Antiquariaat Looijestijn
Coolsingel 119, 3012 AG Rotterdam, The Netherlands. Tel + 31 (0)10-3020408 | + 31 (0)6-40252656            Email: antiquariaatlooijestijn@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
192235219: - Logboek 25 jaar NPK & 50 jaar NPK (2 delen)
192235221: - Ce Cahier là No. 2 July 1989
198932872: - Voordracht van Erasmus Redivivus tot Lof der Zotheid van Nederlandsche Geneeskundigen.
193323482: - Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden: Offieciele uitgave volgens Koninklijk besluit van den 16den September 1840
193323536: - De Vogelwijk: geschiedenis van een Leidse buurt
197725733: - Garneeren en etaleeren in het slagersbedrijf: deel 1. Tekst
192235231: - Küpperbusch kookboek
194251961: - Der Hafen von Rotterdam
192234548: - Haarlem (fotoalbum)
192233822: - Het Haagsche Lyceum; Sophialaan 10 - Programma 1941-1942
192233814: - Souvenir Album 1841-1916
197830115: - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux (nrs 1-23)
192233788: - Ontwerp voorschrift voor het geweer van 7.7 mm. (LEE ENFIELD model 1942.) No. 1501
192235574: - Peter Brandes; Recent works
192235584: - Oude rechten van 's Gravenzande
192233815: - Het Haagsche Lyceum; Sophialaan 10
196108920: ** - Ich kann nicht schweigen
199015599: - Veldnamen en boerderijen, Goeree-Overflakkee; Polders eiland leven wonen werken + Veldnamen en boerderijen, Goeree-Overflakkee; Bijlage kaarten
199014648: - Vierde Jaarverslag van de Reedersvereeniging voor de Nederlandsche Haringvisscherij
192235097: - De fundatien der Vrijvrouwe van Renswoude, gevestigd te Utrecht, Delft en 's Gravenhage. 1756-1856.
192234050: - Naamlijst der geborenen, ondertrouwden en overledenen, binnen 's Gravenhage en deszelfs jurisdictie
192234179: - Onze schilderkunst in de laatste helft der 19e eeuw
192234540: - Amsterdam tusschen invasie en bevrijding: juni 1944-mei 1945
192233971: - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee
192235201: - Ordinantie van Richter, Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Arnhem [...]
192749981: - Zeven wandelingen rondom Rotterdam
192235606: - Mooi Marginaal 2012-2017: De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven
192234435: - Savooie-Duphine: gebergte van de Mont-Blanc, Tarentaise-Maurienne, Chartreuse-Vercors-Oisans
192234436: - Jura-Bourgonje: Franche-Comte - Bresse - Dijonnais - Aussois - Morvan - Nivernais
192234424: - Ideale Nacktheit: Naturaufnahmen Menschlicher Korperschonheit - Vierter Band
192234438: - Ideale Nacktheit: Naturaufnahmen Menschlicher Korperschonheit - Erster Band
192235163: - Provinciaal Almanak van Friesland voor het jaar 1849
198605701: - Het raadhuis van Rotterdam (overgedrukt uit 'De Bouwwereld' 1921, nr. 5)
192235271: - Catalogus van Handschriften op de Bibliotheek der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam
192233775: - Wild und Hund (April-September 1958)
192235616: - De Roskam (jaargang 1916)
192234542: - Vaderlandsche vertellingen: Een boek voor Hollandsche jongens
192234318: - Het huis van Jungerhans: Kroniek van een Rotterdams familiebedrijf
192234425: - Ideale Nacktheit: Naturaufnahmen Menschlicher Korperschonheit - Dritter Band
192234429: - Ideale Nacktheit: Naturaufnahmen Menschlicher Korperschonheit - Zweiter Band
192234640: - Bommen op Enschede
192235640: - School voor Bewegingskunst
192234562: - Souvenir d'Anvers
192234488: - 22 Bergen op Zoom
192234490: - Topografische kaart Vierlingsbeek
192234554: - Keh-kong, de melaatsche Chineezenknaap
193285845: - Vereeniging: De Ambachtsschool te 's-Gravenhage - Verslag over 1940 (Jaarverslag 1940)
192235117: - Leidsche studenten-almanak voor 1861
192234879: - Ha! Plaatjes kijken: Mooie plaatjes, leuke praatjes
192234555: - Stillevens en bloemen van dertig schilders van heden
192235552: - Venezuela- Bruxelles 58
192233899: - Het leven geillustreeerd: Overstromings-rampen en Watersnood - Vreeselijke tooneelen in binnen- en buitenland
192235192: - Handboekje voor de Jongeheerencongregatie onder den titel van O.L.V. onbevlekt ontvangen en van de H.H. Bewaarengelen; in de kerk van het H. Hart van Jezus te Maastricht
192234669: - Aan den rand van den corridor: Twee maanden onder vuur - September - October 1944
192234758: - Bezoekt de Menkemaborgh te Uithuizen: entree huis en tuin 25 cent
193524447: - Een Nationaal Petitionnement: Open brief aan de studenten onzer universiteiten
192234090: - Volks-Liedjens
192233823: - Het Haagsche Lyceum; Sophialaan 10 - Programma 1940-1941
192235060: - De Rijks-Academie van beeldende kunsten te Amsterdam
192234888: - De Economische Plundering van Servie (Officieel verslag van de Servische Regeering.)
194124886: - Algemeen Verslag der Sub-commissie voor de zaken den Aziatischen Braakloop aangaande, te Rotterdam; aan de Hoofd-commissie in de Provincie Holland, Zuidelijk gedeelte, gevestigd te 's Gravenhage
192234903: - Leidsche Lier: Keur uit lyrische en verhalende bijdragen verschenen in de jaren 1935-1945 in het weekblad Vitrus Concorrdia Fides en Den Almanak van het Leidsche Studentencorps
192234809: - Beschrijving der verzamelingen van het Groot-Oosten der Nederlanden: Handschriften der Klossiaansche Bibliotheek
192234811: - De Velserbroek
192235254: - Elmec Modellenboek voor electro-mechanische constructiebouw
192235405: - Billie Turf, het smerigste studentje ter wereld
192235402: - Fotoboek adelborsten en officieren van de voortgezette vorming studiejaar 1969-1970
194467071: - Jaarboek binnenvaart 1998
194467042: - Jaarboek binnenvaart 1999
194467060: - Jaarboek binnenvaart 1997
192234956: - Metro-Mozaiek
192234370: - Soldaat Overzee
192235318: - Het boek genaamd De prediker
192234322: - Anabaptisten en ketters, dissidenten en deftigheden in het Rotterdamse: De geschiedenis van de Rotterdamse Doopsgezinden
192233829: - Japan Pictorial
192235039: - Domfil Railways Thematic Stamp Catalogue - Railways
192235288: - Gedenkboek Makelaarsvereeniging te Amsterdam 1877-1927
192235498: - Merken der Utrechtse zilversmeden 1598-1740
192234199: - Leeskabinet: Grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch leeskabinet 1859-1984
192234944: - Raoul Hynckes 1893-1973
192234037: - Jaarboek van het Nederlands genootschap van bibliofielen (1996)
192235461: - Veni, Vidi, Vexi; Jaarboek 2008 Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude"
192235462: - Intiem met maritiem; Jaarboek 2009 Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude"
194251938: - A Ship Reborn
198978749: - Geborgen Hoofdstukken: Heerlijkheden uit het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
199013165: - Madurodam boekje en plattegrond ca. 1955
192235541: - 1784-2009 Koninklijke Broese en Peereboom
198618866: - 's-Gravenhage van voorheen en thans in brieven (I-VII)
192235456: - Rotterdam stronger through struggle and still in the limelight
192234057: - De Nibelungen: Siegfried (Programmaboekje - film van regisseur Fritz Lang)
192235343: - Excursiegids 1948 van de Noordoostpolder (met kaart)
192235277: - Memorie betreffende de verdeeling van het fonds der Ridderschap van de provincie Zuid-Holland
192235455: - Het Froude testament; Jaarboek 2011 - 2012 Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude"
192233813: - Verspreide kopstukjes; Het eerste V.C.L. / V.C.L.-Jaarboek 1983-1984
192235227: - Friesch Paarden-Stamboek; Aflevering LII.
192233882: - Stadhouder Willem III school; 1970-1995 (Ede)
196039316: - [Leidsche] Studenten-almanak voor het jaar 1849
192235539: - Dinant; Pendant et après la guerre 1914-1918
192235155: - ANWB Navigator; Ierland
192234412: - Gezichten uit Nederlandsch-Indië: Aangeboden door de Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering
192234155: - Souvenir de la Fête organisée par la Ville de Rotterdam en l'honneur des membres de la 2e conference de la paix le 25 Juillet 1907
199014455: - Programma 'Nederland weer vrij': Plechtige Herdenking gevallenen - Bevrijdingsfeesten Juni 1945
192235145: - Klubhutten-Album des Schweizer Alpen-Club (Beilage zum Jahrbuch S.A.C. BD. 46)
195102076: - Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart te Rotterdam
192234363: - Het Nederlandse militaire optreden in Nederlands-Indië / Indonesië 1945-1950
192234338: - Kabouter Winnifee en zijn redder: een leuk verhaaltje uit Kabouterland
192233921: - Adrianen van Ostade - Die schonsten radierungen (und eine Auswahl aus dem werk seiner Nachfolger Cornelis Bega, Cornelis Dusart u.a.
192235550: - Terrae Motus; Naples Tremblement de terre
192233894: - Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832; Voorburg
192234513: - Olaf Mooij: What is on a man's mind
192234517: - Het voetbalspel in woord en beeld: voor spelers en kijkers
194251893: - Dienst voor Speciale Hulpverleening van het Nederlandsche Roode Kruis
199014338: - Rustoord
192235519: - Telefoongids voor Alphen a.d. Rijn, Bodegraven, Boskoop, Hazerswoude, Leimuiden, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden, Ter Aar en Woubrugge
192235294: - Gedenkboek 300-jarig bestaan van de parochie st.Vitus Blaricum
192233916: - Postmerken en Postinrichtingen in Nederland tot 1871 (PEP); handboek en catalogus [deel 1]
192235316: - Nederlandsch Stamboek voor het Landbouwtuigpaard (N. S. Tg.)
192233865: - Jaarboekje voor de stad Delft voor 1874
194008566: - Succes etalage-dienst: baanbrekend maandblad voor winkeliers 1951
192235463: - Welvarend; Jaarboek 2009 - 2010 Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude"
192234821: AALST, T VAN DER, JONGH, P DE, JANSEN, F, KERS, M - Honderd jaar Bergsche Maas: De scheiding van Maas en Waal
199264625: AARSEN, ASTRID - 60 Jaar Lijnbaan; het hart van de Rotterdamse wederopbouw
193076969: AARTS, P. & BOENDER, W. & MEIJER, R (RED.) - Sharqiyyât, 16/1 + 16/2 (2004)
192235088: ABADIE, D. - Dubuffet
200409343: ABANDONIA (ROSSUM, THEO VAN) - 21 -daags mystiek, Mystiek Sathya-Sai-Brevier van geboorte tot geboorte
194008377: ABBINK, J.J. - Het leven van Koning Willem II, zijn overlijden en plechtige begrafenis
192235280: ABDOLAH, KADER; NEUENSCHWANDER, BRODY; KUYPERS, JEROEN - Stad van Letters: Cahier u / druk 1
192235579: ABEELEN, J.H.F. VAN (ED.) & 'T HART, MAARTEN - The genetics of behaviour
193076268: ABOE ZAID, NASR HAMID (ABU ZAYD) - Vernieuwing in het islamitisch denken: een wetenschappelijke benadering
193076845: ABRAHAM, EVA - Oudere mensen zijn als bomen die schaduw geven: Oudere Marokkaanse vrouwen en mannen in de Nederlandse verzorgingsstaat
192234502: ACHTEN, FRITS - Carolein Smit: Innocenti
198253984: ACHTERBERG, GERRIT - Stof
193872922: ADAM, HANS CHRISTIAN - Karl Blossfeldt: 1865-1932
192235165: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Kunstenaar en samenleving: de plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 500 voor Christus tot op onze dagen
192927532: ADEMA, KEES - The first Postage Dues: Holland's '3S' Markings 1667-1811
192235078: ADRICHEM, J. VAN & BOERSMA, L. S. & COOKE, L. & JONGE, P. DE - Negen 9: Philip Akkerman, Rob Birza, Paul Cox, Guido Geelen, Joep van Lieshout, Willem Oorebeek, Charly van Rest, Han Schuil, Roos Theuws
192235290: AIKEMA, H.B.J. - Memorandum over de stedebouwkundige ontwikkeling van Schiedam
192235118: AISBERG, E. - Zo... werkt de Transistor! Het Hoe en Waarom van de Transistor in woord en beeld
192690459: AITINK, HANS E. & HOVENKAMP, EGBERT - Noord-Atlantische luchtverbindingen: met nadruk op de jaren 1939-1946
192690559: AITINK, HANS E. - Luchtpost onder invloed van oorlogsomstandigheden
193076436: AL-GHAZZALI - De redder uit de dwaling: Al-Munqidh min al-Dalal
192235531: AL-HUSSAINI AS-SEETANI, AS-SAYYID ALI - Over Fiq gesproken; conform de uitspraken van zijne eminentie...
