Paginaat
Van Uvenweg 86 6707 BD Wageningen The Netherlands +31 (0)317357322            Email: vanklinken@fastmail.fm
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6326: - Kritisch akkoord 1971.
6327: - Kritisch akkoord 1972.
3104: - Bijbel: Het nieuwe testament met de psalmen. Nieuwe vertaling op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap door de daartoe benoemde commissie bewerkt.
6023: - De Bijbel. Verkorte uitgave. Opnieuw uit den grondtekst vertaald door en onder de leiding van Prof. Dr. H. Th. Obbink. Drie delen.
3532: - BIBLIA, Dat is, de geheele H. Schrift / behelzende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments; uit Dr. Ms. Lutherus Hoogduitschen Bybel, in onze Nederduitschen taale getrouwelyk overgezet: Met nieuwe zeer keurlyke aanteekeningen, of ophelderingen, accurate Summariën, gelykluidende texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen: geschikt volgens de annotatiën van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas, past. prim. en inspector te Budiszin. Ten dienste van de Christelyke Gemeente / d' onveranderde Augsburgsche confessie toegedaan / in deze Nederlanden.
6325: - Kritisch akkoord 1968.
6328: - Kritisch akkoord 1974.
6329: - Kritisch akkoord 1977.
3002: - The Holy Bible, containing the Old and New Testaments: translated out of teh original tongues; and with the former translations diligently compared and revised, by his majesty's special command. Appointed to be read in churches.
3241: - Good News Bible
3592: - It Nije Testamint, út it Gryksk oerset yn it Frysk fen Dr. G.A. Wumkes. Yn opdracht en únder taforsjuch fen it Kristlik Frysk Selskip.
1: - BIJBEL, dat is de gansche heilige schrift, bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments.
3627: "A DISPENSARY SURGEON" (I.E. JEFFERSON, R.) - The family doctor. A dictionary of domestic medicine and surgery especially adapted for family use, by a dispensary surgeon, with numerous illustrations.
1258: A. FINKE, W. LIEBAU U. A. - Die Stadt Hagen (Westf.).
7060: A. VAN HOOGSTRATEN-SCHOCH - De lange weg.
3598: AAFJES, BERTUS - Maria Sibylla Merian.
6501: AAFJES, BERTUS - Arenlezer achter de maaiers.
2684: AAFJES, BERTUS - Een voetreis naar Rome
2719: AAFJES, BERTUS - In de Nederlanden zingt de tijd
5652: AAMADU BAA DIGI, CAROLINE ANGENENT - De Haayre. vertelling over een nomadisch koninkrijk.
4742: ABBING & VAN CLEEFF - Struisvogelkoorts.
865: ABBOTT , A.O. (EDS.) - Nepal 7th ed.
6033: ABDOLAH, KADER - Abdolah, Kader: Het huis van de moskee.
4885: ABDOLAH, KADER - Zeesla en de lepels van Alice.
3294: ABERCROMBIE M, HICKMAN C.J, JOHNSON M.L - The Penguin Dictionary of Biology - Seventh Edition
6850: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell's goocheltoeren. Met 75 teekeningen door D.A. Bueno de Mesquita.
6851: ABKOUDE, CHR. VAN - Tim en Tom. Met 50 platen van Louis Raemakers.
6881: ABKOUDE, CHR. VAN - De Waterratten : een boek voor sportjongens / door Chr. van Abkoude ; gei?llustreerd door Jan Rink.
2571: ABKOUDE, CHR. VAN ("PIETJE BELL") - De padvinders van Duinwijk
6787: ABKOUDE, CHR. VAN - De Pinkertonnetjes. Met teekeningen van Jan Rinke.
6882: ABKOUDE, CHR. VAN - Kruimeltje. Geïllustreerd door Pol Dom.
3527: ABMA, G. EN JANSMA KL. (RED.) - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland: deel 1 en 2.
6124: ABRAHAMS, ISRAEL - The Birth of a Community. A History of Western Province Jewry From Earliest Times to the End of the South African War 1902
3281: ACHTERBERG, WOUTER & WIM ZWEERS (RED) - Milieucrisis en filosofie. Westers bewustzijn en vervreemde natuur
5892: ACHTERHUIS, HANS - Filosofen van de Derde Wereld.
1912: ACKERE, J. VAN - De intieme vormen der muziek. De kamermuziek en het lied.
2054: ACKROYD, PETER - Thames. Sacred river.
4633: ADAM, HANS CHRISTIAN - Karl Blossfeldt 1865-1932.
2347: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten
4758: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
522: ADAMS, SCOTT - The Dilbert future. Thriving on stupidity in the 21st century
4877: ADDAMS, CHARLES - The Penguin Charles Addams. A Penguin Book.Penguin
3203: AGER, MILTON & JACK YELLEN - Could I? I certainly could.
1368: AGT, J.J.W. VAN - De monumenten van geschiedenis en kunst. deel VIII, de provincie Noordholland. Eerste stuk: Waterland en Omgeving
6186: AGTE, ROLF - Das grosse Lexikon der Graphik: Kunstler, Techniken, Hinweise fur Sammler
6649: AHONEN, LILI - Van zanger tot schrijver. Finse literatuur.
6361: AHRENDT, HANNAH - De mens. Bestaan en bestemming.
534: AINSLIE, TOM - Ainslie's Complete Hoyle - Rules, Strategies, Scoring, Bidding, Betting Systems
1042: AISCHYLOS VERT. BOUTENS, P.C. - Het treurspel van Agamemnoon naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens
1041: AISCHYLOS VERT. BOUTENS, P.C. - Zeven tegen Thebai. Treurspel, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.egen Thybai
4903: AKURGAL, EKREM - Ancient Civilizations and Ruins of Turkey.
5938: ALAVI, NASRIN - Wij zijn Iran. De jonge Iraanse weblogscene.
6720: ALBACH, BEN - Jan Punt en Marten Corver - Nederlandsch toneelleven in de 18e eeuw
6565: ALBEE, EDWARD - De dame uit de provincie.
433: ALBERSHEIM, GERHARD - Zur Musikpsychologie
5506: ALBERTS, A. - De bomen.
4260: ALBERTS, A. - Inleiding tot de kennis van de ambtenaar.
6513: ALBERTS, A. - Op weg naar het zoveelste Reich.
5670: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
6532: ALBERTS, BOB - De sprong.
2289: ALBQAEEN, NORMA KHOURI - Verboden liefde. De eremoord op mijn hartsvriendin Dalia.
4028: ALDIS, BRIAN - sterrenhoop
4033: ALDIS, BRIAN - aardewerk
2505: ALEXANDER, L. G. - For and Against: An Oral Practice Book for Advanced Students of English
2578: ALEXANDER, EARL, OF TUNIS - Memoirs 1940-1945
1562: ALEXANDER, FRANZ & FRENCH, THOMAS MORTON, A. M. O. - Psychoanalytic Therapy. Principles and Application
4467: ALIGHIERI, DANTE - De Goddelijke Komedie. Vertaling in terzinen door Albert Verwey.
4469: ALIGHIERI, DANTE - The Divine Comedy of Dante Alighieri, and The New Life, edited with Introduction and Notes by Oscar Kuhns.
7012: ALIGHIÈRI, DANTE - La Divina Commèdia di Dante Alighièri corredata dei sègni della pronunzia e di nuovi... dal Prof. Dott Luigi Polacco.
5810: ALIGHIERI, DANTI - De goddelijke komedie.
7023: ALIGHIÈRI, DANTE - De Goddelijke Komedie. In Nederlandsche terzinen vertaald met verklaringen en geschiedkundige aanteekeningen nopens den dichter door Joan Bohl. Eerste lied: de Hel.
6: ALLEN, MARY J., & WENDY M. YEN - Introduction to Measurement Theory
5780: ALLEN, ROGER E. - Winnie-the-Pooh on Management: In Which a Very Important Bear and His Friends are Introduced to a Very Important Subject
3282: ALLEN, G.C. & DONNITHORNE, A.G.  - Western Enterprise in Indonesia and Malaya: A Study in Economic Development
5424: ALLEN, WOODY - Bijverschijnselen.
797: ALLENDE, ISABEL - Portrait in Sepia
5134: ALLENDE, ISABEL - AFRODITE - Liefdesverhalen en andere zinnenprikkels
5738: ALLERS, RUDOLF - Het succes van een dwaling. Een kritische studie over de psychoanalyse van Freud.
2277: ALT, OTMAR - Ausstellungskatalog
904: ALTERIO, MAXINE - Ribbons of Grace
3170: ALTHER, LISA - Bedrock
2686: ALTHUSSER, LOUIS - The Future Lasts a Long Time, and The Facts
6262: ALVAREZ, A. - The School of John Donne.
3305: AMADEO, EDWARD J. (COMPILADOR) - Estabilizacion y reforma estructural en America Latina.
5994: AMADO, JORGE - Tieta aus Agreste.
3431: AMALRIK, ANDREJ - Niet begeerde reis naar Siberië.
4084: AMBLER, ERIC - in de greep van de angst
5535: AMBRIÈRE, FRANCIS (ED. GEN.) - Sud-Ouest : Poitou - Charentes - Perigord - Quercy - Bordelais - Agenais
1038: AMÉRO, C. - Un Robinson de six ans
4908: AMERONGEN, MARTIN VAN - Zijn bliksem, zijn donder. Over de Mattheus Passie van Johann Sebastian Bach.
2711: AMIRREZVANI, ANITA - Dochter van Isfahan
4770: AMIS, KINGSLEY - Lucky Jim.
6980: ANBEEK, TON - Het donkere hart
5074: ANDERSON, E.N. - The Food of China
349: ANDRIESSEN, LOUIS - Contra tempus voor orkest
350: ANDRIESSEN, LOUIS - Spektakel voor 16 blazers, 6 slagwerkers en electronische instrumenten ad libitum,.
351: ANDRIESSEN, HENDRIK - Symphonie No. 1 voor orkest
5824: ANDRONICOS, MANOLIS - The Discovery of Alexander's Macedonia.
3771: ANKER LARSEN, J. - Roes.
5162: ANON. - Knaurs Lexicon moderner Kunst.
4641: ANON. - Luftfahrt - eine Einführung in das Gesamtgebiet mit etwa 300 Abbildungen, Tafeln und Übersichten
4781: ANON. - Handleiding voor de vrouwelijke handwerken - De verschillende soorten Handwerken voor School en Huis - Onderricht in het Opennaaien, Punto-tirato of Hardangerwerk, Witborduren, Venetiaansch- en Guipure-borduurwerk
1449: ANON. - Schönheit der Welt: Das Europa - Buch. 296 Bilder in Kupfertiefdruck nebst Erläuterungen
1412: ANON. - Blue Band Sportboek. "Veertig sporten en spelen in woord en beeld"
2273: ANON. - Hamburg. Ansichten von der freien Hansestadt
6008: ANON. - Wie wat waar jaarboek 1959.
1267: ANON. - Het Nieuwe Testament van onze heer Jesus Christus
3654: ANON. - Tips voor trips in Friesland 2
4966: ANON. - Achter Kawat en Gedek.
7062: ANON. - Omzwervingen. Klassieke teksten over Inodnesië uit Oost en West.
1560: ANON. - Bijbel Tentoonstelling Statenvertaling. 1637-1937. Tiende tentoonstelling in het museum Fodor Amsterdam.
1478: ANON. - Robert Moskowitz.
1479: ANON. - Edouard Manet. 11 farbige Gemäldereproduktionen. 5 einfarbige Tafeln. Hrsgg.von Heinrich Trost.
1177: ANON. (ERASMUS) - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus in de nacht van 27 op 28 oktober
2313: ANON. - Dorland's illustrated medical dictionary. Twenty-fifth edition.
2298: ANON. - Tausendundeine Nacht. Die schönsten Geschichten. Aus dem Arabischen übersetzt von Gustav Weil, illustriert von Arwed D. Gorella.
4368: ANON. - Meccano Handleiding voor Aanvullingsuitrusting No. #a.
4718: ANON. - Indian Miniature Painting.
2335: ANON. - Mijn klok boek
4101: ANON. - Was mijn pen maar leeg.
3798: ANON. - Mondriaan.
5262: ANON. - Little Book of Cows.
4913: ANON. - De Scratch in Leiden 1988-2013.
1225: ANON. - Kunstforum International. Die aktuelle Zeitschrift für alle Bereiche der Bildenden Kunst. Band 88 (März/April 1987): Malerei - Radikale Malerei. Monografie Klauke.
