Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
257122: (BOEKENWEEK 2009) - Nijgh & Van Ditmar. Boekenweek 2009. Tjielp Tjielp.
255871: (ZILVERDISTEL) - Zilverdistelboeken uitgegeven en in bewerking MCMX-MCMXIV.
268886: (ZILVERDISTEL) - Een 'Haagse uitgeverij'. De Zilverdistel in het geding.
267650: (VLIEGER, J.) - Soldaten-spreekwijzen.
4684: [MARIUS, L.] - Amstelredams eer ende opkomen, door de denckwaerdighe mirakelen aldaer gheschied, aen ende door het H. Sacrament des Altaers.
250320: (HERMANS, W.F.) - (Reclame-affiche voor Ruisend gruis).
250321: (HERMANS, W.F.) - (Affiche ter gelegenheid van de Prijs der Nederlandse Letteren 1977).
268356: (RETHAAN MACARÉ-ONTIJD, FLORENTINE) - Londen en de Wereld-Tentoonstelling, of Veertien dagen in de hoofdstad van Groot-Brittannië, in den Jare 1851. Met eene plaat.
270394: (RAVEEL, ROGER) - Raveel. Stedelijk Museum Amsterdam.
258069: (AVIATIK). DEUTSCHE LUFTSPORT AUSSTELLUNG 1932 - Luftfahrt Literatur. Originalbriefumschlag von DELA 1932 mit Werbeanzeigen.
6245: (EEDEN, FREDERIK VAN) - Liber amicorum dr. Frederik van Eeden. Aangeboden ter gelegendheid van zijn zeventigsten verjaardag 3 april 1930.
259843: (BROUWERS, JEROEN) - Manteaukrant, aflevering 3 (oktober/ november 1968).
269833: [SANDBERG, WILLEM] - Lectura sub aqua. (Experimenta typografica 1. Reprint).
268510: (HAUSER, KASPAR) - Bijdragen tot de geschiedenis van Kaspar Hauser.
22380: (BOEKENWEEK 1957) - Boekengids no. 26. Algemene editie.
24926: (VESTDIJK, S.) - Werken van S. Vestdijk.
263186: (BOSMAN, ANTHONY) - Paul Klee. In memoriam.
260782: (MORRIËN, ADRIAAN) - Schrijver Adriaan Morriën. Vriendschap voor een buurt.
267624: (BINGER, MAURITS) - Les nouveaux Musées d'Europe: La Belgique édité à l'occasion des noces d'argent de Mr et Mme Per Lamm.
264533: (SLAUERHOFF, J.) - In memoriam J. Slauerhoff. Themanummer Proloog.
264536: (SLAUERHOFF, J.) - (Affiche voor Verzamelde gedichten).
264537: (SLAUERHOFF, J.) - (Affiche voor J. Slauerhof (sic) Jan Pieterszoon Coen).
21027: (CARMIGGELT, S.) - Portret door Paul Citroen.
20861: [HERINGA, P.M.] - Ron.
266831: [BORDEWIJK-ROEPMAN, JOHANNA] - Uit het diepst van mijn hart. [Gedicht door J.J.G. Zwanniken op muziek gezet door Johanna Bordewijk-Roepman].
263921: KRASNAPOLSKY MENU 1901 - Menu in de vorm van een champagnefles die in een ijsemmer kan bewegen. (Paper Movable - Champagne Bottle in Bucket).
253114: (REVE, GERARD) - Persbulletins.
269040: (GROOT, JAN H. DE) - Gebed voor ons nieuwe leger.
269112: (CLAUS, HUGO) - Hugo Claus 65. (Met een uitgebreide verantwoording door Gert Jan Hemmink).
263361: (DUIJMAER VAN TWIST, A.J.) - Catalogus van geschriften en boekwerken, voornamelijk betrekking hebbende op de litteratuur der Nederlandsche koloniën, afkomstig uit de boekerij van wijlen Mr. A.J. Duijmaer van Twist, Oud-Gouverneur Generaal van Neerl. Oost-Indië, en namens hem vermaakt aan de Athenaeum-bibliotheek te Deventer.
256339: (GELDER ZONEN, VAN) - Wat verloren ging... en weer werd opgebouwd. VGZ na EEN jaar.
254358: (BOEKENWEEK 1997) - Waar vind ik mijn God.
267850: [THOMASSEN, KEES] - Thalamus. Onregelmatig verschijnend blad voor wie wij willen heten. Aflevering 1.
264320: (HET BESCHREVEN BLAD) - Tien jaar Het Beschreven Blad 1983-1993.
16878: [LIEBENTRAU, H.G. (= P.M. HERINGA)] - Everglades. Hamba Ngehashi to a friend. (Met een vignet gesneden door Pam G. Rueter).
258581: (BROUWERS, JEROEN) - 'Toneelgroep Centrum speelt Jeroen Brouwers'. Bierviltje.
268195: (PEIJPERS, W.N.) - De wegen der misdaad. Tafereelen uit de lijfstraffelijke regtspleging.
259696: (COLLECTIE BELGISCHE KUNSTENAARS) - Collectie gesigneerde foto's, flyers en brieven van een veertigtal Belgische kunstenaars, soms in de originele envelop.
260243: (WARREN, HANS) - Hans Warren. De collectie van Niek Oele. Catalogus 53. (Met een inleiding van Menno Voskuil).
13635: (EGIDIUS-LIED). - (Met een gesigneerde houtgravure van Pam G. Rueter).
14971: (NIJLEN, JAN VAN) - Over de gedichten van Jan van Nijlen.
254308: (SIJTHOFF) - Raambiljet voor De hemel omringt ons van Howard Spring.
267845: (DE UITVRETER) - Efemera: twee verhuisberichten van (Jessica Endert en) Sjoerd van Faassen.
262845: (BOOVEN, HENRI VAN) - Handboek der sporten. Deel 4. Uitgegeven met voorkennis van het Nederlandsch Olympisch Comité, in opdracht zijner Sub-Commissie voor de Schooljeugd. Met een voorwoord van wijlen F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken (...) en een woord van aanbeveling van M.F. Graafland (...). Onder redactie van K.H. van Schagen.
21395: (MARSMAN, H.) - Zoo juist verschenen.
270010: (BREUKEL, KOOS) - Me We. Texts: Erwin Mortier and Hedy van Erp. (Met gesigneerde opdracht van Koos Breukel aan Joost Zwagerman). (Vertaald door Brian Doyle, Iris Maher en Hedy van Erp).
267649: (SCHMIDT, ANNIE M.G.) - Bekijk het bestaan met nieuwe ogen. (Reclame voor boeken van Annie M.G. Schmidt en Simon Carmiggelt).
259501: (KIPLING, RUDYARD) - Jungle Dances and their Variations.
265170: [RIEMSNIJDER, H.] - Galante dichtluimen.
258017: (MARSMAN, H.) - Gedrukte herinnering van de tandarts aan 'Weled. Gestr. Heer/ Mr. Marsman/ Oudwijkerlaan 4bis'.
268840: (LEONARD, JOS) - Franciana. Opinion - anecdotes - pensées de Monsieur Anatole France recueillies par Jos. L. Dirick.
258754: (BOEKENWEEK 1963) - 25 gedichten. (Boekenweek-aflevering van De Boekenkorf, literair tijdschrift van De Bijenkorf).
265883: (HOTZ, F.B.) - Collectie van 14 grammofoonplaten uit het bezit van H.W. Kunst.
264249: (MOERKERKEN, E. VAN) - Ex libris Emiel van Moerkerken. Cineast/fotograaf/psycholoog/schrijver/surrealist.
19527: (LAZARILLO DE TORMES). - Het leven van Lazarillo de Tormes en over zijn wederwaardigeheden en tegenslagen. (Opnieuw vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Prof.dr. C.F.A. van Dam. Houtsneden van Jan Bons).
268349: (AITCHISON, ROBERT T.) - And Thus It Came To Pass That the Child Was Named...
265540: (ROLAND HOLST, R.N.) - Marsyas of de betooverde bron. Mythische komedie in drie bedrijven door Balthasar Verhagen. Muziek van A. Diepenbrock. Decors & costumes ontworpen door R.N. Roland Holst. Dans ingestudeerd door de dames A. Beck en M. Adama van Scheltema, leerlingen van Dalcroze. Regie Willem Royaards.
21202: (ORNAMENTEN & C.) - Ornamenten & c.
20458: (ASTÈR) - (Drie prospectussen).
258765: (VLIEGER, J.) - Och Jantje wil niet huilen. Met 8 gekleurde plaatjes.
267350: (ELSSCHOT, WILLEM) - Themanummer Boelvaar Poef (Orgaan van het L.P. Boongenootschap).
267346: (ALMANAK) - Aarts' letterkundige almanak. 1980-1991. (Onder redactie van Dick Welsink en Willy Tibergien).
270346: (NVDB) - Mededeeling No. 1 - Maart 1943.
266503: (MAREÉ, PIET). - Jaarverslag AVRO. Wat 1932 bracht.
264252: (CHRISTO) - art, art & art...
270013: (VINGERLING, EVI) - Evi Vingerling. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman). (Met bijdragen van Steven ten Thije en Marijn van Kreij).
267965: (KESSLER, HARRY GRAF) - (Brieven aan Harry Graf Kessler:) J.H. MASON, Brief aan Harry Graf Kessler. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink); Eric GILL, Brief aan Harry Graf Kessler. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink); Bennett A. CERF, Brief aan Harry Graf Kessler. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
259742: (ACHTERBERG, GERRIT) - Collectie ephemera.
17166: (SLAUERHOFF, J.) - Tentoonstelling van de werken van J. Slauerhoff ter gelegenheid van de verschijning van zijn verzamelde werken van 12 t/m 23 maart 1940.
254937: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Originele zwart-witfoto van Van Deyssel aan het diner met twee kompanen.
254980: (ESTADO NOVO) - Telefones. Realizações do Estado Novo.
254195: (LANGE, ALLERT DE). - Raambiljet voor Koren en Soldaten van Ashihei Hino.
264317: (HET BESCHREVEN BLAD) - Tafelredes Het Beschreven Blad 1985-1993. (Verzameld door Bert Sliggers).
264321: (HET BESCHREVEN BLAD) - XXIX & LV.
257124: (BOEKENWEEK 1995) - Diogenes. Najaar '94.
263497: (PIJPER, WILLEM) - Rondrit om het IJsselmeer. Bewijs van deelneming.
263750: (CLAUS, HUGO) - Tijd en mens. Tijdschrift van de nieuwe generatie.
263706: (BLITZ, ANDRIES) - Geeft 'n boek uitgegeven door Andries Blitz Amsterdam. (Uitgeversreclame).
263170: (FARMER, JOHN S.) - Vocabula amatoria. A French-English glossary of words, phrases, and allusions occuring in the works of Rabelais, Voltaire, Molié`re, Rousseau, Be´ranger, Zola, and others, with English equivalents and synonyms.
270209: (PLOEG) - Tentoonstelling De Ploeg in de zalen van Pictura. Catalogus April 1936.
270377: (KLOOS, WILLEM) - Eere-comité huldiging Willem Kloos op 6 mei 1934.
265927: (HERMANS, W.F.) - Soil conservation. An international study.
267626: A.N.W.B. - De regels voor den weg.
267168: ANTWERPEN 1937 - Antwerpen führt noch immer stolz die Hanse-Farben: weiss-rot.
267584: (KEES) - Amicis Sacrum (Aan vrienden gewijd). (Met een toelichting [door Kees Thomassen]).
265586: (CARMIGGELT, S.) - Carmiggelt Bulletin 11. Laatste nummer. Laatste nummer [...] Laatste nummer.
265585: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens].
263155: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens].
265590: (CARMIGGELT, S.) - ooit 'ns carmiggelt ontmoet? en..., beviel 't?
265591: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Annette Assendelft keramiek.
265597: (CARMIGGELT, S.) - Bewijs van goed gedrag.
269483: (STOLS, A.A.M.) - L'Art typographique dans les Pays-Bas depuis 1892. Préface par Charles-Léon van Halsbeke.
269175: (VAKBOND). N.V.V. - Fascisme of socialisme? Wat eischt het gemeenschapsbelang? Feiten ter overdenking.
262598: (BINNENDIJK, D.A.M.) - Prisma van de twintigste eeuw: D.A.M. Binnendijk. Catalogus 59.
15613: (BOEKENWEEK 1934) - (Losse prentbriefkaarten uit het Boekenweekgeschenk 1934).
268887: (QUID NOVUM PERS) - 7 correspondentiekaarten voor philologen.
266071: (STOKVIS & ZONEN, R.S.) - De Industrieele Gids. Handel en kunst.
258863: (QUERIDO) - Een collectie goede boeken. (Prospectus).
259494: (NYPELS, CHARLES) - La prophétie de Ioel. (With illustration in colors, two-color initials and large publisher's vignette by Henri JONAS.) (INSCRIBED by Nypels).
256433: (DE CARBOLINEUM PERS) - Collectie van acht prospectussen.
267445: (KURVERS, ANTON) - Amsterdam: stadsontwikkeling, volkshuisvesting.
22612: (BORSTIUS, JACOB) - De predicatie van 't lang-hayr gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienelijke stad genaamt -.
267176: [PÜCKLER-MUSKAU, HERMANN VON] - Vorletzter Weltgang von Semilasso. Traum und Wachen. Aus den Papieren des Verstorbenen. Erster Theil: In Europa. Erste Abtheilung.
2877: (SLAUERHOFF, J.) - Themanummer Groot Nederland.
256823: (VALÉRY, PAUL.) - Hommage des écrivains étrangers à Paul Valéry.
256856: (VLIEGER, J.) - Jan de Luiaard.
256954: (KORTUM, C.A.) - Die Jobsiade. Ein grotesk-komisches Heldengedicht von D. C.A.K. In drei Theilen. Neueste Original-Ausgabe.
257108: (BOEKENWEEK 1939) - Belangrijke Boeken van Van Loghum Slaterus N.V. Arnhem.
256540: (GERHARDT, IDA G.M.) - Programma voor de uitreiking van de prijs voor meesterschap 1979 aan dr. Ida G.M. Gerhardt in het Groot Auditorium van het Academiegebouw te Leiden op 3 november 1979. Juryrapport.
256588: (DE UITVRETER) - Plop! Magazine ter bevordering van het jaar. Extra editie!
256516: C.O.C. - Een welkom van het hoofdbestuur aan onze nieuwe leden.
258841: (TIELKEMEIJER, G.W.) - Geene rozen zonder doornen. Een zestal verhalen uit het dagelijksche leven.
269092: (BETWEEN OLIVER CROMWELL AND HUGH PETER, FROM HELL) - Rede-kavelinge tusshen Olivier Cromwel en meester Peter, wegens de saecken, en jegenwoordigen toestant in Engelandt. In Cromwels-stadt, in de Hel nieuw gebouwt, door de fabricq, en inventie van Lord Protector.
266634: ALMANAK 1846 - Van Zwaamen's en Thompson's Koopman's kantoor- en zak-almanak voor 't Jaar onzes Heere Jesu Christi 1846, Aanwyzende de jaarmarkten, kermissen, paarde- beeste- en leermarkten, reken- en schouw, het varen der beurtschepen en trekschuiten van en naar verschillende plaatsen. Als mede de maans- op- en ondergang, eclipsen, watergety, enz. enz.