196733708: ALCYONE (J. KRESNA-MOERTI) - Aan des Meesters Voeten
192235232: ALEJANDRO, REYNALDO G, - The Food of the Philippines
192234259: ALEKHINE, ALEXANDER - My best games of chess 1908-1937 (Two volumes bound as one)
192234293: ALEKHINE, ALEXANDER - 107 Great Chess Battles, 1939-1945
192235194: ALEWIJN, JAN. JOH. FRED. - De necessitudine inter tres in civitate divitiarum fontes, agriculturam, mercium fabricationem, et mercaturam
192234723: ALJECHIN, ALEXANDER & KMOCH, HANS & MORÓCZY, GÉZA & NIMZOWITSCH, AARON - Das Erste Internationale Schachmeisterturnier in Kecskemét 1927
192234285: ALJECHIN, ALEXANDER - Das New Yorker Schachturnier 1927
198253972: ALLAIS, ALPHONSE & MORAND, PAUL & HUYSMANS, JORIS-KARL & COCTEAU, JEAN (E.A.) - De wereld verandert te weinig. Lofzang en kritiek op 1900
192233959: ALLEBLAS, J.T.W., VAREKAMP, M.J. - De glastuinbouw in het derde millennium; wendingen en kansen
199264240: ALLEWIJN, RIEN - En wijd was de polder; historieschetsen uit de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht
200409511: ALOFS, F.A.J. - Jachtspaniels
196601596: AMBACHTSHEER, IR. HENDRIK FREDERIK & GROOTVELD, MR. HENDRIK CORNELIS - Paviljoen De Witte; 90 jaar geoorloofde uithuizigheid op Scheveningen
196601665: AMBACHTSHEER, IR. HENDRIK FREDERIK & GROOTVELD, MR. HENDRIK CORNELIS - Het Sociëteitstent De Witte; geoorloofde uithuizigheid in het Haagsche Bosch 1819-1943
196601649: AMBACHTSHEER, IR. HENDRIK FREDERIK & GROOTVELD, MR. HENDRIK CORNELIS - Het Sociëteitsgebouw van De Witte; geoorloofde uithuizigheid aan het Haagse Plein 1802-2010
192864190: AMELUNG, PETER - Der Frühdruck im deutschen Südwesten 1473-1500, Band I: Ulm
193872551: AMELUNXEN, HUBERTUS VON - Cy Twombly: Fotografisch werk 1951-2010 / Oeuvre photographique 1951-2010
197266522: AMPZING, SAMUEL & SCRIVERIUS, PETER & KURTZ, GERDA H. - Beschryving ende lof der stad Haerlem in Holland: in rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten dicht uyt verscheyde kronijken, handvesten, brieven, memorien ofte geheugeniszen ende diergelijke schriften verklaerd ende beves...
192234776: AMSTEL, BETSY VAN - Een reisje naar het Eiland Wight (via Londen) met de Stoomvaart-Maatschappij "Zeeland" (Vlissingen-Queensboro' route)
194466739: AMSTERDAMSE DROOGDOK MAATSCHAPPIJ - Hendrik-dok
196335912: ANANDA - Astrologie in kort bestek
200387420: ANDERBERG, NIKLAS & CASTENFORS, M. - Reflections
194051131: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Sprookjes van Hans Andersen
199358389: ANDERSON, JAN - Hartstocht & Passie, Een greep uit de verzameling van Jan Anderson
192234989: ANDRIESSEN, W.F. (SAMENST.) - 2e Interpolis schaaktoernooi 1978
199013229: ANDRIESSEN, P.J. - Iets anders: bevattende een beschrijving van de provincien Zuid-Holland en Utrecht
198606301: ANGENOT, L.H.J. & WITTEVEEN, W.G. - De toekomstige loop der bevolking in Nederland en in het havengebied van Rotterdam
192235108: ANGLO-AMERICAN CARIBBEAN COMMISSION - Guide to commercial shark fishing in the Caribbean area
192235230: ANKER, PETER & ANDERSSON, ARON E.A. - L'art Scandinave 2
192233953: ANKUM, L.A. & FRANKEN, G.J.D. E.A. - Encyclopedie van de Zaanstreek (2 delen compleet)
192234801: ANNINK, ED & BRUINSMA, MAX (EDS.) - Gerd Arntz. Graphic Designer
192803857: ANON. - Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart 1907 - 19 October - 1912
196007436: ANON. - Catalogue de la collection Goudstikker d'Amsterdam exposée dans les localités du Schilderkundig Genootschap "Pulchri Studio"
196108776: ANON. - Overzicht van het bedrijf der Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. over de jaren 1941 tot en met 1946
192234193: ANON. - Rituaalboeken I; rituaalboek van den leerlingsgraad (opening en sluiting der loge - inwijding en aanneming
193297119: ANON. - Mythen maskers magie bij het volk van de Dogon
195975927: ANON. - Lijst van Zegels van Utrechtsche Stichtingen en Corporatiën; die bekend zijn en waarvan afgietsels aanwezig zijn in het Gemeente-Archief
196008445: ANON. - Gedenkboek tevens programma voor de viering van het 40-jarig bestaan der jongelingsvereen. op gereformeerden grondslag "Soli Deo Gloria"te Vlaardingen 1887-1927
195975906: ANON. - Lijst van de Zegels aan de Middeleeuwsche Oorkonden der Stad Utrecht; in afgietsels voorhanden bij het Utrechtsche Gemeente-Archief
196991205: ANON. - Een sensationeele Brief uit Zuid-Afrika - onthullingen omtrent den werkelijke toestand
193297142: ANON. - Geschiedenis van de drie beeren; met 6 gekleurde plaatjes.
196108934: ANON. - De Nederlandsche Heidemaatschappij; wat zij is - wat zij doet - wat zij beoogt - hoe zij werkt
192928392: ANON. - Le Palais de la Paix [=Het Vredespaleis]
192235222: ANON. - Gouden sleutel voor den tuinman, bevattende eene naauwkeurige en volledige handleiding tot het aanleggen van lust-, groente- en oofttuinen
196991289: ANON. - Beschouwingen in verband met de wet tot invoering eener belasting op het gedistilleerd in Suriname
196466763: ANON. - 1939 Torck 53
196218890: ANON. - Een korte Schets van Theosophische Leeringen
192234639: ANONIEM - Vught, poort van de hel!: Oorlogsherinneringen van 'n Jood
192235446: ANONIEM - Brugge die schoone / "Bruges la belle"
192235368: ANONIEM - Cartes postales, S.A. de la Brasserie de Diekirch
192235253: ANONIEM - Garmisch - Partenkirchen und Umgebung
198505705: APOLLINAIRE, GUILLAUME - De liederlijke avonturen van een jonge Don Juan
193077202: APPEL, KAREL - Pepie en jaco
198165681: AREND, O. VAN DEN - Zeven Lokale Baljuwschepen in Holland
197006091: ARNOLD, HANS - De Adept
192235259: ARNTZ, GERD - Statistisch zakboek 1964
192233868: ARNTZEN, M.J. - Mystieke rechtvaardigingsleer; een bijdrage ter beoordeling van de theologie van Andreas Osiander
193872472: ARQUES, ISABEL MIQUEL - Portret met garnaalkroket
192235494: ARTER, DAVID - The nordic parliaments. A comparative analysis
192235285: AS, JOH. H. VAN - Vóórgeslacht en nakomelingen van Gommert van As
194050995: ASQUITH, CYNTHIA & BIGLAND, EILEEN (EDITED BY) - The Princess Elizabeth Gift Book
192233802: ATELIERS VOOR KERKPARAMENTEN - Eenige Beschouwingen Over Paramentiek
192234621: ATKINS, H.A. - Herinneringen van een oud-dienstplichtig sergeant van het korps pantserfort-artillerie 3e compagnie aan het fort 'Maasmond' te Hoek van Holland
194125025: AUDOIN-ROUZEAU, STEPHANE - Men at War 1914-1918: National Sentiment and Trench Journalism in France during the First World War
192235324: AUTEROCHE, B. AND M. & GERVAIS, G. & NAVAILH, P. & TOUI-KAN, E. - Acupuncture and Moxibustion; a Guide to Clinical Practice
192234539: AVERMAETE, R & BLOCKMANS & PUYVELDE, L. VAN (E.A.) - Antwerpen: Kollektie 'Belgie Tentoonstelling 1958' nr 1
196466739: AVERT, MICHEL VAN DER (VOORWOORD) - Jubileumuitgave van het clubblad "Contact" ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de R.K.S.V. Halsteren op 1-4-1986
192235183: B.R.P. - Over de Pligten van den Zielenherder; wanneer de kerk in haere leerstukken, rechten en tugt bestreeden word
196030435: BAAN, J. VAN DER - Zeeuwse Historische Bronnen ten behoeve van het genealogisch onderzoek; De aantekeningen uit de kerkregisters van Wolfaartsdijk
192690133: BAAR, C.F. DE - De brievenposterij in Staats-Vlaanderen
192690037: BAAR, KEES DE - De Zeeuwse brievenposterij 'Postvoorzieningen voor de koopman'
192690629: BAAR, KEES DE - De brievenposterij in het Markiezaat van Bergen op Zoom
200409930: BAARDA, FRITS - Rotterdam Ahoy. Leven en werken in de jaren na de oorlog
200409931: BAARDA, FRITS - Rotterdam Ahoy. Leven en werken in de jaren na de oorlog
199015742: BAARSEL, M. VAN & HEININGEN, E. VAN - Dordrecht van buitenhuizen en lusthoven naar stadsparken (Eilandverkenningen)
194008578: BAARTMANS, JACQUES - Robert Jasper baron van der Capellen tot den Marsch (1743-1814): regent, democraat en huisvader
192235180: BAAS, B.C. - Nationale postzegeltentoonstelling Driestromenpost 1982 Dordrecht
192235355: BABURINA, NINA - The silent film poster, Russia 1900-1930
192233777: [BACH, J.S.] - De Mattheus-Passion; 100 jaar passietraditie van het Koninklijk Concertgebouw
195101800: BACHELARD, GASTON - La Poétique de la Rêverie
195101780: BACHELARD, GASTON - La Formation de l'Esprit Scientifique: Contribution a une Psychanalyse de la Connaissance Objective
193247476: BACKER, C.A. - Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen / Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten
193368576: BADEN-POWELL - Wenken voor leiders: een handleiding voor padvindersleiders over de theorie van de padvinderstraining
196340885: BAERENDS, G.P. & BAERENDS-VAN ROON, J.M. - An introduction to the study of the ethology of Cichlid Fishes
192234423: BAERWALDT, W. & WATSON, S. & GORSEN, P. - Pierre Molinier
192234240: BAESJOU, JAN - De alchimist van Roquebrune: Han van Meegeren
192234204: BAGGERMAN, ARY - Vianen in oude ansichten
198922215: BAILLON, ANDRÉ - Doodzonde
198505686: BAILLON, ANDRÉ - Een doodeenvoudig man
198505522: BAILLON, ANDRÉ - Op Klompen
198505248: BAILLON, ANDRÉ - Het boek van Marie
194008509: BAILLY, M.C. LE, VERHAS, CHR.M.O. - Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (1582-1795) / de hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor de Hage Raad zowel in eerste instantie als in hoger beroep
195515194: BAKKER, JOS E.V.A. - Hoorn in de twintigste eeuw
192234699: BAL-TAS, A.J. - 'Ik heb u lief Rotterdam'
192234263: BAL, G.J.J., VEENMAN, C.G.M. - Adrianus & Naaldwijk; De geschiedenis van de heilige Adrianus van Nicomedië in relatie met het patronaatschap van Naaldwijk.
192234174: BALEN, P. VAN - Uit de Geschiedenis van Waddinxveen
192234839: BALLARD, ROBERT D. - Op het spoor van de Bismarck
192233877: BALVERT, FRED & WELLING, WOUTER - Annette Splinter: Collectie Splinterbeest - Dieren/Animals Schilderijen/Paintings 1999-2007
192234247: BANDELL, R.J.G - Was getekend; Jan Hensema
192233881: BANGS, JEREMY DUPERTUIS - Strangers and pilgrims, travellers and sojourners: Leiden and the foundations of Plymouth plantation
192234913: BANNINK, G.B, MEER, J.M.M. VAN - Goeree Overflakkee: van de punt tot de plaat
198505332: BARBUSSE, HENRI & MASEREEL, FRANS (ILLUSTRATIES) - Hartsgeheimen
192234560: BARCLAY, FLORENCE L. - In Hoc Vince - Mijn Hart is Daarginder; De Geschiedenis van een Roode Kruis-vlag
192235540: BAREL, KEES - Cancioneirinho
199264332: BARENDREGT, H.J. - Genealogie van het geslacht De Neef - De Neeff
192233774: BARENDS, C. - Jager en de jachtwet
192234375: BARENDSE, MARTHA - Westland; Naaldwijk, 's-Gravenzande, Wateringen, De Lier, Monster
194964512: BARLACH, ERNST - Spiegel des Unendlichen: Auswahl aus dem dichterischen Gesamtwerk
192234871: BARNES, GEORGE W. - How to make Bamboo Fly Rods
192235065: BARRE, FRANCOIS & MARTIN, JEAN-HUBERT & STORR, ROBERT & GROYS, BORIS & KABAKOV, ILYA - Ilya Kabakov: Installations 1983-1995
192234700: BARRIE, J.M. - Peter Pan in den Wondertuin
192235046: BARTER, JUDITH A. & WALKER, ANDREW J. - Window on the West: Chicago and the art of the New Frontier 1890-1940
200482381: BARZILAY, R.E. - Toen Timotheus Nu
192234350: BASSETT, MARNIE - Realms and Islands: The World Voyage of Rose de Freycinet in the Corvette Uranie 1817-1820
192234254: BASTIAANNET, JOHAN - In de schatkamer van het Eindspel: Een kleine 200 komposities van eigen hand
192864786: BATSCHMANN, OKAR & CUENAT, PHILIPPE & ERMACORA, BEATE & HUBER, THOMAS, JUNGER, HANS DIETER & KUNZ, STEPHAN & WISMER, BEAT - Thomas Huber: Das Kabinett der Bilder / Schilderkabinet
192234233: BAUDELAIRE, C. & BARENDS, H. & PIJNAPPEL, A. (E.A.) - Hommage à Baudelaire
192291166: BAUDET, H. & NANNEN, H.J. - Strijd / Opbouw: Bevrijdingsdag 1955
196008426: BAUDOUIN, JEAN-CLAUDE, STILMANT, MARIE-FRANÇOISE & NANNAN, ANDRÉ - De Koniferen en algemeenheden betreffende de houtachtige gewassen
192234660: BAUME, ERIC - Vijf oorlogsgraven bij Nijmegen: impressie van de bevrijding van Nijmegen in September 1944
197830195: BAUWHEDE, DIRK VAN DER & GOETINCK, MARC (RED.) - Brugge in de Geuzentijd: Bijdragen tot de Geschiedenis van de Hervorming te Brugge en het Brugse Vrije tijdens de 16de eeuw
192233900: BAVEL, C.A.M. VAN - Geschiedkundig overzicht van het Bredasche postwezen
192234187: BAX, JACK - Getting off to a good start in European trade
192234180: BAX, JACK - Rotterdam-Europoort, natuurlijk
192750199: BAX, J. & EDZES, H.J. & MATTHIJSSE, L.M. (RED.) - 'Rotterdam' - Tiende jaargang, nr. 4 (1972)
192235522: BEAUJEAN, ALFRED (E.A.) - Harenberg Opernführer; Der Schlüssel zu 500 Opern, ihrer Handlung und Geschichte. Mit CD-Empfehlungen der 'Opernwelt'-Redaktion
197431790: BECKERING VINCKERS, J. - Waarheid en Leugen over het Oera Linda Boek, herdruk van vier belangrijke brochures uit 1876 en 1877
192233981: BEEDELL, SUZANNE - Country Living by Sea and Estuary
192234615: BEEK, WILLEM VAN - Keep smiling! 15 prenten van Willem van Beek
192235421: BEELAERTS, P.M. - Kort overzigt of beschrijving van de gemeente Maasland (Maaslandse bronnen deel 2)
192234418: BEELS, CLEAMENS HARO - Strafrechtelijke Beschouwingen over het Duitsche Studenten-Duel
192234544: BEELS, C.H. & PESKENS, J. TH. A. - Heraldiek in het exlibris
192234576: BEENHAKKER, AD - Vaarzon Morel: Een schildersfamilie
196689180: BEER, I. DE & COSMAN, H. & RAM, TH.J.J. - Maandblad voor Psychologische Astrologie; orgaan van de Stichting Werkgemeenschap van Astrologen 1e Jaargang 1948/1949 (11 nummers compleet)
192233929: BEEREN, W.A.L. - Schoonhoven
192233901: BEEREN, WIM (E.A.) - Robert Combas : peintures 1984 - 1987 = schilderijen 1984 - 1987
192233797: BEGRAAFPLAATS & CREMATORIUM WESTERVELD - Westerveld: een monumentale ontdekkingstocht
192234034: BEHARY, WENDY T. - Disarming The Narcissist; Surviving & THrinving with the Self-Absorbed
192234177: BEKE, CAREL - Pim Pandoer: Het monster van Uttiloch
192235329: BEKKER, E. (WED. DS. WOLFF) & DEKEN, A. - Historie van den Heer Willem Leevend (8 delen in 3 banden compleet)
192235551: BEKS, MAARTEN - Acht realisten; visioen van het alledaagse (LUXE editie)
192233966: BELACH, HELGA & JACOBSEN, WOLFGANG (RED.) - Richard Oswald: Regisseur und Produzent
192234936: BELASH, CONSTANTINE A. - Braiding & knotting: techniques & projects
192864601: BELINFANTE, J.J. - Het Leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter: 1607-1676 (Eerste deel + Tweede deel)
192234952: BELJON, J.J. - Waar je kijkt...