5434: ANON. - Catalogus van de Tentoonstelling Van Oude Kunst uit het bezit van den Internationalen Handel Rijksmuseum Amsterdam 1936. Catalogue Exhibition of Ancient Art Belonging to the International Trade. Exposition D'Art Ancien Appartenant Au Commerce International.
4517: ANON. - Jongens en meisjes bibliotheek no. 18. Willem Tell.
2604: ANON. - Pablo Picasso. Posterbook.
3521: ANON. - Grote Provincie Atlas Friesland 1:25000
1406: ANON. - Deutschlands Taten zur See. Die deutsche Betätigung zur See von ihren Uranfängen bis zum Weltkrieg
1482: ANON. - De Geneeskunde Voorheen en Thans
3: ANON. - Die Blümlein des heiligen Franziskus von Assisi
5318: ANON. - Geschiedkundige atlas van Nederland in zestien kaarten.
2668: ANON. - Moscow Metro. A collection of 16 postcards.
5447: ANON. - Licht/ Light & Design, Program for an Exhibition at Licht and Design 16th Internationale Biënnale INTERIEUR, 1998
1539: ANON. - Herdenking van Leidens ontzet in de Pieterskerk te Leiden op 3 october 1944
2363: ANON. - Statistisch zakboek 71
2091: ANON. - Album von Wiesbaden und Umgebung. 1 grosses Panorama und 30 Ansichten nach Momentaufnahmen in Photographiedruck
3490: ANON. - Frantz Fanon
3495: ANON. - Friesland 1926-1940. Een selectie uit het weekblad: fen Fryske Groun. Geïllustreerd familieweekblad voor Friesland. Samengesteld door de redactie van de Friesland Post.
3547: ANON. - Groeten uit Suriname: een brochure uitgegeven ter gelegenheid van het bezoek van H.K.H. Prinses Beatrix aan Suriname van 17 februari t/m 2 maart 1958
5227: ANON. - Enoteca Italiana: The List of Italian DOC and DOCG Wines. 18th edition.
1457: ANON. - Rund um die Erde. Moderne Weltreisen. Expeditionen und Entdeckungsreisen in das Innere unerforschter Gebiete in populärer Darstellung. Herausgegeben von Theodor Andersen.
6644: ANON. - Soviet Woman. An Illustrated Monthly. Nr. 12, 1991. ISSN 0201-6982
5143: ANON. (ZAALBERG, ED.) - Vanden vos Reinaarde.
4436: ANON. - A muntifunction English-Chinese Dictionary.
2272: ANON. - Werken van de Walburg Pers. Vijfhonderd titels beschreven entoegankelijk gemaakt naar....door Drs C.F.J. Schriks
2282: ANON. - Centraal Museum Utrecht. Mededelingen 12. CONSTANT.
2283: ANON. - Goethe's Hermann und Dorothea. Mit acht Bildern von Arthur Freiherr von Ramberg nach den Original-Ölgemälden in Lichtdruck hergestellt von Friedrich Bruckmann. Mit Ornamentstücken von Adolf Schill
3377: ANON. - WSO Gids '87-'88. Politieke Studentenvakbond Wageningen.
5687: ANON. - De maatschappij verandert, PTT verandert mee.
3545: ANON. - Gek en wijs tijdens Seyss.
4479: ANON. - 300 combinaties van poëzie en beeldende kunst.
1402: ANON. - Cahiers alsaciens d'archéologie d'art et d'histoire
1907: ANON. - Ricordo Di Roma: Cappella Sistina, 37 Quadri
6140: ANON. - Bildergalerie zur allgemeinen deutschen Encyclopädie.
1227: ANON. - René Daniels, Piet Dieleman, Jan Dierman, Theo vd Goor, Hans Könings, Leo Mennen, Matheu Meyers, Kars Persoon, Tuini Tukker, Henk Visch
3535: ANON. - COMPLETE GUIDE TO MILITARY MAP READING. Numerous Exercises & Fully Illustrated?.
2574: ANON. - Dieren Avontuur
8: ANON. - Der Parteitag Großdeutschland vom 5. bis 12. September 1938. Offizieller Bericht über den Verlauf des Reichsparteitages mit sämtlichen Kongreßreden.
1491: ANON. - Notes on Shooting Ninth Edition
4264: ANON. - Complete gids met alle natuur- en wandelgebieden van Nederland.
2090: ANON. - Album von Hildesheim. 30 Ansichten nach Naturaufnahmen in Photographiedruck
2092: ANON. - Album vom Harz. 1 Panorama und 31 Ansichten nach Momentaufnahmen in Photographiedruck
998: ANON. - Kilimanjaro, Tanzania. land people history
1334: ANON. (BUD SAGENDORF) - De avonturen van Popeye in prachtige kleuren. Popeye en de spionnen.
2628: ANON. - Schweizerische Alpenposten: Sustenstrasse Meiringen-Wassen-Goschenen.
2629: ANON. - Schweizerische Alpenposten: Furkastrasse. Andermatt - Gletsch.
3477: ANON. - Het Leven (Geillustreerd). Jaargang 20 volledig in twee banden.
1378: ANON. - The King's Pictures: an Illustrated Souvenir of the Exhibition of the King's Pictures at the Royal Academy of Arts, 1946-47
2575: ANON. - Tijl Uilenspiegel. Van Uilenspiegels leven en daden en de wonderlijke avonturen die hij meemaakte, want hij liet geen schelmenstreek ongedaan.
5382: ANON. - P.P. Rubens. Schilderijen, olieverfschetsen, tekeningen.
2617: ANON. - Uit in eigen land. Met 50 toeristische tochten
11: ANON. - Arabian Nights (transl. Burton)
1441: ANON. - Vier eeuwen stilleven in Frankrijk.
2564: ANON. - Handleiding. Het toiletteren en voorbrengen van paarden (Nederlandse warmbloeds)
6855: ANON. - Student Records for Hebrew by the Audio-Visual Method. Units 1 to 20.
3372: ANON. - Mountbatten: Eighty Years in Pictures
66: ANON. - Das kleine Buch der Dichterbilder
4268: ANON. (D. DEGEN HRSG) - Der Spielmann aus Flandern.
6437: ANON. - TANAH AIR KITA. Ein Buch über Land und Volk Indonesiens. "Our Fatherland"
2817: ANON. - Reisboek voor de provincie Gelderland
5946: ANON. - Nagerechten met Imperial produkten.
1261: ANON. - Versailles et les Trianons.
2985: ANON. (BEGBIE, HAROLD, 1871-1929) - The mirrors of Downing Street: some political reflections by a gentleman with a duster.
2093: ANON. - Album vom Harz. 1 Panorama und 38 Ansichten nach Momentaufnahmen in Photographiedruck
1349: ANON. - Kunsthandlung Klipstein & Co., vorm. Gutekunst & Klipstein, Bern: Auktion 80, November 1955., Graphik und Handzeichnungen moderner Meister.
1366: ANON. - Rolf Nesch. Sammlung Reinhard des Arts. Auktion 260.
4369: ANON. - Meccano Handleiding voor uitrusting No. 3.
1000: ANON. - Thailand Insight Guide
704: ANON. - Schloss Burg an der Wupper
747: ANON. (MAHOMET, MOHAMMED) - Le Coran Traduction intégrale des 114 Sourates par Kasimirski
2844: ANON. - Fietsroutes in Nederland - 48 verrassende fietsroutes verspreid over heel Nederland
917: ANON. - Simply New Zealand: a Culinary Journey
4058: ANONYMOUS - Primary Colors.
5695: ANONYMOUS - Primary Colors.
3718: ANOUILH, JEAN - La Sauvage, suivi de L'Invitation au chateau.
6662: ANOUILH, JEAN - Antigone.
6272: ANSLIJN NZ., NICOLAAS - De Brave Hendrik gevolgd door De Brave Maria - leesboekjes voor jonge kinderen. Ingeleid en toegelicht door Anca van der Sluis en Peter van Zonneveld.
6585: ANSTADT, MILO - Polen en Joden.
6587: ANSTADT, SERA - De tralies van de tijd.
1462: ANSTEY, VERA - The Economic Development of India.
5471: APESTEGUY, PIERRE - Vraag een dame nooit te veel (Vénus au Danemark)
4482: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Elfduizend roeden
3321: ARCHER BROMBERT, BETH  - Edouard Manet: Rebel in a Frock Coat
6593: ARENDS, JAN - Verzameld werk.
12: ARETINO, P. - Aretino's Dialogues
1537: ARGENTARIUS- I. E. LANSBURGH, ALFRED - Brieven van een bankier aan z`n zoon. Over geld. Door-
6097: ??????? (ARIAL GREECE) - ????????? ???????? ????????? ??????
1060: ARIÈS (ARIES), PHILIPPE - Geschichte der Kindheit. Vorwort von Hartmut von Hentig.
4627: ARIÈS, PHILIPPE - De ontdekking van het kind. Sociale Geschiedenis van School & Gezin
5706: ARISTOPHANES - Aristophanes Komödien. Übersetzt von Ludwig Seeger.
7112: ARISTOTELES - Organon. Philosophische Bibliothek 8-13.
6126: ARISTOTELES - Over de kosmos.
4457: ARISTOTLE (ARISTOTELES) - Aristotle XII. Parts of Animals. Movement of Animals. Progression of Animals.
4859: ARKEL, HENK VAN & CAMILO RAMADA - Arm door geld. Maar ook...nieuwe kansen op bevrijding van de globaliseringsmachine
5316: ARLEN, MICHAEL - These Charming People. Being a tapestry of the fortunes, follies, adventures, galanteries and general activities of Shelmerdene(that lovely lady), ... others of their friends of the lighter sort, etc.
2509: ARMAND, ABEL; D'OULTREMONT, B.; D'OULTREMONT, M. - Dreißig Tage Abenteuer. Einer Wette wegen um die Welt.
6981: ARNIM, ACHIM VOM & CLEMENS BRENTANO - Des Knaben Wunderhorn. [Kompleet]
2555: ARNOLD, NED, & ARNOLD, LOIS - The great science magic show
4430: ARNOTHY, CHRISTINE - De genezer.
614: ARNOTHY, CHRISTINE - J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir. Suivi de: Il n'ést pas si facile de vivre.
5593: ARNTS, ANDY - Van bouillabaisse tot Bruni.
898: ARTHUS-BERTRAND, YANN - 365 dagen de aarde vanuit de hemel.
3059: AS-SJAIKH, HANAAN - Alleen in Londen
5348: ASIMOV, ISAAC (ED.) - Isaac Asimov's Magical World of Fantasy: Giants
4086: ASIMOV, ISAAC - De Foundation (trilogie 1)
4087: ASIMOV, ISAAC - De Foundation en het imperium(trilogie 2)
1477: ASSCHER-PINKHOF, CLARA - Danseres zonder benen.
5766: ASSE+ ELI - Op de valreep. Eli Asser en 'n bundeling van deugdelijke perikelen van alledag.
6418: ASSELIJN, THOMAS - 17e eeuwsche treur- en blijspelen / Thomas Asselijn ; onder red. van Eelco Verwijs en A. de Jager
3016: ASSER, C. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Derde deel - verbintenissenrecht. Tweede stuk - De overeenkomst en de verbintenis uit de wet. Derde druk bewerkt door Mr. L.E.H. Rutten
4543: ASSIS, MACHADO - Posthume herinneringen van Bras Cubas.
5578: AUBARBIER, JEAN-LUC & MICHEL BINET - Prehistorie in de Périgord. In de voetsporen van Jean Auels Ayla.
3719: AUDOUARD, ANTOINE - Un pont d'oiseaux.
3717: AUDOUARD, ANTOINE - Une maison au bord du monde.
5180: AUDRY, COLETTE - Derrière la baignoire
3436: AUER, KAREN & HUGO DE HAAS VAN DORSSER (EINDREDACTIE) - De 300. Dertig verhalen over de Rotterdam. Oud-Opvarenden van de Holland Amerika Lijn over De Rotterdam.
4324: AUGUSTINUS, AURELIUS - Belijdenissen in XIII boeken. Uit het Latijn vertaald door Mr. Frans Erens.
2200: AUSTEN-LEIGH, J.F. - A Memoir of Jane Austen and Other Family Recollections.
4446: AUSTEN, JANE - Pride and Prejudice.
3898: AUSTEN, JANE - The Works of Jane Austen - Sense And Sensibility - Pride And Prejudice - Mansfield Park - Emma - Northhanger Abbey - Persuasion
4265: AUSTIN, ERNEST - Playtime Pieces. The poetry of Rythm.