13213: (EGIDIUS-LIED). - (Met een oorspronkelijke houtgravure van Pam G. Rueter).
264368: (NOORD-AFRIKA) - Drie luxe reisgidsen uit ca. 1930.
267539: (BERNERI, CAMILLO) - L'Unique. Supplément aux nos. 154 à 158. Camillo Berneri.
256858: (SCHUITEMA, PAUL) - Wat gij bij de hand wilt hebben. (Advertising leaflet for dictionaries).
260706: (CAVELL, EDITH) - De dood van Edith Cavell. (De omslagtitel noemt haar 'Edyth').
15326: (BOEKENWEEK 1963) - Goed geboekt. 30/III-6/IV '63. Boekenweek: Europa en het boek. (Omslag en tekeningen Jan Kuiper).
269343: (KRIMPEN, J. VAN) - The Book of Psalms. Printed according to the authorised version of the Holy Bible. MDCXI.
265802: (AVIATION MAGAZINE) - Der deutsche Flieger. Amtliche Zeitschrift des Bundes Deutscher Flieger 1919/1920. Doppel-Nummer 1-2.
268467: (HET BESCHREVEN BLAD) - Tien jaar Het Beschreven Blad 1983-1993.
270231: (KLOOS, WILLEM) - 'Masochisme'. Afschrift naar 'De Nieuwe Gids Dec. 1899.'
267847: (DE UITVRETER) - Henr. Bruno's Mengel-moes van verscheyde gedichten op allerhande voor-vallende saecken. Tot Leiden, by Salomon Wagenaer 1666. (&) Rookers-lied geplukt uit de Studenten Almanak voor 1817. Opnieuw in de lucht geblazen door De Uitvreter te Zoeterwoude in het jaar 1997.
267766: N.S.B. - Mussert's veertien punten program. Hitler's leerling.
25215: (GERHARDT, IDA G.M.) - De nieuwe ploeg. Boekennieuws van de Wereldbibliotheek.
251261: (NIEUWENHUIS, THEO). (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Prospectus: 'Verschenen: Een liefde door L. van Deyssel - Tweede druk.'
267823: (DE UITVRETER) - Kees! Ga je mee? Nieuw kermislied.
259051: (HOMOSEXUALITY). (ARTUS, SIEUR D'EMBRY, THOMAS) - Description de l'isle des hermaphrodites. Nouvellement decouverte, contenant les moeurs, les coutumes & les ordonnances des habitans de cette isle, comme aussi le Discours de Jacophile à Limne, avec quelques autres pièces curieuses. Pour servir au supplement au Journal de Henri III.
269472: (ROOS, S.H. DE) - Letterproef der Lettergieterij "Amsterdam" voorheen N. Tetterode = Spécimen général de la fonderie "Amsterdam" successeur de N. Tetterode.
269473: (ROOS, S.H. DE) - Letterproef der Lettergieterij "Amsterdam" voorheen N. Tetterode = Spécimen général de la fonderie "Amsterdam" successeur de N. Tetterode.
266769: (KOMRIJ, GERRIT) - GK. Gedichten voor Gerrit Komrij.
30279: (GELDERLAND) - Gelderland in proza, poëzie en prenten.
270014: (CREMER, JAN) - Jan Cremer. Zeegezichten. Seascapes. (Met gesigneerde opdracht van Jan Cremer aan Joost Zwagerman).
265899: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Een pic-nic in proza. Bloemlezing uit "De Nieuwe Gids".
261478: (STOLS, A.A.M.) - Nieuwe uitgaven 1948.
260384: (PERRON, E. DU). 'S-GRAVESANDE, G.H. - E. du Perron. Journalistieke Herinneringen. Gevolgd door Bibliographie zijner Werken door Fred Batten en A.A.M. Stols. Met reproducties naar photo's, teekeningen en manuscripten. Laatste revisie.
269091: (LESLIE, HENRY) - De martelisatie van koninck Karel, ofte siin over-een-kominge met Christo in siin lyden. Ghepredickt in een Sermoen op het 1. Cor. 2.8. in het by-wesen van Sijn Majesteyt van Groot Brittangien ende de Princesse van Orangien, te Breda. Junij 13. Nieuwe stijl, Anno 1649.
270360: (HOYTEMA, THEO VAN) - Het nagelaten werk van Theo van Hoytema. Catalogus der schilderijen, aquarellen, lithographiën, enz. Veiling 14 november 1917 te 10 1/2 ure in de groote veilingzaal, Doelenstraat 16-18.
269352: (MOESMAN, J.H.?) - Episoden uit het leven van een jongen wijsgeer of de werking der verliefdheidsbacil uit een ernstig oogpunt beschouwd. Nieuw prentenboek voor oud en jong.
268248: (HET GONST) - Zootje lood & De wet van Lisqwer.
258538: (BROUWERS, JEROEN) - Rust roest. Hulde- en handdruk voor Jeroen Brouwers. (Met linoleumsneden van Peter Yvon de Vries).
267453: FIAT 500 - De nieuwe Fiat 500. Type 110. Handleiding. (1960).
260268: (BOON, LOUIS PAUL) - Fondscatalogus.
260270: (BOON, LOUIS PAUL) - A. Manteau Uitgeversmaatschappij.
255882: (WOLKERS, JAN) - Drie aanbiedingsboekjes van uitgeverij Meulenhoff.
265226: (GRUNBERG, ARNON) - (Flyer voor het optreden 'Speak of the devil. Readings at Hell feels the acrid sting of Betrayal' op 3 februari 1999 in New York).
265238: (GRUNBERG, ARNON) - Collectie van 6 boekenleggers, die reclame maken voor (uitgaven/voorstellingen van) Grunberg (o.a. Huid en Haar, Tirza, Figuranten als dwarsligger).
265319: [LAAR, J.J. VAN] - Physiologie van De Nieuwe Gids, Twee-maandelijksch Tijdschrift (...).
270307: (MADONNA) - (8 boeken): Madonna. Unauthorized (1991), Like a Virgin. Madonna Revealed (1991), Desperately Seeking Madonna (1993), The I Hate Madonna Handbook (1994), Encyclopedia Madonnica (1995), Madonna. The Rolling Stone Files (1997), Madonna. De vele gezichten van een popster (1999), Madonna. Van idool tot icoon (2001).
260719: (RUEBSAMEN, HELGA) - Feestelijke uitreiking van de Anna Bijns Prijs voor Proza 2003 aan Helga Ruebsamen.
265458: (RUSSIAN FILM BOOKS) - Two biographies of film stars in Russian - Harry Piel and Mae Murray.
869: (NYPELS, CHARLES) - In memoriam Charles Nypels 1893-1952.
254007: [VROLIJK, MAARTEN] - Tusschen de stormen.
257102: (BOEKENWEEK 1937) - Tentoonstelling van Exlibris en Gelegenheidsgrafiek uit de verzameling van Ir. Eug. Strens.
262969: (COUPERUS, LOUIS) - Dekblad voor een doos Louis Couperus-sigaren.
21394: (MARSMAN, H.) - Zwart op Wit. Internationale boekengids.
269676: [KNUTTEL, MARIJKE] - Uitzicht. (Jaarwisselingsgeschenk).
256090: (MULISCH, HARRY) - Programma van de uitreiking der literaire prijzen 1977 van de Jan Campertstichting.
267587: (BESCHREVEN BLAD) - Gekrakeel in het loket of een bok op stelten.
259701: (COLLECTIE NEDERLANDSE KUNSTENAARS) - Collectie gesigneerde foto's, flyers, brieven en losse handtekeningen van 81 Nederlandse kunstenaars, veelal in originele envelop en aangevuld met knipsels.
269481: (ROOS, S.H. DE) - Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. 1948.
262119: (HERMANS, W.F.) - Tydskrif vir letterkunde. Nuwe reeks XX: 4. November 1982.
205054: (GEISSLER, FRIEDRICH JAKOB KURT) - Das Dirnentum und der Dirnengeist in der Gesellschaft. Ein Reformbuch der Sittlichkeit von einem Freunde der Menschheit.
21868: (NYPELS, CHARLES) - Charles Nypels (1895-1952).
265571: (SCHLESINGER, STEFAN) - Drukwerk dat door volmaakte verzorging van foto's, cliché's, papier en druk imponeert.
266701: (PATRIOTTENTIJD). (EEN GRONINGSE ORANGIST) - Aan mijne stad en landgenoten.
262316: (KOUWENAAR, GERRIT) - Themanummer De Revisor.
268254: (CARMIGGELT, S.) - Carmiggelts op Steeg. (Titel en inleiding: dr. P.J. Koets. Foto's en vormgeving: Adri M. Leijdekkers).
263872: (HOPMAN, FRITS) - Twee handgeschreven brieven en een handgeschreven briefkaart aan 'Zeer Geachte Heer [= K. Lekkerkerker]'.
269604: (ARMANDO) - Armando.
5828: (BOEKENWEEK 1935) - Boekenweekzegel 1935 ('geeft 'n boek').
3746: (DUINKERKEN, ANTON VAN) - Onder Gods ogen.
267530: [GELZER, J.H.] - Bijdrage tot de geschiedenis van het Radicalismus en Communismus. Uit het Hoogduitsch. Met een voorwoord van Mr. A. Mackay.
250360: (HERMANS, W.F.) - (Affiche voor de W.F. Hermans-expositie in de Boekenbeurs in de Pieterskerk in Leiden.)
250361: (HERMANS, W.F.) - (Affiche van de Dienst Kunst en Cultuur Groningen).
259629: [HEEROMA, K.H.] - Margrieten. (1e en 2e druk).
251551: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK 1873 - Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1873. Hoofdredactie J.C.W. Quack, predikant te Bemmel. Lid van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. Negen en dertigste jaargang. Met twee plaatjes.
203295: [SANDBERG, WILLEM] - Experimenta typografica 3: Gnothi se auton.
260205: (ARBUTHNOT, F.F.) - Sex Mythology including an Account of the Masculine Cross.
31124: (BOEKENWEEK 1962) - Persbericht. Het Nederlandse Boekenweekgeschenk 1962.
31129: (BOEKENWEEK 1963) - Boekenweek 1963 (30 maart - 6 april). Europa en het Boek.
9544: (ELSSCHOT, WILLEM) - Openbare veiling van de verzameling Willem Elsschot. Moderne schilderijen, verzameling oude Perzische tapijten, antieke meubelen, kunstvoorwerpen. Op dinsdag 25 oktober 1966 te 14.30 uur in de Zaal Van Herck, Leopoldstraat 57, Antwerpen.
28321: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Met zulk een vreemde zoo vreemd een woord.
28332: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Collectie van ruim 100 knipsels rondom Lodewijk van Deyssel vanaf ± 1934.
28320: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Originele, contemporaine foto van een buste van Lodewijk van Deyssel door de beeldhouwster Nel Bakema (1902-1992).
270217: (BOEKENWEEK 1974) - Feesten bij Couperus. Tentoonstelling Boekenweek 1974. Pulchri Studio 5 tot 9 maart.
265470: (MASON, PERRY) - Het Nieuws van het Jaar. Perry Mason-nummer. (Reclame-uitgave).
267843: (DE UITVRETER) - Efemera: huwelijksaankondiging Marieke van Delft en Reinder Storm + geboortekaartjes van Rosa en Edo Storm.
267844: (DE UITVRETER) - Efemera: drie verhuisberichten van De Uitvreter alias Kees Thomassen.
254351: (BOEKENWEEK 1958) - Boekengids no. 29.
269822: CAPITULATIE 1945 - Foto's capitulatie-onderhandelingen Nederland. 5 mei 1945 te Wageningen.
254797: (LEOPOLD, H.P.) - Collectie van 25 prospectussen.
265071: (SLAUERHOFF, J.) - Collectie van zeven prospectussen. 1932-1959.
256461: (VIJFTIGERS) - Vieren delen. Gedichten van Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus & Simon Vinkenoog.
269893: (ABOUT KING JAMES II, HIS SON THE PRINCE OF WALES, AND THE PRINCE OF ORANGE) - Nieuwe voorseggingen, wegens het besluyt van de staeten, en rijcken, van de werelt. Behelsende de desseynen van den Koning van Engeland; de intrigues van het Franse hoff; of vervolg van 't orakel; de geboorte, en opvoedinge van den Prince van Walles.
268735: (CLAUS, HUGO) - Hugo Claus 65. (Met een Verantwoording en een Nadien door Gert Jan Hemmink).
270312: (ABC-BOEK). (SWILDENS, J.H.). - Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd.
268161: (HAARLEM) - Ick gingh op eenen morgen al door den Aerden-hout. (Met twee originele, gesigneerde etsen van Poppe Damave).
268836: (LEONARD, JOS) - Catalogus der tentoonstelling van Studio Novio in het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen, gehouden van 3n tot 26n Maart 1928./ Studio Novio expose au Musée Plantin-Moretus à Anvers, du 3 au 26 mars 1928. Voici le catalogue.
17712: (HERMANS, W.F.) - (Extracts).
267334: (COUPERUS, LOUIS) - 'Louis Couperus 1863-1923'. Sigarettenzijdje met portret.
270175: (BOEKENWEEK 2015) - Psychodelicaatjes. Effectieve waanzin-stillers. 18 tabletten. Verrijkt met Boeken-weekmakers! In te nemen tussen 6 en 16 maart 2015.
31205: (BOEKENWEEK 1956) - Boekenweek 1956. (...) Voordrachtsavond op Dinsdag 28 Februari 1956 (...) in de grote zaal van Amicitia, Westeinde 15. Optreden van Albert en Ellen Vogel. (En:) Literair Forum. Onderwerp: De fatsoensnorm in de literatuur. Forumleden: Anna Blaman - Jeannev. Schaik-Willing - Alfred Kossmann - Jos. Panhuysen. Discussieleider: Prof.Dr. S. Dresden.
259522: (MEZGER, JAN) - Scheveningen. Seizoen 1950.
269177: (KOENEN, MARIE) - De werken van Marie Koenen.
265702: (ROLAND HOLST, A.) - De volgende boeken van A. Roland Holst zijn verschenen bij A.A.M. Stols' Uitgevers-Mij - Maastricht.
266745: CHICAGO WORLD'S FAIR 1893 - Chicago und die Columbische Weltausstellung 1893. Mit Zustimmung des Reichs-Kommissars zusammengestellt.
262068: (CLAUS, HUGO) - Originele tekening op Tijd en mens 15 waarin opgenomen Podium, jrg. 3, afl. 3, (september 1952).
269452: REMINGTON TYPEWRITER NOISELESS 10 - Feel Alive at Five. Make the Five O'Clock Test with Remington Noiseless. (1938).
254234: (COUPERUS, LOUIS) - Circulaire van het Louis Couperus-Comité.
23571: (EMANTS, MARCELLUS) - Marcellus Emants-kalender 1903.
