Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands. Tel: [+31] (0)71 5144630 - 5234733            Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K103935: J.G.O. - Geschiedenis der martelaren, die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, Duitschland, Amerika en andere landen
D109969: C.-M., V - Die Kämpfe der russischen Truppen in der Mandschurei im Jahre 1900 : auf Grund der veröffentlichten Berichte des russischen Generalstabes
J92130: A. N.-S. (= A NOREL-STRAATSMA) - Wat het turfschip bracht
M119315: K.B. SR. - Iets over mahnetisme als geneeswijze
J127632: H.C.J. (VOOR DE JEUGD BEWERKT DOOR) - Robinson Crusoe en andere verhalen
000053: - Memorie Della Societa Geologica Italiana. Vol IL (49) - 1993.
J121635: H.C.J. (OPNIEUW VERZAMELD DOOR) - Robinson Crusoë en andere verhalen + Tijl Uilenspiegel's lustige streken
J112530: H.C.J. (OPNIEUW BEWERKT DOOR) - Tijl Uilenspiegel's lustige streken. Bevat tevens: Uit sprookjesland : nieuwe verhalen en vertellingen
F115852: A.F.TH. - De Movo Tapes : een carrière als ander
J111652: H.C.J. (VERZAMELD DOOR) - OP moeders schoot : sprookjes en vertellingen voor onze jeugd
K125533: S.O. - De pest der hedendaagsche maatschappij
J92732: W F - Door God geleid : een waar verhaal uit het zeemansleven : vrij bewerkt naar het dagboek van een schipbreukeling
J127189: C.M.D.E. - Karakterschetsen en verhalen voor jonge lieden
000039: - Recherches Sur la Musique Francaise Classique, Vol VX (15)
000040: - Recherches Sur la Musique Francaise Classique. Vol VII (7)
F110920: L.R.E. - Eerstelingen
J20530: N.-S., A - De kinderen van Sonnehoeck
K21711: S., H W (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Nieuwe liedernbundel voor zondagsschool en huisgezin
D29549: [VAUGHAN, ROBERT] - The history of England under the House of Stuart : including the commonwealth (A.D. 1603-1688). Two parts
F118004: H.R. (VERZAMELD DOOR) - Winterzangen en schetsen
O50227: P.L.M. - Hommes et choses
J52248: J., H C - Uit sprookjesland : nieuwe verhalen en vertellingen
J126779: [BROOS, PIET] - Vacantie
I53936: V., W H (=VLIEGEN) - Gelukkig Holland! : brieven aan een werkman, vrij gevolgd naar Blatchford's "Merry Engalnd"
J55052: J., H C (OPNIEUW VERZAMELD DOOR) - Hoe Balthazar fortuin maakte en andere vertellingen
J55371: G, A C D DE - Ruth en hare vriendinnen
F56394: H., J W V. (VERZAMELD DOOR) - Uit het dagboek van een officier : schetsen
J125952: - Arretje Nof en het raadsel van de Stokertjes
F72888: M.*** - Quinze jours a Londres a la fin de 1815
F75976: E.G.O. - Egomet
K77782: E.A. (PRIESTER) - Den bybel der christelyke huysgezinnen, of Historie van het Oude Testament met schoone zedelessen tot nut der jeugd
F109921: J.V.V. (= JOOST VAN DE VONDEL) - Altaergeheimenissen : ontvouwen in drie boecken
F113378: H.R. (VERZAMELD DOOR) - Zomerzangen en schetsen
J82156: H.C.J. (OPNIEUW VERZAMELD DOOR) - Genoveva en andere verhalen
F114573: M. - Het verhaal van den visscher
J84781: L., C.B. V. - Moeder vertelt
J110988: J.V.V. (= JOOST VAN DEN VONDEL) - Convoluut bevattende: Altaergeheimenissen : ontvouwen in drie boeken; Brieven der Heilige Maeghdeb, martelaressen (Amsterdam : Jan Lamsveld, 1702); Koning Davids harpzangen : den Nederduytsche toegezongen (Amsterdam : by de weduwe van Gysbert de Groot, 1696); Bespiegelingen van Godt en godtsdienst tegens d'ongodisten, verlochenaers det Godtheit of goddelijcke voorzienigheit (Rotterdam : Barent Bos, 1700); De heerlykheit der kercke , haer ingasng, opgang, en voortgang, begrepen in dry boecken (Amsterdam : Jan Lamsvelt,1702); Joannes de boetgezant, begrepen in zes boecken(Amsterdam : by de weduwe van Gysbert de Groot, 1696)
T124487: [ROOZEN, L] - Het Gravensteen te Leiden
K127103: D.A.M. - De geschiedenis van de Heilige Ursula en van hare elfduizend maagden
J108788: [CRAMER, RIE] - Wie leest voor?
F116010: M.E.R. - Jong Dae : 'n meisies-storie
J127633: H.C.J. (OPNIEUW VERTELD DOOR) - Guliver's reizen en andere verhalen
000082: - De Kleine Letterproef Van I.G. S.
