Pallas Books - Antiquarian Booksellers
Van 't Hoffstraat 33, 2313 SN, Leiden, The Netherlands. Tel.: +31 629420210            Email: bvkouterik@pallasbooks.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
20300: - Horizontal - Vertikal. Galerie von Bertha. Ein aspekt konstruktiver Kuinst.
18278: - Guide Raisonné du Musée de l'Imprimerie et de la Banque. La Banque, Les Machines, Le Livre, L'estampe, Le Matériel Technique. Lyon. 4e édition.
9475: - G. Braque. Museum boymans 1956.
9665: - 21. Internationaler Kongress für Kunstgeschichte, Bonn 1964. Resümees.
4877: - Recent English Architecture 1920-1940. Selected by the Architecture Club.
625: - Oud-Hollandsche bouwkunst en haar behoud. Gedenkboek van de Vereeniging Hendrick de Keyser 1918-1928.
2555: - Das chemische wappen. Zum hundertjährigen Gedächtnis von F.F. Runge's 'Bildungstrieb der Stoffe' (VERY RARE).
8938: - Vakstudie, Jaargang 1937, 1938. Uitgegeven door de Landelijke vaktechnische commissie van de Unie van Werknemersorganisaties in het Grafische Bedrijf.
943: - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel …..
15887: - The Royal Academy of Science, Universities and Higher Schools in Holland and the Dutch East Indies.
10990: - Moholy-Nagy. An exhibition organized by the Museum of Contemporary Art, Chicago and The Solomon R. Guggenheim Museum, New York 1969.
17996: - Descartes. Exposition organisée pour le IIIe Centenaire du Discours de la Méthode.
20395: - Landmarks by the Styrofoam Plan. 25 year of proven installation.
838: - Gedenkboek van de vereeniging Hendrick de Keyser. Oud-Hollandsche Bouwkunst en haar behoud.
19146: - Konstruktivistische internationale schöpferische Arbeitsgemeinschaft 1922-1927. Utopien für eine europäische Kultur.
2615: - Feestbundel voor Dr Jan Kalf. Aangeboden door het bestuur van den Nederlandschen Oudheidkundugen Bond. 6 mei 1939.
17928: - Clinical Photography. Kodak Publication No. N-3. A Kodak Medical Publication . For Professional Use Only.
4903: - De renovaties van ´Samenwerking´ 1986-1994. Woningverbetering in Amsterdam-Zuid.
4922: - S.L. Hartz dans le monde graphique.
11530: - Les Ports Maritimes Français (II). La documentation Photographique, Série No. 74.
11946: - The British Journal Photographic Almanac 1960.
11778: - The Economics of Full Employment. Six Studies in Apllied Economic prepared at The Oxford University Institute of Statistics.
10999: - Het MCB Boek (Metaalcompagnie 'Brabant').
1100: - Het Wellington Fotografisch Handboek (Eerste Nederlandsche Uitgave).
1059: - 2. Weltausstellung der Photographie. Die Frau. 522 Photos aus 85 Ländern von 236 Photographen.
10610: - De Economische Positie van de Baksteenindustrie.
11910: - Amnesty Photography Sale. Public Auction 2004. Exhibition at Sotheby's and Nederlands Fotomuseum, Amsterdam.
10854: - Roland Offset-Musterdrucke / Roland Offset Sample Prints / Modèles de pressions Roland Offset / Modelli di Stampi Offset Roland.
10853: - Roland Offset-Musterdrucke / Roland Offset Sample Prints / Modèles de pressions Roland Offset / Modelli di Stampi Offset Roland.
12086: - Konstruktivistische internationale schöpferische Arbeitsgemeinschaft 1922-1927. Utopien für eine europäische Kultur.
11404: - Ein Dokument Deutscher Kunst 1901-1976. Band 4. Die Künstler der MathildenhöheDarmstädter Künstlerkolonie.
19739: - Katalog over Oplysende Film. 16 mm og 35 tonefilm og nogle stumfilm til udlejning til biografer foreniger og skoler.
19740: - Catalogo da Cinemateca Agricola. Repartiçao de Estudos, Informaçao e Propaganda.
12257: - Otto Nauman Ltd. Inaugural Exhibition of Old Master Paintings 1995.
10324: - 7e Biennale voor Beeldhouwkunst Middelheimpark / Middelheim / Antwerpen 1963.
12359: - La peinture Hollandaise et Flammande au dix-septième siècle. Enrichissement 1986-2001. Fonds ancien nordique des musées Charles ded Bruères - Charles Friry.
11016: - Stahl im Hochbau. Taschenbuch für Entwurf, Berechnung und Ausführung von Stahlbauten.
1255: - Leben und arbeiten im Industriezeitalter. Eine Ausstellung zur Wirtschafts- und Socialgeschichte Bayerns seit 1850.
12589: - Het schrift. De gedachten van de mens gevangen.
12592: - In 26 letters. Het boek in uw leven, uw leven in het boek. Boekenweekgeschenk 1960.
15861: - Kantoorkalender 1974. Steendrukkerij De Jong & Co..
20776: - The Telephone in America.
10432: - Dali. Exposition Dali, avec la collection de Edward F.W. James. Museum Boymans - van Beuningen 1970.
16759: - Je kostbaarste bezit.
20290: - Piet Mondriaan. Het eerste werk 1904-1909Haags Gemeentemuseum.
6730: - Bissière. Stedelijk van Abbemuseum Eindhoven, Stedelijk Museum Amsterdam, 1958, Catalogus nr. 180.
4949: - Zeitschrift des Deutschen Vereins fuer Kunstwissenschaft.Band 8. Heft 3/4.
4947: - Zeitschrift des Deutschen Vereins fuer Kunstwissenschaft.Band 9. Heft 3/4.
4946: - Zeitschrift des Deutschen Vereins fuer Kunstwissenschaft.Band 9. Heft 1/2.
14624: - Leni Riefenstahl 2001 Diary.
13954: - Gebonden Vormgeving. Werk van afgestudeerden. Amsterdam, Arti et Amicitiae 1973.
17956: - Jongkind Exhibition (Johan Barthold Jongkind 1819-1891).
5850: - The Aristotelian Society. Supplementary Volume XXXVI.
8639: - Mélanges Philosophiques / Philosophical Essays Volume II (Bibliothèque du Xme Congrès International de Philosophie / Library of the Xth International Congress of Philosophy).
7466: - Berichte des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeiten in den Jahren 1958/1959/1960 sowie über Lage und Entwicklung auf seinem Aufgabengebiet (WUW-Schriftenreihe, Heft 8).
18995: - BRS Premsela Vonk. Inzicht / Insight. Grafische vormgeving / Graphic Design. Architectonische vormgeving / Architectural design. Industriële Vormgeving / Indusrial design. Portretten / Portraits.
11652: - Unemployment, an International Problem. A Report by a Study Group of Members of the Royal Institute of International Affairs.
11577: - Zicht op stadsgezicht en monument 2.
20802: - The Best of Life.
1300: - Octrooiraad 1912-1937. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan.
13565: - On Some Negelcted British Economics. A Rediscovery.
1318: - Indonesia. Volume IV. Looking back over 1964.
21456: - Louis Latapie 1891-1972. Musée de Gajac 2004.
8871: - The Well fire Co. Ltd. No. A. Well Fire Catalogue. Section 2, of Faience & Brick Sets October 1906.
14208: - Exotische Welten. Europäische Phantasien. Ausstellung des Instituts für Auslandsbeziehungen und des Württembergischen Kunstvereins, 1987.
19228: - Johan Barthold Jongkind 1819-1891.
19660: - Strict Delight. The Life and Work of Eric Gill 1882-1940. Whtiworth Art Gallery 1980.
1368: - Almanach der Verlages R. Piper & Co 1904-1914.
14270: VAKGROEP 10 - Stoelen.
17588: - Gerrit !. Magazine van de Rietveld.
14035: - La Galerie des Arts. Novembre 1962 à septembre 1964. Panorama des Arts (780 pages, 900 reproductions, dont 500 en couleurs).
13408: - Alice Nahon Herdacht (omslagteekening van Jos Leonard).
1433: - Artes de Mexico. No. 179-180, Año XXI. Defensa del Tesoro Artistico de Mexico.
21384: - Cities of the Future. Succesful Housing Solutions in Singapore and Surabaya.
19286: - Revue Mensuelle des Industries Graphiques, Caractère. No. 5, Mai 1954.
16674: - Hommage an Emile Puettmann 1921-1987.
4433: N.N. - Meulenhoff.
11529: - Les Ports Maritimes Français (I). La documentation Photographique, Série No. 73.
11545: - Onderzoek naar woonstijl en woonwensen. Publicatie nr. 2. Een analyse van vraaggesprekken met bewoners van verschillende woningtypen.
7177: - Christian Rohlfs. Seine Werke im Besitz des Karl-Ernst-Osthaus-Museums Hagen.
14192: - Old ream stamps.
4424: - Nederlandsche Burgerlijke Bouwkunst uit Vroeger Tijd.
4464: - Het Nederlandsche Boek 1930.
4580: - Exposition Mondiale de la Photographie. Sut le thème: Qu´est-ce que l´homme?.
4587: - In naam der Koningin. Meningen, feiten en regels over plagiaat: het imiteren, navolgen of gewoon jatten van geestelijk eigendom van een ander. Proost Prikkels 359.
4599: - In 26 letters. Het boek in uw leven, uw leven in het boek. Boekenweekgeschenk 1960.
4667: - De meetkunst gemaklyk gemaakt en toegepast op de geographie of, Handboek der genen welken zig in de aardrijks- en hemelloop-kunde begeeren te oefenen. Uit het Fransch vertaald, met ophelderende Aantekeningen verrijkt, en tot hoogst mogelijke volkomen.
4731: - Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis.
21553: - Räume und environmennts. Städtischen Museum Leverkusen / Schloß Morsbroich.
1883: - Wereldtentoonstelling van de Fotografie. 555 foto's van 264 fotografen uit 30 landen over het thema Wat is de Mens?.
15886: - The Development of Science in The Netherlands during the last half Century..
17946: - Daemon en masker in Melanesië. Uitgegeven onder auspiciën van het Koloniaal Instituut, Afdeeling Volkenkunde.
21234: - Bibliothèque Henri Beraldi. Quatrième partie: livres illustrés modernes, dessins originaux, très belles reliures dorées et mosaïquées. Conuième partie; livres des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles romantiques et modernes.
5944: - Michel Becker.
20011: - Wereldtentoonstelling van de Fotografie. 555 foto's van 264 fotografen uit 30 landen over het thema Wat is de Mens?.
1301: - De ontwikkeling der wetenschappen in de laatste halve eeuw. Gedenkboek van het Thijmgenootschap bij het vijftigjarig bestaan.
13009: - Möbel aus Italien, Internationale Möbel-Messe, Köln / Italian Furniture, International Furniture Show, Cologne / Meubles d'Italie, Foire Internationale du Meuble.
20743: - Frank Lloyd Wright 1993. Selections from the Domino's Center for Architecture & Design.
1303: - Durch ganz Italien. Sammlung von 2000 Autotypien italienischer Ansichten, Volktypen und Kunstschätze.
15916: [BETHE, H.A., EIGEN, M. AND GRANIT, R.] - Conférences Nobel, Les Prix Nobel en 1967..
15660: - Mädchen Photographie 4.
18979: - Je kostbaarste bezit.
18977: - Futurisme Italien. Livres, gouaches, collages, manuscrits, par le ministère de M.-Th. Escaut-Marquet, Huissier à Monaco.
10787: - Monumentale kerken in Den Haag. De problematiek van de architectuur-historisch waardevolle kerkgebouwen (VOM-reeks 1984, nummer 3).
4370: - Meesterfotografen (Life, De Fotografie).
21292: - ABC Teekenschool N.V. Amsterdam. 8 delen.
5918: - Grafisch Vormgevers Nederland / Dutch Graphic Designers 1987.
5319: - Het geïllustreerde boek in het Westen van de vroege middeleeuwen tot heden. Catalogus.
9346: - 1er salon international d'art photographique Le Havre 1967. 75ème anniversaire de la S.H.P.C..
9454: - Magnum Photos. Archive.
9504: VAKGROEP 10 - Stoelen.
8449: - Maatschappij 'Arti et Amicitiae'. Catalogus der Bibliotheek.
8870: - The Well fire Co. Ltd. No. A. Well Fire Catalogue. Section 1, September 1906.
901: - Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1838-1963.
779: - Kastelenboek Provincie Utrecht. Samengesteld door de provinciale bond voor vreemdelingenverkeer.
7739: - Prix Européen de la Reconstruction de la Ville; European Award fot the Reconstruction of the City.
8193: - hou'en Trouw. Vereniging van oud-Leerlingen der Openbare Handelsscholen te Amsterdam. Jubileum uitgave ter gelegenhied van het 75-jarig bestaan, 1885-1960.
17108: - Franz Krause 1897-1979.
8149: - Reports on Symbols, Units & Nomenclature (International Conference on Physics, London 1934, International Union of Pure and Applied Physics).
975: - Zeit Bild. Das historische Nachrichten-Magazin. Die 'goldenen' zwanziger Jahre.
74: - Visioni della Grecia.
9345: - XI Biennale F.I.A.P. Et XI Biennale Jeunesse noir/blanc Turin. Organisation Fiat Centro Culturale, Galerie de Instituto Bancario S. Paolo.
19541: - The 14th photography awards of the Netherlands 2004.
14439: - Brasilianische Kunst in Berlin 1988. Antonio Dias, Arcangelo Ianelli, Werkstatt Berlin-Sao Paulo 1988, Joao Camara (4 volumes in slipcase).
1454: - Rembrandt tentoonstelling ter herdenking van de plechtige opening van het Rijksmuseum op 13 juli 1885.
1471: - Rembrandt 1669/1969.
1561: - Bloemlezing uit de geschriften van J.P. Mieras.
15438: - Kunstsalon te Postel. Catalogus van de tentoonstelling 1937.
2144: - Paris. Album Artistique.
2247: - Fernand Khnopff 1858-1921.
2605: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan der vereeniging 'Hendrik de Keyser' tot behoud van architectonische of historische-belangrijke oude gebouwen 1918-1938.
2608: - Gedenkboek van de Vereeniging Hendrick de Keyser. Oud-Hollandsche bouwkunst en haar behoud. Uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der vereeniging 'Hendrick de Keyser', 1918-1928.
2725: - Notes to assist the memory in various sciences ('Condensation is the result of time and experience, which reject what is no longer essential').
2819: - Geschichtsunterricht in unserer Zeit. Grundfragen und Methoden (herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände).
3255: - Interieur 80. 7e Internationale biennale voor wooncreativiteit / 7e biennale internationale de la créativité dans l´habitat / 7th intrernational biennal of interior design creativity / 7e internatinale Biennale der Wohnkreativität.
17834: - Houtoku. In Life. In Business. In Play (chairs).
3479: - Jongkind Exhibition (Johan Barthold Jongkind 1819-1891).
356: - Michelangelo; die Sibyllen und Propheten der Sistina.
359: - Het Hormoon (1931-1971, 33 vols.).
3611: - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
3655: - Vetalapantschavinsati. Die fünfundzwanzig Erzählungen eines Dämons.
3735: - De Grafische Ouverture van Muziek.
3746: - Gegen die Indifferenz der Fotografie. Die Bielefelder Symposien über Fotografie 1979-1985. Beiträge zur ästhetischen Theorie und Praxis der Fotografie.
3865: - Willem Buys. Exposures. De Vleeshal Middelburg 12 september t/m 11 oktober 1987.
