Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands. Tel: [+31] (0)71 5144630 - 5234733            Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K103935: J.G.O. - Geschiedenis der martelaren, die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, Duitschland, Amerika en andere landen
D109969: C.-M., V - Die Kämpfe der russischen Truppen in der Mandschurei im Jahre 1900 : auf Grund der veröffentlichten Berichte des russischen Generalstabes
J92130: A. N.-S. (= A NOREL-STRAATSMA) - Wat het turfschip bracht
000039: - Recherches Sur la Musique Francaise Classique, Vol VX (15)
000040: - Recherches Sur la Musique Francaise Classique. Vol VII (7)
J112530: H.C.J. (OPNIEUW BEWERKT DOOR) - Tijl Uilenspiegel's lustige streken. Bevat tevens: Uit sprookjesland : nieuwe verhalen en vertellingen
F115852: A.F.TH. - De Movo Tapes : een carrière als ander
J111652: H.C.J. (VERZAMELD DOOR) - OP moeders schoot : sprookjes en vertellingen voor onze jeugd
000082: - De Kleine Letterproef Van I.G. S.
J92732: W F - Door God geleid : een waar verhaal uit het zeemansleven : vrij bewerkt naar het dagboek van een schipbreukeling
J89814: H.C.J. (OPNIEUW VERZAMELD DOOR) - Uit sprookjesland : een schat van mooie sprookjes
F110920: L.R.E. - Eerstelingen
J20530: N.-S., A - De kinderen van Sonnehoeck
K21711: S., H W (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Nieuwe liedernbundel voor zondagsschool en huisgezin
D29549: [VAUGHAN, ROBERT] - The history of England under the House of Stuart : including the commonwealth (A.D. 1603-1688). Two parts
F118004: H.R. (VERZAMELD DOOR) - Winterzangen en schetsen
O50227: P.L.M. - Hommes et choses
J52248: J., H C - Uit sprookjesland : nieuwe verhalen en vertellingen
I53936: V., W H (=VLIEGEN) - Gelukkig Holland! : brieven aan een werkman, vrij gevolgd naar Blatchford's "Merry Engalnd"
J55052: J., H C (OPNIEUW VERZAMELD DOOR) - Hoe Balthazar fortuin maakte en andere vertellingen
J55371: G, A C D DE - Ruth en hare vriendinnen
F56394: H., J W V. (VERZAMELD DOOR) - Uit het dagboek van een officier : schetsen
F72888: M.*** - Quinze jours a Londres a la fin de 1815
F75976: E.G.O. - Egomet
K77782: E.A. (PRIESTER) - Den bybel der christelyke huysgezinnen, of Historie van het Oude Testament met schoone zedelessen tot nut der jeugd
F109921: J.V.V. (= JOOST VAN DE VONDEL) - Altaergeheimenissen : ontvouwen in drie boecken
F113378: H.R. (VERZAMELD DOOR) - Zomerzangen en schetsen
J82156: H.C.J. (OPNIEUW VERZAMELD DOOR) - Genoveva en andere verhalen
F114573: M. - Het verhaal van den visscher
J84781: L., C.B. V. - Moeder vertelt
J110988: J.V.V. (= JOOST VAN DEN VONDEL) - Convoluut bevattende: Altaergeheimenissen : ontvouwen in drie boeken; Brieven der Heilige Maeghdeb, martelaressen (Amsterdam : Jan Lamsveld, 1702); Koning Davids harpzangen : den Nederduytsche toegezongen (Amsterdam : by de weduwe van Gysbert de Groot, 1696); Bespiegelingen van Godt en godtsdienst tegens d'ongodisten, verlochenaers det Godtheit of goddelijcke voorzienigheit (Rotterdam : Barent Bos, 1700); De heerlykheit der kercke , haer ingasng, opgang, en voortgang, begrepen in dry boecken (Amsterdam : Jan Lamsvelt,1702); Joannes de boetgezant, begrepen in zes boecken(Amsterdam : by de weduwe van Gysbert de Groot, 1696)
J88732: P - Ratje Verheul op school
J108788: [CRAMER, RIE] - Wie leest voor?
J112310: H.C.J. (OPNIEUW VERZAMELD DOOR) - Genoveva
F116010: M.E.R. - Jong Dae : 'n meisies-storie
000048: - Emiel Hoorne. Bibliofiele Uitgaven Exlibris Diverse Realisaties in Samenwerking Met Auteurs Uit Nederland En Vlaanderen Vanaf 1967 Tot Op Heden
S93616: A.V.H. (= ALEXANDER VER HUELL) - Jeugd : studentenschetsen
V95473: T.J.K. - De Hollandsche taal
000034: - Blumea. Tijdschrift Voor de Systematiek En de Geografie Der Planten. Vol. XIX, No 1, P. 1-195
J51757: J., H C - Rosa van Tannenburg en andere verhalen
000033: - Blumea. Tijdschrift Voor de Systematiek En de Geografie Der Planten. Vol. XVI, No 2, P. 273-393
J105492: J.D. - Koning Lijsterbaard en andere verhalen
000053: - Memorie Della Societa Geologica Italiana. Vol IL (49) - 1993.
000058: - Henri Pirenne de la Cité de Liege a la Ville de Gand
K81945: M…, M. L' ABBÉ - Vies édifiantes de quelques enfants chrétiens proposées pour modèles al' enfance et la jeunesse des deux sexes
001162: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin 50-57.
001064: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Littéraire; Par Une Société de Gens de Lettres. Nr. 17 - 22 (1797)
001065: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Littéraire; Par Une Société de Gens de Lettres. Nr. 11 - 16 (1797)
001067: N/A - Procès-Verbal de Lássemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Cinquième Livraison. Tome Quatorzième (No 213-227)
001077: N/A - Proces-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Quatrième Livraison. Tome Dixième. .
001622: N/A - Engineering Features of the Snowy Mountains Scheme
001098: N/A - Recueil Des édits, Déclarations, Et Ordonnances Du Roi, Arrèts Du Conseil, Du Parlement de Toulouse, Et Autres Cours, Concernant L'Ordre Judiciaire, Et Les Matieres Publiques Les Plus Importantes. Tome Troisieme.
001066: N/A - Mercure de France, Dédié Au Roi. Janvier 1761. Two Volumes in One.
001579: N/A - Liederbundel Ten Dienste Van Het Nederlandsch Jongelingsverbond
001209: N/A - Social Security in the Netherlands
001078: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Pas Son Ordre. Troisième Livraison. Tome Neuvième.
000112: N/A - Vergleichende Geschichtstabellen Von 1878 Bis Zum Kriegsausbruch 1914
001097: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Litteraire; Par Une Société de Patriotes. Tome XVIII.
001095: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Litteraire; Par Une Société de Gens de Lettres No. 17-19
001072: N/A - Mercure de France Dédié Au Roi. Aoust-Octobre 1745.
001070: N/A - Procès-Verbal de Lássemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Huitième Livraison. Tome Vingt-Septième (No 377-384)
000373: N/A - De Socialisten in Het Parlement 1. Niet Klerikaal, Niet Liberaal, Maar Socialist!
000374: N/A - De Vormgeving Van Het Socialisme En de Jongeren
000375: N/A - Staatssocialisme En Anarchisme
000907: N/A - Aucassin a Nicoletta
001071: N/A - Proces-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Septième Livraison. Tome Vingt-Troisième (No 329-336)
000902: N/A - De Pastoor Van Sint Victor : Kanunnik L.A. A.M. Westerwoudt
001186: N/A - Gedenkboek Uitgegeven Bij Het Vijf En Zeventig-Jarig Bestaan Van Het Stedelijk Gymnasium Te Schiedam En Het Vijftig-Jarig Bestaan Van de Schiedamse Gymnasiasten-Bond N.S. A.T. A.
001161: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin 59
000827: N/A - Der Misukverlag Und Musikalienhandel in Der Welt
001100: N/A - Staatliches Museumreservat Sagorsk. Museumführer
000512: N/A - Les Femmes Du Burkina Faso Et la Coopération Néerlandaise 1985-1995.
001016: UDERZO, A. & R. GOSCINNY - Asterrix Og Latraviata
001274: BECKER, HENK A. EN GEERT DEWULF (REDACTIE) - Terugkijken Op Toekomstonderzoek
001090: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Litteraire; Par Une Societé de Patriotes, Du Quintidi 5 Thermidor, L'an Troisieme de la République. Tome XVII
001116: N/A - Medische Antropologie. Tijdschrift over Gezondheid En Cultuur. Jaargang 11, Nummer 2, 1999
001117: N/A - Etnofoor. Jaargang 9 Nummer 1 1996. Words and Things.
001163: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin - Special Issue
000504: N/A - De Amnestie in Het Vredesverdag Van Versailles En in Andere Tractaten. Oorkonden. L'Amnistie Dans le Traité de Versailles Et Dans D'Autres Traités de Paix. Documents.
000839: N/A - Stedelijk Museum Te Alkmaar. Verslag over Het Jaar 1893.
001119: N/A - Etnofoor. Jaargang 10, Nummer 1/2, 1997. Muziek En Dans.
001096: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Litteraire; Par Une Société de Gens de Lettres. Tome XXV
001157: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin 62
001093: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblee Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Dixième Livraison. Tome Trente-Neuvième (No. 494-500)
001156: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin 60
001115: N/A - Medische Antropologie. Tijdschrift over Gezondheid En Cultuur. Jaargang 8, Nummer 1 1996. Themanummer Trauma & Cultuur.
001079: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Douzième Livraison. Tome Quarante-Huitieme.
001627: N/A - Journal Asiatique Recueil de Mémoires Et de Notices Relatifs Aux études Orientales. Onzième Série Tome III
001094: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblee Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Neuvième Livraison. Tome Trente-Deuxième. (No. 425-432)
000400: N/A - Vervolgbundel Op de Evangelische Gezangen Uitgegeven Op Last Van de Algemeene Synode Der Nederlandsche Hervormde Kerk.
000837: N/A - Stedelijk Museum Te Alkmaar. Verslag over Het Jaar 1895.
001169: N/A - Contact with Vimala Thakar. Nr. 2 Dec. 1977
001068: N/A - Procès-Verbal de Lássemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Cinquième Livraison. Tome Dix-Septième (No 247-262)
001168: N/A - Contact with Vimala Thakar. Nr. 3 March 1978
000838: N/A - Verslag Van Het Stedelijk Museum Te Alkmaar over Het Jaar 1894.
000010: N/A - Handbuch Der Sphragistik. Reihe C, Band 1-3
000521: N/A - Jane's Fighting Ships 1957-58
000396: N/A - Zedelijk Verval Van België.1. Kardinaal Mercier En de Vlamingen.
000824: N/A - Catechismus, Ofte Onderwysinge in de Christelyke Leere / Die in de Kercken Ende Scholen Der Nederlandsche Gereformeerde Kercken Geleert Werdt. Mitsgaders de Belydenisse Des Geloofs, Ende Naerder Verklaringe Van Eenige Hooft-Stukken Des Selven Enz...
001568: N/A - Bel Ameublement
001082: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Littéraire; Par Une Société de Gens de Lettres. Tome XXXV.
001166: N/A - Krishnamurti Foundation Bulletin No. 48, 49 & 58
001081: N/A - Procès-Verbaux Des Séances de la Chambre Des Députés Des Départemens Du Mois D'Avril 1820. Troisième Volume.
001076: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Littéraire; Par Une Société de Gens de Lettres. No. 11-16 (1798)
001089: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblee Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Quatorzième Livraison. Tome Cinquante-Septième (No. 663-667)
000506: N/A - Von Der Deutschen Steinkohle Zum Strassenteer
000855: N/A - De Bijbel - Een Wonder En Twee Kerkgangers
000871: N/A - Petite Histoire Et Petites Histoires de Rumelange, Roches Rouges, 1907-1957.
001091: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Litteraire; Par Une Societé de Gens de Lettres. Tome XXX.
000382: N/A - Waarom Georganiseerd?
