Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31039: (BOEKENWEEK) - (Overzicht van de indeling van één van die legendarische boekenmarkten die tijdens de Boekenweek in De Bijenkorf werden gehouden).
31053: (BOEKENWEEK 1993) - Poesiealbumversjes.
255871: (ZILVERDISTEL) - Zilverdistelboeken uitgegeven en in bewerking MCMX-MCMXIV.
268886: (ZILVERDISTEL) - Een 'Haagse uitgeverij'. De Zilverdistel in het geding.
267650: (VLIEGER, J.) - Soldaten-spreekwijzen.
19062: [ROLAND HOLST, A.] - Helena's inkeer. Een fragment.
4684: [MARIUS, L.] - Amstelredams eer ende opkomen, door de denckwaerdighe mirakelen aldaer gheschied, aen ende door het H. Sacrament des Altaers.
266425: (EEDEN, FREDERIK VAN) - Feestwijzer voor de viering van het 250-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam 19-24 Juni 1882.
250320: (HERMANS, W.F.) - (Reclame-affiche voor Ruisend gruis).
250321: (HERMANS, W.F.) - (Affiche ter gelegenheid van de Prijs der Nederlandse Letteren 1977).
267166: [HESSEM, LOUIS DE] - Het Hemelsche Rijk. Luimige Voorstellingen.
259843: (BROUWERS, JEROEN) - Manteaukrant, aflevering 3 (oktober/ november 1968).
268510: (HAUSER, KASPAR) - Bijdragen tot de geschiedenis van Kaspar Hauser.
22380: (BOEKENWEEK 1957) - Boekengids no. 26. Algemene editie.
25079: (COUPERUS, LOUIS) - Catalogus van de Couperus-collectie. Geschonken door W.M.S. Pitlo- van Rooyen aan de Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer.
24926: (VESTDIJK, S.) - Werken van S. Vestdijk.
263186: (BOSMAN, ANTHONY) - Paul Klee. In memoriam.
260782: (MORRIËN, ADRIAAN) - Schrijver Adriaan Morriën. Vriendschap voor een buurt.
259051: (HOMOSEKSUALITEIT). (ARTUS, SIEUR D'EMBRY, THOMAS) - Description de l'isle des hermaphrodites. Nouvellement decouverte, contenant les moeurs, les coutumes & les ordonnances des habitans de cette isle, comme aussi le Discours de Jacophile à Limne, avec quelques autres pièces curieuses. Pour servir au supplement au Journal de Henri III.
267624: (BINGER, MAURITS) - Les nouveaux Musées d'Europe: La Belgique édité à l'occasion des noces d'argent de Mr et Mme Per Lamm.
264533: (SLAUERHOFF, J.) - In memoriam J. Slauerhoff. Themanummer Proloog.
264536: (SLAUERHOFF, J.) - (Affiche voor Verzamelde gedichten).
264537: (SLAUERHOFF, J.) - (Affiche voor J. Slauerhof (sic) Jan Pieterszoon Coen).
21027: (CARMIGGELT, S.) - Portret door Paul Citroen.
20861: [HERINGA, P.M.] - Ron.
253114: (REVE, GERARD) - Persbulletins.
263361: (DUIJMAER VAN TWIST, A.J.) - Catalogus van geschriften en boekwerken, voornamelijk betrekking hebbende op de litteratuur der Nederlandsche koloniën, afkomstig uit de boekerij van wijlen Mr. A.J. Duijmaer van Twist, Oud-Gouverneur Generaal van Neerl. Oost-Indië, en namens hem vermaakt aan de Athenaeum-bibliotheek te Deventer.
256339: (GELDER ZONEN, VAN) - Wat verloren ging... en weer werd opgebouwd. VGZ na EEN jaar.
268920: (GELDER ZONEN, VAN). [BRUSSE, M.J.] - Hoe het bosch papier wordt.
267850: [THOMASSEN, KEES] - Thalamus. Onregelmatig verschijnend blad voor wie wij willen heten. Aflevering 1.
264320: (HET BESCHREVEN BLAD) - Tien jaar Het Beschreven Blad 1983-1993.
16878: [LIEBENTRAU, H.G. (= P.M. HERINGA)] - Everglades. Hamba Ngehashi to a friend. (Met een vignet gesneden door Pam G. Rueter).
268195: (PEIJPERS, W.N.) - De wegen der misdaad. Tafereelen uit de lijfstraffelijke regtspleging.
259696: (COLLECTIE BELGISCHE KUNSTENAARS) - Collectie gesigneerde foto's, flyers en brieven van een veertigtal Belgische kunstenaars, soms in de originele envelop.
13635: (EGIDIUS-LIED). - (Met een gesigneerde houtgravure van Pam G. Rueter).
14971: (NIJLEN, JAN VAN) - Over de gedichten van Jan van Nijlen.
21844: (BOEKENWEEK 1940) - Boekenlegger van de Boekenweek 1940.
254308: (SIJTHOFF) - Raambiljet voor De hemel omringt ons van Howard Spring.
267845: (DE UITVRETER) - Efemera: twee verhuisberichten van (Jessica Endert en) Sjoerd van Faassen.
262845: (BOOVEN, HENRI VAN) - Handboek der sporten. Deel 4. Uitgegeven met voorkennis van het Nederlandsch Olympisch Comité, in opdracht zijner Sub-Commissie voor de Schooljeugd. Met een voorwoord van wijlen F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken (...) en een woord van aanbeveling van M.F. Graafland (...). Onder redactie van K.H. van Schagen.
31043: (BOEKENWEEK 1968) - Damrak 62. Allert de Lange Amsterdam.
21395: (MARSMAN, H.) - Zoo juist verschenen.
265899: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Een pic-nic in proza. Bloemlezing uit "De Nieuwe Gids".
256858: (SCHUITEMA, PAUL) - Wat gij bij de hand wilt hebben. (Advertising leaflet for dictionaries).
267649: (SCHMIDT, ANNIE M.G.) - Bekijk het bestaan met nieuwe ogen. (Reclame voor boeken van Annie M.G. Schmidt en Simon Carmiggelt).
259501: (KIPLING, RUDYARD) - Jungle Dances and their Variations.
258581: (BROUWERS, JEROEN) - 'Toneelgroep Centrum speelt Jeroen Brouwers'. Bierviltje.
258611: (SWIFT, JONATHAN) - De wondervolle reisavonturen van Gulliver. Geïllustreerd met 32 Houtgravuren.
258017: (MARSMAN, H.) - Gedrukte herinnering van de tandarts aan 'Weled. Gestr. Heer/ Mr. Marsman/ Oudwijkerlaan 4bis'.
268840: (LEONARD, JOS) - Franciana. Opinion - anecdotes - pensées de Monsieur Anatole France recueillies par Jos. L. Dirick.
258754: (BOEKENWEEK) - 25 gedichten. (Boekenweek-aflevering van De Boekenkorf, literair tijdschrift van De Bijenkorf).
265883: (HOTZ, F.B.) - Collectie van 14 grammofoonplaten uit het bezit van H.W. Kunst.
264249: (MOERKERKEN, E. VAN) - Ex libris Emiel van Moerkerken. Cineast/fotograaf/psycholoog/schrijver/surrealist.
268349: (AITCHISON, ROBERT T.) - And Thus It Came To Pass That the Child Was Named...
265540: (ROLAND HOLST, R.N.) - Marsyas of de betooverde bron. Mythische komedie in drie bedrijven door Balthasar Verhagen. Muziek van A. Diepenbrock. Decors & costumes ontworpen door R.N. Roland Holst. Dans ingestudeerd door de dames A. Beck en M. Adama van Scheltema, leerlingen van Dalcroze. Regie Willem Royaards.
21202: (ORNAMENTEN & C.) - Ornamenten & c.
258069: (AVIATIK). DEUTSCHE LUFTSPORT AUSSTELLUNG 1932 - Luftfahrt Literatur. Originalbriefumschlag von DELA 1932 mit Werbeanzeigen.
20458: (ASTÈR) - (Drie prospectussen).
258765: (VLIEGER, J.) - Och Jantje wil niet huilen. Met 8 gekleurde plaatjes.
267350: (ELSSCHOT, WILLEM) - Themanummer Boelvaar Poef (Orgaan van het L.P. Boongenootschap).
267346: (ALMANAK) - Aarts' letterkundige almanak. 1980-1991. (Onder redactie van Dick Welsink en Willy Tibergien).
22584: (CALS, MR. J.M.E.TH.) - Het Westeinder Handschrift. (Met een verantwoording door Marga Klompé).
264252: (CHRISTO) - art, art & art...
268963: (ULSEN, HENK VAN) - Collectie van 11 originele zwart-witfoto's, deels met Van Ulsen in actie als acteur.
259742: (ACHTERBERG, GERRIT) - Collectie ephemera.
17166: (SLAUERHOFF, J.) - Tentoonstelling van de werken van J. Slauerhoff ter gelegenheid van de verschijning van zijn verzamelde werken van 12 t/m 23 maart 1940.
254915: (PRICK, HARRY G.M.) - In memoriam Harry G.M. Pr1ck.
254937: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Originele zwart-witfoto van Van Deyssel aan het diner met twee kompanen.
255261: (WERKMAN, H.N.). [SCHUUR, KOOS] - De 7 vloeken. Poëtisch pamflet.
254980: (ESTADO NOVO) - Telefones. Realizações do Estado Novo.
254195: (LANGE, ALLERT DE). - Raambiljet voor Koren en Soldaten van Ashihei Hino.
20270: (KLOOS, WILLEM) - Fotografisch portret. 38,3 x 28,0 cm.
25109: (COUPERUS, LOUIS) - Tentoonstelling van werken vervaardigd door Gerard Muller. Catalogus. Met een inleiding door Johan de Meester.
264304: (BOEKENWEEK 1965) - Nijgh en Van Ditmar. Stand 3. (Kartonnen reclamebord).
264317: (HET BESCHREVEN BLAD) - Tafelredes Het Beschreven Blad 1985-1993. (Verzameld door Bert Sliggers).
264321: (HET BESCHREVEN BLAD) - XXIX & LV.
263497: (PIJPER, WILLEM) - Rondrit om het IJsselmeer. Bewijs van deelneming.
263750: (CLAUS, HUGO) - Tijd en mens. Tijdschrift van de nieuwe generatie.
263706: (BLITZ, ANDRIES) - Geeft 'n boek uitgegeven door Andries Blitz Amsterdam. (Uitgeversreclame).
263170: (FARMER, JOHN S.) - Vocabula amatoria. A French-English glossary of words, phrases, and allusions occuring in the works of Rabelais, Voltaire, Molié`re, Rousseau, Be´ranger, Zola, and others, with English equivalents and synonyms.
265927: (HERMANS, W.F.) - Soil conservation. An international study.
267168: ANTWERPEN 1937 - Antwerpen führt noch immer stolz die Hanse-Farben: weiss-rot.
267584: (KEES) - Amicis Sacrum (Aan vrienden gewijd). (Met een toelichting [door Kees Thomassen]).
265586: (CARMIGGELT, S.) - Carmiggelt Bulletin 11. Laatste nummer. Laatste nummer [...] Laatste nummer.
265585: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens].
263155: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens].
265590: (CARMIGGELT, S.) - ooit 'ns carmiggelt ontmoet? en..., beviel 't?
265591: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Annette Assendelft keramiek.
265597: (CARMIGGELT, S.) - Bewijs van goed gedrag.
262598: (BINNENDIJK, D.A.M.) - Prisma van de twintigste eeuw: D.A.M. Binnendijk. Catalogus 59.
15613: (BOEKENWEEK 1934) - (Losse prentbriefkaarten uit het Boekenweekgeschenk 1934).
268887: (QUID NOVUM PERS) - 7 correspondentiekaarten voor philologen.
269481: (ROOS, S.H. DE) - Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. 1948.
250542: (REVE, KAREL VAN 'T) - In memoriam. Toespraken bij de crematie van Karel van het Reve op zaterdag 6 maart 1999.
258863: (QUERIDO) - Een collectie goede boeken. (Prospectus).
17523: (BOEKENWEEK 1948) - Boekenweek 1948. (Met illustraties van I. Spreekmeester).
259494: (NYPELS, CHARLES) - La prophétie de Ioel. (With illustration in colors, two-color initials and large publisher's vignette by Henri JONAS.) (INSCRIBED by Nypels).
256433: (DE CARBOLINEUM PERS) - Collectie van acht prospectussen.
22612: (BORSTIUS, JACOB) - De predicatie van 't lang-hayr gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienelijke stad genaamt -.
267176: [PÜCKLER-MUSKAU, HERMANN VON] - Vorletzter Weltgang von Semilasso. Traum und Wachen. Aus den Papieren des Verstorbenen. Erster Theil: In Europa. Erste Abtheilung.
2877: (SLAUERHOFF, J.) - Themanummer Groot Nederland.
256823: (VALÉRY, PAUL.) - Hommage des écrivains étrangers à Paul Valéry.
256856: (VLIEGER, J.) - Jan de Luiaard.
256900: (RESTIF DE LA BRETONNE) - L'Anti-Justine ou Les délices de l'amour. Par M. Linguet Av. au et en Parlem.
256954: (KORTUM, C.A.) - Die Jobsiade. Ein grotesk-komisches Heldengedicht von D. C.A.K. In drei Theilen. Neueste Original-Ausgabe.
257102: (BOEKENWEEK 1937) - Tentoonstelling van Exlibris en Gelegenheidsgrafiek uit de verzameling van Ir. Eug. Strens.
257108: BOEKENWEEK 1939 - Belangrijke Boeken van Van Loghum Slaterus N.V. Arnhem.
256540: (GERHARDT, IDA G.M.) - Programma voor de uitreiking van de prijs voor meesterschap 1979 aan dr. Ida G.M. Gerhardt in het Groot Auditorium van het Academiegebouw te Leiden op 3 november 1979. Juryrapport.
256588: (DE UITVRETER) - Plop! Magazine ter bevordering van het jaar. Extra editie!
256516: C.O.C. - Een welkom van het hoofdbestuur aan onze nieuwe leden.
258841: (TIELKEMEIJER, G.W.) - Geene rozen zonder doornen. Een zestal verhalen uit het dagelijksche leven.
13213: (EGIDIUS-LIED). - (Met een oorspronkelijke houtgravure van Pam G. Rueter).
252238: (MENORCA) - Certificate for the Dutch Steam Frigate Evertsen leaving the harbour of Port Mahon. With a printed map and extensive handwritten, signed and stamped declarations (dated March, 1861).+c++c
266701: (PATRIOTTENTIJD). (EEN GRONINGSE ORANGIST) - Aan mijne stad en landgenoten.
264368: (NOORD-AFRIKA) - Drie luxe reisgidsen uit ca. 1930.
267539: (BERNERI, CAMILLO) - L'Unique. Supplément aux nos. 154 à 158. Camillo Berneri.
204945: (PÈNE, HENRI DE) - Mémoires d'une femme de chambre.