1929: 22 NED. AUTEURS - Moord en brand en andere verhalen
6333: AUWERA, FERNAND - Geen daden maar woorden.
5330: AVALLONE, MICHAEL - The Living Bomb.
6175: AVENARIUS, FERDINAND - Hausbuch Deutscher Lyrik. Gesammelt von Ferdinand Avenarius. Mit Zeichnungen von Fritz Phil. Schmidt.
2008: AVERKAMP, ANT. - Grootmeesters der Toonkunst. Met 73 portretten.
2223: AVEYARD, R; HAYDON, D A - An Introduction to the Principles of Surface Chemistry (Cambridge Chemistry Texts)
5549: AXELSSON, MAJGULL - Augusta's huis
5002: AXELSSON, MAJGULL - Huis der nevelen.
6435: BAACKE, ROLF-PETER (HRSG.), UTA BRANDES UND MICHAEL ERLHOFF - Design als Gegenstand. Der neue Glanz der Dinge.
5921: BAALBAKI, LEILA - Je Vis!
984: BAALEN, HENK J.VAN EN ROB BRENDEL - De verborgen schoonheid van Deventer
327: BAAREN, KEES VAN - The hollow men, op text van T. S. Eliot voor sopraan-, bariton solo, koor en klein orkest
3611: BACCINO, NAPOLEÓN & LEÓN PONCE DE - Maluco
4750: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Joh. Seb. Bach's Passionsmusik nach dem evangelisten Matthäus Klavierauszug von Julius Stern
1219: BACH, J.S. - Passio Christi edidit Prof. Dr. T. van Doorn. Illustrativit Abrecht Dürer.
6041: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Inventionen - 15 Inventions a 2 voix - 15 Inventions a 3 voix
868: BACH, STEVEN - Leni. Leven en werk van Leni Riefenstahl.
5252: BACKERS, COR - Nederlandse componisten van 1400 tot op onze tijd. Beroemde musici Deel XXII.
1467: BACON, ALBAN - Enchanted Days With Rod and Gun-a Record of Sport on Loch and River, Moor and Mountain at Home and Abroad-With Some Practical Notes on the Legal Aspect of Sport
363: BADINGS, HENK - Symphonische triptiek (Symphonie No. XIV) geschreven voor het festival van Vlaanderen 1968
6528: BAERT, A.L.; R. OYEN; E. PONETTE - Radiologische atlas: deel I - thorax; deel II – urogenitaal stelsel en bijnieren; deel III – skelet; deel IV - Spijsverteringsstelsel.
2590: BAGNOLD, ENID - Elly en Thomas en Jo. Vertaling N. Brunt - geillustreerd door de schrijfster en Laurian Jones
5815: BAIGENT, MICHAEL & RICHARD LEIGH - The Dead Sea Scrolls Deception.
451: BAIN, ROLY, AND FORBES, PATRICK - Clowning Glory
4878: BAINBRIDGE, R., EVANS, G.C. AND O. RACKHAM (EDS.) - Light as an ecological factor.
4489: BAINBRIDGE, BERYL - Master Georgie
17: BAKAS, ADJIEDJ - The state of tomorrow / 13 megatrends that will change the world
634: BAKER, ALISON - Loving Wanda Beaver
1486: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Oud-christelijke monumenten van Ephesus. Epigrafische studie. Met een facsimile en acht afbeeldingen.
3386: BALDICK, ROBERT (INTRODUCTION, EDITING & TRANSLATION); DE GONCOURT, EDMOND; DE GONCOURT, JULES  - Pages from the Goncourt Journal
4782: BALDWIN, JAMES MARK - Thought and Things: A Study of the Development and Meaning of Thought; Or, Genetic Logic; Vol. III. Interest and Art Being Real Logic. I. Genetic Epistemology
4970: BALDWIN, JAMES MARK - Een ander land.
4371: BALDWIN, JAMES - Eeen Ander Land.
6278: BALEKA, JAN A.O. - Soucasne Ceske a Slovenske Umeni [= Contemporary Czech and Slovak art]
5329: BALLARD, J.G. - Het keizerrijk van de zon.
7031: BALLY, GUSTAV - Vom Ursprung und von den Grenzen der Freiheit. Eine Deutung des Spiels bei Tier und Mensch.
6916: BALSAMO, LUIGI (W.L. PETTAS TRANSL.) - Bibliography. History of a Tradition.
4863: BALTUSSEN, MAARTEN; CRIJNS, HUB; SCHRAUWEN, JAN E.A. - Waarden en sociale samenhang. Een studie in sociale ethiek in vervolg op de 1 mei conferentie 2003
6104: BALZAC, HONORÉ DE - Oeuvres complètes (20 volumes)
6364: BALZAC, HONORÉ DE - Le lys dans la vallée.
4165: BAMBARA, TONI CADE - Gorilla, My Love.
6139: BAMLACH, CHRISTIAN - Pudelnakerd. Erotische Szenen aus der Gründerzeit.
4867: BANEKE, JOOST; ANTONIE LADAN; NIEK TREURNIET; M. VISSER-DONKER - Trauma en identiteit.
802: BANKS, OLIVER - The Rembrandt Panel
5151: BAR-ON, DAN - Legacy of Silence. Encounters with Children of the Third Reich.
7026: BARBELLION, W.N.P. - Dagboek van een teleurgesteld man.
1371: BARDELEBEN, K. VON EN H. HAECKEL - Atlas der topographischen Anatomie des Menschen. Für Studierende und Ärzte. 3e völlig umgearb. Aufl. 128 grösstenteils mehrfarbige Holzschnitte und 1 lithographische Doppeltafel mit erlaüterdem Text
4348: BARKER, CICELY MARY - Flower Fairies of the Autumn, With the Nuts and Berries they bring.
3893: BARKER, PAT - Regeneration.
3666: BARKER, DAVID - The Arthur Negus Guide to English Clocks
1899: BARLEY, NIGEL - The Duke of Puddle Dock. In the Footsteps of Stamford Raffles.
6533: BARNES, JULIAN - Trioloog.
6534: BARNES, JULIAN - Metroland
3025: BARNES, MAJOR R. MONEY - A History of the Regiments & Uniforms of the British Army
7068: BARNES, JULIAN - Hoogteverschillen.
6034: BARNETT, CORELLI - Corelli Barnett: De oorlog in de woestijn 1940-1943. Van Sidi Barrani tot El Alamein.Inl. Gen. Wilson. Generaals O'Connor, Cunningham, Ritchie. Veldmaarschalken Auchinleck, Montgomery, Rommel.
5035: BARR, PAT - Vreemde duivels. De Westerling in China en Japan sinds de zestiende eeuw
776: BARROW, R.H. - The Romans
1716: BARSTOW, STAN - A Kind of Loving
4194: BARTON, BYRON - Sur le chantier.
5290: BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE, AGUSTÍN - Filosofía del hombre. (Fundamentos de antroposofía metafísica). Prólogo de Michele Federico Sciacca.
21: BASE, RON - If the Other Guy Isn't Jack Nicholson, I've Got the Part. Hollywood Tales of Big Breaks, Bad Luck, and Box-Office Magic.
6180: BASTET, F.L.; HEIJBROEK, J.F. & MAAS, N. E.A. - De verzameling van mr. Carel Vosmaer (1826-1888)
5699: BASTET, F.L. - Het Fin de Siècle alfabet. Uit de nalatenschap van Vincent Vere.
3517: BASTET, F.L. - De rest schuilt onder 't kruid. Wandelingen door de antieke wereld.
1925: BASTET, F.L. - Het Maansteenrif
6961: BATAILLE, CHRISTOPHE - Annam.
1171: BATCHELDER, MARJORIE - The puppet theatre handbook
1631: BATENBURG, M. - Inventarisatie handleiding
619: BATES, H.E. - The W.A.A.F in Action
2114: BATTEN, F. & A.A.M. STOLS (SAMENSTELLERS) - Bibliographie van de Werken van Charles Edgar Du Perron (1899-1940). Orig. edn.
6897: BATTUS - Opperlandse taal- en letterkunde.
3425: BAULENAS, LLUIS-ANTON - Het geluk
2468: BAUM, ZYGMUNT - Wat is het nut van sociologie? Gesprekken met Michael Hvid Jacobsen en Keith Tester.
1212: BAUMANN, HANS - World of the Pharaohs
5505: BAVINCK, J.H. - Christus en de mystiek van het Oosten.
1775: BAYER, WILLIAM - De Ruil.
6256: BAYM, NINA (ED.) - The Norton Anthology. American Literature. Shorter Fifth Edition.
1835: BAZIN, HERVÉ - L'huile sur le feu
4881: BEATTIE, ANN - Voor altijd.
5860: BEAUMARCHAIS - La Trilogie de Figaro. Le Barbier de Séville; Le Mariage de Figaro; L'Autre Tartuffe ou la Mère Coupable. Introduction et Notes de Gilbert Sigaux.
6751: BEAUVOIR, SIMONE DE - De Mandarijnen.
6816: BEAUVOIR, SIMONE DE - Met kramp in de ziel.
3787: BEAUVOIR, SIMONE DE - The woman destroyed.
4729: BEAUVOIR, SIMONE DE - Een zachte dood.
4204: BEAUVOIR, SIMONE DE - De Mandarijnen.
3232: BEAUVOIR, SIMONE - Uitgenodigd.
3813: BEAUVOIR, SIMONE DE - Wij vrouwen. Over emancipatie en feminisme.
4442: BEAUVOIR, SIMONE DE - Met kramp in de ziel.
3791: BEAUVOIR, SIMONE DE - De bloei van het leven.
3809: BEAUVOIR, SIMONE DE - She Came to Stay.
6817: BEAUVOIR, SIMONE DE - Bloed van anderen.
4153: BECKETT, SAMUEL - Hoe het is.
2157: BECKETT, SAMUEL - Hoe het is
4284: BECKFORD, WILLIAM - Een dromer op reis. Een Grand Tour. Vertaald en ingeleid door G. Janzen.
2546: BECKMAN, THEA - De ongelooflijke avonturen van Tim en Holderdebolder
6284: BECKOVA, KATERINA - Pruvodce Po Langweilove Modelu Prahy / Antonin Langweil
5993: BEDNARZ, KLAUS - Ballade vom Baikalsee. Begegnungen mit Menschen und Landschaften.
5658: BEEK, M.A. - Wegen en voetsporen van het Oude Testament.
2081: BEEK, HELENE VAN - Het betere genre orkestmuziek. De geschiedenis van Arnhem Sinfoniëtta
6690: BEEK, RENÉ VAN; E.A. - Boek en oudheid.
1819: BEEK, RIEKJE VAN; KAROY GLUDOVÀCZ; MARJOLIJN KIP; KLAAS WORP & E.O. CATZ (RED.) - Helicon, feestuitgave van de schoolkrant. Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe Thorbecke-Lyceum.
5821: BEEK, R. VAN; ET AL. - Zwolle, van stuwwal tot stad.
5526: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR MR. F. (INL.) - Vijftig Jaren - Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van Hare Majesteit KONINGIN WILHELMINA - HELENA, PAULINE, MARIA 1898-31 augustus - 1948
5502: BEEMEN, OLIVIER VAN - In Parijs.
6930: BEEN, JOH. H. - Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter / door Joh. H. Been ; gei?llustreerd door J.H. Isings Jr.
6929: BEEN, JOH. H. - Twee jonkers : een vertelling uit den tijd van Michiel de Ruijter / door Joh. H. Been ; gei?llustreerd door Tjeerd Bottema
6790: BEEN, JOH. H. - Heintje's groote vacantie. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek.
6928: BEEN, JOH. H. - Spekkie, de pijper der zeeleepers / door Joh. H. Been ; met illustraties en bandontwerp van B. en J. Midderigh-Bokhorst
6799: BEEN, JOH. H. - Om een keizerskroon. Een verhaal uit de Honderd Dagen. Geïllustreerd door O. Geerling.
2529: BEEREN, WIM; MARJA BLOEM, DORINE MIGNOT (RED.) - De grote utopie. Russische avantgarde 1915-1932. The great utopia. Russian avantgarde 1915-1932. Die grosse Utopie. Russische avantgarde 1915-1932.
