Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
259843: (BROUWERS, JEROEN) - Manteaukrant, aflevering 3 (oktober/ november 1968).
259522: (MEZGER, JAN) - Scheveningen. Seizoen 1950.
268886: (ZILVERDISTEL) - Een 'Haagse uitgeverij'. De Zilverdistel in het geding.
276769: (EUWE, MAX - ERICH SALOMON) - Om het wereldkampioenschap schaken. De spanning groeit; De strijd gaat voort. (Folder).
275199: (BRANDT MAAS, GERARD) - Levensschetsen van merkwaardige, meest Vriesche mannen en vrouwen; uitgegeven door het Departement Leeuwarden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. (Eerste stukje).
273144: S.D.A.P. - Arbeiders-jaarboekje. 16 jaargangen 1912-1935.
266425: (EEDEN, FREDERIK VAN) - Feestwijzer voor de viering van het 250-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam 19-24 Juni 1882.
270291: STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1835 - Optogt gehouden door de heeren Studenten der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835. Voorstellende de intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada, op den 6 January 1492.
272748: (WISSELKOERSEN). [SWART, N.J.] - Tarif der muntspecien, in de Fransche, Hollandsche en verder met het Keizerrijk vereenigde departementen in gebruik; het gewigt van het Fransch en Hollandsch geld, zo bij het stuk, als hun getal in de kilogramme en mark; de zwaarte der zakken Hollandsche munten. Alles in Metriek en Troisch gewigt; benevens de Uitrekening's tafelen der Fransche en Hollandsche verschillende muntspecien.
260282: (WERELDOORLOG I) - Gedenkboek Terugreis Zwitserland Augustus 1914. Met 35 illustraties. De netto-opbrengst strekt tot leniging van de rampen van den oorlog. Niet in den handel.
267346: (ALMANAK) - Aarts' letterkundige almanak. 1980-1991. (Onder redactie van Dick Welsink en Willy Tibergien).
275581: (DE BEZIGE BIJ) - De Bezige Bij. De vrije uitgeverij.
276389: (KRIMPEN, J. VAN). E.N.S.I.E. - Dossier E.N.S.I.E., ca. 1950.
30621: DRS. P E.A. - Gedicht van de dag. (Gesigneerd door alle tien de auteurs).
276446: (HART NIBBRIG, F.) - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en studies door F. Hart Nibbrig, tentoongesteld bij Frans Buffa & Zonen, Kalverstr. Amst. 15. Oct. - 15. Nov. 1901. (Catalogue of paintings).
276139: (BARUETH, JOAN) - Convoluut van pamfletten, gepubliceerd kort voor en kort na het overlijden van de gereformeerde publicist ds. Joan Barueth.
267408: CALENDRIER AVIATIQUE 1914 - Grande Rôtisserie des Gobelins à Paris. Calendrier publicitaire pour l'année 1914 avec décoration en relief en forme de château, au-dessus duquel flotte un avion primitif, sous l'œil vigilant d'un cerf rouge.
20861: [HERINGA, P.M.] - Ron.
275513: A.M.V.J. - Winter-Avonden.
275519: (BREEN, LEO VAN) - Sorghvlietrymen naar Jacob Cats.
275520: (TOONDER, MARTEN) - Van Gorcum's volledige verkeerskaart voor het onderwijs. Wees een heer in het verkeer. Luister en leer V.
275176: (KRIMPEN, J. VAN) - Het Jaar der Dichters. Muzenalmanak voor 1915. Samengesteld door J. Greshoff.
256090: (MULISCH, HARRY) - Programma van de uitreiking der literaire prijzen 1977 van de Jan Campertstichting.
269937: (KUYPER, BUBB) - Ja ik wil. Enige liederen ter verhoging van de feestvreugde bij het huwelijk van Bubb Kuyper & Elly van Nus op 4 februari 2015.
271254: (BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G.) - Albert Lindners "De bloedbruiloft" in het Hollandsch bewerkt door J.G. Bolmer. (Niet in den Handel).
271289: (LIEDBLAADJE). - Snoekepoekie.
24926: (VESTDIJK, S.) - Werken van S. Vestdijk.
19516: (MUNCHAUSEN, BARON VON) - Baron Munchausen's narrative of his marvellous travels and campaigns in Russia. (Met 16 tekeningen van W.J. Rozendaal).
273169: [WITTEVEEN, PIM] - Het evenement.
25127: (WERKMAN, H.N.). [VISSER, AB] - Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger].
254980: (ESTADO NOVO) - Telefones. Realizações do Estado Novo.
268700: (KOMRIJ, GERRIT) [SCHWITTERS, BERT] - Zwarte Gerrit. Variaties op een thema.
270209: (PLOEG) - Tentoonstelling De Ploeg in de zalen van Pictura. Catalogus April 1936. (Art Catalogue).
264536: (SLAUERHOFF, J.) - (Affiche voor Verzamelde gedichten).
267823: (UITVRETER) - Kees! Ga je mee? Nieuw kermislied.
271610: (BERGÉ-UITGAVE). [THEMMEN, PHOEBUS H.] - Komieke en vermakelijke boeren-reis van Dirk den Eenvoudige, en zijne zonen, uit het Overmaasche naar Delft. Vierde druk. Met platen.
272925: (HAARLEM) - Haarlem in hout. Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909.
254806: (JUNG, CARL GUSTAV) - Collectie van 6 prospectussen van Nederlandse uitgaven.
254797: (LEOPOLD, H.P.) - Collectie van 25 prospectussen.
21027: (CARMIGGELT, S.) - Portret door Paul Citroen.
260719: (RUEBSAMEN, HELGA) - Feestelijke uitreiking van de Anna Bijns Prijs voor Proza 2003 aan Helga Ruebsamen.
254689: (SCHELTENS & GILTAY) - De Oorlog in Woord en Beeld.
254690: (SCHUYT) - Collectie van 4 prospectussen.
254351: (BOEKENWEEK 1958) - Boekengids no. 29.
254337: (BOEKENWEEK 1941) - Een overpeinzing naar aanleiding van de komende Boekenweek 1941 (1-8 maart).
869: (NYPELS, CHARLES) - In memoriam Charles Nypels 1893-1952.
253114: (REVE, GERARD) - Persbulletins.
273152: MAAGDENHUIS-BEZETTING 1969 - Collectie originele tijdschriften, pamfletten en krantenknipsels.
31129: (BOEKENWEEK 1963) - Boekenweek 1963 (30 maart - 6 april). Europa en het Boek.
275973: (BEATRIX, PRINSES) - Officiëel programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van de Blijde Gebeurtenis in ons Vorstenhuis. Een nieuwe Oranje-appel wordt toegevoegd.
100273: [HEEROMA, K.H.] - Margrieten.
28320: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Originele, contemporaine foto van een buste van Lodewijk van Deyssel door de beeldhouwster Nel Bakema (1902-1992).
28321: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Met zulk een vreemde zoo vreemd een woord.
28332: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Collectie van ruim 100 knipsels rondom Lodewijk van Deyssel vanaf ± 1934.
20744: (VRIESLAND, VICTOR VAN). P.E.N. - Report. Compte-rendu. 26th International Congress of the P.E.N. (Met opdracht).
272185: (CASANOVA, GIACOMO) - Die Frau ist wie ein Buch. (Kalligrafische sieruitgave met 4 met de hand ingekleurde illustraties van Ineke Maschkow-Lagendijk).
16878: [LIEBENTRAU, H.G. (= P.M. HERINGA)] - Everglades. Hamba Ngehashi to a friend. (Met een vignet gesneden door Pam G. Rueter).
263706: (BLITZ, ANDRIES) - Geeft 'n boek uitgegeven door Andries Blitz Amsterdam. (Uitgeversreclame).
264315: (BESCHREVEN BLAD, HET) - Het Beschreven Blad en profil. (Met getekende silhouetten door Pieter Wetselaar).
273592: (THEATERPROGRAMME DÜSSELDORF 1922). - 5 Theaterprogramme Künstlerspiele Kristall-Palast, Rosenhof, P.D.D. undd Corso-Cabaret.
22380: (BOEKENWEEK 1957) - Boekengids no. 26. Algemene editie.
14971: (NIJLEN, JAN VAN) - Over de gedichten van Jan van Nijlen.
274977: FOLIES BERGÈRE - NORMANDIË 1944 - Gala au profit des Sinistrés de Normandie. 16 Décembre 1944. (Programma van een benefietgala voor de Normandische slachtoffers van D-Day).
254937: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Originele zwart-witfoto van Van Deyssel aan het diner met twee kompanen.
262598: (BINNENDIJK, D.A.M.) - Prisma van de twintigste eeuw: D.A.M. Binnendijk. Catalogus 59.
263149: (CARMIGGELT, S.) - Carmiggelt Bulletin 9.
274604: (WIBAUT, F.M.) - Florentius Marinus Wibaut, 23 Juni 1859 - 29 April 1936.
265170: [RIEMSNIJDER, H.] - Galante dichtluimen.
274190: [HOFFMANN, JAAP] - Schelvispekel. Beschrijving van een reis op de Waddenzee met de zeilsloep VL 165. Manuscript in een fles gevonden.
259501: (KIPLING, RUDYARD) - Jungle Dances and their Variations.
273620: (BASTET, F.L.) - Desiderata.
276586: F.B. - Mes loisirs.
265226: (GRUNBERG, ARNON) - (Flyer voor het optreden 'Speak of the devil. Readings at Hell feels the acrid sting of Betrayal' op 3 februari 1999 in New York).
265586: (CARMIGGELT, S.) - Carmiggelt Bulletin 11. Laatste nummer. Laatste nummer [...] Laatste nummer.
276240: HOLLANDSCHE KUNSTENAARSKRING 1932 - 1932. Catalogus 6 Febr. - 27 Febr. Hollandsche Kunstenaarskring Amsterdam. (Dutch Art Catalogue).
276511: (BOEKENKAST) - 5 foto's van minder bekende schrijvers, allen gezeten voor een gevulde boekenkast.
258017: (MARSMAN, H.) - Gedrukte herinnering van de tandarts aan 'Weled. Gestr. Heer/ Mr. Marsman/ Oudwijkerlaan 4bis'.
271606: (WANDERVOGEL). - Wandervogel Liederblätter. (Mappe mit 5 Ausgaben).
274154: (BERLAGE, H.P.) - H.P. Berlage ter gedachtenis 21 Febr. 1856 - 12 Aug. 1934.
258765: (VLIEGER, J.) - Och Jantje wil niet huilen. Met 8 gekleurde plaatjes.
30265: [AAFJES, BERTUS] - Boeren. Open brief van het land.
266634: ALMANAK 1846 - Van Zwaamen's en Thompson's Koopman's kantoor- en zak-almanak voor 't Jaar onzes Heere Jesu Christi 1846, Aanwyzende de jaarmarkten, kermissen, paarde- beeste- en leermarkten, reken- en schouw, het varen der beurtschepen en trekschuiten van en naar verschillende plaatsen. Als mede de maans- op- en ondergang, eclipsen, watergety, enz. enz.
270345: (NVDB) - (Nieuwjaarswens 1948).
260383: [GRAVESANDE, G.H. 'S-] - Verzen van een eenzaam man.
273717: (BOEKENWEEK 1960) - Verzen uit Forum.
271659: (HESPE, J.C.) - Na-courant op den Diemermeerschen nu genaamt Nederlandschen courant./ Na-courant op den Nederlandschen courant/ Deeze na-courant (...) (11 nummers).
256461: (VIJFTIGERS) - Vieren delen. Gedichten van Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus & Simon Vinkenoog.
273464: OOSTERBEEK 1898. (MERCKELBAGH, JOS) - Ter herinnering aan 31 Aug - 1 Sept 1898 Oosterbeek.
264252: (CHRISTO) - art, art & art...
276178: (OOSTERHUIS, HUUB) - Priesterwijding Huub Oosterhuis s.j.
268195: (PEIJPERS, W.N.) - De wegen der misdaad. Tafereelen uit de lijfstraffelijke regtspleging.
272053: (KEMP, PIERRE) - Schrijversprentenboek. (Samengesteld door Bert Bakker, Gerrit Borgers, Jan Hulsker, Fred van Leeuwen, Juriaan Schrofer en Ellen Warmond. Ingeleid door Fred van Leeuwen). (Gesigneerd met opdracht van de auteur).
17166: (SLAUERHOFF, J.) - Tentoonstelling van de werken van J. Slauerhoff ter gelegenheid van de verschijning van zijn verzamelde werken van 12 t/m 23 maart 1940.
276653: (BOEKENWEEK 1934) - Geschenk 1934 Boekenweek 28 april - 5 mei. Inhoudende 12 portretten van Nederlandsche auteurs.
267539: (BERNERI, CAMILLO) - L'Unique. Supplément aux nos. 154 à 158. Camillo Berneri.
267649: (SCHMIDT, ANNIE M.G.) - Bekijk het bestaan met nieuwe ogen. (Reclame voor boeken van Annie M.G. Schmidt en Simon Carmiggelt).
275201: [WENNEKENDONK, J.G.] - Geruststelling voor den schrijver van Een woord aan de R.C. geestelijkheid in Holland.
273558: (HEEROMA, K.) - Het wonder van Elia.
273712: (HERRLICH, LOTTE) - Lotte Herrlich. Die Schönheit. Heft 4 Vol. 18. Mit Anhang 'Licht, Luft, Leben'.
275646: [KASTEEL, P.A.] - De misdaden der Katholieke Kerk. Door PAK.
264317: (HET BESCHREVEN BLAD) - Tafelredes Het Beschreven Blad 1985-1993. (Verzameld door Bert Sliggers).
19062: [ROLAND HOLST, A.] - Helena's inkeer. Een fragment.
270377: (KLOOS, WILLEM) - Eere-comité huldiging Willem Kloos op 6 mei 1934.
264321: (HET BESCHREVEN BLAD) - XXIX & LV.
267168: ANTWERPEN 1937 - Antwerpen führt noch immer stolz die Hanse-Farben: weiss-rot.
265591: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Annette Assendelft keramiek.
265597: (CARMIGGELT, S.) - Bewijs van goed gedrag.
276540: (GEBARENTAAL EN DE BIJBEL) - 'Briefswijze mededeeling van eenige opmerkingen uit het Evangelie van Joannes: door C. aan A. Tot eene proeve van de waarde der opmerkzaamheid op de Gelaatkunde en Gebarntaal ter verklaring der Geschiedkundige Schriften van den Bijbel.' Pag. 65-82 in: Christelijk Maandschrift voor den beschaafden stand. Uitgegeven door de Ringsvergadering van Amsterdam. No. 2.
269177: (KOENEN, MARIE) - De werken van Marie Koenen.
15613: (BOEKENWEEK 1934) - (Losse prentbriefkaart van C.J. Kelk uit het Boekenweekgeschenk 1934).
268887: (QUID NOVUM PERS) - 7 correspondentiekaarten voor philologen.
274323: (MICHELS, L.C.) - Amen amen qitha izwis. Literair philologisch tijdschrift met humoristische inslag, verschijnend overeenkomstig intuïtieve invallen. / De Kangoeroe. De sprong in de ruimte. Nr. 17.
5828: (BOEKENWEEK 1935) - Geeft 'n boek. (Boekenweekzegel 1935).
272465: (DOES, BRAM DE) - Hommage aan Bram de Does. (Met 22 vriendenboekjes).
264308: (DRUKWERK IN DE MARGE) - Dichter des Vaderlands. (Blauwe Scheen-doos met 32 boekjes).
257124: (BOEKENWEEK 1995) - Diogenes. Najaar '94.
257122: (BOEKENWEEK 2009) - Nijgh & Van Ditmar. Boekenweek 2009. Tjielp Tjielp.
256588: (DE UITVRETER) - Plop! Magazine ter bevordering van het jaar. Extra editie!
256433: (CARBOLINEUM PERS) - Collectie van acht prospectussen.
254358: (BOEKENWEEK 1997) - Waar vind ik mijn God.
