Antiquariaat Het Kofschip
Molenplaatsweg 10, 9531 JW Borger, The Netherlands. Tel.: +31 (0)599 236 651            Email: antiquariaathetkofschip@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
012288: - Ausweis voor Noord Oost Friesland.
020460: - Guide illustre de Bruges. Collection des guides 'Standard'.
017368: IN - De Wende en Humboldts erfenis: De Utopie voorbij.
018542: DIVERSE AUTEURS / SINGEL 262 - Tweeerlei Schriftuur. Gedichten en handschriften van vierentwintig auteurs.
019881: - Medea. De legende der Argonautische liefde.
000556: - Nederland in vroeger tijden.
000557: - Nederland in vroeger tijden.
000730: - Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger in den strijd tegen Japan.
001092: - 3. Internationales Russel-Tribunal
001490: - Black Child
001491: - De Lindeboom. Jaarboek V.
001498: - Meisterwerke der Gemaldesammlung in der Eremitage zu Petersburg.
001641: PHILOLOGIA FRISICA. ANNO 1978 - Lezingen en neipetearen fan it achtste Frysk Filologekongres Oktober 1978.
002084: - Pergilah Kamoe! Gaat dan heen !
002620: - Ten Brink's nieuwe zakatlasje van Nederland.
002632: - Perspektiven. Heft 4. Literatur, Kunst, Musik.
002691: - Literair Tijdschrift: Optima. 20ste Jaargang 2002, Nummer 2.
002957: - Kijk, A.M. de Jong. De schrijver in beeld.
003202: - Gezanten uit Alexandrie. Poetische vignetten van macht en gezag.
003206: - Hollandse schilderijen uit Franse musea.
003214: - Beeldende Poezie. Vlaanderen.
003215: - Beeldende poezie. Amsterdam.
003263: - Koninklijke Woorden. 1952-1953 van H.M. Koningin Juliana.
004499: - In slach troch de sted. Literaire stadswandeling door Leeuwarden.
004816: - Bzzlletin Literair Tijdschrift.
004817: - Bzzlletin Literair Tijdschrift.
004818: - Bzzlletin Literair Tijdschrift.
004819: - Bzzlletin Literair Tijdschrift.
004998: - World Press Photo 1963
005004: - Veertig jaren Onderzeedienst 1906-1946.
005016: - Robert Noortman Gallery. A selection of important paintings by old and modern masters from our 1980 collection.
005017: - Canada-Nederland 1944-1945. Ter herinnering.
005019: - Kroniek van kunst en kultuur.
005021: - Ons Amsterdam
005022: - Ons Amsterdam
005023: - Ons Amsterdam
005025: - Ons Amsterdam
005026: - Bzzlletin Literair Maandblad
005027: - Bzzlletin Literair Maandblad
005028: - Bzzlletin Literair Maandblad
005029: - Bzzlletin Literair Maandblad
005030: - Bzzlletin Literair Maandblad
005031: - Bzzlletin Literair Maandblad
005032: - Bzzlletin Literair Maandblad
005033: - Bzzlletin Literair Maandblad
005034: - Bzzlletin Literair Maandblad
005035: - Bzzlletin Literair Maandblad
005036: - Tableau. Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek.
005037: - Tableau. Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek.
005038: - Tableau. Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek.
005039: - Tableau. Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek.
005040: - Tableau. Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek.
005041: - Tableau. Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek.
005043: - Tableau. Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek.
005044: - Tableau. Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek.
005045: - Tableau. Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek.
005046: - Tableau. Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek.
005047: - Tableau. Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek.
005048: - Tableau. Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek.
005049: - Archis. Tijdschrift voor architectuur, stad en beeldcultuur.
005052: - Modern Irish short stories.
005053: - Tirade. Literair tijdschrift.
005054: - Tirade. Literair tijdschrift.
005055: - Tirade. Literair tijdschrift.
005056: - Tirade. Literair tijdschrift.
005057: - Tirade. Literair tijdschrift.
005058: - Tirade. Literair tijdschrift.
005059: - The Cathedral Church of Saint John the Divine, New York.
005065: - Maatstaf. literair Tijdschrift.
005067: - Beelden op de berg. Nummer 6.
005068: - Maatstaf. Literair tijdschrift.
005069: - Maatstaf. Literair tijdschrift.
005071: - Maatstaf. Literair tijdschrift.
005072: - Maatstaf. Literair tijdschrift.
005073: - Maatstaf. Literair tijdschrift.
005074: - Maatstaf. Literair tijdschrift.
005075: - Maatstaf. Literair tijdschrift.
005076: - Maatstaf. Literair tijdschrift.
005077: - Maatstaf. Literair tijdschrift.
005078: - Maatstaf. Literair tijdschrift.
005079: - Maatstaf. Literair tijdschrift.
005080: - Maatstaf. Literair tijdschrift.
005083: - Dichters uit Roemenie.
005084: - De Oldtimer. Deel 1.
005085: - Koninklijke Woorden over Nederland-Indonesie van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana.
005086: - Toespraak van H.M. Koningin Juliana voor de Nederlandse jeugd.
005088: - Rede en eed van Koningin Juliana in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 6 september 1948.
005089: - Mijlpalen van de 20ste eeuw.
005104: - De Engelbewaarder 6. Jacob de Haan. Kanalje en opstandige liedjes.
005523: - Die Minnesinger in Bildern der Manessischen Handschrift.
005777: - Doorlicht bestaan. Korte overdenkingen uit Remonstrantse Kring ter begeleiding van 's levens getijden.
005801: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005802: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005803: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005804: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005805: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005806: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005807: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005808: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005809: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005810: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005811: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005812: - Horizon. A Magazine of the Arts.
005921: - Regels van het padvindstersspel in Nederland.
005947: - Times Gone By. A photographic record of Great Britain 1856-1956.
005955: - Kasteel De Blauwe Camer Sint-Catharinedal.
006143: - Landgang. Eindrucke von einer Reise auf einem Frachtschiff. Linie Cuba/ Mexiko.
006188: - Knaurs Lexikon Moderner Kunst.
006273: - Geillustreerde gids voor de stad Groningen.
012101: - Vlielands wegwijs.
010094: - Geuzenliedboek. Derde vervolg.
006477: - Het geillustreerde boek voor iedereen. Het practische leven.
006482: - Boekenweekgeschenk 1940. Drie novellen.
017670: T - Verzameld proza.
006533: - Het lantrecht van Drenthe van 1712. Facsimile uitgave door het Provinciaal Bestuur van Drenthe.
006638: - Geuzenliedboek. Derde vervolg.
006791: - Zo was die tijd. Vlaanderen: Antwerpen, Gent, Brugge.
007117: - Heimat. Band 294/1 und Band 294/II.
010773: - Indonesie Cultureel: gerangschikte gegevens.
007253: - Waarom oorlog met Stalin? Het Roodboek der Anti-Komintern.
007257: - Aspects of Indonesian culture. Jave - Sumatra.
007321: - Gedenkboek voor de vrijwillige Landstormkorpsen Luchtwachtdienst en Luchtafweerdienst.
007705: - Dagboekfragmenten 1940 - 1945.
007907: - The Hermitage Leningrad. Russian Art and Culture. Tenth to Early Twentieth Century.
007910: - Een reis naar de Middellandsche Zee.
011750: - The Family of Woman. Een unieke fotocollectie over de vrouw van deze wereld en haar levensgang.
008010: - Rapport van de Commissie van Drie. Onderzoek naar de juistheid van verklaringen over betalingen door een Amerikaanse vliegtuigfabriek.
008011: - Belangenstrijd of bedrijfsbeleid? Waartoe dient medezeggenschap ?
008012: - Arbeid en verzet. Documentatie over arbeidsconflicten in Nederland vanaf 1968.
008015: - Rood Rotterdam in de jaren '30.
017432: O - Op Twee-Vogel-Wad.
008274: - The Acropolis from the Middle Ages to our day.
008301: - Urker woorden - en spreekwoordenboek met een lijst van scheeps - en visserijtermen.
015271: - Japanse volkskunst.
013733: - In memoriam Chriss Fiebig.
012476: O - Op Twee-Vogel-Wad.
011266: - Castrum Peregrini, Heft XXV.
011269: - Castrum Peregrini, Heft XXIII
008833: - Groeneveld. Herinneringen aan een landhuis in Baarn, 1946-1966.
020865: - Ik weet nu alles weer. Gedichten.
014274: - Ken-je-die? Humor uit de oorlogsjaren.
010435: - Indische Inlichtingen Dienst.
017908: D - Troubled Histories, Troubled Fictions. Twentieth-Century Anglo-Irish Prose.
009591: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen.
010776: - Indonesie Cultureel: gerangschikte gegevens.
010774: - Indonesie Cultureel: gerangschikte gegevens.
010775: - Indonesie Cultureel: gerangschikte gegevens.
011877: - Mitten in Deutschland. Mitten im 20. Jahrhundert. Die Zonengrenze.
011876: - Freie Stadt zwischen Stacheldraht. Die Zonen- und Sektorengrenze von Westberlin.
012838: T - Verzamelde gedichten.
012251: - Ricordo di Genova. 40 vedute.
012252: - Camposanto di Genova. 40 vedute.
013032: - Het 'Bensjboekje'. Gebeden en liederen voor gebruik bij de maaltijd in de huiselijke kring.
010226: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXIX Overijssel. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Historisch overzicht van Deventer en beschrijving van de regering der stad.
010225: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXV Overijssel. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Historisch overzicht van Overijssel en beschrijving van de regeringscolleges, gerechtshoven, enz.
010224: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXVI Overijssel. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Historisch overzicht van de Overijsselse regering sedert de Spaanse heerschappij tot het jaar 1748, van de Vergadering der Staten, enz.
010223: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXVII Overijssel. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Beschrijving van de griffier der Staten, de provinciale domeinen, de Bentheimse goederen, enz.
017532: - Ik weet nu alles weer. Gedichten.
015995: - Dienstreizen van een thuisblijver. Prive Domein nr. 272.
010431: - Feiten en standpunten inzake Nederlandsch-Indie.
011440: - De eerste honderd jaar, 1873-1973
014641: - Universitas Groningana. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat. Deel 1.
019603: P - Two songs. Song of Prisoner. Song of Malaya.
011346: - Heilig vuur. Religie en spiritualiteit in de moderne kunst.
020077: - Joost mag het zeggen. Honderd verzen van vrijheid en onvrijheid uit tien jaargangen van De Groene Amsterdammer.
015203: - De Lamp. Uitgave van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.
012409: - Poems of the Great War, 1914-1918.
020139: - Film Album van het Westelijk front geen nieuws.
020933: - Baudelaire.
012377: - Die Minnesanger in vierundzwanzig vielfarbigen Bildern der Weingartner Liederhandschrift.
019022: - Ken - je - die? Een bundeltje volkshumor uit de oorlogsjaren.
014073: - Woordenlijst Sranan-Nederlands/ Nederlands-Sranan; Wordlist English-Sranan. Met een lijst van planten- en dierennamen.
018875: - Essai d'une Bibliographie Neerlando-Russe.
013522: - Grunneger aalmenak 1949.
013276: - Geuzenliedboek. Derde vervolg
012481: - Lichtblicke. Glasmalerei des 20. Jahrhunderts in Deutschland.
013562: - Munnekeholm nr. 1. Nieuw leven voor een rijksmonument.
013064: - Voor de zondvloed. Onze wereld 12.000 jaar geleden. Godenbergen, dode steden, monsters en Sauriers, Cyclopenmuren.
018055: - Een deerne in lokkend postuur. Persoonlijke kroniek 1999. Prive Domein nr. 236.
016560: - The Spark Papers. Inhoudende de redevoeringen uitgesproken bij de Willem Spark-herdenking in
018259: KAMSTEEG A. - Ambon nu Ambon sekarang
019213: VAN DER AA, MANU - E.du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte. De Nieuwe Engelbewaarder 5.
017618: AADLAND, DAN - In Trace of TR. A Montana Hunter
015686: AAFJES, BERTUS - Zeventig aforismen.
