Thubalo
H.J. Schimmelplein 22 3532 TE Utrecht The Netherlands +31 (0)641374324            Email: thubalo@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
jn62: ROZE FRONT 1984 - Potten en flikkers aller landen... 1984 Internationaal Jaar van potten- en flikkerstrijd
jn14: STICHTING GAY AND LESBIAN GAMES AMSTERDAM 1998 - 8 Days of Friendship, Gay Games Amsterdam 1998
jn103: ABDOLAH, KADER - De Kraai
jn180: VROUWEN ALLIANTIE - Vrouwenpodium, 100 jaar na de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
jn112: VARIOUS AUTHORS - Love your enemy? the debate between heterosexual feminism and political lesbianism
jn187: AZOUGH, N, CORONEL, M EN E. DICKE (PROJECT AISA) - "Empowerment over grenzen heen" Verslag van een conferentie, 29 mei 1997
jn200: BEKKERS, FRANCIEN - ...Het Kon niet, het mocht niet en toch...
jn46: BENALI, ABDELKADER - Schrijver in New York
jn83: BERG, HILDE - De positie van de boerin op het Hogeland, ca. 1880 - 1914
jn16: BEVEREN, JACINTHA VAN, OSCH, THERA VAN, QUINN, SHEILA - Begroten met een menselijke bril, Handboek voor genderbudget initiatieven
jn201: BOOTSMA, NEL, MOESKER, GINA, OOSTERHUIS, ALIE, WIND, INA - Hoe lesbiese vrouwen het doen op haar werk, Werkstuk over de onderdrukking en (on-)zichtbaareid van oudere lesbiese vrouwen
jn90: BRAIDOTTI, ROSI (GUEST EDITOR), SMYTH, AILBHE (ED.) - Women
jn186: BRANDT CORSTIUS, AAF - Het jaar dat ik dertig werd
jn155: BROWN, RITA MAE - Six of one
jn26: BROWN, RITA MAE - Rubyfruit Jungle, anovel about being different and loving it.
jn154: BROWN, RITA MAE - Sudden Death
jn94: CAPTAIN, ESTHER - Achter het kawat was Nederland
jn39: INTERNATIONAL GAY AND LESBIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION - Unspoken Rules, Sexual Orientation and Women
jn77: DENES, MAGDA - Castles burning, a child
jn182: DOBBELING, MARION, KEMPEN, HENNIE - Zie Zoo, onderzoek naar het proces van uitkomen voor het feit dat je lesbisch bent
jn3: DOUDART DE LA GREE, MARIE LOUISE - Vae Solis
jn177: DIRECTIE COORDINATIE EMANCIPATIEBELEID - Nederland vijf jaar na Beijijng, Nationale Implementatie Rapportage
jn172: PRES EMANCIPATIEBUREAU - Code: Geduld, Multiculturele vrouwengroepen verbeteren hun leefomgeving
jn68: EMILIO, JOHN D' - Sexual Politics, Sexual Communities, The making of a Homosexual Minority in the United States 1940-1970
jn13: STICHTING GAY AND LESBIAN GAMES - Gay Amsterdam bidbook
134: TIJDSCHRIFT VOOR GENDERSTUDIES - Het persoonlijke is politiek: een fatale combinatie? 2003-2
jn196: GOLDSCHMIDT, JENNY EN SLOOT, BEN - Beleid en Maatschappij jaargang XV 1984-4 Positieve actie en positieve discriminatie ten behoeve van vrouwen
jn70: GOOT, EDO VAN DER, KOSTER, ROBERT, HEIJMANS, CHRIS - Mijn plek Utrecht
jn300: DE GRAAF, HERMINE - Stella Klein
jn24: STICHTING LUST EN GRATIE - Lust en Gratie 2, lesbisch kultureel tijdschrift
jn23: STICHTING LUST EN GRATIE - Lust en Gratie 1, lesbisch kultureel tijdschrift
jn95: GROBE,, JEANINE (ED.) - Beyond Bedlam, Contemporary Women Psychiatric Survivors Speak Out
jn185: GRONIEK, GRONINGS HISTORISCH TIJDSCHRIFT 6 JANUARI 1980 - Homoseksualiteit & Geschiedenis
jn5: STUDIUM GENERALE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN - Vrouw & Universiteit
