De Miniatuur
De Hoefslag 24, 9462RZ Gasselte, The Netherlands. Tel.: +31 (0)599639804            Email: info@deminiatuur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L437: - Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd.
L182: - E.du Perron
L183: - H.Marsman
N1762: AAFJES, BERTUS - De sneeuw van weleer. Jeugdherinneringen.
N17: AAFJES, B. - Vorstin onder de landschappen.
L640: AARTS, C.J. EN N. VAN DER MEULEN - Het literair eeuwboek 1885-1985. Honderd jaar het boek van het jaar.
N19: ACHTERBERG, G. - Cryptogamen
N210: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S - Mei-droom
N1270: VAN AKEN, PIET - De Nikkers.
M1947: ALBERDINCK THIJM, JOS A. (UITG. EN HERT.) - Karolingsche Verhalen. Carel en Elegast - De vier Heemskinderen - Willem van Oranje - Floris en Blancefloer.
G2243: ALBERTS, A. - Een koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van Lodewijk XIV 1638-1715.
N2225: ALBERTS, A. - De eilanden.
N1627: ALBERTS, A. - De eilanden.
N1546: ALBERTS, A. - Libretto voor en gewezen koningin. Een keuze uit eigen werk.
N1424: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
J2590: AN. - Tim en zijn aapje
L1767: AN. - Belle de Zuylen et son époque.
L1534: AN. - Kijk, Louis Paul Boon. De schrijver in beeld.
A1140: AN. - Gutenberg-Reichsausstellung Leipzig 1940.
G2503: AN. - Grote Historische Atlas van Nederland. 2 Noord-Nederland 1851-1855.
G2619: AN. - De examen-idioot of de kinderexamens van 1928.
D2378: AN. - Het Lantrecht van Drenthe van 1712.
D2494: AN. - Gids voor Assen en omstreken. Wandel- en fietstochtjes vanuit Assen.
D2468: AN. - Inundatie 1944-1945 in woord en beeld. Overstroming in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Ten Boer en Slochteren.
B1932: ANANTA TOER, PRAMOEDYA - In de fuik.
N1695: ANDREUS, HANS - Valentijn.
L1928: ANTONISSEN, ROB - Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst.
N2156: ARMANDO - Krijgsgewoel.
T1187: BAAK, J.J. VAN (ED.) - Signs of friendship. To honour A.G.F. van Holk, Slavist, Linguist, Semiotician.
M213: BACKHOUSE, J. - The illuminated manuscript
T1782: BAKEL, J. VAN E.A. - Studies voor Damsteegt, aangeboden door bevriende vakgenoten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 16 januari 1981.
D2476: BAKKER, J. - Bartje leidt U door zijn land. Mooi Drenthe.
M1946: BARNOUW, ADRIAAN J. (INTR.) - A marvelous history of Mary of Nimmegen who for more than seven year lived and had ado with the devil. Translated from the Middle Dutch by Harry Morgan Ayres.
N2518: BASTET, FRÉDÉRIC - Funérailles.
N25: BASTIAANSE, F. - Natuur en leven.
L381: BAVINCK, H. - Bilderdijk als denker en dichter
A1087: BEEKE, ANTHON E.A. - De verloren jaren. Persoonlijke visies op De Best Verzorgde Boeken 1971 tot en met 1985.
B2558: BEHAN, BRENDAN - De man van morgen. De gijzelaar.
N2575: BELCAMPO - Koningin Vozenkone.
N1452: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering
B2631: BERENG, P.M. AND ERIK STINUS - Echoes of passion.
M2328: BERG, B. VAN DEN - Inleiding tot de Middelnederlandse Syntaxis.
M1750: BERGHE, JAN VAN DEN - Dichten en spelen, uitgegeven door C.Kruyskamp.
A1790: BERGHUIS, H. E.A. - Tot vermaak en voordeel. 175 jaar Groninger Boekverkoopers College.
D2640: BERGSTRA, TOM EN WILLEM VAN NOREL - Stadswandeling door 'Joods Elburg'
N2246: BERNLEF, J. - Niemand wint. Gedichten.
N2245: BERNLEF, J. - De overwinning. Het verslag van een nederlaag.
L1958: BERNLEF, J. - Wie a zegt.
N2352: BERNLEF, J. - Stenen spoelen. Tien verhalen uit Värmland.
G2656: BESSEMS, KUSTAW - Er leven niet veel mensen meer. Wim Kan en de komst van de Japanse keizer.
L1955: BEULENS, BERT (SAMENST. EN INL.) - Antoon Coolen 1897 - 1961. Artikelen, gedichten en foto's.
N1227: BEVERSLUIS, MARTIEN - De arke Noachs. Diersatyren.
B609: BEVERSLUIS, MARTIEN (VERT.) - Arbeiders-noodlot (das proletarische Schicksal).
N27: BEVERSLUIS, M. - De bellenblazer
A1295: RIJKSCOMMISSIE VAN ADVIES INZAKE HET BIBLIOTHEEKWEZEN - Regels voor de titelbeschrijving.
D2464: BICKER CAARTEN, A. E.A. (RED.) - Molens in Drenthe.
L2583: BIJVOET, MARGA EN F.W.G.LEEMAN (VOORW.) - Haast U Langzaam, een tentoonstelling over beeld-spraak in de 16e eeuw
L1108: BINNENDIJK, D.A.M. - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C.Boutens.
D2487: BINNENDIJK, KUNO - Houden, keren & schipperen. Aduard, het klooster en het water.
M1618: BISCHOFF, BERNHARD - Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters.
N363: BLAMAN, ANNA E.A. - De doolhof
N29: BLAMAN, A. - Op leven en dood
N2351: BLAMAN, ANNA - De kruisvaarder.
L2333: BLIJSTRA, R. - Voorspel en voorspelling. Nederlandse Science Fiction van Mr. W.Bilderdijk tot Harry Mulisch en Raoul Chapkis.
N2273: BLOEM, J.C. - Avond. gedichten.
N2272: BLOEM, J.C. - Enkele gedichten, voorafgegaan door een inleiding.
L635: BLOK, W. - P.C.Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe.
M1078: BOEREN, P.C. - Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute.
L1985: BOERWINKEL, F. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeusw.
A1276: BOHEEMEN, P. VAN E.A. - Het boek in Nederland in de 16e eeuw.
D2675: BOIVIN, BERTUS E.A. (RED.) - Als de Dag van Gisteren. Honderd jaar Drenthe en de Drenten.
L1959: BOL, JOHAN VAN DER EN M.A. DE JONG (DOCUMENTATIE) - Kijk, A.M de Jong. De schrijver in beeld.
T2099: BOLHUIS, E.G.V. - De Gabbertaal. Woordenlijst van het Bargoens.
K1109: BOLTEN, J. E.A. - Catalogus Jozef Israëls.
N758: BOMANS, GODFRIED - Memoires of Gedenkschriften van Minister Pieter Bas.
G1802: BONGER, H. - Leven en werk van D.V.Coornhert.
N2190: BOON, LOUIS PAUL - Zondagsleven van Pomponneke.
N1540: BOON, LOUIS PAUL - Ook de afbreker bouwt op.
N33: BOON, L.P. - De zoon van Jan de Lichte
T2540: DE BOOR, HELMUT UND ROSWITHA WISNIEWSKI - Mittelhochdeutsche Grammatik.
N2215: BORDEWIJK, F. - Huissens, een climacterium.
N626: BORDEWIJK, F. - Apollyon.
L1232: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Mejonkvrouwe De Mauléon. Naar de door de auteur herziene druk van 1886, ingeleid en van aantekeningen voorzien door drs. Wiske Uyterlinde/Maris.
L2262: BOSMAN, ANTHONY - De revolutie van het woord. Een essay.
K2514: BOUBAT, EDOUARD - Edouard Boubat
L1338: BOUSSET, HUGO - Lezen om te schrijven. Een progressieve en cumulatieve lectuur van Het Boek Alfa van Ivo Michiels.
L2308: BRAAK, MENNO TER E.A. - Over Multatuli.
L2152: BRAAK, MENNO TER E.A. - Forum. Maandschrift voor letteren en kunst (…). 4 dln.
N1687: BRAAK, MENNO TER - Reinaert op reis.
N879: BRAAK, MENNO TER - Van oude en nieuwe christenen.
N880: BRAAK, MENNO TER - De duivelskunstenaar. Een studie over S. Vestdijk.
N928: BRAAK, MENNO TER, - De Augustijner monnik en zijn trouwe duivel.
L2438: BRAAK, MENNO TER EN E. DU PERRON - Briefwisseling 1930-1940.
N2216: BRABANDER, GERARD DEN E.A. - Drie op één perron.
N38: BRABANDER, G. DEN - De verduisterde dichter
N2237: BRAKMAN, WILLEM - Een goede zaak.
N2236: BRAKMAN, WILLEM - Jongensboek. Verhalen.