7086: BEERLING, R.F. - Moderne doodsproblematiek. Een vergelijkende studie over Simmel, Heidegger en Jaspers
4909: BEETHOVEN, LUDWIG VAN; A.C. KALISHER) - Beethoven's Letters (Dover Books on Music) New edition (1972)
6040: BEETHOVEN, LUDWIG VAN - (32) Sonaten für Klavier zu 2 Händen von L. V. B., herausg. v. Louis Köhler und Adolf Ruthardt. Neu revidierte Ausg. Zwei Bände.
6084: BEETS, NICOLAAS - Dichtwerken van Nicolaas Beets. 1830-1873. Deel I & II.
6376: BEETS, NICOLAAS - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt.
6588: BEIJNUM, KEES VAN - Hier zijn leeuwen.
3075: BEIJNUM, KEES VAN - De oesters van Nam Kee.
862: BEIJNUM-VON ESSEN, BERTHA VAN - Bouw en geschiedenis van het klavier. Met veertig afbeeldingen, negen figuren en een register.
6653: BEINTEMA, ALBERT - Het waterhoentje van Tristan de Cunha.
3369: BEJCEK, VLADIMIR & PAVEL DVORSKY - Trekvogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten trekvogels.
1365: BEKENKAMP, HEIN - 75 jaar een bijzondere school. Groningse Schoolvereniging 1910-1985.
1635: BEKHUIS JOHAN E.A. (RED.) - Atlas van de Nederlandse vogels.
3684: BEKINK, C. E.A. - Ijzelboek.
5105: BEKKER, E. WED. DS. WOLFF & A. DEKEN  - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. 9e druk.
4872: BEKKER, E.; WED. WOLFF, EN A. DEKEN (GEAUT. MW VAN WESTRHEENE) - Historie van Willem Leevend. Tweede druk. Tweede deel.
2556: BELCAMPO - Nieuwe verhalen van
945: BELCAMPO - Liefde's verbijstering
7034: BELLAMY, EDWARD - Looking Backward - 2000-1887
3411: BELLOC, H. - Sonnets and Verse.
2400: BELLOS, DAVID - Is That a Fish in Your Ear? Translation and the Meaning of Everything
6492: BELLOW, SAUL - Hij met zijn hart op zijn tong, en andere verhalen
6488: BELLOW, SAUL - Er sterven er meer van liefdesverdriet.
6218: BELLOW, SAUL - Herzog.
6489: BELLOW, SAUL - Mosby's herinneringen.
929: BELOFF, MAX - The Foreign Policy of Soviet Russia 1929-1941. Vol 1: 1929-1936
653: BEN-GAVRIÊL, M. Y. - Traktate über ganz gewöhnliche Dinge
5835: BENALI, ABDELKADER - De langverwachte.
3065: BENALI, ABDELKADER - Bruiloft aan zee
6520: BENARD, CHERIL; EDIT SCHLAFFER - Laat die mannen toch met rust. Hoe je minder van hen en meer van jezelf houdt
6166: BENDAVID-VAL, LEAH - National Geographic. De Foto's.
3538: BENDER, JAMES, F. - NBC Handbook of Pronunciation.
3914: BENGTSON, HERMANN - Geschiedenis van de Oude Wereld
1828: BENSON, BEN - Attention au cheval bleu
3106: BENSON BERNARD - Le Chemin du Bonheur
2893: BENTIS, EVA. ELISE VAN KLEEF. JORIS MOENS. ALEX MOL. HELGA RUEBSAMEN E.V.A. - Inpakken & Wegwezen 2003
6032: BENZONI, JULIETTE - Les dames du Méditerranée-Express.
968: BERE, RENNIE - Wild animals in an African National Park
918: BERENDS, R. - Deventer. Zo was het.
5764: BERG, AHASVERUS VAN DEN - Veluws verleden. Ahasverus van den Berg's ,,Geografie van Veluwe" (1796). Opnieuw uitgegeven en van een inleiding en aantekeningen voorzien door Drs.Bert Paasman.
1405: BERG, BENGT - Meine jagd nach dem Einhorn
6617: BERG, K.H.M. VAN DEN - Stoga of stola.
5634: BERG, MICHAEL - Twee zomers.
5521: BERG, GREETJE VAN DEN - Ergens achteraan.
6860: BERGE, H.C. TEN - Yugao. Een verhaal en vijf no-spelen.
6592: BERGE, H.C. TEN - De dood is de jager, Indiaanse mythen van Noordwest-Amerika.
6826: BERGE, H.C. TEN - Beren van Churchill.
641: BERGENGRUEN, WERNER - Das grosse Alkaheft
6090: BERGER, JOHN - Stemverheffing. Een visie op de afgelopen drie jaar.
657: BERGES, RUTH - From Gold to Porcelain: the Art of Porcelain and Faïence
906: BERGLAR, PETER. - Walther Rathenau. Seine Zeit. Sein Werk. Seine Persönlichkeit.
6363: BERGOUNIOUX, PIERRE - Miette.
3525: BERGSMA, KLAAS - Pake. Een schets uut et Berkoper volksleven in de bewarking van Zwaantje Kuiters-Keizer
5255: BERGSON, HENRI - L'Évolution créatrice.
5256: BERGSON, HENRI - Matière et mémoire.
3657: BERGVELD, H.J. - Klaeterjaegers. Riempies, verhaelen, tenielstokkies en godsdienstig wark in de Stellingwarver tael
5492: BERKHOF, H. - De mens onderweg. Een christelijke mensbeschouwing
1232: BERKO, HANS - Gauchos, Cowboys und Vaqueros
4335: BERKUM, IDA VAN - Over beestjes.
6447: BERNAGIE, PIETER - Het Huwelyk sluyten.
5225: BERNANOS, BERNARD - L'imposture.
1910: BERNET KEMPERS, K.PH. - Muziekgeschiedenis.
2516: BERNET KEMPERS, K. PH. - Muziekgeschiedenis
6594: BERNHARD, THOMAS - Vertellingen.
5655: BERNHARD, MARIANNE - Rembrandt Druckgraphik.
5654: BERNHARD, MARIANNE - Rubens Handzeichnungen
6318: BERNHEIM, EMMANUÈLE - Vendredi soir.
1285: BERNIERES, LOUIS DE - Kapitein Corelli's mandoline
4632: BERNIÈRES, LOUIS DE - The Troublesome Offspring of Cardinal Guzman.
3366: BERNIÈRES, LOUIS DE - Het vrouwenleger van senor Vivo
3264: BERNLEF, J. - Achterhoedegevecht. Voorheen stukjes en beetjes.
5358: BERNLEFF, J. - De maker.
3051: BERRY, STEVE - Templar Legacy
5867: BESANCON, JACQUES B. - Late verzen.
22: BESCH, LUTZ - Immer nach Hause
990: BESKOW, ELSA - Okke Nootje en Doppejan
5388: BESOTTEN, BART - Boven de wolken. Derde haikoe-boek.
3149: BESS, JACK (TEKST) & SWING, R. (MUZIEK) - Misschien! Wals.
2607: BESSE, FRANCOIS - Vliegtuigen 1001 foto's
6869: BEST, OTTO F. - Handbuch literarischer Fachbegriffe. Definitionen und Beispiele. Erweiterte Neuausgabe.
6985: BESTERMANN, THEODORE - Bibliography. Library Science and Reference Books. A Bibliography of Bibliographies.
621: BETHGE, HANS - Die indische Harfe
2565: BETLEM, GUUS JR. - Reinders Elf. Een vrolijk voetbal verhaal
3494: BEUCKEN, JEAN DE - Vincent van Gogh. Een portret.
393: BEULAKKER, HENDRIK JAN VAN DE - De zunige neve van Garriet Jan - deel 4
5185: BEUNDER, W. & J.F. CH. DIX. - Handboek voor de tuinder.
3493: BEUSEKOM, MELS VAN, EWALTS, REGI - Kalligrafie werkstukken.
2252: BEUSICHEM, M.L. (RED.) - De mensen van Landbouwscheikunde
3776: BEVERSLUIS, MARTIEN (BEWERKING) - Mariken van Nimwegen. Lyrische bewerking naar het Middeleeuwsch mirakelspel
2695: BEYER, FERDINAND; CZERNY, CHARLES; DIABELLI, ANTON - Sammelalbum Beyer, Czerny, Diabelli. Piano 2 u. 4 händig.
5805: BEYNON, H.C. - Nederland staat terecht in Indonesië. Achtergronden bij de processen tegen de Nederlanders Jungsläger, Schmidt en anderen in Djakarta.
3334: BEZEMER, K.W.L. - Zij vochten op de zeven zeeën
4386: BIDWELL, SHELFORD - The Chindit War. The Campaign in Burma 1944.
3111: BIECKMANN, FRANS - De wereld volgens prins Claus
5263: BIEGEL, PAUL - Nachtverhaal.
1474: BIEGER, W. - Die formelmässige Bewertung unserer europäischen Jagdtrophäen. 3.Auflage, neubearb. von w. Bieger.
5877: BIEMEN, MIRJAM VAN - In stilte. Retraites in Nederland en Begië.
1621: BIENFAIT, H. - Automatische titratie langs potentiometrischen weg
643: BIERBAUM, OTTO JULIUS  - Stilpe. Ein Roman aus der Froschperspektive.
1948: BIERENS DE HAAN, DR. J. D. E. V. A. - Spinoza. Gezamelijke redevoeringen, gehouden bij de Spinoza-herdenking door de Afdeeling-Nederland van de Kant-Gesellschaft op...1932 door....
2522: BIERENS, CORNEL - Schildpad met Roos en Mes
3624: BIESE, ALFRED - The Development of the Feeling for Nature In the Middle Ages and Modern Times. Burt Franklin Research and Source Works Series #61
5062: BIESHEUVEL, J.M.A. - Vijftig verhalen van J.M.A. Biesheuvel. Door de schrijver zelf gekozen.
6290: BIESKENS N. - De drie delen van de klucht van Claas Cloet
6415: BILDERDIJK, W. - Eene aanmerkelijke luchtreis.
6412: BILDERDIJK, W. - Bloemlezing uit zijn gedichten, uitgezocht en met inleiding en aantekeningen voorzien door dr. J van der Valk, rector van het Marnix gymnasium te Rotterdam. Deel II.
2196: BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT - Nieuwe Dichtschakeering. Eerste deel.
3511: BILLETDOUX, RAPHAELE - Mijn nachten zijn mooier dan jouw dagen.
5109: BINGHAM, CAROLINE - Beyond the Highland Line. Highland History and Culture.
5474: BINGHAM, JOHN - De dubbelspion.
4811: BIRMINGHAM, STEPHEN - Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis.
6046: BIRNEY, ALFRED - Oost-Indische inkt. 400 jaar Indië in de Nederlandse letteren. Samengesteld door Alfred Birney.
1476: BISCHOF, ALBRECHT - Die kunst des Waidmanns das Wild zu locken.
4309: BITOV, ANDREJ - Het Poesjkinhuis.
2622: BLAAUBOER, PIETER - Omgevingskunst. De vrije- en monumentale vormgeving in de tuin- en landschapsarchitectuur
3328: BLACK, CH. L. - Impeachment.
6377: BLACKWELL, LEWIS & CHRIS ASHWORTH - SOON. Brands of tomorrow.
1844: BLAINE JOHN - Junior Jongensboekenserie ( No. 111 ) De verborgen stad
2186: BLAKE, WILLIAM - The poems of William Blake
4723: BLAKE, JENNY K. - Brown cheese please. Norway inside out from outside in.
1430: BLÁKER TÉRENS (TERENCE BLACKER) - Agnoítai: theorítai trelí kai epikíndini
6714: BLAMAN, ANNA - Verhalen.
1525: BLANKERS, JAN & KORVER, P. - Start, worp en sprong. Hand- en leerboek der athletiek
1330: BLANKERS J. / KORVER P. - Start - worp - sprong. Hand- en leerboek der athletiek
352: BLAZER, HERMAN - Concert voor violoncello en orkest
1982: BLAZICEK, OLDRICH, HEJDOVA, DAGMAR & PREISS, PAVEL - Kunst des Barock in Böhmen. Skulptur - Malerei - Kunsthandwerk - Bühnenbild
647: BLEI, FRANZ - Liebesgeschichten des Orients
3667: BLEICH, ANET - Een partij in de tijd. Veertig jaar Partij van de Arbeid. 1946-1986
5866: BLEIJENBERG, C. - The right word in the right place.
4077: BLISH, JAMES - het testament van andros
3923: BLIXEN, KAREN - Nachtelijk gesprek in Kopenhagen. Laatste verhalen.