260706: (CAVELL, EDITH) - De dood van Edith Cavell. (De omslagtitel noemt haar 'Edyth').
260243: (WARREN, HANS) - Hans Warren. De collectie van Niek Oele. Catalogus 53. (Met een inleiding van Menno Voskuil).
269112: (CLAUS, HUGO) - Hugo Claus 65. (Met een uitgebreide verantwoording door Gert Jan Hemmink).
267767: (LUBBE, MARINUS VAN DER). [DEKKER, MAURITS, E.A.] - Roodboek. Van der Lubbe en de Rijksdagbrand.
266209: (TIELKEMEIJER, G.W.) - Geene rozen zonder doornen. Een zestal verhalen uit het dagelijksche leven.
265802: (AVIATION MAGAZINE) - Der deutsche Flieger. Amtliche Zeitschrift des Bundes Deutscher Flieger 1919/1920. Doppel-Nummer 1-2.
268467: (HET BESCHREVEN BLAD) - Tien jaar Het Beschreven Blad 1983-1993.
267847: (DE UITVRETER) - Henr. Bruno's Mengel-moes van verscheyde gedichten op allerhande voor-vallende saecken. Tot Leiden, by Salomon Wagenaer 1666. (&) Rookers-lied geplukt uit de Studenten Almanak voor 1817. Opnieuw in de lucht geblazen door De Uitvreter te Zoeterwoude in het jaar 1997.
267766: N.S.B. - Mussert's veertien punten program. Hitler's leerling.
25215: (GERHARDT, IDA G.M.) - De nieuwe ploeg. Boekennieuws van de Wereldbibliotheek.
251261: (NIEUWENHUIS, THEO). (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Prospectus: 'Verschenen: Een liefde door L. van Deyssel - Tweede druk.'
267823: (DE UITVRETER) - Kees! Ga je mee? Nieuw kermislied.
266769: (KOMRIJ, GERRIT) - GK. Gedichten voor Gerrit Komrij.
266071: (STOKVIS & ZONEN, R.S.) - De Industrieele Gids. Handel en kunst.
269175: (VAKBOND). N.V.V. - Fascisme of socialisme? Wat eischt het gemeenschapsbelang? Feiten ter overdenking.
261478: (STOLS, A.A.M.) - Nieuwe uitgaven 1948.
260384: (PERRON, E. DU). 'S-GRAVESANDE, G.H. - E. du Perron. Journalistieke Herinneringen. Gevolgd door Bibliographie zijner Werken door Fred Batten en A.A.M. Stols. Met reproducties naar photo's, teekeningen en manuscripten. Laatste revisie.
268248: (HET GONST) - Zootje lood & De wet van Lisqwer.
258538: (BROUWERS, JEROEN) - Rust roest. Hulde- en handdruk voor Jeroen Brouwers. (Met linoleumsneden van Peter Yvon de Vries).
267453: FIAT 500 - De nieuwe Fiat 500. Type 110. Handleiding. (1960).
260268: (BOON, LOUIS PAUL) - Fondscatalogus.
260270: (BOON, LOUIS PAUL) - A. Manteau Uitgeversmaatschappij.
255882: (WOLKERS, JAN) - Drie aanbiedingsboekjes van uitgeverij Meulenhoff.
265226: (GRUNBERG, ARNON) - (Flyer voor het optreden 'Speak of the devil. Readings at Hell feels the acrid sting of Betrayal' op 3 februari 1999 in New York).
265238: (GRUNBERG, ARNON) - Collectie van 6 boekenleggers, die reclame maken voor (uitgaven/voorstellingen van) Grunberg (o.a. Huid en Haar, Tirza, Figuranten als dwarsligger).
265239: (GRUNBERG, ARNON) - Originele kleurenfoto door Vincent Mentzel. 15,1 x 20,9 cm.
265319: [LAAR, J.J. VAN] - Physiologie van De Nieuwe Gids, Twee-maandelijksch Tijdschrift ().
260719: (RUEBSAMEN, HELGA) - Feestelijke uitreiking van de Anna Bijns Prijs voor Proza 2003 aan Helga Ruebsamen.
258921: (BROUWERS, JEROEN) - Ex libris Brouwers.
265458: (RUSSIAN FILM BOOKS) - Two biographies of film stars in Russian - Harry Piel and Mae Murray.
263921: KRASNAPOLSKY MENU 1901 - Menu in de vorm van een champagnefles die in een ijsemmer kan bewegen. (Paper Movable - Champagne Bottle in Bucket).
869: (NYPELS, CHARLES) - In memoriam Charles Nypels 1893-1952.
254007: [VROLIJK, MAARTEN] - Tusschen de stormen.
262969: (COUPERUS, LOUIS) - Dekblad voor een doos Louis Couperus-sigaren.
21394: (MARSMAN, H.) - Zwart op Wit. Internationale boekengids.
256090: (MULISCH, HARRY) - Programma van de uitreiking der literaire prijzen 1977 van de Jan Campertstichting.
15326: (BOEKENWEEK 1963) - Goed geboekt. 30/III-6/IV '63. Boekenweek: Europa en het boek. (Omslag en tekeningen Jan Kuiper).
267587: (BESCHREVEN BLAD) - Gekrakeel in het loket of een bok op stelten.
259701: (COLLECTIE NEDERLANDSE KUNSTENAARS) - Collectie gesigneerde foto's, flyers, brieven en losse handtekeningen van 81 Nederlandse kunstenaars, veelal in originele envelop en aangevuld met knipsels.
268962: (ULSEN, HENK VAN) - Collectie van 5 brieven aan Henk van Ulsen.
262119: (HERMANS, W.F.) - Tydskrif vir letterkunde. Nuwe reeks XX: 4. November 1982.
21868: (NYPELS, CHARLES) - Charles Nypels (1895-1952).
265571: (SCHLESINGER, STEFAN) - Drukwerk dat door volmaakte verzorging van foto's, cliché's, papier en druk imponeert.
260890: (PRIKKELS). KINDERBOEKENWEEK 1956 - Muizen en boeken houden veel van papier. Prikkeltjes 209.
262316: (KOUWENAAR, GERRIT) - Themanummer De Revisor.
263872: (HOPMAN, FRITS) - Twee handgeschreven brieven en een handgeschreven briefkaart aan 'Zeer Geachte Heer [= K. Lekkerkerker]'.
268866: (ROLAND HOLST, A.) - A. Roland Holst.
5828: (BOEKENWEEK 1935) - Boekenweekzegel 1935 ('geeft 'n boek').
3746: (DUINKERKEN, ANTON VAN) - Onder Gods ogen.
267530: [GELZER, J.H.] - Bijdrage tot de geschiedenis van het Radicalismus en Communismus. Uit het Hoogduitsch. Met een voorwoord van Mr. A. Mackay.
250360: (HERMANS, W.F.) - (Affiche voor de W.F. Hermans-expositie in de Boekenbeurs in de Pieterskerk in Leiden.)
250361: (HERMANS, W.F.) - (Affiche van de Dienst Kunst en Cultuur Groningen).
260205: (ARBUTHNOT, F.F.) - Sex Mythology including an Account of the Masculine Cross.
252264: [VENETTE, NICOLAS] - Venus minzieke gasthuis. Waar in beschreven worden de bedryven der liefde, in den staat des huwelyks, met natuurlyke eigenschappen der mannen en vrouwen; hunne ziekten, oorzaken, en genezingen. Door J.V.E. Medicinae Doctor.
31205: (BOEKENWEEK 1956) - Boekenweek 1956. (...) Voordrachtsavond op Dinsdag 28 Februari 1956 (...) in de grote zaal van Amicitia, Westeinde 15. Optreden van Albert en Ellen Vogel. (En:) Literair Forum. Onderwerp: De fatsoensnorm in de literatuur. Forumleden: Anna Blaman - Jeannev. Schaik-Willing - Alfred Kossmann - Jos. Panhuysen. Discussieleider: Prof.Dr. S. Dresden.
31124: (BOEKENWEEK 1962) - Persbericht. Het Nederlandse Boekenweekgeschenk 1962.
31129: (BOEKENWEEK 1963) - Boekenweek 1963 (30 maart - 6 april). Europa en het Boek.
9544: (ELSSCHOT, WILLEM) - Openbare veiling van de verzameling Willem Elsschot. Moderne schilderijen, verzameling oude Perzische tapijten, antieke meubelen, kunstvoorwerpen. Op dinsdag 25 oktober 1966 te 14.30 uur in de Zaal Van Herck, Leopoldstraat 57, Antwerpen.
15311: (SPIERDIJK, JAN) - Liber amicorum/ receptie-album voor Jan Spierdijk ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als theatercriticus op 4 oktober 1974.
28321: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Met zulk een vreemde zoo vreemd een woord.
28332: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Collectie van ruim 100 knipsels rondom Lodewijk van Deyssel vanaf ± 1934.
28320: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Originele, contemporaine foto van een buste van Lodewijk van Deyssel door de beeldhouwster Nel Bakema (1902-1992).
265470: (MASON, PERRY) - Het Nieuws van het Jaar. Perry Mason-nummer. (Reclame-uitgave).
267843: (DE UITVRETER) - Efemera: huwelijksaankondiging Marieke van Delft en Reinder Storm + geboortekaartjes van Rosa en Edo Storm.
267844: (DE UITVRETER) - Efemera: drie verhuisberichten van De Uitvreter alias Kees Thomassen.
254351: (BOEKENWEEK 1958) - Boekengids no. 29.
254797: (LEOPOLD, H.P.) - Collectie van 25 prospectussen.
265071: (SLAUERHOFF, J.) - Collectie van zeven prospectussen. 1932-1959.
268735: (CLAUS, HUGO) - Hugo Claus 65. (Met een Verantwoording en een Nadien door Gert Jan Hemmink).
268161: (HAARLEM) - Ick gingh op eenen morgen al door den Aerden-hout. (Met twee originele, gesigneerde etsen van Poppe Damave).
268836: (LEONARD, JOS) - Catalogus der tentoonstelling van Studio Novio in het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen, gehouden van 3n tot 26n Maart 1928./ Studio Novio expose au Musée Plantin-Moretus à Anvers, du 3 au 26 mars 1928. Voici le catalogue.
17712: (HERMANS, W.F.) - (Extracts).
269343: (KRIMPEN, J. VAN) - The Book of Psalms. Printed according to the authorised version of the Holy Bible. MDCXI.
267334: (COUPERUS, LOUIS) - 'Louis Couperus 1863-1923'. Sigarettenzijdje met portret.
259522: (MEZGER, JAN) - Scheveningen. Seizoen 1950.
269177: (KOENEN, MARIE) - De werken van Marie Koenen.
269091: (LESLIE, HENRY) - De martelisatie van koninck Karel, ofte siin over-een-kominge met Christo in siin lyden. Ghepredickt in een Sermoen op het 1. Cor. 2.8. in het by-wesen van Sijn Majesteyt van Groot Brittangien ende de Princesse van Orangien, te Breda. Junij 13. Nieuwe stijl, Anno 1649.
265702: (ROLAND HOLST, A.) - De volgende boeken van A. Roland Holst zijn verschenen bij A.A.M. Stols' Uitgevers-Mij - Maastricht.
266745: CHICAGO WORLD'S FAIR 1893 - Chicago und die Columbische Weltausstellung 1893. Mit Zustimmung des Reichs-Kommissars zusammengestellt.
262068: (CLAUS, HUGO) - Originele tekening op Tijd en mens 15 waarin opgenomen Podium, jrg. 3, afl. 3, (september 1952).
254234: (COUPERUS, LOUIS) - Circulaire van het Louis Couperus-Comité.
23571: (EMANTS, MARCELLUS) - Marcellus Emants-kalender 1903.
269092: (BETWEEN OLIVER CROMWELL AND HUGH PETER, FROM HELL) - Rede-kavelinge tusshen Olivier Cromwel en meester Peter, wegens de saecken, en jegenwoordigen toestant in Engelandt. In Cromwels-stadt, in de Hel nieuw gebouwt, door de fabricq, en inventie van Lord Protector.
264390: (DE SLEGTE) - Collectie van negen reclameuitingen van De Slegte: vijf geniete boekjes (mei/juni 1957, zomerkoopjes 1957, jan./febr. 1960, zomer 1992, ongedateerd), drie kranten (november 1968, december 1969, aug./sept. 1972) en een gevouwen flyer (ongedateerd).
254689: (SCHELTENS & GILTAY) - De Oorlog in Woord en Beeld.
254690: (SCHUYT) - Collectie van 4 prospectussen.
254806: (JUNG, CARL GUSTAV) - Collectie van 6 prospectussen van Nederlandse uitgaven.
264236: (BECKETT, SAMUEL) - Het Beckett Blad (nr. 2).
267875: (EMANTS, MARCELLUS) - Een kind. (Serie Hollandsche Novellen 1905-1906.)
263149: (CARMIGGELT, S.) - Carmiggelt Bulletin 9.
268960: (ULSEN, HENK VAN) - Planning van het radioprogramma 'Een goedemorgen met...' Henk van Ulsen.
261995: (CLAUS, HUGO) - SVB slotakkoord. (Omslagtitel: Het gerucht. Hugo Claus koopt Nobelprijs.)
254810: (QUERIDO) - Keuze uit sedert de bevrijding verschenen boeken van Em. Querido's Uitgeversmij. Winter 1947.
267963: (REVE, GERARD) - (Drie brieven aan Gerard (Kornelis van het) Reve:) Anna BLAMAN, Brief aan Gerard. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink); Ida GERHARDT, Brief aan Gerard Reve. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink); Godfried BOMANS, Brief aan Markies van het Reve. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
254126: (SPIER, JO). NEDERLANDSCHE BOEK 1940 - Het Nederlandsche Boek 1940. (Met tekeningen van Jo Spier).
254661: (KLOOS, WILLEM) - Circulaire van de Commissie tot overdracht van het portret van den dichter Willem Kloos aan de gemeente 's-Gravenhage.
267965: (KESSLER, HARRY GRAF) - (Brieven aan Harry Graf Kessler:) J.H. MASON, Brief aan Harry Graf Kessler. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink); Eric GILL, Brief aan Harry Graf Kessler. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink); Bennett A. CERF, Brief aan Harry Graf Kessler. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
20744: (VRIESLAND, VICTOR VAN). P.E.N. - Report. Compte-rendu. 26th International Congress of the P.E.N.
265940: (WERKMAN, H.N.). [SCHUUR, KOOS] - De 7 vloeken. Poëtisch pamflet.
251551: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK 1873 - Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1873. Hoofdredactie J.C.W. Quack, predikant te Bemmel. Lid van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. Negen en dertigste jaargang. Met twee plaatjes.
266587: [PERRON, E. DU] - Een Voorbereiding. Zijnde de cahiers van Kristiaan Watteyn. Met een tekening van de schrijver en een voorrede van R. Queselius uitgegeven door E. du Perron.
