Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
257122: (BOEKENWEEK 2009) - Nijgh & Van Ditmar. Boekenweek 2009. Tjielp Tjielp.
263155: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens].
268886: (ZILVERDISTEL) - Een 'Haagse uitgeverij'. De Zilverdistel in het geding.
267808: (EROTICA) - De ballade van Eskimo Nell. Een sterk verhaal uit het Wilde Westen vertaald en bewerkt voor de Lage Landen door Hans Heesen en Ed Schilders. (Met illustraties van Hjalmar van den Akker).
266425: (EEDEN, FREDERIK VAN) - Feestwijzer voor de viering van het 250-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam 19-24 Juni 1882.
250321: (HERMANS, W.F.) - (Affiche ter gelegenheid van de Prijs der Nederlandse Letteren 1977).
270394: (RAVEEL, ROGER) - Raveel. Stedelijk Museum Amsterdam.
273134: (LEEFLANG, CHRIS) - Omzien in dankbaarheid. Interview van Thomas Rap met Chris Leeflang voor de Vara Radio, over De Roos, Broese, CPNB en andere aspecten van zijn leven op 31 augustus 1983.
273127: (COHEN, FRÉ). A.J.C. - De kern. Leidersblad van de Centrale van Arbeiders-jeugdverenigingen. 1e jaargang, 1923.
30621: DRS. P E.A. - Gedicht van de dag. (Gesigneerd door alle tien de auteurs).
259843: (BROUWERS, JEROEN) - Manteaukrant, aflevering 3 (oktober/ november 1968).
269937: (KUYPER, BUBB) - Ja ik wil. Enige liederen ter verhoging van de feestvreugde bij het huwelijk van Bubb Kuyper & Elly van Nus op 4 februari 2015.
22380: (BOEKENWEEK 1957) - Boekengids no. 26. Algemene editie.
271254: (BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G.) - Albert Lindners "De bloedbruiloft" in het Hollandsch bewerkt door J.G. Bolmer. (Niet in den Handel).
271289: (LIEDBLAADJE). - Snoekepoekie.
273144: S.D.A.P. - Arbeiders-jaarboekje. 16 jaargangen 1912-1935.
24926: (VESTDIJK, S.) - Werken van S. Vestdijk.
260782: (MORRIËN, ADRIAAN) - Schrijver Adriaan Morriën. Vriendschap voor een buurt.
25127: (WERKMAN, H.N.). [VISSER, AB] - Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger].
273169: [WITTEVEEN, PIM] - Het evenement.
270209: (PLOEG) - Tentoonstelling De Ploeg in de zalen van Pictura. Catalogus April 1936.
270301: (OOMKENS, JAN) - Album der deelgenooten aan de Vereeniging van Oud-studenten bij de inwijding van het nieuwe Akademie-gebouw te Groningen, september 1850.
273711: EFFICIENCY ANNO 1935 - Catalogus "Efficiency" tentoonstelling van administratieve hulpmiddelen voor fabrieks- en kantoororganisatie. 12 t/m 19 september 1935.
264533: (SLAUERHOFF, J.) - In memoriam J. Slauerhoff. Themanummer Proloog.
264536: (SLAUERHOFF, J.) - (Affiche voor Verzamelde gedichten).
264537: (SLAUERHOFF, J.) - (Affiche voor J. Slauerhof (sic) Jan Pieterszoon Coen).
267823: (UITVRETER) - Kees! Ga je mee? Nieuw kermislied.
269112: (CLAUS, HUGO) - Hugo Claus 65. (Met een uitgebreide verantwoording door Gert Jan Hemmink).
271610: (BERGÉ-UITGAVE). [THEMMEN, PHOEBUS H.] - Komieke en vermakelijke boeren-reis van Dirk den Eenvoudige, en zijne zonen, uit het Overmaasche naar Delft. Vierde druk. Met platen.
272925: (HAARLEM) - Haarlem in hout. Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909.
21027: (CARMIGGELT, S.) - Portret door Paul Citroen.
20861: [HERINGA, P.M.] - Ron.
266831: [BORDEWIJK-ROEPMAN, JOHANNA] - Uit het diepst van mijn hart. [Gedicht door J.J.G. Zwanniken op muziek gezet door Johanna Bordewijk-Roepman].
258863: (QUERIDO) - Een collectie goede boeken. (Prospectus).
253114: (REVE, GERARD) - Persbulletins.