002277: AAFJES, BERTUS - De blinde harpenaar.
003096: AAFJES, BERTUS - Pet en Petra en het geheim van de bouwkunst.
003143: AAFJES, BERTUS - In de Nederlanden zingt de tijd.
003394: AAFJES, BERTUS - Vorstin onder de landschappen.
003824: AAFJES, BERTUS - Een laars vol rozen.
005181: AAFJES, BERTUS - De laatste faun. Verhalen.
005236: AAFJES, BERTUS - Mijn ogen staan scheef. Zwerftochten door het land van de Mikado.
005537: AAFJES, BERTUS - In de Nederlanden zingt de tijd.
006343: AAFJES, BERTUS - De tooverfluit. Vrij bewerkt naar des Knaben Wunderhorn.
006499: AAFJES, BERTUS - Limburg, dierbaar oord.
006738: AAFJES, BERTUS - Het hemd van een gelukkig mens. Sprookjes uit een verre wereld.
007000: AAFJES, BERTUS - De denker in het riet.
007331: AAFJES, BERTUS - Het zanduur van de dood. Gedichten.
022450: AAFJES, BERTUS - Het hemd van een gelukkig mens. Sprookjes uit een verre wereld.
014435: AAFJES, BERTUS - Egyptische brieven. Met een nawoord van M. Vasalis.
008540: AAFJES, BERTUS - De val van Icarus. Verhalen.
008714: AAFJES, BERTUS - Gedichten.
017032: AAFJES, BERTUS - Het gevecht met de muze. Gedichten.
009033: AAFJES, BERTUS - In de Nederlanden zingt de tijd.
009102: AAFJES, BERTUS/ DOEVE, EPPO - Kleine Isar de vierde koning. Een stripverhaal door Bertus Aafjes, tekst. Eppo Doeve, tekeningen.
022528: AAFJES, BERTUS - Het Troje van het Carboon.
018379: AAFJES, BERTUS - Verzamelde gedichten 1938 - 1988.
022670: AAFJES, BERTUS - De geheimzinnige diamant. Deel 10 van De Gouden Keten.
022458: AAFJES, BERTUS - De koelte van een pauweveer.
019333: AAFJES, BERTUS - De zeemeerminnen. Novellen.
013161: AAFJES, BERTUS - De sneeuw van weleer. Jeugdherinneringen.
022936: AAFJES, BERTUS - Het gevecht met de muze. Verzamelde gedichten.
017299: AAFJES, BERTUS; KAMPHUIS, G.; KELK, C.J.; ROMIJN, J.; SMIT, GABRIEL (REDACTIE). - Ad Interim. Tijdschrift voor Letterkunde. No. 7, september 1945.
022152: AAFJES, BERTUS - Kleine Isar. De vierde koning.
022851: AAFJES, BERTUS; VAN DER PLAS, MICHEL (TERUGBLIK) - Een voetreis naar Rome.
015959: AAFJES, BERTUS (VERTALING EN TOELICHTING). - De blinde harpenaar. De liefde, het leven, het geloof, de dood in de poezie der oude Egyptenaren.
022463: AAFJES, BERTUS - Een ladder tegen een wolk.
012214: AAFJES, BERTUS - Het koningsgraf. Honderd en een sonnetten.
018374: AAFJES, BERTUS - Een ladder tegen een wolk.
013050: AAFJES, BERTUS - Elf sonnetten op Friesland.
021332: AAFJES, BERTUS - Het Koningsgraf. Honderd en een sonnetten.
018574: AAFJES, BERTUS - Het hemd van een gelukkig mens. Sprookjes uit een verre wereld.
018799: AAFJES, BERTUS - De rechter onder de magnolia.
015178: AAFJES, BERTUS - Maria Sibylla Merian en andere gedichten.
020340: AAFJES, BERTUS - Maria Sibylla Merian.
010165: AAFJES, BERTUS/ KAMPHUIS, G./ KELK, C.J./ ROMIJN, J./ GABRIEL SMIT (REDACTIE) - Ad Interim. Tijdschrift voor letterkunde. No. 7. September 1945.
017786: AAFJES, BERTUS - De sprookjesverkoper. Sprookjes van heinde en verre.
019223: AAFJES, BERTUS - De koelte van een pauweveer.
016557: AAFJES, BERTUS - Zeventig aforismen.
017689: AAFJES, BERTUS - De lachende krokodil.
009313: AALBERS, P.G. - Het einde van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland. Gelderse Historische Reeks.
019948: AALBERS, J. E.A. (REDACTIE). - Utrechtse biografieen 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters.
018998: AALDERS, GERARD - Roof. De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog.
009289: AALDERS, GERARD - Leonie. Het intrigerende leven van een Nederlandse dubbelspionne.
018534: AALDERS, GERARD - Leonie. Het intrigerende leven van een Nederlandse dubbelspionne.
021802: AALDERS, WILLEM - Boeren, schippers, buitenlui. Gasselternijveen nostalgisch beschreven.
020621: AALDERS, GERARD - De Prins kan mij nog meer vertellen. Prins Bernhard - feit en fictie.
013389: AALDERS, GERARD - De Bilderberg-conferenties. Organisatie en werkwijze van een geheim Trans-Atlantisch netwerk.
020008: AALDERS, GERARD - Operatie Safehaven. Kruistocht tegen een Vierde Rijk.
022183: AALTEN, ANNA - De bovenbenen van Olga de Haas. Achter de schermen van de Nederlandse balletwereld.
008005: AARDEMA, MINDERT - Uit het leven van een veenarbeider. Veenarbeider, polderjongen, gastarbeider, AOW'er.
014608: AARNOUDSE, ELLY, E.A. (WERKGROEP). - Hijken. Fragmenten uit een dorpsgeschiedenis.
019493: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. - Renaissance-raadhuizen boven het IJ. "Een huijs om te vergaderen ende tgerecht te houden".
018356: AARNOUDSE, ELLY E.A. (WERKGROEP GESCHIEDSCHRIJVING). - Hijken. Fragmenten uit een dorpsgeschiedenis.
002819: AARON, CHESTER - Gideon.
006433: AARSE, J.A.A./ MARINUS, B. - Hou zee kameraad! Een documentaire over de NSB.
016448: AARSMAN, HANS - Ik zie ik zie. De Aarsman Collectie.
016643: AARSMAN, HANS; WOLTZ, ANNA - Nieuwe groeten uit... Ansichten voor Nederland.
021909: AARTS, KOEN / POLS, HANS - "De Greb". Herinneringen aan De Slag Om De Grebbeberg.
014192: AARTS, C.J.; WIEREMA, THIJS (SAMENSTELLING). - Jan Arends (1925-1974). De Engelbewaarder.
021327: AARTS, C.J.; VAN ETTEN, M.C. (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Domweg gelukkig, in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur.
017327: AARTS, C.J.; VAN ETTEN, M.C. (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter liefgehad. Verzetspoezie en geuzenliederen uit de jaren 1933 - 1945.
022650: ABBENES, JELLE; VAN DOLEN, HEIN; JONKERS, HUIBERT; LUKOSCHUS, ACHIM - Grenzeloze ambitie. Herodotus over het Perzische koningshuis. Tekstboek + Pensum Grieks
006955: ABDOLAH, KADER - De reis van de lege flessen. Roman. Aangevuld met vier verhalen uit "De adelaars" en "De meisjes en de Partizanen".
008078: ABDOLAH, KADER - De adelaars. Verhalen.
008914: ABDOLAH, KADER - De reis van de lege flessen. Roman.
012225: ABDOLAH, KADER - De meisjes en de Partizanen. Verhalen.
010823: ABDOLAH, KADER - Portretten en een oude droom.
015629: ABDOLAH, KADER - De Koran (een vertaling); De Boodschapper (een vertelling).
014772: ABDOLAH, KADER - Een gouden handdruk voor du Perron.
008516: ABECASSIS, ELIETTE - De verstotene. Roman.
016127: ABECASSIS, ELIETTE - De verstotene. Roman.
003079: ABELING, JORIS - Interviews uit Nederland.
010168: ABELING, JORIS - Teloorgang en wederopstanding van de Nederlandse monarchie, 1848-1898.
021840: ABELL, L.F. E.A. (REDACTIE). - Vestdijk Kroniek. Kwartaalschrift van de Vestdijkkring. Nrs. 7, 8, 9, 10.
021534: ABELMANN, ANNELIES M. - Het eerste huis van Leeuwarden: Van Burmaniastins tot stadskantoor.
012003: ABLER, RONALD F./ MARCUS, MELVIN G./ OLSON, JUDY M. (EDITORS) - Geography's Inner Worlds. Pervasive Themes in Contemporary American Geography.
017226: ABMA, G.; E.A. (REDACTIE). - Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940 - 1945.
003200: ABRAHAM, PEARL - De zevende bedelaar.
004693: ABRAHAM, PEARL - Afstand van Amerika.
005283: ABRAHAM, PEARL - Vreugde der wet.
005878: ABRAHAM, PEARL - Afstand van Amerika. Roman.
010015: ABRAHAMS, FRITS - Liefde en ander leed.
013547: ABRAHAMSE, JAN (EINDREDACTIE) - Koos
013546: ABRAHAMSE, JAN (EINDREDACTIE) - Koos
010936: VAN LEEUWEN. ABRAM - Bandjir. Vuurstorm over Java. Een oorlogsroman die echt gebeurd moet zijn tijdens het drama in Indonesie.
021911: ABRAM, LOEKI - Een ingebouwde sjofar. Gesprekken met 16 Nederlandse joden.
021414: ABUYS, GUIDO; MULDER, DIRK - Een gat in het prikkeldraad. Kamp Westerbork - ontsnappingen en verzet.
020603: ACHMATOVA, ANNA; VAN AGT, FRANS-JOSEPH (KEUZE EN VERTALING). - Het zevende boek. Gedichten.
015327: ACHMETOV, NIZAMETDIN - Straat van de vrijheid. Kampherinneringen en gedichten.
019259: ACHTERBERG, GERRIT; ACHTERBERG-VAN BAAK, J.C. (SAMENSTELLING). - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten.
004457: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad.
006299: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad. Bloemlezing gedichten.
020013: ACHTERBERG, GERRIT - Verzamelde gedichten.
007956: ACHTERBERG, HENK C. - Telstar. Gedichten.
017466: ACHTERBERG, GERRIT / ACHTERBERG-VAN BAAK, J.C. (SAMENSTELLING). - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten.
021463: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht.
016729: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht.
022469: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht. De Boekvink.
022270: ACHTERBERG, GERRIT - Blauwzuur. Gedichten.
022073: ACHTERBERG, GERRIT - Meisje
014271: ACHTERBERG, GERRIT - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten.
019447: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht.
013921: ACHTERBERG, GERRIT - En Jezus schreef in 't zand. Gedichten.
013294: ACHTERBERG, GERRIT - Achtergebleven gedichten.
016316: ACHTERBERG, GERRIT - Kleine kaballistiek voor kinderen.
018238: ACHTERHUIS, HANS - Utopie.
017553: ACHTERHUIS, HANS - De utopie van de vrije markt.
016384: ACHTERHUIS, HANS - Het rijk van de schaarste. Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault.
020304: ACHTERHUIS, HANS - Het rijk van de schaarste. Van Hobbes tot Foucault.
022678: ACHTEROP, S.H.; V.D. WAL, P.; WOLTHUIS, G.G. - Meeden. Geschiedenis van een Gronings dorp.
004561: ACKER, GEORGES VAN - Bezeten van vrijheid. Aforismen.
016311: ACKERMAN, JOHN; THOMAS, AERON (FOREWORD). - Welsh Dylan. Dylan Thomas's Life, Writing and his Wales.
020052: ACKROYD, PETER - Het laatste testament van Oscar Wilde.
019305: ACKROYD, PETER - De val van Troje. Roman.
013448: HAMILTON ADAIR, VIRGINIA - Gedichten.
003915: HAMILTON ADAIR, VIRGINIA - Gedichten.