267096: (GRAVENHAGE, 'S-) - De Vredes-Conferentie. Prentenboek voor oud en jong.
256934: (DRIEKONINGEN) - Dry Coninghen Leys. Uit Het Hofken der Geestelijcker Liedekens. Leuven 1577, thans, met houtsneden door Bert Bouman vercierd.
265069: (SLAUERHOFF, J.) - Programma voor de herdenking van J. Slauerhoff 1898-1936.
269452: REMINGTON TYPEWRITER NOISELESS 10 - Feel Alive at Five. Make the Five O'Clock Test with Remington Noiseless. (1938).
24434: (COUPERUS) - Vertalingen van Nederlandsche letterkunde na 1880 aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek. Tentoonstelling 11-19 juli 1939.
263154: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Borth [= Ruud Broens].
269308: (OLDENBARNEVELT, JOHAN VAN) - Waerachtige historie van 't geslachte, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, proceduren, brieven, laatste woorden en doodt, van wijlen Heer J. van Olden-barnevelt, Ridder, Heer van den Tempel, Berckel, Rodenrijs, Advocaet & Groot zegel Bewaerder van Hollandt, & c. Neffens sijn remonstrantie aen hare Ed. Groot Mog. Als mede de sententien van Johan van Olden-barnevelt, Gillis van Ledenbergh, Hugo de Groot, en Rombout Hoogerbeets.
250319: (HERMANS, W.F.) - (Affiche voor een tentoonstelling bij antiquariaat Demian).
24913: (BOEKENWEEK) - Persbericht van Uitgeverij C.J. Aarts m.b.t. de Boekenweek 1976.
269157: (THACKERAY, W.M.) - The Speculators - A Ballad. From the Ballads of Policeman X - Now Reprinted with Emendations by Constable Q.
267162: (KUYK, PIETER A.) - Wat niet over wil. Een hommage aan Pieter A. Kuyk.
266967: MODERN BOOKS AO. 1904 - Exposition du livre moderne. Catalogue. Du 15 Juillet au 15 Octobre 1904 Musée Plantin-Moretus, Anvers.
268612: N.P.F. (K.PR.). - De zieke tijdgeest onder geneeskundige behandeling. Losse gedachten over de meeste kwalen van den dag, met probate recepten.
20128: (DEEL, T. VAN) - Voordeel. (Met een linoleumsnede door Peter Yvon de Vries).
3314: (STIP, KEES) - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord Spaansch bij is.
265601: (KOMRIJ, GERRIT) - Toegangsbewijs voor Komrij's Het chemisch huwelijk gespeeld door Globe onder regie van Gerardjan Rijnders.
268700: (KOMRIJ, GERRIT) [SCHWITTERS, BERT] - Zwarte Gerrit. Variaties op een thema.
268702: (KOMRIJ, GERRIT) - Gerrit Komrij 60. En daarvan wilde hij leven! Verkooptentoonstelling van manuscripten & documenten [&] auteursexemplaren van eigen werk. 31 maart-21 april 2004. (Met een voorwoord door Gerrit Komrij).
268723: (KOMRIJ, GERRIT) - Originele zwart-witfoto.
268724: (KOMRIJ, GERRIT) - Reproductie van zwart-witfoto [door Jose Rentes de Carvalho].
267731: AACHEN - Visitenkarte des Hôtel de l'Europe, Inhaber J.P. Vygen, Aix-la-Chapelle.
20593: AAFJES, BERTUS - In het atrium der Vestalinnen en andere fragmenten.
27049: AAFJES, BERTUS. ALS: SICK SACK - Warenhuis wankelt. (Met tien tekeningen [door C.A.B. Bantzinger]).
2653: AAFJES, BERTUS - Per slot van rekening.
264620: AAFJES, BERTUS - Per slot van rekening.
24029: (ACHTERBERG, GERRIT). AAFJES, BERTUS - Gerrit Achterberg. De dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poëzie.
30267: AAFJES, BERTUS - Kleine katechismus der poëzie.
267332: IN AANBOUW - Groot archief van de Nederlandse vooroorlogse literaire almanak In Aanbouw.
269394: AARTS, MILCO - De Dromensteler. (Met opdracht aan Ivan Sitniakovsky).
260878: ABDOLAH, KADER - De adelaars. Verhalen.
269090: ABERNETHIE, THOMAS - Wonderlijcke historye vande paepsche regeringhe in Groot Bretaignen, insonderheyt in Schotlandt.
265691: ABKOUDE, CHR. VAN - Kruimeltje. Geïllustreerd door Pol Dom.
31691: ACHTERBERG, GERRIT - Jeugdvers I.
31692: ACHTERBERG, GERRIT - Jeugdvers II.
253832: ACHTERBERG, GERRIT - Eurydice.
2668: ACHTERBERG, GERRIT - Sintels.
256462: ACHTERBERG, GERRIT - III. (Met drie kartondrukken door Willem Snitker).
256288: ACHTERBERG, GERRIT - Breve antología. Selección y traducción de Francisco Carrasquer.
268451: ACHTERBERG, GERRIT - Radar. (Facsimile van het handschrift).
5452: ACHTERBERG, GERRIT - Existentie.
8890: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht.
755: ACHTERBERG, GERRIT - Ode aan Den Haag.
259418: ACHTERBERG, GERRIT - Matière. Poèmes traduits du Hollandais par Henk Breuker[,] F.-J. Temple [et] F. Cariés.
22497: ACHTERBERG, GERRIT - Ode. (Met illustraties in kleur door Menno Wielinga).
259731: ACHTERBERG, GERRIT - Originele zwart-witfoto. 9,6 x 6,2 cm.
259733: ACHTERBERG, GERRIT - Gerrit Achterberg foto-grafisch.
10697: ACHTERBERG, GERRIT - Osmose.
255876: (WERKMAN, H.N.). ACHTERBERG, GERRIT - Meisje.
259683: ACHTERBERG, GERRIT - Limiet.
14430: ACHTERBERG, GERRIT - Vergeetboek.
753: ACHTERBERG, GERRIT - Hoonte.
268450: ACHTERBERG, GERRIT - Radar. (Facsimile van het handschrift).
252504: ACHTERBERG, GERRIT - Krantenknipsels.
265937: (WERKMAN, H.N.). ACHTERBERG, GERRIT - Meisje.
10165: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen 4.
749: ACHTERBERG, GERRIT - Blauwzuur.
258773: ACHTERBERG, GERRIT - Schaatsenrijder. (Met een tekening door Jaap Beckmann).
257473: ACHTERBERG, GERRIT - Hoonte.
8057: ACHTERBERG, GERRIT - Zeven gedichten.
5447: ACHTERBERG, GERRIT - Energie.
13137: ACHTERBERG, GERRIT - Doornroosje.
13140: ACHTERBERG, GERRIT - Energie.
253542: ACHTERBERG, GERRIT - Afvaart. (Met een inleiding door Roel Houwink).
24028: ACHTERBERG, GERRIT - Morendo. (Met een verantwoording door Jan Vermeulen).
13141: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen 4.
268681: ADDISON, JOSEPH; RUUSSCHER, MATTHEUS DE - Verhandeling over de aeloude gedenkpenningen, door de Latijnsche dichters opgeheldert. Vertaalt uit het Engelsch van den heer Addison, door Mattheus de Ruusscher. R.G.
267220: ZUID-AFRIKA - Collectie ephemera, ca. 1948.
263231: AGENDA - Schoolagenda cursus 1924-1925. 4de jaargang.
263345: AGENDA - Roomsch-katholieke schoolagenda cursus 1923-1924. 3de jaargang.
252278: AHREND & ZOON, WED. J. - Ahrend's prijscourant No. 70 van kantoorboeken en opbergsystemen. November 1940.
268558: AIGREMONT, PAUL D' - Sneeuwbloempje.
264168: (ZANG). AKKERMANS, F.A. - Eenige grepen uit het bestaan der Liedertafel "Aurora" te Oosterhout. Verzameld en op papier gebracht ter gelegenheid van haar gouden jubileum : 1881 25 Februari 1931.
266752: AKSAKOW, S.T. - Eine Familienchronik. Aus dem Russischen übersetzt von Friedrich Krantz.
266052: ALBARDA, J.W. - Nieuwe organen. Rapport tot nadere uitwerking der artikelen 78 en 194 der Grondwet uitgebracht door de commissie ingesteld door de S.D.A.P.
264072: ALBEE, EDWARD - Krantenknipsels.
28288: ALBERDINGK THIJM, CATH. - Sierlijk gesigneerd onderschrift van een brief, uitgeknipt en op een briefkaart geplakt.
205875: ALBERDINGK THIJM, CATH. - In vrijen tijd. Oorspronkelijke verhalen voor de jeugd door -. No. 3. De clown. (J.F. Buisman).
264962: ALBERTS, JOH. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20e-eeuwer. (4 delen).
20816: ALBERTS, JOH.C. - Liefde is geen regeringszaak. Sexualiteit en overheid.
267351: ALBERTS, A. - Achter de horizon.
259794: ALBERTS, JOH. C.P. - Het recht. Drama in drie bedrijven.
263053: ALBERTS, A. - Inleiding tot de kennis van de ambtenaar.
263054: ALBERTS, A. - Op weg naar het zoveelste Reich.
205619: ALBERTS, JOH.C.P. - Synthese des gemeenen kwaads, behalve den laster. Voorzien van historische commentaren voor een belangstellend nageslacht
254175: ALBERTS, JOH. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20ste-eeuwer. Eerste deel (1913-1918).
254290: ALBERTS, JOH. C.P. - Idealistisch dierendom. Geschiedenis van een groote revolutie onder het volk der dieren. De prenten zijn van Henri Verstijnen.
250889: ALBERTS, JOH. C.P. - Twee handgeschreven brieven aan Wim J. Simons.
204131: ALCOFRYBAS, MAISTRE (= FRANÇOIS RABELAIS) - Pantagrueline Prognostication Certaine, Véritable et Infallible pour l'an MIL DXXXIII.
205395: (NAPOLEON). ALDANOV, MARK - Svyataya Elena, malenky ostrov.
10211: ALEKSANDER, W.J. - De vreemdeling.
266473: ALETRINO, A. - Zuster Bertha.
265813: ALETRINO, A. - Novellen.
254633: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
251172: ALETRINO, A. - Handgeschreven briefkaart aan 'Den Weled. Heer D. Aletrino'.
742: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
251173: ALETRINO, A. - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Herrn L. Aletrino'.
14097: ALETRINO, A. - Napoleon's laatste levensjaren.
267404: ALETRINO, A. - Uit den dood en andere schetsen.
20875: ALETRINO, A. - Novellen.
20878: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
19992: ALI COHEN, L. - Suggesties.
20007: ALI COHEN, L. - Vier verzen voor de minderheid.
12453: ALI COHEN, L. - Geluk.
256470: ALISON, ARCHIBALD - CDV original photo mounted on a sheet, with signature on a small card affixed below.
263435: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - Spreeathener. Berliner Bilder.
263199: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - Hochzeitsreise nach Italien.
264370: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - La bella Napoli.
269447: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - Spreeathener. Berliner Bilder.
259597: ALMA, HANS - Carmen zonder make-up. Vrijmoedig verhaal over een vreemde reis door het Spanje van heden. Geïllustreerd met tekeningen van Teun van der Veen en foto's van de auteur.
268522: GERMAN-AMERICAN ALMANAC - Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1839.
268521: GERMAN-AMERICAN ALMANAC - Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1843.
204979: PITTSBURGH ALMANAC - Pittsburgh Steel Co's Almanac 1912.
269450: ALMANACH - Almanach de Porte-Monnaie. 1868.
269451: ALMANACH - Petit almanach pour 1910.
266634: ALMANAK - Van Zwaamen's en Thompson's Koopman's kantoor- en zak-almanak voor 't Jaar onzes Heere Jesu Christi 1846, Aanwyzende de jaarmarkten, kermissen, paarde- beeste- en leermarkten, reken- en schouw, het varen der beurtschepen en trekschuiten van en naar verschillende plaatsen. Als mede de maans- op- en ondergang, eclipsen, watergety, enz. enz.
267696: ALMANAK - Almanak voor de Jeugd voor 1839.
9081: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine Gedichten voor Kinderen.
268059: ALPHEN, HIERONYMUS VAN / C.F. RUPPE - Twaalf stukjes uit de Gedichtjes voor kinderen door Mr. H. van Alphen. Op muzijk gebragt voor den zang en piano-forte door C.F. Ruppe. En door hem opgedragen aan de Nederlandsche Jeugd.
261034: ALPHEN, OSCAR VAN, & MARTIN VAN AMERONGEN - Het rijke onvermogen. Een fotoreportage over Duitsland. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling "Het rijke onvermogen". Een fotoreportage van Oscar van Alphen 1977-1978.
267273: (COUPERUS, LOUIS). ALTHUIS, S. VAN - Met Louis Couperus in Avignon. Gevolgd door Vijf jaren Louis Couperus-'oranjerie'. Lustrumoverzicht van de oranje opuscula 'Louis Couperus' (1998-2003).
267272: (COUPERUS, LOUIS). ALTHUIS, S. VAN - Louis Couperus-tentoonstellingen. Een poging tot inventarisatie.
264339: AMEN, WOODY VAN - 240 days/ dagen/ jours/ tage. (Met originele tekening en opdracht).
257685: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Jenny Heysten. Roman. Aus dem holländischen von Franz Dülberg.
204535: SPAARBANK VOOR DE STAD AMSTERDAM - Wat is de Spaarbank voor de Stad Amsterdam en wat doet zij?
264210: (FEMINISME). ANCONA, HEDY D' - Opzij Agenda 1977.
22551: ANDERSEN, H.C. - De schaduw. (Met illustraties van Mirjam Bode).
256492: ANDERSEN, H.C. - Het kleine meisje met de zwavelstokken.
269036: ANDREA, ALBERTO D' - The Norman's coins of the Kingdom of Sicily. (&) The Hohenstaufen's coins of the Kingdom of Sicily.
205482: ANDRÉA EN ARMAND, ANITA BERRY, TREA DOBBS, THE MOUNTIES (PIET BAMBERGEN EN RENÉ VAN VOOREN), COR VAN VEEN - Collectie van 5 gesigneerde fotokaarten.
30088: ANDREA, KEES - De houtsneden van Kees Andrea. (39 houtsneden van Kees Andrea, van de originele blokken gedrukt. Met een inleiding door Willem Keizer).
269034: ANDREA, ALBERTO D', & VINCENZO CONTRERAS - The Normans' coins of the Kingdom of Sicily.
269035: ANDREA, ALBERTO D' - The Hohenstaufen's coins of the Kingdom of Sicily.
261907: ANDREUS, HANS - Italië. (Met [2] tekeningen van Lucebert).
19840: ANDREUS, HANS - Voor Frank. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
261889: ANDREUS, HANS - De taal der dieren. (Gesigneerd)
264120: ANDREUS, HANS - Negen handgeschreven brieven, een getypte brief, vijf getypte gedichten en een handgeschreven essay aan de redactie van De Gids.