001075: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Septième Livraison. Tome Vingt-Deuxième.
001074: N/A - Mercure de France Dédié Au Roi. Par Une Société de Gens de Lettres. Juillet 1774, Second Volume, Septembre 1774 & Octobre 1774 Premier Volume
001167: N/A - Contact with Vimala Thakar. Nr. 20 November 1986
000978: N/A - Norplant Contracceptive Subdermal Implants. Managerial and Technical Guielines
001170: N/A - Contact with Vimala Thakar. Nr. 4 Nov 1978
001171: N/A - Contact with Vimala Thakar
001184: N/A - Jaarboek Nederlandse Hervormde Kerk 1990
001187: N/A - ABC Van Gevleugelde Woorden : Wijsheid Uit de Oudheid
001189: N/A - Keppelstok, 14 Nummers Uit de Periode 2000-2009
001572: N/A - 50 Jaar Het Vrije Volk, Jubileum Advertentie Jaarboek, Advertising Yearbook 50th Anniversary 1900-1950
001080: N/A - Procès-Verbaux Des Séances de la Chambre Des Députés Des Départemens, Du Mois de Mars 1820. Deuxième Volume.
001069: N/A - Mercure de France Dédié Au Roi, Septembre Et Octobre 1762 En 1 Volume
001073: N/A - Mercure de France Dédié Au Roi. Juin-Juilet 1745.
000125: N/A - De Stem Van Het Geweten
000128: N/A - De Veranderde Houding Van Duitschland. Waarom Duitschland de Oorlog Begon
000131: N/A - De Nieuwe Wijnzak Nummer 5. De Herordening Van Europa
000158: N/A - Het Vraagstuk Van Nationale Ontwapening
000176: N/A - Germania Irredenta
000179: N/A - Politieke Bibliotheel 18: Ierland En de Dienstplicht
000180: N/A - Politieke Bibliotheek 4: De Elzas-Lotharingsche Kwestie
000182: N/A - De Zee- En Rijnhaven Van Amsterdam. Westelijk Deel.
000202: N/A - Oranje-Album Ter Herinnering Aan Het 50-Jarig Regeringsjubileum En de Abdicatie Van H.M. Koningin Wilhelmina En de Inhuldigingsfeesten Van H.M. Koningin Juliana
000215: N/A - Verfassung Des Jungdeutschen Ordens
001534: N/A - Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia (Beberapa Permasalahan)
001431: JACKSON M.D., DR. JOSEPHINE A. EN HELEN M. SALISBURY - Hoe Beheerschen Wij Onze Zenuwen? Een Inleiding Tot Zielsgeneeswijze
001388: N/A - Sociaal Den Haag. Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. 10e Jaargang 1966
001379: N/A - A Call from Hibakusha of Hiroshima and Nagasaki : Proceedingsinternational Symposium on the Damage and After-Effects of the Atomic Bombing of Hiroshima and Nagasaki, July 21 - August 9, 1977
001378: N/A - Okinawa International Conference Against Military Bases, Naha, Okinawa April 28-30, 1981
001376: N/A - De Tijd Vooruit : Een Unieke Serie Mechanische Vliegeniershorloges
001374: N/A - De Afhankelijke Sollicitant
001371: N/A - Tjoep Tjoep : Kampliederen
001366: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Wer. Jaargang 5 En 6, 1961-1962
001365: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. 9e Jaargang, 1965
001364: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. Jaargang 7 En 8, 1963-1964
001362: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. Jaargang 3 En 4, 1959-1960
001361: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. Jaargang 1 En 2, 1957-1958
001327: N/A - Zeventiende Ibm Schaaktoernooi 1977
001322: N/A - Annuarium Augustinianum 1966
001321: N/A - Annuarium Augustinianum 1963
001315: N/A - Lichting 94. Nederlandse Film En Televisie Academie Eindexamenfilms 1994
001310: N/A - Le Folklore Brabançon. Bulletin Du Service de Recherches Historiques Et Folkloriques Du Brabant. T. XX - 1940-1948, No. 115 à 120
000752: N/A - Bibliotheek Van Haarlem's Dagblad (5 Nummers, Maart T/M Juli 1926)
000643: BAILLIE, THOMAS A. & JONES, JOHN R. (ED.) - Synthesis and Applications of Isotopically Labelled Compounds 1988. . Proceedings of the Third International Symposium, Innsbruck, Austria, 17-21 July 1988.
000061: N/A - Bibliotheca Shakespeariana. A Catalogue
F110603: AA, A J VAN DER (VERZAMELD DOOR) - Parelen uit de lettervruchten van Nederlandsche dichteressen
J78876: AAARDWEG, H P V.D. - De vergulde laars : verhaal uit het leven van Stadhouder Willem III, de redder van het vaderland in het jaar 1672
J101035: AAERTS, MARIËTTE - Grijze geheimen
J76703: AAFDJES, BERTUS - De gouden keten 3. Annekes avontuur
J109004: AAFJES, BETUS - De lachende krokodil
J76660: AAFJES, BERTUS - De gouden keten 1. Levende poppen
J47820: AAFJES, BERTUS - Pet en Petra en het geheim van de bouwkunst
J62681: AAFJES, BERTUS - Muziek op het kasteel
J117065: AAFJES, BERTUS - Kleine Isar de vierde koning
J76664: AAFJES, BERTUS - De gouden keten 6. Tante Ibeltje
J81804: AAFJES, BERTUS - De gouden keten deel 3: Annekes avontuur
J112538: AAFJES, BERTUS - Kleine Isar de vierde koning
F111075: AAFJES, BERTUS - Omne Animal
J81290: AAKESON, KIM FUPZ - Moeder!
J113275: AAKESON, KIM FUPZ - Alles en Ulla Vilstrup
F69781: AAKJAER, JEPPE - Fra undergrunden : artikler og taler
J93251: AALBERS, JEROEN - Borre verstopt een olifant
J95168: AALBERS, JEROEN - Borre en Bluf de Beer
J101370: AALBERS, JEROEN - Borre en de ijscoman
J21162: AALBERS, ANNEKE - Aladdin
J78254: AALBERS, JEROEN - Borre gaat vliegeren
J94079: AALBERS, JEROEN - Borre en het suikerspinnenweb
J105596: AALBERS, JEROEN - Borre is te laat
J30112: AALBERSBERG, G - Verhalen uit het Oude Testament deel 1
J64250: AALDERA, ANKIE - Stijfkopje omnibus. Bevat: Stijfkopje wordt groter; Stijfkopje maakt veel mee; Stijfkopje behaalt een overwinning
J92160: AALDERS, ANNIE - Ollebol in de regen
J116094: AALDERS, ANNIE - Ollebol en fee Viola
J18711: AALDERS, ANNIE - Ollebol in de dierentuin
J18712: AALDERS, ANNIE - Ollebol en Goudbaard
J18713: AALDERS, ANNIE - Ollebol en Oelah Ben Tapis
J18716: AALDERS, ANNIE - Ollebol en zijn vrienden
J61791: AALDERS, ANKIE - Stijfkopje omnibus. Bevat: Stijfkopje wordt groter; Stijfkopje maakt veel mee; Stijfkopje behaalt de overwinning
J62032: AALDERS, ANNIE - Heidi wordt filmster
J116087: AALDERS, ANNIE - Ollebol op de maan
J87801: AALDERS, ANKIE - Stijfkopje omnibus. Bevat: Stijfkopje thuis; Stijfkopje op kostschool; Stijfkopje in het buitenland
J99793: AALST, JOHN VAN - De eend
J58783: AALST, GEORGE VAN - De bengels van IIIB : een verhaal uit het H.B.S. leven
J60034: AALST, JOHN VAN - Schiet hem erin!
J62038: AALST, LIDY VAN - Dappere Remi
J74137: AALST, GEORGE VAN - De H.B.S.-krant : een verhaal uit het H.B.S.-leven
J92288: AALST, GEORGE VAN - Lotgevallen van een voetbalschoen : verhaal uit de voetbalwereld
J110317: AALST, JOHN VAN - Geef hier die bal!
J83126: AANGIUM, SIBE VAN - Hotse Hiddes
J97728: AAR, HETTY VAN - Het grote babysitavontuur
J95367: AAR, HETTY VAN - For girls only! Emma's eerste zoen
J96651: AARDEMA, VERNA - Waarom muggen in mensenoren zoemen : een Westafrikaans sprookje
J85727: AARDENBURG, A VAN - Bas Banning en de geheime raket
J28439: AARDENBURG, A VAN - Bas Banning en de zwarte ruiter : spannende avonturen van een doodgewone jongen
J97032: AARDENBURG, A VAN - Bas Banning en de autosmokkelaars
J58968: AARDENBURG, A VAN - Bas Banning en de zweefmannen
J110832: AARDENBURG, A VAN - Bas Banning en de autosmokkelaars
J58961: AARDENBURG, A VAN - Bas Banning en het Spaanse galjoen
J102042: AARDENBURG, A VAN - Avonturen van bas Banning. Deel I: De zwarte ruiter; De vliegende cowboys; De geheimzinnige kabelbaan
J21351: AARDENBURG, A VAN - Bas Banning en de vliegende cowboys
J23443: AARDENBURG, A VAN - Bas Banning en de verdwenen Rembrandt
J58429: AARDENBURG, A VAN - Bas Banning en de geheimzinnige kabelbaan
J101916: AARDWEG, ANKIE VAN DEN - Heidi heeft pech
J91726: AARDWEG-BLINXMA, MARGARETHA V.D. - Een huishouden van Jan Steen
J90120: AARDWEG, ANKIE VAN DEN - Madeleine gaat in zaken
J99464: AARDWEG, HANS P VAN DEN - Van winkelmeisje tot studente
J20112: AARDWEG, H P VAN DEN - Als stewardess naar Indië
J100462: AARDWEG, HANS P VAN DEN - Jacq en Toet in Engeland
J112996: AARDWEG, HANS P VAN DEN - Netty van Duinen's studietijd
J31443: AARDWEG, HANS P VAN DEN - De dochters van dokter Zeeman
J49358: AARDWEG, H P VAN DEN - Don Quichotte
J55307: AARDWEG, H P VAN DEN - Avonturen in Napels
J116923: AARDWEG, H P V.D. - Schoolmeisje af
F56325: AARDWEG, H P VAN DEN - Katharina Louise
J100441: AARDWEG, HANS P VAN DEN - Toet's eerste vliegreis
J61130: AARDWEG, ANKIE VAN DEN - Joke omnibus. Bevat: Joke's laatste schooljaar; Joke aan het werk; Joke wint alle harten
J62042: AARDWEG, ANKIE V D - Heidi heeft pech
J64759: AARDWEG, HANS P VAN DEN - De huishouding van Jop en Jaan
J65889: AARDWEG, H P VAN DEN - Hadji Sagadoer : de wijze avonturen van een Maleischen profeet
J100448: AARDWEG, HANS P VAN DEN - De lotgevallen van marie en jantje : geheel berijmd kinderverhaal
J100428: AARDWEG, HANS P VAN DEN - Twee reizende schoolvriendinnen
J82262: AARDWEG, HANS P VAN DEN - Meisjes van de H.B.S.
J113010: AARDWEG, HANS P VAN DEN - Studente
J100117: AARDWEG, ANKIE VAN DEN - Jos als dokters assistente
J118091: AARDWEG, H P VAN DEN - Het winnende doelpunt
J47516: AARDWEG, HANS P V D - Elly's eerste vliegtocht over de Alpen naar Rome, de stad aan den Tiber
J85251: AARNOUTSE, COR EN BERT KOUWENBERG - Ondersteboven van lezen
J112272: AARTS, W B - Maraboe vertelt
J104427: AARTS, C J EN M C VAN ETTEN - O, kom er eens kijken : oude en nieuwe sinterklaasliedjes inhun oorspronkelijke versie
S88701: AASMA, KARIN (RED.) - Röhsska Konstslöjdmuseets Arsbok 1986-1988
I89978: ABAZA, MONA - The changing consumer cultures of modern Egypt : Cairo's urban reshaping
T118015: ABBING, ASTRID EN ANDEREN - Yoenburg : veroverd op de zee - van vleigveld tot woonwijk
000548: ABBINK, A.A. - Make It and Break It: The Cycles of Pottery. A Study of the Technology, Form, Function, and Use of Pottery from the Settlements at Uitgeest-Groot Dorregeest and Schagen-Muggenburg 1, Roman Period, North-Holland, the Netherlands.