21868: (NYPELS, CHARLES) - Charles Nypels (1895-1952).
256856: (VLIEGER, J.) - Jan de Luiaard.
271242: FOTOALBUM REIS NAAR ZWEDEN 1901 - Fotoalbum met 57 foto's uit 1901, gemaakt door Caroline Van der Meulen-Feikema. (Photos of a trip to Sweden).
272828: (CATALOGUS) - Opdrachtexemplaren. Verzameld en beschreven door Nick ter Wal. Catalogus 83.
266071: (STOKVIS & ZONEN, R.S.) - De Industrieele Gids. Handel en kunst.
254007: [VROLIJK, MAARTEN] - Tusschen de stormen.
267176: [PÜCKLER-MUSKAU, HERMANN VON] - Vorletzter Weltgang von Semilasso. Traum und Wachen. Aus den Papieren des Verstorbenen. Erster Theil: In Europa. Erste Abtheilung.
272578: (LECK, BART VAN DER) - Het Hooglied van Salomo. Verlicht en versierd door B.A. v.d. Leck en P.J.C. Klaarhamer.
6245: (EEDEN, FREDERIK VAN) - Liber amicorum dr. Frederik van Eeden. Aangeboden ter gelegendheid van zijn zeventigsten verjaardag 3 april 1930.
257102: (BOEKENWEEK 1937) - Tentoonstelling van Exlibris en Gelegenheidsgrafiek uit de verzameling van Ir. Eug. Strens.
270903: [BANNERMAN, HELEN] - The Story of Little Black Quibba. By the Author of The Story of Little Black Mingo.
203295: [SANDBERG, WILLEM] - Experimenta typografica 3: Gnothi se auton.
269175: (VAKBOND). N.V.V. - Fascisme of socialisme? Wat eischt het gemeenschapsbelang? Feiten ter overdenking.
276315: (COHEN, FRÉ) - L'agriculture aux Pays-Bas.
265330: FRANCE - TRAVEL GUIDE 1657 - Wegh-wyser, aenwijsende de besonderste vremde vermaecklijckheden die in 't reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landschappen te besichtigen.
276094: (BOSCH & KEUNING) - De nieuwe Opgang-serie.
274244: (REVE, GERARD) - Gedachtenisprentje voor Gerard Reve.
254803: (VAN LOGHUM SLATERUS) - Catalogus der voornaamste uitgaven.
275787: (VAN LOGHUM SLATERUS) - Voornaamste uitgaven van N.V. Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij.
251551: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK 1873 - Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1873. Hoofdredactie J.C.W. Quack, predikant te Bemmel. Lid van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. Negen en dertigste jaargang. Met twee plaatjes.
271674: (STOLS, A.A.M.) - L'Art typographique dans les Pays-Bas depuis 1892. Préface par Charles-Léon van Halsbeke. (Compleet met de 4 bijlagen).
269833: [SANDBERG, WILLEM] - Lectura sub aqua. (Experimenta typografica 1. Reprint).
273917: (GEERAERTS, JEF) - 19 november Jan Starink in gesprek met Jef Geeraerts. Inleiding Paul de Wispelaere. In het HOT Theater Oranje Buitensingel 20. (Grote affiche).
272153: (CECHOVA, OLGA) - Die drei Brüder. Ein Märchen aus Litauen, übersetzt von Jochen D. Range. (Met twee gesigneerde kleurenlitho's van Olga Cechova).
269483: (STOLS, A.A.M.) - L'Art typographique dans les Pays-Bas depuis 1892. Préface par Charles-Léon van Halsbeke.
268467: (HET BESCHREVEN BLAD) - Tien jaar Het Beschreven Blad 1983-1993.
19527: (LAZARILLO DE TORMES). - Het leven van Lazarillo de Tormes en over zijn wederwaardigeheden en tegenslagen. (Opnieuw vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Prof.dr. C.F.A. van Dam. Houtsneden van Jan Bons).
270231: (KLOOS, WILLEM) - 'Masochisme'. Afschrift naar 'De Nieuwe Gids Dec. 1899.'
267766: N.S.B. - Mussert's veertien punten program. Hitler's leerling.
275832: (OPPENHEIMER, ANNI) - Talismane für das Jahr 1935.
275146: (PALLADIUM) - Collectie van zes prospectussen.
275077: (DRUKKERIJ TRIO). - Collectie van tien efemere publicaties (1943-1948).
273148: S.D.A.P. - Arbeiders-jaarboekje 1933. 35e jaargang.
274388: A.J.C. - Door onze poort het leven in!
276460: (PHOENIX) - Collectie uitgaven en ander drukwerk.
264032: [MOLEN, GEZINA H.J. VAN DER, (&) H.M. VAN RANDWIJK] - Bezettingsrecht. (&) Tenzij...
254126: (SPIER, JO). NEDERLANDSCHE BOEK 1940 - Het Nederlandsche Boek 1940. (Met tekeningen van Jo Spier).
254308: (SIJTHOFF) - Raambiljet voor de roman De hemel omringt ons van Howard Spring.
275208: (COHEN, FRÉ). A.J.C. - AJC Dordrecht Maandprogram October 1935.
258754: (BOEKENWEEK 1963) - 25 gedichten. (Boekenweek-aflevering van De Boekenkorf, literair tijdschrift van De Bijenkorf).
270989: (BÉBERT) - Uitgeverij Bébert. Edities 1980-1985. Overzichtstentoonstelling.
262845: (BOOVEN, HENRI VAN) - Handboek der sporten. Deel 4. Uitgegeven met voorkennis van het Nederlandsch Olympisch Comité, in opdracht zijner Sub-Commissie voor de Schooljeugd. Met een voorwoord van wijlen F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken (...) en een woord van aanbeveling van M.F. Graafland (...). Onder redactie van K.H. van Schagen.
276390: (DROSTE, MAX VON) - Ein Bündelchen Gedichtetes. Ein kleines Buch Gedrucktes. Der Kritiker vernichtet es - Der Büchernarr beguckt es.
263361: (DUIJMAER VAN TWIST, A.J.) - Catalogus van geschriften en boekwerken, voornamelijk betrekking hebbende op de litteratuur der Nederlandsche koloniën, afkomstig uit de boekerij van wijlen Mr. A.J. Duijmaer van Twist, Oud-Gouverneur Generaal van Neerl. Oost-Indië, en namens hem vermaakt aan de Athenaeum-bibliotheek te Deventer.
264858: (LUCHTMACHT). - Uittreksel uit het voorschrift voor het gebruik van luchtstrijdkrachten (ten dienste van de artillerie). Voorschriften Nr. 71 b.
21863: (VONDEL, JOOST VAN DEN) - BEATUS VIR.
260384: (PERRON, E. DU). 'S-GRAVESANDE, G.H. - E. du Perron. Journalistieke Herinneringen. Gevolgd door Bibliographie zijner Werken door Fred Batten en A.A.M. Stols. Met reproducties naar photo's, teekeningen en manuscripten. Laatste revisie.
264533: (SLAUERHOFF, J.) - In memoriam J. Slauerhoff. Themanummer Proloog.
28222: [DEYSSEL, LODEWIJK VAN] - K.J.L. Alberdingk Thijm. Homme de Lettres. Baarn (Hollande).
271353: STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1875 - Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875, ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de Leidsche Hoogeschool, afgebeeld in de beroemdste en merkwaardigste mannen, die van hare stichting af hun naam aan den haren hebben verbonden. Overeenkomstig de teekeningen door de commissarissen tot regeling van de maskerade verstrekt en onder hun toezicht geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met bijbehorende publicaties).
270499: (DOESBURG, THEO VAN, E.V.A.). - Getij, Het. (Collectie van 9 nummers van dit literaire maandschrift, 1918-1919).
265702: (ROLAND HOLST, A.) - De volgende boeken van A. Roland Holst zijn verschenen bij A.A.M. Stols' Uitgevers-Mij - Maastricht.
269676: [KNUTTEL, MARIJKE] - Uitzicht. (Jaarwisselingsgeschenk).
276790: (SPEIJERT VAN DER EIJK, S., ISAAC DA COSTA E.A.) - Gedichten ter gelegenheid van het verbroederingsfeest aan Leydens Hoogeschool op de 21. November 1818.
276661: (ROELANTS, M.J.) - Vieux-Joncs d'après les archives de l'ancienne grande commanderie du même nom. Par M.J.R.
274788: (CIRCUS) - Eli Bowen. Le Phénomène de l'Univers.
274704: (COINAGE AND HISTORY OF THE WESTERN MEDITERRANEAN WORLD). - The Western Greeks. Classical Civilization in the Western Mediterranean. With 1600 illustrations, 600 in colour.
203623: [GEISSLER, FRIEDRICH JAKOB KURT] - Die Überreiztheit und das Raffinement der Gegenwart. Mahnruf und kritische Betrachtung unserer Kulturzustände. Vom Verfasser der Bücher: Das Dirnentum und der Dirnengeist in der Gesellschaft. Ärtzliche Untersuchungen und Scham- und Sittlichkeitsgefühl des weiblichen Geschlechtes.
268989: [MUILENBURG, WILLEM] - Letterproef.
274579: (LIGTENBERG, CHRISTINE) - Van de Levene van Kristine. Fragmenten uit een middelned: handschrift als proeve van uitgave aangeboden aan Dr. Christine Ligtenberg op den X Juni MCMXIIJ.
272329: (CHESTERTON, G.K.) - The Idleness of G.K.C. (a letter).
276462: (PHOENIX) - Collectie prospectussen en ander divers drukwerk van Binderij en Uitgeverij Phoenix.
273526: WERELDTENTOONSTELLING 1897 - In vier dagen uit en thuis. Gids voor de Brusselsche tentoonstelling van 1897.
271431: (COLPORTAGE). - Gravin en bedelares. Een Haagsche roman. (Omslag: Roman uit het Haagsche leven).
267850: [THOMASSEN, KEES] - Thalamus. Onregelmatig verschijnend blad voor wie wij willen heten. Aflevering 1.
264390: (DE SLEGTE) - Collectie van negen reclameuitingen van De Slegte: vijf geniete boekjes (mei/juni 1957, zomerkoopjes 1957, jan./febr. 1960, zomer 1992, ongedateerd), drie kranten (november 1968, december 1969, aug./sept. 1972) en een gevouwen flyer (ongedateerd).
267847: (DE UITVRETER) - Henr. Bruno's Mengel-moes van verscheyde gedichten op allerhande voor-vallende saecken. Tot Leiden, by Salomon Wagenaer 1666. (&) Rookers-lied geplukt uit de Studenten Almanak voor 1817. Opnieuw in de lucht geblazen door De Uitvreter te Zoeterwoude in het jaar 1997.
267838: (DE UITVRETER) - Smokers Survival Kit for the Year 2050.
274308: (UITVRETER, DE) - Elise van Mansfeld. Romance.
271543: [THIJSSEN, THEO] - De examen-idioot of de kinderexamens van 1928.
265585: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens].
262969: (COUPERUS, LOUIS) - Dekblad voor een doos Louis Couperus-sigaren.
271508: (MARNIX-PERS) - Corona Nuptialis, det is Brillofts-krânse frissele fen frjeonehân ta it houlik fen de Rjue Earwearde Hear Dominus Jelte Wiersma mei Jiffer Françoise Andree van den Bosch op 'e trêdde fen 'e Slachtmoanne fen it jier des Heare 1943 to Amsterdam.
274955: (ASTÈR) - Collectie prospectussen, brieven aan de intekenaars en andere efemera.
273150: S.D.A.P. - Arbeiders-jaarboekje 1923. 25e jaargang.
15326: (BOEKENWEEK 1963) - Goed geboekt. 30/III-6/IV '63. Boekenweek: Europa en het boek. (Omslag en tekeningen Jan Kuiper).
267587: (BESCHREVEN BLAD) - Gekrakeel in het loket of een bok op stelten.
275285: (KOLLEWIJN, DIEUWKE) - Het lantrecht van Drenthe.
21395: (MARSMAN, H.) - Zoo juist verschenen.
263154: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Borth [= Ruud Broens].
266831: [BORDEWIJK-ROEPMAN, JOHANNA] - Uit het diepst van mijn hart. [Gedicht door J.J.G. Zwanniken op muziek gezet door Johanna Bordewijk-Roepman].
269822: CAPITULATIE 1945 - Foto's capitulatie-onderhandelingen Nederland. 5 mei 1945 te Wageningen.
260205: (ARBUTHNOT, F.F.) - Sex Mythology including an Account of the Masculine Cross.
275163: (ISRAËLS, ISAÄC) - Isaäc Israëls 1865-1934. Tentoonstelling van schilderijen. Kunsthandel Huinck & Scherjon N.V. 22 October-17 November 1934. (Catalogue of paintings).
265238: (GRUNBERG, ARNON) - Collectie van 6 boekenleggers, die reclame maken voor (uitgaven/voorstellingen van) Grunberg (o.a. Huid en Haar, Tirza, Figuranten als dwarsligger).
266393: (HATTUM, JAC. VAN) - Liber amicorum Jac. van Hattum. (Luxe-exemplaar met 3 brieven van medewerkers: Ed. Hoornik & Bert Voeten).
256823: (VALÉRY, PAUL.) - Hommage des écrivains étrangers à Paul Valéry.
252264: [VENETTE, NICOLAS] - Venus minzieke gasthuis. Waar in beschreven worden de bedryven der liefde, in den staat des huwelyks, met natuurlyke eigenschappen der mannen en vrouwen; hunne ziekten, oorzaken, en genezingen. Door J.V.E. Medicinae Doctor.
256540: (GERHARDT, IDA G.M.) - Programma voor de uitreiking van de prijs voor meesterschap 1979 aan dr. Ida G.M. Gerhardt in het Groot Auditorium van het Academiegebouw te Leiden op 3 november 1979. Juryrapport.
25531: [DIJK?, C. VAN] - Het gezwets van tante bets.
267843: (DE UITVRETER) - Efemera: huwelijksaankondiging Marieke van Delft en Reinder Storm + geboortekaartjes van Rosa en Edo Storm.
267844: (DE UITVRETER) - Efemera: drie verhuisberichten van De Uitvreter alias Kees Thomassen.
272745: (THORBECKE) - 19 April. Verandering van ministers. Klagt en jubeltoon.
276509: (MÉRODE, WILLEM DE, BERENDIEN MEIJER-SCHUILING, MARTINUS NIJHOFF, C. LOUIS LEIPOLDT EN ANDEREN) - Vredesjaar mei 1945.
259602: (VERWEY, ALBERT, & STEFAN GEORGE) - Stefan George zum Gedächtnis. Sonderdrücke aus Rheinische Jugend 1. Januar & März 1934.
271636: (ANTONIADIS, SOPHIA) - Antidoron. Aangeboden aan Professor Doctor Sophia Antoniadis ter gelegenheid van haar afscheid van Nederland door vrienden en leerlingen.
275843: (WESTERMAN, MARTEN) - Bijdragen tot eene levensschets van Marten Westerman. (Overgedrukt uit de Hoornsche Courant van 30 Maart l.l., No. 79).
254802: (VAN LOGHUM SLATERUS) - Catalogus der voornaamste uitgaven.
274184: [HEIJERMANS, HERMAN] - Tooneel en Maatschappij.
270301: (OOMKENS, JAN) - Album der deelgenooten aan de Vereeniging van Oud-studenten bij de inwijding van het nieuwe Akademie-gebouw te Groningen, september 1850.
270346: (NVDB) - Mededeeling No. 1 - Maart 1943.
23571: (EMANTS, MARCELLUS) - Marcellus Emants-kalender 1903.
275743: (BLITZ, ANDRIES) - De uitgaven van Andries Blitz. Uitsluitend verkrijgbaar bij den boekhandel.
276464: (KAMPEN, P.N. VAN) - Catalogus No. 86. Zoölogie. Bevattende o.m. een zeer groot gedeelte van de bibliotheek van Prof.Dr. P.N. van Kampen, Oud-Hoogleraar te Leiden. (Sales catalogue of a collection of zoology books).