20845: ANDRIAN, LEOPOLD - Gedichte. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marijke Stapert-Eggen en Frank Ligtvoet).
14319: ANDRIAN, LEOPOLD - Gedichte. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marijke Stapert-Eggen en Frank Ligtvoet).
205: ANDRIAN, LEOPOLD - De tuin van de openbaring.
252462: ANKER, ROBERT - Trap op. Gedichten.
16988: ANKER, ROBERT - In het café.
267541: (SWITZERLAND). ANNELER, HEDWIG & KARL - Lötschen, das ist: Landes- und Volkskunde des Lötschentales. Text von Dr. phil. Hedwig Anneler, Bilder von Kunstmaler Karl Anneler. (1/6 Grand Luxe).
263533: ANNIGONI, PIETRO - Original photo with signature (1982).
265150: D'ANNUNZIO, GABRIELE - Two autograph postcards to J.K. Rensburg.
268299: (AVIATION). ANNUNZIO, GABRIELE D' - Hydravions Savoia - Aeroplanes Savoia.
202432: ANONIEM - Twie Leedjes.
251055: ANONYME - Mémoires d'une modiste écrits par elle-même.
253967: GEORGES-ANQUETIL - Satan conduit le bal. Roman pamphlétaire et philosophique des moeurs du temps.
268374: ANSINGH, LIZZY - Blijven slapen bij Grootmoeder. (Met een epiloog van Henri Knap).
262991: ANSLIJN, P.D. - Verscheidenheden. Een leesboek voor de hoogste klasse. Tweede stukje.
259441: ANSTADT, SERA - Al mijn vrienden zijn gek. De dagen van een schizofrene jongen.
267869: ANTINK, M. - Catherine.
260964: ROOMS-ANTIROOMS - Ontmaskering en afdoende teregtwijzing van den heer C. V., schrijver van een onlangs in het licht verschenen werkje, getiteld: "Priesterlist en Jezuiten-vonden..., of Waarschuwing aan mijne mede-protestanten tegen de proseliten-makerij van het bijgeloof der XIX.de eeuw, in vijf verhalen".
268560: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Het Dierenboek of Stoet van Orpheus. Vertaald door J.P. Guépin. Met tekeningen van Dirk Wiarda.
269210: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Le roi-lune et cinq autres contes de —. (Met 11 originele, paginagrote houtsneden in kleuren door Piet Lont).
263791: (CLAUS, HUGO). APPEL, KAREL - Fifteen reproductions in colour. With an introduction of W.H.B.J. Sandberg.
252963: APPEL, KAREL - Musique barbare. (Met foto's van Ed van der Elsken en teksten van Jan Vrijman).
261082: APPEL, LEA - De trooster en de witte bloem.
264326: APPEL, KAREL - Karel Appel over Karel Appel. (Fraai gesigneerd!)
267864: (INCUNABLE). AQUINAS, THOMAS - Super tertio libro sententiarum Petri Lombardi. (&) Super quarto libro Sententiarum Petri Lombardi.
264919: ARENDS, JAN - 'Smeer of De weldoener des vaderlands'. Toneelstuk in doorslag van typoscript met drie getypte brieven aan 'Geachte Heer [Willy] Pos'.
266123: (CERVANTES, MIGUEL DE). ARENTS, PROSPER - Cervantes in het Nederlands. Bibliografie.
268048: ARGENTINA - Recuerdo de Buenos-Aires. Vistas modernas.
257634: ARGYLL, GEORGE CAMPBELL, 8TH DUKE OF - Autograph Letter Signed to C.N. Hale, dated 'Cannes France/ Jan 23/83'.
254575: ARMANDO - Originele zwart-witfoto. 20,4 x 20,2 cm.
267929: ARNHEM - Copie van die informatien, confessien ende sententien, van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh, consequentelick tegens den Staat der Vereenighde Nederlanden ondernomen. (Verraad van Jan Muller en Hendrick in de Kelder, 1665).
260801: ARONDÉUS, WILLEM - Afzijdige strofen. Met een nawoord van Marco Entrop.
20977: ARONDÉUS, WILLEM - Afzijdige strofen. Met een nawoord van Marco Entrop.
262147: ARTAUD, ANTONIN, EN JACQUES RIVIÈRE - Brieven. (Vertaald en ingeleid door Sieds de Boer).
254275: (SCHENDEL (VERT.), ARTHUR VAN). ALCOFORADO, MARIANNA - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaald (en ingeleid) door Arthur van Schendel.
257690: (GARGALLO, PABLO). SELECTION - CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Pablo Gargallo. Chronique de la vie artistique, No. 10.
257686: (DUFY, RAOUL). SÉLECTION. CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Raoul Dufy. Chronique de la vie artistique, No. 1.
257693: (ZADKINE, OSSIP). SELECTION - CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Ossip Zadkine. Chronique de la vie artistique, No. 3.
257694: (WADSWORTH, EDWARD). SÉLECTION. CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Edward Wadsworth. Chronique de la vie artistique, No. 13.
266812: ARTZIBASCHEW, M. - Der Holzklotz und andere Novellen.
203351: ASHE, THOMAS - Lost Eros.
267848: ASMODÉE - Wat is een jaar? getrokken uit Oranje-moppie. Verzameling van Snaksche Verzen en Liederen den koning opgedragen door -.
256803: ASTER - Collectie prospectussen en ander divers drukwerk van Astèr.
263630: AUDEN, W.H. - Drie Gedichten. (Vertaald door Hugo Roeffaers. Met twee originele, gesigneerde litho's van Pavel Roucka).
259396: (BUDDINGH' (VERT.), C.). AUDEN, W.H. - Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh'. (4 poems translated into Dutch).
12125: (BUDDINGH' (VERT.), C.). AUDEN, W.H. - Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh'.
255215: AUGUSTIN, NIELS - de dualist.
256789: AUGUSTIN, NIELS - Spleen. Internationaal maandblad van en voor scheppende verschoppelingen.
251499: ONBEKENDE AUTEUR - De nieuwe Don Quichot. Kluchtig blijspel.
268785: (BOREL, HENRI). AVELINE, CLAUDE - Madame Maillart. La vie de Philippe Denis. (Inscribed by Aveline to Borel).
251731: AVELINE, CLAUDE - Examen.
257420: AVELINE, CLAUDE - Grèges.
205633: AVELINE, CLAUDE - Carte manuscrite signée avec enveloppe
267325: (RUSSIAN COINS). AVERIN, PYOTR SERGEJEVICH - Katalog Russiskich Monet y Zhetonov 1700-1917. (Catalogue of Russian Coins and Jetons).
269126: AVIATION - 12 wire photos 1912-1939, one concerning a biplane, the other 11 about zeppelins.
268184: (PLÉIADE ALBUM). AYMÉ, MARCEL - Album Aymé. Iconographie choisie et commentée par Michel Lécureur.
266606: BAALEN, KEES VAN, E.A. - De school de straat op. Verslag diskussiedag Projectonderwijs.
251755: BAAREN, THEO VAN - Voorstelling van openbaring phaenomenologisch beschouwd. Proeve van inleidend onderzoek, voornamel?k aan de hand der primitieve en oude godsdiensten. = Conceptions of revelation phenomenologically considered. An introduction essay based principally upon primitive and ancient religions.
251820: BAAREN, THEO VAN - Getypte brief aan 'Geachte Heer [Willem] Huijer'.
267183: BAB, JULIUS - 1914. Der Deutsche Krieg im Deutschen Gedicht. 6 Heften (von 12).
204799: BÄCHLER, WOLFGANG - Der nächtliche Gast.
259934: BACKER, JOHANNA C. - In memoriam Han van der Hoorn. (Omslag: De storm).
267772: BAEKELMANS, LODE - De Blauw Schuyte.
260512: BAEKELMANS, LODE - Pleisteren. 1879-1939.
259154: (MEYER, WYBO). BAEKELMANS, LODE - Het geheim van "De drie snoeken".
267770: BAEKELMANS, LODE - In de spiegelbollen. Herinneringen.
267771: BAEKELMANS, LODE - Mijn Zeeuwse Familie.
251121: BAEKELMANS, LODE - Pleisteren. 1879-1939.
251473: BAEKELMANS, LODE - Het geheim van "De drie snoeken".
267458: BAEKELMANS, LODE - Klein panopticum.
30031: BAEKELMANS, LODE - Menschen.
259216: BAGNOLD, EDITH - Poems.
268233: (LOUYS, PIERRE). BAÏF, J.-A. DE - Poésies choisies suivies de poésies inédites. Publiées avec une notice sur la vie et les oeuvres de Baif, des appendices bibliographiques, des spécimens des étrennes et des chansonnettes, un tableau de la prononciation au XVIe siècle, des notes et des index par L. Becq de Fouquières.
22231: BAIRAM - Erotische Lieder aus der Gegerei. (Albanian erotic songs).
3946: (PERRON (VERTALING), E. DU). BAISIEUX, JACQUES DE - Het zijden harnas. Nederlandsche bewerking van E. du Perron.
261447: (REVE, GERARD). BAKER, ELEANOR - As 'n pou kon vlieg. 'n Verblyfboek oor Teheran.
260429: BAKERPRAATJES - Recueil general des Caquets de l'Accouchée. Ou discours facecieux, où se voit les moeurs, actions, et façons de faire des grands et petits de ce siecle. Le tout discouru par Dames, Demoiselles, Bourgeoises, et autres. Et mis par ordres en viii. apres-dinées, qu'elles ont faict leurs assemblées, par vu Secretaire qui a le tout ouy et escrit. Avec un Discours du Relevement de l'Accouchée.
252689: BAKKER, BERT, EN BAREND DE GOEDE - Quatre mains.
260067: BAKKER, GERBRAND - Birnbäume blühen weiß. Aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann.
17241: BALKT, H.H. TER - Op de Rotonden.
263526: BALKT, H.H. TER & DIRCK NAB - Rivierdal. (Met drie originele houtsneden).
17240: BALKT, H.H. TER - De Vrede van Nijmegen (1678).
231: BALKT, H.H. TER - De Lampionplanten en andere gedichten.
17238: BALKT, H.H. TER - Nijmegen. (Met een typografische illustratie van Martien Frijns).
263535: (NIJMEGEN). BALKT, H.H. TER - Nijmegen. (Met een originele zeefdruk van Robert Terwindt).
252944: BALZAC, HONORÉ DE - Le chef-d'oeuvre inconnu. (6) Eaux-fortes de Roger Chailloux.
268033: BALZAC, HONORÉ DE - Pensées, sujets, fragmens. Édition originale avec une préface et des notes de Jacques Crepet. Portrait gravé à l’eau forte par G. Noyon.
252946: BALZAC, HONORÉ DE - L'élixir de longue vie. (Met zeven litho's in kleuren van Mart Kempers).
268505: BANG, HERMAN - Exzentrische Novellen. Neue Ausgabe mit sechszehn Zeichnungen von Franz Christophe.
266430: BANNING, WILLEM - Blijde ernst. Rede uitgesproken door W. Banning te Amsterdam op 7 en 28 februari 1909 voor een vergadering van de "Leesclub".
268733: (SASANIAN COINS AND IMITATIONS). BARATOVA, L., SCHINDEL, N., & RTVELADZE, E. - Sylloge Nummorum Sasanidarum Usbekistan. Sasanidische Münzen und Ihre Imitationen aus Bukhara, Termes und Chaganian. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Archäologie der Akademie der Wissenschaften der Republik Usbekistan.
22553: BARBEY D'AUREVILLY, J. - La vengeance d'une femme. (Met zes originele etsen van Roger Chailloux).
256315: (NERVAL, GÉRARD DE). BARBIER, GASTON - Étude médico-psychologique sur Gérard de Nerval.
255964: (LINGNER, MAX). BARBUSSE, HENRI - Max Lingner. Dessins et peintures. Texte par Henri Barbusse / Agnès Humbert. 48 réproductions.
268890: BARCLAY, JOHN - Euphormionis Lusinini sive Ioannis Barclaii Satyricon Partes quinque cum clavi. Accessit Conspiratio Anglicana.
268891: BARCLAY, JOHN - Argenis. Editio novissima. Cum clave hoc est, nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita.
265552: BARGOENS - De boeventaal. Zakwoordenboekje van het bargoensch, of de taal van de jongens van de vlakte, in woorden en zinnen alphabetisch gerangschikt. Met een voorwoord van W.L.H. Köster Henke.
264609: (BINDING BY LUCIEN BROCA). BARKER, W.R. - St. Mark's, or the Mayor's Chapel, Bristol, Formerly Called the Church of the Gaunts.
267972: BARNARD, BENNO - De bloeimaand. (Met een illustratie door Roger Raveel. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
22709: BARNARD, BENNO - Gedichten in melk geschreven. Tekeningen Jan Vanriet.
268422: (GRAFT, GUILLAUME VAN DER). BARNARD E.A., BENNO - Teruggezongen. In memoriam Guillaume van der Graft.
257710: BARNARD, BENNO - Zijne Kortstondigheid. Met [7] tekeningen van Ton Frenken.
255093: BARNHOORN E.A., J.A.J. - Het vraagstuk der homosexualiteit. Beschouwingen door J.A.J. Barnhoorn, Prof.Mag.Dr. J.B. Kors O.P., Dr. H. de Vries, Officiaal F.Ae.H. van de Loo, Prof.Mr. W.P.J. Pompe, G.J.B.A. Janssens, Dr.P. Heymeijer S.J. Samengevoegd vanwege de R.K. Artsenvereeniging naar aanleiding van het congres 1939 te Nijmegen.
201876: BARR, JAMES - The Occasional Man. A new adult novel of the torments and temptations of abnormal desires.
202103: BARR, JAMES - Quatrefoil. An adult novel of a love between two men that defied society's strongest taboo.
268047: (SRI LANKA). BARROS, JOAO DE, & DIOGO DE COUTO - The History of Ceylon from the Earliest Times to 1600 AD. Translated and edited by Donald Ferguson.
267339: BARTON, RICK - Musical instruments. 24 blocks on 22 leaves designed and cut by rick barton.
267337: BARTON, RICK - Netsukes. 21 blocks cut by rick barton.
267338: BARTON, RICK - Chairs. 16 blocks on 14 leaves designed and cut by rick barton.
257325: BASSE, MAURITS - Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde. Twee delen.
260753: BASTET, F.L. - Twee handgeschreven brieven en twee handgeschreven kaarten aan Nico Wijnen.
22855: BASTET, F.L. - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Beste Claus [Franken]'.
544: BASTET, F.L. - In memoriam Albert Vogel.
251664: BASTET, F.L. - Arion op de dolfijn.
267224: (COUPERUS, LOUIS). BASTET, F.L. - Een zuil in de mist. Van & over Louis Couperus.
259186: BASTIAANSE, FRANS - Beeld en stroom.
