Het Oplettende Lezertje
Van der Duijnstraat 152, 1051 AW Amsterdam, The Netherlands. Tel.: +31 (0)20 4862129            Email: rob.schollee@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
113966: N,V.T. - In Holland staat een huis. En dat is het Oranjehuis!
114799: N,V.T. - They had 7 months. Systematic destruction of the Netherlands Railways by the german troops in the last 7 months of the Second World War.
116379: N,V.T. - Overeenkomsten en verklaringen tusschen mogendheden betreffende oorlog, arbitrage en neutraliteit.
115534: N,V.T. - Annexatie-enquete der werkgemeenschap Limburg. Toelichtingsbrochure
103435: P,DRS - Kaarten.
115201: N,V.T. - The great peace.
116386: N,V.T. - The eighth army. September 1941 to January 1943. Prepared for the War Office by the Ministry of Information.
116206: N,V.T. - Meer om cieraet als gebruijck. Tuingeschiedenis van gelderse buitenplaatsen. Kunstbezit uit gelderse kastelen.
114773: N,V.T. - Verslag van de werkzaamheden van vertrouwensmannen der regeering. Aangewezen bij besluit van harer majesteits regeering van 2 augustus 1944.
115752: DAS,G. - Foppe van Aitzema.
114755: N,V.T. - Steden in ontwikkeling 19de - 20ste eeuw.
115638: N,V.T. - Tegenwoordige staat van Friesland. 4 delen. Herdruk van 1785 - 1789.
113830: N,V.T. - Ochtenddienst voor de Sjabbat en weekdagen.
115278: N,V.T. - Groningen in vuur en puin
115373: N,V.T. - The Stones
115292: N,V.T. - Aux galeries Lafayette. Catalogue general été 1922.
116384: N,V.T. - Second to none. The Second United States Infantry Division in Korea. Volume III.
113574: N,V.T. - Wij strijden met de teekenstift.
114104: N,V.T. - Memorial de " L'Alliance".
116024: N,V.T. - Handelingen van het zesde nederlandsch-indisch natuurwetenschappelijk congres, gehouden te Bandoeng, 22, 23, 24, 25, 26 september 1931.
116426: N,V.T. - Documents concerning German-Polish relations and the outbreak of hostilities between Great Britain and Germany on September 3, 1939.
115473: N,V.T. - 1872 - 1972. Die Lokomotiven durch 100 Jahre. By Rivarossi.
115304: N,V.T. - Reparationen, Sozialprodukt, Lebensstandard. Versuch einer Wirtschaftsbilanz.
111903: N,V.T. - Weg zur Meisterprüfung. 1 Teil. Uitgegeven voor en door de Wehrmacht
115286: N,V.T. - Nachtrag 1924.
115418: N,V.T. - Hagel en vuur. De jongeren en de politiek.
115581: N,V.T. - Vestiges d'Asserbo et de Söborg. Decouverts par S.M.Frederic VII, Roi de Danemark memoire publie par la Societe Royale des antiquaires du Nord
115294: N,V.T. - Rapport over de te verwachten betrekkingen tusschen Friesland en den Noord-Oost polder.
107327: N,V.T. - Nooit vergeten!
101092: P,DRS - Historische flitsen.
113023: N,V.T. - War pictures by British artists.
108801: N,V.T. - The regime of the concentration camp in the post-war world. 1945 - 1953.
104823: N,V.T. - Trouw en de Vrije Pers in bezet Rotterdam. (speciale edities voor Rotterdam en omstreken)
104939: N,V.T. - Schoolplaat: Het lage noorderstrand. Java.
104936: N,V.T. - Schoolplaat: Tabaksbouw in Deli. Sumatra
106520: N,V.T. - Shipping marks on timber.
106066: N,V.T. - Signal. Years of triumph. 1940 - 1942.
112523: N,V.T. - Reisboek voor Gelderland.
108416: N,V.T. - R.A.F : The second year.
112316: N,V.T. - Rapport over de vicariegoederen in hun verband tot de andere kerkelijke goederen in de prov. Utrecht
109668: N,V.T. - Programma der Nationaal Socialistische Beweging in Nederland. Programma met toelichting (1 en 2)
108435: N,V.T. - Pilot's and flight engineer's notes. Liberator III, V, VI & VIII.
108433: N,V.T. - Pilot's notes for Fortress. GR.IIA, GR.II & III, BII & BIII.
108434: N,V.T. - Pilot's and flight engineer's notes.
110842: N,V.T. - Nationalsozialistische Beambten-Zeitung. Organ des Amtes fur Beamte der obersten Leitung der PO und NSDAP
112104: N,V.T. - Picasso. Kunstenaar van de eeuw.
110679: N,V.T. - N.V.Nederlandsche aanneming Maatschappij v.h. Fa. H.F.Boersma.
109890: N,V.T. - Nationaal-Socialistische (fascistische) staatsleer. (no 3)
109829: N,V.T. - L'Art et l'industrie. Troisieme annee.
100455: N,V.T. - Het proces Mussert.
112693: N,V.T. - Het nederlandsche boek 1936
112418: N,V.T. - Foto-atlas Zuid_holland
111635: N,V.T. - Foto-atlas Utrecht.
106688: N,V.T. - Foto-atlas Noord-Holland.
108258: N,V.T. - Fondscatalogus De Bezige Bij.
113402: N,V.T. - Essentials of Chinese acupuncture.
106212: N,V.T. - Die internationale Gewerkschaftsbewegung.
111095: N,V.T. - Esculape. Instruments de chirurgie. Section B. Berijfscatalogus met afbeeldingen.
112086: N,V.T. - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado.Witboek.
112140: N,V.T. - De Utrechtse gemeenten in 1815. In vraag en antwoord.
106004: N,V.T. - De nieuwe taalgids.
105089: N,V.T. - De oorlogsmisdaden bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied Sept. 1944.
105955: N,V.T. - Brood en bezinning. Corporatief en cultureel program van De Nederlandsche Unie.
109397: N,V.T. - Clubs voor zeelieden.
112618: N,V.T. - De kleine printbijbel
112701: N,V.T. - De motorfiets in Nederland. 1895 - 1940.
108551: N,V.T. - Anhang zu den Gedanken und Erinnerungen von Otto Fürst von Bismarck.
109891: N,V.T. - Actueele vragen. Antwoord van het ned. nationaal- socialisme (fascisme) op een tiental ned. vragen.
111938: N,V.T. - "Nehalennia" Ver. tot instandhouding en bevorde- ring van Walcheren's natuur-en stedeschoon
115276: N,V.T. - Distributie- en overheidsmaatregelen. Vademecum 1940.
116119: 1869 - 1933, - Dit leven van krachtig handelen. Hendrikus Colijn. 1869 - 1944. Deel een
116150: N,V.T. - Het Duitsche aanbod tot een beeindiging der feitelijke vijandelijkheden in het nog bezette Nederlandsche gebied van april 1945.
116159: N,V.T. - Nederland's adelsboek 1939. 37e jaargang.
115884: N,V.T. - All about the Kelsey warm air generator for home, church ans school heating
115224: N,V.T. - RSV-Enquete. Opkomst en ondergang van Rijn-Schelde-Verolme 1965-1971 - 1971-1977
114855: N,V.T. - De Unie. Orgaan van de Nederlandsche Unie.
115207: N,V.T. - Zestiende verslag van de toestand en de werkzaam- heden over het tijdvak van 1 januari 1935 tot 31 december 1937.
115474: N,V.T. - Faller catalogus 841/NL. Modelbouw makkelijk gemaakt.
115031: N,V.T. - Spartakusbriefe.
114120: N,V.T. - Prix-courant illustré de la societé Genevoise pour la construction des instruments de physique et de mécanique.
109379: N,V.T. - Vrij Nederland. Oktober 1940 (zonder voorblad) t/m Augustus 1945. Aug. en Sept. 1940 ontbreekt.
115661: N,V.T. - Een vlinder heb ik hier niet gezien. Kindertekeningen uit Theresienstadt.
113976: N,V.T. - Gadja Merah op Bali en Lombok.
113666: N,V.T. - Het nederlandse monument in Mauthausen.
115012: P,DRS - 3 x 3 + 2
115628: N,V.T. - Berlin. III Weltfestspiele der Jugend und Studenten fur den Frieden
114876: N,V.T. - Violation of human rights. Documents.
114118: N,V.T. - Zeiss Mikroskope und Nebenapparate.
115277: N,V.T. - Gedenkschrift aangeboden aan de leden van en belangstellenden in de Eerste Nederlandsche Cooperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent.
106489: N,V.T. - I Tjing. Het boek der veranderingen.
113947: N,V.T. - Die Deutsche Wehrmacht.
114125: N,V.T. - Book of New York.
115646: N,V.T. - The secret international armament firms at work.
103444: P,DRS - Flor Fina.
115828: N,V.T. - De geheime acten van den Franschen generalen staf. Auswärtiges Amt. 1939/41 No 6.
116376: N,V.T. - De nieuwe demobilisatievoorzieningen in een notedop.
115238: N,V.T. - Hiroshima 1945
115236: N,V.T. - De slag om Groot-Brittannie. Augustus - October 1940
115532: N,V.T. - White book on the American and British policy of intervention in West Germany and the revival of German imperialism.
116195: AAGAARD,JACOB. - Queen's Indian defence
113851: AALBERS,J. EN M.PRAK. - De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden.
114399: AALDERS,GERARD. - Berooid. De beroofde Joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945.
115960: AARTS,C.J. EN MIZZI VAN DER PLUIJM (SAMENST) - Verboden boeken. Verboden door pausen en dictators, puriteinen en boekenhaters.
112933: ABBINK,F.F.L. - Van engelandvaarders tot oorlogswinter.
112917: ABEELE,ANDRIES VAN DEN. - De kinderen van Hiram. Vrijmetselaars en vrijmetselarij.
114085: ABIR-AM,PNINA G. AND DORINDA OUTRAM. - Uneasy careers and intimate lives. Women in science, 1789 - 1979.
113546: ABMA,MR.M.J.CH. E.A.(RED) - Karcke Boeck van Twisch.
113879: ABRAM,I.B.H. - Joodse traditie als permanent leren.
115034: ABUYS,GUIDO EN DICK MULDER. - Genezen verklaard voor...Een ziekenhuis in kamp Westerbork, 1939 - 1945
105003: ACHTERBERG,GERRIT./A.MIDDELDORP. - Het avontuur van Achterberg.
113144: ACKERMAN,DIANE. - Reis door het rijk der zinnen. Een cultuurgeschie- denis van onze zintuigen.
114663: ADAM,H.B.N.B, J.HOFMAN EN G.J.MENTINK (RED) - Van Gelre naar Gelderland.
116299: ADELSON,ALAN & ROBERT LAPIDES. - Lodz ghetto. Inside a community under siege.
115564: ADEMA VAN SCHELTEMA,FREDERIK. - Die Kunst unserer Vorzeit.
109879: ADLER,FRIEDRICH. - Victor Adler. Briefwechsel mit August Bebel und Karl Kautsky.
114212: ADLER,H.G. - Theresienstadt 1941-1945. Der Antlitz einder Zwangsgemeinschaft. Geschichte- Soziologie- Psychologie.
114853: ADRIAENSSEN,LEO. - Een dwarse buurt. Het herscheppingsverhaal van de Staatsliedenbuurt en Frederik Hendrikbuurt 1971 - 1996.
114578: AERDEN,STIJN. (RED) - Heinde en verre. Het grote Drs.P verhalenboek.
106643: AERNOUDTS,KAREL. - Waar de rode klaproos bloeit.
107292: AGT,J.F.VAN. - Synagogen in Amsterdam.
113862: AGTER,MR.P.P. (VOORWOORD) - Assen, zoals het vroeger was.
104639: AHRENS,ADOLF. - Die Siegesfahrt der "Bremen".
114010: AIKEMA,BERNARD EN BOUDEWIJN BAKKER. - Schilders van Venetie. Oorsprong en bloei van de venetiaanse vedute.
114868: AKEN,MAURO VAN. - Facing home. Palestinian belonging in a valley of doubt.
113303: AKERBOOM,DICK. E.A. (RED) - Broeder Jehosjoea. Opstellen voor Ben Hemelsoet. Bij zijn afscheid als hoogleraar in de exegese van
113469: AKINSJA,KONSTANTIN EN GRIGORI KOZLOV - Operatie kunstroof.
111179: AKKER,K.J.VAN DEN. - Van de mond der oude middelzee.
114409: AKKERMAN,FOKKE - Limae labor et mora. Opstellen voor Fokke Akkerman t.g.v. zijn zeventigste verjaardag.
114007: AKVELD,L.M. E.A. (RED) - Vier eeuwen varen. Kapiteins - Kapers - Kooplieden en geleerden
111508: ALBACH,BEN. - Langs kermissen en hoven.
102096: ALBERTS A, - De Hollanders komen ons vermoorden. De scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland.
102377: ALBERTS A, - Een koning die van geen nee wil horen. De europese ambities van Lodewijk XIV. 1638 - 1715.
