Antiquariaat Parnassos
Van Duivenvoordelaan 35, 2241 SN Wassenaar, Nederland Tel. 070 - 5176423 of 06 - 54677529, fax 070 5116800            Email: parnassos@hccnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
08063: - Stroomwissel. Catalogus afstudeer-expositie 'Wisselstroom' Lero tekenen, Hogeschool Holland 1992
20084: - Scheveningen Palace Hotel
20115: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XVII. Zeeland. Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam bij Isaak Tirion, boekverkoper in de Kalverstraat in het jaar 1772 en opnieuw uitgegeven
20122: - Gedenkboek der Societas Studiosorum Reformatorum ter gelegenheid van haar 8ste lustrum 1886 - 1926
07933: - Den Vaderlandt getrouwe
00284: - Pertamina Today
07342: - Festival mondial de l'Automate / Wereldfestival van de automaat
18123: - Met Braakman door Duin- en Bollenstreek. Een verzameling prentbriefkaarten uit de periode 1895 - 1920
15208: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XVI. Zeeland. Zierikzee. Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam bij Isaak Tirion, boekverkoper in de Kalverstraat in het jaar 1772 en opnieuw uitgegeven
18433: - Vlaanderen en Castilla y Leon. Op de drempel van Europa/ Flandes y Castilla y Leon en el umbral de Europa
18332: - Topografische dubbel atlas. Topografische atlas van het Koningrijk der Nederlanden 1868 vergeleken met SmuldersKompas-catografie begin 21e eeuw
18333: - Sint-Martens-Latem Worpswede 1880 - 1914. Zwei Künstlerkolonien
17782: - Ravenstraatje 3, Zutphen
17803: - Montmartre 'village urbain, quartier rural'
17802: - The Hartog family Reunion, May 26, 27, 28 1988
06401: - Mitgliederverzeichnis 2003 Verband der Baltischen Ritterschaften e.V
19438: - Réalisme et poésie dans la peinture russe 1850 - 1905-
18410: - Plaisir de France. Images de France. (Revue mensuelle). 16e année, No. 144: Septembre-Octobre 1949.
17532: - Die Haghe. Jaarboek 1970
16948: - Documents of the persecution of the Dutch Jewry 1940 - 1945
19214: - French Napoleonic Infantry tactics 1792 - 1815
15824: - Animo. Een jonge garde. A new generation
07635: - Van Asbeck-Van Bergen. Geneology from around 1800 up to the year 2000
16186: - Jaarboek Binnenvaart 2002
03066: - Frysk jierboek 1943
08118: - Herdenking van het vijftigjarig bestaan van de afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 16 januari 1906 - 16 januari 1956
15209: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XIX Zeeland. Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam bij Isaak Tirion, boekverkoper in de Kalverstraat in het jaar 1772 en opnieuw uitgegeven
18758: - 30. Westdeutsche Kunstmesse International Köln 1999 Katalog.
19164: - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart 1924. Vier-en-dertigste jaargang
19719: - The Dutch in crisis, 1585 - 1588. People and politics in Leicester's time. Papers of the anual Symposium, held on 27 November 1987
11826: - Halverhout's guide 1958 to the North Sea Canal, Amsterdam, Zaandam, Ymuiden. Sixty sixth year
11829: - Halverhout's guide 1963 to the North Sea Canal, Amsterdam, Zaandam, Ymuiden. Seventy first year
11830: - Halverhout's guide 1957 to the North Sea Canal, Amsterdam, Zaandam, Ymuiden. Sixty fifth year
11835: - L'Effort de rénovation de la S.N.C.F.
12824: - With lead and line. catalogue of the exhibition 'With lead and line' (met lood en lijn)
18830: - Biekorf 1940 - 1945. Dat is een leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen. 46ste jaar 5-12
15014: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XLIII - 1996
15013: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XLII - 1995
15012: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XLI - 1994
15011: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XL - 1993
15010: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XXXVIX - 1992
14969: - Het verleden in de toekomst. Het gemeentelijk archeologisch beleid 1990 - 1995
14964: - Tussen Plein en Kalvermarkt
14921: - Corps-leden 1966 USV /UVSV
14911: - Keltische Erzählungen vom kaiser Arthur I
14910: - SchriKunstSchri. Ein Almanach für alter und neuer Kunst. Fünfter Band
14865: - SKF Kugellager Rollenlager Katalog Nr. 2000
14837: - S.L. Hartz in de grafische wereld
14808: - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht 1988
07489: - Norwegische Webkunst. Eine Ausstellung alter und neuer norwegischer Arbeiten
09068: - Erasme et Paris. Exposition organisée avec le concours de la Bibliothèque Nationale
08807: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 57
00417: - Das kleine Blumenbuch. In vielen Farben
16206: - Maria-Jaarkrans. Mariale kunst uit oost en west
18734: - Le temps des gares
16765: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 58e Jaargang 1972
17398: - I have not seen a butterfly around here. Children's drawings and poems from Terezin
17874: - Wageningsch Studenten. Almanak voor het jaar negentien-honderd-twaalf
17877: - Monnaies Romaines et Byzantines en or. Monnaies et médailles en or Europe, Asie, Afrique et Amérique. Catalogue no. 80
17878: - Die Haghe. Jaarboek 1975
19839: - Hotel Kasteel "Oud-Wassenaar"
19752: - De Parelduiker, jaargang 17, nummer 3 2012
18001: - Annual of the Department of Antiquities of Jordan XXVII. Text + plates (2 volumes)
19742: - Almanak van de Vereeniging Vrouwelijke Sudenten te Leiden 1938 , zestiende jaargang
09000: - S.L. Hartz in de grafische wereld
09021: - Le héraut du dix-septième siècle. Dessins et gravures de Jacques de Gheyn II et III . De la Fondation Custodia collection Frits Lugt
09124: - Twintig jaar restaureren in Delft
18072: - Te voet door Zuid-Limburg
17268: - Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen 1909
19082: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 46
16184: - Christian de Moor. Tentoonstellingscatalogus
15651: - L'Inde des légendes et des réalités. Miniatures Indiennes et persanes de la fondation Custodia , Collection F. Lugt
15636: - Jean Dubuffet - Petit parcours. Catalogue de l'exposition du 1 au 27 mars 1988
15614: - Maaspoort Grave van droom tot werkelijkheid
15597: - Den Haag sculptuur 2010. Manolo Valdes; Kim de Ruysscher
15548: - Castella. Algemene gids van de kastelen in de Benelux België Nederland Luxemburg. Guide Universel des chateaux du Benelux Belgique Pays-Bas Luxembourg.
15487: - Petangan Djari Tangan Dengen mengoekoer lima djari tangan, dapat diketahoei peroentoengan di kelak kemoedian hari, menoeroet perhitoengannja Dewa Kwie-Kok Sian Soe
15437: - Lustrumalmanak van de Utrechtchse Vrouwelijke Studentenvereeniging
14623: - Jaorkalender 1994 Vatelaoves gezelschap 't Tremke
05093: - Nummerlijst expositie 'intiem devoot'. Een kollektie vroeg-christelijke, byzantynsche en russische Ikonen in relief uit de 4e t/m de 19e eeuw
16358: - Keur van eenjarige snijbloemen
15018: - Gelders zilver
16836: - De bloedige misdaden van Oberländer. Verslag van een persconferentie voor Sowjet- en buitenlandse journalisten in Moskou op 5 april j.l.
05160: - Concordantie des bijbels benevens namenregister met verklaringen
19418: - Zeldzaam zilver uit de Gouden Eeuw. De Utrechtse edelsmeden Van Vianen
18587: - Expressionistische Bilder. Sammlung Firmengruppe Ahlers
18463: - Savignac au Musée de l'Affiche du 10 février au 30 avril 1982
07735: - Schilder Ruurd Wiersma - een open boek
17463: - Liber amicorum Dr. Frederik van Eeden aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 3 april 1930
14755: - Le patriote illustré.Soixantième année, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 (1945), 2 (1945), 3 et 4 (1945)
14754: - Liberation ayant comme but de rendre un vibrant hommage aux Libérateurs de notre chère Patrie
14752: - Gronden en achtergronden van woning en wijk. Een bijdrage tot het 'herstel' van de 'vernieuwing" op het gebied van het wonen
14750: - Beatrijs. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typografie onder leiding van Dr. jur. A.L. Verhofstede; met een bijdrage van Dr. J. van Mierlo S.J.; .en een nota betreffende de middeleeuwse schrift door Dr. Louis de
14719: - Almanak 1968 der Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging
14712: - Almanak '66 der Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging
14703: - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht 1926-1972
14632: - "De Voorzienigheid in beeld". Wonen en werken in het kloosterverzorgingshuis "De Voorzienigheid" 1975 - 2000
14548: - Totemtaal ) bijgevoegd een getypte brief van Jaap Harten
14538: - Vreemde vogels. Beeldententoonstelling in het park en Raadhuis 'De Paauw' 2 juni - 25 augustus 2002
14520: - Bouwend Groningen. Een wandeling door de eeuwen en een blik in de toekomst
14480: - 100 Jaar katholiek lager onderwijs. Noordwijk 1882 - 1982. Foto's en feiten
14458: - und lobten Gott. Zeugnisse evangelischer Pfarrer und Laien des heutigen Deutschland
14438: - De Zuiderkring. Orgaan van de Personeelsvereniging "De Zuid". 1881 - 1956
14347: - In het schemeruurtje als moeder vertelt
14329: - Architecture Forme + Fonctions. Architektur Form + Funktion. Architecture Forms + Functions
14320: - Les documents de l'opposition française et la réponse du parti
14317: - Vijftig jaar Roodbroek. Gedenkboek gewijd aan het vijftigjarig bestaan van de Haarlemsche Footballclub "Haarlem" 1889 - 1939
06857: - Ontmoeting tussen joden en christenen
06872: - Zwart ben ik. Negerliederen
06873: - Zo duurt hij bij ons voort. Vijftig jaar volkenrechtelijk dispuut Professor Telders 1947 - 1997
14305: - Heimatwerk, Stickheft I und II
04832: - Adriaan Nieuwenhuis
04871: - Passagierliste Reichspostdampfer 'Princess Alice' . Norddeutscher Lloyd, Bremen
14224: - Paris-Saint Petersburg 1800 - 1830. When Russia spoke French
14212: - Wiener Magazin, IX Jahrgang, No. 3, März 1935
14188: - Kapitän Scott. Letzte Fahrt. Scotts Tagebuch
14158: - Aad den Haas (1920 - 1972)
14073: - Oudheidkundig jaarboek
14072: - Oudheidkundig jaarboek
14066: - Beschreibung der Königlichen Bildergalleri und des Kabinets im Sanssouci. (Nachdruck 1996)
14063: - Zuid-Hollandse Studië deel IX
14062: - Zuid-Hollandse Studië deel VIII
14052: - Lustrum-Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden
14042: - Korea. Past and present
14038: - Opuscula Selecta. Neerlandicorum de arte medica. Fasc. I
14025: - Martin Niemöller und sein Bekenntnis
14001: - Archief-papier ter Internationale grafische tentoonstelling te Amsterdam in den jare 1913
13986: - Wandtapijten van de Spaanse kroon. De Gouden Eeuw van Brussel
13969: 5,00 - Zorgen & Communiceren
13962: - Groningen. Geïllustreerd maandblad voor de geschiedenis, volkstaal, kunst, industrie en landbouw van stad en lande. 3e Jaargang. No. 1 - 12
13961: - Groningen. Geïllustreerd maandblad voor de geschiedenis, volkstaal, kunst, industrie en landbouw van stad en lande. 1e Jaargang. No. 1 - 12
13920: - Lief en leed in dienst der Christelijke Baermhartigheid 1882 - 1907. Ter gedachtenis bij het vijf-en-twintig jarig bestaan der Christelijke Vereeniging voor de Verpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem
13869: - De Huisvriend. geïllustreerd maandblad 1894
06438: - Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 1982
13848: - Brabantse monumenten vroeger en nu
13809: - Nederlandse beeldende kunstenaars geven hun visie op het thema: Den Haag in kaart
13800: - Pallas Leidensis
13790: - Monuments et sites de la Belgique
13745: - Norwegen, Schweden und Dänemark nebst Spitzbergen und Island
13714: - Tentoonstelling van Japanse houtsneden verzameling Ferd. Lieftinck 11 juli - 19 september 1948
13671: - The Tehran Yalta & Potsdam conferences. Documents
13670: - Bataviasche Apotheek (1746)
13612: - Diagonal zum Thema: Brücken
13579: - Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1940 - 1941
13520: - Crux et Arma. Kruistochten, ridderorden en Duitse Orde
13483: - Lataster 10 november 1972 - 7 januari 1973
13475: - Haagse tekeningen I
13401: - Verluchte handschriften uit eigen bezit 1300 - 1500
13399: - Andrezj Ciechomski metal artstyczny
13374: - Témoignages 1945 - 1946
13368: - 20 ste Biennale Middelheim - Japan
13350: - Nederlands verleden nu. Het Nederlands Openluchtmuseum 75 jaar / The Netherlands Open-Air Museum 75 years
13340: - 10 Jaar stadsvernieuwing in Utrecht
13342: - Schätze der Ostgoten
13336: - De l'animal et du végétal dans l'art Belge contemporain / Het dierlijke en plantaardige in de hedendaagse Belgische kunst / Animal and vegetable in contemporary Belgian art / Tierisches und pflanzliches in der zeitgenössischen belgischen Kunst
13334: - 60 Jaar katholiek onderwijs Katwijk 1924 - 1984
13312: - Tanda kehormatan KNIL - Eerbewijs aan het KNIL. Verzet, guerrilla- en bevrijdingsstrijd geleverd door het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 8 maart 1942 - 15 augustus 1945.