D89193: ABBOTT, JOSEPH S C - The life of Napoleon Bonaparte, to which is added A sketch of the life of the late Emperor Napoleon the Third
J47567: ABCOUDE, P V. JR - Lt.-Col. F.S. Brereton Indiaan en spoorzoeker
J95217: ABDEL-QADIR, GHAZI - Weizenhaar : ein Sommer in Marokko
J90284: ABDEL-QADIR, GHAZI - De ijzeren kameel
J90233: ABDEL-QADIR, GHAZI - Mussemelk en duivelsdrek
J90235: ABDEL-QADIR, GHAZI - Mijn avonturen met Adallah
J98232: ABDEL-QADIR, GHAZI - De waterdrager : het verhaal van Abu Ali, zijn ezel Shamso en alle anderen
V107799: ABDUL-RAOF, HUSSEIN - Subject, theme and agent in modern standard arabic
000278: KARIM, MUNSHI ABDUL & SHARIF, AHMAD - A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts
S116207: ABEGG, REGINE UND ANDEREN (RED.) - Georges-Bloch-Jahrbuch des Kunstgeschichtlichen Seminars der Universität Zürich. Band 1 und 2 (1994 und 1995)
N112105: ABEL, O UND ANDEREN - Die Abstammungslehre : zwölf gemeinverständliche Vorträge über die Deszendenztheorie im Licht der neueren Forschung : gehalten im Winter-Semester 1910/11 in Münchner Verein für Naturkunde
J111613: ABEL, SIMONE - De elfenshow : met zijdezachte bloemenrokjes
J97847: ABEL, SIMONE - Voorzichtig Big!
J48338: ABELEVEN, WIM - De avonturen van Flap de aardman met het schip "Mandarijntje"
J83365: ABELEVEN, WIM - Flap en de verdwenen prins
H30842: ABENDANON, E C - The exterior of the earth. 2 vols (IIA and IIB)
D98350: ABEYASINGHE, TIKIRI - Portuguese rule in Ceylon 1594-1612
I85230: ABEYRATNE, SIRIMAL - Economic change and political conflict in developing countries with special reference to Sri Lanka
J86713: ABKOUDE, CHR VAN - De vlegeljaren van Pietje Bell
J98194: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell's goocheltoeren
J101410: ABKOUDE, CHR VAN - De vlegeljaren van Pietje Bell
J93026: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell
J86403: ABKOUDE, CHR. VAN - De waterratten : (het waterkamp op de Friesche meren)
J94394: ABKOUDE, CHRIS VAN - Kruimeltje : filmeditie
J85900: ABKOUDE, CHR. VAN - Tim en Tom
J85879: ABKOUDE, CHR VAN - Jan Boenders : hoe een echt Hollandsche jongen in Amerika rijk werd
J85847: ABKOUDE, CHR. VAN - De Pinkertonnetjes
J114328: ABKOUDE, P VAN JR - Fietsclub "De Groote Beer"
J104503: ABKOUDE, CHR VAN - Willem's verjaarsgeschenk
J96290: ABKOUDE, CHR. VAN - De zonnige jeugd van Frits van Duuren
J49740: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell's goocheltoeren
J49951: ABKOUDE, CHRIS VAN - De vlegeljaren van Pietje Bell
J50090: ABKOUDE, CHR VAN - De zonen van Pietje Bell
J50289: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell, of De lotgevallen van een ondeugenden jongen
J54774: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell
J56032: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell, of De lotgevallen van een onduegende jongen
J56276: ABKOUDE, CHR VAN - Bob-zonder-zorg
J56752: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell gaat vliegen
J59218: ABKOUDE, CHR VAN - Jaap Snoek van Volendam
J60136: ABKOUDE, CHR. VAN - De vlegeljaren van Pietje Bell
J63655: ABKOUDE, CHR VAN - Bert en Bram
J66731: ABKOUDE, CHR VAN - Hein Stavast
J66778: ABKOUDE, CHR VAN - Jaap Snoek van Volendam
J69478: ABKOUDE, CHR VAN - Bob zonder zorg
J115561: ABKOUDE, CHRIS VAN - Pietje Bell gaat vliegen
J100795: ABKOUDE, CHR. VAN - Dickie Pool, of Hoe twee gymnasiasten automobiel-fabrikant werden
J97009: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell's goocheltoeren
J71926: ABKOUDE, CHR VAN - De Pinkertonnetjes
J75185: ABKOUDE, CHR VAN - Tim en Tom
J104692: ABKOUDE, CHR VAN - De voetbalclub
J77465: ABKOUDE, CHR VAN - Een ongeluksvogel
J78185: ABKOUDE, P VAN JR - Met de kampeer-auto op reis
J81479: ABKOUDE, CHR VAN - Hein Stavast
J84193: ABKOUDE, CHR VAN - Tim en Tom
J86785: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell in Amerika : groeten van oom Chris uit New York
J86711: ABKOUDE, CHR VAN - Pietje Bell's goocheltoeren
J104895: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell is weer aan de gang
J104509: ABKOUDE, CHR VAN - Frits van Duuren
J89043: ABKOUDE, CHR. VAN - De voetbalclub
J90927: ABKOUDE, CHR VAN - Kruimeltje
J94863: ABKOUDE, CHR VAN - De circusclown, of de lotgevallen van Daantje
J59467: ABKOUDE, CHRIS VAN - Pietje Bell : filmeditie. Bevat tevens: De vader van Pietje Bell : het avontuurlijke leven van Chris van Abkoude (1880-1960) / door Jan Maliepaard en René Zwaap; Pietje Bell's goocheltoeren
J98337: ABKOUDE, CHR VAN - Het waterkamp (de waterratten)
M114159: ABLIN, RICHARD J (ED.) - Handbook of cryosurgery
J104483: ABMA, K - Wij kwamen terug : dialoog van twee doodgewaanden
S67908: ABMA, HENK EN ANDEREN (SAMENST.) - Overkant
001590: ABOKOR, AXMED CALI - Somali Pastoral Work Songs : The Poetic Voice of the Politically Powerless
C116358: ABRAHAM, PAUL (MUSIK) - Die Blume von Hawaii : Operette in drei Akten von Alfred Grünwald, Emmerich Földes und Beda
J89491: OOM ABRAHAM - DE neef van Prikkebeen : een wonderbaarlijke en kluchtige historie aan de jeugd verhaald
J91056: OOM ABRAHAM - De neef van Prikkebeen : een wonderbaarlijke en kluchtige historie aan de jeugd verhaald
J30439: ABRAHAMS, FRITS - Ontvoering op Wimbledon
J44941: ABRAHAMSEN, AASE FOSS - Niet mijn schuld
J91922: ABRAMSZ, S - Voor de kinderkamer : verstelsels en versjes. Nr. 39
J108478: ABRAMSZ, S - Sinterklaas en Pieterbaas
J93219: ABRAMSZ, S - Zommerloover : een serie geillustreerde leesboeken ten behove van het voortgezet onderwijs. Eerste stukje
J109078: ABRAMSZ, S - Voor de kinderkamer : vertelseltjes en versjes voor het kleine volkje. Deel 30
J18552: ABRAMSZ, S - Wilskracht
J18951: ABRAMSZ, S - De roem van Rohrau : een verhaal uit het leven van Jozef Haydn
J48809: ABRAMSZ, S - Zomerloover
J60973: ABRAMSZ, S - Zomerloover : een serie geillustreerde leesboeken ten behoeve van het voortgezet onderwijs. 4e stukje
J68973: ABRAMSZ, S - Voor de kinderkamer : geillustreerd maandblad voor het kleine volkje II t/m IV
J97010: ABRAMSZ, S EN ANDEREN - Wie leest er mee? : geillustreerde vertellingen voor jongens en meisjes. 3 delen in 1 band
J70608: ABRAMSZ, S - 't Kameraadje heeft op ieder blaadje een versje of een plaatje
J73929: ABRAMSZ. S (WOORDEN EMUZIEK) - Zingen en spelen : spelliedjes voor de kinderkamer, de voorbereidende scholen en de laagste klassen van lagere scholen. Bundel 7
J80177: ABRAMSZ, S - Voor de kinderkamer : geillustreerd maandblad voor het kleine volkje. 31e jaargang aflevering 8 t/m 32e jaargang aflevering 12
J57792: ABRAMSZ, S (RED.) - De kinderwereld : geillustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes. 21e jaargang 1914, 25e jaargang 1918, 33e jaargang 1926, 1e deel
J104779: ABRAMSZ, S (RED.) - De kinderwereld : geillustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes. Twintigste jaargang 1813 compleet
J102110: ABRAMSZ, S (RED.) - Voor 't jonge volkje : geillustreerd tijdschrift voor de jeugd. 25e,65e, 67e,69e,70e,88e en 89e deel
D112384: ABRIC, LÉON ET PAUL WEIL (TEXTE) / DESSINS DE ALBERT GUILLAUME AND OTHERS - A coups de Baionnette. Volume 3
D110028: ABRIC, LÉON AND OTHERS (TEXTE) - A coups de baionnette. Volume 8, 5 avril 1917 - 28 juin 1917
B107167: ABU-RUB, MOHAMMED - La poésie galante andalouse au Xie siècle: typologie
I77935: ABUBAKAR, AMINA - Infant-toddler development in a multiple risk environment in Kenya
001520: ABUBAKAR, AL YASA - Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab
S110954: ACHARINA, NINA (RÉALISATION ET INTRODUCTION) - Les arts appliqués russes XIIe - début du Xxe siècle Musée Historique Moscou
P103897: ACHARYA, AMITAV - The making of Southeast Asia : international relations of a region
J116062: ACHE, JEAN - Die brave Fox!
J100548: ACHEN, HEINZ VON - Dwarskop en Dorothea : roman over de vriendschap van een meisje en haar paard
J111127: ACHOUR, FAROUK EN SENAD ALIC - Wij vertellen je het mooiste verhaal : Koranvertellingen
J79644: ACHTERBERG, LEONORA - Jaap Kordaat en Margriet
D110577: ACKER, PAUL - Portraits de femmes
U117574: ACKERL, ISABELLA (RED.) - Trésors de l'Autriche la Bibliothèque Nationale Autrichienne
J31165: ACKERLINGH, RENNY - Het gelukkige einde
J102537: ACKROYD, DOROTHEA - In bad!
T115920: ACQUOY, J - De Cameraar
T116016: ACQUOY, J - Deventer's participatie in de West-Indische Compagnie
T103118: ACQUOY, J - Instellingen van weldadigheid te Deventer
001417: HAARTSEN, DR. AD EN ANS SCHWEIGMANN - Paardrijden Als Sport : Een Sportfysiologische En Medische Beschouwing
J18918: ADACEE - Poent
J101119: ADAM, FRANK - Waarom ik altijd nee zeg
000559: ADAM, ROBERT (AUDS HILDESHEIM) - Der Realismus Otto Ludwigs.
B94760: ADAM, ALFRED - Der Erlösungsgedanke bei Dostojevskij
J94147: ADAMA VAN SCHELTEMA, C S EN ANDEREN - Winterlooveren : proza en poëzij
000651: ADAMCZYK, PAUL - Die Stellung Des Papstes Honorius II. (1124-1130) Zu Den Klöstern.