869: (NYPELS, CHARLES) - In memoriam Charles Nypels 1893-1952.
254358: (BOEKENWEEK 1997) - Waar vind ik mijn God.
273507: (KRIMPEN, J. VAN) - Adieu aesthetica & mooie pagina's! J. van Krimpen en het 'schoone boek'. Letterontwerper & boekverzorger 1892-1958.
267850: [THOMASSEN, KEES] - Thalamus. Onregelmatig verschijnend blad voor wie wij willen heten. Aflevering 1.
274388: A.J.C. - Door onze poort het leven in!
16878: [LIEBENTRAU, H.G. (= P.M. HERINGA)] - Everglades. Hamba Ngehashi to a friend. (Met een vignet gesneden door Pam G. Rueter).
263706: (BLITZ, ANDRIES) - Geeft 'n boek uitgegeven door Andries Blitz Amsterdam. (Uitgeversreclame).
270346: (NVDB) - Mededeeling No. 1 - Maart 1943.
14971: (NIJLEN, JAN VAN) - Over de gedichten van Jan van Nijlen.
270989: (BÉBERT) - Uitgeverij Bébert. Edities 1980-1985. Overzichtstentoonstelling.
269171: (POLIGNAC, JULES DE) - Passport for Julius Schröder, signed by Prince Jules de Polignac as Ambassador of France in Britain.
21395: (MARSMAN, H.) - Zoo juist verschenen.
265899: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Een pic-nic in proza. Bloemlezing uit "De Nieuwe Gids".
272491: (COHEN, FRÉ). - AJC Prijscourant 1932-1933.
267649: (SCHMIDT, ANNIE M.G.) - Bekijk het bestaan met nieuwe ogen. (Reclame voor boeken van Annie M.G. Schmidt en Simon Carmiggelt).
260243: (WARREN, HANS) - Hans Warren. De collectie van Niek Oele. Catalogus 53. (Met een inleiding van Menno Voskuil).
259501: (KIPLING, RUDYARD) - Jungle Dances and their Variations.
268283: (HOBIJN, ERIK) - Waterloopijn.
273620: (BASTET, F.L.) - Desiderata.
254937: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Originele zwart-witfoto van Van Deyssel aan het diner met twee kompanen.
265883: (HOTZ, F.B.) - Collectie van 14 grammofoonplaten uit het bezit van H.W. Kunst.
19527: (LAZARILLO DE TORMES). - Het leven van Lazarillo de Tormes en over zijn wederwaardigeheden en tegenslagen. (Opnieuw vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Prof.dr. C.F.A. van Dam. Houtsneden van Jan Bons).
20458: (ASTÈR) - (Drie prospectussen).
271606: (WANDERVOGEL). - Wandervogel Liederblätter. (Mappe mit 5 Ausgaben).
258765: (VLIEGER, J.) - Och Jantje wil niet huilen. Met 8 gekleurde plaatjes.
30265: [AAFJES, BERTUS] - Boeren. Open brief van het land.
267350: (ELSSCHOT, WILLEM) - Themanummer Boelvaar Poef (Orgaan van het L.P. Boongenootschap).
267346: (ALMANAK) - Aarts' letterkundige almanak. 1980-1991. (Onder redactie van Dick Welsink en Willy Tibergien).
270345: (NVDB) - (Nieuwjaarswens 1948).
260383: [GRAVESANDE, G.H. 'S-] - Verzen van een eenzaam man.
271242: FOTOALBUM REIS NAAR ZWEDEN 1901 - Fotoalbum met 57 foto's uit 1901. (Photos of a trip to Sweden).
250445: (HERMANS, W.F.) - De Klopgeest 22.
273717: (BOEKENWEEK 1960) - Verzen uit Forum.
271659: (HESPE, J.C.) - Na-courant op den Diemermeerschen nu genaamt Nederlandschen courant./ Na-courant op den Nederlandschen courant/ Deeze na-courant (...) (11 nummers).
256461: (VIJFTIGERS) - Vieren delen. Gedichten van Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus & Simon Vinkenoog.
254337: (BOEKENWEEK 1941) - Een overpeinzing naar aanleiding van de komende Boekenweek 1941 (1-8 maart).
271041: (MANKES, JAN, & J.G. VELDHEER, J.F. VAN ROYEN, S.H. DE ROOS E.A.) - Jaarboekje van de Vereeniging tot bevordering der Grafische Kunst. voor Grafische Kunst 1919-1920.