21394: (MARSMAN, H.) - Zwart op Wit. Internationale boekengids.
276095: (BOSCH & KEUNING) - Libellen. (13 reclamefolders en -boekjes).
265071: (SLAUERHOFF, J.) - Collectie van zeven prospectussen. 1932-1959.
276596: (RICKETTS, CHARLES) - Self-Portrait taken from the Letters & Journals of Charles Ricketts. Collected and compiled by T. Sturge Moore. Edited by Cecil Lewis.
271281: (TROELSTRA, PIETER JELLES) - Gedenkboek der Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij "Neerlandia". Opgericht 25 Mei 1880 te Leeuwarden. In Mei 1906 gevestigd te Scheveningen. 1880 - 25 Mei - 1930.
22584: (CALS, MR. J.M.E.TH.) - Het Westeinder Handschrift. (Met een verantwoording door Marga Klompé).
263155: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens].
275096: (KRIMPEN, J. VAN) - Het Jaar der Dichters. Muzenalmanak voor 1915. Samengesteld door J. Greshoff.
275097: (KRIMPEN, J. VAN) - Het Jaar der Dichters. Muzenalmanak voor 1915. Samengesteld door J. Greshoff.
268161: (HAARLEM) - Ick gingh op eenen morgen al door den Aerden-hout. (Met twee originele, gesigneerde etsen van Poppe Damave).
269343: (KRIMPEN, J. VAN) - The Book of Psalms. Printed according to the authorised version of the Holy Bible. MDCXI.
266050: (HAAN, JACOB ISRAËL DE) - 'Op 1 Juni 1952 werd te Amsterdam opgericht een Genootschap Jacob Israël de Haan'.
275050: DICMAP 10 - Drugs. (1969).
269969: HOLLANDSCHE KUNSTENAARSKRING 1921 - Catalogus van schilderijen en teekeningen tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Hollandsche Kunstenaars Kring, gevestigd te Amsterdam. (Catalogue of paintings).
273149: S.D.A.P. - Arbeiders-jaarboekje 1935. 37e jaargang.
273710: (FASCISME). IR. P. - Hitler, Mussolini, Mussert: uitkomst?
13213: (EGIDIUS-LIED). - Egidius waer bestu bleven? (Met een oorspronkelijke houtgravure van Pam G. Rueter).
272411: (VELDHEER, J.G., CORNELIA VAN DER HART, H.J. HAVERMAN, HENRICUS E.A.) - Woord en beeld. Geïllustreerd maandblad. Jaargang 1897.
269170: (POLIGNAC, JULES DE) - Passport for Valérie Gromez, signed by Prince Jules de Polignac as Ambassador of France in Britain.
276724: MODE ANNO 1750 - Het Pompadoure en Cabriolette leeven, of de Quintessence der Mode. Gedroomd door een Veritabel Hollander.
3746: (DUINKERKEN, ANTON VAN) - Onder Gods ogen.
266769: (KOMRIJ, GERRIT) - GK. Gedichten voor Gerrit Komrij.
265069: (SLAUERHOFF, J.) - Programma voor de herdenking van J. Slauerhoff 1898-1936.
275409: (BEYNON, SUZON) - Het Indisch Nieuws. Geïllustreerd weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebiedsdeelen. 24 November 1945.
254810: (QUERIDO) - Keuze uit sedert de bevrijding verschenen boeken van Em. Querido's Uitgeversmij. Winter 1947.
20458: (ASTÈR) - Collectie van vier prospectussen.
259494: (NYPELS, CHARLES) - La prophétie de Ioel. (With illustration in colors, two-color initials and large publisher's vignette by Henri JONAS.) (INSCRIBED by Nypels).
267334: (COUPERUS, LOUIS) - 'Louis Couperus 1863-1923'. Sigarettenzijdje met portret.
256934: (DRIEKONINGEN) - Dry Coninghen Leys. Uit Het Hofken der Geestelijcker Liedekens. Leuven 1577, thans, met houtsneden door Bert Bouman vercierd.
30571: (KOPPERMAANDAG) - Van Ontwerp tot Proeve.
268840: (LEONARD, JOS) - Franciana. Opinion - anecdotes - pensées de Monsieur Anatole France recueillies par Jos. L. Dirick.
274956: (ASTÈR) - Collectie prospectussen, acceptgirokaarten en andere efemera.
266967: MODERN BOOKS AO. 1904 - Exposition du livre moderne. Catalogue. Du 15 Juillet au 15 Octobre 1904 Musée Plantin-Moretus, Anvers.
269157: (THACKERAY, W.M.) - The Speculators - A Ballad. From the Ballads of Policeman X - Now Reprinted with Emendations by Constable Q.
276771: (NABOKOV, VLADIMIR) - Vladimir Nabokov bij De Bezige Bij.
274217: (ZUITHOFF, ATE) - Wten Latine/ Italiaensche/ Fransche/ duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen. Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren. Herdrukt naar de Antwerpsche volksuitgave van 1528 met alle daarin voorkomende houtsneden.
266701: (PATRIOTTENTIJD). (EEN GRONINGSE ORANGIST) - Aan mijne stad en landgenoten.
268612: (ROOMS-KATHOLIEK). N.P.F. (K.PR.). - De zieke tijdgeest onder geneeskundige behandeling. Losse gedachten over de meeste kwalen van den dag, met probate recepten.
265601: (KOMRIJ, GERRIT) - Toegangsbewijs voor Komrij's Het chemisch huwelijk gespeeld door Globe onder regie van Gerardjan Rijnders.
268510: (HAUSER, KASPAR) - Bijdragen tot de geschiedenis van Kaspar Hauser.
268702: (KOMRIJ, GERRIT) - Gerrit Komrij 60. En daarvan wilde hij leven! Verkooptentoonstelling van manuscripten & documenten [&] auteursexemplaren van eigen werk. 31 maart-21 april 2004. (Met een voorwoord door Gerrit Komrij).
268723: (KOMRIJ, GERRIT) - Originele zwart-witfoto.
276452: (BESCHREVEN BLAD, HET) - HBB 29 november 1986.
270304: (LOOSJES PZ., A., MET PETRONELLA MOENS) - Rijkdom, middelbare stand en armoede. In drie bespiegelingen met (3) plaaten.
270394: (RAVEEL, ROGER) - Raveel. Stedelijk Museum Amsterdam.
276038: [VORRINK, KOOS] - Open brief aan alle goede Nederlanders.
269222: (BOSCH & KEUNING) - Opgang-Serie. 1940-1941. Smeed het ijzer als het heet is!
267584: (KEES) - Amicis Sacrum (Aan vrienden gewijd). (Met een toelichting [door Kees Thomassen]).
260243: (WARREN, HANS) - Hans Warren. De collectie van Niek Oele. Catalogus 53. (Met een inleiding van Menno Voskuil).
261995: (CLAUS, HUGO) - SVB slotakkoord. (Omslagtitel: Het gerucht. Hugo Claus koopt Nobelprijs.)
274282: TELEFOONBOEK LIMBURG 1957 - Telefoongids voor Echt, Grathem, Haelen, Heel, Heijthuijsen, Horn, Koningsbosch, Maasbracht, Montfort, St. Odiliënberg, Posterholt, Roermond, Roosteren, Stevensweert, Swalmen en Thorn.
253315: (WETSELAAR, PIETER) - Egidius, Aloeette, Violette. (Met sierlijke initialen en figuren, getekend door Pieter Wetselaar).
261478: (STOLS, A.A.M.) - Nieuwe uitgaven 1948.
273651: (HOOGEVEEN, CORNELIS VAN) - Verjaardagsvers. Voor Cornelis van Hoogeveen, junior uit 1782. Met een toelichting van Ronald Breugelmans.
274820: (VLAANDEREN, ANDRÉ). (GRATAMA, J., RED.) - Bouwkunst. Tweemaandelijksch tijdschrift. Jaargang 2, 1910.
275635: (EWERS, HANNS HEINZ). D'ALBERT, EUGEN - Die toten Augen. Eine Bühnendichtung, Textbuch. Musik von Eugen d'Albert.
265598: (GILSE, JAN HENDRIK VAN). O'NEILL, EUGENE; SHAW, GEORGE BERNARD - The Emperor Jones / De Revolutionaire Keizerin. (Programmaboekje).
267731: AACHEN - Visitenkarte des Hôtel de l'Europe, Inhaber J.P. Vygen, Aix-la-Chapelle.
276239: AAFJES, BERTUS - 7 liederen uit 'De tooverfluit' op teksten uit de verzameling 'Des Knaben Wunderhorn'. Vertaling: Bertus Aafjes met vignetten van Eppo Doeve. Voor zang en piano door Job Scholtze.
274344: AAFJES, BERTUS - Handgeschreven brief aan 'Beste Wim [Aerts]'.
20593: AAFJES, BERTUS - In het atrium der Vestalinnen en andere fragmenten.
27049: AAFJES, BERTUS. ALS: SICK SACK - Warenhuis wankelt. (Met tien tekeningen [door C.A.B. Bantzinger]).
2653: AAFJES, BERTUS - Per slot van rekening.
264620: AAFJES, BERTUS - Per slot van rekening.
270408: AAFJES, BERTUS - Vijftien handgeschreven brieven, vijftien handgeschreven ansichten/ briefkaarten en vijf stuks drukwerk aan Kees Lekkerkerker.
24029: (ACHTERBERG, GERRIT). AAFJES, BERTUS - Gerrit Achterberg. De dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poëzie.
273123: AAFJES, BERTUS - In het atrium der Vestalinnen. Een fragment.
267332: IN AANBOUW - Groot archief van de Nederlandse vooroorlogse literaire almanak In Aanbouw.
274365: AARDWEG, H.P. VAN DEN - Menschen. Roman uit het leven van een klein land.
269394: AARTS, MILCO - De Dromensteler. (Met opdracht aan Ivan Sitniakovsky).
265121: ABBOTT, EDWIN A. (ALS:) EEN VIERKANT - Platland. Een roman van vele afmetingen. Met illustraties. Uit het Engelsch (door L. van Zanten Jzn.).
276428: ABBOTT, EDWIN A. (ALS:) EEN VIERKANT - Platland. Een roman van vele afmetingen. Met illustraties. Uit het Engelsch (door L. van Zanten Jzn.).
275235: ABC - ABC boek.
275930: ABDOLAH, KADER - Drie boeken met handgeschreven opdrachten aan Ton Jonkers van het literair café De Sinnepoppen in Zwolle.
275950: (CREMER, JAN). ABELS E.A., PAUL - Van Achterberg, Brakman, Cremer tot De Zwaan. Een literaire wandeling door Enschedé.
271957: ABRAHAM, PIERRE - Le physique au théâtre. (With handwritten dedication to Martin J. Premsela).
274087: ACHTERBERG, GERRIT - Afvaart. (Met een inleiding door Roel Houwink).
10165: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen 4.
10697: ACHTERBERG, GERRIT - Osmose.
253832: ACHTERBERG, GERRIT - Eurydice.
5452: ACHTERBERG, GERRIT - Existentie.
749: ACHTERBERG, GERRIT - Blauwzuur.
3207: ACHTERBERG, GERRIT - Vier versies.
31692: ACHTERBERG, GERRIT - Jeugdvers II.
31691: ACHTERBERG, GERRIT - Jeugdvers I.
253373: ACHTERBERG, GERRIT - Reiziger "doet" Golgotha. Een gedicht met (drie gekleurde) teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
252504: ACHTERBERG, GERRIT - Krantenknipsels.
27775: ACHTERBERG, GERRIT - Verzoendag.
271258: ACHTERBERG, GERRIT - Anti-materie. Antimaterie. Anti-matter. (Met 5 paginagrote tekeningen van Marcel van Eeden).
19059: ACHTERBERG, GERRIT - Drie brieven.
273706: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen 4.
344: ACHTERBERG, GERRIT - Een ongepubliceerd gedicht van —.
268451: ACHTERBERG, GERRIT - Radar. (Facsimile van het handschrift).
273240: ACHTERBERG, GERRIT - Vergeetboek. (Met opdracht van de schrijver).
270725: ACHTERBERG, GERRIT - Radar. Gedichten.
13141: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen 4.
14430: ACHTERBERG, GERRIT - Vergeetboek.
274340: ACHTERBERG, GERRIT - Collectie van 46 door Achterberg beschreven kaartjes afkomstig uit de kaartenbakken van de Dialecten commissie / Instituut voor Dialectologie van de Akademie van Wetenschappen.
755: ACHTERBERG, GERRIT - Ode aan Den Haag.
15814: ACHTERBERG, GERRIT - Kwatrijn nr.10 uit Osmose, 1941.
24031: ACHTERBERG, GERRIT - Huis. Ode (...). Teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
13140: ACHTERBERG, GERRIT - Energie.
256288: ACHTERBERG, GERRIT - Breve antología. Selección y traducción de Francisco Carrasquer.
8057: ACHTERBERG, GERRIT - Zeven gedichten.
753: ACHTERBERG, GERRIT - Hoonte.
268450: ACHTERBERG, GERRIT - Radar. (Facsimile van het handschrift).
274410: ACHTERBERG, GERRIT - Huis. Ode (...). Teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
270168: ACHTERHUIS, HANS - Politika dobrých úmyslu. (Tsjechische vertaling van Politiek van goede bedoelingen).
276136: (BUCHBINDER). ADAM, PAUL (SCHRIFTLEITER) - Monatschrift für Buchbinderei und verwandte Gewerbe. Kunstgewerbliche Blätter fu¨r Buchbinder, Buchhändler, Bibliotheken und Bu¨cherliebhaber.
22407: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Mijn hospita.
275606: (PURDY, JAMES). ADAMS, STEPHEN D. - James Purdy.
272486: ADHIKARI, PSYCHISCHE STUDIECLUB - De nieuwe weg der menschheid. Neergezet in een voor ieder verstaanbare taal.
275191: ADRESBOEK - Adresboek van Beverwijk 1947.
274027: ADRESBOEK - Adresboek van Schiedam 1924.
267220: ZUID-AFRIKA - Collectie ephemera, ca. 1948.
263231: AGENDA - Schoolagenda cursus 1924-1925. 4de jaargang.
252278: AHREND & ZOON, WED. J. - Ahrend's prijscourant No. 70 van kantoorboeken en opbergsystemen. November 1940. (En:) Ahrend's wegwijzer door de technische vakliteratuur 1941-'42.
270284: AINSWORTH, W. HARRISON - The Tower of London.
271325: AITKEN, E.H. (EHA) - The Tribes On My Frontier. An Indian Naturalists Foreign Policy. By E.H. Aitken (EHA), Author of A Naturalist on the Prowl and Behind the Bungalow. Illustrated by F.C. Macrae.
266752: AKSAKOW, S.T. - Eine Familienchronik. Aus dem Russischen übersetzt von Friedrich Krantz. (With dust jacket, 1912!)
274882: ALBACH, HESTER - Het debuut. (Pre-debuut!).
274107: ALBEE, EDWARD, & JOHN BEECH - Obscure/ Reveal. (40 drawings on photographs by Beech, with words by Albee, in a very large book).
28288: ALBERDINGK THIJM, CATH. - Sierlijk gesigneerd onderschrift van een brief, uitgeknipt en op een briefkaart geplakt.
273685: (WERKMAN, H.N.). ALBERDINGK THIJM, K.J.L., CARMEN SYLVA, JOHAN DE MEESTER, HÉLÈNE SWARTH, CYRIEL VERSCHAEVE, HERMAN POORT E.V.A. - Albert Vogel. Gedenkboek (1899-1924). Uitgegeven door het Huldigings-comité.
259794: ALBERTS, JOH. C.P. - Het recht. Drama in drie bedrijven.
254175: ALBERTS, JOH. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20ste-eeuwer. Eerste deel (1913-1918).
250889: ALBERTS, JOH. C.P. - Twee handgeschreven brieven aan Wim J. Simons.
267351: ALBERTS, A. - Achter de horizon.