S113043: ADAMI - Oeuvres de 1969 a 1984
J80895: ADAMO, FRANCESCO D' - Het verhaal van Iqbal
J110357: ADAMS, RICHARD - De tijgertrip
J19935: ADAMS, EVA - Tusschen de vijftien en achttien
J118508: ADAMS, GEORGIE EN EMILY BOLAM - De drie kleine piraten
J47141: ADAMS, ELLINOR DAVENPORT - Een meisje uit duizend
J49355: ADAMS, RICHARD - The adventures and brave deeds of the ship's cat on the spanish maine together with the most lamentable losse of the Alcestis and triumphant firing of the port of Chagres
J66997: ADAMS, PAM - Mrs Honey's glasses
H113028: ADAMS, JOE KENNEDY - Basic statistical concepts
J111894: ADAMS, PAM AND CERI JONES - A book of ghosts
J72143: ADAMS, EVA (PSEUDONIEM VAN JULIA FRANK) - Juultje Vogel vliegt uit
J72195: ADAMS, L & G - How Emu lost his wings
J72196: ADAMS, L & G - The koala who stole the water
J72203: ADAMS, L & G - How koala lost his tail
J74025: ADAMS, P - Waar ook ter wereld: ik ben je vriend
J77053: ADAMS, ELLINOR DAVENPORT - Plichtgetrouw : een verhaal voor onze hedendaagsche meisjes
J79889: ADAMS, RICHARD - The adventures & brave deeds of The ship's cat etc.
J91305: ADAMS, ANDY - Het mysterie van de Braziliaanse goudmijn
J103508: ADAMS, GEORGIE - Het kerstverhaal
000765: ADAMS, KURT - Otto Ludwigs Theorie Des Dramas. Mit Einem Anhang: Versuch Einer Kritischen Würdigung.
J95529: ADDAMS, CHAS - The Chas Addams Mother Goose
F118159: ADDISON, JOSEPH - The Spectator complete in one voluem with notes, and a general index
A85619: ADELAAR, K ALEXANDER - Bahasa melayik purba : rekonstruksi fonologi dan sebagian dari leksikon dan morfologi
M115662: ADELMANN, HOWARD B - Marcello Malpighi and the evolution of embryology. 5 volumes
J76830: ADELPHA - Jonge levens
J104896: ADEMA, TJEERD - De zilveren scheepjes
J85943: ADEMA, TJEERD - De koning der menschenredders (Dorus Rijkers)
J56475: ADEMA, TJEERD - Het verdwenen parelsnoer
J56703: ADEMA, TJEERD - De verslaggever van de Nieuwsbode
J60078: ADEMA, TJEERD - Het geheime verbond
J101283: ADEMA, TJEERD - Vrienden in den nood
I76134: ADEPOJU, ADERANTI AND OTHERS (ED.) - International migration and national development in sub-Saharan Africa : viewpoints and policy initiatives in the countries of origin
J101387: ADLER, HELEN - Het poppenhuis
J110807: ADLER, DAVID A - Cam Jansen en het geheim van de UFO
J32122: ADLER, DAVID A - Langzaam maar zeker
J60171: ADLER, BILL (SELECTED BY) - Kids' letters to the F.B.I.
F87025: ADLER, HERMANN - Zangen uit de stad des doods
P117329: ADLER-WIEN, MAX - Ueber psychologische und ethische "Läuterung" des Marxismus
J105734: ADLER, DAVID A - Cam Jansen en het geheim van de UFO
J81736: ADLOVA, VERA - Blues voor Alexandra
J18953: ADONA (BEW.) - Weggeloopen!
W69092: ADRIAANS, JOHANNES CORNELIUS MATHEUS - Theses juridicae inaugurales
W69100: ADRIAANSE, JOHANNES (GEBOREN TE MIDDELBURG) - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden
K109749: ADRIAANSE, H J - Vom Christentum aus : Aufsätze und Vorträge zur Religionsphilosophie
V105898: ADRIAENS, L M H - Eein Modell deutscher Intonation : eine experimentell-phonetische Untersuchung nach den perzeptiv relevanten Grundfrequenzänderungen in vorgelesenem Text
J100742: ADRIAN, G - Noes is niet voor de poes
J57214: ADRIAN, CHRISTINE - Dolle leespret met Bram, Bruno, Prik en Flappie
J81583: ADRIAN, CHRISTINE EN UTA SCHMITT - Flappie, het konijn
T100321: ADRICHEM, BEP VAN EN ANDEREN (SAMENST.) - De geschiedenis op straat : een ontdekkingstocht langs de Zoetermeerse cultuurhistorie
J18376: ADRICHEM, P J W VAN - Van Riet en Piet deel 3 en 4
J26569: ADRICHEM, P J W VAN - Jong en jolig. Deel 1 en 3
J69385: ADRICHEM, P J W VAN - Stil lezen voor de R.K. school. Deel III
J72867: ADRICHEM, P J W VAN - Allerhande : leesstof voor R.K. scholen. Tweede deeltje
J114403: ADRICHEM, P J W VAN EN ANDEREN - Papierfabricage : Van Gelder zonen N.V. Koninklijke Papierfabrieken
Q98928: AEBI, MAGDALENA - Kants Begründung der "Deutschen Philosophie" : Kants transzendentale Logik Kritik ihrer Begründung
W108680: AEGIDI, LUDWIG KARL UND ALFRED KLAUHOLD (HRSG.) - Frei Schiff unter feindes Flagge : urkundliche Darstellung der Bestrebungen zur Fortbildung des Seerechts seit 1856
J112746: AEMSTEL, FLORIS VAN - Twee H.B.S.-ers als detective
J115939: AEMSTEL, FLORIS VAN - Twee H.B.S.-ers en het Chineesche teeken
V88472: VAN AERDE, RAYMOND - Les ancètres Flamands de Beethoven
J67700: AERT, ROB VAN (NEDERLANDSE BEWERKING) - Het tinnen soldaatje
J103768: AERTS, MARIËTTE - De donkerrode das
J92404: AERTS, MARIËTTE - Fedor Fladder
J100416: AERTS, MARIËTTE - Levels & levens
J110316: AERTS, MARIËTTE - Ganzenborden bij oma
J104368: AERTS, JEF - Het kleine paradijs
J98900: AERTS, MARIËTTE - Koet en Hoen
J115553: AERTSSEN, KRISTIEN EN GEER DE KOCKERE - Bol
F102091: AESCHYLUS - Agamemnon recensuit emendavit annotationem et commentarium criticum adjecit Simon Karsten
J114418: AESOPUS - Les fables d'Esope mises en francais, avec le sens moral en quatre vers, dédiée a la jeunesse. Tome premier
J97748: AFANASJEV, ALEXANDER - Het vliegende schip
V115307: AFARLI, TOR A AND BRIT MAEHLUM (ED.) - The sociolinguistics of grammar
J51472: AGARD, JOHN (SAMENST.) - Een Caribisch dozijn : gedichten van ver gehaald voor jou vertaald
J71236: AGARD, JOHN EN GRACE NICHOLS (SAMENST.) - Een Caribisch dozijn : gedichten van ver gehaald voor jou vertaald
I113343: AGASSI, JOSEPH - Towards a rational philosophical anthropology
J92202: AGATHA - Eind goed, al goed : drie oorspronkelijke vertellingen
J102258: AGATHA - Vertellingen uit den bijbel
J89404: AGATHA - Brieven van een poes
J18952: AGATHA (= PSEUDONIEM VAN REINOUDINA DE GOEJE) - De genius van het kransje
J21665: AGATHA - Vertellingen uit den Bijbel
J25164: AGATHA - Kruidje roer mij niet
J110421: AGATHA - Een klaverblad van vier : vier verhalen voor jonge kinderen
J30132: AGATHA - Kieke-Boe : plaatjes bij praatjes
J44997: AGATHA - Pauline
J52767: AGATHA (= PSEUDONIEM VAN REINOUDINA DE GOEJE) - Frida en haar nichtjes
J53342: AGATHA - De genius van het kransje
J53959: AGATHA - Luister eens! : plaatjes bij praatjes
J54260: AGATHA - Frida en hare nichtjes
J54498: AGATHA - Kruidje roer mij niet
J56316: AGATHA - De genius van het kransje : een verhaal uit het dagelijksch leven
J57286: AGATHA (WILHELM HAUFF) - De karavaan (Wilhelm Hauff naverteld)
J58165: AGATHA - Frida en hare nichtjes : een verhaal
J58592: AGATHA - Leonie en Elise
J59152: AGATHA - Prins Karel
J59863: AGATHA - Frida en haar nichtjes
J61912: AGATHA - Jan en Bertha
J87003: AGATHA - Vaders verjaardag
J84847: AGATHA (WILHELM HAUFF NAVERTELD) - De karavaan
J86686: AGATHA (= PSEUDONIEM VAN REINOUDINA DE GOEJE) - De pleegdochter van den goochelaar
J100549: AGATHA, BEP - Trotse Ieneke
J66064: AGES-VAN WEEL, ALEID - Over een vrolijke vacantie
J75327: AGES-VAN WEEL, ALEID - Hup Loek!...
J90283: TANTE AGNES - De dierentuin : een kijk-, lees-, leer- en puzzelboek
B92181: AGOSTON-NIKOLOVA, ELKA - Immured women : representations of family relationships in Balkan slavic oral narrative poetry
D93828: AGUILAR, ERNESTO CHINCHILLA - Blasones y Heredades : historia de centroamerica II
J96792: AHLBERG, ALLAN - De jongen, de wolf, het schaap en de sla : een zoektochtje naar de waaheid*
J77210: AHLBERG, JANET EN ALLAN / ERNST VAN ALTENA - Ik ga naar school
J111013: AHLBERG, JANET EN ALLAN - De beer die niemand wilde
C102940: AHLQUIST, KAREN (ED.) - Chorus and community
D110113: AHMAD, FEROZ - The Turkish experiment in democracy 1950-1975
D107150: AHMED, RACHID RAHA (ED.) - Imzaighen del Maghreb entre Occidente y Oriente (introduccion a los Bereberes)
J101098: AHN-DE JONGH, L - Goede kameraads
Z95524: AHRNDT, WIEBKE UND ANDEREN - Stareker Tobak : ein Wunderkraut erobert die Welt
W114865: AHSMANN, MARGARETHA JOHANNA ADRIANA MARIA - Collegia en colleges : juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren
J98655: AICARD, JEAN - La chanson de l'enfant
H55792: AIELLO, R., G GIORDANO AND F. TESTA (ED.) - Impact of zeolites and other porous materials on the new technologies at the beginning of the new millennium, Part A and B : proceedings of the 2nd International FEZA (Federation of the European Zeolite Associations) Conference Taormina, Italy, September 1-5, 2002
V95060: AIJMER, KARIN AND OTHERS (ED.) - Languages in contrast : papers from a symposium on text-based cross-linguistic studies, Lund 4-5 March 1994
K100698: AIJMER, GÖRAN (ED.) - A conciliation of powers : the force of religion in society
J52236: AIMARD, GUSTAVE - Het opperhoofd der Aucas : schetsen en tooneelen uit Chili
J54183: AIMARD, GUSTAVE - De zwervers op de grenzen
J56853: AIMARD, GUSTAVE - Vasthand
J109249: AIMARD, GUSTAVE - Edelhart
J109248: AIMARD, GUSTAVE - De pelsjagers van de Arkansas : tafereelen uit de wouden en priarien van Amerika
J63691: AIMARD, GUSTAVE - Valentin Guillois, of Een Mexicaansch oproer
J66128: AIMARD, GUSTAVE - Steenhart
J104884: AIMARD, GUSTAVE - Valentin Guillois
J80468: AIMARD, GUSTAVE - De zeeschuimers
J83086: AIMARD, GUSTAVE - De vrijbuiters
J76886: AIMARD, GUSTAVE - Vrij-kogel, of De wolvin der prairiën
J94604: AIMARD, GUSTAVE - Vrij-kogel, of De wolvin der prairiën
J94605: AIMARD, GUSTAVE - De spoorzoeker : schetsen en tooneelen uit de Amerikaansche wildernis
J94578: AIMARD, GUSTAVE - De graaf de Lhorailles
J105503: AINSWORTH, RUTH EN RONALD RIDOUT - Een poppenwagen en een fiets
J103011: AINSWORTH, RUTH - Goudlokje en de drie beren
J94683: AINSWORTH, RUTH - Jan en de bonestaak
J100575: AIRAULT, DOMINIQUE - De kleine pandas
F45051: AISCHYLOS - Oresteia
M96906: AJANKI, TORD - Medicinal reading : …of genius, pure chance and dedicated hard work
F97590: AJNEYA (SACHCHIDANANDA VATSYAYAN) - Nilambari : poems
D96478: AK, HANS AND HANS KRABBENDAM (ED.) - Writing lives : American biography and autobiography
V104306: AKAY, HASAN - Islami terimler sözlügü
D117186: AKGÜNDÜZ, AHMED AND SAID OZTÜRK - Ottoman history : misperceptions and truths
H86329: AKINMUSURU, J O AND OTHERS (ED.) - Soil mechanics and foundation engineering : ninth regional conference for Africa. Volume 2
H81674: AKIYAMA, IWAKI (ED.) - Acoustical imaging volume 29
D116372: AKKER, JEF VAN DEN EN ROB OOSTING (RED.) - Maritiem cultuurlandschap : inleidingen gehouden op het elfde Glavimans Symposion, Amersfoort, 30 mei 2008
J77635: AKKER, WILHELMINA VAN DEN - Een stranddag van Djuna, Ilona & Casper
J30600: AKKER, W VAN DEN - Van weesjongen tot gouverneur-generaal
J73569: AKKER, WILLEM VAN DEN - Het raadsel van de ketting
D96965: AKKER, MAGDA VAN DEN - A China de Gaspar
V112926: AKKER, MARGOT W VAN DEN - Evolutie van de gesproken taal : ontwikkeling van spraak in de evolutie van de mens
D115462: AKKERMAN, J B - Het ontstaan der ambachtsgilden
J72661: AKKERMAN, DINIE - Flit, flat, flont
J87513: AKKERMAN, DINIE - King on the beach
J104175: AKKERMAN, DINIE - Ruitenbig
000738: AKKERMAN, P. - De Erven Fen Freark Japiks Hindrikje (Frisia Rige 26)
D84335: AKKERMANS, P M M G - Het einde van de oude wereld en het begin van de nieuwe tijd : verandering in Syrië en de Levant in het late Neolithicum
001389: AKKERMANS, PETER E.A. - Schitterend Sieraad
D93820: AKURGAL, EKREM - Civilisations et sites antiques de Turquie : de l'époque préhistorique jusqu'a la fin de l'empire romain (8000av. J.-C.-395 ap. J.-C.)