N2234: BRAKMAN, WILLEM - Van de in hoger kringen verliefde.
N2235: BRAKMAN, WILLEM - J'accuse! Een autobiografie.
N2581: BRAND, ANTON - Palmslag.
L2284: BRANDT, WILLEM E.A. - Victor E. van Vriesland. Een karakteristiek.
L2014: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Het poëtisch programma van Tachtig. Een vergelijkende studie.
L394: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De dichter Herman Gorter
N2091: BRASSINGA, ANNEKE - Hapschaar.
M280: BREDT, E.W. - Katalog der mittelalterlichen Miniaturen des Germanischen Nationalmuseums
B2623: BREYTENBACH, BREYTEN - Het huis van de dove.
B2622: BREYTENBACH, BREYTEN - Eklips. Die derde bundel van die ongedanste dans. Verse.
N486: VAN DEN BROECK, WALTER - Brief aan Boudewijn.
D2498: BROEK, NINA VAN DEN - Met Herman Conens boven Drenthe. Het Drentse landschap in verandering.
T1242: BROK, HAR (INL.) - Bibliografie der dialecten van Nederland 1951-1964.
A2248: BROUWER, H. - Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche oude schrift. Met een korten leidraad ten dienste van hen, die de genealogie wensen te beoefenen.
N1798: BROUWER, PIETER - Business class.
D2459: BROUWER, FOP. I. - Zwerven door Groningen. Het land van wierden en heerden.
L1817: BROUWERS, JEROEN - Kladboek. Polemieken Opstellen Herinneringen.
L1414: BROUWERS, JEROEN (SAMENST.) - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten.
N2398: BROUWERS, JEROEN - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot.
N828: BRUGGEN, CARRY VAN - Vier Jaargetijden.
N837: BRUGGEN, CARRY VAN - Tirol.
N2517: BRUGGEN, CARRY VAN - Vier Jaargetijden.
L501: BRUIN, HEIN DE - Shelley's Juliaan en Maddalo.
N2181: BRULEZ, RAYMOND - Het pakt der triumviren.
N1758: BRULEZ, RAYMOND - De Verschijning te Kallista.
N2446: BÜCH, BOUDEWIJN - De kleine blonde dood.
L1940: BUDDINGH', C. - Lexicon der poëzie.
N1578: BUDDINGH', CEES - Op slag van zessen.
L1445: BUDDINGH', C. - Buddingh' van A to Z. Ontmoetingen met Nederlandse en Vlaamse letterkundigen.
M1506: BUIJTENEN, M.P. VAN - De bijbel van de Regulieren te Utrecht, 15e-eeuws schisma in het licht van 13e-eeuws Frans handschrift. Met een codicologische bijdrage van dr. G.Gerritsen-Geywitz.
T1189: BUITENRUST HETTEMA, F. - Taal- en dichterstudies.
L2258: BULTHUIS, RICO E.A. - Vestdijkkroniek nr. 76, september 1992. Vestdijk en de astrologie.
G238: BUNNIK, C. E.A. - De Hollanders. Oorsprong en geschiedenis van ...
M1519: BUNT, G.H.V. - William of Palerne. An alliterative Romance.
N2341: BURNIER, ANDREAS - De verschrikkingen van het noorden.
N2239: BURSSENS, GASTON - Fabula Rasa. Proeve van objectief dagboek.
M1783: BUUREN, A.M.J. VAN E.A. (RED.) - Tussentijds. Bundel studies aangeboden aan W.P.Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag.
M1206: BUUREN, A.M.J. VAN (INL.) - Suster Bertken. Twee bij Jan Seversz in Leiden verschenen boekjes ('s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 227 G 46) in facsimile uitgegeven.
M985: VAN CAENEGEM, R. - Geschiedenis van de Middeleeuwen. Tekst bij de kandidatuurcursus.
T2331: CALCAR, WILLEM JOSEPHUS MARIA VAN - Over comparatief- en vergelijkingszinnen.
T1229: CAMPBELL, ALISTAIR - Thet Freske Riim. Tractatus Alvini.
N2591: CAPPELLEN, WILLEM VAN - De reis naar de maan. Een spannend avontuur van Ome Keesje. Een radio hoorspel voor kinderen van 10 tot 80 jaar en ouder.
N2374: CARMIGGELT, SIMON - Trilogie
G2673: CARR, WILLIAM E.A. - De Duitse strijdkrachten in de Tweede Wereldoorlog.
L388: CARTENS, JAN H. - Jan Engelman
B2220: CASANOVA - Lia en andere verhalen.
K782: CASSOU, JEAN E.A. (INL.) - De Lusthof der Naïeven.
B2434: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Rigodon.
G2311: CICERONIS, M. TULLII - Libri de divinatione et de fato. Recensuit, & suis Animadversionibus Illustravit ac Emendavit Joannes Davisius Coll. Regin. Cantab. Praesidens. Accedunt Integrae Notae Paulli Manucii, Petri Victorii, Joachimi Camerarii, Dionys. Lmbini, et Fulv. Ursini, Una cum Hadriani Turnebi Commentario in Librum de Fato.
N2510: CLAUS, HUGO - Het verdriet van België
L2663: CLERCK, KAREL DE - Uit het leven van P.C.Boutens
N1892: JOYCE & CO. - Werkbrieven 1968-1981. Ego documenten IX.
L2030: COENEN, FRANS - Studiën van de tachtiger beweging.
L2412: COHEN, ALEXANDER - Brieven 1888 - 1961 bezorgd door Ronald Spoor.
N48: COLLEM, A.VAN - Van de nieuwe gemeenschap der menschen
L1509: CORNELISSEN, IGOR - Speurtocht naar de (auto)biografie.
B2449: CORTÁZAR, JULIO - Het kwijlen van de duivel.
L1786: CRAM, TON E.A. (RED.) - Weerwerk. Opstellen aangeboden aan professor dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
K1796: DANKMEIJER, J. - Leonardo's beeld van de natuurlijke mens.
N1525: DEBROT, COLA - Verzameld werk. 7 delen.
N594: DEBROT, COLA - Bekentenis in Toledo.
N1722: DEELDER, J.A. - Portret van Olivia de Havilland.
T1190: DEES, A. E.A. (RED.) - Mélanges de linguistique et de littérature offerts à Lein Geschiere par ses amis, collègues et élèves.
N1934: DEFRESNE, A. - Het Eethuis. ingeleid door Victor E. van Vriesland.
L677: DEKKER, AN (SAMENST. EN INL.) - Literair Kookboek. (verhalen en recepten)
M126: DELAISSÉ, L.M.J. (INLEIDING) - De Vlaamse miniatuur
L373: DELEN, PIET (INL. EN AANT.) - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw
L2086: DELEU, JOZEF - Verzwegen misverstanden. Over onze onvoltooide emancipatie.
A926: DELFT, MARIEKE VAN E.A. - Nieuwe media. Themanummer van De Boekenwereld.
L435: DEMEDTS, ANDRÉ - De Vlaamsche poëzie sinds 1918. (2 delen)
A1349: DEMEUDE, HUGUES - Alphabets animes.
K2062: DENYS, L. E.A. - Mobiele fresco's van het noorden. Wandtapijten uit onze gewesten, 16de-20ste eeuw.
N2626: DIEKMANN, MIEP - de dagen van olim
D2501: TOPOGRAFISCHE DIENST - Grote Provincie Atlas Friesland. Grutte Provinsje Atlas Fryslân.
D2499: DIK, J. - Uit de geschiedenis van Appingedam de oude hoofdplaats van Fivelingo.
N2194: DIS, ADRIAAN VAN - Onder het zink. Un abécédaire de Paris.
L1841: DOESBORCH, JAN VAN - De refreinenbundel. 2 delen.
M1508: DONGEN, GERRIE VAN (MET MEDEWERKING VAN PAUL BEGHEYN). - Gebonden in Nijmegen. Boekbanden en randversiering van handschriften en oude drukken in Nijmegen in de vijftiende en zestiende eeuw.
L951: DONKER, ANTHONIE - Fausten en faunen. Beschouwingen over boeken en menschen.
N881: DONKER, ANTHONIE - Het sterrenbeeld.
N1575: DOOLAARD, A. DEN - De Vier Ruiters.
N853: DOOLAARD, A. DEN - De partisanen.
N2524: DOORNBOS, ANNE - Dèenken an een zebra.
M2420: DRAAK, MAARTJE (UITG., INL., COMM.) EN BERTUS AAFJES (HERDICHTING) - De reis van Sinte Brandaan.
L2278: DRESDEN, S. E.A. - Tijd en werkelijkheid in de moderne literatuur.
L1912: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
L417: DRESDEN, S. - De literaire getuige, essays
D2495: DUBBELBOER, SIKKO - Wat met het veen verdween.
D2639: DUBOIS-VAN VEEN, A.R.J. - Hofwijck.