4402: BLIXEN, KAREN - Out of Africa / Shadows on the Grass.
4085: BLOCH, ROBERT - psycho
6250: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
6901: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
6187: BLOEMHEUVEL, MARENTE - Lou Loeber. Utopie en werkelijkheid.
5075: BLOFELD, JOHN - Tau (de weg). Omzwervingen in het oude China.
3670: BLOKKER, JAN - Als de dag van gisteren.
3324: BLOM, ONNO (SAMENST.) - Een reservaat van pekelharingen
4154: BLOMERT, A-M. E.A. (EDS.) - Oystercatchers and their estuarine food supplies.
5373: BLOOM, AMY - Love Invents Us.
4801: BLOOM, PAUL - Descartes' baby. How the Science of Child Development Explains What Makes Us Human.
2079: BLUMENSON, MARTIN - Eisenhower. The Pan/Ballantine Illustrated History of World War II.
5514: BLUMENTHAL, VALERIE - De nacht gaat voorbij.
6005: BOCCACCIO, GIOVANNI - Decamerone.
23: BOCCACCIO, GIOVANNI - Decamerone
5101: BOCCACCIO, GIOVANNI - De Decamerone. Uit het Italiaansch vertaald en bewerkt door J.K. Rensburg. Complete, geïllustreerde uitgave.
2176: BOCCACCIO, GIOVANNI - De minnaar in het wijnvat en andere erotische verhalen.
24: BOCHCO, S. - Death by Hollywood
4200: BOCHENSKI, I.M. - Europäische Philosophie der Gegenwart.
3233: BOCK, LIC. EMIL - Beiträge zum Verständnis des Evangeliums IX. Die Bergpredigt (1) und (2).
6907: BOCK, EUG. DE - Het Nederlandsche Boek, overzicht van zijn geschiedenis.
6750: BOCKRIS, VICTOR - Leven en dood van Andy Warhol.
6797: BODDAERT, MARIE - De schipper van de Jacomina. 1813-1814. Geïllustreerd door Louis Raemaekers.
765: BODLAENDER, DR. M.L. (SAMENST.) - Politeia. Grote mannen over staat en maatschappij (2 delen)
1403: BOEHN, MAX VON - Rokoko. Frankreich im XVIII. Jahrhundert.
1224: BOEHN, MAX VON - Deutschland im 18. Jahrhundert. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation.
4576: BOEKENBOOM, LEO - Libellen in het Fochtelooërveengebied: een oecologisch onderzoek.
4483: BOELAARS, BERT - De kostbare mens. Inleiding tot humanisme
4600: BOELAARS, BERT - De kostbare mens. Inleiding tot het humanisme.
4484: BOELAARS, BERT - De kostbare mens. Inleiding tot humanisme
4485: BOELAARS, BERT - De kostbare mens. Inleiding tot humanisme
4852: BOELAARS, BERT - De kostbare mens. Inleiding tot het humanisme
4150: BOER, THEO DE - Pleidooi voor interpretatie.
5515: BOERSMA, MARELLE - Vals alarm.
6749: BOEY, K.; A. COOLS; J. LEILICH; E. OGER (EDS.) - Ex Libris van de filosofie in de 20ste eeuw. Deel 1: Van 1900 tot 1950. Deel 2: Van 1950 tot 1998.
2014: BOGDANOV, N. - Het eerste meisje.
6279: BOHAC, JIRI M. - Lev Simak.
622: BOIS-REYMOND, CLAUDE DU (ÜBERTRAGER) - Dschung Kue oder Der Bezwinger der Teufel.
1465: BOISTE, P.C.V. - DICTIONNAIRE UNIVERSEL DE LA LANGUE FRANCAISE, AVEC LE LATIN ET L'ETYMOLOGIE, EXTRAIT COMPARATIF, CONCORDANCE, CRITIQUE ET SUPPLEMENT DE TOUS LES DICTIONNAIRES FRANCAIS. MANUEL ENCYCLOPEDIQUE DE GRAMMAIRE, D'HORTOGRAPHE, DE VIEUX LANGAGE ET DE NEOLOGIE.
6442: BOLIN, B., E.T. DEGENS & AL. - The Global Carbon Cycle. SCOPE 13.
6738: BÖLL, HEINRICH - Und sagte kein einziges Wort.
4773: BÖLL, HEINRICH (BOLL) - Wanderer kommst Du nach Spa.
5984: BÖLL, HEINRICH - Frauen vor Flußlandschaft. Roman in Dialogen und Selbstgesprächen.
5985: BÖLL, HEINRICH - Lesebuch.
3754: BÖLL, HEINRICH (BOLL) - Eng is de poort
3755: BÖLL, HEINRICH (BOLL) - Huizen zonder vaders.
5868: BÖLL, HEINRICH - Erzählungen; Horspiele; Aufsätze.
3695: BÖLL, HEINRICH (BOLL) - Groepsfoto met dame. Vertaling Margaretha Ferguson.
4399: BÖLL, HEINRICH (BOLL) - Entfernung von der Truppe.
5811: BÖLL, HEINRICH - Biljarten om half tien.
6967: BÖLL, HEINRICH - Und sagte kein einziges Wort. Vom Autor SIGNIERT.
1967: BOLLAND, G.J.P.J. - De grondslag der "Vrije" Universiteit. Een woord van voorlichting door
1954: BOLLAND, G.J.P.J. - Het Schoone en de Kunst, of de naaste en onmiddelijke zelfbevrediging van absolute geestelijkheid in het kort besproken
4203: BOLLNOW, OTTO FRIEDRICH - Mensch und Raum.
4059: BOLT, G.H. & M.G.M. BRUGGENWERT - Soil Chemistry. A. Basic Elements.
1740: BOMANS, GODFRIED - Wonderlijke nachten
1744: BOMANS, GODFRIED - Pokkenvrij de lucht in & andere reisverhalen
5899: BOMANS, GODFRIED - Kopstukken met illustraties door Jo Spier.
4263: BOMANS, GODFRIED - Pa Pinkelmans in de politiek.
4192: BOMANS, GODFRIED; JAAP PANDER (ILLS.) - De ijdele engel.
2432: BOMANS, GODFRIED - De avonturen van Tante Pollewop
3937: BOMANS, GODFRIED - Sprookjes van Godfried Bomans.
3055: BOMANS, GODFRIED - De beste verhalen van Godfried Bomans.
2408: BOMANS, GODFRIED - Werken I. Romans, Kronieken, Dagboeken. Bezorgd door A. Feilzer en P. van Zonneveld.
1417: BOMMIER R. - POUR REUSSIR DANS LE TIR DE CHASSE.
332: BON, WILLEM FREDERIK - Symfonie No. 2. "Les prédictions". Op. 38
331: BON, WILLEM FREDERIK - Blaaskwintet nr. 2. Opus 26. Opgedragen aan het Ardito Kwintet,. Amst.,
329: BON, WILLEM FREDERIK - "Games" for 6 windinstruments piano and stringorchestra (1971) Dem Dirigenten Paul Hupperts gewidmet.
330: BON, WILLEM FREDERIK - Missa brevis voor vierstemmig koor en blazersensemble
6563: BOND, EDWARD - Zomer.
6631: BOND, EDWARD; CHRISTOPHER HAMPTON & PETER NICHOLS - Gered / Wanneer heb je mijn moeder voor het laatst gezien? / Een dag uit de dood van verdomde Lowietje.
3800: BONJOUR, ANDRÉ - Les traces de la musique dans la cathedrale de Chartres.
5342: BONNIER, GASTON; GEORGES DE LAYENS - Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique. Pour trouver facilement les noms des plants sans mots techniques. 5338 figures.
4214: BONSELL, WALDEMAR - Himmelsvolk. Ein Buch von Blumen, Tieren und Gott.
2653: BONSET, JAC. - Decemberklanken. 30 der meest bekende St. Nicolaas- en Kerstliederen met woorden. Voor piano
2849: BONT, A.L. DE - Schoolatlas der algemene en vaderlandsche geschiedenis (ook voor het handelsonderwijs) 13e druk
3352: BOOGAARD, T. VAN DER & SCHIPPERS, W.T. - Sjef van Oekel draaft door.
357: BOOGAARD, BERNARD VAN DEN - Profiel, per cembalo e orchestra
25: BOOGAARD, T. VAN DER & SCHIPPERS, W.T. - Sjef van Oekel 3 - Sjef van Oekel raakt op drift
5394: BOOM, M.J. - Reis door Zuid-Afrika.
4765: BOON, LOUIS PAUL - Abel Gholaerts.
2438: BOON, LOUIS PAUL - De liefde van Annie Mols / Als het onkruid bloeit
4648: BOON, LOUIS PAUL - De bende van Jan de Lichte. Een bandietenroman uit de jaren 1700, geïllustreerd door W.L. Bouthoorn.
6986: BOON, LOUIS PAUL - Vaarwel krokodil of de prijslijst van het geluk. Een groteske
5359: BOON, LOUIS PAUL - Niets gaat ten onder.
4941: BOON, LOUIS PAUL - Mieke Maaike's obscene jeugd.
4196: BOON, LOUIS PAUL - De bende van Jan de Lichte. Een bandietenroman uit de jaren 1700, geïllustreerd door W.L. Bouthoorn.
5398: BOON, LOUIS PAUL - De list der wetenschap. Variatie en selectie: vooruitgang zonder rationaliteit.
4125: BOONEN, ANTON J.H. - Comprehend, visualize & calculate. Solving mathematical word problems in contemporary math education.
2674: BOOY, ALBERT DE & L. BAAY - Moedertje.
2865: BORCHERS, ELISABETH - Sprookjes uit Rusland
5323: BORCHERT, WOLFGANG - Draussen vor der Tür.
5854: BORDEAUX, HENRY - La Peur de Vivre. Illustré de trente-neuf gravures sur bois de P. -E. Vibert.
6988: BORDEAUX HENRY - Andromède et le Monstre.
6556: BORDEWIJK, F. - Bloesemtak.
2389: BORDEWIJK, FERDINAND - Noorderlicht
1270: BORDEWIJK ET AL. - Tweede interfacultaire leergang: Gemeenschap
2647: BORDEWIJK, FERDINAND - Karakter. Roman van zoon en vader.
2426: BORDEWIJK, FERDINAND - Fantastische Vertellingen
5872: BORDEWIJK, FERDINAND - Noorderlicht.
6618: BORDEWIJK, F. - Verhalen.
6518: BORDIER, ROGER - Les Blés. Roman.
6496: BORG, LUCETTE TER - Het cadeau uit Berlijn.
6952: BORGAL, CLEMENT - Anouilh. La peine de vivre.
2978: BORGHESE, J. VALERIO  - Sea Devils. Italian Navy Commandos in World War II.
646: BORNEMAN, ERNEST - The Compromisers
5979: BOROS, LADISLAUS - In der Versuchung. Meditationen über den Weg zur Vollendung.
1968: BOS, DR. D. - Vrijzinnige gedachten in moeilijken tijd
6125: BOS, A.P. - De ziel en haar voertuig. Aristoteles' psychologie geherinterpreteerd.
6056: BOS , JO & ERNST HARTING (RED.) - Projectmatig Creëren 2.0. ( Geheel herziene editie)
4491: BOS , JO & ERNST HARTING (RED.) - Projectmatig Creëren 2.0. ( Geheel herziene editie)
2707: BOSCH, GERT & LAUR CROUZEN - Het Kastelenrijk. Westelijke mijnstreek rijk aan kastelen.
1969: BOSMANS, C. J. E. & M. VISSER - Répertoire des traités et des engagements internationaux du XXe siècle concernant les Pays-Bas.
435: BOSSAN, GEORGE S. DE - Nederlandsche zangeressen
2714: BOSTELMANN, LOUIS J. - HOHMANN'S PRACTICAL METHOD FOR THE VIOLIN, REVISED AND ENLARGED EDITION. Book 1.
855: BOTAN - Brieven uit Thailand.
3656: BOTKE, J. - Sealterlân. Geakindige Skets.
6375: BOTTEMA, J.W.T. - Market Formation and Agriculture in Indonesia from the Mid 19th Century to 1990.
5040: BOTTON, ALAIN DE - Statusangst.
5825: BOTTON, ALAIN DE - The consolations of Philosophy.
2792: BOUCKAERT J.J., E.A. - Medische W.P. 1e + 2e deel
1709: BOUDIER-BAKKER, INA - Kinderen
2896: BOUDIER-BAKKER, INA - Het spiegeltje
2862: BOUDOU, KHALID - De President
6859: BOULTON, MARJORIE - The Anatomy of Drama.
