ArtesLiberales
J. Tonissenstraat 2 1135 JB Edam The Netherlands +31 (0)299366738            Email: artesliberales@ziggo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
113: (KLOS, J. VAN DER) - Uitlegginge van de wijdberoemde en vermaarde Glazen, binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Janskerk te Gouda.
130: N.A. - Nieuwen verlichter der konst schilders, vernissers, vergulders en marmelaers, .... eerste deel.
114: LAIRESSE, G. DE - Grondlegginge ter Teekenkonst
121: LEIBNITZ. G. W. - Theodicée of Proeven over Gods goedheid,
120: LYDIUS, J. - Spreekwyzen door de heilige schryvers ontleent uit de stryden der ouden verklaart (...) met de byvoegselen van J. Lomejer, opnieuw vertaalt (...) door Abr. Du Ry.
116: MARTINET, J.F. - Katechismus der natuur
126: MIEDEMA, H. & VAN MANDER, K. - Den grondt der edel vry schilder-const
110: NUMAN, H. - De Beoefening der Teekenkunde door de eerste gronden der Meetkunde gemakkelijk gemaakt. Derde Stukje
115: LE SAGE ET D - Le Theatre de la Foire Tome III
119: WOLFF, C. - Redenkundige bedenkingen over het vermogen van het menschelyke verstand, en het recht gebruik daar van in de kennissen der waarheid. Uit het Hoogduits vertaald door Joan Christoffel van Spr?gel.

5/9