L2031: DUBOIS, PIERRE H. - Schrijvers in hun landschap. Verkenningstochten door de Franse literatuur. 2 delen.
N886: DUBOIS, PIERRE H. - Het gemis.
M1710: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. 2 delen.
L1428: DUINKERKEN, ANTON VAN - Antoon Coolen. Een inleiding tot zijn werk door - met enkele teksten, handschrift, portretten en een bibliografie.
N779: DUINKERKEN, ANTON VAN - Tobias met den Engel.
L1834: DURNEZ, GASTON - Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten door -
L175: EDINGA, H. - Tien huizen/duizend levens. Het leven van Ina Boudier-Bakker.
L2000: EEDEN, PETER VAN EN WIM J. SIMONS (SAMENST.) - Van Eeden! Van Eeden! Daar komt hij aangetreden!
N2628: EEDEN, FREDERIK VAN - Lioba. Drama
L2384: EEDEN, FREDERIK VAN - De geestelijke verovering der wereld.
G2292: EEGHEN, I.H. VAN - de gilden. theorie en praktijk.
N889: EEKHOUT, JAN H. - Magie der aarde.
L1493: EGGINK, CLARA EN G.SÖTEMANN (SAMENST.) - Schrijversalmanak voor het jaar 1954.
L1086: EIJK, H.P.A. VAN - Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een stilistisch onderzoek.
A919: EKKART, R.E.O. E.A. - Karel F. Treebus Typograaf.
L406: EMDE BOAS, C. VAN - Essays in erotiek
K720: VAN EMDE BOAS-STARKENSTEIN, MAGDA - Pornografie en beeldende kunst.
K2033: EMMENS, JAN - Kunsthistorische opstellen I en 2. Verzameld werk delen 3 en 4.
T1846: ENDT, ENNO - Een taal van horen zeggen. Bargoens en andere ongeschreven sterke taal.
L390: ENDT, ENNO (SAMENST.) - Herman Gorter Documentatie, over de jaren 1864 tot en met 1897
L1681: ENGELMAN, JAN - In het verborgene gedrukt.
L1596: ESPER, FRANK - op de hoogte met Leopold, een oriëntatie.
L1738: ETT, HENRI A. E.A. - Multatuli.
L1736: ETT, HENRI A. - De beteekenis van Multatuli voor onzen tijd.
M1513: VON EUW, ANTON - Karolingische verluchte evangelieboeken.
N1577: EYCK, P.N. VAN - Medousa, een mythe.
L1476: EYCK, P.N. VAN E.A. - Lyrical Holland/La Hollande Lyrique/Lyrisches Holland
L502: EYCK, P.N. VAN - Over leven en dood in de poëzie.
N597: EYCK, P.N. VAN - Voorbereiding.
N598: EYCK, P.N. VAN - De tuin. Een gedicht.
N601: EYCK, P.N. VAN - Inkeer.
N603: EYCK, P.N. VAN - Broeder Bernard.
N2633: EYCK, HENRIËTTE VAN EN S.VESTDIJK - Avontuur met Titia
D2173: FABER, PAUL - Familieverhalen uit Zuid-Afrika. Een groepsportret.
N2076: FABRICIUS, JOHAN - Ballade van de zeeman Joris Breebaert.
N905: FABRICIUS, JAN - De man en zijn werk.
N512: FABRICIUS, JOHAN - De kraton.
N463: FABRICIUS, JOHAN - Schimmenspel.
N467: FABRICIUS, JOHAN - Het gordijn met de Ibissen, roman uit het oude Indië.
D1136: FEENSTRA, H. - "Drentse edelen tijdens de Republiek; een onderzoek naar hun economische positie."
N495: FERWERDA, FRITS - Tweehonderd anagrammen.
L2029: FOKKEMA, R.L.K. (UITG. EN TOEL.) - Varianten bij Achterberg. Deel I De varianten. Deel II De commentaar.
B1764: LA FONTAINE. - De verhalen van La Fontaine. Vertaald door Jan van den Berg.
L453: FONTIJN, JAN EN GIDEON LODDERS - Frans Coenen.
D2523: FOORTHUIS, W.R. (EINDRED.) - Bonnen en de Bonnerschool 1923 - 1998.
L1335: FRANCKEN, EEP E.A. (SAMENST.) - Voor H.A.Gomperts bij zijn 65ste verjaardag.
N2677: FRANSSENS, JEAN-PAUL - Ware Liefde.
L2571: FRASER, REBECCA - The Brontës. Charlotte Brontë and Her Family.
N1915: FRIEDMAN, CARL - Tralievader.
L1499: GAARLANDT, JAN GEURT (RED.) - Raam 102. Speciaal nummer gewijd aan Chr.J.van Geel.
N1548: GANS, JAQUES - Omnibus.
M2538: GARNIER, FRANCOIS - Le language de l’image au moyen age. Signification et Symbolique. Grammaire des gestes. 2 dln.
N230: GEEL, CHRIS VAN - Nu ik er zo precies op inga.
D2565: GEERTSEMA, H. E.A. (SAMENST.) - Rondom de Delfzijlen. Zwerftochten door het verleden van de Heerlijkheid, Fortresse, Havenstad en Gemeente.
L2013: GENNEP, F.O. VAN - Albert Camus, een studie van zijn ethische denken.
L2572: GERHARDT, MIA I. - Zevenslapers en andere tijd-verliezers. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de vergelijkende literatuurwetenschap van de Middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 2 december 1968
N1062: GERITS, A. - Grondbezit.
N1063: GERITS, ANTON - Alleen wanneer ik kijk.
N854: GERITS, ANTON - Het Land van Windegang.
K2466: GIBBS-SMITH, CHARLES - De uitvindingen van Leonardo da Vinci.
N1653: GIJSEN, MARNIX - De kat in den boom.
N58: GIJSEN, M. - De diaspora.
N60: GIJSEN, M. - Lucinda en de lotoseter.
N2600: GILLIAMS, MAURICE - Oefentocht in het luchtledige
B2336: GISSING, GEORGE - De intieme geschriften van Henry Ryecroft. Vertaald en van een nawoord voorzien door Geerten Meijsing.
L2531: GOEKOOP, CEES - Homerus. Een raadsel.
N2630: GOES, FRANK VAN DER - Uit het Werk van Frank van der Goes.
D2414: VON GOETHE, JOHANN WOLFGANG PRAKKE, H.J. (INL.) - Faust/Faust en Mefisto in Drenthe of de Magiër Albert Steenbergen van Hoogeveen.
B1718: GOETHE - Faust II. In Nederlandsche verzen vertaald ingeleid en toegelicht door Nico van Suchtelen.
B2617: GONTSJAROV, I.A. - Oblomov.
L385: GOOL, JEF VAN (RED.) - Over Hubert Lampo. Beschouwingen en interviews.
B2597: GORDIMER, NADINE - July's mensen
N559: GORTER, HERMAN - In memoriam.
N2601: GORTER, HERMAN - De Arbeidersraad
M1921: GRAAF, KEES DE (UITG.) - Flandrijs. Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht.
N1823: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Winter en later.
N532: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Gedichten.
D1215: GRAS, H. E.A. (RED.) - Geschiedenis van Hoogeveen 1815-1975.
L1100: 'S-GRAVESANDE, G.H. - De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en documenten.
L377: 'S-GRAVESANDE, G.H. - E. du Perron. Herinneringen en bescheiden.
L1466: GREGOOR, NOL - in gesprek met Harry Mulisch.
L1439: GREGOOR, NOL - Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans.
L2038: GRESHOFF, ATY - Mijn herinneringen aan E. du Perron.
N1448: GRESHOFF, J. - Fabrieksgeheimen.
N809: GRESHOFF, J. - De laatste dingen (1956-1958).
N800: GRESHOFF, J. - Uren.
N801: GRESHOFF, J. - Spijkers met koppen.
N769: GRESHOFF, J. - Rebuten.
N537: GRESHOFF, J. - In Alle Ernst. Overpeinzingen op reis.
A1327: GREVE, H.E. - Theorie van den catalogus.
L393: GROOT, JACOB - Nieuwe muziek, Een Herman Gorter Boek
L2521: GUÉPIN, J.P. - De kunst van Janus Secundus. De 'Kussen' en andere gedichten.
L1856: HAAKMAN, ANTON - Afgronden. Verontrustende literatuur uit de Romantiek. Geïllustreerd met verhalen van bekende en onbekende auteurs.
M2290: HAAN, CORRIE DE - Dichten in stijl. Duitse kleuring in Middelnederlandse teksten.
D2490: HAAS, DE -OKKEN - Damster volksleven. Keur oet de mooiste schetsen en verhoalen van mevrouw de Haas-Okken.
L2598: HADERMANN, PAUL - Het vuur in de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de europese avant-garde.
B2289: HADWIGER, VICTOR - Blanche. Vijf hoofdstukken uit een liefdesgeschiedenis.