20816: ALBERTS, JOH.C. - Liefde is geen regeringszaak. Sexualiteit en overheid.
264962: ALBERTS, JOH. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20e-eeuwer. (4 delen).
17287: ALBERTS, A. - Dankwoord bij de aanvaarding van de P.C. Hooft-prijs 1995 uitgesproken in het Letterkundig Museum te 's-Gravenhage op 22 mei 1995. (Gevolgd door:) Feestrede door Willem Jan Otten. (En:) Juryrapport.
205619: ALBERTS, JOH.C.P. - Synthese des gemeenen kwaads, behalve den laster. Voorzien van historische commentaren voor een belangstellend nageslacht
205395: (NAPOLEON). ALDANOV, MARK - Svyataya Elena, malenky ostrov.
269566: ALETRINO, A. - Martha.
20879: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
736: ALETRINO, A. - Over ontoerekenbaarheid. Openbare les.
271618: ALETRINO, A. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
254633: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
121: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
2670: ALETRINO, A. - Zuster Bertha.
266473: ALETRINO, A. - Zuster Bertha.
20878: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
611: ALETRINO, A. - Naar aanleiding van De Ryckère's boek "La femme en prison et devant la mort", en van Dr. Cox' biologische studie Over de aequivalentie van man en vrouw.
251172: ALETRINO, A. - Handgeschreven briefkaart aan zijn broer David: 'Den Weled. Heer D. Aletrino'.
19992: ALI COHEN, L. - Suggesties.
268728: (KRIMPEN, J. VAN). ALI COHEN, L. - Eros in Reykjavik. (Luxe-exemplaar in groen leder).
12453: ALI COHEN, L. - Geluk.
256470: ALISON, ARCHIBALD - CDV original photo mounted on a sheet, with signature on a small card affixed below.
276676: ALKEMA, WOBBE - Drie nieuwjaarswensen.
271164: ALLEN, JOSEPH - The Making of a Canadian. Illustrated by Elmer Rache. (Inscribed by the author).
275866: ALLEN, WOODY - Mere Anarchy.
275742: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - Die silberne Hochzeit.
263199: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - Hochzeitsreise nach Italien.
264370: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - La bella Napoli.
269447: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - Spreeathener. Berliner Bilder.
268522: GERMAN-AMERICAN ALMANAC - Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1839.
268521: GERMAN-AMERICAN ALMANAC - Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1843.
204979: PITTSBURGH ALMANAC - Pittsburgh Steel Co's Almanac 1912.
269451: ALMANACH - Petit almanach pour 1910.
269450: ALMANACH - Almanach de Porte-Monnaie. 1868.
273533: ALMANAK - Zutphensche Almanak voor het jaar 1924.
268410: (COUPERUS, LOUIS). ALPAERTS, FLOR - Psyche. Vlaamsche muziek No. 4. Symfonisch gedicht naar het gelijknamig gewrocht van Louis Couperus van Flor Alpaerts. Klavierbewerking van Hendrik Diels.
273097: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine Gedichte für Kinder des zarteren Alters. Nach dem Niederländischen bearbeitet.
274588: ALPHEN, OSCAR VAN (= KEES NIEUWENHUIJZEN, & MARTIN VAN AMERONGEN - De slak op het grasveld = The snail in the meadow.
274703: (COINAGE OF INDIA-IRAN). ALRAM, MICHAEL & KLIMBURG-SALTER, DEBORAH E. - Coins, Art and Chronology. Essays on the Pre-Islamic History of the Indo-Iranian Borderlands.
275756: (MULTATULI). (L. VAN DEYSSEL). ALS: A.J. - Multatuli. Multatuli en Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen.
267272: (COUPERUS, LOUIS). ALTHUIS, S. VAN - Louis Couperus-tentoonstellingen. Een poging tot inventarisatie.
273550: ALTINK, J., & J. BOER - De drie kleuren. Teekenvoorbeelden voor de lagere school. Toelichting.
271694: AMALRIK, ANDREJ - Pyesi. (= Plays).
26773: AMICUS ENDE AMELIUS - Eene leer, weest trouwe tot inder doot. (Met vijf originele zeefdrukken van Bart Drost, met de hand ingekleurd.)
275156: (WENDINGEN). ARCHITECTURA ET AMICITIA - Membership card of Architectura et Amicitia for the year 1920.
257685: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Jenny Heysten. Roman. Aus dem holländischen von Franz Dülberg.
273584: AMSTERDAAD - Na Sit In en Love In nu een enorme LIVE IN in Amsterdam. (Provo poster)
254317: DOELISTEN-PAMFLET AMSTERDAM. (VOS, J.) - De weergalooze Amsterdamsche kiekkas, vertoonende de prince van Oranje en Nassauw, en al wat hy hier gedaan heeft omtrent de oude Regeering.
274483: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - Promotor knip blaadjes / Feuilles découpent / Schneideblätter / Cutting sheets.
268928: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - Garamont. Een der fraaiste letters, die ooit werd gesneden.
269962: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - L.A. gedenkboek 1939-1945. Samengesteld door het personeel der Lettergieterij "Amsterdam" voorheen N. Tetterode.
204535: SPAARBANK VOOR DE STAD AMSTERDAM - Wat is de Spaarbank voor de Stad Amsterdam en wat doet zij?
274872: ADRESBOEK AMSTERDAM (1960) - Beroepenlijst voor de plaatselijke telefoondienst. Amsterdam (met Diemen, Duivendrecht en Schiphol). Het netnummer van Amsterdam is 020.
269477: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - Typografische Mededeelingen. 27e jaargang, 1931.
270348: AMSTERDAM, W. VAN - Marionetten.
275626: AMSTERDAM - (Aanplakbiljet). Mijne Heeren van den Gerechte hebben op voorstel van Heeren Collonellen der Edele Manhafte Burgerij goedgevonden de Provoosten van de Burgerij te authoriseeren om op de gewoone Qualificatien van Heeren Collonellen de Onwillige Contribuanten bij Executien tot betaaling te constringeeren (...).
22551: ANDERSEN, H.C. - De schaduw.
271061: ANDERSON, HARRY - Objects as seen collected arranged and relocated by Harry Anderson. Photographed by Laurie Seniuk.
269035: ANDREA, ALBERTO D' - The Hohenstaufen's coins of the Kingdom of Sicily.
272345: ANDREJEF, LEONID - De smarten van België. Spel in zes tafereelen. Geautoriseerde vertaling naar het Russisch door Oswaldi.
258460: ANDREUS, HANS - De taal der dieren.
19840: ANDREUS, HANS - Voor Frank. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
271968: ANDREUS, HANS - Kinderverhalen. Omslag en tekeningen van Babs van Wely. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
20845: ANDRIAN, LEOPOLD - Gedichte. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marijke Stapert-Eggen en Frank Ligtvoet).
14319: ANDRIAN, LEOPOLD - Gedichte. (Edited and postfaced by Marijke Stapert-Eggen and Frank Ligtvoet).
274100: ANDRIESSE (REDACTIE), PETER - Kamikaze of De laatste bestorming van de Zangberg. Tegenromantisch Strijdschrift tegen Alles en Iedereen.
275587: ANDRIESSEN, LOUIS - The garden of Ryoan-gi. For three electronic organs. (Met handgeschreven briefje).
252462: ANKER, ROBERT - Trap op. Gedichten.
17006: ANKER, ROBERT - Sealed with a kiss.
275941: ANKER, JAN-WILLEM - Waarheen de nacht te voet gaat.
271925: ANNEXATIE - Annexatie-plannen. (Sierbord).
263533: ANNIGONI, PIETRO - Original photo with signature (1982).
268299: (AVIATION). ANNUNZIO, GABRIELE D' - Hydravions Savoia - Aeroplanes Savoia.
202432: ANONIEM - Twie Leedjes.
251055: ANONYME - Mémoires d'une modiste écrits par elle-même.
276731: ANONYMOUS - The Wolf in the Fold, being the Love Adventures of a French Don Juan, including his account of the Sleeping Beauty and the Seductive Artifices of the Queen of the Air.
13986: ANSINGH, LIZZY - Kinderboeken.
260964: ROOMS-ANTIROOMS - Ontmaskering en afdoende teregtwijzing van den heer C. V., schrijver van een onlangs in het licht verschenen werkje, getiteld: "Priesterlist en Jezuiten-vonden..., of Waarschuwing aan mijne mede-protestanten tegen de proseliten-makerij van het bijgeloof der XIX.de eeuw, in vijf verhalen".
257421: ANWB - De nieuwe verkeersregels. Van veel belang voor iedereen.
269210: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Le roi-lune et cinq autres contes. (Met 11 originele, paginagrote houtsneden in kleuren door Piet Lont).
255690: APPEL, KAREL - Ik wou dat ik een vogel was. Berichten uit het atelier. Samengesteld door R.H. Fuchs.
261082: APPEL, LEA - De trooster en de witte bloem. (Met handgeschreven opdracht).
274053: APPLETON, E.R. - The Beacon. (Monthly magazine 1921-1924).
270949: ARAGON, LOUIS - Les yeux d'Elsa.
270938: ARAGON, LOUIS - Le paysan de Paris.
276759: ARBEITERZEITUNG - Arbeiter Zeitung. Herausgegeben von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Südhessens. 1920, Nr. 10 und 13.
257052: ARENDS, JAN - Krantenknipsels (1972-1979).
268048: ARGENTINA - Recuerdo de Buenos-Aires. Vistas modernas.
274167: ARGO - CARLOS ALLEENE, LEOPOLD M. VAN DEN BRANDE, FRANS POINTL, EDDY VAN VLIET, JULIEN VANGANSBEKE E.A. - Archief van het tijdschrift Argo - De Argo-Cahiers. Originele correspondentie, typoscripten, redactionele aantekeningen, twee originele afleveringen en een niet-gebruikt omslagontwerp.
257634: ARGYLL, GEORGE CAMPBELL, 8TH DUKE OF - Autograph Letter Signed to C.N. Hale, dated 'Cannes France/ Jan 23/83'.
22581: ARIOSTO, LUDOVICO - Orlando Furioso. Eerste zang in de vertaling van Ike Cialona.
272506: ARLAND, MARCEL - Édith. Avec des illustrations de Galanis.
267929: ARNHEM - Copie van die informatien, confessien ende sententien, van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh, consequentelick tegens den Staat der Vereenighde Nederlanden ondernomen. (Verraad van Jan Muller en Hendrick in de Kelder, 1665).
272795: ARNHEM - Het Hof van Holland. Logement bij J.L. den Docter te Arnhem. Hötel de Hollande. Table d'hôte ten 2 en 4 Uuren. (Twee porseleinkaarten van Logement Het Hof van Holland, ca. 1850.)
269953: ARP, HANS - Op één been. (Vertaald door Peter Nijmeijer).
274763: ARP, HANS - Onze dagelijkse droom. Gedichten. Keuze, vertaling en nawoord Peter Nijmeijer en Laurens Vancrevel.
262147: ARTAUD, ANTONIN, EN JACQUES RIVIÈRE - Brieven. (Tweetalige uitgave. Vertaald en ingeleid door Sieds de Boer).
254275: (SCHENDEL (VERT.), ARTHUR VAN). ALCOFORADO, MARIANNA - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaald (en ingeleid) door Arthur van Schendel. (1/25 luxe-exemplaren).
257693: (ZADKINE, OSSIP). SELECTION - CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Ossip Zadkine. Chronique de la vie artistique, No. 3.
257686: (DUFY, RAOUL). SÉLECTION. CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Raoul Dufy. Chronique de la vie artistique, No. 1.
257690: (GARGALLO, PABLO). SELECTION - CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Pablo Gargallo. Chronique de la vie artistique, No. 10.
271101: JOURNAL DES ARTS - Journal des Arts. Publié sous les auspices d'une société d'artistes, d'hommes de lettres et d'hommes du monde. Première année nr. 1 & 16. 10 Août et 29 Septembre 1848.
266812: ARTZIBASCHEW, M. - Der Holzklotz und andere Novellen. (1914, with dust jacket!)
203351: ASHE, THOMAS - Lost Eros.
260060: ASSCHER, MAARTEN - Stunde und Tag. Roman. Aus dem Niederländischen von Marlene Müller-Haas.
275861: BIOSCOOP ZUTPHEN / ASSEN - Rekening voor Bioscoop Apollo, Assen, voor chocolade en toffees.
275428: (BESTE WENSEN). ASSER, ELI, EN HUGH JANS, & HENK BROER, LEO BRAAT EN LUCIE & THEO KURPERSHOEK - Beste wensen voor 1958, 1959 en 1960. Vier zelf ontworpen nieuwjaarswensen van verschillende kunstenaars voor D.A.M. Binnendijk.
274941: ASTÈR - Complete reeks van drie uitgaven, alle drie gebonden in halfmarokijn.
274942: ASTÈR - Complete reeks van drie uitgaven, alle drie gebonden in halfperkament.
273334: AUBURN - Vloeiblad automobielbedrijf Veldhuis, Haarlem.
254887: AUDEN, W.H. - Address to the Beasts.
276563: AUDEN, W.H. - The Enchafèd Flood, or The Romantic Iconography of the Sea.
272136: AUDEN, W.H. - Drie Gedichten. (Vertaald door Hugo Roeffaers. Met twee gesigneerde litho's van Pavel Roucka).
276553: AUDEN, W.H. - Collected Poems. Edited by Edward Mendelson.
276561: AUDEN, W.H., & LOUIS MACNEICE - Letters from Iceland.
276560: AUDEN, W.H. - The Age of Anxiety. A Baroque Eclogue.
276082: (BUDDINGH', C.). AUDEN, W.H. - Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh'.
12125: (BUDDINGH' (VERT.), C.). AUDEN, W.H. - Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh'.
255215: AUGUSTIN, NIELS - de dualist.
256789: AUGUSTIN, NIELS - Spleen. Internationaal maandblad van en voor scheppende verschoppelingen.
273294: AUGUSTIN, ELISABETH - Het oude huis. (Met een originele linosnede van Peter Yvon de Vries).
275624: NAZI-AUSWEIS - Ingevulde verklaring voor een boer in de gemeente Zaltbommel om overdag zijn land te betreden in het Sperrgebiet Oensel-Hurwenen ('18 are Bouwland').
251499: ONBEKENDE AUTEUR - De nieuwe Don Quichot. Kluchtig blijspel.
268785: (BOREL, HENRI). AVELINE, CLAUDE - Madame Maillart. La vie de Philippe Denis. (Inscribed by Aveline to Borel).
251731: AVELINE, CLAUDE - Examen. (Met handgeschreven opdracht van A.A.M. Stols).
255170: (STOLS, A.A.M.). AVELINE, CLAUDE - Io Hymen suivi de Chants Funèbres.
205633: AVELINE, CLAUDE - Carte manuscrite signée à Manuel van Loggem, avec enveloppe.
257420: AVELINE, CLAUDE - Grèges. (Signed).
267325: (RUSSIAN COINS). AVERIN, PYOTR SERGEJEVICH - Katalog Russiskich Monet y Zhetonov 1700-1917. (Catalogue of Russian Coins and Jetons).
275274: AVERMAETE, ROGER - La gravure sur bois moderne de l'occident. Ouvrage illustré de 239 gravures dont 177 bois originaux (230 en noir et 9 en couleurs).
274168: AVIATIEK - De luchtvaart. Geïllustreerd tijdschrift voor luchtvaart en aanverwante vakken. Officiëel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart. 1e jaargang.
274175: AVIATIEK - De luchtvaart. Geïllustreerd tijdschrift voor luchtvaart en aanverwante vakken. Officiëel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart. 2e jaargang, no. 24 (26 november 1910) en 26 (24 december).
269126: AVIATION - 12 wire photos 1912-1939, one concerning a biplane, the other 11 about zeppelins.
267151: (EXPRESSIONISM). BAAK, NICO - Als het wintert. 1927, 1930 & 1932.
266606: BAALEN, KEES VAN, E.A. - De school de straat op. Verslag diskussiedag Projectonderwijs.