J116408: AKVELD, JOUKJE & ANNEMARIE VAN HAERINGEN - Van wie is dat huis?
J97434: AKVELD, JOUKJE EN HANNEKE BARTH (NEDERLANDSE TEKST) - Er was eens een bloem die geen kleur had
H50887: ALA, M AND OTHERS (ED.) - Seventy-five years of progress in oil field science and technology : a symposium to mark the 75th anniversary of the foundation of the Oil Technology Course at the Royal School of Mines, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, 12 July 1988
J101322: ALADJIDI, VIRGINIE & EMMANUELLE TCHOUKRIEL - De geillustreerde dierenatlas
001028: MOUNIER, ALAIN & ROGER BRUNEL - Le Solitaire. 3: Tatanka
001029: MOUNIER, ALAIN & ROGER BRUNEL - Le Solitaire. 2: Dan
J103523: ALAN, GEOFFREY - Brom de Beer gaat op ontdekking
F110735: ALARCÓN, PEDRO ANTONIO DE - Frasquita
T114019: ALBARDA, H (UITGEGEVEN DOOR) - Kentenissen van de stad Zutphen, 1580-1582, betreffende huwelijks-goederen recht en erfrecht
J78597: ALBECK, PAT - Klaus und Anne spielen
J78655: ALBECK, PAT - Klaus und Anne in der Küche
J79284: ALBECK, PAT - Klaus und Anne in der Küche
D97789: ALBERDA, KLAAS VAN AND OTHERS - Muro tenete Centro Messapico nel territorio di Mesagne : le ricerche Olandesi 1992-1997
F54623: ALBERDINGK THIJM, J A - Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur, verzameld, naar tijdsorde gerangschikt, en toegelicht. 2e bundel: 1e en aanvang der 2e helft van de XVIIe eeuw
F55015: ALBERDINGK THIJM, J A - Viooltjens en grover gebloemte in ouderlijken gaard gekweekt : zijn vrienden aangeboden
F62933: ALBERDINGK THIJM, JOS.-ALB - Volks-almanak voor nederlandsche katholieken in het jaar O.H. 1864-65, 1866-67, 1871,1874,1893,1894, 1895, 1897
F96258: ALBERDINGK THIJM, J A (VERZAMELD, NAAR TIJDSORDE GERANGSCHIKT EN TOEGELICHT DOOR) - Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur. Eertse bundel: XIIe, XIIIe, XIVe, Xve, en XVIe eeuw
J99110: ALBÉRIC, FRÈRE - Den jeugdigen zangers toegewijd : 5 kinderliedjes met zeer gemakkelijke piano begeleiding
J47792: ALBERS, K - Jan van den molen
Q99916: ALBERT-BIROT, PIERRE - Grabinoulor : épopée
D93674: ALBERTINI, RUDOLF VON - Dekolonisation : die Diskussion über Verwaltung und Zukunft der Kolonien 1919-1960
D101948: ALBERTON, M - Birobidschan, die Judenrepublik
001600: ALBERTS, JOH. CP. - Politeia : Een Omlijning in 70 Regels
D63990: ALBERTS, W JAPPE EN ANDEREN (RED.) - Postillen over kerk en maatschappij in de vijftiende en zestiende eeuw, aangeboden aan Prof. Dr. R.R. Post bij zijn afscheid als hoogleraar aan de katholieke universiteit te Nijmegen
I43964: ALBIN, PETER S - Progress wiyhout poverty : socially responsible economic growth
B113496: ALBORG, JUAN LUIS - Historia de la literatura espanola. Tomo IV: El romaticismo
H64728: ALBREGTS, A - Compressoren
000239: ALCÁNTARA, CYNTHIA HEWITT DE - Boundaries and Paradigms: The Anthropological Study of the Rural Life in Postrevolutionary Mexico
J115778: ALCOCK, D - Ik heb het goudland gevonden : uit de tijd van de Reformatie in Spanje in de zestiende eeuw
J85873: ALCOCK, D - Niet voor kroon of schepter
J100741: ALCOCK, VIVIAN - De monstertuin
J54129: ALCOCK, VIVIEN - De aanklacht tegen Anna Coman
J71199: ALCOCK, VIVIEN - Dief
J90275: ALCOCK, VIVIEN - Reizigers in de nacht
J93807: ALCOCK, D - Kruis en kroon : een verhaal uit den tijd der herroeping van het Edict van Nantes
J116916: ALCOTT, LOUISE M - Onder moedervleugels
J98873: ALCOTT, LOUISA M - Jo's boys
J67812: ALCOTT, LOUISE M - Onder moeders vleugels
J117325: ALCOTT, LOUISE M - Onder moeders vleugels (Little women)
J89679: ALCOTT, LOUISE M - De wereld in!
J112108: ALCOTT, LOUISE - Onder moeders vleugels
J94106: ALCOTT, LOUISE / ANNIE VAN MUNCHING - Op eigen wieken
J104865: ALCOTT, LOUISE - Op eigen wieken
J100738: ALCOTT, LOUISA MAY - Onder moeders vleugels
J27864: ALCOTT, LOUISA M - Op de wandeling : eerste en laatste sprookjes van Tante Lo
J31030: ALCOTT, LOUISE M - Zonneschijn na regen
J31405: ALCOTT, LOUISE M - De wijde wereld in
J31623: ALCOTT, LOUISA - De wereld in
J31849: ALCOTT, LOUISE M - Een handje helpen
J32058: ALCOTT, LOUISE M - Sylvia en hare luimen
J43536: ALCOTT, LOUISE - Op eigen wieken
J100735: ALCOTT, LOUISE M - Op eigen wieken (Good wives)
J45222: ALCOTT, LOUISA M - Onder de seringen
J53819: ALCOTT, LOUISE M - De wereld in! : een verhaal
J55301: ALCOTT, LOUISE M - Uit tante Jo's snippermand
J55746: ALCOTT, LOUISE M - Een nichtje met zeven neven
J58124: ALCOTT, L M - Onder moeder's vleugels
J58132: ALCOTT, LOUISE M - Op eigen wieken
J59470: ALCOTT, LOUISE M - Onder moeders vleugels
J60586: ALCOTT, LOUISE M - Op eigen wieken
J61433: ALCOTT, LOUISA-MAY - De vier zusjes Mrach
J61670: ALCOTT, LOUISE - De wijde wereld in
J61777: ALCOTT, LOUISE M - Rozeknop : een verhaal
J61804: ALCOTT, LOUISE - Familie March omnibus. Bevat: Meta's geluk; Jo zet door; Eind goed al goed
J67810: ALCOTT, LUISE M - De kostschool van meneer Beer (Little men)
J67811: ALCOTT, LOUISE M - De wereld in (Jo's boys)
J70114: ALCOTT, LOUISE - Onder moeders vleugels
J97007: ALCOTT, LOUISE M - Uit tante Jo's snippermand
J77049: ALCOTT, LOUISE M - Op eigen wieken : een verhaal
J77051: ALCOTT, LOUISA M - Goudsbloempje en andere verhalen
J78127: ALCOTT, LOUISE M - Onder moeders vleugels
J102623: ALCOTT, LOUISA M - Onder moeders vleugels
J84035: ALCOTT, LOUISE - Onder moeders vleugels
J116780: ALCOTT, LOUISA M - Onder moeders vleugels + Op eigen wieken
J112857: ALCOTT, LOUISA - Onder moeders vleugels
J87506: ALCOTT, LOUISE M - Op eigen wieken (Good wives)
J105484: ALCOTT, LOUISE M - Onder moeders vleugels (Little women)
J110187: ALCOTT, LOUISE M - Twee-in-een : Onder moeders vleugels; Op eigen wieken
J72735: ALDEN, WILLIAM L - De kleinzoon van Robinson Crusoë
J72164: ALDI, GABRIELLA - Theo
J117333: ALDO (TEKENINGEN) - Aladdin en de wonderlamp
J118088: ALDRIDGE, ALAN / WILLIAM PLOMER (VERSJES) / RICHARD FITTER (OVER DE DIEREN) - Het vlinderbal en het sprinkhanenfeest
J69670: ALDRIDGE, ALAN - The peacock party : a sequel to The butterfly ball and the Grasshopper's feast
J100496: ALDRIDGE, ALAN (ILL.) / VERZEN VAN GEORGE E RYDER / BEWERKING DOOR WILLEM WILMINK - Het pauwefeest
J89915: ALDUS, G A - Blinde Hendrik
J112314: ALDUS, G A - De wildernis in : twee Hollandsche jongens in Canada
D101973: ALEGRIA, CIRO - El mundo es ancho y ajeno
J93591: ALEMAGNA, BEATRICE / INEKE RIS (NEDERLANDSE TEKST) - Mijn grote liefde
J80123: ALEN, PAULE EN MYRIAM DERU - Bzz de bij in urenland
J81357: ALEN, PAUL EN MYRIAM DERU - Bzz de bij in cijferland
J93389: ALEN, PAULA - A birthday surprise = Un anniversiare surprise
Q74090: ALER, JAN - Actes du cinquième congrès international d'esthétique, Amsterdam 1964
J21026: ALEXANDER, LLOYD - De eerste twee levens van Lukas-Kasha
J111395: ALEXANDER, PAT EN JOHAN VAN SCHOTEN - Kinderbijbel in woord en beeld : verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament
J79739: ALEXANDER, LLOYD - De grote koning
J84643: ALEXANDER, LLOYD - De straatkatten en andere verhalen
J106028: ALEXANDER, LIZA - Een bezoek aan het museum
J102435: ALEXANDER, SAMANTHA - Het geheim van Spot
S112541: ALEXANDRE, ARSÈNE - l'Art du rire et de la caricature
C78528: ALEXYS, THEO ET JOHNNY DITCH (PAROLES ET MUSIQUE) - Bonsoir mon ami Pierrot (répomse a Bonsoir Madame la lune!)
