Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23179688: W.H.O. - Alcohol drinking.
%2320507: - Federal Criminal Code and Rules : 1996 Edition.
%2365928: [GROENHUIJSEN, M.S. & J.B.H.M. SIMMELINK (RED.)]. - Glijdende schalen : Liber amicorum J. de Hullu.
%23212383: - Philip Johnson/Alan Ritchie Architects.
%23262610: - Laat je niet pakken.
%23262559: [HOEKEMA, A.J. ... [ET AL.] - Hugo Sinzheimer : rechtsvormer, arbeidsjurist en rechtssocioloog.
%2377513: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Die Gesetze des Merowingerreiches 481-714. I. Pactus legis Salicae; II. Pactus legis Alamannorum recensio chlothariana.
%2331824: - Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit. Humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving.
%23101190: - CATHOLISCHES Gesangbuechlein, München 1613.
%23194027: - Code des sociétés : [dispositions générales, sociétés civiles, sociétés commerciales, sociétés cotées en bourse, sociétés particulières].
%23232464: - Aanwijzingen voor de regelgeving : praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de rijksoverheid.
%2374499: - Who's who in Russia 1998 : a consultancy and communications work of Sutter's international red series, containing some 2000 personal profiles of top-ranking decision-makers, politicians, and other leading personalities operating in business and finance, politics and the public administration, the military, science and research.
%23232663: - Reichs-Gesetz-Blatt. 1. Stück, 29. September 1848 bis 18. Stück, 7. Juni 1849.
%23232303: [KAMERBEEK, LIESBETH ... ET AL. (RED.)] - De gebeeldhouwde kop : de ontwikkeling van de gebeeldhouwde kop en het portretbeeld in Nederland van Middeleeuwen tot heden.
%23211305: - Historical national accounts in the Netherlands.
%23234189: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Normalform (Studia iuris Suevici, 5).
%23234363: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Kurzform. I: Landrecht. II: Lehnrecht.
%2313164: [GIER, H.G. DE ... ET AL.] - Gekantelde arbeidsverhoudingen : debatmiddag over de recente en toekomstige ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen.
%23199262: - De rol van geld in het privaatrecht : symposium over Geld en Recht.
%2341234: - Celestial images : antiquarian astronomical charts and maps from the Mendillo Collection.
%2321441: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Deutschenspiegel : Index. Prolegomena, Augsburger Sachsenspiegel, Deutschenspiegel
%23108864: - AVANT GARDE No. 0.
%23183522: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform H (Studia iuris Suevici, 4).
%2385816: - Wie sicher sind unser Lebensmittel? : Wissenschaftler antworten : Dockumentation wissenschaftliches Symposium Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. 19./20. April 1983 in Bonn.
%23187688: - CECA, EKSF, EGKS, EKAX, ECSC, EHTY, EKSG : 1952-2002 : 27.6.2002 : actas-Schlussakte-actes-atti.
%23211532: - Lechuguilla : die schönsten Höhle der Welt.
%2321587: - Strangers in African societies.
%23173206: [ALKEMA, E.A. ... ET AL.] - De reikwijdte van fundamentele rechten : preadvies.
%23109778: - Social classes, action & historical materialism.
%23233036: [BROOS, BEN ... ET AL.] - Ontrouw aan Rembrandt en andere verhalen : een bloemlezing uit Kunstschrift met artikelen over de 17de-eeuwse Nederlandse kunst.
%23129627: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Ältere Geschichte der Landschaft an der Werra und der Stadt Witzenhausen. Editio II curabit Karl August Eckhardt.
%23128864: - Islam contemporain dans l'Océan Indien.
%23112084: - THE FRENCH NOVEL. THEORY AND PRACTICE. Michael Butor. Bilame ou Diode.
%2379369: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Die Witzenhäuser Bürgerschaft 1779 und 1814. Editio aletra curavit K.A. Eckhardt.
%2379371: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Die Witzenhäuser Bürgerschaft 1796 und 1809. Editio altera curavit K.A. Eckhardt.
%23223766: - Badische Prozessordnung vom 31. 12. 1831 : mit Nachtrag vom 3. 8. 1837 : [Process-Ordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für das Grossherzogtum Baden].
%232263: [IDENBURG, PH.A.] - Gemeenten maken toekomst : bestuurlijke handreikingen bij maatschappelijke vernieuwingen.
%23115939: [ACADEMY COMMITTEE FOR CHEMISTRY, COUNCIL FOR MEDICAL SCIENCES] - Cooperation between universities and pharmaceutical industry : new opportunities in drug research ?.
%23230306: - Straf(proces)recht. Basis-doctoraal.
%2378727: - Rheinisches Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht des In- und Auslandes. Organ der Vereinigung deutscher Zivilprozessrechtslehrer und des Instituts für Rechtsvergleichung an der Universität München. Hrsg. von Josef Kohler, Albrecht Mendelssohn Bartholdy, Max Pagenstecher, Ernst Rabel und Adolf Wach. 14 Jahrgänge, 6 Beihefte und 1 Sonderheft.
%23229188: - Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht) : wetsvoorstel.
%23228887: - Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de wet op de Raad van State, de beroepswet, de ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede intrekking van de wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikking.
%23228676: - Algemene wet bestuursrecht : wetsvoorstel.
%23192850: [VRIES, SIMON DE]. - 't Amsterdamsch hoerdom : behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere-waardinnen van dienen ; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik is.
%23173688: [DONNER, J.P.H., VOORZITTER]. - Verdeelde frequenties, veranderde omroep : advies van de Commissie Etherfrequenties en Commerciële Omroep.
%23225462: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel Grossfoliodruck.
%23225536: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel Kleinfoliodruck.
%2392735: - Publieke gerechtigheid : een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving : rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.
%2378776: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel III. Quedlinburger Handschrift; IV. Eike von Repchow und Hoyer von Valkenstein. (1966-ed.); V. Eine unbekannte Handschrift sächsischer Rechtsbücher.
%2315847: [STOLWIJK, F.F.M. ... ET AL.] - Psychiatrie en rechtspraak.
%23184220: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 6 november 1998 : vraagpunten en adviezen over titel 13 van Boek 7 inzake de personenvennootschappen.
%23195874: - Doelmatigheid en de rijksbegroting : een staatsrechtelijke en economische visie op de rijksbegroting.
%23140017: - Handboek financiele verslaggeving - Jaarrekening 2010 : praktische handleiding bij het opstellen van jaarrekening en jaarverslag.
%23114731: - Notariaat en echtscheiding. 19e Landelijke notarieel studentencongres.
%23149820: - De Zaanse Schans en Recepten uit de Keuken van De Hoop op d'Swarte Walvis.
%2365056: - CONGRESBUNDEL Filosofendag Maastricht 1987. Ed. W. Callebout & P. Mostert.
%2365057: - CONGRESBUNDEL Filosofendag Utrecht 1989. Ed. G. Vandenakker.
%2363332: - Tekstuitgave Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2010.
%23128500: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Studia Corbeiensia. I & II
%23119003: - De toekomst van de rechtshulp : bundel t.g.v. het 25-jarige bestaan van de Nederlandse Orde van Advocaten.
%23149931: - De positie van de beroepsrechter. Rapport.
%23232471: [LIEUW, GERDA H. ... ET AL.] - Nos futuro : wegen naar een toekomst voor de Nederlandse Antillen.
%23140015: - Handbook on Indian Wood and Wood Panels : Solid Wood.
%2352169: - Rijvaardigheid en rijbevoegdheid 2011 : tekstuitgave.
%23146059: [MINOR, WENDELL & FLORENCE FRIEDMANN MINOR (EDS.)] - Wendell Minor : art for the written word : twenty-five years of book cover art.
%23198156: - Code de commerce : [1991-1992].
%23198157: - Code civil.
%23198158: - Code civil : édition 2000.
%23197828: - Code civil.
%2348807: - The Law of the European Union: Institutional and Constitutional Law v.1.
%23107829: [COMMISSIE DISCIPLINEPLAN BIOLOGIE: W.P.M. HOEKSTRA ... ET AL.] - Biologie : een vitaal belang : strategische visie op de universitaire biologie in Nederland.
%23193725: JONGE BALIE CONGRES 1979 - Opleiding baart kunst : congresbundel.
%23193754: - Code civil.
%23128908: [ACS-EEG RAAD VAN MINISTERS]. - Vierde ACS-EEG-overeenkomst : ondertekend op 15 december 1989 te Lomé.
%2315976: [BIANCHI, H. ... ET AL.] - Problemen rondom de schuld.
%2344957: - Fraude in de Europese Gemeenschappen : Asser Instituut Colloquium Europees Recht.
%23161365: - De contouren van een bevrijde universiteit : omslag in denken en handelen.
%23208966: - Jurisprudentie medezeggenschap : Ministeriële Beschikkingen Wet op de ondernemingsraden 1985-1990.
%2344524: - Educating citizens : international perspectives on civic values and school..
%2343733: - Bijkans begrepen? : feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigenrapportages onder rechters, advocaten en deskundigen.
%23108721: - De Positie van de langstlevende echtgenoot in het nieuw Burgerlijk Wetboek.
%23166162: - Images of the First World War : a photographic anthology.
%23131576: - Württembergisches Urkundenbuch
%2386956: DIE, B.C. DE. - Een nieuw Burgerlijk Wetboek.
%2399842: - Eenheid en Scheiding van de beide Limburgen.
%23248553: [KOSSMANN, E.H. ... ET AL.] - Nationalisme, federalisme, en democratie.
%23154565: - De Raad van State. Een stand van zaken.
%2331014: [BUNICICH, M. (ED.)] - Congres : Juridische aspecten van de euro.
%2371024: - Scheepsraad : bundel opstellen gewijd aan Boek 8 N.B.W., onder auspiciën van de Vereniging Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht.
%23234120: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Kurzform IV: Fassung Ke.
%23131573: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 1-5. (1859-1854).
%2313647: [MARIS, C.W. ... ET AL.]. - (ed.). Recht, Rechtvaardigheid en Doelmatigheid. Bundel verschenen t.g.v. 350-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.
%23235710: - Handboek Jaarrekening checklist 2006 : voor grote en middelgrote rechtspersonen op basis van wetgeving en RJ-richtlijnen
%2380700: D'66. - Beleidsplan D'66 : schets voor een regeringsbeleid in de periode 1971-1975.
%23108715: - Economisch eigendom.
%2369271: [GULDEMOND, JAAP & MARENTE BLOEMHEUVEL]. - NL.
%23118929: - Mediation : de notaris als professioneel conflictbemiddelaar.
%23242570: [SILLEVIS, JOHN ... ET AL.] - Jongkind, een Hollander in Frankrijk.
%23246803: - Six exposures : essays in celebration of the opening of the Harrison D. Horblit Collection of Early Photography .
%23141965: JONGE BALIE CONGRES 1980. - De advocaat en Straf op Maat.
%23259961: [NATIONAL COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE HUGO GROTIUS' QUATERCENTENARY: R. FEENSTRA, CHAIRMAN]. - Hugo Grotius : a great European, 1583-1645 : contributions concerning his activities as a humanist scholar.
%23162507: - Werkboek staatkunde.
%23196605: - Vuillard : a national touring exhibition from the South Bank Centre.
%23233835: - Projecten reclassering 1990.
%23118090: - Les incidences des jurisprudences internationales sur les droits néerlandais et français, notamment sur les droits de l'homme. Actes du colloque organisé à Poitiers les 13-14-15 mai 1991 par les Facultés de Droit de Nimègue et de Poitiers.
%2341213: - Entreprises et Entrepreneurs en Afrique: XIXe et XXe siecles. Tome II.
%23261571: - De onzichtbare grondwet : woord- en beeld verslag van het Symposium op 27 februari 2008.
%23258461: - What life was like when longships sailed : Vikings AD 800-1100
%23222261: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 4 (1853).
%23222262: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 3 (1852)
%23222263: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 5 (1854)
%23258221: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Kurzform. I: Landrecht. II: Lehnrecht.
%23258813: - Nederlandsch bloemwerk door een gezelschap geleerden.
%23219932: - Verdwijnende muren : de geschiedenis van een Zwols rooms katholiek kerkhof.
%23244303: [RICHARD, BIRGIT, ROBERT KLANTEN, & STEFAN HEIDENREICH (EDS)]. - Localizer 1.0 : the techno house book.
%23244508: - Klio : Beiträge zur alten Geschichte. Band 32
%2363675: N.N. - De nar van Lubbers klapt uit het kabinet.
%2378344: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Leges Anglo-Saxonum 601-925
%2397161: [SCHEPPER, H. DE ... ET AL.]. - Raad van State 450 jaar.
%23226832: - European legislation, 1952-1972.
%2339959: [BENEZIT, EMMANUEL]. - Benezit dictionary of British graphic artists and illustrators.
%23259864: - Dante's Dvine Comedy: Purgatory: Journey to Joy, Part 2 : Purgatorio.
%23234366: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform Z : Fassung Zü.
%2378778: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel. Das Lehnrecht des Sachsenspiegels. Editio III curavit K.A. Eckhardt.
%2365055: - CONGRESBUNDEL Filosofendag Antwerpen 1988. Ed. H. Berghs & W. Thys.
%23203735: DIE, B.C. DE. - Liber amicorum NBW : opstellen aangeboden aan Mr. Drs. B.C. de Die bij zijn afscheid als hoofd van de Stafafdeling Wetgeving Nieuw Burgerlijk Wetboek van het Ministerie van Justitie.
%2326122: [EUROPESE CONVENTIE]. - Ontwerp verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa : bij consensus aangenomen door de Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003 ; voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad te Rome, 18 juli 2003.
%2378882: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Die Witzenhäuser Bürgerschaft, 1543-1935.
%23138130: - Kunst als verzet. Duitse schilders in het interbellum. De verzameling Marvin en Janet Fishman.
%23243868: - Nobel lectures : from the literature laureates , 1986 to 2006 .
%23202676: - The United Nations and the advancement of women, 1945-1996.
%2335590: [NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INTERNATIONAAL RECHT]. - Verslag van de Algemene Ledenvergadering, april 1980 : [An enquiry into the position in international law of transnational direct investments within a New International Economic Order].
%23118932: - Notaris in de markt : 33e Landelijk Notarieel Studentencongres.
%23138468: [SAUERBRUCH HUTTON ARCHITEKTEN]. - GSW Hauptverwaltung Berlin : Sauerbruch Hutton Architekten = GSW headquarters Berlin : Sauerbruch Hutton architects.
%2318666: - Involuntary institutionalization : changing concepts in the treatment of delinquency.
%23131482: - Histoire naturelle des Indes : the Drake manuscript in the Pierpont Morgan Library.
%23191164: - Onderwijsvisitatie rechtsgeleerdheid ; rapport waarin de visitatiecommissie Rechtsgeleerdheid haar bevindingen ten aanzien van het onderwijs aan de opleidingen Nederlands recht, notarieel recht, fiscaal recht, de juridisch-bestuurswetenschappelijke opleidingen, de juridisch-politiekwetenschappelijke opleiding, de internationaal-juridische opleidingen, recht & economie in bedrijf & maatschappij, recht, bestuur & management en de vrije doctoraalopleidingen heeft vastgelegd.