194251605: BENINGFIELD, GORDON - Beningfield's Buitenleven: Natuurimpressies van een hedendaags kunstenaar
192234420: BENNEMA, TINEKE - Een Nederlandse politie-inspecteur verindischt nooit; Het lot van een familie verbonden met de Indische politie
192234529: BERG, A.V.D. & BERG, R.V.D. - De joodse gemeenschap van Oud-Beijerland
192234702: BERG, HELEEN VAN DEN - jij bent de mooiste
200457908: BERG, J VAN DEN & KOOPS, N. & LEEST, J. (SAMENSTELLING) - Herinneringen aan het veertig-jarig bestaan der Jongelingsvereeniging op gereformeerden grondslag "Timotheüs" te Rotterdam. 1867 - 3 maart - 1907
192235632: BERG, J.C. VAN DEN - De Werelddeelen: Europa en de Poolgewesten (bewerkt naar Friedrich von Hellwald's 'Die Erde und ihre Völker)'
194963947: BERG, I.J.M. VAN DEN - Aristoteles' verhandeling over de ziel
192234771: BERGEN, JEROEN VAN - Liber Amicorum voor Andre Bolhuis
195579838: BERGH, JORIS VAN DEN - De post in de Vloeiweide
192235615: BERGHEN, FONS VANDEN - Telegrafie: een verhaal in rechte lijn
192234115: BERGSON, HENRI - L'évolution créatrice
192234349: BERKHOFER JR., ROBERT F. - The White Man's Indian
192234738: BERKHOUT, A. H. - Indische Cultuuralmanak; 1894
196588957: BERKO, P. & BERKO, V. - Dictionary of Belgian Painters born between 1750 & 1875
192235124: BERKVENS-STEVELINCK, C. & BREUGELMANS, R. & E.A. - Questiones Leidenses: Twelve studies on Leiden University Library and its holdings published on the occasion of the quarter-centenary of the University
193838055: BERLAGE, H.P. & ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Kunst en Broederschap / Broederschap in de Levenspractijk
192234799: BERNARD, LEWIS - Der Islam von den Anfängen bis zur Eroberung von Konstantinopel. Band I : Die politischen Ereignisse und die Kriegführung; Band II : Religion und Gesellschaft.
192234819: BERNS, MR. J.L. - Het landrecht van Veluwe en Veluwezoom van 1593
192233783: BERNSDORFF-ENGELBRECHT, CHRISTIANE - Geschichte der evangelischen kirchenmusik: I-II
192233852: BERTRAND, SIMONE - La tapisserie de Bayeux: et la manière de vivre au onzième siècle
192235478: BESANT, ANNIE - Vier groote godsdiensten; vier lezingen gehouden op den een-en-twintigsten verjaardag der theosofische vereeniging te Adyar, Madras
196219132: BESANT, ANNIE & LEADBEATER, C.W. - De Mensch zijn afkomst, wezen en toekomst; een verslag van helderziende onderzoekingen
192235093: BESSELINK, IRIS - Cobra en Later: 25 jaar verzamelen - 50 jaar kunst
192234563: BESSEMANS, LUTGARDE (ET AL.) - Schatten der armen; het artistiek en historisch bezit van het O.C.M.W.-Leuven
192234149: BESTEBREUTJE, GER - Rotterdam in de jaren '50; Fragmenten uit een samenleving
196733767: BETH, DR. H.J.E. - Leerboek der Cosmografie
192234947: BETZ, HELMUT - Historisches vom Strom: Die grossen Motorschlepper und die Entwicklung der Schubschiffahrt auf dem Rhein (Band IV)
192234955: BETZ, HELMUT - Historisches vom Strom: Der Main-Donau-Kanal und die Donauschiffahrt / Vom Schleppzug zum Schubverband (Band VII)
194467131: BEVEREN, J.C. VAN & UIL, H. & BAL SNIJDERS, N. - Zierikzee in de zeiltijd: De levensredder Jan van Meerendonk (1799-1880)
192234541: BEVEREN, JAN VAN & NIEZEN, JOOP - Rugnummer 1
192235236: BEYEN [=BEIJEN], JOHAN FRANCO - Specimen medico physiologicum de Tela olim Cellulosa nuper Mucosa dicta quod favente deo ter optimo maximo
192234703: BHAGWAN SHREE RAJNEESH [=OSHO] - Tao; the three treasures volumes 2 to 4 (3 books) Talks on Lao Tzu
192234657: BHAGWAN SHREE RAJNEESH [=OSHO] - Tao: the golden gate Volume 1; discourses on Ko Hsuan's The Classic of Purity
192234666: BHAGWAN SHREE RAJNEESH [=OSHO] - Tantra: The Supreme Understanding; talks on Tilopa's Song of Mahamudra
192234921: BIDLOO, NICHOLAS & WILLEMSE, DAVID - The unknown drawings of Nicholas Bidloo, director of the firest hospital in Russia
192234922: BIERMAN, MARTEN & HEECK, ROELEND & KRUGER, DOLF (FOTOGRAFIE) - Plan Waterlely
200386765: BIESHEUVEL, J.M.A. - Huib Drion zeventig jaar
200387126: BIESHEUVEL, J.M.A. - Brief aan Vader: Een keuze uit eigen werk
193872784: BIEZEN, HANS - 100 Dagen: 15-12-1978 / 24-3-1979
192233943: BIGGELAAR, JO VAN DEN (E.A.) - Venster op het verleden; 20 jaar heemkunde in Vessem, Wintelre en Knegsel
192235546: BIGGINS, CAROLINE AND BARRY - New Patterns in Honiton Lace
192234691: BIJL, A. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Grote Kerk te Maassluis
192234717: BIJL, M. - Siegbert Tarrasch; Das Grossmeisterturnier zu St. Petersburg 1914
192235282: BIJLEVELD, W.J.J.C. E.A. - Nederland's adelsboek 1916 (P-R) 14e jaargang
192235202: BIJSTERBOS, MR. J.C. - Eene vergeefsche pogong in 1796 om eenvormigheid te brengen in het Staatsbestuur van Overijssel
196466674: BIJSTERBOSCH, J.H. (VOORWOORD) - HVV Hengelo driekwart eeuw voetballeeuw 1909 1984
192234486: BIJWAARD, PIETER - Unknown Pictures
192234929: BIK, E.A. - The Loss of the 'Van der Wijck'
192235174: BILDERDIJK, WILLEM - Den IIIden van Hooimaand: Willem Bilderdijk's verjaarsgedichten voor Katharina Wilhelmina Schweickhardt 1796-1829
192235175: BILDERDIJK, WILLEM - Krekelzangen, eerste deel
196733815: BILT, DR. J. VAN DER - Sferische Sterrekunde
197431513: BINDEL, ERNST - Die Ägyptischen Pyramiden : Als Zeugen Vergangener Mysterienweisheit
192234751: BINDER, E. & WERNER, N. (KLUWER, P VERT.) - De betoverde dieren
192233886: BITTER, FIEKE - De oogst van een Westlander; Leven en werk van Nic Kortekaas
192233954: BLACKMORE, HOWARD L. - Hunting weapons [ the arms & armour series]
198605968: BLANKER, PETER - Breng mij naar Rotterdam terug: Een eeuw liedjes over de Maasstad en haar inwoners
192926608: BLANKERT, ALBERT - Ferdinand Bol: Rembrandt's Pupil
192233883: BLANKERT, ALBERT - A Newly Discovered Painting by Hendrick Ter Brugghen
192233771: BLASE, RICHARD - Die Jägerprüfung
192234137: BLASER, WERNER (ED.) - Klapstuhle / Folding chairs
192234113: BLECOURT, A.G. DE & MODDERMAN, A.E.J. & NAT, W.H. VAN DER (RED.) - 50 Jaar L.S.G. Het Leidsch schaakgenootschap in de jaren 1895-1945
192235185: BLÉCOURT, MR. A.S. & JAPIKSE, DR. N. - Klein plakkaatboek van Nederland; verzameling van ordonnantiën en plakkaten betreffende regeeringsvorm. kerk en rechtspraak (14e eeuw tot 1749)
192234527: BLIJENBURGH, W.P. HUBERT VAN - Handleiding voor het schermonderwijs op Floret, Degen, Sabel en Geweer (no. 679.)
198878818: BLIJSTRA, R. - Mijn vriend de koning
192235310: BLOCKHUYS, JOS, GERVAIS, AUG. - Kunstnijverheid; Gids op den weg der Schoone Kunsten
192234417: BLOEM, VICTOR LOUIS - Furio Nippon, als slaafarbeider
194963931: BLOHM, ERICH - Hitler-Jugend: soziale Tatgemeinschaft
192235326: BLOK, JOH. - Molecuul en maatstok
192235497: BLOK, JOH. - De taak van de fysicus in het radiobiologisch onderzoek
198606143: BLOM, H.W. & FOCK-DEITERS, M. & HIEGENLICH, F. & WIELEMA, M.R. - Kralingen onder de rook van Rotterdam: Herdenking 100 jaar annexatie
194008455: BLOM, J.C.H. & LEERSSEN, J.TH. & ROOY, P. DE - De onmacht van het grote: cultuur in Europa
192234520: BLOM, J. - Jaroslawa Dankowa: de absurditeit van het bestaan
192865073: BLONK, D.I. & CREZEE, J.A. & LEE-BIJLSMA, A. VAN DER - Van dokters en dorpen: op het eiland IJsselmonde en in de Hoekse Waard
194964169: BLOOM, PAUL - Descartes' Baby: How Child Development Explains What Makes Us Human
193012454: BLOSSFELDT, KARL & DANNENBERG, OTTO - Wunder in der Natur: Bild-Dokumente schöner Pflanzenformen
195467049: BLUMBERGER, J.TH. PETRUS - Politieke partijen en stroomingen in Nederlandsch-Indië
192234500: BOCK, DIETER & FAIST, CAROLINA & CRAFT, CATHERINE & KLUVER, BILLY & MARTIN, JULIE - Robert Rauschenberg: Haywire. Technologische Hauptwerke der sechziger Jahre
192235193: BOCKWINKEL, ARNOLD - Beschouwingen over de nieuwe leer van de Hoge Raad omtrent samenloop van strafbare feiten
199358474: BODDAERT, JORIS - Het witte huis, 1898-1998
199358458: BODDAERT, JORIS - Weena
192234885: BODDAERT, JORIS - Rotterdam, 50 jaar geleden: Aflevering 1 t/m 20
192233843: BODDAERT, PIETER - Onleesbaar alfabet / Confetti 26
192750026: BODDAERT, JORIS - Volmarijnstraat-Oost: 1894-1994
194058294: BODENHEIM, NELLY - Fransche Liedjes: Silhouetten van Nelly Bodenheim. Eerste deel (15de-18de eeuw)
197252260: BOEHME, JACOB - Aurora of morgenrood in opgang
192234405: BOEKE, J. - Rapport betreffende een voorloopig onderzoek naar den toestand van de Viss cherij en de Industrie van Zeeproducten in de kolonie Curaçao, ingevolge het Ministerieel Besluit van 22 November 1904 Tweede Gedeelte
192234384: BOEKEL, GERARD & KEIZER, JACOB (SAMENSTELLERS) - Oudkarspel meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen met de oudste droogmakerijen
192234583: BOELE, S. & BROEK, P. VAN DEN & KLINKEN, B. & PIESSENS, L.H (SAMENSTELL.) - Strijen 1940-1945
198605878: BOELE, CORA (RED.) - Historisch Genootschap 'De Maze': 1931-2006
192234886: BOELES, P.C.J.A. - Friesland tot de elfde eeuw: Zijn oudste beschaving en geschiedenis
192234593: BOER, JULIUS DE - Jan Toorop
194467020: BOER, M.G. DE - Leven en Bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen: Grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw 'Fijenoord' 1823-1923
196991171: BOER, P.R.O. - Generaal Joubert
192234844: BOER, ARJEN DEN - Nieuwerkerk aan den IJssel in vroeger jaren
192235153: BOER, H.P.W, & WANROOY-OGTEROP, A.L. - Kosmetische Camouflage en kosmetische littekenbehandeling
192235002: BOER, A.M. DEN - Nieuwerkerk aan den IJssel; een beeld van een plaats
192234804: BOEREE, TH. A. - Grepen uit de geschiedenis van Bergen op Zoom
197332743: BOERENBEKER, E.A. - De Resolutiën van de Groote - Loge Deel III: 1809-1816
199015627: BOERS, B. - Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee (facsimile)
192235167: BOFFIN, WIM - Wij waren jong maar,... (deel III)
197725275: BOGAARTS, M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945: De periode van het kabinet-Beel 1946-1948 (Deel 1-6 van totaal 7)
192235041: BOGAERS, MARIE-ROSE - Drukdecors op Maastrichts aardewerk 1850-1900
192235111: BOHLÄNDER, CARLO - Jazz: Geschichte und Rhythmus & Jazz: Harmonielehre
192235225: BOIS, J. DU - Reductie-boekje, bevattende eene herleiding van Gendsche, Brugsche, Rijnlandsche, Schouwsche, Duivelandsche en Blooische gemeten en roeden in Nederlandsche bunders, roeden en ellen; alsmede de Nederlandsche landmaat herleid in de bovenvermelde...