13280: - De Frankfurter Schule. Weergave van de gelijknamige lezingencyclus, georganiseerd door Studium Generale
13210: - Het metrum van de voetstap. Poëzieroute Leeuwarden, tot stand gekomen ter gelegenheid van het afscheid van mr. G.J. te Loo, burgemeester van Leeuwarden van 16 juni 1983 tot 1 oktober 1993
13161: - Israel. 50 Years as seen by Magnum photographers
13145: - Vurige wereld II
13127: - Leiden, Japans, Nederlands, English, Francais, Deutsch, Italiano, Espanol
13123: - Lvstrvm, 1950,. Programma der feestelijkheden georganiseerd door het Leidsche Studenten Corps ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan der Rijksuniversiteit te Leiden
13112: - Koninklijke Watersport Vereniging 'De Kaag', 1910-1985
13105: - Avanguardia Russa dalle collezioni private Sovietiche origini e percoso 1904 - 1934
13019: - Musée d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds
07477: - La peinture abstraite. Dictionnaire de poche
07483: - Neues Kochen mit Frau Antje
12958: - Veere, zoals het reilt en Zeilt
12911: - 100 Jonge Nederlandse schilders Jaargids 93
12908: - 100 Jonge Nederlandse schilders Jaargids 91/92
12875: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, deel 94 eerste en tweede aflevering
12847: - Brugboek '76 van de Delftse Studenten Vereniging St. jansbrug uitgereikt bij de viering van de 29e Dies natalis
12837: - 100 Jonge Nederlandse schilders. Toonaangevende schilders. Jaargids '96
12828: - Gemälde, Ölstudien und Zeichnungen
12772: - Herman Kruyder / tekeningen - aquarellen
12821: - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad
12798: - Der Jude. Eine Monatsschrift. VII Jahrgang, Heft 3
12790: - Japan. Profile of a nation
12630: - Nos démineurs
12624: - The campaign in Greece and Crete
12590: - L'Oeuvre d'André Hambourg à la Cour de Justice des Communautés européennes / The work of André Hambourg at the Court of Justice of the European Communities / Das Werk von André Hambourg im Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
12566: - 36e Lustrum van het Utrechtsch Studenten Corps Dr. Livingstone
06924: - The Roaring Twenties. Verslag van een tiental experimenten mededelingen aflevering 68
12544: - Le 2e C.A. dans la bataille pour la liberation de la France. Rapports d'opérations
12545: - Le 2e C.A. en Allemagne. Rapports d'opérations
12478: - 't Oude Raedthuys 1592 - 1992. Een foto-impressie van huwelijken tussen 1900 en 1960 en de viering van het 400-jarig bestaan van 't oude Raedthuys tijdens de visserijdagen van 1992
12445: - Textiel en Mode
12427: - Zomertentoonstelling Haagse School 1971. Collectie Pieter A. Scheen N.V. Catalogus XXI
06476: - Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen N.V
12409: - Kreuzungen. Christliche Existenz im Diskurs. Festschrift für Bischof Dr. Hubert Luthe zur Vollendung seines 75. Lebensjahres im Auftrage des Domkapitels zu Essen herausgegeben von Baldur Hermans und Günter Berghaus
15669: - Den Haag. vandaag, gisteren en in de toekomst
12325: - Terugblik op een halve eeuw Van der Krogt
12322: - Gids voor Bussum en Naarden
12319: - Gouden dageraad. Derde almanak ter gelegenheid van het tiende lustrum der Utrechtse Geologen Vereniging 1946 - 1996
12279: - Kunst und Kultur Lübecks im 19. Jahrhundert
12278: - Bloem-lezing. Kleingoed & kruimels opgedist bij het vijftigjarig jubileum van de N.V. Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij te Rotterdam
04200: - Gebeden voor Sjabbat en Feestdagen ten gebruike in de Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland
12224: - A history of the Royal Burnham Yacht Club
09771: - De vergaarbak der ketters. Religie en verdraagzaamheid in Gouda
09772: - Veertig leden van Pulchri Studio. Een keuze van NBM-Amstelland
12181: - Ter herinnering aan Dirk Schäfer 25 nov. 1873 - 16 febr. 1931
12140: - Artstudio 18. Automne 1990. Images du nord
12124: - Vanhorck beyond black/white & gold
12119: - 15 Jaar Galerie Willy Schoots
12057: - Wege nach Rom. Die Strassen von Pisa, Bologna und Ravenna nach der ewigen Stadt
06514: - Jaarboek Oud-Utrecht 1991
06515: - Jaarboek Oud-Utrecht 1994
12045: - Blümlein vom heiligen Franziskus (Fioretti di San francesco)
12028: - Oost Nederland model. landschappen, stads- en dorpsgezichten 17e - 19e eeuw
11979: - Report by the supreme commander to the combined chiefs of staff on the operations in Europe of the allied expeditionary force, 6 June 1944 to 8 May 1945
11959: - Deutsche Strassenprofilkarte für Radfahrer unter Mitwirkung der Gauverbände des Deutschen Radfahrerbundes und Consulate der allgemeinen Radfahrer-Union bearbeitet, 23 Hannover
11958: - Deutsche Strassenprofilkarte für Radfahrer unter Mitwirkung der Gauverbände des Deutschen Radfahrerbundes und Consulate der allgemeinen Radfahrer-Union bearbeitet, 33 Magdeburg
11952: - Rose Cohn zum Gedenken. Erinnerungen und Gedichte 1902 - 1981
11944: - De pen als lotgenoot 7. Ervaringen over het leven met een ziekte
11888: - Les trois procès dans un, ou la religion et la royauté porsuivies Dans les Jésuites
11862: - Stichting d' Art. Doesburgse galerie- en atelierroute
11851: - Gérard Venturelli. "Métamorphoses du récif"
11850: - Jaap Wagemaker. Overzichtstentoonstelling 26 juli t/m 31 augustus 1975
11849: - Gérard Venturelli. "Le méridien du voyage indicible"
11844: - Galery Francis van Hoof 15 years.