%23165548: - Voorlopige hechtenis. Tien jaar Penitentiaire Inrichtingen Over-Amstel 1989.
%23118934: - Bestuur onder controle. Symposium SCMB 1997.
%23257334: - Music: Dolce & Gabbana (Music Is Life We Love Music).
%23214731: - Rijkswet op het Nederlanderschap : met Uitvoeringsbesluiten en de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Editie 2005-2006.
%2365592: N°. 223 [= LIN ZHIPENG]. - Hidden track.
%2378917: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Pactus legis Salicae. Teil I-1 : Einführung und 80 Titel-Text; Teil I-2: Systematischer Text; Teil II-1: 65 Titel-Text. Kritische Textausgabe mit nachstehender, hochdeutscher Übersetzung; Teil II-2: Kapitularien und 70-Titel-Text. Kritische Textausgabe mit nebenstehender, hochdeutscher Übersetzung. Enthält auch Register mit Glossar und Synopsis.
%23237683: - Poster Intoxication [Rennert Poster Auction Reference Library]
%23237698: - Kama Sutra : [Indian erotic treatise].
%23191582: [DAVIDS, W.J.M. (VOORZITTER)]. - Rapport / Commissie van Onderzoek Besluitvorming Irak.
%23224795: - Parlement et gouvernement : le partage du pouvoir; actes du Colloque de Florence, 10 et 11 octobre 1979.
%23226417: - Nieuw bestuursrecht : Nieuwe teksten van: Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, Provinciewet, Wet op de Raad van State, Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, Wet milieubeheer, Beroepswet, Ambtenarenwet 1929
%2355038: [ALKEMA, E.A. ... ET AL.] - Mensenrechten.
%2366647: - Een nieuwe grondwet? Beschouwingen n.a.v. het eindrapport van de Commissie Cals-Donner.
%23242971: - Klio : Beiträge zur alten Geschichte. Band 34
%23184631: [OVERBOOK, JUNIA PAIS MACEDO VAN]. - Handleiding gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Europese Gemeenschap.
%23141590: - L'Union de l'Europe occidentale : phénix de la défense européenne.
%23248409: - Ethnic violence, development and human rights : final report of the second consultation Utrecht, 1-3 February 1985.
%23230527: - Award of Her Britannic Majesty's Government pursuant to the agreement for arbitration (compromiso) of a controversy between the Argentine Republic and the Republic of Chile concerning the region of the Beagle Channel.
%2382390: [COMMISSIE HERDENKING VHP 50 JAAR]. - Gedenkboek 50 jaar vooruitstrevende hervormings-partij VHP : 1949 16-januari 1999 : een historisch overzicht van 1949-1999 en een verantwoording over de periode 1987-1996 met een blik naar het jaar 2000, alsmede mr. Jagernath Lachmon in een turbulente fase van politieke ontwikkelingen 1982-1992 en daarna. A short profile of Jagernath Lachmon.
%23208126: - Paper war : nazi propaganda in one battle, on a single day Cassino, Italy , May 11 , 1944.
%2362738: JONGE BALIE CONGRES 1984. - Deformalisering in de rechtspraktijk : Congresbundel.
%23219244: - Württembergisches Urkundenbuch. Band 6 : 1261-1268.
%23239193: - Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur.
%23193287: [STADT HILDESHEIM UND DAS HORNEMANN INSTITUT]. - Rettung des Kulturerbes : Projekte rund ums Mittelmeer = Saving cultural heritage : projects around the Mediterranean = Sauvetage du patrimoine : projets autour de la Méditerranée.
%237181: - Development of Societies : the next twenty-five years : Proceedings of the ISS 25th Anniversary Conference. The Hague, 1977.
%237130: - Stad en Recht.
%23247175: [LINDEN, JOANNES VAN DER]. - De ware pleiter.
%23196658: [RICHARD, BIRGIT, ROBERT KLANTEN, & STEFAN HEIDENREICH (EDS)]. - Localizer 1.3 : icons.
%2361471: - Scheepsraad : bundel opstellen gewijd aan Boek 8 N.B.W., onder auspiciën van de Vereniging Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht.
%23245302: [DRUICK, DOUGLAS W. & PETER KORT ZEGERS]. - Van Gogh and Gauguin : the studio of the South.
%23235683: - INFO-Pocket Adressengids 2007/2 (met cd-rom), 1e editie
%23235689: - Beleggers memo 2008.
%23235704: - Memo financiële planning 2008
%23258382: - ReVision : die Moderne im Städel 1906-1937.
%23258743: - Flower Design Handbook: Design floral, Blumenmuster, Bloemenmotieven.
%23261863: [KIERS, JUDIKJE & FIEKE TISSINK]. - De glorie van de Gouden Eeuw : Nederlandse kunst uit de 17de eeuw : schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid.
%2360759: - Genuine and fake : coins, banknotes and electronic money.
%23261594: - Jaarboek compendium voor de jaarrekening : editie 2011
%23264400: - Analyse socio-économique de l'environnement : problèmes de méthode : documents présentés au symposium tenu à Saint-Nizier (Grenoble) du 12 au 15 décembre 1972.
%2378775: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel I-II. Landrecht und Lehnrecht.
%23254862: - Schuld... en verder? : schuldverwerking. Studiedag van de Geestelijke verzorging bij inrichtingen van Justitie.
%23148476: [STICHTING KUNST OVER DE VLOER (SAMENSTELLING)]. - Kunst over de vloer : foto-video-installaties, Entrepôtdok Amsterdam, 15 augustus / 27 september 1987.
%2397661: [NAGARJUNA]. - The Dharma-Samgraha, an ancient collection of Buddhist technical terms.
%23195781: - Crisis and change : understanding crisis-reform processes in Dutch and British prison services.
%23205797: - Zilver voor de gouden formule : ontwikkelingen in het recht tussen 1973 en 1998.
%2356650: - GEDENKBOEK : honderd jaar Wetboek van Strafrecht.
%2335614: [NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INTERNATIONAAL RECHT]. - Verslag van de Algemene Ledenvergadering, september 1977.
%2318695: - Psychiatrie en Recht. Hoofdstukken uit de Forensische Psychiatrie.
%23195883: - Tunneling times and excited state interactions between chromophores.
%23195895: - Jeugdige zedendelinquenten : een studie naar subtypen en recidive.
%23183521: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform E (Studia iuris Suevici, 3).
%23183482: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform M (Studia iuris Suevici, 2).
%23219242: - Württembergisches Urkundenbuch. Band 5 : 1253-1260.
%23170431: - Ancient West & East, Volume 3, No 1, 2004.
%23170322: [GELDER, W.T. VAN ... ET AL.] - Beeld van besturen : bundel opstellen ter gelegenheid van het afscheid van drs. R.J. de Wit als Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland per 1 april 1992.
%2352175: - Rijvaardigheid en rijbevoegdheid 2012: tekstuitgave.
%234474: [JONGSTRA, ATTE (ED.)] - 1+1 =3.
%23248757: - The Core Language Engine (ACL-MIT Series in Natural Language Processing).
%23247449: [LINDNER, TH.J.M. (ED.)] - Raad van State 450 jaar : repertorium.
%23244616: [HORST, K. VAN DER ... ET AL.]. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
%23183561: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Studia Merovingica.
%23183485: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Urschwabenspiegel (Studia iuris Suevici 1).
%23192279: - Sinti und Roma im ehemaligen KZ Bergen-Belsen am 27. Oktober 1979 : erste deutsche und europäische Gedenkkundgebung In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt : eine Dokumentation der Gesellschaft für Bedrohte Völker und des Verbands Deutscher Sinti.
%2392626: [POUGOUÉ, PAUL-GÉRARD (ED.)]. - Droit à la démocratie en Afrique centrale.
%2378699: - Das neue Zivilprozessrecht. Herausgegeben anlässlich der Jahresversammlung deutscher Zivilprozessrechtslehrer in Jena im März 1924.
%23159611: - Dichter bij Trou [1503-2003] : uit de jaarzangen aan de broederschap zijnde de Aloude Rhetorijkkamer der Pellicanisten te Haarlem, bekend onder de zinspreuk Trou moet Blycken.
%239397: RAIO-CONGRES 1979 - De magistraat in de st(r)aat. (Raio-congres 11 en 12 oktober 1979).
%2318017: - Modelling the international transmission mechanism. Applications and extensions of the project LINK system.
%2376140: - Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch von 1861. Allgemeine Deutsche Wechselordnung van 1848 in den Ausgaben für das Grossherzogtum Baden.
%2316392: - The acquisition of language. Report of the 4th conference sponsored by the Committee on intellective process research of the social science research council.
%232205: - De Algemene wet bestuursrecht nader beschouwd : tien jaar Tijdschrift voor ambtenarenrecht.
%23247361: - Herziening onderzoek ter terechtzitting.
%23247146: - Württembergisches Urkundenbuch. Band 7 :
%23246786: - No dog signs .
%23254595: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Leges Anglo-Saxonum 601-925
%23118943: - Trends in het notariaat : de nieuwe Notariswet alweer verouderd?
%23203832: - Code civil.
%23204239: [MORSHUIS, BEN ... ET AL.] - Ootmarsum 2000 : een jaar lang een stad in beeld.
%2378777: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel. Das Landrecht des Sachsenspiegels. Editio III curavit K.A. Eckhardt.
%2316154: - The critics and the ballad.
%2318717: - Justitie en reclassering : acht voordrachten.
%23222259: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 1 (1859)
%23222260: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 2 (1851)
%23212144: - The Architecture Annual 2003-2004: Delft University of Technology.
%23234364: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Kurzform III.
%23234365: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform X: Fassung Xg.
%23133834: AALBERS, ROB - On the Implications of Thresholds for Economic Science and Environment Policy.
%23241212: AALBERTS, MONIQUE M. J - Politie en allochtonen: Verslag van een onderzoek naar de relatie tussen gemeentepolitie en allochtonen in Nederland (C.O.M.T. rapport) (Dutch Edition).
%23257004: AALBERTS, BABETTE. - Beelddatabanken : stilstaand beeld in beweging?
%2323025: AALBERTS, M.M.J. - Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland.
%23213295: AALDEREN, WIM VAN. - Zorg om zorg.
%23208351: AALDERS, M.V.C. - Afspraken in het milieurecht : inleidingen op en verslag van een studiedag georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam.
%23166987: AALDERS, M.V.C. - De burger en de Awb : ervaringen van repeat players met Awb-procedures.
%23101508: AALDERS H.WZN, G.J.D. - De oud-griekse voorstelling van de afgunst der Godheid
%23101510: AALDERS H.WZN, G.J.D. - Plutarch's Political Thought.
%23101511: AALDERS H.WZN, G.J.D. - Historische periodisering in de oudheid
%23225076: AALDERS, M.V.C. (ED.) - Het milieurecht als proeftuin : 20 jaar Centrum voor Milieurecht.
%23124393: AALDERS, M.V.C. (ED.) - Ontwikkelingen in het milieurecht.
%23213117: AANTJES, WILLEM - Maar de meeste van deze is de A : herfstdagboek.
%2362134: AARDEMA, HARM - Contextmanagement : een nieuw bestuurs- en managementconcept.
%23133923: AARLE, BAS VAN - Essays on Monetary and Fiscal Policy Interaction: applications to EMU and Eastern Europe.
%23233202: AARNIO, AULIS & D. NEIL MACCORMICK (EDS.) - Legal reasoning.
%23104262: AARON, RICHARD I. - Knowing and the Function of Reason.
%23253458: AARON, HENRY J. (ED.) - Values and public policy.
%23253460: AARON, HENRY J. (ED.) - Setting national priorities : policy for the nineties.
%23253461: AARON, HENRY J. (ED.) - Setting domestic priorities : what can government do?
%23137418: AARON, RICHARD I. - Knowing and the Function of Reason.
%2367035: AARSBERGEN,-LIGTVOET, CONNIE. - Isaiah Berlin : a value pluralist and humanist view of human nature and the meaning of life.
%2396730: AARTS, KEES, HUIB PELLIKAAN, ROBERT J. VAN DER VEEN. - Sociale dilemma's in het milieubeleid.
%23263936: AARTS, PAUL - Saudi Arabia in the Balance.
%23233250: AARTS, JAN & CHRIS KOOYMAN. - 'Dit is mijn boek' : Joodse exlibriscultuur in Nederland.
%23191898: ABADIE, J. (ED.) - Integer and nonlinear programming.
%2346784: ABAS, PIET. - Rechterlijke matiging van schulden.
%2312618: ABAS, PIET. - De betekenis van de feiten : iets over de feiten intheorie, praktijk en onderwijs.
%23110927: ABAS, PIET. - Onvoorziene omstandigheden. Een onderzoek naar de bruikbarheid van artikel 6.5.3.11 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.
%23142188: ABAS, PIET. - Beperkende werking van de goede trouw.
%23196779: ABAS, PIET. - Om wille van de consument : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. mr. P. Clausing.
%2345651: ABAS, PIET. - Rechterlijke matiging van schulden.
%23225656: ABAS, PIET. - Rechterlijke matiging van schulden.
%23205169: ABATE, MICHELE., LARNER, MELISSA. - Faces in the crowd : picturing modern life from Manet to today = volti nella folla : immagini dell vita moderna da Manet a oggi.
%23248572: ABBATE, JANET - Inventing the Internet.
%23257693: ABBEELE, ERIK VAN DEN. - Ontmanteling van de groei : leesboek over een andere economie.
%2364656: ABBING, HANS. - From high art to new art : inaugural lecture : delivered on the appointment to the chair in Art Sociology at the Universiteit van Amsterdam on Friday 17 March 2006.
%234195: ABBINK, H. & C.F. RUETER. - Een eenvoudige strafzaak.
%23236360: ABBOTT, JOHN - Politics and Poverty: A Critique of the Food and Agriculture Organization of the United Nations.
%23200633: ABBOTT, FREDERICK M. & DAVID J. GERBER (EDS.) - Public Policy and Global Technological Integration.
%23177225: ABBOTT, BERENICE. - Berenice Abbott.
%23185044: ABCOUWER, J.A.M.L. & M. AGHINA. - Mobiliteit en kennis bij de overheid : rapportage van de verdiepingsmodule leergang Overheid als Arbeidsorganisatie 1999.
%23123224: ABDEL-MALEK, KAMAL. - A study of the vernacular poetry of Ahmed Fu'ad Nigm.
%23246588: ABDELAL, RAWI. - National purpose in the world economy : post-Soviet states in comparative perspective.
%23213336: ABEDIN, MAHAN (EDITOR) - Unmasking Terror: A Global Review Of Terrorist Activities, Vol. 1 (September 11, 2003- September 11, 2004.
%23231694: ABEL, RICHARD - Americanizing the Movies and Movie-Mad Audiences, 1910-1914.
%23180926: ABEL, RICHARD L. - Lawyers in the Dock.
