Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Schetzen van de Friesche Geschiedenis in het algemeen en wegens het strafregt in het bijzonder
Description: Leeuwarden, Brouwer, 1840-1846. Hardcover (cloth). No images. Conditie: Very good, In moderne linnen banden.. 3 delen in 4 banden (compleet). Eerste deel: van het begin der Christelijke Jaartelling tot 775 (viii+224 pp); tweede deel: 775-1150 (vii+345 pp); derde deel: 1150-1515 (viii+1-378 en viii+379-663).

Keywords:

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: AR Law Books
- Book number: SRFoc