2861: BOUMAN, P.J. - Bouman. Economische en sociale geschiedenis in hoofdlijnen.
2198: BOUMAN VAN TERTHOLEN, S., SIJTJE AAFJES (PLAATJES) - Elk zijn beurt
1355: BOUMAN, DR. P. J. - Een onzer dagen. `t Vóórhistorisch heden.
1356: BOUMAN, DR. P. J. - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
3442: BOUMAN, JAN - Het Merckwaerdigste meyn bekent
6956: BOURAOUI, NINA - La voyeuse interdite.
6957: BOURAOUI, NINA - De gluurster (La voyeuse interdite).
2886: BOURGONJE, FLEUR - Spoorloos
5908: BOURQUE SUSAN C.; WARREN KAY BARBARA  - Women of the Andes: Patriarchy and Social Change in Two Peruvian Towns (Women and Culture Series)
5196: BOUT, HENRIETTE - Allemaal klonen
4981: BOUTENS, P.C. - Beatrijs. Met eene teekening van Rie Cramer.
4412: BOUTENS, P.C. - Beatrijs. Met eene teekening van Rie Cramer.
26: BOUTENS, P.C. - Beatrys
27: BOUTY, MICHEL - Dictionnaire des oeuvres et des themes de la litterature francaise. Edition revue et augmentee.
2291: BOUWHUYS, M. TEN - Analecta uit Leopold von Ranke's Historische Werken. Vertaald door Jac. J. van Gelderen. Tweede deel.
3516: BOUWMAN, BERNARD - Mijn Istanbul.
3161: BOUWMEESTER, EDU - 50 Hollandsche dansliedjes op bekende melodietjes.
4188: BOVA, BEN - The Weathermakers.
510: BOVENKERK, FRANK - La Bella Bettien
4394: BOWEN, MARJORIE - Defender of the Faith.
6654: BOWN, STEPHEN R. - Merchant Kings. When Companies ruled the World 1600-1900.
7111: BOXALL, PETER EN EEDEN, ED VAN (REDACTIE) - 1001 Boeken die je gelezen moet hebben!
3613: BOYD, WILLIAM - A Good Man in Africa.
1051: BOYLE, T.C. - Drop City
5487: BOYNE, JOHN - De jongen die zijn vader zocht.
1604: BRAAK, MENNO TER - Cinema Militans
4917: BRAAKHEKKE, JOOP - Kookschrift van een kookgek.
5905: BRADBURY, MALCOLM (EDITOR) - The Penguin Book of Modern British Short Stories
6996: BRADFORD, DAVID & GERHARD WALDHERR - Drive-By Shootings. Photographs by a New York Taxi Driver.
28: BRADFORD, ERNLE - Ulysses found.
4715: BRADFORD, ARTHUR - Hondenescort.
2116: BRADLEY, HENRY - The Collected Papers of Henry Bradley. With a Memoir by Robert Bridges.
6553: BRAKMAN, WILLEM - Het zwart uit de mond van Madame Bovary.
6555: BRAKMAN, WILLEM - Leesclubje.
1704: BRAKMAN, WILLEM - De Oorveeg
6551: BRAKMAN, WILLEM - Een familiedrama.
6554: BRAKMAN, WILLEM - De opstandeling.
6591: BRAKMAN, WILLEM - Late vereffening.
6552: BRAKMAN, WILLEM - Die ene mens.
1732: BRAKMAN, WILLEM - De blauw-zilveren koning
1032: BRAND, ALBERT - Geschichte des Fürstenthums Münster : ein Heimatführer im Rahmen der westfälisch-deutschen Geschichte.
4396: BRAND, C.J.W., W.G. WEGGELAAR EN T. VAN DER MEYDEN - Grondgymnastiek en langematoefeningen.
3933: BRAND, CHRISTIANNA - Tour de Force.
2821: BRAND, J.W. - De Automobiel en zijn behandeling
5335: BRANDS, JAN - Groepsportret. Wie is wie in De tandeloze tijd van A.F.Th.
6324: BRANDT, WILLEM E.A. - Kritisch akkoord 1967.
2702: BRANDT CORSTIUS, JELLE - Universele gids voor moeilijke landen
396: BRANDTS BUYS, M.A. - Neêrland's muziekleven in zakformaat: De koorzang in Nederland (Volume 7)
383: BRANS, A. B. M. & CORNELIS, MR EVERT - Het Residentie-Orkest 50 jaar. 1904-1954
5402: BRANTENBERG, GERD - De dochters van Egalia.
4685: BRAUDEL, FERNAND - Beschaving economie en kapitalisme (15de - 18de eeuw), deel II, Het spel van de handel.
1659: BRAUDEL, FERNAND - Beschaving, economie en kapitalisme, deel III, De Tijd van de Wereld
7014: BRAUDEL, FERNARD - De Middellandse Zee en de mediterrane wereld ten tijde van Filips II. Deel I: Landschap en mens. Deel II: Samenleving en staat. Deel III: Politiek en individu.
4364: BRAUMANN, FRANZ (VERT. TRUDY DE BY) - Raiffeisen, levensroman van een groot pionier
5439: BRAUN, HANS - Heilpflanzen-Lexikon für Ärzte und Apotheker. Anwendung, Wirkung, Toxikologie. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage.
761: BRAUNE, WILHELM - Althochdeutsches Lesebuch
750: BRAUNE, WILHELM - Althochdeutsche Grammatik.
5167: BRECHT, BERTOLT - Leben des Galilei.
5168: BRECHT, BERTOLT - Der gute Mensch von Sezuan.
5165: BRECHT, BERTOLT - Mutter Courage un ihre Kinder
6606: BRECHT, BERTOLD - Gedichte. Ausgewählt von Autoreen.
5170: BRECHT, BERTOLT - Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Die Gesichte der Simone Machard. Der Prozeß der Jeanne d'Arc zu Rouan 1431.
5169: BRECHT, BERTOLT - Der kaukasische Kreidekreis.
5166: BRECHT, BERTOLT - Herr Puntila und sein Knecht Matti.
3915: BREDA, ANS VAN - Alles of niets Manja!
5466: BREDERO, G.A. - Geestigh Liedt Boecxken
1172: BREDERO, BART - De grote oversteek. Een vertelling uit de Tweede Wereldoorlog. Herziend(sic!)e druk
1705: BREEDVELD, WALTER - Hexspoor
6408: BREEVOORT, JOHANNA - Vader Cats en de vrouw. Een boek voor gehuwden en voor hen die zich tot het huwelijk voorbereiden. Met een inleidend woord van Dr. A. Kuyper
820: BREGEON, JANINE - Een dag in bed
2510: BREKELMANS, ALEXANDER - Hiërarchie
6830: BREM, ANNE-MARIE DE - George Sand's House at Nohant (La Maison de George Sand à Nohant)
947: BREMER, J., KOOTEN, T. VAN, (ED.) - Vincent van Gogh. Catalogus van 278 werken in de verzameling van het Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo.
1535: BRERARTE - Brerarte. Arte contemporanea per una collezione. Asta del'11 Marzo 1987.
2395: BRESCIA, FRANK; JOHN ARENTS, HERBERT MEISLICH AND AMOS TURK - Fundamentals of Chemistry: a Modern Introduction
2651: BRESLAUER, EMIL - Klavierschool voor de laagste en middenklassen der muziekscholen en voor het huisonderwijs. Bewerkt door Johanna Veth, volgens systeem De Sonneville (compleet).
2003: BRETON, ANNE - Collectible Miniature Bottles
5253: BRETON, MARCELA - Hot & Cool. Jazz Short Stories.
953: BRÉVAL, J.-B. - Concertino La Maj. Révision L.-R.Feuillard pour violoncelle
5709: BREYTENBACH, BREYTEN - De ware bekentenissen van een witte terrorist.
6576: BRIJDER, H.A.G.; J. BEELEN & L.B. VAN DER MEER. - De Etrusken.
3293: BRIL, MARTIN - Vader en dochters
1601: BRINCKMANN, ALFRED - Lehrbuch des Schachspiels. Mit zahlreichen Diagrammen. Bücherei des Grossdeutschen Schachbundes, Band 1.
1691: BRINDLE, JANE - Starlena
4870: BRINK, DR. JAN TEN; BULL, A.J. DE; CALCAR, MEVR. ELISE VAN (E.V.A.) - Proza en Poëzie (voor visschers gevangen). Opgedragen aan Z.K.H. Prins Hendrik. Tweede bundel. [met een voorrede van A. van Laer Jr]
6503: BRISSON, PIERRE - Vingt ans de Figaro, 1938-1958
4798: BROAD, C.D. - Leibniz. An Introduction. Edited by C. Lewy.
3348: BROCH, JENS T. - Mechanical vibration and shock measurements
4439: BRODY, HUGH - The Other Side of Eden. Hunters, Farmers and the Shaping of the World.
4172: BROECK, KARL VAN DEN - De echte vader van de pil. Het verhaal van de man die de vrouw bevrijdde.
4041: BROEK, C.A.G. VAN DEN - De beste sci-fi uit Amazing & Fantastic 2.
3617: BROEK, JOOP VAN DEN - Hier is Spanje.
3732: BROEK, L. VAN DEN, E.A. - De Wageningse Methode h/v 1a en h/v1b.
4136: BROEKEMA, HENRIETTE - Inanna, heerseres van hemel en aarde.
2917: BROERSMA, R.G. (ED.) - Recht voor z'n Raap. Jargonboek voor hippe en andere vogels.
5479: BRONGER - Wel Mona, geen Lisa.
328: BRONS, CAREL - Varianten voor orkest
2365: BRONTË, EMILY - Wuthering Heights
6141: BRONTË, CHARLOTTE - Brontë, Charlotte. Jane Eyre.
3897: BRONTË, CH. E. & A. - Four Novels. The Brontë Sisters: 1. Jane Eyre 2.Wuthering Heights, 3. Agnes Grey , 4. Villette.
4991: BRONTË, EMILY - Emily Brontë : Woeste Hoogten.
6871: BRONZWAER, W.J.M. - Vormen van imitatie. Opstellen over Engelse en Amerikaanse literatuur.
6217: BROOKNER, ANITA - Lewis Percy.
6888: BROOKNER, ANITA - Altered States.
4334: BROOKS, C. HARRY & ROBERT SAUDEK - Your Character from your Handwriting. A Guide to the New Graphology.
2064: BROOKS, GERALDINE - People of the Book.
5627: BROOKS, TERRY - The Voyage of the Jerle Shannara: Book One Ilse Witch
6077: BROOM, DONALD M. - Biology of Behaviour: Mechanisms, Functions and Applications. With Animal Drawings by Robert Gillmor.
6184: BROOS, KEES & PAUL HEFTING - Grafische vormgeving in Nederland - Een eeuw
5533: BROOS, KEES & PAUL HEFTING - Grafische vormgeving in Nederland. Een eeuw.
5876: BROUWER, DÉDÉ - Vrouwentaal. Feiten en verzinsels.
3655: BROUWERS, J.H. - Fryske styl. Ynlieding ta it genietsjen fan literaire moaijens oan 'e han fan R.P. Sybesma syn Boerke Thae.
3201: BROWN, JAMES AMBROSE - The War of a Hundred Days: Springboks in Somalia and Abyssinia 1940-1941
477: BROWN, LARRY - The Rabbit Factory. A novel.
5729: BROWN, CHRISTOPHER; JAN KELCH; PIETER VAN THIEL [EDS.] - Rembrandt: de meester en zijn werkplaats. Deel 1. Schilderijen.
3196: BROWN, JAMES AMBROSE - They Fought for King and Kaiser: South Africans in German East Africa, 1916
6109: BROWN, DEE - Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier.
5595: BROWN, SANDRA - De obsessie.
5467: BRUCE, JEAN - Op hete kolen in Polen.
5468: BRUCE, JEAN - In gevecht met de tijd.
5469: BRUCE, JEAN - Geheim agent OSS 117 (O.S.S. 117 n'est pas mort).
5470: BRUCE, JEAN - O.S.S. 117 viert 1 april (Poisson d'avril).
5209: BRUCE, JEAN - Paniek op Wake.
1018: BRUCKBERGER, R.L. - De wolf van Gubbio. Zijn zeven wonderen en het achtste
3152: BRUGGEMAN, ALBERT - Remembrance. Solo for Tenor-Saxophone with special arr. for the Pianoforte.