114444: ALBERTS,A. EN J.E.VERLAAN. - Apologie of verantwoording van de prins van Oranje gevolgd door het Plakkaat van Verlating.
114105: ALBRECHT,SASKIA E.A. - Vondels inwydinge van 't stadthuis t' Amsterdam
116164: ALBREKTSON,BERTIL. - History and the Gods. An essay on the idea of historical events as divine manifestations in the ancient Near East and in Israel
114638: ALCALA,ANGEL. - The spanish inquisition and the inquisitorial mind.
116341: ALCALAY,REUVEN - Words of the wise. Anthology of proverbs and practical axioms.
113120: ALDERSE BAAS-BUDWILOWITZ,PEGGY.J. E.A. - Blijvend in verbeelding. De verwerking van de tweede wereldoorlog in de beeldende kunst.
102416: ALETRINO,ARNOLD./KEES JOOSSE. - Arnold Aletrino. Pessimist met perspectief.
111568: ALETRINO,L. - Verloren tronen.
110937: ALEXANDER,E. EN P.W.BLOM - Hooggeeerd publiek. Circus in Nederland.
113093: ALEXANDRESCU,SORIN. E.A. (RED) - Hemel & aarde. Werelden van verbeelding.
108564: ALI,AHMED. (TRANSLATION) - Al-Qur'an. A contemporary translation.
113933: ALKEMADE,GERARD VAN. - Al ga je eraan kapot. Het leven van vredesactivist Kees Koning.
108666: ALLAN KILLEN,R. - The ontological theology of Paul Tillich.
116138: ALLER,H.B.VAN. - Van kolonie tot koninkrijksdeel. De staatkundige geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Aruba (van 1634 tot 1994)
113959: ALLISON,JOHN M.S. - Thiers and the French monarchy
115274: ALMA,H.A. - Identiteit door verbondenheid.
105519: ALSDORF,LUDWIG. - Indien.
116117: ALTENA,BERT. - "en al beschouwen alle broeders mij als den verloren broeder" De familiecorrespondentie van en over Ferdinand Domela Nieuwenhuis. 1846 - 1932.
115126: ALTENA,ERNST VAN. - Daar ik tot zang word aangespoord. Occitaanse troubadours. 1100 - 1300.
113770: ALTINK,SIETSKE. - De mythe van de minderheid. Nieuw rascisme, volksheid, nationaal-socialisme.
115553: AMBACHTSHEER,IR.H.F. - Van verdediging naar bescherming. De Atlantikwall in Den Haag.
114168: AMBAGTSHEER,DR.H.TH. - Jhr.Mr.Jeronimo De Bosch Kemper. Behoudend maatschappijhervormer.
115857: AMBLER,JOHN STEWARD - The French army in politics 1945 - 1962
116243: AMBROSE,STEPHEN E. - The victors. Eisenhower and his boys: the men of World War II
116344: AMBROSEWICZ-JACOBS,JOLANTA EN KRYSTYNA OLEKSY (RED) - Remembrance, awareness, responsibility. International conference on the occasion of the 60th anniversary of the museum's founding.
103773: AMERONGEN,M.VAN. - De ongelooflijke geschiedenis van het krijgsgevangenkamp "Prins Bernhard".
116058: AMERONGEN,M.VAN. - Rook doet leven. Over het recht op een hedonisch bestaan.
113945: AMERONGEN,M.VAN. - Het matrassengraf. Heine's sterfbed. 1848 - 1856.
116326: AMERSFOORT,HERMAN, HANS BLOM, DENNIS BOS EN G VAN ES (RED) - Belaagd & belegerd.
104545: AMERSFOORT,DR.H. & DRS.P.H.KAMPHUIS. (RED). - Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied.
115140: AMOS COMENIUS,J. (HANS ALEX KEILSON) - Een reis met de diligence door het tijdperk der tanks, auto's en vliegmachines.
111822: ANCONA,JACOB D' - The city of light.
115945: ANDEL,M.A.VAN. - Volksgeneeskunst in Nederland. Proefschrift.
115319: ANDERSON,HUGH G. - Lutheranism in the southeastern states. 1860 - 1886. A social history.
114367: ANDERSON,BERNHARD W. - The living world of the Old Testament.
112636: ANDERSON,FRED. - Crucible of war.
110113: ANDREA,YDA.E.(SAMENST) - Lichtpuntjes. Tien vrolijke gedichten.
107705: BURNIER ANDREAS - Belletrie 1965 - 1981.
111538: ANDREW,CHRISTOPHER EN VASILI MITROKHIN - Het Mitrokhin archief
111692: ANDREWS,RICHARD EN PAUL SCHELLINGBERGER - De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie
100873: ANDRIESSE,PETER.(VERT) - Hitlers tafelgesprekken.
110096: ANDRIESSEN,P.J. - Evangelie en Friezen. Hoe het christendom onder onze heidensche voorvaderen kwam.
108300: ANDRIESSEN,HERMAN. EN CIEL MOOREN. - Pelgrimeren om dankbaarheid.
108621: ANDRIESSEN,P.J. - De zeeman tegen wil en dank of Amsterdam in den aanvang der Eerste Stadhouderlooze Regeering.
110097: ANDRIESSEN,SUZE. (VERTALING) - Verhalen voor de jeugd.
109678: ANGOULVANT,G. - Les Indes Neerlandaises. Leur role dans l'economie internationale.
107224: ANROOY,F VAN. E.A. - Nederland in stukken. Beeldkroniek van nederlandse archieven.
101279: DONKER ANTHONIE - De einder. Verzamelde gedichten.
102101: DONKER ANTHONIE - Gebroken licht.
101224: COOLEN ANTON - De man met het Janklaassenspel.
104839: COOLEN ANTON - Peelwerkers.
108765: COOLEN ANTON - De weg terug... Anton Coolen vertelt een kerstverhaal.
104496: APPEL,LEA. - Het brood der doden. Geschiedenis en ondergang van een joods meisjes-weeshuis.
113139: APPLEBAUM,ANNE. - Gulag. A history of the Soviet camps.
113757: ARAD,YITZHAK E.A. (RED) - Documents on the holocaust.
115164: ARBMAN,HOLGER. - Schweden und das Karolingische Reich. Studien zu den Handelsverbindungen des 9. Jahrhunderts.
108653: ARIES,PHILIPPE. - Het beeld van de dood.
111993: ARIES,PHILPPE. - De ontdekking van het kind. Sociale geschiedenis van school & gezin.
112467: ARKENBOUT,GERT. - Ons dorp Oostvoorne
115368: ARMANDO - Het gevecht
105217: ARMANDO, HANS VERHAGEN EN MAUD KEUS, - Geschiedenis van een plek. Concentratiekamp Amersfoort.
110846: ARMANDO - Uit Berlijn.
114729: ARMESON,ROBERT.B. - Total warfare and compulsory labor.
109846: ARMSTRONG,KAREN. - De wenteltrap. Mijn weg uit de duisternis.
115540: ARMSTRONG,KAREN. - De bijbel. De biografie.
111807: ARMSTRONG,KAREN. - Door de nauwe poort. Mijn zeven kloosterjaren. Een spirituele ontdekkingsreis.
102731: ARMSTRONG,KAREN. - Een geschiedenis van God.
110947: ARMSTRONG,KAREN. - Jeruzalem. Een geschiedenis van de heilige stad.
115990: ARMSTRONG,KAREN. - The great transformation. The beginning of our religious traditions
115992: ARMSTRONG,KAREN. - The Bible.The biography
107812: ARNOLDO,FR.M. (A.N.BROEDERS) - Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen.
115138: ARNOLDUSSEN,PAUL EN HANS OLINK - Twee broers, drie levens. Henri en Anton Pieck.
114870: ARSCHINOW,PETER. - Anarchisten im Freiheitskampf. Die Geschichte der Machno-Bewegung. 1918 - 1921.
115044: ARSUAGA,JUAN LUIS - Het halssieraad van de Neanderthaler. Op zoek naar de eerste denkers.
115398: ARTILLAC BRILL SR, P.J.D' - Beknopte geschiedenis der nederlandse ridderorden.
113953: ARTS,NICO. - Marcus van Eindhoven. Een archeologische biografie van een middeleeuws kind.
115784: ARUNI,NASEER H. - Jordan: a study in political development (1921 - 1965)
116072: ASBRIDGE,THOMAS. - De eerste kruistocht. De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom.
115350: ASCH,SCHALOM. - Petersburg
105968: ASCH,SCHALOM. - Motke de dief.
115247: ASCH,SCHALOM. - Der Krieg geht weiter.
112962: ASHLEY,KATHLEEN EN WIM HÜSKEN (RED) - Moving subjects.
113664: ASSAN,ARYEH. - The name of Solomon. Memoirs 1940-1945.
105106: ASSCHER,S. - Shaddai. De bewogen jaren van een joodse familie.
114990: ASSCHER,A. EN PROF.DR.D.COHEN (RED) - Het joodsche weekblad. UItgave van den joodschen raad voor Amsterdam. 2 delen.
109365: ASSCHER-PINKHOF,C. - Hoor eens even.
115493: ASSELBERGS,ALPHONS J.M. - Dr.Jan Pieter Heije of de kunst van het leven
114950: ASSELBERGS,A.L.L.M. E.A - Nederlandse architectuur 1880 - 1930. Americana.
114948: ASSELBERGS,A.L.L.M. E.A - Nederlandse architectuur 1910 - 1930. Amsterdamse school.
114949: ASSELBERGS,A.L.L.M. E.A - Nederlandse architectuur 1893- 1918. Architectura.
114947: ASSELBERGS,A.L.L.M. E.A - Nederlandse architectuur 1856 - 1934. Berlage.
111910: ASSIS,MACHADO DE. - Posthume herinneringen van Bras Cubas.
116432: ASSIS,MACHADO DE. - Ezau en Jacob.
110213: ASSIS,MACHADO DE. - Quincas Borba.
115917: ATEN,JAN - Wormerveer langs weg en Zaan.
115504: HERTOGIN VAN ATHOLL, - Spanje en de vrede in Europa.
115621: ATKINS,GAIUS GLENN AND FREDERICK L.FAGLEY - History of american congregationalism
110166: AUBYN,GILES ST. - Edward VII. Prince & King.
113059: AUBYN,LORNA ST. - Rituelen en ceremoniën voor alledag.
115732: AUDOIN-ROUZEAU,STEPHANE EN ANNETTE BECKER. - '14 - '18. De grote oorlog opnieuw bezien.
113305: AUGUSTIJN,C. EN E.HONEÉ. (RED) - Vervreemding en verzoening.
115084: AUKES,H.W.F. - Het leven van Titus Brandsma.
114131: AURELIUS,JOANNES. (JAN TER GOUW) - Amsterdam.
115246: AUST,STEFAN. - Het Baader Meinhof complex.
108425: AUSTIN,A.B. - Fighter command.
110106: AVERDIECK,ELISE. - Karl und Marie. Eine Sammlung von Erzählungen. Für Kinder von 5 bis 9 Jahren.
114316: AVI-YONAH,MICHAEL. - Geschichte der Juden im Zeitalter des Talmud in den Tagen von Rom und Byzanz.
115500: AZANA,DON MANUEL - Discours prononce par S.E. le president de la republique Don Manuel Azana a l'hotelde ville de Madrid le 13 novembre 1937.
115501: AZANA,DON MANUEL - Discours prononce par S.E.M.Manuel Azana, president de la republique Espagnole a l'hotel de ville de Barcelone le 18 juillet 1938.
115428: BAALBERGEN,J. (RED) - 't Fort Abcoude. Geschiedenis en natuur.
115925: BAALEN,CARLA VAN EN JAN RAMAKERS (RED) - Het kabinet Drees III. 1952-1956. Barsten in de brede basis.
114052: BAALEN,ANNEKE VAN. - Brusterschap. Memoires. Artikelen 1971 - 1997.
116110: BAAR,MIRJAM DE. - Ik moet spreken. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616 - 1680)
115150: BAARSEN,REINIER - De amsterdamse meubelloterijen en de geschiedenis van de meubelmakerij in de tweede helft van de achttiende eeuw.
105790: BAARSSEN,S. - Ook dat was Urk.
111829: BAART,J.M. E.A. (RED) - De hollandse stad in de dertiende eeuw.
111634: BAARTMANS-VAN DEN BOOGAARD,JOEP L.M.(RED) - Uit en thuis in Brabant.
114686: BAARTSE,DICK EN BOB POLAK (RED) - Hermans-magazine. Over Willem Frederik Hermans.
110343: BABEL,ISAAK. - Verzameld werk. Deel 2. Toneelstukken & brieven.
114199: BACH,STEVEN. - Leni. Leven en werk van Leni Riefenstahl.
115530: BACHELOR,JOHN & CHRIS CHANT - Geillustreerde zeilschepen encyclopedie. 2000 v.C. tot nu.
114304: BACHER,WILHELM. - Die exegetische Terminologie der Judischen Traditionsliteratur.