021856: HAMILTON ADAIR, VIRGINIA; VAN SANTEN, LOUISE (VERTALING EN BEZORGING). - Gedichten.
006187: ADAMS, RICHARD - The legend of Te Tuna
008726: ADAMS, J.T. - De geschiedenis van Amerika. Een epos.
021875: ADAMS, T.R. - The Flintstones. A Modern Stone Age Phenomenon.
010289: ADE, GEORGES - Uit het schrijfboek van een Japneus. Essays.
012765: ADELMUND, MARTIJN J. - Mysteries in Overijssel. Waargebeurde misdaden, opmerkelijke gebeurtenissen en onverklaarbare verschijnselen.
021107: ADELMUND, MARTIJN J. - Mysteries in Nederland. De Veluwe.
013780: ADELMUND, MARTIJN J.; VAN DER VEEN, THIJS - De verborgen geschiedenis van de Oranjes.
018653: ADELMUND, MARTIJN J.; VAN DER VEEN, THIJS - De verborgen geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
001564: JEAN ADHEMAR - Europaische Graphik im 18. Jarhhundert.
016328: ADINDA - Vrouwen lief en leed onder de tropen. Roman.
003606: ADLER, BILL (ED.) - The Kennedy wit.
013433: ADLER, ISRAEL - La pratique musicale savante dans quelques communautes juives en Europe aux XVIIe et XVIIIe siecles.
018336: ADLER, BRUNO; WINGLER, HANS W. - Das Weimarer Bauhaus.
010847: AECKERLIN, TJAAL/ SCHOONENBERG, RICK - Lied van een tokeh. Vertellingen uit voormalig Nederlands-Indie.
022151: AFANASJEV, ALEXANDER - Het vliegende schip. Een sprookje.
022752: AFANASJEV, ALEXANDER - Het vliegende schip. Een sprookje van Alexander Afanasjev.
005118: AFANASJEW, ALEXANDER N. - Sprookjes uit het oude Rusland.
021901: TERENTIUS AFER, P. ; OUDE ESSINK, H.A. (INLEIDING EN AANTEKENINGEN). - Heauton Timoroumenos of: De zelfkweller.
008940: VAN AGT, DRIES - Kraanvogels. Reisverhalen.
010867: IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG - Renville als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen.
019004: AHLBERG, ALLAN - De jongen, de wolf, het schaap en de sla. Een zoektochtje naar de waarheid.
005513: AHMAD, SHAHNON - Als moeder naar de derde trede gaat.
015230: AHRENS, DIETER - Johann Anton Ramboux Ansichten von Trier.
019003: AICHINGER, ILSE - De gebondene. Verhalen.
023031: ATA AIDOO, AMA - The Dilemma of a Ghost and: Anowa. Two Plays.
009144: AIRA, CESAR - De nachtelijke invallen van ambtenaar Varamo.
017694: AIRD, EILEEN - Sylvia Plath. Her Life and Work.
007485: AJAR, EMILE - De luimen van koning Salomon. Roman.
007486: AJAR, EMILE - De luimen van koning Salomon. Roman.
015188: AJTMATOV, TSJINGIZ - Afscheid van Goelsary.
015918: AJTMATOV, TSJINGIZ - Dzjamilja. Een Kirgiezisch verhaal.
018827: AJTMATOV, TSJINGIZ - Het beulsblok. Roman.
022020: AJTMATOV, TSJINGIZ - De Bonte Hond die langs de zee loopt. Roman.
013959: AKCAM, TANER - A Shameful Act. The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility.
016716: VAN DEN AKKER, WILJAN - De afstand. Gedichten.
005676: AKKER, W. VAN DEN - De eer van de vlag. Uit het dagboek van een Hollandschen recruut in de jaren 1830-1832.
018318: AKKERMAN, CHRIS; VAN DEN BERG, BIANCA E.A. - Het Geheim van Bloemendaal.
003067: AKKERMANS, W.J.M. - Vrijmetselarij. Een verkenningsreis.
020625: AKVELD, L.M.; BOSSCHER, PH. M.; BRUIJN, J.R.; VAN OOSTEN, F.C. (REDACTIE). - Vier eeuwen varen. Kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden.
002708: AKZENTE. - Zeitschrift fur Dichtung.
015681: AL, JOOP - Ambarawa, Bandoengan en de Belg Refuge. Mythe en werkelijkheid over twee Japanse kampen.
004746: ALBACH, BEN - Jan Punt en Marten Corver. Nederlandsch tooneelleven in de 18e eeuw.
022954: ALBACH, BEN; VAN DULLEMEN, INEZ; HAUER, AREND; HOOMANS, ELISE; VAN LOGGEM, MANUEL; LUTZ, TON; POONS, KAREL; VAN THIENEN, F. W.S.; VESSEUR, WIM - Handboek voor het amateurtoneel (I. Spel; II. Regie; III. Aankleding).
013020: VAN ALBADA, J.N.T. E.A. (REDACTIE) - De Lindeboom, jaarboek I, 1977
022556: VAN ALBADA, MARIANNE - De vuurvogel. Een herfstsprookje.
005635: ALBARDA, MEIA KAAS - Inleiding tot de poezie van Henriette Roland Holst.
003713: ALBEE, EDWARD - Kleine Alice.
016618: ALBEE, EDWARD - Seascape.
020780: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA - Koningsliefde. Het drama in Servie.
021982: ALBERS, L.J.P. - Trams en tramlijnen. De "Blauwe Tram" van 1924-1961.
008144: ALBERT, EDWARD - History of English literature.
018287: ALBERTI, RAFAEL; STASSIJNS, KOEN; VAN STRIJTEM, IVO (SAMENSTELLING). - De mooiste van Rafael Alberti.
004517: ALBERTS, A. - De Hollanders komen ons vermoorden. De scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland 1585-1648.
004688: ALBERTS, A. - Libretto voor een gewezen koningin.
016389: ALBERTS, A. - Haast hebben in september. Verhalen.
004992: ALBERTS, A. - Een kolonie is ook maar een mens.
006736: ALBERTS, A. - De Utrechtse herinneringen.
014818: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud.
014850: ALBERTS, A. - De zilveren kogel.
020162: ALBERTS, A. - Een venster op het Buitenhof.
007368: ALBERTS, A. - Op weg naar het zoveelste Reich.
008177: ALBERTS, A. - Een kolonie is ook maar een mens.
008450: ALBERTS, A. - Per mailboot naar de Oost. Reizen met de Lloyd en de Nederland tussen 1920 en 1940.
009203: ALBERTS, A. - Libretto voor een gewezen koningin. Een keuze uit eigen werk.
020128: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud.
011056: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
009325: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud.
010830: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
009504: ALBERTS, A. - Haast hebben in september. Verhalen.
009505: ALBERTS, A. - De zilveren kogel.
013743: ALBERTS, A. - Inleiding tot de kennis van de ambtenaar.
012555: ALBERTS, A. - Een koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van Lodewijk XIV, 1638 - 1715.
015689: ALBERTS, A. - De Utrechtse herinneringen.
016456: ALBERTS, A. - Aan Frankrijk uitgeleverd.
009960: ALBERTS, A. - Een venster op het Buitenhof.
013084: ALBERTS, A. - De vrouw met de parasol.
020329: ALBERTS, A. - De eilanden.
010287: ALBERTS, A. - De vergaderzaal. Roman.
013800: ALBERTS, A. - Libretto voor een gewezen koningin. Een keuze uit eigen werk.
014814: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
017769: ALBERTS, A. - Per mailboot naar de Oost. Reizen met de Lloyd en de Nederland tussen 1920 en 1940.
020851: ALBERTS, A. - De vrouw met de parasol.
016391: ALBERTS, A. - Het zand voor de kust van Aveiro.
004640: ALBRING, WERNER - Gorodomlia. Deutsche Raketenforscher in Russland.
002660: ALCALDE, ALFONSO - Allende.
016994: ALCOCK, LESLIE - Arthur's Britain. History and Archaeology; AD 367-634.
013128: VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS/ MEERKERK, J. (KEUZE EN TOELICHTING) - Richt mijne saeck. Bloemlezing uit de religieuze lyriek van Philips van Marnix van St. Aldegonde.
002996: ALEICHEM, SJOLEM - Tewje in boter en kaas. Anatevka.
006541: ALEICHEM, SJOLEM - Tewje in boter en kaas.
020809: ALEICHEM, SHOLOM; LEVIANT, CURT ( TRANSLATION, INTRODUCTION, EDITED) - From the Fair. The Autobiography of Sholom Aleichem.
018158: ALEICHEM, SJOLEM - Tevje de melkboer. Roman.
022870: ALEICHEM, SHOLOM - Some Laughter, Some Tears. Tales From The Old World And The New.
003750: ALESSI, ALBERTO - De Droomfabriek. Alessi vanaf 1921.
019473: ALETRINO, A.; JOOSSE, KEES (NAWOORD). - Zuster Bertha
008182: OOM ALEX - Uit het land der flamboyants. Indische verhalen.
017774: ALEXANDER, E.; ERENSTEIN, R.L.; HOGENDOORN, W. (REDACTIE). - Scenarium 9. Theater op Java.
020481: ALEXANDER, PAUL - Boulevard of Broken Dreams. James Dean, Leven & Legende.
016374: ALEXANDROV, VICTOR - Adder onder adders. Mijn jeugd tijdens de Russische revolutie. Prive Domein nr. 3.
012703: ALFRINK, JAN; MATTHIJSEN, MAGCHIEL C. (SAMENSTELLERS). - De wortels van de Vrijeschoolbeweging. Sociaal-politieke en pedagogische achtergronden van de Stichting van de Waldorfschool. Een verzameling studies en verslagen van ooggetuigen.
002085: ALGRA, H. - Het wonder van de negentiende eeuw.
004508: ALGRA, H. - Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum.
017933: RUNIA-ALGRA, HETTY - Eelkje Offringa, een geschreven leven. 1897 - 1946.
016838: ALGRA, KEIMPE - Epicurus en de zon. Wiskunde en fysica bij een Hellenistisch filosoof.
004613: HIRSI ALI, AYAAN - Persvrijheidlezing 2005.
010784: HIRSI ALI, AYAAN - De zoontjesfabriek. Over vrouwen, islam en integratie.
012299: DANTE ALIGHIERI - Mijn vrouwe draagt de liefde in haar ogen. Vierentwintig liefdesgedichten.
012687: ALIGHIERI, DANTE - De Hel. Uit: De Goddelijke Komedie.
019137: ALIGHIERI, DANTE; BROUWER, R.F.M. (VERTALING, INLEIDING, AANTEKENINGEN). - De Monarchie en andere politieke teksten.
019928: ALLEGRO, JOHN M. - The Sacred Mushroom and the Cross. A study of the nature and origins of Christianity within the fertility cults of the ancient Near East.
015580: ALLEN, HENRY - What It Felt Like. Living in the American Century.
014861: ALLEN, E.L. - Inleiding tot het denken van Karl Barth.
004307: ALLENDE, ISABEL - Fortuna's dochter.
016865: EURIPIDES; ALTENA, HERMAN (VERTALING). - Trojaanse vrouwen.
015370: ALTENA, PETER; EVERARD, MYRIAM (REDACTIE). - Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wolff en Aagje Deken.
015303: VAN REGTEREN ALTENA, I.Q. - Vereeuwigde stad Rome. Door Nederlanders getekend, 1500 - 1900.
019498: KORTHALS ALTES, A. - Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940 - 1945.
012603: ALVERDES, PAUL - Het Fluitersvertrek.
011713: AMALRIK, ANDREJ - Niet begeerde reis naar Siberie.
019822: AMALRIK, ANDREY; WEISSBORT, DANIEL (TRANSLATION). - East-West & Is Uncle Jack a Conformist. Two Plays.
009091: AMATEUR (PS. VAN D.A. ANEMA) - Wartoe, wartoe op haas, hoen, eend en snip.
002640: AMELINE, JEAN-PAUL - Guide to the permanent collection Musee National d'art Moderne.
005698: AMELINK, AGNES - De Gereformeerden.
