedelijk Museum Te Alkmaar. Verslag over Het Jaar 1893.
000824: N/A - Catechismus, Ofte Onderwysinge in de Christelyke Leere / Die in de Kercken Ende Scholen Der Nederlandsche Gereformeerde Kercken Geleert Werdt. Mitsgaders de Belydenisse Des Geloofs, Ende Naerder Verklaringe Van Eenige Hooft-Stukken Des Selven Enz...
001097: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Litteraire; Par Une Société de Patriotes. Tome XVIII.
001098: N/A - Recueil Des édits, Déclarations, Et Ordonnances Du Roi, Arrèts Du Conseil, Du Parlement de Toulouse, Et Autres Cours, Concernant L'Ordre Judiciaire, Et Les Matieres Publiques Les Plus Importantes. Tome Troisieme.
001431: JACKSON M.D., DR. JOSEPHINE A. EN HELEN M. SALISBURY - Hoe Beheerschen Wij Onze Zenuwen? Een Inleiding Tot Zielsgeneeswijze
001068: N/A - Procès-Verbal de Lássemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Cinquième Livraison. Tome Dix-Septième (No 247-262)
001069: N/A - Mercure de France Dédié Au Roi, Septembre Et Octobre 1762 En 1 Volume
001070: N/A - Procès-Verbal de Lássemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Huitième Livraison. Tome Vingt-Septième (No 377-384)
001071: N/A - Proces-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Septième Livraison. Tome Vingt-Troisième (No 329-336)
001090: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Litteraire; Par Une Societé de Patriotes, Du Quintidi 5 Thermidor, L'an Troisieme de la République. Tome XVII
001078: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Pas Son Ordre. Troisième Livraison. Tome Neuvième.
001079: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Douzième Livraison. Tome Quarante-Huitieme.
001119: N/A - Etnofoor. Jaargang 10, Nummer 1/2, 1997. Muziek En Dans.
001076: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Littéraire; Par Une Société de Gens de Lettres. No. 11-16 (1798)
001187: N/A - ABC Van Gevleugelde Woorden : Wijsheid Uit de Oudheid
000396: N/A - Zedelijk Verval Van België.1. Kardinaal Mercier En de Vlamingen.
001171: N/A - Contact with Vimala Thakar
001374: N/A - De Afhankelijke Sollicitant
001376: N/A - De Tijd Vooruit : Een Unieke Serie Mechanische Vliegeniershorloges
001379: N/A - A Call from Hibakusha of Hiroshima and Nagasaki : Proceedingsinternational Symposium on the Damage and After-Effects of the Atomic Bombing of Hiroshima and Nagasaki, July 21 - August 9, 1977
001534: N/A - Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia (Beberapa Permasalahan)
001100: N/A - Staatliches Museumreservat Sagorsk. Museumführer
001322: N/A - Annuarium Augustinianum 1966
001327: N/A - Zeventiende Ibm Schaaktoernooi 1977
001089: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblee Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Quatorzième Livraison. Tome Cinquante-Septième (No. 663-667)
F110603: AA, A J VAN DER (VERZAMELD DOOR) - Parelen uit de lettervruchten van Nederlandsche dichteressen
J78876: AAARDWEG, H P V.D. - De vergulde laars : verhaal uit het leven van Stadhouder Willem III, de redder van het vaderland in het jaar 1672
J101035: AAERTS, MARIËTTE - Grijze geheimen
J76703: AAFDJES, BERTUS - De gouden keten 3. Annekes avontuur
J76660: AAFJES, BERTUS - De gouden keten 1. Levende poppen
J47820: AAFJES, BERTUS - Pet en Petra en het geheim van de bouwkunst
J62681: AAFJES, BERTUS - Muziek op het kasteel
J128641: AAFJES, SIJTJE (VERSJES EN PLAATJES) - Guitig en schattig. Bonte kleurtjes
J129610: AAFJES, BERTUS & FRANCIEN VAN WESTERING - Rijmpjes en versjes uit de vrolijke doos
J81804: AAFJES, BERTUS - De gouden keten deel 3: Annekes avontuur
J127546: AAFJES, SIJTJE (PLATEN VAN) - Oude kinderrijmpjes
T118988: AAFTINK, CHRISTEL - Veranderend Amsterdam : Amsterdam in paintings
Z130418: AAGAARD, JACOB & NIKOLAOS NTIRLIS - Grandmaster repertoire 10. The Tarrasch defence
J81290: AAKESON, KIM FUPZ - Moeder!
J113275: AAKESON, KIM FUPZ - Alles en Ulla Vilstrup
F69781: AAKJAER, JEPPE - Fra undergrunden : artikler og taler
J93251: AALBERS, JEROEN - Borre verstopt een olifant
J101370: AALBERS, JEROEN - Borre en de ijscoman
J21162: AALBERS, ANNEKE - Aladdin
J125179: AALBERS, JEROEN - Borre en de straatmuzikant
J124838: AALBERS, JEROEN - Maarten de muis
J126319: AALBERS, JEROEN - Borre heeft een baard
J126318: AALBERS, JEROEN - Borre redt een poesje
J125175: AALBERS, JEROEN - Borre en het drakenei
J125172: AALBERS, JEROEN - Borre in de woestijn
J125140: AALBERS, JEROEN - Borre en het lek
J124373: AALBERS, JEROEN - Borre en de leesbril
J123201: AALBERS, JEROEN - Borre en de loopneus
J125180: AALBERS, JEROEN - Borre en de errob
J125184: AALBERS, JEROEN - Poespoes de lampenkapkat
J124985: AALBERS, JEROEN - Borre en de soepballen
J124982: AALBERS, JEROEN - Borre doet boodschappen
J124981: AALBERS, JEROEN - Borre krijgt muzieklas
J124972: AALBERS, JEROEN - Borre de journalist
J124970: AALBERS, JEROEN - Pluisdier en de boterhammen met pindakaas
J124962: AALBERS, JEROEN - Borre gaat op wintersport
J124957: AALBERS, JEROEN - Borre en de oppas
J124956: AALBERS, JEROEN - Borre is de grote Borrini
J30112: AALBERSBERG, G - Verhalen uit het Oude Testament deel 1
J64250: AALDERA, ANKIE - Stijfkopje omnibus. Bevat: Stijfkopje wordt groter; Stijfkopje maakt veel mee; Stijfkopje behaalt een overwinning
J92160: AALDERS, ANNIE - Ollebol in de regen
J116094: AALDERS, ANNIE - Ollebol en fee Viola
E121665: AALDERS, A - Behouden vaart : de oude landmerken van de vrijmetselarij bepalen de koers : een nieuwe visie
J18711: AALDERS, ANNIE - Ollebol in de dierentuin
J18712: AALDERS, ANNIE - Ollebol en Goudbaard
J18713: AALDERS, ANNIE - Ollebol en Oelah Ben Tapis
J18716: AALDERS, ANNIE - Ollebol en zijn vrienden
J61791: AALDERS, ANKIE - Stijfkopje omnibus. Bevat: Stijfkopje wordt groter; Stijfkopje maakt veel mee; Stijfkopje behaalt de overwinning
J62032: AALDERS, ANNIE - Heidi wordt filmster
J116087: AALDERS, ANNIE - Ollebol op de maan
J87801: AALDERS, ANKIE - Stijfkopje omnibus. Bevat: Stijfkopje thuis; Stijfkopje op kostschool; Stijfkopje in het buitenland
J99793: AALST, JOHN VAN - De eend
J58783: AALST, GEORGE VAN - De bengels van IIIB : een verhaal uit het H.B.S. leven
J60034: AALST, JOHN VAN - Schiet hem erin!
J62038: AALST, LIDY VAN - Dappere Remi
J74137: AALST, GEORGE VAN - De H.B.S.-krant : een verhaal uit het H.B.S.-leven
J92288: AALST, GEORGE VAN - Lotgevallen van een voetbalschoen : verhaal uit de voetbalwereld
J125390: AANGIUM, SIBE VAN - Ontrukt aan de zee
J83126: AANGIUM, SIBE VAN - Hotse Hiddes
J122085: AAR, HETTY VAN - De avonturen van prinses Kaatje en koning Kamiel
J95367: AAR, HETTY VAN - For girls only! Emma's eerste zoen
J96651: AARDEMA, VERNA - Waarom muggen in mensenoren zoemen : een Westafrikaans sprookje
J85727: AARDENBURG, A VAN - Bas Banning en de geheime raket
J28439: AARDENBURG, A VAN - Bas Banning en de zwarte ruiter : spannende avonturen van een doodgewone jongen
J58968: AARDENBURG, A VAN - Bas Banning en de zweefmannen
J110832: AARDENBURG, A VAN - Bas Banning en de autosmokkelaars
J58961: AARDENBURG, A VAN - Bas Banning en het Spaanse galjoen
J102042: AARDENBURG, A VAN - Avonturen van bas Banning. Deel I: De zwarte ruiter; De vliegende cowboys; De geheimzinnige kabelbaan
J23443: AARDENBURG, A VAN - Bas Banning en de verdwenen Rembrandt
J58429: AARDENBURG, A VAN - Bas Banning en de geheimzinnige kabelbaan
J101916: AARDWEG, ANKIE VAN DEN - Heidi heeft pech
J125337: AARDWEG, H P VAN DEN - Als stewardess naar Indië
J91726: AARDWEG-BLINXMA, MARGARETHA V.D. - Een huishouden van Jan Steen
J100462: AARDWEG, HANS P VAN DEN - Jacq en Toet in Engeland
J112996: AARDWEG, HANS P VAN DEN - Netty van Duinen's studietijd
J31443: AARDWEG, HANS P VAN DEN - De dochters van dokter Zeeman
J49358: AARDWEG, H P VAN DEN - Don Quichotte
J55307: AARDWEG, H P VAN DEN - Avonturen in Napels
F56325: AARDWEG, H P VAN DEN - Katharina Louise
J62042: AARDWEG, ANKIE V D - Heidi heeft pech
J65889: AARDWEG, H P VAN DEN - Hadji Sagadoer : de wijze avonturen van een Maleischen profeet
J100448: AARDWEG, HANS P VAN DEN - De lotgevallen van marie en jantje : geheel berijmd kinderverhaal
J82262: AARDWEG, HANS P VAN DEN - Meisjes van de H.B.S.