264390: (DE SLEGTE) - Collectie van negen reclameuitingen van De Slegte: vijf geniete boekjes (mei/juni 1957, zomerkoopjes 1957, jan./febr. 1960, zomer 1992, ongedateerd), drie kranten (november 1968, december 1969, aug./sept. 1972) en een gevouwen flyer (ongedateerd).
254689: (SCHELTENS & GILTAY) - De Oorlog in Woord en Beeld.
254690: (SCHUYT) - Collectie van 4 prospectussen.
254806: (JUNG, CARL GUSTAV) - Collectie van 6 prospectussen van Nederlandse uitgaven.
264236: (BECKETT, SAMUEL) - Het Beckett Blad (nr. 2).
267875: (EMANTS, MARCELLUS) - Een kind. (Serie Hollandsche Novellen 1905-1906.)
263149: (CARMIGGELT, S.) - Carmiggelt Bulletin 9.
266425: (EEDEN, FREDERIK VAN) - Feestwijzer voor de viering van het 250-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam 19-24 Juni 1882.
261995: (CLAUS, HUGO) - SVB slotakkoord. (Omslagtitel: Het gerucht. Hugo Claus koopt Nobelprijs.)
270291: STUDENTENMASKERADE 1835 - Optogt gehouden door de heeren Studenten der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835. Voorstellende de intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada, op den 6 January 1492.
254810: (QUERIDO) - Keuze uit sedert de bevrijding verschenen boeken van Em. Querido's Uitgeversmij. Winter 1947.
254126: (SPIER, JO). NEDERLANDSCHE BOEK 1940 - Het Nederlandsche Boek 1940. (Met tekeningen van Jo Spier).
267963: (REVE, GERARD) - (Drie brieven aan Gerard (Kornelis van het) Reve:) Anna BLAMAN, Brief aan Gerard. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink); Ida GERHARDT, Brief aan Gerard Reve. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink); Godfried BOMANS, Brief aan Markies van het Reve. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
20744: (VRIESLAND, VICTOR VAN). P.E.N. - Report. Compte-rendu. 26th International Congress of the P.E.N.
266587: [PERRON, E. DU] - Een Voorbereiding. Zijnde de cahiers van Kristiaan Watteyn. Met een tekening van de schrijver en een voorrede van R. Queselius uitgegeven door E. du Perron.
267096: (GRAVENHAGE, 'S-) - De Vredes-Conferentie. Prentenboek voor oud en jong.
256934: (DRIEKONINGEN) - Dry Coninghen Leys. Uit Het Hofken der Geestelijcker Liedekens. Leuven 1577, thans, met houtsneden door Bert Bouman vercierd.
265069: (SLAUERHOFF, J.) - Programma voor de herdenking van J. Slauerhoff 1898-1936.
267166: [HESSEM, LOUIS DE] - Het Hemelsche Rijk. Luimige Voorstellingen.
265330: (FRANKRIJK). - Wegh-wyser, aenwijsende de besonderste vremde vermaecklijckheden die in 't reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landschappen te besichtigen.
263154: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Borth [= Ruud Broens].
250319: (HERMANS, W.F.) - (Affiche voor een tentoonstelling bij antiquariaat Demian).
270345: (NVDB) - (Nieuwjaarswens 1948).
269157: (THACKERAY, W.M.) - The Speculators - A Ballad. From the Ballads of Policeman X - Now Reprinted with Emendations by Constable Q.
267162: (KUYK, PIETER A.) - Wat niet over wil. Een hommage aan Pieter A. Kuyk.
266967: MODERN BOOKS AO. 1904 - Exposition du livre moderne. Catalogue. Du 15 Juillet au 15 Octobre 1904 Musée Plantin-Moretus, Anvers.
268612: N.P.F. (K.PR.). - De zieke tijdgeest onder geneeskundige behandeling. Losse gedachten over de meeste kwalen van den dag, met probate recepten.
20128: (DEEL, T. VAN) - Voordeel. (Met een linoleumsnede door Peter Yvon de Vries).
265601: (KOMRIJ, GERRIT) - Toegangsbewijs voor Komrij's Het chemisch huwelijk gespeeld door Globe onder regie van Gerardjan Rijnders.
19062: [ROLAND HOLST, A.] - Helena's inkeer. Een fragment.
268700: (KOMRIJ, GERRIT) [SCHWITTERS, BERT] - Zwarte Gerrit. Variaties op een thema.
268702: (KOMRIJ, GERRIT) - Gerrit Komrij 60. En daarvan wilde hij leven! Verkooptentoonstelling van manuscripten & documenten [&] auteursexemplaren van eigen werk. 31 maart-21 april 2004. (Met een voorwoord door Gerrit Komrij).
268723: (KOMRIJ, GERRIT) - Originele zwart-witfoto.
268724: (KOMRIJ, GERRIT) - Reproductie van zwart-witfoto [door Jose Rentes de Carvalho].
252264: [VENETTE, NICOLAS] - Venus minzieke gasthuis. Waar in beschreven worden de bedryven der liefde, in den staat des huwelyks, met natuurlyke eigenschappen der mannen en vrouwen; hunne ziekten, oorzaken, en genezingen. Door J.V.E. Medicinae Doctor.
267731: AACHEN - Visitenkarte des Hôtel de l'Europe, Inhaber J.P. Vygen, Aix-la-Chapelle.
20593: AAFJES, BERTUS - In het atrium der Vestalinnen en andere fragmenten.
27049: AAFJES, BERTUS. ALS: SICK SACK - Warenhuis wankelt. (Met tien tekeningen [door C.A.B. Bantzinger]).
2653: AAFJES, BERTUS - Per slot van rekening.
264620: AAFJES, BERTUS - Per slot van rekening.
24029: (ACHTERBERG, GERRIT). AAFJES, BERTUS - Gerrit Achterberg. De dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poëzie.
30267: AAFJES, BERTUS - Kleine katechismus der poëzie.
267332: IN AANBOUW - Groot archief van de Nederlandse vooroorlogse literaire almanak In Aanbouw.
269394: AARTS, MILCO - De Dromensteler. (Met opdracht aan Ivan Sitniakovsky).
265691: ABKOUDE, CHR. VAN - Kruimeltje. Geïllustreerd door Pol Dom.
258819: (KAFKA, FRANZ). ABRAHAMS, FRITS - Dagen met Kafka.
31691: ACHTERBERG, GERRIT - Jeugdvers I.
31692: ACHTERBERG, GERRIT - Jeugdvers II.
253832: ACHTERBERG, GERRIT - Eurydice.
256288: ACHTERBERG, GERRIT - Breve antología. Selección y traducción de Francisco Carrasquer.
268451: ACHTERBERG, GERRIT - Radar. (Facsimile van het handschrift).
5452: ACHTERBERG, GERRIT - Existentie.
8890: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht.
755: ACHTERBERG, GERRIT - Ode aan Den Haag.
259418: ACHTERBERG, GERRIT - Matière. Poèmes traduits du Hollandais par Henk Breuker[,] F.-J. Temple [et] F. Cariés.
10697: ACHTERBERG, GERRIT - Osmose.
13137: ACHTERBERG, GERRIT - Doornroosje.
22550: ACHTERBERG, GERRIT - Dertig verzen van Gerrit Achterberg. (Met acht originele etsen van Ru van Rossem).
14430: ACHTERBERG, GERRIT - Vergeetboek.
753: ACHTERBERG, GERRIT - Hoonte.
268450: ACHTERBERG, GERRIT - Radar. (Facsimile van het handschrift).
24028: ACHTERBERG, GERRIT - Morendo. (Met een verantwoording door Jan Vermeulen).
252504: ACHTERBERG, GERRIT - Krantenknipsels.
10165: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen 4.
749: ACHTERBERG, GERRIT - Blauwzuur.
8057: ACHTERBERG, GERRIT - Zeven gedichten.
5447: ACHTERBERG, GERRIT - Energie.
269904: ACHTERBERG, GERRIT - Schaatsenrijder. (Met een tekening door Jaap Beckmann).
13140: ACHTERBERG, GERRIT - Energie.
253542: ACHTERBERG, GERRIT - Afvaart. (Met een inleiding door Roel Houwink).
13141: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen 4.
270168: ACHTERHUIS, HANS - Politika dobrých úmyslu. (Tsjechische vertaling van Politiek van goede bedoelingen).
252945: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM. - Trois contes cruels. Eaux-fortes de Jean-Paul Vroom. (With 15 original etchings by Jean-Paul Vroom).
267220: ZUID-AFRIKA - Collectie ephemera, ca. 1948.
263231: AGENDA - Schoolagenda cursus 1924-1925. 4de jaargang.
263345: AGENDA - Roomsch-katholieke schoolagenda cursus 1923-1924. 3de jaargang.
268558: AIGREMONT, PAUL D' - Sneeuwbloempje.
264168: (ZANG). AKKERMANS, F.A. - Eenige grepen uit het bestaan der Liedertafel "Aurora" te Oosterhout. Verzameld en op papier gebracht ter gelegenheid van haar gouden jubileum : 1881 25 Februari 1931.
266752: AKSAKOW, S.T. - Eine Familienchronik. Aus dem Russischen übersetzt von Friedrich Krantz.
266052: ALBARDA, J.W. - Nieuwe organen. Rapport tot nadere uitwerking der artikelen 78 en 194 der Grondwet uitgebracht door de commissie ingesteld door de S.D.A.P.
264072: ALBEE, EDWARD - Krantenknipsels.
28288: ALBERDINGK THIJM, CATH. - Sierlijk gesigneerd onderschrift van een brief, uitgeknipt en op een briefkaart geplakt.
205875: ALBERDINGK THIJM, CATH. - In vrijen tijd. Oorspronkelijke verhalen voor de jeugd door -. No. 3. De clown. (J.F. Buisman).
20816: ALBERTS, JOH.C. - Liefde is geen regeringszaak. Sexualiteit en overheid.
267351: ALBERTS, A. - Achter de horizon.
264962: ALBERTS, JOH. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20e-eeuwer. (4 delen).
259794: ALBERTS, JOH. C.P. - Het recht. Drama in drie bedrijven.
205619: ALBERTS, JOH.C.P. - Synthese des gemeenen kwaads, behalve den laster. Voorzien van historische commentaren voor een belangstellend nageslacht
254175: ALBERTS, JOH. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20ste-eeuwer. Eerste deel (1913-1918).
254290: ALBERTS, JOH. C.P. - Idealistisch dierendom. Geschiedenis van een groote revolutie onder het volk der dieren. De prenten zijn van Henri Verstijnen.
250889: ALBERTS, JOH. C.P. - Twee handgeschreven brieven aan Wim J. Simons.
204131: ALCOFRYBAS, MAISTRE (= FRANÇOIS RABELAIS) - Pantagrueline Prognostication Certaine, Véritable et Infallible pour l'an MIL DXXXIII.
205395: (NAPOLEON). ALDANOV, MARK - Svyataya Elena, malenky ostrov.
10211: ALEKSANDER, W.J. - De vreemdeling.
269566: ALETRINO, A. - Martha.
266473: ALETRINO, A. - Zuster Bertha.
265813: ALETRINO, A. - Novellen.
251172: ALETRINO, A. - Handgeschreven briefkaart aan 'Den Weled. Heer D. Aletrino'.
254633: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
742: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
14097: ALETRINO, A. - Napoleon's laatste levensjaren.
251173: ALETRINO, A. - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Herrn L. Aletrino'.
20878: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
20875: ALETRINO, A. - Novellen.
19992: ALI COHEN, L. - Suggesties.
20007: ALI COHEN, L. - Vier verzen voor de minderheid.
12453: ALI COHEN, L. - Geluk.
256470: ALISON, ARCHIBALD - CDV original photo mounted on a sheet, with signature on a small card affixed below.
263199: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - Hochzeitsreise nach Italien.
264370: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - La bella Napoli.
269447: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - Spreeathener. Berliner Bilder.
263435: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - Spreeathener. Berliner Bilder.
268522: GERMAN-AMERICAN ALMANAC - Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1839.
268521: GERMAN-AMERICAN ALMANAC - Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1843.
204979: PITTSBURGH ALMANAC - Pittsburgh Steel Co's Almanac 1912.
269450: ALMANACH - Almanach de Porte-Monnaie. 1868.
269451: ALMANACH - Petit almanach pour 1910.
267696: ALMANAK - Almanak voor de Jeugd voor 1839.
268410: (COUPERUS, LOUIS). ALPAERTS, FLOR - Psyche. Vlaamsche muziek No. 4. Symfonisch gedicht naar het gelijknamig gewrocht van Louis Couperus van Flor Alpaerts. Klavierbewerking van Hendrik Diels.
9081: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine Gedichten voor Kinderen.
261034: ALPHEN, OSCAR VAN (= KEES NIEUWENHUIJZEN, & MARTIN VAN AMERONGEN - Het rijke onvermogen. Een fotoreportage over Duitsland. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling "Het rijke onvermogen". Een fotoreportage van Oscar van Alphen 1977-1978.
268059: ALPHEN, HIERONYMUS VAN / C.F. RUPPE - Twaalf stukjes uit de Gedichtjes voor kinderen door Mr. H. van Alphen. Op muzijk gebragt voor den zang en piano-forte door C.F. Ruppe. En door hem opgedragen aan de Nederlandsche Jeugd.
267272: (COUPERUS, LOUIS). ALTHUIS, S. VAN - Louis Couperus-tentoonstellingen. Een poging tot inventarisatie.
267273: (COUPERUS, LOUIS). ALTHUIS, S. VAN - Met Louis Couperus in Avignon. Gevolgd door Vijf jaren Louis Couperus-'oranjerie'. Lustrumoverzicht van de oranje opuscula 'Louis Couperus' (1998-2003).
257685: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Jenny Heysten. Roman. Aus dem holländischen von Franz Dülberg.
204535: SPAARBANK VOOR DE STAD AMSTERDAM - Wat is de Spaarbank voor de Stad Amsterdam en wat doet zij?
269962: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - L.A. gedenkboek 1939-1945. Samengesteld door het personeel der Lettergieterij "Amsterdam" voorheen N. Tetterode.
269477: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - Typografische Mededeelingen. 27e jaargang, 1931.
264210: (FEMINISME). ANCONA, HEDY D' - Opzij Agenda 1977.
22551: ANDERSEN, H.C. - De schaduw. (Met illustraties van Mirjam Bode).
256492: ANDERSEN, H.C. - Het kleine meisje met de zwavelstokken.
270308: (JAGGER, MICK). ANDERSEN, CHRISTOPHER - Jagger ongeautoriseerd. (Vertaald door Bookmakers).
205482: ANDRÉA & ARMAND, ANITA BERRY, TREA DOBBS, THE MOUNTIES (PIET BAMBERGEN EN RENÉ VAN VOOREN), COR VAN VEEN - Collectie van 5 gesigneerde fotokaarten.
269034: ANDREA, ALBERTO D', & VINCENZO CONTRERAS - The Normans' coins of the Kingdom of Sicily.
269036: ANDREA, ALBERTO D' - The Norman's coins of the Kingdom of Sicily. (&) The Hohenstaufen's coins of the Kingdom of Sicily.
269035: ANDREA, ALBERTO D' - The Hohenstaufen's coins of the Kingdom of Sicily.