267183: BAB, JULIUS - 1914. Der Deutsche Krieg im Deutschen Gedicht. 6 Heften (von 12).
204799: BÄCHLER, WOLFGANG - Der nächtliche Gast.
276437: BACK, GEORG - Sexuelle Verirrungen des Menschen und der Natur. Grosses illustriertes Sammelwerk über die krankhaften Erscheinungen des Geschlechtstriebes beim Menschen, das echte und das Schein-Zwittertum und andere rätselhafte Erscheinungen der Natur auf sexuellem Gebiete. (Complete).
259934: BACKER, JOHANNA C. - In memoriam Han van der Hoorn. (Omslag: De storm).
275125: BADEN-POWELL, ROBERT - Handwritten letter as inspector general of the South African Constabulary (1902).
259154: BAEKELMANS, LODE - Het geheim van "De drie snoeken". (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
268277: (WAGENVOORT, MAURITS). BAEKELMANS, LODE - 'Een wereldreiziger. Maurits Wagenvoort' en '"Heer Jurriaan" zegt wat'. In: Toerisme. Orgaan v.d. Vlaamschen Toeristenbond. Jg. 8, nr. 23.
270126: BAENA, DUC DE - Getypte brief, gesigneerd.
269416: (AVIATION). BAER & CO., JOSEPH - Flug und Luftschiffahrt in Wort und Bild. Meteorologie. Lagerkatalog 567. Zur internationalen Luftschiffahrt-Ausstellung in Frankfurt am Main im Juli 1909.
272413: BAHR, LEONARD F. - A Manner of Printing.
3946: (PERRON (VERTALING), E. DU). BAISIEUX, JACQUES DE - Het zijden harnas. Nederlandsche bewerking van E. du Perron.
252689: BAKKER, BERT, EN BAREND DE GOEDE - Quatre mains.
275135: BROODPRIJS VOOR DE BAKKER - Zetting van het brood, Maandag den 7 December 1818 (&) Maandag den 4 Januray (sic) 1819. (Raambiljetten).
788: BAKKER, BERT - Au revoir. (Met twee linoleumsneden van J. Minderaa).
260067: BAKKER, GERBRAND - Birnbäume blühen weiß. Aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann.
270423: BALKT, H.H. TER, WIEL KUSTERS, PETER NIJMEIJER & HANS VAN DE WAARSENBURG - Gheselscap goet. (Met een verantwoording door de drukker).
274268: BALKT, H.H. TER - Op de Rotonden. (Een van 12 luxe-exemplaren in blauw heelperkament).
273424: BALKT, H.H. TER, WIEL KUSTERS E.A. - Zuid ten westen. Länteen Etelästä. (Met Finse vertalingen door Heimo Pihljamaa).
274143: BALKT, H.H. TER - De Lampionplanten en andere gedichten.
17240: BALKT, H.H. TER - De Vrede van Nijmegen (1678).
231: BALKT, H.H. TER - De Lampionplanten en andere gedichten.
270421: BALKT, H.H. TER, WIEL KUSTERS E.A. - Gheselscap goet. (Met een verantwoording door de drukker).
252944: BALZAC, HONORÉ DE - Le chef-d'oeuvre inconnu. (6) Eaux-fortes de Roger Chailloux.
268033: BALZAC, HONORÉ DE - Pensées, sujets, fragmens. Édition originale avec une préface et des notes de Jacques Crepet. Portrait gravé à l’eau forte par G. Noyon.
252946: BALZAC, HONORÉ DE - L'élixir de longue vie. (Met zeven litho's in kleuren van Mart Kempers).
273820: (FRIESLAND). BANGMA, K. - Noticie Boek. Korte omschrijvingen en Enige aantekeningen Betreffende de Landbouw Sedert het jaar 1868.
266430: BANNING, WILLEM - Blijde ernst. Rede uitgesproken door W. Banning te Amsterdam op 7 en 28 februari 1909 voor een vergadering van de "Leesclub".
276344: BANVILLE, THÉODORE DE - Mes souvenirs. Victor Hugo, Henri Heine, Théophile Gautier, Honoré de Balzac, Honoré Daumier, Alfred de Vigny, Méry, Alexander Dumas, Nestor Rocqueplan, Jules Janin, Privat d'Anglemont, Philoxène Boyer, Albert Glatigny, Charles Asselineau, Charles Baudelaire, etc.
271062: BARBER, DANIEL - Some of the Names Have Been Changed.
22553: BARBEY D'AUREVILLY, J. - La vengeance d'une femme. (Met zes originele etsen van Roger Chailloux).
256315: (NERVAL, GÉRARD DE). BARBIER, GASTON - Étude médico-psychologique sur Gérard de Nerval.
268890: BARCLAY, JOHN - Euphormionis Lusinini sive Ioannis Barclaii Satyricon Partes quinque cum clavi. Accessit Conspiratio Anglicana.
268891: BARCLAY, JOHN - Argenis. Editio novissima. Cum clave hoc est, nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita.
270051: BARILLÉ, ELISABETH - Lijfelijkheid. Roman. Vertaald door Inge Keizer en Pauline Sarkar. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
273983: BARNARD, BENNO - Lucifer. Een vrijmoedige Vondelbewerking met tekeningen van Bruno Vekemans.
271971: BARNARD, BENNO - Een engel van Rossetti. Gedichten. (Gesigneerd met mooie handgeschreven opdracht).
271970: BARNARD, BENNO - Klein Rozendaal. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
271859: BARNARD, BENNO - Het gat in de wereld. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
268422: (GRAFT, GUILLAUME VAN DER). BARNARD E.A., BENNO - Teruggezongen. In memoriam Guillaume van der Graft.
275330: BAROJA, PÍO - Sacha. (El mundo es ansí). (Vertaling uit het Spaans in LUXE PERKAMENTEN BOEKBAND).
272537: BAROMÈTRE, MONSIEUR - Beau temps - mauvais temps.
276699: (BEEMSTER). BARTELINK, JAN - De Beemster Kermis in twee zangen.
276429: BARTELSE, MARINUS - Van liefde en leven. (85 sonnetten in handschrift met versierde tussentitels).
271002: BARTH, MAX - Die nacht des Kaisers. Kurzgeschichte. Der Herr des Reiches. Drei Gedichte. (Mit Zeichnung von Dora Vetter).
276097: BARTSCH, R.H. / FREDERICK JAEGER - Der Geiger von Salzburg. (Illustrated and signed).
257325: BASSE, MAURITS - Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde. Twee delen.
253510: BASTET, F.L. - Twee gedichten.
271657: BASTET, F.L. - Pentagrammen. (Met vijf houtgravures van Peter Lazarov).
22925: (COUPERUS, LOUIS). BASTET, F.L. - Couperus vercierd. Een toespraak over boekbanden.
22934: BASTET, F.L. - Na elf september. (Met opdracht).
259186: BASTIAANSE, FRANS - Beeld en stroom.
275923: BATENBURG, A. VAN - De revolutie-film. Wat zij is - wat zij wil.
267992: (SCHENDEL, ARTHUR VAN). BATTEN E.A., FRED - Lof van Arthur van Schendel. 5 maart 1945.
256970: (PERRON, E. DU). BATTEN, F., EN A.A.M. STOLS - Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron. Samengesteld door F. Batten en A.A.M. Stols.
274533: BATTERMAN, JAN - Collectie exlibris en andere kleingrafiek.
269774: BAUDELAIRE, CHARLES - Le Vin. Cinq poëmes choisies dans les Fleurs du Mal. Avec des compositions en taille-douce par Jeanne Bieruma Oosting.
256901: BAUDELAIRE, CHARLES - Conseils aux jeunes littérateurs.
262900: (ZILVERDISTEL). BAUDELAIRE, CHARLES - Les fleurs du mal.
19501: BAUER, MARIUS - Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tussen socialisten en aestheten. (Tekstverzorging en inleiding van G.H. 's-Gravesande). (Met 10 tekeningen van Marius Bauer).
276269: BAUER, KONRAD F. - Wie eine Buchdruckschrift entsteht.
274294: BAUMGÄRTNER, KLAUS / MARKUS LAUBTRÄGER / MAGERES BLAUKRAUT - Plastische constellaties en foto's / Plastische Konstellationen und Photos.
274290: BAUMGÄRTNER, KLAUS - Photographs. (Die waslijnen in de Outer Hebrides).
274297: BAUMGÄRTNER, KLAUS - Collectie van zeven grotere en kleinere publicaties van Galerie Ramakers, Toussaintkade 51, Den Haag.
274291: BAUMGÄRTNER, KLAUS - (Objecten). (Kunstkatalog).
274296: BAUMGÄRTNER, KLAUS - HUMUS Cahiers 1 en 2: Object zonder titel. Een intiem kunstwerk. (&) 9 foto's.
271481: BAUS, GEORG - Lo Sviluppo della fiera campionaria di Lipsia dal 1914.
260906: BECCARIA, CESARE - Des délits et des peines. Traduction nouvelle [par Collin de Plancy], Avec le commentaire de Voltaire, la rèponse de Beccaria aux notes et observations de Facchinei, ... précédée d'une notice sur Beccaria.
266902: (HERINGA, PETER). BECKFORD, WILLIAM - Vathek. Réimprimé sur l' original Français, avec la préface de Stéphane Mallarmé.
202831: BEDDOES, THOMAS LOVELL - Saint Gingulph's Relict. List to her Legend and Tremble youth for 'tis Exceeding True and by St Cecilia Most Musically Melancholy.
275733: BEDELVERS - Wie op de goede God. vertrouwd. Die heeft niet op zand. gebouwd.
276471: BEEK, J.A. VAN - Lijst van eenige boeken en brochuren uitgegeven in de oud-katholieke kerk van Nederland sedert 1751 tot 1842. Opgemaakt door J.A. van Beek, Oud-Katholiek Pastoor te Rotterdam.
276696: BEEMSTER - Reglement op de Brand-spuit, van de molens aan de Werf bij De Rijp, toebehoorende het Dijks-Bestuur van de Beemster.
276695: BEEMSTER - Ordonnantie voor de vierschaar in de Beemster.
275760: BEEMSTER - Extract uyt het octroy van de Beemster, met de cavel-conditien, en de kaerte van dien. Als mede 't Register van de participanten (&) Keuren ende ordonnantien van't heemraadschap van de Beemster.
276698: BEEMSTER - Ordonnantie van de wees-kamer van de Beemster.
276697: BEEMSTER - Reglement op de Brand-spuit, van de molens aan de Werf bij De Beets, toebehoorende aan het Dijks-Bestuur van de Beemster.
260085: BEERBOHM, MAX - Max's Nineties. Drawings 1892-1899. With an Introduction by Osbert Lancaster.
251453: BEETS, NICOLAAS - Het doen door laten, eene voorlezing, benevens andere opstellen.
274205: BEETS, NICOLAAS - La Chambre Obscure par Hildebrand (Nicolaas Beets). Traduction de Léon Wocquier.
270191: BEETS, NICOLAAS (ALS:) HILDEBRAND - Camera Obscura.
270006: BEETS, HENRY - 'Our Indebtedness to Israel'. Pag. 21-25 in: Israel: Past, Present and Future. Addresses delivered at a Conference on behalf of Israel, held at the Moody Tabernacle, corner of North Clark Street and North Avenue, Chicago, November 16-19, 1915.
269408: BEHRENDT, FRITZ - Bitte nicht drängeln. Grafische Kommentare von -. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
275921: BEISHUIZEN, PIET - Een kleine Münchhausiade. Cinema Reeks 1.
269093: FRIESLAND - HUWELIJKS-BEKENDMAKINGEN - Collectie van 62 huwelijks-bekendmakingen uit de periode 1858-1891, alle afkomstig uit de zuidelijke helft van Friesland.
266335: (BEMMEL). BEKS, MAARTEN - Bemmel. (Met een originele zeefdruk van Wim Zurné).
275500: (CRAMER, RIE). BELASCO, DAVID - De terugkeer van Peter Grimm. Regie Betsy Ranucci-Beckman.
260576: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Geachte heer [R.J.] Tolman'.
260591: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.
260919: BELCAMPO - Originele tekening. 8,6 x 11,2 cm. Niet gesigneerd en gedateerd ‘Dec “29’. Punaisegaatje en enkele roestvlekjes.
260923: BELCAMPO - 'De driesprong'. P. 307-315 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1928. Zonder plaats, zonder uitgever, 1928. Verguld linnen. VIII, 488 p. Geïllustreerd. 1e druk.
260924: BELCAMPO - 'XIV'. P. 424-438 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1930. Zonder plaats, zonder uitgever, 1930. Verguld linnen. VIII, 586 p. Geïllustreerd. 1e druk.
260917: BELCAMPO - Collectie reisbescheiden. 13 stuks. Diverse formaten. 1961.
260918: BELCAMPO - Collectie (glas)negatieven. 45 stuks. Diverse formaten. Circa 1900-1920. In originele kartonnen dozen, bij elkaar in (iets roestig) koekblik van ‘Biscuitsfabriek “Goudenayre” Blom & Edauw Apeldoorn’.
271988: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
260156: BELCAMPO - De Verhalen van Belcampo. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
5920: BELCAMPO - Reisje naar Mecklenburg.
262554: BELCAMPO - De Zwerftocht van Belcampo.
262555: BELCAMPO - Daarissiedan!
260577: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Jeanne [van Schaik-Willing]'.
262556: BELCAMPO - Een vriendelijk woord.
260160: BELCAMPO - Sprongen in de branding. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260161: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.(Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260168: BELCAMPO - Verborgenheden. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
265404: BELCAMPO - Tussen hemel en afgrond.
260164: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.
260166: BELCAMPO - Bevroren vuurwerk. Een keuze uit de verhalen van -.
260584: BELCAMPO - Le monde fantastique de Belcampo. Traduit du néerlandais par Maria Pia Amsberg.
260598: BELCAMPO - 'Het mannetje Chessa'.
260921: BELCAMPO - Collectie knipsels. 68 stuks. 1938-2012.
260143: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260144: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260578: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Hannibal en Alice [Hage]'.
260579: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Geachte Mevrouw Stuut'.
260599: BELCAMPO - 'Zien en lezen'.
260139: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht aan Ad Petersen).
260141: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260151: BELCAMPO - De toverlantaarn van het christendom. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
5504: BELCAMPO - Het grote gebeuren. (Met originele houtsneden van H.P. Doebele).
260149: BELCAMPO - De zwerftocht van Belcampo. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260152: BELCAMPO - De toverlantaarn van het christendom. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260169: BELCAMPO - Tussen hemel en afgrond.
260158: BELCAMPO - Sprongen in de branding. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260142: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
268406: BELDER, J.L. DE - Garderobe. Balans. (Met 2 originele etsen van Ronald Ergo).
275569: BELJON, J.J. (JOOP) - 'Houtsculptuur' en 'Let there be sculpture'. Twee nieuwjaarswensen.
276615: BELL, JOHN - Mutiny on the Bembo.
260348: BELLAERT, CORNELIS - Seven-up. 7 seven-compositions.
272857: BELLAERT, CORNELIS - Rebellious.
272863: BELLAERT, CORNELIS - the printer is mad - is he?
272854: BELLAERT, CORNELIS - Equilibrium.
272856: BELLAERT, CORNELIS (= C. VAN DIJK) - The Sinner and God's [Hand].
272855: BELLAERT, CORNELIS - In plaats van het bakken van oliebollen.
271190: BELLAERT, CORNELIS - De dooie zit op zijn gemak. Zes Verzen plus Zeven Gedichten.
266613: BELLAERT, C. - De Heuvelpers. Enkele kanttekeningen. (Met originele bladen gedrukt door de Heuvelpers).
270980: BELLAMY, JACOBUS - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart.
266853: BELLAY, JOACHIM DU - Les Regrets. (Met een houtsnede van Robert Steiner).
270128: BELMONDO, JEAN-PAUL - Original Photo Signed.
201285: BELOT, ADOLPHE - La bouche de Madame X.