J113010: AARDWEG, HANS P VAN DEN - Studente
J100117: AARDWEG, ANKIE VAN DEN - Jos als dokters assistente
J118091: AARDWEG, H P VAN DEN - Het winnende doelpunt
I131552: AARNINK, NETTIE EN KOOS KINGMA - Women and agriculture in Tanzania I: The shamba is like a child + II: Female farmers and male extension workers
J85251: AARNOUTSE, COR EN BERT KOUWENBERG - Ondersteboven van lezen
J112272: AARTS, W B - Maraboe vertelt
J104427: AARTS, C J EN M C VAN ETTEN - O, kom er eens kijken : oude en nieuwe sinterklaasliedjes inhun oorspronkelijke versie
S88701: AASMA, KARIN (RED.) - Röhsska Konstslöjdmuseets Arsbok 1986-1988
I89978: ABAZA, MONA - The changing consumer cultures of modern Egypt : Cairo's urban reshaping
T118015: ABBING, ASTRID EN ANDEREN - Ypenburg : veroverd op de zee - van vleigveld tot woonwijk
000548: ABBINK, A.A. - Make It and Break It: The Cycles of Pottery. A Study of the Technology, Form, Function, and Use of Pottery from the Settlements at Uitgeest-Groot Dorregeest and Schagen-Muggenburg 1, Roman Period, North-Holland, the Netherlands.
D89193: ABBOTT, JOSEPH S C - The life of Napoleon Bonaparte, to which is added A sketch of the life of the late Emperor Napoleon the Third
J47567: ABCOUDE, P V. JR - Lt.-Col. F.S. Brereton Indiaan en spoorzoeker
J95217: ABDEL-QADIR, GHAZI - Weizenhaar : ein Sommer in Marokko
J90284: ABDEL-QADIR, GHAZI - De ijzeren kameel
J90233: ABDEL-QADIR, GHAZI - Mussemelk en duivelsdrek
J90235: ABDEL-QADIR, GHAZI - Mijn avonturen met Adallah
J98232: ABDEL-QADIR, GHAZI - De waterdrager : het verhaal van Abu Ali, zijn ezel Shamso en alle anderen
000278: KARIM, MUNSHI ABDUL & SHARIF, AHMAD - A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts
V107799: ABDUL-RAOF, HUSSEIN - Subject, theme and agent in modern standard arabic
J130066: ABEDI, ISABEL - Lola in actie. Deel 2
S116207: ABEGG, REGINE UND ANDEREN (RED.) - Georges-Bloch-Jahrbuch des Kunstgeschichtlichen Seminars der Universität Zürich. Band 1 und 2 (1994 und 1995)
N112105: ABEL, O UND ANDEREN - Die Abstammungslehre : zwölf gemeinverständliche Vorträge über die Deszendenztheorie im Licht der neueren Forschung : gehalten im Winter-Semester 1910/11 in Münchner Verein für Naturkunde
J111613: ABEL, SIMONE - De elfenshow : met zijdezachte bloemenrokjes
J97847: ABEL, SIMONE - Voorzichtig Big!
J48338: ABELEVEN, WIM - De avonturen van Flap de aardman met het schip "Mandarijntje"
Y127219: ABELMANN, L J EN J L VAN DER VALK (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Zo zag Goes er uit : een verzameling van aangename gezichten in Goes met enige afbeeldingen van Kloetinge, 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinderen, Wolfaartsdijk en Kattendijke
T119789: ABELS,P H A M EN A P F WOUTERS - De grote kerkelijke vergadering van 's-Hertogenbosch. Deel 1 en 2
H30842: ABENDANON, E C - The exterior of the earth. 2 vols (IIA and IIB)
D98350: ABEYASINGHE, TIKIRI - Portuguese rule in Ceylon 1594-1612
I85230: ABEYRATNE, SIRIMAL - Economic change and political conflict in developing countries with special reference to Sri Lanka
J86713: ABKOUDE, CHR VAN - De vlegeljaren van Pietje Bell
J121008: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell gaat vliegen
J96290: ABKOUDE, CHR. VAN - De zonnige jeugd van Frits van Duuren
J98194: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell's goocheltoeren
J101410: ABKOUDE, CHR VAN - De vlegeljaren van Pietje Bell
J93026: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell
J94394: ABKOUDE, CHRIS VAN - Kruimeltje : filmeditie
J85900: ABKOUDE, CHR. VAN - Tim en Tom
J85879: ABKOUDE, CHR VAN - Jan Boenders : hoe een echt Hollandsche jongen in Amerika rijk werd
J131204: ABKOUDE, CHR VAN - Het jongenskamp
J85847: ABKOUDE, CHR. VAN - De Pinkertonnetjes
J104503: ABKOUDE, CHR VAN - Willem's verjaarsgeschenk
J121284: ABKOUDE, CHRIS VAN - Pietje Bell : filmeditie
J49740: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell's goocheltoeren
J49951: ABKOUDE, CHRIS VAN - De vlegeljaren van Pietje Bell
J50090: ABKOUDE, CHR VAN - De zonen van Pietje Bell
J50289: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell, of De lotgevallen van een ondeugenden jongen
J54774: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell
J125171: ABKOUDE, CHR VAN - Frits van Duuren
J131576: ABKOUDE, CHR. VAN - Tim en Tom
J56032: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell, of De lotgevallen van een onduegende jongen
J56276: ABKOUDE, CHR VAN - Bob-zonder-zorg
J56752: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell gaat vliegen
J131215: ABKOUDE, CHR VAN - Instituut Sparrenheide
J59218: ABKOUDE, CHR VAN - Jaap Snoek van Volendam
J60136: ABKOUDE, CHR. VAN - De vlegeljaren van Pietje Bell
J126722: ABKOUDE, CHR. VAN - De fietsclub Alle Vijf
J63655: ABKOUDE, CHR VAN - Bert en Bram
J66778: ABKOUDE, CHR VAN - Jaap Snoek van Volendam
J66731: ABKOUDE, CHR VAN - Hein Stavast
J69478: ABKOUDE, CHR VAN - Bob zonder zorg
J115561: ABKOUDE, CHRIS VAN - Pietje Bell gaat vliegen
J71926: ABKOUDE, CHR VAN - De Pinkertonnetjes
J75185: ABKOUDE, CHR VAN - Tim en Tom
J77465: ABKOUDE, CHR VAN - Een ongeluksvogel
J78185: ABKOUDE, P VAN JR - Met de kampeer-auto op reis
J81479: ABKOUDE, CHR VAN - Hein Stavast
J84193: ABKOUDE, CHR VAN - Tim en Tom
J86785: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell in Amerika : groeten van oom Chris uit New York
J86711: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell's goocheltoeren
J104895: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell is weer aan de gang
J89043: ABKOUDE, CHR. VAN - De voetbalclub
J90927: ABKOUDE, CHR VAN - Kruimeltje
J132154: ABKOUDE, CHR. VAN - Hollandsche jongens
J132160: ABKOUDE, CHR. VAN - De otters : een padvindersgeschiedenis
J132166: ABKOUDE, CHR VAN - Hoe Jaap Bekkers een fiets kreeg
J132167: ABKOUDE, CHR. VAN - Peppie
J132164: ABKOUDE, CHR VAN - Jolig strandleven
J98337: ABKOUDE, CHR VAN - Het waterkamp (de waterratten)
M114159: ABLIN, RICHARD J (ED.) - Handbook of cryosurgery
J104483: ABMA, K - Wij kwamen terug : dialoog van twee doodgewaanden
S67908: ABMA, HENK EN ANDEREN (SAMENST.) - Overkant
K118860: ABMA, RICHT - Bonds of love: methodic studies of prophetic texts with marriage imagery (Isaiah 50:1-3 and 54: 1-10, Hosea 1-3, Jeremiah 2-3)
001590: ABOKOR, AXMED CALI - Somali Pastoral Work Songs : The Poetic Voice of the Politically Powerless
F119376: ABOUT, EDMOND - Nouvelles et souvenirs
J89491: OOM ABRAHAM - DE neef van Prikkebeen : een wonderbaarlijke en kluchtige historie aan de jeugd verhaald
H127494: ABRAHAM, AJITH AND OTHERS (EDS.) - Rough set theory: a true landmark in data analysis
J91056: OOM ABRAHAM - De neef van Prikkebeen : een wonderbaarlijke en kluchtige historie aan de jeugd verhaald
J30439: ABRAHAMS, FRITS - Ontvoering op Wimbledon
J44941: ABRAHAMSEN, AASE FOSS - Niet mijn schuld
J121123: ABRAMSZ, S EN BERT BOUWMAN - De mooiste rijmpjes en versjes uit de oude en de nieuwe doos
J91922: ABRAMSZ, S - Voor de kinderkamer : verstelsels en versjes. Nr. 39
J133427: ABRAMSZ, S - In en om het Rozenhuisje : een dik boek voor de hééle kleintjes
J130390: ABRAMSZ, S - Keurige versjes en kleurige prentjes voor het kleine volkje
J108478: ABRAMSZ, S - Sinterklaas en Pieterbaas
J93219: ABRAMSZ, S - Zommerloover : een serie geillustreerde leesboeken ten behove van het voortgezet onderwijs. Eerste stukje
J109078: ABRAMSZ, S - Voor de kinderkamer : vertelseltjes en versjes voor het kleine volkje. Deel 30
J18552: ABRAMSZ, S - Wilskracht
J18951: ABRAMSZ, S - De roem van Rohrau : een verhaal uit het leven van Jozef Haydn
J48809: ABRAMSZ, S - Zomerloover
J60973: ABRAMSZ, S - Zomerloover : een serie geillustreerde leesboeken ten behoeve van het voortgezet onderwijs. 4e stukje
J68973: ABRAMSZ, S - Voor de kinderkamer : geillustreerd maandblad voor het kleine volkje II t/m IV
J97010: ABRAMSZ, S EN ANDEREN - Wie leest er mee? : geillustreerde vertellingen voor jongens en meisjes. 3 delen in 1 band
J70608: ABRAMSZ, S - 't Kameraadje heeft op ieder blaadje een versje of een plaatje
J73929: ABRAMSZ. S (WOORDEN EMUZIEK) - Zingen en spelen : spelliedjes voor de kinderkamer, de voorbereidende scholen en de laagste klassen van lagere scholen. Bundel 7
J80177: ABRAMSZ, S - Voor de kinderkamer : geillustreerd maandblad voor het kleine volkje. 31e jaargang aflevering 8 t/m 32e jaargang aflevering 12
J57792: ABRAMSZ, S (RED.) - De kinderwereld : geillustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes. 21e jaargang 1914, 25e jaargang 1918, 33e jaargang 1926, 1e deel
J131561: ABRAMSZ, S - Versjes lezen en prentjes kijken
J104779: ABRAMSZ, S (RED.) - De kinderwereld : geillustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes. Twintigste jaargang 1813 compleet
J120463: ABRAMSZ, S - Bont gezelschap : vertellingen voor jongens en meisjes
J125519: ABRAMSZ, S (VERZAMELD DOOR) - Onze kinderversjes van vroeger en nu : bloemlezing voor de kinderkamer
J102110: ABRAMSZ, S (RED.) - Voor 't jonge volkje : geillustreerd tijdschrift voor de jeugd. 25e,65e, 69e,70e,88e en 89e deel
J131563: ABRAMSZ, S - Omringd door gevaren : een verhaal uit den tijd der Noordsche Compagnie
D112384: ABRIC, LÉON ET PAUL WEIL (TEXTE) / DESSINS DE ALBERT GUILLAUME AND OTHERS - A coups de Baionnette. Volume 3
D110028: ABRIC, LÉON AND OTHERS (TEXTE) - A coups de baionnette. Volume 8, 5 avril 1917 - 28 juin 1917
B131330: ABRIGHACH, MOHAMED - Superando orillas : lectura intercultural de la narrativa de Concha López Sarasúa
B107167: ABU-RUB, MOHAMMED - La poésie galante andalouse au Xie siècle: typologie
I77935: ABUBAKAR, AMINA - Infant-toddler development in a multiple risk environment in Kenya
001520: ABUBAKAR, AL YASA - Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab
S110954: ACHARINA, NINA (RÉALISATION ET INTRODUCTION) - Les arts appliqués russes XIIe - début du Xxe siècle Musée Historique Moscou
P103897: ACHARYA, AMITAV - The making of Southeast Asia : international relations of a region
J116062: ACHE, JEAN - Die brave Fox!