269829: ANDREUS, HANS, & KAREL APPEL - De ronde kant van de aarde. Tekeningen [7] van Karel Appel. Tekst van Hans Andreus.
261889: ANDREUS, HANS - De taal der dieren. (Gesigneerd)
261907: ANDREUS, HANS - Italië. (Met [2] tekeningen van Lucebert).
19840: ANDREUS, HANS - Voor Frank. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
264120: ANDREUS, HANS - Negen handgeschreven brieven, een getypte brief, vijf getypte gedichten en een handgeschreven essay aan de redactie van De Gids.
20845: ANDRIAN, LEOPOLD - Gedichte. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marijke Stapert-Eggen en Frank Ligtvoet).
14319: ANDRIAN, LEOPOLD - Gedichte. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marijke Stapert-Eggen en Frank Ligtvoet).
17006: ANKER, ROBERT - Sealed with a kiss.
252462: ANKER, ROBERT - Trap op. Gedichten.
267541: (SWITZERLAND). ANNELER, HEDWIG & KARL - Lötschen, das ist: Landes- und Volkskunde des Lötschentales. Text von Dr. phil. Hedwig Anneler, Bilder von Kunstmaler Karl Anneler. (1/6 Grand Luxe).
263533: ANNIGONI, PIETRO - Original photo with signature (1982).
265150: D'ANNUNZIO, GABRIELE - Two autograph postcards to J.K. Rensburg.
268299: (AVIATION). ANNUNZIO, GABRIELE D' - Hydravions Savoia - Aeroplanes Savoia.
202432: ANONIEM - Twie Leedjes.
251055: ANONYME - Mémoires d'une modiste écrits par elle-même.
253967: GEORGES-ANQUETIL - Satan conduit le bal. Roman pamphlétaire et philosophique des moeurs du temps.
268374: ANSINGH, LIZZY - Blijven slapen bij Grootmoeder. (Met een epiloog van Henri Knap).
262991: ANSLIJN, P.D. - Verscheidenheden. Een leesboek voor de hoogste klasse. Tweede stukje.
259441: ANSTADT, SERA - Al mijn vrienden zijn gek. De dagen van een schizofrene jongen.
260964: ROOMS-ANTIROOMS - Ontmaskering en afdoende teregtwijzing van den heer C. V., schrijver van een onlangs in het licht verschenen werkje, getiteld: "Priesterlist en Jezuiten-vonden..., of Waarschuwing aan mijne mede-protestanten tegen de proseliten-makerij van het bijgeloof der XIX.de eeuw, in vijf verhalen".
269210: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Le roi-lune et cinq autres contes de —. (Met 11 originele, paginagrote houtsneden in kleuren door Piet Lont).
268560: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Het Dierenboek of Stoet van Orpheus. Vertaald door J.P. Guépin. Met tekeningen van Dirk Wiarda.
261082: APPEL, LEA - De trooster en de witte bloem.
269943: APPEL, KAREL, EN BERT SCHIERBEEK - A beast-drawn man. 7 litho's by Karel Appel. Text by Bert Schierbeek. (Vertaald door John Vandenbergh).
263791: (CLAUS, HUGO). APPEL, KAREL - Fifteen reproductions in colour. With an introduction of W.H.B.J. Sandberg.
264326: APPEL, KAREL - Karel Appel over Karel Appel. (Fraai gesigneerd!)
267864: (INCUNABLE). AQUINAS, THOMAS - Super tertio libro sententiarum Petri Lombardi. (&) Super quarto libro Sententiarum Petri Lombardi.
264919: ARENDS, JAN - 'Smeer of De weldoener des vaderlands'. Toneelstuk in doorslag van typoscript met drie getypte brieven aan 'Geachte Heer [Willy] Pos'.
266123: (CERVANTES, MIGUEL DE). ARENTS, PROSPER - Cervantes in het Nederlands. Bibliografie.
268048: ARGENTINA - Recuerdo de Buenos-Aires. Vistas modernas.
257634: ARGYLL, GEORGE CAMPBELL, 8TH DUKE OF - Autograph Letter Signed to C.N. Hale, dated 'Cannes France/ Jan 23/83'.
13717: ARMANDO - De hand en de stem. (Gedichten. Met zes losse, originele, genummerde en gesigneerde litho's van de auteur).
267929: ARNHEM - Copie van die informatien, confessien ende sententien, van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh, consequentelick tegens den Staat der Vereenighde Nederlanden ondernomen. (Verraad van Jan Muller en Hendrick in de Kelder, 1665).
262147: ARTAUD, ANTONIN, EN JACQUES RIVIÈRE - Brieven. (Vertaald en ingeleid door Sieds de Boer).
254275: (SCHENDEL (VERT.), ARTHUR VAN). ALCOFORADO, MARIANNA - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaald (en ingeleid) door Arthur van Schendel.
257686: (DUFY, RAOUL). SÉLECTION. CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Raoul Dufy. Chronique de la vie artistique, No. 1.
257690: (GARGALLO, PABLO). SELECTION - CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Pablo Gargallo. Chronique de la vie artistique, No. 10.
257693: (ZADKINE, OSSIP). SELECTION - CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Ossip Zadkine. Chronique de la vie artistique, No. 3.
257694: (WADSWORTH, EDWARD). SÉLECTION. CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Edward Wadsworth. Chronique de la vie artistique, No. 13.
266812: ARTZIBASCHEW, M. - Der Holzklotz und andere Novellen.
203351: ASHE, THOMAS - Lost Eros.
256803: ASTER - Collectie prospectussen en ander divers drukwerk van Astèr.
263630: AUDEN, W.H. - Drie Gedichten. (Vertaald door Hugo Roeffaers. Met twee originele, gesigneerde litho's van Pavel Roucka).
259396: (BUDDINGH' (VERT.), C.). AUDEN, W.H. - Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh'. (4 poems translated into Dutch).
12125: (BUDDINGH' (VERT.), C.). AUDEN, W.H. - Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh'.
269836: AUERBACH, RACHEL - "Treblinka" (Reportaz?).
255215: AUGUSTIN, NIELS - de dualist.
256789: AUGUSTIN, NIELS - Spleen. Internationaal maandblad van en voor scheppende verschoppelingen.
251499: ONBEKENDE AUTEUR - De nieuwe Don Quichot. Kluchtig blijspel.
268785: (BOREL, HENRI). AVELINE, CLAUDE - Madame Maillart. La vie de Philippe Denis. (Inscribed by Aveline to Borel).
251731: AVELINE, CLAUDE - Examen.
257420: AVELINE, CLAUDE - Grèges.
205633: AVELINE, CLAUDE - Carte manuscrite signée à Manuel van Loggem, avec enveloppe.
267325: (RUSSIAN COINS). AVERIN, PYOTR SERGEJEVICH - Katalog Russiskich Monet y Zhetonov 1700-1917. (Catalogue of Russian Coins and Jetons).
269126: AVIATION - 12 wire photos 1912-1939, one concerning a biplane, the other 11 about zeppelins.
266606: BAALEN, KEES VAN, E.A. - De school de straat op. Verslag diskussiedag Projectonderwijs.
251755: BAAREN, THEO VAN - Voorstelling van openbaring phaenomenologisch beschouwd. Proeve van inleidend onderzoek, voornamel?k aan de hand der primitieve en oude godsdiensten. = Conceptions of revelation phenomenologically considered. An introduction essay based principally upon primitive and ancient religions.
251820: BAAREN, THEO VAN - Getypte brief aan 'Geachte Heer [Willem] Huijer'.
267183: BAB, JULIUS - 1914. Der Deutsche Krieg im Deutschen Gedicht. 6 Heften (von 12).
204799: BÄCHLER, WOLFGANG - Der nächtliche Gast.
259934: BACKER, JOHANNA C. - In memoriam Han van der Hoorn. (Omslag: De storm).
267772: BAEKELMANS, LODE - De Blauw Schuyte.
259154: (MEYER, WYBO). BAEKELMANS, LODE - Het geheim van "De drie snoeken".
267770: BAEKELMANS, LODE - In de spiegelbollen. Herinneringen.
267771: BAEKELMANS, LODE - Mijn Zeeuwse Familie.
251121: BAEKELMANS, LODE - Pleisteren. 1879-1939.
251473: BAEKELMANS, LODE - Het geheim van "De drie snoeken".
267458: BAEKELMANS, LODE - Klein panopticum.
30031: BAEKELMANS, LODE - Menschen.
270126: BAENA, DUC DE - Typed Letter Signed.
259216: BAGNOLD, EDITH - Poems.
3946: (PERRON (VERTALING), E. DU). BAISIEUX, JACQUES DE - Het zijden harnas. Nederlandsche bewerking van E. du Perron.
260429: BAKERPRAATJES - Recueil general des Caquets de l'Accouchée. Ou discours facecieux, où se voit les moeurs, actions, et façons de faire des grands et petits de ce siecle. Le tout discouru par Dames, Demoiselles, Bourgeoises, et autres. Et mis par ordres en viii. apres-dinées, qu'elles ont faict leurs assemblées, par vu Secretaire qui a le tout ouy et escrit. Avec un Discours du Relevement de l'Accouchée.
252689: BAKKER, BERT, EN BAREND DE GOEDE - Quatre mains.
260067: BAKKER, GERBRAND - Birnbäume blühen weiß. Aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann.
17241: BALKT, H.H. TER - Op de Rotonden.
231: BALKT, H.H. TER - De Lampionplanten en andere gedichten.
263526: BALKT, H.H. TER & DIRCK NAB - Rivierdal. (Met drie originele houtsneden).
17240: BALKT, H.H. TER - De Vrede van Nijmegen (1678).
17238: BALKT, H.H. TER - Nijmegen. (Met een typografische illustratie van Martien Frijns).
263535: (NIJMEGEN). BALKT, H.H. TER - Nijmegen. (Met een originele zeefdruk van Robert Terwindt).
252944: BALZAC, HONORÉ DE - Le chef-d'oeuvre inconnu. (6) Eaux-fortes de Roger Chailloux.
252946: BALZAC, HONORÉ DE - L'élixir de longue vie. (Met zeven litho's in kleuren van Mart Kempers).
268033: BALZAC, HONORÉ DE - Pensées, sujets, fragmens. Édition originale avec une préface et des notes de Jacques Crepet. Portrait gravé à l’eau forte par G. Noyon.
268505: BANG, HERMAN - Exzentrische Novellen. Neue Ausgabe mit sechszehn Zeichnungen von Franz Christophe.
266430: BANNING, WILLEM - Blijde ernst. Rede uitgesproken door W. Banning te Amsterdam op 7 en 28 februari 1909 voor een vergadering van de "Leesclub".
268733: (SASANIAN COINS AND IMITATIONS). BARATOVA, L., SCHINDEL, N., & RTVELADZE, E. - Sylloge Nummorum Sasanidarum Usbekistan. Sasanidische Münzen und Ihre Imitationen aus Bukhara, Termes und Chaganian. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Archäologie der Akademie der Wissenschaften der Republik Usbekistan.
22553: BARBEY D'AUREVILLY, J. - La vengeance d'une femme. (Met zes originele etsen van Roger Chailloux).
256315: (NERVAL, GÉRARD DE). BARBIER, GASTON - Étude médico-psychologique sur Gérard de Nerval.
255964: (LINGNER, MAX). BARBUSSE, HENRI - Max Lingner. Dessins et peintures. Texte par Henri Barbusse / Agnès Humbert. 48 réproductions.
268891: BARCLAY, JOHN - Argenis. Editio novissima. Cum clave hoc est, nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita.
268890: BARCLAY, JOHN - Euphormionis Lusinini sive Ioannis Barclaii Satyricon Partes quinque cum clavi. Accessit Conspiratio Anglicana.
270051: BARILLÉ, ELISABETH - Lijfelijkheid. Roman. Vertaald door Inge Keizer en Pauline Sarkar. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
264609: (BINDING BY LUCIEN BROCA). BARKER, W.R. - St. Mark's, or the Mayor's Chapel, Bristol, Formerly Called the Church of the Gaunts.
267972: BARNARD, BENNO - De bloeimaand. (Met een illustratie door Roger Raveel. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
22709: BARNARD, BENNO - Gedichten in melk geschreven. Tekeningen Jan Vanriet.
268422: (GRAFT, GUILLAUME VAN DER). BARNARD E.A., BENNO - Teruggezongen. In memoriam Guillaume van der Graft.
257710: BARNARD, BENNO - Zijne Kortstondigheid. Met [7] tekeningen van Ton Frenken.
255093: BARNHOORN E.A., J.A.J. - Het vraagstuk der homosexualiteit. Beschouwingen door J.A.J. Barnhoorn, Prof.Mag.Dr. J.B. Kors O.P., Dr. H. de Vries, Officiaal F.Ae.H. van de Loo, Prof.Mr. W.P.J. Pompe, G.J.B.A. Janssens, Dr.P. Heymeijer S.J. Samengevoegd vanwege de R.K. Artsenvereeniging naar aanleiding van het congres 1939 te Nijmegen.
201876: BARR, JAMES - The Occasional Man. A new adult novel of the torments and temptations of abnormal desires.
202103: BARR, JAMES - Quatrefoil. An adult novel of a love between two men that defied society's strongest taboo.
268047: (SRI LANKA). BARROS, JOAO DE, & DIOGO DE COUTO - The History of Ceylon from the Earliest Times to 1600 AD. Translated and edited by Donald Ferguson.
267337: BARTON, RICK - Netsukes. 21 blocks cut by rick barton.
267338: BARTON, RICK - Chairs. 16 blocks on 14 leaves designed and cut by rick barton.
267339: BARTON, RICK - Musical instruments. 24 blocks on 22 leaves designed and cut by rick barton.
257325: BASSE, MAURITS - Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde. Twee delen.
260753: BASTET, F.L. - Twee handgeschreven brieven en twee handgeschreven kaarten aan Nico Wijnen.
22855: BASTET, F.L. - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Beste Claus [Franken]'.
544: BASTET, F.L. - In memoriam Albert Vogel.
251664: BASTET, F.L. - Arion op de dolfijn.
267224: (COUPERUS, LOUIS). BASTET, F.L. - Een zuil in de mist. Van & over Louis Couperus.
259186: BASTIAANSE, FRANS - Beeld en stroom.
256970: (PERRON, E. DU). BATTEN, F., EN A.A.M. STOLS - Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron. Samengesteld door F. Batten en A.A.M. Stols.
22732: (BRAAK, MENNO TER). BATTEN, FRED - Denkend aan Ter Braak.
267992: (SCHENDEL, ARTHUR VAN). BATTEN E.A., FRED - Lof van Arthur van Schendel. 5 maart 1945.
262900: (ZILVERDISTEL). BAUDELAIRE, CHARLES - Les fleurs du mal.
269774: BAUDELAIRE, CHARLES - Le Vin. Cinq poëmes choisies dans les Fleurs du Mal. Avec des compositions en taille-douce par Jeanne Bieruma Oosting.
269737: BAUDELAIRE, CHARLES - Poësies et Poèmes en Prose.
269731: BAUDELAIRE, CHARLES - Les Fleurs du Mal. Édition illustrée de quarante-sept compositions en couleurs par Manuel Orazi.