260045: BENALI, ABDELKADER - Boda à beira-mar. Traduzido do neerlandês por Arie Pos.
268066: BENDER, L. - Verderfelijke propaganda (naar aanleiding van het jaarverslag 1936 van het Nederl. Wetenschappelijk Humanitair Komitee).
205388: BÉNÉDICT (BELLON), JEAN - Premier livre des chansons-proverbes. Les abstinentes - Les indulgentes - Les innocentes - Les caressantes.
252225: BENSON, STELLA - Mrs Oneleg. (Typescript, signed in blue ink).
270418: BÉRANGER, PIERRE-JEAN DE - Oeuvres complètes. Édition elzévirienne. Avec un portrait gravé sur bois d'après Charlet. (Dédication).
272717: (WALROND WALROND). BÉRANGER, PIERRE-JEAN DE - Béranger. Some of his Sonnets with English Translations [by John Walrond Walrond, 1st Baronet Walrond, of Blackfield, Devon].
256681: BÉRANGER, PIERRE-JEAN DE - Lettre autographe signée, à un ami.
273878: BERANOVÁ, JANA - Jantje zag eens mensen hangen.
259035: (DELUXE). BÉRAUD, HENRI - Le vitriol de lune. Illustrations de Guy Arnoux. (1/25 copies, in full morocco binding).
274420: (STARKE, OTTOMAR). BERBERICH, SIEGFRIED - Emil. Ein Epos.
250644: (SPIER, JO). BEREND, ALICE - Ria's Amerikaansche Tournee (Das Gastspiel). Vertaling M.E. Endt-Goedkoop. (Bandontwerp Jo Spier).
806: BERG, ARIE VAN DEN - Blauwzuur.
261039: BERG, WILLEM VAN DEN - Portret van D.A.M. Binnendijk. Originele aquarel. 18,2 x 12,5 cm. Gesigneerd 'WillemvdBerg'. Niet gedateerd. Onder passe-partout. 47,0 x 37,5 cm.
260846: BERG, ARIE VAN DEN - De kapper spreekt tegen zijn spiegel. (Luxe-exemplaar).
271572: BERG, ALBAN - Georg Büchner's Wozzeck. Opera in drie bedrijven, vijftien tafereelen. Alban Berg-nummer van het tijdschrift De muziek, maandblad onder redactie van Paul F. Sanders en Willem Pijper, uitgegeven ter gelegenheid van de eerste uitvoering in Nederland van de opera "Wozzeck" door de Wagnervereeniging op 7 October 1930.
20986: BERGH, HERMAN VAN DEN - Romanticismo en risorgimento. Openbare les, gegeven op 14 oktober 1952.
271899: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN - Ontwikkeling. Volksblad. 3de jaargang nr. 1, januari 1901, t/m 8e jaargang nr. 12, december 1906.
269919: BERGH, J.A. DE - Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet.
275202: BERGH, J.A. DE - Terugblik op 's-Gravenhage in 1880, uitgesproken in den Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel, op de bruiloft van Kloris en Roosje, op 4 Januari 1881.
21341: BERGHMANS, JAN - Analfabeten.
17073: BERGHUIS, HANS - De scheiding.
275849: BERGMAN, INGMAR - Cinétol presenteert Ingmar Bergman.
265878: BERLAGE, H.P. - Ontwerp van het Hofplein te Rotterdam. Een plattegrond, afbeeldingen van de teekeningen en een bijschrift door Dr. H.P. Berlage.
275179: BERLIN - Berliner Leben. Zeitschrift für Schönheit und Kunst. 2. Jahrgang 1899.
270119: BERNARD, TRISTAN - Handgeschreven brief over het signeren, gedateerd '4 Août 22'.
268327: (MEYER, WYBO). BERNER, ELSE - GEORG HERMANN - Wellen. Mit Vorwort von Georg Hermann.
267080: (KONIJNENBURG, WILLEM VAN). BERNET KEMPERS, K.PH. - Muziekgeschiedenis. Met 25 afbeeldingen, 17 muziekvoorbeelden en een register. (Met opdracht van de schrijver).
253757: JULIANA & BERNHARD - Oranje-nummer Dagblad "Het Noorden" ter gelegenheid van het Vorstelijke Huwelijk.
271310: BERNLEF, J. - Skyggebilder. Oversatt fra nederlandsk av Tove Alkan. (Met opdracht van de vertaalster aan Eva Hoornik).
270442: BERNLEF, J. - De man in het midden.
270176: (BOEKENWEEK 2008). BERNLEF, J. - De pianoman. (Boekenweekgeschenk 2008).
15086: BERNLEF, J. - Bronkop. (Met een illustratie van Rob Cox).
274356: BERNLEF, J. - Geestgronden. (Met een handgeschreven gedicht als opdracht).
265994: BERNLEF, J. - Boy. Översättning av Per Holmer.
11155: BERNLEF, J. - Morene.
273243: BERROCAL, MIGUEL - Gauffrage of the Torso. Originele reliëfdruk.
205479: BERRY, DAVE - Original signed beermat.
267914: (NEDERLANDS NIEUW GUINEA). OOM BERT - Van kleine Papoea's. Versjes en prentjes.
255872: (ZILVERDISTEL). SUSTER BERTKEN - Een boecxken gemaket van suster bertken die lvii jaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye buerkercke.
30137: (BORDEWIJK (INL.), F.). BERTRAND, ALOYSIUS - Gaspard de la nuit. Fantaisies par Aloysius Bertrand. (Inleiding van F. Bordewijk. Met 51 originele litho's van Metten Koornstra).
272445: BERTRAND, ALOYSIUS - Gaspard de la nuit.
253321: (KRIMPEN, JAN VAN). BESNARD, ALBERT - Herinnering aan Jan van Krimpen.
273597: BESTEN, AD DEN - Loflied voor tegenstem.
274523: BESTEN, AD DEN - Dubbel leven. Sonnetten.
202830: BEURDELEY, CECILE - L'Amour Bleu. Translated from the French by Michael Taylor
269046: BEURSKENS, ROELANT - Bij voorkeur op een stenen trapje.
276543: BEUYS, JOSEPH & H.H. TER BALKT - Joseph Beuys. (Gedichten met Duitse vertaling door Maarten Beks en Klaus van de Locht. Met 11 zeefdrukken naar niet eerder gepubliceerde tekeningen van Joseph Beuys, deels ingeplakt, een originele, ingeplakte foto door Ludwig Rinn ('Das Rudel'/ de 24 sleden), waarop een installatie van Beuys, en 4 zeefdrukken naar foto's van Ute Klophaus).
9122: BEVERSLUIS, MARTIEN - De Cracht van 't Landt bestaedt.
9135: (SOLIDARITEIT). (EXIL). BEVERSLUIS, MARTIEN - Wilde loten. Bloemlezing uit geschrapt werk van K. Capek, Ilja Ehrenburg, prof. Alb. Einstein, Emil Ginkel, Maxim Gorki, A. Habaru, Bruno Jasienski, I.H. Leopold, A. Rosenfeld, Upton Sinclair, Kurt Tucholsky, I.J. Vondel, Micuel Zamacois, geknipt door Martien Beversluis.
20037: (ALI COHEN, L.). BEVERSLUIS, MARTIEN - Zwerversweelde.
271578: BEVRIJDING - De bevrijding. Maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. (37 nummers in één band uit de jaargangen 9-12).
275689: BEVRIJDING - Bevrijding. Maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. (2 losse nummers, nr. 5 en 8 van 1934).
276031: BEVRIJDINGSKAARTEN - 12 ansichtkaarten met karikatuurportretten van de geallieerde generaals. (Complete serie, 1945).
276033: BEVRIJDINGSKAARTEN - 6 ansichtkaarten met karikaturen, uitgegeven in 1945, vlak na de Bevrijding.
256087: BEZIGE BIJ, DE - Super lees-leg puzzel. 25 jaar De Bezige Bij 1944-1969.
275423: BEZIGE BIJ, DE - Diner van het bestuur van de Coöperatie De Bezige Bij omdat Geert Lubberhuizen 20 jaar Bij is.
273475: BIBEB - Otto Treumann, grafisch ontwerper.
254965: BIBELOT, THE - The Bibelot: A Reprint of Poetry and Prose for Book Lovers, chosen in part from scarce editions and sources not generally known. Vol. I & II.
264573: (SIMONS, CARLA). BIBESCO, PRINCESSE - De groene papegaai. (Le perroquet vert). Uit het Fransch vertaald door Carla Simons.
253039: BIBLE (SYRIAC) - Pentateuchus Syriace. Post Samuelem Lee, recognovit emendavit edidit Guilelmus Emery Barnes. Adiuvantibus Carolo W. Mitchell, Iohanne Pinkerton.
276047: BIBLIOTHEEK - Lijst van de boekwerken in Rijnlands Archief, op 31 Jan. 1902.
269613: (TEIGE, KAREL). BIEBL, KONSTANTIN - Nebe, peklo, ráj.
260398: BIERCE, AMBROSE - Het voorval op de Owl Creek brug. Een fantastisch verhaal van - ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk met houtgravures van Arnold Pijpers.
260966: BIERENS DE HAAN, P. - Hoofdlijnen eener psychologie met metafysischen grondslag.
274352: BIESHEUVEL, J.M.A. (NABOKOV) - Handgeschreven lijst van boektitels van Vladimir Nabokov.
274714: BIESHEUVEL, J.M.A. - Het gedicht.
274010: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een sterfgeval. "Comme à Pétrarque apparaissait Laura!".
270241: BIESHEUVEL, J.M.A. - Die aardige hoogleraar.
276375: BIGGERS, EARL DERR - Charley Chan / Charlie Chan Vol. II / Charlie Chan Vol. III.
272862: BIJBEL - De barmhartige samaritaan.
275527: BIJENKORF, DE - Catalogus leesbibliotheek "De Bijenkorf". Met 4 supplementen.
27113: BIJSTERBOSCH, WILLEM - In opdracht. Een vertelling.
27110: BIJSTERBOSCH, WILLEM - Van een knecht. (Met handgeschreven opdracht).
27111: BIJSTERBOSCH, WILLEM - Ketser de neger.
260552: BIJWAARD, PIETER EN RENE HUIGEN - Onder een prop gorgelen. Gedichten. Pieter Bijwaard: Tekeningen.
1992: BILDERDIJK, WILLEM - Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis en nieuwe planeetontdekking. Uit het Russisch vertaald door W. Bilderdijk. (Met een toelichting van Prof.dr. W.A.P. Smit). (Met 46 tekeningen van William D. Kuik).
268060: BILL, MAX, EN JAN TSCHICHOLD - Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald en bezorgd door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel). (Overdruk).
262145: BILL, MAX, EN JAN TSCHICHOLD - Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald, bezorgd en met een verantwoording door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel).
273488: BINDING - Empty bookbinder's box titled Venus and Adonis.
261396: BINET-VALMER, J.A.G. - Lettre autographe (L.A.S.) à Marcel Batilliat, datée 21 mai 1926, signée 'Binet-Valmer.
205468: BINET-VALMER, J.A.G. - Lettre autographe (L.A.S.) à Joachim Gasquet, pas datée, signée 'Binet-Valmer.
275668: (FILM). BINGER-CANTOR, BETTINA - Twaalf van de film. Afbeeldingen en beschrijvingen uit het leven der groote filmsterren, bijeengebracht door B. Binger-Cantor. Met een voorwoord van Luc Willink.
257595: BINNENDIJK, D.A.M. - Onvoltooid verleden. Gedichten. (Met handgeschreven opdracht aan zijn echtgenote).
257606: BINNENDIJK, D.A.M. - Het andere land. (Met handgeschreven opdracht aan zijn echtgenote).
257611: BINNENDIJK, D.A.M. - Mijn en dijn. Gedichten.
257617: BINNENDIJK, D.A.M. - Randschrift. Verzamelde critische beschouwingen.
257621: BINNENDIJK, D.A.M., & S. DRESDEN - Critiek op de tweesprong. Vertoog in brieven.
261038: BINNENDIJK, D.A.M., & C.F. ROELOFSZ - 'In bed. Een koorts van eenenveertig graden (...)'.
261041: BINNENDIJK, D.A.M., & BOUTENS, P.C. - 'Rondeel voor een zangstem en piano van W. Rettich op. 44, no. 4'.
257604: BINNENDIJK, D.A.M. - Oog in oog. Kwatrijnen. (Met opdracht aan zijn vrouw).
261080: BINNENDIJK, D.A.M. - Forma Formans.
261168: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Appel in de pers'.
257616: BINNENDIJK, D.A.M. - Zin en tegenzin.
257605: BINNENDIJK, D.A.M. (BOUTENS, P.C.) - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
257610: BINNENDIJK, D.A.M. (BOUTENS, P.C.) - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
1249: (MARSMAN, H.). BINNENDIJK, D.A.M. (INL.) - In memoriam H. Marsman. Overleden 17 juli 1940.
260941: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Novembermiddag'.
261078: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Aan Annie Paap'.
261079: BINNENDIJK, D.A.M. - Handgeschreven brief aan 'Mijn lieve Toetie [= Enny Binnendijk-Paauw]'.
261163: BINNENDIJK, D.A.M., & ENNY - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Hr. & Mw. Binnendijk'.
275863: AMERICAN BIOGRAPH - Ce que vous voyez par ce trou Kinemacolor le montre exactement en mouvements et couleurs naturelles. (Advertisement with hole for EARLY COLOR FILM).
271709: PALACE BIOSCOOP - Programma Palace Bioscoop. Coolsingel 41 Rotterdam. (Weekprogramma voor 19-26 september 1913).
275222: BISSCHOPPEN, NEDERLANDSE - Handschriften van vier Nederlandse bisschoppen en drie andere monseigneurs (1929), alle gesigneerd.
272495: HOSTETTER'S STOMACH BITTERS - Hostetter's Illustrated United States Almanac, 1875. For Merchants, Mechanics, Miners, Farmers, Planters, and General Family Use.
267859: BIZOT, PIERRE - Medalische historie der republyk van Holland.
275596: EROTISCH BLAADJE - Pirana. Begint waar anderen met sex eindigen. Nr. 2, 3 en 5.
271277: (SNOECK, JAN). BLAKE, DAVID - 22 Poems. Branches of a Coral Mind.
271298: (SNOECK, JAN). BLAKE, DAVID - 21 Poems. Cleared by Customs.
263493: BLAMAN, ANNA - Twee handgeschreven brieven aan 'Beste Nico [Wijnen]'.
3527: BLAMAN, ANNA - Vrouw en vriend.
258438: BLAMAN, ANNA - Op leven en dood. (Met opdracht aan Ellen Warmond).
270998: BLAMAN, ANNA - Spreken in het openbaar. (En:) Madame Thérèse.
271876: BLAMAN, ANNA - Vrouw en vriend. Roman. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht aan Paul Citroen).
271877: BLAMAN, ANNA - Overdag en andere verhalen. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
270927: BLAMAN, ANNA - Eenzaam avontuur. Roman.
205317: BLASCO IBANEZ, VICENTE - Collection of Press Photos (1920s).
270306: (NOVALIS). BLEI, FRANZ - Novalis. Mit einem Lichtdruck, einem Faksimile und acht Vollbildern in Tonätzung. (Serie Die Literatur herausgegeben von Georg Brandes Nr. 6).
271444: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Haaien voor Nabatoe. Novelle.
260881: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
260882: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
267385: BLOEM, J.C. - Sonnet.
272754: BLOEM, J.C. - Enkele gedichten.
31815: BLOEM, J.C. - Vier handgeschreven brieven aan 'Amice' en een ongepubliceerd gedicht.
267471: (TOORNSTRA, KLAAS). BLOEMENDAAL, NICO - Ter herinnering aan het 10-jarig jubileum van Klaas Toornstra. 1 nov. 1924 - 1 nov. 1934. (Overdruk).
271875: BLOKKER, JAN - Bij dag en ontij. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de schrijver).