192235044: BOISSELIER, JEAN - Thai Painting
195101713: BOLLAND, G.J.P.J. - Aesthetische geestelijkheid: Proeve van spraakleer omtrent schoonheid en kunst
199083843: BOLTEN, D.H.G. & MILO, J.H. - Hollands glorie: De maritieme geschiedenis van Nederland
192234959: BOLTJES, S. - De Bewijskracht van Oorkonden naar het Oud-Friesche Recht
192928924: BOMANS, GODFRIED - Een brief van Godfried Bomans aan Claartje Schade
198249823: BOMBAY, CESAR (PS. PERRON, E. DU) - De koning en zijn min : Eroties gedicht in veertien zangen
198249910: BOMBAY, CESAR (PS. PERRON, E. DU) - Kloof Tegen Cylinder : Naar Ouden Trant
192235410: BONDESON, J., MOLENKAMP, A. - Gravin Margaretha van Henneberg en haar 365 kinderen; een Loosduinse legende van lang geleden
196108963: BONGAERTS, P.G. - De St. Teresia-kerk weleer de Koninklijke Kapel van Spanje; hare geschiedenis in verband met de lotgevallen der katholieke godsdienst en de werkzaamheden der sociëteit van Jesus, in en om 's Gravenhage
195423414: BONGERS, HAS - De Heldendaden van een Straathond
192234761: BONTEKOE, G.A. - Rondom de slag om de Afsluitdijk: Studzje en boarnemateriaal
192234987: BOODE, ARIJ DE & OUDHEUSDEN, PIETER VAN & IVENS, JORIS - De 'Hef': biografie van een spoorbrug
196466667: BOOM, HARRY - Het Portret
192690327: BOOMGAARD, W.H. & HEIJNSIUS, K. & SERNÉE, J.M. - Trekhondenellende in Nederland
196008396: BOOMS, CECILIA - Leiden rond 1900
199083704: BOON, LOUIS PAUL - De paradijsvogel: relaas van een amorele tijd
193368598: BOONEN, ROGER (RED.) - Vredeswijzer 1
193523773: BOONSTRA, ROMMERT - Rommert Boonstra: Fotowerken
192234106: BOORSMA, P. - Oud-Zaansch Molenleven: Tweede bundel
192234951: BOOS, RICHARD & KRUPFGANZ, RUDIGER - Historisches vom Strom: Dampfboote und Kahne auf dem Rhein und seinen Nebenflussen (Band III)
192234950: BOOS, RICHARD & KRUPFGANZ, RUDIGER - Historisches vom Strom: Ein nautischer Streifzug von Emmerich nach Basel (Band I)
192234985: BOOT, YVONNE - Plaswijckpark 1923-1998; Geschiedenis van een Rotterdams Recreatiepark
192234858: BORCHERT, TILL-HOLGER - Meesterwerk: Van Van Eyck tot Rubens in detail
192234281: BORIK, OTTO - Schacholympiade Buenos Aires '78
200409620: BORN, MAX - Physics in My Generation
192234088: (BORSTIUS, JACOBUS) - De predicatie Van 'T Lang-Hayr: gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienelijke stad genaamt.
192234565: BOS, C. - De aanstaande Wereldoorlog en zijn Doel
194309971: BOS, WIM - De bende van Lijp Kot
192234995: BOS, J VAN DE & KOOIJMAN, G. & MEIJS, J. VAN DE & SANDE, A. VAN DE (RED.) - 75 jaar Liers voetbal
192234550: BOS, F.T. - De Gereformeerde Kerk te Bolnes 1878-1978: Geschiedenis van een gereformeerde kerk
200409048: BOSMAN, A.E. - Het Wondere Onderzoekingsveld der Vlakke Meetkunde
192235260: BOSMAN, W.M.B - Zandvoort in de jaren 1945-1965
192235210: BOSSCHA, J. - Kroon en ministers
192927654: BOSSEVAIN, C.F.C.G. & VOSSE, LEO B. - Zijn stempel gedrukt: D.C. Ricardo en zijn filatelistische collectie over Nederlands-Indië en Indonesië gedurende 1942-1949 / The stamp of authority: C.D. Ricardo and his philatelic collection on the Dutch East Indies and Indonesia from 1942-1949
198933183: BOTERMAN, JAN - Een eeuw Hoenderloo 1851-1951: Een typografische vertelling van Charles Jongejans
199015512: BOTH, J - Kleine ornamenten in de gemeente Dirksland (Schetsboeken van Dirksland 2)
198166473: BOTH, JAN - Middelharnis, een Tocht door het Verleden
194382300: BOTMAN, MACHIEL - Heartbeat
196589002: BOUIN-LUCE, JEAN & BAZETOUX, DENISE - Maximilien Luce: Catalogue de l'oeuvre peint / tome I/II
198166497: BOUMAN, J.J. E.A. - Anna Paulowna, Koningin der Nederlanden Grootvorstin van Rusland 1795-1865
192234732: BOUTHOORN, W. L. - W. L. Bouthoorn; Schilderijen 1985-1986
192234641: BOUW, P. - Gedenken en danken: 2 Bevrijdingspreeken en een 'In Memoriam' over elk der 10 slachtoffers in de gemeente Woudenberg
192234859: BOUWENSCH, K.W. - Viertalig Militair Woordenboek ; Hollandsch-Duitsch-Fransch-Engelsch
196172551: BOUWMEESTER, NIC. - Zo was het in Lisserbroek
197726166: BOUYEURE, CYRIL & COHN-BENDIT, DANIEL - L'Invention du politique: Une biographie d'Adam Michnik
192235412: BOVEN A. VAN (VOORWOORD) - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het Maerlant-Lyceum met af. HAVO voorheen tweede gymnasium te 's-Gravenhage
192234342: BOWIE, THEODORE & THIMME, DIETHER (EDS.) - The Carrey drawings of the Parthenon sculptures
192233903: BOWNESS, ALAN (ED.) - Henry Moore; sculpture and drawings volume 3 / sculpture 1955-64
192234506: BOZO, D. & PAZ, O. & RUBIN, W. & FORD, G.O. & JOUFFROY, A. & DOMECQ, J.-P. - Matta
192234494: BOZO, DOMINIQUE (ED.) - Rouault, Première période 1903-1920
192233801: BRAAM, A. VAN, GROESBEEK, J.W, HART, S. & VERKADE, M.A. - Historische atlas van de Zaanlanden; twintig eeuwen landschapsontwikkeling
192409286: BRABANDER, GERARD DEN - Recapitulatie
192234120: BRABER, J.L. - Sommelsdijk in vertellingen; deel 1
192978404: BRABER, NICO DEN - Te heet om verder te gaan
192749971: BRAKEL, W.P. VAN & BOMMEL, J. VAN - Zes eeuwen bejaard Rotterdam: verzorging en huisvesting van bejaarden te Rotterdam
192803932: BRAKMAN, WILLEM - Voltreffer; essays
192234768: BRANNER, MARTIN - Sjors, voorzitter van de rebellenclub: vijftig nieuwe vrolijke vertellingen (dl 2)
192235186: BRANTSEN, JAC.PET.JOH. THEOD. - Disputatio inauguralis de summo imperante, in causis civilibus apud judices a se constitutos litigante
192234404: BREDA DE HAAN, J. VAN - De rijstplant I: Eene anatomische beschrijving der rijstplant
192234912: BREEMS, WOUT DEN - De Indische buurt in Vlaardingen
192234553: BREEVOORT, JOHANNA & WIEGMAN, JAN (ILLUSTRATOR) - Van het veertiende biggetje
192391597: BREHM, DR. A,E. - Het leven der vogels; voor Nederland bewerkt met platen - met een voorberigt van Mr. J.P. Van Wickevoort Crommelin
192235627: BREIMER, D.D. & GRAAFLAND, H.J. & LEERTOUWER, L - Het academisch bedrijf: De Leidse Universiteit context en perspectief
197008874: BREMER, JAAP - Klaus Staeck; politieke affiches Van Abbemuseum Eindhoven 18 april tm 25 mei 1975
192235139: BREMER, RUDY - Met zoet verlangen; 120 liedteksten uit het Italiaans (1250-1650)
192234011: BRENNEKER, PAUL - Sambumbu; Volkskunde van Curacao, Aruba en Bonaire; deel 6
192234017: BRENNEKER, PAUL - Sambumbu; Volkskunde van Curacao, Aruba en Bonaire; deel 3
192234010: BRENNEKER, PAUL - Sambumbu; Volkskunde van Curacao, Aruba en Bonaire; deel 7
192234008: BRENNEKER, PAUL - Sambumbu; Volkskunde van Curacao, Aruba en Bonaire; deel 4
192234016: BRENNEKER, PAUL - Sambumbu; Volkskunde van Curacao, Aruba en Bonaire; deel 5
192234009: BRENNEKER, PAUL - Sambumbu; Volkskunde van Curacao, Aruba en Bonaire; deel 10
192234856: BRENNEKER, PAUL - Sambumbu; Volkskunde van Curacao, Aruba en Bonaire; deel 1
192235070: BRETON, ANDRE - Das Weite suchen: Reden und Essays
192233794: BRETON, AUGUSTE LE - Sloppen (oorspronkelijke titel "La Loi des Rues"
198505371: BRETONNE, RÉTIF DE LA - Monsieur Nicolas of de menselijke inborst ontmaskerd. Deel I en II
200457926: BREUGEL, AUG. VAN - Brabantse mutsen uit grootmoeders tijd
192234850: BRIELS, JAN - Vlaamse schilders in de Noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw
192928817: BRINCK, J.W. - Goudafzettingen in Suriname (Gold deposits in Surinam. With an English summary)
192927408: BRINK, E.A.B.J. TEN - Geschiedenis van het Nederlandse Postwezen 1795-1810: Het ontstaan van een rijksdienst onder de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland
192234123: BROECKX, JAN L. - Muziek, ratio en affect
192616719: BROECKX, JAN L. - Muziek en Mens, Inleidende beschouwingen tot een estetiek van de muziek, deel I, Muziek als verschijnsel
192235411: BROEDER, DIRK. L. - Zwerftochten door Zeeland
192235138: BROEK, CHARLES V.D. - Cornelis Vreeswijk getekend
192234634: BROEKHUIZEN, F. & GUNST, W. DE & POL, H. VAN DEN, RUIJS, G. (E.A.) - Elburg 1940-1945
200387204: BROEKHUIZEN, DICK VAN & TIRLETTI, FRANCO - Bertozzi & Casoni: Timeless
196008431: BROERTJES, DIRK JAN & GESSEL, HAN VAN & GESSEL, HENK VAN - Hoog de glazen! 1916-1991 RKAVIC vijfenzeventig jaar
192234393: BROM & HENSEN - Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de eeuw
192234972: BRONGERS, E.H.& BROEDERS, J.M.H. & MAANEN, J VAN - De Dongebode
192234287: BRONSTEIN, DAVID - Schoepfergeist der neuesten Schachrichtung
192803897: BROOMFIELD, G.A. - Pioneer of the air; the life and times of Colonel S.F. Cody
192233895: BROOS, BEN & CUYPERS, PETER (ED.) - 1 jaar Veritas: Annuarium van het Collegium Studiosorum Veritas 1964
196008402: BROOS, C.H.A. - Piet Zwart en PTT; haags gemeentemuseum 20 januari-3 maart 1968 prentenkabinet nr. 22
198979604: BROUWER, A.B. & DEPARTEMENT ECONOMISCHE ZAKEN - Verslagen en Mededeelingen van de Afdeeling Visscherijen no. 21: Verslag over de Visscherij gedurende het jaar 1932
198505623: BROUWERS, JEROEN - Bezonken rood
192234774: BROUWERS, JEROEN - De schemerlamp van Hélène Swarth: Hoe beroemd zij was en in de schemer verdween
192235013: BROUWERS, JEROEN - Al dat papier
192235064: BROWN, TONY & MICHAUD, YVES & MARI, BARTOMEU - Tony Brown - Downtime: The period of time when systems are inactive, due to failure. Laps de temps durant lequel les systemes sont inactifs, pour cause de panne
196340223: BRUGGENCATE, IR. A. TEN - Heraldische Gids van de Goudse Glazen
192234475: BRUGMANS, H. & BREEN, JOH. C. - Amsterdam in het einde der zestiende eeuw door Pieter Bast: Toelichting tot de reproductie der kaart van MDXCVII en details ontleend aan jongere gewijzigde drukken
192234472: BRUGMANS, H. - Verslag van een onderzoek in Engeland naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
192234159: BRUIJN, J.R. & VAN EYCK - VAN HESLINGA, E.S. - Muiterij; oproer en berechting op schepen van de V.O.C.