256901: BAUDELAIRE, CHARLES - Conseils aux jeunes littérateurs.
19501: BAUER, MARIUS - Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tussen socialisten en aestheten. (Tekstverzorging en inleiding van G.H. 's-Gravesande). (Met 10 tekeningen van Marius Bauer).
268894: BEARDSLEY, AUBREY - A book of fifty drawings by Aubrey Beardsley. With an iconography by Aymer Vallance.
268895: BEARDSLEY, AUBREY - A Second Book of Fifty Drawings by Aubrey Beardsley.
253590: (BOULLET, JEAN). MME LEPRINCE DE BEAUMONT - La Belle et la Bête. Avec un frontispice de Jean Boullet.
260906: BECCARIA, CESARE - Des délits et des peines. Traduction nouvelle [par Collin de Plancy], Avec le commentaire de Voltaire, la rèponse de Beccaria aux notes et observations de Facchinei, ... précédée d'une notice sur Beccaria.
270277: BECKETT, SAMUEL - Murphy. (Translated into Czech by Eva Pilarová).
266902: (HERINGA, PETER). BECKFORD, WILLIAM - Vathek. Réimprimé sur l' original Français, avec la préface de Stéphane Mallarmé.
263424: (WILDE, OSCAR). BECKSON, KARL (ED.) - Oscar Wilde. The Critical Heritage.
202831: BEDDOES, THOMAS LOVELL - Saint Gingulph's Relict. List to her Legend and Tremble youth for 'tis Exceeding True and by St Cecilia Most Musically Melancholy.
266798: (SHAKESPEARE, WILLIAM). BEER-WALBRUNN, ANTON - Ein Cyklus lyrisch dramatischer Gesänge nach Shakespeares Sonetten. Übersetzung nach Gildemeister und Bodenstedt. I. Heft (6 Sonetten).
267868: BEER-HOFMANN, RICHARD - Jaákobs Traum.
260085: BEERBOHM, MAX - Max's Nineties. Drawings 1892-1899. With an Introduction by Osbert Lancaster.
251453: BEETS, NICOLAAS - Het doen door laten, eene voorlezing, benevens andere opstellen.
270006: BEETS, HENRY - 'Our Indebtedness to Israel'. Pag. 21-25 in: Israel: Past, Present and Future. Addresses delivered at a Conference on behalf of Israel, held at the Moody Tabernacle, corner of North Clark Street and North Avenue, Chicago, November 16-19, 1915.
269408: BEHRENDT, FRITZ - Bitte nicht drängeln. Grafische Kommentare von -. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
270127: BÉJART, MAURICE - Original Photo Signed.
269093: FRIESE HUWELIJKS-BEKENDMAKINGEN - Collectie van 62 huwelijks-bekendmakingen uit de periode 1858-1891, alle afkomstig uit de zuidelijke helft van Friesland.
266335: (BEMMEL). BEKS, MAARTEN - Bemmel. (Met een originele zeefdruk van Wim Zurné).
269963: (ECONOMIE). PRIJZEN EN BELASTING - Missive van de Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit; met Derzelver nader Advys over het redres van de vervalle commercie dezer landen, &c. &c., ter voldoeninge aan de resolutie van de Heeren Staten van Zeelandt, van den 17 Januari 1754.
260918: BELCAMPO - Collectie (glas)negatieven. 45 stuks. Diverse formaten. Circa 1900-1920. In originele kartonnen dozen, bij elkaar in (iets roestig) koekblik van ‘Biscuitsfabriek “Goudenayre” Blom & Edauw Apeldoorn’.
260151: BELCAMPO - De toverlantaarn van het christendom.
262555: BELCAMPO - Daarissiedan!
260921: BELCAMPO - Collectie knipsels. 68 stuks. 1938-2012.
260924: BELCAMPO - 'XIV'. P. 424-438 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1930. Zonder plaats, zonder uitgever, 1930. Verguld linnen. VIII, 586 p. Geïllustreerd. 1e druk.
260144: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme.
260575: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Lenie [Schellekens]'.
260576: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Geachte heer [R.J.] Tolman'.
260169: BELCAMPO - Tussen hemel en afgrond.
260923: BELCAMPO - 'De driesprong'. P. 307-315 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1928. Zonder plaats, zonder uitgever, 1928. Verguld linnen. VIII, 488 p. Geïllustreerd. 1e druk.
262554: BELCAMPO - De Zwerftocht van Belcampo.
260585: BELCAMPO - Izbrannoje. Perevod s niderlandskogo (door Aleksandr Orlov).
5504: BELCAMPO - Het grote gebeuren. (Met originele houtsneden van H.P. Doebele).
265644: BELCAMPO - C'était une fois.
260143: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme.
260577: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Jeanne [van Schaik-Willing]'.
260578: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Hannibal en Alice [Hage]'.
260579: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Geachte Mevrouw Stuut'.
265404: BELCAMPO - Tussen hemel en afgrond.
260141: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme.
260142: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme.
260599: BELCAMPO - 'Zien en lezen'.
260917: BELCAMPO - Collectie reisbescheiden. 13 stuks. Diverse formaten. 1961.
260920: BELCAMPO - Collectie prospectussen. 7 stuks. 1939-1977.
260164: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.
260149: BELCAMPO - De zwerftocht van Belcampo.
260166: BELCAMPO - Bevroren vuurwerk. Een keuze uit de verhalen van -.
260168: BELCAMPO - Verborgenheden.
260174: BELCAMPO - De Verhalen van -.
260175: BELCAMPO - De Verhalen van -.
260139: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme.
260591: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.
260919: BELCAMPO - Originele tekening. 8,6 x 11,2 cm. Niet gesigneerd en gedateerd ‘Dec “29’. Punaisegaatje en enkele roestvlekjes.
260156: BELCAMPO - De Verhalen van -.
260158: BELCAMPO - Sprongen in de branding.
260160: BELCAMPO - Sprongen in de branding.
260161: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.
260163: BELCAMPO - De Verhalen van -.
260152: BELCAMPO - De toverlantaarn van het christendom.
260596: BELCAMPO - 'Vals akkoord'.
260598: BELCAMPO - 'Het mannetje Chessa'.
260580: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Mensen [= Guus en Annie Marquinie]'.
260584: BELCAMPO - Le monde fantastique de Belcampo. Traduit du néerlandais par Maria Pia Amsberg.
268406: BELDER, J.L. DE - Garderobe. Balans. (Met 2 originele etsen van Ronald Ergo).
266613: (DE HEUVELPERS). BELLAERT, C. - De Heuvelpers. Enkele kanttekeningen.
266853: BELLAY, JOACHIM DU - Les Regrets. (Met een houtsnede van Robert Steiner).
5554: (OSTAIJEN, PAUL VAN). BELLEMANS, A.T.W. - Poëtiek van Paul van Ostaijen.
270128: BELMONDO, JEAN-PAUL - Original Photo Signed.
252995: BELOT, ADOLPHE - Autograph letter signed to Sir Campbell Clarke.
201285: BELOT, ADOLPHE - La bouche de Madame X.
260045: BENALI, ABDELKADER - Boda à beira-mar. Traduzido do neerlandês por Arie Pos.
268066: BENDER, L. - Verderfelijke propaganda (naar aanleiding van het jaarverslag 1936 van het Nederl. Wetenschappelijk Humanitair Komitee).
260779: BENOIT, JACQUES - Zo gelaten arm. Verzen.
252225: BENSON, STELLA - Mrs Oneleg. (Typescript, signed in blue ink).
256681: BÉRANGER, PIERRE-JEAN DE - Lettre autographe signée, à un ami.
256485: BERANOVÁ, JANA - Jantje zag eens mensen hangen.
259035: (DELUXE). BÉRAUD, HENRI - Le vitriol de lune. Illustrations de Guy Arnoux.
250644: BEREND, ALICE - Ria's Amerikaansche Tournee (Das Gastspiel). Vertaling M.E. Endt-Goedkoop.
261039: BERG, WILLEM VAN DEN - Portret van D.A.M. Binnendijk. Originele aquarel. 18,2 x 12,5 cm. Gesigneerd 'WillemvdBerg'. Niet gedateerd. Onder passe-partout. 47,0 x 37,5 cm.
258901: BERG, S.J. VAN DEN, KATE, J.J.L. TEN, & J. VAN LENNEP - De nachtegaal en het lijstertje. Gedichtjes.
20986: BERGH, HERMAN VAN DEN - Romanticismo en risorgimento. Openbare les, gegeven op 14 oktober 1952.
269919: BERGH, J.A. DE - Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet.
17073: BERGHUIS, HANS - De scheiding.
25209: (GERHARDT, IDA). BERKELMANS, FRANS - Collectie van zeven studies over Ida Gerhardt.
267654: BERLAGE, H.P. - Een drietal lezingen in Amerika gehouden door H.P. Berlage, bouwmeester te Amsterdam.
266487: BERLAGE, H.P., E.A. - Kultuur en wetenschap in het nieuwe Rusland. Artikelen door Nederlanders.
265878: BERLAGE, H.P. - Ontwerp van het Hofplein te Rotterdam. Een plattegrond, afbeeldingen van de teekeningen en een bijschrift door Dr. H.P. Berlage.
265877: BERLAGE, H.P. - Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst. Een cultuurstudie van deze tijd. Vijf voordrachten gehouden voor de studenten der Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam. Met vele afbeeldingen buiten den tekst.
270119: BERNARD, TRISTAN - Autograph letter signed on a card, dated '4 Août 22'.
267080: (KONIJNENBURG, WILLEM VAN). BERNET KEMPERS, K.PH. - Muziekgeschiedenis. Met 25 afbeeldingen, 17 muziekvoorbeelden en een register. (Met opdracht van de schrijver).
253757: JULIANA & BERNHARD - Oranje-nummer Dagblad "Het Noorden" ter gelegenheid van het Vorstelijke Huwelijk.
266727: BERNHARDT, SARAH, SERGEI RACHMANINOFF, JOZEF ISRAËLS, A.O. - Album with signatures, dedications, phrases of music, and visual art for Miss Eugenie Smeenk, dated 1903-1921.
265994: BERNLEF, J. - Boy. Översättning av Per Holmer.
270176: (BOEKENWEEK 2008). BERNLEF, J. - De pianoman. (Boekenweekgeschenk 2008).
250622: (CAMPERT, REMCO). BERNLEF, J. - Gesprek met Remco Campert.
205479: BERRY, DAVE - Original signed beermat.
267914: (NEDERLANDS NIEUW GUINEA). OOM BERT - Van kleine Papoea's. Versjes en prentjes.
260260: (ZILVERDISTEL). SUSTER BERTKEN - Een boecxken gemaket van suster bertken die lvii jaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye buerkercke.
255872: (ZILVERDISTEL). SUSTER BERTKEN - Een boecxken gemaket van suster bertken die lvii jaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye buerkercke.
30137: (BORDEWIJK (INL.), F.). BERTRAND, ALOYSIUS - Gaspard de la nuit. Fantaisies par Aloysius Bertrand. (Inleiding van F. Bordewijk. Met 51 originele litho's van Metten Koornstra).
205968: BESANT, WALTER, & JAMES RICE - Ready-money Mortiboy. A Matter-of-Fact Story.
261384: BESNARD, ALBERT - De bloei en enkele andere gedichten.
202830: BEURDELEY, CECILE - L'Amour Bleu. Translated from the French by Michael Taylor
269046: BEURSKENS, ROELANT - Bij voorkeur op een stenen trapje.
9135: (SOLIDARITEIT). (EXIL). BEVERSLUIS, MARTIEN - Wilde loten. Bloemlezing uit geschrapt werk van K. Capek, Ilja Ehrenburg, prof. Alb. Einstein, Emil Ginkel, Maxim Gorki, A. Habaru, Bruno Jasienski, I.H. Leopold, A. Rosenfeld, Upton Sinclair, Kurt Tucholsky, I.J. Vondel, Micuel Zamacois, geknipt door Martien Beversluis.
9122: BEVERSLUIS, MARTIEN - De Cracht van 't Landt bestaedt.
20037: (ALI COHEN, L.). BEVERSLUIS, MARTIEN - Zwerversweelde.
255307: BEVRIJDINGSLIEDJES - De nieuwste radio en film liederen.
255183: FAZYL BEY (= EDMOND FAZY) - Le livre des beaux, traduit du Turc par un pacha à trois queues, illustré par Cyrille Bartolini.
259855: (LETTERGIETERIJ AMSTERDAM). BEYEN, J.W. - L'influence de l'esprit latin sur un pays nordique. Discours prononcé le 17 avril 1953 à Paris à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Chambre de Commerce Néerlandaise en France.
259722: (AVIATION). (WRIGHT BROTHERS). BIA, GEO. - Les frères Wright et leur oeuvre. Rapport présenté à la Section Aeronautique de la Société Belge des Ingénieurs et Industriels. Illustré par Fox.
254965: BIBELOT, THE - The Bibelot: A Reprint of Poetry and Prose for Book Lovers, chosen in part from scarce editions and sources not generally known. Vol. I & II.
264573: (SIMONS, CARLA). BIBESCO, PRINCESSE - De groene papegaai. (Le perroquet vert). Uit het Fransch vertaald door Carla Simons.
253039: BIBLE (SYRIAC) - Pentateuchus Syriace. Post Samuelem Lee, recognovit emendavit edidit Guilelmus Emery Barnes. Adiuvantibus Carolo W. Mitchell, Iohanne Pinkerton.
264301: ROODE BIBLIOTHEEK - Socialistische liederen, gedichten en voordrachten. Uit het heden en het verleden.
270131: BIE, WIM DE - Meneer Foppe over de rooie. (Met opdracht aan Hans Dijkstal).
269613: BIEBL, KONSTANTIN - Nebe, peklo, ráj.
260398: BIERCE, AMBROSE - Het voorval op de Owl Creek brug. Een fantastisch verhaal van - ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk met houtgravures van Arnold Pijpers.
260966: BIERENS DE HAAN, P. - Hoofdlijnen eener psychologie met metafysischen grondslag.
254286: BIESHEUVEL, J.M.A. - In de bovenkooi.
11721: BIESHEUVEL, J.M.A. - Avonturen van Joachim Müller. (Met tekeningen door Mart Kempers).
270238: BIESHEUVEL, J.M.A. - Zwanezang.
260751: BIESHEUVEL, J.M.A. - Handgeschreven felicitatiekaart aan 'Beste Marijke en Pablo [van Dijk]'.
265544: BIESHEUVEL, J.M.A. - Zeeverhalen.
10257: BIESHEUVEL, J.M.A. - Angst. (Met een originele houtgravure door Peter Lazarov).
267380: BIESHEUVEL, J.M.A. - (Fragment uit 'Angst').
254643: BIESHEUVEL, J.M.A. - In de bovenkooi.
268574: (DUINKERKEN, ANTON VAN). BIJNS, ANNA - Refereinen. Naar de nalatenschap van Mr.A.Bogaers, uitgegeven door Dr. W.L. van Helten.
267707: BIJSTERBOSCH, WILLEM - Motief onbekend. Gedichten. (Met opdracht).
258235: BIJSTERBOSCH, WILLEM - In opdracht. Een vertelling. (Met opdracht).