J111127: ACHOUR, FAROUK EN SENAD ALIC - Wij vertellen je het mooiste verhaal : Koranvertellingen
F133725: ACHTERBERG, GERRIT - Eiland der ziel
P133046: ACHTERBERG, PETER H J - Considering cultural conflict : class politics and cultural politics in western societies
J79644: ACHTERBERG, LEONORA - Jaap Kordaat en Margriet
D110577: ACKER, PAUL - Portraits de femmes
U117574: ACKERL, ISABELLA (RED.) - Trésors de l'Autriche la Bibliothèque Nationale Autrichienne
J31165: ACKERLINGH, RENNY - Het gelukkige einde
J102537: ACKROYD, DOROTHEA - In bad!
T115920: ACQUOY, J - De Cameraar
T116016: ACQUOY, J - Deventer's participatie in de West-Indische Compagnie
001417: HAARTSEN, DR. AD EN ANS SCHWEIGMANN - Paardrijden Als Sport : Een Sportfysiologische En Medische Beschouwing
F122650: ADÁM, AADAM MAKKAI - Cantio nocturna peregrini = A puzzle in seven languages
J101119: ADAM, FRANK - Waarom ik altijd nee zeg
000559: ADAM, ROBERT (AUDS HILDESHEIM) - Der Realismus Otto Ludwigs.
B94760: ADAM, ALFRED - Der Erlösungsgedanke bei Dostojevskij
J94147: ADAMA VAN SCHELTEMA, C S EN ANDEREN - Winterlooveren : proza en poëzij
K127733: ADAMBAKAN, SORAYA - Qurrat al-Ayn : eine Studie der religiosen und gesellschaftlichen Folgen ihres Wirkens
000651: ADAMCZYK, PAUL - Die Stellung Des Papstes Honorius II. (1124-1130) Zu Den Klöstern.
R125044: ADAMEC, LUDWIG W - A biographical dictionary of contemporary Afghanistan
S113043: ADAMI - Oeuvres de 1969 a 1984
J110357: ADAMS, RICHARD - De tijgertrip
J123485: ADAMS, GEORGIE - De ark van Noach
J19935: ADAMS, EVA - Tusschen de vijftien en achttien
J47141: ADAMS, ELLINOR DAVENPORT - Een meisje uit duizend
J49355: ADAMS, RICHARD - The adventures and brave deeds of the ship's cat on the spanish maine together with the most lamentable losse of the Alcestis and triumphant firing of the port of Chagres
C130228: ADAMS, MARTIN - Henry Purcell : the origins and development of his musical style
J66997: ADAMS, PAM - Mrs Honey's glasses
H113028: ADAMS, JOE KENNEDY - Basic statistical concepts
J72143: ADAMS, EVA (PSEUDONIEM VAN JULIA FRANK) - Juultje Vogel vliegt uit
J72196: ADAMS, L & G - The koala who stole the water
J74025: ADAMS, P - Waar ook ter wereld: ik ben je vriend
J77053: ADAMS, ELLINOR DAVENPORT - Plichtgetrouw : een verhaal voor onze hedendaagsche meisjes
J122758: ADAMS, L & G - How Emu lost his wings
000765: ADAMS, KURT - Otto Ludwigs Theorie Des Dramas. Mit Einem Anhang: Versuch Einer Kritischen Würdigung.
D133174: ADAMS, ROBERT MCC - Land behind Baghdad : a history of settlement on the Diyala Plains
J91305: ADAMS, ANDY - Het mysterie van de Braziliaanse goudmijn
J103508: ADAMS, GEORGIE - Het kerstverhaal
J95529: ADDAMS, CHAS - The Chas Addams Mother Goose
K131325: ADEL, GHOLAMALI HADDAD AND OTHERS (ED.) - Hawza-Yi 'Ilmiyya : Shi'iteaching institution : an entry from Encyclopaedia of the world of Islam
A85619: ADELAAR, K ALEXANDER - Bahasa melayik purba : rekonstruksi fonologi dan sebagian dari leksikon dan morfologi
V120467: ADELAAR, W F H - Spoorzoeken op de talenkaart van Indiaans Amerika
J129280: ADELMUND, MARTIJN & IRIS COMPIET - Heksenkind
J128219: ADELMUND, MARTIJN & IRIS COMPIET - Heksenwaan
J76830: ADELPHA - Jonge levens
J127377: ADEMA, TJEERD - De jongens van Zeedorp
J85943: ADEMA, TJEERD - De koning der menschenredders (Dorus Rijkers)
J56703: ADEMA, TJEERD - De verslaggever van de Nieuwsbode
J56475: ADEMA, TJEERD - Het verdwenen parelsnoer
J60078: ADEMA, TJEERD - Het geheime verbond
N131849: ADEMA, HANS - Vliegenzwammen op het Rapenburg : paddenstoelen in de binnenstad van Leiden
J101283: ADEMA, TJEERD - Vrienden in den nood
M128862: ADEMUWAGUN, Z A AND OTHERS (ED.) - African therapeutic systems
I76134: ADEPOJU, ADERANTI AND OTHERS (ED.) - International migration and national development in sub-Saharan Africa : viewpoints and policy initiatives in the countries of origin
J101387: ADLER, HELEN - Het poppenhuis
J110807: ADLER, DAVID A - Cam Jansen en het geheim van de UFO
D133560: ADLER, HERMANN - Wie werde ich Offizier der Luftwaffe?
P117329: ADLER-WIEN, MAX - Ueber psychologische und ethische "Läuterung" des Marxismus
J105734: ADLER, DAVID A - Cam Jansen en het geheim van de UFO
D132560: ADLER, VICTOR - Aufsätze, Reden und Briefe. Erstes Heft: Victor Adler und Friedrich Engels
J126073: ADLERSFELD-BALLESTREM, E VON - Gravin Kitty
J129006: ADLERSFELD-BALLESTREM, E VON - Freule Kitty
J81736: ADLOVA, VERA - Blues voor Alexandra
I125683: ADNAN, SHAPAN AND RANAJIT DASTIDAR - Alienation of the lands of indigenous peoples in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh
J18953: ADONA (BEW.) - Weggeloopen!