%23136938: ABEL, RICHARD L. - Lawyers: a critical reader.
%2354117: ABEL, A.H. & F.J. KLINGBERG (ED.). - A side-light on Anglo-American relations, 1839-1858 : furnished by the correspondence of Lewis Tappan and others with The British and Foreign Anti-Slavery Society.
%2392870: ABEL-SMITH, B. & ZANDER, M. & BROOKE, R. - Legal problems and the citizen : a study in three London boroughs.
%23260668: ABEL, RICHARD L. - Lawyers in the dock : learning from attorney disciplinary proceedings.
%23256484: ABELL, CATHARINE & KATERINA BANTINAKI (EDS.) - Philosophical perspectives on depiction.
%23184891: ABELLA, ALEX & SCOTT GORDON. - Shadow enemies : Hitler's secret terrorist plot against the United States.
%23186431: ABELS, P.H.A.M. & A.PH.F. WOUTERS (EDS.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel VII: Provinciale synode Zuid-Holland, Classis Delft en Delfland 1572-1620.
%23206319: ABERBACH, JOEL D. & MARK A. PETERSON (EDS). - The executive branch.
%23142127: ABGHARI, ADINEH. - Introduction to the Iranian legal system and the protection of human rights in Iran = Moqaddameye bar nezame hoquqiye Iran va hemayat az hoqoqiye basar dar Iran.
%23136342: ABINADER, ELMAZ - Children of the Roomjme. A family's journey from Lebanon.
%23194073: ABLEY, IAN. - Sustaining architecture in the anti-machine age.
%23134407: ABOSCH, HEINZ. - Simone Weil. An Introduction.
%2396777: ABRAHAM-VAN DER MARK, EVA - Succesful Homebirth and Midwifery : the Dutch Model.
%23184714: ABRAHAM, CAROLYN. - Possessing Genius : the bizarre odyssey of Einstein's brain.
%2334171: ABRAHAM, H.J. - Freedom and the court : civil rights and liberties in the United States.
%2344981: ABRAHAM, H J - Freedom and the Court.
%23156372: ABRAHAM, RICHARD - Rosa Luxemburg: a life for the international.
%2366653: ABRAHAMS, CHARLOTTE. - Tapete : Trends, Dessins, und Wohnideen.
%23225573: ABRAHAMS, ISRAEL - Joods leven in de Middeleeuwen.
%23256148: ABRAHAMS, MARK., FREY, JAMES. - Mark Abrahams : [das Ende vom Anfang].
%23229273: ABRAHAMS, FRED - Humanitarian Law Violations in Kosovo.
%23257855: ABRAHAMS, MARK. - Mark Abrahams : up close.
%23128536: ABRAHAMSSON, BENGT & ANDERS BOSTRÖM. - The rights of labor.
%2369196: ABRAMS, LYNN - Gender in Scottish History Since 1700.
%23174372: ABRAMS, LYNN & ELIZABETH HARVEY. - Gender relations in German history : power, agency, and experience from the sixteenth to the twentieth century.
%23260179: ABRAMSON, PAUL R. & STEVEN D. PINKERTON. - Sexual nature, sexual culture.
%2371034: ABRAMSON, ROBERT. - Planning for improved enterprise performance : a guide for managers and consultants.
%2316975: ABRAMSON, JEFFREY B. - Liberation and its limits : the moral and political thought of Freud.
%2331705: ABROMEIT, HEIDRUN. - British steel : an industry between the state and the private sector.
%237504: ABSPOEL, J.J. - Tralies zijn geen medicijn : bespiegelingen van een strafrechter.
%23115165: ABT, JOHN J. & M. MYERSON. - Advocate and Activist : memoirs of an American communist lawyer.
%23214565: ABU-LUGHOD, LILA. - Writing women's worlds : Bedouin stories.
%2380451: ABU-DEEB, KAMAL. - The imagination unbound : al-Adab al-'Aja'ibi and the literature of the fantastic ; with a critical edition of the Kitab al-Azama, The book of greatness : The wonders of creation, The multiplicity of universes, Hell and heaven.
%23259607: ABU-LUGHOD, JANET L. - Sociology for the twenty-first century : continuities and cutting edges.
%2325676: ABUN-NASR, JAMIL M. - Muslim Communities of Grace: The Sufi Brotherhoods in Islamic Religious Life
%2351553: ABUN-NASR, JAMIL M. - Muslim Communities of Grace: The Sufi Brotherhoods in Islamic Religious Life.
%23240299: ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL DE LA HAYE (ED.), BERMAN, GEORGE A., SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I. - Recueil des Cours : Collected courses of The Hague Academy of International Law. Volume 263 (1997).
%234602: ACAMPORA, CHRISTA DAVIS - Nietzsche's 'Beyond good and evil': a reader's guide.
%23102160: COMMISSIE ACCENT. - Scheikundig onderzoek : een hoeksteen van onze samenleving : een accentuering van het scheikundig universitair onderzoek in Nederland in de tachtiger jaren.
%23230735: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY ACENCY. - Reviewing the Safety of Existing Nuclear Power Plants: Proceedings of an International Symposium, Vienna, 8-11 October 1996.
%23165652: ACHAM, KARL (ED.) - Methodologische probleme in der Sozialwissenschaften.
%2343190: ACHARD, MICHEL - Language, Culture, and Mind.
%2371453: ACHELIS, HANS. - Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten.
%23259641: ACHEN, CHR. & SHIVELY, W. PHILIPS. - Cross-level inference.
%2390886: ACHESON, D. - Fragments of my fleece.
%2373570: ACHT, R.J.J. VAN (E.A.) - Milieuprivaatrecht.
%2382850: ACHT, R.J.J. VAN (E.A.) - Milieuprivaatrecht.
%23177927: ACHT, R.J.J. VAN (E.A.) - Afvalstoffenrecht : inleidingen op en verslag van een studiedag georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam.
%2338382: ACHTERBERG, M.P. VAN. - De juridische definitie van het economisch verschijnsel concern in het ondernemingsrecht.
%23252716: ACHTERBERG, M.P. VAN. - De juridische definitie van het economisch verschijnsel concern in het ondernemingsrecht.
%2330224: ACHTERHUIS, HANS. - De denkers : een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
%23107250: ACHTERHUIS, HANS. - Natuur tussen mythe en techniek.
%23244949: ACKER, C. VAN. - Communiautaire sanctionering van ondernemingen.
%23235370: ACKERMAN, MARK & VOLKMAR PIPEK & VOLKER WULF (ED.) - Sharing expertise. Beyond knowledge management.
%23159390: ACKERMAN, BRUCE A. - Reconstructing American law.
%2399417: ACKERMAN, PHYLLIS. - Tapestry: the mirror of civilization.
%23170297: ACKERMAN, DIANE - A Natural History of Love.
%23180677: ACKERMAN, TERRENCE F. - A casebook of medical ethics.
%2375641: ACKERMAN, EVELYN BERNETTE. - Health Care in the Parisian Countryside, 1800-1914.
%23221606: ACKERMANN, MARION. - Die Bildhauer : Ausstellung Die Bildhauer, Kunstakademie Düsseldorf, 1945 bis heute, 20.2. - 28.7.2013, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.
%2387939: ACKERMANN, THOMAS - Art. 85 Abs. 1 EGV und die rule of reason : zur Konzeption der Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs.
%23172872: ACKROYD, PETER. - The Collection.
%23166315: ACKWORTH, RICHARD. - The Philosophy of John Norris of Bemerton (1657-1712)
%23243913: ADAIR, JOHN ERIC. - By the sword divided : eyewitness accounts of the English Civil War.
%23201257: ADAIR, JOHN ERIC. - Puritans : religion and politics in seventeenth-century England and America.
%23212611: ADAM, FRANE - The Challenges of Sustained Development: The Role of Socio-Cultural Factors in East-Central Europe.
%23249514: ADAM, JEAN-MICHEL (1947-....). AUTEUR., HEIDMANN VISCHER, UTE. - Le texte littéraire.
%2317784: ADAM, KEN - Style and Scale, or: Do You Have Anxiety?: A Conversation with Ken Adam, Cristina Bechtler, Katharina Fritsch and Hans Ulrich Obrist. Moderated by ... Art and Architecture in Discussion(closed))
%23150073: ADAM, ALISON - Artificial Knowing : gender and the Thinking Machine.
%2344393: ADAM, HUBERTUS - Die Erneuerung eines Zweckbaus : Hallenstadion Zürich 1939/2005.
%2343637: ADAM, HUBERTUS - Architekturpreis - Prix d'architecture - Premio d'architettura Beton 09 = Prix d'architecture Beton 09 = Premio d'architettura Beton 09.
%23178560: SMITH. ADAM. - Essays on Philosophical Subjects: To Which is Prefixed, an Account of the Life and Writings of the Author.
%2338519: ADAMANTOPOULOS, KONSTANTINOS & MARÍA J. PEREYRA-FRIEDRICHSEN. - EU anti-subsidy law & practice.
%2381830: ADAMANTOPOULOS, KONSTANTINOS A. - Das Subventionsrecht des GATT in der EWG.
%2364090: ADAMS, MARK B. (ED.) - The Wellborn Science : eugenics in Germay, France, Brazil, and Russia.
%23126606: ADAMS, WALTER & JAMES W. BROCK. - Antitrust Economics on Trial. A Dialogue on the New Laissez-Faire.
%23144379: ADAMS, E.M. - A Society Fit for Human Beings.
%23172234: ADAMS, CHARLES HANSFORD. - 'The guardian of the law' : authority and identity in James Fenimore Cooper.
%2343705: ADAMS, MARILYN JAGER - Beginning to Read: Thinking and Learning about Print.
%23169050: ADAMS, CHARLES HANSFORD. - 'The guardian of the law' : authority and identity in James Fenimore Cooper.
%2376024: ADAMS, JOHN. - A defence of the constitutions of government of the United States of America against the attack of M. Turgot in his letter to Dr. Price, dated 22nd March 1778.
%23197211: ADAMS, JEFF. - The conspiracy of the text: the place of narrative in the development of thought.
%2354214: ADAMS, C.F. & H. ADAMS. - Chapters of Erie and other essays.
%23260646: ADAMS, GUY B. & BALFOUR, DANNY L. - Unmasking administrative evil.
%2330975: ADAMS, HAROLD P., VLADIMIR HACHINSKI, & JOHN W. NORRIS. - Ischemic cerebrovascular disease.
%23221315: ADAMS, FRANCIS (ED.) - Globalization and the Dilemmas of the State in the South.
%23246326: ADAMS, ROBERT MERRIHEW - A theory of virtue : excellence in being for the good.
%2322093: ADAMS, TRACY - The life and afterlife of Isabeau of Bavaria.
%2368268: ADAMS, JOHN R. - Harriet Beecher Stowe.
%23187032: ADAMS, CHRISTINE (ED). - Visions and revisions of eighteenth-century France.
%23241779: ADAMS, BARBARA & KRZYSZTOF M. CIALOWICZ. - Protodynastic Egypt.
%23222220: ADAMSON, GREGORY DALE. - Philosophy in the age of science and capital.
%23161353: ADANG, OTTO & JAAP TIMMER (EDS.) - Beheersing van gevaar : praktijkboek voor de opleiding van vuurwapendragenden en de toetsing van geweldstoepassing.
%23241161: ADANG, OTTO - Zijn wij anders? : waarom Nederland geen grootschalige etnische rellen heeft.
%23241250: ADANG, OTTO & ELAINE BROWN. - Policing football in Europe : experiences from peer review evaluation teams.
%2335936: ADBURGHAM, ALISON. - Women in print : writing women and women's magazines from the Restoration to the accession of Victoria.
%23157599: ADDAMS, JANE. - Jane Addams's writings on peace. Volume 1 : Newer Ideals of Peace (1907); Volume 2: Women at the Hague (1915); Volume 3 : Peace and Bread in Time of War (1922); Volume 4: Addams's Essays and Speeches on Peace (1899-1935).
%23239722: ADDAMS, JANE. - Writings on peace : [essays and speeches].
%2363398: ADDELSON, K.P. - Impure Thoughts : essay on philosophy, feminism, and ethics.
%2344636: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Europese milieurechtspraak : verslag van de tweeënvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 30 januari 1996.
%2345334: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]., GELPKE, M.E. ... [ET AL.] - Gedoogrecht(spraak) : preadviezen / Jurisprudentie milieurecht : 100 uitspraken uit de periode 1989-1992.
%2327796: ADDINK, G.H. - Afvalstoffenwetgeving en normstelling.
%2345339: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Geluidhinderrechtspraak : verleden, heden en toekomst : preadviezen.
%23159495: ADDINK, G.H. - Kwaliteit van overheidsbestuur : enkele verkenningen van veranderingen in bestuursrechtelijke verhoudingen ten gevolge van de invoering van kwaliteitszorg bij de overheid.
%231379: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Nieuw bestuursrecht.
%2344639: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Europese milieurechtspraak : preadviezen / 104 nationale uitspraken met Europees milieurechtelijke aspecten.
%23123542: ADDIS, LAIRD - The Logic of Society. A Philosophical Study.
%2374126: ADDIS, L. - The logic of society. A philosophical study.
%23250920: ADDIS, MARK. - Wittgenstein : a guide for the perplexed.
%23115660: ADEDEJI, ADEBAYO. - African development and governance strategies in the 21st century : looking back to move forward : Essays in honour of Adebayo Adedeji at Seventy.
%23166277: ADEKANYE, J. 'BAYO. - The retired military as emergent power factor in Nigeria.
%23254817: ADELMAN, IRMA (ED.) - Practical approaches to development planning : Korea's second five-year plan : [proceedings of a conference held in St.Charles, Ill. in June 1968]
%2390129: ADELMANN, F.J. - (ed.). Philosophical Investigations in the U.S.S.R.
%2382125: ADELMANN, FREDERIC J. (ED.). - Authority.
%23102731: ADES, DAWN. - Dada and Surrelaism reviewed.
%2331964: ADES, DAWN. - Revolution on paper : Mexican prints 1910-1960.
%23242837: ADGER, W. NEIL., JOUNI PAAVOLA, SALEEMUL HUQ, AND M.J. MACE. (EDS.) - Fairness in adaptation to climate change.
%23212742: ADHIKARI, RAMESH - Developing Countries in the World Trading System: The Uruguay Round and Beyond.
%23177627: ADICKES, ROLAND. - The United States Constitution and citizens' rights : the interpretation and mis-interpretation of the American contract for governance.
%23214840: ADJAYE, JOSEPH K. & ADRIANNE R. ANDREWS (EDS.) - Language, rhythm and sound : black popular cultures into the twenty-first century.
%23187659: ADKINS, LESLEY & ROY A. ADKINS. - Dictionary of Roman religion.
%23258374: ADKINS, HELEN. - Erwin Blumenfeld : I was nothing but a Berliner : Dada montages 1916-1933.
%2333615: ADLAM, CAROL (ED.) - Face to face : Bakhtin in Russia and the West.
%2386735: ADLER, MORTIMER J. - Some questions about Language.
%2371093: ADLER, EMANUEL (ED.) - The international practice of arms control.