J70657: ALFAENGER, RAYMONDE EN PETER K - Alles is dansen
J84528: ALFAENGER, PETER K - Toneelspelen
C105093: ALFERINK, PIETER (PRESENTEERT) - Cleo Lane met het John Dankworth Quartet
001305: ALFÖLDI, ANDREAS - Römische Frühgeschichte. Kritik Und Forschung Seit 1964 (Bibliothek Der Klassischen Altertumswissenschaften, Neue Folge, 1. Reihe, Band 6)
J101752: ALFONSI, ALICE - Peter Pan
J113549: ALFONSO, BENÉ - Medicijnmeester
B95054: ALFORD, NORMAN - The Rhymers' club : poets of the tragic generation
000139: ALFVEN, H., KOPAL, Z.,UREY, H.C. ED. - Earth, Moon and Planets. An International Journal of Comparative Planetology. Volume 69. No 2
000138: ALFVEN, H., KOPAL, Z.,UREY, H.C. ED. - Earth, Moon and Planets. An International Journal of Comparative Planetology. Volume 73. No 33 June 1996
000140: ALFVEN, H., KOPAL, Z.,UREY, H.C. ED. - Earth, Moon and Planets. An International Journal of Comparative Planetology. Volume 69. No 1. 1995
F72766: ALGER, HORATIO JR - Frank's campaign
J95549: ALGERA, J EN ANDEREN - De taaltuin : taalmethode voor het basisonderwijs. Deel 2b
J19084: ALGERA, J EN ANDEREN - Ans en Hans deel 5
J98766: ALGERA, JUR (NAVERTELD DOOR) - Tijl Uilenspiegel op avontuur
J112981: ALGERA, J EN ANDEREN - Does en Poes met vakantie
M116742: ALGERA-VAN DER SCHAAF, M A W - Dr. Johan Eliza de Vrij apotheker en kinoloog 1813-1898 : "Suum cuique" 2 delen
J95257: ALGRA, AREND - De generaal
J101006: ALGRA, ALGER - Saka de vluchteling uit Ambon
J91051: ALIKI - Hoe een boek gemaakt wordt
P106754: ALINSON, GARY D - Suburban Tokyo : a comparative study in politics and social change
A75632: ALISJAHBANA, S TAKDIR - Amir Hamzah : penyair besar antara dua zaman dan uraian nyanyi sunyi
A75699: ALISJAHBANA, S TAKDIR - lajar terkembang
J100431: ALKEMA, H - Gerulf van Maasland
J82353: ALKEMA, H - Uit het kinderleven : een leesboek voor christelijke scholen. Deel 6
J114495: ALLAN, NICHOLS - Allemaal konijntjes
J26926: ALLAN, MABEL ESTHER - Bakvis op eigen benen
J100456: ALLAN, JOHN - In sneeuw en ijs
T107827: ALLAN, F - De stad 's-Gravenhage en hare geschiedenis
S115877: ALLARD, D (ONDER LEIDING VAN) - S.O.S. wandtapijten : redding van 24 belangrijke kunstwerken
P53889: ALLARD, ANTOINE - Geestdrift : verzoek voor praktische toepassing van de christelijke leer op de politiek; Spelen de katholieken een rol in het stichten van de wereldvrede?
U116424: ALLEBLAS, JAN - 16e en 17e eeuwse uitgevers- en drukkersmerken
V115220: ALLEN, JANET L - Kankanaey : a role and reference grammar analysis
J50429: ALLEN, ELEANOR - Emily in the news
J106248: ALLEN-GRAY, ALISON - Het verdwaalde poesje
J59162: ALLEN, JOAN - Wie wat en hoe : met 1001 gekke antwoorden
J62583: ALLEN, GRANT / HILDA - Met een dubbeltje de wereld door
J68177: ALLEN, FRANCINE (NAAR DE TEKENFILM VAN) - Caillou en de pop van Rosie
J82402: ALLEN, GRANT - Met een dubbeltje de wereld door
J87956: ALLEN, TOM EN PATSY - Groezel
K113372: ALLEN, N J AND OTHERS (ED.) - On Durkheim's Elementary forms of religious life
W109321: ALLEN, CHARLES M - How to get a New York divorce for under $100
J93858: ALLEN, JONATHAN - Twee an twee aan twee
J81285: ALLERT, INGA-BRITT - Het sprookje van Assepoester
V116684: ALLEYNE, MERVYN (ED.) - Studies in Saramaccan language structure
J31873: ALLFREY, KATHERINE - Ook voor Lambis schijnt de zon
F91334: DANTE ALLIGHIERI - Commedia. Il purgatorio
J105640: ALLISON, JENNIFER - Mijn superirritante broertje en ik!
J58281: ALLISON, ROSEMARY AND ANN POWELL - Ms Beaver travels east
J78715: ALLSBURG, CHRIS VAN - Het wrak van de Zephyr
D55531: ALMACK, EDWARD - Regimental badges worn in the British army one hundred years ago : reproduced in fac-simile from the pen and ink drawings in the note book of a silversmith of that time : the regiments identified, and notes bearing on their history added
J113848: ALMAGOR, GILA - Kinderen van Udim
J43563: ALMAJID, FAHMY - Een visum voor Nasser
D58078: ALMEDINGEN, E M - Catherine the Great : a portrait
Q94815: ALMEIDA, GUIDO ANTONIO DE - Sinn und Inhalt in der Genetischen Phänomenologie E. Husserls
D101194: ALMGREN, OSCAR - Hällristningar och kultbruk : bidrag till belysning av de Nordiska bronsaldersrist ningarnas innebörd
J98791: ALMOND, DAVID - DE schaduw van Skellig
J109538: ALMOND, DAVID - The boy who climbed into the moon
V91941: ALONSO, D PRIETO - Prosodie et syntaxe : la position des clitiques en galicien-portugais
J78937: ALOYS, GÜNTHER - Robbi : een zeehondje vlucht naar de wilde dieren
001676: ALPHEN, ERNST VAN - Schaduw En Spel : Herbeleving, Historisering En Verbeelding Van de Holocaust
J58536: ALPHEN, H W N - Zet 'm op! Bevat: Het verraad van Bas Hendriks / H W N van Alphen; Voetbalvrienden in vuur en vlam / Herman Koerhuis; De jongens van "Olympia" / Ad Schorel
J101251: ALPHEN, MIRÈN VAN (ILL.) - Dit is mijn juf : als ze lief is, is ze zo
J77841: ALPHEN, TOON VAN - Het reddende doelpunt
J93877: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine gedichten voor kinderen
001257: ALSTEIN - De Opstand
J104977: ALSTEIN, J P - Vlug en vlot : methde voor het aanvankelijk leesonderwijs. Deeltjes 2,3,4,5,6,7 en 8
V104333: ALTAYLI, SEYFETTIN - Azerbaycan Türkcesi sözlügü I and II
J86013: ALTENA, MARRIE - De kraal van de herder
J107332: ALTENBERGER, HERMAN - Twee vrolijke muzikanten
J113240: ALTENBURGER, HERMANN - Beren verhaaltjes
J45963: ALTING, W - Van Hannie en Keesje
J104050: ALTING, ONO - Waar is omabeer?
J91715: ALTMANN, MARTINA - Nujan en de geheimzinnige steen
M113073: ALTSCHULE, MARK D - Essays on the rise and decline of bedside medicine
K109385: ALUWIHARE, SIR RICHARD - The Kany Esala Perahera : with a reference to the Taja Perahera to be held in Kandy in connection with the Royal visit
U70375: ALVES, HERCULANO - A biblia de Joao Ferreira Annes d'Almeida
N51766: ALZAMORA, STELLA M AND OTHERS - Minimally processed fruits and vegetables : fundamental aspects and applicatons
000295: AMADIEU, M. J.-P. (INTRODUCTION) - Souillac Et Ses Environs.
F99544: AMADO, JORGE - O menino grapiuna
J100558: AMARA, KATIANA - Ontboezemingen : de seksuele schooljaren van Katiana Amara
N118212: AMATEUR - Wartoe… wartoe op haas, hoen, eend en snip
S69314: AMATO, MARTA D' AND OTHERS - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Latina. Catalogo generale volume I
T105843: AMBACHTSHEER, HENDRIK FREDERIK EN HENDRIK CORNELIS GROOTVELD - Het Sociëteitsgebouw van De Witte : geoorloofde uithuizigheid aan het Haagse Plein 1802-2010
J114698: AMBRUS, VICTOR G - Drie arme kleermakers
M61198: AMELS, ERNST - Geschichtlicher Ueberblick über die Physiologie der Atmung bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts
J72860: AMERIKA, J L - Alleen van huis : leerboek voor het hoogste leerjaar der lagere school en voor vervolgscholen in Nederland en Indië
F59051: AMERONGEN, GRÉ VAN - Gedichten
P108937: AMERY, L S (FOREWORD) - Germany without colonies
J112547: AMERY, HEATHER (OPNIEUW VERTELD DOOR) - Bijbelverhaen. Kerstmis
B116676: AMÉRY, JEAN - Lessingscher Geist und die Welt von heute : Rede zur Eröffnung des Wolffenbütteler Lessinghauses am 15. April 1978
Q69443: AMÉRY, JEAN - Ressentiments : Rede im Süddeutschen Rundfunk am 7. März 1966. Mit einem Essay von Horst Meier
J74024: AMERY, HEATHER ET REYES MILA - Les mille premiers mots en espagnol
J116339: AMERY, HEATHER EN STEPHEN CARTWRIGHT - De eerste honderd woorden
J106094: AMERY, HEATHER - Roodkapje
J115440: AMES, EVELYN - Een glimp van het paradijs
J92079: AMICIS,EDMONDO DE - Jongens-leven
J68329: AMICIS, EDMONDO DE - Jongens-leven (Cuore)
001532: AMIN, MUHAMMAD - Ijtihad Ibn Taimiyyah : Dalam Bidang Fikih Islam
M112621: AMMAR, SLEIM - Poème de la medicine Arabe
J100194: AMMERS-KÜLLER, J VAN EN ANDEREN - Het vertelselboek
J105395: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Tegen de stroom op : vertelling van een meisjesleven
I77133: AMON D'ABY, F.-J. - La mare aux crocodiles : contes et légendes populaires de Cote d'Ivoire
I117773: AMORIE VAN DER HOEVEN, H A DES - De cirkelgang der menschheid : voordracht gehouden in het Genootschap "Oefening kweekt kennis" te 's-Gravenhage
J98213: AMOS, JANINE - Leer de dieren kennen. Van plassen en rivieren
B92354: AMSENGA, B J AND OTHERS (ED.) - Miscellanea Slavica : to honour the memory of Jan M. Meijer
J89654: AMSTEL, PETRA VAN - Poppenpraat : voorleesverhalen voor kinderen
J100088: AMSTEL, MAX VAN - Meester Vrijbuiter
J20063: AMSTEL, MAX VAN - De boodschapper van den prins
J21778: AMSTEL, MAX VAN - De horizon sluit zich
J29730: AMSTEL, MAX VAN - Niet het hart alleen
J116928: AMSTEL, MAX VAN - De radio-omroepster
J49503: AMSTEL, JAC VAN - Van school
J52435: AMSTEL, MAX VAN - Jongensomnibus. Bevat: Het slot Oedenrode; Tob knapt het op; Het grote sportfeest
J55188: AMSTEL, JAC VAN - De avonturen van Jantje
J75245: AMSTEL, MAX VAN - Ergens op de wijde wereld. Deel I
J110853: AMSTEL, PETRA VAN - Hugo en Maas-Jan
J82270: AMSTEL, JAC VAN - De Dinkelaartjes
J90277: AMSTEL, HANS VAN - De wraak van de(n) Javaan
J113291: AMSTEL, MAX VAN - Straat Soenda : de zeer avontuurlijke reis van Willem Ysbrantszoon Bontekoe naar Nederlandsch-Oost-Indië
H109342: AMSTEL, D J VAN (RED.) - Hout en houtonderhoud : transparante afwerking van buitenwerk
T118273: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Noordwijk de jaren zestig
W94400: AMURRI, SANDRA (A CURA DI) - l'Albero Falcone
D96967: AMZALAK, MOSES BENSABAT - Trois précuseurs Portugias : Santarém et les Assurances; Freitas et la liberté des mers; Veiga et les opérations de bourse
J61497: OMER ANAMUR - Keloglan Altin Heybe
J106844: ANASTASIO, DINA - Flipper
I96142: ANASTASSIADOU, MÉROPI ET PAUL DUMONT - Une mémoire pour la ville: la communauté grecque d'Istanbul en 2003
J70655: ANCELET, JANINI EN ANDEREN - 365 zandkorrels : verhaaltjes van Klaas Vaak vor het slapen gaan
J111486: ANCELET, JANINE - Tim en Tom op stap
J68006: ANCHER, MARISE - De vliegerreis
J76738: ANCHER, MARISE - De vliegerreis
F117094: ABU-MUHAMMAD ALI IBN-HAZM AL-ANDALUSI - Halsband der Taube : über die Liebe und die Lienbenden
I117637: ANDEL-RIPKE, O VAN - Ontwikkeling verzorging en karaktervorming van zuigelingen en kleuters
J113805: ANDEL, MARGARETHA VAN - De bende van Adlan
J114862: ANDEL, MARGARETHA VAN - Buitenstaanders
J116849: ANDEL, MARGARETHA VAN - In transit
M93853: ANDEL, P VAN - Over Morbus Werlhofii
O43611: ANDELA, A - De grondbeginselen der luchtvaart
J116810: ARMANDO EN ANDEREN - Lekker lang lezen : vrolijke verhalen voor thuis
T114647: LARROQUE EN ANDEREN (RED.) - Dit is Den Haag : 200 jaar koninkrijk
S116890: ANDEREN, H C / DAGMAR STARCKE - H.C. Andersens ABC
T116500: ALBITZ UND ANDEREN - Das Deutsche Dorf : 80 Federzeichnungen von 35 Künstlern der Gegenwart
J90498: ARMANDO EN ANDEREN (O.A. ANNIE M G SCHMIDT) - Lekker lang lezen
J59611: PERRAULT EN ANDEREN - Vertel eens een sprookje
J99172: HERMANNA EN ANDEREN - Nu eens wat anders
J68859: HAKIM (HAKIM TRAIDIA) EN ANDEREN - De zandkroon
T116712: LESLIE TJON SIE FAT EN ANDEREN - Flora in Leiden : de verborgen tuinen van de stad
T109148: ANDERES, BERNHARD UND ROLF APP (HRSG.) - Toggenburger Annalen 1979 + 1980 (6. und 7. Jahrgang)
J81300: ANDERMAN, BEN - Bijbel voor de jeugd
J108274: ANDERS, FRANCK ET EILEEN DALY - Bien trop petit, mon ami!