4062: - Isaac Israëls 1865-1934. Van Voorst van Beest / Gallery 1986.
4286: - Tadeusz. Bilder 1962-1980. Kunstverein Braunschweig: Neue Galerie - Sammlung Ludwig. Museum am Ostwall..
4300: - The American Personality. The Artist-Illustrator of Life in the United States, 1860-1930.
4317: - Leonardo Drawings (60 works by Leonardo da Vinci).
12693: - Judaica. Books, Manuscripts, Works of Art and Pictures. Auction Catalogue Christie's Amsterdam, 1990.
21507: - World Press Photo 1977.
5083: - Réflexions synthétiques au point de vue positiviste sur la philosophie, la morale et la religion. A Auguste Comte, fondatuer du positivisme. Hommage de profond respect et d´affectueux dévouement d´un de ses disciples.
14750: - Hightech machines / máquinas / maschinen 19e eeuw.
4840: - Cathedrals.
18099: 'D'HOOGHE, ALAIN; BRUWIER, MARIE-CECILE - The Great Pyramids of Giza.
3848: AAFJES, BERTUS - Een voetreis naar Rome.
20463: AALTO, ALVAR; SCHILDT, GORAN; WICKBERG, NIELS ERIK - Alvar Aalto 1898-1976. the Museum of Finnish Architecture 1978.
9429: ARTEK; AALTO - Design. Alvar Aalto.
9431: ARTEK; AALTO - Artek. Alvar Aalto Möbler / Alvar Aalto Furniture / Alvar Aalto Möblen.
18422: AALTO, ALVAR; SCHILDT, GÖRAN; WREDE, STUART - Sketches. Alvar Aalto.
12181: AARNOUDSE, J.M. - De overgangsboog voor wegenbouw en zijn practische toepassing.
8675: AARON, RICHARD I, - Knowing and the Function of Reason.
18564: ABADIE, DANIEL; WALDBERG, PATRICK; KIBLITSKY, J. - Serge Charchoune. Musée des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou. Musée d'Etat Russe, San Petersbourg.
17837: ABADIE, DANIEL - Hélion, Dessins 1930-1978. Centre Georges Pompidou.
20267: ABBE, JAMES; DEWITZ, BODO VON; JOHNSON, BROOKS - Shooting Stalin. The Wonderful Years of Photographer James Abbe..
3236: ABBE, MARC VAN; STAAK, WILLEM VAN DER - De Tongerlose Hoef en Tilburg.
9826: ABBOTT, DAVID (ED.) - The Biographical Dictionary of Scientists: Mathematicians.
21128: ABDY,JANE - The French Poster. Chéret to Cappiello.
12712: ABEL, N.H. - Abhandlung über eine besondere Klasse algebraïsch auflösbarer Gleichungen (Ostwald's Klassiker der Exakten Wissenschaften, Nr. 111).
17643: ABEL, N.H. - Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften Nr. 71. Untersuchungen über die Reihe 1+(m/1)x+… (1826).
12716: ABEL, N.H. - Untersuchungen über die Reihe (Ostwald's Klassiker der Exakten Wissenschaften, Nr. 71).
10409: ABENDANON, E.C. - Geologische en Geographische Doorkruisingen van Midden Celebes / Voyages Géologiques et Géographiques à Travers la Célèbes Centrale (4 text volumes and 1 atlas).
14141: ABERCROMBIE, STANLEY; CAPLAN, RALPH; HARTRAY, JOHN - CCAIAX. Chicago Chapter American Institute of Architects. The Art of Interior Architecture 1979-1989.
20202: ABERCROMBIE, DAVID - Elements of Genaral Phonetics.
15878: ABRAGAM, A. - Reflections of a Physicist.
16719: ABRAHAMSEN, HELGE - Building in Norway. An Architectural Outline.
17269: ACHENBACH, SIGRID - Kunst um Humboldt. Reisestudien aus Mittel- und Südamerika von Rugendas, Bellermann und Hildebrandt im Berliner Kupferstichkabinett.
11520: ACHENBACH, SIGRID - Erich Mendelsohn 1887-1953. Ideen, Bauten, Projekte. Bearbeited von Sigrid Achenbach. Ausstellung zum 100. Geburtstag aus den Bestanden der Kunstbibliothek.
20261: ACHESON, DAVID - From Calculus to Chaos. An Introduction to Dynamics.
7479: ACHESON, A.L.K.; CHANT, J.F.; PRACHOWNY, M.F.J. - Bretton Woods Revisited. Evaluations of the International Monetary Fund and the International Bank for Reconstruction and Settlements.
17220: ACKER, K.K. VAN - Nicolaus Copernicus (1473-1543). Schatten van de Universiteitsbibliotheek te Gent, deel 3 (tentoonstelling).
19881: ACKERMANN, KURT - Industriebau.
1917: ACQUA, GIAN ALBERTO DELL' - Capolavori di Brera e dell' Ambrosiana.
19645: ACTON, H.B. - The Illusion of the Epoch. Marxism-Leninism as a Philosophical Creed.
14985: ACTON, H.B. - The Philosophy of Punishment. A Collection of Papers.
4794: ACZEL, P.; BURGESS, J.P.; BUCHHOLZ, W. (EDS.) - The Journal of Symbolic Logic. Volume 60 (1995).
4791: ACZEL, P.; BOOLOS, G.; BURGESS, J.P. (EDS.) - The Journal of Symbolic Logic. Volume 57 (1992).
4793: ACZEL, P.; BOOLOS, G.; BUCHHOLZ, W.; (EDS.) - The Journal of Symbolic Logic. Volume 59 (1994).
4792: ACZEL, P.; BOOLOS, G.; BUCHHOLZ, W. (EDS.) - The Journal of Symbolic Logic. Volume 58 (1993).
4789: ACZEL, P.; BOOLOS, G.; BURGESS, J.P. (EDS.) - The Journal of Symbolic Logic. Volume 55 (2000).
4790: ACZEL, P.; BOOLOS, G.; BURGESS, J.P. (EDS.) - The Journal of Symbolic Logic. Volume 56 (1991).
17728: ACZEL, AMIR D. - De laatste stelling van Fermat ontrafeld. De ontraadseing van een eeuwenoud wiskundig probleem.
15879: ADAM, J.A. - Mathematics in Nature, modeling patterns in the natural world.
21240: ADAM, JEAN-PIERRE - La construction Romaine. Materiaux et Techniques.
5031: ADAMS, G.P.; DENNES, W.R.; LOEWENBERG, J. - Knowledge and society. A Philosophical Approach to Modern Civilization.
12422: ADAMS, J. FRANK - Stable Homotopy Theory (Lecture Notes in Mathematics 3).
9822: ADAMS, HAZARD (ED.) - Critical Theory Since Plato.
20750: ADAMS, ANSEL; BROWER, DAVID; CHILD, GREG - Summit / Vittorio Sella / Mountaineer and Photographer / The Years 1879-1909.
21329: ADAMS, ANSEL; STREET ALINDER, MARY; GRAY STILLMAN - Ansel Adams. Letters and Images 1916-1984.
18636: ADAMSON, SIMON, H.; BRIGGS, ASA - Seeside Piers.
4829: ADELAAR, DICK; RODING, MICHIEL; HERZBERG, JUDITH - Herman Gordijn.
18982: ADELAAR, DICK; VRIES, HER DE - 'Beste Vriend! Vuile Ploert'. Het surrealisme van J.H. moesman in werken op papier.
14299: ADELAAR, DICK; RODING, MICHIEL; HERZBERG, JUDITH - Herman Gordijn.
12056: ADES, DAWN - Photomontage.
5463: ADHÉMAR, JEAN; CACHIN, FRANÇOISE - Degas. Radierungen, Lithographien, Monotypien (Französische Impressionisten, Band II).
17428: ADOLFS, ROBERT - De afwezigheid van God.
2017: ADOLPH, RUDOLPH - Liebhabereien mit Büchern (Musische Bibliothek).
21687: ADORNO, THEODOR W. - Filosofie van de nieuwe muziek.
20774: ADORNO, THEODOR W. - Minima Moralia. Reflexionen aus dem beshädigten Leben.
15471: ADORNO, THEODOR W. - Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen.
21667: ADORNO, T.W. - Autour de la théorie esthétique. Paralipomena. Introduction première.
21663: ADORNO, THEODOR - Notes sur la littérature. Traduit de l'allemand par Sibylle Muller.
21681: ADORNO, THEODOR W. - Théorie esthétique.
20190: ADORNO, THEODOR W. - The Jargon of Authenticity. Translated by Knut Tarnowski and Frederic Will.
8622: ADORNO, THEODOR W. - eingriffe. Neun kritische Modelle.
8526: ADORNO, THEODOR W. - Impromptus. Zweite Folge neu gedruckter musikalischer Aufsätze (Edition Suhrkamp).
8525: ADORNO, THEODOR W. - Stichworte. Kritische Modelle 2 (Edition Suhrkamp).
9499: ADOUANE, GEORGETTE; FOX, JAMES A. - La boxe à fleur de peau. Exposition James A. Fox. Espace photografique de la Ville de Paris/Paris Audiovisuelle.
13319: ADRIAANS, PIETER WILLEM - Language Learning from a Categoral Perspective (doctorate thesis).
11640: ADRIAANSEN, W.L.M.; LINDEN, J.T.J.M. VAN DER - Post-Keynesian thought in perspective.
6050: ADRIAN, E.D. - The Physical Background of Perception. Being the Waynflete Lectures, delivered in the College of St. Mary Magdalen, Oxford, in Hilary term 1946.
17486: ADRIANA, GÖTZ; KONNERTZ, WINFIRED; THOMAS, KARIN - Joseph Beuys.
15100: ADRIANI, GÖTZ - Bordell und Boudoir. Cézanne, Degas, Toulouse-Lautrec, Picasso.
5462: ADRIANI, GÖTZ - Edgar Degas. Pastelle, Ölskizzen, Zeichnungen.
1292: AFANASJEW, W.G. - Wissenschaftlich-technische Revolution, Leitung, Bildung.
16918: AGATI, MAURO D' - Alamar. Habana - CubA.
10361: AGOSTINI, FRANCO - Weltbild's Mathematische Denkspiele.
14423: AGRICOLA, GEORG - Zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen / De re metallica libri XII.
15880: AHARONI, J. - The Special Theory of Relativity..
13878: AIKEMA, BERNARD; BAKKER, BOUDEWIJN - Schilders van Venetië. Oorsprong en bloei van de Venetiaanse Vedute.
14157: AIKEMA, BERNARD; BAKKER, BOUDEWIJN - Schilders van Venetië. Oorsprong en bloei van de Venetiaanse Vedute.
6474: AIKEMA, BERNARD; BAKKER, BOUDEWIJN - Schilders van Venetië. Oorsprong en bloei van de Venetiaanse Vedute.
18855: AITKEN, A.C. - Determinants and Matrices (University Mathematical Texts).
17017: ALAOUI, BRAHIM; SÉRULLAZ, MAURICE - Delacorix in Morocco. Exhibition organized by the Institut dun Monde Arabe, Paris, 1994.
15533: ALBEDA, W. - Vakbeweging en maatschappij.
19060: ALBEE, EDWARD; LIETZMANN, SABINA; WOLF, REINHART - New York, Reinard Wolf. Préface Edward Albee / Texte Sabina Lietzmann / Entretien Andy Warhol.
19074: ALBER, HANS - Treatise on Critical Reason.
14027: ALBERIGS, LEI - Alphons Winters.
12680: ALBERIGS, LEI - Alphons Winters.
19667: ALBERS, DONALD J.; ALEXANDERSON, G.L. (EDS.) - Mathematical People. Profiles and Interviews. Introduction Philip J. Davis.
20193: ALBERT, HANS - Traktat über Kritische Vernunft (Studien in Grenzbereich der Wirtschafts und Sozialwissenschaften, Band 9).
18747: ALBERT, HANS - Traktat über kritische Vernunft (Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften, Band 9).
15564: ALBERT, HANS (HERSG.) - Theorie und Realität. Ausgewählte Aufsätze zur Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften.
4264: ALBERT, HANS - Traktat über Kritische Vernunft (Studien in Grenzbereich der Wirtschafts und Sozialwissenschaften, Band 9).
10794: ALBERTS, A.; VOS, A.J.; WOLFF, D.H. - De Plantage als sieraad aan de Amstel.
12594: ALBERTS, A. - In de tijd gezet..
13775: ALBRECHT, ERHARD - Beiträge zur Erkenntnistheorie und das Verhältnis von Sprache und Denken.
21175: ALECHINSKY, JEANNE; BERTRAN, MARIE - Kandinsky. L'exposition. The Exhibition. Centre Pompidou, Guggenheim Museum.
14292: ALECHINSKY, PIERRE; OLLINGER-ZINQUE, G.; ROSENBLUM - Ensor. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brussels 1999.
20197: ALER, JAN (RED.) - Martin Heidegger 1889-1976 Filosofische Weerklank in de Lage Landen.
20797: ALESSI, ALBERTO - De Droomfabriek. Alessi vanaf 1921.
13471: ALESSI, ALBERTO - De Droomfabriek. Alessi vanaf 1921.
7275: ALEWYN, RICHARD - Vorbarocker Klassizismus und Griechische Tragödie. Analyse der ´Antigone´-Übersetzung des Martin Opitz.
13322: ALEXANDER, HUBERT G. - Language and Thinking. A Philosophical Introduction.
19090: ALEXANDER, PAUL - Death and Disaster. The Role of the Warhol Empire and the Race for Andy's Millions.
14849: ALEXANDER, PETER - Sensationalism and Scientific Explanation (Studies in Philosophical Psychology).
19321: ALFORD, P. - To Steal a Book is an Elegant Offense. Intellectual Property Law in Chinese Civilization.
4421: ALGEO, PHILIPPA; AUSTIN, ALAN (EDS.) - The Association of Illustrators´ Third Annual 1977-78.
19068: ALIC, MARGARET - Hypatias Töchter. Der verleugnete Anteil der Frauen an der Wissenschaft.
3337: DANTE ALIGHIERI - De Goddelijke Comedie. Deel I: Inferno, Deel II: Purgatorio, Deel III: Paradiso (3 delen).
2929: ALINGS, WIM - Don Antonio.
15437: ALLARD, D.; IJSEWIJN, J. - De Cranevelt correspondentie.
10370: ALLEN, GERALD - Charles Moore (Monographs on Contemporary Architecture).
15882: ALLEN, J.S. - The Neutrino.
12365: ALLODI, MARY - Printmaking in Canada, the earliest views and portraits. Les débuts de l'estampe imprimée au Canada, vues ets portraits.
14855: ALLPORT, FLOYD H. - Theories of Perception and the Concept of Structure. A Review and Critical Analysis with an Introduction to a Dynamic-Structural Theory of Behavior.
18509: ALLSOPP, BRUCE - A Modern Theory of Architecture.
5911: ALLSOPP, BRUCE; CLARK, URSULA - Historic Architecture of Northumberland.
14319: ALMA, PETER; ROGIER, JAN - Colijn-iade 1923. Peter Alma. Reprint van acht satirische houtsneden met een tekst van Jan Rogier.
13863: ALPATOW, MICHAEL W. - Die Dresdner Galerie. Alte Meister.
15883: ALPERT, Y. - Making Waves, stories from my life.
19771: ALPHEN, OSCAR VAN - De slak op het grasveld / The Snail in the Meadow.
12335: ALQUIÉ, FERDINAND - La découverte métaphysique de l'homme chez Descartes (Bibliothèque de Philosophie Contemporaine).