4126: BRUGGEN, BAS VAN DER - Wisselspanning. Energie voor onderwijsinnovatie.
2581: BRUGMANS, H. / FISCHER, F.H. (SAMENSTELLERS) - Geschiedenis der Wereld in woord en beeld. Compleet in 6 delen.
6792: BRUIJN, COR - Sil de Strandjutter. Illustraties van Anton Pieck.
2554: BRUIJN, COR - Keteltje in het Veerhuis.
3873: BRUIJN, AAFJE - De Doppertjes doppen zelf hun boontjes.
2245: BRULEZ - Sheherezade, of literatuur als losprijs
481: BRUN, CHARLES - 100 Briefe Französisch für Export und Import. Unter Mitwirkung von Lucien Janin neubearbeitet von Charles Brun.
3387: BRUNT, LODEWIJK - Vrouwen zijn ook mensen.
2274: BRUS, GÜNTER - Bild-Dichtungen
6998: BRUYÈRES, HIPPOLYTE (BRUYERES) - La Phrénologie, le geste et la physionomie démontrés par 120 portraits, sujets et compositions gravés sur acier. Dispositions innées - Etudes sur l'expression - Applications du système phrénologique à l'observation des caractères, aux relations sociales, à l'éducation, à la législation, à la domesticité. Textes et dessins par Bruyères, peintre. Beau-fils du Docteur Spurzheim.
5155: BRYAN, GEORGE - Edison. Der Mann und sein Werk.
2951: BRYANT, ARTHUR - Jackets of Green. A Study of the History, Philosophy, and Character of the Rifle Brigade.
3004: BRYANT, ARTHUR - The Turn of the Tide 1939-1943 : A Study Based on the Diaries and Autobiographical Notes of Field Marshal the Viscount Alanbrooke K.G. , O.M.
4017: BRYSON, BILL - At Home. A Short History of Private Life.
4595: BRYSON, BILL - Een kleine geschiedenis van bijna alles.
6687: BUCH, BOUDEWIJN ; KRISTIEN HEMMERECHTS, BERT KEIZER EN NICO TER LINDEN - Vier visies op de dood.
2946: BUCHAN, JOHN - The South African Forces in France
1789: BUCK, PEARL S. - Ons dagelijks brood
3896: BUCK, PEARL S. - De Kennedy-vrouwen. Een persoonlijke visie
3570: BUDDING', C. E.A. - Met de Anna onder zeil.
430: BUENZOD, EMMANUEL - Mozart
596: BUISKOOL, ROB - Tom en Katja en het mysterie van negen
691: BUISSON, JEAN-CHRISTOPHE - Hij heette Vlasov
31: BULFINCH, THOMAS - Bulfinch's Mythology. The Age of Fable. The Age of Chivalry. Legends of Charlemagne.
5523: BULNES, MIQUEL - Zorg.
3925: BULTMANN, RUDOLF - Eeuwigheid hier en nu. Geschiedenis en Eschatologie.
1499: BUNGARDT, ALFRED - Fachkunde für das Tapezierhandwerk I. Teil: Werkstoffe, Werkzeuge und Maschinen.
5053: BUNGERER, L.-F. - Trois sermons sous Louis XV. 2e partie: Un sermon à la ville.
6433: BUNING, JOHAN WILLEM FREDERIK WERUMEUS BUNING - Ma?ria Le?cina : 'een lied in honderd verzen' / J.W.F. Werumeus Buning ; met tekn en aquarellen van Jan Vanriet
5509: BUNYAN, J. - De Pelgrimsreis van deze wereld naar de toekomende, voorgesteld in den vorm van een droom.
6269: BURANT, FRANTISEK; JIRI SETLIK - Frantisek Burant.
2393: BURCHFIELD, ROBERT (CHIEF EDITOR) - Oxford Guide to the English Language
3392: BURCHFIELD, ROBERT (CHIEF EDITOR) - Oxford Guide to the English Language
2015: BURCKHARDT, JACOB - Rubens. Grosse illustrierte Phaidon-Ausgabe.
933: BURCKHARDT, JACOB - Weltgeschichtliche Betrachtungen
5396: BURG, MARGREET VAN DEN EN BOS-BOERS, MARIAN - Vrouwen, Wageningen en de wereld.
6142: BURGMEIN, J. (GIULIO RICORDI (1840-1912)) - Le Livre des Sérénades.
4622: BURKE, JAMES & ROBERT ORNSTEIN - The Axemaker's Gift. A Double-edged History of Human Culture.
5047: BURKHARDT, V.R. - Chinese Creeds & Customs, I & II. Illustrations by the Author.
2980: BURLEIGH, BENNET - The Natal Campaign.
2201: BURNEY, FANNY (FRANCES) - Camilla, or A Picture of Youth.
2203: BURNEY, FANNY (FRANCES) - Evelina, Or, the History of a Young Lady's Entrance into the World.
6385: BURNIER, ANDREAS - Werk van Andreas Burnier.
4274: BURRISS, ELI E. - Latin and Greek in Current Use. Second edition, completely revised.
6291: BURVENICH, JOS - Ingmar Bergman zoekt de sleutel.
2047: BUSCH, WILHELM - Max und Moritz, mit Plitsch uns Plum, und Maler Klecksel.
3934: BUSI, ALDO - Over de jeugd.
3299: BUSKEN HUET, - Het land van Rembrand. Studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw
6369: BUSKEN HUET, CONRAD - Jozefine.
6368: BUSKEN HUET, CONRAD - De Bruce's. Robert Bruce's leerjaren. Met een voorbericht van G. Busken Huet
5683: BUSKEN HUET, C. - Het Land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Dl. 2-1. Derde druk, geillustreerd onder toezicht van J. H. W. Unger.
5966: BUSSEMAKER, CAREL HENDRIK THEODOOR - Geschiedenis van Overijsel gedurende het eerste stadhouderloze tijdperk. Deel I. Proefschrift
381: BUSSLER, LUDWIG - Musikalische Formenlehre - fünfte Auflage - Unveränderter Nachdruck der vierten Auflage
5919: BUTOR, MICHEL - La modification.
6955: BUTOR, MICHEL - La Modification: Suivi de le réalisme mythologique par Michel Leris.
6960: BUTOR, MICHEL - Retour Rome.
5197: BUURMA, H. / JONG-VAN DEN BERG, L.T.W. DE / LEUFKENS, H.G.M. - Het geneesmiddel.
1586: BUY, COR DU - Tafeltennis, internationale spelregels. 20 cent.
6953: BUYTENDIJK, F.J.J. - Psychologie der dieren. Twee delen.
2693: BUZAN, TONY - Speed reading.
1215: BYATT, A.S. - Still Life
5793: BYATT, A.S. - Still Life.
2671: BYRON, GAY; NAZELLES (PAROLES) - Le Destin (Fate). Gros Succès des Dancings
1249: BYSTERUS HEEMSKERK, E. - Over Willem Mengelberg.
1256: BYVANCK A.W. - De voorgeschiedenis van Nederland
5410: CABANE, OLIVIA FOX - The Charisma Myth - Master the Art of Personal Magnetism
4896: CAESAR, JULIUS - Gedenkschriften van den Gallischen Oorlog - Uit het Latijn door Dr. J.J. Doesburg
33: CAHUET, ALBÉRIC - Le masque aux yeux d'or
4831: CAIN, JAMES M. - The Postman Always Rings Twice.
3309: CAIN, JAMES C. - Mildred Pierce.
4741: CAIN, JAMES - Moeder en dochter.
1711: CAINE, MICHAEL - Waar gaat het eigenlijk om? De autobiografie.
3693: CALDER, NIGEL - Boatowner's Mechanical and Electrical Manual: How to Maintain, Repair and Improve Your Boat's Essential Systems.
3692: CALDER, NIGEL - Boatowner's Practical and Technical Cruising Manual: The Complete Handbook for Coastal and Offshore Sailors.
2837: CALDER, NIGEL - De weermachinerie en de dreiging van het ijs
5082: CALDWELL, ERSKINE - Tobacco Road.
468: CALDWELL, IAN, & THOMASON, DUSTIN - The rule of four
732: CALDWELL, ERSKINE - God's little acre
6440: CALIS, PIET - Twee delen: Onze literatuur tot 1916; Onze literatuur vanaf 1916.
2020: CALVESI, MAURIZIO - Der Futurismus: Kunst und Leben
5018: CALVIN, WILLIAM H - The Ascent of Mind. Ice age climates and the evolution of intelligence.
912: CAMERON, ROBERT/ HOPPE, ARTHUR WATTERSON/ CAMERON, ROBERT (PHOTOGRAPHER) - Above San Francisco: A New Collection of Historical and Original Aerial Photographs
5135: CAMILLERI, ANDREA - The Terracotta Dog. An Inspector Montalbano Mystery.
5136: CAMILLERI, ANDREA - The Snack Thief. An Inspector Montalbano Mystery.
3726: CAMPBELL, GEORGE ARCHIBALD - The Civil service in Britain
6557: CAMPERT, REMCO - Campert Compleet - Alle verhalen
4958: CAMPERT, REMCO, ELBURG, JAN E.V.A.; POSTHUMA DE BOER, EDDY (FOTO'S) - De film Het Gangstermeisje.
5875: CAMPERT, REMCO - Het leven is verrukkeluk.
6545: CAMUS, ALBERT - Les Justes.
6509: CAMUS, ALBERT - L'étranger.
6066: CAMUS, ALBERT - L'étranger.
7045: CAMUS, ALBERT - La peste.
2102: CANETTI, ELIAS - Werke (14 Bände)
4326: CANETTI, ELIAS - Het martyrium.
6633: CANETTI, ELIAS - Stemmen van Marrakesch
7097: CANETTI, ELIAS - Die Blendung. Roman.
7133: CANETTI, ELIAS - Masse und Macht.
2218: CAPELLE, H. VAN - Intimi rondom Adolf Hitler. een sinister gezelschap.
4676: CAPOTE, TRUMAN - Breakfast at Tiffany's.
6114: CAPRA, FRITJOF - De Tao van Fysica.
2297: CAPUS, ALEX - Léon und Louise. Roman.
777: CARCOPINO,JÉRÔME. - Het dagelijks leven in het oude Rome deel 2
3467: CARD, FRANK - Whensoever. 50 Years of the RAF Mountain Rescue Service 1943-1993.
4515: CARDINAL, MARIE - Les Jeudies de Charles et de Lula.
6974: CAREY, PETER - Theft. A Love Story.
5369: CARMIGGELT, SIMON - We leven nog.
5370: CARMIGGELT, SIMON - De avond valt.
6145: CARMIGGELT, SIMON - Allemaal onzin.
2871: CARMIGGELT, SIMON - Kroeglopen 2.
5796: CARPENTER, HUMPHREY (ED.), CHR. TOLKIEN - The Letters of J.R.R. Tolkien.
7073: CARPENTER, HUMPHREY - J.R.R. Tolkien. A biography.
4605: CARRATELLI, GIOVANNI PUGLIESE - The Western Greeks.
5301: CARRÉ, JOHN LE - The Constant Gardener.
1029: CARRINGTON, RICHARD - East from Tunis. A record of travels on the Northern Coast of Africa.
3632: CARROLL, LEWIS - THE COMPLETE WORKS OF LEWIS CARROLL. Introduction by Alexander Woollcott. Illustrations by John Tenniel.
5427: CARROLL, ROBERT TOD; BOEL, HERMAN - Het woordenboek van de skepticus. Een overzicht van vreemde overtuigingen, grappige misleidingen en gevaarlijke waanideeën
6550: CARRUTTH, HAYDEN - The Voice That is Great in Us - American Poetry of the Twentieth Century.
5322: CARTER, FORREST - Wacht op mij aan de voet van de berg.
6745: CARUS, CARL GUSTAV - Symbolik der menschlichen Gestalt. Ein Handbuch zur Menschenkenntniß. Mit 161 Holzschnitten. 2. vielfach verm. Aufl.
2124: CARVER, ROBERT - The Accursed Mountains: Journeys in Albania.
2579: CARY, M., DENNISTON, J.D., DUFF, J. WIGHT, NOCK, A.D., ROSS, W.D. AND SCULLARD, H.H. - The Oxford Classical Dictionary
5054: CASANOVA, JACQUES - Memoires de J. Casanova de Seingalt. Écrits par lui-même. Édition originale, la seule complete. Tome troisième.
3761: CASEY, JANE - Brandbaar
2036: CASIMIR, H.B.G. - Het toeval van de werkelijkheid. Een halve eeuw natuurkunde.