256970: (PERRON, E. DU). BATTEN, F., EN A.A.M. STOLS - Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron. Samengesteld door F. Batten en A.A.M. Stols.
22732: (BRAAK, MENNO TER). BATTEN, FRED - Denkend aan Ter Braak.
267992: (SCHENDEL, ARTHUR VAN). BATTEN E.A., FRED - Lof van Arthur van Schendel. 5 maart 1945.
262900: (ZILVERDISTEL). BAUDELAIRE, CHARLES - Les fleurs du mal.
14949: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). BAUDELAIRE, CHARLES - Deux Fleurs du Mal. (Met een originele foto van Baudelaire op het omslag en een originele foto van Slauerhoff als frontispice. Met een facsimile van een handschrift en van een drukproef).
251870: BAUDELAIRE, CHARLES - Douze poèmes. Les fleurs du mal.
256901: BAUDELAIRE, CHARLES - Conseils aux jeunes littérateurs.
19501: BAUER, MARIUS - Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tussen socialisten en aestheten. (Tekstverzorging en inleiding van G.H. 's-Gravesande). (Met 10 tekeningen van Marius Bauer).
268895: BEARDSLEY, AUBREY - A Second Book of Fifty Drawings by Aubrey Beardsley.
268894: BEARDSLEY, AUBREY - A book of fifty drawings by Aubrey Beardsley. With an iconography by Aymer Vallance.
253590: (BOULLET, JEAN). MME LEPRINCE DE BEAUMONT - La Belle et la Bête. Avec un frontispice de Jean Boullet.
260906: BECCARIA, CESARE - Des délits et des peines. Traduction nouvelle [par Collin de Plancy], Avec le commentaire de Voltaire, la rèponse de Beccaria aux notes et observations de Facchinei, ... précédée d'une notice sur Beccaria.
266902: (HERINGA, PETER). BECKFORD, WILLIAM - Vathek. Réimprimé sur l' original Français, avec la préface de Stéphane Mallarmé.
263424: (WILDE, OSCAR). BECKSON, KARL (ED.) - Oscar Wilde. The Critical Heritage.
266798: (SHAKESPEARE, WILLIAM). BEER-WALBRUNN, ANTON - Ein Cyklus lyrisch dramatischer Gesänge nach Shakespeares Sonetten. Übersetzung nach Gildemeister und Bodenstedt. I. Heft (6 Sonetten).
267868: BEER-HOFMANN, RICHARD - Jaákobs Traum.
260085: BEERBOHM, MAX - Max's Nineties. Drawings 1892-1899. With an Introduction by Osbert Lancaster.
251453: BEETS, NICOLAAS - Het doen door laten, eene voorlezing, benevens andere opstellen.
267540: (PENNINGKUNST). N.V. KONINKLIJKE BEGEER - Penningen uitgegeven door N.V. Koninklijke Begeer Voorschoten.
269408: BEHRENDT, FRITZ - Bitte nicht drängeln. Grafische Kommentare von -. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
269093: FRIESE HUWELIJKS-BEKENDMAKINGEN - Collectie van 62 huwelijks-bekendmakingen uit de periode 1858-1891, alle afkomstig uit de zuidelijke helft van Friesland.
259307: BEKMAN, HUBERT, ESSEN, HEIN VON, FRANKEN PZN., J., E.A. - De Groep. Hubert Bekman, R.J. Drayer, Hein von Essen, J.Franken Pzn, Jan van Heel & M. Schipper.
266335: (BEMMEL). BEKS, MAARTEN - Bemmel. (Met een originele zeefdruk van Wim Zurné).
260151: BELCAMPO - De toverlantaarn van het christendom.
260575: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Lenie [Schellekens]'.
262555: BELCAMPO - Daarissiedan!
260921: BELCAMPO - Collectie knipsels. 68 stuks. 1938-2012.
260923: BELCAMPO - 'De driesprong'. P. 307-315 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1928. Zonder plaats, zonder uitgever, 1928. Verguld linnen. VIII, 488 p. Geïllustreerd. 1e druk.
260924: BELCAMPO - 'XIV'. P. 424-438 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1930. Zonder plaats, zonder uitgever, 1930. Verguld linnen. VIII, 586 p. Geïllustreerd. 1e druk.
260144: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme.
260169: BELCAMPO - Tussen hemel en afgrond.
262554: BELCAMPO - De Zwerftocht van Belcampo.
260585: BELCAMPO - Izbrannoje. Perevod s niderlandskogo (door Aleksandr Orlov).
265644: BELCAMPO - C'était une fois.
260143: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme.
260577: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Jeanne [van Schaik-Willing]'.
262550: BELCAMPO - De verhalen van -.
265404: BELCAMPO - Tussen hemel en afgrond.
260141: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme.
260142: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme.
260599: BELCAMPO - 'Zien en lezen'.
260576: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Geachte heer [R.J.] Tolman'.
260917: BELCAMPO - Collectie reisbescheiden. 13 stuks. Diverse formaten. 1961.
260918: BELCAMPO - Collectie (glas)negatieven. 45 stuks. Diverse formaten. Circa 1900-1920. In originele kartonnen dozen, bij elkaar in (iets roestig) koekblik van ‘Biscuitsfabriek “Goudenayre” Blom & Edauw Apeldoorn’.
260920: BELCAMPO - Collectie prospectussen. 7 stuks. 1939-1977.
260164: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.
260149: BELCAMPO - De zwerftocht van Belcampo.
260166: BELCAMPO - Bevroren vuurwerk. Een keuze uit de verhalen van -.
260168: BELCAMPO - Verborgenheden.
260174: BELCAMPO - De Verhalen van -.
260175: BELCAMPO - De Verhalen van -.
260139: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme.
260591: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.
260919: BELCAMPO - Originele tekening. 8,6 x 11,2 cm. Niet gesigneerd en gedateerd ‘Dec “29’. Punaisegaatje en enkele roestvlekjes.
260156: BELCAMPO - De Verhalen van -.
260158: BELCAMPO - Sprongen in de branding.
260160: BELCAMPO - Sprongen in de branding.
260161: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.
260163: BELCAMPO - De Verhalen van -.
260152: BELCAMPO - De toverlantaarn van het christendom.
260596: BELCAMPO - 'Vals akkoord'.
260598: BELCAMPO - 'Het mannetje Chessa'.
260578: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Hannibal en Alice [Hage]'.
260579: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Geachte Mevrouw Stuut'.
260580: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Mensen [= Guus en Annie Marquinie]'.
260584: BELCAMPO - Le monde fantastique de Belcampo. Traduit du néerlandais par Maria Pia Amsberg.
5504: BELCAMPO - Het grote gebeuren. (Met originele houtsneden van H.P. Doebele).
268406: BELDER, J.L. DE - Garderobe. Balans. (Met 2 originele etsen van Ronald Ergo).
266613: (DE HEUVELPERS). BELLAERT, C. - De Heuvelpers. Enkele kanttekeningen.
266853: BELLAY, JOACHIM DU - Les Regrets. (Met een houtsnede van Robert Steiner).
5554: (OSTAIJEN, PAUL VAN). BELLEMANS, A.T.W. - Poëtiek van Paul van Ostaijen.
252995: BELOT, ADOLPHE - Autograph letter signed to Sir Campbell Clarke.
201285: BELOT, ADOLPHE - La bouche de Madame X.
260045: BENALI, ABDELKADER - Boda à beira-mar. Traduzido do neerlandês por Arie Pos.
264930: (MOMBERT, ALFRED). BENNDORF, FRIEDRICH KURT - Der Aeon-Mythos von Mombert. Mit einer Beilage: Mombert: Geschichte meines Lebens. Titelbild von Friedrich Preuss: Studie zu Aeon.
260779: BENOIT, JACQUES - Zo gelaten arm. Verzen.
252225: BENSON, STELLA - Mrs Oneleg. (Typescript, signed in blue ink).
256485: BERANOVÁ, JANA - Jantje zag eens mensen hangen.
259035: (DELUXE). BÉRAUD, HENRI - Le vitriol de lune. Illustrations de Guy Arnoux.
250644: BEREND, ALICE - Ria's Amerikaansche Tournee (Das Gastspiel). Vertaling M.E. Endt-Goedkoop.
261039: BERG, WILLEM VAN DEN - Portret van D.A.M. Binnendijk. Originele aquarel. 18,2 x 12,5 cm. Gesigneerd 'WillemvdBerg'. Niet gedateerd. Onder passe-partout. 47,0 x 37,5 cm.
258901: BERG, S.J. VAN DEN, KATE, J.J.L. TEN, & J. VAN LENNEP - De nachtegaal en het lijstertje. Gedichtjes.
20986: BERGH, HERMAN VAN DEN - Romanticismo en risorgimento. Openbare les, gegeven op 14 oktober 1952.
17073: BERGHUIS, HANS - De scheiding.
25209: (GERHARDT, IDA). BERKELMANS, FRANS - Collectie van zeven studies over Ida Gerhardt.
267654: BERLAGE, H.P. - Een drietal lezingen in Amerika gehouden door H.P. Berlage, bouwmeester te Amsterdam.
266487: BERLAGE, H.P., E.A. - Kultuur en wetenschap in het nieuwe Rusland. Artikelen door Nederlanders.
265878: BERLAGE, H.P. - Ontwerp van het Hofplein te Rotterdam. Een plattegrond, afbeeldingen van de teekeningen en een bijschrift door Dr. H.P. Berlage.
265877: BERLAGE, H.P. - Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst. Een cultuurstudie van deze tijd. Vijf voordrachten gehouden voor de studenten der Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam. Met vele afbeeldingen buiten den tekst.
267080: (KONIJNENBURG, WILLEM VAN). BERNET KEMPERS, K.PH. - Muziekgeschiedenis. Met 25 afbeeldingen, 17 muziekvoorbeelden en een register. (Met opdracht van de schrijver).
253757: JULIANA & BERNHARD - Oranje-nummer Dagblad "Het Noorden" ter gelegenheid van het Vorstelijke Huwelijk.
266727: BERNHARDT, SARAH, SERGEI RACHMANINOFF, JOZEF ISRAËLS, A.O. - Album with signatures, dedications, phrases of music, and visual art for Miss Eugenie Smeenk, dated 1903-1921.
265994: BERNLEF, J. - Boy. Översättning av Per Holmer.
250622: (CAMPERT, REMCO). BERNLEF, J. - Gesprek met Remco Campert.
205479: BERRY, DAVE - Original signed beermat.
267914: (NEDERLANDS NIEUW GUINEA). OOM BERT - Van kleine Papoea's. Versjes en prentjes.
255872: (ZILVERDISTEL). SUSTER BERTKEN - Een boecxken gemaket van suster bertken die lvii jaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye buerkercke.
260260: (ZILVERDISTEL). SUSTER BERTKEN - Een boecxken gemaket van suster bertken die lvii jaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye buerkercke.
30137: (BORDEWIJK (INL.), F.). BERTRAND, ALOYSIUS - Gaspard de la nuit. Fantaisies par Aloysius Bertrand. (Inleiding van F. Bordewijk. Met 51 originele litho's van Metten Koornstra).
205968: BESANT, WALTER, & JAMES RICE - Ready-money Mortiboy. A Matter-of-Fact Story.
262838: (KRIMPEN, J. VAN; PALLADIUM). BESNARD, ALBERT - Sonnetten.
261384: BESNARD, ALBERT - De bloei en enkele andere gedichten.
250017: (BORDEWIJK, F.). BEUKENHORST-KAMP, ELLY, - Schaduw, Stemming en Stil Water. Bordewijk en de Haagse straatnamen.
9122: BEVERSLUIS, MARTIEN - De Cracht van 't Landt bestaedt.
20037: (ALI COHEN, L.). BEVERSLUIS, MARTIEN - Zwerversweelde.
9135: (EXIL). BEVERSLUIS, MARTIEN - Wilde loten. Bloemlezing uit geschrapt werk van (o.a.) Ilja Ehrenburg, Alb. Einstein, Maxim Gorki en Kurt Tucholsky.
255307: BEVRIJDINGSLIEDJES - De nieuwste radio en film liederen.
255183: FAZYL BEY (= EDMOND FAZY) - Le livre des beaux, traduit du Turc par un pacha à trois queues, illustré par Cyrille Bartolini.
259855: (LETTERGIETERIJ AMSTERDAM). BEYEN, J.W. - L'influence de l'esprit latin sur un pays nordique. Discours prononcé le 17 avril 1953 à Paris à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Chambre de Commerce Néerlandaise en France.
254965: BIBELOT, THE - The Bibelot: A Reprint of Poetry and Prose for Book Lovers, chosen in part from scarce editions and sources not generally known. Vol. I & II.
253039: BIBLE (SYRIAC) - Pentateuchus Syriace. Post Samuelem Lee, recognovit emendavit edidit Guilelmus Emery Barnes. Adiuvantibus Carolo W. Mitchell, Iohanne Pinkerton.
264301: ROODE BIBLIOTHEEK - Socialistische liederen, gedichten en voordrachten. Uit het heden en het verleden.
260966: BIERENS DE HAAN, P. - Hoofdlijnen eener psychologie met metafysischen grondslag.
254286: BIESHEUVEL, J.M.A. - In de bovenkooi.
260751: BIESHEUVEL, J.M.A. - Handgeschreven felicitatiekaart aan 'Beste Marijke en Pablo [van Dijk]'.
265544: BIESHEUVEL, J.M.A. - Zeeverhalen.
267380: BIESHEUVEL, J.M.A. - (Fragment uit 'Angst').
254643: BIESHEUVEL, J.M.A. - In de bovenkooi.
258245: BIESHEUVEL, J.M.A. - De merel en andere verhalen. (Met - los bijgevoegd - een originele, genummerde en gesigneerde ets van Hans Andringa, 'de speelkamer van Maarten').
268574: (DUINKERKEN, ANTON VAN). BIJNS, ANNA - Refereinen. Naar de nalatenschap van Mr.A.Bogaers, uitgegeven door Dr. W.L. van Helten.
258235: BIJSTERBOSCH, WILLEM - In opdracht. Een vertelling. (Met opdracht).
267707: BIJSTERBOSCH, WILLEM - Motief onbekend. Gedichten. (Met opdracht).
260552: BIJWAARD, PIETER EN RENE HUIGEN - Onder een prop gorgelen. Gedichten. Pieter Bijwaard: Tekeningen.
262145: BILL, MAX, EN JAN TSCHICHOLD - Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald en bezorgd door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel).
268060: BILL, MAX, EN JAN TSCHICHOLD - Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald en bezorgd door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel). (Overdruk).
205468: BINET-VALMER, J.A.G. - Lettre autographe (L.A.S.) à Joachim Gasquet, pas datée, signée 'Binet-Valmer.
260076: BINET-VALMER, JEAN-AUGUSTE-GUSTAVE - Lucien.
261396: BINET-VALMER, J.A.G. - Lettre autographe (L.A.S.) à Marcel Batilliat, datée 21 mai 1926, signée 'Binet-Valmer.