260552: BIJWAARD, PIETER EN RENE HUIGEN - Onder een prop gorgelen. Gedichten. Pieter Bijwaard: Tekeningen.
270085: BIJWAARD, PIETER, EN TON VAN DER LAAKEN - Ontmoeting no 20. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
1992: BILDERDIJK, WILLEM - Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis en nieuwe planeetontdekking. Uit het Russisch vertaald door W. Bilderdijk. (Met een toelichting van Prof.dr. W.A.P. Smit). (Met 46 tekeningen van William D. Kuik).
268060: BILL, MAX, EN JAN TSCHICHOLD - Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald en bezorgd door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel). (Overdruk).
262145: BILL, MAX, EN JAN TSCHICHOLD - Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald, bezorgd en met een verantwoording door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel).
270094: BINDERVOET, ERIK, EN ROBBERT-JAN HENKES - Help! The Beatles in het Nederlands. (Met gesigneerde opdracht van Aleid Truijens aan Joost Zwagerman).
205468: BINET-VALMER, J.A.G. - Lettre autographe (L.A.S.) à Joachim Gasquet, pas datée, signée 'Binet-Valmer.
260076: BINET-VALMER, JEAN-AUGUSTE-GUSTAVE - Lucien.
261396: BINET-VALMER, J.A.G. - Lettre autographe (L.A.S.) à Marcel Batilliat, datée 21 mai 1926, signée 'Binet-Valmer.
204805: BINET-VALMER, JEAN-AUGUSTE-GUSTAVE - Lucien. Roman.
202502: BINET-VALMER, JEAN-AUGUSTE-GUSTAVE - Aujourd'hui un homme.
261041: BINNENDIJK, D.A.M., & BOUTENS, P.C. - 'Rondeel voor een zangstem en piano van W. Rettich op. 44, no. 4'.
261163: BINNENDIJK, D.A.M., & ENNY - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Hr. & Mw. Binnendijk'.
261168: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Appel in de pers'.
257617: BINNENDIJK, D.A.M. - Randschrift. Verzamelde critische beschouwingen.
257621: BINNENDIJK, D.A.M., & S. DRESDEN - Critiek op de tweesprong. Vertoog in brieven.
257533: (SCHUITEMA, PAUL). BINNENDIJK E.A., D.A.M. - Balans. Algemeen jaarboek der Nederlandsche kunsten 1930-31. (Onder redactie van D.A.M. Binnendijk, Menno ter Braak, C.J. Kelk, Lou Lichtveld en Henrik Scholte).
257605: BINNENDIJK, D.A.M. (BOUTENS, P.C.) - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
257606: BINNENDIJK, D.A.M. - Het andere land.
257610: BINNENDIJK, D.A.M. (BOUTENS, P.C.) - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
257611: BINNENDIJK, D.A.M. - Mijn en dijn. Gedichten.
257614: BINNENDIJK, D.A.M. - Onvoltooid verleden. Gedichten.
257616: BINNENDIJK, D.A.M. - Zin en tegenzin.
257595: BINNENDIJK, D.A.M. - Onvoltooid verleden. Gedichten.
261096: BINNENDIJK E.A., D.A.M. - Kristal. Letterkundige productie 1935. [Onder redactie van Emmy van Lokhorst en Victor E. van Vriesland].
1249: (MARSMAN, H.). BINNENDIJK, D.A.M. (INL.) - In memoriam H. Marsman. Overleden 17 juli 1940.
261078: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Aan Annie Paap'.
261079: BINNENDIJK, D.A.M. - Handgeschreven brief aan 'Mijn lieve Toetie [= Enny Binnendijk-Paauw]'.
261080: BINNENDIJK, D.A.M. - Forma Formans.
261038: BINNENDIJK, D.A.M., & C.F. ROELOFSZ - 'In bed. Een koorts van eenenveertig graden (...)'.
260941: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Novembermiddag'.
257604: BINNENDIJK, D.A.M. - Oog in oog. Kwatrijnen. (Met opdracht aan zijn vrouw).
204486: BIRD & BULL PRESS. MACFARLANE, NIGEL - A Paper Journey. Travels among the village papermakers of India and Nepal.
263529: BIRON, LIONEL - Mike - Tadzio of the Nineties. Photos by Biron.
267859: BIZOT, PIERRE - Medalische historie der republyk van Holland.
259393: BLAKE, WILLIAM - The Marriage of Heaven and Hell. (Halcyon Press).
263963: BLAMAN, ANNA - In duizend vrezen. Toneelspel in één bedrijf (naar aanleiding van een 16de eeuwse legende).
257003: BLAMAN, ANNA - Tien gedichten. Gekozen en van een nawoord voorzien door Aad Meinderts.
263493: BLAMAN, ANNA - Twee handgeschreven brieven aan 'Beste Nico [Wijnen]'.
257045: (KAVAFIS, K.P.). BLANKEN, G.H. - De Nieuwgriekse dichter Konstandinos P. Kavafis.
255457: BLASCHKO, A. - Syphilis und Prostitution vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege.
205317: BLASCO IBANEZ, VICENTE - Collection of Press Photos (1920s).
260881: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
260882: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
31815: BLOEM, J.C. - Vier handgeschreven brieven aan 'Amice' en een ongepubliceerd gedicht.
257582: BLOEM, J.C. - Avond.
257581: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
269075: BLOEM, J.C. - Gedrukte dankbrief. 27,7 x 18,4 cm. Alleen recto. Gesigneerd (in balpen) 'Jacques'. Gedateerd (in druk) 'Kalenberg, juni 1962'. 6 regels tekst. Gevouwen (geweest).
258099: BLOEM, J.C. - Fragment van een agendablaadje.
267385: BLOEM, J.C. - Sonnet.
262521: BLOEM, J.C. - Handgeschreven briefkaart aan 'B[este] J[ohannes Tielrooy]'.
21703: BLOM, ONNO - Canard. (Met een originele linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
265209: BLOMME, ALFONS - Twee getypte, gesigneerde brieven.
5890: BLOT, JEAN - Vue du train.
263577: BLOY, LÉON - La femme pauvre. Épisode contemporain.
202069: BLOY, LÉON - Le Mendiant Ingrat. Journal de l'Auteur, 1892-1895.
253737: BLÜHER, HANS - In medias res. Grundbemerkungen zum Menschen.
267726: BLÜHER, HANS - Führer und Volk in der Jugendbewegung.
260132: BLÜHER, HANS - Die Intellektuellen und die Geistigen.
264975: BLÜHER, HANS - Werke und Tage. Erster Band. (All published).
260131: BLÜHER, HANS - Ulrich von Wilamowitz und der deutsche Geist 1871/1915.
264702: (HEINE, HEINRICH). BOBBE (VERT.), DIMITRI ALEXANDER - Enkele gedichten vertaald uit Das Buch der Lieder.
265485: BOCCACCIO, GIOVANNI - Douze contes de Messire Jean Boccace, Seigneur Florentin. Avec les illustrations en couleurs d'Alfred Le Petit.
263140: (KUZMIN, MICHAIL). BOCCACCIO, GIOVANNI - Bokkachcho Fiametta.
268312: BODENHEIM, NELLY - Fransche liedjes. Silhouetten van Nelly Bodenheim. Eerste deel (15de-18de eeuw).
269664: A-B BOEK - Nieuw Groot A/B/C/ Boek/ Zeer bekwaam voor de jonge kinderen te Leeren. Men moet in het ABC geoeffend wezen/ Eer men in eenige Boeken iets kan lezen.
267648: BOEKBAND - Betonkalender voor 1931. (19e jaargang.)
266070: BOEKENCLUB - Europaclub. Voor boeken en grammofoonplaten NV.
251498: BOEKRAAD, LEO - Branding. (Illustratie en typografie van Lotte Ruting)
257955: BOEKVINK - De boekvink. Litteratuur in miniatuur. (Reclame-uitgave).
252463: BOELENS, JAN - Bomber boy.
18749: BOENDALE, JAN VAN - Hoe dichters dichten sullen.
265775: BOER, MERIJN DE - Meneer Wiener.
265991: BOER E.A., HERMAN PIETER DE - Info. Het maandblad voor de ontheemde stadsmens en zijn vrienden in de stad.
266627: BOER, KEES DE (VOORW.), REICH, WILHELM, REICHE, REIMUT, E.A. - Seks map.
255948: BOER, JO - Originele zwart-witfoto. 21,0 x 17,2 cm.
266010: BOESMAN, J. - Vliegbrieven-catalogus.
11919: BOGAARDS, CARLA - Walk on water. (Met een origineel druksel van Martien Frijns op het omslag).
253294: BOGAERTS, THEO - De man, die het licht stal.
260570: (CARRINGTON) - AN ENGLISH BOHEMIAN - The Book of Exposition. (Kitab al-Izah fi'Ilm al-Nikah b-it-Tanam w-al-Kamal). Literally Translated from the Arabic by an English Bohemian with Translator's Foreword, Numerous Important Notes illustrating the Text, and several interesting appendices.
268063: BOKHOVE, NIELS - De drempelschroom verdrijven. Literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij boekhandel Broese onder Chris Leeflang.
268065: BOKHOVE, NIELS - De drempelschroom verdrijven. Literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij boekhandel Broese onder Chris Leeflang.
15478: BÖLL, HEINRICH - Fünf Erzählungen. (Met 14 originele litho's van Kurt Löb).
17025: BOLLÉ (RED.), MICHAEL - Eldorado. Homosexuelle Frauen und Männer in Berlin 1850-1950. Geschichte, Alltag und Kultur.
269364: BOLS - The Pink Lady and others...
11910: (ULSEN, HENK VAN). BOMANS, GODFRIED - Sprookjes. Ingeleid en geïllustreerd door H.L. Prenen.
255888: BOMANS E.A., GODFRIED - De Dijk. Nederlandsch blad voor Katholieke studenten.
262202: BOMANS, GODFRIED - Originele zwart-witfoto. 17,0 x 23,9 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel van fotopersbureau C. de Boer.
263157: BOMANS, GODFRIED - Brief aan Opland.
267842: (INCUNABLE). PSEUDO-BONAVENTURA - Meditationes vitae Christi, (or in full:) Meditationes devotissime totius vite domini nostri Jesu Christi.
256519: BONEBAKKER - Bonebakker N.V. Paarlen & Juweelenhandel As. Bonebakker & Zoon.
252818: BONNETAIN, PAUL - Autograph Letter Signed to an unknown correspondent in Britain.
265643: BONTEBAL, ADRIAAN - Charmante jongen. Sportief tiep. Miniaturen. (Geïllustreerd door Marnix Rueb en met een voorwoord door Bart Chabot).
263079: BOOG, MARK - Seizoenen. (Met vier seizoensfoto's door René Bakker).
264747: MINIATURE BOOK - Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. D'après la version revue par J.F. Ostervald.
269663: RAG BOOK - Little ABC Book. Printed on Linen.
269643: RAG BOOK - Little Learner's ABC. New Little A.B.C. Series. Printed on Linen.
211022: WORLD BOOKS (THE REPRINT SOCIETY LTD) - Multicolor Publisher's Advertisements.
252642: (D.A.V.I.D.). BOOLEN, J.J., & J.C. VAN DER DOES - Five Years of Occupation. The Resistance of the Dutch Against Hitler-Terrorism and Nazi-Robbery.
254142: BOOMSMA, HANS, & J.B. MANGÉ - Indië-bootreis herinneringen 1920-1940.
29606: BOON, LOUIS PAUL - Eine Strasse in Ter-Muren. (Vertaald door Jürgen Hillner).
266515: BOON, LOUIS PAUL - Vergeten straat.
17430: BOON, LOUIS PAUL - Svarta handen. Anarkismen i industristaden Aalst under 1800-talet. Översättning Ingegerd Kvist.
29631: BOON, LOUIS PAUL - De Voorstad groeit.
29729: BOON, LOUIS PAUL - Reportages.
262524: BOOT, MARTIN - Graniet op gele voeten. Moments musicaux en songs in verzen.
267757: BOOTTOCHT - Snapshots van den Boottocht naar de Zuiderzee-werken op Donderdag 7 Juli 1932, aangeboden door de heeren Van der Elst & Matthes te Amsterdam aan de Leden der V.K.V. ter gelegenheid van haar 22ste Zomervergadering.
23563: BORDEWIJK, F. - Fantastische vertellingen. [Eerste bundel].
255754: BORDEWIJK, F. - Rood paleis. Ondergang van een eeuw.
250550: BORDEWIJK, F. - Twee getypte brieven aan 'Zeer geachte Heer [Nico] Wijnen' plus bijbehorend dossier.
259632: BORDEWIJK, F. (ALS:) EMILE MANDEAU - Verbrande erven. Een plaatsbeschrijving. (Met illustraties van Jan Rap [= J.M. PRANGE]).
266827: BORDEWIJK, F. - Getypte brief aan 'Zeer geachte Heer [Nico] Wijnen'.
5821: BORDEWIJK, F. - Huissens. Een climacterium. (Geïllustreerd door Kurt Löb).
266964: BORDEWIJK, F. - Zeer geachte Heer. Drie brieven.
251291: BORDEWIJK, F. - Vijf getypte brieven, een handgeschreven brief en een origineel typoscript voor de redactie van De Gids.
3558: BORDEWIJK, F. - Huissens. Een climacterium. (Geïllustreerd door Mart Kempers).
270349: BOREL, HENRI - De stille stad.
268842: (WILDE, OSCAR). BORLAND, MAUREEN - Wilde's Devoted Friend. A Life of Robert Ross, 1869-1918.
270393: (LOOSDUINEN). BOS, H., E.A. - Kadastrale atlas Zuid-Holland 1832. Deel 7, Loosduinen.
255207: BOS (SST. EN INL.), JAN - 't Is vreugd in Folio. Liederen in 't vroede, in 't zotte en in 't amoureuze bij de afronding van de Short-Title Catalogue, Netherlands. Met een inleiding door Jan Bos. (Met drie ingeplakte foto's).
270043: BOSKMA, PIETER - Een foto van God. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
267203: (ELSSCHOT, WILLEM). BOSSCHAERTS, EUGÈNE - De roman van Reinaart de Vos. (Met tekeningen van Eugeen Hermans).
269522: BOSSHARDT, MAJOOR A.M. - Handgeschreven ansichtkaart.
267142: BOSWIJK-HUMMEL, RIEKJE - Afscheid nemen. Loslaten wat dierbaar is.
250724: BOTERMAN, J.P. (INL.) - Zilvertype, corps 15. Briefwisseling tussen J.F. van Royen en S.H. de Roos over het ontwerp van de Zilvertype, 1914-16.
259042: (DRANKMISBRUIK). BÖTTCHER, J.H. - Het groote huiskruis of de sterke drank. Een boekje voor jong en oud, voor rijk en arm.
252223: BOTTOME, PHYLLIS - Autograph Letter Signed. About the pronunciation of her name.
266293: BOUAZZA (VERTALING), HAFID - Het lied van de regen. Woestijngedichten. Met gemonogrammeerde illustraties van Dick Matena.
256951: BOUCHER, FRANÇOIS - Deux époques et leurs styles. Exposition 1814 à 1848 au Louvre.