11820: - Wittrock Katalog 16 Graphik, Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen
06932: - Verluchte handschriften uit eigen bezit 1300 - 1500
11758: - Prix de Rome 90. Architectuur/architecture/ stedebouw town planning & landschapsarchitectuur landscpae architecture
11750: - Contes de la Reine de Navarre. L'Heptaméron
11746: - Transport. Handleiding voor goederentransport over kleine afstanden
11745: - Electrotechniek. Handleiding voor het electrisch bedrijf
11740: - Picturesque Germany. Second series. German landscapes
11739: - Picturesque Germany First series
11724: - Arty Grimm
11720: - Alain Girel 14-10-1995 / 3-12-95
11717: - Als het klokje 18.45 slaat
11716: - Collectie Thompson uit Pittsburgh
11674: - La chanson française du XVe au XXe siècle. Avec un appendice musical
11658: - Herinneringsalbum, gewijd aan de bevrijding van Apeldoorn
11606: - Reisboek van Limburg
11568: - Nach dem Eichmann Prozess zu einer Kontroverse über die Haltung der Juden
11557: - Lineart Gent Gand Ghent Gante Belgium 3-7 november 1988 / Lineart International Art fair 20th century 3-7 November 1988 / Lineart Internationale Kunstbeurs 20e eeuw 3-7 november 1988 / Lineart Internationale Kunstmesse 20. Jahrhundert 3-7 Novembeer 1988
11523: - Oude Chinese kunst uit het Museum voor Ostasiatische Kunst te Berlijn
11521: - Mijn boek van vroeger en van nu. Zeven auteurs vertellen over de rol, die het boek in hun leven speelde
11517: - Céramica hàbitat. Ceramica a l'equipement urbä / Ceramics as part of urban amenities / Cerâmica en el equipamiento urbao
11510: - Hommage aan Theo Swagemakers ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag op 25 december
11471: - Van leggen en plakken
11466: - Emmen uitgegeven met medewerking van het Gemeentebestuur van Emmen
11398: - Finnish archtecture-exhibition of finnish architecture
11371: - Numaga. Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en Omgeving, Jaargang VI, no. 1,2,3,4 en jaargang VII, no. 1,2,3,4. (compleet)
11340: - Davos. 78 Künstlerische Bilder von Davos im Sommer und Winter. 78 Views of Davos. 78 vues de Davos
11324: - Asger Jorn. Exhibition catalogue
11323: - The de Waard schilderijen - Thea de Waard beelden
11271: - Gesundheits-Katechismus zum Gebrauche in den Schulen und beym häuslichen Unterrichte. Bückeburg, Althaus, 1794
11224: - Lemmer voornaemde haven oan 'e Sudersé
11222: - Stadtchronik Wien
11194: - Gekwelde grond. Schouwen-Duiveland in ramp en herstel
11162: - Hugo de Groot 1583 - 1645. Het Delfts orakel
11154: - Gerard ter Borch. Zwolle 1617 - Deventer 1681
11142: - Wonderful Australia in pictures
11139: - Jubileum-Kinderfeesten ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij 1890-1950
11134: - National Presto cooker. Its care and operation with cooking instructions, time tables and recipes
11119: - Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap
11101: - Fortschritte auf dem Gebiete der Rauchbeseitigung und Lüftung in modernen Schmieden
11092: - Tussen Vecht en Eem 11e jrg., nr. 3, september 1993
11069: - Geschenken aan het Keizerlijk Hof van Oostenrijk
11046: - Fusie en overname lexikon
11030: - Gerrit Willen Knap. Geboren 2 mei 1873 - overleden 24 november 1931. Gekenschetst als kunstschilder en aestheticus
11018: - Solzjenitsyn. Een leven in beeld
11009: - La bella Milano in cento fotografie
00267: - Son of Man
10948: - Officieele Feestgids. Nederlandsch Muziekfeest. Amsterdam 25 juni - 1 juli 1912
19677: - 75 Jaar Gereformeerde kerk Wassenaar
10815: - Ardennen 1944/45
10800: - Oskar Kokoschka 31 juli t.m. 1 oktober 1958
10775: - Les conflits du vingtième siècle. Revue encyclopédique. Spécial 'Jour J', No. 1-7
10750: - Mondrian et l'École de La Haye
10716: - Catalogus Elisabeth van de Nes
16789: - Bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan de gemeente Nijmegen 21 oktober 1959
10645: - L' Art hollandais à l'èxposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris 1925
10642: - Christelijk Gereformeerde Kerk 1911 - 1986 - 75 jaar Eben Haëzer-Kerk Rijnsburg
06516: - Jaarboek Oud-Utrecht 1995
10621: - Illustrated catalogue of books standard and holiday A.C.McClurg & Co., Chicago
10588: - Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië
10531: - Bloemlezing uit het mengelwerk van honderd almanakken
10501: - Hartung. Oeuvres de 1922 à 1939
10475: - Mélanges André Villard
10461: - Revue des Troupes Coloniales. Table des matières
04139: - Goethe und Karlsbad. Zum 22. März 1932
16173: - Christiani & Nielsen. Béton armé. Maison fondée en 1904. Travaux hydrauliques
07706: - Standaard van de in Nederland erkende konijnenrassen, cavia's en kleine knaagdieren
09045: - Guide de l'amateur d'estampes
09046: - Zukunft unserer Kinder / Il futuro dei nostri figli / L'avenir de nos enfants / De toekomst van ozne kinderen / The future of our children
09252: - Dronten. Nieuwe gemeente in nieuw land
09247: - Voorburg van Romeinse nederzetting tot moderne woonstad. Korte beschrijving van de geschiedenis van Voorburg, van de veranderingen sedert het begin van deze eeuw en van de verdere ontwikkeling van de gemeente
09192: - Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden 1941, twintigste jaargang
09191: - Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden 1939, achttiende jaargang
08862: - La centrale de Vianden
08802: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 51
08697: - Kunst der Maasvallei. Ivoren, edelsmeedwerken, beeldhouwwerken, miniaturen, schilderijen van de VIe tot de XVIe eeuw
08654: - Deux cents ans de vie et d'histoire vaudoises. La Feulille d'Vis de Lausanne 1762-1962
08642: - Ernst Wilhelm Nay 1902 - 1968
08581: - The emerald realm. Earth's precious rain forests
08544: - Illustrator 2
08543: - Illustrator 1
15595: - De Arnhemsche boekverkoopers en uitgevers Nijhoff. Geschiedenis en bibliografie
07251: - Almanach des Schocken Verlags auf das Jahr 5699
15167: - Wim Schütz. Een keuze uit zijn werk 1947 - 2001
19707: - Heilige Walburga Leben und Wirken
00724: REDAKSJE "HALBERTSMA-KOMITÉ 1969-1969" - Joast Hiddes Halbertsma, 1789 - 1869. Brekker en bouwer.
19113: - Zaandam Houtstad
04740: - West-Frieslands oud en nieuw 1981
04737: - West-Frieslands oud en nieuw 1978
07530: - Das neue Kupferberg Gold-Buch. Blätter von Frohsinn, Liebe und Sekt
07499: - La Montagna pistoiese. Il patrimonio artistico negli edifici di culto. Comuni di Pistoia, Marliana, San Marcello pistoiese, Sambuca pistoiese, Piteglio, Cutigliano, Abetone
18091: - Pierre Sicard
08732: - Frank Stella 1970 - 1987
09017: - Die Tür. Der Eingang zum Traumhaus
12546: - Victoire en Italie. 2me Division d'Infanterie Marocaine
15257: - Zhongshan: tombes des rois oubliés
15263: - In stug verzet 1940 - 45. Herinneringen van grafici
15324: - De Tweede Wereldoorlog in brieven. Correspondentie tussen de voorzitter van de Raad van Ministers van de USSR en de presidenten van de Verenigde Staten van Amerika en de premiers van Groot-Brittannië gedurende de Tweede Wereldoorlog van 1941 - 1945
08928: - Shunyam Gross
05014: - Icons. Een onderzoek naar een nieuw beeldmerk voor Nederland
06094: - Jubileumnummer van Klimop, schoolorgaan van de Thorbecke HBS te 's-Gravenhage 1865 - 1950
17472: - Maritiem Journaal 89
16709: - Scheveningen. Enkele wetenswaardigheden over zijn geschiedenis, visserij, haven, visafslag
13109: - Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, 150 jaar present, 1830-1980
11648: - Histoire de Genève racontée aux jeunes Genevois
18708: - L'Art des collections bicentenaire du musée des Beaux-Arts de Dijon du siècle des Lumières à l' aube d'un nouveau millénaire
18508: - Kunstoffen vandaag en morgen
19008: - Brancusi
05869: - Twente van binnen uit
10359: - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen No. 9
10356: - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen No. 6
10357: - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen No. 7
15732: - Tussen Vecht en Eem, Jaargang 4, no. 2, mei 1986. De beide Eemnessen
10273: - Histoire du 67e Régiment d'Artillerie d'Afrique
10272: - La 3e D.I.A. en Italie. Rapports d'Opérations
10269: - Le 1er Corps d'Armée. Septembre 1943 - mai 1945
10268: - Avec la 4e Division Marocaine de Montagne
05889: - Kerkelijke kunst uit het Dekenaat Valkenswaard
10251: - De Amelandsche Vasten
10199: - Oaza pod rudym oblokiem. Slaski Park Kultury i Wypoczynku
10145: - Cobats pour la Victoire du 6 juin 1944 au 8 mai 1945
10140: - In het Oude Stadhuis van 's Gravenhage / In The Hague Old Town Hall
10021: - Nederlands Volksleven. jaargang 33, nr. 1
09996: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 30
15693: - Oscar Jespers 1887 - 1970. De tekeningen - the drawings
13770: - Scheveningen. Nederlands eerste badplaats. Holland's premier coastal resort
04844: - Marino Marini
17733: - What they want. Yesterday "Heim ins Reich" today "Recht auf Heimat"
07511: - Pleyroute S-102. Provinciale kunstopdrachten bij de aanleg van de stadsautoweg Pleyroute Arnhem
07295: - Honderd jaren S.S.R. Gedenkboek 1886-1986 Societas Studiosorum Reformatorum
17931: - Katalog der ehemaligen Bock'schen Sammlung von Webereien und Stickereien des Mittelalters und der Renaissance (jetzt Eigentum des k.k. Oesterreichischen Museum für Kunst und Industrie)
07680: - Fotografer: Emil Heilborn, Sven Järlås, Gunnar Sundgren, Arne Wahlberg
13220: - Nieuw Amsterdam 1626 - 1938
13284: - Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer jaarboek 2003
04784: - Bijdragen en Mededeelingen deel XXXII Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
04786: - Bijdragen en Mededeelingen deel XXXVI Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
04793: - Bijdragen en mededelingen deel LIX Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
04794: - Bijdragen en mededelingen deel LX. Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
16082: - Generations of leaves
05895: - Gedenkboek Nederlandsch Instituut van Accountants 1895 - 1935
03383: - Der Orientteppich. Seine Herkunft und Eigenart, Beurteiling und Pflege. Ein Buch fär Fachleute und Liebhaber
09415: - Publications. Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Publicatrions de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, tome C 1964
15198: - Les Paraboles
19939: - Oorlogsgravenstichting 1946 - 1971. Terugblik op 25 jaar arbeid ter nagedachtenis van allen, die - waar ook ter wereld - voor Nederland het leven lieten
07741: - Der Maler Jurij Pugatschew
18941: - Programma van het Drie-daagse bloemencorso te water op 21, 22 en 23 juli 1954 ter gelegenheid van het bezoek van de President van de Franse Republiek en mevrouw Coty (aan Amsterdam)
19047: - L'art préromane Hisponique ( tome 1) et L'art préroman Hispanique - L'art Mozarabe (tome 2)
19037: - Intimate Distance. Indonesian Women Artists/ Menelusuri Jejak Wacana Feminisme dalam seini Rupa Indonesia
04738: - West-Frieslands oud en nieuw 1979
04736: - West-Frieslands oud en nieuw 1976
07618: - Non can see the limits of its reach. An informal catalogue for an exhibition of 86 books selected from the Henry Clay Frick Fine Arts Library and held in memory of John Gabbert Bowman 1879-1963 chancellor of the Univ. of Pittsburgh 1921- 1945
07611: - Jahrzeits und Trauer-Andachtsbuch, dem Andenken meines unvergesslichen Vaters Levi Valk gewidmet
07609: - Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het tweede lustrum van het Rijnlands Lyceum te Wassenaar
03333: - Tiere in schönen Bildern
08082: - Die Haghe. Jaarboek 1943
08879: - 8ème Congrès International des Techniques de l'Automobile sous le haut patronage de son Altesse Royale le Price des Pays Bays, La Haye, 9-13 mai 1960
08087: - Òp het eerste gezicht. De collectie Cleveringa
08088: - Maastricht tekent
19513: - L'Ami de la Jeunesse. Volume IV, deuxième série no. 1-12; Volume 5, deuxième série no. 1- 12: Volume 6, deuxième série no. 1-12; Volume 7, deuxième série no. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
06986: - Het herstel der kademuren in de Rotterdamsche zeehavens
06959: - Haags zilver uit vijf eeuwen
03250: - Honderd jaar Brand. De historie van een Limburgse brouwerij: 1871 - 1971.
