Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
63570: F & C. - Pompei. Casa del Fornaio.
43500: L.Z.120. - The L.Z.120 in the Airship-Hangar at Seerappen (Ostpreussen), and next the L 30 in construction, in 1920.
68945: J. H. - Resultate der meteorologischen Beobachtungen auf Spitzbergen und in Ost-Grönland. Nach Wijkander und Koldewey.
63503: C.L.F. - Siena. Chiesa di S. Domenico. Cappella di S. Caterina con affreschi del Sodoma.
63490: P.C.. - Venezia - La Cà d'Oro.
63588: F & C. - Pompei. Via dell' Abbondanza.
34114: W. K. M. - Drie dagen door de Wildernissen van Suriname.
34148: W. K. M. - Naar Pakka-Pakka aan de Saramacca.
31300: W. - De koloniale kwestie op het Internationaal Kongres te Amsterdam in het buitenland beoordeeld.
29895: D. - Politieke mijmeringen over Java en Nederland.
31153: V. V. - De suikerkontrakten en de konkurrentie.
31222: V. L. - De begrooting van Indië en de Grondwet. (In een brief aan den redakteur).
29855: V. L. - De ,,onbaatzuchtige politiek" in Japan.
58437: Z. - De wonde plekken in het Indisch verdedigingsstelsel.
31113: Z. - Eene verminking der geschiedenis. (Over Riouw en Boeginezen).
58407: Z. - Aanteekeningen betreffende het Koloniaal Verslag.
31407: Z. - De financiëele politiek der regeering tegenover de kolonien.
50799: TH. P. G. - In memoriam Mme La Comtesse Gilberte de Coral Rémusat * 19 October 1943.
31768: T. - Koloniale vacantiecursus voor geografen. & Tweede koloniale vacantiecursus voor geografen. (o.a. Voordracht G. A. F. Molengraff: Hoe ontstaan eilanden?).
31117: T. - De tabakskultuur en het regerings-reglement.
34155: T. V. - Reize aan Hitoe's kust.
20270: T. P., B. VAN. - Een merkwaardig Bijbelblad.
29843: T. T. - De oude partij en hare kracht.
31045: T. L. R. - Iets over de misbruiken van inlandsche hoofden op Java.
66942: P.W.H. - Fred. Oudschans Dentz, 1876-1961.
63539: L.L. - Dent de Jaman des Rochers de Naye.
70107: J. B. - Voyage en Suisse et aux îles Boromées.
70108: M. J. C. - Coup-d'oeil sur Saint-Petersbourg.
70115: D. - Notice sur la colonie des Harmonistes, dans l'état d'Indiana (Etats-Unis). (Extrait).
70121: R., J.-F. - Extraits d'un Ouvrage inédit sur le Sénégal. Écrit sur les lieux au cimmencement de 1821, par J.F. R...
70136: O, MR. - Fragmens d'un voyage inédit en Italie. (Florence, Rome, Naples).
70145: R...., MR. - Extrait d'un Itenéraire de Hhaleb (Alep) à Moussèl (Mosul), par la voie du Djéziré (la Mésopotamie).
31332: D. H. - Stemmen van inlanders. Bloemlezing uit de Samarangsche couranten.
34142: D. S.-P. - Een feest in de Bataklanden.
30978: D. B. - Het eiland Timor.
31346: D. H. - Carel Frederik Winter.
31614: D., L. G. V. - Gebruik van het arbeidsvermogen van een waterval.
31420: X. - Het bouw-departement in Nederlandsch-Indië.
31364: X. - Hoe de minister van koloniën in de materieële behoeften van Indië voorziet.
31383: X. - Een afscheid en een blik in de toekomst. (Ministerie van Zuylen).
31374: X. - Een terugblik.
31350: X. - De Minister van Koloniën. (Nota's, handelingen, beschouwingen, e.a. door J. J. Hasselman).
31348: X. - De val der Conciliante richting. Treurspel in twee bedrijven, met een voor- en naspel.
29935: X. - De verdediging van Java.
31352: X. - De financie-kunststukken van het conservatieve kabinet.
31210: X. - Aanteekeningen op het nieuwe reglement op de landhuur in de Vorstenlanden.
31400: X. - Conservatieve politiek.
31343: X. - De discussiën over koloniale politiek bij de behandeling der begrooting voor 1867.
31408: M. - De begrooting van Nederlandsch Indië voor het dienstjaar 1869 in de Tweede Kamer.
31379: X. - Een zwanenzang van de concervatieve koloniale politiek.
70230: L. V. - Voyage à Chiwa dans la Turcomanie, fait dans les années 1819 et 1820, par Nicolas de Mourawiew, envoyé de l'empereur de Russie. (Extrait).
30601: B. B. C. - Iets over het Koninkrijk Jaccatra.
