Antiquariaat Parnassos
Van Duivenvoordelaan 35, 2241 SN Wassenaar, Nederland Tel. 070 - 5176423 of 06 - 54677529, fax 070 5116800            Email: parnassos@hccnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
08063: - Stroomwissel. Catalogus afstudeer-expositie "Wisselstroom" Lero tekenen, Hogeschool Holland 1992
07933: - "Den Vaderlandt getrouwe.
00284: - Pertamina Today
07342: - Festival mondial de l'Automate / Wereldfestival van de automaat
18123: - Met Braakman door Duin- en Bollenstreek. Een verzameling prentbriefkaarten uit de periode 1895 - 1920
15208: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XVI. Zeeland. Zierikzee. Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam bij Isaak Tirion, boekverkoper in de Kalverstraat in het jaar 1772 en opnieuw uitgegeven
18433: - Vlaanderen en Castilla y Leon. Op de drempel van Europa/ Flandes y Castilla y Leon en el umbral de Europa
18332: - Topografische dubbel atlas. Topografische atlas van het Koningrijk der Nederlanden 1868 vergeleken met SmuldersKompas-catografie begin 21e eeuw
18333: - Sint-Martens-Latem Worpswede 1880 - 1914. Zwei Künstlerkolonien
17782: - Ravenstraatje 3, Zutphen
17803: - Montmartre 'village urbain, quartier rural'
17802: - The Hartog family Reunion, May 26, 27, 28 1988
06401: - Mitgliederverzeichnis 2003 Verband der Baltischen Ritterschaften e.V
19438: - Réalisme et poésie dans la peinture russe 1850 - 1905-
18410: - Plaisir de France. Images de France. (Revue mensuelle). 16e année, No. 144: Septembre-Octobre 1949.
17532: - Die Haghe. Jaarboek 1970
16948: - Documents of the persecution of the Dutch Jewry 1940 - 1945
19214: - French Napoleonic Infantry tactics 1792 - 1815
15824: - Animo. Een jonge garde. A new generation
07635: - Van Asbeck-Van Bergen. Geneology from around 1800 up to the year 2000
16186: - Jaarboek Binnenvaart 2002
03066: - Frysk jierboek 1943
08118: - Herdenking van het vijftigjarig bestaan van de afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 16 januari 1906 - 16 januari 1956
15209: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XIX Zeeland. Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam bij Isaak Tirion, boekverkoper in de Kalverstraat in het jaar 1772 en opnieuw uitgegeven
03074: - Frysk jierboek 1946
18758: - 30. Westdeutsche Kunstmesse International Köln 1999 Katalog.
19164: - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart 1924. Vier-en-dertigste jaargang
11826: - Halverhout's guide 1958 to the North Sea Canal, Amsterdam, Zaandam, Ymuiden. Sixty sixth year
11829: - Halverhout's guide 1963 to the North Sea Canal, Amsterdam, Zaandam, Ymuiden. Seventy first year
11830: - Halverhout's guide 1957 to the North Sea Canal, Amsterdam, Zaandam, Ymuiden. Sixty fifth year
11835: - L'Effort de rénovation de la S.N.C.F.
12824: - With lead and line. catalogue of the exhibition 'With lead and line' (met lood en lijn)
15230: - Het koopen en bereiden van visch
18830: - Biekorf 1940 - 1945. Dat is een leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen. 46ste jaar 5-12
15014: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XLIII - 1996
15013: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XLII - 1995
15012: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XLI - 1994
15011: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XL - 1993
15010: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XXXVIX - 1992
14969: - Het verleden in de toekomst. Het gemeentelijk archeologisch beleid 1990 - 1995
14964: - Tussen Plein en Kalvermarkt
14921: - Corps-leden 1966 USV /UVSV
14911: - Keltische Erzählungen vom kaiser Arthur I
14910: - SchriKunstSchri. Ein Almanach für alter und neuer Kunst. Fünfter Band
14865: - SKF Kugellager Rollenlager Katalog Nr. 2000
14837: - S.L. Hartz in de grafische wereld
14808: - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht 1988
07489: - Norwegische Webkunst. Eine Ausstellung alter und neuer norwegischer Arbeiten
09068: - Erasme et Paris. Exposition organisée avec le concours de la Bibliothèque Nationale
08807: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 57
00417: - Das kleine Blumenbuch. In vielen Farben
16206: - Maria-Jaarkrans. Mariale kunst uit oost en west
18734: - Le temps des gares
