Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


SCHEEVENHUYSEN,  A. - Amsterdam - gezicht op de Amstel

Title: Amsterdam - gezicht op de Amstel
Description: Kopergravure vervaardigd door A. Scheevenhuysen, uitgegeven ca. 1720. Later met de hand gekleurd en met goud gehoogd.

Afm. (druk): 38,7 x 56,6 cm.

Bij deze prent hoort de volgende lofzang op de stad:

Aanschouw de Weereld-Stad, beroemd door alle Volken,
Daar sij met haren Dam den schoonen Amstel schut;
Die haar den naam gaf, welkers faam klinkt door de Wolken.
Vermits haar Schiprijk Y schaft ijdereen sijn nut,
Wie sag oit haers gelijk? Vol prachtige gebouwen.
Daar borgers huijsen vor Paleijsen mogen gaan;
Met wallen schoon bemuurt, die buijten konnen houwen
Al wat met maght of list, haar tegen soekt te staan.
Groot pakhuijs daar men al de schatten op siet hoopen
Van "?t Oost en Westen, dat den koopman hier verrijkt
Met meerder macht, door al sijn koopen en verkoopen,
Sodat hij menigmaal schier voor geen Vorsten wijkt
Hier woont de Vreijheit Vree, en Welvaart door het bloeien
Van wettigh Rechts-bestier, dat elk het sijne geeft,
En niemand quetst. Mag hare Voorspoed hooger groeien;
Dank het wijs beleijd, dat in ons Raadhuijs leeft.

Literatuur: Catalogus De Vries (1925), nr. 185.

Prijs: Euro1.750,- (incl. 21% BTW, incl. lijst)


Keywords: Scheevenhuysen, A.

Price: EUR 1750.00 = appr. US$ 1901.98 Seller: Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge
- Book number: 6679