03851: 5,00 - Auf den Spuren der Kelten in Ungarn
05826: - Theo van Doesburg 1883 - 1931
03195: - Belevenissen van oud-kwekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart varende in de Tweede Wereldoorlog.
16030: - Lepels-vorken-messen
16038: - Chris de Moor
16258: - Kant. Verslag van de textieldag op 25 april 1985 in het Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam i.s.m. de Vereniging 'Het Kantsalet'
18704: - Herinnerings-album, gewijd aan de bevrijding van Apeldoorn 17 april 1945
08339: - Zo was Drenthe. Oude foto's van stad en vlek, dorp en gehucht
08336: - Keramuze 4. 'Over de grenzen'. Keramische kunst in De Bilt
08343: - Stadt meiner Schulzeit. Krefeld 1973
19143: - Kochbuch für Auguste Koch
16268: - Nipis, a Phillippine fabric
07414: - Cost en Baet. Opstellenbundel aangeboden aan prof. drs. J. Brands bij zijn afscheid als hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool op 28 november 1963
07395: - Kunst van de Maya uit Guatamala / Arts Mayas du Guatamala
18716: - Ontschepingsboekje. Demobilisatiecentrum KL "Het Boskamp" Amersfoort
17361: - The Gramophone encyclopedia of recorded music
17335: - Beauty from bulbs presenting superior varieties of flowering bulbs for outdoor and indoor culture of proven merit 1939
19817: - Vakstudie. Tijdschrift voor de grafische vakken. 2 Banden. Band I: jaargang 1937 en 1938. Band II: Jaargangen 1939, 1940, 1940
18238: - HK 8, BU 130, Trui 1875 - 1975
16515: - Reparaturanleitung 276/277: BMW 316, 318, 320, 320i
16516: - Etudes & documentation BMW Série "3" depuis 1983
08158: - Die Mönche von Mariawald
19793: - Meesters van de spotprent
01983: - Staatsmijnen in Limburg. Gedenkboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
04833: - Liberale Gedachten. Een bundel opstellen aangeboden aan prof.mr. P.J. Oud ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag
02819: - Illustriertes Landwirtschafts-Lexikon
18295: - Het werk van Käthe Kollwitz
19123: - Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1839 - 1889
01324: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 44
01323: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 43
01326: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 49
16804: - De Carton- en papierfabriek voorheen W.A. Scholten N.V. en de Nederlandse Strocartonindustrie. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de carton- en papierfabriek voorheen W.A. Scholten N.V. te Groningen
18767: - Tractoren
14035: - L'Organisation corporative. Compte rendu in extenso des cours et conférences. Semaines sociales de France. Angers XXVIIe session 1935
13578: - Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1939 - 1940
12373: - Beiträge zum Thema Widerstand, Heft 1 - 23 Sammlung mit 21 Veröffentlichungen des 'Informationszentrum Berlin, Gedenk- und Bildungsstätte Stauffenbergstrasse'
11945: - De pen als lotgenoot 2. Ervaringen over het leven met een ziekte
11406: - Groeten uit oud Assen
11384: - Histoire du débarquement. 1. Au lever du rideau, 2. Les trois coups
09303: - Boven-Boorngebied. Rapport betreffende het onderzoek van het Lânskip-genetysk Wurkforbân van de fryske Akademy
07226: - De Stevenskerk. Historische bijdragen bij gelegenheid van de voltooiiing der restauratie
07208: - Les Mosquees en Algerie
07207: - L'Achitecture Algerienne
07156: - Traum-Zeichen-Raum. Benennung des Unbenannten. Kunst in den jahren 1924 bis 1939
07177: - Herman Kruyder 1881-1935. Overzichtstentoonstelling 21 juni - 18 augustus 1980
16678: - De archieven van de Nederlandse Hervormde kerk in korte overzichten deel I en II
18311: - Nederland Kunsthistorisch Jaarboek 1983, deel 33. Klassieke traditie in beeldende kunst en cultuur
19502: - The Orange and the Rose. Holland and Britain in the age of observation 1600 - 1750
19503: - Old paintings 1400 - 1900
19443: - Juan Gris, Paris 1974
19444: - Oskar Schlemmer
19440: - Manoel de Oliveira
18831: - Ter geheugnisse van het plechtig wijden van zaliger Deken De Bo's grafteeken tot Poperinghe op den 28 september 't jaar O.H. 1887
15956: - Besuyden den Hout - 50 Jaar
18732: - Saecula Hungariae. Selected writings from the age of the Hungary conquest to our days
07678: - Economische en financiële aspecten van de Brusselse geschiedenis
09925: - Gedenkboek ter herinnering aan het gouden feest van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Haarlem 1912
09858: - Indonesië in het Parlement mei 1946
09856: - Vriendschap in vereniging. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging "Vrienden der Koninklijke Bibliotheek". Met een geschiedenis van de Vereniging 1938 - 1988
00275: - Maria im Rosenhag, Madonnen-bilder alter Deutscher und Niederländisch-Flämischer Meister
09823: - Kant- en wapentooi
09815: - Ik wil. Gedichten voor Willem-Alexander en Maxima voorafgegaan door de redevoering bij het huwelijk door burgemeester Job Cohen
09725: - Ina Boudier-Bakker 1875 - 1950
09716: - Le Carnet de la Ménagère du "Petit Bleu" . 1300 Recettes culinaires et menus
09705: - De molens van Zuid-Holland
09631: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 47
09630: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 52
09625: - Kees Okx
09622: - De encyclopédie van Diderot en d'Alembert (1762-1777). Alle platen
10137: - Christoph M. Dornier
15924: - Voortbouwen. Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeversschap. Gouden piramide 2014
16136: - Jaarboek Binnenvaart 1996 - 1997
16776: - Welkom bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V
16915: - Deepwater seamanship
05242: - Tussen Holland en Vlaanderen. Verhalen en gedichten uit dit gebied
05269: - Lei 65
17005: - Van steurvisser tot stedeling. Het avontuur van de archeologische speurtochten naar vijfendertig eeuwen Vlaardingen
16264: - Kant uit de collectie van het museum Boymans-Van Beuningen
16266: - Kant. De kant-collectie van het Museum Boymans-van Beuningen
19163: - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart 1925. Vijf-en-dertigste jaargang
15894: - Honderdderde Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum
06140: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel XXV
06144: - Der unbekannte Wilhelm Busch. Gemälde.Zeichnungen.Bildergeschichten
09586: - An exhibition of Chinese snuff bottles June 1970
09593: - Der Landkreis Beckum. Geschichte, Kultur, Landschaft, Wirtschaft
09595: - Meisterwerke der Kurmainzischen Fayence- und Porzellanmanufaktur Höchst. Ausgewählte Werke. Frühe deutsche Porzellane. Französische Möbel. Kunst und Einrichtungen
09682: - Verslag van den toestand der provincie Zeeland over 1909 door Gedeputeerde Staten uitgebracht aan Provinciale Staten in de zomervergadering van 1910
16040: - Visitor's guide to Madrid and its tourist vicinity
07456: - Jaarboek 1998. Derde Jaarboek van de werkgroep historische vereniging Den Swaegh Dyck
17536: - Handboek voor het waterleidingvak
17694: - Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond. Excursienummer. 1. Het Kasteel Hernen; 2. De St. Stevenskerk te Nijmegen; 3. Batenburg; 4. Korte notitie over Grave;5. Het Museum Kam en het Valkhof; 6. het Oude Raadhuis te Nijmegen
20008: - Journal of Glass Studies. Volume XII
08059: - Het geschreven baldakijn. De Sint Jan te 's-Hertogenbosch door schrijvers en dichters in beeld gebracht
08347: - Het wondere zwart van Delft
02631: - Zuidhollandse studiën XIV
15094: - Ronde tafel conferentie te 's-Gravenhage. Feiten en documenten
15073: - Os pintores de Mauricio de Nassau
15055: - Album van den historischen stoet "Gent door de eeuwen heen" 1894 / Album du cortège historique "Gand à travers les ages" 1894
08988: - Raoul Dufy
08973: - De geschiedenis ener melkinrichting. Een eeuw consumptiemelk 1879 - 1979. Supplement Het Europese koeienboek
08955: - M. Neumann's Grundsätze und Erfahrungen über die Anlegung, Erhaltung und Pflege von Glashäuser aller Art
08911: - De Punt. Jubileum-nummer (Orgaan van de Koninklijke Amsterd. Roei- en Zeilvereniging "De Hoop
09610: - L'accordo di Parigi. 5 settembre 1946. A 30 anni dalla firma dei Patti Degasperi-Gruber/ Der Pariser Vertrag. 5. September 1946. Zum dreissigsten Jahrestag der Unterzeichnung des Degasperi-Gruber-Abkommen
09287: - De Brabantse folklore nrs. 182 - 183
09286: - Van jeugd en moed en kracht. Jeugdboek uitgegeven bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag
19621: - Important old master and modern prints
08585: - De Vrije Academie voor Beeldende Kunsten "Amicitia
05890: - De eerbaere Guld. Vanen en trommels, zilver en reglementen, bijeengebracht door 12 gilden uit het zuiden der Kempen
09479: - Van Haagsche Bosch tot Haagse Poort. Honderd jaar Bezuidenhout 1895 - 1995
09471: - Hoogezand Sappemeer in zijn wonen, werken, leven.