13209: ALQUIÉ, FERNDINAND - La Découverte métaphysique de l'homme chez Descartes (Bibliothèque de Philosophie Contemporaine).
9860: ALTEN, H.-W.; DJAFARI NAINI, A.; FOLKERTS, M. - 4000 Jahre Algebra. Geschichte, Kulturen, Menschen.
9065: ALTHAM, J.E.J. - The Logic of Plurality.
15265: ALTHIN, TORSTEN K.W. - C.E. Johansson 1864-1943. The master of measurement.
14030: ALTNER, MANFRED; MIRTSCHIN, HANS; THIELE, GERTRUD - Dresden. Von der Königlichen Kunsakademie zur Hochschule für Bildende Künste 1764-1989.
15884: ALTSCHULER, S.A. AND KOSYREW, B.M. - Paramagnetische Elektronenresonanz..
9516: ALTWICKER, NORBERT - Texte zur Geschichte des Spinozismus.
20969: ALVA; READ, HERBERT; COLLIS, MAURICE - Alva. Recent Paintings and Drawings.
5435: ALVA; READ, HERBERT; COLLIS, MAURICE - Alva. Recent Paintings and Drawings.
15885: ALVAREZ, L.W. - Alvarez, Adventures of a Physicist.
6876: AMANN, PER (EINFÜHRUNG) - Edvard Munch.
6388: AMAYA, MARIO - Tiffany Glass (Collectors´Blue Books).
3556: AMBRUS, A.; BORSI, J.; EINVACHTER, J.; HORVATH, J. - Menekültek Magyarorszagon. Flüchtlinge in Ungarn. Refugees in Hungary.
11130: AMEN, WOODY VAN - 240 days / dagen / jours / tage.
15069: AMEN, WOODY VAN - 240 days / dagen / jours / tage.
13479: AMEN, WOODY VAN; HAMMACHER, R. - Woody van Amen. Moderne kunstvoorwerpen 1963-1977. Museum Boymans- van Beuningen, Rotterdam.
780: AMERIGHI, GUGLIELMO - La Citta di Firenze.
17811: AMMANN, HERMANN - Die menschliche Rede. Sprachphilosophische Untersuchungen. Teil I und II.
14092: AMMANN, JEAN-CHRISTOPHE; BEEREN, WIM A.L. - Siah Armajani. Kunsthalle Basel - Stedelijk Museum Amsterdam.
9705: AMONN, ALFRED - Grundzüge der theoretischen Nationalökonomie.
9694: AMONN, ALFRED - Wirtschaftpolitik auf Irrwegen.
6976: AMSONEIT, WOLFGANG - Contemporary European Architects.
11565: AMSTEL, D.J. VAN - Zes Nederlandse Kerken.
10434: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - La Grande Parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940. Highlights in Painting after 1940.
19217: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - La Grande Parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940. Highlights in Painting after 1940.
3475: RIJKSMUSEUM AMSTERDAM - Het Vaderlandsch Gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis.
3536: STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - Bill Viola 12.9 / 29.11.
7097: AMSTERDAMSKI, STEFAN - Between Experience and Metaphysics. Philosophical Problems of the Evolution of Science (Synthese Library, Volume 77 / Boston Studies in the Philosophy of Science, Volume XXXV.
7241: ANACKER, ULRICH - Natur und Intersubjektivität. elemente zu einer Theorie der Aufklärung.
18511: ANCONA, HEDY D'; BOEKRAAD, CEES,; BRINKGREVE, GEUR - Nederlandse Architectuur en Stedebouw '45-'80. Opstellen, vraaggesprekken, documentatie.
10859: ANDEL, JORASLAV - Avant-garde design 1900-1950.
19547: ANDERSEN, TROELS - Asger Jorn 1914-1973. Eine Biographie.
1239: ANDERSON, W.J.; SPIERS, R. PHENE - die Architektur von Griechenland und Rom. Eine Skizze ihrer historischen Entwicklung (Hiersemanns Handbücher Band I.).
17477: ANDERSON, R.G.W.; LAWRENCE, CHRISTOPHER - Science, Medicine and Dissent: Joseph Priestley (1733-1804).
20661: ANDERSON, R.J.; HUGHES, JOHN A.; SHARROCK, W.W. - Philosophy and the Human Sciences.
9186: ANDERSON, FRANK J. - Private Presswork. A bibliographic Approach to Printing as an Avocation.
876: ANDERSON, WILLIAM; HICKS, CLIVE - Cathedrals in Britain & Ireland. From early times to the reign of Henry VIII.
19494: ANDRADE E SILVA, J.; LOCHAK, G. - Quanta. De quantumtheorie en de nieuwe fysica.
10574: ANDREWS, P.W.S. - On Competition in Economic Theory.
20627: ANDREWS, MASON; CELANT, GERMANO - Frank Gehry. Buildings and Projects. Compiled and edited by Peter Arnll and Ted Bickford.
9559: ANDRIESSE, EMMY; CHARLES, J.B. - Beeldroman.
7922: ANDRIESSE, C.D. - Het melancholieke genie.
5345: ANDRIESSEN, MARI - F.J. van Hall 1899-1945. Beeldhouwwerk, teekeningen.
21495: ANDRIESSEN, MARI - De beeldhouwer F.J. van Hall 1899-1945. Beeldhouwwerk, teekeningen.
11817: ANDRONOW, A.A.; CHAIKIN, C.E. - Theory of oscillations.
17246: ANGELELLI, IGNACIO - Studies on Gottlob Frege and Traditionaal Philosophy.
19891: ANGELES, PETER A. - Dictionary of Philosophy.
1306: ANGELIS D'OSSAT, GUGLIELMO DE - The Wonders of Italy.
607: ANISIMOV, A.I.; CONWAY, M.; FRY, R.; GRABAR, I. - Masterpieces of Russian painting. Twenty colour plates and forty-three monochrome reproductions of Russian icons and frescoes from the XI to the XVIII centuries.
19972: GANTEFÜHRER-TRIER ANNE - Kubisme.
21498: ANNLDER, CHARLES - Nietzsche, sa vie et sa pensée I+II+III (complete set).
21135: ANSELMUS; GERBERON, GABRIEL - S. Anselmi. Opera Omnia. Ex beccensi abbate cantuariensis archieepiscopi. Nec non eadmeri monachi. Historia Novorum et Alia opuscula. Labore ac studio D. Gabrielis Gerberon. Tomus Primus.
14403: ANTHONY, R.N.; DEARDEN, J.; BEDFORD, N.M. - Management Control Systems.
12042: ANTONOWA, IRINA; MERKERT, JÖRN - Berlin - Moskau 1900-1950.
2783: ANTONOWA, IRINA; MERKERT, JÖRN - Berlin - Moskau 1900-1950.
17975: ANZENBACHER, ARNO - Einführung in die Philosophie. Überarbeitete und erweiterte Neuauflage.
18933: APEL, KARL-OTTO - Analytic Philosophy of Language and the Geisteswissenschaften (Foundations of Languae / Supplementary Series / Volume 4).
4046: APOLLONO, UMBRO - Mario Marini, sculptor (monographs on Modern Italian Artists, volume 3).
9352: APOSTOLOS-CAPPADONA, DIANA - Dictionary of Christian Art.
21044: KAREL APPEL - Karel Appel. De kleurige onbekende. Gedichten en tekeningen.
20932: APPEL, KAREL - Karel Appel over Karel Appel.
13995: APPEL, KAREL - Karel Appel over Karel Appel.
21208: APPEL, KAREL; KUSPIT, DONALD; FUCHS, RUDI - Karel Appel. Psychopathological Art / Psychopathologisches Notizbuch. Zeichnungen und Gouachen 1948-1950.
8744: APPEL, KAREL - Karel Appel over Karel Appel.
13217: AQUINAS, THOMAS; HEDDE, F. - Sancti Thomae Aquinatis, doctoris angelici. Quaestiones Disputatae de Anima. Édition novelle, avec introduction et notes.
7615: ARBIB, MICHAEL A. - Computers en de cybernetische samenleving.
17747: ARCHAMBAULT, PAUL - Vers un réalisme intégral. L'oeuvre philosophique de Maurice Blondel (Cahiers de la Nouvelle Journée 12).
20184: ARDLEY, GAVIN - Berkely's Renovation of Philosophy.
10837: ARDLEY, GAVIN - Berkely's Renovation of Philosophy.
10838: ARDLEY, GAVIN - Berkely's Renovation of Philosophy.
2740: AREND, J.P. - Die wirkliche Mechanik des Geschehens im Lebenden und Toten.
16595: ARENDT, DIETER (HRSG.) - Der Ninilismus als Phänomen der Geistesgeschichte in der wissenschaftliche Diskussion unseres Jahrhunderts (Wege der Forschung, Bsnd CCCLX).
20393: ARENS, PETER - Sturm über Europa. Die Völkerwanderung.
19558: ARIELLI (PHOTOGR.); DUBOIS, P.H. (TEXT) - Pays-Bas. Photograhpies Arielli (Collection des Ides Photographiques 22).
1934: ARIELLI (PHOTOGR.); DUBOIS, P.H. (TEXT) - Nederland (Collection des Ides Photographiques 22).
18205: ARIËNS, CATRIEN - In de beste tradities.
17184: ARIËNS KAPPERS, E.H. - S. de Jessurun de Mesquita.
3385: ARIËNS, CATRIEN - In de beste tradities.
20827: ARIËNS, CATRIEN - In de beste tradities.
20798: ARK, FRANK VAN - 100 mooiste musea.
2348: ARKEL, R.E. VAN; MARANG, G.P.; NOORDTZIJ, A. - Langs Nijl en Jordaan. Reisindrukken uit Egypte en Palestina.
19064: ARMANDO; GERCKEN, GÜNTHER - Armando. The Berlin Years.
20576: ARMANDO; GERCKEN, GÜNTHER - Armando. The Berlin Years.
21477: ARMITAGE, JOHN; VIRILIO, PAUL - Paul Virilio. From Modernism to Hypermodernism and Beyond.
20228: ARMOUR, LESLIE - The Concept of Truth.
19066: ARMYTAGE, W.H.G. - A Social History of Engineeering (Technology Today and Tomorrow).
21408: ARNAUD, NOËL - Alfred Jarry. d'Ubu roi au Docteur Faustroll. Les Vies perpendiculaires.
10621: ARNDT, HELMUT - Recht, Macht und Wirtschaft. The Quinine Convention of 1959-1962. A Case Study of an International Cartel.
20623: ARNELL, PETER; BICKFORD, TED; ZAKNIC, IVAN - Charles Gwathmey and Robert Siegel. Buildings and Projects 1964-1984.
9940: ARNELL, PETER; BICKFORD, TED (EDS.) - Robert A.M. Stern. 1965-1980. Toward a modern Architecture after Modernism.
20481: ARNELL, PETER; BICKFORD, TED; GOLDBERGER, PAUL - A Tower for Louisville. The Humana Competition.
10250: ARNHEIM, RUDOLF - Picasso's Guernica. The Genesis of a Painting.
15890: AROIAN, L.A. ET AL. - Van Nostrand's Scientific Encyclopedia.
21031: ARON, JACQUES; SCHÄDLICH, CHRISTIAN; HÖRNING, J. - Bauhaus 1919-1933. Le Bauhuas dans les collections de la Répub;ique Démocratique Allemande.
12472: ARRHENIUS, SVANTE - Das Werden der Welten.
3739: ARSLAN, EDOARDO - Gothic Architecture in Venice.
18134: ARSLAN, ERMANNO A. (A CURA DI) - Le civiche raccolte archeologiche di Milano.
11580: ARTARIA, PAUL - Ferien- und Landhäuser. Weekend- and Country-Houses.
9430: ARTEK; AALTO; SUHONEN, PEKKA (TEXT) - Alvar Aalto.
13048: ARTHUR, ERIC; WITNEY, DUDLEY - The Barn. A Vanishing Landmark in North America.
15891: ARTIN, E. - Galoissche Theorie.
18475: ARTIN, E. - Algèbre géométrique (Cahiers Scientifiques, Fascicule XXVII).
19753: ARWAS, VICTOR - Art Deco.
19301: ASABA, KATSUMI; NAKAMURA, MASAYA - Photographers Index 1.
20719: ASENBAUM, PAUL; HAIKO, PETER; LACHMAYER, HERBERT - Otto Wagner. Möbel und Innenräume.
21300: ASHTON, DORA - Barbara Hepworth. Conversations. Marlborough Gallery, New York.
14803: ASHVINIKUMAR - Hilbert Spaces in Intuitionism. Proefschrift..
21133: ASIMOV, ISAAC - Understanding Physics. Volume1: Motion, Sound, and Heat.
591: ASKLUND, ERIK; GULLERS, K.W. - Stockholm. The Summer City.
2397: ASSOULINE, PIERRE - Gaston Gallimard. A half century of French publishing.
15892: ASTBURY, W.T. - Fundamentals of Fibre Structure.
6547: ASTER, ERNST VON - Geschichte der Philosophie (Kröners Taschenausgabe, Band 108).
6047: ASTON, F.W.; NORST-RUBINOWICS, ELSE - Isotope.
10626: ASTOR, J.J.; BOWLEY, A.L. - Is Unemployment Inevitable? An Analysis and a Forecast.
11622: ATEN, DIEDERIK; BOSCH, GERRIT - Oude sier en moderne kunst.
18180: ATHUSSER, LOUIS - Drie opstellen over kunst en ideologie (Sunschrift 143).
12387: ATIYAH, MICHAEL FRANCIS - Elliptic Operators and Compact Groups (Lecture Notes in Mathematics 401).
15894: AU, G.F. - Elektrische Antriebe von Raumfahrzeugen.
930: AUBERT, MARCEL; SCHMOLL, J. - High Gothic Art (Art of the World, a series of regional histories of the visual arts).
2404: AUBERT, MARCEL - La sculpture Française au début de l'époque gothique 1140-1225.
15635: AUBIER, DOMINIQUE; GALLE - Fiesta in Pamplona. Photographien von Galle, Chapestro, Nisberg und Inge Morath.
18594: AUBRY, FRANÇOISE; VAN DEN BREEDEN, JOS; LAUTWEIN - Horta. Van Art Nouveau tot Modernisme.
20563: AUBRY, FRANÇOISE; VAN DEN BREEDEN, JOS; LAUTWEIN - Horta. Van Art Nouveau tot Modernisme.
522: AUFSESS, HANS MAX VON - Burgen.
12811: AUGUSTIJN, PIET - Siem van der Marel. Ontwerper voor Royal Leerdam. Designer for Royal Leerdam.
17605: AUGUSTINUS, AURELIUS - Belijdenissen. Vertaald door Gerard Wijdeveld.
11358: AUPING, MICHAEL - Francesco Clemente. The John and Mable Ringling Museum of Art.
6183: AUSTEDA, FRANZ - Axiomatische Philosophie. Ein Beitrag zur Slebstkritik der Philosophie (Reihe: Erfahrungen und Denken, Band 10).
9974: AUZELLE, ROBERT; ROCQUET, CLAUDE HENRI - A la mesure des hommes. Architecture évoquée (Académie d'architecture / Actualités).
8287: AVERMAETE, ROGER - Van Giotto tot de Vlaamsche Expressionisten.
10834: AVERMAETE, R.; VORMS, PIERRE; GABELENTZ, VON DER - Frans Masereel.
10819: AVERMAETE, R.; VORMS, PIERRE; GABELENTZ, VON DER - Frans Masereel.