70197: P. G. - Relation d'un voyage fait par les Cordillèeres des Andes, et d'une résidence à Lima et dans d'autres parties du Pérou, en 1823 et 1824; par Robert Proctor.esq. constable, Édimbourg, 1825.
70208: B. E. (TRADUIT). - Description de la Nouvelle-Zemble.
43506: G-1. - The Nonrigid Airship G-1 in hands of ground crew preparatory to take-off.
29918: S. - Wenken voor de koloniale politiek van Nederland.
31274: S. - Over de wijziging van het erfrecht bij de Maleijers ter Sumatra's Westkust.
31424: S. - Nederlandsch Indië en Britsch Indië. (Spoorwegen).
30866: S. - Losse aanteekeningen op de brochure van den Generaal Michiels: ,,Moet Nederlandsch Oost-Indië in N. O. I. autocratisch of constitioneel geregeerd worden?".
29948: S. - Het budget van Britsch-Indië.
31429: S. - Iets over het beheer van Sumatra's westkust.
29938: S. - De nadere regeling van de op hoog gezag ingevoerde suikercultuur.
30911: S. - De openbare school-examens in Indië.
31297: S. - Een woord over de Batigslot-kwestie.
29954: S. - Geen praatjes meer! (Over koloniale politiek).
58413: S. V. - De expeditie tot zoölogisch, botanisch en oceanographisch onderzoek der zeëen van den Indischen Archipel. (Max Weber).
58418: S. V. - Prof. Dr. G. K. Niemann.
29884: S. L. - De voorschotten bij de tabaks-kultuur.
34168: S. G. - G. - Een Uitstapje naar de Pyreneeën.
58049: S. C. - Précis historique de la Marine Française avec un aperçu des principaux événements de chaque régne (420-1660).
4545: S., R. - De Scoresby sont.
52280: S., J. V. D. - De Broeders. (Uit het Engelsch door J. v. d. S.).
1872: R., C.L. - Op zoek naar den bekenden soldaat in het onbekende graf. (Jan Pieterszoon Coen).
3518: R., H. A. - Het schetsen van kaarten volgens den schetsatlas van H.A. Rijkens en de waarde dier kaarten als middel bij het onderwijs.
31218: R. T. - Artikel 36 van het Indisch Regerings-reglement.
34179: R. - Een Onderzoekingstocht naar de Rio Negro.
18627: R. - Schetsen van Afrika's Zuidwestkust,door R.
31230: N. N. - Vier opmerkingen, tot bevordering der produktie op Java.
70209: W. D. - Coup-dÓeil sur la côte méridionale de la Tauride. Fragment d'un voyage inédit, extrait et traduit du russe, par. W. D.
58125: P. C. - L'aquarium marin de l'exposition universelle.
50050: P. J. G. - Kolonisatie-misstanden in Nieuw-Guinea.
29870: P. J. V. - Java in 1858 en 1859. Fragmenten van een korrespondentie.
59053: P.A. - Skydsgutten.
29950: P. - De fierheid der Maleiers en de slaafschheid der Javanen.
31087: O. Z. - Iets over het overplaatsen van officieren uit het Nerderlandsche in het Indische leger.
31041: O. - De Hertog Bernard van Saxen Weimar Eisenach.
68224: M. - Le papier au Japon.
70275: M. C..... D..... - Deux années à Constantinople et en Morée (1825, 1826), on Esquisses historiques sur Mahmoud, les Janissaires, les nouvelles triupes,, Ibrahim-Pacha, Solyman-Bay, etc.; par M. C.... D....,élève interprète du Roi à Contantinople. (Extrait).
31328: A. - Het ,,Machtspunt" der koloniale politiek van den dag.
34211: A. B. - Van Barranquilla naar Cartagena.
29920: A. - Overeenkomsten met gemeenten op Java.
34136: C. D. - Shanghai. Indrukken en beschouwingen.
31298: C. B. - Nog iets over het erfregt der Maleijers ter Sumatra's Westkust.
63597: A.F.D. - Saigon. La Procession du Dragon.
69014: K. - Die Hauptstämme der Russen. Begleiteworte zur Karte der vertheilung der Gross-, Weisss- und Klein-Russen.
58333: Y. - Cérémonie de la semaine sainte à Jérusalem. Notes d'un voyageur, 185...
58163: DE B., A. - Le cyclone des 11 et 12 mars 1868 à Maurice et à la Réunion.
67980: R.L. - Neuere Berichte über Korea.
67679: L.U.S. - T. Prins Kantine - Schokland N.O.P.
4074: E, J.J.K. (J.J.K. ENTHOVEN). - Lijst van de voornaamste aardrijkskundige namen in den Nederlandsch-Indischen Archipel (Tweede herziene uitgave, 1922).

Next 100 books from Krul Antiquarian Books

4/22