114077: BACHRACH,A.G.H. E.A. (RED) - Willem III. De stadhouder-koning en zijn tijd.
115881: BADER,J. - Verborgen in brabantse bodem. Joodse begraafplaatsen in Noord-Brabant.
113797: BADINTER,ELISABETH. - De mythe van de moederliefde. Geschiedenis van een gevoel
114762: BAECK,LOUIS. - Economische ontwikkeling en sociale structuur in Belgisch-Kongo
115455: BAECK,LEO. - Das Wesen des Judentums
109045: BAEDEKER,K. - Berlin und Umgebung.
109674: BAEDEKER,K. - Die Schweiz nebst den angrenzenden Teilen von Oberitalien, Savoyen und Tirol.
109758: BAEDEKER,K. - Le Sud-Est de la France. Du Jura a la Méditerranée y compris la Corse. Manuel de voyageur.
109672: BAEDEKER,K. - London and its environs.
107201: BAER,GEORGE W. - The coming of the Italian - Ethiopian War.
111350: BAGGERMAN,ARIANNE. - Een lot uit de loterij.
114515: BAGGERMAN,J.A. EN J.M.H.J.HEMELS. - Verzorgd door het ANP. Vijftig jaar nieuwsvoorziening.
100798: BAGHUS,PIET. - Ontmoeting met de bevrijding. De ouverture in Limburg. 1944-1945.
107484: BÄHR,HANS WALTER (RED) - Die Stimme des Menschen. Briefe und Aufzeichnungen aus der ganzen Welt. 1939 - 1945.
109913: BAILEY,ALICE A. - A treatise on the seven rays. Esoteric psychology.
114938: BAILEY,ALICE A. - The rays and the initiations. Volume V. A treatise on the seven rays.
111367: BAINES,PATRICIA. - Spinning wheels. Spinners & spinning.
113885: BAK,PETER. - Harde koppen. De lokale en regionale edities van Trouw in oorlogstijd.
115954: BAKKER,CATHERINA TH. - De erfenis van Theresia Spijker.
114724: BAKKER,G. MAJOOR B.D. - De guerilla der camisards. Een episode uit de hugenotenstrijd. 1702 - 1710.
115910: BAKKER,J. - Rotterdamsche diergaarde van 1857 tot 1940 en de overgang naar Blijdorp.
116388: BAKKER,DR.G. E.A. (RED) - De Waag staat in brand. Sneek 1940 - 1945.
115371: BAKKER,MARTHA. (RED) - Het fotoarchief van Prins Bernhard. De jaren 1940 - 1945.
107189: BAKKER,J. - "Maar verder is hier niks gebeurd" Oorlog en bevrijding gemeente Scheemda.
103064: BAKKER,HANS.(RED) - The sacred centre as the focus of political interest.
111783: BAKKER,B./E.FLEURBAAY./A.W.GERLAGH. - De verzameling van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950.
113055: BAKKER,PIET - Een buurt wordt bijgezet. Wel en wee rond het Waterlooplein.
113204: BAKKER,ROBERT JAN. - De boycot beoordeeld.
114122: BAKKER,PIET - Het seinwezen.
115147: BAKKER,S. / H.EISMA / E.W.DE JONG - Het groene boekje. Nuchter protest tegen het rode boekje voor scholieren.
114251: BAKKER,SIEM - Het literaire tijdschrift Het Woord 1945 - 1949.
114250: BAKKER,SIEM - Literaire tijdschriften van 1885 tot heden.
100647: BAKKER,IR.H.TH. - De K.P.M. in oorlogstijd.
111476: BAKX,PIETER (W.J.M.A.ASSELBERGS) - Prieel in Troje.
112894: BALASZ,ETIENNE EN YVES HERVOUET (ED) - A Sung Bibliography. (Bibliographie des Sung)
112556: BALBAIN VERSTER, J.F.L.DE.(INLEIDING) - De Amsterdamsche Ijsclub. 1864 - 1914. Gedenksschrift bij het 50-jarig bestaan.
104927: BALDEWYNS,ALBERT. EN ANDRÉ HERMAN-LEMOINE. - De kanonnen van Walcheren.
114098: BALEN,MR W.J.VAN. - Het werkende land. Opbouw van Nederland in moeilijke tijden.
100725: BALEN,MR W.J.VAN. - Nederlands voorhoede.
116085: BALKER,HABAKUK II DE. (H.H.TER BALKT) - Oud gereedschap. Mensheid moe.
116291: BALKT,H.H.TER. - Machines! Maai ons niet, maai de rogge.
116290: BALKT,H.H.TER. - Waar de burchten stonden en de snoek zwom.
116289: BALKT,H.H.TER. - Hemellichten
116112: BALLARD,EDWARD G. AND CHARLES E.SCOTT (RED) - Martin Heidegger: in Europe and America.
114507: BALLARD,EDWARD G. - Art and analysis. An essay toward a theory in aesthetics.
110147: BALM,S.W., H.J.CALKOEN E.A. - Drie baarsjes en een ham. Over geschiedenis en volksleven van Spaarndam.
114780: BAN,DR.IR.A.W. VAN DEN. - Boer en landbouwvoorlichting. De communicatie van nieuwe landbouwmethoden.
112932: BANCROFT-HUNT,NORMAN. - Indianen van Noord-Amerika.
113896: BANGE,PETTY. E.A. (SAMENST) - Tussen heks & heilige.
114715: BANK,JAN. - Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks Beweging. (NVB)
107768: BANK,JAN. - Katholieken en de Indonesische revolutie.
104875: BANK,WIM, TON VAN DOORN E.A. - Kennemerland hongert naar zijn bevrijding.
113648: BANNON,JOHN FRANCIS. - The spanish borderlands frontier. 1513 - 1821.
114866: BANZAI,GENERALLEUTNANT (VOORWOORD) - Japanisches Kriegstagebuch. No 2. Von Singapur bis Mandalay und Corregidor.
115252: BARATZ,JOSEPH. - A village by the Jordan. The story of Degania.
116342: BARBER,BENJAMIN. - Als burgemeesters zouden regeren. Haperende staten, opkomende steden.
116392: BARBER,NOEL. - Seven days of freedom. The Hungarian uprising 1956.
115765: BARDTKE,H. - Liber psalmorum. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Deel 11.
112544: BARENDS,S. E.A. (RED) - Het nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering.
113173: BARLACH,A.G.H. - Sir Constantine Huygens and Britain. 1596 - 1687. A pattern of cultural exchange.
107228: BARNARD,MAJORIE. - A history of Australia.
116095: BARNOUW,N.D.J. (RED) - Oorlogsdocumentatie '40 -'45. Achtste jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
104264: BARNOUW,N.D.J. (RED) - Oorlogsdocumentatie '40-'45. Tweede jaarboek van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie.
107430: BARNOUW,N.D.J. (RED) - Oorlogsdocumentatie '40 - '45. Negende jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
107433: BARNOUW,N.D.J. (RED) - Oorlogsdocumentatie '40 - '45. Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 1989.
108013: BARNOUW,N.D.J. (RED) - Oorlogsdocumentatie '40 - '45. derde jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
107550: BARNOUW,DAVID. & ADA LOPES CARDOZO. - Herdenken op klein formaat. Nederlandse postzegels over de tweede wereldoorlog.
107787: BARNOUW,N.D.J. (RED) - Oorlogsdocumentatie '40 - '45. Vijfde jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
107289: BARNOUW,DAVID. - Oorlogsdocumentatie '40 - '45. Tiende jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
112515: BAROJA,JULIO CARO. - Tecnologia popular espanola. Artes del tiempo y del espacio.
112753: BARTALITS,L.L.S. - Hongarije en de anschluss 1918-1938. Proefschrift.
107841: BARTEN,PIETER. - Reincarnatie en levenslot.
113730: BARTLEY,RUSSELL.H. (RED EN VERTALING) - Soviet historians on Latin America. Recent scholarly contributions.
106808: BARTOSZEWSKI,WLADYSLAW. - Uns eint vergossenes Blut. Juden und Polen in der Zeit der Endlösung.
114760: BARTSCHI,HANS-PETER. - Industrialisierung, Eisenbahnschlachten und Städtebau.
100775: BARTSTRA,DR.J.S. EN PROF.DR.W.BANNING. - Nederland tussen de natiën.Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis.
112284: BARZILAY,ISAAC E. - Between reason and faith. Anti-Rationalism in Italian Jewish Thought. 1250-1650
109178: BASCHWITZ,KURT. - De strijd met den duivel. De heksenprocessen in het licht der massa-psychologie.
115342: BASS,JOSEPH. - Those were the days....Il fut un temps...
111746: BASTET,F.L. - Op weg naar het zuiden.
110723: BASTET,F.L. - Het maansteenrif. Wandelingen door de antieke wereld.
113555: BASTET,F.L. - Tussen Keulen en Parijs.
116480: BATCHELDER,MARJORIE - The puppet theatre handbook
113594: BATESON,GREGORY EN MARY CATHERINE. - Waar engelen zich niet wagen. Een kentheorie van het heilige.
112601: BATTJES,JAN EN HANS LADRAK - Van steenhuis tot borg. De bouwhistorie van de Menkemaborg.
114957: BAUD,PROF.DR.MICHIEL. - Militair geweld, burgelijke verantwoordelijkheid.
106221: BAUER,OTTO. - De opstand van de oostenrijksche arbeiders.
104686: BAUER,C. - De slag bij Arnhem. De mythe van het verraad weerlegd.
116199: BAUER,CHRISTIAN. - Play 1...b6. A dynamic and hypermodern opening system for black.
115982: BAUMEL,JUDITH TYDOR - Kibbutz Buchenwald. Survivors and pioneers.
112736: BAUMGARDT,DAVID. JOSEPH FRANK E.A. (RED) - Horizons of a philosopher. Essays in honor of David Baumgardt.
112356: BAUWENS,E.C.G. - Het nationaal gerechtshof. 1802-1811.
110795: BAUWENS,A. - Acta van de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde gemeente te Sluis.
109279: BAYER,DR.JOS. - Handbuch der thierärztlichen Chirurgie und Geburtshilfe. Band 1: Operationslehre.
116343: BEARD,MARY - Pompeii. Het dagelijks leven in een romeinse stad.
115983: BEAUMONT,MICHAEL (INTRODUCTION) - War on Sark. The secret letters of Julia Tremayne
111694: BEAUVOIR,SIMONE DE. - Een transatlantische liefde. Brieven aan Nelson Algren. 1947 - 1964.
113321: BEAUVOIR,SIMONE DE. - Oorlogsdagboek. September 1939 - januari 1941.
113675: BEAUVOIR,SIMONE DE. - Brieven aan Sartre. 1930 - 1939 en 1940 - 1963.
110034: BEBEL,AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
106428: BECHTOLD,J. EN G.GOOSSENS. - Tegelsche volkskunst.
113124: BECKER,JASPER. - Hungry ghosts. China's secret famine.
112635: BECKER,FRANS EN JOHAN FRIESWIJK. - Bedrijven in eigen beheer.
114747: BEEK,B.L.VAN. E.A. - Ex Horreo. IPP 1951 - 1976.
113962: BEEK,SANDRA VAN. - De grote illusie. Leven en liefde van Ellen en Gerry Waller.
111252: BEEK,MARCEL L.F.VAN DER - De muntslag ten tijde van Koning Willem II.
115279: BEEKOM,IR.C.W.C. - Eiland in nood.
108960: BEELAERTS VAN BLOKLAND,JHR.MR.F.(INLEIDING) - Vijftig jaren. Officieel gedenkboek t.g.v. het gouden regeringsjubileum van H.M. Kon. Wilhelmina.
112341: BEELING,A.C. - Nederlands zilver 1600 - 1813. Deel I en II.
115315: BEEM,H. - De verdwenen mediene. Kol hakohol. Hakadousj hazee.
114513: BEEN,WOUTER DE. - Realism revisited.
113629: BEERENDS,HANS. - De derde wereldbeweging. Geschiedenis en toekomst.
108019: BEEVOR,ANTONY. - Stalingrad.
113876: BEEVOR,ANTONY. - Berlin. The downfall 1945.
110210: BEHAN,BRENDAN. - Bekentenissen van een Ierse rebel.
115694: BEIERL,FLORIAN.M. - History of the Eagle's Nest. A complete account of Adolf Hitler's alleged " Mountain Fortress"
116372: BEIJER,JAN. (RED) - Flipje, het fruitbaasje van Tiel
111959: BEIJNUM,KEES VAN. - Het verboden pad
115109: BEIN,ALEX. - Theodor Herzl. Biographie.
111236: BEITL,RICHARD. - Der Kinderbaum.
112882: BEKKER,YPE. E.A. (RED) - In de ruimte van de openbaring. Opstellen voor Nico T.Bakker.
106106: BEKKER,CAJUS. - Hitler's naval war.
106969: BEKKER,CAJUS. - Verdammte See. Ein Kriegstagebuch der deutschen Marine.