16765: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 58e Jaargang 1972
17398: - I have not seen a butterfly around here. Children's drawings and poems from Terezin
17874: - Wageningsch Studenten. Almanak voor het jaar negentien-honderd-twaalf
17877: - Monnaies Romaines et Byzantines en or. Monnaies et médailles en or Europe, Asie, Afrique et Amérique. Catalogue no. 80
17878: - Die Haghe. Jaarboek 1975
18001: - Annual of the Department of Antiquities of Jordan XXVII. Text + plates (2 volumes)
09000: - S.L. Hartz in de grafische wereld
09021: - Le héraut du dix-septième siècle. Dessins et gravures de Jacques de Gheyn II et III . De la Fondation Custodia collection Frits Lugt
09124: - Twintig jaar restaureren in Delft
18072: - Te voet door Zuid-Limburg
17268: - Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen 1909
19082: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 46
16184: - Christian de Moor. Tentoonstellingscatalogus
15651: - L'Inde des légendes et des réalités. Miniatures Indiennes et persanes de la fondation Custodia , Collection F. Lugt
15636: - Jean Dubuffet - Petit parcours. Catalogue de l'exposition du 1 au 27 mars 1988
15614: - Maaspoort Grave van droom tot werkelijkheid
15597: - Den Haag sculptuur 2010. Manolo Valdes; Kim de Ruysscher
15548: - Castella. Algemene gids van de kastelen in de Benelux België Nederland Luxemburg. Guide Universel des chateaux du Benelux Belgique Pays-Bas Luxembourg.
15487: - Petangan Djari Tangan Dengen mengoekoer lima djari tangan, dapat diketahoei peroentoengan di kelak kemoedian hari, menoeroet perhitoengannja Dewa Kwie-Kok Sian Soe
15437: - Lustrumalmanak van de Utrechtchse Vrouwelijke Studentenvereeniging
14623: - Jaorkalender 1994 Vatelaoves gezelschap 't Tremke
05093: - Nummerlijst expositie "intiem devoot". Een kollektie vroeg-christelijke, byzantynsche en russische Ikonen in relief uit de 4e t/m de 19e eeuw
16358: - Keur van eenjarige snijbloemen
15018: - Gelders zilver
16836: - De bloedige misdaden van Oberländer. Verslag van een persconferentie voor Sowjet- en buitenlandse journalisten in Moskou op 5 april j.l.
05160: - Concordantie des bijbels benevens namenregister met verklaringen
19418: - Zeldzaam zilver uit de Gouden Eeuw. De Utrechtse edelsmeden Van Vianen
18587: - Expressionistische Bilder. Sammlung Firmengruppe Ahlers
18463: - Savignac au Musée de l'Affiche du 10 février au 30 avril 1982
07735: - Schilder Ruurd Wiersma - een open boek
17463: - Liber amicorum Dr. Frederik van Eeden aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 3 april 1930
14755: - Le patriote illustré.Soixantième année, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 (1945), 2 (1945), 3 et 4 (1945)
14754: - Liberation ayant comme but de rendre un vibrant hommage aux Libérateurs de notre chère Patrie
14752: - Gronden en achtergronden van woning en wijk. Een bijdrage tot het 'herstel' van de 'vernieuwing" op het gebied van het wonen
14750: - Beatrijs. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typografie onder leiding van Dr. jur. A.L. Verhofstede; met een bijdrage van Dr. J. van Mierlo S.J.; .en een nota betreffende de middeleeuwse schrift door Dr. Louis de
14719: - Almanak 1968 der Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging
14712: - Almanak '66 der Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging
14703: - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht 1926-1972
14632: - "De Voorzienigheid in beeld". Wonen en werken in het kloosterverzorgingshuis "De Voorzienigheid" 1975 - 2000
14548: - Totemtaal ) bijgevoegd een getypte brief van Jaap Harten
14538: - Vreemde vogels. Beeldententoonstelling in het park en Raadhuis 'De Paauw' 2 juni - 25 augustus 2002
14520: - Bouwend Groningen. Een wandeling door de eeuwen en een blik in de toekomst
14480: - 100 Jaar katholiek lager onderwijs. Noordwijk 1882 - 1982. Foto's en feiten
14458: - und lobten Gott. Zeugnisse evangelischer Pfarrer und Laien des heutigen Deutschland
14438: - De Zuiderkring. Orgaan van de Personeelsvereniging "De Zuid". 1881 - 1956
14347: - In het schemeruurtje als moeder vertelt
14329: - Architecture Forme + Fonctions. Architektur Form + Funktion. Architecture Forms + Functions

Next 100 books from Antiquariaat Parnassos

4/4