204805: BINET-VALMER, JEAN-AUGUSTE-GUSTAVE - Lucien. Roman.
202502: BINET-VALMER, JEAN-AUGUSTE-GUSTAVE - Aujourd'hui un homme.
261041: BINNENDIJK, D.A.M., & BOUTENS, P.C. - 'Rondeel voor een zangstem en piano van W. Rettich op. 44, no. 4'.
261163: BINNENDIJK, D.A.M., & ENNY - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Hr. & Mw. Binnendijk'.
257617: BINNENDIJK, D.A.M. - Randschrift. Verzamelde critische beschouwingen.
257621: BINNENDIJK, D.A.M., & S. DRESDEN - Critiek op de tweesprong. Vertoog in brieven.
261168: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Appel in de pers'.
257605: BINNENDIJK, D.A.M. (BOUTENS, P.C.) - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
257606: BINNENDIJK, D.A.M. - Het andere land.
257610: BINNENDIJK, D.A.M. (BOUTENS, P.C.) - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
257611: BINNENDIJK, D.A.M. - Mijn en dijn. Gedichten.
257614: BINNENDIJK, D.A.M. - Onvoltooid verleden. Gedichten.
257616: BINNENDIJK, D.A.M. - Zin en tegenzin.
257595: BINNENDIJK, D.A.M. - Onvoltooid verleden. Gedichten.
261096: BINNENDIJK E.A., D.A.M. - Kristal. Letterkundige productie 1935. [Onder redactie van Emmy van Lokhorst en Victor E. van Vriesland].
257533: (SCHUITEMA, PAUL). BINNENDIJK E.A., D.A.M. - Balans. Algemeen jaarboek der Nederlandsche kunsten 1930-31. (Onder redactie van D.A.M. Binnendijk, Menno ter Braak, C.J. Kelk, Lou Lichtveld en Henrik Scholte).
1249: (MARSMAN, H.). BINNENDIJK, D.A.M. (INL.) - In memoriam H. Marsman. Overleden 17 juli 1940.
261078: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Aan Annie Paap'.
261079: BINNENDIJK, D.A.M. - Handgeschreven brief aan 'Mijn lieve Toetie [= Enny Binnendijk-Paauw]'.
261080: BINNENDIJK, D.A.M. - Forma Formans.
261038: BINNENDIJK, D.A.M., & C.F. ROELOFSZ - 'In bed. Een koorts van eenenveertig graden (...)'.
260941: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Novembermiddag'.
257604: BINNENDIJK, D.A.M. - Oog in oog. Kwatrijnen. (Met opdracht aan zijn vrouw).
204486: BIRD & BULL PRESS. MACFARLANE, NIGEL - A Paper Journey. Travels among the village papermakers of India and Nepal.
263529: BIRON, LIONEL - Mike - Tadzio of the Nineties. Photos by Biron.
267859: BIZOT, PIERRE - Medalische historie der republyk van Holland.
259393: BLAKE, WILLIAM - The Marriage of Heaven and Hell.
263963: BLAMAN, ANNA - In duizend vrezen. Toneelspel in één bedrijf (naar aanleiding van een 16de eeuwse legende).
263493: BLAMAN, ANNA - Twee handgeschreven brieven aan 'Beste Nico [Wijnen]'.
257003: BLAMAN, ANNA - Tien gedichten. Gekozen en van een nawoord voorzien door Aad Meinderts.
257045: (KAVAFIS, K.P.). BLANKEN, G.H. - De Nieuwgriekse dichter Konstandinos P. Kavafis.
255457: BLASCHKO, A. - Syphilis und Prostitution vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege.
205317: BLASCO IBANEZ, VICENTE - Collection of Press Photos.
264173: (SCHAKEN). BLEIJKMANS, DIRK - Handleiding voor het schaakspel.
267786: (OFFEL, EDMOND VAN). BLICHER-CLAUSEN, J. - Kjeld. Uit het Deensch door D. Logeman-van der Willigen. (Roman).
260883: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
260881: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
260882: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
260880: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Haaien voor Nabatoe. Novelle.
31815: BLOEM, J.C. - Vier handgeschreven brieven aan 'Amice' en een ongepubliceerd gedicht.
257582: BLOEM, J.C. - Avond.
257581: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
258099: BLOEM, J.C. - Fragment van een agendablaadje.
269075: BLOEM, J.C. - Gedrukte dankbrief. 27,7 x 18,4 cm. Alleen recto. Gesigneerd (in balpen) 'Jacques'. Gedateerd (in druk) 'Kalenberg, juni 1962'. 6 regels tekst. Gevouwen (geweest).
267385: BLOEM, J.C. - Sonnet.
262521: BLOEM, J.C. - Handgeschreven briefkaart aan 'B[este] J[ohannes Tielrooy]'.
269287: BLOM, ONNO - Aangeraakt door Erwin.
21703: BLOM, ONNO - Canard. (Met een originele linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
265209: BLOMME, ALFONS - Twee getypte, gesigneerde brieven.
5890: BLOT, JEAN - Vue du train.
263577: BLOY, LÉON - La femme pauvre. Épisode contemporain.
202069: BLOY, LÉON - Le Mendiant Ingrat. Journal de l'Auteur, 1892-1895.
253737: BLÜHER, HANS - In medias res. Grundbemerkungen zum Menschen.
267726: BLÜHER, HANS - Führer und Volk in der Jugendbewegung.
260131: BLÜHER, HANS - Ulrich von Wilamowitz und der deutsche Geist 1871/1915.
260132: BLÜHER, HANS - Die Intellektuellen und die Geistigen.
264975: BLÜHER, HANS - Werke und Tage. Erster Band. (All published).
264702: (HEINE, HEINRICH). BOBBE (VERT.), DIMITRI ALEXANDER - Enkele gedichten vertaald uit Das Buch der Lieder.
263140: (KUZMIN, MICHAIL). BOCCACCIO, GIOVANNI - Bokkachcho Fiametta.
265485: BOCCACCIO, GIOVANNI - Douze contes de Messire Jean Boccace, Seigneur Florentin. Avec les illustrations en couleurs d'Alfred Le Petit.
268312: BODENHEIM, NELLY - Fransche liedjes. Silhouetten van Nelly Bodenheim. Eerste deel (15de-18de eeuw).
269457: BODENHEIM, NELLY, & LIZZY ANSINGH - Tante Tor is jarig. Illustraties van Nelly Bodenheim (gelithografeerd en handgekleurd door Jean-Paul Vroom).
267648: BOEKBAND - Betonkalender voor 1931. (19e jaargang.)
266070: BOEKENCLUB - Europaclub. Voor boeken en grammofoonplaten NV.
251498: BOEKRAAD, LEO - Branding. (Illustratie en typografie van Lotte Ruting)
257955: BOEKVINK - De boekvink. Litteratuur in miniatuur. (Reclame-uitgave).
252463: BOELENS, JAN - Bomber boy.
18749: BOENDALE, JAN VAN - Hoe dichters dichten sullen.
265775: BOER, MERIJN DE - Meneer Wiener.
265991: BOER E.A., HERMAN PIETER DE - Info. Het maandblad voor de ontheemde stadsmens en zijn vrienden in de stad.
266627: BOER, KEES DE (VOORW.), REICH, WILHELM, REICHE, REIMUT, E.A. - Seks map.
255948: BOER, JO - Originele zwart-witfoto. 21,0 x 17,2 cm.
266010: BOESMAN, J. - Vliegbrieven-catalogus.
11919: BOGAARDS, CARLA - Walk on water. (Met een origineel druksel van Martien Frijns op het omslag).
253294: BOGAERTS, THEO - De man, die het licht stal.
260570: (CARRINGTON) - AN ENGLISH BOHEMIAN - The Book of Exposition. (Kitab al-Izah fi'Ilm al-Nikah b-it-Tanam w-al-Kamal). Literally Translated from the Arabic by an English Bohemian with Translator's Foreword, Numerous Important Notes illustrating the Text, and several interesting appendices.
268063: BOKHOVE, NIELS - De drempelschroom verdrijven. Literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij boekhandel Broese onder Chris Leeflang.
268065: BOKHOVE, NIELS - De drempelschroom verdrijven. Literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij boekhandel Broese onder Chris Leeflang.
17025: BOLLÉ (RED.), MICHAEL - Eldorado. Homosexuelle Frauen und Männer in Berlin 1850-1950. Geschichte, Alltag und Kultur.
11910: (ULSEN, HENK VAN). BOMANS, GODFRIED - Sprookjes. Ingeleid en geïllustreerd door H.L. Prenen.
255888: BOMANS E.A., GODFRIED - De Dijk. Nederlandsch blad voor Katholieke studenten.
262202: BOMANS, GODFRIED - Originele zwart-witfoto. 17,0 x 23,9 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel van fotopersbureau C. de Boer.
263157: BOMANS, GODFRIED - Brief aan Opland.
267842: (INCUNABLE). PSEUDO-BONAVENTURA - Meditationes vitae Christi, (or in full:) Meditationes devotissime totius vite domini nostri Jesu Christi.
256519: BONEBAKKER - Bonebakker N.V. Paarlen & Juweelenhandel As. Bonebakker & Zoon.
252818: BONNETAIN, PAUL - Autograph Letter Signed to an unknown correspondent in Britain.
265643: BONTEBAL, ADRIAAN - Charmante jongen. Sportief tiep. Miniaturen. (Geïllustreerd door Marnix Rueb en met een voorwoord door Bart Chabot).
13304: BONTRIDDER, ALBERT - Dood hout. Inleiding L.P. Boon. Tekeningen en boekverzorging van CORNEILLE.
263079: BOOG, MARK - Seizoenen. (Met vier seizoensfoto's door René Bakker).
264747: MINIATURE BOOK - Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. D'après la version revue par J.F. Ostervald.
211022: WORLD BOOKS (THE REPRINT SOCIETY LTD) - Multicolor Publisher's Advertisements.
252642: (D.A.V.I.D.). BOOLEN, J.J., & J.C. VAN DER DOES - Five Years of Occupation. The Resistance of the Dutch Against Hitler-Terrorism and Nazi-Robbery.
254142: BOOMSMA, HANS, & J.B. MANGÉ - Indië-bootreis herinneringen 1920-1940.
17428: BOON, LOUIS PAUL - Niets gaat ten onder.
29730: BOON, LOUIS PAUL - Eens mijn geliefde.
29606: BOON, LOUIS PAUL - Eine Strasse in Ter-Muren. (Vertaald door Jürgen Hillner).
267132: BOON, LOUIS PAUL - Analyse der prent.
29631: BOON, LOUIS PAUL - De Voorstad groeit.
266515: BOON, LOUIS PAUL - Vergeten straat.
17430: BOON, LOUIS PAUL - Svarta handen. Anarkismen i industristaden Aalst under 1800-talet. Översättning Ingegerd Kvist.
6061: BOON, LOUIS PAUL - Menuet.
29729: BOON, LOUIS PAUL - Reportages.
262524: BOOT, MARTIN - Graniet op gele voeten. Moments musicaux en songs in verzen.
19347: BORDEWIJK, F. - De publieke fotolach.
266827: BORDEWIJK, F. - Getypte brief aan 'Zeer geachte Heer [Nico] Wijnen'.
23563: BORDEWIJK, F. - Fantastische vertellingen. [Eerste bundel].
266819: BORDEWIJK, F. - Karakter. Roman van zoon en vader.
255754: BORDEWIJK, F. - Rood paleis. Ondergang van een eeuw.
250550: BORDEWIJK, F. - Twee getypte brieven aan 'Zeer geachte Heer [Nico] Wijnen' plus bijbehorend dossier.
19349: BORDEWIJK, F. - Straatnamen. (Met een uitgebreid nawoord ('In plaats van straat, naam of weg') door W. de Graaf).
259632: BORDEWIJK, F. (ALS:) EMILE MANDEAU - Verbrande erven. Een plaatsbeschrijving. (Met illustraties van Jan Rap [= J.M. PRANGE]).
5821: BORDEWIJK, F. - Huissens. Een climacterium. (Geïllustreerd door Kurt Löb).
266830: BORDEWIJK, F. - Zeven getypte brieven aan 'Zeer geachte Heer [K.] Lekkerkerker'.
266964: BORDEWIJK, F. - Zeer geachte Heer. Drie brieven.
251291: BORDEWIJK, F. - Vijf getypte brieven, een handgeschreven brief en een origineel typoscript voor de redactie van De Gids.
268842: (WILDE, OSCAR). BORLAND, MAUREEN - Wilde's Devoted Friend. A Life of Robert Ross, 1869-1918.
267155: (ANTWERPEN 1582). BOS, G.J. - Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 11den junij 1860, ter viering van den 285sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de intrede en huldiging van Frans, Hertog van Anjou, Alenc¸on, Berry, enz. als Hertog van Braband en Markgraaf van Antwerpen, binnen Antwerpen den 19den februarij 1582. Naar de oorspronkelijke bronnen bewerkt door de commissarissen tot regeling van de maskerade, en onder hun toezigt geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met 4 bijbehorende publicaties).
267203: (ELSSCHOT, WILLEM). BOSSCHAERTS, EUGÈNE - De roman van Reinaart de Vos. (Met tekeningen van Eugeen Hermans).
269522: BOSSHARDT, MAJOOR A.M. - Handgeschreven ansichtkaart.
267142: BOSWIJK-HUMMEL, RIEKJE - Afscheid nemen. Loslaten wat dierbaar is.
250724: BOTERMAN, J.P. (INL.) - Zilvertype, corps 15. Briefwisseling tussen J.F. van Royen en S.H. de Roos over het ontwerp van de Zilvertype, 1914-16.
259042: (DRANKMISBRUIK). BÖTTCHER, J.H. - Het groote huiskruis of de sterke drank. Een boekje voor jong en oud, voor rijk en arm.
252223: BOTTOME, PHYLLIS - Autograph Letter Signed. About the pronunciation of her name.
266293: BOUAZZA (VERTALING), HAFID - Het lied van de regen. Woestijngedichten. Met gemonogrammeerde illustraties van Dick Matena.
256951: BOUCHER, FRANÇOIS - Deux époques et leurs styles. Exposition 1814 à 1848 au Louvre.
256598: BOUDEWIJN - Vraag.
265304: BOUDIER-BAKKER, INA - 4 nummers van het tijdschrift Het Leven met daarin afleveringen van het feuilleton 'Aan den overkant'.
259434: BOUHUYS, MIES - ¡Esperanza! Wij en de derde wereld. Muziek-theater.
254187: (CO-OP 2). BOUQUIN, ÉDOUARD (= EDUARD ELIAS) - Ik dacht zoo.... (plus Hendrik Hagenaars Hoek).
250992: BOURBON, LOUIS DE - Nocturne. Proza en poëzie uit den tijd der onvrijheid en herleving. (Met opdracht van de schrijver).
266901: BOURBON, LOUIS DE - Halverwege. Een bundel gedichten. (Met opdracht van de schrijver).