264252: (CHRISTO) - art, art & art...
270013: (ZWAGERMAN, JOOST). (VINGERLING, EVI) - Evi Vingerling. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman). (Met bijdragen van Steven ten Thije en Marijn van Kreij).
268195: (PEIJPERS, W.N.) - De wegen der misdaad. Tafereelen uit de lijfstraffelijke regtspleging.
272053: (KEMP, PIERRE) - Schrijversprentenboek. (Samengesteld door Bert Bakker, Gerrit Borgers, Jan Hulsker, Fred van Leeuwen, Juriaan Schrofer en Ellen Warmond. Ingeleid door Fred van Leeuwen). (Gesigneerd met opdracht van de auteur).
17166: (SLAUERHOFF, J.) - Tentoonstelling van de werken van J. Slauerhoff ter gelegenheid van de verschijning van zijn verzamelde werken van 12 t/m 23 maart 1940.
273473: (WIT VON DÖRRING, FERDINAND JOHANNES) - Lucubrationen eines Staatsgefangenen, niedergeschrieben in dem Criminal-Gefängnisse zu Turin, der Citadelle von Mailand, der Frohnfeste zu Baireuth, der Stadtvoigtei zu Berlin, und dem Polizeihause zu Wien. Zum Drucke geordnet in der Dänischen Festung Friedrichsort.
263186: (BOSMAN, ANTHONY) - Paul Klee. In memoriam.
254980: (ESTADO NOVO) - Telefones. Realizações do Estado Novo.
273712: (HERRLICH, LOTTE) - Lotte Herrlich. Die Schönheit. Heft 4 Vol. 18. Mit Anhang 'Licht, Luft, Leben'.
271636: (ANTONIADIS, SOPHIA) - Antidoron. Aangeboden aan Professor Doctor Sophia Antoniadis ter gelegenheid van haar afscheid van Nederland door vrienden en leerlingen.
264317: (HET BESCHREVEN BLAD) - Tafelredes Het Beschreven Blad 1985-1993. (Verzameld door Bert Sliggers).
264321: (HET BESCHREVEN BLAD) - XXIX & LV.
257124: (BOEKENWEEK 1995) - Diogenes. Najaar '94.
263170: (FARMER, JOHN S.) - Vocabula amatoria. A French-English glossary of words, phrases, and allusions occuring in the works of Rabelais, Voltaire, Molié`re, Rousseau, Be´ranger, Zola, and others, with English equivalents and synonyms.
19062: [ROLAND HOLST, A.] - Helena's inkeer. Een fragment.
258017: (MARSMAN, H.) - Gedrukte herinnering van de tandarts aan 'Weled. Gestr. Heer/ Mr. Marsman/ Oudwijkerlaan 4bis'.
270377: (KLOOS, WILLEM) - Eere-comité huldiging Willem Kloos op 6 mei 1934.
265927: (HERMANS, W.F.) - Soil conservation. An international study.
267168: ANTWERPEN 1937 - Antwerpen führt noch immer stolz die Hanse-Farben: weiss-rot.
267584: (KEES) - Amicis Sacrum (Aan vrienden gewijd). (Met een toelichting [door Kees Thomassen]).
265586: (CARMIGGELT, S.) - Carmiggelt Bulletin 11. Laatste nummer. Laatste nummer [...] Laatste nummer.
265591: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Annette Assendelft keramiek.
265597: (CARMIGGELT, S.) - Bewijs van goed gedrag.
274367: (MASKERADE 1840 LEIDEN) - De intogt van Hertog Jan van Beijeren binnen Leyden. Op den 18den Augustus 1420, in maskerade voorgesteld door H.H. Studenten der Leydsche Hoogeschool, op den 8sten Februarij 1840.
15613: (BOEKENWEEK 1934) - (Losse prentbriefkaart van C.J. Kelk uit het Boekenweekgeschenk 1934).
268887: (QUID NOVUM PERS) - 7 correspondentiekaarten voor philologen.
274190: [HOFFMANN, JAAP] - Schelvispekel. Beschrijving van een reis op de Waddenzee met de zeilsloep VL 165. Manuscript in een fles gevonden.
274121: (VLAANDEREN, ANDRÉ). (GRATAMA, J., RED.) - Bouwkunst.Tweemaandelijksch tijdschrift. Jaargang 1 en 2, 1909-1910.

Next 100 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)

4/22