V131491: ADRADOS, FRANCISCO R - Geschichte der griechischen Sprache : von den Anfängen bis heute
W69092: ADRIAANS, JOHANNES CORNELIUS MATHEUS - Theses juridicae inaugurales
W69100: ADRIAANSE, JOHANNES (GEBOREN TE MIDDELBURG) - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden
V105898: ADRIAENS, L M H - Eein Modell deutscher Intonation : eine experimentell-phonetische Untersuchung nach den perzeptiv relevanten Grundfrequenzänderungen in vorgelesenem Text
J57214: ADRIAN, CHRISTINE - Dolle leespret met Bram, Bruno, Prik en Flappie
J81583: ADRIAN, CHRISTINE EN UTA SCHMITT - Flappie, het konijn
J131570: ADRIANSE, HANS - Vriendjes buiten
J18376: ADRICHEM, P J W VAN - Van Riet en Piet deel 3 en 4
J123827: ADRICHEM, P J W VAN - Een zonig zevental : leesboekje voor het derde leerjaar van R.K. scholen. Tweede deeltje
J26569: ADRICHEM, P J W VAN - Jong en jolig. Deel 1 en 3
J69385: ADRICHEM, P J W VAN - Stil lezen voor de R.K. school. Deel III
J72867: ADRICHEM, P J W VAN - Allerhande : leesstof voor R.K. scholen. Tweede deeltje
J114403: ADRICHEM, P J W VAN EN ANDEREN - Papierfabricage : Van Gelder zonen N.V. Koninklijke Papierfabrieken
Q98928: AEBI, MAGDALENA - Kants Begründung der "Deutschen Philosophie" : Kants transzendentale Logik Kritik ihrer Begründung
T122324: AELFERS, GUUS EN JAN SEGEREN - Geschiedenis Christus Koningparaochie Klui Geleen 1948 1988
J131615: AEMSTEL, FLORIS VAN DEN - Kees Verstoet…hou je goed! : een avontuurlijk verhaal
V88472: VAN AERDE, RAYMOND - Les ancètres Flamands de Beethoven
J67700: AERT, ROB VAN (NEDERLANDSE BEWERKING) - Het tinnen soldaatje
J103768: AERTS, MARIËTTE - De donkerrode das
J121641: AERTS, MARIËTTE - De viezerik
J92404: AERTS, MARIËTTE - Fedor Fladder
J100416: AERTS, MARIËTTE - Levels & levens
J110316: AERTS, MARIËTTE - Ganzenborden bij oma
J125789: AERTS, JEF - Paard met laarzen
J104368: AERTS, JEF - Het kleine paradijs
J98900: AERTS, MARIËTTE - Koet en Hoen
J124702: AERTSSEN, KRISTIEN - De papawinkel
F121371: AESCHYLUS - The tragedies of Aeschylus translated by R. Potter. Volume 1
F102091: AESCHYLUS - Agamemnon recensuit emendavit annotationem et commentarium criticum adjecit Simon Karsten
J118850: AESOP - Aesop's fables with 100 illustrations by F. Opper
J120504: AESOPUS - Warande der dieren : zestig fabels
J114418: AESOPUS - Les fables d'Esope mises en francais, avec le sens moral en quatre vers, dédiée a la jeunesse. Tome premier
J119546: AFANASIEV, A (COMPILED BY) - Russian fairy tales
V115307: AFARLI, TOR A AND BRIT MAEHLUM (ED.) - The sociolinguistics of grammar
J119398: AGARD, JOHN EN GRACE NICHOLS (SAMENST.) - Een Caribisch dozijn : gedichten van ver gehaald voor jou vertaald
J51472: AGARD, JOHN (SAMENST.) - Een Caribisch dozijn : gedichten van ver gehaald voor jou vertaald
J71236: AGARD, JOHN EN GRACE NICHOLS (SAMENST.) - Een Caribisch dozijn : gedichten van ver gehaald voor jou vertaald
T119556: AGASI, JOS EN SANNE DRESMÉ (SAMENST.) - U bevindt zich hier : 57 visies op de kaart van Leiden
I113343: AGASSI, JOSEPH - Towards a rational philosophical anthropology
J92202: AGATHA - Eind goed, al goed : drie oorspronkelijke vertellingen
J102258: AGATHA - Vertellingen uit den bijbel
J129021: AGATHA - Op papa's knie : praatjes bij plaatjes
J129022: AGATHA - Vertel eens wat : praatjes bij plaatjes
J18952: AGATHA (= PSEUDONIEM VAN REINOUDINA DE GOEJE) - De genius van het kransje
J131234: AGATHA - Pauline : een verhaal voor meisjes
J21665: AGATHA - Vertellingen uit den Bijbel
J110421: AGATHA - Een klaverblad van vier : vier verhalen voor jonge kinderen
J30132: AGATHA - Kieke-Boe : plaatjes bij praatjes
J131604: AGATHA - Broertjes en zusjes : voor jonge kinderen
J44997: AGATHA - Pauline
J52767: AGATHA (= PSEUDONIEM VAN REINOUDINA DE GOEJE) - Frida en haar nichtjes
J53342: AGATHA - De genius van het kransje
J53959: AGATHA - Luister eens! : plaatjes bij praatjes
J54260: AGATHA - Frida en hare nichtjes
J54498: AGATHA - Kruidje roer mij niet
J56316: AGATHA - De genius van het kransje : een verhaal uit het dagelijksch leven
J57286: AGATHA (WILHELM HAUFF) - De karavaan (Wilhelm Hauff naverteld)
J58165: AGATHA - Frida en hare nichtjes : een verhaal
J58592: AGATHA - Leonie en Elise
J59152: AGATHA - Prins Karel
J59863: AGATHA - Frida en haar nichtjes
J61912: AGATHA - Jan en Bertha
J87003: AGATHA - Vaders verjaardag
J131650: AGATHA - Brieven van een poes
J131654: AGATHA - De pages van den baron de Montigny
J131628: AGATHA - De genius van het kransje
J84847: AGATHA (WILHELM HAUFF NAVERTELD) - De karavaan
J86686: AGATHA (= PSEUDONIEM VAN REINOUDINA DE GOEJE) - De pleegdochter van den goochelaar
J129399: AGATHA - Sloddervosje
J66064: AGES-VAN WEEL, ALEID - Over een vrolijke vacantie
J75327: AGES-VAN WEEL, ALEID - Hup Loek!...
J90283: TANTE AGNES - De dierentuin : een kijk-, lees-, leer- en puzzelboek
F133220: AGNON, S J - Nur wie ein Gast zur Nacht
V127825: D'AGOSTINO, FRANCO - Il sistema verbale sumerico nei testi lessicali di ebla : saggio di linguistica tassonomica
B92181: AGOSTON-NIKOLOVA, ELKA - Immured women : representations of family relationships in Balkan slavic oral narrative poetry
T119134: AGT, J J F W VAN - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII: De provincie Noordholland. Eerste stuk: Waterland en omgeving
D93828: AGUILAR, ERNESTO CHINCHILLA - Blasones y Heredades : historia de centroamerica II
S119900: AHEARN, JOHN AND RIGOBERTO TORRES - South Bronx Hall of Fame
J96792: AHLBERG, ALLAN - De jongen, de wolf, het schaap en de sla : een zoektochtje naar de waaheid*
J77210: AHLBERG, JANET EN ALLAN / ERNST VAN ALTENA - Ik ga naar school
J111013: AHLBERG, JANET EN ALLAN - De beer die niemand wilde
K130751: AZIZ AHMAD - An intellectual history of Islam in India
N127034: AHMAD, YUSUF S - With the wild animals of Bengal
D107150: AHMED, RACHID RAHA (ED.) - Imzaighen del Maghreb entre Occidente y Oriente (introduccion a los Bereberes)
J101098: AHN-DE JONGH, L - Goede kameraads
J131230: AHN-DE JONGH, LOUISE / OPNIEUW BEWERKT DOOR W WIJKER - Snaveltje Pik aan de deur
Z95524: AHRNDT, WIEBKE UND ANDEREN - Stareker Tobak : ein Wunderkraut erobert die Welt
W114865: AHSMANN, MARGARETHA JOHANNA ADRIANA MARIA - Collegia en colleges : juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren
T120604: AICARD, JEAN - Visite en Hollande
J98655: AICARD, JEAN - La chanson de l'enfant
H55792: AIELLO, R., G GIORDANO AND F. TESTA (ED.) - Impact of zeolites and other porous materials on the new technologies at the beginning of the new millennium, Part A and B : proceedings of the 2nd International FEZA (Federation of the European Zeolite Associations) Conference Taormina, Italy, September 1-5, 2002
V95060: AIJMER, KARIN AND OTHERS (ED.) - Languages in contrast : papers from a symposium on text-based cross-linguistic studies, Lund 4-5 March 1994
K100698: AIJMER, GÖRAN (ED.) - A conciliation of powers : the force of religion in society
J123413: AIKEN, JOAN - Annabel en de ontsnapte zwarte moemba
J124120: AIKEN, JOAN - De winterslaapwandelaar en andere verhalen
J125047: AIKEN, JOAN - The winter sleepwalker and other stories
T123199: AIKENS, JAN (EINDRED.) - Mooi Voorschoten : magazine over "De Parel aan de Vliet. 18 nummers tussen 1984 en 1990
J122070: AIMARD, GUSTAVE - Oregano : een verhaal uit Mexico
J130392: AIMARD, GUSTAVE - DE spoorzoeker
J52236: AIMARD, GUSTAVE - Het opperhoofd der Aucas : schetsen en tooneelen uit Chili
J63691: AIMARD, GUSTAVE - Valentin Guillois, of Een Mexicaansch oproer
J54183: AIMARD, GUSTAVE - De zwervers op de grenzen
J56853: AIMARD, GUSTAVE - Vasthand
J109249: AIMARD, GUSTAVE - Edelhart
J109248: AIMARD, GUSTAVE - De pelsjagers van de Arkansas : tafereelen uit de wouden en priarien van Amerika
J104884: AIMARD, GUSTAVE - Valentin Guillois
J80468: AIMARD, GUSTAVE - De zeeschuimers
J66128: AIMARD, GUSTAVE - Steenhart
J76886: AIMARD, GUSTAVE - Vrij-kogel, of De wolvin der prairiën
J94604: AIMARD, GUSTAVE - Vrij-kogel, of De wolvin der prairiën
J94605: AIMARD, GUSTAVE - De spoorzoeker : schetsen en tooneelen uit de Amerikaansche wildernis
J94578: AIMARD, GUSTAVE - De graaf de Lhorailles
J126430: AIMARD, GUSTAVE - De leeuw der wildernis
J131560: AIMARD, GUSTAVE - Curumilla
F130042: AINSWORTH, W HARRISON - Crichton, of Een paar dagen van de regering van Hendrik III
J129454: AINSWORTH, EVE - Crush, als liefde pijn doet
J100575: AIRAULT, DOMINIQUE - De kleine pandas
F45051: AISCHYLOS - Oresteia
D132954: AISTLEITNER, J (ÜBERS.) - Die mythologischen und kultischen Texte aus Ras Schamra
V132721: AISTLEITNER, JOSEPH - Untersuchungen zur Grammatik des Ugaritischen
V131888: AISTLEITNER, JOSEPH - Wörterbuch der Ugaritischen Sprache
M96906: AJANKI, TORD - Medicinal reading : …of genius, pure chance and dedicated hard work
D96478: AK, HANS AND HANS KRABBENDAM (ED.) - Writing lives : American biography and autobiography
J124893: AK, SEVIM - Mol en de levende dingen
V104306: AKAY, HASAN - Islami terimler sözlügü
J132123: AKEN, BRIGITTE VAN - Gewoon daarom!
D117186: AKGÜNDÜZ, AHMED AND SAID OZTÜRK - Ottoman history : misperceptions and truths
H86329: AKINMUSURU, J O AND OTHERS (ED.) - Soil mechanics and foundation engineering : ninth regional conference for Africa. Volume 2
H81674: AKIYAMA, IWAKI (ED.) - Acoustical imaging volume 29
D116372: AKKER, JEF VAN DEN EN ROB OOSTING (RED.) - Maritiem cultuurlandschap : inleidingen gehouden op het elfde Glavimans Symposion, Amersfoort, 30 mei 2008
J77635: AKKER, WILHELMINA VAN DEN - Een stranddag van Djuna, Ilona & Casper
D96965: AKKER, MAGDA VAN DEN - A China de Gaspar
V112926: AKKER, MARGOT W VAN DEN - Evolutie van de gesproken taal : ontwikkeling van spraak in de evolutie van de mens
F121614: AKKERMAN, PAULUS - Each om each
J72661: AKKERMAN, DINIE - Flit, flat, flont
J87513: AKKERMAN, DINIE - King on the beach
000738: AKKERMAN, P. - De Erven Fen Freark Japiks Hindrikje (Frisia Rige 26)
D84335: AKKERMANS, P M M G - Het einde van de oude wereld en het begin van de nieuwe tijd : verandering in Syrië en de Levant in het late Neolithicum
001389: AKKERMANS, PETER E.A. - Schitterend Sieraad
D93820: AKURGAL, EKREM - Civilisations et sites antiques de Turquie : de l'époque préhistorique jusqu'a la fin de l'empire romain (8000av. J.-C.-395 ap. J.-C.)