193368546: BRUIN, HANS DE - Ons Spoor: 1915-1990, 's-Gravenhage
196030548: BRUIN, JAAP - Oud Scheveningen en het Geslacht Bruin; mijn vader en zijn voorouders
192235005: BRUIN, HAN - Haagse lijnen; Haagse geschiedenissen verteld aan de hand van de wenskaarten van de 'vrienden van Den Haag' ter gelegenheid van hun dertigjarig bestaan in het jaar 2003
192233844: BRUNA, DICK - Kerstmis
195939624: BRUNINGS, P.F. - Onze krijgsmacht met bijschriften van P. F. Brunings; 26 Chromo-Lithographiën
192234004: BRUNSCHWIG, JACQUES & LLOYD, GEOFFREY - Le Savoir Grec; Dictionnaire Critique
197641967: BRUSSE, M.J. - Het rosse leven en sterven van de Zandstraat
200386633: BRUSSELMANS, HERMAN & POSTHUMA, SIEB (ILL.) - 'Mijnheer Vanderhoeven, mijn vrouw bedriegt mij'
192234362: BUCH, W.J.M. - De Oost-Indische Compagnie en Quinam; De Betrekkingen der Nederlanders met Annam in de XVIIe Eeuw
192234096: BUDDINGH', C. - Bij wijze van spreken: verzamelde miniaturen van C. Buddingh'
192377219: BUDDINGH', C. - Lateraal
192234049: BUEKERS, P.G. - Het Zinnenleven der Planten
194008983: BUIJSE, J. - De Stormramp van 30 Sept. op 1 Oct. 1911 inzonderheid te Bruinisse
192235054: BUIJSEN, EDWIN - Tussen fantasie en werkelijkheid: 17de eeuwse Hollandse landschapschilderkunst / Between fantasy and reality: 17th century Dutch landscape painting
198618810: BUITENHUIS, TOITA - Soeticheydt des Buyten-levens: Buitenplaatsen langs de Vliet en omgeving
192234836: BULLEN, FRANK T. - De zwerftocht van de Cachalot: de wereld rond op jacht naar potvisschen
198605863: BULTHUIS, PETER & DIJK, CAROLINE - Leven in de brouwerij: een reconstructie - Het kantoor van Willem Kromhout Czn. (1864-1940) voor Heinekens Bierbrouwerij in Crooswijk, Rotterdam
194125090: BUNING, A. WEREMEUS - Reisjes met den Rotterdamsche Lloyd: Over zee naar den Dauphine, Savoie, Provence
194125045: BUNING, A. WERUMEUS - Met de Rotterdamsche Lloyd naar Egypte, Ceylon, Sumatra en Java
192235050: BUREMA, ALMA & SIJENS, DOEKE & STEENBRUGGEN, HAN - In het spoor van De Ploeg: de verzameling Wim Koops
192291261: BURG, RIK VAN & RUITER, MIKE DE & KUNSTCOMMISSIE PROVINCIE ZUID-HOLLAND - Kinderen van de Haagsche dierentuin
192234082: BURGER, LISBETH - Werkloos
192234118: BURGERS, JAN (SAMENSTELLER) - De Luit / The Lute
192234530: BURGT, J. H. VAN DER - Veranderingen in den zeebodem van het zeegat van het Vlie in de kustlijn der Waddeneilanden Vlieland en Terschelling
192234234: BURKE, GREGORY & WEIERMAIR, PETER (EDS.) - Second nature; Peter Peryer, Photographer, New Zealand
199013066: BURLING, ROBBINS - The Talking Ape: how language evolved
192235653: BURMEISTER, RALF - Hannah Höch: Aller Anfang ist DADA!
192235255: BURROUGHS, WILLIAM S. & OUDENAARDE, JAN - Roosevelt na de ambtsinwijding
192234919: BUUREN, JOH. VAN & HELDT, B.H. - Bouw-Maatschappij tot verkrijging van eigen woningen te Amsterdam
192234272: BUURMAN, HENK, KROON, EVERT - Zevenhuizen; 'uit kluiten gewassen'
192234599: BUVELOT, QUENTIN - Albert Eckhout: een Hollandse kunstenaar in Brazilië
196386185: BUYTENDIJK, F.J.J. - Het Voetballen; een psychologische studie
200457645: BYERN, PETER VON - Elegieën
192234064: CAIRNS-SMITH, A.G. - Seven Clues to the Origin of Life: a scientific detective story
192234176: CALVÉ - Calvé Recepten voor de Bakkerij
192234905: CALVÉ DELFT - Calvé Bakkersrecepten
192234993: CAMERON, AVERIL & HERRIN, JUDITH (EDS.) - Constantinople in the early eighth century: the parastaseis syntomoi chronikai
192233789: CAMP, JOHN - Discovering Bells and Bellringing: an introduction to the history and technique of change-ringing; famous towers and bells, ringing graffiti, and a glossary of terms
192926372: CAMPBELL, W.M. - Minerals and gems of Maoriland
192409442: CAMPERT, REMCO - Scènes in Hotel Morandi
192928529: CAMPERT, JAN R.TH. (RED.) - Oegstgeest - Gunstig gelegen woongemeente (in De Hollandsche Revue 37ste Jaargang No. 11 1 juni 1932)
192235283: CAMPO HARTMAN, W. DEL E.A. - Nederland's adelsboek 1963 (M-Re) 56e jaargang
197830141: CAMPS, H.P.H. - De stadsrechten van graaf Willem II van Holland
194466645: CANETTI, ELIAS - Nachträge aus Hamptead: Aus den Aufzeichnungen 1954-1971
192234029: CANNON, BETTY - Sartre & Psychoanalysis; An Existentialist Challange to Clinical Metatheory
193873234: CARCALLA, JEAN-PAUL - Saint-Germain-des-Prés
192235140: CAREY, CHRISTOPHER - Trials from Classical Athens
192233858: CARSTEN, FRANCIS LUDWIG - Eduard Bernstein 1850-1932: Eine politische Biographie
192234813: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK & ARNTZ, GERD - Statistisch zakboek 1943
192235278: CERMÁK, FRANTISEK; HRNCÍROVÁ, ZDENKA - Nederlands-Tsjechisch Woordenboek
192235080: CHABOT, JEROEN - Klaas Gubbels: tekeningen, schilderijen / Joop van Meel: tekeningen, schilderijen / Kees Spermon: tekeningen, grafiek
192235320: CHESTERMAN, CLEMENT C. - Tropical dispensary handbook: An aid to the training and practice of medical assistants and for the guidance of all engaged in medical practice in rural dispensaries in the tropics
194963999: CHEVALLEY, HEINRICH (RED.) - Arthur Nikisch: Leben und Werken
197431846: CHUMBLEY, ANDREW D. - HEKAS
198930463: CLAES, ERNEST - De Wonderbare Tocht
198932942: CLAHSEN, PEER - One Way: Fragmente aus Briefen Peer Clahsen an T
194467218: CLARIDGE, ELIZABETH - Mel Ramos
193873294: CLARIDGE, ELIZABETH - Mel Ramos
192235467: CLARK, WILLIAM R. - At War Within; The Double-Edged Sword of Immunity
192235441: CLAUS, FELIX & WAGENINGEN, DICK VAN & HOMAN, REYNOUD - Kerk te Rijsenhout
192234132: CLEARE, JOHN & TONY SMYTHE - Rock climbers in action in Snowdonia
193012832: CLEIJ, J.F. - Standaardwerk van de Postwaarden van Nederland: Emissie 1864
192233793: CLEVERINGA, PIET - Een Groninger familie
197725460: COCKBURN, PATRICK - The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution
192234455: COHEN, A.E. - De visie op Troje van de Westerse Middeleeuwse geschiedschrijvers tot 1160
192234032: COLBERT EDWIN H, JOHNSON R. ROY - The Petrified Forest Through The Ages; 75th Anniversary Symposium November 7, 1981
199264450: COLENBRANDER, BERNARD & HERMANS, LILY - Hein Salomonson (GESIGNEERD door de architect)
192234606: COLENBRANDER, H.T. - Levensbericht van W.H. Beaufort ( overgedrukt uit het Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, voor 1919)
192234924: COLIJN, H. - Rotterdamsche havendag: 16 september 1938
192234175: COLIN, JEAN-PAUL & MEVEL, JEAN-PIERRE & LECLERE, CHRISTIAN & BOUDARD, ALPHONSE - Dictionnaire de l'argot
192233915: COLLINS, MABEL - Dwalingen
196008435: COMMISSIE WAALBRUG - Gedenkboek - Noord en Zuid verbonden opening Waalbrug Nijmegen 1936
192234962: COMPAEN, CLAESZ - Voorste linie: Flitsen uit het illegale leven
193247758: COMPIER, H.P. - Kent u ze nog... de Ouderkerkers
195335072: COMPIER, H.P. - Kent u ze nog... de Ouderkerkers
198605759: CONINCK, OCTAVE DE - Rotterdam wereldstad in opbouw
192235113: CONNOR, D. RUSSELL - The record of a legend: Benny Goodman
192409054: CONRAD, PETER - A song of Love and Death: The Meaning of Opera
192234265: CONSTRUCTOR - Practische handleiding voor het dominospel
195101938: CONWAY, MARTIN - Collaboratie in België: Léon Degrelle en het Rexisme, 1940-1944
192235341: COOMANS, H.E. & BRUS, RENÉ - Parels en parelmoer
192233976: COOMANS, H.E. & BRUS, RENÉ - Parels en parelmoer / druk 1
192235298: COOMANS, H.E. & BRUS, RENÉ - Parels en parelmoer
192235452: COOPER, BILL & COOPER, LAUREL - Per boot door Frankrijk; over rivieren, kanalen en sluizentrappen naar de Camargue
194309941: CORBEY, RAYMOND & ROEBROEKS, WIL (EDS.) - Studying Human Origins. Disciplinary History And Epistemology
198882285: CORELLI, MARIE - De ziel van Lilith
198920126: CORELLI, MARIE - Het eeuwige leven
198160307: CORELLI, MARIE - De Koningskroon, Een droom van het Heden en de Toekomst
198248468: CORELLI, MARIE - Alsem
198165650: CORELLI, MARIE - Liefde - En de Philosoof
192234301: CORNER, JAMES - Taking Measures Across the American Landscape
192235358: CORUM, KIM - Playtime
192235359: CORUM, KIM - Sex Scenes / Erotica Excerpts from the Novels of Kim Corum
192234677: COUMOU, JOHAN ( GRAFISCH ONTWERP) & DIV. - De Klok: Sept. 1941
192234681: COUMOU, JOHAN ( GRAFISCH ONTWERP) & DIV. - De Klok: December 1949
192234682: COUMOU, JOHAN ( GRAFISCH ONTWERP) & DIV. - De Klok: Juni 1950
192234687: COUMOU, JOHAN ( GRAFISCH ONTWERP) & DIV. - De Klok: Februari 1950
192234688: COUMOU, JOHAN ( GRAFISCH ONTWERP) & DIV. - De Klok: September 1949
192234022: COUPERUS, LOUIS - Met Louis Couperus op tournee; voordrachten uit eigen werk 1915-1923 in recensies, brieven en andere documenten
192235442: COUWENHOVEN, RON - Zaanse Geschiedenissen; waar gebeurde verhalen uit de achttiende eeuw
192234271: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland; 1875-1888
192235233: CRAMER, P.J.S. - Gegevens over de variabiliteit van de in Nederlandsch-Indie verbouwde koffie-soorten
192234619: CRAMER, RIE (ILLUSTRATIES) - Versjes van vroeger
192234798: CRAPLET, BERNARD. EA. - Auvergne Romane
192234692: CRENA DE JONGH, ADRIANUS CORNELIS - Eenige opmerkingen over Art. 207 der Wet van 3 Maart 1881, in verband met 153-164 van het Strafgesetzbuch fur das Deutsche Reich (Academisch Proefschrift)
192234689: CRENA DE JONGH, ADRIANUS CORNELIS - Eenige opmerkingen over Art. 207 der Wet van 3 Maart 1881, in verband met 153-164 van het Strafgesetzbuch fur das Deutsche Reich (Academisch Proefschrift)
192235563: CRITCHFIELD, RICHARD - The villagers; changed values, altered lives: the closing of the urban-rural gap
200409001: CROMMELIN, C.A. - Het Lenzen Slijpen in de 17e Eeuw
192235296: CROONEN, H.V.M. & TOOM, W. DEN & ZUM VÖRDE, G.M.D. (RED.) - Uw Bark-Journaal; Jubileumnummer september 1957 (Berghaus jubileert)
192804052: CROUWEL, WIM (FOREWORD) & VRIE, DINGENUS VAN DE (ESSAY) - Kwadraat-Bladen; A Series of Graphic Experiments 1955-1974
192235177: CUICH, MYRONE N. - Armes secretes et ouvrages mysterieux de Dunkerque a Cherbourg. Les V1 et les V2.