251621: BOURDELLE, ANTOINE - Trente journées du grand travail. Anatole France. Suivi de notes sur Antoine Bourdelle par Claude Aveline.
205335: BOURDET, EDOUARD - Signature on a card, dated (in another hand) 'New York, December 16 1926'
267677: BOURGES, ELÉMIR - Le Crépuscule des Dieux. (With 26 original etchings by Richard Ranft).
263512: (HERMANS, W.F.). BOURGET, PAUL - Le disciple. Édition définitive.
253010: BOUTENS, P.C. - Spel van Platoon's Leven.
25227: BOUTENS, P.C. - Exercitationes Criticae in Scholia ad Aristophanis Acharnenses.
18850: BOUTENS, P.C. - Tafereelen uit het leven van Lorenzo de' Medici. (Met versiering en 10 paginagrote illustraties in lithografie door Henricus [Jansen]).
25645: BOUTENS, P.C. - De muziek voor Boutens' Beatrys voor Spreekstem en Piano. (Op muziek gezet door Alex Voormolen.
268279: BOUTENS, P.C. (VERTALING). AISCHYLOS - Prometheus geboeid. Uit het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
3567: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken.
269094: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken. (Collected works, full vellum edition).
259534: BOUTENS, P.C. (ED.). LABÉ, LOUIZE - Oeuvres completes de Louïze Labé Lionnoize publiées par P.C. Boutens. Avec une introduction par J.J. Salverda de Grave. Portrait gravé sur bois par J. Franken Pzn.
259166: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen.
25478: BOUTENS, P.C. - Oudere verzen.
254999: BOUTENS (VERT.), P.C. - Het XIde boek van Homeros' Odyssee.
17584: BOUTENS, P.C. - Exercitationes Criticae in Scholia ad Aristophanis Acharnenses.
175: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang in 1574. Reien van P.C. Boutens. Muziek van F.E.A. Koeberg. Regie en toneelbouw van Frits Lensvelt. Costumes naar keuze van Nell Bronger.
252204: BOUTENS, P.C. - Morgengedachten op den vijftigsten geboortedag van Wilhelmina van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden.
259634: BOUTENS, P.C. - Platoons Phaidros.
261174: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Uitgegeven en ingeleid door P.C. Boutens.
251482: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang in 1574. Reizangen van P.C. Boutens. Prenten van Frits Lensvelt.
261108: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
9674: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
6526: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
2750: BOUTENS, P.C. - Kerstlied.
2753: BOUTENS, P.C. (VERT.). LABÉ, LOUIZE - De sonnetten van Louïze Labé. Naast den oorspronkelijken tekst. Vertaald door P.C. Boutens.
19693: (KUNERA PERS). BOUTENS, P.C. - In den keerkring. Zeven gedichten.
269453: (ROOS, S.H. DE). BOUTENS, P.C. (VERT.) - Vertalingen uit het Grieks. Complete serie.
25569: BOUTENS, P.C. - Utrechtsche Studenten-almanak voor het jaar 1892. (Met een originele foto van de rector-magnificus als frontispice).
19615: BOUTENS, P.C. - Carmina.
25566: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
253529: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Uitgegeven en ingeleid door P.C. Boutens.
25568: BOUTENS, P.C. - Utrechtsche Studenten-almanak voor het jaar 1891. (Met een originele foto van de rector-magnificus als frontispice).
25576: BOUTENS, P.C. - XXV verzen.
25607: BOUTENS, P.C. (VERT.). OMAR KHAYYAM - Een schoone waanzin van de hoogste dichterlijke soort. Tien kwatrijnen van Omar Khayyam. Vertaald door P.C. Boutens. Met illustraties van W. Arondéus. (Ingeleid door Jos Biegstraaten).
269173: BOUTENS, P.C. AS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens. (Deluxe copy).
24789: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen. (Met een houtsnede (een portret van Boutens) van J. Franken Pzn.).
25647: BOUTENS, P.C. - Werken van Bernard Zweers.
257503: BINDEN EN BOUWEN - 2-maand. tijdschrift uitgegeven door de leerlingen van "Sint Bernardinus", Akerstraat No. 95A, Heerlen.
269311: BOUWERS, LENZE L. - Verzameld bewaren. Rondelen.
268203: BOWEN, MARJORIE - Een heldenkoning. Voor Nederland bewerkt door W.J.A. Roldanus jr.
268204: BOWEN, MARJORIE - Het brandglas. Uit het Engelsch.
261172: BRAAK-FABER, ANT TER - Handgeschreven briefkaart aan 'Lieve Dick en Enny [Binnendijk]'.
254046: BRAAK, MENNO TER - De nieuwe elite. (Met opdracht).
254051: BRAAK, MENNO TER - Mephistophelisch. (Met opdracht).
261166: BRAAK, MENNO TER - Gedrukt bericht van adreswijziging aan 'D.A.M. Binnendijk Esq.'
261167: BRAAK-FABER, ANT TER - Drie handgeschreven ansichtkaarten aan 'Lieve Enny & Dirk [Binnendijk]' en 'Geliefden'.
253540: (SLAUERHOFF, J.). BRAAK (INL.), MENNO TER - In memoriam J. Slauerhoff. Overleden 5 October 1936.
18678: BRAAK, MENNO TER - Reinaert op reis. Essays.
250970: (BRAAK, MENNO TER). BRAAK, J.W.G. TER - Klinisch-anatomisch onderzoek over neurologische ademhalingsstoornissen.
257567: BRAAK, MENNO TER - Het tweede gezicht. (Verzamelde essays).
264378: BRAAK, MENNO TER - Douwes Dekker en Multatuli.
264503: (SLAUERHOFF, J.). BRAAK (INL.), MENNO TER - In memoriam J. Slauerhoff. Overleden 5 October 1936.
18612: BRAAK, MENNO TER - Hampton Court.
260855: (BUCKLAND-WRIGHT, JOHN). BRAAK, MENNO TER - Het carnaval der burgers. Een gelijkenis in gelijkenissen.
264377: BRAAK, MENNO TER - Man tegen man. (Luxe-exemplaar).
259459: BRAAT, L.P.J. - Vuur en as.
261016: BRAAT, L.P.J. - Getypte brief aan 'Beste Dick [Binnendijk]'.
258397: BRABANDER E.A., GERARD DEN - Drie op één perron. Verzen van Gerard den Brabander, Jac. van Hattum, Ed. Hoornik. Deel II.
15522: BRABANDER, GERARD DEN - Materie-man.
29540: BRABANDER, GERARD DEN - Adam en Eva. Samenzang in doorslag van typoscript.
255604: BRABANDER, GERARD DEN - Curve. Een keuze uit de poëzie van -.
19716: BRABANDER, GERARD DEN - Rembrandt en de miniaturen.
19717: BRABANDER, GERARD DEN - Curve. Een keuze uit de poëzie van -.
269444: (ART NOUVEAU). BRACHES, ERNST - Nieuwe Kunst - Toegepaste grafiek. Documentatie.
267009: (KLINGER, MAX). BRAHMS, JOHANNES - Ausgewählte Lieder. Zweiter Band.
255735: BRANDER, HARRY - Wat is er warmer dan haar schoot?
258757: BRANDT, WILLEM - De achterkant van de maan.
263510: (MORRIËN, ADRIAAN). BRANDT, WILLEM - Fetisj en feniks. Gedichten.
265846: BRANDWEER - "Ajax". N.V. De Boer's Asbestrubber Brandweermateriaal.
256475: BRANDWEER - Verordening op de brandweer en reglementen voor het personeel der brandweer (omslagtitel). Verordening op de brandweer te Rotterdam, vastgesteld 28 Julij en 13 Augustus, afgekondigd 7 November 1857, aangevuld 8 april 1858, afgekondigd 28 daaraanvolgende.
269181: (NIGHT OF THE LONG KNIVES). BRANTING, GEORG (PREFACE) - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. De Rijksdagbrand opgelost!
20134: BRASSINGA, ANNEKE - Drie jeugdgedichten. (Met een illustratie door Dick Snijders).
20130: BRASSINGA, ANNEKE - Brief uit Bolungarvík 1.
268827: BRASSINGA, ANNEKE - Gras.
268050: BRAUN, LILY - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. Met voorrede van F. van der Goes.
263195: BREDA, AART VAN - Van een clerc die begheerde Maria te sien.
2003: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander Jerolimo. (Met illustraties van Lex Metz).
21194: BREDERODE, G.A. - Enigheid is armoed.
253226: BREEN, LEO VAN - Het kwartet. Verzen.
258221: BREEN, LEO VAN - Het kwartet. Verzen.
250941: BREEN, LEO VAN - Lyriese portretten.
251604: BREEN, LEO VAN - Lyriese portretten. Omslagtekening van Alb. Goethals. (Met opdracht aan H. Klomp).
30976: BREEN, LEO VAN - De Stroomlijn.
264617: BREEN, LEO VAN - Het kwartet. Verzen.
30963: BREEN, LEO VAN - Een reis per leunstoel.
254598: BREEN, LEO VAN - Het gebit. De bedelares.
252004: BREMER, J. - Salto Mortale. Het leven der 3 Codona's.
264841: BREMT, STEFAAN VAN DEN - Aquitaans getijdenboekje. Tekeningen Solange Abbiati.
266339: BRESLAUER A.O. (COLLECTION), MARTIN - Catalog I. Seltene und wertvolle Bücher des XV., XVI. und XVII. Jahrhunderts. & 11 other early antiquarian booksellers' catalogues.
258019: BRETON, ERNEST - Pompeia. Suivie d'une notice sur Herculanum.
267259: (COUPERUS, LOUIS). BREUGELMANS, R. - Louis Couperus. Lion of the season.
13943: BREUGELMANS, R. - Het zegel van de libel. Sub Signo Libelli. Bevattende een bibliografie van de pers najaar 1983 - februari 1999.
267252: (COUPERUS, LOUIS). BREUGELMANS, R., & HARRY G.M. PRICK - Zeer kleine Couperologie voor Frédéric Bastet.
11921: BREUKERS, CHRÉTIEN - Verzameld werk.
262125: (HERMANS, W.F.). BREYER, KARL - Moskaus Faust in Afrika.
262840: BREYTENBACH, BREYTEN - Woordwerk (die kantskryfjoernaal van 'n swerwer).
262842: BREYTENBACH, BREYTEN - Breyten. Vertaling Adriaan van Dis. (Catalogus/ Nr. 20/1 van het tijdschrift Revolver).
205979: O'BRIEN, EDNA - Signed note.
259639: BROCKWAY, JAMES - Twee Gedichten. (Vertaald door Jelle L.S. Pijpers).
264843: BROECK, WALTER VAN DEN - Het beleg van Laken. Een moorddroom.
251125: BROEDELET, LUCIE - Idylle.
265662: (MISDAAD). BROES, W. - Berigt omtrent het leven, het karakter en de laatste godsdienst-aandoeningen der beruchte vergiftigster Hester Rebekka Nepping, met hare medepligtigen ter doodstraffe veroordeeld, om den moord van hare bijwoneresse, en van haren echtgenoot. Tot leering en waarschuwing zamengesteld door W. Broes, die, in zijne betrekking van leeraar bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam, haar vele weken in de gevangenis bezocht had.
10341: BROKKEN (RED.), JAN - Over F.B. Hotz. Beschouwingen en interviews.
253470: BROM, EDUARD - Grootstad. Verzen.
257445: BROM, GERARD - Vondels geloof.
251136: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). BROM, GERARD - Schaepman.
252710: BRONKHORST, BERT, EN FONS LEYTEN (RED.) - Vaart en verlangen. Verzen uit de Vox Veritatis.
205991: BRONNEN, ARNOLT - Die Exzesse. Lustspiel.
205992: BRONNEN, ARNOLT - Vatermord.
12654: BROOKE, RUPERT - The descent.
259477: (GLADSTONE, WILLIAM EWART). BROUWER, W., & LOUWERSE, P. - William Ewart Gladstone. Met een voorwoord van P. Louwerse en 15 Illustraties.
262758: BROUWERS, JEROEN - 'waar Maas en Waal tezamen spoelt...'.
262744: BROUWERS, JEROEN - Zonder onderschriften. Een brokje volkstoneel om naar te luisteren.
262745: BROUWERS, JEROEN - 'De bruid'.
262746: BROUWERS, JEROEN - 'Oom Igor'.
262747: BROUWERS, JEROEN - 'De toteltuin. Ten dele credo, ten dele wind'.
262754: BROUWERS, JEROEN - 'Over meester en leerling. Govaert Flinck ter ere, bij zijn 300ste sterfdag [en] Eten met Julia'.
258534: BROUWERS, JEROEN - Kalenders. (Met als frontispice een portretfoto van Herman Selleslags).
262741: BROUWERS, JEROEN - '(Inleiding) [en] Veldbloem, een distel'.
262742: BROUWERS, JEROEN - 'De vlieg en de bokshandschoen'.
262680: BROUWERS, JEROEN - Een beroemde naamgenoot.
262665: BROUWERS, JEROEN - Sisyphus' bakens. Vloekschrift. Feuilletons 8.
262643: BROUWERS, JEROEN - Sunken Red. Translated from the Dutch by Adrienne Dixon.
262755: BROUWERS, JEROEN - 'Pauselijke soldaten in opspraak'.
258463: BROUWERS, JEROEN - Van rondeel tot chanson.
258464: BROUWERS, JEROEN - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
258465: BROUWERS, JEROEN - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
258577: BROUWERS, JEROEN - Proefnummer. Feuilletons. Zomer 1996.
259113: BROUWERS, JEROEN - 'Robinson Crusoë en zijn voorbeeld. Bij de 300ste geboortedag van Daniël Defoe'.
259115: BROUWERS, JEROEN - 'Edith Piaf (1) de geboorte van een straatsirene [en] Edith Piaf (2) een straatmus slaat haar vleugels uit [en] Edith Piaf (slot) rumoer en zwijgzaamheid rondom legendarische vrouw'.
259132: BROUWERS, JEROEN - Originele zwart-witfoto door Frans Pans. 14,3 x 19,5 cm. Met op de achterzijde de naam van de fotograaf en allerlei potloodaantekeningen voor retouche.
263223: BROUWERS, JEROEN - 'Bezonken rood'.
250519: BROUWERS, JEROEN - Een beroemde naamgenoot.
262757: BROUWERS, JEROEN - 'Good old Lodewijk'.
259111: BROUWERS, JEROEN - 'Gedachtig Yolande, mijn kerstroos. Een decemberverhaal'.
259112: BROUWERS, JEROEN - 'La dolce vita. Het geweten van Rome'.
268537: BROUWERS, JEROEN, EN GERRIT KOMRIJ - De stilte bestaat uit zoveel antwoorden. Correspondentie 1980-1986. Bezorgd door Onno Blom.
263108: BROUWERS, JEROEN - 'Oom Igor [&] Veldbloem, een distel'.
250079: BROUWERS, JEROEN - Warme herfst. Met een ets van Tom Liekens.