021210: AMENDOLAGINE, FRANCESCO; CACCIARI, MASSIMO - Oikos. Van Loos tot Wittgenstein.
002984: VAN AMERONGEN, MARTIN (RED.) - Sceptici over de Schrift.
006123: AMERONGEN, MARTIN VAN - Een helle veeg en andere kritische notities.
006131: AMERONGEN, MARTIN VAN - Rook doet leven. Over het recht op een hedonistisch bestaan.
006456: AMERONGEN, MARTIN VAN (VOORWOORD) - Forensen tussen literatuur en wetenschap.
007167: VAN AMERONGEN, MARTIN - Uren met Jeanne. In het spoor van de Maagd van Orleans.
008664: VAN AMERONGEN, MARTIN - Een helleveeg en andere kritische notities.
009068: VAN AMERONGEN, MARTIN - Een kleine dondersteen.
015915: VAN AMERONGEN, M. - De ongelooflijke geschiedenis van het krijgsgevangenkamp ´Prins Bernhard´.
016435: VAN AMERONGEN, MARTIN; BREGSTEIN, PHILO - Willem Mengelberg tussen licht en donker.
012748: VAN AMERONGEN, MARTIN - Rook doet leven. Over het recht op een hedonistisch bestaan.
020291: VAN AMERONGEN, MARTIN - Uren met Jeanne. In het spoor van de Maagd van Orleans.
022063: VAN AMERONGEN, MARTIN - Mozart. De Engel van Salzburg.
005914: AMICHAI, YEHUDA/ TED HUGHES - Amen. Poems.
020935: DE AMICIS, EDMONDO - Liefde en gymnastiek.
003278: AMIS, KINGSLEY - Lucky Jim.
017141: AMMONS, A.R. - A Coast of Trees. Poems.
009784: AMOROS, ANDRES (SELECCION, COMENTARIOS Y NOTAS). - Poesia Espanola de Los Siglos de Oro. Antologia.
007999: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM - 90 jaar strijd. Ontstaan en ontwikkeling van de Industriebond NVV in Amsterdam.
010887: ANAND, MULK RAJ - Koelies.
010886: ANAND, MULK RAJ - Koelies.
009036: ANBEEK, TON - De schrijver tussen de coulissen.
012583: ANBEEK, TON - Na de oorlog. De Nederlandse roman 1945 - 1960.
014029: ANDERMATT, JURG - Teufelsmoor. Fotografien von Jurg Andermatt.
006345: ANDERS, A. VAN - Rapport van de Secretarisvogel. Verhalen.
022898: ANDERSEN, PAULLI; BLOKKER-VEGGERBY, BODIL (VERTALING EN BEWERKING). - Weefboek. Handboek voor het weven op grote en kleine getouwen.
021331: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN; LEWIS, NAOMI; LE CAIN, ERROL (ILLUSTRATIONS). - The Snow Queen.
020249: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Nooit rijk, nooit tevreden, nooit verliefd. Een keuze uit dagboeken en brieven. Prive Domein nr. 225.
009468: ANDERSON, CHESTER G. - James Joyce and his world.
022842: ANDERSON, WALTER F. (FOREWORD). - Look Away. 56 Negro Folk Songs.
013698: FOCKEMA ANDREAE, S.J.; KOEMAN, C. - Oude kaarten en hun makers
008071: ANDREE, TREES/ BAKKER, COK (REDACTIE) - Feesten vieren in verleden en heden. Visies vanuit vijf wereldgodsdiensten.
019665: ANDREE, OTHMAR - Czernowitzer Spaziergange. Annaherungen an die Bukowina.
007205: ANDREJEW, LEONID - De opstandige dorpspriester.
008682: ANDRES, STEFAN - Wij zijn Utopia. Novelle.
010465: ANDREUS, HANS - Valentijn. Een sleutelroman.
004300: ANDREUS, HANS - Kinderverhalen.
004966: ANDREUS, HANS - Het overige werk. dramatisch werk, vertalingen en andere teksten.
015342: ANDREUS, HANS; VAN DER VEGT, JAN (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Ik hoor het licht. Een bloemlezing uit de poezie van Hans Andreus.
008528: ANDREUS, HANS - Bezoek. Novelle.
022603: ANDREUS, HANS - Verzamelde gedichten.
018592: ANDREUS, HANS - Laatste gedichten.
021464: ANDREUS, HANS - Zoon van Eros.
022427: ANDREUS, HANS - De ruimtevaarder en andere gedichten.
022472: ANDREUS, HANS - Gedichten van Hans Andreus.
017984: ANDREUS, HANS; VAN DER VEGT, JAN (SAMENSTELLING). - Ik hoor het licht. Een bloemlezing uit de poezie van Hans Andreus.
009757: ANDREUS, HANS - Uit het jeugdige leven van Melchior Blovoet. Een novelle en tijdsbeeld.
016108: ANDREUS, HANS - De ruimtevaarder en andere gedichten.
018108: ANDREUS, HANS - Het overige werk. Dramatisch werk, vertalingen en andere teksten.
013720: ANDREUS, HANS - De sonnetten van de kleine waanzin.
013778: ANDREUS, HANS - De sonnetten van de kleine waanzin.
005658: ANDREW, CHRISTOPHER/ MITROKHIN, VASILI - The Mitrokhin Archive. The KGB in Europe and the West.
012798: ANDREWS, RICHARD - De navel van de wereld. De verborgen geschiedenis van de Tempelberg vanaf de Ark tot over het derde millenium. Met de meest recente archeologische vondsten.
013065: ANDREWS, RICHARD/ SCHELLENBERGER, PAUL - De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie.
014363: ANDREWS, RICHARD - De navel van de wereld. De verborgen geschiedenis van de Tempelberg vanaf de Ark tot over het derde millennium.
013411: ANDRIC, IVO - Die Brucke uber die Drina.
017107: ANDRIES, POOL; AERTS, WILLEM (SAMENSTELLING). - Camera Gothica. Gotische kerkelijke architectuur in de 19de eeuwse Europese fotografie.
009335: ANDRIESSE, PETER - Koude Sambal. Indisch jeugdsentiment.
003923: ANDRINGA, ELS/ DICK SCHRAM (RED.) - Literatuur in functie.
007607: ANDRINGA, GZN. W. - De Oranjevlag ontplooid. Neerlandsch bevrijding van de Fransche overheersching.
017461: ANG, TIONG / DE BRUYN, DIRK / VAN KERKHOFF, SONJA / STRUIK, RUDI / RIDGWAY, RENEE - The Unwanted Land.
018549: ANGEBERT, JEAN-MICHEL - Hitler y la tradicion Catara.
017446: ANGELOU, MAYA - I Shall not be Moved. Poems.
022915: ANGELOU, MAYA - Phenomenal Woman. A Poem.
010601: ANGENENT, A.W. - Alles wel......K XVIII.
006332: ANGIER, NATALIE - Beestachtig mooi. Een ongewone blik op het dierlijk leven.
017482: ANGIER, CAROLE - Jean Rhijs.
016971: ANGIER, NATALIE - Beestachtig mooi. Een ongewone blik op het dierlijk leven.
006296: ANIKST, MIKHAIL (REDACTIE) - Sovjetreclame en propaganda in de jaren twintig.
017210: ANKER, ROBERT - Heimwee naar. Gedichten.
014649: ANKER, ROBERT - Alpenrood.
010201: ANKER, ROBERT - Vrouwenzand. Roman.
016621: ANKER, ROBERT - De broekbewapperde mens. Gedichten.
012856: ANKER, ROBERT - Een soort Engeland. Roman.
018591: ANKER, ROBERT - Waar ik nog ben. Gedichten.
017893: ANKER, ROBERT - De broekbewapperde mens. Gedichten.
003115: ANKERSMIT, J.F. - Een halve eeuw journalistiek.
018939: ANNOOT, ROLAND; GYSELEN, GABY; SCHEPENS, LUC - Guido Gezelle in West-Vlaanderen, 1830 - 1980.
011238: ANONIEM - Een vrouw in Berlijn. Dagboekaantekeningen van april tot juni 1945.
003348: ANOUILH, JEAN - The Rehearsal.
022007: VAN ANROOIJ, WIM (VERTALING). - Boek van de wraak Gods. Een Antwerpse stadsklerk kijkt naar heden, verleden en toekomst, en duidt de tekenen des tijds.
018991: ANSKY, S.; ROSKIES, DAVID G. (EDITED AND INTRODUCTION). - The Dybbuk and Other Writings.
003519: ANSTADT, SERA - Al mijn vrienden zijn gek.
018402: ANSTADT, MILO - Polen en Joden.
021198: ANSTADT, MILO - Scheuren in de heksenketel. Een historische schets van Joegoslavie en de Balkan.
009060: ANTHIERENS, JOHAN - De boterhammen van de bakkerin. Samenstelling: Gerd de Ley.
015427: ANTHIERENS, JOHAN - Het Belgische domdenken. Smaadschrift.
014693: ANTHIERENS, JOHAN - Jacques Brel. De passie en de pijn.
021163: ANTONOW, SERGEJ - Der zerrissene Rubel.
018106: ANWAR, YOZAR; VUYK, BEB (VERTALING); VREDENBREGT, JACOB (INLEIDING EN COMMENTAAR). - Dagboek van een kami-student.
012322: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Het Dierenboek of Stoet van Orpheus.
011768: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Elfduizend roeden, of De liefdes van een hospodar. Roman.
017283: APOSTOLIDES, JEAN-MARIE / DONNE, BORIS - Ivan Chtcheglov, profil perdu.
012711: APPELFELD, AHARON - Katerina. Novel.
003392: APPIGNANESI, LISA/ SARA MAITLAND - Het internationale Rushdie-dossier.
012582: APPIGNANESI, LISA - Wie was mijn moeder? Een familiegeschiedenis.
018955: APPLEBAUM, ANNE - Gulag. A History of the Soviet Camps.
016846: APTER, T.E. - Virginia Woolf. A Study of her Novels.
011195: ARANG, TJALON - Volksverhalen en legenden van Bali. De Oosterse Bibliotheek, deel 13.
003602: ARBAN, DOMINIQUE - Dostojewski. De schrijver, de mens.
010771: PARTIJ VAN DE ARBEID - Van Nederlands Oost-Indie tot Indonesie.
017156: ARDEN, JOHN - Serjeant Musgrave's Dance. An Un-historical Parable.
002974: ARDREY, ROBERT - The territorial imperative.
020387: ARENDS, JAN - Ik had een strohoed en een wandelstok. Verhalen.
017345: ARENDS, TOOS / ZWAVING, MARIEKE / REDACTIE - Salut au Monde. Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu. Deel 1.
009986: ARENDS, JAN - Keefman. Verhalen.
019879: ARENDS, JAN - Verzameld Werk.
013563: ARENDS, TOOS, E.A. (REDACTIE) - Lokale ingrepen. Kunstwerken in en rondom Borg Rusthoven.
017253: ARENDT, ERICH - Entgrenzen. Gedichte.
010019: ARENTZEN, YVONNE/ KLOMPMAKER, HEIN/ NIJKEUTER, HENK - Hunebedden in de Nederlandse literatuur. Een literair reisboek.
012747: ARETINO, PIETRO - Wulpse sonnetten.
022127: COBLENZ-ARFKEN, KATHARINA (HG.) - Gott in der Natur. Aus den Uferpredigten G.L.Th. Kosegartens.
003577: ARGHEZI, TUDOR (E.A.) - Werk uit Roemenie. Poezie.
004865: ARGHEZI, TUDOR (E.A.) - Werk uit Roemenie. Poezie.
008771: ARGHEZI, TUDOR (E.A.) - Werk uit Roemenie. Poezie.
005934: ARGUEDAS, JOSE MARIA - De wegen van het bloed. Roman.
022231: ARGUEDAS, JOSE MARIA - Diamanten en vuurstenen. Verhalen.
004197: ARGUETA, MANLIO - Een dag in El Salvador.
006551: ARION, FRANK MARTINUS - De deserteurs. Roman.
011230: ARION, FRANK MARTINUS - Nobele wilden. Roman.