272145: (JIRINCOVÁ, LUDMILA). BLOKLAND, HERBER - Ludmila Jirincová. Tsjechisch kunstenares. (Met twee etsen van Ludmila Jirincová)
272164: (JIRINCOVÁ, LUDMILA). BLOKLAND, HERBER - Vzpominka na Ludmila Jirincová. (Met drie gesigneerde etsen van Ludmila Jirincová).
272173: BLOKLAND (SAMENST.), HERBER - Leefregels van een 60-jarige. (Met een houtsnede van Corrie Floor).
21703: BLOM, ONNO - Canard. (Met een originele linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
5890: BLOT, JEAN - Vue du train.
263577: BLOY, LÉON - La femme pauvre. Épisode contemporain.
264975: BLÜHER, HANS - Werke und Tage. Erster Band. (All published).
260132: BLÜHER, HANS - Die Intellektuellen und die Geistigen.
260131: BLÜHER, HANS - Ulrich von Wilamowitz und der deutsche Geist 1871/1915.
253737: BLÜHER, HANS - In medias res. Grundbemerkungen zum Menschen.
275030: SHORT BROTHERS FLYING-BOATS - The First and the Latest. (Trade catalogue).
264702: (HEINE, HEINRICH). BOBBE (VERT.), DIMITRI ALEXANDER - Enkele gedichten vertaald uit Das Buch der Lieder.
263140: (KUZMIN, MICHAIL). BOCCACCIO, GIOVANNI - Bokkachcho Fiametta.
271313: (THEATERPROGRAMM). KÜNSTLERSPIELE BOCCACCIO - Officielles Tages-Programm der Künstlerspiele "Boccaccio" Schildergasse 99-101 (Köln).
276486: BODENHEIM, NELLY - Groen groen grasje. Illustraties van Nelly Bodenheim.
267648: BOEKBAND - Betonkalender voor 1931. (19e jaargang.)
266070: BOEKENCLUB - Europaclub. Voor boeken en grammofoonplaten NV.
252463: BOELENS, JAN - Bomber boy.
18749: BOENDALE, JAN VAN - Hoe dichters dichten sullen.
274790: BOER, HERMAN PIETER DE - De Vogelmens. (Met een illustratie van Pat Andrea).
272120: (RIMBAUD, ARTHUR). BOER, JULIUS DE - In memoriam Arthur Rimbaud. Een krans van stanza's. (Met twee houtgravures van Nico Bulder).
5824: BOER, HERMAN PIETER DE - De gek van Bredevoort.
272566: BOER, JAN - Nunerkes. (Schulpkes dei zingen). (Met tien tekeningen van Jan Altink en een voorwoord van Jan Fabricius).
265991: BOER, HERMAN PIETER DE - Info. Het maandblad voor de ontheemde stadsmens en zijn vrienden in de stad.
255128: BOER, HERMAN PIETER DE - Hagelslag. 10 sonnettines. (Met een tekening door Paul van Stijn).
19254: BOER, HERMAN PIETER DE - Hagelslag. 10 sonnettines. (Met een tekening door Paul van Stijn).
266627: BOER, KEES DE (VOORW.), REICH, WILHELM, REICHE, REIMUT, E.A. - Seks map.
275045: (SHIPS). BOER, G.J. DE / SCHOLTEN, B.W., & F. HAALMEIJER - Nederlandse passagiersschepen. Van maildienst tot cruisevaart. (And:) Rotterdamsche Lloyd.
272225: (MOESMAN, J.H.). BOERSMA, J.M. - 'Het Grafisch Gezelschap De Luis heeft de eer U uit te nodigen tot een bezoek aan de tentoonstelling van schilderijen van J.H. Moesman (...)'.
266010: BOESMAN, J. - Vliegbrieven-catalogus.
11919: BOGAARDS, CARLA - Walk on water. (Met een origineel druksel van Martien Frijns op het omslag).
272178: BOGAART, NICO C.R. - De cellist. (Met een gesigneerde ets van Jan Mensinga).
272157: BOGAART, NICO C.R. - De buikspreker. (Met een gesigneerde ets van Jan Mensinga).
253294: BOGAERTS, THEO - De man, die het licht stal. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260570: (CARRINGTON) - AN ENGLISH BOHEMIAN - The Book of Exposition. (Kitab al-Izah fi'Ilm al-Nikah b-it-Tanam w-al-Kamal). Literally Translated from the Arabic by an English Bohemian with Translator's Foreword, Numerous Important Notes illustrating the Text, and several interesting appendices.
273686: BOHN, NELLY - Collectie van literaire werken.
273777: BOK, HENRI - Little Saxology. Illustrated by Catryn.
268063: BOKHOVE, NIELS - De drempelschroom verdrijven. Literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij boekhandel Broese onder Chris Leeflang.
271933: BOLHUIS, E.G. VAN - De Gabbertaal. Woordenlijst van het Bargoens.
15478: BÖLL, HEINRICH - Fünf Erzählungen. (Met 14 originele litho's van Kurt Löb).
269364: BOLS - The Pink Lady and others...
263157: BOMANS, GODFRIED - Brief aan Opland.
11910: (ULSEN, HENK VAN). BOMANS, GODFRIED - Sprookjes. Ingeleid en geïllustreerd door H.L. Prenen.
275031: BRISTOL BLENHEIM BOMBER - L'Avion de Bombardement "Bristol" Blenheim. (Trade catalogue in French).
274240: (COINS). BOMPOIS, H.F. - Monnaies de Koinon Makedonon.
267842: (INCUNABLE). PSEUDO-BONAVENTURA - Meditationes vitae Christi, (or in full:) Meditationes devotissime totius vite domini nostri Jesu Christi.
275217: VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE BOND - Tegen de reactie! (Pamflet)
273273: BONGS, ROLF - Urteil über einen gemeinen Soldaten. Erzählungen. (und:) Züricher Gedicht.
275841: BONNEFANT, IN DE - Collectie van zes rijmprenten / margeposters.
252818: BONNETAIN, PAUL - Autograph Letter Signed to an unknown correspondent in Britain.
271917: BONS, JAN - Twee nieuwjaarswensen. (Eigen uitgaven, een met opdracht).
265643: BONTEBAL, ADRIAAN - Charmante jongen. Sportief tiep. Miniaturen. (Geïllustreerd door Marnix Rueb en met een voorwoord door Bart Chabot).
13304: BONTRIDDER, ALBERT - Dood hout. Inleiding L.P. Boon. Tekeningen en boekverzorging van CORNEILLE.
263079: BOOG, MARK - Seizoenen. (Met vier seizoensfoto's door René Bakker).
264747: MINIATURE BOOK - Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. D'après la version revue par J.F. Ostervald.
274423: STRATFORD BOOK - Johnnie Meyers Printer. The Stratford Book Nr. 1.
273490: MINIATURE BOOK - Pensées Chinoises editées par André Kundig, Maître-Imprimeur à Genève.
211022: WORLD BOOKS (THE REPRINT SOCIETY LTD) - Multicolor Publisher's Advertisements.
252642: (D.A.V.I.D.). BOOLEN, J.J., & J.C. VAN DER DOES - Five Years of Occupation. The Resistance of the Dutch Against Hitler-Terrorism and Nazi-Robbery.
271189: BOOM, HARM - De najaarsmarkten van Rolde en Zuidlaren in 1871.
29729: BOON, LOUIS PAUL - Reportages.
262524: BOOT, MARTIN - Graniet op gele voeten. Moments musicaux en songs in verzen.
267757: BOOTTOCHT - Snapshots van den Boottocht naar de Zuiderzee-werken op Donderdag 7 Juli 1932, aangeboden door de heeren Van der Elst & Matthes te Amsterdam aan de Leden der V.K.V. ter gelegenheid van haar 22ste Zomervergadering.
255754: BORDEWIJK, F. - Rood paleis. Ondergang van een eeuw.
8093: BORDEWIJK, F. - De Joodse cel. (Geïllustreerd door Karin Bouthoorn).
5821: BORDEWIJK, F. - Huissens. Een climacterium. (Geïllustreerd door Kurt Löb).
19347: BORDEWIJK, F. - De publieke fotolach.
11214: (TOOROP, JAN). BOREL, HENRI - Een droom.
275223: BOREL, HENRI - 'Nachtvisioen'. (Gedicht in handschrift).
272250: BORG, BODIL - De wijze dwazen. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
22612: (HAAR, LANG). BORSTIUS, JACOB - De predicatie van 't lang-hayr gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienelijke stad genaamt ***. (Met een nawoord van M.M. Tóth-Ubbens, getiteld 'Kaalkop of ruighoofd. Historisch verzet tegen het lange haar.').
255207: BOS (SST. EN INL.), JAN - 't Is vreugd in Folio. Liederen in 't vroede, in 't zotte en in 't amoureuze bij de afronding van de Short-Title Catalogue, Netherlands. Met een inleiding door Jan Bos. (Met drie ingeplakte foto's).
271430: BOSMAN, ANTHONY - Witte zwanen zwarte zwanen. Novelle van Anthony Bosman. Met tekeningen van Joop Löbler.
259979: BOSMAN, ANTHONY - Witte zwanen zwarte zwanen. Novelle van Anthony Bosman. Met tekeningen van Joop Löbler.
250724: BOTERMAN, J.P. (INL.) - Zilvertype, corps 15. Briefwisseling tussen J.F. van Royen en S.H. de Roos over het ontwerp van de Zilvertype, 1914-16.
259042: (DRANKMISBRUIK). BÖTTCHER, J.H. - Het groote huiskruis of de sterke drank. Een boekje voor jong en oud, voor rijk en arm.
274860: BOUAZZA, HAFID - Alleen met de wijn. Zestien gedichten door Hafid Bouazza vertaald en toegelicht. (Bibliofiele editie).
273061: BOUCHAUT, DIONE - Kiemroos.
256951: BOUCHER, FRANÇOIS - Deux époques et leurs styles. Exposition 1814 à 1848 au Louvre.
256598: BOUDEWIJN - Vraag.
273370: BOUDIER-BAKKER, INA - Het beloofde land.
265304: BOUDIER-BAKKER, INA - 4 nummers van het tijdschrift Het Leven met daarin afleveringen van het feuilleton 'Aan den overkant'.
254187: (CO-OP 2). BOUQUIN, ÉDOUARD (= EDUARD ELIAS) - Ik dacht zoo.... (plus Hendrik Hagenaars Hoek).
205335: BOURDET, EDOUARD - Signature on a card, dated (in another hand) 'New York, December 16 1926'
267677: BOURGES, ELÉMIR - Le Crépuscule des Dieux. (With 26 original etchings by Richard Ranft).
25585: (KRIMPEN, J. VAN). BOUTENS, P.C. (VERT.). SOFOKLES - Koning Oidipoes. De Grieksche tekst werd herzien en in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
25227: BOUTENS, P.C. - Exercitationes Criticae in Scholia ad Aristophanis Acharnenses.
17584: BOUTENS, P.C. - Exercitationes Criticae in Scholia ad Aristophanis Acharnenses.
25647: BOUTENS, P.C. - Werken van Bernard Zweers.
254999: BOUTENS (VERT.), P.C. - Het XIde boek van Homeros' Odyssee.
24789: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen. (Met een houtsnede (een portret van Boutens) van J. Franken Pzn.).
272555: BOUTENS, P.C. - Beatrijs. (Met vijf originele houtsneden van Joan Collette).
175: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang in 1574. Reien van P.C. Boutens. Muziek van F.E.A. Koeberg. Regie en toneelbouw van Frits Lensvelt. Costumes naar keuze van Nell Bronger.
261174: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Uitgegeven en ingeleid door P.C. Boutens.
2750: BOUTENS, P.C. - Kerstlied.
259534: BOUTENS, P.C. (ED.). LABÉ, LOUIZE - Oeuvres completes de Louïze Labé Lionnoize publiées par P.C. Boutens. Avec une introduction par J.J. Salverda de Grave. Portrait gravé sur bois par J. Franken Pzn.
252204: BOUTENS, P.C. - Morgengedachten op den vijftigsten geboortedag van Wilhelmina van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden. (Met opdracht aan Cornelis van Duyvenbode).
25478: BOUTENS, P.C. - Oudere verzen.
273733: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken. (1/120 van de luxe-editie in heelperkament).
276564: BOUTENS, P.C. - Beatrijs. (Met vijf originele houtsneden van Joan Collette).
272551: BOUTENS, P.C. - Bezonnen verzen.
25566: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
11222: BOUTENS, P.C. - Honderd Hollandsche kwatrijnen.
273168: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen. (Luxe-exemplaar in bordeauxrood leer gebonden).
272562: (SZIRMAI, J.A.). BOUTENS, P.C. - Gedichten van P.C. Boutens gekozen uit zijn lyrische werk van 1894-1929.
259634: BOUTENS, P.C. - Platoons Phaidros.
19693: BOUTENS, P.C. - In den keerkring. Zeven gedichten.
274086: BOUTENS, P.C. - Beatrijs. Met een teekening van Rie Cramer.
275051: (DRUKKERIJ TRIO). BOUTENS, P.C. / WILLEM VAN KONIJNENBURG - De overgave. / Overgave.
268279: BOUTENS, P.C. (VERTALING). AISCHYLOS - Prometheus geboeid. Uit het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
261108: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
270641: BOUTENS, P.C. - Uit gewijde stilte. Vrede-Sterrenhemel-Nachtstilte. Drie gezangen voor vrouwenkoor. Gedichten van P.C. Boutens getoonzet door Henri Zagwijn.
272549: BOUTENS, P.C. - Gedichten van P.C. Boutens gekozen uit zijn lyrische werk van 1894-1929 (door J.W.F. Werumeus Buning die ook het voorwoord schreef).
21172: BOUTENS, P.C. - Praeludiën.
272559: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
30636: BOUTENS, P.C. - Honderd Hollandsche kwatrijnen.
253529: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Uitgegeven en ingeleid door P.C. Boutens.
251482: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang in 1574. Reizangen van P.C. Boutens. Prenten van Frits Lensvelt. (1/50 van de gesigneerde luxe-exemplaren).
276335: BOUWERS, LENZE L. - IJsschotsen, gelaagd. (Met 3 kleurlinosneden van Niels den Engelsen).
268204: BOWEN, MARJORIE - Het brandglas. Uit het Engelsch.
261166: BRAAK, MENNO TER - Adreswijziging, gericht aan 'D.A.M. Binnendijk Esq.'
18612: BRAAK, MENNO TER - Hampton Court.
257567: BRAAK, MENNO TER - Het tweede gezicht. (Verzamelde essays).
857: BRAAK, MENNO TER - Het tweede gezicht. (Verzamelde essays).
273886: BRAAK, MENNO TER - Démasqué der schoonheid. Met een voorrede van E. du Perron.
250966: BRAAK, MENNO TER - Van oude en nieuwe Christenen.
18678: BRAAK, MENNO TER - Reinaert op reis. Essays. (Met handgeschreven opdracht van Fred Batten aan G.H. 's-Gravesande).
264378: BRAAK, MENNO TER - Douwes Dekker en Multatuli. (1/30 luxe-exemplaren).
253540: (SLAUERHOFF, J.). BRAAK (INL.), MENNO TER - In memoriam J. Slauerhoff. Overleden 5 October 1936.
264503: (SLAUERHOFF, J.). BRAAK (INL.), MENNO TER - In memoriam J. Slauerhoff. Overleden 5 October 1936.
4505: BRAAK, MENNO TER - Kaiser Otto III. Ideal und Praxis im fruehen Mittelalter.
250970: (BRAAK, MENNO TER). BRAAK, J.W.G. TER - Klinisch-anatomisch onderzoek over neurologische ademhalingsstoornissen.
261172: BRAAK-FABER, ANT TER - Handgeschreven briefkaart aan 'Lieve Dick en Enny [Binnendijk]'.
261167: BRAAK-FABER, ANT TER - Drie handgeschreven ansichtkaarten aan 'Lieve Enny & Dirk [Binnendijk]' en 'Geliefden'.