%23234463: ADLER, MORTIMER J. - Philosopher at large : an intellectual autobiography.
%23145917: ADLER, MOSHE. - Economics for the rest of us : debunking the science that makes life dismal.
%2376121: ADLER, SIGMUND. - Über das Erbenwartrecht nach den altesten bayerischen Rechtsquellen.
%2376026: ADLER, MAX. - Kant und der Marxismus : gesammelte Aufsätze zur Erkenntniskritik und Theorie des Sozialen.
%2376027: ADLER, MAX. - Das Rätsel der Gesellschaft. Zur erkenntnis-kritischen Grundlegung der Sozialwissenschaft.
%23219176: ADLER, MAX. - Das Soziologische in Kants Erkenntniskritik : ein Beitrag zur Auseinandersetzung zwischen Naturalismus und Kritizismus.
%2346420: ADOLPH, KAREN - Learning in the Development of Infant Locomotion.
%23176351: ADOMEIT, HANNES. - Soviet risk-taking and crisis behaviour : a theoretical and empirical analysis.
%231605: ADOMEIT, KLAUS. - Rechtstheorie für Studenten : Normlogik, Methodenlehre, Rechtspolitologie.
%23185545: ADORNO, THEODOR W. - Kritische modellen : essays over de veranderende samenleving.
%23151911: ADORNO, ROLENA & PATRICK CHARLES PAUTZ. - Álvar Núñez Cabeza de Vaca : his account, his life, and the expedition of Pánfilo de Narváez.
%2384574: ADORNO, THEODOR W. - Negative dialectics.
%23246286: ADORNO, THEODOR W. - Critical models : interventions and catchwords.
%23228284: ADRI COLPAART, ALBERT EENINK, JAN COMMANDEUR (1954-)., PAUL STEENHUIS (1958-) - Jan Commandeur.
%23243199: ADRIAAN, E., B VAN ROUVERNOY VAN NIEUWAAL & RIJK VAN DIJK (EDS.) - African Chieftaincy in a New Social and Political Landscape.
%23101512: ADRIAANSE, H.J. - Het idee van een religieus apriori
%23239917: ADRIAANSE, P.C. ... [ET AL.] - Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften.
%233293: ADRIAANSENS, C.A.; M.M. MENDEL & J. WESSEL. - Inleiding recht van de gebouwde omgeving.
%23169269: ADRICHEM, JAN VAN ... [ET AL] (EDS.) - Beelden in Rotterdam.
%23123327: AL-ADWAN, AMINA. - Arab faces. A selection of poems.
%23198941: ADWAN, SAMI; EFRAT BEN- ZE'EV & MENACHEM KLEIN. - Zoom in : Palestinian refugees of 1948, Remembrances. [English - Hebrew Edition].
%23216341: AEBI, MARCELO FERNANDO. - European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2006. Third edition.
%23245636: ARS AEQUI. - Jurisprudentie en annotaties : europees recht 1963-1990.
%23222076: AERNI, GEORGE; NADINE OLONETZKY. - Sites & signs : photographs by Georg Aerni.
%23217114: AERTS, W. (E.A.). - Verdediging in strafzaken : mogelijkheden van het Nederlandse strafproces.
%23241046: AERTS, W. (E.A.). - Verdediging in strafzaken : mogelijkheden van het Nederlandse strafproces.
%23252695: AERTSEN, IVO ... [ET AL.] - Rebuilding community connections : mediation and restorative justice in Europe.
%2362231: SECRETARY OF STATE FOR FOREIGN AND COMMONWEALTH AFFAIRS. - Selected Documents on Germany and the question of Berlin, 1961-1973.
%23244496: SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS - The illegal drug trade in Southern Africa: International dimensions to a local crisis.
%23213635: CENTRE FOR SOCIAL DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN AFFAIRS (UNITED NATIONS) - Women in politics and decision-making in the late twentieth century : a United Nations study.
%23264157: AFFERNI, GIORGIO. - II quantum del danno nella responsabilita precontrattuale.
%23217677: AFZAL-KHAN, FAWZIA & KALPANA SESHADRI-CROOKS (EDS.) - The pre-occupation of postcolonial studies.
%2317688: AG, ETERNIT WERKE LUDWIG HATSCHEK - 91°: AG, Eternit Werke Ludwig Hatschek [Volume 4].
%2318312: AG, ETERNIT WERKE LUDWIG HATSCHEK - 91°: More than Architecture. [Volume 3].
%23151736: RUHRHOLD AG - Rückblicke - Einblicke - Ausblicke.
%23242276: AGAR, JON - The Government Machine: A Revolutionary History of the Computer (History of Computing).
%23256732: AGASSI, JOSEPH & ABRAHAM MEIDAN. - Philosophy from a skeptical perspective.
%23248718: AGASSI, JOSEPH. - Science in flux.
%23129332: AGASSI, JOSEPH. - Towards a Rational Philosophical Anthropology.
%23135042: AGATHANGELOU, ANNA M. - The global political economy of sex : desire , violence , and insecurity in Mediterranean nation states.
%2390158: AGEE, WILLIAM C., IRVING SANDLER, & KAREN WILKIN. - American vanguards : Graham, Davis, Gorky, de Kooning, and their circle, 1927-1942.
%23245725: AGEE, WILLIAM C. AND AUSAN C. FAXON. - Coming of Age. American Art, 1850s to 1950s
%2342708: AGÉNOR, PIERRE-RICHARD - Development Macroeconomics.
%23110320: AGES, ARNOLD. - The Diaspora Dimension.
%2384578: AGGER, BEN. - Fast capitalism : a critical theory of significance.
%2334110: AGGER, BEN. - The discourse of domination : from the Frankfurt School to Postmodernism.
%23222445: AGHION, PHILIPPE., GRIFFITH, RACHEL. - Competition and growth : reconciling theory and evidence.
%23248467: AGMON, TAMIR, ROBERT G. HAWKINS, RICHARD M. LEVICH. - The Future of the international monetary system.
%23212687: AGNEW, JOHN HARDMAN. - Competition law.
%2362522: AGÓCS, SÁNDOR. - The troubled origins of the Italian Catholic Labor Movement, 1878-1914.
%23205340: D'AGOSTINO, FRED. - Incommensurability and commensuration : the common denominator.
%23261241: AGRASANCHEZ JR., ROGÉLIO. - !Mas! : cine Mexicano : sensational Mexican movie posters 1957-1990 = Carteles sensacionales del cine mexicano 1957-1990.
%23143492: AGRESTO, JOHN. - The Supreme Court and constitutional democracy.
%23240217: AGT, A.A.M. VAN - Zijn nadere wetgevende voorzieningen op gebied van het tuchtrecht en het tuchtprocesrecht wenselijk? : preadvies.
%23202320: AGUILAR JR., F.V. - Clash of Spirits : the history of power and sugar planter hegemony on a Visayan island.
%23149038: AGUILAR JR., F.V. - Clash of Spirits. The history of power and sugar planter hegemony on a Visayan island.
%23251961: AGUIRRE, CARLOS. - The criminals of Lima and their worlds : the prison experience , 1850-1935.
%2349175: AGUIRRE, JOSÉ ANTONIO DE. - Escape via Berlin : eluding Franco in Hitler's Europe.
%23210157: AHANOTU, AUSTIN METUMARA (ED.) - Religion, state and society in contemporary Africa : Nigeria, Sudan, South Africa, Zaire and Mozambique.
%23207361: AHAUS, C.T.B. - Balanced scorecard & model Nederlandse kwaliteit.
%23241697: AHL, FREDERICK., SENECA, LUCIUS ANNAEUS, CA. 4 B.C.-65 A.D. - Phaedra.
%23235: AHL, FREDERICK. - Sophocles' Oedipus : evidence and self-conviction.
%2398318: AHLGREN, GREGORY & STEPHEN MONIER. - Crime of the Century : the Lindbergh Kidnapping Hoax.
%23175112: AHMAD, MIRZA TAHIR. - Revelation, rationality, knowledge and truth.
%2331152: AHMAD, FEROZ - The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908-1914 (Columbia/Hurst).
%23108982: AHMAD ALI, H.A. - De Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland en Suriname.
%237792: AHMED, ARIF. - Wittgenstein's 'Philosophical investigations' : a reader's guide.
%2374140: AHMED, ARIF. - Saul Kripke (Bloomsbury Contemporary American Thinkers).
%2343031: AHMED, JAMAL MOHAMMED. - The intellectual origins of Egyptian nationalism.
%23224704: AHMED, NIZAM. - The Parliament of Bangladesh..
%23181145: AHMED, AKBAR S. - Islam today : a short introduction to the Muslim world.
%23197124: AHMED, MONISHA. - Living fabric : weaving among the Nomads of Ladakh Himalaya.
%2376123: AHRENS, HEINRICH. - Naturrecht oder Philosophie des Rechts und des Staates auf dem Grunde des ethischen Zusammenhanges von Recht und Kultur.
%2386631: AHSMANN, MARGREET. - Over meesters in de rechten en priesters van het recht : feit en fictie in hun opleiding.
%2335383: AHSMANN, MARGREET J.A.M. - Collegia en colleges : juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren.
%23181561: AI, WEIWEI - Ai Weiwei: Circle of Animals.
%2333591: AICHINGER, ERIC - Ingo Mittelstaedt - Pictorial.
%2333305: AIJMER, GÖRAN - Meanings of Violence: A Cross-Cultural Perspective.
%23130231: AIKEMA, BERNARD - Jacopo Bassano and His Public: Moralizing Pictures in an Age of Reform, ca. 1535-1600
%23231932: AIKEMA, BERNARD & BOUDEWIJN BAKKER. - Schilders van Venetie : oorsprong en bloei van de Venetiaanse vedute.
%23260907: AIKHENVALD, ALEXANDRA Y. - The Manambu language of East Sepik, Papua New Guinea.
%23232557: AIKK, JUHA. - Do we need minority rights? : conceptual issues.
%2371032: AILSBY, CHRISTOPHER - SS: Roll of infamy.
%23143620: AIRAKSINEN, TIMO - Ethics of coercion and authority: a philosophical study of social life.
%2374573: AISENBERG, NADYA. - Ordinary heroines: transforming the male myth.
%23139949: AÏT-KACI, HASSAN. - Warren's abstract machine : a tutorial reconstruction.
%23208243: AITKEN, JONATHAN. - Heroes and contemporaries.
%23119149: AJZENBERG-SELOVE, FAY. - A matter of choices : memoirs of a female physicist.
%23229699: AKAHA, TSUNEO (ED.) - The future of North Korea.
%23199173: AKBAR, M.J. - Nehru : the making of India.
%23196963: AKBARZADEH, SHAHRAM. - Uzbekistan and the United States : authoritarianism, islamism & Washington's security agenda.
%23134464: AKBULUT, SELMAN & JOHN D. MCCARTHY - Casson's Invariant for Oriented Homology 3-Spheres. An Exposition.
%23225012: AKE, CLAUDE. - Democracy and Development in Africa.
%2322493: AKE, CLAUDE. - Democracy and development in Africa.
%2325698: AKEHURST, MICHAEL. - A modern introduction to international law.
%2331110: AKEHURST, MICHAEL. - A modern introduction to international law.
%2338498: AKEN, HEINRIC VAN. - Die rose van Heinric van Aken : met de fragmenten der tweede vertaling.
%23130002: AKENSON, DON - At Face Value. The Life and Times of Eliza McCormack/John White.
%23242722: AKENSON, DONALD H. - An Irish history of civilization. 2 Volumes.
%2392946: AKENSON, DONALD HARMAN - Small differences: Irish catholics and Irish protestants 1815-1922.
%23240615: AKERMAN, ACHIM VON. - Die Namen der Kindheit : Gedichte.
%232557: AKERS, CHARLES W. - The divine politician : Samuel Cooper and the American Revolution in Boston.
%2361545: AKHAVAN, PAYAM & ROBERT HOWSE (EDS.) - Yugoslavia , the former and future : reflections by scholars from the region.
%23217632: AKHAVI, SHAHROUGH - Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi Period.
%23204360: AKIBA, OKON - Constitutionalism And Society In Africa (Contemporary Perspectives on Developing Societies).
%2328105: AKIBA, OKON - Nigerian Foreign Policy Towards Africa: Continuity and Change.
%23240276: AKINRINADE, BABAFEMI - Human Rights and State Collapse in Africa.
%23264041: AKINTAN, S. A. - The law of international economic institutions in Africa.
%23261041: AKKERMAN, ROBERT J., PETER J. VAN KRIEKEN & CHARLES O. PANNENBORG (EDS.) - Declarations on principles : a quest for universal peace : [Liber amicorum discipulorumque Prof. Dr. Bert V.A. Röling at his retirement as professor of international law and peace research, Groningen State University, The Netherlands].
%2396600: AKKERMAN, TJITSKE. - Women's vices, public benefits. Women and commerce in the French Enlightenment.
%232989: AKKERMANS, ARNO & EDWARD BRAUNS (EDS.) - Aansprakelijkheid en schadeverhaal bij rampen.
%23178555: AKKERMANS, A.J. ... [ET AL.] - Affectieschade : Slachtoffers en aansprakelijkheid : een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking tot het civiele aansprakelijkheidsrecht. Deel II: Affectieschade.
%23259094: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Staatsrechtconferentie 1985 : staatsrecht: geleerdheid, wetenschap?
%23207168: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Grondrechten : grondrechten en grondwetsbescherming in Nederland.
%23164588: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Grondrechten : grondrechten en grondwetsbescherming in Nederland.
%2321788: AKKERMANS, A.J. - De 'omkeringsregel' bij het bewijs van causaal verband.
%23240359: AKKERMANS, P.W.C., D.J. ELZINGA & E. PIETERMAAT-KROS (EDS.) - Constitutionalism in the Netherlands : the Dutch contributions to the fourth World Congress of the International Association of Constitutional Law in Tokyo (September 1995).
%23178282: AKKERMANS, M.J.W.M. - Gelijk hebben en gelijk krijgen : tien jaar Advies - en Arbitragecommissie Rijksdienst.
%23207183: AKKERMANS, A.J. - Privaatrecht als opdracht. 7e druk 2006.
%2358017: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Een nieuwe universitaire bestuursvorm.
%23229337: AKKERMANS, T. & P.W.M. NOBELEN (RED.) - Corporatisme en verzorgingsstaat.
%2362079: AKKERMANS, BRAM. - The principle of numerus clausus in European property law.
%2352526: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Algemene begrippen van staatsrecht, deel 1.
%23259665: AKMAJIAN, ADRIAN ... [ET AL.] - Linguistics : an introduction to language and communication. 3rd edition.
%23259667: AKMAJIAN, ADRIAN ... [ET AL.] - Linguistics : an introduction to language and communication. 2nd edition.
%23260588: AKMAJIAN, ADRIAN ... [ET AL.] - Linguistics : an introduction to language and communication. 5th edition.
%23238895: AKMAN, M. SAIT (ED.) - Catalyst? : TTIP's impact on the rest.