018857: ARION, FRANK MARTINUS - Nobele wilden. Roman.
011373: ARITONANG, JAN S. - Mission schools in Batakland (Indonesia), 1861-1940.
016027: ARMANDO - Armando uit Berlijn.
020411: ARMANDO - De naam in een kamer. Een gedicht.
017918: ARMANDO - Dagboek van een dader.
011607: ARMANDO - De heideweg. Verhalen.
011663: ARMANDO - Uit Berlijn/ Machthebbers/ Krijgsgewoel.
022655: ARMANDO - De straat en het struikgewas. Roman.
022656: ARMANDO - De straat en het struikgewas
010822: ARMANDO - Uit Berlijn / Machthebbers / Krijgsgewoel.
019477: ARMANDO - Aantekeningen over de vijand.
022202: ARMANDO - De haperende schepping.
016431: ARMANDO - Dagboek van een dader.
011678: ARMANDO - De straat en het struikgewas. Roman.
018651: ARMANDO - Dagboek van een dader.
011731: ARMANDO - Uit Berlijn.
022149: ARMANDO - Dierenpraat
014950: ARMANDO - Aantekeningen over de vijand.
016291: ARMANDO - Het gevecht. Een gedicht.
013101: ARMESTO, FELIPE FERNANDEZ/ WILSON, DEREK - Reformatie. Het christendom en de wereld 1500 - 2000.
011910: ARMITAGE, SIMON - Talisman. Roman.
017178: ARMITAGE, SIMON (EDITOR) - Short and Sweet. 101 very short poems.
013961: ARMSTRONG, KAREN - Islam. A Short History.
013620: ARMSTRONG, KAREN - Mohammed. Een westerse poging tot begrip van de Islam.
014027: ARMSTRONG, KAREN - Mythen. Een beknopte geschiedenis.
012445: ARMSTRONG, KAREN - De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme.
012925: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
012935: ARMSTRONG, KAREN - De dood van God. Voordrachten.
006063: ARNOLDI, FRANK - Met pijp en stift. Handleiding voor de grimeerkunst.
021665: ARNOLDUSSEN, PAUL - Poes in verdrukking en verzet 1940 - 1945.
005258: ARNONI, M.S. - De laatste verhalen.
008524: ARNONI, M.S. - De laatste verhalen.
020937: ARNTZENIUS, L.M.G. - Amerikaansche kunstindrukken.
003845: ARRABAL, FERNANDO/ RENE DE OBALDIA. - Guernica/ L'Azote
011140: ARRABAL, FERNANDO - De architekt en de keizer van Assyrie/ De tuin der lusten. Toneel.
020000: ARSUAGA, JUAN LUIS - Het halssieraad van de Neanderthaler. Op zoek naar de eerste denkers.
019345: ARTS, WIEBE - Het getij is verloopen, men verzet de bakens. De verandering van de politieke cultuur in de gemeenteraden van Assen, Odoorn en Hoogeveen, 1910 - 1925.
008534: D'ARZO, SILVIO - Huis van anderen. Novelle.
014099: D'ARZO, SILVIO - Andermans huis. Roman.
020662: VAN AS, AAD - In het hol van de leeuw. Getuigen van Westerbork.
019884: ASAM, P.C. CUKA, PS. VAN I.E. SAUERESSIG. - Tussen pruimtabak en sirih. Rindu Abadi. Indische roman.
009516: ASBEE, SUE - Virginia Woolf. Life & Works.
009517: ASBEE, SUE - T.S. Eliot. Life & Works.
009533: GARTON ASH, TIMOTHY - In naam van Europa. Duitsland en het gespleten continent.
010220: ASSCHER, MAARTEN - Strindbergs dood. Verhalen.
019722: ASSELBERGS, W.J.M.A. ( VAN DUINKERKEN, ANTON). - Het Wilhelmus. Een lezing.
012966: VAN ASSISI, FRANCISCUS - Het Zonnelied. Liederen, gebeden en brieven uit de eigenhandige geschriften.
003257: ASSMANN, H.K./ FRANS PIET - Bent u daar al eens geweest?
007900: ASSOULINE, PIERRE - Simenon. Biografie.
007254: ASTAFJEV, VIKTOR - De droevige detective. Roman.
011489: ASTAFJEV, VIKTOR - Een laatste groet. Siberische verhalen.
012508: ASTAFJEV, VIKTOR - Een laatste groet. Siberische verhalen.
014583: ASTAFJEV, VIKTOR - Een laatste groet. Siberische verhalen.
020592: ATHAS, GEORGE - The Tel Dan Inscription. A Reappraisal and a New Interpretation.
003442: ATTANASIO, DINO - De Avonturen van Ton & Tinneke. Deel 5.
003445: ATTANASIO, DINO - Spaghetti en het goede geweten. Deel 2.
003473: ATTANASIO, DINO / RENE GOSCINNY. - Spaghetti. De rally van Spaghetti/ Op zee. Deel 7.
015671: ATTRIDGE, DEREK (EDITOR). - The Cambridge Companion to James Joyce.
005227: ATXAGA, BERNARDO - Obabakoak. A novel.
020189: AUDEN, W.H. (SELECTION AND INTRODUCTION) - A Choice of de la Mare's Verse
017866: AUDEN, W.H. - Collected Shorter Poems 1927 - 1957.
016481: AUDEN, W.H.; WILMINK, WILLEM (VERTALING). - Vertel me de waarheid over de Liefde.
019515: AUDEN, W.H.; WILMINK, WILLEM (VERTALING). - Vertel me de waarheid over de Liefde.
022717: AUDEN, W.H. - Brieven uit IJsland.
013717: AUDEN, W.H. / WILMINK, WILLEM (VERTALING) - Vertel me de waarheid over de Liefde.
017706: AUDEN, W.H. (SELECTION AND INTRODUCTION). - A Choice of Dryden's Verse.
012408: AUDOUARD, ANTOINE - Afscheid van Heloise. Roman.
021706: AUER, VAINO - The Pleistocene of Fuego-Patagonia. Part V: Quaternary Problems of Southern South America.
013256: AUFENANGER, JORG - Beknopte inleiding in de filosofie.
005121: AUGUSTIN, ELISABETH - Het patroon. Herinneringen.
014163: AUSTER, PAUL - Mr. Vertigo. Roman.
007278: AUSTER, PAUL - Maanpaleis. Roman.
014905: AUSTER, PAUL - The New York Trilogy. City of Glass; Ghosts; The Locked Room.
016536: AUSTER, PAUL - Man in het duister. Roman.
013309: AUSTER, PAUL - Het spinsel van de eenzaamheid. Prive Domein nr. 141.
018810: AUSTER, PAUL - De New York - trilogie (Broze stad; Schimmen; De gesloten kamer).
016726: AUSTER, PAUL; KARASIK, PAUL; MAZZUCCHELLI, DAVID. - City of Glass. The Graphic Novel.
021474: AUSTER, PAUL - Orakelnacht.
022927: AUTEUR - Ten Brink's nieuwe zak-atlasje van Nederland voor sport en op reis.
012078: DIVERSE AUTEURS. - De Baader-Meinhof groep. Een documentaire.
002921: DIVERSE AUTEURS. - Controversen in de taal en literatuurwetenschap.
003259: DIVERSE AUTEURS. - Proloog. Cultureel en literair tijdschrift van de jonge generatie.
003260: DIVERSE AUTEURS. - Proloog. Cultureel en literair maandblad van de jonge generatie.
003261: DIVERSE AUTEURS. - Proloog. Cultureel en literair tijdschrift van de jonge generatie.
003656: DIVERSE AUTEURS. - Blue Band sportboek. Veertig sporten en spelen in woord en beeld.
003778: DIVERSE AUTEURS. - Swaalfies rond Auwerd.
003787: DIVERSE AUTEURS. - Het kantelend wereldbeeld.
003811: DIVERSE AUTEURS. - Buch's Boeket, Deel 3.
003849: DIVERSE AUTEURS. - Rusland in Nederlandse ogen. Een bundel opstellen.
004097: DIVERSE AUTEURS. - Tolstoj.
004098: DIVERSE AUTEURS. - Erasmus.
004179: DIVERSE AUTEURS. - Menschen van de straat.
004213: DIVERSE AUTEURS. - Korte verhalen uit Afrika, Azie en Latijns-Amerika 2.
004281: DIVERSE AUTEURS. - Het woordenboek van De Duivelsverzen.
004800: DIVERSE AUTEURS. - Eenentwintig jeugdindrukken.
005011: DIVERSE AUTEURS. - Het boek Sajet. Opstellen over aspecten der sociale geneeskunde door vrienden aangeboden.
005157: DIVERSE AUTEURS. - Gelderse streken in poetisch perspectief. Bloemlezing.
006352: DIVERSE AUTEURS. - Eindelijk vrij! De bevrijdingsdagen van Simone de Beauvoir, G.L. Durlacher, Louis Paul Boon, Klaus Mann, Primo Levi en vele anderen.
022237: DIVERSE AUTEURS - Indianen in de Westerse beeldvorming. Armada, Tijdschrift voor wereldliteratuur, jaargang 3, nr. 10, maart 1998.
021723: DIVERSE AUTEURS - Over Helden, Schurken en Hadewijch. Het Geheugen van een Stad. Deel 1 Literatuur.
018632: DIVERSE AUTEURS - Feestelijk verval. Dirkje Kuik 70 jaar.
007067: DIVERSE AUTEURS. - Gedichten voor China.
007551: DIVERSE AUTEURS. - Zwart ijs. Literair tijdschrift voor schaatsers en lezers. Dubbeldik nummer.
008779: DIVERSE AUTEURS. - Eldersloo. Dreentse schrievers an de reize.
009039: DIVERSE AUTEURS. - Welkom in zonnig Saigon. Oorlogspoezie van Vietnam-veteranen.
022222: DIVERSE AUTEURS - De draagkracht van veren. De mooiste vogelgedichten.
020910: DIV. AUTEURS - Over F. Bordewijk. Een inleiding en een chronologie, geschreven portretten, essays en meningen.
020068: DIV. AUTEURS. - Beeld versus woord. Dichters en fotografen op reis.
022726: DIV. AUTEURS - Vrijmetselarij.
018691: DIVERSE AUTEURS - Hier scheen 't geluk bereikbaar. Van Gorter tot Van Dis. Schrijvers over Bergen.
016267: DIVERSE AUTEURS - Met andere ogen. Dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys.
012040: DIVERSE AUTEURS. - Feestelijk verval. Dirkje Kuik 70 jaar.
021240: DIVERSE AUTEURS - Nationale Snipperdag.
021542: DIV. AUTEURS - Reductie van Groningen. 400 - jarig bestaan Provincie Groningen 1594 - 1994. Voltooiing van de Nederlandse Staat. / Programma 21 mei - 21 juni 1994.
017581: DIVERSE AUTEURS - De brummelwal. Leesboekje voor de Drentse scholen.
014619: DIVERSE AUTEURS - Bovengronds. 15 jaar kunst bezit bij Gasunie. Vijftien jaar kunst in de werkomgeving.
014620: DIVERSE AUTEURS. - Bovengronds bezit. 15 jaar kunst bij Gasunie. Vijftien jaar kunst in de werkomgeving.
022614: DIV. AUTEURS - De Beurs van Van Arkel
022994: SEVERAL AUTHORS - The Tales the Letters Tell. Book IV. Tales of Romance and Reality.
003767: AVELINE, CLAUDE (MINERVOIS) - Het dode getij.
009777: AXELSSON, MAJGULL - Aprilheks.
014566: AYALTI, HANAN J.; POLAK, NICO (VERTALING EN INLEIDING). - Jiddische levenswijsheid. In Jiddisch en Nederlands.
018461: AYESTA, JULIAN - Helena of de zee in de zomer.
020527: AYESTA, JULIAN - Helena of de zee in de zomer.
015244: AYRES, WILLIAM (EDITED) - Picturing History. American Painting 1770 - 1930.
004274: AZOUGH, NAIMA/ HISKE DIBBETS/ KYSIA HEKSTER - Het Patat Pantheon. De groepscultuur van een nieuwe generatie.