J116408: AKVELD, JOUKJE & ANNEMARIE VAN HAERINGEN - Van wie is dat huis?
J121811: AKVELD, JOUKJE & MARTIJN VAN DER LINDEN - Van wie is die staart?
J97434: AKVELD, JOUKJE EN HANNEKE BARTH (NEDERLANDSE TEKST) - Er was eens een bloem die geen kleur had
H50887: ALA, M AND OTHERS (ED.) - Seventy-five years of progress in oil field science and technology : a symposium to mark the 75th anniversary of the foundation of the Oil Technology Course at the Royal School of Mines, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, 12 July 1988
001028: MOUNIER, ALAIN & ROGER BRUNEL - Le Solitaire. 3: Tatanka
001029: MOUNIER, ALAIN & ROGER BRUNEL - Le Solitaire. 2: Dan
J103523: ALAN, GEOFFREY - Brom de Beer gaat op ontdekking
F110735: ALARCÓN, PEDRO ANTONIO DE - Frasquita
T114019: ALBARDA, H (UITGEGEVEN DOOR) - Kentenissen van de stad Zutphen, 1580-1582, betreffende huwelijks-goederen recht en erfrecht
J78597: ALBECK, PAT - Klaus und Anne spielen
J78655: ALBECK, PAT - Klaus und Anne in der Küche
J79284: ALBECK, PAT - Klaus und Anne in der Küche
J122767: ALBEE, SARAH - 123 Sesamstraat. Elmo en de oppas
D97789: ALBERDA, KLAAS VAN AND OTHERS - Muro tenete Centro Messapico nel territorio di Mesagne : le ricerche Olandesi 1992-1997
F54623: ALBERDINGK THIJM, J A - Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur, verzameld, naar tijdsorde gerangschikt, en toegelicht. 2e bundel: 1e en aanvang der 2e helft van de XVIIe eeuw
F55015: ALBERDINGK THIJM, J A - Viooltjens en grover gebloemte in ouderlijken gaard gekweekt : zijn vrienden aangeboden
F62933: ALBERDINGK THIJM, JOS.-ALB - Volks-almanak voor nederlandsche katholieken in het jaar O.H. 1864-65, 1866-67, 1871,1874,1893,1894, 1895, 1897
F96258: ALBERDINGK THIJM, J A (VERZAMELD, NAAR TIJDSORDE GERANGSCHIKT EN TOEGELICHT DOOR) - Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur. Eertse bundel: XIIe, XIIIe, XIVe, Xve, en XVIe eeuw
J99110: ALBÉRIC, FRÈRE - Den jeugdigen zangers toegewijd : 5 kinderliedjes met zeer gemakkelijke piano begeleiding
D131520: ALBERS, F J - Kanopen of ingewandenkruiken
J47792: ALBERS, K - Jan van den molen
J131647: ALBERS, K - Schapen zonder herder
Q99916: ALBERT-BIROT, PIERRE - Grabinoulor : épopée
J131216: ALBERT, RICHARD - Het goudschip
J131102: ALBERT, MELISSA - Hazelwoud
D93674: ALBERTINI, RUDOLF VON - Dekolonisation : die Diskussion über Verwaltung und Zukunft der Kolonien 1919-1960
P130889: ALBERTINI, DOMINIQUE ET DAVID DOUCET - La Fachosphère : comment l'extreme droite remporte la bataille d'Internet
001600: ALBERTS, JOH. CP. - Politeia : Een Omlijning in 70 Regels
I43964: ALBIN, PETER S - Progress wiyhout poverty : socially responsible economic growth
T120586: ALBLAS, AD - Omdat er méér is… : 25 jaar kerkelijk leven in de Leidse binnenstad
U128737: ALBRECHT, KATHARINA AND OTHERS (ED.) - The changing ways of reading
J130505: ALBREGTS, HENRIËTTE & LIESBETH ROOD - Een winterwonderavontuur
H64728: ALBREGTS, A - Compressoren
000239: ALCÁNTARA, CYNTHIA HEWITT DE - Boundaries and Paradigms: The Anthropological Study of the Rural Life in Postrevolutionary Mexico
J115778: ALCOCK, D - Ik heb het goudland gevonden : uit de tijd van de Reformatie in Spanje in de zestiende eeuw
J131562: ALCOCK, D - De Spaansche broeders : een verhaal uit den tijd der reformatie in Spanje in de zestiende eeuw
J100741: ALCOCK, VIVIAN - De monstertuin
J54129: ALCOCK, VIVIEN - De aanklacht tegen Anna Coman
J71199: ALCOCK, VIVIEN - Dief
J120024: ALCOCK, DEBORAH - Als schapen ter slachting : een verhaal uit den tijd van Lodewijk XIV
J90275: ALCOCK, VIVIEN - Reizigers in de nacht
J93807: ALCOCK, D - Kruis en kroon : een verhaal uit den tijd der herroeping van het Edict van Nantes
J116916: ALCOTT, LOUISE M - Onder moedervleugels
J98873: ALCOTT, LOUISA M - Jo's boys
J67812: ALCOTT, LOUISE M - Onder moeders vleugels
J94106: ALCOTT, LOUISE / ANNIE VAN MUNCHING - Op eigen wieken
J104865: ALCOTT, LOUISE - Op eigen wieken
J131637: ALCOTT, LOUISA M - De kostschool van meneer Beer (vrij bewerkt naar het Engelse Little men
J27864: ALCOTT, LOUISA M - Op de wandeling : eerste en laatste sprookjes van Tante Lo
J31030: ALCOTT, LOUISE M - Zonneschijn na regen
J31405: ALCOTT, LOUISE M - De wijde wereld in
J31623: ALCOTT, LOUISA - De wereld in
J31849: ALCOTT, LOUISE M - Een handje helpen
J32058: ALCOTT, LOUISE M - Sylvia en hare luimen
J43536: ALCOTT, LOUISE - Op eigen wieken
J100735: ALCOTT, LOUISE M - Op eigen wieken (Good wives)
J45222: ALCOTT, LOUISA M - Onder de seringen
J53819: ALCOTT, LOUISE M - De wereld in! : een verhaal
J55301: ALCOTT, LOUISE M / J SEPP (VERTALER) - Uit tante Jo's snippermand
J55746: ALCOTT, LOUISE M - Een nichtje met zeven neven
J58124: ALCOTT, L M - Onder moeder's vleugels
J58132: ALCOTT, LOUISE M - Op eigen wieken
J61670: ALCOTT, LOUISE - De wijde wereld in
J61804: ALCOTT, LOUISE - Familie March omnibus. Bevat: Meta's geluk; Jo zet door; Eind goed al goed
J121312: ALCOTT, LOUISA M - Fijne handschoenen en andere verhalen
J77051: ALCOTT, LOUISA M - Goudsbloempje en andere verhalen
J78127: ALCOTT, LOUISE M - Onder moeders vleugels
J87506: ALCOTT, LOUISE M - Op eigen wieken (Good wives)
J105484: ALCOTT, LOUISE M - Onder moeders vleugels (Little women)
J131510: ALCOTT, LOUISA M / VERT. DOOR P J ANDRIESSEN - Een nichtje met zeven neven
J72735: ALDEN, WILLIAM L - De kleinzoon van Robinson Crusoë
J72164: ALDI, GABRIELLA - Theo
F129434: ALDISS, BRIAN W - The day of the doomed king
J100496: ALDRIDGE, ALAN (ILL.) / VERZEN VAN GEORGE E RYDER / BEWERKING DOOR WILLEM WILMINK - Het pauwefeest
J89915: ALDUS, G A - Blinde Hendrik
J123181: ALDUS, BOUDEWIJN - DE avonturen van Tomio : 50 verhaaltjes voor het slapengaan
D101973: ALEGRIA, CIRO - El mundo es ancho y ajeno
J93591: ALEMAGNA, BEATRICE / INEKE RIS (NEDERLANDSE TEKST) - Mijn grote liefde
J80123: ALEN, PAULE EN MYRIAM DERU - Bzz de bij in urenland
J81357: ALEN, PAUL EN MYRIAM DERU - Bzz de bij in cijferland
J93389: ALEN, PAULA - A birthday surprise = Un anniversiare surprise
Q74090: ALER, JAN - Actes du cinquième congrès international d'esthétique, Amsterdam 1964
J21026: ALEXANDER, LLOYD - De eerste twee levens van Lukas-Kasha
J122115: ALEXANDER, LLOYD - De avonturen van taran deel 4: Tarans zwerftocht
J111395: ALEXANDER, PAT EN JOHAN VAN SCHOTEN - Kinderbijbel in woord en beeld : verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament
J127957: ALEXANDER, SAMANTHA - De Zwarte Hoeve deel 3: Wraak op Blue!
J122111: ALEXANDER, LLOYD - De avonturen van Taran deel 3: Het kasteel van Llyr
J84643: ALEXANDER, LLOYD - De straatkatten en andere verhalen
J106028: ALEXANDER, LIZA - Een bezoek aan het museum
V128473: ALEXANDRE, PIERRE - Systeme vergal et predicatif du Bulu
C133218: ALEXANDRE, IVAN A (DIR.) - Guide de la musique ancienne et baroque
S112541: ALEXANDRE, ARSÈNE - l'Art du rire et de la caricature
C78528: ALEXYS, THEO ET JOHNNY DITCH (PAROLES ET MUSIQUE) - Bonsoir mon ami Pierrot (répomse a Bonsoir Madame la lune!)