3794: CASTANEDA, JORGE G. - Utopia Unarmed. The Latin American Left After The Cold War.
764: CASTI, JOHN L. - Would-Be Worlds: How Simulation Is Changing the Frontiers of Science
3907: CASTIGLIONE, BALDASSARE - Het boek van de hoveling. Uit het Italiaans door Dr. J. Hoekstra en Dr. A. Zijderveld.
6096: CASTLE, E.B. - Ancient Education and Today. A Pelican Book.
1532: CAT, HERMAN DE - Uit de diepten. Verzen
3596: CATHCART, THOMAS & KLEIN, DANIEL - Plato and a Platypus Walk into a Bar... Understanding Philosophy Through Jokes.
3523: CATS, JACOB - Al de werken
6357: CAUWELAERT, DIDIER VAN - Het verboden leven.
679: CAVA, ROBERTA - Lastige mensen: Hoe ga je om met moeilijke klanten, veeleisende bazen en vervelende collega's.
6858: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Féerie pour une autre fois.
5861: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Dood op krediet.
5975: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Guignol's band.
517: CERAM, C. W. - Goden, graven en geleerden
35: CERVANTES, MIGUEL DE - Don Quixote
4534: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Seguido de El Buscapié. Cuarta edición. Tomo primero y segundo. Ilustrada con gran número de grabados y reproducciones de cuadros famosos de autores contemporáneos.
3888: CERVANTES, MIGUEL DE - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha
5146: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha.
474: CERVANTES, MIGUEL DE - Don Quijote
1327: CERVER, FRANCISCO ASENSIO - Hedendaagse architectuur
5187: CESBRON, GILBERT - Je suis mal dans ta peau.
5073: CH`EN, KENNETH - Buddhism in China - A Historical Survey
6268: CHABA, KAREL; FRANTISEK DVORAK - Karel Chaba.
4320: CHABRILLAT, H. & PAUL D'IVOI - Met een kwartje de wereld rond.
5192: CHAGALL, BELLA - Waarom staan die kaarsjes daar?
5154: CHAMBERLAIN, HOUSTON STEWART - Politische Ideale.
2224: CHANG, RAYMOND - Physical Chemistry with Applications to Biological Systems
1244: CHAPLIN JR., CHARLES - Mijn vader Charlie
6597: CHAPMAN, GRAHAM - A Liar's Autobiography volume VI
5376: CHARLESTON, ROBERT J. - World Ceramics
3174: CHARLIER, JEAN MICHEL , EN GIRAUD, JEAN - Luitenant Blueberry. Het einde van de lange rit
2678: CHARMON, E.; CHOPIN, E.A. - Herbert Ernst zingt…!
2777: CHARTERIS, LESLIE - De Saint doet aan liefdadigheid (The happy highwayman)
2780: CHARTERIS, LESLIE - De Saint en de vreedzame dood
2774: CHARTERIS, LESLIE - De Saint en de tijger (Meet the tiger)
44: CHARTERIS, LESLIE - De zwarte markt. Het boek van de maand. Vertaling: W.J. Merckens.
2775: CHARTERIS, LESLIE - Het spook van de Saint
2779: CHARTERIS, LESLIE - De Saint en de musketiers
2773: CHARTERIS, LESLIE - De Saint op het oorlogspad (Saint steps in)
2776: CHARTERIS, LESLIE - De Saint grijpt in (The last Lero)
3123: CHARTERIS, LESLIE - De Saint wordt piraat
5437: CHARTERIS, LESLIE - De zwarte markt.
2781: CHARTERIS, LESLIE - De Saint en de Zwarte Weduwe
2782: CHARTERIS, LESLIE - Volg de Saint
2778: CHARTERIS, LESLIE - De Saint in het Inferno
6108: CHASSAGNE, H. - Japan contra de Wereld. Uit het Fransch vertaald door M. van Rees.
4669: CHATWIN, BRUCE - De zwarte heuvel.
4176: CHATWIN, BRUCE - Utz. A novel.
5308: CHAUCER, GEOFFREY (A.J. BARNOUW TRANSL.) - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg, 3 Vols.
3782: CHAUCER, GEOFFREY - The Works of Geoffrey Chaucer. Second Edition. Ed. by F.N. Robinson (New Cambridge Ed.)
1647: CHAUCER, GEOFFREY - De vertellingen van de pelgrims naar de Kantelberg
47: CHAUCER, GEOFFREY - Canterbury Tales
6994: CHECK BESCHRIJVING - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Nederlands-Indië I + II + III. 11a-11b-11c, 3 delen in 5 banden.
1011: CHENIER, ANDRÉ - Oeuvres Poétiques
4695: CHERBULIEZ, ANTOINE - Johann Sebastian Bach.
4340: CHESTERTON, A.K. - Mau Mau Oath Ceremonies.
5144: CHESTERTON, A.K. - The Man Who Was Thursday
2006: CHEVALLIER, GABRIEL - Angst (latere titel Heldenangst)
2935: CHEYNEY, PETER - Mister Caution, Mister Callaghan
1019: CHI, TSUI - Geschichte Chinas und seiner Kultur.
3593: CHODEN, KUNZANG - Tsomo's karma
2803: CHORUS, A. - De nieuwe mens. Etappen van benadering in de moderne biografie.
6912: CHRIST, KARL (THEOPHIL M. OTTO TRANS.) - The Handbook of Medieval Library History.
3985: CHRISTIE, AGATHA - Elephants Can Remember
3979: CHRISTIE, AGATHA - After the Funeral.
3986: CHRISTIE, AGATHA - Elephants Can Remember
3987: CHRISTIE, AGATHA - Elephants Can Remember
3967: CHRISTIE, AGATHA - By the Prickling of My Thumbs.
3968: CHRISTIE, AGATHA - Evel under the Sun.
3978: CHRISTIE, AGATHA - Dead Man's Folly.
3997: CHRISTIE, AGATHA - Nemesis.
3981: CHRISTIE, AGATHA - Cat Among the Pigeons.
2496: CHRISTIE, AGATHA - Tiende vijfling. Het meisje in de trein. Poirot komt terug. Het avontuur van meneer Eastwood. Moord op de golflinks. Het Listerdale-mysterie.
3983: CHRISTIE, AGATHA - Murder is Easy.
2923: CHRISTIE, AGATHA - De geheime tegenstander.
3982: CHRISTIE, AGATHA - A Caribbean Mystery.
3984: CHRISTIE, AGATHA - Murder is Easy.
3988: CHRISTIE, AGATHA - Death on the Nile.
3989: CHRISTIE, AGATHA - Death on the Nile.
3991: CHRISTIE, AGATHA - N or M?
3992: CHRISTIE, AGATHA - Taken at the Flood.
3998: CHRISTIE, AGATHA - Passenger to Frankfurt.
3994: CHRISTIE, AGATHA - The Clocks.
3995: CHRISTIE, AGATHA - The Clocks.
3996: CHRISTIE, AGATHA - Nemesis.
3999: CHRISTIE, AGATHA - Passenger to Frankfurt.
4000: CHRISTIE, AGATHA - Passenger to Frankfurt.
4001: CHRISTIE, AGATHA - The Pale Horse.
3990: CHRISTIE, AGATHA - N or M?
3971: CHRISTIE, AGATHA - The Third Girl.
3957: CHRISTIE, AGATHA - Poirot's Early Cases
3980: CHRISTIE, AGATHA - A Pocket Full of Rye.
3959: CHRISTIE, AGATHA - Murder in the mews
3962: CHRISTIE, AGATHA - They do it with Mirrors.
3961: CHRISTIE, AGATHA - At Bertram's Hotel.
3969: CHRISTIE, AGATHA - The Thirteen Problems.
3974: CHRISTIE, AGATHA - Crooked House.
3964: CHRISTIE, AGATHA - Three Act Tragedy.
3970: CHRISTIE, AGATHA - Sad Cypress.
3993: CHRISTIE, AGATHA - Taken at the Flood.
3975: CHRISTIE, AGATHA - The Hound of Death.
3976: CHRISTIE, AGATHA - The Murder at the Vicarage.
4002: CHRISTIE, AGATHA - The Pale Horse.
3956: CHRISTIE, AGATHA - Partners in Crime
3977: CHRISTIE, AGATHA - The Murder of Roger Ackroyd.
3966: CHRISTIE, AGATHA - The Adventure of the Christmas Pudding.
3972: CHRISTIE, AGATHA - The Body in the Library.
3958: CHRISTIE, AGATHA - Lord Edgeware Dies.
3090: CHRISTIE, AGATHA - Poirot in actie. 1. Commedia dell`Arte 2. Kerstmis van Poirot 3. Hoe staat je tuintje er bij? 4. De vier klokken 5. Moord aan boord
6190: CHRISTO & JEANNE-CLAUDE - Early Works 1958-1969
3101: CHURCHER, D.W. - From Alexandria to Ladysmith with the 87th. The 1st Battalion Princess Victoria's Royal Irish Fusiliers in South Africa 1899-1900.
3045: CHURCHILL, FRANK; LARRY MOREY (LYRICS) - Le premier grand film en couleurs de Walt Disney. Blanche-Neige et les sept Nains.
49: CICERO, MARCUS TULLIUS - De officiis libri tres. Cato Major sive de Senectute. Laelius sive de Amicitia. Paradoxa. Somnius Scipionis. Ex recensione Joannis Georgii Graevii cum ejusdem animadversionibus.
50: CICERO, MARCUS TULLIUS - De Oratore. Für den Schulgebrauch erklärt von Dr. K.W. Piderit
3144: CIERE, WILLEM - Voorwaarts... Marsch !!! Een vrolijke Marschpotpourri.
3043: CIERE, WILLEM; BRAM KWIST - Krontjong Melodieën. Potpourri voor piano, accordeon, zang, viool, mandoline, etc.
2226: CIERLINSKA, HANNA, (ED.) - A Panorama of Polish history
51: CIPRIANI, A. - Teller, Tisch Und Tafel
6481: CLARÍN - La regenta.
6213: CLARK, RONALD W. - Freud. The Man and the Cause.
4221: CLARK, EUGENIE - Lady with a Spear.
4140: CLARKE, RICHARD A. & ROBERT K. KNAKE - Cyber War. The Next Threat to National Security and What to Do About It.
5503: CLARKE, STEPHEN - Lente in Parijs. De gewaagde avonturen v. e. Engelsman in Parijs op zoek naar etc
4042: CLARKE, ARTHUR C. - Het rode zand van Mars.
665: CLARKE, DAVID - Arguments in Favor of Sharpshooting
6983: CLASON, W.E. - Elsevier's Dictionary of library science, information and documentation.
6356: CLAUDEL, PHILIPPE - Het kleine meisje van meneer Linh.
7110: CLAUS, HUGO - Het leven en werken van Leopold II.
4974: CLAUS, HUGO - De Metsiers.
1701: CLAUS, HUGO - De koele minnaar
3358: CLAUS, HUGO - Het verdriet van België
5855: CLAUSSE, SUZANNE - Le chemin sans soleil.
2038: CLAY, J. - Kosmische stralen in de atmosfeer en in de aarde [Ned. T. Natuurk. 6, 194-220, 1939]
5063: CLAYTON, LUCIE - Vrouwen voor de lens. Fotomodel en mannequin... uw voorbeeld!
5387: CLAYTON, MARTIN & RON PHILO - Leonardo da Vinci Anatomist.
4672: CLEESE, JOHN & ROBIN SKYNNER - Hoe overleef ik mijn familie.
2715: CLEMENTI - 12 SONATINES - POUR PIANO A 2 MAINS - OP.36, 37, 38.
3793: CLEMINSHAW, SUZANNE - De grote ideeën.
3225: CLERCQ, RENÉ DE - Gedichten. Eerste volledige Uitgave.
4698: CLERCQ, RENÉ DE - De historie van doctor Johannes Faustus. Die een uitneemende groote toveraar en zwarte konstenaar was, van zijn duivelsche verschrijvinge, van zijn onchristelijk leven, wonderlijke avontuuren, en van zijn schrikkelijk en gruwelijk einde en afscheid.
3441: CLUTE, JOHN AND PETER NICHOLLS - The encyclopedia of science fiction
4104: COBBETT, WILLIAM - Rural Tides.
5489: COBEN, HARLAN - De vreemde.
6886: COCK, JACKLIN - Maids & Madams: Domestic Workers Under Apartheid. Revised and updated by the Author.

Next 1000 books from Paginaat

5/9