009350: AZUELA, MARIANO - Het ravijn. Roman.
005939: BAAK, J.C. - De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen mensch.
022687: VAN BAAK, JOOST; E.A. (REDACTIE). - Dichters over Repin.
016238: VAN BAAK, JOOST; DROOG, BART F.M.; MICHAJLOVA, IRINA (REDACTIE) - Dichters over Repin.
008976: BAAL, INGRID - De weg van de jonge wolf. Novelle.
019349: VAN BAAL, J. - Ontglipt verleden. Verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbijging. Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog.
014515: VAN BAALEN, H.J. - Joods leven te Deventer en Omstreken omvattende Bathmen, Deventer, Diepenveen, Heino, Holten, Lochem, Olst, Raalte, Twello en Wijhe.
015424: DE BAAR, PETER-PAUL; GROOTENDORST, ROB; ROEDOE, JAN - Het Amsterdam van Theo Thijssen.
022856: DE BAAR, KEES - De brievenposterij in het Markiezaat van Bergen op Zoom. Posthistorische Studies 27.
020751: DE BAAR, PETER-PAUL; GROOTENDORST, ROB; ROEDOE, JAN - Het Amsterdam van Theo Thijssen.
016954: DE BAAR, PETER-PAUL - Jacob Olie. Fotograaf van Amsterdam. Drie wandelingen door de stad rond 1900.
022853: DE BAAR, KEES - De Zeeuwse brievenposterij. "Postvoorzieningen voor de koopman". Posthistorische Studies 32.
015266: BAARS-JELGERSMA, GRETA / KEUZE EN VERTALING - Noorse Volkssprookjes. Uit de verzameling van Asbjornsen en Moe. Nieuwe bundel.
002082: BAARSLAG, DERK JOHAN - De Bijbelse Geschiedenis in de omlijsting van de historie van het Oosten.
016265: BAAY, REGGIE; VAN ZONNEVELD, PETER (REDACTIE) - Indisch-Nederlandse literatuur. Dertien bijdragen voor Rob Nieuwenhuys.
012627: BAAY, REGGIE (REDACTIE) - Indische Letteren. Derde jaargang, nummer 3, september 1988.
022636: BAAY, F. - Bouwbeschrijving van D'Halve Maen.
014347: BABBITT, NATALIE; VRIESENDORP, HUBERTE (VERTALING) - Op zoek naar lekker.
004937: BABEL, ISAAK - Miniaturen. Verspreide verhalen en dagboekbladen.
021061: BABEL, ISAAK - Toneel
010856: BABEL, ISAAK - Miniaturen. Verspreide verhalen en dagboekbladen.
012664: BABEL, ISAAK - Brieven naar Brussel 1925 - 1939.
021962: BABEL, ISAAK. - De geschiedenis van een paard.
021682: BABEL, ISAAK - Rode Ruiterij en Verhalen uit Odessa.
016324: POESJKIN; GOGOL; DOSTOJEWSKI; TSJECHOW; GARSJIN; TOLSTOJ; BABEL. - De drieenveertigste april.
018294: BABEL, ISAAK; TIMMER, CHARLES B. (VERTALING). - Verhalen uit Odessa en andere verhalen.
017297: BABEL, ISAAK - Toneel.
020408: BABEL, ISAAK; TIMMER, CHARLES B. (VERTALING EN SAMENSTELLING). - Rode Ruiterij en Verhalen uit Odessa.
018825: BABEL, ISAAK; BOBROWSKI, JOHANNES, FRIED, ERICH; GOMBROWICZ, WITOLD; HEN, JOZEF; IWASZKIEWICZ, JAROSLAW, KOLAKOWSKI, LESZEK; KOTT, JAN; KRLEZA, MIROSLAV. - Signalementen. Over auteurs, hun werk, hun achtergronden.
020477: BABEL, ISAAK; TIMMER, CHARLES B. (VERTALING EN SAMENSTELLING). - De zonde van Jezus en andere verhalen.
016020: BABEL, ISAAK - De zonde van Jezus en andere verhalen.
020778: BABEL, ISAAK - Budjonnys Reiterarmee und Autobiographische Erzahlungen.
013322: BABYLON, FRANS - Keuze uit de gedichten.
005287: BACCINO, NAPOLEON/ DE LEON, PONCE - Maluco. De roman van de ontdekkers.
011809: BACCINO, NAPOLEON/ DE LEON, PONCE - Maluco. De roman van de ontdekkers.
003646: BACHER, INGRID - Schone vogel Quetzal.
013250: BACHMANN, INGEBORG - Bilder aus ihrem Leben. Mit texten aus ihrem Werk.
014509: BACKER, DAM - Buigend riet. Dagboek van een krijgsgevangene in Japan en Mantsjoerije, 1944 - 1945.
013272: BACKER, A.J. - Leidse wevers onder gaslicht. Schering en inslag van Zaalberg dekens onder gaslicht (1850 - 1915).
018086: BACKHOUSE, JANET - The Lindisfarne Gospels. A Masterpiece of Book Painting.
013409: BAECK, LEO - Zwischen Geheimnis und Gebot. Auf dem Weg zu einem progressiven Judentum der Moderne.
019827: BAECK, LEO - Das Wesen des Judentums.
018960: BAEDEKER, K. - Osterreich (ohne Dalmatien, Ungarn und Bosnien). Handbuch fur Reisende.
018961: BAEDEKER, KARL - Die Riviera. Das Sudostliche Frankreich. Korsika. Die Kurorte in Sudtirol, am Genfer See und an den Oberitalienischen Seen. Handbuch fur Reisende.
018962: BAEDEKER, KARL - Italien von den Alpen bis Neapel. Kurzes Reisehandbuch.
018963: BAEDEKER, KARL - Munchen und Sudbayern. Oberbayern, Allgau, Innsbruck, Stadt Salzburg. Handbuch fur Reisende.
018964: BAEDEKER, KARL - Oberitalien mit Ravenna, Florenz und Livorno. Handbuch fur Reisende.
014018: BAEKE, JAN - Nooit zonder de paarden. Gedichten.
022010: BAEKE, JAN - Het tankstation op de route. Gedichten.
002905: BAER, HARRY - Slapen kan ik als ik dood ben. De adembenemende wereld van R.W. Fassbinder.
007633: BAER, HARRY - Slapen kan ik als ik dood ben. De adembenemende wereld van R.W. Fassbinder.
011129: BAER, HARRY - Slapen kan ik als ik dood ben. De adembenemende wereld van R.W. Fassbinder.
019033: BAER, GEORGE W. - One Hundred Years of Sea Power. The U.S. Navy, 1890 - 1990.
017782: BAERVELDT, ERZSEBET - Erzsebet Baerveldt. New Dutch Sculptors.
017936: BAGGS, ROBERT - Bitter Rivals make Great Art. Motivation for Patronage of the Sassetti Chapel.
006404: BAGHUS, PIET - Ontmoeting met de bevrijding. De ouverture in Limburg 1944-1945.
014116: BAGHUS, PIET - Ontmoeting met de bevrijding. De ouverture in Limburg 1944-1945.
012448: BAGHUS, P.J.H. - De slag om de Roerdriehoek. Het Duitse bruggehoofd tussen Maas en Roer, september 1944 - januari 1945.
015626: BAIGENT, MICHAEL; LEIGH, RICHARD - De Dode-Zeerollen en de verzwegen waarheid.
007034: BAIGENT, MICHAEL/ LEIGH, RICHARD. - Claus von Stauffenberg en zijn mystieke kruistocht tegen Hitler.
014911: BAIGENT, MICHAEL; LEIGH, RICHARD - Het Elixer en de Steen. De wereld van magische, occulte en onbekende krachten.
009421: BAIGENT, MICHAEL/ LEIGH, RICHARD. - De Dode-Zee rollen en de verzwegen waarheid.
018236: BAILLON, ANDRE; BROUWERS, JEROEN (NAWOORD). - Een doodeenvoudig man.
018237: BAILLON, ANDRE - Het neefje van Mademoiselle Autorite.
021891: BAILLON, ANDRE / DENISSEN, FRANS (VERTALING EN NAWOORD). - Waanzinnen.
011890: BAIN, IAIN - Celtic Knotwork.
008939: BAINBRIDGE, BERYL - Engelse Reis. Op Schrijvers Voeten.
007826: BAIR, DEIRDRE - Anais Nin. Biografie.
011409: BAIR, DEIRDRE - Simone de Beauvoir. Biografie.
018826: BAIS, SANDER - De Natuurwetten. Iconen van onze kennis.
021513: BAIS, SANDER - De natuurwetten. Iconen van onze kennis.
003018: BAKAS, ADJIEDJ - Megatrends Nederland.
017994: BAKE, JOHN; VAN DEN BERG, W. (TOELICHTING). - Reisbrieven. Het relaas van een negentiende-eeuwse toerist, geboeid door de bergnatuur en geplaagd door heimwee naar huis.
016837: BAKE, JOHN; VAN DEN BERG, W. (TOELICHTING) - Reisbrieven. Het relaas van een negentiende-eeuwse toerist, geboeid door de bergnatuur en geplaagd door heimwee naar huis.
009048: BAKELS, FLORIS B. - Wachter op de morgen. Het korte leven van Christian Corneille Dutilh, geboren 1915, gefusilleerd 1944.
009005: BAKEMA, BRITA - Visuele poezie. 6 Nederlandse expressionisten.
018631: BAKEMA, BRITA (REDACTIE EN VORMGEVING) - Visuele Poezie. 6 Nederlandse expressionisten.
012281: DE BAKKER, KEES - Mijn eerste boek. 30 schrijversdebuten.
017293: BAKKER, MARTHA (SAMENSTELLING, INLEIDING). - Het fotoarchief van prins Bernhard. De jaren 1940 - 1945.
004564: BAKKER, PIET - Marmerkoning Bruno Santanera/ Mijn strijd in Godlinze.
005095: BAKKER, H. - Stroomingen en Sekten van onzen tijd.
006051: BAKKER, W - Kent u ze nog de Beilers. Afbeeldingen uit Drijber, Hijken, Holthe, Hooghalen, Klatering, Oranje, Smalbroek, Spier en Wijster.
019726: BAKKER, J. (SAMENSTELLING). - Reisboek voor de provincie Drenthe voor het jaar 1951.
007131: BAKKER, PIET - Oostenrijk.
007133: BAKKER, PIET - Naar de West.
013666: BAKKER, RUDOLF - Het treintje van de weemoed. In de voetsporen van Van Gogh door de Provence.
008079: BAKKER, G.P. - Het hellende vlak. Radio-omroep in nazie-greep.
015438: BAKKER, GERBRAND - Bruiloft zonder bruidspaar.
011760: BAKKER, G.P. - Het hellende vlak. Radio-omroep in nazi-greep.
008931: BAKKER, NIEK - De andere modernist. T.S. Eliot en het christelijk geloof.
011848: BAKKER, W. - Tussen Duitse cavalerie en Canadese Brencarriers. Meppel en omgeving in oorlogstijd.
018112: BAKKER, GEERT; SCHUUR, HERMAN L.G.; VAN DIJK-DE VRIES, JOKE - Van Wisnare tot Wijster, 1206 - 1981.
021453: DE BAKKER, KEES (SAMENSTELLING). - Hier is het paradijs niet verloren. Schrijvers over Bergen aan Zee. Van Gorter tot Van Dis.
016570: BAKKER, J.; BOONSTRA-LUDDEN, G.D. (SAMENSTELLING). - Adorp, Sauwerd en Wetsinge in oude foto's.
017517: BAKKER, SIEM - Ik ben maar een dilettant. F. Bordewijk 1884 - 1965.
009861: BAKKER, R. - Het anonieme denken. Foucault en het Structuralisme.
015522: BAKKER, BERT; BORGERS, GERRIT E.A. (SAMENSTELLING). - Schrijvers Prentenboek 6. J. Slauerhoff
014613: BAKKER, H.TH. - De K.P.M. in oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de Koninklijke Paketvaart - Maatschappij en haar personeel gedurende de Wereldoorlog, 1939 - 1945.
