Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Kort Begrip Der institutie/ of Onderwijsinge Der Christelijcker religie/ Beschreven van Joannes Calvinus.
Description: Amsterdam, Gilles Dircksz. Booner. 1650, First Thus. Full-Vellum, Small 8-Vo. Book, Waer in, op tegenwerpingen der tegenpartijen, korte, nochtans seer vaste, en stercke verantwoordingen ghestelt worden. Door Guillelmum Launeum. En nu ghetrouwelijck uyt het Latijn, in onse sprake overgeset, en in eenmige plaetsen en een weynigh uyt den autheur selve (den leser ten besten) wijder verklaard, door Joris de Raedt van Nieukercke, diener des Godlijcken Woorts in Zuyd Beveland .(XXX)-462 (34)pp. Fine Portrait Of Calvin at titles. Extensive index. Bound with; Beza, Theododrus; 't leven ende doodt van den seer eerweerdigen M.Ian Calvyn. Begrijpende in 't korte verhael van 't gene dat hij heeft ghedaen in sijn leven. Same year, place, portrait & publisher. 122 pp. Full, (contemporary) vellum. (soiled and warpled) 1-St & last blank corners torn off. Last quires a trifle loosening. Though a somewhat used copy of this work, a stillvaluable item of great interest. Good/No Jacket.

Keywords: Calvijn

Price: EUR 395.00 = appr. US$ 429.30 Seller: Quist Antiquaar
- Book number: 2447

See more books from our catalog: Theology