F66425: ANDERS, FRANS - Bobbejaan klim die berg
B104236: ANDERS, H R D - Shakespeare's books : a dissertation on Shakespeare's reading and the immediate sources of his work
I117997: ANDERS, GERHARD - In the shadow of good governance : an ethnography of civil service reform in Africa
U109891: ANDERSCH, MARTIN - Sporen tekens letters : over schriften, kalligrafische experimenten en interpretatie van teksten : een methode in beeld gebracht
J111755: ANDERSEN - Het bronzen everzwijn
J93520: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - De kleine zeemeermin, de varkenshoeder, de prinses op de erwt, het is heus waar!
J106300: ANDERSEN, H C - De sprookjes van Andersen
J102887: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN / RETOLD BY SIMON LEWIN - The steadfast tin soldier
J114838: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Sprookjes van alle tijden
J109771: ANDERSEN, H C - Winteravond vertellingen
J92129: ANDERSEN, H C / NAVERTELD DOOR S J ANDRIESSEN - Andersens sproken en vertellingen. Zonneschijn
J92128: ANDERSEN, H C / NAVERTELD DOOR S J ANDRIESSEN - Andersens sproken en vertellingen. Lenteleven
J92127: ANDERSEN, H C / NAVERTELD DOOR S J ANDRIESSEN - Andersens sproken en vertellingen. Morgenrood
J99437: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN / RETOLD BY ADRIAN MITCHELL - The ugly duckling
J104982: ANDERSEN - Märchen : herausgegeben vom Prüfungsausschuss und der Vereinigung der Kunstfreunde des Charlottenburger Lehrer-Vereins
J95855: ANDERSEN - Het lelijke eendje
J105501: ANDERSEN, H C / NAVERTELD DOOR S J ANDRIESSEN - Andersen's sproken en vertellingen
J108442: ANDERSEN, H C - Sprookjes van H C Andersen
J110380: ANDERSEN, H C / NAWOORD VAN WILLEM WILMINK - Sprookjes van H.C. Andersen
J116253: ANDERSEN, HANS - Sprookjes van Hans Andersen
J109012: ANDERSEN, H C - Vier Sprookjes. Het vuurslag; Groote Klaas en Kleine Klaas; De prinses op de erwt; Duimeliesje
J108936: ANDERSEN, H C - Sprookjes
J102721: ANDERSEN, H C - De beste sprookjes van Andersen
J91454: ANDERSEN, HANS - Sprookjes van Hans Andersen. 9 series in 1 band
J89633: ANDERSEN, HANS - Hans Andersen's Fairy tales
J100422: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Six fairy tales : published on the occasion of the 150th anniversary of his birth
J93446: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - The Swan's stories
J96220: ANDERSEN, H C - Het leelijke jonge eendje en andere verhalen voor kinderen van negen tot dertien jaar
J114148: ANDERSEN, H C - Sprookjes van Andersen
J95778: ANDERSEN, H C - De spar
J116852: ANDERSEN, KENNETH B - Antboy. Deel 3: Maskers af!
J89930: ANDERSEN, H C - Sprookjes. Deel 2 en 3
J88215: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN / ERIC CARLE - Sieben Märchen
J100751: ANDERSEN, H C - De sneeuwkoningin en De nieuwe kleren van de keizer
J94213: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - De standvastige tinnen soldaat : een sprookje
J94347: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN - De leukste sprookjes van Andersen
J109074: GRIMM & ANDERSEN - De kleine zeemeermin en andere sprookjes
J116927: ANDERSEN, H C - De sprookjes van Andersen
J96184: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN - Prentenboek zonder prenten
J113243: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - De standvastige tinnen soldaat
J93898: ANDERSEN, H C - Sprookjes van H.C. Andersen
J99238: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN - De denneboom
J106925: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - 200 jaar de mooiste sprookjes van Hans Christian Andersen
J107206: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN / NAVERTELD DOOR RIK VAN STEENBERGEN - Sprookjes en vertellingen
J111384: ANDERSEN, H C - Ausgewählte Märchen
J103071: ANDERSEN, HANS - Sprookjes van Hans Andersen (eerste sprookje: De wilde zwanen)
J25311: ANDERSEN - Sprookjes van Andersen
J27488: ANDERSEN, H C - Het leelijke eendje en andere sprookjes
J27593: ANDERSEN - Sprookjes
J110794: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Die Prinzessin auf den Erbse
J97215: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Andersen's fairy tales
J99757: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN - De toverhonden
J47402: ANDERSEN - Het vuurslag
J47914: ANDERSEN - Sprookjes
J47915: ANDERSEN - Sprookjes
J48785: ANDERSEN, H C (VETELD DOOR MARTINE BIJL) - Sprookjes. Deel 7, bevat: De kleine zeemeermin 2; Het spaarvarken; Vijf uit één peul
J51212: ANDERSEN - Domme Hans
J51214: ANDERSEN - De nachtegaal
J54267: ANDERSEN, H C - Sprookjes van H C Andersen
J54828: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - De vlo en de professor
J109835: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Elfenheuvel, Het madeliefje, Het lelijke jonge eendje, De wind vertelt van Waldemar Daae
J55028: ANDERSEN (RACONTÉ PAR JEANNE CAPPE) - Les cygnes sauvages et l'Intrépide soldat de plomb
J55034: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - De varkenshoeder : een sprookje
J56546: ANDERSEN, HANS - Hans Andersen's fairy tales
J57395: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Het oude huis
J57589: ANDERSEN - De wilde zwanen
J58736: ANDERSEN, H C - Die wilden Schwäne und vier andere Märchen
J59985: ANDERSEN, H C - La pastorella e lo spazzacamino
J60385: ANDERSEN - Sprookjes van Andersen
J60939: ANDERSEN - De sprookjes
J110834: GRIMM/ANDERSEN - De wondere sprookjeswereld van Grimm en Andersen
J61327: ANDERSEN - Sprookjes
J61365: ANDERSEN, HANS - Sprookjes van Hans Andersen (De sneeuwkoningin etc.)