J124029: H.C.J. - Prinses Hoogmoed en andere oorspronkelijke verhalen
V95473: T.J.K. - De Hollandsche taal
J51757: J., H C - Rosa van Tannenburg en andere verhalen
000058: - Henri Pirenne de la Cité de Liege a la Ville de Gand
000033: - Blumea. Tijdschrift Voor de Systematiek En de Geografie Der Planten. Vol. XVI, No 2, P. 273-393
000034: - Blumea. Tijdschrift Voor de Systematiek En de Geografie Der Planten. Vol. XIX, No 1, P. 1-195
000048: - Emiel Hoorne. Bibliofiele Uitgaven Exlibris Diverse Realisaties in Samenwerking Met Auteurs Uit Nederland En Vlaanderen Vanaf 1967 Tot Op Heden
J125134: [CARROLL, LEWIS] - De avonturen van Alice in Wonnderland : flap-uit boek
T125195: C.A.H. (=F H BOERS) - Brief aan den hoogeerwaardigen hooggeleerden heer Jona Willem te Water, professor te Leyden, betreffende den voornaamsten inhoud van deszelfs verhaal van de voor- en tegenspoedige lotgevallen der Leydsche Academie in de XVIIIe eeuw, en behelzende sommige aanmerkingen over hetzelve
K81945: M…, M. L' ABBÉ - Vies édifiantes de quelques enfants chrétiens proposées pour modèles al' enfance et la jeunesse des deux sexes
F123304: [FRERRIER, SUSAN], AUTHOR OF 'THE INHERITANCE' & 'DESTINY' - Marriage
001093: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblee Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Dixième Livraison. Tome Trente-Neuvième (No. 494-500)
000855: N/A - De Bijbel - Een Wonder En Twee Kerkgangers
001579: N/A - Liederbundel Ten Dienste Van Het Nederlandsch Jongelingsverbond
001374: N/A - De Afhankelijke Sollicitant
001376: N/A - De Tijd Vooruit : Een Unieke Serie Mechanische Vliegeniershorloges
001074: N/A - Mercure de France Dédié Au Roi. Par Une Société de Gens de Lettres. Juillet 1774, Second Volume, Septembre 1774 & Octobre 1774 Premier Volume
001073: N/A - Mercure de France Dédié Au Roi. Juin-Juilet 1745.
001187: N/A - ABC Van Gevleugelde Woorden : Wijsheid Uit de Oudheid
001184: N/A - Jaarboek Nederlandse Hervormde Kerk 1990
001069: N/A - Mercure de France Dédié Au Roi, Septembre Et Octobre 1762 En 1 Volume
000907: N/A - Aucassin a Nicoletta
001068: N/A - Procès-Verbal de Lássemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Cinquième Livraison. Tome Dix-Septième (No 247-262)
001315: N/A - Lichting 94. Nederlandse Film En Televisie Academie Eindexamenfilms 1994
001016: UDERZO, A. & R. GOSCINNY - Asterrix Og Latraviata
001361: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. Jaargang 1 En 2, 1957-1958
001082: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Littéraire; Par Une Société de Gens de Lettres. Tome XXXV.
001091: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Litteraire; Par Une Societé de Gens de Lettres. Tome XXX.
001310: N/A - Le Folklore Brabançon. Bulletin Du Service de Recherches Historiques Et Folkloriques Du Brabant. T. XX - 1940-1948, No. 115 à 120
000215: N/A - Verfassung Des Jungdeutschen Ordens
000838: N/A - Verslag Van Het Stedelijk Museum Te Alkmaar over Het Jaar 1894.
001076: N/A - Mercure Français, Historique, Politique Et Littéraire; Par Une Société de Gens de Lettres. No. 11-16 (1798)
001075: N/A - Procès-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Septième Livraison. Tome Vingt-Deuxième.
000871: N/A - Petite Histoire Et Petites Histoires de Rumelange, Roches Rouges, 1907-1957.
001070: N/A - Procès-Verbal de Lássemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Huitième Livraison. Tome Vingt-Septième (No 377-384)
001072: N/A - Mercure de France Dédié Au Roi. Aoust-Octobre 1745.
001071: N/A - Proces-Verbal de L'Assemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Septième Livraison. Tome Vingt-Troisième (No 329-336)
000839: N/A - Stedelijk Museum Te Alkmaar. Verslag over Het Jaar 1893.
000978: N/A - Norplant Contracceptive Subdermal Implants. Managerial and Technical Guielines
001081: N/A - Procès-Verbaux Des Séances de la Chambre Des Députés Des Départemens Du Mois D'Avril 1820. Troisième Volume.
001327: N/A - Zeventiende Ibm Schaaktoernooi 1977
000902: N/A - De Pastoor Van Sint Victor : Kanunnik L.A. A.M. Westerwoudt
001322: N/A - Annuarium Augustinianum 1966
001366: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Wer. Jaargang 5 En 6, 1961-1962
001364: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. Jaargang 7 En 8, 1963-1964
001365: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. 9e Jaargang, 1965
001362: N/A - Sociaal Den Haag : Tijdschrift Voor Haags Maatschappelijk Werk. Jaargang 3 En 4, 1959-1960
001067: N/A - Procès-Verbal de Lássemblée Nationale, Imprimé Par Son Ordre. Cinquième Livraison. Tome Quatorzième (No 213-227)
001572: N/A - 50 Jaar Het Vrije Volk, Jubileum Advertentie Jaarboek, Advertising Yearbook 50th Anniversary 1900-1950
001622: N/A - Engineering Features of the Snowy Mountains Scheme
001627: N/A - Journal Asiatique Recueil de Mémoires Et de Notices Relatifs Aux études Orientales. Onzième Série Tome III
001568: N/A - Bel Ameublement
001274: BECKER, HENK A. EN GEERT DEWULF (REDACTIE) - Terugkijken Op Toekomstonderzoek
000504: N/A - De Amnestie in Het Vredesverdag Van Versailles En in Andere Tractaten. Oorkonden. L'Amnistie Dans le Traité de Versailles Et Dans D'Autres Traités de Paix. Documents.
001171: N/A - Contact with Vimala Thakar
001170: N/A - Contact with Vimala Thakar. Nr. 4 Nov 1978
001169: N/A - Contact with Vimala Thakar. Nr. 2 Dec. 1977

Next 100 books from Antiquariaat Klikspaan

4/22