jn110: GUINEE, IED, SCHOENMAKERS, MARIET - Vrouwen nemen de leiding, achtergronden en werkwijze van steungroepen
jn96: HET LITERATUURHUIS, UTRECHT - Het verhaal van twee steden, Barcelona en Praag, Festivalbloemlezing City2Cties 2012
jn82: HOBBELINK, ANS - Je trouwt niet alleen met een boer... maar ook met het bedrijf, zijn familie en de hele buurt
jn6: DOCUMENTATIE EN INFORMATIECENTRALE DE HORSTINK - Homofilie, informatie, onderzoek en herwaardering
jn178: HOSPERS, GERA (EINDREDACTIE) - Vrouwenwerk met kennis van zaken, zeven produkten in het sociaal cultureel werk
jn11: HUDSON, KATHLEEN - Handen van mijn lijf, zelfverdediging
jn176: NETWERK VROUWEN CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Evaluatie verslag Project Buurtnetwerken van vrouwen, April 1993 - December 1995
jn188: UNCOMMON LEGACY FOUNDATION INC. - The book of uncommon Women, 1994
jn41: JAY, KARLA AND YOUNG, ALLAN (EDITORS) - After you're out
jn38: KAFKA, FRANZ - De gedaanteverwisselling
jn12: KONING, DANIEL - Vrouwen van Nederland
jn165: KOSSMANN, ALFRED - De smaak van groene kaas
jn164: LEDUC, VIOLETTE - Therese et Isabelle
jn149: LESSING, DORIS - Landlocked
jn147: LESSING, DORIS - A Proper Marriage
jn148: LESSING, DORIS - A ripple from the Storm
jn146: LESSING, DORIS - Martha Quest
jn150: LESSING, DORIS - The Four-Gated City
jn89: LOOIJENGA, K.J. - Jeugdherinnerns van "n Muntendammer Kouvreter"
jn31: MAGYARI VINCZE, ENIKO - Talking Feminist Institutions, interviews with leading European scholars
jn130: MARQUETALIA, TIJDSCHRIFT VOOR LANDBOUW EN POLITIEK 5 - arbeid & technologie in de VEENKOLONIEN
jn72: MILLETT, KATE - Flying
jn140: MILNE, A.A. - Winnie-The-Pooh
jn25: MITCHELL, JULIET - Woman's Estate
jn121: MODIANO, PATRICK - In het cafe van de verloren jeugd
jn7: WERKCENTRUM OPBOUWWERK ZUID-HOLLAND/ MONIEK MOL (EINDREDACTIE) - Grenzen Verleggen, verslag van een werkconferentie over vrouwen en armoede te Utrecht
jn81: NEWMAN, LESLEA - Gloria goes to Gay Pride
jn141: ANAIS NIN - The journals op Anais Nin, Volume one, 1931-1934
jn144: ANAIS NIN - The journals op Anais Nin, Volume four, 1944-1947
jn143: ANAIS NIN - The journals op Anais Nin, Volume three, 1939-1944
jn145: ANAIS NIN - The journals op Anais Nin, Volume five, 1947-1955
jn142: ANAIS NIN - The journals op Anais Nin, Volume two, 1934-1939
jn205: NVIH COV, DE MAAN, SCHORER - Ontmoetings- en informatiedagen voor lesbische moeders, 26 okt. 1991, 1 juni 1991
jn192: STICHTING WELZIJN UTRECHT ZUID-OOST - een stap vooruit, Veiligheid. Turkse en Marokkaanse vrouwen actief voor verbetering van (sociale) veiligheid in de wijk Hoograven
jn184: OOSTEN, MARIA VAN - Alle vrouwen zijn lesbies.... over homofilie en feminisme
jn28: RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND I.S.M. ANDERE ORGANISATIES - Geef een gezicht aan elkaar + DVD
jn101: OTTEN, CHRISTINE - Een echt verhaal
jn191: PRINS, EVA EN GONGGRIJP, LINDE - Nieuwsbrief #3 Vrouwen Buurtmaatschap
jn86: STICHTING KERSENBOEK KROMME RIJNSTREEK - Tot in de kersentijd, verleden, heden en toekomst van de kersenteelt in de Kromme Rijnstreek
jn32: ROSENBOOM, THOMAS - Spitzen
jn156: ROWBOTHAM, SHEILA - Hidden from History, 300 years of Women's Oppression and the Fight against it.
