Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Godvreezende Zeeman, Ofte De Nieuwe Christelyke Zeevaart
Description: Amsterdam, J.Morterre. 1725, 10 Th. Edition. Full-Vellum, 8vo - over 7" - 9" tall. Book, Bestuurd door een Schriftmatige Verhandeling, van Ses En Twintig Uytgelesene Schriftuurplaatsen. Kortelyk Uytgebreyd, Ernstelyk tot Ongeveynsde Godvrucht Aangedrongen, ende met Gebeden op elke verhandeling slaande achtervolgd. Waer by gevoegd zijn: verscheydene andere gebeden en stichteliyke gezangen. Te Samen Gesteld Tot algemeene Stichting, en bijzonder van zeevarende lieden, en alle die by de zee woonen ofte belang hebben. Door N.S.V.L. De voorrede, den inhoud des werks kortelyk vertoonende en aanpryzende is opgesteld van Hieronymus Simons van Alphen. Voormalig Bedienaar des Goddelyken Woords t'Amsterdam nu Doctor en Professor der H.Theologie te Utregt.(Not Dated, Ca. 1725) (XLVI)-908 pp. +(4) pp. catalogue from the publisher. Due to heavy use: Title and lower-right hand- corner of preface, seriously frayed / cropped with loss of some letters. Some light,unobstrusive waterstains. Original full vellum, wrinkled, soiled. A rather rare "Seafarers prayerbook" giving comfort in "difficult moments" Commonly used by the Dutch fishers, the navy and the Dutch East India company. 18 editions were published between 1709 and 1902 . See: NHSM II, p.1021-22. Fair.

Keywords: Maritime History

Price: EUR 465.00 = appr. US$ 505.38 Seller: Quist - Antiquaar
- Book number: 1393

See more books from our catalog: History, Maritime History ,Militaria , Archeology