14511: AVERMAETE, ROGER - Collection Synthèse des Arts no. 1 (Du dessin), no. 2 (De la peinture), no. 3 (De la gravure), no. 5 (De l'architecture), no. 6 (De la musique).
21454: AXELROD, ALAN; PHILLIPS, CHARLES - The MacMillan Dictionary of Military Biography.
17756: AYER, A.J. - Bertrand Russell.
17683: AYER, A.J. - Metaphysics and Common Sense.
17987: AZOUVI, FRANÇOIS - Descartes et la France. Historie d'une passion nationale.
7788: BAACKE, ROLF-PETER; BRANDES, UTA; ERLHOFF, MICHAEL - Design als Gegenstand. Der neue Glanz der Dinge.
17906: BAAL, J. VAN - Jan Verschueren's Description of Yéi-Nan Culture (Verhandelingen van het KITLV, nr. 99).
20389: BAAR, MANFRED - Das Bild des Kaisers Tiberius bei Tacitus, Sueton und Cassius Dio (Beiträge zur Altertumskunde, Band 7).
20649: BAARD, H.P. - Kunst in Schuilkelders. De odyssee der nationale kunstschatten gedurende de oorlogsjaren 1939-1945.
21361: BAARD, C.W.H. (INL.) - Tentoonstelling Breitner, ingericht door de gemeente Amsterdam. Stedelijk Museum, 1933.
18489: BAAREN, HENK; SCHBAD, E.G.C. - Het meubel en het interieur in de 19e en 20e eeuw.
16888: BAAREN, HENK; VELU, A.G. - Leerboek der Meubelstijlen. Ten dienste van hen die studeren voor een der vakexamens woninginrichting of voor de akte NX, tevens handboek voor de belangstellende leek.
20844: BAAROW, JOHN D. - The Artful Universe.
11533: BAARS, WILLEM; BUUNK, FRANK; MERTZ, PAUL - Onder de mensen. Het leven van alledag door de ogen van Harm Kamerlingh Onnes (Catalogus verkoopexpositie Simonis & Buunk).
9685: BACCOU, ROBERT - Histoire de la Science Grecque de Thalès a Socrate.
20201: BACHELARD, GASTON - Essai sur la connaissance approchée (Bibliothèque des Textes Philosophiques).
16856: BACHMANN, K.F. - Über Hegels System und die Notwendighkeit einer nochmaligen Umgestaltung der Philosophie.
14353: BACHMANN, PAUL - Die Lehre von der Kreisdtheilung und ihre Beziehungen zur Zahlentheorie. Academische Vorlesungen.
14354: BACHMANN, PAUL - Die Elemente der Zahlentheorie (Zahlentheorie, Versuch einer Gesammtdarstellung dieser Wissenschaft in ihren Haupttheilen, Erster Theil).
20584: BACHMANN, DIETER; SCHWARTZ, DANIEL; MAGRIS, CLAUDI - So Many Worlds. A Photographic Record of Our Time.
10378: BACHRACH, A.G.H. - Turner and Rotterdam 1817-1825-1841.
20349: BACKE-DAHMEN, ANNIKA - Die Welt der Kinder in der Antike (Zaberns Bildbände zur Archäologie. Sonderbände der Antiken Welt).
13174: BACON, FRANCIS - The Works of Francis Bacon, Baron of Verulam, Viscount of St. Albans and Lord High Chancellor of England, in Ten Volumes.
20212: BACON, FRANCIS - Essays. Vertaling en inleiding Willem Dijkhuis.
17933: BACON, REGINALD; FULLER, J.F.C.; PLAYFAIR, P. - Warfare Today. How Modern Battles are planned and Fought on Land, at Sea, and in the Air.
21160: BACON, MARDGES - Le Corbusier in America. Travels in the Land of the Timid.
13078: BACON, FRANCIS - Essays or Counsels Civil & Moral of Francis Bacon, Baron Verulam, Viscount St. Albans.
18905: BADINTER, ELISABETH - Les passions intellectuelles. I. Désirs de gloire 1735-1751.
19236: BAER, CURTIS O. - Landscape Drawings. Published in association with the Drawing Society.
18628: BAETJER, KATHERINE; ROSENTHAL, MICHAEL; NICHOLSON - Glorious Nature. British Landscape Painting 1750-1850. Catalogue and Essays.
16951: BAILEY, DAVID; HARRISON, MARTIN - The Naked Eye. Great Photographers of the Nude.
13910: BAILEY, DAVID; MELLY, GEORGE - David Bailey. Und geschaut in Nachtgeschichten.
15692: BAILLET, A. - La vie de Monsieur Des-Cartes. Première partie / Seconde partie (facsimile edition 1691).
5452: BAJARD, SOPHIE; BENCINI, RAFFAELLO - Villa´s en tuinen van Toscane.
17262: BAKEMA, J.B. - Woning en Vormgeving. Voordrachtenreeks prof. J.B. Bakema.
9109: BAKER, FIONA; BAKER, KEITH - 20th century Furniture.
19725: BAKER, GEOFFREY; FUNARO, BRUNO - Motels.
20322: BAKER, GEOFFREY; GUBLER, JACQUES - Le Corbusier. Early Works by Charles-Edouard Jeanneret-Gris (Architectural Monographs0.
18548: BAKER, ROBERT H. - astronomy. A Textbook for University and College Students.
8996: BAKHUIS ROOZEBOOM, H.W. - Over de hydraten van zwaveligzuur, chloor, broom en chloorwaterstof (proefschrift).
14089: BAKKER, BOUDEWIJN; BAX, MARTY; MAJO, ELENA DI - Il Primo Mondrian. Gli anni di Amsterdam (con un'appendice sul periodo cubista). Gemeentearchief Amsterdam. Galleria Nazionale d'Arte Moderna.
4736: BAKKER, B.; FLEURBAAY, E.; GERLAGH, A.W. - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950.
5145: BAKKER, B.; HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN; MAK, G.L. - Ach Lieve Tijd. Zeven Eeuwen Amsterdam, de Amsterdammers en hun rijke verleden.
9084: BAKKER, C.J. - the Zeeman Effect in the Noble Gas Spectra in Connection with 'Anomalous' Coupling of Quantum Vectors (thesis).
18597: BAKKER, BOUDEWIJN; LEEFLANG, HUIGEN - Nederland naar ´t Leven. Landschapsprenten uit de Gouden Eeuw.
4365: BAKKER-HEFTING, VICTORINE - J.B. Jongkind (Niederländische bildende Kunst).
19957: BAKKER, R.; HUBBELING, H.G. - De filosofie van Bernard Delfgaauw.
18253: BAKOS, KATALIN; HAVAS, VALÉRIA; HUCK, BRIGITTE - Kunst und Revolution / Art and Revolution. Russische und Sowjetische Kunst 1910-1932 / Russian and Soviet Art 1910-1932.
19732: BAKOS, KATALIN; HAVAS, VALÉRIA; HUCK, BRIGITTE - Kunst und Revolution / Art and Revolution. Russische und Sowjetische Kunst 1910-1932 / Russian and Soviet Art 1910-1932.
18832: BALÁZS, STEFAN - Die Inschriften der Sammlung Baron Eduard von der Heydt (Sonderdruck aus der Ostasiatischen Zeitschrift 20. Jahrgang).
19963: BALJEU, JOOST - Theo van Doesburg.
11124: BALKEMA, A.A. - Catalogus van vijftig boeken en boekjes zonder toestemming uitgegeven in de jaren 1942-1945 door A.A. Balkema te Amsterdam.
21159: BALTANÁS, JOSÉ - Walking through Le Corbusier. A Tour of His Masterworks.
3371: BALZER, RICHARD - Next door, down the road, around the corner. A Family Album.
9067: BAMBROUGH, RENFORD - Reason, Truth and God.
18368: BANDI, HANS-GEORG; BAY, ROLAND; DIETSCHY, HANS - Südseestudien / Études sur l'Océanie / South Sea Studies. Gedenkschrift zur Erinnerung an Felix Speiser.
17724: BANGS, J.D. - Cornelis Engebrechtsz.'s Leiden. Studies in Cultural History.
21055: BANN, STEPHEN - Parallel Lines. Printmakers, Painters and Photographers in Nineteenth-Century France.
6760: BANNARD, WALTER DARBY; GELDZAHLER, HENRY - Chihuly. Form from Fire.
14898: BANNENBERG, G.P.J. - Organisatie en bestuur van de middeleeuwse universiteit (Proefschrift).
18944: BAR-HILLEL, YEHOSHUA (ED.) - Pragmatics of Natural Languages (Synthese Library, Volume 41).
19650: BAR-GERA, KENDA; SPIELMANN, PETER - Russische Avant-Garde 1910-1930. Bilder Konstruktionen. Galerie Bargera, Köln, 1978.
9200: BARANSON, JACK - Technology and the Multinationals. Corporate Strategies in a Changing World.
18234: BARBIERI, S.U.; RODRIGO, E.W.M. - Architectuur en Planning Nederland 1940-1980.
21540: BARBIERI, S. UMBERTO; DUIN, LEEN VAN (RED.) - Honderd jaar Nederlandse architectuur, 1910-2000. Tendenen, hoogtepunten (met CD-rom).
21218: BARBIERI, UMBERTO - J.J.P. Oud (Serie Architectuur, deel 3).
18230: BARBIERI, S.U.; RODRIGO, E.W.M. - Architectuur en Planning Nederland 1940-1980.
18828: BARBIERI, UMBERTO; HEER, JAN DE; OLDEWARRIS, HANS - Carel Weeber 'ex' architect (gesigneerd).
19374: BARBIERI, S.U.; RODRIGO, E.W.M. - Architectuur en Planning Nederland 1940-1980.
3064: BARBIERI, UMBERTO; BOEKRAAD, CEES - Kritiek en ontwerp. Proeven van architektuurkritiek (Sunschrift 169).
21541: BARBIERI, S. UMBERTO; DUIN, LEEN VAN (RED.) - Honderd jaar Nederlandse architectuur, 1910-2000. Tendenen, hoogtepunten.
20597: BARCELO, MIQUEL; SIGAUT, FRANÇOIS - The Making of Feudal Agric ultures (the Transformation of the Roman World. A Scientific Programma of the European Science Foundation. Volume 14).
19362: BARCHATOVA, JELENA V.; SABOEROVA, TATJANA - Het oude Rusland. Fotografie 1839-1917.
15142: BARENTS, ELS - Stereoscopic views by Tajiri. Stedelijk Museum Amsterdam, 1980. SM 665.
15613: BARENTS, ELS - Instant fotografie. Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 1981 (Catalogus SM 690).
12855: BARGE, J.A.J. - De stichting van het academisch klinsch onderwijs te Leiden voor 300 jaren.
12860: BARGE, J.A.J. - De oudste inventaris der oudste acvademische anatomie in Nederland.
12091: BARGIEL, RÉJANE; ZAGRODZKI - Steinlen Plakate. Oeuvrekatalog.
18787: BARION, JAKOB - Hegel und die marxistische Staatslehre.
7208: BARKER, BARRY - Georg Baselitz. Paintings, Bilder 1962-1988.
6035: BARKHAUSEN, H. - Einführung in die Schwingungslehre, nebst Anwendungen auf mechanische und elektirsche Schwingungen.
12886: BARNARD, F.M. - Herder on Nationality, Humanity and History.
17825: BARNES, DAVID - Seattle. Photography by David Barnes.
17833: BARONI, DANIELE - L'ogetto Lampada. Forma e funzione. Storia degli apparecchi d'illuminazione a luce elettrica. Colleboratione di Donatella Smetana.
348: BARRAUD, MARC (ED.); HALDAS, GEORGES; GOLAZ, EMILE - La vie du Christ; par les peintres du XIe au XVe siècle.
6114: BARRÉ, E. - Exposé général du principe de relativité et des théories d´Einstein (Bibliothèque de Synthese Scientifique).
6497: BARRET, ANDRÉ - Die ersten Photoreporter 1848-1914.
15027: BARRON, STEPHANIE; TUCHMAN, MAURICE (EDS.) - The Avant-Garde in Russia 1910-1930. New Perspectives.
21202: BARRON, STEPHANIE - Exiles + Emigrés. The Flight of European Artists from Hitler.
20865: BARROW, JOHN D.; TIPLER, FRNK J. - The Anthropic Cosmological Principle.
4029: BARSKAJA, ANNA - Van Van gogh tot Picasso. From Van Gogh to Picasso. Schilderijen en tekeningen uit de 19e en 20e eeuw uit het Poesjkin Museum te Moskou en de Hermitage te Leningrad..
3643: BARTELS, KLAUS - Wie Berenike auf die Vernissage kam. 77 Wortgeschichten.
6086: BARTH VON WEHERENALP, E. - Farbe aus Kohle. Eine Großtat der Chemie dargestellt in einem Tatsachenbericht.
16873: BARTH, HEINRICH - Existenzphilosophie und Neutestamentliche Hermeneutik.
14178: BARTHEL, PIERRE - Interprétation du langage mythique et théologie biblique.
15902: BARTLETT, M.S. - An Introduction to Stochastic Processes with special reference to methods and applications.
7359: BARTRAM, ALAN - Street Name Lettering in the British Isles.
20863: BARTUSIAK, MARCIA - Einstein's Unfinished Symphony. Listening to the Sounds of Space-Time.
19490: BARUCH, J.Z. - Geneeskunde in het oude Israël.
3079: BARZ, PAUL - Schwarz Weiß. Spiel und Gestaltung im Reich der Fotografie.
13986: BASCH, PETER - Junge Schönheit. Porträt, Tanz, Akt.
5157: BASCH, PETER - Junge Schönheit. Porträt, Tanz, Akt.
17657: BASCHET, JACQUES - Sculpteurs de ce temps.
21343: BASCHET, ERIC - Africa 1900. A Continent Emerges. A history in Documentary Photographs.
14502: BASLER, ADOLPHE - Maurice Utrillo.
12400: BASS, H. (ED.) - Algebraic K-Theory III (Battelle Institute Conference 1972) Hermitian K-Theory and Geometric Applications (Lecture Notes in Mathematics 343).
12401: BASS, H. - Algebraic K-Theory II (Battelle Institute Conference 1972) 'Classical' Algebraic K-Theory and Connections with Arithmetic (Lecture Notes in Mathematics 342).
13061: BASTABLE, C.F. - Public Finance.
14824: BASTELAAR, KAROL VAN - De Jules Verne Gids.
3933: BASTET, F.L.; HEIJBROEK, J.F. - De verzameling van mr. Carel vosmaer (1826-1888).
18077: BASTET, FRÉDÉRIC; BREDEROO, NICO - Corstiaan de Vries, Her portret.
17485: BASTIAN, HEINER; SIMMEN, JEANNOT - Joseph Beuys. Zeichnungen, tekeningen, drawings. Nationalgalerie Berlin, Staatliche Museen Preußischer Kluturbesitz, Museum boymans-van Beuniinren Rotterdam 1979-1980.
17855: BASTIAN, HEINER; SIMMEN, JEANNOT - Joseph Beuys. Zeichnungen, tekeningen, drawings. Nationalgalerie Berlin, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Museum Boyman-van Beuningen Rotterdam.
17354: BASTIDE, GEORGES - De la condition humaine. Essai sur les conditions d'accès à la vie de l'esprit.
10639: BATCHELOR, BRONSON - The New Outlook in Business.
15903: BATES, D.R. (ED.) - Quantum Theory, 3 volumes.
15904: BATES, L.F. - Modern Magnetism.
20922: BATH, GEOFFREY T. (ED.) - The State of the Universe. Wofson College Lectures 1979.