A1587: HAGERS, PIETER - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, 1815 - 1990.
B843: HAMBRUCH, PAUL (HERAUSG. UND EINL.) - Malaiische Märchen. Aus Madagaskar und Insulinde.
N584: HAMELINK, JACQUES - oudere gronden.
K2192: HAMMACHER, A.M E.A. - Experiment en ruimte. 4 Spaanse beeldhouwers: Picasso, González, Miró en Chillida.
L2404: HANSSEN, LÉON - Leven in geleende tijd. Over Menno ter Braak.
L1792: HARDUWIJN, JUSTUS DE - De weerliicke liefden tot Roose-mond 1613
L2224: HART, MAARTEN 'T, E.A. - J. van Oudshoorn 1876-1976. Tirade 219/220 jg. 20 nov. dec.
N1465: HARTEN, JAAP - Madame Tussaud in Berchtesgaden.
N77: HARTEN, J. - Operatie Montycoat
L2255: HARTKAMP, MARTIN E.A. - Vestdijkkroniek, juni 1987, nr. 55. Nagelaten Gedichten.
T2281: HARTVELDT, DOLF (RED.) - Taalgebruik. Opstellen over taal in de maatschappij, in de opvoeding en in het onderwijs.
K2069: VON HARTZ, JOHN (TEKST) - August Sander.
K694: HAUSENSTEIN, WILHELM - Die Kunst und die Gesellschaft. (3 delen in 2 banden).
G2654: HAVELAAR, J.J. - Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852 - 2002.
N325: HEERESMA, HEERE - Zingend langs de straten
N326: HEERESMA, HEERE - Waar het fruit valt, valt het nergens
N327: HEERESMA, HEERE - Mijmeringen naast m'n naaimachine
N509: HEGENSCHEIDT, ALFRED - Starkadd, drama in vijf bedrijven.
T2484: HEIDE, DIRK VAN DER - De taal van oude ambachten.
L2676: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Kruis en kraai. De romankunst na James Joyce.
T646: HELLINGA, W. - Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse taalcultuur.
L1987: HELMAN, ALBERT - Vriend Pieter. Het levensavontuur van Pieter van der Meer de Walcheren.
N1332: HELMAN, ALBERT - Wederkerige portretten. Albert Helman: een alternatieve autobiografie.
L454: HELMOND, TOKE VAN - Bob Hanf 1894-1944.
L1245: HENDRIKS, ANTONIE - Joost van den Vondel en G.de Saluste Sr du Bartas.
G2403: HENRICHS, HENDRIK - Johan Brouwer. Zoeker, ziener en bezieler. Een biografie.
N2184: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen.
N2182: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Hermans is hier geweest.
N2047: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De zegelring.
L1735: HERMANS, WILLEM FREDERIK - de raadselachtige Multatuli.
N1565: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Geyerstein's dynamiek.
N1563: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Homme's hoest.
N2440: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Au pair.
N2439: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
A1646: HERMSEN, RONALD - Wijsheid te boek. 75 jaar inspirerende boeken van N.Kluwer tot Ankh-Hermes.
L1520: HEYLIGERS, J.C. E.A. (RED.) - Rotterdams accent 1961.
N1611: HILDEBRAND - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
N1543: HILLENIUS, D. - Tegen het vegetarisme.
A1541: HILLENIUS, D. - De beestachtige bronnen van het geweld.
N1542: HILLENIUS, D. - De vreemde eilandbewoner.
N92: HILLENIUS, D. - Plaatselijke godjes
N1207: HOFDIJK, W.J. E.A. - Dramatische poëzy en Bundel dramatische poëzy (Nieuwe Serie).
K738: HOLBEIN, HANS - Bilder des Todes.
N1949: HOLSBERGEN, JAN WILLEM - Een bakkersdozijn. Dertien verhalen.
N93: HOLSBERGEN, J.W. - Een koppel spreeuwen
N1600: HONDT, CHRISTINE DE - Verwaaide klanken.
A1281: HOOG, P. DE EN L.MELCHIOR - Typografie, voor belanghebbenden en belangstellenden op eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld.
L1606: HOORNIK, ED. - Journalistiek proza en brieven.
N653: HOORNIK, ED. - Verhalend proza.
N576: HOORNIK, ED. - De erfgenaam.
N211: HOORNIK, E. - Momentopnamen
N95: HOORNIK, E. - De zeewolf
N96: HOORNIK, E. - Kains geslacht
N2461: HOPPENBROUWERS, COR - Door Drentse venen.
D2653: HOVINGA, REINDER - Nienoord. Historie van een Groniniger borg.
L2651: HOVINGA, REINDER - Jonker tussen wijntje en trijntje. Drama rond Folef von Inn- und Kniphausen.
L2253: HUIJSER, WIM (SAMENST.) - C.Buddingh'- Een mens in de tijd.
M1507: HULL-VERMAAS, E.P. VAN 'T (SAMENST.) - De handschriften en incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe.
L1342: HUNINK, MARIA E.A. (REDACTIE) - Over Buonarotti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
L993: CONSTANTIJN HUYGENS - Zes zedeprinten. Ingeleid en voorzien van annotatie en cultuurhistorische toelichting door een werkgroep van Utrechtse neerlandici.
N2610: IJSSEL DE SCHEPPER-BECKER, J.M. - Ontmoeting met het leven en met den dood.
A1326: JAEGERS, GUY E.A. (EINDRED.) - Behouden en beheren, benutten en begeren. boekje open over de jezuietencollectie van de Universiteit Maastricht.
K2334: JANSEN, GERD - "XYZ… Begleitheft zur Ausstellung ""Sehen Hören""."
N2666: JANSMA, ESTHER - Hebben
B2168: JANSON, K.J.A. (VERT. EN VERKLARENDE NOTEN) - Het testament van Villon.
L2316: JANSSEN, FRANS A. E.A. - Bzzlletin 126, W.F.Hermans.
N2667: JAPIN, ARTHUR - De overgave
L1911: JEANSON, FRANCIS - Jean-Paul Sartre.
B2661: JENS, INGE UND WALTER - Frau Thomas Mann. Das Leben der Katharina Pringsheim.
L387: JONCKHEERE, KAREL - Bertus Aafjes. De dichter van de poëzie.
M2335: JONG, MARTIEN J.G. DE - Vrede ende vrolicheyt. Kerstfeest in de middeleeuwen.
N2602: JONG, A.M. DE - Thanatos de Vreemdeling. Een groteske fantasie in elf taferelen en een voorspel.
L1785: JONGEN, LUDO E.A. (SAMENST.) - De letter doet de geest leven. Bundel opstellen aangeboden aan Max de Haan bij zijn afscheid van de Rijksuniversiteit te Leiden.
K816: KAHNWEILER, DANIEL-HENRY (INL.) - Juan Gris.
L2603: KALFF, G. JR. - P.H. van Moerkerken in zijn werk
L2259: KAMP, A.F. E.A. - A.Roland Holst 1888 - 23 mei - 1958.
D2637: KAMPHOVEN, J. - St. Pietersberg. Een ondergronds monument.
L176: KARSTEN, G. - Herman Heijermans Herdenking.
N1820: KEULS, YVONNE EN OTTO DICKE. - De toestand bij ons thuis.
T1015: KIEFT, ANTHONIJ PIETER - Homonymie en haar invloed op de taalontwikkeling.
L413: KING, P.K. - Dawn poetry in the Netherlands
G2649: KINGMA, J. E.A. (RED.) - Universitair leven in Groningen 1614 - 1989. Professoren en studenten / Boek en uitgeverij.
N1347: KLEINE, KLAAS - Vangt de loze vossen/Waor blief Ie now?
L1616: KNUTTEL, J.A.N. - Bredero.
D161: KOCKS, G.H. - Die Dialekte von Südostdrente und anliegenden Gebieten.
T1186: KOEFOED, G. EN A.EVERS (RED.) - Lijnen van taaltheoretisch onderzoek. Een bundel oorspronkelijke artikelen aangeboden aan prof. dr. H.Schultink.
A2301: KÖLLMANN, ERICH - Gerhard Kadow.
L1954: KOMRIJ, GERRIT - Papieren tijgers.
N1112: KOOLHAAS, A. - Poging tot instinct, en andere dierenverhalen.
N760: KOOLHAAS, A. - Vergeet niet de leeuwen te aaien.
N761: KOOLHAAS, A. - Weg met de vlinders.
L1202: KOOPMANS, J. - Vijf letterkundige studiën over de 17de en 18de eeuw, verzameld en ingeleid door Dr. C.M.Geerars.
G1217: KOPERBERG, S. - Romeinsche cultuur.
N2109: KOSSMANN, ALFRED - De mannen waaruit ik besta. Met een nawoord van Marjoleine de Vos.
A1280: KOSSMANN, F.K.H. - De sluizen der geleerdheid.