263224: BROUWERS, JEROEN - 'De papieren Lullepijp'.
1566: BROWNING, ELIZABETH BARRETT - Sonnets from the Portugese and seven other poems. (Met een inleiding van Andreas Mayor).
263953: BRUGGEN PP, NIC VAN - Place des Vosges.
12340: BRUGGEN, CARRY VAN - Hedendaagsch fetischisme.
267676: (LION CACHET, C.A.). BRUGMANS, H. (RED.) - Officieel gedenkboek uitgegeven namens de Huldigingscommissie 1923 te Amsterdam ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria. (Luxe editie).
255989: BRUIJN, COR - Mooie portretfoto plus gesigneerd plaatje.
263262: BRUINS, D. - Beknopte Nederlandsch-Latijnsche woordenlijst ten gebruike bij vertaaloefeningen.
267616: (GEHEELONTHOUDERS). BRUINS JR., J.A. - Het maanmannetje. Met teekeningen van Mej. A.A. van Prooijen.
264273: BRUN, VINCENZ - Alkibiades. Roman.
203936: BRUN, VINCENZ - Alkibiades. Roman.
263115: BRUNENBERG, JO - Immagini Scoperte. In the Footsteps of Leonardo.
253557: BRUNS, MARIANNE - De uitverkorenen. Sportroman.
259709: BRUSSE, MARK - Handgeschreven brief aan 'Beste klaas'.
1229: BRUSSE, M.J. - Jacobus van Looy over zijn werk.
260468: BRY, JOHAN THEODOOR DE - Nates hiantes. (Omslagtitel: Die gat cruypers).
5286: BÜCH, BOUDEWIJN, KELLENDONK, FRANS & KOMRIJ, GERRIT - De doodongelukkige prins. Vijf klaagliederen.
267970: BÜCH, BOUDEWIJN - Herr Lonesome Gottlieb im Wiener Wald. Chansons de tristesse. (Met een verantwoording door de bezorger, 'Herr Dr. Lothar G. Mantoua D.D.').
267966: BÜCH, BOUDEWIJN - Herr Lonesome Gottlieb im Wiener Wald. Chansons de tristesse. (Met een verantwoording door de bezorger, 'Herr Dr. Lothar G. Mantoua D.D.').
267968: BÜCH, BOUDEWIJN - Rimbaud en Chypre.
267967: BÜCH, BOUDEWIJN - Le musée de la poésie.
13403: BÜCH, BOUDEWIJN - Het Zoenoffer.
204333: BUCHKUNST - Mitteilungen der Königlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe in Leipzig. Jg. 1. Heft 4. 1914.
251069: BUCHKUNST - Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik. Qualität im Sachsischen graphischen Gewerbe. 72. Jahrgang, Heft 3-4, 1935.
268337: BÜCHNER, GEORG - Dantons Tod. Ein Drama.
3837: BUCKLAND WRIGHT, JOHN - Seven Book-cover Designs. (Met zeven ontwerpen voor bandstempels, afgedrukt van de oorspronkelijke koperblokken).
260764: (QUERIDO, IS.). BÜCKMANN, L. - Is. Querido.
262491: BUDDINGH', C. - Praeter gallum cantat. Gedichten.
256137: BUDDINGH', C. - Het geïrriteerde lied.
260600: BUEGER, CHRIS DE - Fantasmagorie. Katalogus.
260602: BUEGER, CHRIS DE - Au-Pair.
265852: BÜHRMANN - Kalenders 1959. De GHB kalendertentoonstellingen staan weer voor de deur.
257655: BÜHRMANN - De Molenpost. Prijslijst voor grafische vakken. No. 153. 10 april 1952.
262389: BUISMAN J. FZN., M. - Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes. Alphabetische naamlijst. Met medewerking van F.J. Dubiez en een voorwoord van Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey.
267605: BUKOWSKI, CHARLES - Herrie & Hartstocht. Sound & Passion. Vertaling Susan Janssen.
201611: BULLA, HANS GEORG - Die Bücher, die Bilder, die Stimmen.
264172: BULLFIGHTING - Collection of 9 programmes and 26 entry tickets for bullfights in the Plaza de Toros de Palma de Mallorca, 1936.
260453: BULWER-LYTTON, SIR EDWARD - Paul Clifford.
260460: BULWER-LYTTON, SIR EDWARD - Paul Clifford.
255094: (MANN, THOMAS). BÜRGIN, HANS - Das Werk Thomas Manns. Eine Bibliographie unter Mitarbeit von Walter A. Reichart und Erich Neumann.
266800: BURGMEIN, J. - Le roman de Pierrot et de Pierrette. Historiettes musicales.
262566: BURNETT, FRANCES HODGSON - Little Saint Elizabeth & Other Stories. Illustrated by Reginald B. Birch.
262567: BURNETT, FRANCES HODGSON - Little Lord Fauntleroy.
258146: BURNETT, FRANCES HODGSON (&) ADRIANA - Dolly. Uit het Engelsch. (&) Ella. Eene novelle.
19436: BURNIER, ANDREAS - Bijna onzichtbaar.
260048: BURNIER, ANDREAS - Die Schrecken des Nordens. (Aus dem Niederländischen von Jürgen Hillner).
263432: BURROUGHS, EDGAR RICE - Tarzan de geweldige. Nederlandsche bewerking van G.W.E. van Balen.
258374: BURSSENS, GASTON - Ode.
11302: BUSKEN HUET, CONRAD - Parijs en omstreken.
268939: BUTLER, JOSEPHINE E. - Openbare zedelijkheid. Een stem in de woestijn. Met een inleidend woord van H. Pierson, Directeur der 'Heldring-gestichten' te Zetten.
268278: BYRON, LORD - Lyrical poems. Selected and arranged in chronological order. Wood engraving by J. Buckland Wright.
257373: CADMUS, PAUL - Autograph signed card to Selma Broughton.
255358: CALDWELL, ERSKINE - Original press photo showing Erskine Caldwell and actor Henry Hull.
257835: LAROUSSE CALENDRIER - Nouveau petit Larousse illustré - Calendrier 1933.
260662: LAROUSSE CALENDRIER - Nouveau petit Larousse illustré - Calendrier 1933.
268747: CALLENBACH - Een uiteenzetting over het doel van het boek Kerke-werk.
268749: CALLENBACH - Catalogus van Zondagsschool-uitgaven. Najaar 1938, 1939 en 1941.
268750: CALLENBACH - Catalogus.
268751: CALLENBACH - Collectie van ca. 40 gevarieerde drukwerken van uitgeverij Callenbach, jaren 30 - jaren 60.
205602: (KICKSHAWS). CAMI - A Masterful Missus and other Extravaganzas. Translated by John Crombie.
262163: CAMI, BEN - Handgeschreven brief aan 'Waarde Heer [Kees] Lekkerkerker'.
261754: (CLAUS, HUGO). CAMI, BEN - Brief aan Dorothy en andere verhalen.
204293: CAMPBELL, DAVID - General Hector A. Macdonald. A Biographical Sketch.
265214: (BINDING). CAMPBELL, KEN - Execution.
268043: CAMPE, JOACHIM HEINRICH - Bibliothèque des enfants et des adolescents, contenant des Historiettes morales, instructives et amusantes, propres à inspirer aux jeunes gens le goût de la vertu. Imitée de l`allemand de Campe. Nouvelle édition ornée de figures.
28528: CAMPERT, JAN - Drie vrouwen gaan uit.
266854: CAMPERT, REMCO & YSBRANT - Meisjes van plezier. (Met vier originele litho's van Ysbrant ·17·).
259646: (MEYER, WYBO). CAMPERT, JAN - Verzen.
253392: CAMPERT, REMCO - Na de troonrede. Verhalen.
260844: CAMPERT, REMCO - Straatfotografie. Tekeningen Lucebert.
266860: CAMPERT, REMCO - Iemand stelt de vraag.
268822: CAMPERT, REMCO - In de namiddag een standbeeld opwinden...
263328: CAMPERT, REMCO & YSBRANT - Openingen. (Met drie originele litho's van Ysbrant ·17·).
250621: CAMPERT, REMCO - (Affiche).
28372: CAMPERT, REMCO - Bewaarplaats.
263067: CAMPERT, JAN - Verzen. (Etiket op omslag).
266993: CAMPERT, REMCO - Beschreven blad.
268084: CAMPERT, REMCO, EN HANNES POSTMA - Zeven vrijheden. (Met vier originele kleuretsen à la poupée van Hannes Postma).
268820: CAMPERT, REMCO - Vier ansichtkaarten aan zijn moeder. 1. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Madame J. Broedelet'. 10,4 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Rem'. Niet gedateerd (datum poststempel: '6-10-1953'). 2. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Mrs. Joekie Broedelet'. 11,1 x 15,2 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Rem'. Gedateerd 'dinsdag 24 sept 75'. 10 regels tekst. 3. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Joekie Broedelet'. 10,5 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Remco'. Gedateerd 'Parijs 7 mei 1980'. 3 regels tekst. 4. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Joekie Broedelet'. 10,4 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Rem'. Gedateerd 'Parijs 9-2-82'. 4 regels tekst.
253292: CAMPERT, REMCO - Rechterschoenen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Charles Hofman).
254644: CAMPERT, JAN - Vijf jaren zomerzegels 1935-1939. Een opwekkend relaas. (Geïllustreerd door F.H.P. Reitmann).
7038: CAMPS, HUGO - Ritueel van heimwee.
23725: CAMUS, ALBERT - Pages choisies (gelezen door o.a. Jean Négroni, Michel Bouquet en Fabrice Rouleau).
260219: CAPE, JONATHAN - Now and Then. A Periodical of Books & Personalities Published Occasionally from Thirty Bedford Square by Jonathan Cape. Nrs. 30-62.
12498: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - De verzoening. (Met een illustratie van Ralph Chubb).
20872: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Non-entia.
900: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Antwerpen. (Met tekeningen van Ruud van Capelleveen).
261268: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - 'Mijn vriend Kuiper overtrof zichzelf'. Over de Aforismenreeks van L.J.C. Boucher.
254064: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Dutch Silverpoints. John Gray's struggle for fame in Holland.
16687: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Antidateringen.
260355: (LANOYE, TOM). CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Het moet niet mooi worden. De boeken van Tom Lanoye.
22482: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Ego (schrijver van het nachthuis).
250531: (KOMRIJ, GERRIT). CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Carmina. (Verantwoording bij Komrij's Mijn minnaars door Paul van Capelleveen).
7632: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Prototype.
9094: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Ego (schrijver van het nachthuis).
766: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Lord of Dantras.
13615: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - In ander licht en in een ouder huis (...).
100182: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Prototype.
22766: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Flat-opera. (Chestsonnetten).
23156: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Het mozaïek. Tekeningen Ruud van Capelleveen.
268690: CAPELLEVEEN, PAUL VAN (ALS:) HERMAN GORTER - Kiepsakee ter herinnering aan het samenzijn ten huize van Paul van Capelleveen en Ton Leenhouts op dinsdag 4 maart 2003 ter gelegenheid van de presentatie Dichter op het scherm Gerrit Komrij - Gerrit Kouwenaar.
257170: BARBER'S BUSINESS CARD - Maison Auguste, 46, Passage Jouffroy, 48 sous l'Horloge. (Ca. 1870).
266516: (INTERIOR DESIGN). PIERRE CARDIN - Intérieurs 50. Apogée de la Géometrie Curviligne. Synergon/ Re-Creation.
257144: CARLÈGLE, CHARLES ÉMILE (DESSINS) - La Laverine nettoie tout.
269440: (BROGGEL, WILLY). CARMICHAEL, AMY - Mimosa. Uit het Engelsch vertaald door J.H. Kuyper.
264865: CARMIGGELT, S. - Bij een bibliofiele uitgave.
263150: CARMIGGELT, S. ALS: DS. J. HANEBRAYER - Stadsleed. Een handvol verzen.
16689: CARMIGGELT, S. - Wat vind ik er nou zelf van.
12972: CARMIGGELT, S. - Thelonious en Picasso. Journaal van een kattenhuwelijk. Illustraties Ben Holkenborg.
267163: CARMIGGELT, S. - Vier kroegmannen. (Met tekeningen van William Kuik).
15907: CARMIGGELT, S. - Bezoek.
263159: CARMIGGELT, S. - Het buitenlands overzicht.
265595: CARMIGGELT, S. - Trouwen.
263148: CARMIGGELT, S. ALS: KAREL BRALLEPUT - Sonnet.
255978: CARMIGGELT, S. - Waarom? Daarom!
18360: (ELSSCHOT, WILLEM). CARMIGGELT, S. - Notities over Willem Elsschot.
259816: CARMIGGELT, S. - 'Voorwoord'.
263158: CARMIGGELT, S. - De Directie.
263137: CARMIGGELT, S. - Wat vind ik er nou zelf van.
250113: (HERMANS, W.F.). CARP, E.A.D.E. - Suggestie.
259747: (ACHTERBERG, GERRIT). CARRASQUER, FRANCISCO - Carta de Holanda.
261297: CARRASQUER, FRANCISCO - De vertraagde boodschapper. Twaalf hedendaagse Spaanse dichters. Samengesteld en ingeleid door Francisco Carrasquer. Poetry International Serie.
263314: (HERMANS, W.F.). CARRASQUER, FRANCISCO - Baladas del alba bala.
204464: CARRASQUER, FRANCISCO - Huizinga o el equilibrio imposible.
205340: CARRINGTON - (JEAN DE VILLIOT) - Eaux-fortes pour l’illustration de Étude sur la Flagellation en France & en Angleterre au point de vue médical et historique.
267571: CARRINGTON (JEAN DE VILLIOT) - Mysteres de la maison de la verveine. Adapté de l'anglais par Jean de Villiot. Illustrations par Adolphe Lambrecht.
266965: CARROLL, LEWIS - Alice's avonturen in het Wonderland. Opnieuw verteld door Antoinette van Dijk. Met 23 kleine en groote platen.
267661: CARROLL, LEWIS - 22 black-and-white press photos of the musical film Alice in Wonderland (1972).
258790: CARSTENS, A.L. - De band tussen Oranje-Nassau en Nederland. Uitgegeven ter gelegenheid van het Gouden Regerings Jubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. (Met o.a. een mooi portret van Wilhelmina door S.L. HARTZ).
22585: CASANOVA - Het Duel ofwel een proeve van de levensgeschiedenis van de Venetiaan G.C. Vertaling Ike Cialona. (Met originele litho's van Matthijs Sluiter).
203543: CASEMENT, ROGER - Some Poems.
254120: TRADE CATALOG - Coffres-Forts, Meubles en Acier RIBEAUVILLE.
259723: (AVIATION). TRADE CATALOGUE - La Locomotion Aérienne. Offert aux membres du Corps Médical par P. Longuet, Pharmacien de 1re Classe. La Livre d'Or de l'Aviation. (Preface by Georges Legagneux).

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)

12/15