192233892: CUYPERS, PETER & PIECK, MARIANNE & VREESWIJK, PEEP & JENNEKENS, INE & PANHUYSEN, GEERT - XXe Annuarium vant C.S. Veritas
197725491: D'HULST, HENRI - Het huwelijk van Filips de Schone met Johanna van Castillië te Lier op 20 October 1496
192235266: D'ABLANG VAN GIESSENBURG, W.J. - Nederlands adelsboek: of verzameling van adels-erkenningen, inlijvingen, verheffingen en verlleningen van titel in het Koningrijk der Nederlanden sedert 1814
192978780: DA COSTA, W.S. & ROZEMA, H.P. & VOS, J. - Aantekening en aangegeven waarde sinds 1850 (Posthistorische Studies IX)
192234674: DAAL, H. VAN - Venrays ondergang en bevrijding: de strijd in 1944 om het bruggehoofd Blerick
196218870: DACIER, ANDRÉ - Commentaren van Hierocles op de Gulden Verzen van Pythagoras
192235626: DALE, RODNEY - The world of Jazz
198606024: DAM, H.H. VAN - A brief history of the firm of F. & W. van Dam founded at Rotterdam in 1781
192291339: DAMAS - Haagsche omtrekken
193285719: DANTZIG, M.M. VAN - Vincent? A new method of identifying the artist and his work and of unmasing the forger and his products
194467098: DAPPEREN, J. VAN - Stuifzeetjes over P 322
196629348: DAS, H. & HEESAKKER, L.A. - Gedenkboek 2 Feijenoord 1908-1948 ; Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Rotterdamse Voetbal- en Athletiek-vereniging "Feijenoord"
192235526: DAVERIO, JOHN - Nineteenth-Century Music and the German Romantic Ideology
192234126: DAVIDSE, P. - Meliskerke in vroeger tijden
192234127: DAVIDSE, P. - Meliskerke in vroeger tijden; deel 3
192233965: DAVIDSE, P. - Aagtekerke in vroeger tijden
192234690: DAVIDSON, MARSHALL B. - Early American Tools
192235485: DAVIES, PAUL - The runaway universe
192234021: DE PETER PIRAMIDE; WAAROM STAAT DE TOP OP Z'N KOP? - PETER, Laurence
192234044: DE LATTIN, AMAND - De Antwerpenaar als taalvirtuoos; Antwerpse spreuken en gezegden
192235068: DE ONAFHANKELIJKEN - "De Onafhankelijken": Hedendaagsche Schilderkunst en Beeldhouwkunst
192235157: DE BOND VAN NEDERLANDSE STEDEBOUWKUNDIGEN - Manifest; tijd voor stedebouw (landschaparchitectuur en infrastructuurontwerp)
192235023: DEBO, KAAT & PIROTTE, PHILIPPE & WHITE, ZOE& TULLOCH, CAROL - Beyond desire
192234028: DECKER, HANNAH S. - Freud, Dora, and Vienna 1900
192235482: DEFILET, MARTIJN E.A. - Bijdragen en mededelingen Gelre; Historisch Jaarboek voor Gelderland Deel CII / 2011
192234399: DEK, A.W.E. - De afstammelingen van Juliana van Stolberg tot aan het jaar van de Vrede van Munster
192235486: DEKKER, EDUARD DOUWES [=MULTATULI] - Multatuli aan den Koning (1860). Twee rekesten vóór het verschijnen van den Max Havelaar aan Z.M. Koning Willem III gericht. Met een aanteekening van Mr.C.Th. van Deventer. Overgedrukt uit De Gids van Mei 1910
192235406: DEKKER, D. - Ontwikkelingsgeschiedenis en beschrijving der gemeente Helder met een kaart en twee platen
192235572: DEKKERS, JEANNE & TZONIS, ALEXANDER - Over schetsen / About sketching
192235618: DELACROIX, EUGENE & DAMISCH, HUBERT & JOUBIN, ANDRE - Journal 1822-1863
192235649: DELEVOY, ROBERT L. & ALECHINSKY, PIERRE - Ensor
192235610: DELFT, A.J.A.C. VAN - Uit de bezettingstijd 1940-1945: Zwarte handel
193452150: DELHOUGNE, E.M.A.H. - Genealogieën van Roermondse Geslachten, deel I en II
192234663: DELL, J.C.C. - Zutphen in dagen van spanning
198932846: DENDERMONDE, MAX & OORTHUYS, CAS - De som der delen: N.V. Werf Gusto v/h firma A.F. Smulders Schiedam 1862-1962
192235303: DENDERMONDE, MAX & KUNSTENAARSGROEP ARGUS - Havenstad; Rotterdam de wereld in één haven
192235304: DENDERMONDE, MAX & KUNSTENAARSGROEP ARGUS - Havenstad; Rotterdam de wereld in één haven
196219041: DENIER VAN DER GON, DR. W.H. - De Driewerf-Grootste Hermes over de Wedergeboorte
192234167: DEPARTEMENT VOOR VOLKSVOORLICHTING EN KUNSTEN, AFDEELING ALGEMEENE PROPAGANDA (THOMASSEN, MARIUS J.G.) - De avonturen van Flits, de Herder en Bull, de Dog
197332627: DERKS, JAN & BLAZER, CAREL (FOTOGRAFIE) - Rome: een fotodocumentatie van Carel Blazer ingeleid door Mr Jan Derks
192233948: DESJARDIJN, D. - Grafiek in Nederland; de negentiende eeuw
192235053: DESJARDIJN, D - Catalogus van prenten en tekeningen uit de Stachelswine Collectie: Deel 2 - De Negentiende eeuw (Catalogus 2- Stachelswine Collectie)
192234870: DEURSEN, A. VAN - Der Heilbringer: eine ethnologische Studie uber den Heilbringer bei den Nord-Amerikanischen Indianern
192235553: DIBB, C. EMILY - Ivory, Apes and Peacocks
192234701: DIEMEL, BAS & ZOUWEN, ANNELIES VAN DER - Erasmus School of Economics, Honderd Jaar (Stichting Historische Publicaties Roterodamum, nr. 189)
192235400: DIEMEN, ADRIANUS CORNELIS (GERRITSZOON) VAN - Over voorouders, ouders en kinderen Van Diemen (2 delen in 1)
198605811: DIENST VOLKSHUISVESTING ROTTERDAM & KARAKUS, HAMIT - Rotterdam: zijn woningen vroeger en nu
192233873: DIENST VAN STADSONTWIKKELING EN WEDEROPBOUW, AFD. STRUCTUURONDERZOEK EN PROGRAMSTUDIE - Bejaarden in hoogbouw? Een analyse van de bewoners van het bejaardenflatgebouw te Vlaardingen.
192234197: DIEPEN, FRITS - De toekomst van het vliegveld Ypenburg
192235651: DIJCK, BRUNO VAN & LEEUWEN, FRED VAN - Bruno van Dijck - Genius Loci: Bij wijze van zien
192234395: DIJK, F. VAN - Spiegel der Historie: Goes in de patriottentijd
192234192: DIJK, HENK & BEEK, AART VAN (E.A.) - De Nicolaaskerk in Wijhe; een reis door de tijd
192235607: DIJK, C. VAN & GROOT, A.H. DE - State and Islam
194058749: DIJK, ANTOINETTE VAN & BOX, HENNY - Als het regent / Regen en zonneschijn
192235527: DIJK, DR. IS. VAN - De heer Willem Kloos en de "Exacte Waarheid"
192235470: DIJKEMA, K.S. & WOLFF, W.J. - Ecology of the wadden sea; 3 volumes complete
200457956: DIJKHUIS, ANNEROOS & ENGELS, JOHN & VERHOOGT, GERARD (EINDREDACTIE) - Panamarenko - Umbilly 1
192233866: DIJKSTERHUIS, E.J. - Het getal in de Grieksche wiskunde; openbare les gehouden bij de aanvaarding van het ambt van privaat-docent in de geschiedenis der wiskunde aan de universiteit van Amsterdam op 11 october 1930
192234251: DIRECCION OFICIAL DE INFORMACIONES PARA TURISTAS LA HAYA - ¿Como hay que visitar a Holanda?
192235256: DIS, ADRIAAN VAN - Palmwijn
192235504: DISNEY, WALT - Walt Disney presenteert Fantasia in technicolor
192926385: DIV. - Almanak van het Leidsche Studentencorps voor het schrikkeljaar 1872 (acht en vijftigste jaargang)
197095515: DIVERSE - Der Adler jaargang 1943 (26 nummers compleet)
196386203: DIVERSE - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Bolswardse Voetbalvereniging C.A.B. Combinatie Achilles Bolsward 1905-1955
196340365: DIVERSE - Amersfoort als Woonplaats
192235012: DIVERSE - De revisor; Muziek en poëzie (oktober, 2009)
192234018: DIVERSE - Liminality and Transitional Phenomena
195366584: DIVERSE - Theosophia Jaargang XXXVIII (38e) april 1930- december 1930
195366594: DIVERSE - Theosophia maandblad van de theos. vereeniging Jaargang XXXII (32e) april 1924- maart 1925
195366602: DIVERSE - Theosophia Jaargang XXXVI (36e) april 1928-maart 1929
196386194: DIVERSE - De Jubileum Schakel extra bijlage t.g.v. ons 90-jarig bestaan AFC 1895-1985
192233778: DIVERSE - Ter herinnering aan Dirk Schafer; 25 nov. 1873 - 16 febr. 1931
197095512: DIVERSE - Der Adler jaargang 1942 (26 nummers compleet)
192234347: DIVERSE - Indië. Geïllustreerd weekblad voor Nederland en Koloniën. 4e jaargang, April 1920 - April 1921
195366638: DIVERSE - Theosophia Jaargang XXXV (35e) april 1927-maart 1928
195366633: DIVERSE - Theosophia maandblad van de theos. vereeniging Jaargang XXXI (31e) april 1923- maart 1924
195366631: DIVERSE - Theosophia maandblad van de theos. vereeniging Jaargang XXX (30e) april 1922- maart 1923
192234001: DIVERSE - Zolang de wind van de wolken waait; Geschiedenis van de Friese literatuur
192235516: DIVERSE AUTEURS - UdSSR-CSSR Gemeinsamer Raumflug
196386080: DIVERSE - Voetbalvereniging HVV Helmond 90 jaar 1899-1989
195366619: DIVERSE - Theosophia Jaargang no. 43 / 1935
192235375: DIVERSE AUTEURS - Historisch jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland (no. 1 t/m 13 + no. 22)
192235001: DIVERSE - Het elastisch perspectief; kunst in Carnisselande
196172418: DIVERSE - Veertig Jaar; Uit het archief der Kampioen-Redactie
196172388: DIVERSE - Nederlandse Politie Sport Bond [NPSB] 50 jaar
195366582: DIVERSE - Theosophia Jaargang XXXVII (37e) april 1929-maart 1930
195366642: DIVERSE - Theosophia Jaargang XXXIV (34e) april 1926-maart 1927
196565169: DIVERSE - Theosophia Theosofisch maandblad onder redactie van Dr. J.W. Boissevain Jaargang XX mei 1911-april1912 (in 2 delen)
196565187: DIVERSE - Theosophia maandblad van de theos. vereeniging Nederlandsche Afdeling Jaargang XXIX april 1921-maart 1922
196565148: DIVERSE - Theosophia maandblad van de theos. vereeniging Nederlandsche Afdeling Jaargang XXVII april 1919-maart 1920
195366627: DIVERSE - Theosophia Jaargang no. 41 / 1933
195366622: DIVERSE - Theosophia Jaargang no. 42 / 1934
200482399: DIVERSE - Verslag van het Provinciaal Gereformeerde weeshuis te Middelharnis over 1928-1929
192233799: DIVERSE AUTEURS - Nederlandse landschappen 5 delen + register (N.W. Overijssel, Veluwe, Mergelland. Achterhoek, Duinen)
196386181: DIVERSE - The Return of Looted Collections (1946-1996); an unfinished chapter
195366611: DIVERSE - De Theosofische Beweging waarin opgenomen "Theosophia" Jaargang 27 / 1931
196386070: DIVERSE - Officiële Jubileum Uitgave van de H.S.V. Oranje Blauw opgericht 22 maart 1922 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
197095511: DIVERSE - Der Adler jaargang 1941 (26 nummers compleet)
196466777: DIVERSE - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging "De Hoop" 1848-1948
192235203: DIVERSE - Jaarboek van de Geschied-en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "de oranjeboom" - Deel XXXIV
196565143: DIVERSE - Theosophia maandblad van de theos. vereeniging Nederlandsche Afdeling Jaargang XXV april 1917-maart 1918
192402995: DIVERSE - 100 Jaargangen Rotterdams Jaarboekje 1888-2002 [CD-Rom]
192234838: DIVINE, DAVID - These Splendid Ships: the Story of the Peninsular & Oriental Line
192234571: DODD, PHILIP & CHRISTIE, IAN (EDS.) - Spellbound; art and film
197332715: DODGE, M.E. & ANDRIESSEN, P.J. - De zilveren schaatsen: een schets uit het Noord-Hollandsche volksleven
192235067: DOELMAN, C. - Keuze: een keus uit het werk van Haagse beeldende kunstenaars
198505236: DOERR, ANTHONY - Een Muur Vol Herinneringen en Andere Verhalen
192234325: DOES, TINUS DE - Rotterdam Hillesluis in vroeger tijden: deel 2
199264677: DOES, TINUS DE - Rotterdam Dordtsestraatweg en omgeving
192234467: DOESBURG, THEO VAN & CITROEN, PAUL - Prisma der Kunsten: Orgaan van Nederlandsche Kunstenaars Vereenigingen: Van Doesburg-nummer: Ter gedachtenis
192233781: DOESBURG, THEO VAN - Wat is Dada
196991158: DOESBURG, THEO VAN - Kunst
198249719: DOESBURG, THEO VAN & BOKHOVE, NIELS - Verrukking : Een verloren gewaand gedicht
192904026: DOMINICUS, J. - Het Land der Vikingen; Noorwegen - Zweden - Denemarken [Op reis met Dominicus deel II]
192234832: DONGEN, A. VAN - Verloren gegane schepen en gebleven vissers Scheveningen 1914-1920
192234095: DOOIJES, DICK - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos
193297157: DOOIJES, DICK - Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland / LUXE EDITIE
192234855: DOORN, D. VAN (EA.) - Hoogheemraadschap van Schieland; 1273-1973
192234698: DOORN, C. VAN & ZWIETEN, K. VAN, E.A. - 125 Jaar Diergaarde 1857-mei-1982
192927480: DOORTMONT, M.R. (RED.) & BOT, J. & MONSMA-WILLEMS, H. & ROOIJ, E.J. VAN & WEDA, J. - Van verre en nabij: Genealogische artikelen uit de regio Rotterdam
192235315: DORGELES, ROLAND - Houten Kruisjes
192928534: DORHOUT, U.G. & ARENDSEN, B.W. (FOTO'S) - Het stedeke Sloten
192235110: DOUGLAS, NIGEL - More Legendary Voices
195975814: DRAAK JZN., J. - Beknopte genealogische gids voor Nederland - Woordenboekje
194964106: DRAGT, G.I.W. - OnderKleding Kijken: 300 jaar ondergoed
192881707: DREES, DR. W. - Een jaar Buchenwald
192234368: DREWES, G.W.J. & VOORHOEVE, P. - Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; deel xxiv; Adat Atje?h; Reproduced in fascimile from a manuscript in the India Office Library
192235106: DRIESSEN, R.M.A. - Rietoevers in de Reeuwijkse plassen: Onderzoek naar het voorkomen van riet en lisdodde in het Reeuwijkse plassengebied
192235445: DRONGELEN, WIM VAN - Comparative aspects of taste receptors and hostplant selection in larvae of various Yponomeuta species (lepidoptera)
192234969: DROST, F. - Bevrijding van Harlingen
195976005: DRS. P. & KOMRIJ GERRIT - Ons Knutselhoekje; dartelen met versvormen
192235243: DUBBELDAM, J.L. - On the shape and the structure of the brainstem in some species of birds
192234764: DUBOIS, W.B. - Swier: Een gehucht dat echt bestaat
193764525: DUBUISSON, PIERRE-PAUL & POPOFF, MICHEL - Armorial Dubuisson: Armorial des principales maisons et familles du Royaume, de Paris et de l'Ile de France
196499763: DUDOK, W.M. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan de opening van de Rotterdamsche Bijenkorf op 16 October 1930
192234143: DUFAY, RAYMOND - La vie dans l'Audomarois sous l'occupation 1940-1944
192235269: DUINEN, VAN G. - De geschiedenis van de heerlijkheid Berkenrode
192234461: DULIEU, J - Een boskabouter op Terschelling
192234806: DULLEMEIJER, P. - The functional morphology of the head of the common viper Vipera berus (L.)
192233937: DUMORTIER, CLAIRE - Een prinselijke hobby: de ateliers van Karel van Lotharingen
192234005: DUNNE, J.W. - Sunshine And The Dry Fly
192234087: DUPPEN, JAN VAN - De zeefdruktechniek
192234210: DUPUIS, HELEEN M. - Wel of niet behandelen?; Baat het niet, dan schaadt het wél
192234586: DURKHEIM, ÉMILE - Montesquieu et Rousseau: Précurseurs de la sociologie
192235152: DURRELL, GERALD - De Aye Aye en ik
198979503: DUYL, EVELINE VAN & SLEUTELS, JAN - Denkeiland
192234733: DUYVENDAK, J.J.L - De grote Chinese muur
196335476: EBELING, R.A. - Over de namen van de Middeleeuwse Streekdorpen in Oostfriesland
192234684: EBENHOECH, P. - De Mensch: of hoe ons lichaam er van binnen uitziet (met verplaatsbare afbeeldingen der inwendige deelen van het menschelijk lichaam)
192234609: ECK, TH. G. VAN - De Nederlandsche familie Alvarez en hare afstamming uit den hertog van Alva
192234447: ECO, UMBERTO - Turning Back the Clock: Hot Wars and Media Populism
192234574: EDELMANN, ERIC - Jésus parlait araméen
199264348: EDEN, FANNIE - De bekeering van Bertha Merlin
199264376: EDEN, FANNIE - Meer dan goud! & Zonder God in de wereld!; twee verhalen voor jong en oud
199264359: EDEN, FANNIE - Wiens kind?