N1018: KOSSMANN, ALFRED - De misdaad.
N2356: KOSSMANN, ALFRED - Tegenspoed is niet te koop. Opera buffa.
N2519: KOUSBROEK, RUDY - De waanzin aan de macht. Anathema's 4.
N2353: KOUSBROEK, RUDY - Is het zoo geschied?
N2197: KRABBÉ, TIM - Kathy's dochter.
L195: KRAMER, W. - Vondel als barokkunstenaar
T1198: KRÁMSKÝ, J. - Papers in general linguistics.
K785: KRATOCHVÍL, MILOS V. - Hollar's Journey on the Rhine.
L2424: KROON, DIRK (SAMENSTELLING) - Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad. Opstellen over het proza van J.Slauerhoff.
L1670: KROON, DIRK (SAMENST.) - Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poëzie van J.Slauerhoff.
L1321: KRUELL, MARIANNE - Im Netz der Zauberer. Eine andere Geschichte der Familie Mann.
G2310: KRUYFF, CHRISTIAAN DE - Utrechts Synodaal-handboekje, of hoofdzaakelyke inhoud der Synodalia van de synodus van Utrecht van 1619 tot 1801. Waar achter gevoegd is Manier van procedeeren in het Kerkelyke, zamengesteld en opgemaakt ten dienste van de synodus van Utrecht. Door Christiaan de Kruyff, Joh. Fr. Predikant te Lopik en Cabauw.
N812: KUIK, WILLIAM D. - De twee snoeken.
D2479: KUIPERS, GERRIT (SAMENST.), TEKST HARM TIESING - Oud-Drents Boerenleven in Beeld.
L1917: LAFARGUE, PAUL - De legende van Victor Hugo.
K780: LAMAC, MIROSLAV UND DIETRICH MAHLOW - Kolár.
G2669: LANGE, JOOP DE - Als de natuur zwijgt.
L1246: LANGE, J. DE - P.C.Hoofts Rampzaeligheden der verheffinge van den hujze Medicis.
D2672: LANING, MARTIN E.A. (TEKST) - Daarom Emmen.
T1185: LECOUTERE, C.P.F. - Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlands.
N2092: LEEFLANG, ED - Van Deze en Gene.
M1929: LEENDERTZ, PIETER - Het Middelnederlandsche leerdicht Rinclus.
N1583: LEEUW, AART VAN DER - Sint Veit.
N109: LEEUW, A.VAN DER - Verspreid proza
L2039: LEEUWEN, FREEK VAN - De deur op een kier. Levensherinneringen van Freek van Leeuwen.
N2627: LEEUWEN, BOELI VAN - Een vreemdeling op aarde
N893: LEHNING, ARTHUR - H.Marsman, de vriend van mijn jeugd. Herinneringen.
N611: LENNART, CLARE - Op schrijversvoeten door Nederland.
N2443: LENNART, CLARE - Rouska.
L403: LENNEP, D.F.W. VAN - Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies.
N2625: LENNEP, J. VAN - Gedichten zoo oude als nieuwe.
L639: LEVINE, DAVID - Levines lustiges Literarium.
L1603: LEWIN, LISETTE - Het clandestiene boek. 1940-1945.
L1800: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE - Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd. Herman Gorter 1864-1927.
L395: DE LIAGRE BÖHL, HERMAN - Herman Gorter, zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in nederland
N2529: LINDEN, CATHARINA VAN DER - De Deltavrouw.
L1209: LINDENBERG E. E.A. (RED.) - Dietse studies. Bundel aangebied aan Prof.Dr. J. du P.Scholtz by geleentheid van sy vyf-en-sestigste verjaardag 14 mei 1965.
L1168: LINNEBANK, H. - Letteren en leven.
K1309: LIPPMANN, FRIEDRICH - Der Kupferstich.
M553: VAN LOEY, A. (UITG.) - De Borchgrauinne van Vergi, diplomatische uitgave naar het Hulthemse handschrift.
N1852: LOKHORST, EMMY VAN EN VICTOR E. VAN VRIESLAND - Drie novellen.
D2616: LOONSTRA, J. E.A. - Tien eeuwen Hunze, renaissance van een oerstroomdal.
D2058: LOOSJES, A. - Zuid Holland in Beeld.
D2056: LOOSJES, A. - Overijssel, Friesland, Groningen en Drente in Beeld.
D2054: LOOSJES, A. - Zeeland in Beeld. 2 delen.
D2041: LOOSJES, A. - Noord-Brabant in Beeld.
D2040: LOOSJES, A. - Gelderland in Beeld.
D1994: LOOSJES, A. - Limburg in Beeld.
D1989: LOOSJES, A. - Zuid Holland in Beeld.
D1988: LOOSJES, A. - Utrecht in Beeld.
L2154: LOTTMAN, HERBERT R. - Albert Camus, a biography.
K2075: LUGT, FRITS EN J.VALLERY-RADOT - Inventaire général des dessins des écoles du Nord.
G2643: LUTHER, MARTIN - Tischreden. Herausgegeben von Kurt Aland.
G2635: MAAR, RIMKO VAN DER EN HANS MEIJER - Herman van Roijen (1905 - 1991). Een diplomaat van klasse.
M545: DE MAEYER, AL. EN ROB ROEMANS (UITG.) - Esmoreit.
M1747: MAK, J.J. (UITG.) - Dit is een suuerlijc boecxken. Het oudste gedrukte geestelijke liedboek in de Nederlanden naar het enig bekende exemplaar van de Antwerpse druk van 1508 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage in facsimile uitgegeven ingeleid en toegelicht door …
B2146: MALLEA, EDUARDO - Al het groen zal vergaan.
B2304: MALOUF, DAVID - Harland's grond.
M2416: MANDER, KAREL VAN - Bethlehem dat is het Broodhuys, uitgegeven door P.E.L. Verkuyl
L2183: MANKOWITZ, WOLF - Het leven van Edgar Allen Poe (1809-1849).
L2160: MARSMAN, H. - De lamp van Diogenes.
N1106: MARSMAN, H. - De dood van Angèle Degroux.
K732: MARTIN, HENRY - Les Peintres de Manuscrits et la Miniature en France.
N2629: MARUGG, TIP - Weekend pelgrimage
B1864: MASSON, LOYS - De schildpadden.
N1684: MATSIER, NICOLAAS - Een gebreid echtpaartje.
L1489: MEERTENS, PIET - In het voetspoor van Henriëtte Roland Holst. Radicalen en religieuze socialisten in Nederland.
L2373: MEERTENS, P.J. EN P.J.VERKRUIJSSE - Zeevsche nachtegael en bijgevoegd A. vande Venne Tafereel van sinne-mal.
L2664: MEERTENS, P.J. (INLEDING) - Achterberg in kaart.
N2088: MEESTER, JO DE - Bergen en builen.
K718: MEIER-GRAEFE, JULIUS - Vincent.
N2574: MEIJSING, GEERTEN MARIA - De Koffer. Een hors d'oeuvre.
N488: MEMBRECHT, STEVEN - Aunt, gedichten portret kalender.
N113: MENDELS, J. - Rolien en Ralien
B1026: DE MÈREJKOWSKY, DMITRY - La mort des dieux. Le roman de Julien l'Apostat.
L1914: MEULEN, DIK VAN DER - E. du Perron. Een korte biografie.
L1794: MEURS, W.J.G. VAN - Het tragische leven van Lorenzo Escovedo waarin de satan in de praal en de eer van den wereld vat kreeg op een hemelsch goed door Juan Hernandez.
M1620: MICHELS, L.C. - Stoffen uit de Middeleeuwen. Filologische opstellen deel I.
L1339: MIDDELDORP, A. - De wereld van Gerrit Achterberg.
M1313: VAN MIERLO, J. - Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poezie.
D2670: MINDERHOUD, H.D. - Schoonebeek, de eeuwen door. Grepen uit de geschiedenis van dorpen en buurtschappen.
L444: MINDERHOUD, H.J. - La Henriade dans la littérature Hollandaise.
G2671: MINDERHOUD, HUIB D. - Tabee Sobats! DAMETIN, meer dan een terugblik.
K2659: MITCHELL, JACK - Icons & Idols
L2312: MOERKERKEN, P.H. VAN - Achter het mombakkes.
N1384: MOK, M. - Verzen van Nederland.
N498: MOK, M. - Salvis Titulis.
N115: MOK, M. - Grondtoon
L2408: MOLIN, ROB - Lieve rebel. Biografie van Adriaan Morriën.
A1080: MOLLEMA, A.M.P. AND P.M.MOREL - Bibliographia Neerlandica. Books on the Netherlands in foreign languages, 1940-1957. Translations of Dutch literature, 1900-1957.
M1311: MOLTZER, H.E. (UITG.) - De Middelnederlandsche dramatische poezie. Eerste gedeelte.