J62402: ANDERSEN, H C - Sprookjes van H C Andersen Deel J: De halsboord, De standvastige tinnen soldaat, Twaalf met de post, De tuin van het paradijs
J66017: ANDERSEN, H CHR EN ANDEREN - Verhalen voor het hele jaar
J66031: ANDERSEN, H C - Het lelijke jonge eendje
J111367: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - De nieuwe kleren van de keizer : een sprookje
J66243: ANDERSEN, H C (WIL DE WINGERD) - Het lelijke jonge eendje
J66884: ANDERSEN, HANS - Sprookjes van Andersen. Deel 1,2 en 3
J67357: ANDERSEN - Sprookjes van Andersen
J100458: ANDERSEN, H C - De rode schoentjes
J100457: ANDERSEN,HANS - Sprookjes van hans Andersen. Deel 6
J102681: ANDERSEN, H C - Sprookjes en verhalen
J68981: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Sprookjes en vertellingen
J70408: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - The jewish maiden
J88743: ANDERSEN, HANS - Sprookjes van Hans Andersen (De zeemeermin; De sneeuwman; De prinses op de erwt)
J73239: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN - De varkenshoeder
J73543: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN, NAVERTELD DOOR MARRY GOEDHART-ALBERTS - Hans de sukkel
J114351: ANDERSEN, VITA - Petroesjka's lakschoentjes
J116231: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Thumbelina
J75741: ANDERSEN, H C - De nieuwe kleren van de keizer
J110630: ANDERSEN, KENNETH B - Antboy. De beet van de mier
J76341: ANDERSEN - El vestido nuevo del emperador
J77110: ANDERSEN, HANS - The nightingale : a favourite Hans Andersen story retold for young children
J77437: GRIMM / ANDERSEN - Het lelijke jonge eendje en andere sprookjes
J106320: ANDERSEN - De varkenshoeder
J78828: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - De standvastige tinnen soldaat : een sprookje
J115046: ANDERSEN - De mooiste sprookjes van Andersen
J54924: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Fairy tales
J80062: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Het herderinnetje en de schoorsteenveger
J81315: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Märchen. Zweiter teil
J81341: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN - De nieuwe kleren van de keizer
J81505: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - De nieuwe kleren van de keizer : het klassieke sprookje, door beroemde mensen herverteld
J82140: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - The ugly duckling
J82467: ANDERSEN, H C - De tol en de bal
J118158: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Sprookjes
J84595: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Het lelijke jonge eendje
J95666: ANDERSEN, H C / VERZAMELD EN BEWERKT DOOR H H CREVELS EN T VAN BUUL - Het leelijke jonge eendje en andere verhalen voor kinderen van negen tot dertien jaar
J98380: ANDERSEN - l'Usignolo del'imperatore Pollicina
J85278: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN / NAOMI LEWIS - De dwergenberg en andere sprookjes
J90703: ANDERSEN, H C - Sprookjes en verhalen
J90899: ANDERSEN, H C - De ijsjonkvrouw en andere verhalen
J90902: ANDERSEN, H C - Wat men al niet verzinnen kan en andere verhalen
J113927: ANDERSEN, H C - Udvalgte eventyr : ny samling
J91011: ANDERSEN, H C - De tuin van het paradijs en andere verhalen
J91010: ANDERSEN, H C - De sneeuwkoningin en andere verhalen
J91009: ANDERSEN, HANS - Sprookjes van Hans Andersen
J116398: ANDERSEN, H C - Sprookjes van H C Andersen. Serie D: Het zwavelstokkenmeisje; Ole Droomeman; De tuin van het paradijs
J90896: ANDERSEN, H C - De tinnen soldaat en andere verhalen
J90894: ANDERSEN - Sprookjes van Andersen
J90878: ANDERSEN, HANS - Sprookjes van Hans Andersen (**** Eerste sprookje: De denneboom)
J90872: ANDERSEN - Sprookjes van Hans Andersen (* eerste sprookje: De wilde zwanen)
J75815: ANDERSEN, H C - Sprookjes en vertellingen
J104065: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Het lelijke jonge eendje
J94138: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Het lelijke jonge eendje
J96237: ANDERSEN - Sprookjes naar Andersen
J94634: ANDERSEN, H C - Ausgewählte Märchen
J108157: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN / BEW. DOOR JANE BRIERLEY - De nieuwe kleren van de keizer
J105797: ANDERSEN - Sprookjes van Andersen. De ooievaars
J93918: ANDERSEN, HANS - Sprookjes van Hans Andersen. Deel 5
J111900: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Fairy tales
J106531: ANDERSEN, H C / MARTINE BIJL - Sprookjes. Bevat: Het verliefde paar; De standvastige tinnen soldaat; De stopnaald; De boekweit
J102678: ANDERSEN, H C - Sprookjes
J115097: ANDERSEN, H C - De wind vertelt van Valdemar Daae en zijn dochters
J102471: ANDERSEN, HANS - His classic fairy tales
J102486: ANDERSEN, HANS - Sprookjes van Andersen
J87247: ANDERSON, JODI LYNN - 3 vriendinnen, 7 verlangens
J87452: ANDERSON, JODI LYNN - 3 vriendinnen, 1 fruitige zomer
J111179: ANDERSON, W H - Een nieuwe Robinson, of De avonturen van Owen Evans
Z118575: ANDERSON, DAVID - Corporal Suzy
J97262: ANDERSON, JOY - The Pai-Pai Pig
K110971: ANDERSON, PAUL N AND OTHERS (ED.) - John, Jesus, and history. Volme I: Critical appraisals of critical views
J113548: ANDERSON, LAURIE HALSE - Vertel de waarheid
I93560: ANDERSON, DAVID & RICHARD GROVE (ED.) - Conservation in Africa : people, policies and practice
J45837: ANDERSSON, STIG - De jongen die een olifant maakte
J84541: ANDERSSON, STIG - Geen twee zebra's zijn gelijk
J90121: ANDINE - Jo en Fred
J105850: ANDINE - Donkere wolken blauwe luchten
D99541: ANDRADE, ANTONIO ALBERTO BANHA DE - Joao de Barros : historiador do pensamento humanista Portugues de Quinhentos
F110591: ANDRADE, FRANCISCO D' - Obras
J31081: ANDRAE, HEDWIG - Vrije dienst : een verhaal uit het diaconessenleven
J44999: ANDRAE, HEDWIG - Vrije dienst : een verhaal uit het diaconessenleven
J111239: ANDRÉ, F EN ANDEREN (VERZAMELD DOOR)/ BIJDRAGEN VAN V.D. HULST - Leven : leesboek voor de scholen met de bijbel. Deel 6
F55491: ANDRÉ, FRANCIS - Landelijke verzen
J82042: ANDRÉ, THEOD. JR - In vaders voetstappen
000937: KLIP, ANDRÉ AND SLUITER GÖRAN (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Volume 1: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1993-1998.
S113780: D'ANDREA, LORENZO - Futur kubismus : Boccioni versus Picasso
J101990: ANDREAE, GILES EN NICK SHARRATT - Lolbroeken
J74393: ANDRÉE, FRANCIS B - nder moeders paraplu III. Wie is Sneeuwwitje?
J74417: ANDRÉE, FRANCIS B - Onder moeders paraplu IX: Waar bleven de wilde zwanen?
000616: ANDREI, PETRE - Filosofia Valorii
F112439: ANDREJEW, LEONID - De zeven gehangenen
J111033: ANDRES, STEFAN (NAAR HUIDIGE INZICHTEN VERTELD DOOR) - De Bijbelse geschiedenis : het Oude en Nieuwe Testament
J81094: ANDREUS, HANS - De laatste tovenaar : verhalen en gedichten
J104040: ANDREUS, HANS - Meester Pompelmoes en het tijgervel
J104039: ANDREUS, HANS - Meester Pompelmoes gaat kamperen
F104094: ANDREUS, HANS EN SIMON VINKENOOG - Tweespraak : gedichten
J118591: ANDREUS, HANS - Meester Pompelmoes gaat uit vissen
J19288: ANDREUS, HANS EN ANDEREN - Winterboek
J21967: ANDREUS, HANS - Tjirp de krekel
J118241: ANDREUS, HANS - Meester Pompelmoes en de kriebels
J111047: ANDREUS, HANS - Meester Pompelmoes en de lachplaat
J46771: ANDREUS, HANS - Henry de filmhond
J52372: ANDREUS, HANS - Stel je voor
J70499: ANDREUS, HANS - De beer die op zijn kop stond
J73769: ANDREUS, HANS - Viermaal J en Janus
J99758: ANDREUS, HANS - Vier maal J en janus
J75282: ANDREUS, HANS - De Kikako
J77027: ANDREUS, HANS EN ANDEREN - Het grote heksenboek
J100605: ANDREUS, HANS - Straat op stelten
J112025: ANDREUS, HANS - De aard van het beestje : dierenversjes
J85428: ANDREW, KATE - De kleur van leeuweriken in de zomer
J107391: ANDREW, KATE - 's Nachts zijn alle katten grijs
P109664: ANDREW, CHRISTOPHER UND WASSILI MITROCHIN - Das Schwarzbuch des KGB : Moskaus Kampf gegen den Westen
J100921: ANDREWS, JESSE - Ik + Earl + de stervende Rachel
J84661: ANDREWS, JACKIE - Kareltjes grote schoonmaak
J106582: ANDREWS, JACKIE - Het slimme kleine eendje
B105559: ANDRIAN, LEOPOLD - Die Ständeordnung des Alls : rationales Weltbild eines katholischen Dichters
S62240: ANDRIAT, FRANK - Schaerbeek sur la pointe des pieds
J51707: ANDRIESEN, P J - De zoon van den zeeroover, of Hoe de Nederlandsch Republiek groot werd : een verhaal uit het Tweede Tijdperk van den Tachtigjarige Oorlog, 1584-1609
I77996: ANDRIESSE, EDO - Institutions and regional development in Southeast Asia : a comparative analysis of Satun (Thailand) and Perlis (Malaysia)
J112597: ANDRIESSEN, P J - Een zoon van Friesland, of Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog 1702-1713
J110565: ANDRIESSEN, SUZE - Augusta
J104152: ANDRIESSEN, P J - Adolf en Clara, of Hoe ons land een Republiek werd : een verhaal uit de eerste jaren van den tachtigjarigen oorlog
J104691: ANDRIESSEN, P J - De val van een koningshuis, of Het eerste tijdperk van de Fransche Revolutie
J93214: ANDRIESSEN, P J - Langs doornen en distelen
J100134: ANDRIESSEN, P J - Op Markestein
J112964: ANDRIESSEN, P J - De vrouw van de Wolfsgrove, of Het Valkhof te Niumage onder Karel den Grooten 786-814
J115987: ANDRIESSEN, P J - De prins en Johan de Witt, of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering
J87472: ANDRIESSEN, P J - Het heidebloempje : een verhaal uit onzen tijd
J101411: ANDRIESSEN, S J / UIT HET FRANS VAN EDMOND NEUKOMM - De noormannen in Amerika
J92608: ANDRIESSEN, P J EN ANDEREN - Uit het leven van groote mannen : boeiende verhalen en karaktertrekken
S92931: ANDRIESSEN, CEES EN REIN BLOEM - Houtsneden van Cees Andriessen ; Met welke ogen door Rein Bloem
J111322: ANDRIESSEN, P J - Het begin van den strijd, of De regeeringsjaren van prins Willem IV 1747-1751
J103749: ANDRIESSEN, P J - Tony en Armand, of De gevolgen van den omgang met goede, en het verkeer met slechte menschen
J85929: ANDRIESSEN, S J - De erfenis van Karel de Groote
J85864: ANDRIESSEN, P J - Tony en Armand
J85852: ANDRIESSEN, P J - In het bosch
J102245: ANDRIESSEN, P J - Koning en stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III
J112963: ANDRIESSEN, P J - Het hof van koning Lodewijk, of Nederland als koninkrijk Holland, 1806-1810
J18467: ANDRIESSEN, P J - Eva
J18491: ANDRIESSEN, P J - De dochter van den fabrikant : een verhaal uit onzen tijd
J18765: ANDRIESSEN, SUZE - Het leven op den Erckensteijn
J18954: ANDRIESSEN, SUZE - Nanny
J19053: ANDRIESSEN, P J - Uit ons dorp : drie verhalen
J19676: ANDRIESSEN, P J - Uit stad en dorp : drie verhalen
J19910: ANDRIESSEN, P J - De gevolgen der ongehoorzaamheid
J19993: ANDRIESSEN, SUZE - Het klaverblad : drie verhalen voor jongens en meisjes
J102244: ANDRIESSEN, P J - De tamboer bij Quatrebras en Waterloo, of De tweede verlossing van Nederland 1814-1815
J20783: ANDRIESSEN, SUZE - Heide en veld : drie verhalen
J21336: ANDRIESSEN, P J - De kinderen van den Zoetelaar, of Nederland gedurende de eerste regeeringsjaren van Prins Willem III
J21468: ANDRIESSEN, P J - Op Markestein
J21836: ANDRIESSEN, SUZE - Constance de Wild
J22433: ANDRIESSEN, SUZE - Constance de Wild
J22649: ANDRIESSEN, P J - Emma van Bergen : een schets uit het leven
J23096: ANDRIESSEN, SUZE - De Krayenhof
J23655: ANDRIESSEN, P J - Koning en stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III
J24893: ANDRIESSEN, P J - Elba en Sint-Helena, of De dubbele val van het eerste keizerrijk 1814-1821
J25940: ANDRIESSEN, P J - Arabier en Negerprins
J26755: ANDRIESSEN, P J - Tony en Armand
J27053: ANDRIESSEN, SUZE - Vera
J28008: ANDRIESSEN, SUZE - Het kransje : een verhaal
J28248: ANDRIESSEN, P J - Esther en Agatha
J28478: ANDRIESSEN, SUZE - Klimop
J29255: ANDRIESSEN, SUZE - Een zaterdagmiddag in het bosch : een verhaal
J100435: ANDRIESSEN, P J - Annes kanarietje
J30416: ANDRIESSEN, P J - Met z'n tweeën
J44446: ANDRIESSEN, JO - Harde strijd om het geheim van "natte Derk"
J45513: ANDRIESSEN, SUZE - Edith Mauderic
J47629: ANDRIESSEN, P J - Tusschen mal en dwaas, of Wat een meisje te genieten en te lijden heeft, eer zij de wereld in is

Next 1000 books from Antiquariaat Klikspaan

12/15