Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Frysk in it offisiŽle ferkear. LÍzingen en neipetaeren fan it YSF-Kongres 1982
Description: Grins/Groningen - Ljouwert?Leeuwarden, Frysk Ynstitut oan de Ryksuniversiteit. 1983. 78 s. Ingenaaid/. Goed.

Keywords:

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Antiquariaat Parnassos
- Book number: 03052

See more books from our catalog: Frysl‚n/Frysk/ Friesland