%2388186: AKSAR, YUSUF - Implementing International Humanitarian Law: From The Ad Hoc Tribunals to a Permanent International Criminal Court.
%23240938: AKSU, MERYEM. - Straatsburgse kaders voor terrorismebestrijding : EVRM, strafrecht en terrorisme.
%23188767: AKWEENDA, S. - International Law and the Protection of Namibia s Territorial Integrity : Boundaries and Territorial Claims.
%23107707: AKYÜREK-KIEVITS, H.E. - Tussen protectie en concurrentie : marktwerking of regulering voor bedrijven met een taak van algemeen belang.
%23239349: ALADJEM, TERRY KENNETH. - The culture of vengeance and the fate of American justice.
%2364326: ALAIN, TOURAINE - L'apres Socialisme.
%2346132: ALAND, P. (ED.) - Jurisprudentie milieurecht 1996.
%23264310: ALBACH, BEN. - Langs kermissen en hoven : ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw.
%23152355: ALBANESE, DENISE. - New science, new world.
%23207768: ALBEDA, WILLEM. - De nadagen van de verzorgingsstaat : kansen en perspectieven voor morgen.
%23232240: ALBERS, P. ... [ET AL.] - Evaluatieprogramma Herziening rechterlijke organisatie.
%23119253: ALBERS, H.S.J. - Europees gemeenschapsrecht en cultuur: eenheid en verscheidenheid.
%2346549: ALBERS, O. ... {ET AL.] - Deeltijdarbeid.
%2358206: ALBERS, O. ... {ET AL.] - De ambtenarenstakingen. Grenzen in het kort geding.
%23246114: ALBERS, JOSEF. & LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY. - Albers and Moholy-Nagy : from the Bauhaus to the new world.
%23262866: ALBERSMEIER, SABINE. - Untersuchungen zu den Frauenstatuen des ptolemäischen Ägypten.
%23133100: ALBERT, HANS. - Traktat über Kritische Vernunft.
%2362465: ALBERT, HANS. - Theorie en kritiek : opstellen over theorievorming, hermeneutiek en waardenvrijheid in de sociale wetenschappen.
%2359392: ALBERT, HUBERT-JAN. - De ongelijkzijdige driehoek : onderlinge betrekkingen tussen lokaal bestuur, Openbaar Ministerie en politie. Diss.
%23210956: HEINRICH. ALBERT (ED.) - Bibliographie Verlag C.H. Beck, 1913-1988 : Biederstein Verlag, 1946-1988, Verlag Franz Vahlen, 1970-1988.
%2362358: ALBERT, HANS & ERNST TOPITSCH (EDS.) - Werturteilsstreit.
%23261362: ALBERT, HANS (ED.) - Rechtstheorie als Grundlagenwissenschaft der Rechtswissenschaft.
%23234630: ALBERT, MICHAEL. - Moving forward : program for a participatory economy.
%23176639: ALBERT, CLAUDE (ED.) - Géométrie symplectique et mécanique : colloque international , La Grande Motte , France , 23 - 28 mai , 1988.
%23169388: ALBERT, HANS. - Rationaliteit in wetenschap en samenleving : opstellen over wetenschap, ideologie en politiek.
%2371353: ALBERTS, G. & H.J. ZUIDERVAART (EDS.) - De KNAW en de Nederlandse wetenschap tussen 1930 en 1960.
%23176660: ALBEVERIO, SERGIO, COMBE, PHILIPPE & SIRUGUE-COLLIN, MADELEINE. - Stochastic aspects of classical and quantum systems : proceedings of the 2nd French-German Encounter in Mathematics and Physics, held in Marseille, France, March 28-April 1, 1983.
%23201977: ALBI, ANNELI. - The European Constitution and national constitutions: Ratification and Beyond.
%23143135: ALBRECHT, HANS-JÖRG. - Strafzumessung bei schwerer Kriminalität : eine vergleichende theoretische und empirische Studie zur Herstellung und Darstellung des Strafmasses.
%23154349: ALBRECHT, HANS-JÖRG & ANTON VAN KALMTHOUT (EDS.) - Drug policies in Western Europe.
%2376124: ALBRECHT, WILHELM EDUARD. - Die Gewere als Grundlage des älteren deutschen Sachenrechts.
%23255714: ALBRECHT, ANDREA. - Kosmopolitismus : Weltbürgerdiskurse in Literatur, Philosophie und Publizistik um 1800.
%2381919: ALBRECHT, DONALD (ED.) - Paris - New York : [design / fashion / culture / 1925-1940].
%23143278: ALBRITTON, CLAUDE C. - The abyss of time : changing conceptions of the earth's antiquity after the sixteenth century.
%23217046: ALCALÁ, LUISA ELENA., ESTERAS MARTÍN, CRISTINA., HECHT, JOHANNA., PHIPPS, ELENA. - The colonial Andes : tapestries and silverwork , 1530-1830.
%23145205: ALCALAY, AMMIEL. - Memories of our future : selected essays 1982-1999.
%2322731: ALCERI, FRANCO. - Managing Security in Europe: The European Union & Challenges of Enlargement Strategies for Europe.
%23218143: ALCES, PETER A. - A theory of contract law : empirical understandings and moral psychology.
%2388269: ALCORN, M.W. - Narcissism and the literary libido : rhetoric, text, and subjectivity.
%23136987: ALDCROFT, DEREK H. - The Inter-war Economy: Britain, 1919-1939.
%23236504: ALDEN, CHRIS - Apartheid's Last Stand: The Rise and Fall of the South African Security State.
%2359856: ALDERS, KOOS; KEES, KOEDIJK; CLEMENS KOOL & CARLO WINTER (EDS.) - Monetary policy in a converging Europe : papers and proceedings of an internationl workshop organised by De Nederlandsche Bank and the Limburg Institute of Financial Economics of the University of Limburg, 1995.
%2367118: ALDERSE BAAS-BUDWILOWITZ, PEGGY. - Blijvend in verbeelding : de verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de beeldende kunst.
%2357750: ALDERSEY-WILLIAMS, HUGH. - The most beautiful molecule : an adventure in chemistry.
%23176293: ALDOUS, D.J., I.A. IBRAGIMOV, J. JACOD. - École d'été de probabilités de Saint Flour XIII - 1983.
%23176655: ALDOUS, D.J. , I.A. IBRAGIMOV & J. JACOD. - École de Éte de Probabilités de Saint-Flour XIII - 1983.
%23117087: ALDRICH, ROBERT. - France and the South Pacific Since 1940.
%2373925: ALDRICH, BRIAN C. - Housing the Urban Poor: A Guide to Policy and Practice in the South (Urban Studies).
%23253463: ALEINIKOFF, ALEXANDER T. (ED.) - From migrants to citizens: membership in a changing world.
%23229145: ALEKSANDAR, FATIC. - Reconciliation via the war crimes tribunal ?.
%23106381: ALEN, A. & W. DEVROE. - Verzelfstandiging van bestuurszaken in België. Preadviezen.
%23112342: ALER, JAN (ED.). - Martin Heidegger 1889-1976 : filosofische Weerklank in de Lage Landen.
%23132445: ALER, G.P.A. - De Politiebevoegdheid bij Opsporing en Controle. Enige aspecten van de regeling van de dwangmiddelen in het Wetboek van strafvordering en in de bijzondere wetten.
%23242040: ALESINA, ALBERTO & ENRICO SPOLAORE. - The Size of Nations
%23247767: ALESINA, ALBERTO & FRANCESCO GIAVAZZI. - The future of Europe : reform or decline.
%23179099: D'ALESSANDRO, STEPHANIE & JOHN ELDERFIELD. - Matisse : radical invention, 1913-1917.
%2322572: D'ALESSANDRO, STEPHANIE - Picasso and Chicago : 100 years, 100 works.
%23254475: ALEXANDER, DENNIS J. (ED.) - Newcastle disease.
%23256786: ALEXANDER, GREGORY S. & EDUARDO M. PEÑALVER (EDS.) - Property and community.
%23118728: ALEXANDER, WILLY. - The EEC Rules of Competition.
%23158467: ALEXANDER, RUTH M. - The Girl Problem : female sexual delinquency in New York, 1900-1930.
%2325861: ALEXANDER, M. - The poetic achievement of Ezra Pound.
%23247594: ALEXANDER, DEAN C. (ED.) - Contemporary international law issues: sharing pan-european and american perspectives. 1991 Joint Conference of the American Society of International Law and Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, July 4-6,1991.
%23206293: ALEXANDER, YONAH - Osama bin Laden's al-Qaida : profiel van een terroristisch netwerk.
%23155399: ALEXANDER, PATRICK PROCTOR. - Mill and Carlyle. An examination of Mr. John Stuart Mill's Doctrine of Causation in relation to moral freedom.
%23198310: ALEXANDER, RUTH M. - The Girl Problem : female sexual delinquency in New York, 1900-1930.
%2376126: ALEXANDER III, PAPST. (MAGISTER ROLANDUS, ORLANDO BANDINELLA). - Summa. Mit Anhang: Incerti auctoris quaestiones.
%23120591: ALEXANDER, MICHAEL & JAMES MCGONIGAL (EDS.) - SONS OF EZRA. BRITISH POETS AND EZRA POUND.
%2355023: ALEXANDER OF TUNIS, EARL. - The Alexander memoirs : 1940-1945.
%23255349: ALEXANDROV, STANIMIR A. - Self-defense against the use of force in international law.
%23248896: SOYER ALEXIS. - Food Cookery and Dining in Ancient Times.
%2346054: ALFIERI, BRUNO - Jackson Pollock: The Irascibles and the New York School.
%2345701: ALFORD, C. FRED. - Group Psychology and Political Theory.
%23154135: ALGAZE, GUILLERMO (ED.) - Town and Country in Southeastern Anatolia. Volume II - The Stratigraphic Source at Lurban Hoyuk. Volume A: Text; Volume B: Plates.
%23230730: ALGER, CHADWICK F. (ED.) - The Future of the United Nations System: Potential for the Twenty-First Century.
%23260382: ALGERA, MARGREET. - Mens en medicijn : geschiedenis van het geneesmiddel.
%23161569: ALGRA, N.E. (E.A.) - Fockema Andreae's Juridisch Woordenboek.
%2339508: ALGRA, N.E., JANSSEN, H.C.J.G. - Rechtsingang : een oriëntatie in het recht.
%23232485: ALGRA, N.E., JANSSEN, H.C.J.G. - Rechtsingang : een oriëntatie in het recht.
%23254509: ALGRA, N.E. & H.R.W. GOKKEL. - Fockema Andreae's rechtsgeleerd handwoordenboek.
%2387276: ALGRA, N.E. (E.A.) - Recht en macht.
%2326173: ALGRA, N.E. (E.A.) - Rechtsaanvang : enkele hoofdstukken over recht en rechtswetenschap voor het onderwijs in de inleiding tot de rechtswetenschap.
%23200937: ALGRANT, CHRISTINE P. - Madame de Pompadour : mistress of France.
%23246070: ALGRANTI, GILBERTO. - Titian to Tiepolo : three centuries of Italian art.
%23185397: ALI, ABDUL SAHIB MEHDI. - A linguistic study of the development of scientific vocabulary in standard Arabic.
%2344310: ALI, MAULANA MUHAMMAD - De Heilige Koran.
%23263808: ALI, MAULANA MUHAMMAD - De religie van de Islam : een uitvoerige verhandeling van de bronnen, beginselen, wetten en voorschriften van de Islam.
%23215457: ALI, TARIQ. - Bush in Babylon : the recolonisation of Iraq.
%2320086: ALI, TARIQ. - The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity
%23206336: ALI, TARIQ. - The stone woman : a novel.
%23108114: ALICAN, NECIP FIKRI. - Mill's Principle of Utility : a Defense of John Stuart Mill's Notorious Proof.
%23230982: ALIDA, CAROLINE - Bori : guerisseurs de l'aime = healers of the soul.
%2315715: DANTE ALIGHIERI. - Monarchie (De monarchia).
%23196261: ALINK, M.J. & P.D.J. VAN ZEBEN. - Getuigen in het strafproces 2005.
%2345368: ALINK, M.J. - Getuigen in het Nederlands strafproces.
%2376128: ALIVISATOS, HAMILKAR S. - Die kirchliche Gesetzgebung des Kaisers Justinian I.
%23214847: ALIZADEH, ABBAS. - Excavations at the prehistoric mound of Chogha Bonut, Khuzestan, Iran : seasons 1976/77, 1977/78, and 1996.
%236907: ALKEMA, E.A. - Studies over Europese grondrechten : de invloed van de Europese Conventie op het Nederlandse recht.
%23251907: ALKEMA, E.A. - Toepassing van de Europese Conventie voor de rechten van de mens in Nederland.
%23261930: ALKEMA, E.A. - Aanzetten voor een nieuwe Nederlandse constitutie na 'Maastricht'?
%2368716: ALKEMA, DIRK - Architect van de wraak.
%23214805: ALKER JR., HAYWARD ROSE. - Mathematical approaches to politics.
%23215810: ALLAN, D.C.G. & JOHN L. ABBOTT. - The Virtuoso tribe of arts & sciences : studies in the eighteenth-century work and membership of the London Society of Arts.
%23248347: ALLAN, DAVID. - Philosophy and politics in later Stuart Scotland: Neo-stoicism, culture, and ideology in an age of crisis, 1540-1690.
%23224530: ALLAN, J. A.. - Water in the Middle East: Legal, Political and Commercial Implications..
%23238450: ALLARD, JAMES W. - The logical foundations of Bradley's metaphysics : judgment , inference , and truth.
%2376130: ALLARD, ALBÉRIC. - Histoire de la justice criminelle au seizième siècle.
%23171981: ALLAS, YASMINE. - De generaal met de zes vingers.
%23177380: ALLEMAN, JAMES H., CRANDALL, ROBERT W. - Broadband : should we regulate high-speed internet access?.
%2347603: ALLEN, JAMES A. VAN - 924 Elementary Problems and Answers in Solar System Astronomy.
%23149437: ALLEN, HARRY E. & CLIFFORD E. SIMONSEN. - Corrections in America : an introduction.
%2343463: ALLEN, RONALD J. - An analytical approach to evidence : text, problems, and cases.
%2324887: ALLEN, SARAH - The philosophical sense of transcendence : Levinas and Plato on loving beyond being.
%2379204: ALLEN, CARMEL - The Handbag: To Have & To Hold.
%2389512: ALLEN, R.T. - Beyond liberalism : the political thought F.A. Hayek & Michael Polanyi.
%232118: ALLEN, HOWARD W. - Poindexter of Washington. A study in progressive politics.
%23227726: ALLEN, ROBERT CLYDE. - Channels of discourse , reassembled : television and contemporary criticism.
%2389597: ALLEN, ROBERT LORING. - Irving Fisher : a biography.
%2389251: ALLEN, R.T. - Beyond liberalism : the political thought F.A. Hayek & Michael Polanyi.