5975: BATHELT, HELGE; HÜER, HEINZ; SCHMIDT-WULFFEN, STEP - Die Gruppe.
13249: BATSCHA, ZWI; SAAGE, RICAHRD - Friedensutopien Kant, Fichte, Schlegel, Görres. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 267.
4216: BÄTSCHMANN, OSKAR - Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik. Die Auslegung von Bildern.
11806: BATTERSBY, MARTIN - The Decorative Thirties.
11807: BATTERSBY, MARTIN - The Decorative Twenties.
12018: BATTERSBY, MARTIN - The Decorative Thirties.
21336: BATTIE, DAVID; COTTLE, SIMON - Sotheby's Concise Encyclopedia of Glass.
17682: BATTRO, ANTONIO M. - Dictionnaire d'épistémologie génétique.
14828: BAUDET, H. - Een Vertrouwde Wereld. 100 Jaar Innovatie in Nederland.
12237: BAUDIN, FERNAND (RED.) - Art Nouveau België. Europalia 80 België 150. 1980-1981.
12869: BAUDIN, FERNAND (RED.) - Art Nouveau België. Europalia 80 België 150. 1980-1981.
17503: BAUDIN, FERNAND (RED.) - Art Nouveau België. Europalia 80 België 150. 1980-1981.
9570: BAUDIN, FERNAND (RED.) - Art Nouveau België. Europalia 80 België 150. 1980-1981.
17797: BAUDLER, GEORG - Im Worte Sehen. Das Sprachdenken Johann Georg Hamanns.
1914: BAUDOUIN, FRANS - P.P. Rubens.
21636: BAUDRILLARD, JEAN - Le paroxyste indifferent. Entretiens avec Philippe Petit.
21649: BAUDRILLARD, JEAN - Pour une critique de l'économie politique du signe.
21635: BAUDRILLARD, JEAN - De fatale strategieën.
21623: BAUDRILLARD, JEAN - Simulacres et simulation.
21648: BAUDRILLARD, JEAN - Le miroir de la production ou l'illusion critique du matérialisme historique.
17609: BAUER, W.C.; KROMHOUT, W.; ASSELBERGS, F. - Nederlandse Architectuur 1893-1918 Architectura.
12440: BAUER, HEINZ - OsHarmonische Räume und ihre Potentialtheorie (Lecture Notes in Mathematics 22).
19278: BAUER, KONRAD F. - Wie eine Buchdruckschrift entsteht.
18580: BAUER, M.A.J. - M.A.J. Bauer. Zijn etswerk / His Etched Work.
9081: BAUER, HERMANN - Kunsthistorik. Eine kritische Einführung in das Studium der Kunstgeschichte.
2820: BAUER, WILHELM - Einführung in das Studium der Geschichte.
4314: BAUER, W.C.; KROMHOUT, W.; ASSELBERGS, F. - Nederlandse Architectuur 1893-1918 Architectura.
7464: BAUER, LEONHARD - Wissenschaftstheoretische Überlegungen zu Grundnahmen der Nationalökonomie, insbesondere des mikroökonomischen Ansatze (Volkswirtschaftliche Schriften, Heft 136).
10209: BAUERREISS, HEINRICH - Zur Geschichte des spezifischen Gewichtes im altertum und Mittelalter (Dissertation).
20019: BAUM, PETER - Ungarn. Avantgarde im 20. Jahrhundert. Ausstellung und Katalog Peter Baum.
2869: BAUM, JULIUS - Baukunst und dekorative Plastik der Frührenaissance in Italien (Bauformen-Bibliothek. Band 11).
12856: BAUMANN, E.D. - Een lijfarts der Oranjes in de XVIIde eeuw.
3872: BAUMANN, FELIX; JEHLE, WERNER - Carl Bucher. Kunsthaus Zürich 30. August bis 28. September 1975.
12731: BÄUMER, ANGELICA; DOR, MILO; DÜRIEGL, GÜNTER - Erich Lessing Photographie. Die ersten 50 Jahre. Historisches Museum der Stadt Wien 1994.
6190: BAUMGARTEN, ARTHUR - Der Weg des Menschen. Eine Philosophie der Moral und des Rechts.
17828: BAUMGÄRTNER, KLAUS; BLUM, PAUL - Klaus Baumgärtner. Foto's. Met een woord vooraf van Peter Blum, New York.
11631: BAUMOL, WILLIAM J.; CHANDLER, LESTER V. - Economic Processes and Policies.
3338: BAVELAAR, HESTIA - Kroniek van Kunst en Kultuur. Geschiedenis van een tijdschrift 1935-1965.
8041: BAVINCK, J.H. & EDELKOORT, A.H. (RED.) - Bijbel met kanttekeningen: Bijbel in de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap met verklarende kanttekeningen, verzorgd door diverse theologen. Acht delen..
20724: BAWDEN, T.A.; GARRAD, L.S.; QUALTROUGH, J.K. - Indsutril Archaeology of the Isle of Man.
11339: BAX, THIJS - John Habraken. David Roëll-prijs 1979. Uitreiking in het Rijksmuseum te Amsterdam.
19260: BAX, CHANTAL - Subjectivity after Wittgenstein. Wittgenstein's embodied and embedded subject and the debate about the death of man (proefschrift, doctoratie thesis).
21380: BAX, D. - Hieronymus Bosch and Lucas Cranach. Thwo Last Judgements triptychs.
13583: BAXA, J. - Geschichte der Produktivitätstheorie (Deutsche Beiträge zur Wirtschafts- und Gesellschaftslehre, Band 1).
21006: BAYER, PATRICIA - Art Deco Architecture. Design, Decoration and Detail from the Twenties and Thirties.
20365: BEACHAM, RICHARD C. - Spectacle Entertainments of Early Imperial Rome.
21586: BEADRILLARD, JEAN - D'un fragment l'autre. Entretiens avec François L'Yvonnet.
21585: BEADRILLARD, JEAN - D'un fragment l'autre. Entretiens avec François L'Yvonnet.
11619: BEAN, JACOB - 17th Century Italian Drawings in the Metropolitan Museum of Art.
11621: BEAN, JACOB; GRISWOLD, WILLIAM - 18th Century Italian Drawings in the Metropolitan Museum of Art.
4124: BEARD, GEOFFREY - The Work of Robert Adam.
7215: BEAUCAMP, EDUARD; PETERS, HANS ALBERT; ROTERS, EBE - Neue Tendenzen der Zeichnung.
9007: BEAUCHAMP, TOM L.; BOWIE, NORMAN E. - Ethical Theory and Business.
15905: BEAUCHAMP, T.L. AND WALTERS, LEROY (EDS.) - Contemporary Issues in Bioethics.
15593: BEAUDE, J.; COSTABEL, P.; CRAPULLI, G.; DIBON, P. - Studia Cartesiana 1 (Collectanea Cartesiana).
10086: BEAUJEU-GARNIER, JACQUELINE - Géographie urbaine.
10428: BEAUMELLE, AGNÈS DE LA; POUILLON, NADINE; BOZO, D. - Collection Musée National d'Art moderne (Centre Georges Pompidou).
20087: BEAUMONT, MICHAEL; EGER, ARTHUR O. - Tekst in beeld. Toepassing met vorm en kleur.
21485: BEAUVOIR, SIMONE DE - Lettres à Nelson Algren. Un amour transatlantique 1947-1964. Texte établi, traduit de l'anglais et annoté par Sylvie Le Bon de Beauvoir.
18425: BEAVERS, ROBERT; MEKAS, JONAS - Robert Beavers. Still Light. Film Notes & Plates.
4798: BECHER, H.S.; DOWNEY, R.; ENDERTON, H.B. (EDS.) - The Journal of Symbolic Logic. Volume 64 (1999).
4799: BECHER, H.S.; COMPTON, K.J.; DOWNEY, R. (EDS.) - The Journal of Symbolic Logic. Volume 65 (2000).
11598: BECHT, FRITS; ES, JONIEKE VAN - Co Westerik. Zelfportretten 1946-1999. Teylers Museum.
9112: BECK, RAINER - Adolf Hoelzel. Aufbruch zur Moderne. Glasfenster, Pastelle, Aquarelle, Buntstifte, Olkreiden, Collagen und Zeichnungen..
11279: BECKER, INGEBORG; JASTRAM, SONJA - Flämischer Glanz. Kunst vom Jugendstil zum Modernismus. Gemälde und Raumkunst 1885 bis 1935.
18526: BECKER, H.-J.; SCHLOTE, W. - Neuer Wohnbau in Finnland / New Housing in Finland.
4618: BECKER, CHRISTOPH - Paul Gauguin. Tahiti.
21394: BECKER-RITTERSPACH, RAIMUND O.A. - Gestaltungsprinzipien in der Newarischen Architektur. Beitrag zur Konstruktion und Formgebung (Dissertation).
20842: BECKER, F.; BARTELS, J.; RUPP, E.; SIMON, F.; KOHL - Ergebnisse der exakten Naturwissenschaften. Neunter Band. Herausgegeben von der Schriftleitung der 'Naturwissenschaften'. [With the autograph of Pieter Zeeman].
11907: BECKER, INGEBORG; POPITZ, KLAUS - Von Odysseus bis Felix Krull. Gestalten der Weltliteratur in der Buchillustration des 19. und 20. Jahrhunderts.
2103: BECKER, W.; CONTOPOULOS, G. - The spiral structure of our galaxy (International Astronomical Union, Symposium no. 38).
11637: BECKERATH, HERBERT VON - Grossindustrie und Gesellschaftsordnung. Industrielle und Politische Dynamik.
9036: BECKERATH, HERBERT VON - Grossindustrie und Gesellschaftsordnung. Industrielle und politische Dynamik.
19327: BECKERS, DANNY - Het despotisme der Mathesis. opkomst van de propaedeutische functie van de wiskunde in Nederland 1750-1850.
7592: BECKERT, FRTIZ - Das Zeichnen von Architektur und Landschaft.
3000: BECKMANN, MAX - Die Triptychen im Städel.
13446: BECQUEREL, JEAN - La radioactivité et es transformations des éléments (Collection Payot).
20693: BEDEAU, F. - Théorie et technique du bruit de fond (Effets Schottky et thermique) Rarioélectricité (Télécommunications et télévision) (Actualités Scientifiques et Industrielles 574).
21004: BEDNAR, MICHAEL J. - Interior Pedestrian Spaces.
6603: BEEKMAN, GERARD - Filosofie, Filosofen, Filosoferen. Een eerste terreinverkenning.
15615: BEER, EVELYN; BAKKER, BOUDEWIJN - Foto's voor de stad. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1971-1976.
19768: BEER, EVELYN; BAKKER, BOUDEWIJN - Foto's voor de stad. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1971-1976.
20642: BEEREN, WIM; BLOEM, MARJA; MIGNOT, DORINE - De Grote Utopie. De Russische Avant-Garde 1915-1932. Stedelijk Museum, 1992.
20017: BEEREN, WIM; BLOEM, MARJA; MIGNOT, DORINE - De Grote Utopie. De Russische Avant-Garde 1915-1932. Stedelijk Museum, 1992.
17447: BEEREN, WIM; DETTINGMEIJER, ROB; E.A. - Het Nieuwe Bouwen in Rotterdam 1920-1960.
10351: BEEREN, W.A.L.; PIOTROVSKI, B.B.; LINNIK, J. - Masterpieces from the Hermitage Leningrad. Dutch and Flemish Painting of the Seventeenth Century. Museum Boymans-van Beuningen 1985.
15350: BEEREN, W.A.L.; BOK, COR - Het nieuwe werk van Karel Appel / The new work of Karel appel 1979-1981. Museum Biymans-van Beuningen Rotterdam 1982.
18087: BEEREN, W.A.L. - Co Westerik. Schilder, peintre, maler, painter.
17499: BEEREN, WIM; POOT, JURRIE - Julio Galán. Pastels.
14547: BEEREN, WIM; DETTINGMEIJER, ROB; E.A. - Het Nieuwe Bouwen in Rotterdam 1920-1960.
12742: BEEREN, WIM; OXENAAR, R.W.D.; VREE, FREDDY DE - Jan Cremer, schilder 55 88.
11559: BEEREN, WIM; DETTINGMEIJER, ROB; E.A. - Het Nieuwe Bouwen in Rotterdam 1920-1960.
17569: BEEREN, WIM; DIPPEL, RINI; KRAS, REYER - Stedelijk Museum Amsterdam. Aanwinsten / Acquisitions 1985-1993.
1642: BEEREN, WIM - Kazimir Malevich 1878-1935 Tentoonstellingen / Exhibitions Leningrad Moskou Amsterdam 1988 1989.
20124: BEEREN, WIM; BLOK, COR - Het nieuwe werk van / The new work of Karel Appel, paintinga 1979-1981.
369: BEEREN, WIM; PAM, MAX - Westerik in de collectie Becht. Een weerzien op Hofwijck.
10035: BEERLING, R.F.; KWEE, S.L.; MOOIJ, J.J.A.; PEURSEN - Inleiding tot de wetenschapsleer.
13284: BEERLING, R.F. - De list der rede in de geschiedenisfilosofie van Hegel.
7086: BEERLING, R.F. - Wittgenstein geeft te denken. Zesentwintig commentaren en een inleiding.
15550: BÉHAR, HENRI; CARASSOU, MICHEL - Dada. Historie d'une subversion.
18584: BEHLING, SOPHIA; BEHLING, STEFAN - Sol Power. The Evolution of Solar Architecture. Forewrod by sir Norman Foster.
16872: BEHN, SIEGFRIED - Schönheit und Magie.
14075: BEKK, J. - De druktechniek der kleurenfoto's.
16930: BEKS, MAARTEN; FIGEE, THEA; LONTE, TINEKE - Baldin. Denkbeeldige Stad.
17268: BELGIN, TAYFUN - Brasilien. Von Österreich zur Neuen Welt.
3902: BELINFANTE, A.D. - De Utopie is een gevaarlijk wapen. Denken over verdraagzaamheid.
10679: BELL, JOHN FRED - A history of Economic Thought.
20620: BELL, MARTIN; WALKER, MICHAEL J.C. - Late Quaternary Environmental Change. Physical and Human Perspectives.
13551: BELL, DANIEL; KRISTOL, IRVING (ED.) - The Crisis in Economic Theory.
13008: BELL, PHILIP W. - The Sterling Area in the Postwar World. Internal Mechanism and Cohesion 1946-1952.
10152: BELLER, MARA; COHEN, ROBERT S.; RENN, JÜRGEN - Einstein in Context. A Special Issue of Science in contect.
21350: BELLER, MARA - Quantum Dialogue. The Making of a Revolution.
20286: BELLONI, EMANUELA; MAFAI, GIULIA; DELLI COLLI, LAU - Fellini: Costumes and Fashion. Stedelijk Museum Amsterdam 1994.
9100: BELLWE, PETER - Calder.
14073: BELTRAMO CEPPI, CLAUDIA; CONFUORTO, NICOLETTA - La corte il mare i mercanti. La rinascita della Scienza. Editoria e Società Astrologia, magia e alchimia.
19680: BEM, MEREL; OOSTERBAAN, WARNA; BOLKESTEIN, FRITS - Foto Pieter Boersma.
18529: BEMMELEN, J.F. VAN - Over uitgestorven vogels der Chatham-eilanden.
6140: BEMMELEN, W. VAN - Wonderlijke Geschiedenissen der Stof.
13093: BENARDETE, JOSÉ A. - Infinity. An Essay in Metaphysics.
12908: BENDELER, GUUSJE; VAN DEN BOOM LEONTINE - Nat & Droog. Nederland met andere orgen bekeken. Rijkswaterstaat.