192235307: EDWARDS, AMELIA B. - A midsummer ramble in the Dolomites
198922629: EEDEN, FREDERIK VAN - Bij 't licht van de oorlogsvlam
192234076: EEDEN, FREDERIK VAN - Waarvan leven wij? Nutsrede, gehouden door Frederik van Eeden te Rotterdam, 7 december 1989
193598990: EEDEN, FREDERIK VAN - De Kleine Johannes
197431567: EEDEN, FREDERIK VAN & LONDON, J (ONTWERP-TEKENINGEN) - Het Godshuis in de Lichtstad
192234067: EEDEN, FREDERIK VAN - Waarvoor werkt gij? Toespraak tot werkenden gehouden door Frederik van Eeden in d'Geelvinck te Amsterdam, 14 maart 1899
192234581: EEKELEN, YVONNE VAN - G.H. Breitner: De oorsprong van het moment
200457857: EEN NEDERLANDSCH JOURNALIST - Amerika en Engeland op z'n smalst.
192235176: EERBEEK, J.K. VAN - Lichting '18
195975751: EERDEN, JAN VAN DER - Geheim van de oude stad; een speurtocht naar de symboliek in de structuur van 's-Hertogenbosch
197940118: EERZAMEN, F. DEN - Het eiland Goeree; geschiedenis, volksleven, taal
192234846: EERZAMEN, F. DEN - Het eiland Goeree; geschiedenis, volksleven, taal
192234533: EGGER, CAROLUS (ED.) - Lexicon Recentis Latinitatis (Volume I&II COMPLEET)
194466806: EHRHARDT, JUSTUS - Strassen ohne Ende
192616547: EICHMAN, J.H. - Eene bladzijde uit het verhaal van Leidens beleg en ontzet in 1574, toegelicht en verdedigd door J.H. Eichman
196992762: EIJBERGEN, KOOS VAN - De Vonk Maandblad voor Kunst en Letteren 1e jaargang Nummer 5 maart 1925
200387400: EIJK, G. VAN & SEGGELEN, G. VAN & DAMSTE, W.S. - De meest verborgen geheimen van de hoge graden van de vrijmetselarij onthuld
192926431: EIJK, HARRIE VAN - Meer schaduw dan licht; Het Haagse leven tijdens de crisisjaren 1930-1939
199357842: EIJK, HENK VAN - Charlois in vroeger tijden, Chalois' roem in beeld. Deel 5
193873498: EIJKELBOOM, JAN & BOONSTRA, ROMMERT - Rommert Boonstra: Fotowerken
196588927: EILERS, P.C. - Half a century of picture dealing. An illustrated record by E.J. van Wisselingh & Co. With a note on the connection between the Barbizon and The Hague Schools by Jan Veth
192234228: EILERS, B. F. (FOTOGRAFIE) - Typisch Holland
192235137: EL-FARS, MOHAMED - Brel
192409339: ELBURG, JAN G. - Winter lijkt het wel
192235247: ELDAD, ISRAEL & ELDAD, ARYEH - The challenge of Jerusalem betwixt thicket and altar
195975954: ELDERING-NIEMEIJER, MEVR. MR. W. - De Grafzerken van Vianen
192233977: ELDERS, STEPHAN - Grammaire Mundang
197725162: ELIAS, EDUARD - Rondom het boek 1937
192235523: ELIAS, MICHAEL & GOEMAN, TON - Haags
192235576: ELLIOTT, PAUL A. - The Derby Philosophers; Science and Culture in British Urban Society, 1700-1850
193883849: ELSKEN, ED VAN DER - Wereldreis in foto's 3
193883874: ELSKEN, ED VAN DER - Wereldreis in foto's 1
193883875: ELSKEN, ED VAN DER - Wereldreis in foto's 1
197431430: ELSSCHOT, WILLEM - Tsjip
192234089: ELSSCHOT, WILLEM - Het tankschip
192234559: ELST, P.H. VAN DER - De Haagse Telefoon; Hoe het overheidsbedrijf ontstond en wat er aan vooraf ging
192234171: EMANTS, MARCELLUS - Lichte Kost: Novellen
196386210: EMMENES, IR. A. VAN (SAMENSTELLER) - Vijftig jaren lager voetbal in Den Haag 1894-1944; Jubileumboek bij het vijftigjarig bestaan
196335873: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Van Patronymica en Geslachtsnamen in Drente
192234820: ENDE, W.P.C VAN DER - Rijswijk te kijk: Verhalen en achtergronden bij een eeuw prentbriefkaarten
194964016: ENGAU, FRITZ - Frontal durch die Bombenpulks: 1944 Reichsverteidigung, Normandie-Invasion, Deutsche Jagdflieger in ihren Schwersten Kämpfen
192233897: ENGELBERTS, R.C. - Georgius Macropedius - Bassarus (naar de editie Utrecht 1540 uitgegeven met inleiding en vertaling)
192927105: ENGELBERTS GERRITS, G. - Het Leven en de Daden, van de Doorluchtige Zeehelden, J. van Heemskerk en P. Pzn Hein (in gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen)
192234754: ENGELBRECHT, W.A. (E.A.) - Catalogus tentoonstelling Rotterdam Batavia 1939
192235306: ENGELEN, EWALD - De mythe van de markt; waarheid en leugen in de economie
193330594: ENGELKES, CATHELIJNE - Rotterdam verzilverd
198932908: ENGELS, M.H.H. - Catalogus van werken door Erasmus van Rotterdam geschreven of uitgegeven, aanwezig in de Provinciale Bibliotheek van Friesland
192234580: ENGELS, MATHIAS T. - Das kleine Andachtsbild: Prägedrucke und Stanzspitzenbilder des 19. Jahrhunderts
192235466: ENGLE, FATHA - Only you can change the world
197725357: ENK, P.L. VAN - De opstand kwam uit de bergen: een episode van de strijd der hugenoten. De oorlog in de Cevennen (1702-1710)
193476813: ENKELAAR, C. & RENSSEN, R. (E.A.) - 40 Jaar Verkennen in Nederland
196007303: ENSOR, JAMES - Les Écrits de James Ensor; avec 36 reproductions d'après les dessins originaux du peintre
192234857: ENTHOVEN, E. & SNIJDERS, C.J. (E.A.) - 10 Vervlogen jaren
199264459: EPEN, D.G. VAN - Adelsarchief Jaarboek van den Nederlandschen Adel 1e Jaargang Anno 1900
199264472: EPEN, D.G. VAN - Adelsarchief Jaarboek van den Nederlandschen Adel 2e Jaargang Anno 1901
192235580: [EPEN, D.G. VAN] - Geslachtslijsten der familiën Hooglandt, Palairet, Hooglandt en Palairet.
192235437: ERICH HAENEL UND HEINRICH TSCHARMANN - Das Einzelwohnhaus der Neuzeit - Band II
193393655: ES, JONIEKE VAN - Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944); tekenaar, graficus, sierkunstenaar
192234984: ESHUIS, HENRY - 'Een halve eeuw de Alblas'
192235644: ESKAMP, HANS & JANSEN, BERT - Oost kunst: kunst in het oostelijk havengebied van Amsterdam / East art: art in Amsterdam's eastern docks area
200409908: ESMEIJER, JACOB-JAN & REEVE, THOMAS - Cricket onder de zeespiegel ~ 25 Nederlandse cricketverhalen ~
192235638: ESPOSITO, JOHN L. - Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform?
193763847: ESSEN, FRED VAN & BATELAAN, MAIKEL - Het fusiehandboek: Maak fusies en overnames tot een succes
192235382: EUWE - Opening 8B; Half Open Spelen III Siciliaans 2 Rauzer Variant Lb5-systeem Najdorf-systeem
192234716: EUWE, M. & LANGEWEG, K. - Theorie van het schaakspel; De opening 7
192234715: EUWE, M. & STERREN, P. VAN DER - Theorie van het schaakspel; De opening 1B
192234714: EUWE, M. & STERREN, P. VAN DER - Theorie van het schaakspel; De opening 1A
193873263: EVENO, CLAUDE (RED.) - Paris Perdu: quarante ans de bouleversements de la ville
198978979: EVERINK, MARION - Da's nou Frans! Nederfranse tongvallen en taaltuimelingen - nog meer sjans met Frans
192928440: EYGENRAAM, J.A. & PIETERS, J. & PLANTA, J.R.J. (TEKENINGEN) - Hoe oud is dat hert?
198921610: EYK, HENRIETTE VAN - De kleine parade
192234219: EYK, GEERT VAN - Dialogen: Breda Photo 2008, een reeks vraaggesprekken met instellingen en kunstenaars
197830136: EYSINGA, W.J.M. VAN - De wording van het twaalfjarig bestand van 9 april 1609
192234102: EYSSELSTIJN, BEN VAN - Fie Carelsen
192234536: F.J.W. - Ons laatst halfjaar Oorlog: achter Arnhem-front
198979274: F.J.W. - Ons laatste halfjaar oorlog: Achter Arnhem-front
192235237: FAHNDRICH, HARTMUT HRSG. - Das Vermächtnis des Islams (2 delen)
192235168: FANSA, MOMOUN & BOTH, FRANK - "O, schaurig ist's, übers Moor zu gehn..." / 220 Jahre Moorarchälogie
192233831: FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE - Le Chemin de Conques a Toulouse; Quercy / Bastides / Gorges de l'Aveyron
192233838: FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE - Santier vers Saint-Jacques-de-Compostelle via Arles Toulouse - Jaca - Lourdes
194251620: FEDUCCIA, ALAN - Es begann am Jura-Meer: Die faszinierende Stammesgeschichte der Vögel
192235170: FEENSTRA, R.M. E.A. - 25 jaar Postzegelvereniging 'Griekenland'
192235619: FELIX, Z - Luciano Fabro
192234079: FENS, KEES - Het licht in de schaduw; Kellendonklezing 2002
199013042: FENS, KEES - De leerstoel van Lent: in memoriam F.G. van der Meer
192234080: FENS, KEES - Puer Senex
198606101: FENS, JACK - Gebouwd in de wijk: monumenten en andere historische gebouwen in Hillegersberg - Schiebroek - Terbregge
199357948: FERINGA, M.M.S. & VOET, H.A. - Stadsdriehoek van Rotterdam, Deel 4, De Oosterlijke Waterstad
199357966: FERINGA, M.M.S. & VOET, H.A. - Stadsdriehoek van Rotterdam, Deel 5, Tussen Goudsesingel, Achterklooster, Kipstraat en Gedempte Binnenrotte
199357895: FERINGA, M.M.S. & VOET, H.A. - Stadsdriehoek van Rotterdam, Deel 3, Op en om de Hoogstraat
192235449: FERINGA, R.M.M.SJ. - Repertorium op Taxandria 1894-1943; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde
199357880: FERINGA, M.M.S. & VOET, H.A. - Stadsdriehoek van Rotterdam, Deel 1, Tussen Hofplein, Oppert, Grotekerkplein, St. Laurensstraat en Coolsingel
195101818: FIALA, V. - Het overwonnen Frankrijk: Een Tsjechische journalist op de oorlogstooneelen in het westen
192234578: FIDOLINI, MARCO - Lucio Venna: Il siero futurista
198505642: FIERET, GERARD PETRUS - Filosofie van een vlinder, gedichten
193173982: FIERET, G.P. - Foto en copyright by G.P. Fieret
198505192: FIERET, GERARDUS PETRUS - De Lasso van de Minnaar
198606535: FIETS, SYP & MEYER, WIM - Het Luchtspoor: een tijdreis langs het viaduct in Rotterdam
192233999: FINDLAY, D.G.A - Trio en Wayana Indianen in Suriname
192234465: FINLEY, M.I. & PLEKET, H.W. - Olympische Spelen in de Oudheid
192234998: FINLEY, M.I. - Studies in Ancient Society
192234510: FITZ, PETER - Fehér: László Fehér New Works 1998-2000
192234299: FLEAR, GLENN - Offbeat Spanish / Meeting the Spanish Without 3...A6
196466649: FLEMMING, BEATRICE - Das Theosophische Weltbild (3 volumes +Register in cassette) [compleet]
192233845: FLOERKE, HANNS - Studien zur niederlandischen Kunst- und Kulturgeschichte: Die Formen des Kunsthandels, das Atelier und die Sammler in den Niederlanden vom 15.-18. Jahrhundert
192234830: FOCK, HARALD - Vom Zarenadler zum Roten Stern: Die Geschichte der russischen/sowjetischen Marine
192234085: FOCQUENBROCHTS, W.G.V. - Min in 't Lazarus-huys, Blyspel
192234030: FODOR, JERRY A. - The Modularity Of Mind
192291209: FONSECA, ANTONIO LOPEZ DE - La Haye: par un habitant (Deel 1 & 2 COMPLEET)
192235353: FONTANA, FRANCO - [Photedition 3]
192233820: FORD, DAVID R. - Good Medicine, Great Sex!
192235521: FORD, NORMAN M. - When did I begin?; conception of the human individual in history, philosophy and science
196159883: FORSTER, RAYMOND & NEGELE, MICHAEL & TISCHBIEREK, RAY - Emanuel Lasker Volume 1: Struggle and Victories: World Chess Champion for 27 Years
192235265: FRAIN, IRENE - Phoolan
200386415: FRANCIS, DICK - Nachtmerries en Een heldere witte ster
192234125: FRANCO, PAUL - Hegel's Philosophy of Freedom
196109006: FRANKEMÖLLE, WENZEL - Hitler; zijn wording en wezen
198621721: FRANSOO-SONNEVELD, N. & JONG, R. DE & KERKLAAN, T. - Delfgauw: Herinneringen aan ons dorp...
