Bureau Perk
Schoollaan 2 1607 CL Arnhem The Netherlands +31 (0)228528962            Email: ernestinelouise@hotmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0032: SHELL NEDERLAND/ N.V. ACETYLENA - Toen en nu
0040: ALBERS, MARTIN - Twee gebroeders, oorspronkelijke tekst vertaald in het Nederlands
0012: VEREENIGING HET NEDERLANDSCH ECONIMISCH-HISTORISCH ARCHIEF - Economisch-historisch Jaarboek
0001: BYVANCK, W.G.C. - Bewogen tijden
0021: CAINE, HALL - The prodigal son
0020: CAINE, HALL - The Manxman
0007: CLAEYS, R - Statistisch Jaarboek der gemeente Amsterdam
0030: CLAEYS, R - Statistisch Jaarboek der gemeente Amsterdam
0041: COMENIUS, JAN AMOS - Het labyrint der wereld en het paradijs des harten
0011: D. COSTER - Het tweede boek der marginalia
0023: DEEPING, WARWICK - Kitty
0009: J.G. VN DILLEN - Amsterdam in 1585
0044: FEUCHTWANGER, LION - Erfolg, drei Jahre Geschichte einer Provinz, deel 1 van 2
0013: GONDA, J - Letterkunde van de indische archipel
0026: GREUP, G.M. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam Tweede deel (1922-1936)
0010: C.A.J. HARTZFELD - Intuitieve menschenkennis
0033: HEEMSKERCK VEECKENS, L. VAN - In het museum, Zeden en gewoonten in Oud-Bergen
0003: HUIZINGA, G.B.W. - Medemblik, inzonderheid in verband met de zuiderzeewerken
0043: LAGERLOF, SELMA - Jeruzalem, deel 1 en 2
0034: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - De speelwagen in Bergen
0006: NOURRY, E - Amsterdam
0038: OSSENDOWSKI, FERDINAND A. - The shadow of the gloomy East
0016: POSTHUMUS, N.W. - Buitenlandse handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw
0017: POSTHUMUS, N.W. - Buitenlandse handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw
0018: POSTHUMUS, N.W. - Buitenlandse handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw
0015: POSTHUMUS, N.W. - Buitenlandse handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw
0027: RAPTSCHINSKY - Russisch-Nederlandsch Woordenboek
0028: RAPTSCHINSKY - Nederlandsch-Russisch Woordenboek
0004: ROMEIN, JAN - De lage landen bij de zee
0031: SOUTE, J.B. - Apollo
0035: SYLVIA, CARMEN - Castel Pelesch
0025: WESTERMANN, J.C. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam Eerste deel (1811-1922)
0039: WINTER VAN, JHR.DR.P.J. - Het aandel van den Amsteramschen handel aan den opbouw van het Amerikaanse Gemeenebest, twee delen
0014: WINTER, P.J.VAN - Het aandeel van den Amsterdamsche handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest
0002: WIT, AUGUSTA DE - De godin die wacht
0024: WITKAMP, P. - Aardrijkskundig woordenboek van Nederland
0037: WWILHELM, RICHARD - Mong Dsi (Mong Ko)
0036: ZAHN, ERNST - Wat het leven vernietigt (vertaling door Anna van Gogh-Kaulbach)
0042: ZWEIG, STEFAN - Maria Stuart

5/30