%23209349: ALLEN, CHARLES. - God's terrorists : the Wahhabi cult and hidden roots of modern Jihad
%23211368: ALLEN, JOHN B. - From Skisport to Skiing: One Hundred Years of an American Sport, 1840-1940
%2333510: ALLEN, DON CAMERON - The Harmonious Vision: Studies in Milton's Poetry.
%23144031: ALLEN, JEFFNER. - Reverberations across the shimmering. Cascades.
%2323212: ALLEN, BARRY - Artifice and design: art and technology in human experience
%2321604: ALLEN, THEODORE W. - The invention of the white race : [volume 1] : racial oppression and social control.
%23207329: ALLEN, JOHN LOGAN (ED.) - North American exploration. Volume 2: A continent defined.
%23207330: ALLEN, JOHN LOGAN (ED.) - North American exploration. Volume 3: A continent comprehended.
%2376132: ALLEN, CARLETON KEMP. - Bureaucracy triumphant.
%2376134: ALLEN, CARLETON KEMP. - Legal duties and other essays in jurisprudence.
%23247478: ALLEN, N.J. - Categories and classifications : Maussian reflections on the social.
%23214705: ALLEN, ROGER E. & STEPHEN D. ALLEN. - Winnie-de-Poeh en het oplossen van problemen : waarin Poeh , Knorretje en hun vrienden ontdekken hoe je problemen oplost met de LOS-OP-methode.
%23264223: ALLER, H.B. VAN. - Van kolonie tot koninkrijksdeel : de staatkundige geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Aruba van 1634 tot 1994.
%23222327: ALLERT, TILMAN. - The Hitler salute : on the meaning of a gesture.
%23133519: D'ALLEVA, ANNE. - Arts of the Pacific islands.
%23236834: ALLEWIJN, D., P. NICOLAÏ & M. SCHREUDER-VLASBLOM - Het nieuwe bestuursprocesrecht : verslag van de algemene vergadering van de vereniging voor administratief recht : gehouden op 29 April 1994 ter Behandeling van de preadviezen
%2381064: ALLEWIJN, D. ... [ET AL.] - Het nieuwe bestuursprocesrecht : preadviezen & verslag van de algemene vergadering op 29 april 1994.
%23248820: ALLEWIJN, D., P. NICOLAÏ & M. SCHREUDER-VLASBLOM - Het nieuwe bestuursprocesrecht : preadviezen.
%2376137: ALLFELD, PHILIPP. - Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Allgemeiner Teil.
%2376135: ALLFELD, PHILIPP. - Der Einfluss der Gesinnung des Verbrechers auf die Bestrafung.
%23227609: ALLINSON, GARY D. - Japan's postwar history.
%2381646: ALLINSON, GARY D. - The Columbia guide to modern Japanese history.
%2319662: ALLINSON, GARY D. - Japan's Postwar History. 2nd Edition.
%23256729: ALLISON, HENRY E. - Custom and reason in Hume : a Kantian reading of the first book of the Treatise
%23260536: ALLISON, HENRY E. - Custom and reason in Hume : a Kantian reading of the first book of the Treatise
%2391549: ALLISON, ROY. - The Soviet Union and the strategy of non-alignment in the Third World.
%2331465: ALLISON, J. W. F. - The English Historical Constitution: Continuity, Change and European Effects.
%23260620: ALLISON, LINCOLN - The Utilitarian response : the contemporary viability of Utilitarian political philosophy.
%23134137: ALLOUCHE, ADEL. - Mamluk economics : a study and translation of Al-Maqrizi's Ighathah.
%23251949: ALLWORTH, EDWARD. - Muslim communities reemerge : historical perspectives on nationality , politics , and opposition in the former Soviet Union and Yugoslavia.
%23143093: ALMEDER, ROBERT F. - Harmless naturalism : the limits of science and the nature of philosophy.
%2381868: ALMEDER, ROBERT F. - Harmless naturalism : the limits of science and the nature of philosophy.
%23122402: ALMEIDA, GUIDO ANTÔNIO DE. - Sinn und Inhalt in der genetischen Phänomenologie E. Husserls.
%23244749: ALMEIDA, JOSELYN M. (ED.) - Romanticism and the Anglo-Hispanic imaginary.
%2368894: ALMELO, LEX VAN (E.A.) - Feiten maken het recht : forensic accounting revisited.
%23117221: ALMELO, A.E. VAN & P.G. WIEWEL (EDS.) - Politiezorg in de jaren '90.
%23256756: ALMOG, JOSEPH & PAOLO LEONARDI (EDS.) - The philosophy of David Kaplan.
%23231033: ALMOND, PETER. - Aviation: The Early Years.
%23196522: ALMOND, PETER. - Aviation : the early years = die Anfänge der Luftfahrt = les premières années de l'aéronautique.
%2364892: ALONSO-NÚÑEZ, JOSÉ MIGUEL. - The idea of universal history in Greece : from Herodotos to the age of Augustus.
%23215412: ALPERT, YAKOV. - Making waves : stories from my life.
%23159940: ALPERT, GEOFFREY P. - Legal rights of prisoners : an analysis of legal aid.
%23216889: ALPHEN, J. VAN., RAY, RANESH. - Tejas : eternal energy : 1500 years of Indian art.
%23259496: ALPHEN, HIERONYMUS VAN. - Literair-theoretische geschriften. Deel 1: teksten; Deel 2: Commentaar.
%23235277: ALPÍZAR DURÁN, LYDIA., PAYNE, NOËL D., RUSSO, ANAHI. - Building feminist movements and organizations : global perspectives.
%23257777: ALSAIF, TAQFIQ. - Islamic democracy and its limits : the Iranian experience since 1979.
%23241499: ALSCHULER, ALBERT W. - Law without values : the life , work , and legacy of Justice Holmes.
%23236454: ALSDORF, FRIEDRICH KARL. - Untersuchungen zur Rechtsgestalt und Teilung deutscher Ganerbenburgen.
%23236287: ALSTON, PHILIP & D.W. GREIG (EDS.) - The Australian Yearbook of International law, Volume 12.
%23162393: ALSTON, PHILIP (ED.) - The United Nations and human rights : a critical appraisal.
%23239293: ALSTON, WILLIAM P. (ED.) - Realism & antirealism.
%2370660: ALSTON, PHILIP (ED.) - The EU and human rights.
%23235340: ALTBACH, PHILIP G. & TORU UMAKOSHI (EDS.) - Asian universities : historical perspectives and contemporary challenges / edited by Philip G. Altbach and Toru Umakoshi
%23263047: ALTBACH, PHILIP G. & GAIL P. KELLY (EDS.) - New approaches to comparative education.
%23108677: ALTENA, ERNST VAN. - Daar ik tot zang word aangespoord : Occitaanse troubadours 1100-1300.
%23133668: ALTENA, ERNST VAN. - Jij goudgepunte lans : bloemlezing uit de Franse erotische poëzie van de zestiende en zeventiende eeuw.
%23233679: ALTER, TORIN ANDREW. - Phenomenal concepts and phenomenal knowledge : new essays on consciousness and physicalism.
%23257436: ALTHAUS, THOMAS & SABINE SEELBACH (EDS.) - Salomo in Schlesien : Beiträge zum 400. Geburtstag Friedrich von Logaus (1605-2005).
%2375057: ALTHUIZEN, NIEK. - Analogical reasoning as a decision support for weakly-structured marketing problems.
%2376092: ALTHUSIUS, JOHANNES. - Politica methodice digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata. (Cui adiuncta est Oratio panegyrica de necessitate, utilitate et antiquitate scholarum). Ed. III.
%23262402: ALTHUSIUS, JOHANNES., SCUPIN, HANS ULRICH & ULRICH SCHEUNER (EDS.) - Althusius-Bibliographie : Bibliographie zur politischen Ideengeschichte und Staatslehre, zum Staatsrecht und zur Verfassungsgeschichte des 16. bis 18. Jahrhunderts.
%2376089: ALTHUSIUS, JOHANNES. - Dicaeologicae libri tres. Totum et universum ius, quo otimur methodice complectens, cum parallelis huius et Judaici iuris, tabulisque insertis...
%23194284: ALTHUSSER, LOUIS. - Politics and History: Montesquieu, Rousseau, Marx.
%2370848: ALTHUSSER, LOUIS. - Machiavelli and Us (Radical Thinkers).
%2351223: ALTHUSSER, LOUIS. - The future lasts forever.
%2378524: ALTHUSSER, LOUIS. - Drie opstellen over kunst en ideologie. Met kommentaren van Klaus-Michael Bogdal en Gerhard Plumpe en een nawoord van de redaktie.
%232270: ALTING VON GEUSAU, FRANS A.M. - The security of Western Europe. A handbook.
%23192472: ALTING VON GEUSAU, FRANS A.M. - Beyond containment and division : Western cooperation from a post-totalitarian perspective.
%23241141: ALTING VON GEUSAU, FRANS A.M. - Realism and Moralism in International Relations: Essays in Honor of Frans A. M. Alting Von Geusau.
%23186982: ALTINK, SIETSKE - De mythe van de minderheid.
%23215341: ALTINK, SIETSKE M. & MARIANNE VAN DEN BOOMEN. - Sekswerk : ervaringen van vrouwen in de prostitutie.
%23156050: ALTINK, SIETSKE - De mythe van de minderheid.
%23127843: ALTMAN, I. & J. GINAT - Polygamous families in contemporary society.
%23259663: ALTMAN, GERRY T.M. (ED.) - Cognitive models of speech processing : psycholinguistic and computational perspectives.
%23256387: ALTMANN, SIMON L. - Is nature supernatural? : a philosophical exploration of science and nature.
%2376392: ALTRICHTER, HELMUT. - Die Zisterzinser in Mähren bis zu Karl IV : Besitz, Volkstum und Siedlungstätigkeit.
%2381799: ALTWASSER, E. A.O. - Tunnel : Orte des Durchbruchs.
%2375362: ALVAREZ, W. - T. Rex and the crater of doom
%23260589: ALVERSON, HOYT. - Semantics and experience : universal metaphors of time in English, Mandarin, Hindi, and Sesotho.
%23226228: ALY, GÖTZ & MICHAEL SONTHEIMER. - How Julius Fromm's Condom Empire Fell to the Nazis
%23177199: ALY, LUCILLE F. - John G. Neihardt : a critical biography.
%23165408: AMADUCCI, SANDRO - Dictionary of Definitions of EU Regulated Products: Dictionary and CD-ROM
%23185613: AMANN, EDMUND. - Economic liberalization and industrial performance in Brazil.
%23245694: AMANOR, KOJO S. (EDITOR) - Contesting Land and Custom in Ghana: State, Chief and the Citizen (AUP - Law, Governance, and Development R).
%23176649: AMAR, E., ROGER GAY &THANH VAN NGUYEN (EDS.) - Analyse Complexe : proceedings of the Journées Fermat - Journées SMF , held at Toulouse , May 24-27 , 1983.
%2344132: AMATO, ASTOLFO DI - Criminal Law in Italy.
%23168850: D'AMATO, ANTHONY A. - International law and political reality. (Collected papers, 1).
%23254596: AMBROCK, ERICH. - Ehe und Ehescheidung : Kommentar zu den Vorschriften des materiellen Rechts (BGB, EheG, RVO u.a.) und des Verfahrensrechts (GVG, ZPO, FGG u.a.).
%23256167: AMBROS, BARBARA R. - Bones of contention : animals and religion in contemporary Japan.
%2376411: AMBROSE, ALICE & MORRIS LAZEROWITZ. - Logic: the theory of formal inference.
%2311721: D'AMBROSIO, ANTONIO. - Gods and heroes in Pompeii.
%2367074: D'AMBROSIO, ANTONIO - Women and Beauty in Pompeii.
%2329752: AMBUEL, DAVID - Image and paradigm in Plato's Sophist.
%23258384: AMENDOLA, AURELIO & BRUNO CONTARDI. - St. Peter's - St. Peter.
%23263818: AMER, RAMSES (EDITOR) - Vietnamese Foreign Policy in Transition.
%2329404: AMER, SAHAR - Crossing borders : love between women in medieval French and Arabic literatures.
%23156958: AMERIKS, KARL. - Kant and the fate of autonomy : problems in the appropriation of the critical philosophy.
%23204859: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Shylock , woekeraar.
%23204259: AMERSFOORT, H. & L.L. DOEDENS. - Spot op de landmacht : honderd jaar politieke prenten over het Nederlandse leger.
%23226021: AMES, ROGER T. - The aesthetic turn : reading Eliot Deutsch on comparative philosophy.
%2361266: AMIN, JULIUS A. - The Peace Corps in Cameroon.
%23151601: AMIN, SAMIR. - The liberal virus : permanent war and the Americanization of the world.
%23243419: AMINEH, MEHDI PARVIZI - Globalisation, Geopolitics and Energy Security in Central Eurasia and the Caspian Region.
%2380567: AMINZADE, RONALD. - Class, politics, and early industrial capitalism : a study of mid-nineteenth century Toulouse, France.
%2376093: AMIRA, KARL VON. - Das altnorwegische Vollstreckungsverfahren. Eine rechtsgeschichtliche Abhandlung.
%23228043: AMIRA, KARL VON. - Festschrift für Karl von Amira : zu seinem 60. Geburtstag gewidmet von seine Schülern.
%23221836: AMIRAN, EYAL & JOHN UNSWORTH (EDS.) - Essays in postmodern culture.
%231755: AMMANN, JEAN-CHRISTHOPHE (TEXT), CLEMENTE, FRANCESCO. - Francesco Clemente : works 1971 - 1979.
%2368828: AMMELROOY, ANNEKE VAN - Vrouwenhandel.
%23247683: AMMERLAAN, VICTORIA CATHRINE. - Na de ramp : de rol van de overheid bij de (schade-)afwikkeling van rampen vanuit een belangenperspectief van de slachtoffers.
%23245746: AMNESTY INTERNATIONAL, AFD. NEDERLAND. - Mensenrechten hebben geen grenzen.
%23239863: AMSDEN, ALICE H. - Escape from empire : the developing world's journey through heaven and hell.
%2356546: AMSTEL-HORÁK, M.H.V. VAN & R.W.G. LOMBARTS (EDS.) - Regestenboek van het hoogheemraadschap van Rijnland : april 1253-oktober 1814.
%23164351: STICHTING LANDELIJK NOTARIEEL STUDENTENCONGRES AMSTERDAM (RED.) - Personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid :38e Landelijk Notarieel Studentencongres.
%23164343: STICHTING LANDELIJK NOTARIEEL STUDENTENCONGRES AMSTERDAM (RED.) - Time-out in het nieuwe erfrecht : 39e Landelijk Notarieel Studentencongres.
%23193625: AMSTERDAM, A.M. VAN. - Insolventie in economisch perspectief.
%23158075: AMSTERDAM, ANTHONY G. & JEROME BRUNER. - Minding the law.
%23121396: AMSTERDAMSKI, STEFAN (ED.) - The significance of Popper's thought.
%2343989: AMTENBRINK, FABIAN - Continuation or reorientation : what future for European integration?.
%23156709: AMYX, D.A. & PATRICIA LAWRENCE. - Archaic Corinthian pottery and the Anaploga well.