J131120: ALFAENGER, PETER K - Circus spelen
J70657: ALFAENGER, RAYMONDE EN PETER K - Alles is dansen
J84528: ALFAENGER, PETER K - Toneelspelen
C105093: ALFERINK, PIETER (PRESENTEERT) - Cleo Lane met het John Dankworth Quartet
F128709: ALFIERI, VITTORIO - Trauerspiele. Drittes Bändchen: Merope - Saul
001305: ALFÖLDI, ANDREAS - Römische Frühgeschichte. Kritik Und Forschung Seit 1964 (Bibliothek Der Klassischen Altertumswissenschaften, Neue Folge, 1. Reihe, Band 6)
D127483: ALFÖLDY, GÉZA - The social history of Rome
J101752: ALFONSI, ALICE - Peter Pan
J113549: ALFONSO, BENÉ - Medicijnmeester
B95054: ALFORD, NORMAN - The Rhymers' club : poets of the tragic generation
000138: ALFVEN, H., KOPAL, Z.,UREY, H.C. ED. - Earth, Moon and Planets. An International Journal of Comparative Planetology. Volume 73. No 33 June 1996
000139: ALFVEN, H., KOPAL, Z.,UREY, H.C. ED. - Earth, Moon and Planets. An International Journal of Comparative Planetology. Volume 69. No 2
000140: ALFVEN, H., KOPAL, Z.,UREY, H.C. ED. - Earth, Moon and Planets. An International Journal of Comparative Planetology. Volume 69. No 1. 1995
F72766: ALGER, HORATIO JR - Frank's campaign
J95549: ALGERA, J EN ANDEREN - De taaltuin : taalmethode voor het basisonderwijs. Deel 2b
J19084: ALGERA, J EN ANDEREN - Ans en Hans deel 5
J112981: ALGERA, J EN ANDEREN - Does en Poes met vakantie
M116742: ALGERA-VAN DER SCHAAF, M A W - Dr. Johan Eliza de Vrij apotheker en kinoloog 1813-1898 : "Suum cuique" 2 delen
Y133829: ALGRA, H - Franeker, stad met historie
J129952: ALGRA, HILDA - Kanjerklas. De wisseltante
F122188: DANTE ALIGHIERI - 12 sonetti con traduzione di Herman van den Bergh
P106754: ALINSON, GARY D - Suburban Tokyo : a comparative study in politics and social change
D133708: SUTAN TAKDIR ALISJAHBANA - Defeat and victory : a trilogy of the Second World War set in Indonesia
A75632: ALISJAHBANA, S TAKDIR - Amir Hamzah : penyair besar antara dua zaman dan uraian nyanyi sunyi
J128052: ALKEMA, H - Om een schat : een verhaal uit 1671 naar een handschrift
J100431: ALKEMA, H - Gerulf van Maasland
J82353: ALKEMA, H - Uit het kinderleven : een leesboek voor christelijke scholen. Deel 6
J131660: ALKEMADE, W R C EN J P J LOKKER - De Kaasrepubliek : een korte geschiedenis van politiek en bestuur in Bodegraven
Y126663: ALKEMADE, W R C EN ANDEREN - Terugblik op Kamerik : leven tussen Kruipin en Oudendam 1857-1988
D120792: ALKEMADE, W R C - Inventaris van het archief van de familie Wilkens 1587-1926
J114495: ALLAN, NICHOLS - Allemaal konijntjes
S115877: ALLARD, D (ONDER LEIDING VAN) - S.O.S. wandtapijten : redding van 24 belangrijke kunstwerken
P53889: ALLARD, ANTOINE - Geestdrift : verzoek voor praktische toepassing van de christelijke leer op de politiek; Spelen de katholieken een rol in het stichten van de wereldvrede?
I132559: ALLATSON, PAUL AND JO MCCORMACK (ED.) - Exile cultures, misplaced identities
T125097: ALLEMAAL, W IJ - Een controversiële geschiedenis : 25 jaar Leids Cytologisch en Pathologisch Laboratorium
V115220: ALLEN, JANET L - Kankanaey : a role and reference grammar analysis
J106248: ALLEN-GRAY, ALISON - Het verdwaalde poesje
J62583: ALLEN, GRANT / HILDA - Met een dubbeltje de wereld door
J68177: ALLEN, FRANCINE (NAAR DE TEKENFILM VAN) - Caillou en de pop van Rosie
J87956: ALLEN, TOM EN PATSY - Groezel
K113372: ALLEN, N J AND OTHERS (ED.) - On Durkheim's Elementary forms of religious life
W109321: ALLEN, CHARLES M - How to get a New York divorce for under $100
J126124: ALLEN, JONATHAN - Wakker worden, schone slaapster! : een pop-upboek met geluiden
J93858: ALLEN, JONATHAN - Twee an twee aan twee
S126700: ALLERS, C W - Club Eintracht : eine Sommerfahrt
J81285: ALLERT, INGA-BRITT - Het sprookje van Assepoester
V116684: ALLEYNE, MERVYN (ED.) - Studies in Saramaccan language structure
J31873: ALLFREY, KATHERINE - Ook voor Lambis schijnt de zon
F91334: DANTE ALLIGHIERI - Commedia. Il purgatorio
J121590: ALLINE, CHRISTOPHE ET MICHEL PIQUEMAL - En moins d'une, dans la lune
J105640: ALLISON, JENNIFER - Mijn superirritante broertje en ik!
J58281: ALLISON, ROSEMARY AND ANN POWELL - Ms Beaver travels east
J129557: ALLISON, JENNIFER - Wat heeft mijn superirritante broertje nu weer gedaan?
O130071: ALLPORT, WARREN L H - Rolls-Royce the power of grace
J78715: ALLSBURG, CHRIS VAN - Het wrak van de Zephyr
J126858: ALLSBURG, CHRIS VAN - The stranger
V120488: ALMA, L - Docendi ars docenda : Openbare les
D55531: ALMACK, EDWARD - Regimental badges worn in the British army one hundred years ago : reproduced in fac-simile from the pen and ink drawings in the note book of a silversmith of that time : the regiments identified, and notes bearing on their history added
J113848: ALMAGOR, GILA - Kinderen van Udim
J43563: ALMAJID, FAHMY - Een visum voor Nasser
D58078: ALMEDINGEN, E M - Catherine the Great : a portrait
Q94815: ALMEIDA, GUIDO ANTONIO DE - Sinn und Inhalt in der Genetischen Phänomenologie E. Husserls
V91941: ALONSO, D PRIETO - Prosodie et syntaxe : la position des clitiques en galicien-portugais
J78937: ALOYS, GÜNTHER - Robbi : een zeehondje vlucht naar de wilde dieren
J122372: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Prove van kleine gedigten voor kinderen
J58536: ALPHEN, H W N - Zet 'm op! Bevat: Het verraad van Bas Hendriks / H W N van Alphen; Voetbalvrienden in vuur en vlam / Herman Koerhuis; De jongens van "Olympia" / Ad Schorel
H132812: ALPHEN, ERNST VAN / MARTIJN SANDERS / ARMANDO - Confrontaties tussen potlood en papier / De galm van het verleden / in gesprek met Armando
J101251: ALPHEN, MIRÈN VAN (ILL.) - Dit is mijn juf : als ze lief is, is ze zo
J77841: ALPHEN, TOON VAN - Het reddende doelpunt
J93877: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine gedichten voor kinderen
Y133802: ALPHEN, MARC A VAN - Het paleis van Willemsoord : de geschiedenis van het commandementsgebouw der Koninklijke Marine te Den Helder
M124500: ALPHEN, P J M VAN (SAMENST.) - Psychiatrie met een glimlach : cartoons over de psychiater en zijn werk
J128622: ALPHEN, H W N VAN - Het verraad van Bas Hendriks
001257: ALSTEIN - De Opstand
V104333: ALTAYLI, SEYFETTIN - Azerbaycan Türkcesi sözlügü I and II
J86013: ALTENA, MARRIE - De kraal van de herder
J107332: ALTENBERGER, HERMAN - Twee vrolijke muzikanten
J113240: ALTENBURGER, HERMANN - Beren verhaaltjes
J45963: ALTING, W - Van Hannie en Keesje
P126378: ALTING VON GEUSAU, FRANS A M (ED.) - Allies in a turbulent world : chalenges to U.S.and Western cooperation
J91715: ALTMANN, MARTINA - Nujan en de geheimzinnige steen
M113073: ALTSCHULE, MARK D - Essays on the rise and decline of bedside medicine
J122930: ALTSHELER, JOSEPH A - Het laatste der opperhoofden : een verhaal uit den grooten oorlog met de Sioux
K109385: ALUWIHARE, SIR RICHARD - The Kany Esala Perahera : with a reference to the Taja Perahera to be held in Kandy in connection with the Royal visit
U70375: ALVES, HERCULANO - A biblia de Joao Ferreira Annes d'Almeida
F125054: ALVING, HJALMAR (ÖVERSATTA OCH UTGIVNA AV) - Islandska sagor. Egil Skallagrimssons saga Gunnlaug Ormstungas saga
N51766: ALZAMORA, STELLA M AND OTHERS - Minimally processed fruits and vegetables : fundamental aspects and applicatons
000295: AMADIEU, M. J.-P. (INTRODUCTION) - Souillac Et Ses Environs.