108835: BEKKERS,DRS.H. EN DRS.M.HOMMERSON. - Spiegel van Arnhem. 175 jaar leven en lezen in Arnhem.
109441: BELEVING, GESCHIEDENIS, ONDERZOEK, - Het voertuig van de ziel. Het fijnstoffelijk lichaam
109794: BELIËN,H.M ,A.TH. VAN DEURSEN EN G.J.VAN SETTEN (RED) - Gestalten van de gouden eeuw. Een Hollands groepsportret.
104527: BELINFANTE,PROF.MR.A.D. - In plaats van bijltjesdag.
109419: BELL,RUDOLPH M. - Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid. Italië 1200 - 1800.
111963: BELLEFROID,MR.J.H.P. - Beknopt overzicht der staatsinrichting van Nederland tijdens de bezetting
115354: BELONJE,MR.DR.J. - Het wolvehuis te Zandwerven. Een westfriese boerderij met betrekkingen tot de stad Medemblik.
113893: BELTLE,ERIKA EN KURT VIERL. - Erinnerungen an Rudolf Steiner.
115834: BEN-GURION,DAVID - My talks with Arab leaders
114347: BEN-GURION,DAVID - The jews in their land.
115366: BEND,DR.J.G.VAN DER. - Het spinozisme van Dr.J.D.Bierens de Haan.
112707: BENDERS,RAYMOND J. E.A. - Tirade themanummer over W.F.Hermans.
108683: BENDINER,ELMER. - The rise and fall of paradise. When Arabs and Jews built a kingdom in Spain.
114842: BENEDICT,GERALD. - De Maya voorspellingen voor 2012.
113663: BENJAMIN,YIGAEL. - They were our friends.
116212: BENNETT,RALPH. - Ultra and mediterranean strategy 1941-1945.
115494: BENNETT,J.G. - Gurdjieff. Making a new world.
111967: BENTLEY,JAMES. - Het geheim van de berg Sinai.
113158: BERCOVITCH,SACVAN. - The rites of assent.
110832: BERENDRECHT,PETRA. - Proeven van bekwaamheid.
104436: BERENDSEN,HANS & RIK WEEDA. - Uit de vonk zal de vlam oplaaien.
115652: BERENDSOPHN,WALTER A. - Zur Vorgeschichte des " Beowulf"
114240: BERENSTEIN,TATIANA E.A. (RED) - Faschismus - Getto - Massenmord.
115340: BERG,HETTY. (RED) - De gelykstaat der joden. Inburgering van een minderheid.
116102: BERG,KAREL VAN DEN. - Beste ouders! Brieven uit de Transvaal van Karel van den Berg. 1896-1900.
106900: BERG,HERMA M.VAN DEN. - Noordelijk Oostergo: Ferwerderadeel.
116098: BERG,HARRY VAN DEN, PIM FORTUYN EN TEUN JASPERS. - De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland.
114916: BERG,HETTY. (RED) - Facing west. Oriental jews of Central Asia and the Caucasus.
116428: BERGANDER,GOTZ. - Dresden im Luftkrieg. Vorgeschichte - Zerstorung - Folgen.
114730: BERGEN,DORIS L. - Kruis met haken. Duitse Christenen in het Derde Rijk.
115328: BERGER,KLAUS - Psalmen aus Qumran.
113973: BERGER,STEFAN EN NORMAN LAPORTE. - The other Germany.
112934: BERGH,G.C.J.J.VAN DEN / J.E.SPRUIT EN M.VAN DE VRUGT.(RED) - Rechtsgeleerd Utrecht.
110865: BERGH,HANS VAN DEN. - De sterren van de hemel. De kunst van het toneelspelen.
113600: BERGH-HOOGTERP,LOUISE E VAN DEN. - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen.
115750: BERGMAN,ALFRED. - Grabbe bibliographie.
114284: BERGMAN,F.H. E.A. - Slaags met de politie. Een documentaire.
114602: BERGMANS,WIM. - Taxonomy and biogeography of African Fruit Bats (Mammalia, Megachiroptera)
108909: BERGSCHICKER,HEINZ. - Deutsche Chronik. Alltag im Faschismus 1933 - 1945.
115267: BERGSMA,AD. - Vakbibliotheken in Nederland en Belgie.
114628: BERGSMA,W. E.A. (RED) - Doopsgezinde bijdragen. Nieuwe reeks 28 (2002) en 29 (2003)
112970: BERINGER,RICHARD E. E.A. - Why the south lost the civil war.
115671: BERKEL,K VAN, M.J.VAN LIEBURG, H.A.M.SNELDERS. - Spiegelbeeld der wetenschap. Het genootschap ter bevordering van natuur-, genees- en heelkunde. 1790 - 1990.
112823: BERKEL,KLAAS VAN. - Academische illusies.
113359: BERKEL,K VAN. - In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland. 1580 - 1940.
110872: BERKEL, KLAAS VAN - Dijksterhuis. Een biografie.
116286: BERKHOFF,KAREL.C. - Harvest of despair. Life and death in Ukraine under Nazi Rule.
109868: BERKOWITZ,MICHAEL. - The jewish self-image. American and british perspectives, 1881 - 1939.
113745: BERNAL,J.D. - Sociale geschiedenis van de wetenschap.
115535: BERNDT,ALFRED INGEMAR. - Mijlpalen van het Derde Rijk. Een beschrijving van belevenissen uit groote dagen.
114054: BERNET KEMPERS,DR.K.PH. - Muziekgeschiedenis.
101196: BERNLEF J, - Morene.
112321: BERNSTEIN,CARL EN MARCO POLITI - Zijne heiligheid. Johannes Paulus II en de verborgen geschiedenis van onze tijd.
110502: BERTSCHINGER,RICHARD. - Can Tong Qi. Het geheim van het eeuwige leven.
115180: BESCHLOSS,MICHAEL R. - De koudste jaren.
110913: BESGEN,ACHIM - Der stille Befehl.
112953: BESTEMAN,J.C. E.A. - Hollandse studiën 8.
113794: BETHELL,NICHOLAS. - Het laatste geheim van de tweede wereldoorlog. Gewelddadige repatriëring naar Rusland. 1944-1947.
114791: BETHGE,RICHARD. - Ergebnisse und Fortschritte der germanistischen Wissenschaft im letzten Vierteljahrhundert.
115317: BETHLEHEM,J, F.HIEGENTLICH EN F.J.HOOGEWOUD (RED) - Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de joden in Nederland.
115724: BETTAN,ISRAEL. - The five scrolls. A commentary on The song of songs, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther.
112695: BETTEN,KLAAS. - Over de liefhebberij voor boeken. Honderd jaar boekhandel Van der Velde.
111809: BETTS,A.V.G. - Excavations at Tell Um Hammad. The early assemblages (EB I-II)
105256: BEUKELAER,HANS DE. - St.-Helena's ommegang.
112151: BEUKEN,DR.W.H. (RED) - De eerste bliscap van Maria & Die sevenste bliscap van onser vrouwen.
114649: BEUKERS,M.P. & J.J.CAHEN (RED) - Studia Rosenthaliana. Special issue.
108919: BEUMELBURG,WERNER. - Sperrfeuer um Deutschland.
113358: BEUMER,JURJEN. - Intimiteit en solidariteit. Over het evenwicht tussen dogmatiek, mystiek en ethiek.
115895: BEUNINGEN,DR.P.TH.VAN. - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525 - 1576)
110857: BEVERSLUIS,MARTIN. (RED) - Wilde loten.
101983: BEVERSLUIS,MARTIEN. - Het zaad.
114969: BEYEN,MARNIX. - Oorlog & verleden. Nationale geschiedenis in Belgie en Nederland, 1938 - 1947.
109031: BEYERCHEN,ALAN B. - Wissenschaftler unter Hitler. Physiker im Dritten Reich.
116396: BEYERS NAUDE,C.F. - Verzet en verzoening. Autobiografie.
100217: BEZEMER,K.W.L. - Verdreven doch niet verslagen.Verdere verrich- tingen der koninklijke marine in WO II.
115642: BIALIK,CHAYYIM NACHMAN. - Gedichte. Twee delen in een band.
115537: BICKER CAARTEN,A. - Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland. 1407/'08 - rondom 1500
114705: BICKER CAARTEN,A. E.A. - Zeven heerlijkheden. Over geschiedenis en volksleven van Oud-Schoten.
104701: BICKER CAARTEN,A. - De molens in ons volksleven.
114511: BIDELMAN,PARTICK KAY. - Pariahs standup! The founding of the liberal feminist movement in France, 1858 - 1889.
114905: BIE,WIM DE, FREEK DE JONGE, KEES VAN KOOTEN - Een gebaar voor Amnesty International.
114132: BIELEMAN,J. - Heino. Een geschiedenis van mens en plaats.
108665: BIERENS DE HAAN,DR.J.D. - Politeia. Groote mannen over staat en maatschappij.
111482: BIEZEN,JAN VAN, GIJS VAN HILLTEN, PIET KEE, SANDRA DE VRIES. - Het Van Haferbeer/Schnitger-orgel in de Grote-of St.Laurenskerk te Alkmaar.
112973: BIGING,CURT. - Deutsche Vorzeit - Deutsche Gegenwart.
114919: BIJL,DRS.M.VAN DER E.A. (RED) - Van spaans beleg tot bataafse tijd. Alkmaars stedelijk leven in de 17de en 18de eeuw.
114920: BIJL,DRS.M.VAN DER E.A. (RED) - Alkmaarse silhouetten. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
114921: BIJL,DRS.M.VAN DER E.A. (RED) - Alkmaar en veelvoud. Tussen archeologie en actualiteit.
115273: BIJLSMA,JAN. - Over het voortreffelijke. Tien lezingen over de Ethica van Aristoteles.
111828: BIJSTERVELD,ARNOUD-JAN.A. E.A. (RED) - Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - Boekproductie - Historiografie
116120: BINET,LAURENT. - HhhH. Himmlers hersens heten Heydrich.
115105: BING,V. EN BRAET VON UEBERFELDT. - Nederlandsche kleederdrachten, naar de natuur geteekend door Valentyn Bing en Braet von Ueberfeldt.
114692: BINGLEY,A.H. - Sikhs.
115949: BINION,RUDOLPH - Frau Lou. Nietzsche's wayward disciple.
112408: BINNER,ROLF, OTTO V/D HAAR, JAN-WILLEM BOS. - Wiens schuld? De impact van Daniel Jonah Goldhagen op het holocaustdebat.
114418: BINNEVELD,J,M,W. - Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
106126: BIRDSALL,STEVE. - Log of the liberators.
115562: BIRKE,ERNST. - Frankreich und Ostmitteleuropa im 19.Jahrhundert. Beitrage zur Politik und Geistesgeschichte.
115649: BISGROVE,RICHARD. - The national trust book of the english garden
115093: BISON,META. - O laage hut! Meer grootsch dan vorstelijke hoven.
113505: BLAAS,P.B.M. - Geschiedenis als wetenschap. Een bundel oude en nieuwe essays.
113899: BLACKBURN,JULIA. - Charles Waterton. 1782 - 1865. De eerste natuurbeschermer.
112351: BLAEIJ,PIET DE (EINDRED) - Midden-Zeeuws-Vlaanderen 1940-1944. Oog- en oorge- tuigen over oorlog en bevrijding.
115856: BLAIR,KAREN.J. - The torchbearers. Women & their amateur arts associations in America, 1890 - 1930.
114809: BLANC,BRIGITTE. E.A. - La seconde guerre mondiale.Guide des sources conservees en France. 1939 - 1945.
111734: BLANC,OLIVIER. - De laatste brief. Autentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse revolutie.
113553: BLANC,P.M.LE (RED) - Kerkelijk zilver. Negen opstellen over kerkelijke zilversmeedkunst.
116068: BLANKENSTEIN,ELISABETH VAN. - Dr.M.van Blankenstein. Een nederlands dagbladdiplomaat. 1880 - 1964
115098: BLANKER,PETER. (RED) - Breng mij naar Rotterdam terug. Een eeuw liedjes over de Maasstad en haar inwoners.
111363: BLAUWHOF,GERTRUD. - Van passie tot professie. Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart.
113613: BLAVATSKY,H.P. - The secret doctrine.
103325: BLAVATSKY,H.P. - De geheime leer.
114200: BLECOURT,WILLEM DE EN MARIJKE GIJSWIJT-HOFSTRA (RED) - Kwade mensen. Toverij in Nederland.
111743: BLES,MARK. - Een kind in oorlog. Het ware verhaal van Hortense Daman.
108247: BLIK,E.A. EN D.ROOS. - Kromsluiting in de ijzers.
104439: BLINK,DR.H. - Nederland en zijne bewoners.
116408: BLOCH,CHAJIM - Das Judische Volk in der Anekdote. Ernstes und Heiteres von Gottsuchern, Gelehrten, Kunstlern, Narren, Schelmen, Aufschneidern, Schnorrern, Reichen, Frommen, Freidenkern, Tauflingen, Antisemiten.