3942: BENEDICT, RUTH - Mozaiek van kultuurvormen.
17529: BÉNÉDITE, LÉONCE; MARIUS, G.H. - De Schilderkunst der XIXde eeuw in Frankrijk, Engeland, Amerika, Nederland, België, Duitschland, Oostenrijk, Scandinavië, Rusland, Spanje en Italië. Voor het Nederlands bewerkt door G.H. Marius.
10840: BENER, F. - George Berkeley's Philosophy Re-examined (proefschrift, thesis).
657: BENESCH, OTTO - Meisterzeichnungen der Albertina. Europäische Schulen von der Gotik bis zum Klassizismus.
11417: BENESCH, OTTO - Venetian Drawings of the Eighteenth Century in America.
14048: BENJAMIN III, LLOYD W. - The Art of Designed Environments in The Netherlands.
17498: BENKE, BRITTA - Georgia O'Keeffe 1887-1986. Bloemen in de woestijn.
9846: BENKER, GERTRUD - Altes bäuerliches Holzgerät.
5467: BENSE, MAX - Konturen einer Geistesgeschichte der Mathematik. Die Mathematik und die Wissenschaften.
17238: BENTHAM, EDWARD - An Introduction to Logick 1773 (Facsimile of 'An Introduction to logick, Scholastic and Rational, 1773).
841: BENY, ROLOFF - Zeit der Götter. Ein Fotograf auf den Spuren des Odysseus.
20317: BERANEK, LEO L.; ORMANDY, EUGENE - Musc, Acoustics & Architecture.
8899: BERCKEN, ERICH VON DER - Malerei der Renaissance in Italien. Die Malerei der Fruh/ und hochrenaissance in Oberitalien (Handbuch der Kunstwissenschaft I).
21060: BERCKENHAGEN, EKHART - Architektenzeichnungen 1479-1979 von 400 europäischen und amerikanischen Kunstbibliothek Berlin.
5617: BERCKENHAGEN, EKHART - Berliner und Märkische Gläser (Wohnkunst und Hausrat / Einst und Jetzt / Band 25.).
19669: BERENDS, TON; KOMRIJ, GERRIT - Jeroen Henneman. Galerie Nouvelles Images 1982.
20830: BERENDSEN, ANNE - Het Meubel van Gothiek tot Biedermeier (met ex-libris J.A. Arendsen Hein).
14246: BERENDSEN, ANNE - Het Meubel van Gothiek tot Biedermeier.
1866: BERENDSEN, ANNE - Het Meubel van Gothiek tot Biedermeier.
9667: BERENSON, BERNARD - Aesthetik und Geschichte in der bildenden Kunst.
3922: BERENSON, BERNARD - De Italiaanse schilders van de Renaissance.
12393: BERENSTEIN, CARLOS A.; DOSTAL, MILOS A. - Analytically Uniform Spaces and their Applications to Convolution Equations (Lecture Notes in Mathematics 256).
15074: BÉRET, CHANTAL; BINDÉ, JÉRÔME - Architectures en France Modernité, Post-Modernité. Centre Geroges Pompidou.
11993: BERG, KEES VAN DEN; GRAVELAND, IRMA - Over de transformatie van de Emmakerk tot kerkelijk centrum De Bron.
1247: BERG, MAXIME (ED.) - Technology and toil in nieteenth century Britain.
19672: BERG, MARISKA VAN DEN; PEETERS, KEES - Antoinette Peeters. Swamp. Cobra Museum 2000.
18560: BERG, K.; BOES, G.; LINDE, J. VAN DER - Encyclopedie van de Materialenkennis (3 delen). Winkler Prins.
13401: BERG, ARNE; BONNEL, EMILE; JANSE, HERMANN, KAMPHAU - Architecture in Wood. A History of Wood Building and Its Techniques in Europe and North America.
19008: BERG, L. - Einführung in die Operatorenrechnung (Mathematik für Naturwissenschaft und Technik, Band 6).
15539: BERG, J. T. J. VAN DEN - Aan de gelovigen overgeleverd. Opstellen over democratie, regering en parlement.
12854: BERGE, J.A.J. - Het geneeskundig onderwijs aan de Leidsche Universiteit in de 18e eeuw.
19933: BERGEIJK, W.A. VAN; PIERCE, J.R.; DAVID, E.E. - Waves and the Ear.
20119: BERGEIJK, HERMAN VAN; HAUPTMANN, DEBORAH - Notations of Herman Hertzberger.
18441: BERGEN, MARINA VAN DEN; VOLLAARD, PIET - Hinder en ontklontering. Architectuur en maatschappij in het werk van Frank van Klingeren.
14554: BERGER, PETER - Het atelier van Kees Verwey. Gefotografeerd door Nico Koster.
1093: BERGER, HEINZ - Agfacolor.
17746: BERGER, GASTON; GROS, ANDRÉ - Prospective, publication du Centre d'Études Prospectives, Numéro 7. Gaston Berger. Un philosophe dans le monde moderne.
14256: BERGER, PETER - Het atelier van Kees Verwey. Gefotografeerd door Nico Koster.
21658: BERGER, ARTHUR ASA - The Portable Postmodernist.
3594: BERGH, MARCEL VAN DEN - Niets Nieuws. Hulde aan iedereen die gelukkig durft te zijn.
11275: BERGHAUS, PETER; ROTZLER, WILLY; GÜSE, ERNST-GERHA - Reliefs. Formprobleme zwischen Malerei und Skulptur im 20. Jahrhundert.
21372: BERGHUIS, THOMS; DAL LAGO, FRANCESCA; WANG, SABINE - Tekens aan de wand. Chinees Nieuw Realisme en Avant-garde in de jaren tachtig en negentig. Groninger Museum.
20764: BERGIUS, HANNE; RIHA, KARL - Dada Berlin. Texte, Manifete, Aktionen.
20294: BERGIUS, HANNE; HAAS, VERENA; ROTERS, EBERHARD - Dada in Europa. Werke und Dokumente. Städtische Galerie im Städelschen Kunstinstitut Frankfurt am Main 1977.
19056: BERGMANN, SABINE; MICHAEL, JAN - Champs. Begegnungen im Sport / Encounters in Sports / Rencontres dans le Sport.
4210: BERGMANS, SIMONE - Les Peintres de la Vie Profonde. Cécile Cauterman et Rainer Maria Rilke.
13579: BERGSON, ABRAM - Welfare, Planning and Employment. Selected Essays in Economic Theory.
13571: BERGSON, ABRAM - Planning and productivity under Soviet socialism.
20564: BERGVELT, ELLINOOR; EIJKHOUT, EVELINE; CROMMELIN, - 80 jaar wonen in het Stedelijk (SM 684).
16714: BERGVELT, ELLINOOR; EIJKHOUT, EVELINE; CROMMELIN, - 80 jaar wonen in het Stedelijk (SM 684).
12227: BERK, ALOYS VAN DEN; MOERBEEK, JOZIEN; STEEN, JOHN - Fernhout. Schilder, painter.
19253: BERKEL, KLAAS VAN - Dijksterhuis. Een biografie.
20318: BERKEL, BEN VAN - Ben van Berkel. Crossing Points.
17973: BERKEL, KLAAS VAN - Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. Isaac Beeckman and the mechanization if the world picture (with a summary in English) Proefschrift.
8143: BERKEL, KLAAS VAN - Dijksterhuis. Een biografie.
20236: BERKEL, KLAAS VAN - Dijksterhuis. Een biografie.
20208: BERKELEY, GEORGE - Drie dialogen tussen Hylas en Philonous. Vertaling van Willem de Ruier, inleiding va Wim van Dooren.
20496: BERKELEY, GEORGE; CAMPBELL FRASER, ALEXANDER - The Works of George Berkely. Including his Posthumous Works. With Prefaces, Annotations, Appendices and an Account of his Life. Vol. I+II+III+IV.
20209: BERKELEY, GEORGE - Drie dialogen tussen Hylas en Philonous. Vertaling van Willem de Ruier, inleiding va Wim van Dooren.
20210: BERKELEY, GEORGE - Drie dialogen tussen Hylas en Philonous. Vertaling van Willem de Ruier, inleiding va Wim van Dooren.
6100: BERLAGE JR., H.P. - Het ontstaan en vergaan der werelden (Kosmogonie).
18062: BERLAGE, H.P. - Schoonheid in samenleving.
15123: BERLAGE, H.P.; DUDOK, W.M.; STAAL, J.F. - Moderne bouwkunst in Nederland. No. 15 Kerken / Eglises / Kirchen / Churches.
15065: BERLAGE, H.P. - Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst. Een cultuurstudie van dezen tijd.
7305: BERLAGE, H.P. - Over stijl in bouw- en meubelkunst.
4400: BERLAGE, H.P. - Het wezen der bouwkunst en haar geschiedenis (Aesthetische beschouwingen) (Volksuniversiteitsbibliotheek nr. 62).
18054: BERLAGE, H.P. - Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst. Een cultuurstudie van dezen tijd.
9150: BERLAGE, H.P. - Schoonheid in samenleving.
15754: BERLAGE, H.P.; ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Het Pantheon der menschheid. Afbeeldingen van de ontwerpen met een bijschrift in verzen door Herriette Roland Holst.
10510: BERLE, ADOLF A. - The Three Faces of Power. The Supreme Court's New Revolution.
3008: STAATLICHE KUNSTHALLE BERLIN - Berlin in Bottrop. Grosz, Heartfield, Höch, Uhlmann, Behkalam, Cosin, Ungeheuer, Vogelgesang.
6041: BERLINER, ARNOLD; SCHEEL, KARL - Physikalisches Handwörterbuch.
9757: BERLINER, ARNOLD; SCHEEL, KARL - Physikalisches Handwörterbuch.
17271: BERLOWICZ, BARBARA; DANTAS SILVA, LEONARDO - Albert Eckhout volta ao Brasil / Albert eckhout returns to Brasil 1644-2002.
9562: BERNARD, WALTER - De filosofie van Spinoza en Constantin Brunner.
21266: BERNARD, BRUCE; RODGER, GEORGE - Humanity and inhumanity. The photographic journey of George Rodger.
13741: BERNARD, WALTER - De filosofie van Spinoza en Constantin Brunner.
16775: BERNARD, BRUCE; RODGER, GEORGE - Humanity and inhumanity. The photographic journey of George Rodger.
4738: BERNARD, BRUNO - Israel. Bernard´s Photographic Impressions.
10011: BERNARDINI, C.; BONOLIS, L. (EDS.) - Enrico Fermi: his work and legacy.
21479: BERNES, HAZEL E. - Sartre.
17351: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur. Mysteriegebeuren in steen. Verval en restauratie. Oudjavaans volksleven.
21418: BERNIER, PATRICK - Alfred Jarry (Collection Biographique).
11944: BERNINI, BEATRICE; RIJK, TIMO DE - Het Nieuwe Wonen in Nederland 1924-1936.
12500: BERNINI, BEATRICE; RIJK, TIMO DE - Het Nieuwe Wonen in Nederland 1924-1936.
11451: BERNINI, BEATRICE; RIJK, TIMO DE - Het Nieuwe Wonen in Nederland 1924-1936.
21657: BERNS, EGIDE; IJSSELING, SAMUEL; MOYAERT, PAUL - Denken in Parijs. Taal en Lacan, Foucault, Althusser, Derrida (Samsom Reeks Moderne Filosofie).
11764: BERRIDALE KEITH, ARTHUR - Indian Logic & Atomism. An exposition of the Nyaya & Vaicesika System.
15911: BERRY, A.J. - Qualitative Inorganic Analysis.
11396: BERSCH, JOSEF - Chemisch-technisches Lexikon. eine Sammlung von mehr als 17.000 Vorschriften für alle Gewerbe und technische Künste.
15912: BERSOHN, M. AND BAIRD, J.C. - An Introduction to Electron Paramagnetic Resonance.
19935: BERTELS, KEES; NAUTA, DOEDE - Inleiding tot het modelbegrip (Serie Het modelbegrip in de wetenschappen).
3939: BERTELS, C.P.; PETERSMA, E. - Filosofen van de 20e eeuw.
15674: BERTELS, KEES; NAUTA, DOEDE - Inleiding tot het modelbegrip (Serie Het modelbegrip in de wetenschappen).
21631: BERTENS, HANS; D'HAEN, THEO - Het postmodernisme in de literatuur.
15653: BERTHEUX, MAARTEN; TAN, SUENNE MEGAN - Encounters with Modernism. Highlights from the Stedelijk Museum Amsterdam. Catalogue SM 876.
6092: BERTHOUD, A. - La Constitution des Atomes (Collection Payot).
17241: BERTOCCI, PETER A. - The Person God Is.
18030: BERTON, KATHLEEN - Moscow. An Architectural History.
21500: BERTRAM, ERNST - Nietzsche. Essai de mytholoie. Préface de Pierre Hadot (Collection Les Marches du Temps).
19290: BESSELAAR, HERMAN; MÖNNIH, CON - Zover het oog reikt. As far as the eye can see. Soweit das Auge reicht. A perte de vue. Foto's: Con Mönnich.
14261: BESSELAAR, HERMAN; KLEIN, AART; SAMSOM, HANS - Molens van Nederland.
11109: BESSON, GEORGE - Marquet.
18193: BEST, OTTO F.; SCHMITT, HANS-JÜRGEN (HRSG.) - Expressionismus und Dadaismus (Die deutsche Literatur. Ein Abriß in Tekst und Darstellung, Band 14).
7513: BESTEN, LIESBETH DEN - Gelderse Vormgevingsprijs 1997.
14123: BESTVATER-HASENCLEVER, HANNA - J.P. Hasenclever. Ein wacher Zeitgenosse des Biedermeier.
17774: BETH, E.W. - Moderne logica.
10722: BETH, E.W.; POS, H.J.; HOLLAK, J.H.A. - Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam August 11-18, 1948. Volume I, Fascicule I+II.
8572: BETH, E.W. - Moderne logica.
15717: BETH, EVERT W. - Science. A Road to Wisdom. Collected Philosophical Studies.
15915: BETHE, H.A. - The Road from Los Alamos.
15918: BETTELHEIM, B. - Freud's Vienna and other Essays.
14131: BETTS, BENJAMIN FRANKLIN - American Architect, April 1932, Volume CXXXXI, number 2606.
14130: BETTS, BENJAMIN FRANKLIN - American Architect, March 1932, Volume CXXXXI, number 2605.
5455: BETZ, OTTO - Elementare Symbole. Zur tieferen Wahrnehmung des Lebens.
9491: BEUKERS, HAICO, BOS, EDUARD - Op een rij gezet. Een handleiding over fotografisch zetten.
2244: BOYMANS VAN BEUNINGEN - Het Symbolisme in Europa.
4584: BEUSEKOM, G. VAN; GROOT, PIETER - Proost Prikkels 318.
8750: BEUYS, JOSEPH; RIEDL, PETER ANSELM - Joseph Beuys. Zirkulationszeit.
18337: BEVEREN, PETER VAN; KRAAIJ, HARRY; ROOSEBOOM, H. - Johan Hendrik van Mastenbroek. Impressionist in de nieuwe tijd. Kunsthal Rotterdam.
15671: BEVERIDGE, WILLIAM - Why I am a Liberal.
14215: BEX, FLORENT; PRADEL, JEAN-LOUIS - Internationaal Jaarboek van Hedendaagse Kunst 1982/1983. Met bijgevoegd originele affiche met litho van Eduardo Arroyo.
4631: BEYELER - Georg Baseltiz. Ausstellung 26. April - 21. Juni 1986. Galerie Beyeler Basel.