jn20: RUYGERS, LIEKE, GROOT KOERKAMP, THECLA, REIJNDERS, MARJAN - Jaarverslag 1992 Stichting Kenau, Amsterdam
jn126: SAGNA, KHADY, HOVING, ISABEL - Vertelsters in den vreemde
jn137: SANFORD, WENDY (ED.), ALLIANCE AGAINST SEXUAL COERCION - Fighting Sexual Harassment
jn120: SCHILSTRA, DR. W.N. - Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft der negentiende eeuw
jn199: SCHURINGA, LEIDA - Naar een leefbare buurt, Kursushandleiding (1) en leesmap (2)
jn9: SHERMAN, PHILLIP - Uncommon Heroes, A celebration of heroes and rolemodels for gay and lesbian Americans
jn124: SMITH, SASKIA & INGABIRE, AMINA - Achter de bergen, De overlevingstocht van een Afrikaanse vluchtelinge
jn107: STEKETEE, M., SOETENHORST DE SAVORNIN LOHMAN, J. - "Een duurzame relatie - vrouwenhulpverlening en psychiatrie"
jn183: STERKENBURG, ANTINE - Lesbische subcultuur: kiezen en delen
jn193: TIMMER, LOEK EN NETTEN, HILLIE VAN (EINDREDACTIE) - Beschrijving van de Praktijkleergroep Buurtvrouwenwerk
jn111: TIMMER, LOEK - Gelisen iliskiler - Contact in ontwikkeling, Turkse contactvrouwen in het Zaand Buurthuiswerk
jn207: TIMMERMAN, TRUDIE - Power in actie, Het Action Learning Programma in het Vrouwen Empowerment Centrum in Amsterdam Zuidoost
jn4: VROUWENGROEP ULRUM - Marnecipatie, over vrouwen op het platteland
jn158: USSEL, J.M.W, VAB - Afscheid van de seksualiteit
jn189: VERMEULEN, MARIET, VERMEULEN, ELLEN - Aan Zet, De geboorte en groei van het Vrouwenplatform Utrecht Noordoost, Verslag en evaluatie rapport
jn106: LANDELIJK OVERLEG VROUWENGESCHIEDENIS - Een tipje van de sluier, vrouwengeschiedenis in Nedeland
jn179: NEDERLANDSE VROUWENRAAD - Burgers in een duurzame samenleving, NVR Manifestatie Vrouw & Werk 1898 - 1998
171: VUYK, BEP - Het laatste huis van de wereld
jn195: DE BONTE WAS - Feminist 1977-2
jn194: DE BONTE WAS - Feminist 1977-1
jn98: DE BONTE WAS - Vrouwen over hulp bij ziekte en problemen
jn92: DE BONTE WAS - Vrouwen over seksualiteit
jn99: DE BONTE WAS - En ze leefden nog lang en gelukkig...
jn78: DE BONTE WAS - Vrouwen tegen de verdrukking in
jn91: DE BONTE WAS - Moederboek
jn108: DE BONTE WAS - Vrouwenwerk
jn160: DE BONTE WAS - Feminist 3 (1982)
jn175: MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - Een veilig land waar vrouwen willen wonen. Beleidsreactie
jn206: RIAGG DELFT / WESTLAND - Reader Hulpverlenen en lesbische vrouwen
jn88: WIJNBERG, ISOBEL - Een school zwart op wit, Het Niels Stensen college in de krant: berichtgeving en beeldvorming geanalyseerd
jn125: WIT, MIEKE DE - De Gedeelde Werkelijkheid, Utrechts emancipatiebeleid in toekomstperspectief
jn135: WUBS, E. (ED.) - Oost-Groningse humoristische en dramatische Verhalen uit vervlogen Tijden

5/30