J125986: AMANT, KATHLEEN - Heksje Mimi en de baby
J100558: AMARA, KATIANA - Ontboezemingen : de seksuele schooljaren van Katiana Amara
N118212: AMATEUR - Wartoe… wartoe op haas, hoen, eend en snip
S69314: AMATO, MARTA D' AND OTHERS - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Latina. Catalogo generale volume I
J118822: AMBJORNSEN, INGVAR - De moorden van Barkvik
J114698: AMBRUS, VICTOR G - Drie arme kleermakers
M61198: AMELS, ERNST - Geschichtlicher Ueberblick über die Physiologie der Atmung bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts
P122755: AMERI, HOUSHANG (COMPILED AND ED. BY) - A practical handbook for diplomats
J72860: AMERIKA, J L - Alleen van huis : leerboek voor het hoogste leerjaar der lagere school en voor vervolgscholen in Nederland en Indië
J131981: TISSOT EN AMÉRO - Avonturen van drie vluchtelingen in Siberië
Y127123: AMEROM, LEO VAN EN ANDEREN (SAMENST.) - Jubilate 50 jaar jong! 1953-2003
B123603: AMERONGEN, J B VAN - The actor in Dickens : a study of the histrionic and dramatic elements in the novelist's life and works
F59051: AMERONGEN, GRÉ VAN - Gedichten
Y129743: AMERONGEN, WIM VAN AND OTHERS (ED.) - Real life : Leiden University in 2007
P108937: AMERY, L S (FOREWORD) - Germany without colonies
J112547: AMERY, HEATHER (OPNIEUW VERTELD DOOR) - Bijbelverhaen. Kerstmis
B116676: AMÉRY, JEAN - Lessingscher Geist und die Welt von heute : Rede zur Eröffnung des Wolffenbütteler Lessinghauses am 15. April 1978
Q69443: AMÉRY, JEAN - Ressentiments : Rede im Süddeutschen Rundfunk am 7. März 1966. Mit einem Essay von Horst Meier
J74024: AMERY, HEATHER ET REYES MILA - Les mille premiers mots en espagnol
J106094: AMERY, HEATHER - Roodkapje
J115440: AMES, EVELYN - Een glimp van het paradijs
K132467: AMESZ, J A EN ANDEREN (SAMENST.) - Christophilus : jaarboekje ten dienste van de christelijke jongelingsvereenigingen in Nederland voor het jaar 1924
J92079: AMICIS,EDMONDO DE - Jongens-leven
J68329: AMICIS, EDMONDO DE - Jongens-leven (Cuore)
V132642: AMIEN, SHARIF - Arabisch voor iedereen : een praktische methode. Arabisch leerboek deel 2
D131795: AMIET, PIERRE AND OTHERS / ED. BY EDITH PORADA - Ancient art in seals
001532: AMIN, MUHAMMAD - Ijtihad Ibn Taimiyyah : Dalam Bidang Fikih Islam
M112621: AMMAR, SLEIM - Poème de la medicine Arabe
J100194: AMMERS-KÜLLER, J VAN EN ANDEREN - Het vertelselboek
J105395: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Tegen de stroom op : vertelling van een meisjesleven
F120048: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - The house of Tavelinck
J98213: AMOS, JANINE - Leer de dieren kennen. Van plassen en rivieren
J130571: L'AMOUR, LOUIS - Hondo
B92354: AMSENGA, B J AND OTHERS (ED.) - Miscellanea Slavica : to honour the memory of Jan M. Meijer
J89654: AMSTEL, PETRA VAN - Poppenpraat : voorleesverhalen voor kinderen
J21778: AMSTEL, MAX VAN - De horizon sluit zich
J29730: AMSTEL, MAX VAN - Niet het hart alleen
J49503: AMSTEL, JAC VAN - Van school
J52435: AMSTEL, MAX VAN - Jongensomnibus. Bevat: Het slot Oedenrode; Tob knapt het op; Het grote sportfeest
J123349: AMSTEL, JAC VAN - De Voetbal
J55188: AMSTEL, JAC VAN - De avonturen van Jantje
J20063: AMSTEL, MAX VAN - De boodschapper van den prins
J123111: AMSTEL, MAX VAN - Remke ten voeten uit
J75245: AMSTEL, MAX VAN - Ergens op de wijde wereld. Deel I
J110853: AMSTEL, PETRA VAN - Hugo en Maas-Jan
J82270: AMSTEL, JAC VAN - De Dinkelaartjes
H109342: AMSTEL, D J VAN (RED.) - Hout en houtonderhoud : transparante afwerking van buitenwerk
T119105: AMSTERDAM, HERMAN VAN EN PETER VAN DER VOORT - Zo was het.. In de bollen : unieke impressies uit de na-oorlogse periode
F119451: AMSTERDAM, W VAN - Kleurig en donker
Y133303: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Sassenheim de jaren zeventig
T125040: AMSTERDAM, HERMAN VAN EN PETER VAN DER VOORT - 50 jaar Adest Musica drum- & showband 1952-2002
Y127772: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Ome Bram : de erfenis van een Katwijkse postbode
W94400: AMURRI, SANDRA (A CURA DI) - l'Albero Falcone
D96967: AMZALAK, MOSES BENSABAT - Trois précuseurs Portugias : Santarém et les Assurances; Freitas et la liberté des mers; Veiga et les opérations de bourse
J61497: OMER ANAMUR - Keloglan Altin Heybe
J106844: ANASTASIO, DINA - Flipper
I96142: ANASTASSIADOU, MÉROPI ET PAUL DUMONT - Une mémoire pour la ville: la communauté grecque d'Istanbul en 2003
J70655: ANCELET, JANINI EN ANDEREN - 365 zandkorrels : verhaaltjes van Klaas Vaak vor het slapen gaan
J111486: ANCELET, JANINE - Tim en Tom op stap
J124736: ANCELET, JANINE (BEWERKT DOOR) - Goudlokje en de 3 beren
J68006: ANCHER, MARISE - De vliegerreis
J76738: ANCHER, MARISE - De vliegerreis
I117637: ANDEL-RIPKE, O VAN - Ontwikkeling verzorging en karaktervorming van zuigelingen en kleuters
J113805: ANDEL, MARGARETHA VAN - De bende van Adlan
J130379: ANDEL, MARGARETHA VAN EN ANDEREN - Jij en ik : verhalen over vriendschap en vluchtelingen
J114862: ANDEL, MARGARETHA VAN - Buitenstaanders
M93853: ANDEL, P VAN - Over Morbus Werlhofii
J127905: ANDELA, ANNETTE - Zoektocht naar de zeppelin
J116810: ARMANDO EN ANDEREN - Lekker lang lezen : vrolijke verhalen voor thuis
T116712: LESLIE TJON SIE FAT EN ANDEREN - Flora in Leiden : de verborgen tuinen van de stad
Y132026: DANIËLLE BOER EN ANDEREN (RED.) - Schuilplaats en werkplek : open monumentendagen in Leiden
T114647: LARROQUE EN ANDEREN (RED.) - Dit is Den Haag : 200 jaar koninkrijk
T120914: BINKHORST. E A EN ANDEREN - Schouwen aanschouwd : Zelandia illustrata
J119644: GRIMM EN ANDEREN - Het beste uit Sprookjesland
S116890: ANDEREN, H C / DAGMAR STARCKE - H.C. Andersens ABC
F129212: ARMANDO EN ANDEREN (RED.) - Gard Sivik 33 : tijdschrift voor nieuwe lezers. Een nieuwe datum in de poezie 50
T116500: ALBITZ UND ANDEREN - Das Deutsche Dorf : 80 Federzeichnungen von 35 Künstlern der Gegenwart
S129604: AUDEN W H EN ANDEREN - De val van Icarus
J90498: ARMANDO EN ANDEREN (O.A. ANNIE M G SCHMIDT) - Lekker lang lezen
J59611: PERRAULT EN ANDEREN - Vertel eens een sprookje
J99172: HERMANNA EN ANDEREN - Nu eens wat anders
J68859: HAKIM (HAKIM TRAIDIA) EN ANDEREN - De zandkroon
J130919: HERMANNA EN ANDEREN - Als het bijna bedtijd is…
T109148: ANDERES, BERNHARD UND ROLF APP (HRSG.) - Toggenburger Annalen 1979 + 1980 (6. und 7. Jahrgang)
J81300: ANDERMAN, BEN - Bijbel voor de jeugd
J108274: ANDERS, FRANCK ET EILEEN DALY - Bien trop petit, mon ami!
J121278: ANDERS, N J (WIEDERERZÄHLT VON) - Till Eulenspiegel : seine Schwänke, Schnurren und Streiche
F66425: ANDERS, FRANS - Bobbejaan klim die berg
B104236: ANDERS, H R D - Shakespeare's books : a dissertation on Shakespeare's reading and the immediate sources of his work
I117997: ANDERS, GERHARD - In the shadow of good governance : an ethnography of civil service reform in Africa
U109891: ANDERSCH, MARTIN - Sporen tekens letters : over schriften, kalligrafische experimenten en interpretatie van teksten : een methode in beeld gebracht
J111755: ANDERSEN - Het bronzen everzwijn
J93520: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - De kleine zeemeermin, de varkenshoeder, de prinses op de erwt, het is heus waar!
J106300: ANDERSEN, H C - De sprookjes van Andersen
J102887: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN / RETOLD BY SIMON LEWIN - The steadfast tin soldier
J109771: ANDERSEN, H C - Winteravond vertellingen
J92128: ANDERSEN, H C / NAVERTELD DOOR S J ANDRIESSEN - Andersens sproken en vertellingen. Lenteleven
J99437: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN / RETOLD BY ADRIAN MITCHELL - The ugly duckling
J104982: ANDERSEN - Märchen : herausgegeben vom Prüfungsausschuss und der Vereinigung der Kunstfreunde des Charlottenburger Lehrer-Vereins
J124222: ANDERSEN, L E - Heksenjacht
J61365: ANDERSEN, HANS - Sprookjes van Hans Andersen (De sneeuwkoningin etc.)