N2193: MOONEN, A. - Zalf voor de dood. Openbaar leven. Open afdeling.
L1614: MOQUETTE, H.C.H. - Over de Romans van Wolff en Deken, beschouwd in verband met de romantische scheppingen van Richardson.
L1865: MORRIËN, ADRIAAN - Concurreren met de sterren.
N1582: MORRIËN, ADRIAAN - Waarom ik geen Dante specialist ben geworden, een bijdrage tot het probleem van de besluitvorming.
N1515: MORRIËN, ADRIAAN - Cryptogram.
L2330: MORRIËN, ADRIAAN - Plantage Muidergracht.
L2367: MORRIËN, ADRIAAN - Ik heb nu weer de tijd.
K1592: MULDER, JAN - De Vuurspuger van Ootmarsum. Een keerpunt.
N2347: MULISCH, HARRY - De Verteller of een idioticon voor zegelbewaarders.
N2046: MULISCH, HARRY - Wat poëzie is, een leerdicht.
N1579: MULISCH, HARRY - De voorspelling van het heden.
N2342: MULISCH, HARRY - Het boek.
N2349: MULISCH, HARRY - Wenken voor de jongste dag.
T1188: MULLER, J.W. - Verspreide opstellen.
B2140: NABOKOV, VLADIMIR - Uitnodiging voor een onthoofding. Vert. Anneke Brassinga.
B2139: NABOKOV, VLADIMIR - Het werkelijke leven van Sebastian Knight.
B2135: NABOKOV, VLADIMIR - Het oog.
L2662: NAP, JAN E.A. (RED.) - Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C.Boutens 1870-1943.
K2576: NEBEL, GERHARD (INL. EN BESCHR.) - Maria Sibylla Merian. De mooiste platen uit 'Metamorphosis insectorum Surinamensium'.
M1344: WERKGROEP VAN BRUSSELSE EN UTRECHTSE NEERLANDICI (UITGAVE EN TOELICHTING) - Truwanten, een toneeltekst uit Handschrift-Van Hulthem.
D2469: NIEMEIJER, JAN A. - Groningen 1940-1945.
L2016: NIJLAND-VERWEY, MEA (SAMENST. EN TOEL.) - Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap.
D2507: NIP, R.I.A. - De weg langs de vaart. De geschiedenis van de weg langs de Drentsche Hoofdvaart van Assen tot Pijlebrug.
N2386: NOLENS, LEONARD - De vrek van Missenburg. Dagboek 1990-1993.
N2381: NOLTHENIUS, HELENE - Moord in Toscane. Een monnik als speurder in de Middeleeuwen.
N204: A.NONYMUS (SAMENSTELLING) - Het lied der minne van vroeger en nu
L456: NORD, MAX (SAMENST. EN INL.) - Alexander Cohen. Uiterst rechts. journalistiek werk 1906-1920.
N2260: OBERSKI, JONA - Kinderjaren.
M1930: OOSTROM, F.P. VAN (SAMENST.) - Arturistiek in artikelen. Een bundel fotomechanisch herdrukte studies over Middelnederlandse Arturromans. Met een bibliografie van de Middelnederlandse Arturistiek sinds 1945.
D2482: OTTEN, KIRSTEN EN JAAP SCHELVIS - Groningen, daar hou ik van! that's what I love! das gefällt mir!
T1621: OVERDIEP, G.S. - Stilistische grammatica van het moderne Nederlandsch.
L1737: OVERSTEEGEN, J.J. (INL. EN SAMENST.) - Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli.
L2256: PAARDT, RUDI VAN DER (SAMENST.) - Vestdijkkroniek nr. 68-69, september-december 1990. Vestdijk als dichter.
K821: PACK, CLAUS UND OTMAR RYCHLIK. - Hartig.
G2642: PAMA, C. - Rietstaps Handboek der Heraldiek
D2655: PATHUIS, A. - Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814.
B2321: PAZ, OCTAVIO - Het labyrint der eenzaamheid.
G986: PEARLMAN, MOSHE - De Makkabeeën.
G1691: PEETERS, J. EN C.BOUTTATS - Thooneel der Steden ende Sterckten van 't Vereenight Nederlandt met d'aengrensende Plaetsen …enz.
N2264: PERRON, E. DU - Schandaal in Holland.
N2230: PERRON, E. DU - Nutteloos verzet.
N2021: DU PERRON, E. - Vriend of vijand. (Cahiers van een Lezer).
N1494: DU PERRON, E. - In deze grootse tijd.
N1430: PERRON, E. DU - Poging tot afstand.
N2267: PESKENS, R.J. - Mijn tante Coleta.
L2037: PIA, PASCAL - Praten over Du Perron/Parler de Du Perron.
N1714: PIJLMAN, E.JAN - Gedorscht volk. Een bundel verzen ontstaan tijdens en direct na de oorlogsjaren 1940-1945.
L1941: PLAS, MICHEL VAN DER - Onder dak zonder dak. Flarden van een jeugd.
M2128: PLEIJ, HERMAN - Sprekend over de middeleeuwen.
N202: PLOF, JACQUELIENTJE (PSEUD. VAN INA BROKMEIER-VAN DER BEUGEL) - Papieren harten
B1717: POE, EDGAR ALLAN - Zes vertellingen.
B1482: POE, E.A. EN ANDEREN - E.A.Poe omnibus.
L2385: POLAK, JOHAN - Bloei der decadence.
M1535: POLLMANN, JOP (SAMENST.) - Van tweeërlei minne. Bloemlezing van Middelnederlandse lyriek.
D2477: POORTMAN, J. - Uut en um oes olde laandschop. Een Drentse bloemlezing.
K1041: PORTIELJE, A.F.J. - Zeewater-aquarium en terrarium.
G982: PÖRTNER, RUDOLF EN BOB TADEMA SPORRY - De Romeinen op hun weg naar de Lage Landen. Resultaten van archeologisch onderzoek.
B2355: POWELL, ANTHONY - Een dans op muziek van de tijd I. Lente. Een kwestie van opvoeding. Vertaling Auke Leistra.
G2607: PREEDY, GEORGE R. - De koers van het leven. Geschiedenis van Cornelis Blake uit Ditton See, Cambridgeshire.
L459: PREZCIER, G. & E. - Wilhelmina Drucker en de schandaalroman George David.
N2563: PRICE, ROGER EN JAN BLOKKER - Vers(ch)e droedels.
L2297: PRINS, LODEWIJK - Multatuli en het spel van de koningen.
L1179: PRINSEN, J. E.A. - De tachtigers en de klassieken.
L1406: PROOST, K.F. - Henriëtte Roland Holst in haar strijd om gemeenschap.
L187: PULINCKX, R. - Arthur van Schendel, zijn werk en zijn beteekenis
L397: RAVESTEIJN, W. VAN - Herman Gorter, de dichter van Pan, een heroisch en tragisch leven
D2148: RÉBUFFAT, GASTON - Matterhorn.
G2585: REEKEN, ERICH VON (ÜBERS.) - Der Reisebericht des Ubbo Emmius.
L1650: REEST, RUDOLF VAN - 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van Mr. W.Bilderdijk.
L1392: REIJERS, JAN - W.E.de Perponcher. Een bijdrage tot de kennis van zijn opvoedkundige, literair-aesthetische en maatschappelijke denkbeelden.
L2406: RENDERS, HANS - Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo.
L336: REURSLAG, HENK - De wereld van Heere Heeresma
L2116: REVE, GERARD - Schoon Schip. 1945-1984.
L2110: REVE, GERARD EN WILLEM NIJHOLT - Met niks begonnen. Correspondentie.
N1893: REVE, KAREL VAN HET - Twee minuten stilte.
N1835: REVE, KAREL VAN HET - Twee minuten stilte.
N295: REVE, GERARD - Wolf
N298: REVE, GERARD - Ik Had Hem Lief
N2354: REVE, GERARD - Het Boek Van Violet En Dood.
N2641: REVE, GERARD - Brieven aan Josine M. 1959-1975
B2305: RICHLER, MORDECAI - Joshua toen en nu.
B1058: RIDER HAGGARD, H. - De mijnen van koning Salomo.
D2486: RIETEMA, J. - Uit het dagboek van mevrouw Slapsma-Tiessens.
B2372: RILKE, RAINER MARIA - Koning Bohoesj. Vertaling Gerard den Brabander.
D2614: ROCH, ANDRÉ E.A. - Naar de toppen van de Himalaja.
N1479: RODENBACH, ALBRECHT - Gedichten. Volledige uitgave bezorgd en ingeleid door Leo van Puyvelde.
G2023: RODRIGUES DE MIRANDA, S. - Pro Domo. Verklaard en toegelicht door Gilles Borrie, Frans Heddema en Geert Mak.
D2492: ROEKEL, JOOP VAN - Groninger stadsgezichten 1910/1930. Lithografieen van Ferdinand van Wolde (1891-1945).
