Ruud ter Beek
Veensekom 4 3831 RD Leusden The Netherlands +31 (0)6-45658082            Email: beek.rter@freeler.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10: F. BOERWINKEL - Kerk en secte
4-5: HENDRIK DE COCK - Verzamelde Geschriften. Voorzien van inleidingen en aantekeningen door D. Deddens, W. van 't Spijker e.a., 2 delen
3: J.W. PIEPER & J.M. COOPS - Concordantie op de berijmde Psalmen
1-4: D. DEDDENS, J. KAMPHUIS, M. TE VELDE (EDS.) - Afscheiding-Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834 / Doleantie-Wederkeer. Opstellen over de Doleantie van 1886 / Vereniging in Wederkeer. Opstellen over de Vereniging van 1892 / Vrijmaking-Wederkeer. Vijftig jaar Vrijmaking in beeld gebracht
11b: D. VAN DIJK E.A. - Tot de prediking van het Woord des geloofs. Opstellen ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen
11a: D. VAN DIJK E.A. - Tot de prediking van het Woord des geloofs. Opstellen ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen
kast_1/9-10: J. MEULINK A.O. - Congres van Gereformeerden 30 maart ? 1 april 1948. 2 volumes: Referaten-Bundel & Verslag
2: A.A. VAN SCHELVEN (BEWERKER J. ROELINK) - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. Deel III: Polen-Bohemen, Hongarije en Zevenburgen
9: AUGUSTINUS / A. SIZOO - Augustinus over den staat. Gedachten van Augustinus, verzameld, vertaald en ingeleid door dr. A. Sizoo
6/7: ZACHARIUS URSINUS - 6. Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus. Uit de Latijnse lessen van Dr. Zacharias Ursinus opgemaakt door Dr. David Pareus. Vertaald door Festus Hommius. En vervolgens overzien door Johannes Spiljardus en Joan van den Honert. Nu in hedendaags Nederlands herschreven [, enigszins ingekort] en van een inleiding voorzien door J. van der Haar
8: KARS VELING - Luisteren en spreken. Over het streven naar autonomie in wijsgerig onderzoek (Kamper Bijdragen, XXII)
zijlstra.2: A. ZIJLSTRA - Tenzij. Schriftuurlijke beginselen voor het staatsleven
zijlstra.1: A. ZIJLSTRA - De wereldpolitiek in het licht van de Schrift

3/9