196992767: FRANZEN, PIET - Sema-Cahier - Onderzoek Piet Franzen Betekenis-schrift 8 Brood
196992769: FRANZEN, PIET - Sema-Cahier - Onderzoek Piet Franzen Betekenis-schrift 7
197008750: FRANZEN, PIET - Sema-Cahier - Onderzoek Piet Franzen Betekenis-schrift 10
192234331: FREDERIKS, AAD - Rotterdam, het Utrechtse dorp in vroeger tijden
192235319: FRENKEN, J.H. - De diffuse lepra van Lucio en Latapi
192988626: FRIEDLÄNDER, MAX J. - Die Altniederländische Malerei (14 volumes COMPLETE)
192234043: FROUDE, J.A. - Life And Letters Of Erasmus
192234479: FRUGTE, D.J. - Honkbal Base-Ball: Techniek en taktiek
196386000: FRUYTIER, Z.E. PATER AMEDEUS - Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen
192235061: FUCHS, RUDI & GAENSHEIMER, SUSANNE & MENNEKES, FRIEDHELM & REISENWEDEL, GABRIELLE & FRIEDEL, HELMUT - Arnulf Rainer - La Bible Illustrations-Surillustrations: dans la Sammlung Frieder Burda
192234612: FUCHS, RUDY & SCHWABSKY, BARRY - Brushtracks: Marc Mulders
192233920: FUCHS, R.H. & CROUWEL, WIM (DESIGN) - J.J. Schoonhoven / Tekeningen
193524285: GABRA, GAWDAT & ALCOCK, ANTHONY - Cairo: The Coptic Museum & Old Churches
192235251: GABRIELS, JULIANE - Artus Quellien, de Oude; "Kunstryck Belthouwer"
192376969: GAL, HANS - Drei Meister - drei Welten: Brahms, Wagner, Verdi
192234209: GALBRAITH, RUSSELL - Destiny's daughter; The tragedy of RMS Queen Elizabeth
192235605: GAMOW, GEORGE - Het ontstaan van het heelal
192235144: GANCEL, HIPPOLYTE - Une Normandie si etrange
195284340: GANS, JACQUES (RED.) - Het Pamflet: Weekblad tegen het publiek (nrs. 1 t/m 4)
192235071: GANS, L. - Nieuwe kunst rond 1900: de Nederlandse toegepaste kunst en architectuur van 1885 tot 1910
192235352: GARBER, MARJORIE - Vice versa / bisexuality and the eroticism of everyday life
192235513: GARDNER, HOWARD - Art, mind, and brain
192234332: GAST, KOOS DE & OOSTERWIJK, BRAM & REGT, WIM DE - 'Wij pakken alles': Honderd jaar Frans Swarttouw (1887-1987)
192234796: GAUDILLIERE, ABBE, EA. - Bourgogne Romane
192234840: GEBAUER, J & KRENZ, E. - Marine Enzyklopadie: von A bis Z
192616657: GEBHARD, HANS - Harenberg, Chormusikführer : vom Kammerchor bis zum Oratorium
192928558: GEEN - 's-Gravenhage en Scheveningen; 16 reproductiën naar de nieuwste opnamen
192234380: GEENEN, RON (VOORWOORD) E.A. - Omdat je leven betekenis heeft. Jubileumboek 100 jaar Diensten Geestelijke Verzorging bij Defensie 1917-2014 + DVD
198877704: GEER, C. VAN DER - Jan van Diggelen; een Schiedams fotograaf 1836-1925
192234673: GEER, CEES VAN DER & HAAN, JURJEN DE - De tovenaar heeft getoverd: gedichten en vrij werk van Jurjen de Haan
194050894: GEERKE, H.P. - Onder van Heutsz : Het leven van drie Hollandsche jongens in Indië
192610272: GEERLINGS, H. & HAGENAARS, H. & JANSELIJN, H. (ED.) - Raymond Roussel
192234487: GEEST, DIRK VAN & ROMEIN, ANJA - 100 jaar Ds. A. van Geestschool in 's-Gravenzande 1903-2003
192235327: GEEST, SJAAK VAN DER & SUSAN REYNOLDS WHYTE - The context of medicines in developing countries
193368444: GEIS, DARLENE (ED.) - Norman Rockwell's world of Scouting
194964456: GEITEL, MAX - Entlegene Spuren Goethes: Goethes Beziehungen zu der Mathematik, Physik, Chemie und zu deren Anwendung in der Rechnik, zm technischen Unterricht und zum Patentwesen
192233884: GELDER, G.M. DE - Van het redelijke zijnsbegrip naar de spirituele zijnservaring; een vergelijkend-synthetische studie van fundamentele vormen van het zijnsbewustzijn
192234661: GELDERS DAGBLAD & H.V.P - Putten october 1944
192234915: GEMEENTE DEN HAAG - 4 Seizoenen in het Zuiderpark
192234763: GEMEENTE SPIJKENISSE - Groei
192235119: GEMEENTE LEIDEN - Wegwijzer voor Leiden
196109049: GEMEENTE HAARLEM - Luchtbescherming 1938-1946
192234279: GEMEENTERAAD SCHIEDAM - Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Schiedam met daarbij behorend register 1879
194008290: GENECHTEN, R. VAN - Tegen Huizinga: uit de nevelen van gisteren
199014368: GERDES, ED. - Kunst in de samenleving
200409683: GERRITS, G.C. - Grote Nederlanders bij de opbouw der natuurwetenschappen
196335907: GESSLER, J. - Oude Hasseltse Familienamen
192235330: GEUDEKER, C.H. - Sportvissers opgepast!
192234300: GEUZENDAM, DIRK-JAN TEN - The 12th Interpolis Chess Tournament Tilburg 1988 September 6-28
192233896: GEUZENDAM'S POSTZEGELHANDEL - Geuzendam's Catalogus der Oude Brieven met de poststempels en merken van Nederland 1667-1850
192377177: GEZELLE, GUIDO - Boomen
198979468: GHIJSELS, J. & HEDEN, C. & PALSSON, M. & CHADZYNSKI, W. & LOELD, L.O. & HUDCOVIC, I. & OLAFSDOTTIR, A.& PETROVIA, A. & GELDER, K. VAN & SCHUURMANS, J. & JARRAM, N.-E. & PETRI, H. & STUK, M. - Af en toe malaria
192233834: GHURYE, G.S. - Indian Costume
194382271: GIBSON, RALPH & EATON, TIMOTHY A. & BARTH, MILES & ANDERSON-SPIVY, ALEXANDRA - Women
193873425: GIERSTBERGEN, FRITS & PHILIPPEN, RAPHAEL - Convallaria majalis: Raphael Philippen
192234351: GILBERT JR., WILLIAM HARLEN - The Eastern Cherokees
192235032: GILBERT, WILL G. - Een en ander over de negroide muziek van Suriname (Mededeling No. LV / Afd. Volkenkunde No. 17)
192234109: GILEAD, ZERUBAVEL & KROOK, DOROTHEA - Gideon's Spring: A man and his kibbutz
192233904: GILL, GILLIAN - Nightingales; the extraordinary upbringing and curious life of Miss Florence Nightingale
192234289: GILLAM, A.J. - Staunton Gambit
197431880: GILLY, C - Johann Valentin Andreae 1586-1986. Die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft. Katalog einer Ausstellung in der Bibliotheca Philosophica Hermetica
196219124: GINKEL, H.J. VAN & BLAVATSKY, H.P. - Beknopte samenvatting van de Geheime Leer
192235305: GINKEL, H.J. VAN - Meerdere inlichtingen voor hen die het voornemen hebben om vrijmetselaar te worden
192233893: GINNEKE, INEKE VAN - Bekroonde ontwerpers; Jan Jansen, Aldo van den Nieuwelaar, Frans de la Haye (Kho Liang le-prijswinnaars 2)
198505217: GINSBERG, ALLEN - Plutonische ode / Plutonian Ode
192233905: GIONI, MASSIMILIANO - Matthew Barney
192235425: GIPHART, RONALD - Gala
192234367: GITTINGER, MATTIEBELLE - Textiles and Tradition in Indonesia
192234805: GLAS, P. - Onderzoek naar de vroege ontwikkeling van de commissuren in het mediane gebied van het telencephalon bij de witte muis
192235390: GLEDHILL, BOB - The complete boat angler
192234543: GODARD, Y. & A. - Bronzen uit Loeristan: Collectie Graeffe
192234020: GODDARD, JOHN - Trout Fly Recognition
192234013: GODDARD, JOHN - Trout Flies Of Stillwater; The natural fly, its matching artificial and fishing technique
192235187: GODIN DE BEAUFORT, CAREL ANTHONY - Proeve over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid der ministers in de constitutionele monarchie
192235229: GOEDKOOP, A. - Proeve van onderzoekingen over het al of niet verhoogen der waterspiegels en der beddingen van de Nederlandsche rivieren, gedurende het tijdvak van 1772 tot en met 1840
194964293: GOETHE & JANSEN, ELMAR - Goethe Gedichte: Mit Steinzeichnungen von Ernst Barlach
192233934: GOETHERT-POLASCHEK, KARIN - Romische Glaser: im Rheinischen Landesmuseum Trier
192234086: GOEVERNEUR, J.J.A. - Versjes voor jonge kinderen: met eenige zangwijzen
192234365: GOLDE, J. DE - De prijs van de macht
192690568: GOLDHOORN, L. - De onbestelbare brief
192234310: GOLDMAN, WARREN H. - Berlin 1897
192235029: GOLDSTEIN, ANN & JENTJENS, KATHRIN E.A. - Beyond Imagination; Voorstellen tot Gemeenschappelijke Kunstaankopen
192235564: GOLDSTEIN, MARTIN & GOLDSTEIN, INGE F. - How we know; an exploration of the scientific process
192234834: GOODEY, CHARLES - The First Hundred Years: The Story of Richards Shipbuilders
192235518: GORT, K.A. - Oude prentkaarten vertellen over Moordrecht
200457471: GORTER, HERMAN - Open Brief aan partijgenoot Lenin
195102363: GOSLINGA, C.CH. - Rodrigo de Bastidas - Tien jaar Caribische geschiedenis: 1532-1542
192235051: GOUDRIAAN, K. & SCHOUTE, C.R. & MOLEN, H. V.D. - Het klooster Sint Michiel in Den Hem buiten Schoonhoven
196007977: GOULD, MICHAEL (ED./TRANSL.) - 50 Poster Designs 30 Years Amnesty International
195975940: GOUW, DRS. J.L. VAN DER - Korte geschiedenis van de grenzen van de Provincie Zuid-Holland
192234827: GRAADT VAN ROGGEN, C.J. - De Kalevala
197725707: GRAAF, C. DE - Handleiding voor de kennis van vee, vleesch en veeziekten
192235199: GRAAF, MR. A. DE - Verpleging van Misdadige en Verwaarloosde Kinderen
192234315: GRAAF, G.H. VAN DE - De Oude Kerk van Charlois
192235209: GRAAF, A. DE - De volkenbond en de strijd tegen de onzedelijkheid; vervolg van de ontwikkeling van den strijd tegen de onzedelijkheid
192234066: GRAAF, A. DE - Een beschouwing over de geschiedenis van het straffen
192903668: GRAAF, AGNES DE - Gotweet wat voor ongelukken hiervan komen
198620818: GRAAFF, BAREND DE & ES VAN DER HAVE, C.L. VAN - De Hoeksche Waard zoals het was: 1900-1940
192235173: GRAAFF, HUGO DE - Dag oma Krâplâp. Laatste vrouwen in klederdracht
192234589: GRAAS, T.G.M (E.A) - Een beeld van Piet Verdonk: Ambachtelijk beeldhouwer tussen neogotiek en modernisme
194382453: GRAM, JOHAN & RONNER, HENRIETTE - Henriette Ronner en hare katjes
192235625: GRAS, PIM - Let's Swing: Jazz in beweging / Spelen met akkoorden
192234025: GRASS, GUNTER - Trefpunt Telgte
192235556: GRASWINCKEL, D. P. M. - Graswinckel; geschiedenis van een Delfts brouwersgeslacht
192234752: GRATON, JEAN - Michel Vaillant: Motor boek
192235602: GRIJNS, C.D. & WAL, A.F. VAN DER & SCHOEN, C. (RED.) - De Nederlandse jager: Tijdschrift voor jacht en natuurkennis (jaargang 1968)
192235628: GRIME, KITTY - Jazz voices
192233828: GRIMONPREZ, JOHAN - Inflight; no man's land
192235109: GRINSVEN, JOHAN VAN - JukeBox Virus: De geschiedenis van de jukebox in Nederland
192235056: GRINTEN, HANS VAN DER & BEUGELING-VAN DEN HEUVEL, JOKE (SAMENSTELLERS) - Wolfgang Schmitz Rijnwerk/Waalwerk Rheinwerk/Waalwerk de rivier tussen Duisburg en Nijmegen; tekeningen 1984-1987
192235302: GRIT, STEF - Een stad, vier dorpen en een buurtschap. Gemeente Hummelo en Keppel 1818-2004
195467182: GROENEVELD, HENK - Kinderen van hun tijd: over Berkel en Rodenrijs, met levensverhalen van mensen uit zijn culturele, maatschappelijke en kerkelijke geschiedenis
197431583: GROENEVELD, HENK - Rodenrijs, waaronder Berkel gelegen is : Over grote gebeurtenissen en markante personen in de geschiedenis van Berkel en Rodenrijs
192235542: GROENEWEGEN, ESTHER & MOURIS, INA & REUKEMA, MARLEEN - De Jozefschool in de 20e eeuw; van griffel tot computer
193476166: GROESBEEK, J. & ROGGEN, P. V. & WEERD, D.N. DE - Duizend wonden bloeden: Episodes uit het werk der E.H.B.O.-ers gedurende de jaren 1940-'45 in Apeldoorn
192234847: GROOT, FRANS - Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters; verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930
192234672: GROOT, ISFRIDUS DE - Wat de oorlog bracht over Zevenaar 1940-1945
194124930: GROVE, G.L. & WASSENAER-OBDAM, VAN & RUYTER, DE - Journalen van de admiralen Van Wassenaer-Obdam (1658/59) en De Ruyter (1659/60)
196992778: GRUNBERG, ARNON - De Advocaat, de Leerlooier en de Forellen [gesigneerd]
196992783: GRUNBERG, ARNON - De dood en de verkoop; over de oorlog die handel in boeken' heet
200409134: GRUNBERG, ARNON - Hoewel leeftijd niet het probleem is
197267150: GRZIMEK, BERNHARD - Het leven der Dieren: Encyclopedie van het dierenrijk - Deel VI: Reptielen
198979397: GUGTEN, NICO VAN DER & ZWAN, PIET VAN DER - 100 Jaar Reinkenstraat winkelhart van Duinoord
192234266: GULIK, PIETER VAN - Sein Kampf werd mijn strijd
196159912: GULIK, R.H. VAN - Sexual Life in Ancient China; A preliminary survey of Chinese sex and society from ca. 1500 B.C. till 1644 A.D.

Next 1000 books from Antiquariaat Looijestijn

10/27