N2254: ROELANTS, MAURICE - Altijd opnieuw.
A2065: ROGGE, H.C. E.A. - Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Eerste Deel.
N2282: ROLAND HOLST, A. - Uitersten.
L2276: ROLAND HOLST, A. - In den verleden tijd.
N2268: ROLAND HOLST, A. - In gevaar.
N2261: ROLAND HOLST, A. - onder koude wolken. gedichten.
L2061: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. E.A. - In memoriam Herman Gorter.
N1576: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Twintig nagelaten gedichten.
N1471: ROLAND HOLST, A. - Voor West-Europa.
G631: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. (2 dln.)
N304: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Heldensage
N306: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Vernieuwingen
L448: ROMEIN VERSCHOOR, ANNIE - Silt and sky, men and movements in modern Dutch literature.
N2387: ROMIJN MEIJER, HENK - Uptown downbeat.
L2395: ROOIJAKKERS, GERARD E.A. - Een zondagmiddag met J.J.Voskuil.
T1314: GERLACH ROYEN. - Grammatiese kategorieen bij het naamwoord.
T1084: GERLACH ROYEN - Taalpanoptikum.
T1014: GERLACH ROYEN - Pronominale problemen in het Nederlands.
M283: ROYEN, MACHTELD VAN EN FRED WOLTHUIS - Heinric en Margriete van Limborch. Chronologische bibliografie.
L494: RUBENS, MARIA - 'T is toch vergeven.
A1122: SABBE, MAURICE - La Vie des Livres a Anvers aux XVIe, XVIIe et XVIIIe Siècles.
L2001: SANDE, JEF VAN DE - Onsterfelijk behang & andere essays.
T2527: SANDERS, EWOUD - Geoniemenwoordenboek. Woorden die zijn afgeleid van plaatsnamen.
A1362: SARRIA, AMALIA AND CLAUDINE LEMAIRE - Les Rois Bibliophiles.
L1850: SARTRE, JEAN PAUL - Revolutie en literatuur. Essays. Een keuze uit 'Situations' 1938-1976.
B2530: SCÈVE, MAURICE - Délie. Beeld van de allerhoogste deugd. Honderd dizijnen.
N2421: SCHAAF, NINE VAN DER - Heerk Walling.
M1745: SCHARPÉ, L (UITG.) - R.Lawet: Gheestelick Meyspel van tReyne Maecxsele ghezeyt de ziele.
G2162: SCHEFFERS, ALBERT A.J. - De Nederlandse dukaat. (1586-1986)
N339: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Verdichtsel van zomerdagen
N342: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De wedergeboorte van bedelman
N344: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Een spel der natuur
N345: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Een zindelijke wereld
N346: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De Nederlanden. Een gedicht.
N348: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Het oude huis
N349: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Voorbijgaande schaduwen
N2447: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Een zwerver verliefd. Een zwerver verdwaald.
L1828: SCHENKEVELD, MARGARETHA HENDRIKA - Willem de Clercq en de literatuur.
N312: SCHIERBEEK, BERT - Terreur tegen terreur
N313: SCHIERBEEK, BERT - Gebroken horizon
L1986: SCHILDERS, ED - De erfenis van Diderot.
B2609: SCHILLER, FRIEDRICH - Het beleg van Antwerpen.
L178: SCHILP, C.A. - Herman Heijermans.
K1484: SCHMIDT, CLARA (INTROD.) - Alphabets classiques.
K844: SCHMIED, WIELAND - Francis Bacon. Vier Studien zu einem Porträt.
A1277: SCHNEIDER, GEORG - Einfuehrung in die Bibliographie.
L198: SCHOLTEN, H. - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap
D2493: SCHONEVELD, JAN EN GUUS VISSCHER - Op zoek naar Villa Cruoninga.
L411: SCHOUTEN, J.H. E.A. - Aspecten van de romantiek
T1720: SCHRIJVER, HERMAN (SAMENST.) - Onze eigen taal. Handboek van de Taalclub. Naar de schriften van Marie Servaes.
N2188: SCHRÖDER, ALLARD - De hydrograaf.
D2481: SCHROOR, MEINDERT EN JAN MEIJERING - Het Groninger Landschap.
N504: SEGER, AGATHA - Verzen, tweede bundel.
L420: SEGERS, R.T. (RED.) - Receptie-esthetika. Grondslagen, theorie en toepassing.
B1410: SERNER, WALTER - De elfde vinger. Erotische misdaadverhalen van een dadaïst.
B1859: SHAKESPEARE, WILLIAM - Richard III. Treurspel van - vertaald door A.Roland Holst.
N2508: SIMEK, MARTIN - De vuurvliegjes achterna. Een vlucht naar de vrijheid.
L167: SIMONS, P. - Wij beginnen te sympathiseren Betje Wolff en Aagje Deken
G2579: SJOVOLD, THORLEIF - Die Wikingerschiffe in Oslo.
L510: SLACKENMEEL, THOMAS - De verkoudheid en de muze.
N2427: SLAUERHOFF,J. - Verwonderd saam te zijn.
N2288: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen.
N2425: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
G1776: SLIGGERS, BERT (INL. EN BEWERKING) - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne.
L2078: SLIJPER, BART (RED.) - In droomcadans bedwongen. Over Hendrik de Vries.
N1935: SMEDING, H.J. (VERZ. EN INL.) - Het gele huis te huur, en verhuurd aan tien schrijvers: F.Bordewijk, Elisabeth Zernike, H.J. Smeding, Anna Blaman, Gerard Walschap, Henriëtte van Eyk, Jef Last, Anne H. Mulder, Antoon Coolen, Emmy van Lokhorst.
L1195: SMIT, W.A.P. - Twaalf studies, met een lijst van zijn wetenschappelijke publikaties door S.F.Witstein.
L171: SMIT, W.A.P. - Hooft en Dia
M1755: SNELLEN, JOH. - Liederen van Hadewijch, naar de drie bekende hss. kritisch uitgegeven met eene inleiding en woordenlijst door …
L2573: SOETING, MONICA - Tussen wet en werkelijkheid. Euthanasie in het licht van een roman van Willem Jan Otten en de filosofie van Maurice Merleau-Ponty.
T2539: SONDEREGGER, STEFAN - Althochdeutsche Sprache und Literatur. Eine Einführung in das älteste Deutsch.
L2112: SÖTEMANN, A.L. - Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H.Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'
L1731: SÖTEMANN, A.L. - de structuur van Max Havelaar. bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie en evaluatie van de roman. 2 delen.
K1176: SPEEKHOUT, G.J. (RED.) - Nederlandsch Jaarboek voor Fotokunst 1944/46.
L1734: SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
L2318: STAAL, FRITS E.A. - Het pak van Sjaalman. De Gids, 147e jaargang nr. 8/9/10.
L2209: STARRE, EVERT VAN DER - Vestdijk over Frankrijk.
N2325: STEEN, ERIC VAN DER - Gemengde berichten. Verzamelde verzen.
N2657: STEENMEIJER, FRANS & TINEKE - Moord bij het hunebed.
L378: STEFFENS, GERRIT ANTONIUS - Pieter Nieuwland en het evenwicht
K2620: STEIN, ARMIN - Albrecht Dürer, een levensbeeld.
B1998: STENDAHL - De chartreuse van Parma. Vert. en inl. Elisabeth de Roos.
L1557: STENFERT KROESE, W.H. - De mythe van A.Roland Holst.
L1784: STOCKUM, TH.C. VAN E.A. (RED.) - Verzamelde opstellen, geschreven door oud-leerlingen van professor Dr. J.H.Scholte.
T1654: STOETT, F.A. - Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis.
N1697: STREUVELS, STIJN - Stille avonden.
N1696: STREUVELS, STIJN - De teleurgang van den Waterhoek.
L2020: STUIVELING, G. E.A. - Spektator. Ton Cram-nummer.
M1842: STUIVELING, GARMT (INL. EN TOEL.) - Esopet. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift. 2 dln.
L398: STUIVELING, GARMT (RED.) - Acht over Gorter
L401: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap
L1866: DE SWERT, FRED - Over jeugdliteratuur. Geschiedenis, genres, problemen, 43 schrijversportretten.
K2070: TALMEY, ALLENE (TEKST) - Weegee.
K2505: TAST, TON VAN (TEKENINGEN) - D-E Heeren-baai afdrukken van advertenties, 2e serie 1927/'28
G2636: TAVERNE, YVONNE (RED.) - De Nederlandse Adel. Besluiten en Wapenbeschrijvingen.
G2164: TEENSTRA, ANNO (SAMENST.) - Nederlandsche volkskunst
B1053: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE - Reisbrieven 1923-1955. Met een beschouwing over de hoofdgedachten van Teilhard de Chardin door Prof. Dr. A.Portmann.
N1944: TEIRLINCK, HERMAN - Mijnheer J.B.Serjanszoon orator didacticus.