%23155323: AN-NA'IM, ABDULLAHI AHMED. - Toward an Islamic reformation : civil liberties, human rights, and international law.
%23240046: AN-NA'IM, ABDULLAHI AHMED. - Human Rights Under African Constitutions: Realizing the Promise for Ourselves.
%23188879: ANABTAWI, SAMIR N. - Palestinian higher education in the West Bank and Gaza : a critical assessment.
%23223221: ANAGNOST, ANN. - National past-times : narrative, representation, and power in modern China.
%2356960: ANAND, R.P. - Development of Modern International Law and India (Studien zur Geschichte des Volkerrechts).
%23230885: ANASTAPLO, GEORGE. - Human Being and Citizen: Essays on Virtue, Freedom, and the Common Good.
%2374844: ANASTAPLO, GEORGE. - The American moralist : on law, ethics and government.
%23223565: ANCHETA, ANGELO N. - Scientific evidence and equal protection of the law.
%233177: ANCONA, H. D'. (E.A.). - Ministerraad 1989. Het derde kabinet-Den Uyl vergadert. Schrijvers voor Den Uyl.
%23176676: ANCONA, ALANO, GEMAN, DONALD, IKEDA, NOBUYUKI & HENNEQUIN, PAUL LOUIS. - Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XVIII, 1988.
%23235011: ANDALL, JACQUELINE (ED.) - Gender and ethnicity in contemporary Europe.
%2370286: ANDAYA, BARBARA WATSON. - To Live As Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries.
%2312840: ANDEL, FRANS GERARD VAN. - Evaluatie van formularium en eigen bijdrage wetgeving in Nederland, West-Duitsland, en Engeland.
%2380180: ANDEL, SCHALK-JAN VAN - Anticipatory Water Management - Using ensemble weather forecasts for critical events: UNESCO-IHE Phd Thesis.
%23101519: ANDEL, J. VAN, W.P.M. HOEKSTRA & A. DE KNECHT-VAN EEKELEN [ET AL.] (RED.) - Stress : leven in verandering.
%2315187: ANDEL, C.C.T. VAN. - De directeur; bestuurder en werknemer.
%23157988: ANDEL, C.C.T. VAN. - De directeur; bestuurder en werknemer.
%2371658: ANDENAS, MADS - Tom Bingham and the Transformation of the Law: A Liber Amicorum.
%2386733: ANDERS, TIMOT. - The evolution of evil : an inguiry in the ultimate origins of human suffering.
%23105470: ANDERS, G (E.A.) - De onvermijdelijkheid van rechtspluralisme.
%2370790: ANDERSEN, CHRISTOPHER P. - Katharine Hepburn.
%23219073: ANDERSEN, I.B. - On the art of doing field studies : an experience-based research methodology.
%23248904: ANDERSEN, ROBIN & LANCE STRATE (ED.) - Critical studies in media commercialism.
%23260896: ANDERSEN, MIKAEL SKOU & PAUL EKINS (EDS.) - Carbon-energy taxation : lessons from Europe.
%2361306: ANDERSON, D. - Before the knight´s tale : imitation of classical epic in Boccaccio´s Teseida.
%23185609: ANDERSON, RONALD W. & CHANTAL KEGELS. - Transition banking : financial development of Central and Eastern Europe.
%23244098: ANDERSON, JEFFREY - German Unification and the Union of Europe: The Domestic Politics of Integration Policy.
%2382225: ANDERSON, NORMAN. - Liberty, law and justice.
%23111362: ANDERSON, G.W. ET. AL. - Studies on Prophecy. A collection of twelve papers.
%2347654: ANDERSON, MALCOLM & JOHANNA APAP (EDS.) - Police and Justice Co-operation and the new European Borders.
%2343630: ANDERSON, JOHN R. - Architecture of Cognition.
%23178152: ANDERSON, JAMES, LIAM O'DOWD AND THOMAS M. WILSON (EDS.) - Culture and cooperation in Europe's borderlands.
%23168967: ANDERSON, P.W. - The theory of superconductivity in the high-Tc cuprates.
%2379224: ANDERSON, EWAN W. - An Atlas of Middle Eastern Affairs.
%23215655: ANDERSON, J.N.D. - Islamic law in the modern world.
%2325504: ANDERSON, BONNIE S. & JUDITH P. ZINSSER. - A history of their own : women in Europe from prehistory to the present.
%23212852: ANDERSON, PERRY, RONALD FRASER, QUINTIN HOARE & SIMONE DE BEAUVOIR. - Conversations with Jean-Paul Sartre.
%23140890: ANDERSON, BONNIE - Joyous greetings: the First International Women's Movement, 1830-1860.
%23207081: ANDERSON, PERRY & PATRICK CAMILLER (EDS.) - Mapping the West European left.
%2359592: ANDERSON, O.D., J.K. ORD & E.A. ROBINSON (EDS.) - Time series analysis : theory and practice 6 : hydrological, geophysical, and spatial applications : proceedings of the international conferenece held at Toronto, Canada, 10-14 August 1983.
%23176310: ANDERSON, ROBERT - Fifty bags that changed the world.
%2344188: ANDERSON, STEPHEN R. - Phonology in the Twentieth Century: Theories of Rules and Theories in Representations.
%23210320: ANDERSON, MALCOLM & JOHANNA APAP (EDS.) - Police and justice co-operation and the new European borders.
%23252519: ANDERSON, FREDERICK R., DANIEL R. MANDELKER & A. DAN TARLOCK. - Environmental protection : law and policy.
%23241792: ANDERSON, SARAH (SARAH DENNY), CAVANAGH, JOHN, 1955-, LEE, THEA. - Field guide to the global economy.
%23108350: ANDERSON, ALBERT A. - Universal Justice : a dialectical approach.
%23230665: ANDERSON, MALCOLM. - In Thrall to Political Change: Police and Gendarmerie in France.
%23143506: ANDERSON, PATRICK R. & L. THOMAS WINFREE (EDS.) - Expert witnesses. Criminologists in the courtroom.
%23207591: ANDERSON, JOHN R. - Learning and memory : an integrated approach.
%23217: ANDERSON JR., RICHARD DAVIS. - Public politics in an authoritarian state : making foreign policy during the Brezhnev years.
%23201635: ANDERSON, MARY B. & PETER J. WOODROW. - Rising from the ashes : development strategies in times of disaster.
%2381624: ANDERSON, MALCOLM ... [ET AL.] - Policing the European Union.
%23259604: ANDERSON, ELIJAH. - Streetwise : race, class, and change in an urban community.
%23225884: ANDERSSON TOUSSAINT, PAUL. - Staatssecretaris of seriecrimineel : het smalle pad van de Marokkaan.
%23192978: ANDERSSON, THOMAS, TORBJÖRN FREDRIKSSON & ROGER SVENSSON. - Multinational restructuring, internationalization and small economies : the Swedish case.
%23231872: ANDEWEG, RUDY B. (ED). - Tussen kloof en gat? : de parlementaire democratie in de 21ste eeuw.
%23259830: ANDEWEG, RUDY B. & GALEN A. IRWIN. - Dutch governement and politics.
%23157442: ANDO, NISUKE. - Surrender, occupation, and private property in international law : an evaluation of US practice in Japan.
%2369811: ANDO, TAKATURA. - Metaphysics : A critical survey of its meaning.
%23238570: ANDRADE, CARLOS. - Ha'ena : through the eyes of the ancestors.
%23212906: ANDRAIN, CHARLES F. - Social policies in Western industrial societies.
%23166912: ANDRÉ DE LA PORTE, ERIC. - De Telastelegging in Strafzaken.
%23132153: ANDREAS FIJAL & GERNOT KOCHER., EBEL, FRIEDRICH - Römisches Rechtsleben im Mittelalter: Miniaturen aus den Handschriften des Corpus iuris civilis.
%23144264: ANDRÉAS, BERT. - Ferdinand Lassalle, Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein : Bibliographie ihrer Schriften und der Literatur über sie, 1840 bis 1975.
%2348623: ANDREASEN, NANCY C. - The Creating Brain: The Neuroscience of Genius.
%23101093: ANDRESEN, A. - Jost Amman (1539-1591), Graphiker und Buchillustrator der Renaissance.
%23241567: ANDREU, GUILLEMETTE. - Egypt in the age of the pyramids.
%23187597: ANDREW, DONNA T. & RANDALL MCGOWEN - The Perreaus and Mrs. Rudd : forgery and betrayal in eighteenth-century London.
%23166808: ANDREW, GEOFF. - Stranger than paradise : maverick film-makers in recent American cinema.
%23177027: ANDREWS, WILLIAM G. & STANLEY HOFFMANN (EDS.) - The Fifth Republic at twenty.
%23166512: ANDREWS, GEOFF. - Citizenship.
%23252660: ANDREYEV, CATHERINE & IVAN SAVICKY. - Russia abroad : Prague and the Russian Dispora, 1918-1938.
%23242311: ANDREYEV, CATHERINE - Russia Abroad: Prague and the Russian Diaspora, 1928-1939.
%23240625: ANDRIAN, LEOPOLD. - Fragmente aus Erwin und Elmire.
%23218382: ANDRIESSE, EDO - Institutions and Regional Development in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Satun (Thailand) and Perlis (Malaysia).
%2360570: ANDRIESSEN, MARGO F. - Kijken bij de kinderpolitie : een onderzoek naar het afhandelingsbeleid van de kinderpolitie.
%23101521: ANDRIESSEN, J.H.T.H., P.J.D. DRENTH & C.J. LAMMERS. - Medezeggenschap in Nederlandse bedrijven.Verslag van een onderzoek naar participatie- en invloedsverhoudingen.
%23189867: ANEMA,TACO, MICHEL SZULC-KRZYZANOWSKI & JAN HEIJN. - World of energy.
%23196486: ANEMA, TACO. - Holland Festival.
%23240806: ANG, IEN. - Het geval Dallas : populaire kultuur, ideologie en plezier.
%23185569: ANG, IEN. - Desperately seeking the audience.
%2335127: ANGEL, WILLIAM D. (ED.) - The international law of youth rights : source documents and commentary.
%23218625: ANGELILLO, MARIA. - India : history and treasures of an ancient civilization.
%23257791: ANGELO CORLETT, J. - Race, racism, and reparations.
%23194624: D'ANGELO, EDWARD. - The teaching of critical thinking.
%23156040: ANGELONI, UMBERTO - Single Malt Whisky: an Italian passion.
%2317544: ANGENENT, HUUB (E.A.) - Onveilig Nederland.
%2332252: ANGENENT, HUUB. - Winkeldiefstal.
%237445: ANGENENT, HUUB. - Kleine criminaliteit.
%23118891: ANGLADE, JEAN - Pascal, l'Insoumis.
%2343199: ANGLIN, JEREMY M. - Vocabulary Development: A Morphological Analysis (Monographs of the Society for Research in Child Development).
%23127625: ANGLIN, DOUGLAS G. - Zambian crisis behaviour: confronting Rhodesia's Unilateral Declaration of Independence, 1965-1966.
%23192261: ANGRESS, WERNER T. - Between fear and hope : Jewish youth in the Third Reich.
%23243864: ANGRESS, WERNER T. - Between fear & hope : Jewish youth in the Third Reich.
%23215716: ANGUS, IAN H. - (Dis)figurations : discourse/critique/ethics.
%23208943: ANGUS, IAN H. - (Dis)figurations : discourse/critique/ethics.
%23200417: TUAN LE ANH. - Intelligent control of vehicle-based internal transport systems.
%23262355: ANHEIER, HELMUT K. & WOLFGANG SEIBEL. - The third sector: Comparative studies of nonprofit organizations.
%23135808: ANIERI, PAUL J. D' - Economic Interdependence in Ukrainian-Russina Relations.
%2324445: D'ANIERI, PAUL - Understanding Ukrainian Politics: Power, Politics, And Institutional Design.
%2349764: ANKARLOO, BENGT - Witchcraft and magic in Europe. Vol. 4, The period of the witch trials.
%2396604: ANKER, HANS - Normal vote analysis.
%2341070: ANKER, RICHARD & CATHERINE HEIN (ED.) - Sex inequalities in urban employment in the Third World : a study prepared for the International Labour Office within the framework of the World Employment Programme with the financial support of the United Nations Fund for Population Activities (UNFPA).
%23235248: ANKERSMIT, FRANK R. ... [ET AL.] (EDS.) - De tien plagen van de staat : de bedrijfsmatige overheid gewogen.
%23101527: ANKERSMIT, FRANK R. ... [ET AL.] (EDS.) - Akademische beschouwingen over het post-modernisme : tien voordrachten over de betekenis van het postmodernisme op vijf gebieden van wetenschappelijk onderzoek.
%2320990: ANKERSMIT, FRANK R. - De sublieme historische ervaring.
%23232795: ANKUM, HANS. - Nueva antología romanística.
%23245751: ANKUMAH, EVELYN A. - The African Commission on Human and Peoples' Rights : practice and Procedures.
%23248764: ANKUMAH, EVELYN A. - The African Commission on Human and Peoples' Rights : practice and procedures.
%23165915: ANKUMAH, EVELYN A. & EDWARD K. KWAKWA (EDS.) - The legal profession and the protection of human rights in Africa.
%23250570: ANNAN, NOEL GILROY ANNAN, BARON. - Changing enemies : the defeat and regeneration of Germany.
%23262216: ANNAND, RUTH E. & HELEN E. NORMAN. - [Blackstone's] Guide to the Community trade mark.
%2328028: ANNAS, GEORGE J. & MICHAEL A. GRODIN (EDS.) - The Nazi Doctors and the Nuremberg Code : human rights in human experimentation.
%23255022: ANNAS, GEORGE J. - Standard of care: the law of American bioethics.
%2388702: ANNAS, GEORGE J. - The rights of hospital patients : the basic ACLU guide to a hospital patient's rights.
%233585: ANNAS, JULIA. - An Introduction to Plato's Republic.
%23113990: ANSARI, G. & P.J.M. NAS (EDS.) - Town-Talk. The Dynamics of Urban Anthropology.
%2380185: ANSARI, ALI M. - Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election.
%2387299: ANSARI, MUHAMMAD ABDUL HAQ. - Sufism and Shari-ah : a study of Shaykh Ahmad Sirhindi's effort to reform Sufism.
%2362169: ANSAY, TUGRUL & DON WALLACE (EDS.) - Introduction to Turkish law.
%2368468: ANSAY, TUGRUL & DON WALLACE (EDS.) - Introduction to Turkish law.
%2376096: ANSCHÜTZ, GERHARD. - Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919. ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis in 4. Bearbeitung.
%23212348: ANSELM, SAINT. - Memorials of St. Anselm.
%2371334: THEOPHILUS ANTECESSOR. - Institutionum Graeca paraphrasis. Theophilo Antecessori vulgo tributa, ad fidem librorum manu scriptorum recensuit, prolegominis, notis criticis, versione Latina instruxit E.C. Ferrini. Accedit epistula C.E. Zacharia von Lingenthal.
%2343197: ANTES, THERESA A. - Analyse linguistique de la langue française.
