Temming
Oenemawei 14 8542 AE Terkaple The Netherlands +31 (0)566689336            Email: btemming@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T5: AMERIKAANS MINISTERIE VAN VOORLICHTING, COMPLEET - Kijk het heden in woord en beeld
T1: BROUWER, J.H. - Encyclopedie van Friesland
T6: EMMENES, GEUDEKER, LOOMAN, WOLFF - Sportief, no. 1 t/m 56
T3: ENSCHEDE, JOHN - Hoe Koud het was, en ........ hoe warm!
T4: GEZELLE, GUIDO - Als de Ziele Luistert
T7: REDACTIE: RUSSELL SQUARE HOUSE, LONDON, W.C.1 - Big Ben no. 1-9, De Cineman in de laatste 4 jaren, 500.000.000 Menschen, Vleugels der Overwinning, Ocean Front, De Strijd om Egypte, De Strijd om Berlijn
T2: SCHELTEMA, PAULUS - Twaalfduizen Friesche Spreekwoorden Gezegden en Anecdoten

3/9