09431: - Die Albertina-Drucke und Schrolls Farbendrucke. Vollständiger Katalog
09384: - Paul Klee tentoonstelling aquarellen
09493: - Type cosmic digital type collection Serif
09492: - Ne göpse vetelsels ovver Aalten en Brevoort. Een verzamel;ing verhalen rond het leven en wonen in Aalten en Bredevoort in het verre en recente verleden
17186: - Wat is dat voor een auto Deel 3 auto encyclopedie voor de jeugd
15067: - Jaarboekje der provincie Gelderland januarij t/m october 1839 in één band
17564: - Het Wapen der Infanterie. Geschiedenis en tradities van de Nederlandse infanterie
03582: - Almanak 1928. Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden
02124: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 34
02112: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 32
14476: - Sint-Jeroen. Noordwijk 100 jaar bedevaartplaats
01990: - Lugdunum - Lyon
01975: - Gouden Schakel
02251: - Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Genootschap van Leeraren aan Nederlandsche Gymnasiën, 1830 - 1930
02248: - De verzameling van Theo van Gogh met uitzondering van de werken van zijn broer Vincent/La collection de Theo van Gogh excepté les oeuvres de son frère Vincent
17942: - Vijtien jaren. Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers
18613: - Kijken met Jetses naar toen. Cornelis Jetses expositie Groningen '78
19754: - Mokum en Mediene. De geschiedenis van de Joden in Nederland
16128: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 29
05714: - Tussen oud en nieuw. Deuterokanonieke of apokriefe boeken
05782: - Monumenta Annonis. Köln und Siegburg. Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter
09067: - Global Graphics. Het nieuwe zien. 1e Internationale Grafiek Biënnale
19834: - Joris Ivens
19943: - De Overkant Downunder. Den Haag sculptuur 07
07080: - Contes populaires et légendes de Corse
07612: - Trauer-Album dem Andenken meiner unvergesslichen teuren Mutter Amalie Valk gewidmet aus Verehrung
08172: - Vrouwen in beeld
18860: - Steenwijker Almanak voor het jaar 1933. Bevattende een juiste opgaaf van al de Kermissen, Jaar-, Vee- en Weekmarkten in Nederland, benevens van den op- en ondergang der Zon en Maan. 268ste Jaargang
07654: - Almanak van het Wageningsch Studentencorps voor het jaar 1936. Twee en dertigste jaargang
06266: - Vanhorck
06384: - The House of Mitsui. A record of three centuries: past history and present enterprises
06364: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 12 1/2 - jarig bestaan der parochiekerk van den H. Paschalis Baylon te 's-Gravenhage
00776: - Violance and the value of life in jewish tradition
06233: - De Vrije Fries, jaarboek. Drieënzestigste deel (1983)
06227: - Actestukken der samenzwering. Gedenkboek der Werkstakingen van 1903
06324: - Scheiding en deeling van den boedel van den heer O. van Slooten, te Gron., 6 October 1890
06209: - The revelation of Ramala
06181: - Quito. Joyas coloniales 1534 - 1934. Primera serie
17147: - Peter Kuckei. Malerei. Bilder aus den jahren 1965 bis 1980
11409: - Graubünden. Ter herinnering aan de voltooiing der electrificeering van alle smalspoorwegen (400 km) en aan den bouw der grootste electriciteitswerken in Graubünden
11584: - Moorman's Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw 1953. 24e uitgave samengesteld met medewerking van de Nederlandsche Reeders Vereeniging en de Hoofdinspectie voor de Scheepvaart / Netherlands Year Book for Shipping and Shipbuilding 1953 24th edition
11585: - Moorman's Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw 1954. 25e uitgave samengesteld met medewerking van de Nederlandsche Reeders Vereeniging en de Hoofdinspectie voor de Scheepvaart / Netherlands Year Book for Shipping and Shipbuilding 1954 25th edition
11586: - Moorman's Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw 1956. 27e uitgave samengesteld met medewerking van de Nederlandsche Reeders Vereeniging en de Hoofdinspectie voor de Scheepvaart / Netherlands Year Book for Shipping and Shipbuilding 1956 27th edition
11587: - Moorman's Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw 1958. 29e uitgave samengesteld met medewerking van de Nederlandsche Reeders Vereeniging en de Hoofdinspectie voor de Scheepvaart / Netherlands Year Book for Shipping and Shipbuilding 1958 29th edition
11588: - Moorman's Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw 1962. 33e uitgave samengesteld met medewerking van de Nederlandsche Reeders Vereeniging en de Hoofdinspectie voor de Scheepvaart / Netherlands Year Book for Shipping and Shipbuilding 1962 33th edition
06978: - Roseboek van de muiterij
06973: - Lataster
06984: - Insects. The yearbook of agriculture 1952
07038: - Volkskunst uit Latijns Amerika
07040: - Verspreide kopstukjes oftewel Kijk op oud-V.C.L.-ers verzameld, gesneden en geplakt ter gelegenheid van het elfde lustrum 1984 gecombineerd met V.C.L.-jaarboek 1983-1984
07067: - Commercieel denken. en selectie ideeën uit Harvard Business Review
07099: - La femme au temps des Pharaons
07085: - Provincie utrecht. Literaire reis langs het water. Bloemlezing
05570: - Die frohe Botschaft. Ein Weihnachtsbuch mit Lieder- und Bildbeilagen
16811: - Het verzinken in het bijzonder van staalconstructies
19435: - John M. Stahl [bilingual Spanish/English edition]
09026: - Dit was Idaarderadeel. Een bundel opstellen, verhalen, herinneringen en anekdoten over de 10e grietenij van het kwartier Oostergoo reikende vanuit een grijs verleden tot 31 december 1983
19879: - Piershil 1940 . 1945
19388: - American illustrators
16851: - Nederland-Zuid-Afrika. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan 1881 - 1931
19872: - De Parelduiker, jaargang 16, nummer 3/4 2011
05962: - De Bergvriend 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6
06008: - Heiteres Hamburg. Vergangenheit und Gegenwart
18627: - Fürst Pücklers orientalische Reisen. Aus den abenteuerlichen Berichten des Weltkundigen Fürsten Hermann von Pückler-Muskau
19104: - Retrospective Jean Luc Godard Passion between black and white
07761: - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij vanm bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland naar gegevens uit de archieven van J. Brandt & Zoon sinds 1742 en P. Proost & Zoon sinds 1842
16075: - Dood en begraven. Sterven en rouwen 1700 - 1900
07699: - Blauwe vertelbundel
18757: - 18. Westdeutsche Kunstmesse Köln. Kunst und Antiquitäten vom Altertum bis zur Neuzeit 1987 - Katalog.
17173: - The Russell Collection and other early keyboard instruments in Saint Cecilia's Hall Edingburgh
08370: - Rembrandtlezing 2001
07996: - Denkend aan de Raamgracht. Gedichten
15207: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXVIII. Overijssel. Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam bij Isaak Tirion, boekverkoper in de Kalverstraat in het jaar 1772 en opnieuw uitgegeven
08378: - Woordgebruik in zes bijbel-vertalingen. Supplement bij Trommius Concordantie van de Bijbel
08397: - Jaarboek Film 1981
18284: - Bond van Bloembollenhandelaren. Herinneringen aan zijn oprichting, wederwaardigheden en arbeid 1900 - 1950
08419: - Seit 45. Die Kunst unser Zeit, Band 1,2,3
18714: - Eia Popeia. Alte Kinderreime und Lieder
18825: - Le drame de la persécution aux Sables d'Olonne contre les Rédemptoristes. Attaque et défense. Deuxième partie
19639: - Het Overzands familiealbum
17396: - IllumInations. Biennale Arte 2011
19715: - Hymns for Canadian Forces with order of divine service
08100: - Auke de Vries - sculpturen
19642: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 58
06394: - Henk Voskuyl
06393: - Henry Moore
15144: - Gallery Willy d'Huysser. Recent acquisitions autumn 1988
09369: - Precolumbiaans aardewerk van de Centrale Andes uit de verzameling van Dr. J.F. da Costa Rotterdam / Precolumbian ceramics of the Central Andes from the collection of Dr. J.F. da Costa Rotterdam
07902: - Almanach pour tous 1915
19196: - Affiches, annonces et avis divers de Rotterdam / Advertentien aankondigingen en berigten van Rotterdam
19657: - Het ABC van het auteursrecht
19659: - COL- Artikelkennis. Een wegwijzer door de wereld van de levensmiddelen
18419: - Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het derde lustrum van het Rijnlands Lyceum te Wassenaar 1936 - 1951/52
18885: - Artillerievuur in de tropen. Het boek met zijn herinneringen aan het 8e Regiment Veldartillerie ingedeeld bij de 3e Inf. Brig.Gr. - C Divisie "7 December"
18892: - Société Céramique Maastricht. Een industrieel-archeologische verkenning
18900: - Kriegsalmanach 1915
06230: - Interpress-foto 1960
17721: - Nestorkroniek. De oudste geschiedenis van het Kievse rijk
18811: - Jaarboek 1991 Stichting "Historische Studies "in en rond het Geuldal
19679: - Trois siècles d'affiches françaises
17706: - James Brown Internal Order Mexico 1998 - 2003
18232: - IJsselland literair stroomgebied. Bloemlezing
08196: - Kunsthuis 220 schilders & grafici, beeldhouwers, edelsmeden, keramisten, fotografen, textielvormgevers
16866: - Artstudio 9
19298: - Heythuysen in woord en beeld vroeger en nu
00224: - Zum Nutzen des Menschen. Die grossen Erfindungen im Bild der Geschichte
15891: - Blasones Espagñoles. Compendio Heraldico España
19993: - Herman Heyenbrock schilder van de arbeid 1871 - 1948
19699: - Doornspijk verleden in beeld
08024: - Liber Amicorum voor Opperrabijn A. Schuster ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag
08205: - Kunst des barock in Polen aus dem Nationalmuseum in Warschau
08206: - Dredging today
08212: - Grotius. Annuaire international pour l'année 1940
15038: - Natura Viva. Animal paintings in the Medici Collections
08241: - Die Tschechische Malerei des XIX Jahrhunderts aus der Nationalgalerie Prag
08739: - Dawn to dusk. A taste of Holland
08028: - De collectie Henk Bruintjes
06579: - Solvay & Cie. Produits sodiques et produits chlorés. L'Industrie de la soude et ses applications
09354: - Herdenkingsnummer 25 jarig bestaan van het Nederlandsch Lyceum 1909 - 1934
08736: - 100 Meisterwerke neuerer Malerei. Erwerbungen nordrhein-westfälischer Museen 1962 - 1977
18492: - Nederlands Lyceum. Aardrijkskundetentoonstelling 10 t/m 13 april 1938
05375: - Geschiedenis van de Provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij 1940 - 1955
19460: - Mannus Franken. Mensch en Kunstenaar
16131: - De Noorder Schutsluis te IJmuiden. Ter herinnering aan de opening door Hare Majesteit de Koningin op dinsdag 29 april 1930
19770: - Armamentaria. Jaarboek Legermuseum, 2000 , Aflevering 35
02225: - De Lange. Stuylingh de Lange en Ten Houte de Lange
02228: - Honderd jaar Hogere Krijgsschool 1868-1968
02179: - Willem Beeuwkes
08754: - De betekenis van het waterschap en de toekomst van Noord-Holland
08783: - Waalwijk een eerste kennismaking
08785: - Bantzinger tekent vrouwen
08803: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 53
08804: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 54
08805: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 55
08806: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 56
08892: - Léon Daum 1887 - 1966
09319: - Voorburg vrij
18808: - Bronzes de la Chine antique du XVIIIe au IIIe siècle avant J.C
13058: - Aragon et la Dordogne
07705: - N.V. Vereenigde Touwfabrieken (United Ropeworks) te Rotterdam. Catalogus Afdeling staalkabels
07901: - Fantasia Musical groep 25 jaar
18181: - Séptima bienal de la Habana
08462: - Museum exhibits
03717: - Stedelijk '60-'70. Verzameling 1960-1970
08444: - The world's most honored music
13799: - Icones Leidenses. De portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden
19703: - Rapport van de Commissie tot Onderzoek der grootburgerrechten te Kampen
04121: - Hans van den Ban
17913: - Schatkamer van Gelderse Oudheden
19622: - Old master, decorative and modern prints
14769: - Fifty top yachts 1999 as chosen by Yachtcapital
03317: - Zündet man Kerzen an, so erhält man Licht. Weisheiten der alten Chinesen
03165: - Het nabije Oosten
05820: - Forum Navale (skrifter) nr. 56
07355: - Opstellen opperrabijn L. Vorst aangeboden ter gelegenheid van zijn installatie
18947: - Oude kunst in de Nieuwe kerk
18603: - Heinrich Nauen (1880- 1940). Gemälde und Zeichnungen
06650: - Figuren uit de Italiaanse kunst na 1910
06672: - Catalogus tentoonstelling van werken van de Poolse graficus Tadeusz Kulisiewicz
06678: - IX Mostra internazionale di bianco e nero - Lugano 8 Aprile - 5 Giugno 1966. Catalogo
16461: - Beelden in Noordwijk
06728: - Thomas Hornemann
06817: - Schriften der 'Freunde alter Uhren , Heft VIII
06818: - Schriften der 'Freunde alter Uhren' , Heft XII
05524: - Jus Statutarium Civitatis Bilefeldiensis oder Bilefeldisches Stadt-Recht und Bürger-Sprache Samt beygefügter Policen-Ordnung Wie auch einige von hoher Lands-Obrigkeit gnädigst conformirten Privilegien und Freiheiten
13059: - Triënale. Werken in textiel 3. Hedendaagse Nederlandse wandtapijten, lappenkleden en textielplastieken
07400: - 50 jaren Gemeentelijke Energievoorziening van Amsterdam
19255: - Brabant nabij Holland"sch"Diep
19955: - Look at me. Images that photographers & illustrators have used for successful self-promotion
18296: - Chansonnier des Zofigiens de la Suisse Romande
17612: - Feestviering bij de ontsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven, den 11den december 1829
17640: - Overzicht van de rechtspraak-rechtsliteratuur administratieve beslissingen over 1941
18277: - Oost-Java. Gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade
18279: - Hype Megazin issue 12, spring 1996
17653: - Rebeyrolle. Peintures 1968 - 1978
17659: - Special Exhibition. Collectors' show of traditional woodcut prints
18682: - I am the secret footballer. Lifting the lid on the Beautiful Game
18684: - Combat operations. Army Doctrine Publication II (fundamentals) and part B (combat operations against a regular enemy force) 2 Volumes
18696: - Alblasserwaard Vijheerenlanden. Een uniek polder- en rivierengebied in het hart van Nederland
18557: - Timmermans kalender voor 1968
18559: - The League of Nations. A pictorial survey
18560: - L'epoque de Lucas de Leyde et Pierre Bruegel. Dessins des anciens Pays-Bas Collection Frits Lugt Institut Neerlandais Paris
18240: - HK 8, BU 130, Trui 1875 - 1995 Lustrumuitgave Ter gelegenheid van de 120e verjaardag van de BU130 (Trui).