115451: BLOCH,CHAJIM - Kaballistische Sagen
115737: BLOCKMANS,WIM. - Metropolen aan de Noordzee. De geschiedenis van Nederland, 1100 - 1560
111621: BLOED,DRS.A, DR.L.R.MUL EN H.W.VAN SOEST (RED) - Van wildernis tot Ronde Venen
114035: BLOEM,W.J.TH. (RED) - Van de kar af gezien. Oorlogsdagboek van A.A.Bloem. Bezettingsjaren 1940 - 1945.
107634: BLOEM J,C. - Verzamelde gedichten.
103692: BLOEM J,C. - Verzamelde gedichten.
109192: BLOEM J,C. - Sintels.
103785: BLOEM J,C. - Verzamelde beschouwingen.
112566: BLOEMEN,DRS.E.S.A. E.A. (RED) - Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek. Vijfde deel.
116363: BLOEMENDAL,HANS - Amsterdams Chazzanoet. Synagogale muziek van de Ashkenazische Gemeente. Deel I en II.
108776: BLOEMGARTEN,SALVADOR. - Henri Polak. Sociaal democraat. 1868 - 1943.
106136: BLOEMHOF,J.L. - Amersfoort '40 - '45.
114156: BLOK,JOHAN, COR CAMPAGNE EN SJEF JANSSEN. - Trams in Midden-en Zuid-Limburg. 1888 - 1950.
112307: BLOK,JOSINE E.A. (RED) - Jaarboek voor vrouwengeschiedenis. Tweede en derde jaarboek.
116313: BLOK,GEMMA. - Ziek of zwak. Geschiedenis van de verslavingszorg in Nederland.
100698: BLOK,ANTON. - De bokkerijders. Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas. 1730-1774.
101639: BLOK,W. - P.C.Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe.
113136: BLOK,PAUL. - Er stroomt een Jordaan door mij.
107528: BLOK,P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk.
113565: BLOK,ELS. - Loonarbeid van vrouwen in Nederland 1945 - 1955.
116360: BLOK,F.F. - Seventy-seven Neo-Latin letters.
110663: BLOKHUIS,M. E.A. - De Amstelkerk anno 1670.
113506: BLOKHUIS,PETER. - Kennis en abstraktie.
104283: BLOKZIJL,MAX./RENE KOK. - Max Blokzijl, stem van het Nationaal-Socialisme.
100415: BLOKZIJL,MAX. - Voor het te laat is...!
116235: BLOM,RON / BART VAN DER STEEN - Een banier waar geen smet op rust. De geschiedenis van het trotskisme in Nederland, 1938 - heden
114956: BLOM,J.C.H., D.E.H.DE BOER, H.F.COHEN EN J.F.COHEN - A.E.Cohen als geschiedschrijver van zijn tijd
111132: BLOM,PAUL. E.A. (RED) - La France aux Pays Bas. Invloeden in het verleden.
114648: BLOM,J.C.H. EN C.J.MISSET (RED) - Broeders sluit u aan. Aspecten van verzuiling in zeven hollandse gemeenten
105864: BLOM,ONNO. - Zolang de voorraad strekt. De literaire boekenweekgeschenken 1984 - 2000.
115804: BLONK,DR.A. - Fabrieken en menschen. Een sociografie van Enschede.
113134: BLOOM,HAROLD. - Voortekenen van een nieuw millennium.
116052: BLUMBERGER,J.TH.PETRUS. - De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië
112862: BLUMENFELD,KURT. - Erlebte Judenfrage. Ein vierteljahrhundert deutscher Zionismus
116281: BLUMENTHAL,W.MICHAEL. - The invisible wall. Germans and Jews. A personal exploration.
116154: BLUNDEN,EDMUND. - Oorlogsgedruis. (Undertones of war)
112468: BLUSSÉ-VAN OUD-ALBLAS,MR.A. - De geschiedenis van het clipperschip in Noord-Amerika, Engelend en Nederland.
112568: BLUSSÉ,LEONARD & JAAP DE MOOR - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar. 1600 - 1650.
112517: BLUYSSEN,JAN & GERARD ROOIJAKKERS - God verborgen en nabij. Religie als heilig spel.
115186: BOAS,FRANZ - Handbook of American Indian languages. Part I.
111709: BOAS,DR.HENRIËTTE - Herlevend bewaard. Aren lezen in Joods Amsterdam.
115658: BOCK,CLAUS VICTOR. - Untergetaucht unter Freunden. Ein Bericht. Amsterdam 1942 - 1945.
114584: BODAR,ANTOINE. - Weten waar de muze woont.
115097: BODAR,ANTOINE. - Uit de eeuwige stad.
107250: BÖDDEKER,GÜNTER. - Der Untergang des dritten Reiches.
112056: BODT,SASKIA DE E.A. (SAMENST) - Flora's schatkamer. Het bloemmotief in de europese kunst & kunstnijverheid.
113577: BODT,S.F.M. DE. E.A. - Schilderen met gouddraad en zijde.
114625: BOECK,DR.KURT. - Indische Gletscherfahrten. Reisen und Erlebnisse im Ost- und West-Himalaja.
104146: BOEDIJN,K. - Vogelalbum No 1.
114748: BOEIJINGA,DR.K.J. E.A. - Indische dag. Gehouden op initiatief van het studentencorps a.d Vrije Universiteit op 20 mei 1941
112790: BOEKE,ENNO. - Hoogte en diepte. Bijbelse symboliek van dualisme en kringloop.
113274: BOELAARS,BERT. - Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve.
116414: BOELEMA-DIDDENS,T.E. (SAMENSTELLING) - Boerderijen en hun bewoners in Noord- en Zuidbroek. Er leefden 8427 mensen....
112755: BOELS,HENK. - Binnenlandse zaken.
113836: BOENDERMAKER,PROF.DR.J.P. - Voor de achtste dag. Het oude testament in de eredienst.
115092: BOENDERMAKER,DR.P. - Paulus en het Orfisme.
115774: BOER,P.A.H.DE. (RED) - Oudtestamentische studiën. Deel XV. The priestly code and seven other studies.
116479: BOER,DR.E.A.DE - Loflied en hekeldicht. De geschiedenis van Calvijn's enige gedicht.
115570: BOER,JAKOB JAN. - Ubbo Emmius en Oost-Friesland
108453: BOER,PIM DEN. - Geschiedenis als beroep.
109263: BOER,JAN DE. - Inleiding tot de kennis van symbolische vormen en van de mystiek der bouwkunst.
112705: BOER,DR.M.G.DE. (SAMENST) - Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland. 1870 - 1920.
107682: BOER,DR.M.G.DE. - Van oude voyagiën. De wereld om.
110564: BOER,A.W.DEN EN JOHAN SCHOUTEN. - Oud-Oudewater.
109779: BOER,D.E.H.DE , J.VAN HERWAARDEN, J.SCHEURKOGEL. - Middeleeuwen.
111386: BOER,PAUL DEN - Het huijs int noorteynde. Het koninklijk Paleis Noordeinde historisch gezien
114509: BOER,J DE. - Zeekaarten, instrumenten, scheepsseinlantaarns.
114897: BOER,JAN HARM - Missionary Messengers of Liberation in a Colonial Context.
112091: BOERDAM,STIJNIE. - Zo'n andere tijd. Een beeld van Abcoude/Baambrugge 1900-1925.
114178: BOEREN,DR.P.C. - Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute.
112548: BOERMA,A. - Coasters. Schepen van de kustvaart. Toen en nu.
116155: BOERSMA,DRS.F. (RED) - In stug verzet. Herinneringen van grafici. Kerstnummer Grafisch Nederland 1994
108956: BOERSMA,IR.P. - Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven.
112969: BOERSMA,DRS.J.W. E.A.(RED) - Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen.
115772: BOERSMA,J.S.H. - De friesche oorkonden uit het archief van het St.Anthony-gasthuis te Leeuwarden. II
112678: BOERSTOEL,JAN - Een beetje wees.
114095: BOESELAGER,PHILIPP BARON VON. - Wij wilden Hitler vermoorden.
105206: BOESMAN,J. - Postvluchten. Uit de geschiedenis van het luchtpostvervoer.
112237: BOGAARD,FRANK VAN DEN. - Een stoottroep in de letteren. "Groot Nederland", de SS en de Nederlandse literatuur.(1942-1944)
114005: BOGAART,NICO / PUL VAN EWIJK / JAN ROGIER - Zigeuners. De overleving van een reizend volk.
112320: BOGAARTS,DR.M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945.De periode van het kabinet-Beel. 03-07-46/ 07-08-48.(6 dln)
115155: BOHEEMEN,PETRA VAN E.A. (RED) - Kent, en versint Eer dat je mint. Vrijen en trouwen 1500 - 1800.
114006: BOHEEMEN,P VAN / N.P.J.VAN DER LOF / E VAN MEURS - Het boek in Nederland in de 16de eeuw.
114287: BOHEEMEN,PETRA VAN EN PAUL DIRKSE. - Duivels en demonen. De duivel in de nederlanse beeldcultuur.
115220: BOHM,ADOLF. - Die zionistische Bewegung. Eine kurze Darstellung Ihrer Entwicklung.
116481: BOIDIN,M.P. - De mythe. Een alternatieve benadering van de middeleeuwse geschiedenis van West-Europa.
105906: BOITEN,A.A.J. E.A. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940 - 1945.
110836: BOKHORST,G VAN. - Hilversum in oude ansichten
112114: BOKHOVE,NIELS - Reiziger in scheerapparaten. Kafka in Nederland en Vlaanderen.
105484: BOLEN,JEAN SHINODA. - Goden in elke man. Een nieuwe psychologie van de man.
104852: BOLEN,JEAN SHINODA. - Godinnen in elke vrouw.
110796: BOLLAND,RITA. - Tellem textiles. Archeological finds from burial caves in Mali's bandiagara cliff.
111455: BOLLAND,DR.J.H. - Slepende rijk.Het ontstaan van de nederlandse zeesleepvaart 1813-1870.
116124: BOLLE,DR.M.E. - DE opheffing van de autonomie der Kehilloth (joodse gemeenten) in Nederland 1796
109551: BOLLEN,HEIN EN JANTIEN KIUPER-ABEE. - Worsteling om Walcheren. 1939 - 1945.
112645: BOLTE,WOUTER EN JOHAN MEIJER. - Van Berlage tot Bijlmer. Architectuur en stedelijke politiek
114114: BOM,G.H.VAN DER - Oneindige verantwoordelijkheid.
101055: BOMANS G, - De ijdele engel.
113381: BOMANS G, - Sprookjes kalenderboek.
101718: BOMANS G, - Moeder de gans. Over sprookjes in het algemeen en over Charles Perrault in het bijzonder.
111042: BOMANS G, - De verliefde zebra
104679: BOMANS G, - Het zondagskind.
111026: BOMMEL,JAN VAN (RED) - Daar kerkte Rotterdam.
116320: BONACHEA,ROLANDO E. AND NELSON P.VALDES (RED) - CHE. Selected works of Ernesto Guevara
103093: BONDI,JULIA A. & N.ALTMAN. - Licht op liefde. Een speelse ontsluiering van het mysterie van seksualiteit en romantiek.
112443: BONDT,CEES DE. - Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen...?
109525: BONGER,PROF.MR.W.A. - Verspreide geschriften
112265: BONGER,H. - Leven en werk van Dirk Volckertsz Coornhert.
111435: BONGER,H. E.A. (RED) - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
114637: BONHOEFFER,EMMI. - Wat is wezenlijk. Dagboekfragmenten, herinneringen.
114945: BONKE,HANS. - Amsterdamse pakhuizen 16de - 20ste eeuw.
112992: BONO,EDWARD DE. - Het gelijk aan mijn kant. Denken zonder oogkleppen.
113249: BONO,EDWARD DE. - Over wijsheid.
115802: BOOGAARD,NICO H.J.VAN DEN. - Autour de 1300. Etudes de philologieet de litterature medievales
111922: BOOGMAN,DR.J.C. - Rondom 1848. De politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858.
112368: BOOM,H VAN DER. - De polders van het land van Vollenhove.
114971: BOOMA,J.G.J.VAN. - Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland.
112519: BOOMSMA,HANS EN J.B.MANGÉ - Amsterdam, zoals het was, zoals het is.
103428: BOON,L.P./ DIV. - De Kantieke Schoolmeester. Nummer 6/7
114065: BOON,LOUIS PAUL (BERTHA PEELMAN-LOTH) - Als vrouwen beminnen
109199: BOON,LOUIS PAUL / JULIEN WEVERBERG, HERWIG LEUS. - Boonboek.
113437: BOON,L.J. - Dien godlosen hoop van menschen.
115166: BOONE,MIRANDA. - Recht voor commuun gestraften.
113457: BOONE,DR.A.TH. - Bekering en beschaving.
115103: BOORSMA,P. - Oud-Zaansch molenleven. Tweede bundel.
113526: BOORSTIN,DANIEL. - De scheppende mens. Artistieke doorbraken in de wereldgeschiedenis.