17826: BEYELER, ERNST; BRÜDERLIN, MARKUS; HOHL, REINHOLD - Face to Face to Cyberspace. Mit Beiträgen von Ernst Beyeler, Markus Brüderlin, Reinhold Hohl, Andreas Franzke, Milan Kundera, Eduard Bannwart.
15919: BEYERCHEN, A.D. - Wetenschap in nazi-Duitsland. De roep om een arische fysica.
9999: BEYME, KLAUS VON - Theorie and Politics / Theorie und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich.
19046: BHAGAVANTAM, S.; VENKATARAYUDU, T. - Theory of Groups and its Applications to Physical Problems.
20200: BHSSKAR, ROY - A Realist Theory of Science.
19320: BI-YÄN-LU; GUNDERT, WILHELM - Meister Yüan-wu's Niederschrift von der Smaragdenen Felswand. Verfaßt auf dem Djia-schan bei Li in Huan zwischen 1111 und 1115 im Druck erschienen in Sïtschuan um 1300. Verdeutsct und erläutert von Wilhelm Gundert.
15282: BIALJI-MERIN, OTO; HANSMANN, LISELOTTE UND CLAUS - Bruecken (Brücken) der Welt. Chronik und Mythos des Brückenbaus.
15863: BIDDELL, GEORGE - On Sound and Atmospheric Vibrations with te Mathematical Elements of Music. Designed for the Use of Students of te University.
10778: BIDERMANAS, IZIS; MALRAUX, ANDRÉ; CHAGALL, - Israel.
10546: BIDLINGMAIER, J. - Unternehmerziele und Unternehmerstrategien (Studienreihe Betrieb+Markt).
19013: BIEBERBACH, L. - Theorie der Differentialgleichungen.
8119: BIEBERBACH, L. - Differentialgleichungen (Die Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen, Band VI).
15921: BIEBERBACH, L. - Theorie der Differentialgleichungen.
12774: BIEBERBACH, LUDWIG - Analytische Geometrie (Teubners Mathematische Leitfaden, Band 29).
19007: BIEBERBACH, L. - Differentialgleichungen (Die Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen, Band VI).
9013: BIEL, JÖRN - Multinationale Unternehmen. Probleme und Kontrolle auf internationaler, regionaler und nationaler Ebene (Inaugural-Dissertation Christian-Albrechts-Universität zu Kiel).
19820: BIELENSTEIN, HANS - The bureaucracy of Han times (Cambridge Studies in Chinese History, Literature and Institutions).
19138: BIERENS DE HAAN, D. - Schoonheid van het moderne binnenhuis in Nederland. Met tal van fotografische afbeeldingen.
18974: BIERENS DE HAAN, D. - Schoonheid van het moderne binnenhuis in Nederland. Met tal van fotografische afbeeldingen.
1295: BIERENS DE HAAN, J.A. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952 (with a summary in English).
15725: BIGSBY, C.W.E. - Dada and Surrealism (Series: The Critical Idiom, 23).
19272: BIJHOUWER, J.T.P. - Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen (Heemschut-Serie, deel 18).
9530: BIJL, GUILLAUME; HOET, JAN; JANSEN, BERT - Guillaume Bijl.
19960: BILLETER, ERIKA - Die zwanzier Jahre. Kontraste eines Jahrzehnts. Kunstgewerbemuseum Zürich.
14586: BINDERVOETS, ERIK; HENKES, ROBBERT-JAN - Arthur Schopenhauer. Een oorlogsverklaring aan de geschiedenis.
17393: BINDING, GÜNTHER; LINSCHEID-BURDICH, SUSANNE - Planen und Bauen im frühen und hohen Mittelalter nach dem Schriftquellen bis 1250 (in Zusammenarbeit mit Julia Wippermann).
5089: BINKLEY, LUTHER J. - Conflict of Ideals. Values in Changing Society.
11089: BIONDA, RICHARD - Willem de Zwart 1862-1931.
12825: BIONDA, RICHARD - Willem de Zwart 1862-1931.
4092: BIONDA, R.; BISSCHOFF, M.; BODT, S. DE; GERARDS, I - Nederlandse tekeningen uit de negentiende eeuw / Nineteenth-century Dutch drawings. Two volumes. Museum Boymans van Beuningen 1995.
15922: BIOT, J.-B. - Notions élémentaires de statique, destinées aux jeunes gens qui se préparent pour l'école polytechnique, ou qui suivent les cours de l'école militaire de St. Cyr.
19874: BIRCH, CYRIL - Scenes for Mandarins. The Elite Theater of the Ming.
20775: BIRD, OTTO - Syllogistic and its Extensions.
12900: BIRNBAUM, PIERRE - Géographie de l'espoir. L'exil, les Lumières, la désassimilation.
15251: BIRNIE DANZKER, JO-ANNE; ZIERSCH, AMÉLIE - Max Beckmann Welt-Theater. Das graphishe Werk 1901 bis 1946.
20143: BIRO, ADAM; PASSERON, RENÉ - Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs.
13469: BIRRELL, A. - Essays about Men, Women and Books.
13712: BIRTSCH, GÜNTER (HRSG.) - Grund- und Freiheitsrechte von der ständischen zur spätbürgerlichen Gesellschaft (Veröffentlichungen zur Geschichte der Frund- und Freiheitsrechte, Band 2).
13710: BIRTSCH, GÜNTER; TRAUTH, MICHAEL; MEENKEN, IMMO - Grundfreiheiten. Menschenrechte 1500-1850. Eine internationale Bibliographie. Band 2.
15923: BIRTWISTLE, G. - The Principles of Thermodynamics.
12097: BISCHOFF, ULRICH; INGELMANN, INKA GRAEVE - Jede Fotografie ein Bild. Siemens Fotosammlung.
13902: BISCHOFF, ULRICH - Eduard Munch 1863-1944.
15924: BISHIR, J.W. AND DREWES, D.W. - Mathematics in the Behavioral and Social Sciences.
4184: BISSONNETTE, D. L. - Marc Chagall. Works from the collections of the Musée National d´Art Moderne Centre George Pompidou, Paris.
21348: BITTNER, HERBERT - Käthe Kollwitz. Drawings.
8882: BJURSTRÖM, PER - Tekeningen uit het Nationaalmuseum te Stockholm. Collectie van Graaf Tessin 1695-1770. Gezant van Zweden bij het Franse Hof.
19580: BLACKBURN, SIMON (ED.) - Meaning, Reference and Necessity. New Studies in Semantics.
11657: BLACKLER, F.H.M.; BROWN, C.A. - Whatever Happened to Shell's New Philosophy of Management. Lessons for the 1980s from a Major Socio-Technical Intervention of the 1960s.
13735: BLACKSTONE, WILLIAM T. - The Problem of Religious Knowledge.
20887: BLAEDEL, NIELS - Harmony and Unity. The Life of Niels Bohr (Series Scientific Revolutionaries).
10598: BLAEDEL, NIELS - Harmony and Unity. The Life of Niels Bohr (Series Scientific Revolutionaries).
15481: BLAICH, ROBERT; KOOPER, ANNEMIEKE - Nederlands Industrieel Ontwerp. Dutch Industrial Design '92. Kring Industruële Ontwerpers (KIO).
12901: BLAIS, MARIE-CLAUDE - La solidarité. Histoire d'une idée (Bibliothèque des Idées).
14117: BLAIZOT, CLAUDE - Hedendaagse Franse Boekbindkunst. Enkele stromingen.
21080: BLAKE, PETER - Le Corbusier.
16902: BLAKELEY, T.J. - Themes in Soviet Marxist Philosophy. Selected Articles form the 'Filosofskaja Enciklopedija' (Sovietica, Volume 37.
13719: BLAKEMORE, COLIN - Mechanics of the mind (BBC Reith Lectures 1976).
16949: BLANKEN, PIET DEN; KLEIN, TON DE - De kleine Brabantse dorpen.
13718: BLANKENSTEIN, A.H.G.; GROENENDAAL, M.H.; JONKER, J - Letterzetten / Lettergieten (Deel 1 van de Algrafische Serie).
14347: BLANKENSTEIN, J.C. - Boekbinden / Uitgaafbinden en brocheren. Leergang voor het grafisch bedrijf (2 delen).
20795: BLANKERT, ALBERT; BRENNINKMEIJER, BEATRIJS; E.A. - Gode en de goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten.
20523: BLANKERT, ALBERT; DUFAIS, NATHALIE; OTTENHEYM, KOE - Hollands Classicisme in de zeventiende-eeuwse schilderkunst. Rotterdam, Boijmans Van Beuningen..
15928: BLASCHKE, W. - Vorlesungen über Integralgeometrie, in zwei Hefte.
3113: BLASCHKO, A. - Hygiene der Prostitution und venerischen Krankheiten (Handbuch der Hygiene, heausgegeben von Dr. Theodor Weyl, zehnter Band, erste Lieferung).
20377: BLASER, WERNER - Mies van der Rohe. Less is more. Eine Ausstellung der Stadt Aachen zm 100. Geburtstag von Mies van der Rohe. An exhibition by the Municipality of Aachen for the Mies van der Rohe centennial.
19619: BLASER, WERNER - Fantasie in Holz / Fantasy in Wood. Elemente des Baustils um 1900 / Elements of Architectural Style c. 1900.
9377: BLASER, WERNER - Norman Foster. Sketches.
18593: BLASER, WERNER - Alvar Aalto als Designer.
18007: BLAUG, MARK - Great economists before Keynes. An Introduction to the Lives and works of One Hundred Great Economists of the Past.
17846: BLAZER, CAREL; HERMANS, WILLEM FREDERIK - Carel Blazer fotograaf. Met een inleiding van Willem Frederik Hermans.
12858: BLEEKER, W.; BLAAUW, A.; RAIMOND, J.J. - Een halve eeuw weer- en sterrenkunde.
1970: BLEEKSMA, M. - Stalen steigers.
367: BLEYERVELD - Hoe bedriechlijk dat die vrouwen zijn; vrouwenlisten in de beeldende kunst in de Nederlanden, ca. 1350-1650.
18512: BLIJSTRA, R. - Rotterdam, stad in beweging.
21377: BLIJSTRA, R. - Berlage in 's-Gravenhage.
10582: BLISS, CHARLES A. - The Structure of Manufacturing Production. A Cross-Section View.
10985: BLISTÈNE, BERNARD; RONDOLINO, GIANNI; ET AL. - László Moholy-Nagy. Musée Cantini Marseille. 5 Juillet - 15 Septembre 1991.
15929: BLOCH, E. - Théorie Cinétique des Gaz.
13887: BLOCH, ERNST - Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des Reichs.
15933: BLOCH, F. - Les Électrons dans les Métaux, Problèmes statiques, Magnétisme (Actualité nr. 86).
13266: BLOCH, ERNST - Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel. Erweiterte Ausgabe. Suhrkamp Taschenbuch 12.
12186: BLOCH, EUGÈNE; SMITH, P.A. - The Kinetic Theory of Gases.
15931: BLOCH, E. - Les Phénomènes Thermioniques.
20216: BLOCKER, GENE - The Meaning of Meaninglessness.
8753: BLOEM, MARION - Marion Bloem. Schilderijen & gedichten (gesigneerd).
12809: BLOEMERS, J.H.F.; KOOIJMANS, L.P.L.; SARFATIJ, H. - Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland.
9527: BLOEMSMA, EVERT - 'n Gebouwd gezicht van nederland. Holland a lowland's face.
805: BLOESCH, HANS; STEINMANN, MARGA - Das Berner Münster.
18476: BLOFELD, JOHN - Beyond the Gods. Buddhist and Taoist Mysticism.
20601: BLOK, C. - Mondriaan in de collectie van het Haags Gemeentemusem / catalogus 1968.
19433: BLOK, COR - Piet Mondriaan. Een catalogus van zijn werk in Nederland openbaar bezit.
11624: BLOK, COR - Piet Mondriaan. Een catalogus van zijn werk in Nederland openbaar bezit.
14504: BLOK, COR - Piet Mondriaan. Een catalogus van zijn werk in Nederland openbaar bezit.
16734: BLOK, DIANA; PONIATOWSKA, ELENA - Bloodties & Other Bonds.
21117: BLOKLAND, ANN - Adriaan Lubbers (1892-1954) Tussen Nederland en New York.
6866: BLOM, AD VAN DER - Grafiek Nu. Hedendaagse prentkunst in Nederland.
20150: BLONDEL, JEAN - The Discipline of Politics.
19952: BLONDLOT, R. - Introduction à l'étude de la thermodynamique.
21579: BLOOM, HAROLD, MAN, PAUL DE; DERRIDA, JACQUES - Deconstruction and criticism.
5109: BLOSSFELDT, KARL - Wunder in der Natur. Bild-Dokumente schöner Pflanzenformen.
8729: BLOTKAMP, C.; BOOT, C.; JOSEPHUS JITTA, M. - Kunstenaren der Idee. Symbolistische tendenzen in Nederland ca. 1880-1930.
16972: BLOTKAMP, CAREL - Na de beeldenstorm. Drie opstellen over recente beeldende kunst.
15274: BLOTKAMP, CAREL - Carel Visser.
21085: BLOTKAMP, CAREL - Mondriaan in detail. Mondriaan en de architectuur, de triptieken, de eerste ruitvormige schilderijen, Mondriaan en Rudolf Steiner.
4094: BLOTKAMP, CAREL - Na de beeldenstorm. Drie opstellen over recente beeldende kunst.
12071: BLUM, HELENE - Zinn des Jugendstils. Aus der Sammlung Giorgio Silzer, Berlin.
5130: BLUMENTHAL, JOSEPH - The Spiral Press. An exhibition of selected books and ephemera designed and printed at The Spiral Press in New York from 1926 to 1968.
18945: BLUMENTHAL, LEONARD - Theory and Applications of Distance Geometry.
17970: BOAS, GEORGE - The Inquiring Mind. The Paul Carus Lectures, Eleventh Series.
11443: BOASSON, DORIEN; MILOSEVIC, MILI; PLOEG, KEES VAN - Kijk uit, om je heen. De geschiedenis van de moderne architectuur in Nederland (Serie Architectuur en Stedebouw, deel 2).
19597: BOCHENSKI, J.M. - Formale Logik (Orbis Academicus. Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen).
21387: BOCHENSKI, J.M. - Formale Logik (Orbis Academicus. Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen).
7273: BOCHENSKI, I.M. - Europäische Philosophie der Gegenwart.
19443: BOCHENSKI-MENNE, I.M. - Grundriß (Grundriss) der Logistik.
17807: BOCHENSKI, I.M. - Europäische Philosophie der Gegenwart.
3396: BOCHENSKI, I.M. - Geschiedenis der hedendaagse Europese wijsbegeerte.
11672: BOCK, PAUL-ALOÏSE DE - Paul Delvaux. L´Homme, Le Peintre, Psychologie d´une Art.
13991: BOCK, CLAUS VICTOR - Peter Goldschmidt. Der Graphiker 1923-1987. Meine Welt. Eine Ausstellung des Bundesarchivs im Schloss Zu Rastatt.
6394: BOCK, PAUL-ALOÏSE DE - Paul Delvaux. L´Homme, Le Peintre, Psychologie d´une Art.
3157: BOCK, CARL - Reis in Oost en Zuid-Borneo van Koetei naar Banjermassin. Ondernomen op last der Indische Regeering in 1879 en 1880..
2542: BODANSKY, MEYER - Introduction to Physiological Chemistry.