17233: - Lines of the Alphabet in the sixteenth century
19276: - Mensen in klederdracht in de gemeente Oldebroek
18344: - Le Général de Lattre libère la Provence
16984: - Marc Chagall and the Jewish Theatre
16968: - Ausstellung van der Grinten. Franz van der Grinten. Franz Joseph van der Grinten. Ingeborg van der Grinten.Gerhard van der Grinten. Daphne van der Grinten. Katalog zur Ausstellung van der Grinten im Haus im Schluh Worpswede 17.Mai - 31. Juli 1996. Alle 5
16941: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 76e Jaargang 1992
01557: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau, deel 45
01561: - Europa/Amerika. Die Geschichte einer künstlerischen Faszination seit 1940
18257: - Oman a seafaring nation
18258: - Das Plakat. Zeitschrift des Vereins der Plakatfreunde E.V. für Kunst in der Reklame 11. Jahrgang Heft 1, Januar 1920 Hannoverheft
05173: - Berge der Welt. Das Buch der Forscher und Bergsteiger
06662: - Jubileum-uitgave van de V.O.K.L 1910 - 1960
18108: - Marius Chambon (1876 - 1962)
16402: - Vurige wereld I
15903: - Catalogus Tentoonstelling van oude kant ingericht door "Het Kantsalet"
16423: - Uit de schatkamers der Middeleeuwen. Kunst uit Noord-West-Duitsland van Karel de Grote tot Karel de Vijfde
02718: - La Chanson de Roland
16420: - Les Pays-Bas
16743: - Brugge Kunststad. Geïllustreerde gids 1930
19858: - Feind ist wer anders denkt. Eine Ausstellung über die Staatssicherheit der DDR
18308: - Roy Lichtenstein
05901: - Urker woorden- en spreekwoordenboek met een lijst van "scheeps- en visserijtermen"
04681: - Merian Topographia Germaniae Westfalen 1647
18542: - Good Nineteenth and Twentieth Century Prints
18543: - Important Nineteenth and Twentieth Century Prints
18544: - Modern prints and continental illustrated books
18545: - Important Nineteenth and Twentieth Century Prints
18785: - Correspondentie Europa correspondence Europe
19469: - Jankel Adler. Arbeiten auf Papier
19474: - Films en péril / Films in gevaar / Films in distress
01688: - Herinneringen aan de historische Tentoonstelling van Friesland
18715: - The Manufacture's Book of Timepieces - 2002/2003 edition
17839: - Capriccio. Muziek en kunst in de 20ste eeuw. Overeenkomsten raakpunten affiniteiten
04735: - West-Frieslands oud en nieuw 1975
18110: - Anton Ender
03574: - Tschechoslowakische Jagd- und Sportwaffen
03089: - Wilde planten in Noord-Holland. Een onderzoek door de Provincie Noord-Holland
02108: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 37
18521: - Aftermath. France 1945 - 54. New images of man.
15850: - Rekenschap. 1946 - 1954 door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst
16208: - Fotoboek "de oude Schilderswijk"
18099: - Vrij Nederland. Je Maintiendrai. 1ste half jaar 1941 - 42
03510: - Hesselius, schilderijen, beelden en collage's
03434: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. 1998
03431: - Deutsches Mädchenbuch. Ein Jahrbuch der Unterhaltung, Belehrung und Beschäftigung. 25. Band
18100: - 175 Jaar Koninklijke Schouwburg 1804 - 1979
19653: - ...'t Komt toch weer bij je terug.... Het beste uit Jonas's eerste jaargang
18139: - Een uitdaging voor de toekomst / A challenge for the future
19397: - Het Boek voor 365 dagen
19523: - Kwartierstatenboek. Verzameling Kwartierstaten bijeengebracht t.g.v. de herdenking van het 110-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
19525: - Wandelingen door Oud Delft / Roamings through Old Delft
19573: - Mauritshuis. Hollandse schilderkunst. Landschappen 17de eeuw
19730: - Cobra 40 jaar 1948 - 1988
19593: - Het Nederlandsche Boek 1936
05451: N/A - Frysk Jierboek III, 1941 under bistjur fen de Fryske Akademy
02878: N/A - Heidi Omnibus
02888: N/A - De economische ontwikkeling van Dordrecht 1795 - 1945.
02895: N/A - Vom Wasser. Ein Jahrbuch für Wasserchemie und Wasserreinigungstechnik. XV. Band 1941/1942
03023: N/A - Bloem-lezing
02682: N/A - Lustrum almanak V.V.S.L. 1935
03052: N/A - Frysk in it offisiële ferkear. Lêzingen en neipetaeren fan it YSF-Kongres 1982
04730: N/A - Vijfentwintig jaar Gouden Penselen & het oeuvre Penseel voor Fiep Westendorp 1973 - 1997
04778: N/A - Enige wetenschappelijke problemen bij de bouw van kerken
17817: N/A - Geuzenliedboek eerste vervolg
04354: N/A - 100 Jaar diergeneeskunde in Friesland 1886 - 1986
14861: N/A - Phases, Phasen
05997: N/A - Kunstmerkkunstwerk
02710: N/A - Wageningsch Studentencorps. Almanak voor 1929
02907: N/A - Zwei Jahrhunderte Englische Malerei. Britische Kunst und Europa 1680 bis 1880
17267: BREKELMANS, DR. F.A . EN ANDEREN - Veertig Bredase monumenten
15575: N.A - Handleiding Houtbewerking voor het onderwijs aan Nijverheidsscholen voor jongens zich bepaldende tot technisch theoretisch onderwijs, aanpassend aan de nieuwe leerplannen. Zes cahiers
15565: N.A - Collectie B. De Geus Van Den Heuvel. Schilderijen - aquarellen - etsen. 2 delen (tekst & afbeeldingen).
14693: JANSE, DR. A.ET AL - Geschiedenis en bestanden
04577: N/A - Koop + rij Mini 850/1000
12891: N/A - Societeit Philharmonie 1840 - 1965
12585: N/A - Utrechtsche Studenten Almanak 1958. 136e jaargang
04185: N/A - Gemeente Rucphen. Rucphen-Schijf-Sprundel-St.Willebrord-Zegge
04192: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Tweede Reeks, deel VII
04193: N/A - Mededelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Derde Reeks, deel VIII
12477: DUMESNIL. A - Fernand et Antony. Épisode de l'histoire d'Alger avec une notice sur l'Algérie
00756: N/A - Amaliegade og Niels Aagesens Gaard nr. 22
12197: N/A - Mededelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Derde Reeks, deel VII
12196: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Derde reeks, deel IV
12195: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede reeks deel VIII
12194: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede reeks Deel VI
12193: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede reeks, deel V
12192: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede Reeks deel IV
11534: N/A - Het liefelijk Renswoude
05463: N/A - Antwerpen produktieve haven dank zij mens, techniek en organisatie
04506: N/A - Der Hafen von Antwerpen
03618: N/A - Het Veluwemeer. Schakel tussen oud en nieuw land
05551: N/A - Amateur-archeologen in Limburg. Opmerkelijke vondsten 1967 - 1980
03893: N/A - Remscheid, die Grossstadt im Bergischen Land
04843: N/A - Year-book of decorative art
02679: N/A - Wageningsch Studenten Corps. Almanak 1930
04406: N/A - Reinald van Lamsweerde
02829: N/A - "Friesland". Eine Ausstellung aus dem Friesischen Museum. Leeuwarden
02414: N/A - Early breasty cancer; A review of the disease and its management in pre- and postmenopausal women
02731: N/A - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, 1854 - 1954
02733: N/A - Wolfgang Alexander Kossuth. Anima e corpo
02681: N/A - Almanak van de Vereeniging Vrouwelijke Sudenten te Leiden 1938 , zeventiende jaargang
19046: ROTH M.A., D. PHIL. CECIL - The record of European Jewry
15356: WEIDER, RENA A AND MCEVOY, MONSIGNOR CHARLES F - The catholic child. Primer
02458: N/A - Adresboek per 1 juni 1971 van de "Voortgezette Compagnie van Verre"
03762: N/A - La Sociologie. Les idees, les oeuvres, les hommes
02672: N/A - Wageningsch Studenten Corps. Almanak voor 1927
02673: N/A - Wageningsch Studenten Corps. Almanak voor 1928
03169: N/A - Gulden schooven van Gods akker. Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Leger des Heils in Nederland 1887 - 1937.
03890: N/A - De fraaie frank. Belgische munten en biljetten sedert 1830
02477: N/A - Het leven van Willem George Fredrik, Prince van Oranje, etc. etc. etc.