264377: BRAAK, MENNO TER - Man tegen man. (1/15 luxe-exemplaren).
261016: BRAAT, L.P.J. - Getypte brief aan 'Beste Dick [Binnendijk]'.
258397: BRABANDER E.A., GERARD DEN - Drie op één perron. Verzen van Gerard den Brabander, Jac. van Hattum, Ed. Hoornik. Deel II.
255604: BRABANDER, GERARD DEN - Curve. Een keuze uit de poëzie van -. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
19717: BRABANDER, GERARD DEN - Curve. Een keuze uit de poëzie van Gerard den Brabander. (Luxe-exemplaar).
29540: BRABANDER, GERARD DEN - Adam en Eva. Samenzang in doorslag van typoscript.
15522: BRABANDER, GERARD DEN - Materie-man. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
272695: (WERKMAN, H.N.). BRABANDER E.A., GERARD DEN - 't Spuigat [1]. [Onder redactie en met bijdragen van Gerard den Brabander, Harold de Clauer (pseudoniem van Harm Brander) en M.L. Yzebrands (pseudoniem van Michiel Lebertus Huizinga)].
274688: REISALBUM NOORD-BRABANT - Een Feestgeschenk uit Haaren om uw Geheugen wat op te frisschen met eigengemaakten tekst en printen.
276061: BRACHES, ERNST - The Steadfast Tin Soldier of Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem. Enschedé English-bodied Roman No. 6.
22805: BRACHES, ERNST - Kentering.
252649: BRACKEN VLOEDT, JAN VAN DEN (= JOHANNES WEILAND) - Gevlekte sater.
274583: BRACKEN VLOEDT, JAN VAN DEN (= JOHANNES WEILAND) - Gevlekte sater.
272973: (COINS). BRACTEATES - Archiv für Bracteatenkunde. Herausgegeben von Rudolf von Höfken. I. Band, Heft 2 (1885).
276668: BRADFORD, E.E. - Strangers and Pilgrims.
275407: (VLOEKEN). BRAHM, ED., (&) DERKSEN O.P., P.FR. HYAC. - Dissertatio de formula "G.v.d., Deus damnet me", una cum "monitum" venerabilis coetus episcoporum Belgii (2e druk). (&) Censura rationum, quae moverunt R. Adm. P. Aertnys ad desistendum de sententia adfirmante locutionem: "Deus damnet me" esse blasphemiam.
270865: BRAKEL SR., S.M. - De vrije overtuiging. Uitgesproken in het tijdschrift De Dageraad voor het Nederlandsche volk.
255735: BRANDER, HARRY - Wat is er warmer dan haar schoot?
20045: (ALI COHEN, L.). BRANDT, WILLEM - Hart van jade. Chinese lyriek.
272838: (STOOP). (LUITINGH, G.A.). ANNA BRANDT - (Gedenkboek ter herinnering aan de 25 jaren waarin Anna Brandt in dienst was bij de familie Stoop-van Deventer, Huize de Rijp, te Bloemendaal, op 10 maart 1932).
263510: (MORRIËN, ADRIAAN). BRANDT, WILLEM - Fetisj en feniks. Gedichten. (Met opdracht en brief van Brandt aan Adriaan Morriën).
269181: (NIGHT OF THE LONG KNIVES). BRANTING, GEORG (PREFACE) - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. De Rijksdagbrand opgelost!
20125: BRASSINGA, ANNEKE - Two poems.
30133: BRASSINGA, ANNEKE - Parijs Journaal. (Met zes uitklapbare illustraties met pop-ups, vervaardigd door Pul Display).
20134: BRASSINGA, ANNEKE - Drie jeugdgedichten. (Met een illustratie door Dick Snijders).
271469: BRASSINGA, ANNEKE - Voordeel. (Gedrukt in slechts 20 exemplaren).
20130: BRASSINGA, ANNEKE - Brief uit Bolungarvík 1.
20115: BRASSINGA, ANNEKE - Brassinga's debuut. (Met een originele ets van Liesbeth van de Meulen).
263195: BREDA, AART VAN - Van een clerc die begheerde Maria te sien.
2003: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander Jerolimo. (Met illustraties van Lex Metz).
274280: BREDERO, G.A. - Liefde en lied. Bevattende zoo Liederen als Klinkdichten. Uitgezocht en ingeleid door Dr. J.B. Schepers.
276467: BREDERVELD, J. - De lichamelijke oefening in het licht der Christelijke Levensbeschouwing. Bijdrage tot de kennis eener Christelijke lichamelijke opvoeding.
265109: (CHINA). BREDON, JULIET - Chinese New Year Festivals. A Picturesque Monograph of the Rites, Ceremonies and Observances in relation thereto. Six Illustrations in Colour-photogravure from Selected Chinese Paintings. (With original silk binding - restored).
270697: BREE, JOHANNES VAN - Haarlemmer Spoorweg Wals voor de Piano Forte gecomponeerd.
273659: BREEMER, JOPIE - Ouwejaarsavond.
253226: BREEN, LEO VAN - Het kwartet. Verzen.
258221: BREEN, LEO VAN - Het kwartet. Verzen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
254598: BREEN, LEO VAN - Het gebit. De bedelares.
250941: BREEN, LEO VAN - Lyriese portretten.
251604: BREEN, LEO VAN - Lyriese portretten. Omslagtekening van Alb. Goethals. (Met opdracht aan Hans Klomp).
264617: BREEN, LEO VAN - Het kwartet. Verzen. (Met opdracht aan J.C. Bloem).
30963: BREEN, LEO VAN - Een reis per leunstoel.
30976: BREEN, LEO VAN - De Stroomlijn.
256673: (WILDE, OSCAR). BREEN, LEO VAN - De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
274233: BREUGELMANS, RONALD. ALS: RONALDUS PALUDANUS - Een moderne Servatius. Een exempel vrij naar Henric van Veldeken.
251681: (COUPERUS, LOUIS). BREUGELMANS, R. - Louis Couperus in den vreemde. Tweede herziene en aangevulde druk.
256396: BREUGELMANS (INLEIDING), R. - Dichtmatige regelen om drukkers proeven te corrigeeren. In het licht gegeven door J.E.D.W. en met eene uitleiding van R. Breugelmans.
273657: BREUGELMANS, RONALD EN LIZANNE - Poes poes. Voor Hester Verkruissen ter gelegenheid van 10 mei 2000.
273177: BREUGELMANS, R. - De Breukenpers 1975-1998. Een voorlopige bibliografie bij de vijftigste verjaardag van de drukker.
11921: BREUKERS, CHRÉTIEN - Verzameld werk.
276207: BREY, BART - Holland revisited.
271839: BREY, BART - Aurora minha. En 't al betalend met de harde valuta uit de kluis van onze dromen.
205979: O'BRIEN, EDNA - Signed note.
275679: BRINKMAN, M., & J. DE BIE LEUVELINK TJEENK - De Jaarbeursgebouwen op het Vredenburg te Utrecht zoals deze zijn ontworpen door J. de Bie Leuveling Tjeenk, architect, en M. Brinkman, adviseerend architect.
271359: BRODY, MAX, & FERENC MARTOS - De meisjesmarkt. Operette in drie bedrijven van Brody en Martos. Muziek van Victor Jacobi. Uit het Engelsch door Marie van Westerhoven.
275426: (BESTE WENSEN). BROER, HENK, & HERBERT FIEDLER, GERARD HORDIJK, NICO JESSE, ABE KUIPERS, CEPHAS STAUTHAMER, JEROEN VOSKUYL EN COR DE WOLFF - Beste wensen voor 1956. 9 zelf ontworpen nieuwjaarswensen van verschillende kunstenaars voor D.A.M. Binnendijk.
275514: (BESTE WENSEN). BROER, HENK, & HANS BAYENS, ELGA EYMER, HAN MES EN EDDIE MERK - Beste wensen. Vijf zelf ontworpen nieuwjaarswensen van verschillende kunstenaars voor D.A.M. Binnendijk.
257445: BROM, GERARD - Vondels geloof.
251136: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). BROM, GERARD - Schaepman.
274416: BROMBERG, PAUL - Amerikaansche architectuur.
252710: BRONKHORST, BERT, EN FONS LEYTEN (RED.) - Vaart en verlangen. Verzen uit de Vox Veritatis.
205991: BRONNEN, ARNOLT - Die Exzesse. Lustspiel.
205992: BRONNEN, ARNOLT - Vatermord.
276472: BRONSVELD, A.W. - Het volkslied in 1569. No. 8 van Voor drie-honderd jaren. Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis.
276662: MAGGS BROS. - English Literature of the 19th & 20th Centuries. Being a selection of First and Early Editions of the works of Esteemed Authors & Book Illustrators, together with/ Autograph Letters & Original Manuscripts/ Books on Sports and Pastimes. Nrs. 588, 599 and 607.
204874: BROSCHAT, ERNST (SCHRIFTLEITER) - Liebe Leser. Beilage zur Monatsschrift "Die Ehe". Jahrgang I Nr. 1, Oktober 1928.
276584: (NAAMGEVERS). BROUGHAM, HENRY; KOHOUTEK, LUBOS; PLIMSOLL, SAMUEL - Drie handtekeningen.
273539: (KUIPERS, ABE). BROUWER, FOP. I. - Zwerven door Drenthe. Het land der hunebedden.
259115: BROUWERS, JEROEN - 'Edith Piaf (1) de geboorte van een straatsirene [en] Edith Piaf (2) een straatmus slaat haar vleugels uit [en] Edith Piaf (slot) rumoer en zwijgzaamheid rondom legendarische vrouw'.
262741: BROUWERS, JEROEN - '(Inleiding) [en] Veldbloem, een distel'. (Met opdracht van Henk van Kerkwijk).
262665: BROUWERS, JEROEN - Sisyphus' bakens. Vloekschrift. Feuilletons 8.
262643: BROUWERS, JEROEN - Sunken Red. Translated from the Dutch by Adrienne Dixon.
258577: BROUWERS, JEROEN - Proefnummer. Feuilletons. Zomer 1996.
259113: BROUWERS, JEROEN - 'Robinson Crusoë en zijn voorbeeld. Bij de 300ste geboortedag van Daniël Defoe'.
273663: BROUWERS, JEROEN - Kalenders. (Met als frontispice een portretfoto van Herman Selleslags).
262742: BROUWERS, JEROEN - 'De vlieg en de bokshandschoen'.
259112: BROUWERS, JEROEN - 'La dolce vita. Het geweten van Rome'.
263224: BROUWERS, JEROEN - 'De papieren Lullepijp'.
258463: BROUWERS, JEROEN - Van rondeel tot chanson.
272725: (GOLF). BROWN, INNIS - Spalding's How to Play Golf. Illustrated with Specially Posed Photographs and from Motion Picture Films.
22486: BROWNING, ROBERT - Meeting at night. (En:) Parting at morning.
1566: BROWNING, ELIZABETH BARRETT - Sonnets from the Portugese and seven other poems. (Met een inleiding van Andreas Mayor).
250935: (COHEN, FRÉ). BRUGGEN, CARRY VAN - Het huisje aan de sloot.
12340: BRUGGEN, CARRY VAN - Hedendaagsch fetischisme.
267676: (LION CACHET, C.A.). BRUGMANS, H. (RED.) - Officieel gedenkboek uitgegeven namens de Huldigingscommissie 1923 te Amsterdam ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria. (Luxe editie).
255989: BRUIJN, COR - Mooie portretfoto plus gesigneerd plaatje.
272683: BRUIN, CORNELIS DE - Reizen over Moskovie, door Persie en Indie. Verrykt met Driehondert kunstplaten, vertoonende de beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en planten, die daer gevonden worden. Voor al derzelver oudheden, en wel voornamentlyk heel uitvoerig, die van het heerlyke en van oudts de geheele werrelt door befaemde Hof van Persepolis, by den Persianen Tchilminar genaemt. Alles door den Auteur zelf met groote naeuwkeurigheit na't leven afgetekent, en noit voor dezen in 't ligt gebragt.
267616: (GEHEELONTHOUDERS). BRUINS JR., J.A. - Het maanmannetje. Met teekeningen van Mej. A.A. van Prooijen.
203936: (EXIL). BRUN, VINCENZ - Alkibiades. Roman.
263115: BRUNENBERG, JO - Immagini Scoperte. In the Footsteps of Leonardo.
276755: BRUNET, JACQUES-CHARLES - Manuel du Libraire et de l'Amateur de livres, contenant: 1. Un nouveau dictionnaire bibliographique, 2. Une table en forme de catalogue raisonné. Quatrième édition originale, entièrement revue (...). 5 vols.
271947: BRUSSE, M.J. - Boefje. Geïllustreerd door H. Meijer. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
269599: BRUSSE, JOH.C., & A.A.M. STOLS - 'Verzorgd door de uitgevers'. Een kleine correspondentie tussen Joh.C. Brusse en A.A.M. Stols. (Bezorgd door C. van Dijk).
259709: BRUSSE, MARK - Handgeschreven brief aan 'Beste klaas'.
271626: BRUSSE, W.L. - Patient.
201537: BRUSSE, M.J. E.A. - Vijfhonderd Boefjes. Gedenkboekje bij de 500e opvoering van "Boefje" door het Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad-Tooneel, met Annie van der Lugt Melsert-van Ees in de titelrol.
1229: BRUSSE, M.J. - Jacobus van Looy over zijn werk.
272207: BRUSSE, M.J. - Een dierenkolonie in een groote stad. Met teekeningen van W.F.A.I. Vaarzon Morel. En een voorwoord van Dr. J. Büttikofer, Directeur der Rotterdamsche Diergaarde.
272676: BRUSSEL, FRANK - 00330 een adembenemend gedicht zonder einde.
260468: BRY, JOHAN THEODOOR DE - Nates hiantes. (Cover title: Die gat cruypers).
267968: BÜCH, BOUDEWIJN - Rimbaud en Chypre.
284: BÜCH, BOUDEWIJN - De antiquaar.
15502: BÜCH, BOUDEWIJN - Céré-la Ronde.
274813: BÜCH, BOUDEWIJN - Handgeschreven schrijfproef. (Probatio pennae).
14010: BÜCH, BOUDEWIJN - Weerzien met Wassenaar. Een reisverhaal, gevolgd door Duitsland in Wassenaar, een verhaal.
16861: BÜCH, BOUDEWIJN - Signeren.
13879: BÜCH, BOUDEWIJN - Godlinzense gedichten.
274602: (BELL, HENRY GLASSFORD). BUCHANAN, R.C. - The uncle. Illustrated by Thirty-Six Photographic Reproductions. With Appendix: a Study of the Poem. Series Elocution Taught By the Art of Photography.
204333: BUCHKUNST - Mitteilungen der Königlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe in Leipzig. Jg. 1. Heft 4. 1914.
272699: (DICKINSON, EMILY). BUCKINGHAM, WILLIS J. - Emily Dickinson. An annotated Bibliography. Writings, Scholarship, Criticism, and Ana 1850-1968.
273676: BUCKLAND WRIGHT, JOHN - Moge 1935 u geluk brengen. N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven. (Met een originele houtgravure van John Buckland Wright).
276555: (AUDEN, W.H.). BUCKNELL, KATHERINE, & NICHOLAS JENKINS, EDITORS - Auden Studies. (Complete series in 3 volumes).
262491: BUDDINGH', C. - Praeter gallum cantat. Gedichten.
12123: BUDDINGH', C. - Twintig sonnetten.
276072: BUDDINGH', C. - Vier Gorgelrijmen. Met (4) tekeningen van Radboud de Cadt.
12087: BUDDINGH', C. - 5 gedichten. (Met vijf ingeplakte foto's van schilderijen van Piet de Koning).
276545: BUDDINGH', C., EN BERT SCHIERBEEK - W & W of voor moeders is het altijd het ergste. Grondtekst voor een toneelstuk. (Gesigneerd door Buddingh' én Schierbeek).
260600: BUEGER, CHRIS DE - Fantasmagorie. Katalogus.

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)

10/27