021166: BAKKER, MARTHA (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Het fotoarchief van prins Bernhard, de jaren 1940 - 1945.
015705: BOUDIER-BAKKER, INA - Geef Acht ! Oorlogsverzen uit de jaren 1940 - 1945.
016011: BAKKER, A.; VAN LENT, M.M. P. (OPTEKENING/ SAMENSTELLING). - Pieter Lieftinck 1902 - 1989. Een leven in vogelvlucht. Herinneringen.
022106: BAKKER, BERT; BORGERS, GERRIT; HULSKER, JAN E.A. (REDACTIE). - S. Vestdijk. Schrijvers Prentenboek 2.
023011: BAKKER, NIEK - Eiland van heiligen en geleerden. De Iers-Christelijke kerk in de vroege middeleeuwen.
023000: BAKKER, J.T. - In de schaduw van uw vleugelen. Preken van John Donne.
008208: BAKKES, JOHAN C. - Moer toe die vreemde in.
021104: BAKKES, K.J.N. - Ernest Hemingway. A Farewell to Arms. Study Guides to Modern Novels.
022986: BAKKUM, VINCENT; VERMEER, RUUD (FOTO'S.) - Het Hijgend Hert. Een verzameling brieven.
019193: BAKLANOV, GRIGORI - Een voetbreed aarde.
008542: BAKX, PHONS - De gedachtenverdrijver. De historie van de mondharp.
022534: BAL, MIEKE - Het Rembrandt effect. Visies op kijken.
023088: BAL, C. - Scheveningen in oude ansichten deel 1.
003108: BALDWIN, JAMES - Het bewijs der dingen die men niet ziet.
005175: BALEN, W.J. VAN - Holland aan de Hudson. Een verhaal van Nieuw Nederland.
002995: BALFE, KATHLEEN MARY - Thoughts of St. Augustine for every day.
004108: BALFOORT, DIRK J. - Het muziekleven in Nederland in de 17de en 18de eeuw.
016889: MICHIELSEN-BALJON, ELS - Alles is in orde... (Fushimban ijo arimasen).
002969: BALK, J.TH. - Kleine mensen, grote mensen.
022723: BALK, J. TH. - Noord-Holland en zijn gemeenten.
022918: BALKENENDE, MARIA - De orgels van de Westerkerk in Amsterdam. Met CD.
016758: DE BALKER, HABAKUK II - Uier van t oosten (nieuwe melk- en - bloedspugingen).
014221: TER BALKT, H.H. - Vuur. Gestaag vermeerderen de velden, gestaag verminderen de velden. Gedichten.
017757: TER BALKT, H.H. - Tegen de bijlen. Oden en Anti-Oden.
011969: BALL, EDWARD - Slaven in de familie. Persoonlijke speurtocht naar voorouders, slaven, handelaren en hun verbondenheid door ee eeuwen heen.
007586: BALLIAUW, JAN - Het verloren paradijs. De ontwrichting van Rusland.
015922: BALS, KEES / GERRITSEN, MARTIN - De Indonesie-weigeraars.
015680: BAMBERG, DON - Dossier NN. Nacht und Nebel.
004729: BANDELLO, MATTEO - Joyeuze novellen.
004199: BANDOPADHYAYA, MANIK - Roeier op de Padma. Roman uit Bangladesj.
005860: BANEKE, JOOST/ GROEN-PRAKKEN/ IETSWAART, WILLEM, TREURNIET, NIKOLAAS (EDITORS) - Dutch Art and Character. Psychoanalytic perspectives on Bosch, Bruegel, Rembrandt, Van Gogh, Mondrian, Willink, Queen Wilhelmina.
013549: BANGA, FRANS E. - Groningen, stad in beweging 1915 - 1995. Tachtig jaar Groninger geschiedenis.
010603: BANGE, P. (E.A./ SAMENSTELLING) - Tussen heks en heilige. Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de/16de eeuw.
006417: BANK, JAN/ ROS, MARTIN/ TROMP, BART (RED.) - Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme.
007642: BANK, ZSUZSA - De zwemmer. Roman.
017171: BANK, ZSUZSA - De zwemmer. Roman.
011628: BANNING, CEES/ MEEUS, TOM-JAN - De onzichtbare hand van de politiek. De achterkamers van Paars en de heimelijke steun aan Philips.
019163: BANNING, W. - De dag van morgen. Schets van een personalistisch socialisme, richtpunt voor de vernieuwing van ons volksleven.
005116: BANTZINGER - Vrouwen.
003383: BAR, A.L.S. - Mystiek in de hedendaagse wereld.
012774: BARADAT, LEON P. - Political ideologies: their origins and impact.
016871: BARBELLION, W.N.P. - Dagboek van een teleurgesteld man. Prive Domein nr. 210.
009725: BARBER, BENJAMIN - Het rijk van de angst. Oorlog, terrorisme en democratie.
021406: BARBER, MALCOLM - The Cathars. Dualist Heretics in Languedoc in the High Middle Ages.
015575: BARBERO, ALESSANDRO - 9 augustus 378. De dag van de barbaren.
014873: BARBIER, JULES (TEKST); OFFENBACH, JACQUES (MUZIEK); ENGELMAN, JAN (NEDERLANDSE BEWERKING). - Hoffmann's Vertellingen. Fantastische Opera in drie bedrijven, met een voor- en naspel.
012296: BARBUSSE, HENRI - De hel.
016953: BARBUSSE, HENRI - Het vuur. Dagboek van een escouade. Oorlogsdomein nr. 4.
003209: BARDOT, BRIGITTE - Initialen B.B. Autobiografie.
005126: BAREND, FRITS - Klaverjassen in Barcelona. Columns.
019153: BAREND-VAN HAEFTEN, MARIJKE; PAASMAN, BERT - De Kaap: Goede Hoop halverwege Indie. Bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagniestijd.
012887: BARENDS, S. E.A. (REDACTIE) - Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes. Historische landschapselementen in Nederland.
020262: BARENDSEN, OTTO - De jongen Jaap Kann. Aantekeningen (1914 - 1918) van de pedagoog Otto Barendsen.
003058: BARENTS, J. - Inleiding tot het denken van N. Machiavelli.
005402: BARILLE, ELISABETH - Lijfelijkheid. Roman.
006440: BARILLE, ELISABETH - Een modelpaar. Roman.
009693: BARILLE, ELISABETH - Een Parisienne in Amsterdam.
002838: BARINCOU, EDMOND - Machiavelli in zijn tijd.
005552: BARINCOU, EDMOND - Machiavelli in zijn tijd.
006284: BARKE, JAMES (ED.) - Poems and songs of Robert Burns.
015676: BARKMAN, C.D.; DE VRIES-VAN DER HOEVEN, H. - Een man van drie levens. Biografie van diplomaat, schrijver, geleerde Robert van Gulik.
017363: BARKMAN, C.D.; DE VRIES-VAN DER HOEVEN, H. - Een man van drie levens. Biografie van diplomaat / schrijver / geleerde Robert van Gulik.
020034: BARKMAN, C.D.; DE VRIES-VAN DER HOEVEN, H. - Een man van drie levens. Biografie van diplomaat, schrijver, geleerde Robert van Gulik.
020766: BARLTROP, ROBERT - My Mother's Calling me. Part I: Growing up in North East London between the Wars.
010451: BARNARD, BENNO/ VAN ZOMEREN, KOOS - Van school. Twee verhalen.
006524: BARNARD, BENNO - Jefta of Semitische liefdes. Programma-tekstboek.
007610: BARNARD, ALFRED - The Whisky Distilleries of the United Kingdom.
007771: BARNARD, WILLEM - Op een zuil zitten. Essays.
019584: BARNARD, BENNO - Het mens. Toneel.
015823: BARNARD, BENNO - Tijdverdrijf voor enkle fijne luiden. Over poezie. Essay.
013148: BARNARD, BENNO - Tijdgenoten. Gedichten.
011213: BARNARD, BENNO - Het gat in de wereld.
012191: BARNARD, BENNO/ VAN ZOMEREN, KOOS - Van school. Twee verhalen.
015619: BARNARD, BENNO - Door God bij Europa verwekt.
015145: BARNARD, BENNO - Jefta of Semitische liefdes. Programma-tekstboek.
014952: BARNARD, BENNO; VAN ZOMEREN, KOOS - Van School. Twee verhalen.
010504: BARNARD, BENNO - In en uit het paradijs.
021203: BARNARD, BENNO; HET TONEEL SPEELT. - Stervelingen.
019583: BARNARD, BENNO - Tijdverdrijf voor enkle fijne luiden. Over poezie.
005949: BARNES, HARRY ELMER (ED.) - Perpetual war for perpetual peace. A critical examination of the foreign policy of Franklin Delano Rooseveld and its afthermath.
017086: BARNES, WILLIAM; MOTION, ANDREW (EDITED WITH NOTES). - Selected Poems
021069: BARNES, DJUNA; ELIOT, T.S. (INTRODUCTION). - Nightwood.
017791: BARNES, JULIAN - Alsof het voorbij is. Roman.
018673: BARNES, JULIAN - Levels of Life.
022672: BARNES, DJUNA - Ladies Almanach
022405: VAN BARNEVELD, JAN - Eindtijd, Israel en de Islam.
018314: BARNOUW, DAVID - Rost van Tonningen. Fout tot het bittere eind.
009525: BARNOUW, ADRIAAN J. - Monthly letters on the culture and history of the Netherlands.
021907: BARNOUW, DAVID; LOPES CARDOZO, ADA - Herdenken op klein formaat. Nederlandse postzegels over de Tweede Wereldoorlog.
015527: BARNSTONE, ALIKI (EDITOR). - Voices of Light. Spiritual and Visionary Poems by Women Around the World from Ancient Sumeria to Now.
022621: BARRAND, CHARLES - Berlijn tegen elke prijs, en: Raadsels rondom Hitlers lijk.
009474: BARSALI, ISA BELLI - Medieval Goldsmith's Work.
008582: BARTHELME, DONALD - Sneeuwwitje.
006884: BARTHES, ROLAND - Sade, Fourier, Loyola.
019633: BARTHES, ROLAND - Parijse Avonden. Mini - teksten.
011968: BARTHES, ROLAND - Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie.
012265: BARTLEMA, RUUD - Het binnenste buiten. Fragmenten uit de Openbaring van Johannes, verzetsliteratuur van de eerste Christengemeente.
008064: BARTOK, BELA - Blauwbaards burcht.
006833: BARTSCH, KURT - Wadzeck.
005883: BASCHWITZ, KURT - Heksen en heksenprocessen. Synopsis.
021161: BASHO - De smalle weg naar het Hoge Noorden. Haiku.
003852: BASSECHES, NIKOLAUS - Stalin.
006627: BASTET, F.L. - Duizendjarig dolen. Wandelingen door de antieke wereld.
020588: BASTET, FREDERIC - Kwadraat en Cirkel. Gedichten.
017105: BASTET, F.L. - Tussen Keulen en Parijs. Een keuze uit de wandelingen door de antieke wereld.
019651: BASTET, FREDERIC - Kwadraat en Cirkel. Gedichten.
018911: BASTET, FREDERIC - Met Carel Vosmaer op reis.
019115: BASTET, FREDERIC - De kat uit de boom. Haarlemse herinneringen.
016774: BASTET, FREDERIC - De kat uit de boom. Haarlemse herinneringen.
023032: BASTET, F.L. - Simulacrum valde ridiculosum.
014871: BASTET, FREDERIC - Met Louis Couperus op reis.
022046: BASTET, F.L. - Drieluik. Gedichten.
007984: BASTIAANS, J./ MULDER, D./ VAN DIJK, W.K./ VAN DER PLOEG, H.M. - Mensen bij gijzelingen.
017719: BASTIAANS, W. CH. J. - Seram. Langs de grenzen van een andere wereld. Indische en andere spook-, griezel- en mystieke verhalen.
021008: BASTIAANSE, R.; BOTS, H. - Glorieuze Revolutie. Glorious Revolution. De wereld van Willem & Mary. The World of William & Mary.