112578: BOOTSMA,DR.N.A. - De hertog van Brunswijk. 1750 - 1759.
115536: BOR,JAN EN SYTSKE TEPPEMA. - 25 eeuwen filosofie. Teksten / toelichtingen
107442: BORDEWIJK,F. - Dreverhaven en katadreuffe.
104703: BORDEWIJK,F. - Veuve vesuvius
105796: BORDEWIJK,F. - Halte Noordstad. Vermeerderd met drie eenacters en een monoloog.
104340: BORDEWIJK,F. - Kritisch proza.
105883: BORDEWIJK,F. - De doopvont.
112373: BORGER,GUUS JOHAN. - De veenhoop. (proefschrift)
109541: BORGESE,G.A. - Der Marsch des Fascismus.
113291: BORGMAN,ERIK. - Edward Schillebeeckx. A theologian in his history.
107269: BORIS,OTTO. - Reiter für Deutschlands Ehre. Erlebnisse um ein Kolonialpferd.
112892: BORNEBROEK,ARNO. - De strijd voor harmonie.
113808: BORNEWASSER,J.A. - Kirche und Staat in Fulda. Unter Wilhelm Friedrich von Oranien. 1802 - 1806.
107780: BORRIE,DR.G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak. Journalist en politicus.
115035: BOS,DENNIS. - Vele woningen, maar nergens een thuis. Barend Luteraan 1878 - 1970.
107188: BOS,KLAAS G. EN JACOB H.BOS (SAMENSTELLING) - Hoogezand en Sappemeer tijdens de tweede wereldoorlog 1940 - 1945.
114268: BOS,E.P. EN H.A.KROP. (RED) - Franco Burgersdijk (1590 - 1635). Neo-Aristotelianism in Leiden.
113213: BOSANQUET,MARY. - Leven en dood van Dietrich Bonhoeffer.
115538: BOSCH-VAN DE KOLK,E. & J.DUYVETTER (SAMENST) - Klederdrachtencollectie Koningin Wilhelmina. Een kwart eeuw verzamelen.
111756: BOSCH,MINEKE EN ANNEMARIE KLOOSTERMAN - Lieve Dr.Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht 1902-1942.
113777: BOSCH,HEINZ. - Der zweite weltkrieg zwischen Rhein und Maas.
112057: BOSCHMA,C. (VOORWOORD) - Fries museum. Nederlandse musea II.
109461: BOSCHMA-AARNOUDSE,C. - Het westeinde van Edam. Armoede en welvaren van een stadsbuurt.
110227: BOSMA,ULBE. - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo.
111805: BOSS,LUC. (EINDRED) - De toekomst van het industrieel verleden. Wandel für die Menschen-mit den Menschen.
111555: BOSSCHER LTZ,DRS.PH.M. E.A. - Prins Hendrik de Zeevaarder.
112948: BOSSCHER,DOEKO. - Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden (1939 - 1952)
111451: BOSSCHER,DR.PH.M. - Vlootvoogden en zeeslagen.
116271: BOSSENBROEK,MARTIN. - De boerenoorlog
113175: BOSSENBROEK,DRS.M.P. - Van Holland naar Indië.
110928: BOSWELL,ROLFE - Leathernecks. Our marines in fact & picture.
116231: BOTERENBROOD,HELEN. - Weverij De Ploeg
109062: BOTS,J.J.W.M. - Valkenswaard. Monumenten uit heden en verleden.
112222: BOTTEMA,MEINT. - Skoander bisit. De monuminten yn Achterkarspelen.
105950: BUCH BOUDEWIJN - De hele wereld in een vitrinekast.
100392: BOUDIER-BAKKER,INA./DR.P.H.RITTER.JR. - De vertelster weerspiegeld.
109833: BOUDIER-BAKKER,INA. - Uit de kartonnen doos.
112084: BOUDIER-BAKKER,INA. - Blijde geboorte. Een bundel kerstvertellingen
112085: BOUDIER-BAKKER,INA. - De Wekker
104267: BOUDIER-BAKKER,INA. - De verschijningen der menschenziel in het sprookje.
115511: BOUHUYS,MIES. - Peter en de wolf. Ballet van Serge Prokofjew. Scapino 1955.
114614: BOUMA,IR.G.J.A. - Pleatseboek. De nije Fryske pleats.
103517: BOUMAN,PROF.DR.P.J. - Gedenkboek Wilton-Fijenoord. 1854 - 1954.
105901: BOUMAN,DR.P.J. - De April - Mei - stakingen van 1943. Met duitse documenten.
113270: BOUMAN,J. - Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster.
116440: BOUMAN,MONICA. - Internationale dienstbaarheid als vrijheid en plicht. De levensweg van Dag Hammerskjold.
112058: BOUSARDT,MARIANNE C.H. - Onder vrouwelijke hoede. Vrouwen bij de arbeidsinspectie. 1899 - 1990.
115821: BOUSSET,WILHELM - Die Religion des Judentums im späthellenistischen Zeitalter. Handbuch zum neuen Testament 21
113733: BOUTELLIER,HANS. - Solidariteit en slachtofferschap.
115921: BOUTERSE,J. - De boom en zijn vruchten. Bergrede en bergredechristendom, anababtisten en spiritualisten in de zestiende eeuw.
112378: BOUWER,K. - Brink en streek.
114630: BOUWMAN,ROELOF. - De val van een bergredenaar. Het politieke leven van Willem Aantjes.
115118: BOVEN,P.L.VAN. - Brand! Alarm!
109798: BOVEND'EERT,MR.P.P.T. EN PROF.MR.H.R.B.M.KUMMELING. - Van Raalte's Het nederlanse parlement.
113031: BOVENS,G.A.J. - Van stoom tot atoom.
113030: BOVENS,G.A.J. - Havens achter de kim.
116325: BOWDEN,MARK. - De afrekening. Het einde van Osama Bin Laden.
113860: BOXER,C.R. - Het profijt van de macht.
112717: BOXER,CHARLES.R. - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC.
109123: BOYER,RÉGIS. - Die Wikinger.
111537: BOYLE,DAVID. - De tweede wereldoorlog in foto's
109487: BRAAM,PROF.DR.A VAN. - Westzaandam in de tijd van de Republiek.
109786: BRAAM,A VAN. - Zaandam in de middeleeuwen.
108082: BRAAMBEEK,H.J.VAN. - Van lichten en schiften.
115367: BRAECKMAN,ANTOON, BART RAYMAEKERS EN GERD VAN RIEL - Fundamenten van de wijsbegeerte.
105909: BRAND,TOBIAS. - De dag van het einde. Europa, 7 mei 1945.
102035: BRAND,HANS EN JAN - De Hollandse waterlinie
115335: BRAND,E.J.P. (RED) - Het dossier Friedrich Holderlin.
112095: BRANDS,DR.M.C. - Historisme als ideologie. Het "anti-normatieve" en "onpolitieke" element in de duitse geschiedwetenschap
114026: BRANDT,TON VAN DEN. - Amsterdamse zaken. De rechtbank en de stad.
115311: BRANDTS BUYS,M.A. - Muzikale vormleer
112317: BRANS,A.B.M. E.A. (RED) - 's Hertogenbosch herdenking 750 jarig bestaan juli 1935. Officieel programmaboek.
112658: BRASSER,J.C.OFFICIER O.I.LEGER. - Jacht op groot wild in nederlandsch Oost-Indie. Verhalen uit verre wildernissen.
115836: BRASZ,DRS.INEKE. - De jeugdalijah van het paviljoen Loosdrechtsche Rade. 1939-1945
115919: BRASZ,GHAYA - In de tenten van Jaäkov. Impressies van 75 jaar Progressief Jodendom in Nederland. 1931-2006
107659: BRATLI,KJELL ARNE. - Een levenskrachtige gemeente. De "Noorse broeders" belicht.
115770: BRATTINGA,TIJE. - Theologie van het socialisme.
114874: BRAUER,THEODOR. - Der Katholik im neuen Reich. Seine Aufgabe und sein Anteil
105742: BRAUKMÜLLER,HERMANN. - Hermann Gerzon...geflüchtet aus Deutschland nach Argentiniën.
113598: BREATHNACH,SARAH BAN. - Rijkdom in eenvoud. Spiritualiteit voor elke dag.
115963: BRECHT,BERTOLD - Die Gedichte
113222: BREDELL,H.C. EN PIET GROBLER (RED) - Paul Kruger's gedenkschriften.
113859: BREDERO,ADRIAAN.H. - De ontkerstening der middeleeuwen.
112181: BREDERO,GERBRAND ADRIAENSZ. - Stommen ridder.
112184: BREDERO,GERBRAND ADRIAENSZ. - Het daget uyt den oosten.
112182: BREDERO,GERBRAND ADRIAENSZ. - Griane
110955: BREDEROO,NICO J, LEENDERT D.COUPRIE ETC - Oog in oog met de spiegel.
116345: BREDIN,JEAN-DENIS. - The affair. The case of Alfred Dreyfus.
116482: BREE,L.W.DE. - Walcheren onder vreemde heersers.
114660: BREEVELD,JAAP. - De risico's van het denken. Het treffen tussen Indiaanse spiritualiteit en techniek
112423: BREGMAN,DR.MR.J. - Schagen door de eeuwen heen
114488: BREGSTEIN,PHILO. - Terug naar Litouwen. Sporen van een joodse familie.
111602: BREMMER,DRS C. EN M.N.G.KOOL (RED) - Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976)
116362: BRENTERS,MARLIES - Een vrouw heeft zeven gezichten. Ontdek de godinnen in jezelf.
111524: BRICKER,CHARLES. - Geschiedenis van de cartografie.
111457: BRIELS,DR.J. - De zuidnederlandse immigratie 1572-1630.
114476: BRILL,PAUL (RED) - Kopstukken van het laagland. Een eeuw Nederland in honderd portretten.
115846: BRINK,DS H.VAN DEN - Dr Benjamin Frederik Matthes. Zij leven en arbeid in dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
113884: BRINKKEMPER,SIMPHA EN INE SOEPNEL. - Apollo en Christus. Klassieke en christelijke denkbeelden in de Ned.renaissance-literatuur.
116310: BRINKMAN,KEES EN ARIE GOUW - Handwerkman en middenstand. Inventarisatie van winkels, werkplaatsen en betrokken personen in een deel van Oost-Barendrecht en Heerjansdam van 1900 tot 2000.
114145: BRINKMAN,DRS.G. - Rumoer in Sint-Petersburg.
114408: BRINKMAN,DR.J.M. - Bij u wil ik schuilen. Het boek psalmen.
114797: BRINKMANN,DR.CARL. - Versuch einer Gesellschaftswissenschaft.
114527: BROCHES,MR.A. SECRETARIS DER NED. DELEGATIE - Verslag van de monetaire en financieele conferentie der Vereenigde Volken
112438: BROCKDORFF,WERNER. - Kollaboration oder Widerstand in den besetzten Ländern.
113152: BROCKE,MICHAEL. - Beter und Rebellen. Aus 1000 Jahren Judentum in Polen.
113278: BROCKMAN,JOHN. - Einstein, Gertrude Stein, Wittgenstein en Frankenstein. Het wetenschappelijk universum.
115800: BROD,MAX - Reubeni. Furst der Juden. Ein Renaissanceroman.
115801: BROD,MAX - Tycho Brahes. Weg zu Gott.
115680: BROEDERS,P.W.A. - Gijsbert Franco. Baron von Derfelden van Hinderstein. 1783-1857. Leven en werk van " eene ware specialiteit" in kaart gebracht.
115407: BROEK,JOOP VAN DEN. - Herinner de dagen.
103807: BROEKHUIZEN,P.H. E.A. (RED) - Kattendiep Deurgraven.Historisch-archeologisch on-derzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
103725: BROEKHUYSEN,W.N. E.A. - Van Nieuw-Guinee tot Curacao.
112041: BROEKMAN,J.M. - Strukturalisme. Moskou-Praag-Parijs.
111531: BROEKMEYER,MARIUS. - Bedrogen bedriegers. Stalin contra Hitler.
110015: BROGAN,HUGH. - Longman History of the United States of America.
113089: BROK,ED. - Aramits. Grijs verzet in zwarte jaren. 1940 - 1945.
115080: BROKKEN,H.M. EN W.TH.M.FRIJHOFF (RED) - Idealen op leven en dood.
116075: BROMLEY,J.S. AND E.H.KOSSMANN - Britain and teh Netherlands. Volume IV. Metropolis, domination and province.
114641: BRONFEN,ELISABETH. - The knotted subject. Hysteria and its discontents.
105137: BRONGERS,E.H. - Een dag oorlog in Zuid-Limburg 1940.
109866: BRONGERS,E.H. - Grebbelinie 1940. / de slag om de residentie 1940.
113393: BRONGERS,DR.J.A. E.A. (RED) - Amersfoortse opstellen. Historie, archeologie, monumentenzorg.
100865: BRONGERS,E.H. - Grebbelinie 1940.
113816: BRONNLE,STEFAN. - Mythische en heilige plaatsen. Landschap en psyche.