%23220478: ANTHONIO, GABRIËL GERARD. - De humanisering van een justitiële organisatie : menselijke waarden als leidraad bij organisatieveranderingen : een evaluatief onderzoek vanuit een meervoudig en reflectief perspectief.
%23230651: ANTHONISZ, R.G. - The Dutch in Ceylon: an account of their early visits to the Island, their conquests and their rule over the maritime regions during a century and a half.
%23258292: ANTHONY, DIANA. - The Small Food Garden. Growing organic fruit and vegetables at home.
%2388602: ANTHONY, CONSTANCE G. - Mechanization and maize : agriculture and the politics of technology transfer in East Africa.
%2385926: ANTLOV, HANS - Exemplary Centre, Administrative Periphery: Rural Leadership and the New Order on Java (Nordic Institute of Asian Studies Monograph Series).
%23148905: ANTLÖV, H. CEDERROTH, S. (ED.) - Leadership on Java : gentle hints, authoritarian rule.
%23120702: ANTMAN, S., ERICKSEN, J.L., KINDERLEHRER, D. & MUELLER, I. (EDS.) - Metastability and Incompletely Posed Problems. Serie: The IMA Volumes in Mathematics and its Applications, deel 3.
%23177704: ANTOKOLSKAIA, M.V., W.A. DE HONDT, EN G.J.W. STEENHOFF. - Een zoektocht naar Europees familierecht.
%23171618: ANTOKOLSKAJA, MARIJA VADIMOVNA. - Koude uitsluiting : materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om deze tegen te gaan.
%23230696: ANTOLA, ESKO (EDITOR) - A Citizens' Europe: In Search of a New Order.
%23238441: ANTONELLI, G. ALDO. - Grounded consequence for defeasible logic.
%23110946: ANTONELLI, MAURO. - Die experimentelle Analyse des Bewustseins bei Vittorio Benussi.
%23221631: ANTONELLI, PAOLA ... [ET AL.], ARAD, RON. - Ron Arad : no discipline.
%23236982: ANTONETTI, PIERRE. - Het bruisende leven in Florence ten tijde van Dante.
%23101531: ANTONIDES, G., W. ARTS & W.F. VAN RAAIJ. - The Consumption of Time and the Timing of Consumption : toward a New Behavioral and Socio-Economics
%23251082: ANTONIOU, GRIGORIS - A Semantic Web Primer.
%23108452: ANTOSH, RUTH B. - Reality and Illusion in the Novels of J.-K. Huysmans.
%2320326: ANTUNES, MARIA JOÃO - Código Penal.
%23260969: ANYJANG, YOHANNES CYPRIANUS THAMBUN. - Taman Daya Kalimantan : suatu studi etnografis organisasi sosial dan kekerabatan dengan pendekatan antropologi hukum = De Taman Daya Kalimantan : een etnografische studie van sociale organisatie en verwantschap vanuit een rechtsantropologisch perspectief.
%235484: ANZ, HEINRICH (ED.) - Das grosse nordische Orakel : Henrik Ibsen als Leitbild der Moderne.
%23174316: AOKI, MASAHIKO (ED.) - The economic analysis of the Japanese firm.
%2343195: AOUN, JOSEPH - Syntax of Scope.
%2344154: AOUN, JOSEPH - A Grammar Of Anaphora.
%23108479: APARICIO MAYDEU, JAVIER. - Calderón y la máquina barroca. Escenografía, religíon y cultura en 'El José de las mujeres'.
%2352364: APELDOORN, L.J. VAN. - Van Apeldoorn's inleiding tot de studie van het Nederlands recht.
%23207814: APELDOORN, L.J. VAN. - Van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van het Nederlands recht.
%23178044: APELDOORN, L.J. VAN. - Inleiding tot de studie van het Nederlands recht.
%2379048: APELT, OTTO. - Platonische Aufsätze.
%2376917: APELT, OTTO. - Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie.
%23113995: APHEK, EDNA & YISHAI TOBIN. - Word Systems in Modern Hebrew. Implications and Applications.
%23158843: APHRODISIAS, ALEXANDER OF. - On Aristotle's Meteorology 4.
%2322341: APICELLA, MARY ANN HOLLIHAN - Scottish Cabinetmakers in Federal New York.
%23212946: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Apollinaire on art : essays and reviews, 1902-1918.
%23178484: APOLLONIUS, RHODIUS. - The Argonautica. Book III.
%23230143: APOSTEL, LEO. - Waarde en zin van de cultuurwetenschappen in de twintigste eeuw.
%23233113: APPEL, RENÉ. - Language Contact and Bilingualism.
%2376449: APPEL, KAREL. - Karel Appel : retrospectief.
%23116808: APPELBAUM, PETER M. - Popular culture, educational discourse, and mathematics.
%23129463: APPELBAUM, DAVID. - The vision of Hume.
%23253487: APPELDOORN, J.F. & G.T. DAVIES. - Vier vrijheden : een inleiding tot het recht van de Europese interne markt.
%23187823: APPELMAN, MARJA & ANDRIES VAN DEN BROEK. - Boek en markt : effectiviteit en efficiëntie van de vaste boekenprijs.
%2368536: APPELMAN, JACO. - Governance of global interorganizational tourism networks : changing forms of co-ordination between the travel agency and aviation sector = Coordinatie van mondiale interorganisationele toerisme netwerken : veranderende vormen van coordinatie tussen
%23227128: APPELS, A. - Political economy and enterprise subsidies.
%23259612: APPIAH, KWAME ANTHONY. - Identities.
%23147871: APPIGNANESI, LISA (ED.) - Ideas from France. The Legacy of French Theory ICA Documents.
%23184228: APPIGNANESI, LISA. - Het internationale Rushdie-dossier : met een speciaal hoofdstuk over Nederland & het Rushdie-interview van Adriaan van Dis.
%23220668: APPIGNANESI, RICHARD., THODY, PHILIP. - Introducing Sartre.
%23263049: APPLEBEE, ARTHUR N. - Curriculum as conversation : transforming traditions of teaching and learning.
%23236243: APPLETON, CATHERINE A. - Life after life imprisonment.
%2376098: APPLETON, CHARLES. - Histoire de la propiété prétorienne et de l'action publicienne.
%23131007: APPLEWHITE, HARRIET B. - Political Alignment in the French National Assembly 1789-1791
%23221392: APPLEYARD, REGINALD - Emigration Dynamics in Developing Countries. Vol. 1: Emigration Dynamics of Developing Countries: Sub-Saharan Africa.
%23221394: APPLEYARD, REGINALD (ED.) - Emigration Dynamics in Developing Countries. Vol. 2: South Asia.
%23221375: APPLEYARD, REGINALD - Emigration Dynamics in Developing Countries. Volume 4: the Arab Region.
%23221393: APPLEYARD, REGINALD - Emigration Dynamics in Developing Countries. Volume 3: Mexico, Central America and the Caribbean.
%235242: APT, CHARLES M. (ED.) - Flavor: Its Chemical, Behavioural and Commercial Aspects.
%2389687: APT, LEON. - Louis-Philippe de Ségur. An Intellectual in a Revolutionary Age.
%2344210: APTHEKER, H. (RED.). - The World of C. Wright Mills.
%23181211: AQUINA, H.J. - Overeenkomsten tussen overheden : de politieke betekenis van overeenkomsten als vorm van complementair bestuur.
%2333345: ARAC, JONATHAN - Commissioned spirits : the shaping of social motion in Dickens, Carlyle, Melville, and Hawthorne.
%2338170: ARACHI, GIAMPAOLO (EDITOR) - Taxation and the Financial Crisis.
%23257579: ARAGO, J. - Narrative of a Voyage Round the World, in the Uranie and Physiocicienne Corvettes, Commanded by Captain Freycinet, during the years 1817, 1818, 1819, and 1820.
%23108966: ARAMBULO, KITTY. - Strengthening the Supervision of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
%23206926: ARASSE, DANIEL., DE VECCHI, PIERLUIGI. - Botticelli : from Lorenzo the Magnificent to Savonarola.
%23131319: ARAUJO, GABRIEL ANTUNES DE. - A grammar of Sabanê : a Nambikwaran language.
%23223215: ARAVAMUDAN, SRINIVAS. - Tropicopolitans : colonialism and agency, 1688-1804.
%23211318: ARBAB, FARZAM - The Lab, the Temple, and the Market: Reflections at the Intersection of Science, Religion and Development.
%23142597: VERENIGING VOOR ARBEIDSRECHT. - Commentaar op SER-advies 88/12.
%23263686: ARBEL, AMI - Exploring Interior-Point Linear Programming: Algorithms and Software (Foundations of Computing).
%2364587: ARBIB, M.A., CONKLIN, E.J. & HILL, J.C. - From schema theory to language.
%23255370: INTERNATIONAL BUREAU OF THE PERMANENT COURT OF ARBITRATION (ED.) - Resolution of cultural property disputes : papers emanating from the seventh PCA International Law Seminar, May 23, 2003.
%23232606: INTERNATIONAL BUREAU OF THE PERMANENT COURT OF ARBITRATION - Institutional and procedural aspects of mass claims settlement systems.
%23244602: PERMANENT COURT OF ARBITRATION. - The Rhine chlorides arbitration concerning the auditing of accounts (Netherlands--France) : award of 2004 = L' arbitrage protection du Rhin contre les chlorures concernant l'apurement des comptes (Pays-Bas--France) : sentence de 2004.
%23147255: ARBOIS DE JUBAINVILLE, MARIE-HENRI D'. - Études sur l'état intérieur des abbayes Cisterciennes et principalement de Clairvaux, au XIIe et au XIIIe siècle.
%2379251: ARBUSOW JR., LEONID. - Die Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland.
%23260583: ARCHANGELI, DIANA & DOUGLAS PULLEYBLANK. - Grounded phonology.
%2379686: ARCHER, CLIVE & JOHN MAIN (EDS.) - (eds.). Scotland´s Voice in International Affairs. The Representation of Scottish Interests, with Particular Reference to the European Economic Community.
%23198291: ARCHER, DANE & ROSEMARY GARTNER. - Violence and crime in cross-national perspective.
%23150234: ARCHETTI, EDUARDO P. - Guinea-pigs : food, symbol and conflict of knowledge in Ecuador.
%2371392: ARCHETTI, FRANCESCO & MARCO CUGIANI (EDS.) - Numerical techniques for stochastic systems : a collection of papers based on the lectures presented at the conference on Numerical Techniques for Stochastic Systems, held at Gargnano, Italy, September 1979.
%23108842: ARCHIBUGI, DANIELE & MARIO PIANTA. - The technological specialization of advanced countries : a report to the EEC on international science and technology activities.
%2317501: ENZMANN FISCHER ARCHITECTEN. - Transformation: vom Industriebau zum universitäten Gebäude = From industrial construction to th University of Lucerne building.
%23137076: ARDACH, JOHN - France Today. A New & Revised Edition of France in the 1980's.
%23237500: ARDENER, EDWIN. - Social anthropology and language.
%23135687: ARDENNE, C.B. VAN - Den Haag Energiek : hoofdstukken uit de geschiedenis van de energievoorziening in Den Haag.
%2375409: AREBI, SADDEKA. - Women and words in Saudi Arabia : the politics of literary discourse.
%23255039: AREEN, JUDITH., PATRICIA A. KING & STEVEN GOLDBERG. - Law, science and medicine.
%23166373: AREGGER, JOSEF. - Rechtsfragen der Transformation in Polen : schweizerisch-polnisches Kolloquium : Referate und Diskussionsbeiträge des schweizerisch-polnischen Kolloquiums von 11.-14. Mai 1994 in Warszawa.
%23244729: AREND, STEFANIE ... [ET AL.] - Anthropologie und Medialität des Komischen im 17. Jahrhundert (1580-1730).
%23232050: ARENDONK, H.P.A.M. VAN (E.A.). - Wegwijs in de Inkomstenbelasting.
%23240605: ARENDONK, J. VAN (ED.) - MKB advieswijzer : 2010 : naslagwerk voor de MKB-adviseur.
%23140461: ARENDONK, H.P.A.M. VAN (E.A.). - Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen.
%23158554: ARENDONK, H.P.A.M. VAN (E.A.). - Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen.
%23252527: ARENDSEN, REX. - Geen bericht, goed bericht : een onderzoek naar de effecten van de introductie van electronisch berichtenverkeer met de overheid op de administratieve lasten van bedrijven.
%2346544: ARENDSEN DE WOLFF, G.J.W. - De informatieplicht van de onderneming : informatieverstrekking en geheimhouding in de betrekkingen tussen de onderneming en de werknemersvertegenwoordigers.
%2372305: ARENDT, HANNAH. - Eichmann in Jerusalem : de banaliteit van het kwaad.
%23118965: ARESIN, L., HÖRZ, H., HÜTTNER, H. & SZEWCZYK, H. (EDS.) - Lexikon der Humansexuologie.
%2341932: ARETS, WIEL. - Wiel Arets.
%2340556: ARETZ, E.M. - Efficient law.
%23232221: ARGOD, ROBERT. - Out of Antarctica : reflections on the origin of peoples.
%2339928: ARIANRHOD, ROBYN. - Seduced by logic : Émilie du Châtelet, Mary Somerville, and the Newtonian revolution.
%23108577: ARIARAJAH, S. WESLEY - Hindus and Christians. A Century of Protestant Ecumenical Thought.
%23175155: ARIAS, J. M, GALLARDO, M. I. & LOZANO, M. - Response of the nuclear system to external forces : proceedings of the V La Rábida International Summer School on Nuclear Physics, held at La Rábida, Huelva, Spain, 19 June-1 July, 1994.
%23262904: ARIAS, M. BEATRIZ & URSULA CASANOVA (EDS.) - Bilingual education: politics, practice, and research (National Society for the Study of Education Yearbooks)
%23214765: ARIE MOLENKAMP., DRIESSEN, A.J.G., E.A.M. GEEVE - Operational auditing : controller en auditor : een (on) mogelijke combinatie ?.
%23196811: ARIËNS, CATRIEN. - In de beste tradities.
%2388584: ARIÈS, PHILIPPE. - De ontdekking van het kind : sociale geschiedenis van school en gezin.
%23231024: ARIÈS, PHILIPPE. - L'homme devant la mort.
%23119329: ARIS, R., ARONSON, D.G. & SWINNEY, H.L. (EDS.) - Patterns and Dynamics in Reactive Media. (IMA 37).
%23241691: PLATO & ARISTOPHANES. - Four texts on Socrates : Plato's Euthyphro , Apology , and Crito , and Aristophanes' Clouds.
%23178888: ARISTOPHANES. - The Acharnians of Aristophanes.
%23140374: ARISTOTELES. - Vier Bücher über das Himmelsgebäude und Zwei Bücher über Entstehen und Vergehen (Aristoteles Werke. Band 2).
%23217788: ARISTOTELES. - Über die Farben.
%23217787: ARISTOTELES. - Politik. Teil 2: Inhaltsübersicht und Anmerkungen. (Aristoteles Werke. Band 7).

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

5/30