021543: BASTIAANSE, J.C. - 11 december 1944. Overval op het huis van bewaring in Assen.
011797: BATAILLE, CHRISTOPHE - Annam. Roman.
017401: BATALHA, LUIS / CARLING, JORGEN, EDITORS. - Transnational Archipelago. Perspectives on Cape Verdean. Migration and Diaspora.
008038: BATE, WALTER JACKSON - The stylistic development of Keats.
017309: BATTUS - Le Dichtstal. Lille Fumiere.
015382: BAUD, MICHIEL - Militair geweld, burgerlijke verantwoordelijkheid. Argentijnse en Nederlandse perspectieven op het militaire bewind in Argentinie (1976 - 1983).
015754: BAUDELAIRE, CHARLES - Over de Wijn en de Hasjiesj vergeleken als middelen om de individualiteit te vermenigvuldigen.
011649: BAUDELAIRE, CHARLES - Dronken van weemoed.
020107: BAUDELAIRE, CHARLES; KEMP, FRIEDHELM (DEUTSCH). - Mein entblosstes Herz. Tagebucher.
023003: BAUDELAIRE, CHARLES - De mooiste gedichten van Charles Baudelaire.
021857: BAUDELAIRE, CHARLES ; HOOSEMANS, PETRUS (VERTALING). - 9 bloemen van het kwaad. / 9 fleurs du mal.
021645: BAUDELAIRE, CHARLES - De melancholie van Parijs. Kleine gedichten in proza.
019059: BAUDELAIRE, CHARLES - Les Fleurs du Mal. Een bloemlezing.
019063: BAUDELAIRE, CHARLES - Onechte paradijzen: opium en hasjiesj.
019049: BAUDELAIRE, CHARLES - 20 gedichten in proza. (Vingt poemes en prose).
012776: BAUDET, H./ BRUGMANS, I.J. - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indie.
017750: BAUDET, H.; BRUGMANS, I.J. - Balans van Beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indie.
017637: BAUDIN, FERNAND; COCKX-INDESTEGE, ELLY; COLIN, GEORGES - Fernand Baudin. Typograaf / typographiste / book designer.
006408: BAUDUIN, D.C.M. - Het Indische leven.
006597: BAUER, B.A. - Komodiantin...Dirne? Leben und Lieben der Schauspielerin.
008960: BAUER, MARIUS - Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel gevolgd door enige polemieken tussen socialisten en estheten.
017047: BAUER, GUUS - De weinigen die ik ken. Brieven aan Frans Pointl.
013284: BAULENAS, LLUIS-ANTON - Voor een zak met botten.
016012: BAUMANN, REINHARD - Landsknechte. Ihre Geschichte und Kultur vom spaten Mittelalter bis zum Dreissigjahrigen Krieg.
019875: BAUMANN, RUDOLF G. - Als de Doerians vallen. De Javaan Asnap vertelt uit zijn leven.
016979: BAUMANN, PETER - Der Wind ist unser Atem. Indianische Welterfahrung in poetischen Texten und Bildern.
006069: BAUVAL, ROBERT - De geheime kamer. Speurtocht naar de zaal der archieven.
008404: BAUVAL, ROBERT - De geheime kamer. Speurtocht naar de Zaal der Archieven.
009460: BAUVAL, ROBERT/ GILBERT, ADRIAN - Het Orion Mysterie. Het raadsel van de piramiden onthuld.
012374: BAVILSKI, DMITRI - De Aardappeleters. Roman.
009557: BAX, W.F. - De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen.
018658: BAYAN, INTEN - De legende van Njai Loro Kidoel. Volgens de Soendanese Overlevering in dichtvorm naverteld.
015532: BAYER, KONRAD - Het zesde zintuig. Roman.
004326: BEA, AUGUSTINUS KARDINAAL. - Concilieverklaring over de joden. Tekst en commentaar.
016257: BEALU, MARCEL - Onpersoonlijk avontuur. Roman.
001401: L.F. DE BEAUFORT (RED.) - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis.
005477: DE BEAUVOIR, SIMONE - Memoires d'une jeune fille Rangee (fragment).
018562: DE BEAUVOIR, SIMONE - Brieven aan Sartre 1930 - 1939 / 1940 - 1963.
006970: DE BEAUVOIR, SIMONE - Met kramp in de ziel.
007112: DE BEAUVOIR, SIMONE - De Mandarijnen.
008502: DE BEAUVOIR, SIMONE - Oorlogsdagboek. September 1939 - januari 1941.
018384: BECCARI, ODOARDO; EARL OF CRANBROOK (INTRODUCTION). - Wanderings in the Great Forests of Borneo.
017238: BECHER, JOHANNES R. - Deutsche Sonette 1952.
010510: BECHTLUFT, HORST H. - Die Historie vom Twist. Skizzen zur Geschichte einer Grenzlandschaft und der ersten munsterschen Kolonie im Bourtanger Moor.
018992: BECKER, J. - Het Smouse Kerkhoff te Geffen, 1693 - 1908.
006900: BECKER, FRANS (REDACTIE) - Hedendaags kapitalisme. Twintigste jaarboek voor het democratisch socialisme.
011301: BECKER, FRANS/ FRIESWIJK, JOHAN - Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en produktieve associaties in Nederland, 1901-1958.
022265: BECKETT, SAMUEL - Verhalen en teksten zomaar.
010364: BECKETT, SAMUEL - Molloy.
017263: BECKETT, SAMUEL E.A. - Addenda. Bij Samuel Beckett. Perspectieven.
015374: BECKETT, SAMUEL - Droom van matig tot mooie vrouwen.
016394: BECKETT, SAMUEL - Verhalen en teksten zomaar.
020713: BECKETT, SAMUEL - Proust. Een essay.
019064: BECKETT, SAMUEL - Murphy.
013092: HAPPY DAYS. THE PRODUCTION NOTEBOOK OF SAMUEL BECKETT. - Beckett, Samuel/ Knowlson, James
019052: BECKETT, SAMUEL - Disjecta. Beschouwelijk werk.
011956: BECKETT, SAMUEL - En attendant Godot.
019519: BECKETT, SAMUEL - Endgame. A Play in One Act; followed by: Act Without Words. A Mime for one Player.
019065: BECKETT, SAMUEL. - Hoe het is.
017748: BECKETT, SAMUEL - Droom van matig tot mooie vrouwen.
022806: VON BENDA-BECKMANN, KEEBET; LEATEMIA-TOMATALA, FRANCY; LATUMAHINA, ROOS - De emancipatie van Molukse vrouwen in Nederland.
009187: BECKWITH, JOHN - Vroeg-Middeleeuwse kunst. (Karolingisch, Ottoons, Romaans).
011861: BECX, J.A.J. (E.A./ REDACTIE) - De Lindeboom. Jaarboek V. 1981.
022813: BEDOUIN, JEAN-LOUIS (CHOIX ET PRESENTATION). - La poesie Surrealiste.
014622: BEEK, MARIJKE - Het aanzien waard. Geschiedenis van de welstandszorg in Nederland.
003337: VAN BEEK, P. - Gids van Afscheidingsarchieven 1834-1892.
015435: HARMSEN VAN BEEK, F. - Neerbraak. Verhalen.
008220: BEEK, M.A. - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamie in het oudtestamentische tijdvak.
022428: HARMSEN VAN BEEK, F. - Wat knaagt? & Neerbraak.
015336: VAN BEEK, FLORY A. - Flory. Aangrijpende memoires over vervolging en overlevingsdrang tijdens de Tweede Wereldoorlog.
018212: VAN DER BEEK, MENNO - Vergezocht. Gedichten.
016003: BEEK, M.A. - Aan Babylons Stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamie in het Oud-Testamentische tijdvak.
023063: VAN DER BEEK, WIM - Mutatis Mutandis.
000034: HARMSEN VAN BEEK, F. - Neerbraak. Verhalen.
013604: TEN HARMSEN VAN DER BEEK, F. - Wat knaagt? Verhalen.
019702: BEEK, M.A.; SPERNA WEILAND, J. - Martin Buber
013524: VAN DER BEEK, JOHAN (REDACTIE). - Architectuurgids Groningen 1900 - 1990
023064: TEN HARMSEN VAN DER BEEK, E.M. - De avonturen van Flipje. Flipje en zijn vriendjes. "t Grote Flipboek 3, 4, 5, 6.
020089: BEEN, JOH. H. - De drie matrozen van Michiel de Ruyter.
022756: BEENACKERS, AD. - Oude Emmer, verhoor mijn gebed. 150 poeziebesprekingen: 500 haiku's, tanka's en dichtregels.
006354: HAHN BEER, EDITH/ DWORKIN, SUSAN - De joodse bruid. Zij trouwde een nazi en redde haar leven.
011172: HAHN BEER, EDITH/ DWORKIN, SUSAN - De joodse bruid.
016345: BEERLING, R.F. - Wittgenstein geeft te denken. Zesentwintig commentaren en een inleiding.
019713: VAN BEETHOVEN, LUDWIG - Briefe.
012480: BEETS, N. - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner.
016215: BEETS, NIC - Niet meer aan denken. Burma - Thailand 1943. Twee verhalen.
018494: BEETS, NIC - De levenden. Een geschiedenis uit het Pacific - oorlogsjaar 1942.
020808: BEETS, NIC - Niet meer aan denken. Burma - Thailand 1943. Twee verhalen.
015579: BEEVOR, ANTONY - The Spanish Civil War.
019368: BEEVOR, ANTONY - Het mysterie rond Olga Tsjechova. Hitlers favoriete actrice.
019887: BEGEER, P.A. - Van het leven. Een bundel verzen.
020085: BEGEER, P.A. - Het avontuurlijke leven van Jan Klaassen en Katrijn.
011936: BEHAN, BRENDAN - After the Wake. Twenty-one prose works including previously unpublished material.
011530: BEHAN, BRENDAN - Bekentenissen van een Ierse rebel. Prive Domein 14.
015840: BEHAN, BRENDAN - De man van morgen; De gijzelaar.
019763: BEHN, APHRA; LIPKING, JOANNA (EDITOR). - Oroonoko. An Authoritative Text / Historical Backgrounds / Criticism.
020080: DE BEIJL, K. - Henk Halbers. Een reis door het Panamakanaal naar Indie.
009952: BERGMAN-BEINS, J.H. E.A. - Dichtersriege. Keur oet Drentse gedichten 1900-1966.
021154: BEINTEMA, T. - Goed zo Sicco. Moai sa Sikke. Fries spreekwoordenboek met Nederlandse vertaling, verklaring of toelichting.
021452: BEKENKAMP, H.J.C. - Bezetting en bevrijding van Haren 1940 - 1945.
021921: BEKHUIS, JOHAN; KURSTJENS, GIJS, E.A. (REDACTIE). - Land van levende rivieren. De Gelderse Poort.
014523: BEKINK, COEN; VAN DEN HEUVEL, RUUD; KRAL, GERARD - IJzelboek.
019435: BEKKER, F.P.; E.A. (REDACTIE). - Rijksscholengemeenschap Meppel 1881 - 1981.
019656: VAN BEKKUM, WOUT (VERTALING). - Marc Chagall. De 105 etsen bij het Oude Testament.
007114: BEKOOY, GUUS - Philips honderd, 1891-1991. Een industriele onderneming.
014735: BEL, GERA - Griekenland aan de vooravond van de dictatuur van Metaxas. Een psychoanalytische benadering van drie visies op de Griekse maatschappij, Yorgos Theotokas, Lilika Nakou, Thanasis Petsalis.
020740: BELCAMPO - De drie liefdes van tante Bertha.
003228: BELCAMPO. - Bevroren vuurwerk.
003229: BELCAMPO. - Verborgenheden.
003561: BELCAMPO. - De drie liefdes van Tante Bertha.
014595: BELCAMPO - De Toverlantaarn van het Christendom.
008438: BELCAMPO. - De Ideale Dahlia. Verhalen van Belcampo.

Next 1000 books from Antiquariaat Het Kofschip

10/27