256598: BOUDEWIJN - Vraag.
265304: BOUDIER-BAKKER, INA - 4 nummers van het tijdschrift Het Leven met daarin afleveringen van het feuilleton 'Aan den overkant'.
259434: BOUHUYS, MIES - ¡Esperanza! Wij en de derde wereld. Muziek-theater.
254187: (CO-OP 2). BOUQUIN, ÉDOUARD (= EDUARD ELIAS) - Ik dacht zoo.... (plus Hendrik Hagenaars Hoek).
250992: BOURBON, LOUIS DE - Nocturne. Proza en poëzie uit den tijd der onvrijheid en herleving. (Met opdracht van de schrijver).
251621: BOURDELLE, ANTOINE - Trente journées du grand travail. Anatole France. Suivi de notes sur Antoine Bourdelle par Claude Aveline.
205335: BOURDET, EDOUARD - Signature on a card, dated (in another hand) 'New York, December 16 1926'
267677: BOURGES, ELÉMIR - Le Crépuscule des Dieux. (With 26 original etchings by Richard Ranft).
263512: (HERMANS, W.F.). BOURGET, PAUL - Le disciple. Édition définitive.
253010: BOUTENS, P.C. - Spel van Platoon's Leven.
18850: BOUTENS, P.C. - Tafereelen uit het leven van Lorenzo de' Medici. (Met versiering en 10 paginagrote illustraties in lithografie door Henricus [Jansen]).
25645: BOUTENS, P.C. - De muziek voor Boutens' Beatrys voor Spreekstem en Piano. (Op muziek gezet door Alex Voormolen.
9674: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
268279: BOUTENS, P.C. (VERTALING). AISCHYLOS - Prometheus geboeid. Uit het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
3567: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken.
259534: BOUTENS, P.C. (ED.). LABÉ, LOUIZE - Oeuvres completes de Louïze Labé Lionnoize publiées par P.C. Boutens. Avec une introduction par J.J. Salverda de Grave. Portrait gravé sur bois par J. Franken Pzn.
259166: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen.
268294: BOUTENS, P.C. (ED.). LABÉ, LOUIZE - Oeuvres completes de Louïze Labé Lionnoize publiées par P.C. Boutens. Avec une introduction par J.J. Salverda de Grave. Portrait gravé sur bois par J. Franken Pzn.
269173: BOUTENS, P.C. AS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens. (Deluxe copy).
251482: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang in 1574. Reizangen van P.C. Boutens. Prenten van Frits Lensvelt.
25478: BOUTENS, P.C. - Oudere verzen.
254999: BOUTENS (VERT.), P.C. - Het XIde boek van Homeros' Odyssee.
269094: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken. (Collected works, full vellum edition).
17584: BOUTENS, P.C. - Exercitationes Criticae in Scholia ad Aristophanis Acharnenses.
175: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang in 1574. Reien van P.C. Boutens. Muziek van F.E.A. Koeberg. Regie en toneelbouw van Frits Lensvelt. Costumes naar keuze van Nell Bronger.
25568: BOUTENS, P.C. - Utrechtsche Studenten-almanak voor het jaar 1891. (Met een originele foto van de rector-magnificus als frontispice).
25569: BOUTENS, P.C. - Utrechtsche Studenten-almanak voor het jaar 1892. (Met een originele foto van de rector-magnificus als frontispice).
252204: BOUTENS, P.C. - Morgengedachten op den vijftigsten geboortedag van Wilhelmina van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden.
259634: BOUTENS, P.C. - Platoons Phaidros.
261174: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Uitgegeven en ingeleid door P.C. Boutens.
6526: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
261108: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
2750: BOUTENS, P.C. - Kerstlied.
25227: BOUTENS, P.C. - Exercitationes Criticae in Scholia ad Aristophanis Acharnenses.
19693: BOUTENS, P.C. - In den keerkring. Zeven gedichten.
25566: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
253529: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Uitgegeven en ingeleid door P.C. Boutens.
24789: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen. (Met een houtsnede (een portret van Boutens) van J. Franken Pzn.).
25647: BOUTENS, P.C. - Werken van Bernard Zweers.
2753: BOUTENS, P.C. (VERT.). LABÉ, LOUIZE - De sonnetten van Louïze Labé. Naast den oorspronkelijken tekst. Vertaald door P.C. Boutens.
257503: BINDEN EN BOUWEN - 2-maand. tijdschrift uitgegeven door de leerlingen van "Sint Bernardinus", Akerstraat No. 95A, Heerlen.
269311: BOUWERS, LENZE L. - Verzameld bewaren. Rondelen.
268203: BOWEN, MARJORIE - Een heldenkoning. Voor Nederland bewerkt door W.J.A. Roldanus jr.
268204: BOWEN, MARJORIE - Het brandglas. Uit het Engelsch.
261172: BRAAK-FABER, ANT TER - Handgeschreven briefkaart aan 'Lieve Dick en Enny [Binnendijk]'.
261166: BRAAK, MENNO TER - Gedrukt bericht van adreswijziging aan 'D.A.M. Binnendijk Esq.'
261167: BRAAK-FABER, ANT TER - Drie handgeschreven ansichtkaarten aan 'Lieve Enny & Dirk [Binnendijk]' en 'Geliefden'.
260855: (BUCKLAND-WRIGHT, JOHN). BRAAK, MENNO TER - Het carnaval der burgers. Een gelijkenis in gelijkenissen.
18678: BRAAK, MENNO TER - Reinaert op reis. Essays.
253540: (SLAUERHOFF, J.). BRAAK (INL.), MENNO TER - In memoriam J. Slauerhoff. Overleden 5 October 1936.
250970: (BRAAK, MENNO TER). BRAAK, J.W.G. TER - Klinisch-anatomisch onderzoek over neurologische ademhalingsstoornissen.
257567: BRAAK, MENNO TER - Het tweede gezicht. (Verzamelde essays).
264378: BRAAK, MENNO TER - Douwes Dekker en Multatuli.
264503: (SLAUERHOFF, J.). BRAAK (INL.), MENNO TER - In memoriam J. Slauerhoff. Overleden 5 October 1936.
18612: BRAAK, MENNO TER - Hampton Court.
264377: BRAAK, MENNO TER - Man tegen man. (Luxe-exemplaar).
259459: BRAAT, L.P.J. - Vuur en as.
261016: BRAAT, L.P.J. - Getypte brief aan 'Beste Dick [Binnendijk]'.
258397: BRABANDER E.A., GERARD DEN - Drie op één perron. Verzen van Gerard den Brabander, Jac. van Hattum, Ed. Hoornik. Deel II.
15522: BRABANDER, GERARD DEN - Materie-man.
29540: BRABANDER, GERARD DEN - Adam en Eva. Samenzang in doorslag van typoscript.
255604: BRABANDER, GERARD DEN - Curve. Een keuze uit de poëzie van -.
19717: BRABANDER, GERARD DEN - Curve. Een keuze uit de poëzie van -.
269444: (ART NOUVEAU). BRACHES, ERNST - Nieuwe Kunst - Toegepaste grafiek. Documentatie.
269843: BRAND, ADOLF - Der Eigene. Ein Buch für Kunst und männliche Kultur. Vol. 6.
255735: BRANDER, HARRY - Wat is er warmer dan haar schoot?
20045: (ALI COHEN, L.). BRANDT, WILLEM - Hart van jade. Chinese lyriek.
263510: (MORRIËN, ADRIAAN). BRANDT, WILLEM - Fetisj en feniks. Gedichten.
265846: BRANDWEER - "Ajax". N.V. De Boer's Asbestrubber Brandweermateriaal.
256475: BRANDWEER - Verordening op de brandweer en reglementen voor het personeel der brandweer (omslagtitel). Verordening op de brandweer te Rotterdam, vastgesteld 28 Julij en 13 Augustus, afgekondigd 7 November 1857, aangevuld 8 april 1858, afgekondigd 28 daaraanvolgende.
269181: (NIGHT OF THE LONG KNIVES). BRANTING, GEORG (PREFACE) - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. De Rijksdagbrand opgelost!
20134: BRASSINGA, ANNEKE - Drie jeugdgedichten. (Met een illustratie door Dick Snijders).
20130: BRASSINGA, ANNEKE - Brief uit Bolungarvík 1.
268827: BRASSINGA, ANNEKE - Gras.
268050: BRAUN, LILY - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. Met voorrede van F. van der Goes.
263195: BREDA, AART VAN - Van een clerc die begheerde Maria te sien.
2003: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander Jerolimo. (Met illustraties van Lex Metz).
21194: BREDERODE, G.A. - Enigheid is armoed.
31458: BREEMER, JOPIE - De Reiziger.
253226: BREEN, LEO VAN - Het kwartet. Verzen.
258221: BREEN, LEO VAN - Het kwartet. Verzen.
250941: BREEN, LEO VAN - Lyriese portretten.
251604: BREEN, LEO VAN - Lyriese portretten. Omslagtekening van Alb. Goethals. (Met opdracht aan H. Klomp).
30976: BREEN, LEO VAN - De Stroomlijn.
256673: (WILDE, OSCAR). BREEN, LEO VAN - De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
264617: BREEN, LEO VAN - Het kwartet. Verzen.
30963: BREEN, LEO VAN - Een reis per leunstoel.
254598: BREEN, LEO VAN - Het gebit. De bedelares.
252004: BREMER, J. - Salto Mortale. Het leven der 3 Codona's.
264841: BREMT, STEFAAN VAN DEN - Aquitaans getijdenboekje. Tekeningen Solange Abbiati.
8090: BRENTANO, CLEMENS - Die mehreren Wehmüller und ungarischen Nationalgesichter. (Met 17 originele litho's van Kurt Löb).
266339: BRESLAUER A.O. (COLLECTION), MARTIN - Catalog I. Seltene und wertvolle Bücher des XV., XVI. und XVII. Jahrhunderts. & 11 other early antiquarian booksellers' catalogues.
258019: BRETON, ERNEST - Pompeia. Suivie d'une notice sur Herculanum.
267259: (COUPERUS, LOUIS). BREUGELMANS, R. - Louis Couperus. Lion of the season.
267252: (COUPERUS, LOUIS). BREUGELMANS, R., & HARRY G.M. PRICK - Zeer kleine Couperologie voor Frédéric Bastet.
11921: BREUKERS, CHRÉTIEN - Verzameld werk.
262125: (HERMANS, W.F.). BREYER, KARL - Moskaus Faust in Afrika.
205979: O'BRIEN, EDNA - Signed note.
268471: BRIL, MARTIN - Een man uit de verte. Over Bob Dylan. (Geïllustreerd door Peter Pontiac).
259639: BROCKWAY, JAMES - Twee Gedichten. (Vertaald door Jelle L.S. Pijpers).
264843: BROECK, WALTER VAN DEN - Het beleg van Laken. Een moorddroom.
251125: BROEDELET, LUCIE - Idylle.
270059: BROKKEN, JAN - Voel maar. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
10341: BROKKEN (RED.), JAN - Over F.B. Hotz. Beschouwingen en interviews.
253470: BROM, EDUARD - Grootstad. Verzen.
257445: BROM, GERARD - Vondels geloof.
251136: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). BROM, GERARD - Schaepman.
252710: BRONKHORST, BERT, EN FONS LEYTEN (RED.) - Vaart en verlangen. Verzen uit de Vox Veritatis.
205991: BRONNEN, ARNOLT - Die Exzesse. Lustspiel.
205992: BRONNEN, ARNOLT - Vatermord.
12654: BROOKE, RUPERT - The descent.
204874: BROSCHAT, ERNST (SCHRIFTLEITER) - Liebe Leser. Beilage zur Monatsschrift "Die Ehe". Jahrgang I Nr. 1, Oktober 1928.
259477: (GLADSTONE, WILLIAM EWART). BROUWER, W., & LOUWERSE, P. - William Ewart Gladstone. Met een voorwoord van P. Louwerse en 15 Illustraties.
262758: BROUWERS, JEROEN - 'waar Maas en Waal tezamen spoelt...'.
262744: BROUWERS, JEROEN - Zonder onderschriften. Een brokje volkstoneel om naar te luisteren.
262745: BROUWERS, JEROEN - 'De bruid'.
262746: BROUWERS, JEROEN - 'Oom Igor'.
262747: BROUWERS, JEROEN - 'De toteltuin. Ten dele credo, ten dele wind'.
262754: BROUWERS, JEROEN - 'Over meester en leerling. Govaert Flinck ter ere, bij zijn 300ste sterfdag [en] Eten met Julia'.
258534: BROUWERS, JEROEN - Kalenders. (Met als frontispice een portretfoto van Herman Selleslags).
262741: BROUWERS, JEROEN - '(Inleiding) [en] Veldbloem, een distel'.
262742: BROUWERS, JEROEN - 'De vlieg en de bokshandschoen'.
262680: BROUWERS, JEROEN - Een beroemde naamgenoot.
262665: BROUWERS, JEROEN - Sisyphus' bakens. Vloekschrift. Feuilletons 8.
262643: BROUWERS, JEROEN - Sunken Red. Translated from the Dutch by Adrienne Dixon.
262755: BROUWERS, JEROEN - 'Pauselijke soldaten in opspraak'.
258463: BROUWERS, JEROEN - Van rondeel tot chanson.
258464: BROUWERS, JEROEN - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
258465: BROUWERS, JEROEN - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
258577: BROUWERS, JEROEN - Proefnummer. Feuilletons. Zomer 1996.
259113: BROUWERS, JEROEN - 'Robinson Crusoë en zijn voorbeeld. Bij de 300ste geboortedag van Daniël Defoe'.
259115: BROUWERS, JEROEN - 'Edith Piaf (1) de geboorte van een straatsirene [en] Edith Piaf (2) een straatmus slaat haar vleugels uit [en] Edith Piaf (slot) rumoer en zwijgzaamheid rondom legendarische vrouw'.
259132: BROUWERS, JEROEN - Originele zwart-witfoto door Frans Pans. 14,3 x 19,5 cm. Met op de achterzijde de naam van de fotograaf en allerlei potloodaantekeningen voor retouche.
263223: BROUWERS, JEROEN - 'Bezonken rood'.
269875: BROUWERS, JEROEN - Kroniek van een karakter. Deel 1. 1976-1981. De Achterhoek. (Met opdracht).
250519: BROUWERS, JEROEN - Een beroemde naamgenoot.
262757: BROUWERS, JEROEN - 'Good old Lodewijk'.
259111: BROUWERS, JEROEN - 'Gedachtig Yolande, mijn kerstroos. Een decemberverhaal'.
259112: BROUWERS, JEROEN - 'La dolce vita. Het geweten van Rome'.
268537: BROUWERS, JEROEN, EN GERRIT KOMRIJ - De stilte bestaat uit zoveel antwoorden. Correspondentie 1980-1986. Bezorgd door Onno Blom.
263108: BROUWERS, JEROEN - 'Oom Igor [&] Veldbloem, een distel'.
250079: BROUWERS, JEROEN - Warme herfst. Met een ets van Tom Liekens.
263224: BROUWERS, JEROEN - 'De papieren Lullepijp'.