05435: N/A - Bokkerijders in de Kempen
16116: N/A - Verslag van de hulpverlening van Amsterdam aan het door de Februariramp - 1953 getroffen gebied in het bijzonder de adoptie van Schouwen en Duiveland
05465: N/A - Antwerpen Welthafen und Hansestadt
06564: N/A - De corporatieve gedachte bij de katholieke sociologen van de XIX eeuw
15958: WICK, PETER A.ET AL - H.H. Richardson and his office. A centennial of his move to Boston 1974. Selected drawings
02697: N/A - Lustrum-Almanak V.V.S.L. 1940
04862: N/A - Het boek van de kunstzijde
09810: POSTMA, A EN ANDREREN (REDACTIE) - Benelux in de kijker. 50 Jaar samenwerking
02607: N/A - Wat iedere schapenhouder moet weten. Praktische wenken voor het houden van schapen
04618: N/A - Kunstreise nach Afrika. Tradition und Moderne
19328: BLOEMBERGEN, DRS. A. ...EN ANDEREN (REDACTIE) - Marnix College Ede. School in het centrum 1937 - 1987
05668: N/A - Jaarboekje. 8e Jaargang 1990
05672: N/A - Look around Lancashire. A guide to tourist attractions in Lancashire suitable for group and individual visits
05686: N/A - Kovács Margit gyüjtemény - Szentendre
05724: N/A - Tentoonstelling Kunst op Wielen
05733: N/A - Köbenhavns Kommunes. Boliger for Aldersrenemodtagere
14273: O.M.A. (AAN HARE KLEINKINDEREN VERTELD) - Geschiedenis van het Israëlitische volk
04982: N/A - Almanak van cadetten en hoofdcursianen voor 1925
03626: N/A - Land der tausend Berge. Bilder aus dem Sauerland, Siegerland und Wittgensteiner Land
04258: N/A - Eerbewijs aan prof. Jan Huet
04308: N/A - Zuid-Hollandse studieën, deel XI
04312: N/A - Marijke A. Ravenswaay-Deege, beeldhouwer/sculptor/sculpteur
04387: N/A - Alles over de verzorging van honden
04388: N/A - De schnauzers
05434: N/A - Twee eeuwen tuinbouwzaden
06303: MOHSEN, ZIAI WITH JANEWAY, CHARLES A. AND COOKE, ROBERT E - Pediatrics
02652: N/A - Twee honderd jaar Bevordering van de proefondervindelijke wetenschappen. 1769 - 1969
19891: BREUKINK-PEEZE, DRS. H.M.A. ...EN ANDEREN - Kostuum verzamelingen in beweging. Twaalf studies over kostuumverzamelingen in Nederland & Inventarisatie van het kostuumbezit in Nederlands openbare collecties
02687: N/A - Oud-cursisten Verwarmingstechniek
16217: NIERING, WILLIAM A .ET AL - National Audubon Society Field Guide to North American Wildflowers - Eastern region
16651: BUCH, PATRICK M.A.EN ANDEREN - Büch Boek. Liber Amicorum
09132: BUIJSE, J.A. EN ANDEREN (SAMENSTELLING) - Contact Oud-Mariniers 1950 - 1990
06007: N/A - Behoud ik jou - behoud jij mij. De Martinikerk gerestaureerd
04772: N/A - Groene wegen gids
04493: N/A - De winkelman in de kleibouwstreek
02979: KAPTEIN, DR. A.A. EN ANDEREN (RED.) - Behavioral Medicine. Psychologische behandeling van lichamelijke aandoeningen
15534: N.A - Het Museum van de kleine Koningin. Falmignoel (België)
04504: N/A - The port of Antwerp
03294: N/A - dertig eeuwen Mexicaanse kunst
03928: N/A - Organisatie en medezeggenschap. Rapport uitgebracht door de kommissie ingesteld door NVV en SDAP
05550: N/A - Vijf jaar ondergrondse strijd
04547: N/A - Vier generaties Nystad 1862 - 1962
05139: N/A - Jose Herrera
06693: N/A - Water treatment
04008: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, vierde deel
03624: N/A - Pegilah kamoe! Gaat dan heen!
18698: ROLAND HOLST A - Ik herinner mij. Radiogesprekken met S. Carmiggelt , bezorgd door Dirk Kroon
00781: CLAYTON M.A , MURIEL - Catalogue of rubbings of brasses and incised slabs
16162: GROENENDIJK, J.N.A.ET AL (ONDER REDACTIE VAN) - Public Relations & Voorlichting
07135: N/A - Hedendaagse Haagse beeldende kunstenaars
05363: N/A - Almanach Wallon 1948
04678: N/A - The official guide to Edmonton
03305: N/A - Driekwart eeuw plattelands groei
04429: N/A - Oldenburg
05533: N/A - Kijk, Den Helder in foto's
04695: N/A - Eric Hirdes, catalogus september 1994
18129: DIEDERIKS, H.A. . EN ANDEREN - Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische studies over Leiden in de achttiende eeuw
13370: AAFJES, BERTUS - Pet en Petra en het geheim van de bouwkunst
01432: AAFJES, BERTUS - Het Troje van het carboon
06373: AAFJES, BERTUS - Pet en Petra en het geheim van de de bouwkunst
05324: AAFJES, BERTUS - Een laars vol rozen
19431: AAFJES, BERTUS - Logboek voor 'Dolle Dinsdag'
16048: KREKEL-AALBERSE, A/ MOLEN, DR. J.R. TER / WILLINK, DRS. R.J - Silver of a new era. International highlights of precious metalware from 1880 - 1940
19850: AALDERS, ANNE - Angela Cona operazangeres uit Usquert. Levensverhaal van Engeline Westerhuis 1891 - 1984
18866: AALDERS, A - Behouden vaart. Alpha Omega. De oude landmerken van de Vrijmetselarij bepalen de koers. Een nieuwe visie
05116: AALST, GEORGE VAN - Lotgevallen van een voetbalschoen. Verhaal uit de voetbalwereld
19880: AANGIUM, SIBE VAN - Smokkelaars van de Schans/ De Ballingen/ De Terugkeer.
08885: AANGIUM, SIBE VAN - Drie mannen en een hond
19508: AARDOOM, KOOS ; WIENBELT, TON - Over mensen en zaken in het Hofkwartier. Waar de hagenaar de Hagenees ontmoet
00102: AARDWEG, H.P. VAN DEN - Incidentele begeleiding
00100: AARDWEG, H.P. VAN DEN - Silhouetten
00985: AARDWEG, HANS P. VAN DEN - Prettige dagen, geheel berijmd kinderverhaal
00120: AARDWEG, H.P. VAN DEN - Notities
03159: AARDWEG, ANKIE VAN DEN - Joke Omnibus )
17654: AART, L.J. VAN - Theorie en praktijk van inbraakpreventie
18078: ABAD, FRANCESC - Entorn al caos . Over chaos/about chaos
05204: ROSCAM ABBING, PROF. DR. P.J. - Oriëntatie in de theologische wetenschap
13218: ABEELEN, E.L.J. VAN DEN - Twee en een halve eeuw ziekenfonds
13241: ABEGG, WERNER - Musikästhetik und Musikkritik bei Eduard Hanslick
19849: ABELEVEN, WIM - Tumult in Veere
07630: ABELMAN, L.J. / GOUDZWAARD, KR - Goes in oude ansichten
11266: ABELMANN, L.J. / VALK, J.L. VAN DER (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Een vogelvluchtplattegrond van Goes door Zacharias Roman
10622: ABELMANN, L.J. / VALK, J.L. VAN DER (BIJEENGEBRACHT DOOR) - `Zo zag Goes er uit. Een verzameling van aangename gezichten in Goes met enige afbeeldingen van Kloetinge, 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinderen, Wolfaartsdijk en Kattendijke
20087: ABENSOUR, DOMINIQUE (EXPOSITION ORGANISÉE PAR) - D'Israel: Barry Frydlender, Michal Heiman, Efrat Shvily, Dana & Boaz Zonshine
15441: ABRAHAMS, TIM (ED.) - Hans van der Heijden architect. The Bluecoat Liverpool
06677: ABRAHAMS, J. / ESCH, A. V. / STEIJNS, G (EINDREDACTIE) - 50 Jaar Kring van Schuttersgilden "Het Kwartier van Oirschot" 1934 - 1984
02656: ABRAHAMSE, JAN / KONING, HANS - Schiermonnikoog
07353: ABRAM, I.B.H - Joodse traditie als permanent leren
04640: ABRANSON, ERIK - Beroemde schepen
17363: D'ABRERA, BERNARD - Butterflies of the Australian region
12884: ABSE, LEO - Margaret, daughter of Beatrice. A politician's psycho-biography of Margaret Thatcher
03275: ABSHIRE, DAVID M. / SAMUELS, MICHAEL A - Portuguese Africa. A handbook
05635: ACHESON, DEAN - Sketches from life. Of men I have known
03832: ACHESON, DEAN - A Democrat looks at his party
08167: ACHTEN, GEORGES / WANET-ROUARD, JOSETTE - The nail and its pathology. Onychomycosis
17894: ACKROYD, PETER - English music
01915: BLOEMENDAL, AD EN ANDEREN - Standplaats
19509: ADALBERT, PRINZ VON BAYERN - Die Wittelsbacher. Geschichte unserer Familie
16148: ADAM, FRANK - Waarom ik altijd nee zeg
19535: ADAM, HANS (GESAMTREDAKTION) - Aarberg. Bezirkhauptort im Berner Seeland
14290: ADAMS, THOMAS - Outline of town and city planning. A review of past efforts and modern aims
11719: ADAMS, DR. J.M - Virussen en verkoudheid een moderne plaag
03918: ADANG, MARC / BRANDHOF, MARIJKE VAN DEN / NIEUWSTRATEN, RINEKE / STOKVIS, WILLEMIJN / VRIES, JAN DE (REDACTIE) - Met eigen ogen. Opstellen aangeboden door leerlingen en medewerkers aan Hans L.C. Jaffé
16031: ADEMA, W - Oosterwolde in oude ansichten
16146: ADEMA, TJEERD - De Koning der Menschenredders (Dorus Rijkers)
15343: ADERS, GEBHARD - Der Luftangriff der Royal Air Force am 4. Juli 1943 und die Abwehrmassnahmen
10413: ADLEMAN, ROBERT H / WALTON, COLONEL GEORGE - Rome fell today
19428: ADLER, ALFRED - Mensenkennis
12291: ADRIAANSEN, W - De sport in de luchtvaart
20012: ADRIAENS, WARD - Vrijwilligers voor de vrijheid. Belgische anti-fascisten in de Spaanse Burgeroorlog
18935: ADRICHEM, RIA VAN - Jansje van lutjemeid tot landarbeidster
09398: ALBERT, DR. ADRIEN . ET ALL (ANNOTATIONS BY) - The life and work of Hugh R.G. Poate
10002: LEHRER, ADRIENNE AND KEITH (EDITED BY) - Theory of meaning
10867: LYNDEN, AERNOUT EN FRANÇOISE VAN - Fragmenten van het Zeeuws verleden
04619: AERSCHOT, BERT VAN - Kinderen van Atlas
01390: [ZUID-AFRIKA] - Kunst in Zuid-Afrika
01208: BAKKER, AGE AND OTHERS (ED.) - Monetary Stability through International Cooperation
10671: AGGELEN, C. VAN - Anna's Hoeve. De historische ontwikkeling van een natuur- en recreatiegebied
09377: RODRIGUEZ-AGUILERA, C - Guinovart
17850: ABDUL-AHAD, GHAITH; ALFORD, KAEL; ANDERSON, THORNE; LEISTNER, RITA - Unembedded. Four independent photojournalists on the war in Iraq
15866: AHARONIAN, AVÉTIS - Sur le chemin de la liberté. Nouvelles
19091: AIREY, THERESA - Creative Photo Printmaking. Alternative techniques
09291: AITCHISON, JEAN - Language change: progress or decay?