18582: BODAR, ANTIONE; ZIJLMANS, KITTY; STOKVIS, WILLEMIJ - Aspecten van het Interbellum. Beeldende kunst, film, fotografie, cultuurfilosofie en literatuur in de periode tussen de twee wereldoorlogen (Leids Kunsthistorisch Jaarboek).
20763: BODE, DIETRICH (HRSG.) - Gedichte des Expressionismus.
17467: BODENMANN-RITTER, CLARA - Joseph Beuys. Jeder Mensch ein Künstler.
14829: VAUTHIERS; HOULLEVIGUE; LABADIÉ; BODET - La Science et la Vie. No. 219 - Septembre 1935 (Tome XLVIII).
3779: BODIN, LOUIS - De intellectuelen (Mens en medemens. Aspecten der sociale werkelijkheid).
7517: BODONI, GIAMBATTISTA; KERDIJK, F. (VERT.) - Voorrede uit de letterproef van Bodoni.
5403: BOECKLER, ALBERT - Deutsche Buchmalerei vorgotischer Zeit (Die Blauen Bücher).
5404: BOECKLER, ALBERT - Deutsche Buchmalerei der Gotik (Die Blauen Bücher).
8925: BOEKEN, A. - Architectuur. Serie: stedebouw, architectuur, inrichting, deel 1.
19385: BOEKEN, A. - Architectuur (1936). Met een nawoord van Mabel Hoogendonk.
11431: BOEKEN, A. - Architectuur (1936). Met een nawoord van Mabel Hoogendonk.
19154: BOEKMAN, E. - Overheid en Kunst in Nederland.
20269: BOEKRAAD, CEES; DOESBURG, THEO VAN; BARBIERI, U. - Het Nieuwe Bouwen: De Stijl. De Nieuwe Beelding in de Architectuur / Neo Plasticism in Architecture.
6790: BOELEMA, IDA; JOOSTEN, ELLEN; VOS, MARCEL - Couzijn. Beeldhouwer / sculptor. Overzichtstentoonstelling / retrospective. Rijksmuseum Kröller-Müller 1986.
9141: BOELEMA, IDA; JOOSTEN, ELLEN; VOS, MARCEL - Couzijn. Beeldhouwer / sculptor. Overzichtstentoonstelling / retrospective. Rijksmuseum Kröller-Müller 1986.
17210: BOELEMA, IDA; JOOSTEN, ELLEN; VOS, MARCEL - Couzijn. Beeldhouwer / sculptor (Serie monografieën van Nederlandse kunstenaars, deel 1).
16588: BOENDERS, FRANS - Denken in tweespraak (Serie Leven & Letteren).
11268: BOER, SOLANGE; GRAAF, TON DE (RED.) - Wereldwijd Bankieren. ABN AMRO 1824-1999.
1101: BOER, ADRIAAN - De fotografie vereenvoudigd.
20287: BOER, DICK; EILERS, B.F. - Adriaan Boer / pionier der kunstzinnige fotografie.
21427: BOER, HILDEBRAND P.G. - Architect G.H.M. Holt (1904) Sociale woningbouw, kerken, theaters.
18222: BOER, DICK; EILERS, B.F. - Adriaan Boer / pionier der kunstzinnige fotografie.
17726: BOER, THEO DE - Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit.
19373: BOER, HILDEBRAND P.G. - Architect G.H.M. Holt (1904) Sociale woningbouw, kerken, theaters.
545: BOESCH, HERMANN - Jugend in der Weimarer Republik.
21070: BOESIGER, WILLY - Le Corbusier. Edité par / Herausgegeben von Willy Boesiger.
17758: BOETHIUS, ANICIUS MANLIUS SEVERINUS - Die Theologischen Traktate. Übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Michaël Elsässer. Lateinisch-Deutsch (Philosophische Bibliothek, Band 397).
20470: BOËTHIUS, AXEL - Etruscan and Early Roman Architecture.
8827: BOGTMAN, W. - Nederlandse Glasschilders (Heemschutserie, deel 36).
6648: BOGYAY, THOMAS VON - Grundzüge der Geschichte Ungarns (Grundzüge Band X).
20427: BOHIGAS, ORIOL; BUCHANAN, PETER; LAMPUGNANI, VITTO - Barcelona. City and Architecture 1980-1992.
21383: BOHM, MICHAEL - Architektur und Stadtkörper. Zur Kontinuität des Urbanen in Raum und Zeit.
20885: BOHM, D.; HILEY, B.J. - The Undivided Universe. An Ontological interpretation of quantum theory.
2875: BÖHM, E. - Dem Phoenix gleich. Bilddokumentation über das Bauschaffen unserer Zeit.
10066: BOHR, NIELS - Atomtheorie und Naturbeschreibung. Vier Aufsätze mit einer einleitenden Übersicht.
15938: BOHR, N. - Collected Works, Vol. 1: Early Work (1905 - 1911)..
20941: BOHR, NIELS; FAYE, JAN; FOLSE, HENRY J. - The Philosophical Writings of Niels Bohr. Volume IV: Causality and Complementarity.
15941: BOHR, N. - Quantum d'Action et Noyaux Atomiques.
15936: BOHR, AAGE. - Rotational States of Atomic Nuclei.
18362: BOHR, NIELS - Quantum d'action et noyaux atomiques. Physique Atomique, Exposées publiés sous la direction de Niels Bohr, no. I (Actualités Scientifiques et Industrielles, No. 807).
10741: BOIS, YVE-ALAIN; JOOSTEN, JOOP; RUDENSTINE, A. - Piet Mondriaan 1872-1944.
11667: BOIS, YVE-ALAIN; JOOSTEN, JOOP; RUDENSTINE, A. - Piet Mondriaan 1872-1944.
19431: BOIS, YVE-ALAIN; HOLTZMAN, HARRY; JOOSTEN, JOOP - L'atelier de mondrian. Recherches et dessins (Publié avec le concours de l'ASDA).
11389: BOIS, YVE-ALAIN; JOOSTEN, JOOP; RUDENSTINE, A. - Piet Mondriaan 1872-1944.
13894: BOIS, YVE-ALAIN; JOOSTEN, JOOP; RUDENSTINE, A. - Piet Mondriaan 1872-1944.
12060: BOIS, MECHTELD DE - Chris Lebeau 1878-1945.
4323: BOIS, YVE-ALAIN; JOOSTEN, JOOP; RUDENSTINE, A. - Piet Mondriaan 1872-1944.
9945: BOISSIÈRE, OLIVIER - Gehry, Site, Tigerman. Trois portraits de l'artiste en architecte.
11567: BOITEN, LIES; BOASSON, DORIEN; PLOEG, VAN DER - Stad wat doe je er mee. 100 jaar bouwen in Groningen. Een tentoonstelling van het Groninger Museum in d' Oosterpoort 1975/76.
16728: BOJKO, SZYMON; KOWTUN, EUGEN - Von der Fläche zum Raum / From Surface to Space. Russland / Russia 1916-1924. Ausstellung Galerie Gmurzynska.
18535: BOK, BART J.; BOK, PRISCILLA F. - The Milky Way.
19872: BOKENKAMP, STEPHEN R. - early Daoist Scriptures.
5736: BOL-SMIT, ELISABETH - In vogelvlucht. Schilderijen, tekeningen en gedichten van Elisabeth Bol-Smit.
4233: BOLLAND, G.J.P.J. - Zuivere Rede. Een boek voor vrienden der wijsheid.
4244: BOLLAND, G.J.P.J. - Georg Wilh. Friedr. Hegel´s Encyklopädie der philosophischen wissenschaften im Grundrisse mit den Zuzaetzen aus den Collegien und einigen Anmerkungen zur Erläuterung, Verteidigung oder Berichtigung für den akademischen Gebrauch herausgegeben.
18843: BOLLE, BERT - Barometers.
12233: BOLLIGER, HANS; MAGNAGUAGNO, GUIDO, MEYER, R. - Dada in Zürich.
14786: BOLTON, DEREK - An Approach to Wittgenstein's Philosophy.
15943: BOLTZMANN, L. - Vorlesungen über Gastheorie, I.Teil. Theorie der Gase mit einatomigen Molekülen, deren Dimensionen gegen die mittlere Weglänge verschwinden.
8976: BOLZA-SCHÜNEMANN, HANS B. - Elektronik an der Druckmaschine. Vortrag am 2. Juni 1981 bei der Typographischer Gesellschaft München.
17566: BOMANS, GODFRIED; DORÉ, GUSTAVE - De wonderbaarlijke avonturen van Baron von Münchhausen. Vertaald en ingeleid door Godfried Bomans, verlucht met 150 prenten van Gustave Doré.
18660: BONAVIA, DABID; BARTLETT, MAGNUS - Tibet.
21284: BONER, ALICE; RATH SARMA, SADASIVA; PRASAD DAS, RA - New Light on the Sun Temple of Konarka (The Jaikrishnadas-Krishnadas Prachyavidya Granthamala, 6).
17558: BONET, JUAN MANUE; MONZO, JOSEP VICENT; PRIAMO, L. - Grete Stern. Suenos (Exposicion).
21066: BONET, LLORENÇ - Le Corbusier (Archipocket).
5124: BONET, J.M.; PEREZ, C.; LABOUREUR, S. - Jean-Émile Laboureur. IVAM Centre Julio Gonzalez 2000.
9466: BONGARD, WILLI - Is de moderne kunst corrupt?.
13454: BONGARTZ, NORBERT; DÜBBERS, PETER; WERNER, FRANK - Paul Bonatz 1877-1956. Stuttgarter Beiträge 13.
20612: BONGER H.; HOOGERVORST, J.R.H.; MOUT, M.; SCHÖFFER - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht (ex bil. Michaël Zeeman0.
18179: BONGER, H. - Leven en werk van Dirk Volkertsz Coornhert.
16589: BONHOEFFER, DIETRICH - Trouw aan de wereld. Meditaties. Verzameld en ingeleid door Otto Dudzus.
9209: BÖNKOST, KLAUS - Multinationale Konzerne im Weltwirtschaftssystem (Fachreferat Wirtschaftwissenschaften).
7432: BONN, M.J.; DEMUTH, F.; ELTZBACHER, P.; HIRSCH, J. - Das Werden in der Weltwirtschaft )Herausgegeben von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin'.
18547: BONNER, FRANCIS T.; PHILLIPS, MELBA - Principles of Physical Science.
15944: BONNER, ELENA - Alone Together (her life with Sacharov in exile in Gorky).
19067: BONO, EDWARD DE - Lateraal denken in het bedrijfsleven.
13120: BONOLA, R.; LIEBMNN, H. - Die Nichteuklidische Geometrie. Historisch-kritische Darstellung ihrer Entwicklung (Reihe Wissenschaft und Hypothese, Band IV).
20275: BONS, JAN; ET AL. - Als de steenen spreken. Internationale offset tentoonstelling.
21045: BONVOISIN, EMMANUEL - Mars. Témoin de son époque. Sa vie (1849-1912). Son oeuvre.
19108: BOODBERG, PETER A.; COHEN, ALVIN P. - Selected Works of Peter A. Boodberg.
17729: BOOER, THEO DE - De God van de filosofen en de God van Pascal. Op et grensgebied van filosofie en theologie.
20417: BOOL, F.H.; KIST, J.R.; LOCHER, J.L.; WIERDA, F. - Leven en werk van M.C. Escher. Het levensverhaal van de graficus. Met een volledig geïllustreerde catalogus van zijn werk.
1885: BOOL, FLIP, HOENEVELD, HERMAN - Fotografen aan het werk voor Randstad..
6447: BOOL, F.H.; KIST, J.R.; LOCHER, J.L.; WIERDA, F. - Leven en werk van M.C. Escher. Het levensverhaal van de graficus. Met een volledig geïllustreerde catalogus van zijn werk.
19883: BOOL, FLIP; HEKKING, VERONICA - De Dam 7 mei 1945. Foto's en documenten.
7624: BOOLE, GEORGE - A Treatise on Differential Equations.
4788: BOOLOS, G.; BURGESS, J.P.; COOK, S.A. (EDS.) - The Journal of Symbolic Logic. Volume 54 (1989).
10263: BOOM, A. VAN DER - C.A. Lion Cachet 1864-1945.
11461: BOOM, A. VAN DER - Monumentale glasschliderkunst in Nederland.
11486: BOOM, A. VAN DER - De kunst der glazeniers in Europa 1100-1600.
15492: BOOM, A. VAN DER - C.A. Lion Cachet 1864-1945.
17521: BOOMGAARD, J.E.A. - Holland in kaart en prent.
12258: BOON, K.G. - Rembrandt de etser. Het volledige werk.
1308: BOON, K.G. - Rembrandt de etser. Het volledige werk.
13842: BOOTH-CLIBBORN, EDWARD; FRANÇOIS, ANDRÉ - André François.
21225: BOOTH, STANLEY - Sir Alfred Munnings 1878-1959. A Centenary Tribute. An appreciation of the artist and a selection of his paintings.
14049: BOOTH-CLIBBORN, EDWARD - The Fourth Annual of European Editorial, Book Poster, Advertising and Unpublished Photography / Das vierte Jahrbuch der europäischen Redaktions-, Buch-, Plakat-, Werbe- und unveröffentlichen Fotografie.
12827: BOR, JAN; PETERSMA, ERRIT; KINGMA, JELLE - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
4961: BORCHARD, ROLF REINER MARIA - Hannoverscher Klassizismus. Fotofolgen. Laves gewidmet.
10642: BORCHERS, HINRICH - Das Abstraktionsproblem bei David Ricardo (Untersuchungen zur theoretischen Nationalökonomie, Heft 5).
11848: BOREL, ÉMILE - Leçons sur les Séries Divergentes (Collection de Monographies sur la Thérorie des Fonctions).
18465: BOREL, ÉMILE - Leçons sur les fonctions de variables réelles et les développements er séries de polynomes. Avec des notes par Paul Painlevé et Henri Lebesgue.
12431: BOREL, ARMAND - Topics in the Homology Theory of Fibre Bundles (Lecture Notes in Mathematics 36).
12779: BOREL, ÉMILE - Leçons sur la théorie des fonctions (Élements et principes de la théorie des ensembles: applications à la theorie des fonctions).
15946: BOREL, É. - Leçons sur la Théorie des Fonctions.
15945: BOREL, É. - Leçons sur les Séries à Termes Positifs.
12590: BORGERS, G.; JONCKHEERE, K., LEEFLANG, CHR. - Speels ABC der Nederlanden. Boekenweekgeschenk 1962.
4705: BORGERS, G.; JONCKHEERE, K., LEEFLANG, CHR. - Speels ABC der Nederlanden. Boekenweekgeschenk 1962.
21497: BORGHOUTS, KARIN; HUMBLET, STEVEN - Through the Looking Glass. Karin Borghouts. Photographs.
4732: BORGMAN, HARRY - Art & Illustration Techniques. 25 step-by-step demonstrations using eight mediums.
19923: BORMAN, RUUD - Oude beschavingen van de Lage Landen. Speurtocht naar het dagelijks leven van onze voorouders van ijstijd tot volksverhuizing.
20574: BORMANN, BEATRICE VON - Herbert Fiedler 1891-1962. Berlijn, Parijs, Amsterdam. Singer Museum Laren.
16968: BORN, M.; JORDAN, P. - Elementare Quantenmechanik. Zweiter Band der Vorlesungen ueber Atommechanik (Struktur der Materie, Band IX).
11152: BORN, MAX - Probleme der Atomdynamik. Dreissig Vorlesungen gehalten im Wintersemester 1925/26 am Massachusetts Institute of Technology.

Next 1000 books from Pallas Books - Antiquarian Booksellers

5/30