1566: BROWNING, ELIZABETH BARRETT - Sonnets from the Portugese and seven other poems. (Met een inleiding van Andreas Mayor).
263953: BRUGGEN PP, NIC VAN - Place des Vosges.
12340: BRUGGEN, CARRY VAN - Hedendaagsch fetischisme.
255989: BRUIJN, COR - Mooie portretfoto plus gesigneerd plaatje.
267616: (GEHEELONTHOUDERS). BRUINS JR., J.A. - Het maanmannetje. Met teekeningen van Mej. A.A. van Prooijen.
203936: (EXIL). BRUN, VINCENZ - Alkibiades. Roman.
263115: BRUNENBERG, JO - Immagini Scoperte. In the Footsteps of Leonardo.
253557: BRUNS, MARIANNE - De uitverkorenen. Sportroman.
269698: BRUSSE, MARK - Mark Brusse. (Met opdracht van de kunstenaar).
259709: BRUSSE, MARK - Handgeschreven brief aan 'Beste klaas'.
1229: BRUSSE, M.J. - Jacobus van Looy over zijn werk.
270290: BRUSSE UITGEVERSMAATSCHAPPIJ, W.L. & J. - De toegepaste kunsten in Nederland. Een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst. (Complete set in 24 delen).
267970: BÜCH, BOUDEWIJN - Herr Lonesome Gottlieb im Wiener Wald. Chansons de tristesse. (Met een verantwoording door de bezorger, 'Herr Dr. Lothar G. Mantoua D.D.').
267967: BÜCH, BOUDEWIJN - Le musée de la poésie.
267968: BÜCH, BOUDEWIJN - Rimbaud en Chypre.
5286: BÜCH, BOUDEWIJN, KELLENDONK, FRANS & KOMRIJ, GERRIT - De doodongelukkige prins. Vijf klaagliederen.
267966: BÜCH, BOUDEWIJN - Herr Lonesome Gottlieb im Wiener Wald. Chansons de tristesse. (Met een verantwoording door de bezorger, 'Herr Dr. Lothar G. Mantoua D.D.').
204333: BUCHKUNST - Mitteilungen der Königlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe in Leipzig. Jg. 1. Heft 4. 1914.
251069: BUCHKUNST - Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik. Qualität im Sachsischen graphischen Gewerbe. 72. Jahrgang, Heft 3-4, 1935.
260764: (QUERIDO, IS.). BÜCKMANN, L. - Is. Querido.
262491: BUDDINGH', C. - Praeter gallum cantat. Gedichten.
260600: BUEGER, CHRIS DE - Fantasmagorie. Katalogus.
260602: BUEGER, CHRIS DE - Au-Pair.
265852: BÜHRMANN - Kalenders 1959. De GHB kalendertentoonstellingen staan weer voor de deur.
257655: BÜHRMANN - De Molenpost. Prijslijst voor grafische vakken. No. 153. 10 april 1952.
262389: BUISMAN J. FZN., M. - Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes. Alphabetische naamlijst. Met medewerking van F.J. Dubiez en een voorwoord van Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey.
267605: BUKOWSKI, CHARLES - Herrie & Hartstocht. Sound & Passion. Vertaling Susan Janssen.
201611: BULLA, HANS GEORG - Die Bücher, die Bilder, die Stimmen.
264172: BULLFIGHTING - Collection of 9 programmes and 26 entry tickets for bullfights in the Plaza de Toros de Palma de Mallorca, 1936.
260460: BULWER-LYTTON, SIR EDWARD - Paul Clifford.
255094: (MANN, THOMAS). BÜRGIN, HANS - Das Werk Thomas Manns. Eine Bibliographie unter Mitarbeit von Walter A. Reichart und Erich Neumann.
266800: BURGMEIN, J. - Le roman de Pierrot et de Pierrette. Historiettes musicales.
262567: BURNETT, FRANCES HODGSON - Little Lord Fauntleroy.
262566: BURNETT, FRANCES HODGSON - Little Saint Elizabeth & Other Stories. Illustrated by Reginald B. Birch.
258146: BURNETT, FRANCES HODGSON (&) ADRIANA - Dolly. Uit het Engelsch. (&) Ella. Eene novelle.
270100: BURNETT, FRANCES HODGSON - Little Lord Fauntleroy.
268241: BURNIER, ANDREAS, EN LUCIENNE STASSAERT - Driestromenland. Gedichten met (drie originele, genummerde en gesigneerde) etsen van Gerard van der Kamp.
19436: BURNIER, ANDREAS - Bijna onzichtbaar.
260048: BURNIER, ANDREAS - Die Schrecken des Nordens. (Aus dem Niederländischen von Jürgen Hillner).
263432: BURROUGHS, EDGAR RICE - Tarzan de geweldige. Nederlandsche bewerking van G.W.E. van Balen.
258374: BURSSENS, GASTON - Ode.
11302: BUSKEN HUET, CONRAD - Parijs en omstreken.
268939: BUTLER, JOSEPHINE E. - Openbare zedelijkheid. Een stem in de woestijn. Met een inleidend woord van H. Pierson, Directeur der 'Heldring-gestichten' te Zetten.
270384: BUYSSE, CYRIEL, & JAAK BOONEN - De eenzame. (&) "Klok" "Klok" Een lustige broeder.
268278: BYRON, LORD - Lyrical poems. Selected and arranged in chronological order. Wood engraving by J. Buckland Wright.
257373: CADMUS, PAUL - Autograph signed card to Selma Broughton.
255358: CALDWELL, ERSKINE - Original press photo showing Erskine Caldwell and actor Henry Hull.
257835: LAROUSSE CALENDRIER - Nouveau petit Larousse illustré - Calendrier 1933.
260662: LAROUSSE CALENDRIER - Nouveau petit Larousse illustré - Calendrier 1933.
265186: CALLENBACH - Nobel-reeks. Catalogus 1940-1941.
268750: CALLENBACH - Catalogus.
269759: CALVÉ - Het varken. Afkomst, voeding, verzorging.
205602: (KICKSHAWS). CAMI - A Masterful Missus and other Extravaganzas. Translated by John Crombie.
262163: CAMI, BEN - Handgeschreven brief aan 'Waarde Heer [Kees] Lekkerkerker'.
261754: (CLAUS, HUGO). CAMI, BEN - Brief aan Dorothy en andere verhalen.
204293: CAMPBELL, DAVID - General Hector A. Macdonald. A Biographical Sketch.
268043: CAMPE, JOACHIM HEINRICH - Bibliothèque des enfants et des adolescents, contenant des Historiettes morales, instructives et amusantes, propres à inspirer aux jeunes gens le goût de la vertu. Imitée de l`allemand de Campe. Nouvelle édition ornée de figures.
270252: CAMPEN, WILLEM CORNELIS VAN - Een twintigtal Gelegenheids- en andere Verzen van V.C., waaronder een: Aan het weldadige Oud-Nederland, ter gelegenheid van de stormen van 24-26 December 1836 en de door dezelve ontstane rampen en schaden op het IJ, bij Spaarndam en Spaarnwoude.
20718: CAMPERT, REMCO - Amsterdamse dagen.
28528: CAMPERT, JAN - Drie vrouwen gaan uit.
266854: CAMPERT, REMCO & YSBRANT - Meisjes van plezier. (Met vier originele litho's van Ysbrant ·17·).
260844: CAMPERT, REMCO - Straatfotografie. Tekeningen Lucebert.
259646: (MEYER, WYBO). CAMPERT, JAN - Verzen.
253392: CAMPERT, REMCO - Na de troonrede. Verhalen.
266860: CAMPERT, REMCO - Iemand stelt de vraag.
268822: CAMPERT, REMCO - In de namiddag een standbeeld opwinden...
263328: CAMPERT, REMCO & YSBRANT - Openingen. (Met drie originele litho's van Ysbrant ·17·).
250621: CAMPERT, REMCO - (Affiche).
253292: CAMPERT, REMCO - Rechterschoenen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Charles Hofman).
28372: CAMPERT, REMCO - Bewaarplaats.
263067: CAMPERT, JAN - Verzen. (Etiket op omslag).
266993: CAMPERT, REMCO - Beschreven blad.
268084: CAMPERT, REMCO, EN HANNES POSTMA - Zeven vrijheden. (Met vier originele kleuretsen à la poupée van Hannes Postma).
268820: CAMPERT, REMCO - Vier ansichtkaarten aan zijn moeder. 1. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Madame J. Broedelet'. 10,4 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Rem'. Niet gedateerd (datum poststempel: '6-10-1953'). 2. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Mrs. Joekie Broedelet'. 11,1 x 15,2 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Rem'. Gedateerd 'dinsdag 24 sept 75'. 10 regels tekst. 3. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Joekie Broedelet'. 10,5 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Remco'. Gedateerd 'Parijs 7 mei 1980'. 3 regels tekst. 4. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Joekie Broedelet'. 10,4 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Rem'. Gedateerd 'Parijs 9-2-82'. 4 regels tekst.
254644: CAMPERT, JAN - Vijf jaren zomerzegels 1935-1939. Een opwekkend relaas. (Geïllustreerd door F.H.P. Reitmann).
7038: CAMPS, HUGO - Ritueel van heimwee.
23725: CAMUS, ALBERT - Pages choisies (gelezen door o.a. Jean Négroni, Michel Bouquet en Fabrice Rouleau).
270390: CAMUS, ALBERT - Noces à Tipasa. Wojciech Jakubowski gravures sur cuivre.
260219: CAPE, JONATHAN - Now and Then. A Periodical of Books & Personalities Published Occasionally from Thirty Bedford Square by Jonathan Cape. Nrs. 30-62.
12498: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - De verzoening. (Met een illustratie van Ralph Chubb).
20872: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Non-entia.
261268: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - 'Mijn vriend Kuiper overtrof zichzelf'. Over de Aforismenreeks van L.J.C. Boucher.
16687: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Antidateringen.
260355: (LANOYE, TOM). CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Het moet niet mooi worden. De boeken van Tom Lanoye.
22482: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Ego (schrijver van het nachthuis).
250531: (KOMRIJ, GERRIT). CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Carmina. (Verantwoording bij Komrij's Mijn minnaars door Paul van Capelleveen).
7632: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Prototype.
9094: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Ego (schrijver van het nachthuis).
766: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Lord of Dantras.
13615: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - In ander licht en in een ouder huis (...).
254064: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Dutch Silverpoints. John Gray's struggle for fame in Holland.
100182: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Prototype.
22766: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Flat-opera. (Chestsonnetten).
23156: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Het mozaïek. Tekeningen Ruud van Capelleveen.
268690: CAPELLEVEEN, PAUL VAN (ALS:) HERMAN GORTER - Kiepsakee ter herinnering aan het samenzijn ten huize van Paul van Capelleveen en Ton Leenhouts op dinsdag 4 maart 2003 ter gelegenheid van de presentatie Dichter op het scherm Gerrit Komrij - Gerrit Kouwenaar.
269641: CARCO, FRANCIS - De Montmartre au Quartier Latin. Illustrations de Dignimont. Les Gloires Littéraires.
257170: BARBER'S BUSINESS CARD - Maison Auguste, 46, Passage Jouffroy, 48 sous l'Horloge. (Ca. 1870).
266516: (INTERIOR DESIGN). PIERRE CARDIN - Intérieurs 50. Apogée de la Géometrie Curviligne. Synergon/ Re-Creation.
257144: CARLÈGLE, CHARLES ÉMILE (DESSINS) - La Laverine nettoie tout.
269440: (BROGGEL, WILLY). CARMICHAEL, AMY - Mimosa. Uit het Engelsch vertaald door J.H. Kuyper.
264865: CARMIGGELT, S. - Bij een bibliofiele uitgave.
263150: CARMIGGELT, S. ALS: DS. J. HANEBRAYER - Stadsleed. Een handvol verzen.
16689: CARMIGGELT, S. - Wat vind ik er nou zelf van.
12972: CARMIGGELT, S. - Thelonious en Picasso. Journaal van een kattenhuwelijk. Illustraties Ben Holkenborg.
267163: CARMIGGELT, S. - Vier kroegmannen. (Met tekeningen van William Kuik).
263159: CARMIGGELT, S. - Het buitenlands overzicht.
265595: CARMIGGELT, S. - Trouwen.
263148: CARMIGGELT, S. ALS: KAREL BRALLEPUT - Sonnet.
255978: CARMIGGELT, S. - Waarom? Daarom!
259816: CARMIGGELT, S. - 'Voorwoord'.
15907: CARMIGGELT, S. - Bezoek.
263158: CARMIGGELT, S. - De Directie.
263137: CARMIGGELT, S. - Wat vind ik er nou zelf van.
250113: (HERMANS, W.F.). CARP, E.A.D.E. - Suggestie.
259747: (ACHTERBERG, GERRIT). CARRASQUER, FRANCISCO - Carta de Holanda.
261297: CARRASQUER, FRANCISCO - De vertraagde boodschapper. Twaalf hedendaagse Spaanse dichters. Samengesteld en ingeleid door Francisco Carrasquer. Poetry International Serie.
263314: (HERMANS, W.F.). CARRASQUER, FRANCISCO - Baladas del alba bala.
204464: CARRASQUER, FRANCISCO - Huizinga o el equilibrio imposible.
267571: CARRINGTON (JEAN DE VILLIOT) - Mysteres de la maison de la verveine. Adapté de l'anglais par Jean de Villiot. Illustrations par Adolphe Lambrecht.
205340: CARRINGTON - (JEAN DE VILLIOT) - Eaux-fortes pour l’illustration de Étude sur la Flagellation en France & en Angleterre au point de vue médical et historique.
269830: CARRINGTON - (JEAN DE VILLIOT) - Étude sur la Flagellation à travers le monde. Aux points de vue historique, médical, religieux, domestique et conjugal, avec un exposé documentaire de la flagellation dans les écoles anglaises et les prisons militaires.
267661: CARROLL, LEWIS - 22 black-and-white press photos of the musical film Alice in Wonderland (1972).
22585: CASANOVA - Het Duel ofwel een proeve van de levensgeschiedenis van de Venetiaan G.C. Vertaling Ike Cialona. (Met originele litho's van Matthijs Sluiter).
203543: CASEMENT, ROGER - Some Poems.
254120: TRADE CATALOG - Coffres-Forts, Meubles en Acier RIBEAUVILLE.
259723: (AVIATION). TRADE CATALOGUE - La Locomotion Aérienne. Offert aux membres du Corps Médical par P. Longuet, Pharmacien de 1re Classe. La Livre d'Or de l'Aviation. (Preface by Georges Legagneux).
257107: BATTLESHIP CATASTROPHE - Catastrophe de la "Liberté". 25 Septembre 1911. Vendu au profit des familles des victimes.
263028: CAVAFY, CONSTANTIN - The Complete Poems of C.P. Cavafy. Translated by Rae Dalven. With an Introduction by W.H. Auden.
263010: CAVAFY, CONSTANTIN - Poèmes. Traduction intégrale par Ange S. Vlachos.
263012: CAVAFY, CONSTANTIN - Jours anciens. Poèmes traduits par Bruno Roy. Frontispice de Y. Tsarouchis. Aux éditions fata morgana.

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)

6/1