13063: AJOLFI, ELIA - Elia Ajolfi. Disegni 1986 - 1989
07109: AKEN, LUCIE J.N.K. VAN - De Remonstrantsche Broederschap in verleden en heden. Historische schets
10435: AKKER, WILJAN VAN DEN - De afstand. Gedichten
18653: AKKEREN, PETER VAN - Van gigajoule tot nanogram. Afvalverwerking Regio Rijnmond Uitbreidingsproject `1991 - 1995
02520: AKKERMAN, P - De soargeleaze
02318: AKKERMAN, PAULUS - De bêste fryske ferhalen
01027: BERG-AKKERMAN, C.M. VAN DEN - Winter in Tirol
03461: AKKERMAN, OZN, S.P - Mensen in Friesland
09299: AL, B.P.F. / STERKENBURG, P.G.J. VAN (ONDER REDACTIE VAN) - Wetenschap en woordenschat
16615: ALBAHARI, DAVID - Moederland
19206: ALBANO, PIERRE OLIVIER - La connaissance des palmiers. Culture et utilisation. Les principales espèces utiles et ornamentales pour jardins tempérés et tropicaux
07059: ALBARDA, IR. J.W - Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap
09337: ALBARDA, J. / KNEPPELHOUT, C.J. / VERHOEFF, L - Mars et Historia. Tweede lustrumnummer van de Nederlandse Vereniging ter beoefening van de militaire historie
14518: D'ALBAS, ANDRIEU - Marine Impériale (1941 - 1945). Les flottes du Mikado dans la Seconde Guerre Mondiale d'après des documents japonais inédits
18540: ALBERIGS, L.M. (VERANTWOORDING) - J. Le Mair Uitgegeven naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling 1974
17635: ALBERIGS, L.M - Harr Scheffer
18617: HELMAN, ALBERT EN MEDEWERKERS - Cultureel mozaïek van Suriname. Bijdrage tot onderling begrip
13523: ALBERTS, JOKE & VISSER, HANS - Vestdijk en het kinderboek
19325: JAPPE ALBERTS, DR. W - Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der Middeleeuwen
00203: ALBERTS, DR. J.E - Het ontstaan, de ontwikkeling en de geboorte van de mens
17087: ALBERTS, DR. A - Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda
19363: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W - Oorsprong en geschiedenis van de Limburgers
06652: ALBERTS, DR. A - Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda
05266: ALBERTS, DR. A.A - Leven op de rand. Uit de geschiedenis van Apeldoorn
12008: ALBERTSON, EDWARD - Wegen naar Zen
17015: MONTSERRAT ALBET - Historia de ma Musica Catalana
19917: ALBIN, ALEXANDER; ALEXANDER, RONELLE - The speech of Yugoslav immigrants in San Pedro, California
07347: ALBREGTS, DR. A.H.M. ( REDACTIE) - Waarvoor wij staan. De katholieke werkgever in het midden van de twintigste eeuw A.K.W.V. Gedenkboek 1950
07965: ALBRIGHT, MADELEINE (MET BILL WOODWARD) - Mevrouw de minister. Het persoonlijk verhaal van de machtigste vrouw van de VS
04264: ALBRIGHT, WILLIAM FOXWELL - Archeology and the religion of Israel
15502: ALCOTT, LOUISE M - Fijne handschoen. Verhalen
19373: ALDECOA, JOSEFINA - Vrouwen in het zwart
03129: ALDEN, PETER / GOODERS, JOHN - Finding birds around the world
20053: CLARY-ALDRINGEN, ALFONS - Geschichten eines alten Österreicher
00059: CAIRCROSS, ALEC AND OTHERS - Economic Policy for the European Community, The way forward
14860: ALECHINSKY, PIERRE - Pierre Alechinsky. Vieux papiers. Aquarelle 1977 - 1978
02920: OOM ALEX - Uit het land der flamboyants. Indische verhalen
12715: ALEXANDER, MICHAEL - Old English literature
16012: SIRANOSSIAN, ALEXANDRE.ET AL - Komitas Vartabed 1869 - 1935. Reueil
04440: ALGERANOFF, H - My years with Pavlova
03959: ALGRA, H - Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden
02170: ALGRA, H - Jubileumboek Friesch Dagblad: Verwondering en Dankbaarheid
00249: AMEER ALI, SYED - The Spirit of Islam. A History of the Evolution and Ideals of the Islam, with a life of the Prophet
17076: LUTGERT, ALIEKE.EN ANDEREN (SAMENSTELLING) - Vijf jaar achter de schermen. Soldaat van Oranje - De Musical
15561: DANTE ALIGHIERI - Das neue Leben ( Deutsch von Else Thamm)
03685: ALINGS, WIM (REDACTIE) - Het bewaarde landschap. Het Nationale Park de Hoge Veluwe 1935 - 1985
10065: ALINGS, WIM (REDACTIE) - De Hoge Veluwe - ons nationale Park
02430: ALLAART, R - Hereditary deficiencies of protein S and protein C
02428: ALLEMA, J.H - Surgical treatment of tumors of the pancreatic head region
17614: ALLEMAAL, W. IJ - Een controversiële geschiedenis - 25 jaar Leids cytologisch en pathologisch laboratorium
15842: HERON-ALLEN, EDWARD (COLLATED FROM HIS OWN MSS., AND LITERALLY TRANSLATED) - Edward Fitzgerald's Ruba'iyat of Omar Khayyam with their original Persian sources
03131: ALLEN, JOHN E. / BRUCE, JOAN - The future of aeronautics
10325: ALLEN, GENERAL HENRY T - Mein Rheinland-Tagebuch
01220: ALLEN, JAMES - Natural language understanding
13752: ALLETZHAUSER, AL - De Nomura dynastie. Het machtigste bedrijf ter wereld - het imperium van een Japanse familie
18977: ALLEWIJN, RIEN - Een zee van water. Februarivloed 1953 over de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht
18978: ALLEWIJN, M - Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard
17225: ALLEY, REWI - At 90: Memoirs of my China years
01163: ALLILOEJEWA, SWETLANA - Twintig brieven aan een vriend. De herinneringen van Stalins dochter
10459: ALMEIDA, HÉLENE D' / RIESZ, JANOS (TEXTES RÉUNIES PAR) - Rencontres Franco-Allemandes sur l'Afrique. Lettres, science humaines et sociales
14055: ALMEKINDERS, BAS - Muggebeten op sap
19583: ALPATOV, M - Pavel Kouznetsov
14580: ALPHEN, P. VAN / ALPHEN, A. VAN - Helmond van plaggenhut tot paalwoning. Geïllustreerde geschiedenis van Helmond van Prehistorie tot heden
17378: ALPHEN, KEES VAN MET BIJDRAGEN VAN EIJNDE, VINCENT VAN DEN - Handboek voor de ontwerppraktijk
15982: ALPHEN, ERNST VAN - Armando. Shaping memory
20076: REGTEREN ALTENA, I.Q. VAN; WARD-JACKSON, P.W. (CATALOGUE BY) - Drawings from the Teyler Museum, Haarlem
11977: REGTEREN ALTENA, I.Q. VAN / THIEL, P.J.J. VAN (IN OPDRACHT VAN DE HISTORISCHE COMMISSIE DER UNIVERSITEIT BESCHREVEN DOOR) - De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673 - 1743
16449: REGTEREN ALTENA, I.Q. VAN AVEC LE CONCOURS DE BACOU, ROSALINE - Cent dessins du Musée Teyler Haarlem. L' Exposition du Cabinet des Dessins, Musée du Louvre, Paris 19/10 - 31/12 - 1972
06668: ALTENA, ERNST VAN / BOER, HERMAN PIETER DE / CONSTANT, JAC. G. / SCHEEPMAKER, NICO, WIJS, IVO DE - Aannemen alstublieft
06170: KORTHALS ALTES, THEO E - Koninkrijk aan Zee. De lange vlucht van liefde in het Caribisch-Nederlands bestuur
19155: BASSAL I ALTET, XAVIER - Belgique Romane et Grand-Duché de Luxembourg
01118: TOFFLER, ALVIN AND HEIDI - War and anti-war. Making sense of today's global chaos
18537: AMBACHTSHEER, IR. HENDRIK FREDERI - "Niets verhandeld." De verzamelde werken. De notulen van het Bestuur van De Witte in de jaren 1839 - 1941
16205: AMBER, JOHN T - Gun Digest 24th edition 1970
19961: AMBROIS, FRANCIS (TEXTES), PICAUD, ARIELLE ; LOUARN, MICHEL LE - Cahier de paris
07268: AMEISEN, JEAN CLAUDE - La sculpture du vivant. Le suicide cellulaire ou la mort créatrice
00818: AMELING, A.D - De Adder
17713: AMELINK, AGNES - Gereformeerden overzee. Protestants-christelijke landverhuizers in Noord-Amerika
19582: AMIANACHVILI, CH - Nico Rirosmanashvili - Niko Pirosmanachvili
10529: AMIGUET, PHILIPPE (TEXTES CHOISIS, COMMENTÉS ET COMPLÉTÉS PAR) - Montreux. Origines-Histoire-Littérature-Chroniques-Légendes et Coutumes
18298: AMMELROOY, ANNA VAN (INLEIDING) - Iraakse kunstenaars in het Museon - Den Haag - Nederland
18109: FERNANDEZ DEL AMO, JOSE LUIS - Canogar. Al espectador
19725: CARLO AMORE - De liefde van Carlo Amore
16828: AMOS, ROGER - Complete Book of Model railway Electronics
19660: AMOUROUX, HENRI - La vie des fraqnçais sous l'occupation, Tome I
02405: AMSTEL, W.J VAN - Calcium en botstofwisseling tijdens nierfunctievervangende behandeling
00870: AMSTEL, TON VAN - Construction of plant cell walls. The significance of cellulose and callose in plant cell development
02085: BRUÏNE PLOOS VAN AMSTEL, DR. P.J. DE - Dieet-behandeling
16057: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Werken in de bollen
16058: AMSTERDAM, HERMAN VAN / VOORT, PETER VAN DER - Mechanisatie in de bollen
14474: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Noordwijk de jaren vijftig
12983: AMSTERDAM, HERMAN VAN / VOORT, PETER VAN DER - Zo was het.in de bollen

Next 1000 books from Antiquariaat Parnassos

10/25