113276: BROOKS,RODNEY.A. - De kunstmatige mens. Hoe machines ons veranderen.
115844: BROOS,KEES - Piet Zwart 1885 - 1977.
111480: BROUWER,T. - Sleutelstad - orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden.
111806: BROUWER,JAAP W. JAN LAURENS SIESLING & JACQUES VIS - Anthon van Rappard. Companian & corespondent of Vincent van Gogh. His life & all his works.
113088: BROUWER,CHRISTIEN. - Anatomische sekse als uitvinding in de botanie. Proefschrift.
107326: BROUWER,T. - Stoepen, stoeppalen, stoephekken.
100804: BROUWER,DR.JOH. - Kronieken van spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjarigen oorlog.
116258: BROWN,NANCY MARIE. - The abacus and the cross. The story of the pope who brought the light of science to the Dark Ages.
116146: BRUGMAN,PIETER. - Naar de Oost. Oorlogsvrijwilligers naar Nederlands Indie. 1945 - 1948.
114153: BRUGMANS,DR HK. - Spanje en de democratie.
113335: BRUGMANS,DR.H. - Uit de geschiedenis van den wereldhandel.
115505: BRUGMANS,PROF.DR.H. EN MR.A.LOOSJES. - Amsterdam in beeld.
112939: BRUHNS,MAIKE - CLAUDIA PREUSCHOFT - WERNER SKRENTNY - Als Hamburg "erwache". 1933 _ Alltag im Nationalsozialismus
115351: BRUIJN,DR.J.DE. EN DR.G.PUCHINGER. (RED) - Briefwisseling Kuyper-Idenburg.
116469: BRUIJN,DR.J.R. EN DR.C.B.WELS (RED) - Met man en macht. De militaire geschiedenis van Nederland 1550 - 2000
112936: BRUIJN,J.R.- H.J.DEN HEIJER - H.STAPELKAMP - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en minister. 1787 - 1854.
111405: BRUIJN,DR.J.DE. EN DRS. G.HARINCK (RED) - Geen duimbreed! Facetten van leven en werk van Prof.Dr.K.Schilder. 1890-1952.
112621: BRUIJN,DR.J.DE. (RED) - Amicissime
107116: BRUIJN,COR.P./MARGREET BRUIJN. - De man achter Sil.
109342: BRUIJN,COR. - Rinke Luit de vroolijke veerman.
114793: BRUIJN,BART J. DE. - Foundations of demographic theory. Choice, process, context.
113596: BRUIJN,DR.J.DE. (RED) - Bepaald gebied.
115195: BRUIJN,WIM DE EN DIEDERIK SWARTE (RED) - 10 jaar strontrace. Beurtveer en visserijdagen onder zeil
116215: BRUIJN,J.DE E.A.(RED) - Geen heersende kerk, geen heersende staat. De verhouding tussen kerken en staat 1796 - 1996
115052: BRUIJN,DR.J.DE. (RED) - Gesprekken met Kuyper.
114599: BRUIN,JAN DE & GUUS FERRÉE - NS loc 3737. De laatste Jumbo.
112952: BRUIN,KEES. - Kroon op het werk. Onderscheiden in het koninkrijk der nederlanden.
104826: BRUIN,P.M.DE, G.A.DE KOK, DRS M.C.VERBURG.(SAMENST) - Kenterend getij.
111971: BRUIN,RENGER DE EN AREND PIETERSMA (EINDRED) - Erfgenamen aan het Janskerkhof. De familie Martens in Utrecht, 1628-1972.
112327: BRUIN,KEES EN KITTY VERRIPS (RED) - Door het volk gedragen. Koningschap en samenleving
115405: BRUIN,DR.R.E.DE. - Burgers op het kussen.
113866: BRUIN,M.P.DE. - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
111130: BRUINS,F. - Landen en volken der aarde.
111661: BRUMMER,DR.R.H. - Reformatie en rebellie.
113471: BRUNHOFF,LAURENT DE. - Babar comes to America.
115403: BRUNING,HENRI. - De sirkel. Verzen.
115401: BRUNING,HENRI. - Het verbond
111165: BRUNING,HENRI. - Subjectieve normen
116163: BRUNNER,CONSTANTIN. - Het fiktieve denken.
115722: BRÜNNER,DR.E.R.J. - De bagdadspoorweg. Bijdrage tot de kennis omtrent het optreden der mogendheden in Turkije 1888-1908.
114317: BRUNNOW,RUDOLF-ERNST & AUGUST FISCHER - Arabische Chrestomathie aus Prosaschriftstellern
103722: BRUNSTING,H. - Archeologie en historie.
113852: BRUSSE,PETER EN AUKJE HOLTROP. - Wij, Oranje. De geschiedenis van een lastig vorstenhuis en een lastig volk.
116144: BRUSSE,PAUL. - Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650 - 1850.
114529: BRUYN,GÜNTER DE. - Verschoven stad. Een jeugd in Berlijn.
104805: BRUYNE,M.R.DE. - Landingen.
108422: BRYANT,ARTHUR. - The turn of the tide. 1939 - 1943.
109923: BRYANT,ARTHUR. - The age of chivalry.
114309: BUBER,MARTIN. - Die funf Bucher der Weisung
110578: BUBER,MARTIN. - De legende van de Baalsjém.
115101: BUBER,MARTIN. - Das Buch Jecheskel
105426: BUBER,MARTIN. - Chassidische vertellingen.
115453: BUBER,MARTIN. - Ekstatische Konfessionen.
108144: BUBER,MARTIN. - De chassidische boodschap.
112853: BUBER,MARTIN. - Leket. From the treasure house of Hassadim.
110579: BUBER,MARTIN. - Over het jodendom.
115449: BUBER,MARTIN. - Deutung des Chassidismus. Drei Versuche.
114305: BUBER,MARTIN. - Die Erzahlungen der Chassadim.
114308: BUBER,MARTIN. - Bucher der Kundung.
114999: BUBER,MARTIN. - Werke.
114310: BUBER,MARTIN. - Bucher der Geschichte.
114055: BUBER,MARTIN. - Die jüdische bewegung. Gesammelte Aufsätze und Ansprachen. 1900 - 1915.
110582: BUBER,MARTIN. - Gog en Magog. een chassidische kroniek.
115515: BUBER,MARTIN. - Aleer de messias komt. Chassidische roman.
116090: BUCHAN,JAMES. - Bevroren verlangen. Een zoektocht naar de betekenis van geld.
101963: BUDDINGH,C./JOOP VAN HALEN E.A.(SAMENST) - Een stem om niet te vergeten. C.Buddingh 1918 - 1985.
104818: BUDDINGH,C, GERTRUDE PAPE EN THEO VAN BAAREN (SELECTIE DOOR) - De schone zakdoek. 1941 - 1944.
103790: BUDDINGH,C. & BERT SCHIERBEEK. - W&W of voor moeders is het altijd het ergste.
112609: BUEREN,TRUUS VAN. - Macht en onderhorigheid binnen de ridderlijke orde van Sint Jan.
111837: BUIJNSTERS,DR.P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van "Het graf"
116049: BUIJS,LINEKE EN MARIANNE STORM (VERTALING UIT HET HEBREEUWS) - Tora. De onderwijzing van Mosje.
113441: BUIJSEN,EDWIN EN J.W.NIEMEIJER (RED) - Cornelis Troost en het theater. Tonelen van de 18de eeuw.
113160: BUIKEMA,ROSEMARIE EN MAAIKE MEIJER. - Kunsten in beweging. 1900 - 1980. Cultuur en immigratie in Nederland.
115344: BUIKHUISEN,DR.W. - Achtergronden van nozemgedrag.
116123: BUIS,J. - Historia forestis: Nederlandse bosgeschiedenis. Deel 1.
112295: BUIST,MARTEN.G. - Ad spes non fracta. Hope & Co. 1770-1815. Merchant bankers and diplomats at work.
112370: BUITELAAR,WOUT EN RUUD VREEMAN (TEKSTRED) - In het spoor van Heijenbrock. Beelden van industriële ontwikkeling.
114415: BUITELAAR,WOUT EN RUUD VREEMAN - Vakbondswerk en kwaliteit van de arbeid.
114696: BUITELAAR,MARJO. - Islam en het dagelijks leven. Religie en cultuur onder marokkanen.
111539: BUITENDIJK,DR.W.C.J. - Nederlandse strijdzangen (1525-1648)
112178: BUITENWEG,HEIN. - De laatste tempo doeloe.
110906: BUKENTOP,HENRICUS ORDINIS F.F.MINORUM - Paedagogus ad Sancta Sanctorum sive dux fidelis ingredi cupientibus penetralia S Scripturae
115555: BULCKENS,JEF. - Zoals eens op de weg naar Emmaus. Handboek voor catechetiek
113605: BULHOF,FRANCIS - Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819)
105462: BULKLEY,CAPTAIN ROBERT J. - At close quarters. PT Boats in the United States Navy.
110710: BULTE,MARCEL. - Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid. 100 jaar Boom Planeta de Grafische.
103077: BUNING,DR.L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinver- kenning in Drenthe over de periode 1748 - 1888.
102346: BUREN,JOHANNA.F.VAN. - Verzamelde gedichten.
111735: BURG,FENNA VAN DEN. - De Vrije Katheder. 1945-1950.
111718: BURGESS,ALAN. - The longest tunnel. The true story of the great escape.
107727: BURKE,PETER. - Stadscultuur in Italië tussen renaissance en barok.
115215: BURKE,PETER. - Het beeld van een koning. De propaganda van Lodewijk XIV
105620: BURKI,CHARLES. - Achter de kawat als japans krijgsgevangene.
114501: BURKUNK,MARLIN. - Toets en proef der loffelijcker bouwkonst.
109705: BUSCH,WILHELM. - Katerzangen.
112697: BUSCH,FRITZ OTTO. - De vernietiging van de Bismarck. / Het drama van de Scharnhorst.
102567: BUSKEN HUET,CONRAD. - Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven.
115632: BUSKENS,LEON. - Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko.
113964: BUTER,ADRIAAN. - De kadans van de getouwen. Heren en knechten in de nederlandse textiel.
105189: BUTLER,DR.J.J. - Nederland in de bronstijd.
116385: BUTSCHER,EDWARD. - Sylvia Plath. Method and Madness.
104014: BUTTER,MAUREEN. - De tarot als synthese van westerse mystiek.
116467: BUTTERFIELD,FOX - Overleven in de zee van bitterheid.
106323: BUURMAN,PETER. - Wayang Golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel.
112610: BUWALDA,DICK. E.A. - 100 jaar autosport. 50 jaar circuit Zandvoort.
114978: BYLL,H.VAN DER. E.A. (RED) - Geschiedenis van het amsterdamsch studentenleven. 1632 - 1932.
102827: CADE,C.MAXWELL. & NONA COXHEAD. - Ontspannen, biofeedback en meditatie.
114763: CAENEGEM,PROF.DR.RAOUL C. VAN. - Geschiedenis van Engeland van Stonehenge tot het tijdperk der vakbonden.
115414: CAENEGEM,PROF.DR.R.C.VAN. - De instellingen van de middeleeuwen. Geschiedenis van de westerse staatsinstellingen van de vijfde tot de vijftiende eeuw. 2 delen.
109172: CAHEN,J. - Ergens in Nederland. Brief uit kamp Westerbork 1 november 1942.
104754: CAHEN,J.J. & C.J.ROOSEN. (SAMENST). - "en er was nog over"
114224: CAHEN,DRS.JOEL. (SAMENST) - De mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie.
111077: CAHEN,DRS.JOEL. (SAMENST) - Beeld naar buiten. Prentbriefkaarten rond de Amsterdamse jodenbuurt.
110820: CALCOEN,DR.H.J. - Plantenatlas
112272: CALDECOTT-BAIRD,DUNCAN. - Huurling in de Lage Landen. 1572-1574. Een episode uit de Tachtigjarige oorlog.
104688: CALIS,PIET - Speeltuin van de titaantjes. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948.
111618: CALIS,PIET - De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948
102575: CALIS,PIET - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945.
115939: CALIS,PIET - Het electrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951.
109805: CALLENBACH,DR.J.R. - Neerland's onafhankelijkheid hersteld.
110418: CAMPBELL,TONY. - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
107001: CAMPERT,REMCO. E.A. (RED) - Tirade No 16.
109892: CAMPERT,REMCO. E.A. (RED) - Tirade No 24.
109893: CAMPERT,REMCO. E.A. (RED) - Tirade No 14.
112689: CAMPFENS,MIES. - De nederlandse archieven van het internationaal instituut voor sociale geschiedenis te Amsterdam.
108382: CAMPHAUSEN,RUFUS C. - De goddelijke bibliotheek.
114430: CAMPHUIS,W.A.F. EN C.G.J.WILDEBOER-SCHUT (RED) - Europese eenwording in historisch perspectief. Factoren van integratie en desintegratie.
111578: CAMPORESI,PIERO. - Het onvergankelijke vlees
116230: CANETTI,ELIAS. - Wat de mens betreft. Aantekeningen 1942-1972.