J129532: ANDERSEN, KENNETH B - Antboy deel 2: Operatie rampenplan
J116253: ANDERSEN, HANS - Sprookjes van Hans Andersen
J89633: ANDERSEN, HANS - Hans Andersen's Fairy tales
J125407: ANDERSEN - DE tuin van het paradijs
J93446: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - The Swan's stories
J95778: ANDERSEN, H C - De spar
J89930: ANDERSEN, H C - Sprookjes. Deel 2 en 3
J88215: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN / ERIC CARLE - Sieben Märchen
J100751: ANDERSEN, H C - De sneeuwkoningin en De nieuwe kleren van de keizer
J94347: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN - De leukste sprookjes van Andersen
J109074: GRIMM & ANDERSEN - De kleine zeemeermin en andere sprookjes
J131837: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - The mermaid and other fairy tales
J116927: ANDERSEN, H C - De sprookjes van Andersen
J96184: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN - Prentenboek zonder prenten
J113243: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - De standvastige tinnen soldaat
J93898: ANDERSEN, H C - Sprookjes van H.C. Andersen
J99238: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN - De denneboom
J119145: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Tales of faith & wonder : stories of christian faith from a master storyteller
J106925: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - 200 jaar de mooiste sprookjes van Hans Christian Andersen
J107206: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN / NAVERTELD DOOR RIK VAN STEENBERGEN - Sprookjes en vertellingen
J111384: ANDERSEN, H C - Ausgewählte Märchen
J103071: ANDERSEN, HANS - Sprookjes van Hans Andersen (eerste sprookje: De wilde zwanen)
J126043: ANDERSEN - De beroemdste sprookjes van Andersen
J110794: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Die Prinzessin auf den Erbse
J97215: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Andersen's fairy tales
J99757: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN - De toverhonden
J47402: ANDERSEN - Het vuurslag
J47914: ANDERSEN - Sprookjes
J47915: ANDERSEN - Sprookjes
J48785: ANDERSEN, H C (VETELD DOOR MARTINE BIJL) - Sprookjes. Deel 7, bevat: De kleine zeemeermin 2; Het spaarvarken; Vijf uit één peul
J131452: ANDERSEN - Sprookjes van Andersen
J51212: ANDERSEN - Domme Hans
J51214: ANDERSEN - De nachtegaal
H128330: ANDERSEN, JENS AND OTHERS - Lokken og krigen : en beretning om et af de tyske faestningsanlaeg i Vendsyssel og livet i Lokken under krigen
J54267: ANDERSEN, H C - Sprookjes van H C Andersen
J109835: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Elfenheuvel, Het madeliefje, Het lelijke jonge eendje, De wind vertelt van Waldemar Daae
J55028: ANDERSEN (RACONTÉ PAR JEANNE CAPPE) - Les cygnes sauvages et l'Intrépide soldat de plomb
J55034: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - De varkenshoeder : een sprookje
J57395: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Het oude huis
J57589: ANDERSEN - De wilde zwanen
J121220: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - De mooiste sprookjes van Hans Christian Andersen. Deel 1
J58736: ANDERSEN, H C - Die wilden Schwäne und vier andere Märchen
J60385: ANDERSEN - Sprookjes van Andersen
J60939: ANDERSEN - De sprookjes
J111367: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - De nieuwe kleren van de keizer : een sprookje
J66243: ANDERSEN, H C (WIL DE WINGERD) - Het lelijke jonge eendje
J100457: ANDERSEN,HANS - Sprookjes van hans Andersen. Deel 6
J102681: ANDERSEN, H C - Sprookjes en verhalen
J70408: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - The jewish maiden
J73239: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN - De varkenshoeder
J73543: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN, NAVERTELD DOOR MARRY GOEDHART-ALBERTS - Hans de sukkel
J116231: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Thumbelina
J131640: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Tales the moon can tell (Picture book without pictures)
J75741: ANDERSEN, H C - De nieuwe kleren van de keizer
J110630: ANDERSEN, KENNETH B - Antboy. De beet van de mier
J76341: ANDERSEN - El vestido nuevo del emperador
J77110: ANDERSEN, HANS - The nightingale : a favourite Hans Andersen story retold for young children
J77437: GRIMM / ANDERSEN - Het lelijke jonge eendje en andere sprookjes
J115046: ANDERSEN - De mooiste sprookjes van Andersen
J80062: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Het herderinnetje en de schoorsteenveger
J81315: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Märchen. Zweiter teil
J81341: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN - De nieuwe kleren van de keizer
J81505: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - De nieuwe kleren van de keizer : het klassieke sprookje, door beroemde mensen herverteld
J82140: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - The ugly duckling
J84595: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Het lelijke jonge eendje
J85278: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN / NAOMI LEWIS - De dwergenberg en andere sprookjes
J90703: ANDERSEN, H C - Sprookjes en verhalen
J113927: ANDERSEN, H C - Udvalgte eventyr : ny samling
J91010: ANDERSEN, H C - De sneeuwkoningin en andere verhalen
J91009: ANDERSEN, HANS - Sprookjes van Hans Andersen
J90896: ANDERSEN, H C - De tinnen soldaat en andere verhalen
J75815: ANDERSEN, H C - Sprookjes en vertellingen
J104065: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Het lelijke jonge eendje
J94138: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Het lelijke jonge eendje
J96237: ANDERSEN - Sprookjes naar Andersen
J133548: ANDERSEN, H C - Sprookjes en vertellingen
J108157: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN / BEW. DOOR JANE BRIERLEY - De nieuwe kleren van de keizer
J105797: ANDERSEN - Sprookjes van Andersen. De ooievaars
J127106: ANDERSEN, HANS / VRIJ BEWERKT DOOR TANTE LIZE - De varkenshoeder : sprookje
J106531: ANDERSEN, H C / MARTINE BIJL - Sprookjes. Bevat: Het verliefde paar; De standvastige tinnen soldaat; De stopnaald; De boekweit
J102471: ANDERSEN, HANS - His classic fairy tales
J131480: ANDERSEN, HANS CHR. / OPNIEUW VERTELD DOOR JAN VAN DER MOER - Sprookjes
J87247: ANDERSON, JODI LYNN - 3 vriendinnen, 7 verlangens
J87452: ANDERSON, JODI LYNN - 3 vriendinnen, 1 fruitige zomer
Z118575: ANDERSON, DAVID - Corporal Suzy
J120228: ANDERSON, LENA - Prikkeltje krijgt bezoek : kun jij al tellen?
J97262: ANDERSON, JOY - The Pai-Pai Pig
K110971: ANDERSON, PAUL N AND OTHERS (ED.) - John, Jesus, and history. Volme I: Critical appraisals of critical views
J113548: ANDERSON, LAURIE HALSE - Vertel de waarheid
I93560: ANDERSON, DAVID & RICHARD GROVE (ED.) - Conservation in Africa : people, policies and practice
O133780: ANDERSSON, HANS G - Saab aircraft since 1937
S126421: ANDERSSON, ULRIKE UNDANNETTE FRESE - Carl Philipp Fohr und seine Künstlerfreunde in Rom
J45837: ANDERSSON, STIG - De jongen die een olifant maakte
J84541: ANDERSSON, STIG - Geen twee zebra's zijn gelijk
P126647: ANDEWEG, RUDY B (ED.) - Puzzles of government formation : coalition theory and deviant cases
J90121: ANDINE - Jo en Fred
J105850: ANDINE - Donkere wolken blauwe luchten
D99541: ANDRADE, ANTONIO ALBERTO BANHA DE - Joao de Barros : historiador do pensamento humanista Portugues de Quinhentos
F110591: ANDRADE, FRANCISCO D' - Obras
J31081: ANDRAE, HEDWIG - Vrije dienst : een verhaal uit het diaconessenleven
J44999: ANDRAE, HEDWIG - Vrije dienst : een verhaal uit het diaconessenleven
D133760: ANDRAE, WALTER - Alte Feststrassen im Nahen Osten
J133767: ANDRAKA, JACK - Doorbraak
000937: KLIP, ANDRÉ AND SLUITER GÖRAN (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Volume 1: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1993-1998.
F55491: ANDRÉ, FRANCIS - Landelijke verzen
J82042: ANDRÉ, THEOD. JR - In vaders voetstappen
N121215: ANDRÉ, EDOUARD FRANCOIS - Bromeliaceae Andreanae : an accounting of his explorations & collections in Colombia, Ecuador & Venezuela
D127159: ANDREA, WALTER - Der Anu-Adad-Tempel in Assur
J127449: ANDREAE, J C (BEW. DOOR) - Zing-zang voor het kleine volkje : een verzameling kinderliederen
J101990: ANDREAE, GILES EN NICK SHARRATT - Lolbroeken
J123778: ANDREAE, BRIAN - De verdwenen diplomaat
B123330: ANDREAS-SALOMÉ, LOU - Rainer Maria Rilke
F124469: ANDREAS-SALOMÉ, LOU - Im Zwischenland : fünf Geschichten aus dem Seelenleben halbwüchsiger Mädchen
J128558: ANDRÉE, FRANCIS B - De houten mannetjes
J74393: ANDRÉE, FRANCIS B - Onder moeders paraplu III. Wie is Sneeuwwitje?
J74417: ANDRÉE, FRANCIS B - Onder moeders paraplu IX: Waar bleven de wilde zwanen?
J127626: ANDRÉE, FRANCIS B - Onder moeders paraplu IV. Waarom sliep Doornroosje?
D132795: ANDREEV, MIHAIL N UND ANDEREN (HRSG.) - Gesellschaft und Recht im griechisch-römischen Altertum : eine Aufsatzsammlung. Teil I und II
000616: ANDREI, PETRE - Filosofia Valorii
J111033: ANDRES, STEFAN (NAAR HUIDIGE INZICHTEN VERTELD DOOR) - De Bijbelse geschiedenis : het Oude en Nieuwe Testament
J81094: ANDREUS, HANS - De laatste tovenaar : verhalen en gedichten
J127811: ANDREUS, HANS EN ANDEREN (GEDICHTEN) - Zoen me tot ik spin
J104039: ANDREUS, HANS - Meester Pompelmoes gaat kamperen
F104094: ANDREUS, HANS EN SIMON VINKENOOG - Tweespraak : gedichten
F131696: ANDREUS, HANS EN ANDEREN - Geluid van de werkelijkheid : een experimentele cantate
J122368: ANDREUS, HANS EN ANDEREN - Ik hou van jou
J21967: ANDREUS, HANS - Tjirp de krekel
J104040: ANDREUS, HANS - Meester Pompelmoes en het tijgervel
J46771: ANDREUS, HANS - Henry de filmhond
J52372: ANDREUS, HANS - Stel je voor
J124135: ANDREUS, HANS - Meester Pompelmoes en de geleerde kat
J130415: ANDREUS, HANS EN ANDEREN (ONDER WIE ANNIE M G SCHMIDT) - Winterboek
J70499: ANDREUS, HANS - De beer die op zijn kop stond
J99758: ANDREUS, HANS - Vier maal J en janus
J75282: ANDREUS, HANS - De Kikako
J77027: ANDREUS, HANS EN ANDEREN - Het grote heksenboek
J121735: ANDREUS, HANS - Grote dieren kleine dieren
J118241: ANDREUS, HANS - Meester Pompelmoes en de kriebels
J112025: ANDREUS, HANS - De aard van het beestje : dierenversjes
J85428: ANDREW, KATE - De kleur van leeuweriken in de zomer
J107391: ANDREW, KATE - 's Nachts zijn alle katten grijs
P109664: ANDREW, CHRISTOPHER UND WASSILI MITROCHIN - Das Schwarzbuch des KGB : Moskaus Kampf gegen den Westen
J84661: ANDREWS, JACKIE - Kareltjes grote schoonmaak
J106582: ANDREWS, JACKIE - Het slimme kleine eendje
J125479: ANDREWS, JOHN - DE bedelaar van Kashapore
D127448: D'ANDRIA, FRANCESCO (A CURA DI) - Archeologia dei Messapi
J131496: ANDRIESEN, SUZE - Klimop : drie verhalen voor meisjes. Bevat: Een brutaal meisje; Op de kostschool; De Savoyaard en zijn aapje

Next 1000 books from Antiquariaat Klikspaan

10/27