Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


 - De Zuiderkring. Orgaan van de Personeelsvereniging

Title: De Zuiderkring. Orgaan van de Personeelsvereniging "De Zuid". 1881 - 1956
Description: Den Haag, N.V. De Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij. 1956. 104 pp. Z/w foto's. "Verschijnt te hooi en te gras, thans in boekvorm ter gelegenheid van het vijf-en-zeventig-jarig bestaan van de N.V. De Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij. Gebonden/. Boek goed.

Keywords:

Price: EUR 8.00 = appr. US$ 8.69 Seller: Antiquariaat Parnassos
- Book number: 14438

See more books from our catalog: Annals / Gedenkboeken