Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Stucken En Bewysen Aan De Edele Groot -Mogende Heeren Staten Van Hollandt Ende West -Vriesland
Description: Utrecht, Gerrit Muntendam. 1709, First Thus. Full-Vellum, Large 8Vo. Book, Mitsgaders aan de Ed.Mog. Heeren Staten van den lande van Utrecht, ende Hare respective Ed. Mog. Heeren Gecomitteerden; Overgelevert By ofte wegens de Gecomitterden van de Ingelanden der vijf stemmende Karspelen van het Waterschap van Woerden tot verificatie ende justificatie van de rechtmatige Doleantie van de ingelanden der voorsz. vijf stemmende Karspelen. Op ende Jegens Dyckgraave ende Hooge Heemraden vanden Lande ende Waterschappe van Woerden, oftewel derselven jegenwoordige bestier ende directie van zaken des voorschreven Waterschap. An interesting collection of Utrecht & Woerden related official papers as e.g. Privileges, decisions and orders. A fine, interleaved copy. Very fresh and clean. Appr. 400 pp. in the original full vellum binding with 2 (out of 4) ties. Very Good.

Keywords: Woerden

Price: EUR 225.00 = appr. US$ 244.54 Seller: Quist - Antiquaar
- Book number: 2214

See more books from our catalog: History, Maritime History ,Militaria , Archeology