N657: TEIRLINCK, HERMAN - Griseldis de vrouwenpeirle.
N364: TEIRLINCK, HERMAN - Het Ivoren aapje
L1975: TERMORSHUIZEN, GERARD (RED.) - Rondom Daum.
L2394: TERMORSHUIZEN, GERARD - P.A.Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
N1888: TEYLINGEN, HENDRIK VAN - Depot voor discipline.
L191: KHOUW BIAN TIE - Willem Kloos en de dichtkunst
B2229: TOERGENJEW, I.S. - Verzamelde werken, deel III, Verhalen.
N2555: TOONDER, MARTEN - Parbleu.
N2556: TOONDER, MARTEN - Praw! Der hemeldonderweder.
K2660: TORCZYNER, HARRY - L'ami Magritte. Brieven en herinneringen.
N2594: TOURNIER, LUC - De papegaaien sterven
L2045: TREGLOWN, JEREMY - Roald Dahl. Een biografie.
K2010: TREIB, MARC (FOREWORD BY J.B.JACKSON) - Sanctuaries of Spanish New Mexico.
N1504: TREVES, LOUISA - Van achteren naar voren. Toneelwerk 1989-1946, met een inleiding door Hella S. Haasse.
W1369: TSCHERKOFF, A. - Der Mensch. Werden, Sein und Vergehen.
B2413: TSJECHOW, ANTON P. - Verzamelde werken. Deel I. Verhalen 1882 - 1886.
L386: TURKRY, RENÉ (SAMENST.) - Zoomlens op Lampo
D2650: UBBO EMMIUS, VERTALING P.SCHOONBEEG - Tussen Eems en Lauwers. Stad en Lande omstreeks 1600.
N2180: UYL, BOB DEN - Quatro Primi. (Vogels kijken, Een zachte fluittoon, Met een voet in het graf, De ontwikkeling van een woede.)
A2074: VANDEWIELE, L.J. EN WITTOP KONING, D.A. (UITG.) - El ricettario del l'arte, et universita de medici, et spetiali della citta di Firenze [Florence - 1550].
L169: VEENSTRA, F. - Ethiek en moraal bij P.C.Hooft
L1416: VON VEGESACK, THOMAS - De intellectuelen. Een geschiedenis van het literair engagement 1898-1968.
M1951: VEKEMAN, H. - Torec. Een middeleeuws kunstwerk.
K2652: VELDMAN, FREERK, J. - Hermannus Collenius 1650 1723.
M1867: VENLO, SIMON VAN - Boexken van der officien ofte dienst der missen. Little book of the offices or service of the mass.
T1192: VERDAM, J. - Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Taal.
T2567: VERDENIUS, A.A. - Toelichting op de Nieuwe Spelling 1934. Tevens supplement op G.Leffertstra Taaloefeningen voor gymnasiaal, middelbaar en voortgezet onderwijs.
T1751: VERHAGEN, ARIE E.A. - Vorm en funktie in tekst en taal. Bundel opstellen verschenen ter gelegenheid van de voltooiing van het honderdste deel van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
L1990: VERHEUL, KEES - Antwoord van een buitenstaander en andere opstellen.
L1981: VERHEUL, KEES - Een volmaakt overwoekerde tuin. Opstellen over literatuur.
L1769: VERRE, TONY VAN - Tony van Verre ontmoet Albert Helman.
L382: VERRIEST, G. - Eeredag van Guido Gezelle
B2232: VERSPOOR, DOLF & WILLEM VAN ELDEN - Rauw op het lijf. Vrijgevochten verzen van Cecco Angiolieri en Meo dei Tolomei.
L1962: VERSTEEG, JAN E.A. - Louis-Ferdinand Céline. Informatie.
M1469: VERWIJS, EELCO (UITG. EN TOEL.) - Dit sijn X goede boerden.
N2210: VESTDIJK, S. - Gestileerde waarnemingen.
L1516: VESTDIJK, S. - Kunstenaar en oorlogspsychologie.
L1462: VESTDIJK, S. - Voor en na de explosie. Opstellen over poëzie.
L499: VESTDIJK, S. - Het schuldprobleem bij Dostojewski.
N357: VESTDIJK, SIMON - Bevrijdingsfeest
N2392: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen.
L1631: VIEU-KUIK, HERMINA JANTINA - Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. 2 Dln.
L1441: VOETEN, BERT - Neem je bed op en wandel. Brieven aan Bert Bakker senior, 1954-1969. Inleiding Marga Minco.
L1447: VOGEL, ALBERT - Louis Couperus, een schrijversleven.
N1475: VONDEL, IOOST VAN DEN - Gysbrecht van Aemstel.
T1204: VOOYS, C.G.N. DE - Geschiedenis van de Nederlandse taal, in hoofdtrekken geschetst.
T1203: VOOYS, C.G.N. DE - Nederlandse spraakkunst.
N2213: VRIES, HENDRIK DE - Capricho's en rijmcritieken.
N1486: VRIES, THEUN DE - Het rad der fortuin.
N1485: VRIES, THEUN DE - De tegels van de haard.
N977: VRIES, THEUN DE - Stiefmutter Erde.
N361: VRIES, HENDRIK DE - Gitaarfantasieën
D2496: VRIES, WOBBE DE - Drentse plaatsnamen.
L421: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Het werkelijkheidsgehalte in de letterkunde.
N2665: VROMAN, LEO - Achtduizend seizoenen.
N2218: VROMAN, LEO - Het verdoemd carillon.
N2019: VUYK, BEB - Verzameld werk. Duizend eilanden, Het laatste huis van de wereld, Het hout van Bara en vijftien verhalen.
L1984: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Theun de Vries. Voetsporen door de tijd. Portret van een kunstenaar.
L1831: WAARSENBURG, HANS VAN DE - A. den Doolaard. Portret van een kunstenaar. Gesprekken over zijn leven en werk.
N2634: WAASDORP, JOOP - Het lot van de kunst
N2026: WALRAVENS, JAN - Verzameld proza. Ingeleid door Louis Paul Boon.
N1409: WALSCHAP, GERARD - Het avondmaal.
N869: WALSCHAP, GERARD - Het kind.
N847: WALSCHAP, GERARD - Zwarte en wit.
N770: WALSCHAP, GERARD - Ons geluk.
G2595: WEERLEE, DUCO VAN - Wat de provo's willen
L1324: WEEVERS, THEODOOR - Droom en beeld. De poezie van Albert Verwey.
G1060: WEIGLIN, PAUL - Unsere Feinde unter sich.
W2462: WEIJER, A.H. DE - Weerberichten. Spreuken en boerenwijsheid als weervoorspellers.
T2329: WEIJNEN, A.A. - De oorzaken in de taalgeschiedenis.
L2596: WEISGERBER, J. - Proefvlucht in de romanruimte
L2155: WENNEKES, WIM - Jezus Maria! Van het Reve, van het Violet en van de Dood.
L2338: WENNEKES, WIM - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat.
G2645: WERNER, HAROLD - Wij vochten terug. Herinneringen van een joodse verzetsstrijder
N506: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde.
L1426: WESSEM, CONSTANT VAN - Mijn broeders in Apollo. Literaire herinneringen en herdenkingen van - .
L1340: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893).
B659: WHITEHOUSE, J.HOWARD - Three Bembridge fables.
B1889: WIESEL, ELIE - De bedelaar van Jeruzalem. Een verhaal.
B1880: WIESEL, ELIE - Een generatie later. Teksten.
L1306: WILLE, J. - Literair-historische opstellen.
M1624: WILLEMS, LEONARD - Elckerlyc-studiën.
N2658: WILMINK, WILLEM - Hoffmanns verhalen. mini opera
L1669: WILSON, EDMUND - Axels burcht. Creatieve literatuur van 1870 - 1930.
L1599: WOELDEREN, HELENE W. VAN - Wie anders dan Andersen.
N2570: WORP, J.A. (UITG.) - Een onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade.
N2274: WOUDE, JOHAN VAN DER - Howison's metamorphose.
L196: WOUDE, J.VAN DER - Maria Dermoût de vrouw en de schrijfster
B2219: YOURCENAR, MARGUERITE - Mishima of Het visioen van de leegte. vert. door Greetje van den Bergh.
N203: YPSILON (PSEUD.) - Twintig eeuwen na Bethlehem
L2089: ZAAL, WIM - Pleidooi voor gehangenen. Onze achttiende en negentiende-eeuwse letteren.
L1895: ZEHL ROMERO, CHRISTIANE - Simone de Beauvoir. Haar leven, haar werk.
L1746: ZEVECOTE, JACOB VAN - Gedichten, voor de eerste mael verzameld uitgegeven door Jonkh. Ph.Blommaert.
N2212: ZONDERLAND, DAAN - De kok van Marienbad.
N1855: ZWAGERMAN, JOOST - Tomaatsj.

2/17