113238: CANOT,KAPT.THEOD. - Avonturen van een afrikaanschen slavenhaler
112495: CANTOR,AVIVA. - The Jewish woman. 1900 - 1985. A bibliography.
116032: CANTOR,NORMAN.E. - De zwarte dood. Hoe de pest de wereld veranderde
112694: CAPELLE,H VAN & A.P.VAN DE BOVENKAMP. - Hitlers handlangers.
100792: CAPELLE,H VAN & A.P.VAN DE BOVENKAMP. - De Berghof. Hitlers verborgen machtscentrum.
113140: CAPELLE,DR.H VAN. - Intimi rond Adolf Hitler. Een sinister gezelschap.
115943: CAPELLE,H VAN & A.P.VAN DE BOVENKAMP. - Het Adelaarsnest. Hitlers verborgen machtscentrum.
115692: CARLGREN,FRANS. - Education towards freedom. Rudolf Steiner education. A survey of the work of Waldorf schools throughout the world.
114508: CARLGREN,W.M. - Iwolsky und Aehrenthal vor den bosnischen Annexionskrise.
115993: CARMAN,JOHN.B. - Majesty & meekness. A comparative study of contrast and harmony in the concept of God.
107139: CARMIGGELT,SIMON.(KAREL BRALLEPUT) - Het jammerhout.
106046: CARMIGGELT,SIMON.(KAREL BRALLEPUT) - Fabriekswater. Bittere versjes en moedeloze verhaaltjes.
110634: CARMIGGELT,S. EN REINOLD KUIPERS. - Twin set.
105374: CARMIGGELT,S. (SAMENSTELLING) - Aan tafel.
101955: CARMIGGELT S - Een hand vol speciale kronkels.
101967: CARMIGGELT,S.EN FRANK LODEIZEN. - Vreugden en verschrikkingen van de dronkenschap.
101954: CARMIGGELT S - Een hand vol kronkels.
115487: CARROLL,JOHN. - De teloorgang van de westerse cultuur. Een andere kijk op 500 jaar humanisme
112415: CARROLL,LEWIS. - De avonturen van Alice in wonderland.
110102: BRUGGEN CARRY VAN - Vier jaargetijden.
100993: BRUGGEN CARRY VAN - Hedendaagsch fetischisme.
115593: CARTELLIERI,ALEXANDER. - Die Weltstellung des deutschen Reiches. 911 - 1047
110745: CARTER,TINA.M. - Teapots.
114606: CARTER,ALICE CLARE. - The english reformed church in Amsterdam in the seventeenth century.
115995: CASSIDY,G.L. - Warpath. The story of the Algonquin Regiment 1939 - 1945.
114357: CASSUTO,U. - Biblical & oriental studies. Volume 1: Bible.
115569: CASTELAIN,RIK. - Kinderen en hun opvoeding in de kasselrij Oudenaarde tijdens het ancien regime. 1500 - 1800
106330: CASTELLA,G. - Geschiedenis van de pausen.
112009: CASTIGLIONE,BALDASSAR. - Het boek van de hoveling.
114344: CASTRO,D.H DE - De synagoge der Portugees-Israelietische gemeente te Amsterdam.
114315: CATANE,MOCHE. - Qui est Juif ? Le jugement de janvier 1970 de la cour supreme d' Israel
111710: CATE,FLIP TEN. - Dit volckje seer verwoet. Een geschiedeis van de Sint Antoniebreestraat
115786: CATHERINE,LUCAS - Palestina. De laatste kolonie?
115227: CATHREIN,VIKTOR.S.J. - Die Einheit des sittlichen Bewusstseins der Menschheit. Ein ethnographische Untersuchung
110181: CATS,JACOB. - De wercken van Jacob Cats.
113709: CAUTER,LIEVEN DE. - De dwerg in de schaakautomaat. Benjamins verborgen leer.
111771: CAZAUX,YVES. - De geboorte van een natie. De Nederlanden in de 16e en 17e eeuw.
114321: CAZELLES,HENRI E.A. - Moses in Schrift und Uberlieferung
102374: BUDDINGH CEES - Gedichten 1974 - 1985.
102499: BUDDINGH CEES - Een mooie tijd om later te worden.
110176: BUDDINGH CEES - Verzen van een dordtse chinees.
110175: BUDDINGH CEES - Tussen neus en lippen.
101810: BUDDINGH CEES - Een prachtig cadeau van niemand.
103078: BUDDINGH CEES - De tweede zestig
116487: CELINE,LOUIS-FERDINAND. - Reis naar het einde van de nacht
116228: CELINE,LOUIS-FERDINAND. - Noord
110258: CELINE,LOUIS-FERDINAND. - Dood op krediet.
113172: CERVANTES,FERNANDO. - The devil in the new world. The impact of diabolism in New Spain.
112273: CERVANTES SAAVEDRA,MIGUEL DE. - Vertellingen van Cervantes.
112166: CHARLES THEWISSEN,DR.M.A.F. - Oud Maastricht.
101217: CHARLES J,B. - De gedichten tot 1963.
102939: CHIA,MANTAK. - Genezing, gezondheid, levensenergie door TAU.
114377: CHIEL,RABBI ARTHUR A. - Guide to Sidrot and Haftarot
113752: CHOPRA,DEEPAK. - Balans in je leven. Totale gezondheid van lichaam en geest.
109929: CHOPRA,DEEPAK. - Leven in liefde.
113920: CHORLEY,W.R. - Bomber command losses of the Second World War.
112859: DU CHRIST AUX JUIFS DE COUR, 2 - Histoire de l'antisémitisme. 1
100222: CHUDOBA,KARL.F. - Der Kampf um den Rhein.
109592: CHURCHILL,WINSTON. - The struggle for survival. 1940 - 1965. Taken from the diaries of Lord Moran.
112416: CILLEKENS,CASPAR EN WIOL ROEBROEKS - Krisis in Maastricht. Werk en werkloosheid in de jaren dertig.
109532: CLAASEN,HERMANN. - Gesang im Feuerofen.
114228: CLAES,ERNEST. - De witte.
112482: CLAESSEN,PROF.DR.H.J.M. (RED) - Macht en majesteit. Idee en werkelijkheid van het vroege koningschap
113368: CLARE,ANTHONY. - De overbodige man. Mannelijkheid in crisis.
114757: CLARK,SAMUEL. - Social origins of the Irish Land War.
116364: CLEMENS,A.H.P. EN J.TH.LINDBLAD (RED) - Het belang van de buitengewesten. Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indie. 1870 - 1942.
107177: CLERCQ,W.A.DE. - Willem de Clercq (1795 - 1844)
103678: CLERQ,RENE DE. - De noodhoorn.
106745: CLERQ,W.A.DE (SAMENST) - Graan en reizen. Willem de Clerq in 1814.
114712: CLEVIS,HEMMY. - Zwolle ondergronds. Zeven blikvangers van archeologische vondsten in Zwolle.
113468: COENDERS,C.P. E.A. (SAMENST) - De mouwemblemen van het nederlandse leger. / The sleevebadges of the netherlands army.
113961: COERTZEN,PIETER. - Die hugenote van Suid-Afrika. 1688 - 1988.
113704: COHEN,ISRAEL. - Jewish life in modern times
115835: COHEN,ARTHUR.A. - Der natürliche und der übernatürliche jude. Das Selbstverständnis des Judentums in der Neuzeit
114464: COHEN,DR.E.A. - Het duitse concentratiekamp. Een medische en psychologische studie.
112730: COHEN,SOLAL.ANNIE. - Sartre. A life.
101734: COHEN,FRÉ. - Ic sie des meyen schyn. Een nieu liedt-boecxken van mey en de minne.
112202: COHEN,JOSEF. - Mensen met sterren. 1. Avond. 2. Nacht. 3. Dageraad.
113272: COHEN,JULIE-MARTHE - Jewish ceremonial objects in transcultural context.
105738: COHEN,A.(SAMENST) - Hoe de oorlog van 1939 ontstond.
107535: COHEN STUART,G.H. - The struggle in man between good and evil.
115796: COHEN,AMNON. - Political parties in the West Bank under the jordanian regime, 1949 - 1967
114307: COHEN,REV,DR.A. - Everyman's talmud
115957: COHEN,MORTIMER J. - Pathways through the bible.
116217: COHEN,HERMAN. - Jood in Palestina. Herinneringen 1939 - 1948.
115574: COHEN,STEVEN M. EN GABRIEL HORENCZYK - National variations in jewish identity. Implications for jewish education.
115568: COHEN,A.E. - De visie op Troje van de westerse middeleeuwse geschiedschrijvers tot 1160.
112860: COHN,EMIL BERNHARD. - David Wolffsohn. Herzls Nachfolger.
115513: COHN-BENDIT,DANY. - In de ban van de revolutie. Omzien naar de jaren '60.
100739: COLENBRANDER,DR.H.T. - Inlijving en opstand.
111293: COLIJN,HELEN. - De kracht van een lied. Overleven in een vrouwenkamp.
100228: COLIN ROSS,RALPH. - Van Chicago naar Tsjoengking. Een jonge duitscher trekt de wereld in.
110910: COLLINS,ANDREW - Toegang tot Atlantis.
112359: COLMJON,GERBEN. - That thusendigste jâr. Oudsaksische kroniek.
116003: COLSON,ELISABETH. - Social organisation of the Gwembe Tonga.
112676: COMAY,JOAN. - Who's who in the jewish history. After the period of the Old Testament
113673: O'CONNOR,GARRY. - Universal father. A life of pope John Paul II.
110669: CONSTANDSE A,L - De zelfvernietiging van het protestantisme.
107611: COOL,P. - Het geleide projectiel.
113521: COOLEN,ANTOON. - Kerstmis in de Kempen.
109204: COOLEN,ANTON. AUGUSTA DE WIT. JOHAN VAN DER WOUDE. - Drie novellen. Boekenweekgeschenk 1939.
101557: COOLEN,ANTON./T.RENES.(SAMENST). - Bibliografie van Anton Coolen tot 17 april 1957.
110797: COOLEN,ANTON. (RED) - Nieuwe arbeidsverhoudingen door leden van het Adviescollege voor Arbeidszaken M.G.
110295: COOLEN,ANTON. (RED) - Gouden legenden.
114414: COOMANS,PAUL, TRUIKE DE JONGE EN ERIK NIJHOF - De eenheidsvakcentrale (EVC) 1943 - 1948
113241: COPPENHAGEN,J.H. - De israelitische "kerk" en de Staat der Nederlanden
116278: COPPENS,THERA. - Marie Cornelie. Dagboek van haar reis naar het hof van Sint-Petersburg 1824 - 1825.
113336: CORBELLINI,SABRINA. - Italiaanse deugden en ondeugden. Dirc Potters Blome der Doechden en de italiaanse Fiore di Virtu
115000: CORDFUNKE,E.H.P. EN F.W.N.HUGENHOLTZ - Gravin Petronilla van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw.
112825: CORDFUNKE,E.H.P. - Zita. Keizerin van Oostenrijk, koningin van Hongarije.
113895: CORDFUNKE,E.H.P. - Gravinnen van Holland.
115669: CORFIELD,F.D. - Historical survey of the origins and growth of Mau Mau.
108125: CORNELIS,ARNOLD. - Logica van het gevoel. Stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties.
108040: CORNELISSEN,MAX M.P. - Purper en preken rond Purmer en Beemster. Eerste deel. Geloven en kerken in een stukje Waterland.
103746: CORNELISSEN,C.B. - Twente weer vrij. Een chronologisch fotoboek over de aprildagen 1945.
112704: CORNELISSEN,IGOR. - Paul de Groot. Staatsvijand Nr. 1.
116339: CORNELISSEN,JAN EN TONY AGTERBERG - Rommeldam in Oisterwijk. Een miniatuurstad in unieke beelden.
111532: CORNELISSEN,J.D.M. - De eendracht van het land.
108721: CORNELIUS,GEOFFREY. & PAUL DEVEREUX. - De verborgen taal van de sterren. De mysteries van het universum.
107891: CORNET,J.W.G. EN DR.D.LANGEDIJK. - Leven en bedrijf van de gouverneurs van de koninklijke residentie 's-Gravenhage 1813 - 1963.
113857: CORNI,GUSTAVO. - De getto's van Hitler. Stemmen uit een belegerde samenleving. 1939-1944.
104444: CORNISH,KIMBERLEY. - Een joodse jongen. Over de ontmoeting tussen Hitler en Wittgenstein die de loop van de geschiedenis zou veranderen.
112066: CORNWELL,JOHN. - De paus en het lot van de gelovigen. Drama en belofte.
110019: CORNWELL,JOHN. - Hitler's pope. The secret history of Pius XII.
112909: CORNWELL,JOHN. - Hitlers paus. De verborgen geschiedenis van Pius XII
110018: CORVAJA,SANTI. - Hitler and Mussolini. The secret meetings.

Next 1000 books from Het Oplettende Lezertje

12/15